Page 1

8544 M Å N E D S B L A D 28. ÅRGANG

::

NR.

F O R

M Ø R K E

O G

H V I L S A G E R

S O G N E

4

2014

Formand for MIF Riber Hog Antonsen (th.) og Mogens Gravesen ved overrækkelsen af den flotte pris.

Mørke Idrætsforening modtager SÅDAN! Award 2014 Det blev Mørke Idrætsforening, der løb med SÅDAN! Award’en 2014 under DGI Østjylland. Dette blev afsløret i forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 27. marts i DGI-huset i Aarhus. Udover æren modtager Mørke Idrætsforening en check på 5.000 kr. samt en række PR-materialer til brug i foreningen. I forbindelse med DGI Østjyllands årsmøde torsdag den 27. marts i DGI-huset i Aarhus skulle der for 3. gang uddeles en SÅDAN! Award til en af DGI Østjyllands mange medlemsforeninger. På forhånd var der tre kandidater tilbage, som var gået videre fra ansøgningsrunden, der lukkede i starten af måneden; Ebeltoft IF Fysisk Aktiv For Sjov, Mørke Idrætsforening og Thorsø-Tungelund Idrætsforening. Det blev Mørke Idrætsforening, der løb med prisen og nu kan smykke sig med den prestigefyldte award under DGI Østjylland, der hvert år uddeler SÅDAN! Award’en at sætte fokus på og hylde foreningslivets unikke evne til at få en god, skæv eller anderledes idé, og få den gennemført hurtigt og med succes. ”Mørke Idrætsforening er en af de første foreninger i landet, der har indført et multikontingent, så man som medlem kan gå til flere idrætter i foreningen for stort set de samme penge og nøjes med at betale ét sted. Dette vidner om en forening, der står sammen og ikke er bange for at hoppe ud i forandringer for at gøre det endnu mere attraktivt at dyrke idræt i den lokale forening”, udtaler Lars Mandrup, næstformand i DGI Østjylland.


8544

2 8544 Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317, 4015 7317. e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: sg@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 7170 2030 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Ann R. Pedersen tlf. 2383 4555 E-mail: ann.pedersen@rosenholms.net Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer første weekend i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Kontonr . 9354 0000232266 Rønde Sparekasse

April 2014

ubekendte faktorer. Hvad sker der, når vejen trænger til renovering, når fortovet skal lægges om, når lamper skal skiftes ud – i oplægget skal kommunen stadig føre tilsyn, og jeg forudser en masse diskussioner, en debat, hvor kommunen skal være tovholder, og med risiko for brug af en masse timer i de endeløse diskussioner, som uden tvivl vil komme. Vi risikerer, at ejerne af en vej, som hidtil har været åben for al slags trafik, pludselig har fået nok, og lukker af for adgangen både for uvedkommende kørsel, og måske i særdeleshed tung trafik, LA stemmer nej til priva- fordi vejen ikke skal belastes unødig. Vil vi pludselig møde en skov af fortisering af veje. budsskilte, som bestemt ikke pynter? På mødet i NTM udvalget den 3. marts Kommer vi til at opleve check points – valgte jeg at gå mod forvaltningen og flertallets indstilling til privatisering af inden man må får lov at køre ind i om4o kilometer vej i Syddjurs Kommune. råder? Veje som hidtil har været serviceret af Jeg forudser desværre en masse unødig kommunen er nu tænkt privatiseret, så ballade, for en beregnet besparelse på 1,1 million kroner om året, og derfor vil kommunen kan spare penge. Som folkevalgte er det naturligvis vor vi i LA stemme nej til forslaget, når det pligt at holde skarpt øje med økonomi- kommer på byrådets dagsorden. Fremadrettet er vi klar til at pege på en og plukke de frugter, som hænger lavest, men i Liberal alliance er vi gan- andre spareforslag, når vi til efteråret ske enige: vi ønsker ikke vore borgere starter budgetforhandlingerne op, da vi naturligvis vil bakke op om et bæredygskal behandles på denne måde. Med tænkte tiltag vil vi endnu en gang tigt budget. beskatte husejere, uden kompensation. Med venlig hilsen Flemming Hansen Tilhængere til forslaget vil kalde det Byrådsmedlem i Syddjurs. harmonisering. Men det drejer sig om borgere, som i forvejen betaler ejendomsskatter og grundskyld. Vi vil hermed trække en ekstra udgift ned over hovedet på disse borgere, en udgift, som de på ingen måder har kunnet se komme. I vore nye udstykninger ved køber, at man forpligtes til at afholde fællesudgifter, da det står i salgsopstillingen. Hvis vi giver grønt lys til indførelse af denne ekstra betaling, er det ikke kun udgifter til asfalt, vi pålægger husejerne – gadebelysning, fortove, service og 8544 udkommer to gange inden som‐ eventuel udskiftning af lyskilder, snemerferien: rydning og andet følger også med. 4. maj med deadline den 20. april. Forslaget lægger op til indførsel i 2o17 / 18 – efter en gennemgribende 1. juni med deadline den 20. maj. renovering af asfalten, til en pris på 16 Sommerferie i juli og august. millioner kroner – men i LA er vi bekymrede for at starte denne lavine af

Næste numre:


April 2012

8544

teksledelsens køreplan for bogbusser: ”Det kan konstateres at sagsfremstillingen ikke passer med køreplanen. PUK udvalget har således, i tiltro til at sagsfremstillingen var rigtig, taget følgende beslutning.”: …….. "Køreplanen ændres pr. januar 2014 sådan at Mørke også bogbusbetjenes. Dette sker ved at reducere holdetiden jf. model 1 og sådan holdetiden reduceres de steder hvor holdetiden er længst og holdetiden skal minimum være 30 minutter"……….

Redakteurens Hjørne Private veje I sidste nummer af 8544 skrev vi på denne plads, at i 2017 skal en lang række husejere i Syddjurs kommune overtage vedligeholdelsen af deres veje og fortove - i alt 40 km boligveje – såfremt byrådet godkender en indstilling fra Teknisk udvalg. For Mørkes vedkommende drejer det sig om følgende veje: Vestervej, Tværvej, Solvangsvej, Moselunden. Fasanvej, Bogfinkevej, Nattergalevej, Vinkelvej, Præstedammen og Mågevej. Denne ikke uvæsentlige oplysning har afstedkommet en del henvendelser til redaktionen, hvor beboerne udtrykte deres utilfredshed med kommunens planer, idet man mener, at det er forkert at pålægge dem det, som beboerne opfatter som en yderligere kommuneskat. I en artikel i Å rhus Stiftstidende den 21. marts 2014 udtrykker beboerne på Nordøgade i Aarhus stor utilfredshed med, at Aarhus kommune har meddelt, at …..25 husstande skal betale en mio. kr. for ny asfalt, nyt fortov og nye kantsten. Samlet koster hele vejistandsættelsen hver husstand i Nordøgade 40.000 kr. På sigt vil noget tilsvarende også kunne blive til virkelighed i Syddjurs. Det lokale byrådsmedlem Flemming Hansen (LI) finder også forslaget uspiseligt og vil stemme imod. (Se indlæg her i bladet). Biblioteket igen Byrådsmedlem Kai Petersen har over for PUK udvalget påpeget fejl i Biblio-

Kai Petersen fortsætter: ”PUK udvalgets beslutning er ikke fulgt af biblioteksledelsen, og man kunne tænke, at dette må få en konsekvens. Ledelsens beslutning vil alt andet lige betyde at budgetrammen for bogbussen ikke vil blive overholdt. Begrundelsen herfor er naturligvis at de totale holdetider vil stige. Der vil således ikke være den besparelse ved lukningen af Mørke Bibliotek, som biblioteksledelsen har oplyst politikerne om, hvorfor det vil være på sin plads, at tage beslutningen om lukningen af Mørke Bibliotek op til genovervejelse.” Direktør for PUK-udvalget Poul Møller skiver til dette: ”Jeg kan se ud fra det, du har sendt mig, at grundlaget for PUKs beslutning ultimo 2013 ikke har været korrekt - i hvert fald med udgangspunkt i de fremlagte køreplaner. Jeg vil aftale nærmere med udvalgets formand.” Alligevel finder PUK-udvalget ikke anledning til at foretage sig videre.

3

Der sidder åbenbart folk i dette udvalg, der absolut vil – og gennem 8 år har villet have Mørke Bibliotek nedlagt. Nu er det så endelig lykkedes – De må have en dårlig smag i munden. Jørn Løth.


4

8544

April 2014


April 2014

8544

5


6

8544

April 2014


April 2014

8544

7

Sommerfloorball er god intervaltræning on afvikler en talentsamling i Mørke. Blandt deltagerne er tre lokale Mørkespillere, Nikolaj Hougaard, Casper Beck Nielsen og Kristoffer Kipp Kristiansen. Følg med i floorballaktiviteterne på darkdevils.dk Billedtekst: I sommerfloorball er hyggen og motionen i højsædet, og mænd og kvinder spiller sammen. For blot 200 kr. kan man spille med hver onsdag fra nu af helt frem til skolernes sommerferie. Fra onsdag den 2. april kl. 19 og hver onsdag frem til skolernes sommerferie står der sommerfloorball på programmet i Mørke Idrætscenter. Det er floorball for sjov – her handler det om hygge, sved på panden og om at få god motion i godt selskab sammen med naboen, veninden eller en helt fremmed, uden at der er point eller pokaler på spil. Sommerfloorball er et tilbud til alle voksne m/k ned til ca. 14-15 årsalderen, og det koster blot 200 kr. at deltage. En typisk træning vil begynde med en fælles opvarmning, derpå nogle lette øvelser og ellers blot en masse spil, for det er der, at sveden for alvor kommer piblende. Typisk vil holdene blive delt op, så nybegyndere og mere øvede skiftes til at spille – det er en god intervaltræning. Ved mange tilmeldinger vil der blive etableret flere hold. Floorballklubben stiller stave til rådighed – eneste forudsætning for at deltage er et par indendørs sko. Landsmesterskab i Mørke Samtidig med, at sommerfloorballen nu begynder, har floorballklubben i disse uger ekstra travlt. For nogle uger siden vandt klubbens 3. divisionshold førsteplads og pokal i Midt-Øst, og det betyder, at holdet lørdag den 5. april skal dyste med de øvrige danske 3. divisionsmestre om at blive den endelige

landsvinder. Den dyst afgøres i Mørke Idrætscenter, og her er publikum naturligvis velkomne til at komme og støtte holdet.Forleden, lørdag den 29. marts, fyldte nogle andre floorballspillere også hallen det meste af en dag, da klubben stod for et stort kvindestævne med deltagelse af fem østjyske kvindehold. Det var det første stævne af sin art. Stævnet fandt sted efter 8544’s deadline. Den 27. april er det unge talenter fra Fyn, Midt- og Sydjylland i alderen 1317 år, der fylder halgulvet i Mørke Idrætscenter, når Dansk Floorball Uni

MØRKE AUTOGENBRUG

KUN FORD DELE 8637 6002


8

Skak for alle sanser

Indskolingens sidste fælles skakdage i dette skoleår, udfordrede den gængse opfattelse af hvordan man arbejder med skak og bragte samtidig mange forskellige intelligenser og kompetencer i spil. Over to dage blev børnene bedt om at fremstille den ene halvdel af et skakspil – nemlig enten alle de hvide brikker eller alle de sorte brikker. 98 meter rundstok blev indkøbt og arbejdet kunne begynde. Der skulle saves brikker ud efter forudbestemte mål, males og dekoreres og undervejs i processen skulle der naturligvis også spilles en masse skak. Formålet med dagene var, at eleverne skulle:

8544

Øve sig i opmåling og inddeling Udfordres på deres kreative evner Fortsætte med at øve deres strategiske evner (via skakspillet) Endelig var det også målet, at få lavet en masse skakspil til brug i indskolingen, så vi ikke nødvendigvis skal bede eleverne tage spil med hjemmefra, når vi har skakdage. Det virkeligt gode ved et projekt som dette er, at rigtig mange kompetencer kommer i spil og elever der måske ind imellem har svært ved de sædvanlige rammer eller opgaver, får gode muligheder for at vise deres styrker. Her er hvad nogle af børnene evaluerede: ”Jeg har lært en fidus til at save – først langsomt og så hurtigt” ”At man skal passe på skakbrikkerne – det er hårdt arbejde at lave dem” ”Jeg har lært at det kan betale sig, at gøre sig umage, fordi hvis man saver forkert, skal man lave det hele igen” ”Jeg har lært at måle, at pynte skakbrikker og at blive bedre til skak”.

April 2014

UDLEJNING

Bestilles i god tid hos

Spar

Hel flagallé på 50 stk.

kun kr. 500,-

10 stk. med spyd kun

kr. 200,-

I de næste måneder vil vi spille med alle vores fine nye skakbrikker og så vil vi glæde os til næste års skakprojekter. Hvem ved? – måske inviterer vi jer alle op til et godt slag skak!

Frisk, billig og lige i nærheden Stationsvej 12, 8544 Mørke

8637 7099 Åbningstider: Alle dage fra kl. 7 - 20


8544

April 2014

9

har set os om, har vi sommerferie. Med Venlig hilsen Annie Wernblad og Lars C. Larsen

Kalenderen

Nyt fra Mørke Skole I det skønne forår er der livligt på udearealerne. Der leges, løbes og spilles bold, mens foråret viser sig fra sin bedste side. Sidst i februar holdt indskolingen og SFO fastelavn. Banditter, cowboys, hekse og nonner slog katten af tønden, gik i optog, havde konkurrencer, slog til tønden og spiste kage og boller. Tak til forældrene for dejligt hjemmebag. Efter påske holder vi temadage om kunstig natur og kunst i naturen. Der bliver også et forældrearrangement, som I hører nærmere om. Overbygningen har lavet projektopgaver. For 9. klasse er det sidste gang og deres opgave er til bedømmelse og indgår i afgangsprøven. Sidst i april afsløres det, hvilke udtræksfag der skal holdes prøve i i år. De skriftlige prøver starter 5. maj og herfra går det slag i slag og inden vi

7. april skole-hjemsamtaler i 1. kl. 15 – 18 7. april Skolebestyrelsesmøde 19 – 2130 9. april skole-hjemsamtaler i 1. kl 15 – 18 24 – 30 april Kunstig natur – kunst i naturen

Hvilsager VVS

Ap S

Deres sikkerhed for veludført arbejde


10

8544

April 2014

gens mål om, at 80 pct. af al kommunikation mellem borgere og det Hotline til selvbetjening offentlige foregår digitalt fra 2015.

Fælleskommunal udvider

Fremover kan borgerne i de 19 midtjyske kommuner ringe til en hotline på hverdage, om aftenen og i weekenden, hvis de kører fast i en digital selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside eller på borger.dk. Hvis borgeren ringer på tlf. 70 20 00 00, får man en borgerservicemedarbejder i røret, som vejleder om, hvordan man kommer trygt og sikkert gennem den digitale selvbetjeningsløsning. Leder af direktionssekretariatet og borgerservice Brian Slot udtaler: - I kommunerne er vi meget optaget af, at borgerne oplever det som let og effektivt at bruge vores digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor er vi i Syddjurs Kommune gået sammen med de andre kommuner i Midtjylland om en fælles hotline, hvor borgerne kan ringe og få vejledning de fleste dage og aftener om ugen. Hotlinen er en udvidelse af en eksisterende hotline i de 19 kommuner. Hidtil har den kun været åben søndag-torsdag om aftenen, men nu kan borgerne ringe ind mandag-torsdag MØRKE SPAREKASSES FOND kl. 9-21, fredag kl. 9 – 17 og søndag Fonden støtter projekter, der er af velgørende og almennyttige intereskl. 17 – 21. Brian Slot uddyber: - Mange borgere foretrækker at bruge selvbetjening om aftenen eller i weekenden, når de har fri fra arbejde eller uddannelse. Og derfor skal vi selvfølgelig også kunne tilbyde hjælp til selvhjælp uden for kommunernes normale åbningstid. Hotlinen er bemandet med medarbejdere fra de 19 kommuner. En borger fra Ringkøbing kan derfor få kontakt med en medarbejder fra Randers. Det vil borgeren dog ikke mærke noget til, da alle medarbejderne i hotlinen er uddannet i at vejlede på tværs af kommunernes grænser og selvbetjeningsløsninger. Ud over at hjælpe den enkelte borger skal hotlinen også hjælpe kommunerne med at opfylde Regerin-

se, og enkeltpersoner, der ønsker at dygtiggøre sig her eller i udlandet. For at komme i betragtning, skal man have tilknytning til den tidligere Mørke Sparekasses virkeområde (Mørke sogn). Der vil i maj måned blive uddelt midler fra fonden i den udstrækning ansøgningerne kan tilgodeses af bestyrelsen. For at komme i betragtning ved denne udlodning skal ansøgninger være bestyrelsen i hænde senest den 30. april 2014. Ansøgninger sendes til: Mørke Sparekasses Fond, att.: Finn Johansen, Thorsagervej 2 c, 8544 Mørke


8544

April 2014

11

Mandag den 12. kl. 14 – 16 fortælle om gruppen, dens "interesse" og måske fremlægge eksempler på dette Underholdning ved sognepræst Lars på valgdagen den 18. august. Nymark, Hvilsager. Arr.: Arrangementsudvalget På centerrådets vegne Bendt Johansen Kildegårdsvej 8, 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk

Fra Lindegården

Jon's

El

April Mandag den 7. kl. 14 – 16.15

I begyndelsen af marts måned blev der afholdt centerrådsmøde, hvor der blev diskuteret mange spørgsmål, evalueret på afholdte arrangementer og redegjort for kommende.

Banko.

Senere på året som oplæg til valget af centerrådet i august vil vi gøre nærmere rede for dets arbejde og ansvarsområde; men "uden for murene" er det ikke meget synligt mellem valgene. "Indadtil" spiller det en rolle med bl.a. at tage de spørgsmål op, som Lindegårdens mange arbejdsgrupper har brug for at få rejst, f.eks. tildeling at økonomisk støtte til den "daglige drift", give mulighed for at nye initiativer kan tages (eksempelvis forsøg på at få sat gang i en gruppe med genbrugsflet), bidrage til en god atmosfære mellem grupperne og mellem de ansatte til at "tage sig af os" og grupperne og centerrådet.

Forårsfest (se opslagstavlen).

Af de ansatte er de mest synlige Lisbeth Aa. Jensen (husets gode fe, der sørger for husets kalender, holder øje med god ro og orden i hverdagen og netop de ting, der gør det rart at komme i huset), Benny H. Hansen, pedel (sørger for at holde opryddet omkring huset og masser af andre ting), og Merete B. Olsen, frivillighedskoordinator (på mange måder en lidt udefinerlig stilling, men i høj grad formidler "opad" i kommunen). Alle tre sammen med andre er helt afgørende for, at Lindegården "fungerer". I denne sammenhæng vil jeg også gerne pege på et eksemplarisk godt samarbejde med Mørke-Ådalens Efterlønsog Pensionistforening.

Alle aktivitetsgrupper opfordres til at

Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening Mandag den 14. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening

Alt i el-installationer udføres Uforbindende tilbud gives Gode tilbud i lamper SALG / SERVICE af hårde hvidevarer

Mandag den 28. kl. 14 – 16 Kulturindtryk fra en rejse til Tanzania understøttet af billeder v/Gunda og Bendt Johansen. Arr.: Arrangementsudvalget Maj Mandag den 5. kl. 14 – 16.15 Banko. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening

Ebeltoftvej 55

8637 7065


8544

12

April 2014

Bliv sommerklar, lækker og i godt humør! Nyt tiltag i MIF: intensiv forårstræning med sved på panden og nye udfordringer. Vi opretter et hold kun for kvinder med fokus på styrketræning, trygge rammer og introduktion til hallens mange muligheder. Vi mødes hver tirsdag og torsdag 19.30-20.45 – tirsdagene vil altid være en form for styrketræning, hvor det gerne må være lidt hårdt, mens torsdagene bruges i lidt løsere rammer, hvor hver afdeling i hallen får mulighed for at vise deres træning frem (håndbold, fodbold, badminton, yoga, floorball osv.), men hvor der stadig kommer sved på panden og smil på læben. Det er ikke en forudsætning at have særligt kendskab til hverken styrketræning eller andre former for idræt, det eneste det kræves er gå-på-mod, engagement og godt humør.

Pensionistforeningen. Man. 7-4 banko på Lindegården kl. 14 til 16.15 Tirsdag eftermiddag er der kortspil på Lindegår den Onsdag og fredag formiddag data på Lindegår den Onsdag eftermiddag billard på Lindegården Torsdag eftermiddag billard på Lindegården Torsdag formiddag er der bowling i Ebeltoft. Mørke Ådalens Efterløns og Pensionistforening Oskar Balle

Vi begynder d. 22. april og slutter igen 29. juni – kort, intensivt, godt og sjovt! Så søger du resultater inden sommerens bare skuldre og bikini-udfordringer, så grib chancen og blive en del af ”projekt sommerklar”! Kom og vær med – der er kun 20 pladse Er du nysgerrig? Spørg i hallen, følg med på www.moerkeif.dk, Facebook eller ring til Maria på 51 52 74 46.

næst efter solen den bedste varmekilde Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - 8544 MØRKE -

8637 7230

8544 - April 2014  

Månedsblad for Mørke - Hvilsager sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you