Page 1

8544 M Å N E D S B L A D 28. ÅRGANG

::

NR. 3

F O R

M Ø R K E

O G

MARTS

H V I L S A G E R

S O G N E 2014


2

Marts 2014

8544 8544

Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317, 4015 7317. e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: sg@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 5059 5058 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Ann Pedersen, tlf: 23 83 45 55 e-mail: ann.pedersen@rosenholms.net Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer første weekend i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

bygger på borgerinddragelsesprocessen som Kommunen og Distriktsrådet har stået for. Rigtig mange af byens borgere har udarbejdet spændende forslag til byfornyelsen, som er indarbejdet i programmet, som har 4½ millioner kroner til rådighed. Stor kritik Mørke distriktsråd havde den 19. februar indkaldt til orienteringsmøde om Byfornyelsesprogrammet, og mange var mødt frem. Til stor forbavselse for de fleste tilhørere – og tilsyneladende også for ordstyrerne, blev forslaget udsat for en sønderlemmende kritik af folk, der ikke havde deltaget i forarbejdet overhovedet. Det er synd for de mange, der har brugt mange timer på at finde frem til de spændende forslag til hovedgadens forskønnelse. At den trænger til et løft, er der ikke to meninger om. Forhåbentlig mister hverken Distriktsråd, Syddjurs kommune eller de positive borgere lysten til at få det spændende projekt gennemført. Fortsæt endelig!!! Jørn Løth.

Fornemt resultat til Malou elev.

Redakteurens H jørne

Fik 2 guldmedaljer

Den 22 årige frisørelev Mia Søgaard Møller, der er elev hos frisør Byfornyelsesprogram Malou i Mørke opnåede et meget Mørke Distriktsråd har i samarbejflot resultat ved Randersde med Syddjurs kommune udarmesterskaberne 2014, idet hun fik bejdet et ualmindeligt flot udkast guldmedalje i to ud af fire disciplitil Byfornyelsesprogram, ner ved mesterskabet, nemlig i ”Områdefornyelse af Mørke bymid”total look” og ”bombage”. te”: ”Lys i Mørke”. (Se udkastet i Dommeren ved konkurrencen var sin helhed på www.Mørke.dk) ingen ringere end kronprinsesse Programmet er på 44 sider og Marys frisør Søren Hedegaard, der

i øvrigt har trådt sine barnesko i Helsted ved Randers. Foruden kronprinsessen har han kendte kulturpersonligheder, kunstnere, politikere og kongelige som sine kunder. Han er i dag mere efterspurgt end nogensinde. Mia repræsenterede på bedste vis sin chef Malou Kjeldsen, der har flotte frisørsaloner i Mørke, Auning og Hornslet, og som også tidligere har ført sine elever frem til enestående resultater ved konkurrencer. Flere uger før konkurrencen – også i fritiden - koncentrerede Mia sig kun om at træne i de fire discipliner, og resultatet udeblev heller ikke. Pia skal til svendeprøve til november og kan kalde sig svend den 1. december 2014. Fremtiden tegner lys for den dygtige elev, og hun vil bestemt ikke have noget imod at fortsætte i en af Malous saloner, der alle har et fantastisk sammenhold blandt personalet. Malou roser sin dygtige elev, og siger at resultatet er fortjent, fordi Mia har kæmpet fantastisk for at opnå det. JL.


Marts 2014

Ris, ros og gode ideer ved møde om byfornyelsesprogrammet

8544 der projektudviklingen, skitseringen og projekteringen af de enkelte projekter.

Læs og gør jer klar! Derfor vil vi i Distriktsrådet nu opfordre alle interesserede til at læse byfornyelsesprogrammet. Skulle noget have speciel interesse for jer, så vil der stadig være rig mulighed for at komme med input. Det er nemlig jer borgere, der skal arbejde videre med projekterne. Mangel på information? Dette vil bl.a. ske igennem forEn del af kritikken gik på, at flere skellige arbejdsgrupper, der vil ikke have hørt eller læst noget om blive nedsat. Gør jer derfor klar og de møder og temadage, der blev hold øje med 8544, afholdt i efteråret. Det er vi selvwww.mørke.dk m.m., hvor vi vil følgelig rigtig kede af at høre. Der komme med videre information, blev husstandsomdelt en flyer om når det videre arbejde går i gang. møderne, ligesom vi har hængt Hent byfornyelsesprogrammet på plakater rundt i byen og skrevet www.mørke.dk eller på så vidt muligt her i 8544, på www.syddjurs.dk under Mørke Bywww.mørke.dk, www.syddjurs.dk fornyelse. og på Mørkes facebookside. Vi må dog sande, at det alligevel kan være svært at nå en hel by. Vi vil fremadrettet stadig benytte os af disse kanaler og hvis der er bestemte beboere eller matrikler involveret i specifikke projekter, vil disse selvfølgelig få brev, e-post eller et personligt besøg. Herudover appellerer vi meget til den mundtlige videreformidling: Fortæl om det og diskuter det med dem I kender – så når vi bredt rundt. På informationsmødet om byfornyelsesprogrammet, der afholdtes i hallens cafeteria onsdag d. 19. februar, mødte godt 20 borgere op med både kritik, ros og konstruktive ideer og overvejelser. Vi i Distriktsrådet takker for jeres input og interesse.

Programmet som en overordnet ramme En anden ting, der ofte måtte præciseres på mødet er, at byfornyelsesprogrammet skal forstås som en overordnet ramme, der kan arbejdes indenfor. Eksempelvis er de enkelte budgetposter (fx belysning eller bålhytte) under hovedtemaerne (fx hovedgaden eller byparken) ikke fuldstændig låst fast. Desuden er de forskellige indsatsområder ikke beskrevet ned i detaljegrad her. Det er noget, der efterfølgende skal ske un-

3


4

Mange mennesker til nytårskur i Mørke Borgmester Claus Wistoft havde indbudt til nytårskur i Syddjurs Udviklingspark i Mørke ( det tidligere Millilken”.) Ikke mindre end ca. 150 havde efterkommet invitationen – flest erhvervsfolk, men også embedsmænd, politikere, distriktsråd og borgere var mødt op. Arrangementet fandt sted i det flotte auditorium, der nu tilhører Syddjurs Udviklingspark. Borgmesteren sagde i sin velkomst, at han var utrolig glad for, at så mange var mødt frem, og at han og medarbejderne på Rådhusene ville gøre alt for at placere Syddjurs kommune langt højere i den tabel, der fortæller om borgernes – herunder erhvervslivetstilfredshed med kommunen. En placering i top 10 var målsætningen. Kommunens to direktører Poul Møller og Jørgen Andersen fortalte om kommunens kommende anlægsarbejder, hvorefter direktør i Danmarks Jægerforbund, Michael Stevns, fortalte om den spændende beslutning, der netop var taget i hans forbund, nemlig at placere det kommende Jagtens Hus i forbindelse med Jægerskolen i Rønde. Formand for Syddjurs Udviklingsråd, Ole B. Sørensen, fortalte om de mange muligheder, der er i lokalerne i Mørke, og præsenterede Christian Gøthche, der er udnævnt til ny erhvervschef i Syddjurs Kommune, efter Søren Holm. Derefter var kommunen vært ved stående morgenkaffe, og deltagerne fik mulighed for at tage de fantastiske lokaler i øjesyn. JL.

8544

Marts 2014


Marts 2014

Skolenyt – Mørke skole Vinterferien er forbi. Og det håber vi så også at vinteren er. Børnene er i gang med de skønne udendørsting som hører foråret til.. Endnu engang var der mange som benyttede sig af muligheden for fleksibel vinterferie. Vi har haft 3 uger, hvor eleverne dels har holdt en uges ferie og dels har fordybet sig i eget arbejde eller som i overbygningen, deltaget i workshops med forskelligt fagligt indhold. Sidst i februar holder indskolingen fastelavn. Vi håber på lækre rytmer og bringer selvfølgelig billeder i næste nummer. Husk bestyrelsens forældrearrangement d 18. marts med Jens Andersen Med venlig hilsen Annie Wernblad og Lars C. Larsen

Kalenderen 18. marts: En aften med Jens Andersen 27. marts: Afslutning for 3. kl i SFO17 – 20.30 7. april :

5

8544

Skolebestyrelsesmøde 19 – 21.30

Skolebestyrelsen møde d.18-02-2014 Først vil vi lige komme med en rettelse. Vi har i januar reklameret med et foredrag med Jens Andersen, hvor der står, at det er den 14 marts. MEN DET ER TIRSDAG DEN 18 MARTS.

Foredrag: Forældre med ambitioner for deres børn – ikke i Danmark? Måske husker du ”9z mod Kina” – en dokumentar hvor DR1 i fire programmer fulgte to klasser på hver sin side af jorden, undervisningen, og ikke mindst elevernes dagligdag. 16 marts gæster Jens Andersen , psykolog og forfatter, Mørke skole og vil på sin egen inspirerende og levende måde puste til debatten. Med flere års erfaring som leder og medarbejder hos pædagogisk psykologisk rådgivning, har Jens erhvervet et meget stort kendskab til skole- og institutionsverdenen, og har blandt andet derfor markante holdninger til debatten. Som Jens allerede har udtalt i den korrespondance skolebestyrelsen har haft med ham; ”det er ikke synd for børnene, at de skal lære at lave noget. Det er synd for dem, hvis de ikke lærer det”. Skoleboden I skolebestyrelsen har vi i den seneste tid arbejdet med at finde en løsning på vores skolebod. Salget har været for nedad gående, og det syntes vi jo ikke er så godt. Derfor har vi været ved at undersøge hvad der kunne gøre den mere interessant. I skrivende stund er vi ved at prøve at få et samarbejde med Auning Idræts og kulturcenter. De vil kunne levere både en varm ret og forskellige andre ting. Det vil blive sådan, at man kan se en månedlig menu på nettet og så bestille de dage man vil have, ligeledes skal det også betales på nettet. Der vil også være mulighed for at købe boller m.m. uden bestilling og betale dette på skolen. Valg Skolebestyrelsen vil gøre opmærksom på at det snart være valg til en ny bestyrelse.

I skolebestyrelsen vil nogle at de vigtigste opgaver være FOLKESKOLEREFORMEN, BESTYRELSENS VISIONER, SAMARBEJDE OM EN NY BØRNEINSTITION. Så hvis dette er noget for dig så mød op når der bliver opstillings møde, ellers kan man henvende sig til en fra bestyrelsen. Det vil der være mulighed for ved foredraget med Jens Andersen d. 18. marts. Dorte Jensen Slikpolitikken for Mørke Skole. Skolebestyrelsen på Mørke skole er enige om ikke at blande sig i ”hvad som helst”, men skolen har bemærket et stigende antal elever fra overbygningen ”går til købmanden” og vender tilbage med kager, slik og sodavand i stigende mængder. Vi ønsker som sagt ikke at blande os i ”hvad som helst”, men mener dog at vi bør ”opfriske” skolens politik på området. Slik på Mørke Skole: Der må ikke medbringes eller spises slik, tyggegummi eller sodavand på skolen. Ved særlige hyggestunder i løbet af året, kan det aftales med lærere/pædagoger, at der må spises kage eller lignende. Eleverne må gerne dele frugt eller skik ud i forbindelse med fødselsdage, under forudsætning af, at det spises i klassen. Ved ekskursioner, hytteture og lejerskoler bestemmer lærerne, om der må medbringes slik eller lommepenge og i givet fald i hvilket omfang. Ovennævnte er besluttet af skolebestyrelsen tilbage i 2006, og er fortsat den gældende politik på området. Grunden til bestyrelsen og skolen finder ovennævnte vigtigt er, at vi naturligvis ønsker eleverne er friske og veloplagte, og her kan store mængder sukker virke helt modsat – og med den nye Folkeskolereform (længere skoledage), så vil dette jo være endnu vigtigere i de kommende år. Ligeledes kan slik, sodavand og kager anvendes ”socialt”, og kan


6 af nogle bruges til at ”købe en kammerat”, hvilket skolen og bestyrelsen naturligvis har stor fokus på. Skolen ønsker ikke at føre tilsyn med madpakker og andet – dette må være noget der henhører til ”familielivet”, men særligt slikpolitikken finder vi vigtig, og vi håber i som forældre vil bakke op om dette. Skolebestyrelsen

8544

Marts 2014


Marts 2014

8544 Sækken blev fyldt, inden jeg nåede hjem igen. Øl- og sodavandsdåser var klart i overtal, men der var også et imponerende antal plastikflasker, som på et tidligere tidspunkt havde indeholdt cola, chokolademælk, drikkeyoghurt og – bodylotion! Derudover forskellige typer af fødevareemballage, hvoraf noget var fra supermarkedets køledisk og andet fra grillbaren. Af mere kuriøse, genkendelige emner var der en engangslighter, overdelen af en ringeklokke og en halv kam!

Hvad sneen gemte – og trafikanterne glemte Hvor er det skønt, når dagene bliver så lange, at det stadig er lyst, når man kommer hjem fra arbejde sidst på eftermiddagen. Det er trods alt lidt sjovere at gå den daglige tur, når det er lyst, og man kan nyde synet af det grønne, der titter frem overalt, efter at sneen er smeltet. Mindre skønt er det derimod, at man nu også kan se alt det affald, som trafikanter har smidt fra sig i vejgrøften. Affald alle vegne og i ufattelige mængder. For et par dage siden tog jeg en affaldssæk og en opsamlingstang og samlede affald op langs en 3 km lang strækning (Skaføgårdsvej). Ikke fordi jeg har en sygelig trang til at rode i affald eller til at rydde op efter andre, men fordi jeg – igen – blev godt gammeldags irriteret over svineriet.

7 med på deres favoritrute en gang om året, så er missionen lykkedes. Med forårshilsen Tommy Asferg

Jeg tror ikke, affaldsmængden er hverken større eller mindre på Skaføgårdsvej, end den er andre steder. Det er sørgeligt og ufatteligt, at så mange blot kyler affald ud i grøften. Det er tankeløst og komplet uansvarligt. Det ser rigtig træls ud, og det kan være til fare for både vilde og tamme dyr. Man kan få helt ondt i maven ved tanken om, hvor meget skade en flænset aluminiumsdåse kan gøre i vommen på en ko. Det er nok et naivt håb, men hvis dette opråb kan omvende blot en enkelt miljøsynder og inspirere andre til at tage en affaldssæk

Yoghurtflasker ser hæslige ud i naturen – tag den dog med hjem i skraldespanden i stedet for at kyle den ud ad vinduet!


8

Marts 2014

8544

Nyt fra Lindegården På centerrådets vegne Bendt Johansen Kildegårdsvej 8, 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk

Nyt fra Pensionistforeningen Mandag d.3-3 banko på Lindegården kl. 14 til 16.15 Hver tirsdag eftermiddag er der kortspil på Lindegården kl. 13.30 til ?

Hvorfor tager kommunen sig ikke af det ....? Hvorfor bliver der talt så meget om og peget så ofte på Hver onsdag og fredag formiddag de frivillige? Det har jeg ofte er der data på Lindegården kl. 9 tænkt på som "frivillig" og også til 11.30 ofte talt med andre om det – somme tider også ladet mig Hver onsdag eftermiddag er der "provokere til" at give en forklaBillard på Lindegården ring på. Ingen af os kan vel være i Hver torsdag eftermiddag er der tvivl om, at rigtig meget ikke vil Billard på lindegården kl. 13.30 til blive gjort, hvis der ikke er en 16 række frivillige, der påtager sig nogle opgaver. Desuden er der en Hver torsdag formiddag er der række ting og forhold, man ikke bowling i Ebeltoft kl. 10 til 11.30 kan betale sig fra. Vi siger tak for skulderklappet fra Men hvorfor er "jeg" frivilMa-net og pengegaven. lig? Jeg er ikke meget i tvivl om, Vi siger tak til Mørke Sparrekasse- at det for den enkelte er med til at fond for pengegaven, vi skal nok signalere over for andre, hvem finde noget at bruge den til. "jeg" er, eller hvem "jeg" gerne vil Vi har en forårsfest på Lindegår- have, at andre skal forstå "mig" som. Altså med andre ord gør den d. 14. April, der kommer op"jeg" det for min egen skyld! slag på Lindegården. Men dér vil jeg nødig ende! Alle dem på venteliste kommer Jeg vil gerne se mig selv som én, med til Samsø. der tænker lidt mere over liv og Venligst Mørke Ådalens Efterløns fællesskab – og handler ud fra det. og Pensionistforening. Jeg har fået øje på, at noget er Oskar Balle meget vigtigt, hvor mennesker lever og skal have hverdag sammen. Det har imidlertid ikke altid været nemt at sætte ord på; men det har noget at gøre med at finde sig selv – se sig selv i sammenhæng, og for nogle dage siden stødte jeg på et afrikansk ord eller begreb, der på en enkel og fantastisk klar måde fik tingene "sat på plads". Ubuntu hedder ordet, og det vil sige: Jeg er, fordi du er! Til alle brugerne af selvtræningsmaskinerne: Skriv jer venligst på den liste, der ligger fremme i salen.

Marts Mandag den 10. kl. 14 – 16 "De 3 søstre", Margit på klaver og Anne Marie og Gunda på harmonika, spiller op og spiller sammen. Kendte viser, du kan nynne med på, og sange, du kan synge med på. Arr.: Arrangementsudvalget

Mandag den 17. kl. 14 – 16 Tidl. skoledirektør Jørn Løth beretter om 53 år i Den danske Folkeskole. Arr.: Arrangementsudvalget

Mandag den 24. kl. 14 – 16 Nørklehygge med banko og amerikansk lotteri – og naturligvis med tid til en snak over kaffen. Arr.: Nørkleudvalget

Mandag den 31. kl. 14 – 16 "Trækfuglene" – 3 x harmonika. Veksler med spil, fællessang og en lille anekdote. Arr.: Arrangementsudvalget

April Mandag den 7. kl. 14 – 16.15 Banko. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening


Marts 2014

9

8544 Hallo

Er du en af de ”heldige”, der skal overtage kommunens veje i 2017 - kvit og frit ?? Nu går Syddjurs kommune i gang med at tvinge husejere til at overtage 40 km boligveje. I 2017 skal en lang række husejere overtage vedligeholdelsen af deres veje og fortove i alt 40 km boligveje i hele kommunen. Naturligvis handler det om en spareøvelse, men også om at skabe lighed, da de nye udstykninger tvinger boligejerne til stå for vejens drift.

Hallo

Mørke Husholdningskreds Afholder ordinær generalforsamling Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 19,30 på Lindegården i Mørke. Dagsorden ifølge vedtægter. Foreningen er vært ved en kop kaffe. Efter generalforsamlingen vil foredragsholder Tonne Quist Sørensen, Skødstrup, fortælle og vise lysbilleder fra en spændende rejse til Sydafrika. Mød talrigt op. P.f.v. Kirsten Damsted.

Først skal der investeres 16 millioner kroner i vejreparationer for at leve op til lovkravene ved overdragelse af vejene til private. Syddjurs kommune har opstillet kriterier for, hvilke veje, der skal være offentlige, og hvilke der skal være private. For Mørkes vedkommende handler det om følgende veje, der skal privatiseres: Fasanvej, Bogfinkevej, Nattergalevej, Vinkelvej, Præstedammen, Mågevej, Vestervej, Tværvej, Solvangsvej og Moselunden. Mange af Mørkes villaejere havde nok helst takket nej til kommunens tilbud, men må så trøste sig med, at det først træder i kraft i 2017. En fattig trøst vil mange mene!!

FJERNVARME Mørke Fjernvarmeselskab

- næst efter solen den bedste varmekilde


10

8544

Marts 2014

Mørke FDF’ere i Indien Den 8. til 19. januar var Rasmus Magnussen og Jakob Jensen, fra FDF Mørke på lejr i Indien. Både Rasmus og Jakob har været i FDF Mørke siden de var små, og er nu begge ledere. I FDF tilbydes der, udover weekendture og sommerlejren med kredsen, en del kurser både for seniorer (15-18 årige) og for ledere (18+) Da FDFs søster organisation ALC Juniorministry inviterede FDFere med til deres 25 års jubilæumslejr, tog drengene muligheden for udtørrede flodlejer hist og pist. at opleve noget helt anderledes. Vi ankom på lejren midt på eftermiddagen hvor vi skulle indkvarteALC, som står for Arcot Lutheran re os have sat myggenet op. Church blev stiften for 150 år sipå lejeren havde de delt lejeren på den som The Danish Mission i 4 dele, lidt ligesom vi gør på Church. landslejer. Vi 16 FDFer fra DanInden for kirken er der mange mark var delt ud på de forskelige skoler, og enkelte hospitaler. I lejer områder. Rasmus var i oran1986 blev spejder organisationen ge landsby og Jakob i gul landsby. ALC Junior Ministry startet af en Her var vi med til at sætte telte svensk missionær. FDF kom hurop, bygge med rafter, lave mad og tigt med i opstartsprocessen, da lege. Om eftermiddagene stod vi FDF kunne bidrage med både ma- for nogle af de aktiviteter for børterieler, lederuddannelse og erfa- nene. De skulle smage risengrød, ringer. gå på slackline og lege ponyleg. Flere af de nuværende ledere i Til lejrbålene, både det store og de ALC Junior Minisrty har besøgt Danmark og været på landslejr med FDF. Vi fløj fra København, med en mellemlanding i Dubai, til storbyen Chennai (tidligere Madras). Her havde vi en hel dag til at opleve hvor hektisk, beskidt og larmende sådan en stor by kan være. Efter to lange døgn med transport og storby var det tid til lejeren. På busturen oplevede vi hvordan byen tyndede ud og et specielt landskab dukkede frem. Der var flad så langt øjet rakte, med undtagelse af enkelte små bjerge og nogle

små ude i landsbyerne, lavede vi nogle indslag med forskellige sange man kan lave fagter til. En god lejr bliver altid bedre, med et langt bad bag efter. Derfor tog vi efter lejeren til Pondicherry for at være lidt turister. Her boede vi på hotel med en rigtig bruser med varmt vand i. Pondicherry er gammel fransk koloni og derfor noget forskellig fra andre indiske byer. Gaderne lå systematisk og der var en stor lang strandpromenade med rigtige cafeer.


Marts 2014 Nu var det tid til at tage til tempelbyen Tiruvannamalai. Her besøgte vi dialog centeret Quo Vadis, som også er under ALC. Præsten JP, som er leder af stedet, tog os med ud til en lille fattig landsby, hvor der ikke har været hvide i mange år. Børnene og en del af de voksne synes det var vildt spændende at røre ved os for vi kunne jo måske smitte af. I Tiruvannamalai besøgte vi en folkeskole og en kostskole, som begge er startet med danske midlier, igennem Danmission. I Sydindiens største tempel kommer indere fra hele landet i store busser, står i kø en hel dag og for lov at se det aller helligste. Fordi vi havde nogle gode kontakter, kunne vi ikke bare springe køen over, men også sidde helt inde i det aller helligste og blive velsignet. Vi besteg også et helligt bjerg, hvor man skulle have skoene af på toppen, og være helt stille. Ifølge hinduismen er det Shiva selv som skulle ligge der. Sidste dag, før vi fløj hjem, var vi i Cuddalore , hvor ALC og Junior Ministrys hovedkvarter ligger. Det blev en hyggelig eftermiddag med gensyn med nogle ledere fra lejren. Vi sang, fortalte vittigheder og lærte hindanden endnu bedre at kende. Vi fik overrakt et tørklæde (spejderes uniform) som ellers kun medlemmer må bære. På turen hjem havde vi en hel nat i Dubai. Så den stod på lidt sightseeing fra en taxa.

11

8544

Fotos: Nicklas Nygaard Larsen

Ung kunstner udstiller på ældrecenter Lindegården. Den 22 årige Nicoline Jensen fra Mørke udstiller mange af sine værker på Lindegården, hvor der er fernisering Onsdag d. 2. april 2014 kl. 10.00 Nicoline har altid været utrolig glad for de mere kunstneriske og praktiske fag i skolen. Hun er autodidakt (selvlært) og har flere gange deltaget i forskellige tegnekonkurrencer, men det er første gang hun deltager i en decideret kunstudstilling. På nuværende tidspunkt går Nicoline på Aarhus Designskole, hvor hun bliver hjulpet til en forhåbentlig videregående uddannelse på TEKO (design og businesskole) i Herning, en uddannelse som både rummer muligheder inden for arkitektur, mode og design. Nicoline udstiller mange spændende værker, og til ferniseringen er alle velkommen. Lindegårdens kunstudvalg

Nicoline Jensen


12

8544

Marts 2014


Marts 2014

8544

13


14

8544

Marts 2014


Marts 2014

15

8544 de mange forskellige opgaver, der er i forbindelse med at holde fodbolden rullende.

Træner søges

Vores u18 piger, der består af ca. 10 friske piger i alderen 15-17 år, Nytårsappel mangler en træner der vil tage opLørdag den 22. februar var der gaven frem til sommerferien, hvor nytårsappel for senior, oldboys, de fleste tager på efterskole. Har u17 og u15 drenge. I alt ca. 50 du lyst til at bidrage til fodboldafspillere var oppe på lysbanen ved delingen kan vi garantere for Nyt fra fodboldafdelingen skolen og nyde det grønne græs ugentlig motion, gode oplevelser og efter følgende var der traditio- og en flok glade piger. Du vil kuni Mørke IF nen tro varm suppe og oplæg til ne få opbakning og inspiration fra opstarten på ny sæson. Har du de øvrige trænere og hvis du har Fodboldbestyrelsen nye kræflyst kan du læse mere om holdene lyst til mere kan klubben tilbyde ter i 2014 på klubbens hjemmeside og her træner kurser. Give det mening Årsmødet i Mørke IF den 20 februkan du også se hvornår der er for dig kan du kontakte Peter K. ar vil blive husket for et flot fremtræning og hjemmekampe Møller 29425707 møde og en god debat omkring hvad Mørke IF står for og mange I marts måned når det er blevet Kom og vær med - Jo flere vi er spændende beretninger fra de forlidt varmere vil der blive indkaldt jo sjovere bliver det. skellige afdelinger og ikke mindst til nytårsappel for de yngste årat alle afdelinger kunne stille en gange, samt u18 piger og damebestyrelse så grundlaget for aktivisenior teter og initiativer i og omkring hallen kan fortsætte med at blomstre. I fodboldafdelingen blev der skiftet ud og sat et nyt team der samtidig blev udvidet med en ekstra person. Vi håber at alle vores medlemmer og ikke mindst deres forældre vil bakke bestyrelsen op i deres arbejde for at tilbyde gode fodboldaktiviteter i de kommende år. Den nye fodboldbestyrelsen består af; Heidi Laprat, Rene Lynnerup, Lars Hofflund og Martin Rosenlund og har desuden tilknyttet flere hjælpere til praktiske opgaver omkring; Hjemmeside, kampfordeling, kridtning af baner, indkøb af materialer. Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag og hjælp til at løse


16

Syddjurs Kommune tilbyder gratis øreakupunktur Syddjurs Kommune starter i februar et nyt tilbud om gratis øreakupunktur efter NADAmodellen til borgere over 18 år. Tilbuddet er gratis og er målrettet dæmpning af angst, depression, ADHD, rygetrang og forskellige former for abstinenser. Øreakupunktur efter NADAmodellen blev udviklet i 1974 på Universitetshospitalet Lincoln i New York i USA. Den er siden blevet kendt over store dele af verden som en billig, bivirkningsfri og effektiv behandling. Den benyttes ofte på hospitaler, behandlingsinstitutioner og i fængsler til at afhjælpe forskellige fysiske og psykiske gener. NADA-modellen er baseret på et standardiseret øreakupunktur program som består af 5 kinesiske ørepunkter. Behandlingen vil i Syddjurs Kommune blive anvendt til at lindre og afhjælpe: Uro, angst, depression Stress ADHD Trang, f.eks. Rygning, stoffer og alkohol, herunder minimering af abstinenser. Søvnløshed. Symptomer ved anden igangværende behandling. Har et forebyggende perspektiv. Nålene sidder i ørene ca. 45 minutter, og metoden er stort set smertefri og fri for bivirkninger. De fleste oplever en umiddelbar

8544 symptomlindring med mere indre ro og kontrol. Behandlingen foregår fuldt påklædt siddende i en stol. Der er ro og ikke samtale i lokalet. I Ebeltoft, Rønde, Kolind og Hornslet, op startes tilbud om NADA 2 gange om ugen. Der tilbydes ikke NADA i skolernes ferie. Det er ikke nødvendigt at bestille tid, man møder bare op. Ebeltoft: ”Sundhedshuset”. Mandag 13.30 – 15 & Fredag 9 – 10.30 ( opstart uge 8 ) Rønde: Vagtelvej 3. Mandag 10 – 11.30 & Tirsdag 9 – 10.30 Hornslet: Alpedalen 14. Tirsdag 9 -10.30 & 14 – 15.30 Kolind:” Kafe’ Kolind” . Tirsdag 9 – 10.30 & Torsdag 14 – 15.30

Marts 2014


Marts 2014

Kære Mørke. Byfest 2014

8544 til bartjans fredag og lørdag aften fra tidsrum kl. 18.00 – 02.00 – servering fredag og lørdag aften –

Sæt kryds i kalenderen d. 12 fra kl. 18.00 – 21.00 -13-14-15. juni sidde i døren og tage imod entre´ og glæd jer til 4 skønne dage på pladsen!

fredag og lørdag aften !fra kl. 21.00 – 02.00 Kontakt Rita Simonsen.

Husk at alt overskud, går diEllers, glæder vi os til at byde rekte til Ungdomsarbejdet, i Mørke og omegn velkommen, til M.I.F endnu en byfest, med masser af Sammen, finder vi lyset i Mørke! Byfest 2014 er ved at finde rammerne om en ny dejlig hjertelig og varm byfest, som vi er stolte af at kunne afholde år efter år, i 4 hele dage, med festglade mennesker, som valfarter med stor lyst, til den årlige byfest.. store, som små! Efterlysning: Vi søger en ildsjæl, der er interesseret i at have kontakt til sponsor – idérig og kontaktperson på lotteri afdelingen, opsætte lotteriet, og sørge tilladelsen fra told og skat! Vi må i år meddele, at vi ikke kan få stablet, vores store lotteri på benene, da vi har færre hænder lige på den front end vi plejer.. Vi bestræber os dog på at få lavet en anden model, for Lotteri skal vi have på en eller anden måde ☺ Skulle der være en ildsjæl derude, som brænder for at få dette arrangement i hus, bedes du/i venligst kontakte Rita Simonsen tlf. 28 14 86 37 el. rita8544moerke@gmail.com Vi mangler frivillige hænder til div. Opg. Hjælp Til opstilling og klargøring af bar mm. Torsdag kl. 14.00 – 17.00

aktiviteter, god musik, hyggelig samvær og god stemning.!

17 Venlig hilsen Festudvalget. Kontakt person: Rita Simonsen Tlf. 28 14 86 37 Rita8544moerke@gmail.com


18

Tanker fra hverdagen Hvis du ser en ældre, lidt duknakket herre gå rundt på fortovene i Mørke, skal det nok nok passe. Jeg kan endda føje til, at han måske fremtræder mere duknakket, end han er, for han kan ikke fordrage at træde i en hundelort. Kære medborgere – og især hundeejere! Jeg er ganske klar over, at hunde har det som os: Vi skal, når vi skal! Men med den forskel, at vi går for os selv, når vi skal. Hunde gør, hvor de er. Men kan nogle så forklare mig, hvorfor deres ejere ikke rydder op efter dem!? For jeg kan da ikke forestille mig, at de selv kan fordrage at træde i en hundelort! Lad mig give blot et enkelt eksempel på det, jeg vil kalde mangel almindelig anstændighed (der er masser eksempler at tage af): Jeg har set en mand lufte sin hund på sportspladsen ved skolen og lod den skide dér og skyndte sig at gå uden at rydde op efter sig. Jeg kunne desværre ikke nå over til ham, for så havde jeg fulgt efter, så jeg kunne se, hvor han boede. Jeg ville i så fald have hentet en plastpose hjemme og afleveret efterladenskaberne på den rette adresse. Er det anstændige mennesker, der opfører sig sådan? Hvorfor hjælpes vi ikke ad med at råbe efter dem? Når dette er sagt, vil jeg gerne rose de hundeejere, der aldrig går en tur med hunden, uden at de også har en plastpose med og rydder op efter sig – især ros til dem, der ikke efterfølgende bare smider posen, hvor ingen ser det. Bendt Johansen Mørke

8544

Marts 2014


Marts 2014

8544 Tak for det Lene og Mic. Ligesom vores frivillige er opbakningen fra sponsorer og andre en vigtig del af dagligdagen omkring Mif, tak for den velvilje vi møder når vi kommer rundt.

Sammen med Mic, har vi sat en visions proces i gang omkring vores idræts center i Mørke, hvordan ønsker vi det skal se ud i fremtiden. Vi har et ønske om at inddraMIF årsberetning ge endnu flere bruger af idræts Mere idræt for pengene, er overcenteret, det kan være nye idræts skriften på årets beretning. Her grene, idræt på tværs og andre refererer jeg selvfølgelig til multi aktiviteter. Her er distrikts rådets kontingentet, som har fyldt meget byfornyelsesplan også en vigtig i år. Det har været en stor succes, brik i spillet, her snakkes om løbe med omkring 140 brugere på nu- ruter rundt i byen, udendørs fitværende tidspunkt. Håbet var 100 ness, samt multi bane, men der brugere på det første år. kan også være andre ting som byens borger ønsker, kom enlig ud af Vi har haft utrolig meget medie omtale omkring multi kontingent, busken med jeres ønsker, vi tager imod med et tak. Dgi østjyllands hjemmeside, Dgis hjemmeside, Udspil som er Dgis Heldags skolen er også et punkt landsdækkende medlemsblad, Tv som idræts foreningen kan være indslag og indlæg ved Dgi Østjylmed til at sætte præg på, vi kunne lands årsmøde. Derudover er der godt tænke os at sætte den frivillifortalt om det til div. medlemsmø- ge unge i centrum, hvordan opretder i Dgi. holder vi de ugens gejst og iver. Der er et fantastisk sammenhold i Her er samarbejdet med skole og idrætsforening meget vigtigt. Et Mif, vi er utrolig gode til at bakke hinanden op, er der problemer i en eksempel kunne være foreningen praktik, enten som træner eller afd. træder der andre til. Tak for bestyrelse eller udvalgs arbejde. det. Motion og bevægelse er også to Af fælles arrangementer vil jeg fællesnævnere mellem idrætsfornævne fælles aften, her var der 83 ening og skole. frivillige omkring Mif der var mødt op til fælles aktiviserer og helstegt Det føre hen imod, et ønske om at oprette et unge råd, eller hvad det pattegris i juni. nu skal hedde, her er det de unge Derudover er der den årlige Byfest der bestemmer også over nogle og Julefrokost som der er mange penge, så er der nogle der brænfrivillige hænder inde omkring. der for denne opgaver er i meget Uden jeres hjælp var der ingen velkommen til at henvende jer, aktivitet. ellers tager vi fat i nogle J Det sportslige i Mif er også en succes, i alle idræts grene ligger vi flot med, der er stor opbakning fra Endnu engang tak for den store opbakning, og alle de flittige hænbyen når der sker noget enten i der. eller ved hallen. Samarbejdet med idrætscenter og centerleder Lene Munck Graversen Med venlig hilsen. Bestyrelsen i er helt i top, vi bliver altid mødt Mørke Idræts Forening. positivt når der opstår nye ideer, og er der noget der ikke er helt efter det aftalte får vi det også at høre, så løser vi det i fællesskab,

19


20

8544

Marts 2014

Vinderen af 1. præmien i håndboldafdelingens juleskrabelotteri – Marlene Gade får overrakt sin præmie af sponsor Erik Post i Dagli Brugsen, et gavekort på 1.000,kr.

Indoor cycling og badminton afdelingernee turneringsspillere, har fået sponseret trøjer af Rønde Sparekasse og K.B.Thrue Auto v/Klaus Pedersen, hvilket de her stolt viser frem. Indoor cycling fik dem til en 3 timers ”spinning-event” i Rønde Idrætscenter, og Badminton har fået dem til turneringer – hvor begge hold fører deres puljer, rigtig flot ☺

8544 - Marts 2014  

Månedsblad for Mørke og Hvilsager sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you