Page 1

8544

M Å N E D S B L A D 28. ÅRGANG

::

NR. 2

F O R

M Ø R K E

O G

FEBRUAR

H V I L S A G E R

S O G N E 2014


2

8544 8544

Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317, 4015 7317. e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: sg@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 5059 5058 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Ann Pedersen, tlf: 23 83 45 55 e-mail: ann.pedersen@rosenholms.net Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer første weekend i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Lad os starte med Mørke Idrætsforening Det er utroligt mange timer Mørkes børn, unge og voksne tilbringer under Idrætsforeningens paraply af forskellige underafdelinger: fodbold, håndbold, tennis, fitness, gymnastik, floorball, spinning m.m. Mange trænere og hjælpere bruger meget af deres fritid for at få denne sundhedsfremmende forening til at køre på bedst mulig måde. Ikke noget at sige til, at de gerne vil have en tilbagemelding fra forældre og brugere om, hvordan tilfredsheden er. Ros og ris er meget velkommen. Derfor indbyder MIF til årsmøde

torsdag d. 20 februar kl. 19.30. i Mørke Idrætscenter hvor alle indbydes til en festlig aften. Derfor: Mød OP. Se indbydelsen på forsiden af bladet!

Februar 2014

Efterlysning fra Lokalarkivet

Vi har dette billede i arkivet fra en begivenhed i "Anlægget" i Mørke. Er der nogen som kender til billedet. Hvem er taleren og i hvilken anledning var han i Mørke, og hvornår. Er der nogen som har et avisudklip fra begivenheden, gerne med billedet hvis det stammer fra en avis. Har du oplysninger om billedet så kontakt venligst Viggo Jensen på tlf. 41 45 46 74 eller e-mail viggo.alis@tdcadsl.dk

Dernæst til Mørke Distriktsråd: Hilsen Fra den 16. februar 2014 vil det Viggo Jensen endelige forslag til byfornyelses"Mørke Sogn i Gl. tid" program være hængt op i Mørke Idrætscenter, Dagli’Brugsen og ”Min Købmand”. Dernæst afholdes et stort Informationsmøde

Onsdag d. 19. februar

Redakteurens Hjørne Vigtige datoer til kalenderen

kl. 17-19 i Mørke Idrætscenter

hvor materialet vil blive gennemgået, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Se omtale i dette nummer. Byfornyelsesprogrammet vil desuden være tilgænVi går en spændende årstid i møgeligt for download på de, hvor mange spændende områwww.mørke.dk fra søndag d. 16. der, der har betydning for Mørkes februar. Jørn Løth fremtid afgøres.


Februar 2014

Smugkig til fremtidens Mørke

8544

3

sig gøre – men som stadig er visionære og langsigtede projekter. Ligeledes har der været øje for, at nogle af forslagene vil have gode finansieringsmuligheder gennem andre fondsmidler.

den organisationens demokratiske

Hvad indeholder byfornyelsesprogrammet? I byfornyelsesprogrammet kan man bl.a. læse om de enkelte projekter, det estimerede budget for Onsdag d. 19. februar kl. 17-19 hvert af projekterne og en grov holder Distriktsrådet desuden tidsplan for gennemførelsen af alle informationsmøde i hallen, projekterne. Vi i Distriktsrådet håhvor byfornyelsesprogrammet ber meget, at I vil tage jer tid til præsenteres og der vil være at kigge i byfornyelsesprogrammulighed for at stille spørgsmet. Skulle man have lyst til ydermål. ligere information eller har spørgsmål, så mød op i hallen onsdag d. Byfornyelsesprogrammet vil desu19. kl. 17-19. Er det ikke muligt, den være tilgængeligt for downlokan Distriktsrådet også kontaktes ad på www.mørke.dk fra søndag på d. 16. februar.

re deres visioner og mærkesager.

Der er nu snart mulighed for at se det endelige byfornyelsesprogram for Mørke by. I perioden 16. – 23. februar vil programmet hænge i Mørke Idrætscenter, Dagli´ Brugsen og Min Købmand.

Borgernes ideer På to workshops i efteråret var alle borgere i Mørke inviteret til at bidrage med tanker og ideer for udviklingen af Mørke by. På de to workshops blev ideerne drøftet og videreudviklet og hver enkelt idéejer har efterfølgende arbejdet videre med sit forslag og konkretiseret det i en ideskabelon. På baggrund af disse har Distriktsrådet sammen med Syddjurs Kommunes konsulent for by- og områdefornyelsen fået sammensat det endelige byfornyelsesprogram. Sammenhænge og kompromiser Alle borgernes ideer ville umuligt kunne realiseres for de 5,5 millioner kr., vi er blevet bevilliget til by - og områdefornyelsen. Det har derfor været en svær, men også spændende proces at vælge til, vælge fra, sammenkoble og skære i alle de gode ideer for Mørke by. Det har været vigtigt i udvælgelsesprocessen at finde sammenhænge i forslagene og vælge projekter, der realistisk set kan lade

moerkedistriktsraad@gmail.com.

opbygning og gjorde det herefter klart, at hun glædede sig til at komme i gang. Demo-rådet er er allerede i gang med at gennemarbejde og klargøÉn af dem f.eks. lyder på at forbedre ungdomsmiljøet. For at opnå dette har rådet også fundet hvad, de mener, er den helt rette konstituering, også kaldt ordførerposter: Næstformand og promoter: Miriam Leander Skole og uddannelse: Miriam Leander, Mie Hvidtfeldt og Morten Siig Sport og foreninger: Mikkel Wandahl, Frederik Bjerregaard og Gustav Dyppel Infrastruktur: Klara Søborg og Mathias Thyrre Ungdomsmiljøer:

Konstitueringen på plads i Syddjurs Demo-råd Demoråd = Ungdomsråd På baggrund af Syddjurs demoråds nye konstituering kan de nu afsløre dette: En ny for- og næstformand. Der var drama til det sidste, da de forskellige poster til det nye Syddjurs Demo-råd skulle vælges. Der var nemlig hele 3, der stillede op som kandidater til formandsposten. Dette betød, at de på demokratisk vis fik kåret en engageret formand i helboen Mie Bak Hvidtfeldt. Det var en kåring af den nye formand, der fandt sted på et marathonmøde på Hornslets ungdomsskole den 17. januar, hvor rådets 12 medlemmer sammen stemte om den nye konstituering. Mie Bak Hvidtfeldt hyldede desu-

Thomas Farver og Nikolaj Munk Sundhed: Michelle Vindeløv og Finian Westergaard.


4

8544

Gå med i kampen mod sult Søndag d. 9. marts 2014 sætter Mørke Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling.

for når vores familie er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv siger Rasmus Scharling Toft der er indsamlingsleder i Mørke.

Sidste år samlede vi ikke ind men tidligere år har vi indsamlet over Verdens ledere lovede hinanden at 8000 kr i Mørke på en søndag. halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Vi er i Mørke med i Sogneindsamlingen igen: fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult eller

Februar 2014 ”I år håber vi at få indsamlere, så vi kan dække alle 12 ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag,” siger indsamlingsleder Rasmus Scharling Toft. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Rasmus på 40 30 49 52 eller mail: rasmus@scharling-toft.dk


Februar 2014

8544

5


6

8544

Februar 2014


Februar 2014

8544

7


8

8544 skal holde styr, på både vrang og ret. Jeg går til strik på mørke skole, hver tirsdag fra 12:45-14:25.

Nyt fra Mørke skole Uge 3 og 4 bød pludselig på sne og kulde. Det blev vel modtaget af de fleste børn og der blev bygget adskillige skulpturer over temaet: Snemand. Vi holder de fleksible vinterferieuger i ugerne 5, 6 og 7. Som vi plejer, er der børn og forældre som nyder godt af muligheden for at vælge imellem 3 uger og evt. få sig en skiferie eller en varmeferie til favørpris. Annie Wernblad og Lars C. Larsen

Kalenderen: 18. februar: Skolebestyrelsesmøde 19 – 21.30 27. februar: Forældrearrangement i 2. kl. 17 – 20.30 28. februar: Fastelavn i indskolingen

Strik er også et valgfag! Du behøver ingen erfaring, og garnet er købt så hvis man har lyst til et anderledes valg fag er muligheden der.. Valgfaget er for elever fra 7-9 klasse. Lige nu er hele holdet ved at strikke pandebånd, til når vinteren tager rigtigt fat. Den første gang startede vi med at lære "metoderne" til perle strik. Jeg syntes det er dejligt at have sådan et fag. At man kan kombinere skolefag og venindehygge er virkelig dejligt. Det er et afslappende, men også svært fag man

Februar 2014 Hvis dette valgfag også er der til næste år, vil jeg klart anbefale det til andre. Anne Scharling Toft


Februar 2014

8544

klubber lykkedes at få etableret en stævnerække, så vi i år har undgået at skulle på de lange udflugter til f.eks. grænselandet for at møde andre hold - det gælder både for børneholdene og for det motionisthold, som kører sideløbende med 3. divisionsholdet. Et 3. divisionshold, der med tilgang af flere tidligere elitespillere fra Der er grøde i Aarhus markerer sig flot, og som floorball-afdelingen for nylig lagde en af sine hjemmekampe i NRGi Park i Aarhus som En velbesøgt floorballskole for børn, et succesfuldt julestævne for led i et fremstød for sporten – med en sejr til følge, i øvrigt. børn og motionister og en ”hjemmekamp” i NRGi Park i Aar- Nye spillere kommer løbende til, hus, hvor 3. divisionsholdet konso- og denne sæson har bl.a. givet en liderede sin plads i toppen af 3. pæn tilgang af piger og kvinder. division Midt-Øst. Det er blot nogle Det betyder, at Mørke IF som den af de højdepunkter, som denne eneste klub i Østjylland kan stille sæson har budt på hidtil for spilmed et rent pigehold til de stævlerne i Mørke IF Floorball. Og da ner, klubben deltager i. På voksæsonen kun er godt halvvejs, er sensiden er der et ministævne i der mere i vente: Om nogle uger støbeskeen, hvor klubbens kvinder drager det halve af klubben til kan prøve evnerne af mod kvindeRingsted for at deltage i årets hold fra Aarhus og Hørning. Det er landsstævne for børne- og ungdog fortsat sådan, at mænd og domsspillere, 3. divisionsholdet kvinder træner og spiller sammen går efter førstepladsen i slutstillin- – i hvor mange holdsport sker det gen, og snart stiller Dark Devils for lige? første gang op til kamp med et I øvrigt er det aldrig for sent at rent kvindehold. begynde at gå til floorball i Mørke. Der er med andre ord stadig grøde Nye spillere er velkomne året i floorballafdelingen, der i år fylder rundt, og lige nu er der nedsat fire år. Før sæsonstarten satte klubben sig sammen med Dansk Floorball Union et mål om at styrke floorballsporten ikke bare lokalt, men i hele Østjylland. Det arbejde har allerede båret frugt. Floorballskolen - den første af sin art i Østjylland - samlede unge spillere fra flere midtjyske klubber til en herlig dag i Mørke Idrætscenter, og julestævnet, der blev afviklet den 29. december og havde deltagere fra det meste af Jylland og endda Sjælland, satte deltagerrekord med omkring 160 spillere. Derudover er det via tæt kontakt med de øvrige østjyske

9 kontingent for resten af sæsonen for nye spillere. Vintersæsonen slutter sidst i marts – for så straks efter at blive afløst af sommerfloorballen. For i Mørke ruller floorballen året rundt. Læs mere på darkdevils.dk


10

8544

Februar 2014

Mandag den 17. kl. 14 – 16 Seniororkestret underholder. Arr.: Arrangementsudvalget Mandag den 24. kl. 12 – 16

Nyt fra Lindegården

Tidligere sognepræst Ida Bielefeldt underholder med bl.a. en munter jagthistorie garneret med gode sange. Arr.: Arrangementsudvalget

De fleste af vore mandageftermiddagsmøder er rigtig fine oplevelser, og jeg vil opfordre dig

Marts

til at komme og tage en bekendt

Mandag den 3. kl. 9-11

med. Oplevelsen bliver nemlig

Centerrådsmøde

bedre for alle, når vi fylder lokalet

Mandag den 3. kl. 14 – 16.15

op. Ingen af arrangementerne behøver yderligere præsentation end det, der står på de enkelte datoer – og alligevel vil jeg gøre en undtagelse og anbefale emnet demens. Måske kender vi næsten alle til nogle af følgerne ved demens, og vi frygter alle at blive ramt af den! Men kan der gøres noget for at modvirke den? Og kan

Bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening Mandag den 10. kl. 14 – 16 "De 3 søstre", Margit på klaver og Anne Marie og Gunda på harmonika, spiller op og spiller sammen. Kendte viser, du kan nynne med på, og sange, du kan synge med på. Arr.: Arrangementsudvalget

vi i så fald opdage den på et tidligt stadium i forløbet, så en behandling kan sættes ind? Hvor mange er egentlig klar over, at demens er tegn på sygdom – ikke på alderdom? På centerrådets vegne Bendt Johansen Kildegårdsvej 8, 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk

FJERNVARME Mørke Fjernvarmeselskab

FEBRUAR Mandag den 10. kl. 14 – 16 Kan demens opspores på et tidligt stadium – demenskoordinator Birthe Moe, Syddjurs Kommune. Arr.: Arrangementsudvalget

- næst efter solen den bedste varmekilde


Februar 2014

8544

Frivillighedsrådet

21. Herunder valg til Frivil-

§ 18

der ønsker at opstille til Fri-

lighedsrådet. Kandidater, villighedsrådet skal udfylde en opstillingserklæring, som indsendes til Kulturafdelingen - info på www.syddjurs.dk i nærmeste fremtid Den 26. september: FrivilligFredag FN/s Internationale Ældredag d.1 oktober Oktober/november: Frivillig-

V/Molly Thomsen, Formand Hvert år tildeles alle kommuner et beløb via bloktilskuddet fra Staten til at understøtte det frivillige sociale arbejde. Tilskuddet uddeles som § 18 midler og § 79 midler. Frivillighedsrådet råder kun over § 18-midlerne. Nogle kommuner har oprettet et Frivillighedsråd, hvilket ikke er lovpligtigt. De fleste kommuner har valgt at lade Frivillighedsrådet høre under Socialområdet. I Syddjurs Kommune hører Frivillighedsrådet under afdelingen for Plan, udvikling og kultur. Kommunen stiller sekretærbistand og lokaler til rådighed for Frivillighedsrådet. Rådet afholder ca. fire årlige møder, herunder planlægning af årsmøde, FrivilligFredag ,Frivillighedskonferencen. og Dialogmøder. Frivillighedsrådet nedsætter arbejdsgrupper, der arbejder med de forskellige initiativer.

Medlemmerne får dækket

udgifter til kørsel. Der udbetales ikke diæter. Aktiviteter 2014: Den 6. marts: SYDDJURS AWARD i KomBI Hornslet. Uddeling af frivillighedsprisen Den 13. marts: Årsmøde i Rønde Idrætscenter fra kl. 17 –

hedskonference Folderen: § 18 - FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I SYDDJURS KOMMUNE, kan fås ved henvendelse til syddjurs@syddjurs.dk att.: Kulturafdelingen eller ved henvendelse til Molly Thomsen Skovbakken 13 Ryomgård tlf. 86 39 48 93, mail: bemo@thomsen.mail.dk

11


12

8544

Februar 2014

Damp på 2017 toget

i marts.

Kulturhovedstad Aarhus 2017

Multikontigentet har en del glæde af, og de shopper mellem holdene efter lyst og behov. Der er plads til mange multibrugere endnu, så kom glad og få noget gjort ved det nytårs fortsæt.

åbner nu op for nye og for videreudvikling af eksisterende projekter Udover den netop udsendte meddelelse om, at alle unge mellem 18 og 30 år i Region Midtjylland kan søge tilskud til projekter med temaet Det Legende Samfund, inviterer Kulturhovedstad 2017 nu

Nyt fra Gymnastik

Gymnastik afdelingen har i første de 1, der vil blive disponeret til de halvdel af sæsonen haft stor succes med tilgangen til vores forstrategiske projekter. Med de skellige tilbud. Takket være vores strategiske projekter menes de dygtige frivillige instruktører og projekter, der styrker den langsighjælpetrænere har vi kunnet fasttede udvikling og forandring af holde og har endda øget tilgangen den kulturelle og kreative sektor. af medlemmer helt op til Jul. Vi er På et informationsmøde på Gods- rigtig stolte af i år at kunne præsentere gymnastik hold på helt op banen i Aarhus den 27. januar vil de forskellige projektholdere blive til 40 børn på et enkelt hold, og vi er nu i fuld gang med at træne til orienteret nærmere om ansøgningsproceduren, om det nu ned- forårets store opvisning i Mørke. Vores mix hold som drives i samsatte programråd og om den arbejde med Hornslet og Ådalen kunstneriske vision af programdiskal til 4 opvisninger, Mørke, rektør Gitte Just. Hornslet, Ådalen og Randers og det glæder både instruktører samt Syddjurs Kommune er repræsenteret med flere strategiske projek- gymnasterne sig meget til. også til den såkaldte programrun-

ter, der allerede fremgik af den ansøgning, der var med til at vinde titlen som Kulturhovedstad Aarhus 2017. Nogle af disse projekter har allerede fået tildelt understøttende midler til videreud-

Udfordringerne i Gymnastik afdelingen er ikke mange, men vi vil gerne nævne nogle få. Vi mangler haltider og er pt. op til 60 børn i hallen af gangen fordelt på flere hold, dette er ikke tilfreds stillende og vi håber at vi med tiden kan få dette ændret. Et alt for stort antal af vores medlemmer glemmer at få sig meldt til og betalt. Dette er til stor gene for instruktører og bestyrelse som skal bruge unødig tid på at kræve kontingenter ind. Vi er i gang med at lave en handlings plan over dette til næste sæson, således at dette kan undgås.

Uden frivillige ville afdelingen ikke kunne fungerer og dem har vi heldigvis mange engagerede af, men vi skal bruge 1 til 2 mere i bestyrelsen og Vi vil hermed opfordre Omstændighederne har gjort, at vi Dig til at komme til årsmøde og melde Dig til dette. Det kan være i år har, måtte aflyse det ene af vores 2. Zumba hold, men vi ven- at Du ikke mener at have tid, men en enkelt opgave om året ville ogder stærkt tilbage med samme så være en stor hjælp. instruktør i næste sæson.

Yoga er startet op fra nytår og Bir- For mere info kontakt Thomas på vikling heriblandt Ny Malt og gitte suger sædvanen tro medlem- 26 32 37 20. Kraftværket.com, men også Glas- mer ind i hallen når hun kommer Med venlig hilsen musset og Fregatten Jylland samt på banen. Der har således været Bestyrelsen Syddjurs Egnsteater arbejder med op til 20 stk. på holdet de første projekter, der kan blive en del af par gange. Tillykke til Birgitte med 2017-projektets endelige program. hendes uddannelse og tillykke til Gymnastik afdelingen for at turde Yderligere oplysninger fås ved satse på nye tiltag. henvendelse til Frank Reeckmann, kulturafdelingen Syddjurs Kommu- Vores dygtige Instruktører på Combat, Parkour, blandet Fitness, ne på 60 12 39 00. Stræk og Styrke samt Pilates har også succes og vi håber at måtte se hvad de kan til vores afslutning


Februar 2014

Tennis 2013 Udendørs sæsonen 2013 startede med standerhejsning d. 25. april og sluttede lørdag d. 30. november, da vi pakkede det hele sammen. 2 dage forinden blev der konstateret at NU var banerne blevet for bløde til at spille mere. Men 7 måneders udendørsspil var noget af en rekord for tennisafdelingen! Nu er indendørstennis i gang i hallen hver mandag fra 14.30 – 16.30, og det varer forhåbentligt ikke så længe før vi skal i gang med at gøre banerne klar til 2014.

Øverst til venstre: Sparekassen Kronjyllands Cup

Øverst til højre: Juniorerne sammen med deres træner

Nederst til høre: Spar Cup: finalisterne

8544

13


14

8544

Februar 2014

Hvad laver vi i tennisafdelingen? Der er træning for både de voksne og de unge, og fællesspil 2 gange om ugen, hvor man bare kan møde op og spille sammen med andre – ingen makker behøves. Udover det, kan man booke en bane fra kl. 7 om morgenen indtil kl. 22 om aftenen. Lysanlægget gør det muligt at spille, selv når solen er gået ned. I løbet af året holder vi nogle endags-turneringer, og der spilles klubmesterskaber i løbet af sommeren med finaler i september. Vi er også tilmeldt DGI Østjyllands turneringer og er med i DGIs tennisnetværk. Bestyrelsen Bestyrelsen er på plads til næste år. Vi fordeler opgaver i mellem os – dvs. træning, turneringer, møder, stævner, hjemmesiden, ansvar for banerne m.m. Vi synes at samarbejdet fungerer godt, og vi får stor hjælp fra de andre medlemmer, når banerne skal gøres klar i foråret. Vores planer for 2014 Vi er ca. 60 medlemmer, heraf 15 under 19, så vi kan godt være mange flere. Vores nytårsforsæt for 2014 er, at vi vil gøre mere for vores juniorer, dels fordi vi har nogle lovende unge spillere og

Nyt fra fodboldafdelingen med et hyggestævne med indbudte hold i slutningen af marts. i Mørke IF

Indendørsfodbold Ca. 80 aktive spillere i alderen 5orafdelingen i almindelighed. Be50 år har fredag fra kl. 14-21 og styrelsen har allerede kapret en af lørdag kl. 9-11 brugt hallen til at holde formen ved lige og øve det de unge spillere til at være kontekniske spil med bolden i Mørke taktperson for de unge, og der er hallen. Holdene har prøvet kræfter planlagt et samarbejde med andre med de andre klubber på Djursjuniorafdelinger på Djursland gen- land - Vundet sejre og lidt nederlag, men først og fremmest nydt nem vores netværk. at være afsted som hold med fælles mål og oplevelser. Sæsonen vil traditionen tro slutte dels fordi vi gerne vil styrke juni-

Udendørsfodbold Fodboldbanerne blev lige inden jul vertikaldrænet og fik en topdressing med sand for at tage de værste ujævnheder, samtidig er jagten på muldvarper sat ind så græstæppet kan blive klar til den kommende sæson. Vi håber at se lige så mange aktive spillere som sidste sæson og meget gerne flere endnu. Datoen for nytårsappel for senior er endnu ikke fast lagt, men vil blive annonceret på hjemmesi-


Februar 2014

8544

den og ved opslag hos DagligBrugsen og Sparkøbmand.

Fodboldbestyrelsen nye kræfter i 2014 Den siddende bestyrelse synger på sidste vers og nye kræfter skal tage bolden op i den kommende sæson. Allerede nu er der nye kræfter, der har vist interesse for arbejdet, men der er plads til flere. Fodboldbestyrelsen består af minimum 3 personer, der vælges på årsmødet i Mørke IF, torsdag den 20. februar - Vi håber at du møder op og vise din opbakning til arbejdet i fodboldafdelingen. Fodboldbestyrelsen har ansvaret for at få fodboldafdelingen til at fungere sammen med en række frivillige trænere, hjælpetrænere og naturligvis alle de aktive medlemmer, deres forældre og sponsorer. Der er mange opgaver, der skal løses; banekridtning, dommer til 3, 5 og 7 mandskampe, oprydning i boldrum, opdatering af skilte til tasker med spillesæt, opdatering af hjemmeside, flytning af mål, optælling af strømper m.m. Derudover er der en række muligheder for spændende aktiviteter/ projekter og kun din fantasien og dit bidrag sætter grænser for hvad det kunne være eks. Fodboldskole, fodboldfitness, multibane fodboldtur …. At være en del af fodbolden i Mørke IF kræver ikke at du selv spiller fodbold, men uden dig sker der ikke ret meget. Arbejdet er frivilligt og vi bestemmer selv hvordan opgaverne skal løses. Vil du gerne vide mere er du velkommen til at kontakte fodboldformanden Peter K. Møller på mobil 29425707 eller mail pkm@lmo.dk Kom og vær med - Jo flere vi er jo sjovere bliver det.

Nyt fra Håndbold afdelingen

15 spiller i Mørke IF, komme ind og se håndboldkampe i arenaen, noget som vi tit benytter os af, da vores ungdomshold har været indløbsspillere og gjort flot reklame for vores klub.

Vi har også indledt et samarbejde med SK Aarhus, hvor vores U14 piger har været inde og hjælpe Har og vil blive en udfordrende med VIP arrangementer. Som besæson. Hver tirsdag og torsdag lønning har pigerne fået billetter træder ca. 45 seniorspillere ind i mørkehallen med harpiks finger og til, at komme ind og se EM i håndsved på panden for, at give den en bold i Aarhus arena. D. 4 februar, kommer SK Aarhus ud og træner i ekstra skalle til træning. Og den Mørke. Jesper Holmris, som er ekstra træning er der brug for, dame senior er nemlig rykket op i træner for 1. division kommer og træner vores talentfulde U14 piger serie 2 og herre senior er rykket i Mørke fra kl. 17-18.30 og kl. op i serie 1. Derudover har vi et 18.30 betræder SK Aarhus 1. dividejligt dame senior, serie 4 hold, sion ind på halgulvet og træner til som ligger solidt plantet i deres kl. 20.30. Også her er alle velkompulje. men til at komme og se træninSæson 2013/2014 – ungdom gen. Vi har i denne sæson måtte sige Bestyrelsen farvel til mange ungdomshold. Holdene har været små og skrøbe- Håndboldbestyrelsen synger på sidste vers og derfor mangler vi lige overfor skader/afbud og som konsekvens heraf har enkelte spil- dig, bestyrelsen mangler minilere, udfordret sig selv i nye klub- mum to nye medlemmer til, at varetage arbejdet omkring vores ber eller med en helt ny sportsgren. Vores U14 piger holder sta- dejlige håndbold afdeling. Vi i bestyrelsen har haft et år, hvor vi dig ved og levere en flot indsats og vinder den ene kamp efter den har skulle holde skruen i vandet, derfor har der ikke været den stoanden, med utroligt flot spil. Ja, re mulighed for, at udvikle, det vil faktisk er de også rykket op i A. vi gerne i den kommende sæson. Vi har i år forsøgt, at prøve noget Vi vil gerne have flere spillere, nyt og har derfor lavet et U4 trille bedre muligheder og større afdetrolde hold. Hver tirsdag fra kl. ling. Arbejdet er frivilligt og derfor 16.30-17.30 løber der mellem10bestemmer vi selv. dagsorden. 15 drenge og piger rundt og leger Arbejdet i består bla. i, at tilmelde med bolde, redskaber og hvad vi hold i turnering, holde styr på ellers kan finde på af sjove ting. boldrummet, tilmelding til afslutSamarbejde med Aarhus GF og ningsstævner, udvikle og hvad vi ellers finder på. Der det noget som SK Aarhus du syntes lyder interessant så er Vi har indledt et arbejde med Aardu velkommen til at kontakte behus GF, som d. 21. januar skal styrelsesformanden Katrine Raslåne hallen til at træne i. Der vil mussen på Tlf. 26 18 90 70 eller være træning fra kl. 16-18 og alle på mail er velkommen til at komme og katrine_privat@hotmail.com kigge. Derudover kan man som Sæson 2013/2014 - Senior


16

8544

Februar 2014

Februar 2014  

Månedsblad for Mørke og Hvilsager sogne

Advertisement