Gembussum cobus nr 3, jrg 22, 2014

Page 7

7

ik zeker drie keer per week. Ik deed voetbal

aan en

hardlopen, tennis.

fitness,

Sinds

de

komst van mijn eerste kind twee jaar geleden schiet het sporten er helaas vaak bij in. Gelukkig heb ik in Loek Gorter een buddy gevonden met wie ik één à twee keer in de week ga tafeltennissen. Over afvallen wil ik het nog niet hebben. Dit zal op den duur pas

Ernst Tukker en Loek Gorter spelen één à twee keer in de week een potje tafeltennis

resultaat hebben. Naast dat dit natuurlijk hartstikke leuk is om te

Yoga tussen de bedrijven door!

permanente voortzetting hiervan.

doen, moet ik eerlijk zeggen dat

Aan de bedrijfsyoga hebben acht

Sandra van Kordelaar, Juridisch

ik me ook een stukje fitter voel.

weken lang elke week 24 enthou-

medewerker Afdeling Vergunningen

Tevens heb ik ook het hardlopen

siaste medewerkers meegedaan

& Handhaving, heeft elke week een

weer opgepakt. Ik kan het iedereen

en uit de enquête blijkt dat er een

halfuurtje yoga gedaan om lekker te

aanraden!”

duidelijke behoefte is aan een

ontspannen en nieuwe energie op te doen: “Na acht lessen yoga ben

Bedrijfsyoga geeft een positieve boost aan je dag, dit komt uiteindelijk ook je werk ten goede! v.l.n.r.: Ingrid van Dijk en Sandra van Kordelaar

ik er wel achter dat yoga veel meer is dan dat. De les begint met een paar minuten mediteren. Daarna volgen de verschillende oefeningen elkaar in een rap tempo op. Alle spieren worden gebruikt. Hoe vaker je de lessen volgt, hoe makkelijker de oefeningen gaan. Hopelijk komt er na deze lessen een vervolg. Door de combinatie van ontspanning en oefeningen doen, voel je je na de yoga-les heel prettig. Het voelt als een goede balans tussen je lichaam en je brein. De lessen geven je energie, je zelfvertrouwen groeit en het is makkelijker om je goed te concentreren. Allemaal zaken die een positieve boost geven aan je dag. Dat is iets wat je werk uiteindelijk ook ten goede komt!”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.