High Life NL 20-03

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 29 #3 Juni / Juli 2020

GRATIS

INTERPENING

Wiet beoordelen met al je zintuigen

3

#

CORONA CRISIS Cannabis consumenten hebben lage prioriteit bij kabinetCORONACRISIS Beware, don’t share Dat de zomer van 2020 een zomer wordt om nooit te vergeten, dat zal iedereen met me eens zijn. Helaas wel vanwege verkeerde redenen. Geen fijne festivals of Growlands. De eerste cannabisbeurs sinds lange tijd in Nederland? Nee, we moeten het doen met de anderhalve meter samenleving en coffeeshops zijn een afhaalloket geworden.

H

et coronavirus is zo taai dat som-

we eerder als normaal kwalificeerden extra

migen voorspellen dat we er

gaan waarderen.

nog wel een tijdje mee moeten

omgaan. Dat is geen prettig vooruitzicht.

In dit nummer het laatste coronanieuws

Normaal is niet normaal meer. Een vakan-

voor zover dat betrekking heeft op can-

tie aan een strand in de Middellandse Zee,

nabis en nog veel meer. Lees bijvoorbeeld

lekker uit je dak gaan op een festival, een

over Interpening, waardoor je je smaakpu-

jointje roken in je eigen vertrouwde cof-

pillen ten opzichte van cannabis nóg meer

feeshop met je vrienden; het wordt ons al-

kunt verfijnen: “Zoals je een sommelier hebt

lemaal door de neus geboord. Het nieuwe

voor wijn, een kaasboer voor kaas of een

normaal, noemen ze het. Wat mij betreft is

biermeester voor bier, zo heb je Interpe-

het een heel vervelend en irritant normaal

ning voor wiet. Het is een manier om op

dat zo snel mogelijk voorbij mag zijn. Net

het niveau van een wijnkenner je toppen te

als iedereen snak ik naar de goede oude

kunnen beoordelen en te weten wat voor

tijd dat we gezellig met elkaar om konden

effect ze zullen hebben. Je gebruikt al je

gaan. Elkaar konden omhelzen en kus-

zintuigen om het kwaliteitsniveau vast te

sen en jointjes konden delen. Helaas, het

stellen.” Verder lees je een update over de

jointjes-motto nu is “beware, don’t share”.

zaak rond Johan van Laarhoven, hoe het

Toch hopen we jullie met dit nummer een

zit met BTW over cannabisproducten, een

hart onder de riem te kunnen steken. We

nieuwe aflevering in de serie Tweede Gene-

zullen er met zijn allen toch samen door-

ratie Ondernemers en nog heel veel meer.

heen moeten komen. Dus laten we de blik hoopvol richten op een betere toekomst waarin de aarde na deze plotse reset weer een stukje mooier wordt, en we zaken die

Veel leesplezier en stay safe!

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Highlife 3


18

INHOUD

26 JUNI / JULI 2020

FEATURES 17

CORONA CRISIS

18

CANNABIS RAPPORTEN IN CORONA TIJD

22

INTERPENING

28

JOHAN VAN LAARHOVEN

32

TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

34

TUMBLEWEED

Cannabis consumenten hebben lage prioriteit bij kabinet Al deze rapporten zijn van twijfelachtige kwaliteit Wiet beoordelen met al je zintuigen Vendetta Openbaar Ministerie gaat nieuwe fase in Jill, coffeeshop Lucky Luke: “Soms moet je dingen gewoon zakelijk benaderen” Er zit niet echt veel logica in

4 Highlife


34

30 Vaste

GROENE ZAKEN 20 MASCOTTE

Experts never compromise

27

GROWERS CHOICE

Watermelon Weddingcake

38 COFFEESHOP GENESIS

Al ruim 30 jaar de Parel van het Zuiden

75

ZAMNESIA SEEDS

Runtz

EN VERDER 52

ANDRE BECKERS

54

DEATH VALLEY

64

Cannabisproducten en BTW De heetste plek op aarde

LAPIZ

Vlijmscherpe muurstencils

RUBRIEKEN 3 VOORWOORD 6 FLASH 8 NICOLE MAALSTÉ 10 Product Flash 13 High Weirdness 40 PGMCG nieuws 44 HIGH, LOW & CURE 46 Wil & Ruud Oomen 50 High Gadgets 62 VOC Logboek 68 Games 76 Treasures 80 cannawijzer

EN NOG VEEL MEER... Highlife 5


lash Coronacrisis zorgt voor uitstel legale wiet New York

Nieuw-Zeeland stemt 19 september over legale wiet Tijdens de verkiezingen op 19 september kunnen Nieuw-Zeelanders voor of tegen legale cannabis stemmen. In het wietreferendum staat dat iedereen vanaf 20 jaar maximaal tot 14 gram cannabis mag kopen. Let op, er is een maximum van 15% THC voorgesteld. Wiet mag niet in het openbaar gebruikt worden, dat moet in eigen huis. Edibles zijn (nog) niet toegestaan. Mensen mogen zelf twee planten kweken, met een maximum van vier per huishouden. Of het voorstel het gaat halen is nog maar de vraag. Bij een onderzoek in februari gaf 51% aan tegen te stemmen, 39% zou voor stemmen en 10% wist het nog niet. Vooralsnog gaan de verkiezingen ondanks de coronacrisis gewoon door, aldus Minister-President Jacinda Ardern (Labour Party), die het land leidt.

Het is een topprioriteit, verklaarde de gouverneur van New York Andrew Cuomo vorig jaar. De legalisering van recreatieve cannabis stond hoog op zijn agenda: 2020 zou het jaar worden dat New Yorkers eindelijk legaal konden gaan blowen. Want wat aan de Westkust al lang de normaalste zaak van de wereld is, daar ziet het er aan de Oostkust anders uit. Cuomo liet onlangs echter weten dat hij zich niet aan zijn belofte kan houden. De coronacrisis gooide roet in het eten. Cuomo antwoordde “Too much to deal with, too little time,” toen een journalist onlangs vroeg naar de startdatum van legale wiet in New York. Andere staten als Vermont, New Hampshire en Connecticut hebben hun wietplannen ook op een laag pitje gezet.

Plan voor legale wiet in Mexico pas in december in behandeling ‘Mexico wil haast maken met legale cannabis’, schreven wij vorig jaar rond deze tijd. Een speciale justitiecommissie beloofde toen namelijk dat men hard aan de slag wilde gaan om regels omtrent legale cannabis in wetsvoorstellen te gieten. Nadat de hoogste Mexicaanse rechters hadden beslist dat een verbod op cannabis ongrondwettelijk is, moest er voor oktober 2019 door de politieke beleidsmakers een wetsvoorstel liggen. Er lag al langere tijd een wetsvoorstel van Olga Sanches Cordero om elke Mexicaan vanaf 18 jaar het recht te geven om wiet te kweken, te bezitten en te consumeren. Het was de bedoeling om uiterlijk 30 april, na een eerder uitstel, de legalisering wettelijk af te ronden. Door de coronacrisis is dit, opnieuw, uitgesteld, nu tot 15 december. Volgens de laatste onderzoeken steunt 80% van de bevolking legale wiet.

6 Highlife


news Coffeeshop The Bull start High Five Voor De Zorg Een mooi initiatief van coffeeshop The Bull uit Vlaardingen. Zij begonnen een actie onder de naam ‘High Five Voor De Zorg’ en gaven duizend euro aan de Voedselbank in Vlaardingen. The Bull roept andere coffeeshops ook tot actie op: ‘Denk aan de zorgmedewerkers in heel Nederland. De verpleging ploetert zich een weg door de crisis. Het ambulancepersoneel staat onder druk. De voedselbanken vragen om hulp. Kies je doel en doneer!

Universiteit onderzoekt effect mediwiet bij corona

De personeelsvereniging van het plaatselijke ziekenhuis? De voedselbank om de hoek? Die ambulancemedewerkers in je stad? Vraag het bankrekeningnummer van het doel van je keuze en doneer. Wees creatief, maak er werk van en zoek een dankbaar doel voor je donatie. Meer info: www.highfivecoffeeshops.nl.

Kan cannabis helpen tegen corona? Onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Er zijn tegenstrijdige berichten. In de VS beweren sommige wetenschappers dat veel cannabis roken slecht is in verband met de longproblemen die het virus veroorzaakt. Onderzoekers van de Universiteit van Lethbridge in Canada denken daar anders over. Zij menen dat sommige cannabisextracten mensen kunnen wapenen tegen het virus. Igor Kovalchuk, die het onderzoek leidt, zegt in een Canadese krant dat sommige wietsamples de kans op corona met 73% kan verminderen. Zijn team heeft inmiddels 400 verschillende wietsoorten onderzocht waarvan ongeveer tien “veelbelovende resultaten” laat zien. Tegelijkertijd zegt hij dat het nog lang kan duren voor er meer duidelijkheid is en dat cannabis met een hoog CBDgehalte het meest effectief lijkt.

Website maakt lijstje wietlanden met vreemde volgorde De website theweedblog.com maakte onlangs een Top 100 van wiet-vriendelijke landen. Jullie zijn natuurlijk benieuwd waar Nederland staat, maar eerst de criteria. Ze keken naar allerlei data als gebruik, hoe legaal of illegaal (medi-) wiet is en ook werden de straffen voor het gebruik, bezit en teelt van cannabis opgenomen. Hun top tien en waar Nederland staat? Wij komen er af op plaats 6. Nummer 1 is voor Canada, daarna volgen Uruguay, Georgië, Zuid-Afrika, Guam en op de zesde plaats Nederland. Wat ons betreft is dit een absurde lijst die alleen maar meer vragen oproept. Immers; in grote delen van de VS kan je grotere hoeveelheden legale wiet kopen dan in elk ander land, plus ook meerdere planten kweken. Plus dat de legale wiet die in Uruguay wordt aangeboden niet altijd van de beste kwaliteit is. Etcetera, etcetera. Voor de liefhebber: www.theweedblog.com.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

Leren van coffeeshops Op 21 april 2020 las ik in NRC de column ‘De georganiseerde misdaad vindt altijd een oplossing’ van artsonderzoeker en chirurg in opleiding Emma Bruns. Zij stelt dat de georganiseerde misdaad als geen ander het vermogen heeft om bij obstakels een oplossing te vinden. Dat baseert zij onder andere op het feit dat hoge politiefunctionarissen aangeven dat drugstransporten ook in tijden van corona onverminderd doorgaan. Dat betekent volgens haar dat de sector zich binnen korte tijd heeft aangepast aan de lockdown.

Zij noemt de Netflix-serie Ozark als voor-

in een zending hulpmiddelen ter bestrijding

wellicht de moeite waard is om nader te

beeld. De serie gaat over een keurige

van COVID-19 is inmiddels al ontdekt.

bestuderen. Creatief zijn, maar onder de

financieel adviseur die 500 miljoen dollar

Saamhorigheid en solidariteit zijn er echter

radar blijven. Voor coffeeshopondernemers

moet witwassen voor een drugsbaas.

alleen bij dreiging van een groot gevaar en als

die met een voet in de legale en de andere

“In Ozark zie je hoe een gezin van volgzame

de afzonderlijke individuen er direct zelf

voet in de illegale wereld staan, is dit de

en passieve burgers binnen korte tijd

beter van worden.

dagelijkse praktijk. Dit was goed te zien toen

transformeert in een creatief bedrijf”, aldus

de plotselinge sluiting van coffeeshops zeer

Bruns. Het laat volgens haar zien dat

Creatief onder de radar

onwenselijke gevolgen bleek te hebben

schaarste niet uitsluitend hoeft te leiden tot

De gedachte of er in deze tijden iets te leren

(straatdealers stonden meteen klaar om de

beperking: Het brengt ook saamhorigheid,

valt van mensen die actief zijn in de onder-

markt over te nemen) en zij als afhaalloket de

solidariteit en creativiteit. Dit is uiteraard een

wereld prikkelde mij echter. Een belangrijk

dag erna weer opengingen. Zij namen

sterk geromantiseerd beeld van wat er zich

kenmerk om in deze wereld te overleven is

onmiddellijk de nodige maatregelen om

afspeelt in de “onderwereld”. Maar dat spelers

dat mensen onder de radar moeten blijven.

personeel en klanten te beschermen voor

op illegale drugsmarkten over het algemeen

Als je teveel in de spotlight komt dan loopt

Covid-19. Op een groepsapp van coffeesho-

flexibel en creatief zijn, is evident. Zij moeten

dat meestal slecht af. Dat betekent ook dat

pondernemers werden daarvoor ideeën

immers altijd trucs uithalen om datgene wat

creatieve ideeën en oplossingen niet aan de

uitgewisseld. Zo hoort dat. Coffeeshops

onzichtbaar moet blijven toch te laten

grote klok kunnen worden gehangen. Het is

maakten duidelijk een belangrijke maat-

plaatsvinden. De eerste partij drugs verstopt

juist deze combinatie van vaardigheden die

schappelijke functie te vervullen.

Afhaalloket Dit betekent niet dat alles als van oudsher doorgaat. Coffeeshops zijn immers tijdelijk afhaalloketten geworden. En 1 april is het nieuwe rookbeleid in gegaan. Daarbij zitten coffeeshops die voornamelijk op toeristen draaiden, net als veel andere toeristische trekpleisters, zonder inkomsten. Die toeristen zullen nog wel een tijd wegblijven. Coffeeshops hebben altijd al moeten opereren buiten de grenzen van wat in theorie mogelijk is. Ook nu zullen zij met hun creativiteit een oplossing vinden om een belangrijke schakel te blijven in de Nederlandse cannabismarkt. Het is interessant om te kijken hoe coffeeshops omgaan met de nieuwe situatie. En misschien kan de rest van ondernemend

Ozark

8 Highlife

Nederland daar later dan lering uit trekken.roduct Wees stroomstoringen de baas met SECUBATT Stroomstoringen komen tegenwoordig nog steeds vaak voor, ondanks het kwalitatief hoogwaardig elektriciteitsnetwerk dat we hebben. Wellicht zullen storingen in de toekomst zelfs toenemen door de enorme pieken die ontstaan in het netwerk door onder andere het massaal opladen van elektrische auto’s. Denk ook aan een verschuiving van aardgasgebruik naar elektragebruik, zoals bijvoorbeeld het verwarmen en koelen van huizen, het gebruik van elektrische kookplaten en ga zo maar door. Secubatt is een systeem dat men thuis of op een bedrijf tussen het stopcontact en een verbruiker kan zetten. In het geval van stroomuitval zal het betreffende apparaat voorzien blijven van stroom en dus continueren. Denkt u bijvoorbeeld aan afzuiginstallaties, verlichting, (voedings)computers, etcetera. Optioneel kan er een gsm-alarm op aan worden gesloten. Deze stuurt bij een stroomuitval meteen een sms zodat u of uw medewerkers weten dat er een stroomuitval is, maar ook dat de apparaten blijven werken. Een fijne gedachte. Er zijn twee types te koop met verschillende capaciteit. Ook zit er een USB uitgang op om daarmee apparaten op te laden of van stroom te voorzien. De klant dient zelf een accu aan te schaffen, dat is om logistieke redenen beter. Ook kan de klant zelf exact het gewenste Ah van de accu bepalen. Hoe groter de accu, des te langer zal hij de verbruiker van noodstroom voorzien. Kijk eens op de site en denk eens na over het gezegde: better safe then sorry. www.secubatt.com

Hemp Heroes: Uren aan High Entertainment Maak je rooksessies nóg leuker met dit bordspel. Hemp Heroes staat helemaal in het teken van wiet. Verzamel cannabis strains, win cannabis cups en verzamel zoveel mogelijk kilo’s wiet. Bestaat er iets leukers dan een bordspel spelen als je high bent? Wat dacht je van een spel met cannabisthema! Speel Hemp Heroes en ontdek wie de meeste cannabis strains kan opkopen. De eerste speler die alle soorten van een bedrijf bemachtigt, zal zegevieren! Win cannabis cups en grammetjes wiet om je tegenstanders te verslaan. Hemp Heroes transformeert je rooksessies in vele uren slappe lach, vermaak en vriendschappelijke competitie. Rook vooraf wat indica wiet voor een relaxte benadering of steek een stevige sativa op als je wilt winnen! www.hemp-heroes.com

10 Highlife


flash C-RESULT Out of the box mentaliteit en omvangrijke kennis

C-PK

C-Result is een jong bedrijf dat actief is in de land- en tuinbouw.

in hardere bloemen en vruchten en meer harsvorming. Bovendien

Hun specialisatie bestaat uit het oplossen van en behoeden voor

zorgt C-PK ervoor dat het volledige irrigatiesysteem wordt gereinigd.

problemen tijdens de kweek van gewassen, bloemen en vruchten.

Door het gebruik van vele meststoffen en bloeistimulatoren (die

Daarnaast bestaat hun expertise uit het vergroten en verstevigen van

doorgaans uit suikers bestaan) verstoppen de leidingen, drippers

gewasopbrengst en het verlengen van de houdbaarheid. Deze know-

en drukventielen. Zoutophopingen blokkeren zo de opname van

how is ook opgevallen bij enkele vooraanstaande toeleveranciers van

voedingstoffen. C-PK lost dit probleem in één klap op. Evenals C-Result

fastfoodketens, waardoor er momenteel sprake is van een langdurige

kan C-PK gecombineerd worden met alle mogelijke meststoffen en

samenwerking.

bloeistimulatoren.

De typerende out of the box mentaliteit en omvangrijke kennis van

C-Hellfire

C-Result heeft geleid tot de ontwikkeling van 3 unieke producten. Het

Nummer 3 is net nieuw op de markt en verbreekt bijna alle records.

meest verkochte en eerst ontwikkelde product in het assortiment is

C-Hellfire bestaat uit een zonnebloem emulgator met een minieme

C-Result. Dit is een gepatenteerde, non-toxische meststofzoeker die

hoeveelheid alcohol die werkt als een insecten- en schimmelbestrijder.

alle benodigde elementen (N,P,K, Calcium, Magnesium etc.) in het

C-Hellfire moet door de consument zelf gemengd worden met water

substraat zoekt en naar de wortel van de plant brengt. C-Result werkt

in de fles van het product zelf. Na goed schudden is het product al klaar

als booster, groeiversneller, versterker en probleemoplosser. Ook voor

voor gebruik. Spint, thrips, bladluis, varenrouwmug, witte vlieg en al hun

stekken, zaailingen en moederplanten. C-Result hoeft slechts 1 maal per

eitjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. C-Hellfire is 100% natuurlijk en

maand te worden meegegeven. Het bijzondere aan dit product is dat

niet schadelijk voor mens of milieu. Het doel van C-Result is uiteindelijk

het te combineren is met alle mogelijke meststoffen en overdosering

om mensen probleemloos te laten kweken en er het maximale uit te

absoluut geen kwaad kan. Het is dus zogezegd een foolproof product.

laten halen. Nieuwsgierig geworden?

(Narrenfest)

www.c-result.com

Naast dit one of a kind product heeft het bedrijf ook een unieke PK-booster op de markt gebracht. Let op! Er zijn weliswaar veel PKboosters in de handel, maar er is er geen zoals C-PK (P 21% & K 33%). Voor C-PK heeft de ontwikkelaar een innovatieve manier gevonden om calciumchloride in te kapselen, wat ervoor zorgt dat er nog meer kalium en fosfor kan worden opgenomen in de plant. Dit resulteert

Links de velden zonder C-Result, rechts de resultaten

Highlife 11


lash Joe Exotic vloeitjes gaan voor 350 dollar op Ebay Elders in dit nummer schrijven we over de opzienbarende Netflix-serie Tiger King. En we doen het netjes, zonder spoilers. Dus als je dit nog niet gezien hebt, geen probleem. Je kunt er na het lezen van dit artikel zonder teveel voorkennis aan beginnen, want we onthullen niks, de tekst is spoiler free. Het enige waarover we een klein topje van de sluier oplichten is de kijk van Joe Exotic op cannabis. Joe schaamt zich niet voor zijn wietgebruik en gaf zelfs lange vloeitjes weg als deel van een politieke campagne. Na het immense succes van de serie proberen velen een graantje mee te pikken. Er worden dildo’s met tijgerprints voor ruim honderd euro verkocht, maar het mooiste staaltje vonden we op Ebay. Daar werd een pakje lange vloeitjes voor 350 dollar verkocht! Het tekent de Tiger King gekte.

Blaze Revolutions: Roll up, Light up, Rise Up! Hoppa, er is weer een nieuwe wietgame. En nog wel uit eigen land. Lead developer Erik Kors van ontwikkelaar Little Chicken over deze Blaze Revolutions: “We weten dat dingen nu niet makkelijk zijn, en dat is zacht uitgedrukt, en we willen een boodschap van hoop en blijdschap verspreiden, van mensen die elkaar helpen in crisistijd.” Het is een real time strategie game over alle mogelijkheden van cannabis. In een futuristische tijd lijden de burgers onder een totalitair bewind in een vervuilde wereld. Met het kweken van wiet start je je eigen groene revolutie om daar een eind aan te maken! www.blazerevolutions.com

Tommy Chong geeft wiet weg “Ik denk dat ik al bijna vijftig jaar niet meer betaald heb voor mijn wiet,” zegt de inmiddels 81-jarige Tommy Chong. “Nu is het tijd om al die overtollige wiet die ik nog heb liggen terug te geven.” Tommy Chong, van het legendarische duo Cheech & Chong, wil in samenwerking met verschillende mediwiet dispensaries graag iets doen aan het overschot wiet in huize Chong. Dus geeft hij al die extra wiet die steeds maar blijft binnenkomen nu weg aan degenen die het echt nodig hebben en niet kunnen betalen. “There are a lot of people that depend on it and can’t get to their dispensary. I don’t think I’ve paid for marijuana in 50 years. People give it to me for free. I can afford to give it away.”

12 Highlife


HIGH weirdness Slimme wc herkent jouw sterretje

Zijn laatste wens: een Mercedesgraf

Tsja. Sommige dingen wil je liever privé houden.

Tshekede Buffon Pitso had een bijzondere

Dat begrijpen wij meteen. En we willen ook niet

laatste wens. De Zuid-Afrikaanse politicus

ineens die privé details weten, geloof me. Maar

stierf onlangs op 72-jarige leeftijd, maar hij

onderzoekers van de Standford Universiteit in

wenste een bijzonder afscheid. Hij wilde

Californié denken daar anders over. Zij hebben

namelijk begraven worden in zijn Mercedes.

een wc gemaakt die je achterste kan scannen.

Hoewel dat niet direct binnen de regels valt,

Want elk sterretje ziet er anders uit, net als bij

werd hem die laatste eer toch gegund. Ooit

een vingerafdruk. Het onderzoeksteam meent

handelde hij in Mercedes auto’s en had hij een

dat met een smart-wc allerlei kwalen eerder

ware vloot op de weg, maar zijn geluk keerde

opgespoord kunnen worden. Want je

en de laatste jaren had hij slechts de

ontlasting vertelt veel. Vraag is wel of er veel

beschikking over een Mercedes E500 die niet

belangstelling is voor deze slimme wc is. Dokter

eens meer de weg op kon, maar hij mocht er

Gambhir, de bedenker van de slimme wc, zoekt

volgens zijn familie graag in zitten. Uiteindelijk

nog vrijwilligers. Hij belooft dat alle info in de

zit hij nu, na zijn overlijden, voor eeuwig

cloud wordt opgeslagen, zodat je zelf tot in alle

achter zijn stuur. En met de autogordel om,

details je kleine en grote boodschap kan checken. Veel plezier!

Amber Luke kan weer zien na drie weken blindheid

benadrukte zijn familie.

Amber Luke heeft een hobby. Je denkt, hmm, wat zou dat zijn? Geintje, want ja, ze houdt dus van tattoo’s. De pas 24-jarige Australische schone heeft inmiddels al meer dan honderd tattoo’s en piercings en nog wat werk her en der op haar lichaam laten doen. Vorig jaar ging het mis, want toen ze haar ogen blauw liet maken, raakte ze blind. Gelukkig voor Amber kon ze na drie weken weer zien. Amber: “Maar het was het waard. Vooral omdat blauw mijn favoriete kleur is.” Amber had naar eigen zeggen een ongelukkige jeugd. Nu zegt ze dat ze gelukkig is met haar nieuwe persoon en hoe ze er uit ziet. “Ik ben nog lang niet klaar”, waarschuwt ze haar volgers op Instagram en andere social media.

Highlife 13


lash Charlotte Figi van Charlotte’s Web overleden Charlotte Figi uit Colorado is op 13-jarige leeftijd overleden. Charlotte leed aan een zeldzame vorm van epilepsie, het Dravet syndroom. Nadat haar ouders een documentaire over de werking van medicinale cannabis zagen, besloten ze het er op te wagen en begonnen ze hun toen zes-jarige dochter met cbd-wietolie te behandelen. De gevolgen waren wonderbaarlijk; Charlotte had amper nog last van epileptische aanvallen. De wietsoort die haar het meest soulaas gaf kreeg de naam Charlotte’s Web. Mede hierdoor namen veel meer mensen cannabis als medicijn serieus. Je kunt wel stellen dat dankzij Charlotte Figi medicinale cannabis nu in het merendeel van de Amerikaanse staten legaal verkrijgbaar is. De familie meldde dat haar overlijden corona-gerelateerd was, omdat ze te kampen had met ademhalingsproblemen.

NetFlix-tip voor keukenhelden: Cooked with Cannabis Ben jij een held in de keuken of is koken een vette hobby van je? Check dan de nieuwe serie Cooked with Cannabis op Netflix. Koks strijden in een competitie om de presentatoren en gasten te trakteren op bijzondere cannabisgerechten. Ze maken vaardig gebruik van alle delen van de plant en prepareren de lekkerste THC-infusies en CBDsauzen. De presentatie is in handen van Kelis en Leither Storrs. Kelish kennen we van de hit Milkshake. Bovendien heeft ze al een aantal kookboeken geschreven. Storrs is een chef uit Portland. Hij vertelde eerder: “This is a show for food people, for stoners and for folks that are curious about both.” Heel veel tijd ben je er niet aan kwijt, want de serie telt slecht zes afleveringen van slechts 35 minuten elk.

Libanees parlement legaliseert mediwiet Libanon is het eerste Arabische land dat medicinale cannabis heeft gelegaliseerd. Ook de teelt van industriële hennep is toegestaan. Een wetsvoorstel hiertoe is in het parlement aangenomen, zodat er nu echt aan de opbouw van een legale wietindustrie kan worden begonnen. Volgens een rapport van McKinsey zou het straatarme land ongeveer 1 miljard dollar binnen kunnen harken. Dat cijfer moet wellicht met een korreltje zout genomen worden, maar feit is wel dat Libanon natuurlijk al tientallen jaren een grote cannabissector binnen de grenzen heeft. De rode en gele Libanon maakten al in de vorige eeuw furore in Nederland en de rest van de wereld, dus hoe ze moeten kweken hoef je de wietboeren daar niet meer te leren.

14 Highlife


THE Nr 1 board game for hemp lovers www.hemp-heroes.com

FREE

ROYAL QUEEN SEEDS CANNABIS SEEDs With every online order

PHER

ROES

E PH

www.hemp-heroes.com

OES • HEM Wholesale orders @ SR Wholesale B.V.

ER

, 0 €3

• HEMPH

hempheroesgames

O

ES

M HE


“Op dit moment is er nog zoveel onduidelijk over de komende maanden”

Cannabisbeurs GROWLANDS uitgesteld naar 2021

Het kwam niet als een verrassing, maar jammer is het natuurlijk wel: cannabisbeurs GROWLANDS is vanwege de corona maatregelen uitgesteld tot volgend jaar.

Het tweedaagse evenement in de

goede moed, zegt Hoppenbrouwers.

Europa is er een podiumprogramma met

Utrechtse Jaarbeurs stond gepland voor

“Iedereen is enthousiast dat er voor het

nationale en internationale sprekers en

28 en 29 augustus. Premier Rutte maakte

eerst sinds 2007 weer een cannabisbeurs

stand up comedians, een Game Area en

op 21 april bekend dat alle evenementen

in Nederland komt. En er is veel begrip

een Wellness Area én een comfortabele

tot 1 september afgelast moeten worden.

voor ons besluit om naar volgend jaar te

Smokers Lounge in de buitenruimte.

“We stonden toen voor de beslissing om

verhuizen. Op dit moment is er nog zoveel

Highlife is mediapartner van GROWLANDS

een nieuw weekend te kiezen”, vertelt Rens

onzeker over de komende maanden.” Al

en is vanzelfsprekend op de beursvloer

Hoppenbrouwers, een van de initiatiefne-

gekochte tickets voor GROWLANDS

aanwezig. Tickets voor GROWLANDS

mers van GROWLANDS. “We waren er al

blijven geldig en de kaartverkoop en stand

kosten in de voorverkoop €7,50 voor één

snel uit dat verplaatsen naar 2021 de beste

verhuur lopen gewoon door. De nieuwe

dag of €10 voor beide dagen en zijn

optie is. De vraag is nu nog of we een heel

data waren bij het ter perse gaan van deze

verkrijgbaar via

jaar uitstellen, naar het laatste weekend

Highlife nog niet bekend;

de Website: www.growlands.nl

van augustus 2021, of kiezen voor april. Die

check de website www.growlands.nl en

Facebook: /growlands2020

knoop moeten we nog doorhakken.”

social media.

Instagram: @growlandsnl Twitter: @growlandsfair

Positieve reacties

GROWLANDS is een breed opgezette

De positieve reacties uit de branche en

cannabis- en hennepbeurs. Naast stands

van de doelgroep geven in elk geval

van bedrijven en organisaties uit heel

16 Highlife


Door: Rob Tuinstra

Waarom geen bezorgservice van cannabis mogelijk maken?

CORONA CRISIS Cannabis consumenten hebben lage prioriteit bij kabinet

Het corona-virus en de maatregelen om besmetting tegen te gaan hebben grote gevolgen voor de Nederlandse coffeeshopwereld. Gelukkig mochten de coffeeshops na een rampzalige sluiting van 1 dag al snel weer open, maar nu zij tot in ieder geval 1 september tot afhaalfunctie beperkt blijven wordt er natuurlijk wel een flink deel van de omzet gemist. Restaurants en kroegen mogen per 1 juni

van Nederland zijn deze mensen die

weer open, mits ze voldoen aan allerlei

cannabis van een coffeeshop als medicijn gebruiken afhankelijk van goedwillende

maatregelen om besmetting te voorko-

buren of vrienden, die de mediwiet

men. Veel horeca staat op omvallen en

voor hun halen. Het kabinet zou een

de extra eisen die aan de openstelling worden gegeven vallen niet

bezorgservice voor deze medi-

overal even goed. Coffeeshops,

wietpatiënten onmiddellijk moeten toestaan. Immers, zij

een onmisbaar deel van de Nederlandse horeca, trekken

kunnen nog moeilijker van het

echter aan het kortste eind. Zij

openbaar vervoer gebruik

mogen pas op 1 september

maken, of zijn vanwege

weer open. Afhalen blijft

gezondheidsproblemen nóg

natuurlijk wel mogelijk. Een

meer aan huis gekluisterd of niet eens in staat om naar een

echte reden voor dat verschil

coffeeshop te gaan. In de VS of

heb ik niet kunnen vinden in de

Canada zijn bezorgdiensten van

persconferentie van Mark Rutte.

cannabis 100% legaal. Dat zou hier

Maar we wisten al dat cannabis

echt moeten gebeuren. Zeker in deze

consumenten bij hem geen hoge

corona-tijden.

prioriteit hebben. Het is immers “rotzooi” wat wij roken. Coffeeshops

Wietexperiment

hebben, net als buurtkroegen of eethuisjes,

Vanwege corona ligt het wietexperiment

een sociale functie. Het is jammer dat dit niet erkend is.

tijden geen echte optie. Dus zijn ze

ook op zijn gat. Een selectie van kandidaat

aangewezen op dealers of illegale bezorg-

kwekers is uitgesteld en nader overleg

Bezorgfunctie

diensten. Waarom zouden coffeeshops die

tussen het kabinet en de tien experiment-

Een andere gemiste kans is het toelaten van

klanten niet mogen bezorgen?

gemeenten is uitgesteld. Paul Depla, burgemeester van Breda, denkt dat het onmoge-

een bezorgfunctie van coffeeshops. Afhalen is prima en het is fijn dat het zo

Mediwietpatiēnten

lijk is dat nog in deze kabinetsperiode aan

geregeld is. Maar het zou nog veel mooier

Dat geldt nog sterker voor patiënten die

het wietexperiment wordt begonnen. Hoe

zijn als coffeeshops mogen bezorgen.

hun cannabis bij coffeeshops halen. Er zijn

dit gaat aflopen? Dat blijft koffiedik kijken.

Immers, de meeste coffeeshops in

duizenden patiënten die niet tevreden zijn

Het is wel extra wrang dat de initiatiefwet

Nederland zijn gevestigd in grotere steden.

over de legale Bedrocan cannabis die ze via

van D66-kamerlid Vera Bergkamp voor

Op het platteland vind je er weinig, omdat

een apotheek kunnen krijgen. Thuis kweken

legalisering van cannabis, al aangenomen

die gemeenten veelal een nuloptie hebben.

is risicovol, omdat lokale politiekorpsen nog

door de Tweede Kamer, nu nog meer in de

Denk eens aan al die blowers in kleinere

steeds een War on Cannabis voeren. Alleen

vergetelheid dreigt te raken. Want cannabis

steden en dorpen, die afhankelijk zijn van

in Tilburg en omstreken mogen patiënten

consumenten hebben in Den Haag geen

een coffeeshop die soms wel 25 kilometer

met een PGMCG-pas en na navolging van

enige prioriteit. We trekken, zoals gebruike-

of verder is. Het openbaar vervoer is in deze

allerlei eisen ‘gedoogd’ kweken. In de rest

lijk, aan het kortste eind.

Highlife 17


Door: Nicole Maalsté

Al deze rapporten zijn van twijfelachtige kwaliteit

Cannabisrapporten in coronatijd: ‘Management of Meaning’ Midden in coronatijd bracht het Trimbos-instituut de resultaten van twee onderzoeken over cannabis naar buiten. Ook de Nationale Politie stelde een rapportje over drugsmarkten en drugsgebruik in coronatijd op, deels gebaseerd op de bevindingen van het Trimbos-onderzoek. Waarom komt deze informatie nu naar buiten?

Blowen tijdens corona: niet in groepen en overal controle Laten we beginnen met de meest serieuze en uitgebreide publica-

richten op mensen die dichtbij cannabisconsumenten staan. Familie

tie. Op 7 april verscheen het rapport ‘Intentie om te minderen of te

en vrienden zouden als intermediair kunnen dienen om de preventie-

stoppen met blowen en opvattingen over hulp zoeken’. Uit deze

boodschappen van de overheid en hulpverlening op hun eigen

Trimbos publicatie blijkt dat consumenten die hun cannabisgebruik

manier en in hun eigen woorden over te brengen op cannabisconsu-

willen afbouwen meer vertrouwen hebben in hulp van familie en

menten. Iedereen die weet hoe communicatie werkt, begrijpt dat de

vrienden dan in een bewezen effectief behandeltraject. De

boodschapper minstens zo belangrijk is als de boodschap.

conclusie komt voort uit het Grote Hasj- en Wietonderzoek, een online-enquête onder 1041 cannabisconsumenten met een

Weinig vertrouwen

gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Het onderzoek vond plaats van april

Het onderzoek laat zien dat cannabisconsumenten weinig vertrou-

tot juni 2018. Dat is twee jaar geleden. De conclusie verbaast mij niet.

wen hebben in de standpunten van hulpverleningsinstanties en het

Uit de Grasspoll, een grootschalige online enquête onder 9117

Trimbos-instituut met in hun kielzog de overheid. Geen fijne bevin-

cannabisconsumenten, bleek ook dat cannabisconsumenten meer

ding voor een instantie die zelf al jarenlang betrokken is bij het

waarde hechten aan informatie van familie, vrienden en kennissen

ontwikkelen van preventieboodschappen en behandeltrajecten om

dan aan de folders van de hulpverlening.

misbruik van cannabis tegen te gaan. De onderzoekers hebben waarschijnlijk lang geworsteld met deze resultaten. Misschien dat dit

Vertrouwen in de boodschapper

rapport daarom naar buiten werd gebracht op het moment dat

Je zou dan verwachten dat preventiewerkers en hulpverleners die

Nederland in de ban was van de coronacrisis. Feit is dat er geen enkel

kennis gebruiken, bijvoorbeeld door hun boodschappen meer te

bericht over dit rapport in de reguliere media is verschenen.

18 Highlife


Online zelfhulp Bij de interpretatie van de resultaten breken de onderzoekers een lans voor online zelfhulp interventies. Dat zou volgens hen een oplossing kunnen zijn voor consumenten die willen minderen of stoppen met cannabis maar liever (nog) geen professionele hulp zoeken. “Deze vorm van hulp is van alle vormen van ondersteuning het minst bekend onder cannabisgebruikers. Het lijkt dus van belang om deze vorm van hulp bij frequente cannabisgebruikers onder de aandacht te brengen,” schrijven ze. Bijna 70% van de geënquêteerden zegt wel eens een poging te hebben gedaan om te minderen of te stoppen. En meer dan 60%

en mentale gezondheid als reden om meer te gaan blowen. Verder

geeft aan van plan te zijn om dat in de toekomst te doen. De

gaf een deel van de consumenten aan extra maatregelen te treffen

onderzoekers menen dat het de deelnemers mogelijk niet lukt om

vanwege COVID-19. Ze zeiden geen joints meer te delen en niet meer

hun cannabisgebruik af te bouwen, omdat “hun voorkeur uitgaat naar

samen met vrienden te roken.

matig effectieve vormen van ondersteuning. Zo geven zij het meest de voorkeur aan sociale steun van naasten en minder aan de zorg die

“Zorgelijk”

volgens de richtlijnen het meest effectief is.”

Margriet van Laar, programmahoofd Drug Monitoring van het Trimbos, liet in de Volkskrant weten het zorgelijk te vinden dat

Effectieve steun van sociale omgeving

cannabisgebruikers in deze periode meer blowen om negatieve

Of de steun van familie en vrienden effectief is, weten we echter

gevoelens te onderdrukken. ‘Dit soort coping-gedrag vormt een

helemaal niet. De onderzoekers geven aan dat daar weinig over

risico. Het kan ertoe leiden dat mensen eerder verslaafd raken.

bekend is. Je zou zeggen dat het dan hoog tijd wordt om onderzoek te

Bovendien is roken slecht voor de longen, wat blowers kwetsbaar

doen naar de effectiviteit van die steun en hoe je de sociale omgeving

maakt voor het coronavirus.’ Het Trimbos benadrukte dat het om

kunt inzetten wanneer mensen willen stoppen of minderen met

voorlopige resultaten gaat en dat de onderzoekspopulatie niet

cannabis. Maar hierover zegt het rapport niets. Ergens is dat te

representatief is voor alle Nederlandse volwassenen die (regelmatig)

begrijpen. Als de hulp van de sociale omgeving van een cannabiscon-

cannabis gebruiken. Opvallend is in ieder geval dat de respondenten

sument effectiever is dan het Trimbos, kun je je afvragen wat de rol van

uit dit onderzoekje gemiddeld ouder zijn (33 jaar) dan de responden-

dat instituut nog is. Maar het Trimbos twijfelt liever niet aan zijn eigen

ten uit het eerdere onderzoek (25 jaar). Zeker omdat het Trimbos

rol en zet in op het via internet onder de aandacht brengen van

doorgaans de tijd neemt om onderzoeksresultaten naar buiten

‘effectieve’ vormen van hulp. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. De

brengen, roept de razendsnelle publicatie van tussentijdse resultaten

volgens de richtlijnen zogenoemde bewezen effectieve interventies

over een onderzoekspopulatie die niet representatief is vragen op.

leveren al jarenlang niet het gewenste resultaat op. Als het Trimbos

Wie wil dit precies weten en waarom?

problematisch cannabisgebruik werkelijk wilt afbouwen, dan zou het haar eigen rol misschien ook eens wat kritischer kunnen bekijken.

Politierapport Dat geldt ook voor het ‘Informatierapport Covid-19 pandemie in

Gebrek aan zelfkritiek

relatie tot drugsmarkten’ dat de politie eind april naar buiten bracht.

Dit gebrek aan zelfkritiek voedt het wantrouwen van consumentenor-

Eigenlijk is het nog te vroeg om iets te zeggen over de gevolgen van

ganisaties en de coffeeshopsector in de goede bedoelingen van het

de pandemie op de drugsmarkt, is de onderliggende boodschap,

instituut. Het Trimbos benaderde deze partijen onlangs om vragen te

maar toch. Verder geeft het rapport een aantal overbodige specula-

stellen aan consumenten over hun cannabisgebruik in coronatijd.

ties. Zo wordt verwacht dat de prijzen stijgen, met name de hasj-prijs.

Consumentenorganisaties en coffeeshops hebben wél het vertrouwen

Maar ook wiet zou duurder worden, omdat meststoffen moeilijker

van veel cannabisconsumenten en zouden een belangrijke rol kunnen

verkrijgbaar zouden zijn door de COVID-19 pandemie. Dat kan

spelen in het overbrengen van preventieboodschappen. Beide partijen

allemaal waar zijn, maar het blijft giswerk. Het zou evengoed kunnen

lieten weten het geen goed moment te vinden om vragen te stellen

dat iedereen die geen werk meer heeft uit verveling wiet gaat kweken

aan cannabisconsumenten. Wel gaven de shops en consumentenor-

en dat de markt overspoeld wordt met goedkope wiet van bijzonder

ganisatie aan op een later moment graag mee te willen werken. Het

hoge kwaliteit, omdat de werklozen die zijn gaan telen zich vol liefde

Trimbos zette haar onderzoek desondanks door. Ze vonden 588

en overgave op hun (nieuwe) hobby storten. Er gebeuren de laatste

cannabisconsumenten die eerder hadden meegewerkt aan het Grote

tijd wel meer onverwachte dingen.

Hasj en Wietonderzoek bereid om opnieuw een enquête in te vullen. Al deze rapporten zijn van twijfelachtige kwaliteit. Van de politie ligt

Meer geblowd in coronatijd

zo’n rapport in de lijn der verwachtingen. De politie publiceert de

De tussentijdse resultaten van dat onderzoek werden enkele weken

afgelopen jaren wel vaker ongeloofwaardige en slecht onderbouwde

later met veel bombarie naar buiten gebracht. Er zou meer geblowd

cijfers over drugsmarkten om de beeldvorming over drugs te

worden in coronatijd. Cannabisconsumenten zouden – met name uit

beïnvloeden. ‘Management of meaning’ noemen ze dat zelf. Dat het

verveling – gemiddeld 4,3 joints roken in plaats van de gebruikelijke

Trimbos-instituut zich nu ook op dat pad lijkt te begeven is veel

3,6. Naast verveling noemden consumenten ook stress, eenzaamheid

minder goed te begrijpen.

Highlife 19


Advertorial

20 HighlifeTekst: Derrick Bergman | Beelden: Trichome Institute

INTERPENING

Wiet beoordelen als een wijn sommelier “Je gebruikt al je zintuigen om het kwaliteitsniveau vast te stellen”

Een sommelier is volgens Van Dale een “huisbediende, respectievelijk kelner, die belast is met de zorg voor de kelder, de wijnen”. Een wijnkenner kortom, die alles weet van druivensoorten, wijnjaren, grondsoorten, smaak, geur en afdronk van wijn. De Amerikaanse ‘interpening’ methode leert je als een sommelier wiet te beoordelen.

Interpening is bedacht en ontwikkeld door Max Montrose,

methode hem redde, toen hij pas twee weken bezig was met het

geboren en getogen in Denver, Colorado. Montrose is oprichter

bezoeken van coffeeshops voor zijn boek ‘Captain Hooter’s

van het Trichome Institute en publiceerde in 2014 ‘Interpening,

Connoisseur’s Guide to Amsterdam Coffeeshops’. Dankzij de

The Art and Science of the Cannabis Sommelier’. Twee jaar later

methode leerde hij “echt te begrijpen waar ik naar keek, ongeacht

verscheen een tweede, aangevulde editie van dit bijzondere

de naam van de soort”. Hij paste zijn testroutine aan en hervond

boek. Fraai uitgegeven en helder opgemaakt, met topfoto’s en

zijn motivatie voor zijn boek over de Amsterdamse coffeeshops.

duidelijke illustraties. Ik kreeg een exemplaar cadeau van

Hij noemt Max Montrose ‘The Obi Wan Kenobi of Weed’. Captain

cannabis-connaisseur Captain Hooter, die een groot fan van

Hooter: “Zoals je een sommelier hebt voor wijn, een kaasboer voor

Interpening is.

kaas of een biermeester voor bier, zo heb je Interpening voor wiet. Het is een manier om op het niveau van een wijnkenner je toppen

The Obi Wan Kenobi of Weed

te kunnen beoordelen en te weten wat voor effect ze zullen

In High Tea Potcast 13 vertelde de Captain hoe de interpening

hebben. Je gebruikt al je zintuigen om het kwaliteitsniveau vast te

22 Highlife


stellen.” Max Montrose schrijft zelf: ‘An interpener is versed in the

marijuana is a beautiful word that represents an amazing culture,

origins and evolution of cannabis and has the ability to determine

history and clever people that were fighting their own prohibition

flower quality and predict the psychotropic effects of any cultivar,

just as we are today.’

regardless of strain name or hybridization.”

Vier basisprincipes Overhoop halen

Een centraal idee achter interpening is dat de invloed van de

Montrose haalt heel wat overhoop in zijn boek. Niet alleen het

kweker en de kweek- en verwerkingsmethoden zo groot zijn, dat

onderscheid tussen Indica en Sativa, maar ook de definitie van

soortnamen als OG Kush of Silver Haze nauwelijks iets zeggen

een landras en de onderverdeling van de gezaghebbende canna-

over de kwaliteit en het te verwachten effect van een topje wiet.

bis-auteurs Clarke en Merlin in hun standaardwerk ‘Cannabis,

Het loont dus de moeite, zeker ook als consument, om dat topje

evolution and ethnobotany’ (2013). Zij hanteren de term ‘drug’ om

goed te leren bekijken en ruiken. Interpening leert je precies dat.

vezelhennep en rookbare cannabis van elkaar te onderscheiden,

Vier basisprincipes van de methode:

Montrose kiest voor ‘marijuana’. Opmerkelijk, want veel cannabisliefhebbers mijden dit woord als de pest vanwege de racistische

1. Kijk naar de dikte van de vingers van het blad

oorsprong. Maar klopt dat eigenlijk wel? Montrose denkt van niet

Blad met ‘dikke vingers’, oftewel broad leaf marijuana (BLM), wordt geassocieerd met Indica, dus een meer stoned dan high effect,

Captain Hooter:“Zoals je een sommelier hebt voor wijn, een kaasboer voor kaas of een biermeester voor bier, zo heb je interpening voor wiet.”

goed tegen pijn en slaapproblemen. Medium leaf (MLM) duidt op een gebalanceerd effect, zonder extremen. Narrow leaf (NLM) wordt geassocieerd met Sativa: een energiek, stimulerend effect. Broad Leaf

en presenteert historisch bewijs dat het woord mariguana, met een -g, al lang voor de Amerikaanse ‘reefer madness’ periode in Mexico werd gebruikt, ook door artsen. En dus, schrijft hij: ‘Trichome Institute has decided to reclaim and celebrate marijuana from these radicalized and negative connotations, as

Highlife 23


Marijuana Dominant (BLMD) en Narrow Leaf Marijuana Dominant (NLMD) maken het spectrum compleet.

2. Gebruik een microscoop om trichomen te beoordelen en vervuiling op te sporen Gebruik een loep of (mini)microscoop om de topjes beter te bestuderen. In hoeverre zijn de topjes intact en volledig ontwikkeld? Hoe secuur zijn ze geknipt? Wat is de dichtheid, kleur en grootte van de trichomen? Zijn er ‘banaantjes’ te zien, die duiden op een (deels) hermafrodiete plant? Is er schimmel of meeldauw zichtbaar of -nog erger- spint? Zijn er restjes van insecten te zien of verkleuring van het blad die op verbranding duidt?

3. Ruiken: leer terpenen en aromaprofielen herkennen Montrose besteedt veel pagina’s aan het onderwerp ‘Evaluating Cannabis aromatics’. Het wordt steeds duidelijker dat de terpenen in wiet, eigenlijk geurstoffen, grote invloed hebben op het uiteindelijke effect. Als je de belangrijkste terpenen kunt

24 Highlife


Een centraal idee achter interpening is dat de invloed van de kweker en diens methoden zo groot zijn, dat soortnamen als OG Kush of Silver Haze nauwelijks iets zeggen over de kwaliteit en het te verwachten effect. herkennen, heb je dus een goede indicatie over het te verwach-

beoordeling en geven alleen de eerste twee hijsen maximale

ten effect, de soort high. Maar je neus is ook cruciaal om onac-

smaak. Hij adviseert om te beginnen met een zogenaamde Dry

ceptabele kenmerken te herkennen, bijvoorbeeld teveel voeding

Hit: zuigen aan je pure joint zonder deze aan te steken. De

of te oude wiet. Over de paradox dat juiste goede wiet enorm kan

techniek staat ook wel bekend als de Bill Clinton. Met een

stinken schrijft Montrose: “Many types of high-quality cannabis

vaporizer met regelbare temperatuur kun je volgens Montrose de

can smell dank and offensive, with odors such as skunk, cat piss,

smaak van cannabis het beste beoordelen. Zeker voor budten-

dog shit and gasoline. This is part of the mystery behind the life

ders en andere cannabis professionals is dit boek een absolute

force energy of cannabis, which makes us interpret these

aanrader. De theorie is soms pittig, maar wordt aanschouwelijk

aromatics as something positive and magical.”

gemaakt met duidelijke close ups, diagrammen, symbolen en voorbeeld-toppen.

4. Proef als een prof Na het bekijken en ruiken van een top, is het tijd om te proeven.

Meer info https://trichomeinstitute.com/interpening

Volgens Montrose is dit zeker niet de belangrijkste factor bij de

Waarvoor staat de afkorting OG? Verspreid door het boek staat een aantal ‘sticky notes’ met losse feiten. Bijvoorbeeld over de betekenis en herkomst van de afkorting OG, bijvoorbeeld in OG Kush: ‘Like many things in the world of cannabis, there is a debate as to what the term OG stands for. Some say it means “Ocean Grown”, while others suggest that it means “Original Gangster”. However, OG does not stand for Ocean Grown, as cannabis is not grown at the beach. Historically, hip hop culture has played a large influence on cannabis culture, as the two intertwine. Hip hop artists refer to their elder dealers, rappers, mentors, gang leaders etc. as “Original Gangsters”. The same term also refers to the original growers who have risked their lives growing cannabis for the black market for decades during prohibition, which is gangster in many ways. For exemple, Ed Rosenthal and Snoop Dogg are true OGs.’

Highlife 25


Door: Rob Tuinstra

Kevin Janssen en zijn cannabis herbarium

Levenswerk met liefde en passie

“Al van jongs af aan ben ik begonnen met het verzamelen van cannabisbladeren. Voor deze bijzondere hobby gebruik ik mijn eigen kweek. Daarnaast nemen mensen van over de gehele wereld contact met me op om iets leuks toe te sturen voor mijn collectie. Het is echt een levenswerk geworden wat ik met alle liefde en passie doe.”

Aldus Kevin Janssen uit Limburg. We

mooi dat mensen als Kevin zich blijven

sparen en de collectie uitbreiden. In de

schreven eerder al eens over zijn thc- en

inzetten. Wat de bijenhoning van Keven

afgelopen jaren zijn er talloze prachtige

cbd-honing. Kevin daarover: “Mijn opa en

natuurlijk dat extra tintje geeft is die extra

soorten bij gekomen, waardoor het altijd leuk

oma hebben me geleerd om één te zijn met

cbd of thc. We hebben zelf al eens wat potjes

is om weer iets creatiefs te bedenken met

de natuur. Mijn overgrootvader deed

van Kevin mogen ontvangen en kunnen

deze magische plant. Dit om mensen gelukkig

vroeger al aan imkeren en heeft het

zeggen dat zijn honig heerlijk is.

te maken en dat ze cannabis een kans geven! Sinds kort is de website geheel aangepast en

doorgegeven aan zijn zoon, dus mijn opa. Hij heeft deze kennis weer met trots aan mij

Magische plant

staan er weer allemaal nieuwe producten in

doorgegeven zodat ik deze bijzondere

Over zijn andere hobby, het verzamelen van

het assortiment. Neem gerust eens een kijkje

kennis kan doorgeven aan de volgende

wietbladeren voor zijn herbarium, zegt Kevin:

op mijn website and give weed a chance!” En

generatie.” Het houden van bijen vanwege

“Al mijn hele leven speelt cannabis een grote

mocht je zelf unieke cannabisbladeren aan

honing, of imkeren, zoals dat heet, is van

rol. Op mijn website verkoop ik verschillende

Kevin willen sturen, neem dan contact op via

levensbelang voor de natuur. Maar het gaat

producten waaronder de herbarium lijsten. Ik

mysteryweeds@gmail.com.

niet goed met de bijenpopulatie. Het is dus

wil graag zo veel mogelijk soorten bij elkaar

www.mysteryweeds-products.nl

26 Highlife


Wat e rme lon W e ddingca k e Growers Choice www.growerschoice.nl


Van links naar rechts: Rene van der Lee, Marco de Jong, Bart Hissink en Frans van Laarhoven na een debat over Johan van Laarhoven

Gaan de vier Grass Company coffeeshops in Den Bosch en Tilburg dicht?

Vendetta Openbaar Ministerie tegen Johan van Laarhoven gaat nieuwe fase in Na ruim vijf jaar in de hel van Bangkok zit coffeeshoppionier Johan van Laarhoven sinds januari opgesloten in Vught. Na een dotteroperatie in het AMC krijgt hij geen toestemming voor verdere behandeling in een ziekenhuis, noch om zijn 88-jarige moeder te bezoeken. Het OM zet zijn vendetta tegen Van Laarhoven onverminderd voort en voor de vier coffeeshops van The Grass Company dreigt sluiting. Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media Officieel heerst er mediastilte in het Van

overdracht tenuitvoerlegging

The Grass Company. Slats deed eerder

Laarhoven kamp. De situatie is precair en

strafvonnissen). Haar lot hangt dus af van

onderzoek voor de documentaireserie over

de druk is hoog. Bijvoorbeeld omdat

diplomatie en politieke druk.

cannabis van regisseur Robert Oey, die naar

Johan’s vrouw Tukta nog steeds onder

verwachting in september zal worden

barbaarse omstandigheden vastzit in

‘Geheime side letter’

uitgezonden. Slats schrijft over een

Thailand. Omdat Tukta geen Nederlands

En dan was er de Quote van april. Het

“geheime side letter, waaruit blijkt dat

staatsburger is, komt ze niet in aanmerking

maandblad publiceerde een groot verhaal

Johan van Laarhoven nog steeds een

voor de zogenaamde WOTS regeling (Wet

van Jos Slats over Johan van Laarhoven en

belang heeft in de coffeeshops van The

28 Highlife


Grass Company.” Johan zou bij de verkoop

bedenken. Aan de andere kant: sinds de

hiervan zou je een andere houding van

van zijn coffeeshops een optierecht

zelf verzonnen doodsbedreiging van

Justitie verwachten.”

hebben bedongen: hij kan op elk moment

officier van justitie Lucas van Delft weten

de helft terug kopen voor één euro.

we dat in de zaak Van Laarhoven alles

Bij het Openbaar Ministerie zal het elf

Toekomst?

pagina’s lange Quote verhaal met gejuich

Voor de toekomst zijn een paar dingen

Kloppen de berichten in Quote dat de boekhouder en belastingadviseur van The Grass Company een schikking met justitie hebben getroffen?

zijn ontvangen. Slats schrijft dat een fiscaal

duidelijk. Volgens de WOTS regeling,

Frans: “Ik heb hier inhoudelijk geen kennis

adviseur en een boekhouder van The Grass

waarbij zijn straf is omgezet van 75 jaar naar

over. Ik las het ook in Quote. Ik hoorde wel

Company een schikking met justitie hebben

tien jaar en acht maanden, zou Van

van de betrokkenen dat er veel

getroffen, om vervolging als leden van een

Laarhoven op 28 augustus 2021 vrij man

onwaarheden in het artikel staan.”

criminele organisatie te ontlopen. Een

kunnen zijn. Tegelijk vervolgt het OM Johan,

woordvoerster van justitie in Breda

zijn broer Frans en Marco de Jong, huidig

bevestigde dit tegen het Brabants Dagblad.

directeur van The Grass Company, voor

De mannen kregen boetes en werkstraffen

belastingfraude, witwassen van twintig

van respectievelijk 180 en 120 uur.

miljoen euro en lidmaatschap van een

De burgemeesters van Den Bosch en Tilburg willen de Grass Company coffeeshops sluiten; denk je dat het echt zover zal komen?

mogelijk is.

Gejuich

criminele organisatie. Eerdere rechtszaken

Frans: “Ik hoop van niet. De gemeenten

Tilburg

tegen The Grass Company liepen met een

schieten bij een sluiting ook zich zelf in de voet.”

Nog meer slecht nieuws: de burgemeesters

sisser af; de rechter constateerde dat het

van Tilburg en Den Bosch hebben laten

bedrijf zich keurig aan de regels hield.

weten dat zij de coffeeshops van The Grass

Terughoudend Het is duidelijk dat Frans van Laarhoven zijn

Company in hun steden willen sluiten. Theo

Johan’s broer Frans van Laarhoven verwijst

woorden op een goudschaaltje moet

Weterings (VVD, Tilburg) deed dit al op 3

journalisten dezer dagen door naar

wegen. Het is zoals in Amerikaanse films:

maart. Hij zei zijn besluit te baseren op een

advocaat Geert-Jan Knoops, maar voor

alles wat hij zegt kan tegen hem worden

advies van het Landelijke Bureau Bibob.

Highlife wil hij wel een paar vragen

gebruikt in de rechtszaal. Dat is ook de

Volgens dit advies zou er een risico bestaan

beantwoorden.

reden dat cannabisactivist Bart Hissink, die

dat de Tilburgse shops van The Grass

zich als geen ander voor Johan inzet en al jaren met hem correspondeert,

vermogen te benutten en om strafbare

Wat is er voor jou veranderd sinds Johan terug is in Nederland?

feiten te plegen”.

Frans: “Eigenlijk niet zoveel. Ik kan hem door

alles voorkomen dat zijn uitspraken Johan’s

het Corona virus nog niet bezoeken. Wel

belangen op wat voor manier dan ook

heb ik haast dagelijks telefonisch contact

schaden. Eén ding wil Hissink wel on the

met Johan, als de bewaarders het hem

record bevestigen: Johan heeft veel

toestaan. Vandaag staat er een artikel in het

respect voor justitieminister Ferd

Brabants Dagblad. Daar lees je de actuele

Grapperhaus. Op Johan’s verzoek zal Bart

stand van zaken en lees je ook een klein

alleen nog in besloten kring citeren uit hun

stukje commentaar van Johan.” In het artikel

correspondentie, bijvoorbeeld bij de

(Brabants Dagblad, 30 april) zegt advocaat

maandelijkse VOC vergaderingen. Hij kijkt

Knoops dat Johan “ernstig teleurgesteld is

reikhalzend uit naar de documentaire serie

in zijn eigen overheid”. Niet alleen vanwege

van Robert Oey. Hissink: “Misschien gaat de

zijn eigen behandeling, maar ook omdat de

deksel eindelijk van de beerput bij het

overheid te weinig doet om zijn vrouw Tukta

Openbaar Ministerie.”

Company “worden gebruikt om crimineel

Sinds de zelf verzonnen doodsbedreiging van officier van justitie Lucas van Delft weten we dat in de zaak Van Laarhoven alles mogelijk is.

terughoudend is met media. Hij wil voor

naar ons land te halen. Van Laarhoven heeft een nieuwe klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Een eerder rapport van de Ombudsman zorgde voor de doorbraak en het bezoek van

Den Bosch

justitieminister Grapperhaus aan Thailand,

De burgemeester van Den Bosch, Jack

in de zomer van 2019.

Mikkers (VVD) volgde op 22 april, een week na het Quote artikel. De gemeente

Teleurgesteld

verklaarde dat enig Bibob advies níet de

Ook Frans is teleurgesteld, zegt hij tegen

reden is om de vergunningen van de twee

Highlife: “Ik vind dat de Nederlandse

Bossche Grass Company shops in te

overheid mijn broer nog steeds slecht

trekken. Wat dan wel de reden is, wil de

behandeld. Het rapport van de

gemeente “om redenen van privacy” niet

Ombudsman laat toch niets aan de

zeggen. Je zou het zo gek niet kunnen

verbeelding over? Alleen al op basis

Highlife 29


Door: Redactie Highlife

Let’s Roll With Tony Greenhand Tony Greenhand is een Amerikaan die van zijn hobby een fantastisch beroep heeft gemaakt. Hij staat bekend als de man die de meest buitenissige joints kan maken. Daarvoor gebruikt hij elk attribuut dat soms per toeval op zijn tafel is beland. Niks is te gek. Nu heeft hij een eigen tv show: Let’s roll with Tony Greenhand. Inmiddels is hij een bekende naam in

cannabiskunst. Onder zijn clientèle: Rihanna,

moet ik niet alleen kijken hoe ze eruit zien,

Hollywood. Vele filmsterren hebben hem

2 Chainz, Tommy Chong en nog veel meer. In

maar ook hoe ze rookbaar zijn. Ik gebruik een

al ingehuurd. De 27-jarige Tony kan er wel

de Quibi-serie Let’s Roll With Tony Greenhand

soort lijm die wordt gebruikt voor Cubaanse

om lachen. Iedereen op school dacht dat

(beschikbaar om nu te streamen) gaat hij zelf

sigaren. Dat is plantaardig materiaal.” Hij

hij een blowende nietsnut was die niks in

zover om een joint van bijna vijf pond te

vervolgt: “Ik heb ooit een soort samoerai-

zijn leven zou bereiken. Dat is dus totaal

maken in de vorm van de Titanic voor

joint gemaakt waar ik wel een maand mee

anders gegaan, want nu verkopen

stand-up comedian Nikki Glaser. Ook maakte

bezig was. Het was een uitdaging. Een joint

sommige van zijn kunstwerken voor

hij een rookbaar boeket met echte rozen-

met rastahaar was ook erg ingewikkeld. Ik ben

meerdere duizenden dollars.

blaadjes voor actrice Bella Thorne.

gaan weven en dat was echt millimeterwerk.” Soms vergelijkt hij zijn werk met een

Quibi

Cannabiskunst

bruidstaart: “Die zien er ook geweldig uit. Dus

Quibi, een Amerikaanse videodienst die

In een interview vertelt hij: “Toen ik jong was,

als mijn superjoint echt opgerookt wordt, wat

vooral op smartphones gericht is, is onlangs

maakte ik allerlei dingen van klei. Als

niet eens altijd gebeurd, dan denk ik daaraan.

begonnen met een hele serie rond Tony

volwassene werkte ik in de cannabisindustrie

Hoe mooi zo’n bruidstaart ook is, hij wordt

Greenhand. In verschillende afleveringen

en ik rolde vaak maffe joints. Eerst haalde ik

altijd opgegeten!”

ontmoet hij bekende sterren en dan gaat het

mijn kennis uit boeken waarin voorbeelden

los met de creativiteit. Een joint maken van

stonden, maar dat ging me niet ver genoeg.

een pizzapunt? Geen probleem. Greenhand

Dus begon ik te experimenteren en nadat ik

heeft inmiddels een succesvolle carrière

iets op Reddit zette explodeerde het. Mensen

gemaakt door het rollen van onmogelijk

over de hele wereld wilden mijn joints. Vanaf

ingewikkelde, over-the-top joints in de vorm

toen werd het gewoon mijn werk.”

van vrijwel alles wat je maar kunt bedenken. Zijn klanten betalen tussen de 300 tot soms

Rookbaar

10.000 dollar voor op maat gemaakte

Tony Greenhand: “Als ik mijn joints maak,

30 Highlife


ONTDEK ONZE

NIEUWE ZADEN!

PREMIUM AMERIKAANSE SOORTEN Feminized & autoflowering

KLASSIEKE SOORTEN

Feminized, autoflowering & CBD

REGULAR SOORTEN

Maak kennis met de nieuwe familie

RoyalQueenSeedsRQS

RQSeeds

www.RoyalQueenSeeds.com

RoyalQueenSeedsRQS


Tweede generatie ondernemers Jill, coffeeshop Lucky Luke, Arnhem

“Soms moet je dingen gewoon zakelijk benaderen” Dit is het vijfde artikel in een serie over tweede generatie eigenaars van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier waren verbonden aan de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Tekst: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen Foto’s: Gerrit Driessen

Jill Poppinghaus (29) heeft sinds een jaar het

coffeeshop op vanaf niets, het is hun

geleden, kreeg ze twijfels over haar werk in de

roer van coffeeshop Lucky Luke in Arnhem

levenswerk. Ze was dan wel erg vertrouwd met

zorg. Rond die tijd vroeg haar vader of ze niet

overgenomen van haar ouders. Langzaam

de coffeeshop, toch stimuleerden haar ouders

wilde komen helpen in de shop. Haar moeder

maar zeker zet zij de coffeeshop meer naar

haar om een opleiding te volgen nadat zij de

kon op dat moment niet meer voor de shop

haar hand. Coffeeshop Lucky Luke ligt aan de

HAVO had afgemaakt. “Ik deed MBO 4

werken vanwege gezondheidsklachten. Jill

rand van het centrum van Arnhem en werd in

Maatschappelijke Zorg en omdat ik mijn

ging in op het aanbod van haar vader en werd

1990 geopend door de ouders van Jill, niet

kennis wilde verbreden heb ik die opleiding na

eerst barmedewerker en daarna bedrijfslei-

lang voor haar geboorte. “Ik ben bijna even

mijn diploma nog aangevuld met een aantal

der. Sinds 2019 is ze naast haar vader

oud als de coffeeshop, die altijd deel heeft

cursussen, zodat ik ook een aantal medische

mede-eigenaar van de shop. Haar ouders

uitgemaakt van mijn leven”, aldus Jill.

handelingen mocht gaan verrichten.” Jill ging

hebben inmiddels een stapje teruggedaan.

na haar opleiding een paar jaar aan de slag in

Jill overlegt nog steeds met haar ouders over

de gehandicaptenzorg.

de bedrijfsvoering van de coffeeshop, maar

Levenswerk

weet wel steeds meer haar eigen stempel op

Pa Poppinghaus nam Jill als kind al mee naar de shop, een aantal stamgasten kent haar al

Eigen stempel

de zaak te drukken. “Alles gaat altijd in goed

heel haar leven. De ouders van Jill bouwden de

Na de geboorte van haar dochter vijf jaar

overleg bij ons, dat is wel zo prettig. Daarbij

32 Highlife


hoort ook dat we het wel eens niet helemaal eens zijn met elkaar.”

Mezelf bewijzen Vader en dochter verschillen in stijl. “Mijn vader is van de oude stempel. Hij wil graag in goed overleg alles oplossen, met het personeel bijvoorbeeld. Ik kan wat zakelijker zijn. Als zich iets voordoet met het personeel wil mijn vader dat het liefst niet op de spits drijven. Ik zie dat anders. Ik kan in dat soort situaties echt de baas zijn. Ik wil niet een baas-baas zijn, maar soms moet je zoiets gewoon zakelijk benaderen. Dan is het meteen duidelijk voor iedereen.” Hetzelfde geldt voor het aanbod in de zaak. Jill wilde bijvoorbeeld een Nederlandse hasjsoort op de menukaart hebben, maar pa zag dat in het begin niet zo zitten. Dat zou niet verkopen. “Toen heb ik wel een beetje moeten

coffeeshopwereld 100% gesteund wordt

hoe we in Arnhem om zouden moeten gaan

doordrukken om het toch op het menu te

door mensen in de zaak. Voor vrouwelijke

met het rookverbod vanaf 1 april. Wij hebben

zetten. Ik stelde voor om de hasj een week op

klanten is het trouwens ook erg prettig om te

vaporizers en grote verdampers in de zaak. En

proef te nemen. Het liep hartstikke goed. Toen

merken dat er een vrouw aan het roer staat.

verder zijn er bongs om puur te roken. Veel

was mijn vader om. Ik merk wel dat ik me op

Dat geeft toch een andere sfeer.”

Duitse klanten roken pure wiet.” Maar wat er

dat gebied eerst moet bewijzen en dan vindt hij het meestal wel prima.”

precies allemaal gaat gebeuren is afwachten

Western

tot alle beperkingen zijn opgeheven.

Coffeeshop Lucky Luke heeft (hoe kan het

Klanten

ook anders) een western stijl. Verder zijn er

Gemiste kans

Een aantal klanten komt al jaren over de vloer

twee rookruimten waar gerookt mag worden.

Jill vindt het een gemiste kans dat er in

bij coffeeshop Lucky Luke. Daarnaast zijn er

Je kunt er spelletjes doen, er is gratis internet

Arnhem geen edibles mogen worden

ook groepen jongeren die elkaar ontmoeten

en er hangen een paar tv schermen. Jill is van

verkocht. “Dat is toch een van de oplossingen

in de zaak. “Dat is interessant om te zien. Dat

plan om de coffeeshop de komende tijd te

om consumenten afstand te laten nemen van

soort groepen ontstaan in een paar maanden

gaan moderniseren. “Ik wil geen vloerbedek-

tabak.” Maar er speelt in Arnhem nog meer.

en zijn dan na een paar jaar ook weer weg of

king meer tegen de muur zoals nu,” grijnst ze.

“We doen daarbij natuurlijk ook nog mee aan

“Ik wil veel meer hout. De shop kan op zich wel

het wietexperiment, al lijkt dat door de crisis te

een make-over gebruiken. Natuurlijk gooi ik

worden uitgesteld. Misschien moeten we in

niet alles eruit. De shop draagt veel historie

deze crisis waarin we nu zitten eens gaan

met zich mee. Mijn vader heeft in de loop van

nadenken over een heel nieuw vormgegeven

de tijd allemaal bijzondere dingen verzameld

coffeeshopbeleid. Dat er coffeeshops nodig

en soms kreeg hij van een klant een schilderij

zijn is half maart goed aangetoond. Daarover

of andere persoonlijke zaken. Die wil ik ook in

is geen twijfel. Maar het is hoog tijd om nu ook

de vernieuwde zaak een plekje geven. Die

eens op een nieuwe manier na te denken over

horen bij het DNA van de coffeeshop.”

de organisatie van de legale handel en

Misschien moeten we in deze crisis eens gaan nadenken over een heel nieuw vormgegeven coffeeshopbeleid.

productie van cannabis, edibles of het gebruik

Actualiteit

van tabak.”

Tot de coronacrisis was het altijd erg gezellig in de shop. Sinds de coffeeshops aan het

helemaal veranderd. Het is ook mooi om te

begin van de coronacrisis een dag werden

zien dat er een soort sociale controle is onder

gesloten en de overheid tot de conclusie

de klanten. Als een van de jongeren zich niet

kwam dat shops een belangrijke functie

gedraagt, spreken ouderen hem daarop aan.

hebben bij het handhaven van de orde in de

Het is vrijwel nooit nodig dat ik ingrijp.” Jill

stad, kunnen klanten ook bij Lucky Luke alleen

ervaart het als erg prettig dat die oude garde

maar wiet en hasj afhalen. Het zitgedeelte is

er is. “Aan de ene kant zijn er klanten die het

tijdelijk gesloten. Het is een vreemde tijd, er

mooi vinden dat ze mij hebben zien groeien

gebeurt veel tegelijkertijd. In Arnhem

van kind dat in de zaak kwam naar degene die

moeten coffeeshops klanten een plek geven

nu bepaalt wat er gebeurt. Aan de andere

om cannabis te consumeren. “Afhaalshops

kant is het ook prettig te ervaren dat ik als

zijn niet de bedoeling hier. Buiten de

vrouw in een overwegend mannelijke

coronamaatregelen was het al afwachten

Coffeeshop Lucky Luke Sonsbeeksingel 91 6821 AC Arnhem

Highlife 33


Door: Arjan van Sorge

TUMBLEWEED Er zit niet echt veel logica in

Bij veel artiesten hebben de maatregelen tegen het covid-19 virus nogal wat impact, zo ook bij de Haags/Scheveningse reggae/hiphop formatie Tumbleweed. Maar net zoals hun collega’s gaan de mannen van Tumbleweed door, en passen zich aan de omstandigheden aan.

“Het is toch even thuisblijven de laatste tijd,”

hebben we onze single Maruana

zoveel producties die wat meer elektronisch

verzucht Ravian de Ruig, drummer bij

uitgebracht. Het was het plan om elke

waren, alleen wisten we niet zo goed wat we

Tumbleweed. “Er zijn een paar optredens die

maand iets uit te brengen, maar met de

ermee moesten doen. Het was niet echt

niet doorgaan, het hoort er nu eenmaal bij.

situatie van nu hebben we besloten om

bruikbaar voor die andere band, dus we

Aan de andere kant: een beetje rust aan je kop

meer tijd in de studio door te brengen en

dachten laten we een nieuw project beginnen.

is ook niet erg. Ik heb gelukkig een vaste baan

nog meer liedjes af te maken, voordat we

Zo is Tumbleweed ontstaan. Het is een meer

als drumleraar, en onze toetsenist/trompettist

weer het festivalseizoen in kunnen.” Het

experimenteel gebeuren, we gebruiken oude

Rinse Buurma heeft een zeefdrukkerij

interview was, zoals je begrijpt, nog van voor

platen die ik sample, of vage beats die we ooit

waarmee hij allemaal opdrachten

de afkondiging dat er geen festivalseizoen

hebben gemaakt, en dan proberen we daar

binnenkrijgt. Wat dat betreft hebben we geen

komt... Dus dat wordt weer even bijstellen –

toch nog liedjes van te maken. Het is eerlijke

financiële stress, dat is wel zo handig.”

al kan alles toch weer veranderen.

muziek, en niet helemaal overgeproduceerd.”

Planning

Nieuw project

Live aan het werk

Het laatste optreden met de band was op

“Rinse en ik hebben nog een andere band, de

Er waren meer optredens, zoals op Into The

Noorderslag in Groningen, een eeuwigheid

reggaeband Piñata, daar hebben we de

Woods, ADE, Wildeburg, het

geleden toen het nog heel normaal was met

afgelopen acht jaar veel mee gespeeld maar

Bevrijdingsfestival en Parkpop, om maar wat

z’n alleen op elkaar gepakt te staan. “Daar

het is wat stil komen te liggen. We hadden

te noemen. “Op zich hebben we veel

34 Highlife


gespeeld, maar het was toch altijd zoeken.

te spelen. We willen veel met featurings

Maar dat is meer een soort knipoog. Hoe dat

Naar wat we in de studio gedaan hadden, en

werken: dan een rapper, dan weer een

liedje is ontstaan is wel grappig. We hadden

hoe kunnen we dat zo overbrengen dat we

sjiitische zanger, dan weer een Afrikaanse

een oude plaat, iets met Russische

niet alleen maar met een tape meespelen? We

zanger – van hot naar haar.”

proberen het echt live te doen, dus niet dat we een oude plaat meenemen en daar mee gaan

Alle kanten op kneden

scratchen. Live is hoe wij te werk gaan.”

“We luisteren naar van alles: oude soul, jazz, whatever, maar hiphop en reggae zijn wel de main genres, en met onze eigen muziek

We luisteren naar van alles: oude soul, jazz, whatever, maar hiphop en reggae zijn wel de main genres

proberen we het poppy te houden. Dat er een bepaalde catchyness inzit, het moet nog wel net op de radio gedraaid kunnen worden. Met hiphop en reggae kan je zoveel doen, je kan het alle kanten op kneden. Het is toegankelijk voor andere stijlen.”

Rollende wiet “Niet dat het gelijk bepalend is, zo van dit is deze stijl - het zit er net tussenin. Vandaar ook de naam Tumbleweed. Een strobaaltje dat

Met een klik spelen

door de woestijn keldert, rock ’n roll, het zit niet

“We hebben gitarist/bassist Remco Visker

echt op een plaats vast. En als je het dan

waarmee we veel live spelen, en daarvoor

letterlijk vertaalt betekent tumbleweed

hebben we vaak met een zangeres gewerkt.

rollende wiet, dus dat is wel een Nederlands

Maar niet elk liedje is met zangeres, gitarist

woordgrapje ja.”

of bassist, dus het is lastig om een vaste bezetting te houden. In de studio maak je

In een loop blijven hangen

romantische gitaarmuziek, een heel foute

een beat met die en dan weer met die, dan is

“Het is niet dat we niet van een blowtje

compilatieplaat uit de jaren 70/80, die lag op

het lastig om live alles met een bepaalde klik

houden, kijk maar naar de Maruana track.

de platenspeler en die pick-up liep vast. Niet

Highlife 35


dat de naald bleef hangen, maar er liep een kabeltje over het spelertje heen, en zo bleef het in een rare loop hangen.”

Aardig smoked out “We hebben het opgenomen en door af en toe een klein tikje tegen de platenspeler te geven versprong het weer, met een willekeurige loop. De loop die je in het liedje hoort was dus echt een plaat die vastliep, en toen hebben we er een beat onder gemaakt. Het was een van de eerste dagen dat we onze eigen teelt hadden, dus het liep tot in de late uurtjes door en we waren aardig smoked out.”

We hadden weer wat eigen teelt en toen zijn we de clip gaan maken, met die teelt. Nog meer eigen teelt “Rinse had de tekst geschreven, en onze vriend Bonjouri had de tekst ingezongen met een soort autotune. Het klonk heel erg gek,

36 Highlife


maar we dachten we moeten ook nog een

hoort te zijn? We waren het erover eens om het

dampen. Reggae en hiphop is chille muziek,

echte vocal hebben, dus we zijn later met

zo te laten. Er zit dus eigenlijk niks achter, het is

dat hoort er wel een beetje bij toch.”

zangeres Biba Beusker de studio ingegaan om

meer zoals je het gewoon zegt. Er zit trouwens

haar vocals er op te zetten. Daarna alles nog

ook niet echt veel logica in het liedje. Wel heeft

Vooral veel indica’s

wat arrangeren, en toen was het af. Er is

het als voordeel dat als je op Maruana zoekt

“Bij de planten die we toen bij het maken van de

vervolgens een half jaar overheen gegaan. We

het makkelijker te vinden is – dat hoop ik

clip hadden zat volgens mij Somari, in ieder

hadden weer wat eigen teelt en toen zijn we

tenminste.” En ook al heeft het woord een

geval een indica. Sativa’s zijn ook wel chill, maar

de clip gaan maken, met die teelt. We hebben

unieke spelling, de liefhebber weet echt wel

in de studio sla je vaak na een tijdje dicht, vooral

nog steeds een beetje over zelfs.”

waar het over gaat.

indica’s zijn couchlockers. Anyway, de planten die we hadden waren Somari, eentje was een

De planten die we hadden waren Somari, eentje was een Chemdog, en een Kush, misschien wel OG Kush – dus inderdaad vooral echte indica.

Chemdog, en een Kush, misschien wel OG Kush – dus inderdaad vooral echte indica. Soms wel een beetje een hybrid hoor. Bij sativa’s wordt het bij mij net iets te wazig om nog echt de track af te maken - dan heb je zo’n half nummer.”

Ongecompliceerd Check voor meer Tumbleweed nog even het clipje met al die toppen en monnie. De logica is inderdaad ver te zoeken, zowel in het verhaal

Maruana of marihuana

Lekker dampen

als in de tekst, maar het liedje is vooral losjes,

Maruana heeft een vrij unieke spelling, zo kom

Ravian lustte wel elke dag een blowtje, maar de

zonnig en ongecompliceerd. Zo kun je het

je het eigenlijk nooit tegen. “Nadat de beat af

laatste tijd is hij er wat minder mee bezig. “Zo af

vieren als de nieuwe oogst binnen is...

was gemaakt bedachten we ons dat we

en toe op zijn tijd is het dan alleen maar beter!

marihuana verkeerd getypt hadden. We

Niet meer elke dag dus, maar zeker met de

Video: Tumbleweed, Savas Tubbing, Joeri

hebben het erover gehad of we het zo zouden

band, met de beats heeft het een heel grote rol

Vinkenborg @ SavaSound Studio

houden, of zouden we het typen zoals het

gespeeld. Dat kan je ook zien in de clip: lekker

linktr.ee/tumbleweedbeats


Door: Rob Tuinstra

COFFEESHOP GENESIS Al ruim 30 jaar de Parel van het Zuiden

Eén van mijn leukste reportages ooit voor Highlife was een bezoek aan de dragraces in Drachten in 2005. Coffeeshop Genesis uit Geleen sponsorde een dragraceteam en het werd dankzij eigenaar Leon en zijn team een memorabele dag. Sindsdien heb ik Leon meermalen ontmoet. Tijd voor een portret van deze unieke cannabisicoon.

Leon begon in 1989 zijn coffeeshop. Als fan

want Leon heeft een fijne neus voor excel-

staan. Inmiddels is er een nieuwe burge-

van de band Genesis was de naam van de

lente wiet en hasj.

meester. Het is door de coronacrisis nog even

shop snel gevonden. Nu, ruim dertig jaar later,

afwachten of hij dat gemeentelijke standpunt

heeft hij van deze gastvrije shop zijn

Kwaliteit

veranderd. De tijd zal het leren. Gelukkig zijn

levenswerk gemaakt. Genesis is daarmee een

Genesis is een van de Limburgse shops die

er wel voldoende vaste klanten die altijd bij

van de Nederlandse coffeeshops van het

veel te lijden heeft gehad van het belache-

Genesis zullen komen vanwege de kwaliteit

eerste uur en de shop heeft in al die tientallen

lijke ingezetenencriterium. Van de ene op de

van de rookwaren. Leon en zijn team willen

jaren altijd bewezen dat ze hun ‘name & fame’

andere dag werden bezoekers uit België en

daarom ook op deze plaats die vaste klanten

meer dan verdiend hebben. Dat bewijst zich

Duitsland plotseling verboden om hun

even extra in het zonnetje zetten en hun

wel in de vele prijzen die Leon en zijn

rookwaar in de coffeeshops in de gemeente

bedanken voor hun trouw en klandizie.

medewerkers inmiddels gewonnen hebben

Sittard-Geleen te halen. Een belachelijke

bij de Highlife Cup. Elke editie waar ze aan

beslissing, want in andere Nederlandse

Highlife Cup

mee deden resulteerde in verdiende prijzen;

grensstreken werd dit wel gewoon toege-

Door de coronacrisis is natuurlijk het een en

38 Highlife


ander bij coffeeshop Genesis veranderd. Op dit moment, tot de overheid besluit om de maatregelen te veranderen, is alleen afhaal mogelijk. Leon en zijn medewerkers spelen daarop in en hebben met een niet te missen aanbod van prijs en kwaliteit er voor gezorgd dat een bezoek aan Genesis nu meer loont dan ooit. Dus: scherpe prijzen en topkwaliteit. En met die kwaliteit zit het wel goed. Immers, Genesis is een vaste prijswinnaar bij de Highlife Cup, dus kwaliteit gegarandeerd! Zo won hun OG Kush vorig jaar een verdiende prijs. Let trouwens ook op hun Haze, die is al jaren een terechte knaller.

Passie Wat verder volgens mijn bescheiden mening pleit voor Coffeeshop Genesis is het unieke karakter en de persoonlijkheid van Leon. Zoveel jaren consequent aan de top blijven lukt je alleen maar als je passie hebt

‘jungske’ rookte hij zijn eerste joint en die is

Limburgse gastvrijheid natuurlijk vooral

voor je vak. En die heeft eigenaar Leon ook

bij wijze van spreken nooit meer uitgegaan.

terecht kunt voor sympathiek geprijsde en

na 31 jaar Genesis nog in overvloed. Als

Hij heeft dan ook een fijne neus ontwikkeld

bekroonde topkwaliteit. Alle reden om deze

voor wat goed is. Leon vertelt: “We gaan

parel snel eens een bezoekje te brengen.

altijd alleen voor kwaliteit. Ik ben zelf al aan het blowen sinds jongs af aan, en ik weet na al die jaren heus wel wat goed is en wat nep is. Alleen het beste komt bij ons aan bod.” Leon voegt daar aan toe dat ruim dertig jaar Genesis niet mogelijk was geweest zonder zijn trouwe team medewerkers. Leon: “Zonder hen en mijn vrouw Jeanine red ik het niet. Daarom verdienen zij het ook om in het zonnetje gezet te worden. Ik heb heel veel waardering voor hen.” Het is niet veel coffeeshops gegeven ruim 30 jaar aan de top te blijven. Genesis is er een

Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen www.genesisshop.nl Openingstijden tijdens corona (afhaal) Elke dag: 12.00 – 20.00 uur Normale openingstijden Maandag t/m vrijdag: 12.00 - 24.00 uur Zaterdag: 12.00 - 22.00 uur Zondag: gesloten

van. Een coffeeshop om te zoenen, waar je behalve voor een stevige dosis echte

Highlife 39


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Verantwoord Buiten Kweken van je Medicinale Cannabis volgens PGMCG model Om verantwoord buiten te kweken adviseren we een tent of kas te gebruiken. Dit om overlast met de omgeving te voorkomen. Zorg ook dat je een gebruikersverklaring medicinale thuiskweek in je bezit hebt, ondertekend door je zorgverlener met BIG registratie. Laat je daarna inschrijven bij PGMCG, dan krijg je hiervoor een patiëntenpas. Je kan op twee manieren buiten kweken, in potten of in de volle grond. We gaan de voor en nadelen beiden beschrijven. voor kan zorgen dat de kwaliteit en opbrengst van je buitenwiet per jaar verschilt.

5 planten gedoogd In Nederland is het gedoogd om per huishouden 5 wietplanten te kweken, om te voorzien in eigen gebruik. Dat betekent echter niet dat je het recht hebt om 5 planten te mogen bezitten. Zo kan de politie bijvoorbeeld door klachten van buren besluiten om de planten in beslag te nemen. Er zal dan in de meeste gevallen echter geen vervolging plaatsvinden. Met uitzondering van de gemeente Tilburg, waar thuisteelt na inschrijving bij PGMCG wel is gedoogd en men met rust gelaten wordt indien men zich aan de regels houd. Hoe men hier mee om gaat in overige steden is zeer verschillend.

Maximale schuttinghoogte Hou maximale schuttinghoogte aan. Zorg voor een buitenkweektent / kas om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor het zicht en geur. Afhankelijk van de beschikbare ruimte

Buiten wiet kweken – een eenvoudige handleiding

voorbereiding, wat geduld en enthousiasme is

(grootte van de tuin, balkon) is het verstandig

het voor vrijwel iedereen mogelijk. Wel zul je, in

om eerst te besluiten of je in potten of volle

Om je eigen voorraad te kweken heb je niet

tegenstelling tot de binnenkweek, groten-

grond gaat kweken. Veruit de eenvoudigste

per se groene vingers nodig; met de juiste

deels afhankelijk blijven van het weer, wat er

manier om buitenwiet te kweken is in volle

40 Highlife


verbranding van de plant. Bij het kweken in potten volstaat een goede grondmix en is het nuttig om gedurende de kweek bij te voeden met vloeibare cannabisvoeding. Ook hier wordt aangeraden om spaarzaam te zijn met voeding.

Tip om meerdere keren per jaar buiten te oogsten Het afdwingen van bloei buiten is mogelijk indien je het 7 x 7 x 7 cannabis bloeicyclus systeem toepast. Bij de buitenkweek in Nederland, die begint in mei (i.v.m. IJsheiligen), begint de bloeifase door het aantal verminderde lichturen pas eind augustus / begin september. Dit houdt in dat je planten dan pas eind oktober / begin november klaar zijn bij een gemiddelde van 8 tot 9 weken bloei. grond. Zorg voor een plek met zoveel mogelijk

Medium

zonuren per dag, minimaal 5 uur volle zon, het

Wat erg belangrijk is, ongeacht je keuze voor

Aangezien het hier vaak regent, vooral in

liefst nog meer.

potten of volle rond, is het medium waar de

de herfstperiode, om over storm en

Het kweken in volle grond brengt zowel een

planten in komen te staan. Cannabis houdt

hevige windstoten nog niet te spreken,

aantal voor- als nadelen met zich mee.

van een luchtige, iets zure grond (pH 6-7) en

kan dit betekenen dat je je planten niet

verbruikt vooral in de bloei veel stikstof en

goed af kan bloeien en met het vochtige

Voor- en nadelen kweken in volle grond

fosfor. Er zijn speciale grondmengsels

klimaat hier schimmel, meeldauw en

verkrijgbaar bij growshops, als je in potten gaat

toprot kan veroorzaken.

+ Men hoeft de planten niet handmatig te

kweken is aan te raden hier gebruik van te

bewateren.

maken.

+ De planten kunnen door vrijwel onbeperkte

Groeicyclus Als je plant 12 uur licht krijgt en 12 uur donker

wortelruimte enorm groot worden, en dus

Spaarzaam

staat zal de bloei in gaan treden, als je in potten

meer opbrengst geven.

Tuinaarde of goedkope potgrond is vaak te

kweekt heeft dat als voordeel dat je ze kan

- De plant is niet verplaatsbaar, wat nadelig kan

zuur en niet luchtig genoeg. Bij het kweken in

verplaatsen en verduisteren, zodat je ze dus

zijn bij slechte weersomstandigheden. Ook

volle rond kan het nuttig zijn om de grond op

eerder op 12 uur licht / 12 uur donker kan zetten

bij ziekte of problemen met het medium zijn

om eerder af te bloeien in dit Nederlands

problemen moeilijker te verhelpen.

klimaat. In de groeicyclus heeft de plant 16-18

- Bij planten in volle grond vangt de bloei meestal iets later aan. - Niet iedereen kweekt graag in volle grond, of heeft de mogelijkheid daartoe.

Voor- en nadelen van het kweken in potten + Potten zijn verplaatsbaar, bij slecht weer of klachten van buren kan de plant op een veilige plek worden gezet. + Planten in pot bloeien meestal iets vroeger en zijn dus ook eerder oogstrijp.

Hou maximaal schuttinghoogte aan. Zorg voor een buitenkweektent / kas om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor zicht en geur.

uur licht nodig. We noemen het het 7 x 7 x 7 bloeicyclus systeem 7 Dagen per week Om 7 uur in de ochtend licht Om 7 uur in de avond volledige duisternis www.pgmcg.nl

+ Bij problemen met het medium kan de plant eenvoudiger overgepot worden in nieuwe

te waarderen met organische mestkorrels,

aarde.

zoals bloed en beendermeel. Nog beter is het

- De planten zullen, afhankelijk van de potgrootte, kleiner blijven. - Planten in potten vragen meer onderhoud

gebruik van kippenmest(korrels), dit bevat ook de nodige kalk. Wees echter niet te royaal met het gebruik van mestkorrels, deze bevatten

en tijd, er moet immers handmatig bewaterd

meststoffen welke door het bodemleven

worden. Dit kan problemen geven tijdens

vrijgemaakt worden. Een overdaad hiervan

vakanties en zeer warme dagen.

kan het bodemleven verstoren en zorgen voor

Highlife 41


Autoflower White Haze

Gorilla en Critical

Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

ACDC

42 Highlife

Gelato


REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


C C

Koreaanse rapper pleit voor legale wiet De Koreanse rapper Bill Stax greep 20 april aan om te pleiten voor cannabis. Op zijn Instagram liet hij een petitie voor legale wiet zien die nog geen 10.000 ondertekenaars had gekregen. Shin Dong-yeol, zijn echte naam, schreef: “We kunnen de wereld veranderen. We hebben minstens 200.000 mensen nodig die dit ondersteunen.”Als de petitie dat aantal haalt, is de politiek in Korea verplicht om zich over het voorstel te buigen. Het land kent strenge drugswetten. In maart 2019 is het mogelijk geworden om medicinale cannabis te gebruiken, maar de voorwaarden zijn erg streng. De opsteller van de petitie, die zijn zus aan kanker verloor, zag tijdens zijn studie in de VS hoe cannabis het lijden van kankerpatiënten kan verlichten. Billy Stax werd zelf in 2018 aangeklaagd wegens het bezit van cannabis, maar niet veroordeeld. Andere Koreaanse sterren waren minder gelukkig. Stax: “Cannabis is geen drug, desondanks wordt het in Korea wel als een drug beschouwd. Het is verstikkend hoeveel mensen in deze misplaatste propaganda geloven.”

HIGH LOW &

CURE C

Brian Cox (Churchill): “Get stoned!” Brian Cox kennen we van vele rollen op tv of in films als X-Men of Churchill, waarin hij de hoofdrol speelde. Recent won hij een Golden Globe voor zijn rol in de HBO-serie Succession. Reden genoeg voor The Guardian om een uitgebreid interview met de 73-jarige acteur te publiceren. Fox blijkt een groot fan van cannabis te zijn. En dat terwijl hij pas op 50-jarige leeftijd begon te blowen. De Schotse acteur was altijd anti, maar bedacht op een gegeven moment dat hij toch nieuwsgierig was naar de ervaring van cannabis. Fox: “Dus toen begon ik de wondere wereld van cannabis te ontdekken. Ook omdat ik wilde relaxen, omdat ik erg hard aan het werk was. En ik vind het geweldig. Ik kan het iedereen aanraden! Get stoned.”

H

Mike Dirnt (Green Day): “De plant heeft oneindige potentie” Mike Dirnt van Green Day bracht onlangs het album ‘Father of all Motherfuckers’ uit. Goeie titel. Daarnaast is hij actief voor Goldenseed, een cannabisfarm die onder andere recreatieve hasj en medicinale cbd-wiet produceert. Dirnt’s vrouw Brittney Cade leed aan borstkanker en had veel baat bij de Goldenseed producten: “Ze kon niet eten of drinken en was de hele tijd misselijk. Nadat ze mediwiet nam kwam er licht aan de tunnel. Ik heb dus in mijn eigen omgeving ervaren hoe heilzaam cannabis kan zijn.” Hij vervolgt: “De plant heeft oneindige potentie. Je kunt er op zoveel manieren gebruik van maken.” Zijn producten zijn in 85 dispensaries in Californië verkrijgbaar. Zijn favoriet? Dirnt: “De Sundown Sherbet indica hybrid pre-roll met terpeen chips. Die heeft al verschillende prijzen gewonnen.”

44 Highlife


RIP: Black the Ripper

Tot ontsteltenis van zijn vele fans overleed Dean West, alias Black the Ripper, begin april op 32-jarige leeftijd. De Brit was niet alleen rapper en grime MC, maar ook ondernemer en cannabisactivist. Hij had zijn eigen label Dank of England voor zijn muziek, kleding en cannabisaccessoires. De populaire grime-artiest was invloedrijk en gebruikte zijn populariteit om voor de legalisering van cannabis te pleiten. Na mixtapes als Afro Samurai (2006), Summer Madness (2007) en Holla Black (2007) lanceerde hij in 2015 zijn debuut-EP Excuse Me Whilst I Kiss Sky. Hij bracht later nog 2 EP’s uit: In Dank We Trust en Doe or Die, voor de release van zijn debuutstudio-album Money Grows on Trees in 2018. Hij trad op vele cannabisfeesten op, ook in Amsterdam. Hij stierf tijdens

L

een vakantie op Montserrat. De oorzaak is nog niet bekend.

H

Xzibit’s Napalm Cannabis Co komt met super-de-luxe ‘granaat’ pre-roll joint West Coast-legende Xzibit slaat opnieuw toe in Californië met zijn Napalm Cannabis Company. Eerder was hij actief met het wietbedrijf Brass Knuckles. Met Napalm Cannabis gaat het vooral om de grenade, een forse superdeluxe 7 grams pre-roll waarbij het vloeipapier ook nog eens met olie is geïnjecteerd. De tip is ook al super-de-luxe want niet van karton, maar van glas. Uiteraard is een en ander prachtig vormgegeven en is het verpakt in… jawel, een glazen handgranaat. Kijk, dat is nog eens je creativiteit gebruiken. De rapper, ondernemer, acteur brengt verder vape-pennen en dergelijke uit. Om het extra speciaal te maken heeft Xzibit aangekondigd zelf soms te bezorgen bij klanten die ziin nieuwe producten digitaal bestellen. De naam napalm is natuurlijk niet voor niets gekozen, want het was de titel van zijn zevende album uit zijn loopbaan.

Billy Ray Cyrus tijdens corona: ”If you care, don’t share” Met Lil Nas X maakte Billy Ray Cyrus vorig jaar de wereldhit Old Town Road. Nu hoop hij opnieuw te scoren, maar dan met een set Midnight Special pre-rolls bij Lowell Herb Co. Het gaat om een sativa-dominante hybride van Lava Cake en Banana Cream. Billy Ray beseft dat het vreemde coronatijden zijn: “If you care, don’t share. Don’t pass your joint or pipe around, it’s just not safe to do right now. “ Hij voegde daar nog aan to: “Be a Bogart.” Dat houdt zoveel in dat je je joint nooit van je eigen lippen haalt, net zoals

H

de vroegere filmster Humphrey Bogart dat in films met sigaretten deed.

Highlife 45


Column Wil Oomen

“Belastingcontrole? So what!” Samenwerken als coffeeshop, of niet?! De coffeeshophouder heeft een sterkere positie dan hij zich mogelijk realiseert. Ik heb tijdens procedures tegen de gemeente of de belastingdienst, en ook bij strafrechtelijke onderzoeken, gemerkt dat coffeeshops veelal weinig behoefte hebben om samen te werken. Ook tijdens besprekingen met bestuurders en secretarissen van coffeeshopbonden heb ik gemerkt dat coffeeshophouders weinig animo hebben om zich te organiseren. Er zijn relatief gezien weinig coffeeshophouders lid van een coffeeshopbond, terwijl dat toch veel voordeel kan opleveren. Ik noem als voorbeeld de BCD te Amsterdam en de PCN te Eindhoven.

Ik heb veel werk verricht voor die bonden of

zoeken tegen de coffeeshop worden

bedrag van € 2.270 per kilo wordt uitgegaan.

voor leden van die bonden en ik heb

gebruikt. Die informatie is moeilijk te

Dit bedrag is voortgekomen uit onderzoek

regelmatig een presentatie gehouden

controleren. Die informatie bestaat veelal uit

van de politie bij invallen bij kwekers/telers.

tijdens bijvoorbeeld een nieuwjaarbijeen-

onderzoeksrapporten zoals het bekende

De belastingdienst geeft zelfs aan tijdens

komst of een ledenvergadering van die

BOOM-rapport (Bureau Ontnemingswetge-

procedures bij rechtbanken en gerechtsho-

bond. Ik wil niet te negatief zijn omdat er

ving Openbaar Ministerie) en doelgroepbe-

ven dat uit het BOOM-rapport blijkt dat het

natuurlijk wel wordt samengewerkt, maar dat

schrijving gedoogde coffeeshops, opgesteld

BW% van een coffeeshop minimaal 100%

kan m.i. veel beter. Ik begrijp ook van de

door en ten behoeve van de belastingdienst.

bedraagt en tevens dat dit blijkt uit jurispru-

bonden dat er relatief gezien weinig

Om als voorbeeld te noemen wordt in het

dentie (uitspraken van rechterlijke instanties).

coffeeshops lid zijn van zo’n bond, terwijl dat

laatste onderzoekrapport aangegeven dat

veel voordelen kan opleveren.

het brutowinstpercentage (BW%) van een

Hoe hiermee om te gaan? Samenwerking is het sleutelwoord. Wie kan er nog meer betrouwbare informatie geven over een BW% bij coffeeshops? De coffeeshops zelf, maar dan moeten ze wel georganiseerd zijn. Een BW% is meestal een spelbreker voor de coffeeshophouder tijdens een onderzoek van de Belastingdienst. Op basis van een BW% kan al bijna een administratie worden verworpen en geoordeeld worden dat de aangegeven winst onjuist en onvolledig is. Er zijn twee gebreken nodig voor omkering van de bewijslast. Als er dan nog wat foutjes in de administratie zitten, dan is omkering en verzwaring van de bewijslast bijna een feit. Omkering en verzwaring van bewijslast betekent volgens deskundigen een uitzichtloze situatie voor de belastingplichtige. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar het maakt de procedure wel erg

Branche-informatie

coffeeshop minimaal 100% bedraagt en dat

ingewikkeld en het heeft een groot nadeel

De gemeente, maar vooral de belasting-

er ook percentages van 150% bekend zijn. In

omdat de belastingdienst bij omkering van

dienst, schermt met zogenaamde informatie

het BOOM-rapport wordt aangegeven dat

de bewijslast de winst/omzet/inkopen mag

over branchegegevens die tijdens onder-

als norm voor de prijs van hennep van een

schatten en vervolgens moet de belasting-

46 Highlife


plichtige overtuigend aantonen dat die

bij telers inkopen. Er wordt ook vaak inge-

voorbeeld van hoe coffeeshophouders

schatting onjuist is. Maak je borst maar nat!

kocht bij leveranciers (tussenhandel) die op

elkaar kunnen helpen door middel van een

hun beurt bij de telers inkopen. Dit betekent

bond die voor hun belangen opkomt. Denk

Volstrekte onzin

een kostprijsverhogende factor. Het

hierbij ook aan de problematiek rondom

Een BW% van minimaal 100% is geen

standpunt over een minimaal BW% van 100%

banken en coffeeshops.

betrouwbaar bedrijfsgegeven. Een onderne-

voor coffeeshophouders is volstrekte onzin,

mer en zijn leverancier bepalen dat in

maar het wordt vaak gebruikt als een feit

Weten is één, bewijzen is twee. Een

beginsel zelf; de belastingdienst zit niet op

tijdens procedures.

belastingambtenaar en ook een rechter is niet eenvoudig te overtuigen.

de ondernemersstoel. Het BOOM-rapport concludeert dat niet, maar wie controleert

Conclusie

dat als de belastingdienst dat aangeeft?

Indien de coffeeshophouders BW% kunnen

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

Rechters meestal niet, althans dat heb ik niet

inbrengen die afkomstig zijn van de

Mr. Wil Oomen

gemerkt. In het BOOM-rapport staat slechts

bonden die deze gegevens hebben

Oomen Administratiekantoor

die prijzen die telers hebben genoemd

ontvangen van de coffeeshophouders dan

Ing. Ruud Oomen LLB

tijdens een inval, maar die hadden belang bij

is dit een sterk punt in de procedure tegen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

het noemen van een lage prijs. BW% staan

de Belastingdienst als er aanslagen zijn

www.oomenadministratiekantoor.nl

niet in het BOOM-rapport, Daarnaast is het

opgelegd op grond van winstcorrecties

geen feit dat alle coffeeshophouders alleen

n.a.v. een BW% van 100%. Dit is maar één

Door: redactie Highlife

Canadese cannabisbranche in zwaar weer CanStats, de Canadese variant van het CPB, blijft persberichten uitgeven waarin wordt benadrukt hoe succesvol de legale cannabis in Canada inmiddels is. Het zou inmiddels al om ruim 8 miljard Canadese dollar omzet gaan. En dat is 215% meer dan in oktober 2018, toen cannabis werd gelegaliseerd. Tegelijkertijd wordt beweerd dat de zwarte markt, oftewel de illegale verkoop van cannabis, met ruim 20% is gedaald.

Dat lijken indrukwekkende cijfers. Maar de

Edibles en THC-drankjes

inmiddels teruggetrokken uit verschillende

werkelijkheid is anders. Vele Licensed

Eerder werd door verschillende bedrijven

landen in Afrika en Zuid-Amerika, waar eerder

Producers zitten in grote problemen.

hoog opgegeven over de komst van legale

met veel bombarie overnames werden

Mismanagement en verloren oogsten of

edibles en cannabis drankjes. Maar ook daar

gemeld. Op dit moment is het voor de prille

gewoon te slechte kwaliteit hebben vele

kampt de industrie met allerlei problemen.

Canadese wietindustrie vooral stilzitten en

nieuwe bedrijven in de problemen gebracht.

De houdbaarheid van THC in blikjes soda zou

uithuilen en bedenken waar er geld bespaard

Tel daarbij dat de Canadese overheid op

lastig zijn en het gebrek aan verkooppunten

kan worden. Meerdere ontslagen en

provinciaal niveau eerder tegen dan mee

blijft de industrie parten spelen. De overheid

faillissementen zijn niet uitgesloten.

werkt. Zo zijn in de belangrijkste Canadese

heeft inmiddels meerdere malen beterschap

provincies nog steeds veel te weinig winkels

belooft, maar de uitrol van nieuwe wietwin-

waar je legale wiet kan kopen. Bovendien wor-

kels blijft tergend langzaam verlopen. Al voor

den door lokale overheden flinke bedragen

de corona-crisis zagen grote bedrijven als

gevraagd voor vergunningen en zit er een

Canopy Growth Corporation en Aurora

fikse btw op de legale wiet. Gevolg: de zwarte

Cannabis zich gedwongen om honderden

markt kan moeiteloos concurreren.

werknemers te ontslaan. CGC heeft zich

Highlife 47


Tekst: Arjan van Sorge | Foto: Nationaal Archief

HANS VERHAGEN (1939 – 2020) TREFWOORD: EMOTIE

De onlangs overleden dichter, journalist, schilder en televisiemaker Hans Verhagen (Vlissingen 3 maart 1939 - Amsterdam 10 april 2020) had een bijzondere plek in het Nederlandse culturele leven, en dan vooral in de jaren 60/70.

Hans Verhagen was van vele markten

iedereen wist toen al van het bestaan van

een nieuwe periode in de Nederlandse

thuis: invloedrijk dichter van de nieuwe

wierook – of was het wiet.

dichtkunst in. Al snel sloop er meer

zakelijkheid, manager van de psychedeli-

romantiek tussen de regels door, waarna

sche rockband Dragon Fly, televisie- en

Sterren Cirkels Bellen

andere zaken voorrang kregen tot zijn

documentairemaker, tijdschriftenredac-

Norman en ik gingen al snel andere

wederopstanding als poëet in 2004.

teur, winnaar van de P.C. Hooftprijs en

klassen in en andere kanten op, later werd

kunstschilder, en daarnaast ook nog eens

hij een hardrock drummer terwijl ik meer in

Superstoned

heroïne- en speedjunk en alcoholist. De

Voor televisie was hij betrokken bij

joints zijn wel het langst gebleven, tot op

vernieuwende programma’s als Hoepla en

hoge leeftijd.

Het Gat Van Nederland. Bij de eerste uitzendingen van Hoepla kwam Phil Bloom

Slechte invloed

naakt in beeld, onder meer lezend in het

Zijn zoon Norman en ik werden vrienden in

christelijke dagblad Trouw. De golf van

de brugklas, tot schrik van mijn ouders. Hij

verontwaardiging die vervolgens Neder-

zou mij vast en zeker verpesten, en dat

land overspoelde kon haast niet groter zijn.

heeft-ie vervolgens ook gedaan. Zijn

Legendarisch waren ook de vijf uitzendin-

slechte invloed ging via de platenkast van

gen van de talkshow Verhagen-Cadabra.

zijn vader, met Deep Purple (Made In

Zo gaf hij uit pure interesse ruim baan aan

Japan), de Rolling Stones en nog zo wat

de weduwe van Rost van Tonningen, een

harde rock die ik niet echt van huis uit had

kopstuk van de Nederlandse nazi partij

meegekregen. Voorgoed verloren ja, het

NSB. Evengoed stond ook Herman Brood in

zaadje van de rock ’n roll werd hier gezaaid,

de schijnwerpers, in een uitzending die

of beter: de prille hersentjes ingebeukt.

nogal overheerst werd door drugs. Een

Hans Verhagen lag niet overal in Vlissingen

decorstuk lazerde middenin de show naar

even goed, hij zou met zijn vriendin met

beneden, maar de host en zijn gast waren

blote voeten over de boulevard hebben

allebei al te ver heen om daar al te veel

gelopen, en zijn kind zou geboren zijn op

aandacht aan te besteden. Ik dacht altijd

het biljart van een café – om maar wat

dat ze superstoned waren, maar het zal

schandalige dingen te noemen, naast dat

punk en new wave zat. Op de middelbare

eerder aan een combinatie van joints,

lange haar van hem. Roddels en achter-

school werd Hans Verhagen bij de les

heroïne en alcohol gelegen hebben. Van

klap ja, maar het laat ook zien dat hij met

Nederlands nooit genoemd, maar toen ik

televisie schakelde hij over naar documen-

dingen bezig was die er nog niet waren, en

wat dichtbundels van hem in handen

taires, waarbij wederom zijn unieke

spraakmakend. Hans was daar nooit, in het

kreeg sloegen zijn woorden in als een

benadering van het onderwerp en zijn vrije

appartement in Vlissingen, want hij was

bom. Kale, zakelijke en ongefilterde regels,

hand van interviewen alom bewondering

gescheiden van zijn eerste vrouw Conny

en toch vol van liefde, leven, humor, en de

oogstten. Daarmee, maar ook met zijn

Tavernier die van Amsterdam naar

magie tussen alles door. Zijn officiële

andere werk, heeft Hans Verhagen een niet

Vlissingen was terugverhuisd. Het rook er

poëziedebuut Rozen & Motoren maar ook

te onderschatten invloed gehad op de

vreemd, maar geheimzinnig en lekker; niet

de opvolger Sterren Cirkels Bellen luidden

media in naoorlogs Nederland.

48 Highlife


info@profs.works

www.profs.works

Traditional Dutch Recipe FOLLOW THE BIGGEST LEADER

WWW.SOFTSECRETS.COM @ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETSNEDERLAND

@ SOFTSECRETS_NL

Highlife 49


1

Mini 5 in 1 Multitool

Van het snoeien van je geestverruimend groen tot het wieden van het onkruid er tussen: deze Pocket Troffel Multitool van Kikkerland is een echte alleskunner. Onmisbaar gadget voor de hobbykweker. Deze compacte alleskunner bevat een inklapbaar schepje, een onkruidwieder, een zaag, een wortelverwijderaar en een snoeischaar! Je kunt dus met één tool vrijwel je gehele toekomstige oogst op orde houden. Da’s nog eens handig! Dankzij dit gadget heb je niet vijf losse gereedschappen rondslingeren, maar slechts een item voor in de schuur. Extra handig is dat-ie zo lekker compact is. Het gebruikte roestvrijstaal is van topklasse. Bijna 3 kilo zwaar. Prijs: € 20. www.ditverzinjeniet.nl/kikkerland-pocket-troffel-multitool

RVS Design Bird House

Flirtkapje in Crisistijd

Ziehier: Het gebruik van roestvrij staal als basismateriaal, in een zeer ongebruikelijke vorm: een vogelhuis! Een unieke combi met onweerstaanbare charme. Het komt allemaal tot uiting in dit tijdloze ontwerp. Met aantrekkelijke vormgeving en perfecte afwerking. Het FIAP Premium Design Bird House is een speel-, eet- en rustplaats tegelijk voor alle vogels in je tuin, op je balkon of op je terras. Zelfs als er geen vogels in de buurt zijn, is dit rvs gadget nog steeds een nobel designobject om naar te kijken. Een visuele aanwinst zogezegd. Door schaarse voorraad en hoge vraag wel redelijk lastig verkrijgbaar, alleen via Conrad.de. Prijs: € 100 www.fiap.com/premiumdesign-birdhouse.html

Over de ganse globe worden momenteel in recordtempo gezichtsmaskers gemaakt om verspreiding van COVID-19 te vertragen. Hoewel mondkapjes kunnen helpen voorkomen dat virusdeeltjes de neus en mond binnendringen, maken ze het ook onmogelijk om de mond te zien bewegen. Dit maakt het voor doven en slechthorenden onmogelijk om dragers te verstaan. Een studente die Education for the Deaf and Hard of Hearing aan de Eastern Kentucky University studeert, heeft de oplossing hiervoor ontworpen en dit actuele gadget geproduceerd. Met een helder schermpje ter hoogte van de mond. Hierdoor kunnen dragers duidelijker communiceren. Flirten in crisistijd kan nu ook weer. En tongzoenen vanachter plexiglas. Alles voor een glimlach! www.medgadget.com/2020/04/clear-face-masks-for-thedeaf-and-hard-of-hearing.html

50 Highlife


Gadgets

4

Wegdromen in je

Jacuzzi Hangmat

Optimaal chillen na een drukke dag doe je met een blowtje of biertje in je hand, terwijl je languit in een hangmat ligt. Dat kan heel basic tot super-de-luxe. Het wordt helemaal ideaal als je

Majestueuze

5

deze jacuzzi-hangmat in de nabije toekomst op de kop weet

Leeuwenpotten

te tikken via Kickstarter. Lekker in warm water liggen bubbelen,

Maak een koninklijk statement in je huis, op je balkon

gegarandeerd ook weldra afvloeien naar dromenland. Je kunt

of in de tuin met deze grote of kleine Terracotta Lion

deze zogenaamde hydro hammock op verschillende manieren

plantenpotten van het Zweedse blingblingmerk Garden

gebruiken: als waterbed, als hottub of ‘gewoon’ als hangmat.

Glory. Deze sculptuurachtige plantenpotten hebben de

Als je wilt, heb je zelfs nog een douchekop bij de hand. Om je na

vorm van een leeuwenkop, met elegante ronde messing

gedane rust af te spoelen.

oorpiercings met het bedrijfslogo. De matte zwart of witte

Prijs: vanaf € 550.

afwerking contrasteert mooi met groene bladeren of dikke

www.travelvalley.nl/gadgets/hydro-hammock-geniale-

toppen. Voor een majestueuze finishing touch zeg maar.

hangmat-en-bubbelbad-in-een

relaxen en wegdromen. Waarbij alle stress en vermoeidheid

De grote potten met Beschermleeuw zijn 12 kilo zwaar en

6

meten 40 bij 30 centimeter. De kleintjes van 3 kilo zijn iets handzamer: 20 bij 20 centimeter. Deze gadgets worden geleverd in een stijlvolle tas. Prijzen: € 295 (groot) of € 95 (klein). www.gardenglory.com/category/pots/

Mini Bijen Hotel Bijen worden ernstig bedreigd. Dat lijkt misschien niet zo erg, maar dat is het wel. Ze zijn onmisbaar voor het voortbestaan van onze soort. Met dit Bijenhotel uit duurzaam vurenhout zorg je voor een veilige plek voor bijen om tijdelijk te wonen. Wist je dat solitaire bijen niet samenwonen, zoals honingbijen? Daarnaast zijn ze veel effectiever in het bestuiven van planten (nee, niet die! Die vinden ze niet lekker), waardoor de planten in je tuin of op je balkon nog weliger worden. Het mini bijenhotel heeft verschillende openingen. Hang het aan een boomstam of aan je schutting en draag zo bij aan een betere leefomgeving voor de bij. Maat: slechts 10 bij 13 centimeter, 6 centimeter dik. Gewicht: 230 gram. Prijs: € 12. www.cadeau.nl/bijenhuisje/

Highlife 51


Column André Beckers

Het btw-systeem is verre van makkelijk

Cannabisproducten en btw

De prijs die wij als consument voor een legaal product betalen is voor een deel afhankelijk van het geldende btw-tarief. In Nederland krijgt de consument te maken met twee btw-tarieven. Het verlaagde tarief van 9% en het algemene tarief van 21%. Er geldt een uitzondering. Géén btw mag worden geheven als producten naar hun aard in alle lidstaten van de Europese Unie onder een volstrekt verhandelingsverbod vallen.

CBD-olie: 9% Hasjiesj en wiet zijn dergelijke bijzondere

zou de prijs € 10,90 bedragen. Zo zie je de

redeneerde de belastingkamer van de Hoge

producten. Omdat de verkoop daarvan in

invloed van btw op de prijs die de consu-

Raad in januari 2001. De Staat mag daarom

coffeeshops slechts wordt gedoogd, mag de

ment betaalt.

over de verkoop van hennepstekken 21% btw heffen.

Belastingdienst geen btw hierover heffen. Als hasjiesj en wiet legaal verkrijgbaar zouden

Hennepstekken

worden dan zou hierover 21% btw moeten

Makkelijk is dit btw-systeem niet. Verre van

Eerste levensbehoefte

worden afgedragen. Puur ter vergelijking. Als

dat zelfs. Stekken van de hennepplant vallen

Het verlaagde tarief van 9% wordt voor-

een illegaal grammetje wiet nu € 10 kost, dan

bijvoorbeeld onder de reikwijdte van de

namelijk toegepast bij producten, die een

zou een legaal grammetje als gevolg van de

Nederlandse Opiumwet, zodat de handel

eerste levensbehoefte vervullen. Denk

heffing van de btw € 12,10 gaan kosten. Als

daarin is verboden. Maar de hennepstek-

daarbij aan producten zoals voedingsmidde-

datzelfde grammetje wiet niet als genotmid-

ken zelf kunnen naar hun aard niet worden

len, water en genees- en hulpmiddelen. Ook

del wordt gezien, maar als legaal verstrekt

gelijkgesteld aan hasjiesj en wiet. Een hen-

agrarische goederen, boeken en kunst vallen

medicijn, wordt 9% btw geheven. In dat geval

nepstek is nog geen verdovend middel, zo

onder dit lager btw-tarief. De verkoper van

52 Highlife


logisch dat CBD-olie niet als genotmiddel is aangemerkt. Voor de portemonnee van de vele gebruikers van CBD-olie is het in ieder geval goed nieuws dat het verlaagde 9% btw-tarief van toepassing blijft.

Wietexperiment Het is de vraag hoe na de inwerkingtreding van de Wet gesloten coffeeshopketen (beter bekend als het wietexperiment) zal worden omgegaan met de btw-heffing over de verkopen van hasjiesj en wiet. Tijdens de behandeling van deze wet is in de Tweede Kamer stilgestaan bij de btw-heffing. Aangenomen is dat geen btw mag worden geheven, omdat hasjiesj en wiet als verboden middel in de Opiumwet vermeld blijven. Door geen btw te heffen kan de prijs voor de consument lager blijven en kunnen de

Wietzaden zoals voor deze CBD Autoflower Charlotte’s Web: 21%

deelnemende coffeeshops concurreren met de illegale markt.

een product kan een lagere consumenten-

vraag hoe de Belastingdienst CBD-olie zou

prijs hanteren als hij geen 21%, maar slechts

kwalificeren. Als CBD-olie naar haar aard zou

Hof van Justitie

9% btw hoeft af te dragen. Daarom worden

worden aangemerkt als binnen de hele Eu-

De toekomst zal uitwijzen of deze redene-

vaker discussies gevoerd over de aard van

ropese Unie volstrekt verboden genotmiddel

ring standhoudt. Het Hof van Justitie van

een product.

zou geen btw mogen worden geheven. Als

de Europese Unie heeft in de Happy Family

legaal genotmiddel zou 21% btw moeten

zaak uit 1988 stilgestaan bij de gevolgen van

worden afgedragen en als voedingssupple-

het Nederlands gedoogbeleid op de heffing

Cannabiszaden

van btw. De gedoogstatus was te weinig om

Enkele jaren geleden betaalde de consument bij de aankoop van cannabiszaden nog het verlaagde btw-tarief. Cannabiszaden werden toen aangemerkt als land- en tuinbouwzaden. Sinds 1 januari 2016 zijn cannabiszaden uitgezonderd van dit lage btw-tarief als er producten mee gekweekt kunnen worden die in de Opiumwet zijn vermeld. Als je in Nederland een wietzaadje koopt, gaat 21% van jouw aankoopbedrag naar de Staat als btw.

Legale genotmiddelen

Voor de portemonnee van de vele gebruikers van CBD-olie is het goed nieuws dat het verlaagde 9% btw-tarief van toepassing blijft.

btw te mogen heffen. Gedoogd is nog niet legaal, was de redenering. Na inwerkingtreding van de Wet gesloten coffeeshopketen worden de deelnemende coffeeshops niet gedoogd, maar geldt voor hen een wettelijke strafuitsluitingsgrond. Dat is heel wat meer dan gedogen, zodat de uitkomst van een nieuwe procedure in Luxemburg zo maar eens tot een heel andere uitkomst zou kunnen leiden.

Coronavirus Na recente ervaringen zou je een filosofi-

Ook over legale genotmiddelen heft de Staat 21% btw. Een voorbeeld van een legaal ge-

ment 9%. Op 7 april 2020 heeft de Belas-

sche discussie kunnen voeren over de aard

notmiddel is de magische truffel. Bij de ver-

tingdienst duidelijkheid verstrekt. CBD-olie

van hasjiesj en wiet. De horeca moest als

koop van magische truffels moet de verkoper

wordt aangemerkt als een voor menselijke

gevolg van de uitbraak van het coronavirus

21% btw aan de Belastingdienst afdragen.

consumptie bestemd kruidenpreparaat/

halsoverkop op slot. Lange rijen klanten

Magische truffels zijn in de ogen van de Staat

voedingssupplement. Daarom is de levering

probeerden nog snel bij hun coffeeshop een

geen voedingsmiddelen waarvoor het 9%-ta-

van CBD-olie belast met 9% btw.

voorraadje cannabis aan te kopen. Straatdealers kwamen uit alle hoeken en gaten

rief geldt. Voedingsmiddelen zijn volgens de Staat ‘eet- en drinkwaren en producten die

Zeer geringe hoeveelheid THC

tevoorschijn. Wat gebeurde? De coffeeshops

bestemd zijn voor de bereiding, aanvulling

Kenners weten dat CBD de afkorting is van

mochten van de veiligheidsregio alweer heel

of vervanging daarvan’. Omdat magische

cannabidiol, die gewoonlijk wordt gewon-

snel hun deuren openen. Voor heel veel con-

truffels een hallucinerende werking hebben,

nen uit de vezelhennepplant. CBD-olie van

sumenten werkt cannabis als een kalmerend

worden deze als genotmiddelen aangemerkt

deze vezelhennep bevat een zeer geringe

genotmiddel. Voor anderen werkt dit kruid

en niet als voedingsmiddelen.

hoeveelheid THC (tetrahydrocannabinol).

als medicijn. Vervult cannabis daarmee geen

Vanwege dit lage THC-percentage wordt

eerste levensbehoefte, vraag ik mij af?

CBD-olie

niemand stoned of high van het gebruik van

Met bovenstaande wetenschap was het de

(echte) CBD-olie. Met die wetenschap is het

André Beckers www.wolf.partners

Highlife 53


DEATH VALLEY De heetste plek op aarde

On the road

Door: Rob Tuinstra

Wanneer je in Death Valley bent, is het eerste wat je opvalt de enorme grootte van dit Nationale Park in Californië. Je kunt hier uren doorbrengen zonder dat je andere mensen tegenkomt. Het park telt maar liefst 13.650 vierkante kilometer. Het is dus half zo groot als België.

Is Death Valley werkelijk de heetste plek ter

Maar dan moet je wel je portemonnee

voor 25 dollar. Dat zorgde weer voor zijn

aarde? Ja, dat is het. In de zomer van 1913 werd

trekken. Er is een luxe hotel, The Ranch, waar je

eigen vermaak.

hier een recordtemperatuur gemeten van

zelfs een golfbaan vindt. Prijzen starten in het

56.7 Celcius. Pas geleden werd een ander

laagseizoen bij 200 dollar per nacht. In het

Veel variatie

record gemeten. In juli 2018 was de gemid-

hoogseizoen betaal je zelfs rond de 350 dollar.

Er is verbazingwekkend veel variatie in Death

delde temperatuur 42.3 Celcius. Bedenk

En dan is wifi in het afgelegen gebied nog

Valley. Een van de hoogtepunten vond ik

daarbij dat het ’s nachts in een woestijnkli-

steeds sketchy, aldus recente hotelgasten.

Badwater Basin Salt Flats. Je loopt hier op de

maat nog behoorlijk afkoelt. Het is heter dan

bodem van een gigantisch uitgedroogd

heet hier. Geen wonder dat een groep

Trailer Trash

zoutmeer. Het is tevens de laagste plek van de

goudzoekers in 1849 dit onherbergzame

Iets goedkoper zijn de kamers bij Stovepipe

Verenigde Staten, 86 meter onder de zeespie-

gebied de naam Death Valley gaf. Goud werd

Wells, die zijn rond de 150 dollar. Reis je met

gel. In het park vind je ook zandduinen

er trouwens wel gevonden, net als zilver en

een budget, dan kun je met je camper of tent

(Mesquite Flat Sand Dunes). Waar ik me echt

borax. Restanten van de mijnen zijn nog

op een aantal campings terecht. Een douche

over verbaasde, was dat het landschap veel

steeds te bezichtigen.

zit er echter niet in bij de meeste campings. Je

bergachtiger was dan ik had vermoed. Je denkt

kunt er ook voor kiezen om iets buiten Death

bij de naam Death Valley aan een uitgestrekte

Accommodatie

Valley te logeren. Wij zaten voor 49 dollar in

woestijn, maar je vindt er ook prachtige heuvels

Vanwege de immense grootte is het aan te

een motel in Ridgecrest en logeerden een

en rotsformaties zoals bij Zabriskie Point.

bevelen om in Death Valley zelf te verblijven.

nacht in een (trailer trash) camper in Beatty

Vervelen hoef je je absoluut niet.

54 Highlife


De heetste plek der aarde

Badwater Basin Salt Flats

Timbisha

Las Vegas

altijd wel wat te zien. Tenminste, als je niet

Wonen er mensen in Death Valley? Ja. Ruim

Veel mensen combineren een bezoek aan

teveel op de Interstate rijdt, de grote

7000 jaar voor Christus woonden er al

Death Valley met een trip naar Las Vegas. Dat

snelwegen, maar ook wat kleinere wegen

stammen Native Americans. De laatste

is op zich wel een mooie combinatie, want

gaat gebruiken. Dan kom je soms in

duizend jaar leven hier Timbisha,

vanuit de onherbergzame natuur zit je

slaperige stadjes waar de cowboycultuur

die deel uitmaken van de Soshone indianen. Ze kregen pas in 1982 een piepklein reservaat, dat in 2000 gelukkig werd uitgebreid. Er leven zo’n 300 Timbisha in Death Valley. Ze noemen zichzelf Nümü Tümpisattsi, wat ”People from the Place of red ochre (face) paint)” betekent. De laatste jaren zijn er veel legale conflicten met de gemeente Ridgecrest geweest, omdat de stam daar een casino wil bouwen.

Cannabis is legaal in Californië en Nevada, dus er is altijd wel een cannabis dispensary in de buurt voor een fijne California strain.

nog aanwezig is of uitgestorven ghost towns waar je je in een filmdecor waant. Plus, een ander groot voordeel, cannabis is legaal in Californië en Nevada. Dus waar je ook bent, er is altijd

Daar was niet iedereen het mee eens.

binnen drie uur in de glamour & glitter van

wel een cannabis dispensary in de buurt

Inmiddels zijn de geschillen bijgelegd, maar

Las Vegas. Wij vertrokken vanuit Los Angeles,

waar je zonder problemen een fijne

of er ooit een casino zal komen is nog

dan doe je er wel bijna zes uur over. Echt erg

California strain kunt kopen. High as the sky

onduidelijk.

is dat niet. Want op een roadtrip in de VS is

in Death Valley!

Veel variatie

Restanten van oude mijnen


Door: Karel Michiels

Het grote probleem was de bevoorrading

Na strenge lockdown nog geen gebrek aan cannabis Begin mei, na zeven weken strenge lockdown, leek er in België nog niet echt een gebrek te zijn aan cannabis. Maar door het straatverbod werden er wel meer (en makkelijker) dealers opgepakt, en de grens met Nederland zat op slot.

Zouden meer mensen meer wiet gaan kweken? Het zou goed kunnen. Een kleine rondvraag leerde me dat de

kostte hem dan weer een stuk minder dan

Essentiële verplaatsing

meeste cannabisconsumenten in deze rare

het vervoer naar de noorderburen. Ik ken

Andere, grotere plantages zijn natuurlijk

tijd best hun plan(t) weten te trekken. De

ook iemand die online een DIY-growpakket

gewoon blijven draaien. Hier en daar heeft

ene legde een portefeuille aan met

heeft gekocht en probleemloos laten

de politie er nog eentje ontmanteld, maar

bitcoins en begaf zich voor het eerst op het

leveren. Hij hoopt begin juni voor het eerst

dat had net zomin als vroeger een effect op

Darkweb. Hij betaalde iets meer dan in de

te oogsten. Zouden er de voorbije maan-

het aanbod, of zo ziet het er voorlopig toch

Nederlandse coffeeshops die hij normaler-

den meer van die homegrowsetjes

naar uit. Het grote probleem was de

wijze frequenteert, maar de verzending

verkocht zijn dan voor de coronacrisis?

bevoorrading. Wij mochten in België alleen

56 Highlife


buitenkomen voor een ‘essentiële

materiaal werd aangetroffen. De verdachte

reden om haar standpunt over cannabis te

verplaatsing’, dat betekent alleen om naar

van 44 wordt voorgeleid.’

herzien. ‘Ik vond het hallucinant om de

het werk of naar de winkel te gaan en één

lange rijen te zien aan de coffeeshops in

keer per dag de beentjes te strekken. Het

Observeren

Nederland. Toen dacht ik: hé, zovelen

autoverkeer werd gecontroleerd en als je

Nog eentje: ‘Het wijkondersteuningsteam

zeggen dat cannabis niet verslavend is,

geen geldige reden had om onderweg te

van de regio Zuid kon dan weer op zaterdag

maar waarom schuiven mensen dan een

zijn, moest je weer naar huis, en kreeg je

een jongeman observeren die in de

kilometer aan om nog snel een voorraad in

misschien wel een boete van 250 euro.

Vuurmolenstraat in Wilrijk verdacht gedrag

te slaan? Ondertussen zijn de coffeeshops

vertoonde. De jongen maakte contact met

dicht, maar omdat er zoveel protest was,

Antwerpen

iemand anders, wat het vermoeden van

heeft de Nederlandse overheid leveringen

Die maatregel bemoeilijkte niet alleen de

drugshandel deed groeien. Toen de

toegestaan. Opnieuw: hallucinant. Mij moet

bevoorrading maar ook de levering aan de

jongeman de politie opmerkte probeerde

je niet wijsmaken dat cannabis onschuldig

consument. Met name in Antwerpen – waar

hij te vluchten en ontdeed hij zich van een

is.’ Tja, stel je maar eens voor dat morgen de

de war on drugs onverminderd voortgaat

plastieken zak. De man werd gevat en zijn

verkoop van alcohol zou verboden worden,

– werden straatdealers nog meer geviseerd

zak gerecupereerd. Daarin trof de politie in

omdat – ik roep maar wat – alcohol de weerbaarheid tegen corona zou aantasten. Ik denk dat de rijen nog iets langer zouden zijn, en eerder dat er een revolutie zou uitbreken. Een tevreden roker is geen onruststoker: mag ik die oude slogan nog eens uit de kast halen?

De Herborist De war on drugs heeft in Antwerpen overigens ook een onschuldig slachtoffer geëist: De Herborist, het eerste legale CBD-shopje van de stad. De winkel voldeed in principe aan de regelgeving rond ‘hennepwinkels’, toch in de grijze juridische zone rond het product CBD. Maar nu is er toch een stok gevonden om de hond te slaan. De winkel ligt in vogelvlucht (niet in loopafstand) op 238 meter van een

De Herborist, een onschuldige CBD-shop in Antwerpen, was een nieuw slachtoffer van de war on drugs.

onderwijsinstelling voor hoger (volwassen) onderwijs. Dat moet minstens 250 meter zijn (blijkbaar ook in vogelvlucht), ook al is

dan gewoonlijk, al was het maar omdat ze in

totaal 113 gram cannabis, een gram hasj

die regel bedoeld om de kinderen te

de verstilde straten veel meer opvielen.

en twee gram cocaïne. Hij had ook 105 euro

beschermen en niet 18- tot 25-jarigen.

Zelfs thuisdealers hebben het moeilijker.

op zak. De 20-jarige werd voorgeleid.’

Rise and shine!

Hoe verklaar je dat er om de haverklap iemand komt aanbellen in een buurt waar

Maffia

Terwijl er natuurlijk maar één reden is

voor de rest iedereen binnen zit? En dus

Cocaïne wordt in Antwerpen vooral

waarom De Herborist moest verdwijnen, en

ook de brave burgers die verdacht gedrag

verdeeld via koeriers, zegt Marijs Geirnaert,

andere hennepwinkels niet eens een kans

vaak zelf melden aan de politie.

afscheidnemend directeur van het

krijgen. Burgemeester Bart De Wever kan

gezaghebbende Vlaams expertisecentrum

nog altijd geen cannabisblad ruiken of zien.

Facebook

voor Alcohol en andere Drugs (VAD). In een

Door zijn persoonlijke aversie van een plant

De Antwerpse politie meldde enkele

groot interview met De Standaard maakt ze

zijn Antwerpen en een groot deel van

vangsten op Facebook: ‘Het wijkondersteu-

zich in coronatijden (en ook al daarvoor) veel

Vlaanderen stilaan de bange kneusjes in

ningsteam van de regio City hield zondag

zorgen om het alcoholmisbruik, en de

een evolutie die nationaal en internationaal

toezicht in de Herderstraat. Er was een

dubieuze rol van de industrie: ‘De tabakslob-

onvermijdelijk naar legalisering leidt. De

vermoeden dat er gedeald werd vanuit een

by was destijds een echte maffia, hetzelfde

Herborist is nu een pop-upwinkel voor

appartement. Twee vermoedelijke kopers

gebeurt nu op het vlak van alcohol.’

handgemaakte (homegrown!) mondkapjes

werden gecontroleerd en in het bezit

en handgel. Als dat geen burgerzin is, terwijl

gevonden van cannabis. Er werd een

Hallucinant

je door de overheid toch behandeld bent

huiszoeking uitgevoerd, waarbij bijna 2 kilo

Blij om dat lezen, en te weten dat het VAD

als een crimineel. Voor de CBD-producten

marihuana, 4 gram cocaïne, 1 765 euro, 4

van alcohol een prioriteit heeft gemaakt.

wordt een online Shop & Collect-systeem

gsm-toestellen en het nodige verpakkings-

Maar dat is voor Marijs Geirnaert geen

opgezet. Rise and shine!

Highlife 57


Kleding van een zeventiende-eeuwse pestdokter (Replica Rijksmuseum Boerhaave)

58 Highlife


Door: redactie Highlife

BESMET!

Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst? In Rijksmuseum Boerhave is de uiterst actuele tentoonstelling Besmet! te zien. Deze tentoonstelling over de uitbraken van besmettelijke ziekten, en hoe die het leven kunnen ontwrichten, stond al gepland voor de huidige corona-crisis aanbrak. Er is meer dan twee jaar aan gewerkt. Hoe gingen we vroeger om met epidemieën zoals pest en pokken? Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap?

De tentoonstelling, met wetenschappelijke

het masker blijft hij ‘veilig’ als hij zich tussen

Verenigd Koninkrijk. Zo komen kunst,

objecten en kunstvoorwerpen, toont een

de pestpatiënten begeeft. Een opzienbarend

wetenschap en invoelbare angst voor

intrigerende balans tussen gezondheid en

kunstvoorwerp is de Plague Dress van Anna

besmettelijke ziekten samen in dit kunstwerk.

reëel risico en tussen maatschappelijke

Dumitriu. Deze prachtige jurk in de stijl van de

uitsluiting en empathie. Natuurlijk gaat de

zeventiende eeuw is gemaakt van ruwe zijde.

Op afspraak

tentoonstelling ook in op de recente uitbraak

De kunstenaar verfde de jurk met

Net als andere musea is Rijksmuseum Boerhave

van het coronavirus en sluit het aan bij de

walnootschillen, als verwijzing naar het

vanaf 1 juni weer geopend, maar alleen op

maatschappelijke discussie over de

gebruik van walnoten bij de behandeling van

afspraak. Je moet dus van tevoren aangeven

vaccinatiegraad.

de pest destijds. Lavendel moest de ziekte op

wanneer je het museum wil bezoeken. Check

afstand houden. De historische borduursels

de website voor meer details.

Lavendel

op de jurk heeft de kunstenaar

In de expositie zijn wetenschappelijke

geïmpregneerd met het DNA van de Yersinia

objecten én kunstvoorwerpen te zien. Je ziet

pestis-bacterie (pest). Dit DNA haalde ze uit

bijvoorbeeld kleding van pestdokters. Door

gedode bacteriën in het laboratorium van de

de sterke geur van de kruiden in de punt van

National Collection of Type Cultures in het

Rijksmuseum Boerhaave Lange St. Agnietenstraat 10 2312 WC Leiden Telefoon: 071 - 751 99 99 www.rijksmuseumboerhaave.nl

Plague Dress van Anna Dumitriu i.s.m. National Collection of Type Cultures, 2018 (Bruikleen kunstenaar)

Highlife 59


Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam http://coffeeshopclubmedia.nl 2e prijs Hasj Sensi #140 Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 2e prijs Wiet Bio New York Diesel 3e prijs Autoflowers Super Amnesia Haze Auto

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam 1e prijs Hasj Kushberry Hasj

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 1e prijs Haze Hydro S-5

3e prijs Kush soorten OG Kush

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 1e prijs Indica’s Blue Muffin

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Kush soorten OG Kush

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Wiet Bio Wedding Cake

Kosbor Maastricht WWW.GROWERSCHOICE.NL

1e prijs Wiet Hydro Melon Express 3e prijs Sativa’s Fruiti Neville

Growers Choice www.growerschoice.nl 1e prijs Autoflowers Rainbow Candy Auto

Zamnesia www.zamnesia.com 2e prijs Autoflowers Amnesia Auto


High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden

Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD Wiet Charlotte’s Angel CBD

Blue Sea Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 1e prijs Sativa’s Iggy Pott

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag 1e prijs Skunk soorten Purple Shoreline 2e prijs CBD Wiet Cheese CBD 2e prijs Indica’s Dizzy Gelato ‘91 3e prijs Haze Hydro White Amnesia

2e prijs Sativa’s Super Orange Glue 3e prijs Indica’s Big Buddha Cheese 3e prijs CBD Wiet Harlequin

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 2e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 3e prijs Extracties Moon Rocks

1e prijs Extracties Cheese Dawg 2e prijs Wiet Hydro Night Terror OG 2e prijs Skunk soorten AK-47 Cherry Highlife Cup Winnaar 2019 Hasj Extracties Cheese Dawg

SuperStrains www.superstrainsseeds.com 3e prijs Haze Bio Amnesia Haze Sensi Seeds www.sensiseeds.com

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

3e prijs Hasj Temple Balls

1e prijs Kush soorten 501st OG

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com

www.keraseeds.com Kera Seeds www.keraseeds.com 2e prijs Haze Bio AMG 3e prijs Wiet Hydro Seven-Eleven 3e prijs Skunk soorten Amsterdam Cheese

1e prijs Wiet Bio El Patron

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Haze Bio Silver Haze 2e prijs Extracties Moon Rocks Highlife Cup Winnaar 2019 Wiet Silver Haze


Logboek VOC

VOC draait digitaal door in corona tijden “Thuisteelt 5 vrouwelijke planten moet zo snel mogelijk legaal worden”

Het VOC heeft zich snel aangepast aan de nieuwe corona realiteit: op 30 maart vond de maandelijkse openbare vergadering voor het eerst digitaal plaats. Een enquête onder de gebruikers van de VOC mailinglist leverde mooie waarderingscijfers op en voor de eerste digitale Global Marijuana March maakten we een video met vijf concrete actiepunten.

De eerste poging tot digitaal vergaderen

VOC mailinglist

ontvangen. Ruim 91% wil via de lijst ook

verliep verrassend voorspoedig. Vergader-

VOC secretaris Mauro Picavet hield dit

nieuws ontvangen. Typerende opmerking

voorzitter Doede de Jong wist ook virtueel de

voorjaar een enquête over de VOC mai-

van een respondent: “Lekker zo doorgaan.” Je

orde te bewaren en de agenda puntsgewijs af

linglist, die we sinds 2009 gebruiken om

kunt je voor de VOC mailinglist opgeven met

te werken. Discord wordt vooral door gamers

sympathisanten op de hoogte te houden

een mailtje naar mauro@voc-nederland.org.

gebruikt en werkt uitstekend, storingsvrij en

over onze activiteiten en belangrijk nieuws

privacy proof. Zonder beeld, dat leidt alleen

over cannabis. Ruim 78% van de responden-

Global Marijuana March

maar af. Op de VOC website staat een

ten is tevreden over het functioneren van de

De Global Marijuana March (GMM) is een

duidelijke instructie hoe je de gratis software

lijst, 87% vindt het een goed communicatie-

jaarlijks evenement dat sinds 1999 wereldwijd

kunt downloaden en gebruiken, als je eens

middel. 87% vindt het belangrijk om de

op wordt gehouden op de eerste zaterdag

een virtuele vergadering mee wil maken.

notulen van de VOC vergaderingen te

van mei. De evenementen zijn zeer divers van

62 Highlife


vorm, opzet en grootte en lopen uiteen van marsen, demonstraties, vergaderingen en bijeenkomsten tot raves, concerten en festivals. Sinds 1999 hebben miljoenen mensen aan de GMM deelgenomen in meer dan duizend steden in ruim tachtig landen wereldwijd. Cannabisliefhebbers zijn creatief én eigenwijs, wat heeft geleid tot een hele rij alternatieve namen voor de GMM: Million Marijuana March, World Cannabis Day, Cannabis Liberation Day, Global Space Odyssey, Ganja Day, J Day… Videoboodschap VOC De stichting VOC organiseerde tien jaar op rij Cannabis Bevrijdingsdag (2009-2018) in Amsterdam in het kader van de GMM. Vanwege de corona crisis ging de GMM dit

Mauro Picavet, VOC secretaris

jaar digitaal; een groot aantal organisaties op het gebied van cannabis organiseerde een

1: Thuisteelt: 5 planten legaal

bijvoorbeeld op pesticiden of andere

livestream. Het VOC maakte een korte

Thuisteelt van vijf vrouwelijke planten per

vervuiling, is op dit moment ook verboden in

videoboodschap voor deze livestream,

volwassene moet zo snel mogelijk legaal

Nederland. Coffeeshops mogen dit officieel

gepresenteerd door voorzitter Derrick

worden. Geen huisuitzettingen meer voor

niet doen of laten doen. Dat vinden wij

Bergman. Een paar citaten: “Misschien weten

cannabis die voor persoonlijke consumptie

waanzin: iedere coffeeshop die zijn wiet wil

jullie het niet, maar cannabis is nog steeds

is geteeld.

laten testen zou dat moeten mogen doen.

verboden in Nederland. Het enige dat niet

2: Maximale verkoop naar 30 gram

5: Wietwet naar Eerste Kamer

De verkoophoeveelheid bij coffeeshops

Al in februari 2017 heeft de Tweede Kamer

moet terug naar 30 gram. Zeker in corona

de wietwet van D66 aangenomen, die

tijden is het voor iedereen makkelijker en

cannabis reguleert voor álle coffeeshops.

veiliger als je 30 gram per keer kunt halen.

Die wet is de ijskast in gegaan tijdens de

3: Weekvoorraad coffeeshops

formatie van het huidige kabinet. Wij

De coffeeshops zouden wat het VOC betreft

vinden dat de wietwet zo snel mogelijk uit

een weekvoorraad in huis moeten mogen

die ijskast gehaald moet worden en naar de

hebben. Nu mogen coffeeshops maximaal

Eerste Kamer doorgeleid. Zodat die wet

500 gram in huis hebben, of ze nu groot zijn of

gewoon aangenomen kan worden. Dan

klein. In het kader van de wietproef is

hebben we geen wietproef nodig.”

verzonnen dat deelnemende shops een weekvoorraad mogen hebben. Het lijkt ons

De video is terug te zien op het VOC

slim om dat voor alle coffeeshops te doen.

YouTube kanaal:

4: Labtesten legaal

www.youtube.com/user/vocnederland

Het testen van cannabis in een laboratorium,

AGENDA verboden is, is consumptie van cannabis als je volwassen bent. Alle andere dingen, het bij je hebben van cannabis, het hebben van planten, het kopen bij de coffeeshop: het wordt hooguit gedoogd, maar het is nog

Maandelijkse openbare VOC vergadering

worden. Voor de korte termijn hebben we een aantal concrete punten voor het kabinet, die snel ingevoerd kunnen worden en waarvan iedereen zou profiteren.

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het

Zie www.voc-nederland.org/agenda

Cannabisverbod (VOC)

1 Juli

commerciële stichting, die zich sinds

Officieel de datum dat de wietproef van start gaat.

steeds verboden. Daarom vinden wij dat het verbod zo snel mogelijk opgeheven moeten

OVER HET

8 augustus

Hanfparade Berlijn, oudste en grootste Duitse demonstratie voor legalisering van cannabis, sinds 1997. Vooralsnog niet afgelast of uitgesteld, check www. hanfparade.de.

is een onafhankelijke, niet2009 inzet voor fatsoenlijk cannabisbeleid, inclusief het recht op thuisteelt.

MEER INFORMATIE www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

Highlife 63


64 Highlife


Door: Peter van Sparrentak

Vlijmscherpe muurstencils Poetin, Merkel, de bedrijfslobbyisten, allemaal krijgen ze ervanlangs in de proteststencils van de Hamburgse kunstenaar Lapiz. Met zijn schilderingen en posters geeft hij commentaar op het nieuws en wil hij het publiek aan het denken zetten.

Op Earth Day 2020 deed je mee aan de wereldwijde street art-actie Global Halt.

hoelahoep met waarschuwingssymbolen

ineens strafbare handelingen. Ik vind dat

voor biologische besmetting houdt andere

heel verontrustend.

Ja, kunstenaars uit vele landen hebben op 23

eenzaamheid uitbeelden, de isolatie. Dat is

april een schildering gepost met een

wat de politiek door dit virus met de

In Duitsland zijn ook alle festivals gecanceld?

klimaat- of milieuboodschap. Ik plakte die

maatschappij doet.

Ja, alle grote evenementen voorlopig tot

mensen weg. Ik wilde het gevoel van

dag een poster van mijn stencil Corporate

eind augustus.

Bubbles. Die gaat over lobbyisten en

laat. Ik maakte dat stencil eerder in 2015 voor

Ook graffitifestivals gaan niet door. Terwijl het nu juist de tijd is voor straatkunst, omdat musea en galeries dicht zijn.

een actie in Parijs tijdens de Klimaatconfe-

Ja, en normaal gesproken sta je tijdens een

rentie. Heb je gehoord van Brandalism? Dat is

festival bij een muur alleen te schilderen,

een undergroundcollectief dat reclameplek-

zonder mensen vlakbij. Galeries doen wel

ken overneemt. Zij vervingen de reclame-

digitale openingen, maar ik wil ook mensen

posters bij tal van bushaltes met protestpos-

ontmoeten. Voor street art en posters is het

ters van kunstenaars.

nu een goed moment. Er zijn minder

‘greenwashers’ die van alles beloven, zolang de bedrijven maar geld verdienen. Uiteindelijk zullen die bubbels barsten en dan is het te

evenementenaffiches, dus is er meer vrije

Je hebt in diverse werelddelen gewoond.

ruimte op de muren.

Ik ben Duits maar ik heb twaalf jaar in het

Waar haal je je ideeën vandaan?

buitenland gewoond. Eerst in Zuid-Afrika,

Veel uit boeken, uit het nieuws en door met

daarna in Nieuw-Zeeland en Argentinië. Ik

mensen te praten. Momenteel kijk ik even

woon nu weer vijf jaar in Duitsland. Ik ben

niet naar het nieuws, omdat ik er vol van zit. Ik wil graag schilderingen maken waarbij

immunologie. In Zuid-Afrika heb ik onder-

Wat vind je van de coronamaatregelen in Duitsland?

zoek gedaan naar hiv en in Nieuw-Zeeland

Ze hebben ons belangrijke burgerrechten

langer naar moet kijken om ze te begrijpen.

naar tuberculose. In Argentinië deed ik een

ontnomen, zoals het recht om te demon-

studie over een virus dat lijkt op dengue. In

streren en het recht om samen te komen.

Wat voor materialen gebruik je?

die laatste twee landen heb ik ook veel

Kunst en cultuur zijn niet meer toegankelijk

Voor een collage gebruik ik foto’s van internet

muurschilderingen gedaan.

omdat alle zalen en theaters gesloten zijn. In

of ik maak ze zelf. Het ontwerp maak ik op de

plaats daarvan stimuleren ze de economie.

computer. Als dat klaar is, print ik het uit op grote

Je volgt de actualiteit. Je hebt ook een coronastencil gemaakt.

We mogen nu weer naar buiten gaan om te

vellen. Die plak ik op dun verpakkingskarton en

winkelen, als we zelfgemaakte maskers

daar snijd ik met een mesje de stencils uit.

Het is een meisje dat zichzelf omarmt. Ze

dragen, die toch nutteloos zijn. Verworven-

Samen vormen die dan een soort puzzel. Ik

verlangt naar menselijk contact, maar de

heden die in de grondwet staan, zijn nu

bespuit ze met een spuitbus. Op straat plak ik

afgestudeerd bioloog met als specialiteit

mensen moeten nadenken. Waar je wat

Highlife 65


66 Highlife


Zijn je schildering eenmalig of doe je ze vaker?

paste-ups, vooraf gestencilde posters. Die

alternatieve wijken in de stad, met veel ruimte

maak ik van dun papier, zoals kranten.

voor muurschilderingen.

Je hebt Poetin afgebeeld met de tekst ‘One Love’.

Op welke plekken schilder je?

heb ik al op meerdere muren gedaan, in

Ik kies tegenwoordig voor street art-festivals,

verschillende steden en landen. Ik heb een

Ja, dat is Poetin die zichzelf kust. Er zitten de

omdat ik dan veel groter en in alle rust kan

archief van gesneden stencils die ik later nog

kleuren in van de regenboogvlag, als reactie

werken. Omdat ik maatschappijkritische

eens kan gebruiken.

op de anti-homopolitiek van de Russische

boodschappen heb, geeft dat weleens

regering. Ik heb deze gemaakt in 2018, het

problemen. Van tevoren laat je een portfolio

Je maakt ook studiowerk.

jaar van het WK voetbal in Rusland.

zien en vertel je wat je wilt doen. Als het

Ik ben nu fulltime kunstenaar. Toen ik in

stadsbestuur de muren regelt, is er veel wat

Nieuw-Zeeland met muurschilderingen

Op een andere is een draaimolen te zien. Wat betekent die?

niet mag. Maar er zijn ook plekken waar je wel

begon, had je nog geen smartphones of

de vrijheid hebt. Spontaan in de stad plak ik

Instagram. Veel mensen zien mijn werk nu

Die zul je als Duitser beter kunnen begrijpen.

gestencilde posters op de muren.

alleen online. Ik verkoop origineel werk op

Dat ligt aan het onderwerp. Sommige stencils

In de carrousel zitten bondskanselier Merkel

canvas en hout, en gezeefdrukte prints. Ook

en een aantal ministers. Zij hebben een

Wat is je grootste werk tot nu toe?

maak ik cut-outs. Ik snijd dan de verschillende

‘klimaatkabinet’ geformeerd om de

Een van de grootste is Opium Den. Die heb ik

lagen stencils uit in dik papier van verschil-

problemen aan te pakken. Je ziet de logo’s

gemaakt in München, op de muur van een

lende kleuren. En die plak ik op elkaar, wat een

van grote Duitse bedrijven die veel CO₂

oude fabriek. Religie is opium voor het volk.

3D-effect geeft.

produceren. Er staan teksten bij als ‘toestaan’

Het beeld is van de Notre-Dame. Die is vorig

en ‘mogelijk maken’. De regering wil

jaar deels afgebrand. Om hem op te bouwen

bedrijven niets verplichten, maar ze helpen

is in enkele weken achthonderd miljoen euro

Waar is je werk in Europa nog op de muur te zien?

om de goede stappen te nemen. Die

gedoneerd. Stel je eens voor dat mensen zo

In Hamburg, Berlijn, München, Keulen en

vrijblijvendheid werkt gewoon niet. Kijk naar

veel geld zouden geven aan sociale

verder in Frankrijk, Georgië (Rustavi, Tbilisi),

het dieselschandaal van Volkswagen. En de

projecten. De schildering is acht meter hoog

Denemarken, Zweden en Madrid.

kolenbedrijven: die wilden ze eerst stilleggen

en vijf meter breed. Ik heb er een kraan voor

in 2028, maar dat is tien jaar later geworden.

gebruikt. Ik werk graag met verschillende

LAPIZ, betekent dat iets?

lagen, waardoor je meer diepte en details

Ja, ‘lápiz’ betekent ‘potlood’ in het Spaans.

Waar heb je die gemaakt?

krijgt. Bij deze heb ik meer dan honderd uur

In Hamburg, op het terrein van een oude

stencils gesneden. Dat is wel de limiet hoor,

fabriek in het Gängeviertel. Dat is een van de

anders wordt het te gek.

http://lapiz.ca/

Highlife 67


GAMES

MANEATER Jij bent een haai!

Altijd al een haai willen zijn? Dat kan nu. Ervaar de ultieme krachtfantasie als het toproofdier van de zeeën. Als gigantische haai terroriseer je alle badgangers langs de kust. Pas je haai aan met een verscheidenheid aan statistisch-aangedreven systemen. Evolueer verschillende delen van je lichaam om hun werking te verbeteren, of pomp je wreedheid op om korte feeding-frenzies aan te gaan. Door: Redactie Highlife Maneater is een single player actie-RPG,

bedreigingen en beloningen. Verken

gesitueerd in de meedogenloze wateren van

gezonken wrakken, sluip door moerassen of

de Gulf Coast. Vecht om te overleven in de

cruise gewoon door de open oceaan op zoek

open oceaan, moerassen en rivieren met op

naar prooi om je te voeden. Je enige

elke diepte gevaar op de loer. Dompel jezelf

hulpmiddelen zijn je verstand, je kaken en

(Saturday Night Live, 30 Rock, Rick & Morty)

onder in een levende, ademende wereld vol

een griezelig vermogen om te evolueren

+ Voed je met mensen, eet voedingsstoffen

terwijl je voedt.

+ Eet, verken en evolueer in een open wereld actie-RPG. + Speel door een volledige, story-based campagne verteld door Chris Parnell.

en vind zeldzame buit om te evolueren tot ver voorbij wat de natuur bedoelde.

Wraak Zowat alles staat op het menu. Het is doden of

van de golfkust, vakantiestranden,

gedood worden. Maneater heeft een

industriële havens, de open oceaan en

campagne met een volledig verhaal die de

meer. Ervaar een levende wereld met een

haai volgt terwijl hij wraak zoekt voor de moord op zijn moeder door “Scaly” Pete. De zeeën zijn niet groot genoeg voor beiden, terwijl ze op weg zijn naar een epische confrontatie. “Scaly” Pete is een visser die is opgevoed met

volledige dag / nacht-cyclus. + Ontgrendel en gebruik verschillende evoluties die jouw haai verbeteren terwijl je door de campagne vordert. + Hunter Parties en Bounty System - de

verhalen over hoe zijn vader werd gedood

mensen vechten terug! De strijd tegen

door een grote witte haai. Haaien gaven zijn

verschillende soorten jagers, variërend van

vader geen genade, hij toont de beesten geen

kleine skiff’s tot de kustwacht.

genade terug en jaagt overal op hen.

68 Highlife

+ Verken 7 grote regio’s, waaronder de baaiDoor: Arjan van Sorge

ALAIN ESKINASI / BRAINSCAPES

“Een joint is goed voor uit je hoofd te zijn” “Voor mij is de COVID-19 crisis de eerste keer dat ik wekenlang elke dag non-stop kan schilderen” Naast Brainscapes is de Amsterdamse muzikant, producer en DJ Alain Eskinasi nog veel meer. Geluidenverzamelaar, geluidstechnicus, schilder - een creatieve duizendpoot. En ook nog eens cannabist.

Alain Eskinasi (binnenkort 60 jaar) is een

zers, ontstond er toch een nieuw geluid, en

hersengolven, aan de ene kant van het

veelzijdig geluidskunstenaar die bijna altijd

dat werd Brainscapes. Dat begon in 1988. Ik

spectrum heb je hersengolven als je heel

zijn eigen ding is blijven doen, ergens op het

heb toen een cassetteserie uitgebracht op

rustig bent, het andere eind is als je druk

raakvlak van muziek, spiritualiteit, verschil-

een onbekend label, en ondertussen werd

bezig bent. “Dat valt te vangen in frequen-

lende culturen en healing. Het was al snel

me verteld dat er ergens in Amsterdam een

tie en dat kan je omzetten naar muziek. Dat

duidelijk welke richting de jonge Alain op zou

man didgeridoo speelde. Wat was dat voor

is die therapeutische waarde. Op de cd had

gaan: “Vanaf het moment dat ik van school

instrument? Nooit van gehoord. Het duurde

je dan de relaxing side en de energetic side,

afkwam ben ik professioneel musicus

met verschillende ritmes. Het cd’tje werkte

geworden. Ik zou biologie en kunstgeschie-

als een trein, dat wilde ik nog een keer

denis gaan studeren, maar mijn toenmalige reggaeband brak door. De band heette It Lives. Later is die opgegaan in Revelation Time, waar Ruud Gullit nog in speelde.”

Voor alles inzetbaar “We toerden een tijdje mee met UB40 en Doe Maar. Het heeft een jaar of vijf geduurd voor het uit elkaar klapte. Ik belandde daarna in een Afrikaanse band, en met hen ben ik in Amerika terechtgekomen. Daar heb ik twaalf jaar als producer bij een platenlabel gewerkt,

Vliegtuigen waren altijd een vast deel van de belevenis van Ruigoord, elke anderhalve minuut krijg je een geluidstapijt over je heen.

en die hebben me voor van alles ingezet, ook jazz, flamenco, reggae, en Afrikaanse muziek.”

doen, en nog een keer, en jaren later doe ik het nog steeds.”

Trancedance Brainscapes werd opgemerkt door Frank Natale van het Trance Dance Institute. Trancedance was een opkomende techniek/ therapie met dans in meditatie, meditatie in beweging. Nu niet meer ongebruikelijk, maar toen nog heel nieuw. “Het is een zijpad van Brainscapes, maar het had wel als gevolg dat toen ik in 2000 terugverhuisde naar Nederland, ik besloot

een half jaar voordat we elkaar uiteindelijk

om DJ te worden. Dat doe ik nou al twintig

tegenkwamen, en vanaf dat moment

jaar erbij. En nu ik niet kan spelen vanwege

Nieuw geluid

begonnen we samen muziek te produceren.

alle coronamaatregelen, kom ik eindelijk

“New Age was een stroming die tijdens die

We hebben zestien cassettes gemaakt, en

eens ruim aan schilderen toe. Voor mij is de

reggaeband begon. Ik was zo’n mafkees die

uiteindelijk een cd.”

COVID-19 crisis de eerste keer dat ik weken-

cassettebandjes met geluidsopnamen

lang elke dag non-stop kan schilderen.”

maakte en dat dan door de reggae heen

Hersengolven

mixte. Na een paar jaar kreeg ik het idee om

Didgeridoospeler en vriend Jim Wafer had

Altijd vliegtuigen

dat zonder band te doen, en van het een

een enorme belangstelling voor hersenon-

Schilderen en daarnaast opnemen doet Alain

kwam het ander. Terwijl iedereen zoiets had

derzoek. Hij was vooral bezig hoe muziek

Eskinasi tegenwoordig in Ruigoord. “Dat we

van daar heb je hem weer met zijn synthesi-

de hersengolven beïnvloedt. Er zijn vier

hier voor het eerst kunnen opnemen is een

70 Highlife


Corona

Highlife 71


unicum. Ik kom er al sinds begin tachtiger

hele dag, maar nu we ouder zijn niet meer.”

jaren, en vliegtuigen waren altijd een vast

nieuwe, tweede Chakradancer album, en het hele team van de platenmaatschappij was

deel van de belevenis van Ruigoord, elke

Uit je hoofd

erbij om te luisteren. We gingen samen een

anderhalve minuut krijg je een geluidstapijt

“Als ik een artiest in de studio heb en die moet

joint roken, dat deden ze allemaal, en ik werd

over je heen. Het geluid van vliegtuigen heeft

een solo spelen en hij of zij loopt vast, het

daar zo stoned van dat ik niet merkte dat ik in

komt er niet uit, dan zeg ik we nemen een breakje, roken een jointje en als die man of vrouw dan in een andere ruimte in zijn of haar hoofd zit, dan gaan we weer naar binnen en hebben we vaak de juiste take, dan komt vaak de solo die ik nodig heb. Omdat je even uit je hoofd bent, daar is het heel goed voor.”

Joint na joint “Als ik voor mezelf spreek als producer: als ik vast kom te zitten, ik ben aan het componeren en ik kom er niet meer uit, ik luister naar de muziek en hoor dat ik precies hetzelfde doe als op het eerste album, en ik voeg niets nieuws toe - dan rook ik wat als ik produceer. Maar niet meer zoals tien jaar geleden, de hele dag achter elkaar door joint na joint opsteken.”

Ludieke rol Dat was met de eerste band wel anders, de reggaeband. “Dan sta je in Paradiso en moet lage frequenties die er niet uit te filteren zijn

je je solo spelen en komt er iemand een joint

als je eenmaal hebt opgenomen. Dus iets

aangeven, en die was dan beledigd omdat je

opnemen hier was altijd een uitdaging. Bij live

je handen al vol had. Leuke tijden wel. Zo heb

muziek kon je dan nog wel zo hard opnemen

je als musicus natuurlijk tientallen verhalen

dat je het wegdrukt, maar als je gedichten wilt

waarin cannabis een ludieke rol speelt in het

vastleggen komt die rommel erdoorheen.”

Uitstapje Het onlangs verschenen Betoverde Planeet is weer een heel ander project (er wordt al gewerkt aan de opvolger). “Dit is het poëzie-uitstapje van Hans Plomp en La

Het liefst roken we Marokkaanse hasj, blonde hasj.

Barbara. Alle Brainscapes albums zijn

mijn hoofd overschakelde naar Nederlands. ik sprak het gezelschap in het Nederlands toe, en die keken me aan van what the hell is this? Maar ik had het echt niet in de gaten.

instrumentaal, deze duidelijk niet. Het is de

hele proces. Van optreden, te laat komen...”

Kijk, dat soort gevaren wil ik niet meer

eerste cd waarbij ik er een live stemkunste-

Ook met zijn Afrikaanse band in Amerika

meemaken natuurlijk. Hoewel ze het nooit

naar bij heb. Het was Barbara’s idee, we

maakten ze wat dat betreft wel wat mee.

hebben vergeten, maar goed.“

een beetje een familieproject. Zij heeft het

Into green?

Ook feest

aangezwengeld, de reis naar de speciale

“We zitten er al drie weken, we zijn aan het

Blowen doet Alain liever niet tijdens

opnamestudio in Ierland betaald, ze was

produceren en uiteindelijk kom ik dan bij een

optredens. “Als DJ wel, maar je moet toch je

echt een volwaardige co-producer en

producer terecht en die vroeg aan ons hey

kop erbij houden. Ik ben met mijn werk bezig,

medemuzikant.”

guys, are you into green? Wij riepen allemaal

het is geen party. Dat is het verschil tussen

joepie! ja! want wij wisten echt niet waar je in

professionele musici en DJ’s. Voor een

Cannabist

Los Angeles wiet moest halen. Het volgende

amateur is het elke keer een feest, en voor mij

Alain noemt zichzelf een cannabist. “In de

wat ik me herinner is dat onze chauffeur ons

is het ook feest, maar ook die quality control.

tachtiger jaren ben ik begonnen met

terugreed en zo hard moest lachen om een

Ik mag graag een goede performance

blowen, en vanaf die tijd ben ik cannabist -

verkeersbord dat we tien minuten bij de oprit

neerzetten. Maar als het lekker gaat en alles is

in plaats van een alcoholist. Het bevalt

van een snelweg stil stonden.”

onder controle.”

liefst roken we Marokkaanse hasj, blonde

What the hell?

brainscapes.bandcamp.com

hasj. Toen we jong waren blowden we het de

“Op een keer presenteerde ik in Amerika mijn

soundcloud.com/brainscapes

kennen Hans Plomp allebei al zo lang, het is

goed, geen alcohol maar cannabis! Het

72 Highlife


www.mariacavali.com | cavalimaria@gmail.com | www.instagram.com/mariacavali/


Door: Rob Tuinstra

Nieuwe ijzersterkte serie van Gomorra-makers

De makers van Gomorra verrassen opnieuw met de geweldige serie Zerozerozero. Gebaseerd op het werk van het fenomeen Roberto Saviano slaan ze weer genadeloos toe met deze misdaadserie die de internationale cocaïnehandel volgt.

De Italiaanse maffiabaas Don Minu is uitgeran-

zenuwslopende serie volgt de reis van een

geerd. Zijn macht is tanende en hij moet zich

cocaïnelading vanaf de bestelling door Italiaanse

verstoppen in een bunkergrot in de heuvels van

criminelen tot de geplande aflevering. Via de

Calabrië. Om oproer te voorkomen neemt hij een

verhalen van de hoofdpersonen laat de serie zien

drastische stap. Hij bestelt in Mexico een

hoe de illegale handel onderdeel wordt van de

gigantische hoeveelheid cocaïne: de vijfduizend

legale economie en hoe meedogenloze

kilo moeten zijn machtspositie verstevigen. Maar

mechanismes het leven en de relaties van

komt zijn aanbetaling op tijd aan? Want zijn

mensen beïnvloeden. Bij Mexicaanse kartels die

mogelijke opvolgers hebben meedogenloze

de drugs produceren, de Italiaanse misdaadsyn-

plannen klaarliggen.

dicaten die de wereldwijde distributie regelen en de Amerikaanse bedrijven die de immense

Epische machtsstrijd

geldstromen regelen. Een epische machtsstrijd,

Als die aanbetaling voor de deal niet zou arriveren,

van levensbelang voor alle betrokkenen, van

dan zou dat ernstige gevolgen voor de Ameri-

kleine dealers tot de hoogste bazen in de

kaanse tussenpersoon Edward Lynwood en zijn

hiërarchie van de internationale georganiseerde

kinderen Emma en Chris hebben. Zij zetten hun

misdaad. Geweldige serie: aanrader!

hele vermogen in om de megadeal te laten slagen. Falen is geen optie. Datzelfde geldt voor

De serie is te zien bij onder andere NPO1 Extra

de producenten in Colombia. Ook zij kunnen zich

en www.lumiereseries.com.

geen fouten veroorloven, want fouten worden

De DVD is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

met marteling en uiteindelijk de dood bestraft. De

74 Highlife


RUN T Z Zamnesia Seeds www.zamnesia.com


Movies

Books

, HINDERLAAG Taylor Adams Luitingh-Sijthoff Van deze heerlijke nagelbijter moet een geweldige film te maken zijn. Geen probleem, want Adams schrijft al scripts voor de tv- en filmindustrie. In Hinderlaag krijgt de Toyota van het echtpaar James en Elie Eversman pech. Dubbel pech is dat ze midden in de Mojave woestijn zitten. En driedubbel pech dat een gestoorde moordenaar dodelijke plannen voor hun heeft. Adams maakt er een zenuwslopende thriller van die bol staat van de spanning. Minutieus worden de gebeurtenissen gevolgd waarbij langzaam steeds meer geheimen over de moordenaar gedeeld worden. Hinderlaag was een eerste kennismaking met deze schrijver, maar het

DE KETTING

smaakt zeker weten naar meer. Perfecte zomerlectuur, dikke aanrader.

L’IMMORTALE Marco D’Amore

Met: Marco D’Amore, Giuseppe Aiello,

Adrian McKinty

Salvatore D’Onofrio

Boekerij

Liefhebbers van Gomorra zullen smullen van

Een geniaal bedacht verhaal. Rachel Klein

deze film. We zien namelijk hoe Ciro, een

haar dochter wordt ontvoerd. Al snel volgt

van de hoofdrolspelers in deze geweldige

een telefoontje met eisen. Maar die zijn

Italiaanse serie, ooit in de misdaadwereld

anders dan je denkt. Zij moet om het leven

is beland. Iedere fan zal zich immers nog

van haar dochter te redden niet alleen een

herinneren dat hij werd vermoord door

fiks bedrag betalen, maar ook een ander kind

Genny. Maar niets is wat het is, dus nu zien

ontvoeren. En de ouders van dat ontvoerde

we hem terug in Riga waar hij de strijd aan

kind moeten met dezelfde eisen weer aan

moet gaan met lokale bendes. L’Immortale is

de slag. Inderdaad; zo ging het er vroeger

geregisseerd door Marco D’Amore, de acteur

aan toe in de kettingbrieven. McKinty

die ook de rol van Ciro speelt. Zijn film is

bedacht hiermee een spectaculair verhaal

jammer genoeg wel een stuk minder strak dan

en voert met elk hoofdstuk de spanning

de originele tv-serie.

op. Er zitten twists in en de obligate term

Een euvel dat we wel vaker zien. Denk aan El

‘pageturner’ gaat hier wel degelijk op. Prima

Camino, de spin-off film van Breaking Bed.

vermaak dus en zeker aan te bevelen. Idee:

Desalniettemin, voor de fans is het prima

exceptioneel, 5 sterren. Uitvoering: 4 sterren.

kijkvermaak.

76 Highlife


Music

BOOKS, MOVIES & MUSIC

& UNCUT GEMS Benny & Josh Safdie

Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel We kennen Adam Sandler vooral als komiek, maar wat speelt hij een indrukwekkende rol als de opgefokte juwelier Howard Ratner in

PHOTAY

dit juweeltje. Ratner is gokverslaafd en is de hele film bezig om net één stap voor zijn

Waking Hours

schuldeisers te blijven. Ondertussen moet

(Mexican Summer)

hij zijn vrouw en kinderen blijven wijsmaken

Volgens het persbericht is producer Photay

dat er echt niets aan de hand is. Vloekend

oftewel Evan Shornstein op zoek naar stilte

en tierend probeert hij met een waardevolle

– prima maar maak dan geen muziek, zou

diamant, die hij aan NBA-ster Kevin Garnett

je denken. Hij heeft het toch wel gedaan, en

wil verkopen, zijn steeds meer uit de rails

stil is het van geen kant, maar waarschijnlijk

lopende leven te redden. De film is druk,

gaat het om de weg er naar toe. En die weg

snel, chaotisch, net zoals Ratner zelf. Dat zal

is in dit geval lang en redelijk verrassend. Via

niet iedereen aanspreken, maar ik heb er van

muziek met invloeden uit house, ambient,

genoten. Wat een achtbaanrit!

jazz, electro, krautrock en synthpop komt de

BOBBI Un Jour

(V2 Records) Bobbi klinkt heel wat ronder, lekkerder en meer to the point dan Margriet Planting,

New Yorker (geboren in Woodstock) uit op heerlijk relaxte elektronische muziek die de luisteraar niet zozeer naar stilte voert, maar wel diep naar binnen. Zingen kan hij beter niet doen, maar die paar tracks met zang vergeef je Photay nog wel.

maar het is toch een en dezelfde persoon. Evengoed heeft het internationaal model en de zangeres/celliste van de band Zazi eens iets heel anders gedaan, namelijk een Frans sexy album opnemen in de geest van Serge Gainsbourg (die van o.a. Je T’Aime, Moi Non Plus). Het kreunen kan wat meer en beter, maar verder lijkt alles rechtstreeks vanuit een oververhitte slaapkamer te komen. Het album is dan ook een ode aan de Summer Of Love, op z’n Frans natuurlijk. En oui, ze kan er wat van.

Highlife 77


FILMS / SERIES

TIGER KING Absurder zie je het niet vaak

Door: Rob Tuinstra

Zelden is een tv-serie in zo’n korte tijd een absolute wereldhit geworden. Maar het lukte de makers van de Netflix-documentaire Tiger King. De absurde avonturen van Joseph Allen Maldonado-Passage oftewel Joe Exotic werden door tientallen miljoenen mensen bekeken. De Tiger King werd een cultheld.

Hoewel het onwaarschijnlijk is, zullen er nog

excentrieke eigenaar van Myrtle Beach Safari.

genomen wiet door de politie alsnog

steeds mensen zijn die de serie niet bekeken

Hij richt zich ook op het houden van tijgers en

verkopen en niet vernietigen, zolang de

hebben. We proberen dus om spoilers te

runt net als Joe en Carole een privé-

opbrengst maar op juiste wijze gebruikt werd.

vermijden. Niet eenvoudig, want de

dierentuin. En dan is daar nog Jeff Lowe, een

getalenteerde makers van Tiger King zullen

zakenman die zich in hetzelfde circuit

nooit eerder zo’n stel bizarre karakters hebben

begeeft. Alleen al dit kwartet karakters samen

gevolgd. Het grote succes is voor een

in een kamer zetten zou voor een explosieve

aanzienlijk deel toe te schrijven aan al die

situatie zorgen. Maar er is meer. Want denk

uitzinnige types die deel uitmaken van het

eens aan het personeelsbestand van Joe

Tiger King imperium. Maar ook een groot

Exotic: het zijn allen topkandidaten voor een

compliment voor de makers van de serie, want

heel seizoen Man bijt hond.

zij slagen er op een slimme manier in om elke aflevering weer met een groot aantal

Cannabis

verrassende wendingen en what-the-fuck-

Omdat wij Highlife zijn extra aandacht voor de

momenten te komen.

rol van cannabis in de serie. Joe heeft politieke ambities, dat moeten we hiervoor wel verklap-

Kleurrijke karakters

pen, en presenteert zich in twee politieke

Naast hoofdrolspeler Joe Exotic maken we

campagnes als fervent pro-cannabis. Zo

kennis met nog een aantal kleurrijke karakters

deelde hij grote vloeitjes uit tijdens campag-

uit het Amerikaanse wereldje van liefhebbers

nes en gaf hij openlijk toe dat hij cannabis had

van wilde dieren. Zo is daar Carole Baskin, de

gebruikt. En: “I ain’t ashamed of anything.” Joe

eigenaresse van Big Cat Rescue. Zij en Joe

wilde de belastingopbrengsten van legale

Exotic zijn in een vete beland die steeds meer

cannabis gebruiken om het onderwijs te

uit de hand loopt. Bhavagan Antle is de

ondersteunen. Hij wilde verder in beslag

78 Highlife


Den Haag Arnhem

Den Haag

Arnhem

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG


Online Cannabis!

Cannabis informatie vóór en dóór de consument Door: Dimitri Breeuwer

Check ur fact!

Het ‘nieuwe normaal’ of logische evolutie? Bijna 3 jaar later dan gepland is het consumentenplatform van Cannabis in Town eindelijk begonnen aan de eerste kleine stapjes in de grote wereld van cannabis. De nieuwe website van CiT ging heel stilletjes live op 20 april (#420)… en ondertussen wordt er hard gewerkt aan nieuwe artikelen en het inrichten van de winkeltjes op de digitale cannabisboulevard. Toen in 2017 bekend werd gemaakt dat er een wietproef gestart zou worden betekende dat een flinke koerswijziging in de ‘roadmap’ van CiT. Nieuwe perspectieven zoals het consumentenpanel van de stichting CannaWijzer en andere functies voor het CiT-platform vroegen om meer tijd. De agenda van de wietproef werd daarmee ook bepalend voor de launch-datum van CiT. Of de proef überhaupt nog wel doorgaat wordt een steeds grotere vraag nu de regering heel andere prioriteiten heeft. Inmiddels is het 2020 en heeft het coronavisus om zich heen gegrepen. Een intelligente lockdown en richtlijnen van het RIVM beheersen ons leven. We hebben moeten leren om onze dagen op een andere manier in te richten. Ook op het gebied van cannabis en het coffeeshopbeleid zijn er door de COVID19 crisis nieuwe inzichten gekomen in de wensen van consumenten en de functie van gedoogde coffeeshops. Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat cannabis een populair product is en door veel consumenten gezien wordt als belangrijke (levens)behoefte om verschillende (medische) redenen. Het acuut sluiten van alle horeca veroorzaakte vlak voor tijd dan ook ellenlange rijen voor de deur van de coffeeshops zoals we uitgebreid in de media konden zien. Een onwenselijke situatie voor zowel de ondernemer, de gemeente (in het kader van openbare orde) als voor de cannabisconsument zelf. De meeste consumenten hechten veel waarde aan privacy, anonimiteit en het veilig aanschaffen van hun cannabisproduct. Tijdens deze crisis bereiken ons via het meldpunt van CannaWijzer veel ongeruste berichten over de huidige situatie en de toenemende noodzaak om op de illegale markt cannabis aan te schaffen. Mensen kunnen of willen de deur gewoon niet meer uit! Dit kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid van consumenten. Het coffeeshopbeleid heeft 40 jaar lang bewezen een effectief middel te zijn als het gaat om Harm Reduction. Coffeeshops zorgen voor een belangrijke scheiding van de drugsmarkten, zijn deskundig met het product en hebben tegenwoordig opgeleid personeel om de juiste voorlichting en leeftijdscontrole te doen aan de deur. Ook voor de coffeeshops is het ‘nieuwe normaal’ een eyeopener. Zij dringen er bij hun gemeenten op aan dat herziening van de regelgeving noodzakelijk is om de consument te kunnen blijven bedienen en beschermen.

Oordeel zonder inzicht is de aard van het menselijk beestje. Zich laten beïnvloeden door de omgeving of door andere mensen om zich heen. Dingen die bijvoorbeeld in de (social) media staan, in de krant en op het nieuws. Je kopieert al snel de mening van ‘publieke poppetjes’ die het beste bij jouw gevoel aansluiten, zo werkt het nou eenmaal… De meeste onderwerpen kennen echter veel meer diepgang. Neem je de tijd om een onderwerp van verschillende kanten te belichten (dus onderzoek te doen), dan pas kom je erachter dat je je mening zal moeten bijstellen. Positief of negatief bijstellen, dat laten we graag aan u over. De CiT ‘Infobalie’ geeft u de onafhankelijke informatie zoveel mogelijk in hapklare brokken, zodat u snel een eigen mening kunt vormen zonder vooroordelen of kopie-meningen.

Informatiebehoefte Het verstrekken van informatie en voorlichting over cannabis, de effecten en de verschillende manieren van gebruik is een belangrijke taak van de coffeeshop en hun verkoopmedewerkers aan de balie. In de meeste coffeeshops kun je dan ook altijd terecht met jouw vragen en ervaringen. Vragen die je kunt stellen aan het personeel maar ook het sociaal samenzijn met gelijkgestemden is een belangrijke factor in het delen van ervaringen met anderen. Cannabis krijgt door de wereldwijde legalisering steeds meer aandacht. Nieuwe doelgroepen gaan op zoek naar informatie over het product en de mogelijkheden om het aan te schaffen. Voor de meeste mensen is cannabis vooral bekend als wiet en hasj. En als men aan wiet en hasj denkt dan

80 Highlife


denkt men in Nederland al gauw aan coffeeshops en joints roken. Maar

die effect hebben op ons lichaam of op onze gemoedstoestand. Maar

coffeeshops zijn al lang niet meer de duistere rookholen zoals veel

wat zijn dat voor stofjes? Wat kan deze plant voor mij betekenen? Moet ik

buitenstaanders denken. Tegenwoordig is de moderne coffeeshop naast

het persé roken of kan het ook anders? Wat is de oorsprong van deze plant

verkooppunt ook een verzamelpunt van informatie en ervaringen waar je

en waarom is deze plant verboden? Wat zijn de risico’s voor mij? Wat kan ik

als algemeen geïnteresseerde ook gewoon binnen kunt lopen. Het

doen om invloed uit te oefenen op de wetgeving? Wanneer wordt er

medicinale aspect van cannabis is bij steeds meer mensen aanleiding tot

eindelijk gelegaliseerd?

een zoektocht naar welzijn en gezond leven. Het gaat niet meer alleen

Op al deze vragen proberen CannaWijzer en CiT je een helder antwoord te

over stoned of high worden maar over allerlei positieve effecten die

geven via het platform. Juist nu we bijna niet meer de deur uitkunnen om

cannabis op je lichaam en de geest kan hebben.

op zoek te gaan naar informatie. Het platform van CiT is een vrij toegankelijk platform met onafhankelijke broninformatie over cannabis

Vragenvuur

en alle verkooppunten. Ik geef nu graag het woord aan CiT die zich heel

Die effecten op het lichaam, of dit nu medicinaal of recreatief is, hebben

graag persoonlijk wil voostellen.

allemaal te maken met de bijzondere eigenschappen van deze plant. De

Wat ons betreft is CiT de online toekomst voor cannabis in Nederland.

meest bijzondere eigenschap is dat deze plant allerlei stofjes aanmaakt

Sluit je dus aan, doe mee en profiteer!

HEEY, LEUK JE TE ONTMOETEN! Mijn naam is Cannabis in Town. Ik ben een Nederlands initiatief om valide informatie over cannabis te verschaffen aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. Om dit voor elkaar te krijgen ben ik al enige tijd bezig met het verzamelen van partners die deze informatie hebben, kunnen controleren en willen maken. Deze partners vind ik in consumenten, bedrijven en instanties. Mijn doel is om dynamische data te combineren met de laatste kennis en zodoende, nieuwe en betrouwbare informatie via het Cannabis in Town platform aan te bieden. Ik -noem me trouwens maar ‘CiT’ (uitspraak: ‘sit’)- besta uit deze online Boulevard en een mobile app, die ik je later dit jaar zal introduceren!

DOOR CONSUMENTEN, VÓÓR CONSUMENTEN. Ik heb de ambitie om dé Nederlandse ‘Cannabis informatie-makelaar’ voor de komende 40 jaar te worden. Ik wil cannabis-producten zonder contaminanten, in een markt die zoveel mogelijk streeft naar het volledig benutten van de plant waarbij standaardisatie van product en kwaliteit een feit wordt. Ik wil veilige, biologische alternatieven voor synthetische medicijnen en verantwoorde thuisteelt voor de zelfvoorzienende consument. Daarnaast wil ik de Nederlandse coffeeshop-cultuur helpen veiligstellen en bijdragen aan een bonafide markt, tot een punt waarbij cannabis maatschappelijk geaccepteerd is en iedereen de voordelen én risico’s begrijpt.

HOE IK DAT GA DOEN? De meest betrouwbare informatie is bron-informatie. Ik ben constant samen met mijn Nederlandse partners alle relevante informatie aan het herschrijven en aanvullen met nieuwe kennis, zodat ik échte informatie met jou kan delen. Mijn toekomstige ontwikkelingen worden bepaald door een democratisch bestuur waarbinnen de hele markt-keten is vertegenwoordigd, dat is opgenomen in mijn statuten. Ook is afgesproken dat ik het voordeel voor de consument belangrijker vind dan de winst voor het bedrijf. Ik heb dan ook geen aandeelhouders met een aanmerkelijk belang.

EXPERIMENT

SCHRIJF JE DUS IN!

40 jaar gedoogbeleid, Nederland gaat voor het Experiment,.…en dat is begrijpelijk.

Inschrijven kost je niets, sterker nog, het levert je op!

Of het handig is, weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat dit misschien dé kans is om

Met een CiT account kun je straks deelnemen aan het

volksgezondheid weer belangrijk te maken in dit dossier. Samen met de partners en

forum, kun je reageren op posts, geef je reviews over

hopelijk ook met jou, vormen we een markt-stem, die gehoord zal worden in het

producten en verkooppunten, zoek je op locatie, smaak

toekomstig cannabis-beleid. Mijn pijlen zijn nu extra gericht op het experiment gesloten

en effect, kun je favorieten aanmaken, delen met

coffeeshop keten, waar ik een belangrijke rol voor ons zie weggelegd. Ik ben in contact

vrienden én ontvang je (na de introductie van CiT mobile

met aspirant kwekers, coffeeshops, vakbonden, gerelateerde bedrijven in de sector,

app) nog een hoop voordeel, die ik -voor nu- nog even als

wetenschap, opleidingsinstanties, hulpverlening, politie, de overheid en lokale

verassing laat…

overheden, om onze stem officieel onderdeel te laten worden van het experiment en de

Vergeet me niet te volgen op Twitter, Facebook en

vorming van toekomstig beleid. Met elke nieuwe inschrijving -vooral van jou als

Instagram! (@CiTNederland of @Cannabisintown)

consument of sympathisant- wordt onze kans steeds een beetje groter!

Cannabisintown.com

Highlife 81


Advertentie index B 60-61 60-61 69

Blue Sea Bunkertje ‘t By Roots

C 84 Canna 60-61 Club Media 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 79 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax

D 43 21 60-61 49

Dinafem Seeds Dr. Smart Dutch Passion Dutch Trimming Company

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 60-61 Growers Choice 69 Grow-Pro

H 21 HeadSupplies 60-61 High Society 69 Hydroland

K 69 60-61

Keldertje ‘t Kera seeds

M Mary Jane 60-61 Mascotte 9 Mississippi 60-61 MuMu System 49

O Organic Earth

69

P Papillon 60-61 Profs 49

R Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

31 60-61

S Secu-Batt 49 Sensi Seeds 60-61 SR Wholesale 15 SuperStrains 60-61 Sweet Seeds 83

T Terranova 2

U Upstairs 79

Z Zamnesia Seeds Zero Zero Zero Zero

60-61 43 60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


THE CANNABIS EXPERIENCE

NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW S

2nd

3rd

CBD

PA

8

1 NNA IS 20 B

S

S

PA

PRIZE

CBD

1 NNA IS 20 B

8

PRIZE

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

P

Chem Beyond Diesel®,C.B.D.

CBD-rich Chem Dawg genetic

SWS66

Honey Peach CBD®

CBD-rich autoflowering strain with fruity aromas

SWS64

TOP HO E

P

The sweetest version of Amnesia Haze

T

Sweet Amnesia Haze®

D PEN EN

DD RIO E

SWS72

Green Poison XL Auto® Now in tall-stemmed version at the usual price

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.