2020 01 NL

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 29 #1 Februari / Maart 2020

GRATIS

Steven Kompier

(Cannabis News Network) “De regelgeving rond cannabis is absurd”

JOHAN VAN LAARHOVEN IN NEDERLAND

Bob Marley 75 Greetings in the name of His

Imperial Majesty, Jah! Rastafari!

#

1Johan van Laarhoven in Nederland Vlucht KL0876 landde op 16 januari op Schiphol met een bijzondere passagier aan boord. Na meer dan 2000 dagen in de Thaise cel arriveerde Johan van Laarhoven weer in Nederland. De vreugde was groot, maar werd behoorlijk ontsierd door de kille ontvangst van de overheid.

P

as na een vernietigend rapport

geworden zijn en dat wordt overal in de

van de Nationale Ombudsman

wereld gevierd. Onze eigen Karel Mi-

kwam de overheid in actie om

chiels, aka Jah Shakespear, schreef er een

eerdere blunders van het OM enigszins te

heerlijk boek over, getiteld ‘Bob Marley,

herstellen. Een bezoek van minister Grap-

25 songs, 25 verhalen’. In dit nummer

perhaus aan zijn Thaise collega bleek het

publiceren we een van deze hoofdstuk-

laatste zetje te zijn. Johan van Laarhoven

ken. Nadat Karel zijn tekst stuurde, heb

is weer terug. Zijn vrouw Tukta zit echter

ik trouwens een paar weken Bob Mar-

nog steeds gevangen. Dat Van Laarhoven

ley weer helemaal stukgedraaid. Oude

een eerste contact met familie en advo-

klassiekers als Babylon By Bus en Live!

caten op Schiphol werd geweigerd was

brachten herinneringen naar boven,

stuitend. Dat er een Kort Geding nodig

waarbij soms de tranen over mijn wangen

was voor een ziekenhuischeck na 5.5 jaar

biggelden. Marley’s muziek raakt je, en

cel in erbarmelijke omstandigheden is

wanneer je net je beste vriend hebt

ronduit schandelijk. De overheid heeft

verloren dan bieden zijn songs die rauwe

niet geleerd van eerdere fouten. Deson-

emotie van verdriet veel troost.

danks overheerst de vreugde en feliciteren we Johan van Laarhoven van harte

Natuurlijk hebben we nog veel meer te

dat hij weer terug is. Laten we hopen dat

bieden in dit eerste nummer van 2020.

hij zijn vrouw ook snel weer kan begroe-

Dus, zoals gebruikelijk, heel veel leesple-

ten en dat zijn gezondheid niet al te zeer

zier!

is aangetast. In dit nummer speciale aandacht voor Bob Marley. Op 6 februari zou hij 75 jaar

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Highlife 3


16

INHOUD

22 FEBRUARI / MAART 2020

FEATURES 16

KOMEN LEGALE EDIBLES EN CONCENTRATEN DICHTERBIJ?

18

STEVEN KOMPIER STOPT MET CANNABIS NEWS NETWORK

22

JOHAN VAN LAARHOVEN IN NEDERLAND

38

46

55

Nieuwe generatie cannabisproducten

“De regelgeving rond cannabis is absurd”

Ernstig verzwakt, zijn vrouw Tukta nog in Thaise cel

TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

Deborah, coffeeshop Colosseum: “De houdbaarheid van het gedogen is verstreken”

JAN MODAAL

“Ik doe het goed op de CBD-component”

BOB MARLEY 75

Greetings in the name of His Imperial Majesty, Jah! Rastafari!

4 Highlife


58

64 Vaste

GROENE ZAKEN 15

PROFS

Professional Fertilizer Solutions

24 ORGANIC EARTH

Grow Your Own

27

37

52

75

ROYAL QUEEN SEEDS

El Patron

DINAFEM SEEDS

Cookies Auto

COFFEESHOP RELAX

De gezelligste coffeeshop van Amsterdam

SWEET SEEDS

Sweet Gelato Auto

EN VERDER 28

64

THE GENTLEMAN

Wiet-imperium onder vuur

THOMAS GIESEKE

Weird Amerikaans

72

HOMEGROWN CUP WINTEREDITIE

RUBRIEKEN 3 VOORWOORD 6 FLASH 8 NICOLE MAALSTÉ 12 André Beckers 13 High Weirdness 32 High Gadgets 40 PGMCG nieuws 44 HIGH, LOW & CURE 50 Wil & Ruud Oomen 58 Hash, Marihuana

& Hemp Museum

62 VOC Logboek 68 Games 76 Treasures 80 cannawijzer

Alleen buitenwiet

EN NOG VEEL MEER... Highlife 5


lash Italië staat kleine thuiskweek cannabis toe Italianen mogen voortaan thuis op kleine schaal cannabis kweken. Dat is het gevolg van een uitspraak van het hooggerechtshof in Rome. Een man uit Napels was eerder veroordeeld tot een jaar celstraf door lagere rechters vanwege de teelt van slechts twee wietplanten. Hij ging terecht in beroep tegen deze absurde straf. Het gerechtshof heeft nu bepaald dat op het verbod op thuis telen een uitzondering moet worden gemaakt, namelijk voor mensen die het op kleine schaal en voor eigen gebruik doen. Wat dat precies betekent en over hoeveel planten het dan gaat is nog niet helemaal duidelijk. Daarvoor moeten we wachten tot het uitgebreide vonnis van het gerechtshof wordt gepubliceerd. Zeker is wel dat dit een enorme boost aan de Italiaanse cannabisindustrie zal geven. Uiteraard reageerden Italiaanse growers en blowers uiterst verheugd. Een vertegenwoordiger van een van de regeringspartijen, de Vijfsterrenbeweging, wil nu een volledige legalisering van cannabis mogelijk maken.

Canadese mediwiet naar Israël Begin januari kwam de voormalige Israëlische premier Ehud Barak speciaal naar het Ben Gurion vliegveld bij Tel Avivi om een eerste zending van 250 kilo Canadese mediwiet in ontvangst te nemen. Barak is inmiddels actief in de mediwietindustrie, hij leidt het cannabisbedrijf InterCure. De medicinale cannabis is afkomstig van het Canadese bedrijf Tilray. In totaal zal 2500 kilo mediwiet naar Israël geëxporteerd worden. Er is een tekort op de medicinale cannabismarkt in het land en dit wordt opgelost met deze opmerkelijke transactie. Er wordt geschat dat er eind dit jaar al 100.000 Israëlische patiënten mediwiet zullen gebruiken.

6 Highlife

Eerste dag legale wiet Illinois levert al 3.1 miljoen dollar op Op de eerste dag dat cannabis legaal werd in de Amerikaanse staat Illinois, werd voor maar liefst 3.1 miljoen dollar wiet verkocht. Na een week stond de teller al op ruim 11 miljoen dollar. En dat terwijl er over de hele staat maar 37 wietwinkels zijn. Toi Hutchinson, die namens de lokale overheid toezicht houdt op de lokale cannabisindustrie, is enthousiast: “Dit is een historische ontwikkeling. En wat nog mooier is; een groot deel van de opbrengsten gaan terug naar lokale gemeenschappen die lang hebben geleden onder de War on Drugs.” Tegelijkertijd met de introductie van legale cannabis werden ook 100.000 oude gerechtelijke vonnissen vernietigd van mensen die ooit vervolgd werden wegens het bezit van cannabis.


news Gouverneur New York belooft legale wiet in 2020 Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, heeft beloofd dat 2020 het jaar zal zijn waarin legale cannabis wordt geregeld. Cuomo: “Dit is een van de topprioriteiten die ik mij dit jaar stel.” In zijn jaarlijkse State of the State speech zei hij verder: “Decennia lang hebben gemeenschappen met een kleurtje disproportioneel geleden onder de strenge cannabiswetgeving. Daar moet een eind aan komen.” Cuomo wil samen met de buurstaten New Jersey, Connecticut en Pennsylvania een “veilig en eerlijk systeem opzetten waarbij meerderjarigen legaal cannabis kunnen gebruiken.”

Groen huwelijk bij PGMCG

Het was groot feest begin dit jaar bij de PGMCG in Tilburg. Het koppel achter deze strijdbare groep mediwietgebruikers trad namelijk in het huwelijk. Marian Hutten en

Nieuwe cannabinoïden ontdekt: THCP en CBDP

Serge de Bruijn gaven elkaar het jawoord in het gemeentehuis in Tilburg. Marian en Serge: “Tijdens dit groene huwelijk rook het in het hele gemeentehuis van Tilburg heerlijk naar

Italiaanse onderzoekers hebben twee nieuwe

cannabis, wat verwerkt was in ons boeket en

cannabinoïden ontdekt: THCP en CBDP. Met

corsages. In plaats van ringen hebben we

name de ontdekking van die eerste kan wel

elkaar een zilver hangertje van een wietblad

eens verregaande gevolgen hebben. De

gegeven, omdat deze mooie plant ons ook

onderzoekers denken namelijk dat THCP in

heeft samengebracht. We danken iedereen

potentie wel dertig keer meer effect kan

voor de geweldige felicitaties.” Een aantal

hebben dan ‘normale’ THC. Is deze nieuwe

mooie foto’s van dit bijzondere huwelijk elders

cannabinoïde dan een soort super-THC? De

in deze Highlife.

onderzoekers houden daarover nog even een slag om de arm. Maar uit testen bij muizen blijkt dat die potentie er wel is. CBDP heeft minder spectaculaire eigenschappen. Inmiddels zijn er al zo’n 150 cannabinoïden bekend.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

Nieuwe pioniers In vergelijking met andere Nederlanders dichten Amsterdammers zichzelf vaker open, progressieve en kosmopolitische eigenschappen toe. Zij zijn er stellig van overtuigd dat Amsterdam vooroploopt als het gaat over vernieuwing en verandering.

De afgelopen maanden kwam die vermeen-

zich met enige regelmaat aan landelijke

aan het wietexperiment, net als de Rand-

de pioniersfunctie van Amsterdam een

wet- en regelgeving om er haar eigen beleid

stadsteden Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

aantal keren ter sprake. Het NRC wijdde in

tegenover te stellen. Zo waren de Amster-

Alle ontwikkelingen in de cannabissector

december een serie artikelen aan het

damse coffeeshops als laatste in heel

zullen zich de komende zes jaren concentre-

groeiende onbegrip tussen ‘de Randstad’ en

Nederland alcoholvrij. En heeft Amsterdam

ren in plaatsen als Heerlen, Tilburg en Almere.

‘het Randland’. Dit gebeurde naar aanleiding

het ingezetenencriterium ook niet in haar

De coffeeshops in die gemeenten worden de

van de demonstraties van boeren die naar de

lokale beleid opgenomen. Meerdere

nieuwe pioniers die de weg moeten banen

Randstad trokken om hun ongenoegens te

Amsterdamse coffeeshops eigenen zichzelf

voor de rest van Nederland. Zij zullen immers

laten blijken en het gesprek met de Randste-

de eer toe van eerste coffeeshop ter wereld.

als eerste te maken krijgen met het nieuwe

delingen aangingen. In de NRC-artikelen

De geschiedenis laat zien dat er in andere

beleid waarbij zij cannabisproducten moeten

kwamen Amsterdammers aan het woord die

gemeenten tegelijkertijd (of soms zelfs nog

inkopen bij legale producenten van wiet en

ervan overtuigd waren dat alles tien jaar later

eerder) ook al plekken waren die je als

hasj. Dat kan nog niet te voorziene gevolgen

gebeurt in de conservatieve, bangige regio,

coffeeshop kunt omschrijven. Ze heetten

hebben. Het zou zomaar kunnen dat

en dat de rest van het land het Amsterdamse

alleen niet ‘coffeeshop’. Een kwestie van

cannabisliefhebbers uit de Randstad in het

voorbeeld vroeg of laat moet volgen. Graag

terminologie. Het idee dat Amsterdamse

weekend massaal naar de coffeeshops in de

of niet. Of het nou gaat om vegetarisch eten,

coffeeshop een voortrekkersrol hebben,

experimentgemeenten trekken om hasj- en

minder vliegen of acceptatie van immigran-

wordt ook niet door iedereen gedeeld.

wietsoorten uit te proberen die gegaran-

ten. Mensen van buiten de

deerd zuiver zijn. De toekomst

Randstad lieten er daarentegen

zal het leren. Het worden

weinig misverstand over

spannende tijden, waarin

bestaan dat zij de zelfgenoeg-

samenwerking tussen

zame houding van superioriteit

coffeeshops in Nederland

van veel hoofdstadbewoners

cruciaal is om onrust op de

misplaatst vinden: ‘[…] dat rare

markt af te wenden.

idee dat wíj een subcultuur zouden zijn en zij de main-

Nieuw pact

stream vertegenwoordigen in

De Amsterdamse burgemees-

ons land. Terwijl, in feite is het

ter Femke Halsema stelde in

eerder andersom.’

haar Nieuwjaarspeech dat Amsterdam een nieuw pact

Voortrekkersrol?

met zijn omgeving moet

De idee van de Amsterdamse

sluiten. Ze riep Amsterdammers

pioniersfunctie is ook terug te

op om minder zelfgenoegzaam

vinden in de coffeeshopwereld. Amster-

Wietexperiment

te zijn ‘door samenwerking te zoeken, door de

damse coffeeshops genieten wereldwijde

Met het wietexperiment zal de Amsterdamse

kritische blik van anderen te verwelkomen en

bekendheid. En qua coffeeshopbeleid heeft

pioniersfunctie (vermeend of niet) in de

door ons verbonden te weten, met elkaar – in

Amsterdam steeds een uitzonderingspositie

coffeeshopwereld tot de verleden tijd

en buiten Amsterdam.’ Dat lijkt me ook een

gehad. De ‘Republiek Amsterdam’ onttrekt

behoren. Amsterdam doet immers niet mee

prima advies voor de coffeeshopwereld.

8 HighlifeIngezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

en z i u h r e v l i Ik w

oe n Card! H r, een Gree t e o m echt waa Ik rd. Maar a n wel nu. E C . n n e e iz re u or een G Triangle Ik wil verh naam vo Emerald k ook, die eroemde b lij e ie ss d a r eldige p a toe oral gew jn om na ge en vo droom zi a rt n o e p e er u re het zo weldige elke grow at een ge hoord. W e W g . r n e e v iz o u te verh Ik ga in l eerder elemaal. tuurlijk a had er na htingen h c Ik a . ’s rw e to tijdje v fo reft mijn eens een dit overt de jaren r n a e a m M o k t? de nie aren om al flink sp rde. ieder gev a a p . Hemel o n e v lij b daar te Ken es. Kijk ter n dat succ a a e ijd tig. rz een kee s voorzich t, er is ook ty en wee e n e u o w C t Je ld s. Succe Humbo r de serie iding naa voorbere ral, geniet! Maar voo

Sterren met THC en CBD Elke keer als ik

die rubriek lees over cannabis en beroemdheden moet ik denken aan hoe het hier zou kunnen zijn. Bekende Nederlanders die zonder problemen kunnen vertellen dat ze veel plezier van wiet hebben. Nu durft niemand er voor uit te komen. Belachelijk. We hebben meer Jules Deelder types nodig! Marcel RIP Jules Deelder. We kijken in dit nummer op hem terug. Voor de rest, je hebt absoluut gelijk.

Hi Highlife Dit is een beetje een intro strip, om alle karakters te introduceren. De volgende heeft meer wiet, One Love, Marc Ga door Marc!

10 Highlife


lash Space cake in de ruimte? In maart zullen cannabismonsters de ruimte in gaan aan boord van het bevoorradingsschip SpaceX CRS20. Grappenmakers die beginnen over space cake, nee, dat is niet de bedoeling. Het gaat om THC-vrije hennep en het bedrijf Front Range Biosciences stuurt op dezelfde vlucht ook

hebben. De hennep- en koffiecelweefsels worden in een

Bob Marley leeft voort

speciale incubator aan boord van het ruimtestation dertig dagen bestudeerd.

In 2020 wordt Bob Marley 75 jaar. In de

Dr. Jonathan Vaught, Co-Founder and CEO van Front Range Biosciences: “Er is een theorie dat in

tegenwoordige tijd, want zijn muziek leeft

de ruimte mutaties bij planten kunnen optreden. Het is de bedoeling dat we met dit experiment

voort. Onze Highlife-medewerker Karel

daarover meer duidelijkheid krijgen.”

Michiels (a.k.a. Jah Shakespear) schreef

koffie-monsters de ruimte in. Met dit biotech onderzoek wil men kijken hoe planten reageren op microzwaartekracht. Uit eerdere research blijkt namelijk dat planten vreemde reacties kunnen

daarom het boek Bob Marley, 25 songs, 25 verhalen, waarin hij op ontroerende wijze

Apotheken verstrekken minder mediwiet Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) hebben apo-

over Marley’s mooiste klassiekers schrijft. Hij heeft Bob Marley & The Wailers live gezien en interviews gedaan met zowat al zijn zonen. In Jamaica bezocht hij de plekken waar Marley gewoond en gewerkt heeft. In

theken in 2019 zo’n 5% minder vaak medicinale cannabis

zijn bibliotheek staan alle relevante boeken

vertrekt. Het aantal verstrekkingen daalt daarmee voor het

die ooit over Bob Marley verschenen zijn.

eerst onder de 50.000. In 2017 was het nog ruim 53.000, een

Geen daarvan werd oorspronkelijk in het

toename van 17,5% in vergelijking met het jaar ervoor. Het

Nederlands geschreven. Dit is het eerste

aantal nam in 2018 met 4% af om definitief uit te komen

boek over de koning van de reggae in ons

op ruim 51.000. Gebaseerd op cijfers over de eerste elf

taalgebied. Karel Michiels verweeft 25 es-

maanden van 2019 verwacht de SFK dat medicinale can-

sentiële songs van Marley met zijn persoon-

nabis dit jaar 48.500 keer wordt verstrekt, een daling van

lijke ervaringen in de wereld van reggae en

ongeveer 5%. Het aandeel van wietolie komt in 2019 uit op ongeveer 55%. Een reden wordt door SFK niet gegeven. Die geven we dus zelf maar; thuiskweek door patiënten wordt steeds populairder en zal ook de komende jaren blijven stijgen. Of de overheid dit nu toestaat of niet.

rastafari, coole weetjes, muziektips en goed gefundeerde muzikale en biografische background. Elders in deze Highlife lezen jullie een van de 25 hoofdstukken.

Highlife 11


Column André Beckers

Geschokte rechtsorde Vandaag stond ik een coffeeshopexploitant bij in een opmerkelijke achterdeurzaak. Hij stond terecht omdat hij 663 cupcakes waarin hennep was verwerkt en 181 gram hennepgruis opzettelijk aanwezig had gehad. Hoezo opmerkelijk, zul je als lezer misschien denken. Hennep is toch verboden? Ja, dat is waar. Maar deze coffeeshopexploitant verkoopt vanuit zijn twee gedoogde coffeeshops jaarlijks minimaal 16.000 van dergelijke cupcakes. Daarnaast verkoopt hij 12 kilo hasjiesj en wiet per week. Over zijn winsten draagt hij jaarlijks flinke bedragen aan winstbelasting af. Hoe kwam deze zaak überhaupt op zit-

officier van justitie liet een dagvaarding de

“politieke zaak”. Hij vertelde dat de burge-

ting, denk je dan. Dat zit zo. De politie was

deur uitgaan en vroeg de reclassering een

meester in zijn gemeente niet wil praten

op zoek naar een brandgevaarlijke hen-

advies uit te brengen. Toen ik dat zag was

met coffeeshopexploitanten, omdat die in

nepplantage. Er werd in een straat zoveel

ik werkelijk compleet verbaasd. Waarom in

zijn ogen crimineel zijn. De burgemeester zit

stroom verbruikt dat de energieleverancier

hemelsnaam een reclasseringsadvies?

vast en zeker achter deze dagvaarding zei

bang was dat er brand zou ontstaan. Bij een

mijn cliënt. Ik wilde daar niets van geloven.

“verdacht uitziend kantoorpand” ging de

Flutzaak

Tot mijn verbazing verschenen twee mede-

politie naar binnen. Bij het zien van een af-

Zo’n advies wordt normaal gesproken

werkers van de gemeente op zitting bij de

zuiginstallatie en een koolstoffilter dachten

gevraagd als justitie denkt dat een ver-

strafrechter. Ze namen plaats op de publieke

de agenten: bingo! Ze kwamen bedrogen

dachte een flinke straf verdient of (verplicht)

tribune. Zou die cliënt van mij nou echt gelijk

uit. Er stond een bakoven die gebruikt

begeleiding nodig heeft. Maar in dit geval

hebben? Zat hier een politiek motief achter

werd voor het bakken van cupcakes met

weet iedereen dat een coffeeshopexploi-

deze opmerkelijke strafzaak?

hennep. In een vriezer trof de politie 663

tant dagelijks hasj en wiet verkoopt die

cupcakes aan en met een beetje zoeken

ergens vandaan moet komen. Bovendien

Verzonnen

mag iedere cof-

Bij de strafrechter bepleitte ik de niet-ont-

feeshop over

vankelijkheid van de officier van justitie. Ik

een voorraad

wees er daarbij op dat volgens de Aan-

van 500 gram

wijzing Opiumwet een coffeeshop een

beschikken. Bij

voorraad mag hebben van 500 gram. Waar

het lezen van

die voorraad zich moet bevinden maakt

het dossier zag

de aanwijzing niet duidelijk. De Afdeling

ik de reden voor

Bestuursrechtspraak oordeelde nog niet zo

het aanvragen

lang geleden dat een voorraad cannabis, die

van het reclas-

op 15 kilometer van een coffeeshop werd

seringsadvies.

gevonden, van die coffeeshop was. Daarom

Er zou in de

mocht de burgemeester van de gemeente

ogen van jus-

waar deze coffeeshop was gevestigd deze

titie sprake zijn

sluiten vanwege een te grote handelsvoor-

van “geschokte

raad. Op basis van deze redenering hield ik

rechtsorde”. Ik

de rechter voor dat de officier van justitie

kwamen ze 181 gram (bruto!) hennepgruis

geloofde mijn ogen niet. Je spreekt over

mijn cliënt niet had mogen vervolgen. Er

tegen. Mijn cliënt draaide er niet omheen.

een geschokte rechtsorde als het gaat om

was namelijk niet vastgesteld dat hij meer

Hij verklaarde bij de politie dat de cupcakes

feiten waar een gevangenisstraf van 12 jaar

dan 2 x 500 gram cannabis in voorraad had

en het gruis van hem waren. Vandaag de

of meer op staat. Ik kon het niet laten en

gehouden. In mijn ogen waren er geen ge-

dag zou je verwachten dat de politie in

klom ruim voor de zitting in de pen. Ik wees

doogcriteria overtreden. De rechter volgde

zo’n geval rechtsomkeert maakt en dat

op een hele reeks aan rechterlijke uitspraken

mijn pleidooi. Een onafhankelijke strafrech-

burgemeester en justitie hier verder geen

waarbij “achterdeurzaken” eindigen met

ter doet niet aan politiek. Ook niet als daarbij

aandacht aan besteden. Maar hier liep het

een rechterlijk pardon. De rechter legt dan

een geschokte rechtsorde wordt verzonnen.

anders. De burgemeester besloot het pand

geen straf op. Met die wetenschap breng je

voor één jaar te sluiten en startte direct een

zo’n flutzaak toch zeker niet op een kostbare

André Beckers

Bibob procedure (integriteitsonderzoek). De

terechtzitting? Mijn cliënt vreesde een

www.wolf.partners

12 Highlife


HIGH weirdness “Ik wist altijd al dat ik een grote mond had”

gulzige mond. Het kwartje viel toen hij bedacht

Gezocht: gouden wcpot t.w.v. 1 miljoen euro

dat hier iets uit te halen viel. En ja hoor, nu staat hij

De politie is nog altijd op zoek naar een

in het Guiness Book of World Records. Isaac

gouden wc-pot ter waarde van een miljoen

begon zelf te oefenen om zijn gapende muil nog

euro. Het kunstwerk van de Italiaan Maurizio

verder te strekken en inmiddels weet hij bijna de

Cattelan werd deze herfst in een Brits paleis

“Ik wist altijd al dat ik een grote mond had”, zegt de 14-jarige tiener Isaac Johnson. En hij heeft gelijk. Een complete appel of sinaasappel, een tennisbal, zelfs een waterfles verdwijnt in zijn

tien centimeter aan te raken.Ambitie kan hem niet ontzegd worden. Hij denkt erover om andere records, zoals het maximum aantal marsmallows in je mond stoppen, ook aan te vallen.Als winnaar van een ‘stop zoveel mogelijk

Liefde voor Flamengo is voor eeuwig

gekookte eieren in je mond’ wedstrijd in een bar

gestolen. De pot is van 18 karaat goud gemaakt en functioneert zoals een normale wc-pot. Er is een beloning van 100.000 Britse ponden uitgeloofd. Het kunstwerk met de naam America werd door een groep onbekende mannen

in San Francisco heeft de maker van deze pagina

Hij moest 32 keer onder de naald. En het

losgebroken van de riolering in het

alle respect voor Isaac Johnson.

duurde in totaal 90 uur. Maar dan heb je ook

Bleinheim Palace. Het gebouw staat op de

wat. Immers, je moet als fan van je voetbalclub

UNESCO-lijst. Onder andere Winston

er wel wat voor over hebben. Je liefde voor je

Churchill is er geboren. Bezoekers mochten

club zit in het hart. En bij Jose Mauricio dos

elk drie minuten doorbrengen op het toilet.

Anjos ook op de huid. Want deze inwoner van

Eerder was het werk in het Guggenheim

Rio de Janeiro heeft het wedstrijdshirt van zijn

museum in New York te zien.

favoriete club Flamengo op zijn torso laten tatoeëren. Aan de voorkant en aan de achterkant. Is dit nu liefdevol of een totaal uit de hand gelopen actie? Dat mag je zelf weten. Feit is wel dat Jose nu voor het leven getekend is en dat hij voor altijd voor Flamengo zal zijn. Dus nee, geen Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama of andere clubs. Plus het geeft hem leuke extraatjes. Hij heeft de legende Zico ontmoet en nog veel meer aardigs meegemaakt sinds zijn opzienbarende tatoeage. Bovendien werd Flamengo dit jaar kampioen in Brazilië. En daarover is Jose misschien nog wel het meest blij.

Highlife 13


Veel festiviteiten rond Bob Marley 75 Op donderdag 6 februari zou de Jamaicaanse reggaelegende Bob Marley 75 jaar zijn geworden. Marley was in de jaren zeventig verantwoordelijk voor de verspreiding van reggae en spreekt nog steeds tot de verbeelding van miljoenen muziekliefhebbers. Overal ter wereld worden tributes georganiseerd. Check je lokale agenda’s. Hier vertellen we jullie over het Marley75 Film Festival. Stichting Caribbean Creativity organiseert als

scènes en alle reggaenummers die wijlen

Studio17: The Lost Reggae Tapes

eerbetoon aan de King of Reggae, in

Henzell altijd al had gewild voor zijn tweede

Op donderdag 6 februari, de daadwerkelijke

samenwerking met Melkweg en meer dan

film. De vertoning wordt voorafgegaan door

geboortedag van Bob Marley, organiseert

tien andere filmtheaters, een Marley75 Film

de korte docu Perry Henzell: A Filmmaker’s

Melkweg een Marley75 concert met de

Festival in Amsterdam en andere steden,

Odyssey (2019), over de zoektocht en

Rootsriders, Shirma Rouse en anderen.

inclusief premières, klassiekers en feestjes.

restauratie van No Place Like Home. Na de film

Dezelfde avond wordt ook Kevin Macdonalds

Het Marley75 Film Festival duurt van 1 tot en

Marley (2012), de ultieme documentaire over

met 20 februari. In die periode is er bijna elke

het leven van de King of Reggae, twee keer

dag wel een film over Marley, zijn erfenis of zijn

vertoond. In het daaropvolgende weekend

geboorteland Jamaica te zien in een van de

zijn er twee premières in Melkweg: op

deelnemende filmtheaters: Melkweg, De

zaterdag 8 februari de Nederlandse première

Balie, Rialto, De Uitkijk, Studio/K, Filmhuis

van de documentaire Studio17: The Lost

Cavia, Oxville Cinema, Filmhuis Vrijburcht en

Reggae Tapes (2019) en op zondag 9 februari

Tolhuistuin in Amsterdam, LantarenVenster in

de Amsterdamse première van de gerestau-

Rotterdam, Filmhuis Den Haag en Filmhuis

reerde reggaeklassieker Babylon (1980/2019).

Alkmaar. In totaal zijn er tijdens ‘Reggae

Het filmfestival wordt in Amsterdam afgeslo-

Month’, zoals februari in Jamaica wordt

ten op zondag 16 februari met de vertoning

genoemd, ruim 20 vertoningen verspreid

van RasTa: A Soul’s Journey (2013), een

over 12 filmtheaters.

documentaire van Donisha Prendergast, de kleindochter van Bob Marley, tijdens de Bob

No Place Like Home: Redux

Marley tribute-avond van Reggae Vibrations in

Naast verschillende premières en klassiekers

de Tolhuistuin. De slotfilm van het Marley75

worden er tijdens het festival natuurlijk ook de

Film Festival is te zien op donderdagavond 20

nodige reggaefeestjes georganiseerd. Het

februari in Rotterdam. Deze avond wordt in

filmfestival opent op zaterdag 1 februari in

filmtheater LantarenVenster de nieuwste

Melkweg met de Nederlandse première van

speelfilm uit Jamaica vertoond, het awardwinnende sportdrama Sprinter (2018). Voor het

No Place Like Home: Redux (2019). Deze sequel van Perry Henzells The Harder They

kunnen bezoekers de tevens onlangs

complete programma van het Marley75 Film

Come (1972), de eerste Jamaicaanse speelfilm

gerestaureerde versie van The Harder They

Festival kan de website van Caribbean

ooit gemaakt, was meer dan 25 jaar zoek,

Come bekijken en een dansje wagen op Club

Creativity worden geraadpleegd:

maar is inmiddels niet alleen gevonden en

Shiloh, de reggaeclubnacht van het bekende

hersteld, maar ook voorzien van nieuwe

Nederlandse soundsystem King Shiloh.

14 Highlife

www.caribbeancreativity.nl


Professional Fertilizer Solutions ofwel Profs Profs is speciaal ontworpen voor de Europese hydrocultuursector. Het is ontworpen met gebruiksgemak, substantiekwaliteit en -zuiverheid in het achterhoofd. Tijdens het ontwerpproces hebben de ingenieurs meststoffen geformuleerd die zowel de kwaliteit en het gewicht van het eindproduct zullen verbeteren. Het is van het allergrootste belang dat het gebruik van Profs Nutriënten opbrengsten zal stimuleren. Daarom worden gebruikers geadviseerd om het begeleide handboek (doseringsschema) nauw te volgen. Dit is te downloaden via www.Profs.works.

Profs Mineral De minerale voedingsstoffen die worden gedistribueerd onder de Profs-vlag vormen een compleet dieet met mineralen, essentiële aminozuren en vitaminen voor de plant. De hoofdnutriëntenlijn bestaat uit de negen meststoffen. De basisproducten (Terra A & B, Hydro A & B) worden gebruikt om het belangrijkste deel van het dieet aan de planten te voeden. Ze kunnen worden gezien als de bulkvoeding van de planten.

Profs Toevoegingen De toevoegingen bestaan uit twee soorten toevoegingen, namelijk: De voedingsverbeteraars (Rhizo Root Stimulator, Bloom Accelerator en Final Boost) zijn producten die het evenwicht van het dieet naar een specifieke kant van het spectrum zal doen kantelen. Zij worden gebruikt om processen in specifieke fasen in de levenscyclus te bevorderen. De supplementen (Si Stabilizer, Prozyme, pH- en pH+) worden gebruikt om bepaalde aspecten van de biologische en chemische processen die plaatsvinden in de plant en het ecosysteem te verbeteren.

Profs All in One De All in One producten worden gebruikt wanneer gebruiksgemak het belangrijkste aspect van een operatie is. Slechts twee producten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de plant de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft. Het All in One concept kan gebruikt worden in een normale bloeicyclus, maar is ook effectief op moederplanten of stekken. Zorg ervoor dat u het advies goed volgt, en u zult versteld staan van wat deze twee producten kunnen doen voor u en uw planten.

Profs Substraten De Profs Substraten zijn de Profs Cocos en de Profs Lightmix. Deze substraten zijn extreem zuiver en een stevig fundament voor uw plant. In combinatie met de Profs plantvoedingen bent u verzekerd van een succes. Wordt ook een Prof en test het zelf! Profs Traditional Dutch Recipe

www.Profs.works

Highlife 15


Door: Nicole Maalsté

Trimbos hint op legalisering edibles en concentraten Gebruikswijze bepalend voor risico’s en effecten

De productie van wietchocolade in Canada

De minister van VWS stuurde eind vorig jaar drie cannabispublicaties van het Trimbos-instituut naar de Tweede Kamer. Naast de jaarlijkse THC-monitor was er een factsheet over de gebruikswijzen van cannabis en een rapportage over het cannabisassortiment in coffeeshops. Met name de laatste twee publicaties bevatten een aantal boeiende wetenswaardigheden. De rapporten maken maar weer eens

16% van de Noord- en Zuid-Amerikanen rookt

legalisering. In Californië vertegenwoordigde

duidelijk dat de manier waarop cannabis

cannabis met tabak. Ter vergelijking: in

de vape-cartridges in 2018 zelfs 40% van de

wordt geconsumeerd niet overal ter wereld

Nederland rookt maar liefst 90% van de

verkochte cannabisproducten.

hetzelfde is en daarbij aan veranderingen

consumenten een joint met tabak! In de

onderhevig is. Legalisering heeft grote

Amerikaanse staten waar cannabis is

Niet gedoogd

invloed op de gebruikswijzen. Met andere

gelegaliseerd, heeft inmiddels een grote

Volgens het Trimbos bestaat 2% van de

woorden, de manier waarop cannabis nu in

verschuiving plaatsgevonden naar andere

omzet van de coffeeshops in Nederland

Nederland wordt geconsumeerd, zou wel

manieren van cannabisconsumptie. Een

momenteel uit edibles. De behoefte aan

eens ingrijpend kunnen veranderen als het

groot deel van het legale aanbod van

edibles is echter aanzienlijk groter. Het

wietexperiment van start gaat. Om te

cannabisproducten bestaat daar inmiddels

aanbod van edibles buiten de coffeeshops

begrijpen hoe snel zo’n verandering kan

uit edibles (eetbare cannabisproducten zoals

groeit in razend tempo. Dat geldt ook voor

plaatsvinden, is het interessant om de

bonbons of muffins) en concentraten (om te

concentraten. Edibles, waarbij de werkzame

ontwikkelingen in de VS te volgen.

verdampen). Neem bijvoorbeeld Colorado,

bestanddelen (THC en/of CBD) uit de

waar cannabis in 2012 legaal werd. Twee jaar

cannabisplant geëxtraheerd en vervolgens

Verschuiving

later bestond 40% van de verkochte

aan bonbons, koekjes, snoepjes of drankjes

Op veel plekken in de wereld wordt cannabis

cannabisproducten daar uit edibles.

toegevoegd, zijn verboden in Nederland. De

gerookt. Daarbij valt op dat het in Europa

Concentraten (om te verdampen) worden

Nederlandse Opiumwet gedoogt alleen de

gebruikelijk is om cannabis in een joint met

veelal via vape-pennen geconsumeerd. In

gedroogde bloemen (wiet) en hasj.

tabak te roken, terwijl mensen in de VS

Noord-Amerika steeg de verkoop van

Spacecake is dus alleen toegestaan als die

cannabis meestal puur roken. Slechts 4 tot

vape-cartridges in 2017 van 6 naar 24% na de

gemaakt is van beslag vermengd met

16 Highlife


gemalen wiet. Alle andere THC-houdende producten staan op de lijst van drugs met onaanvaardbare risico’s. Edibles en concentraten zijn daarom vrijwel niet verkrijgbaar in coffeeshops.

Geringe kennis Uit de Trimbos-rapportages blijkt dat de kennis over de nieuwe generatie cannabisproducten gering is. De onderzoekers schrijven voorzichtig dat het roken van cannabis met tabak op basis van de huidige gegevens schadelijker lijkt te zijn dan het puur roken van cannabis. Roken lijkt ook schadelijker dan verdampen. Verdampen heeft sterkere acutere effecten. Daarom zou er een risico bestaan op overdosering. Wel erkent het instituut dat er bij het verdampen minder cannabis is nodig om hetzelfde effect te bereiken, waardoor consumenten minder worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.

Terughoudendheid Edibles worden met eenzelfde terughoudendheid benaderd. Enerzijds

Edibles in de VS

schrijven de onderzoekers dat het eten van cannabis niet tot klachten aan de luchtwegen

In de VS gelden echter strikte regels over de

stellen dat de huidige Opiumwet in

leidt. In die zin zou het een minder schadelijke

percentages werkzame stoffen (en/of het

Nederland minder schadelijke manieren van

gebruikswijze zijn dan het roken van cannabis

gewicht daarvan) in edibles. Het gaat dus niet

cannabisconsumptie tegenhoudt.

(zeker als dat roken in combinatie met tabak

om ‘spacecake volgens grootmoeders

gebeurt). Tegelijkertijd waarschuwt het

recept’, waarbij de werkzame bestanddelen

Opiumwet aanpassen

instituut voor de onvoorspelbaarheid van de

vaak ongelijk verdeeld zijn. Het gaat over

In het ‘discussie’-hoofdstuk van de pubicatie

effecten van edibles. Omdat de effecten

candies, lollies, chocolade, drankjes, koekjes

‘Aanbod en gebruik van cannabisproducten

later optreden zouden deze producten

die THC-extracties bevatten, waarvan precies

in de coffeeshop’ suggereert het Trimbos-

moeilijker precies te doseren zijn.

bekend is hoe sterk ze zijn. Consumenten

instituut om het verbod op nieuwe

kunnen hun THC-consumptie met dit type

producten zoals edibles en concentraten uit

edibles dus wel degelijk goed doseren.

de Opiumwet te halen.

eten van cannabis (Bron: Factsheet

Volksgezondheid in het geding

Een interessante stellingname. Het zou een

Gebruikswijzen van cannabis en hun

Er is een groeiende groep consumenten die

tabaksrookvrije en meer eigentijdse

effecten en gezondheidsrisico’s,

steeds bewuster omgaat met cannabis en

consumptie faciliteren van een nieuwe

Trimbos-instituut, 2019).

geen rook wil inhaleren. Een belangrijke en

generatie cannabisproducten waarvan

positieve ontwikkeling die aansluit bij het

bekend is hoe sterk ze zijn en onder welke

anti-tabaksbeleid van de overheid. Maar

omstandigheden ze zijn geproduceerd.

zolang de Opiumwet coffeeshops verbiedt

Afgaande op de ontwikkelingen die in de VS

om alternatieve cannabisproducten zoals

en Canada plaatsvinden is de kans groot dat

edibles, concentraten en oliën te verkopen,

Nederlandse cannabisconsumenten in de

zijn deze consumenten aangewezen op de

toekomst op andere minder schadelijke

Tabel: Opname, effecten en afbraak van inhalatie van cannabis vergeleken met

Inhalatie (roken en

Eten

verdampen) Aanvang van

Enkele

30-90

illegale markt. Er is geen controle op de

gebruikswijzen overstappen. Zeker met het

effecten

minuten

minuten

producten die op de illegale markt

wietexperiment in het verschiet, zou het een

verkrijgbaar zijn. Het Trimbos-instituut geeft

gemiste kans zijn wanneer deze

Piek van

15-30

2-3 uur

aan dat er steeds meer meldingen zijn over

cannabisproducten buiten het gereguleerde

effecten

minuten

besmetting van niet-gereguleerde cannabis

aanbod vallen. Ik sluit me daarom aan bij de

op de zwarte markt (met bijvoorbeeld

oproep van het Trimbos-instituut om de

microben, pesticiden en schimmels) en de

Opiumwet zo aan te passen dat een nieuwe

effecten daarvan op de volksgezondheid.

generatie cannabisproducten een plek krijgt

Vanuit dit perspectief bezien kun je dus

binnen het gereguleerde aanbod.

Duur van effecten

2-3 uur

4-12 uur

Highlife 17


Steven Kompier stopt met Cannabis News Network

“De regelgeving rond cannabis is absurd” “Ik ben vooral ontzettend dankbaar dat ik het heb kunnen doen” Ruim vijf jaar lang bracht journalist Steven Kompier met Cannabis News Network journalistieke reportages over de plant vanuit alle hoeken van de wereld. Eind vorig jaar gooide hij de handdoek in de ring. “Ik ben vooral ontzettend dankbaar dat ik het heb kunnen doen.” Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Steven Kompier en Ed Rosenthal Eigenlijk begint het allemaal in 1999. Steven

De Achterdeur

project. Cruciaal gegeven: informatie van

Kompier werkt voor de tv-serie Regiopolitie,

“Dat was het zaadje dat later is ontsproten in

deelnemende kwekers zal niet worden

die wordt uitgezonden door TV Noord en

De Achterdeur”, zegt Steven twintig jaar

gedeeld met justitie.

SBS6. Een vroeg voorbeeld van reality tv,

later. We spreken elkaar op de laatste dag

over het werk van de regionale politie. In de

van 2019, een mooi moment om terug te

Bizar verhaal

buurt van Slochteren valt de politie binnen

blikken op de voorbije jaren en zijn

Het project wordt een doorslaand succes en

in een prachtige boerderij waar wiet wordt

avonturen in de cannabiswereld. De

brengt negen miljoen gulden aan extra

gekweekt. Steven hoort de eigenaar via zijn

Achterdeur is de documentaire die Steven

belastinginkomsten op, naast een schat aan

oortje tegen de agenten zeggen: hoe kan

maakte over een uniek project van de

informatie over cannabisteelt in Groningen.

dat nou, dat jullie bij mij binnen vallen? Ik sta

Groninger Belastingdienst, om wietkwekers

Maar dan krijgt PvdA-staatssecretaris van

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

belasting te laten betalen over hun

Financiën Willem Vermeend er lucht van en

als wietboer, ik heb contact met de

inkomsten. Bij de coffeeshops ligt destijds

stort alles in. Jan, de kweker bij wie de politie

wethouder, ik betaal belasting. Ik heb een

een brief van de Belastingdienst op de bar:

in 1999 binnenviel, is maar een van de

deal met de Belastingdienst!

kwekers kunnen zich melden voor het

deelnemende kwekers die totaal geruïneerd

18 Highlife


worden in de nasleep. De Achterdeur verschijnt, na een première in De Puddingfabriek in Groningen, in 2012 op YouTube en op DVD. Steven: “Het blijft tot op de dag van vandaag een bizar verhaal. Als we het toen geregeld hadden met de Belastingdienst en als die Wim van der Camp (destijds CDA drugswoordvoerder in de Tweede Kamer, db) toen geen Kamervragen had gesteld…”

Bloedbad Maar het liep dus anders. En er vielen op het nippertje geen doden. “Ze wilden alle kwekers gewoon aangeven bij justitie, hè? Dat heeft bijna geleid tot een bloedbad. Letterlijk. Ik weet dat tot op het hoogste niveau is besloten om de gegevens van kwekers die de Belastingdienst tot dan toe had niet te overleggen aan justitie. Iemand hoog in de Belastingdienst Groningen heeft gezegd: dit doen wij absoluut niet. En die heeft zijn poot stijf gehouden. Maar Vermeend was degene die het wilde doordrukken.” Zelf leer ik Steven kennen als hij bezig is met De Achterdeur. Hij wordt al snel onderdeel van het netwerk van het VOC, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod.

Het Waterbedeffect Steven: “Ik kwam er achter dat er heel veel slechte informatie werd gegeven door de media. Wat je nu ook steeds ziet: het verhaal wordt heel erg verteld vanuit justitie, vanuit de overheid. De media gingen gewoon af op wat hen werd gevoed: de Cannachopper van Max Daniel en noem maar op, het werd

De Achterdeur

klakkeloos in de krant geschreven.” Steven

gaat over de fundamentele rechten van de

van de Cultiva cannabisbeurs. Later die

komt via het VOC in contact met Rick Brand,

mens. Ik krijg vaak de vraag: waarom doe je

maand volgt een doorbraak: Sensi Seeds is

eigenaar van coffeeshop De Baron in Breda,

dat voor die blowers? Wie is er nou in

bereid flink te investeren in International

en maakt Het Waterbedeffect, over de

geïnteresseerd, wat maakt dat nou uit? Dan

Cannabis News, op voorwaarde dat de naam

gevolgen van de sluiting van alle coffeeshops

zeg ik: het is zo belangrijk omdat je hier mee

verandert in Cannabis News Network. Zo

in Bergen op Zoom en Roosendaal voor

bepaalt hoe je maatschappij er uit gaat zien.

heet het platform voor cannabisnieuws dat

Breda. “Rick is heel belangrijk geweest, die

Als je een verbod wil, betekent dat een

Sensi kort daarvoor is gestart. Steven: “Toen

heeft mij toen echt gesteund en er voor

repressieve maatschappij, met een kliklijn

zijn we echt aan de gang gegaan.”

gezorgd dat ik door kon gaan.”

en alles wat er nu allemaal gebeurt.”

Verbazing

Wenen

Hij heeft duidelijk voor ogen wat hij wil doen.

Met elke reportage die hij draait, groeit

In 2013 start Steven International Cannabis

‘Er waren genoeg filmpjes met blowers en

Steven’s verbazing. “Het werd me steeds

News, in samenwerking met FreshTV,

reggaemuziek en slechte kwaliteit. Maar ik

duidelijker hoe ontzettend absurd de hele

waarmee hij ook De Achterdeur heeft

wilde kwalitatief goede, journalistiek

regelgeving en situatie rond softdrugs in

gemaakt. De hele ploeg reist in maart 2014 af

informatieve filmpjes maken van het

Nederland was.” Dat is niet alleen een

naar Wenen voor het jaarlijkse topoverleg

hoogste niveau. Ik had mijn netwerk met

professionele constatering. “Daar erger ik

van de VN drugsorganisatie. Naast

professionals en lanceerde het idee, naar

me persoonlijk aan. Omdat ik zag dat als het

reportages produceert ICN een dagelijkse

aanleiding van het VPRO-programma

over cannabis gaat, het veel verder gaat. Het

talkshow vanuit het Pyramid hotel, bekend

Metropolis, om op elk werelddeel een

Netwerk

Highlife 19


Steven Kompier interviewt Dries van Agt verslaggever te hebben met een eigen Cannabis News Network plopkap. Ik kan wel elke keer naar Lesotho of Brazilië of Colombia gaan, maar als ik mensen heb die daar zitten en het veel beter weten, waarom zou ik dat dan doen? En het is nog goedkoper ook.”

Bij de coffeeshops ligt destijds een brief van de Belastingdienst op de bar: kwekers kunnen zich melden voor het project.

Dankbaar Het resultaat: een stroom actuele reportages

de coffeeshopbonden: iedereen heb ik

het de laatste maanden begon te lopen.

over cannabis en hennep van insiders uit o.a.

benaderd om mee te doen. Dat is dus nooit

Juist nu kun je Cannabis News Network echt

de VS, Zuid-Afrika, Canada, Engeland, Spanje.

gelukt. Want samenwerking is in deze

de hele wereld over helpen. Je kunt

Dankzij John Döpp, een editor die Steven al

industrie vrijwel onmogelijk. Uiteindelijk

tegenwoordig ontzettend goede filmpjes

kent van zijn allereerste reportages, staat de

kiest iedereen voor zijn eigen hachje. Zo

maken op een heel simpele manier. Als het

technische kant van CNN als een huis. Zonder

simpel is het. En als ik de hand in eigen

geluid maar goed is en je hebt beeld, dan

hem (en zonder de steun van Sensi oprichter

boezem steek: ik ben niet commercieel

kun je nu véél meer dan vijf jaar geleden. Wat

Ben Dronkers) was het hele avontuur nooit

genoeg geweest. Ik ben een

dat betreft is het jammer, want we hadden

mogelijk geweest. De samenwerking met

programmamaker, een journalist.”

de hele structuur echt helemaal klaar.”

Sensi verliep niet altijd optimaal, maar daar wil Steven geen woorden aan vuil maken.

Jammer

“Want ik ben vooral ontzettend dankbaar dat

Lichtpuntje: alle reportages blijven online

ik het heb kunnen doen.”

beschikbaar. “Cannabis News Network is van

De Achterdeur

Sensi. Dus dat ik gestopt ben wil niet zeggen

https://youtu.be/pYz5M-8mCqs

3 must see reportages van Steven Kompier

Niet commercieel genoeg

dat zij stoppen. Maar ik weet niet hoe ze door

Na vier jaar besluit Sensi het budget voor

willen gaan.” Hij voelt enige opluchting,

Undercover: Street dealers show failure

CNN te halveren. Steven runt het platform

vooral omdat hij niet meer hoeft te bedelen.

of Dutch drugs policy

een klein jaar op eigen kracht, terwijl hij in de

“Iedereen uit de televisiewereld zegt: wow,

https://youtu.be/HqDN9Yqavno

cannabisbranche sponsors probeert te

wat heb jij iets neergezet met weinig geld!

werven. Tevergeefs. “Ik heb altijd

En iedereen uit de cannabiswereld zegt:

Encod demonstrates at the UN in

geprobeerd, met CNN en daarvoor met ICN

Jezus, wat veel geld… Elke keer weer. Daar

Vienna - 13-14 march 2014

en mijn stichting Global Eye, om anderen

ben ik zó klaar mee.” Maar jammer blijft het.

https://youtu.be/NWkcp-2_bQ4

erbij te betrekken. Coffeeshops, growshops,

“Ik geloof heilig in het concept, zeker zoals

20 Highlife


REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


Door: Derrick Bergman / Gonzo Media

De zaak Johan van Laarhoven

Een reconstructie… Hoe begon de zaak rond Johan van Laarhoven? Drie jaar geleden schreef Derrick Bergman een reconstructie, die we nu (deels) herplaatsen: ‘Begin jaren tachtig opent Johan van Laarhoven een van de eerste coffeeshops buiten de Randstad: Ochtendgloren in Tilburg. Dit eerste shopje groeit uit tot een klein imperium, The Grass Company, met twee shops in Tilburg en twee filialen in Den Bosch.

Eind 2008 verhuist Johan naar Thailand om

worden. Toen dat spaak liep moest een list

gesloten met de Thai. Er is overleg geweest en

het samen met zijn Thaise vrouw Tukta en hun

bedacht worden en heeft het OM gezegd: dan

daarin hebben de Thai gezegd: we willen best

beide kinderen rustiger aan te gaan doen. In

gaan we het onderzoek concentreren op of er

een aantal dingen doen, maar dan moeten

2011 verkoopt hij zijn geesteskind. Kort daarna

wel genoeg belasting is betaald. Vanuit dat

jullie ons een verzoek sturen om een eigen

start justitie een groot onderzoek naar The

onderzoek te starten.” Dat werd dus de

Grass Company, met Johan als

beruchte brief van 14 juli 2014, met

hoofdverdachte. Er volgen massale invallen,

goedkeuring van het ministerie, zoals Smeets

met honderden politieagenten en

bij Pauw benadrukt. En zo stinkt er nog veel

ambtenaren, maar het levert niets op. Al in 2012

meer. In februari 2016 wordt bekend dat

en 2013 stuurt het OM rechtshulpverzoeken

officier van justitie Lucas van Delft, leider van

aan Thailand, maar zonder resultaat. In mei

het Nederlandse onderzoek,

2014 grijpt het Thaise leger de macht. Nog

doodsbedreigingen aan zijn adres zelf heeft

geen twee maanden later stuurt het OM een

verzonnen en onder valse naam aan de politie

nieuw rechtshulpverzoek, op 14 juli gevolgd

gemeld. Een in Thailand woonachtige

door een zeer belastende brief van ‘liaison

Nederlander hoort in juni 2015 in het Hilton in

officer’ Ben Olde Engberink, werkzaam voor

Bangkok Nederlandse justitie ambtenaren

de Nederlandse ambassade in Bangkok. Hij

praten over Johan’s zaak: “Schuldig of niet, hij

vraagt de Thai een strafzaak te beginnen en

gaat voor de bijl, links of rechtsom, niemand

dat verzoek is niet aan dovemansoren gericht:

wint het van de politie als wij dat willen!”

op 23 juli 2014 worden Johan en Tukta met veel machtsvertoon gearresteerd. De vonnissen

Vooropgezet plan

die de Thaise rechtbank in november 2015

Wie zich in de zaak verdiept, ontkomt niet aan

uitspreekt komen als een mokerslag aan: 103

het beeld van een vooropgezet plan om

jaar cel voor Johan en 18 voor Tukta.

Johan, doelwit nummer één van de Taskforce Hennepteelt, hoe dan ook kapot te maken.

Onderzoek naar achterdeur

Schuldig of onschuldig. Zijn advocaten

Sidney Smeets, een van Johan’s advocaten,

proberen dan ook te bewijzen dat de staat een

vertelt in september 2016 bij Pauw dat het

financiële onderzoek heeft men gezegd: hij zit

onrechtmatige daad heeft begaan, via

onderzoek naar The Grass Company

nu in Thailand, zijn geld zit in Thailand, laten we

verhoren van betrokken politie en justitie

aanvankelijk gericht was op de achterdeur, de

eens contact opnemen met die Thaise junta,

ambtenaren. Tweede Kamerlid Vera

voorraad van de shops. “Dat onderzoek is

of we daar een deal mee kunnen sluiten.”

Bergkamp (D66) bestookt ondertussen met

spaak gelopen, omdat de Nederlandse

lovenswaardige vasthoudendheid de

rechter daarvan zegt: dat is eigenlijk helemaal

Beruchte brief

ministers van justitie en buitenlandse zaken

niet interessant, er is natuurlijk ergens een

Smeets “Ze hebben niet alleen gerommeld

met Kamervragen over de zaak.’

voorraad, anders kan het niet verkocht

met de feiten, ze hebben gewoon een deal

22 Highlife


Door: Rob Tuinstra

Johan van Laarhoven in Nederland Vlucht KL0876 landde op 16 januari op Schiphol met een bijzondere passagier aan boord. Na meer dan 2000 dagen in de Thaise cel arriveerde Johan van Laarhoven weer in Nederland. De vreugde was groot, maar werd behoorlijk ontsierd door de kille ontvangst van de overheid. lever en nieren, galstenen, terugkerende infecties in de rug, schurft, last van heupen en knieën, vergroeiingen aan zijn voeten, slaapapneu, een hoge bloeddruk en PTSS. Slapen op een betonnen vloer, slechte hygiëne, voedsel en water van bedenkelijke kwaliteit, hitte; dat alles opgeteld blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. Zeker als je dat 5.5 jaar dagelijks moet meemaken. Teleurstellend dus dat de overheid een controle van een gevangenenarts in eerste instantie wel voldoende vind. Het argument dat Van Laarhoven wel in de cel moet blijven omdat dit nu eenmaal zo is afgesproken snijdt geen hout. In ons land hebben ook gevangenen recht op een fatsoenlijke en menswaardige behandeling.

Johan en Tukta

Hoe nu verder? Johan van Laarhoven moet de rest van zijn

Pas na een vernietigend rapport van de

weer kan begroeten en dat zijn gezondheid

Thaise celstraf in Nederland uitzitten, maar wel

Nationale Ombudsman kwam de overheid in

niet al te zeer is aangetast.

met het Nederlandse strafmaximum: tien jaar

actie om eerdere blunders van het OM

en acht maanden. Na aftrek van de 5.5 jaar cel

enigszins te herstellen. Een bezoek van

17 kwalen

die hij al in Thailand heeft vastgezeten en een

minister Grapperhaus aan zijn Thaise collega

Na zijn jarenlange straf in de beruchte Klong

vervoegde invrijheidstelling na tweederde

bleek het laatste zetje te zijn. Johan van

Prem gevangenis, dat de bijnaam ‘de hel van

van zijn straf zou hij over 19 maanden weer vrij

Laarhoven is weer terug. Zijn vrouw Tukta zit

Bangkok’heeft, is de gezondheid van Van

kunnen zijn. Zijn advocaten doen er echter

echter nog steeds gevangen. Dat Van

Laarhoven flink aangetast. Op een perscon-

alles aan om hem eerder vrij te krijgen. Aan de

Laarhoven een eerste contact met familie en

ferentie op Schiphol vertelden zijn broer

andere kant; het Openbaar Ministerie heeft

advocaten op Schiphol werd geweigerd was

Frans van Laarhoven en D66-Kamerlid Vera

aangekondigd om de vervolging van Johan

stuitend. Dat er een Kort Geding nodig was

Bergkamp dat het slecht met hem gaat. Hij

van Laarhoven gewoon door te zetten. De

voor een ziekenhuischeck na 5.5 jaar cel in

kampt met ernstige pijn op zijn borst,

juridische strijd die zich al lange tijd rond hem

erbarmelijke omstandigheden is ronduit

mogelijke huidkanker, gehoorverlies,

afspeelt zal vooralsnog nog niet voorbij zijn.

schandelijk. De overheid heeft niet geleerd

oorsuizen, gehoorinfecties, aanhoudende

Ondertussen blijft het afwachten hoe het gaat

van eerdere fouten. Desondanks overheerst

mondontstekingen, brandende en tranende

met Tukta, zijn Thaise vrouw. Zij werd in hoger

de vreugde en feliciteren we Johan van

ogen, een ontsteking van het binnenste

beroep tot 12 jaar veroordeeld. Minister

Laarhoven van harte dat hij weer terug is.

gewrichtskapsel van zijn schouder, enorme

Grapperhaus beloofde eerder zich ook voor

Laten we hopen dat hij zijn vrouw ook snel

hoofdpijnen, hevige maagpijn, klachten in

haar in te zetten. Wordt vervolgd.

Highlife 23


ORGANIC EARTH: Grow Your Own

Al bijna 28 jaar een paradijs voor de hobbykweker

Growshop met respect voor de natuur en de plant Na bijna 28 jaar mag je Organic Earth in Maastricht wel een instituut noemen. Een zeer gewaardeerd instituut dat door de vele klanten op handen wordt gedragen. Want het team van Organic Earth staat met een uitgekiend assortiment al die tijd altijd paraat voor de kleine hobbykweker. Anno 2020 is het motto van Organic Earth nog steeds hetzelfde: Grow

tools aangereikt die altijd een meerwaarde voor succes zijn. Garanties

Your Own. En dan het liefst op organische wijze. Respect voor de plant

voor een succesvolle cyclus kun je moeilijk vooraf geven, maar er wordt

en respect voor de natuur staan bovenaan voor Roger en zijn

wel alles aan gedaan om succes mogelijk te maken. De service gaat ver.

medewerkers. Dat motto vind je terug in de zaak. Het ruime assortiment

Niet alleen hebben ze hier natuurlijk een schat aan ervaring die ze graag

is milieubewust en ecologisch verantwoord. Want al is de markt in die

met je willen delen. En dat geldt voor alle aspecten van de cyclus. Hoe

drie decennia natuurlijk flink veranderd, Organic Earth blijft haar

kun je het best een zaadje opkweken tot aan het eindproduct; met bijna

doelstelling trouw en is nog steeds een growshop waarbij respect voor

30 jaar ervaring kennen ze hier het klappen van de zweep en weten ze

de natuur en de plant hoog in het vaandel staan.

voor (bijna) elk probleem een oplossing te vinden. Groenere vingers dan bij Organic Earth vind je niet snel. Ze zijn hier immers in hart en

Eerlijk kweken

geest al diepgroen van zichzelf. Dat ze zelfs bereid zijn om op afspraak

Tegelijkertijd gaat het bedrijf wel met de tijd mee. Eerlijk kweken staat

buiten de reguliere openingstijden tijd voor je vrij te maken, zegt

voorop, maar daartoe krijgt de hobbykweker van Organic Earth wel de

natuurlijk ook wel iets over de gedrevenheid van Organic Earth.

24 Highlife


bedrijf met het hart op de goede plaats. Ben jij mediwietpatiënt en heb jij zelf ondervonden dat je je beter voelt met een bepaalde wietsoort met specifieke eigenschappen? Bij dit bedrijf shop je dan goedkoper. Want klanten die een PGMCGkaart hebben krijgen een korting van 10%. Kijk verder op hun website of Facebook-account voor andere aanbiedingen.

Kom eens langs We raden iedereen aan om eens langs te gaan bij Organic Earth. De zaak is makkelijk te vinden in hartje Maastricht aan de Brusselsestraat 83. Je wordt gastvrij ontvangen en we weten zeker dat je na 10 minuten in dit wiet-walhalla denkt, waarom ben ik hier niet eerder geweest. De torenhoge reviews die je op internet over hun vindt zijn meer dan terecht. Niet voor niets hebben we Organic Earth een instituut genoemd. Een heus wiet-instituut met hart voor de plant en de natuur. Combineer dat met hun service, hun aanbod en hun ervaring, en je hebt een winnende combinatie!

Wereldwijde genetica Organic Earth is niet voor niets trots op het aanbod van hun genetica. Want zij hebben zaden uit alle windstreken die aan hun eigen strenge eisen moeten voldoen. Kwaliteit is dus gewaardeerd. Voor de enthousiaste hobbykweker die op zoek is naar nieuwe soorten is dit een snoepwinkel, of misschien beter gezegd een waar paradijs. Je vind hier bijvoorbeeld bepaalde Amerikaanse genetica die niet altijd makkelijk verkrijgbaar is. Dat betekent dus dat je als doorgewinterde hobbyist naar hartenlust zelf kunt experimenteren met allerlei kruisingen van specifieke genetica.

Korting voor mediwiet Naast het uitgebreide genetica-assortiment vind je hier ook alle andere producten die je nodig hebt om je hobby uit te voeren. Substraten, lampen, voeding, kweektenten, literatuur, alles is aanwezig. En wat niet op voorraad is kan altijd besteld worden en dan heb je het snel in huis. Organic Earth is een

Organic Earth

Brusselsestraat 83 6211 PC Maastricht info@organicearth.eu Tel: 043 - 325 96 59 www.organicearth.eu Openingstijden: Woensdag tot Zaterdag: 10.30 – 18.00 uur (en bij afspraak)

Highlife 25


Door: redactie Highlife

Slotseizoen Hollands Hoop begint 9 februari

Het slotseizoen van Hollands Hoop start 9 februari om 20:25 uur bij BNNVARA/NTR op NPO3. Volgens de producenten zou dit, tot verdriet van de vele fans, het laatste seizoen zijn.

Natuurlijk zien we alle bekende gezichten

als hij de boerderij van zijn vader erft. Samen

maar ik denk dat het net zo spannend en

weer terug. Bij de start van de opnames

met zijn vrouw Machteld (Kim van Kooten) en

grappig wordt. Er gebeurt in ieder geval van

precies een jaar geleden meldden de

hun drie kinderen Pepijn, Lara en Filippa

alles. Ik kan er verder niet te veel over zeggen

hoofdrolspelers Marcel Hensema, Kim van

verhuizen ze naar de boerderij die de naam

omdat je dan de boel gaat verraden.”

Kooten en de rest van het vaste

Hollands Hoop heeft. Dan blijkt dat er een

Hensema is blij met de komst van nieuw

acteursensemble zich vol goede moed. Er is

wietplantage aanwezig is en is het

bloed in de serie: “Chris Zegers speelt een

ook een aantal verrassende nieuwkomers.

gedroomde idyllische leven op het

mooie rol. Hij kent Groningen ook goed.”

Meest bekende is wel Chris Zegers, de laatste

platteland een stuk gevaarlijker dan ze eerder

Zegers beaamt dat en vertelt dat hij zes jaar in

tijd vooral actief als presentator op tv. Maar hij

dachten.

Groningen heeft gewoond. Over zijn rol en

heeft dus ook een rol in het populaire

wat er verder allemaal in het derde seizoen te

“Het is anders”

verwachten is, vertellen we hier niets, want we

Marcel Hensema (geboren in Winschoten,

hebben een hekel aan spoilers. Wat ons

Wietplantage

vlakbijde boerderij Hoog Hammen in

betreft; kijk zelf en geniet!

Voor wie de serie nog nooit gezien heeft.

Luddeweer, waar de meeste opnames plaats

Hollands Hoop gaat over forensisch

vinden), wil niet teveel zeggen over de

Hollands Hoop

psychiater Fokke Augustinus (Marcel

inhoud van het derde seizoen. Hensema:

Vanaf 9 februari

Hensema), die in de wiethandel terecht komt

“Het is anders dan de eerste twee seizoenen,

NPO 3: 20.25 uur

Nederlandse televisiedrama gekregen.

26 Highlife


E l Pat ron Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com


THE GENTLEMAN Wiet-imperium van Amerikaanse expat in London onder vuur Mickey Pearson (Matthew McConaughey) beschermt zijn wietimperium op alle mogelijke manieren in de eerste trailer die we van The Gentleman zagen. De verwachtingen zijn hoog bij deze nieuwste misdaadkomedie van Guy Ritchie, die eerder scoorde met soortgelijke films als Snatch en zijn debuut Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Door: Rob Tuinstra Naast alleskunner Matthew McConaughey zijn er rollen weggelegd voor Hugh Grant, Henry Golding, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan en Colin Farrell. De film is vanaf 20 februari in Nederland in de bioscopen te zien. In The Gentleman volgen we de avonturen van Mickey Pearson, een Amerikaanse expat die in London leeft en op grote schaal in cannabis handelt. Hij leeft als een miljonair dus doet hij er alles aan om aan de top te blijven. Maar dat is niet zo makkelijk, want de concurrentie ligt op de loer en wil zijn positie als topdealer overnemen. Of, zoals een van zijn rivalen zegt: “You’re out of touch, and I would like you to consider an offer.” Pearsons antwoord: “I am not for sale.” Uiteraard blijft het daar niet bij en voor Pearson het weet ligt hij letterlijk en figuurlijk onder vuur. Maar, hij denkt dat hij dat wel kan regelen: “In the jungle, the only way a lion survives is not by acting like a king, but by being the king. And there’s only one rule in this jungle. When the lion’s hungry, he eats.”

28 Highlife


Enthousiaste ontvangst De film ging al eerder in Groot-Brittannië in première en dat verliep uiterst succesvol. De zalen zaten vol en de critici reageerden ook enthousiast op de film: ‘Dit is niets meer of minder dan een triomfantelijke terugkeer voor Guy Ritchie. De film is energiek en grappig en hij word geholpen door een geweldig stel acteurs.’ Een andere criticus schrijft: ‘Het is zijn beste film tot nu toe. Als Lock, Stock and Two Smoking Barrels zijn Reservoir Dogs was, dan is The Gentleman zijn Pulp Fiction.’ Met een voorlopig rapportcijfer van 8.1 scoort de film ook uitstekend op de filmwebsite IMBD.

Veel energie Hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Hugh Grant vonden het niet altijd eenvoudig om onder regisseur Guy Ritchie te werken. Hugh Grant: “Dan kwam ik op de set en was ik klaar om mijn scènes te doen. Ik had alle monologen uit mijn hoofd geleerd en dan zei hij gewoon, hmm, laten we het anders doen, ik vind het toch niet zo goed als het nu is. Dat kostte mij veel tijd en energie, dat was wel eens frustrerend.” Matthew McConaughey: “Hugh

staan, en dat moet dan voor high grade

had daar meer last van dan ik, ik kan me wel

cannabis doorgaan. Het blijkt dat er zelfs al

voorstellen dat het dan soms lastig werken is.

specialistische bedrijven bestaan, die heel

Maar de aanpak van Guy Ritchie zorgde er aan

goed nep-wietplantages kunnen neerzetten.

de andere kant wel weer voor dat alle scènes

Voor deze film werd Sugavision ingehuurd, dat

fris werden gefilmd en vastgelegd. Er is veel

ook cannabis-props maakt voor andere films.

tempo en creativiteit dan op de set, dat

Het is nog steeds niet heel erg echt, maar er

vertaalt zich ook door in de film. Er zit veel

wordt tenminste een poging gedaan om het

energie in.”

er beter te laten uitzien. Maar nepwiet of niet, The Gentleman blijft nog steeds prima

Cannabis-props

vermaak in de bioscoop.

Uiteraard vinden we hoofdrolspeler Pearson in de film bij zijn eigen wietplantages. Iedereen

The Gentleman

die wel eens een film of tv-serie heeft bekeken

Regisseur: Guy Ritchie

waarin een wietplantage is te zien weet dat die

Met: Matthew McConaughey, Hugh Grant,

soms niet erg waarheidsgetrouw zijn. Je ziet

Henry Golding

soms een aantal industriële hennepplanten

Highlife 29


Door: redactie Highlife

Zombies knallen in Rotterdam Zero Latency VR opent begin februari officieel de deuren met haar eerste Nederlandse vestiging. Na een ingrijpende verbouwing is de historische Kaya Motors-garage omgetoverd tot een hypermoderne arena van 200 vierkante meter, waarmee Rotterdam met recht een virtual reality-walhalla genoemd kan worden. De Rotterdamse VR-hal is uniek in Nederland. Wereldwijd is het al de 42ste

Super realistisch ook. Ik had zelfs een onderbuikgevoel in het liftje. Dit was

locatie van de virtual reality-pionier Zero Latency VR, met vestigingen van

echt top!” Nu kan iedereen dit staaltje next level entertainment aan den

Las Vegas tot Hongkong. De Australische VR-gigant begon in 2015 in

lijve ondervinden. Er staan vierVR-games op het menu: Zombie Survival,

Brisbane en geldt nu als wereldleider op het gebied van epische,

Singularity, Engineerium en het ultieme VR-spel Outbreak Origins. Het

free-roam multiplayer virtual reality entertainment, met inmiddels meer

game-aanbod wordt frequent uitgebreid, vernieuwd en geupgraded.

dan 1 miljoen bezoekers. Zero Latency VR biedt een sociale beleving: dit

Maarten Peelen en Vitas Kersbergen, de jonge Rotterdamse ondernemers

multiplayerspel speel je namelijk met 2 tot en met 8 personen tegelijkertijd.

die dit vernieuwende concept naar Nederland haalden: “Vergeet de

Omdat je elkaar ziet en met elkaar kan praten wordt het avontuur een

escaperoom, de lasergame en bowlingbaan: deze virtual reality-ervaring is

gemeenschappelijke ervaring. Een virtual reality-ervaring die zijn gelijke

zo bijzonder, die wil je echt met je vrienden en collega’s beleven.”

niet kent: free-roam VR. Dat betekent dat je vrij kunt bewegen en

www.zerolatencyvr.nl

rondlopen in een gigantische hal van 200 vierkante meter. Een combinatie van échte en virtuele actie dus. De locatie is al even iconisch: de voormalige Kaya Motors-garage kreeg een high-tech update.

Outbreak Origins Na een ingrijpende verbouwing moch een aantal early birds de VRattractie als eerste uittesten. Een mix van jong en oud, gamer en nietgamer kregen hun VR-outfit aan. Samen betraden zij sprookjesachtige buitenaardse werelden, vochten tegen moordlustige robots de zwaartekrachtloze ruimte en overleefden een heuse zombie-apocalypse. De reacties waren laaiend enthousiast: “Gaaf om even zombies te knallen.

30 Highlife1

Touchscreen

Laptop Multi-Colour Haaievin Lamp Een sfeervol gadget uit polyethyleen van het Duitse design-merk Moree: een lamp in de vorm van een haaienvin. Mooi als decoratie in huis of in je tuin. Geeft een speelse, unieke sfeer. Als je er meerdere aanschaft, lijkt het net of er haaien in je woonomgeving zwemmen! Moree onderscheidt zich door hoge kwaliteitsproducten die volgens Duitse standaard geproduceerd worden. 2.5 Kilo zwaar. Afmetingen: 70 centimeter lang, 19,5

De Ideapad C340 van Lenovo is qua

cm breed en 65 centimeter hoog. Met 11 Watt multi-colour LED-spaarlamp en infrarode

gadgetgehalte helemaal 2020: een

afstandsbediening. Ook bedienbaar via de Moree telefoon-App. Er zijn indoor tafel- of

volwassen touchscreen-laptop met dezelfde

vloerlampen of een waterdichte outdoor versie. Prijs: vanaf € 149 (indoor) tot € 249 (outdoor).

functies en kwalificaties als een volwassen pc.

https:/homedeco.nl/p/moree-shark-outdoor-led-accu-tafel-vloerlamp-wit/

Alleen dan flinterdun. En buigbaar in allerlei smakelijke en reuze handige standjes. Met het uiterlijk van een tablet! Met achter het 14 inch beeldscherm een krachtige Core i7-8565U processor, 1.80GHz - 8 GB RAM geheugen, 16GB PC4-19200 DDR4 SODIMM 2400MHz-

opslag, een vaste schijf van 512GB SSD PCIe en Windows 10 Home 64 aan boord. De grafische kaart is ook niet misselijk: een

Design

Vuurtafels

Deze design vuurtafels van het Nederlandse Burni zijn gemaakt van onverwoestbaar 3 millimeter dik Cortenstaal en uitermate geschikt als tuinhaard, vuurplek, terrasverwarming of zelfs BBQ. Dit staal zal nooit vanzelf doorroesten. De oxidatie vormt een mooie roodbruine laag en stopt het verdere roestproces. Deze stoere vuurtafels met extra brede rand zijn veilig en vrij te plaatsen. Verkrijgbaar in diameter 125 of 175 centimeter, 59 of 102 kilo zwaar. 5 jaar garantie! Vuur aan, vlees erop. En laat het Grote Genieten maar beginnen! Prijs: € 357 of € 543. www.vuurkorfwinkel.nl/burni-vuurtafel-cortenstaal-rond-125.html

32 Highlife

NVIDIA GeForce MX230 2GB GDDR5. De viercels Li-Ion-batterij complimenteert dit staaltje techniek van slechts 650 gram. Alleen een A4-tje is dunner en buigzamer. Prijs: Van € 499 tot € 999. www.lenovo.com/nl/nl/laptops/ideapad/ ideapad-c-series/Lenovo-IdeaPad-C34014IWL/p/88IPC301187


Plantosaurus Rex

Gadgets

Je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar deze Plantosaurus bloempotten van Bitten zijn voor serieuze plantenliefhebber. Dag in, dag uit dragen ze plantjes op de rug, zodat deze mooi tot zijn recht komen in de vensterbank of op tafel. De indrukwekkende kop en dikke staart geven de Plantosaurus zijn oersterke uitstraling, alsof hij voor niets en niemand zal wijken. Maar wees niet bang: deze vriendelijke reus doet geen plant kwaad. De Plantosaurus is gemaakt van wit keramiek en heeft een lichte structuur, die hem nog echter doet lijken. Hij is leverbaar als T-Rex, Brachiosaurus of Triceratops. Ca. 30 cm hoog. Prijs: € 30. www.cadeau.nl/

4

plantosaurus-

5

bloempot/

Vermomde Outdoorspeaker

Laat het uiterlijk je niet foppen: deze kinderlijk vermomde kwaliteitsluidsprekers zijn waterresistent en voor gebruik onder alle weersomstandigheden. Je kunt ze dus het hele jaar buiten laten staan. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van groene hiphoppende champignons, luidruchtige slakken, rockende zwanen, relaxed klinkende boomstronken, swingende sneeuwmannen, klassieke plantenpotten of heuse muzikale watervallen. Alle speakers op onderstaande site zijn van hightech materialen gemaakt voor optimaal geluid en een lange levensduur. Bij elke speaker wordt standaard uitstekende speakerkabel meegeleverd. De speakers zijn basreflex en kennen een vermogen van minimaal 40 tot 80 Watt. Voor Stereo heb je uiteraard twee speakers nodig. Prijzen: van € 75 tot € 269. www.gadgetsentrends.nl/shop/tuin-buitenleven-tuinspeakers/52/296/

Micro Multitool

Key Ring

Waar je ook heen gaat, het is altijd handig om wat basic gereedschap bij je te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een setje schroevendraaiers, een draadsnijder, een mesje, nagelreiniger, vijl en een flesopener. Met deze 8 in 1 multitool key ring heb je

6

altijd het belangrijkste gereedschap bij de hand. Deze micro

multitool key ring kan om een ronde sleutel worden geschoven, dan neemt hij zo min mogelijk ruimte in beslag. Ga je snoeien of afvalhout verbranden? Met de handige pincet haal je zo een splinter uit je vinger. En heb je het vuurtje aangestoken, dan is het de hoogste tijd om met je multitool een biertje open te trekken. Een echte kerel (of stoere vrouw) is immers op alles voorbereid. Maat: slechts 5 bij 2 cm. Gewicht: 15 gram. Prijs: € 8 www.cadeau.nl/8-in-1-multitool-key-ring/

Highlife 33


Fotowedstrijd voor thuiskwekers

De Gouden Gieter, een fotowedstrijd voor thuiskwekers van cannabis, beleefde in 2019 zijn eerste editie. Begin januari werden in Nijmegen de prijzen uitgereikt aan de twee winnaars. De fotowedstrijd vloeit voort uit de campagne en website Veiligthuiskweken.nl, een initiatief van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) in samenwerking met cannabis-expertisecentrum Plantarium.

De naam is bedacht door wijlen Joep

aan het werk van de Amerikaanse fotograaf

Complimenten ook voor de kleur van deze

Oomen (1961-2016), medeoprichter van het

Andre Grossman. Maximale contrastwerking

foto: vaak is het lastig om met HPS of met LED

VOC. Doel van de wedstrijd is de thuiskweker

door de zwarte achtergrond, zodat de plant

lampen aan een goede kleurbalans te

in het zonnetje zetten en bijdragen aan het

er uit springt. Simpele maar doeltreffende

vinden. Ook de timing is uitstekend; de plant

debat over regulering en legalisering in

compositie, waarbij nog wel een deel van de

zit duidelijk op het rijpingshoogtepunt. Je

Nederland. De jury bestaat uit VOC-voorzit-

aarde en gebruikte Root Pot zichtbaar is.

kunt de toppen bijna ruiken!”

ter Derrick Bergman, VOC-secretaris Mauro Picavet en kweekspecialist B van Plantarium. Voor de Gouden Gieter voor de mooiste foto let de jury op de technische kwaliteit en compositie, de wow-factor en de originaliteit van het beeld. Voor de categorie mooiste plant let de jury op de gezondheid en vitaliteit van de plant, de wow-factor, de toegepaste kweektechnieken en een inschatting van de opbrengst. De winnaars ontvangen naast De Gouden Gieter trofee een goed gevuld prijzenpakket.

Mooiste Foto Soort: Critical van Dinafem. Oordeel van de jury: “Deze foto had in beide categorieën kunnen winnen. Een schitterende plant en een prachtige crispy foto, die doet denken

34 Highlife


Mooiste foto

Mooiste Plant Soort: Hindu Kush van Sensi Seeds. Oordeel van de jury: “Wat had de jury het lastig. We zagen veel mooie planten langskomen, maar inzending 10 had nét een hogere wow-factor. Het is een enorme dame in een relatief kleine pot van 30 à 35 liter. De kweker heeft duidelijk verstand van water geven. Bovendien is het een helder groene, gezonde plant in deze fase van de bloei. We zien diverse goed toegepaste snoei-technieken en kweekinterventies. Er is slim gebruik maakt van Low Stress Training om een zo groot mogelijk oppervlak te beslaan en de toppen niet tegen het dak van de kas te laten groeien. Als een top het dak raakt, kan er namelijk schimmel ontstaan. De grote schutbladen zijn selectief weggesnoeid, waarschijnlijk wegens hoge luchtvochtigheid in de kas. Daarnaast zijn de hoofdtakken meerdere malen getopt. Zo vangt de plant meer zon, wat meer fotosynthese en dus een hogere kwalitatieve opbrengst oplevert. Indrukwekkend!”

De Gouden Gieter 2020 Nieuwsgierig naar de ingezonden foto’s? Een selectie van de inzendingen wordt geëxposeerd bij Plantarium. En via Instagram (@degoudengieter) kun je alle ingezonden foto’s bekijken. Inzenden voor De Gouden Gieter 2020 kan van 1 januari tot 1 december 2020. Check www.degoudengieter.nl en/of www. veiligthuiskweken.nl.

Mooiste plant

Highlife 35


Wanna stick it to the man, and make MAD CASH in the process?

Door: redactie Highlife

Een van de laatste uitgaves in de Bud Farm serie is Idle Tycoon. Je kunt de app gratis downloaden voor vele uren spelplezier in deze grappige sim-game. Het spel kent veel fans over de hele wereld die soms wel met een waarschuwing komen: ‘Pas op, dit is verslavend. In tegenstelling tot echte wiet’, zoals een van de gamers schreef. In Bud Farm: Idle Tycoon vind je op een klein idyllisch eiland in de Stille Oceaan een vriendelijke groep stoners die fantastische wiet verbouwen. Maar Shorty, Dave en Uncle

om te groeien en te bloeien. • Verbeter Verdien dope rewards in

eentje als deze hebt gespeeld, wil je ze allemaal spelen. Het verschil is dat bij deze

spannende BONGO BATTLES. Free to play,

app de karakters echt grappig zijn. De

groove to win.

dialogen zijn erg komisch en dat zorgt voor

Floyd hebben een probleem. Want er is een

• Verdien Om tegen de Idle Tycoon op te

inhalige miljonair die hun bestaan bedreigt.

kunnen heb je geld nodig. Blijf dus geld

karakter. Als je niet bekend bent met 420

Met hulp van een aantal criminelen probeert

verdienen. Make your profit higher and

stoner style humor dan is dit misschien niets

higher and HIGHER

voor jou. Maar ik heb er veel van genoten.’

hij de cannabisfarm van onze vrienden in handen te krijgen. Daar moet wat tegen gedaan worden!

• Vertegenwoordig Help je vrienden Uncle Floyd en de rest tegen Big Money en plant de zaden voor een wereldwijde culturele

Dope rewards

revolutie. En meer!

De enige manier om een miljonair te bestrijden is om er zelf een te worden. Daar

420 stoner style humor

biedt de game genoeg mogelijkheden voor.

Zoals eerder gezegd, Bud Farm: Idle Tycoon is

Maar je moet er wel wat voor over hebben.

gratis om te downloaden. Wel kun je bepaalde hulpmiddelen kopen. Of je dat wilt

• Investeer Bestrijd geld met geld en zorg er

doen, ligt aan jezelf. Sommigen spelers die

voor dat je kleine wietgemeenschap een

erg fanatiek zijn zullen daar misschien aan

grote speler op de wereldmarkt wordt.

beginnen. Maar dat hoeft dus niet. Wij sluiten

• Verzamel Verzamel een assortiment aan freaky potheads en far out 420 bedrijven

36 Highlife

ons wel aan bij deze review die we onlangs tegen kwamen: ‘Super chille game. Als je

hilariteit bij een soms wat monotoom


Cook ies Au to Dinafem Seeds www.dinafem.org


Tweede generatie ondernemers

Deborah, coffeeshop Colosseum “De houdbaarheid van het gedogen is verstreken” Dit is het derde artikel in een serie over tweede generatie eigenaars van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier waren verbonden aan de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Tekst: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen Deborah Bruin (36) werkt in coffeeshop

Proefschrift

weg bij de universiteit. Het eerste jaar na haar

Colosseum in Rotterdam, de shop van haar

Deborah had het moeilijk met de werkdruk op

gestrande wetenschappelijke carrière wilde

moeder en stiefvader. Ze nam vorige jaar een

de universiteit, waar ze lesgaf aan studenten

ze even niets meer met het onderwerp

aantal taken over van haar moeder, Myranda

en werkte aan een proefschrift over het

cannabis of coffeeshops te maken hebben,

Bruin, die enkele maanden op reis was. De

gedoogbeleid. “Mijn proefschrift werd een

maar tijd heelt wonden. Nu ze terug is in de

kans is groot dat ze de coffeeshop ooit gaat

lijdensweg. De begeleiding verliep stroef

shop (waar ze ook werkte voor ze aan haar

overnemen. Deborah is sinds de zomer weer

vanwege verschillende omstandigheden. Ik

studie begon) komt ze weer langzaam tot

aan het werk in de coffeeshop, na een

worstelde met het bureaucratische en trage

zichzelf. “Het is goed om mijn

burn-out in haar vorige werkomgeving, bij

proces van zo’n universiteit. Daarbij kun je niet

wetenschappelijke ambities even helemaal

de universiteit. Ze studeerde bestuursrecht

de tijd aan studenten en onderzoek besteden

los te laten. Ik vind het fijn dat ik weer met

en strafrecht en rondde beide

die je daaraan zou willen besteden. Ik kwam

echte mensen om kan gaan die gewoon

studierichtingen cum laude af met een

erachter dat ik in het universitaire wereldje niet

zeggen wat ze denken. Dat geeft me energie

scriptie over het gedoogbeleid.

gelukkig word.” Ze crashte mentaal en ging

om allerlei dingen te ondernemen.”

Deborah en haar moeder Myranda tijdens het afstuderen

38 Highlife


Afhaalshop

culturen en meningen. Veel

probleem ontstaan met hasj en is het aantal

Het Colosseum is al jaren een afhaalshop. Er is

coffeeshopondernemers zijn behoorlijk

telers te beperkt.” Deborah wijst erop dat de

geen bar en er mag niet worden gerookt.

eigenwijs. Dat is op zich een goede

onderzoekswereld onvoldoende cannabis-

Mensen kunnen er wel een jointje rollen of

eigenschap van mensen, maar het maakt

praktijkervaring heeft. Mogelijk zou ze zelf aan

een glaasje water krijgen. “Burgemeester

samenwerking een stuk uitdagender.”

deze situatie een bijdrage kunnen leveren.

maatregelen in waaraan we voor ons gevoel

Reizen

Opmerkelijk noemt ze dat het experiment

alleen maar konden voldoen als we een

Sinds haar burn-out staat Deborah anders

aantoont dat coffeeshops een andere positie

afhaalshop zouden worden. Het rookverbod

tegenover werk. “Ik doe vooral dingen die ik

hebben dan andere bedrijfstakken. “Voor

hebben we lang naast ons neergelegd, maar

leuk vind: fotografie, in het bos wandelen,

elke andere sector zou zo’n experiment,

omdat een medewerkster COPD had zijn we

met de hond op schoot op de bank zitten

waarbij er aparte voorwaarden gelden voor

sinds een jaar nu toch geheel rookvrij. Die

breien. Ik ben er als geitenwollen sok uit

een groepje ondernemers, ondenkbaar zijn.

medewerkster werkt er niet meer, maar ze

gekomen. Werk is niet meer het hoogste doel

Ik zie daar juridisch, maar ook in de praktijk,

hebben het maar zo gelaten. Er kleven allerlei

in mijn leven.’ Ze wil graag een jaar met haar

allerlei haken en ogen ontstaan.” Ze vraagt

risico’s aan zo’n verblijfsfunctie. Je moet de

oude camperbus door Europa trekken.

zich af: “Wie draagt straks de

hele tijd opletten of mensen geen illegale

Wellicht dat ze onderweg wat klussen kan

verantwoordelijkheid als het mis gaat? Wat

praktijken vanuit jouw zaak organiseren, zoals

doen vanuit het adviesbureau dat ze in

kan zo’n ondernemer daar aan doen?

illegaal gokken bijvoorbeeld.” Van het

oktober 2019 oprichtte.” Vooralsnog neemt ze

Hij is immers verplicht om deel te nemen. Wie

rookverbod heeft deze coffeeshop dus geen

de zaken waar zodat haar moeder wat meer

gaat dan de schadevergoeding betalen? Wat

last, hoewel Deborah het jammer vindt dat

kan reizen. “Mijn moeder heeft het goed voor

gebeurt er met de werknemers?” Het is

mensen niet meer kunnen blijven. “Toch is

elkaar. Ze is een échte ondernemer in hart en

moeilijk te overzien hoe het experiment gaat

het beter zo, met de huidige regels.”

nieren. Ik heb weinig ervaring en ik kan veel

uitpakken. maar Deborah vindt het positief dat

van haar leren.” Ze overweegt om de zaak van

de overheid in ieder geval iets probeert. “De

Bijzondere bijdrage

haar moeder over te nemen als de tijd daar is.

houdbaarheid van het gedogen is verstreken.”

Deborah kan een bijzondere bijdrage leveren

“Ik vind het een fijn idee om mijn moeder een

aan de kennis over de cannabiswereld: zij

pensioen te geven.”

Opstelten voerde een aantal strenge

combineert de praktijkervaring uit de

Geen ballen Volgen Deborah is het experiment een

Experiment

politieke keuze. “We zijn geen heldhaftig

Deborah verdiept zich al sinds haar zestiende

volkje. Nederland heeft nooit echt gevochten

in de coffeeshopsector. Ze kijkt als

voor het gedoogbeleid. Politici blijven

rechtswetenschapper en iemand die de

zoeken naar compromissen. Legalisering is

coffeeshopwereld van binnen kent met

logischer maar ook lastig omdat je aanloopt

gemengde gevoelens naar het

tegen het Enkelvoudig Verdrag. Om dat te

coffeeshopexperiment en het huidige

veranderen moet je bij de Verenigde Naties

gedoogbeleid. “Ik hoop zo dat er iets positiefs

zijn. Het aanpassen van dat verdrag gaat

uit het experiment komt, maar ik durf daar niet

ontzettend traag omdat er meer dan 200

100% op in te zetten.” Het experiment kan

landen bij aangesloten zijn, waaronder

volgens Deborah alleen slagen als

landen waarin de doodstraf staat op het bezit

bestuurders, de politie, de ondernemers en

van cannabis. Een mogelijke oplossing voor

alle andere betrokkenen er vol voor gaan. “Als

dit probleem is dat Nederland uit dat verdrag

het experiment mislukt dan zijn we weer terug

stapt en er daarna met een voorbehoud weer

bij af.” Ze is blij dat ze het experiment van een

instapt. Maar daar is politieke wil voor nodig

afstandje kan bekijken. “Maar ik had er ergens

en tot nu toe hebben onze politici niet de

coffeeshopwereld met de juridische kennis

ook wel bij willen zijn. Dan krijg je toch meer

ballen gehad om zo’n stap te maken.”

die ze op de universiteit heeft opgedaan.

mee van wat het in de praktijk betekent.”

Naast het werk in de shop, zit ze namens haar moeder in het kernbestuur van het Platform

Politiek compromis

voor Cannabisondernemingen (PCN). Met

Omdat het experiment een politiek compro-

haar juridische achtergrond ziet ze wel

mis is, sluiten de plannen en regelgeving

mogelijkheden om deze coffeeshopbond te

onvoldoende aan bij de praktijk. Deborah

ondersteunen. “Bijvoorbeeld bij de

maakt zich zorgen over allerlei regels en

begeleiding van het juridische proces

constructies die zijn opgesteld door mensen

rondom het verdwijnen van rookruimtes in

zonder praktijkervaring. Het experiment gaat

coffeeshops en de invoering van schaarse

voor haar niet ver genoeg. “Het is te kleinscha-

vergunningen. Ik heb het gevoel dat ik

lig opgezet. Hierdoor zullen de onderzoeksre-

welkom ben. Het is prettig dat er serieus naar

sultaten niet betrouwbaar zijn. De tien

me geluisterd wordt, hoewel het ook een

gemeenten vormen geen representatieve

moeilijke sector is met veel verschillende

afspiegeling van Nederland. Ook zal er een

Coffeeshop Colloseum Slaghekstraat 77B 3074 LB Rotterdam

Highlife 39


Een heerlijk en groen huwelijk Op 6 januari hebben wij, Marian Hutten en Serge de Bruijn, ons ja-woord aan elkaar gegeven. Tijdens dit groene huwelijk rook het in het hele gemeentehuis van Tilburg heerlijk naar cannabis, wat verwerkt was in ons boeket en corsages. In plaats van ringen hebben we elkaar een zilver hangertje van een wietblad gegeven, omdat deze mooie plant ons ook heeft samengebracht. We danken iedereen voor de geweldige felicitaties. Serge en Marian www.pgmcg.nl

40 Highlife


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Antwoord van de Minister op PGMCG vragen ‘Binnen het kader van de wet…’ We hebben eindelijk antwoord gekregen op onze open brief aan de Minister van Gezondheid. De brief was zoekgeraakt. Maar, met excuus van de minister, we hebben nu eindelijk antwoord. Over de antwoorden zijn we niet heel tevreden. Dus, wordt vervolgd…

‘Op 25 september 2019 heeft u een brief

aan te gaan met de burgermeester van Tilburg,

cannabis aan patiënten beschikbaar wordt

gestuurd over het mogelijk maken van het

de heer Noordanus, over de aanpak die hij

gesteld. Om dit - en ik benadruk opnieuw:

thuis telen van cannabis voor medische

heeft gekozen in zijn gemeente. Tot slot

binnen de kaders van de wet - mogelijk te

doeleinden. U verzoekt om het, in uw beleving,

reageert u inhoudelijk op een aantal van de

maken, is het Bureau voor Medicinale Cannabis

afwijzende antwoord van de minister voor MZS

antwoorden op de Kamervragen van D66

(BMC) in het leven geroepen, dat toezicht

op het zelf telen van cannabis voor medische

Kamerlid Bergkamp. De enquête waarnaar u

houdt van teelt tot en met de verkoop en dat

doeleinden te herzien.

een aantal keer verwijst heb ik helaas niet

verantwoordelijk is voor de fysieke inname van

kunnen vinden op de website van PGMCG. Ten

het product en de handel erin. Ook heeft het

BMC

aanzien van uw verzoek het volgende. Het

BMC eisen vastgelegd waaraan voldaan moet

Daarnaast gaat u onder meer in op de positie

huidige overheidsbeleid ziet erop toe dat

worden om ervoor te zorgen dat de werkzame

van Bedrocan en adviseert u om het gesprek

binnen de kaders van de wet medicinale

stoffen altijd gelijk zijn. Het BMC zorgt er zo

Highlife 41


voor, samen met de ketenpartners, dat de

ma gepubliceerd ten aanzien van de

het beleid ten aanzien van de productie en

medicinale cannabis van constante farmaceu-

effectiviteit van medicinale cannabis op

verkoop). Het aantal beschikbare soorten is

tische kwaliteit is. Dat houdt in dat medicinale

verschillende vormen van pijn en of de verhou-

een afweging van de vraag, de afzet en de

cannabis vrij moet zijn van bestrijdingsmidde-

ding van THC/CBG daarbij een rol speelt.

kosten die gepaard gaan met de productie

len, zware metalen en mogelijke ziekteverwek-

(Onderzoeks)instellingen kunnen zich hiervoor

volgens de kwaliteitseisen. Het aanbieden van

kers en steeds dezelfde inhoudsstoffen en

inschrijven. Het onderzoeksprogramma loopt

meer soorten kan hogere prijzen tot gevolg

sterkte bevat. Er is alleen sprake van medicinale

gedurende meerdere jaren. Op grond van de

hebben. Hierover moet dus een zorgvuldige

cannabis als cannabis voldoet aan deze eisen,

uitkomsten ervan zal worden gekeken welke

afweging worden gemaakt, wat kan beteke-

via de apotheek wordt verstrekt en enkel wordt

vervolgstappen mogelijk en wenselijk zijn. Ten

nen dat er (vooralsnog) geen nieuwe variëteit

gebruikt als medicijn. Voordat medicinale

aanzien van de positie van Bedrocan kan ik u

wordt aangeboden. Deze afweging wordt in

cannabis door apotheken mag worden

informeren dat wij oorspronkelijk zijn gestart

eerste plaats gemaakt door het BMC. De

afgeleverd, wordt deze door onafhankelijke

met twee telers, waarvan één teler de gevraag-

situatie dat zorgverzekeraars medicinale

laboratoria getest. Pas na goedkeuring is

de kwaliteit niet kon leveren. Daarom was er

cannabis niet vergoeden en/of er onvoldoen-

aflevering toegestaan.

sindsdien sprake van slechts één door het BMC

de variëteiten beschikbaar zouden zijn en/of

gecontracteerde teler. Zoals u weet, loopt

artsen geen aanleiding zien om medicinale

‘Schoon, veilig en legaal’

inmiddels een aanbestedingsprocedure voor

cannabis voor te schrijven kan nimmer als

Dit proces is dus ingericht om in Nederland op

twee telers.

reden aangevoerd worden om zelf - in strijd

legale wijze cannabis, bedoeld voor medische

met de wet - cannabis te gaan telen.

doeleinden beschikbaar te kunnen stellen

Kamervragen

tegen een (significant) lagere prijs dan de

Dan kom ik bij uw opmerkingen ten aanzien

gemiddelde prijs die in coffeeshops voor

van de beantwoording van Kamervragen van

cannabis wordt gevraagd. Het is belangrijk dat

mevrouw Bergkamp (D66) naar aanleiding van

via deze weg de mogelijkheid bestaat voor

de verwijdering van twee wietplanten bij een

patiënten die medicinale cannabis door hun

ouder echtpaar. De politie heeft gehandeld

arts voorgeschreven hebben gekregen, om dit

naar aanleiding van een melding bij Meld

schoon, veilig en legaal te kunnen verkrijgen.

Misdaad Anoniem. Ter plaatse heeft de politie

Hiermee wordt dus ook tegemoet gekomen

de twee cannabisplanten aangetroffen. De

aan de wens van patiënten. U zegt in uw brief

politie heeft deze planten volgens de

dat er patiënten zijn van wie de arts het

geldende richtlijnen in beslag genomen: het

(medicinale cannabis) niet mag of wil

telen van cannabis is immers verboden. Het

voorschrijven. Laat ik er heel helder in zijn dat

vorenstaande is ongeacht voor welke

elke arts (en specialist) medicinale cannabis

doeleinden cannabis geteeld wordt, uit

mag voorschrijven. Het thuis telen van

gezondheidsoverwegingen dan wel recreatief.

cannabis (voor medische doeleinden) valt niet

Toetsing aan proportionaliteit en barmhartig-

Amendement

onder het beleid zoals hierboven beschreven;

heid is niet aan de orde wat betreft het in

Het amendement dat destijds is ingediend

het is volgens wet- en regelgeving verboden

beslag nemen van de planten. Proportionali-

door mevrouw van Tongeren, is aangenomen

om zelf cannabisplanten te telen en te bezitten

teit speelt uiteraard wel een rol in de afweging

bij het initiatiefwetsvoorstel van D66 Kamerlid

en naleving van de kwaliteitseisen is niet

van het openbaar ministerie om personen die

Bergkamp over de gesloten coffeeshopketen.

mogelijk in een huiselijke omgeving. Een ander

thuis telen al dan niet strafrechtelijk te

Het maakt nu dus onderdeel uit van dat

antwoord kan ik u helaas niet geven.

vervolgen.

wetsvoorstel. D66 heeft besloten de behande-

Standpunt niet gewijzigd

Bedrocan

aan te houden in afwachting van de uitwerking

U doet de suggestie om het gesprek aan te

Er is één route om legaal medicinale cannabis

van het regeerakkoord. Daarnaast voor de

gaan met de burgermeester van Tilburg. Het

te verkrijgen, namelijk via de apotheek. Dit is

duidelijkheid, dit amendement heeft niets te

ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in het

mogelijk omdat deze medicinale cannabis

maken met medicinale cannabis en is dan ook

verleden gesproken met de burgermeester

voldoet aan de vereisten die zijn gesteld aan

niet iets waar het BMC mee te maken heeft. Ik

van Tilburg. Deze gesprekken hebben er niet

het hele proces van teelt tot en met verkoop en

heb hierboven toegelicht waaraan medicinale

toe geleid dat het standpunt ten aanzien van

omdat deze medicinale cannabis voldoet aan

cannabis moet voldoen (kwalitatief en

het thuis telen van cannabis (voor medische

hoge kwaliteitseisen die zorgen voor een

juridisch). Ik heb u diverse aspecten van het

doeleinden) is gewijzigd. Aangezien vergoe-

constante en farmaceutische kwaliteit en die

overheidsbeleid ten aanzien van medicinale

ding door zorgverzekeraars niet plaatsvindt

controle door de apotheker op eventuele

cannabis verder toegelicht in deze brief.

vanwege onvoldoende wetenschappelijk

contra-indicaties mogelijk maakt. Hiermee

Daaruit blijkt dat medicinale cannabis alleen

bewijs voor de effectiviteit van medicinale

wordt dus niet bepaald dat medicinale

die cannabis is, die door Bedrocan geteeld

cannabis volgens het Zorginstituut Nederland,

cannabis voor individuele patiënten effectie-

wordt onder zeer strikte condities. Daarom kan

is het voor het ministerie van VWS een

ver zou zijn dan thuis geteelde cannabis of

er geen sprake zijn van medicinale cannabis als

belangrijk streven om verder onderzoek te

cannabis uit de coffeeshop. Bedrocan levert

de cannabis verkregen is bij de coffeeshop of

stimuleren. ZonMW heeft daarom in opdracht

vijf variëteiten. Deze zijn zeer zorgvuldig

uit thuisteelt.

van VWS recentelijk een onderzoeksprogram-

gekozen en geproduceerd (zie mijn uitleg over

ling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer

42 Highlife


r t! ko en nn Bi

ONTDEK ONZE NIEUWE

ZADEN!

PREMIUM AMERIKAANSE SOORTEN Gefeminiseerd en autoflowering

KLASSIEKE SOORTEN

Gefeminiseerd, autoflowering en CBD-rijk

REGULIERE STRAINS

Introductie van een nieuwe familie

RoyalQueenSeedsRQS

RQSeeds

RoyalQueenSeedsRQS

www.RoyalQueenSeeds.com


C

Michael J. Fox staat achter mediwiet De Michael J. Fox Foundation (MJFF) steunt een aantal wetsvoorstellen in de VS die het makkelijker moeten maken om mediwiet beschikbaar te stellen aan veteranen. Verder zullen de voorstellen betere onderzoeksmogelijkheden voor de werking van medicinale cannabis mogelijk maken. De MJFF is ooit door de acteur opgericht om meer onderzoek naar Parkinson’s disease te doen, een ziekte waar de acteur zelf aan lijdtt. Ted Thomson van de MJFF: “We moeten er alles aan doen om obstakels uit de weg te ruimen die een succesvol onderzoek naar de mogelijkheden van medicinale marihuana in de weg staan. Cannabis kan veel betekenen voor patiënten, misschien ook bij hen die aan Parkinson’s lijden.”

HIGH LOW &

Snoop Dogg steunt Israëlische kweekkast Snoop Dogg is tegenwoordig een merk op zich, want de man is All Over The World. Dat geeft niet, want hij steunt alleen bedrijven die echt goed bezig zijn en dat is altijd prima. Zijn laatste partnership is met Seedo, een bedrijf uit Israël. Seedo maakt hele gave mini-kweekkasten, check hun website (www. seedo. com.) Logisch dus dat Snoop dit wel zag zitten. Vooral omdat hij nu een aantal van die kweekkwasten gratis kan gaan verspreiden bij inwoners in Long Beach, waar hij vandaan komt. Een win-win-situatie, zoals we wel vaker zien bij dit soort combi’s. Snoop Dogg: “Promoting a healthier lifestyle by providing my friends and communities with products that allow for growth in unused urban spaces is something I’m all the way down with.”

C

CURE C

Bella Thorn vindt haar passie voor cannabis in Forbidden Flowers Ze is pas 22, maar is nu al actrice, muzikant, schrijfster en nog veel meer. Bella Thorn is een multi-talent. Recent kwam daar nog wat bij, want nu is ze deels eigenaar van Glass House Group, waarmee ze Forbidden Flowers introduceert. Maar ze is erg ambitieus. Er gaat ook een CBD-lijn komen. Zelf zegt ze over haar eigen cannabismerk: “Ik rook al heel lang wiet. Het hielp me tegen depressie en andere problemen die ik had, zoals eetproblemen. CBD-olie en buitenwiet hielpen me.” Over haar eigen wiet: “We go out of our way to be completely organic and we care about the flower which I think is a different step to take. We rather take our time rather than rushing it. If we sell out, then we have nothing to sell. We don’t just want to sell flower that’s not as good. We rather wait until our next batch is ready to be picked.”

44 Highlife


H

DaBaby gepakt na minieme hoeveelheid wiet:

“They treat us like animals” Rapper DaBaby is er helemaal klaar mee. Hij werd voor de zoveelste keer aangehouden in Charlotte, North Carolina, en kreeg net als vorige keren een boete wegens het bezit van een kleine hoeveelheid wiet. DaBaby: “Het is puur pesten. Elke keer als ik hier kom is het raak. They treat us like animals.” Hij vervolgt: “Elke keer als ik hier kom word ik gevolgd en aangehouden door de politie. Dan gaan ze alles weer helemaal doorzoeken en dan vinden ze altijd weer ergens een grammetje wiet of zo.” De laatste keer dat hij werd gearresteerd was tijdens een onderzoek van zijn auto tijdens een optreden. De lokale politie gaat nu een intern onderzoek doen of een en ander wel terecht was.

Lil Wayne: the best High of your LIFE

H

Jaja, het was natuurlijk een kwestie van tijd, maar het is zover. Lil Wayne heeft nu ook zijn eigen wietbedrijf. Met een Instagram-post maakte de rapper het bekend. GKUA Ultra Premium wil alle harten gaan veroveren. Lil Wayne: “IT’S THAT GKUA Ultra Premium gives you the best high of your life.” Vanaf nu heeft elke pre-rolled joit of vape cartridge het officiële stempel van Lil Wayne’s goedkeuring: “Lil Wayne, artistic giant and connoisseur of cannabis, has created the ultimate cannabis brand, GKUA Ultra Premium. Produced from the finest cannabis, GKUA Ultra Premium products are Lil Wayne tasted and approved. Lil Wayne provides inspiration to millions of people and now, he is delivering it in one more form, the best high of your life. Whether you’re a budding connoisseur or new to the scene, you’re invited to the party.” Via de website (www.gkua. com) vind je meer info. Bijvoorbeeld over exclusieve feesten of aanbiedingen.

C

Miss Canada steelt de show tijdens Miss Universe Het was een flinke sensatie tijdens de laatste Miss Universe verkiezing in december 2019. Miss Canada zorgde voor een shock toen ze in een totale cannabis outfit te bewonderen was. Alyssa Boston vertelde daarbij: “Ik hoor bij Canada en ik ben voor medicinale cannabis. Eindelijk is het verbod uit 1920 verleden tijd. Het zal tijd worden. If you’ve got the need, you can grab legal weed with Canada.” Ayssa Boston komt uit Tecumseh, Ontario. Ze werd eerder tot Miss Supranational Cannada 2018 benoemd. Wat ons betreft een totraal toffe miss met haar steun voor de Canadese wiet.

Highlife 45


Tekst: Arjan van Sorge Foto’s: Arjan van Sorge, Catherina Vergeer

JAN MODAAL

“IK DOE HET GOED OP DE CBD-COMPONENT” Jan Modaal is een van de bekendste Nederlanders, maar niemand weet wie het is. Deze Jan Modaal echter is een artiest uit Amsterdam die alleen in kleine kring wat stof doet opwaaien. Maar hij komt eraan! Janus (25) kent Highlife wel, nog uit Utrecht

ik drie trekjes van zo’n verdamper neem, dan

De Bietsers doe ik alleen maar teksten. Dat zijn

toen hij daar studeerde en af en toe na het

vlieg ik. Dat is alleen af en toe leuk.“

overwegend de teksten die ik ook voor Jan

college naar coffeeshop Het Grasje ging. “Dat

Modaal gebruik, dus daar zit een synergie

heeft een heel leuke buurthuisvibe. Je mag nu

Synergie

tussen. Leuk om te doen, want ik was klaar met

natuurlijk geen tabak meer roken vanwege de

Behalve met zijn gitaar en als dichter treedt

de hele tijd in m’n eentje optreden. ik dacht, ik

nieuwe regels, en met tabak rollen is wel de

Jan Modaal ook op met Jantje & De Bietsers,

moet een paar vrienden vragen of ze mee

Hollandse wijze natuurlijk, zoals ik gewend ben

en met Rustag, een theaterproject met

willen doen.”

een jointje te draaien. Dus als ik daar zit rook ik

Tijdelijke Toon en Maringo Bérénos. “En sinds

puur, alleen ben je dan meteen helemaal aan

een half jaar zit ik in een andere band, Yodel

Kruisbestuiving

het andere einde van de wereld – en dat wil ik

Queen, met harde, leuke punkliedjes op

“Het is nu nog een Januskop, het academische

niet altijd. Als je nog iets moet lezen of zo... Als

drums, bas en gitaar - ik speel bas. Bij Jantje &

van taalwetenschap aan de ene kant, en

46 Highlife


muziek, theater en al die andere leuke dingen

Heel grappig

te experimenteren dus toen ben ik beats gaan

aan de andere kant. Ik hoop dat er op een

Ook met blowen was Janus een beetje een

maken en keyboards gaan opnemen.”

gegeven moment iets meer kruisbestuiving

laatbloeier. “Ik was 17, we waren uit maar er was

gaat ontstaan, die kant ga ik wel op nu ik de

niet zoveel aan, iemand had zo’n

Ongefilterd

richting van tekstmining in ben geslagen. Ik

voorgedraaide joint bij zich en vroeg: zullen

“Muziek maken was een uit de hand gelopen

zou het leuk vinden om bijvoorbeeld een

we dit eens gaan doen? Ik rookte toen al wel

hobby maar vanaf dat moment ben ik er

kunstmatige intelligentie een heel album te

sigaretten, maar werd heel misselijk en vond

helemaal voor gegaan. Dat zet je dan op

laten maken, maar ik weet niet of zoiets dan

alles tegelijkertijd heel grappig, zeker mezelf.

internet, maar het hoeft vervolgens niet per se

een Jan Modaal album wordt.”

Maar dat vond ik sowieso wel, ook al had ik niet

op cd uitgebracht te worden, het zijn meer

geblowd, alleen ging ik nu heel hard om mijn

demo’s. Maar dan lekker veel, lang en

Kutdorp

eigen grapjes lachen. Om niks, om whatever.

ongefilterd. Dus het voelt niet of ik al drie

Hoe het allemaal begon? Janus deed een

En nog steeds vind ik blowen heel leuk.”

albums heb gemaakt, maar alsof ik net

studie en zat daar intern, dus toen hij stopte had ik ook meteen geen huis meer. “Ik moest terug naar het dorp waar mijn ouders wonen, er was niks te vinden in Amsterdam. Ineens had ik weinig te doen, maakte een liedje over dat kutdorp en dacht oh, dat kan ik ook gaan doen. Dus ik ben nog maar een liedje gaan maken, vervolgens had ik een paar liedjes en toen was het eigenlijk wel leuk om dat aan mensen te laten horen. Zo is dat langzaam ontstaan. Het was niet om aan te horen in het begin, maar mensen vonden mijn teksten leuk

begonnen ben.”

Je hoort me blowen op het nummer Disneyland Amsterdam. Ik was een hele dikke aan het roken terwijl ik dat liedje op zat te nemen, en die aanstekergeluidjes en zo zijn er gewoon ingelaten.

en luisterden naar die liedjes.”

Leuk, lekker “Wat blowen betreft heb ik het voor mezelf nog niet zo lang geleden helder gekregen dat het goed zit met die CBD-joints. Ik had al wel een vermoeden, maar het is lastig om daar op te selecteren.

In veel shops is het niet heel duidelijk, het is echt

Psychoactief

niet zo dat elke shop een lijstje heeft met dit is

“Een tijdje voor dat gebeurd was, had ik twee

het, en dit zit erin qua THC of qua dat. Op

ruggenwervels gebroken, vanwege mijn

sommige plekken gelukkig wel maar vaak is het

talent om mezelf in benarde posities te

gewoon: wat klinkt er leuk, wat ruikt er lekker.”

brengen. Alles deed pijn en dat is nog steeds af en toe zo, dus ik doe het vooral goed op de

Zak leeg

CBD-component, daar word ik lekker rustig

“Zo ben ik ook heel lang bezig geweest, het was

van. Dat hele psychoactieve gebeuren, daar zit

altijd een beetje White Widow of Santa Maria,

ik niet echt op te wachten, dat heb ik al wel

chille indica’s, en dat vind ik nog steeds lekker. Je

gezien. Dat is ook weleens leuk, op

hebt de laatste tijd wel meer echte CBD-wietjes,

vrijdagavond, maar niet op dinsdagmiddag

maar je moet goed zoeken. Vaak hebben ze het

als je thuiskomt.”

ergens en dan een maand of twee later is de zak waarschijnlijk leeg, en dan moet ik op een

Wegblowen

andere plek gaan zoeken. Dus het wisselt in

“Je hoeft niet elke keer de hele space te

hoeverre het haalbaar is om dat te roken.”

verkennen, het is wel leuk, maar misschien kom je een keertje wel niet meer terug. Je kan je hele persoonlijkheid wegblowen, dat zie je soms in een coffeeshop, dat moet iedereen voor zichzelf weten maar ik wil dat niet. Die mensen zullen daar ook niet altijd bewust voor gekozen hebben, maar dat kan ik niet beoordelen; zeker als je iemand niet kent, dan kan je daar niets over zeggen.”

Experimenteren

Het was altijd een beetje White Widow of Santa Maria, chille indica’s, en dat vind ik nog steeds lekker.

“Je hoort me blowen op het nummer Disneyland Amsterdam. Ik was een hele dikke

Chill

aan het roken terwijl ik dat liedje op zat te

“Ik had een keer vijf gram van die shit gekocht

nemen, en die aanstekergeluidjes en zo zijn er

omdat ik wist dat het lekker was, en daarna

gewoon ingelaten. Alleen een gitaar gebruiken

nam ik weer wat White Widow, en merkte dat ik

is tof, maar het is ook leuk om met meer dingen

daar emotioneel van veranderde. Zoals het nu

Highlife 47


is ben ik best tevreden, als ik soms overdag wil blowen dan is CBD heel chill omdat ik daar relaxed van word, maar ook nog kan nadenken, en een beetje helder blijf.”

Sodemieter op “Blowen bij een optreden? Ik doe dat altijd een beetje stiekem. Het is altijd een kwestie van hoeveelheid, van zelfbeheersing. Het is namelijk ook niet leuk als je knetterstoned bent en je kijkt op en je ziet al die mensen en je denkt joh wat doen jullie hier, sodemieter op, ik kom hier voor mijn rust. Dat wil je helemaal niet! Dus zoiets doe je misschien een keertje, en dan komt het besef.”

Janus (25) kent Highlife wel, nog uit Utrecht toen hij daar studeerde en af en toe na het college naar coffeeshop Het Grasje ging. Loeistrak “Dat is toch vaak in de hiphop, die gasten komen naar Amsterdam, halen een gigazak Amnesia, roken alles op, en gaan daarna op het podium staan. Als je ziet hoe ze dan uit hun ogen kijken... Maar ze kunnen het nog steeds, dus ik heb wel respect voor ze. Dat je er bijna geel van ziet en dat je het dan nog steeds loeistrak op die mic eruit krijgt, net zoals Zwangere Guy.”

Respect “Maar voor mezelf vind ik dat niet leuk. Ik merk dat ik niet weet wat het doet met de mensen die luisteren, ik zou die connectie dan teveel verliezen. En als je met mensen samenspeelt is het ook een stukje respect naar elkaar toe. Het is fijn dat je nog uit je ogen kan kijken, dus ik zit ergens in het midden van dat spectrum - maar dat kan ik wel vinden.” Rustag doet een theatertour in februari en maart, Jantje & De Bietsers brengt in het voorjaar een EP uit. doe-het-z.bandcamp.com

48 Highlife


info@profs.works

www.profs.works

Traditional Dutch Recipe

FOLLOW THE BIGGEST LEADER

@ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETS NEDERLAND

@ SOFTSECRETS_NL WWW.SOFTSECRETS.COM

Highlife 49


Column Wil Oomen

Beslaglegging door belastingdienst en justitie te eenvoudig? Robert Giebels heeft in de Volkskrant een reportage geweid aan de mogelijkheid van justitie om samen te werken met de belastingdienst om criminelen hard aan te pakken door hun vermogen af te pakken. Er wordt in het artikel nadruk gelegd op het feit dat dit op eenvoudige wijze mogelijk is zonder bevel van een rechterlijke instantie.

Deze reportage houdt echter geen rekening met het feit dat veel criminelen nog niet veroordeeld zijn en dus ook onschuldig kunnen zijn. In het strafrecht is het vervolgen wegens belastingfraude veel moeilijker dan in het belastingrecht. Het in beslag nemen kan bovendien ernstige (psychische) gevolgen hebben voor de betreffende persoon en daarom zou dit besluit niet te makkelijk genomen mogen worden. De vraag is dan ook of het wenselijk is dat in beslaglegging plaats kan vinden zonder rechterlijke instantie. Vermoeden Justitie vindt iemand waarbij sprake is van een vermoeden al een crimineel. Meestal is

komt in de zaak. De belastingdienst heeft na

dan het standpunt van de FIOD/justitie: laat

er dan nog niemand veroordeeld.

het beslag alle tijd van de wereld.

de belastingdienst het maar doen, het

De rechtenvan een coffeeshophouderkunnen metvoeten worden getreden.

Bewijsrecht

het strafrecht, er kan door de belastingdienst

Om criminelen het leven zuur te maken klinkt

na het opleggen van een aanslag beslag

het als een goed voorstel om snel beslag te

worden gelegd en met een simpele

leggen. Maar zo simpel is het vaak niet: niet

handeling wordt de vergunning ingetrokken,

Indien beslag gelegd wordt op iemands

iedere verdachte is een crimineel en

zonder dat er een rechter aan te pas is

vermogen en alles wordt afgepakt dan heeft

daardoor kunnen onschuldigen of minder-

gekomen.

diegene zelfs niet meer de mogelijkheid

schuldigen de dupe worden. Verdachten

juridische bijstand in te schakelen. Alles om

worden volgens het ‘onschuldpresumptie’

Onschuldveronderstelling

hem heen wordt lamgelegd en afgenomen.

onschuldig verondersteld, tot dat het

In het strafrecht bestaat de onschuldveron-

Banken verbreken elk contact met deze

tegendeel wordt bewezen.

derstelling, in het bestuursrecht ligt dit

bewijsrecht is dan veel eenvoudiger dan in

persoon. Hij kan dus niets meer betalen. Mensen gaan hier psychisch aan onderdoor, mede omdat het beslag en de afwikkeling van

moeilijker. Ook zonder dat hard bewijs

Justitie en de belastingdienst nemen vaak onjuiste standpunten in.

de aanslagen lang duurt. Uit ervaring blijkt dat

aanwezig is worden deze invorderingsmaatregelen getroffen en het gehele vermogen afgepakt. In deze reportage wordt geen

personen in dit soort situaties zelfmoordpo-

De FIOD/justitie en de belastingdienst

aandacht besteed aan de situatie dat justitie

gingen hebben ondernomen, mede omdat

vergaderen wekelijks om te bekijken hoe

en de belastingdienst het niet altijd bij het

het jaren kan duren voordat duidelijkheid

zaken afgehandeld kunnen worden. Vaak is

rechte eind hebben, terwijl dat vaak het

50 Highlife


geval is. Indien de jurisprudentie er op wordt

ingrijpende maatregelen zonder juridische

lijke goedkeuring en een deugdelijke

nageslagen dan verliest de belastingdienst,

bescherming kan leiden tot rechteloosheid,

rechtszekerheid.

maar ook justitie, een aanzienlijk deel van de

zeker indien in aanmerking wordt genomen

procedures bij rechtelijke instanties. Reden

dat de belastingdienst, maar ook justitie,

Dit geldt zeker als deze mogelijke verdachte

genoeg om voorzichtig te zijn met vergaan-

regelmatig dwaalt, een tunnelvisie erop na

een coffeeshophouder is omdat een

de invorderingsmaatregelen.

houdt en onjuiste standpunten inneemt en

coffeeshop al met 3-0 achterstaat door het

aannames hanteert. Rechtszekerheid is een

gedoogbeleid en de illegaliteit van de

Beslaglegging

groot goed dat niet enkel op grond van de

achterdeur.

Beslaglegging kan nu gebeuren zonder

overtuiging dat criminelen hard moeten

rechterlijke toestemming slechts omdat een

worden aangepakt terzijde mag worden

Weten is één, bewijzen is twee. Overheidsin-

ambtenaar de mening is toegedaan dat te

geschoven. Ik pleit dan ook om naast een

stellingen zijn niet eenvoudig te overtuigen.

weinig belasting is betaald, bijvoorbeeld

intensieve samenwerking tussen justitie en

omdat hij denkt dat sprake is van een

de belastingdienst voor aanscherping van de

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

strafbaar feit of inkomsten die niet zijn

rechtszekerheid. Daarnaast moet het

Mr. Wil Oomen

aangegeven. Het niet opgeven van belas-

inbeslaggenomen geld gebruikt kunnen

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

tinginkomsten is een strafbaar feit, zodat hier

worden voor eerste levensbehoefte en

OAK - Oomen Administratiekantoor

snel aan is voldaan.

rechterlijke ondersteuning van deze persoon,

Ing. Ruud Oomen

in plaats van ambtenaren het gevoel te

www.oomenadministratiekantoor.nl

Rechteloosheid

geven dat ze in het wilde westen leven en à la

Het komt uiteraard ook voor dat vermogen

methode-Al Capone de maatschappij van

terecht wordt afgepakt, maar dit soort

crimineel geld te voorzien, zonder rechter-

Overheid wil oprollen, afpakken en voorkomen De mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken zijn de afgelopen tijd al versterkt. Toch worden nieuwe instrumenten uitgewerkt om de financiële handel en wandel van misdadigers beter in beeld te krijgen. De anti-ondermijningsgelden uit het

over zijn vermogen beperkt. Een toezichthouder

worden de contouren van deze twee

regeerakkoord - 100 miljoen euro in het fonds en

ziet er dan op toe dat een ontnemingsvordering

maatregelen verder uitgewerkt en de kosten

10 miljoen euro structureel – zijn al verdeeld en er

wordt voldaan. Ook moet de veroordeelde eerst

ervan in kaart gebracht.Verder zal het afpakken

wordt gewerkt aan een nieuw pakket wetgeving.

toestemming vragen aan de toezichthouder

van crimineel vermogen dat is weggestopt in

Aanvullend hierop heeft het kabinet eind 2019

voor rechtshandelingen over zijn vermogen. Dit

een andere EU-lidstaat worden vereenvoudigd.

de aanpak met 110 miljoen euro extra versterkt

is vergelijkbaar met de aanstelling van een

In het voorjaar van 2020 zal er een uitgewerkt

voor een breed landelijk offensief tegen

bewindvoerder bij de verlening van een

plan liggen dat bestaat uit een combinatie van

ondermijnende criminaliteit. Ook investeert het

surseance van betaling als een bedrijf in

repressieve en preventie maatregelen: oprollen,

kabinet 30 miljoen euro in regionale en landelijke

financieel zwaar weer is beland. De komende tijd

afpakken en voorkomen.

projecten voor het afpakken van crimineel vermogen. De focus van de regionale en landelijke partners ligt op de illegale drugsindustrie en criminele geldstromen.

Strafrechtelijke curatele Om de financiële handel en wandel van criminelen nog beter in beeld te krijgen, wil minister Grapperhaus dat gedurende langere tijd toezicht kan worden gehouden op het vermogen van veroordeelden. Ook wil hij een wettelijke regeling voorbereiden voor strafrechtelijke curatele. Daarmee wordt het mogelijk dat de rechter bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel de beschikkingsbevoegdheid van de veroordeelde

Highlife 51


COFFEESHOP RELAX

de gezelligste coffeeshop van Amsterdam JE WEET WAT JE ROOKT Topkwaliteit en gegarandeerd schone wiet 2019 was een jaar waar ze bij coffeeshop Relax met plezier naar terugkijken. Er kwam een nieuw interieur en Relax deed voor het eerst mee aan verschillende (internationale) cannabiscompetities, waarbij ‘Team Relax’ gerenommeerde prijzen won. Bovendien werd hun prijswinnende kwaliteit wiet en hasj en de unieke QR-code door steeds meer klanten gewaardeerd. Coffeeshop Relax wil met haar vertrouwde inzet en service van alle medewerkers van 2020 net zo’n succesjaar te maken.

Wil je naar een gezellige coffeeshop in

de QR code en je komt meteen op de website

Highlife Cup,

Amsterdam met topkwaliteit wiet en hasj?

van het onafhankelijke en gerenommeerde

1e prijs (S5 Haze)

Dan moet je bij Coffeeshop Relax zijn; met een

testlab Cannabytics uit, waar je de volledige

Amper een maand later won Coffeeshop

unieke service kun je via een QR-code meteen

testrapportage op een overzichtelijke en

Relax opnieuw een eerste prijs, dit maal bij de

checken wat de samenstelling van je wiet en

toegankelijke wijze kunt bekijken. Zo kan

Highlife Cup. Met de S5 werden ze eerste in

hasj is. Met deze state-of-the-art service zien

Coffeeshop Relax de beste kwaliteit

de categorie Haze (op hydro). Hun S5 was

fijnproevers niet alleen het THC- en CBD

rookwaar ook echt garanderen!

zelfs zo goed, dat deze in de totale score nog

gehalte, maar check je ook welke terpenen er

heel dicht bij de algehele winnaar kwam.

in zitten. Verder is je rookwaar in het testlab

Prijswinnende kwaliteit

Daaruit blijkt wel, dat prijswinnende kwaliteit

gecontroleerd op pesticiden en schimmels.

Coffeeshop Relax garandeert niet alleen

écht gegarandeerd is.

Hierdoor ben je gegarandeerd van schone

rookwaar die vrij is van pesticiden en schim-

wiet en hasj. Je weet wat je rookt. Coffeeshop

mels, maar ze biedt ook de beste kwaliteit. Dat

Clouds in the City,

Relax is een van de weinige coffeeshops die

blijkt wel uit het grote aantal prijzen dat het

3e prijs (beste coffeeshop)

deze uitgebreide testresultaten biedt.

Relax-team in 2019 binnen wist te halen. We

In december was het weer raak. Bij de

zetten ze hier nog even op een rijtje.

Clouds in the City competitie won Coffee-

Hoe werkt de QR-code?

shop Relax een derde prijs in de categorie

Hoe werkt de QR-code? Op een uitgebreide

Jack Herer Cup Amsterdam,

informatiemap in de shop zie je dat alle

1e prijs (Silver Haze)

soorten een QR code hebben. Daarmee kan

In mei won Coffeeshop Relax de eerste prijs

Jack Herer Cup Jamaica,

je de ingrediënten en testuitslagen eenvou-

voor hun Silver Haze bij de eerste Jack Herer

2e prijs (Temple Balls hasj)

dig bekijken. Het is simpel; maak een foto van

Cup in Amsterdam in de categorie Sativa.

Bij de Internationale Jack Herer Cup Jamaica in

52 Highlife

Beste Coffeeshop.


december was het de hasj van Coffeeshop

tevredenheid door: ‘Vriendelijk personeel,

achter de Rijnstraat aan de rand van de

Relax die in de prijzen viel. Met hun Temple Balls

niet te ver van Centraal Station, uitstekend

populaire buurt De Pijp.

haalden ze de tweede prijs op. Een geweldig

aanbod, mijn favoriet. En het is geweldig dat

resultaat, want het gaat hier om een internatio-

je via de QR-code zelf kunt checken welke

nale competitie met veel deelnemers.

wiet of hasj het beste bij je stemming past. I Love Coffeeshop Relax.’

‘I Love Coffeeshop Relax’ Het team van Relax staat altijd paraat om met

Twee vestigingen

veel inzet en service hun klanten een zo fijn

Alle redenen dus om zelf eens een kijkje te

mogelijke tijd te geven. Dat wordt gewaar-

nemen. Coffeeshop Relax Centrum vind je

deerd, want bezoekers zijn erg tevreden met

op loopafstand van het Centraal Station. Via

het aanbod en de service. Webgigant Google

de gezellige Haarlemmerstraat en Haarlem-

geeft het bedrijf op basis van 213 reviews een

merdijk (meermaals tot beste winkelstraat

4.6. Als je nagaat dat het maximum 5.0 is,

van Nederland gekozen) ben je binnen de

betekent dit dat het bedrijf een rapportcijfer

kortste keren bij de Binnen Oranjestraat 9,

van 9.2 krijgt. Daarmee slaag je Cum Laude.

een kleine zijstraat in de Jordaan. Coffeeshop

De (internationale) klantenkring is zeer te

Relax Zuid vind je op de hoek van de

spreken over het aanbod. In alle talen klinkt

Vechtstraat en de Borssenburgstraat, vlak

2020: nog meer prijzen In 2020 gaat coffeeshop Relax gewoon door met het winnen van prijzen. Maar liefst vier (!) gouden plekken werden binnengehaald bij de competitie van Dutch Flowers Magazine: Best rosin of the decade – Amnesia. Best traditional haze – Super Silver Haze. Best designer product of the decade – Moonrocks. Best smoke on the water, best designer product – Moonrocks. Zilver werd er gehaald bij Best smoke on the water, designer product – Relax Ball. Brons: Best rosin of the decade – Platinum Sherbet Hash.

Coffeeshop Relax Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Tel: 020 – 3311 828 Dagelijks open: 09.00 – 01.00 uur

Coffeeshop Relax Zuid Vechtstraat 9 1078 RE Amsterdam Tel: 020 – 7742 606 Dagelijks open: 08.00 – 01.00 uur

Highlife 53


Verplichte preventie-opleiding voor personeel bij wietexperiment

Goed verkoperschap in de coffeeshop Dit jaar start de eerste fase van het wietexperiment. De tien deelnemende gemeenten zijn bekend. Eind van dit voorjaar worden er zes tot tien vergunningen verleend aan teeltbedrijven die in 2021 de gecontroleerde cannabisproducten gaan leveren aan de ruim zeventig deelnemende coffeeshops. Om normalisering van

Enthousiast

informatie te geven over cannabisgebruik

cannabisconsumptie tegen te gaan heeft

Naast de verplichte onderdelen over

en de risico’s hiervan. Er moet een veilige

minister Bruins hoog ingezet op preventie

verslaving en gezondheid bevat de

en prettige sfeer gecreëerd worden en

en voorlichting omtrent cannabisgebruik.

training Goed Verkoperschap van SVCK

personeel moet weten wat te doen bij

Naast nieuwe regelgeving over verpakking

nog 4 actuele onderdelen die betrekking

calamiteiten.

en voorlichtingsmateriaal zijn alle

hebben op het werken in een coffeeshop.

deelnemende coffeeshops verplicht hun

De vakbekwaamheidstrainingen van SVCK

SVCK verzorgt sinds 2014 trainingen die

personeel een cursus te laten volgen.

worden door ondernemers en gemeenten

gericht zijn op de toekomst en werkelijk

Tijdens deze cursus moeten medewerkers

enthousiast ontvangen en krijgen over het

bijdragen aan de professionalisering van de

leren hoe zij goede informatie verstrekken

algemeen een hoge waardering bij de

cannabissector. De eerstvolgende training

over de risico’s van cannabis en weten hoe

deelnemers. Naast open cursusdagen

Goed Verkoperschap staat gepland voor

probleemgebruik te herkennen. In de

verzorgt SVCK ook groepstrainingen,

donderdag 27 februari 2020 te Utrecht.

totstandkoming van de experiment-wet is

inn-house cursussen en coaching op

Inschrijven kan via de website. SVCK geeft

de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis

maat. Steeds meer gemeenten stellen

groepskortingen en korting voor leden van

Keten vermeld als aanbieder voor het

deskundigheidsbevordering van

bonden zoals de PCN of BCD.

verzorgen van dergelijke cursussen. SVCK

personeel van coffeeshops sowieso

werkt met Trimbos-gecertificeerde

verplicht bij verlening van een

docenten op de preventie-onderdelen die

gedoogvergunning. In een professionele

door de minister worden verplicht.

coffeeshop horen medewerkers goede

Concentratie tijdens de les cannabinoïden

54 Highlife

Voor meer informatie: www.svck.nl


Door: Karel Michiels

Greetings in the name of His Imperial Majesty, Jah! Rastafari!

POSITIVE VIBRATIONS In 2020 wordt Bob Marley 75 jaar. In de tegenwoordige tijd, want zijn muziek leeft voort. Onze Highlife-medewerker Karel Michiels (a.k.a. Jah Shakespear) schreef daarom het boek Bob Marley, 25 songs, 25 verhalen, waarin hij op ontroerende wijze over Marley’s mooiste klassiekers schrijft.

en dub, import en Engelse releases, ‘echte’ reggae from yard en de UK. Geloof het of niet, maar het heeft jaren geduurd voor ik een serieuze Bob Marley-collectie in huis had. En zoals de meeste pseudo-puristen wees ik consequent naar de Studio One- en Lee Perry-opnames als de muzikale hoogtepunten uit Bobs carrière, alsof hij bij Island alleen maar commerciële cross-over zou gemaakt hebben.

Eregalerij der allergrootsten Ik weet intussen wel beter. Hoe ouder ik Karel Michiels heeft Bob Marley & The

Een paar jaar geleden bezorgde iemand

word, hoe dieper Bob Marley mij raakt en

Wailers live gezien en interviews gedaan

mij een opname van het concert van Bob

hoe meer ik zijn werk waardeer. Hij heeft

met zowat al zijn zonen. In Jamaica bezocht

Marley in Vorst Nationaal op 22 juni 1980.

reggae verheven tot classic rock, tot het

hij de plekken waar Marley gewoond en

Het was mijn eerste concert in de

niveau van The Beatles, de Rolling Stones,

gewerkt heeft. In zijn bibliotheek staan alle

grootste concertzaal van België. Eerder

Led Zeppelin, Queen, of aan de donkere

relevante boeken die ooit over Bob Marley

had ik Steel Pulse gezien in de Roma

kant van het spectrum James Brown, Sly &

verschenen zijn. Geen daarvan werd

(Antwerpen) en Capital Letters in de AB.

The Family Stone en Marvin Gaye. Hij is tot

oorspronkelijk in het Nederlands

En nu meteen de koning van de reggae,

nader order de enige Jamaicaanse artiest

geschreven. Dit is het eerste boek over de

de superster van de muziek die mijn hart

die een plaats heeft verworven in die

koning van de reggae in ons taalgebied.

had gestolen. Dit is hoofdstuk 18 uit het

eregalerij der allergrootsten, met alle

Karel Michiels verweeft 25 essentiële songs

prachtige boek Bob Marley, 25 songs, 25

respect voor Burning Spear, Peter Tosh,

van Marley met zijn persoonlijke ervaringen

verhalen van Karel Michiels

The Skatalites en andere roemruchte

in de wereld van reggae en rastafari, coole

landgenoten. Dertig jaar na zijn dood (11

weetjes, muziektips en goed gefundeerde

Ik had op dat moment nog maar één (vinyl)

mei 1981) is Bob Marley nog altijd een van

muzikale en biografische background. In

plaat van Bob Marley & The Wailers,

de bestverkopende artiesten ter wereld,

dit artikel lezen jullie een van de 25

‘Exodus’, naast een vijftigtal LP’s en een

een legende die nog dagelijks mensen

hoofdstukken.

stuk of dertig maxi’s vol authentieke roots

beroert en inspireert.

Highlife 55


Spliff Aan de ingang van de zaal bood iemand mij 5000 frank voor mijn ticket. 125 euro: daar kon je toen minstens tien Jamaicaanse importplaten van kopen. Maar ik twijfelde geen moment. Ik wilde Bob Marley zien. Ik drumde met mijn neef naar binnen. ‘Zou je alsjeblieft niet tegen mijn ouders willen zeggen dat ik sigaretten rook?’ vroeg ik hem met nadruk (19 jaar, en ze wisten thuis nog niet dat ik rookte, zelfs geen gewone sigaretten). Mijn eerste spliff had ik pas geconsumeerd na het concert van Capital Letters. ‘Als jij niet tegen mijn ouders zegt dat ik jointen rook!’ kaatste mijn neef de bal terug, en hij verdween in de massa, naar voor. Ik bleef staan ter hoogte van de mengtafel, ook al omdat het middenplein helemaal was volgelopen. Er bleef amper plaats om te bewegen.

Uprising Dan verschijnt Bob Marley op het podium. Achter hem de illustratie van ‘Uprising’, zijn laatste studioalbum en ook de naam van deze wereldtoer. Bob is klein, kleiner dan ik dacht, maar hij straalt kracht en warmte uit. ‘Greetings in the name of His Imperial

Majesty, Jah! Rastafari! Ever living, ever

indruk, met die glasheldere intro. Could

faithfull…’ De begroeting kennen we al van

You Be Loved kende ik evenmin maar de

de fameuze live dubbelaar Babylon By Bus

tune zette Vorst wel in brand. Het is mijn

maar het is nog wat anders om ze live te

sterkste herinnering aan dat fabuleuze

zien. En daar komen The Wailers, op het

concert van die fabuleuze laatste

machtige ritme van Natural Mystic, mijn

wereldtournee. Bob Marley & The Wailers

favoriete Bob Marley tune, de perfecte

speelden dat jaar alleen in Europa voor

opener. Geen plaats om te skanken maar

meer dan een miljoen toeschouwers, in

er ontstaat wel een collectieve

het San Siro-stadion van Milaan voor een

dansbeweging, een gezamenlijk grooven

recordaantal (100.000).

op de beat, iedereen in dezelfde vibe. We zijn vertrokken voor een memorabel

Ital vital

concert, dat weet ik vanaf de eerste noten.

Drie maanden later begon de groep aan het Amerikaanse luik van de toer, met

56 Highlife

Nyabinghi style

concerten in Boston, Providence (Rhode

Positive Vibration, Revolution, I shot the

Island) en New York City, waar Madison

sheriff, War: het leek alsof Bob Marley & the

Square Garden twee keer vol liep voor een

Wailers alleen maar klassiekers speelden.

driedubbele bill: Bob Marley, Kurtis Blow

Nieuw en huiveringwekkend mooi was

(de rapper) en The Commodores (van

toen nog Redemption Song, eerst Bob

Lionel Richie). Could You Be Loved werd

solo met gitaar, vanaf de tweede strofe

tegen dan ‘in heavy rotation’ gedraaid op

met heel de band, nyabinghi style. En dan

de Amerikaanse radio’s. De grootste

had ik de tekst nog maar amper begrepen.

muziekmarkt van de wereld leek eindelijk

Ook Coming In From The Cold maakte

klaar voor reggae, de droom van Bob


kwam uit. De dag na die shows in New York gaat Bob Marley joggen in Central Park, in het gezelschap van zijn voormalige manager Danny Sims en zijn vriend Alan ‘Skill’ Cole. Plots stuikt Bob in elkaar. Hij wordt in allerijl naar het hotel gebracht. Hoe kon dit gebeuren? Hij, exponent van ital vital, de man die zijn lichaam beschouwt als een tempel, die zo gezond mogelijk probeert te eten en te leven? Het was de kanker die hem trof, de kanker die hij nooit had willen laten behandelen en die zijn oorsprong vond in een ordinaire teenblessure. Maar dat wist Bob nog niet.

Rastaman Vibration Positive vibration stond oorspronkelijk op de lp Rastaman Vibration (1978), net als War, Rat Race, Crazy baldhead, Roots rock reggae, Who the cap fit en andere klassiekers. Het was de bestverkochte plaat van Bob Marley & The Wailers, het enige album dat de top tien haalde van de Bilboard 200. Maar mijn kennismaking met Positive Vibration was de live versie op het dubbelalbum Babylon by bus (1978), met

Luister ook naar

de vorstelijke intro. ‘Greetings in the name of His Imperial Majesty!’. En dan die

Live at the Roxy

massieve song, rootsreggae met de

Een dubbele liveplaat die mij tot tranen toe beroerde toen ik ze voor het eerst hoorde,

overweldigende kracht van zware

opgenomen op 26 mei 1976 in Hollywood, California. Het was het jaar waarin het

rockmuziek, en een versterkend en

toonaangevende muziekblad Rolling Stone Bob Marley & The Wailers uitriep tot band

verheffend levensinzicht:

van het jaar maar ook waarin Bob het slachtoffer zou worden van een aanslag. Ik denk dat hij nooit meer zo sterk is geweest als toen en daarvan is dit album het overtuigende

If you get down and you quarrel every day,

bewijs. Naast de Barrett-broers en I-Three horen we hier ook Earl ‘Chinna’ Smith op

You’re saying prayers to the devils, I say

gitaar, Alvin Seeco Patterson (percussie), Tyrone Downie (toetsen) en de Amerikaan

Why not help one another on the way?

Donald Kinsey (gitaar). Op het eerste schijfje: tien klassiekers in een stomende

Make it much easier

uitvoering. Maar het is in de bisnummers, op de tweede cd, dat de mystic zich echt

Say you just can’t live that negative way,

openbaart. Eerst Positive Vibration en dan bijna 25 (!) minutenlang Get Up Stand Up dat

If you know what I mean

overgaat in No More Trouble en War. Het is wat mij betreft de beste live reggae die ooit

Make way for the positive day.

officieel is uitgebracht, in 2003 pas.

Live! Live! was het album van de doorbraak, vooral omdat de wereldhit No Woman No Cry erop stond. Opgenomen op 18 en 19 juli 1975 in het Lyceum Theatre in Londen, in de klassieke bezetting, zonder Chinna Smith, met Al Anderson op leadgitaar. Een van de weinige platen van Bob Marley die goud werd in de VS, zij het pas vele tientallen jaren na de oorspronkelijke release. Voor mijn generatie alleszins een mijlpaal in de muziekgeschiedenis, de eerste keer ooit dat we reggae live hoorden spelen.

Babylon By Bus Alleen al de intro (‘Greetings in the name of His Majesty, Emperor Haile Selassie...’) rechtvaardigt de aankoop van deze plaat. En in het vinyltijdperk ook de prachtige venstertjeshoes natuurlijk. Grotendeels opgenomen in Pavillion de Paris op 25, 26 en 27 juli 1978 tijdens de Kaya-toer. Definitieve registratie van de nu klassieke live combination van War en No More Trouble, party time met van Punky Reggae Party, Jammin’ en Lively Up Yourself, en een live wereldhit met Stir It Up.

Highlife 57


High

in de zeventiende eeuw

Hendrick Martensz Sorgh, Rokende en drinkende boeren in een herberg, c. 1650

Een wandeling door een dorpje in de Hollandse polders voerde je in de zeventiende eeuw langs boerderijen waarnaast vaak een ‘henneptuyn’ lag. Dat waren geen veldjes buitenwiet. Van de vezels rond de stengels maakte men toen sterke draden, de grondstof voor zeildoek en kilometers touw dat over de hele wereld is teruggevonden. De hennepteelt was voor Nederlandse boeren een aantrekkelijke bijverdienste. Maar niet alleen de industriële variant van de plant werd in de Nederlandse Gouden Eeuw gewaardeerd.

Het hart van de collectie van het Hash

zijn vinger nat met speeksel om de inhoud in

verbeeldingen van het dagelijks leven werd

Marihuana & Hemp Museum bestaat uit

de kop van zijn witte pijpje wat aan te duwen,

verspreid door tabaksrook. Rokers in de tijd

schilderijen van rokende mensen gemaakt

voordat hij weer een diepe haal zal nemen.

van Sorgh wisten een mengvorm van tabak

door zeventiende-eeuwse tijdgenoten van

Op tafel liggen nog een pijp en een wit

en cannabis echter ook te waarderen. Tabak

kunstenaars als Rembrandt en Frans Hals. In

papiertje waarin het rookwaar werd bewaard.

was na 1492 in Europa geïntroduceerd door

het museum in Amsterdam hangt een

Columbus, die het had leren kennen op zijn

levendig werk van de Rotterdamse schilder

Tabak en cannabis

ontdekkingsreizen naar de Nieuwe Wereld.

Hendrick Martensz Sorgh (1611-1670). Drie

Vermomd als kroegscene, schilderde Sorgh

Maar de nieuwe plant was erg duur voor de

mannen en een vrouw zitten rond een tafel.

een verbeelding van de vijf zintuigen: horen,

gewone man en mensen gingen daarom

Ze zingen, drinken en roken. De man links heft

zien, proeven, ruiken en voelen. Het roken

experimenteren door het toevoegen van

zijn bierglas om te proosten. Het is zo te zien

stond voor ruiken of proeven. Kunsthistorici

goedkopere kruiden zoals hennep. Dat zal

niet zijn eerste drankje. De man rechts maakt

gingen er altijd vanuit dat de geur op dit soort

men hebben gevonden in de ‘henneptuyn-

58 Highlife


tjes’ op het platteland, maar zoals bekend is uit boedelbeschrijvingen waren er ook tabaksverkopers die hennep verkochten. Een soort zeventiende-eeuwse coffeeshop dus, zonder gedoe aan de achterdeur! Dat cannabis een bijzondere uitwerking kon hebben, werd beschreven in medicinale handboeken waarin auteurs zonder uitzondering de geneeskundige kwaliteiten van de plant beschrijven.

Neusafsnijdingen Rokende mensen werden in die tijd vaak ‘toeback-drinckers’ genoemd. Ze rookten met witte Goudse schuimstenen pijpjes, die toen ook werden gebruikt voor de consumptie van cannabis. Het roken was wijdverspreid, maar er werd in de zestiende en zeventiende eeuw ook hard tegen opgetreden. Vlak voor zijn dood kondigde paus Urbanus VII (1521-1590) zelfs het eerste rookverbod

Adriaen Brouwer, Rokers in een herberg, 1628-30

ooit af. In 1590 liet hij weten dat mensen die in of om de kerk nog pijp-, pruim- of snuiftabak zouden consumeren de kans liepen uit de kerk te worden gezet. Stadsbesturen dreigden met neusafsnijdingen en zelfs met de galg. Maar er waren ook fervente voorstanders van het roken. Sommige geleerden meenden dat de rook heilzaam was voor lichaam en geest – een probaat medicijn.

Razend gek Over hoe de high werd ervaren door de mannen (het zijn bijna nooit vrouwen...) op de schilderijen in het museum is helaas weinig opgeschreven door Nederlandse schrijvers uit die tijd. Het dichtst bij een eigentijdse getuigenis komt een opmerking over hennepzaad (vermoedelijk plakkerig van de cannabinoiden) van de Vlaamse professor in de medicijnen Rembert Dodoens. Hij schrijft in 1607: ”Als je er [hennepzaad] een beetje te veel van neemt stijgt het naar het hoofd en stuurt hete en pittige dampen naar boven … sommige mensen worden er razend gek van. Zelfs

David Teniers de Jongere, Rokers in een herberg, ca. 1660 (te zien in Barcelona)

degenen die alleen maar op henneptakken liggen worden er dronken van en krijgen duizelingen in het hoofd.”

Hash Marihuana & Hemp Museum Het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam en

Oudezijds Achterburgwal 148

Barcelona bezit meer dan 8000 voorwerpen gerelateerd

1012 DV Amsterdam

aan de cannabisplant. Het is de grootste collectie ter

Nederland

wereld op dit gebied, geheel bijeengebracht door cannabis ondernemer Ben Dronkers. Deze voorwerpen bevatten allerlei verhalen over de geschiedenis en de vele

Carrer Ample 35

toepassingen van de cannabisplant. In een reeks artikelen

Barcelona

gaat museum conservator Gerbrand Korevaar in op een

Spanje

aantal hoogtepunten en verborgen schatten uit de collectie. www.hashmuseum.com

Highlife 59


Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam http://coffeeshopclubmedia.nl 2e prijs Hasj Sensi #140 Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 2e prijs Wiet Bio New York Diesel 3e prijs Autoflowers Super Amnesia Haze Auto

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam 1e prijs Hasj Kushberry Hasj

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 1e prijs Haze Hydro S-5

3e prijs Kush soorten OG Kush

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 1e prijs Indica’s Blue Muffin

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Kush soorten OG Kush

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Wiet Bio Wedding Cake

Kosbor Maastricht WWW.GROWERSCHOICE.NL

1e prijs Wiet Hydro Melon Express 3e prijs Sativa’s Fruiti Neville

Growers Choice www.growerschoice.nl 1e prijs Autoflowers Rainbow Candy Auto

Zamnesia www.zamnesia.com 2e prijs Autoflowers Amnesia Auto


High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden

Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD Wiet Charlotte’s Angel CBD

Blue Sea Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 1e prijs Sativa’s Iggy Pott

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag 1e prijs Skunk soorten Purple Shoreline 2e prijs CBD Wiet Cheese CBD 2e prijs Indica’s Dizzy Gelato ‘91 3e prijs Haze Hydro White Amnesia

2e prijs Sativa’s Super Orange Glue 3e prijs Indica’s Big Buddha Cheese 3e prijs CBD Wiet Harlequin

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 2e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 3e prijs Extracties Moon Rocks

1e prijs Extracties Cheese Dawg 2e prijs Wiet Hydro Night Terror OG 2e prijs Skunk soorten AK-47 Cherry Highlife Cup Winnaar 2019 Hasj Extracties Cheese Dawg

SuperStrains www.superstrainsseeds.com 3e prijs Haze Bio Amnesia Haze Sensi Seeds www.sensiseeds.com

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

3e prijs Hasj Temple Balls

1e prijs Kush soorten 501st OG

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com

www.keraseeds.com Kera Seeds www.keraseeds.com 2e prijs Haze Bio AMG 3e prijs Wiet Hydro Seven-Eleven 3e prijs Skunk soorten Amsterdam Cheese

1e prijs Wiet Bio El Patron

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Haze Bio Silver Haze 2e prijs Extracties Moon Rocks Highlife Cup Winnaar 2019 Wiet Silver Haze


Logboek VOC Welkom in het laatste decennium van het cannabisverbod De jaren twintig zijn begonnen en het moet wel heel raar lopen als dit niet het decennium wordt waarin het cannabisverbod eindelijk sneuvelt. Aan de stichting VOC zal het niet liggen. Volgens NRC/ Handelsblad zullen de jaren twintig draaien om systeemverandering. Citaat uit het hoofdredactionele commentaar in de eerste krant van 2020: ‘Klimaatverandering en digitalisering zorgen dat met nieuwe manieren van leven zal moeten worden geëxperimenteerd. Het beloven roaring twenties te worden: vol vernieuwingsdrift, verandering en spanning.’ Laten we het hopen. negentig procent

2 Doe het op je eigen manier

van zijn salaris aan

“Niets is er op korte termijn. Geen overwin-

goede doelen ging

ning binnen handbereik.”

schenken. Hij weigerde te

3 Wees nederig

verhuizen naar het

“Ik heb een manier van leven die ik niet

presidentiële paleis

verander, alleen omdat ik president ben.”

en bleef met zijn vrouw, ook ex-guerrillero, wonen in hun

4 Als je doet waar je van houdt, is geld niet relevant “Ik leef met weinig. Alleen wat nodig is. Ik

boerderijtje. En hij

ben niet gebonden aan materiële zaken.

verkoos zijn ruim

Waarom? Omdat ik dan meer vrije tijd heb.

twintig jaar oude

Waarvoor? Om de dingen te doen waar ik

Volkswagen Kever

van houd.”

boven de presidentiële limousine. Als president legaliseerde Mujica

5 Je bent alleen arm als je denkt dat je arm bent “Arme mensen zijn mensen die alleen maar

niet alleen

werken om er een dure levensstijl op na te

cannabis, maar ook

houden en altijd meer willen.”

abortus en het

Voor inspiratie voor nieuwe manieren van

homohuwelijk.

6 Je bent vrij

Zeven levenslessen

“Ik ben vrij als ik tijd heb om te besteden

van ‘Pepe’,

aan de dingen waar ik van houd en dat zijn

gebaseerd op een

misschien andere dingen dan waar iemand

interview in de film

anders van houdt. Dat is vrijheid.”

leven kunnen we te rade gaan bij Jose ‘Pepe’

‘HUMAN the movie’ (2015) van de Franse

Mujica, de voormalige president van Uruguay,

fotograaf Yann Arthus-Bertrand:

die in december 2013 cannabis legaliseerde in

7 Minder is meer “Als je niet veel bezittingen hebt, dan hoef

zijn land. Een wereldprimeur. Mujica, een

1 Vind je passie en blijf gepassioneerd

je niet je hele leven als een slaaf te werken

voormalige guerrillastrijder, zat tijdens de

“Ik heb het land bewerkt om mijn brood te

om ze in stand te houden en heb je dus

militaire dictatuur in Uruguay dertien jaar

verdienen en ik heb me daarna gewijd aan

gevangen, vaak letterlijk in een put. Toen hij in

de strijd voor verandering, om het leven in

Het interview is al een paar jaar oud

2010 president werd, verklaarde Mujica dat hij

mijn samenleving te verbeteren.”

(YouTube: https://youtu.be/4GX6a2WEA1Q),

62 Highlife

meer tijd voor jezelf.”


maar Mujica’s boodschap is nu relevanter dan

verschil maken. Maar dan moeten ze wel op

Over het VOC

ooit. “We kunnen veel bescheidener leven.

komen dagen en op een cannabisvriende-

De stichting VOC ontvangt geen subsidies

We kunnen onze beschikbare middelen

lijke partij stemmen. Thuisteelt en voldoende

of contributie en is dus volledig afhankelijk

besteden aan dingen die voor iedereen

coffeeshops die net als andere bedrijven

van individuele donaties. Wil je de strijd

belangrijk zijn. Dat is de echte betekenis

kunnen functioneren blijven topprioriteiten

voor legalisering van cannabis steunen,

van democratie, de betekenis die politici

voor het VOC in 2020. De lobbywerkgroep

met een donatie of als vrijwilliger, kijk dan

zijn vergeten.”

blijft het gesprek aangaan met de drugs-

op de VOC website:

woordvoerders in de Tweede Kamer,

www.voc-nederland.org/steun-voc/ of

bestuurders en maatschappelijke organisa-

mail naar info@voc-nederland.org.

Terug naar 2020. Voor het VOC begon het jaar

ties. En we blijven mensen, organisaties en

Alvast bedankt!

al vroeg, met de maandelijkse openbare

initiatieven met elkaar verbinden. We heten

vergadering op 13 januari, deze keer bij

niet voor niets Verbond voor Opheffing van

Plantarium in Nijmegen. Voor aanvang

het Cannabisverbond.

Speerpunt

reikten we De Gouden Gieter 2019 uit aan de twee winnaars van deze fotowedstrijd voor thuiskwekers. Wil je meedingen naar De Gouden Gieter 2020, check www.degoudengieter.nl. Inzenden kan tot 1 december. Een belangrijk speerpunt voor het nieuwe jaar is de

AGENDA

Maandelijkse openbare VOC vergadering

Zie www.voc-nederland.org/agenda

kende Cannabis-Kieswijzer. We bundelen onze krachten om de Kieswijzer nog beter te maken en om zoveel mogelijk cannabisliefhebbers naar de stembus te krijgen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als het kabinet Rutte III niet voortijdig valt, mogen we op 17 maart 2021 naar de stembus. En laat één ding duidelijk zijn: de ongeveer één miljoen Nederlandse cannabisconsumenten kunnen bij elke verkiezing het

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)

samenwerking met de Stichting Maatschappij en Cannabis, de makers van de welbe-

OVER HET

5 FEBRUARI

annabis Europa conference, C Madrid, Spanje.

13-15 Maart

pannabis, zeventiende editie van de S grootste cannabisbeurs van Europa, Barcelona, Spanje.

1-3 april

I nternational Cannabis Business Conference, Berlijn, Duitsland.

is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt.

MEER INFORMATIE www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

Highlife 63


Door: Peter van Sparrentak

Thomas Gieseke

Weird Amerikaans Thomas Gieseke uit Kansas City werkte decennialang als reclametekenaar en illustrator. Nu maakt hij vooral eigen schilderijen, waarin hij een wonderlijke wereld schept met dieren, planten, monsters en allerlei vreemde wezens.

Je maakte als tiener de jaren zestig mee,

ging dat moeilijk, maar na een tijdje begon

zo meer werk. Ik tekende onder andere

misschien wel het mooiste tijdperk qua

het te groeien.

medische en farmaceutische advertenties

muziek en kunst.

en reclame van een kippenvleesbedrijf. Af

Ja, inderdaad het mooiste. Ik ben van 1952, dus

Waar heb je zoal voor getekend?

en toe kon ik een illustratie doen in een

bij mij waren het vooral de late jaren zestig.

Voor van alles. Ik vond het heel leuk om te

tijdschrift. Pas in 2001 ben ik ernaast

doen, al waren het geen illustraties die ik thuis

canvasschilderingen gaan maken.

Heb je als kind altijd getekend?

aan de wand zou hangen. Het hielp me om

Ja, en dat gaf weleens problemen bij mijn

mijn tekentechnieken te ontwikkelen. In de

Je tekende een serie grappige

ouders en de leraren. Ze vonden het maar een

jaren 70, 80 en 90 was er veel werk, maar op

wenskaarten met dieren.

zinloze bezigheid. Op school tekende ik al

een gegeven moment kwam de klad erin. Ik

Ik heb voor verschillende

dingen die ik nu schilder: vliegende schotels,

heb een soort wave in de tijd meegemaakt in

wenskaartenbedrijven gewerkt. Die serie was

monsters, aliens, allerlei weird stuff. Ik was ook

de vraag naar illustraties.

voor uitgeverij Paper Moon Graphics. Het

geboeid door een Time Life boek dat mijn

waren dieren met menselijke eigenschappen.

oma had: The Wonders of Life On Earth. Hierin

Wat was je eerste opdracht?

Ze gebruikten toen nog geen fax: de art

staan dieren- en natuurtekeningen van Rudolf

Dat weet ik niet precies meer. We maakten

director stuurden me een schets toe met de

Freund, die heel realistisch zijn. Ik dacht: ik wil

lijnillustraties van Citizen Band-radio’s (27

koerier. Een keer kreeg ik een schets op een

ook met zo veel details en diepte gaan

MC-radio) voor een producent in Kansas

cocktailservet, dus ik wist meteen op welk

tekenen. Zijn stijl heb ik een tijdje nagedaan.

City. Ik kreeg ook een opdracht voor een

moment hij dat idee had bedacht.

prototype van een happy meal van Wanneer ben je als illustrator begonnen?

McDonald’s. Na twee jaar gingen we ieder

Zijn advertenties nog steeds een groot deel

Nadat ik uit het leger was gegaan, in 1977. Ik

ons eigen ding doen. Toen ik alleen verder

van je werk?

opende samen met een collega een studio

ging, begon het goed te lopen. Ik ging bij

Nee, ik krijg nu pensioen. Dus ik kan het rustiger

en we gingen op zoek naar werk. In het begin

bedrijven langs met een tekenmap en kreeg

aandoen en werken aan mijn schilderijen.

64 Highlife


De popcultuur komt overal in je doeken terug: SF, horror, pulpmagazines, B-films, surfinvloeden, Hawaii… Toen ik twaalf was, ging ik naar de winkel voor stripbladen. Vooral de covers vond ik te gek. Zo leerde ik het werk kennen van Ed ‘Big Daddy’ Roth. Hij had een garage waar hij hot rods bouwde. Voor een Amerikaanse tiener was dat natuurlijk helemaal te gek. Hij tekende ook cartoons van monsters die hot rods bereden, die hij weirdo’s noemde. Hij was goed in het bouwen van auto’s, maar kon niet zo heel goed tekenen, dus trok hij andere mensen aan. Ed Newton tekende veel van die weirdo’s. En ook Robert Williams, die na Roths studio underground comics ging maken. Hij lanceerde de term lowbrow kunst. Tegen die tijd ging ik ook regelmatig naar de platenzaak om lp’s en vooral de hoezen te bekijken van veelal rockbands. Een van mijn favoriete tekenaars was Peter Palombi, die geweldige

Je schilderijen zien er trippy uit.

kunt komen, dat je hersenen ronddraaien en je

dingen deed met airbrush. Zo ook Charlie

Onder invloed?

allerlei ideeën in je hoofd krijgt? Je ziet

White III en Peter Lloyd, die hoezen voor de

Nee, ik rook af en toe cannabis, maar dan ben

hallucinaties, vooral als je moe bent. Als ik die

band Kansas maakte. Ik moest dus ook airbrush

ik helemaal niet creatief. Ik heb verschillende

beelden krijg, strompel ik uit bed om ze snel

hebben. Later heb ik me laten inspireren door

benaderingen bij het maken van een

op papier te schetsen. Als ik er de volgende

kunstenaars als Salvador Dali en Escher.

schilderij. Heb je weleens, als je niet in slaap

ochtend naar kijk, denk ik soms: what the fuck was dat? en doe er niets mee. Andere keren zie ik iets interessants om uit te werken. Ze zitten vol vreemde wezens. Op Afternoon Ride zit een vrouwelijk monster op een roze robot. Dat is voor mij hoe de natuur er uit kan zien, nadat we de aarde verpest hebben en allemaal dood zijn. Een postapocalyptische wereld. Komt in je doeken dezelfde wereld terug? Nee, het kan elke soort omgeving zijn. Bij elk schilderij begin ik weer opnieuw. Ik hou van weirde, bizarre dingen. Ik schilder vaak planten en dieren, maar wil daar ook wel eens van afwijken. Vaak wil ik een nieuwe wereld creëren. Soms heb je een kritische boodschap. Op Coltan Congo kijkt een groep apen op mobieltjes. Ik had een artikel gelezen over de mijnbouw van coltan. Dat is een erts waaruit ze metalen halen voor mobiele telefoons en elektronische apparaten. Een belangrijke leverancier is de Democratische Republiek Congo. Door de mijnbouw verliezen gorilla’s en chimpansees stukken van hun leefgebied. De aap in het midden heeft Donkey Kong op zijn gsm staan. Hun nonchalante houding weerspiegelt hoe wij omgaan met het milieu

Highlife 65


en opgaan in onze elektronische gadgets en consumptiewaar. Met welke materialen schilder je? Met van alles. Wat ik maar nodig heb om te bereiken wat ik wil. Pen, inkt, acrylverf, soms zelfs olieverf of airbrush. Ik maak het ontwerp voor de tekening op de pc. Hiervoor tekende ik eerst iets op papier, wat ik dan met een kopieermachine kon vergroten of verkleinen. Daarna plakte ik alle onderdelen bij elkaar op één groot vel papier. Dat was veel werk. Nu kan ik dat veel gemakkelijker op de computer doen. Soms teken ik met een tekenprogramma, soms teken ik iets op papier en scan het in. Op de pc breng ik alle elementen bij elkaar. Als het totaalontwerp af is, ga ik het overschilderen op het doek.

66 Highlife


Je houdt van felle kleuren en 3D-effecten. Met kleuren, levendigheid en kleine details wil ik de aandacht van mensen trekken. Als er aan een muur diverse kunst hangt en je kunt mensen vijf seconden naar jouw werk laten kijken, heb je iets goeds gedaan. Verzin je er tijdens het schilderen steeds nieuwe dingen bij? Nee. Als ik de schets eenmaal gemaakt heb, ga ik niet meer freewheelen. Er is dan geen ruimte meer voor improvisatie. Heb je nog speciale projecten die je zou willen doen? Nee, ik heb ideeën genoeg voor schilderijen. Ik vind het heerlijk om te schilderen zonder aan geld te hoeven denken. Af en toe verkoop ik een schilderij of een print. Soms krijg ik een opdracht voor een illustratie. Ik wil nu relaxt werken en leven. Ik heb genoeg te doen, maar het is niet meer zo hectisch als het was. www.artbytom.com

Highlife 67


GAMES

DAYS GONE

Doden om te overleven Days Gone is al eerder op de markt gekomen, maar we vonden het een van de beste games van vorig jaar, dus nu wat welverdiende aandacht voor deze zombie-killer van de Sony Bend Studio. Het is namelijk een geweldige game waarmee je vele uren zoet bent, en het ziet er allemaal prachtig uit. Door: Redactie Highlife In Days Gone moet je zombies killen. Alleen heten ze freakers, maar het komt op hetzelfde neer. Op een groot verschil na; de freakers zijn een stuk sneller dan de gemiddelde zombie dus even slacken in je gameplay is er niet bij. Je hebt alle aandacht nodig om te overleven in deze grimmige wereld. Want de samenleving is na een verschrikkelijk virus in een bloedige en chaotische wereld veranderd. De bevolking is bijna uitgeroeid en de overlevenden die er nog zijn hebben te maken met kannibalistische wezens die je graag als ontbijt, lunch of diner willen nuttigen. Ze vinden het ook niet erg om je als lekkere snack als tussendoortje op te peuzelen.

Deacon St. John

neergestort. Is ze daarbij omgekomen of

kleinere versie, de newts, die minder

zou Sarah nog in leven zijn?

gevaarlijk lijken. Maar je kunt ook een

Je bent biker Deacon St John. Samen met je

immense horde freakers tegenkomen en dan

maat Boozer moet je zien te overleven in

Veilige nederzettingen

ben je echt in een levensgevaarlijke situatie

deze krankzinnige wereld. Je moet altijd op

Je reist naar veilige nederzettingen en je

beland. En zijn al die mensen die ook op zoek

je hoede zijn voor freakers en je tracht

komt er achter dat die soms heel divers

zijn naar veilige locaties allemaal te vertrou-

andere overlevenden te bezoeken. En wat is

kunnen zijn. Maar je bouwt wel steeds meer

wen? Niet iedereen heeft de beste bedoelin-

er gebeurd met je vriendin Sarah? Je kon

kennis op en je maakt vrienden. Altijd handig

gen. Days Gone is een heerlijke survival game

haar net op tijd naar een helikopter

als je weer de wildernis in trekt en op

en het ziet er allemaal erg goed uit. Geen

vervoeren waarmee ze naar een veilige

agressieve freakers stuit. Bovendien zijn er

wonder dat vriend en vijand het eens waren;

locatie werd gebracht. Maar dat toestel is

verschillende soorten vijanden. Je hebt de

dit is een van de toppers van 2019.

68 HighlifeThe Treasury Door: Rob Tuinstra

Petra, een van de 7 wereldwonderen

In de voetsporen van Indiana Jones

Jordanië staat niet meteen bij iedereen op nummer 1 als vakantiebestemming. Het ligt in het Midden-Oosten en daar is het traditioneel altijd onrustig. Toch is het koninkrijk een baken van rust in de woelige regio en bovendien kun je er een van de zeven wereldwonderen bezoeken. Het is niet zo heel duur om naar Jordanië te

geld. Aan de andere kant; Israël is ook de

bezoek aan Jordanië heb je een visum nodig.

vliegen. Je hebt een aantal opties via

moeite waard. Jeruzalem kent een fascine-

Dat is niet goedkoop. Handiger is om een

Transavia. Je kunt direct naar de hoofdstad

rende geschiedenis en in Eilat is het goed

Jordan Pass te kopen, want dan betaal je

Amman vliegen, dat is het meest eenvoudig.

toeven voor strandaanbidders.

naast je verplichte visum niet zo heel veel

Als je via de andere goedkope bestemmin-

extra voor 40 attracties in het land, waaronder

gen Tel Aviv en Eilat vliegt, zul je de grens over

Jordan Pass

de beroemde restanten van de beschaving

land moeten overbruggen. Niet onoverko-

Wat dat geld betreft; ik raad iedereen aan om

in Petra. Ik kocht een pas met 2 dagen bezoek

melijk, maar het kost wel extra tijd, gedoe en

digitaal een Jordan Pass te kopen. Voor een

aan Petra en dat was het wel waard. Het is

70 Highlife


The Monastry

El Siq

namelijk een uitgestrekt gebied. In twee

hun indrukwekkende hoofdstaf leidde. In de

met temperaturen boven de 30 graden, is het

dagen liep ik daar bijna 30 kilometer!

zijwanden hadden ze daarvoor speciale

een stuk zwaarder. Let op: zodra je voorbij de

geulen gegraven.

entree bent, word je opgewacht door

Amman

Bedoeïnen, die je vertellen dat het ritje op

Zelf was ik niet onder de indruk van Amman.

Petra in 2020

hun kameel, paard of ezel inbegrepen is bij

Het is een rommelige en uitgestrekte stad

Wie Petra wil bezoeken, moet over een

het entreebewijs en dus gratis is. Maar er

met weinig interessante architectuur. Ik had

goede conditie beschikken. Vanaf de entree

wordt wel een forse fooi gevraagd. Deson-

een hotel rond 7th Circle, omdat die locatie

naar de ingang van het beroemde El Siq ravijn

danks is het wel aan te bevelen als je slecht ter

handig is in verband met bussen naar Petra

is het al snel 30 minuten lopen. Daarna ben je

been bent. Want het is al met al een flinke

en het Queen Alia vliegveld. Ik ben nog wel

minstens dezelfde tijd in El Siq zelf kwijt.

tippel, maar totaal de moeite waard!

naar downtown geweest, maar daarvoor

Wanneer dan the Treasury voor je opdoemt,

hoef je de reis naar dit land echt niet te maken. Het gaat vooral om een bezoek aan Petra en eventueel Wadi Rum en de Dode Zee. Na 2 dagen reisde ik dus met een Jett bus direct door naar Petra. Ook die stad is weinig verheffend, maar dat verandert allemaal wanneer je bij het uiteindelijke doel komt. Want de archeologische restanten in Petra zijn wel echt heel erg indrukwekkend.

Grote beschaving Petra is gesticht door de Nabateeërs. Ze waren een nomadisch Arabisch volk dat uiteindelijk toch voor vaste nederzettingen koos. Hun architectuur en de wijze waarop ze bijvoorbeeld hun waterhuishouding (in de woestijn!) regelden is bewonderingwaardig. Helaas was het na een paar honderd jaar snel gedaan met de Nabateeërs. De Romeinen kwamen in opkomst en maakten een einde aan deze verbazingwekkende beschaving.

Gelukkig, een coffeeshop

Hoe maakten ze hun prachtige gebouwen? Dat kwam mede omdat hun rotsachtige omgeving vooral uit zandsteen bestond.

vergeet je je inspanningen. Daarna gaat het

Voor al hun magnifieke monumenten, zoals

door tot al die andere mirakels. Je bent al snel

the Treasury en the Monastery, werkten ze

vele uren onderweg. Ik heb mijn bezoek aan

van boven naar beneden. Hun werklieden en

Petra in twee dagen verdeeld. De eerste dag

architecten moeten een imponerend inzicht

liep ik 12 kilometer de tweede dag 18

hebben gehad. Wat een vakmanschap! Ze

kilometer. Dat zijn pittige afstanden. Ik was er

hielden zelfs rekening met bijvoorbeeld flash

in december toen de temperatuur rond de 16

floods in de El Siq, het nauwe ravijn dat tot

graden was. Maar als je hier in de zomer bent,

De 7 wereldwonderen 1 – Colloseum – Italië 2 – Petra – Jordanië 3 – Chinese Muur – China 4 – Taj Mahal – Indië 5 – Christo Redentor – Brazilië 6 – Machu Picchu – Peru 7 – Chichen Itzá - Mexico

Highlife 71


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

HomeGrown Cup Winter Edition Alleen buitenwiet

Het team achter de HomeGrown Cup organiseerde afgelopen jaar voor het eerst een zomer en een winter editie. Een paar dagen voor kerstmis kwamen kwekers, hasj- en concentraatmakers in het zuiden des lands bijeen om samen de winnaars te kiezen. Outdoor only.

De formule van de HomeGrown Cup blijft

bijzondere locatie, stoner-vriendelijke

eerlijkheid, de integriteit van de competitie. Alle

uniek in de cannabiswereld: de deelnemers

catering en Brabantse gastvrijheid dragen ook

inzendingen worden gefotografeerd en zijn

vormen zélf de jury. Je kunt dus alleen mee

bij aan de goede reputatie van de

terug te vinden op Instagram. Alles verloopt

jureren als je zelf meedingt naar de prijzen,

HomeGrown Cup.

transparant en klopt tot achter de komma. Het effect is geen criterium bij het jureren: na drie,

met wiet, hasj of concentraat die je zelf hebt geproduceerd. Dit zorgt voor een sterk

Effect is geen criterium

vier samples kun je dat immers nauwelijks meer

‘onder-ons-gevoel’ en een vrolijke sfeer. De

Maar het belangrijkste is misschien wel de

individueel beoordelen. De enige criteria zijn

72 Highlife


looks, smell, taste en burn. Ik gebruik de Engelse

snel dat er voor mijn, weliswaar heel

Mostly Sativa

termen, want de HomeGrown Cup is vanaf het

verdienstelijke, Citral geen podiumplaats in

1. OG Naj met Napoleon Haze

begin een internationaal evenement. De

zou zitten. Uiteindelijk eindigde ik als negende.

2. CBG Seeds met Phantom OG

voertaal is dus Engels.

Van de zestien, dus bovenaan het rechterrijtje,

van Barney’s Farm

in voetbaltermen. De volledige uitslag van de

3. UGC met Karel’s Haze

Balkonwiet Zelf doe ik al jaren mee met mijn balkonwiet.

HomeGrown Cup Winter Edition 2019.

van Super Sativa Seed Club Mosty Indica

Zonder ooit een prijs te winnen, maar ik blijf de

1. Kushman nr.1 met Zkittlez

moed er in houden. Op zaterdag 21 december

2. De Kroon 420 met Lemon Tree

2019, de kortste dag van het jaar, was het zover.

3. Skyth met Fruit Flambé

Zou mijn Citral (genetica van The Potfather

van Aficionado Seeds

Wernard Bruining zelf nota bene) een kans

Hasj

maken in de Mostly Indica categorie van de

1. Skyth met Fruit Flambé

HomeGrown Cup Outdoor Only Winter Edition? Eenmaal binnen belandde ik aan tafel bij Mara Miller, beter bekend als The Bag Lady, van Abscent Bags en Karel Schelfhout, oprichter van de Super Sativa Seed Club. Karel

van Aficionado Seeds 2. Terrence met Headbanger van Karma Genetics 3. The Big Tree Farm met Purple Punch x Dosidos van Ripper Seeds

was VIP judge in de Mostly Sativa categorie.

Concentraten

Twee tegenpolen: de extravagante en

1. South East Dank met Sour Banana Sherbert

uitbundige Canadese kwebbeldoos en de ingetogen en bedachtzame Zeeuw. Uitstekend gezelschap.

van DNA Genetics 2. Kushman Nr.1 en Southern Terps Extracts met Zkittlez 3. Sky Sports Extracts met Grape Ape

Hercules-taak

van Barney’s Farm

Na twee koffie verkeerd en een worstenbroodje begon ik aan mijn hercules-

Website: www.homegrowncup.nl

taak: zestien samples testen in de Mostly Indica

Instagram: @homegrowncup

categorie. De dag vloog voorbij. En ik besefte al

Highlife 73


Door: Peter van Sparrentak

Jules Deelder (1944 – 2019)

“Wiet okay, maar je moet er high van worden”

Op 19 december overleed Jules Deelder. De markante dichter uit Rotterdam werd 10 jaar geleden door Peter van Sparrentak geïnterviewd. Hieronder lezen jullie een deel van dat gesprek terug, waarin het vooral over blowen gaat. Blow je ook?

Smaakte dat?

Ja, ook wel, maar de laatste tijd niet veel meer. De lol gaat er een beetje

Ja, zeker. En dan draaide je stickies, geen joints, zonder tabak, want ja die

van af. Vooral als je veel blowt, dan merk je het niet meer. Want dat is

wiet dat is al tabak. Heel dun, en dan een vloeitje. Zo’n reefertje. En dan

toch het leukste, dat je zegt Jezus ik ben stoned zeg, of ik ben zo high als

rookten we elk zo’n ding. Je gaf het ook niet door. En dan zo de stad,

weet ik veel. Hier in de buurt was een goede coffeeshop, die is nu

lachen, gieren brullen joh.

gesloten. Sindsdien ben ik een stuk minder gaan blowen en dat bevalt me prima. Als je dan na een tijdje weer rookt, word je knetterstoned. Dat

Beter dan wat ze nu verkopen?

vind ik toch leuker. Zeker met die Nederlandse wiet, dat vind ik niks hoor.

Heel anders.

Daar rook ik niet voor, om een beetje achterstevoren te gaan lopen of als een plantje in de hoek te gaan zitten. Dat zoek ik niet. Er zijn mensen

Maar toen was dat toch nog hartstikke illegaal?

die willen dat, okay, maar het is niet mijn ding. Nee, het moet een upper

Ja, maar dat maakte een groot gedeelte van de bekoring uit natuurlijk.

zijn ook. Wiet okay, maar je moet er high van worden. Niet zozeer stoned,

De opwinding erover. Het idee dat je er toch moeite voor moest doen

dat vind ik wat anders. Hasj? Je hebt wel goede polm bijvoorbeeld, of

om het te krijgen en dat het illegaal was, dat maakte het extra leuk. Zo’n

goede Turkse hasj. Ik weet nog dat er helemaal geen hasj was, maar

klein stickie en dan op de fiets de stad in, en dan al die mensen, oooh. Ja,

alleen maar wiet, op de Kaap, in Katendrecht. Dan kon je bij de Suri’s

wij waren wel stoned en hun niet hé. Ja, geweldig was dat joh. En dat

(Surinamers) wiet krijgen, congowiet. Een lucifersdoosje voor een joetje.

merk je dan ook later, je wordt nooit meer zo high als die eerste keren.

74 Highlife


Sw e e t Ge l ato au to ® Sweet Seeds www.sweetseeds.com


Movies

Books

, WOLFSANGEL Aslak Nore Harper Collins Wolfsangel is een onderhoudende spionageroman die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henri Storm is een Noor die aan de zijde van de Duitsers naar het Oostfront gaat om te strijden tegen ‘de bolsjewieken’. Als hij ziet hoe de nazi’s tekeergaan tegen Joden en de Russische bevolking en krijgsgevangenen komt hij tot inkeer. Bij thuiskomst probeert hij zijn verloren geliefde Astrid, die bij het verzet zit, opnieuw voor zich te winnen door zich als spion aan te bieden. Maar zijn tegenspelers aan Duitse zijde zitten niet stil. Wie is er nog te vertrouwen in dit dodelijke spel van (contra-)spionage? Nore geeft met

DE FLUISTERMAN Alex North

deze prima leesbare en spannende roman

THE IRISHMAN

tevens een gedetailleerd beeld van het land

Martin Scorsese

Noorwegen tijdens WO2.

Met: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Ambo / Anthos

Er werd veel verwacht van deze laatste

Featherbank lijkt een prima keuze voor

Scorsese-film die via Netflix te zien is.

Tom Kennedy. Na de dood van zijn vrouw

Die verwachtingen worden moeiteloos

verhuist hij met zijn zoontje Jack naar

waargemaakt. Wat wil je ook met een trio

deze rustige gemeenschap om het leven

ijzersterke acteurs in de hoofdrol. De Niro

weer zin te geven. Dat valt niet mee, want

is The Irishman, een op het eerste gezicht

Featherbank kent een duister verleden en

doodgewone hardwerkende vader van

zelfs hun nieuwe woning maakt daar deel

een doorsnee gezin. Schijn bedriegt, want

van uit. Kinderen fluisteren nog steeds

hij wordt door de maffia (Joe Pesci) als kille

angstvallig een rijmpje over De Fluisterman,

huurmoordenaar ingezet. Als hij een klusje op

een seriemoordenaar die hier lang geleden

moet knappen voor vakbondsman Jimmy

ooit actief was. Rechercheur Pete Willis wist

Hoffa (Pacino) raken ze bevriend. Wanneer

hem achter de tralies te krijgen, maar er lijkt

de conflicten tussen Hoffa en de maffia

een opvolger te zijn opgedoken wanneer

hoog oplopen, moet The Irisman een keus

een kind spoorloos verdwijnt. De Fluisterman

maken. Scorsese heeft weer een imponerend

wordt een literaire sensatie genoemd,

misdaadepos achter zijn naam gezet. Ondanks

maar dat is iets teveel eer voor deze

een bizarre lengte van 3.5 uur blijft de film

psychologische misdaadroman.

boeiend tot het einde.

76 Highlife


Music

DRAGGED ACROSS CONCRETE

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

S. Craigh Zahler

Met: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles Na de hardhandige arrestatie van een verdachte worden agenten Gibson en

BRAINSCAPES, HANS PLOMP & LA BARBARA

Vaughn geschorst. Wanneer Gibsons dochter wordt lastiggevallen op straat vindt zijn vrouw, die aan MS leidt, het nu echt tijd om naar een betere buurt te verhuizen. Er knapt iets bij de

Betoverde Planeet – Enchanted Planet

veteraan en samen met zijn jongere partner gaat hij op zoek naar extra geld. Tegelijkertijd raakt Kittles, die net uit de gevangenis is,

(In eigen beheer)

betrokken bij een bloedig misdrijf dat zijn

Misschien weet je het nog niet, maar je woont

weerga niet kent. Een botsing tussen het trio

op een betoverde planeet. Hans Plomp,

is onvermijdelijk. Zahler maakte eerder indruk

La Barbara en Alain Eskinasi (Brainscapes)

met zijn debuut Bone Tomahawk, en ook

hebben wat dat betreft makkelijk praten, want

zijn tweede (Brawl in Cell Block 99) mocht

die zitten dik in Ruigoord, en dat is zeker een

er zijn. Dit grimmige misdaaddrama past

toverachtig stukje wereld. Maar ze delen het

mooi in het rijtje. Het is een slowburner met

graag, en op deze in Ierland opgenomen

geweldspieken die hard aankomen.

cd is dat goed merkbaar. In Engels en

BAMBARA Stray

(Secretly Group) Meer tachtiger jaren pop/rock dan bij Bambara zal je het tegenwoordig niet zo snel

Nederlands gaat dichter Plomp met zangeres en producer door zijn repertoire, voor een opfrisbeurt maar ook met nieuw elan. De dromerige muziek, gevatte teksten en van blues doortrokken zang van La Barbara gaan inderdaad straight richting betoverde planeet.

horen. De tweelingbroers Bateh plus bassist hebben die tijd goed opgepikt: dromerige, lichtelijk desperate zang, sprankelende gitaartjes, zoemende bas en een hoop galm. Een beetje punky, een tikkie symfonisch, een likkie noise, ietwat down maar ook hoopgevend, op Stray komen heel wat stijlen op een machtig mooie manier samen. Zanger Reid past de rol van bezwerende sjamaan dan ook nog eens naadloos, en met het stevige bandgeluid en heerlijk zwoele achtergrondkoortjes erbij is het helemaal feest.

Highlife 77


FILMS / SERIES

THE CONFESSION KILLER Hoe de Texas Rangers een fantast tot seriemoordenaar maakten

Door: Rob Tuinstra

‘The last person he killed, meant no more than a pack of cigarettes for him’. De Texas Rangers zijn er van overtuigd. Met de arrestatie van Henry Lee Lucas hebben ze een seriemoordenaar in handen. Van heinde en verre worden politiekorpsen uitgenodigd. Hebben ze nog een onopgeloste moord? Henry Lee Lucas wil maar al te graag bekennen. En zo heb je als lokale sheriff weer een moord

gearresteerd wegens verboden wapenbezit.

door Californië vertelt hij dat hij hier zeker 15

opgelost. Wel zo handig, want in je ambt als

Texas Ranger Bob Prince en sheriff Jim Boutwell

mensen heeft vermoord. De Japanners zijn

commissaris van de politie in een gemeente in

denken dat hij nog veel meer moorden heeft

sprakeloos. Henry vertelt achteloos dat hij in

de USA moet je gekozen worden door kiezers,

gepleegd en Henry geeft gewillig toe. De

Japan is geweest en zegt met een mysterieus

dus het helpt als je succesvol bent bij het

media krijgen lucht van het verhaal: ‘He makes

lachje dat hij later meer over zijn moorden daar

oplossen van moorden. Netflix is er weer in

Charles Manson look like Tom Sawyer.’ Een

zal vertellen. Hoe kwam hij in Japan? Henry Lee

geslaagd om een aansprekende documentaire

tv-ploeg uit Japan filmt de sensatie. Want

Lucas: “Met de auto natuurlijk.”

misdaadserie te maken. The Confession Killer is

Henry blijft moorden bekennen. Bij een rondrit

een soort mix tussen Mindhunter en Making a

600 moorden

Murderer. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe

Wanneer de teller op 600 moorden staat, barst

de zaak rond Henry Lee Lucas zo

het leugenachtige sprookje. Familieleden van

onvoorstelbaar uit de klauwen is gelopen. Nog

slachtoffers twijfelen aan zijn getuigenis en

steeds beweren voormalige Texas Rangers dat

gaan zelf op onderzoek uit. Vic Feazell, een

Henry Lee Lucas écht de grootste serial killer

openbaar aanklager, doet dat ook en ontdekt

aller tijden is. De waarheid is hard. Daarom

dat Henry op bepaalde dagen waarop hij

blijven ze maar ontkennen dat ze een van de

iemand vermoord zou hebben, duizenden

grootste blunders in de moderne criminele

kilometers verwijderd was. De Texas Rangers

geschiedenis hebben gemaakt.

reageren woedend en met hulp van de FBI wordt Feazell zelfs gearresteerd. De grootste

Barsten in de leugens

Fuck Up in de geschiedenis van de Texas

Henry Lee Lucas (1936 - 2001) vermoordde in

Rangers moet met alle middelen de doofpot

1960 zijn moeder en zat daarvoor 15 jaar in de

in. Hoe het allemaal afloopt? Kijk en oordeel

cel. Na zijn vrijlating werd hij in 1983 opnieuw

zelf: het is een fascinerende serie.

78 Highlife


Amsterdam

Den Haag Arnhem

Den Haag

Amsterdam

Arnhem

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG


Over sterk geloof

en een bijrol in het wietexperiment Door: Dimitri Breeuwer

Time check!

In veel opzichten wordt 2020 een memorabel jaar. Op 14 oktober 2010 werd onze stichting opgericht en dus kunnen we dit jaar het jubileum vieren. Toen wij 10 jaar geleden onder de naam We Smoke begonnen konden we niet vermoeden dat we zoveel jaar later nog steeds als vertegenwoordiger van ‘blowers’ hoorbaar zouden zijn bij de beleidsmakers. Dat is overigens niet vanzelfsprekend gegaan. Nog iedere dag is het een strijd om serieus genomen te worden en te vechten tegen het negatieve imago van cannabis en de aanhoudende stigmatisering van mensen die gebaat zijn bij cannabis of er gewoon plezier aan willen beleven.

David tegen Goliath Dit was één van de redenen om onze naam in 2018 te veranderen in CannaWijzer, omdat veel deuren gesloten bleven vanwege ons ‘smokersimago’. In 2019 werd er door de tegenstanders nog eens extra ingezet op een nieuwe lastercampagne om gebruikers van psychoactieve middelen een schuldgevoel aan te praten. De verschillende media gingen helemaal los met kreten als “yogasnuivers, cocaïneyogi’s en bezoekers van drugsfestivals” die werden aangevuld met morele boodschappen zoals “drugsgebruik mag niet normaal zijn”. Ook de cannabisliefhebber werd niet gespaard en als een schaamteloze zondaar weggezet. Als kleine consumentenorganisatie met een beperkte stem en weinig middelen voelt dit vaak als een strijd als David tegen Goliath. Op dat soort momenten kan de moed je wel eens in de schoenen zakken. Het heeft mij echter alleen maar gesterkt. Door uithoudingsvermogen, veel geduld en

First Wednesdays Amsterdam: Eerste woensdag van februari. Presentatie over de startup CiT tijdens een netwerkavond voor ondernemers en investeerders in de cannabis- en coffeeshopsector. Zie: firstwednesdays.eu

de volharding van een harde kern van vrijwilligers en ambassadeurs heb ik nog steeds hetzelfde sterke geloof: “De acceptatie en erkenning van de consument en realisatie van kwalitatief gewaarborgde cannabis kan alleen door eerlijke communicatie, samenwerking en wederzijds respect”. Ook vandaag doen wij alles wat we kunnen om er voor te zorgen dat consumenten en liefhebbers van cannabis zoveel mogelijk worden geaccepteerd, gehoord en beschermd. Met het komende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ zijn er extra kansen gekomen om de positie van de consument te versterken in het nationaal debat en effectief invloed uit te oefenen op beleid wat ons allemaal persoonlijk raakt. Dit doen we het liefst binnen de arena van de politiek en niet alleen roepend aan de zijlijn.

Enquete eindgebruiker: Maart 2020 verschijnt een online enquête voor verbetering van de functionaliteit en het gebruikersgemak van het CiT platform. Lancering eerste versie: Medio april 2020, lancering eerste bruikbare versie CiT ter voorbereiding op het wietexperiment (0-meting).

Bewustwording bevorderen Juist nu, op de vooravond van nieuw cannabisbeleid, is het droevig gesteld met de kennis van ambtenaren en politici als het gaat over cannabis en de consumptie ervan. Vooral over de exacte behoeften van die miljoen(en) liefhebbers. Hier valt nog veel winst te behalen. Daarom gaan wij in gesprek met direct betrokkenen in allerlei steden en bestuurskamers, zowel op het podium als achter de coulissen. We breken in bij debatten of hoorzittingen en werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast verzameld CannaWijzer al jaren informatie in over de wensen en gedragingen van de cannabisconsument en de coffeeshopsector en delen dit met de buitenwereld om bewustwording te bevorderen.

80 Highlife

Fysiek consumentenpanel: In het derde kwartaal van 2020 volgt een 2e ronde gesprekken met de (aspirant) telers van het wietexperiment. Opvolgend de invulling van een onafhankelijk fysiek testpanel als aanvulling op de digitale beoordeling en feedback vanuit CiT.


Verbinding en ondersteuning

communicatietool verbindend werken en een ondersteunende factor

Om de positie van de cannabisconsument nog verder te versterken zal

moeten spelen bij de vorming van succesvol cannabisbeleid. Vóór,

dit jaar in het teken staan van digitalisering van 10 jaar werkzaamheden

tijdens en na het wietexperiment! Alles om de cannabisconsument te

en eindelijk verhuizen naar de informatieboulevard. Deze boulevard

voorzien van valide en adequate informatie over cannabis vanuit de

zal worden gerealiseerd op een centraal informatieplatform van

relevante (Nederlandse) bronnen.

Cannabis in Town (CiT). Een eerste versie wordt dit voorjaar gelanceerd in voorbereiding op het wietexperiment. In eerdere edities van de

Consumentenpanel

Highlife schreef ik al over dit gezamenlijke initiatief. Voor realisatie van

Bij de vorming van de experiment-wet is opgenomen dat de mening

deze ‘startup’ worden op dit moment financiële middelen verzameld

van de consument belangrijk is voor de verdere begeleiding en

via investeerders, sponsoren en partners. Met o.a. een

evaluatie van dit experiment. Het consumentenpanel, zoals CannaWijzer dat aan de overheid heeft voorgesteld, kan een belangrijke rol gaan spelen voor ons als ‘proefdieren’. Via CiT zullen consumenten op allerlei manieren kenbaar kunnen maken wat zij vinden van bijvoorbeeld het aanbod van coffeeshops, de nieuwe verpakking, de informatievoorziening of de kwaliteit van de cannabis zelf. Via een gebruiksvriendelijk beoordelingssysteem, enquêtes en korte polls maken we samen de stem van de consument tastbaar. De CiT-gebruiker is in staat informatie te vinden over cannabis en de

advertentiemodel en diverse abonnementsvormen zal het platform bestaansrecht houden in de toekomst. De verwachtingen van dit platform worden door verschillende stakeholders in de cannabis- en coffeeshopsector nu al belangrijk en onmiskenbaar genoemd. In februari geef ik in Amsterdam een presentatie tijdens een speciale netwerkavond voor ondernemers en investeerders uit de cannabis- en

verkooppunten van cannabis in Nederland en daar feedback op te

coffeeshopsector en moedig ik de sector verder aan tot

geven. Via een info gedeelte wordt de CiT-gebruiker op de juiste manier voorgelicht over bijvoorbeeld lokale wetgevingen,

De acceptatie en erkenning van de consument en realisatie van kwalitatief gewaarborgde cannabis kan alleen door eerlijke communicatie, samenwerking en wederzijds respect”

cannabisgebruik en de toepassingen. Ook kan het platform worden gebruikt voor het geven van betere voorlichting, bijsluiters en andere informatie. Een definitief ontwerp wordt op basis van een lopend marktonderzoek verder afgerond door de ontwikkelaars.

Vragenlijst In februari en maart komt er een enquête online waar om jouw mening en informatie zal worden gevraagd. Deze vragenlijst zal vooral gaan over de noodzaak en de behoeften van dergelijk platform bij mogelijke eindgebruikers. Mede op basis hiervan zal de eerste versie van het platform worden gepresenteerd. Hoe meer wensen jij aangeeft hoe cooler wij het platform voor de hele community kunnen

ondersteuning van dit unieke initiatief. Wie zich aangesproken voelt is

inrichten. Ik hoop dat dit consumenteninitiatief volop wordt gesteund

van harte welkom! Ook verschillende overheden en instituten hebben

en dat we op ieders inbreng en waardering kunnen rekenen om nog 10

te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden van

jaar door te kunnen gaan als de stem van de cannabisliefhebber.

een dergelijk platform. Vooral om krachten te kunnen bundelen en effectief te communiceren in het proces naar een legale

cannawijzer.nl

consumentenmarkt. Het platform zal als informatie- en

cannabisintown.com

Highlife 81


Advertentie index A 43 49

Amsterdam CBD Center Amsterdam Seed Center

B 60-61 60-61 69

Blue Sea Bunkertje ‘t By Roots

C 84 Canna 60-61 Club Media 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 79 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax

D 21 9 60-61 43

Dinafem Seeds Dr. Smart Dutch Passion Dutch Trimming Company

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 60-61 Growers Choice 69 Grow-Pro

H 9 HeadSupplies 60-61 High Society 69 Hydroland

K Keldertje ‘t Kera seeds

69 60-61

M Mary Jane 60-61 Mississippi 60-61

O Organic Earth

69

P Papillon 31 Papillon 69 Papillon 79 Papillon 60-61 Profs 49

R Relax 21 Royal Queen Seeds 43 Royal Queen Seeds 60-61

S Sensi Seeds 60-61 SuperStrains 60-61 Sweet Seeds 83

T Terranova 2

U Upstairs 79

Z Zamnesia Seeds Zero Zero Zero Zero

60-61 31 60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen. Coverfoto bron: Wikipedia

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


THE CANNABIS EXPERIENCE

NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW S

2nd

3rd

PRIZE PA

8

1 NNA IS 20 B

S

S

PA

CBD

CBD

1 NNA IS 20 B

8

PRIZE

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

P

Chem Beyond Diesel®,C.B.D.

CBD-rich Chem Dawg genetic

SWS66

Honey Peach CBD®

CBD-rich autoflowering strain with fruity aromas

SWS64

TOP HO E

P

The sweetest version of Amnesia Haze

T

Sweet Amnesia Haze®

D PEN EN

DD RIO E

SWS72

Green Poison XL Auto® Now in tall-stemmed version at the usual price

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.