HighLife Magazine 0621

Page 1

D E N H A AG C O F F E E S H O P M AG I C HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 30 #6 December 2021 / Januari 2022

GRATIS

STOPPEN MET

TABAKSJOINTS

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021 C O F F E E S H O P M AG I C

CANNABIS INDUSTRIE AWARDS

UITGEREIKT

D E N H A AG

DUITSLAND

LEGALISEERT CANNABIS

6

#


TREFPUNT.NL

CELEBRATING OUR 25th ANNIVERSARY IN 2022

WISHING ALL A VERY COOL CHRISTMAS AND A HEALTHY AND HAPPY NEW YEAR COFFEESHOP TREFPUNT PROUDLY SUPPORTS THE FOLLOWING ORGANISATIONS


Vuurwerk! Vuurwerk op de cover en vuurwerk bij de inhoud. Want er kwam spectaculair nieuws uit Duitsland. De nieuwe Duitse coalitie kwam met een prachtige verrassing: cannabis gaat gelegaliseerd worden in Duitsland!

N

aast dit belangrijke nieuws veel

nieuwjaarsdag niet af. Boven zijn artikel

andere interessante onderwer-

staat: ‘Hoe ik in 2021 van de tabak afkickte

pen in dit laatste nummer van

en puur ging roken’. Dat heeft best veel

2021. Nicole Maalsté vervolgt haar serie ’t

gevolgen, zoals jullie kunnen lezen. Een

Experimentje waarin alle ins & outs over het

voorbeeld: ‘Na verloop van tijd veranderen

wietexperiment aan bod komen. Zo blijken

de vorm en het formaat van je joints én de

buitenlandse investeerders grote belang-

hoeveelheid joints per dag. Het is de nico-

stelling te hebben voor bedrijven die zijn

tine die de tabak-wiet-mixer er toe aanzet

ingeloot. Verder schrijft ze over een baan-

om weer een nieuwe joint te bouwen en te

brekend onderzoek waarbij gekeken is naar

roken, niet de wiet. Na een tijdje viel me op

de verschillen en overeenkomsten tussen

dat als ik een pure joint had gedraaid, ik die

Sativa en Indica: ‘Uit de analyse van de 297

soms wel twee uur liet liggen. Dat had ik

cannabismonsters blijkt dat je op basis van

met tabaks-joints nooit; hup, de fik erin!’

de cannabinoïden geen onderscheid kunt maken tussen soorten die als Sativa of Indi-

Regelmatig wordt de voorraad van een

ca zijn gelabeld. Wetenschappelijk gezegd:

coffeeshop, ook wel bekend als stash,

er was geen correlatie tussen de gehaltes

door de politie in beslag genomen. André

CBD, THC of andere cannabinoïden en

Beckers heeft ervaring met dit soort zaken

de labels Sativa/Indica. Niet op chemisch

en gaat hier dieper op in: ‘Wat staat je te

vlak en niet op genetisch vlak. Interessant

wachten als je wordt gepakt met hasj of

genoeg kun je zo’n onderscheid wel maken

wiet bestemd voor een coffeeshop? Die

als je naar bepaalde terpenen kijkt.’

vraag stel ik altijd tijdens voorlichtingen aan eigenaren en personeel van coffee-

Heb je goede voornemens voor het nieuwe

shops. Ik krijg dan uiteenlopende antwoor-

jaar? Minder drinken, meer bewegen, stop-

den. “Daar krijg je vandaag de dag geen

pen met roken? Derrick Bergman wachtte

straf meer voor.” “Dan moet je een paar uur gratis werken.” Wat ik nooit hoor is dat er gevangenisstraf dreigt. Ik beschrijf in deze column een paar recente praktijksituaties

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

en eindig met een advies.’ Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Natuurlijk lees je over tal van andere zaken in dit nummer. We wensen je daarbij veel

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

leesplezier en uiteraard een gelukkig en gezond 2022.

Rob Tuinstra

HighLife 3


28

INHOUD

46 DECEMBER 2021 / JANUARI 2022

FEATURES 30 JAAR HIGHLIFE 19

CANNABIS INDUSTRIE AWARDS UITGEREIKT Vele duizenden deelnemers kiezen hun favorieten

20 DUITSLAND LEGALISEERT CANNABIS

Stoplicht coalitie introduceert ‘gecontroleerde levering in vergunde winkels’

32

BAANBREKEND ONDERZOEK CANNABISSOORTEN

Geen duidelijke verschillen op basis van cannabinoïden tussen Sativa en Indica

34 TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

Shiva, Sensi Smile: ‘Ik maak onderdeel uit van een groter geheel’

52 STOPPEN MET TABAKSJOINTS

Hoe ik in 2021 van de tabak afkickte en puur ging roken

70 HENNEP: ONMISBAAR IN DE TOEKOMST

Expo Maren Krings in Hash Marihuana & Hemp Museum

4 HighLife


76

70 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 27

RQS PRO: F1 HYBRIDE ZADEN

Exclusieve eerste reeks

30 COOL RUNNING MAASTRICHT

‘We hebben het naar de 21e eeuw getrokken’

75

ELITE SEEDS

Slogerol Auto CBD

EN VERDER 17

FREAK BROTHERS

HighLife duikt op in nieuwe serie

28 BOB MARLEY

Musical en expositie in Londen

64 TYPEX

Stripkameleon

3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 13 HIGH WEIRDNESS 32 ANDRÉ BECKERS 38 HIGH, HEMP & CBD 42 PGMCG NIEUWS 46 WIL & RUUD OOMEN 50 HIGH GADGETS 62 VOC LOGBOEK 68 GAMES 80 TREASURES

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Race om de legalisering Kort nadat bekend werd dat het kersverse Duitse kabinet van plan is om cannabis te legaliseren had ik meteen al een hijgerige collega-journalist aan de lijn. Wat ik ervan vond dat Duitsland ons nu voorgaat met de legalisering. Het zou wel een flinke klap in het gezicht zijn voor Nederlandse cannabisondernemers. Met name de coffeeshops aan de grens zouden volgens hem de lul zijn nu de oosterburen ook coffeeshops zouden gaan openen.

Ik liet de man rustig uitpraten. Ik

lege winkel omdat er onvoldoende

kan me er nog steeds over

producten van goede kwaliteit

verbazen hoezeer mensen in

werden geteeld. Dat kun je een of

een andere wereld kunnen

twee keer doen en dan ben je zo’n

leven. In de wereld van

klant natuurlijk kwijt.

journalisten lijkt alles snel te gaan. Een politicus hoeft maar

Legale bezorgservice

iets aan te kondigen en hup het

Inmiddels bereikte ons het nieuws

is werkelijkheid. Als de beste

dat Tokyo Smoke, een distributeur

man zich iets beter had

in Canada, een deal met Uber

geïnformeerd dan had hij

heeft gemaakt. Klanten kunnen

kunnen weten dat het nog wel

een bestelling plaatsen en die

even duurt voordat er overal in

vervolgens met een Uber taxi

Duitsland coffeeshops zijn. De

komen ophalen. ‘Now we are

kans is zeer groot dat er net als

talking’. Als je de illegale markt echt

in Nederland eerst op een of

wilt aftroeven dan moet je nog een

meerdere plekken wordt

stapje verder gaan. Ik zeg het al

geëxperimenteerd. Ik las zelf

jaren: start een legale bezorgser-

ergens dat die Duitse experi-

vice voor cannabisproducten. We

menten waarschijnlijk ook vier

zien allemaal hoe snel het nu gaat

jaar gaan duren. Met andere

Duitsers kunnen natuurlijk kijken hoe we dat

woorden, de kans dat Duitsland ons gaat

in Nederland regelen. Maar dan nog zal het

boodschappen, zoals Flink. Consumenten

met bezorgdiensten voor andere

inhalen is op dit moment niet realistisch.

een hele tijd gaan duren.

betalen graag een beetje meer als ze zelf niet de straat op hoeven. Zeker in coronatijd. Dat

Tijdrovend

Verkoopkanalen

geldt natuurlijk ook voor veel mensen die

Partijen die betrokken zijn bij het Nederland-

Daarnaast hebben wij al verkoopkanalen. Zij

cannabisproducten willen aanschaffen. Op

se experiment weten inmiddels dat het jaren

niet. Er zijn nu geen coffeeshops. Voordat die

illegale drugsmarkten doen die bezorgdien-

duurt voordat de wet- en regelgeving voor

goed werken zijn we ook alweer een stuk

sten al jaren goede zaken.

zo’n experiment klaar is. In Nederland zijn ze

verder in de tijd. In Canada is dat bijvoorbeeld

daar al een hele tijd mee bezig. Daarnaast

behoorlijk misgegaan. De Canadese overheid

Maar ik zie het voorlopig nog niet gebeuren

moeten betrokken partijen worden ge-

had er geen rekening mee gehouden dat con-

dat de Nederlandse overheid dit toe gaat

screend, controlesystemen worden

sumenten de illegale markt zouden verkiezen

staan. Als de Duitsers écht voorop willen lopen,

opgetuigd worden en vergunningen worden

als de producten in de legale winkels niet aan

dan doen ze er goed aan om dit meteen mee

aangevraagd. Om zo maar wat zaken te

hun eisen zouden voldoen. In het begin

te nemen in hun legaliseringsplannen. “Also

noemen die zeer tijdrovend kunnen zijn. De

stonden consumenten regelmatig voor een

los! Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei”.

6 HighLife


lash VERGEET BLACK FRIDAY: HET IS TIJD VOOR GREEN WEDNESDAY

ZELFS REPUBLIKEINEN KOMEN MET VOORSTEL VOOR LEGALE WIET

Onder invloed van de Verenigde Staten is ook hier Black Friday een waar

Zelfs de Republikeinen

fenomeen geworden. Het heeft even geduurd, maar Nederlanders

komen inmiddels met een

gaan nu massaal op jacht naar koopjes op Zwarte Vrijdag. In de VS zelf is

voorstel voor legale cannabis

er trouwens alweer een nieuwe trend: Green Wednesday. Jawel, dat is

in de Verenigde Staten.

de dag waarop de Amerikaanse cannabisbranche met hun eigen

Nancy Mace, een Republi-

koopjes komt. Dit jaar verwacht James Ahrend van het gespecialiseerde

keins congreslid namens South Carolina, diende recent een wetsvoorstel in om het federale verbod op cannabis op te heffen. Mace: “Mijn wetgeving heeft volgens mij voor iedereen iets goeds, of je nu een Democraat of een Republikein bent.” In grote delen van de VS is cannabis al legaal. Achtien staten + Washington DC hebben recreatief gebruik al gelegaliseerd en in 37 staten (+DC) is

softwarebedrijf Akerna een omzet van 90 miljoen dollar, dat is bijna 70%

mediwiet toegestaan. Het voorstel van Mace verschilt vooral op

meer dan vorig jaar. In de vier dagen rond de traditionele Thanksgiving

het gebied van belasting erg met dat van de Democraten. Mace

Day vakantie wordt er in totaal voor zo’n 250 miljoen dollar aan

stelt slechts 3% belasting voor. “Want Californië laat zien dat met

cannabisproducten verkocht. Overigens is deze Groene Woensdag

hoge belastingen het lastiger is om met de illegale markt te

nog niet de meest lucratieve verkoopdag voor de Amerikaanse

concurreren”. In voorstellen van de Democraten is soms sprake

wietindustrie. Dat is namelijk nog altijd 4 - 20, oftewel 20 april.

van wel 25% belasting op cannabisproducten.

WIETEXPERIMENT GAAT IN TRAAG TEMPO VERDER In een brief aan de Tweede Kamer maakte demissionair minister Grapperhaus van Justitie begin november bekend dat er inmiddels zeven telers zijn aangewezen om deel te nemen aan het wietexperiment. In de oorspronkelijke planning zouden alle tien telers in het begin van dit jaar al uitgekozen zijn, maar echt tempo zit er vooralsnog niet in. Nadat de resterende drie kwekers zijn uitgekozen gaat de volgende fase in. ‘Het streven is dat de aangewezen telers in de loop van de tweede helft van 2022 aan de nodige voorwaarden voldoen en de overgangsfase kan starten. Als de startdatum is vastgesteld, zal er blijvend worden gemonitord of de planning realistisch is en zal tevens worden gestuurd op mogelijkheden tot versnelling’, aldus het ministerie. We zullen voorlopig dus heel veel geduld moeten hebben. Elders in dit nummer meer hierover in onze serie ’t Experimentje.

HighLife 7


news LUXEMBURG ROMMELT VERDER MET CANNABISBELEID

DER SPIEGEL: NEDERLAND IS MAFFIAPARADIJS Nederland is door een halfslachtig

Een paar maanden geleden verraste de Luxemburgse regering

drugsbeleid afgegleden tot een

ons met mooie plannen om cannabis te legaliseren. Maar sinds

narcostaat en een maffiaparadijs,

de bekendmaking zijn er in plaats van stappen vooruit alleen

aldus het Duitse weekblad Der

maar terugtrekkende bewegingen geweest. Beetje bij beetje

Spiegel. Kaas, coke en killers

worden de plannen ingeslikt. Volgens de ministaat kwam dat

staat er in chocoladeletters

vooral door kritiek uit ‘omliggende landen’. Nu Duitsland als een

op de opmerkelijke cover, die

van die omliggende landen

oplettende lezers herkennen als

zelf aan de slag gaat met

een parodie op een iconische

legalisering, moeten we maar

eerdere cover en de beroemde

even afwachten hoe de vlag er

foto van Floris Leeuwenberg,

in Luxemburg bij gaat hangen.

waarover we eerder dit jaar nog

Ondertussen hebben ze andere

schreven. Der Spiegel noemt

problemen. Het land heeft bijna

het gedoogbeleid ‘naïef’ en

geen medicinale cannabis meer

meent dat ons land zich heeft

omdat de enige leverancier

uitgeleverd aan de drugsmaffia. Eerder schreef de befaamde

van het land moeite heeft om

Italiaanse journalist en schrijver Roberto Saviano in soortgelijke

aan de vraag te voldoen, aldus

termen over ons land. In een lange reportage tekent het Duitse

minister van Volksgezondheid

blad verontrustende citaten van vooraanstaande autoriteiten

Paulette Lenert. Artsen schreven

op: Nederland is ‘de drugssupermarkt van Europa’. De Duitsers

in 2020 140 kg mediwiet voor,

kunnen het goede voorbeeld geven door zelf wel op een

bijna drie keer zoveel als in 2019.

werkbare manier te legaliseren.

SINGAPORE: DOODSTRAF WEGENS 1.3 KILO CANNABIS Het Hof van Beroep in Singapore heeft eind november een hoger beroep tegen de doodstraf van twee mannen wegens handel in 1.3 kilo cannabis verworpen. Een 27-jarige Maleisiër en een 52-jarige Singaporees zullen nu worden terechtgesteld. Een derde verdachte, een 26-jarige man uit Maleisië, krijgt levenslang en 15 stokslagen. Met deze middeleeuwse straffen wordt weer eens duidelijk dat de Aziatische stadsstaat een mensonterend streng drugsbeleid voert. Eerder dit jaar kreeg een 41-jarige man ook al de doodstraf opgelegd wegens het bezit van een kilo cannabis. Een doodvonnis wordt in Singapore uitgevoerd door veroordeelden op te hangen. Sinds 1991 zijn al 400 mensen opgehangen. Achter de façade van die moderne metropool zit dus een mensonterend systeem verborgen.

8 HighLife


Leuke, vriendelijke mensen. Je kunt hier super relaxed zitten, wat roken en een spelletje doen. Ook hebben ze goeie koffie. Prijzen zijn echt wel oké. Aanrader!

Burgstraat 47, Gorinchem


lash WAS DIT EUROPA’S GROOTSTE WIETPLANTAGE OOIT?

UBER ZET VOORZICHTIGE STAP IN CANNABISMARKT

Een opmerkelijk bericht uit Spanje. Bij Huerta de Valdecarábanos in de

Uber begeeft zich voor het eerst op de cannabismarkt. Uber

Spaanse provincie Toledo zou op een veld van 120.000 vierkante meter

Eats-gebruikers in Ontario, Canada kunnen sinds kort cannabis-

(ongeveer 16 standaard voetbalvelden) industriële hennep gekweekt

producten via de app bestellen.

worden. Maar toen de Guardia Civil de gewassen inspecteerde,

Klanten kunnen bestellingen plaatsen in een speciaal gedeelte

ontdekten ze dat het eigenlijk prima rookbare cannabis was die

van de app voor cannabisretailer Tokyo Smoke en ze vervolgens

“genetisch gemodificeerd was om eruit te zien als legale hennep’. De

ophalen bij een vestiging in de buurt. Het is dus niet zo dat Uber

agenten namen daarop de ongeveer 135.000 wietplanten in beslag en

de wiet zelf bezorgd, zoals sommige media eerder hebben

dat zou een Europees record zijn. Drie mensen werden gearresteerd. In

bericht. Want je moet nog steeds zelf op pad om bij Tokyo Smoke

nabijgelegen loodsen werden nog 30 ton gedroogde cannabisplanten

je blowtje te halen. Want cannabis is sinds 2017 dan wel legaal in

en 3720 kg wiettoppen gevonden. Een woordvoerder van de Guardia

Canada, het mag niet

Civil: “De plantage besloeg een oppervlakte van 12 hectare en er was 24

bezorgd worden. Toch is

uur per dag toezicht met een gesloten systeem van beveiligings- en

het een doorbraak, want

bewakingscamera’s.”

dit is natuurlijk slechts een eerste stap. De normalisering van cannabis gaat wereldwijd razendsnel, op dat kleine ‘gave’ kikkerlandje aan de Noordzee na.

CANADESE KERSTMAN IS GELUKKIG MET ZIJN 12 JOINTS HANDCRAFTED CANNABIS

Wat een geniale actie van Citizen Stash uit Canada. Ter gelegenheid van kerstmis hebben ze een fantastisch ‘The 12 Joints of Christmas’ mixpakket in adventskalender-stijl gemaakt. Om de feestdagen extra relaxed door te komen bevat hun gemengde pre-rollpakket 12 verschillende Citizen Stash-soorten in pre-rolls van 0,5 g. Een paar van de soortjes: Interstellar (24,59%), Cooky Puss (22,8%), Sunday Driver (23,64%) en Ice Cream Gelato (23,05%). Citizen Stash is een kleine legale kwekerij in een afgelegen vallei aan de

12 Joints of Christmas

A festive mixed pack of Citizen Stash pre-rolls With 12 different strains in this mixed preroll pack there’s bound to be something for everyone this holiday!

THC

18-26%

voet van de Cascade Mountain Range. Wat begon als passie, groeide uit tot het stellen van de hoogste standaard voor handgemaakte, kleine batch cannabis van hoge

Available in for a limited time.

kwaliteit. Ze hebben in ieder geval de Canadese kerstman meer dan gelukkig gemaakt.

Pack Contents

Occasions

Want die onthulde: “Dit eenmalige pakket gaat niet lang mee!” reindeer games

twirly swirly gumdrops

Find more Citizen Stash strains

citizenstash.com @citizenstash Printed on 100% recycled cotton | Biodegradable Wildflower seeds are trapped inside the paper, which creates the texture Plant the paper and watch it spring to life

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Hawkwind op Stonehenge

Op naar de volgende 30 jaar

Geweldig leuk om een interview met Dave Brock van Hawkwind

Ik wil jullie graag feliciteren met het 30-jarig jubileum. Ik heb

te lezen. Het zijn helden van mij. In de jaren tachtig en negentig

het blad altijd met veel plezier gelezen. Nu nog steeds. Dus wat

van de vorige eeuw ben ik meermaals naar de Summer Solstice

mij betreft; op naar de volgende 30 jaar. Dat moet lukken! Wim

ceremonie in Stonehenge geweest. Bij veel hippies en travellers stond altijd wel ergens een tape van Hawkwind op, en ik heb ze

Dank. We zijn vol goede moed. De aanstaande legalisering in

toen zelfs een van die reizen live zien spelen. Een provisorisch

Duitsland is van groot belang voor wat er de komende jaren in

podium, wat generators en versterkers daaromheen, het was

Europa zal gebeuren. Het is een immense doorbraak. We blijven

spontaan en geweldig

jullie op de hoogte houden.

leuk. En toch geweldig dat zo’n ouwe knar als Dave Brock (80 jaar!) nog steeds zijn eigen wiet verbouwd Philip

en rookt.

Zeker weten. Bij ons op de redactie staat Hawkwind al heel lang op de playlist. Onze favoriet: Orgone Accumulator.

Rampjaar voor buitenw iet? er In het vorige numm er ov ie schreven jull de het rampjaar voor

het buitenwiet. Nu was hten in veel andere opzic n ee l we k natuurlijk oo ik n rampjaar. Maar toe

bij een tijdje geleden en liep urt bu mij in de ant tpl wie e een prachtig an sta op een balkon zag ssieve stemming urde mijn wat depre fle p, lam led n ee r de jullie on maakt. Ik hoop dat een fotootje van ge er b he Ik . op l aa Alice helem n. e boodschap in zie er ook een positiev ant toch ook k. Ja, je wil zo’n wietpl Geweldig, heel erg leu n in deze luchtje laten scheppe wel eens lekker een bben. he t eigenaar gedach duistere tijden, zal de

Stephen King portret? In jullie laatste nummer zag ik dat opnieuw een boek van Stephen King werd besproken. Ik ben al lange tijd fan van deze geweldige schrijver en bedacht me laatst dat het toch vreemd is dat jullie nog nooit over King zijn affiniteit met cannabis hebben geschreven. Nog voordat het zeg maar modieus werd, gaf King al toe dat hij graag blowde. Misschien kunnen jullie daar toch eens een artikel over schrijven.

Bjorn

Wat een goed idee. Reken er maar op dat we in het komende nummer daarover publiceren. En zijn laatste boek, Billy Summers, komt dan ook aan bod. Dat hebben we net uit.

HighLife 11


lash CDA WIL ‘ITALIAANSE MAFFIA-AANPAK’ IN NEDERLAND Het CDA, een van de coalitiepartners in de beoogde nieuwe regering, wil de Nederlandse War on Drugs opvoeren. Er moet een tandje bij, aldus de partij die in de opiniepeilingen slechts een schamele vijf zetels overhoudt van de 14 die ze nu in de Tweede Kamer hebben. Iedereen met een pilletje op zak moet beboet worden en eventueel bestraft worden met een taakstraf. “Simpele oplossingen bestaan niet”, beweert het Kamerlid Anne Kuiken, terwijl hij toch met heel simplistische voorstellen komt. Coffeeshops? Die moeten uit het ‘normale straatbeeld’ verdwijnen en naar industrieterreinen verplaatst worden. Ook heeft men een idee om het imago van Nederland = Narcostaat te veranderen: ‘ Nederland heeft een negatief imago als Narcostaat. Dat gaan we te lijf door een Europese conferentie over de aanpak van drugsgebruik en drugscriminaliteit te organiseren. De problematiek rondom drugs is mondiaal en vraagt om internationale oplossingen.’ Simplistischer kunnen we het niet maken.

PANAMA LEGALISEERT MEDIWIET Een doorbraak in Midden-Amerika. Panama heeft mediwiet gelegaliseerd. Na 5 jaar discussiëren heeft de regering van president Laurentino Cortizo een wet aangenomen die een kader schept voor het medicinaal en therapeutisch gebruik van cannabis. Panama is het eerste Midden-Amerikaanse land dat cannabis beschikbaar stelt voor patiënten. “Deze maatregel komt om honderden Panamezen te helpen die tot nu toe dit medicijn niet in Panama hebben kunnen verwerven”, zei Leandro Ávila, officieel afgevaardigde van de

NIEUWE COFFEESHOP IN AMSTERDAM ZUIDOOST

Democratische Revolutionaire Partij. Wet 242 zal de import, export, teelt, productie en verkoop van cannabis en zijn derivaten mogelijk

Het heeft lang geduurd, maar onlangs opende Cannacenter Best

maken door een reeks

Friends Zuidoost de deuren in het gelijknamige stadsdeel in

licenties die zijn verleend

Amsterdam. Al in 2012 zat coffeeshop Best Friends in een traject om

door de Panamese staat.

een vestiging in het centrum naar een wijk elders in de stad te

Thuisteelt blijft ten

plaatsen, en na ontelbare vergaderingen en plannen kunnen

strengste verboden, alleen

inwoners van Zuidoost eindelijk langs bij deze nieuwe shop. Daar is

farmaceutische bedrijven

alle ruimte voor, want er zijn maar liefst 22 parkeerplaatsen

of bedrijven die

gecreëerd. De shop is in opdracht van de gemeente specifiek

gespecialiseerd zijn in

volgens het concept ‘alleen afhalen’ opgezet. Met de nieuwe

therapeutische diensten

coffeeshop wil de gemeente Amsterdam de straathandel in het

kunnen meedingen voor

stadsdeel tegen gaan. Over twee jaar gaat men evalueren of dat doel

een vergunning.

bereikt is. Het adres van de nieuwe shop: Hettenheuvelweg 35, 1101 BM Amsterdam. (www.bestfriendsamsterdam.com)

12 HighLife


HIGH weirdness Je handen stukwassen met slakkenzeep

Mini-badkamerset als een Zwitsers zakmes

Tot gekmakens aan toe worden we er

De huizenprijzen stijgen de pan uit. Het is bijna

telkens aan herinnerd. Immers, doe de tv

onmogelijk om aan een woning te komen.

aan en er staat een man in een pak te

Honderdduizenden mensen staan op de

roepen: ‘Was je handen stuk!’ Of dat in ons

wachtlijst voor een sociale huurwoning en ook

DNA blijft, is afwachten. Maar liefhebbers

kopers moeten een vette beurs hebben om

van hygiëne zullen zich in de handen wrijven

nog te kunnen slagen. Voor een kleine

met deze heerlijke slakkenzeep uit Frankrijk.

mini-etage in een van de grote steden betaal

Damien Desrocher werkte ooit in de IT, maar

je al snel een paar ton dus een optimaal

hij raakt zijn toetsenbord niet meer aan. In

gebruik van je beperkte ruimte is noodzakelijk.

plaats daarvan ‘stimuleert’ hij nu zijn slakken.

In de VS hadden ze in San Francisco en New

Die produceren dan een soort slijm, waar

York al eerder last van een overspannen

Desrocher weer zeep van maakt: “Ik wilde terug naar de natuur. En slakken zijn heel lieve

huizenmarkt, dus werd daar deze

wezens.” Elke slak kan zo’n twee gram slijm produceren. Voor 100 gram zeep is 80 gram slakkenslijm nodig. Bedenk dus: elk stuk slakkenzeep waarmee je je handen stuk wast is het resultaat van noeste arbeid van 40 slakken. En Damien Desrocher.

Muzikaal spinnenweb Zullen we ooit met spinnen kunnen communiceren? Professor engineering Markus Buehler van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology hoopt daar een steentje aan te kunnen bijdragen. Op YouTube vind je materiaal van hem waarbij hij laat horen hoe een spinnenweb klinkt. Griezelig, onheilspellend, of meer een mooie introtune voor je ambient dansavondje, je mag het zelf zeggen. Buehler: “Spinnen gebruiken trillingen als een manier om te communiceren met andere spinnen. We hebben deze vastgelegd en we creëerden 3D-modellen van spinnenwebben.“ Fascinerend onderzoeksmateriaal, aldus de professor, die met zijn assistenten naar patronen in spinsignalen onderzocht en met behulp van computers

multifunctionele mini-badkamer-set

en wiskundige algoritmen zelf geluiden

bedacht. Zelfs in je modieuze tiny house moet

creëerden. De zijde van een spinnenweb

hier ruimte voor zijn. Nadeel: douchen met zijn

is vijf keer sterker dan staal. De levende

tweeën onder deze douche gebaseerd op

structuur van een spinnenweb kan leiden

een Zwitserse zakmes is lastig. Voordeel: je

tot innovaties in constructie, onderhoud

partner kan wel tegelijkertijd even van de wc

en reparatie, aldus Buehler.

gebruik maken. Maar of dat een voordeel is…

HighLife 13
Door: Rob Tuinstra

Rinus Beintema (Suver Nuver) krijgt geen straf Geen straf, maar wel een overtreding van de Geneesmiddelen- en Opiumwet voor het verstrekken van cannabisolie. Dat was het vonnis van de rechtbank in Zwolle in het dossier Edelhert tegen Rinus Beintema van Suver Nuver. Dat hij geen straf krijgt is mooi, maar dat de rechter meent dat hij wel de wet heeft overtreden leidt toch tot grote gevolgen.

Eerder was drie maanden voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 120 uur tegen de strijdlustige Fries geëist. De rechter stipte in zijn motivatie nog wel aan dat hij het waardeerde dat het team van Suver Nuver zich zo inzet voor een behoefte die in de maatschappij bestaat, maar dat een oplossing daarvoor toch echt vanuit de politiek moet komen. Tsja, als je op al die angstvallige politici moet wachten voor een oplossing, dan zijn we nog wel even bezig.

Duidelijkheid Rinus Beintema heeft altijd op een rechtszaak aangestuurd, omdat hij duidelijkheid wilde scheppen. Precies een jaar geleden zei hij daarover het volgende in HighLife: ‘Ik heb me goed voorbereid op de zaak. Het leuke is: doordat we nu met een onderzoek zijn gestart via de juridische kant, kunnen we misschien wel een toekomst gaan garanderen op het moment dat de tijd rijp is.’ Helaas is hij door de uitspraak gedwongen om vooralsnog de verstrekking van weitolie aan duizenden patiënten stop te zetten. Hij waarschuwde daar al bijtijds voor en raadde mensen aan om een voorraad aan te leggen.

Hoe nu verder? Vraag is; hoe nu verder. Rinus Beintema is er de man niet naar om zich bij enige tegenslag neer te leggen. Zelf meldde hij daar eerder over: ‘Jullie kennen mij al een tijdje en ik ga nooit bij de pakken neerzitten en zoek continu naar oplossingen voor de heuvels die op mijn pad terecht komen. Ik kan reeds vertellen dat ik druk bezig ben om het volgende project, maar nu geheel legaal, juridische vorm te geven waardoor we op een andere manier een doorstart kunnen maken met dezelfde full spectrum producten. U zult zich gaan verbazen hoe eenvoudig mijn idee is en hoe effectief het gaat zijn!’ In een recent interview met Patrick DeWals (www.dewereldmorgen.be) wordt mogelijk een tipje van de sluier gelicht. Daarin vertelt hij over zijn toekomstplannen. Rinus Beintema: “Indien alles wat meevalt, denk ik dat we met de stichting ons nieuw op cannabis gebaseerde product, dat op een revolutionaire manier de levering van cannabinoïden in heel Europa zal transformeren, begin 2022 kunnen lanceren!.” Kortom, het blijft spannend. We wachten af.

Een team van de Duitse omroep ARD op bezoek bij Suver Nuver voor het programma Der Weltspiegel.

16 HighLife

www.suvernuver.org


Door: Rob Tuinstra

HighLife duikt op in nieuwe cartoon Freak Brothers De legendarische undergroundstrip The Freak Brothers is herbewerkt en als tekenserie bij het Amerikaanse streamingplatform Tubi te bekijken. Helaas is de serie nog niet in Nederland te zien. Maar in een trailer op YouTube zagen we tot onze verrassing dat onze eigen HighLife aanwezig is.

saries ligt, wordt duidelijk gemaakt in de

komedie doordrenkt met een haast

bewerkte tv-serie. Als ze na 50 jaar wakker

iconische ensemble wat de stemcast

worden is hun huis, op de kelder na,

betreft en een geweldig team van elite

meerdere keren afgebroken. San Francisco

producers en schrijvers”, aldus de enthousi-

is veranderd. Politieagenten worden high

aste Tubi Chief Content Officer Adam

om zich beter te voelen als ze mensen in

Lewinson. “Deze tv-komedie is al 50 jaar in

elkaar slaan, Stephen Hawking kloonrobots

de maak en we zijn verheugd om ons

passen vuilnisophaaldiensten aan en

aanbod aan humor voor volwassenen

The Fabulous Furry Freak Brothers, de strip

iedereen is politiek correct. De makers

uitbreiden.” De mening van critici en kijkers

die werd gecreëerd door Gilbert Shelton in

trekken daarbij alles uit de kast. Er is

is verdeeld. Sommigen noemen de serie

1968, concentreerde zich op een drietal

natuurlijk heel veel wiet en andere dope, er

‘het nieuwe South Park of The Simpsons’.

is scatologie, er zijn krakers en swami’s, en

Anderen zijn minder enthousiast en vinden

Bernie Sanders maakt zelfs nog zijn

de serie grof en achterhaald. Zelf kunnen

San Francisco

opwachting. En tot onze vreugde zagen we

we er wel om lachen. Er zit erg veel humor in

‘Dope will get you through times of no

in de trailer zelfs onze eigen HighLife

en met titels als ‘Ryan & the Reefer Factory’

money better than money will get you

voorbijkomen. Daar zijn we best trots op.

weet je wat je kunt verwachten. En als het

hippies die altijd met tegenslag te maken krijgen als ze drugs willen scoren. De comic hekelde zowel gevestigde figuren als de tegencultuur. In de Tubi-serie volgen we Freewheelin’ Franklin Freek (Woody Harrelson), Fat Freddy Freekotowski (John Goodman) en Phineas T. Phreakers (Pete Davidson) en hun kat, Kitty (Tiffany Haddish), die ontwaken uit een 50-jarig dutje na het roken van magische wiet. Ze proberen zich vervolgens aan te passen aan de huidige tijd. Maar dat valt niet mee. In de cast zien we trouwens ook Adam Devine en Blake Anderson (die uitvoerend produceren), Andrea Savage (I’m Sorry), La La Anthony en rapper Schoolboy Q.

through times of no dope,’ was een van de

drietal dan bij hun wietavonturen ook nog

gevleugelde uitspraken in de originele

Oneerbiedige komedie

eens de HighLife op tafel heeft liggen, ja,

strip. Of dat anno 2021 nog steeds geldt in

“We kunnen niet wachten tot onze kijkers

dat helpt wel bij onze waardering, haha. Dus

San Francisco, waar cannabis in tegenstel-

‘gefreakt’ raken bij The Freak Brothers, want

we raden jullie zeker aan om de trailers en

ling tot de jaren zestig legaal in de dispen-

het is een onvergetelijk oneerbiedige

de clips op YouTube uit te checken.

HighLife 17


De Groene Griffel 2021 Winnaar: RTL Nieuws voor berichtgeving over wet Damocles

De winnaar van de Groene Griffel voor de beste journalistieke productie over cannabis van het jaar wordt gekozen door een driekoppige jury. De criteria waaraan zij de journalistieke producties, artikelen, reportages, items, boeken, documentaires etc., hebben getoetst zijn journalistieke gedegenheid, originaliteit, nieuwswaarde en impact. Dit jaar koos de jury unaniem voor Koen de Regt en Meike van Roosmalen van RTL Nieuws voor hun berichtgeving over de wet Damocles. Zij krijgen de prijs, een bijzonder ontwerp van Studio DaG, uitgevoerd in hennep, per post opgestuurd.

In het juryrapport motiveerden de juryleden hun keuze als volgt.

Koen de Regt en Meike van Roosmalen (RTL Nieuws):

Rob Tuinstra, hoofdredacteur HighLife: ‘Ex aequo Buro Jansen

- Burgemeesters te hard in antidrugsbeleid, onschuldige burgers

& Janssen en RTL. Jansen & Janssen hebben doorwrocht monnikenwerk verricht door het beruchte Tilburg-rapport volledig te ontkrachten, maar omdat de impact van de RTL uitzendingen over de afschuwelijke gevolgen van de Wet Damocles groot was, gaan mijn douze points uiteindelijk naar hen toe.’ Mauro Picavet,

uit huis gezet, 13 mei 2021 - Burgemeester zet autistische Robin (34) uit huis om één wietplant, 17 juni 2021 - Hoe burgemeesters steeds makkelijker drugspanden konden sluiten, 7 juli 2021

o.a. oprichter CannabisIndustrie.nl: ‘Ondanks de uitstekende onderzoeks-journalistiek van Buro Jansen & Janssen, ga ik mee in

Karlijn van Houwelingen: Nederlanders telen legale wiet in

de argumentering van Rob Tuinstra. De wet Damocles maakt meer

Californië: ‘Laat je niet gek maken’

kapot dan het goed doet. Talloze goed bedoelende mensen zijn

Algemeen Dagblad, 31 mei 2021

door deze maatregel al uit hun huis gezet. Mensen denken dat het kweken van vijf planten wordt gedoogd in Nederland, maar de ge-

Bart de Koning: Blijven praten over ‘ondermijning’ hindert

volgen van de wet Damocles zijn groot en werden afgelopen jaar

opsporing van drugs

door RTL Nieuws in meerdere artikelen en reportages aan het licht

Follow The Money, 23 juni 2021

gebracht.’ Derrick Bergman, cannabis journalist en voorzitter stichting VOC: ‘Chapeau voor alle genomineerden en felicitaties aan

Folkert Jensma: ‘Legaliseer cannabis’ en tegelijk hard optreden

de winnaars, Koen de Regt en Meike van Roosmalen. Door eigen

gaat niet samen

onderzoek en indringende reportages hebben zij de Damocles

NRC, 24 september 2021

problematiek op de politieke agenda gekregen, getuige bijvoorbeeld Kamervragen en follow up artikelen in andere media.’

Anouk Boone: Italiaanse wietteelt in opmars: ‘Dit is de echte Green Deal’

De acht genomineerden van dit jaar waren:

Financieele Dagblad, 20 oktober 2021

Robert van Gijssel: Weg met de coffeeshop, leve de coffeeshop!

Willem Jan Jochems: De coffeeshop is zo gek nog niet

de Volkskrant, 14 januari 2021

Omroep Brabant, 23 oktober 2021

Buro Jansen & Janssen: Integraal Appel, Nepwetenschap van

De Groene Griffel wordt gekozen en uitgereikt als onderdeel van

Tilburg University

de Cannabis Industrie Awards. Meer informatie op

Burojansen.nl, 6 april 2021

https://cannabisindustrieawards.nl/.

18 HighLife


Bijna 4000 stemmen voor Cannabis Industrie Awards 2021

Toermalijn Tilburg coffeeshop van het jaar, Mariska van Putten ondernemer van het jaar Een record aantal mensen heeft gestemd voor de Cannabis Industrie Awards 2021. In één maand zijn 3.871 stemmen uitgebracht. De Tilburgse coffeeshop Toermalijn werd verkozen tot coffeeshop van het jaar, Mariska van Putten (o.a. Boerejongens en Amsterdam Genetics) won in de categorie Ondernemer van het jaar. HighLife was een van de medesponsors van deze verkiezing. Startup van het jaar 2021: Dutch Harvest Dutch Harvest oprichter Esther Molenwijk startte al in 2015 een crowdfunding campagne om de eerste hennepthee van Nederlandse bodem te maken. Dit jaar viel Dutch Harvest voldoende op om te winnen in de categorie Startup van het jaar. Kweekproduct van het jaar 2021: Biotabs Tabs BioTabs zijn kleine tabletten van geperste voedingsstoffen, die langzaam voeding In 2020 organiseerde webplatform

basis van CBD pasta en biologische,

afgeven. Je drukt ze in de aarde en hoeft

Cannabisindustrie.nl een online verkiezing

koudgeperste hennepzaadolie. Resultaat is een

daarna in principe alleen nog water te geven.

van de Ondernemer van het Jaar en de

zuivere olie met een goud-koperachtige kleur.

Zowel bruikbaar in potten als in de volle grond.

Coffeeshop van het jaar. Dit jaar is het aantal

Het THC-gehalte is verwaarloosbaar: 0,04%. Zadenbank van het jaar 2021:

categorieën uitgebreid naar negen. Met de Cannabis Industrie Awards wil de organisatie

Hennep product van het jaar 2021:

Amsterdam Genetics

Nederlandse bedrijven, ondernemers en

Hennepthee van de LidL

Amsterdam Genetics bestaat al sinds 1985 en

producten op het gebied van cannabis en

De hennepthee van het Sloveense bedrijf

timmert de laatste jaren steviger dan ooit aan

hennep in het zonnetje zetten. De winnaars:

Mogota die de LidL in ons land verkocht haalde

de weg met cannabiszaden. Deel van het

het nieuws door een terugroepactie van de

succes is naar verluidt de directe feedback via

Ondernemer van het jaar 2021:

supermarktketen in augustus 2021. De thee zou

de klanten van de befaamde hoofdstedelijke

Mariska van Putten

‘een verhoogd gehalte aan THC’ bevatten.

coffeeshops Boerejongens, Coffeeshop

Dé vrouw achter de Boerejongens

Inmiddels een gewild collectors item.

Amsterdam en De Tweede Kamer.

coffeeshops, zadenbank Amsterdam Genetics en Supmedi CBD producten. De koningin van

Campagne van het jaar 2021:

de cannabis volgens het Parool en the woman

Dossier Edelhert

reinventing coffeeshops volgens Leafly, de

Dossier Edelhert, zo doopte het hennepteam

grootste cannabis website ter wereld.

Noord-Nederland hun onderzoek naar Suver Nuver, de stichting waarmee Rinus Beintema

Coffeeshop van het jaar 2021:

wietolie verstrekt(e) aan ruim 15.000 mensen.

Toermalijn, Tilburg

Het werd de geuzennaam voor een

Een van de oudste en bekendste shops van

campagne met o.a. T-shirts, caps en flyers.

Tilburg, met een reputatie tot ver over de

Innovatie van het jaar 2021:

Rechtszaak en vonnis waren via een

landsgrenzen. De Toermalijn heeft vriendelijk

Blowie

livestream van de rechtbank Zwolle te volgen.

personeel, een grote achtertuin en een

Blowie is een tabaksvervanger op basis van

menukaart om U tegen te zeggen.

damiana. Deze plant -Latijnse naam Turnera

www.cannabisindustrieawards.nl

Diffusa- is inheems in Zuid-Amerika. Blowie is

instagram:@cannabisindustrieawards

CBD product van het jaar 2021:

extra fijn gesneden en kan niet alleen als

Cannabas CBD 40%

vervanger van tabak, maar ook in thee

Deze CBD-olie wordt in Nederland gemaakt op

worden gebruikt.

HighLife 19


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Stoplicht coalitie introduceert ‘gecontroleerde levering in vergunde winkels’

Duitsland: licht op groen voor legalisering cannabis! Een grote doorbraak bij onze Oosterburen: cannabis voor recreatief gebruik wordt legaal. In het regeerakkoord van de nieuwe regering, de Ampelkoalition of stoplicht coalitie, staat het zwart op wit: ‘We introduceren de gecontroleerde levering van cannabis voor recreatief gebruik aan volwassenen in vergunde winkels.’

Dit geweldige nieuws, waarvan de impact in

den aan de strijd voor legalisering van canna-

taten verschenen in de week dat er bij de

heel Europa door zal werken, komt niet uit de

bis in Duitsland en hij won. Een groot deel van

formatie van de nieuwe Duitse regering werd

lucht vallen. Duitse cannabisactivisten heb-

het geld besteedde hij aan een Hanfverband

gesproken over mogelijke legalisering. An-

ben jaren toegewerkt naar dit moment. Denk

campagne in honderden Duitse bioscopen.

ders dan in Nederland wordt in Duitsland van

aan de Hanfparade in Berlijn, die al sinds

Anno 2021 is Hanfverband waarschijnlijk de

tevoren bekend gemaakt welke onderwer-

1997 jaarlijks wordt georganiseerd. Minstens

grootste organisatie voor legalisering van

pen de diverse werkgroepen wanneer gaan

zo belangrijk is Der Deutscher Hanfverband,

cannabis van Europa. Dat weerspiegelt zich

bespreken. Op 8 november stond cannabis

meestal afgekort tot DHV of Hanfverband,

in de professionaliteit van de lobby. Een

op de agenda en verzamelden cannabisac-

dat sinds 2002 aan de weg timmert.

mooi voorbeeld is de recente studie van de

tivisten zich voor het Willy-Brandt-Haus, het

Heinrich Heine universiteit in Düsseldorf naar

hoofdkwartier van de SPD in Berlijn. SPD-

Hanfverband

de opbrengst van legalisering van cannabis

leider Olaf Scholz is de nieuwe bondskanse-

Het Hanfverband is geen stichting maar een

in Duitsland. De resultaten haalden alle grote

lier van Duitsland, de opvolger van Angela

onderneming, die sinds 2004 wordt ge-

Duitse media en kregen ook buiten Duitsland

Merkel. Aan de demonstratie deed ook

leid door Georg Wurth (49). In 2013 werd hij

aandacht: legalisering kan 4,7 miljard euro per

Andreas Müller mee, beter bekend als Richter

landelijk bekend toen hij meedeed aan het

jaar opleveren én 27.000 nieuwe banen. Op-

Müller. Deze Berlijnse jeugdrechter ver-

televisieprogramma Millionärswahl. De kijkers

drachtgever van de studie: het Hanfverband.

schijnt regelmatig in de media en is een zeer

konden stemmen welke kandidaat wat hen

uitgesproken voorstander van legalisering.

betreft een miljoen euro zou moeten winnen.

Richter Müller

Zijn tweede boek, ‘Kiffen und Kriminalitität’

Wurth vertelde dat hij het miljoen zou beste-

De timing had niet beter gekund; de resul-

(Blowen en criminaliteit), verschenen in 2015,

20 HighLife


gaat er helemaal over. Müller is actief bij LEAP

verspreiding van vervuilde stoffen verhinderd

moet de Bondsraad, de tegenhanger van

Deutschland, de van oorsprong Amerikaanse

en de bescherming van minderjarigen ge-

onze Eerste Kamer, dan nog akkoord gaan.

organisatie van politie- en justitiemensen die

waarborgd. We evalueren de wet na vier jaar

Het kan dus best nog even duren voordat

tegen de drugsoorlog zijn. Op Twitter heeft

op maatschappelijke gevolgen. We maken

onze Oosterburen hun cannabis in een

Müller ruim 55.000 volgers die hij in novem-

modellen voor het laten controleren van

winkel kunnen kopen. En voorlopig blijft

ber doorlopend aanspoorde om cannabis

drugs en maatregelen voor schadebeperking

het onduidelijk of ze in die winkels cannabis

legalisering trending te krijgen en te houden.

mogelijk en breiden deze uit.

mogen consumeren, of toeristen er welkom

Regeerakkoord

Als het gaat om alcohol- en nicotinepre-

onderdeel is van de legalisering. Hoe de

De drie partijen die de nieuwe regering vor-

ventie, vertrouwen we op meer voorlich-

precieze invulling ook zal zijn, de impact van

men, de SPD, de FDP en Die Grünen hadden

ting met speciale aandacht voor kinderen,

deze koerswijziging is hoe dan ook enorm.

aan tien weken overleg genoeg om tot

adolescenten en zwangere vrouwen. We

De Britse Transform Drug Policy Founda-

overeenstemming te komen en een regeer-

scherpen de regelgeving aan voor marke-

tion spreekt van ‘een aardverschuiving voor

akkoord van bijna 180 pagina’s te schrijven.

ting en sponsoring voor alcohol, nicotine

wereldwijde hervorming’. Citaat van hun

De titel, ‘Mehr Fortschritt wagen’, Durf verder

en cannabis. We meten regelgeving altijd

website transformdrugs.org: ‘Lange tijd leek

te komen, verwijst naar het motto van het

af aan nieuwe wetenschappelijke inzichten

het waarschijnlijk dat hervormingen in een

eerste regeerakkoord van de legendarische

en stemmen de maatregelen voor gezond-

van de belangrijkste EU-machten, nu in

Willy Brandt uit 1969: ‘Wir müssen mehr

heidsbescherming

Democratie wagen’, We moeten democra-

daarop af.”

tischer durven te zijn. Tijdens de formatie

Let wel: met het

van de Ampelkoalition lekte er vrijwel niets

controleren van drugs

uit, behalve over de cannabis plannen. Op

wordt bedoeld dat

18 november, zes dagen voor de presenta-

consumenten hun

tie van het regeerakkoord en de regering,

drugs kunnen laten

berichtten Duitse media dat de partijen het

testen op vervui-

eens waren over legalisering. Persbureau

ling en zuiverheid.

Reuters citeerde uit een document van de

Iets dat in Nederland

werkgroep gezondheid en zorg: ‘Wir führen

met name door het

die kontrollierte Abgabe von Cannabis an

CDA is verboden. In

Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzier-

theorie kunnen de

ten Geschäften ein.’ In goed Nederlands: We

achterbannen van de drie coalitiepartijen

combinatie met de op handen zijnde Ame-

introduceren de gecontroleerde levering

nog roet in het eten gooien. Zij moeten

rikaanse federale legalisering, een domino-

van cannabis voor recreatief gebruik aan

het regeerakkoord nog goedkeuren op het

effect zouden creëren. De aankondiging van

volwassenen in winkels met een vergunning.

moment dat deze HighLife naar de drukker

deze week, waarbij ‘s werelds grootste bin-

gaat. Maar de kans dat ze dat niet doen lijkt

nenlandse cannabismarkt wordt gecreëerd,

verwaarloosbaar.

markeert zeker dat moment.’

coalitie op 24 november te kloppen als een

Wetsvoorstel

Genadeklap

bus. De volledige passage over drugsbeleid:

Als het regeerakkoord is goedgekeurd door

Onze Haagse politici mogen zich nu dubbel

“We introduceren de gecontroleerde leve-

SPD, de FDP en Die Grünen en de regering

schamen. Omdat de Duitsers ons links in

zijn en - heel belangrijk - of thuisteelt

Volledige passage

Tijdens de Duitse formatie kwam een rapport uit: legalisering kan 4,7 miljard euro per jaar opleveren én 27.000 nieuwe banen.

Dat bleek bij de presentatie van de stoplicht

gaan halen op cannabisgebied én omdat zij in tien weken voor elkaar kregen wat onze politici in acht maanden nog niet is gelukt: een regering vormen. De dag na de Duitse doorbraak concludeerde columnist Mario Zwart op de website van het VOC: ‘De legalisering in Duitsland is de genadeklap. Wietwet en Wietproef zijn nu ronduit belachelijk. Kunnen wij na 45 jaar gedogen eindelijk een stapje naar voren zetten? Yes we can! Ja, das können wir! Alle bezwaren tegen legalisering zijn weggevallen: “Het kan niet, het werkt niet, het leidt tot rampspoed en het mag niet van het buitenland”. Allemaal onzin. Legaliseren dus, en wel vandaag. Uiring van cannabis voor recreatief gebruik aan

Scholz 1 officieel is geïnstalleerd, moet er

teraard inclusief thuisteelt. Geen gedogen,

volwassenen in vergunde winkels. Daardoor

een wetsvoorstel worden gemaakt voor de

geen experimenten, geen pilots. Klaar.’

wordt de kwaliteit gecontroleerd, wordt de

legale cannabisverkoop. Met dat voorstel

HighLife 21


Door: Redactie HighLife

Kamervragen over drugstest in verkeer In november hebben de Kamerleden Joost Sneller en Kiki Hagen (beide D66) vragen gesteld over de drugstesten in het verkeer. Ze informeerden onder andere naar de betrouwbaarheid van speekseltesten en naar de positie van patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Sinds 1 juli 2017 worden blowers bestraft als ze achter het stuur op het gebruik van cannabis worden betrapt. Al vanaf de instelling van deze wet wordt gepleit voor een uitzondering voor patiënten die cannabis voor medische doeleinden gebruiken, maar een aanpassing van de wet blijft maar uit.

Stichting PGMCG vraagt regelmatig aandacht voor dit probleem, ook in dit nummer van HighLife. En het VOC is eerder dit jaar ook in actie gekomen: ‘De speekseltest

Cannabis en rijden?

SPEEL OP ZEKER!

gepubliceerd van een heel interessant Canadees onderzoek. De stap van Canada om cannabis te legaliseren heeft niet geleid tot meer verkeersletsel in dat land, zo blijkt uit

werkgroep is in april 2021 van start gegaan

een nieuwe studie die in het tijdschrift Drug

onder leiding van Jef Martens, die inmiddels

and Alcohol Dependence is gepubliceerd.

over veel expertise op dit gebied beschikt.

De onderzoekers wilden onderzoeken of

Diverse cannabisconsumenten die in de

legale cannabis de wegen onveiliger zou

problemen zijn gekomen door de speek-

maken. Na analyse van de gegevens van

seltest hebben zich bij het VOC gemeld.

de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in

Martens heeft vijf van hen geholpen om via

Ontario en Alberta konden ze geen bewijs

een bezwaarprocedure hun rijbewijs terug

vinden om die hypothese te ondersteunen.

te krijgen. En met succes: bij vier van hen werd het bezwaar gegrond verklaard en zij kregen hun rijbewijs terug.’

Cannabis blijft tot 14 uur na gebruik aantoonbaar met de speekseltest. Ook als je niet meer onder invloed bent, kun je dus positief scoren bij een politiecontrole. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn, o.a. boetes en intrekken van je rijbewijs. Wil je op zeker spelen, regel dan een chauffeur die niet heeft gedronken of geblowd, gebruik het openbaar vervoer, de fiets of een taxi. Meer weten? Check de website www.cannabisenverkeer.nl, een initiatief van de stichting VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod).

“De invoering van legale cannabis werd niet geassocieerd met bewijs van significante veranderingen na verkeersongelukken bij de spoedeisende hulp van de gezondheids-

Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de volgende organisaties:

Eerlijke regelgeving

zorg”, stelt de studie. Uit een Amerikaans www.voc-nederland.org

www.cannabis-kieswijzer.nl

www.platformcannabis.nl

www.wesmoke.nl

www.vce-eindhoven.nl

www.jajaworld.com

www.coffeeshopbond.nl

www.de-achterdeur.nl

Het VOC vervolgt: ‘Helaas worden de kosten

onderzoek dat eind vorig jaar in de Journal

van het bezwaartraject niet vergoed; de

of the American Medical Association werd

kosten voor een verplicht psychiatrisch

‘als er aanwijzingen zijn dat een automobilist

gepubliceerd, bleek dat kleine doses CBD

onderzoek en voor de procedure bij het

drugs heeft gebruikt’. Hieronder vallen bijzon-

geen significante invloed op het autorijden

CBR is de bezwaarmaker altijd kwijt. Dit is

der rijgedrag, verwijde pupillen en ‘wegrijden

hebben, terwijl vergelijkbare doses THC in

een verkapte boete, constateerde Martens

na het bezoek aan een coffeeshop’. Agenten

verband werden gebracht met een kortdu-

in november tijdens de maandelijkse, open-

kunnen je verplichten mee te werken aan het

rende verslechtering “van geringe omvang

bare vergadering van de stichting VOC.

afnemen van speeksel. Als de speekseltest

en vergelijkbaar met de waargenomen bij

Het is duidelijk dat er veel mis gaat en dat

positief is, volgt een bloedonderzoek; de

bestuurders met een alcoholgehalte van

er veel onrechtvaardigheid is rondom de

uitslag hiervan geldt als enig wettig bewijs-

0,05%” in het bloed.” Het CBR (www.cbr.nl)

speekseltest. Het VOC is verheugd dat D66

middel. De politie kan verdachten melden

heeft op hun website enige aanvullende

zich ook druk maakt over dit onrecht en zich

bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheids-

informatie over het onderwerp ‘rijden met

inzet voor eerlijkere regelgeving.‘

bewijzen) die onderzoek kan doen naar je

medicinale drugs’ staan. Als je dit in de

‘afhankelijkheid van drugsgebruik’. De kosten

zoekfunctie zet wordt je automatisch naar

lopen in de honderden euro’s.”

deze info geleid.

wordt helder uitgelegd hoe de test in zijn

Canadese studie

www.cannabisenverkeer.nl

werk gaat: “De politie gebruikt de speekseltest

Recent werden trouwens de resultaten

www.pgmcg.nl

Procedure Op de website www.cannabisenverkeer.nl

22 HighLife


Door: Redactie HighLife

CUMBIA 420 Cumbia, reggaeton en cannabis

Op elke straathoek van Latijns Amerika hoor je nu Cumbia 420. Een mix van cumbia, reggaeton en cannabis. Artiesten als L-Gante hebben miljoenen volgers op Instagram en scoren hit na hit in de verkooplijsten. Producer DT. Bilardo: ‘Cumbia 420 is niet alleen een muziekstijl, het is een levensstijl.”

Wie clips van L-Gante bekijkt ziet een bekende

Cumbia 420 sloeg 100% aan. Het werd een

Spaanse YouTuber Ibai onlangs: “Cumbia 420

combi: snelle auto’s, rondborstige dames en

handelsmerk. Hij tatoeëerde het op zijn buik

is cumbia, reggaeton en cannabis. Het

rappers met goud behangen die hun teksten

en veroverde eerst zijn geboorteplaats

combineert een beetje van wat RKT is, een

in de camera werpen. Het doet denken aan de

Buenos Aires en later het hele land en het hele

zeer Argentijns genre dat vroeger in een dansclub in Buenos Aires werd gespeeld, genaamd Rescate. Wat er uniek aan is, en er zijn veel mensen uit andere landen die het niet begrijpen, is dat het niet is zoals reggaeton. Alles wordt achteruit gegooid. Dat moet je even door hebben. Het lijkt niet te kloppen, maar het klopt wel.”

Spotify Met de vakkundige mix van Argentijnse cumbia villera en reggaeton levert Cumbia 420 een ongelooflijk dansbaar resultaat op. Andere ingrediënten voor het groeiende succes: de gangsta-inslag van de teksten, het gebruik van cannabis en de boodschap die een jonge Latijns-Amerikaanse generatie in het hart raakt in deze sombere tijden van corona en economische problemen. L-Gante opkomst van de gangsterrap in de vorige

continent. L-Gante: “Omdat we stoned zijn,

is inmiddels ook hot in de Caraïben in landen

eeuw. DT Bilardo: “Cumbia 420 verbindt op

nemen we alles met een relaxte ontspannen

als de Dominicaanse Republiek, waar hij

een persoonlijke manier het publiek dat het wil

houding aan, met een ongeremde geest en

samen met lokale artiesten als El Mayor Clasico

vertegenwoordigen. Het is een product dat

inspiratie. Dat geeft ons een visie op de lange

en Quimico Ultra Mega speelt. Op Spotify is

100% is ontworpen voor mensen die blowen,

termijn en de toekomst.” De 21-jarige Elian

voor mensen uit de ‘barrio’.” Voor hem is

Angel Valenzuela, die zich L-Gante noemt

cannabis een bron van inspiratie daarbij: “Ik

omdat zijn moeder hem als kind altijd elegant

gebruik cannabis om mezelf als het ware los te

noemde, heeft inmiddels meer dan 250

koppelen en mezelf in de derde persoon te

miljoen views op YouTube achter zijn naam. Hij

zien. Ik open een kloof met mijn realiteit en dat

borduurt voort op 420 in zijn nieuwste hit

maakt me productief.”

Malianteo 420, eveneens geproduceerd door BT Bilardo.

Stoned

Cumbia 420 een van de overheersende stijlen onder jongeren. Meer dan de helft van de

L-Gante is de grootste artiest in het genre. Hij

Bizarrap

jongeren tot 25 jaar heeft een nummer uit het

scoorde megahits zoals

Producer Bizzarap, die ook met L-Gante

genre op hun playlist staan. Sinds 2018 groeide

‘BZRP: Music Sessions #38’ en zijn slogan

samenwerkt, zei in een interview met de

het aantal luisteraars wereldwijd met 590%.

HighLife 23


eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Nicole Maalsté

eri m en

Deel 5

Coffeeshop ‘t Experimentje Banken blijven moeilijk doen + buitenlandse geldschieters Volgend jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van HighLife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

De overheid heeft ons laten weten dat het

cannabissector, Aurora, die een belang had

our medical market success in Europe is

beoordelen van de telers die binnen het

ingekocht bij The Growery BV, een van de

portable to recreational markets.” Dat is

experiment legaal wiet en hasj mogen

telers die al door de BIBOB heen is. Ik dacht

nogal wat. Nederland wordt gezien als de

produceren langzamer gaat dan zij hadden

dat het de bedoeling was dat grote

poort voor de cannabismarkt in Europa. Een

verwacht. Drie kandidaat telers zitten nog

buitenlandse partijen tijdens het experi-

van de concurrenten van Aurora, Village

steeds in de zogenaamde BIBOB-molen

ment buiten de deur werden gehouden.

Farmers International, schijnt een maand

waarbij onder andere wordt gekeken naar

Maar dit blijkt dus gewoon te kunnen. Zolang

eerder hetzelfde te hebben gedaan bij een

mogelijke banden met criminele organisa-

degene op wiens naam de BV staat maar

van de andere legale Nederlandse teeltbe-

ties. Het is niet de bedoeling dat een

Nederlands is. Als de vergunning eenmaal

drijven die een vergunning hebben

teeltfaciliteit wordt gefinancierd met geld

binnen is kunnen buitenlandse partijen zich

bemachtigd. Met een investering van 4

dat op criminele wijze is verkregen. Het

blijkbaar in de teeltbedrijven inkopen. Voor

miljoen euro zou Village Farmers een belang

experiment is erop gericht om te kijken of

buitenlandse ondernemers, zoals Aurora,

van 80% in Lely Holland BV hebben. Zo

een ‘gesloten’ cannabisketen mogelijk is.

blijkt het zeer interessant te zijn om een

sijpelen buitenlands kapitaal en belang toch

Dat wil zeggen dat iedere vorm van

financieel belang in een van de tien legale

het Wietexperiment binnen.

illegaliteit wordt uitgesloten.

teeltbedrijven te hebben. In het artikel zegt CEO Miguel Martin van Aurora: “The

Pionieren

Aurora

Netherlands is expected to be the largest

Ondertussen blijven de banken moeilijk

Tegelijkertijd verscheen er een artikel van

federally regulated recreational market

doen. De ondernemers die een vergunning

een grote buitenlandse speler in de

outside of Canada, and is a proof point that

hebben om als legale teler aan de slag te

24 HighLife


gaan, ondervinden grote problemen bij het

telers aan het experiment vertrouwde mij

houden. In praktijk zal het erop neerkomen

openen van een bankrekening. Banken

echter toe dat hij dit niet haalbaar acht. Het

dat de IJenV alleen de coffeeshop in komt

zitten klem tussen twee verschillende

merendeel van de telers heeft op dit

als daar aanleiding toe is. De verschillende

beleidslijnen van de overheid. Aan de ene

moment een kaal stuk land waarop de

instanties moeten elkaar op de hoogte

kant moeten banken er alles aan doen om

faciliteit nog moet worden gebouwd. Daar

bedrijven die zich bezighouden met

zijn de gebruikelijke gemeentelijke

ondermijnende activiteiten te weren. Daar

vergunningen voor nodig en dat kost tijd. De

staan grote boetes op. De cannabissector is

daadwerkelijke start van het experiment zal

wat de banken betreft nog steeds zo’n

worden aangekondigd in de Staatcourant. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dit volgend jaar al zal gebeuren.

Toezicht en handhaving Ik las overigens wel dat het toezicht en de handhaving op deelnemers aan het

brengen als zij een controle gaan uitvoeren.

experiment per 1 oktober 2021 in werking is

We hoeven dus niet bang te zijn dat we te

getreden. De Inspectie Justitie en Veiligheid

pas en te onpas controles krijgen.

(IJenV) heeft een document opgesteld waarin je precies kunt lezen wie waarvoor

Legale status coffeeshops

risicovolle sector. Daarom zijn ze zeer

verantwoordelijk is. Kort gezegd komt het

Het goede nieuws is namelijk dat wij tijdens

terughoudend met het openen van nieuwe

erop neer dat de IJenV en de Nederlandse

het experiment gewone legale bedrijven

bankrekeningen voor een teler. Zelfs als het

Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) toezicht

zijn. De coffeeshops die meedoen aan het

om een teler gaat die een vergunning heeft

houden op de telers en de burgemeesters

om legaal te telen. Anderzijds maakt de

net zoals nu toezicht houden op de

overheid met het experiment een begin om de cannabissector te legaliseren. Het probleem met de banken helpt natuurlijk niet mee om voorbereidingen voor het experiment te treffen. Er wordt een stevig beroep gedaan op de creativiteit van de telers om dit probleem te tackelen. Tegelijkertijd weten de telers dat het niet het laatste obstakel zal zijn waar ze tegenaan gaan lopen. Meedoen aan dit experiment betekent pionieren in de ruimste zin van het woord.

coffeeshops. Er is een Track & Trace systeem in de maak waarmee alle cannabisproduc-

Het is de bedoeling dat er zes keer per jaar een controle plaatsvindt in de coffeeshops die meedoen aan het experiment om na te gaan of de keten gesloten is

Kaal stuk land

ten vanaf de teler tot de verkoop aan de

De ministers Grapperhaus (Justitie en

klant in de coffeeshop kunnen worden

Veiligheid) en De Jonge (Volksgezondheid,

gevolgd. Verschillende telers zijn inmiddels

experiment zijn (in ieder geval voor de duur

Welzijn en Sport) schreven in een brief aan

uitgenodigd om dit systeem te testen. De

van het experiment) van de gedoogstatus af.

de Tweede Kamer dat zij ernaar streven om

ministers schrijven dat wij coffeeshops

Dat zal ook wel even wennen zijn voor de

het experiment in de tweede helft van 2022

binnenkort ook een uitnodiging ontvangen

lokale politie. Ook zij kunnen niet zomaar

om te testen of het systeem werkbaar is voor

meer binnen komen vallen als daar geen

ons. Het is de bedoeling dat er zes keer per

aanleiding toe is. Op verzoek van een van de

jaar een controle plaatsvindt in de coffee-

toezichthouders kunnen zij optreden als

shops die meedoen aan het experiment om

sterke arm, maar dat gebeurt alleen op basis

na te gaan of de keten gesloten is. Daarbij

van concrete informatie dat de openbare

wordt in eerste instantie gekeken of de voor-

orde en veiligheid in het geding zijn.

raad in de winkel overeenstemt met wat er in

Iedereen zal even moeten wennen aan het

het systeem staat. Deze controles vallen

idee dat een aantal coffeeshops in Neder-

onder de verantwoordelijkheid van de

land in ieder geval voor de duur van het

burgemeesters en zullen dus worden

experiment legaal zijn. Banken, lokale

uitgevoerd door lokale ambtenaren. Maar de

overheden en ook de coffeeshops zelf. Een

van start te laten gaan. Dat zou betekenen

IJenV kan zelf ook fysieke controles

legale status is fundamenteel anders dan

dat de aangewezen telers dan voldoende

uitvoeren. Er is dus een zekere mate van

een gedoogde status. Dat heeft tijd nodig

legale producten moeten hebben klaarlig-

overlap tussen de verschillende betrokken

om in te dalen.

gen. Een van de beoogde deelnemende

instanties die toezicht op het experiment

HighLife 25


Zes cannabisbedrijven kondigen Green Horizon Alliance aan

Zes internationaal georiënteerde cannabisbedrijven hebben een informeel zakelijk partnerschap opgericht, The Green Horizon Alliance. Samen willen ze de complexiteit van de evoluerende cannabismarkt aanpakken op een flexibele, niet-bureaucratische manier en helpen ze de industrie vorm te geven terwijl deze vooruitgaat.

De legale cannabismarkt blijft groeien in

delen een enorme kennis over alle aspecten

RCK, Perfect Plants, Royale Botanicals, New

Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika.

van cannabis en haar markten omdat ze:

Breed Seed en Groen House. Zij hebben het

Meer dan een eeuw was de cannabismarkt

+ gevestigd zijn in de VS (Californië, Oregon,

afgelopen jaar in verschillende combinaties

marginaal, maar nu erkennen vele regerin-

Colorado), Canada, Israël en Nederland.

meerdere zakelijke initiatieven genomen op

gen de voordelen van cannabis en aanverwante producten. Populaire categorieën zijn onder meer zaden, bloemen/toppen en extracten zoals CBD-olie voor menselijk welzijn, medicijnen, voedsel, diervoeding en recreatieve doeleinden. Bedrijfsanalisten voorspellen dat de vraag naar cannabis het komende decennium zal blijven groeien,

+ georiënteerd zijn op CBD en/of THC gewassen en andere specifieke rassen. + gespecialiseerd zijn in seksuele en zaden, weefselkweek en stekken. + gericht zijn op uitgangsmateriaal voor zowel buiten- , binnen- en kassenteelt. + nieuwe rassen ontwikkelen door technieken en technologieën toe te passen die hun

worden. Dit alles ondanks regelgeving die

waarde al hebben bewezen in rij- en

landbouwontwikkelingen houdt, zoals F1-hybrideveredeling, verbetering van de resistentie tegen virussen en bacteriën, algehele verbetering van de bodem en duurzame gewasbeheerpraktijken.

groentegewassen. + gericht zijn op het afstemmen van de cannabisindustrie op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. + toegewijd zijn om de cannabisindustrie te laten voldoen aan internationale regels en voorschriften.

Kennis De bedrijven in de Green Horizon Alliance

26 HighLife

komsten, veredelingsprogramma’s, groeibevordering en evaluatie.

aseksuele voortplantingstechnieken zoals

waardoor het een dominant gewas zal cannabis historisch buiten de reguliere

het gebied van verkoop- en licentieovereen-

De zes aangesloten bedrijven zijn RQS Pro,

Ga voor meer informatie over de afzonderlijke bedrijven en de alliantie naar: https://www.rqspro.com/Green-HorizonAlliance


RQS Pro brengt exclusieve eerste reeks F1 hybride cannabiszaden RQS Pro’s interne F1-hybridekweekprogramma voor cannabis resulteert in de eerste van verschillende F1-hybriden. De B2B-divisie van Royal Queen Seeds is van mening dat F1-hybridezaden de toekomst van de cannabisteelt zijn dankzij hun hogere opbrengst, hoge gewasuniformiteit, grotere efficiëntie, verbeterd landgebruik en superieure economische schaalbaarheid.

Met de dynamische groei van de legale cannabismarkt heeft de

brengst per vierkante meter en een hogere uniformiteit van het gewas

industrie een duurzaam productassortiment nodig om de stijgende

opleveren. Dat levert onze klanten een efficiënter gewasbeheer op en

vraag bij te houden. Alleen al in de VS wordt verwacht dat de industrie

een beter vermogen om de uiteindelijke opbrengsten vooraf te

in 2026 $ 40 miljard zal bereiken, vergeleken met een geschatte $ 12

bepalen”. Het eerste F1-hybride assortiment wordt gelanceerd in de

miljard vorig jaar. Om deze mijlpaal te bereiken, is professioneel

Amerikaanse staat Californië, de zaden worden verwacht in het eerste

agronomisch management, hoogwaardig uitgangsmateriaal en een

kwartaal van 2022. RQS Pro zal doorgaan met het bouwen van een

diepgaand begrip van cannabis-genomica vereist. Gelukkig zijn het

pijplijn van zowel THC- als CBD-gewassen, met hun exclusieve

concept en de voordelen van F1-hybriden al aanwezig in veel rij- en

assortiment F1-hybride zaden die inspelen op de behoeften van

groentegewassen. Een goed voorbeeld is de introductie van

zowel de professionele en thuiskwekersmarkt.

F1-hybride maïs, negentig jaar geleden, wat heeft geleid tot een opbrengststijging van 500% in de loop van de tijd.

Indrukwekkende resultaten Het veredelingsprogramma van RQS Pro is gericht op het integreren van dezelfde bewezen veredelingstechnologieën (F1-hybride veredeling, marker-geassisteerde veredeling en polyploïdie) om de levensvatbaarheid van cannabis aanzienlijk te verbeteren. Maikel de Bresser, Global Head R&D voor RQS Pro, legt uit hoe impactvol hun nieuwe F1-hybriden kunnen zijn. “Samen met onze Green Horizon Alliance partners hebben we al gestandaardiseerde proeven uitgevoerd waarin klassieke cannabiszaadvariëteiten worden vergeleken met hun F1-hybride tegenhangers. De resultaten zijn indrukwekkend, met veel tests die een verdubbeling van de op-

HighLife 27


Door: Karel Michiels

BOB MARLEY Musical en expositie in London

In London wordt 2022 een beetje Bob Marley-jaar. Op West-End loopt de musical ‘Get Up Stand up’ en in de gerenommeerde Saatchi Gallery opent begin februari de tentoonstelling ‘One Love Experience’, ook gewijd aan leven en werk van Bob Marley. 2020 (zijn 75ste verjaardag) en 2021 (de 40ste sterfdatum) hadden ook Bob Marley-jaren moeten worden, maar die zijn door de pandemie niet echt uit de verf gekomen. Ik heb besloten om leven en werk van Bob in 2022 te vieren en te herdenken in Londen.

De eerste reviews van Get Up Stand Up waren redelijk enthousiast. ‘A

yoga doen, op muziek van Bob Marley & The Wailers uiteraard. In de

briljant show celebrating Marley’s genius’ titelde The Daily Telegraph.

Soul Shakedown Studio zou je hun liedjes pseudo-live kunnen

The Guardian gewaagde van een ‘Bob Marley juke box musical’,

ervaren. In The Beautiful Life area treed je binnen in Bob’s persoonlijke

geregisseerd door de bekende director Clint Dyer, en met een

leven. Klinkt allemaal sterk geënsceneerd en zelfs kunstmatig (zeker

verbluffende Arinzé Kene in de hoofdrol. De rol van Bob wordt

voor de organische wereld van de reggae) maar Saatchi weet

gespeeld door verschillende acteurs, afhankelijk van de periode, maar

natuurlijk wel hoe het exposities moet organiseren. Ik laat u nog weten

Kene vertolkt de koning van de reggae zoals de wereld die kent van de

hoe het geweest is.

memorabele liveoptredens. Onze tickets zijn besteld, 90 euro per stuk. De duurste kaartjes kosten 120 euro. Zou Bob dat cool hebben

Ganja

gevonden? Wel als hij zou weten dat er ook plaatsen zijn, hoog op de

Wat ik nu al weet, is dat je nergens zult kunnen roken, dus ook geen

balkons, voor 25 euro misschien.

cannabis. De hele wereld associeert Bob Marley onmiddellijk met ganja, maar als hij verheven wordt tot kunst moet net dat element

Yoga

verdwijnen. Ik heb het al vaker meegemaakt. Ganja was en is overal

Bijna even duur zijn de tickets voor een zondagssessie op de groots

aanwezig in Jamaica, maar in zakelijke en politieke kringen is het lange

opgezette One Love Experience in de Saatchi Gallery. Daar, in de

tijd taboe gebleven. Ik herinner me een interview in Kingston met

ambiance van een stukje Jamaicaanse jungle, kun je op die dag aan

‘Professor’ René Simoes, de Braziliaanse bondscoach van de Reggae

28 HighLife


Arinzé Kene als Bob Marley in de musical Get Up, Stand Up

George, de herbs man, en Bob Marley Georgie, die in de herfst van 2021 gestorven is. Georgie ‘who make the fire light’ in No woman no cry. ‘As it was log wood burnin’ through the night/Then we would cook corn meal porridge/Of which I’ll share with you.’ Georgie woonde in een kleine aanbouw van het Marley-huis en koesterde zijn bescheiden faam zonder erover op te scheppen. Hij had ook wat ganja in de aanbieding, maar we hadden eerlijk gezegd al genoeg op zak, allemaal gekregen. Zo gaat dat In Jamaica. In 1973, toen No woman no cry werd uitgebracht, was Georgie natuurlijk veel jonger, en nog jonger midden jaren zestig, toen het tafereel rond de kookpot zich afspeelde. Op de prachtige muurschildering naast zijn huisje zat een 80-jarige Georgie gewoon naast een Bob in de fleur van zijn leven, rond een vuurtje maïsmeelpap te maken. Een volstrekt anachronistisch tafereel, maar het ontroerde mij zeer. Benieuwd of die musical me even diep zal kunnen raken. www.getupstandupthemusical.com www.thelyrictheatre.co.uk www.bobmarleyexpo.com

Songlist Boyz die in 1998 meededen aan het WK voetbal in Frankrijk. Hij dichtte

Benieuwd welke songs er tijdens de musical worden gespeeld?

Bob Marley een plaats toe in het succesverhaal van het team. ‘Het

Even checken of je favorieten er bij staan? Hier is de lijst:

grootste deel van de wereldbevolking is arm en wordt benadeeld,’ zei hij. ‘Maar dat weerhoudt ons er niet van om te dromen, en die dromen

Act I

Act II

waar te maken. The people have the right to fight for their rights: Bob

Lively Up Yourself

• Exodus

Marley heeft die boodschap perfect verwoord. Ik ben een grote fan

Could You Be Loved

Punky Reggae Party

van Bob, wij maken dezelfde droom waar. Alleen jammer dat hij zoveel

Trench Town Rock

Waiting in Vain

marihuana gebruikte. Daar ben ik absoluut tegen.’ Simoes wist niet dat

Duppy Conqueror

Running Away

ik zelf nog maar pas een stevige spliff achter de kiezen had. Terwijl

Is this Love

• Jamming

Bobs beste vriend en ex-topvoetballer Alan ‘Skill’ Cole al een leven

Small Axe

No Woman No Cry

lang cannabis verhandelde (de zakken lagen tijdens ons interview

Stir it Up

So Much Things to Say

open en bloot op tafel), zette Simoes zich met alle middelen af tegen

Concrete Jungle

Redemption Song

de plant. Maar in het voetbal was het wel one love, tot meerdere eer en

Talkin’ Blues

Three Little Birds

glorie van de Reggae Boyz.

Roots, Rock, Reggae

One Love

Turn Your Lights Down Low

Could you be Loved

Jamaica

Kinky Reggae

Get Up, Stand Up

Waar ze alleszins geen geheim maken van hun liefde voor cannabis, is

Rebel Music

in het Bob Marley Museum in Kingston, het huis waar de zanger

I Shot the Sherriff

jarenlang gewoond heeft (en in 1976 werd neergeschoten). Ik heb daar

• War

zelfs de herbs man van Bob ontmoet (hier zou hij een dealer zijn),

• Jamming

HighLife 29


Cool Running Maastricht, sinds 1985 een begrip in Maastricht ‘We hebben het naar de 21e eeuw getrokken’ Cool Running is al heel lang een begrip in Maastricht en onderging een jaar geleden een complete metamorfose. Een paar details herinneren nog aan het roemruchte reggae verleden van de coffeeshop, die al sinds 1985 bestaat.

Het oude interieur

Cool Running, vernoemd naar het nummer ‘Cool Runnings’ van

volgeschreven werden met viltstift en balpen. Anno 2021 zie je daar

Bunny Wailer, is echt een bekende shop voor Maastrichtenaren die

alleen nog iets van terug op de stenen trap die naar de kelder leidt. De

midden jaren 80 al vaak op 15/16 jarige leeftijd klant waren, vertelt

shop is vorig jaar letterlijk van onder tot boven gerenoveerd en lijkt in

Johnny. Door de invoering van de wietpas is de zaak uit principiële

niets meer op het ‘gezellige hol’ dat het voorheen was. ‘We hebben

overwegingen gesloten geweest vanaf de invoering in 2012 tot begin

het naar de 21e eeuw getrokken’, vertelt Johnny. ‘Bij de verbouwing

2017. Toen is na een jaar open te zijn geweest een overtreding van het

kwamen de oude muren achter de 40 jaar oude betimmering

i-criterium geconstateerd; een Nederlander woonachtig in België

tevoorschijn, twee tot driehonderd jaar oud. Ooit is het pand een

kwam toch door de controle en men moest de deur weer drie

paardenstal met koetshuis geweest. Voor het in 1985 een coffeeshop

maanden sluiten. Toen was de ondernemingszin weer voor een tijd

werd, was het een van de eerste shoarmashops van Maastricht.’

verdwenen. Want sinds de jaren tachtig was de shop juist een internationale plek geweest, vooral voor veel reggaeliefhebbers én

Comfortabel

reggaeartiesten. Er werden platen verkocht en merchandise, Cool

Op de begane grond is er volop daglicht door een glazen dakcon-

Running ademde reggae in alle facetten.

structie en zijn de muren aan één kant ruw en onbewerkt gelaten. De mooie bar van het befaamde cortenstaal maakt het geheel compleet.

Green Wall

De kelder voelt nauwelijks als kelder, dankzij een lichtbak die een groot

In 2020 is de shop in samenwerking met Johnny en Erwin, die zelf al

deel van het plafond beslaat en waarvan de kleur en intensiteit mee

tweede generatie coffeeshopondernemer zijn, compleet verbouwd

veranderen met het buitenlicht. Het meubilair is stijlvol en comforta-

naar een moderne industriële inrichting met verschillende verwijzin-

bel en in het achterste deel staan banken in bioscoop opstelling waar

gen naar het reggaeverleden. Dit in combinatie met veel groen,

op PlayStations kan worden gespeeld en/of tv kan worden gekeken.

waaronder een mooie green wall en een levende klimop-wand. Dit

‘De Cool Running heeft nu veel licht, geen donkere hoekjes en je kunt

zorgt voor een mooie balans in het rustgevende interieur. Om meer

makkelijk vanaf de straat naar binnen kijken ’, licht Johnny toe. ‘Dat is

ruimte te creëren besloot de oprichter vele jaren geleden een kelder

ook klantvriendelijker’. Zowel op de begane grond als in de kelder is de

te graven onder de shop, waarvan de muren in de loop der jaren

luchtkwaliteit uitstekend. Iedere vijf minuten wordt alle lucht ververst,

30 HighLife


verse limonade’, aldus Johnny. Ook panini’s en rijk versierde milkshakes ontbreken niet. Verder is het aanbod van CBD-wiet zeer gewild ten tijde van tentamens. ‘Dan vergeten ze niet wat ze geleerd hebben.’ Er zijn speciale CBD-wiet soorten waarbij bijvoorbeeld gekeken is om het effect van

Cool Running is een relaxte moderne coffeeshop die in alle facetten klaar is voor de toekomst. oude landrassen terug te krijgen door het met THC-rijke wiet te mengen. Bij Cool Running wordt veel aandacht aan het assortiment wiet en hasj gegeven. De Neville Haze die de 1ste prijs hydro haze al bij de Highlife cup heeft gewonnen staat hier dan ook op de kaart.

Mix van jong en oud Achter de bar staat een leuk team met een mix van jong tot oud, waaronder Guido die vanaf het eerste uur al bij de shop betrokken is, en Ilai die al meer dan 25 jaar achter de bar werkt in de coffeeshopbranche. Daarmee is de nodige ervaring aanwezig. Michelle, die inmiddels de derde generatie coffeeshoponderneemster is, begint ook langzaam haar stempel te drukken. Al met al is het een leuke uiteenlopende mix van teamleden die de Cool Running tot een relaxte moderne coffeeshop maken die in alle facetten klaar is voor de toekomst.

Het nieuwe interieur vertelt Johnny terwijl hij in de kelder de enorme luchtzuiveringsinstallatie laat zien. ‘En op het dak staat er nog zo eentje.’

Neville Haze Na de rondleiding drinken we nog een kop koffie en praten over de impact van het ingezetenen-criterium, dat in Maastricht nog steeds streng wordt gehandhaafd. Gelukkig is het niet meer verplicht om naast je Nederlandse identiteitsbewijs ook nog een bewijs te tonen dat je in Nederland woont. De vele buitenlandse studenten, die dus geen Nederlandse ID hebben, moeten dat nog wel. Er wonen zo’n twintigduizend studenten in Maastricht en veel van hen, zeker de

Coffeeshop Cool Running

buitenlandse, komen graag bij Cool Running. ‘Ze klappen hun laptop

Brusselsestraat 35

open en studeren hier, ze bestellen een verse fruit smoothie of een

6211 PB Maastricht

ander drankje uit het ruime aanbod aan verse sapjes en gezonde snacks, waaronder huisgemaakt bananenbrood en huisgemaakte

Instagram: coffeeshopcoolrunning

HighLife 31


Column André Beckers

De gevolgen van een in beslagname van de stash van een coffeeshop

Wat te doen bij ontdekking van niet gedoogde achterdeuractiviteiten?

Wat staat je te wachten als je wordt gepakt met hasj of wiet bestemd voor een coffeeshop? Die vraag stel ik altijd tijdens voorlichtingen aan eigenaren en personeel van coffeeshops. Ik krijg dan uiteenlopende antwoorden. “Daar krijg je vandaag de dag geen straf meer voor.” “Dan moet je een paar uur gratis werken.” Wat ik nooit hoor is dat er gevangenisstraf dreigt. Ik beschrijf in deze column een paar recente praktijksituaties en eindig met een advies.

In augustus jl. verdedigde

zitting vrijuit over zijn omzet

ik twee mannen die in

en belastingafdrachten,

Limburg terechtstonden,

maar bevestigde voor wat

omdat zij iets meer dan 3

betreft de aangetroffen

kilo wiet in een pand naast

voorraad alleen dat wat de

een coffeeshop hadden

politie had vastgesteld. Op

liggen. Een van de twee

de vraag of hij structureel

was de eigenaar van de

meer dan 500 gram in

gedoogde coffeeshop en

voorraad hield, gaf hij met

de ander een personeels-

gebruikmaking van zijn

lid. De politie ontdekte als

zwijgrecht geen antwoord.

gevolg van een anonieme

De rechter toonde begrip. Hij

tip de dagvoorraad van

werd schuldig bevonden,

een coffeeshop. Uit de in

maar kreeg geen straf

de coffeeshop aanwezige

opgelegd.

administratie bleek dat vanuit deze coffeeshop

Zwijgrecht

dagelijks 3 kilo wiet werd

In september jl. verdedigde ik

verkocht. Voor de

in Oost-Brabant een

burgemeester was de

personeelslid van een

vondst van de dagvoor-

coffeeshop. Deze man was

raad aanleiding om de

betrapt bij het vervoer van

coffeeshop drie maanden

een partij - grotendeels klein

te sluiten. De strafrechter

verpakte - wiet en hasj van

sprak het personeelslid

bruto 21 kilogram. Tijdens zijn

vrij van overtreding van de

verhoor bij de politie had hij

Opiumwet. Niet kon

grotendeels gebruik gemaakt

worden bewezen dat hij

van zijn zwijgrecht. Op

wist dat er > 500 gram

sommige verpakkingen

aanwezig was. De

stond de naam vermeld van

eigenaar van de coffeeshop vertelde tijdens de

32 HighLife

Wanneer de politie de stash van een coffeeshop vindt, laten ze dat graag met veel trots op sociale media zien.

de coffeeshop waar hij werkte. Tijdens de zitting ging


Elke coffeeshop zou een draaiboek klaar moeten hebben voor wanneer hun stash in beslag wordt genomen. het over de vraag welke straf passend zou zijn.

lijke gevangenisstraf voor de duur van 2

geweest bij een coffeeshop. Op vragen van

De rechter die de zaak behandelde toonde

maanden met een proeftijd van 2 jaar. Na mijn

de rechters of hij in opdracht van die

zich kritisch. “Waarom vertelt u niet precies wie

pleidooi veroordeelde de rechter mijn cliënt

coffeeshop de wiet had vervoerd bleef hij

hier achter zit? Waar dit spul vandaan komt,

tot een geheel voorwaardelijke werkstraf voor

het antwoord schuldig. Tijdens mijn pleidooi

wie dit heeft geleverd en wie u de opdracht

de duur van 100 uur met een proeftijd van 2

wees ik op omstandigheden die het

gaf dit te vervoeren?” De man gaf als antwoord

jaar. De coffeeshop bleef buiten schot.

aannemelijk maakten dat het om de

De politie ontdekte als gevolg van een anonieme tip de dagvoorraad van een coffeeshop.

Gevangenisstraf?

gerechtshof ging hierin mee. Beide mannen

In oktober jl. stond ik in hoger beroep in

werden veroordeeld tot het verrichten van

Amsterdam twee mannen bij die door de

een werkstaf voor de duur van 150 uur.

voorraad van een coffeeshop ging. Het

politierechter waren veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 en 6

Dilemma

maanden. Een van de mannen was door de

Als een personeelslid van een coffeeshop wordt

politie gezien toen hij met twee grote tassen

betrapt met een voorraad ontstaat een flink

op een scooter naar een loods reed.

dilemma. Uitgebreid verklaren kan aanleiding

Onderzoek in die loods wees uit dat er

geven tot een lage straf. Daar kleven enorme

ongeveer 11 kilogram wiet in de tassen zat en

financiële risico’s aan. Dit niet alleen in de vorm

dat hij bij die vragen gebruik maakte van zijn

dat er ongeveer 38 kilogram wiet in de loods

zwijgrecht. De officier van justitie hield ons

lag. Uit de aangetroffen materialen en

voor dat hij normaliter 4 maanden gevange-

administratieve bescheiden kon je naar mijn

nisstraf zou vorderen, maar in dit geval wilde

mening zien dat het hier om de voorraad van

geloven dat het voor een coffeeshop was

een coffeeshop ging. Beide mannen wilden

bestemd. Hij vorderde een werkstraf voor de

daarover niets kwijt bij de politie en de

duur van 180 uur en een geheel voorwaarde-

rechter in eerste aanleg. De advocaten die de twee mannen verdedigden voerden een vrijspraak verweer. Dat verweer werd

Als een personeelslid van een coffeeshop wordt betrapt met een voorraad ontstaat een flink dilemma.

verworpen en de rechter legde

van een tijdelijke sluiting van de coffeeshop. Als

gevangenisstraffen

voortdurende overtreding van het 500 gram

op. In hoger beroep

criterium kan worden vastgesteld kan justitie de

gooide ik het over

omzet als illegale inkomsten aanmerken en

een andere boeg.

terugvorderen. Gelet op deze risico’s adviseer ik

Beide mannen

coffeeshopexploitanten goed na te denken

bekenden de

over de vraag hoe te handelen na ontdekking

Opiumwet te

van een niet gedoogde activiteit. Voor die

hebben overtreden.

situatie zou in elke coffeeshop een draaiboek

Een van hen kon

klaar moeten liggen.

aantonen in loondienst

André Beckers

werkzaam te zijn

www.bseadvocaten.nl

HighLife 33


Tweede generatie ondernemers

De ‘rebelse’ tweeling Siva en Shanti

Shiva, Sensi Smile Rotterdam ‘Ik maak onderdeel uit van een groter geheel’ Dit is het twaalfde en laatste artikel in een serie over tweede generatie eigenaars van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier zijn verbonden aan de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen | Foto’s: Maria Cavali, Rob Tuinstra Shiva (40 jaar) is een onderdeel in de machine

vormen alle projecten die pa Ben heeft

andere manier wel betrokken bij het

van ondernemingen die is opgezet door pa

opgezet samen een familiebedrijf. ‘We

familiebedrijf. Zij vonden al op jonge leeftijd

Ben Dronkers, een bekende cannabispionier.

maken met zijn allen deel uit van een grote

hun plekje binnen het bedrijf.

‘Mijn vader is een duizendpoot’, zegt Shiva.

onderneming’, legt Shiva uit. Shiva’s

Ben begon in de jaren tachtig met de

achternaam is Spaarenberg, net als die van

Rebelse tweeling

productie van zaden (Sensi Seeds) en de teelt

haar broer Ravi. Shiva, haar tweelingzus

Shiva herinnert zich dat ze als jong meisje

van vezelhennep (Hempflax). Later opende

Shanti, Ravi, Gio, Alan en Ché zijn broers en

halverwege de jaren tachtig haar eerste

hij coffeeshop Sensi Smile in Rotterdam, het

zussen met verschillende moeders. De

stappen in het bedrijf zette. ‘We reden met een

Hash Marihuana & Hennep Museum in

familieverhoudingen zijn complex maar

bus van Amsterdam naar Nijmegen en ik zie

Amsterdam en in Barcelona. Op dit moment

warm. Alle broers en zussen zijn op de een of

het nog goed voor me dat ik daar tijdens een

34 HighLife


show met een grote witte jas aan in heel gebrekkig Engels uitleg gaf over ‘female’ en ‘male’. Ik vond dat prachtig.’ Op haar zestiende werd ze al betrokken bij de administratie van het bedrijf: voorraden blikjes cola en Snickers bijhouden, factuurtjes invoeren, eenvoudige telefoontjes. Onderwijl vormden zij en haar zus Shanti een rebelse tweeling.

‘Projectjes’ Tijdens haar studie Communicatie en Events loopt Shiva stage bij Hempflax, dat sinds 1993 industriële hennepvezels produceert. Sindsdien staat zij altijd naast haar vader. Ze werkt voor het museum, doet administratieve klussen, organiseert al vele jaren de Cannabis Culture Awards en is actief bij het Cannabiscollege. ‘Ik ben van de projectjes. Ik zette de organisatie van de museumcollectie op poten, bracht mensen samen voor de Awards

Shiva en haar vader Ben Dronkers tijdens de uitreiking van de Cannabis Culture Awards in 2012

en organiseerde de uitreikingsbijeenkomst met ons team. Verder sprong ik overal in het

aantal zeer bijzondere mensen erkenning

familieverbond is nog steeds sterk. ‘Onlangs

bedrijf bij waar dat nodig was. Mijn vader is

gegeven voor hun verdiensten voor de

nam ik de taak op me om het boek Weed of

altijd het overkoepelende brein geweest. Hij

cannabis.’ Het ging daarbij om mensen uit de

Wonder onder de aandacht te brengen van

bedenkt iets en zet het dan in werking. Hij

cannabisindustrie, maar ook bijvoorbeeld om

een groter publiek. Het boek is gebaseerd op

doet eigenlijk alles, hij is een multi-tasker op

oud-premier Dries Van Agt, Frits Bolkestein

de collectie van het Hashmuseum, en legt uit

hoog niveau. Inmiddels doet hij het iets

en Richard Branson. In het laatste jaar dat de

wat de betekenis van cannabis voor de

rustiger aan. Zelf ben ik meer een doener die

prijs werd georganiseerd ging deze naar

wereld is. Ik appte mijn dochters ‘Jullie

je voor een project op pad kunt sturen. Een

Howard Marks, alias Mister Nice.’ Vaak

moeten me nú echt komen helpen’. Het plan

uitvoerder van een (omvangrijkere) sub-taak.

ontstond er rondom het organiseren en

was om met de meiden en een paar van hun

Ik maak onderdeel uit van een groter geheel.’

uitreiken van de prijs ‘iets’. ‘Je werkt er met het

vriendinnen in Den Haag het boek uit te

hele team een tijd naar toe. En als je de prijs

delen aan leden van de Eerste en Tweede

Zeemeeuw

op zo’n moment dan ook echt uitreikt, dan

Kamer. ‘De spanning was voelbaar vanaf het

Binnen het dynamische familiebedrijf is er

ontlaadt zich een krachtige energie. Ik heb

moment dat we de auto hadden geparkeerd

voor iedereen een plek. Er is immers zoveel te

dat altijd erg intens en bijzonder gevonden.’

en met de boeken naar de plek liepen waar

doen en te regelen en uit te voeren. Shiva

we ze wilden overhandigen aan de politici.

heeft de neiging om de lossigheid binnen de

Niet stilzitten

Mijn dochters vormden meteen een team en

familie meer samen te brengen. Aan de

Na de uitreiking van de award aan Mister Nice

wisten gewoon goed wat ze moesten

andere kant is ze ook erg direct en kan ze in

in 2016 stopte Shiva met de organisatie van

vertellen aan mensen die vragen stelden. Het

een vergadering of meeting soms worden

de prijs. Het werk werd allemaal wat te veel

was best een grote kick. We stonden daar als

ervaren als een olifant in een porseleinkast,

vanwege de druk op haar leven in verband

familie met zijn allen voor hetzelfde ideaal.

die heilige huisjes meedogenloos omver

met de gezondheidsproblemen van haar

De familietraditie werd voortgezet door de

banjert. Haar broer noemt haar altijd

jongste dochter (2010). Het werd daarnaast

derde generatie. Ik had hier echt het gevoel

‘zeemeeuw’ vanwege haar robuuste manier

ook tijd om iets heel anders te gaan doen. Ze

dat we iets heel moois, iets heel belangrijks

van optreden binnen de meetings: ‘Ze komt

ging een tijd met haar man en jongste

aan het doen waren. Ik word er nog steeds

binnenvliegen. Dan schijt ze de boel onder.

dochter naar pa Dronkers die inmiddels naar

gelukkig van als ik eraan terugdenk.’

Ze schreeuwt wat. En dan is ze weer wegge-

Maleisië was verhuisd en begon later twee

vlogen.’ Shiva: ‘Ik zie mezelf eigenlijk meer als

studies, kruidengeneeskunde en Chinese

lijm. Waar mogelijk breng ik mensen samen.’

geneeskunde. De praktijk kruidengeneeskunde die zij inmiddels runt draait goed. Ook

Andere richting

overweegt ze om een cursus acupunctuur te

Shiva krijgt op haar 20e haar eerste dochter.

gaan volgen, maar helemaal zeker is ze daar

Ze trouwt later met een man die uit een

nog niet van. Een telg van het Ben Dronkers

eerder huwelijk twee dochters heeft. Samen

‘imperium’ zit nooit stil. www.sensiseeds.com

krijgen ze in 2010 hun jongste dochter. In die

www.hempflax.com

periode is zij volop aan het werk als organisa-

Derde generatie

tor van de Cannabis Culture Awards. ‘We

Maar het familiebedrijf steunt ook nu nog

www.hashmuseum.com

hebben met de Cannabis Culture Awards een

voor een deel op Shiva. De energie van het

www.cannabiscultureawards.com

HighLife 35


Door: Nicole Maalsté

Geen duidelijke verschillen op basis van cannabinoïden tussen Sativa en Indica

Baanbrekend onderzoek over cannabissoorten Kenners menen dat Sativa en Indica cannabisvariëteiten een andere werking hebben. Recent onderzoek laat zien dat het anders zit. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen Sativa en Indica. Dat roept de vraag op hoe dit misverstand is ontstaan en hoe je dit de (cannabis)wereld uit kunt krijgen.

de roes of medicinale werking vallen onder de Cannabis sativa indica. Deze tweede categorie is weer onder te verdelen in twee variëteiten. De eerste variëteit, de indica is een opgaande plant met smalle blaadjes die afkomstig is uit Zuid-Azië. Daarnaast is er de afghanica, een meer gedrongen plant uit Centraal-Azië. Biologisch gezien zou je dus eigenlijk onderscheid moeten maken tussen de indica en de afghanica. Wanneer ‘cannabiskenners’ het over een sativa hebben, dan bedoelen ze eigenlijk de variëteit indica. En met de indica wordt eigenlijk de variëteit afghanica bedoeld. En om de verwarring compleet te maken is het ook nog eens zo dat er in de loop der jaren zoveel kruisingen zijn ontstaan dat het onderscheid tussen een indica of afghanica Om consumenten een idee te geven van de

Nature Plants

plant niet meer duidelijk is. De meeste

verschillen tussen cannabisproducten, wordt

Twee onderzoekers die werkzaam zijn bij

soorten hebben kenmerken van beide

vaak gebruik gemaakt van de aanduiding

Bedrocan publiceerden onlangs samen met

variëteiten.

Indica of Sativa. Deze labels worden op

andere onderzoekers een artikel in Nature

verschillende manieren geïnterpreteerd.

Plants (https://www.nature.com/articles/

Onderzoek

Soms in relatie tot hun morfologie (Indica =

s41477-021-01003-y) over de vermeende

De vraag is dan waar de verschillen in

klein met brede blaadjes; Sativa = hoog met

verschillen tussen Sativa en Indica. Gene-

werking die cannabisconsumenten ervaren

smalle blaadjes). Soms in relatie tot hun

tisch gezien zijn de vele cannabisvariëteiten

wel op berusten. Hoe kan het dat de ene

genetische herkomst (dan wordt er bijvoor-

in twee hoofdstromen in te delen. De

soort als opwekkend wordt ervaren en de

beeld “75% Indica” vermeld). En soms in

soorten die in eerste categorie vallen, de

andere soort als meer ontspannend en

relatie tot hun roeseffect (Indica = ontspan-

zogenaamde Cannabis sativa sativa,

verdovend? En waar komt de zoete kruidige

nend en verdovend; Sativa = activerend). Dat

bevatten weinig psychoactieve stoffen.

geur vandaan die aan sativa soorten wordt

is niet alleen het geval in coffeeshops die hun

Deze soorten zijn oorspronkelijk afkomstig

toegeschreven en de zwaardere aardach-

producten op de illegale markt inkopen

uit Noord-China, Rusland en Europa. Het zijn

tige geur die aan indica soorten wordt

waardoor het niet altijd mogelijk is om

hoge, slanke planten (tot wel 5 meter hoog)

gekoppeld? Om hier beter zicht op te krijgen

betrouwbare informatie over de herkomst en

die vooral worden geproduceerd voor de

hebben de onderzoekers die het artikel voor

samenstelling van het product te krijgen. Ook

vezels. Deze soorten laat ik in dit artikel

Nature Plants schreven 297 cannabismon-

Bedrocan, de producent van medicinale

verder buiten beschouwing.

sters zowel chemisch als genetisch

cannabis, gebruikt deze aanduiding al vele

geanalyseerd. De samples zijn afkomstig van

jaren om patiënten te informeren over de

Indica en Afghanica

Bedrocan (N=37), HempFlax (N=205) en het

verschillende soorten.

De soorten die wel interessant zijn vanwege

Trimbos-instituut (N=55). Bij de analyse van

36 HighLife


CBD) te beperkt is om grip te krijgen op de psychoactieve werking van cannabis. Ervaringsdeskundigen voelden zich vaak niet begrepen wanneer zij dit aan wetenschappers of politici probeerden uit te leggen. Het is ook niet voor niets dat veel mensen die cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken niets in een pilletje zien. Dat bevat immers maar een paar synthetische stoffen die enkele cannabinoïden nabootsen. Het ‘pure’ product heeft de voorkeur omdat dat nog andere stoffen bevat die het effect beïnvloeden.

Cannabis profiel Bedrocan maakt het profiel van cannabinoïden en terpenen van hun medicinale cannabisproducten openbaar. Op die manier kunnen mensen zelf een keuze maken. Maar het blijft natuurlijk lastig. Er zijn enorm veel cannabinoïden en terpenen, waarvan maar een deel bekend is. Van nog een kleiner deel is bekend wat hun invloed is op de beleving. Je kunt dus niet zomaar nieuwe labels op cannabissoorten plakken. Mensen zijn gewend aan de onderverdeling tussen Sativa en Indica. Ondanks de wetenschap dat die labels onjuist zijn, houden ze er bij Bedrocan

Een tabel over terpenen

ook nog maar even aan vast totdat er meer duidelijkheid is over de effecten van de

deze cannabismonsters is allereerst

die relatief veel myrceen bevatten (die voor

gekeken naar veronderstelde werkzame

een zwaardere, aardachtige geur zorgt) als

bestanddelen zoals tetrahydrocannabinol

Indica worden gezien. Met andere woorden:

Het Wietexperiment biedt natuurlijk ook de

(THC) en cannabidiol (CBD), maar ook naar

De verschillende labels lijken dus vooral te

mogelijkheid om dit thema verder te

tientallen andere cannabinoïden waarvan

maken te hebben met de aanwezigheid van

onderzoeken en de cannabiswereld hierin te

de werking nog niet duidelijk is. Daarnaast

bepaalde terpenen ofwel met de geur- en

scholen. Tot nu toe moeten consumenten

keken ze naar de aanwezigheid van

smaakbeleving.

vertrouwen op de (mondelinge) informatie

terpenen. Dat zijn aromatische verbindin-

verschillende stoffen op de beleving.

die zij van de verkoper over het product

gen die de geur- en smaakbeleving van de

Echt of placebo?

krijgen. De legale producenten die meedoen

cannabis bepalen. Voor het onderzoek

De vraag is nu of de terpenen daadwerkelijk

aan het experiment zijn echter verplicht om

maakten zij onderscheid in 40 terpenen.

voor een andere werking zorgen. Het kan zijn

informatie over de herkomst en samenstel-

dat het om een placebo-effect gaat.

ling van het product op de verpakking te

Resultaat

Misschien ervaren gebruikers een verschil

zetten. Het zou goed zijn om vanaf de start te

Uit de analyse van de 297 cannabismon-

omdat ze verteld is dat het een Indica of

proberen de misvattingen die er over Sativa

sters blijkt dat je op basis van de cannabi-

Sativa is. Of misschien wordt het verschil in

en Indica soorten bestaan recht te zetten en

noïden geen onderscheid kunt maken

beleving veroorzaakt door de geur- en

meer aandacht te besteden aan de ervaren

tussen soorten die als Sativa of Indica zijn

smaakbeleving. De onderzoekers sluiten niet

werking van cannabinoïden én terpenen.

gelabeled. Wetenschappelijk gezegd: er

uit dat het om échte verschillen in effecten

was geen correlatie tussen de gehaltes

gaat. Om precies te weten hoe dat zit, moet

CBD, THC of andere cannabinoïden en de

er meer onderzoek worden gedaan. Hoe het

‘Open Acces’ Nature artikel downloaden

labels Sativa/Indica. Niet op chemisch vlak

ook zij, je kunt nu al vaststellen dat deze

Het Nature artikel kun je downloaden

en niet op genetisch vlak.

bevinding niet alleen baanbrekend is voor

via https://www.nature.com/articles/

Interessant genoeg kun je zo’n onderscheid

wetenschappers die zich met cannabis

s41477-021-01003-y.

wel maken als je naar bepaalde terpenen

bezighouden, maar ook voor de cannabiswe-

Of, om het iets eenvoudiger te maken;

kijkt. De soorten die gemiddeld meer

reld zelf. Mede door de ontwikkelingen op het

ga naar www.nature.com en zet in de

bergamot en farneseen bevatten (die voor

gebied van medicinale cannabis is het de

zoeksectie de woorden ‘cannabis label-

thee- en fruitachtige aroma’s zorgen) worden

laatste jaren natuurlijk al steeds meer

ling’. De PDF van het wetenschappelijke

vaak als Sativa bestempeld, terwijl de soorten

duidelijk geworden dat de focus op THC (en

artikel kun je dan gratis downloaden.

HighLife 37


Blowen met Bieber

H

‘I get my weed from California, that’s that shit’, zingt Justin Bieber in Peaches. Nu kan hij melden dat die shit zijn eigen wiet is. Want samen met Palms Premium uit Californië zet hij Peaches joints op de markt. Bieber wil het stigma rond blowen voor eens en altijd doorbreken. Daarmee is hij een beetje laat, want bijna elke muzikant heeft tegenwoordig een eigen wietmerk, maar okay, beter laat dan nooit. Bieber: “Ik ben een fan van Palms Premium en ze maken cannabis op een mooie manier toegankelijk. Veel mensen hebben baat bij cannabis.” Bieber voegt de daad bij het woord bij die laatste opmerking, want een deel van de opbrengst gaat naar een organisatie die zich inzet voor het lot van Amerikaanse oorlogsveteranen. Last Prisoner Project, dat probeert om iedereen vrij te krijgen die achter de tralies zit vanwege oudere cannabiswetgeving, krijgt ook extra geld.

HIGH HEMP &

Yohan Marley is de ster van The Joint of Miami King ‘Krefiii’ Forchion, zoon van de legendarische marihuana-persoonlijkheid Ed ‘NJWeedman’ Forchion, is vastbesloten om zijn vader trots te maken en tegelijkertijd de cultuur in de cannabisgemeenschap te verbeteren. De jonge cannapreneur heeft de exclusieve clubresidentie van Yohan Marley (kleinzoon van Bob Marley) in The Joint of Miami aangekondigd. The Joint of Miami is een trendsettende, wietvriendelijke kunst- en muzieklounge in het hart van het populaire Wynwood Art District van de stad. Yohan Marley zal uiteraard regelmatig aanwezig zijn met reggaeshows en het ondernemende duo heeft verder al cannabiscruises vanuit Miami aangekondigd. Lidmaatschap is (hoe kan het ook anders) 420 dollar, voor duizend dollar ben je vip

CBD

en krijg je allerlei cannabisgoodies. Naast reggae zal Yohan Marley ook Afrobeat en AfroTecha feesten produceren. www.thejointofmiami.com

H

Fashion-forward high met Aphrodisiac van Lil’Kim Lil’Kim, de met een Grammy bekroonde rapartiest, actrice en mode-icoon lanceert haar eigen cannabismerk. De nieuwe wietlijn heet Aphrodisiac en wordt geproduceerd in samenwerking met Superbad Inc. Lil’ Kim’s cannabis komt in het eerste kwartaal van 2022 in de schappen te liggen. Kimberly Denise Jones, zoals Lil’ Kim eigenlijk heet, zegt al 2.5 jaar aan het merk te werken. De rapper wil dat haar cannabislijn haar persoonlijke stijl weerspiegelt: “Het wordt fashionforward, dansend op het kruispunt van verzamelobjecten, lifestyle en cannabis.” Ze vertelde dat ze zich intensief met het ontwikkelen van Aphrodisiac heeft bemoeid: “Ik ben een doorgewinterde

H 38 HighLife

blower en in mijn vriendenkring zitten heel wat specialisten, haha. En ik ben altijd het type persoon geweest dat het zelf uitprobeert. Ik heb dit heel goed getest en ik weet: Oh yeah, this is that gas.”


Pitbull: “N2P heeft alle therapeutische voordelen van CBD”

C

Naast Lil’Kim verrijkt nog een andere Grammy-winnaar de cannabisbranche. Rapper Pitbull bracht in samenwerking met Columbia Care N2P op de markt. Het is een CBDproductlijn met gummies, tincturen, zalven en lippenbalsems. Dit assortiment zal in meerdere staten van de VS verkrijgbaar zijn. Pitbull verklaarde: “N2P is een volledig natuurlijk product van hoge kwaliteit dat gericht is op de therapeutische voordelen van CBD. Het is ontworpen om klanten te helpen gefocust en positief te blijven en zich op hun best te voelen. Het is ons doel om de perceptie over de gezondheids- en welzijnsvoordelen van CBD-producten te veranderen. We kijken ernaar uit om N2P te delen met fans over de hele wereld.”

Nee, Clint Eastwood beveelt niet het gebruik van CBD aan Clint Eastwood heeft een rechtszaak tegen een Litouws bedrijf gewonnen dat zijn imago gebruikte om CBD-producten aan te bieden. Het bedrijf had een nep-interview met de acteur gemaakt waarin hij deze producten aan zou bevelen. De krasse knar trok meteen alle juridische registers open en dat resulteerde in een schadevergoeding van ruim zes miljoen dollar. Of hij dat geld ooit nog krijgt is de vraag, want van het bedrijf uit Litouwen is niets meer vernomen. In een soortgelijke juridische procedure waarover we in de vorige editie schreven eist Borat-acteur Sacha Baron Cohen negen miljoen dollar van een

C

cannabis dispensary in Massachusetts wegens het onrechtmatig gebruiken van een afbeelding van zijn personage Borat.

Steve Van Zandt vertelt over zijn Underground Apothecary Steve Van Zandt, bekend van zijn rol als Silvio Dante in The Sopranos en tevens gitarist in Bruce Springsteens E Street Band, vertelde onlangs iets meer over zijn Underground Apothecary. Van deze lijn van pre-rolls die hij met de bekroonde Massachusetts dispensary Canna Provisions is gestart, gaat 10% van de winst naar de National Organization for Marijuana Legalization (NORML). Van Zandt tegen Leafly: “ Het belangrijkste is dat het gewoon belachelijk is dat cannabis nog steeds illegaal is. Ik bedoel, vergelijk het met fentanyl of alcohol, het is te gek voor woorden. Dus als je dat combineert met de medische eigenschappen en het recreatieve aspect ervan, leek het me gewoon geweldig. Onze hele visie op Underground Apothecary kwam tijdens de pandemie. We dachten dat we producten konden maken die mensen kunnen helpen of het immuunsysteem kunnen versterken, of gewoon nuttig kunnen zijn.” Daarbij ging hij niet over een nacht ijs: “We wilden echt topkwaliteit creëren. Daarom kwamen we uit bij gerespecteerde kwekers als Chemdog en Johnny Greenfingaz en

H

de rest van Canna Provisions.”

HighLife 39


Door: Redactie HighLife

White Boy Rick kreeg op 17-jarige leeftijd levenslang

“Onze drugswetten zijn krankzinnig” Op 17-jarige leeftijd werd Richard Wershe Jr. in 1987 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor handel in cocaïne. Dat de FBI hem al sinds zijn veertiende als informant had gebruikt om drugsbendes te infiltreren leverde hem geen mildere straf op. In 2018 werd een film over deze opzienbarende zaak gemaakt; Matthey McConaughey speelde White Boy Rick.

kloof tussen arm en rijk in de VS: “Er is veel ongelijkheid. Als je uit een slechte buurt of een slecht gezin komt, krijg je een veel zwaardere straf dan een rijk persoon uit een goede buurt die een goede advocaat kan betalen. “ Jerome Crawford van Pleasantrees zegt dat de samenwerking met Wershe goed bij het bedrijf past: “Rick is het uithangbord geworden voor wat het betekent om over-gecriminaliseerd en vervolgd te worden voor drugs.”

TV-serie met Eminem Wershe: “We gaan mensen vinden die hulp nodig hebben en we gaan die mensen helpen. Al zijn dat er maar twee, dan zijn dat twee levens extra die je redt.” Het bedrijf heeft aangekondigd dat extra banen naar Vorig jaar werd Wershe wegens goed gedrag

aangespannen tegen de FBI en de politie van

ex-gevangenen en mensen uit minderheden

vrijgelaten. Nadat hij het grootste deel van

Detroit. Hij eist honderd miljoen dollar

gaan. Een TV-serie over het leven van Richard

zijn leven achter de tralies heeft

schadevergoeding.

Wershe Jr. is inmiddels in de maak. De

doorgebracht, start hij nu zijn eigen

hoofdrol wordt gespeeld door niemand

cannabismerk, genaamd ‘The 8th’. Een naam

Ongelijkheid

minder dan Eminem. Wershe zegt daar naar

met een knipoog naar zowel een

Ondertussen begint hij een eigen

uit te kijken. “Maar het meest belangrijke is dat

standaardmaat voor wiet als naar het achtste

cannabismerk in samenwerking met de

er iets aan de wetgeving en aan de nog

amendement van de Amerikaanse

Pleasantrees Cannabis Company. Naast zijn

steeds achter de tralies zittende gevangenen

grondwet, dat ‘wrede en ongebruikelijke’

eigen wietsoort wil hij concentraten, vapes en

wordt gedaan.”

straffen verbiedt. Wershe: “Ik ben mensen in

merchandise zoals T-shirts en jassen

de gevangenis tegengekomen die

verkopen. Wershe: “Pleasantrees is echt goed

levenslang hebben voor cannabis, en nu is

bezig en ze besteden veel van hun geld aan

het in veel staten legaal. Onze drugswetten

hervorming van het strafrecht voor cannabis.

waren en zijn krankzinnig. De War on Drugs is

Dus toen ze met me begonnen te praten, was

de grootste schijnvertoning ooit in de VS.” Na

het een beetje alsof een handschoen perfect

zijn vrijlating heeft hij een rechtszaak

om mijn hand paste.” Volgens hem groeit de

40 HighLife


ROYALQUEENSEEDS

RQSEEDS

ROYALQUEENSEEDSRQS

WWW.ROYALQUEENSEEDS.COM


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Toelichting Rijksoverheid omtrent medicinale cannabis in het verkeer Stichting PGMCG is vanaf het begin van de speekseltest in 2017 betrokken bij de verandering voor een uitzondering voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken in het verkeer.Begin december 2020 hebben we hierover een brief gestuurd naar de vaste commissies van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Justitie en Veiligheid, alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betreffende deze uitzondering in het verkeer voor patiënten die cannabis als medicijn gebruiken. Op 21 Maart hebben we hier een uitgebreide reactie op gekregen.

gebruik. Bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole. Ook als agenten

Hierin is gevraagd of we dit op onze website willen plaatsen, zodat

aanwijzingen zien van onveilig rijgedrag of uiterlijke kenmerken die

patiënten op de hoogte zijn. Omdat er relatief weinig medicijnge-

wijzen op drugsgebruik kunnen zij controleren. Bij zo’n controle neemt

bruikers onterecht in het strafrecht terechtkomen, vindt men een

de politie een speeksel- of psychomotorische test af. Bij een psycho-

uitzondering blijkbaar niet nodig! In het laatste overleg met de

motorische test kijkt de politie naar de oog- en spraakfunctie en het

commissies zes maanden geleden is besproken dat er een document

gedrag om te bepalen of de bestuurder onder invloed is. Er zijn

zou komen, wat ondertekend kan worden door de arts, om aan te

medicijnen die stoffen bevatten die ook in drugs zitten. Dit zijn

tonen dat je officieel medicinaal gebruiker bent. Tot op heden

medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine. Voor deze middelen

hebben we daar niks meer van vernomen. We hebben hier mails over

zijn grenswaarden vastgesteld voor gebruik in het verkeer. Heeft u meer

gestuurd en we wachten nog steeds op antwoord.

van deze stof gebruikt dan de vastgestelde grenswaarde toestaat? Dan

Verwarring

mag u niet rijden. Vermoedt de agent dat de bestuurder onder invloed is van een stof? Dan moet de bestuurder mee naar het bureau voor een

De KNMP ontwikkelt per geneesmiddel advies met betrekking tot de

bloedtest. Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u dit zeggen. De agent zet

rijvaardigheid. Het geneesmiddeladvies voor dexamfetamine,

dit in het proces-verbaal, maar gaat wel verder met de controle.

morfine en medicinale cannabis conflicteert echter met de wettelijk opgestelde grenswaarden voor drugs in het verkeer. Op www.

Vervolging van de bestuurder

rijksoverheid.nl is daarom recent een toelichting verschenen op de

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of de bestuurder

werkwijze in de praktijk. Hierin staat bijvoorbeeld dat de patiënt met

vervolgd wordt. Een vervolging gebeurt bijvoorbeeld wanneer de

de apotheker de bijwerkingen van deze middelen en de invloed

medicijngebruiker geen doktersrecept kan insturen. Ook als het

hiervan op de rijvaardigheid kan bespreken. In 2017 zijn er wettelijke

medicijn is gebruikt in combinatie met drugs of alcohol wordt de

grenswaarden opgesteld voor drugs in het verkeer. Deze grenswaar-

bestuurder vervolgd. Of wanneer hij een hogere dosering heeft

den gelden voor dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis.

genomen dan voorgeschreven en toch is gaan rijden. In dat geval

Dit is ook het geval wanneer deze middelen op recept zijn voorge-

vormt hij een risico voor de verkeersveiligheid.

schreven. In de praktijk conflicteert het geneesmiddeladvies van de deze middelen luidt namelijk dat de patiënt na een bepaalde periode

Verzekerd zijn als medicijngebruiker bij het veroorzaken van een verkeersongeval

weer mag rijden. Dit kan voor verwarring zorgen. Daarom is dus recent

Als bestuurder kunt u schade veroorzaken aan uw eigen voertuig en

een toelichting verschenen. Zie hieronder:

aan anderen. Een verzekeringsmaatschappij keert de schade over het

KNMP met de wettelijk opgestelde grenswaarden. Het advies voor

Controle op drugs- en medicijngebruik in het verkeer De politie kan verkeersdeelnemers controleren op drugs- of medicijn-

42 HighLife

algemeen uit als u daarvoor verzekerd bent. In het algemeen geldt dat u verzekerd bent als u gewend was aan uw medicatie én u de medicijnen volgens doktersvoorschrift gebruikt. Vraag na bij uw verzekeringsmaatschappij wat voor u als medicijngebruiker geldt.


De grenswaarden

Artikel 3

Besluit van 14 december 2016, houdende regels over de voorlopige

1. De grenswaarden voor de in artikel 2 aangewezen stoffen zijn, indien

onderzoeken en de vervolgonderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer kunnen worden ingezet en aanwijzing van de drugs waarvoor grenswaarden gelden en aanwijzing van de grenswaarden voor enkelvoudig en

zij enkelvoudig zijn gebruikt en gemeten in geval van: a. amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA en MDA: 50 microgram amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA of MDA per liter bloed;

gecombineerd gebruik van drugs en van drugs en alcohol of genees-

b. c annabis: 3,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed;

middelen (Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)

c. heroïne en morfine: 20 microgram morfine per liter bloed;

Artikel 1 In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: a. opsporingsambtenaar: een opsporingsambtenaar als bedoeld in

d. GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol: 10 milligram GHB per liter bloed. 2. Indien een van de in artikel 2 aangewezen stoffen is gebruikt en gemeten in combinatie met een of meer andere van deze stoffen,

artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering en een buitenge-

alcohol of met een andere stof als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van

woon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 159, eerste lid,

de Wegenverkeerswet 1994, is de grenswaarde voor iedere in het

onder a, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 86, eerste en tweede lid, van de Spoorwegwet, artikel 45, eerste en tweede lid, van de Wet lokaal spoor en artikel 11.3, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

eerste lid genoemde stof en alcohol in geval van: a. amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of MDA: 25 microgram amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of MDA per liter

b. bloedonderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid,

bloed of 50 microgram voor de som van deze amfetamine-achtige

onder b, derde lid, onder b, of vijfde lid, van de Wegenverkeerswet

stoffen indien een van deze amfetamine-achtige stoffen met een

1994, artikel 27, tweede lid, onder b, van de Scheepvaartverkeerswet,

of meer andere van deze amfetamine-achtige stoffen is gebruikt en

artikel 4, tweede lid, onder b, van de Spoorwegwet, artikel 41, tweede

gemeten;

lid, onder b, van de Wet lokaal spoor of artikel 2.12, derde lid, onder b,

b. c annabis: 1,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed;

van de Wet luchtvaart dat betrekking heeft op het gebruik van

c. cocaïne, heroïne en morfine: 10 microgram cocaïne of morfine per

alcohol of een of meer van de in artikel 2 aangewezen stoffen; c. aanvullend bloedonderzoek: een onderzoek dat betrekking heeft op het gebruik van andere stoffen dan de in onderdeel b bedoelde stoffen. § 2. Aanwijzing van de drugs waarvoor grenswaarden gelden en

liter bloed; d. GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol: 5,0 milligram GHB per liter bloed; e. alcohol: 0,2 milligram ethanol per milliliter bloed.

aanwijzing van de grenswaarden voor enkelvoudig en gecombineerd gebruik van drugs en van drugs en alcohol of geneesmiddelen

www.pgmcg.nl

Artikel 2

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/

Als stoffen als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet

vraag-en-antwoord/medicijnen-in-het-verkeer

1994 worden aangewezen: amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GHB, gamma butyrolacton en 1,4-butaandiol.

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Runtz

Holy Grail Kush (Kosher Kush X O.G. #18. Achter het raam met de zon van het zuiden gekweekt

Genieten uit eigen tuin

44 HighLife

Schildluis!


Wiet brownie met cookies

ACDC, Light Speed & S5

Je eigen natuurlijke medicijn

Wedding Cake

Super Silver Haze Autoflower

Fijn en pijnvrij weekend!

Haze, nog vier weken te gaan

HighLife 45


Het regent informatiebeschikkingen van de belastingdienst bij coffeeshops

Door: Ruud & Wil Oomen

Niet alleen in de mooie jubileumuitgave van de vorige editie heb ik over informatiebeschikking geschreven, maar nu weer omdat het de pan uitrijst. De administratieplicht is belangrijk en kan een bedrijf de kop kosten, niet alleen naar aanleiding van belastingaanslagen maar ook door intrekking van de vergunningen.

De inkopen moeten in detail worden bijgehouden, dat wil zeggen per soort product in grammen en in geld. Als Bureau Bibob van de belastingdienst

belastingfraude is een vorm van witwassen.

verneemt dat de administratie niet of niet

benden, omdat de belastingdienst vanaf dat moment niet zomaar de vreemdste vragen

geheel conform de wettelijke bepalingen

Nieuwe wet per 1 juli 2011

kan stellen aan een ondernemer. De bescher-

wordt bijgehouden, dan leidt dit volgens

De informatiebeschikking is het gevolg van

ming van de rechten van belastingplichtige is

Bureau Bibob vaak tot risico’s inzake witwas-

een nieuwe wet van 1 juli 2011 en was bedoeld

het niet echt geworden. Het heeft geleid tot

sen. Dit wordt ondersteund door correcties

als een verbetering van de rechtsbescher-

nog meer procedures omdat na een controle,

van de winst die de belastingdienst oplegt en

ming van belastingplichtigen of belangheb-

indien de belastingdienst meent dat de

46 HighLife


omzet/winst niet volledig is aangegeven, niet

• Onregelmatige/onjuiste inkopen;

moeten goed worden bijgehouden en

alleen aanslagen opgelegd worden, maar ook

• Onvoldoende voorraadadministratie;

inzichtelijk zijn en wel in detail, dat wil zeggen

een informatiebeschikking om de bewijslast

• Niet voldoen aan de voorwaarden van een

per soort product in grammen en in geld. Dit

om te keren en te verzwaren. De belasting-

gedoogverklaring.

voor zowel de voorraad als de inkopen. Daarna

dienst wil dit omdat daarna correcties en/of

moeten de dagontvangsten en de uitgaven

aanslagen makkelijker op te leggen zijn en te

Er zijn er nog wel meer zoals een negatief netto

(ook de inkopen) qua betalingen per dag

verdedigen zijn voor de rechter. Dat willen we

privé, negatieve kassen en voorraad, maar

overeenkomen met de inkopen, de omzet en

natuurlijk niet! Wat doen we hieraan?

daar ga ik nu niet verder op in.

de voorraden. Dit is geen eenvoudige opgave.

Gevolgen informatiebeschikking

Hoe te voorkomen

Een coffeeshop heeft te maken met ontbre-

De kas wordt meestal onvoldoende bijgehou-

Indien uit de administratie blijkt dat de

kende inkoopfacturen. De wettelijke

den en gecontroleerd. De dagelijkse

voorwaarden van de gemeente niet volledig

verplichtingen zijn daarom extra zwaar, de

omzetverantwoording maar ook de gehele

worden nagekomen, dan is dit problematisch

Hoge Raad heeft aanvullende eisen gesteld

kas, inclusief de oude omzetten, dienen

omdat de BD dit zal rapporteren aan Bureau

aan de administratie. Een informatiebeschik-

beoordeeld te worden in relatie met het

Bibob en meestal ook aan de gemeente. De

king kan betekenen dat de bewijslast wordt

volledige kassaldo van het bedrijf, dus niet

gevolgen laten zich raden. Het is onze ervaring

omgekeerd en verzwaard. Dit is een uitzicht-

alleen het geld dat in de kassa zit. Regelmatig

dat er altijd wel verbeterpunten te vinden zijn

loze positie voor een coffeeshophouder, niet

tellen van het gehele kassaldo is noodzaak,

bij de administratie van een coffeeshop. Laat u

alleen voor de correcties van de belasting-

inclusief een vastlegging hiervan. Dat laatste

hierover goed adviseren. Dit kan ook middels

dienst, maar ook voor Bureau Bibob en de

gebeurt zelden. Uiteraard moeten de

een quick scan door ons bedrijf.

vergunningverlening door de gemeente.

omzetten en de kosten inclusief de inkopen

Maar wel belangrijk.

dagelijks gecontroleerd worden. Meestal

Conclusie

Welke fouten worden er gemaakt in de administratie?

gebeurt dat ook om het personeel te

Weten is één, bewijzen is twee. De belasting-

controleren, maar ook deze controle wordt

dienst, maar ook de rechters, zijn niet makkelijk

Uiteraard gebeurt dit niet bij elke onderne-

vaak onvolledig vastgelegd. De belasting-

te overtuigen. Het woord is nu aan de rechter,

ming, maar bij een coffeeshop zijn het veelal

dienst kan dit dan niet vaststellen of beoorde-

althans daar lijkt het op.

dezelfde fouten die door de belastingdienst

len. Hou dus een goede gecontroleerde en

naar voren worden gebracht na een controle

vastgelegde kasadministratie bij.

Ruud & Wil Oomen oomen@fiscaalonderzoek.nl

namelijk: • Onvoldoende kascontrole;

Inkopen

• Te laag brutowinstpercentage (BW%);

De inkopen in relatie met de voorraden

www.fiscaalonderzoek.nl

Albanië wil met satellieten wietvelden opsporen

Door: Redactie HighLife

De Albanese politie zal satellieten en drones gaan gebruiken om de cannabisteelt te monitoren en om andere misdaden te voorkomen. Volgens premier Edi Rama is de productie en handel in cannabis een hardnekkig probleem, ondanks pogingen van de regering om het uit te roeien. De regerende Socialistische Partij lanceerde in 2014 een grote

ren. Dus elke dag, in realtime, zal de staatspolitie voor hun ogen hebben

operatie om de cannabisteelt in het land uit te roeien. De inspanning

wat er op het hele grondgebied van Albanië gebeurt.” De lancering van

omvatte een grootschalige aanval op Lazarat, de Zuid-Albanese

de satellieten, Albania 1 en Albania 2, staat gepland voor maart en juni

stad die Europa’s ‘marihuanaberg’ werd genoemd. De Albanese

2022. Het gaat om Space X Falcon

autoriteiten schatten dat de totale omzet van Lazarat en omstreken

exemplaren, die bij het ruimteprogram-

op een gegeven moment € 4,5 miljard per jaar was. Drie jaar later

ma van Elon Musk horen. De satellieten

beweerde Rama dat de meeste cannabisvelden waren wegge-

zullen ook informatie verschaffen over

vaagd. Dat leidde tot cynische reacties uit binnen- en buitenland,

illegale bouw, milieuvervuiling en illegale

want de teelt bleef onverminderd hoog.

stortplaatsen. Verder komen er fondsen voor intelligente drones om politieope-

Elon Musk

raties te ondersteunen.

Nu zet de regering een volgende stap. Tijdens een bijeenkomst met de staatspolitie begin november, zei Rama dat hij satellieten gaat lanceren die zullen helpen bij het opsporen van cannabisteelt, ook in afgelegen, bergachtige gebieden. Rama: “De satellieten zullen ons land monito-

De lancering van een Space X Falcon

HighLife 47


Door: Redactie HighLife

Met hennepbont kom je de winter wel door Met de huidige energieprijzen zit de angst voor een strenge winter er goed in. Mocht je gedwongen zijn om de verwarming wat lager te zetten, dan zijn de producten van het Oekraïense textielbedrijf DevoHome misschien wel wat voor jou. Van hennep maken ze prachtige bontmutsen en jassen. Dat is niet alleen diervriendelijk, maar je zit er ook nog eens warmpjes bij.

Het Oekraïense textielbedrijf DevoHome is gespecialiseerd in stoffen

afbreekbaar en heeft natuurlijke antimicrobiële eigenschappen. Naast

gemaakt van hennepvezels. De koude Oost-Europese winter wordt te

de thermische eigenschappen is de hennep ademend, zodat er geen

lijf gegaan met bontmutsen en bontjassen van hennep, die er niet

vocht kan ophopen, waardoor het comfortabeler is dan de meeste

alleen uitzien als echt bont, maar ook nog eens zo aanvoelen. Het

synthetische stoffen. Oprichter en CEO Oksana Devoe van DevoHome:

materiaal is geweven van hennepvezels en viscose, een semisynthetisch materiaal dat gemaakt is van houtpulp op een gebreide basis van natuurlijk katoen. Het resultaat bootst de dubbele vacht van veel dieren na, die een vacht met kort en zacht haar dicht op de huid

hebben, beschermd door een tweede laag van langer, ruwer haar. Door deze structuur vormt het een bijna luchtdichte laag dicht op de huid, terwijl bij warmer weer de langere vacht voorkomt dat warmte de huid bereikt. Dit is wat natuurlijk bont zo comfortabel maakt om te dragen.

Vrij van pesticiden In tegenstelling tot de meeste synthetische pelzen, die gemaakt zijn

“Veel mensen willen geen dierenbont of synthetisch bont dat is

van aardolieproducten, is het imitatiebont van DevoHome volledig

gemaakt van chemische en aardolieproducten. Door plantaardig bont

gemaakt van plantaardig materiaal. De hennep die in de vacht wordt

te maken, lossen we al deze problemen op.”

gebruikt, is vrij van pesticiden of herbiciden gekweekt en is van nature hypoallergeen en 100 procent biologisch. Het is ook volledig biologisch

48 HighLife

www.devohome.comBALDY’S BUFFER: KALE MANNEN BORSTEL

1

Voor een man die kaal wordt moet het een gevoelig verlies zijn: nooit meer gel in je haren smeren of nonchalant de kuif uit je gezicht halen met je handen. En nog zo iets: je hoeft ook nooit meer je haren te kammen. Met Baldy’s Buffer, een borstel voor kale mannen, geef je een kale vriend er iets moois voor in de plaats. Zo heeft hij ook weer een ochtendritueel. Met deze borstel kan-ie zijn kale schedel namelijk mooi oppoetsen! De Baldy’s Buffer ziet eruit als een gewone haarborstel, maar dan zonder haren natuurlijk. Alleen zwart bubbeltjes rubber. Door de borstel over zijn kale knar te halen, gaat-ie echt prachtig glimmen. Als een kerstbal zeg maar! Hint, hint! Prijs: € 9. https://expozy.nl/product/kale-mannen-borstel/

ULTIEM THUISWERK GADGET Je computer terug dichtschroeven? Je bureau rechtzetten? Even wat waterpassen, meten of noteren? Fluitje van een cent met deze rode of zwarte multi-tool pen,

VIERDUBBELE FLESOPENER Ben jij als eeuwige student (lullo!), altijd wel in voor een feestje? En koop je je bier per krat? Dan kun je deze vierdubbele bieropener vast heel goed gebruiken. Deze handige roestvrijstalen flesopener maakt vier flesjes tegelijk open! Je kunt de bruine paters gewoon in het bierkrat laten staan: dan hebben ze namelijk de perfecte afstand van elkaar. Deze muli-bieropener is het ultieme cadeau voor medelullo’s en andere grootverbruikers qua bier. Aan wie geef jij ‘m cadeau, gast? Afmeting: 20 bij 25 centimeter. Prijs: € 15. www.ditverzinjeniet.nl/vierdubbele-flesopener

50 HighLife

die je voor vrijwel elke klus rond je desktop uit de brand helpt. Met onder meer een 8-in-1 precisie schroevendraaier. Alle bitjes zijn magnetisch en klik je gemakkelijk in de houder. Het setje is praktisch van formaat en is licht van gewicht. Hierdoor kun je hem overal gemakkelijk kwijt. Je kunt er ook een batterij mee verwisselen bijvoorbeeld. De pen heeft een clipje waardoor je dit gereedschap zelfs aan je riem of borstzakje kunt hangen. Ideaal als je tijdens je werk vaak een kleine schroevendraaier nodig hebt. Prijs: € 10. https://click4gadgets.nl/product/tech-multi-tool-pen/


Tekst: Mike de Leede

Gadgets

4

DIGITALE MARKEERSTIFT

Maak met dit gadget supersimpel digitale samenvattingen die vanzelf worden omgezet in aantekeningen in Word. Bovendien kan deze digitale markeerstift de tekst ook hardop opdreunen en vertalen naar maar liefst 40 verschillende talen! De Scanmarker Air is derhalve ook een uitkomst bij dyslectici. Hij werkt via Bluetooth, maar niet in de volle zon. En is geschikt voor gebruik via computer, smartphone en tablet, zowel op Windows, Mac als Android. Er wordt een USBoplaadkabel meegeleverd. Prijs: € 110. www.bol.com/nl/nl/p/scanmarker-air-zwart/9200000051928096/

6

HET ALZIEND OOG

ANUS CHOCOLADE

Na een langdurig marketingbombardement is Ring zeer succes

Je kent ze vast wel: van die types die echt alles al

geworden. Waardoor er steeds meer slimme deurbellen met

hebben. Wat geef je die nou cadeau? Nee, geen

bijbehorende camera’s op de markt komen. Het is echt een

geld. Maar smakeloze doch overheerlijke Anus

groei- en vechtmarkt geworden, waar mega techbedrijven

chocolade! Ja, je hoort het goed. Tevens een groots

als Google (met Nest) en Amazone (Ring) de dienst uitmaken.

succes bij vrijgezellenfeestjes, suffe verjaardagen

Minder bekend is Alro van het Amerikaanse Netgear, dat ook

of op Valentijnsdag. mogelijkheden te over om

al jaren aan de weg timmert met kwalitatief hoogwaardige en

een gênant en totaal ongeschikt cadeau aan een vriend,

gebruiksvriendelijke deurbellen. Dit is hun allernieuwste telg:

vriendin of geliefde te geven. Deze 6 chocolaatjes, gemaakt

de Essential Wire-Free Video Doorbell. Draadloos aansluitbaar

van echte Belgische chocolade, hebben de vorm van een

via goede wifi verbinding, bedienbaar met een handy app. Mooi

poepgat. Mooier kunnen we het niet maken, wel lekkerder. In

vierkant HD-beeld ook, vanuit een brede 180 graden hoek. Ook

de luxe doos zitten zes anussen van chocolade. Tel uit je winst.

handig: Je aanbellende bezoeker of koerier komt als videogesprek

Onderbroekenlol verzekerd. Prijs: € 10.

op je mobieltje binnen. Prijs: € 149.

www.gadgethouse.nl/product/edible-anus-chocolates/

www.coolblue.nl/product/875748/arlo-wire-free-videodoorbell-wit.html

HighLife 51


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Hoe ik in 2021 van de tabak afkickte en puur ging roken Pure joint de luxe

Sinds juli ben ik gestopt met het roken van tabak en rook ik alleen nog pure joints. In dit artikel beschrijf ik waarom en hoe ik dat heb gedaan en geef ik tips voor iedereen die ook van de tabak af wil. Want diep in hun hart willen alle cannabisconsumenten dat volgens mij. Op 15 juli vierde ik mijn vijftigste verjaardag.

afkickproces. Al snel merkte hij dat hij feitelijk

worden overgehaald om van tabak af te

Een paar dagen eerder rookte ik mijn

weer een beginner was die alles opnieuw

stappen als ze niet van plan zijn om te

(hopelijk) laatste joint met tabak. Al jaren

moest leren. Zonder tabak is alles anders:

stoppen met high worden’.

overwoog ik om ‘puur te gaan’ en het is me

draaien, inhaleren, het effect en ook de

door allerlei mensen aangeraden. Van mijn

hoeveelheid cannabis die je consumeert.

Cruciaal misverstand

bloedeigen kinderen en mijn broers en zus

Terwijl ik bezig was met dit artikel, las ik een

In dat overhalen geloof ik niet zo. Stoppen

tot Amerikaanse en Canadese blowers, die

stuk uit de Engelse Metro: ‘Weed smokers

met tabak is typisch iets waar je zélf toe

me voor gek verklaarden omdat ik heilzame

who roll joints with tobacco are sleepwalking

moet besluiten. Inspirerende voorbeelden

wiet verpestte met giftige tabak. Maar ja, ik

into addiction’. Aan het woord komt Adam

helpen natuurlijk wel. Zoals het spreekwoord

rook sinds mijn zestiende tabak, dus bijna

Winstock, psychiater, verslavingsexpert en

zegt: goed voorbeeld doet goed volgen.

vijfendertig jaar. Javaanse Jongens driekwart,

oprichter van de Global Drug Survey, een

Blowers die willen stoppen met tabak

die ik ook gebruikte voor mijn joints. Ik was

grote jaarlijkse digitale enquête voor

hebben één groot voordeel boven tabaks-

nooit een grootverbruiker, met een buil shag

consumenten van drugs. Hij windt er geen

rokers die datzelfde willen: wij kunnen

van vijftig gram deed ik iets korter dan een

doekjes om: ‘Nicotine is een veel verslaven-

blijven roken. Maar dat betekent zeker niet

week. Sjekkies rookte ik al jaren niet meer, ik

der drug dan cannabis, het is veel moeilijker

dat afkicken van tabak voor blowers

gebruikte de donkere tabak alleen om joints

om er mee te stoppen en je krijgt er kanker en

makkelijk is. Eén van de eerste dingen waar

mee te draaien. Waarbij ik overigens veel tijd

hartaandoeningen van.’ Dat is precies mijn

je achter komt als je puur gaat roken is dat

kwijt was met het verwijderen van harde

motivatie om met tabak te stoppen; het

veel wiet die gemengd met tabak best te

stukjes uit mijn tabak.

vooruitzicht ooit weg te teren met longkan-

roken is, in een pure joint door de mand valt.

ker, een hartaandoening of COPD. Winstock

Niet alleen wat smaak betreft, maar ook qua

‘Nicotine verslavender dan cannabis’

hoopt dat de Global Drug Survey meer inzicht

brandbaarheid. Het is dus belangrijk om

Het is aan mijn goede vriend en High Tea

geeft in de populariteit van de alternatieven

goede cannabis te roken én om je joints

Potcast co-host Rens Hoppenbrouwers te

voor het mixen met tabak: puur roken,

zorgvuldiger te gaan draaien. De reactie die

danken dat ik de stap naar puur heb gezet. Hij

verdampen, edibles en tabaksvervangers. ‘Dit

ik het meeste krijg als ik met ‘tabaks-blowers’

was me een paar weken eerder voorgegaan

kan onderzoekers helpen begrijpen’, aldus

over puur roken praat is: dat is toch veel te

en hield me uitgebreid op de hoogte van zijn

Metro, ‘hoe mensen het beste kunnen

duur? Daarmee komen we bij een cruciaal

52 HighLife


misverstand, namelijk dat je meer cannabis

Tegengesteld effect

concentreren, angst, sombere of depressieve

gaat roken als je de tabak vaarwel zegt. Maar

Het effect van tabak en cannabis is tegenge-

stemming, maag/darmstoornissen en

dat is dus niet zo. Na de eerste fase daalt de

steld, schrijven Gerben Hellinga en Hans

verhoogde eetlust. Bij mij wogen (en wegen)

hoeveelheid cannabis die je consumeert. In

Plomp in hun klassieke drugsboek ‘Uit Je Bol’

de psychische effecten en de moeite om me

die eerste fase gebruik je wél meer cannabis,

in het hoofdstuk over tabak: ‘Het is jammer

te concentreren het zwaarst.

omdat je eigenlijk nog joints draait als een

dat veel blowers hun stuf met tabak mengen.

tabak-wiet-mixer: lang, dik en vaak.

De vernauwende en benauwd makende

Ontwenningsverschijnselen

tabak vermindert de werking van de

Gelukkig kwam een van mijn favoriete

Zonder tabak is alles anders: draaien, inhaleren, het effect en ook de hoeveelheid cannabis die je consumeert.

schrijvers, Michael Pollan, me te hulp. Zo

DogWalker Pre-rolls Na verloop van tijd veranderen de vorm en het formaat van je joints én de hoeveelheid joints per dag. Tenminste, dat ging zo bij mij en Rens. Het is de nicotine die de tabakwiet-mixer er toe aanzet om weer een nieuwe joint te bouwen en te roken, niet de wiet. Na een tijdje viel me op dat als ik een pure joint had gedraaid, ik die soms wel twee uur liet liggen. Dat had ik met tabaks-joints nooit; hup, de fik erin! Geleidelijk werden mijn joints korter en rechter. Ze lijken wel wat

voelde dat in ieder geval, toen ik in ‘This is your mind on plants’ het hoofdstuk over cafeïne las. Pollan beschrijft hoe hij tijdelijk stopt met het drinken van koffie en hoe heftig hij de ontwenningsverschijnselen van cafeïne beleeft. Vooral dit fragment was heel herkenbaar: ‘Misschien had ik het probleem moeten voorzien. Wetenschappers hebben de voorspelbare symptomen uitgespeld, en ik had er kennis van genomen: hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, concentratie-

op de Amerikaanse DogWalker Pre-rolls, wat

verruimende wiet of hasj.’ De vermoeidheid

problemen, verminderde motivatie,

ik een geweldige naam vindt voor kleine

die ik vaak voelde in de eerste weken na het

prikkelbaarheid, intense angst, verlies van

voorgedraaide joints. Wat ook is veranderd:

stoppen met tabak werd waarschijnlijk niet

zelfvertrouwen (!) en dysforie; het tegenover-

de manier van inhaleren. Met een pure joint

veroorzaakt door de pure joints die ik rookte,

gestelde van euforie. Ik had ze allemaal, tot

is het raadzaam om langzamer te inhaleren

maar door het afkicken van nicotine. De

op zekere hoogte, maar onder de bedrieglijk

en kleinere trekjes te nemen. Dat voorkomt

website Rokeninfo.nl bevat de volgende

milde categorie ‘concentratieproblemen’

hoestbuien, terwijl het effect zeker niet

afkickverschijnselen van tabak: slapeloos-

schuilt niets minder dan een existentiële

minder wordt. Ook dit is een kwestie van

heid, sterke drang tot roken, geïrriteerdheid

bedreiging voor de schrijver. Hoe kun je ooit

wennen en opnieuw aanleren.

en kwaadheid, rusteloosheid, moeite met

verwachten iets te schrijven als je je niet kunt

Derrick en Rens met pure joints

HighLife 53


concentreren?’ Als stoppen met cafeïne al

experimenteer wel met CBD-wiet en hasj of

heeft, per saldo minder cannabis consu-

zulke ingrijpende effecten kan hebben, dan

gewone wiet en hasj, maar toch… het blijft

meert. Succes!

hoefde ik niet verbaasd te zijn over mijn

anders. Misschien is een goede hasjpijp de

mentale malaise door het stoppen met

oplossing, maar die heb ik nog niet gevonden.

tabak. Die malaise kan lang aanhouden, begrijp ik van vrienden en kennissen die

Het voelt goed om met tabak gestopt te

succesvol zijn afgekickt. De een was drie

zijn, zoveel is zeker. En ik heb inmiddels een

maanden chagrijnig, de ander was zelfs een

behoorlijk bedrag bespaard; de laatste

heel jaar zichzelf niet. Het goede nieuws:

builen shag die ik kocht, kostten veertien

uiteindelijk voelden ze zich weer als vanouds.

euro per stuk. In onze High Tea Potcast (www.highteapotcast.nl) praten Rens en ik

Heimwee

regelmatig over dit onderwerp. Meerdere

Het liefst zou ik een afkeer van tabak krijgen,

luisteraars hebben ons voorbeeld gevolgd

maar zo ver ben ik na vijf maanden onthouding

en ook dat voelt erg goed. Mocht jij zelf

nog niet. De geur van brandende tabak vind ik

overwegen om puur te gaan: probeer het

nog steeds lekker en af en toe heb ik heimwee

gewoon. Je zal zien dat je na een tijdje, als

naar tabaksjoints, vooral hasj-joints. Ik

de nicotine je niet meer aan een touwtje

5 tips voor het draaien van een pure wiet joint Tip 1: Gebruik een goede grinder, liefst van metaal Tip 2: Gebruik een extra brede tip, eventueel twee op elkaar voor meer stevigheid Tip 3: Laat de tip uitsteken als je de joint dichtdraait, zodat je deze daarna naar binnen kunt duwen voor een nog strakker resultaat Tip 4: Goed aanstampen van je wiet is cruciaal Tip 5: Steek de joint zorgvuldig en zo gelijkmatig mogelijk aan

Door: Redactie HighLife

Vooral Europeanen gebruiken tabak in joints In de wereldwijde studie Global Drug Survey is in 2017 onderzocht in welke landen consumenten veelal tabak en cannabis voor hun joints mixen. Uit de resultaten blijkt dat dit vooral in Europa gebeurd. In Noord- en Latijns Amerika wordt dit bijna als een doodzonde geacht, blijkt uit de cijfers. In de VS stoppen slecht acht op de honderd blowers tabak in hun joint. In Nederland is dat bijna 90 op de honderd.

In het rapport schrijven de onderzoekers:

ceerd. Maar laten we ook even naar een aantal

landen waar het minst tabak en wiet ver-

‘Cannabis blijft ‘s werelds meest gebruikte

andere landen kijken. Vijf landen scoren nog

mengd worden: USA (8%), Mexico (9%),

‘illegale’ drug. Veranderingen in de regelge-

hoger dan Nederland. Dat zijn Italië (94%),

Argentinië (10%), Colombia (14%) en Brazilië

ving in veel landen en de ontwikkeling van

Griekenland (93%), Hongarije (93%), Denemar-

(14%). Ook in Canada (17%), Nieuw Zeeland

nieuwe technologieën om cannabis op

ken (91%) en Zwitserland (90%). België staat

(23%) en Australië (43%) wordt vergeleken met

minder schadelijke manieren te leveren, zijn

met 88% net onder ons. Een top vijf van de

Europa veel meer pure wiet gerookt.

een belangrijke aanvulling om de weg vrij te maken voor nieuwe benaderingen van de volksgezondheid.’

Onthutsende cijfers Nederland staat, zoals verwacht, vrij hoog op de lijst van landen waarbij tabak met cannabis gemixt wordt. Maar liefst 89% van de Nederlandse blowers doet dat. Het zou overigens goed mogelijk zijn dat sinds 2017 dat getal naar beneden is gegaan. Steeds meer mensen stoppen immers met tabak. Verder is het vapen de laatste jaren in populariteit toegenomen. Ook zijn er recent tabaksvervangers zoals Kemph in Nederland geïntrodu-

54 HighLife


FOLLOW THE BIGGEST LEADER

@ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETS NEDERLAND

@ SOFTSECRETS_NL WWW.SOFTSECRETS.COM


DAS SOUND HET MOET NIET AAN BANDEN GELEGD WORDEN Das Sound Kollektiv is een jazz/hiphop formatie die op hun nieuwe album +1 samenwerken met steeds een andere rapper of MC. Grote en minder grote namen doen daaraan mee, en daarbij wordt meer dan eens een goede joint opgestoken. Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Wouter Lorist, Sophie Leurink

56 HighLife


KOLLEKTIV

HighLife 57


HighLife spreekt saxofonist Kasper Rietkerk

het vanwege covid-19 alweer gebeurd met

legaal te maken in Nederland, daar hadden

en bassist Chiel van Rijn via Zoom, handig als

optreden. Voordeel was dat ze konden

ze supervisors voor nodig en hij heeft daar

er nogal wat afstand tussen de deelnemers

opnemen met andere artiesten die ook geen

toen op gesolliciteerd. Hij is al zijn hele leven

zit. Deze muzikanten kenden HighLife nog

optredens hadden, zoals Ntjamrosie, Rico

bezig met goede wiet kweken.”

niet, maar drummer Hugo Hinkel was gelijk

(Opgezwolle), Reazun (Kyteman’s Orchestra)

enthousiast. Kasper: ”Hij is vaker in een

en Tennishu (Butcher Brown).

coffeeshop te vinden, hij leest HighLife dan

Relax “Eigenlijk zit in elk liedje dat wij met hem

want er staan vaak nieuwe bands in waar hij

Sessies

maken een tekst van laat het allemaal gaan,

dan naar gaat luisteren. Dus het is leuk voor

Kasper: “We hebben een soort van eigen

neem een goeie hijs en val achterover of zo,

ons om hier wat werk van te maken!”

studio, daar spraken we dan af voor sessies.

haha. Het liedje wat we nu met hem geschre-

Met de meeste mensen hebben we wel zo’n

ven hebben heet Laisse Tomber, Laat Het

Fusie

sessie gehad, die kwamen dan een of twee

Vallen, hij rapt vaak in het Frans. Er zijn veel van

Das Sound Kollektiv begon in 2017 in Zwolle,

keer langs om samen aan het liedje te gaan

zijn teksten die over vrije keuze gaan, en stress

maar is inmiddels wat uitgewaaierd. De band

schrijven, en een vorm te bepalen. En dan

niet teveel, je moet het laten gaan, over dat je

maakt niet echt straight jazz of hiphop, maar

hadden wij ook wat te zeggen over waar het

ook moet relaxen en je moet kunnen laten

gaat voor de fusie. Chiel: “Ik denk dat we

liedje over ging. Bijvoorbeeld met Reazun, hij

vallen om je even terug te trekken. Bij hem

evenveel inspiratie uit hiphop halen als uit

is een fervent voorstander en behoorlijk

gaat het heel erg over wiet, en is er een link

jazz.” In 2020 brachten ze hun eerste album

uitgesproken op het gebied van legalisatie

met de coffeeshop.”

Canine Canvas uit, en na een korte tour was

van wiet. Er zijn van die proeven om wiet

Ademen “Tennishu is de frontman van het Amerikaanse Butcher Brown, een band die wij supervet vinden. Zijn tekst gaat over een liefdesding maar ook over dat je je moet laten gaan, uitrusten, en af en toe een afstapje nemen, breath in breath out, dat je tot rust moet komen. Met een joint, in het geval van Tennishu zeker, dat durf ik wel te zeggen.” Chiel: “Het zit er wel in ja.” Kasper: “Let the smoke relax your mind… Dat is natuurlijk ook erg gerelateerd aan hiphop.”

Link “Drummer Hugo was degene die in de hiphopmuziek zat, en die in ieder geval mij heeft laten experimenteren met drugs - maar niet iedereen van de band. Hiphop heeft toch wel een link daarmee. Hugo was toen op dat gebied heel ervaren. Nu zijn we steeds met MC’s aan het werken en dan merk je dat ehm, het is niet een soort hoofdthema maar het helpt te ontspannen en te relaxen en zo. Bij Tennishu hebben we niets toegevoegd aan de tekst, we hebben hem vooral zijn ding laten doen, het is uiteindelijk ook zijn eigen verhaal wat hij wil vertellen.”

Hint “We kregen tekst van hem binnen, dan pasten we de productie wat aan, het was een wisselwerking, dat was met iedereen wel, alleen met de meesten was dat live in de studio. Maar omdat hij aan de andere kant van de wereld woont hebben we dat online gedaan. Op een gegeven moment hebben we in de productie nog wel wat hijgjes toegevoegd. We stonden bij een microfoon om stevig te inhaleren en uit te ademen, dus

58 HighLife


in het chille stukje met breath in breath out

dat soort weekenden doe ik het dan iets

pro in de zin van dat we niet vinden dat het

hoor je ons op de achtergrond heel diep in-

meer, omdat ik er mee in aanraking kom.”

aan banden gelegd moet worden.”

Uitzoomen

Nederland…

“Ik ben niet iemand die je wekelijks in de

Kasper: “Ik zit in een WhatsAppgroep,

Ontspannen

coffeeshop tegenkomt, maar wel iemand die

eigenlijk de hele groep van Kyteman, en daar

“Hugo is dus het meest ervaren op dat

het gezellig vindt om dat op zulk soort sessies

word ik op de hoogte gehouden hoe het met

gebied, en hij is zeker een vaste gebruiker.

af en toe te doen. Dan gaan we eten en zetten

wiet en hasj gaat, en legalisatie in buurlanden.

Onze toetsenist Bas Gankema helemaal niet,

we om acht, negen uur ’s avonds weer een

Wat ik erg jammer daaraan vind, is dat ik

die drinkt ook niet, hij leeft een heel nuchter

beat of een track aan en dan luister je op een

steeds meer berichten krijg dat Nederland

bestaan. Ik wel, maar niet dat ik het elke week

andere manier naar je muziek, dan denk je

super achter gaat lopen. Dat is erg jammer. In

doe, ik ben iemand die dat in een gezelschap

opeens van ah misschien moeten we dit, of

de regering zit steeds een conservatief

wel leuk vind. Toen we aan het opnemen

meer zo, op een ander spoor ga je dat dan

gedeelte dat van alles tegenhoudt. In

waren in een bungalow in Gelderland vond ik

uitwerken en de volgende ochtend werkt het

Duitsland gaat veel legaal worden, en in

dat erg leuk, dan heb je hard gewerkt en is het

dan soms heel goed, en soms helemaal niet.

Amerika. Ik woon nu in Londen, hier staat

even ontspannen aan het eind van de dag.”

Het helpt je in ieder geval met wat uitzoo-

Amsterdam nog steeds bekend als een stad

Chiel: “Het was zeker onderdeel van het

men, in algemene zin bij mij, en ook bij die

waar je goed kunt smoken en van alles legaal

proces daar, in die sessies werd ook overdag

muziek, met die processen heeft het wel

is, maar ik ben benieuwd hoe lang dat nog zo

gesmookt en daar kwamen nieuwe ideeën

geholpen om het grotere plaatje te horen in

blijft, want Nederland loopt steeds achter de

van, misschien niet perse daardoor, maar ook

plaats van dat je inzoomt op al die partijen.”

feiten aan, heel zonde eigenlijk.”

Achterban

www.dassoundkollektiv.com

en uitademen. Grappig om daar zo nog een hint naar toe te maken.”

niet perse niet daardoor.”

Flow

“Voor mij heeft het best een aanwezig effect

Kasper: “Je komt daardoor in een andere flow,

als ik het gebruik. Dat moet je van jezelf weten

niet dat je dat nou nodig hebt om muziek te

en dan kan je daar goed mee omgaan, denk

maken, of dat wij dat nodig hebben, maar het

ik.” Chiel: “Ik heb een achterban die niet heel

helpt je om meer te relaxen. Bij mij persoonlijk

erg perse pro is.” Kasper: “Chiel heeft een heel

heeft het een kalmerend en relaxend effect,

conservatieve achterban, bij mij is het

dat werkt in zo’n sessie altijd goed want dan

progressief en gemengd en iedereen moet

zijn we aan het schrijven, je zit in een creatieve

lekker doen wat-ie wil, ik sta er ook behoorlijk

flow dus je bent veel aan het maken overdag.

vrij in, Hugo is ook vrij opgevoed, en Chiel en

En dan was het meestal een uur of vier, vijf,

Bas zijn degenen in onze band die een

dan scheen de zon en dan was het erg lekker

christelijk-conservatieve achtergrond

om ’s avonds even een blowtje te nemen. In

hebben.” Chiel: “We zijn sowieso alle vier erg

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2021

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1e prijs Amerikaanse soorten Sunset Paradise Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam www.coffeeshopclubmedia.nl

1e prijs Hybriden Hydro Grapesidos 1e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 1e prijs Indica Kerosine Krash 2e prijs Kush soorten Cookie Kush 2e prijs Skunk soorten Cheese 3e prijs Amerikaanse soorten Runtz Muffin

3e prijs Haze Bio Silver Haze

Highlife Wiet Cup Winnaar 2021 Amnesia Haze

Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs CBD soorten Critical XXL CBD 3e prijs Autoflowers Santa Marta Haze auto

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 2e prijs Hasj import Black Mamba

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 2e prijs Sativa Tangerine Dream 2e prijs CBD soorten OG Kush CBD 3e prijs Nederhasj Colorado Purple

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Sativa Royal Gorilla

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Haze Hydro Joe’s Lemonade 2e prijs Haze Bio DelaHaze 3e prijs Hasj import King Hassan

Serious Seeds www.seriousseeds.com 3e prijs Hybriden Bio Seriosa

Kosbor Maastricht 1e prijs Haze Bio AMG (Amnesia Mac Ganja)


Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag

Growers Choice www.growerschoice.nl 2e prijs Autoflowers Tropicana Wedding Cake 2e prijs Outdoor soorten Chocolat Sherbet 3e prijs Skunk soorten Brain Damage

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 3e prijs Extracties Jelly Hasj

1e prijs Nederhasj God’s Gift 1e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Extracties Wedding Cake 2e prijs Hybriden Hydro Mimosa 3e prijs Indica Cookie and Cream

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3e prijs Haze Hydro Golden G13 Haze 3e prijs Kush soorten Pineapple Kush

Zamnesia www.zamnesia.com 1e prijs Outdoor soorten Purple Punch Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Autoflowers Auto Cinderella Jack 1e prijs Skunk soorten The Ultimate 2e prijs Nederhasj Kerosine Krash 3e prijs Outdoor soorten Sugar Bomb Punch

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden Hydro Narstie Glue

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 3e prijs CBD soorten Strawberry CBD

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Hasj import Do-si-dos Double Filtered

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Kush soorten Pink Pineapple Kush 1e prijs Sativa RS-11 Gas No Brakes 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Hybriden Bio Naughty One 2e prijs Indica Blue Ice 2e prijs Amerikaanse soorten Skilatti 2.0 HighLife Hasj Cup Winnaar 2021 Shaher Magic

SPONSOREN


Logboek VOC december 2021 – januari 2022 Steun de strijd voor legalisering en ontvang gratis zaden en meer…

Goed voornemen voor 2022: word VOC Patron!!

Het is een van de leukste karweitjes op het VOC kantoor: het versturen van goodies naar de VOC Patrons, de mensen die de stichting via Patreon steunen met een maandelijks bedrag. Dat kan al voor vijf euro per maand..

John en Ines Meijers in de documentaire ‘Legale Wiet’ van Frans Bromet

Met dank aan Karma Genetics konden we onze Patrons in november een aantal topzaden van deze zadenbank sturen, als dank voor hun maandelijkse steun aan het

- Na 6 maanden steun krijg je een uniek VOC sticker pakket toegestuurd. - Na 12 maanden steun krijg je een aantal mooie zaden toegestuurd.

VOC. Er zijn drie verschillende ‘membership Zaailing: 10 euro per maand

Afhankelijk van je membership level en het

- Je steunt het VOC met een maandelijkse

bent, ontvang je verschillende goodies. Zaadje: 5 euro per maand - Je steunt het VOC met een maandelijkse donatie van 5 euro.

62 HighLife

- Je steunt het VOC met een maandelijkse donatie van 50 euro. - Na 6 maanden steun ontvang je een aantal mooie zaden en een uniek VOC sticker

levels‘: Zaadje, Zaailing en Moederplant. aantal maanden dat je Patron van het VOC

Moederplant: 50 euro per maand

donatie van 10 euro. - Na 6 maanden steun ontvang je een aantal

pakket. - Je ontvangt alle nieuwe VOC publicaties per post. - Je hebt gratis toegang voor twee personen

mooie zaden en een uniek VOC sticker

tot alle door het VOC georganiseerde

pakket.

evenementen en bijeenkomsten.

- Je ontvangt alle nieuwe VOC publicaties per post.

Patreon werkt alleen met Paypal of credit-


en het kromme beleid in Nederland. De kans op landelijke legalisering in twee van de machtigste en invloedrijkste landen ter wereld, de VS en Duitsland, is groter dan ooit. Dat geeft moed en hoop dat we ook hier eindelijk stappen gaan zetten om het cannabisverbod op te heffen.

Goed voornemen De stichting VOC blijft zich ook in 2022 inzetten om dat onvermijdelijke proces te versnellen en de cannabisplant te bevrijden uit de klauwen van het strafrecht. Steun van consumenten en ondernemers blijft daarvoor essentieel, dus mocht je nog op zoek zijn naar een goed voornemen: word Patron of donateur!

Het verzenden van de VOC Patron-goodies

Het bestuur van de stichting VOC wenst alle lezers en medewerkers van HighLife

card. Daarnaast blijft het gewoon mogelijk

Derrick Bergman; hij kreeg de prijs op 23 juni

om het VOC te steunen met een donatie via

uitgereikt in Tilburg. De eerste voorzitter van

iDEAL of overschrijving per bank. Alle moge-

het VOC, Henk Poncin, overleed op 29

lijkheden staan bij elkaar op de overzichtspa-

september op 83-jarige leeftijd. Henk heeft

gina www.voc-nederland.org/steun-voc.

een grote bijdrage geleverd aan het

gezondheid, geluk en voorspoed in 2022.

cannabisactivisme in Nederland en ver

Druk jaar

daarbuiten; zijn geesteskind het Cannabis

Ondanks corona was 2021 een druk jaar voor

College trekt nog elke dag bezoekers uit de

het VOC met verschillende acties en

hele wereld. Uit de viering van het 10-jarig

campagnes. We maakten De Nationale

bestaan van het Cannabis College -in

Cannabis Krant, die we in een oplage van

december 2008- is het VOC ontstaan. Voor

honderdduizend exemplaren door het hele

velen die Henk hebben gekend, is hij een

land verspreidden, als aftrap van de cam-

blijvende bron van inspiratie.

AGENDA

Maandelijkse openbare

Zie

www.voc-nederland.org/agenda

pagne voor de landelijke verkiezingen. In maart reden we met de CannaStemBus door

De Gouden Gieter 2021

het land, een succesvol project in samenwer-

Voor de derde keer organiseerde het VOC dit

king met de Stichting Maatschappij &

jaar, in samenwerking met Plantarium

Cannabis, de makers van de onvolprezen

Nijmegen, De Gouden Gieter, de fotowed-

Cannabis-Kieswijzer.nl en de beide landelijke

strijd voor thuistelers. Alle inzendingen zijn

coffeeshopbonden, PCN en BCD. We

terug te vinden op Instagram: @degouden-

ontwikkelden in 2021 een handige toolkit voor

gieter. De winnaars werden traditiegetrouw

het inspreken in de gemeenteraad over

eind december bekend gemaakt: na de

cannabisbeleid, inclusief stappenplan, tips en

deadline voor deze HighLife.

de ervaringen van onder andere Marjon

Check dus www.veiligthuiskweken.nl/

Fisher en Bart Hissink. Inspreken blijft een

de-gouden-gieter/.

prima manier om invloed uit te oefenen op het lokale beleid en kan een eerste stap zijn

Legale Wiet documentaire

naar contacten met raadsleden, bestuurders

Een van de laatste VOC activiteiten van 2021

en journalisten. Alle informatie vind je op

was een voorvertoning van de documentaire

www.voc-nederland.org/gebruik-maken-

‘Legale Wiet’ van regisseur Frans Bromet in

van-het-inspreekrecht-in-uw-gemeente/.

het Cannabis College, inclusief een Q&A sessie met de regisseur, op 1 december. Los

Koos Zwart Award

van deze activiteiten en campagnes loopt de

In 2014 won Doede de Jong, biologisch

informatievoorziening via de VOC websites

wietkweker, VOC boegbeeld en vergader-

en social media het hele jaar door. Dat geldt

voorzitter de eerste Koos Zwart Award,

ook voor de lobby en het te woord staan van

uitgereikt door coffeeshopbond PCN. Dit jaar

journalisten, filmmakers, studenten en

viel die eer te beurt aan onze voorzitter

anderen die meer willen weten over cannabis

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Einddoel is volledige legalisering: opheffing van het verbod op cannabis. Website: www.voc-nederland.org Twitter/Instagram: @vocnederland Mail: info@voc-nederland.org

Steun het VOC Je kunt de stichting VOC op verschillende manieren steunen. Alle mogelijkheden zijn te vinden op de overzichtspagina www.vocnederland.org/steun-voc. Alvast hartelijk bedankt!

HighLife 63


Grinderman Hazes Lego, Dam

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Typex Stripkameleon De Amsterdamse tekenaar Typex is bekend om zijn aparte illustraties en stripboeken. Zo tekende hij een boek over Rembrandt en een eigen biografie over kunstenaar Andy Warhol. Telkens met veel humor en beeldgrappen, waarbij hij leent van oude strips, advertenties, verpakkingen of zelfs oud-Hollandse schilderijen.

Als tekenaar ben je een soort kameleon: je neemt allerlei verschillende stijlen aan.

Mijn generatie heeft dat nooit gehad. Wij

Ik probeer me in te leven in wat ik teken en

uiting. De vrijheid die je hebt in kunst, dat je

zoek naar een sfeer die daarbij past. Soms

alles kan aanpakken, heb ik wel

neem ik een stijl van een ander over, als een

meegenomen. Dat betekent dat je altijd alles

parodie bijna. Maar vaker kies ik voor een

opnieuw kan uitvinden en zelf kunt bepalen

bepaalde tijd zoals sixties of een periode

hoe het geheel eruit ziet.

hadden geen eindeloos respect voor kunst, maar zagen het gewoon als een andere

zoals punk. Bij muziekblad Oor tekende ik daarna Queens of the Stone Age. Ik kan me

Toen je de academie deed, werden strips serieuzer genomen?

niet voorstellen, dat ik die allebei in

Nee hoor. Ik moest het stiekem doen. Strips

dezelfde stijl doe.

zijn hier nog steeds een bijzaak. In andere

de ene keer een portret van Lady Gaga en

landen, al meteen in België ligt dat heel

Heb je altijd tekenaar willen worden?

anders. Of Frankrijk.

Ja. Als kind wilde ik al striptekenaar worden,

Met welke materialen werk je?

maar ik had het opgegeven. Ik kon niet steeds precies hetzelfde tekenen, daar

Met van alles. Eerst veel met penselen, de

boek Lowlands Love Letters

werd ik helemaal gek van. Op de

laatste jaren meer met potlood. Maar ik bewerk het allemaal digitaal. Ik verander

middelbare school las ik van alles en zag

zelfs aangemoedigd. Er kwam een ander

undergroundstrips, waarin iedereen het op

soort striptekenaars, zoals Kamagurka. Die

zijn eigen manier deed. Ik was gek op het

tekeningen waren voor mij een eyeopener. Ik

Amerikaanse stripblad Mad, waar ik op was

dacht, ó hetzelfde tekenen hoeft dus

geabonneerd. Daarin zag je dat er veel

helemaal niet, er is geen enkele wet.

stijlen werden geript. Dat vond ik heel leuk,

heel veel.

Je hebt veel popportretten gemaakt voor Oor en soms voor het Engelse muziekblad Mojo. Bij Oor deed ik eerst een strip en daarna lange tijd een portret bij de rubriek ‘Album van de

Toen ik naar de kunstacademie ging, zag ik bij

In je strips neem je meestal de grafische vormgeving mee.

kunstenaars dat het heel normaal was, als je

De generatie striptekenaars voor ons voelde

Mojo is een van de grote Europese bladen,

op verschillende manieren werkt. Dat werd

zich altijd in de pis gezet door kunstenaars.

daar wilde ik graag in staan. Maar het was

dat was veel meer mijn wereld.

maand’. Ik heb er meer dan honderd gedaan.

HighLife 65


Iggy en Josh

Andy Warhol, deel 3

The White Stripes

Andy Warhol, deel 5

66 HighLife


moeilijk om met ze in contact te komen. Totdat ik in opdracht van het Rijksmuseum een stripboek had gemaakt over Rembrandt. Dat is verschenen bij een Engelse uitgever. Zij hebben voor mij het contact met het blad geregeld. Ik word ook weleens door platenlabels gebeld om iets speciaals te maken. Of door Mojo, de concertorganisator. Die wilden laatst een fake concertposter laten maken als persoonlijk cadeau voor Elton John, voor zijn afscheidstournee.

Kreeg je reacties van de artiesten die je tekende? Dat is een aantal keren gebeurd. Arctic Monkeys zagen me in Mojo en vroegen me om een T-shirt en poster. Helaas ging dat niet door, vanwege iets met hun tour. Toen ik er een maakte van Grinderman, de band van

Lowlands prent

Nick Cave, mailde de platenmaatschappij dat hij hem heel leuk vond. Ik antwoordde dat hij

wordt omgegaan, kunst als zakendoen. Die

tekende promotiemateriaal voor platenzaak

een mooie print kon krijgen. Ik kreeg daarop

dingen vinden hun oorsprong bij hem. Met

Concerto. Die had daar een platenstand.

twee backstagepasjes voor de show in

films en polaroidfoto’s legde hij constant alles

Ondertussen kon ik ook al die bands kijken. En

Utrecht, waar ik hem ontmoette. Ik moest

vast, wat nu iedereen doet.

ik bleef er slapen. Ik tekende ter plekke altijd

beloven nog naar hun concert in Groningen

voor het festivalkrantje. Peter nam ik voor de eerste keer mee toen we panelen maakten

een printje. Dat was een geweldige show en

Het boek is ook in het buitenland uitgebracht?

bij de toegift droeg hij zelfs een nummer aan

Ja, in vijftien landen. Het project wordt geleid

hem in over onze Lowlands-avonturen.

me op. Na het optreden van Iggy Pop met de

door de Franse uitgever Casterman. De

Queens of the Stone Age in de AFAS Live

eerste editie is uitverkocht. Het is hier nu in

Van welke muziek hou je zelf?

kreeg zanger Josh Homme backstage een

tien losse delen verschenen. Elk stripboek

Ik heb een paar oerhelden: David Bowie,

print van mijn tekening van hun twee. Hij

gaat over een fase in zijn leven, maar ook over

Velvet Underground, Iggy Pop. Dat is muziek

rende meteen naar Iggy die op dat moment

die tijd. Hij leefde van 1928 tot 1987. Toen hij

van mijn jeugd. Maar ik probeer wel bij te

door journalisten werd belaagd. ‘Ig, I gotta

opgroeide was Frankenstein een nieuwe film,

blijven. Ik hou van ‘rare muziek’ en

show you something’. Ze gingen terug naar

toen hij dood ging kwamen de eerste

gitaarmuziek. Soms is er weer een band, die

de kleedkamer en daar klonk een tijdlang

houseparty’s. Dus hij heeft de opkomst van

mij erg aanstaat, zoals The White Stripes,

alleen maar een daverend gelach en ze zijn

veel dingen meegemaakt. Het eerste deel

System Of A Down of in de jaren negentig

niet meer naar buiten gekomen. Het

gaat bijvoorbeeld over de jaren twintig, het

Faith No More. Op Lowlands heb ik veel bands

management heeft mij toen nog proberen te

begin van films in kleur en geluid, en de strips.

gezien waar ik van hield. De laatste jaren ben

bellen, maar ik was al thuis. Dat zijn van die

De stripboeken gaan dus ook over de

ik meer naar zwarte muziek gaan luisteren,

dingen waar je wel een beetje spijt van hebt.

twintigste eeuw, over alles wat ik mooi vind

omdat daar toch meer vooruitgang in zit. Soul

aan de popcultuur.

en experimentele muziek.

Hoe lang ben je ermee bezig geweest?

Rook je weleens een jointje?

Vooral De Volkskrant, soms voor de VPROgids of NRC en losse dingen. Ik heb de laatste

Bij elkaar vijf jaar, met lange werkdagen. Ik

zijn. Ik hou ervan dat je het kan doseren. Ik

jaren van alles gedaan, van Vrij Nederland tot

werkte nauw samen met vormgevers. Bij elk

vind het leuk als het de waarde van een pilsje

aan de Playboy. Ik wil nu meer tijd gaan

nieuw deel, gingen we bij elkaar zitten en zei

heeft. Je wordt vrolijker en na een tijdje is het

besteden aan mijn eigen werk.

ik welke stijl ik erin wilde hebben. Dan

ook weer weg.

te komen, want de rest van de band wilde ook

Waar maak je momenteel illustraties voor?

voor Concerto. Er staat een lange strip van

Ja hoor, maar ik ben niet zo’n fan van stoned

kwamen zij met plaatjes en vormgeving uit

In 2018 verscheen je stripbiografie, van bijna zeshonderd pagina’s, over Andy Warhol. Waarom koos je voor hem?

die tijd. Elk deeltje is anders vormgegeven.

Stuff altijd, maar als mensen naar me toe

kunstenaar van de twintigste eeuw is. Hij

Nieuw is het boek Lowlands Love Letters, met tekeningen die jij en Peter Pontiac maakten over 25 jaar Lowlands-festival.

heeft veel invloed gehad op deze tijd. De

Ik ben er vanaf de tweede editie elk jaar

selfiecultuur, de manier waarop met kunst

geweest. Meteen al als tekenaar, want ik

Ik denk dat hij misschien wel de belangrijkste

Weed of stuff? komen met een hele zware spliff, dan bedank ik. https://typex.nl/

HighLife 67


GAMES

Door: Redactie HighLife

CALL OF DUTY: VANGUARD Strijd mee op alle fronten

De Call of Duty-franchise keert terug met Call of Duty: Vanguard. De game is ontwikkeld door Sledgehammer Games en voert spelers mee in meeslepende WO2-gevechten op een ongekende wereldwijde schaal. Je strijdt mee op alle fronten. Je voert luchtgevechten boven de Grote Oceaan, je gaat parachutespringen boven Frankrijk, je verdedigt Stalingrad met de precisie van een sluipschutter en je beschiet oprukkende troepen in Noord-Afrika. In de uiterst meeslepende singleplayer-

Patrol is een nieuwe variant van Hardpoint,

een nieuw kwaad. Nu moeten de Special

campagne probeert een selecte groep

met een bewegend doelwit dat zich over

Forces vechten tegen de ondoden die

soldaten uit verschillende landen de

de kaart verplaatst. Je werkt als team

worden aangevoerd door de sinistere

grootste dreiging ter wereld het hoofd te

samen om het rondzwervende patrouille-

Oberführer Wolfram Von List in de

bieden. In de kenmerkende multiplayer

punt in bezit te krijgen.

besneeuwde dodenstad Stalingrad. Je

vestig je je als legende bij een totale aanval

gaat een pact aan met mysterieuze

op alle fronten. Je bent getuige van de

Zombies

entiteiten via hun artefacten om toegang

opkomst van de Special Forces terwijl

Daarnaast kunnen spelers laten zien wat ze

te krijgen tot hun Dark Aether-magie. Je

spelers nieuwe locaties betreden met

waard zijn terwijl ze een meedogenloze

vecht met Inviktor the Destroyer, Bellekar

authentieke uitrustingen uit de Tweede

toestroom van zombies proberen te

the Warlock, Norticus the Conqueror en

Wereldoorlog. De multiplayer biedt nieuwe

overleven in een huiveringwekkende

Saraxis the Shadow tegen Kortifex the

speltypes en manieren om te spelen.

nieuwe, door Treyarch Studios ontwikkelde

Deathless, een machtige entiteit die Von

Champion Hill is een multi-arena survival-

zombie-ervaring. Toen de Dark Aether-

List de leiding heeft gegeven over een

toernooi waarbij tactiek en strategie

poort in Projekt Endstation een gat sloeg

afgrijselijk zombieleger.

gecombineerd worden met snelle actie.

in de dimensionale sluier, ontwaakte daar

68 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Tekst: Gerbrand Korevaar | Foto’s: Maren Krings

HENNEP:

onmisbaar in de toekomst Een kopje koffie met de Duitse fotografe Maren Krings in de HempStory in Amsterdam, nog net voor de COVID-ellende begon, resulteerde in de tentoonstelling Hemp’s Potential. In dit volledige vernieuwde deel van het Hash Marihuana & Hemp Museum vertellen we bezoekers waarom industriële hennep onmisbaar is voor het realiseren van een duurzame toekomst. Krings’ foto’s en de verhalen over bijzondere hennepinitiatieven uit de hele wereld laten dat prachtig zien. Het had niet veel gescheeld, of hij was er niet

van hennep meer bekend te maken, besloot

museumdirecteur Ben Dronkers en HempFlax),

meer. Na een ernstig ongeluk belandde de

hij om hennepbakstenen te gaan verkopen.

wordt dit wereldwijd ook steeds meer erkend.

Italiaanse skiër Werner Schönthaler in een

Zo leidde een bijna dodelijk ongeluk tot een

Jarenlang volgde de Duitse fotograaf Maren

rolstoel. Zijn herstel was een lange weg, maar

florerend bedrijf.

Krings die herontdekking. Ze fotografeerde

mede door het toevoegen van henneppro-

meer dan 200 projecten in 26 landen op vier

teïne aan zijn dieet bouwde hij geleidelijk

Herontdekking

continenten en interviewde meer dan 80

weer spierkracht op. Schönthaler herstelde

Het zal voor de meeste lezers van de Highlife

hennep-experts. In haar auto trok ze van land

volledig. Tijdens dit proces ontdekte hij niet

geen nieuwtje zijn: industriële hennep is een

naar land. Ze ontdekte hoe een collectief

alleen dat hennepzaad heel gezond was,

duurzaam gewas dat op vele manieren kan

traditionele weefmethodes in Turkije in stand

maar ook dat de plant een grondstof was

worden ingezet voor milieuvriendelijk

houdt, hoe henneptextiel in China op grote

voor duurzame bouwmaterialen. Gedreven

geproduceerde producten. Na decennia hard

schaal fabrieksmatig wordt gemaakt, en hoe

om de vele milieuvriendelijke mogelijkheden

werken door henneppioniers (zoals onze

een Zwitsers bedrijf dat is opgericht door

70 HighLife

Architect en hennepactivist Julia Pohl laat mensen ervaren hoe het is om omringd door hennep een dutje te doen, Oostenrijk, 2020. Maren Krings ©, 2020


Fotograaf Maren Krings. topsporters gezonde producten van hennep-

echte ‘system reset’, een nieuwe en ecologisch

zaden op de markt brengt.

verantwoorde manier van produceren en consumeren. Een economisch systeem dat

Gewapend met een camera

werkt voor de mens, maar ook voor de natuur.

Maren Krings beschrijft zichzelf als een climate impact storyteller. Ze is begaan met Moeder

Komend voorjaar brengt Maren Krings haar boek

Aarde en kijkt kritisch naar hoe we er met z’n

H is for Hemp uit, waarvan ze nu een limited

allen een puinhoop van hebben gemaakt. Maar

edition aanbiedt op haar website: https://

Maren schiet niet alleen dramatische plaatjes

marenkrings.com/product/h-is-for-hemp-

van smeltende gletsjers, brandende bossen,

limited-edition-book/

overstromende rivieren of andere confronterende gevolgen van de klimaatverandering.

www.hashmuseum.com

Gewapend met een camera, een warme

Hash Marihuana & Hennep Museum

persoonlijkheid en een scherpe blik, is ze op

Oudezijds Achterburgwal 148

zoek gegaan naar de achtergronden van die

1012DVAmsterdam

klimaatverandering en naar verhalen van mensen die er iets aan willen doen. “De foto’s van Maren Krings getuigen

Voorbeelden Die verhalen heeft ze gevonden. Of het nu gaat om een​​grass-roots initiatief, een start-up of een grote commerciële henneponderne-

van de enorme diversiteit en vitaliteit

Hempfortex was in 1999 de henneppionier in China en produceert duurzaam henneptextiel voor kleding. Maren Krings ©, 2018

ming: hennep wordt gebruikt om verandering

van de huidigeinternationale hennepindustrie. We hopen dat door haar werk met onze bezoekers te delen, steeds meer mensen zullen inzien dat

teweeg te brengen. Het gaat deze mensen

daarmee een voorbeeld, en dat wil Krings

industriële hennep een essentieel

niet alleen om het geld dat ze kunnen

laten zien: “Met mijn werk wil ik mensen

gewas kan zijn voor het realiseren van

verdienen met hun bedrijf, maar om de

aanmoedigen om zelf proactief problemen

een echt duurzame toekomst”.

bijdrage die ze kunnen leveren aan een meer

aan te gaan pakken.” Want, zo stelt ze,

Museumdirecteur Ben Dronkers.

duurzame wereld. Deze mensen stellen

misschien kan hennep bijdragen aan een

HighLife 71


Door: Arjan van Sorge

Soms heb je een inspirationeel dipje, weet je even niet goed waar nu weer over te schrijven, en dan loopt er zo vlak voor kerstmis iemand binnen met de lp Natty Christmas van Jacob Miller en Ray I. Bingo! In mijn directe omgeving bevinden zich een

kleine onafhankelijke labels en bijvoorbeeld

kerstliedjes, kerstmaaltijden of kerstinkopen.

paar muziekliefhebbers die wat met kerstmis

punkbandjes doen er net zo hard aan mee.

Sinterklaas kan nog zo z’n best doen, maar

hebben, en zich ieder jaar op de nieuwe

kerstmis heeft jarenlang steeds meer ruimte

stapel kerstliedjes storten. Wat nou denk je

Gezelligheid

ingenomen. De zwartepieten discussie heeft

dan; ik in ieder geval, kerstliedjes? En dan

Dus toch een echt wereldwijd, diep gevoeld

ook niet echt geholpen om de traditie van 4

blijkt dat gigantisch veel muzikanten,

volksfeest voor iedereen? Je zou het bijna

en 5 december groots en vrolijk te houden,

misschien wel allemaal, rond kerst een of

gaan geloven. Volgens tijdschrift Happinez

los van wat je er verder ook van vindt. Covid-19

meerdere nummers uitbrengen over kerst.

is daarnaast een sterke reden om de

Mocht je denken dat dit wel een heel kleine

spectaculaire intochten af te blazen. Santa

niche is, vergeet het, ieder jaar weer is de

Claus heeft daar allemaal geen last van.

score aan kerstliedjes enorm.

Geen kruid tegen gewassen Greenwash

Afijn. Last Christmas van Wham, Happy Xmas

Geen idee waarom eigenlijk, wat bezielt die

(War Is Over) van John Lennon, Do They Know

mensen, pardon muzikanten? Is er een grote

It’s Christmas (Band Aid), All I Want For

greenwash operatie bezig, worden artiesten

Christmas Is You (Mariah Carey), White

onder druk gezet door platenmaatschap-

Christmas (Bing Crosby), Christmas In Hollis

pijen om vrede op aarde te verkondigen om

(Run DMC), Don’t Shoot Me, Santa (The Killers),

alles goed te maken, een wit voetje bij de

Wonderful Christmas Time (Paul McCartney),

consument te halen? Om de kopers van

All I Want for Christmas - Is My Two Front Teeth (en die kunnen het weten) zijn die feestdagen ‘voor de meeste mensen een tijd van gezelligheid, samenzijn en nostalgie’. Kerstmuziek brengt je terug naar je jeugd, ‘waardoor je meteen vervuld wordt met warmte en een gevoel van blijdschap’. En de meeste kerstmuziek is erg voorspelbaar geschreven, ‘met melodieën die makkelijk blijven hangen en worden opgeslagen in je geheugen’. Dat geldt dan uiteraard maar gedeeltelijk voor al die nieuwe kerstliedjes, maar toch.

Bombardement muziek de riante winstmarges voor de major

Vergeet ook niet de media die elk jaar een

(Spike Jones). We gaan het weer over ons

labels te doen vergeten door middel van

waar kerstbombardement over iedereen

heen krijgen. Niets aan te doen, er is geen

gezellige liedjes, een knus familiegevoel en

uitstort. Je moet letterlijk onder een steen

kruid tegen gewassen. Of zou er toch iets

rozengeur & maneschijn? Nee hoor, want

leven om niets mee te krijgen van de

mogelijk tegen zijn, zou er tegen deze

72 HighLife


treurnis een wonderbaarlijk plantje of iets

wiet in de latkes (een aardappelkoekje in de

van Nellie McKay, waarbij ze als een kruising

dergelijks bestaan?

joodse keuken om Chanoeka te vieren)

van een wietblad en een kerstboom door de

gedaan is. Met alle gevolgen van dien. Gelijk

straten van New York en Minneapolis huppelt.

Kerst DJ

meezingen, en ook gelijk zin in zo’n feestje. “I

En zo komen we weer bij de cannabisplant uit,

was so damn high I felt practically biblical, I

High Times

het groene goud dat al voor zoveel inspiratie

forgot about Christmas, Santa, elves…” Om

Onze broeders en zusters in Amerika van

zorgt en dan ook nog eens kerstliedjes een

heel vrolijk van te worden en ook een keer

Hgh Times magazine maken het wel heel

bijzondere dimensie kan geven. En daar is in

zoiets te doen.

makkelijk, door met Cannabis Christmas

de loop van de tijd door uiteenlopende

Carols een paar teksten op hun website te

artiesten dankbaar gebruik van gemaakt. De

De eerste cannabis kerstmis

zetten die je zelf kan zingen. Op de wijs van

kerst DJ van Nederland oftewel DJ Oscar

Reggae is uiteraard een fantastische

een paar van die overbekende kerstkrakers

heeft desgevraagd een paar goede tips en

voedingsbodem voor kerstliedjes met een

uiteraard. Zoals op de tonen van Jingle Bells:

die zijn gelijk raak. Ik moet er wel even bij

dikke wietfactor. Een aanrader is bijvoorbeeld

I searched for some good seeds, From

vertellen dat hij al zijn hele leven in de muziek

Yard Style Christmas uit 1981, met o.a. Jah Irie

Holland to LA, I want to grow great weed, It’s got to be Grade A. Enzoverder enzovoorts. Het rijmt allemaal wel, maar de meeste teksten zijn niet echt heel grappig. Hoewel, met een goeie joint.

Vibe En hee, hoe zat het nou met Natty Christmas? Dat album is al uit 1978, rechtstreeks uit Jamaica, met de onweerstaanbare en alomtegenwoordige Sly & Robbie als ritmesectie, en dan kan het al bijna niet meer fout gaan. Acht rootsreggae tracks die niet perse over wiet gaan, maar wel helemaal in die vibe zitten. Hoe kan het ook anders. De voorkant van de hoes is in ieder geval duidelijk genoeg: een rastaman in werkzaam is, en vele kerstreleases opge-

ft. Dean Fraser die een uitvoering van

kerstpak die met zichtbaar genoegen een

stuurd krijgt, maar daarnaast stad en land

Sensimilla doen. Thales The Musician bracht

flinke zak wietplanten vasthoudt. Topplaat-

afschuimt op zoek naar nog meer kerstmu-

in 2016 het zwaar door reggae beïnvloede

je! Voor de originele versie betaal je je

ziek. En dat dan draait in Paradiso, op festivals

album A Very Green Christmas uit, met als

overigens groen en geel.

en in clubs, er voor muziekblad OOR over

ondertitel The World’s First Cannabis

schrijft, en die liedjes op de radio draait.

Christmas. Dat laatste lijkt me misschien wat

Nou nog alleen wat meer wiet onder de

overdreven, maar de liedjes mogen er zijn -

Nederlandse kersttakken… Maar misschien

Tips

zoals Silent Vape,

Zo kwam hij vorig jaar met een paar tips als

Holy Vape en

Shaggy ft. Junior Reid & Bounty Killer - Ragga-

Feeding The

muffin Christmas, de meidenpunkband Pom

Reindeer Magic

Pom Squad - Hello Santa Claus, de Noorse

Brownies.

indiepopband Onslow met All I Want For je niet wilt hebben), de COVID Christmas

Als wietblad rondhuppelen

Parody (‘It’s Beginning To Look A Lot Like

Ook in de hiphop

Christmas’) gemaakt door een familie in

laten ze zich niet

Engeland op de melodie van ‘It’s Beginning

onbetuigd, en gaan

To Look A Lot Like Christmas’, een kerstliedje

kerst en wiet een

uit 1951, en The Chorus Studio Choir – I Will

match made in

Social Distance From You, een nog steeds

heaven aan. Snoop

actuele covid-19 cover.

Dogg natuurlijk met

Christmas Is To Disappear (over een kerst die

Twas The Night

Wiet in de latkes

Before Christmas:

Je hoort het al, een kenner. Die dus gelijk

“Yo Santa whussup?

afkomt met Pot In The Latkes van MC Flow,

Did you bring me some chronic, And

druppelt dat net zoals kerstmis zelf lang-

een onweerstaanbare hiphop kerstmisknaller

Tanqueray gin I can mix with my tonic?” Heel

zaam door in ons de laatste tijd toch al wat

met een video van een huisfeest waarbij er

wat meer mellow gaat het eraan toe bij Weed

achterop lopend landje.

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

Nieuw stripboek over Cheech & Chong Het iconische stonerduo Cheech & Chong zal binnenkort in een nieuw stripboek te bewonderen zijn. De graphic novel, die wordt uitgegeven door Z2 Comics en mede is geschreven door Cheech Marin en Tommy Chong, is een fictieve versie van hoe cannabis verschillende historische figuren heeft beïnvloed. Het stripboek is vanaf 20 april (uiteraard: 4-20) 2022 verkrijgbaar. “Ik ben zo opgewonden dat iedereen dit geweldige werk van zoveel getalenteerde artiesten ziet die de legende van Cheech en Chong tot leven brengen”, vertelde Chong aan High Times. “Ik kan niet wachten om dit met al mijn fans te delen.”

‘Reefer-fueled toke through time’ Het stripboek, dat wordt beschreven als een ‘reefer-fueled toke through time’,

tot Muhammed Ali tot Napoleon Bonaparte. Uitgeverij Z2 Comics is de leverancier van grafische biografieën over vele legendes uit de popcultuur, zoals The Grateful Dead, John Lee Hooker en Charlie ‘Bird’ Parker. En ze hebben samengewerkt met talloze andere artiesten, wat heeft geleid tot graphic novels over Cypress Hill en Sublime. 2021markeert het 50-jarig jubileum van Cheech & Chong. In 1971 bracht het paar hun titelloze debuutalbum uit, dat toen werd genomineerd voor een Grammy voor Best Comedy Recording. www.z2comics.com

is gemaakt door komiek en schrijver Eliot Rahal (Machine Gun Kelly’s Hotel Diablo) en kunstenaar Noah Van Sciver (Grateful Dead: Origins). In de strip merken Marins personage Pedro de Pacas en Chongs personage Anthony “Man” Stoner dat ze geen wiet meer hebben. De sympathieke potheads besluiten naar Reno te gaan waar ze zijn gevraagd om op te treden als openingsact, maar reizen uiteindelijk naar het verleden om met iedereen te blowen, van Frida Kahlo

74 HighLife


Sologe rol Au to CBg Elite Seeds www.eliteseeds.com

HighLife 75


Door: Redactie HighLife

STRAAT wint Beste Museum NL Award STRAAT heeft de Beste Museum Nederland Award gewonnen op de Tiqets Remarkable Venue Awards. En daar zijn ze maar wat blij mee: “Als museum dat in totaal slechts zo’n 26 weken open is geweest, betekent dit ontzettend veel voor ons gehele team. Helemaal aangezien de Tiqets Remarkable Venue Awards de beste musea en attracties wereldwijd onderscheiden op basis van bezoekersreviews.” Eerdere prijswinnaars zijn onder meer de Sagrada Familia, het Musée d’Orsay en het Van Gogh Museum.

Van Keith Haring tot Banksy, street art heeft

delen, en stellen zowel een aantal van de

speciaal voor het museum gemaakt, en de

de afgelopen jaren regelmatig de

grootste internationale namen als

meeste van deze indrukwekkende visuele

krantenkoppen gehaald. De impact van

aanstormend talent tentoon.” STRAAT is een

ervaringen zijn net zo groot als de

street art op kunst, mode, design, reclame en

graffiti en street art museum voor iedereen,

muurschilderingen op straat. Dit is jouw kans

populaire cultuur is groter dan ooit tevoren.

mogelijk gemaakt door een toegewijd team

om de verhalen achter de werken te

STRAAT is het museum voor graffiti en street

van liefhebbers. In de huidige tentoonstelling

ontdekken, verhalen die op straat vaak

art: “Wij streven ernaar onze passie voor deze

maak je kennis met meer dan 150 werken van

verborgen blijven. Het museum is gehuisvest

spannende kunstvorm met het publiek te

130+ kunstenaars. De kunstwerken zijn in en

in een vroegere scheepsloods van 8000 m2

76 HighLife


op de NDSM-werf, zowel een nationaal monument als de grootste graffiti en street art speeltuin van Amsterdam.

Quote from the Streets Onlangs lanceerde het museum de catalogus Quote from the Streets gelanceerd. Het boek van bijna 300 bladzijden staat vol met prachtige foto’s en uitgebreide interviews met 77 artiesten. Quote from the Streets deelt de verhalen, motieven en inspiratiebronnen van de betrokken kunstenaars. Het is verkrijgbaar bij STRAAT, online en de betere boekhandel.

STRAAT Museum NDSM-plein 1 1033 WC Amsterdam www.straatmuseum.com

HighLife 77


FILMS / SERIES

Alternatieve race in de ruimte Door: Rob Tuinstra

For All Mankind is een Amerikaanse sciencefiction serie die geproduceerd is voor Apple TV+. De serie dramatiseert een alternatieve geschiedenis die uitbeeldt wat er zou zijn gebeurd als de wereldwijde ruimtewedloop nooit was geëindigd, nadat de Sovjet-Unie erin slaagde de eerste bemande maanlanding voor de Verenigde Staten te maken.

Joel Kinnaman speelt de hoofdrol als de

Nederlands tintje

wrakstukken voor zoveel gevaar zorgden dat

fictieve NASA-astronaut Edward Baldwin.

Deze geweldige serie heeft verder een

astronauten van het ruimtestation ISS zich in

Historische figuren zijn ook aanwezig,

Nederlands tintje. In de cast vinden we

speciaal beveiligde ruimtes moesten laten

waaronder Apollo 11-astronauten Neil

Shantal VanSanten als een van de hoofdrol-

opsluiten. De serie staat bol van dit soort

Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins,

spelers; zij is Karin, de vrouw van Edward

gebeurtenissen en is daarom erg spannend.

de nazi-raketwetenschapper Wernher von

Baldwin, die op een gegeven moment

Seizoen drie is komende zomer op Apple

ontdekt dat cannabis haar leven verrijkt. De

TV+ te bewonderen.

actrice is van Nederlandse afkomst. Haar Nederlandse grootouders (van zowel haar vader als haar moeder) emigreerden naar Minnesota waar ze een boerderij hadden. Op jonge leeftijd was ze actief als model, na een studie journalistiek werd ze actrice. In de serie zelf zien we in het tweede seizoen onze eigen Nederlandse astronaut Wubbo Ockels. In de aflevering die heel toepasselijk Three Little Birds heet, omdat een groep astronauten dit nummer van Bob Marley zingt, zien we hoe hij in moeilijkheden raakt. Hoe dat afloopt verklappen we hier Braun en presidenten Richard Nixon en

natuurlijk niet.

Ronald Reagan. Het eerste seizoen ging in première op 1 november 2019. Het tweede

Alternatieve realiteit

seizoen werd genomineerd voor de TCA

Hoewel de serie zich in een alternatieve

Award voor Outstanding Achievement in

realiteit afspeelt, is feit en fictie soms

Drama. Inmiddels is een derde seizoen in

moeilijk te onderscheiden. Zo blies Rusland

productie genomen.

recent een oude satelliet op, waarbij de

78 HighLifeMovies

Books KONINKRIJK

,

Jo Nesbø Cargo

Het is meer een roman dan misdaad, deze laatste van de Noorse bestselleracteur Nesbø. Fans van zijn held Harry Hole zullen het trage tempo van deze stand alone met ruim 500 pagina’s misschien niet waarderen. Toch is het verhaal boeiend. Roy en Carl zijn twee broers die in een afgelegen Noors dorp zijn opgegroeid. Carl is op jonge leeftijd naar de VS vertrokken om daar te studeren en keert na 15 jaar weer terug om een hotel te bouwen. Maar oude spanningen en gebeurtenissen uit het verleden zijn niet door iedereen

EEN DODELIJK SPOOR Ben Creed De Fontein De onvolprezen Philip Kerr (2020, rip) heeft met zijn succesvolle Bernie Gunther serie een

vergeten. Nesbø neemt er uitgebreid de tijd voor en aan de hand van hoofdpersoon Roy worden langzaam vroegere geheimen en intriges onthuld, waarbij soms schokkende

I ONDE DAGER (THE TRIP)

misdaden terloops beschreven worden. Een

Tommy Wirkola

slowburner.

Met: Noomi Rapace, Aksel Henni, Atle Antonsen

heus subgrenre bedacht. Detectiveromans

Het huwelijk tussen actrice Lisa en

tijdens opzienbarende tijden in de

regisseur Lars is bijna doodgebloed,

geschiedenis. Een nieuw voorbeeld is Ben

om in de terminologie van deze Noorse

Creed, een pseudoniem van twee Britse

komische thriller te blijven. Dus gaat

schrijvers, die hun held Revol Rossel in het na-

het echtpaar een weekendje naar een

oorlogse Leningrad anno 1951 laten opereren.

afgelegen buitenhuis om aan hun relatie

Stalin leeft nog, maar Beria loert al op zijn

te werken. Wat ze niet van elkaar weten is

positie. Niemand is zijn leven veilig voor de

dat er moordzuchtige plannen bestaan.

genadeloze geheime diensten. Ook Rossel

Maar het loopt allemaal op een absurde

niet, die al eens gemarteld en verminkt is,

en memorabele manier uit de klauwen,

wanneer hij wordt geconfronteerd met vijf

waarbij regisseur Wirkola laat blijken dat

bevroren lijken, netjes geordend tussen een

hij ook op horrorgebied uit de voeten kan.

spoorlijn. Hoe kan hij dit oplossen zonder een

De verrassingen volgen elkaar in hoog

nieuwe verdenking op zich te laden? Creed

tempo op en er zitten enige komische

laat je meevoelen hoe ellendig en koud het

hoogtepunten (of dieptepunten) bij die je

allemaal in het huidige Sint Petersburg is

lang zullen heugen. Absoluut kijkplezier,

geweest. Veelbelovend.

als je tegen een stootje kunt.

80 HighLife


Jeymes Samuel

Met: Jonathon Majors, Idris Elba, Zazie Beets

Music

THE HARDER THEY FALL

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

De western is bezig met een langdurige revival waarbij regisseurs voor de hand liggende paden willen vermijden en een vernieuwende blik op het aloude genre werpen. Dat resulteert in gedurfde films zoals de horrorwestern Bone Tomahawk of de laatste Tarantino-films. Samuel keek voor deze Netflix-productie goed naar Spike Lee,

OSS

ondanks het ultimate western-wraak-cliché. Nat Love is een outlaw wiens ouders jaren

Enter The Kettle

geleden zijn vermoord. Hij komt erachter

(Cooking Vinyl)

dat de man die hier verantwoordelijk voor

Aan grote namen geen gebrek bij OSS, dat

is wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Uit

immers een afkorting is van Orb Sound

wraak besluit Love zijn oude bende weer te

System, dat begon als een halve DJ/live

herenigen om zijn vijand op te sporen. Dit

versie van The Orb, de bekende Engelse

alles met vooral zwarte acteurs, waaronder

psychedelische ambient-techno-dubgroep

Idris ‘Luther’ Elba. Onder reggaeklanken

rond Alex Paterson. Diezelfde Alex en zijn

volgens we Nat Love’s bloedige vendetta

ouwe makker Wil Le Gonidec werken op

gedurende dit soms wisselvallige, 138 minuten durende drama.

NALA SINEPHRO Space 1.8

(Warp Records) Zo’n bijzondere uitgave, daar kunnen we bij HighLife niet omheen. De CaribischBelgische muzikante speelt harp en piano,

dit album samen met o.a. Jah Wobble en Roger Eno, en laten een vervreemdende mix horen van industrial en dub. Het rauwe van de industrial is van Le Gonidec, het bedwelmende van de dub van Paterson, en ze geven elkaar volop de ruimte, al overheerst het industriële geluid zeker in de eerste helft - daarna wordt het warmer.

maar dan in een setting van hypnotiserende afrospacejazz. Acht spaces staan er op dit duizelingwekkend prachtige album, dat je van het ene universum naar een nog mooier ander voert. Bij Sinephro geeft de harp ook geen new age achtig getokkel, maar pure en retecoole jazz. Het klinkt allemaal heel vrij, zwierig en ontspannen, op het meditatieve af. Haar medemuzikanten maken ook deel uit van de bruisende Brusselse jazzscene, dus dat belooft nog wat. Voor een echt spirituele ervaring is Space 1.8 zeker een aanrader.

HighLife 81


Advertentie index A 49 Apollyon

B 60-61 69

Bunkertje ‘t Bunkertje ‘t

C 84 Canna 60-61 Club Media 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 69 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax 60-61 Coffieshop Solo 30-31 Cool Running

D 9 60-61 49

De Bovenstad Dutch Passion Dutch Trimming Company

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 60-61 Growers Choice 79 Grow-Pro

H 55

Hakuna Matata

K Kosbor

60-61

M Mary Jane 60-61 Mascotte 14-15

P Papillon 55 Papillon 69 Papillon 79 Paradise Seeds 60-61

R Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

41 60-61

S Seed Stockers Serious Seeds Sweet Seeds

60-61 60-61 83

T ‘t Keldertje ‘t Trefpunt Tuincentrum Klimop

79 2 79

U Upstairs 69

Z Zamnesia Zero Zero Zero Zero

60-61 60-61 49

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St., Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 HighLife

Advertenties: DaisyOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl