HighLife Magazine 0422

Page 1

D E N H A AG C O F F E E S H O P M AG I C HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 31 #4 Augustus / September 2022

GRATIS

LEAP NEDERLAND OPGERICHT

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2022

ROB ZOMBIE SMOKE YOUR GRASS

C O F F E E S H O P M AG I C D E N H A AG

4

#

THAILAND LEGALISEERTWietexperimentplantjes De eerste wietexperimentplantjes zijn inmiddels de grond in. Een trotse minister Kuipers tweette daar halverwege juni over: ‘Een stap voorwaarts in dit belangrijke experiment.’ Het gaat dan wel in een tergend langzaam tempo, maar er is tenminste vooruitgang.

I

n het negende deel van onze serie ’t

vertelt hoe samen met mr. Rob Milo vecht

Experimentje brengen we jullie verder op

om de achterdeurproblematiek op te lossen.

de hoogte over de laatste ontwikkelingen.

We keken ook TV. Raven van Dorst maakt het

Utrecht is nu definitief afgevallen als elfde

programma Boerderij van Dorst, waar BN’ers

deelnemende gemeente. Verder blijkt dat de

haar ‘helpen op de boerderij’. De 83-jarige

controle van de experimentwiet nog te wen-

Hanneke Groenteman bracht haar eigen

sen over laat: ‘Zo wordt er vreemd genoeg

doosje wiet mee om bij het kampvuur te blo-

nauwelijks serieus onderzoek gedaan naar de

wen. Eindelijk tv waar normaal over wiet wordt

kwaliteit van de cannabis. Om de kwaliteit te

gedaan, in plaats van al die bangmakerij over

bepalen wordt uitsluitend gekeken naar THC

ondermijning, narcostaat en noem maar op.

en CBD-gehaltes. Voor een cannabisliefhebber is dat natuurlijk zwaar onder de maat. Wat

Tot slot aandacht voor de ommezwaai in

te denken van de smaak, de geur, de ‘look

Thailand. ‘Van drugsoorlog naar legale wiet

en feel’ en niet te vergeten het effect. Ook

bonanza’, schrijft Derrick Bergman. De eerste

wordt niet meer gemeten of er pesticiden

‘pop up cannabis trucks’ rijden al rond, voor je

en schimmels in de producten zitten. Niet bij

legale strains als Critical en Girl Scout Cookies.

de experimentgemeenten en ook niet bij de

‘Wordt Bangkok een tweede Barcelona? Dat

controlegemeenten (waar nog steeds illegale

zou zomaar kunnen. Minister Anutin heeft

cannabisproducten worden verkocht).’ Dit kan

de economische voordelen van legalisering

nog rechtgezet worden door de begelei-

steeds genoemd als een van de argumenten

dingscommissie: ‘Hoopvol is dat er enige

om het roer om te gooien. Als de cannabiswet

nieuwe gezichten in die begeleidingscom-

gunstig uitpakt, dan kan Thailand de Span-

missie zitten die in ieder geval op papier meer

jaarden met gemak overtroeven. En zoals

verstand van zaken hebben dan de ja-knik-

Duitsland de gamechanger voor Europa kan

kers van vorige begeleidingscommissies.’

worden, kan Thailand dat voor Azië zijn.’

Verder schrijven we over de oprichting van

We wensen jullie veel leesplezier!

de Nederlandse tak van LEAP en het 25-jarig bestaan van de PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland. André Beckers

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

HighLife 3


14

INHOUD

40 AUGUSTUS / SEPTEMBER 2022

FEATURES 14

THAILAND LEGALISEERT

22

PCN BESTAAT 25 JAAR

24

’T EXPERIMENTJE

26

LEAP NEDERLAND OPGERICHT

28

ADVOCATEN ANDRÉ BECKERS EN ROB MILO

32

ROB ZOMBIE

Wordt Bangkok een tweede Barcelona? ‘Leidt ze rond, ze weten niet eens hoe wiet en hasj er uit ziet!’ Alle ballen op de adviescommissie ‘Politie & drugs – door de ogen van dienders’ ‘De achterdeurproblematiek is een maatschappelijke doorn in het oog’ Shake Your Ass – Smoke Your Grass

4 HighLife


64

56 Vaste

GROENE ZAKEN 18

37 40 75

MASCOTTE COFFEESHOP BEACH EVENT

Ultiem zomerse viering van partnership met coffeeshops

ROYAL QUEEN SEEDS

Triple G

TERUGBLIK HIGHLIFE CUP

Wat een feest!

BARNEY’S FARM

Amnesia Lemon

EN VERDER 56

64 70

BIG IN JAPAN

Cannabis Japonica

ADW

‘Ik wil mensen aan het denken zetten’

MAYDIEN

Balans in je leven brengen

RUBRIEKEN 3 6 7 13 38 48 50 52 62 68 80

VOORWOORD NICOLE MAALSTÉ FLASH HIGH WEIRDNESS HIGH, HEMP & CURE WIL & RUUD OOMEN HIGH GADGETS BELGIË VOC LOGBOEK GAMES TREASURES

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Burgerberaad cannabisbeleid

Op 29 juni was ik een van de vijftien insprekers bij een vergadering van de Tijdelijke Amsterdamse Gemeenteraad (TAR). Op de agenda stonden 55 punten. Een daarvan ging over het voornemen van de Amsterdamse Driehoek (bestaande uit de burgemeester, de officier van Justitie en de politiechef) om toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen. Alhoewel de vijftien insprekers op verschillende agendapunten inspraken, waren zij allemaal achter elkaar ingepland.

Iedere inspreker kreeg 2 minuten de tijd voor

iets van hebben opgestoken. Zo werkt de

Geen lobbyisten

zijn verhaal. De een beklaagde zich over een

lokale democratie in ons land. Ik was dan ook

Schrijfster en spreekster Eva Rovers richtte in

wijziging in het bestemmingsplan waardoor

blij verrast toen ik over het initiatief van de

2020 het Bureau Burgerberaad op. In een

hij geen tuinhuisje meer op zijn dak kon

Stichting Drugsbeleid hoorde om een

filmpje op internet legt zij uit dat een

bouwen en de ander over het intrekken van

burgerberaad over het drugsbeleid te

burgerberaad goed werkt omdat de

parkeervergunningen in zijn buurt waardoor

houden. Het idee van een burgerberaad is

deelnemers vanuit heel veel verschillende

mensen gedwongen waren om voor drie

dat een groep van (bijvoorbeeld 150)

perspectieven naar een thema kijken. Op die

keer zoveel geld een parkeerplaats te huren

willekeurige burgers zich samen over een

manier wordt er niet alleen kennis uit de

in de nieuwe parkeergarage. Naast mij

samenleving aangeboord, ook hebben de

waren er nog twee personen die op

deelnemers geen last van verkiezingsdruk of

hetzelfde agendapunt inspraken. De

lobbyisten. De deelnemers kunnen zelf

burgemeester was niet aanwezig.

experts uitnodigen om zich te laten informeren over het onderwerp. Dit lijkt mij veel

Gering kennisniveau

democratischer dan het informeren van

De gemeenteraadsleden zouden de dag

gemeenteraadsleden door insprekers, vaak

erna tijdens een besloten deel van de

belanghebbenden of (ingehuurde) experts.

vergadering worden bijgepraat door

Politici weten zelf meestal weinig meer dan

mensen die de burgemeester zelf had

leken over de meeste onderwerpen waarover

uitgenodigd om haar voornemen om een coffeeshopverbod voor toeristen in te stellen te motiveren. Wat daar besproken is,

Meer over Bureau Burgerberaad op www.bureauburgerberaad.nl

blijft binnenskamers. In de pauze sprak ik

zij moeten beslissen. Of het nou over het klimaat, cannabis of ander onderwerp gaat, voorwaarde van een zinvol burgerberaad is dat de politiek zich committeert aan de

kort met enkele gemeenteraadsleden, de

onderwerp buigen. De deelnemers zijn zo

meesten van hen waren nog maar net in

gekozen dat zij samen een goede dwars-

functie. Ik merkte dat het kennisniveau

doorsnede van de samenleving vormen. Een

Alleen als de politici de aanbevelingen van

gering was. Het is natuurlijk onbegonnen

burgerberaad is een nog relatief nieuw

het burgerberaad overnemen is het een

werk om je op zoveel verschillende thema’s

democratisch middel. In Frankrijk, Ierland en

waardevolle aanvulling op de democratie.

te moeten inlezen en te laten informeren

Groot-Brittannië is het inmiddels succesvol

Het zou een mooi plan zijn. Terug naar het

om een goede beslissing te kunnen nemen.

ingezet om na te denken over het klimaat-

oude Athene waar de democratie is ontstaan!

Ik kwam inspreken als cannabisexpert, ik

beleid. Het heeft in Frankrijk 149 aanbevelin-

hoop maar dat de gemeenteraadsleden er

gen over het klimaatbeleid opgeleverd.

6 HighLife

uitkomsten van het burgerberaad.


lash CRUMP UIT ESTLAND: HENNEP ALS VLEESALTERNATIEF

VN JAARRAPPORT DRUGS: WE BLOWEN MEER

De Estse start-up The Naturist beweert dat ze de ultieme formule hebben ontdekt voor eiwitrijk, duurzaam veganistisch vlees. Hun veganistische, op hennep gebaseerde vleesalternatief hebben ze Crump genoemd. Ze gaan voor niets minder dan een voedselrevolutie, want: ‘De voedingsindustrie (en met name de vleesproductie) zorgt al lang voor controverse vanwege de niet-duurzame, steeds negatievere effecten op het milieu. Er worden steeds meer duurzamere veganistische vleesalternatieven ontwikkeld om de schadelijke effecten op het milieu te verminderen.’ Een vervanger als soja heeft overigens ook wel nadelen, vandaar dit op hennep gebaseerde vleesalternatief. De Esten zijn nog met een crowdfunding actie via indiegogo bezig om de boel

Elk jaar komende de bejaarde pennenlikkers van de VN met een

rond te krijgen. Meer info: www.getnaturist.com

jaarrapport, waarin men op elke pagina vertelt hoe gevaarlijk drugs wel niet zijn. De titel van hun intro is dan ook: Drugs kosten levens. Uit hun 2021 rapport, dat overigens deels over 2019 gaat, hier wat cijfers. De internationale cannabisfamilie wordt steeds groter, want in 2019 blowen volgens de VN al 200 miljoen mensen. De VN onderzocht verder dat jongeren cannabis niet heel risicovol vinden. Foei, niet goed, want de VN heeft toch echt becijferd dat cannabis wel 4 x zo schadelijk is als 25 jaar geleden. Wil je nog meer van dit soort vooringenomen cijfermateriaal onder het genot van een jointje tot je nemen? Via www.unodc.org kun je het rapport downloaden. Gratis, dat dan weer wel.

RICK STEVES, AMERIKA’S BEKENDSTE REISSPECIALIST, PROMOOT JOINTJE IN THE BULLDOG Rick Steves is Amerika’s bekendste reisspecialist. Hij verkocht tientallen miljoenen boeken en zijn tv-shows en social media worden ook door een miljoenenpubliek gevolgd. Het is dus nogal wat wanneer Steves tijdens zijn laatste bezoek aan Amsterdam doodleuk meldt dat de stad naast die prachtige grachten, musea en Red Light District toch ook heerlijke coffeeshops heeft. Bij een bezoek aan The Bulldog op het Leidseplein schrijft hij: ‘Here you can fullfill your dream of smoking a joint in a police van’. Burgemeester Femke Halsema vindt dat echt niet leuk, want zij wil toeristen verbieden om coffeeshops te bezoeken. Die discussie wordt in september verder gevoerd. Rick Steves is overigens voorzitter van NORML, een van de grootste Amerikaanse organisaties die zich inzet voor legalisering. Steves: ‘Cannabis is een soft drug, net als alcohol of tabak. Er is geen enkele reden waarom het niet legaal zou kunnen zijn.’

HighLife 7


news JUICY FIELDS MEDIWIET SCAM: FRAUDEBEDRAG LOOPT OP De Spaanse krant El Pais onthult dat in de Juicy Fields scam mogelijk tientallen miljoenen euro verduisterd zijn. Daar zouden tienduizenden gebruikers het slachtoffer van zijn. Eerder deze zomer verschenen de eerste berichten over het online cannabis investeringsplatform. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarschuwde dat Juicy Fields waarschijnlijk oplichterij is. Eerder gebeurde dit al door de Spaanse toezichthouder en de Duitsers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsich) waarschuwden al vaker. Uiteraard niets hierover op de website van de bedenkers van dit Cannabis Crowdgrowing Platform. Met uitroeptekens worden geïnteresseerden gelokt: ‘Grow cannabis. It’s profitable! Become a potpreneur and benefit from the booming cannabis industry. Be among the first to join the movement.’ Gebruikers van Juicy Fields hebben een andere mening en reageren furieus. Op TrustPilot meldt iemand: ‘Scam. Geen toegang meer tot de site! Geen reactie meer via mail of telefoon. 4100 euro hebben ze gestolen! Fuckers, had beter moeten weten.‘

TILBURG WIL EINDE THUISKWEEK PGMCG Treurig nieuws uit Tilburg. Leden van de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) krijgen niet langer toestemming om vijf planten te kweken. Burgemeester Weterings heeft hier een eind aan gemaakt. De kous is hiermee nog niet af, want inmiddels zijn raadsvragen gesteld en is juridische actie aangekondigd. PGMCG advocaat Barbalique Peters: ‘Dit is heel ernstig, deze zieke mensen zijn terug bij af. We spreken over medicatie voor een hele groep patiënten, die nu is overgeleverd aan de willekeur van politieagenten, de woningbouwcorporatie of de burgemeester.’ Burgemeester Weterings meldt echter: ‘Het heeft handhavingsprioriteit nul.’ Daar denken de patiënten natuurlijk heel anders over, gezien eerdere ervaringen met de politie. En terecht!

MEDIWIETPIONIER MARCEL DE WIT (MARIPHARM) OVERLEDEN Mediwietpionier Marcel de Wit van Maripharm is overleden. Op memori.nl staat een prachtig eerbetoon aan hem, waaruit we hier citeren: ‘Het leven van Marcel de Wit heeft volledig in het teken gestaan van de doorontwikkeling van medicinale cannabis. In de vroege jaren ‘90 opende Marcel in Rotterdam ‘de Koffieshop’, maar zijn hartenwens was toen al om legaal aan patiënten te kunnen leveren. In 1995 richtte hij daarom MariPharm op. Als eerste bedrijf ter wereld leverde MariPharm op doktersrecept cannabis aan patiënten via de apotheek. Na jarenlang onderhandelen kreeg MariPharm in Nederland als eerste bedrijf ter wereld een ontheffing op de Opiumwet, specifiek voor medicinale cannabis. Later moest Marcel incasseren dat MariPharm ondanks zijn heroïsche inspanningen geen contract kreeg aangeboden om ‘overheidskweker’ voor de Nederlandse staat te worden. Met onverwoestbaar optimisme werkte hij niettemin op eigen kosten zijn visionaire plannen verder uit. Zijn geest en gedachtengoed leven voort in MariPharm.’ De cannabiswereld heeft een uniek persoon verloren die zich zijn leven lang heeft ingezet voor het recht van patiënten op medicinale cannabis. HighLife wenst de nabestaanden en vrienden heel veel sterkte bij dit verlies..

8 HighLife


AUGUSTUS

5

VRIJDAG

19:0

7:00

19:3

7:30

20:

Werkoverleg

8:00 8:30

20:

10:

10:30

11:

11:00

11:

11:30

12

12:00

12

12:30

1

13:00 14:00 14:30

Lunchraafnkspraak F

1

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

ZooJmmeeantissngen met


lash FIRST WEDNESDAYS PUBLICEERT CANNABISRAPPORT RECREATIONAL EUROPE

TV-KLUSSERS BIJ COFFEESHOPVERBOUWINGEN?

First Wednesdays is een netwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de internationale cannabisindustrie. Voor de coronalockdowns organiseerden ze fijne maandelijkse meetings in Amsterdam, maar dat is nu voorbij. Wel publiceren ze regelmatig nieuws en onlangs kwamen ze met een flink rapport getiteld Recreational Europe, waarin de stand van zaken rond cannabis in diverse Europese landen aan bod komt. In het hoofdstuk over Nederland veel aandacht voor het wietexperiment, maar het gaat ook over de opmars van Amerikaanse genetica en andere lezenswaardige onderwerpen. Je kunt het (Engelstalige) rapport gratis downloaden via www.firstwednesdays.eu. Hoeveel klusprogramma’s zijn er wel niet op de Nederlandse tv. Heel veel. Denk je eens in hoe gaaf het zou zijn als een van die tv-klusprogramma’s eens een coffeeshop onder hoede nam. Is dat niet een prachtig format? Want in de Verenigde Staten doen ze dat gewoon. De zender Discovery+ stuurt interieur designer Kim Myles in het programma High Design op cannabis dispensaries af waarbij ze verbouwingen zelf ter hand neemt. ‘Why the wonderful world of cannabis is my happy place!’, zegt ze enthousiast in de trailer. En dat is niet gespeeld, want Kim Myles is van huis uit een doorgewinterde cannabis connaisseur die ook nog eens in de industrie zelf gewerkt heeft. Leuke tv!

COFFEESHOP IN ARABISCHE STAD TIRA IN ISRAËL Verschillende media kwamen eerder dit jaar met opvallend nieuws. In een coffeeshop (met de prachtige naam Smokey Monkey) in de Arabische stad Tira in Israël zouden bezoekers medicinale cannabis kunnen kopen en roken. Eigenaar Karam Shbeeta vertelde dat hij op een missie is om de mentaliteit te veranderen rond degenen die mediwiet gebruiken. Aanvankelijk ontving Shbeeta doods- en brandstichtingsbedreigingen van mensen die zijn etablissement met de grond gelijk wilden maken. Geleidelijk begonnen de buren echter te begrijpen wat hij aan het doen was. In november zijn opnieuw verkiezingen in Israël. Het recreatieve bezit van cannabis wordt tegenwoordig alleen nog beboet, maar is niet legaal. Mediwiet is verkrijgbaar voor geregistreerde patiënten, maar het systeem is nogal ingewikkeld. De Green Leaf partij die zich inzet voor legalisering zal opnieuw meedoen. Tot op heden heeft de partij van Boaz Wachtel sinds de oprichting in 1999 nog nooit een zetel in de Knesset behaald.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Politie rolt minder wietkwekerijen op

Festivals zijn terug, hoera! Met veel plezier zag ik de foto’s van Paaspop in de vorige HighLife. Ik was er zelf ook bij en het was weer ouderwets gezellig. Vanwege de puinhoop op de vliegvelden blijf ik dit jaar op vakantie

Mooi zo, de Nederlandse politie rolt minder wietkwekerijen

in Nederland en

op. Er is al jaren een dalende trend. Eindelijk eens goed

ik heb al een hele

nieuws. Maar onze dappere dienders kennende zullen ze deze

agenda opgezet

zomermaanden wel weer regelmatig triomfantelijke berichten

waar ik naar toe ga.

op Facebook zetten (communicatie met de burger!), waar ze

Ik heb er ontzettend veel zin in want ik heb dat de laatste corona-

triomfantelijk foto’s laten zien van een paar plantjes die ze

jaren echt gemist. Voor mij wordt het een echte festivalzomer.

ergens uit een tuintje weghalen na zogenaamde ‘klachten van Cindy

Misschien kom ik jullie nog ergens tegen..

de buren’. Ik heb de eerste tweets alweer voorbij zien komen. Cees

Wat zijn het toch een helden! Dat zou zo maar kunnen. We hebben al een aantal festivals aangekruist waar we zelf tijdens onze zomervakantie heen willen.

Het kan anders. En het moet anders. In dit nummer

Hoog op ons wenslijstje staat Reggae Sundance op 13 augustus in

aandacht voor LEAP, een organisatie van politiemensen

Eindhoven. Wat hebben die een fantastische line up! Check die website!

die een einde wil aan de Oorlog tegen Cannabis.

www.reggaesundance.nl.

Samuel L. Jackson geweldig in vorm Wat is Samuel L. Jackson weer geweldig in vorm in The Last Days of

Is Femke Halsema gek geworden?

Ptomeley Grey, zoals jullie in het vorige nummer schreven. Hij is bijna

Is die Femke Halsema gek

onherkenbaar achter die grijze baard en inmiddels alweer 73 jaar, maar

geworden? Ik ben heel erg

die laconieke stem en die gelaatsuitdrukking is nog steeds dezelfde

teleurgesteld in haar. Als

als van Pulp Fiction, en dat is alweer bijna 30 jaar geleden, haha. Wat

Amsterdammer had ik een

wel jammer is, is dat je je op steeds meer streaming diensten moet

paar jaar geleden goede hoop

abonneren om al het mooie aanbod qua nieuwe series, documentaires

toen ze geïnstalleerd werd.

en films bij te houden. Michael

Maar het is één grote teleurstelling geworden en ik heb heimwee naar de laatste échte Amsterdammer die onze burgemeester was, Eberhard

Inderdaad, het is een luxeprobleem. Tijd te kort, zeggen we hier, om al

van der Laan. Die wist tenminste dat het I-criterium waanzin was. Wat

die mooie nieuwe series bij te houden. Op dit moment hebben we vier

Halsema wil met het verbieden van toeristen om naar coffeeshops

streaming diensten

te gaan is gewoon een rampzalig idee. Hoe kom je er op? En wat een

thuis, dat is ons

vieze tegenvaller van de partij GroenLinks, die in naam althans het

maximum, hebben

beste voor blowers voor zouden moeten hebben. Ik ben echt boos. Jan

we afgesproken. Het is inderdaad onbegrijpelijk wat Halsema nu al maanden zo fervent aan het verdedigen is. In Amsterdam zijn straatdealers nu al een probleem, dus dat wordt dan 100 x zo erg. Het debat in de gemeenteraad over haar plan is nu naar september verplaatst. Laten we hopen dat van uitstel afstel komt.

HighLife 11


lash HASJPIONIER HARM DOST OVERLEDEN De Nederlandse hasjpionier Harm Dost is in februari in Brazilië overleden. Dost (1948-2022) was in de jaren zeventig actief als huisdealer en opende een jongerencentrum (Fools Paradise) dat later tot de eerste coffeeshop van Arnhem zou uitgroeien. De Duitse justitie had het op hem gemunt omdat hij in Arnhem hasj aan Duitsers zou hebben verkocht. Ondanks het feit dat dit op Nederlands grondgebied gebeurde, werd hij toch door de Duitsers opgepakt en tot bijna vier jaar cel veroordeeld. Na Nederlandse druk kwam hij na anderhalf jaar vrij. Helaas bleven de Duitsers hem achtervolgen en werd hij in 1984 op het Spaanse eiland Tenerife opnieuw gearresteerd omdat de Duitsers hem op de internationale opsporingslijst hadden gezet. Dost kreeg maar liefst tien jaar celstraf. Na 3.5 jaar in de gevangenis werd het vonnis in hoger beroep vernietigd. Na zijn vrijlating runde hij nog enige tijd een growshop in Arnhem om uiteindelijk naar Brazilië te verhuizen, waar hij eerder dit jaar overleed.

BRAZILIAANS HOOGGERECHTSHOF STAAT THUISKWEEK MEDIWIET TOE Het Hooggerechtshof in Brazilië heeft drie patiënten toestemming gegeven om medicinale cannabis te kweken, een beslissing die waarschijnlijk landelijk zal worden toegepast in vergelijkbare gevallen. De vijf rechters waren het er unaniem over eens dat de patiënten mediwiet mogen kweken en de olie ervan mogen

standpunt over de kwestie in te nemen: ‘Hun verzet tegen deze

GUERNSEY ONDERZOEKT DECRIMINALISERING CANNABIS

mogelijkheid is moralistisch en heeft vaak een religieus karakter,

Het Britse Kanaaleiland Guernsey gaat onderzoeken of het bezit van

gebaseerd op dogma’s en valse waarheden. Laten we stoppen met

kleine hoeveelheden drugs gedecriminaliseerd kan worden. Dit zou

dit vooroordeel en moralisme dat de ontwikkeling van deze kwestie

de weg kunnen effenen voor een volgende stap om te legaliseren.

bij de wetgevende macht vertraagt e ​​ n de hoofden van Braziliaanse

De lokale HSC (Health and Social Care Committee) Vice-President

rechters vaak vertroebelt.’

Tina Bury betoogt dat dit ‘het werk vóór het werk’ is en dat het

extraheren voor pijnverlichting. Het ministerie van Volksgezondheid zal de thuiskweek van cannabis voor medisch gebruik nu moeten reguleren. Rechter Rogério Schietti zei dat actie nodig was omdat de huidige regering Bolsonaro niet in staat is om een wetenschappelijk

Statenleden zal helpen een weloverwogen beslissing te nemen. HSC-lid Aidan Matthews zegt dat cannabis geen ‘niche-interesse’ meer is: ‘Het zijn niet alleen hippies die het doen, het is een wereldwijde sector van de globale markt.’ Niet iedereen is het met hem eens. Peter Ferbrache, president van Guernsey’s Policy and Resources, stemde tegen het voorstel omdat hij bezorgd is over het aantal ‘wacky backy’ winkels die op Guernsey’s High Street kunnen verschijnen. De Britse Kanaaleilanden zijn geen onderdeel van Groot-Brittannië, maar een Brits Kroonbezit. Daarom heeft Guernsey een eigen parlement.

12 HighLife


HIGH weirdness The Vegetable Orchestra: succesvolle wortelblazers We schreven al eens over een muzikant die muziek maakte via zijn cannabisplanten, maar dit gezelschap uit Wenen mag er ook zijn. Het Vegetable Orchestra musiceert met groente! Jawel, geef ze een bos wortels, een pompoen en een artisjok en daarmee weten ze fantastische songs mee te maken. Wij durven zelfs te zeggen, dit is space muziek die in geen enkele coffeeshop zou misstaan. Vergeet even The White Album van dat viertal uit Liverpool, maar denk aan het Green Album van deze wortelblazers. Genres: Minimal Techno, Noise, Ambient, Pop, Rock, noem maar op. Het groente-orkest is met hun bijzondere benadering erg succesvol, want ze hebben aan optredens geen gebrek en zijn dit jaar onder andere te zien in Portugal en Italië. Je vindt ze trouwens ook op Spotify, dat is minder ver weg.

Japans baden in wijn of koffie Hakone Kowakien Yunessun is een enorm kuuroord dat ongeveer een uur rijden van Tokyo ligt.Je vindt er tal van zwembaden met glijbanen maar ook traditionele Japanse warmwaterbronnen met een prachtig uitzicht op de bergen van Hakone. Restaurants, massagesalons, lounges en andere faciliteiten maken het pretpark verder compleet. Een van de leukste attracties is de mogelijkheid om in wijn te baden. Zelf zeggen ze daarover: ‘Ontdek de vreugde van onze kleurrijke en rijk geurende warmwaterbron met wijn, een luxe die door Cleopatra en Queen Mary werd aanbeden vanwege de huidverjongende eigenschappen. Elke dag voegen we meer wijn toe om 10.00, 13.30 en 16.00 uur. Het badwater niet drinken alstublieft.’ Heb je het niet zo op wijn? Geen probleem, er zijn ook baden gevuld met koffie, groene thee en saké. Nog een dingetje voor je naar binnengaat, tattoos moeten bedekt worden.

Amerikaans dorp Moffat wil Kush als plaatsnaam Het Amerikaanse stadje Moffat telt zo’n 120 inwoners en is voornamelijk agrarisch van aard. Het ligt in Colorado en dat is van belang voor dit verhaal, omdat cannabis hier legaal geteeld mag worden. Mike Biggio is initiatiefnemer om de naam van Moffat in Kush te veranderen. Hij zette vijf jaar geleden Area 420 op, een gebied waar inmiddels 70 wiettelers actief zijn. Nu is het tijd voor de volgende stap. Biggio: ‘Deze regio moet een wereldwijde faam voor cannabis krijgen.’ Burgemeester Cassandra Fox is voor: ‘Verandering is altijd goed. Ik zou voor Kush stemmen. Wanneer je zegt, we hebben altijd Moffat geheten dus laat dat maar zo, dat vind ik geen goed argument. Stilstand is de dood van de gemeenschap.’ De burgemeester vertelt dat de legale cannabisindustrie het dorp van de ondergang heeft gered door de forse extra belastinginkomsten, waardoor noodzakelijke investeringen in de lokale school, de riolering, het wegennet en andere infrastructuur mogelijk waren. Biggio: ‘We gaan hier democratisch over besluiten, maar ik heb goede hoop.’

HighLife 13


Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media

Wordt Bangkok een tweede Barcelona?

Ommezwaai in Thailand Van drugsoorlog naar legale wiet bonanza 14 HighLife


Pop up truck met cannabis in Bangkok: Critical, Kosher Kush, Gorilla Cookies, Girl Scout Cookies…

Voor velen kwam de legalisering van cannabis in Thailand als een volslagen verrassing. Maar de opzienbarende ommezwaai, van extreem repressief drugsbeleid naar legale wiet bonanza, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Over heden, verleden en toekomst van cannabis in Thailand.

HighLife 15


telde Thailand meer drugsgebruikers dan ooit. Omdat de oorlog tegen drugs niet te winnen is, zou Thailand moeten leren leven met drugs. De generaal had het niet over cannabis, maar over yaba, de rode methamfetamine-pillen die populair zijn in Thailand. Volgens medische experts minder schadelijk dan tabak en alcohol, zei Kumchaya en hij stelde voor yaba te decriminaliseren. Daarvan is het (nog) niet gekomen. Wel legaliseerde Thailand eind 2018 als eerste land in Zuidoost-Azië medicinale cannabis. De grote man achter het nieuwe, liberale cannabisbeleid is Anutin Charnvirakul, bouwtycoon en erfgenaam van een enorm bouwbedrijf. Anutin is sinds 1996 politiek actief voor diverse partijen. Bij de meest recente verkiezingen, in 2019, was hij de presidentskandidaat van de Bhumjaithai partij. Legalise-

Anutin Charnvirakul

ring van cannabis was een speerpunt van zijn campagne. De machtsbasis van de Bhumjait-

Het koninkrijk Thailand is een van de weinige

presidentschap van telecom-miljardair Thaksin

hai partij is het arme noordoosten van Thai-

Aziatische landen die nooit zijn gekoloniseerd

Shinawatra (2001-2006), die af werd gezet bij

land. De lokale boeren komen er nauwelijks

door een Westerse mogendheid. In 1939

een militaire staatsgreep.

rond van de teelt van rijst en suiker en zouden graag ‘het groene goud’ gaan kweken: legale

veranderde de naam van Siam naar Thailand, in het Thais ‘Prathet Thai’, wat vertaald kan

Drugsoorlog = Mislukking

cannabis. Anutin werd geen president, maar

worden als ‘vrij land’ of ‘land van vrije mensen’.

Een eerste teken van verandering kwam tien

minister van volksgezondheid en wat canna-

Die naamswijziging kwam uit de koker van

jaar later. In juni 2016 verklaarde minister van

bis betreft hield hij woord. In februari maakte

een Thaise generaal die president werd en fan

justitie generaal Paiboon Kumchaya dat de

zijn ministerie bekend dat cannabis uit de

was van de Italiaanse fascistenleider Mussolini,

drugsoorlog een mislukking was. Ondanks alle

Thaise drugswet geschrapt zou worden, met

maar toch. De naam past bij het historische

repressie, arrestaties en dodelijk politiegeweld

ingang van 9 juni.

besluit van de huidige Thaise regering om als eerste land in Azië cannabis te legaliseren.

Thai Stick Cannabis maakt al eeuwen deel uit van de Thaise cultuur. Het vroegste schriftelijke bewijs van cannabisgebruik stamt uit de tijd van koning Narai de Grote (1629-1688). De eerste Thaise farmacopee (lijst van medicijnen) die in Narai’s regeerperiode verscheen, bevat vier recepten met cannabis. Begin twintigste eeuw verdrong Westerse geneeskunde de Thaise traditionele kruidengeneeskunde. Thailand ontkwam niet aan deelname aan de VN drugsverdragen, die cannabis verboden. De Thaise regering protesteerde wel, maar de Amerikaanse druk, inclusief dreiging met economische sancties, was te groot. Voor de kwaliteit en reputatie van Thaise wiet maakte het weinig verschil. Vooral Thai Stick, fluffy Sativa topjes die met dunne draad rond een stokje van bamboe of hennep worden gewikkeld, gold wereldwijd als topklasse. Eind vorige eeuw raakte Thailand steeds verder verstrikt in de War on Drugs, met wapens en advies van de VS. Tot voor kort stond er op bezit van een kleine hoeveelheid cannabis vijftien jaar celstraf. Het dieptepunt van de Thaise drugsoorlog viel samen met het

16 HighLife

Thaise muurschildering


Wordt Bangkok een tweede Barcelona?

1.000.000 gratis cannabisplanten

het roken van wiet, daar heb je niets aan. We

zeker. Er is niet alleen wiet te koop om te roken,

Op die historische dag begon de overheid met

hebben het stigma weggevaagd, het is weg-

maar ook cannabis-ijs, cocktails en beroemde

het uitdelen van een miljoen cannabisplantjes

gewassen zoals je een tatoeage verwijdert. Laat

gerechten uit de Thaise keuken met wietblaad-

aan de Thaise bevolking. Nog mooier en be-

het stigma niet terugkomen.’

jes of andere delen van de plant. Iedereen wil

langrijker: zo’n drieduizend mensen die gevan-

een graantje mee pikken. Een boer die wiet

gen zaten wegens ‘cannabis delicten’ kwamen

Thuisteelt

aan zijn kippen voert haalde het internationale

op 9 juni vrij. De Bangkok Post verspreidde

Voor thuisteelt leek aanvankelijk een maximum

nieuws. BBC correspondent Jonathan Head

ontroerende beelden van vrijgelaten gevan-

van zes planten per huishouden te gelden,

interviewde Chidchanok Chitchob, in een grote

genen die familie en vrienden omhelsden bij

maar voorlopig is er geen bovengrens. Nog

kas vol bloeiende wietplanten. Haar vader is een

de Klong Prem Central Prison in Bangkok. De

deze zomer wordt een voorstel voor een can-

machtige lokale politicus, een vroege supporter

gevangenis waar Johan van Laarhoven jaren-

nabiswet verwacht, met aanvullende regels.

van legalisering. Chitchob noemt de wetswij-

lang zat opgesloten. In de eerste dagen na 9

Al meteen in juni is na kritiek van maatschap-

ziging een ‘grote overwinning voor alle stoners

juni was zeker buiten Thailand onduidelijk wat

pelijke organisaties een verkoopverbod

in Thailand’. Ze ziet de toekomst vol vertrouwen

er nu wel en niet mag. In het kort komt het hier

ingesteld aan jongeren onder de twintig en

tegemoet. Ook recreatief gebruik zal legaal

op neer: formeel is cannabis nog steeds alleen

zwangere vrouwen. De regelgeving is dus nog

worden, denkt ze: ‘We weten allemaal, door het

toegestaan voor medicinaal of therapeutisch

in beweging. Maar de geest is uit de fles. In

bestuderen van andere markten, dat het echte

gebruik. Cannabis roken in de openbare ruimte

Bangkok opent de ene na de andere wietwin-

geld in recreatief gebruik zit. Ik denk dat dit een

is strafbaar, niet meer volgens de drugswetten,

kel. Afgaand op YouTube video’s die sinds 9

goede stap in die richting moet zijn. Ik hoop dat

maar volgens wetgeving tegen overlast. Con-

juni zijn verschenen is een recept of enig ander

de regering de economische potentie zal zien

centraten met meer dan 0,2 procent THC zijn

document niet nodig om er wiet te kopen. Ook

en dat dit helpt bij de legalisering van recreatief

(voorlopig) verboden. Deze THC-grens geldt

straatverkopers bieden cannabis aan, in de be-

gebruik.’ Wordt Bangkok een tweede Barcelona?

NIET voor bloemen, gedroogde wiet zoals die

roemde backpackers-straat Khao San Road en

Dat zou zomaar kunnen. Minister Anutin heeft

in onze coffeeshops te koop is. Thuisteelt is

elders in de hoofdstad. Een video van iemand

de economische voordelen van legalisering

vooralsnog zonder beperkingen toegestaan.

die op straat wiet koopt ging viraal. ‘Dit is het

steeds genoemd als een van de argumenten

Een driedaagse wietbeurs in Muang in het

enige dat me aanstaat van deze regering’, zegt

om het roer om te gooien. Als de cannabiswet

Noordoosten, trok in het eerste weekend na de

de koper/filmer, ‘ze hebben cannabis voor ons

gunstig uitpakt, dan kan Thailand de Spanjaar-

legalisering dik 66.000 bezoekers en ruim drie

bevrijd’. Parlementslid Supachai Jaisamut, voor-

den met gemak overtroeven. En zoals Duitsland

keer zoveel online kijkers. Minister van volksge-

zitter van de commissie die over cannabis gaat,

de gamechanger voor Europa kan worden, kan

zondheid Anutin sprak de bezoekers ter plekke

erkende in een reactie dat de cannabiswet nog

Thailand dat voor Azië zijn.

toe: ‘We moeten cannabis gebruiken om onze

niet af is. Dat voorstel gaat in augustus naar het

eigen gezondheid te verbeteren. Maak er geen

parlement. Hij riep cannabisverkopers op om

Tot slot een disclaimer voor wie Thailand

misbruik van, word niet alleen high. Gebruik

tot die tijd af te zien van al te openlijke verkoop.

binnenkort bezoekt: blowen in het openbaar kan nog steeds een boete van 25.000

het niet om thuis te zitten glimlachen en geen werk gedaan te krijgen. Zulke dingen maken

‘Overwinning voor stoners’

baht (€670) opleveren en drie maanden

geen deel uit van ons beleid. Pronk niet met

Cannabis is een hype in Thailand, zoveel is

gevangenisstraf. Wees dus discreet.

HighLife 17


18 HighLife


HighLife 19


20 HighLife


HighLife 21


Willem Panders, Gerrit Jan ten Bloemendal en Koos Zwart tijdens een PCN symposium in 2009 Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

‘Leidt ze rond, ze weten niet eens hoe wiet en hasj er uit ziet!’

25 jaar Platform Cannabisondernemingen Nederland Met een groot jubileumfeest vierde het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) op 24 juni zijn 25-jarig bestaan. In november volgt een jubileum symposium in het iconische Evoluon in Eindhoven. Hoe ontstond deze landelijke cannabisondernemersbond en hoe ziet de toekomst van het PCN eruit?

De wortels van het PCN liggen in Friesland.

rechtsvorm voor het platform’ en: ‘mobiliseren

betrokken raakte: ‘Ik kreeg van iemand te

Feitelijk dankt de jubilerende bond zijn

van de consumenten’.

horen: hé, je moet Koos Zwart bellen, hier is zijn

bestaan aan het extreem strenge

nummer. The rest is history, zal ik maar zeggen.

coffeeshopbeleid dat de gemeente

Levende legende

Hij stuurde mij in eerste instantie de statuten

Leeuwarden in 1996 wil invoeren. Twaalf van de

Koos Zwart (1947-2014) is bij leven al een

op van de Bond van Cannabis Detaillisten en

achttien shops moeten dicht. Op 16 november

legende. Zoon van Irene Vorrink, die als

de Bond van Groeishop Detaillisten.’ De Bond

1996 komt een aantal verontruste

minister van volksgezondheid

van Cannabis Detaillisten (BCD) is in 1994

ondernemers samen in koffieshop

verantwoordelijk was voor de invoering van

opgericht in Amsterdam, als reactie op een

Repelsteeltje, voor de eerste vergadering van

het gedoogbeleid in 1976. Landelijk beroemd

grote politieactie. De Leeuwarder coffeeshops

wat dan nog ‘Platform Verkooppunten

door het voorlezen van de hasj- en wietprijzen

kiezen als naam Platform

Cannabisprodukten Leeuwarden’ heet. Op de

op de nationale radio. Decennia later, in 2019,

Cannabisondernemingen Friesland (PCF); de

agenda staat onder meer: ‘contacten met

vertelt Gerrit Jan ten Bloemendal,

statuten worden op 14 februari 1997

Koos Zwart, doelen en standpunten,

medeoprichter van het PCN, hoe Zwart

gedeponeerd bij de notaris. Ten Bloemendal:

22 HighLife


‘Toen kreeg je dus een derde bond, met als

geweldige collega’s

bijzonderheid dat het een regionale bond was,

leren kennen. Je leert

voor Friesland. Het andere bijzondere was dat

ook over hun

we de groeishop-tak en de coffeeshop-tak in

motivatie, je leert

onze statuten ineen hadden geschoven. Ze

elkaar een beetje

konden beide lid worden. Dat had alles te

waarderen. En je

maken met waar ik vandaan kwam, want ons

raakt steeds meer

bedrijf kende toen een klein groeishopje en

betrokken bij hoe

een klein coffeeshopje.’ Een coffeeshop met

politiek werkt.’ Koos

een goed aangestuurd netwerk van thuistelers

Zwart speelt tot zijn

kan in de eigen achterdeur voorzien, daar is

overlijden in 2014 een

ten Bloemendal van overtuigd. ‘Koos was daar

sleutelrol bij het PCN.

erg enthousiast over. Hij zei: fuck Gerrit Jan, je

Hij schrijft de brieven

moet dat in elkaar schuiven, dan heb je een

en legt bij de

unieke bond!’ Eén van Zwart’s eerste adviezen:

maandelijkse

leidt raadsleden rond in de coffeeshops. ‘Dat

bestuursvergadering in lange monologen uit

een kwart eeuw belangenbehartiging voor en

was het begin van het succes van het PCF. Koos

wat er moet gebeuren. Niet dat het bestuur

door cannabisondernemers. Over de

zei: je moet die gasten benaderen, schrijf een

altijd gehoorzaamt. Cannabisondernemers

blijvende invloed van Koos Zwart: ‘Koos legde

nette brief, vraag om een gesprek, geef

zijn nogal eigenwijs. Panders: ‘Wij zijn allemaal,

het fundament van de vereniging en deelde

informatie, maar leidt ze ook rond. Ze weten

inclusief ik zelf, ontzettend eigenwijs. Och

zijn kennis en ervaring ruimhartig met ons.

niet eens hoe wiet en hasj er uit ziet!’

man, we weten het altijd beter. Dat zit ook een

Veel van zijn lessen gelden tot op de dag van

beetje in de hasjcultuur. Hasj- en wietrokers

vandaag. Het belang van een zwart op wit

Het Cannabis Ei van Columbus

denken toch altijd: we weten het wel, je hoeft

verklaring van de overheid, niet alleen een

In 2000 gaat het PCF landelijk en wordt

mij niks te vertellen.’ In 2013 volgt Wouter van

mondelinge toezegging. Altijd in gesprek

Platform Cannabisondernemingen

Egmond van coffeeshop Xpresso in

blijven met bestuurders en politici. Je

Nederland. De kleine growshop-bond BSGD

Zwijndrecht Panders op als voorzitter. Hij

bestaansrecht waarmaken door

gaat kort daarna in het PCN op. Het ledental en

introduceert de PCN Meet & Greet

maatschappelijk verantwoord te

het aantal bestuursleden stijgt, net als het

bijeenkomsten en themadagen en verschijnt

ondernemen.’ Met de wietproef en de

aantal activiteiten. Alle Kamerleden en

regelmatig in de media. Het ledental neemt

legalisering in Duitsland breekt voor de

Dries van Agt krijgt de Koos Zwart award van Hein Schafrat in 2018

burgemeesters krijgen per post een map met

cannabisbranche en voor het PCN een nieuw

de visie van het PCN op de

tijdperk aan. Voor problemen die al 25 jaar

achterdeurproblematiek. De achterdeur is ook het thema van drie goed bezochte PCN symposia, in Aarle-Rixtel (2001) en in het Friese Oenkerk (2008 en 2009). Naast Koos Zwart is Adriaan Jansen, econoom aan de Universiteit

Cannabisondernemers zijn nogal eigenwijs.

van Amsterdam, een aantal jaren PCN

spelen - de achterdeur, de problemen met banken, de onwerkbare 500 gram voorraadrege l- komt eindelijk een oplossing in zicht. Als de hele cannabisketen gereguleerd is, dan kunnen allerlei bedrijven PCN lid worden, van legale telers tot edibles-

adviseur. Jansen publiceerde in 1989 het boek

flink toe, al helpt ook Cannabis Connect daar

producenten. En meer leden betekent meer

‘Cannabis in Amsterdam: een geografie van

bij, het initiatief van coffeeshopondernemer

contributie, meer slagkracht en meer impact.

hashish en marijuana’. Voor het PCN schrijft hij

Bart Vollenberg. Tussen 2017 en 2019 is Hein

samen met Wernard Bruining de notitie ‘Het

Schafrat voorzitter en hij is nog steeds

De website van het PCN:

Cannabis Ei van Columbus’ (2003), een

woordvoerder van het PCN.

www.platformcannabis.nl.

pleidooi voor officiële decriminalisering van thuisteelt onder één lamp per huishouden.

Nieuw tijdperk

Met PCN voorzitter Willem Panders voert

Bij het jubileumfeest blikte Schafrat terug op

Jansen in deze periode gesprekken met vrijwel alle drugswoordvoerders in de Tweede

4 november: PCN jubileum symposium over toekomst cannabisbranche

Kamer. Zoiets is nog nooit vertoond.

Op 4 november organiseert het PCN een groots opgezet symposium over de toekomst van de cannabisbranche. In het iconische, vliegende schotelvormige Evoluon in Eindho-

Warme gevoelens

ven presenteert Bas van Werven (BNR) vier paneldebatten met topsprekers uit binnen-

Panders runt de eerste stichting-coffeeshop

en buitenland:

van Nederland, De Piramide in Bussum, en is

1: Krom en krampachtig: de knelpunten van ons cannabisbeleid

jarenlang hét gezicht van het PCN. Hij kijkt er

2: De wietproef en de hobbelige weg naar legalisering

met warme gevoelens op terug, in een

3: International panel: cannabis in Canada, the USA and Germany

recente aflevering van de High Tea Potcast: ‘Ik

4: De toekomst van de cannabisbranche: hoe kan het beter?

ben bij het PCN begonnen omdat ik het

Op het programma staan verder de uitreiking van de Koos Zwart Award 2022, een uitge-

ontzettend leuk vond om collega’s in het hele

breide lunch en een feestelijke borrel.

land te leren kennen. Ik heb daar zulke

Meer informatie en reserveren: www.platformcannabis.nl/symposium

HighLife 23


e tj

C 't E

xp

p

eesho f f o

eri m en

Deel 9

Coffeeshop ‘t Experimentje Alle ballen op de adviescommissie

Volgend jaar moet het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gaan. De redactie van HighLife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

Op 24 juni vierde het Platform Cannabison-

de ambtenaren in Den Haag valt wat dat

dan 100.000 inwoners opriep voor het

dernemingen Nederland (PCN) haar 25-jarige

betreft weinig te verwachten.

wietexperiment, zijn er opnieuw verschil-

jubileum. Het Tilburgse Bosvreugd bleek

lende intensieve gesprekken gevoerd met

wederom een relaxte locatie om met

Utrecht doet niet mee

mijn Utrechtse collega’s. Utrecht wilde graag

collega’s en andere genodigden van

Op 5 juli liet het College (van B&W) van

meedoen, maar het lukte niet om voldoende

gedachten te wisselen over ontwikkelingen in

Utrecht aan de gemeenteraad weten dat de

draagvlak te krijgen. Aangedragen alterna-

de cannabissector onder het genot van een

stad zich definitief afmeldde als elfde

tieve experimentcondities om alsnog mee te

hapje en een drankje. Deze keer waren er ook

experimentgemeente. De manier waarop

kunnen doen – zoals geen verplichte

een aantal telers aanwezig die geselecteerd

het experiment nu is opgezet brengt te veel

deelname van alle coffeeshops, eigen

zijn voor deelname aan het wietexperiment.

risico’s en onzekerheden mee in de uitvoe-

producten naast via het rijk geleverde

Sommigen nog wat onwennig; anderen blij

ringspraktijk. Daarnaast wordt er gewezen op

cannabis (het Utrechtse experiment) en een

dat ze nu eindelijk in alle openheid over hun

de risico’s van het ontstaan van een illegale

social cannabisclub – werden afgewezen

werk konden praten. Je kon wel merken dat er

markt voor openbare orde problematiek.

omdat daar wettelijke aanpassingen voor

nog heel veel vragen zijn, zowel bij mijn

Utrecht ziet daarom af van deelname aan het

nodig zouden zijn. Daarnaast bedongen mijn

collega’s als bij de telers. Het is echt super

experiment en wacht liever de resultaten af.

Utrechtse collega’s een financiële garantstel-

belangrijk dat alle deelnemers alle praktische

Een opmerkelijk besluit.

ling voor ondernemingsrisico’s die zij tijdens

zaken goed met elkaar gaan afstemmen. Van

Nadat de overheid alle gemeenten met meer

het experiment zouden lopen. Dit bleek een

24 HighLife


onbegaanbare weg vanwege precedentwer-

goed op de hoogte. De rest had geen flauw

geloofde mijn oren niet. De gezondheid van

king en principiële bezwaren. Uiteindelijk

benul of kwam te laat binnen vanwege

de consumenten is toch een van de

werd nog gekeken of Utrecht later zou

verplichtingen elders. Het gevoel dat ik eraan

belangrijkste redenen voor het experiment.

kunnen instromen, wanneer de eerste

overhield is dat de onderzoekers redelijk

Waarom wordt dit dan niet onderzocht?

kinderziektes overwonnen zouden zijn. Ook

klem zitten in hun onderzoeksdesign, waarbij

Er wordt ook niet of nauwelijks gekeken naar

dat was een doodlopende weg.

op gezette tijdstippen allerlei metingen

ontwikkelingen op de illegale markt.

Het is interessant om te zien dat er goed

moeten worden gedaan. Een van hen

Consumenten worden uitsluitend geworven

overleg was tussen alle betrokken partijen in

noemde dat snapshots of tijdsopnamen. Het

in de coffeeshop. Zo wordt een groep

Utrecht. Onze kijk op de zaak wordt niet in alle

is de bedoeling dat dit steeds in dezelfde

coffeeshopbezoekers langere tijd gevolgd.

gemeenten even serieus genomen, terwijl

periode gebeurt, zodat de resultaten goed

Als daar consumenten bij zitten die overstap-

het experiment valt en staat bij onze

onderling vergelijkbaar zijn. De eerste

pen naar de illegale markt, dan zegt dat

medewerking. De reden om een grote stad

metingen, de zogenoemde nulmetingen

natuurlijk iets. En het zou ook nog kunnen dat

als Utrecht toe te voegen was dat het

hebben in de herfst van 2021 plaatsgevon-

er consumenten in de coffeeshop worden

experiment anders niet representatief is. In

den. De tweede ronde moet dan ook in de

geïnterviewd die hun producten eerder op

grote steden is sprake van andere problema-

herfst plaatsvinden. Maar ja, als het experi-

de illegale markt kochten. Maar er wordt geen

tiek als het over openbare orde en veiligheid

ment steeds vertraging oploopt is dat

specifiek onderzoek gedaan naar cannabis-

gaat. Nu Utrecht niet mee wilt doen, lijkt mij

moeilijk plannen.

producten die op de illegale markt verkrijg-

de noodzaak om het experiment uit te

baar zijn en voor welke prijs. Of onderzoek naar welke mensen hun producten daar

minder urgent. Er doen immers al acht

Geen meting pesticiden of schimmels

gemeenten mee met meer dan 100.000

Erger was dat een aantal zaken die mij

Zeker omdat de steeds populairder worden-

inwoners. Maar ja, de politieke ratio is voor

cruciaal lijken ‘buiten de scope’ van het

de edibles niet zijn toegestaan binnen het

breiden met een elfde experimentgemeente

aanschaffen. Onbegrijpelijk en zeer zorgelijk.

wietexperiment.

Ja-knikkers Er is volgens de onderzoekers nog een kleine kans dat het onderzoek wordt uitgebreid. Maar dat wordt bepaald door de opdrachtgever én de begeleidingscommissie. Het helpt dan niet dat dit onderzoek opnieuw wordt aangestuurd door het WODC, dat in het verleden de uitkomsten van verschillende cannabisonderzoeken op zeer bedenkelijke wijze heeft beïnvloed. Hopelijk is de begeleidingscommissie dit keer wel bestand tegen de druk van het WODC. Hoopvol is dat er enige nieuwe gezichten in die begeleidingscommissie zitten die in ieder geval op papier meer verstand van zaken hebben dan de ja-knikkers van vorige begeleidingscommis-

Er wordt vreemd genoeg nauwelijks serieus onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de cannabis.

sies. De commissie wordt aangestuurd door professor Catrien Bijleveld en bestaat op het eerste gezicht deels uit mensen die weten

buitenstaanders niet altijd te volgen.

onderzoek bleken te vallen. Dat kwam naar

waar ze het over hebben. Jammer alleen dat

boven na enkele slimme vragen van kamerlid

een plantkundige ontbreekt. Zoals het er nu

Debat Tweede Kamer

Sneller. Zo wordt er vreemd genoeg

naar uitziet is het experiment nog maar net

Op dezelfde dag dat duidelijk werd dat

nauwelijks serieus onderzoek gedaan naar de

op gang gekomen als er nieuwe verkiezingen

Utrecht niet meedoet, vond er een debat in

kwaliteit van de cannabis. Om de kwaliteit te

zijn. Het is belangrijk dat er dan al resultaten

de Tweede Kamer plaats over het onderzoek

bepalen wordt uitsluitend gekeken naar THC

zijn zodat het experiment niet zomaar van

op basis waarvan wordt bepaald of het

en CBD- gehaltes. Voor een cannabisliefheb-

tafel kan worden geveegd door een nieuwe

wietexperiment al dan niet geslaagd is. Een

ber is dat natuurlijk zwaar onder de maat. Wat

regering. Maar de onderzoekers gaven nu al

collega noemde het een zeer bedroevende

te denken van de smaak, de geur, de ‘look en

aan dat het tijd nodig heeft om effecten

exercitie. Drie onderzoekers van het

feel’ en niet te vergeten het effect. Ook wordt

goed te kunnen meten. Dat kan jaren duren.

Trimbos-instituut, Breuer-Intraval en Rand

niet meer gemeten of er pesticiden en

Er is niet voor niets voor een periode van vier

Europe hielden een korte presentatie waarna

schimmels in de producten zitten. Niet bij de

jaar gekozen. Dat wordt nog een boeiend

Kamerleden vragen mochten stellen. Het

experimentgemeenten en ook niet bij de

spel. Alle ballen op de adviescommissie.

duurde alles bij elkaar 45 minuten. Eigenlijk

controlegemeenten (waar nog steeds illegale

leken alleen Van Nispen (SP) en Sneller (D66)

cannabisproducten worden verkocht). Ik

HighLife 25


Tekst: Michiel Panhuysen | Foto’s: Derrick Berman / Gonzo Media

LEAP Nederland opgericht Politiemensen vechten verbod op drugs aan

LEAP (Law Enforcement Action Partnership) is twintig jaar geleden in Amerika opgericht door politiemensen die de War on Drugs niet (meer) zagen zitten. Onlangs werd de Nederlandse afdeling van LEAP opgericht.

Er wordt een beetje vanuit gegaan dat het

illegaal zijn of legaal, ze zijn er en er zijn ook

medisch probleem, stellen de oprichters van

wietexperiment een eerste opstap is naar een

mensen die drugs gebruiken. De illegale status

LEAP. De organisatie ijvert voor het legaliseren

gereguleerde cannabismarkt in Nederland.

van bijna alle drugs in de meeste landen heeft

van drugs (zowel cannabis als ook hard drugs)

Ondanks deze ontwikkeling is de gedachte dat

tot enorm veel criminaliteit geleid. Kritische

en een evidence-based drugsbeleid: Het

drugs in de toekomst wel eens legaal zouden

politiemensen zien dagelijks de sociale en

politie-management en de overheid moeten

kunnen worden voor veel mensen onwennig.

economische ontwrichting die dit oplevert. In

volgens hen inzichtelijk maken wat het

Dat heeft deels te maken met het verhaal

2002 richtten doorgewinterde crimefighters in

bestrijden van drugscriminaliteit oplevert en

waarin de samenleving gelooft.

de VS daarom de organisatie LEAP (Law

wat de kosten daarvan zijn. Al gauw sloten

Enforcement Action Partnership) op. Zij zagen

officieren van justitie, rechters en wetenschap-

Bestrijden: wat levert het op en wat kost het?

in dat de War on Drugs vele keren meer schade

pers zich bij de politiemensen van LEAP aan. In

opleverde dan de consumptie van drugs. Het

enkele jaren groeide de organisatie uit tot een

Politiemensen uit verschillende landen in de

bestrijden van drugscriminaliteit levert de

gerespecteerde beweging in de VS, de rest van

wereld realiseren zich dat de gevolgen van het

samenleving niets op. Het gebruik van drugs

Amerika en in Engeland. Langzamerhand

drugsverbod groot zijn. Zij vragen zich steeds

zou niet meer moeten worden gezien als een

begint de beweging nu Europa te bereiken en

vaker af waar ze mee bezig zijn. Of drugs nou

veiligheidsprobleem maar als een sociaal-

op 20 juni werd in Amsterdam een Nederlandse

Has Cornelissen

26 HighLife


de dijk zette. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik voel me bijna dom achteraf.Als politieman kies je voor het avontuur. Ik heb met veel plezier gewerkt.Je vindt het allemaal prachtig en belangrijk. Het zit heel diep in onze identiteit dat we geloven dat we het goede doen. We beschouwen onszelf als superhelden. Het is verdomd lastig om dan iemand als Has tegen te komen, die zegt dat de harde politie-aanpak niets aan de situatie heeft veranderd. Het is een mindfuck voor de politie.’Van der Plas realiseerde zich dat hij als politieman zijn identiteit ter discussie moest stellen.‘Ik had een ander verhaal nodig om in te kunnen geloven. Dat kost tijd. Het is ook lastig om dat verhaal uit te leggen.’ Hij nam ontslag bij de politie en ging voor de NS werken. Ook besloot hij om LEAP te gaan steunen, omdat hij ervan overtuigd is dat een organisatie als LEAP

Politie & drugs – door de ogen van dienders

een grote groep mensen kan overtuigen van een nieuw verhaal. Want politiemensen

tak opgericht tijdens de door LEAP Europe

Het Engelse LEAP-kopstuk Neil Woods,

realiseren zich volgens hem wel dat deze aanpak

georganiseerde bijeenkomst ‘Politie & drugs

voormalige undercover agent en schrijver van

weinig effectief is en dat er niks verandert. Maar

– door de ogen van dienders’.

het boek ‘Good Cop Bad War’, benadrukt het

ze hebben een nieuw verhaal nodig.‘Je gelooft

belang van een drugsbeleid dat gebaseerd is

met zijn allen in hetzelfde verhaal: “Alleen harde

LEAP in Nederland

op feiten. En het is een feit, aldus Woods, dat het

bestrijding lost de drugscriminaliteit op”. Maar

De bijeenkomst is georganiseerd door Has

wettelijk verbieden van (consumptie)gedrag de

dat verhaal is nergens op gebaseerd. Uiteindelijk

Cornelissen die al decennialang voor legalise-

bron is van alle misdaad: ‘Prohibiton is the

zorgt die strijd ervoor dat er nog meer proble-

ring van drugs ijvert. Gespreksleider en voorzitter

mother of all crime’.

men ontstaan.’

buitenlanden en enkele Nederlandse politie-

Mindfuck

Oude grijze mannen

mensen aan het woord. Ook mensen van buiten

Alex van der Plas, voormalige commandant

Een heel groot deel van de politiecapaciteit

de politie-organisatie delen hun verhaal.

Ondermijning van de politie in Rotterdam, is een

gaat naar drugs. Dat kost veel geld en levert

Onderzoekster Gemma Blok wijst erop dat

van de voortrekkers van LEAP Nederland. Hij

niets op. Bob Hoogenboom, hoogleraar aan de

activisme veel invloed heeft gehad op het

werkte 32 jaar bij de politie. Hij vertelt op de

Vrije Universiteit zegt dat verandering hard

Bart de Koning laat agenten uit verschillende

drugsverbod dat in 1912 leidde tot een Internationaal Opiumverdrag dat de handel van opiaten en cocaïne aan banden legde. Dat verdrag resulteerde in 1919 in Nederland in de Opiumwet, waarbij opgemerkt dat cannabis pas in 1928 in de Opiumwet werd opgenomen. Ook maakt een moeder uit Engeland die haar dochter verloor aan een overdosis duidelijk hoe zinloos het is om drugs te bestrijden. Ja, ze

nodig is: ‘Er is een andere agenda nodig met

We beschouwen onszelf als superhelden. Het is een mindfuck voor de politie.

is zeer verdrietig vanwege het verlies van haar

andere, jonge mensen. Alleen dat kan het klassieke repressieve model, uitgedragen door die versteende, in zichzelf gekeerde oude grijze mannen veranderen. De oerconservatieven zitten al jarenlang in een repressieve groef. Ze houden projecten die een andere aanpak propageren klein. Innovatie wordt niet gewaardeerd en niet serieus genomen door de organisatie. Dat wordt nog een hele uitdaging voor LEAP.’ Maar een van de politiemensen uit

dochter aan drugs. Maar ‘nee’ dit betekent niet

bijeenkomst dat hij 25 jaar lang geloofde dat de

Engeland blijft betogen: ‘Als je de macht van de

dat je de situatie verbetert met nog meer

strijd tegen drugs een goede zaak was.‘Het

georganiseerde criminaliteit wil afpakken dan

politie-inzet. De politiek moet zijn verant-

omslagpunt kwam toen we weer 300 miljoen

moet je hun verdienmodel aanpakken. Dat doe

woordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat

erbij kregen, deze keer om kopstukken op te

je door legaliseren!’

mensen die drugs willen gebruiken niet in

pakken.Vorige keer was het om mensen op te

LEAP Nederland zal door heel Nederland naar

handen vallen van criminelen. Druggebruikers

pakken die niet te vervangen zijn.Voor de

politiebureaus en gemeentehuizen trekken om

laten zich niet tegenhouden door de illegale

zoveelste keer zag ik dat er weer geld bij kwam,

uitleg te geven over de noodzaak en voordelen

status van drugs en legaliseren maakt

maar dat het niets oploste. Hoeveel onder-

van decriminalisering en regulering van de

druggebruik veiliger. De politiemensen

scheppen we nou eigenlijk in de Rotterdamse

Nederlandse drugsmarkt. Een interessante

vertellen allemaal op hun eigen manier over

haven? 5% van de import? En van de export

aanpak. Het ‘andere verhaal’ zal bij de politie uit

hun ervaringen als bestrijders van drugs. Het

pakken we bijna helemaal niets.’Van der Plas

de mond van een (gewezen) politieman vast

komt erop neer dat het erg weinig zin heeft

voelde zich nutteloos.‘Ik heb een diep geloof

geloofwaardiger klinken, dan het verhaal van

om te jagen op grammen, kilo’s en criminelen.

gehad dat het bestrijden van drugs zoden aan

een cannabisconsument.

HighLife 27


Door: André Beckers

Mr. André Beckers en mr. Rob Milo: ‘De achterdeurproblematiek is een maatschappelijke doorn in het oog’ In deze column besteed ik aandacht aan een artikel dat ik met mijn Tilburgse collega Rob Milo schreef. Op 13 juni 2022 publiceerde het Nederlands Juristenblad (NJB) in de rubriek “praktijk” acht pagina’s tekst van onze hand over de inmiddels alom bekende achterdeurproblematiek.

Wij beschreven hoe de rechter doorgaans

meningen over het huidige en toekomstige

aanwezigen toe. Als advocaat stond hij enkele

oordeelt als een coffeeshopexploitant of

coffeeshopbeleid stel ik eerst mijn collega

medewerkers van een bekende Tilburgse

diens personeelslid terecht staat voor het

aan de lezers voor.

coffeeshopketen, met vestigingen in Tilburg

aanhouden van een uitsluitend voor de

en ’s-Hertogenbosch, bij. Zowel bij de

coffeeshop bestemde voorraad hasjiesj en

Wie is mr. Rob Milo?

rechtbank als het gerechtshof in ’s-Hertogen-

wiet die de 500 gram (in ruime mate)

Mr. Milo is sinds januari 1976 advocaat. Hij was

bosch kreeg hij voor elkaar dat het rechterlijk

overschrijdt. In ons artikel vragen wij ons

aanwezig bij de officiële oprichting van de

pardon werd toegepast. De uitspraak van het Bossche hof van november 2015 geldt nog steeds als een leidraad voor diverse rechtbanken bij de beoordeling van vergelijkbare strafzaken waarbij de achterdeurproblematiek een doorslaggevende rol speelt.

Het rechterlijk pardon Aan de hand van diverse vonnissen van rechtbanken en arresten van gerechtshoven maakten wij duidelijk dat strafrechters met grote regelmaat het zogenoemd rechterlijk pardon toepassen. De strafrechter mag afzien van het opleggen van een straf en maatregel als hij daar een goede redenen voor ziet. De overtreding van de Opiumwet wordt dan wel bewezenverklaard, maar er wordt afgezien van het opleggen van een straf of maatregel. De rechter zegt met zo’n oordeel in feite tegen de coffeeshopexploitant te begrijpen dat voor een verantwoorde

Mr. André Beckers en mr. Rob Milo

exploitatie van een coffeeshop een externe handelsvoorraad van meer dan 500 gram hardop af hoever de achterdeur van de

vereniging van Tilburgse coffeeshop

noodzakelijk is. Er zijn helaas nog steeds men-

coffeeshop openstaat voor ontneming en

exploitanten (vereniging “De Achterdeur”).

sen die redeneren dat de coffeeshopexploi-

zoeken wij in dit verband naar oplossingen.

Samen met de toenmalige Tilburgse

tant door het aanhouden van externe

Voordat ik inga op ons artikel en onze

burgemeester Stekelenburg sprak hij de

voorraden uitsluitend kiest voor zijn eigen

28 HighLife


Er is een voorraadcriterium gecreëerd waarvan ieder weldenkend mens moet beseffen dat dit een normale exploitatie onmogelijk maakt.

financieel gewin. Deze mensen vergeten dat

de beoordeling van achterdeurzaken een

coffeeshop en daar een salaris geniet

de coffeeshop een belangrijke maatschap-

stappenplan hanteren. Als eerste stap

waarover keurig netjes loonheffing aan de

pelijke taak vervult en overlast moet zien te

beoordeelt de rechter daarbij of de coffee-

Belastingdienst wordt afgedragen.

voorkomen. Terzijde, hoe snel mochten de

shop wordt gedoogd en of de gedoogcriteria

coffeeshops tijdens de Corona pandemie

worden nageleefd. Als tweede stap wordt

ook alweer de deuren weer openen om

bekeken hoe de coffeeshop plaatselijk

De mogelijke stevige prijs van transparantie!

overlast tegen te gaan? Precies, razendsnel

bekend staat. Was de bedrijfsvoering op orde

Wij stelden vast dat de eis van transparantie

en daarmee is bewezen dat de coffeeshop

en werden de fiscale verplichtingen

een keerzijde kent. Aan volledige transpa-

een essentieel bedrijf is!

nageleefd? Als derde stap wordt de omvang

rantie kan een stevig prijskaartje komen te

Iedereen met een beetje praktijkkennis kan

en noodzaak van de aangetroffen voorraad

hangen. Als de rechter een rechterlijk

inschatten wat de gevolgen zijn als op de

cannabis beoordeeld. Aan de hand van de

pardon uitspreekt heeft hij daarmee wel

deur van de coffeeshop regelmatig een

omzet van de coffeeshop wordt bepaald of

vastgesteld dat de Opiumwet is overtreden.

bordje verschijnt met de tekst: ”tijdelijk

de aangetroffen voorraad niet als onredelijk

Hiermee wordt de deur geopend voor een

gesloten vanwege het ontbreken van

of extreem moet worden aangemerkt. Tot

ontneming van wederrechtelijk verkregen

voorraad”. Dan gaan klanten in de buurt van

slot wordt in het verlengde hiervan bekeken

voordeel. De winst die is genoten in de

de coffeeshop rondhangen in afwachting

of de voorraad uitsluitend werd aangehou-

periode dat de coffeeshop aantoonbaar

van heropening en is de kans groot dat

den ten behoeve van de exploitatie van de

over een voorraad van meer dan 500 gram

straatdealers die wachtende klanten zullen

gedoogde coffeeshop en niet voor andere

beschikte kan dan door justitie worden

benaderen. Dat wil niemand. Het “overlast-

doeleinden zoals bijvoorbeeld groothandel.

afgepakt. De coffeeshopexploitant die een

criterium” is niet voor niets een belangrijk

Uit de vele uitspraken die wij analyseerden

jarenlange keurig bijgehouden voorraadad-

gedoogcriterium. Met het aanhouden van

blijkt dat de strafrechter een zekere mate van

ministratie overhandigt waaruit blijkt dat er

externe voorraden zorgt de coffeeshopex-

transparantie van de coffeeshop eist. Ook

structureel meer dan 500 gram aan

ploitant voor een continue bedrijfsvoering en

moet een aantoonbare, directe en formele

voorraad aanwezig was krijgt in de strafzaak

daarmee is vooral het belang van de

verhouding bestaan tussen degene die

een compliment voor zijn transparantie,

openbare orde gediend.

terecht staat en een gedoogde coffeeshop.

maar loopt daarmee in een ontnemingszaak

Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de

grote financiële risico’s. Hij kan dan in één

Analyse van uitspraken

persoon die met een te grote voorraad is

klap met terugwerkende kracht alles

Uit ons onderzoek blijkt dat strafrechters bij

betrapt in loondienst werkzaam is voor de

kwijtraken wat hij gedurende zijn succes-

HighLife 29


volle carrière heeft verdiend. De Terneu-

mening zien dat het aanhouden van

zense Checkpoint-zaak bewijst dit. Het

voorraden van meer dan 500 gram

afpakken van winst na het uitspreken van

simpelweg noodzakelijk is.

een rechterlijk pardon getuigt in onze ogen

rechter geen straf verdient. Met het artikel in de NJB hebben wij een signaal willen afgeven voor advocaten, officieren van justitie en rechters die te

beslissing. In ons artikel in het Nederlands

Waarom schreven mr. Milo en ik een uitgebreid artikel in het NJB?

Juristenblad vragen wij hier aandacht voor

Wij vinden allebei dat het bij de huidige

hopen dat officieren van justitie in dit soort

en dragen wij oplossingen aan om dit soort

stand van zaken maatschappelijk niet is uit

kwesties geen ontnemingsvorderingen

vreselijke beslissingen te voorkomen. Wij

te leggen, dat een coffeeshopexploitant

meer indienen en dat als zij dat wel doen de

laten zien dat de wetgever in het experiment

door een uitspraak van de strafrechter zijn

strafrechter stelselmatig gebruik maakt van

gesloten coffeeshopketen in feite de

winst kan zien verdwijnen in de zakken van

zijn ruime bevoegdheid om zo’n vordering

huidige achterdeurpraktijk legaliseert. De

de overheid. Dit nota bene alleen doordat

af te wijzen.

500 gram norm wijzigt in een op de omzet

de coffeeshopexploitant heel transparant

gebaseerde weekvoorraad in de coffee-

met zijn eigen bedrijfsadministratie de

shop. En als klap op de vuurpijl mogen extra

rechter laat zien slechts een normale

handelsvoorraden aflever gereed klaarlig-

handelsvoorraad te hebben aangehouden.

Hoe ziet het coffeeshopbeleid er over pakweg 5 jaar naar onze verwachting uit?

gen in het magazijn van de leverancier.

Een overtreding van de Opiumwet

Eerst zal het experiment gesloten coffee-

Daarmee laat de wetgever naar onze

waarvoor hij in de ogen van diezelfde

shopketen goed van de grond moeten

niet van een evenredige- of rechtvaardige

maken krijgen met een achterdeurzaak. Wij

komen. Hopelijk wordt volgend jaar daar eindelijk een echte start mee gemaakt. Dat experiment moet een paar jaar goed draaien. Als in minimaal 10 gemeenten de daar gevestigde coffeeshops legaal van wiet worden voorzien en iedereen beseft dat daartoe ruime voorraden moeten worden aangehouden, wordt makkelijker ingezien dat het feitelijk absurd is te verwachten dat een coffeeshop kan functioneren met een voorraad van maximaal 500 gram. De achterdeurproblematiek zien wij als een maatschappelijke doorn in het oog. Onze regering is er in de afgelopen dertig jaar helaas niet in geslaagd het coffeeshopbeleid zodanig vorm te geven, dat de coffeeshop als een gewone reguliere onderneming kan worden geëxploiteerd. Er is een voorraadcriterium gecreëerd waarvan ieder weldenkend mens moet beseffen dat dit een normale exploitatie onmogelijk maakt. Dit criterium leidt er bovendien toe dat coffeeshops in de schaduw van het strafrecht moeten opereren en dus permanent onder dreiging van strafvervolging moeten opereren. Deze ongewenste situatie moet volgens ons heel snel tot de verleden tijd gaan behoren.

Tot slot. Gaat Europa cannabis legaliseren? Rob Milo en ik zijn het er allebei over eens dat dit uiteindelijk wel gaat gebeuren. Daar waar Milo inschat dat dit nog zeker een jaar of 15 zal gaan duren kijk ik hoopvol naar Duitsland. Als onze oosterburen cannabis legaliseren verwacht ik dat het experiment gesloten coffeeshopketen sneller landelijk zal worden uitgerold. De toekomst zal het leren.

Nederlands juristenblad

30 HighLife


Ultimate 3 in 1 Pack

King Size Slim

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

Contains: 33 Unbleached Papers 34 Unbleached Tips s Foldable Rolling Tray

Your Most Natural Brand


Tekst: Arjan van Sorge | foto’s: Marc van der Maas

SHAKE YOUR ASS - SMOKE YOUR GRASS Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Travis Shinn

Met een nummer als Shake Your Ass Smoke Your Grass kom je de HighLife natuurlijk al snel met stip binnen. Dat is de Amerikaanse shock rocker Rob Zombie dan toch weer mooi gelukt! De song gaat alweer een tijdje mee, maar de clip is net uit en die mag er ook zijn.

32 HighLife


De slordig langharige metalhead Rob

and burn - er is gedegen onderzoek naar

gers overtreffen en vaak het podium delen

Zombie (in het echt Robert Bartleh Cum-

gedaan waar de quotes vandaan komen, de

met Rob Zombie.

mings, Haverhill, Massachusetts, 12 januari

lijstjes worden goed bijgehouden. En ja, zijn

1965) is naast zanger ook nog songsmid,

films staan bol van stevige muziek.

filmregisseur en stemacteur. Horror, geweld

White Zombie Van 1985 tot 1998 speelde Rob in White

en seks lopen als rode draad door zijn werk,

Shock rock

Zombie, ooit begonnen als noise rock band,

eerst bij de band White Zombie, en later als

Shock rock komt voort uit rock en metal, en

maar later naar het grote publiek doorgebro-

soloartiest. Hij doet veel, en veel van wat hij

werd vooral bekend door het imago en de

ken met heavy metal. La Sexorcisto: Devil

doet mislukt of wordt uitgesteld, maar er is

shows van Alice Cooper en Ozzy Osbourne.

Music Volume One was het opstapje, waarna

ook veel raak. Zijn muziek slaat aan, zijn films

De eerste eindigde zijn shows vaak op een

een tour van tweeëneenhalf jaar volgde. Niet

krijgen vaak de status van cultklassieker en

elektrische stoel of aan een galg, en werd

lang daarna ging de relatie tussen oprichters

zijn live optredens staan als een huis.

echt bekend nadat hij (het schijnt niet waar te

Rob Zombie en Sean Yseult stuk, al speelden

zijn maar is een goed verhaal) tijdens een

ze stug door met de band, tot aan het eind.

Animatie

optreden een levende kip de kop had

De bandleden hebben weinig meer met

Shake Your Ass - Smoke Your Grass is van het

afgebeten, en het bloed daarvan had

elkaar te maken, en zeker Rob Zombie ziet

vorig jaar uitgekomen album The Lunar

opgedronken. Ozzy Osbourne deed dat

niets in enige vorm van een reünie - ook al zijn

Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy, maar is

trouwens in het echt, met een duif op een

er veel mensen die nog steeds hopen op een

nu voorzien van een clip gemaakt door Balázs

meeting met bobo’s van zijn platenmaat-

herbeleving.

Gróf, een Hongaarse cartoonist en animator.

schappij. En hij werd vaak beschuldigd van

Ze werkten eerder samen en gaan dat

satanisme en een slechte invloed op de

Solocarrière

waarschijnlijk nog vaker doen, want de

jeugd. Later zou Marilyn Manson die voorgan-

Was White Zombie vooral bekend als

muziek en de animatie passen perfect bij elkaar. Gróf tekende daarnaast ook voor William Shatner, de Indiase vioolspeler L. Shankar, trashmetal band Testament, Obituary, Red Fang, Down By Law en Powerflo.

Kermis Rob Zombie groeide op in een kermisfamilie, maar zijn ouders stopten met hun werk toen er een keer rellen uitbraken rond een voorstelling. Tenten gingen in de fik, er werd geschoten en met hamers op hoofden geslagen. Dat was het wel. Na het behalen van zijn high school diploma verkaste Rob naar New York, studeerde aan de privé universiteit Pratt Institute en werkte voor de televisieserie Pee-wee’s Playhouse. Op het instituut ontmoette hij Sean Yseult, met wie hij een relatie kreeg en een band, namelijk White Zombie. Hij is daarnaast de oudere broer van Spider One, de zanger van de industrial metal band Powerman 5000.

Horror samples Je zou er een wiskundige formule op los kunnen laten, maar laten we zeggen dat Rob Zombie ongeveer net zoveel bezig is met muziek als met film. Dat blijkt ook wel uit zijn grote voorbeelden: Alice Cooper, Kiss, Queen, Elton John, Steven Spielberg, Bela Lugosi en Stan Lee. Horrorfilm verwerkt hij in zijn muziek en shock rock in zijn films. Samples uit horrorfilms worden rijkelijk in zijn songs gevlochten, zoals The demons hate you, The devil is in all of you, We are now in total control of pure wolf, We’re gonna crash

HighLife 33


Stills uit de videoclip gemaakt door Balázs Gróf, een Hongaarse cartoonist en animator

34 HighLife


Zeventiger jaren

PETA. In zijn muziek en films wordt niet

Er zijn dus zeker

gekeken op een lichaamsdeel of spatje bloed

vernieuwende

meer of minder, maar de werkelijkheid

invloeden in wat

overtreft blijkbaar alles.

Rob Zombie doet, maar de basis is en

Wietsoort

blijft goeie ouwe

Over politiek of religie zal je hem niet snel

heavy metal. Ook

horen vertellen, dat houdt Rob Zombie liever

wat de invloeden op

voor zich. Aan alcohol doet hij niet, en met

zijn films betreft

middelenmisbruik is-ie ook niet bezig. Maar

houdt het na de

hij voldoet wel aan het stoner imago, en zeker

zeventiger jaren wel

met zijn onlangs uitgebrachte clip Shake Your

zo’n beetje op, want

Ass - Smoke Your Grass is er geen ontkomen

volgens eigen

meer aan. Omgekeerd kan het natuurlijk ook,

zeggen waren de

want er zijn een hoop mensen die vermoe-

seventies ‘de laatste

den dat de hybride wietsoort White Zombie

geweldige tijd

ooit zo is genoemd door een fan van de band

waarin films werden

White Zombie. Een wietje met euforische en

gemaakt omwille

ontspannende effecten, zo wordt het over

van de film, en niet

het algemeen ervaren.

voor het geld’. Van zijn moeder mocht

Superlijm

hij nooit naar The

Het overduidelijke motto van de clip: het is

Texas Chain Saw

tijd om je goed te voelen. Rob wil geen

Massacre (1974)

jezusfreaks, gedachtenpolitie, reddende

kijken, maar dat zal

zielen, mindcontrol, vrolijke deuntjes,

hij toch op een of

sigaretten, gouden pistool of huilende

andere manier

maan, maar konten die schudden en wiet

invloedrijke band binnen de groove metal

ingehaald hebben,

die gerookt wordt. Hij is een mad hatter die

en industrial metal, Rob Zombie solo ging

want die film heeft een behoorlijke invloed

op een boogie machine rijdt, een long

het net weer wat anders doen. Zijn solocar-

op zijn eigen films gehad. Net zoals The

gone daddy en een boogaloo, en die naait

rière trapte in 1996 af met het nummer

Cabinet Of Dr. Caligari (1920), A Clockwork

het tenslotte allemaal samen met

Hands Of Death, samen geschreven en

Orange (1971), en The Shining (1980).

superlijm. Kom op!

uitgevoerd met niemand minder dan Alice Cooper. Zijn debuutalbum werd Hellbilly Deluxe, wat een groot succes was. De heavy metal met de daarop veelvuldig voorkomende quotes uit klassieke horrorfilms gingen erin als koek, net zoals de hypnotiserende en dansbare ritmes, over de top borende gitaargeluiden en maniakale zang.

Niet zo simpel Mooi samengevat: ‘De liedjes volgen dezelfde formule van woede, seks, dood, monster, demon, zombie, satanisch, drugsmisbruik,

Er zijn veel mensen die vermoeden dat de hybride wietsoort White Zombie ooit zo is genoemd door een fan van de band White Zombie.

Veel woorden Rob Zombie staat erom bekend (en hij zegt het zelf ook) dat hij graag veel mystieke en maffe woorden aan elkaar plakt, zoals The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy, maar uiteindelijk laat Shake Your Ass - Smoke Your Grass niet veel aan de verbeelding over. Of juist wel, je moet het clipje toch even zien om dat duidelijk te krijgen. www.robzombie.com

nogal rauw met een tractor over de schedel van je buurman rijden, een beetje de wereld haten, dus ik zal het allemaal verbranden

Dieren

muziek’. Toch is het ook weer allemaal niet zo

Gek genoeg is de enthousiaste shock rocker

heel simpel, want Rob Zombie vermengt zijn

en horrorfan Rob Zombie een overtuigd

metal niet alleen met horror maar ook met

veganist, na op jonge leeftijd opnames uit

elektronica, wat een meer dansbaar geluid

een slachthuis gezien te hebben. Daarnaast

geeft, en laat zijn rock krachtig verstevigen

geeft hij onderdak aan van boerderijen

door een DJ met ter zake doende scratches.

geredde dieren op het landgoed dat hij

Alles bij elkaar past het naadloos en levert het

samen met zijn vrouw Sheri Moon Zombie

een heftig en ongenaakbaar totaalgeluid op.

runt en steunt hij dierenrechtenorganisatie

HighLife 35


Door: Redactie HighLife

We ♥ Hippies! In deze festivalzomer was het fijn om weer terug te keren op het Gorcums Hippiefestival. Er waren leuke sixties tributebands, een hippiebazaar en je kon je aura laten lezen of je haar laten vlechten. Het was een en al love, peace & unity. Dat daarbij de nodige ‘grasjes’ geconsumeerd werden, spreekt voor zich. Je waande je even op Woodstock, op dit fijne festival aan de rivier waar vriendelijkheid, vrolijkheid en vredelievendheid de boventoon voerden.

Veel ruimte. Space man

Hippies stinken niet. Zeker niet met deze canna-parfum

Rainbow Remco

Ganesha Hippietrip

36 HighLife

Geen haast


T RIPL E G ROYAL QUEEN SEEDS www.royalqueenseeds.com

HighLife 37


H

Investeerders pompen miljoenen in cannabisbedrijf van Mike Tyson Een groep investeerders heeft negen miljoen dollar in Tyson 2.0 gestopt, het cannabisbedrijf van Mike Tyson. De zaken gaan goed. Zijn wiet is in 20 Amerikaanse staten verkrijgbaar en er is inmiddels 2000 kilo over de toonbank gegaan. Tyson kwam eerder dit jaar nog in het nieuws door zijn cannabis edibles in de vorm van een oor waaruit een stukje was weggebeten. Een verwijzing naar

zijn legendarische gevecht met Evender Holyfield. Tyson zelf over die edibles met de toepasselijke naam Mike Bites: ‘These ears actually taste good.’ In een ander interview meldde hij grappend waarom hij in de wietbizz is gestart: ‘What do we smoke a month? Is it $40,000 a month? It’s 40, yeah, $40,000 a month.’ Nu mag hij dus zijn eigen soortjes kweken en roken, kan het beter? Het is daarom geen verrassing dat Tyson onlangs in een interview vertelde dat hij nu tevredener over zijn leven is dan tijdens zijn bokscarrière. ‘Ik had veel eerder moeten beginnen met cannabis, mijn leven is zoveel prettiger nu!’ Op zijn website www.tyson20.com zie je al flink wat eigen soortjes, edibles en concentraten. Neem bijvoorbeeld de Tyson Mintz, een Indica van 31% THC. Om van te watertanden.

HIGH HEMP &

CURE

Christopher Walken leest graag New York Times met jointje erbij In een interview met de New York Times onthulde de beroemde Amerikaanse acteur Christopher

H

Walken dat hij een fervent gebruiker van cannabis is. Walken, Oscarwinnaar en bekend van films als Pulp Fiction, True Romance en prachtige videoclips voor onder andere Fatboy Slim, vertelde over zijn lange carrière en privé-leven. De 78-jarige acteur: ‘Mijn vriend Geoffrey Holder zei altijd dat er niets beters is dan op zondagochtend de New York Times met een kopje koffie voor de open haard te lezen. Dat is prachtig.’ Op de vraag van journalist David Marchese of Walken ooit ‘een zware wietroker’ is geweest, antwoordde de filmster: ‘Natuurlijk.’ Rook je nog steeds, was de volgende vraag. Het antwoord: ‘Natuurlijk. Dat is ook een van die vele vreugdes op de zondag tijdens het lezen van de krant.‘

Maleisische zanger Yasin riskeert doodstraf na vondst 17 wietplanten De Maleisische zanger en componist Muhammad Yasin Sulaiman riskeert de doodstraf op beschuldiging van het kweken en distribueren van cannabis vanuit zijn huis in Kota Damansara. De politie vond 17 planten en 214 gram wiet in zijn huis. De populaire zanger krijgt veel steun van fans en prominenten in het Aziatische islamitische land. De voormalige minister van Jeugd en Sport Syed Saddiq Syed Abdul Rahman heeft om clementie gevraagd. Yasin blijft ondanks zijn detentie strijdbaar. Hij slaagde er via Instagram zelfs in een boodschap door te geven: ‘Cannabis is geen verdovend middel, zoals de hele wereld weet. Medicinale cannabis is legaal in 40 ontwikkelde landen. Cannabis wordt gebruikt voor medische doeleinden.’ Zijn oproep wordt breed gedeeld en de steun voor herziening van de uiterst strenge cannabis wetgeving in Maleisië groeit. Het proces tegen Yasin is inmiddels gestart. Wordt vervolgd.

38 HighLife

H


H

Professional Blunt Roller van Snoop Dogg (jaarsalaris $50.000) krijgt opslag Snoop Dogg vertelde in 2019 ongegeneerd dat hij een eigen jointjes roller had die hij jaarlijks 50.000 dollar betaalde. Toen dat feitje onlangs in een tweet werd opgerakeld, antwoordde de megaster zelf gevat: ‘Inflation. Their salary went up!!’ Snoop Dogg onthulde het bestaan van deze bijzondere assistent tijdens een hilarisch interview in The Howard Stern Show in 2019. Grappend vergeleek

hij zijn persoonlijke cannabis assistent met het karakter Lurch uit The Adams Family. Snoop zou maar met zijn vingers hoeven te knippen en er werd hem alweer een jointje aangereikt: ‘That motherfucker is like Lurch from the Addams Family. You rang?’ Stern wil er meer van weten, dus komt Snoop Dogg meer details: ‘That’s his J-O-B, his occupation. On his résumé, it says, ’What do you do? I’m a blunt roller. P-B-R, professional blunt roller.’ En de timing van de professionele jointjesdraaier is onberispelijk: ‘That motherfucker’s timing is impeccable.’ Staan er ook dit soort vacatures in Nederland open?

Brittney Griner nog minimaal zes maanden in Russische cel

H

Het ziet er slecht uit voor Brittney Griner, een van Amerika’s meest succesvolle vrouwelijke basketballers. Ze zit al sinds februari vast in Rusland nadat ze door de douane werd aangehouden toen vape-cartridges met hasjolie in haar bagage werden aangetroffen. Deze maand is haar proces gestart. Ze heeft nu al minimaal zes maanden extra hechtenis gekregen, maar volgens de Russische wet kan ze na veroordeling nog eens vijf tot tien jaar celstraf krijgen. De Amerikanen hopen de populaire atlete vrij te krijgen door een deal met Rusland te maken. Zo zou mogelijk een Russische wapenhandelaar die 25 jaar cel in de VS uitzit betrokken kunnen worden bij een ruil. Maar de verhoudingen tussen beide supermachten zijn tot onder het vriespunt gedaald door de oorlog in Oekraïne.

Jerry Garcia (Grateful Dead) verwent deadheads postuum met Hand Picked Garcia De timing is perfect. Het Colorado Symphony orkest speelde op 29 juni ter ere van de 80-ste geboortedag van Grateful Dead zanger Jerry Garcia (1942-1995) hits van de iconische jamband. En vanaf die dag kwam ook zijn Garcia Hand Picked-cannabis in Colorado op de markt, lokaal geteeld door Veritas Fine Cannabis. Het bedrijf introduceert een sativa (Morning in Marin), een indica (After Midnight) en een hybride (Love in the Afternoon). Mike Leibowitz van Veritas Fine Cannabis: ‘Om iets van de legendarische status van Jerry Garcia en de Grateful Dead te kunnen vertegenwoordigen is de natte droom van elke hippie.’Leibowitz werkt samen met Holistic Industries dat eigenaar is van het merk en Garcia’s dochters Trixie Garcia, Annabelle Garcia en Sunshine Kesey. Colorado is de vijfde staat waar Hand Picked Garcia is gelanceerd, na Californië, Maryland, Massachusetts en Oregon. Trixie Garcia: ‘Jerry hield van Colorado vanwege de mensen. Het is een mekka voor vrije geesten en vrijheidslieven-

H

de natuurliefhebbers en dat zijn onze mensen.’

HighLife 39


Wat een feest! In juni werd op een geheime locatie in Amsterdam de HighLife Cup 2022 uitgereikt. Na twee coronajaren was er gelukkig weer een echt feest met live entertainment mogelijk. Het was duidelijk dat alle bezoekers van de deelnemende bedrijven er veel zin in hadden. Onder het genot van champagne, hapjes, een Indonesische maaltijd en de beste hasj en wiet van Nederland was de sfeer uitstekend. DJ’s, een goochelaar en buikdanseressen vermaakten het publiek. Natuurlijk was de uitreiking van de prijzen in de verschillende categorieën het hoogtepunt van het festijn. Met veel enthousiasme werden de verschillende winnaars op het podium toegejuicht. De volledige uitslag kon je in het vorige nummer al lezen. Aan het eind van de avond ging iedereen met een goodiebag dan ook tevreden naar huis. Het was al met weer een geslaagd festijn en namens de organisatie bedanken we hier nogmaals alle sponsors, deelnemers en gasten voor deze heerlijke 28-ste editie van onze HighLife Cup. Tot volgend jaar!

Champagne bij de entree

De buikdanseressen zorgden voor extra sfeer

40 HighLife

Sponsor Mascotte: Experts never compromise

HighLife Cup samples testen


Nog een sateetje?

Even bijkletsen

Wiet & wijn = CannaBlanca (Pinot Blanc met Girl Scout Cookies)

In Oosterse sferen

Spanning tijdens de prijsuitreiking

Winnaar van de lezersprijsvraag Maxim nam zijn maat Louigi mee: ‘Wat een feest!’

Coffeeshop Magic wint de Hasj Cup

Sponsor Canna: The solution for growth and bloom

Goed verkruimelen

Dizzy Duck Downtown: de overall winnaar wiet van de HighLife Cup 2022

HighLife 41


Tekst: Redactie HighLife | Foto’s: NASA, ESA, CSA & STScI

NASA publiceert eerste beelden James Webbe ruimtetelescoop

DEEP SPACE

Steek een jointje op en ga eens heel lang staren naar deze foto’s. Zo ziet DEEP SPACE eruit. Haarscherpe beelden van onze ‘galaxy and beyond’, dankzij de James Webb ruimtetelescoop van de Amerikaanse NASA, in samenwerking met hun Europese en Canadese ruimtepartners ESA en CSA. Een fenomenale en monumentale blik op (deeltjes van) het heelal. Space out astronaut! www.nasa.gov

Carina Nebula

42 HighLife


Stephan’s Quintet

Southern Ring Nebula

Galaxy cluster SMACS 0723

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Birthday Cake S1. Vier weken groei, drie weken 12/12. De bloei zit er goed in.

Goed bezig!

Bij een van onze leden onder HPS. Blueberry uit zaad.

44 HighLife

Critical van RQS, groeiweek 5. Mooie grote bladeren.


ik heb toch altijd wat moeite om te zien wanneer hij oogstrijp is. Wat denken jullie ervan?

Had Amnesia XXL auto zaden maar die bleken allemaal hermafrodiet. Van de zaden die eraf kwamen zijn er enkele in de tuin beland en deze zijn maanden later ontkiemd. En ze zijn volledig vrouwelijk.

Na jullie advies het een en ander aangepast, onder andere een kleine ventilator, extra lamp, geen water (1 week lang niks gegeven), de temperatuur wat lager gezet en de planten zijn ongeveer 15 cm groter geworden, dus gaat de goede kant op.

Goed bezig. Daar mag deze kweker weer trots op zijn.

HighLife 45


ort nieuws

Door: Redactie HighLife

Debat toeristenverbod coffeeshops Amsterdam uitgesteld

Cannabis en NFT’s

Vriend en vijand zaten op het puntje van hun stoel op

te praten. NFT’s zijn niet alleen speelgoed voor de megarijken;

donderdagavond 30 juni. Eindelijk zou de gemeenteraad

ze kunnen volgens voorstanders ook een middel zijn om

van Amsterdam beslissen over het controversiële plan van

gemeenschappen met elkaar te verbinden.

De blockchain technologie, door sommigen als een hype beschouwd, is nog lang niet voorbij. Ondanks de nadelen van cryptotechnologie zijn sommige aspecten het waard om over

burgemeester Femke Halsema om buitenlandse toeristen de toegang tot Amsterdamse coffeeshop te weigeren. De

Waar ze heilig in NFT’s geloven is de Crypto Cannabis Club. Hun

avond eindigde met een anticlimax: het debat werd wegens

doel is om 10.000 stoners in de metaverse met elkaar te verbinden.

tijdgebrek uitgesteld tot september.

De CCC kwam voort uit een idee om een ​​verzameling NFT’s te maken met personages met een cannabisthema. Ryan Hunter van

Halsema doet al maanden

CCC: ‘Ons doel is om een gemeenschap ​​ van cannabisconsumenten

pogingen om de

te creëren die overgaat in de echte wereld en de metaverse en

gemeenteraad te overtuigen

virtuele gemeenschappen.’ Science Fiction? Misschien. CCC wil

dat het een goed idee is

een social club voor stoners zijn, deels in de virtuele wereld en

dat buitenlandse toeristen

deels in de echte. Ze spelen NFT-games waarmee deelnemers

voortaan maar hun wiet

crypto-currency en prijzen kunnen verdienen. Dit werkt door

bij dealers op straat gaan

plaatsen te creëren waar de gemeenschap zich kan verzamelen

kopen. Eerst was het om het

in de metaverse. Hunter: ‘We hebben al verschillende real-world

toerisme tegen te gaan, een

evenementen georganiseerd in LA, New York City en Miami,

ander (vergezocht) argument was dat sanering van de branche

en plannen een event in Mexico.’ Als je een van de NFT’s met

nodig was om een volgende stap naar legalisering te zetten,

wietthema koopt, krijg je toegang tot die echte evenementen en

en haar meest recente verdediging was dat coffeeshops waren

een uitgebreide online community van wietliefhebbers. Het is niet

uitgegroeid tot criminele netwerken die zich bezig hielden met

goedkoop, met prijzen vanaf 600 dollar. Maar dat is wel de aard

grootschalige smokkel van harddrugs als cocaïne en witwassen

van NFT’s. De vraag drijft de prijs op, dus is het in het belang van

Insprekers Dat de GroenLinkse prominent in dit dossier alleen door rechtse cannabisvijandige partijen als VVD, JA21 en CDA wordt gesteund zou haar aan het denken moeten zetten. Want de linkse meerderheid ziet het nog steeds niet zitten. De PvdA: ‘We moeten de drugscriminaliteit aanpakken, niet stimuleren.’ GroenLinks, de partij van Halsema zelf: ‘Met het verbieden wiet en hasj aan toeristen te verkopen, verplaatsen we het probleem naar straathandel.’ Kortom, er stond haar een stevig debat op 30 juni te wachten. Er waren meerdere insprekers: cannabisexperts Nicole Maalsté en August de Loor, Joachim Helms en Marc Jacobsen van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD). Het geduld werd stevig op de proef gesteld, want de agenda was lang en politici zijn nu eenmaal breedsprakig. Aan het eind van de marathonzitting werd tegen middernacht besloten om het debat uiteindelijk toch uit te stellen. In eerste instantie werd gedacht om in de eerste week van juli al orde op zaken te stellen, maar agenda-technisch bleek dit lastig. Halsema meldde geen haast te hebben, waarna men het debat uiteindelijk doorschoof naar september.

46 HighLife

het project om het lidmaatschap exclusief te houden. Zijn NFT’s betrouwbaar? Tsja. In oktober 2021 verdween een NFT-ontwikkelaar met 798 Ether, ongeveer 2,7 miljoen dollar, waardoor beleggers niets anders overhielden dan een JPG-bestand. Het is dus logisch dat er enige twijfel bestaat.


World’s greatest cannabis information resource

Scan QR to check our socials:

www.softsecrets.com

1/4 staand 87,5x131 mm


Column Wil Oomen

Forse belastingaanslagen met gevaar voor intrekking vergunning De belastingdienst controleert een coffeeshop, en dat gebeurt regelmatig, en komt met vergaande conclusies. Volgens de belastingdienst vertoont de administratie ernstige gebreken, zijn de inkopen niet aannemelijk gemaakt en te hoog, is het brutowinstpercentage (hierna BW%) te laag en zijn de aangiften onjuist ingediend. Gevolg omkering en verzwaring van de bewijslast (hierna: OKB) en grote belastingaanslagen omdat de winst en het inkomen van de eigenaar/ exploitant coffeeshop te laag is aangegeven. Na de controle heeft de belastingdienst een

en daardoor hebben wij (dus de coffeeshop-

zijn en niets zegt over de gedane aangifte. Dat

controlerapport uitgegeven en aangegeven

houder) de procedure gewonnen. Verlies is een

gold ook voor het zogenaamde BOOM-rapport

dat de aangiften veel te laag waren. Er zijn forse

catastrofe omdat dit niet alleen grote

dat ook door de belastingdienst werd gebruikt

correcties van tonnen opgelegd. Het bezwaar

(onbetaalbare) belastingaanslagen betekent,

als onderbouwing voor de te lage winst en het

wordt afgewezen en vervolgens staat de weg

maar ook vaak de intrekking van de vergunning

te lage BW%. Per saldo heeft de rechter de

alleen nog open naar de rechter.

omdat de standpunten van de belastingdienst

belastingdienst op alle punten in het ongelijk

uiteindelijk bij de gemeente terecht komen, al

gesteld en dat betekent dat de aanslagen

Uitspraak rechtbank

dan niet via Bureau Bibob. Bureau Bibob

onrechtmatig zijn. De rechter vernietigt de

Indien het standpunt van de belastingdienst

adviseert de burgemeester vrijwel in alle

belastingaanslagen en nu kan de uitkomst van

over de schending van de administratieplicht

gevallen de vergunning niet te verlengen dan

het boekenonderzoek door de belastingdienst

juist is, dan is zonder meer sprake van OKB. Dit is

wel in te trekken. De burgemeester volgt dit

ook niet meer de basis zijn voor intrekking van

een rampzalige situatie omdat het tegenbewijs

soort adviezen meestal op. Indien de burge-

de vergunning, omdat Bureau Bibob nu geen gronden meer heeft om aan te geven dat de coffeeshophouder zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen of belastingfraude.

Mijn advies: Ga bij een boekenonderzoek van de belastingdienst altijd raad vragen bij een deskundige. De eigen accountant/adviseur is dat vaak niet voor deze problematiek omdat de afwikkeling van een boekenonderzoek erg specialistisch is. De Belastingdienst maar vaak ook een rechter vinden daarnaast de eigen adviseur niet onbevooroordeeld. moeilijk te leveren is met een gebrekkige

meester om goede reden de betrouwbaarheid

administratie. Hetzelfde geldt voor de onjuiste

van de coffeeshophouder ter discussie kan

Conclusie

aangiften. De belastingdienst stelt veelal dat

stellen, dan zal de rechter de burgemeester

Weten is één, bewijzen is twee. De belasting-

minimaal een BW% van 100% van de inkoop-

vrijwel altijd gelijk geven indien de coffeeshop-

dienst, maar ook de rechters, zijn niet

waarde gerealiseerd moet worden. Dat

houder de intrekking voorlegt aan de rechter.

makkelijk te overtuigen en zeker niet indien

betekent bij inkopen van 1 miljoen een omzet

De gevolgen zijn dus enorm!

onderzoeken van de belastingdienst ernstige gebreken signaleren. Het woord is dan vaak

van 2 miljoen. Dat halen lang niet alle coffeeshops en de belastingdienst stelt dat dit

Bij de laatste procedure heeft de rechter ook in

aan de rechter en die is niet makkelijk te

minimaal haalbaar moet zijn. De belasting-

het voordeel van ons (dus de coffeeshophou-

overtuigen. In dit geval: eind goed al goed!

dienst heeft in het verleden vaak dit soort

der) geoordeeld. De rechter vond dat de

procedures gewonnen.

belastingdienst niet met een goede onder-

Ruud & Wil Oomen

bouwing de administratie had verworpen,

Bibob

althans de rechter heeft ons verweer geloof-

oomen@fiscaalonderzoek.nl |

De belastingdienst heeft in het verleden bij

waardig geacht. Ook vond de rechter dat een

www.fiscaalonderzoek.nl

procedures die ik heb aangespannen verloren

BW% van 100% niet altijd realiseerbaar hoeft te

48 HighLife


Blowen bij Boerderij van Dorst

Door: Rob Tuinstra

Een van de lichtpuntjes op de Nederlandse TV is Boerderij van Dorst van BNNVARA. Raven van Dorst maakt er op geheel eigen wijze een prachtig ontwapenend programma van, waar BN’ers origineel aan het woord komen.

‘Raven van Dorst trekt zich terug op het

van Arjan van Sorge met Elle Bandita, haar

gast. Zonder schroom vertellen beide televi-

platteland om een droom na te jagen: zelf

toenmalige artiestennaam. Onder de kop

siemakers (zij 83, hij 59) over hun persoonlijke

voedsel verbouwen en wat bewuster met

‘Rouwdouwvrouw in mannenwereld’ volgt

leven, hun angsten, hun woede, over ja, van

de aarde omgaan. Raven ontvangt twee

de intro: Elle Bandita raast door Neder-

alles. Wanneer Hanneke Groenteman bij het

BN’ers op de boerderij. Terwijl zij de han-

land. Ze hakt, ragt, beukt, raust, schreeuwt,

kampvuur haar eigen doosje wiet tevoor-

den uit de mouwen moeten steken, vraagt

klungelt een beetje, lacht en zet de zaal op

schijn haalt en de anderen meedoen zien

Raven hen het hemd van het lijf.’ Zo staat

z’n kop. Haar mix van punk en electro is een

we hoe fijn en normaal cannabis is. Maxim

het tv-programma adequaat omschreven.

brok energie, frustratie en humor.‘ En, we

Hartman, grappend: ‘Te gek dat dit kan. Dat

Inmiddels zijn er twee seizoenen versche-

zijn HighLife immers, cannabis komt aan

er mensen van 7 (!) generaties aan de blow

nen, waarbij sterren uit ons eigen Hillywood

bod. Er is dan op 21-jarige leeftijd even een

zitten.’ Er zijn 1 miljoen kijkers en de reacties

regelmatig het achterste van hun tong laten

blowpauze: ‘Ik heb mijn jeugd verblowd,

zijn enthousiast: ‘Blowen op nationale tv kan

zien, zoals Douwe Bob en Katja Schuurman,

weggeblowd, ik weet niks meer. Ik blowde

ook alleen maar in Nederland, echt weer een

of bijvoorbeeld Gordon en Anouk. Het fijne

echt heel veel, ik zat altijd in dè coffeeshop

fantastische aflevering!’ en ‘Tranen over de

aan dit programma is dat er ruimte is om

van Maassluis, kon ik hele dagen zitten, paffie

wangen. Stoned rond het kampvuur.’ Later

op een normale en eerlijke manier over

roken; ik rookte hasj, polm, en anders had ik

zegt Groenteman tegen Hartman: ‘Ik ga je

drugs te praten, zonder gene of met meel

van die zwarte Afghaan. Die je kon rollen, zo.

missen als ik je niet meer zien. Wil je met

in de mond. Mauro Picavet meldde daarom

Heel lekker, maar daar word je wel kneiter-

me trouwen?’ Hartman: ‘Ik heb gehoord wat

terecht bij cannabisindustrie.nl: ‘Boerderij van

stoned van in een keer.’

voor overwaarde je hebt op jouw huis. Dat is

Dorst zorgt eigenhandig voor normalisatie

geen slecht idee.’ Okay, het zou eigenlijk heel

Stoned rond het kampvuur

normaal moeten zijn wanneer je op tv drie

Terug naar nu, anno 2022. Want ondanks

mensen ziet genieten van een jointje, maar

Elle Bandita

die ‘weggeblowde jeugd’ is het dus echt

de realiteit is helaas anders. Het is gewoon

Dat komt vooral door de presentatie van

wel goed gekomen met Raven van Dorst.

fijn dat het eens niet eens over narcoter-

Raven van Dorst. In de roemruchte HighLife

In de laatste aflevering van dit seizoen zijn

reur, ondermijning of dat soort stigma’s gaat.

archieven vonden we een interview uit 2006

Hanneke Groenteman en Maxim Hartman te

Volgend jaar ga ik weer kijken!

van cannabis op TV’.

HighLife 49


EEN ECHTE WARHOL VOOR EEN PRIKKIE Moscot geldt al ruim een eeuw als hét brillenmerk van New York. Grootheden als Andy Warhol, Truman Capote, Buddy Holly en John Lennon zagen de wereld door de glazen en monturen van Hyman Moscot. Deze zomer kan jij hoogstpersoonlijk in hun voetsporen treden. Met felblauwe tot knalgele glazen en frames in diverse trendy kleuren. Iedere outfit krijgt een finishing touch met zo’n iconische bril van Moscot. Bekijk maar eens het hier afgebeelde klassieke, dikke frame van de Dahven Sun, Andy Warhols favoriet. De zon lacht je toe met dit montuur. En jij lacht nog harder terug. Immers: jij hebt een echte Warhol gescoord voor een prikkie! Prijs: 305. www.moscot.com

TE KOOP: EEN ZAKJE GELUK! Geluk is niet te koop. En klavertjes vier zijn niet zomaar even snel gevonden. Maar met dit zakje heb jij wel een onbeperkte voorraad van dit geluksplantje in handen. Leuk om te geven, leuk om te krijgen. Een echt zakje geluk dus! Uit duurzaam jute, volledig eco-friendly geproduceerd en groen opgestuurd door Bloompost, de uitvinder van brievenbusbloemen. De speciale bolletjes kunnen in een potje of (beter) in je tuin worden geplant. Met liefde en aandacht zullen de klavertjes vier zichzelf eindeloos vermenigvuldigen. Die extra dosis geluk kan de wereld en de mensheid wel gebruiken. Prijs: € 7. www.bloompost.nl/een-zakje-geluk

BEGIN EEN BIJENHOTEL Als bijen zo belangrijk voor ons zijn, waarom worden ze dan bedreigd en waarom helpen wij ze niet een handje? Begin daarom binnenkort met het uitbaten van je eigen bijenhotel! Als je zo’n uitsparing in jouw tuin, balkon of dakterras plaatst, bescherm je niet alleen de solitaire bij, maar help je ze ook bij hun voortplanting. Met de aanschaf van een bijenhotel draag je jouw steentje bij aan de natuur en biodiversiteit. Het hier afgebeelde Capi Europe Hive bijenhotel heeft een modern, functioneel design en is verkrijgbaar in antraciet of bruin. Het is gemaakt uit natuurlijke materialen en honderd procent recyclebaar. Het gaatjesframe biedt goede bescherming tegen rovers. Er zijn drie manieren om dit gadget te plaatsen: aan een schroef, op een stok of met een band aan de regenpijp. Prijs: € 25. www.intratuin.nl/capi-europe-insectenhotel-bijenhive-antraciet-19-x-22-x-20-cm.html

50 HighLife


Gadgets

4

DUURZAME SURVIVAL KIT 2.0 Ziehier: een 17-in-1 professionele overlevingskit. Inbegrepen: een waterdichte behuizing, wolfraam pen, kompas, zaklamp, waterfles clip, twee schroevendraaiers, multifunctionele vork, puzzel, mes, 5-in-1 reddingslijn armband, opvouwbare vuurbuis, aansteker, karabijnhaak, multifunctionele kaart, liniaal, eerste hulp deken. Hoogwaardige nooduitrusting. Gemaakt van louter duurzame materialen. Perfect voor iedereen die houdt van wandelen, overleven in de wildernis, vissen, buitenavonturen, backpacken en buiten kamperen. Deze Survival Tactical Gear Kit is compact, lichtgewicht en draagbaar. En past gemakkelijk in rugzak, auto, lade, zak of tas. Het kan ook worden bevestigd aan een borstband, klimuitrusting of mountainbike. Kortom, een onmisbaar gadget voor al je avontuurlijke

reizen of kampeertrips. Prijs: € 179. www.fruugo.nl/search/?q=17-in-1-survival-kit

RUIMTEBESPARENDE BALKONBAR Heb jij een krap balkon? Dan is deze Slimme Balkonbar misschien wel iets voor jou! Deze houten tafel hangt aan je balkonreling en neemt daardoor nauwelijks ruimte in beslag. Er is ook een model met breder tafelblad met scharnier! Handig als je balkon écht smal is. Je kan bij het dineren of werken op de laptop het tafelblad

6

eenvoudig uitklappen. Uitgeklapt is het blad 30 cm diep. Die extra plank met scharnieren schroeven is reeds voorgemonteerd. De Balkonbar hoef je alleen nog maar aan de reling te bevestigen met bijgeleverd bevestigingsmateriaal. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. Geschikt voor relingen tussen 14 en 16 cm. Dit gadget heeft het Amsterdam Made keurmerk. Prijzen: vanaf € 75. https://balkonbar.com/collections/balkonbar

STOERE PLANTENPOT BOKSZAK Als jij geen kat bent om zonder handschoenen aan te pakken, dan is de Bokszak bloempot van Bitten mogelijk iets voor jou. Jij laat niet met je sollen en deze stoere hangende plantenpot ook niet! Hij kan zogezegd tegen een stootje en oogt als zo’n typische zwarte bokszak met twee goudkleurige strepen uit de gym. Deze bloempotzak is gemaakt van ijzersterk Tyvek, materiaal dat scheuren waterbestendig is, waar ook politie wegwerpoveralls van worden gemaakt. Hij is extra gevoerd om lekken te voorkomen. Met de bijgeleverde stalen ketting van 50 centimeter hang je hem aan een plafondhaak. Ook ideaal voor geestverruimend groen. In totaal hebben de ketting en plantenzak een lengte van 79 centimeter. Prijs: € 9. www.ditverzinjeniet.nl/bitten-bokszak-bloempot

HighLife 51


Cannabis is een spannend nieuw kruid dat een verrijking betekent voor onze keuken Door: Karel Michiels

Nultolerantie op festivals

Le Cannachef brengt gasten (met smaak) in hogere sferen Nergens zoveel festivals als in België. Maar vrijhavens voor cannabisconsumptie zijn het al lang niet meer. Op Sfinks, een van de oudste en meest open minded festivals van het land, heerst sinds enkele jaren zelfs een absolute nultolerantie. En die wordt door de politie streng gehandhaafd. Sfinks Mixed (in mei) en Sfinks Mundial (juli) programmeren sinds

Machtsmisbruik van politie

jaar en dag muziek uit alle windstreken behalve het westen. Daar

Een andere vriend had niks op zak en zelfs hij werd openlijk ver-

komt uiteraard geen doorsnee publiek op af en je kon er in de eer-

nederd. Ik laat het hem zelf even vertellen, omdat het een mooie

ste 30 jaar probleemloos een jointje roken. Maar sinds Boechout

illustratie is van de arrogantie en het machtsmisbruik van de politie.

een centrumrechtse burgemeester heeft en de kinderanimatie

‘Op weg naar de inkom worden alle pubers met fiets en brommer

op het festival zowat even belangrijk is geworden als de muziek, is

tegengehouden en gaan meteen de bon op. Nog voor de ingang

de jacht op cannabisconsumenten daar geopend: een kruimeltje

(de doorgangtent) zie ik een heel grote groep agenten met het

wiet of een halve peuk volstaat al om beboet te worden, zoals een

kwijl op hun smoel. Ik zeg nog tegen mijn vrouw: ‘My God... wat is

goeie vriend van mij aan den lijve mocht ondervinden. Stond lek-

dat hier allemaal?’ Plots komt er een manwijf met een drugshond

ker te dansen toen er plots een drughond naast hem kwam zitten.

richting uitgang en loopt ons rakelings voorbij. Maar de hond wijkt

Als een dief werd hij door de massa naar de mobiele politiepost

uit, maakt aanstalten om op mij te springen en gaat dan voor mij

backstage geleid. Minnelijke schikking (75 euro), kruimeltje afge-

zitten. ‘Jij! Meekomen! En hier wachten.’ Ik moet plaatsnemen naast

ven, en hij kon beschikken.

twee andere mensen. Gedurende vijf minuten moeten we onder

52 HighLife


bewaking aan de zijkant van het inkomtentje blijven zitten: ‘Handen

menu voorgeschoteld, mogelijk zelfs een wereldwijde primeur.

uit de zakken!’ Alle bezoekers zien ons staan, als 52-jarige ‘crimineel’

In de Verenigde Staten is koken met cannabis sinds enkele jaren

word ik gewoon voor schut gezet. ‘Volgen!’ We worden achter de

weliswaar een echte rage, maar dan gaat het wel degelijk om de

met zwarte plastic afgespannen hekken gebracht. ‘Zakken leeg ma-

geestverruimende bloemen van de plant, met het psychoactieve

ken! Handen tegen het hek en benen open! Heb je gerookt of ben

(en daar wel legale) ingrediënt THC. In die keuken is het mentale ef-

je bij iemand geweest die dat doet?’ Ik ben woest. Maar ik hou mijn

fect even belangrijk als de smaakervaring.

lippen op elkaar en zeg geen woord. Ik knik alleen maar nee. ‘Ok, we hebben niets gevonden. Je mag het terrein op. Veel plezier tijdens

Smaakpapillen

het festival.’ Mijn goesting was totaal over. Zeker toen ik over enkele

Martin mikt puur op onze smaakpapillen, zoals het een tweester-

bezopen kinderen moest stappen die her en der op de grond lagen.

renchef betaamt. Wat niet betekent dat het eten naar cannabis zou

Duvel en La Chouffe hadden hun werk al gedaan. Zatte mensen

smaken, wel integendeel. Alleen in het (verrukkelijke) stukje kalfs-

vielen me lastig tijdens het concert. Iemand die een klein

vlees bereid in cannabisbladeren en in het dessertje (met

spliffje rookt is peace himself maar jongeren (of vol-

een brésilienne van hennepzaadjes) meenden wij een

wassenen) die zich in coma drinken, ladderzat men-

vleugje van de plant te proeven. ‘Maar als het er niet

sen irriteren, agressief worden of dronken rijden,

zou inzitten, zou je wel degelijk een verschil proe-

dat kan allemaal. Onze wereld is zo

ven,’ zegt David Martin. Cannabis

ziek, de overheid zo bang. Na-

is voor hem een spannend

tuurlijk had ik niet gerookt.

nieuw kruid dat een verrij-

Doe ik al jaren niet meer,

king zou kunnen beteke-

ik ken het plezier van een

nen voor onze keuken.

natural high. Die hond

‘En minder giftig dan

was duidelijk over zijn

bijvoorbeeld laurier, dus

focuspunt heen en ging

dat mag geen argument

gewoon in het wild tekeer.

zijn. De champagne die we

De blauwe smurfkes doen

vandaag drinken is bij wijze

niet liever dan te pas en te

van spreken schadelijker

onpas hun macht mis-

dan de cannabis. Jam-

bruiken. En ze ontnemen

mer genoeg heeft de

mij de zin om nog naar

plant nog altijd een fout

een festival te gaan.’

imago. Hopelijk kan ik

Die vriend werkt overi-

een kleine bijdrage leve-

gens in het onderwijs. Hij

ren om dat stigma weg te

kan dus publiekelijk geen

krijgen.’ Gerookte mosseltjes

uitspraken doen over dit soort

met geroosterde hennepzaden,

zaken, anders zou hij weleens (fi-

blauwe kaas met cannabisolie, kaviaar

guurlijk) gevierendeeld kunnen worden. Schande!

met cannabisgelatine, tonijn met kersen en canna-

Leerkracht zegt iets positiefs over cannabis!

bis, henneppralines en een origami van proteïnerijk henneppoeder voor bij de koffie: elk gerechtje was even

Primeur in de Belgische gastronomie

lekker en verrassend. Ook de ervaren restaurantbezoekers in

Gelukkig zijn er almaar mensen die cannabis in een mooier daglicht

het gezelschap moesten erkennen dat ze zelden zo’n exquis menu

willen plaatsen. Sterrenchef David Martin (La Paix, Brussel) nodigde

hadden voorgeschoteld gekregen.

in zijn huis een twintigtal gasten uit voor een primeur in de Belgische gastronomie: een 7-gangenmenu met (THC-loze) cannabis

Terpenen

als terugkerend ingrediënt in elk gerecht. Het was een culinaire

Tussendoor vertelde de cannachef hoe de bereidingen verlopen

topervaring. De acht gram cannabis die op verschillende wijzen in

waren (uiteraard met nog veel meer kwaliteitsingrediënten dan

de gerechten verwerkt waren, werd geteeld door het (Belgische)

hierboven vermeld) en kregen we van cannabinoloog Yves Coonen

hennepbedrijf Cannavie, producent van oliën, cannabidiol (cbd),

een korte inleiding in de wereld van de terpenen, de stoffen die

hennepstof en andere legale toepassingen van de cannabisplant.

cannabis hun specifieke geur, smaak en aroma geven, en dus ook

David Martin mag de overheerlijke gerechten die hij gecreëerd

bepalend zijn in de keuken. Het had iets historisch, dat etentje bij

heeft (voorlopig?) niet aanbieden in zijn restaurant. Voedingswaren

David Martin thuis. Iedereen was er zich van bewust dat met Le Can-

met cannabis zijn nog altijd verboden in België. Maar op privéter-

nachef weleens een nieuw tijdperk zou kunnen aanbreken, waarin

rein, in de gasteneetzaal van zijn eigen woning, kon hij uiteraard zijn

de plant ook als voedingsingrediënt naar waarde geschat wordt.

eigen geniale gang gaan. ‘Als je met de bladen van cannabis werkt,

Daar hebben ze op Sfinks jammer genoeg nog lang geen bood-

krijg je een kruidige smaak ergens tussen citronella en komkommer,’

schap aan. Terwijl de cannamobiel van CBD-shop Florapoint deze

zegt Martin. ‘Bovendien kun je de bladen en de zaden ook rooste-

zomer voor de eerste keer op verschillende festivals aanwezig was,

ren, wat niet mogelijk is met basilicum, rozemarijn of peterselie.’ En

overheerst in Boechout nog altijd de angst voor het wietblad. Mis-

zo kregen de genodigden, een select gezelschap van journalisten,

schien moeten ze de catering eens laten doen door de Cannachef.

zakenlui en cannabisproducenten (en uw dienaar), een exclusief

Benieuwd hoe die drughond dan zal reageren.

HighLife 53


ort nieuws

Door: Redactie HighLife

Wietrokers zijn aardiger en minder hebzuchtig Een wetenschappelijk onderzoek bewijst wat we al langer weten. Het roken van wiet maakt je in feite aardiger en bovendien minder hebzuchtig. In een recente studie (gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports) hebben onderzoekers van de Universiteit van New Mexico bewijs gevonden dat cannabisgebruik mensen empathischer maakt en ook minder gemotiveerd door geld.

EMCDDA: ‘Een steeds complexere cannabismarkt’ Het Europese agentschap EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) bracht onlangs een nog niet definitieve versie van hun jaarlijkse drugsrapport uit. Toch is het de moeite waard, hoewel er zoals gebruikelijk wel open deuren te vinden zijn. Wat vindt Europa van de huidige cannabismarkt? Die wordt steeds complexer, aldus het EMCDDA.

Hoofdauteur Jacob Vigil wilde bij zijn cannabis research consumenten van cannabis eens anders benaderen dan veel andere collega-onderzoekers. Vigil: ‘Veel wetenschappers zien cannabisgebruikers als ongemotiveerd, of ze zien ze als verslaafd, of denken misschien dat ze hun doelen uit het oog verliezen. Maar het is nooit echt objectief benaderd om te zien wat er aan de hand is voordat er negatieve interpretaties worden gegeven.’

Uit het rapport: ‘Reisbeperkingen als gevolg van COVID-19 leken invloed te hebben op de handel in zowel marihuana (wiet) uit de Westelijke Balkan als hasj (cannabishars) uit Marokko. In eigen land geproduceerde cannabis kan in 2020 een meer

Morele fundamenten Daarom gaf hij de studenten die hij onderzocht een flinke hoeveelheid psychologische tests en testte ook hun urine op THC, het meest psychoactieve ingrediënt in cannabis. De resultaten? Vigil: ‘We ontdekten dat mensen die recent cannabis hadden

belangrijke bron voor de Europese markt zijn geworden. Zo wijzen meldingen van toegenomen grote inbeslagnames van marihuana vanuit Spanje erop dat dit land wellicht een belangrijkere leverancier voor de EU-markt wordt.’

gebruikt een hogere mate van pro-sociaal gedrag vertoonden en hogere metingen van empathie, evenals wat onderzoekers morele

Extracten en eetbare producten

fundamenten noemen. En dat zijn in feite het soort idealen waar

Het EMCDDA: ‘Ook bleven we een toenemende diversiteit zien van het

we aan denken als we rechtvaardigen wat goed en wat fout is.’ Een

aanbod aan cannabisproducten dat in Europa verkrijgbaar is, waarbij

onderzoek uit 2016 vond een verband tussen het roken van wiet en

extracten en eetbare producten met een hoog THC-gehalte op de

minder gemotiveerd zijn om voor geld te gaan werken. Volgens

drugsmarkt verschenen en CBD-producten met een laag THC-gehalte

Vigil is dat een goede zaak: ‘Dit wordt feitelijk aangetoond door

commercieel in de handel worden gebracht. Zorgwekkend is dat

onderzoek. De hersenen van cannabisgebruikers lichten minder snel

in 2021 meer landen melding hebben gemaakt van met gevaarlijke

op wanneer ze een afbeelding van een dollarteken te zien krijgen

synthetische cannabinoïden versneden cannabisproducten die

in vergelijking met niet-gebruikers. Mensen die geen cannabis

gezondheidsrisico’s voor consumenten inhouden. In 2020 daalde

gebruiken, raken opgewondener wanneer ze een dollarteken zien,

het aandeel van nieuwe cliënten die cannabis als hun belangrijkste

en dat is geïnterpreteerd door verslavingsonderzoekers als iets

probleemdrug vermelden in een derde van de EU-lidstaten.

negatiefs.’ De meeste cannabisstudies concentreren zich vaak op

Voorlopige gegevens voor 2021 wijzen erop dat deze daling mogelijk

medicinaal gebruik of richten

wordt verklaard door een afname van het aantal hulpzoekenden

zich op negatieve aspecten en

tijdens de pandemie of door instellingen voor verslavingszorg

ervaringen. Daarom is het een

die prioriteit geven aan behandeling voor andere vormen van

verademing dat Jacob Vigil bij

drugsgebruik, zoals opioïden.’ Nog enige cijfers: ‘In 2020 bedroeg het

deze weer eens aantoont: wiet

gemiddelde THC-gehalte van hasj 21 %, bijna tweemaal zo hoog als dat

kan je een aardiger persoon

van marihuana (11 %).’ En: ‘Het cannabisgebruik in het afgelopen jaar

maken, en misschien zelfs

onder EU-inwoners van 15 tot 34 jaar wordt geschat op 15,5 %. Van de

minder hebzuchtig.

15- tot 24-jarigen gebruikte naar schatting 19,1 % (9,0 miljoen) cannabis in het afgelopen jaar en 10,4 % (4,9 miljoen) in de afgelopen maand.’

54 HighLife


Tekst: Redactie HighLife

Memoires van een drugsdealer

‘Ik was niet gestopt als ik niet was opgepakt’ In zijn memoires Pressure vertelt Eric Canori zijn ongelooflijke levensverhaal als drugsdealer die uiteindelijk door de mand viel en in de gevangenis belandde. Hij begroef voor 10 miljoen dollar aan goudstaven in het bos die hij later gebruikte om zichzelf uit de gevangenis te kopen.

de kocht hij tientallen kilo’s van indianen in een

telefoons niet rinkelen.’ En hij had 15 verschil-

Mohawk-reservaat en van een motorbende bij

lende telefoons.

de Canadese grens. Canori vervoerde zijn illegale ladingen in de kofferbak van een

Legale cannabis

onopvallende Pontiac Bonneville uit 1987, met

Terugkijkend op zijn oude leven heeft hij

studieboeken op de passagiersstoel.

geen spijt: ‘Ik heb dingen duizenden keren goed gedaan, maar één keer was ik het zat en

Arrestatie

toen ging het fout. In een legaal bedrijf heb je

Zijn imperium groeide, maar daarmee ook zijn

zo’n fuck-up en daarna regel je dat op

problemen en zijn leven werd steeds

zakelijke wijze en kom je weer op het goede

gecompliceerder. Hij regelde grote transpor-

spoor. In de criminele wereld maak je zo’n

ten van telers in British Columbia naar de

fout en dan zit je vast of nog erger.’ Dat hij zijn

oostkust, terwijl hij een legaal en legitiem

goudschat kwijt is doet echter nog wel een

bedrijf in stand hield waarvoor hij waterinstal-

beetje pijn, geeft hij toe: ‘Na maanden in de

laties in de achtertuinen van mensen moest

gevangenis was het miljoenen waard om op

plaatsen. Het ging mis toen hij een transport

gras te lopen, frisse lucht te krijgen en

over liet aan een kennis: prompt werd de truck

zonlicht op mijn gezicht te voelen. Maar

met bijna 200 kilo wiet door de politie

eerlijk gezegd heb ik teveel betaald.’ Zijn

aangehouden. Bij een inval in zijn woning werd

toekomstplannen? Camori: ‘Nu mijn boek is

anderhalf miljoen dollar gevonden. Canori

gepubliceerd, probeer ik mijn plaats in de

Eric Canori was een van de grootste high-end

maakte een laatste deal, nu met justitie, en

legitieme wereld te vinden. Hopelijk kom ik in

cannabisdealers aan de oostkust van de

meldde over een begraven goudschat ter

de legale cannabisindustrie terecht. Dat is het

Verenigde Staten, voordat het legaal werd, en

waarde van tien miljoen dollar. Hij was op goud

volgende hoofdstuk.’

smokkelde wiet uit Canada via trucks,

overgegaan omdat de geldbiljetten die hij

helikopters en boten. Hij beweert dat zijn

begroef te vochtig werden en wegrotten.

jaarlijkse omzet zo rond de 60 miljoen dollar lag.

Canori over zijn arres-

www.ericcanori.com

tatie: ‘Ik was niet

Middelbare scholier: snoepverkoop

gestopt als ik niet was

Als middelbare scholier kocht de jonge Eric

opgepakt. Er is altijd

snoep bij een benzinestation in de buurt van

nóg een transport,

het huis van zijn familie in Lake George en

nóg een deal. Pas in

verkocht het stukje bij beetje aan andere

de gevangenis kreeg

kinderen op school. Van daaruit was het voor

ik rust. Ik wist niet hoe

de wietliefhebber een kleine stap om

belangrijk het was

datzelfde met cannabis te doen: ‘Telkens

om een ​​pauze te

wanneer iemand me vertelde dat ze een

nemen totdat ik in

vriend hadden met veel wiet, vroeg ik om hem

een betonnen cel op

te ontmoeten. Mensen werkten altijd graag

een versleten matras

met mij samen. Ik hield mijn mond en ik hield

lag. Voor het eerst in

me aan mijn beloften.’ Nog voor hij afstudeer-

jaren hoorde ik mijn

DEA toont wat de buit is

HighLife 55


Tekst: Ferenz Jacobs | Foto’s: Floris Leeuwenberg

Hash Marihuana & Hemp Museum, Barcelona

Big in Japan

Samoerai-wapenuitrusting die te zien is in Barcelona, Floris Leeuwenberg, 2017.

56 HighLife


In 1980 werd Paul McCartney op het vliegveld van Tokio gearresteerd, nadat er een zakje wiet in zijn bagage werd aangetroffen. Na negen nachten in een cel te hebben doorgebracht, werd de exBeatle het land uitgezet. Veertig jaar later straft Japan nog steeds als een van de strengste ter wereld. Voor het bezit van een enkele joint kun je al voor vijf jaar lang achter de tralies belanden. Dit is echter niet altijd zo geweest.

HighLife 57


Pagina uit Chigusa no hana (Duizend soorten bloemen), Kono Bairei, 1890.

Samoerai-wapenuitrusting die te zien is in Barcelona, Floris Leeuwenberg, 2017.

Antieke Japanse medicijnfles. Op het etiket van deze antieke Japanse medicijnfles wordt als een van de ingrediënten een tinctuur van Indiase hennep vermeld. De naam shinyaku stond voor een medicijn met een wonderbaarlijke werkzaamheid, aangezien de woorden ‘shin’ en ‘yaku’ achtereenvolgend ‘goddelijk of almachtig’ en ‘medicijn’ betekenen.

58 HighLife


zijdeachtige hennep werd de meest kostbare kleding gemaakt, van zomerkimono’s tot samoerai wapenuitrustingen.

The Last Samurai Een belangrijk onderdeel van de wapenrusting van de samoerai was de ijzeren helm (kabuto), die van binnen bewerkt was met hennep bedekt met zijde. Ook de schouder-, mouw- en dijbeschermers van de Japanse krijgers bestonden uit hennep in combinatie met zijde en hertenleer, waarop ijzeren platen werden genaaid met henneptouw. Saillant detail: om de hennep waterdicht te maken werd het met kakivruchtensap doordrenkt. Ook buiten het slachtveld droegen de Japanse zwaardvechters kleding gemaakt

Samoerai, Felice Beato, 1866.

van hennep. Dit tweedelige outfit, een kamishimo, was de dagelijkse formele

“We stonden op het punt om naar Japan te

natuurlijk niet echt een uitdaging, maar

kleding van de samoerai en werd over een

vliegen en ik wist dat daar niets te roken

hennep gaat snel de hoogte in, net als het

kimono gedragen. De mouwloze jas

viel”, vertelde Paul McCartney jaren later in

springvermogen van de ninja. Tegen het

(kataginu) heeft overdreven schouders,

een interview. “De wiet was te lekker om

einde van het groeiseizoen kan de krijger

met op de voor- en achterkant het

zomaar door de wc te spoelen, dus ik

over de drie tot vier meter hoge hennep-

familiewapen. Elke plooi van de hennep-

dacht: ik neem het maar mee.” Achteraf

planten springen. Maar niet alleen ninja’s

broek (hakama) symboliseert een van de

doet McCartney er luchtig over, maar het

plantten hennep in het oude Japan. In het

zeven samoerai-deugden: welwillend-

was destijds niet bepaald prettig. Zijn

begin van de lente zaaide ieder boerenge-

heid, respect, moed, eer, gerechtigheid,

geplande tournee door Japan werd

zin een stukje land met hennep. De

loyaliteit en oprechtheid. Met de dood van

onmiddellijk afgelast en de singer-song-

geoogste planten waren voor de families

de laatste echte samoerai (Saigo Takamori)

writer mocht zeven jaar geen voet meer in

een voorname bron van vezels, die werden

in 1877, de uitvinding van kunstvezels en

het land van de rijzende zon zetten.

gebruikt voor het weven van lappen stof.

het cannabisverbod in 1948 tijdens de

De plant was ook een belangrijke bron van

Amerikaanse bezetting werd de hennep-

Enter the Ninja

inkomsten, omdat stadshandelaren de

teelt in Japan jammer genoeg een ding

Er was ooit een tijd waarin cannabis ‘groots

fijnere hennepvezels inkochten. Van deze

van het verleden.

in Japan’ was. In een bekend Japans avonturenverhaal wordt aan kinderen

Cannabis Japonica

verteld hoe een jonge ninja zijn spring-

Het hoogtepunt van het tienjarig jubileum van het Hash Marihuana & Hemp Museum in

vaardigheid kan verbeteren met de hulp

Barcelona is de tentoonstelling ‘Cannabis Japonica’. De expositie is gratis te bezoeken tot

van hennep. De student zaait aan het

en met 26 februari 2023 en onthult de diepgewortelde banden van Japan met de can-

begin van zijn training hennepzaadjes in

nabisplant en de cruciale rol bij het creëren van unieke en prachtige outfits.

een stukje grond. Zijn opdracht is om elke dag over het gestaag groeiende gewas

www.hashmuseum.com · @hempmuseumgallery

heen te springen. In het begin is dit

HighLife 59


2022 3 1 2

1 Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Sunset Sherbert 2e prijs Hasj Nederhasj Triple 2e prijs Extracties Strawberry Apple Jack Isolator

3e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde NYC Diesel

3 Mississippi Maaspromenade 11 a01 6211 HS Maastricht 1e prijs Hasj Nederhasj Banana Triple Sift 3e prijs Hybriden algemeen op hydro Peach Melba

2

1 3

Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

3 Coffeeshop Dizzy Duck Downtown Fluwelen Burgwal 1c 2511 CH Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Gelato 1e prijs Haze soorten gekweekt op aarde White Amnesia 1e prijs Kush soorten OG Kush #18 1e prijs Indica’s Zkittlez 3e prijs Sativa’s Mimosa Orange Punch

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 2e prijs Hybriden algemeen gekweekt op aarde Grape Jello 2e prijs Sativa’s TangieLato 3e prijs Hasjimport Girl Scout Cookies hasj

1 2 Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Outdoor, buiten geteeld Kerosene Krash 1e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mazar 2e prijs Autoflowers Auto Mimosa Punch

3

Highlife Wiet Cup Winnaar 2022 Gelato Growers Choice www.growerschoice.nl 3e prijs Amerikaanse soorten Rainbow Runtz

3

3

2 Humboldt X Seedstockers www.seedstockers.com 3e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Mack & Crack

1

Super Sativa Seed Club www.supersativaseedclub.com 2e prijs Outdoor, buiten geteeld Lemon OG

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Hasjimport Purple daddy Dry Sift 3e prijs Autoflowers Blue Bud Kosher Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op hydro S-5 3e prijs Hasj Nederhasj Zero Hand made


1

1

2

2

3

Highlife Hasj Cup Winnaar 2022 Shaher Magic

Blue Sea coffeeshop Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 3e prijs Indica’s Purple Shoreline

Coffeeshop Kosbor Maastricht

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Hybriden algemeen op hydro Magic Power Haze 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Indica’s Black Cherry 3e prijs Skunk soorten Crown Chakra 3e prijs Outdoor, buiten geteeld Black Gorilla

3

1e prijs Sativa’s Sour Tangie 2e prijs Kush soorten Ice Cream Kush

1 3 Simpel Minds Coffeeshop De La Reyweg 101 2571 EC Den Haag

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

2

3e prijs Kush soorten Watermelon Gusher

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 2e prijs Haze soorten gekweekt op hydro Amnesia G13 2e prijs Hasjimport Icecream Cake Double dry sift

2

2 Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht

3

2e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG 2e prijs Skunk soorten Shoreline

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag 2e prijs Hybriden algemeen op hydro Mac 2e prijs Amerikaanse soorten Bolo Runtz 3e prijs Extracties French Kiss Temple Ball

1

2

1

Seed Stockers www.seedstockers.com Kera Seeds www.keraseeds.com

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 1e prijs Skunk soorten Shoreline

3

1e prijs Autoflowers Amnesia Auto 3e prijs Haze soorten gekweekt op aarde AMG

HOOFDSPONSOREN:

2e prijs Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte CBD Critical XXL Auto

Met dank aan: Coffeeshop Cremers, Simpel Minds, Magic en Zero Zero.

1e prijs Amerikaanse soorten Alien Cookies


Cannabis legalisering ‘Nederland heeft een monster geschapen’ Lang was het buurland van Duitsland de wereldwijde pionier op het gebied van cannabis liberalisering. Naast de positieve effecten zijn er ondertussen ook negatieve gevolgen van een ondoordacht concept. Wat kan men in Duitsland hiervan leren?

Logboek VOC augustus september 2022 Gluren bij de buren: VOC in de Rheinische Post Het verspreiden van informatie over cannabis is een van de kerntaken van het VOC. We informeren politici en bestuurders, maar ook vaak journalisten, uit binnen- en buitenland. Dat resulteerde onlangs in een lange reportage in de Rheinische Post, een van de grootste lokale kranten van Duitsland. Correspondent Tobias Müller sprak met VOC voorzitter Derrick Bergman en met Margriet van der Wal, voorzitter van de Bredase coffeeshopbond ABC. In dit logboek een iets ingekorte vertaling van deze reportage.

62 HighLife

Zondag 15 maart 2020: De Nederlandse

van strafrechtelijke vervolging. En daar

regering heeft zojuist de eerste lock-

begint het probleem.

down van het land aangekondigd. In een staat van algemene verwarring vormen

Voordat we ingaan op de verdere ambi-

zich in de vroege avond lange rijen voor

valenties van dit concept, is het de moeite

de coffeeshops, kort voordat deze hun

waard om eens te kijken naar de activist

deuren voor drie weken moeten sluiten.

Bergman. Hij ontvangt de Rheinische Post

Slechts 24 uur later wordt de beslissing

niet in een Amsterdamse toeristen hotspot

teruggedraaid: coffeeshops mogen nu,

of een coffeeshop in het grensgebied,

net als restaurants, met afhaalverkoop

maar in het VOC-kantoor op de eerste

hun klanten bedienen. Dat een volledige

verdieping van zijn huis. Het is gelegen in

sluiting gouden tijden betekent voor il-

een onopvallende wijk in Eindhoven. Van

legale handelaren is in deze korte pauze

buiten klinkt het geschreeuw van spelende

duidelijk geworden. Tot op de dag van

kinderen, vanaf de begane grond versprei-

vandaag kan Derrick Bergman nauwelijks

den zich etensgeuren en Derrick Bergman,

geloven wat hij zag. “Zulke lange rijen! De

cannabisliefhebber en familieman, neemt

dealers liepen rond en gaven de mensen

plaats voor een goedgevulde bibliotheek

in de rij hun contactgegevens!” herinnert

op het gebied van cannabis. In zekere zin

hij zich. “In dit land is nog nooit zo snel

symboliseert hij dat waar het gedoogbe-

een besluit teruggedraaid.” Bergman, een

leid over ging: de recreatieve consump-

jeugdig ogende 50-jarige, is een goed

tie van wiet en hasj scheiden van het

aanspreekpunt voor een onderwerp dat

criminele milieu. Een jointje voor iedereen,

na een halve eeuw nog steeds polariseert

thuis te genieten of in de beschermende

en de gemoederen vaak sneller verhit dan

omgeving van een coffeeshop waar hard-

rationele overwegingen kunnen volgen.

drugs niet beschikbaar zijn.

Al dertig jaar pleit hij in vakbladen voor de legalisering van cannabis.

Aangeboren afwijking De kern van het verhaal is een aangebo-

Pijnpunten

ren afwijking, die vanuit het perspectief

Bergman onderscheidt zich niet alleen

van vandaag overduidelijk is: hoewel

door zijn expertise. Hij wijst ook meteen

consumptie, bezit en verkoop van kleine

op de pijnpunten, de tegenstrijdigheden

hoeveelheden hasj en wiet worden geto-

en fouten in het vaak verheerlijkte en even

lereerd, bleef de productie en inkoop door

vaak gedemoniseerde cannabisbeleid van

de coffeeshops verboden. In het Neder-

Nederland. Het begint met de naam van de

landse discours spreekt men daarom van

stichting die hij voorzit: VOC. Die heeft niets

de “illegale achterdeur” van de cof-

te maken met de omstreden Nederlandse

feeshops, en het duurt nog geen twee

handelsmaatschappij uit de 17e eeuw, maar

minuten voordat Bergman die term voor

staat voor “Verbond voor Opheffing van

het eerst noemt. “Het is alsof je melk mag

het Cannabisverbod”. En wie nu vraagt

drinken, maar de koeien door de politie

“Verbod? Hoezo? Wiet is daar toch legaal?”

worden vernietigd.” Ter verklaring moet

– dat is dus niet zo. Sinds de invoering van

worden opgemerkt dat cannabis in de ja-

het zogenaamde gedoogbeleid in 1976 is

ren zeventig veel meer een niche drug was

cannabis -onder voorwaarden- vrijgesteld

dan nu en blowen niet de lifestyle-factor


had die het vandaag heeft. Bovendien

ringsketen voor de coffeeshops mogelijk

“Het is belangrijk dat de regels vanaf het

had men in pre-Schengen tijden niet op

moeten maken. De start is echter om

begin duidelijk zijn”, beaamt Derrick Berg-

de radar dat Nederland een internatio-

logistieke redenen sterk vertraagd. Pas in

man. Wat hij daarmee bedoelt? “Allereerst

naal THC-bedevaartsoord zou worden.

juni maakte het ministerie van volksge-

moet de productie goed georganiseerd

Binnenlandse teelt, herinnert Bergman

zondheid bekend dat “de eerste cannabis-

zijn, evenals de thuisteelt en er moet

zich, bestond nog niet, de legendarische

planten zijn geplant”. Het experiment zal

feitelijke voorlichting worden gegeven,

“Nederwiet” kwam pas halverwege de

vermoedelijk in het voorjaar of de zomer

die niet alleen gericht is op preventie.” Hij

jaren tachtig op, voordat het populair werd

van 2023 operationeel zijn. De stad Breda,

juicht het toe dat er in het Duitse model

in de jaren negentig. “Toen had de politiek

gelegen in het zuiden van Nederland nabij

geen synthetische additieven zullen

moeten handelen. In plaats daarvan heeft

de Belgische grens, is een van de deelne-

worden gebruikt. Ondanks alle proble-

Nederland een monster geschapen.” De

mende gemeenten. De acht coffeeshops

men met de illegale achterdeur roemt

winstmarges van illegale wietteelt bij een

zijn georganiseerd in de Vereniging ABC

Bergman het instituut coffeeshop. “Cof-

sterk stijgende vraag bleken zeer aantrek-

(Actieve Bredase Coffeeshops). Margriet

feeshops bieden een mogelijkheid om uit

kelijk voor de georganiseerde misdaad. In

van der Wal, de voorzitter, verwelkomt

te gaan zonder alcohol, zonder keiharde

de loop der tijd ontstond een business-

de overgang naar gecontroleerde legale

beukende muziek, waar mensen samen

model dat men in Nederland “de gouden

productie, maar heeft inhoudelijke kritiek:

schaken. Dat is als een koffiehuis-cultuur.”

roltrap” noemt: de verdiensten in de can-

“De coffeeshops betreuren het besluit

nabishandel effenen de weg naar andere

van de regering om het project aan te

segmenten van de drugshandel. Het

besteden aan tien grote kwekers, die elk

land is al lang een populaire locatie voor

minstens 6.500 kilo per jaar produceren.” In

XTC-productie, in de afgelopen jaren zijn

plaats van dit model, waar alleen financi-

er steeds meer crystal meth-labs ontdekt

eel sterke spelers aan mee kunnen doen,

en de liquidaties van elkaar bestrijdende

stelt Margriet van der Wal een alternatief

cocaïnebendes beperken zich niet meer

voor, waarin elke coffeeshop zelf op vol-

tot het criminele milieu. In 2019 eisten ze

ledig transparante wijze vijf vergunningen

het leven van advocaat Derk Wiersum,

kan verlenen, ook aan kleinere telers die

twee jaar later dat van misdaadverslag-

voldoen aan de producteisen. (…)

gever Peter R. De Vries. In het buitenland ontstond het beeld van een narcostaat en

Waar moet het buurland op letten, wat kan

afschuw daarover gaat vaak gepaard met

Duitsland leren van de Nederlandse erva-

ongenuanceerde hatelijkheden als: “Dat

ringen? Margriet van der Wal benadrukt

krijgen die Hollanders er nou van!”

vooral de scheiding van de markten voor soft- en harddrugs – “zodat cannabisge-

Uitweg uit het dilemma De huidige regering in Den Haag zoekt al jaren naar een uitweg uit het dilemma. Daarvoor dient de zogenaamde “wietproef” - een experiment in tien of elf gemeenten, waar tien geselecteerde cannabiskwekers een gesloten toeleve-

bruikers niet terechtkomen bij dealers die ook harddrugs verkopen.” Om de verkoop

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Einddoel is volledige legalisering. Website: www.voc-nederland.org Twitter/Instagram: @vocnederland Mail: info@voc-nederland.org. Wil je toegevoegd worden aan de VOC mailinglijst, stuur ons dan even een mailtje.

in goede banen te leiden, zijn de randvoorwaarden belangrijk. In Nederland luiden die: geen reclame, geen overlast, geen verkoop onder de achttien en geen verkoop aan niet-ingezetenen - hoewel die laatste regel lang niet overal wordt gehandhaafd.

Openbare VOC vergadering Het VOC organiseert elke maand een openbare vergadering, via Discord of op locatie. Kijk voor actuele informatie op https://voc-nederland.org/agenda/.

Steun het VOC! Je kunt de stichting VOC op diverse manieren steunen, onder meer als Patron. Alle mogelijkheden zijn hier te vinden: www.voc-nederland.org/steun-voc. Alvast bedankt!

HighLife 63


64 HighLife


ADW

Door: Peter van Sparrentak

‘Ik wil mensen aan het denken zetten’ De Ierse muurkunstenaar ADW maakt met spuitbus en stencils strakke beelden met een portie humor, satire of protest. Na een wilde periode met illegale protestschilderingen, kan hij nu leven van zijn opdrachten en eigen kunst.

Wat betekent ADW?

geweest, Celtic Tiger genoemd, tot de

Dat zijn de beginletters van mijn naam.

kredietcrisis kwam. Mijn eerste werk werd

belangrijke inspiratiebronnen.

Hoe ben je met muurkunst begonnen?

kranten. Dat gaf me zelfverzekerdheid,

Wat wil je met je muurschilderingen overbrengen?

want mensen pikten op wat ik wilde doen.

Ik hou van graffiti en taggen, maar ik kies zelf

Ik had fulltime werk in 3D-visualisatie voor

Toen ben ik ermee doorgegaan. Ik deed de

voor een afbeelding op de muur die iets

architectuur, dus modellen tekenen van

eerste twee jaar veel illegale street art, met

voorstelt. Ik wil dat het een gespreksonder-

veel gefotografeerd en opgepikt door

werp is. Iets dat mensen aan het denken zet. Maar ik heb net zo goed respect voor mensen die andere graffiti op straat spuiten.

Kun je een paar locaties noemen, die speciaal waren voor je? Er zijn er twee waar ik meteen aan moet denken: De Gil Scott-Heron tribute. Die schilderde ik in het centrum van Dublin. Daar was een uitgebrand pand van een kledingstomerij, langs de tramrails. Het had New York erboven staan in mooie, dikke rode letters. New York Is Killing Me is een van zijn nummers. Scott-Heron overleed in 2011. Nog voor zijn dood maakte producer Jaimie xx hoe gebouwen er uit komen te zien. In 2008

spuitbussen en stencils. Veel daarvan deed

een album met remixen van onder andere

kwam de wereldwijde kredietcrisis. Ik

ik in Dublin op een zaterdagnacht nadat ik

dat nummer. Het was een album, waar ik

verloor mijn werk en moest iets anders

een avond in de pub was geweest.

constant naar luisterde. Ik moest aan het

gaan zoeken. Ik begon wat uit te proberen

nummer denken, toen ik met de tram langs

Je reageerde veel op maatschappelijke kwesties en het nieuws.

de winkel reed. Het was zo’n gloeilampmo-

Ja, maar ik ben nu minder bezig met het

twintig uur gestaan. Ik wilde de muur verven

In het begin waren mijn stencils vrij politiek.

nieuws. Ik vind het te deprimerend. Mijn

op een zaterdagmiddag. Er kwam een dame

Mijn eerste was een foto van de premier van

persoonlijke werk zal altijd wel politiek in

naar me toe, volgens mij was ze de eigena-

Ierland met een tijgerkop op zijn gezicht. Er

zich hebben, maar misschien niet zo heel

resse van de koffieshop aan de overkant. Ze

is hier een tijd lang een economische boom

expliciet. Muziek en film zijn voor mij andere

klaagde er over en ik stopte ermee. Later

met mijn eigen ontwerpen, spuitbussen en stencils. Ik werd er meteen verliefd op.

ment. De schildering heeft er maar vieren-

HighLife 65


maar de volgende dag was het al weg.

Je geeft solo-exposities, waarbij je schilderingen en prints verkoopt.

Ja, hier in mijn woonplaats Portarlington

Het scheepswrak in Waterford. Ik had op

Ja, ik heb weer nieuw werk dat in mijn studio

gebruikt, sinds 1993 geloof ik. Ik kreeg van

mijn computer een ontwerp van een

klaar ligt om geëxposeerd te worden. Dat

de gemeente toestemming om de gevel te

diepzeeduiker, die een zeemeermin

zou eerst net voor de Covid-periode

beschilderen. Ik liet me inspireren door Into

draagt. Via een vriend kreeg ik toestem-

gebeuren. Vorig jaar heb ik het nog

The West. Dat is een bekende Ierse

ming om het scheepswrak te schilderen.

geprobeerd, maar toen gingen we van

fantasyfilm over Ierse Travellers. Ze worden

De eigenaar van het schip vond het een

lockdown naar lockdown. Ik wil graag die

achtervolgd door de politie en zoeken

cool idee. Het wrak ligt vlakbij een weg

expo doen. Zo kan ik nieuw werk en prints

onderdak in deze bioscoop. Ze rijden op

aan de kust. We moesten een lange

uitbrengen en verkopen.

een paard het gebouw in. De gemeente

kwam ik terug om het beeld af te schilderen,

ladder halen. Ik kan goed tegen hoogtes, maar de ladder was instabiel is en wiebelde op de rotsige bodem, die met zeewier was begroeid. Het was best wel riskant. We hadden gewacht tot het eb was, maar het werd snel weer vloed. Toen ik de schildering af had, stond ik tot mijn middel in het zeewater. Later heb ik de duiker met zeemeermin nog in Dublin op een muur geschilderd.

Kun je tegenwoordig van je kunst leven? Ja, ik ben blij met hoe het gaat. De opdrachten komen sneller na elkaar, zijn groter en opwindender. Ik doe veel voor bars en restaurants, kantoren, soms voor een organisatie of stad, als er een bepaalde campagne is. Ik heb de laatste jaren door heel Ierland muren geschilderd.

66 HighLife

een oude bioscoop? staat een oude cinema. Die wordt niet meer

maakte er een speciaal evenement van. Ik

Je beschilderde ook de gevel van

liet de onderste delen van de muurschilde-


ring vrij, zodat de kinderen van enkele

Spuitbussen en stencils. Die stencils snijd ik

scholen met kwasten en rollers mee

met de hand. Ik vind het een uitdaging om

konden schilderen. Mijn idee was om er de

het beeld zo slim mogelijk te ontwerpen,

film te vertonen. Dat gebeurde ook, in de

zodat er weinig stencils nodig zijn.

hal. En we hadden een van de acteurs

het denken zet.

Je schilderingen zijn ook humoristisch. Ja, ik gebruik vaak humor. Ik zie graag een glimlach op de gezichten van de mensen.

begonnen van kunstenaars, muzikanten,

Waarom is er zo weinig protest op de muur denk je?

ambachtslieden en creatievelingen. Met de

Ik zie wel politieke boodschappen op de

gemeente overleggen we om in het

muren, maar het publiek zit daar niet altijd

Welke opdracht heb je laatst nog gedaan?

gebouw een kunstruimte, theater en

op te wachten. Ook de lokale overheid niet,

De meest recente opdracht waren acht

werkruimtes voor ons te maken. Misschien

die veel van de muurschilderingen

scheepscontainers die bij een tuincentrum

ook een muziekpodium en een filmzaal.

financiert. Street art is een krachtig

staan. Dat was veel werk. Met logo’s, lijnen

medium. Er zou inderdaad meer kritische

en bloemen, totaal tweehonderdvijftig

muurkunst moeten zijn, die mensen aan

vierkante meter. Ik heb er zeven dagen aan

uitgenodigd. We zijn nu een collectief

Welke materialen gebruik je?

gewerkt, mijn jongste zoon verfde een week eerder de achtergrond.

Schilder je nog illegale dingen op straat? Nee. Hoewel … ik ga morgen op vakantie naar Ibiza. Vorig jaar was ik er voor een korte break. Toen we er waren, nam ik foto’s van twee muren waar ik een oogje op had. Op één daarvan wilde ik graag de duiker met zeemeermin schilderen. Dat gaat me nu niet lukken, want ik heb net een opdracht af, die meer tijd kostte dan ik had gedacht. Maar ik kom zeker nog een keer terug om de twee muren te beschilderen. www.adwart.com

HighLife 67


GAMES

THE QUARRY

Hun leven, jouw keuzes Het is nazomer in de afgelegen bossen van Upstate New York en de tienerbegeleiders van Hackett’s Quarry hebben het kamp een laatste nachtje voor zichzelf. Dat betekent geen kinderen, geen volwassenen en geen regels. In dit bloedstollende, filmachtige verhaal bepaal jij het lot van alle negen kampbegeleiders terwijl hun feestplannen uitdraaien op een onvoorspelbare horrornacht. Met om de haverklap levensbelangrijke

Events en aanwijzingen met split-second

Camp te ontdekken. Zorg ervoor dat je op let

beslissingen, heeft elke keuze die jij maakt

keuzes. Je vormt jouw kampleiders persoon-

voor objecten die je kunt verzamelen.

consequenties. Want jij hebt de controle

lijkheid met dialoogkeuzes en je maakt

Verborgen aanwijzingen kunnen je

over dit filmische tienerhorrorverhaal. Elke

gebruik van een geweer als het nodig is. Hoe

misschien meer vertellen over het gebied en

beslissing die je neemt en alles wat je doet

je ook op dat moment besluit te reageren, je

de mysterieuze dingen die er gebeuren.

heeft invloed op de afloop van deze thriller.

pad blijft zich verder ontwikkelen. Er is dus Met de couch co-op modus van The Quarry

Hun leven, jouw keuzes

kun je met maximaal zeven vrienden samen

Je kunt als elk van de negen Hackett’s Quarry

de horror ervaren. Of je nu besluit om samen

kampleiders spelers. Terwijl hun plannen

te werken of het spel een hele andere kant

voor het einde van de zomer uitlopen op

op te sturen, het is aan jou! De online

een onvoorspelbare horrornacht, zul jij

multiplayer van The Quarry werkt anders dan

allerlei beslissingen moeten maken. Elke gil,

de lokale co-op play. De modus is invite-

leugen, en flirtpartij heeft invloed op de

only en de host kan tot zeven vrienden

relaties tussen de kampleiders en elke actie

uitnodigen die toegang krijgen tot het spel en kunnen meekijken. Terwijl de host speelt,

heeft een rimpeleffect op het verhaal. Uiteindelijk bepaal jij wie leeft, wie dood

geen Game Over. Jouw verhaal gaat door, of

stemt het publiek bij belangrijke keuzes,

gaat en wie ‘sterker’ is tegen de tijd dat de

je nou slaagt, faalt of gewoon besluiteloos

waarbij de beslissing wordt bepaald door

aftiteling loopt. Daarbij komen de gameplay

bent. Tijdens het spel heb je de kans om de

meeste stemmen.

acties in verschillende vormen. Je moet

mooie omgeving en de duistere hoeken van

reageren op onverwachte Quick Time

alle locaties van Hackett’s Quarry Summer

68 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Tim Buiting

‘Hasj helpt me mijn hoofd te relaxen’

MAYDIEN

BALANS IN JE LEVEN BRENGEN Het debuutalbum van Maydien laat nog even op zich wachten, maar de tweede single Provider van de Amsterdamse rapper, zanger en MC komt uit rond het verschijnen van deze editie van Highlife. Maydien maakt een mix van hiphop, future beats, R&B en soul, in een mooie balans. Maydien komt oorspronkelijk uit Oss, maar

heeft veranderd en verrijkt. Veel mensen zijn

kan geen noot lezen en heb veel moeten

verhuisde op een gegeven moment naar

bang om oud te worden, maar ik ga er goed

diggen in het muzikale verleden. Mijn

Amsterdam. Basketballen was een tijdlang zijn

op. Het voelt net alsof ik me completer voel

moeder komt van Curaçao dus ik heb veel

ding, maar rappen en zingen werden steeds

naarmate ik ouder word.”

salsa gehoord toen ik jong was. Maar ook zij

belangrijker. En zo sta je dan als voorprogram-

was jong dus naast salsa was het Michael

ma bij shows van o.a. Frank Ocean, Jay-Z,

Veel geluk hebben

Jackson, Janet Jackson, George Michael,

Anderson .Paak, Snoop en Black Milk, op

“Op papier ben ik als artiest altijd solo

Mariah Carey en Whitney Houston. Ik ben een

dezelfde podia als je grote voorbeelden.

geweest, maar ik kan de helft niet zonder

sucker voor de ‘early 2000’s’ R&B en hiphop.”

Mitchell Yard. Hij is mijn compagnon sinds de

Meer compleet

eerste dag en tevens mijn DJ / producer. Live

Inspiratie uit het leven

“Muziek maken begon als een hobby en toen

speel ik het meest met band. Voordat mijn

“Ik haal veel inspiratie uit documentaire

ik naar de grote stad verhuisde, werd het per

eerste project in 2011 af was, was de band er al.

series, sport en reizen. En uit collega muzikan-

ongeluk werkelijkheid. Daar was de radio,

Jongens die toen al van de muziek leefden. Ik

ten - daarmee bedoel ik hun reis, hun verhaal

daar was een podium en daar waren in een

heb heel veel geluk gehad dat zij er toen al

en hun visie. Eigenlijk geeft het leven in het

keer contracten en band members. Ik heb

waren en erin geloofden.”

algemeen al zoveel wat je kan gebruiken in

heel veel geleerd, heel veel moois gezien, ook

het creatieve proces. Het kan een heel tof

flinke tegenslagen gekend, maar ben oh zo

Vroege R&B en hiphop

gesprek zijn met een random iemand die

dankbaar voor dit alles. Een reis die mij zeker

“Zelf kom ik niet uit een muzikale familie, ik

naast je wacht voor een koffie. En laten we

70 HighLife


niet vergeten… Ook de mindere dingen in het

invloeden kwijt in onze muziek, door de groei

een kind zouden maken, dan krijg je Maydien.’

leven boeien.”

en ervaring op verschillende gebieden

Om een idee te geven. Het is een sound die

binnen de muziek.”

overal wel geliefd kan zijn denk ik.”

“DJ / producer Mitchell en ik zijn altijd al fan

Gewoon laten zijn

Bewaren voor album

geweest van soulvolle live muziek. We

Zo werd Mitchell beter in productie en Maydien

“Een album had ik nog nooit gemaakt. Dit is

konden dat alleen nooit vertalen naar tracks,

in het schrijven. En wat houd je dan over, hoe

mijn debuutalbum en daarmee heb ik expres

dus werkten we met samples zoals zovelen

zou je dat noemen? “Ik geef het liever geen

gewacht tot het voor mij het juiste moment

deden in het begin van hun carrière. In de

naam en laat het gewoon zijn. Een quote van

was. Mitchell been ready. Hij is aan wanneer ik

loop van tijd konden we veel meer onze eigen

3voor12: ‘Als Kendrick Lamar en Anderson .Paak

hem vraag te helpen, maar hij kan me niet

Groei en ervaring

HighLife 71


helpen als hij niet weet wat het plan is. In mijn

verschrikkelijke tijd.

muziekcarrière heb ik bepaalde dingen niet

Nooit meer hopelijk.”

verteld of gemaakt omdat ik dat wilde bewaren voor een album. Persoonlijkere

Af en toe een J

dingen of tracks bijvoorbeeld waar veel voor

Er was nog iets dat

nodig is en die tijd kosten.”

goed voelde, en nog steeds voelt, en dat is

Op repeat zetten

blowen. “En dat is

“Tijdens Covid-19 kregen we een time-out en

pas begonnen op

die hebben we gebruikt om te creëren. In het

mijn 32e. Daarvoor

begin van een sessie kom ik met onderwer-

was ik anti alcohol en

pen en geef ik aan wat voor sounds ik daarbij

anti drugs. Drank is

hoor. We gaan daarna samen zitten aan de

nog steeds niet echt

basis en vervolgens neemt Mitch het over en

mijn ding. Maar af en

ga ik schrijven. We vinden een track pas hard

toe een J vind ik fijn.

als we het op repeat kunnen zetten, en we

Voor het slapen,

fokken er nog steeds mee.”

tijdens het creëren of natuurlijk wanneer

Tijd over voor reset

je het kan delen.”

“Die corona tijd had op mij geen invloed. Het kwam mij juist goed uit. Het gaf me tijd om te

Drank en drugs

resetten, te werken aan het album, en het gaf

“Mijn paps werkte

me de rust die ik toen nodig had. Eind 2018

vroeger in een

wist ik al dat ik een album wilde maken. Er lag

jeugdgevangenis en

een EP klaar voor 2019 genaamd ‘Maytrix’ en

ik ging weleens mee

daarna niks. Perfecte timing zullen we maar

als er een voetbaltoernooitje was of zo. Dat

“Door de jaren heen heb ik natuurlijk veel

zeggen. Ik ben heel goed uit die tijd gekomen

vond ik vet spannend en ik was me er heel

gewerkt met mensen die smoken. Ik geloofde

en heb me in jaren niet zo goed gevoeld. No

bewust van dat zij daar zaten voor een reden.

nooit dat het ze hielp met schrijven bijvoor-

disrespect natuurlijk, voor velen was het een

Vaak was dat vanwege drank en drugs

beeld, want ik schreef net zo snel. Ik dacht dat

gerelateerde zaken.

het een verzonnen reden was, gewoon om

Dat is me altijd

maar te kunnen roken. En eerlijk, niemand

bijgebleven en

heeft het eigenlijk echt nodig, los van degene

daarom waagde ik

die het krijgen voorgeschreven. Maar mijn hele

me er nooit aan.”

album is wel geschreven met hasj in mijn lichaam. En het is mijn beste werk ooit. Vier jaar

Het hoofd relaxen

geleden zou ik niet hebben kunnen bedenken dat ik dat ooit zou zeggen trouwens.”

“Ik rook hasj, want van wiet word ik één

Even wachten

met de bank terwijl ik

Het debuutalbum gaat over het vinden van

nog van alles te doen

balans in je leven en komt uit begin volgend

heb. Hasj helpt me

jaar. Met maar liefst dertien tracks, en met

mijn hoofd te relaxen

medewerking van een gevarieerd gezelschap

en ik kan nog steeds

artiesten. Nog eventjes wachten dus, maar het

zonder problemen

gaat de moeite waard zijn. In de tussentijd is er

mijn to do lijst

al wel te genieten van maar liefst vier singles,

afmaken. Ik ben ook

die strategisch over de tijd verspreid uitge-

iemand die pas kan

bracht worden - ze houden het spannend.

roken als ik weet dat ik daarna niks te

Ik heb er zin in

doen heb. Dus ik

Maar er gebeurt ondertussen meer natuurlijk.

blow nooit voor een

“Om het album heen ben ik met het team

sollicitatie, familie-

content aan het maken, werken we aan

bezoeken, een show

shows, gaan we beginnen met de repetities

of een interview of

en komen er samenwerkingen met verschil-

zulke zaken.”

lende brands. Half augustus release ik ‘Provider’, de tweede single van het album. Ik

Hasj in lichaam

72 HighLife

heb zin in de aankomende tijd!”


Door: Redactie HighLife

HAIR POWER

Prachtig versierde kammen, gedurfde pruiken, minutieus gevlochten sieraden en een warme trui gemaakt van haar. In het Wereldmuseum Rotterdam kun je tot 8 mei 2023 de tentoonstelling Hair Power bezoeken. Een unieke en omvangrijke expositie over de kracht van menselijk haar, met topstukken uit de museumcollectie én hedendaags werk.

In Hair Power brengen meerdere thema’s de gelaagdheid van ons haar naar voren. Via identiteit en schoonheid bijvoorbeeld. Wie bepaalt wat mooi haar is? Waar komen die schoonheidsidealen vandaan? Of het gevoel van intimiteit, zowel bij een rouwsieraad als in de kappersstoel. En denk ook aan haar als materiaal en koopwaar. Want haar is sterk en

‘Jordano’ en ‘Yaissa’ uit de doorlopende serie ‘Afro Sagrada Familia’; van NY-based kunstenaar Yelaine Rodriguez, Verenigde Staten, 2021-2022. Foto: Aad Hoogendoorn impact die haar kan hebben op mensen én

aan de mens en hun haar.Yelaine Rodriguez uit

hele samenlevingen!

New York geeft in haar serie commentaar op de complexe relatie tussen de gekoloniseerde en

Haarstuk geïnspireerd op een hagedis door haarartiest Tomihiro Kono. Foto: Sayaka Maruyama

Van hoofdtooi tot haartapijt

de kolonist en viert de Afro-Dominicaanse

Bijzondere objecten uit de collectie van het

spiritualiteit. De Rotterdamse Sarojini Lewis

Wereldmuseum komen samen met heden-

onderzoekt hoe haar identiteit (afhankelijk van

daagse werken van toonaangevende

haar gekozen kapsel) door de buitenwereld

kunstenaars en ontwerpers. Zo vind je een

wordt waargenomen. En hoe ze zich hiervan

hoofdtooi van menselijk haar, kralen en groene

weet te bevrijden.Als sluitstuk van de tentoon-

keverschildjes uit Papoea-Nieuw-Guinea bij

stelling maakt kunstenaar Clémence Hilaire voor

het uitbundige werk van de wereldberoemde

het Wereldmuseum een indrukwekkende

haarartiest Tomihiro Kono. Of een unieke muts

haar-installatie, reflecterend op de hele

uit Alaska, waterproof dankzij geregen garen

tentoonstelling.

gaat eeuwenlang mee, dus verwerken we het

van haar, bij een gewoven haartapijt van

in objecten, aandenkens en design. Tot slot:

kunstenaar Antonin Mongin.

empowerment. We vieren de positieve

Verschillende fotografen brengen intieme odes

www.wereldmuseum.nl

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

Amerika’s nieuwste superheld Het is Amerika’s nieuwste superheld, Cannabis the Cat. Waar vroeger Smokey the Bear en Woodsy Owl de Amerikanen liefde en respect voor de natuur wilden bijbrengen, wil auteur Jerry Frye datzelfde nu voor elkaar krijgen met zijn creatie Cannabis the Cat.

Inmiddels zijn er twee delen verschenen.

boekenreeks is niet ontworpen als een

Cannabis the Cat to the rescue en cannabis the

oplossing, maar als een manier om het gesprek

Cat goes to Washington. De boeken zijn ook

te beginnen en voort te zetten over wat al

geschikt voor jeugdige lezers, die zo een eerste

tientallen jaren gaande is. Auteur en oorlogsve-

kennismaking met alle facetten rond hennep

teraan Jerry Frye: ‘Ik heb nadat het eerste deel

en cannabis onder ogen krijgen. Beide boeken zijn ook verkrijgbaar als kleurboek.

Magisch vliegend henneptapijt De basis voor het verhaal is dat Cannabis The Cat een 420 horloge heeft waarmee hij op een magisch vliegend tapijt, gemaakt van de fijnste hennepplanten, op avontuur gaat. Wanneer

uitkwam enorm veel feedback gekregen. Van zowel volwassenen als kinderen. Dat heeft me veel voldoening gegeven. Je ziet dat er door onwetendheid rond cannabis veel onnodige angst is. Dat is voor mij wel een uitdaging om die mensen te bereiken. Ik probeer met nieuwe titels en slimme nieuwe personages daarom een meer divers publiek te bereiken. Die aanpak zal het hopelijk gemakkelijker maken om een ​​m eer algemene markt te bereiken. Dit zal de overgang helpen van het stigma dat met cannabis wordt geassocieerd. En vergeet niet, een van mijn favoriete uitspraken uit de reeks is, ‘Remember, you don’t have to use marijuana to love Cannabis The Cat.’ Hij vervolgt: ‘Het beste medicijn in het leven kan soms gewoon een open en eerlijk gesprek zijn. Daarom leg ik ouders uit dat ze na het lezen van deze boeken iemand een cannabis-noodgeval heeft, bellen

ze op het aanrecht in de keuken of op de

ze 4-2-0 en dan komt Cannabis The Cat om het

eettafel moeten laten liggen. Zeg niks. Uitein-

cannabis-SOS op te lossen. Het educatieve

delijk zal het broodnodige gesprek met je

karakter Cannabis The Cat is ontworpen om de

kinderen vanzelf beginnen.’

interesses van zowel jong en oud te vangen, met betrekking tot het voortdurende dilemma rond cannabis en het gebruik ervan. De

74 HighLife

www.cannabisthecat.com


A MNESI A L E MON B A R N EY ’ S FA R M www.barneysfarm.com

HighLife 75


Door: Redactie HighLife

Tatsuo Miyajima in het Noordbrabants Museum

De oneindige reis van het leven

LED-verlichting is heel bruikbaar bij de binnenteelt van cannabis. Maar je kunt er nog veel meer mee. Dat bewijst de Japanse kunstenaar Tatsuo Miyajima (Tokio, 1957). Voor hem is tijd een verbindende factor in alles. Bekijk zijn werk in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Sfeerimpressie van de eerdere tentoonstelling ‘Tatsuo Miyajima: Connect with Everything’ in het MCA Australia. 2016-2017. ©️ Tatsuo Miyajima; Courtesy Lisson Gallery

In het museum stap je in zijn ruimtelijke installatie Samsara en

filosofische gedachtegang over, die veelal geïnspireerd is door het

ervaar je de oneindige reis van het leven, te midden van honderden

boeddhisme. Kernconcepten binnen het werk van Miyajima zijn:

verspringende LED-cijfers in allerlei kleuren. Spiritualiteit, boed-

“Keep Changing, Connect with Everything, Continue Forever.” Om

dhistische filosofie en technologie komen samen in dit nieuwe

deze concepten tot uiting te brengen, maakt Miyajima gebruik van

kunstwerk. Met behulp van technologie brengt de kunstenaar zijn

zijn typerende LED-tellers (of digits, zoals hij ze noemt), die aftellen

76 HighLife


Ibaraki, Japan. Hij voltooide zijn bachelor- en postdoctorale studies aan de Tokyo National University of Fine Arts and Music in 1986. Hier begon hij te experimenteren met performancekunst, voordat hij overstapte naar zijn op licht gebaseerde installaties. Met zijn technologische installaties verwierf Miyajima internationale bekendheid. Eerder had hij succesvolle solotentoonstellingen in o.a. Sydney, New York en Beijing. Ook nam hij deel aan talrij-

Tatsuo Miyajima (foto: Lisson Gallery)

in een constant herhalende cyclus van 9 naar 1. Met hun knipperende licht omringen en omhullen deze digits de toeschouwer, waardoor er eenheid ontstaat tussen de kijker en het kunstwerk.

Samsara

Time

De tijd en het verstrijken daarvan nemen een centrale rol in binnen het werk van Miyajima. Zo ook in zijn nieuwe zaalvullende

ke internationale biënnales en groepstentoonstellingen. Zijn

installatie Samsara, waarin de toepassing van getallen dient als

werken kunnen wereldwijd bewonderd worden in musea in Azië,

een metafoor voor de cyclus van leven en dood, zowel individueel

Europa en Amerika. In de tentoonstelling is een korte film te zien

als collectief. Opvallend daarbij is dat de nul altijd wordt overge-

over de kunstenaar en zijn studio. Een interview met de kunste-

slagen, omdat dit getal volgens de kunstenaar de permanente

naar geeft bezoekers inzicht in Miyajima’s gedachtegang en de

dood vertegenwoordigt – iets wat geen plaats heeft binnen de

context van zijn werk, en handvatten om het kunstwerk vanuit

terugkerende reis naar wedergeboorte. Wanneer de plaats van de

nieuwe perspectieven te interpreteren. Een jointje voor je

nul is aangebroken in de cyclus staat de teller kort op zwart, in een

museumbezoek roken zou misschien ook bij kunnen dragen aan

moment van pauze of ademhaling voordat het leven weer begint.

het interpreteren vanuit nieuwe perspectieven, schatten wij zo in.

Performancekunst

www.noordbrabantsmuseum.nl

Tatsuo Miyajima werd geboren in 1957 en woont en werkt in

HighLife 77


FILMS / SERIES

Door: Rob Tuinstra

SEVERANCE Bizarre oefening in geduld

Severance is een bizarre oefening in geduld. De eerste helft van de negendelige reeks lijkt zich in slow motion af te spelen. Het is een soort paranoïde versie van The Office waar meer vragen worden opgeworpen dan beantwoord. Mondjesmaat komen daar in de betere tweede helft enige antwoorden op. Maar zelfs na het einde van het eerste seizoen, na de cliffhanger der cliffhangers, blijven de meest vragen nog open. Dat inmiddels aan het tweede seizoen gewerkt

Meet The Parents en Tropic Thunder. Hij maakte

kantoorslaaf zonder kopzorgen over de

wordt is daarom logisch. Dat is meegenomen,

de uitstekende serie Escape at Dannemora en

hypotheek of dat boodschappenlijstje dat nog af

want hoeveel is eigenlijk logisch aan deze serie.

scoort nu met Severance. Dat ligt deels aan een

moet. En ’s avonds ga je weer naar huis en de

De avonturen van het viertal kantoormedewer-

heel sterke cast met Adam Scott,John Torturro,

liftscanner heeft al je saaie kantoorwerk én

kers van Lumon in hun afdeling Macrodata

Patricia Arquette en Christopher Walken, maar

collega’s uit je geheugen gewist. Een ideale

Refinement wekken soms zelfs irritatie op.

ook aan het script. Ga er maar aan staan: om werk

situatie? Dat is maar de vraag. Want wat zijn de

Menig kijker geeft het na enige episodes op om

en privé gescheiden te houden, wordt een chip in

werkelijke doelen van je werkgever? Severance

de clou op Internet te zoeken, als een slecht

de hersens van werknemers geplaats.Als jij ’s

geeft na een trage start enige antwoorden, maar

boek waarbij je alleen nog even het laatste

ochtends de lift van het pand van je werkgever in

na negen afleveringen is nog slechts een tipje van

hoofdstuk leest. Knagende nieuwsgierigheid

stapt, wordt je privé geheugen automatisch

de sluier gelicht. Het tweede seizoen zal meer

houdt de vasthoudende kijker aan de beeldbuis.

gewist en transformeer je in een voorbeeldige

duidelijk moeten geven.

Want wát doen Mark Scout, Helly Riggs, Dylan George en Irving Bailliff in feite daar de hele dag? Waar is hun werkgever Lumon mee bezig? En in hoeverre zijn Harmony Cobel en Mr. Milchick daarbij betrokken?

Antwoorden Ben Stiller, die deze bizarre reeks samen met Aiofe McArdle regisseerde, acteerde eerder in tijdloze comedies als There’s Something About Mary,

78 HighLife


2023 Inschrijving voor de legendarische HighLife Cup 2023 kan nu online! Ga naar https://softsecrets.com/nl/highlife-cup-2023 en schrijf u nu in! Deelname aan de HighLife Cup 2023 is alleen toegankelijk voor bedrijven die werkzaam zijn in de cannabisbranche, zoals coffeeshops, growshops, groothandels, headshops, voedings- en zadenbedrijven. Een vakjury bestaande uit 20 personen zal de (gecodeerde) inzendingen beoordelen op uiterlijk, geur, smaak en uitwerking.

De categorieën in 2023 zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hybriden algemeen geteeld op hydrocultuur Hybriden algemeen geteeld op aarde (bio) Automatisch bloeiende soorten (indoor en outdoor) Haze soorten geteeld op hydrocultuur Haze soorten geteeld op aarde (bio) Kush soorten Nieuw! Old Skool (commerciële soorten) Nieuw! House Specials (unieke soorten van het huis) Sativa’s (>70% Sativa genetica) Indica’s (> 70% Indica genetica) Amerikaanse soorten IMPORT Nieuw! Amerikaanse soorten gekweekt in NL Outdoor soorten ( buiten geteelde buitensoorten) Medicinale soorten (met aantoonbaar hoog CBD gehalte) Hasj IMPORT (traditionele hasj uit buitenland) Hasj NEDERHASJ (traditionele hasj gemaakt in Nederland) Hasj EXTRACTIES

Zorg dat u uiterlijk voor 31 december 2022 uw bedrijf per email heeft aangemeld als deelnemer. Daarna ontvangt u per email verdere instructies.

Wilt u deelnemen aan de HighLife Cup 2023? Email uw aanmelding dan z.s.m naar onderstaand adres, graag met vermelding van naam contactpersoon en mobiele nummer info@softsecrets.nl Let op! Wij verwachten van winnaars van een trofee dat ze voor een klein bedrag een jaar lang (6x) adverteren in HighLife magazine, op de pagina’s ‘HighLife Cup Winnaars’. Met vriendelijke groeten, en veel succes! Team HighLife/Soft Secrets


Movies

Books

, DE ERFENIS

Gabriel Bergmoser Luitingh-Sijthoff In het onweerstaanbare ‘Opgejaagd’, dat in 2020 verscheen en inmiddels verfilmd wordt, maakten we kennis met Maggie, wanneer zij een verlaten tankstation binnenstrompelt dat vervolgens door criminelen belegerd wordt. In dit vervolg komen we meer over Maggie’s achtergrond te weten. Helaas is het niet zo’n denderende rollercoaster als de voorganger, maar Bergmoser laat zijn ongebruikelijke held opnieuw met alle wapens voorhanden bloederig te keer gaan tegen een Australische misdaadsyn-

TRAGE PAARDEN Mick Herron

dicaat en een heuse motorbende. Dan is Bergmoser op zijn best, want wanneer er meer uitgeweid wordt over de beweegre-

Prometheus

denen van Maggie’s dodelijke vendetta valt

Het eerste deel van de Slough House

de vaart toch een beetje weg.

reeks van de Britse schrijver Mick Herron is opnieuw uitgegeven nadat het boek werd verfilmd. Net als de tv serie Slow Horses (met Gary Oldman in de hoofdrol)

THE SUICIDE SQUAD James Gunn

Margot Robbie, Idris Elba, John Cena

is het boek aangenaam vertier. Jackson

Absurdistische superheldenfilm waarin met

Lamb runt op cynische wijze Slough

grotesk geweld een even grotesk monster

House, het afvoerputje van de Britse

in de bananenrepubliek Corto Maltese moet

inlichtingendienst. Agenten die een missie

worden bestreden. De film opent sterk met

hebben verknald moeten hier hun dagen

een team superhelden dat flink te grazen

slijten als pennenlikkers. Vandaar hun

wordt genomen, maar dat is slechts een

bijnaam ‘trage paarden’. Dat verandert

opwarmertje voor het echte werk, waarin

wanneer een nationalistische groepering

Harley Quinn, Blood Sports en Polka-Dot

iemand van Pakistaanse afkomst kidnapt

Man figureren. Speciale aandacht voor

en dreigt hem te onthoofden. Langzaam

King Shark, een van de ‘sterkste’ rollen van

weten de mislukte spionnen onder leiding

filmlegende Sylvester Stallone. Eerlijk is

van Lamb geheimen te ontrafelen, waarbij

eerlijk, het slaat allemaal nergens op, maar

onthutsende feiten boven tafel komen. Het

met verstand op nul beleef je twee heerlijke

tweede boek in de serie, Dead Lions, wordt

uurtjes. Let op, na de credits volgt nog een

inmiddels verfilmd..

opwarmertje voor de serie Peacemaker.

80 HighLife


Music

CODA

Sian Heder Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Hartverwarmend portret van een Amerikaanse vissersfamilie waarin de ouders en broer van hoofdpersoon Ruby allen doof zijn. Op haar rust dus de zware taak om de communicatie met de buitenwereld op peil te houden, want gebarentaal wordt immers niet door veel mensen herkend. Tel daarbij dat de

GROMBIRA

vissersgemeenschap in zwaar weer is door vangstbeperkingen en de lokale

Lunar Dunes

visverwerkers, die veel te lage prijzen

Tonzonen Records

voor de vangst betaalt. Ondertussen

De band achter de oriental space rock

krijgt Ruby de kans om haar zangtalent

van Grombira bestaat geheel uit blanke

verder te ontwikkelen via een charmante

Duitsers met oosterse namen, maar dat

muziekleraar, maar krijgt zij daarvoor de

mag de pret niet drukken. Sitar, tablas en

kans? Ze dreigt te moeten kiezen tussen

congas komen ook voorbij, maar hee het

haar familie en zichzelf. CODA won maar

gaat hier om het kosmische hypnotiserende

liefst drie Oscars, waaronder een voor

zandgevoel en dat weet het viertal prima

Kutsar, een van de acteurs die ook zelf doof is. Terecht, want het is een heerlijke feelgood film.

KOFFEE Gifted

Sony Music

uit te drukken. Jazz, progrock en space rock gaan hand in hand met oriëntaalse sferen, in vijf lang uitgesponnen tracks waarbij alles langzamerhand loos gaat. Klassiek en o zo voorspelbaar, maar door de combinatie van

In 2020 won de Jamaicaanse zange-

verschillende trance opwekkende stijlen

res, songwriter en producer Koffee een

toch goed te genieten. Straatgeluiden en

Grammy voor Best Reggae Album, als

stemsamples uit Essaouira verlevendigen het

eerste vrouwelijke en jongste artiest ooit.

geheel hier en daar nog verder.

De helft van haar nieuwe album Gifted produceerde ze zelf. Iemand die weet wat ze doet, en zo tien sprankelende, loom swingende tracks neerzet. Haar stem gaat van dwingend en gevaarlijk naar zwoel en verleidelijk, met een pittig accent en duidelijke teksten. Van een effectje op haar stem is ze niet vies, en de ritmes zijn een mix van r&b, reggae en dancehall. In Nederland is ze misschien wat minder bekend, maar daar kan na haar optreden op Lowlands verandering in komen.

HighLife 81


Advertentie index HighLife colofon A

Apollyon �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47

B

Blue See coffeeshop ��������������������������������������������������������������������������������������������60/61 ‘t Bunkertje ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

C

Canna ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Coffeeshop Cool Running ��������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Kosbor �����������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Magic ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 Coffeeshop Magic �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Coffeeshop Magic ��������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Relax ���������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Solo �����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Cremers �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

D

De Ambassade �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Dutch Leaf ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Dutch Passion �����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

E

Easy Going �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

G

Gallery Colorado ����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Greenhouse Secret Farmers �����������������������������������������������������������������������������60/61 Growers Choice ������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Grow-Pro �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

HighLife Magazine, een uitgave van Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Medewerkers aan dit nummer: André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Redactie-adres Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl @highlife.softsecrets @highlifemagazine Advertenties: Daisy Bots info@softsecrets.nl

H

Hakuna Matata ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77 Humboldt x Seedstockers ���������������������������������������������������������������������������������60/61

K

Keldertje �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Kera Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

M

Mary Jane �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Mascotte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Mississippi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

P

Bezoek onze nieuwe Soft Secrets website! Op onze nieuwe website is het nog makkelijker om artikelen te vinden die je leuk vindt. Dus ga ervoor zitten en vind alles wat je wilt weten over de wereld van cannabis op de nieuwe softsecrets.com

Papillon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Papillon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47 Papillon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69

R

RQS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2

S

Seed Stockers �����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Simpel Minds Coffeeshop ���������������������������������������������������������������������������������60/61 Super Sativa Seed Club ��������������������������������������������������������������������������������������60/61 Sweet Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

U

Upstairs ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69

Z

Zero Zero �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Zero Zero ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

82 HighLife

aliseerd Geoptim iel! voor mobOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl