Page 10

ERHVERVSPOLITIK // SOCIAL DUMPING

Modstand mod mindstelønsaftale Regeringen vil indføre mindsteløn til chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark, men et forslag fra arbejdsmarkedets parter om mindsteløn møder stærk modstand fra DF, som ellers før valget ville gøre op med problemerne med lavtlønnede udenlandske chauffører, mens Venstre er gået i flyverskjul. Arbejdsmarkedsforsker undrer sig.

Arbejdsmarkedsforsker: Meget usædvanligt

Thomas Rumph [tru@dtl.eu]

Der lægges op til, at fagforeningsfriheden fjernes, og det kan vi ikke støtte. Så klar er meldingen fra DF’s transportordfører Hans Kristian Skibby, der siger, at hans parti ikke kan støtte det DA/FH-forslag om mindsteløn på transportområdet, som regeringen vil gøre til lov. - Regeringen har fremsat det her forslag for at please 3F og deres andre venner. Vi skal huske, at der findes andre fagforbund, der har glimrende overenskomster. Kigger man fx på den kristelige overenskomst (Krifas overenskomst med ITD Arbejdsgiver, red.), så vil de ikke have den samme frihed, siger DF’s transportordfører. DA har ellers tydeligt sagt, at både danske og udenlandske chauffører fortsat kan køre uden at være omfattet af en bestemt

overenskomst eller medlem af en bestemt fagforening. Omvendt førte DF valgkamp på, at transport udført i Danmark udføres ”i overensstemmelse med niveauet i de mest repræsentative danske overenskomster”, som det formuleres i partiets eget udspil. Hvordan hænger det sammen? - Det ændrer ikke på, at man har valgt at gå uden om Padborg-udvalget (brancheudvalg nedsat efter Kurt Beier-sagen, red.) og sige, at overenskomsten skal være den mest dækkende på området. Hvis vi kun taler om én overenskomst, så er det FH’s overenskomst (3F’s overenskomst med DTL og ATL, red.), så jeg køber ikke DA’s argumenter, siger Hans Kristian Skibby. Før valget i juni ytrede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen et ønske

Et af de billeder fra Kurt Beiers slumlejr i Padborg sidste år, der fik alle partier over en kam til at love, at de forhold skulle der gøres noget ved. Foto: Fagbladet 3f.

10 | DTL MAGASINET | DECEMBER 2019

om at lovgive om mindsteløn på området. DTL Magasinet har forsøgt at finde ud af, hvorvidt Venstre støtter DA/FH-forslaget. Men transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har afvist at svare med begrundelsen, at spørgsmålet ikke har med transportpolitik at gøre. Han henviser i stedet til beskæftigelsesordfører Hans Andersen, som vi skriftligt har spurgt, om Venstre kan støtte forslaget. Hans Andersen har imidlertid valgt ikke at svare på vores spørgsmål.

Søren Kaj Andersen, som er centerleder på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet siger, at det vil være atypisk, hvis politikerne sidder et forslag fra de store organisationer på hhv. arbejdsgiver- og lønmodtagerside overhørigt. - Det har ofte kendetegnet Christiansborg, at man bakker op, hvis de to store organisationer har en fælles forståelse af, hvordan arbejdsmarkedsspørgsmål skal løses. Det vil være bemærkelsesværdigt, hvis man ikke gør det her. Og så har alle jo stort set været enige om, at der skal gøres noget ved spørgsmålet om, hvordan vi regulerer løn og vilkår for særligt udenlandske chauffører med den såkaldte Padborg-sag, siger han.

DTL kritiserer politikere - Jeg må minde såvel Venstre som Dansk Folkeparti om, at det var et enigt Folketing med Venstre i regering, der bad arbejdsmarkedets parter finde en løsning, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. - Så jeg må spørge de to partier, om de er ved at løbe fra det kommissorium, de selv var med til at give arbejdsmarkedets parter i kølvandet på den skandaløse Kurt Beiersag? Det er decideret pinligt, hvis Folketinget ikke er i stand til at opretholde enigheden for at få sat en stopper for årsagerne til det, vi har set fra Padborg, herunder de seneste skandaler, der ramte pressen, og det er næppe de sidste. Læs mere i lederen på side 3. ■

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 12 2019  

Advertisement