Ø pas Danmark

Page 1

Det danske ørige

Ø-PAS


Ø-passet er udgivet af Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgen, Færgesekretariatet og VisitDenmark.

www.faergen.dk

www.danske-smaaoer.dk

www.faergesekr.dk

Ø-passet er i 2017 videreudviklet i regi af projektet: „Øerne på turismelandkortet. Ø-PAS 2017“ Projektet er støttet med midler fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje

Sammenslutningen af Danske Småøer, Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Rudkøbing. Tlf 62 51 39 93. sekretariatet@danske-smaaoer.dk. www.danske-smaaoer.dk. Ø-turismeambassadør Britta Leth – tlf. 40 11 53 62 – bl@danske-smaaoer.dk Idé: Kirsten Leth. Tekst og udvikling: Lise Thillemann Sørensen og Britta Leth. Fotos: Beboerforeninger, turistinformationer og kommuner m.fl. Layout: Dyhr Grafisk Tegnestue. Tryk: ArcoRounborg A/S. 2. udgave, 1.oplag 117.000 stk. Udgivet i 2017. Kortmateriale: K100 Geodatastyrelsen, Kortcenter.dk. Der tages forbehold for trykfejl.

Kryds af når du besøger en ø ❏ Agersø

❏ Hjarnø

❏ Als

❏ Hjortø

❏ Anholt

❏ Langeland

❏ Askø/Lilleø

❏ Livø

❏ Avernakø

❏ Lolland

❏ Barsø

❏ Lyø

❏ Birkholm

❏ Læsø

❏ Bjørnø

❏ Mandø

❏ Bornholm

❏ Nekselø

❏ Baagø

❏ Omø

❏ Christiansø/

❏ Orø

Frederiksø

❏ Samsø

❏ Drejø

❏ Sejerø

❏ Egholm

❏ Skarø

❏ Endelave

❏ Strynø

❏ Fanø

❏ Tunø

❏ Fejø

❏ Venø

❏ Femø

❏ Ærø

❏ Fur

❏ Aarø

Tilmeld dig nyhedsbrev med ø-tilbud på: www.danskoferie.dk. Her vil fortløbende blive præsenteret flere øer og oplevelser. Tilmeld dig nyhedsbrev om Danmarksoplevelser på: www.visitdenmark.dk


TO

................................................. Navn

FO

................................................. Fødselsdato ................................................. Adresse ................................................. Tlf.

Kære ø-gæst Tillykke med dit ø-pas! Her har du en præsentation af øerne i Danmark, og du kan nu samle mærker – silhuetter – af de danske øer. På færgen, havnen, eller turistinformationen finder du en plade med en speciel pen. Med denne gnider du mærket over i passet, idet du lægger papirsiden oven på silhuetten og gnider forsigtigt med pennen. Du kan samle mærker fra det danske ørige og konkurrere med din familie og venner om, hvem der har samlet flest mærker. Du finder i passet oplysninger om hver ø, færgeruten, sejlafstand og sejltid, antal beboere og øens størrelse samt en QR-kode. Den kan du scanne med din mobil, så har du direkte adgang til øens hjemmeside med bl.a. turistinformationer, eller du kan taste hjemmesideadressen ind. Du kan også klikke ind på www.visitdenmark.dk og skrive øens navn i søgefeltet. Så får du præsenteret øens turistoplevelser, spisesteder, overnatning, færge m.v. Du kan glæde dig til helt unikke oplevelser på øerne, der hver har sin charme, natur, beboere og attraktioner. På øerne venter der dig fine naturoplevelser, og der er gode muligheder for vandre- og cykelture. Del dine oplevelser, fotos og videoer fra de danske øer på Facebook: øhop og øpas. Gem dine flotte øjeblikke på Instagram øhop. #øhop og #øferie på både Facebook og Instagram og giv inspiration til oplevelser. På Facebook kan du deltage i spændende konkurrencer om færgebilletter, ophold og oplevelser samt få gode tilbud og masser af ideer til nye besøg på de danske øer.

Hjertelig velkommen på de danske øer


Det danske ørige

Læsø

Egholm

Ålborg Livø Fur Anholt

Venø

Århus Tunø Hjarnø

Sejerø Orø

Samsø Endelave

Nekselø

Esbjerg Fanø Mandø

Odense

København

Baagø Aarø Barsø

Lyø Bjørnø Skarø Avernakø Drejø Hjortø Als Birkholm Strynø Ærø Langeland

Agersø Omø Fejø

Femø Askø/Lilleø

Lolland


Tag på dansk ø-ferie og få: Tid til nærvær og samvær Tid til at nyde fred og ro Tid til at opleve autenticitet og historie Tid til at nyde varieret natur Tid til at møde øboerne Tid til at få de gode historier Tid til at cykle og vandre Tid til at slappe af og nyde livet

Christiansø Bornholm


Agersø

Afstand 1000 m

4


Færge: Stigsnæs-Agersø, 3,5 km – 15 min. www.aofaerger.dk Beboere 1.1.2016: 174. Areal: 6,8 km2 Agersø er en meget charmerende ø med kuperet landbrugsland og store flade arealer med strandenge og lavvandede områder. Midt i Agersø by ligger gadekæret omgivet af huse og gårde, som er omkranset af karakteristiske stengærder. Besøg møllen, kirken, historiestalden og skansen.

www.agersoe.nu

Find mærket på færgen/havnen

Agersø, Slagelse Kommune

5


Als

Afstand 5 km

6


www.visitsonderborg.dk

Turistbureau, Perlegade 50/

Als er en frugtbar ø, der tidligere var kendt for sine frugtplantager, hvoraf nogle fortsat er i drift. Nyd Nordborg Slot udefra og besøg Tandslet Kirke og Egen Kirke. Oplevelsesparken Universe byder på lærerige oplevelser i naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

Havnekontoret, Nørrebro 1, Sønderborg

Færger: Bøjden-Fynshav, 14,8 km – 50 min. www.faergen.dk Søby-Fynshav, 19 km – 70 min. www.aeroe-ferry.dk Beboere 1.1.2016: 49.980. Areal: 311 km2

Find mærket hos Sønderborg

Als, Sønderborg Kommune

7


Anholt

Afstand 1000 m

8


Færge: Grenaa-Anholt, 52 km – ca. 3 timer. www.anholtfergen.dk Beboere 1.1.2016: 145. Areal: 22 km2 Anholt har Nordeuropas største ørken med store klitlandskaber. Det meste af Anholt er fredet, men bortset fra områderne Totten og Flakket er det tilladt at færdes til fods i den særprægede natur. Nyd Anholt Fyr udefra. Besøg Anholt Kirke og museets specialudstilling om „Ørkenen“.

www.visitanholt.dk

Find mærket på færgen/havnen

Anholt, Norddjurs Kommune

9


Askø/Lilleø

Afstand 1000 m

10


Færge: Bandholm-Askø, 7 km – 25-30 min. www.lollandfaergefart.dk Beboere 1.1.2016: 46. Areal: 4,2 km2 Askø er med fire meter over havet, som højeste punkt på øen, meget flad og derfor velegnet til vandre- og cykelture. Her er et rigt fugleliv og børnevenlige strande. Lilleø er forbundet med hovedøen med en smal 750 m lang dæmning. Se frugtplantagerne og udsigten til Smålandshavets andre øer. Besøg Askø Ø-museum og Askø Kirke.

www.askoe.dk

Find mærket på færgen/havnen

Askø/Lilleø, Lolland Kommune

11


Avernakø

Afstand 1000 m

12


Færge: Faaborg-Avernakø-Lyø, 11 km – 35-70 min. www.oefaergen.fmk.dk Beboere 1.1.2016: 114. Areal: 6 km2 Avernakø var oprindelig to øer – Korshavn og Avernak, men blev i 1937 forbundet med en dæmning – Drejet. Nyd fra det kuperede landskab den enestående udsigt over Det Sydfynske Øhav. Se Avernakø Kirke og Majtræet samt de sjældne klokkefrøer i øens vandhuller.

www.avernak.dk

Find mærket på færgen/havnen

Avernakø, Faaborg-Midtfyn Kommune

13


Barsø

Afstand 500 m

14


Færge: Barsø Landing-Barsø, 3,5 km – 15 min. www. barsø.dk Beboere 1.1.2016: 22. Areal: 2,5 km2 Barsø byder på et bakkelandskab med mange stengærder og levende hegn. Langs øens smalle krogede veje, der alle er grusbelagte, vokser brombær, vildtvoksende stikkelsbær og vilde hyben. Besøg Orangeriet med billedsamling og tekst om øen gennem tiderne.

www.barsø.dk

Find mærket på færgen/havnen

Barsø, Aabenraa Kommune

15


Birkholm

Afstand 500 m

16


Færge: Marstal-Birkholm, 8,5 km – 25 min. Beboere 1.1.2016: 12. Areal: 0,9 km2 Birkholms højeste punkt er to m over havet, og der er opført to diger; havdiget, der beskytter det meste af øen, og bydiget, der beskytter den lille klynge huse og gårde i Birkholm by. Øen er et paradis for øhavets fugle, og det lille øsamfund er i sig selv en seværdighed.

www.birkholm-beboerforening.dk

Find mærket på færgen/havnen

Birkholm, Ærø Kommune

17


Bjørnø

Afstand 500 m

18


Færge: Faaborg-Bjørnø, 3,5 km – 17 min. www.bjoernoefaergen.dk Beboere 1.1.2016: 34. Areal: 1,5 km2 Bjørnø har en varieret natur med flade strandenge med fugleliv og høje lerskrænter. Der er den smukkeste udsigt fra Højbjerg – 24 m over havet – til Fyn og naboøerne. Oplev naturen med de sjældne og fredede grønbrogede tudser. Nyd molekaffe om aftenen på Bjørnø Mole.

www.bjørnø.dk

Find mærket på færgen/havnen

Bjørnø, Faaborg-Midtfyn Kommune

19


Bornholm

Afstand 5 km

20


Bornholm har over 141 km kyst med kridhvide sandstrande, rå klippeformationer og maritime kystbyer. Øen har unikke naturoplevelser fx ved Borgruinen Hammershus og vandreture i Almindingen og Paradisbakkerne. Øens fødevarer er i særklasse. Oplev rundkirkerne og et hav af attraktioner.

www.bornholm.dk

Find mærket hos Bornholms

Færger: Ystad-Rønne, 70,3 km – 1 time og 20 min. Køge-Rønne, 172,2 km – 5 timer og 30 min. Sassnitz-Rønne, 103,7 km – 3 timer og 30 min. Beboere pr. 1.1.2016: 39.756. Areal: 589 km2. www.faergen.dk

Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3, 3700 Rønne

Bornholm, Bornholms Regionskommune

21


Baagø

Afstand 1000 m

22


Færge: Assens-Baagø, 6,5 km – 30 min. www.baagoe.info Beboere 1.1.2016: 24. Areal: 6,3 km2 Baagø er en idyllisk ø med flade jorder, hvoraf en stor del er mose og strandenge. Her er et rigt fugleliv, og den lille ø Egholm, nord for Baagø, er en koloni med sølvmåger. Besøg Bågø Kirke og Prinsehøj, der med sine 8,3 m er øens højeste punkt. Bågø Naturcenter v/Assens Kommune.

www.baagoe.info

Find mærket på færgen/havnen

Baagø, Assens Kommune

23


Christiansø/ Frederiksø

Afstand 1000 m

24


Færge: Gudhjem-Christiansø, 18 km – 55 min. www.christiansoefarten.dk Beboere pr. 1.1.2016: 91. Areal: o,22 km2 Christiansø og Frederiksø er en del af øgruppen Ertholmene ejet af Staten, Forsvarsministeriet. Fæstningen på Christiansø blev bygget af Christian den V i 1684 og er velbevaret. Oplev spændende krigshistorie og imponerende bygningsværk. Hunde må ikke medbringes.

www.christiansoe.dk

Find mærket på færgen/havnen

Christiansø/Frederiksø, Staten

25


Drejø

Afstand 1000 m

26


Færge: Svendborg-Skarø-Drejø, 16,5 km – 75 min. www.svendborg-havn.dk Beboere 1.1.2016: 65. Areal: 4,2 km2 Drejø – øen med de hvide hjorte – består af to sammenvoksede øer, hvor den østlige del er forholdsvis flad og den vestlige mere kuperet. På Næbbesodde rejser stejle klinter sig op mod 16 m over havet. Besøg kirken og museet „Gl. Elmegaard“ med en model af Drejø By før branden i 1942.

www.drejo.dk

Find mærket på færgen/havnen

Drejø, Svendborg Kommune

27


Egholm

Afstand 1000 m

28


Færge: Aalborg-Egholm, 400 m – 5 min. Beboere 1.1.2016: 44. Areal: 6 km2 Egholm er i gang med omlægning til 100% økologi, så der skabes bedre natur og biodiversitet. Strandenge, skove og udyrkede arealer byder på storslået natur med mange nordiske lægeurter. Et fuglebeskyttelsesområde er rasteplads for mange trækfugle. Det meste af øen er beskyttet af diger.

www.visitaalborg.dk/egholm-gdk596256

Find mærket på færgen/havnen

Egholm, Aalborg Kommune

29


Endelave

Afstand 1000 m

30


Færge: Snaptun-Endelave, ca.17 km – 60-70 min. www.mf-endelave.dk Beboere 1.1.2016: 167. Areal: 13 km2 Endelave – øen med de vilde kaniner – byder velkommen med den gamle landsby med gadekær, bondegårde og fiskerhuse. Oplev den uberørte natur på Øvre – 300 tønder land, der er fredet. Besøg Endelave Lægeurtehave samt Endelave Museum og oplev øens historie og Agdas forlis i 1944.

www.oenendelave.dk

Find mærket på færgen/havnen

Endelave, Horsens Kommune

31


Fanø

Afstand 1000 m

32


Færge: Esbjerg-Fanø, 2,4 km – 12 min. www.faergen.dk Beboere 1.1.2016: 3.290. Areal: 56 km2 Fanø ligger i Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Fanø er vesterhav, brede sandstrande og store naturoplevelser. Øen byder på mange gallerier og et kunstmuseum. Besøg også de kulturhistoriske byer; Nordby og Sønderho med de flotte 200 år gamle stråtækte skipperhuse.

www.visitfanoe.dk

Find mærket på færgen/havnene

Fanø, Fanø Kommune

33


Fejø

Afstand 1000 m

34


Færge: Kragenæs-Fejø, 4 km – 15 min. www.lollandfaergefart.dk Beboere 1.1.2016: 442. Areal: 16 km2 Fejø er æblets ø, der har 200 solskinstimer mere end landsgennemsnittet og optimale vækstbetingelser for frugttræer. Nyd flere hundredetusinde frugttræer, når de blomstrer og senere med masser af frugt. Besøg Fejø Kirke og den restaurerede Fejø Mølle med butik samt Fejø Museum.

www.fejoeliv.dk

Find mærket på færgen/havnene

Fejø, Lolland Kommune

35


Femø

Afstand 1000 m

36


Færge: Kragenæs-Femø, 14 km – 50 min. www.lollandfaergefart.dk Beboere 1.1.2016: 119. Areal: 11,5 km2 Femø er et bakket morænelandskab med flotte udsigtspunkter. Sønderby og Nørreby med deres gamle huse og et virvar af små stier og stræder er et særkende for øen. Besøg Femø Kirke, øens flotte parker og se de smukke dekorerede bænke rundt om på øen.

www.femo.dk

Find mærket på færgen/havnen

Femø, Lolland Kommune

37


Fur

Afstand 1000 m

38


Fur har en fantastisk undergrund af moler og vulkanaske, hvor de forskellige lag vidner om vulkanudbrud for flere millioner år siden. Nyd klinterne, molergrave og de enestående naturoplevelser. Besøg Fur Kirke, Fur Bryghus og Fur Museum med den enestående samling af forsteninger.

www.visitfur.dk

Find mærket på færgen og

Færge: Branden-Fur, 500 m – 5 min. www.visitfur.dk Beboere 1.1.2016: 765. Areal: 22 km2

Havnekontoret, Stenøre 11, Fur

Fur, Skive Kommune

39


Hjarnø

Afstand 500 m

40


Færge: Snaptun-Hjarnø, 800 m – 5 min. www.hjarnøfærgefart.dk Beboere 1.1.2016: 106. Areal: 3,5 km2 Hjarnø har det højeste punkt syv m over havet. Størstedelen af øen er opdyrket, dog findes mod nord en lille skov og langs kysten strandenge. I det sydøstlige hjørne ligger et fredet areal med ti skibssætningerne fra vikingetiden. Besøg også Hjarnø Kirke med pyramidespir.

www.hjarnø.dk

Find mærket på færgen/havnen

Hjarnø, Hedensted Kommune

41


Hjortø

Afstand 500 m

42


Færge: Svendborg-Hjortø, 15 km – 1 time. www.svendborg-havn.dk Beboere 1.1.2016: 7. Areal: 1 km2 Hjortø er en flad ø, hvor størstedelen af øen er sikret med diger. Græssene kvæg nyder den friske luft og det saftige græs. Gå en tur ud til Hjortø gamle vindmølle og slå dig ned ved det smukke Pejdenoret med udsigt til færgefart, Drejø og Skarø. Oplev de sjældne klokkefrøer i øens vandhuller.

www.hjorto.dk

Find mærket på færgen/havnen

Hjortø, Svendborg Kommune

43


Langeland

Afstand 5 km

44


www.langeland.dk

Turistbureau, Torvet 5,

Hver sommer tager 25.0000 mennesker til Langelandsfestival i Rudkøbing. Øen har kuglerunde hatbakker, fuglereservater, historiske skove og stejle klinter samt 140 km strand. Oplev de stråtækte bindingsværkshuse, fine herregårde, oldtidsminder, smukke landsbykirker og sågar vilde heste.

Rudkøbing, Bagenkop og Ristinge havn

Færge: Spodsbjerg-Tårs, 14,4 km – 45 min. www.faergen.dk Beboere pr. 1.1.2016: 12.345. Areal: 285 km2

Find mærket på Langeland

Langeland, Langeland Kommune

45


Livø

Feriecenter

Afstand 500 m

46


Færge: Rønbjerg-Livø, 5 km – ca. 20 min. www.miniline.dk Beboere 1.1.2016: 7. Areal: 3,3 km2 Livø med flade strandenge, tørre overdrev, stejle skrænter og eventyrlig egeskov er statsejet. Liv Tap med adgangsforbud er sælreservat – nyd det flotte syn på afstand. Besøg Avlsgården, der producerer korn og kød i topkvalitet. Nyd produkterne hos Kjøgemester & Oldfrue. Øen er bilfri, og hunde må ikke medtages.

www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/livoe/

Find mærket på færgen/havnen

Livø, Vesthimmerlands Kommune

47


Lolland

Afstand 10 km

48


www.visitlolland-falster.dk

Axeltorv 3, Nakskov/havnene

Oplev på Lolland klosterbyen Maribo med domkirken, middelalderbyen Nakskov med købmandsgårde og smalle stræder. Besøg Danmarks Sukkermuseum og kom tæt på dyrene i Knuthenborg Safaripark. På de mange cykelruter venter skønne naturoplevelser, flotte badestrand og de lokalproducerede fødevarer.

Find mærket på turistbureau

Færge: Spodsbjerg-Tårs, 14,4 km – 45 min. www.faergen.dk Beboere pr. 1.1.2017: 60.607. Areal: 1245 km2

Banegårdspladsen 11, Maribo/

Lolland, Lolland Kommune

49


Lyø

Afstand 1000 m

50


Færge: Faaborg-Avernakø-Lyø, 9 km – 35-70 min. www.oefaergen.fmk.dk Beboere 1.1.2016: 96. Areal: 6 km2 Lyø har et af øhavets rigeste fugleliv og et kuperet landskab med bakker på op til 24 m over havet. Et særkende er øens mange stendiger og levende hegn. Oplev Lyø By med smalle gyder og smukke bindingsværksgårde og -huse, og besøg Lyø Søfartsmuseum, Besøgscenteret og Lyø Kirke.

www.lyø.dk

Find mærket på færgen/havnen

Lyø, Faaborg-Midtfyn Kommune

51


Læsø

Afstand 5 km

52


www.visitlaesoe.dk

Havnepladsen 1, Læsø

Udforsk Læsøs storslåede natur med strand, klithede og de langstrakte strandenge mod syd. Smag på øens råvarer – salt, jomfruhummere, kantareller – eller find dem selv. Og mærk historiens vingesus under et af de tunge tangtage, som har placeret Læsø på verdenskortet.

Læsø Færge- og Turistkontor,

Færge: Frederikshavn-Læsø, 29 km – 90 min. www.laesoe-line.dk Beboere 2016: 1.817. Areal: 119 km2

Find mærket på færgen/havnene/

Læsø, Læsø kommune

53


Mandø

Afstand 1000 m

54


www.visitmandoe.dk

Mandø Event, Midtvej 7, Mandø

Mandø ligger i Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Mandø består af lave marskenge med havdiger hele vejen rundt om øen. Besøg museet, møllen, kirken og redningsstationen. Traktor- og hestevognsture til østers- og sælbanker.

Find mærket hos

Traktorbus: Vester Vedsted-Mandø, 7 km – 45 min. Kørsel ad Låningsvejen. Vær meget opmærksom på tidevandet. Beboere 1.1.2016: 43. Areal: 7,6 km2

Brugsen, Mandø Byvej 1/

Mandø, Esbjerg Kommune

55


Nekselø

Afstand 500 m

56


Færge: Havnsø-Nekselø, 4 km – 20 min. www.sejerobugten.kalundborg.dk Beboere 1.1.2016: 19. Areal: 2,2 km2 Nekselø er en bakket ø med højklinter, hvor vegetationen er formet af vestenvinden. Øens østside, der ligger i læ, har en frodig skræntskov. Hele øen er fredet. Der er en enestående udsigt fra Gadebjerg og Elmebjerg, 41 m over havet. Besøg Nekselø Kirke og Sømosen – øens største sø.

www.nexeloe.dk

Find mærket på færgen/havnen

Nekselø, Kalundborg Kommune

57


Omø

Afstand 1000 m

58


Færge: Stigsnæs-Omø, 11 km – 50 min. www.aofaerger.dk Beboere 1.1.2016: 156. Areal: 4,5 km2 Omø bestod oprindelig af to mindre øer, adskilt af et lille sund, hvor Omø Sø er den sidste rest. Her er et mangfoldigt fugleliv hele året. Nyd fra Skovbanken – øens højeste punkt 24 m over havet – udsigten med havnen, søen, mosen og landsbyen med kirken og gadekæret.

www.omoe-net.dk

Find mærket på færgen/havnen

Omø, Slagelse Kommune

59


Orø

Afstand 1000 m

60


www.oroe.dk

Orø Havn/Holbæk Færgen/

Orø har børnevenlig strand, gode fiskepladser og naturskov med shelters og motionsredskaber. Nyd udsigten fra Stensbjerg Banke – 28 m over havet. Besøg Orø Kirke, Orø Museum, Hestebedegård, Dyreparken, Kulturbeholderen og gallerierne.

Østre Færge (spørg personalet)

Færger: Holbæk-Orø, 7,5 km – 30 min. Hammer Bakke-Orø, 650 m – 6 min. Beboere 1.1.2016: 850. Areal: 15 km2

Find mærket hos Orøkontoret,

Orø, Holbæk Kommune

61


Samsø

Afstand 5 km

62


Samsø er et uforstyrret åndehul med en smuk og varieret natur. Der er brede børnevenlige strande, og andre med gode fiskemuligheder. I vejboderne på øen kan du købe fantastiske grøntsager, som du også kan sætte tænderne i på en af de mange gode restauranter.

www.visitsamsoe.dk

Find mærket hos Samsø Museum,

Færge: Kalundborg-Ballen, 33,1 km – 75 min. www.faergen.dk Hou-Sælvig, 19,1 km – 60 min. www.tilsamsoe.dk. Beboere 1.1.2016: 3.710. Areal: 114 km2

Museumsvej 5, Tranebjerg/på havnene

Samsø, Samsø Kommune

63


Sejerø

Afstand 1000 m

64


Færge: Havnsø-Sejerø, 20 km – 65 min. www.sejerobugten.kalundborg.dk Beboere 1.1.2016: 351. Areal: 12,4 km2 Sejerø med det bakkede landskab og de små idylliske landsbyer har et særligt lys, idet øen er meget smal. Fra bakkerne, som øboerne kalder bjerge, er der en enestående udsigt. Nyd fugle- og Storebæltsfloraen. Besøg Sejerø Kirke, Sejerø Fyr, Sejerø Museum & Kulturhus og Købmandshandelsmuseum.

www.sejero.dk

Find mærket på færgen/havnen

Sejerø, Kalundborg Kommune

65


Skarø

Afstand 500 m

66


Færge: Svendborg-Skarø-Drejø, 11 km – 35-55 min. www.svendborg-havn.dk Beboere 1.1.2016: 32. Areal: 2 km2 Skarø er flad, men fra Vesterbjerg – ni m over havet – er der en fin udsigt. Strandengene og vandområderne har mange ynglepladser for over halvtreds fuglearter, og øen har masser af vilde blomster. Nyd Bystævnet ved gadekæret og besøg Skarø Kirke og Skarø Is.

www.skarø-beboerforening.dk

Find mærket på færgen/havnen

Skarø, Svendborg Kommune

67


Strynø

Afstand 1000 m

68


Færge: Rudkøbing-Strynø, 7 km – 30-35 min. www.strynoe.dk Beboere 1.1.2016: 186. Areal: 5 km2 Strynø har byen næsten lige midt på øen. Her er krogede veje og stier samt spændende huse med små haver ved gadekærene. Besøg Strynø Kirke, Strynø Mølle, Majtræet og Øhavets Smakke- og Naturcenter med museum, smakkejoller og naturskole.

www.strynoe.dk

Find mærket på færgen/havnen

Strynø, Langeland Kommune

69


Tunø

Afstand 1000 m

70


Færge: Hov-Tunø, 14,5 km – 55 min. www.tunoefaergen.dk Beboere 1.1.2016: 114. Areal: 3,5 km2 Tunø er bilfri og store dele af øen med den afvekslende og særprægede natur er fredet. På de øvrige arealer dyrkes porrer og grøntsager. Mange solskinstimer begunstiger plante- og dyreliv. Besøg Tunø Kirke med det specielle tårn (både kirke- og fyrtårn), Stenhuset og Tunø Museum.

www.tunø.dk

Find mærket på færgen/havnen

Tunø, Odder Kommune

71


Venø

Afstand 1000 m

72


Venø har en smuk afvekslende natur med grønne marker, brune hedeflader, stejle skrænter og dejlige skovområder samt naturreservatet Nørskov Vig. Nyd udsigten over øen og Limfjorden fra Forstov Bakker – 27 m over havet. Besøg Venø Kirke - Danmarks mindste kirke – nyrestaureret i 2016.

www.venoe.dk

Find mærket i venterummet på

Færge: Kleppen-Venø, 267 m – 3 min. www.venoefaergefart.dk Beboere 1.1.2016: 195. Areal: 6,8 km2

Venø, Sønderskovvej/på Venø Havn

Venø, Struer Kommune

73


Ærø

Afstand 5 km

74


Ærø er en kuperet ø. Landskabet brydes af vindmøller samt solfangeranlæg. Besøg Marstal – øens største by med maritim historie, Ærøskøbing – eventyrbyen med 350 år gamle huse og brostensbelagte gader samt Skoldnæs Fyr, Søby Borgbanke og Voderup Klint.

www.ærø.dk

Find mærket på færgerne/havnene/Ærø

Færger: Fynshav-Søby, 19 km – 70 min. Faaborg-Søby, 18 km – 60 min. Svendborg-Ærøskøbing, 23 km – 75 min. www.aeroe-ferry.dk Beboere 1.1.2016: 6.278. Areal: 88 km2

Turistkontor, Ærøskøbing 4, Ærøskøbing

Ærø, Ærø Kommune

75


Aarø

Afstand 1000 m

76


Færge: Aarøsund-Aarø, Stigsnæs-Agersø,1,5 3,5km km– –7-8 15 min. www.aaro.dk 2 Indbyggerantal Beboere 1.1.2016: pr. 155.1.1.2015: Areal: 5,7 163km - Areal: 6,8 km2 Aarø erer enen flad ø, ogcharmerende det højeste punkt over Agersø meget ø med et havet er kun seks m. Store deleogafstore øen er beskyttet kuperet landbrugsland flade arealermed med diger. Aarø har et værdifuldt plante- og områder. dyreliv strandenge, strandvolde og lavvandede samt Aarø Kalv Vildtreservat. Besøg Aarø Kirke, Besøg det hyggelige gadekær med stråtækte huse, Brummers Gård med Kirke, bulladen, Årø Vingaard, Agersø Mølle, Agersø Historiestalden og naturlegepladsen og Parkgolf. Agersø Skanse.

www.aaro.dk

Find mærket på færgen/havnen

Agersø, Aarø, Haderslev Slagelse Kommune

77


www.kys-froen.dk

Familievenlige oplevelser – gå på opdagelse i naturens verden. Få udstyr og vejledning på øerne

Bliv øbo for en dag – en uge – et liv Leger du med tanken om at flytte til en ø? Læs om småøernes muligheder og om livet som øbo på www.BlivØbo.nu

78


Sponsorstøtte modtaget fra:

79


80


Ø-passet er udgivet af Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgen, Færgesekretariatet og VisitDenmark.

www.faergen.dk

www.danske-smaaoer.dk

www.faergesekr.dk

Ø-passet er i 2017 videreudviklet i regi af projektet: „Øerne på turismelandkortet. Ø-PAS 2017“ Projektet er støttet med midler fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje

Sammenslutningen af Danske Småøer, Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Rudkøbing. Tlf 62 51 39 93. sekretariatet@danske-smaaoer.dk. www.danske-smaaoer.dk. Ø-turismeambassadør Britta Leth – tlf. 40 11 53 62 – bl@danske-smaaoer.dk Idé: Kirsten Leth. Tekst og udvikling: Lise Thillemann Sørensen og Britta Leth. Fotos: Beboerforeninger, turistinformationer og kommuner m.fl. Layout: Dyhr Grafisk Tegnestue. Tryk: ArcoRounborg A/S. 2. udgave, 1.oplag 117.000 stk. Udgivet i 2017. Kortmateriale: K100 Geodatastyrelsen, Kortcenter.dk. Der tages forbehold for trykfejl.

Kryds af når du besøger en ø ❏ Agersø

❏ Hjarnø

❏ Als

❏ Hjortø

❏ Anholt

❏ Langeland

❏ Askø/Lilleø

❏ Livø

❏ Avernakø

❏ Lolland

❏ Barsø

❏ Lyø

❏ Birkholm

❏ Læsø

❏ Bjørnø

❏ Mandø

❏ Bornholm

❏ Nekselø

❏ Baagø

❏ Omø

❏ Christiansø/

❏ Orø

Frederiksø

❏ Samsø

❏ Drejø

❏ Sejerø

❏ Egholm

❏ Skarø

❏ Endelave

❏ Strynø

❏ Fanø

❏ Tunø

❏ Fejø

❏ Venø

❏ Femø

❏ Ærø

❏ Fur

❏ Aarø

Tilmeld dig nyhedsbrev med ø-tilbud på: www.danskoferie.dk. Her vil fortløbende blive præsenteret flere øer og oplevelser. Tilmeld dig nyhedsbrev om Danmarksoplevelser på: www.visitdenmark.dk


Det danske ørige

Ø-PAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.