Race Report 2019 - Seilsportsligaen

Page 1

2019 RACE REPORT

WWW.SEILING.NO

WWW.SEILSPORTSLIGA.NOPantone 281C

Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

INNHOLD

Pantone 290C

Jørgen Stang Heffermehl 04 Suksesshistorie Magnus Hedemark 06 Sportslig fokus Liga for dummies 08 Slik seiler de J/70 12 Ligabåten 30 seilforeninger 14 Eliteserie og 1. divisjon Ligarunde #0 Kvalik 18 Oppvarming i Sandefjord Ligarunde #1 Oslo 20 Drømmeføre i Oslo-gryta Ligarunde #2 Hankø 28 Trangt sund i frisk vind Ligarunde #3 Arendal 36 Draktoppgjøret Ligarunde #4 Trondheim 44 Trøndersk krafttak Tabellene 52 Eliteserie og 1. divisjon Statistikk 54 Vinnerhodene og foreningene Aldersundersøkelse 56 33,3 år er gjennomsnittet Hvem gjør hva? 60 Gutta bak frontlinjen Engasjement i sosiale medier 66 «Sky is the limit» Base i Sandefjord 68 Ordning & reda Sailing Champions League 70 Det internasjonale universet 2020-sesongen 74 Bra skal bli bedre Clean Seas Norway 76 Seilernes Fanesak Clean Seas Ocean Summit 80 Tid for endring Team Clean Seas 82 Dugnad på Hvasser E24 Clean Seas Challenge 84 Side om side Norsk Seilsportsliga 86 Ord fra samarbeidspartnerne

RACE REPORT 2019 – NORSK SEILSPORTSLIGA UTGIVER: Norges Seilforbund og SailLogic REDAKTØR OG TEKSTER: Morten Jensen FOTO: Trond R. Teigen og Morten Jensen LAYOUT OG PRODUKSJON: Infotravel AS TRYKK: Polinor AS www.seiling.no - www.seilsportsliga.no

Race Report 2019 - 3


NORGES SEILFORBUND

SUKSESSHISTORIE – Seilsportsligaen har uten tvil vært en stor suksess, og jeg synes det er imponerende hvilken utvikling som er skjedd i løpet av få år, sier seilerpresident Jørgen Stang Heffermehl.

1

MORTEN JENSEN

1 RASK UTVIKLING: Jørgen Stang Heffermehl synes seilsportsligaen har utviklet seg med rekordfart i positiv retning.

4 - Race Report 2019

– Seilsportsligaen er utvilsomt kommet for å bli, og jeg synes den har utviklet seg utrolig fort – fra vi besluttet å sette i gang i 2015 til i dag. Dette er blitt veldig bra. Jeg mener bestemt at seilsportsligaen har vært en suksess, og at den blir gjennomført på en svært profesjonell måte, presiserer Jørgen Stang Heffermehl. Han uttrykker stor tilfredshet med hvordan SailLogic har utviklet seilsportsligaen siden NSF overlot ansvaret til dem i 2018. – I Norges Seilforbund lurte vi jo veldig på hvordan vi skulle håndtere det vi hadde igangsatt. Kostnadene både når det gjaldt penger og ressurser var voldsomme i forhold til hva seilforbundet faktisk hadde muligheter til å håndtere. Å overlate gjennomføringen til SailLogic har vært en veldig god løsning. For det første er gjennomføringen blitt langt mer proff enn hva seilforbundet selv ville kunne ha fått til. For det andre slapp vi å bruke av våre knappe ressurser på ligaen. Så ja, jeg er veldig godt fornøyd med utviklingen. Selv har ikke seilerpresidenten fått vært til stede på noen av årets ligastevner, men han har fulgt flere av live-sendingene på Facebook. – Det har vært veldig morsomt. SPREDNING OVER HELE LANDET Han har selv en J/70 som han deltar i noen regattaer med, og under årets nordiske mesterskap for klassen på Hankø hadde han gleden av å konkurrere mot et lag som kom helt fra Bodø. – Jeg synes det er veldig hyggelig at ligastevnet i Bodø i 2018 ble så vellykket, og at det blant annet resulterte i at det kom et lag helt fra Bodø for å delta på Hankø. Det er vel første gang at det kommer et lag fra

Nord-Norge for å delta i et slikt mesterskap, og det er jo et synlig bevis på at seilsportsligaens idé har slått til, nemlig å utbre seilsporten til hele landet. Det at blant annet Molde og Ålesund Seilforening har anskaffet sine egne båter, mener han er ytterligere et positivt tegn på de samme ringvirkningene av seilsportsligaen. – Det å arrangere stevnene rundt om i landet har utvilsomt bidratt til å spre interessen for seilsporten. Jørgen Stang Heffermehl mener et av grepene som må taes for å kunne spre interesse for seiling rundt om i landet, er at foreningene har klubbeide båter. At seilerne kun trenger bringe med seg en bag med seilklær, vil gjøre seilsporten tilgjengelig for flere. Han tror at dette på sikt kanskje vil kunne gi et behov for å føye enda en divisjon til seilsportsligaens seriesystem. – Seilforeningene behøver jo ikke nødvendigvis anskaffe J/70-er – veien dit er nok veldig lang. Men andre båttyper som seilerne kan benytte og kvalifisere seg i til ligarundene, kan jo utmerket vel gjøre nytten til det. UNGE SEILERE OG MER OPPMERKSOMHET Som seilerpresident ønsker han at flest mulig skal kunne ha glede av seiling og seilsport, og han gleder seg over at det kan virke som om seilsportsligaen har fanget opp en gruppe seilere som tradisjonelt har falt ut av aktiv seiling; de unge voksne. – Om det er flere eller færre under 21 år som deltar etter at ungdomsregelen ble fjernet, har jeg ikke noen klar formening om, men jeg sitter med et inntrykk av at det generelt er yngre seilere som deltar i seilsportsligaen nå. Det har ikke skjedd noen forgubbing av lagene som deltar, snarere tvert imot. Og der er vel utviklingen litt annerledes enn i Sverige, der jeg har inntrykk av at det er en litt eldre garde som seiler i ligaen. Seilsportsligaen har fått mediaoppmerksomhet rundt om i landet. Live-sendingene får et stadig større publikum, og lokale medier har begynt å følge sine lokale lags prestasjoner i seilsportsligaen. – At folk flest får øynene opp for seilsportsligaen, er jo absolutt en flott måte å markedsføre seiling på, både med tanke på at flere vil følge med på seilsportsligaen som sådan og at flere begynner å seile. Økt oppmerksomhet vil igjen kanskje føre til at viktigere medier fatter interesse for det vi holder på med – noe som igjen vil bidra til at seilsporten får en plass i det offentlige, sier Jørgen Stang Heffermehl. Han gleder seg også over at studentene synes å omfavne seilsportsligaen, og at det nå er to studentlag i eliteserien. Selv var han en gang jus-student, og nå utfordrer han studentene ved juridisk fakultet til å danne et lag og bli med i seilsportsligaen. – Ja, det synes jeg de bør gjøre, sier han.


THANK YOU TO ALL OUR PARTNERS AND REGATTAS FOR MAKING THIS POSSIBLE!

Over the last few years, SAP has revolutionized the world of sailing. Through real time analysis we help sailors to optimize their performance and fans to get closer to the action. Learn more on SAPSailing.com

©2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

14,000 RACES TRACKED WITH SAP SAILING ANALYTICS.


NORSK SEILSPORTSLIGA

SPORTSLIG FOKUS

1

MORTEN JENSEN

OPPMERKSOMHET: Magnus Hedemark i SailLogic forteller at det er blitt arbeidet målbevisst med å øke mengden seiling og heve kvaliteten på seilasene i år. 1

6 - Race Report 2019

– I 2018 jobbet vi mye med å skape synlighet rundt seilsportsligaen. I år har vi forsøkt å ha større fokus på det sportslige.; at det skulle bli fire ligarunder med mye og fin seiling, sier Magnus Hedemark i SailLogic. Han nikker på hodet og tror at de fire rundene ga akkurat det – mye, god seiling. – Vi har i alle fall vært veldig heldige med været i år og har hatt vind i alle ligastevnene. Tilsammen har vi gjennomført 79 flighter – det vil si 237 enkeltseilaser – mot 64 flighter i 2018. Selv har Magnus Hedemark plassert seg i startbåten i alle ligastevnene. Under stevnet i Arendal ble han sågar sjekket ut med kompetanse som regattasjef i utdanningssystemet til Norges Seilforbund. – Skal vi klare å gjennomføre mange flighter, er det helt avgjørende at seilasene går «smakk-smakk» uten at det går for mange minutter til spille. Dette er det imidlertid ikke gitt for alle de lokale regatta-arrangørene å ha kjennskap til. Det er dessuten en balansegang mellom å holde tempo oppe mellom startene og å få avgårde seilaser der startlinje og bane er akseptabelt sportslig med hensyn til hvor optimale de er i forhold til vinklene på vinden. I lite og slengete vind er dette utfordrende og kan føre til mange utsettelser. Magnus Hedemark mener det derfor er avgjørende at man da har den rette kompetansen og erfaringen med ligaseiling spesielt i startbåten. – Jeg tør påstå at vi aldri har fått seilt så mye i ligarundene som i år, sier han. LIVE-SENDINGER I ENDRING Anno 2019 er det ikke lenger et spørsmål om ligarundene skal formidles på nettet eller ikke, men hvordan. Live-sendinger på Facebook ble startet for noen år siden ved hjelp av en enkel mobiltelefon – nå er det en hel stab av folk med kameraer og mikrofoner som står for formidlingen fra hvert stevne.

– Ja, vi har eksperimentert en del med live-sendingene i år. Til å begynne med var vi opptatt av å sende mye fra seilingen, men i år har vi forsøkt å lage bredere og bedre intervjuer, analyser og kommentarer. Vi har hatt Thomas Nilsson og Magne Klann som fast tospann, men fordi Magne har hatt begrenset med tid i år, har vi trukket inn gjester i kommentatorboksen, og det synes vi har fungert godt. Det er noe vi vil arbeide videre med til neste år. Vi er ute etter å skape best mulig dynamikk i sendingene våre. ÅRETS TRE NYHETER Før årets sesong måtte alle lagene notere seg for tre viktige regelendringer. Alle lagene måtte ha på seg lagdrakter når de seilte, regelen om at laget måtte inneholde en juniorseiler var blitt opphevet, og det er ikke lenger begrensninger med hensyn til hvordan båtene kan ris. – At alle lagene har drakter på seg, synes jeg har utviklet seg kjempebra. At vi fikk denne episoden i Arendal hvor et lag seilte uten drakter om lørdagen, synes jeg var en gavepakke. De som synes dette er en idiotisk regel, fikk sagt det, og vi fikk muligheten for å presisere hvorfor vi ønsker drakter og hvorfor det er viktig for seilsportsligaen. I tillegg fikk vi finjustert regelen, og det ble en god løsning med laget som seilte uten drakt. Sterke reaksjoner har det derimot ikke kommet på regelen om hvordan man nå kan ri J/70-en, men Hedemark tror at seilerne selv synes det blir morsommere seiling på denne måten. – Dessuten ser det jo mye spenstigere ut på bilder at seilerne rir båten aktivt, fremfor at det sitter et par passive seilere på rekka til lo. Diskusjonen rundt juniorregelen, noe mange hadde sterkemeninger om da den ble opphevet, synes å ha forstummet, og en undersøkelse av alderen til seilerne som har vært med i årets liga, viser at over halvparten av seilerne er under 30 år. Hedemark mener at ligaen dermed er i ferd med å bli et arrangement for nettopp de seilerne man ønsket å nå med ligaen: Ungdom, voksen ungdom og unge voksne – en gruppe seilere det tradisjonelt har vært stort frafall fra. Den store interessen for ligaseiling blant studenteme mener han er med på å understreke dette, og dette synes han er veldig positivt. PRAKTISK MILJØARBEID Under alle stevnene i seilsportsligaen har ingen av seilerne kunnet unngå å høre om viktigheten av å holde havet rent og kampanjen Clean Seas. Dette har vært en rød tråd igjennom hele året. – Til neste år vil vi dette temaet bli enda mer synlig, og vi vil omsette alt snakket til praktiske og konkrete handlinger under stevnene, sier Magnus Hedemark.


elektriske

EQC

Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 25.0 - 22.3 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0g/km. Rekkevidde inntil 417 km

elektriske

eVito

Les mer om bilene pĂĽ erikarnesen.no

Ă˜stensjøveien 12 | 0661 Oslo | post@erikarnesen.no | 23 37 65 00


SEILSPORTSLIGAEN

FOR DUMMIES Norsk Seilsportsliga er seilernes svar på eliteserien i fotball, og dette er den moderne måten å seile regattaer på. Noen kaller det «fremtidens seiling».

8 - Race Report 2019


1 START: Starten på en seilas foregår mellom startbåten og en utlagt startbøye. På startbåten vises det ulike signaler til seiler­ ne for hvilket bide­ vindsmerke som skal rundes og hvor lenge det er igjen til start. Systemet er enkelt. Flagg med sifre 3,2,1 viser når det er 3, 2 og 1 minutt igjen til start. 2 BANEN: Fra startlin­ jen (nederst) skal sei­ lerne seile mot vinden og runde bidevinds­ merket (gult merke under vindpilen), der­ etter skal de seile med vinden og gjennom en «gate» (to oransje merker), deretter opp til bindevindsmerket igjen og så til mål, som er det samme som startlinjen.

1

MORTEN JENSEN

S

eilsportsligaen er inndelt i to divisjoner, eliteserien og 1. divisjon. 15 seilforeninger konkurrerer mot hverandre i hver av divisjonene. I løpet av 2019 ble det arrangert fire serierunder i seilsportsligaen. Den første gikk i Oslo. Deretter fortsatte ligaen på Hankø, i Arendal og Trondheim. SLIK SEILES DET Seilasene foregår i båttypen J/70. Det er en moderne båt med storseil, fokk og asymmetrisk spinnaker, som gjerne også kalles gennaker. Båten seiles av fire personer.

En serierunde består av et antall såkalte «flighter» – det vil si korte seilaser der fem og fem seilforeninger konkurrerer mot hverandre. Hver seilas varer mellom 10 og 15 minutter. Hvor mange flighter man rekker å gjennomføre i løpet av en serierunde, avhenger av vinden. Praksis har vist at det blir rundt 10 flighter i løpet av en serierunde, men er det lite vind, har man vært nede i kun fem flighter. Er forholdene

1

Race Report 2019 - 9


1

2

MORTEN JENSEN

KRYSS: En båt kan ikke seile rett mot vinden. Den må derfor seile en sikk-sakk-kurs mot vinden. Dette kal­ les å krysse. 1

2 TRACKING: Alle rundingsbøyene og alle båtene er utstyrt med tracking-enheter som gjør det mulig å vise bevegelsene ute på banen i et kart på internett eller en skjerm. Det gjør det mulig for interesserte å følge seilsportsliga­ en uansett hvor man måtte befinne seg.

10 - Race Report 2019

TROND R. TEIGEN

gode kan det bli opp mot 14. Vinnerlaget i en flight får ett poeng, siste lag fem. Når alle flightene er unnagjort, blir den seilforeningen med færrest samlete poeng, vinner av serierunden. En seier i serierunden, altså etter at alle flightene er unnagjort, gir ett poeng på den endelige poengtabellen, mens foreningen på 15. og sisteplass får 15 poeng. Etter de fire serierundene blir den foreningen med færrest poeng seriemester. VIDERE UT I EUROPA Det arrangeres tilsvarende ligaer i en rekke andre europeiske land pluss Australia og USA, og de beste seilforeningene fra hvert land deltar i Sailing Champions League – som i fotball. I Sailing Champions League seiles det først kvalifiseringsrunder – inntil man står igjen med 32 lag i en finale. I 2019 ble finalen arrangert i St. Moritz i Sveits. De fire beste seilforeningene i eliteserien i Norge får delta i Sailing Champions League det påfølgende året. Der må de først igjennom en kvalifiseringsrunde for å kjempe om 30 finaleplasser. Ingen norske lag kvalifisert seg i 2019 for finalen. Moss Seilforening og Larvik Seilforening ble slått ut i den kvalifiseringen til Sailing Champions League-finalen. Mens de fire beste norske seilforeningene i eliteserien får reise ut i Europa, må de fire dårligste lagene i eliteserien ta turen ned i 1. divisjon året etter. De fire beste seilforeningene i 1. divisjon rykker opp i eliteserien.

SELVE SEILASENE Seilasene i seilsportsligaen foregår på en bane som består av en startlinje, et bidevindsmerke og en «gate». En «gate» inneholder to merker som seilerne må seile imellom, hvoretter de skal velge å runde et av de to merkene, før de fortsetter på runde nummer to. Startlinjen er en tenkt linje mellom en signalmast på startbåten og en utlagt bøye. Fra startlinjen skal båtene seile til kryssmerket, som ligger i vindøyet i forhold til startlinjen. Det betyr at kursen til merket er rett mot vinden, men fordi en seilbåt ikke kan seile rett mot vinden, må seilerne seile en sikksakk-kurs mot merket. Det heter at de krysser. På kryss er utfordringen for seilerne at de skal seile en kurs så høyt mot vinden som mulig, noe som gir en kortest mulig distanse, samtidig som de også skal seile fortest mulig. Men jo høyere en båt seiler mot vinden, desto saktere seiler den, så kunsten er finne den rette balansen mellom høyde og fart. Samtidig med at seilerne konsentrerer seg om dette, må de også hele tiden passe på å plassere seg smart i forhold til konkurrentene. På mange måter kan det å seile sammenlignes med å spille sjakk. Seilerne må tenke flere trekk fremover på banen for å komme dit de vil i forhold til konkurrentene. Når seilerne kommer til «bidevindsmerket», skal de runde det og seile med vinden ned til den nevnte «gate»en. Når båtene seiler med vinden, heter det at de «lenser», og på lens heises spinnakeren. Den er festet helt forut på et «baugspryd», en «stang» som trekkes frem i baugen ved hjelp av en line, og spinnakeren


styres ved hjelp av et «skjøt». Blåser det rundt 6–7 m/sek (12–14 knop), vil båtene plane, og da kan farten øke til 10–15 knop. På kryss er båtfarten gjerne mellom fire og seks knop. Det lønner seg sjelden å seile rett med vinden, så også på lens vil båtene seile en sikk-sakk-kurs på banen og ikke i en rett linje fra bidevindsmerket til «gate»en som de skal igjennom. Det heter «å skjære». Etter å ha vært igjennom «gate»en skal båtene krysse opp til bindevindsmerket igjen og så lense til mållinjen, som er den samme som startlinjen. Hvordan båtene skal forholde seg til hverandre når de stadig møtes i ulike situasjoner, bestemmes av et regelverk som kalles «Kappseilingsreglene». Disse reglene må seilerne kunne. Når båter møtes eller er nær hverandre, vil det alltid være en som har retten til veien og en som har vikeplikt. Reglene er til for å unngå kollisjoner og gi fair seilas, men reglene kan også brukes offensivt av seilerne ved å fremtvinge situasjoner hvor konkurrenten må vike unna. Under seilasene er det dommere på banen som følger med på at det seiles etter reglene. Mener et lag at en konkurrent for eksempel har unnlatt å vike, viser et av mannskapene om bord et rødt flagg og roper «protest!». Da må dommerne ta stilling til situasjonen, og er de enige i at det er blitt begått en feil, blir den båten som har begått feilen, idømt en 180 graders straffevending.

3

MORTEN JENSEN

AVANSERT TEKNOLOGI Alle båtene er utstyrt med GPS-enheter som registrerer hver minste meter som seiles. Disse dataene blir hentet inn i et avansert analyseverktøy, utviklet av teknologibedriften SAP, som i et visuelt grafisk bilde på internett viser hvordan hvert av lagene seiler på banen i sann tid. Dette gjør at et publikum rundt om i hele landet kan følge favorittlaget sitt på internett. Hver av seilasene kan spilles av i ettertid, og da vil man kunne se hvor og hvordan lagene tapte eller vant i forhold til hverandre. SAP Sailing Analytics er et lærerikt analyseprogram for seilerne og underholdende for publikum. Om seilerne ikke har et stort publikum ringside regattabanen, har de et stort publikum på internett.

4

3 LENS: Når båtene seiler med vinden, heises spinnakeren. Det lønner seg ikke å seile rett med vinden, så derfor seiler båtene en sikk-sakk-kurs også med vinden. 4 BYTTEBÅT: Mens en seilas pågår, venter de lagene som skal seile i heatet etter, i RIB-er ute på banen.

MORTEN JENSEN

Race Report 2019 - 11


J/70

1

TROND R. TEIGEN

J 1 FLERE: Flåten av J/70-er i Norge øker stadig og antallet nærmer seg et halvt hundre. Halvparten av båtene i Norge er felleseie.

12 - Race Report 2019

/70 er en syv meter lang trailbar kjølbåt som har tatt verden med storm, og det er båttypen som benyttes i Norsk Seilsportsligas eliteserie og 1. divisjon. Båten kan fraktes på en tilhenger og kan sjøsettes uten bruk av kran om en slik ikke skulle finnes på stedet man er. Båten har fokk, storseil og gennaker og er enkelt, men rasjonelt utstyrt. Det er en streng entypeklasse slik at alle båtene skal være så like som mulig, og det er spesielle regler for hvordan båten skal seiles. Båten seiles i Norsk Seilsportsliga av fire personer. J/70 har sporty egenskaper og planer med gennaker i 6–7 m/sek vind, noe som gir fartsfylte og utfordrende unnavindsopplevelser. Båten er enkel å trimme og

utstyret er naturlig plassert om bord, slik at de aller fleste finner seg fort og godt til rette, noe som er vesentlig når seilere som gjerne også seiler andre båttyper, skal konkurrere mot hverandre i en og samme båttype, og man hele tiden skal bytte båter. Gennakeren føres på et baugspryd som trekkes frem ved hjelp av en haling i cockpiten. Båten har en stor, åpen cockpit og et lite overbygg med stuerom under dekk. Den store cockpiten med avrundete kanter og den relativt høye bommen gjør det enkelt å være mannskap om bord, også for storvokste personer. Dekket er omkranset av et manntau. Midt i cockpiten er det en langsgående list som gir fotfeste ved krengning. De fleste mestrer en J/70 greit, men båten har også


J/70 er den entype kjølbåtklassen som trolig vokser raskest i verden. Den benyttes i seilsportsligaer over hele Europa, i USA og Australia. Til Norge kommer det stadig flere båter.

J/70

Lengde: 6,94 m Lengde i vl: 6,24 m Bredde: 2,24 m Dypgående: 1,50 m Fokk: 9,55 kvm Storseil: 11,47 kvm Seilmål forseil: I/J: 8,16/2,34 m Seilmål storseil: P/E: 7,97/2,88 m Gennaker: 45,0 kvm Ballast: 285 kilo Deplasement :812 kg Konstruktør: Alan Jonstone Verft: J/boats, USA Norsk agent: J/70 import Norge AS E-post: magne@klann.no Pris: kr 520 000 inklusive seil, tilhenger, frakt og mva. Prisen varierer med eurokursen.

egenskaper som gjør at den skiller klinten fra hveten. En smal kjøl og et relativt lite ror er elementer som har gitt overraskelser til mannskaper som kommer om bord for første gang. Mange har opplevd å ha problemer med å komme i gang om man ligger helt stille i starten, og mange har broachet – det vil si å miste styringen på båten – om man kommer for skarpt ut av en jibb. Seilene er enkle å trimme ved hjelp av helt grunnleggende trimfunksjoner, noe som gjør at de aller fleste klarer å få til en god trim. Små endringer i trim kan imidlertid gi avgjørende utslag i båtfart. Praksis i seilsportsligaen har vist at det først og fremst er seilernes håndtering av båten, strategiske valg på banen og taktiske spill vis á vis konkurrentene som er

avgjørende i de ulike flightene, og nettopp dette er et av hovedpoengene ved å benytte J/70 til ligaseiling: At det ikke er båten og utstyret, men seilerne som er avgjørende for hvem som vinner. Per 2019 er det bygd ca. 1500 stk. J/70-er i verden. I Norge er det nå 37 båter. Norsk Seilsportsliga eier selv fem båter som benyttes i ligarundene. I tillegg har en del foreninger kjøpt egne båter som brukes til trening og lokal ligaseiling. Den øvrige flåten av J/70-er i Norge er privateid. J/70 ble tegnet av Alan Johnstone fra USA og ble lansert i 2012. Båten er bygd i glassfiber. Mast og bom er av karbonfiber. Kjølen kan løftes opp når båten skal på land og settes på tilhenger.

22

Over halvparten av landets nærmere 40 J/70-er er eid av foreninger eller av seilsportsligaen selv. KNS og Molde Seilforening har 4 båter hver, Soon og Moss Seilforening eier i fellesskap 3 båter, Ålesunds og Kragerø Seilforening har 2 hver og det er en Åsgårdstrand og en i Risør. I tillegg eier seilsportsligaen 5 båter.

Race Report 2019 - 13


30 SEILFORENINGER I ARENDALS SEILFORENING Stiftet i 1878

GRIMSTAD SEILFORENING Stiftet i 1902

TØNSBERG SEILFORENING Stiftet i 1888

426 medlemmer; 146 kvinner og 280 menn. 85 medlemmer i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 4 i Elite/2017: Nr. 11 i Elite 2018: Nr. 9 i Elite/2019: Nr. 5 i Elite Nettside: www.asf.no

138 medlemmer; 39 kvinner og 99 menn. 25 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 3 i 1. div/2017: Nr. 10 i Elite 2018: Nr. 10 i Elite/2019: Nr. 6 i Elite Nettside: www.grimstad.seilforening.no

681 medlemmer; 211 kvinner og 470 menn 77 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 9 i Elite/2017: Nr. 4 i Elite 2018: Nr. 7 i Elite/2019: Nr. 2 i Elite Nettside: www.tonsbergseilforening.no

ASKØY SEILFORENING

KONGELIG NORSK SEILFORENING

ÅLESUNDS SEILFORENING

Stiftet i 1979

Stiftet i 1883

Stiftet i 1927

385 medlemmer; 129 kvinner og 256 menn. 57 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 2 i 1.div 2018: Nr. 8 i Elite/2019: Nr. 4 i Elite Nettside: www.askoy-seilforening.no

3192 medlemmer; 498 kvinner og 2694 menn. 249 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 1 i Elite/2017: Nr. 7 i Elite 2018: Nr. 10 i Elite/Nr. 12 i Elite Nettside: www.kns.no

418 medlemmer; 44 kvinner og 374 menn 28 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 13 i Elite/2017: Nr 5. i 1. div 2018: Nr. 2 i 1. div/2019: Nr. 8 i Elite Nettside: www.aasf.no

BI ATHLETICS

LARVIK SEILFORENING

ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING

Stiftet i 2005

Stiftet i 1889

Stiftet i 1935

958 medlemmer ialt.* Seiling utgjør en av 16 idrettsgrupper. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 4 i 1. div/2017: Nr. 14 i Elite 2018: Nr. 3 i 1. div/2019: Nr. 3 i Elite Nettside: www.biathletics.no

607 medlemmer; 263 kvinner og 292 menn. 31 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 6 i Elite/2017: Nr. 6 i Elite 2018: Nr. 4 i Elite/2019: Nr. 7 i Elite Nettside: www.larvikseilforening.no

214 medlemmer; 52 kvinner og 157 menn. 7 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 2 i Elite/2017: Nr. 2 i Elite 2018: Nr. 5 i Elite/2019: Nr. 1 i Elite Nettside: www.seilforeningen.no

BODØ SEILFORENING

MOSS SEILFORENING

FUN FACTS

Stiftet i 1976

Stiftet i 1960

174 medlemmer; 53 kvinner og 121 menn 16 seilere er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 11 i 1. div/2017: Nr. 8 i 1. div 2018: Nr. 4 i 1. div/2019: Nr. 15 i Elite Nettside: www.bodoseilforening.no

635 medlemmer; 121 kvinner, 514 menn. 80 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 1 i 1. div/2017: Nr. 1 i Elite 2018: Nr. 6 i Elite/2019: Nr. 11 i Elite Nettside: www.moss-seilforening.no

BREVIK SEILFORENING

RAN SEILFORENING

Stiftet i 1918

Stiftet i 1894

517 medlemmer; 184 kvinner og 333 menn. 100 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 7 i Elite/2017: Nr. 5 i Elite 2018: Nr. 2 i Elite/Nr. 13 i Elite Nettside: www.brevik-seilforening.com

296 medlemmer; 54 kvinner og 242 menn. 46 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 3 i Elite/2017: Nr. 3 i Elite 2018: Nr. 3 i Elite/2019: Nr. 10 i Elite Nettside: ranseil.no

FLORØ SEILFORENING

RISØR SEILFORENING

Stiftet i 1967

Stiftet i 1889

119 medlemmer; 34 kvinner og 85 menn 12 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 11 i Elite/2017: Nr. 12 i Elite 2018: Nr. 1 i 1. div/Nr. 9 i Elite Nettside: www.floroseilforening.no 14 - Race Report 2019

286 medlemmer; 129 kvinner og 157 menn. 105 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 1 i 1. div 2018: Nr. 1 i Elite/2019: Nr. 14 i Elite Nettside: www.risorseilforening.no

Eliteserien • Eldste forening: Arendals Seilforening (1878) • Yngste forening: BI Athletics (2005) • Største seilforening:: KNS (3192 medl.) • Minste forening: Florø Seilforening (119) • Flest kvinner: KNS (498) • Flest menn: KNS (2694) • Størst kvinneandel: Larvik (51,9%) • Flest juniorer: KNS (249) • Størst juniorandel: BI Athletics (87,1%) • Færrest kvinner: Florø Seilforening (34) • Færrest menn: Florø Seilforening (85) • Lavest kvinneandel: Ålesunds (10,5%) • Færrest juniorer: Åsgårdstrand Sf (7) • Lavest juniorandel: KNS (4,1%) • Størst medlemsoppgang: Brevik (59 medl.)** • Størst medlemsoppgang %: Ran (14,7%) • Størst medlemsnedgang: KNS (307 medl.) • Størst medlemsnedgang %: KNS (-8,8%) • Vinner av eliteserien 2016: KNS • Vinner av eliteserien 2017: Moss • Vinner av eliteserien 2018: Risør • Vinner av eliteserien 2019: Åsgårdstrand *Gjelder alle idrettsgrenene i BI Athletics ** Fra 2017 til 2018


2 DIVISJONER I 2019 ASKER SEILFORENING Stiftet i 1932

MOLDE SEILFORENING

SOON SEILFORENING

Stiftet i 1920

Stiftet i 1919

934 medlemmer, 246 kvinner og 688 menn 153 seilere er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 2 i 1. div/2017: Nr. 15 i Elite 2018: Nr. 9 i 1. div/2019: Nr. 5 i 1. div Nettside: www.askerseil.no

202 medlemmer: 54 kvinner og 148 menn 22 medlemmer er i alderen fra 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 7 i 1. div/2017: Nr. 11 i 1. div 2018: Nr. 7 i 1. div/2019: Nr. 8 i 1.div Nettside: www.moldeseilforening.no

348 medlemmer, 162 kvinner og 186 menn 77 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 15 i Elite/2017: Nr 9 i 1. div 2018: Nr. 8 i 1.div/2019: Nr. 12 i 1. div Nettside: www.soon-seilforening.no

BUNDEFJORDEN SEILFORENING

NESODDEN SEILFORENING

TRONDHJEMS SEILFORENING

I

N

SE

IL

G

BUNDEFJORDEN

FOREN

Stiftet i 1939

Stiftet i 1960

Stiftet i 1895

355 medlemmer; 151 kvinner og 204 menn. 80 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 8 i Elite/2017: Nr. 8 i Elite 2018: Nr. 13 i Elite/2019: Nr. 3 i 1.div Nettside: www.nesodden-seilforening.no

596 medlemmer; 108 kvinner og 488 menn. 39 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 5 i Elite/2017: Nr. 9 i Elite 2018: Nr. 14 i Elite/2019: Nr. 7 i 1. div Nettside: www.trondhjems-seilforening.no

HORTEN SEILFORENING

NTNUI SEILING

ULSTEIN SEILFORENING

15149 medlemmer ialt.** Seiling er en av 70 ulike aktivitetsgrupper. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2018: Nr. 5 i 1. div/2019: Nr. 2 i 1.div Nettside: www.ntnui.no

KRAGERØ SEILFORENING

OSLO SEILFORENING

LSTEI

G

N

LF

I

211 medlemmer; 51 kvinner og 160 menn. 15 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 14 i 1. div 2018: Nr. 12 i 1. div/2019: Nr. 9 i 1.div Nettside: www.hortenseilforening.no

SE

Stiftet i 1910

N

Stiftet i 1965

U

519 medlemmer; 184 kvinner og 335 menn. 116 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 15 i 1. div/2017: Nr. 3 i 1. div 2018: Nr. 12 i Elite//2019: Nr. 11 i 1. div Nettside: www.bundefjorden-seilforening.no

OREN

I

Stiftet i 1974

109 medlemmer; 33 kvinner og 76 menn. 20 medlemmer er mellom 13 og 25 år 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2017: Deltok ikke/2019: Nr. 14 i 1. div Nettside: www.ulsteinsf.no **Gjelder alle idrettsgrenene i NTNUI

Stiftet i 1881

Stiftet i 1886

149 medlemmer; 46 kvinner og 103 menn 10 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 14 i 1. div 2018: Nr. 12 i 1. div/2019: Nr. 13 i 1.div Nettside: www.krageroseilforening.no

1114 medlemmer, 394 kvinner og 720 menn. 199 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 5 i 1. div/2017: Nr. 7 i 1. div 2018: Nr. 10 i 1. div/2019: Nr. 6 i 1. div Nettside: www.osloseilforening.no

LILLESAND SEILFORENING

OSLOFJORDEN SEILKLUBB

Stiftet i 1885

Stiftet i 2018

227 medlemmer; 87 kvinner og 140 menn. 46 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2017: Deltok ikke/2019: Nr. 4 i 1. div Nettside: www.lillesand-seilforening.no

40 medlemmer, 8 kvinner og 32 menn. 5 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2018: Deltok ikke/2019: Nr. 1 i 1.div Nettside: www.oyc.no

MALVIK & STJØRDAL SEILFORENING

SANDEFJORD SEILFORENING

Stiftet i 2011 79 medlemmer; 30 kvinner og 49 menn. 14 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 12 i 1. div/2017: Nr. 15 i 1. div 2018: Nr. 11 i 1.div/2019; Nr. 15 i 1. div Nettside: www.mss-seil.no

Stiftet i 1890 283 medlemmer, 79 kvinner og 204 menn. 37 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 9 i 1. div/2017: Nr. 6 i 1. div 2018: Nr. 13 i 1.div/2019: Nr. 10 i 1. div Nettside: www.sandefjordseilforening.no

Alle medlemstallene er offisielle tall fra Norges Idrettsforbund for 2018 FUN FACTS 1. Divisjon • Eldste forening: Kragerø Seilforening (1881) • Yngste forening: Oslofjroden Seilklubb (2018) • Største seilforening:: Oslo Sf. (1114 medl.) • Minste forening: Oslofjorden Seilklubb (40) • Flest kvinner: Oslo Seilforening (394) • Flest menn: Oslo Seilforening (720) • Størst kvinneandel: Soon (46,6%) • Flest juniorer: Oslo Seilforening (199) • Størst juniorandel: Ulstein (27,5%) • Færrest kvinner: Oslofjorden (8) • Færrest menn: Oslofjorden (32) • Lavest kvinneandel: Trondhjems (18,1%) • Færrest juniorer: Oslofjorden (5) • Lavest juniorandel: Horten (4,7%) • Størst medlemsoppgang: Oslo (70 medl.) • Størst medlemsoppgang %: Horten (20,6%) • Størst medlemsnedgang: Kragerø (-63 medl.) • Størst medlemsnedgang %: Kragerø (-27,6%) • Vinner av 1. divisjon 2016: Moss • Vinner av 1. divisjon 2017: Risør • Vinner av 1. divisjon 2018: Florø • Vinner av 1. divisjon 2019: Oslofjorden Race Report 2019 - 15


RISØR SEILFORENING BREVIK SEILFORENING

ELITESERIEN 2019

RAN SEILFORENING LARVIK SEILFORENING ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING MOSS SEILFORENING TØNSBERG SEILFORENING ASKØY SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING

KONGELIG NORSK SEILFORENING GRIMSTAD SEILFORENING FLORØ SEILFORENING ÅLESUNDS SEILFORENING BI ATHLETICS BODØ SEILFORENING

1. DIVISJON TRONDHEIM LILLESAND SEILFORENING HORTEN SEILFORENING ULSTEIN SEILFORENING BUNDEFJORDEN SEILFORENING NESODDEN SEILFORENING TRONDHJEMS SEILFORENING OSLOFJORDEN SEILKLUBB NTNUI SEILING SANDEFJORD SEILFORENING MOLDE SEILFORENING

OSLO

SOON SEILFORENING ASKER SEILFORENING OSLO SEILFORENING

HANKØ 16 - Race Report 2019

ARENDAL

MALVIK & STJØRDAL SEILFORENING KRAGERØ SEILFORENING


Eliteserien

2019

Most wins during the season Åsgårdstrand Seilforening

18

Highest maximum speed Åsgårdstrand Seilforening

14.4 kn

wins

Highest average speed

Highest average speed 10 sec after start

Askøy Seilforening

5.4 kn

Kongelig Norsk Seilforening

4.6 kn

Best average rank at the first mark Åsgårdstrand Seilforening

1.8 th rank

Highest rank gain from the 1st mark to finish Tønsberg Seilforening

#1

1.Divisjon

Sailing Analytics

+ 0.3 rank

2019

Most wins during the season Oslofjorden Seilklubb

25

wins

Shortest average distance to line NTNUI Seiling

10 m

Highest rank gain from the 1st mark to finish Oslofjorden Seilklubb

+ 0.3 rank

Kongelig Norsk Seilforening

Askøy Seilforening

Highest maximum speed Oslofjorden Seilklubb

12.2 kn Highest average speed 10 sec after start Oslo

4.8 kn

Best average rank at the first mark NTNUI Seiling

1.9 th rank

5.2kn 5.9 kn

Sailing Analytics

#1

5.2kn 5.9 kn Oslofjorden Seilklubb

Oslofjorden Seilklubb

Highest average speed - Upwind

Highest average speed - Downwind

Highest average speed - Upwind

Highest average speed - Downwind

Shortest average distance to line

Highest average speed 10 sec before start

Highest average speed

Highest average speed 10 sec before start

Åsgårdstrand Seilforening

7.7 m

Bodø Seilforening

3.8 kn

Oslofjorden Seilklubb

5.5 kn

Oslo

4.6 kn

Race Report 2019 - 17


Pantone 281C

#0 KVALIK

Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

1

TROND R. TEIGEN

2

TROND R. TEIGEN

18 - Race Report 2019

3

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN


OPPVARMING I SANDEFJORD Fire plasser i 1. divisjon og to billetter til Youth Sailing Champions League i Kiel skulle deles ut under kvalifikasjonsstevnet i Sandefjord i slutten av mai. Seilsportsligaen består av fire runder fordelt på fire arrangørsteder rundt om i landet. Kvalifiseringsrunden til 1. divisjon og til juniorenes Champions League er imidlertid nå blitt en femte, fast runde – før liga-sesongen starter for alvor. Slik blir det også i 2020. Og i motsetning til for de øvrige rundene som alternerer, arrangeres kvalifiseringen hver gang i Sandefjord. – Det er veldig praktisk å ha det slik, i og med at dette er årets første stevne og fordi vi har basen vår med båtene og utstyret i Sandefjord. Det er greit å ha alt innen rekkevidde om noe skulle skje under sesongpremieren, sier Magnus Hedemark i SailLogic. Seilere flest sier gjerne at de må «banke litt rust» når de skal seile de første regattaene for året – og litt sånn er det for arrangører også etter en lang vinter.

de seilerne gleden av å ta i bruk seilsportsligaens fem splitter nye J/70-er for første gang. Horten Seilforening, Ulstein Seilforening, Lillesand Seilforening og nyeste tilskudd til seil-Norge, Oslofjorden Seilklubb, ble til slutt de fire foreningene som fikk entré til 1. divisjon. De fire seilforeningene kunne dog delta i trygg forvissning om at plassene i 1. divisjon var sikret allerede før start – all den stund det kun var disse fire foreningene som stilte til kvalifisering. Det de fire nye lagene i 1. divisjon derfor fikk, var en real gjennomkjøring og en nyttig drill før ligasesongen startet. I juniorkvalifiseringen var imidlertid kampen hardere. Seks norske lag kjempet om de to plassene i Kiel. Etter endt dyst tilfalt de Tønsberg Seilforening og Stavanger Seilforening. Lagene fra Nesodden, Sandefjord, Arendal og Oslofjorden Seilklubb var med på å gi dem kamp til siste slutt. Verdt å merke seg er at Stavanger Seilforening ikke har eget lag i seilsportsligaen, og at Oslofjorden Seilklubb, som har ligaseiling som sitt hovedfokus, stilte som eneste forening med lag i begge kategoriene.

1 TIL KIEL: Tønsberg Seilforening kjempet seg til en plass i Kiel. 2 OSLOFJORDEN SEILKLUBB: Med et rent jentelag kvalifiserte Oslofjorden Seiklubb seg for 1. divisjon. 3 JUNIORER: Tønsbergs juniorer kom til Kiel og ble beste norske lag der. 4 STAVANGER: Seilerne fra Stavanger kapret den andre junior-plassen i Kiel. 5 FERSKE JUNIORER: Oslofjorden Seilklubb var godt representert i Sandefjord og hadde med et ungt juniorlag.

GRATIS KVALIK-STEVNE Fire ledige plasser i 1. divisjon og to plasser til Youth Sailing Champions League i Kiel lå i potten under kvalik-stevnet i Sandefjord. I tillegg hadde de svenske liga-arrangørene valgt å legge sin junior-uttagning til det norske stevnet – noe som bidro til at de to landenes beste juniorlag fikk en bra match og nyttig gjennomkjøring før stevnet i Kiel, som skulle gå en måned senere. I alt stilte 12 lag til start i Sandefjord, og juniorlagene og lagene som ville til 1. divisjon seilte sammen i felles flighter. Kvalik-stevnet i Sandefjord var også tenkt som en mulighet for alle landets seilforeninger til å kunne få forsøke seg med ligaseiling og få en føling med hva det går ut på. Det var derfor gratis å delta, og skulle man «risikere» å komme blant de fire beste, var man ikke forpliktet til å ta plassen i 1. divisjon. Man kunne rett og slett bare delta i Sandefjord for å få en smakebit på ligaseiling. ‑ Vi var litt forundret over at ikke flere seilforeninger benyttet seg av denne muligheten, men vi akter å gjenta dette med gratis deltagelse i 2020 og håper flere seilforeninger vil prøve seg da, sier Magnus Hedemark. FIRE LAG UTEN KAMP Seilasene i Sandefjord ble svært vellykkede. Forholdene var flotte, banen fin og seilerne fornøyde. Ikke mist had-

5

TROND R. TEIGEN

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 19


Pantone 281C

#1 OSLO

Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

20 - Race Report 2019

FOTO:


Havnebassenget rett utenfor hovedstaden viste seg fra sin aller beste side under den første ligarunden.

FOTO:

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 21


DRØMMEFØRE I OSLO-GRYTA 1

MORTEN JENSEN

– Å skulle arrangere regatta på Oslo-banen rett utenfor Aker Brygge vil alltid være gambling. Du kan vinne og du kan tape; det kan være vind eller det kan være vindstille. I ligaåpningen i Oslo vant vi så til de grader!

1 GOD UTELLING: – Om du gambler og vinner på Aker Brygge, innkasserer du. Slår vinden til er det en fantastisk arena, sier Magnus Hedemark. 2 OVERRASKELSE: Askøy Seilforening gjennomførte et svært solid stevne i Oslo og vant eliteserien – til manges overraskelse.. 3 VIND: Det ble flotte og noen ganger utfordrende vindforhold på banen utenfor Oslo – til en avveksling. 4 FORMIDLING: Et stort apparat er i gang under hver eneste ligarunde for å bringe regattaen ut til publikum over hele landet..

22 - Race Report 2019

Uttalelsen tilhører Magnus Hedemark i SailLogic, og bakgrunnen for det store smilet som viser seg samtidig, er at åpningsrunden i Norsk Seilsportsliga anno 2019 ble velsignet med to dager med strak sønnavind med 6–7 m/sek styrke som sto inn mot hovedstaden. – Jeg har aldri vært med på noe lignende, det var jo en drøm. Og når forholdene er slik, er Oslo en fantastisk arena for den typen arrangement som seilsportsligaen er. Men man kan også risikere det motsatte – vindstille i to dager. Å seile utenfor Aker Brygge er og blir gambling, men denne gangen gikk vi av med gevinsten. Heldigvis, sier Magnus Hedemark. Foruten sportslige seilaser når værforholdene slår til, byr Aker Brygge på god synlighet for seilsportsligaen som sådan, og det er et flott sted for å få vist frem alle samarbeidspartnerne. Det passerte mange mennesker forbi på Aker Brygge i løpet av to hektiske regattadager. – Vi hadde containeren vår og telt på Aker Brygge, og vi fikk frem vårt arbeid med Clean Seas og det budskapet kampanjen representerer på en fin måte, sier Magnus Hedemark. 11 flighter i eliteserien og det samme i 1. divisjon ble fasiten for ligarunden i Oslo. Det betyr at de 30 lagene ble sendt ut på tilsammen 66 seilaser. – Vi hadde god bytteflyt i RIB-ene, og vi fikk avviklet seilasene fortløpende uten for mye opphold i programmet. Jeg tror deltagerne opplevde at arrangementet gikk som smurt. Arrangørene hadde imidlertid sitt å stri med bak i kulissene, og Hedemark forteller at de «tidvis løp beina av seg» når uforutsette ting oppstod, for å få det hele til å gå rundt og forløpe slik de ønsket det. Blant annet ble

mobiltelefoner benyttet som trackingenheter for første gang, noe som bød på overraskelser og utfordringer i form av kapasitet på GSM-nettet i området og sviktende signaler. Sagt på en annen måte: Det er mange som bruker mobiltelefonen på Aker Brygge i løpet av en solskinnshelg – og det merkes på mobilnettet. MANGE SPØRSMÅLSTEGN FØR START I den første serierunden vil det alltid være spenning til hvordan lagene har utviklet seg i løpet av vinterpausen. Risør, Brevik og Ran Seilforening hadde gått ut av 2018-sesongen på toppen av ligatabellen, men lagoppstillingen før Oslo-stevnet avslørte at store endringer hadde skjedd med disse topplagene. Brødrene Tomas og Mads Mathisen var ikke med på Risør-laget, Dag Usterud var ikke blant dem som stilte på Breviks lag og Rans krumtapp, Leif Kristian Garvik, manglet på laget fra Vestlandet. Man visste at dette ville ha betydning, men hvor stor? Åsgårdstrand stilte med sitt vanlige, sterke topplag, og Arendals Seilforening hadde Jon Aksel Mortensen og Petter Mørland Pedersen i lagoppstillingen sin. De måtte bli nevnt som noen av favorittene. Også på Larvik og Grimstads lag var det velkjente navn. Med sin fjerdeplass i 2018 hadde Larvik Seilforening for første gang kvalifisert seg for Sailing Champions League, og laget hadde noen uker før vært på Sardinia og seilt mot Europa-eliten der. Hvor varme i trøya var de? Og hvordan ville de nyopprykkete lagene fra 1. divisjon klare seg? Ville Florø Seilforening, som nærmest gikk ubeseiret igjennom 1. divisjon i 2018, klare nivået i eliteserien? Til 1. divisjon hadde en helt ny seilforening kvalifisert seg. Oslofjorden Seilklubb hadde blitt stiftet i 2018, og et av foreningens hovedmål er nettopp ligaseiling. Mange deltagere i 1. divisjon fryktet nok dette laget som nesten utelukkende hadde kvinnelige seilere. Nye i 1. divisjon var også Horten og Ulstein Seilforening.


2

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 23


DOMMERE I 1. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Oslo: • Tor Møinichen, KNS • Peter Thomas Hansen, Askøy • Henrik Møinichen, KNS • Tonny Vedeler Jensen, Moss • Harald Masst, Bærum • Nichlas Fure, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad • Kirsti Pettersen, Soon • Louisa Børresen, Bærum • Knut Weberg, KNS

1 SUVERENE: Oslofjorden Seilklubb debuterte med et brak og tok den mest overlegne seieren noensinne. Bak fra venstre: Andreas Myhrvold, Tine Simensen Olderød og Anette Melsom Myhre. Foran fra venstre: Mari Sveen, Cecilie Frisch Gude og Hanne Bendixby. 2 STUDENTER I: Studentene Anette Heldal og Tim Federspiel fra BI Athletics hadde grunn til å smile fornøyd etter å ha blitt nummer fire i eliteserien. 3 DRØMMEFØRE: Forholdene ga ligaseilingen utenfor Aker Brygge en fargerik og frisk ramme. 4 REGN: Fint vær, ja, men det kom noen byger også. 5 CLEAN SEAS: Mange ville ta bilde i Instagram-rammen med #cleanseasnorway.

24 - Race Report 2019

Spørsmålene var flere før ligarunden startet, og det var mange spente seilere som la ut på banen utenfor Aker Brygge. FLERE OVERRASKELSER Allerede i den første flighten kom overraskelsene, og man fikk en liten forsmak på at sesongen 2019 ville by på endringer i toppen av tabellene. Brevik-laget endte sist i sin første seilas, og sørlendingene fra Risør havnet beskjedent på 3. plass i første flight. Ran noterte seg for 4. plass. Topplagene fra 2018 var en skygge av seg selv, og i stedet kunne seiersropene høres fra lagene til Ålesund, BI-studentene og Arendals Seilforening. Heller ikke Åsgårdstrand hadde vårformen helt inne med sin 3. plass i første flight. Trenden fortsatte utover i flightene. De gamle storhetene sviktet og nye lag briljerte. Ålesunds Seilforening fortsatte sin gode seiling, men det var laget fra Askøy Seilforening som imponerte aller mest. Etter 2. plass i første flight tok de fire seire på rad og ledet etter første dag. Få hadde nok forhåndstippet Stian Soltvedt, Nils Olav Handegard, Chris Skogen og Håvard Espeseth på den plasseringen før start. I hele 2018 hadde laget kjempet i nedre halvdel av tabellen. I 1. divisjon var nykomlingen Oslofjorden Seilklubb nærmest utilnærmelig. Anette Melsom Myhre styrte laget sitt, som bestod av fem jenter og en gutt, til syv seire på rad. Bak dem var det imidlertid hard kamp om plassene mellom Nesodden, debutant-laget Horten og studentene fra NTNUI i Trondheim. HOLD LEDELSEN HELT INN Den siste dagen kladdet det litt mer for det fremgangsrike Askøy-laget. Det kom en 3. plass og det kom en 4. plass, men med seier i de to siste flightene satte laget punktum for Askøy Seilforenings beste ligaplassering noensinne. Før de to siste flightene hadde Ålesunds Seilforenings lag med Andreas S. Larsen, Ole Grytdal Morken, Håvar Yndestad og Thorbjørn Thomas Hansen overtatt ledelsen, men 4. og 2. plass i de to siste flight­ ene holdt ikke mot Askøys to seire. Dermed ble det to poengs seier til Askøy. – Vi stilte med et relativt stort og tungt mannskap – målt i kilo – noe som betød at vi kunne ri båten godt ned og seile med fullt trykk i seilene. Det ga oss et aldri så lite fartsoverskudd til de fleste konkurrentene. I tillegg til det hadde vi gode starter, noe som er veldig viktig på så korte baner som benyttes i seilsportsligaen, sier Stian Soltvedt. Askøy-seilerne har god erfaring med Melges 24-seiling, og en treningsleir i den båttypen helgen før ligarunden mente de bidro positivt.

Stian Soltvedt forteller at de ofte startet til lo for feltet. – Det ga oss frihet til å velge om vi ville gå styrbord eller følge på utover på babord banehalvdel. I de to seilasene vi gjorde det dårligst i, startet vi ved «pin end», og da ble vi liggende låst og i fisen av andre, så det var ikke så vellykket. DE FØRSTE BLE DE SISTE Etter en – til dem å være – litt middelmådig førstedag, kom Åsgårdstrand Seilforening sterkt tilbake om søndagen, og med fire seire og en 2. plass i de fem siste flightene klatret de opp til 3. plass på tabellen. Risør Seilforening, som vant eliteserien i 2018, endte helt nederst i den første serierunden. På plassen foran dem, på 14. plass, havnet Moss Seilforening, som vant eliteserien i 2017. Den første serierunden i Oslo viste med andre ord at det kan snu seg fort, og at det spesielt er seilforeningene som er avhengige av enkeltseilere for å hevde seg, som er mest utsatte. Foreningene som har bygd opp laget sitt over tid og har en stamme av seilere, har vist seg å være mer stabile og robuste når det kommer til prestasjonssvingninger. I 1. divisjon fortsatte Oslofjorden Seilklubb sin seiersrekke, og Anette Melsom Myhre, Mari Sveen, Andreas Myhrvold, Hanne Bendixby, Cecilie Frisch Gude og Tine Simensen Olderød kunne innkassere seieren med hele 10 poengs margin til NTNUI Seiling. Så vidt vites har det aldri skjedd at et lag har vunnet en ligarunde med så stor margin noen gang tidligere. På Trondheim-studentenes lag seilte Caio Swan de Freitas, Cecilie Baklid, Ida Marie Stephansen og Achim Gerstenberg. Kollegaene deres i eliteserien, BI Athletics, kom på 4. plass der. Ligaseiling fenger studentene – og det ble på denne tiden klart at de i år ville kunne ha sitt eget studentmesterskap i J/70 i Trondheim – weekenden etter finalerunden i seilsportsligaen. Nederst i 1. divisjon endte Soon, Molde, Ulstein og Malvik og Stjørdal Seilforening.


1

TROND R. TEIGEN

2

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

5

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 25


ELITE

1. Askøy

Stian Soltvedt Nils Olav Handegard Chris Skogen Håvard Espeseth

2. Ålesunds

Andreas S. Larsen Ole Grytdal Morken Håvar Yndestad Thorbjørn Thomas Hansen

3. Åsgårdstrand Jostein Grødem Asbjørn Grødem Karen Kristoffersen Trym Markussen

4. BI Athletics Andreas Næss Tim Federspiel Anette Heldal Tobias Rabe Sti

5. Arendals

Jon Aksel Mortensen Ole Richard Mortensen Petter Mørland Pedersen Fredrik Dukan Laila Cecilie Vevstad

6. Tønsberg

Georg Ellila Siri Kamfjord Jørgen Smith-Meyer Magnus Behrens

7. Ran

Mats Mæland Simen Guldberg Jens Riis Karoline Eirin Vabø

8. Larvik

1

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

Dag Rune Wiksten Bjarte Løchen Sharon Wiksten Elin Olsen-Nalum

9. Grimstad

Georgios Nikoltsis August Austefjord Lars Ingeberg Markus Vale

10. KNS

Marie Lothe Kristin Nyland Halvor Albjerk Hamran Eline Norum Snerlebakken Sire Gronmo Helene Gjerde

11. Brevik

Jørn Fougner Ole Martin Lunde Lidal Sigurd Aanesen Thomas Henrik Reistad

12. Florø

Frode Stavang Kjetil Karstensen Indrehus Vegard Reksten Årebrot Thomas Rekstad Årebrot

13. Bodø

Kai Linde Roar Wiik Theo Byberg Agnieska Soanowska

14. Moss

66 SEILASER

15. Risør

I både eliteserien og 1. divisjon ble det gjennomført 11 flighter. 66 seilaser ble med andre ord gjennomført i havnebassenget i Oslo. Oslofjorden Seilklubb vant hele åtte av sine 11 starter og slo lag nummer to med ti poeng.

Mads Severin Hassum-Olsen Sigurd Tveit Roger Larsen Christian Grimstad Magnus Røisland Morten Røisland Kim Robin Wintermark Benedicte Jensen Malene Halvorsen Eirik Wroldsen

26 - Race Report 2019

20 ÅR

Nesodden Seilforening stilte med det yngste laget i Oslo med en gjennomsnittsalder på 20 år. Den yngste på laget var 14 år, mens eldstemann var 24 år. I eliteserien hadde Ålesunds Seilforening de yngste seilerne med en gjennomsnittsalder på 24 år. De eldste lagene i hver av divisjonene kom fra Askøy (42 år) i eliteserien og Bundefjorden (47 år) i 1. divisjon. De to yngste seilerne i den første serierunden var 14 år, den eldste seileren var 61 år. Både den eldste og de yngste seilerne deltok i 1. divisjon.


1.DIV 1. Oslofjorden

Anette Melsom Myhre Mari Sveen, Andreas Myhrvold Hanne Bendixby Cecilie Frisch Gude Tine Simensen Olderød

2. NTNUI Seiling Caio Swan de Freitas Cecilie Baklid Ida Marie Stephansen Achim Gerstenberg

3. Nesodden

Henrik Bucher Christian Berger Oda Skeide Bates Eskild Ova Haug, Vincent Vasker

4. Horten

Nora Brodtkorb Jon Alexander Hvam Jørn Vevstad Mahmoud Barhou

5. Asker

Marthe Bjerkåsholmen Linnea Ejdfors Peder Stiansen Kristian Carlstedt

6. Lillesand

Thomas Frigstad Aleksander Gauslaa Helle Øren Svensen Daniel Hansen, Thor Bylund

7. Oslo 2

Erlend Kjelstad Esben Keim Daniel Andersen Emil Bauck

TROND R. TEIGEN

8. Trondhjems Erik Christensen Jon Kåre Helland Liev Igor Devold Aashild Samseth

9. Bundefjorden

Christian von Trepka Therese Tollefsrud Eva-Marie Bekier Emil von Trepka Erik og Jarle Kristiansen

10. Sandefjord

Espen Berg Emil Vetsli Erik Børresen Sindre Angell-Hansen

11. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius Sondre Børresen Børre Brekka Anders Semb

12. Soon

Knut Gudmund Carlsen Peder Songedal Tidle Maria Ravnevand Moringen Thomas Sander Olsen Torgeir Moringen

4

13. Molde

TROND R. TEIGEN

1 NYOPPRYKKET: Ålesunds Seilforening hadde det yngste laget i eliteserien, men som nyopprykket lag i dette fornemme selskapet viste de ingen respekt og ble nummer to.. 2 SHOW: Aker Brygge er et supert sted å vise frem samarbeidspartnere, og med permanent utsalg på Aker Brygge fikk blant annet Helly Hansen forhåpentlig et godt utbytte av weekenden.

Geir Inge Rødseth Mathias Brevik Ellen Raffaelsen Adrian Bratli

3 STUDENTER II: NTNUI Seiling var det laget som kom nærmest Oslofjorden Seilklubb i 1. divisjon. 4 MAT OG RAMME: Med sin tilstedeværelse på ligastevnene er samarbeidspartnerne med på å skape en ramme rundt stevnene. – Med vårt initiativ #RespectFood ønsker vi å påminne oss alle om ikke å ta maten for gitt, men å behandle den med forsiktighet og respekt, sier Grundig.

14. Ulstein

Fridtjof Moldskred Hofseth Tore Johan Sætre Oliver Eksund Johannes Husøy

15. Malvik & Stjørdal Magne Kjerkreit Stian Hansen Odin Møller Hansen Kai Stephansen Lars Kåre Valla

Race Report 2018 - 27

RR19_20-28 #1OSLO.indd 27

12.11.2019 22:12


Pantone 281C

#2 HANKØ Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

28 - Race Report 2019

FOTO:


Andre ligarunde bød på nok av vind – så mye at drømmen om å starte fra Garnholmen måtte gis opp.

FOTO:

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 29


1

IVAR GILSÅ

TRANGT SUND I FRISK VIND Tre av seilsportsligaens fire runder seiles på sentrale steder rundt om i landet for å oppnå synlighet og oppmerksomhet, men motivet for å oppsøke Hankø er snarere historie og tradisjon. Pluss det faktum at dette er en av Norges beste regattabaner.

1 HENNING ASTRUP: – Det var veldig hyggelig å ha seilsportsligaen på besøk på Hankø Yacht Club.

GOD ATMOSFÆRE: Hankø Yacht Club var vertsskap for den andre serierunden, og seilerne kunne ikke bedre ha det i kveldssola midtsommers. Flere deltagere bodde i båter ved brygga. 2

3 TRANGT: Magnus Hedemark viser frem banen i Hankøsundet, som skulle vise seg å være ekstra liten i det trange Hankøsundet. 4 SKADER: Røff seiling førte til mange skader på båt og utstyr. Cecilie Baklid fra NTNUI viser flagget som forteller at ikke alt er i orden i båten de har overtatt. 5 HVILE: Sofaene på bryggekanten til Hankø Yacht Club er ikke ueffne til å ta seg en lur i.

30 - Race Report 2019

– I have a dream, sa Martin Luther King jr. i sin velkjente tale i 1963, og uten sammenligning for øvrig har Magnus Hedemark i SailLogic også en drøm. Og den dreier seg om å arrangere seilsportsliga fra den legendariske startplassen på Garnholmen utenfor Hankø – en startplass som er blitt benyttet helt siden 1880-årene! Drømmen gikk ikke i oppfyllelse i 2019. De nødvendige bryggefasilitetene som må til for å få anbrakt seilere og publikum må først på plass for å kunne gjennomføre det. Dessuten bød Hankø i år på så friske forhold at en start der ute ikke kunne la seg gjennomføre uansett. – Jeg har imidlertid ikke gitt opp drømmen, og dette er noe vi fortsatt jobber med for fullt for å få til, sier Hedemark og er optimistisk med hensyn til 2020. – Ja, det hadde vært veldig morsomt å få til noe ute på Garnholmen, men skal vi få til det må vi få med oss Fredrikstad kommune på prosjektet. En oppgradering av brygge og adkomst vil komme veldig mange til gode. Ikke bare seilerne, men alle som sogner til området, sier Henning Astrup, leder av Hankø Yacht Club, som var vertsskap for seilerne under denne ligarunden. HANKØ-VÆR Det typiske sønnaværet som Hankø er kjent for, slo til under ligarunden, og det betyr godt med sjø utenfor Garnholmen og tosifret vindstyrke målt i meter per sekund. Og når det blir så mye vind og sjø, blir slitasjen på båter og utstyr for stor til at det er forsvarlig, og gennakeren må forbli under dekk. – Når det blåser 10–12 m/sek blir seilene stående

og flagre, og gennakrene går lett i stykker om man får litt trøbbel, forklarer Hedemark. Løsningen i år ble derfor å trekke regattaen inn i Hankø-sundet på banen syd for Fredrikstad Seilforenings havnebeskyttende, lille holme; Kællen. Det er en liten, trang bane som gir båtene et begrenset område å manøvrere på. Hvor trangt det er, kan eksemplifiseres med at kamerafolkene klagde over at de ikke fikk med seg rundingen av bidevindsmerket fordi det lå gjemt bak Løkholmen syd i sundet. «DESTRUCTION DERBY» At det er land på begge sider og en holme innskutt i banen er likt for alle, men kombinasjonen av frisk vind og trangt farvann fikk en annen konsekvens: – Det ble et «destruction derby», sier Magnus Hedemark. Båter kolliderte og det ble en del ødelagt utstyr på grunn av brå og voldsomme vikemanøvre. Hedemark innrømmer at det smertet å se at de fem nye J/70-ene, som var innkjøpt til sesongen, fikk så røff behandling. Det medførte også kveldsarbeid til reparasjoner, og det ble i neste hånd et nokså kostbart eventyr. – Stort sett er seilerne blitt flinkere og flinkere til å håndtere og ta vare på båtene og utstyret, men på Hankø ble det litt kaotisk. Kombinasjonen av bane og vind må nok ta hovedskylden for det. Magnus Hedemark skynder seg imidlertid med å tilføye at «det var verdt det», for han tror seilsportsligarunden på Hankø ble et av sommerens høydepunkter for mange deltagere. – Jeg tror det å få være på Hankø og oppleve å sitte på brygga til Hankø Yacht Club i varm kveldssol sammen med seilervenner, spise bryggemat og prate om det man synes er aller morsomst her i livet, var noe mange vil huske. Hankø Yacht Club hadde dessuten ønsket alle med bobåt til å legge den ved brygga, slik at det


2

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

5

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 31


DOMMERE I 2. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet på Hankø: • Harald Holmen Sørensen, KNS • Karl Petter Haugen, Askøy • Peter Thomas Hansen, Askøy • Harald Masst, Bærum • Sandra Hatch, Fredrikstad • Kirsti Pettersen, Soon • Knut Weberg, KNS • Carl Christian Strømberg, Fredrikstad

1 DUELLER: Den trange banen på Hankø og frisk vind førte til mange tette dueller ute på banen – av og til for tette. Brevik (til lo) og Grimstad holder imidlertid godt unna for hverandre. 2 LARVIK: Godt merket i oransje gjør Larvik-laget seg klare til dyst i Hankø-sundet. 3 KONGE: Kong Olav V tilbrakte mye tid med seiling på Hankø, og årets ligabane lå akkurat der kongeskipet pleide å ankre når det var regattauke på Hankø. Minnet fra denne tiden står der i form av dette monumentet over kong Olav.

32 - Race Report 2019

ble et veldig hyggelig og intimt miljø der gjennom hele helgen. Seilerne oppholdt seg dessuten en hel del på Hankø Yacht Club mellom båtbyttene, noe ikke minst vertsskapet på yacht cluben, Gro Mette og Kenneth Olsen som bød på bevertning, syntes var hyggelig. Under de fleste regatta-arrangementene på Hankø forsvinner seilerne om morgenen og kommer først tilbake om kvelden, og da er det tomt på verandaen utenfor klubbhuset. Under seilsportsligaen var det et miljø på brygga hele dagen. – Det var veldig hyggelig å ha seilsportsligaen på besøk på besøk på Hankø. Vi har forsøkt i flere år å få det til, og noe av poenget var jo nettopp å samle seilerne under hele arrangementet og få til et hyggelig miljø på brygga til yachtcluben, sier Henning Astrup. – Jeg er veldig glad for at så mange fikk oppleve det vi som har vært mye på Hankø, vet å verdsette, sier Magnus Hedemark. – Så får vi heller leve med at det kostet litt når det gjelder båtmateriellet…, legger han til. SUVERENE ÅSGÅRDSTRAND Til Hankø kom Askøy Seilforening som tabbel-topper, og på laget var den samme stammen av mannskapet som vant den første runden i Oslo. Eneste nye på laget var Anne Sophie Hansen. Hun hadde erstattet Chris Skogen. På Hankø var det imidlertid enda friskere og mer krevende forhold enn i Oslo, og det var ingen tvil om at de samkjørte lagene med mye erfaring profiterte på det. Åsgårdstrand Seilforening har seilt i toppen av eliteserien helt siden Norsk Seilsportsliga ble etablert i 2016, og laget har den samme oppbygningen i dag som den hadde da ligaen startet. Dessuten er det neppe noe annet lag i ligaen som trener mer en vestfoldingene fra Edvard Munchs by. At foreningen dessuten i våres kjøpte en splitter ny J/70 til foreningens seilsportsligasatsing, bidro utvilsomt ytterligere til at laget kom svært godt forberedt til Hankø. Ikke overraskende og ikke uten grunn skulle det derfor vise seg at seilasene i Hankøsundet så til de grader ble Åsgårdstrand Seilforenings. Ingen av de andre lagene var i nærheten av å matche dem når det gjaldt å være jevnt oppe i toppen, og Jostein Grødem, Asbjørn Grødem,Trym Markussen, Karen Kristoffersen og Andrea Haug Rolstad raste igjennom de ni flightene med syv seire og to 2. plasser. Da regnskapet ble gjort opp søndag ettermiddag, vant laget med hele 11 poengs margin til nummer to. Det er omtrent som å vinne 9–2 i en fotballkamp! Dermed slo de ligarekorden som Oslofjorden Seilkubb hadde satt i Oslo i runden før da de vant med 10

poeng i 1. divisjon. Nå er rekorden 11 poeng i seiersmargin – og den rekorden satte Åsgårdstrand Seilforening på Hankø. Arendals Seilforening var de nærmeste til å se Åsgårdstrand Seilforening foran seg, og det var mye rutine i det laget også. Jon Aksel Mortensen er en av landets beste Melges 24-seilere, og han hadde med seg faren Ole Richard Mortensen, Laila Cecilie Vevstad og Fredrik Dukan. Tønsberg Seilforening, som har utmerket seg ved å være representert med unge lag, hadde denne gangen sendt seilere der enkelte om bord hadde noe innslag av grått hår, men Georg Ellila (31), Jan Kristian Vedeler (60), Aksel Vedeler (22) og Kim Larsen (46) gjorde sine saker stødig og godt og ble nummer tre. Deretter fulgte nyopprykkede Florø Seilforening og Grimstad Seilforening, mens vinnerne av 1. runde, Askøy Seilforening, tok 6. plassen. Det betød at Åsgårdstrand Seilforening hadde overtatt tabelltoppen foran Askøy og Tønsberg da Hankø-regattaen var over. RUTINE AVGJORDE 1. DIVISJON OGSÅ Rutine skulle vise seg å bli utslagsgivende i 1. divisjon også. Oslo Seilforening stilte med et lag der dette var et vesentlig innslag, og seilforeningen fra Lille Herbern utenfor Bygdøy i Oslo vant med svært overbevisende sifre: Åtte seire og en 2. plass. Laget bestod av Esben Keim, Emil Bauck og Hege Bjørkeng. I tillegg seilte Terje Wang på laget om lørdagen, mens Richard Karlsen avløste ham søndag. Bak de suverene vinnerne fra Oslo fikk seilerne fra Trøndelag vist at de også vil være med på det nasjonale seilerkartet og mestrer friske forhold. Trondhjems Seilforening seilte imponerende bra og endte «bare» seks poeng dårligere enn Oslo Seilforenings sterke seiersrekke. Tre seire, fem 2. plasser og én 3. plass ble status for seilerne fra Trondhjems Seilforening. Studentene fra NTNUI i Trondheim fulgte godt opp på en 3. plass, mens Oslofjorden Seilklubb, som vant i Oslo, ble nummer fire og med det beholdt tabell-toppen med samme poengsum som NTNUI før den tredje runden i Arendal. De to lagene hadde pekt seg ut som de to klart stødigste i toppen av 1. divisjon så langt i sesongen. I bunnen av tabellen i eliteserien var det stadig de to beste foreningene i 2018 som slet mest. På Hankø endte Brevik Seilforening (2. plass i 2018) helt nederst med vinneren av eliteserien i 2018, Risør Seilforening, på plassen foran seg. Vinnerlaget fra 2017, Moss Seilforening, kom på 13. plass. I 1. divisjon var det Ulstein, Kragrø, Horten og Soon Seilforening som måtte finne seg i å ligge på de fire nederste plassene.


1

TROND R. TEIGEN

2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

Race Report 2019 - 33


ELITE

1. Åsgårdstrand Jostein Grødem [2] Trym Markussen [2] Karen Kristoffersen [2] Andrea Haug Rolstad Torbjørn Lunde

2. Arendal

Jon Aksel Mortensen [2] Ole Richard Mortensen [2] Laila Cecilie Vevstad [2] Fredrik Dukan [2]

3. Tønsberg

Georg Ellila [2] Jan Kristian Vedeler Aksel Vedeler Kim Larsen

4. Florø

Frode Stavang [2] Kjetil Karstensen Indrehus [2] Vegard Reksten Årebrot [2] Thomas Reksten Årebrot [2]

5. Grimstad

August Austefjord [2) Georgios Nikoltsis [2] Vidar Ljungstrøm Lars Nicolay Lovdal

6. Askøy

Stian Soltvedt [2] Nils Olav Handegard [2] Håvard Espeseth [2] Anne Sophie Hansen

7. BI Athletics

Tim Federspiel [2] Jon Alexander Hvam Marie West Simonsen Emilie Altmann Vegard Sandnes Larsen

1

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

8. Larvik

Lars Nilssen Atle Dreng Marius Frenvik Odberg Øyvind Gjone

9. Ran

Mats Mæland [2] Simen Guldberg [2] Jens Riis [2] Martin Hope

10. Ålesund

Andreas S. Larsen [2] Ole Grytdal Morken [2] Håvar Yndestad [2] Oda Hansen

11. KNS

Eline Norum Snerlebakken [2] Helene Gjerde [2] Sire Grönmo [2] Lene Hjellestad

12. Bodø

Kai Linde [2] Lars Rønnhaug Pettersen Tobias Juul Johnsen Mari Sando

13. Moss

Mads Hassum-Olsen [2] Sigurd Tveit [2] Christian Grimstad Maren Holm Olsen

14. Risør

Morten Røisland [2] Kim Robin Wintermark [2] Benedicte Jensen [2] Frits Lundberg

15. Brevik

Ole Martin Lunde Lidal [2] Thomas Henrik Reistad [2] Oscar Widestam Ragnar Spilling Tallene i parentes forteller at seileren deltok i sin andre ligarunde for året.

34 - Race Report 2019

11 POENG Åsgårdstrand Seilforening vant eliteserien med 11 poeng – det er den mest overlegne seieren i seilsportsligaen så langt. De slo rekorden til Oslofjorden Seilklubb fra runden i Oslo 2019. Den største seieren i 2018 stod Florø Seilforening for da de vant 1. divisjon i Molde 4 poeng foran Ålesund. Tre av fire runder i eliteserien i 2018 ble vunnet med ett poeng eller mindre. Største margin var 2 poeng.

32 ÅR

Gjennomsnittsalderen på alle seilerne som deltok i eliteserien på Hankø var 32 år. For 1. divisjon var det tilsvarende tallet 34 år. Den yngste i eliteserien var 16 år, mens de to eldste var 60-åringer. I 1. divisjon var den yngste seileren 13 år, mens den eldste var 61 år. Det største aldersspriket mellom eldste og yngstemann på et lag var 42 år. 15 jenter deltok i eliteserien på Hankø der KNS stilte med et rent jentelag. I 1. divisjon var det med 16 jenter, og på laget til Oslofjorden Seilklubb var fire av de fem jenter.


1.DIV 1. Oslo

Esben Keim [2] Emil Bauck [2] Terje Wang Richard Karlsen, Hege Bjørkeng

2. Trondhjem Stian Østlund Knut Osen Kristin Ytreland Simen Sandseter

3. NTNUI Seiling

Caio Swan de Freitas [2] Cecilie Baklid [2] Achim Gerstenberg [2] Marthe Bøe Ludvigsen

4. Oslofjorden

Anette Melsom Myhre [2] Andreas Myhrvold [2] Hanna Bendixby [2] Cecilie Frisch Gude [2] Nina Melsom Kristensen

5. Nesodden

Henrik Bucher [2] Oda Skeide Bates [2] Eskild Ova Berg [2] Vincent Vasker [2 Christian Berger [2]

6. Molde

Geir Oterhals Kristian Bachmann Peder Otherhals Bachmann Geir Berg Oshaug

7. Lillesand 2

Thomas Frigstad [2] Aleksander Gauslaa [2] Wenche Talloen Nikolai Andersen

TRND R. TEIGEN

8. Asker

Marthe Bjerkåsholmen [2] Linnea Ejdfors [2] Peder Stiansen [2] Anders Hjorthøy

9. Malvik & Stjørdal Lars Kåre Valla Martin Barstad Emil Wiig Pedersen Hans Kristian Helgesen

10. Sandefjord Espen Berg [2] Erik Børresen [2] Emil Vestli [2] Iver Elias Holm

11. Bundefjorden Christian von Trepka [2] Therese Tollefsrud [2 Erik Kristiansen [2] Halvor Sandegren Ludvig Karlin

12. Soon

4

Knut Gudmund Carlsen [2] Peder Songedal [2] Tidle Maria R. Moringen [2 Torgeir Moringen Øyvind Solbakken

ÅSGÅRDSTRAND PÅ TOPP: Ingen av de øvrige lagene kunne matche innsatsen til Åsgårdstrand på Hankø. 11 poengs seiersmargin er utklassing. På toppen av pallen står Jostein Grødem, Trym Markussen, Karen Kristoffersen, Andrea Haug Rolstad og Torbjørn Lunde. Nummer to ble Arendal (t.v) og Moss nummer tre. 1

PREMIER: Glass og gavepremier vanker det til de beste. 2

13. Kragerø

TROND R. TEIGEN

HANKØ: Hankø viste seg fra sin beste side og for mange seilere ble denne ligarunden årets høydepunkt. 3

1. DIVISJON: Esben Keim, Emil Bauck, Richard Karlsen og Hege Bjørkeng kunne klatre til topps på pallen da 1. divisjon skulle få sine premier. Femtemann på laget, Terje Wang, var ikke på premieutdelingen. Trondhjems Seilforening ble nummer to (t.v) og NTNUI Seiling nummer tre. 4

Øyvind-Tore Mylius [2] Stian Sjørseth Mark Magi Alexander Mostad Pedersen

14. Horten

Guillermo Garciade la Concha Helene Grenne Peder Raahauge Lars Pøhner, Jenny Pøhner

15. Ulstein

Alf Magnussen Tord Espelid Karsten Klungsøyr Johannes Kaul

Race Report 2019 - 35


Pantone 281C

#3 ARENDAL Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

36 - Race Report 2019


VĂŚr var det mye av under ligarunden i Arendal, men det store diskusjonstemaet ble likevel lagdrakter.

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 37


1

TROND R. TEIGEN

1 ARRANGØR: Ole Richard Mortensen i Arendals Seilforening er glad for at foreningen stadig får tillit når det gjelder å være liga-arrangør. 2 LETTER: Skydekket er i ferd med å sprekke opp etter et massivt regnvær før ligastarten. 3 GRID-TELTET: Arendals Seilforening fikk overta firmaet GRIDS telt etter Arendalsuka og hadde med det et supert tilholdssted for seilerne. 4 PAUSE-LÆRER: I påvente av at regnet skulle gi seg og vinden løye forklarte Thomas Nilsson hvordan en J/70 best skal seiles.. 5 RACE REPORT: Fjorårets Race Report blir studert av to deltagere fra Larvik Seilforening. 6 BLÆST: Det dro godt i kulingkastene før seilerne ble sluppet ut på vannet. Godt da å ha sikret seg en kopp kaffe…

38 - Race Report 2019

DRAKTOPPGJØRET Laget fra Tønsberg seilte godt, men mangel på like lagdrakter for hele mannskapet den ene dagen fratok dem seieren – i første omgang. En appell endret imidlertid det. Å komme til kamp i et hvilket som helst fotballoppgjør i det norske seriesystemet uten at alle på laget stiller i klubbens drakter, er utenkelig. Ja, man får vel rett og slett ikke lov til å entre banen og spille kampen i det hele tatt. Slik er det ikke i seiling. Seilsporten er full av individualister og de aller fleste har seilt igjennom historien i regi av seg selv. Slik er det ikke i seilsportsligaen. Seilsportsligaen er en konkurranse mellom seilforeninger – og seilsportsligaen er ment å være seilsportens variant av mange andre lagidretters seriesystem, Å skape lagånd, bygge foreningsidentitet og skape interesse og entusiasme rundt de ulike foreningslagene, har vært en prioritert oppgave, og et mål er å gjøre lagene synlige og gjenkjennbare ute på banen. Et av virkemidlene har vært et påbud om bruk av lagdrakter eller såkalte «bibber». Det skal blant annet kunne gi alle de som følger med på seilasene – enten på stedet eller på direktesendingene på nettet – en sjanse til å kunne identifisere lagene som seiler ute på banen. Denne regelen trådte i kraft før årets sesong. – De som ikke fulgte regelen i de første rundene, har fått muntlig påpakk, og imellom rundene har vi stadig sendt ut påminnelser om at alle lagene må stille med lagdrakter, sier Magnus Hedemark. I den tredje runden i Arendal ble det lagt kraft bak advarslene, og for første gang ble det utdelt straff til et lag som ikke fulgte de nye draktreglene. Det ble det bruduljer av. STORM OG REGN Det var varslet rekordnedbør og kraftig vind dagen før og om morgenen da seilsportsligaen skulle starte i Arendal. Og mye vær ble det, for med kast opp mot 20 m/sek

var det slett ikke forhold til å slippe utpå 10 stk J/70-er. Ligarunde nummer tre i Arendal ble derfor innledet med ventetid i teltet på kaikanten utenfor Tyholmen. Teltet hadde Arendals Seilforening fått låne av forsikringsselskapet Gard som Norsk Seilsportsliga og seilforeningen har et samarbeid med. – Ja, vi var så heldige å få overta teltet til Gard som de hadde hatt under Arendalsuka, og det gjorde at vi fikk en veldig fin beliggenhet til race villagen på bryggekanten, sier startsjef Ole Richard Mortensen. I påvente av at vinden skulle løye, ga Thomas Nilsson alle deltagerne en leksjon inne i teltet i hvordan en J/70 skal seiles på best mulig måte. Etter noen timer var forholdene gode nok til å stikke utpå – og praktisere det man hadde lært. GLITRENDE SEILING AV UNGT TØNSBERG-LAG På banen rett utenfor Pollen i Arendal utviklet seilasene seg til å bli et oppgjør mellom Åsgårdstrands rutinerte lag med Jostein Grødem i spissen og et ungt lag fra Tønsberg med Jostein Aker, Jacob Undrum, Jørgen Smith-Meyer og Emil August Dagsberg. Det var nesten dødt løp mellom dem, men Tønsberg-seilerne var et hestehode foran og vant hele syv av sine ni flighter. Eneste lille svakhetstegn var en 4. plass i flight nummer to. De to Vestfold-lagene så ut til å ha funnet godt ut av de vekslende og slett ikke enkle forholdene på banen, for på en bane som ligger der tre sund møtes i et lite basseng, blir det nødvendigvis skiftende vind hvor vindkastene når vannflaten med ulike vinkler. Enklere blir det heller ikke av at det ene sundet har utløpet av en elv i enden, og at det døgnet i forkant av seilasene hadde vært stritt med nedbør. Slikt blir det strøm i sjøen av. Banevalgene til de to lagene ble fulgt opp av god båthåndtering og bra fart, noe som i sum ga en uslåelig kombinasjon. Åsgårdstrand-seilerne var stødigheten selv og kom aldri i mål dårligere enn nummer to. Da ni


2

MORTEN JENSEN

3

TROND R: TEIGEN

5

MORTEN JENSEN

4

6

MORTEN JENSEN

TROND R: TEIGEN

Race Report 2019 - 39


DOMMERE I 3. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Arendal: • Karl Petter Haugen, Askøy • Peter Thomas Hansen, Askøy • Henrik Møinichen, KNS • Tonny Vedeler Jensen, Moss • Harald Masst, Bærum • Niclas Fure, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad • Regis Jean Paul Rougier, Gandsfjord • Kirsti Pettersen, Soon • Knut Weberg, KNS

1 JUBLER: Jostein Aker kunne juble over en av flere flight-seire den første regattadagen – før han visste at lagets manglende like drakter ville medføre straff.. 2 RIFT: I kampens hete skjer det at det blir rift i seilene, med med teip repareres det i en fei. 3 LIVE: Seilernes bevegelser ute på banen fanges av linser og kameraer og blir videresendt ut på nettet.

40 - Race Report 2019

flighter var gjennomført, sa regattaledelsen stopp for helgen. Men i stedet for å ligge på topp på tabellen, noe Tønsberg-seilerne trodde, var de plassert som nummer to. Det var da draktoppgjøret startet. STRAFF, APPELL OG FRIKJENNING Tønsberg-seilerne var blitt ilagt straff for ikke å ha seilt med lagdrakter den første dagen. Det hadde de fått tilsnakk fra regattakomiteen for, og på dag to stilte alle Tønsberg-seilerne i like, oransje jakker. Det fritok dem imidlertid ikke for straff, mente komiteen. Reglene foreskriver 10 prosent straff per mannskap per race når draktene ikke er i orden. Straffen de fikk, tok Tønsberg-seilerne tungt. Nedturen var like dyp som oppturen hadde vært da de trodde at de vunnet ligarunden i Arendal. I stedet var de blitt henvist til annenplass. Etter å ha kommet hjem til Tønsberg sendte laget inn en appell til appellutvalget i Norges Seilforbund, selv om reglene sier at protestkomiteens avgjørelser ikke kan applleres. Under behandlingen av appellen fant utvalget flere uklarheter i regelverket til seilsportsligaen og håndhevelsen av dem, noe som ble kommentert i appellskrivet. Det ble vel også overbrakt noen ord om at det kanskje lå en viss urettferdighet i kjølvannet av straffeutmålingen. Det heter seg jo at tvil skal komme tiltalte til gode, og etter at appellen forelå – den ble formelt avvist, men inneholdt poenger man burde ta hensyn til – bestemte regattakomiteen i seilsportsligaen seg for å annullere straffen. Dermed ble Tønsberg-seilerne tilkjent seieren i Arendal, mens Åsgårdstrand ble nummer to. – Vi er godt fornøyde med at enden på visa ble slik. Tønsberg var det beste laget på vannet og vant, vi fikk satt fokus på intensjonen med draktreglene og vi fikk ryddet opp i svakheter i bestemmelsene for seilsportsligaen. Vin-vinn for alle parter, sier Magnus Hedemark. Ingen er trolig nå lenger i tvil om at man må ha lagdraktene i orden om man akter å stille til start i seilsportsligaen. De er et «must» – akkurat som de er det i fotball, håndball og andre lagidretter, der de som blant annet ser på, skal vite hvilke lag som er aktører ute på banen. OSLOFJORDEN VANT 1. DIVISJON – IGJEN Oslofjorden Seilklubb fortsatte sin seiersmarsj i 1. divisjon og vant med tre poeng foran NTNU-studentene fra Trondheim. Seieren i Arendal var lagets andre rundeseier for året, og denne gangen hadde skipper Anette Melsom Myhre med seg Andreas Myhrvold, Nina Melsom Kristensen og Mari Sveen. Klubben fortsatte dermed sin tradisjon med å sende et lag der det var et flertall av

jenter. I løpet av de tre første rundene hadde Andreas Myhrvold vært det eneste hankjønnet som hadde fått slippe til på laget. ARENDAL FOR TREDJE GANG Å få være vertsskap for ligarundene har vært ettertraktet, og oppgaven har gått på rundgang. Arendal har imidlertid vært unntaket – for andre år på rad har foreningen vært vertsskap. SailLogic har alltid hatt som motto at seilsportsrundene skal være større enn seg selv, og i Arendal ble runden arrangert i kjølvannet av Arendalsuka. Det å få vise frem ligaen i dette miljøet og kunne sette fokus på Clean Seas-kampanjen og kampen for havet, har vært et viktig element. Så viktig at Arendal skal arrangere seilsportsligaens tredje runde også i 2020, men i stedet for å komme på tampen av Arendalsuka, skal den foregå i den første weekenden. – Da er det enda flere viktige personer til stede, sier Magnus Hedemark. Og Arendals Seilforening er med på notene. – Vi har et kjempegodt samarbeid med SailLogic, og i år fikk vi også med oss flere lokale sponsorer, slik at regnestykket vårt ser hyggeligere ut enn i 2018. Sponsorene er blitt kjent med seilsportsligaen og konseptet og synes det er morsomt å støtte det. Det er viktig for oss, sier Ole Richard Mortensen. Sammen med SailLogic arrangerte Arendals Seilforening også E24 Clean Seas Challenge for bedriftslag noen dager før ligarunden. De hadde håpet på flere lag enn de som kom, men Mortensen tror en svært dyster værmelding la en demper på lysten til å komme. Til neste år håper Mortensen på atskillig bedre deltagelse der. Det var heller ikke noe blidt sørlandsvær under seilsportsligaen, men som Mortensen sier: «Det er jo ikke noe vi kan gjøre noe med». Det litt vanskelige været til tross, arrangørene i Arendal fikk avviklet 54 seilaser (ni flighter i to divisjoner) – noe ikke minst fergene som trafikkerer Tromøysundet fikk erfare. – De gren litt på nesen da vi fortalte hva som var i gjære, men vi hadde en god dialog med dem hele tiden under arrangementet, så det gikk veldig greit. De la om kursen når det behøvdes, sier Mortensen. Selv er han litt skuffet over hva hjemmelaget presterte – både i Arendal og i de øvrige ligarundene. – Vi hadde som ambisjon å seile oss til Sailing Champions League i år, men det klarte vi ikke. I Arendal ble hjemmelaget «bare» nummer syv, og sammenlagt nummer fem – to fattige poeng unna billetten til Europa. Sørlendingene gir seg imidlertid ikke, og gjennom treningssamarbeidet de har med de øvrige sørlandsforeningene, satser de på å komme sterkere tilbake i 2020.


1

MORTEN JENSEN

2

MORTEN JENSEN

3

TROND R: TEIGEN

Race Report 2019 - 41


ELITE

1. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer [2] Jostein Frederick Aker Emil August Dagsberg Jacob Undrum

2. Åsgårdstrand

Jostein Grødem [3] Trym Markussen [3] Asbjørn Grødem (2] Andrea Haug Rolstad [2] Torbjørn Lunde [2]

3. BI Athletics Tim Federspiel [3] Anette Heldal [2] Andreas Næss [2] Tobias Rabe Sti [2]

4. Brevik

Ole Martin Lunde Lidal [3] Thomas Henrik Reistad [3] Dag Usterud Nils Petter Hovemoen

5. Grimstad

August Austefjord [3) Georgios Nikoltsis [3] Vidar Ljungstrøm [2] Lars Nicolay Lovdal [2] Lars Ingeberg [2]

6. Askøy

Stian Soltvedt [3] Nils Olav Handegard [3] Tina Kutti Torstein Hellebust

7. Arendal

Laila Cecilie Vevstad [3] Bjørn Mørland Pedersen Carsten Hopstock Per-Eilert Vierli

1

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

8. Larvik

Lars Nilssen [2] Atle Dreng [2] Hans Garder Jørn Winters

9. Ran

Simen Guldberg [3] Tobias Sandmo Birkeland Bård Birkeland Steffen Berthelsen

10. Florø

Frode Stavang [3] Kjetil Karstensen Indrehus [3] Thomas Reksten Årebrot [3] Even Onstad

11. KNS

Lene Hjellestad [2] Halvor Albjerk Hamran [2] Kristin Nyland [2] Celine Herud

12. Moss

Mads Hassum-Olsen [3] Sigurd Tveit [3] Maren Holm Olsen [2] Wilma Asting

13. Bodø

Kai Linde [3] Theo Byberg [2] Roar Wiik [2] Ronny Hatch

14. Ålesund

Ole Grytdal Morken [3] Håvar Yndestad [3] Oda Hansen [2] Singharat Bookrong

15. Risør

Morten Røisland [3] Kim Robin Wintermark [3] Benedicte Jensen [3] Mads Mathisen

42 - Race Report 2019

40 SEILERE 40 seilere – 22 i eliteserien og 18 i 1. divisjon – stilte til start i Arendal i sin tredje ligarunde på rad for året. Men i motsetning til i 2018, var det ingen seilforening i 2019 som stilte med helt identisk lag i alle de fire ligarundene. To seilforeninger, Bundefjorden og Oslo, kom til Arendal med et lag der ingen av seilerne hadde deltatt i liagen tidligere i 2019.

53 ÅR

Det eldste laget som har stilt i en av eliteserierundene i 2019, kom til Arendal fra Trondheim. 53 år var gjennomsnittsalderen på laget til Trondhjems Seilforening. Snittet til Tønsberg-seilerne som vant, var i den motsatte enden av skalen: 19 år. Oslofjorden Seilklubb, som vant 1. divisjon i Arendal, hadde 28 år som sitt gjennomsnitt. Eldste seiler under ligarunden i Arendal var 69 år – den yngste var 14 år.


1.DIV 1. Oslofjorden

Anette Melsom Myhre [3] Andreas Myhrvold [3] Nina Melsom Kristensen [2] Mari Sveen [2]

2. NTNUI Seiling

Caio Swan de Freitas [3] Achim Gerstenberg [3] Charlotte Kvande Hay Tine Maurstad Larsson

3. Nesodden

Henrik Bucher [3] Eskild Ova Berg [3] Vincent Vasker [3] Christian Berger [3] Simen Hauland

4. Molde

Geir Oterhals [2] Kristian Bachmann [2] Kari Bachmann Trygve Bjørlo

5. Sandefjord Espen Berg [3] Erik Børresen [3] Emil Vestli [3] Simen Doksrød

6. Lillesand

Thomas Frigstad [3] Aleksander Gauslaa [3] Wenche Talloen [2] Helle Øren Svensen [2] Daniel Hansen [2] Bent Ove Bessesen

7. Bundefjorden 2

MORTEN JENSEN

Morten Larsen Arnold Teeuwen Emil Mikael W. Kjellesvik Einar Aarnæs

8. Horten

Guillermo Garciade la Concha [2] Jørn Vevstad [2] Peder Raahauge [2] Lars Johan Brodtkorb

9. Asker

Marthe Bjerkåsholmen [3] Linnea Ejdfors [3] Peder Stiansen [3] Kristian Carlstedt [2]

10. Ulstein

Johannes Kaul [2] Fridtjof Moldskred Hofseth [2] Harald Notøy Frode Hofseth

11. Oslo

Robert Karlsen Arne Olav Haabeth Jo Andreas Ording Torgeir Lerkerød

12. Soon

Peder Songedal [3] Johan Andersen Hanne Devle Julie Øye

4

MORTEN JENSEN

5

13. Kragerø

MORTEN JENSEN

1 LAGDRAKTER: Sandefjord Seilforening har skjønt poenget og utstyrt seilerne sine med lagdrakter som klart og tydelig forteller hvor laget kommer fra. Slike gutter vil seilsportsligaen ha!. 2 KNS: Celine Herud styrte KNS inn til en 11. plass i Arendal. KNS og Oslofjorden Seilklubb har vært i særklasse under årets seilsportsliga når det gjelder kvinneandel om bord.

3 ORANSJE MENN: Den andre dagen i Arendal stilte Tønsberg-laget i like oransje jakker.

MYE SEIL: Å berge gennakeren sent, men ikke for sent slik at den fås i fanget etter runding, er en balansekunst. 4

5 3-2-1: Med seilsportsligaens nummererte startflagg er det lett å holde tritt med hvor mange minutter det er igjen til start.

Øyvind-Tore Mylius [3] Sondre Børresen [2] Mark Magi [2] Alexander Mostad Pedersen [2] Anders Semb [2]

14. Trondhjem Jon Kåre Helland [2] Rune Søråsen Eva Sigrun Buland Trond Erik Bones

Malvik & Stjørdal Seilforening stilte ikke lag i Arendal.

Race Report 2019 - 43


Pantone 281C

Pantone 116C

Pantone 032C

#4 TRONDHEIM Pantone 2995C

Pantone 290C

44 - Race Report 2019


Det ble satt et verdig punktum for seilsportsligaen anno 2019 i Trondheim. Trønderne stod for et flott og minnerikt arrangement.

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 45


TRØNDERSK KRAFTTAK Trondhjems Seilforening hadde forberedt seg godt som vertsskap for den siste ligarunden, og for foreningen som ikke har for vane å arrangere mange store arrangementer, ble det et krafttak. Og seilerne sørget for spenning til siste slutt.

1 KNUT OSEN: – Det har vært mye arbeid med arrangementet, men foreningen syntes det var morsomt og at det frister til gjentagelse, sier Knut Osen i Trondhjems Seilforening. 2 START: 66 seilaser i finalerunden satte et verdig punktum for årets ligasesong. 3 TELT: Et stort telt ble satt opp for anledningen for å være race village og sentrum for begivenhetene. 4 PASSION FOR OCEAN: Som nabo til ligastevne foregikk den store festivalen «Passion for Ocean». 5 INFORMASJON: Trondhjems Seilforeningen benyttet anledningen til å fortelle tilskuere om tilbudene seilforeningen har..

46 - Race Report 2019

Da seilerne ankom den fjerde og siste ligarunden i Trondheim, var det kampen om gullet i eliteserien som var det store spenningsmomentet. Åsgårdstrand Seilforening hadde en ledelse på fire poeng på naboene fra Tønsberg. I utgangspunktet var dette en solid ledelse, men alle lagene i seilsportsligaen vet hvor lite som skal til før man raser ned på resultatlisten om man ikke er hundre prosent skjerpet. En tjuvstart er det lett å dra på seg – og den kan koste dyrt. Det var med andre ord ikke gitt at seilerne fra Åsgårdstrand skulle kunne paradere seg til seier. Spenning var det også knyttet til hvilke fire seilforeninger som ville få billett til Sailing Champions League i 2020. Og ikke minst: Flere lag ville kjempe med nebb og klør for å unngå å rykke ned i 1. divisjon. I 1. divisjon stod kampen om seieren mellom Oslofjorden Seilklubb og NTNUI Seiling. Kun ett poeng skilte de to lagene før seilingen i Trondheim begynte. Begge hadde stø kurs mot eliteserien i 2020 sammen med Nesodden, mens mye tydet på at kampen om den fjerde og siste opprykksplassen kom til å bli tett og jevn. I bunnen av 1. divisjon hadde fire lag skilt seg ut som opplagte nedrykkskandidater, men da det var klart at tre lag; Horten, Sandefjord og Bundefjorden ikke stilte lag i Trondheim, var det slett ikke gitt hvem som måtte ta veien om kvalifisering for å kunne delta i 1. divisjon i 2020. STØRSTE ARRANGEMENT PÅ ÅTTE ÅR Trondhjems Seilforening er ikke den foreningen man hører mest om i seil-Norge. Til tross for at foreningen er en av de større i landet med sine nesten 600 medlemmer,

1

TROND R. TEIGEN

tilbringer den en anonym tilværelse i den store, norske sammenhengen. En slik tilværelse har seilsportsligaen tidligere endret for andre foreninger. I 2018 ble Bodø og Molde Seilforening satt på seilerkartet gjennom å være vertsskap for hver sin ligarunde, og i 2019 var det Trondhjems Seilforenings tur. – Ja, dette er det største arrangementet som foreningen har hatt på åtte år, sier Knut Osen, som ledet arrangements­komiteen. Han forteller at de startet forberedelsene allerede høsten 2018 da de hadde fått tildelt arrangementet. I begynnelsen var de en gruppe på fire. Ut over våren og sommeren i år ble gruppen utvidet og møtene hyppigere. Under selve arrangementet var hele 50 personer i sving for å bringe det i havn. Noen av dem var studenter fra NTNU. – Uten hjelp fra studentene tror jeg nesten ikke vi kunne ha arrangert regattaen. De var en hard kjerne på fem, seks stykker som jobbet virkelig hardt med dette. En av utfordringene var at regattaen skulle gå rett utenfor Skansen, på et område foreningen ikke hadde arrangert regattaer fra tidligere. – Vi har onsdagsregattaene våre innenfor Munkholmen, men vi seiler aldri så tett på land som vi skulle gjøre under seilsportsligaen. Hvordan det ville bli, var vi litt spente på, og det å seile der fordret mye arbeid med søknader og risikoanalyser til politi, brannvesen og kommune som vi ikke er vant med. Et annet moment var at klubbhuset til Trondhjems Seilforening ikke har utsikt mot sjøen. – Vi var derfor nødt til å rigge opp et telt nede på Skansen. Opp- og nedrigging måtte gjøres i arbeidstiden, og til dette var studentene til uvurderlig hjelp. De hjalp også til med å rigge J/70-er, sier Knut Osen, som selv for en del år tilbake var student ved NTNU. Samtidig med seilsportsligaen gikk den store miljøfestivalen «Passion for Ocean» om lørdagen på det


2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

5

4

TROND R: TEIGEN

HENRIK ERIKSEN

Race Report 2019 - 47


DOMMERE I 4. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Trondheiml: • Harald Holmen Sørensen, KNS • Karl Petter Haugen, Askøy • Peter Thomas Hansen, Askøy • Sandra Hatch, Fredrikstad • Regis Jean Paul Rougier, Gandsfjord • Magne Kjerkreit, Malvik & Stjørdal • Olav Taraldsen, Bodø • Matthias Nowak, Trondhjems • Hege Johannesen, Trondhjems

1 SERIEGULL: Åsgårdstrand-seilerne kunne juble høyt over seieren i årets eliteserie – foreningens første seriegull. Fra venstre Andrea Haug Rolstad, Karen Kristoffersen, Torbjørn Lunde og Jostein Grødem. 2 MUNKHOLMEN: Seilsportsligaen foregikk innenfor Trondheims kjente landemerke Munkholmen, men enda nærmere havnen enn trønderne vanligvis seiler. 3 SEILER OG KOMMENTATOR: Magne Klann til høyre var både seiler og sidekommentator for Thomas Nilsson – når han ikke seilte.

48 - Race Report 2019

samme området. Dette var med å bringe mange mennesker dit. Seilsportsligaen og Clean Seas Norway håper å kunne kombinere flere arrangementer med Passion for Ocean i fremtiden. Man jobber jo for samme sak. – I Trondhjems Seilforening, som jeg kjenner lite fra før av, ble vi møtt av et fotball-lag med frivillige, og det var veldig tydelig at de har et svært godt studentmiljø i Trondheimr. Alle var utrolig hjelpsomme med å få det hele i havn, og det ble et veldig bra arrangement og en flott avslutning på årets seilsportsliga, sier Magnus Hedemark i SailLogic. – Jeg tror Knut Osen sov veldig godt etter at arrangementet var over, for han jobbet utrolig mye, legger han til. Osen innrømmer at det var mye arbeid, men han sitter igjen med et bestemt inntrykk av at arrangementet var positivt for foreningen og at lysten til å gjenta et slikt arrangement, er stor. SPENNENDE OM SEIEREN I ELITESERIEN Værgudene stod også trønderne bi, og med 11 gjennomførte flighter ble det satt et verdig punktum for 2019-sesongen. Etter den 7. flighten var spenningen på sitt høyeste i eliteserien. Tønsbergs unge lag med Jostein Frederick Aker, Jørgen Smith-Meyer, Mathilde Bregner Robertstad, Marie Jacobsen Lepperød og Ida-Linn Vittersø, som hadde en gjennomsnittsalder på 18 år, ledet mens Åsgårdstrand Seilforenings lag var nede på 5. plass. De fire poengene som skilte lagene før serierunden startet, var hentet inn, og med flere 1. plasser enn Åsgårdstrand-laget, var Tønsberg på dette tidspunktet seriemestre. Men dette var det nærmeste de kom, for i den 8. flighten fikk Åsgårdstrand en seier, mens Tønsberg måtte nøye seg med en tredjeplass i det samme heatet som Åsgårdstrand seilte i. Dermed lå Tønsberg-laget på 2. plass, mens Åsgårdstrand var nummer fire. Sammenlagt hadde igjen Åsgårdstrand grepet om seieren. De to lagene som var med på å bestemme rekkefølgen i toppen mellom de to rivalene og på den måten var en utenforstående og uberegnelig faktor i toppoppgjøret, var Moss og Risør. Moss hadde mønstret hele familien Bordal med NSFs generalsekretær Per Christian til rors. Han hadde barna Marie, Henrik og Herman foran seg i båten. Risør hadde hentet frem Mads og Tomas Mathisen, som hadde en stor andel av Risørs seriegull i 2018. Enden på visa ble at Moss vant serierunden i Trondheim foran Risør, mens Tønsberg ble nummer tre og Åsgårdstrand tok 4. plassen. Dermed ble det Jostein Grødem, Trym Markussen, Karen Kristoffersen, Andrea

Haug Rolstad og Torbjørn Lunde som sørget for at Åsgårdstrand vant eliteserien i seilsportsligaen i 2019. Åsgårdstrand har vært i toppen helt fra ligaen startet i 2016, men aldri vunnet. Det ble en realitet i år. I bunnen av eliteserie-tabellen ble det til slutt KNS, Brevik, Risør og Bodø som nå må ta veien ned i 1. divisjon. Det betød at de to beste lagene i eliteserien i 2018, Risør og Brevik, røk ut og må seile på nest beste nivå i 2020. Bodø, som rykket opp i år, har i hele år slitt med å heve seg over streken. KNS – som en gang har vunnet Sailing Champions League – har vært tro mot sin filosofi om at de ønsker å bygge opp en ny stamme av ligaseilere. Og dette tar det tid å gjøre. AVGJØRELSE I SISTE FLIGHT Hvem som skulle vinne 1. divisjon-runden i Trondheim, ble ikke avgjort før i den aller siste flighten, der de to lagene det sto imellom, Oslofjorden Seilklubb og NTNUI Seiling, møttes i samme heat. De 11 flightene i Trondheim ble et durabelig oppgjør mellom de to lagene som skiftet på å lede etter hvert som ligastevnet utviklet seg. Sammenlagt hadde Oslofjorden ett poengs forsprang, og med seire i to tidligere runder, måtte NTNUI Seiling vinne i Trondheim og ha et lag mellom seg og Oslofjorden for å gå til topps i 1. divisjon 2019. Den problemstillingen ble aldri aktuell, for de to lagene var i en egen klasse. Ingen andre lag var i nærheten av å kunne blande seg inn i toppstriden i Trondheim og kile seg imellom dem. Nærmest var Asker Seilforening, men de endte hele 10 poeng etter de to beste på 3. plass. Før siste flight der Oslofjorden og NTNUI skulle møtes i samme heat, ledet studentene med ett poeng. De hadde syv enkeltseire mot Oslofjordens seks, men seieren ville gå til Oslofjorden dersom de vant siste flight. Da ville lagene ha like mange poeng og like mange seire, men fordi seilerne fra Oslo vant deres siste, interne oppgjør, ville seieren gå til dem. Og slik gikk det. Anette Melsom Myhre, Andreas Myhrvold, Mari Sveen og Tine Simensen Oldereid vant siste seilas og henviste dermed Caio Swan de Freitas, Marthe Bøe Ludvigsen, Martine Elisabeth Kjøge og Markus Swarowsky fra NTNUI til 2. plass. Det ble også rekkefølgen i 1. divisjon for året. De to lagene får med seg Nesodden og Lillesand Seilforening opp i eliteserien i 2020. Lillesand debuterte i seilsportsligaen i år, og brukte dermed kun én sesong på å komme opp i eliteserien! Det samme gjorde Oslofjorden Seilklubb. I bunnen av 1. divisjon endte de fire forhåndsdømte lagene på de fire nedrykksplassene, men hadde de seilt et hakk bedre, kunne det ha blitt annerledes. Soon, Kragerø, Ulstein og Malvik & Stjørdal Seilforening må seile kvalifisering til våren for å komme tilbake i seilsportsligaen.


1

TROND R: TEIGEN

2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

Race Report 2019 - 49


ELITE

1. Moss

Per Christian Bordal Marie Bordal Herman Bordal Henrik Bordal

2. Risør

Morten Røisland [4] Benedicte Jensen [4] Mads Mathisen [2] Tomas Mathisen

3. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer [3] Jostein Frederick Aker [2] Mathilde Bregner Robertstad Marie Jacobsen Lepperød Ida-Linn Vittersø

4. Åsgårdstrand

Jostein Grødem [4] Trym Markussen [4] Karen Kristoffersen (3] Andrea Haug Rolstad [3] Torbjørn Lunde [3]

5. BI Athletics

Tim Federspiel [4] Anette Heldal [3] Alexander Hvam [2] Vegard Sandnes [2] Emilie Altmann [2]

6. Larvik

Dag Rune Wiksten [2] Bjarte Løchen [2 Sharon Wiksten [2] Egil Irgens Høeg

1

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

2

TROND R: TEIGEN

7. Askøy

Stian Soltvedt [4] Torstein Hellebust [2] Anne Sophie Hansen [2] Karl Emil Haugen

8. Arendal

Laila Cecilie Vevstad [4] Fredrik Dukan [3]] Petter Mørland Pedersen [2] Jon Aksel Mortensen [2]

9. Grimstad

August Austefjord [4) Lars Nicolay Lovdal [3] Kamilla Austefjord Andre Jørgen Ugland

10. Ålesund

Håvar Yndestad [4] Andreas S. Larsen [3] Thorbjørn Thomas Hansen [2] Andreas Bro Kolstø

11. Florø

Frode Stavang [4] Kjetil Karstensen Indrehus [4] Even Onstad [2] Guttorm Glosli

12. KNS

Halvor Albjerk Hamran [3] Helene Gjerde [3] Eline Norum Snerlebakken [3] Marie Lothe [2]

13. Ran

Simen Guldberg [4] Jens Riis [3] Victor Dahl Høgheim Malin Elvingdal

14. Bodø

Kai Linde [4] Theo Byberg [3] Roar Wiik [3] Tobias Juul Johnsen [2]

15. Brevik

Ole Martin Lunde Lidal [4] Thomas Henrik Reistad [4] Jørn Fougner [2] Ragnar Spilling [2]

50 - Race Report 2019

34 SEILERE Det er aldri for sent å begynne. 34 seilere deltok i sin første serierunde for året i Trondheim – 16 i eliteserien og 18 i 1. divisjon. 28 seilere har deltatt i samtlige serierunder i år – 15 i eliteserien og 13 i 1. divisjon. I alt har det deltatt 268 forskjellige seilere i årets seilsportsliga. 121 av dem har seilt i eliteserien, 147 har forsøkt seg i 1. divisjon.

25 %

Hver fjerde seiler i eliteserien er en jente. 25 prosent av deltagerne i den øverste divisjonen har vært hunkjønn. I 1. divisjon er prosentandelen ørlite lavere; 22,3 prosent. Tilsammen har det deltatt 66 jenter i seilsportsligaen. KNS har hatt den største andelen. Ialt har ni seilere vært med på KNS’ lag og blant dem er det bare en gutt. På Hankø seilte KNS som et rent jentelag. Det var den eneste gangen i år at en forening stilte med rent jentelag. Også på Oslofjorden Seilklubbs lag har det vært med kun en gutt. Han har hatt selskap av seks jenter.


1.DIV 1. Oslofjorden

Anette Melsom Myhre [4] Andreas Myhrvold [4] Mari Sveen [3] Tine Simensen Oldereid [2]

2. NTNUI Seiling

Caio Swan de Freitas [4] Marthe Bøe Ludvigsen [2] Martine Elisabeth Kjøge Markus Swarowsky

3. Asker

Marthe Bjerkåsholmen [4] Linnea Ejdfors [4] Peder Stiansen [4] Pål Stiansen

4. Lillesand

Thomas Frigstad [4] Aleksander Gauslaa [4] Bent Ove Bessesen [2] Thor Bylund [2]

5. Trondhjem

Stian Østlund [2] Simen Sandseter [2] Kristin Ytreland [2] Aleksander Fahti Simon Havik Konrad Dahlø

6. Molde

Geir Inge Rødseth [2] Thomas Hjerø Kjell Gunnar Rød Espen Julnes Lia

7. Soon

Peder Songedal [4] Knut Gudmund Carlsen [3] Johan Andersen [2] Julie Øye [2] Magne Klann

8. Nesodden

Eskild Ova Berg [4] Vincent Vasker [4] Christian Berger [4] Simen Hauland [2]

9. Oslo

Daniel Andersen [2] Geir Victor Svendsen Fabian Victor Svendsen Dag Andersen

10. Ulstein

Chris Andre Giske Remøy Ann Turid Flusund Andre Størkesren Erik Leenders

11. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius [4] Sondre Børresen [3] Alexander Mostad Pedersen [3] Børre Brekka [2]

12. Malvik & Stjørdal Lars Kåre Valla [2] Emil Wiig Pedersen [2] Odin Møller Hansen [2] Marthe Rødstad

4

TROND R: TEIGEN

1 FAMILIESEIER: Familien Bordal fra Moss overrasket både seg selv og alle andre med å vinne eliteserierunden i Trondheim i sin aller første opptreden sammen. Fra venstre Per Christian, Maria, Henrik og Herman. 2 OPP I ELITESERIEN: Oslofjorden Seilklubb debuterte i seilsportsligaen med å gå til topps i 1. divisjon og rykke opp i eliteserien på første forsøk. Fra venstre Tine Simensen Oldereid, Andreas Myhrvold, Anette Melsom Myhre og Mari Sveen.

3 STUDENTER: Studentene satte sitt preg på serierunden i Trondheim. De var gode hjelpere for arrangørene i det praktiske arbeidet, BI-studentene (bildet) kvalifiserte seg for Sailing Champions League mens NTNUI Seiling ble nummer to i 1. divisjon og rykket opp i eliteserien.

Horten, Sandefjord og Bundefjorden Seilforening stilte ikke lag i Trondheim.

4 PREMIEUTDELING: Det gjøres klar til årets siste premieutdeling i et enkeltstevne. Premieutdeling for selve serien fant sted på Sjømagasinet på Thuvholmen i Oslo 12. oktober.

Race Report 2019 - 51


2019

ELITESERIEN No.

Forening

Oslo Hankø Arendal Trondheim

1.pl 2.pl 3.pl 4.p

5.pl DNF/S POENG

1

Åsgårdstrand Seilforening

3

1

2

4

18 14 5 3 0 0 10

2

Tønsberg Seilforening

6

3

1

3

17 8 8 6 1 0 13

3

BI Athletics

4

7

3

5

11 13 8 7 1 0 19

4

Askøy Seilforening

1

6

6

7

13 7 11 5 4 0 20

5

Arendals Seilforening

5

2

7

8

12 9 7 8 3 1 22

6

Grimstad Seilforening

9

5

5

9

7 10 11 7 4 1 28

7

Larvik Seilforening

8

8

8

6

9 6 8 11 6 0 30

8

Ålesunds Seilforening

2

10

14

10

7 12 3 8 9 1 36

9

Florø Seilforening

12

4

10

11

4 8 8 9 11 0 37

10

Ran Seilforening

7

9

9

13

4 9 10 8 9 0 38

11

Moss Seilforening

14

13

12

1

4 8 11 6 11 0 40

12

Kongelig Norsk Seilforening 10

11

11

12

2 6 11 11 10 0 44

13

Brevik Seilforening

11

15

4

15

5 4 7 11 13 0 45

14

Risør Seilforening

15

14

15

2

7 3 3 8 17 2 46

15

Bodø Seilforening

13

12

13

14

0 3 10 12 15 0 52

HVA TABELLEN FORTELLER

Sifrene under arrangørnavnene forteller hvilken plassering foreningen fikk i de enkelte ligarundene. Sifrene i det mørke feltet forteller hvor mange 1. plasser, 2. plasser osv. som foreningen fikk i de enkelte flightene i løpet av de fire ligarundene. Poengene til sist er ligapoengene foreningen fikk. 1. plass i en ligarunde gir 1. poeng, 2. plass 2 og så videre.

SAILING CHAMPIONS LEAGUE

• Åsgårdstrand Seilforening • Tønsberg Seilforening • BI Athletics • Askøy Seilforening skal representere Norge i Sailings Champions League i 2020.

52 - Race Report 2019

RYKKER NED I 1. DIVISJON • Kongelig Norsk Seilforening • Brevik Seilforening • Risør Seilforening • Bodø Seilforening rykker ned og skal seile i 1. divisjon i 2020.

FUN FACTS

Poengene til de fire første lagene i eliteserien i 2019 var nøyaktig de samme som de fire første lagene i 2018 fikk: 10, 13, 19 og 20.


2019

1. DIVISJON No.

Forening

1

Oslofjorden Seilklubb

1

4

1

1

25

8

5

1

0

0

7

2

NTNUI Seiling

2

3

2

2

23

7

3

3

3

0

9

3

Nesodden Seilforening

3

5

3

8

11

11

9

7

0

0

19

4

Lillesand Seilforening

6

7

6

4

8

12

11

5

2

1

23

5

Asker Seilforening

5

8

9

3

7

12

8

8

3

1

25

6

Oslo Seilforening

7

1

11

9

12

9

6

5

7

0

28

7

Trondhjems Seilforening

8

2

14

5

8

11

9

4

7

0

29

8

Molde Seilforening

13

6

4

6

4

12

13

5

5

0

29

9

Horten Seilforening

4

14

8

DNC

5

7

6

3

8

10

42

10

Sandefjord Seilforening

11

10

5

DNC

4

4

8

7

3

13

42

Bundefjorden Seilforening

9

11

7

DNC

6

4

5

12

2

10

43

Soon Seilforening

12

12

12

7

2

6

7

15

9

0

43

Kragerø Seilforening

10

13

13

11

0

3

8

19

8

1

47

Ulstein Seilforening

14

15

10

10

1

5

5

5

18

5

49

Malvik & Stjørdal Seilforening 15

9

DNC

12

0

4

8

9

8

10

52

11

I

N

SE

IL

G

BUNDEFJORDEN

FOREN

12

I

LF

G

N

SE

15

1.pl 2.pl 3.pl 4.p

5.pl DNF/S POENG

LSTEI

N

14

U

13

Oslo Hankø Arendal Trondheim

OREN

I

25 FØRSTEPLASSER

I løpet av fire ligarunder kapret Oslofjorden Seilklubb intet mindre enn 25 førsteplasser i de 39 flightene som ble avviklet i 1. divisjon. NTNUI Seiling var ikke stort dårligere med sine 23 førsteplasser. Florø Seilforening hadde 19 førsteplasser da de vant i 2018. Tilsammen er det blitt avholdt 40 flighter i eliteserien og 39 i 1. divisjon. Tilsammen er det med andre ord blitt avviklet 237 enkeltseilaser for å komme frem til årets to tabeller.

RYKKER OPP I ELITESERIEN • Oslofjorden Seilklubb • NTNUI Seiling • Nesodden Seilforening • Lillesand Seilforening rykker opp og skal seile i eliteserien i 2020.

MÅ SEILE KVALIFISERING

• Soon Seilforening • Kragerø Seilforening • Ulstein Seilforening • Malvik & Stjørdal Seilforening må seile kvalifisering mot andre seilforeninger som ønsker å delta i seilsportsligaen før sesongen 2020.

FUN FACTS

Oslofjorden Seilklubb vant 1. divisjon med 1,54. plass som gjennomsnitt. NTNUI hadde 1,87 i snitt, mens Åsgårdstrand, som vant eliteserien, hadde 1,83. plass som gjennomsnitt. Tønsberg på 2. plass hadde 2.13 i gjennomsnitt.

Race Report 2019 - 53


VINNERHODENE Eliteserien

Jostein Grødem Åsgårdstrand 18 seire

Denne oversikten viser hvilke seilere seom har vært med å vinne flest seilaser gjennom alle flightene i de fire serierundene i 2019.

Trym Markussen Åsgårdstrand 18 seire

Karen Kristoffersen Åsgårdstrand 15 seire

Torbjørn Lunde Åsgårdstrand 14 seire

10 SEIRE Nils Olav Handegard, Askøy • Anette Heldal, BI Athletics • Jon Aksel Mortensen, Arenda • Fredrik Dukan, Arendal

8 SEIRE Håvard Espeseth, Askøy • Andreas Næss, BI Athletics • Tobias Rabe Sti, BI Atheltics • Ole Richard Mortensen, Arendal

7 SEIRE Chris Skogen, Askøy • Andreas S. Larsen, Ålesund • Håvar Yndestad, Ålesund • August Austefjord, Grimstad • Emil August Dagsberg, Tønsberg • Jacob Undrum, Tønsberg • Torbjørn Lunde, Åsgårdstrand • Morten Røisland, Risør • Benedicte Jensen, Risør • Mads Mathisen, Risør • Tomas Mathisen, Risør

6 SEIRE Ole Grytdal Morken, Ålesund • Thorbjørn Thomas

Jørgen Smith Meyer Tønsberg 14 seire

Andrea Haug Rolstad Åsgårdstrand 14 seire

Stian Soltvedt Askøy 13 seire

Hansen, Ålesund • Petter Mørland Pedersen, Arendal • Georgios Nikoltsis, Grimstad • Lars Nicolay Lovdal, Grimstad

5 SEIRE Georg Ellila, Tønsberg • Dag Rune Wiksten, Larvik • Bjarte Løchen, Larvik • Sharon Wichsten, Larvik • Vidar Ljungstrøm, Grimstad • Torstein Hellebust, Askøy • Mathilde Bregner Robertstad, Tønsberg • Marie Jacobsen Lepperød, Tønsberg • Ida-Linn Vittersø, Tønsberg

4 SEIRE Simen Guldberg, Ran • Anne Sophie Hansen, Askøy • Lars Nilssen, Larvik • Atle Dreng, Larvik • Ole Martin Lunde Lidal, Brevik • Thomas Henrik Reistad, Brevik • Dag Usterud, Brevik • Nils Petter Hovemoen, Brevik • Per Christian Bordal, Moss • Marie Bordal, Moss • Herman Bordal, Moss • Henrik Bordal, Moss

Laila Cecilie Vevstad Arendal 12 seire

Jostein Fredr. Aker Tønsberg 12 seire

Tim Federspiel BI Athletics 11 seire

3 SEIRE Jens Riis, Ran • Elin Olsen-Nalum, Larvik • Lars Ingeberg, Grimstad • Jan Kristian Vedeler, Tønsberg • Aksel Vedeler, Tønsberg • Kim Larsen, Tønsberg • Jon Alexander Hvam, BI Athletics • Emilie Altmann, BI Athletics • Vegard Sandnes Larsen, BI Athletics • Karl Emil Haugen, Askøy

2 SEIRE Siri Kamfjord, Tønsberg • Magnus Behrens, Tønsberg • Mats Mæland, Ran • Marius Frenvik Odberg, Larvik • Øyvind Gjone, Larvik • Eline Norum Snerlebakken, KNS • Helene Gjerde, KNS • Tina Kutti, Askøy • Bjørn Mørland Pedersen, Arendal • Carsten Hopstock, Arendal • Per-Eilert Vierli, Arendal • Hans Garder, Larvik • Jørn Winters, Larvik • Egil Irgens Høeg, Larvik

1. Divisjon

Anette Melsom Myhre Oslofjorden 25 seire

Andreas Myhrvold Oslofjorden 25 seire

Caio Swan de Freitas NTNUI Seil 23 seire

Mari Sveen Oslofjorden 21 seire

11 SEIRE Henrich Bucher, Nesodden • Christian Berger, Nesodden • Eskild Ova Berg, Nesodden • Vincent Vasker, Nesodden

10 SEIRE Cecilie Baklid, NTNUI • Esben Keim, Oslo • Emil Bauck, Oslo • Nina Melsom Kristensen, Oslofjorden

9 SEIRE Thomas Frigstad, Lillesand • Aleksander Gauslaa, Lillesand

8 SEIRE Terje Wang, Oslo • Richard Karlsen, Oslo • Hege Bjørkeng, Oslo

7 SEIRE Oda Skeide Bates, Nesodden • Marthe Bjørkåshol54 - Race Report 2019

Achim Gerstenberg NTNUI Seil 16 seire

Tine Simensen Oldereid Oslofjorden 15 seire

Hanne Bendixby Oslofjorden 12 seire

Cecilie Frisch Gude Oslofjorden 12 seire

Marthe Bøe Ludvigsen NTNUI Seil 12 seire

men, Asker • Linnea Ejdfors, Asker • Peder Stiansen, Asker • Martine Elisabeth Kjøge, NTNUI • Markus Swarowsky NTNUI

Sandefjord • Erik Børresen, Sandefjord • Emil Vestli, Sandefjord • Simen Hauland, Nesodden • Pål Stiansen, Asker • Daniel Andersen, Oslo

6 SEIRE

3 SEIRE

Thor Bylund, Lillesand • Stian Østlund, Trondhjem • Kristin Ytreland, Trondhjem • Simen Sandseter, Trondhjem • Charlotte Kvande Hay, NTNUI • Tine Maurstad Larsson, NTNUI

Christian von Trepka, Bundefjorden • Therese Tollefsrud, Bundefjorden • Eva-Marie Bekier, Bundefjorden • Emil von Trepka, Bundefjorden • Erik Kristiansen, Bundefjorden • Jarle Kristiansen, Bundefjorden • Knut Osen, Trondhjem • Wenche Talloen, Lillesand • Simen Doksrød, Sandefjord • Aleksander Fathi, Trondhjem • Simon Havik, Trondhjem • Konrad Dahl, Trondhjem

5 SEIRE Ida Marie Stephansen, NTNUI • Jørn Vevstad, Horten • Helle Øren Svensen, Lillesand • Daniel Hansen, Lillesand • Bent Ove Bessesen, Lillesand

4 SEIRE Nora Brodtkorb, Horten • Jon Alexander Hvam, Horten • Mahmoud Barhou, Horten • Espen Berg,


FORENINGSLAGENE Foreningenes berg- og dalbane 2016

1 KNS 2 Åsgårdstrand 3 Ran 4 Arendals 5 Trondhjem 6 Larvik 7 Brevik 8 Nesodden 9 Tønsberg 10 Fredrikstad 11 Florø 12 Stord 13 Ålesunds 14 Stavanger 15 Soon 16 Moss 17 Asker 18 Grimstad 19 BI Athletics 20 Oslo 21 Sarpsborg 22 Molde 23 Bærum 24 Sandefjord 25 Hurum 26 Bodø 27 Malvik & Stjørdal 28 Tromsø 29 Bergen 30 Bundefjorden Risør Askøy NTNUI Seiling Kragerø Oslofjorden Lillesand

Horten Ulstein

2017

2018

2019

1 Åsgårdstrand 2 Tønsberg 3 BI Athletics 4 Askøy 5 Arendals 6 Grimstad 7 Larvik 8 Ålesunds 9 Florø 10 Ran 11 Moss 12 KNS 13 Brevik 14 Risør 15 Bodø 16 Oslofjorden 17 NTNUI Seiling 18 Nesodden 19 Lillesand 20 Asker 21 Oslo 22 Trondhjems 23 Molde 24 Horten 25 Sandefjord 26 Bundefjorden 27 Soon 28 Kragerø 29 Ulstein 30 Malvik & Stjørdal PLASSERINGENE: Kurvene viser hvordan foreningene har plassert seg i årene 2016–2019. En 1. plass i 1. divisjon representerer 16. plassen i dette oppsettet.

Sammenlagt etter 4 år 1. Åsgårdstrand. . . . . . . . 114 2. Ran. . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3. Tønsberg . . . . . . . . . . . 102 4. Larvik. . . . . . . . . . . . . . . 101 5. Brevik. . . . . . . . . . . . . . . . 97 6. KNS . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7. Arendals. . . . . . . . . . . . . 94 8. Moss . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9. Grimstad. . . . . . . . . . . . . 79 10. Nesodden. . . . . . . . . . . . 78 11. Florø. . . . . . . . . . . . . . . . . 76 12. Trondhjems. . . . . . . . . . 74 13. BI Athletics. . . . . . . . . . .70 14. Ålesunds. . . . . . . . . . . . . 66 15. Askøy. . . . . . . . . . . . . . . . 64 16. Risør. . . . . . . . . . . . . . . . . 62 17. Asker. . . . . . . . . . . . . . . . 48 18. Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 19. Fredrikstad . . . . . . . . . . 39 20. Bundefjorden. . . . . . . . 37 21. Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 22. Soon . . . . . . . . . . . . . . . . 35 23. Hurum. . . . . . . . . . . . . . . 34 24. Molde. . . . . . . . . . . . . . . . 31 25. NTNUI Seiling . . . . . . . . 25 26. Sandefjord. . . . . . . . . . . 22 27. Stord. . . . . . . . . . . . . . . . 19 28. Stavanger . . . . . . . . . . . . 17 29. Oslofjorden . . . . . . . . . . 15 30. Bærum . . . . . . . . . . . . . . . 14 30. Sarpsborg . . . . . . . . . . . . 14 32. Lillesand. . . . . . . . . . . . . 12 33. Malvik & Stjørdal . . . . . . 11 34. Kragerø. . . . . . . . . . . . . . . 9 35. Horten. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 36. Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . 3 37. Ulstein. . . . . . . . . . . . . . . . 2 37. Bergens . . . . . . . . . . . . . . 2

POENGENE: Poengene fremkommer ved å slå sammen de to divisjonene. 1. plass i eliteserien gir 30 poeng, 2. plass 29 osv. 1. plass i 1. divisjon gir 15 poeng, 2. plass 14 poeng osv. Poengene er sammenlagt for 2016, 2017 og 2018.

Race Report 2019 - 55


33,33 år Marit Sando på Bodø Seilforenings lag er gjennomsnittsdeltageren i Norsk Seilsportsliga. Hun er født i 1986 og er 33 år.

D

et store frafallet i norsk seilsport – og i all annen idrett for øvrig – har skjedd og skjer stadig i alderen 18–19 år. Da er seilerne gjerne ferdige på videregående skole og skal ut i verden for å legge grunnlaget for et voksenliv i form av studier, arbeid eller praksis. Borte blir et gratis sted å bo, transporterende foreldre og ukelønn – inn kommer hybel, studielån eller beskjeden begynnerlønn. Mulighetene til selv å eie sin egen båt skrumper betraktelig inn. De som fortsetter å seile aktivt i egen jolle, representerer unntaket snarere enn regelen. Dessuten får seilinteressen konkurranse fra et nytt miljø som seileren havner i. Nye venner med andre interesser blir den nærmeste omgangskretsen. Noe av bakgrunnen for at Norsk Seilsportsliga ble skapt, var å gi denne gruppen av seilere et tilbud – en mulighet til fortsatt å kunne seile på givende og morsomt nivå uten selv å måtte eie en båt.. Likeså var gruppen av unge voksne, det vil si seilere som er i ferd med å stifte familie og som verken har råd eller anledning til å prioritere det å ha ansvaret for egen båt og seile aktivt i den, en del av målgruppen. For å delta i seilsportsligaen trenger man ikke å ha sin egen båt. Det eneste som kreves av utstyr er en bag med seilklær – og tid til å trene og delta i ligastevnene. Med andre ord, Norsk Seilsportsliga skulle først og fremst være et tilbud til aldersgruppen 18 til 35 år.

56 - Race Report 2019

MÅLGRUPPE MELLOM 18 OG 35 ÅR For å sikre seg at det nye tilbudet som seilsportsligaen representerte traff målgruppen og ikke ble en konkurranse mellom gubbelag, innførte man allerede fra første stund en ungdomsregel som sa at minst én seiler om bord måtte være 21 år eller yngre. Etter tre sesonger med ligaseiling ble regelen fjernet, noe som vakte diskusjon. Flere var engstelige for at alderen på seilerne ville fyke til værs. Bakgrunnen for å fjerne ungdomsregelen var at man mente at det ikke var seilsportsligaen som sådan som skulle ha ansvaret for hvilke seilere som skulle delta, men at det måtte være opp til hver enkelt forening å ta ut det laget som tjente foreningens hensikt med å delta, best. I det lå det også en tiltro til at foreningene selv ønsket å ha med unge seilere på laget sitt. Det er ikke blitt ført noen oversikt eller statistikk over alderen på deltagerne i seilsportsligaens tre første år, men det er det blitt gjort i år. Man har følgelig ikke noe sammenligningsgrunnlag, annet enn hva Magnus Hedemark i SailLogic uttrykker: – Jeg har en bestemt følelse av at jeg har sett flere unge ansikter i år enn i fjor. Årets undersøkelse bekrefter trolig dette utsagnet. Den bekrefter i alle fall at Norsk Seilsportsliga i stor grad henvender seg til og har appell hos den målgruppen av seilere den retter seg imot; seilere mellom 18 og 35 år.


1

TROND R. TEIGEN 1 GJENNOMSNITT­ SEILEREN: Marit Sando fra Bodø Seilforening er født i 1986 og er derved jevngammel med gjennomsnittsdeltage­ ren i seilsportsligaen. Fra venstre Kai Linde, Tobias Juul Johnsen, Marit Sando og Lars Rønnhaug Pettersen. Snittalderen på dette laget var 35,4 år.

ALDERSFORDELING I SEILSPORTSLIGAEN 2019

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0%

2

11-13 år

14-18 år

19-23 år Eliteserien

24-30 år 1. divisjon

31-40 år Jenter

41-50 år

51-60 år

61-70 år

2 KURVENE: Blå kurve for eliteserien, oransje for 1. divisjon og grå for jenter viser at det er flere unge og jevngam­ le i eliteserien enn i 1. divisjon, der det er en stor gruppe eldre seile­ re. Kurvene viser også at jentene er med på trekke ned aldersgjen­ nomsnittet.

Race Report 2019 - 57


33,33 ÅR Gjennomsnittsalderen for de 230 seilerne som har deltatt i årets seilsportsliga og som vi har klart å innhente alderen på, er 33,33 år. Med andre ord – man er innenfor målsettingen. En nærmere kikk på tallene viser imidlertid interessante forskjeller på eliteserien og 1. divisjon. Gjennomsnittsalderen i 1. divisjon er litt høyere enn i eliteserien; 34 mot 33 år, men alderen innad i lagene er mer homogen i eliteserien enn i 1. divisjon. I 1. divisjon virker det som om at lagene har levd mer opp til den gamle ungdomsregelen som dikterte at man skulle ha med seg minst én seiler under 21 år. Flere av lagene har bestått av to eller tre eldre seilere og en eller to unge seilere, mens lagene i eliteserien i større grad har bestått av jevnaldrende seilere. Dette kan bekreftes og illustreres ved hjelp av disse tallene: Den største antallet av seilere i eliteserien finner man aldersgruppen fra 19 til 23 år, mens den største gruppen i 1. divisjon er i alderen 41 til 50 år. Den nest største gruppen i eliteserien er fra 24 til 30 år, mens tilsvarende gruppe i 1. divisjon er 51–60 år. Går man enda et step videre til den 3. største aldersgruppen i hver divisjon, er den fra 31 til 40 år i eliteserien, mens den i 1. divisjon er 14–18 år. Med andre ord – i 1. divisjon er majoriteten av seilerne voksne som har med seg noen unge seilere. En annen lagsammensetting som flere foreninger har benyttet, er å ha med seg en voksen og tre unge seilere, og dette har vist seg å være en lagoppstilling som i flere tilfeller har gitt en gjennomsnittsalder som gir statistisk fulltreff. Fire lag hadde i 2019 en gjennomsnittsalder på 33 år. Det var Ran Seilforening og Risør Seilforenings 1 JENTELAG: Andelen lag under stevnet ii Oslo og Florø og Bodø Seilforenings av jenter som deltar lag i Trondheim. Tre av lagene hadde imidlertid et i seilsportsligaen har stort sprik mellom den ene voksne om bord og yngste økt for hvert år og KNS var den første forenin­ deltager. På Rans lag var aldersspriket 40 år, Bodø 41 gen som har stilt med år og på Florø-laget hele 47 år. På Risørs lag som hadde en gjennomsnittsalder på 33 år, var imidlertid forskjellen et rent jentelag til en mellom eldste og yngste deltager bare 15 år. ordinær ligarunde.

1

MORTEN JENSEN

58 - Race Report 2019

UNGE, HOMOGENE LAG LYKKES Gjennomsnittsalderen til Åsgårdstrand Seilforenings seirende lag har i alle rundene vært 37 år. For Oslofjorden Seilklubb, som vant 1. divisjon, har snitt-alderen på lagene som har deltatt i de ulike rundene, variert mellom 23 og 27 år. Tønsberg Seilforening, som ble nummer to i eliteserien, har totalt sett stilt med sesongens yngste ligalag. I de to siste rundene, i Arendal og Trondheim, hvor foreningen la grunnlaget for den gode plasseringen på ligatabellen, var gjennomsnittsalderen på laget henholdsvis 19 og 17 år! I den siste runden var eldstemann om bord 19 år mens de to yngste var 16. Larvik og Trondhjems Seilforening har i den andre enden stilt med lag som har hatt den høyeste gjennomsnittsalderen. 52 år var snittet på laget til Larvik Seilforening i Trondheim, og Trondhjems Seilforening sendte et lag med samme gjennomsnittsalder til ligastevnet i Arendal. Årets yngste deltager i seilsportsligaen i 2019 har vært 11 år, mens den eldste har vært 69 år. Det har vært med flest 19-åringer. 15 av årets deltagere i seilsportsligaen har vært 19 år, mens det har deltatt 14 16-åringer. Fire seilere har faktisk vært like gamle som gjennomsnittsalderen – 33 år. FLERE OG FLERE JENTER ER MED Det blir åpenbart mer og mer populært for jenter å være med i seilsportsligaen, og de får slippe til i større og større grad. KNS stilte som første lag i ligahistorien med et rent jentelag på Hankø. Larvik Seilforening hadde også med et rent jentelag i 2018, men det var som invitert lag til erstatning for en forening som hadde uteblitt. Så KNS var den første foreningen som hadde med bare jenter på laget til en ordinær ligarunde. I 2017 var kvinneandelen samlet for begge divisjonene 17,6 prosent. I 2018 steg den til 20,5, mens den i 2019 var på 23,4 prosent. Med andre ord er det nå nærmere en firedel av deltagerne i ligaen som er jenter. Jentene er dessuten i stor grad med på å trekke gjennomsnittsalderen ned. Over halvparten av dem er i 20-årene. Kun 23 prosent av jentene som har deltatt i 2019, har vært over 30 år. Den eldste som har deltatt har vært 55 år, mens det har vært med to 13-åringer i den andre enden av aldersskalaen. – Min største bekymring ved oppstart av seilsportsligaen var at dette skulle bli en lekegrind for «gubber». Nå ser vi en klar tendens til at deltagerne blir yngre og yngre, og jenteandelen øker. Jeg er veldig glad for at vi når målsetningen om å engasjere ungdommer, eldre ungdom og yngre voksne. Da er NSFs relativt store bidrag til både oppstart og videre drift av Norsk Seilsportsliga vel verdt pengene, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.


Vi er

glade,

for å være med på

laget

Terje Wang, daglig leder og seildesigner hos GranSeil

Seilsportligaen skaper samhold på tvers av foreninger, klasseklubber og internt i foreningene. Det gleder oss som samarbeidspartner at NSF og SailLogic har lykkes med å skape en felles plattform hvor klubbene kan møtes, representere og konkurrere under like vilkår. Seilsportligaen har gått nye veier med et nytt moderne format som på kort tid har blitt godt forankret nasjonalt. Det største løftet er profesjonaliteten rundt arrangementet, med live-tracking, -sendinger, ekspert kommentatorer og profesjonelle bilder som fremmer seilerne og foreningene som deltar. Å få være med som en støttende partner på denne reisen har vært spennende.

Gran

Som seilleverandør og serviceloft er vi kun et tannhjul i et større maskineri med korte tidsfrister som ikke kan glippe for at arrangementene skal gå sin gang. All heder til arrangørene SailLogic med støttespillere som reiser land og strand rundt med en mengde utstyr og leverer mer enn kun seilsportligaen, bla. Grundig Cup og den nye bedriftscupen E24 Clean Seas. En innsats som er med på å styrke J/70 sin posisjon i Norge og som skaper vekst i klassen. Gran Seil støtter sterkt opp under satsingen i J/70 med stor deltagelse i Seilsportligaen og andre J/70 arrangementer. Et morsomt fakta er at våre seilmakere har deltatt i nesten samtlige Seilsportliga arrangementer siden starten, og gleden var stor da tre av våre ansatte vant ligaen med Risør SF i 2018.

Seil

Skandinavias ledende seilmaker Oslo 67 58 71 55 henning@granseil.no www.granseil.no

Offisiell sponsor til Kongelig Norsk Seilforening


GUTTA BAK For seilerne er seilsportsligaen en regatta over fire helger i året. For dem som legger alt til rette for arrangementene, er det en helårsjobb – og vel så det.

Å

1 HØYRE HÅND: Martin Bie har en finger med i det meste av det som skjer i seilsportsligaen og er Magnus Hedemarks høyre hånd. For Martin handler det om seilsportsliga hele året.

60 - Race Report 2019

tte dager. Åtte hektiske dager fylt med adrenalin og spennende seilaser, glede og skuffelser, kameratskap og ny erfaring. Det er slik seilerne opplever seilsportsligaen. Men at det ligger 10 ferdigriggete J/70-er i havnen, RIB-er til båtbytte, at hotellrom er bestilt, arrangørtelt satt opp, flight-skjema foreligger og at data og tracking virker, gjør seg ikke selv. Ei heller at det svirrer filmfolk, fotografer og reportere rundt, og at det bringes liv til seilsportsligaens nettsider mens flight etter flight blir unnagjort og blir til poeng, sifre og grafikk i SAP Analytics. For folket som står bak, gutta bak frontlinjen, dreier ikke seilsportsligaen seg om kun åtte dager i året, men om 365. Minst. Martin Bie (23) i SailLogic nikker bekreftende på hodet. Han er en av dem som har som oppgave å få de åtte ligadagene til å forløpe knirkefritt. Han kan bekrefte at jobben med seilsportsligaen pågår hele året. Martin er SailLogic-sjef Magnus Hedemarks forlengede arm, høyre hånd, hans nestkommanderende. – Jeg har jo en finger med i det meste vi holder på med, og da vi skulle forsøke å sette et navn på stillingen min i SailLogic, fant vi ikke noe godt, norsk ord for det, sier Martin. Om en som kan gjøre alt sier man gjerne at vedkommende er en «potet». På engelsk finnes det imidlertid en litt mer anstendig tittel: – Vi fant ut at «Head of Operations» kanskje er det mest dekkende for det jeg holder på med. På SailLogics nettside har imidlertid også en norsk tittel på ham nå kommet på plass: Operasjonsansvarlig. MYE SKAL GJØRES PÅ ÅTTE DAGER Det er ikke bare seilernes ve og vel og ligastevnets forløp som er i Martin Bies hode når det koker rundt ham og alle involverte løper hit og dit. Tankene hans spenner over atskillig mer og strekker seg langt frem i tid.


FRONTLINJEN

1

MORTEN JENSEN

Race Report 2019 - 61


– I løpet av de fire ligahelgene må vi blant annet benytte anledningen til å sikre oss alt vi trenger av bilder og film med tanke på partnerne våre og til innsalget mot nye. Vi må også passe på at vi har materiale til å kunne bygge opp forventningene og markedsføre seilsportsligaen utover året. Jeg må få gutta bak kameraene til å ta de og de opptakene og de og de motivene som vi trenger. De skal ikke bare drive formidling av nåtid, men hele tiden ha en tanke om fremtidsbehovet vårt. De har sine egne ideer, og jeg forer dem med innspill til oppgaver som dekker behovet vårt frem i tid. Røft regnet kan jeg vel anslå at 70 prosent av oppmerksomheten min under et ligastevne er rettet mot selve arrangementet, mens 30 prosent dreier seg om hva vi vil kunne trenge senere.

1

MORTEN JENSEN

Trond R. Teigen – fotografen

2

MORTEN JENSEN

1 VISUELLE: Trond R. Teigen (nærmest) og Henrik Eriksen sørger for å bringe visuelle historier fra seilsportsligastevnene ut til omverdenen. 2 TROND R: TEIGEN: Husfotograf Trond jakter på bilder av fart, følelser og ansikter når han er ute med kameraet.

62 - Race Report 2019

Starten på Trond R. Teigens karriere som seilfotograf begynte for en del år siden. Da takket han ja til å seile en båt som hadde deltatt i Volvo Ocean Race fra England til Norge. Bildene han tok på turen ble lagt merke til, og Trond selv syntes det var morsomt å ta maritime bilder. Siden har han vært en del av det norske seilmiljøet og blitt husfotograf for SailLogic og seilsportsligaen. Skal han få en merkelapp, må det bli: «Norges fremste maritime fotograf». – Under ligastevner er oppgaven min å levere bilder jevnlig utover dagen slik at de kan brukes til oppdateringer og resultater. Dessuten bidrar jeg med å holde liv i ligaens Instagram-konto underveis. Tilsvarende gjør jeg også under andre arrangementer i regi av SailLogic. For øvrig jobber Trond for NTB Scandpix på 10. året der han både er fotograf ute på oppdrag – og sitter på desken som bilderedigerer. Blant annet har han hatt som fast oppdrag å fotografere fra eliteserien i fotball, men nå bruker han også mye tid på eliteserien i seiling. – Jeg synes det er veldig morsomt å være på vannet i båt og ta bilder – og attpåtil få betalt for det. Jeg liker å jobbe med mennesker og etter hvert er jeg blitt godt kjent med seilerne i seilsportsligaen og seilmiljøet, og det er veldig hyggelig. Dessuten er det gøy å komme til nye steder og få muligheten til å være aktiv og kreativ og få leke meg litt. Det er noe av det morsomste ved å jobbe med seilsportsligaen, sier Trond R. Teigen (31), som synes det å forsøke å formidle fart i bildene sine, er noe av det mest spennende og utfordrende. – Men det er jo ikke alltid vindforholdene serverer den muligheten på sølvfat. Dessuten er det å ta bilder av ansikter som jobber om bord, veldig morsomt.

ET FOTBALLAG I AKSJON Planlegging, strategi og kvalitet er tre ord som stadig dukker opp når Martin Bie skal forsøke å forklare hva han og gutta bak frontlinjen gjør. For enn så lenge er det slik; det er for det meste gutter det dreier seg om. Under hvert ligastevne stiller SailLogic med 10–12 mann. Magnus Hedemark er i startbåten og er tett på det sportslige og arrangementet som helhet. Martin Bie er koordinatoren på land. – Min oppgave er ha overblikk og overoppsyn med alt som skjer på land, svare på alle spørsmål og følge med på at folk er på rett sted til rett tid. Trond R. Teigen er SailLogics faste fotograf og Henrik Eriksen filmer og har ansvaret for å lage «recap» av dagens hendelser og fore Instagram og Facebook med stories. En liten håndfull fra firmaet Fabulous Media AS er med på stevnene og sørger for teknikken rundt live-sendingene, mens Thomas Nilsson og Magne Klann er faste kommentatorer. Thomas har også det overordnete ansvaret for de fem liga-båtene og Clean Seas-aktivitetene, og han minner til stadighet alle involverte – seilere og arrangører – om viktigheten av å holde havet rent. Dette fokuset vil bli enda mer fremtredende i liga-året som kommer. Martin Rishovd har ansvaret for at resultatformidling, trackingen og SAP Analytics går som den skal. Mange ben løper ustanselig i mange retninger mens seilerne har sine oppgjør ute på sjøen. – En vesentlig oppgave jeg har, er å svare på alle spørsmålene som seilerne måtte ha. For det aller viktigste for oss er det at de er fornøyde, sier Martin Bie. – En annen oppgave er å løse små og store problemer som måtte dukke opp underveis. Han ler. – At de kan dukke opp, er ligastevnet i Oslo det perfekte eksempelet på: Det hadde skjedd en feil med matbestillingen til dommerne og oss internt. Vi hadde problemer med trackingen, internettlinjen til live-sendingen datt stadig ut og mediagutta meldte at de lå og drev i RIB-en med en ødelagt gassvaier mens Lysaker-fergen var på vei rett mot dem. Da kokte det mildt sagt i toppen og telefonen gikk i hundre. Men alt løste seg, takket være at alle gutta tro til for å løse problemene – og løste dem formidabelt fort. Det var en skikkelig laginnsats. Alle så at det brant og fant gode, kreative løsninger. Det er utrolig morsomt å jobbe med et team som er så løsningsorientert. Målet er imidlertid at slik brannslukking skal være unødvendig. Planlegging, strategi og kvalitet er resepten for å forhindre det.


STRATEGI, PLANLEGGING OG KVALITET – Det ligger et enormt stort planleggingsarbeid bak hvert ligastevne og vi begynner å planlegge neste sesong lenge før den inneværende er ferdig. Det er utrolig mange små og store detaljer som må huskes på og som må falle riktig på plass. Likeså er jeg veldig opptatt av at det skal være god kvalitet på alt vi gjør. Jeg har erfart at jo mer kvalitet vi legger i arbeidet vårt, desto bedre resultater og tilbakemeldinger får vi fra seilere og kundene våre. Martin Bie forteller også at de legger mye vekt på å finne de rette strategiene og ta de rette beslutningene med tanke på fremtiden. Magnus Hedemark bestemmer det overordnete i SailLogic, mens Martin Bie fremskaffer alt grunnlaget – all informasjonen – han trenger for å ta dem. – Dette synes jeg er veldig spennende, og her i SailLogic får jeg bryne meg på veldig mye forskjellig. Ingen arbeidsdag er lik en annen – det er hele tiden noe nytt. Men sånn er det jo i et lite selskap. Alle må trå til – det er lagarbeid og du er med på hele prosessen. Du er ikke bare en del av kaka, men du er hele kaka. Det er spennende og givende. Martins første befatning med seilsportsligaen var som deltager. Han var regattaansvarlig for BI-studentene i idrettslaget som den gangen het BI Aquila, men som nå bærer navnet BI Athletics, og i det siste ligastevnet i Moss i 2017 var han en av BI-lagets fire seilere ute på banen. Men det var ikke herifra veien til SailLogic egentlig gikk. Den veien startet i Sandefjord og gikk via seileren Alexander Ringstad. – Vi er oppvokst i Sandefjord og har vært venner helt siden vi startet på barneskolen. Vi begynte å seile Optimist sammen, men fotballen fikk etter hvert hovedrollen for meg, mens Alexander fortsatte å seile. For noen år siden kom han til meg og spurte om jeg kunne hjelpe ham i å administrere satsingen han og Bror With hadde i den foilende Moth-klassen. Alexander, som jobbet litt for SailLogic, visste at jeg synes det er gøy å drive med slike ting. Enden på visa ble at jeg forhandlet frem en avtale for dem med klesprodusenten Sail Racing, noe Alexander fortalte til Magnus Hedemark og som vakte hans interesse. Magnus var på jakt etter en selger. Det førte til et møte mellom de to, og det endte med et drøye tre måneders internship for Martin i SailLogic høsten 2018. Ved juletider var Martin Bie fast ansatt – først i deltidsstilling mens studiene ble fullført, men fra 1. juni av på full tid. – Noe av det første jeg sa til Magnus etter at jeg begynte i SailLogic, var at: «Du må få mye mindre å gjøre!» Etter hvert som jeg fikk vist hva jeg var god for, skjønte han hva jeg mente. Nå er de to et svært godt team som utfyller hverandre både i arbeidet med seilsportsligaen, men også når det gjelder SailLogics aktivitet innen event-seiling og engasjementet i Clean Seas. 365 DAGER MED SEILSPORTSLIGAEN Nå – med over ett års fartstid med seilsportsligaen – kjenner Martin det man kan kalle ligaens årshjul. – Det starter med at vi bestemmer datoene for neste års ligastevner – de fire serierundene og kvalifiseringsstevnet i forkant. Så må vi finne ut hvor stevne skal foregå. Og det er gøy å kunne si at det nå er rift om å få arrangere ligastevner. Vi har allerede fått inn søknader

3

TROND R: TEIGEN

Henrik Eriksen – filmfotografen

Interessen for filming og det at han for tiden studerer digital markedsføring, har brakt Henrik Eriksen inn i SailLogic. Der har han fått lov til å utvikle seg og lære, og nå har han ansvaret for å levere levende bilder fra seilsportsligastevnene, oppdatere sosiale medier generelt og spesielt fore seilsportsligaens Instagram-konto med «stories». – Hovedoppgaven min, som jeg har i tankene hele dagen, er å lage en såkalt «recap» av dagen som har vært. Det vil si å lage et resymé og et visuelt inntrykk av dagen, og publisere det så snart som mulig etter at seilerne er ferdige for dagen, forteller Henrik. Det betyr at han må tidlig opp og forsøke å disponere dagen mellom å være ute på banen og blant seilerne for å filme – og ta seg tid til å sette seg ned for å redigere filmer og poste på sosiale medier. – Dagen begynner tidlig med at jeg fanger morgenstemning, folk som kommer, båter som klargjøres, skippermøte og så videre. Deretter er det fullt kjør hele dagen for å filme hendelser, seilere, følelser og så videre. Det meste finner jeg på selv, men det hender jo også at det kommer innspill og tips om spesielle ting som skjer eller noe som det ønskes opptak av. Innimellom må jeg på land, for skal jeg klare å ha ferdig en «recap» kjapt, må jeg gjøre unna en del redigering underveis. Det nytter ikke å vente med alt til slutt. Henrik Eriksen (23) liker jobben godt. – Det er gøy å få være med å filme en action-sport, ting som skjer og folk som roper og skriker og viser følelser. Å få fanget det med filmkameraet og få det frem, er veldig morsomt, og så er det veldig hyggelig å få tilbakemeldinger om at seilerne liker det de ser.

4

TROND R. TEIGEN

3 BALANSEGANG: Under et ligastevne skjer det noe hele tiden, men fotografene må også innom PC-en for å redigere bilder og film – og poste det ut i sosiale medier. 4 HENRIK ERIKSEN: Dagen starter tidlig for Henrik, som på tampen av dagen har til oppgave å lage og publisere et filmatisk resymé av liga-dagen som er gått.

Race Report 2019 - 63


1

TROND R. TEIGEN

1 KOMMENTATORER: Thomas Nilsson (t.v.) og Magne Klann er blitt seilsportsligaens faste kommentatorer under live-sendingene på Facebook. Martin Bie mener de og seilsportsligaen er moden for et større format, og han drømmer om at NRK en dag skal oppdage hva seilsport har å by på av spenning og engasjement.

64 - Race Report 2019

fra arrangører for 2021. Når tid og sted er bestemt, begynner arbeidet for alvor. Noe av det første som står på programmet er å få ferdig Race Report – rapporten du nå holder i hendene. Men fordi den også skal inneholde opplysninger om kommende sesong, må flere andre beslutninger for det neste året ha blitt tatt. Sesongen som var, må evalueres, slik at beslutningene blir riktige. – Vi studerer rapporter, statistikker, seertall på Facebook, notater om hva seilerne ønsker seg og har forventninger om og så videre, og når vi vet hva vi vil i det kommende året, starter det administrative arbeidet: bookinger, planlegging av tracking, transportplan for båtene, håndtering og oppdatering av nettsider, ressursfordeling – alle detaljene. Dessuten er vi i dialog med eksisterende partnere og sørger for at de er fornøyde og får det de ønsker – samtidig som vi jobber mot næringslivet for å finne nye. Vi legger også mye arbeid i å markedsføre seilsportsligaen generelt og holde interessen for den levende igjennom hele vinteren. – Dette er grovarbeidet og de store linjene. Det er ikke vanskelig å høre at Martin er engasjert i arbeidet sitt. – Så starter arbeidet med å planlegge hvert stevne i detalj og lage en kjøreplan for hvert av dem. Da kommer faktorer som frakt, hvem vi skal ha med oss, hvem som kan hjelpe oss, når og hvor båtene kan rigges, hva med internettlinjer, hvor er det strøm, når skal treningen foregå og slike ting inn i bildet. Vi må også se på kostnadene og budsjettet. Vi kan ikke stikke av i en uke før stevnet begynner. Det vil bli altfor dyrt. Så da må vi finne ut hvordan vi kan gjøre alt som må være klart før stevnet begynner,

på kortest mulig tid – og da kommer en god plan inn i bildet. Når vi kommer til et arrangørsted, har vi ikke alltid oversikt over fasilitetene – det er det arrangørforeningen som kjenner og må tilrettelegge. Det vi har oversikt over, er alt som må gjøres og være klart når seilerne kommer. Han mener nøkkelen til et godt gjennomført ligastevne ligger i god planlegging, godt samarbeid med arrangørforeningen og alle samarbeidspartnerne og den laginnsatsen de sammen utøver. Martin Bie trekker pusten og fortsetter: – Uansett hvor mye SailLogic og NSF gjør og bidrar med, er seilsportsligaen blitt så stor nå at vi er helt avhengige av den frivillige kraften som ligger i seilforeningene; at de er med, er entusiastiske og ønsker å arrangere. Han forteller at de i 2018 påpekte overfor foreningene at det er viktig for dem å få lokale partnere med på laget sitt. Det er fortsatt viktig med tanke på at de skal kunne sitte igjen med et hyggelig resultat etter at ligastevnet er over. Årets budskap fra SailLogic til foreningene som arrangerer stevnene, formulerer Martin Bie slik: – Dersom foreningen bruker den frivillige kraften de har til å arrangere et godt og vellykket ligaarrangement, kan den sitte igjen med en god omsetning gjennom for eksempel kiosksalg og middager til seilerne. Et annet og vel så viktig element foreningen sitter igjen med etter et ligastevne, er en god referanse som den kan ta med seg ut til næringslivet når de selv skal ha andre arrangementer. Og med referanse til det siste punktet: – I SailLogic bruker vi mye tid og energi på å lage et arrangement som sponsorene er stolte av å være med på, og det vil vi at seilforeningens lokale partnere også skal være.


2

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

Et godt arrangert seilsportsligastevne mener Martin med andre ord vil være en så god referanse at seilforeningen senere kan gå ut til det lokale næringslivet og si: Se her, se hva vi kan få til, hos oss er det noe som skjer! Her er det aktivitet, mangfold, barn, unge, publikum, live-sending, speakertjeneste, full rulle. Bli med oss på det! – Min erfaring er at de foreningene som har vært arrangører av et ligastevne, er veldig stolte av det. FLERE PARTNERE OG STØRRE SYNLIGHET Øverst på Martin Bies ønskeliste – eller det han selv kaller arbeidslisten – er å få med flere partnere, både til seilsportsligaen og i arbeidet med Clean Seas. Det vil gi ressurser til å lage bedre stevner og til å synliggjøre ligaen slik at den vekker allmenn interesse. – Det hadde vært dødsrått en dag å få se seilsportsligaen på den norske statskanalen NRK. Når vi kan se på alt mulig minutt for minutt, må det jo virkelig være rom for å vise seiling også. Og faktum er at jeg tror vi ikke er så langt unna. Live-sendingene våre er blitt gode, men kan ennå forbedres. Thomas Nilsson og Magne Klann gjør allerede en kjempejobb og har stålkontroll på det som skjer, vi har gjester og intervjuer med seilerne, men vi ønsker oss for eksempel kameraer om bord i båtene for å kunne komme enda tettere på deltagerne. Martin mener bestemt at de nærmer seg et format på live-sendingene som er modent for en annen og større distribusjon enn den de nå har på Facebook og som kun de aller mest interesserte ser. – En dag skal vi klare det, sier han. Gjennom SailLogics event-seiling har Martin gang

2 IKKE BARE GUTTER: Det er ikke sant at det bare er gutter i sving under liga-stevnene. Oda Svalestuen og Marit Mårnes er også ofte med og hjelper til.

4

TROND R. TEIGEN

på gang sett hvordan næringslivet kan nyttiggjøre seg av seiling. – Det er en fantastisk arena for teambuilding og til å skape relasjoner. Vi ser at de som vi har med ut på eventer, synes dette er kjempemoro og at de blir veldig engasjerte. Og så er det det med seiling at du lærer å bli kjent i situasjoner som krever samarbeid. Du får en annen relasjon til en medarbeider eller kunde i en båt man skal drive frem i fellesskap, enn en prat over en øl på en restaurant. Om bord må man jobbe sammen og kanskje lære noe nytt under tidvis stresseende forhold. Man er avhengige av hverandre og at alle gjør en god jobb for at skuta skal gå rett vei. Dette er vel ikke langt unna hva som skal til for at en bedrift skal lykkes i næringslivet. – Og, legger han til. – Etterpå har alle som har vært med en felles historie de kan snakke rundt. Seiling byr på en unik mestringsfølelse. Man skal mestre det å seile og man skal mestre naturkreftene. Mye kan sies og fortelles rundt det. Selv synes han det er lagarbeidet han selv opplever, som er det aller morsomste og mest givende med å jobbe i SailLogic. Det å kjenne på at man kan få til store ting sammen. Ikke noe føles bedre, synes han, enn å kjøre hjem fra et vellykket seilsportstevne der alle har bidratt med alt hva de kan. – Ja, det gir en utrolig god følelse. Det morsomste ved å være en del av dette er utvilsomt det vi bak frontlinjen klarer å få til sammen. Jeg liker lagarbeid veldig godt. Og jeg liker å være på et godt lag, sier Martin Bie.

5

MORTEN JENSEN

3 TINA OGSÅ: Tina Sørensen er ny i Sail­ Logic. Hun har vært en del av teamet og til tider vært reporter. Denne jobben har hun og Oda delt på gjennom sesongen. 4 RESULTAER: Store skjermer skal gjøre resultatutviklingen tilgjengelig for publikum og seilere. 5 MARTIN BIE: – Lagarbeidet vi får til er veldig inspirerende!

Race Report 2019 - 65


ENGASJEMENT! 1 OPPOVER: Flere og flere følger Facebook-siden til Norsk Seilsportsliga. Per 1. november har siden 3050 følgere. Kurven viser hvordan økningen fra mars 2019 til september 2019 har funnet sted. I samme tidsrom har det vært 16 273 sidevisninger, og hele 14 376 ganger er det blitt trykke «like» på saker som er blitt publisert. Begge deler er en dobling i forhold til i 2018. Sakene har avstedkommet 800 kommentarer og 737 delinger. Tilsammen blir dette 17 212 positive reaksjoner på det som er blitt publisert på Norsk Seilsportsligas Facebook-side.

1

Interessen for Norsk Seilsportsliga er økende. Det viser statistikkene fra sosiale medier. Alle piler peker oppover.

V

i er kommet et stykke på vei, men vi er slett ikke i mål. Vi ønsker at ligaen og interessen rundt den skal vokse seg enda større, sier Martin Bie i SailLogic. Facebook-statistikken for årets sesong er hyggelig lesning. De aller fleste tallene viser økning. Statistikken er dessuten interessant lesning, og i SailLogic brukes den aktivt in planleggingen av den kommende sesongen. – Noe vi har bitt oss merke i er alderen på dem som følger seilsportsligaen på Facebook. Det er den eldre garde. Årsaken til det er nok sammensatt. For det første er det jo slik at stadig færre yngre bruker Facebook, og for det andre tror vi at en god del foreldre følger med på sine barns deltagelse i ligaen. Med tanke på hvilke sosiale plattformer unge mennesker er på viser 23 år gamle Martin Bie til egne vaner. – Når jeg sjekker sosiale medier, går jeg jo alltid inn på Instagram. Det er sjelden jeg sjekker Facebook.

66 - Race Report 2019

Med tanke på at alderen på deltagerne i seilsportsligaen er på vei nedover og at man ønsker å kommunisere med og til dem, sier Magnus Hedemark: – For oss er det viktig å følge med i tiden og bruke vinteren på å tenke igjennom hvor og hvordan vi skal publisere informasjonen vår til neste år. Ved siden av Facebook, har seilsportsligaens Instagram-konto blitt flittig benyttet med hyppige Instagram-stories under ligastevnene Facebook-statistikken viser at det er stor interesse for visuelle budskap. Detv er film og bilder som bringer frem de store prosentandelene. Live-sendingene fra hvert stevne utgjør en vesentlig del av dem. – Statistikken viser at det vi publiserer, faktisk har interesse. Det er mange gode tall vi kan vise til i år, men vår ambisjon er å ta dette enda et hakk videre og følge med i timen. Til neste år skal vi bli enda bedre, sier Magnus Hedemark.


E H T S I Y K «S 2 NÅR, HVA OG HVEM: Statistikken viser at live-sendingene er populære. Hele 81,4 prosent av de besøkende er inne kl 15:00 på døgnet når de pågår. INNHOLDSFORMAT: Bilder og film er hva flest ser på. Dette skyldes nok i stor grad at dette tar lengst tid å se på, mens andre poster leses kort før den besøkende går videre. ALDER: Kakediagrammet viser at den største gruppen som følger seilsportsligaen på Facebook er i alderen 49–54 år og den nest største fra 35 til 44 år. Med andre ord er majoriteten voksne. Er det foreldre som følger sine håpefulle i ligaen, mon tro? KJØNN: En drøy firedel av følgerne på Facebook er kvinner – resten er menn.

TID PÅ DAGEN

3 FEM TOPPER: Besøkskurven på Facebook fra mars 2019 til september 2019 viser at interessen topper seg rundt ligastevnene – noe som ikke er overraskende. Da går live-sendingene og det postes mye. Høyest interesse oppnådde stevnet i Oslo – og det er neppe unaturlig at årets første ligastevne får størst oppmerksomhet. Det har nyhetens interesse. Og i samme ånd er det vel da også symptomatisk at folk flest er mest interesserte om våren. Når høsten kommer er sesongen på hell, men sett fra en arrangørs side ligger det en utfordring i å bygge opp spenningen før den store finalen i det siste ligastevnet.

» T I M I L

4 DOBLING: Antall videovisninger har nærmet doblet seg i forhold til i 2018. Levende bilder blir mer og mer formatet å formidle ligaseiling på. Hele 73 383 visninger har det vært i perioden mars–september, og den prosentvise økningen er i forhold til samme uke i 2018. I fjor ble det brukt noen kroner på å vise frem filmer fra ligaen – i 2019 er alle de besøkende oppsøkt seislportsligaens Facebook-side på eget initiativ.

VIDEOVISNINGER

4

INNHOLDSFORMAT

ALDER

KJØNN

2

BESØK FRA MARS TIL SEPTEMBER

3

Race Report 2019 - 67


1

TROND R: TEIGEN

ORDNING & REDA – Har vi ikke pinlig orden på båter og utstyr og holder alt ved like, kan dette lett gå på dunken.

M 1 ORDEN: Fem båter og mye utstyr krever at man har orden i sysakene. Det er en prioritert oppgave for SailLogic – ja, nærmest en dyd av nødvendighet.

68 - Race Report 2019

agnus Hedemark setter en pekefinger i bordet samtidig som han understreker at mangel på orden, vedlikehold og system på båter og utstyr fort kan få katastrofale følger for driften av seilsportsligaen. – Det lærte vi da vi overtok det hele fra Norges Seilforbund høsten 2017. Fem båter, mye utstyr, mange mennesker som er involvert og ikke et fast sted å være – det var en miks som lett fører til uoversiktelighet og i neste omgang kan bli veldig kostbart. Gjennom eventseilingen som SailLogic driver ved siden av seilsportsligaen med sine fem X-41 seilbåter, har de selv erfart dette. Hvert år utgjorde «nytt utstyr» en solid post i regnskapet – og posten este ut fordi de ikke hadde oversikt over utstyr de faktisk hadde. Nytt utstyr ble kjøpt fordi de ikke fant det de egentlig hadde, men som lå skjult i en båt, en tilhenger eller bak i en bil. – For fire år siden bygde vi en brakke her på Blommenholm til SailLogic-utstyr, og siden det har vi nesten ikke kjøpt noe utstyr. Da fikk vi orden i sysakene, og nå vet vi hvor alt er og hva som er status for utstyret.

VERKSTED I SANDEFJORD Det samme er nå tilfellet for ligabåtene og ligautstyret. Ved Framnæs Maritime Senter i Sandefjord har SailLogic et lokale der de har skapt «ordning och reda». – Ja, det er helt avgjørende å ha et slikt lokale. Etter hvert ligastevne tar vi båtene dit og gjennomgår dem og utstyret. Seil tørkes og eventuelt repareres, ødelagt eller slitt utstyr skiftes og skrogskader utbedres. Båtene skal være hundre prosent i orden til neste ligastevne, og alt utstyr som skal være intakt og på plass. Kommer vi til et stevne med noe som er ødelagt eller noe som mangler, er det særs uprofesjonelt, og det kan lett ødelegge et tett tidsskjema, sier Magnus Hedemark. Thomas Nilsson er primus motor for verkstedet og lokalet på Framnæs i Sandefjord, en beliggenhet Magnus Hedemark er godt fornøyd med. – Det er ikke langt fra Oslo, og avstanden til Sørlandet er kort. Foruten båtene er også alt utstyr som benyttes i mediaformidlingen lagret der. – Det er gjerne slik med utstyr at så lenge det er i


2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

4

TROND R: TEIGEN

2 SJEFEN: Thomas Nilsson henger i traverskranen og er sjefen på verkstedet på Framnæs. 3 VINTERDVALE: Både båter og tilhengere vil få en skikkelig overhaling i løpet av vinteren. 4 SENE TIMER: En ligarunde med mye vind kan føre til mange sene timer i etterhånd.

orden, så holder det seg i orden, men er noe utstyr litt ødelagt, blir det svært ofte veldig fort ødelagt. SPINNAKRENE FÅR KJØRT SEG Spinnakeren er det elementet om bord i båtene som oftest blir ødelagt. Det er fort gjort at det blir rift i en hektisk runding eller når en manøver ikke går som den skal – eller om spinnakeren klistrer seg til riggen om rormannen legger opp på bidevind før spinnakeren er kommet helt ned. Til hvert stevne har SailLogic med seg dobbelt sett med spinnakere – det vil si 20 spinnakre – for å være sikre på at ingen lag skal behøve å seile en seilas med ødelagt spinnaker. – Vi fyller som regel hele lokalet med spinnakre etter en ligarunde, og vi vurderer å få inn en symaskin for å kunne reparare seilene selv. Thomas er jo egentlig seilmaker, sier Hedemark, som legger til at ved å ha utstyr til å kunne gjøre det meste selv, vil de også ha best mulig kontroll på det de gjør. Vindforholdene har mye å si for reparasjonsbehovet etter hver ligarunde. – Det er sjelden vi behøver å ta båtene inn i lokalet, men er det blitt hull i dem, må vi det. Men det har heldigvis ikke skjedd i år. J/70-ene er veldig godt bygd og tåler en støyt. Det hender imidlertid at en og annen rekkestøtte ryker, som må utbedres. Og blir det skader på for eksempel kjølen, har vi en traverskran i verkstedet slik at vi kan heise opp båtene og komme til kjølen, sier Hedemark. BÅTHENGERE ER ET SVAKT PUNKT Etter mesternes mester, som var sesongens siste regatta for ligabåtene, er alle nå tatt inn i lokalet. Der skal

de i vinter bli gjenstand for en grundig gjennomgang slik at de og alt utstyr blir nullstilt og klart for en ny sesong i 2020. Også tilhengerne som båtene står på, skal til pers, for ved siden av spinnakrene er det tilhengerne som har krevd flest reparasjoner i år. Noe skyldes brukerfeil som for eksempel at man glemmer å huke av strømkabelen, men de har også sine svakheter. – Målet med vinterens «refit» er å gjøre hengerne så enkle og «skuddsikre» som mulig – slik at minst mulig kan gå galt med dem. Vi er jo helt avhengig av at båtene kommer frem dit de skal når de skal, og gjør de ikke det, medfører det fort store kostnader. – Det er ytterst viktig, å holde utstyret i orden, konkluderer Magnus Hedemark. – Det er ikke store marginene i dette gamet, og 5-6000 kroner i unødige kostnader fordi noe ikke funker som det skal, er blitt borte eller at noe blir forsinket, smerter i et smalt og trangt budsjett. Har vi ikke pinlig orden på båter og utstyr og holder alt ved like, kan dette lett gå på dunken. – Derfor er verkstedet vårt på Framnæs veldig viktig for oss.

5

TROND R: TEIGEN

5 GELCOATSKADER: Skader i gelcoaten er ikke uvanlig. – Thomas Nilsson er blitt en kløpper til å reparere det, sier Magnus Hedemark.

Race Report 2019 - 69


SEILSPORTSLIGAEN ER EN DEL AV ET

INTERNASJONALT

UNIVERS

70 - Race Report 2019


SCL kvalifisering 1. 24 beste lagene fra de tre kvalifiseringsrundene går videre til finalen i Sailing Champions League.

SCL kvalifisering 2 SCL kvalifisering 3

De fire beste lagene fra hver liga kvalifiserer inn til Sailing Championens League. Lagene fordeles på tre kvalifiseringsrunder

De 4 beste lagene i eliteserien kvalifiserer inn i Sailing Champions League

Eliteserien 15 lag 4 beste i 1 divisjon rykker opp. 4 dårligste i eliteserien rykker ned. 1. divisjon 15 lag

4 dårligste i 1. divisjon rykker ut og må seile kvalik mot andre som ønsker inn i 1.divisjon.

Estonia Finland Slovenia Kroatia Tsjekkia Tyskland Sverige Danmark Italia England Russland Nederland Sveits Frankrike Polen Portugal Litauen Australia Spania USA Østerrike

Den norske seilsportsligaen er en del av et stort univers. I 19 andre land er det tilsvarende ligaer. Sailing Champions League er finalen for dem alle. Hvert år får fire norske seilforeninger forsøke seg der.

D

et gjelder å komme på en av de fire første plassene i eliteserien. Det vet alle som deltar der. For seilforeningene betyr en plass blant de fire beste at veien til Europa åpner seg, og foreningens seilere får sjansen til å forsøke seg mot Europas beste lag. Det har vist seg å være en motiverende faktor for mange lag. I 2020 er det seilerne fra Åsgårdstrand, Tønsberg og Askøy samt studentene i BI Athletics som får sjansen til å seile mot de beste lagene i alle de andre ligaene. Sailing Champions League ble arrangert for sjette gang i år, og i 2015 gikk KNS helt til topps med et lag anført av Kristoffer Spone. Deretter har det gått tyngre og tyngre for de norske seilerne. I år forsøkte to lag seg, men begge ble slått ut i kvalifiseringen. Nivået har hevet seg betraktelig siden 2015, noe de norske seilerne har fått merke.

1

SAILING ENERGY

1 LARVIK: Larvik Seilforenings lag kjempet lenge for en plass i Sailing Champions League-finalen, men måtte gi tapt mot slutten av kvalifiseringen.

Race Report 2019 - 71


1

SAILING ENERGY

Vinnere av Sailing Champions League

2014: Gull: Kongelig Dansk Yachtclub, DEN, Sølv: Circolo Canottiere Aniene, ITA, Bronse: Oman Sail, OMA 2015: Gull: Kongelig Norsk Seilforening, NOR, Sølv: Yacht Club Costa Smeralda, ITA, Bronse: Yacht Club Navigator, NED 2016: Gull: Deutscher Touring Yacht-Club, GER, Sølv: Regattaclub Bodensee, SUI, Bronse: Regattaclub Oberhofen, SUI 2017:: Gull: acht Club Costa Smeralda, ITA, Sølv: Ost Lega Sailing, NED, Bronse: Société Nautique de Genève, SUI 2018: Gull: Circolo della Vela Bari, ITA, Sølv: Société Nautique de Genève, SUI, Bronse: Wassersport-Verein Hemelingen, GER 2019: Gull: Royal Sydney Yacht Squadron, AUS, Sølv: Norddeutscher Regatta Verein, GER, Bronse: Kaløvig Bådelaug, DEN

Norske lag i Sailing Champions League

2015: KNS vant Sailing Champions League i Porto Cervo. 2016: Tre norske lag seilte i finalen. KNS, som var tittelforsvarer, ble nr. 13, men Åsgårdstrand ble best av de norske lagene på 8. plass. Arendal ble nr. 29. Nesodden røk ut i kvalifiseringen i St Petersburg med 23. plass. 2017:: Trondhjem ble nr. 20 i kvalifiseringen i St Petersburg og kom ikke til finalen. KNS ble nr. 12 og Ran nr. 20 i kvalifiseringen i St. Moritz. KNS gikk videre og ble nr. 21 i finalen i Porto Cervo. 2018: Moss nådde ikke finalen ved å bli nr. 18 i kvalifiseringen i Porto Cervo. Åsgårdstrand nådde finalen med et nødskrik på 15. plass i St Petersburg. De ble nr. 23 i finalen i St. Moritz. Tønsberg Seilforening, som var det andre norske laget som prøvde seg i Europa dette året, ble nr. 23 i St Petersburg og gikk ikke videre til finalen. 2019: Fire lag var kvalifisert til å delta, men kun Moss og Larvik stilte opp. Moss ble nr. 17 av 26 i kvalifiseringen på Mallorca, mens Larvik ble nr. 14 av 24 i Porto Cervo. Det betød at ingen av lagene nådde SCL-finalen i St. Moritz.

IDEEN OPPSTOD I TYSKLAND Sailing Champions League oppstod i 2013 og bak ideen stod det tyske firmaet Konzeptwerft i Hamburg. – All seiling starter i seilforeningene; det er der du lærer å seile og det er der du utvikler deg som seiler. Seilforeningene spiller en viktig rolle, og vi ville lage en konkurranse mellom dem, sier Oliver Schwall i Konzeptwerft. Han var med på å starte det hele og forteller at de skuet til andre idretter der klubber spiller hovedrollen, som i fotball, håndball, ishockey. Det avfødte ideen som nå er seilsportsligaen. Like båter, korte baner og kompakte arrangementer var oppskriften. Ligaen skulle selv stå for båtene. Det ville gjøre det enkelt for alle å delta, og et hvert utstyrshysteri ville bli eliminert. Prestasjonene ville fullt og helt stå og falle med seilerne. Dessuten skulle konkurranseformatet være lett å forstå. Seiling skulle bli en idrett publikum skal ønske å følge med på og se på. Danmark var det første landet til å adoptere ideen, og deretter har ligaseiling spredd seg som ild i tørt gress i Europa. Per i dag fins det ligaer i 20 land. Nå er det ligaseiling også i USA og Australia. Alle nasjoner som er med, må være medlem av International Sailing League Association (ISLA), som er paraplyorganisasjonen som styrer det hele. Reglene som ISLA definerer må alle de nasjonale ligaene rette seg etter. SAILING CHAMPIONS LEAGUE FOR JUNIORER Foruten nasjonale serier for vanlige foreningslag, er det i Tyskland nå også en egen serie for ungdomslag og en for damelag. Årlig blir det også arrangert et eget internasjonalt Sailing Champions League-stevne for juniorer og damer der alle liga-landene var invitert til å delta. I 2019 deltok Tønsberg og Stavanger Seilforening med juniorlag fra Norge, og de plasserte seg på henholdsvis 10. og 16. plass av ialt 21 lag. Den norske uttagningen foregikk i Sandefjord samtidig med kvalifiseringen til 1. divisjon, og slik vil det bli i 2020 også. Land som har en egen liga for juniorlag, kan sende tre lag til Youth Sailing Champions League, mens land som ikke har det, som Norge, kan stille med to lag. I høst ble det også avholdt et nordisk mesterskap for foreningslag på Åland, Alandia Nordic Club Sailing Championship, og der seilte Grimstad Seilforening inn til en meget sterk bronsemedalje. BI Athletics deltok også og kom på 11. plass. Flere norske lag har med andre ord i løpet av de fire første liga-årene fått anledning til å seile utenfor vår nasjonale seilsportsliga.

1 2019: Et australsk lag deltok for første gang i Sailing Champions League, og Royal Sydney Yacht Squadron gikk like gjerne helt til topps.

2

FRANCESCO NONNOI

72 - Race Report 2019

2 2015: Seieren i Sailing Champions League er et faktum. Det vinnende KNS-laget bestod av fra venstre: Sigurd Hekk Paulsen, Kristoffer Spone, Erik Kongshaug og Christen Horn Johannessen.


Official supplier of


2020:

BRA SKAL BLI BEDRE 2020-sesongen vil bli et konsolideringsår. – Vi skal ta med oss det som har vært bra i år – og gjøre det enda bedre, sier ligasjef Magnus Hedemark. vet at det er små marginer, og det skal ikke skje mye ekstraordinært før bunnlinjen skifter farge. – Neste år vil vi bruke enda mer tid på å følge opp partnerne våre – både mellom og under stevnene. Jo bedre økonomi vi kan få i seilsportsligaen, desto bedre stevner kan vi lage. Økte inntekter og enda bedre organisering av stevnene er hva som skal til for å få til det. Magnus Hedemark påpeker at de vil jobbe videre med å forbedre selve avviklingen av stevnene slik at de byr på enda mer seiling og mindre ventetid. Live-sendingene skal fininnstilles ytterligere slik at de får det innholdet tilskuerne vil ha og at de når ut på tidspunkter som folk vil se dem. Dessuten er det detaljer om bord i båtene som vli bli forbedret. Målet med 2020-sesongen er å gjøre seilsportsligaen enda et hakk proffere. Helt uten nyheter vil 2020-sesongen dog ikke være. Seilsportsligaen vil få en helt ny nettside der all informasjon knyttet til seilsportsligaen vil bli å finne. – Lurer man på noe om seilportsligaen enten man er deltager eller tilskuer, så skal man finne svar på alt der, sier Magnus Hedemark.

LIGASESONGEN

2020 KVALIFISERING 9.–10. mai i Sandefjord SSL#1 23.–24. mai i Molde

SSL#2 20. –21. juni på Hankø SSL#3 8.–9. august i Arendal SSL#4 12.–13. september i Florø

74 - Race Report 2019

Å

rets sesong bød på mye nytt. Fem splitter nye J/70-er, nye regler om uniformering av lagene og måten å kunne bevege mannskapsvekten rundt om i båtene. Junior-regelen ble fjernet. Live-sendinger og formidlingen ble betydelig oppgradert. Clean Seas-konferansen Ocean Summit og bedriftscupen E24 Clean Seas Challenge ble innført. Kort sagt – 2019-sesongen bød på endringer på mange fronter. Det ble en veldig travel sesong for SailLogic som har ansvaret for å sy sammen og arrangere seilsportsligaen. – I 2020 skal vi ta med oss det vi har lært fra i år, og gjøre det enda bedre. Vi skal stå litt stille med begge føttene på bakken og bli enda stødigere der vi står før vi går videre igjen. Vi har derfor ikke planer om store endringer til neste år, sier Magnus Hedemark. Han påpeker at det er viktig ikke å måtte finne opp kruttet hver gang et stevne står for døren, men forvalte og bruke den ammunisjonen man har. God planlegging og organisering har også betydning for økonomien i seilsportsligaen. Alle som jobber med norsk seilsport

FINALE I FLORØ 2020-sesongen og dens innhold vil jo dessuten uansett være ny i seg selv for alle. Den vil blant annet inneholde et nytt sted som seilerne skal besøke, fordi neste års finalestevne vil finne sted i Florø. Florø Seilforening har vært med helt fra ligaen startet, og til neste år skal foreningen være vertsskap for en ligarunde. Det blir en stor begivenhet for Norges vestligste by med 9000 innbyggere. – Vår erfaring er at vi møter et stort engasjement, mye entusiasme og stor lokal oppslutning når vi arrangerer seilsportsligaen rundt om i landet. Og slikt blir det veldig gode og minnerike ligastevner av. Forhåpentlig vil også ligastevnet i seg selv gi en inspirerende gnist inn i arrangør-foreningen, og på den måten han en verdi de sitter igjen med, sier Magnus Hedemark. Sesongen 2020 starter med kvalifisering i Sandefjord der det skal kjempes om fire ledige plasser i 1. divisjon og de to plassene Norge har i Youth Sailing Champions League. Første ordinære ligastevne går deretter i Molde, og så står Hankø, Arendal og altså Florø for tur.


one design

Uansett hva du seiler, One Design eller større büt, North Sails har seilene til ditt bruk.

NORGE With Marine AS Leangbukta 31 N-1392 Vettre info@no.northsails.com 66798914

northsails.com


CLEAN SEAS NORWAY

1

76 - Race Report 2019

TROND R. TEIGEN


SEILERNES

FANESAK

Havet er seilernes tumleplass, og alle seilere vil at sjøen skal være renest mulig. Derfor er rent hav seilernes fanesak og frontes gjennom UN Environment-kampanjen Clean Seas.

A

lle vet at havet ikke er rent. Ikke nå lenger, og kanskje er det også veldig lenge siden det har vært det. Bilder av søppelberg store som land som flyter rundt i strømvirvler i det store intet ute i Stillehavet, elver som pumper ut søppel hvert minutt, bilder av sjøfugl som har buken full av plast, hvalen med 30 bæreposer i seg som strandet på Sotra og vårt eget møte med en skjærgård full av søppel – alt dette har bidratt til å åpne øynene til nordmenn om at tålegrensen for hva havet kan ta imot, for lengst er nådd. Å redde havet er et av FNs 17 bærekraftsmål i United Nations Environment Program (UNEP), FNs miljøprogram på godt norsk, og som et ledd i nå dette målet, lanserte FN i februar 2017 kampanjen «Clean Seas – Turn The Tide On Plastic». Mange seilere ble oppmerksomme på denne kampanjen gjennom båten som deltok i Volvo Ocean Race og som hadde samme navn som kampanjen. Formålet med Clean Seas er å engasjere næringslivet og enkeltmennesker i kampen mot forsøpling av det maritime miljøet. Dette gjøres ved å forsøke å påvirke kildene til marin forsøpling – det vil si næringslivet og forbrukerne selv. Målet er å redusere bruken av plast som ikke lar seg gjenvinne og bruken av engangsplast. For å gjøre dette effektivt mener UN Environment-kampanjen at det trengs enkeltmennesker som er oppmerksomme, engasjerte og aktive i å løse problemet i sitt eget liv og miljø, og det er hva norske seilere gjennom sitt engasjement ønsker å bidra til. Norges Seilforbund har igjennom de siste årene tilegnet seg kampanjen i stadig større grad, og år for år

er den blitt mer og mer synlig i Norge. – Det startet i det små under arrangementer i seilforeninger og klasseklubber og senere har vi hatt med Clean Seas som et tydelig element i seilsportsligaen og i andre regatta-arrangementer. I forbindelse med ligastevnet i Arendal i år har vi også fått løftet frem kampanjen under Arendalsuka gjennom seminaret Ocean Summit og bedriftsregattaen E24 Clean Seas Challenge. Til neste år ser viu på mulighetene for å arrangere et heldags arrangement tidlig i Arendalsuka i samarbeide med informasjonssenteret GRID og forsikringsselskapet

2

1 ENGASJEMENT: Thomas Nilsson ønsker seg et dypt engasjement for havet i alle deler av seil-Norge og lover at Clean Seas-kampanjen skal bli enda synligere i 2020. 2 SEKK PÅ SEKK: Sekk på sekk ble fylt med søppel da Norges Seilforbund og Clean Seas Norway hadde søppelplukking på Sandø utenfor Hvasser.

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 77


Det er viktigere enn noensinne å få opp kunnskapsnivået blant befolkningen om hva vi faktisk står i fare for å miste, og ikke minst hva det er vi prøver å redde. Uten kunnskap om naturen generelt eller havet spesielt blir det vanskelig å vite hvor man skal sette inn støtet og finne gode og riktige løsninger. Vi glemmer lett det store bildet, og ser oss ferdige med innsatsen fordi vi bruker handlenett og metallsugerør, mens vi fortsetter å konsumere, bygge ut og fly verden rundt med god samvittighet. Pia Ve Dahlen, Passion for Ocean

Gard, sier Thomas Nilsson, som er Clean Seas Norways fremste talsperson. Clean Seas Norway (CSN) er det norske navnet på FN-kampanjen, og tilnærmingen mot næringslivet og forbrukerne er å gjennomføre engasjerende tiltak for å redusere plastbruk og bevisstgjøre alle som deltar i CSNs arrangementer. Konferansen Ocean Summit som holdes ulike steder i landet, er én aktivitet, bedriftsseilasen E24 Clean Seas Challenge en annen. Dessuten har Clean Seas Norway arrangert – og arrangerer stadig – strandrydding for både privatpersoner og næringsliv. – Dette skjer i samarbeid med våre lokale og regionale Clean Seas-ambassadører. Vi har dessuten unge, norske seilere som anbassadører og samarbeider med lokale bedrifter, landets 121 seilforeninger og barne- og ungdomsskoler, sier Martin Bie. – I 2019 gjorde vi et løft og vi fikk vist at vi mener alvor med det vi driver med, sier SailLogic-sjef Magnus Hedemark. – Vi har klart å engasjere bedrifter, likesinnete, enkeltmennesker og organisasjoner til å høre på noen seilere fortelle om dette, og det synes vi er kjempegøy! Det å ikke vite hva de etablerte aktørene gjør, gir oss jo også muligheten til å tenke nytt, gjøre det vi synes er passende og dyrke våre egne arrangementer med stolthet. Vi ønsker rett og slett ikke å være lik alle andre, men å gi vårt bidrag til å redusere marin forsøpling på vår måte.

1

ØNSKER ET DYPT ENGASJEMENT Med sjøen og havet som lekegrind er det nærliggende for alle seilere på en eller annen måte å bidra til å redusere søppelmengden i havet og holde skjærgården ren. Det TROND R. TEIGEN

1 OVER ALT: Plastsøppel finnes over alt i skjærgården og i havet. 2 PANT: Den norske panteordningen har vært et viktig bidrag til å redusere plastforsøpling av naturen.

78 - Race Report 2019

2

TROND R. TEIGEN


3

TROND R. TEIGEN

er et helt naturlig engasjement, og det er neppe feil å si at hele seil-Norge er opptatt av dette og av den grunn har trykket Clean Seas – Turn The Tide On Plastic og den nasjonale kampanjen «Clean Seas Norway» til sitt bryst. – Vi ønsker imidlertid at engasjementet skal stikke dypere enn bare det å delta på en strandrydding eller to i året. Strandrydding er «the low hanging fruit» i denne sammenhengen. Det som skjer med havet nå, er rett og slett et varsko om at vi må endre måten vi lever på. Vi må gå til kilden for problemet, sier Thomas Nilsson og nevner følgende eksempel: – Oppdager du at badekaret ditt renner over, skrur du jo først av kranen for stenge vanntilførselen. Du begynner ikke å øse badekaret tomt med et tannglass mens det fortsetter å renne. På samme måte er det med plasten og søppelet. Skal vi få bukt med problemet, må vi stanse tilførselen. Å bidra til bevisstgjøring rundt dette er hva Clean Seas-kampanjen handler om og som Norges Seilforbund og SailLogic håper å få enda flere med på å støtte og delta i. – Å bidra til at sjøen skal bli ren og frisk ønsker vi å gjøre til en fanesak for alle seilere, alle seilforeninger, klasseklubber og regattarrangører. Å bidra til å holde havet rent skal være en del av seilernes DNA. Det er målet vårt, sier Nilsson. – Ja,det er ingen tvil om at vi må ta klimautfordringene på alvor og at dette er alles ansvar. Det vi jobber med er å få seilerne til å gå foran som et godt eksempel og dra med seg resten av idretts-Norge slik at de blir opptatt av å redusere søppel som kommer på avveie i deres idrett, sier Martin Bie. Thomas Nilsson supplerer ham: – At få reagerer på og mange kan leve med at

4

TROND R. TEIGEN

kunsgressbaner er fulle av gummigranulat – noe som igjen resulterer i at store mengder mikroplast pumpes ut i havet – er for meg uforståelig og viser hvor langt ute på bærtur vi ennå er. – Det gjenstår mye arbeid, konkluderer han. BEVISSTGJØRING PÅ EN ANNERLEDES MÅTE Gjennom året som er gått har de som har arbeidet med Clean Seas Norway, erfart at mye handler om bevisstgjøring. De fleste de treffer på er enige om målet; rent hav. Det er ikke der skoen trykker. Det mangler sammenheng mellom liv og lære – og ikke minst det at mye av det vi gjør er så dagligdags at vi ikke tenker over det. Men ved å drive bevisstgjøring på en litt annerledes måte enn alle andre, som at en regatta er proppet med miljøskapende holdninger, er erfaringen at man får vekket deltagerne og evner å skape engasjement. I 2019 gjennomførte SailLogic to Ocean Summit-seminarer – i Sandefjord i samarbeid med Volmax og i Arendal sammen med GRID. Det ble holdt foredrag på frokostmøtet til Sandefjord Næringsforening om bord i verdens første plug-in hybrid-ferge, «Color line Hybrid». Det ble arrangert en foredragsturné til flere barne- og ungdomsskoler i Norge, og SailLogic og Norges Seilforbund er blitt enige om å implementere Clean Seas i alle NSFs aktiviteter. Under NSFs store samling på Hvasser høsten 2019 ble fire RIB-er fylt med søppel i løpet av kort tid. For å nevne noe. – Under ligastevnet i Trondheim i høst fikk vi være vitne til festivalen «Passion for Ocean». Nå håper vi å kunne gjøre mer sammen med dem, sier Martin Bie. .

I år tilbød vi seilerne i ligastevnet i Oslo matpakke av restemat. All inntekt gikk til Clean Seas og arbeidet mot forsøpling av plast i havet. Kampen mot matsvinn og plast sitter dypt i Grundigs verdier gjennom initiativet #RespectFood. Vi produserer hvitevarer med komponenter av resirkulerte plastflasker. Nina Fuglem, Grundig

5

TROND R. TEIGEN

3 SORTERING: Søppelsortering er en naturlig løsning under alle stevnene i seilsportsligaen . 4 PASSION FOR OCEAN: Clean Seas Norway har planer om mer samarbeid med festivalen Passion for Ocean. 5 INNSATS: Alle seilere skal og må gjøre en innsats for havet.

Race Report 2019 - 79


CLEAN SEAS OCEAN SUMMIT

1

TROND R. TEIGEN

TID FOR ENDRING – Det å være flere bedrifter samlet og høre hvilke utfordringer de har og hvordan de ser på klima, bærekraft og utfordringer mot sjøen, var veldig inspirerende, sier Tine Mathisen ved Torp Lufthavn.

S 1 OCEAN SUMMIT: Miljøkonferansen Clean Ocean Summit ble arrangert i Sandefjord og Arendal i 2019 og ble godt mottatt. I 2020 vil konferansen få en sentral plass under Arendalsuka, som er Norges største politiske møteplass.

80 - Race Report 2019

ammen med direktøren for flyplassen, miljøsjefen og sikkerhetsansvarlig deltok markedssjef Tine Mathisen på miljøkonferansen Clean Seas Ocean Summit i Sandefjord. – Vi syntes det var et veldig fint arrangement. Det var mye inspirasjon og kunnskap å hente, både fra arrangøren og flere av de som holdt foredrag. Vi er en stor bedrift i regionen, men som flyplass er vi likevel en «stand alone», så det å hente inspirasjon fra andre som jobber med bærekraftutfordringer, klima og miljø – det er viktig for oss, sier hun. Clean Seas Ocean Summit er en miljøkonferanse som SailLogic arrangerer i samarbeid med ulike partnere. Konferansen i Sandefjord, der delegatene fra Torp deltok, ble arrangert i samarbeid med lastebilforhandleren Volmax. Den andre konferansen i 2019 ble avholdt i Arendal under Arendalsuka i samarbeid med informasjonssenteret GRID som blant annet utarbeider

forskningsbaserte rapporter for UN Environment. I 2020 er det planlagt to konferanser, i Sandefjord og Arendal. I tillegg vil det muligens bli arrangert en konferanse i Oslo. – Vi brukte mye tid før 2018-sesongen på å finne løsninger, se på muligheter og vurdere arenaer for å øke synligheten av vår kampanje og tilknytningen til seilingen og seilerne. Det resulterte i Ocean Summit og bedriftscupen E24 Clean Seas Challenge, sier Martin Bie i SailLogic. Hensikten med Ocean Summit er å samle bedrifter og enkeltpersoner og sette søkelyset på hvordan alle kan bidra til å reversere effekten av plastsøppel i havet. På scenen står foredragsholdere som er eksperter på temaet. – Marin forsøpling er et problem mange har hørt om, men ikke kjenner omfanget av. Ocean Summit skal bidra til bevisstgjøring og belyse hva Clean Seas-kampanjen går ut på og sammen med eksperter på området synliggjøre hvilke positive forretningsmuligheter som ligger i det å redde det maritime miljøet. – Vi forsøker å vise hvordan det vil lønne seg for næringslivet å ta et større ansvar for å håndtere de eskalerende miljøutfordringene. – I 2020 vil vi å forsøke å ha en rød tråd igjennom


The Clean Seas Ocean Summit was one of my favourite events during Arendalsuka. It helped raise awareness of the issue of marine litter both in Norway and internationally, and the work being done by organisations such as SailLogic and GRID-Arendal through the UNEP Clean Seas Campaign to turn the tide on plastic. The corporate sailing which followed was a great way to get out and enjoy the sea, whilst at the same time reflecting on why we need to work towards keeping the sea clean.

Miles Macmillan-Lawler, Chief Scientist, GRID-Arendal

2020 Clean Seas Ocean Summit i 2020: Sandefjord: Torsdag 7. mai Arendal: Mandag 10. august Oslo: Ikke tidfestet I tilknytning til hver av konferansen vil det bli arrangert regattaer for deltagerne i J/70.

arrangementene ved å invitere foredragsholdere som kan vise til konkrete endringer, tiltak og resultater i egen bedrift. Dette håper vi også vil inspirere andre, både i organisasjonen og i det private, sier han. Ocean Summit i Arendal i 2020 vil foregå tidlig i Arendalsuka. – Det at vi muligens kan få flyttet arrangementet frem i Arendalsuka og at GRID og forsikringsselskapet Gard har tilbudt oss å bruke Arendalukas største telt til et heldagsarrangement, ser vi på som et enormt løft for arbeidet vi gjør i Clean Seas Norway. Vi skal lage et kjempearrangement, sier Thomas Nilsson, som er prosjektleder for Clean Seas Norway.

Det er flott å se engasjementet i Clean Seas for et friskere og renere hav. Det er viktig at de som bruker havet til jobb eller fritid formidler dagens tilstand i havet, hva som kan gjøres av enkeltpersoner for å bedre den, samt gleden av å holde på med aktiviteter på havet. Vi beskytter det vi er glad i.

Maren Hjorth Bauer, Katapult

Race Report 2019 - 81


TEAM CLEAN SEAS

DUGNAD PÅ HVASSER

1

TROND R. TEIGEN

Vel 70 seilere var i aksjon og fire RIB-er ble fylt med søppel. Åstedet: Sandø i Færder Nasjonalpark. – Dere behøver ikke dra dit, for der plukkes det jevnlig, ble det sagt før de dro. Hva de fant sier litt om havets søppelproblem.

I

begynnelsen av oktober i 2019 arrangerte Norges Seilforbund en stor treningssamling på Hvasser. 60 lovende og ivrige seilere og et dusin trenere og støttespillere benyttet høstferien til få de siste intensive treningsøktene i fellesskap i Norge før vinteren. Som en avveksling til seilingen, men også for å bevisstgjøre seilerne, ble det lagt inn en times økt med søppelplukking på Sandø – en øy rett over sundet fra Hvasser. Den østre delen av Sandø inngår i Færder Nasjonalpark. – En skulle tro at Sandø med sin beliggenhet – i nasjonalparken og utenfor stuedøren til Hvasser – er et sted som blir tatt vare på av lokalbefolkningen, skjærgårdstjenesten og hyttefolket. Og det kan hende at de også gjør, men når man fikk se det berget av søppel som seilerne plukket i løpet av beskjeden tid, tror jeg både

82 - Race Report 2019

lokalbefolkningen og seilerne fikk en aha-opplevelse, sier Thomas Nilsson i Clean Seas Norway, som ledet og organiserte strandryddingen som vel 70 seilere og trenere gjennomførte. Han forteller at flere lokale kom til ham i forkant og sa at «dere trenger ikke plukke der, for der plukker vi søppel regelmessig», men mange fikk hakeslepp da de returnerte fra Sandø med fire RIB-er proppfulle med søppel som hadde drevet i land. – Vi veide det ikke, men jeg tipper at vi snakker om 7-800 kilo, sier Thomas. Det gjorde inntrykk. Vanligvis pleier seilforbundet å betale for leie og bruk av rampen til å sette ut joller på, men etter årets samling kom det en e-post fra båtforeningen som sa at den regningen kunne forbundet se bort ifra i år. Som takk for hjelpen for at de ryddet Sandø. – Det er akkurat slik vi seilere skal fremstå, mener Thomas. – Vi skal vise at vi bryr oss miljøet og havet og gjør en innsats, selv om det er på et sted vi bare besøker i noen dager. Om vi kommer dit hen at det blir vanlig at vi seilere forlater et sted vi er på i finere stand enn da vi


kom, ja, da har vi virkelig oppnådd mye. Jeg håper at alle seilere er der allerede til neste år! HAVET ER ENDESTASJONEN – Det meste av det vi plukket ute på Sandø var det jeg vil kalle «nærsøppel». Norsk søppel, forteller Thomas. Han ramser opp ispor, plastflasker, alle mulige varianter av innpakningspapir til gotteri og matvarer. Dessuten var det fiskeredskaper; bøyer, tauverk, garn, fiskekasser og så videre. Det finner man alltid når man rydder en strand eller en øy. Lite av søppelet som ble fraktet til lands i RIB-ene, hadde kommet langveisfra. – Ser vi bort fra fiskeredskapene, var søppelet som vi fant, akkurat det samme du finner i veikanten hvor som helst i landet. For sjøen er endestasjonen. Plast og søppel på avveie – det være seg i grøftekanten eller gatelangs i byen – ender veldig ofte i sjøen. Det finner seg en bekk eller elv – eller blir rett og slett tatt av vinden. – Det er like viktig for havet at du unngår å få søppel på avveie øverst i Gudbrandsdalen som det er å unngå det på Hvasser. Hvor mange ganger han har gjentatt det overfor seilere og andre, vet han ikke, men Thomas påpeker gang etter gang dette: – Ja, det er kjempefint å plukke søppel, men det er måten vi lever på som må endres. Forbruket av plast må ikke være slik at plast kommer på avveie i så store mengder som nå. Hans budskap til seilerne – og alle – er: – Alle kan bidra ved å være bevisste, tenke igjennom hvordan man lever og gjenta alle de små tingene som hjelper litt, fryktelig mange ganger – hver eneste dag. Det vil gjøre en forskjell. Vi løser ikke problemet bare ved å gå rundt å plukke. Sier han – og innplisitt i det ligger det håp om at en dag i fremtiden skal det ikke være nødvendig for seilere eller andre å vandre rundt i strandkanten og fylle sekk på sekk med søppel.

1

MORTEN JENSEN

2

TROND R: TEIGEN

1 70 SEILERE: Alle seilerne og alle trenerne som deltok på Norges Seilforbunds høstsamlig på Hvasser, deltok i søppelplukkingen på Sandø. 2 AKTIVITET: Alle de 70 seilerne på Sandø kunne fylle sekkene sine med søppel. Noen fylte enda flere. 3 RESULTATET: Fire RIB-er proppfulle av søppel ble kjørt over fra Sandø til Hvasser.

3

TROND R. TEIGEN

Race Report 2019 - 83


E24 CLEAN SEAS CHALLENGE

SIDE OM SIDE

1

1

MORTEN JENSEN

TROND R. TEIGEN

En sak er å møte kollegaer eller forretningsforbindelser i et møtelokale, over en middag eller en uformell kaffe. Noe helt annet er å stå side om side med dem i en trang cockpit i en hektisk konkurransesituasjon. 1 SIDE OM SIDE: I en seilbåt er samarbeid regel nummer 1, akkurat som i arbeidslivet.

JUBEL: Det skaper begeistring å gjennomføre en seilas sammen og kjenne at samarbeid gir resultater. 2

84 - Race Report 2019

S

jansen til det byr seg i E24 Clean Seas Challenge, som er en seilcup for næringslivet – en slags seilsportsliga i miniatyr. I E24 Clean Seas Challenge, som ble introdusert i 2019, deltar lagene i en serie med korte seilaser i de samme båtene som benyttes i seilsportsligaen; J/70. Med seg har laget en instruktør som forteller, lærer bort og instruerer, men mannskapsjobben må deltagerne selv utføre.

– Vi deltok med ansatte i cupen der samtlige fikk pushet nye grenser under vindfylte forhold. Opplevelsen bød på mestringsfølelse og vi gikk ut av cupen som et styrket team, sier Camilla Bull i E24. Nettavisen E24 er med som tittelsponsor av cupen, som arrangeres som en aktivitet i forbindelse med Ocean Summit og i tilknytning til seilsportsliga-arrangementene. Når båtene først er på stedet, er dette en gyllen mulighet også for andre til å få prøve seg på regattabanen. – Målet for dette uformelle arrangementet er å kåre E24 Clean Seas Champions på stedet hvor cupen pågår, forteller Martin Bie i SailLogic. I 2019 ble det arrangert E24-utfordringer i Arendal og Sandefjord.


Opplevelsen bød på mestringsfølelse og vi gikk ut av cupen som et styrket team. Dette var en fin arena å møte andre bedrifter på i en uformell setting. Vi er stolte tittelsponsorer av E24 Clean Seas Challenge!

Camilla Bull, E24

konseptet under de to regattaene vi hadde i 2019, sier Bie. SailLogic har i flere år arrangert event-seiling for ulike bedrifter og har igjennom det erfart hvor godt egnet seiling er til teambuilding. – Seiling er en fantastisk arena for teambuilding og til å skape relasjoner. I E24 Clean Seas Challenge blir de som deltar kjent med hverandre i situasjoner som krever samarbeid. Du får definitivt en annen relasjon til en medarbeider eller kunde i en båt som skal og må drives frem i fellesskap, enn en prat over en kaffe på en kafé. Om bord må man jobbe sammen side om side og kanskje lære noe nytt under tidvis stressende forhold. Deltagerne er avhengige av hverandre og at alle gjør en god jobb for at skuta skal gå rett vei, sier Martin Bie – Og det er vel ikke langt unna hva som skal til for at en bedrift skal lykkes i næringslivet, legger han til. 2

TROND R. TEIGEN

Det var veldig morsomt å få være med på seiling på Sandefjordsfjorden med unge, lovende og proffe instruktører. Vi håper å være med til neste år også.

Tine Mathisen, Torp Sandefjord lufthavn

2

TROND R. TEIGEN

– Det var en veldig morsom avslutning på Ocean Summit å få være med på seiling på Sandefjordsfjorden sammen med unge, lovende og proffe instruktører. Vi stilte med et lag på fire personer og fikk kjørt oss, sier Tine Mathisen, markedssjef for Torp Sandefjord lufthavn. Martin Bie skisserer at en typisk E24 Clean Seas Challenge-dag ser slik ut: • Kl. 0800: Frokost • Kl. 0900: Ocean Summit • Kl. 1200: Lunsj og skippermøte • Kl. 1330: Seilcup • Kl. 1800: Premieutdeling og aftersail – Jeg tør påstå at det var stor begeistring for

Race Report 2019 - 85


Pantone 281C

Pantone 116C

ORD FRA VÅRE

PARTNERE Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

«Seilsportligaen skaper samhold på tvers av foreninger, klasseklubber og internt i foreningene. Det gleder oss som samarbeidspartner at Norges Seilforbund og SailLogic har lykkes med å skape en felles plattform hvor seilforeningene kan møtes, representere og konkurrere under like vilkår.» Terje Wang, Gran Seil «Helly Hansen er stolte av å kunne være samarbeidspartner til et så godt gjennomført arrangement som Norsk Seilsportsliga er. Vi ser dette som et veldig postivt arrangement for seilmiljøet som skaper økt seilglede. Det er viktig for oss å støtte mangfoldet, og dette gjenspeiles godt i seilsportsligaen med seilere fra hele landet. Helly Hansen ser på seilsportsligaen som en flott mulighet til å komme tett på seilerne og ser frem mot neste sesong.» Marthe Christine Bakken, Helly Hansen «LIROS är mycket stolta att få sammarbeta med de bästa norskaseglarna och Norsk Seilsportsliga. Detta ihop med att utveckla våra produkter och stödja norsk kappsegling när den är som bäst.. Vi vill också stärka vårt varumärke inom norden så att så många som möjligt får chansen att få uppleva kvalitén ifrån Tyska LIROS.» Per Plantoft, Liros

«Seiling er en bærekraftig sport og en fin plattform for SAP å vise sin evne til å bidra med løsninger for å hjelpe organisasjoner og bedrifter «Run Better». Vi er stolte av å være Norsk Seilsportsligas teknologi- og løsningspartner og at vi sammen har gjort denne idretten interessant for et større publikum. SAP Sailing-plattformen har gitt seilere et bedre verktøy for å forbedre egne prestasjoner, samt brakt idretten mye nærmere til seilermiljøet og deres tilhengere.» Stefano Holguin, norgessjef i SAP

86 - Race Report 2019


I NORSK

SEILSPORTSLIGA «Grundig er stolt sponsor av Norsk Seilsportsliga og takknemlige for et godt samarbeid i sesongen 2019. Vi er imponerte over seilsportsligaen som arrangør og håper å se enda flere tilskuere på arrangementene. Det blir like spennende på vann som på land når SailLogic filmer, rapporterer og viser innhold på de flotteste TVene – som selvsagt er fra Grundig.» Nina Fuglem, Grundig

«Vi i With Marine AS, North Sails Norge er stolte over å få være leverandør til Norsk Seilsportliga. Vi anser at dette er fremtidsrettet, samtidig som at det når ut til veldig mange potensielle kunder.» Christen With, With Marine

«Vi i Mercedes og Erik Arnesen Helsfyr støtter Norsk Seilsportsliga og Norges Seilforbund på grunn av miljøprofilen og sunne verdier som de står for. De fremmer mye bra for miljø og har en plattform som passer godt til vår merkevare. En veldig hyggelig samarbedspartner å jobbe sammen med, hvor ingen ting er noe problem. Det liker vi!»

Ronny Nordby, Mercedes – Erik Arnesen Helsfyr

Race Report 2019 - 87


Partner til norsk seilsportsliga Norsk seilsportsliga ble startet med mål om å øke seilingens synlighet i lokale og nasjonale medier – OG gjøre seiling til en mer publikumsvennlig sport.

Det har vi og våre partnere lykkes med

Ønsker du å bli partner til Norsk Seilsportsliga? Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine muligheter! Post@saillogic.no


Hjelper deg ĂĽ ta informerte valg

bedrift.e24.no


EVENTSEILING Seiling er et trendy, sporty og miljøvennlig alternativ, som er enkelt og egner seg godt for kunde- og internarrangement.

Inviter kunder og ansatte til en real fight!

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende seilprat! Post@saillogic.no


UNIKE OPPLEVELSER HJEMME OG UTE. Seiling er et moderne og universelt symbol for menneskelig ingeniørkunst, lagarbeid og jakten på perfekte resultater. Seiling reflekterer også det som er viktig i livet – unike øyeblikk med venner og familie. Grundig er stolt sponsor av KNS og Norsk Seilsportsliga, og er glade for at vårt engasjement i J/70, Grundig Sailing Cup og Grundig Hankø Race Week kan bidra til at unge atleter, familier og sportsinteresserte får unike opplevelser på vannet! Les mer om vårt sortiment av hvitevarer, TV og småelektrisk utstyr til hjemmet på www.grundig.no


www.saillogic.no

Stolt arrangør av Norsk Seilsportsliga

Race Report 2018 - 1