Race Report 2018 - Seilsportsligaen

Page 1

2018 RACE REPORT

WWW.SEILING.NO

WWW.SEILSPORTSLIGA.NO


LIGHTER.WARMER.

LIFALOFT™ INSULATOR JACKET

CHOOSE TO WARM UP WITHOUT FEELING WEIGHED DOWN. NEW LIFALOFT™ TECHNOLOGY IS 20% LIGHTER AND STILL WARMER THAN STANDARD INSULATION.

Race Report 2018 - 1


Pantone 281C

Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

INNHOLD

Pantone 290C

Jørgen Stang Heffermehl 06 Viktig nyvinning Magnus Hedemark 08 Spydspissen Sailing Analytics 12 Forståelse skaper engasjement J/70 16 Ligabåten Liga for dummies 18 Slik seiler de 30 seilforeninger 20 Eliteserie og 1. divisjon Ligarunde #1 Bodø 24 Historisk ligaåpning Ligarunde #2 Molde 32 Kompakt sommerliga Ligarunde #3 Larvik 40 Outsidernes runde Ligarunde #4 Arendal 48 Tricky finale Dommerne 56 På rett sted til rett tid Tabellene 58 Eliteserie og 1. divisjon Statistikk 60 Vinnerhodene og foreningene Med mikrofon og kamera 62 «Live at Face» Med blikket mot 2019 70 Ligarundene skal være unike Nye regler 75 Viktige endringer i 2019 Clean Seas 76 Seilere i plastkamp Sailing Champions League 78 Det internasjonale universet Kampen om oppmerksomhet 80 Stop press!

RACE REPORT 2018 – NORSK SEILSPORTSLIGA UTGIVER: Norges Seilforbund og SailLogic REDAKTØR OG TEKSTER: Morten Jensen FOTO: Trond R. Teigen, Morten Jensen, Thomas Nilsson, Peter Gustafsson LAYOUT OG PRODUKSJON: Infotravel AS TRYKK: Polinor AS www.seiling.no - www.seilsportsliga.no

Race Report 2018 - 3


TROND R. TEIGEN

4 - Race Report 2018


«DISKUSJON ER DREPEN. DA BLIR MAN USIKKER OG SÅ ER LØPET KJØRT. DET FUNKER IKKE.» Jostein Grødem, Åsgårdstrand Seilforening Race Report 2018 - 5


NORGES SEILFORBUND

VIKTIG NYVINNING Opprettelsen av Norsk Seilsportsliga er en av de viktigste nyvinningene i norsk seilsport i senere tid, mener seilerpresident Jørgen Stang Heffermehl.

1

MORTEN JENSEN

1 LIGAFORMATET: Jørgen Stang Heffermehl mener ligaformatet vil kunne rekruttere flere til seilsporten.

6 - Race Report 2018

– Jeg synes årets seilsportsliga-sesong har vært en suksess, og den viser at det valget Norges Seilforbund tok ved å sette bort gjennomføringen av den til SailLogic, var riktig. Det er jo alltid vanskelig å slippe taket i en ball, men av og til er det det riktige å gjøre, sier president i Norges Seilforbund, Jørgen Stang Heffermehl. Frem til og med 2017-sesongen var NSF selv ansvarlig for gjennomføringen av seilsportsligaen, men arrangementene sugde krefter og ressurser fra en liten administrasjon. Derfor valgte man å sette bort gjennomføringen og inngikk før sesongen 2018 en avtale med SailLogic om det. Jørgen Stang Heffermehl mener at opprettelsen av seilsportsligaen har vært noe av det viktigste som er blitt gjort i breddearbeidet i norsk seilsport i senere tid, og han er overbevist om at ligaen har et langt liv foran seg. – Den er kommet for å bli, mener han. Jørgen Stang Heffermehl håper sågar at den vil vokse i Norge, og at den på noe sikt vil bli utvidet til flere divisjoner og at vi vil få flere stevner i løpet av sesong. – Jeg håper jo at vi for eksempel kan få til et eget stevne for juniorer og et for bare damer etter hvert. Jeg håper også at det på sikt vil være så attraktivt å være med på ligaseiling, at vi kan etablere en 2. divisjon også. Noen av de viktigste verdiene han mener seilsportsligaen har tilført seil-Norge, er prinsippet om at seilforeninger selv kan ha båter de kan tilby medlemmene. I ligaen benyttes J/70-er, men det er ikke nødvendigvis slike båter foreningene må ha for å drive en slik aktivitet. – Lokale aktiviteter, regattaer og uttagninger kan utmerket vel gjennomføres i andre båttyper.

At foreningene har egne båter, mener Jørgen Stang Heffermehl er et viktig verktøy til å få flere aktive seilere. Ikke minst tror han det vil bidra til å redusere frafallet av «unge, voksne seilere»; seilere som gjerne er i alderen 16 til 35 år. Tradisjonelt er det i denne alderen de fleste forsvinner ut av seilsporten, og det er gjerne to parametere som er årsaken: Tid og penger. Ved at foreningene har egne båter, slipper seilere, som gjerne er under utdannelse eller i en etableringsfase, å bruke tid på vedlikehold, og de slipper kostnaden ved å kjøpe en båt. LOKAL INSPIRASJON – Ligaseiling er en genial måte å seile på, og jeg håper og tror at seilsportsligaen vil inspirere mange seilforeninger til å arrangere egne, lokale arrangementer etter liga-konseptet. Men det vil selvfølgelig ta litt tid før dette brer om seg, sier Jørgen Stang Heffermehl. Presidenten i NSF tror den oppmerksomheten seilsportsligaen får i lokale medier, vil ha en positiv effekt både på interessen og etter hvert også på økonomien til foreningene som deltar. Medieoppmerksomhet vil kunne gjøre seilforeningene – og seilsportsligaen i seg selv – attraktiv for sponsorer. Også dette mener han nok vil ta noe tid, men han synes at sesongen 2018 har vist at noe er i ferd med å skje på dette området. Bortsett fra Færderseilasen er det ingen aktivitet i seil-Norge har fått så stor medieoppmerksomhet i 2018 som seilsportsligaen. ØKT KLUBBFØLELSE En annen effekt av seilsportsligaen som han synes er positiv, er at seilerne har fått en større grad av tilhørighet til foreningen de seiler for og representerer. . Internt i klubbene konkurreres det med entusiasme om å være med i ligaen. Men det gjelder ikke bare de aktive. Foreningenes øvrige medlemmer har fått lag å heie på. Patriotismen er ikke like stor som i fotball ennå, men det mangler ikke på lokale heia-rop i sosiale medier før, under og etter en serierunde. – Dette er et nytt og positivt innslag i seil-Norge som sammen med økt medieoppmerksomhet vil øke interessen for og kjennskapen til seiling, sier Jørgen Stang Heffermehl. Han forteller at det har vært en bevisst strategi å legge ligastevnene rundt om i landet. I år har det vært ligarunder både i Bodø og Molde, og signalene derifra tyder på at dette har vært svært populært og inspirerende i lokalmiljøet. – Dette har bidratt til å samle seil-Norge og øke interessen, og det gleder meg stort når det nå er påmeldt et J/70-lag fra Bodø i NM for J/70-er på Hankø i 2019. Noe slikt har vel aldri skjedd før og det viser at seilsportsligaen har positive ringvirkninger, sier Jørgen Stang Heffermehl.


THE BEST TEAMS, COMPANIES AND FANS ALL HAVE ONE THING IN COMMON: THEY STAY ON THE TOP WITH THE BEST TECHNOLOGY, BETTER INSIGHT AND A COMPETITIVE EDGE

SAP IS TRANSFORMING SPORT AND BUSINESS AND MAKE A COMPLEX SPORT OR BUSINESS SIMPLE.

Race Report 2018 - 1


NORSK SEILSPORTSLIGA

SPYDSPISSEN – Norsk Seilsportsliga skal være spydspissen av norske regatta-arrangementer. Målet er å skape arrangementer som vekker allmenn interesse og som viser at seiling kan være spennende å følge med på og ikke minst delta i.

1

MORTEN JENSEN

1 OPPMERKSOMHET: Magnus Hedemark i SailLogic mener 2018-sesongen har vist at man er på rett spor når det gjelder å få oppmerksomhet rundt seilsporten.

8 - Race Report 2018

Firmaet SailLogic med Magnus Hedemark har vært med på å arrangere seilsportsligaen i flere år, men fra og med sesongen 2018 ble firmaet overlatt hele ansvaret for gjennomføringen av ligaen. Det betyr at SailLogic sitter med hånden på rattet når det gjelder hvordan seilsportsligaen skal utvikles, og ambisjonene er klinkende klare – Seilsportsligaen skal være det ypperste regatta-arrangementet Norge har å by på. Ligaen skal være selve spydspissen i det norske seilmiljøet. Det er blitt vist allerede i sesongen 2018. Ikke minst gjelder det formidlingen av ligarundene ut til publikum. – Vårt samarbeid med SAP og deres programvare, Sailing Analytics, gjør det mulig for oss å lage en publikums­plattform på internett der interesserte rundt om i hele landet kan følge utviklingen i flight for flight. SAP har vært med oss helt fra starten av. I år har vi utvidet formidlingen med direktesendinger fra seilasene med kommentarer og ekspert-uttalelser, slik at seilingen skal bli enda mer levende og forståelig for publikum. Seiling er jo en komplisert idrett som krever forklaring, og jeg synes våre to kommentatorer, Thomas Nilsson og Magne Klann, virkelig har klart å få frem spenningsmomentene. Endelig har vi fått muligheten til å vise frem vår fantastiske idrett i et format og et system som alle forstår. PÅ RETT SPOR Magnus Hedemark forteller at formidlingen vil bli utviklet videre i 2019. – Vi har startet på scratch i dette gamet, men jeg synes vi har hatt en svært bratt og løfterik utvikling, og

besøkstallene viser at det å følge med på seilsportsligaen er noe stadig flere gjør. Vi har også nådd ut i lokalpressen i år på en helt annen måte enn tidligere, og vi har sett at stadig flere aviser er interesserte i å følge sitt lokale lag i seilsportsligaen. Hedemark legger ikke skjul på at satsingen koster penger, og at seilsportsligaen må være kommersiell for at man skal kunne lykkes. Derfor er han veldig fornøyd med at omgivelsene nå begynner å oppfatte seilsportsligaen som det som var intensjonen med den, nemlig å skape seilingens svar på fotballens seriesystem. – Vi får veldig hyggelige tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere om den synligheten vi har klart å skape for seilsportsligaen, og det viser at vi er på rett spor og at vi nå har en plattform vi kan bygge videre på. AMBISIØSE ARRANGEMENTER Ligaens fire serierunder i Bodø, Molde, Larvik og Arendal ble vellykkede og alle hadde sitt særpreg. Magnus Hedemark er spesielt fornøyd og stolt av at Nord-Norge for første gang ble trukket inn i norsk seilsport for alvor, og at Bodø Seilforening fikk vist hva de har og hva de kan. – Det var også flott å sette Molde på kartet og se hva seilsportsligaen har inspirert til av aktivitet der. Et ambisiøst flight-program og et publikum som følger det hele på nettet, stiller store krav til gjennomføringen av hver runde. Skal man ha ambisjoner om å underholde, skape interesse og entusiasme, må seilasene gå som smurt og så tett opptil planen som mulig. – Værforholdene kan vi selvfølgelig ikke rå over, men vi må takle dem så godt som overhodet mulig. Det betyr at vi må være kjappe og nøyaktige med å legge om baner når forholdene endrer seg, slik at det ikke blir for mye stopp i arrangementet. Da faller folk av og interessen svekkes. Både seilere og publikum er godt vante gjennom andre sportsarrangementer. Det er selvfølgelig en balansegang mellom slike krav og et frivillig apparat som stiller opp for å få det hele i havn,, men jeg håper og tror at det en seilforening lærer ved å arrangere en ligarunde, vil tilføre dem atskillig kompetanse som også vil bidra til å utvikle foreningens øvrige arrangementer. – Vi ser også at seilsportsligaen er blitt en viktig arena til å gi dommere trening og erfaring i banedømming. Magnus Hedemark påpeker at ligaen er å betrakte som en felles dugnad blant seilforeningene, og den representerer et viktig arbeid i bestrebelsene med å gi seiling oppmerksomhet i det store idrettsbildet i Norge. – Dette er jeg sikker på vil resultere i større rekruttering på litt sikt. Men jeg vil også oppfordre seilforeningene i ligaen til å balansere lagene sine slik at de stiller til start med sitt beste mannskap. Ligaen skal også skape profiler og forbilder som skal inspirere andre.


Erik Arnesen Helsfyr AS er den eneste privateide autoriserte merkeforhandleren for Mercedes-Benz og Smart i Oslo. Vi tilbyr salg av nye og brukte biler, samt verkstedtjenester og dekkhotell. Erik Arnesen ble stiftet i 1946 og har vært autorisert Mercedes-Benz forhandler siden 1962. Vår visjon er å “gi våre kunder gode opplevelser – hver gang!”

Erik Arnesen Helsfyr AS Østensjøveien 12, 0661 Oslo

Ekspress Service Rommen Nedre Rommen 1, 0988 Oslo

Telefon: 23 37 65 00 E-post: post@erikarnesen.no

Telefon: 23 24 54 74

Stolt sponsor av Norges Seilforbund og Norsk Seilsportsliga

Race Report 2018 - 9


«GJØR DET ENKELT, MEN NETTOPP DET Å GJØRE DET ENKELT ER NOE AV DET MEST KOMPLISERTE....» Pål Tønnesson, Moss Seilforening

TROND R. TEIGEN

10 - Race Report 2018


Race Report 2018 - 11


1

TROND R. TEIGEN

FORSTÅELSE SKAPER

ENGASJEMENT – Når folk forstår, blir de engasjerte. Det har vi sett gjennom SAP Sailing Analytics. De blir interesserte i seiling.

FORSTÅELSE: – SAP Sailing Analytics gir en dypere forståelse av hva seiling er, og det skaper engasjement. 1

2 SAP: Teamet hos SAP som er engasjert i seilsportsligaen: fra venstre: Bjørn Olav Kasin, Catharina Frostad, Ann Kristin Aannerud og Tanja Strohhammer. 3 SYNLIGHET: – Gjennom seilsportsligaen er SAP blitt synlige og det har bidrat til å gi kundene en annen tilnærming til SAP enn før.

12 - Race Report 2018

T

anja Strohhammer er marketing manager i Norge for det tyske teknologiselskapet SAP, og hun forteller at hun gang på gang har registrert hvordan folk blir engasjerte og interesserte når de skjønner mer av hva de ser og hva som foregår rett foran øynene deres. – Ja, gjennom å skjønne blir de engasjerte. Vi ser det blant annet hos kundene våre. Gjennom seilsportsligaen og det arbeidet SailLogic har gjort, er de blitt interesserte i seiling. Vi har hatt kunder med ut på eventer på sjøen, og nå vil de bare ha mer, sier hun. Seilsportsligaen – ikke bare i Norge, men i de fleste av de øvrige landene som har nasjonale seilsportsligaer – benytter plattformen SAP Sailing Analytics i sin videreformidling av tracking og resultater ut på skjermer på stedet og ut på nettet der publikum er. Sailing Analytics er et avansert verktøy som tjener flere hensikter. TRACKING MED MYE ATTÅT Grunnlaget er tracking-enheter som er plassert i båtene

som deltar. Trackingenhetene registrerer all bevegelse, og når disse dataene legges inn i et kart, ser man hvordan båtene seiler på banen. Når seilasen pågår, vises det som foregår i sann tid. Når seilasen er ferdig, kan opptaket spilles av igjen og igjen. En programvare beregner kontinuerlig hvilken rekkefølge båtene hele tiden har på et såkalt «leaderboard» Ved å se posisjonene på kartet og rekkefølgen på leaderboardet, får man et klart bilde av hvilke seilere som seiler lurt og hvem som gjør noe som ikke er så lønnsomt. I tillegg er det utplassert vindmålere på banen som viser styrke og retning, og det Sailing Analytics gjør, er å registrere alle dataene, analysere dem og synliggjøre dem i et lettfattelig format. Det hele gjør at en publikummer – og seilerne selv når de spiller av seilasen igjen – kan bore seg dypere og dypere inn i en forståelse av hva seiling er. Man kan starte med det enkle å se båtene bevege seg over kartet og se resultatene, til etter hvert å studere i detalj hvor noen vant og andre tapte – og ikke minst få svar på hvorfor så skjedde.


2

3

TROND R. TEIGEN

Trackingen forteller om hvor raskt båtene seiler, hvilken kurs de har og hvor de befinner seg til enhver tid. Måleinstrumentene forteller om vindretning og styrke. I tillegg har man banens geometri og bøyenes nøyaktige plassering. Når all denne inputen settes sammen, sammenlignes og analyseres i Sailing Analytics, får man ut et vell av opplysninger. For eksempel hvor langt fra startlinjen hver enkelt båt var da startskuddet gikk, man kan se hvem som seilte raskest mellom to merker, hvilke båter som hadde høyest gjennomsnittsfart eller seilte lengst. Hvor mange slag og jibber de enkelte hadde og så videre. Man får svar på det meste. – Å sette seg inn i dette er med på å gjøre seiling utrolig spennende, og for seilere som vil lære og forbedre seg, er dette verktøyet uvurderlig, sier Magnus Hedemark.

i en rekke andre idretter som golf, basket, fotball, amerikansk fotball og alpint. – Vi har blant annet et nært samarbeid med det norske alpinlandslaget. De bruker en variant av Sailing Analytics – en app, vi kaller den Sports One – som de bruker på trening. Sports One analyserer hvordan de kjørte og kan for eksempel fortelle dem hvor de kunne ha tatt en trangere sving, hvor de ikke hadde nok vekt på venstre ski og slike ting. Vi har et lignende samarbeid med tyske fotballklubber. Sports One forteller spillerne for eksempel når de løp unødvendig langt, hvilke strekk som hadde vært bedre og så videre. Den røde tråden i SAPs sportsengasjement går ut på å lage programvare som bidrar til læring og forståelse for det man holder på med.

BLE TIL DA SJEFEN SKULLE SEILE VM Historien som verserer om Sailing Aanlytics tilblivelse, forteller at det var da en av SAPs grunnleggere i 1972, Dietmar Hopp, som fortsatt er en ivrig seiler, skulle være med i VM i 505 for en del år tilbake, at Sailing Aanalytics ble skapt. Han ville at de som fulgte med på mesterskapet, til enhver tid skulle få vite hvordan seilerne lå an i forhold til hverandre. Da ble det i tillegg til trackingen, skapt en online sammenlagt resultatliste som oppdaterte seg kontinuerlig etter hvor på banen båtene befant seg i forhold til hverandre. Tracking-teknlogien var det det danske selskapet TracTrac som stod for, mens SAP la sitt analyseverktøy på toppen av det igjen. Samarbeidet mellom TracTrac og SAP består fortsatt. – Ja, hadde det ikke vært for Dietmar Hopps seilinteresse, hadde det nok ikke vært noe Sailing Analytics, bekrefter Tanja Strohhammer.

SEILERE ER EN VIKTIG MÅLGRUPPE SAP har vært en samarbeidspartner med seilsportsligaen helt siden starten, og Tanja Strohhammer betrakter seilerne som en viktig målgruppe, og at de har fått svært mye ut av samarbeidet. – Ja, vi har fått en helt annen synlighet, og ved å presentere oss gjennom seiling og andre idretter blir vi oppfattet på en annen måte enn før. Tidligere ble vi sett på som et tungt, tysk teknologiselskap. Nå kommer det kunder til oss og sier at «Wow, SAP – dere var jo aldri synlige før, men nå er dere «all over the place». Hun trekker også frem seilere som en attraktiv målgruppe. – Mange av deltagerne i regattaer er gjerne folk som sitter høyt oppe i systemet i store, internasjonale selskaper, og ved vår tilstedeværelse og bidrag til seilingen, får de en helt annen tilnærming til SAP. – Samarbeidet med seilsportsligaen og SailLogic har gjort oss svært synlige og samarbeidet har fungert veldig bra. Vi har brukt dette samarbeidet både ut mot kundene våre og internt i bedriften, sier Tanja Strohhammer i SAP.

SAMARBEIDER MED ALPINLANDSLAGET Hun forteller at SAP ikke bare er engasjert i seiling, men

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 13


NORGES MEST SPENNENDE

PARTNERCUP

PROFILERING

MARIN FORSØPLING

Vi arrangerer Seilsportsligaen Partnercup i forbindelse med seilsportsligaen.

Vi synliggjør samarbeidet gjennom profilering:

Støtter arbeidet mot marin forsøpling!

Dette innebærer: • Konkurranseseiling, partner mot partner. • B2B partnertreff etter hvert stevne, med premieutdeling. Vi stiller med alt, dere møter opp!

14 - Race Report 2018

• • • •

Partners logo på båter, i seil og på pressevegg. Synliggjøring gjennom sosiale medier og seilsportsligaens live-sendinger. Skreddersydde pressemeldinger og nyhetsoppdateringer til egne kanaler fra seilsportsligaen. Klær med bedriftens logo.

UN Enviroments kampanje – Clean Seas – jobber aktivt med å bekjempe marin forsøpling. • • •

Clean Seas foredrag i egen bedrift eller eksternt Strandrydding for ansatte Profilering på andre Clean Seas- arrangementer


ARENA INNENFOR SEILSPORT Norsk seilsportsliga ble startet med mål om å øke seilingens synlighet i lokale og nasjonale medier, samt gjøre seilingen til en mer publikumsvennlig sport.

MÅLGRUPPE

ARENA

• • • •

Norsk Seilsportsliga bygger opp en arena for utøvere, samarbeidspartnere og publikum.

• •

30 deltagene seilforeninger 117 seilforeninger nasjonalt Synlighet mot 300 000 seilere. Dominerende synlighet i norsk seilsport Nyhetsbrev med redaksjonelt innhold Direktekontakt med deltagere i seilsportsligaen

• • • • •

Storskjerm, pressevegg og scene Co-branding med Clean Seas Road Show Standplass og utstillingsmuligheter Seilarena for kunde og internarrangementer Vi engasjerer lokalsamfunn, store og små med spennende idrett, speaker, foodtruck mm.

Dette har vi og våre partnere lykkes med.

Magnus Hedemark magnus@saillogic.no • T: 970 30 592 www.saillogic.no

Race Report 2018 - 15


1

MORTEN JENSEN

J 1 PLANER: J/70 er en planende båt som byr på fartsfylt seiling når det blåser litt. Båten er likevel relativt enkel å seile for de fleste regattaseilere.

16 - Race Report 2018

/70 er en syv meter lang trailbar kjølbåt som har tatt verden med storm, og det er båttypen som benyttes i Norsk Seilsportsligas eliteserie og 1. divisjon. Båten kan fraktes på en tilhenger og kan sjøsettes uten bruk av kran om en slik ikke skulle finnes på stedet man er. Båten har fokk, storseil og gennaker og er enkelt, men rasjonelt utstyrt. Det er en streng entypeklasse slik at alle båtene skal være så like som mulig, og det er spesielle regler for hvordan båten skal seiles. Båten seiles i Norsk Seilsportsliga av fire personer. J/70 har sporty egenskaper og planer med gennaker i 6–7 m/sek vind, noe som gir fartsfylte og utfordrende unnavindsopplevelser. Båten er enkel å trimme og

utstyret er naturlig plassert om bord, slik at de aller fleste finner seg fort og godt til rette, noe som er vesentlig når seilere som gjerne også seiler andre båttyper, skal konkurrere mot hverandre i en og samme båttype, og man hele tiden skal bytte båter. Gennakeren føres på et baugspryd som trekkes frem ved hjelp av en haling i cockpiten. Båten har en stor, åpen cockpit og et lite overbygg med stuerom under dekk. Den store cockpiten med sine avrundete kanter og den relativt høye bommen gjør det enkelt å være mannskap om bord, også for storvokste personer. Dekket er omkranset av et manntau. Midt i cockpiten er det en langsgående list som gir fotfeste når båten krenger


J/70

J/70 er den entype kjølbåtklassen som trolig vokser raskest i verden. Den benyttes i seilsportsligaer over hele Europa, i USA og Australia. Også til Norge kommer det stadig flere båter. J/70

Lengde: 6,94 m Lengde i vl: 6,24 m Bredde: 2,24 m Dypgående: 1,50 m Fokk: 9,55 kvm Storseil: 11,47 kvm Seilmål forseil: I/J: 8,16/2,34 m Seilmål storseil: P/E: 7,97/2,88 m Gennaker: 45,0 kvm Ballast: 285 kilo Deplasement :812 kg Konstruktør: Alan Jonstone Verft: J/boats, USA Norsk agent: J/70 import Norge AS E-post: magne@klann.no Pris: kr 495 000 inklusive seil, tilhenger, frakt og mva.

De fleste mestrer en J/70 greit, men båten har også egenskaper som gjør at den skiller klinten fra hveten. En smal kjøl og et relativt lite ror er elementer som har gitt overraskelser til mannskaper som kommer om bord for første gang. Mange har opplevd å ha problemer med å komme i gang om man ligger helt stille i starten, og mange har broachet om man kommer for skarpt ut av en jibb. Seilene er enkle å trimme ved hjelp av helt grunnleggende trimfunksjoner, noe som gjør at de aller fleste klarer å få til en god trim. Praksis i seilsportsligaen har vist at det først og fremst er seilernes håndtering av båten, strategiske valg på banen og taktiske spill vis á vis konkurrentene som er

avgjørende i de ulike flightene, og nettopp dette er et av hovedpoengene ved å benytte J/70 til ligaseiling: At det ikke er båten og utstyret, men seilerne som er avgjørende for hvem som vinner. Per 2018 er det bygd ca. 1400 stk. J/70-er i verden. I Norge er det nå ca. 25 båter. Norsk Seilsportsliga eier selv fem båter som benyttes i ligarundene. I tillegg har noen foreninger kjøpt egne båter som benyttes til trening og lokal ligaseiling. KNS, Soon, Moss og Molde er blant dem. Den øvrige flåten av J/70-er i Norge er privateid. J/70 ble tegnet av Alan Johnstone fra USA og ble lansert i 2012. Båten er bygd i glassfiber. Mast og bom er av karbonfiber. Kjølen kan løftes opp når båten skal på land og settes på tilhenger.

Race Report 2018 - 17


SEILSPORTSLIGAEN

FOR DUMMIES

Norsk Seilsportsliga er seilernes svar på eliteserien i fotball, og dette er den moderne måten å seile regattaer på. Noen kaller det «fremtidens seiling».

1

MORTEN JENSEN

på 15. og sisteplass får 15 poeng. Etter de fire serierundene blir den foreningen med færrest poeng seriemester.

S

eilsportsligaen er inndelt i to divisjoner, eliteserien og 1. divisjon. 15 seilforeninger konkurrerer mot hverandre i hver av divisjonene. I løpet av 2018 ble det arrangert fire serierunder i seilsportsligaen. Den første gikk i Bodø. Deretter fortsatte ligaen i Molde, Larvik og Arendal. SLIK SEILES DET Seilasene foregår i båttypen J/70. Det er en moderne båt som seiles av fire personer, og liga-reglene sier at en av seilerne på laget må være 22 år eller yngre. Denne regelen vil opphøre i 2019. En serierunde består av et antall såkalte «flighter» – det vil si korte seilaser der fem og fem seilforeninger konkurrerer mot hverandre. Hver seilas varer mellom 10 og 15 minutter. Hvor mange flighter man rekker å gjennomføre i løpet av en serierunde, avhenger av vinden. Vinnerlagene i en flight får ett poeng, siste lag fem. Når alle flightene er unnagjort, blir den seilforeningen med færrest samlete poeng, vinner av serierunden. En seier i serierunden gir ett poeng på den endelige poengtabellen, mens foreningen

18 - Race Report 2018

VIDERE UT I EUROPA Det arrangeres tilsvarende ligaer i 14 andre land, og de beste seilforeningene fra hvert land deltar i Sailing Champions League – som i fotball. I Sailing Champions League seiles det kvalifiseringsrunder inntil man står igjen med 32 lag i en finale, som i 2018 ble arrangert i St. Moritz i Sveits. Åsgårdstrand Seilforening var som eneste norske lag kvalifisert for årets finale og endte på 23. plass. De fire beste seilforeningene i eliteserien i Norge er kvalifisert for å kunne delta i Sailing Champions League det påfølgende året. De fire dårligste lagene i eliteserien rykker ned i 1. divisjon året etter, mens de fire beste i 1. divisjon rykker opp i eliteserien. SELVE SEILASENE Seilasene foregår på en bane som består av en startlinje, et kryssmerke og en «gate». Startlinjen er en tenkt linje mellom en startbåt og en utlagt bøye. Fra startlinjen skal båtene seile til kryssmerket, som ligger i vindøyet i forhold til startlinjen. Det betyr at kursen til merket er rett mot vinden, men fordi en seilbåt ikke kan seile rett mot vinden, må seilerne seile en sikksakk-kurs mot merket.

Det heter at de krysser. For seilerne er utfordringen å seile en kurs høyt mot vinden, noe som gir en kortest mulig distanse, samtidig som de også seiler fort. Men jo høyere en båt seiler mot vinden, desto saktere seiler den, så kunsten er finne den rette balansen mellom høyde og fart i båten. Samtidig med at seilerne konsentrerer seg om dette, må de også hele tiden passe på å plassere seg smart i forhold til konkurrentene. På mange måter kan det å seile sammenlignes med å spille sjakk. Seilerne må tenke flere trekk fremover på banen for å komme dit de vil i forhold til konkurrentene. AVANSERT TEKNOLOGI Alle båtene er utstyrt med GPS-enheter som registrerer hver minste meter som seiles. Disse dataene blir hentet inn i et avansert analyseverktøy, utviklet av teknologibedriften SAP, som i et visuelt grafisk bilde på internett viser hvordan hvert av lagene seiler i sann tid. Dette gjør at et publikum rundt om i hele landet kan følge favorittlaget sitt på internett. Hver av seilasene kan spilles av i ettertid, og da vil man kunne se hvor og hvordan lagene tapte eller vant i forhold til hverandre. SAP Sailing Analytics er et lærerikt analyseprogram for seilerne og underholdende for publikum. Om seilerne ikke har et stort publikum ringside regattabanen, har de et stort publikum på internett.


Official supplier

Race Report 2018 - 19


30 SEILFORENINGER I ARENDALS SEILFORENING Stiftet i 1878

KONGELIG NORSK SEILFORENING Stiftet i 1883

TRONDHJEMS SEILFORENING Stiftet i 1895

447 medlemmer; 154 kvinner og 293 menn. 80 medlemmer i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 4 i Eliteserien 2017: Nr. 11 i Eliteserien Nettside: www.asf.no

3499 medlemmer; 534 kvinner og 2965 menn. 326 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 1 i Eliteserien 2017: Nr. 7 i Eliteserien Nettside: www.kns.no

615 medlemmer; 120 kvinner og 495 menn. 42 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 5 i Eliteserien 2017: Nr. 9 i Eliteserien Nettside: www.trondhjems-seilforening.no

ASKØY SEILFORENING

LARVIK SEILFORENING

TØNSBERG SEILFORENING

Stiftet i 1979

Stiftet i 1889

Stiftet i 1888

384 medlemmer; 125 kvinner og 259 menn. 42 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke 2017: Debuterte i 1. divisjon på 2. plass Nettside: www.askoy-seilforening.no

616 medlemmer; 229 kvinner og 387 menn. 95 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 6 i Eliteserien 2017: Nr. 6 i Eliteserien Nettside: www.larvikseilforening.no

704 medlemmer; 219 kvinner og 485 menn 77 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 9 i Eliteserien 2017: Nr. 4 i Eliteserien Nettside: www.tonsbergseilforening.no

BREVIK SEILFORENING

MOSS SEILFORENING

ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING

Stiftet i 1918

Stiftet i 1960

Stiftet i 1935

458 medlemmer; 150 kvinner og 308 menn. 92 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 7 i Eliteserien 2017: Nr. 5 i Eliteserien Nettside: www.brevik-seilforening.com

644 medlemmer; 127 kvinner, 517 menn. 59 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 1 i 1. divisjon 2017: Nr. 1 i Eliteserien Nettside: www.moss-seilforening.no

222 medlemmer; 60 kvinner og 162 menn. 14 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 2 i Eliteserien 2017: Nr. 2 i Eliteserien Nettside: www.seilforeningen.no

BUNDEFJORDEN SEILFORENING

NESODDEN SEILFORENING

FUN FACTS

I

N

SE

IL

G

BUNDEFJORDEN

FOREN

Stiftet i 1939

Stiftet i 1960

563 medlemmer; 209 kvinner og 354 menn. 119 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 15 i 1. divisjon 2017: Nr. 3 i 1. divisjon Nettside: www.bundefjorden-seilforening.no

367 medlemmer; 158 kvinner og 209 menn. 70 medelemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 8 i Eliteserien 2017: Nr. 8 i Eliteserien Nettside: www.nesodden-seilforening.no

GRIMSTAD SEILFORENING

RAN SEILFORENING

Stiftet i 1902

Stiftet i 1894

125 medlemmer; 32 kvinner og 93 menn. 24 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 3 i 1. divisjon 2017: Nr. 10 i Eliteserien Nettside: www.grimstad.seilforening.no

258 medlemmer; 44 kvinner og 214 menn. 37 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 3 i Eliteserien 2017: Nr. 3 i Eliteserien Nettside: ranseil.no

HURUM SEILFORENING

RISØR SEILFORENING

Hurum

seilforening

Stiftet i 1890

107 medlemmer; 34 kvinner og 73 menn. 23 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: 10. plass i 1. divisjon 2017: 4. plass i 1. divisjon Nettside: www.hurumseil.no 20 - Race Report 2018

Stiftet i 1889 301 medlemmer; 127 kvinner og 174 menn. 9 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke 2017: Debuterte i 1. divisjon med å bli nr. 1 Nettside: www.risorseilforening.no

Eliteserien • Eldste forening: Arendals Seilforening (1878) • Yngste forening: Askøy Seilforening (1979) • Største seilforening:: KNS (3499 medl.) • Minste forening: Hurum Seilforening (107) • Flest kvinner: KNS (534) • Flest menn: KNS (2965) • Størst kvinneandel: Nesodden (43,1%) • Flest juniorer: KNS (326) • Størst juniorandel: Hurum (21,5%) • Færrest kvinner: Grimstad Seilforening (32) • Færrest menn: Hurum Seilforening (73) • Lavest kvinneandel: KNS (15,3%) • Færrest juniorer: Risør Seilforening (9) • Lavest juniorandel: Risør Seilforening (3,0%) • Beste forening etter 2016/2017: Åsgårdstrand Seilforening (nr2/nr.2) • Nest beste forening etter 2016/2017: Ran Seilforening (nr.3/nr.3) • 3. beste forening etter 2016/2017: KNS (nr. 1/nr. 7)


2 DIVISJONER I 2018 ASKER SEILFORENING

MOLDE SEILFORENING

Stiftet i 1932

LIGAFORENINGEN

Stiftet i 1920

962 medlemmer, 254 kvinner og 708 menn 162 seilere er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 2 i 1. divisjon 2017: Nr. 15 i Eliteserien Nettside: www.askerseil.no

199 medlemmer: 47 kvinner og 152 menn 20 medlemmer er i alderen fra 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 7 i 1. divisjon 2017: Nr. 11 i 1. divisjon Nettside: www.moldeseilforening.no

Deltageren «Ligaforeningen» ble opprettet i 2018 som det 15. laget i 1. divisjon. Inviterte seilforeninger får delta som gjestelag. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Ikke aktuell 2017: Ikke aktuell

BI ATHLETICS

NTNUI

BÆRUM SEILFORENING

Stiftet i 2005

Stiftet i 1910

Stiftet i 1928

6220 medlemmer ialt.* Seiling utgjør en av 16 idrettsgrupper.. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 4 i 1. divisjon 2017: Nr. 14 i Eliteserien Nettside: www.biathletics.no

17707 medlemmer ialt.** Seiling er en av 70 ulike aktivitetsgrupper. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke 2017: Deltok ikke Nettside: www.ntnui.no

778 medlemmer; 276 kvinner og 502 menn. 154 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 8 i 1. divisjon 2017: Nr. 10 i 1. divisjon Nettside: www.bseil.no

BODØ SEILFORENING

OSLO SEILFORENING

FREDRIKSTAD SEILFORENING

Stiftet i 1976

Stiftet i 1886

177 medlemmer; 52 kvinner og 125 menn 16 seilere er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 11 i 1. divisjon 2017: Nr. 8 i 1. divisjon Nettside: www.bodoseilforening.no

1044 medlemmer, 380 kvinner og 664 menn. 185 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 5 i 1. divisjon 2017: Nr. 7 i 1. divisjon Nettside: www.osloseilforening.no

FLORØ SEILFORENING

SANDEFJORD SEILFORENING

Stiftet i 1967

Stiftet i 1890

107 medlemmer; 32 kvinner og 75 menn 12 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 11 i Eliteserien 2017: Nr. 12 i Eliteserien Nettside: www.floroseilforening.no

309 medlemmer, 84 kvinner og 225 menn. 39 medlemmer er mellom 13 og 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 9 i 1. divisjon 2017: Nr. 6 i 1. divisjon Nettside: www.sandefjordseilforening.no

KRAGERØ SEILFORENING

SOON SEILFORENING

Stiftet i 1881

Stiftet i 1919

212 medlemmer; 70 kvinner og 142 menn 33 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke 2017: Nr. 14 i 1. divisjon Nettside: www.krageroseilforening.no

345 medlemmer, 154 kvinner og 191 menn 67 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 15 i Eliteserien 2017: Nr 9 i 1. divisjon Nettside: www.soon-seilforening.no

MALVIK & STJØRDAL SEILFORENING

ÅLESUNDS SEILFORENING

Stiftet i 2011 83 medlemmer; 31 kvinner og 52 menn. 15 medlemmer er i alderen 13 til 25 år. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 12 i 1. divisjon 2017: Nr. 15 i 1. divisjon Nettside: www.mss-seil.no

Stiftet i 1927 406 medlemmer; 45 kvinner og 361 menn 28 medlemmer er i alderen 13 til 25 år HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 13 i Eliteserien 2017: Nr 5. i 1. divisjon Nettside: www.aasf.no

Stiftet i 1882 232 medlemmer; 32 kvinner og 200 menn. 10 medlemmer er mellom 13 og 25 år Nettside: www.fredrikstad-seilforening.no 2016: Nr. 10 i Eliteserien 2017: Nr. 13 i Eliteserien *Gjelder alle idrettsgrenene i BI Athletics **Gjelder alle idrettsgrenene i NTNUI Medlemstallene er offisielle tall fra Norges Idrettsforbund. FUN FACTS 1. Divisjon • Eldste forening: Kragerø Seilforening (1881) • Yngste forening: Malvik & Stjørdal (2011) • Største seilforening:: Oslo Sf. (1044 medl.) • Minste forening: Malvik & Stjørdal (83) • Flest kvinner: Oslo Seilforening (380) • Flest menn: Asker Seilforening (708) • Størst kvinneandel: Soon (44,6%) • Flest juniorer: Oslo Seilforening (185) • Størst juniorandel: Bærum (19,8%) • Færrest kvinner: Malvik & Stjørdal (31) • Færrest menn: Malvik & Stjørdal (52) • Lavest kvinneandel: Ålesunds (11,1%) • Færrest juniorer: Fredrikstad (10) • Lavest juniorandel: Fredrikstad (4,3%) • Beste forening etter 2016/2017: Fredrikstad Seilforening (nr.10/nr.13 elite) Florø Seilforening (nr.11/nr.12 eliteserie) • 3. beste forening etter 2016/2017: Asker Seilforening (nr.2 i 1.div/nr.15 i elite)

Race Report 2018 - 21


ELITESERIEN 2018 RISØR SEILFORENING BREVIK SEILFORENING RAN SEILFORENING LARVIK SEILFORENING ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING MOSS SEILFORENING TØNSBERG SEILFORENING ASKØY SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING KONGELIG NORSK SEILFORENING GRIMSTAD SEILFORENING BUNDEFJORDEN SEILFORENING NESODDEN SEILFORENING TRONDHJEMS SEILFORENING HURUM SEILFORENING

1. DIVISJON FLORØ SEILFORENING ÅLESUNDS SEILFORENING BI ATHLETICS BODØ SEILFORENING NTNUI LIGAFORENINGEN MOLDE SEILFORENING SOON SEILFORENING ASKER SEILFORENING OSLO SEILFORENING MALVIK & STJØRDAL SEILFORENING KRAGERØ SEILFORENING SANDEFJORD SEILFORENING

22 - Race Report 2018


Race Report 2018 - 23


Pantone 281C

#1 BODĂ˜

Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

24 - Race Report 2018

FOTO:


For aller første gang ble seilsportsligaen arrangert i Nord-Norge. Det ble en milepæl for Bodø Seilforening.

FOTO:

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 25


HISTORISK LIGAÅPNING 1

FACEBOOK

– Seilsportsligaens første runde i 2018 var det første stevnet av nasjonalt format som vi noensinne hadde påtatt oss, og med det vel i havn føler vi at vi nå er blitt registrert i resten av seil-Norge. Det har hatt en veldig positiv effekt for oss, sier Remi Rasmussen i Bodø Seilforening. 1 STOR BETYDNING: – Oppmerksomheten Bodø Seilforening fikk da de arrangerte første runde i seilsportsligaen, har fått og vil få stor betydning for oss, sier Remi Rasmussen. 2 I HAVNEN: J/70-ene ble fraktet med båt den lange veien til Bodø, og under ligarundene hadde de base i Bodøs store havn. 3 TRACKING: Trackingen av hver eneste flight er en vesentlig del av seilsportsligaen. Båter og bøyer er utstyrt med trackere. Richard Karlsen er klar med nyladete trackere før dagens seilaser. 4 ÅSGÅRDSTRAND: Laget fra Åsgårdstrand kom til Bodø som en av favorittene, men ble plassert utenfor topp fire. % PAUSE: Seilere fra Moss tar en pust i pakken på moloen i Bodø.

26 - Race Report 2018

Det var historisk sus over åpningen av Norsk Seilsportsliga anno 2018. Åpningsstevnet var lagt til Bodø. Så langt nord hadde seilsportsligaen aldri tidligere beveget seg, og det var første gang Bodø Seilforening arrangerte en regatta som hadde nasjonal oppmerksomhet. Vestfjordseilasen, som kalles «Nord-Norges Færderseilas», har i mange år vært foreningens store, årlige arrangement, men det er og blir en regatta først og fremst for områdets regattaseilere. Til seilsportsligaens første runde i Bodø skulle det komme seilere fra hele landet. – Vi etablerte en komité på seks medlemmer høsten 2017 som skulle forberede stevnet. Frem til jul møttes vi annenhver uke, men da følte vi at vi hadde så god kontroll på det hele, at vi i januar, februar og mars bare møttes hver tredje uke. Deretter intensiverte vi møtehyppigheten frem til selve regattaen, som foregikk i månedsskiftet mai/juni, forteller Remi Rasmussen, som var leder av komiteen. ET GODT FORBEREDT ARRANGEMENT Resultatet av det hyppige komitéarbeidet var at seilerne kom til et godt forberedt arrangement. – Jeg tror det er et arrangement mange av seilerne vil huske, ikke minst på grunn av den hjertelige, nordnorske gjestfriheten, sier Magnus Hedemark i SailLogic. Remi Rasmussen forteller at de hadde 16 frivillige i aksjon under stevnene. I motsetning til i de øvrige ligarundene var det i Bodø først en helg for eliteserien og deretter en for 1. divisjon. Seilasene foregikk rett utenfor havnen i Bodø. Fra

den lange moloen, som beskriver en bue rundt regattabanen, kunne publikum følge seilasene rett utenfor, og utenfor Molostua, hvor det også var regattakontor og kafé, var det rigget til en storskjerm som var vendt inn mot byen. Det var derfor ikke uten grunn at et nytt begrep ble etablert i Bodø: Stadion-seiling. Noe lignende hadde få av deltagerne vært med på før. Man hadde følelsen av å seile på et stadion. Dessuten bød arenaen på nok vind til alle. Spesielt 1. divisjon-seilerne fikk føling med at forholdene i den nordligste delen av landet ikke er for pyser. VIKTIG AVISBILAG Bodøs innbyggere visste dessuten godt hva som skulle skje på havnen disse to weekendene da seilerne ankom byen i slutten av mai. Sammen med Avisa Nordland hadde Bodø Seilforening lagd et stort avisbilag som hadde blitt distribuert i over 10 000 eksemplarer til alle avisens abonnenter. Seilforeningen stod selv for innholdet og fikk annonseinntektene. – Bilaget reddet oss økonomisk og ga et overskudd og et bidrag til virksomheten for øvrig i foreningen. Vi fikk også støtte fra Nordland fylkeskommune. De støtter nasjonale arrangementer i distriktet, sier Rasmussen. I avisbilaget presenterte foreningen alle sine aktiviteter og tilbud, ved siden av at de forklarte inngående hvordan ligarundene i Bodø kunne følges og forstås – enten man tok turen ned til havnen eller fulgte seilasene på nettet. Avisa Nordland hadde dessuten egne sendinger fra ligaen, i tillegg til at de streamet sendingene SailLogic selv produserte på avisens nettside. – Vi ble lagt veldig godt merke til i byen, mer enn noensinne, og det har helt klart hatt en positiv effekt. Remi Rasmussen forteller at de tidligere har slitt med å nå igjennom hos lokale aviser, men at seilsportsligaen har vært en døråpner. – Ja, det har den helt opplagt vært, og det vil helt sikkert hjelpe oss i fremtiden.


2

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

5

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 27


DOMMERE I 1. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Bodø i eliteserien: • Tor Møinichen, KNS • Peter Thomas Hansen, Askøy • Harald Sørensen, KNS • Håkon Sten Gustavsen, Bodø • Torvald Mathisen, Narvik Disse dommerne var i aktivitet i Bodø i 1. divisjon: • Karl Petter Haugen, Askøy • Peter Thomas Hansen, Askøy • Harald Masst, Bærum • Olav Taraldsen, Bodø • Magne Kjerkreit, Malvik & Stjørdal

1 STADION: Begrepet stadion-seiling ble for alvor skapt i Bodø der moloen omkranser regattabanen. 2 STORSKJERM: Bodø Seilforening ville vise byens innbyggere hva ligaseiling er og hadde rigget til en virkelig storskjerm. 3 BILAG: Et fyldig 28 siders bilag til Avisa Nordland hadde fortalt Bodøs innbyggere hva som skulle skje i havnen. 4 FORKLARING: Det er ikke gitt at alle skjønner hva en regattabane er. Bodø Seilforening hadde lagd informative plakater som var slått opp der publikum var.

28 - Race Report 2018

– Vi fikk mye skryt for arrangementet vårt, og vi satte faktisk en standard for slike arrangementer. Flere av de andre arrangørforeningene plukket ideer fra oss, skriver Bernt Aanonsen, leder i Bodø Seilforening, på foreningens klubbside i SEILmagasinet. Molde Seilforening adopterte senere ideen om å lage et avisbilag, noe som også ga dem en hyggelig inntekt.

Bodøs 2. lag og et gjestelag fra Tromsø, som seilte om ligapoengene. Tromsø representertet nyetableringen «Ligaforeningen», som var et permanent lag i serien som ble opprettet til erstatning for Fredrikstad Seilforening, som før ligaen startet, ga beskjed om at de trakk seg fra årets serie. «Ligaforeningen» fungerte utover i sesongen som en mulighet for potensielle nye seilforeninger til å få prøve seg i seilsportsligaen.

SEKS SEILFORENINGER UTEBLE Det var med en viss skuffelse hos arrangørene at hele seks seilforeninger uteble fra de to ligarundene i Bodø. KNS og Arendal sendte ikke noe lag i eliteserien, mens Oslo, Sandefjord, Bærum og Fredrikstad ikke dukket opp i 1. divisjon. De to sistnevnte foreningene trakk seg etter hvert fra hele ligaen. Som et «plaster på såret» fikk Bodø stille med et gjestelag i eliteserien, og da 1. divisjonsrunden gikk, fikk de stille med to lag. I eliteserien ble kampen om seieren i første omgang et oppgjør mellom Brevik og Ran Seilforening. Ran innledet best med seier i den første flighten, mens Brevik ble nummer tre, men med hele fem seire på rad deretter, var Brevik-seilerne i en klasse for seg etter seks flighter. I de påfølgende seilasene ble det flere 2. plasser enn seire for Brevik-laget, og da den 12. og siste flighten var ferdigseilt, vant Brevik til slutt ett poeng foran Ran. Tønsberg og Risør fulgte deretter på de neste plassene. Sterkest avsluttet Risør, som vant fire av de fem siste flightene. En tjuvstart i den 7. flighten ødela for et enda bedre resultat enn 4. plassen de fikk. 2017-sesongens to dominante lag, Moss og Åsgårdstrand, måtte ta til takke med 5. og 6. plass, så man ante allerede i Bodø at årets serie ville bli jevn og at den ville kunne komme til å by på nye lag i toppen av serien.

UTFORDRINGER I KJØLVANNET – Jeg vil berømme Bodø Seilforening for sin enorme gjestfrihet, store engasjement og entusiasme. De var også utrolig flinke til å få med seg lokale partnere og hadde en flott arena å seile på. Jeg tror ingen av seilerne som tok turen til Bodø, angrer på det. Tvert i mot tror jeg de lot seg begeistre. Det er ingen tvil om at vi har et ønske om å komme tilbake til Bodø en gang, sier Magnus Hedemark i SailLogic. I Bodø Seilforening håper man at all oppmerksomhet de fikk i ligarunden, vil medføre økt rekruttering og aktivitet i foreningen. Seilsportsgruppen, som gruppen som driver med ligaseiling i foreningen kaller seg, har økt, men ikke med de seilerne som man savner mest. – Seilsportsgruppen har fått noen nye medlemmer, men ikke i den aldersgruppen vi hadde tenkt. De som er kommet til, er godt voksne; fra slutten av 20-årene og oppover. Det er relativt få seilere i alderen 16 til 20 år som vi hadde håpet å få flere av, sier Remi Rasmussen. Han forteller også at de i kjølvannet av seilsportsligaen arrangerte et rekrutteringsstevne der seilinteresserte kunne komme og prøve seg, men også på det området har foreningen en utfordring: – Vi hadde for noen år siden en aktiv jollegruppe, og den vil vi forsøke å blåse liv i. Vi er velutstyrt med med 10–11 Optimistjoller og tre RS Feva-er, og vi har noen interesserte seilere. Men vi mangler foreløpig en ildsjel og trenere som kan ta ansvaret for dette, sier Rasmussen.

FLORØ SEILFORENING VANT KLART Da seilerne inntok seiler-stadion i Bodø helgen etter, måtte de tilbringe en del timer på land på grunn av for mye vind. Det medførte at de kun fikk gjennomført syv flighter. Florø Seilforening hadde rykket ned fra eliteserien i 2017, men at laget hadde til hensikt å la besøket i 1. divisjon bli kortvarig, fikk man et klart signal om allerede i Bodø. De vant fem av de syv flightene og vant en klar seier foran Bodø, som varmet hjemmepublikummet sitt ved å være det laget som kom nærmest vinnerne. De fikk seiersskuddet i fire av flightene. Ålesunds og Molde Seilforening fulgte deretter og var med det blant de fire lagene som kunne begynne å ha opprykkstanker. På grunn av uteblivelsen fra fire av de opprinnelige lagene i 1. divisjon, var det kun 13 lag, inklusive

OPP I ELITESERIEN Bodø Seilforening har vært med i seilsportsligaen fra dag en, og for hver seilsesong har laget krabbet oppover på serietabellen. – Vi startet jo med at vi lå langt etter nivået til seilerne sentralt på Østlandet, men nå føler jeg at vi begynner å nærme oss en hel del. Vi har tre J/80-er i foreningen som vi seiler med. I 2018 ble Bodø Seilforening nummer fire i 1. divisjon, og i 2019 venter eliteserien. – Ja, og da er det bare å øve enda mer enn før, og et av lagene har blant annet planer om en ukes treningsopphold i Spania i vinter, sier Remi Rasmussen.


1

THOMAS NILSSON

2

THOMAS NILSSON

3

THOMAS NILSSON

4

THOMAS NILSSON

SAP ANALYTICS I BODØ

Eliteserien

1. divison

Race Report 2018 - 29


ELITE

1. Brevik

Dag Usterud Nils Petter Hovemoen Oscar Widestam Ole Martin Lunde Lidal

2. Ran

Leif Kristian Garvik Alexander Dahl Høgheim Kurt Furnes Simen Guldberg

3. Tønsberg

Jostein Frederick Aker Jacob Undrum Aksel Vedeler Øyvind Nilson

4. Risør

Tomas Mathisen Mads Mathisen Morten Røisland Regine Tronstad

5. Moss

Karl Einar V. Jensen Jørn-Erik Ruud Morten Knudsen Maren Holm Olsen

6. Åsgårdstrand

Jostein Grødem Asbjørn Grødem Lena Louise Vinje-Christensen Andrea Haug Rolstad Trym Markussen

7. Larvik

Lars Nilsen Atle Dreng Ragnhild Andersen Sverre Dreng Hop

8. Grimstad

1

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

Georgios Nikoltsis August Austefjord Lars Ingeberg Markus Vale

9. Trondhjem

Erik Christensen Linn Emelie Schäffer Andreas Viggen Leiv Igor Devold

10. Bundefjorden Mikkel Hessen Halgrim Nakken Morten Ebbel Hestnes Morten Aagaard

11. Askøy

Stian Soltvedt Karl Petter Haugen Torstein Hellebust Thomas Hunstad

12. Nesodden Simen Hauland Inger Bucher Kristin Morseth Per Ove Roppen

13. Hurum

Daniel Ingebretsen Mathias Mannermaa Magnus Mannermaa Maren Helene Sævold

KNS og Arendals Seilforening stilte ikke til start i Bodø. Bodø Seilforening ble som vertsskap invitert til å stille med et lag. På det seilte Kai Linde Marit Maarnes Thomas Lorentzen Lars Rønnhau Pettersen

30 - Race Report 2018

BODØ LIGAFORENINGEN Bodø Seilforening representerte Ligaforeningen i 1. divisjon med et U34-lag i tillegg til Bodøs ordinære 1.-divisjonslag.

GJESTEPLASS I ELITESERIEN I fravær av KNS og Arendals Seilforening fikk Bodø Seilforening stille med et lag i eliteserien.


1.DIV 1. Florø

Frode Stavang Even Onstad Kjetil Karstensen Indrehus Vegard Reksten Årebrot

2. Bodø

Kai Linde [2] Lars Rønnhaug Pettersen [2] Thomas Lorentzen [2] Roar Wiik

3. Ålesund

Thomas Mordt Kolstad Ole Grytdal Morken Kristoffer Kleppestø Håvar Yndestad

4. Molde

Thomas Hjertø Mathias Brevik Kjell Gunnar Rød Espen Julnes Lia

5. Malvik & Stjørdal Lars Kåre Valla Hans Kristian Helgesen Camilla Barstad Martin Barstad

6. Ligaforeningen Bodø U 34 Tobias Juul Johnsen Iver Steen Gustavsen Mari Sando Marit Kristin Maarnes Theo Byberg

7. Soon 2

Knut Gudmund Carlsen Peder Songedal Øyvind Solbakken Torgeir Morningen

TROND R. TEIGEN

8. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius Sondre Børresen Børre Brekka Johannes Brekka

9. BI Athletics

Karoline Palmer Stein Andresen Carine Elise Godø Ole Kristian Bårdseth

10. NTNUI

Carolina Labate Romain Bro Francois Million RocioMarciel Gomez

11. Asker

Marthe Bjerkåsholmen Linnea Ejdfors Eline Flotoft Elnan Kristian Carlstedt

Bærum, Fredrikstad, Oslo og Sandefjord stilte ikke til start i Bodø.

4

TROND R. TEIGEN

FØRSTE STIKK: Brevik Seilforening stakk av med den første seieren for året i eliteserien. Fra venstre Nils Petter Hovemoen, Ole Martin Lunde Lidal, Dag Usterud og Oscar Widestam. 1

GODE FORHOLD: Seilasene i Bodø bød på fine vindforhold. Da 1. divisjon skulle i aksjon, var det tidvis i overkant mye vind – noe som førte til en del venting. 2

Bodø Seilforening ble som vertsskap invitert til å stille med et lag som representerte «Ligaforeningen», som derved også ble opprettet som et offiselt lag i serien for seilforeninger som ville forsøke seg i seilsportsligaen.

I AKSJON: Larvik Seilforening landet til slutt på en 7. plass, men det skortet over hodet ikke på innsatsen. 3

Tromsø Seilforening var invitert til å stille med et lag, men klarte ikke å mønstre det.

4 NOK Å HENGE FINGRENE I: Rundinger med J/70 når vinden friskner på, krever koordinasjon når mange manøvre skal utføres samtidig. Det er nok å henge fingrene i!

Race Report 2018 - 31


Pantone 281C

#2 MOLDE Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

20 - Race Report 2018

FOTO:


Rosenes by bød på jazz og et kompakt arrangement der Risør og Florø gikk til topps i hver sin divisjon.

FOTO:

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 21


KOMPAKT SOMMERLIGA Det ville Vestlandet viste seg fra en mild side da Molde Seilforening arrangerte den andre runden av seilsportsligaen. Lite vind ga en litt amputert runde med kun seks flighter, men man ante konturen av noe som kan bli stort.

GEIR OTERHALS: – Seilsportsliga-arrangementet var et stort og spennende løft for oss. 1

2 SPEILET: Hotel Seilet ble til speilet. Alt skjedde fra brygekanten uten for hotellet. 3 BODØ-BADERE: For deilerne fra Bodø føltes det å være i Molde som å komme til Syden og utviste stor badeglede i påvente av vind.

VENTE: Mye venting på vind har den positive bieffekten at det blir tid til mye hyggelig prat på land. Anette Melsom Myhre var ev dem. 4

ÅPNING: Den høytidelige åpningen av Norsk Seilsportsligas andre runde i 2018 fant sted i Bjørnsonsalen der Pål Austnes i jazzfestivalens ånd spilte Jan Garbareks «Molde Cantitle» for alle seilerne. 5

22 - Race Report 2018

«The best game ever», sa Juan Antonio Samaranch om de olympiske lekene på Lillehammer. «Det mest kompakte regatta-arrangementet i Norge noensinne», er noe som kan sies om ligarunden i Molde. Sjelden har regattabane, seilernes bosted og «race village» vært så tett på hverandre som i Molde. Det var kort og godt på ett og samme sted – i, rundt og utenfor Rica Seilet Hotel. De fleste seilerne var innkvartert på hotellet, og de som hadde vært heldige med hotellrommet sitt, kunne sitte der og følge flightene fra droneperspektiv. – Vi fikk oppleve en forening som viste stort engasjement og som bød på det lille ekstra for å få til en perfekt arena, sier Magnus Hedemark i SailLogic. Romsdalsfjorden er omsluttet av flotte fjell der noen ennå hadde snø på toppene denne helgenen modt i sommerferien, og med sol og sommer og en by fylt med jazzmusikk hadde seilsportsligaen en ramme som neppe kunne ha vært bedre. Bortsett fra dette med vinden, da, noe som vanligvis ikke akkurat er mangevare på disse kanter av landet. RISØR SEILFORENING VANT Sportslig ble runden i Molde svært spennende og i eliteserien endte tre seilforeninger på samme poengsum. Ikke noe var avgjort før den sjette og siste flighten der fire foreninger kunne vinne, men som endte med at Risør Seilforening snek seg foran de to andre fordi de kunne skilte med flest førsteplasser. Deretter fulgte Brevik og Moss, mens KNS kom på fjerdeplass poenget bak de tre foran. Det betød at Brevik-seilerne, som vant i Bodø, fortsatt ledet serien

1

MORTEN JENSEN

foran Risør og Moss. Ran og Tønsberg hadde like mange poeng på 4. plass, og kjempet på dette tidspunktet om den fjerde og siste plassen til Sailing Champions League på den sammenlagte tabellen. I den andre enden lå Arendal, Hurum, Trondhjem og Bundefjorden an til å rykke ned. I 1. divisjon feide Florø Seilforening all motstand til side og vant samtlige av sine seks seilaser. Det har så vidt vites ikke skjedd tidligere at en forening har klart det før – et skikkelig hat trick for å bruke fotballspråket. Ålesunds Seilforening ble nummer to, foran BI Athletics og arrangørforeningen Molde. På de fire opprykks­plassene etter Molde-runden lå dermed Florø, Ålesund, Bodø og Molde. Som arrangør fikk Molde stille med et ekstra lag utenfor konkurranse i 1. divisjon ettersom det var plasser ledig. Fredrikstad og Bærum Seilforening hadde på dette tidspunktet flagget at de ikke kom til å delta i ligaen i 2018. Ulstein Seilforening fikk representere Ligaforeningen i denne runden, noe som ga foreningens medlemmer en smak på hva ligaseiling er. EN BETYDELIG BEGIVENHET I MOLDE – Å kunne få ha seilsportsligaen her i Molde bidro virkelig til å vise frem moderne seiling til byens befolkning. Det bidro også til å vise frem dette regattakonseptet for foreningens medlemmer, som ikke har deltatt i seilsportsligaen tidligere. Vi fikk mange tilbakemeldinger på at dette var et spektakulært og spennende konsept. Medlemmer som har deltatt i ligaen, syntes også det var kjekt å få erfaring fra arrangørsiden av en slik event, sier leder av Molde Seilforening, Geir Oterhals. Han rangerer arrangementet som et av de tre største seilforeningen har hatt i dens snart 100-årige historie. Og det at det har handlet om entypeseiling, har rørt ved noen av røttene i foreningen.


2

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

5

MORTEN JENSEN

4

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 23


DOMMERE I 2. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Molde: • Tor Møinichen, KNS • Peter Thomas Hansen, Askøy • Henrik Møinichen, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad • Harald Masst, Bærum • Egil Wold, Molde • Kari Bachmann, Molde • Børre Grønningsæter, Molde • Anne Kathrine Wexels Wold, Molde • Albert Vestad, Molde

1 KOMPAKT: Med seilerne innkvartert på hotellet, publikum på brygga som omkranser hotellet og seilerne på banen rett utenfor fremsto ligarunden i Molde som komplett kompakt. 2 MOLDE: Det å arrangere seilsportsligaen og kunne stille med to lag på hjemmebane har inspirert til mer ligaseiling i rosenes by. Går alt etter planen vil foreningen ha fire J/70er i 2019 og arrangere sin egen, lokale liga. Bildet er av Moldes 1. lag som seilte i 2. runde.

24 - Race Report 2018

– I et historisk perspektiv har entypeseiling stått sterkt i Molde fra foreningen ble stiftet i 1920. Inntoget av havseilere på 1970/80-tallet gikk på bekostning av entypeseiling. Nå sliter vi med lav deltagelse og lite rekruttering til ratingregattaer. Samtidig opplever vi en markert økende interesse for entypeseiling. På den måten kan vi kanskje si at foreningen, med sterk drahjelp fra seilsportsligaen, har funnet tilbake til røttene igjen. Geir Oterhals vil ikke gi slipp på ratingregattaer, mange er fortsatt interessert i det, men foreningen ønsker å legge enda bedre til rette for det han kaller «den reneste formen for kappseiling»; entypeseiling. – Seilsportsliga-arrangementet i Molde går nok inn på topp tre over store arrangement foreningen har hatt, men i senere tid er det det desidert største. Ikke minst med tanke på profesjonaliteten i arbeidet som kreves i forhold til oppfølging av båter, arrangører, unge og voksne deltagere, dommere, publikum, sponsorer og media. Det var mye jobb, men vi håper og tror at arrangementet ble opplevd som «stort» av både deltagere og publikum, sier han. RINGVIRKNINGER Sommerens seilsportsliga-arrangement synes å ha vært svært inspirerende for foreningens styre og medlemmer, for nå kaster de seg ut i lagseilingen for fullt. At en liten forening på en kant av landet som godt vante seilere på Østlandet vil kalle utkanten av seil-Norge , er imponerende: – Det er nå langt flere i foreningen som er interesserte i entype- og ligaseiling. Interessen har resultert i at styret i foreningen nylig har fått fullmakt til å kjøpe to J/70 foreningsbåter. Seilsportsliga-stevnet i Molde bidro også til å få vist frem seiling for våre sponsorer, og det var nok viktig for at Gjensidige nå har bidratt med en sponsorgave på 50 000 kroner til foreningsbåt for ungdommer. Det er mange ungdommer som er interesserte i denne typen seiling, og det har bidratt til å trekke inn igjen flere tidligere jolleseilere som har vært på vei ut av seilmiljøet. Geir Oterhals forteller at det planlegges en lokal seilsportsliga i Molde med fire J/70-er neste sesong. – Med interesse fra Ålesunds Seilforening, Ulstein Seilforening og Kristiansund Seilsportklubb ligger det til rette for et samarbeid i kretsen. STORT APPARAT Ca. 50 av foreningens medlemmer var i aktivitet for å gjennomføre seilsportsligaen i Molde, og i en forening med tilsammen 200 medlemmer er det en svært

høy andel og noe som vitner om stort engasjement. Arrangementskomiteen besto av styret og foreningens J/70-seilere, som per i dag teller rundt regnet 15 personer. I tillegg til de 50 kommer alle dommerne og de personene SailLogic stilte med. – Vi er godt fornøyde med støtten fra SailLogic før, under og etter arrangementet og for den positive og pedagogiske tilnærmingen dommerne viste overfor oss arrangører og lokale dommere, sier Geir Oterhals, som ikke legger skjul på at arrangementet representerte et stort løft for foreningen. Og rundt dette har han noen tanker og ønsker på vegne av seilforeningene som påtar seg å arrangere en runde i Norsk Seilsportsliga: – Seilsportsligaen er et spektakulært arrangement, men også omfattende og dyrt å påta seg for en forening. Det gir helt klart mange effekter som ikke gir seg utslag i kroner i kassa før på lang sikt i form av for eksempel økte medlemsinntekter og økte sponsorinntekter. Likevel bør det nok diskuteres om ikke arrangørforeningene burde få i det minste en andel av påmeldingsinntektene, slik at foreningene ikke risikerer å gå med et økonomisk tap på et arrangement som krever stor innsats fra medlemmene. EN LØNNSOM IDÉ Noe av det som reddet arrangementet økonomisk for Molde Seilforening, var et innstikk de fikk lagd og lagt ved lokalavisen, Romsdals Budstikke. Det var en idé de arvet fra Bodø Seilforening, som fikk lagd et tilsvarende bilag i Avisa Nordland da de arrangerte sine ligarunder. – Vi er svært fornøyde med at vi etter modell fra Bodø Seilforening fikk produsert en innstikksavis i lokalavisen. I den kunne en lese både om Molde Seilforening og seilsportsligaen. Slik fikk vi vist frem aktiviteten vår for et stort publikum, samtidig som den bidro til å trekke mange publikummere til regattaområdet da seilingen pågikk. Vi opplevde det som lett å selge annonseplass for dette konseptet, og det pene overskuddet bidro i stor grad til å dekke utgiftene våre. Selv om det å arrangere en runde i seilsportsligaen krever et stort apparat, har det ikke skremt entusiastene i Molde Seilforening fra å gyve løs på et nytt arrangement. – Vi har sagt til SailLogic at vi etter et hvileår i 2019 er klare for å arrangere seilsportsligaen igjen i 2020. Da fyller Molde Seilforening 100 år. Det håper vi virkelig blir en realitet, sier Geir Oterhals. – Om vi får kabalen til å gå opp, har vi også et ønske om å komme tilbake til Molde i 2020, sier Magnus Hedemark i Sail Logic som svar på det.


1

MORTEN JENSEN

SAP ANALYTICS I MOLDE Eliteserien

1. divison

2

MORTEN JENSEN

Race Report 2018 - 25


ELITE

1. Risør

Tomas Mathisen [2] Mads Mathisen [2] Morten Røisland [2] Regine Tronstad [2]

2. Brevik

Dag Usterud [2] Nils Petter Hovemoen [2] Oscar Widestan [2] Ole Martin Lunde Lidal [2]

3. Moss

Karl Einar V. Jensen [2] Morten Knudsen [2] Mads Hassum-Olsen Roger Larsen

4. KNS

Anette Melsom Myhre Sigurd Tveit Christoffer Solgaard Jacobsen Andreas Myrvold

5. Larvik

Dag Rune Wiksten Bjarte Løchen Jørn Spetalen Sharon Wiksten

6. Tønsberg

Jostein Frederick Aker [2] Jørgen Smith-Meyer Georg Ellila Håvard Aker

7. Ran

Leif Kristian Garvik [2] Alexander Dahl Høgheim [2] Simen Guldberg [2] Celia Valeur Børressen

8. Åsgårdstrand

1

Jostein Grødem [2] Lena Louise Vinje-Christensen (2] Andrea Haug Rolstad [2] Trym Markussen [2] Karen Kristoffersen

MORTEN JENSEN

9. Askøy

Stian Soltvedt [2] Torstein Hellebust [2] Thomas Hunstad [2] Erland Handegard Nils Olav Handegard Gordon Wright

10. Nesodden

4

MORTEN JENSEN

5

MORTEN JENSEN

Simen Hauland [2] Øyvind Degenes Bjørn Forslund Emil Forslund

11. Grimstad

August Austefjord [2) Lars Ingeberg [2] Thomas Frigstad Kristian Vale

12. Bundefjorden Morten Ebbel Hestnes [2] Kristoffer Rosmo Torgeir H. Standal Per Erik Kjellesvik

13. Trondhjem

Inge Hassel Rolf Hassel Christian Jahn Charlotte Kvande Hay

14. Hurum

Daniel Ingebretsen [2] Maren Helene Sævold [2] Nils Melsom Kristensen Nina Melsom Kristensen

15. Arendal Are Haslund Rune Speikland Laila Vevstad Jørn Vevstad

26 - Race Report 2018

3

MORTEN JENSEN

MOLDE LIGAFORENINGEN Ulstein Seilforening representerte Ligaforeningen i 1. divisjon i Molde.

INVITERTE LAG Molde og Kristiansund Seilforening ble invitert til å stille med lag for å fylle opp i 1. divisjon: MOLDE 2 Cecilie Wold, Vidar Skaar, Bjørnar Ness, Ida Skaar. KRISTIANSUND Jostein Hopen, Ola Krogsrud, Anders R. Ramstad, Aksel Ramstad.


1.DIV 1. Florø

Frode Stavang [2] Even Onstad [2] Kjetil Karstensen Indrehus [2] Vegard Reksten Årebrot [2]

2. Ålesund

Thomas Mordt Kolstad [2] Ole Grytdal Morken [2] Håvar Yndestad [2] Andreas S. Larsen Auguste Korsnes Briouze

3. BI Athletics

Emilie Altmann Vegard Sandnes Larsen Marie West Simonsen Jon Alexander Hvam

4. Molde

Thomas Hjertø [2] Geir Berg Oshaug Kristian Bachmann Peder Otherhals Bachmann

5. Ligaforeningen Ulstein Seilforening Bård Brandal Oliver Eiken Eksund Johannes Husøy Erwin Jager Fridjof Moldskred Hofseth

6. Bodø

Lars Rønnhaug Pettersen [3] Tobias Juul Johnsen [2] Roar Wiik [2] Theo Byberg

7. NTNUI 2

Henning Ødeby Karlsen Rasmus Wichstrøm Munter Cecilie Baklid Eirik Nesje

MORTEN JENSEN

8. Oslo

Arne Haabeth Karsten Barton Morten Tenvig Cornelia Tenvig Olivia Tenvig

9. Asker

Marthe Bjerkåsholmen [2] Linnea Ejdfors [2] Karl Henrik Ejdfors Martin Baklid

10. Malvik & Stjørdal Runar Søråsen Emily Jean Stadin Emil Wiig Pedersen Jørgen Paulsen

11. Soon

Knut Gudmund Carlsen [2] Peder Songedal [2] Mads Franche Frøya Tonheim

12. Sandefjord 6

Helge Midtgård Thomas Vestli Emil Vestli Ferdinand Juell Bergan

13. Kragerø

MORTEN JENSEN

RISØR VANT: Regine Tronstad, Mads Mathisen, Morten Røisland og Tomas Mathisen utgjorde Risør-laget som gikk helt til topps i Molde. 1

KONSENTRASJON: Uansett divisjon eller plassering; det manglet aldri på fighting spirit. 2

3 LEDET: Brevik Seilforening kom til Molde etter å ha vunnet i Bodø i runden forut, og med 2. plass i Molde ledet foreningen etter to runder.

ØDELA: Larvik Seilforening halte i land flere flight-seire, men en seilas der de ble liggende i vindstilla og ikke nådde maksimaltiden ødela for en plass helt i toppen. 4

Øyvind-Tore Mylius [2] Sondre Børresen [2] Børre Brekka [2] Johannes Brekka [2] Bærum og Fredrikstad stilte ikke til start i Molde.

5 RORKVINNER:: Flere kvinner satt til rors i Molde. En av dem var Nina Melsom Kristensen fra Hurum. 6 SUVERENE: Florø Seilforening vant alle seilasene, noe ingen seilforening har klart før dem i en ligarunde.

Race Report 2018 - 27


Pantone 281C

#3 LARVIK Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

20 - Race Report 2018


Den tredje ligarunden i Larvik bød på nye vinnere i begge divisjonene. Stille etter stormen var det også.

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 21


OUTSIDERNES LIGARUNDE ENTUSIASME: – Det at vi har arrangert to ligarunder, at laget vårt vant på hjemmebane og nå har kvalifisert seg for Europa, har skapt lokal entusiasme, sier Dag Rune Wiksten. 1

2 BRIEFING: Magnus Hedemark har briefing utenfor Pakkhuset.

STORSKJERM: Det var rigget opp storskjerm for å vise live-sendinger fra banen. Man hadde regnet med et stort publikum i forbindelse med Larvik Byfestival, men «Ta sjansen»-konkurransen som skulle gå i samme område, ble avlyst på grunn av den forutgående stormen. 3

4 LIVE-SENDING: Stadig mer avansert utstyr taes i bruk for å formidle seilsportsligaen ut på nettet.

INTIMT: Båter, race village og bane ligger tett på hverandre i Larvik. 5

6 MELLOM SLAGENE: Det kan være godt å ta en pust i bakken mellom flightene.

22 - Race Report 2018

Seilforeningene i Risør, Brevik og Florø hadde dominert de to første rundene i seilsportsligaen, men i Larvik var det andre foreninger som hevdet seg og gikk til topps. Brevik Seilforening og Risør Seilforening kom til den tredje ligarunden i Larvik med hver sin rundeseier i eliteserien, og de to foreningene hadde lagt seg på toppen av serietabellen. Enda klarere var situasjonen i 1. divisjon, der Florø Seilforening hadde tatt klare seire i begge rundene. Alle de tre foreningene stilte med nøyaktig det samme mannskapet som hadde seilt de to første rundene. Var det seiersoppskriften? Det var det ikke i Larvik. For første gang måtte seilerne starte seilasene uten å ha fått en treningstime i båtene på forhånd. En av de kraftigste stormene som har vært på Østlandet så tidlig i august, var på sitt verste om fredagen da treningen skulle ha vært avviklet. Man turte rett og slett ikke å sette båtene på vannet, og seiling i en J/70 i vind i opp mot 25 m/sek ville ha båret mer preg av overlevelse enn at det ville ha gitt treningsutbytte. Dessuten risikerte man bare å ødelegge utstyret. Så båtene ble stående på land og sjøsatt først lørdag morgen, noe som førte til en times utsettelse. Og da begrepet «stille etter stormen» slo til for fullt med lett, ustabil nordavind, betød det at det ble en kamp mot klokka om å få gjennomført nok flighter. HJEMMESEIER TIL LARVIK Forholdene var det hjemmelaget fra Larvik som taklet aller best i en runde som ble den jevneste noensinne. Kun ett poeng skilte de fire beste lagene i eliteserien. Larvik-seilerne var det vesle, ene poenget foran Risør, Arendal og KNS som alle fikk samme poengsum. Lars Nilsen, skipper for Larvik-laget, mente de ikke hadde noen fordel av å ha hjemmebane.

1

MORTEN JENSEN

– Vi seiler jo aldri regatta her inne i Larvik, så vi kjente like lite til denne banen som alle de andre. Det er jo heller ikke noe vann i Farris-elven for tiden, så det var heller ikke noe strøm fra den å snakke om. Han mener vinneroppskriften deres var å få gode starter, finne områdene på banen med mest trykk og seile på skiftene. Seilasene foregikk helt inne i havnebassenget i Larvik og rett utenfor Pakkhuset – slik det også var i 2017 da Larvik Seilforening arrangerte selve ligafinalen. Lokalitetene med banen rett utenfor gir et tett og intimt arrangement, men lett, varierende nordavind ga utfordringer og mange merkeflyttinger. Noe som i neste omgang resulterte i et redusert antall flighter. Kun syv ble det denne gangen i Larvik. I 1. divisjon klart ikke Florø Seilforening å følge opp seiersrekken sin. De måtte gi tapt for Oslo Seilforening, som stilte med et svært skarpt lag for anledningen. Anført av Geir Victor Svendsen tok seilerne fra Lille Herbern i Oslo en forholdsvis klar seier foran Florø-seilerne. På de tok neste plassene kom studentlagene fra NTNU og BI. POPULÆR SEIER Hjemmeseieren til Larvik var selvfølgelig svært populær og kjærkommen, og den skapte entusiasme. – Det at vi har vært vertsskap for to seilsportsligarunder og det at laget vårt markerer seg, er uten tvil blitt lagt merke til. Det har betydning for selvfølelsen vår her i Larvik Seilforening, og det har styrket klubbtilhørigheten, sier Dag Rune Wiksten, som ar vært primus motor og drivkraft for ligaseiling i Vestfold-foreningen. – Jeg tror dette er ganske viktig for oss. Vi sliter unektelig litt med rekrutteringen, men ligaseilingen har inspirert. Wiksten forteller at det i handlingsplanen til foreningen står at den skal arrangere en stor regatta minst annet hvert år, og seilsportsligaen er et stort arrangement for foreningen.


2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

5

TROND R: TEIGEN

4

6

TROND R: TEIGEN

TROND R: TEIGEN

Race Report 2018 - 23


DOMMERE I 3. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Larvik: • Thomas Kresse, KNS • Anne Kolstad, Tønsberg • Peter Thomas Hansen, Askøy • Henrik Møinichen, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad • Harald Masst, Bærum • Tore Hansen. Larvik • Per Anton Fevang, Larvik • Marius Frenvik Odberg. Larvik

1 HEKTISK: Alle om bord har det travelt i alle rundingene – og dem er det mange av i løpet av en helg. 2 NOE ER FEIL: Mads Mathisen fra Risør vifter med signalflagg «L». På det maritime språket betyr det «Stopp, jeg har noe viktig å fortelle». I seilsportsliga-sammenheng betyr det at noe er feil med utstyret og at det må utbedres før laget er klare til start.

24 - Race Report 2018

– Ikke minst krever arrangementet mye forberedende arbeid. Regattabanen utenfor Pakkhuset er jo ikke vårt eget, daglige regattaområde, og for å få arrangere tett på byen, må vi innhente en rekke tillatelser. Dag Rune Wiksten ramser opp avtaler som må avklares med havnemyndighetene, kommunen, politi og brannvesen. De må utarbeide risikoanalyser og beskrive rømningsveier. Det kreves når så mange mennesker som seilsportsligaen tiltrekker seg, samles utenfor Pakkhuset nede ved havnen. – Det er mye formalia, men det må gjøres. Heldigvis er alle instansene velvillig innstilt til oss, sier Wiksten. Han har vært såvel initiativtaker som komitéleder for de to ligarundene i Larvik. Komiteen har bestått av fem–seks personer, mens det under selve arrangementet var over 20 seilforeningsmedlemmer i sving for å avvikle det hele. – Det å kunne samles om et arrangement betyr at medlemmer i foreningen møtes og jobber felles om noe. Det er jo ikke så ofte vi ser hverandre i løpet av et år, så dette styrker samholdet i foreningen. LOKALT ENGASJEMENT VS SENTRAL STYRING Dag Rune Wiksten er imidlertid ikke bare happy. – Jeg synes det faller veldig mye arbeid og forberedelser på oss som arrangør. Jeg savner mer planlegging, samarbeid og samkjøring med SailLogic under selve stevnet. Vi i Larvik gjør alle forberedelsene, men blir skjøvet litt til side under arrangementet. Da kommer de fra SailLogic og gjør jobben. Magnus Hedemark i SailLogic er ikke helt enig, men mener de vanskelige forholdene bidro til å gjøre samarbeidet ekstra utfordrende denne gangen. – Vi kom skjevt ut på grunn av stormen og fikk sjøsette båtene først lørdag morgen. Det skapte forsinkelser. Når vinden i tillegg var veldig skiftende og banen stadig måtte legges om, var det om å gjøre å få gjort dette fortest mulig. Og når det ikke alltid gikk i ønsket tempo, ble det hele kanskje litt anstrengt. Vi har jo en tidsramme å holde oss innenfor, og innenfor den er det om å gjøre å få seilt flest mulig flighter på akseptable baner. Vår oppgave er å forsøke å lage et best mulig arrangement for kundene til seilsportsligaen, som jo er de deltagende seilforeningene og seilerne som er kommet langveisfra, sier han. Den smule disputt som oppstod under årets ligarunde, hindrer imildertid ikke Wiksten fra å si følgende: – Vi arrangerer gjerne en ny ligarunde, men vi innser jo samtidig at vi ikke vil få anledning til å kunne gjøre det år etter år. Det er sikkert mange seilforeninger som banker på døren og vil være arrangører. Vi er veldig

fornøyde med at vi har arrangere to runder av ligaen og det vi har fått til, men jeg håper likevel vi kan få arrangere en ny runde ved en senere anledning. Erfaringene Larvik Seilforening har fått med å arrangere de to ligarundene, håper Wiksten de kan bruke til å arrangere flere tilsvarende regattaer. – Grundig Cup vil kanskje komme til oss, eller kanskje vi skal finne på noe i egen regi? UT I EUROPA HAR KONSEKVENSER Larvik Seilforening klarte å komme blant de fire beste lagene i eliteserien etter endt sesong, noe som betyr at foreningen har kvalifisert seg for seiling i Sailing Champions League i 2019. – Det er vi stolte av, ikke minst fordi vi ikke har toppet laget på samme måte som flere andre seilforeninger har. Jeg synes vi har klart å balansere laget vårt på en fin måte. Han forteller at de har hatt to faste lag på fire personer som har alternert på å seile ligarundene. Til hver av rundene har imidlertid en av de faste på laget måttet vike plassen til en nykommer. – På den måten har vi klart å ta hånd om den rekrutteringen seilsportsligaen har skapt, samtidig som vi har kunnet sende et slagkraftig lag til hver runde. Under ligarunden på hjemmebane fikk Larvik Seilforening anledning til å delta med et rent damelag i 1. divisjon. Det var første gang kun jenter stilte til start i samme båt, og de plasserte seg på en hederlig 7. plass. Det samme laget fikk også være med i den siste og avsluttende runden i Arendal. Det betød at hele 12 seilere fra Larvik Seilforening fikk forsøke seg i årets ligarunde. Nå står Europa for tur. – Ja, nå lurer vi på hvordan vi skal trene og forberede oss. Per i dag har jeg selv en Melges 24. Jeg mener vi bør ha to båter for å kunne få god nok trening, og det rimeligste alternativet er utvilsomt å anskaffe ytterligere en Melges 24. Det blir for dyrt med to nye J/70-er. Dag Rune Wiksten er i tvil om det er smart av foreningen å forsøke å eie båtene. Han er usikker på hvor godt de vil bli stelt og vedlikeholdt når de ikke har noen spesifikke eiere. I stedet heller han til en løsning med privateide båter som foreningen leier eller spytter midler inn i, slik at de kan benyttes av seilforeningen til ligatrening. – Foreningen har et budsjett på ca. 100 000 kroner for deltagelsen i seilsportsligaen. Med vår deltagelse i Sailing Champions League må vi kanskje plusse på med 100 000 kroner til, og det er jo ikke sikkert at foreningens medlemmer vil det. Så det er der vi står nå. Spørsmålet er hvor mye Larvik Seilforening skal satse på seilsportsligaen. Vi som har deltatt i seilsportsligaen vil jo gjerne det, sier Dag Rune Wiksten.


1

TROND R: TEIGEN

SAP ANALYTICS I LARVIK Eliteserien

1. divison

2

TROND R: TEIGEN

Race Report 2018 - 25


ELITE

1. Larvik

Preben Moberg

Lars Nilsen [2] Atle Dreng [2] Sverre Dreng Hop [2] Hans Gaarder Bjærke

2. Risør

Tomas Mathisen [3] Mads Mathisen [3] Morten Røisland [3] Regine Tronstad [3]

3. Arendal

Laila Vevstad [2] Carsten Hopstock Bjørn Mørland Pedersen Per Eilert Vierlie

4. KNS

Andreas Myrvold [2] Terje Wang Richard Karlsen Amalie Wang

5. Ran

Leif Kristian Garvik [3] Alexander Dahl Høgheim [3] Celia Valeur Børressen [2] Kurt Furnes [2]

6. Åsgårdstrand

Jostein Grødem [3] Andrea Haug Rolstad [3] Trym Markussen [3] Karen Kristoffersen[2] Torbjørn Lunde

7. Askøy

Stian Soltvedt [3] Torstein Hellebust [3] Thomas Hunstad [3] Tina Kutti

8. Brevik

1

TROND R: TEIGEN

4

TROND R: TEIGEN

Dag Usterud [3]

Nils Petter Hovemoen [3] Oscar Widestan [3] Ole Martin Lunde Lidal [3]

9. Grimstad

August Austefjord [3) Lars Ingeberg [3] Kristian Vale [2] Bjørnar Slåtterø

10. Moss Karl Einar V. Jensen [3] Caroline Heiberg Eirik Mathias Silnes Henrik Bordal Per Christian Bordal

11. Nesodden Henrik Bucher Christian Berger Iselin Kirkaune Jonas Sørlie

12. Hurum

Maren Helene Sævold [3] Nils Melsom Kristensen [2] Magnus Mannermaa [2] Henrik Terjesen

13. Trondhjem Erik Christensen [2] Leiv Igor Devold [2] Andreas Jahn Sven Schwermer

14. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer [2] Jacob Undrum [2] Nina Grødem Larsen Kim Larsen

15. Bundefjorden Morten Aagaard [2] Aron Heimonen Jørgen Fremstad Erik Kristiansen

26 - Race Report 2018

LARVIK LIGAFORENINGEN Et rent damelag fra Larvik Seilforening representerte Ligaforeningen i 1. divisjon i Larvik.

INVITERTE LAG Lillesand og et juniorlag fra Asker Seilforening stilte med lag for å fylle opp i 1. divisjon: LILLESAND Thomas Frigstad, Thor Bylund, Daniel Hansen, Wenche Talloen, Dave Talloen

ASKER Karl Henrik Ejdfors, Martin Baklid, Sivert Svane With, Kaja Sjøl Christensen


1.DIV 1. Oslo

Geir Victor Svendsen Fabian Victor Svendsen Dag Andersen Esben Keim

2. Florø

Frode Stavang [3] Even Onstad [3] Kjetil Karstensen Indrehus [3] Vegard Reksten Årebrot [3]

3. NTNUI 2

Rasmus Wichstrøm Munter [2] Cecilie Baklid [2] Eirik Nesje [2] Martin Amaral Halseide

4. BI Athletics

TROND R: TEIGEN

Emilie Altmann [2] Vegard Sandnes Larsen [2] Marie West Simonsen [2] Jon Alexander Hvam [2]

5. Ålesund

Ole Grytdal Morken [3] Håvar Yndestad [3] Andreas S. Larsen [2] Auguste Korsnes Briouze [2]

6. Bodø

Lars Rønnhaug Pettersen [4] Tobias Juul Johnsen [3] Kai Linde [3] Marit Kristin Maarnes [2] Mari Sando

7. Ligaforeningen 3

TROND R: TEIGEN

Larvik Seilforening damer Sharon Wiksten [2] Ragnhild Tenvik Andersen [2] Nina Weldingh Elin Nalum-Olsen

8. Soon

Knut Gudmund Carlsen [3] Peder Songedal [3] Torgeir Morningen Tilde Moringen

9. Asker

Marthe Bjerkåsholmen [3] Linnea Ejdfors [3] Eline Flotoft Elnan [2] Kristian Carlstedt [2]

10. Molde

Trygve Bjørlo Lars Stian Walle Halvard Walle Albert Vestad

11. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius [3] Sondre Børresen [3] Børre Brekka [3] Johannes Brekka [3]

12. Malvik & Stjørdal Kai Stephansen Ruth Stephansen Ida Marie Stephansen Magnus Åhl

5

TROND R: TEIGEN

6

13. Sandefjord TROND R: TEIGEN

1 HJEMMESEIER: Larvik Seilforening med Lars Nilssen til rors seilte inn til en knapp hjemmeseier i eliteserien.

SEIER I 1. DIVISJON: Oslo Seilforening gikk til topps i 1. divisjon. Fra venstre: Fabian Victor Svendsen, Geir Victor Svendsen, Dag Andersen, Esben Keim. 2

3 ETTER STORMEN: Vindforholdene etter stormen var lette og skiftende.

4 JEVNT: Både i eliteserien og 1. divisjon var det svært jevnt om de gjeveste plassene i teten.

Thomas Vestli [2] Emil Vestli [2] Espen Berg Ludvig Karlsen

Bærum og Fredrikstad stilte ikke til start i Larvik.

5 CLEAN SEAS: I alle ligarundene er seilerne blitt minnet på viktigheten av å holde havet rent for søppel. 6 SPONSORER: Med direkteoverføringer og bildefordeling i sosiale medier er seilsportsligaen blitt en arena for sponsorer. Helly Hansen er en av samarbeidspartnerne til seilsportsligaen.

Race Report 2018 - 27


Pantone 281C

#4 ARENDAL Pantone 116C

Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

48 - Race Report 2018

FOTO:


I Arendal ble det hele avgjort, og da stemte det godt at seieren gikk til en sørlandsforening litt lengre nord.

FOTO:

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 49


TRICKY FINALE I ARENDAL Med tredjeplass i Arendal sikret Risør Seilforening seg seieren i eliteserien i 2018, mens seilerne fra Florø surfet inn til nok en rundeseier og vant 1. divisjon suverent. Men i Arendal var det likevel Åsgårdstrand Seilforening som stjal showet.

1 POSITIVT: – Det har vært en positiv opplevelse for oss å arrangere seilsportsligaen, og til neste år skal vi bl enda bedre, sier Ole Richard Mortensen i Arendals Seilforening. 2 SKIFTENDE: Været i Arendal var skiftende; i det ene øyeblikket sol, i det andre en skikkelig byge. 3 BYTTE: Systemet med bytte av båter har gått som smurt i alle ligarundene. 4 REGNTØY: Det er greit å ha godt regntøy når man venter på å få seilt... 5 SAP: Skjermen med tracking og alle dataen som SAP frembringer om hver eneste seilas, blir nøyes tudert i hver eneste ligarunde. Så også i Arendal.

50 - Race Report 2018

Det stod mellom Risør og Brevik Seilforening, men med fire poengs ledelse i bagasjen hadde Risør-seilerne eliteserie-seieren godt nede i lomma. Det gjaldt kun ikke å miste hodet helt. Og det gjorde såvisst ikke seilerne fra Risør. For til tross for skiftende og tricky vind som kom og gikk sammen med regnbyger og ansamlinger av skyer, seilte de stødig og solid igjennom de ti flightene som arrangørene i Arendals Seilforening fikk gjennomført. Kun i to av seilasene var de ikke blant de tre beste, og det holdt til en tredjeplass og sammenlagtsseier foran Brevik Seilforening. Brevik knep inn ett poeng på sørlendingene ved å bli nummer to, mens seieren i Arendal gikk til Åsgårdstrand Seilforening. Etter en litt varierende sesong stod seilerne for en formidabel sluttspurt og vant hele syv av ti mulige seire, men det holdt likevel ikke til mer enn en 5. plass for sesongen. Larvik Seilforening knep seg ett poeng foran ved å bli nummer syv i Arendal, og derved nådde de årets mål: Å kvalifisere seg til Sailing Champions League. KLARE NEDRYKKSKANDIDATER Hvilke av eliteserielagene som ville komme til å rykke ned i 1. divisjon, var det ikke knyttet like stor spenning til. I løpet av de tre første rundene hadde det tegnet seg et bilde av hvilke lag det kom til å bli, og da runden var ferdig i Arendal, var det hele åtte poeng opp fra det beste nedrykkslaget til den trygge 11. plassen som Grimstad Seilforening fikk. Det betød at Nesodden, Grimstad, Trondhjems og

1

FACEBOOK

Hurum Seilforening må ta veien ned i 1. divisjon i 2019. Det betyr at det kun er KNS som vil representere alle de store seilforeningene fra Indre Oslofjord i eliteserien til neste år. SUVERENE SEILERE FRA FLORØ Florø Seilforening viste igjen at de har vært det suverent beste 1. divisjon-laget i 2019. I Arendal vant de sin tredje ligarunde og var sammenlagt i særklasse. De endte hele ni poeng foran Ålesunds Seilforening. De to foreningene får følge av BI Athletics og Bodø Seilforening. Det betyr at Nord-Norge for første gang vil bli representert i eliteserien. Foreningen har satse på tre J/80-er som treningsbåter helt fra Norsk Seilsportsliga ble skapt, og laget har klatret høyere opp på ligatabellen for hvert år, og nå skal de prøve seg i den øverste divisjonen. I Arendal kom det to student-lag bak vinnerne fra Florø, noe Magnus Hedemark i SailLogic tar som en bekreftelse på at ligaideen med sin bag-seiling har appell hos studenter som ofte har måttet droppe sin egen seiling av mangel på tilbud der de studerer. VELORGANISERT OG FIN TV-BANE Værgudene er ingen regattaarrangører herre over. I Arendal var det stort sett vind hele tiden, men den kom og gikk og gjorde det utfordrende både for seilere og arrangører. – Jeg er veldig fornøyd med hvordan Arendals Seilforening løste dette. De stilte med et stort apparat av frivillige som stod på begge dagene, og det hele virket å være svært velorganisert. Banen rett utenfor byen viste seg også å være en fantastisk fin TV-arena, sier Magnus Hedemark. Så bra var det i Arendal at byen er blitt valgt til å være vertsskap for nok en ligarunde i 2019, og det skjer samtidig med at Norges øyne er rettet mot Arendalsuka


2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

5

4

TROND R: TEIGEN

TROND R: TEIGEN

Race Report 2018 - 51


der landets politikere, organisasjoner og andre viktige samfunnsaktører vil være samlet samtidig med at seilerne kjemper om sitt på fjorden rett utenfor.

DOMMERE I 4. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Arendal: • Thomas Kresse, KNS • Anne Kolstad, Tønsberg • Henrik Møinichen, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad • Harald Sørensen, KNS • Tor Møinichen, KNS • Karl petter Haugen, Askøy • Tonny V. Jensen, Moss • Egil Wold, Molde

SØRLANDET KOMMER STERKT – Det har vært veldig positivt for oss å arrangere seilsportsligaen. Vi hadde med oss mange nye til å hjelpe til, og de syntes regattaformatet var artig, sier primus motor for seilsportsligaen i Arendals Seilforening, Ole Richard Mortensen. Han forteller at de rundt regnet hadde rundt 20 personer i sving under arrangementet. – Denne ligarunden har også inspirert oss til videre satsing, og vi satser på å gjøre det enda bedre til neste år, både som arrangør og sportslig. Foreningens eget lag plasserte seg på 10. plass i eliteserien etter en sterk avslutning med 3. og 4. plass i de to siste rundene. Men det begynte tungt. Til den første runden i Bodø klarte de ikke å samle sammen et lag og uteble, og i Molde endte foreningen sist. Men ved hjelp av sluttspurten beholdt de plassen i eliteserien og unngikk nedrykk til 1. divisjon. I 2019 vil Sørlandet være representert med hele fire lag i Norsk Seilsportsliga. Foruten vinnerne av elitserien, Risør Seilforening, og Arendal og Grimstad, har også Lillesand meldt seg på til kvalifisering for 1. divisjon. To gjesteoppdtredener i årets liga har gitt foreningen mersmak på ligaseiling. – Nå har vi skaffet oss en Melges 24 vi kan trene i,

1 DAMELAG: Larvik Seilforenings damelag fikk stille for Ligaforeningen i 1. divisjon, og de gjorde sine saker godt og ble nummer syv. 2 STARTBÅT: I alt ble det startet 40 seilaser i løpet av to dager fra startbåten til Arendals Seilforening. 2 TILSKUERPLASS: Seilasene foregikk i havnebassenget rett utenfor Pollen i Arendal.

52 - Race Report 2018

2

TROND R: TEIGEN

og det samme har Risør, Grimstad og Lillesand, sier Ole Richard Mortensen og antyder at det ligger an til felles trening og intern konkurranse som vil løfte nivået på seilerne fra Sørlandet. PRESTISJEFYLT ARRANGEMENT Å arrangere seilsportsliga er på ingen måte det største arrangementet Arendals Seilforening har påtatt seg. Foreningen som i år rundet 140 år som Norges eldste har hatt mange store arrangementer i sin historie. I nyere tid. Blant annet arrangerte foreningen EM i Melges 24 for en del år tilbake. – Seilsportsligaen er nok den regattaen vi har arrangert i senere tid som har hatt størst prestisje og som har fått mest medieomtale, så det har betydd en hel del for oss. Ole Ricahrd Mortensen savner dog litt mer omtale av selve arrangementet. Han synes det kunne vært hyggelig å få lese om arrangementet hadde vært bra gjennomført. Nå er foreningen allerede i gang med å forberede ligarunden i 2019. – I år gjorde vi en altfor dårlig jobb med tanke på å skaffe oss sponsorer og samarbeidspartnere. Det betød at selve arrangementet ble veldig dårlig økonomisk for oss. Men det det var jo kun vår egen feil, så i 2019 må vi forsøke å tjene penger på å arrangere en runde i seilsportsligaen, sier Ole Richard Mortensen.


1

TROND R: TEIGEN

SAP ANALYTICS I ARENDAL Eliteserien

1. divison

3

TROND R: TEIGEN

Race Report 2018 - 53


ELITE

1. Åsgårdstrand

Jostein Grødem [4] Trym Markussen [4] Lena Louise Vinje-Christensen (3] Karl Otto Book

*Nina Melsom Kristensen skulle ha seilt, men ble skadet rett i forkant. Ble erstattet av Kristian Vale.

2. Brevik

Dag Usterud [4]

Nils Petter Hovemoen [4] Oscar Widestan [4] Ole Martin Lunde Lidal [4]

3. Risør

Tomas Mathisen [4] Mads Mathisen [4] Morten Røisland [4] Regine Tronstad [4]

4. Arendal

Laila Vevstad [3] Carsten Hopstock [2] Bjørn Mørland Pedersen [2] Per Eilert Vierlie [2]

5. Ran

Leif Kristian Garvik [4] Alexander Dahl Høgheim [4] Kurt Furnes [3] Simen Guldberg [3]

6. Moss Morten Knudsen [3] Jørn-Erik Ruud [2] Mads Hassum-Olsen [2] Mathias Mollatt

1

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

2

TROND R: TEIGEN

7. Larvik

Sverre Dreng Hop [3] Dag Rune Wiksten [2] Jørn Spetalen [2] Egil Høeg

8. Askøy

Stian Soltvedt [4] Thomas Hunstad [4] Nils Olav Handegard [2] Erland Handegard [2] Gordon Wright [2]

9. Bundefjorden

Halgrim Nakken [2] Morten Larsen Emil Mikael W. Kjellesvik Arnold Teeuwen

10. Grimstad

August Austefjord [4) Georgios Nikoltsis [2] Markus Vale [2] Thomas Frigstad [2] Vidar Ljungstrøm

11. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer [3] Jacob Undrum [3] Jostein Frederick Aker [3] Emil August Dagsberg

12. Trondhjem

Erik Christensen [3] Linn Emelie Schäffer[2] Andreas Viggen [2] Charlotte Kvande Hay [2]

13. Nesodden

Simen Hauland [3] Christian Berger [2] Cecilie Haug Eskil Ova Haug

14. KNS

Anette Melsom Myhre [2] Sigurd Tveit [2] Nina Braaten Peter Hauff

15. Hurum

Maren Helene Sævold [4] Magnus Mannermaa [3] Kristian Vale (Grimstad) [2]* Marthe Lohne Ruud

54 - Race Report 2018

ARENDAL LIGAFORENINGEN Larvik Seilforenings jentelag representerte Ligaforeningen i 1. divisjon i Arendal.

INVITERTE LAG Ulstein og Lillesand Seilforening stilte med lag for å fylle opp i 1. divisjon: ULSTEIN Fridtjof Moldskred Hofseth, Ervin Jager, Chris Andre Giske Remøy, Tore Johan Sætre

LILLESAND Thor Bylund, Aleksander Gauslaa, Bjørnar Christiansen, Martin Christiansen, Helle Øren Svendsen


1.DIV 1. Florø

Frode Stavang [4] Even Onstad [4] Kjetil Karstensen Indrehus [4] Vegard Reksten Årebrot [4]

2. BI Athletics

Emilie Altmann [3] Vegard Sandnes Larsen [3] Jon Alexander Hvam [3] Håvard Haugland

3. NTNUI

Henning Ødeby Karlsen [2] Cecilie Baklid [3] Eirik Nesje [3] Martin Amaral Halseide [2]

4. Ålesund

Ole Grytdal Morken [4] Andreas S. Larsen [3] Kristoffer Kleppestø [2] Marius Nordstrand Sund

5. Bodø

Lars Rønnhaug Pettersen [5] Tobias Juul Johnsen [4] Kai Linde [4] Marit Kristin Maarnes [3]

6. Asker

Marthe Bjerkåsholmen [4] Linnea Ejdfors [4] Anders Hjorthøy Peder Stiansen

7. Ligaforeningen

Larvik Seilforening damer Ragnhild Tenvik Andersen [3] Sharon Wiksten [3] Nina Weldingh [2] Elin Nalum-Olsen [2]

8. Soon

Peder Songedal [4] Mads Franche [2] Øyvind Solbakken [2] Johan Andersen

9. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius [4] Sondre Børresen [4] Roger Klausen Thomas Henrik Reistad

10. Sandefjord Thomas Vestli [3] Emil Vestli [3] Ludvig Karlsen [2] Kjell Helle

11. Molde

Peder Oterhals Bachmann [2] Geir Oterhals Kari Bachmann Kari Moen

12. Oslo

Erlend Kjelstad Cedrik Svendsen Helge Solfjeld Emil Bauck

13. Malvik & Stjørdal 4

TROND R: TEIGEN

5

TROND R: TEIGEN

1 SPONSORER: SailLogic var på plass med promotering av sine samarbeidspartnere. Til neste år håper også Arendals Seilforening å få vist frem sine og få til en bedre økonomi enn tilfellet var i 2018.

SUVERENE VINNERE: Florø Seilforening ble suverene vinnere av 1. divisjon. Fra venstre Even Onstad, Kjell Karstensen Indrehus, Vegard Reksten Årebrot og Frode Stavang. Frode Stavang ble for øvrig kåret til «Årets Ildsjel 2018» av NSF for sitt arbeid med ungdom i Florø Seilforening. 2

3 GULL: Risør Seilforening vant eliteserien 2018 etter stødig seiling i Arendal: Fra venstre: Tomas Mathisen, Morten Røisland, Regine Tronstad og Mats Mathisen.

Magne Kjerkreit Stian Hansen Odin Møller Hansen Daniel Slungård

Bærum og Fredrikstad stilte ikke til start i Arendal.

TIL CHAMPIONS LEAGUE: Med tredjeplass i eliteserien sikret Ran Seilforening med Leif Kristian Garvik i spissen seg en plass i Sailing Champions League i 2019. 4

3 STYRBORD: Det gjelder å tilkjennegi at man har retten til veien!

Race Report 2018 - 55


1

MORTEN JENSEN

Om å være dommer på banen

PÅ RETT STED TIL RETT TID Dommerne har en sentral rolle i seilsportsligaen. De er garantistene for at det som foregår ute på banen, er rettferdig, og de må handle umiddelbart når noe skjer. – Direktedømming på banen er utfordrende, men veldig morsomt, sier forbundsdommer Tor Møinichen.

3

MORTEN JENSEN

3 TOR MØINICHEN: – Seilsportsligaen har hatt en positiv effekt på dommer-rekrutteringen, mener Tor Møinichen.

56 - Race Report 2018

– Jeg vil påstå at direktedømming er det nærmeste du kommer en regatta uten selv å seile, sier Tor Møinichen. Dommerne i seilsportsligaen fordeler seg gjerne to og to i hver dommerbåt, og Møinichen forteller at de to dommerne følger hver sin båt når de ser at det er i ferd med å oppstå en situasjon. – Vi snakker høyt som om vi er rormenn i hver vår båt: «Jeg loffer», «Jeg holder ikke unna for loffen», «Jeg må holde unna», «Jeg må holde kursen». Slik snakker vi der vi står bak i dommerbåten. Og så oppstår situasjonen mellom båtene og seilerne vifter med det røde flagget. En av dem handlet feil – eller skjedde det egentlig noe galt? Umiddelbart må dommerne ta stilling til det som skjedde og idømme den ene båten en straff – eller ikke. – Man må rett og slett ha reglene i hodet. Det er ikke tid til å slå opp en eneste regel når man er ute på banen, sier Møinichen.

KURS I DIREKTEDØMMING Det sier seg selv at man ikke kan slippe hvem som helst ut i dommerbåtene i seilsportsliagen. Man må minst være kretsdommer og man bør ha gjennomført NSFs nye kurs i direktedømming i «fleetrace», som ble introdusert i 2017. Det er basert på et tilsvarende kurs som det internasjonale seilforbundet, World Sailing, har, men den norske varianten er lagt på et noe lavere nivå. – Det norske kurset inneholder en god del om regler, regelquizer og regelgjennomganger slik at man blir drillet i det. Og så inneholder det mye om posisjonering av dommerbåten og om kommunikasjon dommerne imellom. Vi har et sterkt ønske om at alle som dømmer i seilsportsligaen, skal ta det kurset, sier Tor Møinichen. Direktedømmingen i seilsportsligaen har hatt en positiv påvirkning når det gjelder interessen for å bli dommer, særlig blant de yngre seilere. Seilsportsligaen benyttes også som opplæringsarena. – Ordningen er slik at Norges Seilforbund skal stille med halvparten av dommerne og arrangørforeningen med den andre halvparten. Kvelden før ligaen kjører vi gjerne et miniseminar i direktedømming for de lokale dommerne, og så fordeler vi oss i dommerbåtene slik at mer erfarne dommere kan overføre kompetanse til de som ikke er fullt så erfarne, forteller Møinichen, som dog innrømmer at dette har fungert «sånn passe».


2

MORTEN JENSEN

Praksis har vist at arrangørforeningene har hatt problemer med å skaffe dommere, men med flere som tar kurset i direktedømming, håper han at dette vil bedre seg på sikt. JO, DET ER KJEFT Å FÅ Det kan gå en kule varmt seilerne imellom når adrenalinet pumper i blodårene i en hektisk runding, og med planende J/70-er som svirrer rundt, er det krevende for dommerne å få med seg absolutt alt som skjer. Selv om de følger seilerne med argusøyne og etter hvert er blitt flinke til å kunne forutse hvordan en situasjon vil utvikle seg og hva som vil komme til å skje, skal de også posisjonere seg slik at de med egne øyne kan se hva som virkelig skjer. Men så kan det ligge båter i veien eller et seil dekker for utsynet. Når så det neste de ser av båtene når de kommer til syne igjen, er at et mannskap i den ene av båtene vifter med det røde flagget og roper protest, vet de at det oppstod en situasjon de ikke fikk med seg. – Da er det kjipt å måtte ta frem det grønne flagget og innrømme at vi ikke fikk med oss situasjonen slik at vi kunne bedømme den, sier Tor Møinichen. Da kan det komme til å bli sendt noen ukvemsord i retning av dommerbåten. Eller når noen blir idømt en straff de ikke er enige i. – Det hender jo at det bobler over for noen, og det må vi neste bare tåle. Sånn er det. Men det er ikke så ofte det skjer. De fleste aksepterer beslutningene våre. Vi har imidlertid som prinsipp at dersom det er seilere som lurer på hvorfor de fikk en straff, så er de velkomne til å komme bort til oss i en pause og spørre. Da vil vi fortelle dem hva vi så og hvordan vi tolket regelen i forhold til det vi så. Noe særlig mer kan vi ikke gjøre. Å innlate oss på lange diskusjoner, det gjør vi ikke. Det fører ikke noe steds hen.

SPRIK I KUNNSKAP Tor Møinichen sier at seilernes kunnskap om reglene varierer ganske mye. Det er et stort gap mellom kunnskapen til de beste i eliteserien og de dårligste i 1. divisjon. De største utfordringene skjer i rundingene – både ved kryssmerket og nede ved «gaten». – Regel 18, som sier at en ytre båt skal gi en indre plass, er en komplisert regel med mange underpunkter. Det er en regel også vi dommere diskuterer av og til – rett og slett fordi den er så vanskelig. I starten oppstår det også en del situasjoner, mens det er færrest når seilerne er på vei mellom rundingsmerkene – på kryss eller lens. – Mitt råd til seilerne er at de setter seg grundig inn i Del 2 av kappseilingsreglene. Den delen omhandler båt til båt-situasjoner. Dessuten bør de lese Addendum Q. Jeg vil også råde seilerne til å ta seilforbundets elektroniske regelkurs. Det er tilgjengelig på nettet og er et grunnkurs som alle må ta før de begynner på en dommer- eller arrangør-utdannelse. Det er nyttig for seilere også. – Kall sammen laget en kveld og gå igjennom kurset sammen. Da vil man kunne friske opp basiskunnskapen på en hyggelig og gøyal måte, sier Tor Møinichen.

4

1 DER DET SKJER: Det er i merkerundingene der det kan være trangt om plassen at dommerne får mest å ta stilling til. 2 RØDT FLAGG: Når dommerne heiser det røde flagget og peker på en båt, må det utføres en strafferunde. Her et det Harald Sørensen og Karl Petter Haugen som demonstrerer. 4 PLASSERING: Å kunne plassere seg riktig i forhold til seilerne er en viktig del av dommerutdanningen.

MORTEN JENSEN

Race Report 2018 - 57


Pantone 281C

Pantone 116C

2018

ELITESERIEN Pantone 032C

Pantone 2995C

Pantone 290C

No.

Forening

1

Risør Seilforening

4 1 2 3

17 7 5 5 0 1 10

2

Brevik Seilforening

1

2

8

2

15

10

5

4

1

0

13

3

Ran Seilforening

2

7

5

5

11

8

10

6

2

0

19

4

Larvik Seilforening

7

5

1

7

10

8

10

2

3

2

20

5

Åsgårdstrand Seilforening

6

8

6

1

12

11

6

4

2

0

21

6

Moss Seilforening

5

3

10

6

11

6

9

6

2

1

24

7

Tønsberg Seilforening

3

6

14

11

6

9

8

7

4

1

34

8

Askøy Seilforening

11

9

7

8

3

7

9

9

4

2

35

9

Arendals Seilforening

15

15

3

4

4

8

4

1

6

12

37

10

Kongelig Norsk Seilforening

15

4

4

14

5

6

5

2

5

12

37

11

Grimstad Seilforening

8

11

9

10

4

7

5

15

4

0

38

Bundefjorden Seilforening

10

12

15

9

3

5

8

5

13

1

46

13

Nesodden Seilforening

12

10

11

13

1

6

10

10

11

1

46

14

Trondhjems Seilforening

9

13

13

12

1

8

5

13

7

1

47

13

14

12

15

2

0

5

11

16

1

54

15

I

N

IL

G

BUNDEFJORDEN

SE

12

FOREN

Hurum

seilforening

Bodø Molde Larvik Arendal

Hurum Seilforening

1.pl 2.pl 3.pl 4.p

5.pl DNF/S POENG

HVA TABELLEN FORTELLER

Sifrene under bynavnene forteller hvilken plassering foreningen fikk i de enkelte ligarundene. Sifrene i det skraverte feltet forteller hvor mange 1. plasser, 2. plasser osv. som foreningen fikk i de enkelte flightene i løpet av de fire ligarundene. Poengene til sist er ligapoengene foreningen fikk. 1. pass i en ligarunde gir 1. poeng, 2. plass 2 osv.

SAILING CHAMPIONS LEAGUE

• Risør Seilforening • Brevik Seilforening • Ran Seilforening • Larvik Seilforening skal representere Norge i Sailings Champions League i 2019.

58 - Race Report 2018

RYKKER NED I 1. DIVISJON • Bundefjorden Seilforening • Nesodden Seilforening • Trondhjems Seilforening • Hurum Seilforening rykker ned og skal seile i 1. divisjon i 2019..

FUN FACTS

Risør Seilforenings gjennomsnittsplassering i flightene var en 2,03. plass. Det samme hadde Brevik Seilforening. Åsgårdstrand på 5. plass på tabellen, hadde en gjennomsnittsplassering på 2,23 mens Ran hadde 2,60. plass som snitt.


2018

1. DIVISJON No.

Forening

Bodø Molde Larvik Arendal

1.pl 2.pl 3.pl 4.p

5.pl DNF/S POENG

1

Florø Seilforening

1

1

2

1

19

8

1

1

0

0

5

2

Ålesunds Seilforening

3

2

5

4

12

9

3

3

2

0

14

3

BI Athletics

9

3

4

2

9

12

4

3

1

0

18

4

Bodø Seilforening

2

6

6

5

13

4

7

3

1

1

19

5

NTNUI

6

10 7 3

3

7 10 6 5 1 0

23

Ligaforeningen

6 5 7

7

4 7 9 7 2 0 25

7

Molde Seilforening

4

4

10

11

4

6

10

2

7

0

29

8

Soon Seilforening

7

11

8

8

4

4

7

8

6

1

34

9

Asker Seilforening

11

9

9

6

2

4

11

10

2

0

35

10

Oslo Seilforening

15

8

1

12

5

3

5

7

2

7

36

11

Malvik & Stjørdal Seilforening 5

10

12

13

3

3

4

7

9

0

40

12

Kragerø Seilforening

8

13

11

9

1

5

8

6

8

1

41

13

Sandefjord Seilforening

15

12

13

10

0

3

5

9

7

7

50

14

Bærum Seilforening

15

15

15

15

0

0

0

0

0

29

60

14

Fredrikstad Seilforening

15

15

15

15

0

0

0

0

0

29

60

LIGAFORENINGEN

Et lag som ble kalt Ligaforeningen ble opprettet da det ble klart at 1. divisjon i 2018 ville bestå av 14 ordinære foreninger. Å kunne seile for Ligaforeningen betød at utenforstående seilforeninger kunne få en sjanse til å få en føling med hva ligaseiling er for noe. I Bodø fikk Bodø Seilforening stille med et ekstra lag i tillegg til sitt ordinære 1. divisjon-lag, i Molde var det Ulstein Seilforening, mens et rent damelag fra Larvik seilte for Ligaforeningen i Larvik og Arendal.

RYKKER OPP I ELITESERIEN • Florø Seilforening • Ålesunds Seilforening • BI Athletics • Bodø Seilforening rykker opp og skal seile i eliteserien i 2019.

MÅ SEILE KVALIFISERING

• Kragerø Seilforening • Sandefjord Seilforening • Bærum Seilforening • Fredrikstad Seilforening må seile kvalifisering mot andre seilforeninger som ønsker å delta i seilsportsligaen før sesongen 2019.

FUN FACTS

Florø Seilforenings gjennomsnittsplassering i flightene var en 1,45. plass. Nest best gjennomsnittsplassering gjennom de 29 flightene i 2018 hadde Ålesund med 2,10. plass. BI Atheltics hadde 2,14 i snitt og Bodø 2,21.

Race Report 2018 - 59


VINNERHODENE Eliteserien

Tomas Mathisen Risør 17 seiere

Denne oversikten viser hvilke seilere seom har vært med å vinne flest seilaser gjennom alle flightene i de fire serierundene i 2018.

Mads Mathisen Risør 17 seiere

Regine Tronstad Risør 17 seiere

Morten Røisland Risør 17 seiere

11 SEIERE

Dag Usterud Brevik 15 seiere

Nils Petter Hovemoen Brevik 15 seiere

Oscar Widestam Brevik 15 seiere

sen, Arendal • Per Eilert Vierlie, Arendal • Laila Vevstad, Arendal • August Austefjord, Grimstad • Dag Rune Wiksten, Larvik • Jørn Spetalen, Larvik • Jacob Undrum, Tønsberg • Asbjørn Grødem, Åsgårdstrand

Morten Knudsen,Moss • Leif Kristian Garvik, Ran • Alexander Dahl Høgheim, Ran • Lena Louise Vinje-Christensen, Åsgårdstrand

9 SEIERE Simen Guldberg, Ran

3 SEIERE

8 SEIERE

Stian Soltvedt, Askøy • Thomas Hunstad, Askøy • Halgrim Nakken, Bundefjorden • Lars Ingeberg, Grimstad • Georgios Nikoltsis, Grimstad • Markus Vale, Grimstad • Anette Melsom Myhre, KNS • Sigurd Tveit, KNS • Christoffer Solgaard Jacobsen, KNS • Bjarte Løchen, Larvik • Sharon Wiksten, Larvik • Roger Larsen, Moss • Aksel Vedeler, Tønsberg • Øyvind Nilson, Tønsberg • Jørgen Smith-Meyer, Tønsberg • Mathias Mollatt, Moss

Karl Einar V. Jensen, Moss • Jørn-Erik Ruud , Moss

7 SEIERE Karl Otto Book, Åsgårdstrand

6 SEIERE Sverre Dreng Hop, Larvik • Mads Hassum-Olsen, Moss

5 SEIERE Andreas Myrvold, KNS • Lars Nilsen, Larvik• Atle Dreng, Larvik • Maren Holm Olsen, Moss • Jostein Frederick Aker, Tønsberg • Andrea Haug Ro, Åsgårdstrand

4 SEIERE Carsten Hopstock, Arendal • Bjørn Mørland Peder-

2 SEIERE Torstein Hellebust, Askøy • Tina Kutti, Askøy • Mikkel Hessen, Bundefjorden • Morten Ebbel Hestnes, Bundefjorden • Morten Aagaard, Bundefjorden • Maren Helene Sævold, Hurum • Magnus Manner-

Ole Martin Lunde Vidal Brevik 15 seiere

Jostein Grødem Åsgårdstrand 12 seiere

Trym Markussen Åsgårdstrand 12 seiere

maa, Hurum • Terje Wang, KNS • Richard Karlsen, KNS • Amalie Wang, KNS • Celia Valeur Børressen, Ran • Georg Elila, Tønsberg • Håvard Aker, Tønsberg

1 SEIER Kristian Vale, Grimstad • Bjørnar Slåtterø, Grimstad • Nils Melsom Kristensen, Hurum • Henrik Terjesen, Hurum • Ragnhild Andersen, Larvik • Hans Gaarder, Larvik • Simen Hauland, Nesodden • Inger Bucher, Nesodden • Kristin Morseth, Nesodden • Per Ove Roppen Haddal, Nesodden • Nina Grødem Larsen, Tønsberg • Kim Larsen, Tønsberg • Karen Kristoffersen, Åsgårdstrand • Torbjørn Lunde, Åsgårdstrand • Egil Høeg, Larvik • Nils Olav Handegard, Askøy • Erland Handegard, Askøy • Gordon Wright, Askøy • Morten Larsen, Bundefjorden • Emil Mikael W. Kjellesvik, Bundefjorden • Arnold Teeuwen, Bundefjorden • Thomas Frigstad, Grimstad • Vidar Ljungstrøm, Grimstad • Kristian Vale, Hurum • Marthe Lohne Ruud, Hurum

1. Divisjon

Even Onstad Florø 19 seiere

Roar Wiik Bodø 9 seiere

Frode Stavang Florø 19 seiere

Kjetil Karstensen Indrehus Florø 19 seiere

Vegard Reksten Årebrot Florø 19 seiere

Lars R. Pettersen Bodø 13 seiere

Kai Linde Bodø 11 seiere

Ole Grytdal Morken Ålesunds 11 seiere

8 SEIERE

5 SEIERE

Andreas S. Larsen, Ålesund • Kristofer Kleppestø, Ålesund

Marie West Simonsen, BI Athletics • Henning Ødeby, NTNUI • Marius Nordstrand Sund, Ålesunds

7 SEIERE

4 SEIERE

Cecilie Baklid, NTNUI • Eirk Nesje, NTNU

Ronny Hatch, Bodø • Thomas Hjertø, Molde • Thomas Lorentzen, Bodø • Dag Andersen, Oslo • Esben Keim, Oslo • Fabian Victor Svendsen, Oslo • Geir Victor Svendsen, Oslo • Peder Somgedal, Soon • Thomas Mordt Kolstad, Ålesund • Håvard Haugland, BI Athletics

6 SEIERE Marit Maarnes, Bodø • Tobias Juul Johnsen, Bodø • Martin Amaral Halseide, NTNUI • Håvar Yndestad, Ålesund

3 SEIERE Camilla Barstad, Malvik og Stjørdal • Hans Kristian Helgesen, Malvik og Stjørdal • Lars Kåre Valla,

60 - Race Report 2018

Emilie Altmann BI Athletics 9 seiere

Jon Alexander Hvam BI Athletics 9 seiere

Vegard Sandnes Larsen BI Athletics 9 seiere

Malvik og Stjørdal • Martin Barstad, Malvik og Stjørdal • Espen Julnes Lia, Molde • Kjell Gunnar Rød, Molde • Mathias Brevik, Molde • Rasmus Wichstrøm Munter, NTNUI • Auguste Korsnes Briouze, Ålesund

2 SEIERE Linnea Ejdfors, Asker • Marthe Bjerkåsholmen, Asker • Mari Sando, Bodø • Theo Byberg, Bodø • Knut Gudmund Carlsen, Soon • Torgeir Moringen, Soon • Mads Franche, Soon • Johan Andersen, Soon


FORENINGSLAGENE Foreningenes berg og dalbane 2016 1 KNS 2 Åsgårdstrand 3 Ran 4 Arendals 5 Trondhjem 6 Larvik 7 Brevik 8 Nesodden 9 Tønsberg 10 Fredrikstad 11 Florø 12 Stord 13 Ålesunds 14 Stavanger 15 Soon 16 Moss 17 Asker 18 Grimstad 19 BI Athletics 20 Oslo 21 Sarpsborg 22 Molde 23 Bærum 24 Sandefjord 25 Hurum 26 Bodø 27 Malvik & Stj. 28 Tromsø 29 Bergen 30 Bundefjorden Risør Askøy NTNUI Kragerø

2017

Sammenlagt etter 3 år

2018 1 Risør 2 Brevik 3 Ran 4 Larvik 5 Åsgårdstrand 6 Moss 7 Tønsberg 8 Askøy 9 KNS 10 Arendals 11 Grimstad 12 Nesodden 13 Bundefjorden 14 Trondhjems 15 Hurum 16 Florø 17 Ålesunds 18 BI Athletics 19 Bodø 20 NTNUI 21 Ligaforeningen 22 Molde 23 Soon 24 Asker 25 Oslo 26 Malvik & Stj. 27 Kragerø 28 Sandefjord 29 Fredrikstad 30 Bærum

PLASSERINGENE: Kurvene viser hvordan foreningene har plassert seg i årene 2016, 2017 og 2018. En 1. plass i 1. divisjon representerer 16. plassen i dette oppsettet.

1. Ran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1. Åsgårdstrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3. Brevik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4. Larvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5. Kongelig Norsk Seilforening. . . . . . . 76 6. Tønsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7. Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 8. Arendals Seilforening. . . . . . . . . . . . . 68 9. Nesodden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 10. Trondhjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 11- Grimstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 12. Florø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13 Risør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 14. Ålesunds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 15. BI Athletics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 16. Fredrikstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 17. Askøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 18. Asker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 19. Hurum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 20. Bundefjorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 21. Soon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 22 Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23. Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 24. Molde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25. Stord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 26. Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 27. Sandefjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 28. Bærum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 28. Sarpsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 30. NTNUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 31. Malvik & Stjørdal . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 32. Kragerø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 33. Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 34. Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 POENGENE: Poengene fremkommer ved å slå sammen de to divisjonene. 1. plass i eliteserien gir 30 poeng, 2. plass 29 osv. 1. plass i 1. divisjon gir 15 poeng, 2. plass 14 poeng osv. Poengene er sammenlagt for 2106, 2017 og 2018.

Race Report 2018 - 61


… Vi er inne i fjerde flight og laget fra Hurum har en del å hente inn, men et skift og et kraftig trykk er på vei – vi kan se det med vårt blotte øye her vi står i Seilet Hotel. Å få den vinden er sjansen deres til å ta igjen de andre, om de nå bare kunne få gennakere .til å stå...

1

TROND R. TEIGEN

«LIVE AT FACE» Det hele begynte med noen «postinger» og bilder på Facebook mens seilasene pågikk. Nå overføres seilsportsligaen direkte ved hjelp av syv kameraer, droner, kamerafolk, producer og kommentatorer. – Lærekurven har vært bratt, og det vi har investert av tid og penger i å lage direktesendinger fra ligarundene i år, har gjort at vi nå skjønner mye bedre hva dette egentlig går ut på. Vi har fått et veldig godt fundament nå før 2019-sesongen til å utvikle livesendingene videre til å kunne bli noe veldig bra, sier Thomas Nilsson, som er en av det to stemmene man har kunnet høre under direktesendingene på Facebook. Den andre stemmen er Magne Klanns. De to har

62 - Race Report 2018

forsøkt å forklare for seil-Norge hva som har foregått på de korte banene der fem båter svirrer rundt og rundt i to dager med ulike mannskaper om bord. For hvert stevne i 2018 logget stadig flere seg inn på Facebook for å følge sine favorittlag. Det er ennå for drøyt å kalle ligaseilingen for en publikumssport, men noe er i ferd med å skje. GANSKE BRA PÅ DET BESTE – Sendingene har selvfølgelig ennå litt preg av å være «hjemmesløyd», men på vårt beste synes jeg vi får det ganske bra til. Det er litt som når man skal forbedre seg i seiling: Det er ikke nødvendigvis ens toppnivå man må forbedre å få en bedre plassering, men man må heve bunn-nivået slik at prestasjonen totalt sett blir jevnere og bedre, sier Thomas Nilsson.


2

MORTEN JENSEN

For bare to år siden bestod formidlingen fra seilsportsligaen kun av spredte nyhetsoppdateringer og bilder på Facebook og Instagram, men man kunne logge seg inn på sapsailing.com og følge trackingen av hver enkelt seilas der. Det i seg selv var svært imponerende og er det den dag i dag, men for heia-gjengene; familie og venner flest, ble det kanskje i tekniske laget. Det er ikke så godt for folk flest å skjønne og se spenningen i at fem grafiske båter forflytter seg rundt på en skjerm. I 2018 fikk man TV-bilder, forklaringer og kommentarer i tillegg, noe som har gjort seilsportsligaen mer synlig, mer tilgjengelig og atskillig mer forståelig. STOD OG SPARKET GRUS – Det hele begynte for min del da jeg ble hyret inn av SailLogic for å hjelpe til som båtmann til ligarunden i Sandefjord i 2017. Da J/70-ene var rigget og seilerne i full gang ute på banen, ble det litt kjedelig å bare stå og sparke i grusen. Så jeg intervjuet noen av seilerne med Samsung-pad-en min, og la filmklippet ut på Facebook. Men dette kan jo også sendes «live», tenkte jeg, og intervjuet flere seilere på direkten.

De ble lagt merke til og ga mersmak. De resterende rundene i 2017 overførte Thomas, Magne og fotograf Trond R. Teigen på direkten etter beste evne ved hjelp av nettbrettet og en mikrofon som de tok med seg ut i en RIB. – Nettbrettet har jo et objetiv med begrenset vidvinkel, så Trond måtte krype helt frem i baugen og strekke mikrofonledningen så lang den var, for å få med oss begge i bildet når vi skulle oppsummere inntrykkene fra en flight, ler Thomas. Bildene hoppet og lyden sprakte i vindkastene, men likevel: Responsen på Facebook var god og i SailLogic-leieren var man ikke i tvil om at dette var et spor å forfølge skulle seilsportsligaen bli interessant for flere enn de som befant seg ute på banen eller inne på brygga. Vinteren 2018 ble brukt til å tenke ut hvordan dette kunne forbedres. Det brakte SailLogic i kontakt med Fabulous Media, og da ble det hele løftet opp på et helt annet nivå. Nå produseres sendingene fra seilsportsligaen ved hjelp av syv kameraer, et trådløst live-kamera og en drone. Det hele mikses sammen av en producer.

1 KOMMENTATORER: Magne Klann (nærmest) og Thomas Nilsson har vært faste kommentatorer i seilsportsligaen i 2018. 2 FRA ALLE VINKLER: Seilerne i seilsportsligaen er blitt fulgt fra alle vinkler. Her er det fotgraf Trond R. Teigen som følger innspurten i en flight med et gyro-opphengt kamera.

Race Report 2018 - 63


1

MORTEN JENSEN

1 TV-RIGG: Spranget er stort fra 2017-sesongens nettbrett til det tekniske utstyret som ble benyttet i 2018. Thomas Nilsson varmer opp i trimrommet til Seilet Hotel i Molde, som for anledningen ble omgjort til TV-studio før sendingen startet.. 2 PROFFE KAMERAER: Seilsportsligaen 2018 er blitt formidlet ved hjelp av profesjonelt utstyr og proffe fotografer som Thomas Haukland i Fabulous Media.

64 - Race Report 2018

I KONTINUERLIG UTVIKLING En sak er å ha teknikken i orden, et annet helt vesentlig poeng for å lykkes er å gi sendingene på Facebook et spennende og interessant innhold. I så måte bød 2018 på en kontinuerlig utvikling fra det første stevnet i Bodø til avslutningen i Arendal. – Ja, vi har gjort oss mange erfaringer og har som nevnt hatt en svært bratt lærekurve. I den første runden i Bodø var Thomas Nilsson alene som reporter, Magne Klann gjennomførte sin berømmelige soloseilas i en RS Aero-jolle fra Nordkapp til Lindesnes på den tiden. Fra Bodø gikk sendingen kontinuerlig hele dagen, og Thomas var «innpå» når det skjedde noe. I mellomtiden lå det bare «hvilebilder» på live-sendingen. Erfaringen man gjorde seg var at mange falt av når det ikke skjedde noe, og det heller ikke ble nevnt noe om når neste sending ville starte igjen. For det visste man rett og slett ikke. – I Molde, i runden etter, bestemte vi oss for å sende kortere og starte sendingene på faste tidspunkter. Senere har vi kuttet livesendingene mellom hver flight slik at de ligger en og en ute på Facebook. Da slipper man i ettertid å bla seg igjennom en eviglang sending for

å finne det man er på jakt etter. Det er det få som gidder. Teknisk sett mener Thomas Nilsson at de hadde sin beste sending i Arendal. – Når det gjelder 2019 vil vi kanskje lage en ekstra TV-sending om kvelden etter seilasene med intervjuer, analyser, klipp og høydepunkt fra dagens seiling. FACEBOOK LIKER IKKE REKLAME Han forteller at de også har erfart at Facebook ikke liker reklame i brukernes innslag og sendinger; det er åpenbart en tjeneste de ønsker å ha for seg selv. – Det oppdaget vi i Molde. Da hadde vi faste reklameinnslag mellom flightene. Men når Facebooks algoritmer oppdager at noe repeteres og sendes flere ganger, gjenkjenner de det som reklame, og da legges sendingen rett og slett ned. Det gjorde de i Molde. Det samme gjelder om man legger ut filmer eller har en sending med musikk som noen har opphavsretten til. Det vil ikke Facebook ha noe av. Det er noen slike overrakselser man får underveis. – Måten å få frem samarbeidspartnerne våre på er nok at vi må bli flinkere til å fange dem inn i bildene vi publiserer.


2

TROND R. TEIGEN

ET NYTT FORHOLD TIL TID Thomas Nilsson har også fått et helt annet forhold til tid gjennom arbeidet med seilsportsligaen. Han kaller det TV-tid. – Jeg har lært meg hvor lenge fire minutter er. I TV-tid er det veldig lenge. Fire minutter går fort når du står der og skravler i vei, men for de som skal se på, er det lenge. Nå lager vi sjelden intervjuer som varer mer enn i to minutter. Erfaringen er at seerne ikke henger med om intervjuene blir lange. Før hadde vi ofte svært lange intervjuer. Reisen de har hatt som formidlere i seilsportsligaen har lært Thomas Nilsson og Magne Klann mye, og selv om de fortsatt kaller det de lager for «hjemmesløyd» i den store TV-sammenhengen, vet de at de ligger milevis foran alle andre regatta-arrangører i Norge. Med all tekninkken, sin egen kunnskap og analyseverktøyet til SAP som hjelpemiddel har de utvilsomt kommet et langt stykke på vei når det gjelder å lage interessante, spennende og underholdende sendinger fra og om seiling. – Vi merker jo når vi får til en flight; når filmingen, klippingen og kommentarene sitter. Da er det kjempegøy – det gir oss faktisk et aldri så lite kick og go’følelse, sier Thomas Nilsson.

3

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

Nå gjelder det bare å nå ut med dette til et enda større publikum, noe som vil være en av 2019-sesongens største oppgaver og målsetting. Ved siden av live-sendingene jobbes det også målrettet med Instagram, Instagram Story og vanlige Facebook-postinger mens ligarunden pågår. I hvert stevne er det flere personer som utelukkende jobber kun med sosiale medier og som formidler det som skjer i stevnet, men på en litt annen måte enn livesendingene.Tanken er at det hele skal utgjøre en spennende helhet for dem som følger seilsportsligaen. Sail Logic har også igangsatt en tjeneste der man kan registrere seg slik at man får varsel og påminnelse på Messenger om når en sending skal starte. – Den er det bare å melde seg på, så går man ikke glipp av en eneste sending i 2019, sier Thomas Nilsson.

3 FLERE KAMERAER: Bildene fra kameraene som er i funksjon, kommer opp på en mikse-skjerm der man klipper inn de aktuelle bildene som sendes direkte ut på Facebook. 4 MED RYGGEN TIL: Magne Klann og Thomas Nilsson har erfart at de er best som TV-reportere når de sitter med ryggen til banen og kommenterer de sammen bildene som TV-seerne ser. Det er bare når de må sjekke med virkeligheten, at de snur seg og ser på banen.

Race Report 2018 - 65


66 - Race Report 2018


SEILSPORTSLIGAEN GIR

SYNLIGHET Norsk Seilsportsliga har hatt fire gode samarbeidspartnere gjennom hele sesongen. Alle mener de er blitt godt synlige gjennom seilsportsligaen.

D

e fire samarbeidspartnerne er Helly Hansen, –Grundig, Erik Arnesen Helsfyr AS og Liros. – Norsk Seilsportsliga er helt avhending av samarbeidspartnere for at vi skal kunne oppfylle vår visjon om å gjøre seilsportsligaen til en spennende publikumsiderett,og gi norske seilforeninger den best mulige konkurranseopplevelsen i eliteserien og 1. divisjon. Det er en jobb som skal gjøres med å bygge profiler og for å få plass i nyhetsbildet. Vi er utrolig privilegert som allerede har store, tunge samarbeidspartnere med på laget som bringer mye mer enn bare penger til bordet. En kombinasjon av støtte, utstyr, teknologi og ikke minst kompetanse gjør samarbeidspartnerne våre til selve fundamentet i seilsportsligaen, sier Magnus Hedemark i SailLogic, som arrangerer seilsportsligaen for Norges Seilforbund. SEILSPORTSLIGA OVER HELE LANDET Helly Hansen er en gammel støttespiller for norsk seilsport. Det norske flaggskipet når det gjelder seilklær har vært med som samarbeidspartner til Norges Seilforbund i en årrekke – noe de også fortsatt er. I seilsportsligaen har Helly Hansen vært med helt fra starten av. – Det er kjempeviktig og helt naturlig for oss å være synlige i det norske seilmiljøet. Det er jo selve kjernemålgruppen vår, sier Åse-Line Eide, Nordic Marketing Specialist i Helly Hansen. – Synlighet er viktig for seilklærne våre, men også for hele fritidskolleksjonen. Seilere er en viktig gruppe som gjerne også er trendsettere. Derfor ønsker vi både å støtte og være en del av miljøet. Helly Hansen støtter såvel det norske som det amerikanske landslaget i seiling. Åse-Line Eide er godt fornøyd med samarbeidet med seilsportsligaen. Helly Hansen har vært godt synlige med merkevarenavnet sitt gjennom ligaens aktiviteter, men til neste år håper Eide de også skal få vist frem mer av seilklærne sine til seilerne under ligastevnene. – Det vi synes er flott med seilsportsligaen og som vi er veldig godt

fornøyde med, er at den har klart å flytte seilsporten til andre deler av landet – utenfor Østlandet. Dessuten at den engasjerer seilforeningene og får dem med på profesjonell seiling. Det tror vi vil øke rekrutteringen, sier Åse-Line Eide. VILLE VÆRE MED FRA STARTEN Grundig har spilt en betydelig rolle når det gjelder å bygge opp J/70-klassen i Norge igjennom sin store sponsing av Grundig Cup. Grundig er også en samarbeidspartner til seilsportsligaen, og Nina Fuglem, Brand & Marketing Specialist i Grundig Nordic, er i likhet med Helly Hansen opptatt av

1

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 67


å gjøre merkevaren deres synlig. Grundig var tidligere en sponsor av håndball, men da avtaler løp ut, ønsket firmaet å tenke nytt. – Hvorfor ikke seiling?, spurte vi oss selv. Det passer godt til merkevaren vår, den er som seiling; premium og miljøvennlig. Dessuten er seiling stilig og innovativ, og så syntes vi det var spennende å starte noe helt fra grunnen av. Vi så at J/70 var en voksende klasse i Europa, og vi ville være med fra starten av i Norden, sier hun. Erfaringen hennes er at seiling passer Grundig godt. – Vi er jo et livsstilsmerke, og seiling er en fin arena å vise frem utrolige opplevelser og skape historier på.

68 - Race Report 2018

Dessuten har jo alle seilere et hjem som trenger varene våre, og vi håper alle seilerne vil være gode ambassadører for oss. TIL HJELP I PRODUKTUTVIKLING – Å knytte oss til nasjonale seilforbund og markedsføre oss gjennom olympisk seiling, er en strategisk plan vi har, og siden mange av forbundene vi har avtaler med også har en seilsportsliga, er vi blitt med på det, sier Johnny Källmann, leder av den tyske tauverksprodusenten Liros’ avdeling i Sverige. Han påpeker at det er to forhold som er spesielt viktige for Liros.


– Det ene er at vi ser på seilngen som en naturlig markedsføringskanal for de produktene vi har. Det andre er at seilerne gir verdifull tilbakemelding til oss når det gjelder produktene. Det hjelper oss til stadig å forbedre dem. Han nevner også et tredje element: – Mange seilere jobber innen vanlig industri som kan ha brukt for tekniske liner, og når man vet at linene holder i eliteidrettssammenheng, vil de også holde mål innen industrien. Han forteller at Liros’ salg til industrien er større enn den marine sektoren og at det nå foregår en stor overgang fra bruk av vaiere til high tech tekstil-liner. – Og vi ønsker å ligge i front i det markedet, sier Källmann. Han uttrykker tilfredshet med samarbeidet med seilsportsligaen og påpeker at arrangører av eventer er atskillig dyktigere til å markedsføre seg og bruke sosiale medier enn seilerne selv. – Seilerne – og det er ikke bare i Norge – seiler ofte bare for sine egen interesses skyld. De har mye å lære av de norske skiløperne for å si det sånn. SEILINTERESSEN VAR AVGJØRENDE – Utgangspunktet for vårt samarbeid med seilsportsligaen er min egen interesse for seiling, sier Ronny Nordby i Erik Arnesen Jelsfyr AS, som selger Mercedes. Nordby har tidligere vært leder av Drøbaksund Seilforening og er seiler på sin hals. – Vi på Helsfyr synes seilforbundet, seilsportsligaen og hele seilmiljøet er veldig godt, og vi synes det alltid har vært veldig hyggelig å hjelpe til. Mercedes har også støttet oss i dette. Ronny Nordby trekker også frem miljøengasjementet til Norges Seilforbund og seilsportsligaen som viktig for at de vil være støttespillere. – Ja, det blir viktigere og viktigere, for Mercedes som bilprodusent er veldig opptatt av dette. Så at seilerne har et så sterkt fokus på å rydde opp på og i sjøen, er et pluss for oss, sier Ronny Nordby.

2

TROND R. TEIGEN 1 HELLY HANSEN: Til venstre Monica Rodal, til høyre Åse-Line Eide. 2 GRUNDIG: Nina Fuglem. 3 ERIK ARNESEN HELSFYR AS: Ronny Nordby. 4 LIROS: Johnny Källmann.

3

TROND R. TEIGEN

4

PETER GUSTAFSSON

VIKTIG MILJØTILKNYTNING At seilsportsligaen har et så klart og uttalt engasjement når det gjelder maritim forsøpling gjennom prosjektet Clean Seas, er viktig også for de tre andre samarbeidspartnerne. – Ja, definitivt, sier Åse-Line Eide i Helly Hansen. – At vi samarbeider med noen som aktivt arbeider for å bedre miljøet, er helt vesentlig, Det er slik vi også ønsker å fremstå, og de foredragene Thomas Nilsson har holdt hos oss for våre ansatte, har vært veldig verdifulle og inspirerende. Nina Fuglem hos Grundig er enig. – Vi er selv svært opptatte av miljøet og ønsker å ta en del samfunnsansvar, blant annet ved at vi nå bruker gjenvinnbar plast i produktene våre. Det er veldig mange gode linker mellom Clean Seas, seiling som miljøvennlig sport og det vi i Grundig holder på med. Det handler blant annet om å bruke vinden og ingenørkunnskaper, sier hun.

Race Report 2018 - 69


2019 LIGARUNDENE SKAL VÆRE UNIKE

70 - Race Report 2018


– Målet er å tilføre hver enkelt ligarunde noe mer enn selve seilingen, sier Magnus Hedemark i SailLogic.

D

et høres litt kryptisk ut, men prosjektleder for Norsk Seilsportsliga, Magnus Hedemark i SailLogic, har en veldig klar formening, ja, nærmest et budskap, om hva han legger i utsagnet «mer enn selve seilingen». – Det dreier seg om på et eller annet vis å forsøke å legge inn noe ekstra i alle ligarundene, slik at de som deltar, opplever at det er noe som er litt større ved arrangementene enn bare det å seile en helg i seilsportsligaen. Når deltagerne kommer tilbake til foreningen sin, skal de føle at de har vært med på noe mer enn en vanlig regatta. Målet vårt er at ligarundene skal settes inn i en større ramme; seilerne skal kjenne på at de har deltatt i en regatta som representerer «spydspissen» i seil-Norge, sier Magnus Hedemark. På tampen av sesongen 2018 legges kabalen for 2019, og helt grunnleggende for planleggingen er hvor i landet de fire ligarundene skal foregå. Valget av steder og tidspunkter legges det mye omtanke i for at arrangementene skal ha potensiale i seg til å bli hva Hedemark håper på; at de på en måte skal kunne løfte seg selv. FØRSTE RUNDE I OSLO I 2019 vil Norsk Seilsportsliga foregå i Oslo, på Hankø, i Arendal og til slutt i Trondheim. Ligarunden i Oslo vil foregå i forbindelse med Færder Sailing Week i pinsen, som i år er den andre weekenden av juni. Seilingen vil foregå utenfor Aker Brygge søndag og mandag (1. og 2. pinsedag). I forkant vil man seile Grundig Cup i J/70-er fredag og lørdag. – Vi vet alle at det indre bassenget i Oslo kan være utfordrende med hensyn til vind. På den annen side er Færder Sailing Week en stor mønstring med mange aktiviteter og muligheter for å vise seg frem, og ved å ha ligarunden i Oslo har vi en arena hvor vi kan bringe noe til bordet til våre sponsorer og KNS, som skal arrangere denne runden. Så ja, det er risikabelt å ha en ligarunde i Oslo, men om det blir fin vind, vil utbyttet og merverdien for våre partnere bli tilsvarende stor. Magnus Hedemark er klokkeklar på at man må tenke kommersielt og ha med seg støtte fra næringslivet dersom seilsportsligaen skal kunne utvikle seg. Derfor mener han at man av og til må ta noen sportslige sjanser. RUNDE TO PÅ HANKØ Mangel på vind bør ikke være noe tema når seilsportsligaen skal flytte seg videre til Hankø fra 21. til 23. juni. – Vi planlegger og har et håp om å ha Garnholmen

1

MORTEN JENSEN

1 SPYDSPISS: – Seilsportsligaen skal være en spydspiss når det gjelder regatta-arrangementer i Norge, og til sesongen 2019 har vi mange spennende planer, sier Magnus Hedemark.

Race Report 2018 - 71


1

2

UKJENT FOTOGRAF

SEILSPORTSLIGA STEVNER I 2019 9. og 10. juni: Oslo 21.–23. juni: Hankø 16.–18. august Arendal 6.–8. september Trondheim

som utgangspunkt for seilingen slik at seilere og publikum kan sitte på Garnholmen og følge seilasene. Det vil bli historisk, sier Magnus Hedemark. Han har Hankøs gamle glansdager som regatta-arena i tankene; den gangen Garnholmen så ut som et fuglefjell av publikummere som hadde tatt turen ut til startplassen for å følge Hankø-regattaen. – Vi jobber med å utbedre den vesle havnen på nordsiden av Garnholmen slik at vi kan ha en havn for RIB-ene og mannskapsbytte der, og med banen rett utenfor får man, som i gamledager, en super utsiktsplass oppe på Garnholmen. Hankø kan jo by på en av de beste regattabanene i landet; det er ikke uten grunn at Hankø-regattaene har gått inn i historien som noen av de største. Race Village er planlagt lagt til Hankø Yacht Club. – Vi håper å kunne få til dette med Garnholmen, men det avhenger også av andre instanser og krefter, sier Hedemark. VIDERE TIL ARENDAL Når sommerferien i 2019 er over, forflytter seilsportsligaen seg til Arendal – sammen med mange av landets politikere. Den tredje runden finner sted fra 16. til 18. august – parallelt med Arendalsuka, som jo er blitt en møteplass for alle i landet som er opptatt av toneangivende samfunnsaktiviteter. Nå skal også seilerne innta byen. – Arendal vil være et sted med mye liv og røre; litt som i Molde da vi hadde seilsportsligaen der samtidig med jazzfestivalen. Men i Arendal blir dette mye større.

72 - Race Report 2018

TROND R. TEIGEN

Ved siden av ligaseilingen vil vi rette oppmerksomheten mot marin forsøpling, og jeg vil håpe og tro at alle seilforeningene som er representert i seilsportsligaen, vil kjenne på at de er en del av noe viktig og at også de faktisk bærer en fane i en sak for samfunnet og fremtiden. Magnus Hedemark håper at politikerne i Arendal vil legge merke til seilernes miljøengasjement og holdninger, og han forteller at man sysler litt med en idé om å ha en «politiker-regatta» med J/70-ene. FINALE I TRONDHEIM Den store avgjørelsen i 2019-utgaven av seilsportsligaen faller i Trondheim fra 6. til 8. september. Samtidig med at J/70-ene er der, vil de også bli benyttet i student-NM samme sted. – Vi vil vise at seilsportsligaen ønsker å bidra i norsk seiling utover det å seile liga. Derfor vil vi bruke J/70-ene i student-NM. Jeg tror vi skal forsøke å være litt rause med hensyn til hva vi driver med, og noe av målet med seilsportsligaen og apparatet vårt er jo å skape interesse rundt seiling og seilsport i sin alminnelighet. Seilsportsligaen er bygd opp rundt ideen om «bag-seiling»; seilerne skal ikke behøve å ha egen båt for å kunne delta. Det betyr at man slipper kostnadene ved det å eie egen båt og tiden det tar å holde den ved like og i orden. I stedet betaler foreningen en kontingent for å bidra til finansieringen av et slikt apparat. – Jeg tror tidsklemma er noe man i seil-Norge skal ta på blodig alvor, og at dette med båt-deling og båt-pooler kan være noe som kan medføre økt aktivitet og større deltagelse, sier Magnus Hedemark.


3

TROND R. TEIGEN

Ligaseilasene i Trondheim vil foregå utenfor seilforeningen, som er en del av et nytt promenade-område langs sjøen. MANGE BRIKKER SKAL FALLE PÅ PLASS Magnus Hedemark mener man kommer galt avsted dersom geografisk spredning og «rettferdig fordeling» skal være rettesnoren for hvor seilsportsligaen skal ha arrangementene sine. Han minner om at seilforeningene og seilerne er «ligaens kunder», det er de som betaler, og at de derfor skal bli servert best mulige arrangementer. – Slik jeg ser det er vi avhengige av å bringe noe nytt til bordet i hvert stevne om vi skal utvikle oss og få fornøyde «kunder». Et år med like stevner, funker ikke. De må inneholde noe nytt, det være seg for eksempel bedre filming, bedre seilopplevelser eller en bedre ramme rundt arrangementet. Det er mange elementer som skal falle på plass når det gjelder å finne arrangørsteder som egner seg for ligaseiling. Det at seilerne bor, oppholder seg og seiler på samme sted, er høyt prioritert. Men flere forhold spiller inn. – Vi må for eksempel også tenke på at det ikke er for dypt der banen skal ligge eller at vindretningen for årstiden «er feil». Når 30 seilforeninger skal konkurrere gjennom ideelt sett 12–14 flighter, hvilket betyr opp mot 84 seilaser, i løpet av to dager, sier det seg selv at avviklingen må gå «smack, smack» uten unødvendige opphold mellom startene. Hvert minutt teller. – I 2019 vil vi som liga-ansvarlige forsøke å ta et

større ansvar selv og hjelpe arrangør-foreningene å avvikle seilasene. Frem til nå har vi fra sentralt hold stilt med banesjefen, men for å forsøke å korte ned tiden når baner må endres og bøyer flyttes, vil vi i 2019 også forsøke å bidra med ekspertise i bøyebåtene. Bruker man to minutter ekstra hver gang en bøye skal flyttes, kan det bety at vi mister en flight eller to, og det vil vi jo helst unngå. Hedemark håper en slik hjelp også vil kunne tilføre arrangørene verdifull kompetanse som de kan ha glede av når de skal arrangere sine egne regattaer. – Seilsportsligaen er og skal være en spydspiss når det gjelder arrangementskvalitet, og da er det vårt mål å forsøke å bringe videre kunnskap til dem vi samarbeider med. FAST PROGRAM I FIRE DAGER Ligarundene i 2019 vil strekke seg over fire dager og ha en fast form på alle de fire arrangør-stedene. Programmet begynner torsdag. Da vil barn og ungdom fra området bli invitert, og man vil fortelle dem om hva seiling og regattaer er. Forsøpling av havet og Clean Seas vil ha også en fremtredende plass i dette programmet. – Vi vil fortelle ungdommen om seiling og hva vi holder på med; og at sjøen er lekegrinden vår og at vi er opptatt av at den er ren og sunn. Torsdag ettermiddag vil bli en dag der arrangørene av ligarunden kan trekke inn sine lokale sponsorer og hvor Norsk Seilsportsliga kan vise frem sine. En ligacup for sponsorene i J/70-ene kan være et element denne

1 GARNHOLMEN: Slik så det ut på Garnholmen utenfor Hankø på 1930-tallet. Nå vil man forsøke å gjenskape noe av den samme stemningen i 2019. 2 POLITIKERE: Seilsportsligaen går samtidig med Arendals­uka i august, og da vil politikerne bli presentert for seilernes miljøengasjement og se seilerne utøve sin rene idrett. 3 PROGRAM: Hver eneste runde av seilsportsligaen vil ha et fast program fra seilerne kommer til de reiser hjem igjen. Felles samlinger og fellesskap er nøkkelord.

Race Report 2018 - 73


SEILSPORTSLIGA UKE-PROGRAM Torsdag Seilsportsligaen og Clean Seas møter unge seilere og næringslivet Fredag Seilerne ankommer. Trening og bryggemat Lørdag Regattaseiling hele dagen. Bryggemat og treff om kvelden Søndag Regattaseiling hele dagen. Bryggemat og premieutdeling

1

MORTEN JENSEN

74 - Race Report 2018

dagen. Dessuten vil budskapet til Clean Seas ha en sentral plass også overfor næringslivet. – Vi har gjort en undersøkelse som forteller at over 80 prosent av norske bedrifter ønsker å henge seg på en miljø-knagg på en eller annen måte, og jeg mener det ligger et stort potensiale for seilsporten å knytte til seg bedrifter på dette planet. – Torsdagen blir på en måte en salgsdag; en markedsdag for seiling der vi skal ta vare på de bedriftene vi har med oss, men også forsøke å rekruttere nye, konkluderer Hedemark. Fredag kommer seilerne og denne dagen er avsatt til trening. Om kvelden ønsker Hedemark å bygge en tradisjon med at seilerne kommer sammen til et bryg-

ge-arrangement med enkel servering. Lørdag og søndag blir det ligaseiling for fullt fra morgen til ettermiddag. Etter seilasene blir det litt enkel bryggemat, hvoretter alle deltagerne møtes et sted. – Vi må jo også oppleve byen vi er i. Vi skal ikke bare være på brygga. Om søndagene har Magnus Hedemark en plan om å finne på noe som gjør at deltagerne ikke booker flybillett hjem klokka 18, men venter til kl 20. – Slik at alle er med på premieutdelingen, sier han. – Poenget, sier han, – er at seilerne skal føle at de er med på et program fra de kommer til de reiser hjem igjen, og de skal ha fokus på å være med på programmet og være tilstede hele veien.


1

TROND R. TEIGEN

VIKTIGE ENDRINGER I 2019 Seilsportsligaen 2019 vil by på noen viktige endringer i bestemmelsene som det er lurt å få med seg allerede nå. Den kanskje viktigste endringen er at ungdomsregelen forsvinner. Det har ligarådet, som består av Magne Klann (Soon), Karl Kjørstad (KNS), Magnus Hedemark (SailLogic) og Kristian Fæste (Norges Seilforbund), bestemt. Til nå har det vært slik at minst en på laget må ha vært 22 år eller yngre. Fra og med 2019 er det ingen regler knyttet til hvem som kan være med på laget, annet enn at de må være medlemmer i seilforeningen de seiler for. Denne regelen er igjen knyttet til NSFs regler om en seilers startberettigelse. De sier at en seiler kun kan representere én seilforening i den samme klassen (i dette tilfellet seilsportsligaen) i løpet av en sesong. Med andre ord kan du ikke bytte seilforening i løpet av en ligasesong. – Vi tro at ungdomsregelen har gjort nytten sin, og vi mener det må være opp til seilforeningene selv å bestemme hvem de vil sende som representanter. Vi ser at gjennomsnittsalderen på ligaseilerne både i Norge og internasjonalt synker, og da er vi jo på riktig vei, sier Magnus Hedemark. Han understreker at intensjonen med regelendringen slett ikke er å legge til rette for forgubbing av seilsportsligaen og håper at det ikke vil være regelen i seg selv som bestemmer om foreningene vil satse på ungdom eller ikke. – Vi ønsker at seilsportsligaen skal være tilgjengelig for alle seilforeningene i Norges Seilforbund, og vi vet at flere mindre seilforeninger foreløpig sliter med å få med seilere under 22 år. Ved å oppheve ungdomsregelen får de muligheten til å delta og bli synlig lokalt, noe som forhåpentlig vil hjelpe dem i å rekruttere unge seilere. Vi må huske på at to tredeler av landets nærmere 120 seilforeninger har under 200 medlemmer, og mange av dem har ikke noen egen ungdomsavdeling. En regelendring vil med andre ord være inkluderende, sier Magnus Hedemark

J/70 KAN BLI MER FYSISK KREVENDE International Sailing League Association (ISLA) vurderer for tiden å gjøre noe med klasseregel C.3.3. for å gjøre båten mer fysisk å seile. Den regelen sier hvordan mannskapet skal kunne sitte og ri båten. Denne regelen er lempet atskillig på i seilingsbestemmelsene for Sailing Champions League, og nå vil ISLA se på om de respektive nasjonale ligaene skal seile etter de samme, mindre strenge reglene. Dette skal diskuteres på prinsippielt grunnlag på ISLAs ligamøte i midten av desember. – Går disse regelendringene igjennom, vil J/70-en bli vesentlig mer fysisk å seile, noe som igjen vil kreve at ungdommer vil være ønsket om bord dersom man skal gjøre seg håp om å hevde seg, kommenterer Hedemark. PÅBUDT MED UNIFORMERING I 2019 vil det også bli innført et «drakt-krav». Det betyr at alle seilerne om bord må være likt uniformert med en drakt som viser foreningstilhørigheten. Det behøver ikke være noe mer avansert enn en bib som seilerne tar utenpå resten av seilklærne, noe flere lag allerede har. – Poenget er at det skal være lett å se for alle hvilken forening seilerne seiler for – enten de følger seilasene på stedet, følger med live-sendinger på nettet eller rett og slett ser på bilder i etterkant av stevnet. I og med at seilerne bytter båter hele tiden, må laget markeres med noe annet enn seil- eller skrognummer. Jo mer uniformering, desto større blir klubbtilhørigheten, tror jeg. Og jo mer seilerne føler at de tilhører et lag og representerer foreningen sin, desto bedre. Seilerne seiler for foreningen sin i seilsportsligaen – ikke for seg selv, sier Magnus Hedemark. LAGET MÅ VÆRE KLART TIDLIGERE Han forteller at foreningene i 2019 må avlevere sine mannskapslister tidligere enn før. Syv dager før hvert stevne må navnene på deltagerne som skal seile i ligarunden være påmeldt. Det vil også bli et strengere regelverk rundt det å oversitte tidsfrister.

NYE REGLER I 2019

• Ungdomsregelen oppheves; det stilles ingen krav til seilernes alder. • Alle om bord skal være uniformert med like drakter eller like bibber som viser foreningstilhørighet. • Mannskapslister må innleveres tidligere. I 2019 må laget være klart syv dager før ligastevnet

1 TIL HANKØ: I 2019 skal en ligarunde seiles på Hankø. Det kan bli den tøffeste noensinne. 2 DRAKT-KRAV: I 2019 blir det et krav til alle lagene i seilsportsligaen om at de skal stille med uniformering på regattabanen slik at alle lett kan se hvem de er.

Race Report 2018 - 75


SEILERE I PLASTKAMP 1 CLEAN SEAS: Logoen til Clean Seas omgir seilerne under et ligastevne.

MANGE TONN: Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. – Vi tror folk andre steder er verstinger, men vannprøver tatt under Volvo Ocean Race viste at konsentrasjonen av mikroplast var størst i prøvene tatt utenfor Arendal, sier Thomas Nilsson. 2

3 AHA-OPPLEVELSE: Ansatte i SAP fikk en aha-opplevelse da de ble satt til å rydde langs strendene i Leangbukta i Asker. 4 HOLD HAVET RENT: Clean Seas og Norges Seilforbunds kampanje Hold havet rent har samme mål, men litt ulik vinkling.

FÅR OPPMERKSOMHET: Seilernes engasjement for havet vekker oppmerksomhet. I midten av november ble Thomas Nilsson invitert til å sitte i panelet under Coops miljøkonferanse sammen med blant annet tidligere miljøvernminister Vidar Helgesen. 5

76 - Race Report 2018

Dette handler på ingen måter om klovner i kamp, men om seilere i alvorlig kamp mot maritim forsøpling. Prosjektet Clean Seas Turn the Tide on Plastic er en viktig bestanddel av Norsk Seilsportsliga. • Vi må spre kunnskap. • Vi må redusere bruk. • Vi må rydde. Thomas Nilsson har banket dette budskapet inn atskillige seileres hode gjennom seilsportsligaens fire runder. Clean Seas-logoen preger alle ligabåtene, og i race village kan man ikke unngå å legge merke til bannere og flagg med Clean Seas fragmenterte, brytende bølge på. Clean Seas er et FN-initiert miljøprosjekt som ble startet i februar i 2017. Hensikten var å bidra til å skape et miljøengasjement blant regjeringer, folk flest og det private næringslivet. Plastforurensning i havet har hovedfokus. Blant seilere flest ble nok prosjektet først kjent gjennom Volvo Ocean Race-båten «Turn the Tide on Plastic», som seilte i spissen for det. – Vi ønsket å ha et viktig budskap å fortelle i seilsportsligaen; noe som ikke bare handlet om seiling. Og da var det naturlig å finne noe som handlet om vår egen lekegrind; sjøen som vi seiler på og i. Plast i havet har jo fått mye oppmerksomhet i den siste tiden og det engasjerer mange, men vi seilere bør jo stå i aller fremste rekke i dette arbeidet, sier Thomas Nilsson. REGATTASEILERNES KAMPANJE Norges Seilforbund hadde allerede sin «Hold havet rent»-kampanje, men Thomas Nilsson sier at de savnet en kampanje som hadde en litt annen historie som passet deltagerne i seilsportsligaen. – Volvo Ocean Race og Clean Seas har skapt oppmerksomhet om forsøpling i havet gjennom regattaseiling, og vi mener vi har kunnet skape en engasjerende historie om dette som passer for deltagerne i seilsportsligaen. Takket være Volvo Ocean Race er Clean Seas på en måte blitt regattaseilernes kampanje. Men vi støtter definitivt også Hold havet rent og trekker frem den kam-

1

TROND R. TEIGEN

panjen så ofte vi kan. Det viktigste er jo at vi alle jobber for en god sak, sier Thomas Nilsson, som tenker at Hold havet rents historie passer best i turseilermiljøet. FOREDRAG OM NOE STØRRE Clean Seas er blitt frontet under hver eneste ligarunde i 2018, og dette arbeidet skal intensiveres i 2019. – Da legger vi opp til et slags road-show om Clean Seas og arbeidet med å redusere forsøplingen av havet. På torsdag før hver ligarunde vil vi invitere, barn, ungdom og næringsliv til seiling og foredrag om Clean Seas og det vi holder på med. På den måten håper vi å få enda flere til å gløde for denne saken. Til neste år går en av ligarundene samtidig med Arendalsuka der mange politikere er. Der skal liga-arrangørenevise frem seilernes miljøengasjement. Thomas forteller at han har holdt på med seiling i over 30 år, og at han er skremt over hvordan havet er nå. – Nå er det fullt av søppel. Jeg husker jeg skulle dra fra Steilene og inn til Lille Herbern i Oslofjorden i en RIB i sommer, og jeg tenkte jeg skulle ta meg tid til å plukke opp plasten jeg så i sjøen på vei inn. Jeg måtte til slutt gi opp, for det var så mye at jeg ikke ville rekke arrangementet jeg skulle på om jeg skulle plukke opp alt. Også seilsportsligaens samarbeidspartnere har fått sin dose av opplysning om plast i havet. – Vi hadde en seanse med SAP i Leangbukta i Asker. Førsteinntrykket deres var at: «Her er det jo ikke noe søppel». Men jeg ba dem se nærmere etter, og etter fem minutter sto de med hendene fulle av snusposer og andre mindre plast-ting. Det var en aha-opplevelse for dem. Det er ikke nødvendigvis bare de store tingene, for når du ser nærmere etter, oppdager du hvor mye plast det er. – Men, sier Clean Seas-ambassadøren i Norsk Seilsportsliga. – De fleste tror dette kun dreier seg om å plukke plast i fjæra, men Clean Seas-kampanjen handler om noe større enn det. Hovedproblemet er hvordan hver og en av oss lever, hva vi kaster og hvordan vi kaster det. Og ikke minst handler det om hva vi forbruker. Dette er noe av det jeg forsøker å fremføre til seilerne.


3

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

2

TROND R. TEIGEN

5

TROND R. TEIGEN

Race Report 2018 - 77


VEIEN TIL

EUROPA

Den norske seilsportsligaen er en del av et stort, internasjonalt univers. I 19 andre land er det tilsvarende ligaer, og flere er i anmarsj. Sailing Champions League er finalen for dem alle. Hvert år får fire norske seilforeninger forsøke seg der.

D 1 SPRER OM SEG: Youth Sailing Champions League ble arrangert for første gang i 2018. Nå venter trolig flere spesialarrangementer som også norske seilforeninger kan delta i. I Sailing Champions League har man sett bort fra J/70-klassens begrensninger med hensyn til hvordan båten skal ris, og dette unntaket vil trolig også gjelde i Norge i 2019. Det vil gjøre ligaseiling mer fysisk og enda mer aktuell for yngre seilere.

78 - Race Report 2018

et gjelder å komme på en av de fire første plassene i eliteserien. Det vet alle som seiler der, for for seilforeningen de representerer åpner veien til Europa seg, og foreningens seilere får forsøke seg mot Europas beste lag. I 2019 er det seilerne fra Risør, Brevik, Ran og Larvik som skal ta turen. Sailing Champions League ble arrangert for fjerde gang i år, og i den aller første finalen, i 2015, gikk KNS helt til topps med et lag anført av Kristoffer Spone. Deretter har det gått tyngre og tyngre for de norske seilerne. I år forsøkte to lag seg. Tønsberg ble slått ut i kvalifiseringen, mens Åsgårdstrand så vidt gikk videre og endte til slutt på 23. plass av 32 seilforeninger. Nivået har hevet seg betraktelig siden 2015, noe de norske seilerne har fått merke. Ideen til Sailing Champions League oppstod i 2013 og bak ideen stod det tyske firmaet Konzeptwerft i Hamburg. – All seiling starter i seilforeningene; det er der du lærer å seile og hvor du utvikler deg. Seilforeningene spiller en viktig rolle, og vi ville lage en konkurranse mellom dem, sier Oliver Schwall i Konzeptwerft. Han var med på å starte det hele og forteller at de skuet til andre idretter der klubbene spiller hovedrollen, som i fotball, håndball, ishockey – noe som avfødte ideen som nå er seilsportsligaen. Like båter, korte baner og kompakte arrangementer var oppskriften. Ligaen skulle selv stå for båtene. Det ville gjøre det enkelt for alle å delta, og et hvert utstyrshysteri ville bli eliminert. Prestasjonene ville fullt og helt stå og falle med seilerne. Dessuten skulle konkurranse-formatet være lett å forstå.

1

LARS WEHRMANN

Danmark var det første landet til å adoptere ideen, og deretter har ligaseiling spredd seg som ild i tørt gress i Europa. Per i dag fins det ligaer i 20 land. Nå blir det ligaseiling også i USA og Australia, og Schwall tror at det i løpet av 2020 også vil ha etablert seg i Sør-Amerika og Afrika. Alle nasjoner som er med, må være medlem av International Sailing League Association, som er paraplyorganisasjonen som styrer det hele, og det fins regler der som de nasjonale ligaene må rette seg etter. Foruten en serie-ordning for vanlige foreningslag, er det i Tyskland nå også en egen serie for ungdomslag og en for damelag. I år ble det også arrangert et Sailing Champions League-stevne for juniorer og damer der alle liga-landene var invitert til å delta. Ingen norske lag var med. Nå planlegges det også et tilsvarende stevne for funksjonshemmete seilere. – Dette er bare en start. Det vil komme mange spennende internasjonale arrangementer som norske seilere kan være med på i årene fremover, og alt vil være tuftet på grunnideen om at det er seilforeninger som konkurrerer mot hverandre, sier Magnus Hedemark, som arrangerer den norske ligaen.


Norske lag i SCL

2015: KNS vant Sailing Champions League i Porto Cervo. 2016: Tre norske lag seilte i finalen. KNS, som var tittelforsvarer, ble nr. 13, men Åsgårdstrand ble best av de norske lagene på 8. plass.Arendal ble nr. 29. Åsgårstrand og Arendal vant hver sin kvalifisering i Norge i 2015. Nesodden røk ut i kvalifiseringen i St Petersburg med 23. plass. 2017: Trondhjems ble nr. 20 i kvalifiseringen i St Petersburg og kom ikke til finalen. KNS ble nr. 12 og Ran nr. 20 i kvalifiseringen i St. Moritz. KNS gikk videre og ble nr. 21 i finalen i Porto Cervo. 2018: Moss nådde ikke finalen ved å bli nr. 18 i kvalifiseringen i Porto Cervo. Åsgårdstrand klarte det med et nødskrik på 15. plass i St Petersburg og ble nr. 23 i finalen i St. Moritz. Tønsberg ble nr. 23 i St Petersburg og gikk ikke videre.

23 nasjoner er medlem av ISLA

Sailing Champions League kvalik 1 15 beste lagene fra hver kvalik går videre til finalen i SCL. Totalt 30 lag seiler finalen i SCL

Sailing Champions League kvalik 2

De 4 beste lagene i Eliteserien kvalifiserer inn i SCL Eliteserien 15 lag 4 beste i 1 divisjon rykker opp. 4 dårligste i Eliteserien rykker ned. 1.Divisjon 15 lag

4 dårligste i 1 divisjon rykker ut og må seile kvalik mot andre som ønsker inn i 1.divisjon.

De fire beste lagene fra hver Liga kvalifisere inn i SCL kvalik med to lag i hver kvalikrunde

Estonia Finland Slovenia Croatia Croatia Czeck Republic German Sailing League Swedish Sailing League Danish Sailing League Italian Sailing League Norwegian Sailing League UK Sailing League Russian Sailing League Dutch Sailing League Swiss Sailing League French Sailing League Austrian Sailing League Polish Sailing League Portugal / Sail Cascais Lithuania Australia Spain Premiere Sailing League USA

Race Report 2018 - 79


STOP PRESS! I løpet av seilsportsliga-sesongen 2018 ble det nedlagt et stort arbeid i å spre oppmerksomhet og skape interesse – både på digitale flater og mot tradisjonelle medier. Det ga resultater.

N

orsk Seilsportsliga har såvisst ikke levd et liv i det store intet i 2018. En rekke aviser har fulgt sine lokale seilforeninger gjennom ligarundene, og under stevnene har stadig flere fulgt sendingene og meldingene på sosiale medier. Man tar neppe munnen for full om man påstår at seilsportsligaen er det regattaarrangementet i Norge som har fått mest medieoppmerksomhet i 2018. Dette har dog ikke kommet av seg selv, helt fra ligaen startet i Bodø er det blitt jobbet målrettet mot medier og publikum. Tidligere redaktør i SEILmagasinet, Morten Jensen, er blitt engasjert av Norges Seilforbund for å hjelpe forbundet med informasjonsarbeid, og seilsportsligaen har vært en av hans prioriterte oppgaver. – Vi har erkjent at seilsportsligaen ennå ikke har oppnådd nasjonal interesse, derfor har vi konsentrert oss om å jobbe mot lokale medier i de områdene hvor seilforeningene som deltar i ligaen kommer fra, og i det distriktet der ligarundene har vært arrangert. I tillegg har selvfølgelig fagpressen, det vil si SEILmagasinet og Seilas, fått sitt, sier Morten Jensen. Han forteller at en liste på rundt 50 lokale medier er blitt foret med informasjon om ligaen i år. Dette har spesielt skjedd i forkant av stevnene. – Vi har lagd spesifikke pressemeldinger til hver enkelt avis som er vinklet mot avisens lokale seilforening. Det har vært om å gjøre å finne poenger rundt seilforeningenes lag som kan vekke interesse. Det er selvfølgelig enklest rundt de lagene som gjør det best, men vi har også forsøkt å finne andre vinklinger, og det har absolutt gitt resultater. Han har ikke noe eksakt tall på hvor mange artikler på nett og i trykte utgaver arbeidet har resultert i løpet av sesongen, men han nevner at nærmere 30 saker ble publisert på ulike lokale avisers nettsider i forbindelse med den første runden i Bodø. – Det ble nok den beste runden i så måte. Avisene i Bodø var svært engasjerte, Avisa Nordland hadde sågar direktesendinger fra ligaen. At et stort seilarrangement for første gang ble lagt til Nord-Norge, var et vesentlig poeng. Mange aviser har hatt sakene fra seilsportsligaen som lukkede saker forbeholdt sine abonnenter gjennom hele sesongen. Derfor har det vært vanskelig å følge med på alt, men mange førsteside-henvisninger tyder på engasjement og interesse.

12 - Race Report 2018


Race Report 2018 - 13


ØKNING: Da ligasesongen 2018 startet, hadde seislportsligaens Facebook-side 2070 følger. Da sesongen var slutt, hadde følgerskaren økt til 2630,Det er en økning på 27 prosent.

KAMPANJER: Når det ble kjørt målrettede kampanjer, ble rekkevidden og engasjementet økt betydelig. På det meste var det opp mot 15 000 personer som fikk innleggene til seilsportsligaen i feeden sin.

FLERE SER LIVE-SENDINGENE: Gjennomsnitlig antall seere livesendingene ble tredoblet i løpet av noen måneder. De nederste grafene viser antall seere ved sesongstart. Den øverste grafen viser sesongavslutningen i Arendal.

RETT I INNBOKSEN: Sesongen 2018 ble avsluttet med en test av nye kanaler, blant annet Messenger. En chatbot ble brukt til å sende ut og svare på meldinger som minnet omm når livesendingene startet. Kurven viser hvor stor prosentandel som åpnet meldingene.

80 - Race Report 2018

Morten Jensen har også registrert at en håndfull lokale medier har begynt å følge sine lag, og de har selv tatt initiativet til egne saker eller har etterspurt informasjon. – Ja, det er helt klart at arbeidet har båret frukter og at avisredaksjonene er blitt oppmerksomme på at også seilsporten har sin klubb-serie. STOR AKTIVITET I SOSIALE MEDIER Det er også nedlagt et stort arbeid i å skape interesse og publikum til direktesendingene og meldingene i sosiale medier under selve stevnene. – Før arrangementene har vi kjørt målrettede annonser for å skape seertall til sendingene våre. Vi valgte å rette oss mot personer som følger relevante seil-sider på Facebook. Disse annonsene har oppnådd meget gode resultater. Hovedgrunnen er nok at vi har truffet presist mot riktige personer. På den måten har vi klart å skape engasjement og oppmerksomhet rundt eventene våre, sier Andreas Nygaard i smartcom:tv, som har hjulpet til med dette arbeidet. Han forteller at når de målrettede kampanjene er blitt kjørt, har rekkevidden og engasjementet økt i stor grad. – På det meste er det opp mot 15 000 personer som får innleggene våre i feeden sin, selv om bare 2000 følger oss. Det er en kombinasjon av mange likes/delinger, og at vi hyppig poster nye ting. Det være seg artikler på seilsportsliga.no som vi linker til fra Facebook, videoer, livesendinger, annonser og så videre. På samme måte som selve live-sendingene har utviklet seg i løpet av sesongen, har også markedsføringen av dem gjennomgått en utvikling. Før finalerunden i Arendal ble en såkalt «chatbot» tatt i bruk. – Messenger er en fin måte å kunne gi nyttig informasjon direkte i innboksen til de som ønsker det. Vi benyttet denne kanalen blant annet til å gi en påminnelse om når finalen i Arendal startet. Vi tror dette er en fin måte å kunne gi et ekstra godt tilbud til de mest engasjerte personene der ute - ved å minne dem på når regattaen starter – i tillegg til å gi dem linken til direktesendingen rett i innboksen. At mellom 80 og 98 prosent åpnet meldingene vi sendte, betyr at det vi sendte hadde interesse. Ved siden av Facebook er også Instagram blitt aktivt brukt i seilsportsligaen i 2018, og spesielt mot slutten av sesongen ble aktiviteten i denne kanalen trappet opp. Instagram story og Instagram TV byr, ifølge Nygaard, på nye interessante muligheter. – Instagram story gir oss muligheten til å engasjere publikummet vårt gjennom interaktive knapper som gjør at vi kan ha en slags dialog med målgruppen vår. Instagram TV er et sted hvor man kan laste opp lengre videoer enn de 60 sekundene som ellers er begrensningen på Instagram. Vi begynte å eksperimentere med instagram TV mot slutten av 2018 sesongen. Mediearbeidet som ble gjort i 2018, vil bli fortsatt i 2019 – både mot lokale aviser og i sosiale medier. Ved siden av på Facebook vil live-sendingene trolig også bli sendt på Youtube til neste år, og aktiviteten på Instagram vil bli trappet opp. – Ingen interesserte seilere skal unngå å bli informert om seilsportsligaen i 2019, sier Magnus Hedemark.


UNIKE OPPLEVELSER HJEMME OG UTE. Seiling er et moderne og universelt symbol for menneskelig ingeniørkunst, lagarbeid og jakten på perfekte resultater. Seiling reflekterer også det som er viktig i livet – unike øyeblikk med venner og familie. Grundig er stolt sponsor av Kongelig Norsk Seilforening og Norsk Seilsportsliga, og er glade for at vårt engasjement i J/70, Grundig Sailing Cup og Grundig Hankø Race Week kan bidra til at unge atleter, familier og sportsinteresserte får unike opplevelser på vannet! Les mer om vårt unike sortiment av TV, hvitevarer, audio og småelekstrisk utstyr til hjemmet på www.grundig.no

Race Report 2018 - 1


www.saillogic.no

Stolt arrangør av Norsk Seilsportsliga

Race Report 2018 - 1