Race Report 2021 - Seilsportsligaen

Page 1

2021 WWW.SEILING.NO

RACE REPORT WWW.SEILSPORTSLIGA.NO


HELLYHANSEN.COM

BELONG IN THE MOMENT Pip Hare is one of only ten women to ever complete the Vendée Globe. She has to trust herself, her team and her gear to sail in extreme conditions, thousands of miles from land. But no matter what the ocean throws at her, Pip knows this is where she belongs.

PIP HARE - PROFESSIONAL SOLO SAILOR


INNHOLD

Guro Steine Magnus Hedemark 30 seilforeninger i to divisjoner Ligarunde #1 Sandefjord Ligarunde #2 Larvik Ligarunde #3 Florø Ligarunde #4 Moss Tabellene Statistikk Aldersundersøkelse Sesongen 2022 #1 Oslo #2 Bergen #3 Stavanger #4 Grimstad Ungdomsliga Internasjonalt

04 06 10 12 20 28 36 44 46 48 29 56 58 60 62 64 66

Viktig for bredden Ligasesongen 2022 skal bli den beste Eliteserie og 1. divisjon Endelig ble det seiling Med havet utenfor «The best game ever» Tøffe tak i finalen Eliteserien og 1. divisjon Vinnerhodene og foreningene 206 gutter og 64 jenter Klar for ny sesong Seilsportsliga fra Sukkerbiten Seilsportsliga og kultur i Strusshamn Jobber med å vise frem ligaen Det beste stevnet Nyhet for ungdom mellom 14 og 20 år Fire norske lag til SCL

RACE REPORT 2021 – NORSK SEILSPORTSLIGA UTGIVER: Norges Seilforbund og SailLogic REDAKTØR OG TEKSTER: Morten Jensen FOTO: Trond R. Teigen og Morten Jensen LAYOUT OG PRODUKSJON: Infotravel AS www.seiling.no - www.seilsportsliga.no

Race Report 2021 - 3


VIKTIG FOR BREDDEN – Seilsportsligaen er en viktig aktivitet for bredden i seil-Norge. Den representerer et alternativt spor for nye og gamle seilere, og det er veldig gledelig at den blir mer og mer populær, sier NSF president, Guro Steine.

1

Morten Jensen

1

POSITIVE ELEMENTER: NSFs president, Guro Steine, mener seilsportsligaen inneholder mange positive elementer som bidrar til å bygge opp bredden i norsk seilsport.

4 - Race Report 2021

Guro Steine er veldig glad for at seilsportsligaen lot seg gjennomføre i 2021, selv om det ble en komprimert sesong der man måtte helt ut i midten av juli før det første stevnet kunne avholdes. – Ja, det tror jeg var veldig bra! Seilsportsligaen blir stadig mer populær. Gjennomsnittsalderen går ned og kvinneandelen beveger seg oppover. Det er stadig flere seilforeninger som kjøper båter og etablerer lokale lag der blant annet tidligere jolleseilere er med. På den måten bidrar ligaen til å gi seilere en alternativ vei og det øker totalt sett bredden i norsk seilport. Denne utviklingen håper hun vi bare har sett starten av. Men hun ser også at det ligger noen utfordringer og lurer i farvannet forut: – Vi må hele tiden se på hvordan vi kan utvikle ligaen og sikre engasjement, vilje og evne til gjennomføring. Evalueringen av ligasesongen 2021 viser tydelig at det er noen utfordringer, kanskje særlig for vertsforeningene som må skaffe til veie nok utstyr og RIB-er for gjennomføring av arrangementet, stille med betydelig dugnadsinnsats og kanskje ikke sitte igjen noen særlig økonomisk gevinst. – Dette er tilbakemeldinger det er viktig at vi tar på alvor. Hun forteller at styret er blitt bedt om å vurdere om det bør eller kan etableres en form for arrangementsstøtte til seilforeningene. Et viktig poeng, mener hun, er det å opprettholde kvaliteten på stevnene. For å kunne gjøre det, må andre inntektsmuligheter vurderes – blant annet offentlig støtte. – Det må vi selvsagt ta tak i, for vi er helt avhengige av at lokale seilforeninger stiller opp som arrangører. Jeg er opptatt av at vi skal skape et levedyktig fundament

for ligaen, og ikke minst at arrangørene skal oppleve det som positivt og miljøskapende i egen forening å ha seilsportsligaen på besøk. Selv fikk Guro overvære ett ligastevne i sommer; i Larvik, der hun også delte ut premier ved stevnets slutt. – Larvik Seilforening har en fantastisk arena for denne typen arrangementer, og jeg vil virkelig berømme foreningen og lokale dugnadskrefter. De bidro til å skape en flott ramme for ligastevnet. Jeg vet at det kreves en hel del innsats, og jeg vil takke seilforeningene i både Sandefjord, Larvik, Florø og Moss for at de stilte som arrangører i 2021. At ligaen samler seilere fra hele landet med erfaring fra ulike klasser, er en av de positive sidene NSF-presidenten trekker frem. En annen er ligaens format og evne til å vise frem seilsport til flere enn «menigheten». – I tillegg tror jeg bag sailing-formatet er attraktivt for mange. Det er også positivt at ligaen utvikler seg og inkluderer stadig flere grupper. I 2022 får vi en ungdomsliga og en egen kvalifiseringsregatta for damer til Sailing Champions Leagues dame-finale. At det som skjer under ligastevnene ikke forblir kun hos deltagerne, men formidles ut til publikum i foreningene rundt om i landet, til lokalpresse og i sosiale medier, mener hun også er et vesentlig element som gjør seilsportsligaen populær. I sitt profesjonelle liv har Guro Steine selv arbeidet mye med informasjonsarbeid, og hun vet hva resultatet av godt arbeid på dette feltet kan bety. – Jeg syns alle de som jobber med dette i seilsportsligaen er blitt veldig flinke. De evner virkelig å formidle atmosfæren, spenningen og gleden ved ligaseilingen – særlig i sosiale medier. Den årlige «Race report» blir alltid et flott dokument, og jeg vet at det er et godt markedsføringsverktøy både overfor kommersielle partnere og seilforeningene. Guro Steine kommer fra Drøbaksund Seilforening – en forening som ennå ikke har stilt lag i seilsportsligaen. – Jeg vet det har vært diskutert flere ganger, så jeg håper det snart skjer. Drøbaksund Seilforening har tross alt veldig stolte tradisjoner med gode prestasjoner på regattabanen, så det er jo på tide at de viser at det å trene i Oslofjordens smaleste sund, skaper dyktige seilere, sier hun – med et aldri så lite smil. To av Norges OL-seilere i 2021 har sitt opphav i Drøbak. Men hva med presidenten selv, det er jo både liga-seiling og et eget dame-NM i J/70 i 2022? – Det hadde jo vært moro, men med kun tre treningsturer i en J/70, måtte det i så fall være på et lag med ikke altfor høye ambisjoner. Men, kanskje det skal være årets utfordring for meg – man lærer jo så lenge man lever. Dersom jeg kan bidra til å vise at vi damer og jenter må tørre å gå litt utenfor komfortsonen av og til, så gjør jeg gjerne det.


www.roblineropes.com

© Trond Teigen - SailLogic

© Daniel Stenholm

ROBLINE

THE WAY. LEADS


DEN SKAL BLI DEN BESTE:

LIGASESONGEN 2022

Seilsportsligasesongen 2021 ble komprimert til å bli en hektisk høstsesong. I år håper prosjekt­ ansvarlig Magnus Hedemark vi vil være tilbake til normalen – og at 2022 vil gå inn i historien som den beste ligasesongen – til nå.

1

Morten Jensen

A 1 GOD FORBEREDT: Etter to lavsesonger med ligaseiling og mye tid til å tenke seg om, mener Magnus Hedemark at man er bedre forberedt til ligasesongen enn noen gang før.

6 - Race Report 2021

lt tyder på at koronaviruset nå er på vikende front – i alle fall i sin mest alvorlige form – og at seilsporten endelig kan sikte seg inn mot et normalår igjen. – Jeg ser på 2022-sesongen som en forlengelse av 2019. I 2020 fikk vi bare seilt én improvisert shorthand­ ed-variant av seilsportsligaen over en helg helt på tampen av sesongen, og i 2021 måtte vi vente helt til midten av juli før vi kom i gang for fullt. Det betød at vi måtte gjennomføre fire helger på relativt kort tid. Jeg gleder meg derfor til å komme i gang som normalt igjen, sier Magnus Hedemark. Han er Norges Seilforbunds prosjektleder for gjennomføringen av Norsk Seilsportsliga fra A til Å. – Om aldri så galt så har vi alle fått tid til å forberede oss godt, planlegge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjennomføre arrangementene sammen med arrangør-foreningene. Og nå gleder vi oss til å komme i gang!

Magnus sitter også med et bestemt inntrykk av at deltager-foreningene gleder seg og er ivrige etter å komme i gang. – En annen veldig gledelig erfaring vi har gjort oss denne vinteren her, er at vi opplever at seilsportsligaen har fått en høyere kommersiell verdi. Ligaen er rett og slett kommet på kartet hos næringslivet. Den oppfattes ikke bare som en arena for å vise frem merkevarer, seilsportsligaen er også blitt en arena for opplevelser og aktiviteter for samarbeidspartnere. Seiling er jo en veldig fin og egnet bedriftsaktivitet; det er ikke like gøy å ta med seg kunder og ansatte inn i en hall for å spille håndball, for å si det sånn. Etter to år med unntakstilstand mener Magnus at seilsporten er kommet styrket ut av det hele. Han merker det på interessen og engasjementet. De norske seilernes OL-bravader og gode, internasjonale resultater har vært med på å dra lasset, Norges Seilforbunds


2

Morten Jensen

iherdige innsats under hele koronapandemien med blant annet å heve kompetansenivået i alle ledd har holdt seil-Norge engasjert og seilsportsligaens nye nettside og bruk av sosiale medier har gitt resultater. – Jeg tror kort og godt at vi stevner mot den beste seilsportsliga-sesongen noen gang! Sier Magnus Hedemark. ERFARINGER OG FORBEDRINGER Etter fem sesonger med ligaseiling har NSF og Magnus gjort seg en del erfaringer. – Det som var en god idé for tre år siden, er ikke nødvendigvis en god idé i dag. Såpass ærlige må vi være med oss selv. Vi må hele tiden søke å utvikle seilsportsligaen i pakt med forventningene og ta tak i utfordringene, sier Magnus Hedemark. En erfaring man har gjort seg, er hvordan en ligarunde skal formidles mens den pågår. For tre år siden

hadde man som mål å overføre mest mulig av seilasene direkte via Facebook med kommentatorer og flere kameravinkler. – Men, på en lørdag eller søndags formiddag sommerstid er det begrenset hvor mange som nitidig følger seilas for seilas på en skjerm. Seerstatistikkene fortalte oss at det ikke var så mange. Etter å ha eksperimentert litt i 2021, har vi nå kommet frem til at vi vil satse på det vi vil kalle «live content». Det består av innhold i form av oppdateringer, bilder og filmsnutter som legges ut på våre egne plattformer, men som også vil bli servert alle deltager-foreningene og andre interesserte slik at det kan spres videre ut til publikum og alle som vil vite nytt om seilsportsligaen. – Vi har en dedikert person som sitter og gjør det under hele ligastevnet. Vi ønsker å være et service-senter for seilforeningene og tilføre alle deltager-foreningene innhold og verdi til deres egne kanaler, som de igjen

2

HELT SJEF: Magnus Hedemark var selv regattasjef under alle ligastevnene i 2021. – Jeg liker å være tett på det viktigste i seilsportsligaen, nemlig seilasene. Men i 2022-sesongen blir jeg nok mer å se på land under stevnene, sier han.

Race Report 2021 - 7


kan spre videre. Forhåpentlig vil det bidra til å skape lokalt engasjement og verdi, sier Magnus. Han håper at seilforeningene selv kan kapitalisere på dette. – De har jo sine egne samarbeidspartnere med sine logoer og sitt budskap, og vi håper jo at vi ved å bidra med bilder og film, vil kunne hjelpe foreningene slik at de også har noe å gi tilbake til sine sponsorer, sier Magnus. RIB-KARUSELLEN Noe som har vært en utfordring for alle arrangørforeningene, har vært tilgangen til et tilstrekkelig antall RIB-er som kreves for en smidig gjennomføring av en ligarunde. Ligaen er ressurskrevende når det kommer til behovet for RIB-er. Dommerne trenger RIB-er for å kunne følge seilerne, og for å få til et kjapt bytte av båter, trengs det et antall RIB-er. Fotografer og servicemannskap trenger også RIB-er. – Ja, dette med RIB-er er krevende, men dette er noe vi jobber med slik at vi skal kunne strekke ut en hånd og hjelpe arrangørene med å få dekket behovet. Vi jobber med å finne en bærekraftig løsning som er uavhengig av om vi har store sponsorer i ryggen. Vi må kunne seile på egen kjøl, for å si det sånn. Vi prøver å finne en løsning slik at vi i større grad enn nå, kan bruke hverandres utstyr. Det gjelder ikke bare RIB-er, men også annet utstyr og J/70-er. Det at stadig flere foreninger anskaffer J/70-er, vil jo kunne bidra til å få ned for eksempel transportkostnadene som påløper når båtene skal fraktes land og strand rundt. Magnus understreker at det jobbes iherdig med å utvikle selve liga-arrangementet slik at det gir et best mulig sportslig utbytte for seilerne, at det som skjer skal bli formidlet på en best mulig og hensiktsmessig måte, at arrangementet skal være overkommelig for en arrangør å gjennomføre og at ligaen skal bli bærekraftig og robust på sikt. I det siste ligger det at det må være en økonomi i bunnen som sikrer seilsportsligaens eksistens, og en økonomi som gjør det interessant for foreninger å arrangere ligastevner. – Vi ønsker å løfte oppmerksomheten rundt ligaen slik at alle parter, og ikke minst foreningene som deltar, kan ta ut den verdien en slik oppmerksomhet potensielt kan skape, sier Magnus. – At vi nå opplever at seilsportsligaen har fått større kommersiell verdi ute i markedet, er derfor veldig gledelig, gjentar han. INNHOLDSRIK LIGASESONG Ligasesongen 2022 starter i Oslo 7. og 8. mai. Den planlagte kvalifiseringen i forkant av stevnet blir det ikke noe av, ettersom det meldte seg samme antall interesserte foreninger som det var ledige plasser. Tre foreninger som røk ut i 2021 ville alle være med igjen i 2022 – i tillegg ønsket den helt nystartede Lillehammer Seilforening å være med i

8 - Race Report 2021

seilsportsligaen. Det er den første innsjø-foreningen som noen gang er med i Norsk Seilsportsliga. Lillehammer Seilforening har planer om selv å anskaffe seg J/70-er til bruk i seilforeningen helt nord i Mjøsa. – Det er veldig hyggelig og moro å få med dem, sier Magnus Hedemark, som ikke ser bort fra at det kan bli aktuelt å ha fremtidige ligastevner på Mjøsa. Etter det første ligastevnet i Oslo fortsetter seilsportsligaen med to stevner på Vestlandet. Stevne nummer to vil foregå i Bergen 18. og 19. juni i forbindelse med Bergen Seilfestival. Deretter forflyttes båtene til Stavanger for et nytt stevne 27. og 28. august. Finalen vil foregå i Grimstad 24. og 25. september. Der vil Grimstad og Lillesand Seilforening samarbeide om stevnet, som er det første i denne sørlandsbyen. Valg av arrangørsteder understreker at seilsportsligaen er et arrangement for hele landet. Grimstad vil være det 13. stedet hvor det gjennomføres et ligastevne. Ligaen har tidligere besøkt Bodø lengst i nord – det var i 2018 – og den har også vært innom for eksempel Trondheim, Molde og Florø. Bergen og Stavanger arrangerte begge ligastevne i 2016, så stevene som skal være der til sommeren, vil bli et gjensyn med de to Vestland-byene. Flest stevner har det vært i Oslo, Sandefjord og Larvik, som har arrangert tre hver. Åpningsstevnet i mai dette året vil derved bli Oslos fjerde stevne. MER MORO FOR MANGE I tillegg til den vanlige seilsportsligaen i to divisjoner vil det i år også bli arrangert en egen ungdomsliga. Den er for lag med seilere mellom 13 og 21 år. Et stevne er planlagt i Oslo 14. og 15. mai. Også kvinnelige ligaseilere kan se frem til en spennende sesong. 3. til 5. juni foregår Grundig Women’s Regatta. Foruten flotte premier og et påkostet arrangement, teller regattaen også som uttagning til Women’s Sailing Champions League, som vil bli seilt i Lausanne i Sveits 7.–9. oktober. Dessuten, årets dame-NM er besluttet å skulle foregå i J/70 og seiles etter ligaformatet. KNS vil være arrangør for mesterskapet, som finner sted 10. og 11. september. Det betyr ytterligere en mulighet for kvinnelige ligaseilere til å måle krefter. Trolig vil også en hel del av ligabåtene og de foreningseide J/70-ene bli å se i norgesmesterskapet i J/70-seiling. Det foregår i Tønsberg helgenen etter – 16. og 17. september. De fem ligabåtene er alle klare for årets sesong. – Alle båtene har vært inne på verkstedet på Framnes i Sandefjord. Der er alle skader og slitedeler reparert og byttet. Båtene er vasket, rubbet og fått ny dekor. De har også fått helt ny løpende rigg og nytt tauverk levert av Robline. Nye seilsett vil også være på plass til sesongen, sier Magnus Hedemark. Alt er med andre ord klappet og klart til sesongen 2022 – og alt ligger til rette for at det skal bli den beste sesongen – til nå. Det kommer mange flere etter det!


Tar du godt vare på båten din? Da tar vi godt vare på deg.

WaterCircles baserer seg på den enkle tanken at ansvarsfulle kunder har færre uhell. Færre uhell gir færre utbetalinger, WaterCircles baserer seg nemlig på den enkle tanken at ansvarsfulle kunder har færre uhell. og derfor kan vi gi kundene våre både konkurransedyktige priser og god personlig service. Og siden færre uhell gir færre utbetalinger, kan vi gi kundene våre lavere premier. Og mer personlig service. Siden dudu er medlem av Norges Seilforbund regnerregner vi deg vi som ensom av de tar ekstra godtekstra vare på båten sin. Siden er medlem av Norges Seilforbund deg énsom av dem som tar Dugodt vil også ekstra gode varefåpå båten sin.betingelser Da får du hos ogsåoss. ekstra gode betingelser hos oss.

Hvor gode er, du får vite du vite omringer du ringer Hvor gode de de er, får om du oss påoss tlf. på 67 67 20 20 60 60 50. 50.

watercircles.no/nsf


30 SEILFORENINGER I ARENDALS SEILFORENING Stiftet i 1878

LARVIK SEILFORENING Stiftet i 1889

OSLOFJORDEN SEILKLUBB Stiftet i 2018

356 medlemmer; 127 kvinner og 229 menn. 55 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 35,7% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 4 i Elite/2017: Nr. 11 i Elite 2018: Nr. 9 i Elite/2019: Nr. 5 i Elite 2021: Nr 14 i Elite Nettside: www.asf.no

447 medlemmer; 164 kvinner og 283 menn. 60 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 36,7% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 6 i Elite/2017: Nr. 6 i Elite 2018: Nr. 4 i Elite/2019: Nr. 7 i Elite 2021: Nr. 13 i Elite Nettside: www.larvikseilforening.no

50 medlemmer, 13 kvinner og 37 menn. 7 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 26,0% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2018: Deltok ikke/2019: Nr. 1 i 1.div 2021: Nr. 9 i Elite Nettside: www.oyc.no

ASKØY SEILFORENING

LILLESAND SEILFORENING

RAN SEILFORENING

Stiftet i 1979

Stiftet i 1885

Stiftet i 1894

325 medlemmer; 97 kvinner og 228 menn. 33 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 29,8% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 2 i 1.div 2018: Nr. 8 i Elite/2019: Nr. 4 i Elite 2021: Nr. 15 i Elite Nettside: www.askoy-seilforening.no

181 medlemmer; 77 kvinner og 104 menn. 40 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 42,5% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2017: Deltok ikke/2019: Nr. 4 i 1. div 2021: Nr. 8 i Elite Nettside: www.lillesand-seilforening.no

265 medlemmer; 43 kvinner og 222 menn. 39 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 16,2% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 3 i Elite/2017: Nr. 3 i Elite 2018: Nr. 3 i Elite/2019: Nr. 10 i Elite 2021: Nr. 12 i Elite Nettside: ranseil.no

BI ATHLETICS

MOSS SEILFORENING

TØNSBERG SEILFORENING

Stiftet i 2005

Stiftet i 1960

Stiftet i 1888

1011 medlemmer ialt.* Seiling utgjør en av 16 idrettsgrupper. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 4 i 1. div/2017: Nr. 14 i Elite 2018: Nr. 3 i 1. div/2019: Nr. 3 i Elite 2021: Nr 3 i Elite Nettside: www.biathletics.no

591 medlemmer; 96 kvinner, 495 menn. 42 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 16,2% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 1 i 1. div/2017: Nr. 1 i Elite 2018: Nr. 6 i Elite/2019: Nr. 11 i Elite 2021: Nr. 2 i Elite Nettside: www.moss-seilforening.no

654 medlemmer; 200 kvinner og 454 menn 67 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 30,6% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 9 i Elite/2017: Nr. 4 i Elite 2018: Nr. 7 i Elite/2019: Nr. 2 i Elite 2021: Nr. 6 i Elite Nettside: www.tonsbergseilforening.no

FLORØ SEILFORENING

NESODDEN SEILFORENING

ÅLESUNDS SEILFORENING

Stiftet i 1967

Stiftet i 1960

Stiftet i 1927

119 medlemmer; 17 kvinner og 102 menn 15 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 14,3% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 11 i Elite/2017: Nr. 12 i Elite 2018: Nr. 1 i 1. div/Nr. 9 i Elite 2021: Nr. 7 i Elite Nettside: www.floroseilforening.no

312 medlemmer; 126 kvinner og 186 menn. 60 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 40,4% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 8 i Elite/2017: Nr. 8 i Elite 2018: Nr. 13 i Elite/2019: Nr. 3 i 1.div 2021: Nr. 10 i Elite Nettside: www.nesodden-seilforening.no

471 medlemmer; 75 kvinner og 396 menn 34 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 15,4% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 13 i Elite/2017: Nr 5. i 1. div 2018: Nr. 2 i 1. div/2019: Nr. 8 i Elite 2021: Nr. 11 i Elite Nettside: www.aasf.no

GRIMSTAD SEILFORENING

NTNUI SEILING

ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING

Stiftet i 1902 152 medlemmer; 38 kvinner og 114 menn. 30 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 25,0% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 3 i 1. div/2017: Nr. 10 i Elite 2018: Nr. 10 i Elite/2019: Nr. 6 i Elite Nr. 4 i Elite Nettside: www.grimstad.seilforening.no

Stiftet i 1910 13 943 medlemmer ialt.** Seiling er en av 70 ulike aktivitetsgrupper. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2018: Nr. 5 i 1. div/2019: Nr. 2 i 1.div 2021: Nr. 5 i Elite Nettside: www.ntnui.no

Stiftet i 1935 204 medlemmer; 55 kvinner og 149 menn. 23 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 27,0% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 2 i Elite/2017: Nr. 2 i Elite 2018: Nr. 5 i Elite/2019: Nr. 1 i Elite 2021: Nr. 1 i Elite Nettside: www.seilforeningen.no *Gjelder alle idrettsgrenene i BI Athletics **Gjelder alle idrettsgrenene i NTNUI

10 - Race Report 2021


2 DIVISJONER I 2021 ASKER SEILFORENING Stiftet i 1932

KRAGERØ SEILFORENING Stiftet i 1881

SANDEFJORD SEILFORENING Stiftet i 1890

946 medlemmer, 244 kvinner og 702 menn 98 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 25,8% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 2 i 1. div/2017: Nr. 15 i Elite 2018: Nr. 9 i 1. div/2019: Nr. 5 i 1. div 2021: Nr. 13 i 1. div Nettside: www.askerseil.no

160 medlemmer; 41 kvinner og 119 menn 35 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 25,6% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 14 i 1. div 2018: Nr. 12 i 1. div/2019: Nr. 13 i 1.div 2021: Nr. 5 i 1. div Nettside: www.krageroseilforening.no

247 medlemmer, 37 kvinner og 160 menn. 43 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 18,8% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 9 i 1. div/2017: Nr. 6 i 1. div 2018: Nr. 13 i 1.div/2019: Nr. 10 i 1. div 2021: Nr. 14 i 1. div Nettside: www.sandefjordseilforening.no

BODØ SEILFORENING

MOLDE SEILFORENING

SOON SEILFORENING

Stiftet i 1976

Stiftet i 1920

Stiftet i 1919

133 medlemmer; 40 kvinner og 93 menn 8 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 30,1% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 11 i 1. div/2017: Nr. 8 i 1. div 2018: Nr. 4 i 1. div/2019: Nr. 15 i Elite 2021: Nr. 6 i 1. div Nettside: www.bodoseilforening.no

235 medlemmer: 68 kvinner og 167 menn 35 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 28,9% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 7 i 1. div/2017: Nr. 11 i 1. div 2018: Nr. 7 i 1. div/2019: Nr. 8 i 1.div 2021: Nr. 7 i 1. div Nettside: www.moldeseilforening.no

311 medlemmer, 148 kvinner og 163 menn 76 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 47,6% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 15 i Elite/2017: Nr 9 i 1. div 2018: Nr. 8 i 1.div/2019: Nr. 12 i 1. div 2021: Nr. 10 i 1. div Nettside: www.soon-seilforening.no

BÆRUM SEILFORENING

NTNUI SEILING 2

STAVANGER SEILFORENING

Stiftet i 1921

Stiftet i 1910

Stiftet i 1906

604 medlemmer; 219 kvinner og 385 menn. 97 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 36,3%. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 8 i 1. div/2017: Nr. 10 i 1. div 2018: Deltok ikke/2019: Deltok ikke 2021: Nr. 8 i 1. div Nettside: www.bseil.no

13 943 medlemmer ialt.** Seiling er en av 70 ulike aktivitetsgrupper. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Deltok ikke 2018: Deltok ikke/2019: Deltok ikke 2021: Nr. 4 i 1. div Nettside: www.ntnui.no

664 medlemmer, 129 kvinner og 535 menn 56 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 19,4% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 14 i Elite/2017: Deltok ikke 2018: Deltok ikke/2019: Deltok ikke 2021: Nr. 2 i 1. div Nettside: www.soon-seilforening.no

HORTEN SEILFORENING

OSLO SEILFORENING

TRONDHJEMS SEILFORENING

Stiftet i 1965

Stiftet i 1886

214 medlemmer; 82 kvinner og 132 menn. 32 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 38,3%. HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 14 i 1. div 2018: Nr. 12 i 1. div/2019: Nr. 9 i 1.div 2021: Nr. 12 i 1. div Nettside: www.hortenseilforening.no

1135 medlemmer, 434 kvinner og 701 menn. 203 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 38,2% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 5 i 1. div/2017: Nr. 7 i 1. div 2018: Nr. 10 i 1. div/2019: Nr. 6 i 1. div 2021: Nr. 11 i 1. div Nettside: www.osloseilforening.no

KONGELIG NORSK SEILFORENING

RISØR SEILFORENING

Stiftet i 1883 4202 medlemmer; 872 kvinner og 3330 menn. 414 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 20,8% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 1 i Elite/2017: Nr. 7 i Elite 2018: Nr. 10 i Elite/Nr. 12 i Elite 2021: Nr. 1 i 1. div Nettside: www.kns.no

Stiftet i 1889

Stiftet i 1895 552 medlemmer; 92 kvinner og 460 menn. 32 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 16,7% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Nr. 5 i Elite/2017: Nr. 9 i Elite 2018: Nr. 14 i Elite/2019: Nr. 7 i 1. div 2021: Nr. 9 i 1. div Nettside: www.trondhjems-seilforening.no Alle medlemstallene er offisielle tall fra Norges Idrettsforbund for 2020.

134 medlemmer; 45 kvinner og 89 menn. 22 medl. 13 til 25 år. Kvinneandel 33,6% HISTORIE i SEILSPORTSLIGAEN: 2016: Deltok ikke/2017: Nr. 1 i 1. div 2018: Nr. 1 i Elite/2019: Nr. 14 i Elite 2021: Nr. 3 i 1. div Nettside: www.risorseilforening.no

Race Report 2021 - 11


#1 SANDEFJORD 12 - Race Report 2021

FOTO:


Endelig. Det var nok det mest brukte ordet under ligastevnet i Sandefjord. Endelig kunne man seile igjen, og endelig kunne man ha noe sosialt sammen. FOTO:

TROND R. TEIGEN

Race Report 2021 - 13


ENDELIG BLE DET SEILING 1

TROND R. TEIGEN

– Da trubaduren begynte å spille på seilerfesten og vi så hvordan seilerne koste seg – og til slutt danset på bordene – ja, da så Magnus Hedemark og jeg på hverandre og sa: «Det ser ut som vi er vitne til et oppdemmet behov».

STORT BEHOV: – Behovet for å være sammen og seile igjen, viste seg å være stort under ligastevnet her i Sandefjord, sier Viggo Holm. 1

1 CHAMPAGNE-FØRE: Første dag i Sandefjord bød på høljregn, men om søndagen var det champagne-føre. 1 HELLIGE MAKTER: Hva Peter Thomas Hansen ser ut til å be høyere makter om, vites ikke, men dommerne gjorde en solid jobb i Sandefjord. 1 FULL INNSATS: Det skorter ikke på innsatsen til Kjetil Nygaard fra Arendal.

14 - Race Report 2021

Uttalelsen kommer fra Viggo Holm, leder i Sandefjord Seilforening. Midt i sommerferien – midt i juli – var det endelig mulig å arrangere et seilsportsligastevne igjen etter halvannet år med venting. Den etterlengtede starten skulle foregå i hvalfangerbyen. Hele 2020-sesongen med liga-seiling hadde forsvunnet i koronaforskrifter; det ble bare gjennomført en improvisert shorthanded-variant av et ligastevne helt på tampen av sesongen. Det var det hele i 2020. Flåten av J/70-er hadde nærmest ligget brakk i en hel sesong. Det så lenge ut til at sesongen 2021 skulle bli likedan. – I 2020 utsatte vi og utsatte vi stevnene i takt med at korona-restriksjonene endret seg, men i fjor, da vi ikke kunne åpne sesongen som planlagt i mai, valgte vi ganske tidlig å flytte det første stevnet helt frem til juli, sier Magnus Hedemark, som er Norges Seilforbunds prosjektleder for Norsk Seilsportsliga. Og han hadde flaks, for bare en uke før den gitte datoen, skrudde dværende helseminister Bent Høie av restriksjonene og ønsket det norske folk god sommer. – Det at stevnet ble flyttet fra mai til juli, ble imidlertid en utfordring for oss som arrangør, sier Viggo Holm. – Margit Gyllenhammar-Wiig, som hadde tatt på seg ansvaret for stevnet, hadde jo forberedt seg på å arrangere stevnet i mai og avtalt tidspunkt med alle mannskapene som skulle hjelpe til. Men da stevnet ble bestemt flyttet, viste det seg at veldig mange av hjelperne vi hadde booket inn, allerede hadde bestilt sommerferieturer eller hadde andre planer. Så vi fikk et mannskapsproblem, og det gjorde at det ble veldig mye jobb på noen av oss. Løsningen ble å hanke inn en del ungdommer som

seilte Laser og andre hjelpende hender. – Selve arrangementet gikk veldig fint med den hjelpen vi hadde, og jeg tror ikke seilerne merket at det var litt vel hektisk for oss arrangører. Det var jo dessuten veldig hyggelig å ha seilere på besøk i foreningen igjen, så det var veldig god stemning, sier Holm. Han forteller at det å være arrangør av et seilsportsligastevne skaper aktivitet og oppmerksomhet i og rundt foreningen. Men han sier også at det å for eksempel arrangere en norgescup i Optimist, på mange måter er enklere enn å arrangere et ligastevne. Optimist-seilerne har gjerne en ivrig foreldregruppe det kan rekrutteres medhjelpere til arrangementet fra, mens ligaseilerne ikke har noen tilsvarende ressursgruppe. Og da blir det vanskeligere å rekruttere folk. – Det er jo slik at de fleste er opptatt av seg og sitt, sier Holm. EUFORISK STEMNING Til Seilerholmen i Sandefjordsfjorden ankom det mange forventningsfulle seilere tidlig lørdag 10. juli. Noen slo opp telt for å overnatte der, andre tok inn på hotell, kanskje noen bodde hos kjente i nærheten, mens andre reiste til og fra hjemstedet. Endelig kunne 30 seilforeningslag seile mot hverandre igjen, endelig kunne man se konkurrentene sine igjen og endelig kunne mange av dem som aldri hadde seilt liga før, få prøvd seg. Den eneste ulempen var at det høljregnet da første start skulle gå. Etter at ventetiden endelig var over, var det ikke akkurat det man hadde håpet på. Men været la ingen demper på gleden over å seile igjen. Det ble fine seilaser i en relativt lett vind. Og da den trubaduren som skulle underholde under seilerfesten tok grep om gitaren sin lørdag kveld, dukket også sola frem – og ble der til dagen etter. – Er det virkelig noe jeg husker fra dette ligastevnet, er det stemningen under seilerfesten. Den var magisk og vi traff åpenbart en nerve hos seilerne. Eller kanskje var det et sterkt oppdemmet behov etter å være sammen


2

TROND R. TEIGEN

3

TROND R. TEIGEN

4

TROND R. TEIGEN

Race Report 2021 - 15


DOMMERE I 1. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Sandefjord: • Kirsti Pettersen, Soon • Harald Masst, Bærum • Tor Møinichen, KNS • Peter Thomas Hansen, Askøy • Karl Petter Haugen, Askøyg • Nichlas Fure, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad

5 HUSTRIG: Første dag med seiling etter halvannet år med venting bød på øs pøs regnvær. Fra Seilerholmen kunne de som ventet på å få seile, følge seilasene på kloss hold.

COLOR LINE: Et bilde som godt definerer hvor første runde i seilsportsligaen anno 2021 foregikk, er dette. 6

7 ARENDAL: Gjennom hele stevnet var laget fra Arendals Seilforening med i kampen om têtplassen i eliteserien.. 1 STARTBÅT: Startmannskapene hadde en fin dag på jobben den andre dagen.

16 - Race Report 2021

igjen. Det var spesielt, sier Viggo Holm. – Ja, nærmest litt euforisk – og høytidelig, istemmer Magnus Hedemark. – Etter å ha levd i halvannet år i uvisshet om hva man kunne gjøre og hva som ville skje, var dette en stor dag, sier han. UHYRE JEVNT Åsgårdstrand Seilforening kom til Sandefjord som regjerende mestere. De vant eliteserien i 2019, og anført av Jostein Grødem som fast skipper for laget siden 2016, har seilerne som har vanket på brygga der Edvard Munch malte «Skrik», vært de mest konsistente i toppen av tabellen gjennom alle årgangene av eliteserien. Og de startet der de slapp med å vinne de to første flightene. Men de var ikke alene, for Arendal, Grimstad, Florø og Nesodden fulgte tett på. De fire lagene bak Åsgårdstrand hadde alle en 1. og en 2. plass. I flight tre glapp det for Åsgårdstrand: En 4. plass. Dermed var det Grimstad, som tok nok en seier, som var i têt. Det gikk forlydender om at sørlendingene hadde tatt eliteserien alvorlig og trent systematisk i Melges 24 under korona-pandemien. Og det viste seg å gi uttelling. Men. På de korte banene og i de tette feltene er det kort mellom himmel og helvete. I fjerde flight var det Grimstad det glapp for. Da var det deres tur til å få en 4. plass, mens Åsgårdstrand var tilbake på sporet med en ny seier. Dermed ledet de igjen, men nå sammen med arendalittene – poenget foran Grimstad og Florø. I femte flight var det Arendal som fikk sin dose nedtur – og det i form av en sisteplass i sin seilas. I denne flighten vant Grimstad, som derved hadde hentet inn Åsgårdstrand igjen. Etter fem flighter hadde begge ni poeng. CHAMPAGNE-FØRE I SANDEFJORDSFJORDEN Det fine trubadurværet om kvelden fortsatte søndag og ble bare bedre og bedre. Sandefjordsfjorden bød på champagne-føre med sol og økende vind som stod strak inn fjorden. I sjette flight vant Arendal og Florø hver sin seilas. Åsgårdstrand fikk en 3. plass og Grimstad en 2. plass. Derved ledet Grimstad – ett poeng foran Åsgårdstrand og Florø. Det var kamp på kniven. Grimstad-laget likte seg i solgangsbrisen, vant sin seilas i syvende flight og økte ledelsen med to poengs margin til Åsgårdstrand. Poenget bak fulgte Arendal og Florø. I åttende flight ble alt ødelagt for seilerne fra Florø. De tjuvstartet. Det satte dem ut av seierskampen. Den kampen holdt imidlertid Åsgårdstrand, Arendal og Grimstad levende. Grimstad hadde 14 poeng, Åsgårdstrand

15 og Arendal 16. Tiden for en avsluttende dyst nærmet seg. Regattasjefen så på klokka og slo fast at det kun var tid for én flight til. Grimstad og Åsgårdstrand skulle møtes i samme seilas – det ble en ren finale. Førstemann i mål av de to lagene ville sannsynligvis vinne. Jokeren var Arendal som skulle seile i en annen seilas. Grimstad lå et hestehode foran Åsgårdstrand på alle de tre første rundingene, og i siste runding ledet sørlendingene, som derved så ut til å være på vei til sin første ligarunde-seier noensinne. Men dengang ei – rutinerte Åsgårdstrand-seilere holdt hodet kaldt og seilte forbi på den siste lensen. Grimstad tapte også 2. plassen i denne seilasen – til Florø, og i og med at Arendal vant sin seilas, passerte også de Grimstad-seileren sammenlagt. Til stor skuffelse for arendallittenes naboer i sør. NYKOMMERE MARKERTE SEG Også i 1. divisjon ble seieren avgjort i aller siste flight. Kampen stod mellom Risør, som hadde rykket ned fra eliteserien, og Stavanger, som debuterte i seilsportsligaen i Sandefjord. Stavanger-laget ledet før siste flight med ett poeng, og i den flighten skulle lagene møtes i samme, avgjørende seilas. Risør tok kommandoen fra start av og ledet hele seilasen igjennom på Stavanger. De var på plassen bak på alle rundingene. Risør vant seilasen foran Stavanger og dermed kom lagene á poeng. Men med én førsteplass mer og seier i siste seilas trakk Risør, anført av Tomas Mathisen, det lengste strået. Som i hele 2019 ble seilasene i Sandefjord overført direkte på seilsportsligaens Facebook-side med kommentarer av Thomas Nilsson. – Men, sier Magnus Hedemark. – Strålende vær en midtsommerdag gir ikke akkurat store seertall. Vi satte oss derfor ned etter stevnet i Sandefjord og revurderte dekningen av seilsportsligaen. Det resulterte i litt endret strategi. I stedet for å sende direkte i time i time, bestemte vi at vi i stedet skulle satse på oppsummeringer og intervjuer på gitte tidspunkter. Victor Holm forteller at de fikk besøk av avisen Sandefjords Blad under ligarunden, men ærendet deres var ikke seilsportsligaen. – Nei, de kom fordi de ville skrive om noen av foreningens Laser-seilere som skulle seile VM i Italia. Det var mer interessant enn ligaen. Dessverre er det blitt slik at mediene skriver om det som gir klikk, sukker han. Ligaseiling har imidlertid gitt mersmak i Sandefjord, for nå jobbes det med å finne penger til innkjøp av tre J/70-er som skal bidra til å gi foreningens unge og frafalne jolleseilere et skikkelig tilbud.


5

TROND R. TEIGEN

2

TROND R. TEIGEN

6

TROND R. TEIGEN

3

7

TROND R. TEIGEN

8

TROND R. TEIGEN

TROND R. TEIGEN

Race Report 2021 - 17


ELITE

1. Åsgårdstrand Jostein Grødem Karen Kristoffersen Torbjørn Lunde Sindre Sørebø

2. Arendal

Jon Aksel Mortensen Ole Richard Mortensen Kjetil Nygaard Baard T. Hubert

3. Grimstad

Georgios Nikoltsis August Austefjord Andre Jørgen Ugland Thomas Gjesteland

4. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer Ida-Linn Vittersø Marie Jacobsen Lepperød Emil August Dagsberg Sivert Foyn-Andersen

5. Florø

Frode Stavang Even Onstad Eirik Byrkjeland Astor Hugøy

6. Moss

Jørn-Erik Ruud Pål Einar Berntsen Roger Larsen Magne Klann

7. Lillesand

Thomas Frigstad Aleksander Gauslaa Wenche Talloen Daniel Hansen Dave Talloen

1

TROND R. TEIGEN

2

TROND R. TEIGEN

8. Nesodden Henrik Bucher Eskild Ova Vincent Vasker Jonas Sørlie Erik Woo Nøren

9. BI Athletics Alexander Hvam Vegard Sandnes Anette Heldal Tobias Rabe Sti

10. Ålesund

Andreas S. Larsen Andreas Bro Kolstø Erik Bøen Ingrid Bøen

11. Askøy

Stian Soltvedt Torstein Hellebust Trine Fossheim Kjetil Høydal Kristian Amli

12. NTNUi Seiling

Martin Halseide Vemund Gransæther Karoline Brudevoll Rognlien Gabriel Krohn Gjessing

13. Oslofjorden

Richard Karlsen Andreas Myhrvold Tine Simensen Oldereid Catharina Frostad

14. Larvik

Lars Nilssen Atle Dreng Elin Olsen-Malum Ragnhild Andersen Kristian Amlie

15. Ran

Mats Mæland Simen Guldberg Jens Riis Clemens Spensberger

18 - Race Report 2021

66 SEILASER I både eliteserien og 1. divisjon ble det gjennomført ni flighter. 54 seilaser ble med andre ord gjennomført utenfor Seilerholmen, hvorfra de som ikke seilte, kunne følge seilasene på kloss hold. Risør-laget vant syv av sine ni seilaser, mens Stavanger vant seks. I eliteserien var det litt jevnere. Som eneste lag vant Åsgårdstrand fem seilaser. Grimstad og Arendals Seilforening vant fire seilaser hver.

19 ÅR

Tønsberg Seilforening stilte med det yngste laget i eliteserien i Sandefjord. Det hadde en gjennomsnittsalder på 19 år. Yngstemann på laget var 16 år, mens eldstemann var 21 år. Eldst i kampen om poengene i eliteserien var laget fra Moss, som stilte med et skikkelig seniorlag med en gjennomsnittsalder på 52 år. Også lagene fra Trondheim og Molde var godt voksne. Fire av de fem på Moldes lag var kvinner, mens ti seilforeninger stilte med rene herrelag. Hele tre av damene som deltok i Sandefjord var 55 år.


1.DIV 1. Risør

Thomas Mathisen Morten Røisland Sindre Slaatten Sollid Viktor Nilsen Byberg

2. Stavanger

August Hanevik Lucie Franssen Marje Kaack Martha Brenthem Muniz

3. KNS

Marie Lothe Thomas Mordt Kolstad Andreas Hole Eline Norum Snerlebakken Halvor Albjerk Hamran

4. NTNUi Seiling 2 Henrik Schrader Bordal Marie Schrader Bordal Magnus Behrens Emilie Dahl Andersen

5. Horten

Guillermo Garciade la Concha Peder Raahauge Andreas Karlsen Laila Therese Våden

6. Bodø

Kai Linde Roar Wiik Tine Torjuul Hansen Gyda Bjargo Larsen

7. Kragerø 3

Øyvind-Tore Mylius Sondre Børresen Mark Magi Stian Stjørseth

TROND R. TEIGEN

8. Soon

Knut Gudmund Carlsen Øyvind Solbakken Kim Leon Krogsæter Joachim Follestad Olaf Christensen Tonnaer

9. Trondhjem

Runar Søråsen Eva Sigrid Buland Trond Erik Bones Christos Kalavrytinos

10. Asker

Marthe Bjerkåsholmen Linnea Ejdfors Fredrik Warbo Mia Aamodt Kveim

11. Bærum

Hedvig Nilsson Filippa Nilsson Erling Poppe Sander Kjendbakke

12. Sandefjord

Iver Elias Holm Carl Ferdinand Juell-Bergan Nanna Sofie Juell-Bergan Sindre Angell-Hansen Christine Gyllenhammar Wiik

4

13. Oslo

TROND R. TEIGEN

Jan Fredrik Knudsen Arne Henrik Widerøe Valentin Huitfeldt Erik Stand

1 ÅSGÅRDSTRAND: Åsgårdstrand fortsatte der de slapp i 2019 – på toppen av tabellen. Fra venstre Torbjørn Lunde, Sindre Sørebø, Jostein Grødem og Karen Kristoffersen.

3 RISØR: Risør rykket ned i 1. divisjon, men Sindre Slaatten Sollid (t.v), Tomas Mathisen, Morten Røisland og Viktor Nilsen Byberg sørget for at foreningen atter lå på topp i 1. divisjon.

2 ARENDAL: Arendals Seilforening stilte med et sterkt lag i Sandefjord. Fra venstre Jon Aksel Mortensen, Baard Hubert, Kjetil Nygaard og Ole Richard Mortensen.

4 STAVANGER: Nyopprykkede Stavanger sørget for å blande seg i toppen umiddelbart. Fra venstre Martha Brenthem Muniz, Lucie Franssen, Marje Kaack og August Hanevik.

14. Molde

Cecilie Wold Katrine Granviken Johanna Mørck Berit Aandal Gjendem Jon Petter Hol

Race Report 2021 - 19


#2 LARVIK

20 - Race Report 2021


Med havet rett utenfor og byen tett på regattabanen er Larvik en fantastisk arena for ligaseiling.

MORTEN JENSEN

Race Report 2021 - 21


1

MORTEN JENSEN

JØRN SPETALEN: Arrangementsansvarlig Jørn Spetalen var stolt over å vise frem Larvik som regatta-arena, men han hadde en stri tørn med å få arrangementet i havn. 1

2 UTSYN: Fra den store plassen foran kulturhuset kunne seilere som ventet og noen interesserte publikummere følge seilasene på kloss hold. 3 GODT VÆR: Godt sensommervær gjorde det til en behagelig opplevelse å se på de som seilte. 4 KULTURHUSET: Bølgen kulturhus ligger tett på Larvik sentrum. 5 LAGBILDER: Fotograf Trond R. Teigem var som vanlig på plass, og det å ta lagbilder er blitt en fast del av et ligastevne. 6 SPEAKER: Lars Ingeberg fra Grimstad var speaker under stevnet første dag og snakker med Morten Røisland. På dag to var det ikke mannskap nok til å betjene denne funksjonen.

22 - Race Report 2021

MED HAVET UTENFOR – Vet du, Larvik er Norges eneste by der du kan stå i sentrum og se rett ut på havet, sier arrangementsansvarlig for runde to av seilsportsligaen, Jørn Spetalen. Og sant nok. Der man står på den enorme plattingen som utgjør bryggen utenfor Bølgen kulturhus i Larvik og ser utover fjorden, glitrer havet i det fjerne i en horisont uten øyer eller land. Der ute er Skagerrak, og det som blikket kunnet ha falt på dersom man kunne se så langt, ville ha vært Skagens Rev. – Fasilitetene her i Larvik er nærmest perfekte for ligaseiling. Med regattabanen umiddelbart utenfor dette store området foran kulturhuset og med havet i bakgrunnen, kan det knapt bli bedre. Det er god plass til både seilere og publikum, og regattaområdet rett utenfor er dessuten stort nok til å kunne få til en fin regattabane uansett vindretning, sier Magnus Hedemark, som tilbrakte begge ligadagene i Larvik i startbåten. Ikke dermed sagt at det er lett å seile i Larvik, for i alle andre vindretninger enn den som har sørlig komponent, vil vinden være skiftende. Da kommer den fra land og faller ned på sjøen med ulik styrke og retning. Det fordrer at seilerne bruker blikket og fantasien i forsøk på å forutse hva som vil komme til å skje – og hvor det vil være gunstigst å være til enhver tid i løpet av en seilas. Og det er selvsagt ikke enkelt. Under slike forhold er det heller ikke av veien å ha en liten porsjon hell med seg. En annen faktor som kan utfordre seilerne når de skal konkurrere i havnebassenget i Larvik, er Farriselva som stryker langsmed kulturhusbryggens vestside og spre seg ut i havnebassenget. Nå ble ikke Farriselva noen betydningsfull joker under ligastevnet i Larvik denne gangen, for med stevnet avholdt på sensommeren og med mange dager uten nedbør i forkant, var vannføringen i elva minimal. Det som imidlertid ble en utfordring – ikke for seiler-

ne, men for arrangørene – var å få nok RIB-er til å dekke behovet til dommere og det man trengte av byttebåter. Det er en utfordring som går igjen for liga-arrangørene. Jørn Spetalen kunne også fortelle om utfordringer med å samle mannskaper nok til å dekke alle funksjoner som kreves for å kunne gjennomføre et velsmurt arrangement. Likeså er det utfordrende å skape et overskudd. En viktig funksjon under ligastevnene er salg av mat og drikke, for det er en vesentlig del av inntektskilden. Nå vil alltid deltagerne være både sultne og tørste, men det å få et publikum i tillegg, betyr et velkomment pluss. Men seiling er fortsatt ingen publikumsidrett, til tross for at Larvik fremstod akkurat som ønsket: Man kunne sitte ytterst på kulturhusbrygga og speide ut over et solglitrende hav der seilerne kjempet om plasseringer og poenger umiddelbart utenfor. MANGE LAG KUNNE VINNE Det begynte oppskriftsmessig. Vinneren av første runde i eliteserien, Åsgårdstrand Seilforening, vant sin første seilas. Det gjorde også Tønsberg Seilforening. I tillegg tro sørlendingene fra Lillesand til fra start med seier i sitt felt. I den andre flighten gikk seirene til tre nye lag: Ran Seilforening, Florø Seilforening og studentlaget til NTNU. Med 2. plass i sin seilas hadde Tønsberg tatt ledelsen foran fire andre lag som alle hadde ett poeng mindre enn Tønsberg. Seilerne fra Fjærholmen fortsatte i samme spor og la et godt grunnlag med to nye seire. Ledelsen begynte å vokse for Jørgen Smith-Meyer, Emil August Dagsberg, Jostein Frederick Aker og Georg Ellila som utgjorde laget. Men et lag fulgte tett på, for også Moss Seilforening kasserte inn seire i seilas tre og fire og var bare poenget bak. Lillesand var også med i dansen og hadde ett poeng mer enn mossingene. De tre foreningene hadde rykket fra de øvrige. I den femte runden begynte ting å skje. Stafett er


2

MORTEN JENSEN

3

MORTEN JENSEN

5

MORTEN JENSEN

4

TROND R. TEIGEN

6

TROND R. TEIGEN

Race Report 2021 - 23


DOMMERE I 2. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Larvik: • Harald Holmen Sørensen, KNS • Tor Møinichen, KNS • Niclas Fure, KNS • Sandra Hatch, Fredrikstad • Henrik Møinichen, KNS • Regis Rouiger, Gandsfjord

1 SEIER TIL KNS: KNS-seilerne gjennomførte ti gode flighter i Larvik og vant 1. divisjon i suveren stil. 2 STUDENT-SEIER: BI Athletics sørget for den aller første seieren i eliteserien til et studentlag. Det skjedde rett etter at de også hadde kvalifisert seg til finalen i Sailing Champions League. 3 SPENNENDE: Tønsberg-seilerne var med i têten fra start av og sørget for å holde spenningen om seieren i eliteserien levende helt til siste slutt.

24 - Race Report 2021

stafett, heter det seg, og innen seiling kan det like gjerne hete seilsportsliga er seilsportsliga. Både Tønsberg og Moss deiset ned på en sisteplass i sitt felt. Og med ett var det helt jevnt igjen.Kun ett fattig poeng skilte mellom hele seks lag! Lagene som viste «formstigning» var først og fremst de to studentlagene i eliteserien, BI Athletics og NTNU-studentene. BI-laget, som kom rett fra Kiel der de hadde kvalifisert seg til finalen i Sailing Champions League, viste at det ikke var noen tilfeldighet at de klarte det. I 4. og 5. flight smalt de til med seire i begge. Studentene fra Trondheim var ikke stort dårligere med første og annenplass. Med ti poeng hver lå Tønsberg, BI Athletics og Lillesand likt i têt etter første dag – en dag som hadde bydd på nokså friske forhold med vind fra seks til åtte meter per sekund, og med en sørvest til vestlig retning var vinden tidvis nokså kastede og utfordrende. Åsgårdstrand, Moss og NTNUi hadde 11 poeng etter første dag. Det var fortsatt svært jevnt. STUDENTENE KOMMER Søndag bød på sol og lettere vind som kom enda mer fra land. Det var utfordrende. Med hver sin seier i 6. flight tok Tønsberg og Lillesand ledelsen, mens Moss og BI tok hver sin annenplass. I denne runden var det studentene fra Trondheim som gikk på en smell og derved ble hektet av i kampen om de aller øverste plassene. 7. flight: Ny seier til BI-studentene, en glipp fra Tønsberg med 4. plass og en skrell og sisteplass til Lillesand. BI-studentene begynte å feste grepet, men på et blunk var Åsgårdstrand igjen inne i kampen i toppen. De vant også sin seilas og lå derved to poeng bak BI sammen med Tønsberg. BI hadde 13 poeng mens de to Vestfold-foreningene hadde 15. Moss og Lillesand hadde 16 poeng. Det begynte å trekke seg mot slutten av dagen. Den skiftende vinden og tidvis også det at den rett og slett ikke var sterk nok, hadde ført til mye venting. Den åttende flighten ville bli dagens siste og avgjørende. Og det var ikke gitt hva utfallet ville bli. Liga er liga – og forholdene var fortsatt utfordrende. Åsgårdstrand og BI skulle møtes i sin flight, Moss og Tønsberg i sin, mens Lillesand var alene av topplagene i sin flight. Med seier kunne Lillesand vinne det hele dersom de andre lagene ble for opptatt av hverandre. En seier i siste seilas ville ha betydd Lillesands fjerde flight-seier, og det ville ha gitt dem en fordel dersom de endte á poeng med andre lag. De ville alle ha hatt færre seire enn sørlendingene. Så kan man spørre: Var det nervene? Lillesand skulle ut i åttende flights første seilas og røk på en sisteplass. Dermed var de ute av dansen om å vinne, noe som ville

ha vært sørlendingenes desidert beste prestasjon i seilsportsligaen til dato. I den andre seilasen tok BI-studentene brodden av all spenning og slo ringrevene fra Åsgårdstrand. Dermed kunne ingen slå dem, og det var dermed klart for den første student-seieren i eliteserien noensinne! Alexander Hvam, Vegard Sandnes, Anette Heldal og Tobias Rabe Sti stod for den prestasjonen. Tønsberg gjorde jobben og vant sin seilas foran Moss, og de tok derved 2. plassen foran Åsgårdstrand. KNS ØDELA SPENNINGEN I 1. DIVISJON Var det spenning om seieren i eliteserien, så sørget KNS-laget for at den uteble i 1. divisjon. Etter første dags fem flighter hadde de fire seire og en 3. plass, og med det var Thomas Mordt Kolstad, Andreas Hole, Lene Hjelle­stad, Helene Gjerde og Ingrid Løvendahl Berg i klar ledelse. På en overraskende andreplass lå Molde Seilforening, som derved lå an til å få sitt beste resultat noen gang i seilsportsligaen. Også Kragerø Seilforening seilte godt over hva de tidligere har klart. Stavanger Seilforening, som vant første ligarunde i Sandefjord, røk på en disk i første seilas og kom derved skjevt ut. Det samme gjorde NTNUIs 2. lag. I motsetning til i eliteserien, fikk 1. divisjon-seilerne gjennomført fem flighter også den andre dagen. Derved fikk lagene tilsammen ti seilaser hver – mot eliteseriens åtte. KNS fortsatt der de slapp, om enn ikke like suverent, men da status ble gjort opp etter den tiende flighten, var seieren overlegen med syv poengs margin til NTNUIs 2. lag. Studentene kom sterkt da forholdene var som vanskeligst, og hadde en like bra dag som KNS hadde innledet med: Fire seire og én 3. plass. Molde og Kragerø fortsatte også sin gode seiling, og de klarte å holde Stavanger-seilerne bak seg og tok 3. og 4. plass i seilsportsligaens andre runde i Larvik. – Det var gøy å se at Molde og Kragerø hevdet seg så godt. Begge foreningene har lagt stein på stein og har vært bevisste i sin satsing på seilsportsligaen. I Molde har de klart å finansiere tre J/70-er de kan seile og trene i, mens Kragerø Seilforening har to. At de to lagene gjorde det så godt i Larvik, viser at trening og satsing nå begynner å gi resultater, sier Magnus Hedemark. Han gledet seg også over Trondheim-studentenes brede deltagelse. – Seilsportsliga-seiling er blitt en veldig populær studentidrett, og det er veldig morsomt. Ja, det er faktisk det vi hadde håpet på ved å starte seilsportsligaen; at den ville vekke interesse hos seilere som tradisjonelt har falt av regattakarusellen når de blir studenter og verken har så mye tid eller råd til å seile så mye som da de gikk på skolen og hadde foreldre i ryggen.


1

MORTEN JENSEN

2

MORTEN JENSEN

3

TROND R: TEIGEN

Race Report 2021 - 25


ELITE

1. BI Athletics

Alexander Hvam (2) Vegard Sandnes (2) Anette Heldal (2) Tobias Rabe Sti (2)

2. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer (2) Emil August Dagsberg (2) Jostein Frederick Aker Georg Ellila

3. Åsgårdstrand Jostein Grødem (2) Karen Kristoffersen (2) Torbjørn Lunde (2) Sindre Sørebø (2) Trym Markusen

4. Moss

Jørn-Erik Ruud (2) Pål Einar Berntsen (2) Roger Larsen (2) Magne Klann (2)

5. Lillesand

Thomas Frigstad (2) Aleksander Gauslaa (2) Wenche Talloen (2) Daniel Hansen (2) Sven Arne Knudsen

6. Ran

Simen Guldberg (2) Oscar Nøttingnes Skovly Tiliam Strømme Tinius Strømme

7. NTNUi Seiling Martin Halseide (2) Mathias Berthet Håvard Katle Fjon Simen Sandseter

1

MORTEN JENSEN

3

MORTEN JENSEN

8. Grimstad

Georgios Nikoltsis (2) August Austefjord (2) Andre Jørgen Ugland (2) Alf Larsen

9. Oslofjorden

Richard Karlsen (2) Tine Simensen Oldereid (2) Mari Sveen ?

10. Florø

Frode Stavang (2) Even Onstad (2) Eirik Byrkjeland (2) Tom Erik Løseth

11. Ålesund

Andreas S. Larsen (2) Håvard Yndestad Auguste Korsnes Briouze Kristoffer Monsås

12. Askøy

Torstein Hellebust (2) Trine Fossheim (2) Kjetil Høydal (2) Kristian Amli (2)

13. Larvik

Marius Frenvik Odheim Torgeir Svolsbu Ole Martin Bergstad Christiansen Øyvind Gjone Christoffer Bjørnum

14. Nesodden

Henrik Bucher (2) Eskild Ova (2) Jonas Sørlie (2) Erik Woo Nøren (2)

2. Arendal

Kristian Vale Gro Vale Bent Vale Markus Valer

To-tallet i parentes forteller at seileren deltok i sin andre ligarunde for året.

26 - Race Report 2021

6 LAG Seks av lagene i eliteserien som deltok i Larvik, hadde damer om bord. Det betyr at de ni øvrige lagene kun hadde mannlige seilere. I 1. divisjon deltok det for eneste gang i årets seilsportsliga et rent damelag. Sandefjord stilte med det. Åtte av lagene i 1. divisjon hadde damer om bord; i alt 18 av 60 eller nærmere 30 prosent. I eliteserien utgjorde damene 12,7 prosent av deltagerne i Larvik.

6 LAG

Seks av foreningene byttet ut hele laget sitt fra runden i Sandefjord til ligarunden i Larvik. Det var hjemmelget selv, Larvik, og Arendal i eliteserien og Stavanger, Oslo, NTNUI 2. lag og Molde i 1. divisjon. Og motsatt: Fire foreninger stilte med samme lag i Larvik som i Sandefjord – alle i eliteserien: BI Athletics, Nesodden, Askøy og Moss. Åsgårdstrand og Lillesand hadde de samme fire som i Sandefjord, men de hadde tatt med en femte seiler på laget i tillegg.


1.DIV 1. KNS

Thomas Mordt Kolstad (2) Andreas Hole (2) Lene Hjellestad Helene Gjerde Ingrid Løvendahl Berg

2. NTNUi Seiling 2

Henrik Schrader Bordal (2) Vemund Baltzer Gransæther Henrik Wetlesen Borge Marie Øverby

3. Molde

Thomas Hjertø Espen Julnes LIa Kjell Gunnar Rød Geir Inge Rødseth

4. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius (2) Sondre Børresen (2) Mark Magi (2) Alexander Mostad Pedersen

5. Stavanger

Olai Hagland Lasse Dickhausen Markus Hammerø Hagen Roman Shevchuk

6. Sandefjord

Christine Gyllenhammar Wiik (2) Linda Holm Karen Sohie Andersen Trine Tjøm

7. Soon 2

Knut Gudmund Carlsen (2) Olaf Christensen Tonnaer (2) Kim Keon Krogsæter (2) Siri Sømme Nina Braathen

MORTEN JENSEN

8. Bærum

Hedvig Nilsson (2) Filippa Nilsson (2) Erling Poppe (2) Jo Inge Jaavold

9. Oslo

Daniel Andersen Arne Olav Haabeth Karsten Barton Emil Wiig

10. Trondhjem

Runar Søråsen (2) Achim Barleymountain Anne Reumer Michael Viggen

11. Asker

Marthe Bjerkåsholmen (2) Linnea Ejdfors (2) Mia Aamodt Kveim (2) Fredrik Warbo (2) Nina Dirix

12. Risør

Morten Røisland (2) Sindre Slaatten Sollid (2) Viktor Nilsen Byberg (2) Kim Robin Wintermark

4

TROND R. TEIGEN

1 ELITESERIE-PALLEN: For første gang kunne BI Athletics klatre til topps på seierspallen i en eliteserie-runde. Tønsbergs unge lag seilte inn til en sterk andreplass, mens Åsgårdstrands seiersvante lag denne gangen kom på tredjeplass.

LILLESAND: Lillesand gjennomførte sin beste ligarunde noen gang, og skipper Thomas Frigstad kunne sågar ha ført sitt lag til seier med litt mer stang inn mot slutten. 2

3

1. DIVISJON-PALLEN: At KNS ville bekle sei-

5

MORTEN JENSEN

erspallens øverste trinn i Larvik ble tidlig klart. NTNUI på 2. plass understreket at studentene kommer sterkt, mens Moldes voksne lag stod for foreningens beste prestasjon så langt. 4 JENTELAG: For eneste gang denne sesongen deltok det et rent jentelag. For Sandefjord seilte fra venstre Christine Gyllenhammar Wiik, Linda Holm, Karen Sophie Andersen og Trine Tjøm.

13. Bodø

Roar Wiik (2) Lars Rønnhaug Pettersen Theo Byberg Dustin Kirkham

14. Horten

Peder Raahauge (2) Andreas Karlsen (2) Thor Erik Karlsen Camilla Sole Sander Svendsen

5 SUPPORTER: Larvik-seilerne hadde sine supportere der de seilte på hjemmebane.

Race Report 2021 - 27


#3 FLORØ

28 - Race Report 2021


Langt der ute vest i Norge foregikk den ligarunden det gikk størst gjetord om i 2021.

HENRIK ERIKSEN

Race Report 2021 - 29


1

MORTEN JENSEN

«THE BEST GAME EVER» I Florø Seilforening lever dugnadsånden i beste velgående, der lages det matpakker med kjærlighet og oppstår det et problem – vel, så løser det seg. Det gjør det alltid i Florø.

FRODE STAVANG: Som ansvarlig for liga-arrangementet og selv deltager er Frode Stavang pytt og panne i og for Florø Seilforening. 1

FINE FORHOLD: Etter en dag med vindstille, bød Florø på flotte forhold og tette seilaser rett utenfor seilforeningens anlegg. 2

3 NYTT KLUBBHUS: Florø Seilforening kunne by på et nybygd klubbhus som var senter for begivenhetene og en nesten ferdigbygd molo. 4 COME BACK:Etter en tids fravær, gjorde Kristoffer Spone come back i seilsportsligaen. Han vant Sailing Champions League i 2015. I Florø seilte han for Oslofjorden Seilklubb. 5 TETT PÅ: Regattabanen lå rett utenfor Florø Seilforenings klubbhus og molo.

30 - Race Report 2021

Seilsportsliga-admiral Magnus Hedemark var full av lovord etter at seilsportsligarunde nummer tre var vel i havn i Florø. Ja, så fornøyd var han at han tok IOC-president Juan Antonio Samaranchs ord om Lillehammer-OL til sine egne: «The best game ever». For i utgangspunktet var det vågalt å velge utposten Florø langt i vest som arena for et seilsportsliga-stevne. Med noen få flyruter og ferge-nødvendige tilkomster både fra nord og sør, er ikke byen av de letteste å komme til fra andre kanter av landet. Men slett ikke umulig, og for å snu saken på hodet: For å delta i seilsportsligaen må Florø-seilerne foreta en slik reise hver gang de skal delta i et liga-stevne. Og det har de gjort siden ligaen startet i 2016. – Det var litt skuffende at noen seilforeninger ikke kom hit for å seile. Jeg må medgi det, sier Frode Stavang, som er pytt og panne i seilmiljøet i Florø og selv skipper på Florøs lag i eliteserien. – Det var et enestående arrangement vi kom til. Maken til innsats og ståpå-vilje skal man lete lenge etter. Vi trailet de fem ligabåtene til Lærdal der de ble tatt i mot og kjørt videre til Florø av foreningens medlemmer. Tilsvarende skjedde med båtene som ble lånt fra Ålesund og Molde. De ble møtt på halvveien, sier Magnus Hedemark. Seilasene foregikk utenfor foreningens nybygde klubbhus og store molo som, når den blir helt ferdig i 2022, rommer hele 38 000 kubikkmeter med stein. Fra Fureholmen hvor dette er, kunne hvilende seilere og publikum følge seilasene rett utenfor. For arrangørene var utfordringen å legge en bane innenfor det de i Florø kaller «hundremetersbeltet». Utenfor denne grensen

faller dybden til 400 meter, og der er det umulig å legge rundingsmerker. Nå hadde nok Frode Stavang og de 30 medhjelperne hans fulgt nøye med på værmeldingen ukene før stevnet, og da havet lå blankt den første regattadagen, var de forberedt – selv om det selvfølgelig var skuffende at alt hva de hadde forberedt og forventet av action og moro ute på sjøen, i stedet ble til stillesittende. De tilreisende seilerne – ikke minst de fra det godt beskyttede Østlandet – hadde nok også forberedt seg på noe helt annet der ute i havgapet i vest. De hadde ventet seg alt annet enn vindstille. Men alt løser seg i Florø. – Da vi skjønte at her ville det bli lang ventetid, snudde vi litt på flisa og satte i gang quizen vi hadde forberedt å skulle ha etter middagen. Det ble suksess og kjempestemning. Magnus Hedemark ville gjerne ha med seg quiz-masteren vår videre til andre stevner, ler Frode Stavang. Vindstilla vedvarte og først utpå kveldingen var det mulig å gjennomføre den første flighten. Dagen etter kom det både sol og vind. 7–8 m/sek og opp mot 10 i kastene skapte perleforhold og gjorde det mulig å gjennomføre hele fem flighter før det hele måtte avsluttes ved 14-tiden for at flere skulle rekke en av de få flyavgangene fra Florø. – Vi fikk banket igjennom fem flighter på løpende bånd. Banen som bøyemannskapet hadde lagt tidlig om morgenen, lå fint, og vi behøvde ikke flytte et eneste merke i løpet av de fem flightene. – Jeg hadde fått «børstet støv av» en gjeng bøyeleggere som hjalp til da vi hadde norgescup her for 10 år siden. De gjorde en strålende jobb, sier Stavang. SUPERJEVN LIGARUNDE Situasjonen etter de to første serierundene var at Åsgårdstrand og Tønsberg hadde stukket litt av fra de


2

HENRIK ERIKSEN

3

HENRIK ERIKSEN

4

HENRIK ERIKSEN

5

HENRIK ERIKSEN

Race Report 2021 - 31


DOMMERE I 3. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Florø: • Karl Petter Haugen, Askøy • Tor Møinichen, KNS • Peter Thomas Hansen, Askøy • Tonny Vedeler Jensen, Moss • Per Kristian Byrkjeland, Florø • Astor Hugøy, Florø • Geir Henning Nore, Florø

1 SEIER: Studentene fra Trondheim syntes ikke de kunne være noe dårligere en BI-studentene, som vant stevnet i Larvik. I Florø gikk de helt til topps i eliteserien. 2 NESODDEN: Laget til Nesodden stod for foreningens beste prestasjon i eliteserien noen sinne og ble nummer to i Florø.

32 - Race Report 2021

øvrige lagene med henholdsvis 1. og 3. plass og 4. og 2. plass i de to rundene. I 1. divisjon hadde KNS, NTNUIs 2. lag og Stavanger gjort tilsvarende. Et spenningsmoment knyttet seg til Åsgårdstrands lag, for for første gang siden seilsportsligaen startet, stilte maestro Jostein Grødem ikke som skipper. Valgt ut til å fylle skoene hans var Trym Markussen. Han har atskillig liga-erfaring som mannskap, men nå var det han som skulle føre Åsgårdstrand-skuta i havn. Det skulle vise seg å bli tøft i kamp mot gamle ringrever. Som for eksempel Kristoffer Spone, som stilte i spissen for mannskapet til Oslofjorden Seilklubb, eller et toppet Moss-lag av godt voksne seilere. Og det var nettopp disse erfarne seilerne som dominerte den lette kveldsseilasen den første dagen. De vant hver sin seilas. Det tredje laget som vant første seilas, var Tønsberg. Åsgårdstrand-laget likte seg ikke i det lette været, og passerte sist i mål i sitt felt. Det samme gjorde studentlaget fra NTNU, men det skulle vise seg å snu fullstendig. For med fire førsteplasser og en annenplass, fulgte Trondheim-studentene opp det BI-studentene hadde klart i Larvik: Laget, som bestod av Simen Sandseter, Vemund Gransæther, Henrik Schrader Bordal og Caio Swan de Freitas, gikk helt til topps i eliteserierunden i Florø. Ett poeng var de foran Nesodden Seilforening, som også skrev seg inn i historien som en av overraskelsene i Florø. På papiret-favorittene fra Oslofjorden Seiklubb, Kristoffer Spone & co, kom på 3. plass i en ligarunde i eliteserien som skulle vise seg å bli superjevn. Fra 3. til 10. plass skilte det kun fire poeng! I 1. divisjon ble det så å si dødt løp mellom KNS og Risør Seilforening. De to lagene hadde nøyaktig de samme plasseringene, men KNS vant fordi de vant de to siste flightene, mens Risør «kun» hadde en 2. og 1. plass. Stavanger fulgte opp med en ny, god plassering og kom på 3. plass. KNS og Stavanger begynte på dette tidspunktet å få et godt grep om to av de fire opprykksplassene. I eliteserien handler kampen i toppen mye om de tre plassene til Sailing Champions League, og etter tre runder hadde Moss og BI Athletics hånd om de to første plassene, mens Åsgårdstrand og Tønsberg lå á poeng om den tredje. Utfordrere ett poeng bak var Lillesand og Grimstad. Alt lå med andre ord til rette for stor spenning i den siste serierunden i Moss. LIGASTEVNE TIL INSPIRASJON – For oss handler det mest av alt å beholde plassen i eliteserien. Vi kommer jo fra et lite sted, men entusiasmen og interessen rundt seilsportsligaen er god. Lokalpres-

sen følger laget vårt, og de er interesserte i hva vi holder på med. Sier Frode Stavang. Med seg på Florø-laget hadde han to unge seilere på 12 og 13 år. De alternerte på å ha den fremre posisjonen om bord, og det gjorde de med bravour. Florø-seilerne var med i den svært jevne kampen om poengene og endte til slutt på en 9. plass. – Det å kunne arrangere et ligastevne her hos oss gir en voldsom boost innad i foreningen. Vi hadde noen J/70-er her i et par uker før ligastevnet, og det var vel drøye 20 seilere som fikk prøve seg i små regattaer som vi arrangerte. Nå jobber vi med å anskaffe egne J/70-er. Vi har klart å bygge et flott seilsportsanlegg her i Florø, så nå må vi begynne å fylle på med aktivitet. Det ser vi nærmest på som en forpliktelse. Vi har fått etablert en ganske god jollegruppe, mens tur- og havseiling er i ferd med å dø ut. Så det å få noen J/70-er, ser vi på som et godt skritt videre. – Men, sier Frode Stavang, – det skal jo finansieres. Heldigvis har vi en del gode støttespillere, så jeg er optimistisk med hensyn til å kunne få til det på litt sikt. Og da går det vel som det mest i Florø: Alt løser seg. Løste seg gjorde også det Frode Stavang, som også alle de andre arrangørene har sett på som den største utfordringen: Å få fatt i nok RIB-er. Ved hjelp av lån fra andre foreninger og naboen i nord, Måløy Seilforening, kom de i havn også med det. Ligastevnet ga også seilforeningen et hyggelig overskudd. – Ja, vi satt igjen med cirka 40 000 kroner i pluss, og det var veldig bra. Men vi fikk også ideer til hvordan vi kan sitte igjen med enda litt til i et senere stevne, som vi håper å kunne arrangere en gang i fremtiden. Et av grepene Florø Seilforening gjorde for å spre opplysning og oppmerksomhet rundt det at de skulle arrangere ligastevne, var ved hjelp av ulike sponsorer, å kjøpe to helsider i avisen Firdaposten. Med dem fikk de synliggjort seilsportsligaen i byen og fortalt om hva ligaseiling går ut på.


1

HENRIK ERIKSEN

2

HENRIK ERIKSEN

Race Report 2021 - 33


ELITE

1. NTNUI Seiling

Simen Sandseter (2) Vemund Gransæther (2) Henrik Schrader Bordal (2) Caio Swan de Freitas

2. Nesodden

Henrik Bucher (3) Eskild Ova (3) Erik Woo Nøren (3) Vincent Vasker (2)

3. Oslofjorden

Mari Sveen (2) Kristoffer Spone Fabian Spone Børre Hekk Paulsen

4. Moss

Jørn-Erik Ruud (3) Roger Larsen (3) Magne Klann (3) Per Christian Bordal

5. BI Athletics

Alexander Hvam (3) Vegard Sandnes (3) Anette Heldal (3) Tobias Rabe Sti (3)

6. Lillesand

Thomas Frigstad (3) Aleksander Gauslaa (3) Wenche Talloen (3) Daniel Hansen (3)

1

HENRIK ERIKSEN

2

HENRIK ERIKSEN

3

HENRIK ERIKSEN

4

HENRIK ERIKSEN

5

HENRIK ERIKSEN

7. Grimstad

Georgios Nikoltsis (3) August Austefjord (3) Andre Jørgen Ugland (3) Thomas Gjesteland (2)

8. Larvik

Lars Nilssen (2) Atle Dreng (2) Hans Garder Bjærke Jørn Winters

9. Florø

Frode Stavang (3) Even Onstad (3) Arne Reksten Solheim Aleksander Rognaldsen Solheim Jonvall Svarstad

10. Ålesund

Håvard Yndestad (2) Auguste Korsnes Briouze (2) Ole Grytdal Morken Singharat Bookrong

11. Tønsberg

Jørgen Smith-Meyer (3) Georg Ellila (2) Sivert Foyn-Andersen (2) Vilde Sofie Didriksen

12. Ran

Oscar Nøttingnes Skovly (2) Tiliam Strømme (2) Tinius Strømme (2) John-Øyvind Tollevik Garvik

13. Åsgårdstrand Torbjørn Lunde (3) Sindre Sørebø (3) Trym Markusen (2) Tage Brattlid Skauen

14. Askøy

Kjetil Høydal (3) Erland Handegard Trond Berntsen Erlend Hellebust

Arendals Seilforening stilte ikke lag i Florø.

34 - Race Report 2021

4 JENTER Kun fire jenter i alderen 18, 24, 25 og 32 år deltok i eliteserien i Florø. Det utgjør bare syv prosent av seilerne i den divisjonen, og derved ble runden i Florø den med færrest jenter i eliteserien. I 1. divisjon var det 9 jenter. Den yngste der var 23 år, den eldste 45 år. Jentene utgjorde derved en prosentandel på 18 i 1. divisjon.

51,5 ÅR

Molde Seilforening stilte med det eldste laget i Florø. De fire herrene som utgjorde laget, hadde en gjennomsnittsalder på 51,5 år. Hadde det ikke vært for 19-åringen Kim Kreon Krogsæter ville imidlertid moldenserne blitt slått av Soon Seilforening. De var fem på laget, og det eldste firkløveret der hadde en gjennomsnittsalder på 54,5 år. Det yngste laget i Florø kom fra Ran Seilforening. Ungdommene derifra hadde en gjennomsnittsalder på 17,5 år!


1.DIV 1. KNS

Thomas Mordt Kolstad (3) Andreas Hole (3) Marie Lothe (2) Eline Norum Snerlebakken

2. Risør

Frits Lundberg Mads Mathisen Madelene Halvorsen Eirik Wroldsen Magnus Røisland

3. Stavanger

Olai Hagland (2) Markus Hammerø Hagen (2) Roman Shevchuk (2) Martha Benthem Muniz (2)

4. Bodø

Roar Wiik (3) Lars Rønnhaug Pettersen (2) Tine Torjuul Hansen (2) Kai Linde (2)

5. Molde

Jon Petter Hol (2) Geir Berg Oshaug Nils Korperud Geir Oterhals

6

6. Kragerø

HENRIK ERIKSEN

Øyvind-Tore Mylius (3) Mark Magi (3) Stian Sjørseth (2) Michael Holland

7. Bærum

Hedvig Nilsson (3) Erling Poppe (3) Jo Inge Jaavold (2) Isak Svennæs

8. Trondhjem

Christos Kalavrytinos (2) Mauritz Talseth Vegard Hove Kristensen Sven Schwermer

9. Horten

Peder Raahauge (3) Andreas Karlsen (3) Jørn Vevstad Sara Melieva

10. Soon

Knut Gudmund Carlsen (3) Kim Keon Krogseter (3) Johan Andersen Hanne Devle Peder Songedal

Asker, Oslo, Sandefjord, BI Athletics 2 og NTNUI 2. lag stilte ikke til start i Florø.

7

HENRIK ERIKSEN

8

HENRIK ERIKSEN

1 ELITESERIEN: Seierspallen med NTNUI øverst, Nesodden nummer to og Oslofjorden nummer tre.

5 TETT: Det var små poengforskjeller og små marginer i eliteserien. Larvik i têt i dette feltet.

2 2 X 12 ÅR: Florø Seilforeninger stilte med to 12-åringer på laget sitt i eliteserien.

6 1. DIVISJON: Seierspallen med KNS øverst, Risør nummer to og Stavanger nummer tre.

3 NESODDEN: Nesodden Seilforening seilte inn til sin beste plassering til dato: Nummer to.

7 RIB-FLÅTEN: Å få fatt i nok RIB-er er en gjentagende utfordring for alle seilsportsliga-arrangører.

4 LANG DAG: Etter en hel dag med vindstille, fikk man gjennomført seilaser om kvelden første dag.

1 RORMANN: Erland Handegard var rormann om bord i laget til Askøy.

Race Report 2021 - 35


#4 MOSS Spenningen holdt seg helt til siste slutt da seilsportsligaen anno 2021 ble avgjort i kulingkast i Moss.

36 - Race Report 2021


TROND R. TEIGEN

Race Report 2021 - 37


1

TØFFE TAK I FINALEN

MORTEN JENSEN

Det var to store spenningsmomenter i den avsluttende ligarunden i Moss: Hvem ville vinne eliteserien sammenlagt – og hvor mye ville det blåse? Svaret på det siste spørsmålet følte alle på: Veldig mye.

S 1 REGATTASJEF: Magnus Hedemark hadde vanskelige avgjørelser å ta da det blåste 17 m/sek før den siste og avgjørende seilasen. 2 FRISKT: Årets avslutning på eliteserien ble av det friske slaget. 3 RORMANN: Carl Otto Book styrte Åsgårdstrand inn til en sikker seier i Moss – og en knepen seier i eliteserien. 4 UFYSELIG: Været var til tider vått og ufyselig og Henrik Eriksen i SailLogic måtte ty til vanntett kamerautstyr.

STUDENTLAG: Studentene fra BI og NTNUI markerte seg sterkt i årets seilsportsliga. 5

38 - Race Report 2021

å skulle det hele avgjøres. Til Moss kom hele syv foreninger som alle kunne stikke av med seieren sammenlagt i årets eliteserie. I bunnen sto kampen om å unngå de fire nedrykksplassene først og fremst mellom fem lag. Det aller beste utgangspunktet før finalen i Moss hadde mossingene selv. 14 poeng hadde de sanket før det fjerde og avgjørende ligastevnet. Ett poeng mer hadde BI Athletics, mens Åsgårdstrand og Tønsberg hadde 17 poeng hver på en delt tredjeplass. Med i seierskampen var også Lillesand med sine 18 poeng, Grimstad med 19 og NTNUI med 20. Gitt den rette resultatkombinasjonen hadde alle lagene en mulighet til å gå helt til topps. I bunnen stod kampen mellom Askøy, Arendal, Larvik, Ran og Ålesund. Fire av dem ville rykke ned – et av lagene ville beholde plassen i eliteseriens 2022-sesong. Av 1. divisjon-lagene ankom KNS med et solid grep om seieren med sine fem, små poeng. Dobbelt så mange hadde Stavanger Seilforening, som i sin debut-sesong derved også hadde stø kurs mot opprykk. De to andre opprykksplassene lå Risør og Kragerø godt an til å ta. NTNUIs 2. lag var også med i kampen om pallen i 1. divisjon, men reglene sier at et 2. lag ikke kan rykke opp. I bunnstriden virket Oslo, Asker og Sandefjord å være fortapte. Men det skulle seiles først. LANG DAG FØR KULINGEN Det skulle bli en frisk finale, og da vindmåleren viste 17 m/sek og båtene måtte taues ut av havnen til Moss Seilforening fordi de ikke klarte å krysse ut det trange innløpet, måtte regattasef Magnus Hedemark kaste inn

håndkleet. Han bemannet startbåten sammen med Per Bakke, Glen og Ann Carene Petersen. I vindkastene gikk både rundingsmerker og båter om kull. – Da måtte vi til slutt gi opp, sier regattasjefen. Nå var dette et varslet vær, så derfor ble mye satt inn på å utnytte den første regattadagen maksimalt før kulingen skulle sette inn søndag. Derfor holdt man det gående helt til mørket falt på denne lange oktober-lørdagen. Det er alltid noe spesielt med den fjerde ligarunden. Opprykks– og nedrykksplasser kan synes langt unna i de første rundene, men når det kun gjenstår én sjanse, får lagene ubønnhørlig kniven på strupen. Det er da det skal avgjøres, om det blir pallen, Champions League-plasser, opp- eller nedrykk. Og det er gjerne i denne fjerde og siste runden at lagene toppes og konkurransen blir ekstra hard. Det betyr samtidig at det blir desto vanskeligere å kapre nettopp de gode plassene et lag trenger for å nå målet sitt. I den tredje ligarunden i Florø hadde Åsgårdstrand mistet grepet om lederposisjonen, men i Moss kom de grusomt tilbake med et fryktinngydende lag der Karl Otto Book satt til rors og Jostein Grødem var taktiker. Med på laget var også Torbjørn Lunde, Sindre Sørebø og Trym Markusen. Nå skulle hegemoniet i toppen vinnes tilbake – det var ingen tvil om den ambisjonen! Ledende Moss stilte også med all den rutinen foreningen kunne oppdrive i kraft av et lag bestående av Jørn-Erik Ruud, Roger Larsen, Magne Klann og Karl-Einar Jensen. De ville selge seg dyrt! JEVNT OG SPENNENDE Det skulle bli Åsgårdstrand, studentene fra Trondheim; NTNUI, og Lillesand som startet best med å vinne hver sin flight. Mossingene kom på 2. plass i sin seilas – bak Lillesand. Åsgårdstrand og NTNU fortsatte like stødig med nye seire i 2. flight. Moss sakket akterut med en 4. plass,


2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

5

TROND R: TEIGEN

4

TROND R: TEIGEN

Race Report 2019 - 39


DOMMERE I 4. RUNDE Disse dommerne var i aktivitet i Moss: • Harald Holmen Sørensen, KNS • Peter Thomas Hansen, Askøy • Sandra Hatch, Fredrikstad • Tonny Vedeler Jensen, Moss • Harrald Masst, Bærum

1 RUTINE: Moss Seilforening stilte med et svært erfarent lag på hjemmebane, og kanskje ble de snytt fra en seier i eliteserien sammenlagt da de ikke fikk seilt sin siste og avgjørende seilas. Forfra Roger Karlsen, Jørn-Erik Ruud, Karl-Einar Jensen og Magne Klann. 2 5. PLASS: Med seier og annenplass i de to siste ligarundene er NTNUI et lag å se opp for i sesongen 2022! 3 DOMMERBALLETT: Dommerne gjør en viktig jobb under ligastevnene og sørger for at alt går riktig for seg ute på banen. Forfra Sandra Hatch, Peter Thomas Hansen, Harrald Masst og Harald Holmen Sørensen.

40 - Race Report 2021

mens Florø tok den tredje seilas-seieren i 2. flight. I 3. og 4. flight kom Grimstad Seilforening i siget og vant to seilaser på rappen. Åsgårdstrand fikk to 2. plasser. Mossingene hang fortsatt ikke helt med i den ypperste têten. Etter fire runder ledet NTNUI foran Åsgårdstrand, Grimstad, Nesodden og Oslofjorden Seilklubb. På serietabellen betød det at Åsgårdstrand hadde gjenerobret den øverste plasseringen, mens Moss, BI Athletics, NTNUI og Grimstad kjempet en durabelig kamp om de to neste pallplassene; de to plassene som også ville gi billett til Sailing Champions League i 2022. I bunnen lå Ålesund an til å sikre seg den 12. og siste plasseringen som ville gi dem eliteserieseiling også i 2022. Arendal stilte ikke lag i Moss. Derved var deres retur til 1. divisjon udiskutabel. Innen mørket falt på, rakk arrangørene å gjennomføre hele syv flighter i eliteserien og seks i 1. divisjon. Favorittene fra Åsgårdstrand fortsatte sin stødige seiling og ledet etter de syv første flightene – tre poeng foran NTNUI. Deretter skilte det ett poeng ned til Grimstad og ett nytt poeng til Moss, som hadde våknet til liv og vant sin femte seilas og fulgte deretter opp med to 2. plasser. At mossingene hadde skjerpet seg, betød at de igjen var med i kampen om å vinne eliteserien sammenlagt. Med 4. plass i den fjerde ligarunden lå de á poeng med Åsgårdstrand sammenlagt, men for å slå Åsgårdstrand måtte de ytterligere et hakk opp – til 3. plass. BI-studentene lå etter første dag an til å kapre den nederste pallplassen sammenlagt foran Grimstad og NTNUi. I bunnen av tabellen styrket seilerne fra Ålesund stadig grepet om den siste, sikre eliteserietabellen. I 1. divisjon var det for en gangs skyld svært jevnt i toppen. Etter seks flighter den første dagen ledet Stavanger med samme poengsum som Risør. Bare ett poeng bak fulgte KNS, Oslo Seilforening.og Asker Seilforening. Sammenlagt holdt imidlertid de fire opprykkskandidatene, KNS, Stavanger, Risør og Kragerø stand, mens Oslos gode plassering så ut til å sikre foreningen nytt liv i 1. divisjon i 2022. KULING STOPPET AVGJØRENDE SEILAS Dagen etter kom den varslete vinden mer og mer – så mye at regattasjefen valgte å holde 1. divisjon-seilerne unna regattabanen. Dermed ble resultatene etter den første dagen stående for denne divisjonen. I eliteserien fikk de gjennomført en full flight i den friske vinden. Seirene gikk til Åsgårdstrand, BI og Flor.

Annenplassene tilfalt Moss, NTNUI og Ålesund. Regattasjef Hedemark bestemte seg for å gå løs på en niende flight. Poengsankingen før den ga en klar ledelse til Åsgårdstrand foran NTNUI, Grimstad, BI og Moss, som nå hadde falt ned på 5. plass igjen. Grimstad, BI og Moss hadde alle samme poengsum, så den neste flighten ville bli helt avgjørende. Dersom Moss ville kunne klare en seier, ville de også kunne komme opp på 3. plass og derved vinne eliteserien sammenlagt. Spenningen var til å ta og føle på. Spenningen ble ikke mindre da BI Athletics fikk en 4. plass i sin flight. Det ga seilerne fra Moss en forbedret sjanse til å avansere, og slo de Grimstad, som de ville møte i dagens siste flight, ville de rykke helt opp på den avgjørende 3. plassen og dermed vinne eliteserien i 2021. Vinden hadde dratt seg til enda et knepp. – Da det blåste opp i 17 m/sek i kastene, måtte vi kaste inn håndkleet. Vi ville veldig gjerne gjennomføre den siste seilasen og få fullført den niende flighten, men det gikk bare ikke. Det blåste for mye, sier regattasjef Magnus Hedemark. At det ikke ble noen seilas, betød at lagene i den siste seilasen fikk tildelt gjennomsnittsplasseringen de hadde fra de øvrige flightene, noe som igjen betød at Moss Seilforening havnet på 4. plass i ligarunden på hjemmebane. Det føltes bittert for Moss, som derved tapte kampen om eliteserie-seieren med knappest mulig margin. – Vi var nok litt heldige der, for mossingene seilte veldig bra i den friske vinden, sa Karl Otto Book etter seilasene.. Jostein Grødem har vært fast rormann på laget siden seilsportsligaen startet for fem år siden, men i Moss var det Karl Otto som styrte. – Årsaken til at jeg styrte, var kort og godt for at vi skulle forberede oss til Sailing Champion League-finalen i Italia som skulle gå helgen etter. Jostein kunne ikke delta der, og for at jeg skulle få litt trening, styrte jeg mens Jostein ble satt foran som gennaker-trimmer, sier Karl Otto. Rokkeringen om bord fungerte åpenbart godt, for med fem seire i de ni flightene var det aldri stor tvil om at de ikke ville gå seirende ut av ligarunden i Moss. – Vi hadde bestemt oss for å seile våre egne løp, for det er egentlig ikke så mye vi kan gjøre med konkurrentene, annet enn å pirke litt i dem av og til. På så korte baner blir det gjerne til at rormannen tar taktikken fordi mye må skje fort. Før hver start diskuterte vi imidlertid seilasen og la en strategi med hensyn til hvor vi skulle seile og hvordan vi skulle oppføre oss på banen, sier Karl Otto Book. Det var en oppskrift som ga seier.


1

TROND R: TEIGEN

2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

Race Report 2021 - 41


ELITE

1. Åsgårdstrand Torbjørn Lunde (4) Sindre Sørebø (4) Trym Markusen (3) Jostein Grødem (3) Karl Otto Book

2. NTNUI Seiling

Simen Sandseter (3) Vemund Gransæther (3) Henrik Schrader Bordal (3) Caio Swan de Freitas (2)

3. Grimstad

August Austefjord (4) Kamilla Austefjord Vidar Ljungstrøm Lars Nicolay Løvdal Lars Ingeberg

4. Moss

Jørn-Erik Ruud (4) Roger Larsen (4) Magne Klann (4) Karl-Einar Jensen

5. BI Athletics

Alexander Hvam (4) Vegard Sandnes (4) Anette Heldal (4) Tobias Rabe Sti (4)

6. Florø

Frode Stavang (4) Even Onstad (4) Eirik Byrkjeland (3) Thomas Aarebrot

1

TROND R: TEIGEN

2

TROND R: TEIGEN

3

TROND R: TEIGEN

4

TROND R: TEIGEN

5

TROND R: TEIGEN

7. Ålesund

Håvard Yndestad (3) Andreas S. Larsen (3) Ole Grytdal Morken (2) Erik Bøen (2)

8. Tønsberg

Siri Kamfjord Tim Sandberg Eilert Kamfjord Eirik Bjørn-Hansen

9. Oslofjorden

Mari Sveen (3) Tine Simensen Oldereid (3) Andreas Myhrvold (2) Pål Tønnesson

10. Nesodden

Henrik Bucher (4) Eskild Ova (4) Erik Woo Nøren (4) Christian Berger

11. Askøy

Kjetil Høydal (4) Kristian Amlie (3) Torstein Hellebust (3) Trine Fossheim (3) Erland Handegard (2)

12. Ran

Oscar Nøttingnes Skovly (3) Tiliam Strømme (3) Tinius Strømme (3) John-Øyvind Tollevik Garvik (2)

13. Larvik

Dag Rune Wiksten Sharon Wiksten Egil Irgens Høeg Bjarte Løchen

14. Lillesand

Thomas Frigstad (4) Aleksander Gauslaa (4) Wenche Talloen (4) Dave Talloen (2) Sven Arne Knudsen (2)

Arendals Seilforening stilte ikke med lag i Moss.

42 - Race Report 2021

18 SEILERE 18 seilere i eliteserien kunne etter fullført regatta i Moss si at de hadde deltatt i samtlige ligarunder i 2021. Det tilsvarende tallet i 1. divisjon var åtte. Og i motsatt ende av skalaen: 16 seilere i eliteserien deltok i sin første ligarunde for året i Moss. I 1. divisjon var tallet 20. Lagene i eliteserien har med andre ord vært strammere komponert i eliteserien enn i 1. divisjon.

28,5 %

Mon tro om det ikke lover godt for fremtiden? Hele 28,5 prosent av seilerne i 1. divisjon i Moss var jenter! Åtte av de i alt 20 jentene som deltok i divisjonen, deltok for første gang. I eliteserien i Moss utgjorde det kvinnelige innslaget snaue 12 prosent. Tre av de syv seilte sin første ligarunde for året der. I eliteserien stilte to lag, Larvik og Tønsberg, med seilere som ikke hadde vært med i noen av de tidligere ligarundene. I 1. divisjon hadde alle lagene med seilere som hadde deltatt i tidligere ligarunder.


1.DIV 1. Stavanger

Markus Hammerø Hagen (3) Roman Shevchuk (3) Martha Benthem Muniz (3) Lucie Franssen (2)

2. Risør

Morten Røisland (3) Viktor Byberg Nilsen (3) Sindre Slaatten Sollid (3) Tomas Mathisen (2) Erik Nilsen

3. KNS

Thomas Mordt Kolstad (4) Andreas Hole (4) Halvor Albjerk Hamran (2) Lene Hjellestad (2) Helene Gjerde (2)

4. Oslo

Trygve Leergaard Esben Keim Stein Broch Olsen Tellef Tveit Emil Wig

5. Asker

Marthe Bjerkåsholmen (3) Pål Terje Christensen Henrik Christensen Theodor Godheim

6

6. NTNUi Seiling 2

TROND R: TEIGEN

Ivan Martine Garcia (2) Eivind Dalbolt (2) Sigurd Tveit (2) Marthe Christophersen

7. Bodø

Tine Torjuul Hansen (3) Kai Linde (3) Gyda Bjørgo Larsen (2) Odin Hansen

8. Kragerø

Øyvind-Tore Mylius (4) Mark Magi (4) Stian Sjørseth (3) Michael Holland (2)

9. Trondhjem 7

TROND R: TEIGEN

8

TROND R: TEIGEN

Christos Kalavrytinos (3) Anne Reumer (2) Achim Gerstenberg Aashild Samseth

10. Bærum

Hedvig Nilsson (4) Erling Poppe (4) Jo Inge Jaavold (3) Filippa Nilsson (3)

11. Molde

Nils Korperud (2) Geir Oterhals (2) Kari Bachmann Trygve Bjørlo

12. Soon

Knut Gudmund Carlsen (4) Olaf Tonnaer Christensen (3) Magnus Halvorsen Rolv Møll Nilsen

9

TROND R: TEIGEN

10

TROND R: TEIGEN

ELITESERIEN SAMMENLAGT: Åsgårdstrand vant en knepen seier over Moss og BI Athletics.

ligseson i 2021 og fikk sin beste plassering.

BEST I MOSS: Åsgårdstrand. Fra venstre Trym Markusen, Torbjørn Lunde, Sindre Sørebø, Jostein Grødem og Karl Otto Book.

KNS: KNS viste allerede fra første ligarunde at de hadde ambisjoner om opprykk til eliteserien.

1

2

MOSS: Fra venstre Jørn-Erik Ruud, Karl-Einar Jensen, Roger Larsen og Magne Klann. 3

BI ATHLETICS: BI-laget sikret seg plass til Sailing Champions Legaue i 2022. 4

5

GRIMSTAD: Grimstad har gjennomført en solid

6

INNSATS: Det er lite å si på innsatsen!

7

8 STAVANGER: Med 2. plass i 1. divisjon går veien rett opp i eliteserien for Stavanger i 2022.

RISØR: Risø-lagets opphold i 1. divisjon ble kort. I 2022 er de atter tilbake i eliteserien. 9

10 KRAGERØ: I 2022 skal Kragerø forsøke seg i eliteserien for første gang.

13. BI Athletics 2 Petter Johan Sandvand Cornelia Emilie Fure Sindre Kirkedam Larsen Anne Sophie van Dijke

14. Horten

Peder Raahauge (4) Andreas Karlsen (4) Guillermo Garciade la Concha (2) Jørn Vevstad (2) Helene Grenne

15. Sandefjord

Christine Gyllenhammar-Wiig (3) Karen Sophie Andersen (2) Sindre Angell-Hansen (2) Margit Gullenhammar-Wiig Ole Jakob Hoholm Mari Grundvig Hvidsten

Race Report 2021 - 43


2021

ELITESERIEN No.

Forening

Sandefj. Larvik

Florø

Moss

1.pl

1

Åsgårdstrand Seilforening

1

2

Moss Seilforening

3

2.pl 3.pl

4.p

5.pl DNF/S

POENG

3

13

1

14

6

5

8

1

0

18

6

4

4

4

9

13

5

3

4

0

18

BI Athletics

9

1

5

5

12

8

7

4

2

1

20

4

Grimstad Seilforening

3

8

8

3

10

7

9

8

0

0

22

5

NTNUi Seiling

12

7

1

2

11

5

10

4

4

0

22

6

Tønsberg Seilforening

4

2

11

8

11

6

6

9

2

0

25

7

Florø Seilforening

5

10

9

6

6

10

9

5

3

1

30

8

Lillesand Seilforening

7

5

6

14

8

4

8

6

8

1

32

9

Oslofjorden Seilklubb

13

9

3

9

6

10

6

8

3

1

34

10

Nesodden Seilforening

8

14

2

10

4

11

5

4

8

2

34

11

Ålesunds Seilforening

10

11

10

7

3

8

9

10

4

0

38

12

Ran Seilforening

15

6

12

12

3

6

11

6

7

1

45

13

Larvik Seilforening

14

13

7

13

0

6

8

11

9

0

47

14

Arendals Seilforening

2

15

DNS

DNS

4

4

0

5

6

15

47

15

Askøy Seilforening

11

12

14

11

1

6

1

13

13

0

48

HVA TABELLEN FORTELLER

Sifrene under arrangørnavnene forteller hvilken plassering foreningen fikk i de enkelte ligarundene. Sifrene i det mørke feltet forteller hvor mange 1. plasser, 2. plasser osv. som foreningen fikk i de enkelte seilasene i løpet av de fire ligarundene. Poengene til sist er ligapoengene foreningen fikk. 1. plass i en ligarunde gir 1. poeng, 2. plass 2 og så videre.

SAILING CHAMPIONS LEAGUE

• Åsgårdstrand Seilforening • Moss Seilforening • BI Athletics skal representere Norge i Sailings Champions League i 2022.

44 - Race Report 2021

RYKKER NED I 1. DIVISJON • Ran Seilforening • Larvik Seilforening • Arendals Seilforening • Askøy Seilforening rykker ned og skal seile i 1. divisjon i 2022.

FUN FACTS

Åsgårdstrand hadde 2,29 som gjennomsnittsplassering i alle enkeltseilasene. Moss på 2. plass hadde 2,41 i snitt, BI Athletics 2,35 og Grimstad 2,44..


2021

1. DIVISJON No.

Forening

Sandefj. Larvik

Florø

Moss

1.pl

2.pl 3.pl

4.p

5.pl DNF/S

POENG

1

Kongelig Norsk Seilforening

3

1

1

3

19

5

5

1

1

0

8

2

Stavanger Seilforening

2

5

3

1

15

10

3

0

2

1

11

3

Risør Seilforening

1

12

2

2

14

5

5

4

2

1

17

4

NTNUi Seiling 2

4

2

12

6

11

6

4

3

0

7

24

5

Kragerø Seilforening

7

4

6

8

7

10

6

6

2

0

25

6

Bodø Seilforening

6

13

4

7

4

9

7

7

3

1

30

7

Molde Seilforening

14

3

5

11

4

6

10

4

5

2

33

8

Bærum Seilforening

11

8

7

10

5

2

9

8

7

0

36

9

Trondhjems Seilforening

9

10

8

9

1

8

9

5

6

2

36

10

Soon Seilforening

8

7

10

12

4

6

6

10

2

3

37

11

Oslo Seilforening

13

9

DNS

4

4

3

6

7

5

6

41

12

Horten Seilforening

5

14

9

13

1

7

9

8

5

1

41

13

Asker Seilforening

10

11

DNS

5

2

4

6

10

3

6

41

14

Sandefjord Seilforening

12

6

DNS

14

1

8

4

5

5

8

47

NESTEN ALLE VANT

Alle seilforeningene – bortsett fra én, nemlig Larvik – vant minst én seilas i løpet av de tilsammen 65 flightene som ble gjennomført i de to divisjonene. Aller flest seire hadde KNS med sine 19. Nest flest hadde Stavanger med 15. Åsgårdstrand som vant eliteserien, hadde 14 seire. Tilsammen ble det gjennomført 195 seilaser – 102 i eliteserien og 93 i 1. divisjon.

RYKKER OPP I ELITESERIEN • Kongelig Norsk Seilforening • Stavanger Seilforening • Risør Seilforening • Kragerø Seilforening rykker opp og skal seile i eliteserien i 2022.

MÅ SEILE KVALIFISERING

• Horten Seilforening • Asker Seilforening • Sandefjord Seilforening må seile en eventuell kvalifisering mot andre seilforeninger som ønsker å delta i seilsportsligaen før sesongen 2022.

FUN FACTS

KNS vant 1. divisjon med 1,71. plass som gjennomsnitt. Stavanger hadde 1,90 i snitt, mens Åsgårdstrand, som vant eliteserien, hadde 2,29. plass som gjennomsnitt.Risør på 3. plass i 1. divisjon hadde 2,26 i gjennomsnitt.

Race Report 2021 - 45


VINNERHODENE Eliteserien

Jostein Grødem Åsgårdstrand 13 seire

Tobias Rabe Sti BI Athletics 9 seire

Denne oversikten viser hvilke seilere seom har vært med å vinne flest seilaser gjennom alle flightene i de fire serierundene i 2019.

Torbjørn Lunde Åsgårdstrand 13 seire

Sindre Sørebø Åsgårdstrand 13 seire

August Austefjord Grimstad 9 seire

Jørn-Erik Ruud Moss 9 seire

Roger Larsen Moss 9 seire

8 SEIRE

berg • Karl Otto Book, Åsgårdstrand

Karen Kristoffersen, Åsgårdstrand • Jørben Smith-Meyer, Tønsberg • Trym Markusen, Åsgårdstrand • Simen Sandseter, NTNUi

4 SEIRE

7 SEIRE Emil August Dagsberg, Tønsberg • Thomas Frigstad, Lillesand • Aleksander Gauslaa, Grimstad • Wenche Talloen, Grimstad

Magne Klann Moss 9 seire

Jon Aksel Mortensen, Arendal • Ole Richard Mortensen, Arendal • Kjetil Nygaard, Arendal • Baard Hübert, Arendal • Thomas Gjesteland, Grimstad • Sivert Foyn-Andersen, Tønsberg • Jostein Frederick Aker, Tønsberg • Kamilla Austefjord, Grimstad • Vidar Ljungstrøm, Grimstad • Lars Nicolay Løvdal, Grimstad • Lars Ingeberg, Grimstad

3 SEIRE

6 SEIRE Pål Einar Berntsen, Moss • Daniel Hansen, Lillesand • Vemund Gransæther, NTNUi • Henrik Schrader Bordal, NTNUi • Caio Swan de Freitas, NTNUi

5 SEIRE Georgios Nikotsis, Grimstad• Andre Jørgen Ugland, Grimstad • Frode Stavang, Florø • Even Onstad, Florø • Eirik Byrkjeland, Florø • Georg Ellila, Tøns-

Ida-Linn Vittersø, Tønsberg • Marie Jacobsen Lepperød, Tønsberg • Dave Talloen, Lillesand • Mari Sveen, Oslofjorden

2 SEIRE Astor Hugøy, Florø • Henrich Bucher, Nesodden • Eskild Ova, Nesodden • Erik Woo Nøren, Nesodden • Simen Guldberg, Ran • Sven Arne Knudsen, Lillesand • Andreas S. Larsen, Ålesund • Håvar

Alexander Hvam BI Athletics 9 seire

Vegard Sand- Anette Heldal nes Larsen BI Athletics BI Athletics 9 seire 9 seire

Yndestad, Ålesund • Per Christian Bordal, Moss • Mathias Berthet, NTNUi • Martin Halseide, NTNUi • Håvard Katle Fjon, NTNUi • Børre Hekk Paulsen, Oslofjorden • Kristoffer Spone, Oslofjorden • Fabian Spone, Oslofjorden • Siri Kamfjord, Tønsberg • Tim Sandberg, Tønsberg • Eilert Kamfjord, Tønsberg • Eirik Bjørn-Hansen, Tønsberg

2 SEIRE Siri Kamfjord, Tønsberg • Magnus Behrens, Tønsberg • Mats Mæland, Ran • Marius Frenvik Odberg, Larvik • Øyvind Gjone, Larvik • Eline Norum Snerlebakken, KNS • Helene Gjerde, KNS • Tina Kutti, Askøy • Bjørn Mørland Pedersen, Arendal • Carsten Hopstock, Arendal • Per-Eilert Vierli, Arendal • Hans Garder, Larvik • Jørn Winters, Larvik • Egil Irgens Høeg, Larvik

1. Divisjon

Thomas Mordt Kolstad KNS 19 seire

Andreas Hole, KNS 19 seire

Martha Benthem Muniz Stavanger 11 seire

Tomas Mathisen Risør 10 seire

9 SEIRE Lucie Franssen, Stavanger • Marie Lothe, KNS • Eline Norum Snerlebakken, KNS • Markus Hammerø Hagen, Stavanger • Roman Schevduk, Stavanger

8 SEIRE Halvor Albjerk Hamran, KNS

7 SEIRE Øyvind-Tore Mylius, Kragerø • Mark Magi, Kragerø

6 SEIRE August Hanevik, Stavanger • Marje Kaack, Stavanger • Olai Hagland, Stavanger

5 SEIRE Sondre Børresen, Kragerø • Hedvig Nilsson, Bærum • Erling Poppe, Bærum • Vemund Grandsæt46 - Race Report 2021

Morten Røisland Risør 10 seire

Sindre Slaatten Sollid Risør 10 seire

Viktor Nilsen Byberg Risør 10 seire

Lene Hjellestad KNS 10 seire

Helene Gjerde KNS 10 seire

her • NTNUi • Henrik Schrader Bordal, NTNUi • Henrik Wetlesen Borge, NTNUi • Marie Øverby, NTNUi

Erik Nilsen, Risør • Trygve Leergaard, Oslo • Espen Keim, Oslo • Stein Broch Olsen, Oslo • Tellef Tveit, Oslo • Emil Wiig, Oslo

4 SEIRE

2 SEIRE

Kai Linde, Bodø • Tine Torjuul Hansen, Bodø • Knut Gudmund Karlsen, Soon • Filippa Nilsson, Bærum • Lasse Dicjkhausen, Stavanger • Alexander Mostad Pedersen, Kragerø • Jo Inge Jaavold, Bærum • Frits Lundberg, Risør • Mads Mathisen, Risør • Madelene Halvorsen, Risør • Eirik Wroldsen, Risør • Magnus Røisland, Risør

Gyda Bjørgo Larsen, Bodø • Siri Sømme, Soon • Olaf Christensen Tonnaer, Soon • Kim Keon Krogsæter, Soon • Marthe Bjerkåsholmen, Asker • Lars Rønnhaug Pettersen, Bodø • Michael Holland, Kragerø • Ivan Martinez Garcia, NTNUi • Marthe Christophersen, NTNUi • Eivind Dalholt, NTNUi • Sigurd Tveit, NTNUi

3 SEIRE Roar Wiik, Bodø • Stian Stjørseth, Kragerø • Thomas Hjertø, Molde • Espen Julnes Lia, Molde • Kjell Gunnar Rød, Molde • Geir Inge Rødseth, Molde •


FORENINGSLAGENE FORENINGSLAGENE Foreningenes berg- og dalbane 2016

2017

2018

2019

2021

1

KNS

1

Åsgårdstrand

2

Åsgårdstrand

2

Moss

3

Ran

3

BI Athletics

4

Arendals

4

Grimstad

5

Trondhjem

5

NTNUi

6

Larvik

6

Tønsberg

7

Brevik

7

Florø

8

Nesodden

8

Lillesand

9

Tønsberg

9

Oslofjorden

10

Fredrikstad

10

Nesodden

11

Florø

11

Ålesund

12

Stord

12

Ran

13

Ålesunds

13

Larvik

14

Stavanger

14

Arendal

15

Soon

15

Askøy

16

Moss

16

KNS

17

Asker

17

Stavanger

18

Grimstad

18

Risør

19

BI Athletics

19

(NTNUi 2)

20

Oslo

20

Kragerø

21

Sarpsborg

21

Bodø

22

Molde

22

Molde

23

Bærum

23

Bærum

24

Sandefjord

24

Trondhjem

25

Hurum

25

Soon

26

Bodø

26

Oslo

27

Malvik & Stjørdal

27

Horten

28

Tromsø

28

Asker

29

Bergen

29

Sandefjord

30

Bundefjorden Risør

Brevik

Askøy

Bundefjorden

NTNUI Seiling

Ulstein

Kragerø Oslofjorden Lillesand

Horten Ulstein

PLASSERINGENE: Kurvene viser hvordan foreningene har plassert seg i årene 2016–2021. En 1. plass i 1. divisjon representerer 16. plassen i dette oppsettet.

Sammenlagt etter 5 år

1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 20. 20. 22. 23. 24. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 36. 37. 37.

Åsgårdstrand. . . . . . . 144 Tønsberg . . . . . . . . . . . 127 Ran. . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Larvik. . . . . . . . . . . . . . . 119 Moss . . . . . . . . . . . . . . . 119 Arendals. . . . . . . . . . . . . 111 KNS . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Grimstad. . . . . . . . . . . . 106 Florø. . . . . . . . . . . . . . . . 100 Nesodden. . . . . . . . . . . . 99 BI Athletics. . . . . . . . . . .98 Brevik. . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ålesunds. . . . . . . . . . . . . 86 Trondhjems. . . . . . . . . . 81 Askøy. . . . . . . . . . . . . . . . 80 Risør. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Asker. . . . . . . . . . . . . . . . 51 Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . 51 NTNUI Seiling . . . . . . . . 51 Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Soon . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Molde. . . . . . . . . . . . . . . . 40 Fredrikstad . . . . . . . . . . 39 Bundefjorden. . . . . . . . 37 Oslofjorden . . . . . . . . . . 37 Lillesand. . . . . . . . . . . . . 35 Hurum. . . . . . . . . . . . . . . 34 Stavanger . . . . . . . . . . . 31 Sandefjord. . . . . . . . . . . 24 Bærum . . . . . . . . . . . . . . 22 Kragerø. . . . . . . . . . . . . . 20 Stord. . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sarpsborg . . . . . . . . . . . . 14 Malvik & Stjørdal . . . . . . 11 Horten. . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ulstein. . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bergens . . . . . . . . . . . . . . 2

POENGENE: Poengene fremkommer ved å slå sammen de to divisjonene. 1. plass i eliteserien gir 30 poeng, 2. plass 29 osv. 1. plass i 1. divisjon gir 15 poeng, 2. plass 14 poeng osv. Poengene er sammenlagt for 2016, 2017, 2018, 2019 og 2021.

Race Report 2021 - 47


48 - Race Report 2021


206 GUTTER OG 64 JENTER Det deltok like mange seilere i seilsportsligaen i 2021 som i 2019, men det betyr ikke at alt er uforandret. Tvert imot – det er skjedd store endringer når det gjelder fordelingen av alder og kjønn.

MORTEN JENSEN

Race Report 2021 - 49


‘Som eneste forening har Sandefjord Seilforening stilt med et rent jentelag i 2021’

23,7 PROSENT: Jenteandelen i seilsportsligaen er totalt sett 23,7 prosent, men i eliteserien er den kun 14,7 prosent. På KNS-laget som vant 1. divisjon, var andelen kvinner hele 62,5 prosent – og om foreningen fortsetter med samme andel i 2022, vil det bidra til å heve kvinneandelen i eliteserien. 1

BLIR LIKERE: I løpet av to år er alderssammensettingen i de to divisjonene blitt likere. Aldersgruppen 31–40 år ser ut til å være de vanskeligste å få med ut på regattabanen.

D

et er ikke så store forskjell på gjennomsnittsalderen til deltagerne i seilportsligaen anno 2019 og de som var med i 2021. Det er heller ikke den store forskjellen når det gjelder hvor mange seilere som tilsammen har deltatt i seilsportsligaen i de to årene. Det er faktisk så godt som nøyaktig det samme antallet: Det var med 269 deltagere i 2019 og 270 i 2021 – og seilerne fordelte seg nesten akkurat likt. I eliteserien var 126 seilere med i 2021 – det var 121 i 2019. Og i 1. divisjon har 144 seilere fått forsøkt seg i 2021. 148 var det i 2019. DAMENE UTEBLIR I ELITESERIEN Innenfor disse tallene er det likevel forskjeller – og det gjelder blant annet hvordan kjønnsfordelingen i de to divisjonene har utviklet seg. Generelt sett, som en konklusjon, kan det se ut som om jentene blir skjøvet til side når nivået stiger – eller: De har ikke lyst til å være med. Langt færre jenter slapp nemlig til i eliteserien i 2021 enn i 2019. Tallene er 18 versus 30. I 1. divisjon er det derimot omvendt. I 2021 var kvinneandelen hele 30 prosent. 44 jenter seilte i 1. divisjon i 2021 – mot 33 i 2019. I eliteserien var det Oslofjorden Seilklubb som i 2021 bidro mest til å få opp dameandelen. Av de ti seilerne som foreningen i alt har brukt, var det fire damer. Det er en andel på 40 prosent. Tønsberg Seilforening har også mønstret fire damer, men med sine i alt 12 seilere, blir andelen deres lavere; 33.3 prosent. De to foreningene stod alene for nesten halvparten av damene som deltok i eliteserien i fjor. Fire av de 15 foreningene i eliteserien slapp ikke til en eneste jente på laget sitt i noen av serierundene! I 1. divisjon er det tre seilforeninger som utmerker seg når det gjelder å heve kvinneandelen. I KNS, San-

ALDERSFORDELING I SEILSPORTSLIGAEN 2019

40 %

35 %

30 %

30 %

25 %

25 %

20 %

20 %

15 %

15 %

10 %

10 %

5%

5%

11-13 år

14-18 år

50 - Race Report 2021

19-23 år Eliteserien

24-30 år 1. divisjon

31-40 år Jenter

41-50 år

FLERE VOKSNE DAMER Flest jenter er det i aldersgruppen 24 til 30 år (23,4 prosent). Bortsett fra i ytterkantene – i gruppene 11–13 år og 61–70 år, er det færrest kvinner som har vært i aldersgruppen 50 til 61 år. Målt mot 2019 er imidlertid kvinnene i seilsportsligaen likevel blitt eldre. Det er vesentlig flere kvinner med i aldresgruppene 41–50 og 51–60 enn i 2019, og færre i alderen 14–18 år, og da særlig i gruppen 24–30 år. 35 prosent av kvinnene var i denne aldersgruppen i 2019. I 2021 sank andelen til 25 prosent. I 2017 var den totale kvinneandelen samlet for begge divisjonene 17,6 prosent. I 2018 steg den til 20,5, mens den i 2019 var på 23,4 prosent. I 2021 sank den litt igjen – til 23,0 prosent. Det er med andre ord grunn til å reise kjerringa igjen i 2022…. ULIK UTVIKLING I DE TO DIVISJONENE Har kvinneandelen i 2021 sunket litt målt mot 2019, har gjennomsnittsalderen på samtlige seilere økt. I 2019 var ALDERSFORDELING I SEILSPORTSLIGAEN 2021

40 %

35 %

0%

defjord og Asker Seilforening var majoriteten av seilerne som de stilte opp med i 2021 damer. Aller flest har Sandefjord hatt. Av de 11 seilerne som har utgjort lagene til foreningen, var syv damer. Og som eneste forening har Sandefjord stilt med et rent jentelag i 2021. Det skjedde i 2. ligarunde i Larvik. Fem av åtte KNS-seilere har vært damer, og i Asker har fordelingen vært 50/50. Også NTNUI og Molde Seilforening har vært flinke til ikke bare å ta ut menn på sine lag. Fem seilere fra hver av de to foreningene har deltatt. To foreninger i 1. divisjon har ikke hatt med seg jenter til noen av ligarundene.

51-60 år

61-70 år

0%

11-13 år

14-18 år

19-23 år Eliteserien

24-30 år 1. divisjon

31-40 år Jenter

41-50 år

51-60 år

61-70 år


2

TROND R. TEIGEN

BARE DAMER: Som eneste seilforening stilte Sandefjord med et rent damelag i seilsportsligaens andre runde i Larvik. Fra venstre: Karen Sophie Andersen, Christine Gyllenhammar-Wiig, Linda Holm og Trine Tjøm, 2

den 33,3 år – i 2021 var gjennomsnittsalderen 33,9 år. Økningen er ikke stor, men bak disse tallene ligger det noen interessante nyanser: I 2019 var 58,3 prosent av seilerne i eliteserien under 30 år. I 2021 var det «bare» 51,6 prosent. I. divisjon er det derimot blitt flere unge. Der var 51,4 prosent av seilerne under 30 år i 2021, mens tallet for 2019 var 47,5 prosent. Med andre ord: Mens eliteserien har utviklet seg i retning av å ha færre damer og eldre seilere, er det blitt yngre seilere og flere jenter i 1. divisjon. I 1. divisjon viser kurvene over aldersfordelingen en spesiell knekk for aldersgruppen 31–40 år. Seilere i denne aldersgruppen er betydelig underrepresentert både i 2019 og 2021. Den samme knekken finner man derimot ikke i eliteserien, men ser man på kvinnedeltagelsen isolert, finner man den samme knekken for dem også i eliteserien. Hva årsaken kan være, kan man saktens lure på. At deltagelsen i dette alderstrinnet er lavt i 1. divisjon, har trolig å gjøre med at mange da er i etablering- og i barne-fasen. Og så kan det være fristende å fundere over om det at frafallet i 1. divisjon og blant damene i eliteserien i aldersgruppen 31–40 år – og det faktum at det er vesentlig flere menn som seiler i eliteserien – har noe med ambisjoner, prioriteringer og kjønnsfordeling i

heimen å gjøre? Det er ikke umulig at det kan være en sammenheng her…. Kanskje er ikke likestillingen i seilsporten kommet så langt likevel? YNGST OG ELDST 2021s yngste seiler var 12 år – den eldste var 71 år. Sistnevnte deltok i 1. divisjon, mens eldstemann i eliteserien var 65 år. 12-åringen seilte i eliteserien. I 1. divisjon var den yngste seileren 13 år. Yngste kvinnelige deltager i 1. divisjon var 13 år, mens den eldste var 61 år. I eliteserien var aldersspranget mellom damene mindre: Den yngste 18 år – den eldste 47 år. Det mest tallrike årskullet i 2021 var 21-åringene. 17 seilere – jevnt fordelt i de to divisjonene – var født i 2000. Seilere født i 2000 var i flertall også i 2019, men da var de 19 år gamle. I all hovedsak er dette gutter. Av de 17 er det kun to jenter i denne aldersgruppen. Det nest største alderskullet i 2021 var 17-åringer, mens det nest største i 2019 var 16-åringer. Årstallene 1992, 1999 og 2003 fostret fem jenter hver som seilte liga i 2021. En spesielt seilglad årgang synes de som ble født i 1968 å være. Hele 10 seilere født dette året deltok i Norsk Seilsportsliga i 2021. Noen tilsvarende topp var

Race Report 2021 - 51


‘Etter å ha revurdert sin satsing er KNS tilbake i eliteserien i 2022 med et helt annet lag enn tidligere ’

det ikke i 2019, så dette er nye, eldre (53 år) seilere som er kommet til i ligaseilingen. ULIK FILOSOFI NÅR DET GJELDER LAGENE BI Athletics har stilt med de samme fire seilerne i alle de fire serierundene i 2021. Det er det eneste laget av alle som ikke har skiftet ut én eneste seiler i løpet av sesongen. Størst utskiftning har det vært på Larviks lag. Der har hele 15 seilere fått prøvd seg, og i den foreningen er det kun to seilere som har vært med i mer enn én ligarunde. Også Tønsberg Seilforening har rokkert flittig på sitt lag. Hele 12 seilere har vært innom laget i 2021. BI Athletics, som har hatt det samme laget hele tiden, endte på 3. plass i fjorårets liga, Larvik med sine 15 rykket ned i 1. divisjon og Tønsberg med 12 seilere ble nummer seks. Åsgårdstrand som vant, har hatt med syv seilere og Moss på 2. plass har hatt med seks. KNS vant 1. divisjon med i alt åtte seilere. Samme antall har Stavanger på 2. plass hatt med på sitt lag. Det er med andre ord neppe grunnlag for å si at et fast lag er bedre enn et lag der det rulleres på seilerne. Å ha bredde og treningsgrunnlag er nok mer utslagsgivende til syvende og sist. Ikke minst er det vel opplest og vedtatt at det er en langt mer robust måte å bygge opp et foreningslag på enn kun å satse på noen få, gode seilere.

Eliteserien MANNSKAPSFORDELING: Tabellene viser hvor mange seilere og hvor mange kvinner seilerne stilte med i seilsportsligaen i 2021. Flest forskjellige seilere hadde Larvik med, mens Sandefjord slapp til flest kvinner. Seks seilforeninger hadde ikke kvinner med på laget sitt i det hele tatt. Oslo Seilforening var representert med hele 12 forskjellige seilere, men av dem var det ingen kvinner.

52 - Race Report 2021

Forening

– Se på KNS, sier Magnus Hedemark. – De vant Champions League i 2015 og kjempet i têten i eliteserien med sine beste seilere som de hanket sammen til hver ligarunde. Det var et pes å få samlet seilere til hver runde, for de beste var stort sett opptatt med å seile også i andre klasser. Derfor tok foreningen en beslutning om at det var seilerne som brukte foreningens J/70-er i hverdagen, som skulle danne foreningens lag. Det resulterte i at foreningen rykket ned i 1. divisjon, men nå, etter bare ett år, er bredden i foreningen blitt så robust og god at foreningen vant 1. divisjon og er i eliteserien igjen med en helt annen grunnstamme av seilere. Magnus innrømmer at han stusset over KNS’ valg til å begynne med, men innser nå at det var en klok manøver. Nå er Risør Seilforening litt i samme situasjon. De ble nummer to i 1. divisjon i 2021 takket være noen gode seilere og er derved klare for eliteserien i 2022. Foreningen vurderte imidlertid å søke om å forbli i 1. divisjon for å bygge opp et nytt lag med seilere, noe de til slutt ikke gjorde. DERFOR BLE SEILSPORTSLIGAEN SKAPT Det store frafallet i norsk seilsport – og i all annen idrett for øvrig – har skjedd og skjer stadig i alderen 18–19 år. Da er seilerne gjerne ferdige på videregående skole og skal ut i verden for å legge grunnlaget for et voksenliv i

1. divisjon Seilere

Kvinner

Kvinneandel %

KNS

8

5

62,5

Stavanger

8

3

37,5

Risør

11

1

9,1

11,1

NTNUi-2

13

5

38,5

11,1

Kragerø

6

0

0,0

8

2

25,0

Seilere

Kvinner

Kvinneandel %

Åsgårdstrand

7

1

14,3

Moss

6

0

0,0

BI Athletics

4

1

25,0

Grimstad

9

1

NTNUi

9

1

Forening

12

4

33,3

Bodø

Florø

9

0

0,0

Molde

14

5

35,7

Lillesand

6

1

16,7

Bærum

6

2

33,3

Oslofjorden

10

4

40,0

Trondhjem

12

3

25,0

Nesodden

6

0

0,0

Soon

12

3

25,0

Ålesunds

9

1

11,1

Oslo

12

0

0,0

Ran

8

0

0,0

Horten

10

4

40,0

15

3

20,0

Asker

8

4

50,0

Arendal

8

1

12,5

Sandefjord

11

7

63,6

Askøy

8

1

12,5

Tønsberg

Larvik


3

HENRIK ERIKSEN

I ALLE ALDRE: På hjemmebane stilte Florø Seilforening med et mannskap der aldersspranget om bord var på hele 47 år. 13 år gamle Erik Reksten Solheim var årets yngste deltager i seilsportsligaen. 3

form av studier, arbeid eller praksis. Borte blir et gratis sted å bo, transporterende foreldre og ukelønn – inn kommer hybel, studielån eller beskjeden begynnerlønn. Mulighetene til å eie sin egen båt skrumper betraktelig inn. De som fortsetter å seile aktivt i egen jolle, representerer unntaket snarere enn regelen. Dessuten får seilinteressen konkurranse fra et nytt miljø som seileren havner i. Nye venner med andre interesser blir den nærmeste omgangskretsen. Noe av bakgrunnen for at Norsk Seilsportsliga ble skapt, var å gi denne gruppen av seilere et tilbud – en mulighet til fortsatt å kunne seile på et givende og morsomt nivå uten selv å måtte eie en båt.. Likeså var gruppen av unge voksne, det vil si seilere som er i ferd med å stifte familie og som verken har råd eller anledning til å prioritere det å ha ansvaret for egen båt og seile aktivt i den, en del av målgruppen. For å delta i seilsportsligaen trenger man ikke å ha sin egen båt. Det eneste som kreves av utstyr er en bag med seilklær – og tid til å trene og delta i ligastevnene. Med andre ord, Norsk Seilsportsliga skulle først og fremst være et tilbud til aldersgruppen 18 til 35 år.

MÅLGRUPPE MELLOM 18 OG 35 ÅR For å sikre seg at det nye tilbudet som seilsportsligaen representerte da den ble lansert i 2016 traff målgruppen og ikke ble en konkurranse mellom gubbelag, innførte man allerede fra første stund en ungdomsregel som sa at minst én seiler om bord måtte være 21 år eller yngre. Etter tre sesonger med ligaseiling ble regelen fjernet, noe som vakte diskusjon. Flere var engstelige for at alderen på seilerne ville fyke til værs. Bakgrunnen for å fjerne ungdomsregelen var at man mente at det ikke var seilsportsligaen som sådan som skulle ha ansvaret for hvilke seilere som skulle delta, men at det måtte være opp til hver enkelt forening å ta ut det laget som tjente foreningens hensikt med å delta, best. I det lå det også en tiltro til at foreningene selv ønsket å ha med unge seilere på laget sitt. Utviklingen viser så langt at den generelle alderen i seilsportsligaen er gått ned med årene, men at det ennå er lite stykke igjen til man er helt i mål med å nå ut til den aldersgruppen man skapte seilsportsligaen for. 2022 vil vise hvordan dette vil utvikle seg videre.

Race Report 2021 - 53


KLART FOR SESONGEN

2022 SEILSPORTSLIGAEN 7.–8. MAI OSLO 18.–19. JUNI BERGEN 27.–28. AUGUST STAVANGER 24.–25. SEPEMBER GRIMSTAD

UNGDOMSLIGAEN 3.–4. SEPTEMBER 1.–2. OKTOBER

34 - Race Report 2021

ÅLESUND ÅSGÅRDSTRAND

GRUNDIG WOMEN’S REGATTA 3.–5. JUNI KNS, OSLO


ELITESERIEN 2022

1. DIVISJON 2022

BI Atheltics Florø Seilforening Grimstad Seilforening Kongelig Norsk Seilforening Kragerø Seilforening Lillesand Seilforening Moss Seilforening Nesodden Seilforening NTNUI Seiling Oslofjorden Seilklubb Risør Seilforening Stavanger Seilforening Tønsberg Seilforening Ålesunds Seilforening Åsgårdstrand Seilforening

Arendals Seilforening Asker Seilforening Askøy Seilforening Bodø Seilforening Bærum Seilforening Horten Seilforening Larvik Seilforening Lillehammer Seilforening Molde Seilforening NTNUI Seiling 2 Oslo Seilforening Ran Seilforening Sandefjord Seilforening Soon Seilforening Trondhjems Seilforening

Race Report 2021 - 35


SESONGEN 2022 • #1 OSLO • 7.–8. MAI

SEILSPORTSLIGA OG BREDDESEILING PÅ

SUKKERBITEN 7. og 8. mai åpnes årets seilsportsliga-ball. Foruten intens seiling i to divisjoner ute på sjøen, blir det også stor fesjå på land der seilsporten vil vise seg frem i hele sin bredde. – Dette blir veldig spennende, sier Magnus Hedemark.

S

1

I 2017: Det er ikke første gang det seiles om ligapoeng utenfor Sukkerbiten og Sørenga. Det skjedde også i 2017.

2

SUKKERBITEN: Under seilsportliga-åpningen vil Sukkerbiten (arealet til venstre) bli gjort om til en gedigen race village med mye aktivitet. Rett utenfor ligger regattabanen.

1

MORTEN JENSEN

56 - Race Report 2021

krekkblandet fryd, er et annet uttrykk Magnus Hedemark bruker om arrangementet i Oslo. Han er Norges Seilforbunds prosjektleder for seilsportsligaen, og stevnet i Oslo arrangeres av NSF med hjelp fra Oslofjorden Seilklubb og seilforeningene Asker, Bærum, Nesodden og Oslo. Spenningen Magnus uttrykker har flere elementer i seg. For det første er det alltid spennende når en ny ligasesong starter og hele liga-apparatet skal kjøres i gang. For det andre blir det spennende med mange aktører på land som skal vise seg frem. Og for det tredje er det alltid spennende med tanke på vindforholdene når det avholdes regattaer i Oslo-bassenget. Regattaens hovedkvarter vil være på Sukkerbiten – en 1200 kvadratmeter stor betongkoloss mellom Sørenga og Operaen. Regattabanen er tenkt lagt umiddelbart utenfor Sukkerbiten i en lagune som er omkranset av brygger og kaier på tre kanter. Seilsportsligaen vil derved bli godt synlig i en sentral del av Oslo, og blir det vind – noe alle som har noe med arrangementet å gjøre krysser fingrene for at det blir – kan seilsportsligarunden i Oslo bli et spektakulært skue. Vind eller ikke vind – på land vil det uansett bli fullt trøkk. Et stort telt vil bli slått opp på Sukkerbiten, og dette vil fungere som race village for seilerne og selve arrangementet. I tillegg vil det være andre telt og aktører der. Norges Seilforbund vil være på plass for å vise sitt engasjement innen paraseiling og kampanjen Hold havet rent. Stiftelsen Vindskift, som nå er en del av NSF, vil fortelle om hvilke tilbud de har til alle de som ikke har noen mulighet til å kunne komme seg på sjøen om bord i en seilbåt. De vil også fortelle alle seilbåteiere som er

2

på Sukkerbiten, om hvordan de kan bidra i Vindskifts arbeid. Asker Seilforening vil fortelle om sin J/70-satsing og hvordan de vil engasjere flere jenter til å begynne å seile. Bærum Seilforening vil fortelle om sitt sommerskole-tilbud. I tillegg kommer Helly Hansen for å fortelle om prosjektet Ocean Bound og hvordan de lager seilklær av resirkulert tøy. Sjøakademiet tilbyr ulike kurs for alle som vil ferdes trygt på sjøen. – Sukkerbiten er et svært trafikkert område, så jeg håper riktig mange vil stikke innom og se hva seiling har å tilby til voksne og unge. Her kan de rusle innom ulike stands, høre speakertjenesten og se på båtene som seiler ute på fjorden. På Sukkerbiten er det også servering, det er en kunstutstilling der og føler man for å ta en badstu, har Oslo Badstuforening tilhold der. – Mulighetene er mange, sier Magnus Hedemark, som håper på en aldri så liten folkefest der ute. For seilerne vil det bli lagt ut en egen flytebrygge slik at bytting av mannskaper skal gå knirkefritt og kjapt. Avstand mellom race village og bane er kort, og med brukbar vind har Oslo-stevnet et potensiale i seg til at man kan få gjennomført mange flighter. Det er heller ikke for dypt ute i havnebassenget, slik at det skal gå kjapt å flytte merker og justere startlinjen. Og blir det ikke vind, det er da Magnus tyr til ordet «skrekkblandet». Alle som har seilt utenfor kaiene i Oslo, vet at det kan skje, men statistisk er muligheten for litt lufting ut mellom det foroverlente, nye bygget til Munch, nye Deicmannske bilbliotek og det store, gamle havnelageret på Revierkaia bedre om våren enn om høsten. Magnus Hedemark håper statistikken viser seg å være riktig.

MORTEN JENSEN


WE KNOW WHAT WE'RE DOING Höegh Autoliners is a global leader in deep sea RoRo transportation services. To transport wider, longer and higher breakbulk and project cargo, we have developed specialised handling equipment to ensure your cargo's smooth and safe transportation. With over 90 years of experience from shipping, we can safely say that we know what we're doing, and we do it well.

www.hoeghautoliners.com


SESONGEN 2022 • #2 BERGEN • 18.–19. JUNI

SEILSPORTSLIGA, MUSIKK OG KULTUR I

STRUSSHAMN Bergen Seilfestival skal i fremtiden bli Vestlandets store seilmønstring. Festivalen tjuvstarter i år med blant annet seilsportsliga-stevne i Strusshamn på Askøy. Der vil seiling og en stor midtsommerfest gå hånd i hånd.

P

1

STRUSSHAMN: Strusshamn helt syd på Askøy vil være senter for ligastevne nummer to i Bergen.

2

KONSERT: Fredag kveld ankommer den franske musikeren Marieke Huysmans-Berthou med sin helt spesielle båt og holder konsert for seilere og innbyggere.

1

STRUSSHAMN GJESTEHAVN

58 - Race Report 2021

lanene er store for Bergen Seilfestival. Det skal bli et årlig arrangement som skal gjøre seiling synlig i bybildet i Bergen og bli Vestlandets svar på Færderseilasen. Storbåtseilere, jolleseilere og ligaseilere – alle skal med. Planene er store og mangfoldige, og ligastevnet i Strusshamn på Askøy blir en tjuvstart og en prøve på hva som vil komme for fullt i 2023. I Strusshamn vil ligastevnet skje samtidig med stedets store midtsommerfest. – Ja, vi har valgt å adoptere svenskenes midtsommerfest og på den måten fremskynde St. Hans-aften med noen dager, sier Trond Nesmann Berntsen. Han er styremedlem i Askøy Seilforening som står som arrangør av seilsportsliga-stevnet i Strusshamn. Han jobber til daglig i kulturavdelingen i Askøy kommune og ved kultursenteret i Strusshamn. Midtsommerfesten vil trekke mange mennesker til stedet, og ligaseilasene vil foregå på Strusshamn-flaket i umiddelbar nærhet av havnen. – Fra fjellknauser som havnen er omkranset av, vil publikum og seilerne som venter på tur til å seile, få god oversikt over regattabanen. Ved dypvannskaia vil vi sette opp et stort telt. Det vil være hovedbase for seilerne, og hele området for øvrig vil være fylt med aktiviteter av ulik karakter både på land og til vanns. Alle deltagerne vil få tilbud om innkvartering i leilighetene til Askøy Seilsportssenter, og derifra vil det bli arrangert felles transport til og fra Strusshamn. Trond Nesmann Berntsen forteller at de vurderte å ha seilsportssenteret som sted for ligastevnet, men avstanden fra senteret og ut til regattabanen ble for stor til at det kunne bli et kompakt og publikumsvennlig stevne der. – Derfor valgte vi å legge seilasene til Strusshamn

2

der vi kan arrangere seilingen tettere på publikum. Fredagen før stevnet starter vil det bli anledning for lagene som skal delta, til å trene med ligabåtene ute på regattabanen. Og når de er ferdige med treningen, vil det bli en svært særegen konsert i havnen i Strusshamn. Den franske seileren og musikeren Marieke Huysmans-Berthou seiler rundt om i verden med sin 40 fot lange catriggete båt «Lady Flow». Den har hun innredet til å være et flytende musikkstudio. Når hun har fortøyd og er vel i havn, stiger et piano opp fra akterlugaren og hele cockpiten omgjøres til en scene med lydanlegg og det hele. Etter hver seilsesong spiller hun inn et nytt album med musikk inspirert av stedene hun har besøkt. «Pianocean» kaller hun prosjektet sitt, og fredag kveld vil sang og musikk fra «Lady Flow» fylle havnen i Strusshamn. Trond Nesmann Berntsen håper konserten vil kunne bli en fin oppladning for deltagerne før den virkelige dysten ute på banen. Og den kan bli utfordrende. I tillegg til at lagene i hver flight skal forholde seg til sine fire motstandere, må de også takle vind- og strømforholdene banen har å by på. Tidevannsstrømmen kan være sterk utenfor Strusshamn, og den skifter stadig retning og byr på strømvirvler. Har vinden sørlige komponenter blir den relativt stødig, men om vinden kommer fra nord, blir den langt mer ustabil. Da har den måttet blåse over hele Askøy før den lander på havnivå utenfor Strusshamn med ustanselig endring i retning og styrke. Lørdag ettermiddag vil Strusshamn få påfyll av enda flere publikummere. Havnen vil være målgang for storbåtseilasen Byfjordregattaen, og søndag starter Hjeltefjorden Short­handed. Disse seilerne vil være med å sette sitt preg på havnen i Strusshamn lørdag kveld.

PIANOCEAN.WORDPRESS.COM


UNIKE OPPLEVELSER HJEMME OG UTE. Seiling er et moderne og universelt symbol for menneskelig ingeniørkunst, lagarbeid og jakten på perfekte resultater. Seiling reflekterer også det som er viktig i livet - unike øyeblikk med venner og familie. Grundig er stolt sponsor av KNS og er glade for at vårt engasjement i J/70, Grundig Sailing Cup, Grundig Hankø Race Week og Grundig Women’s Regatta kan bidra til at unge atleter, familier og sportsinteresserte får unike opplevelser på vannet! Les mer om vårt sortiment av hvitevarer og småelektrisk utstyr til hjemmet på www.grundig.no


SESONGEN 2022 • #3 STAVANGER • 27.–28. AUGUST

VIL SYNLIGGJØRE SEILSPORTEN BEST MULIG, OG

JOBBER MED SAKEN Det er slett ikke i det blå, for det er mange gode alternativer med tanke på hvor seilsportsligaen skal arrangeres i Stavanger. Foreningen jobber på spreng med ulike steder for å finne den beste løsningen.

H

1

I 2016: Slik så det ut da Stavanger Seilforening arrangerte seilsportsliga i 2016 ut fra sitt eget anlegg på Sølyst.

2

B/ONE: Stavangers seilsportsliga-lag trener ukentlig i tre båter av typen B/One.

1

STAVANGER SEILFORENING

58 - Race Report 2021

vor Stavanger Seilforening skal arrangere den tredje ligarunden i august, er foreløpig usikkert. Et endelig sted er ikke bestemt i skrivende stund. – Vi jobber med ulike alternativer, men brikkene har foreløpig ikke falt på plass ennå. Vi ønsker å vise frem seilsporten for flest mulig folk – ikke bare seilere – så vi ser på og vurderer ulike steder nær byen hvor vi kan avholde arrangementet, forteller Lars Ole Gudevang, daglig leder i Stavanger Seilforening. De har flere steder i kikkerten og et av dem er Tou Scene og området utenfor. – Utenfor Tou Scene er det et flott parkanlegg som vender ut mot sjøen hvor seilingen i så fall vil foregå rett utenfor. Stedet har også gode serveringsmuligheter. Utfordringen er at det må legges ut en lekter utenfor dypvannskaia der, for at RIB-er og J/70-er skal kunne legge til, og det har vi foreløpig ingen løsning for, sier Gudevang. Et av alternativene er å arrangere seilsportsligaen med utgangspunkt i Stavanger Seilforenings eget anlegg på Sølyst, men det er litt utkanten av byen. Uansett hvor i Stavanger by arrangementet til syvende og sist havner, tyder mye på at selve regattaen vil foregå på Pinå – sjøområdet i byen som til daglig også brukes av Stavanger Seilforenings jolleseilere. – Vi ønsker også å gi arrangementet en klar miljøprofil, og vi jobber sammen med Ryfylke Friluftsråd om arrangementet. Vi har også en dialog med festivalen «Passion for Ocean» om et samarbeid, men de er i en fase hvor de for øyeblikket har en prosjektlederstilling ledig. Og før de får besatt den, vet de ikke helt hvordan årets festival vil bli, sier Lars Ole Gudevang.

2

JOLLESEILERE UTGJØR LAGET Stavanger Seilforening er relativt ny i seilsportsligasammenheng. Foreningen var riktignok med det aller første året – i 2016 – men da var ideen om ligaseiling ikke så godt forankret i seilmiljøet i foreningen. De strevde med å stille lag til serierundene, og foreningen valgte derfor å trekke seg fra ligaen året etter. I 2021 stilte de lag på nytt, og de unge seilerne som deltok dette året, gjorde sine saker godt. De kom på 2. plass i 1. divisjon, noe som betyr at de i 2022 skal forsvare foreningens farger i eliteserien. – Organiseringen av ligaseilingen er relativt løslig her i foreningen. Det er «de unge voksne» ILCA-seilerne som har ansvaret for ligaseilingen, og de organiserer seg selv. De uttrykte i fjor et ønske om at Stavanger Seilforening skulle være med i liagen, men klok av skade fra forrige forsøk, måtte de «garantere» at vi kunne stille et lag til alle serierundene, forteller Gudevang. Og det løftet har de oppfylt – og det vil de oppfylle i årets sesong. Seilerne som vil være med på ligaseiling trener nå i tre båter av typen B/One, som er en sportsbåt på størrelse med J/70. Med dem deltar Stavangers ligaseilere i foreningens ukentlige onsdagsseilaser. Overføringsverdien fra dem til J/70-ene er god, og med et godt treningsgrunnlag er det grunn til å se opp for Stavangers unge lag i eliteserien i 2022. – Vi ser frem til å arrangere seilsportsligaens tredje runde i august, og jeg føler meg sikker på at vi vil havne på en god løsning som seilerne blir fornøyde med. Forhåpentlig blir det også en løsning som vil vise frem seilsporten på en god måte, avslutter Lars Ole Gudevang i Stavanger Seilforening.

ENSIGNBROKERS.COM.AU


Veien til seier uansett klasse, er de beste seilene og den beste partneren.

With Marine er din lokale klasseekspert.

NORGE With Marine AS info@no.northsails.com paal.berntsen@northsails.com


SESONGEN 2022 • #4 GRIMSTAD

LOKALE KREFTER SKAL BIDRA TIL Å LAGE

DET BESTE STEVNET Det er ikke bare det at det er den store ligafinalen som finner sted i Grimstad. Sørlendingene har ambisjoner om å gjøre ligastevnet sitt til det beste noensinne!

G

1

GROOSHOLMEN: Den siste og avgjørende ligarunden i Grimstad vil ha Groosholmen som sentrum for seilasene og seilerne.

2

GRIMSTAD: Grimstad Seilforening har vært med i seilsportsligaen fra starten av og har avansert på resultatlisten fra år til år..

1

WIKIPEDIA

62 - Race Report 2021

rimstad Seilforening er en liten forening, men den er stor i seilsportsliga-sammenheng. Sørlendingene har vært med hele veien – fra 2016. De startet i 2. divisjon og har siden det hatt en resultatutvikling som kun har pekt oppover. I 2021 endte de på 4. plass. Det er foreningens foreløpig beste resultat, men ambisjonene er større enn som så. – Ja, vi har vært aktivt med hele veien, og selv om vi er en veldig liten seilforening, føler vi nå at vi må være med å trekke vår del av lasset. Vi har derfor takket ja til å arrangere det 4. og siste ligastevnet i 2022, sier Lars Ingeberg – ildsjelen med stor I i Grimstad Seilforening. Og når de nå har sagt A, mangler det ikke på ambisjonene til å si B. Foreningens mål er å lage det beste ligastevnet som har vært avholdt, og spesielt vil de jobbe med formidlingen av hva som skjer ute på banen. – Ambisjonen er å gjøre stevnet interessant for alle de som seiler og som følger med, og det skal vi gjøre i samarbeid med lokale krefter. Her i Grimstad har vi både universitet og medialinjer, og dette er krefter vi vil spille på. Vi skal forberede oss godt. Lars Ingeberg mener det ligger et uforløst potensiale i å bruke alle de dataene som trackingen og SAPsystemet gir. Så langt har dataene for de aller fleste vært «nice to have». De tidligere ligarundene har vist at få bruker dem – verken arrangører eller deltagere. – Å bruke disse dataene vil jeg si er en av nøklene til Grimstad-lagets fremgang i seilsportsligaen. Vi har brukt SAP-systemet aktivt før og etter, men ikke minst under ligastevnene. Lars forteller at han under ligastevnene analyserer og coacher Grimstad-seilerne mellom seilasene.

2

– Systemet avslører ganske enkelt hva som er vinnerkursene, hvor det lønner seg å starte, hvordan vinden skifter retning og så videre, Akkurat som i Formel 1-løp hvor føreren hele tiden fores med informasjon, har jeg foret Grimstad-seilerne med informasjon mellom seilasene. Og når de får bekreftelse ute på banen om at det og det stemmer, øker tryggheten og de kan eliminere en hel del momenter som de slipper å vurdere. Informasjonen SAP-systemet gir, vil Grimstad-arrangørene bringe ut til alle seilere og publikum. Hensikten er å gi verdifull «in put» til alle seilerne som venter på land. – Jeg tror de har mye å lære av dette, sier Ingeberg. – God informasjon vil også øke forståelsen av hva som foregår ute på banen for publikum og å hjelpe dem i å se spenningsmomentene. Ligastevnet i Grimstad vil foregå ute på Groosfjorden, som er et skjermet område rett sør for Grimstad sentrum. – I alle vindretninger bortsett fra ved vestavind, er vinden svært stabil på denne fjorden, og jeg tror seilerne vil oppleve mer stabile forhold enn de er vant til på mange av banene rundt om som ligger kloss på land. «Race village» vil være på Groosholmen midt i fjorden, og på holmen er det en stor restaurant med gode fasiliteter. – Jeg tror vi skal få til et fint og intimt arrangement der ute og at vi skal kunne tilby mye morsomt for seilerne og de som vil følge med. Tanken er at vi også skal få til et godt økonomisk arrangement også. Det er i alle fall planen vår – og så skal vi gjøre vårt beste for å forsøke å få det til, sier Lars Ingeberg.

MORTEN JENSEN


BLI MED OG HOLD HAVET RENT! EN LITEN HALVTIME GJØR ET HAV AV FORSKJELL. Det er mer søppel enn du tror – overalt rundt deg. På tur i skogen, på vei til jobb, i skolegården og utenfor kaféen. Små, uskyldige sneiper, plastlokk og poser som til sammen utgjør voldsomme mengder. Og det som ikke blir plukket opp, havner til slutt i havet. Vi løser ikke problemet bare ved å rydde, men vi vet at den som rydder, kaster heller ikke. Derfor skal det ikke så mye til for å gjøre en forskjell. Prøv en halvtime og oppdag hvor mye det faktisk blir. Du kommer til å bli overrasket. holdhavetrent.no


Velkommen til Norges største bilhus Bertel O. Steen Lørenskog

Solheimveien 11-15 / 1461 Lørenskog / ronny.nordby@bos.no / +47 67 92 61 61


SESONGEN 2022 • UNGDOMSLIGA

NYHET: UNGDOMSLIGA Er du mellom 14 og 20 år, ja, da er du aktuell for å kunne være med i den helt nye Ungdomsligaen. Det er bare å finne likesinnete i seilforeningen din, danne et lag og bli med.

I

1

EGEN LIGA: Noen seilforeninger har allerede stilt med rene ungdomslag i seilsportsligaen, som Ran Seilforening (bildet). Nå får seilere mellom 14 og 20 år i tillegg sjansen til å konkurrere mot likesinnete i en rendyrket ungdomsliga.

år vil Norges Seilforbund igangsette en ungdomsvariant av seilsportsligaen. Ligaen vil bestå av foreningslag der seilere som er født i 2002 og til og med i 2008 kan delta, og den vil strekke seg over to stevner – i Ålesund 3. og 4. september og i Åsgårdstrand 1. og 2. oktober. En seilforening kan stille med flere lag á fire seilere – deltagelsen er med andre ord ikke begrenset til kun ett lag slik det er i selve seilsportsligaen. – Nå er det bare å komme i gang. Vi har lagt opp sesongen slik at foreningene kan danne lag, trene og forberede seg nå i vårsesongen. 27. og 28. juni vil vi invitere til en treningsleir på Hankø der det vil bli anledning til å trene i ligabåtene og få gode råd og tips av erfarne seilere om hvordan ligaseiling foregår. Deretter blir det stevner i Ålesund og Åsgårdstrand om høsten, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund. Han understreker at ungdomsligaen er en bevisst satsing fra seilforbundets side. Det er et tilbud og en alternativ karrierevei for alle dem som ikke har båt selv eller som ikke finner seg helt til rette i noen av jolleklassene og i alle norgescupene – eller for seilere som synes det er gøy å være med i ulike former for seiling. – Vi har allerede planene og finansieringen klar også for 2023-sesongen, så ligaen i år blir ikke et enkeltstående tilfelle. Det blir ingen «one shot». Vi har et langsiktig perspektiv som vi ønsker å flagge for alle seilforeningene

i landet, slik at de allerede nå tenker og forbereder seg og sine seilere på at ungdomsligaen blir et bestående tilbud, sier Bordal. Seilsportsligaen hadde sin første offisielle sesong i 2016 og går i år inn i sin femte sesong (i 2020 måtte seilsportsligaen avlyses på grunn av koronapandemien). – Vi håper å treffe mange ungdommer med dette tilbudet. Ligaseiling er sosialt, og når man ikke en gang behøver å eie noen båt selv for å delta, blir terskelen lav. Vi håper mange vil være med, og at ungdomsligaen på sikt vil kunne fore det øvrige sportsbåt- og storbåtmiljøet med mange ivrige seilere. Startkontingenten vil være 4000 kroner per lag per stevne. Det inkluderer båter å seile med og deltagelse i hele ligaapparatet. Kontingenten inkludererogså middag og sosialt samvær om lørdagskvelden mellom de to regattadagene. De to stevnene i Ålesund og Åsgårdstrand teller sammenlagt og det blir premier til de beste lagene. Påmelding til ungdomsligastevnene vil foregå på Manage2Sail. – Å få igangsatt denne ligaen er noe vi i seilforbundet har brent for lenge, og nå har brikkene for å kunne realisere en seilsportsliga for ungdom endelig falt på plass. Det er jeg veldig glad for og jeg gleder meg til å følge denne ligaen, sier Per Christian Bordal. MORTEN JENSEN

1

Race Report 2021 - 65


SESONGEN 2022 • SAILING CHAMPIONS LEAGUE

TRE FORENINGSLAG OG ETT DAMELAG SKAL SEILE I

CHAMPIONS LEAGUE Åsgårdstrand Seilforening er sikret plass i finalen i Sailing Champions League i 2022. Moss Seilforening og BI Athletics skal forsøke å kvalifisere seg, og vinnerlaget i Grundig Women’s Regatta får plass i Women’s Sailing Champions League.

F NORSKE LAG I SCL 2015: KNS (vant) 2016: KNS, Åsgårdstrand, Arendal, Nesodden 2017: Trondhjem, KNS, Ran 2018: Moss, Åsgårdstrand, Tønsberg 2019: Moss, Larvik 2020: – 2021: BI Athletics, Askøy, Åsgårdstrand

1

TIL FINALEN: BI Athletics deltok for første gang i SCL i 2021 og kom til finalen. Der endte de på 26. plass. Fra venstre Alexander Hvam, Anette Heldal, Tobias Rabe Sti og Vegard Sandnes Larsen.

1

LARS WEHRMANN/SCL

66 - Race Report 2021

or de beste lagene i eliteserien venter det internasjonale utfordringer i Sailing Champions League (SCL). Det har vært ulike kriterier opp igjennom årene når det gjelder hvordan lagene har kunnet kvalifisere seg, men for den kommende SCL-sesongen gjelder at vinneren av elitserien i 2021, Åsgårdstrand Seilforening, går rett til finalen. Den vil foregå i Travemünde i Tyskland fra 23. til 26. juli. Lagene som ble nummer to og tre i eliteserien i 2021, Moss Seilforening og BI Athletics, må først igjennom en kvalifisering i Vilamoura i Portugal – før de eventuelt er klare for finalen i Travemünde. Kvalifiseringen i Vilamoura foregår fra 26. til 29. mai, og derifra vil et ennå ikke bestemt antall av de beste lagene få plass i den endelige finalen. Lag fra 11 nasjoner er i skrivende stund (ultimo april) påmeldt til kvalifiseringen. I alt vil det delta 32 lag i den endelige finalen i Sailing Champions League, som altså vil foregå i Travemünde 23. til 26. juli. Resultatet i årets eliteserie vil avgjøre hvilke lag som vil få sjansen til å prøve seg internasjonalt i 2023. Hvor mange lag som vil få sjansen, er imidlertid ennå usikkert, men sannsynligvis blir det som i år: Vinneren av eliteserien går rett til finalene, de to neste må igjennom en kvalifisering. Pandemien og nå krigen i Ukraina har de senere årene ført til at dette har variert. Tidligere har flere av kvalifiseringsrundene til finalen foregått i St. Petersburg, men nå får ikke russiske lag delta i SCL.

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE Det er imidlertid ikke bare foreningslag som får sjansen til å prøve seg på internasjonal ligaseiling. 3.–5. juni går Grundig Women’s Regatta i Oslo. Dette er en ligaseilas for damelag, og det beste laget der kvalifiserer seg til den eneste plassen Norge har i Women’s Sailing Champions League, som foregår i Lausanne i Sveits 7. til 9. oktober. Førstepremien i Grundig Women’s Regatta består i at Grundig betaler startkontingenten på 1000 euro til Women’s SCL. Women’s SCL er blitt avholdt to ganger tidligere, og begge gangene er det nordiske seilforeninger som har vunnet. I 2019 vant Kongelig Dansk Yachtclub (KDY) og i 2021 vant Hjuviks Båtklubb fra Sverige. Kanskje er det dags for norsk seier i 2022? Og mens kvinner, ligaseiling og J/70-seiling er tema: Årets norgesmesterskap i dameseiling vil i år foregå i J/70. KNS er arrangør av mesterskapet 10. og 11. september. SAILING CHAMPIONS LEAGUE TIL NORGE? – Vi ser for tiden på muligheten for at et av kvalifiseringsstevnene til Sailing Champions League-finalen skal kunne arrangeres i Norge i 2023 eller 2024, forteller NSFs prosjektleder for seilsportsligaen, Magnus Hedemark. – Det burde det være gode muligheter for – det er snart vår tur, mener han.


Smarter decisions. Powered by intelligence. We work in partnership with our global client base to provide solutions and services tailored to their needs and to meet the demands of the world’s rapidly evolving maritime, offshore, trade and energy markets.

www.clarksons.com Africa | Asia | Australia | Europe | Middle East | North America | South America


www.saillogic.no

Stolt arrangør av Norsk Seilsportsliga