bladderbar-2-2015

Page 1

Nummer 2 2015 Årgång 14 Pris: 49 kr

Ambulans2015

– mässprogram

hlr träning – med mätresultat www.s112.se

Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon

polisens

patrullhund

Yatzy gör succé

Senaste blåljusnyheterna samverkan på nätet. www.S112.se 112 nr 21 2015 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.