Køge Golf Klub 2012 2

Page 1

Medlem af

• Klubmesterskaber • Medlemsmøde • Gæsteservice • DK-turneringen • Ungdom • og meget mere

2012-2 1


INDHOLD

Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Erik Lorentzen Ove Poulsen Rikke Thomassen Søren Pingel Ole Therkildsen Leif Larnkjær

Vidste du at … Formanden har ordet De frivillige hjælpere er klubbens guld Nyt fra Administrationen Køge Golf Erhvervsklub Haveholdet på banen Klubmesterskaberne 2012 Danmarksturneringen Danmarksturneringen Referat af medlemsmøde i Køge Golf Klub På Banen Ungdomsudvalget Regionsgolf øst Oldtimers Sponsorer takker af Resino Trykfarver Ny sponsor Golf ved Køge Klubbens Sponsorer Goddag – velkommen til Køge Golf Klub Nyhed i Køge Golf Shop

Telefon 40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 40 76 72 50

Amatør- og Ordensudvalg Karsten Almosetoft Preben Langfeldt Birthe Husbond Udvalgsformænd Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Thomas Radtleff 30 35 15 55 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP Preben Langfeldt 23 26 40 04 Elite Hanne R. Taylor 80 90 99 90 Begynder Allan Kristensen 56 26 66 99 Erhvervs Leif Larnkjær 40 76 72 50 Ejendoms Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 IT Bent Andreasen 23 64 04 13 Begynder Allan Kristensen 40 26 11 11 Gæsteserv. Arne Pedersen 46 15 18 38

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 20 21 21 21 22 23 23

Forsiden Vor nye traktor med vertidrain er for alvor kommet på arbejde. Både Nord og Sydbanen skal behandles - både fairway og greens. Hvor er det forresten? Send dit svar til klubblad@seqt.dk inden 1. december - første rigtige svar får en flaske vin.

Sekretariat admin@kogegolf.dk Helge Caspersen 56 65 10 00 Jytte Berg 56 65 10 00 Rie Seidenfaden 56 65 10 00 Charlotte Slebo 56 65 10 00 Turneringskontor 56 65 10 00 Greenkeepere 56 65 62 41 Trænere Taylor & Svendsen 56 65 64 00 Restaurant Finn Madsen 56 65 30 00 Sektioner Damer Herrer Oldtimers Bridge Tir. Bridge Tor.

Liselotte Kamp Robert Hansen Preben Alsly Vibeke Jarlstrøm Flemming Sørensen

Klubblad redaktion Søren Thomassen Helge Caspersen

24 91 02 88 20 22 67 65 25 32 08 70 56 28 34 77

klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer to gange årligt og udsendes pr. email til alle medlemmer, udvalgte golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer. En trykt udgave kan hentes i klubben i receptionen. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

2

Dette er ikke normal træning på driving-range - det ligner nærmere bevidst ødelæggelse. Se på billedet til venstre - kan du se fejlen? På drivingrange slås bolde mod nord - hvorfor peger denne turf så mod sydvest - over mod parkeringspladsen? Nogen må gå rundt og skamme sig.

VIDSTE DU AT … • • • • • • • • • • • •

boldrendetiderne har kun været udnyttet med 12 % i år 80% af alle greenfee gæster kun har besøgt os én gang i år selvom en boldrendetid er ledig skal du registrere dig på den, inden du går ud der har været ca. 50 % en- og to-bolde! Køge Golf Klub er den første golfklub i Danmark, der har et mobilsite. vi får et nyt starterhus og en starterfunktion på Sydbanen i 2013 vi har brug for 10 frivillige hjælpere til et nyt starterteam efter indførelse af videoovervågning i bagrummet har vi været forskånet for tyverier manuel opkrævning af kontingent pålægges fremover kr. 100 i gebyr sidste frist for skift af medlemskategori for 2013 eller udmeldelse er den 30. november vi har barslet med et nyhedsbrev, der udkommer min. én gang om måneden i sæsonen vores hjertestarter er placeret ved skranken i gæsteservicen i foyeren.


FORMANDEN HAR ORDET Golfbranchens vanskelige vilkår midt i samfundskrisen

risen kradser i golfverdenen, og efterhånden har en lang række golfklubber måttet lade livet eller søge rekonstruktion. Der er flere forhold, der gør sig gældende. I årene op til krisen, hvor alt kunne lade sig gøre, holdt private investorer deres indtog med investering i mange nye golfbaner, og også for mange i forhold til antal golfspillere – skulle det vise sig. Samtidig blev der indført nye og billigere medlemsformer i forsøg på at bremse op for danske golfspilleres medlemsflugt til svenske klubber, der havde indført de billige medlemskaber nogle år i forvejen. Konsekvensen af de nye og billigere medlemsformer har hidtil medført færre kontingentindtægter, uden at der er kommet nævneværdigt flere golfspillere eller flere indtægter fra greenfee. Endelig har mange klubber indgået fritspilsaftaler, hvor flere klubber går sammen om, at deres medlemmer kan spille hinandens baner uden yderligere betaling. I Køge Golf Klub har vi fulgt med udviklingen. Vi er gået fra at være eneste lokale golfklub med ventelister, til at der nu er fire klubber lokalt, der kæmper om medlemmer og greenfee gæster. Udover vores egen medlemsejede bane: en yderligere medlemsejet bane og to privatejede baner. Samtidig har vi også indført et greenfee medlemskab med DGU-kort med faldende indtægter til følge, og endelig har vi indgået et lokalt samarbejde om spil på alle fire baner: Golf ved Køge – dog mod ekstra betaling. For nylig har golfkoncernen Pro Ark Golf Plus indgivet konkursbegæring efter et astronomisk driftsunderskud på over kr. 2,0 mio. om måneden og en gæld på kr. 200,0 mio.! Koncernen omfatter 12 golfbaner, hvoraf de selv ejer de 5 baner. Lokalt og regionalt indgår banerne i Skjoldenæsholm, Ledreborg, Fredensborg og Ree Golf i Helsinge. Fælles for alle økonomiske sammenbrud indenfor golf har hidtil været, at der findes løsninger på at komme videre med banerne i samme, tilpassede regi eller i nyt ejerregi. Senest har Midtfyns Golfklub ifølge dagspressen opnået en akkordordning med Finansiel Stabilitet, hvor de har fået kvitteret en gæld på kr. 10,5 mio. mod indbetaling af kr. 1,0 mio. kontant.

K

Det betyder, at golfspillerne kan spille videre på deres bane, men det betyder også, at de gode, gamle klubber pådrages en endnu hårdere (og urimelig) konkurrence. DGU har valgt at forholde sig passivt og ikke tage nogen former for initiativer i forbindelse med denne udvikling. Det er beklageligt, da golfbranchen som helhed får prædikat af en svag branche i den finansielle verden, som bankerne dermed vil være meget tilbageholdende fra at give yderligere kredit, også selvom vi taler om veldrevne og overskudsgivende klubber. I Køge Golf Klub har vi et særdeles godt og tillidsfuldt samarbejde med vores bankforbindelser, og da vi har en god økonomi, og vi altid har levet op til indgåede aftaler fungerer dette samarbejde til alle parters fulde tilfredshed. Hvad betyder alt dette for vores klub? Ja, vi er blevet pådraget en voldsom konkurrence lokalt og regionalt, hvor et baneudbud i Køge-Området alene med fire baner er for stort i forhold til efterspørgsel. Ser vi på det naturlige medlemsopland, som er en radius på ca. 25 kilometer fra vores klub, findes der en halv snes golfklubber, der byder sig til. Vi er gået fra ventelister til, at vi meget gerne tager imod flere medlemmer. Alle fire lokale klubber lider under situationen, og de to privatejede baner kører begge ifølge tilgængelige årsregnskaber med underskud. Hvert år forlader ca. 5 % af vores medlemmer Køge Golf Klub overfor en afgang på ca. 9 % på landsplan med afledet indtægtstab til følge. Medlemsafgangen skyldes helt overvejende naturlige årsager så som alder, ophør med golfspil, flytning, ændrede arbejds- og familieforhold mv. Det betyder, at vi skal ud og skaffe et tilsvarende antal nye medlemmer i skarp konkurrence med de øvrige lokale klubber, hvor der typisk tilbydes lempelige indtrædelsesvilkår. Hvad gør vi? Vi kan ikke påvirke branchens vilkår, men i Køge Golf Klub har vi valgt den strategi, at vi vil have det bedste golfanlæg i området med de

bedste faciliteter og den bedste service, og med dette sigte skal vi samtidig sikre en løbende god økonomi både i relation til vores medlemmer og i relation til klubbens egen økonomi. Vi har satset med investering i et nyt klubhus og tilkøb af 24 tdr. land ekstra jord i 2009 med henblik på at udvide klubbens anlæg. Det betyder, at vi er i besiddelse af store værdier, samtidig med at vi har store forpligtelser, men vores største aktiv er de frivillige hjælpere. Uden dem kan vi som en medlemsejet klub ikke drives. Med henvisning til artikel andet steds i bladet under overskriften: De frivillige hjælpere: ”Klubbens guld” fremgår, at deres formidable indsats udgør 7 årsværk omsat til en lønværdi på over kr. 2,0 mio. p.a. Denne værdi fortæller alt om forskellen på medlemsejede og investorejede klubber. Hvis vi ikke kunne mobilisere de frivillige hjælpere, så kunne vi ganske enkelt ikke drive klubben. Vi er i den unikke situation, at vi er begunstiget af, at have rigtigt mange medlemmer, der ikke kun spørger om ”Hvad kan klubben gøre for mig?”, men i høj grad spørger om ”Hvad kan jeg gøre for klubben?” Det er denne positive indstilling, der bærer og giver én lyst til som bestyrelsesmedlem og frivillig hjælper at gøre en ekstra indsats. Vi skal blive ved med at understøtte og fremhæve betydningen af det frivillige arbejde, samtidig med at vores dygtige greenkeeperteam skal fortsætte med at øge kvaliteten af vores baneanlæg, ligesom vi skal udbygge faciliteterne i den takt, som vores økonomi kan følge med til. Det næste, der står for, er anlæg af ny Driving Range med tilhørende træningsfaciliteter. Endelig skal vi arbejde for og markedsføre klubben med henblik på at fastholde den store medlemskreds og tiltrække nye medlemmer, så vi kan blive flere til at bære de kommende års investeringer. Vi er på rette vej, og vi er sikre på, at alle, der spiller vores dejlige bane går herfra som gode ambassadører. Erik Lorentzen o

3


DE FRIVILLIGE HJÆLPERE ER KLUBBENS GULD

V

i kan ikke fremhæve det tit nok: Indsatsen fra klubbens frivillige hjælpere er på alle måder af uvurderlig betydning. Køge Golf Klub er en medlemsejet klub. Det er medlemmerne, der ejer klubben. Der er således ikke nogen investorer, der skal forsøge at score kassen på den ene eller anden måde. Hver en krone bliver i klubben og anvendes til investeringer og forbedringer, ligesom alle værdistigninger også bliver i systemet. Klubben drives på frivillig basis af en bestyrelse på 6 medlemmer plus 2 suppleanter med tilknytning af 12 udvalg på en række områder. Dertil kommer 6 ”klubber i klubben”, hvor der ligeledes udføres en stor og frivillig indsats. Alt i alt indgår langt over 100 af klubbens 1650 medlemmer i korpset af frivillige hjælpere på den ene eller anden måde. Det er umuligt at opgøre det samlede timetal for alle disse ildsjæle, men vi har alligevel gjort forsøget. Vi har henvendt os til bestyrelsesmedlemmerne og formænd for de enkelte udvalg, og bedt dem om at give deres bedste

4

bud på omfanget af det frivillige arbejde. En samlet vurdering antyder, at der ydes frivilligt arbejde i over 11.000 timer om året svarende til 7 fuldtids medarbejdere eller omsat til 10 heltidspersoner i golfsæsonen. Det betyder, at klubbens budget ville blive belastet med over kr. 2 mio. ekstra om året, hvis vi skulle betale løn for dette arbejde, og dermed ville klubben ikke kunne drives, som den bliver det i dag. De frivillige arbejder gratis, og klubben belønner dem bl.a. med et årligt arrangement sammen med deres ledsagere, der i år løb af stabelen lørdag, den 1. september, bestående af en golfturnering med en efterfølgende middag. På billederne her gøres klar til gunstart og den efterfølgende middag med præmieoverrækkelse til vinderne fra golfturneringen. Det er Rikke Thomassen fra bestyrelsen, der byder velkommen til middagen. For mange medlemmer og frivillige hjælpere er golfklubben et utroligt, dejligt sted at komme dels for at spille golf, men i høj grad også for at være en del af et dejligt socialt samvær. På denne måde har fællesskabet en stor værdi for dem, der deltager i det. Det ser vi også ved, at det samlede korps af frivillige løbende udvikler sig i positiv retning med nye udvalg og flere hjælpere. Vi er en stor tak skyldig for den fortræffelige indsats, der bliver udført. Hvis du skulle have lyst til at blive en del af dette formidable, frivillige korps, så er der altid plads til og brug for flere hjerner og hænder. F.eks. har vi besluttet at etablere et starterhus med en starterfunktion fra sæsonstart næste år. Her har vi brug for et team af 10 friske hjælpere, så hold dig ikke tilbage. Helge Caspersen o


NYT FRA ADMINISTRATIONEN ra Administrationen siger vi tak til alle medlemmer for en god sæson, og tak til alle udvalg og frivillige for et godt samarbejde. Det har været en stor fornøjelse.

F

Nye åbningstider I vintersæsonen fra 15. oktober til den 15. marts holder vi åbent mandag til torsdag fra kl. 9:00 til kl. 14:00. Dog har kontoret lukket fra den 22. december til den 2. januar. Kontingent Standard for kontingentopkrævning ændres til Betalingsservice (PBS), og samtidig indføres et administrationsgebyr på kr. 100 for manuel opkrævning. Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden www.kogegolf.dk. Du klikker blot på linket og udfylder felterne og husk at medlemsnr. er uden klubnummer. Tilmeld dig nu og senest inden udgangen af november, så vi får glæde af det ved næste kontingentbetaling. Det er helt gratis! Sørg derfor for tilmelding til PBS. Kontingentet opkræves som standard i et beløb med forfald den 31. januar, men der er også mulighed for tilmelding til ratevis opkrævning over 8 rater mod et gebyr på kr. 400,. Ratevis opkrævning kan kun imødekommes mod PBS-opkrævning. Kontingentsatser m.v. for 2013 fortsætter i øvrigt uændret som følger:

Seniorer: • Fuldtidsmedlemmer 6.700 • Nordbanemedlemmer 3.700 • Hverdagsmedlemmer (fra 60 år) 5.300 • Langdistancemedl. (over 100 km) 2.000 • Passive medlemmer 900 • Passiv Plus (Nordbanen efter kl. 17) 1.950 • Greenfee medlemskab med DGU-kort 1.300 Ungseniorer til og med 27 år: • Fuldtidsmedlemmer • Nordbanemedlemmer • Juniorer til og med 18 år • Børn til og med 12 år

2.800 1.950 2.000 1.400

Indskud: • Fuldtidsmedl. (rater a kr. 1.000 pr. år) 8.000 (eller kontant) 6.000 • Nordbanemedl. (første år udskudt) 1.000 • Greennfeemedlem, Ungseniorer, juniorer og børn: 0 (træder først i kraft ved 28 år gradueret efter medlemstid). Leje af bagskabe: • Lille skab på 60 cm • Stort skab på 80 cm • Stort skab på 80 cm med el • Leje af plads til 3-hjulet elscooter

700 900 1.100 1.100

Skift af medlemskategori eller udmeldelse Jf. klubbens vedtægter skal skift af med-

Rådgivning

Tag en engageret revisor med på råd, når I vil bag om tallene.

aogj.dk | 12333

Se mere om os på www.addere.dk

T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 Galoche Allé 6

4600 Køge

E: post@addere.dk W: addere.dk

lemskategori eller udmeldelse ske skriftlig inden den 1. december. Bagskabe Husk at tømme bags, tasker og tøj for mad og søde sager. Ellers gør musene det måske for dig. Det er også en god ide at hjemtage udstyret i den kolde og fugtige periode, så det kan tørre godt igennem. Glemte sager og golfgrej, der er opbevaret udenfor aflåste skabe ”Glemmekassen” er placeret i underetagen under trappen. Bemærk at vi tømmer kassen med udgangen af året. Tilsvarende har vi en hel del golfgrej fra bagrummet, der ikke har været låst inde i bagskabe. Kontakt os for udlevering – vi kan heller ikke blive ved med at opbevare dette. Husk hjemmesiden Hjemmesiden er klubbens vigtigste og primære informationskilde. Besøg jævnligt www. kogegolf.dk og følg med i, hvad der sker i din klub. Nyhedsbreve udsendes til de medlemmer, der abonnerer på dem. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via hjemmesiden. Adresseændringer Husk at meddele ændring af adresse og telefonnummer. email og mobilnummer kan du selv ændre i Golfbox www.golfbox.dk under ”ret profil”. Her kan du også ændre pinkode til DGU-kort. Bemanding på kontoret Fra kontorets side skal der også lyde en stor tak til alle de frivillige, som har hjulpet os gennem sæsonen. Klubben har nået en størrelse, hvor den på flere områder må betegnes som en virksomhed, og de stigende krav til at klubben drives som sådan, betyder at vi på kontoret skal være omstillingsparate, hele tiden være på forkant med udviklingen og tænke nye måder at drive klubben på. På kontoret er vi 2,61 medarbejdere til at drive vores klub med 1.650 medlemmer, ca. 90 sponsorer, ca. 100 frivillige samt gæster. Det kunne vi ikke gøre uden jeres hjælp. I 2012 har vi indledt udskiftning af vores hjemmeside, etableret nyt mobilsite som den første golfklub i Danmark, og vi har oprettet os på Facebook. Lavsæsonen skal bl.a. benyttes til afvikling af en afspadseringssaldo, ligesom vi skal arbejde videre med hjemmesiden og andre projekter. Vi skal også have udskiftet vores telefonsystem til et mobilt og billigere system. Derudover kommer årsregnskabet og generalforsamlingen i marts 2013. I administrationen arbejder vi også med at optimere vores arbejdsprocesser og vi håber, at det munder ud i en endnu bedre betjening af vores medlemmer og gæster. Helge Caspersen Golfmanager o

5


KØGE GOLF ERHVERVSKLUB

D

en 17.9.2012 løb årets 4. og sidste arrangement af stablen. Som vanligt havde vi en god og hyggelig match og vejret var os igen nådigt. Præmieoverrækkelsen indeholdt denne gang både matchens præmier samt præmien for den gennemgående match for året. Den samlede vinder (bedste 3 matcher) blev Henning Pedersen fra Stena Recycling A/S, som fik et flot ægte tæppe sponsoreret af Orientalia i City2. Årets arrangementer har indeholdt networking samt indlæg af sportsdirektør Per Ruud fra HB Køge og direktør Steen Fladberg Sport One. Per Ruud fortalte på levende vis hvad man gør i HB Køge for spillere, samarbejdspartnere og ansatte – meget inspirerende og underholdende. Steen Fladberg var netop hjemkommet fra Olympiske Lege i London og underholdt os med små anekdoter og oplevelser samt beskrev hvad der foregik bag kulisserne – et aktuelt og spændende indlæg, hvor vi fik indblik i hvor meget der sker udenfor tv-skærmene. Køge Golf Erhvervsklub har i år haft ca. 50 medlemmer og der har været en rigtig god tilslutning til arrangementerne. Der er stadig plads til flere medlemmer, så har du lyst til at vide mere om Erhvervsklubben så se på vores hjemmeside eller kontakt Leif Larnkjær på 40 76 72 50 eller leif@larnkjaer.net. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Addere Revision, Nykredit, Stena Recycling A/S, Køge Golf Restaurant samt Orientalia City2 for deres sponsorater af årets præmier. Erhvervsklubben Leif Larnkjær

Henning Pedersen (til højre) med Harald Haustveit fra Orientalia

Brug vores samarbejdspartnere ponsorkredsen i Køge Golf Klub har stor betydning for klubbens økonomi, og de er således betydningsfulde samarbejdspartnere for klubben. Det er derfor vigtigt, at vi alle sammen som medlemmer bakker op om sponsorerne. Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at alle medlemmer har vores sponsorer i tankerne, når der skal foretages indkøb. Kun ved positivt respons fra medlemmerne oplever sponsorerne værdi ved at være samarbejdspartnere i Køge Golf Klub. Julen står snart for døren og det medfører normalt større indkøb af gaver. Husk at benytte vores samarbejdspartnere hvor det er muligt – det er den måde DU kan sige tak for deres støtte af Køge Golf Klub. På vores hjemmeside kan du se en oversigt over vores samarbejdspartnere under ”B2B – Sponsoroversigt” og under punktet ”Medlem – Medlemstilbud” kan du se de samarbejdspartnere, der giver dig rabat eller yder støtte til Køge Golf Klub baseret på dit køb. Er du samarbejdspartner med Køge Golf Klub og har et godt tilbud til vores medlemmer, så send det til Helge Caspersen – så lægger vi det ind på vores hjemmeside. Erhvervsudvalget

S

6


GØR DET SVÆRE ENKELT GØR DET KOMPLICEREDE LET GØR DET UOVERSKUELIGE TILGÆNGELIGT

BENYT KOMPETENT RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER OG PRIVATE WWW.CCJMW.DK

Greve Midtby Center 2 A • 2670 Greve Tlf. 43 90 50 80 • Fax 43 90 46 36 • E‐mail: advokat@ccjmw.dk

7


HAVEHOLDET PÅ BANEN

H

aveholdet er, som mange ved, den gruppe entusiaster, som mødes på mandage for at holde arealerne omkring klubhuset fine og præsentable. Normalt kan man møde dem sådan her!

Men haveholdet ønskede mere at rive i.

På drivingrangen har de ryddet kraftigt op i krattet på østsiden, så det nu er muligt at indsamle bolde. Senest i efteråret har de givet sig i kast med at lægge græsarmering ved broerne, hvor der er slidt kraftigt ned. Det glæder vi os til at se resultatet af næste forår.

Så de sidste to år har holdet løst opgaver på banen i større og større omfang. Da man synes det tog for lang tid at få drænrenderne fra vinterens arbejder lukket ordentlig til, så gik haveholdet i gang med at fylde efter med vækstjord og græsfrø.

Der skal lyde en stor tak til hele haveholdet, hvoraf kun et udsnit ses her. S.T. o

8


Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os å p s o t s e T / k d . a e d r no e d n u blivk

Køge Afdeling Bag Haverne 20 56 64 08 00 nordea.dk

Gør det muligt 9


KLUBMESTERSKABERNE 2012

M

esterskaberne blev afviklet over to weekends i august og september. Forinden var mesterskaber i hulspil spillet over sommeren. I alt deltog 119 spillere i de elleve forskellige rækker.

Mid-Age Damer 1. Annette Færch 2. Tina Evald 3.

Damer 1. Christina Kuld 2. Katrine Oxfeldt 3. Rikke Thomassen

Mid-Age Herrer 1. Jørgen Petersen 2. Michael Randers 3. Claus Rehr

Herrer 1. Flemming Cold 2. Mark Vergara 3. Jakob Hartington

Hulspilsmesterskaberne Christina Kuld vandt damernes mesterskab, Katrine Oxfeldt var runner up. Hos herrerne vandt Flemming Kold finalen mod Victor Larnkjær

10

Junior Piger 1. Stine Stenspil 2. Nicoline Radtleff 3. Amalie Korsled


Junior Drenge 1. Victor Larnkjær 2. Ilya Yakimov 3. Lasse Strunge Larsen

Veteran Damer 1. Lise Møller 2. Randi Schneider 3. Bodil Henningsen

Senior Damer 1. Pia Jespersen 2. Susanne Thorngaard 3. Susanne Simonsen

Veteran Herrer 1. Per Hamann 2. Keld Pedersen 3. Preben Clausen

Senior Herrer 1. Niels Østergaard 2. Jørgen Petersen 3. Svend-Henrik Berthelsen

Begyndere 1. Inger Lise Jensen 2. Anita Petersen 3. Patrick Delpierre Olsen

11


DANMARKSTURNERINGEN Damerne 1. Division nden de to sidste spillerunder i Danmarksturneringen den 4. og 5. august lå damernes 1. hold i 1. division på en tredjeplads i puljen. Det betød, at der både var mulighed for at vinde puljen, men også risiko for at blive sidst og rykke ned. Mest sandsynligt ville de kunne sikre en forbliven i 1. division. Om lørdagen spillede vi hjemme mod Hedeland, en kamp som vi havde pænt under kontrol hele vejen. Dog var der et tidspunkt, hvor en af singlerne tabte nogle huller i træk og bragte bekymrede rynker i panden på holdkaptajnen. Det rettede sig dog hurtigt igen, vi vandt to singles og fik uafgjort i den sidste, så dermed var en sejr i hus, men foursome spillerne Hanne og Charlotte satte lige trumf på og vandt 18 hul. hul, så sejren lød på 8-1. Søndag var udekamp mod Holbæk og skønt vejrudsigten havde lovet tørt og solrigt, startede regnen præcis samtidig med at første match slog ud på 1. hul. Det blev heldigvis ikke med lyn og torden, men regntøj var i brug på de første 9 huller. Med vores sejr over Hedeland og Sorøs 9-0 sejr over Holbæk om lørdagen var spændingen taget ud af puljen. Sorø blev nr. 1 og Holbæk kunne ikke undgå nedrykning. Men vore piger ville alligevel gerne have en sejr med hjem fra udebane, så der blev kæmpet. Katrine startede lidt stille ud, men var aldrig rystet og vandt efter 16 huller 3/2. Christina behøvede ikke at gå så langt, hun delte de første tre huller og vandt så 8 huller i træk og dermed en 8/7 sejr. Derimod var det op ad bakke for foursome, som efter turnen stod til et nederlag - og det kom efter 13. hul. Dermed skulle Rikkes 2. single som minimum deles for at vi kunne få point med hjem. Efter at være bagud fra start blev Rikkes match lige efter 8 huller og kom lidt efter lidt foran og havde på 15. og 16. chance for at komme 2 up. På 17. hul blev spændingen udløst efter modstanderens uheldige bunkerbesøg. Dermed havde weekenden givet to sejre og det endelige resultat blev en andenplads i puljen - kun 1 point efter Sorø. Det må siges at være et godkendt resultat af en sæson, hvor vi har savnet Cecilie Lund. Søren Thomassen ❏

I

Damer 1. Division Øst Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Sorø

6

4

0

4

38-15

8

Køge

6

3

1

2

25-28

7

Hedeland

6

3

1

2

23-29

7

Holbæk

6

1

0

5

20-34

2

12

Damerne 2. Division m lørdagen var vejret for en gangs skyld med os, og vi fik denne weekend mulighed for at vise os i vores nye nederdele og ærmeløse poloer fra vores sponsor Youneed:us v/Peter Schjødt. Indtil nu har holdet ligget i bunden af puljen med 0 point og alle spillere var meget vel klar over, at kun 2 sejre kunne bringe os væk fra nedrykningsafgrunden. Vi forsøgte at sætte en meget stærk foursome i form af Pia Jepsen og Pia Jarlstrøm, 2 velkendte stærke singler i form af Mette Mølvig og Line Hvidbæk og som et nyt og ubeskrevet blad i divisionssammenhæng havde vi Nicoline Radtleff på bare 14 år, som sidste single. Desværre var vores modstandere ikke sådan at narre, og holdet endte med at tabe 9-0 mod CGC, som vinder puljen og skal spille om oprykning. Søndagen var knap så flot vejrmæssigt og turen til Sydsjælland var ikke specielt opløftende, da vi uanset resultatet ville ligge til nedrykning. Men det lykkedes da alligevel Stine Stenspil at skaffe en enkelt sejr til holdet. Det var desværre bare ikke nok, og holdet er nu at finde i kvalifikationsrækken til næste år – medmindre det bliver besluttet nedlagt. Søndagens deltagere var udover Stine: Pia Jepsen, Pia Jarlstrøm, Mette Mølvig og Line Hvidbæk. Birgitte Larnkjær ❏

O

Damer 2. Division Øst Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

CGC

6

5

0

1

20-16

10

Sydsjælland

6

4

0

2

31-22

8

Skjoldenæsh. 6

3

0

3

32-19

6

Køge

0

0

6

7-46

0

6


DANMARKSTURNERINGEN Herre 4. Division rets sidste afdeling af divisionsmatcher var utrolig spændende og udfordrende. Køges 2. hold bestod af: 1. single: Claus Weber 2. single: Thomas Schat Petersen 3. single: Kevin Aalund 4. single: Sean Jensen 5. single: Lasse Strunge 6. Foursome: Allan Christensen og Sander Skovbjerg Madsen Lørdag d. 4. august: Her spillede vi på hjemmebane mod puljens førende hold Trelleborg. Det var en meget lige og god match, hvor 1., 2. og 3. single delte deres matcher. 4. og 5. single tabte. Spændingen strakte sig således helt til hul 18, hvor vores foursome skulle vinde for at dele samlet. Allan og Sander tabte desværre på hul 18, hvilket betød, at vi måtte se os slået af Trelleborg 11 – 3 Søndag d. 5. august: Søndag skulle matchen spilles i Vallø mod Vallø. Alle spillere var meget opsatte på at vinde, da matchen var afgørende for om Køges 2. hold skulle blive i divisionen. Igen leverede alle spillere en god og stabil præstation, men vi måtte desværre se os slået af et godt og lidt heldigt spillende hold fra Vallø. 1. single med Claus Weber skulle op mod Valløs Frederik Frost hcp. 0,6. Weber spillede en forrygende match og delte matchen. Thomas Schat måtte desværre se sig slået 3 2. Kevin vandt 3 – 1, fødselaren Sean tabte desværre 2 -1, og Lasse Strunge måtte også se sig slået på hul 18. Foursomen med Allan og Sander skulle derfor vinde deres match, for at Køge kunne dele matchen, hvilket ville være nok til at blive i divisionen. Begge hold leverede rigtig god og flot golf. Men 4 birdie’s strakte sig desværre ikke mod Valløs 8 birdie’s. Derfor blev resultatet 11- 3, hvilket desværre betyder, at Køges 2. hold rykker ned i kvalifikationsrækken til næste år. Kenneth Madsen ❏

Herre 2. Division idste afdeling af årets divisionsmatcher skulle afgøre om herrernes 1. hold skulle spille om oprykning til 1. division. Truppen bestod af følgende spillere: Flemming Cold, Kasper Andersen, Mark Vergara, Jakob Hartington, Adam Lloyd Davies, Victor Larnkjær og Frederik Larnkjær. Lørdag mødte vi Harekær på hjemmebane og det lykkedes Køge at vinde 2 ud af 3 foursomes, således at vi var foran 4-2 efter de første 18 huller. Eftermiddagens singler blev meget lige og det var således først på 18. hul at Jakob Hartington vandt sin match, således at det samlede resultat blev 10-8 til Køge. Således kunne vi selv afgøre, om vi skulle spille om oprykning, ved at slå Team Bornholm om søndagen. Vi havde i forårets kamp i Køge spillet uafgjort med Bornholm. Køges hold havde heldigvis været ovre og prøvespille banen i Rønne, således at man var forberedt på hvad der ventede. Rønne er en kort, men svær bane med flere blinde huller. Team Bornholm er som navnet antyder et fusionshold hvor elitespillere fra 3 klubber indgår. Efter formiddagens foursomes var stillingen 5-1, hvor Adam og Flemming stod for det ene point, ved at dele deres match. Også i eftermiddagens singler kunne Flemming deltage med point til holdet, idet han vandt sin match. Desværre måtte alle øvrige singler se sig slået, således at det samlede resultat blev en storsejr til Bornholm på 15-3. Preben Langfeldt ❏

S

Å

Herre 2. Division Øst Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Golfbornholm

6

4

1

1

69-39

9

Harekær

6

4

0

2

59-49

8

Køge

6

3

1

2

49-59

7

Skjoldenæsh.

6

0

0

6

39-69

0

Veteraner 1. Division i stillede igen op i 1. division i veteranrækken. Vort primære mål var at forblive i 1. div. Jeg må sige det mere end lykkedes. Vi sluttede på en sikker 2. plads. Blot et enkelt nederlag til Furesø på deres bane. Det var flot, at vi delte begge matcher mod Hillerød (vinder vores puljen) Følgende spillere ydede deres bidrag til holdet: Lene Noer, Gitte Glimø, Arne Amtoft, Kennith Lohmann, Ole Therkildsen og Per Hamann Slutspillet endte for øvrigt med: Guld: Ålborg Sølv: Sydsjælland Bronze: Hillerød

V

Veteraner 1. Division Øst

Herre 4. Division

Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Hillerød

6

4

2

0

56-16

10

Sorø

6

5

0

1

57-27

10

Køge

6

3

2

1

46-26

8

Trelleborg

6

4

4

1

51-33

9

Furesø

6

2

0

4

22-50

4

Vallø

6

1

1

4

36-48

3

København

6

1

0

5

20-52

2

Køge

6

1

0

5

24-60

2

Til næste år er vi pulje med: Furesø, Sydsjælland og Søllerød Desuden vil holdene fra 2013 have en ekstra herresingle således, at holdet skal bestå af 1. damesingle, 4 herresingles og en mixed foursome. Per Hamann o

13


REFERAT AF MEDLEMSMØDE I KØGE GOLF KLUB

M

edlemsmødet 26. september 2012 startede kl. 19.00 og der var mødt ca. 100 medlemmer.

Velkomst v/formand Erik Lorentzen Formanden bød velkommen og gennemgik kort dagsordenen.

Arbejdet på banen og banens udvikling v/Baneudvalgsformand Ole Steen Therkildsen Baneudvalgsformanden nævnte, at banen har været i fin stand i år og har fået meget ros fra både medlemmer og greenfee-spillere. Det skyldes bl.a. et rigtig godt greenkeeper-hold. Baneudvalgsformanden præsenterede nyeste ankomne greenkeeper Bent Bonde Jensen. I vinter har der været nogle store drænopgaver, som der stadig er spor efter på banen. Sporene er forhåbentlig helt væk til sæsonstart næste år. Haveholdet har bl.a. været ude og fylde renderne op og trimmet græsset omkring renderne. Gennem 2012 har klubben fået udarbejdet to rapporter om banens tilstand, bl.a. med forslag til forbedring af kvaliteten af græs og jord på fairways og greens. Der er endvidere forslag til en plejeplan for de næste 5 år. Baneudvalgsformanden sender et nyhedsbrev ud omkring fremtidig kvalitetsforbedring af banen. Klubben skal i løbet af de næste år se på buske og træer på banen, således at græsset gives bedre betingelser for at gro. Nogle steder skal der også plantes nyt. Nordbanens teesteder lukkes i løbet af vinteren og der laves i stedet provisoriske teeste-

der. Greenkeeperne henstiller til, at man i videst muligt omfang benytter bære-bags i stedet for vogn på Nordbanen henover vinteren. Baneudvalgsformanden henstillede endelig medlemmerne til at passe bedre på greenkeeperne, da disse er blevet ramt flere gange i løbet af sæsonen. Et medlem foreslog, at greenkeeperne udstyres med tøj/vest i andre farver end grøn. I regnvejr kan det være svært at se greenkeeperne i grønt tøj og på grønne vogne, før man kommer tættere på. Forskellige forslag til løsning på problemet blev drøftet blandt medlemmerne. Konklusionen blev, at medlemmerne skal gøre mere for at være opmærksomme på greenkeeperne og orientere sig på banen. Baneudvalgsformanden henstillede endvidere medlemmerne til at passe på banen. Det er nedslående så mange turfs og nedslagsmærker, der stadig findes på banen. Klubbens kommunikationsmidler v/formand for IT-udvalget Bent Andreasen Bent Andreasen fortalte om arbejdet med klubbens nye hjemmeside og opbygningen af denne, herunder udvalgene og klubber-i-klubbens mulighed for indlæg på hjemmesiden. Klubben har stillet ”rammen” op til hjemmesiden, men det er i høj grad også op til medlemmerne at komme med input til indhold på hjemmesiden. Bent Andreasen nævnte, at klubben skal være dygtigere til at checke, at der kun står aktuelle oplysninger på hjemmesiden. Klubben har endvidere også fået et facebook-site op at stå. I løbet af vintersæsonen åbnes en del af hjemmesiden, som kun er for medlemmerne

Årets fest 2012/13/14/15/16

I har festen - bryllup, barnedåb, konfirmation, fødselsdag, firmafest eller jeres personlige fest - vi har faciliteterne

• Plads til 130 personer i vore hyggelige selskabslokaler • Natklub til rådighed uden beregning til efterfølgende kaffe og dans • Vores vinkælder har plads til 40 personer, det giver en fest i uforglemmelige omgivelser • Vi tilbyder dobbelt værelse inkl. en flaske champagne til brudeparret, hvis I holder jeres bryllup hos os • Vi tilbyder altid overnatning til værtsparret uden beregning

Aftensarrangement Velkomstdrink Duc de Foix cava brut/Semi Seco Spanien Vildt Consommé med grøntsager i fine tern, æg Royal. Rødvinsmarineret krondyr, serveret med friske grøntsager, svamperagôut, pommes double, Waldorfsalat, samt vildtsauce. Blødende chokoladekage med vanilieparfait og bær Vine: Forret: - Banfi Le Rime, chardonnay/Pinot Grigio Italien Hovedret: - Banfi Centine, sangiovese Italien serveret ad libitum sammen med isvand Dessert: - 1 glas Case Del Mercanti Asti Dolce D.O.C.G Italien Kaffe/te I alt pr. couvert

640,-

Inklusive duge og servietter samt lys og standard blomsterdekorationer. Vælg mellem mange farver. Musik - underholdning efter regning, men vi hjælper gerne med gode kontakter.

Toldbodvej 20 · 4600 Køge · Telefon 56 63 18 00 Besøg vores hjemmeside: www.hotelnielsjuel.dk 14

og som kræver medlemslog-in. På denne del af hjemmesiden kan der bl.a. etableres et debatforum mellem medlemmerne. Klubben har endvidere oprettet et mobilsite, som er en hjemmeside, der er tilpasset til læsning på mobiltelefon. Alle funktionerne fra hjemmesiden er dog ikke ført over på mobilsitet. Køge Golf Klub er foreløbig den eneste golfklub med et mobil-site. Går man på hjemmesiden fra mobiltelefonen dirigeres man automatisk ind på mobil-sitet – der er dog mulighed for at vælge at se standard-udgaven. Hen over vinteren skal klubben have skiftet telefonsystem. Klubben skal således have et up-to-date system med mobiltelefoner som lokalnumre mv. En ny løsning bliver ikke kun bedre, men formentlig også billigere end klubbens nuværende. Klubbens internet-forbindelse i huset er blevet bedre med 4G. Klubben har dermed fået en hurtigere og bedre løsning. Banens tilgængelighed v/manager Helge Caspersen Manageren nævnte, at man har lavet en undersøgelse af bookning af bestillings- og boldrendetider. Når man kigger i GolfBox ser Sydbanen altid booket ud, men virkeligheden er en anden. Klubben signalerer dermed ikke tilgængelighed for medlemmer og gæster. Bestyrelsen overvejer derfor om nogle eller alle boldrendetider fremover skal være bestillingstiderfra den ny sæson for at fremme tilgængeligheden til banen via Golf Box. Et medlem bemærkede, at statistikken ikke viser, hvornår på ugen banen ses utilgængelig, og der mangler således en opgørelse over tider på hverdage og weekender. Manageren nævnte, at statistikken selvfølgelig ikke kan tage højde for, at nogle går ud og spille uden at have booket en tid, hvis der er frit på hul 1. Ligegyldigt hvad, så viser statistikken, at belægningen på banen er under 50%, hvilket ikke er godt nok. Flere medlemmer bemærkede, at mange går ud i boldrendetider uden at booke tiden, og derfor bruges banen meget mere end statistikken viser. Et medlem nævnte, at der ikke bliver hverken flere eller færre tider af, at der er bestillingstider, og at det ikke kan være det store problem, at alle tiderne laves til bestillingstider. For og imod blev drøftet blandt medlemmer. Manageren nævnte endvidere, at der fra næste sæson etableres en starterfunktion, så tiderne fyldes op med fire-bolde i stedet for tobolde, og at tiderne holdes. I den forbindelse er der brug for frivillige medlemmer, der vil indgå i starterfunktionen. Flowet på banen blev drøftet, herunder lukke-igennem-regler. En bold bagved, som tydeligvis kan gå hurtigere, skal altid lukkes igennem – også selvom det er en to-bold. Manageren bemærkede, at der har været et


stort frafald af deltagere i Golf ved Køge ordningen fra vores tre samarbejdsbaner. Vores medlemsdeltagelse er ikke faldet fra 2011 til 2012. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt Køges medlemmer af ordningen, som viser, at medlemmerne ønsker, at ordningen skal fortsætte. Det er nu op til bestyrelsen at forhandle ordningen på plads for 2013. Bestyrelsen vil se på greenfee-aftaler, da spørgeskemaundersøgelsen også viste, at bl.a. Sydsjælland er en attraktiv bane for vores medlemmer at spille. Klubbens økonomi v/kasserer Søren Pingel Kassereren gennemgik status for klubbens økonomi pr. 31. august 2012. Alt i alt bliver årets resultat mindre end forventet på budgettet for 2012, men året ender dog stadig i et tilfredsstillende overskud for klubben, så klubben kan fortsætte med investeringsplanen. Et medlem foreslog en mindre kontingentstigning, således at man kan foretage flere investeringer på banen, herunder træningsbanen. Kassereren svarede, at det lyder fristende at tage en 100-kr mere, men klubbens medlemsskare er ikke fast. Klubben mister årligt ca. 100 medlemmer, så klubben skal årligt markedsføre sig over for potentielle medlemmer, hvor en attraktiv pris også spiller ind i forhold til konkurrencesituationen med klubberne omkring os. Afrunding v/ formand Erik Lorentzen Der har forinden mødet været muligt at indsende spørgsmål: Et medlem har spurgt om, hvorfor den gule

rating for damer på Nordbanen er afskaffet. Søren Thomassen svarede, at DGU hvert fjerde år rater banen. Da vi bl.a. har forkortet hul 9 af hensyn til økonomien i forbindelse med tagplader på greenkeeper-bygningen, var ratingen i januar 2012 nu helt anderledes, og mange har oplevet at få færre spilleslag. For damerne betød det, at damerne kunne opnå mange flere spilleslag fra gul tee. Courserating-systemet er ikke egnet til så korte baner som vores Nordbane, og derfor giver det uhensigtsmæssige ratings. For damerne betød det, at man kunne få mange flere slag fra gul tee end fra rød, selv om banen kun er ganske lidt længere fra gul tee. Det har mange damer opdaget og derfor blev presset på gul tee så stort, at det blev slidt uforholdsmæssigt meget. Samtidig har det medført en helt forkert handicapregulering for damer fra gult teested – især for højere handicaps. Derfor har ratingen for damer fra gult teested ikke været offentliggjort i år. Rating for damer fra rød er meget lav mens ratingen for damer fra gult er meget høj, hvilket har givet denne store forskel. Klubben har taget spørgsmålet op igen med DGU med henblik på at få mere retvisende ratings for Nordbanen til sæsonstart 2013. Et andet medlem havde stillet spørgsmål om, hvordan klubben har tænkt sig, at forholde sig til de medlemmer, som pr. 1. januar 2013 ikke længere har et EGA-handicap (hvis de har indleveret færre end tre scorekort i 2012). Det kan betyde, at de ikke kan deltage i matcher i klubben og i andre klubber, men kun spille pri-

vatrunder. Preben Langfeldt, Handicapkomiteen, svarede, at komiteen ikke har en holdning til dette, men at det er lagt ud til klubber-i-klubben og turneringsudvalget, så de kan sætte retningslinjer for matcherne. Preben opfordrede til, at man afleverer så mange scorekort som muligt, så ens handicap giver et retvisende billede af ens spilleevne. Et andet medlem havde forespurgt muligheden for minimumsdeltagelse for gennemførelse i rækkerne i klubmesterskabet. Else-Marie Langfeldt, Turneringsudvalget, bemærkede, at udvalget vil se på mulighederne til næste års klubmesterskaber. Der var endvidere indkommet et forslag om fældning/beskæring af to træer ved teestedet på hul 16. Baneudvalgsformanden svarede, at lynet har slået ned i to popler, men at træerne stadig står pænt. Klubben har haft en forstmand ude og se på træerne, som har vurderet, at de først vil vælte under en orkan. Et medlem spurgte til regionsgolf og efterlyste en bedre orientering til medlemmerne om muligheden for deltagelse i regionsgolf i klubben. Else-Marie Langfeldt, Turneringsudvalget, svarede, at man kan sende en mail til Turneringsudvalget (mailadresse står på hjemmesiden), hvis man ønsker at spille regionsgolf. Et medlem opfordrede klubben til at tilmelde to veteranhold til næste år. Formanden afsluttede derefter mødet og takkede for god deltagelse. Referent: Rikke Thomassen, Hon. sekretær.

· · YRN LOPS BRAND G T · · YRN LOPS BRAND G T

S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

15


PÅ BANEN

Efterår på banen

V

ejrmæssigt har Køge Golf Klubs golfbaner haft en meget god sæson. Både hvad angår temperatur og nedbør har der været optimale forhold, selvom det har knebet lidt med vand fra oven de sidste par måneder. Dette sammenkædet med en flot arbejdsindsats af vores greenkeeper stab, har givet spillerne mulighed for gode golf oplevelser, og jeg synes, det her er på sin plads at takke greenkeeperne for indsatsen. Det skal også nævnes, at både baneudvalg og sekretariat gennem sæsonen har fået mange positive tilbagemeldinger fra både medlemmer og gæster. Den forgangne vinters drænarbejde har jo efterladt nogle spor, men ved hjælp af vores flittige Havehold er det nu lykkedes for 2. gang, at få fyldt de nedsunkne drænrender op med vækstjord og græsfrø. Mandag den 24. september fik banen for første gang i år omkring 20

16

mm regn, og umiddelbart medførte det ikke problemer af nogen art. På baggrund af de rapporter der er udarbejdet af vores konsulenter, har baneudvalget igangsat et intensivt plejeprogram, som i løbet af de næste 5 år vil medføre, at både vore greens, teesteder og fairways vil opnå en standard, som vil høre til de bedste i Danmark. Vi har i år arbejdet rimelig intensivt med greens. Greens på Sydbanen, bortset fra 9., er alle gamle push op greens af landbrugsjord blandet med sand. Vækstlagene på disse greens ligger i en meget kompakt lejring, og dermed med en tendens til iltfattige forhold. Uden ilt dør mikroorganismerne og dermed bliver det organiske stof i jorden ikke omsat. Dette kan medføre dannelsen af svovlbrinte, som er gift for planten. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi mindst hver 14. dag prikker greens med efterfølgende topdressing, som så med tiden giver en bedre grovporestruktur i jorden. Det er også blevet gjort og har medført en bedre rodudvikling. For at forbedre de drænende egenskaber begynder vi i uge 43 at dybdeløsne med 12 mm spyd ned til 15 cm dybde for at skabe mere generel porøsitet i den øverste del af det oprindelige vækstlag. Ved udgangen af sæsonen skal der dybdeløsnes med 24 mm spyd ned til 35 cm dybde, og hullerne står så åbne hele vinteren. Vores ekspert på området mener det skal gøres senest den 15. nov., men vi er godt klar over, at det giver problemer for medlemmerne, som synes sæsonen er for kort i forvejen. Det bliver gjort så sent som muligt dog afhængigt af vejrforholdene. Teesteder får derefter samme behandling. Klubben har i år indkøbt en vertidrainer til fairways. En vertidrainer er påmonteret med

kraftige hugpiber, som på samme måde som greens, skal dybdelufte jorden. Flere og flere klubber, både i Danmark og Sverige, har i de seneste år vertidrænet fairways med efterfølgende topdress af sand. Dette arbejde påbegyndes på Nordbanen ultimo oktober, og umiddelbart efter på Sydbanen. Udlægning af sand sker dog først i maj 2013, når græsset er i god vækst. Slidtagen på Nordbanens teesteder er om vinteren ret kraftig, og derfor ved sæsonstart i dårlig stand. Vi påtænker derfor at klippe provisoriske vinter teesteder. I det omfang det er muligt, appellerer vi til brugen af bære-bags i vinterperioden. Ja, det var lidt om det hele, og jeg håber, at det er med til at give forståelse for det ”irriterende” arbejde vores greenkeepere udfører både i sæsonen, og ikke mindst ved vinterklargøringen. Pas på greenkeeperne Pas på hinanden Pas på banen Med venlig hilsen Ole Steen Therkildsen Baneudvalgsformand


Har du en bank, der stiller dig stærkere? Book et møde med en af vores 20 privatrådgivere og se, hvordan du kan komme til at stå stærkere”. Claus Sørensen Filialdirektør

Vi tror på, at du står stærkere, når den bank, du møder, er enkel og engageret i dit liv. For at du kan stå stærkere, siger vi tingene, som de er, og gør det enkelt for dig at bruge os i hverdagen. Og vi engagerer os i dine planer, så du er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger og nå dine mål. Book et møde med en af vores 20 privatrådgivere og hør mere om, hvordan du kan stå stærkere med Danske Bank. Køge Afdeling Brogade 3, 4600 Køge Telefon 45 12 08 00

17


UNGDOMSUDVALGET

2012

er ved at være slut på turneringssiden. Det har været et år, hvor Køge Golf Klubs juniorer har deltaget i rigtigt mange turneringer og arrangementer. Den 7. oktober blev der afholdt afslutningsmatch i Ungdomsudvalget. Efter matchen blev der delt udmærkelser ud for året, og der skulle uddeles ikke færre end 38 præmier og priser.

Årets kammerat: Nicoline Emilie Radtleff

Årets spiller: Amalie Kuhre Korsled

Året hcp. Springer under 18 år: Mads Holm Kristensen Nye spillere til Talentholdet: Casper Madsen, Jais Christiansen, Clara Jantzen, Amalie Kuhre Korsled og Stine Sverker Nilsson For kvalifikation til Landsdelsfinalen i Juniorholdturneringen: Årets talent: Casper Madsen

For kvalifikation til Landsfinalen i Short Game: Patrick Jack Hansen og Nicoline Emilie Radtleff For kvalifikation til Super Cup: Sander Madsen og Stine Stenspil

U16A: Sander Madsen, Magnus Baagø og Lasse Strunge

Distriktsvinder i Junior Cup: Oliver Nybo Holm (årgang 2000 eller yngre) og Sander Madsen (årgang 1998). For at gætte hvilket hcp. man har ved afslutning: Magnus Baagø og Lasse Strunge Vindere af Strunge Ranglisten 2012: Nordbanen: 1. Gustav Egedal Weber 2. Karoline Bonavent 3. Emil Pedersen

U16B: Christopher Lehnemann, Oliver Nybo Holm, Anders Weuge og Nicoline Emilie Radtleff

18

Sydbanen: 1. Ilya Yakimov 2. Casper Madsen 3. Patrick Jack Hansen

Spillere i Danmark med lavest hcp. målt på alder: Drenge på 10 år: Casper Madsen 11. plads Piger på 11 år: Amalie Kuhre Korsled 2. plads Stine Sverker Nilsson 13. plads Dicte Zangenberg 25. plads Drenge på 11 år: Oliver Nybo Holm 24. plads Drenge på 14 år: Lasse Strunge 26. plads Piger på 15 år: Nicoline Emilie Radtleff 9. plads Piger på 17 år: Stine Stenspil 20. plads Det skal lige nævnes at listen ”kun” tager de 30 bedst placerede med. Udendørstræningen er slut for i år, og vi er i gang med at forhandle med Harekær Golfklub om brug af deres indendørs faciliteter hen over vinteren, således at træningen kan fortsætte. Vintertræningen vil omhandle både teknisk og fysisk træning. Følg med på hjemmesiden, hvor programmet vil blive offentliggjort. På vegne af ungdomsudvalget Thomas Radtleff Formand o


Anders Weuge

Niels Cederstrøm

Christoffer Lehnemann

Oliver Nybo Holm

Magnus Baagø

Sander S Madsen

Mikkel B Sørensen

Nicoline Radtleff

Stine Stenspil

19


REGIONSGOLF ØST lubbens eneste veteranhold i sæsonen 2012 repræsenterede på fornem vis klubben i B rækken. Som oprykker fra C rækken, var det med en vis spænding, at holdet skulle prøve kræfter i en højere række. Men det viste sig at skulle gå over al forventning, da holdet gik ubesejret gennem de 6 kampe. Herefter skulle holdet ud i spil om Sjællandsmesterskabet, men her stoppede festen, da holdet mødte et særdeles velspillende hold fra Odsherred golfklub - alle dog med væsentlige lavere handicap og utrolig godt spillende. At det var et godt hold skulle vise sig ved, at de dels vandt Sjællandsmesterskabet og suverænt Danmarksmesterskabet 11-0! Holdet ser nu frem til næste års kampe i A-rækken. Fra v. Ole Gregersen, Birthe Husbond, Preben Clausen, Randi Schneider, holdkaptajn Preben Alsly og Erik Larsen. Preben Alsly

K

OLDTIMERS bet af sæsonen. Til sidst takkede formanden udvalgskollegerne for indsatsen samt sponsorerne Braunstein, Cafax, Proshoppen v/Peter & Peter, Finn i restauranten og ikke mindst TandproTetikeren v/ Søren Peter Winther Hansen og Tandlægehuset i Køge v/ Asger Bindslev med bolde til klappræmier. Preben Alsly ☐

Afslutningsmatch 3. oktober 2012. om det fremgår af billederne, var der stort fremmøde til matchen og den efterfølgende spisning, som udvalget i samarbejde med restauratøren havde fået kreeret. I alt 118 personer havde tilmeldt sig, til den afsluttende foursome afviklet i 3 bolde, der alle kom rundt på 4 timer. Efter spisningen var der præmieuddeling dels for månedsafslutningen d. 26. september, dagens match med nærmest flaget, og præmier for hulspil samt eclectic. Fra forsamlingen blev udvalget opfordret til at fortsætte med det gode arbejde som alle satte pris på. Udvalget takkede for opfordringen, men spillede golfbolden tilbage med oplysningen om, at det var glædeligt at så mange (2425) havde deltaget i onsdagsmatcherne i lø-

S

20


SPONSORERNE FOR TALENTER OG HERRE ELITE TAKKER AF alentholdet har siden 2009 haft MVPolering som sponsor. Med dette sponsorat har MVPolering medvirket til at klubben har kunnet sætte ekstra fokus på at udvikle og forbedre talenterne i Køge Golfklub. De unge golfspillere føler det meget inspirerende og motiverende at være en del af talentholdet, og vi har i de seneste par år oplevet en massiv lyst og vilje til at komme på Talentholdet blandt klubbens unge medlemmer. Dette skyldes bl.a. talenternes stolthed ved at optræde synligt i klubben i det sponserede talenttøj. Spillerne har hvert år modtaget flot tøj fra MV-Polering fortæller Kenneth Madsen fra talentholdet. Vi vil derfor rette en stor tak til Mark og Mikael Vergara fra MV-Polering for den flotte opbakning de har udvist overfor klubben og talenterne i de forgangne år, idet de nu har valgt at takke af som talentsponsor.

T

Sponsor for Herre Eliten takker også af Herre Eliten har været sponseret af F. & L. Davidsen siden 2010, og på linje med talentsponsoren har FLD også valgt at takke af som holdsponsor. FLD har ligeledes med deres fine opbakning og sponsorat understøttet klubbens elitearbejde. Der skal herfra lyde en stor tak til Lasse Houengaard fra FLD. Vi håber naturligvis, at vi kan videreføre det fine samarbejde med MV Polering og FLD under andre former for eksponering i årene fremover.

Fem nye talenter rykker ind på holdet: Casper Madsen, Jais Christiansen, Clara Jantzen, Amalie Kuhre Korsled og Stine Sverker Nilsson

RESINO TRYKFARVER NY SPONSOR Det er samtidig en stor fornøjelse for os at byde velkommen til Finn Cederstrøm og Resino Trykfarver, der fremover optræder som sponsor for både Herre Eliten og talenterne. Vi ser frem til et godt samarbejde. Helge Caspersen o

GOLF VED KØGE – en populær ordning i Køge Golf Klub

D

e 4 lokale klubber Harekær, Skovbo, Vallø og Køge tilbyder spil på alle 4 baner. Ordningen gælder for fuldtidsmedlemmer, og det er 2. år den har fungeret. I år var prisen 1200,- kr. for seniorer og halv pris for juniorer. I Køge Golf Klub er medlemmerne meget glade for ordningen, således har vi knapt 160 medlemmer med i begge sæsoner. Ordningen nyder desværre ikke samme popularitet i de 3 andre klubber. Første år havde de 3 klubber 360 medlemmer med i ordningen, medens tallet er faldet til 136 medlemmer i år. Det har skabt usikkerhed om, hvorvidt der kan opnås fuld tilslutning til ordningen for det kommende år. Vi har henvendt os til vores deltagende medlemmer i år og forhørt os om deres interesse i at fortsætte ordningen. Vores medlem-

mer udtrykker stor tilfredshed med ordningen, og 80% oplyser at de ønsker at fortsætte til næste år. Vi har samtidig spurgt om deres ønsker til alternative baner, såfremt det ikke lykkes at opnå enighed om at fortsætte det nuværende samarbejde. Det viser sig, at de mest populære alternativer i prioriteret orden er: Rønnede, Sydsjælland og Hedeland. Vi er helt enige med vores medlemmer i, at der er tale om en god ordning, der giver stor fleksibilitet, så man altid kan finde en bane at spille på. I skrivende stund har vi meddelt vores samarbejdspartnere, at vi er interesserede i at fortsætte ordningen endnu et år – evt. med en tilbagevenden til prisen på 1000,- kr. fra det første år. Vi forventer, at der foreligger en afklaring i løbet af en måneds tid. Helge Caspersen o

21


KLUBBENS SPONSORER Samarbejdet med vores sponsorer er en vital del af klubben og en helt afgørende forudsætning for, at vi kan tilbyde nuværende og kommende medlemmer og gæster et anlæg af den høje standard som Køge Golf Klub har. Så derfor – støt vore sponsorer til gavn for både sponsor og klubben.

Papilotten www.poolpub.dk

TELEFON 7012 2020 - W W W.FLD.DK

Torvet 19A, 4600 Køge Claes Lagerbon Jensen - Søren Storgaard Susanne Graffmann - Jeppe Nørregaard

Solrød

HELE SOLRØDS FØDEVAREMARKED

Junge

gh

us

e t b r au n s te

in

br y

Spedition

hå nd bryg

n av eh get på køg

Sommer Oliefyrsservice

22


GODDAG – VELKOMMEN TIL KØGE GOLF KLUB

S

ådan, ledsaget af et smil, er gæster i Køge Golf Klub blevet modtaget hver dag i golfsæsonen siden vi i 2010 supplerede den velfungerende weekend gæsteservice med hverdagsordningen. Før dette tidspunkt var skranken i forhallen alene bemandet i weekends, hvor frivillige medlemmer tog mod gæster og sikrede at alle følte sig velkomne. På et medlemsmøde i marts 2010 blev det aftalt, forsøgsvis at etablere en gruppe frivillige medlemmer, som ville afse en halv dag om ugen til at sidde ved skranken og modtage gæster og medlemmer, sørge for indcheckning af gæster, bistå medlemmer med udskrivning af scorekort (det var nyt dengang i 2010) – kort sagt skabe en god oplevelse når man som gæst og medlem kommer i klubben. Siden da har en gruppe på 10 frivillige haft skiftende vagter a ca. 3 timer ved skranken. Vagtplaner lægges for 14 dage ad gangen og mailes 1 uge før ikrafttræden. Det vil sige at hvis en tildelt vagt ikke passer – så byttes der rundt. Ved skranken får man talt med både gæster og medlemmer, der er glade for den hjælp og service, der ydes i alle spørgsmål. Store som

små. Selv bliver man lidt glad, når gæster efter en runde stopper op ved skranken (på vej til den kolde fadøl) og siger pæne ting om vores bane og klub. Efter 3 sæsoner har et par af de allerførste hverdagsvagter meddelt at de ikke ønsker at fortsætte til næste sæson, så der bliver brug for at supplere hverdags-holdet når sæsonen starter i april 2013. Også weekend holdet har brug for supplering til næste sæson. Gerne med 1 eller 2 par, da der dels skal bemandes skranke og dels køres baneservice. Noget for dig? Så kom og vær med i gruppen, der gennem en frivillig indsats gør vores klub til et dejligt sted at være. Hvis du har lyst til at være på hverdagsholdet, og måske høre lidt nærmere om hvad vi helt konkret laver, så kontakt Hanne på telefon 41584189 – eller send en mail til hanne.wurr@live.dk Weekend holdet styres af Arne Pedersen,

og vagtplanerne lægges for 2 måneder ad gangen og omfatter lørdage, søndag samt helligdage. Kontakt Arne på telefon 46151838 – eller på mail arnepeder@webspeed.dk – og hør nærmere om weekend service. Vi glæder os til at høre fra jer! Arne Pedersen/Hanne Wurr

NYHED I KØGE GOLF SHOP Autoriserede Mizuno fitting centre I Køge Golf Klub Peter Taylor og Peter Svendsen er uddannede til at tilpasse golf udstyr til golfspiller fra nybegynder til elite spiller. De bruger det sidste ny teknologi fra Mizuno En revolution inden for custom fitting... Den nye shaft optimizer systemet fra Mizuno, kan med få slag analysere sig frem til, hvilke skafter, der passer bedst til den enkelte golfspiller. I forbindelse med testslagene analyseres spillerens svinghastighed, svingrytme, hvorledes testskaftet flekser mod tåen, samt hvordan skaftet placerer sig i forhold til bolden i træføjeblikket. Disse data samles i en software, og lynhurtigt anbefaler, hvilket skaft, og jern den individuelle spiller skal spille med. Club fitting - gratis opmåling af udstyr ved køb af golfsæt. Når du køber udstyr hos os kontrollerer vi, at længde, flex, lie, grip m.m. er i orden. Dit nye

udstyr skal passe 100%, det er nemlig små marginaler der afgør, om udstyret er optimalt og dermed spillerigtigt. Vi har naturligvis værktøjet og måleudstyret til rådighed, så du kan få et korrekt tilpasset udstyr. Eget værksted I Køge Golf Shop er vi klar til at yde service i eget værksted. Har du behov for nye grips, skafter, justering af længde eller lie (vinkel mellem køllerhøved og skaft) er vores værksted hurtig til at hjælpe. Vi kan også club fit golfudstyr fra bla. Callaway, Titleist, Ping, Taylor-Made, Cleveland, Cobra og Wilson. Og i 2013 Nike. Husk vi har pris garanti. Peter Taylor Peter Svendsen

23


Elsker fairway

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.