Køge Golf Klub 2003 1

Page 1

Medlem af

Nr. 1 marts 2003


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Kasserer Sekretær

Hanne Wurr Klaus Lambæk Ove Poulsen Gitte Seersholm Mogens Hartington Preben Langfeldt

Telefon 56 28 38 15 56 63 63 45 56 26 72 63 56 26 88 28 56 14 56 15 32 53 10 04

Indhold Fra bestyrelsens arbejdsbord Nyt Fra Kontoret Nyhedsbrev Udvalgs- og sektionsmøde DRESS CODE Nye ord Torsdagsherrer Turneringsprogram for 2003 Turneringer 2003 Baneservice Matchprogram seniorer Seniorer og veteraner 2003 Mandagsklubben

3 4 5 6 8 9 9 10 12 14 16 17 18

Udvalgsformænd Bane Klaus Lambæk PR Preben Alsly ProAm Ole Therkildsen Ungdom Peter Sabroe Match Else Marie Langfeldt Elite Erik Glimø Begynder Niels Andersen Sponsor Bjørn Jul Christiansen Baneservice Bjørn Henningsen

56 63 63 45 56 66 33 35 56 28 36 09 56 57 90 04 32 53 10 04 56 28 54 34 56 26 68 45 56 28 38 15 56 26 77 21

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

FORSIDEN

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

Disse træstubbe er fundet på Sydbanen, men hvor? Der er ikke en vinkel, man er vant til at se under spillet, men der ligger faktisk en green mellem stubbene og de høje træer i baggrunden. Træerne har måtte lade livet, fordi de med jævne mellemrum har ødelagt drænene med deraf følgende opgravning til følge. Test din stedsans og find svaret et sted inde i bladet.

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Alice Larsen 56 65 10 00 Tidsbestilling & Golfværter 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Lis Kragh Herrer Peter Skat Oldtimers Jens Højbjerg Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

2

56 27 47 20 40 32 88 37 56 27 42 85 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Deadline for næste nummer 5. maj 2003 Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 900 eksemplarer mindst 6 gange årligt og udsendes gratis til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.


FRA BESTYRELSENS ARBEJDSBORD P-pladser lubben har ca. 180 P-pladser. Ud af dette antal er nogle ganske få forbeholdt medlemmer, der gør et frivilligt arbejde for klubbens ve og vel, samt selvfølgelig plads til Proen og til klubbens ansatte. 1 plads er forbeholdt formand og 1 plads er afsat til fællesbrug for bestyrelsens medlemmer. Sidste år blev oprettet en ekstra P-plads, der er øremærket til baneservice, denne plads er lige inden for indkørslen og tydeligt markeret. Yderligere vil der i år blive oprettet en plads til de personer, der leder mandagsklubben. Vi henstiller derfor til alle medlemmer, at også disse 2 P-pladser er fri til de medlemmer, der gør et stort og uegennyttigt arbejde for klubben. Hvis man ønsker at være ”medbruger” af disse P-pladser, er man velkommen i mandagsklubben som kaptajn eller som medhjælp hos Baneservice. På forhånd tak.

K

PR-markedsføring t par klubblade baglæns skrev vi en opfordring til, at en eller flere medlemmer kom med i PR-udvalget. Det gav desværre ikke megen respons. Vi har siden drøftet, hvordan arbejdet med at markedsføre klubben i fremtiden skulle forme sig, og er kommet frem til, at udvalget fortsat mangler et eller to medlemmer, men at den ugentlige kontakt til pressen bliver styret fra kontoret. Dette indebærer, at matchlederne skal udfylde et fortrykt skema om hver matchs afholdelse og tage nogle relevante billeder af matchen. Kontoret vil efterfølgende sætte ”ord” på og sende det til den samlede dag- og distriktspresse. De løbende matcher, der foregår uden for klubben, skal følges op af lederne for: Eliten, ungdomsafdelingen, sektionerne o.s.v. Når kontoret løbende får kendskab til resultaterne indenfor de forskellige kategorier, vil et givtigt markedsføringsarbejde kunne udføres i den kommende sæson til gavn for klubben. G.S. ❏

E

Klubhus og Sikkerhed - hvis ansvar ? december måned havde vi to indbrud i klubhuset. Det første var rettet mod kontoret, men da alarmen gik i gang, stak de ubudne gæster at af. Omkostninger for klubben - en ødelagt rude i døren, mange mærker efter brækjern – og det på en helt spritny dør. Meget ærgerligt – også selvom forsikringen dækker omkostningerne. I den sidste ende smitter det af på præmiebetalingerne. Anden gang gik det ud over bag-rummet, natten mellem 1. og 2. juledag, en lille snes skabe var brudt op og golfudstyr fjernet. Flere gange i løbet af december har medlemmer forladt klubhuset om eftermiddagen – med fuldt lys på – og alle døre uaflåst. Kort før jul gjorde vi opmærksom på, at der på grund af sygdom ikke var nogen til at lukke og låse og henstillede, at sidste medlem slukkede og låste efter sig. Alligevel stod bagrummet åbent sent om aftenen mellem jul og nytår – to dage efter indbruddet! Med lys på, så man rigtig kunne se det udefra. Jamen, hvis er ansvaret? Ejerens! Javist – men ejerskabet er delt mellem klubbens 1200 medlemmer, og det må være hvert enkelt medlems interesse at være med til at værne om ejendommen. Alle med bagskab har – eller kan anskaffe sig – nøgle til døren. Var det ikke en ide at holde disse døre aflåst hele tiden? Så svært kan det ikke være at bruge nøglen ved afhentning og returnering af bag’en. Medlemmernes forsikringer dækker måske det stjålne udstyr – men lur mig, om ikke det i sidste ende betyder præmiestigning Endelig vil jeg gerne opfordre til at man på døren af gitterskabene får monteret en af de plader, klubben har investeret i, så kan man ikke udefra se hvilket udstyr, der står i skabet – det gør det lidt sværere at stjæle ”de rigtige” varer. Vi ser p.t. på, hvorledes vi kan øge sikkerheden for vores fælles ejendom – men det handler også om at hver enkelt af ejerne (læs medlemmerne) tager del i ansvaret. Hanne Wurr ❏

I

3


NYT FRA KONTORET Glasskår på puttinggreen? den forgangne sæson har der været en del eksempler på, at der under spil på puttinggreen er medbragt drikkevarer i både glas og flasker. Under uheldige omstændigheder, hvis for eksempel et glas eller en flaske går i stykker, kan det medføre glasskår på green, hvilket selv sagt ingen kan være tjent med. Det skal for den nye sæson henstilles, at der ikke medbringes glas og flasker på puttinggreen således, at vi kan undgå uheldige episoder. Greenfee til nedsat pris I lighed med tidligere år, har vi igen for sæsonen 2003 lavet gensidige aftaler med andre klubber, om spil på greenfee til nedsat pris. I år vil det for Køge Golf Klubs medlemmer være muligt, at spille golf til en favorabel pris på følgende baner; Hedeland kr. 150.- hverdage kr. 200.- lør/søn/helligdage Rønnede kr. 150.- hverdage kr. 200.- lør/søn/helligdage Sydsjælland kr. 150.- hverdage kr. 200.- lør/søn/helligdage Skjoldnæsholm kr. 170.- man/tirs/onsdag Vi håber, at rigtig mange medlemmer igen i år vil gøre brug af denne aftale, som giver mulighed for at opleve andre baner til en fornuftig pris. Kontorets åbningstider Fra 15. marts og frem til og med 31. maj vil åbningstiderne på kontoret være følgende; mandage fra kl. 11.00 til kl. 18.00 øvrige hverdage fra kl. 9.00 til kl. 16.00 Afhentning af det nye bagmærke For at sikre, alle får mulighed for at afhente deres bagmærke for den nye sæson, vil kontoret holde åbent 2 lørdage i april. Det bliver lørdag d. 5. april og lørdag den 26. april. Begge dag vil der være åbent mellem kl. 10.00 og kl. 14.00. Husk, at bagmærke og DGU’s 2003-flag ikke udleveres før vi har registreret din betaling, eller der medbringes post/bank kvittering for indbetaling.

I

4

Ændring i gæstegreenfee ordningen I den nye sæson vil der blive en ændring, i den måde hvor på man registrer sig som gæstespiller. Tidligere skulle man anvende gæstegreenfee-sedler for at kunne registrere sig som gæstespiller. I den nye sæson vil vi, på forsøgsbasis frem til juni, lave den ordning, at der IKKE længere skal anvendes gæstesedler, men udelukkende greenfeebogen. Den nye ordning betyder, at det Køge medlem, som medbringer en gæst, skal skrive sit navn, medlemsnr. Samt underskrive sig i greenfeebogen. Denne ændring skulle gerne betyde, at det bliver mere enkelt og mere smidigt, at udfylde de nødvendige papirer i forbindelse med spil med én gæst. Samtidige betyder det også, at den nødvendige kontrol med gætespil, der udføres af kontoret og banekontrollen, blive lettere og mere effektiv. Alle andre bestemmelser omkring gæstespil er uændret. Det vil sige; at et medlem kan invitere én gæst til at spille for halv greenfee, og kun én gæst pr. medlem pr. dag. Ordningen gælder på hverdage og ikke i weekends og helligdage. Vicevært på fast tid Siden maj måned sidste år, har vi haft Alice Vilhelmsen som korttids ansat, hvor hun primært har arbejdet som vicevært, bl.a. med ansvar for en lang række praktiske gøremål i og omkring klubhuset med mere. I den periode siden maj, tror jeg ikke det er forbigået mange med gang i klubben, at for eksempel arealerne omkring klubhuset har været i en forfatning, som vi ikke har set bedre i mange år. Også inde i klubhuset har Alice givet en ”kærlig og hård hånd”, som har betydet, at vi alle har et bedre og kønne sted at komme. Vi er meget glade for den store indsats Alice har ydet, og yder, og derfor er det besluttet, at fastansætte Alice som vores vicevært fra februar måned i år, hvor hendes korttids kontakt udløb. Så derfor velkommen til Alice, som fast medarbejder. Steen Rasmussen ❏


NYHEDSBREV - direkte til din computer

S

om det er nok er alle bekendt, så er vores klub meget dynamisk og aktiv, eller med andre ord, et sted hvor der ikke mindst i sæsonen sker en masse. Et højt aktivitetsniveau betyder også, at et højt informationsniveau er nødvendigt for at kunne give den bedst mulige medlemsservice. Det håber vi, at vi i den nye sæson kan gøre med en gratis e-mail service, til alle de mange medlemmer, som har adgang til en e-mail postkasse. I dette nyhedsbrev vil vi udsende informationer så som; matchresultater, kommende matcher, lukning af banen, evt. forventninger om større gæstegrupper, informationer fra kontoret, bestyrelsen, udvalg og sektioner, nyheder fra greenkeeperne og meget andet, som har interesse for os som medlemmer. Vi vil naturligvis så vidt som det er muligt, krydre nyhedsbrevet med bl.a. foto. Nogle nyhedsbreve vil være mere omfattende og andre vil mere være en hurtig, men vigtig information, som kan have generel interesse. Nyheder og informationer kommer sjælden ud af den blå luft, så jeg vil gerne her opfordre alle, og ikke mindst udvalg, sektioner etc. til at

bruge denne service, når de har noget på hjerte, som kunne have interesse for en større skare af medlemmer. Det kræver kun en henvendelse til kontoret. Nyhedsbrevet skal IKKE ses som en afløser for klubbladet, men blot som et supplement og et tilbud om løbende nyheder, der gerne skulle højne informationsniveauet til glæde for alle medlemmer. Naturligvis har ikke alle adgang til en elektronisk postkasse og derfor vil vi, så snart et nyhedsbrev er sendt ud, hænge det op på opslagstavlen i klubhuset. Dermed håber vi, at vi kan nå flest mulige medlemmer. Allerede nu kan du tilmelde dig denne email service, ved at gå ind på vores hjemmeside WWW.KOGEGOLF.DK under punktet Nyhedsbrev. Her kan du let og enkelt både tilmelde dig og afmelde dig nyhedsbrevet. Hvis du f.eks. ønsker at modtaget brevet både hjemme og på arbejdet, så er det bare at tilmelde flere adresser. Her er der ingen begrænsninger. Vi håber, at dette nye tiltag vil være med til at give en god sæson 2003. Første nyhedsbrev forventer vi at udsende når sæsonen starter i april. Steen Rasmussen ❏

GYRN · LOPS · BRANDT

S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

TORVET 19 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00

5


UDVALGS- OG SEKTIONSMØDE

I

gennem flere år har klubben startet sæsonen med et samlet møde, hvor bestyrelsen, de enkelte udvalg og sektioner gensidigt har orienteret om sidste år og hvilke tiltag, der er planlagt til den nye sæson. Bestyrelsens orientering var en gennemgang af de vedtagelser, der er foregået i den forløbne periode: Ansættelse af en forretningsfører. Købet af jorden på Sydbanen. Ombygning af klubbens 1. sal. Møderummets udlejningsmuligheder. Medlemssituationen, hvor bestyrelsen har vurderet, at det var i denne sæson, der skulle inviteres flere nye medlemmer, set på baggrund af de mange nye klubber, der er under oprettelse i nærområdet, samt at gennemsnitsalderen i klubben er høj. Det indebærer, at klubben i sæson 2003 er sammensat således: 1154 aktive voksne, fordelt med 1014 fuldtids, 123 hverdagsmedlemmer, 17 long distance. Ungdomsafdelingen er på i alt 120 – fordelt med 4 ynglinge, 64 juniorer og 62 børn. Ventelisten var pr. 8.2. - 179 voksne og 38 børn. Samarbejdet med ERFA-gruppen, der består af Sydsjælland, Sorø, Korsør, Hedeland, Holbæk og Dragør har givet gode resultatet i forbindelse med DGU’s forskellige oplæg, og ikke mindst i den fælles udveksling af erfaringer, som hver enkelt klub kan tilføre samarbejdet.

Klubbens kasserer, Ove Poulsen gennemgik klubbens økonomi. Køge Golf Klub har via nye medlemmers tilgang fået en ”saltvandsindsprøjtning” på omkring kr. 700.000, samt en forøget merindtægt fremover, og hviler således på et sundt grundlag. Greenfee- gæster giver klubben en indtægt på ca. 1.mio kr. er således en ikke uvæsentlig del af klubbens indtægtsgrundlag. Det blev drøftet, om der skulle skæres i tiden for gæsternes spillemuligheder, men bestyrelsen anså det ikke for formålstjenligt i indeværende sæson Steen Rasmussen præsenterede sig selv og gennemgik de tiltag, der skulle gøre kontoret mere professionelt og styrke informationsniveauet til medlemmerne. Joakim Gustavsson orienterede om banen og det kommende års aktiviteter. Der var ros for banens kvalitet og de tiltag, som bestyrelsen havde foretaget siden sidste udvalgsmøde. Mødet blev en god, solid gensidig orientering. Formanden takkede medlemmerne for det store arbejde de havde lagt i sidste sæson og at de også i 2003 ville være med til at gøre klubben interessant og aktiv, uden dette store frivillige arbejde ville det ikke være muligt at få en klub til at fungere optimalt. Ref. GS ❏

Interflora - et stempel for kvalitet Brudebuketter - Dekorationer samt alt i begravelsesbinderi Åben 363 dage kl. 10-18

Engstrupgård Møllesvinget 6 · Karlslunde · Tlf. 46 15 00 08 6


Vi er på banen - og vi har lidt mere at byde på

- Vi formidler salg af alle former for ejerboliger - også erhvervsejendomme - Vi har et særligt godt salærtilbud til Køge-golfere - Vi formidler også billige kreditforeningslån gennem BRFkredit - Og så kan vi tilbyde Danmarks billigste kassekredit til private.

- jo vi har lidt mere at byde på. Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup” Selvstændig ejendomsmægler og valuar, MDE

EDC Mæglerne Peter Johansen

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Vi harlidt mere at byde på

SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66 7


DRESS CODE

S

pørgsmålet har fra tid til anden været vendt ved bestyrelsesmøder – især sidst på sommeren, hvor der i de varme dage har været vist mange forskellige bud på passende påklædning til golfspil. Men hvad er ’passende’ påklædning? Emnet er følsomt, fordi der er meget forskellige opfattelser af begrebet. Vi har valgt at anbefale spillere og greenfee gæster påklædning, som vist på de 4 golfspillere nedenfor. Dette er overensstemmende med de krav der stilles på mange andre danske baner – og på så godt som alle udenlandske baner. Golfsporten har sine traditioner, og disse omfatter også påklædningen.

8

Illustrationerne skal opfattes som de rammer, bestyrelsen mener, bør være gældende – og i konsekvens heraf vil alle varianter inden for stilen være acceptable. Også de ærmeløse polo’er (med krave) til kvindelige golfere! Fra sæsonstart 2003 vil illustrationerne være ophængt ved 1.ste tee på både Nord- og Sydbanen, forsynet med denne tekst: Ønsket påklædning for spillere – medlemmer såvel som gæster – på Køge Golf Klubs baner. Med venlig hilsen Bestyrelsen


NYE ORD

D

ansk Golf Union (DGU) har i 2003 ændret terminologien i forbindelse med sine turneringer. Baggrunden herfor er, at begreberne ”match” og ”turnering” ikke altid anvendes entydigt. Ifølge golfreglerne dækker ordet ”match” en hulspilskonkurrence mellem to ”sider”, mens ”turnering” er en slagspilsaktivitet oftest med flere end to deltagere. DGU´s Matchkomite er følgelig omdøbt til DGU´s Turneringskomite fra år 2003. DGU har henstillet til klubberne at indføre denne nye terminologi i en løbende proces. Matchudvalget har besluttet at indføre ovenstående som en løbende proces i Køge Golf Klub, dog vil der i 2003 ingen nævneværdige ændringer ske. Dette vil først ske endeligt fra 2004 og der vil løbende blive orienteret om dette. Turnerings/Matchudvalget ❏

TORSDAGSHERRER 2003

I

nformation og indmelding for år 2003 finder sted i restauranten i Køge Golf Klub torsdag den 27.marts kl. 18.30. Der vil være spisning fra kl. 18.00, hvor Bent vil være klar med noget mad. Tilmelding til spisning foretages ved at skrive sig på listen i omklædningsrummet. Bent kan alternativt kontaktes på telefon 5665300.Oplysning om kontingent og matchprogram vil være at finde på hjemmesiden: Torsdagsherrer.dk i uge 11. Vel mødt til sæsonen 2003. Peter Skat ❏

Hvor voksede træerne? Det er poplerne i højre side af 14. hul, som er faldet. Billedet er taget mod nord fra et sted tæt ved 14. greenbunker. Det er altså 13. green, der ses på billedet, men det er jo svært at se, når der ikke er flag i. 9


10

*

* *

tor 14 ** lør 23 søn 24

August

søn 13 søn 27

Juli

søn 08 fre 13 lør 14 fre 20 lør 21 lør 28 søn 29

Juni

lør 03 søn 11 søn 25

Maj

lør 12 lør 12 søn 13 søn 27

April

Dato

Herredag - invitationsturnering Klubmesterskaber – H&M anlæg ApS Klubmesterskaber – H&M anlæg ApS

Nykredit ægteparmatch Feriematch

Pinsemorgenmatch Pro/Am Pro/Am Roskilde Bank – Dameklub vs. Herreklub Junior Distrikts Turnering Køgeslaget Køgeslaget

Golf/Bridge 3. division herrer Klubmatch - Benny Johansen & Sønner A/S

DK Benzins Åbningsmatch DK Benzins Åbningsmatch DK Benzins Åbningsmatch Faxe Cup - forår

Match

slag slag

fours/stfd stfd

single/stfd fours/stfd

mix/fours/stfd slag/stfd slag/stfd 0-41

slag/stfd

fours/stfd

stfd stfd stfd slag/stfd

Spilleform

Da:0-24 – He:0-18 Da:0-24 – He:0-18

0-39 0-39

sum max 60 max 36 max 36 18 ss

0-39

23-41 42-72 0-22 0-39

ATS

18 2 x 18 18

18 9 18 18

Huller

18 ss 2 x 18 18

18 18

18 18 ss

18 ss 18 18 15 - 20

TURNERINGSPROGRAM FOR 2003

09 - 14 00 - 17 00 - 12

07 - 13 07 - 14

08 - 15 08 - 12 10 - 15

07 - 13 07 - 17 07 - 17

12 - 14 06 - 16 07 - 14

09 - 14 09 - 14 07 - 14 07 - 15

Lukket


11

Damedag – invitationsturnering Mesterskaber jun/sen/vet. – H&M anlæg ApS Mesterskaber jun/sen/vet. – H&M anlæg ApS Mesterskaber - ”kaniner” – H&M anlæg ApS

Match

Herredag - afslutning Faxe Cup - efterår Faxe Cup - efterår Damedag - afslutning ”Fodboldmatch” herrer Sæsonafslutning

1. division damer 1. division herrer og 1. division seniorer Match for sponsorer Campo Viejo Cup Ægteskabsmatch - afslutning Børge Larsen, SPAR, Vejs Ende DGU oprykningsmatch - damer

Andespil

fre 26

* **

Glögg match = åben match = åben for en gæst pr. medlem ss = samtidig start på alle huller

December

søn 02

November

tor 02 søn 05 søn 05 tir 07 tor 23 lør 25

Oktober

søn 28

lør 06 søn 07 fre 12 søn 21 lør 27

September

tir 26 ** lør 30 søn 31 søn 31

August

Dato

stfd

stfd

fours/stfd

08 - 12 0730-09

07 - 16 06 - 16 13 - 17 07 - 14

09-1530 07 - 11 07 - 13 07 - 13

Lukket

9 ss

18

10 -14

08 - 12

18 ss 1230-19 18 08 - 14 9 08 - 14 18 ss 1230-1730 18 ss 10 - 15 18 ss 12 - 17

18

2 x 18 2 x 18 18 ss 18

18 18 18 18

Huller

Ret til ændringer forbeholdes/Turneringsudvalget

0-72

0-39

0-72

0-39 40 - 72

0-36

hul - greens/stfd

slag stfd

0-36 0-36

0-36 0-36 37-72

ATS

stfd fours/slag

slag slag stfd

Spilleform


TURNERINGER 2003 Gennemgående turneringer Ægteskabsmatch spilles som greensome hulspil i flere puljer med slutspil; Når matchen opslås i klubhuset, er der anbragt kuverter ved opslaget. Skriv matchens navn, spillerens navn, medlemsnummer og hcp. på kuverten og indlæg matchfee. Kuverten lægges i grenfeekassen i forhallen. Sektioner Mandagsklub Damedag Seniorer/veteraner Herredag

Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage

Tilmelding til turneringer Tilmelding sker på liste i klubhuset, eventuelt på telefon 56 65 10 00 eller e-mail admin@kogegolf.dk. Medlemsnummer, navn og handicap skal angives. Sidste frist for tilmelding til en weekendturnering er normalt onsdagen forinden kl.1200. Startliste opslås normalt torsdag eftermiddag. Tilmelding er bindende når tilmeldingsfristen udløber, d.v.s. når listen tages ned. Afbud Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud meddeles til turneringslederen, senest dagen inden matchen. Hvis afbud ikke foreligger inden turneringsdagen er det udeblivelse, og fee skal betales. Udeblivelse fra en turnering medfører desuden karantæne de efterfølgende to klubturneringer. Gentagelse vil medføre karantæne for resten af sæsonen.

12

Karantænen vil ikke gælde for deltagelse i klubmesterskaber. Afbud ved overstregning i den ophængte startliste kan ikke accepteres som gyldigt. Telefonisk afbud til Køge Golf Klubs telefonsvarer eller fax accepteres, såfremt de foreligger inden matchen starter. Når startliste er opslået, kan kun turneringshlederen foretage ændringer grundet afbud/udeblivelse, hvorved efteranmeldelser kan komme på tale. Banelukning I programmet er opgivet lukket f.eks. 08–13. Dette er forventet tidsrum for start på 1. hul, og dermed forventes der at være lukket for andre starter i dette tidsrum. Det nøjagtige tidspunkt kan ses, når startliste er ophængt. Når Matchflag er oppe Spillere, der ikke deltager i turneringen, må ikke påbegynde spil, hverken fra 1. eller 10. hul, uden først at have indhentet tilladelse på matchkontoret. Matchfee 2003 36 h. turnering pr. spiller 18 h. turnering pr. spiller 9 h turnering pr. spiller Ægteskabsmatch pr. par Mandagsklub 9 huller

kr. 100 kr. 50 kr. 25 kr. 150 kr. 10

Bemærk! Scorekort skal afhentes senest 15 min. før starttid. Spilleren skal være klar ved tee-sted 5 min. før starttid.


TORVET 21, 4600 KØGE ......................................................TLF. 56 64 07 07 ............FAX 56 64 07 00

DIN PROFESSIONELLE “CADDIE” I EN GOD BOLIGHANDEL

■ ■ ■ ■ ■ ■

GREVE: Hundige Storcenter 52 ......................................TLF. SOLRØD: Solrød Center 46 .............................................TLF. HUNDIGE: Hundige Strandvej 213.................................TLF. SOLRØD STRAND: Solrød Strandvej 97 ........................TLF. VALLENSBÆK: Vallensbæk Stationstorv 15...................TLF. ROSKILDE: Københavnsvej 63 A .....................................TLF.

43 56 43 56 43 46

90 14 90 14 54 32

21 61 21 61 21 33

22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX 22 ............FAX

43 56 43 56 43 46

69 14 69 14 54 32

02 22 02 20 28 30

28 42 90 11 96 22

13


BANESERVICE GOLFVÆRTER 2003

H

vor utroligt den end lyder, så nærmer foråret sig trods alt, og vi skal til den kommende sæson, have etableret en stab af golfværter. Som det nye i sæson 2003 har vi valgt ikke at have golfværter i juli måned, men derimod forsøge at få besat hele september. Sæsonen for golfværterne starter lørdag d. 3. maj 2003. Inden da vil vi afholde et møde i klubhuset ONSDAG d. 9.april kl. 19.30 På mødet vil vi forsøge at fastlægge vagtplanen for sæsonen. Der vil i lighed med tidligere blive opsat en liste i klubhuset, hvor man kan oplyse om man kan komme til ovennævnte møde.

14

Vi har efterhånden nogle års erfaring med golfværter, men alligevel er der måske nogle ting vi skal ændre . Måske er det ikke nødvendigt at starte kl. 8. om lørdagen ? Der er nye tiltag fra kontoret, bl.a. en E-mail service som måske også kan gøre tilværelsen lidt lettere for golfværterne. Endelig og ikke mindst er forslag fra golfværter til forbedringer naturligvis meget velkomne. På mødet den 9. april vil der blive uddelt en opdateret vejledning. Når vagtlisten er udfærdiget vil den blive ophængt i klubhuset, således at man hen over sæsonen evt. kan bytte vagter. Vi ser frem til en forhåbentlig god sæson 2003. Bjørn Henningsen o


SCA Slå et sving omkring SCA og se Golf 2003 … samt alle de andre store VW nyheder

PS! Vi spiller selv i Køge Golfklub. Det giver ”drive” og ideer til gode medlemstilbud. Velkommen.

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 19 02 00 . Fax 36 30 26 78 www.sca-vw.dk

15


MATCHPROGRAM .... for SENIORER og VETERANER 2003 April

9. 16. 23. 30.

STABLEFORD. Spisning og bl.a. orientering om programmet for 2003. STABLEFORD SLAGSPIL STABLEFORD

Maj

7. 14. 21. 28.

GREENSOME (Stableford). Spisning og præmieuddeling ca. kl. 13.30 SLAGSPIL STABLEFORD SLAGSPIL

Juni

4. 11. 18. 25. 30.

GREENSOME (Stableford). Spisning og præmieuddeling ca. kl. 13.30 SLAGSPIL STABLEFORD SLAGSPIL Besøg på Mogenstrup (Bemærk: det er en mandag)

Juli

9. 16. 23. 30.

GREENSOME (Stableford). Spisning og præmieuddeling ca. kl. 13.30 SLAGSPIL(sidste gennemgående match) STABLEFORD STABLEFORD

Aug.

6. 13. 20. 27.

GREENSOME (Stableford). Spisning og præmieuddeling ca. kl. 13.30 SLAGSPIL (sidste tællende match i eclectic) STABLEFORD Besøg på Harekær Golfbane

Sep.

3. 10. 17. 24.

GREENSOME (Stableford). Spisning og præmieuddeling ca. kl. 13.30 STABLEFORD BEST-BALL (Stableford). STABLEFORD (Alle spiller fra rød tee)

Okt.

1.

16

STABLEFORD (Gunstart) Kl. 8.30 – 9.00 udlevering af scorekort, kl. 9.00 kort orientering og kl. 9.30 start på hullerne. Kl. ca. 14 fællesspisning og præmieuddeling samt valg af udvalg for næste sæson.


SENIORER OG VETERANER 2003

M

edlemmer af Køge Golfklub, som opfylder følgende kriterier, kan deltage i match-programmet. Damer født i 1953 eller tidligere – herrer født i 1948 eller tidligere. Desuden må ens banehandicap ikke være større end 43. Indskrivning skal ske i tidsrummet kl. 8 – 10, efter kl. 10 tilmelding i proshoppen. SLAGSPIL: Sæsonprogrammet indeholder 6 gennemgående slagspil. Slagspillet afvikles i 2 grupper: VETERANER (damer født i 1943 eller tidligere – herrer født i 1938 eller tidligere) og SENIORER. Hvis dit handicap er over 35, må du spille stableford de gange, hvor der afvikles slagspil. ECLECTIC: Alle slagspil – 7 i alt – tæller med i eclectic, hvis du har tilmeldt dig på den ophængte liste senest den 23.4. d.å. Prisen for at deltage er 20 kr. BEST-BALL: Best-ball er en parmatch. Hver deltager spiller med sit eget handicap, og på hvert hul er det det bedste resultat de to spillere imellem, der er tællende. To par går ud ad gangen.

HULSPIL: I lighed med tidligere år arrangerer vi match i hulspil, hvor de tilmeldte inddeles i grupper á 4 spillere. Gruppevinder går videre i et slutspil. Forskellen i hcp. reduceres med 25 %. Se opslag og bemærk tilmeldingsfristen den 23.4. d.å. – Prisen for deltagelse er 20 kr. PRÆMIEUDDELING: Husk at møde op eller at træffe aftale med en stedfortræder, hvis du har en præmie til gode, idet ikke afhentede præmier fordeles ved lodtrækning efter præmieuddeling. TILMELDING: Tilmelding efter fristens udløb kommer kun i betragtning, hvis der foreligger afbud – f.eks. når det gælder fremmede baner eller afslutningsmatch. ÆGTEPAR: Ægtepar, der går ud onsdag eftermiddag, skal ”medbringe” en tredje person (fra gruppen), så markørspørgsmålet er i orden. Kurt – Jens ❏

17


MANDAGSKLUBBEN

E

n ny sæson står for døren, Mandagsklubben starter den 5. maj kl. 14.30, og vi fortsætter derefter alle mandage , indtil vi slutter sæsonen den 25. august. En enkelt mandag, den 9. juni udgår, idet det er 2. pinsedag. Da Køge Golf Klub i år vil optage 50 nye medlemmer( d.v.s. medlemmer der aldrig har spillet golf før ) hvor vi de foregående år “kun” har lukket 25 - 30 ind, har det været nødvendigt at lave en smule om på Mandagsklubben bl.a. har det været nødvendigt, at reservere Nord eller / Sydbanens første ni huller allerede fra kl. 14.30. Det er også blevet bestemt, at fra kl. 14.30 15.30 vil Mandagsklubmedlemmer fra de foregående år uden ledsagelse af Holdkaptajner have fortrinsret på den aktuelle bane. Det vil blive muligt for disse lidt mere erfaren spiller inden for det anførte tidsrum, at reservere starttid på en på Mandagsklubbens opslagstavle ophængt liste. Med dette tiltag vil ventetiden for Mandagsklubbens “gamle” medlemmer blive væsentlig reduceret. En anden ny ting er også , at medlemmer der i løbet af sæsonen opnår et Hcp. på 38 eller der under ikke længere kan spille med i Mandagsklubben men de er selvfølgelig velkomne til afslutningsmatchen den 25.08.03. Vi glæder os meget, til at se såvel nye medlemmer fra golfskolen samt medlemmer fra

18

tidligere sæsoner med hcp. på 38 og derover, og som stadig har lyst til at komme i Mandagsklubben. Også i år regner vi med, at have en stab af øvede medlemmer, der som Holdkaptajner vil følge de nye medlemmerne rundt på banen. På Sydbanen spiller vi som sædvanligt kun de første ni huller. Klubbens bestyrelsen har i år bevilget et mindre beløb til styrkelse af samarbejdet med Holdkaptajnerne dette forhåbentlig til glæde for de nye spillere. Samarbejdet med Holdkaptajnerne er jo i høj grad med til at styrke den for begynderne så vigtige indlæring i praktisk golfspil. Alle deltagere i Mandagsklubben uanset handicap betaler 20 kr. pr gang . Beløbet anvendes bl.a. til indkøb af præmier. Det er Mandagsklubbens ledelse håb, at vi selv med de ovennævnte ændringer vil få mange festlige og morsomme timer sammen, også selvom vi bliver mange på banen. Såfremt der skulle ske ændringer eller tilføjelser til programmet, vil dette blive meddelt ved opslag på Mandagsklubbens tavle i forhallen. Vi glæder os meget til at være sammen med jer alle. Niels Andersen Bent Rasmussen Jørgen H. Nielsen ❏


Førr Nu Bærebags rebags m/stativ og dobbelt strop Titleist 1699 99 999 99 Taylor-Made 1599 899 99 Ogio gio tracer 1499 99 999 99 Vognbags Callaway Hawk-Eye 1599 1099 Wilson Coaster 1299 1099 Wilson Crocodile 1699 1399 Andre gode tilbud Foot-Joy Fit Dog sko til herre 1399 799 Foot-Joy Aqualite til damer 1099 799 Diverse vindstopper, pullover osv. 1000 500 Rukka gore-tex damer regn sæt s t 2999 1499 Taylor Made 300 series driver 3999 2499 Callaway Hawk-Eye VFT driver 3999 2299 99 Callaway C4 driver 4500 2299 99 CTX grafit jern 4 til sw 3999 2999 CTX stål st l jern 4 til sw 3399 2499 10% rabat på p alle nye jern sæt s t (gavekort) Taylor-Made 200 series grafit jern 4 til sw 5999 4999 Taylor-Made 320 jern herre rifle stål st l 3 til pw 6999 5500 Pinnacle gold distance bolde 15 stk. 179 30 stk. 300

Demo emo! onsdag nsdag 21. 21. maj kl.1530 -18 18. Pr Prøvv de seneste nyheder fra Callaway Wilson Cobra Cleveland Taylor-Made Titleist Mizuno Åbningstider bningstider april Lørdag rdag, søndag ndag og helligdage 09-16 Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 09-18

peter.taylor@c.dk • Køge ge Golf Shop 56 65 64 00 • Peter Taylor 21 45 34 2 24Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.