Page 1

Let's say it's 6.15pm and you're driving home (alone of course) after an unusually hard day on the job. You're really tired, and frustrated…… Le të themi se është ora 6.15 e mbrëmjes dhe ju drejtoni makinën për në shtepi (natyrisht i vetmuar) pas një dite jashtëzakonishtë të rëndë në punë. Ju jeni me të vërtet i lodhur dhe i frustruar……..


YOU ARE REALLY STRESSED AND UPSET ….

Ju jeni vërtet i stresuar dhe i shqetësuar …. Suddenly you start

experiencing severe pain in your chest that starts to radiate out into your arm and up into your jaw. You are only five miles from the hospital nearest your home. Unfortunately you don't know if you'll be able to make it that far

Papritmas ju përjetoni DHEMBJE TË FORTË në kraharor e cila nisë e përhapet drejtë krahut dhe nofullës së majtë. Ju jeni vetëm 8 kilometra larg spitalit më të afërt. Mjerisht ju nuk e dini nëse do të jeni në gjendje të arrini atje.


WHAT TO DO ???

Ç’duhet bërë ???

YOU HAVE BEEN TRAINED IN CPR, BUT THE GUY THAT CONDUCTED THE COURSE DID NOT TELL YOU HOW TO PERFORM IT ON YOURSELF !!!

Ju keni qenë i trajnuar për ofrimin e ndihmës së parë, mirëpo drejtuesi i kursit nuk ju ka udhëzuar sesi ta realizoni atë te vetvetja!!!


HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE? SINCE MANY PEOPLE ARE ALONE WHEN THEY SUFFER A HEART ATTACK, WITHOUT HELP, THE PERSON WHOSE HEART IS BEATING IMPROPERLY AND WHO BEGINS TO FEEL FAINT, HAS ONLY ABOUT 10 SECONDS LEFT BEFORE LOSING CONSCIOUS

Si të mbijetohet sulmi në zemër kur je vetëm? MEQË SHUMË NJERËZ NDODHEN TË VETMUAR KUR E VUAJNË NJË SULM NË ZEMËR. PA NDIHMË, PERSONI ZEMRA E TË CILIT RREH NË MËNYRË TË PAPËRSHTATSHME DHE I CILI NISË TË NDJEJ SE PO ALIVANOSET, KA VETËM 10 SEKONDA PARA SE TË HUMB VETËDIJEN.

WHAT TO DO ??

Ç’duhet bërë ???


ANSWER

:

DO NOT PANIC, BUT START COUGHING REPEATEDLY AND VERY VIGOROUSLY.

A DEEP BREATH SHOULD BE TAKEN BEFORE EACH COUGH, THE COUGH MUST BE DEEP AND PROLONGED, AS WHEN PRODUCING SPUTUM FROM DEEP INSIDE THE CHEST. A BREATH AND A COUGH MUST BE REPEATED ABOUT EVERY TWO SECONDS WITHOUT LET-UP UNTIL HELP ARRIVES, OR UNTIL THE HEART IS FELT TO BE

Përgjigje

:

MOS BJERË NË PANIK, POR FILLO TË KOLLITESH SHPESH DHE FUQISHËM. Një frymëmarrje e thellë mund të realizohet para çdo kolle, kolla duhet të jetë e thellë dhe e zgjatur, aq sa të nxirret gëlbaza nga brendësia e thellë e kraharorit. FRYMËMARRJA DHE KOLLA DUHET TË PËRSËRITEN NË ÇDO DY SEKONDA PA NDËRPRERJE DERISA TË ARRIJ NDIHMA, OSE DERISA ZEMRËS T’I RIKTHEHEN RRAHJET NORMALE


DEEP BREATHS GET OXYGEN INTO THE LUNGS AND COUGHING MOVEMENTS SQUEEZE THE HEART AND KEEP THE BLOOD CIRCULATING.

ME FRYMËMARRJE TË THELLË OKSIGJENI FUTET NË MUSHKËRI KURSE KOLLA E FUQISHME MUNDËSON LËVIZJEN DHE NDRYDHJEN E ZEMRËS DUKE E RUAJTUR QARKULLIMIN E GJAKUT.

THE SQUEEZING PRESSURE ON THE HEART ALSO HELPS IT REGAIN NORMAL RHYTHM. IN THIS WAY, HEART ATTACK VICTIMS CAN GET TO A HOSPITAL.

PRESIONI NDRYDHËS MBI ZEMËR NDIHMON GJITHASHTU PËR RIHYRJEN E RITMIT NORMAL. NË KËTË MËNYRË, VIKTIMAT E SULMIT NË ZEMËR MUND TË ARRIJNË NË SPITAL.

ARTICLE PUBLISHED ON N.º 240 OF JOURNAL OF GENERAL

HOSPITAL ROCHESTER

Përshtati shqip: Prof. Dr Halil Ahmetaj


TELL AS MANY OTHER PEOPLE AS POSSIBLE ABOUT THIS. IT COULD SAVE THEIR LIVES !!! DON'T EVER THINK THAT YOU ARE NOT PRONE TO HEART ATTACK AS YOUR AGE IS LESS THAN 25 OR 30. NOWADAYS DUE TO THE CHANGE IN THE LIFE STYLE, HEARTATTACK IS FOUND AMONG PEOPLE OF ALL AGE GROUPS.

TREGOJU PËR KËTË SA MË SHUMË NJERËZVE TJERË! MUND T’IU SHPETOJË JETËN!!! ASNJËHERË MOS MENDO SE NUK MUND TË PËSOSH SULM NË ZEMËR SEPSE JE NËN MOSHËN 25 DERI 30 VJEÇ! NË KOHËN TONË SI RRJEDHIM I NDRYSHIMIT TË MËNYRËS SË JETESËS, SULMI NË ZEMËR ËSHTË NDESHUR TE NJERZIT E TË GJITHA GRUPMOSHAVE

BE A FRIEND AND PLEASE SEND THIS ARTICLE TO AS MANY FRIENDS AS POSSIBLE

BËHU MIK DHE JE I LUTUR TA DËRGOSH KËTË ARTIKULL, BRENDA MUNDËSIVE, TE SA MË SHUMË MIQË!

Infarkt keshilla se çfare duhet te bejme  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you