Page 1

®

БълГаРИя

СРБИЈа

цРна ГОРа

МаКеДОнИJA

№4/2011-12 (155) Бр. 10, юни 2013 г. №171

НА БАЛКАНИТЕ НА БАЛКАНУ НА БАЛКАНОТ


pUbLISHEr‘S LINES Уважаеми приятели, Изпращаме още една ротарианска година. Всеки ще се опита да я запомни. За едни тя ще е съдбовна в ротарианския им живот, други ще я сравняват с преживяното в по-далечния си стаж в нашата организация. някои ще са горди с осъществен проект в полза на обществото, а други ще се колебаят в дилемата – какво правя тук и защо съм ротарианец… ето, това е въпросът, който си задавам и аз обикновено през юни и вече 22 години давам положителен отговор в различни нюанси на Да-то. Основната мотивация сте вие, защото през 1995 година започнах и вече 18 години отразявам нашите победи в службата ни на обществото.

РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ Регионално списание на Ротари Интернешънъл ISSN 1310-750X Издател: Агенция “Бизнес” РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Атанас Атанасов, ДГ, Д-2482 Анелия Дошева, ПДГ, Д-2482 Велимир Балтезаревић, Србиjа Jасна Саздовска, Македониjа Димитрина Вакрилова, отг. редактор Цвятко Кадийски, Ротари историк Наско Начев, ПДГ, издател Отговорен секретар: Петя Манова

Address: ROTARY IN THE BALKANS 1, Gladston Str., Plovdiv 4000, Bulgaria Tel. /Fax + 359 32/628 770 Mob. +359 887 594 356 E-mail: spisanie@rotary.bg www.rotary.bg Printed by KERA Ltd.

Обикновено, когато пиша редовете на издателя, пред мен са вече месечните писма на президента на РИ, на председателя на ФР и на дистрикт гуверньора. Те са мотивиращи, изпълнени с оптимизъм, определят целите и приоритетите на годината и насочват в дейностите ни за изпълнението им. Промените в нашата организация през изтеклата година бяха много. За мен тя ще остане като трамплин към новата визия на Ротари и схемите за съфинансиране на субсидиите (грантовете) на Фондацията. Видях и положих много усилия тези промени да станат ясни за хората, които са се посветили на Ротари. Дали успяхме, обучавайки лидерите информацията да стигне до всеки клуб, до всеки член на Ротари… едва ли всеки един от нас ще направи проект, но всеки трябва да познава Ротари и по категоричен начин да представя Ротари и да кани в Ротари. не мога да приема, че от атрибутите на ротарианеца изчезнаха традиционните за поколения книжки „Това е Ротари“, „аБВ на Ротари“, „Основи на Ротари“, Указател на дистрикта, и задължителните за лидерите Процедурен наръчник и Кодекс на ротарианските практики. Вярно е, приемаме много млади хора в Ротари, но те първо трябва да чуят: „Добър ден – добре дошли!“ и след това „Захващайте се за работа“. Може би затова елект президентът на РИ Рой Бъртън избра мотото, според което промените в живота на хората и в нашия живот могат да станат с дейността ни в Ротари. Тези, които оставаме, ще видим! Ваш в Ротари Наско Начев, издател

2


bETWEEN FrIENDS У В а ж а е М И П Р И я Т е л И Р О Та Р И а н ц И ,

Конгресът на Ротари е незабравимо изживяване. За пръв път участвах в най-важния форум на Ротари през 1980 г. в Чикаго, когато бях президент на РК яшио. Смятах, че трябва да научим повече за Ротари и помолих деветима членове от моя клуб да отидем заедно в Чикаго. не знаехме какво да очакваме от конгреса, но това, което преживяхме, надхвърли всичките ни представи. В Интернет Речи и новини от президента на РИ Сакуджи Танака ще намерите на www.rotary.org/president

Онзи конгрес ми показа Ротари и ме промени завинаги. Той даде на нашия клуб нещо, към което да се стреми. Дойдох в Чикаго като член на Ротари клуб, а си тръгнах като ротарианец. И днес продължавам да изпитвам чувството, изпълнило сърцето ми в Чикаго. Радостен съм, че като президент на Ротари от япония имам възможността да съм част от конгреса в Португалия. Португалия и япония имат обща история, датираща от 1542 година. През тази година португалски кораб акостира на южен японски остров. япония не е целта на португалските моряци. Силни ветрове отклоняват кораба им от курса и тази щастлива случайност поставя началото на мирни и плодотворни отношения. През 1993 г. япония и Португалия отпразнуваха 450 години добри отношения. Португалия е първата европейска страна, посетена от японци в средата на 16 век. а продължителното португалски присъствие в япония има трайно въздействие върху моята страна. Португалците откриват япония случайно, но неслучайно лисабон е избран за домакин на конгреса на Ротари. лисабон е “Пристанище за мир”, а мирът е темата на конгреса и темата между Португалия и япония в продължение на близо 500 години. Като ротарианци ние работим за мира по много начини: чрез хуманитарна дейност. чрез нашата вяра в безкористната служба и просто чрез това, което сме. Всяка година в продължение на няколко дни на конгреса на Ротари виждаме света такъв, какъвто може да бъде, и ставаме свидетели на обединението на хора от различни раси и култури. ние работим за изграждането на по-добър свят. надявам се, че ще отпразнуваме заедно годината на Мира чрез служба.

САKУДЖИ ТАHАKА, ПPEЗИДEHT, РOTАPИ ИHTEPHEШЪHЪЛ

3


COUNCIL ON LEGISLATION

ЗаКОнОДаТелен СъВеТ на РОТаРИ 2013 Г.

ПДГ Красимир Ганчев, представител на Д-2482, България

З

аконодателният съвет е законотворческият орган на РИ, който има правото да внася изменения в уставните документи на РИ. Това право се основава на член Х от Устава на РИ и членове VII и VIII от Правилника на РИ. Законодателният съвет се събира на всеки три години. През ротарианската година, предхождаща с две години провеждането на сесията, клубовете във всеки дистрикт избират ротарианец, който да ги представлява на сесията. Всеки представител трябва да е прослужил пълен мандат като офицер на РИ (или при определени обстоятелства е настоящ гуверньор или електгуверньор) и е член на Ротари клуб в представлявания дистрикт по време на избора. Тези представители са гласуващите членове на съвета. Законодателни предложения могат да бъдат внасяни от клуб, конференция на дистрикт, Борда на директорите на РИ, Законодателния съвет или генералния съвет или конференцията на РИВИ. Законодателните предложения могат съдържат предложения за изменения и допълнения на Конституцията или правилника на РИ, както и на Стандартната клубна конституция или клубен правилник. Преди даден Ротари клуб да предложи законодателно решение, въпросът трябва: 1) задължително да е поставен от клубният борд на директорите пред членовете на клуба за гласуване. 2) изпратен на гуверньора с писмо, подписано от президента и секретаря на клуба, в което се потвърждава, че предложението е прието. 3) подкрепен от клубовете в дистрикта на конференцията на дистрикта. Kрайният срок – предложенията задължително трябва да бъдат получени от генералния секретар в писмен вид не по-късно от 31 декември в годината, предхождаща сесията на Съвета, и да са придружени от формуляр, подписан от дистрикт гуверньора, удостоверяващ одобрението от дистрикта. Kомисията по въпросите на Устава и Правилника, от името на Борда на директорите на РИ, разглежда тексто4

вете на законодателните предложения, информира вносителя за евентуалните недостатъци в тях и го съветва, когато това е целесъобразно, как да ги поправи. От 21 до 26 април 2013 г., в Чикаго се проведе поредният Законодателен съвет на РИ. Присъстваха делегати на 532 дистрикта. В периода от май 2010 г до декември 2011 г. до РИ са изпратени 1022 предложения от клубове, дистикти, борда на РИ и конференцията на РИВИ. След анализ комисията по въпросите на Устава и Правилника на Законодателен съвет на РИ отхвърля 822 от предложения като несъстоятелни и неприложими и допуска за разглеждане 200 от предложенията, групирани в няколко раздела: Клубна адмистрация – 53 предложения Дистрикт адмистрация – 10 Конституция и Правилник на РИ и ФР – 64 Финанси на РИ и членски внос – 10 Законодателни процедури – 14 Законодателни резолюции (Меморандуми) – 49 Гласува се чрез електронна система. Гласовете, необходими за приемането на предложение, съставляват или обикновено мнозинство, или квалифицирано мнозинство (2/3). Обикновено мнозинство е необходимо за приемане на промени, касаещи предложения за изменения и допълнения на Правилника на РИ, Стандартната клубна конституция или клубен правилник и Законодателни резолюции (Меморандуми), а с квалифицирано мнозинство (2/3) се приемат промени в Конституцията на РИ. Приетите от Законодателния съвет предложения влизат в сила на 1 юли непосредствено след закриването на сесията на Съвета.

Представителите гласуват положително със зелена карта Снимка Моника Лозинска, Rotary International


COUNCIL ON LEGISLATION

ИПДГ Весна Балтезаревић, представител на Д-2483, Србиjа & Црна Гора

Т

оком своје 79-годишње историје, Council on Legislation, односно Савет за законодавство прешао је пут од пленарне седнице на међународној конвенцији до самосталног законодавног ентитета. COL се састаје сваке три године да расправља о предлозима Ротари клубова, дистрикта и РИ Борда директора. Доноси резолуције и мења акта Ротари Интернатионал. Ускоро можемо да очекујемо нови Manual of Procedure за период 2013/16. Савет је замишљен као саветодавно тело за помоћ у припреми аката и одлука које су усвајане на годишњој конвенцији. Први пут је сазван као део РИ конвенције 1934. у врло неповољним друштвеним околностима: ротаријанци тог периода су били у сталној борби са депресијом, претња светском миру у свету је била над главама, а све већа незапосленост је узимала данак. 1970 је одлучено да COL постане званично РИ законодавно тело, а четири године касније, делегати закључују да ће се COL одржавати сваке треће године, при чему је његово одржавање све до 1977. године било везано за Конвенцију. Током протеклог периода COL је расправљао о свакој нијанси РИ политике у намери да иде у корак са друштвеним променама у развоју света, у начину живота, приоритетима, технологије и бизниса. Међутим, оно што је заједничко свим COL који су до сада одржани, то је посвећеност делегата жељи да допринесу јачању и унапређењу организације, упркос томе што ротаријанци имају различите ставове о различитим питањима и темама и што неке ствари које нису значајне у једном делу света могу бити веома важне у некој земљи са другог краја света. Ове, 2013. године делегати из 532 дистрикта састали су се у центру Чикага и у периоду од 21-26 априла, усвојили су низ мера које треба да ојачају Ротари, обезбеде повећање чланства и побољшају служење. Председавајући COL 2013 John Germ је квалитетно, често духовито руководио предлагањем, расправом и гласањем за скоро 200 пристиглих предлога. Већи број предлога није усвојен, али су донете и одлуке о неким другачијим решењима и приступима у функционисању РИ. У прилогу су важније промене које треба да ступе на снагу 01. јула 2013. године. • Повећање РИ чланарине од УС $ 1 годишње по члану. Ротари клубови ће плаћати Ротари Интернатионали годишњу чланарину по члану у износу од $ 54 у 2014-15, $ 55 у 2015-16, и $ 56 у 2016-17. Чланарина за 2013-14 остаје $ 53. • Дистрикти могу да имају више од два е-клуба. Очекује се да ће укљањање лимита довести нове чланове и да ће посебно привући младе професионалце. • Одобрени су сателитски клубови, чији се чланови могу састати у неко друго време и на другом месту у односу на матични клуб, али се и даље сматрају члановима матичног клуба. Ова мера има за циљ да олакша да се развије језгро за формирање новог клуба. • Прихваћено је да секретар клуба буде члан клупског борда., а да почасни чланови клуба имају право да носе

РИ значку. • Повећан је број клубова који могу да учествују у пилот пројектима од 200 до 1.000. РИ користи ове пилоте, који трају до шест година, да провери нове идеје, методе и организациони оквир за клубове.. • Одобрена је промена имена Пете авеније служења, тако да је назив уместо New Generations, у Youth Service, са образложењем да је реч „омладина“ универзално прихваћена, и унутар и ван Ротарија. • Сваки члан Ротари клуба треба да присуствује на најмање 50 одсто редовних клупских састанака и да учествује у пројектима. • Омогућено је да Ротаријанци ван САД и Канаде могу да примају електронско издање званичног Ротари часописа. • Уведена је позиција заменика гувернера, који ће деловати као замена ако гувернер није у стању да служи. Вице гувернер би био ПДГ кога предложи номинациони комитет. • Од РИ Борд-а је затражено да сагледа могућност да Rotary Leadership Institute, буде дефинисан као партнера или као структруни програм РИ. Било је неких занимљивих предлога који нису добили већину приликом изјашњавања делегата: • COL је одбацио подизање старосне границе за чланове Ротаракта до 35 година, а није прихваћен ни предлог да се омогући пријем нових чланова са квалификацијом “фамилy бусинесс”, или стаy-ат-хоме ацтивитy.“ • COL је одбацио неколико резолуција које би званично признале програме различитих старосних група, укључујући EarliAct, KidAct и ElderAct. • Није прихваћен предлог да се одбаци годишња тема коју одређује сваки Председник РИ за своју годину и да буде стална тема „Service Above Self”, као ни предлог да клубови могу да одлуче да се састанци одржавају два пута месечно. Комплетан извештај РИ ће доставити свим клубовима.

Испред говорнице за којом је Council Chair John Germ 5


Up FrONT

ПО СВЕТА

новини от ротарианския свят

[1]

3 2 4

България

Ротари клубовете Хауден, англия, и Варна-евксиноград, България, си партнираха по Мачинг грант проект за заﬖпуване на микробус за Дневния център за деца със специални нужди „Свети Йоан Златоуст” в гр. Варна на Черноморското крайбрежие. центърът осигурява целодневни грижи и разнообразни здравни, образователни и рехабилитационни програми. Всеки ден яркочервеният микробус транспортира децата до и от домовете им.

[2] МЕКСИКО

По време на автомобилното състезание La Carrera Panamericana, проведено в Мексико през октомври 2012 г., 100 състезателни коли носеха стикерите на кампанията „Край на полиомиелита”. За седем дни състезателите изминаха близо 2000 мили от Веракруз на Мексиканския залив до Сакатекас в северноцентралната част на страната. Всеки ден пилотите участваха в събития, посветени на премахването на детския паралич, а ротарианците от клубове в няколко мексикански щата помогнаха, като споделяха посланието на Ротари с хиляди зрители и любители на автомобилния спорт.

Първото състезание La Carrera Panamericana е проведено през 1950 г.

Пенсилванския Университет подгряваше вечерта, която включваше изпълнения на седемте финалисти, избрани сред 19 участници, представили свои видеоклипове в YouTube. Inertia – студентска танцова група от Университета на Филаделфия, се класира на първо място. Ротаракт клуб Пекин си партнира в събитието с филиала Пен на Operation Smile – организацията с нестопанска цел, която осигурява безплатни операции за „заешка устна” и цепнато небце в развиващите се страни, и събра 600 щ.дол. за работата на Operation Smile в Юнан, Китай.

[4] ГВИАНА

[3] САЩ

През февруари Ротаракт клуб Филаделфия проведе конкурс за таланти Philly Factor. Комедийната трупа Simply Chaos на 6

Всяка година Ротари клуб Джорджтаун е домакин на вечеря в чест на Месеца на световното разбирателство. През февруари бившият министър-

председател на ямайка Пърсивал Джеймс Патерсън говори за бъдещето на движението за икономическа интеграция на Карибите и значението на Карибската общност (CARICOM) за насърчаване на световното разбирателство. CARICOM, със седалище в столицата на Гвиана, насърчава икономическата координация и сътрудничеството между държавите членки.

[5] ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Миналата година Дистрикт 1120 (англия) стартира кампания за набиране на средства „лилав минзухар”, като продаде 25 000 изкуствени цветя и събра 40 000 щ.дол. за „ПолиоПлюс”. Тази година Ротари клубовете в Обединеното кралство, Сащ, Канада и нигерия имат за цел да съберат 250 000


Up FrONT

5 1

7

6 8

Общата стойност на проекта е

16 000 щ.дол. щ.дол. Към март те вече са продали 160 000 цветя. Също като маковете в Деня на възпоменанието, лилавите цветя се носят на ревера като символ на подкрепата за борбата срещу полиомиелита. Минзухарите са избрани заради лилавия цвят, който съответства на мастилото, използвано за маркиране на пръстите на имунизираните деца.

[6] ГАНА

През февруари членовете на Ротаракт клуб Хo прекарват известно време с жителите на селище за хора с болестта на Хансен, известна също като проказа, в района Волта. Въпреки че болестта днес е лечима, на много места излекуваните от това заболяване все още се сблъскват със стигмата. Ротаракторите даряват на жители-

те ориз, олио, замразени храни, тоалетни принадлежности и стари дрехи на стойност над 1500 щ.дол. Клубът планира да събере средства за подобрения: боядисване, автоматично заключване на вратите и ремонт на пантите, подмяна на противокомарните мрежи, поддръжка на септичните ями.

[7] КОРЕЯ

През февруари ротарианците в Дистрикт 3630 бяха домакини на пешеходен маратон с цел набиране на 18 000 щ.дол. за кампанията „ПолиоПлюс“. Корейците се борят срещу полиомиелит и в дигиталния свят: до преди две седмици те са качили в най-мащабната реклама на света 1338 снимки на хора, направили жеста на кампанията „Толкова близо до края на поли-

омиелита“. Корея е на второ място по брой участници в рекламата след Сащ.

[8] ИЗТОЧЕН ТИМОР

63 процента от населението на Източен Тимор е на възраст 24 години и по-малко

Повече от десетилетие Ротари клубовете от Дили – единствения клуб в Демократична република Източен Тимор – и Вила Реал, Португалия, работят заедно за развитието на младите хора чрез професионални и образователни програми. Клубовете финансират ремонта на местните начални училища, спонсорират стипендианти и поддържат неправителствената организация Movimento de Adolescentes e Crianças, чийто център в Дили предлага извънкласни програми. Днес РК Дили финансира центъра чрез Дистрикт 9550, който включва и части на австралия. 7


TrF П О С Л А Н И Е ОТ П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я Н А Ф О Н Д А Ц И Я Р ОТА Р И

Още една година с Ротари

Д

окато пиша посланието си за юни съм щастлив и малко тъжен. щастлив, защото за 50 години в Ротари имах привилегията да видя колко добро са направили моите ротариански приятели по света. Виждал съм усмихнатите лица на учениците, които имат бюра, черни дъски, учебници, течаща вода, детски площадки, както и младежки клубове, всички от които са организирани, финансирани и поддържани от ротарианците. Участвал съм в кампании за унищожаване на полиомиелита в много страни по света. Имал съм удоволствието да разговарям с представители на почти всяка религия, които ми разказваха за добрата работа на ротарианците. Тези разкази бяха повтаряни от крале, президенти, премиери и посланици при пътуването ми по света от името на Ротари. Краят на мандата ми като председател на Фондация Ротари наближава и очаквам световния старт на Плана с визия за бъдещето - план, чрез който нашата Фондация ще се открои като модел за устойчиви проекти в полза на милиони хора. Когато бях президент на РИ, ви казах, че Ротари споделя. Като председател на Съвета на попечителите на Фондация Ротари мога само да подчертая това твърдение. Именно нашето желание и готовност за действие направиха темата, избрана от президента на РИ Сакуджи Танака - Мир чрез служба, толкова значима. През следващата година изцяло ще подкрепям темата на елект президента Рон Бъртън за промяна на живота с Ротари, включително своя собствен. Приветствам моя приемник паст президента на РИ Донг Кърн лий и пожелавам на него и на Съвета на попечителите успех в постигане целта на нашата Фондация - да прави добро по света.

УИЛФPИД УИЛKИHCЪH, ПPEДCEДАTEЛ HА СЪBETА HА ПOПEЧИTEЛИTE HА ФOHДАЦИЯ РOTАPИ 8

КО Н Г Р Е С ЪТ Н А Р О ТА Р И

Няколко думи за портвайна

П

ортвайнът (порто) е висококачествено вино с мек и богат вкус. Многобройните му разновидности са объркващи, затова най-добрият начин да усетите разликата е дегустацията. Ако пътувате за конгреса на РИ в Лисабон (2326 юни), обърнете внимание на предложението ни за меню с различни видове порто (сортирани по цените им във възходящ ред): Руби порт – десертно вино със специфичния рубинен цвят. Произвежда се от смесени сортове грозде от различни реколти. Съчетава се добре със сирене и десерти. Тауни порт – старее в бъчви 10-40 години и придобива червеникаво-кафяв цвят. Има мек и деликатен вкус като мадейра. Отлично е за консумация след храна или охладено – като аперитив. Късно бутилирана реколтата се произвежда от избрани сортове грозде от една реколта. Отлежава в дървени бъчви 4-6 години и след бутилиране е готово за консумация. Колхейта е висококачествено порто от една реколта. Отлежава в бъчви най-малко 8 години. Някои винарски изби, например „Крон”, са специализирани в производството на тези вина. Куинта се свързва с голям лозов масив или стопанство за винопроизводство. Много изби произвеждат куинта от една реколта на един лозов масив. Виното притежава някои от характеристиките на винтидж, но обикновено отлежава по-малко. Винтидж е порто с превъзходно качество. Произвежда се само от най-доброто грозде и само когато годината е изключително добра. Едно от най-добрите порто винтидж досега е „Куинта до Новал 1931“. Регистрирайте се за конгреса в Лисабон на www.riconvention.org до 15 юни, или на място по време на форума.


GOVErNOr‘S MESSAGE

Уважаеми клубни и дистриктни лидери, Скъпи приятели, Ротарианци,

Атанас Атанасов Дистрикт гуверньор 2012/2013 г. Дистрикт 2482 България

МИР ЧРЕЗ СЛУЖБА

Успяхме! Каква година само! една забележителна година е към края си. Вървяхме с вяра в сърцата си по пътя към МИРА ЧРЕЗ СЛУЖБА. Преди една година, поемайки ръководството на дистрикта, ви обещах година на труд и вдъхновение и помолих приятелите, клубните лидери, да ме подкрепят в това предизвикателство. Горд съм да отбележа ангажираността им, страстта им в службата и невероятната им отдаденост, без които бе невъзможно да успеем. Правенето на добро за другите, усилията да променяме живота на нуждаещите се, както и намирането на начини да си докажем, че службата за другите е и приятна, бяха в основата на действията ни. Клубните лидери са най-важните в дистрикта. Те бяха на нивото, на което всички очаквахме. Техните действия и решения допринесоха за успеха на клубовете и на Дистрикта. По време на официалните си визити срещах сериозни лидери, отдадени на службата и вдъхновени от проекти с велики цели. Техните мисли и желания надхвърляха възможното, съзнанието им преминаваше всички граници, а те преоткриваха себе си в нов прекрасен свят, като това се отрази на техните общности, благодарение на работата им. С приключването на ротарианската 2012/2013 година протягам ръцете си към вас, мои приятели, в знак на благодарност за това, че вървяхте до мен. не зад мен, а до мен, като през цялото време се обогатявахме с ротарианска информация в множеството ни обучения. Да, работата беше много, но ние не се огънахме и успяхме да направим дистрикта си по-стабилен, по-значим. Семейството за всички е упование и най-големият ни източник на вдъхновение. Бих искал да благодаря на една жена, която хиляди пъти е палила светлината в тъмната стая, в която влизам, хиляди пъти ми е помагала да се изправя, когато съм се препъвал, и ме е озарила със смисъла на моя живот - моята съпруга цветелина - вятъра в моите крила. И разбира се, на майка ми Филка, на моите момичета - Пламена, александра, адреана и цветелина, които се надявам един ден да ме последват. Без всички тях успехът ми би бил невъзможен. Поздравявам всички, които ще получат награда за добре свършената работа. Вие ще бъдете вдъхновение за предстоящите ротариански години. След време ще прелиствам страниците с историите от тази незабравима година на служба и винаги ще ценя красотата на приятелството, което изградихме с вас, повече от две хиляди ротарианци от осемдесет и седем клуба. Това не е краят на моето пътуване. Ротарианските години пред нас ще са нашите нови глави в летописа към един по-добър свят и мир. Искрено ви благодаря за великолепното приключение! Ваш в службата на Ротари, Атанас Атанасов

9


CLUb prOjECTS

Проекти на Ротари клуб Севлиево

О

ДОБРОТО ЗРенИе е ГаРанцИя За ПРаВИлнО ИЗРаСТВане

т години Ротари клуб Севлиево е насочил основните си усилия и работа по едни от сновните приоритети на Ротари Интернешънъл – профилактика и лечение на детски болести. Това за нас, от Ротари клуб Севлиево, е от особено значение, защото децата са богатството на едно общество и бъдещето, за което ние сме отговорни и трябва да полагаме грижи, за да се развива в добра среда с добро здраве и с добро образование. За нас децата на град Севлиево са богатвото на общността. Инициативите и проектите, с които ние работим в тази посока, са: ежегодни профилактични прегледи за белодробни заболявания на децата в Севлиево; ежегодни състезания по „стрийтбаскет”, които се приемат с голям интерес от децата от всички възрасти. От тази година полагаме началото на още една ежегодна инициатива за профилактични очни прегледи за децата в град Севлиево. Статистиката показва, че 25 % от децата, или всеки четвърти ученик, има проблеми със зрението и за съжаление този процент расте. Знаем, че зрението на детето е от съществено значение за успеха в училище. Доброто зрение е гаранция за правилно израстване. Много ученици остават

10

недиагностицирани и родителите смятат, че лошият успех в училище се дължи на лошо поведение или друга причина, а всъщност става дума за проблеми със зрението. Съвременната медицина разполага с достатъчно добра апаратура и специалисти, които успяват да остранят и излекуват отклонения на зрението при малките деца. За това е много важна профилактиката и редовните прегледи още от раждането. Специалистите твърдят, че болестите на окото зависят от възрастта на детето. ако бъде пропуснат моментът на лечение, то проблемът става необратим. Това е причината Ротари клуб Севлиево да започне кампанията „Очното здраве при децата“. С този проект искаме да обърнем вниманието на родителите към този проблем. Децата не могат сами да констатират проблеми с очите, затова акцентите са върху превенцията и внимателното ежедневно наблюдение на поведението на децата, които ще подскажат на нас, възрастните, за евентуални проблеми. Специалистите в областта на очното здраве апелират: Профилактиката на зрението при децата е решаваща. Профилактиката дава големи въз-

можности не само да се лекува, но и напълно да се ликвидират някои заболявания на очите при децата, дори и тези, които се предават по наследство. За да сме в помощ на родителите, разпространяваме брошура с най-важните възрастови особености и периодичност на прегледите, които сме съ-


CLUb prOjECTS

гласували със специалсит по очни болести. Тази година кампанията ще стартира с извъшването на безплатни профилактични очни прегледи по училища. на 25 април тази година Ротари клуб Севлиево организира благотворителен концерт за набиране на средста, кои-

то ще бъдат насочени към провеждането на профилактични прегледи на децата от община Севлиево от І до ІV клас под мотото: ДОБРОТО ЗРенИе е ГаРанцИя За ПРаВИлнО ИЗРаСТВане! Ротари клуб Севлиево успешно успява да осъществим кампанията с помо-

щта и подкрепата на дарителите от севлиевската общност и безвъзмездния професионализъм на д-р Хаджицонева. Благодарим на всички дарители, че вярват в нас и подкрепят бъдещето на Севлиево.

ХУДОжеСТВен МаКеТ на СРеДнОВеКОВен ГРаД ХОТалИЧ

н

а 28.11.2012 г. в присъствието на атанас атанасов – гуверньор на Дистрикт 2482 България, Ротари клуб Севлиево имаше удоволствието да направи своето дарение към обществеността на град Севлиево. Проектът „Художествен макет на средновековен град Хоталич“ имаше за цел популяризиране на историческото богатство на общината. Макетът беше създаден с образователна и реклам-

на насоченост, с което най-голямата историческа забележителност на региона да бъде достъпно визуализирана за гражданите и гостите на Севлиево. Художественият макет беше приет с голям интерес. Средствата за изработването на художествения макет на средновековен град Хоталич бяха събрани на Великденски благотворителен бал 2012 година с дарителската помощ на граж-

дани от Севлиево. Благодарим на хората за подкрепата. За наша радост гражданите на Севлиево са с обществена ангажираност и грижа към значимите и важни за региона места и забележителности. Автор на текстовете: Антоанета Обретенова, РК Севлиево Снимки: Стойо Цонев

11


CLUb prOjECTS

МежДУнаРОДна КОнФеРенцИя „UNESCO – ИСТОРИЧеСКИ ГРаДОВе, наСлеДСТВО на МИРа” УРБИнО, ИТалИя, 20-21 аПРИл 2013 Г.

П

реди малко повече от четиридесет години, през ноември 1972 г., в Париж, бе приета Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, като към днешна дата е подписана от 175 държавичленки на ЮнеСКО. Това е историческа стъпка за опазването на тези шедьоври, построени от човека и природата, отразяващи мозайка от многообразие и идентичност. Те са неповторими паметници, пейзажи, традиции и ценности, които се отнасят до цялата планета.  Съществени елементи на естеството на мъдрост и човешки опит е, че настоящото поколение е длъжно да предаде в непокътнат вид на бъдещите поколения това историческо наследство. Това е важна отговорност, която всички трябва да изпълняваме. През изминалия месец представители на РК несебър взеха участие в международна конференция в Италия. Конференцията бе инициирна от РК Урбино с участници ЮнеСКО, от една страна, и Ротари клубове от градове  под егидата на Юнеско. целта на тази конференция бе да се изложат проблемите, пред които са изправени тези градове, проблеми, които са породени от налаганите рестрикции на ЮнеСКО за съхранение на културно-историческото наследство. несебър ка-

то такъв град също е изправен пред редица проблеми, породени от мерките и забраните на ЮнеСКО. един от най-сериозните е конфликтът с туристическия сектор и по-конкретно желанието на туризма постоянно да се предлагат нововъведения и промени за обслужване на туристите. Тези наши проблеми постоянно се увеличават и миналата година се стигна до протести от страна на местното население към ограниченията, които ЮнеСКО налага. Така участието в тази конференция ни бе наложително. Конференцията се проведе в голямата зала на Palazzo Battiferri в старин-

ния град Урбино. Участниците бяха от Торун (Полша), несебър (България), Истанбул (Турция), Валета (Малта), Телч (Чехия) и много италиански градове: неапол, Рим, Флоренция, Сиена, Мантуа, Сабионера, Пиенца, Сан Джиминяно, Верона, Венеция, Виченца, Ферара и др. В делегацията ни взеха участие петима членове на нашия клуб, с което бяхме най-многобройният участник там. Изложението за нашия град беше представено в две части. Първата бе мултимедийна презентация на нашия град. Клипът е дело на приятеля Тошко Чанев и можете да го видите на страницата на клуба в Интернет – http://rotary-nessebar.org/. Втората част бе експозе на спонсорирания от нашия клуб докторант никола наумов, който следва в англия. След нашето представяне много от гостите споделиха, че техните проблеми имат сходен характер. Така се оформи вероятна тема за следващата конференция – как да се запазят живи за местното население градовете с културно историческо наследство. Конференцията ще се проведе през 2015 г. в някой от градовете с този проблем. Емил Атанасов, Секретар 2011-2013 РК Несебър

12


CLUb prOjECTS

РОТаРИанцИ ПОСеТИХа ПРИяТелИ В ОХРИД

В

периода 19-21 април голяма група ротарианци от клубовете в Пирдоп и Панагюрище посетиха Охрид по покана на местния Ротари клуб. Поводът за гостуването беше отбелязването на осмия рожден ден на охридската организация. Българската група от 24 души пристигна на 19 април и беше посрещната гостоприемно от охридчани. Прекрасната атмосфера на Охрид, напомнящ със своето разностилие в отделните квартали на стария град – ту на несебър, ту на Пловдив, ту на Велико Търново и други любими места в България, създаде неповторимото усещане за уют, спокойствие и приятелство. „ние почти сме си роднини” – думи, които можеш да чуеш, изречени неофициално и от българска, и от македонска страна. Онова, което разделя политиците, събира хората от двете страни на границата – човещината и приятелството. Обикновената непресторена човещина и искрено, сърдечно приятелство! През 2009 г. трагичният инцидент с българските туристи от регион Средногорие в Охридското езеро стана повод двата Ротари клуба да си подадат ръка и да постигнат първата си обща цел – поставянето на паметна плоча на лобното място в памет на загиналите българи. Днес, почти четири

години след това, те отново бяха заедно край езерния бряг, за да поднесат цветя при паметника в знак на почит. Пирдопските и охридските ротарианци изградиха близки отношения на сътрудничество през изминалите години, които доведоха логично до побратимяването на двата клуба през 2012 г. Традиция стана размяната на визити и споделянето на опит. Като един от водещите Ротари клубове в Македония, охридската организация заема челно място в подготовката на предстоящия Балкански форум на Ротари клубовете от всички балкански държави. Популярността на РК Охрид в ротарианските среди се потвърждава и от факта, че събитието, свързано с рождения му ден на 20 април, събра ротарианци от всичките 18 македонски клуба, както и гости от РК Тирана. Знак за престиж беше и присъствието на представители на Община Охрид начело с нейния кмет никола Барчовски. В своето приветствие той каза за Ротари: „не съм чувал за друга организация по света, членовете на която – в малкото си свободно време, със своите лични средства – да работят за по-доброто бъдеще на децата ни и обществото като цяло. Ротарианците не се делят по раса, пол, цвят на кожата, етнос, политическа принад-

лежност или религиозни пристрастия. Всички те са обединени под мотото “За безкористна служба“. Точно поради това Община Охрид вижда в Ротари един от своите най-добри партньори!” на празничната вечер бяха изказани благодарности от страна на РК Пирдоп към трима ротарианци от Охрид за проявено партньорство, съдействие и активно участие в общи проекти. на никола Муйовски, Владо Павловски и никола Филев бяха връчени кристални плакети от президента Красимира Гюлеметова и те бяха обявени за почетни членове на пирдопския Ротари клуб. неочакваният жест на почит и приятелство трогна всички присъстващи и бе посрещнат с бурни овации. От името на РК Пирдоп беше подарена и картина с пейзаж от гр. Копривщица с пожелание всички членове и гости на тържеството да посетят България и на място да разгледат колоритната архитектура и да усетят атмосферата на възрожденския град. Знаме на РК Пирдоп бе връчено и на кмета на Община Охрид. Подаръци и приветствия поднесоха и ротарианците от РК Панагюрище – президентът на клуба Костадин Костадинов подари картина на Панагюрското съкровище, нарисувана от приятел ротарианец, и вина от местната изба „Румелия“. Във вихъра на тържеството микрофона взе приятелят от РК Панагюрище Красимир немигенчев, който изпълни песни на френски и италиански език, аплодиран с бурни овации от всички присъстващи. По време на празничното веселие, в знак на благодарност и уважение към българските приятели, беше изпълнен букет от български песни на чист български език. Вечерта се превърна в добър израз на мотото на Ротари Интернешънъл „Мир чрез служба“ и затвърди впечатлението, че всички хора по света биха били прекрасни приятели, ако не им се пречеше за това. К.Гюлеметова, Президент на РК Пирдоп 13


CLUb prOjECTS

ПРеСТИжнО РОТаРИанСКО ОТлИЧИе В ТъРГОВИще

а

гробизнесменът Божидар Митов стана първият търговищенец, получил престижното отличие „Пол Харис Фелоу”, което Ротари Интернешънъл връчва за безкористна служба на обществото. Златната значка и привлекателния сертификат, които са високо уважавани символи за значително финансово подпомагане на Ротари фондацията, бяха връчени на г-н Митов по време на благотворителния Великденски бал на Ротари клуб Търговище. Притежателите на този приз са направили и парично дарение от минимум 1000 долара във фонда „Полио Плюс” за борба с тежката болест полиомиелит. Битката срещу полиомиелита в световен мащаб е една от големите мисии на Ротари, довела до силно ограничаване на болестта по всички континенти. По света отличието е познато от 1957 г. и оттогава е високо уважаван символ за значително подпомагане на Ротари фондацията от ротарианците. Пол Харис, наричан Бащата на Ротари, е американски адвокат, който е основател и организатор на първия Ротари клуб в Чикаго през 1905 г. Президентът на РК Търговище д-р Панайот арнаудов връчи приза в присъствието на над 70 ротарианци и техните семейства. Д-р арнаудов пожела да има повече носители на наградата в Търговище, защото това е гаранция, че се работи за доброто на хората. За единадесета поредна година ротарианците събраха и средства за реализирането на добри начинания. Тази година те ще подпомогнат ремонта на Войнишкия паметник, както и облагородяване на пространството в Парка чрез озеленяване и изграждане на туристически атракции.

14

Инициативите ще се реализират със събраните над 6600 лв. от проведения благотворителен търг и томбола на бала. В листата на търга присъстваха 15 предмета. Сувенирно великденско яйце с 24-каратово покритие се оказа най-скъпо откупената вещ. 1500 лв. за нея брои Румен Димитров, управител на „екофол“. на събитието по традиция бяха наградени и трима от крупните благодетели на вечерта, които получиха специално изработени стъклени плакети с ротарианското лого и символи. Кольо Колев РК Търговище


CLUb prOjECTS

аКцИя “ВелИЧеСТВен БалКан”

Н

а 22 април приятелите от РК Несебър решихме да организираме нашето редовно пролетно почистване на планинските пътеки над гр.Свети Влас и оформените места за пикник. Тъй като меропроятието ни се превърна в постоянно, ние го кръстихме „Величествен Балкан”. Тази година събитието съвпадна и с националната инициатива „Да изчистим България за един ден”. Нашите приятели вече бяха готови за празника, защото за нас това е повече като време както да изкараме заедно и да се повеселим, така и да насочим нашата енергия към обществена служба.

С вече оформената цел получихме и помощта на службата по чистота към кметството, които ни снабдиха с латексови ръкавици и чували за смет, организираха извозването на сметта. И така, въоръжени с чували и добро настроение рано в съботната сутрин разпределихме всичките участници, на групи и всяка от групите атакува своята пътека. За наше голямо учудване и възмущение начало на всяка от пътеките приличаше на микро сметище. Всяка от пътеките до самият им край на билото на планината и самите места за пикник за всеобща радост бяха слабо замърсени. Имаше инцидентно на места хвърлени отпадъци. До обяд всяка от групите беше обходила и изчистила района и се бяхме събрали на уреченото място за пикник. С радост, веселие и забавления всички заедно си спренахме един добър завършек на започнатото дело. Усмивките в лицата на хората бе наградата за нас, а за опазването на природата трябва да бъдем по-предпазливи и по-взискателни, за да може да се радваме на безценните красоти, които тя ни предоставя. Емил Атанасов, РК Несебър

15


CELEbrATION

РОТаРИ КлУБ БУРГаС-ПИРГОС – 10 ГОДИнИ яРКО ПРИСъСТВИе В РОТаРИанСКОТО ОБщеСТВО

н

а 20 май Ротари клуб Бургас-Пиргос отбеляза своята 10-годишнина. Празненството за първия голям юбилей на клуба беше в пълно съотвествие с дейността му през този период – оригинално и запомнящо се. Президентът през настоящата ротарианска горина Стефан Германов и секретарят Виржиния Хайк посрещнаха многобройните гости на партито заедно със семейните си половинки. Сред тях бяха дистрикт гуверньорът на Дистрикт 2480 България атанас атанасов, координаторът на асистент дистрикт гуверньорите Христо Христов, асистент дистрикт гуверньорите Стефко Русев и Огнян Граматиков, представители на Ротари клуб Бургас, Ротари клуб Бургас-Приморие, Ротари клуб Пловдив, Ротари клуб Поморие и Ротари клуб айтос. на партито бяха поканени всички членували в клуба от чартирането му досега. Организаторите направиха специален реверанс към „най-виновните” за създаването на клуба. С аплодисменти бяха посрещнати Румен ангелов, почетен член на Ротари клуб Бургас-Пиргос и чартърпрезидентът евтим цинцарски. С уважение и респект бе споменато името на ротарианеца Тодор Савов, който вече не е между живите. Именно на инициативността на тези трима мъже се дължи появата на клуба през 2003 г. – към онзи момент втори в Бургас. Всеки един от учредителите на клуба получи специален плакет. Своето място в церемонията имаха и президентите на Ротари клуб Бургас-Пиргос. Всеки имаше своите 5 минути, в които разказа за дейностите, реализирани през неговия мандат, за гостуванията и визитите в приятелски клубове, за полезната работа с по-малките. Интеракт и Ротаракт клубовете са голямата гордост на Ротари клуб Бургас-Пиргос, защото с помощта на спонсориращия клуб те се развиха в организации с впечатляващи начинания. През десетте години на съществуването си Ротари клуб Бургас-Пиргос спечели и реализира медиен проект за популяризиране на организацията, разви иницативата „Да дарим възможност”, чрез партньорството си с приятелите от Ротари клуб едирне показа каква е ролята на ротарианството за развитие на полезни и градивни отношения със съседните страни. Повече от дузина малчугани – деца на членове на клуба и гости, – които често огласяха залата с неприсъща за сериозните сбирки глъчка – превърнаха 10-ия рожден на Ротари клуб Бургас-Пиргос в още по-вълнуващо и незабравимо събитие – част от историята на една организация, която неизбежно има бъдеще. Стефан Германов, Президент РК Бургас-Пиргос 16

Чартърпрезидентът Евтим Цинцарски получава почетен плакет от настоящия президент Стефан Германов

Димитър Качулков, един от президентите през изминалата декада, похвали Невяна Янкова, президент на Ротаракт клуб Бургас-Пиргос, за организационната й дейност

Кина Шереметова – единствената представителка на нежния пол сред учредителите на Ротари клуб Бургас-Пиргос


CELEbrATION

10-ГОДИшен ЮБИлеЙ на РК СОФИя-БалКан И ОБяВяВане ЧаРТИРанеТО на РОТаРИ КлУБ БанКя

н

а 17 май в хотел „Хилтън” Ротари клуб София-Балкан отпразнува своя 10-годишнен юбилей. на събитието присъстваха ДГ атанас атанасов, ДГн 2014-2015 Иларио астинов, ДГн 2015-2016 нина Митева, Симеон Кондов – основател и почетен член, и много гости: ротарианци, ротарактори и приятели. Празникът бе повод за равносметка на изминалите десет години и отправна точка за бъдещата дейност на клуба. Горди сме с факта, че София-Балкан е единственият клуб на Балканския полуостров, спонсор на един Ротаракт и цели четири Интеракт клуба. Повечето проекти и инициативи са доказателство за успешната съвместна работа на всички клубове от семейството на РК София-Балкан. Клубът е спонсор и на два Ротари клуба – РК Пирдоп и новосъздадения РК Банкя. Ротари клуб София-Балкан в най-ясна степен показва резултата от водената в последните години политика на Ротари Интернешънъл за работа с младите поко-

Горе: Севелин Захариев, Гено Андреев, Александър Христов и Йордан Терзийски с отличието „Пол Харис Фелоу”. Долу: Снимка с ДГ Атанас Атанасов

ления като инвестиция в бъдещето на Ротари. В момента в клуба членуват седем бивши ротарактори, като сред тях са елект президентът, номини президентът и голяма част от бъдещият борд на клуба за 2013-2014 година. Успешната комбинация, от една страна, на опита и знанията, а от друга, на младостта, ентусиазма и новаторството дават оптимизъм за бъдещето не само за Ротари клуб София-Балкан, но и за ротарианството в България. Основният проект на Ротари клуб София-Балкан безспорно е Баскетболният клуб за хора в инвалидни колички София-Балкан. Започнал като идея на Ротаракт, с финансиране на Ротари преди повече от 5 години, днес клубът работи повече от успешно. Има близо 20 състезатели, като между тях вече има жени и деца в неравностойно положение. Отборът тренира три пъти седмично, като веднъж годишно ходи на спортен лагер в гр. Поморие. През изминалата година взе участие и в първото си международно състезание в гр. Орадеа, Румъния. Там постигнаха и първата си победа, като завършиха на второ място в крайното класиране. Ротари клубът съдейства за създаването на нови баскетболни клубове и развитието на този спорт в България. Други важни проекти на клуба са работата с Дома за деца с умствена изостаналост в село Видраре и Улица на усмивките (съвместно с Интеракт клуб Испанска гимназия). една от основните инициативи на РК София-Балкан през последните две години достигна своята кулминация именно на тържеството по случай рождения ден. Дистрикт гуверньорът обяви официално, че Ротари клуб Банкя е чартиран. Вследствие на упоритата работа на инициативната група от РК София-Балкан (Светослав Глосов, ангел янакиев, лъчезар Кръстев и Оле Кристенсен), заедно с Дисктрикт отговорника за чартирането на клуба – Милчо Боров (вицепрезидент и пастпрезидент на РК София-Балкан, ПаДГ на Д-2482), с изключителната подкрепа и дейно участие на почетния член на клуба Симеон Кондов. Официалната церемония по чартирането ще се проведе през есента в Банкя. Президентът на Ротари клуб София-Балкан Севелин Захариев поздрави всички гости, уважили събитието, и пожела успех на новосформирания клуб Банкя. Пожелания и приветствия към клуба по случай юбилея отправиха ДГ атанас атанасов, президенти на Ротари и Ротаракт клубове, гости и приятели. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Светлозар Сяров – член и пастпрезидент на Ротари клуб София-Балкан и президент на Баскетболния клуб за хора в инвалидни колички София-Балкан. Членовете на Ротари клуб София-Балкан Севелин Захариев, Гено андреев, александър Христов и Йордан Терзийски получиха званията „Пол Харис Фелоу”. За доброто настроение на гостите цяла нощ се грижиха DJ Samm the man, хор „Планинарска песен“ и фолклорен ансамбъл – изпълнение подарък от Ротари клуб Банкя. Йордан Терзийски, РК София-Балкан 17


CELEbrATION

21 ГОДИнИ РОТаРИ КлУБ ПлОВДИВ

н

а 12 май 2013 г. се навършиха 21 години от чартирането на Ротари клуб Пловдив и възстановяването на ротарианството в града. Членовете на клуба единодушно решиха да отпразнуват тази годишнина по нетрадиционен начин. От 8 години стипендиант на клуба е младият и талантлив пианист Петър Димов. Стипендията е на името на покойния приятел атанас Чаушев – първи президент на клуба, след 1992 г., и се предоставя на даровити и талантливи деца в областта на науката, изкуствата и спорта. В изпълнение на свое решение, членовете на Ротари клуб Пловдив организираха клавирен концерт на 21 май в гр. София в залата на национално муцикално училище „любомир Пипков“. В програмата на концерта бяха включени соната №23 „апасионата“ от лудвиг ван Бетовен, Соната № 2 от александър Скрябин и Вариации на тема от Паганини от Йоханес Брамс. За целта бяха отпечатани 200 луксозни покани и афиши, които бяха разпространени в гр. Пловдив и София. С искрена благодарност трябва да отбе-

Една от многобройните награди на младия пианист Първа награда от конкурса „Скрябин“

лежим подкрепата на РК София и РК София-Сердика, които по подобаващ начин и с присъствието си подпомогнаха клавирния концерт. От името на своите клубове президентите цветан Мадански и Константин янакиев изразиха благодарност и съпричастност към инициативата, поднасяйки разкошни букети цветя за изпълнителя и неговата преподавателка Светлана Косева.

Трудолюбието, упоритостта и талантът на Петър са забележителни. Той е носител на множество награди от международни конкурси за млади пианисти: „Николай Рубинщайн“ Париж, „Карл Филч“ – Сибиу, „Евангелия Тиари“ – Ларнака, „Млади виртуози“ – София, „Пера Пиано“ – Истанбул, Първа награда от конкурса „Скрябин“, Париж, и много други. Той е носител и на голямата награда за постижения в област „Изкуство“ на фондация „Димитър Бербатов“. Възпитаник е на пловдивското музикално училище „Добрин Петков“ с преподавател Светлана Косева. Петър Димов е пълен отличник и ще завърши средното си образование през 2014 г. 18

В поздравлението си президентът на Ротари клуб София обяви, че през 2014 г. на същата дата ротарианците от трите клуба ще организират концерт на Петър Димов в зала „България“. В приветственото си слово президентът на РК Пловдив Мирослав Маринов с вълнение отбеляза, че за него и членовете на клуба е особена чест да присъстват на това събитие и предрече, че за Петър Димов от тук нататък ще се говори с възторг у нас и по света. В залата присъстваха над 150 души – специалисти, преподаватели, ценители на клавирното изкуство и ротарианци от пловдивските клубове със семействата си. Специална благодарност изказваме на Българската национална телевизия и РТц Пловдив, отразили с репортажи събитието. Изказваме също така благодарност на „Хебросбус“ Пловдив и на неговия собственик г-н инж. Веселин Дошков, оказали подкрепа при осъществяване на този празник. По време на концерта бе направен пълен запис, като изготвените дискове ще бъдат предоставяни на гости и приятели на клуба. Разходите по организацията и провеждането на концерта бяха изцяло поети от членовете на трите пловдивски Ротари клуба. Димитър Толев, ПП, Ротари клуб Пловдив


rOTArY TALENTS

СТАРЦИТЕ УМИРАТ В КРАЯ НА СВЕТА

цел на РОТаРИ Да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като основа на достойно начинание, и в частност да насърчава и възпитава: 1. Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш; 2. Високи етически норми в бизнеса и професията, признаване значимостта на всяко полезно занятие, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото; 3. Прилагането на практика на идеала за служба в личния живот, бизнеса и обществения живот на всеки ротарианец. 4. Международното разбирателство, добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.

Разпознавате ли правилното лого? Б

В

Г

CL

U

B

N

A

OF ANY TO

W

Не е лесно, нали. Ето защо Ротари Интернешънъл лицензира около 350 фирми в целия свят и гарантира, че ще получите висококачествени артикули с официалната емблема на Ротари. За опазване марките на Ротари купувайте само от лицензирани търговци. (Отговор: Г) Пълния списък ще намерите на www.rotary.org/support/licensee

Сашо Серафимов Една сутрин, както си вървях по пътя, попаднах в един бял стих. Беше чиста случайност, защото белият стих, или свободният, си е толкова бял и прозрачен като въздуха – толкова невидим и неконтролируем. Просто невероятно – как го нацелих. И естествено, денят ми се разпиля по цялата улица, излезе извън града, напусна държавата, мина през Европа, подритна света като футболна топка, нагази в космоса и му изгубих края. Озовах се навсякъде. Земни и неземни мисли излитаха и се връщаха в главата ми, кацаха по цялата космическа карта, навъртаха се из алеите на историята, прескачаха оградата на новата ера и се връщаха още по-назад. Мамка му – казах си, - ще се изгубя, а с мене и цялата българска държава. После иди я търси в атласа. Кой ще повярва, че един стих, невидим, дето хората го нямат за нищо, е прецакал една хилядолетна нация? И както отчаяно си вървях по невидимите пътеки на свободния стих, изведнъж зърнах „СТАРЦИТЕ УМИРАТ В КРАЯ НА СВЕТА”; отворих я и се завърнах в държавата си. Видях, че нищо не се е променило, и се успокоих. Така започва новата стихосбирка на нашия приятел от Добрич Сашо Серафимов. Той се гордее, че е учредител на Ротари клуба и на основата на неговата философия, че „светът е от добрина е сътворен”, бе създаден и текстът на Химна на българските ротарианци. В новите си стихове и проза Сашо прави дисекция на обществото и на митовете, витаещи в него. Той балансира с абсурдите, които ни поднася ежедневието, и успява със завидна лекота да обясни заобикалящата ни действителност, която всъщност осмисля живота му. ето още един фрагмент за това мое усещане: ИСТОРИяТа на жИВОТа Спокойно, Земята се върти. Всеки ще си седне на мястото. За всяка шапка ще има закачалка. За всеки задник ще се намери удобен стол. Радвайте се и се целувайте. Гладният ще види хляба, жадният ще открие водата, тъжният ще намери радостта. но не забравяйте, господа, смъртта. И тя иска да седне при нас. Уютно се чувства сред хората. Умее да събира ида разделя със сълзи, с болки и пръст. Историята на живота е кратка. Хилядолетията го доказват. Наско Начев 19


rYLA

RYLA ХаСКОВО: лИДеРСТВО, ПРИОРИТеТИ, ценнОСТИ

Р

отари клуб Хасково-аида беше домакин на RYLA семинар на тема „лидерство, приоритети, ценности”, който се проведе от 17 до 19 май 2013 год. в гр. Хасково, х-л „Родопи”. В семинара взеха участие 16 ротарактори и интерактори от РаК Дупница, РаК Кърджали, РаК Пловдив-Филипопол, РаК Поморие, РаК Стара Загора, РаК София, РаК София-Средец, ИаК Свиленград, РаК Хасково, ИаК Хасково. Участниците в семинара получиха подкрепата на ДГ атанас атанасов, ДГе Валентин Стоянов, ПДГ наско начев, ПДГ любен атанасов, аДГ николай Господинов, Президентът на РК Хасково-аида – Светломира Генева, които участваха в откриването и в заключителната сесия на семинара. В непринудена и приятелска обстановка, с участието на модераторите Капка Войнска, Мария Даскалова и елена Попова от РК Хасково-аида, участниците в семинара имаха възможност да споделят своите знания и опит по темите, да чуят различното мнение на останалите, да работят в екип по различни задачи, да покажат как могат да работят в конкурентна среда. Участниците се поставиха в позиции на решаващи политически конфликти с мирни средства, за което работеха по групи, в екип. Имаха възможност да сравнят човешките ценности и приоритети от времето на Бенджамин Франклин със съвременните. Включиха се в интерактивни игри за опознаване на самите себе си. Възникнаха много дискусии и по трите теми. Отново обект на внимание беше темата „ПолиоПлюс” – приоритет за РИ, като ПДГ любен атанасов представи темата в подробности и даде отговори на въпросите на младите лидери. В свободното време клубът домакин организира за участниците картинг турнир, разходка из града на Богородица, посещение на александровската гробница и църквата в с. Узунджово. Разбира се, имаше и весела музикална вечер.

20

В последния ден от RYLA участниците обобщиха, че очакванията им от семинара са оправдани. на 19.05.2013 год. всеки един от участниците в RYLA семинара получи сертификат лично от дистрикт гуверньора атанас атанасов. Елена Попова, Капка Войнска, РК Хасково-Аида


MACEDONIA

СРеДБа ВО ДУХОТ на РОТаРИЈанСТВОТО И ПОСВеТенОСТа Ротари клуб Скопје - „Кирил и Методиј“ од Република Македонија и Ротари клубот „Филаделфија“ од САД

Р

отари клубот Скопје - „Кирил и Методиј“ од Република Македонија остварува чекори за интегрално јакнење на капацитетите на клубот за служење на општеството и на локално и на глобално ниво. Тоа, меѓу другото, се остварува и преку директни контакти и посети на други ротари клубови, во случајот со Ротари клубот „Филаделфија“ од СаД, најстар во неговиот регион. Во духот на ротаријанството и посветеноста на клубското живеење со воспоставување контакти и соработка со други клубови и ширење на пријателства и партнерска мрежа, во случајот со клуб од географски далечен дистрикт, се остваруваат активности преку што поединецот е конекција и канал за директна комуникација на два коликтивитета од интернационалната Ротари заедница. Конкретно, во средината на април, годинава, идниот претседател во ротаријанската 2013-2014 година, на клубот Скопје - „Кирил и Методиј“ од Република Македонија, господинот Филип Марковиќ, во рамки на неговиот работен престој на Источниот брег во СаД, го посети најстариот ротари клуб во Филаделфија. Посетениот американски клуб го има и истоименото име на градот, како најстар од многуте ротари клубови од Дистриктот 7450, основан со 80 членови на 30 ноември 1910 година. Тоа беше планирана најавена средба со промотивен контакт и се одржа за време на нивниот редовен термин на клубски средби, на пладне, во прекрасниот објект „Здружена заедница“ (Union Lеаgue) што се наоѓа во срцето на центарот на градот. Притоа, се оствари целта на средбата:

Средбите на Ротари клубот „Филаделфија“ од САД, се одржуваат во срцето на истоимениот град

На редовниот состанок на американскиот Ротари клуб, покрај средбата со македонскиот клубски ротари претставник, имаше и други содржини, од областа на културата, што го облагородуваат клубското општествено постоење... преку меѓусебно запознавање воспоставување на поблизок контакт и соработка со еден ваков клуб со долга традиција и со високо реноме во општествената средина, лоциран од другата страна на Океанот, што се вели „преку Големата Бара“ (атланскиот океан). Тоа претпочита можности за идна соработка на конкретни проекти, а и можно збратимување на клубовите. нашиот претставник и иден претседател на клуб, имаше можност американските членови на Ротари клубот „Филаделфија“ да ги запознае со македонскиот Ротари клуб Скопје - „Кирил и Методиј“ од Република Македонија. Г-дин Филип Марковиќ оствари и директна средба со идниот претседател на американскиот клуб, г-дин Џејмс Џеб Брукман. Притоа, покрај размената на информации и искуства од доменот на конкретното клубско функционирање, се постигна договор за идни контакти, средби и секакако за идна можна проектна соработка. Со тоа се остваруваат македонските клубски чекори за интегрално јакнење на капацитетите на клубот за служење на општеството и на локално и на глобално ниво. Во рамки на средбата, беше организина и свечена размена на знаменца на двата клуба, по што знаменцето на гостинскиот Ротари клуб, се најде истакнато на официјалното постојано пано за знаменца од клубови од светот што оствариле ваква посета и средба со клубот домаќин. Иако се работеше за редовен состанок на американскиот Ротари клуб „Филаделфија“, домаќините се имаа погрижено, покрај средбата со нашиот иден претседател на клубот, г-дин Марковиќ, да има и други содржини што го об21


MACEDONIA лагородуваат клубското општествено постоење и го збогатуваат духот, а и општествената свест на членовите и присутните гости. Конкретно, прво, своја презентација имаше директорот на Операта во Филаделфија, г-дин Мајкл Болтон. Веднаш потоа, познатиот американски баритон Џеф Чапмен во придружба од страна на познатата пијанистка абигел лавекија на пијано, оствари прекрасна изведба на една од популарните оперски арии од операта „Магичната флејта“. Инаку, двата клуба ќе останат и во иднина на релација за редовна комуникација и размена на искуства и преку директни средби согласно условите, можностите и приликите. Ваквите клубски контакти и размена на искуства со постари клубови, коишто имаат богато искуство и активности, има многуструко значење и придобивки за помлад клуб и за негово идно профилирање. Токму таква придобивка од средбата при оваа прилика има Ротари клубот Скопје - „Кирил и Методиј“ од Република Македонија. Тоа, секако, генерално гледано значи и обострана клубска надградба и позитивни резултати во стратешкото профилирање на активностите и општествената продуктивност во конкретна општествена средина, што неодминливо позитивно влијае и на поширокото општествено опкружување. Може слободно да се каже дека токму вака кажаната интегрална импресија поттикната од конкретниот настан – посета и средба, што евидентно е единствен, уникатен По свечената размена на знаменца на двата клуба, знаменцето на гостинскиот Ротари клуб се најде истакнато на официјалното постојано пано за знаменца од клубови од светот што оствариле ваква посета и средба со клубот домаќин од Филаделфија

и личен момент за клубскиот претставник, преку споделување на искуството со членовите на клубовите претставува голем чекор за интегрално јакнење на капацитетите на клубот за служење на општеството и на локално и на глобално ниво во континуитетот и во позитивниот развој на колективитетот и на Ротари заедницата, како во македонскиот главен град Скопје и во Република Македонија, така и пошироко.

Идниот претседател на македонскиот Ротари клуб Скопје - „Кирил и Методиј“, г-дин Филип Марковиќ оствари и директна средба со идниот претседател на американскиот Ротари клуб „Филаделфија“, г-дин Џејмс Џеб Брукман

22

М-р Илија Бојаровски, Комитет за односи со јавноста, и Г-дин Филип Марковиќ, иден претседател на Ротари клуб - Скопје - „Кирил и Методиј“ - Република Македонија


НАМЕРЕТЕ КЛУБ ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА НА РОТАРИАНСКИЯ СВЯТ

Инсталирайте безплатното приложение на Ротари - Club Locator, и се информирайте за мястото на срещата на най-близкия Ротари клуб!

www.rotary.org/clublocator Не намирате своя клуб? Проверете в Club Locator на www.rotary.org дали RI има пълния адрес на мястото за срещи на клуба ви. Актуализирайте данните през Member Access или data@rotary.org.


Списание “Ротари на Балканите”, юни 2013 г., №171  

От юли 2011 г. списание "Ротари в България" излиза под името “Ротари на Балканите. Списанието е официално регионално издание на Ротари Интер...

Advertisement