Page 1

®

БългаРия

СРБиЈа

цРна гоРа

Миротворците Президентът на РИ Сакуджи и Киоко Танака

МаКЕдониJA

Бр. 1, юли 2012 г., №162


PUBLISHER‘S LINES Скъпи ротариански приятели,

РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ Регионално списание на Ротари Интернешънъл ISSN 1310-750X Издател: Агенция “Бизнес” РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Атанас Атанасов, ДГ, Д-2482 Анелия Дошева, ПДГ, Д-2482 Велимир Балтезаревич, отг. редактор Ясна Саздовска, Македония Димитрина Вакрилова, отг. редактор Цвятко Кадийски, Ротари историк Наско Начев, ПДГ, издател Отговорен секретар: Петя Манова

Address: ROTARY IN THE BALKANS 1, Gladston Str., Plovdiv 4000, Bulgaria Tel. +359 32/622 396 Fax + 359 32/628 770 E-mail: spisanie@rotary.bg www.rotary.bg Printed by KERA Ltd.

да ни е честита новата ротарианска година! През тази „година на прехода” ще трябва да положим максимум усилия, за да се подготвим успешно за следващата, през която ще трябва да приведем в действие Плана за бъдещата визия на Фондация Ротари. това означава, че трябва да мобилизираме целия експертен потенциал на нашите дистрикти и клубове за запознаване със Стратегическия план на Ротари интернешънъл, с целите на Фонадция Ротари, с шестте области на фокус, в които да насочаваме нашите проекти и разбира се – с Плана за бъдещата визия. трябва да учредим незабавно дистриктен Комитет за прехода (Transition Committee) в непилотните дистрикти, който заедно с Комитета за Фондация Ротари и с обучителите да започне работа на дистриктно и клубно ниво. В тези комитети трябва да бъдат привлечени ротарианци, които имат желание да работят за нашата Фондация и знаят някои от основните езици в Ротари. непилотните дистрикти трябва да използват опита на пилотните. глобалното стартиране на новия грантов модел във всички дистрикти е планирано за 1 юли 2013 г. Предимствата на новия модел: - по-ниски разходи - по-високи резултати - повишава значението на ротарианските проекти в глобален мащаб - насърчава проекти с устойчиви резултати - насочва проектите в шестте области на фокус - повишава ролята и капацитета на клубовете и дистриктите – по-добро планиране и повече решения на клубно и дистриктно ниво - по-добро управление - издига обществения имидж на Ротари. Председателят на настоятелите на Фондация Ротари, ПРиП Уилфрид Уилкинсън, постави 5 задачи за 2012-13 г.: - да изкореним полиомиелита сега – нашият основен приоритет. - Подготовка на клубовете и дистриктите за прилагането на Плана за бъдещата визия. - Укрепване на мира в света чрез нашата Фондация Ротари. - насърчаване всеки ротарианец да прави дарения към Фондация Ротари. - добра отчетност на финансовите средства/фондовете на Фондацията. той се обърна към всички нас с думите: „Призовавам всеки от вас да прегърне мира чрез служба.” Моля ви да следите новостите на уебстраницата на Ротари интернешънъл, тъй като периодът на прехода е наситен с много динамика. Предвижда се стартирането на Rotary Club Central – нов он-лайн ресурс, който ще даде възможност на клубовете да пазят данни за извършените дейности, да си поставят и да проследяват изпълнението на стратегическите цели и инициативи, а на Ротари интернешънъл – да отчита глобалния колективен резултат от дейностите на клубовете, дистриктите и зоните. аз съм сигурен, че вички ние ще положим максимум усилия, за което предварително благодаря на всеки един от вас. Пожелавам ви една много успешна и интересна ротарианска година, изпълнена с много положителни емоции и радост. Ваш в Ротари, ПДГ Калчо Хинов Регионален координатор на Фондация Ротари за Зона 20-Б

2


BETWEEN FRIENDS У В а Ж а Е М и Р о та Р и а н ц и , аз принадлежа към първото поколение, израснало в япония след опустошителна война. Естествено е, че моите сънародници отдават приоритет на мира. Видяхме какви вреди нанесе милитаризмът на страната ни и станахме свидетели на големия икономически растеж – резултат от избора на нашия народ да прегърне каузата на мира. В Интернет Речи и новини от президента на РИ Сакуджи Танака ще намерите на www.rotary.org/president

именно това решение даде възможност на япония да се развива и преуспява. даде шанс на поколения деца да растат без страх, да получат образование и подобрят живота си. Промени радикално отношението на японците към другите страни и култури. накара ни да отворим съзнанието си, да бъдем потолерантни, да се стремим към разбирателство. Позволи ни да пренасочим енергията си към положителни цели. традиционно в япония поставяме нуждите на обществото над нуждите на индивида. това е част от нашата култура. През седмиците и месеците след мощното земетресение през март 2011 г. тази традиция ни помогна да оцелеем и възстановим страната си. Мисля, че целият свят може да извлече поука от този урок. нещата коренно се променят, когато поставяме нуждите на другите над собствените, когато фокусираме енергията си за постигане на обща цел за доброто на всички: отношението ни към света, приоритетите и разбирането ни за мира. целта ни през ротарианската 2012-13 година ще бъде мирът, затова призовавам всички ротарианци да работят активно за постигане на мир чрез служба. Вярата в силата на службата е в основата на Ротари. Приемайки службата за наш приоритет, поставяме потребностите на другите над собствените. изпитваме съчувствие към съдбата на онеправданите и по-щедро споделяме с тях времето и средствата си, по-благосклонно приемаме нови начини на мислене. Вместо да се опитваме да променяме останалите, осъзнаваме, че можем да научим по нещо от всекиго и от всичко. Службата ни прави по-толерантни към нашите различия и по-благодарни за хората в живота ни. Благодарността ни помага да разбираме другите по-добре и да откриваме доброто във всеки човек. Разбирайки ги по-добре, се научаваме да ги уважаваме. С взаимно уважение живеем заедно в мир. Затова ви призовавам през настоящата ротарианска година да работите под мотото „Мир чрез служба” и да се ангажирате с целта на Ротари за изграждане на по-мирен свят.

САKУДЖИ тАHАKА, ПPEЗИДEHT, РOTАPИ иHTEPHEШЪHЪЛ

3


4

rotary images / alyce henson


ОТ

ЯПОНСКАТА ГЛ Е Д Н А for ТОЧКА Kalyan

П Р О Ф И Л Н А П Р Е З И Д Е Н ТА

Н А Р О ТА Р И И Н Т Е Р Н Е Ш Ъ Н Ъ Л

С А К УД Ж И Т А Н А К А

banerjee, leading rotary is as much a calling as it is a job

Почти цяла година тук, в централата на Ротари интернешънъл, в асансьора, кафенето, фоайето, на ъгъла на 18-ия етаж, имаме удоволствието да срещаме побелял мъж с безупречни маниери, който искрено се радва, че ни вижда и неизменно ни поздравява със сияйна усмивка и лек поклон. Придружаван от преводача си Ейко терао, той се движи сред нас с достойнство, лекота и ведро изражение, без да разкрива своите грижи и тревоги. най-вероятно мисли за Ротари, защото според думите на самия танака, той не мисли за Ротари само когато спи и яде, освен ако не се храни с други ротарианци.

5


rotary images / alyce henson

танака не мисли за Ротари единствено когато спи и се храни.

6


На предходните страници: В офиса си у дома президентът на РИ Сакуджи Танака ръководи бизнеса по познатия начин: отговаря на кореспонденцията с обаждане по телефона. Танака обича да държи пощенската си кутия празна. Горе вляво: Библиотеката със стъклени вратички помага на Танака да поддържа в ред делата си. Долу вляво: Танака с група стипендианти на Ротари за мир на разходка в кампуса на Международния християнски университет. Той е учредил и финансира Ротари стипендия за мир.

„Ротари е в ума ми от ранна сутрин до късна вечер“ – шеговито признава новият президент на Ротари интернешънъл и допълва, че съпругата му Киоко би го описала като „луд по Ротари.“ Един поглед в биографията му доказва това твърдение. член е на Ротари клуб яшио, япония, от 37 години и служи на всички нива на организацията: дистрикт гуверньор, ръководител-обучение, регионален координатор на Фондация Ротари, член на Работната група по изкореняването на полиомиелита и Комитета за Плана с визия за бъдещето, председател на Комитета за конгреса на Ри в Бирмингам през 2009 г. и Комитета на Постоянния фонд за япония, директор на Ри, попечител на Фондация Ротари. Във всички тези ангажименти и през целия им 49-годишен брак съпругата му Киоко е негов предан спътник. двамата с танака са носители на отличието „Пол Харис Фелоу”, благодетели и големи донори. Въпреки че Киоко не говори английски, според танака тя има дарбата да се разбира с хората с езика на жестовете и е позитивен и весел човек. двамата съпрузи се подкрепят и през цялата кариера на Сакуджи танака в търговията на едро. Когато ротарианските ангажименти възпрепятстват участието му в бизнес срещи, Киоко достойно го замества. Когато е далеч от вкъщи, той й се обажда всеки ден. Семейство танака има три пораснали деца – синът и едната им дъщеря живеят в япония, а другата дъщеря – в Малайзия. имат шестима внуци и още един на път. Семейните събирания се правят всяка нова година в дома на родителите в яшио. „търпението и уважението са тайната на добрия брак - твърди танака. – Късметлия съм, че жена ми е толкова търпелива с мен.“ добавя, че в японското общество „мъжете имат по-голяма свобода от жените да изразяват възмущението или разочарованието си. аз съзнателно се опитвам да бъдат търпелив не само вкъщи, но и с другите хора. „ танака балансира това търпение с организация и 7


rotary images / alyce henson

търпението и уважението са тайната на добрия брак – твърди танака. – Късметлия съм, че съпругата ми е толкова търпелива с мен.

8


Горе вляво на двете снимки: Танака на среща на своя клуб. Долу вляво: Танака и съпругата му Киоко в японски ресторант. Когато пътува, Танака копнее за ястията на своята съпруга. Киоко е любимата му готвачка.

ефективност. Бившият президент на националната асоциация на дистрибуторите на хартия за домакинството на япония казва, че е научил цената на чистото бюро в буквален и виртуален смисъл. той постоянно използва имейла и поддържа „чиста” пощенската си кутия, оставяйки само нужните му съобщения. „Зает човек съм – споделя той. – не е в моя стил да оставям нещата се натрупват. Харесва ми свърша нещо и да продължа напред.“ В кабинета му в япония има голяма библиотека със специализирана литература и работни документи, които той периодично раздава. Материалите, свързани с Ротари, отиват в неговия клуб. По време на пътуване най-много от всичко му липсват ястията на съпругата му. тя е неговата любима готвачка. танака предпочита японската кухня и отбелязва, че чуждестранните й версии не могат да се сравнят с приготвяната в япония храна. нудлите рамен са с различен вкус далеч от дома, трудно е да се намери и задоволително сукияки. Кулинарните несгоди при пътуване Сакуджи компенсира с корейско барбекю или спагети с маринара или друг червен сос. Забелязал е нарастващата популярност на японската кухня сред американците и разцвета на суши ресторантите в СаЩ и смята, че това в по-голяма степен се дължи на загрижеността на американците за здравето им, отколкото на страстта им към автентичната японска храна. дори когато не работи, а е в „режим на релаксация”, танака дава всичко от себе си. По време на караоке вечер чупи рекорда, като изпява последователно и без почивка 54 песни. Със срамежлива гордост си спомня за този тричасов маратон, но се съмнява, че ще има енергия и издръжливост да го повтори. тези, които го познават, едва ли ще се съгласят с него. те вероятно ще си спомнят, че не толкова отдавна танака и негов приятел ротарианец започват да чистят улиците в своя квартал: плевят трева, събират боклука (дори мъртви котки и кучета от улицата) и ги извозват с количка. „Преди – казва той – имаше ужасно мръсни места, но хората ни видяха да чистим пред 9


Горе вдясно: За Танака мирът започва с търпението вкъщи. Тук той изпробва собственото си търпение, като се опитва да направи оригами с внучките си. За оригами казва: „Нямам интерес към него, а и не съм много добър в ръцете.“ Долу вдясно: Танака помага за почистване на своя квартал инициатива, прераснала в официална кампания за почистване на целия град Яшио с участието на 59 групи от доброволци.

къщите им и също се включиха.” не след дълго инициативата на двамата ротарианци се превръща в проект на местните Ротари клубове за ежемесечно почистване на кварталите на яшио. Сега в акциите по почистване на целия град са ангажирани 59 групи. Кметът също участва и насърчава доброволците. След като става член на РК яшио, танака осъзнава, че помагайки на другите дори по най-простичкия начин, би могъл да допринесе за изграждането на мира. Убеден е, че мирът във всичките му аспекти е реална цел за Ротари. Сакуджи учредява и финансира Ротари стипендия за мир, а през януари обяви като тема за 2012-13 година мотото „Мир чрез служба”. „Мирът не се постига единствено чрез международни договори, споразумения между правителствата или героична борба - казва танака. – той може да бъде резултат от ежедневните ни действия.“ и пояснява: „Мирът и разрешаването на конфликти трябва да започнат във всеки дом, защото семейството е най-малката клетка на обществото. ако живеете в разбирателство вкъщи, отношенията ви могат да се пренесат извън вашето семейство. Мирът и спокойствието в семействата допринасят за мира и спокойствието в света.“ „японската традиция да поставяме колективните нужди над нуждите на отделния човек е в съзвучие с ротарианската идея за безкористна служба” - казва танака. и отбелязва, че това разбиране е помогнало за възстановяването на страната му след вълните цунами и земетресението, опустошили япония през март 2011 г. „Солидарността, общите действия на хората по време на възстановителните работи са положителен урок, от който светът може да се учи – допълва той. – Мисля, че Ротари допринесе много за този урок чрез обучението на студенти в своите центрове за мир. тези младежи имат лична отговорност пред обществото и благородната мисия да направят света по-добро място.“ 10


rotary images / alyce henson

Хората виждаха, че чистим пред домовете им и също се включваха. Започнаха сами да поддържат чистотата в квартала.

11


TRF П О С Л А Н И Е ОТ П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я Н А Ф О Н Д А Ц И Я Р ОТА Р И

Нашите цели за годината За мен е голямо предизвикателство да поема ръководството на Фондация Ротари след успешната работа на предшествениците ми, и в частност на паст президента на Ри Бил Бойд. това не означава, че не съм подготвен. не може да си ротарианец от 50 години, без да познаваш и харесваш работата, която нашата Фондация върши. Знам, че всичко се свежда до три неща: събиране на средства, разумното им инвестиране и ефективното им изразходване. но ако с попечителите искаме да постигнем нещо значимо през мандата си, трябва да имаме план и всеки дистрикт, клуб и ротарианец да бъде част от този план. имаме пет цели: 1. Унищожаване на полиомиелита. 2. обучение на дистриктите и клубовете за световния старт на Плана с визия за бъдещето на 1 юли 2013 г. 3. оказване помощ на президента на Ри Сакуджи танака за постигане на мир чрез служба. Успешните проекти и програми на нашата Фондация ще допринесат за изграждането на мира. 4. насърчаване на ротарианците и клубовете да правят дарения за годишния фонд, което ще ги накара да се гордеят с Фондация Ротари. Сумата не е толкова важна, колкото самият акт, и чрез определяне на една разумна цел от най-малко $ 100 за всеки член ще видим, че годишните постъпления и с тях – нашата служба, ще достигнат рекордни нива. 5. гарантиране приемането от дистриктите и клубовете на политики за рационално използване на средствата, което ще увеличи възможностите им за вземане на решения и изпълняване на хуманитарни проекти в рамките на Плана с визия за бъдещето. това ще направи Ротари по-популярен и по-привлекателен за членовете. наясно съм, че тези цели ще бъдат лесни за едни и предизвикателство за други, но благодарение на вашия ентусиазъм и увереност, по думите на паст президента на Ри Рей Клингинсмит, те могат да направят Ротари по-голяма, по-добра и по-силна организация.

УИЛФPИД УИЛKИHCЪH, ПPEДCEДАTEЛ HА СЪBETА HА ПOПEЧИTEЛИTE HА ФOHДАЦИЯ РOTАPИ

ОБРАТНО БРОЕНЕ ДО КОНГРЕСА

Екскурзия до Синтра

Н

а хълмовете на около 30 километра от португалската столица Лисабон е кацнало градчето Синтра – част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и наречено от Байрон „възхитителна райска градина”. Ротарианците, които посетят конгреса на Ротари на 23-26 юни 2013 г., ще открият уникални културни забележителности и прекрасна природа само на 40 минути с влак. Дворецът „Пена”, бившата лятна резиденция на португалските монарси, предлага прекрасна гледка към атлантическото крайбрежие. Отделете един следобед и разгледайте обагрения в жълто, пурпурно и розово замък, потопете се в романтиката на пищните му градини. Строеният през IX. век Мавърски замък преминава в ръцете на португалците през XII век по време на Втория кръстоносен поход, а след силното земетресение през 1755 г, от него остават само руини. Националният дворец в историческия център на Синтра е доста по-добре запазен образец на архитектурата на маврите от същия период. В началото на ХХ век един португалски милионер решава да превърне мистичните си мечти в реалност. Резултатът е Кинта да Регалейра, или имението Регалейра, чиято странна и прекрасна територия е изпълнена с криволичещи пътеки, водещи до очарователни скривалища, прекрасни градини, пещери, фонтани и кули. Авантюристично настроените посетители могат да прекосят имението по тъмния като нощта тунел (носете си фенерче). Музеят на съвременното изкуство е място за отмора след изкачване по стълбите на замъка. В него е експонирана част от колекцията на милионера Джо Берардо, включително творби на Пикасо, Мондриан, Уорхол, де Кунинг, Калдер и много други португалски художници. Сузи Ма Регистрирайте се за конгреса в Лисабон на www.rotary.org/convention.

12


ROTARY PEACE CONFERENCE

ПРЕдСЕдничКи МиРоВни ФоРУМ одРЖан У БЕогРадУ

г

лавни град Србије-Београд, 15. и 16. јуна 2012. године био је домаћин врло важног скупа-Председничког мировног форума. Учесници су својим надахнутим излагањима веома успешно приказали могућност како Ротари може да допринесе миру на Балкану. Скуп је одржан у хотелу „Континентал“. Ротаријанци Србије и црне горе имали су велику част и задовољство да поздраве драге госте, Председника Ри Калијана Банерџија и његову супругу Биноту, који су на београдски аеродром слетели 15. јуна по подне. домаћин скупа дг Весна Балтезаревић, са својим тимом и посебно са организационим одбором се потрудила да високи гости буду дочекани онако како им приличи, односно обезбеђен је статус државника у погледу пријема и обезбеђења. исте вечери је у част Председника приређена свечана вечера, са поздравним говором добродошлице дг Весне и обраћањем Председника. Пријатна атмосфера и музика, уз дружење и сликање са Председником, учинили су да све протекне у најбољем реду. главни скуп одржан је у суботу, 16. јуна 2012., Првом пленарном седницом, односно свечаним отварањем. интониране су химне Србије, црне горе, индије и химна Ротарија. Свој поздравни говор одржала је домаћин Форума дг Рид 2483 Весна Балтезаревић. иза тога је следио импресиван културно-уметнички програм КУд „градимир“. гости и присутни ротаријанци (њих стотинак) уживали су у песми, музици и игри младих људи обучених у српске народне ношње. Потом је Председника Ри и учеснике форума, у име Председника Републике Србије господина томислава николића, поздравио саветник председника господин Братислав Петковић. Председник Ри се инспиративним говором, у његовом препознатљивом стилу, обратио учесницима Форума, посебно наглашавајући значај оваквог скупа и улоге Ротарија у постизању разумевања и мира међу народима. Уосталом, тема долазећег Председника Сакуджи танаке је „Мир кроз служење“. Бурним аплаузом и одобравањем ротаријанци су поздравили говор свог Председника. након кафе паузе кренула је друга пленарна седница на којој су предавачи били уважени Ри официри из других земаља. тема седнице је била „Мир је могућ“. Прво предавање је имао Пдг Фарид гебран, Ри координатор Зоне 20Б, из либана. након њега следило је излагање Пдг Шафак алпеја, члана РК Сисли истанбул-турска. Предавање је само потврдило да је предавач са богатом Ри биографијом и искуством предавача. Следећи говорник је био наш добар пријатељ из грчке Пдг Басиле Кристарас из Солу-

на. Басиле је носилац признања „Service Above Self“, које је добио 2009. године за хуманитарну активност. Пдг акин гокеј, анкара-турска, добро је познат нашим ротаријанцима, јер је пар пута учествовао као тренер на семинарима Фондације. наш драги брат и пријатељ по Ротарију, дгн Валентин Стојанов из Старе Загоре-Бугарска, лепом презентацијом изнео је своје виђење односа међу ротаријанцима на Балкану и шире, као и значај формирања иКК комитета и брати13


ROTARY PEACE CONFERENCE

мљења клубова, са посебним акцентом између Србије и Бугарске. навео је да су ротаријанци наших земаља већ изградили мостове пријатељства, којима су пружили руке једни другима. Поменуо је мото дг за 2004/05 Калче Хинова, када смо били у заједничком дистрикту 2480 – „Мир на БалкануБалкан без граница“. добио је заслужен аплауз. Проф. др лудвик топлак, ректор Универзитета Марибор-Љубљана, светски човек, поред осталог и амбасадор Словеније у Ватикану, са стручним гостовањима у многим земљама широм света, ротаријанац-званични представник Словеније, указао је на изузетан значај Ротарија у едуковању младих генерација. нажалост, предавач из Египта Пдг Мохамед делавар није могао да дође у Београд и поред већ обезбеђене српске визе јер му је пасош у транспорту од амбасаде затурен, због чега је послао писмо намењено уваженом скупу.

14

D-2482 GOVERNOR‘S MESSAGE По завршеном обраћању свих наведених предавача, Председник Ри, Пдг Фарид гебран, Пдг Шафак алпеј предложили су Београдску мировну декларацију учесницима скупа, који су је једногласно подржали. Форум је овим предлогом добио виши ранг. Београдска мировна декларација (друга је Ри декларација те врсте, прва је у региону). Председник Ри ће Београдску декларацију навести као једну од најзначајнијих у свом мандату у Председничком извештају за 2011/12 Ротаријанску годину. на Форуму су као допринос Ротарија миру и сарадњи међу народима представљен пројекат РК Београд Сава коме је том приликом уручена и посебна награда Председника, као и глобал грант РК Београд центар (д-2483) и РК Равена (д-2070). Председник Ри је уручио чартер повељу новом РК Београд Балкан, а истовремено је представњен и РК Београднови Београд чија чартер повељау међувремену стигла. на крају Форума, дг се захвалила Председнику и његовој супрузи на великом ангажовању и пожртвовању, као и свим уваженим предавачима и присутним ротаријанцима. Форум је затворио Председник Калијан, бираним речима захвалности дистрикту 2483 и гувернеру на позиву и организацији. дана 21. јуна 2012. Председник Калијан је послао писмо дг Весни у коме наводи следеће: „драга Весна, хвала за организацију моје посете Србији и Београду и за организацију Мировног Форума. Ваше гостопримство је било одлично“. У писму од 29 јуна Председник Ри се поново захваљује, овог пута за Београдску декларацију. П.С. Комплетан текст Београдске декларације биће приказан у следећем броју Ротари магазина у целини. АРРФЦ Велимир Балтезаревић Председник српско-бугарског ИКК


GOVERNOR‘S MESSAGE Уважаеми ротарианци, Приятели мои,

Атанас Атанасов Дистрикт гуверньор 2012/2013 г. Дистрикт 2482 България

Преди пет месеца застанах пред лидерите на дистрикта и обявих темата на Президента на Ри Сакуджи танака за ротарианската 2012-13 година „Мир чрез служба“. тема, която трябва да стане основен приоритет във всяка наша дейност. Служба в полза на нашето семейство, родители и близки, служба в полза на нашата професия, бизнес и квалификация, служба в полза на нашето общество, улица, квартал или град, служба в полза на световното разбирателство и запознанства, служба, насочена и водеща към голямата цел - Мир. Призовавам ви да се вгледате в себе си, да намерите силата, любовта и безкористното желание да помагате на другите, да проявите тези си качества, да им дадете път и така да си получите възможност да полетите. Призовавам ви да намерите своята вътрешна мотивация, своя дух и да действате с тях – огледайте се около себе си, вгледайте се в околния свят и бъдете промяната, която искате да видите. Влизам в тази ротарианска година, решен да постигнем напредък, за да направим дистрикта по-силен, отколкото е сега, да направим нашите общности по-добро място за живеене, отколкото са днес. Влизаме в тази ротарианска година твърдо решени, аз и моят екип на място, при вашите клубове, за да разберем нуждите ви и да ви служим в осъществяване на целите, да помагаме по пътя за постигане на мечтите ви. нашите приоритети през тази година ще бъдат трудът и вдъхновението. трудът – като част от целта ни да помагаме за укрепването на клубовете. Като част от на службата в полза на нашите общности, на нашите хуманитарни проекти, като част от усилията ни за популяризиране на нашата дейност в обществото. Ще търсим вдъхновението в нас, в нашите семейства, в миналото си и в това, което искаме да бъдем, за да поставяме високи цели, в името на които да работим и служим.

МИР ЧРЕЗ СЛУЖБА

Приятели мои, Вълнувам се изключително много, но и съм готов, готов да ви служа. няма да ни оценяват по това, което сме искали да постигнем, а по резултатите. Затова нека, когато не разбираме – да питаме. Когато не можем – да поискаме помощ. Когато сме самотни – да търсим приятелства. Когато не виждаме изход – да продължаваме напред. напред по нашия път за Мир чрез служба. Благодаря ви за безкористната служба и честита нова ротарианска година! Атанас Атанасов

15


ANNIVERSARY

75 години от СъЗдаВанЕто на РК БУРгаС Началото. на 9 април 1937 г. в Ротари интернешънъл е изготвена записка за новоприет клуб, която удостоверява, че РК Бургас с 28 членове учредители, със спонсор клуб РК София с президент Матей Хаджипетров и секретар цвятко Стоянов, е избран на 8 април за член на Ри. Клубът получава номер 4219. Веднага след учредяването си клубът в Бургас се включва във вътрешния и международния живот на Ротари България. чартърното тържество е на 27 август 1937 г. В архива е запазен оригиналът от поканата за чартирането с изглед от Морската градина, отпечатана на български и френски език. членове на първия Борд са атанас Младенов – вицепрезидент, генчо генчев – ковчежник, и Веселин Пренеров – церемониалмайстор. Заседанията се провеждат всяка сряда от 13 ч. в ресторант „Казино България”. така Ротари клуб Бургас става третият клуб в предвоенния период и с дейността си допринася за създаването на самостоятелен български дистрикт. Възстановяването. инициатори за възстановяване идеалите на Ротари в Бургас са Стефан аладжов, александър Хаджипетров и тодор Савов. настоящият Ротари клуб е учреден на 4 октомври 1991 г. Връчването на Хартата на клуба става на 18 януари 1993 г., спонсор-клуб е РК Кавала, гърция. Редовните седмични срещи оттогава се провеждат всеки понеделник от 18 часа в Капитанската зала на интерхотел „България“. Благодарение на активната дейност на членовете на клуба Бургас е първият град на Балканския полуостров, който има клубове на всички нива на Ротари интернешънъл – Ротари, Ротаракт и интеракт клуб. РК Бургас е спонсор-клуб

ПДГ Калчо Хинов връчи Почетния знак за безкористна служба, определен за ДГН Петко Йовчев, на неговата съпруга Росица Йовчева. На редовна сесия на Общинския съвет на Бургас на 24 юни 2012 г. с пълно единодушие арх. Петко Йовчев бе избран за Почетен гражданин на Бургас – посмъртно, за изключителните му заслуги като архитект, положил основите на съвременния облик на града, и за приноса му в безкористна служба на обществото 16

Областният управител на Бургас Константин Гребенаров (вдясно), председателят на ОбС – Бургас Снежина Маджарова, и зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев (вляво) поздравиха президента на РК Бургас Герхард Бентциен преди старта на тържествата край Стената на графитите до ТД „А. Будевска“ на РК ямбол 1997 г., РК Сливен 1999 г., РК несебър 2001 г., РК Поморие 2002 г., РК Бургас-Пиргос 2003 г., РК Бургас-Приморие 2004 г., РК Созопол 2006 г., РК царево 2006 г., РК София-Сити 2007 г., РК Карнобат 2008 г. и РК айтос 2009 г. РК Бургас е първият български Ротари клуб със своя интернет страница, създадена през 1999 г. Клубът осъществява редица хуманитарни проекти в полза на нуждаещите се от Бургас и региона. Върхът в постиженията му е реконструкцията на дома за деца и юноши „ал. г. Коджакафалията“ в Бургас. При първата благотворителна акция са събрани 1600 щ.дол. Ремонтът започва с помощта на Ротари клуб Плимут и Ротаракт клуб Плимут, които даряват 8000 паунда, както и със съдействието на РК лекеркерк, Холандия, и РК Щаде, германия. С тях през 2002 г. е осъществен Мачинг грант проект №16362 – реконструкция на целия трети етаж на дома за 48 300 щ.д. През 2003 г. трите клуба със собствени средства и труд ремонтират втория етаж на дома, като влагат още 50 000 евро. Клубът осъществява програми в дом „надежда“ в Бургас, в дома за медико-социални грижи за деца в Бургас, осигурява помощи за домове за стари хора и сиропиталища в региона, предприема много други хуманитарни акции. Редовно подпомага програмата на Ротари „ПолиоПлюс“. особено добре развива международни контакти с други клубове от СаЩ, Великобритания, германия, Холандия, австралия, турция, гърция, австрия и Румъния, които са направили редица дарения в подкрепа на акциите на РК Бургас. През 2001 г. заедно с РК Бад Кисинген, германия, е осъществен Мачинг грант проект №15285 на стойност 13 000 щ.д. за доставка на микробус за дом Ронкали в Бургас. Клубът работи активно с вече покойния Майк дагуел, съпругата му Кристин и РК Хъл, англия, за доставка на различни помощи за региона.


ANNIVERSARY 29 от 46-членния му състав са носители на наградата Пол Харис Фелоу, като Румен ангелов е мейджър донор, а Петко Йовчев, Красимир ганчев и атанас Сиреков са носители на три сапфира. трима от членовете на клуба – атанас Сиреков, Мария Хаджипетрова и Веселин Пренеров са внуци на създателите на клуба – кметът на Бургас атанас Сиреков, първия му президент Матей Хаджипетров и радиоинженера Веселин Пренеров.

Георге Попеску и Стефко Русев получиха сапфири, а Кирил Петров и Драгомир Добрев – отличието „Пол Харис Фелоу“ В продължение на няколко години РК Бургас разпределя помощи във вид на медикаменти и медицинско оборудване, получени от френските Ротари клубове чрез д-р чорелов, като стойността им надхвърля 1 200 000 щ.д. При съвместна акция в РК Бургас-Пиргос и РК БургасПриморие за пострадалите от наводненията в Белово бяха осигурени 25 тона питейна вода. При друга съвместна акция на трите клуба на всички бургаски училища са осигурени комплекти от карти по история на България. от 2010 г. РК Бургас стартира програмата „антидрога“ в училищата на Бургас. тя води началото си още от 1996 г. и е насочена към информиране и предпазване на децата от наркотици. В няколко училища съвместно с од на МВР са проведени срещи, беседи, занимателни разговори. Ежегодно се провежда конкурсът за есе и рисунка на тема „не на дрогата“. Клубът проектира, финансира и разпространява плакати и фланелки с изображения на наградените творби. През 2010 г. РК Бургас съвместно с РК Щаде реализира проект за оборудване и функциониране на компютърна зала със специален софтуер и интернет за незрящи в сградата на Университет „Проф.ас.Златаров“ на стойност 6500 лв. Клубът подкрепи проекта на Ротаракт клуб Бургас за създаване на виртуална платформа за популяризиране на дейността и набиране на спонсори на Младежки червен кръст. РК Бургас поде инициатива за създаване на компютърен клуб за хора на преклонна възраст, подкрепи съвместния проект на Ротаракт клуб Бургас с община Бургас „Бургас през обектива на лятото“ – фотоконкурс, който цели да стимулира младите младите фотографи в региона, завършващ с тяхна изложба. Клубът провежда ежегодни залесителни акции в Приморския парк на града. два пъти в своята история – за работата си през 2003/04 г. и през 2005/06 г. клубът е получил престижната награда „Президентски цитат“ на президентите на Ри джонатан Маджиягбе и Карл-Вилхелм Стенхамър. Много от членовете на клуба са работили на различни позиции в управлението на дистрикта. РК Бургас има традиции във формирането на лидери. гуверньор на дистрикт 2482 за 2010/11 г. бе Красимир ганчев, а Петко Йовчев бе номиниран за дистрикт гуверньор за 2014/15 г.

Честването на 29 юни 2012 г. 75 г. ротарианство в Бургас и 20 години от възстановяването на РК Бургас. Юбилеят започна с официална церемония в тд „адриана Будевска“, където бе представен уникален документален филм „Ротари – любов завинаги“, създаден от тв екип под ръководството на Веселин Пренеров. Преди церемонията гостите, сред които представители на държавните и местни институции, разгледаха Стената на графитите – проект на Ротаракт клубовете Бургас, Бургас-Пиргос, и Бургас-Приморие, представляващ Родословното дърво на Ротари в града. След това празничното шествие се отправи към пл. „атанас Сиреков“ пред кметството, където спонсорираният от РК Бургас ансамбъл „Младост“ на СоУ „К.Петканов“ поднесе китка от български хора и ръченици за бургазлии и гостите на града. Бе представена ретроспективна колекция на стари сгради от Бургас – миналото и настоящето им. Украсеният с гирлянд от ротариански знаменца център на града показваше посоката на шествието към бул. „Богориди“, където младите от Ротари бяха събрали във фотоизложба най-красивите кътчета от Бургаския регион. Кулминацията бе в Културен център Морско казино, където историографът на Ротари България цвятко Кадийски представи пътуващата изложба от шаржове и закачки „Усмивката на Ротари“. това бе паметна вечер, тъй като сред посетителите на изложбата бяха наследници на двете големите бургаски ротариански фамилии Хаджипетрови и Зуркови. Връх на честването на юбилейната 2012 година обаче ще бъде откриването на 8-метров ротариански знак при входа на Бургас откъм автомагистрала „тракия“ – проект на трите Ротари клуба: Бургас, Бургас-Пиргос и Бургас-Приморие. Катя Касабова, РК Бургас

Фотоизложбата с най-красивите кътчета от Бургаския регион предизвика интереса на ротарианци и минувачи 17


NEW ROTARY YEAR

дЖУлаЙ МоРнинг и ноВата РотаРианСКа година

П

разникът за посрещане на новата ротарианска година бе на морето. такова беше решението на новия гуверньор атанас атанасов. той ни събра на Свети Влас в курортния комплекс „Сън Палас”, където се проведе тържествената церемония. Всъщност идеята бе всичко да се доближи до неформалните контакти между лидерите и членовете на екипа на дистрикта, представителите на Ротаракт и интеракт. и така на „неофициалната” церемония главните действащи лица – дг анелия дошева и предстоящият гуверньор атанас атанасов, пристъпиха към ритуала. Развълнувана, анелия благодари на всички, които бяха до нея и я подкрепяха в годината на опознаването и обичта. на финала тя свали гуверньорската огърлица и я постави на атанас с пожеланието „на добър път!” новият гуверньор веднага върна жеста с прекрасен букет и златния медал на дистрикт 2482 за заслуги и всеотдайност. В словото си той подчерта основните приоритети в дейността на дистрикта за новата ротарианска година и завърши с думите: „аз ще бъда лидерът, който няма да ви казва напред, ще ви казвам – след мен!” Вечерта продължи с песните на Митко Щерев и изпълненията на илия ангелов. Засадихме праскови и череши и се возихме на „диана експрес”. новата ротарианска година, както знаете, започва на 1 юли. тогава се сменят лидерите, тогава е и джулай мор-

18

нинг – ден, в който посрещаме слънцето с надеждата за подобра година. на този ден слънцето не изгрява само над Камен бряг, а навсякъде по света, но от около тридесетина години се пее една и съща песен на групата „Юрая Хийп”. Установихме, че Свети Влас гледа на юг и трябваше да изчакаме още малко, за да прехвърли слънцето нос Емине, и тогава всички, които бяхме останали, извикахме „Хелоу!“ и запяхме „джулай морнинг”. нека тази година бъде по-слънчева в семействата ни и в нашата работа и покажете себе си, за да откриете нови приятели. честита нова година! ПДГ Наско Начев


NEW CLUB

чаРтиРанЕ на РотаРи КлУБ ПРоВадия

н

а 23.06.2012 г. с церемония в ресторант „овеч“ в Провадия в присъствието на стотина души, настоящи и бъдещи ротарианци, приятели и гости бе чартиран най-новият Ротари клуб в дистрикт 2482 – РК Провадия. Хартата на Rotary International е от 05.06.2012 г., което се смята и за официалната дата на присъединяването на клуба към организацията и му е даден ID номер 84551. Състои се от двадесет и пет членове, лидери в бизнеса и специалисти от различни сфери и класификации от Провадия, които са приели да спазват правата и задълженията, произтичащи от устава на RI и приемащи мотото „За безкористна служба“, като чартър президент на клуба е избран Красимир георгиев, а за чартър секретар Светлана Пенева. Спонсор на клуба е РК Варна-Евксиноград с президент георги георгиев – специален представител на дг анелия дошева по създаването на клуба, а в работата по създаването на новия клуб от клуба спонсор активно се включиха людмил икономов – адг за зона 15, Златан Йорданов, любомир господинов, георги Будев и други. наско Рафайлов – председател на Подкомитета по разширението на дистрикта, изнесе кратка презентация, с която запозна присъстващите с исторически факти от създаването на Ротари. дг 2011-12 анелия дошева в присъствието на кмета на Провадия Филчо Филев, председателя на общинския съвет на Провадия Бисер денев и други официални лица тържествено връчи Хартата на Ри на РК Провадия и възпоменателни флагчета на гуверньора на президента и членове на РК Провадия и с кратко слово пожела успешна и ползотворна работа на новия клуб. Президентът на РК Варна-Евксиноград георги георгиев връчи ротарианска камбана и ротарианско знаме на новия клуб и президентска огърлица на президента на клуба Красимир георгиев. Всички членове на новия

клуб получиха ротариански ID карти и ротариански значки от клуба спонсор. Специални поздравления поднесоха дгЕ атанас атанасов, който пожела на новите ротарианци да са горди с членството си в Ротари и скоро да поставят знака на Ротари на входа на Провадия, кметът на община Провадия Филчо Филев, който обеща партньорство с новия РК, людмил икономов адг приветства членовете на новия клуб с добре дошли в семейството на Ротари и на дистрикт 2482, а накрая бяха поздравени и от георги георгиев, президент на РК Варна-Евксиноград, който накратко припомни историята по създаването на новия клуб и пречките, които е трябвало да бъдат преодолени. Президентите на РК тутракан и РК Каварна – гости на тържеството, поздравиха новия клуб и поднесоха и ротариански флагчета и картина за спомен, като подчертаха, че и тутракан и Каварна са общини със сходна големина и сходни проблеми и отправиха покана да създадат специални контакти между клубовете си и да си гостуват и си помагат за в бъдеще. накрая президентът на Ротари клуб Провадия изказа благодарност на спонсорите от РК Варна-Евксиноград и на Ротари дистрикт 2482 България за помощта по създаването на клуба и заяви намеренията на членовете му да работят за каузата на най-голямата международна неправителствена организация в света – да служат на обществото достойно и безкористно, за да направят живота на хората и нуждаещите се в община Провадия по-добър. тържеството продължи с художествена програма, изнесена от местни изпълнители на народни песни и млади таланти от училищата в община Провадия, и с много музика и танци, съпроводени с весело и празнично настроение. Калина Георгиева, РК Варна-Евксиноград

19


PROJECTS

Мачинг гРант ПРоЕКт на РК ВаРна-ЕВКСиногРад

Р

отарианците през цялата 107-годишна история на Ротари интернешънъл са умеели да напипват безпогрешно болките и нуждите на онези социални групи и прослойки на обществото, които не могат да се справят сами и които реално се нуждаят от помощ, за да съществуват или дори и да оцелеят в определени случаи. така и ротарианците от РК ВарнаЕвксиноград и РК Howden, англия, усетиха крайната нужда и критичната ситуация, в която бяха изпаднали децата от дома за деца с умствени и физически увреждания „Свети Йоан Златоуст“, Варна. домът функционира като дневен център, като всяка сутрин се вземат от домовете им деца и младежи с увреждания, водят се в сградата на дома, където през деня се обучават, възпитават и образоват от квалифицирани преподаватели и възпитатели, а вечер се транспортират обратно по домовете им. това позволява на родителите им да работят. и когато след стотици ремонти старият микробус на дома стана не-

20

използваем, което постави под съмнение функционирането на дома изобщо и когато се оказа, че не може да се очаква помощ нито от общината, нито от държавата, се намеси Ротари и дари микробус „Рено трафик“ със 17 места, внесен специално от австрия в изпълнение на Мачинг грант проект 76652 на Фондация Ротари между Ротари клуб Варна-Евксиноград и английския Ротари клуб Howden, с подкрепата на дистриктните фондове на дистрикт 2482 България и дистрикт 1270 англия. на 12 юни 2012 г. с мило тържество, на което децата от дома изнесоха празнична програма, Ротари клуб Варна-Евксиноград в присъствието на официални лица връчи дарението по първия Мачинг грант проект, изпълняван във Варна, на стойност 16 400 щ.д., отпуснати от Фондация Ротари, и още 2500 лв., събрани на ротарианския коледен бал във Варна през декември 2011 г. Микробусът, изцяло сервизиран и проверен технически, с добавена автоматична плъзгаща се врата и пла-

тени такси и застраховки, облепен с надписите на Ротари интернешънъл, РК Варна-Евксиноград и РК Howden, беше предаден от президента на РК Варна-Евксиноград георги георгиев и представителя на РК Howden Кристин дагуел на директорката на дом „Свети Йоан Златоуст“ Марияна Христова. георги георгиев пожела безаварийна работа на микробуса и каза, че РК Варна-Евксиноград и в бъдеще ще помага с каквото е необходимо за добрите грижи, за възпитанието и обучението на децата. Микробусът бе тържествено осветен с молебен и кратък ритуал от отец ясен Кирчев в присъствието на зам.-областния управител на Варненска област николай няголов, председателя на общинския съвет във Варна николай апостолов, представители на Социални грижи и други институции от градската и областната управа. Любомир Господинов, РК Варна-Евксиноград


PROJECTS

РотаРи УиКЕнд В ЕлЕнСКия БалКан

В

края на поредната ротарианска година Ротари клуб Елена организира първия Ротари уикенд на лова и отмората в Еленския балкан. Приятелите от цялата страна, посетили Елена на 16 и 17 юни, се увериха, че еленският край е едно чудно кътче от нашата страна, което предлага прекрасни възможности за отдих и отмора в горещите летни дни. любителите на лова, макар и не в горите на Еленския балкан, а на ловното стрелбище на СлРд „СоКол – 1899“ край град Елена, доказаха своето майсторство в състезанието по ловна стрелба – дисциплина „скийт“. Първенците бяха наградени с медали и грамоти. тези, които не участваха на стрелбището, имаха възможност да се включат в играта на пейнтбол в горски условия. голяма атракция за многото посетители на стрелбището беше и изложението на ловни породи кучета. Благодарение на спонсорите и участниците в изложението на ловни пособия, дрехи и аксесоари, приятелите от страната, а и местните любители на лова се запознаха с възможностите за допълване на екипировката, необходима за любимия спорт. Приятелите ротарианци и ротарактори с интерес към богатото културно-историческо наследство на Елена и с вкус към автентичния български фолклор направиха импровизирана туристическа разходка из града или посетиха фолклорния празник „Балканът пее и разказва“. Рециталът на джаз квартет с участието на теодосий Спасов беше великолепният завършек на деня. имаше, разбира се, и място за плаж, отмора и занимателни игри на Комплекс „тихия кът”, където провежда срещите си нашият клуб. интересна атракция за

всички приятели беше и тест-драйв на автомобили Mercedes и Jeep. Празникът завърши с официална вечеря с церемония по чартирането на Ротаракт клуб Елена и награждаване на победителите от проявите през деня. Благодарим на всички приятели, които бяха с нас този слънчев ден, кои-

то вдигнаха наздравица за доброто начало на Ротаракт клуб Елена в прохладната вечер на комплекс „Ханче Боаза” и ни подкрепиха в тази първа за нас инициатива на ниво дитрикт. Ще ви очакваме отново в Елена. Йордан Цончев, Президент РК Елена

21


PROJECTS

РК тъРгоВиЩЕ гРади ноВ тУРиСтичЕСКи оБЕКт

н

ов туристически обект в местността Парка ще изгради Ротари клуб търговище с пари, събрани на благотворителния си Великденски бал. целта е да се съхранява и развива историческото наследство, а неприветливият в момента подстъп към древните руини на Мисионис да се облагороди и да се превърне в привлекателно кътче за отдих и туризъм. С част от събраните 7500 лв. идеята е постижима. Ротарианците вярват, че за една година ще успеят да я реализират така пълноценно, както миналогодишния си проект – туристическия заслон „Ротари”, който вече е уютно и предпочитано място за пикник и отмора сред природолюбителите. „Ротарианството е служба, а не способ за бърза кариера в професията или бизнеса. Разчитаме на взаимна подкрепа, искреност в отношенията и добронамереното поставяне на проблемите при решаването на въпроси, свързани с общото благополучие на обществото! Мисля, че го доказваме с редицата проекти, които осъществихме за 10-годишното си съществуване”, каза Кольо Колев, президентът на Ротари клуба. над 70 ротариански семейства и техните приятели уважиха традиционния бал и така подкрепиха финансово проекта. от благотворителния търг и томболата бяха събрани близо 4500 лв. В листата на търга присъстваха 7 предмета, а стъпката за наддаване беше 10 лв. Уникална пластика от рисувано закалено стъкло със сертификат „Българска шевица” се оказа най-скъпо откупената вещ. 700 лв. за нея брои строителният предприемач тошко Райчев. Ротарианецът деян цонев даде много повече от първоначално обявената цена от 200 лв. за оригинална икона и тя стана негово притежание за сумата от 420 лв. В благотворителна-

та касичка на Ротари клуба постъпиха допълнително и лични дарения от 1600 лв. на събитието бяха отличени и трима от най-крупните благодетели на вечерта, които получиха специално изработени стъклени плакети и символи с ротарианското лого. За откупени предмети и дарения на стойност 760 лв. първото място завоюва управителят на „Екофол” Румен димитров. Вторият приз отиде при тошко Райчев, а третият при агробизнесмена Божидар Митов. танцова програма представиха лъчезарните момичета от балет „Киарра” при читалище „напредък” – търговище. Старите шлагери на популярния в близкото минало естраден певец Христо Кидиков пък изкараха гостите на дансинга в ресторант „нова Мизия”. Кольо Колев, Президент РК Търговище

годиШнина на РотаРи КлУБ ПоПоВо

д

а създадеш такова престижно сдружение, каквото е Ротари клуб, и то в едно скромно провинциално градче, като Попово, си е истинско приключение. да поддържаш ротарианския дух на приятелство и вече 10 години да даваш пример на всички за служба на обществото, пък е повод за истински празник. а такъв празник задължително трябва да се сподели с приятели. Затова на 1 юни 2012 г. членовете на Ротари клуб Попово с много радост и настроение отпразнуваха своята десетгодишнина. да споделят празника им дойдоха приятели от клубовете в Шумен, търговище, Разград и разбира се – от Ротари клуб Русе, клуба спонсор, с чиято помощ всъщност започна всичко. тук бяха и представи22

тели на местната власт, на бизнеса и обществеността. В словото си президентът на клуба Юлиян Йорданов отбеляза някои от многобройните инициативи на клуба, оставили траен отпечатък в живота и облика на града. С аплодисменти бяха посрещнати думите на почетния член на клуба, неговия основател димитър димитров, който припомни вълнуващи моменти от зараждането на клуба през 2000 г., неговото чартиране през 2002 г. и първите години на утвърждаването и развитието му. от името на цялата българска ротарианска общност поздравления и пожелания към членовете на клуба поднесе атанас атанасов, дистрикт гуверньор елект за 2012/2013 г. на дистрикт 2482 България.

В прекрасната юнска вечер музиката и танците не секнаха до късно. Пред искрящите светлини на празничната торта, юбилярите си пожелаха с много здраве и приятелска подкрепа Ротари клуб Попово да продължи своята благородна мисия напред през годините. Пламен Трифонов, РК Попово


ROTARY SPORT

IV СУдоКУ тУРниР В лоВЕч

н

а 09 юни 2012 г. в ловеч се проведе IV судоку Ротари турнир, организиран от Ротари клуб ловеч. В турнира участваха почитатели на играта от различни възрасти, интереси, възможности и географски места на страната – Варна, Русе, Мездра, София, Плевен, ловеч и при изключителен интерес. Във FACEBOOK бе открита страница на турнира, в която постъпиха не само регистрации за участие, но и изключително много поздравления, пожелания и приветствия от различни континенти на почитатели на тази световна игра. турнирът бе открит от президента на клуба Мариан Петракиев. Правилата, редът за провеждането и регламентът за оценяване бяха обявени от Борислав илевски – член на РК ловеч и ръководител на турнира.

Състояха се три отделни кръга с различно време за решаване, вариации, брой на задачите и нарастване на сложността им. За най-малките участници до VII клас бе подготвен детски кръг със задачи, който не само ги стимулира за изява, но и заинтригува за едно ново разширение за следващите турнири. Сложността в част от задачите на втория кръг повиши адреналина на участниците, но ор- Победителят ганизаторите се бяха погрижили с тонизиращите и освежаващите напитки за подпомагане на изявите им в решаването на задачите. Журито беше безпристрастно и въпреки че в текущата класация участниците сменяха местата с малки разлики в точките до втория кръг, победителят се излъчи след изключителен успешен трети кръг, в който задачите бяха с по-голям коефициент на сложност и естествено – точков еквивалент. наградата – статуетка на стойност 250 лв., изготвяна специално за всеки турнир от скулптора Спас дочев, бе връчена на Светозар Стефанов в оспорвана битка с трима участници от Мездра, Русе и София. на второ място заслужено се класира деян Разсадов, а на трето – александър андреев. Всички участници получиха грамоти от борда на Ротари клуба с пожелания за участие не само в следващите издания на турнира, но и в други престижни състезания с постигане на по-добри и призови места. Мариан Петракиев, Президент РК Ловеч

националЕн ПиКниК на РотаРи КлУБ СилиСтРа

т

ретия си национален ротариански пикник проведе Ротари клуб Силистра в парка „орехова гора”. той е част от програмата „10 години РК Силистра“. тя започна в началото на годината в мандата на президента на клуба инж. Пенчо Ковачев и бе представена пред журналисти. През февруари бяха проведени т.нар. „игри в библиотеката“ съвместно с интеракт клуб Силистра, Регионална библиотека „Партений Павлович“ и на програмата „глоб@лни библиотеки – България“. тогава агрономът атанас Великов, паст президент на клуба, даде сеанс на едновременна игра на шестима млади шахматисти и ги победи. През април бе проведен 7-ят в историята на клуба Великденски благотворителен бал, средствата от който са за парк „Ротари“, намиращ се на входа на Силистра. националният пикник включи гости от РК Русе и тутракан, начело с президента им ирена Бонева. Проведени бяха състезания по стрелба с лък със съдействието на СК „динамикс“ с президент инж. Мирослав Миткин, в който победи Емил Коцев от Русе, дългогодишен асистент на дистрикт гуверньора за Зона 13, обединяваща клубовете от

поречието на река дунав. В традиционното състезание по баскетбол най-добра бе 9-годишната Вирджиния георгиева. За пръв имаше състезания по дартс и по спортен риболов, в който най-добър бе Велико Великов, паст президент на клуба. Йордан Георгиев, Секретар РК Силистра 23


Списание "Ротари на Балканите", юли 2012 г. № 162  

От юли 2011 г. списание "Ротари в България" излиза под името “Ротари на Балканите. Списанието е официално регионално издание на Ротари Интер...