Списание "Ротари на Балканите", септември 2021, № 225

Page 1

септември-октомври 2021г. бр. 2, № 225 ISSN 1310-750X

РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ www.rotary.bg

„Едно дете, един учител, една книга и една химикалка могат да променят света.“ Малала Юсафзай


PUBLISHER‘S LINES Уважаеми приятели,

РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ Регионално списание на Ротари Интернешънъл ISSN 1310-750X Издател: Агенция „Бизнес Н” ИЗЛИЗА НА ДВА МЕСЕЦА

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Борислав Къдреков, ДГ Илиян Николов, ПДГ Виолина Костова, ДГЕ Борислава Динева, ДРП Велимир Балтезаревић, Србиjа Димитрина Вакрилова, отг. редактор Цвятко Кадийски, Ротари историк Наско Начев, ПДГ, издател

Наистина лятото свърши! Затова горещо ви препоръчвам да се запознаете със специалното обръщение на Президента на РИ Шекхар Мехта и на следващия го Дженифър Джонс. Това послание може да служи като основа и мотивация за бъдещото развитие на нашата организация. То дефинира най-често употребяваното от нас понятие ПРИЯТЕЛСТВОТО и определя компонентите, които го правят толкова силно: Разнообразието, Справедливостта и Приобщаването. Според мен това е и нов прочит на Целите на Ротари, пречупени през Четиристранния тест за това, което мислим, казваме и правим! Нашето списание подкрепя това изявление и препоръката на Ротари то да бъде обсъждано и дискутирано в клубовете, за да разширим още повече знанията си за нашите идеали и ценности в Ротари./Виж: www.rotary.bg/ За месеците септември и октомври определящите материали са за образованието и усилията ни в борбата срещу пандемията. Колегите от Евънстън анализират последната година и половина и ни предлагат обстоен материал за направеното от ротарианците по света в борбата с Ковид-19, както и компетентното мнение на лекар ротарианец по въпросите, които си задаваме, за вирусите и ваксинацията. На пропускайте и новините от Дистрикта. Активните клубове: „Хората на действието“, както започнахме да ги наричаме напоследък, са на страниците на списанието и в социалните мрежи. Сигурен сам, че навсякъде има проекти и клубовете работят в полза на общността, но за тях научаваме всички само ако са изпратени и до медиите! Ваш в Ротари Наско Начев - издател

Отговорен секретар: Антон Начев Предпечат: Гергана Найдева Address: ROTARY IN THE BALKANS 1, Gladston Str., Plovdiv 4000, Bulgaria Tel. /Fax + 359 32/628 770 Mob. +359 887 594 356 E-mail: spisanie@rotary.bg www.rotary.bg

2

СЪДЪРЖАНИЕ Месечно послание на президента на РИ Нашият ангажимент в Ротари Ротари проекти по света Когато пандемията обхвана света Какво трябва да знаем за имунизацията 24 октомври - Ден на ПОЛИО! Месечно обръщение на Председателя на ФР Месечно послание на ДГ Посещение на гуверньора в клубовете Хора на действието: проекти на клубовете Разказът на един ротарианец Месечно послание на ДРП

стр. 3 стр. 4 стр. 6 стр. 8 стр. 14 стр. 20 стр. 21 стр. 23 стр. 25 стр. 26 стр. 29 стр. 31


BETWEEN FRIENDS Септември

СКЪПИ МОИ ПРОМЕНИТЕЛИ,

Сигурен съм, че имате обогатяващи преживявания, докато служите за промяна на живота. Един от начините, по които можете да направите най-голямата промяна в живота на човек, е да му помогнете да се научи да чете. Грамотността ни отваря света. Това ни прави по-добре информирани за живота в нашите собствени общности и отваря гледки към други култури. Четенето и писането свързват хората и ни дават друг начин да изразим любовта си един към друг. Септември е месец на основното образование и грамотност в Ротари. Повишаването на уменията за ограмотяване е от решаващо значение в стремежа ни към намаляване на бедността, подобряване на Шекхар Мехта Президент, здравето и насърчаване на мира. Всъщност, ако всички ученици в страни с Ротари Интернешънъл ниски доходи напуснат училище с основни умения за четене, това би довело до значително намаляване на глобалните нива на бедност. Без образование неграмотните деца стават неграмотни възрастни. Днес 14 процента от възрастното население в света - 762 милиона души - нямат основни умения за четене и писане. Две трети от тази група са жени. Грамотността и уменията за смятане са от съществено значение за получаването на по-добро жилище, здравеопазване и работа през целия живот. Най-вече за момичетата и жените грамотността може да бъде въпрос на живот или смърт. Ако всички момичета завършиха основното си образование, майчините смъртни случаи биха били много по-малко. И детето е по-вероятно да оцелее след 5-годишна възраст, ако е родено от майка, която може да чете. Подобряването на резултатите за повече хора по света е възможно само ако държавите премахнат бариерите пред образованието за момичета. Икономическият аргумент за това е ясен: В някои страни, където обучението е насочено към момчета, цената на пропуснатите икономически възможности е повече от един милиард долара годишно. Овластяването на хората чрез образование е сред най-смелите цели, които имаме като ротарианци. Не е нужно да пътуваме далеч от домовете си, за да срещнем онези, чийто живот е осакатен, защото се борят с четенето, разчитат на другите да четат вместо тях или не могат да напишат нищо повече от собственото си име. От този месец помислете как вашият клуб може да служи за промяна на живота чрез грамотност. Подкрепете местни организации, които предлагат безплатни програми за подпомагане на грамотността на възрастни, изучаване на местен език или които осигуряват на учителите професионално развитие, съсредоточено върху четенето и писането. Станете ментори по грамотност или работете с организация като Глобалното партньорство за образование, за да увеличите възможностите за учене за децата по целия свят. Разговаряйте с местни училища и библиотеки, за да видите как вашият клуб може да поддържа съществуващите им програми или да помогне за създаването на програми, необходими във вашата общност. Грамотността е първата стъпка за излизане от бедността. Както отбеляза лауреатът на Нобелова награда Малала Юсафзай: „Едно дете, един учител, една книга и една химикалка могат да променят света.“

3


Нашият ангажимент за разнообразие, справедливост и приобщаване

В Ротари разбираме, че развитието на разнообразна, справедлива и приобщаваща култура (DEI) е от съществено значение за осъществяването на нашата визия за свят, в който хората се обединяват и предприемат действия за създаване на трайна промяна. Ние ценим разнообразието и приветстваме приноса на хора от всякакъв произход, възраст, етническа принадлежност, раса, цвят, стил на учене, вероизповедание, социално-икономически статус, култура, семейно положение, език, пол, сексуална ориентация и полова идентичност, както и различия в идеи, мисли, ценности и вярвания. Признавайки, че индивиди от определени групи са имали исторически пречки пред членството, участието и лидерството, ние се ангажираме с развитието на справедливостта във всички аспекти на Ротари, включително в партньорствата ни в общността, така че всеки човек да има необходимия достъп до ресурси, възможности, мрежи и подкрепа за развитие. Ние вярваме, че всички хора притежават видими и невидими качества, които по своята същност ги правят уникални, и се стремим да създадем приобщаваща култура, към която всеки човек принадлежи и знае, че е ценен. В съответствие с нашата почтеност се ангажираме да бъдем честни и прозрачни за това, къде се намираме в нашето DEI пътуване като организация и да продължим да се учим и да се справяме по-добре.

4

Свалете си копие от сайта на списанието www.rotary.bg


Уважаеми членове на Ротари, В Ротари празнуваме разнообразието, справедливостта и приобщаването (DEI). Няма значение кой сте, кого обичате, как поздравявате, дали сте с увреждане, от коя държава сте или каква е вашата култура. Важното е само, че искате да предприемете действия, за да създадете трайна промяна. Ротари работи, за да гарантира, че всички ни виждат като справедлива и приветлива организация. Разнообразието отдавна е една от основните ни ценности и ние се гордеем с организацията, която сме изградили. Но можем да направим още, за да илюстрираме разнообразието, справедливостта и приобщаването (DEI); да разширим способността си да отразяваме общностите, на които служим, и да отговорим на нуждите на нашите общности. Въз основа на приноса на нашата работна група по DEI Бордът на директорите на Ротари Интернешънъл подсили изявлението на DEI, което приехме през 2019 г. Резултатът е по-голям ангажимент към разнообразието, справедливостта и приобщаването, фокусиран върху признаването на приноса на всеки; напредването на справедливостта и създаването на приобщаваща култура, където всеки човек знае, че е ценен. Разнообразието, справедливостта и приобщаването не са политически въпроси. Всеки от нас има право да бъде третиран с достойнство и уважение, да бъде чут гласът му и да има достъп до същите възможности за успех и лидерство в Ротари. Постоянно чуваме от нашите членове, че да бъдем приветлива организация, е жизненоважно за бъдещето ни и че като бъдем разнообразни и приобщаващи, ние ще осигурим водещо място за хората, които действат да се свързват помежду си и да правят разлика. Очакваме с нетърпение вашата подкрепа, докато правим Ротари по-разнообразен, справедлив и приобщаващ, като гарантираме, че всеки, който работи с Ротари, знае, че е ценен и му принадлежи.

Шекхар Мехта

Дженифър Джоунс

РИ Президент 2021-22

РИ Президент 2022-23

5 начина, по които вашият клуб може да поддържа разнообразие, справедливост и приобщаване:

1 2 3 4 5

Споделете нашето актуализирано изявление за ангажимента на Ротари към DEI с членовете си по имейл или на среща на клуба. Публикувайте актуализираното изявление на уебсайта на своя клуб и акаунтите в социалните медии и го свържете с имейла на клуба. Използвайте изявлението, за да обсъдите как вашият клуб може да бъде по-разнообразен, справедлив и приобщаващ за настоящите и бъдещите членове. Насърчавайте колегите си да се уважават един друг и да говорят, когато действията на човека се различават от нашите идеали и ценности. Разширете знанията си, като преминете курс по DEI в учебния център.

5


OUR WORLD

Ротари проекти по целия свят От Брад Уебър

Ротарианците и ротаракторите доказаха своята смелост и адаптивност, когато се пренастроиха, за да се борят с пандемията COVID-19. Но през всичко това време те не спираха да работят и за постигане на целта за избавяне на планетата от полиомиелит. Докато отбелязваме Световния ден на полиомиелита на 24 октомври, ето някои от начините, по които го направихме през 2020 г.

17,5 млн.

БРАЗИЛСКИТЕ ДЕЦА СА ПОЛУЧИЛИ ВАКСИНА СРЕЩУ ПОЛИОМИЕЛИТ В ЕДИН ДЕН ПРЕЗ 1980

Канада-САЩ Когато пандемията издигна ограниченията за събиране и преминаване на граници, дистрикт 7090 - който обхваща части от южен Онтарио и западен Ню Йорк – намали плановете за първото си масово каране на велосипеди за Световния ден на полиомиелита. Въпреки студеното и дъждовно време в деня на Велосипедите срещу полиомиелита, ездачите от канадската и от американската страна завъртяха отсечки от около 15 мили, разказва организаторът и тогавашен дистрикт гуверньор Франк Адамсън от Ротари клуба на Фонтил, Онтарио. За да разширят обхвата си за набиране на средства, дистриктът насърчи ходещиге и тичащите да се присъединят към каузата, където и да се намират. Ротарианците в целия дистрикт събраха повече от 160 000 долара.

364 000 ВЕЛОСИПЕДА СА СЕ ПРОДАВАЛИ ЕЖЕДНЕВНО ПО СВЕТА ПРЕЗ 2014 6

Бразилия На 17 октомври бразилските координатори на End Polio Now и координаторите по публичния имидж организираха национална програма в YouTube, наречена „Телеполио“. Чрез предварително записани съобщения от ротариански лидери и бразилски знаменитости, 45-минутната програма генерира над 2100 гледания и около 130 000 долара дарения, направени онлайн и чрез QR код, създаден за събитието. Членовете на близо 300 клуба на Ротаракт бяха дарители; повече от половината от тези ротарактори са дарили за първи път на End End Polio Now.


OUR WORLD

Финландия През последното десетилетие някои от най -разпознаваемите забележителности на планетата бяха осветени, за да отбележат Световния ден на полиомиелита, като много от тях също имат проекция на логото End Polio Now. През 2014 г. дистрикт 1390 привлече оператора на увеселителния парк Sarkanniemi за популяризиране на съобщението. Същата година и всяка година оттогава паркът осветява своята 551-футова наблюдателна кула Nasinneula с червени прожектори в Световния ден на полиомиелита.

2002

ЕВРОПЕЙСКИЯТ РЕГИОН НА СЗО БЕШЕ ОБЯВЕН ЗА СВОБОДЕН ОТ ПОЛИОМИЕЛИТ

Корея Туристическото ходене е популярно занимание в Корея, където повече от една трета от анкетираните през 2019 г. граждани посочиха спорта и фитнеса като свое основно хоби. Ротари клубовете в Корея се включиха в тази мания на открито, за да съберат средства за End Polio Now с „Предизвикателството на 100 -те най -красиви планини“ през октомври и ноември. Събитието ангажира 145 катерачи от 74 клуба и събра близо 106 000 долара дарения. Участниците - които се съгласиха лично да дарят поне по 100 долара всеки - се обединиха, атакуваха любимите си планини и популяризираха постиженията си, като публикуваха снимки и коментари в

Нова Зеландия Следвайки шаблона за набиране на средства чрем масови транзитни пътувания, популяризирани от клубовете в Австралия, около 500 членове на Ротари в района на Окланд се събраха на железопътни линии и фериботи за кампания за осведомяване за полиомиелита. Събитието на 23 октомври Polio All Transit, разширено от версията за 2019 г., което включваше само пътуване с

6 398

ФУТА Е ВИСОЧИНАТА НА ХАЛАСАН, НАЙ-ВИСОКИЯ ВРЪХ В ЮЖНА КОРЕЯ

социалните медии. „Възможно е да се отбележи Световният ден на полиомиелита, като се спазват правителствените указания за социално дистанциране“, отбелязва Джу-Хва Чжонг, координатор на Ротари за „End Polio Now“ в Корея.

1902

ГОДИНА ОКЛАНД ПУСНА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СИ ТРАМВАЙ влак, събра приблизително 25 000 долара. Проектите за End Polio Now и ротарианците могат да бъдат забавни“, казва Рон Сието, бивш гуверньор на дистрикт 9920. „Polio All Transit представи възможности за общуване и работа в мрежа и събра средства, които фондацията„ Бил и Мелинда Гейтс “ удвои в проект, който демонстрира качествата на нашите ротарианци, клубове, приятели и семейства. " 7


Когато смъртоносната криза обхвана света, членовете на Ротари пристъпиха към действие. Сега се опитваме да си представим какво следва

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Е ПРИЕТО 8


9


П

реди осемнадесет месеца светът спря и за един кратък момент Ротари спря заедно с него. През март 2020 г. списанието спря печата на майския си брой, за да включи ново писмо от президента на РИ 2019-20 Марк Малоуни.

Водени чрез пример, насърчени от трима последователни президенти на Ротари Интернешънъл: Марк Малоуни, Холгер Кнаак и Шекхар Мехта , и подпомогнати от около 35 милиона долара финансиране от Фондация Ротари, ротарианците и ротаракторите от цял свят пристъпиха напред, за да предоставят широк спектър от основни услуги, материали и информация за подпомагане, съветване и утешаване на хората по време на пандемията COVID-19. „Всяко голямо предизвикателство е възможност за обновяване и растеж“, каза Кнаак – и истинността на тази забележка е демонстрирана на снимките тук и на следващите страници. 10

„В началото на март новините за COVID-19 станаха все по-сериозни по целия свят, обясни той. Помолихме всички дистрикти и клубове на Ротари да ограничат срещите лице в лице до понататъшно известие и вместо това да провеждат виртуални срещи.“ После Малоуни върна нещата в движение: „Светът се променя бързо, пише той, както и Ротари. Нашата адаптивност и сила ще ни помогнат да се ориентираме в това премеждие. " Ротарианците навсякъде реагираха на призива на Малоуни за действие. В някои случаи дори го бяха изпреварили. По времето, когато майското издание се появи в пощенските кутии, много клубове вече бяха преминали към виртуални срещи, а членовете по целия свят предоставяха подкрепа на място на здравните работници, нуждаещите се общности и хората, които са най-податливи на пандемията. През юни 2020 г. публикувахме първия си обзор на проекти, свързани с COVID, а през юли президентът на РИ за 2020-21 Холгер Кнаак отбеляза в първото си съобщение за списанието, че „всяко голямо предизвикателство е възможност за обновяване и растеж“. В същия брой показахме как Ротари и неговите партньори в Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита са използвали своя опит в отговор на пандемията, а през август разказахме лични истории на 10 фронтови работници по целия свят - девет ротарианци и един ротарактор, който въпреки сериозния риск за собственото си здраве, пристъпиха напред, за да предложат помощ, комфорт и вдъхновение. Оттогава ние продължаваме да обхващаме хитрите и креативни начини, по които клубовете са намерили отговор на пандемията, го-

ляма част от тази работа се финансира чрез безвъзмездни средства от Фондацията на Ротари: Към юни над 27 милиона долара глобално безвъзмездно финансиране са отишли директно към отговора на Ротари срещу COVID-19, наред с близо 8 милиона долара финансиране за реакция при бедствия. Ротари се адаптира, точно както Малоуни и Кнаак ни увериха, че можем. И въпреки пандемията ротарианците и ротаракторите продължават да правят разлика: Празнувахме края на дивия полиомиелит в Африка. Приехме нова област на фокус, околната среда. И по -рано тази година посрещнахме встъпителната кохорта от посланици на мира в първия Ротари център за мир в Африка. В този брой правим преглед на последните 18 месеца и гледаме напред какво ни предстои. Ще намерите примери за изобретателност, креативност и устойчивост, които членовете на Ротари проявяват от самото начало. Ще чуете от ротариански епидемиолог и член на оперативната група по COVID-19 за ролята на Ротари в отговора на пандемията. Ще прочетете как клубовете са приели промяната – и ще научите как виртуалната свързаност може да отвори вратата за повече хора да се включат в мисията на Ротари. През изминалата година поради всичко, което сме преживели заедно, всеки от нас се е променил, поемайки нови предизвикателства и усвоявайки нови умения. Ротари също се е променил и със сигурност предстоят още промени. Но както президентът на РИ Шекхар Мехта ни напомни преди два месеца в първото си ротарианско послание до членовете: „Никое предизвикателство не е твърде голямо за ротарианците“.


11


Членовете на Ротари по пандемични проекти са служили като доброволци, като професионалисти и като модели за подражание, застъпвайки се за ваксинация и насърчавайки другите със собствен пример. Клубовете предоставяха маски и други ЛПС, комплекти за тестване, образователни материали, диагностично оборудване, тръби за интубация, вентилатори, дезинфектант за ръце, средства за лична хигиена и други основни неща, като храна и вода. Те предоставяха помощ на бежанци и хора, които бяха без дом, както и професионално обучение, за да помогнат на хората, търсещи работа. Чрез онлайн семинари, актуализации в социалните медии и други търговски обекти клубовете служеха и като надежден източник на информация за ваксините и други теми, свързани с пандемията. 12


13


НАУКАТА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТ

АН МАРИ КИМБЪЛ знае за пандемиите всъщност тя е написала книга за тях. Епидемиолог и лекар. Кимбъл изнася лекции за нововъзникващите инфекции в Университета на Вашингтон, работи с Белия дом за създаването на картата на нововъзникващи инфекции за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), печели награди Фулбрайт и Гугенхайм за работата си по глобалната търговия и нововъзникващите инфекции, проектира глобална стратегия за наблюдение на болести за фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, автор е на „Рискова търговия: инфекциозни болести в ерата на глобалната търговия“. Кимбъл беше въведена в Ротари не от член, а от ваксини. „Част от работата ми, когато за пръв път започнах работа в Западна Африка, беше да гарантирам, че ваксините, пристигащи на летищата, се придвижват безопасно по пътя към складовете, казва тя. Започнах да виждам тези сандъци с въртящото се колело, но не знаех какво е Ротари. Затова реших да разбера.“ Сега, член на Ротари клуб на остров Бейнбридж, Вашингтон, Кимбъл служи в оперативната група на Ротари по COVID-19, която проучва ролята на организацията в отговор на пандемията. Работната група развива действия като мобилизиране на клубове и насърчаване на ваксинации. През май старши редакторът на списание Rotary Даяна Шоберг разговаря с Кимбъл за пандемията и работата на Ротари: 14


Rotary: Каква е Вашата роля в екипа на Ротари за COVID-19? А.К.: Моята роля е преди всичко техническа: да съветвам чле новете за глобалното състояние на пандемията. За съжаление в световен мащаб все още имаме много активна пандемия. Загубихме повече от 3.5 милиона души по целия свят и смятаме, че това е занижена цифра. Другото, което проследяваме много внимателно, е справедливостта и достъпа до ваксините. Въпреки 1.4 милиарда дози (към 13 май), прилагани по целия свят, по-малко от един процент от тях са в Субсахарска Африка. Така че виждаме истинско неравенство. Ще съветвам работната група относно осведомеността за ситуацията и политическите възможности, докато вървим напред. Rotary: Колко добре е позициониран Ротари за справяне с COVID-19? А.К.: Какви са нашите силни страни и как можем да ги използваме най-добре? Виждаме много страхотна работа от ротарианци навсякъде и това е много обнадеждаващо. Има много алтруизъм и обществен дух. До известна степен чуваме всички лоши новини и не чуваме достатъчно добри. А Ротари се занимава със създаване на добри новини. Ротари е много мощен партньор в отговор на COVID-19, защото нашата организация е многосекторна; не се ограничава до здравния сектор. И също така носи високо ниво на доброволчество. Нашият отговор е разнообразен и персонализиран на местно ниво, което го прави още по -ценен. Rotary: Написахте, че Ротари може да преодолее пропастта между науката и ценностите в борбата с COVID-19. Какво искате да кажете с това?

ПЕТ НАЧИНА ДА ПОМОГНЕТЕ ДА СЕ СПРЕ COVID-19 В ОБЩНОСТТА

1

Обучете хората за важността на ваксинацията Към последната седмица на юни само 1 % от населението на Нигерия е получило поне една доза ваксина срещу COVID-19; страната се бори с липсата на доставки, като получи първите си 4 милиона дози чрез програмата за споделяне на ваксини срещу COVAX през март. Междувременно членовете на Ротари в страната използват връзките, които са създали чрез работата си по изкореняване на полиомиелита, за да се застъпят сред политическите лидери, здравните работници, медиите и традиционните и религиозни лидери за важността на ваксинациите срещу COVID-19. Те достигат до населението чрез информационни кампании в социалните медии, телевизията и радиото, както и чрез съобщения за обществени услуги, излъчвани на публични площади. Застъпвайте се за справедливо и равномерно разпределение на ваксините Ротари клуб Демерара, Гвиана, от десетилетия провежда медицински мисии в отдалечени части на страната, което дава на членовете от първа ръка познания за нуждите на общностите в тези области. През март в партньорство с Министерството на здравеопазването на страната и Комисията за гражданска защита членовете на клуба пътуваха с лодка, за да доставят ваксини срещу COVID-19 до местните села Муритаро и Малали. Традиционните лидери бяха сред тези, които получиха ваксините, давайки пример за своите общности. „Връзката ни с тези общности и история с усилията ни за полиомиелит даде на жителите увереност, че Ротари няма да ги изостави, когато ваксините срещу COVID-19 станат достъпни“, каза членът на клуба Ланселот Хан. Преодолейте колебанията за ваксините, като споделяте точна, базирана на факти информация Сингапур непрекъснато ваксинира населението си, но значителни групи от хора продължават да се

2

3

колебаят да използват ваксината. Ротари клуб Сингапур работи с училището за обществено здраве Saw Swee Hock към Националния университет на Сингапур, за да стартира програма - посланик на общественото здраве през юни. В допълнение към организирането на уебинар, за да отговори на обществените въпроси, училището организира семинар, насочен към интерактори, ротарактори и ротарианци, за да ги снабди със знанията и уменията, за да разсеят митовете и да обучи общностите за безопасността на ваксините. Насърчавайте носенето на маски и правилните хигиенни практики С ограничено количество ваксини Пакистан се сблъска с трета вълна от случаи на COVID-19 тази пролет. Поддържаният от Ротари център за ресурси за полиомиелит в Банну използва своя опит, за да обучи общността за измиване на ръцете и други предпазни мерки срещу инфекция. Повече от 25 жени присъстваха на сесия през май, водена от здравни работници. Подкрепете усилията на здравните агенции за разпространение на ваксини Членовете на Ротари в дистрикт 2060 (Италия) станаха критични правителствени партньори за създаването и функционирането на местата за ваксинация по-рано тази година. В рамките на една седмица след първоначалната покана за доброволци през януари над 150 ротарианци и ротарактори се явиха, включително лекари, медицински сестри, фелдшери, адвокати и нотариус, за да помогнат с документите. Впечатлени, медицинските власти във Верона възложиха на дистрикта да отговаря за всички доброволчески дейности, свързани с ваксинацията срещу COVID-19 в региона, включително планиране на пациенти, задаване на смени и отчитане на данни. До края на май са участвали над 700 доброволци, а над 300 000 души в региона са били ваксинирани.

4

5

15


А.К.: Алтруизмът е много основна ценност на Ротари. Така че, като говорите защо дадено лице трябва да се ваксинира, можете да цитирате цифрите, че той е 94 % защитен или е 80 % защитен. Но разговорите, които чувам в моята общност, например, са за това каква е вашата отговорност да се ваксинирате, за да защитите останалата част от вашата общност и хората, с които общувате. И това е, което смятам, че Ротари наистина може да предложи. Общностното образование е начин за предоставяне на научни факти и осъзнаване на ситуацията на отделна общност. То включва и достигане до други граждански организации и държавни структури за координиране и сътрудничество. Толкова много хора умряха, че поради това имаме и мисия на сърцето. Много Ротари клубове имат комитети, които помагат на опечалени хора и болни хора. Това е още една част от гледна точка на ценностите. Rotary: Как би могла да се разглежда борбата с дезинформацията за един ротариански клуб? И как това ще варира в зависимост от региона? А.К.: Зависи какви са слуховете. Опитах се да държа ухото си на земята в собствената си общност и това просто означава да слушам и след това да водя разговори. Хората, които вярват на дезинформацията, не са глупави, просто са погрешно информирани. Пренасянето на достоверна информация по убедителен начин често може да окаже влияние. Можем да им кажем, от нашия опит с полиомиелита и дългогодишния ни опит с детските ваксинации, че тези ваксини са безопасни и те са високоефективни и че знаем, че ваксините работят. 16

Rotary: Каква е разликата между диалога и убеждаването, що се отнася до колебанието за ваксината? А.К.: Когато за първи път се присъединих към работната група, препоръчах книга на останалите членове, озаглавена „Заседнал: как започват слуховете за ваксините - и защо не изчезват“, от Хайди Ларсън. Той се основава на дългогодишни изследвания на колебанията при ваксините. Трикът е, че трябва да слушате и чак тогава трябва да има разговор. Може да успеете или да не успеете с убеждаването, но наистина слушането е много, много важно. Бях изумена от някои слухове, които се носят наоколо, които имат тънка основа в някои факти, но са изцяло изкривени и тълкувани погрешно. Това наистина е диалог. Ротари е неполитичен. Имаме огромен набор от ротарианци с широк спектър от политически убеждения и не правим политика в нашите клубове. И това е много важно за доверието към Ротари. Rotary: Докато разпространението на ваксината продължава, доколко трябва да се тревожим за огнища на мутации? А.К.: Ако имах кристална топка, бих могла да ви кажа. Има много въпросителни относно мутациите. Вариации винаги ще се развиват, въпреки че коронавирусът мутира по-бавно от грипа и далеч по-бавно от ХИВ. Но това е РНК вирус, който мутира по-бързо от ДНК вирус. Така че колкото повече се предава, толкова повече възможности има за възникване на мутации. Ваксинацията остава единственият ни инструмент и ако успеем да ваксинирате всички успешно, наистина бихме могли да ограничим предаването и мутациите. По принцип вирусите мутират към по-голяма инфекциозност, но не мутират към

по-голяма смъртност за техния гостоприемник – това е много широко обобщение. Вирусът иска да се разхождате и да го предавате на други хора. Rotary: Ако коронавирусът не се развива толкова бързо, колкото грипът, означава ли това, че ако се ваксинират достатъчно хора, ще има по-малко вариации и няма да се налага да се ваксинираме всяка година? Или Ви питам нещо, което просто още не знаем? А.К.: Питате нещо, което просто още не знаем. Стратегията е да ваксинираме колкото можем повече и да намалим предаването, а това трябва да намали мутациите. Но трябва да запомните, че грипът е напълно различен от коронавируса, с изключение на това, че и двата са РНК вируси. Смятахме, че коронавирусът ще бъде сезонен, тъй като има тенденция да има върхове, които корелират със зимата, но сега виждаме, че има и върхове, корелиращи с лятото. Така че в този смисъл това не е точно като модела на предаване на грипа. Грипът се измества и отклонява на годишна база, а ваксините срещу грип са съставени така, че да отговарят на това какъв щам циркулира. Същото в крайна сметка може да стане и това, което ще правим с коронавируса. Но тъй като това е нов вирус, неговите модели на предаване, свързани със сезонността и с други динамични сили, всъщност не са ясни. Не знаем колко дълго ще продължи имунитетът на човек от ваксина. Rotary: Могат ли стратегиите, които ротарианците са използвали с полиомиелита, да бъдат приложени към COVID-19? А.К.: Има опит и инфраструктура, които ще бъдат полезни: центровете за спешни операции,


например в Нигерия. А също така логистиката на охладени пратки и управлението на доставката на ваксини, кампаниите за ваксинация и съобщенията - въпреки че съобщението е различно и това е различна възрастова група. Това, което Ротари направи с Глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита, беше абсолютно феноменално. С нашите 36 000 клуба сме мобилизирали населението и лидерите на общностите по целия свят. Ротарианците могат да работят бързо и да знаят как да получат ресурси там, където са най-необходими. Rotary: По какъв друг начин Ротари клубовете могат да помогнат с ваксинирането срещу COVID-19? А.К.: Клубовете популяризират ваксините чрез публичност и застъпничество, а членовете на Ротари, които имат медицинско образование, помагат за действителната администрация на дозите. Имаме голям опит в логистиката и нашите членове помагат с трафика, регистрацията и приемането в местата за ваксинация, в зависимост от клуба. Това се удава много лесно на ротарианците. Rotary: Има ли модел за справедливо разпределение или това е нещо, което ще трябва да измислим? Ако трябва да започнете от нулата, как би изглеждало това? А.К.: Идеята при разпространението в Съединените щати идва предимно от Националната медицинска академия. Препоръката им беше насочена към това кой има най-голяма заболеваемост и смъртност от болестта. Така че първо имате здравни работници, тъй като те са постоянно в риск и вашата здравна система ще се разпадне, ако не можете да ги защитите. Тогава имаше голяма

дискусия за несъразмерния риск за цветните общности и работници, насочени към обществеността, особено наемните работници, и за възрастни хора. Те разгледаха ефекта от болестта и използваха това, за да формират решение за това как ще изглежда справедливото разпределение. Това би било малко по-различно за всяко общество. Ние знаем какво нямаме предвид, когато говорим за справедливост. Не искаме ваксините да отиват само при по-богатите хора, които могат да ги платят. Или при важни политици, които случайно имат достъп до тях, защото са прескочили линията. Видяхме обаче как може да изглежда несправедливото разпределение. Rotary: Има ли визия за справедливо разпределение, където да гледаме в глобален мащаб спрямо въздействието на болестта? А.К.: Мисля, че нашата информационна база е доста несъвършена. Но фокусирането върху страни, които имат високо ниво на предаване, би имало стратегически смисъл. Бариерите пред това бяха забележителни. Говори се много за някои страни, които имат три до пет пъти по-голям брой дози, запазени за тяхното население. И това е процесът, който COVAX (глобално публично-частно партньорство за осигуряване и разпространение на ваксини срещу COVID-19) се опитва да организира по-справедливо, за да осигури достъп до ваксини за страни с ниски и средни доходи. Rotary: Къде ще се впише Ротари в дългосрочното възстановяване от COVID-19 – неща като образование, психично здраве и други нужди, които биха могли да дойдат след края на кризата? А.К.: Точно там влиянието на Ротари може да бъде най-силно. Но на всяко място ще бъде различно. Със сигурност виждам икономиче-

ското възстановяване като част от това, което ще разгледаме. Има и някои други области. През февруари Съветът за сигурност на ООН призова за глобално прекратяване на огъня, за да се даде възможност за ваксинации. Виждам Ротари като част от тези мирни усилия. На екологичната сцена знаем, че обезлесяването и търговията с диви животни са довели до появата на този вид патогени и Ротари може да бъде включен и там. Ако погледнете нашите области на фокус, няма да намерите такава, която да не е засегната от тази пандемия. Rotary: Предвиждахте ли здравна криза като настоящата с COVID-19? И реагира ли светът така, както си мислехте? А.К.: Всеки знаеше, че респираторен патоген може да бъде опасен. Никой обаче не беше планирал пълно отричане на науката на правителствено ниво, което видяхме в някои страни. Имам колеги, които са работили много тясно по планове за пандемията, които са били в сила, и тези сценарии отидоха в коша. Никой не предвиждаше това, което се случи. Всички предполагаха, че ако имате всички тези планове и имате доста добра представа какво трябва да направите, ще се направи. Трябва да сме много по-наясно с политическата икономика, отколкото да наблягаме на научния аспект. Мисля, че големият урок, който научихме, е, че научно обоснованото лидерство е критично важно. Трябва да имате подкрепата на върховете на вашето правителство, за да въведете най-добрите мерки, които обществото може да предприеме, за да се защити. Това трябва да е наистина ясно и трябва да се каже много, много пъти.

17


#RotaryResponds Ротарианци, ротарактори и интерактори се включиха, за да помогнат по време на пандемията. На снимките на тези и предходните страници можете да видите някои от хората, които са доброволци, и проектите, които са организирали. Те включват членове на клуба Interact на Sonrise Christian High, Гана, и клубовете на Ротаракт в Хо, Гана; Университет по здраве и сродни науки, Гана; и Warszawa Frydryk Chopin, Полша. Тук са представени и ротарианските клубове в North Jefferson и Gardendale, Алабама; Boa VistaCacari, Teresina-Fatima и Vargem Grande Paulista-Conecta, Бразилия; Guayaquil Norte и Tsachila de Santo Domingo, Еквадор; Meaux, Франция; Evanston Lighthouse, Илинойс; Madras Next Gen, Индия; Trenton, Северна Каролина; Metro Naga, Филипини; Сингапур; Plainview, Тексас; и Valera, Венецуела; както и членове на Ротари в дистрикти 3040 (Индия), 3281 (Бангладеш) и 9212 (Кения). 18


19


姫路ロータリークラブ

ЕДИН ГЛАС ВСЕКИ КЛУБ Без значение къде се намирате по света или на какъв език говорите, логото на Ротари е универсално. Това, както и влиянието, което имаме по целия свят, ни обединява. Ротари клубовете могат да се възползват от силата на тази връзка, като използват официалното лого на Ротари. Защото колкото по-единен е гласът ни, толкова по-голямо ще бъде нашето въздействие. Посетете rotary.org/brandcenter, за да започнете.

Evanston Lighthouse

Club de Vargem Grande Paulista

District 2482

20

Club


ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ Септември

АКО МОЖЕТЕ ДА ГО МЕЧТАЕТЕ, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ Малала Юсуфзай е млада пакистанска активистка за образованието на момичета и жени. Като тийнейджърка Малала, която светът познава с първото й име, смело се застъпва за правата на момичетата да учат. Екстремистите в нейната страна не бяха съгласни с Малала и тя беше простреляна от талибански стрелец по пътя си към къщи от училище. Но атаката не я разубеди; направи я по-решителна. Веднага след като се възстанови, тя възобнови мисията си на образователен активизъм. Днес фондът „Малала“ подкрепя образованието чрез проекти по целия свят. Малала не само е вдъхновение за членовете на Ротари, ние също имаме някои общи черти: стремеж да правим най-правилно, страст към грамотността и силата да превръщаме мечтите в реалност. Един от моите житейски девизи е: „Ако можеш да го мечтаеш, можеш да го направиш“. Това се отнася за всичко, което ротарианците правят, особено с Фондация Ротари. Ние буквално осъществяваме мечтите си. През годините видях безброй усилия за ограмотяване в Ротари, от национални програми до местни проекти. Когато глобалната пандемия от COVID-19 удари миналата година, много клубове предприеха действия, за да помогнат на общностите да се адаптират към онлайн обучението, включително предоставяне на преносими компютри. Решенията на Ротари са множество, нашите доброволци неуморни. И както познавам ротарианците, знам, че в момента се обсъждат още решения, докато пиша тези думи. Страстта на Ротари към грамотността и образователните проекти е добре известна. Такъв е и нашият ангажимент да ги осъществим. Вие чрез Ротари сте голяма част от помощта за хората да направят първата си стъпка от неграмотността, от бедността към нещо много по-добро. Не забравяйте, че ако можете да мечтаете, можете да го направите – точно като Малала. Октомври

ОТГОВОРЕТЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Когато Ротари смело се зае да преследва мечтата за свят без полиомиелит, знаехме, че реализирането на мечтата ни няма да бъде лесно. Но от 1988 г. заедно с нашите партньори ние намалихме в световен мащаб броя на случаите с 99,9 %. Обаче нищо не е свършило, докато не свърши. Изисква се смелост. Ще продължим да финансираме и ще продължим да оказваме натиск, докато тази битка не приключи и нито едно дете никога повече няма да изпитва опустошителните последици от полиомиелита. Когато отбелязваме Световния ден на полиомиелита на 24 октомври, ние се вдъхновяваме; продължаваме да постигаме напредък и с настоящите ниски нива на предаване на див полиомиелит в Афганистан и Пакистан имаме уникална възможност да прекъснем разпространението. Имаме и нова стратегия и ваксина, които ще подкрепят усилията ни за ликвидиране. Заедно с новата ни стратегия Ротари и неговите партньори използват нов инструмент, нова орална ваксина срещу полиомиелит (nOPV2), за да помогнат за справяне с огнища на тип 2 на cVDPV. Тази нова ваксина е внедрена в нарастващ списък от страни и е обещаващо развитие в стремежа ни да сложим край на полиомиелита веднъж завинаги. Но има още много работа за вършене. По-специално, трябва да останем силно ангажирани с целите си след последните събития в Афганистан. Като неполитическа организация, Ротари ще продължи да върши работата, необходима за опазване здравето на децата навсякъде. В Ротари, когато мечтаем, ние заставаме зад мечтата си с всичко, което можем да съберем. Винаги сме се изправяли пред предизвикателства – и сега е по-важно от всякога да се издигнем отново, смело, за да победим полиомиелита. JOHN F. GERM Foundation trustee chair

21


22


GOVERNOR‘S MESSAGE Приятели, Някак неусетно отпускарските месеци юли и август останаха зад нас. Искам да благодаря сърдечно на всички 47 клуба, които приеха поканата ми за среща с тях, и то предимно в дни от седмицата, които не са характерни за седмични прояви. Срещнах истински, убедени и активни ротарианци, което ме мотивира още повече за бъдещата ми служба. Няма да крия, че изпитах истинско вълнение, когато, стоейки пред ротарианската морена в подножието на Паметника на свободата, гледах с възторг пристигащите групи от ротарианци и техни приятели, извървели походните маршрути от Соколски манастир и местността Узана. Самият аз имах удоволствието да измина маршрута от град Шипка до едноименния връх с приятелите от Казанлък. Голямата група ротарианци, ротарактори, интерактори и наши приятели ще остане завинаги в сърцето ми с вдъхновяващата гледка от колоните бели Борислав Къдреков фланелки с ротариански символи, които упорито следват целта. Снимките Дистрикт гуверньор 2021-22 от това събитие ще напомнят за ротарианския ни дух и ще ни призовават Дистрикт 2482 България да не забравяме традицията на нашите походи, ще пазят идеята да почитаме величавия подвиг на предците ни, известен като Шипченската епопея. С нескрита гордост и истинско удовлетворение се насладих на чудесната гледка, която представляваха голямата група интерактори от ИАК Севлиево. Тези сърцати и отговорни приятели по най-добър начин ми напомниха, че темата на предстоящия месец септември е „Основно образование и грамотност“. Немалко сподвижници дистрикт-гуверньори са излагали в своите обръщения статистика за тревожното положение с грамотността на подрастващото СЛУЖИМ ЗА ПРОМЯНА поколение у нас. За съжаление в това отношение положението през последНА ЖИВОТА ните години не се е подобрило особено. Големият бич за нашето общество остава неграмотността на българина, вследствие на което търпим големи негативи. Вече дори официално признахме за проблема, детерминиран с покъртителното определение „функционална неграмотност“, което за огромно съжаление се отнася до голяма част от нашите ученици. Добрата новина за нас, ротарианците, е, че нашите клубове продължават осъзнато да са ангажирани с проекти в началните и средни училища, които имат за цел подобряването и създаването на по-привлекателна учебна среда, възприемането на съвременни технологични нововъведения в процеса на преподаване на учебния материал и създаването на условия за ангажиране на учениците в извънкласни образователни форми и физически активности. Призовавам ви да се възползвате от възможността да кандидатствате за дистриктен грант в тази много важна зона на фокус. Когато обсъждаме нашата активност по тази тема, не бива да забравяме, че не по-малко важно е да подкрепяме способните, талантливите и предприемчиви деца и младежи, защото те са бъдещият, а и настоящият двигател на прогреса; те са градивният стимул за развитието и така необходимият коректив на слабостите в обществото ни. И нека винаги мисълта ни да бъде ангажирана с грижа за нашата рожба Интеракт. Като отговорни родители да не забравяме, че създаването на живот е само първата стъпка. Оттук нататък пред нас стоят голямото предизвикателство, смелостта да преследваме целите си и необходимостта да бъдем отговорни. Младите дръзки новатори с удоволствие и желание подкрепят нашите добри проекти, а и устойчиво реализират свои по тази тема. Ние също трябва да ги подкрепяме, трябва да насърчаваме тези съвместни проекти, защото тези усилия са от полза за цялата общност. Затова ще си позволя да завърша като цитирам една мисъл на Колин Пауъл: „Трябва да разберем – като граждани и като правителство, – че всяка една общност в тази страна няма по-важно задължение от образованието на тези, които ще ни заменят.”

23


PEOPLE OF ACTION

144 ГОДИНИ ОТ ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ За поредна година Ротари клуб Габрово участва в организацията по повод честванията на Шипческата епопея. Шипченската битка е поредица от ожесточени сражения при Шипченския проход по време на Руско-турската война 1877-1878 година. Ротари България Дистрикт 2482 също се включи в събитието и го определи като национално в календара си. В събитието се включиха ротарианци от цялата страна и много граждани . Мероприятието започна с организирана панихида на Соколския манастир . За 11-а поредна година РК Габрово с подкрепата на ТД „Узана“ и ТД „Орлово гнездо“, организираха туристическите походи до върха. И тази година те започнаха от три начални точки: Соколския манастир, местността Узана и гр. Шипка. Голяма група от Ротари клуб и Интреракт клуб Севлиево участваха в изкачването на върха. С ентусиазъм и кураж ДГ Борислав Къдреков също покори върха. Срещата на трите лъча от походите се осъществи при асамблеята от знамена на страните, участнички в боевете, и възпоменателната морена с поднасяне на цветя и обща снимка.

Габровските ротарианци специално благодарим за подкрепата на ДГ Борислав Къдреков и на всички вас, приятели от клубовете Габрово, Севлиево Велико Търново, Каварна, Нова Загора, Бургас, Стара Загора, Казанлък, че споделихте желанието ни да отдадем заслужена почит на героите, извоювали с живота си за нашата свобода.

Връх Шипка И трябва да паднеш на колене. И трябва да целунеш тук пръстта. Защото ти и аз сме техни внуци. Защото те умряха като братя. Чуй, Още свири шипченският вятър! И полковете вдигат знамената! Емил Розин

Красимира Йорджева Президент - РК Габрово

Продължават посещенията на гуверньора Борислав Къдреков в клубовете от Дистрикт 2482 РК Велико Търново РК Габрово РК Севлиево РК Самоков РК София-Балкан РК Троян РК София - Център РК София Тангра РК Горна Баня РК Гоце Делчев РК София-Сердика РК София-Капитал РК Петрич РК Берковица РК Благоевград-Център РК Ботевград РК София-Интернешънъл ИРК София-Некстум РК София-Възраждане РК Сандански РК Кюстендил РК Банкя РК Дупница РК Мездра РК Панагюрище РК Пазарджик РК Велинград РК Банско Разлог РК Карлово РК Асеновград РК Пловдив, Пълдин, Филипопол и Интернейшънал РК Видин РК Монтана РК Хасково РК Айтос РК Нова Загора РК Сливен РК Карнобат РК Габрово РК Разград РК Силистра РК Тутракан РК Русе, РК Русе-Дунав РК Попово РК Дупница РК Момчилград РК Златоград

Колаж на Пламен Иларионов, секретар на Дистрикта 24


GOVERNOR'S VISIT

25


CLUB PROJECTS

С РОТАРИ ИМАШ КРИЛЕ

26

От 15 до 21 август 2021 г. в град Враца за трета поредна година се проведе международното състезание по делтапланер „Околчица опън 2021“, в което взеха участие 16 състезатели от 4 страни: България, Италия, Нидерландия и Украйна, които стартираха от легендарния връх Околчица. На първите две места се наредиха състезатели от България, а третото място зае представителят на Италия. За първа година излетяха и парапланеристи, като тенденцията е в близко бъдеще обхвата на състезанието да покрие и тази дисциплина. Верен на принципа „Спортът за един мирен свят“, врачанският Ротари клуб оказа финансова подкрепа за подготовката и провеждането на събитието съвместно с Община Враца, като двама от членовете участваха и в организацията по провеждането му. То се превърна в празник за града и беше широко отразено от местните средства за масова информация.

Организаторите от Врачанското туристическо дружество имат амбицията да превърнат състезанието в традиция и да създадат условия за привличане на повече участници от страната и чужбина. Полагат се усилия за подготовка на млади състезатели по делтапланер, някои от които взеха участие извън рамките на състезанието. Очаква се в близко бъдеще отговорните за това фактори от местната администрация да предприемат необходимите действия за възстановяване на съществуващата остаряла база на връх Околчица и превръщането в съвременен център за делтапланеризъм, който да предостави условия за развитието на този красив и мъжествен спорт и да му върне предишната слава. Ротари клуб Враца ще подкрепи тази инициатива и с готовност ще се включи в нейното бъдещо реализиране. Пожелаваме „Насрещен вятър“ на всички, посветили се на делтапланеризма. Валентина Ангелова, Секретар - РК Враца


CLUB PROJECTS

ГОРЕЩО ЛЯТО ЗА РК СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ Ротари клуб Стара Загора-Берое дари сумата от 4000 лева на Центъра за психично здраве - Стара Загора. Със средствата ще бъде извършен ремонт на кухненски офис, в който се разпределя храната за болните (закуска, обяд и вечеря), почистват и измиват съдовете, с които те се хранят. Ремонтните дейности включват: боядисване и освежаване на помещението, нова подова настилка, подлежаща на почистване с дезинфекционни разтвори, нови работни плотове за разпределяне на храната, вградени мивки и кухненски шкафове; кухненски батерии.

Навръх Деветата неделя след Петдесетница (22 август 2021 г.) Ротари клуб Стара Загора-Берое и Старозагорска митрополия направиха на Старозагорските минерални бани курбан за здраве и успение на българския народ и подпомагане на изграждането на православния храм „Свети Йоан Рилски Чудотворец“. Преди няколко месеца Ротари клуб Стара ЗагораБерое дари сума, с която да продължат строителните дейности. „Вчера обещах, че до края на моя мандат като президент на клуба, т.е. до края на м. юни 2022 г., ще проведем още дейности, с които да подпомогнем поскорошното изграждане на Божия дом. В тези смутни времена, когато българският народ се лута в тъмата, хубаво е да съграждаме православни храмове, да се опитваме да бъдем по-смирени и по-обединени. Това е нужно в момента на нацията ни!“ – каза Красимир Червилов. От името на митрополит Киприан отец Йордан Карагеоргиев отправи благодарност към ротарианците, към всички дарители за изграждането на храма. На събитието присъстваха много миряни. Раздадени са над 200 курбана.

Дарението беше връчено на Управителя д-р Пенчо Гюрковски от президента на РК Стара Загора-Берое – Красимир Червилов. Д-р Гюрковски изтъкна с благодарност колко е належащ този ремонт и колко е важно това дарение за Центъра за психично здраве – Стара Загора ЕООД.

Лилия Михайлова, Пезидент елект РК Стара Загора-Берое

Членове на клуба посетиха Тракийски университет на мястото, на което вече е почти завършена творбата на Светлин Стоев по проект „Антична Загора“. Художественият проект се реализира от Светлин Стоев с помощта на утвърдени и начинаещи художници. Като място на изпълнение е избран западният вход на ректората на Тракийски университет - Стара Загора. Ротари клуб Стара Загора-Берое откликна на молбата на Светлин Стоев и подкрепи финансово това творческо начинание. Поздравления за творбата! 27


CLUB PROJECTS

ЗА БЕЗКОРИСТНА СЛУЖБА Целта на Ротари е да насър­чава и развива идеала за служба на обществото като основа на достойно начинание, и в частност да насърчава и възпитава:

1 2

Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш; Високите етични норми в бизнеса и професията, признаването значимостта на всяко полезно занятие, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото;

3 4

Прилагането на практика на идеала за служба в личния живот, бизнеса и обществения живот на всеки ротарианец.

Международното разбирателство, добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.

Четиристранен тест за онова, което мислим, казваме или правим. 1. Това ли е ИСТИНАТА? 2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга? 3. Ще създаде ли това ДОБРОНАМЕРЕНОСТ и по-добри приятелства? 4. Ще бъде ли от ПОЛЗА за всички, които засяга?

Ротариански код на поведение Следният код на поведение е приет за употреба сред ротарианците Като ротарианец, аз: Ще действам почтено и с високи етични стандарти в моя професионален и личен живот. Ще взаимодействам честно с другите и ще се отнасям с тях и заниманията им с респект. Ще използвам професионалните си умения чрез Ротари, за да: напътствам младите хора; помагам на тези със специални нужди; подобрявам качеството на живот на моята общност и по света. Ще избягвам действия, които рефлектират негативно на Ротари или други ротарианци.

1 2 3

4

28

PEOPLE OF ACTION

ПЪРВАТА СТАЯ МОНТЕСОРИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РОТАРИАНСКА ПОМОЩ Първа класна стая в областта и трета в страната, в която ще се провежда обучение на деца по метода „Монтесори“ ще има във Велико Търново. Тя се намира в обновеното и реновирано средно училище „Г.С. Раковски“ и е изцяло оборудвана с дарения от Ротари клуб Велико Търново. Пособията са на стойност близо 2000 лева, в края на август беше доставено и оборудването на класната стая, което е втората част от дарението на ротарианците. Преди месец дарихме подобни пособия и на Центъра за социална интеграция и рехабилитация за деца и младежи с увреждания във Велико Търново, щастливи сме, че сега имаме възможност да оборудваме и цяла класна стая по метода „Монтесори“. Образованието на децата е една от зоните на фокус на Ротари, посочи президентът на РКВТ Венелин Иванов. През тази година в СУ „Г.С. Раковски“ вече има записани 15 първокласници и изрази надежда, че с мотивираните учители и въвеждането на новия метод, то ще осъществи успешен прием на деца за новата учебна година.

Монтесори методиката е популярна в много държави и много световно известни личности са монтесори ученици. Тя е по-различна от стандартните методи на обучение. Класната стая също е оборудвана по различен начин, ползват се специални пособия, а учителят работи индивидуално с всяко дете с насочващ и окуражаващ подход. Монтесори методът е много подходящ и за деца с увреждания, допълни учителката.


CLUB PROJECT

ROTARIAN TALK

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН РОТАРИАНЕЦ Скъпи приятели, От 24 до 28 август 2021 имах удоволствието да посетя Женева, Швейцария и се радвам да споделя с Вас моменти от тези дни. Поводите за посещението ми бяха ротариански, служебни и срещи с приятели. Подготовката за пътуването включваше ваксинация, антигенен тест, онлайн регистрация в сайта на Швейцарската здравна инспекция, както и установяване на контакт с Ротари клуб Geneve International. След успешно проведената служебна среща с партньори от Европа посетихме Световната здравна организация (СЗО), учредена на 7.4.1948 г. като специализирана агенция на Организацията на обединените нации (ООН) и координиращ орган на международното здравеопазване. Близо до нея се намира мисията на ООН, създадена официално на 24.10.1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни членки на Съвета за сигурност: Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция. България е приета за пълноправен член на ООН на 14.12.1955 г. Имах честта да се запозная с приоритетите в мисията на ООН, Женева. Вечерта на 26.08.2021 имах удоволствието да бъда заедно с приятелите от Ротари клуб Genève International, Дистрикт 1990. Клубът е основан на 20.10.2015 г.с представители на 13 националности, като в момента активните членове са 54 (26 мъже и 28 дами, a 15 приятели са Paul Harris Fellow. По време на срещата се запознах с проектите, по които клубът работи, разбира се обменихме флаговете на двата клуба с президента Hansjörg Eberle.

Светът е малък – един от приятелите (адвокат) на чаша вино ме попита дали знам нещо за Пловдив (моя роден град), защото той имал роднини от арменски произход, но досега не е пътувал до България. Планираме да установим връзка между двата клуба и да се опознаем по-добре в близко бъдеще. Разгледах терасовидните лозя във винарската област Лаво, кантон Во, включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, олимпийския комитет и музей в Лозана. Диип Пърпъл правят Монтрьо, известен с песента си „Дим над водата" („Smoke on the Water"), в която се пее за събитие от 1971 г., когато фен на Франк Запа подпалва казиното в града. Джаз-фестивалът на Монтрьо се провежда ежегодно през месец юли от 1967 година насам. Посетих парка и легендарната вила „Ла Гранж" в Женева с библиотека, построена през 1660г. и призната за исторически паметник. През 1969 г. папа Павел VI провежда литургия в парка Ла Гранж, на която са присъствали около 70 хиляди души, а само преди няколко месеца в нея се срещнаха президентите Байдън и Путин. Благодаря на д-р Стамен Попов, който е на европейска позиция в Женева за гостоприемството и приятелството! Оставам с прекрасни впечатления от посещението ми в Швейцария и се надявам да продължим да променяме заедно към по-добро живота на хората около нас! С приятелски поздрав, д-р Георги Стефанов Президент 2021-2022 Ротари клуб София-Витоша

29


RI CONVENTION

КОНВЕНЦИЯТА В ХЮСТЪН Културна бонанза Независимо дали сте привлечени от класическото или съвременното изкуство, фотографията или архитектурата, Хюстън има музей за вас. По време на Международната конвенция на Ротари, 4-8 юни 2022 г., планирайте еднодневна екскурзия до музейния квартал на града: Неговите 19 музея включват Музея за съвременни изкуства; колекцията Menil, кампус от 30 акра с безплатни и напълно достъпни галерии; и Детски музей „Хюстън“ – един от най-добрите по рода си в Съединените щати. С близо 70 000 произведения на изкуството, разпръснати в три сгради – свързани помежду си с интерактивни художествени тунели, – колекцията на

Музея за изящни изкуства в Хюстън варира от древно изкуство до скулптури от 20 век на Анри Матис и Хуан Миро. Невъзможно е да разгледате всичко за едно посещение, затова си определете темпо и планирайте това, което най-много искате да видите. Параклисът Ротко, поръчан от Джон и Доминик де Менил, известни като пионери на художествената сцена в Хюстън, е задължителна дестинация, откакто отвори врати през 1971 г. Неговите 14 големи абстрактни картини от Марк Ротко и архитектурният му избор имат за цел да провокират духовно изследване и социална промяна.

Готови ли сте да се свържете отново с природата? Насочете се към Природонаучния музей в Хюстън, където можете да се разходите из Центъра за пеперуди Cockrell, да надникнете под водопада на биосферната дъждовна гора Rainforest Conservatory и да слушате ентомолозите да говорят за изобилието от показвани същества. И ако винаги сте били любопитни какъв е вкусът на чипса от скакалци, имате късмет – просто вземете лека закуска от автомата за насекоми. Мийоки Уокър

Научете повече и се регистрирайте на convention.rotary.org

30


RAC and IAC МЕСЕЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИСТРИКТНИЯ РОТАРАКТ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Здравейте, приятели!

Борислава Динева ДРП 2021-2022 Ротари Дистрикт 2482 България

СЛУЖИМ ЗА ПРОМЯНА НА ЖИВОТА

Съвсем като миг се търкулнаха двата месеца от предходния брой на списанието, а всъщност се случиха редица интересни неща в живота на Ротаракт България. В месеците, посветени на водещите личности и на членството в Ротари Интернешънъл, няколко Ротаракт клуба се пребориха с ваканционното настроение и осъществиха прекрасни проекти, за които ще прочетете в този брой. Дистриктната Ротаракт комисия пък навлезе в същинската си работа - планиране на предстоящите събития, официални посещения и съставяне на стратегии за стабилизирането на конкретни клубове. Отиващото си лято и настъпващата есен създават работно настроение и започва да се покачва активността и ангажираността на ротаракторите към клубната дейност. Този феномен, случващ се на фона на месечните послания за образователен и икономически разцвет, обещават клубно обогатяване по отношение на проекти и колектив. Заедно обаче с традиционните и планирани дейности, ротаракторите не могат да останат безразлични към актуалните теми в обществата, от които са част. Поради тази причина съм сигурна, че ни очакват немалко предизвикателства.

са невероятен инструмент, подпомагащ разширяването на мащабите на инициативите, които сме подемнали. Месеците, които настъпват, и темите, които са заложени, предпоставят към богата палитра от възможности за съвместни проекти между Ротари и Ротаракт клубовете. Ключът към успеха е винаги в екипната работа За финал бих искала да използвам моето обръщение към вас, за да акцентирам върху важността да бъдем пример за подражание за хората около нас по отношение на поведение и спазване на мерки, диктувани от нестихващата вече година и половина пандемия от вируса SARS-CoV-2. През изминалата година не знаехме, че такова нещо ще ни се случи. Вече обаче знаем, можем да планираме и да се подготвяме за всякакви сценарии. Само че какъвто и формат да изберем за нашите седмични сбирки и проекти, не трябва да забравяме нашето поведение и нашите действия какво послание оставят сред хората около нас. Нека сме отговорни към семействата си и към цялото общество. С пожелание за здраве и С ротаракторски поздрав, Боби

В тази връзка искам да насоча вниманието на ротарианците и на ротаракторите към дистриктните грантове. Те

31


НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ НА РОТАРИ ЗА 2022 4-8 ЮНИ 2022 | HOUSTON, TEXAS, USA Регистрирайте се и платете на convention.rotary.org на специалната цена от $475.* *Тази цена важи до 15 декември.

#Rotary22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.