MA PROGRAM: Pangrčič

Page 1

19. 4. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Dr. Polonca Pangrčič RAZLIČNI TALENTI, RAZLIČNI PRISTOPI 18.00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Izražena in potencialna nadarjenost, talentiranost, ustvarjalnost?

18:20–18:40

Zunanji in notranji vplivi na upad motivacije za šolsko delo?

18:40–19:00

Prikaz praktičnih vaj, ki dvigujejo ustvarjalnost?

19:00–19:15

Primeri iz prakse in pogled naprej?