Break a Story Communication AB

Break a Story Communication AB

Göteborg, Sweden

Break a Story är en kommunikationsbyrå med redaktionell spets. Vi har tagit med oss ett gediget journalistiskt kunnande in i den digitala eran. Företaget, som har producerat redaktionellt innehåll av högsta kvalitet sedan 1989, erbjuder strategisk och praktisk redaktionell kommunikation i såväl tryckta som digitala kanaler: kundtidningar, nyhetsbrev, webbinnehåll, bloggar, innehåll till sociala medier, film, årsredovisningar och mycket annat.

Vi sköter ofta hela produktionen, från det strategiska arbetet och utvecklandet av olika plattformar till konkret idéarbete och produktion av text, bild, film och formgivning.

www.justrivista.se