Just Rivista

Just Rivista

Göteborg, Sweden

Just Rivista AB arbetar med content marketing på uppdrag av företag och organisationer. I 25 år har vi stått på mottagarens sida och hjälpt våra uppdragsgivare att nå fram med sina budskap, genom att producera relevant och intressant innehåll.

I dag är vi cirka 20 personer, bland annat projektledare, redaktörer, och formgivare. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda ett starkt innehåll för alla plattformar, tryckta eller digitala. Från strategi och idé till färdig produkt.

www.justrivista.se