Page 1

1.2019 EMC IN PRUDUCT DEVELOPMENT

SYSTEM EMC DESIGN

Genombrott inom organisk elektronik

EMC I PRAKTIKEN >> DEL 2

Fall av bristande EMC-egenskaper och möjliga åtgärder

EMC Opportunities and Challenges with Artificial Intelligence + KALENDARIUM SID 4 + Ny el-standard SID 6 + ÖGAT PÅ SID 10-11 + FÖRETAGSREGISTRET SID 27-31 >>>


Electronic Environment #3.2018 Electronic Environment # 1.2019

Reflektioner Reflektioner

Dan Wallander Dan Wallander Chefredaktör och ansvarig utgivare Chefredaktör och ansvarig utgivare

Nya länder utmanar dominanten USA På spaning efter vårtecken

D E

en flitiga läsaren av denna publikation har kanske noterat kalendariet som alltid i början av tidningen. fter en återfinns hittills vädermässigt medioker Utan är attvilägga någon större vid vinter, nog många som nuvikt väntar hur de sammanställs, så kan jag ändå in våren på allvar. SMHI har sin meteoberätta attrologiska det liggerdefinition en hel delavletande när detbakom är vår repå sultatet. Det undertecknad över de riktigt, och det ärhar då reflekterat dygnsmedeltempesenaste är att och antalet inom våra raturen åren är stigande överkonferenser 0° men under 10 pluselektronikområden verkar i an-I grader. Vilket skall internationellt då vara under sju dygnöka i följd. tal. Är det det ganska en trendlätt vi ser, och i sådana vad beror år var avklarat i västrafall Sverige i alla den fall. på? Men för de som inte vill föra statistik vid terEn förklaring kanandra vara att nyavårtecken ämnesområden på mometern finns det säkra att spana ett självklart sätt tarärplats efter. Båtmässorna en avunder dem.elmiljö-hatten, IoT för att ta ett exempel. IoT är knappast någon dagsslända och detbåtmässorna finns ett stort behov av attenträffas PÅ DE STORA i år märktes tydligi olika och utbyta av kunskap. Beprövad erfarentrend forum – elektrifieringen motorerna. Utvecklingen het inom går elmiljö måste appliceras i nya av dessa snabbt nu,dåbåde i Sverige ochsammaninternahang ochdär ställas inför utmaningar. tionellt, eldrift förnya sjölivet utvecklas för många En annan kanOch varadet attär ”nya” länder utmanar olika ändamål. helt naturligt, båtlivetdoär minanten USA med möten inom våra elektronikområden. Bara under november 2018 arrangeras in-

tressanta konferenser i Japan, Sydafrika och Indien. Och det känns ju som en naturlig utveckling. evenemang är en sak, mottagandet något enAntalet spegling av den generella utvecklingen i samhälhelt annat. Så, hur serhelt då nödvändigt. trenden ut där? let. Det är dessutom Lite olika men väldigt intressant, skulle jag säga. På vissa håll kämpar deltagarantalen I VÅRT GRANNLAND Finlandman har med försäljningen av små medan på gått andraupp ser avsevärt. trenden positivare ut. I Båtliv slutet elmotorer Enligt norska av augusti genomfördes exempelvis E±MC Europe såldes 3 500 el-utombordare i Finland under 2017. 2018 Amsterdam. var välarrangerad Underi 2018 uppgickKonferensen antalet till omkring 6 000 enoch välbesökt catyvärr 500 delegater vilket är ett stabra heter. I Sverigemed finns ingen motsvarande resultat. Extra roligt svensk del är att professor tistik men enligt den för el-utombordartillverkare som Jan underpåkonferensen valdes till ny ordfövaritCarlsson aktiv längst den svenska marknaden, Torrande qeedo,för är den maninternationella väldigt nöjdastyrkommittén. med fjolårets försäljOchMarknaden EMC Europe kommer till i Sverige. År ning. är mogen ochåter senare vår sjösätts 2022 arrangeras i Göteborg. Mer inden första mässankonferensen för just elbåtar på Sjöhistoriska formation om det kommer, var så säker. Museet i Stockholm. IMED DETNYA HÄRTEKNIKER NUMRET av Electronic Environment fortföljer också naturligt nya utma-

sätter medbatteripack del två i vår nya utsättas artikelserie; ”EMC ningar.vi Ett skall för diverse in product development”. Denna del har titeln ”Setting the EMC Requirements” av Lennart Has-

selgren. Miklos Steiner fortsätter sin serie ”EMC från bricka till bricka”, med del 23 där vi fortsätter att titta påinom olikamiljötålighetens metoder för EMC-tätning. påfrestningar områden, en Michel Mardiguian presenterar den sista delen om brand i ett litiumjonbatteri är näst intill omöjligt att Electrostatic Disarge (ESD), med titeln ”Design / släcka, och hur påverkas övrig elektronik? Harden Equipment for ESD Immunity”. DenHÄR avslutande delen omMiklos ESD ärSteiner också med Michel I DET numret fortsätter del Mardiguians sista del i den planerade sviten av artvå i den nya serien ”EMC i praktiken”. Lennart tiklar i tidningen Electronic Environment. Hasselgren presenterar del fyra av serien ” EMC in Ett stort tack Michel med för all kunskap och erfarenproduct development” rubriken ”System EMC het vi fåttElsäkerhetsverket ta del av, i bådeger artikelform och under design”. oss en tillbakablick intensiva EMC-kurser! i EMC-historien och från vår teknikredaktör Peter Merci Michelkommer pour toutes les connaissances les Stenumgaard en omfattande artikelet om expériences que nous avons reçues, sous avseende la forme möjligheter och utmaningar inom EMC d’article sous des cours intensifs EMC! artificielletintelligens. Men, det kommer mer från Michel! Om detta tänTrevlig läsning! ker jag berätta i nästa nummer, lagom till Jul. Till dess önskar jag en trevlig läsning!

SHIELDING TECHNOLOGY

Shielded secure meeting rooms

Turn key shielded and anechoic chambers

Shielded rooms for data security

Shielding materials for self-assembly: doors, windows, absorbers, ferrites, filters, gaskets and metalized textiles.

Shielded boxes for GSM, DECT, radio testing etc

EMC testing services in our own lab.

www.scratch.se

www.emp-tronic.se

Electronic Environment Electronic Environment Ges ut av Break a Story Ges ut av Break aAB Story Communication Communication Mässans gata 14 AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg 412 031-708 51 Göteborg Tel: 66 80 Tel: 031-708 66 80 info@breakastory.se info@breakastory.se www.breakastory.se www.breakastory.se

2 2

HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg +46 42-23 50 60, info@emp-tronic.se

Adressändringar: Adressändringar: info@justmedia.se info@justmedia.se Tekniska redaktörer: Tekniska redaktörer: Peter Stenumgaard Peter Stenumgaard Miklos Steiner Miklos Steiner Michel Mardiguian Michel Mardiguian når Våra teknikredaktörer Våra når du påteknikredaktörer info@justmedia.se du på info@justmedia.se

STOCKHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna +46 727-23 50 60

Ansvarig utgivare: Ansvarig utgivare: Dan Wallander Dan Wallander dan.wallander@justmedia.se dan.wallander@justmedia.se Annonser: Annonser: Caroline Östling Caroline Östling caroline.ostling@justmedia.se caroline.ostling@justmedia.se Dave Harvett Dave Harvett daveharvett@btconnect.com daveharvett@btconnect.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online www.electronic.nu – Electronic Environment online

Omslagsfoto: Omslagsfoto: Istock Istock Tryck: Tryck:Mölndal, 2018 Billes, Billes, Mölndal, 2019 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från Efterpublicering av redaktionellt material respektive författare. medges endast efter godkännande från respektive författare.


Electronic Environment # 1.2019

Redaktörerna Peter Stenumgaard

Massive Internet of Things and EMC

14

Ur innehållet

Miklos Steiner

2 Reflektioner 3 Redaktörerna 4 Konferenser, mässor och kurser 6 Ny el-standard 10 Ögat på – EMC i praktiken, del2 12 Teknikkrönikan – Peter Stenumgaard 13 Rapport från svenska IEEE EMC 14 Massive Internet of Things and EMC 20 Call for Papers 22 EMC In Product Development – System EMC Design 25 Genombrott

Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (LiTH 1988) samt Tekn Dr. Radiosystemteknik (KTH 2001). Arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft där han arbetade med elektromagnetiska störningars effekter på flygplanssystem. Detta inkluderade skydd mot exempelvis blixtträff, elektromagnetisk puls (EMP) samt High Power Microwaves (HPM). Han har varit adjungerad professor både på högskolan i Gävle och Linköpings universitet. Peter arbetar idag till vardags på FOI. Han var technical program chair för den internationella konferensen EMC Europe 2014 som då arrangerades av Just Event i Göteborg.

Miklos har elektromekaniker- högskoleutbildning för telekommunikation och elektronik i botten samt bred erfarenhet från bl a service och reparation av konsumentelektronik, konstruktion och projektledning av mikroprocessorstyrda printrar, prismärkningsautomater, industriella styrsystem och installationer. Miklos har sedan 1995 utbildat ett stort antal ingenjörer och andra på sina kurser inom EMC och är också författare till den populära EMC-artikelserien ”ÖGAT PÅ”, i tidningen Electronic Environment. Under många år var Miklos verksam som EMC-konsult, med rådgivning och provning för många återkommande kunder. Mångårig erfarenhet från utveckling av EMC-riktiga lösningar i dessa uppdrag har gett Miklos underlag, som han med trovärdighet kunnat föra vidare i sina råd, kurser och artiklar.

inom organisk elektronik

26 EMC på bred front – att avstöra en hel stad

Michel Mardiguian

27 Författare i Electronic Environment 28 Företagsregister

Genombrott inom organisk elektronik

25

Michel Mardiguian, IEEE Senior Member, graduated electrical engineer BSEE, MSEE, born in Paris, 1941. Started his EMC career in 1974 as the local IBM EMC specialist, having close ties with his US counterparts at IBM/ Kingston, USA. From 1976 to 80, he was also the French delegate to the CISPR. Working Grp on computer RFI, participating to what became CISPR 22, the root document for FCC 15-J and European EN55022. In 1980, he joined Don White Consultants (later re-named ICT) in Gainesville, Virginia, becoming Director of Training, then VP Engineering. He developed the market of EMC seminars, teaching himself more than 160 classes in the US and worldwide. Established since 1990 as a private consultant in France, teaching EMI / RFI / ESD classes and working on consulting tasks from EMC design to firefighting. One top involvment has been the EMC of the Channel Tunnel, with his British colleagues of Interference Technology International. He has authored 8 widely sold handbooks, two of them being translated in Japanese and Chinese, plus 2 books co-authored with Don White.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

3


Electronic Environment # 1.2019

Konferenser, mässor & kurser

Konferenser & mässor

EMC Compo 2019 21-23 oktober, Haining, Hangzhou, Kina

Jordning av högspänningsanläggningar

Föreningsmöten

Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs

EDI CON China 2019

4-3 april, Peking, Kina

Se respektive förenings hemsida:

22-23 maj, Göteborg www.sis.se

WAMICON 2019

IEEE

Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift

EUCAP 2019

31 mars – 5 april, Krakow, Polen

8-9 april, Cocoa Beach, USA ExpoElectronica 2019

15-17 april, Moskva, Ryssland EuMCE 2019, European Microwave Conference in Central Europe

13-15 maj, Prag, Tjeckien EMC Sapporo & APEMC 2019

3-7 juni, Sapporo, Hokkaido, Japan 2019 IEEE International Symposium on EMC, Signal & Power Integrity

22-26 July, New Orleans, USA EMC Europe 2019

2-6 september, Barcelona, Spanien ICOLSE 2019, International Conference on Lightning & Static Electricity 2019

www.ieee.se Nordiska ESD-rådet

www.esdnordic.com SER

www.ser.se SNRV

www.radiovetenskap.kva.se

Fundamentals of EMC

27-29 augusti, Mölndal www.emcservices.se

Radioantenner & vågutbredning

TIPSA OSS!

23-25 april, Stockholm www.stf.se

Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri.

14-15 maj, Mölndal www.emcservices.se

4

11 juni, Mölndal www.emcservices.se

Kurser

EuMW, European Microwave Week

6-11 oktober, San Diego, USA

Electromobility and EMC

www.sees.se

PCB design for high EMC performance

AMTA 2019, the 41st Annual Meeting and Symposium

27-28 maj, Stockholm www.stf.se

SEES

10-13 september, Kansas, USA 29 sept – 4 oktober, Paris, Frankrike

14-15 maj, Stockholm www.stf.se

Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs

20-21 maj, Stockholm www.sis.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Sänd upplysningar till: info@justmedia.se. Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!


Electronic Environment #4.2018 Electronic Environment # 1.2019

In Table 4 , the interference power over the receiver noise in dB is summarized for a receiver operating with 25 kHz. The exceedance of the thermal receiver noise is determined in dB for a probability of 50 % and a noise figure of 15 dB. It can be seen that the noise floor is exceeded in all the cases with a significant amount Table 4. Received Interference Power over the noise floor in dB for a 25 kHz radiosystem with a probability of 50 % and NF = 15 dB at 5.8 GHz.

REFERENCES [1] V. Angelakis, E. Tragos, H. C. Pöhls, A. Kapovits, A. Bassi, Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities: Urban Design to IoT Solutions, Springer, 2017. [2] Amy Nordrum, “Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated”, IEEE Spectrum, Aug 2016 [3] “Ericsson Mobility Report”, November 2017. [4] Ericsson Technology Review, Vol. 93, no. 3, 2016. [5] P Stenumgaard, K Fors, K Wiklundh, ”Interference Impact on LTE from Radiated Emission Limits”, Proceedings of IEEE EMC 2015, Dresden, Germany. [6] Kia Wiklundh, Peter Stenumgaard, “EMC Challenges of the Internet of Things “, Electronic Environment, no. 1, 2017, pp. 13-15.

Density

Duty cycle

Received Interference Power over noise floor [dB]

10000/km2

0.01

55

Kia Wiklundh,

1

82

Qamcom Research & Technology

0.01

73

Peter Stenumgaard

1

97

Swedish Defence NYHET Research Agency (FOI)

200000/km2

IV. CONCLUSIONS

CUSTOMIZED EMC-SOLUTIONS

The development towards massive IoT will create several new challenges for the EMC area. Some of the foreseen dense co-located scenarios have more than 30 years of experience, developing and may cause KAMIC severe EMC interference problems and therefore haveregarding to be handled of unitsissues, and products the electrical environmental with greatinstallation care for EMC not to within limit the full business potentialarea. We are a number ofwill hundreds individual customers andarea bigger for massivetoday IoT. helping These challenges probably develop the EMC in companies knowledge in questions related to EMC and improved electrical environment. an excitingwith andour vitalizing way.

KAMIC Installation

Welcome to us – we will guide you to your particular customized solution.

Tel: + 46 (0)54-57 01 20 | www.kamicemc.com

See emission and immunity sources at components level! Using the EMC-Scanner during the early stages of design enables you to detect potential emission or immunity problems before they become integrated into the product and expensive to correct. See what an EMC scanner can do for you, visit our website www.detectus.com.

See it before you

it!

q +46 (0)280 41122

info@detectus.com www.detectus.com

Moravägen 1 SE-782 31 Malung

www.electronic.nu – Electronic Environment online

5


Electronic Environment # 1.2019

Ny el-standard Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under december 2018 och januari och februari 2019. För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns), europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

SS-EN 55016-4-2, utg 2:2011/A2:2018 CISPR 16-4-2:2011/A2:2018 • EN 55016-4-2:2011/A2:2018 EMC – Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet – Del 4-2: Onoggrannhet vid EMC-mätningar Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet FASTSTÄLLELSEDATUM: 2018-12-12

SS-EN IEC 60695-6-2, utg 2:2019 IEC 60695-6-2:2018 • EN IEC 60695-6-2:2018 Provning av brandegenskaper - Del 6-2: Förmörkelse förorsakad av rök Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods SEK TK 89 Brandriskprovning FASTSTÄLLELSEDATUM: 2019-01-23

SS-EN IEC 60721-3-2, utg 2:2018/AC1:2019 IEC 60721-3-2:2018/C1:2018 • EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018 Miljöklassificering – Del 3-2: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter – Transport och hantering Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling

Också standarderna för traditionell utrustning uppdateras, t ex för distributionstransformatorer Den största förändringen som gjorts i standarden för torrisolerade krafttransformatorer är kanske att den nu omfattar transformatorer för upp till 72,5 kV. Flera av de andra ändringarna handlar om miljöförhållanden och preciserar olika slags yttre påverkan på transformatorerna. För fler villkor och förhållanden än tidigare står det nu också att beställaren ska meddela vad som ska gälla. Till exempel står det nu att beställaren ska ange vilka vibrationer som transformatorn kommer att utsättas för och om övertonerna i det matande nätet överstiger 5 %. För att bättre motsvara kundernas behov har fler klimatklasser tagits med och standarden ansluter nu till miljöklassificeringen av ej väderskyddad driftmiljö i SS-EN 60721-3-4. Ny är också en informativ bilaga om provning av utomhustransformatorer utan särskilt hölje.  För att markera att standarden tagits fram i ett världsomspännande samarbete i IEC har den nya utgåvan fått beteckningen SS-EN IEC 60076-11, istället för den tidigare SS-EN 60076-11. Till 2021-09-19 gäller den nya utgåvan parallellt med den från 2004 som då upphör att gälla. Liksom tidigare överensstämmer den svenska standarden med motsvarande standarder i övriga EU- och Eftaländer.  Se preview på www.elstandard.se på de inledande avsnitten av SS-EN IEC 6007611, utg 2:2019, Krafttransformatorer – Del 11: Torrisolerade krafttransformatorer.

SEK TK 104 Miljötålighet FASTSTÄLLELSEDATUM: 2019-02-20

SS-EN IEC 61326-3-2, utg 2:2019 IEC 61326-3-2:2017 • EN IEC 61326-3-2:2018 Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 3-2: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion – Tillämpningar i industrin i specificerad elektromagnetisk miljö Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) Industrial applications with specified electromagnetic environment SEK TK 65 Industriell processtyrning FASTSTÄLLELSEDATUM: 2019-01-23

För användning där åtgärder vidtagits för att hålla nere störningsnivåerna. För övriga platser se SS-EN 61326-3-1.

Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder på det elektrotekniska området fastställda av SEK Svensk Elstandard de senaste tre månaderna. För kompletterande information: www.elstandard.se

6

www.electronic.nu – Electronic Environment online www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #4.2018 Electronic Environment # 1.2019

Hej, det är vi som är Proxitron! Vi kan bli din leverantör av utrustning och service inom EMC, elsäkerhet och miljötålighet. Kontakta oss redan idag! Vi diskuterar gärna dina specifika servicebehov, kontakta oss för ett förslag eller ett kostnadsfritt besök.

Rickard Elf 0141-20 96 53 rickard@proxitron.se

– for all your EMC, Thermal & Sealing Solutions Jonas Johansson 0141-20 96 55 jonas@proxitron.se

AB, +46 8 570 22985 Proxitron AB – 0141-580 00 – info@proxitron.se – Jolex www.proxitron.se mail@jolex.se, www.jolex.se

electronic-195x128,5.indd 1

www.electronic.nu – Electronic Environment online www.electronic.nu – Electronic Environment online

2019-01-24 10:39

7 7


Electronic Environment # 1.2019

breakastory.online och Electronic Environment presenterar boken

”Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask” BOKSLÄPP!

Michel Mardiguian är sedan länge en internationellt erkänd författare och föreläsare. Michel har nu sammanställt både kursmaterial och artiklar, publicerade i Electronic Environment, till en omfattande handbok som kommer att finnas till försäljning fr.o.m den 15 januari 2019.

omfattande handbok som också erbjuder självstudiefrågor efter varje kapitel!

Som prenumerant av Electronic Environment har du möjlighet att förhandsboka handboken till introduktionspris och få den hemskickad (inom Sverige), alldeles rykande färsk från tryckpressen! Ta chansen till vidareutbildning och testa dina kunskaper inom EMC genom denna

Michel Mardiguians populära artikelserie i Electronic Environment har också publicerats på tidningens hemsida, electronic.nu, och där har artiklarna lästs mer än 78 000 (!) gånger. Läsarna kommer främst från USA, Indien och Tyskland, och även Sverige kommer högt upp på listan.

Förhandsboka ditt exemplar för endast 590 kr inkl frakt. (ord pris 689 kr inkl frakt) Maila namn och adress samt ange koden: Everything2019, till info@breakastory.se senast 11 januari 2019 för att ta del av erbjudandet.

About the author Michel Mardiguian, IEEE Senior Member, graduated electrical engineer BSEE, MSEE, born in Paris, 1941. Michel Mardiguian started his EMC career in 1974 as the local IBM EMC specialist. From 1976 to -80, he was also the French delegate to the CISPR Working Group on computer RFI, participating to what became CISPR 22, the root document for FCC 15-J and European EN55022. In 1980, he joined Don White Consultants (later renamed ICT) in Gainesville, Virginia, USA, becoming Director of Training, then VP Engineering. He developed the market of EMC seminars, teaching himself more than 160 classes in the US and worldwide.

8

Michel Mardiguian.

Established since 1990 as a private consultant in France, teaching EMI, RFI, and ESD classes and working on consulting tasks from EMC design to firefighting. One top involvement has been the EMC of the Channel Tunnel, with his British colleagues of Interference Technology International. Michel has authored 8 widely sold handbooks, two of them being translated in Japanese and Chinese, plus two books co-authored with Don White. He has presented 28 papers at IEEE and Zurich EMC Symposia, and various conferences, and authored 23 articles in technical magazines.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment # 1.2019

www.electronic.nu – Electronic Environment online

9


Electronic Environment # 1.2019

Ögat på Vad alla bör känna till om EMC:

EMC I PRAKTIKEN DEL 2: Fall av bristande EMC-egenskaper och möjliga åtgärder I denna nya serie av artiklar, tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt; annars...

FALL 2: PRISMÄRKNINGSAUTOMAT SOM ÄR FÖRE SIN TID Detta hände på slutet av 80-talet när all slags automatisk produktmärkning var på ropet, när industrin skulle automatiseras. Jag var teknisk projektledare och konstruktör för ett projekt för ett stort bageri i Stockholmstrakten. Vårt företag har tagit fram en ”Prismärkningsautomat” som bestod av fem delar: ett kort transportband förde produkten som skulle märkas, i detta fall brödlimpor, fram till en våg som vägde produkten och lämnade uppgiften till en etikettskrivare, som skrev ut en etikett med de aktuella uppgifterna för just den nyss vägda limpan. En sk applikator tog hand om etiketten och klistrade fast den på den aktuella limpan. Ett annan kort transportband förde sedan limpan vidare. Vår utrustning var infogad i produktionens transportband och förutsattes att fungera klanderfritt i den takt limporna producerades: ca 40–60 per minut. Vår utrustning krävde en del anpassningar både av mekaniska-, hårdvaru- samt mjukvaru-utförandet för att möta kundens krav. En viktig avvikelse var bland annat att vi var tvungna att skilja

10

manöverorganet (ett tangentbord), som i normalfallet var integrerat, från resten av prismärkaren. Signaleringen till och från tangentbordet flöt via en bandkabelanslutning, egentligen avsedd för intern anslutning innanför prismärkarens skal. I detta utförande blev det en ca 1–1,2 m lång bandkabel. Anledningen till detta arrangemang var att det visade sig på plats att Prismärkaren och manöverorganet hamnade på var sin sida av det ”oändligt” långa produktionsbandet. Systemet hade en uppgift som var särskild viktig: Datummärkning: Förpackningsdag och Bäst före datum. Det var en sk klockkrets, som höll reda på datum och tid. För att komplicera det hela hade vår kund särskilda krav på, att vid behov kunna ställa klockan via manöverorganet ”lite fel”. (De ville t ex att bröd, som producerades strax före midnatt, skall kunna märkas en dag ”fel” och därmed förlänga ”hållbarheten”.)

Vi fick 48 timmar på oss att åtgärda, annars skulle kunden gå ut med helsidesannonser i pressen där vårt företag skulle utpekas som ansvarig! Vi åkte i ilfart till Stockholm. Som tur var det var helg och produktionen var inte igång. Det var nedsläckt och tyst i produktionslokalen. När vi drog igång transportbandet blev vi uppmärksamma på svaga vassa ljud. Dessa visade sig komma från transportbandet och som vi så småningom identifierade som ständiga repetitiva urladdningar av statisk elektricitet. Gnistorna var även synliga när vi släckte ljuset.

Vi installerade systemet, som fungerade till belåtenhet för tillfället och vi åkte hem. Några dagar senare kom larmet, att det såldes bröd i Stockholm märkt med en produktionsdatum som var senare än dagens datum. Det blev liv i alla luckor: tidningarna körde ”nyheten” på löpsedlarna med feta rubriker.

Olika idéer dök upp: 1) Försöka avstöra klockkretsen. 2) Öka luftfuktigheten i lokalen för att förhindra uppladdning av statisk elektricitet. 3) Avleda statisk elektricitet från transportbandet för att förhindra uppladdning. 4) Försöka skapa så mycket ekvipotentiella

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Jaha! Men vad att göra med snaran om halsen? 48 timmar går fort! Två saker var vi säkra på: 1) Störningskällan -> ESD-urladdningarna. 2) Störningsoffret-> klockkretsen, som räknade pulser för att hålla reda på tiden.


Electronic Environment # 1.2019

delar i systemet som möjligt – ansluta transportbanden till varandra med breda flätor. 5) Ansluta manöverorganets chassi till prismärkarens hölje så lågimpedivt som möjligt. 6) Byte av signalöverföringssätt mellan manöverorgan och prismärkaren. Bandkabeln var ju en möjlig kopplingsväg, känslig för störningar på grund av att signaleringen skedde genom en parallellinterface med 5-volts logiksignaler med en gemensam återledare i den oskärmade bandkabeln, som nu var över en meter lång.

ESD = ELECTRO STATIC DISCHARGE Det är den äldsta formen av elektricitet; upptäcktes redan av de antika grekerna. De märkte, att när man gned bärnsten (som heter elektron på grekiska) mot kattskinn uppstod märkliga effekter: bärnstensstaven fick en kraftfält som kunde flytta små föremål utan beröring. ESD (och åska) är naturfenomen och är därmed en uråldrig störningsform, som till skillnad från de flesta andra ej orsakas av andra apparater. Statisk elektricitet uppkommer naturligt genom bl a friktion och gnidning mot samt separation av olika material. Detta kallas för triboelektrisk effekt. Materialen har olika triboelektriska egenskaper och dessa redovisas i tabeller. Effekten finns även mellan samma material, men uppladdningseffekten blir större mellan olika material. Ju längre isär materialen ligger på den triboelektrisk skalan, desto kraftigare blir effekten. Alla har vi någon gång upplevt statisk elektricitet när vi kammar oss, tar av oss ett klädesplagg, reser oss från kontorsstolen eller stiger ur bilen. Statisk laddning kan även förekomma genom influens (utan beröring) från en annan laddad kropp eller påverkan från elektriskt fält. Uppladdningen är starkt beroende av den relativa luftfuktigheten, samt materialegenskaperna. Alla föremål (inte minst kroppen) kan bli uppladdade, oavsett om de är ledande eller isolerande. Kropparna kan bli uppladdade på tiotals kilovolts spänning med positiv eller negativ polaritet. Laddningen är koncentrerad på ytan. På ledande material är laddningen oftast jämt fördelad. På icke ledande material är laddningen fläckvis fördelad. När ett laddat föremål eller kropp närmar sig ett annat med lägre laddning eller laddat på motsatt polaritet kan en hastig laddningsutjämning ske i form av en gnista. Inget av föremålen behöver alltså vara jordat. (Vi kan känna en stöt mot ett dörrhandtag i en trä-

dörr.) Gnistans egenskaper beskrivs i form av en spänningspuls i relevanta EMC-provningsstandarder, t ex SS-EN 61000-4-2, (se Fig. 4). Pulsformen och egenskaperna kan vara lite olika beroende på hur och mellan vilka föremål urladdning sker. Exempel på olika simuleringsmodeller är: Human Body Model (HBM), Machine Model (MM) och Charged Device (CD) Model. Hur kan dessa urladdningar störa vår utrustning från en ca 1 meters distans?

Urladdningspulsen har hög spänning och ström, som växer med mycket kort stigtid (< ns) och därmed orsakar den ett elektromagnetiskt fält i ett frekvensområde som sträcker sig från 0 Hz till GHz. ESD-pulsens störningseffekt är dubbel: den fortplantar sig som ledningsbunden störning såväl som fältstörning. Energiinnehållet är begränsat (< 2 J). Energin utvecklas dock under mycket kort tid, vilket medför att toppeffekten är hög. Skadan i elektroniken sker därmed explosionsartat i en oftast liten volym (på chipnivå).

Det går att göra snabbt! − Ansluta manöverorganets chassi till prismärkarens hölje så lågimpedivt som möjligt – sagt och gjort! − Byte av signalöverföringssätt mellan manöverorgan och prismärkaren – kräver omfattande omkonstruktion och ändringar!

VIDTAGNA ÅTGÄRDER − Anslöt manöverorganets chassi till prismärkarens hölje med en sk ”jordfläta” parallellt nära den kritiska bandkabeln. (Man hade kunnat använda en plåt som man ansluter i båda ändar till respektive chassi.) − Anslöt transportbanden till varandra med breda flätor i syfte att skapa så mycket ekvipotentiella delar i systemet som möjligt. Kunden var nöjd och vi åkte hem med alla tummarna i händerna.

Miklos Steiner info@justmedia.se

ANALYS Transportband kan under vissa omständigheter alstra uppladdning och påföljande repetitiva urladdningar. Se illustrationen hos en vagn, som lika gärna kan illustrera en transportband. Dessa pulser är ännu vassare (MM) och därmed aggressivare än de som beskrivs ovan av HBM-typ. Vi kan försöka avleda elektriciteten kontinuerligt och hindra att uppladdningen når nivåer som orsakar urladdningar. Upplagningen är beroende bland annat av den relativa luftfuktigheten. Vintern är en särskild ESD-vänlig period speciellt i inlandet, där klimatet är torrare. Speciellt utsatta är områden med kall och torr utomhusluft, på soliga dagar, på vårvintern. Ett bageri är känd för torr luft och hög ESD-benägenhet pga att mjöl drar till sig fukt från den omgivande luften samt att värmen från ugnarna orsakar att den relativa luftfuktigheten blir ännu lägre. (Se Figur 3.) Vad kan vi göra? Vad är realistisk med tanke på tidspressen?

− Vi insåg snabbt att avstörning av klockkretsen var alltför tidsödande att hinna med. − Öka luftfuktigheten var inte någon realistisk lösning i detta fallet. (Ibland sköter naturen detta själv som t ex på västkusten där luftfuktigheten är väsentligt högre.) − Avleda statisk elektricitet från transportbandet är lättare sagt än gjort. − Försöka skapa så mycket ekvipotentiella delar i systemet som möjligt – ansluta transportbanden till varandra med breda flätor.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

11


Electronic Environment # 1.2019

Teknikkrönikan 120, 60 och 30 år – några milstolpar inom EMC EMC-OMRÅDET KAN spåras tillbaka till 1800-talet då man upptäckte att åskväder och blixtnedslag kunde påverka komponenter i kraftledningsnät. Här uppstod därmed ett EMCproblem som orsakades av ett naturfenomen som källa. De första EMC-incidenterna som orsakades av en källa från mänsklig aktivitet kom i slutet av 1800-talet. För 120 år sedan rapporterades för första gången vad vi idag kallar en EMC-incident. US Navy som börjat använda trådlös telegrafi upptäckte att man bara kunde ta emot meddelanden om man använde en telegraf i taget. Orsaken var att samtliga sändare var anpassade efter samma frekvens, och om man använde mer än en samtidigt så stördes mottagningen. Problemet beskrevs som Radio Frequency Interference (RFI). NÄR RUNDRADIOSÄNDNINGAR började under 1920-talet så tog EMC-området fart då man insåg att denna nya tjänst kunde bli störd av olika utrustningar i hem och samhälle. IEEE EMC Society, som grundades under mitten av 1950-talet, började att publicera den första tekniska/vetenskapliga EMC-tidskriften för 60 år sedan (1959). Tidskriften fick namnet IRE

Transactions on Radio Frequency Interference. 1963 bytte den namn till IEEE Transactions on Radio Frequency Interference och 1964 till det namn den har idag, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. FÖR 30 ÅR SEDAN (1989) kom det så kallade EMC-direktivet 89/336/EEC inom EU. EMCdirektivet syftar till att säkerställa den inre marknadens funktion genom att det krävs att utrustning skall överensstämma med en lämplig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet. EMC-direktivet har därefter förnyats och den nuvarande versionen kom 2014. I våra dagar spelar fortfarande radioutvecklingen en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av en del av EMC-området. Utvecklingen inom 5G för med sig nya EMC-utmaningar i sig, samtidigt som den bredd av tillämpningar som adresseras inom 5G innebär nya EMC-utmaningar. Ett annat område som samtidigt lyfter vikten av EMC-arbete är utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), där det är av yttersta vikt att de data som används inom AI-tillämpningar inte påverkas på grund av oavsiktliga elektromagnetiska störningar. Som tidigare i

teknikutvecklingens historia innebär tekniksprång samtidigt att EMC-området utvecklas och vitaliseras. Just detta att EMC-arbete innebär möjligheten att få arbeta inom ett brett fält av tekniktillämpningar och att därmed samtidigt kunna följa teknikutvecklingen genom det dagliga arbetet, hör jag ofta lyftas fram bland dem som arbetar med EMC.Peter Stenumgaard info@justmedia.se

Platser kvar! Öppen kurs—EMC på PCB nivå med Keith Armstrong 22 Mars i Västerås!

Teknikutbildning? Prova oss - Vi har företagsanpassade eller öppna kurser för dig inom ett flertal områden !

Thermal Management

RADIO EMC

Functional Safety

IoT LVD

Klimat Compliance

Fukt

PCB layout Korrosion

Miljötålighet

Vibration

Vill du få inbjudan när vi har öppna kurser? Maila oss på kurs@meritas.se eller på 070-7739799 12

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Risk analys

Batteriteknik

Regulatory


Electronic Environment # 1.2019

Svenska IEEE EMC Information från svenska IEEE EMC ÅRSMÖTET GENOMFÖRDES den 5 december i ett soligt Borås med RISE som lokal värd, och lockade drygt trettio deltagare. Styrelsen omvaldes för ännu ett år och vi tackar för förtroendet från er medlemmar. Styrelsen består alltså även i år av undertecknad som ordförande, Kia Wiklundh vice ordförande, och Åke Lindbeck sekreterare. Förutom årsmöte hölls som brukligt en workshop. Den här gången inleddes den med ett föredrag kring utmaningar med EU-direktivet 2013/35/EU som sätter gränsvärden för elektromagnetiska fält i arbetsmiljöer. Därefter handlade dagen om EMC och radiokommunikation i fordon. Vi fick inblickar i både forskning, provning och standardiseringsläget. Vi blev uppdaterade på vad som händer framåt kring fordonsdirektivet och tillhörande standarder, och vi fick även en dragning kring vad som gäller kring radio-moduler som installeras i fordon. Presentationerna finns som vanligt i arkivet på hemsidan (sites.ieee.org/sweden/ emc-chapter).

på en uppdatering CISPR 25 som är delvis baserat på resultat från projektet EMCCOM där flera av våra medlemmar deltog. Det verkar finnas konsensus att kravsättningen vid laddning av el-fordon behöver skärpas även om det finns en viss oenighet kring hur de nya kraven ska se ut. Balansen mellan hårda krav för att skydda annan utrustning, rimliga testtider, repeterbara metoder och rimlig utrustningskostnad är inte lätt att hitta. Revision sex av fordonsdirektivet (UN ECE R10) är på väg att släppas under året och revision sju är redan under arbete. Vi kan konstatera att utvecklingen som påverkar EMC i fordon går snabbt med bland annat elektrifiering, kommunikationssystem, automatisering och materialförändringar. De första tre större stegningarna av direktivets revisioner tog 39 år, medan nästa tre steg kommer att ha tagit 11. Oräknat tillägg och rättelser. 

Christer Karlsson Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC

Det händer mycket inom fordonsområdet och flera standarder är på väg att uppdateras. Kring emissioner arbetas bland annat med ett förslag

N DA

JU

NB

SI

ÄS

M UTSTÄLLARE INOM: • EMBEDDED • ELEKTRONIKPRODUKTION • KOMPONENTER • TEST- OCH MÄTUTRUSTNING

TA ER PRODUKTUTVECKLING FRAMÅT GENOM DE SMARTASTE OCH BÄSTA ELEKTRONIKLÖSNINGARNA! Kostnadsfri entré på elektronikmassan.se

använd kod: Kod: 7006

www.easyfairs.com • by EASYFAIRS

www.electronic.nu – Electronic Environment online

13


Electronic Environment #4.2018

EMC Opportunities and Challenges with Artificial Intelligence Applications

14

www.electronic.nu â&#x20AC;&#x201C; Electronic Environment online


Electronic Environment #4.2018

www.electronic.nu â&#x20AC;&#x201C; Electronic Environment online

15


Electronic Environment # 1.2019

Artificial Intelligence (AI) is the science and engineering of making machines as intelligent as humans, and has opened up a new field of opportunities for a wide area of technical applications. AI-based methods rely on the possibility of training algorithms on large data sets. This opens up for potential use even in EMC applications. However, the fundamental properties of AI-algorithms also produces challenges with respect to EMC issues in the actual technical applications. In this article a brief overview of AI is given and some examples of EMC opportunities and challenges with respect to AI are presented.

Artificial Intelligence Artificial Intelligence is a way of making a computer, a computer-controlled robot, or a software think intelligently, in the similar manner the intelligent humans think. AI is accomplished by studying how human brain thinks, and how humans learn, decide, and work while trying to solve a problem, and then using the outcomes of this study as a basis of developing intelligent software and systems. The field of artificial intelligence (AI) officially started in 1956, by a summer conference at Dartmouth College, in Hanover, New Hampshire. However, the ideas of thinking machines was in operation long before 1956. For example, in a famous paper of 1950, Alan Turing argues that the question “Can a machine think?”should be replaced with the question “Can a machine be linguistically indistinguishable from a human?”. Even the greek philosophers over 2000 years ago were thinking about tools/robots that could work automatically. Aristotle (384–322 BC) wrote: “If every tool, when ordered, or even of its own accord, could do the work that befits it… then there would be no need either of apprentices for the master workers or of slaves for the lords.” The Greek myths of Hephaestu and Pygmalion incorporated the idea of intelligent robots (such as Talos) and artificial beings (such as Galatea and Pandora). There are other examples in history (e.g. China and Egypt) showing that the basic idea behind artificial intelligence has been present for at least three thousand years.

Machine Learning Machine Learning (ML) is a subfield of artificial intelligence (AI). The goal of ML generally is to understand the structure of data and fit that data into models that can be understood and utilized by people. In ML we give the system a set of input and output that is associated and the system will generate a code for matching these input to output. Once that is done we can use the system to produce output from another set of input. Thus, ML models learn from the past, and they implicitly assume that the future is going to behave similarly. A special branch of machine learning that has become popular recent years is Deep Learning (DL). DL is usually considered as a subfield of ML where artificial neural networks, algorithms inspired by the human brain, learn from large amounts of data. DL allows machines to solve complex problems even when using a data set that is very diverse, unstructured and inter-connected. DL differs from other learning algorithms in that sense that the

16

performance of the algorithms continuously increases with the amount of training data available. Other algorithms typically reach a point from where the performance only improves slowly with an increasing aomunt of data, see e.g. [8]. There are three basic kinds of ML Algorithms. a. Supervised Learning b. Unsupervised Learning c. Reinforcement Learning Supervised learning infers a function from labeled training data consis-

ting of a set of training examples. A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function, which can be used for mapping new examples, of unseen instances. Mathematically, supervised learning is where we have both input variables (X) and the corresponding desired output variables (Y). We use an algorithm to derive the mapping function from the input to the desired output. An example could be visual recognition where the algorithm is trained to identify moving pedestrians in fast changing scenes recorded by video cameras. Unsupervised learning is when we only have input data (X) and no cor-

responding output variables, i.e. data has not been classified or categorized. Since the data is not classified, there is no straightforward way to evaluate the accuracy of the structure that is produced by the algorithm. Compared to supervised learning, the input information for unsupervised learning does not possess priori labels. Therefore, the unsupervised learning agent has to depend on its own capability to find the embedded structure or pattern in its input. Usually, the goal of unsupervised learning is to discover hidden patterns and find the suitable representation in the input data. An example of unsupervised learning is clustering, where the data is divided into several groups. The goal is to segregate groups with similar traits and assign them into clusters. Supervised learning problems can be further divided into two parts, namely classification, and regression. • Regression models, which are used when the response variable (i.e. the variable that is predicted) is continuous. • Classification models, which are used for categorical data – i.e. data that doesn’t have a numerical ordering. In reinforcement learning , a computer program will interact with a dynamic environment in which it must perform a particular goal. The pro-

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment # 1.2019

gram is provided feedback in terms of rewards and punishments as it navigates its problem space. However, the algorithm does not have explicit knowledge of whether it has come close to its goal. Instead, the algorithm takes actions in an environment in order to maximize the cumulative reward. For example, in the field of cognitive radio it is possible to model the dynamic transition of spectrum availability as a Markov chain, and extensively apply reinforcement learning methods to make the decision whether or not it is suitable for secondary transmission in one primary licensed spectrum [9]. Here, the quality parameter could be in terms of least interference to the primary spectrum.

highlighted this vulnerability, see e.g. [3][4]. One example is in [3] where classification of road signs is analysed. Using a perturbation in the shape of black and white stickers on a real Stop sign, misclassification were observed in 100% of the images obtained in controlled lab settings and above 84% of the captured video frames obtained on a moving vehicle. These kinds of vulnerabilities is a challenge to handle in the future development of AI. This basic challenge also opens up for a vulnerability of unsuspected EMC problems in AI applications, since EMC problems can result in an uncontrolled perturbation of the data to be classified.

EMC opportunities

A Basic Challenge A basic problem in AI is that the algorithms basically learns due to a process of trial and error. AI researchers have found it difficult to reproduce several key results, and that is leading to a new conscientiousness about research methods and publication protocols [1]. Ali Rahimi, who works on AI for Google, has highlighted this problem [2]. In a talk presented at the conference on Neural Information Processing (NIPS) in 2017, Rahimi said: “Machine learning has become alchemy.” According to Rahimi, machine learning research and alchemy both work to a certain degree. Alchemists discovered metallurgy, glass-making, and various medications; while machine learning researchers have managed to make machines that can beat human Go players, identify objects from pictures, and recognize human voices. However, researchers, he said, do not know why some algorithms work and others don't, nor do they have rigorous criteria for choosing one AI architecture over another [1]. This basic challenge makes AI algorithms vulnerable to adversarial attacks where small-magnitude perturbations added to the input data can result in errors in classification. Several publications have

AI opens upp for potential use even in EMC applications. A few such examples have been published, but no widely use of AI in EMC has been seen yet. One example is to use ML in different aspects of monitoring radio frequency spectrum. An ML algorithm could for example be trained to monitor the use of a certain part of frequency spectrum to get information about how often it is used by different systems. An example of such application is shown in [6]. Another application is to identify and mitigate unwanted radio frequency interference in radio-telescope applications [5]. A third example is the use of neural networks to solve electromagnetic interference problems between high voltage power lines and nearby metallic pipelines, for different construction geometries [7]. It is reasonable to assume that we will see several new examples of how to use AI-methods in EMC analyses in the near future.

EMC Challenges The increased use of AI in different technical applications will also further higlight the need for professional EMC work. An example is from the fact that supervised and unsupervised ML relies on the possibility of training the algorithms on sets of relevant data. Such data must be representative for the problem (i.e. the real application) to be solved by

Vi kan bli din leverantör av utrustning och service inom Givare, EMC, Miljötålighet och Elsäkerhet. Kontakta oss redan idag! Givare

0141-580 00

Temperatur/Fukt/Vibration

EMC

info@proxitron.se www.electronic.nu – Electronic Environment online

Elsäkerhet/Högspänning

www.proxitron.se 17


Electronic Environment Environment ##4.2018 Electronic 1.2019

the algorithm, which e.g. means that the data must not be corrupted by undesired electromagnetic interference (EMI). This is of fundamental importance since the algorithms will be used to predict future outcomes based on input data that has not been present in the training data set. Thus, the training data must be interference-free in that sense, or must be affected by a wellknown interference waveform. If the algorithm is then used in an environment that produces EMI, due to undesired EMC problems, the performance will be affected in an uncontrolled manner. In other words, the input data is corrupted in a way that the training algorithm has not been designed for. We illustrate this problem further by a simple example. Suppose that we have a visual recognition algorithm that has been trained to classify objects in a video camera picture in a number of classes. A simple example could be an algorithm that classifies speed limit signs on the road and displays the actual speed Figure 4 – Zone concept, version 1 for the electronic system limit to the driver. An EMC problem occurs that adds interference to the signal so that the algorithm will classify it into another object class. Such interference could be added in the signal-processing chain after the picture has been recorded, if theand interference sourcedesign is located in Specific design risks are highlighted listed for future checks: the electronic system car. In fact, all AI-applications that rely on – ESD durability for of thethe display design non-corrupted data require filters: that proper work will of EMC has been done for – The transient protection how much they hold the actual design. – Ground structure for the interior of the zones – one combined in each zone to make shielding and filtering efficient

Conclusion

The other result is that we now have a short list of the primary EMC tests The opportunities and challenges for the that development we want to doofinAI thegives earlyboth design phase: area of EMC.emission A few examples have already been shown about how AI– Radiated methods used in EMC analyses, and more examples will proba– ESD atcan thebe display bly appear in testing the near future. together withinterfaces the general – Transient (e.g. surgeThis, and burst) at the withchallenge long caduebles. to the in training algorithms, Fortrial-and-error solution 1: threeapproach test interfaces. For solution 2: two highlights interfaces. the need of careful EMC work for systems using AI applications so that no undesiredSTRUCTURE interference disturbs the input data to the algorithm. DOCUMENT Where is the map? We might regard the zone map in the same way as an orienteering map, References which we use when we are walking/running in the forest. Now, imagine [1] “Artificial intelligencecompetition. faces reproducibility crithat Matthew a person isHudson, taking part in an orienteering He gets a map

Leverantör av det mesta för de flesta inom EMC

sis”, Science, 16 Feb 2018, Vol. 359, Issue 6377, pp. 725-726. [2] Rafi Letzter, “Google AI Expert: Machine Learning Is No Better Than Alchemy”, LiveScience, May 7, 2018. [3] Kevin Eykholt, Ivan Evtimov, Earlence Fernandes, Bo Li, Amir Rahmati, Chaowei Xiao, Atul Prakash, Tadayoshi Kohno, Dawn Song, “Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Visual Classification”, Proceedings of IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference, CVPR, Salt Lake City, 18-22 June, 2018. [4] Andrew Ilyas, Logan Engstrom, Anish Athalye, Jessy Lin, ”Query-efficient Black-box Adversarial Examples”, Massachusetts Institute of Technology, LabSix, pre-print, Nov 2018. [5] Olorato Mosiane, Nadeem Oozeer, Bruce A. Bassett, "Machine learning for radio frequency interference mitigation using polarization", Radio and Antenna Days of the Indian Ocean (RADIO) Figure 5 – Zone concept, 2017, pp. 1-2, 2017.version 2 for the electronic system [6] H. Guldemir, A. Sengur, “Classification of Analog Modulated Communication Signals using Clustering Techniques: A Comparativea Study”, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2), 247and compassF.atÜ.the start. Then he looks at the map for a17 while, and 2005. he256, throws the map away and races straight into the forest. [7] Czumbil Micuthat D.D., Ceclan A.,the”Artificial Intelligence ITechWould youL., expect person to win race? I wouldn´t…Yet, have niques Applied to Electromagnetic Interference Problems”, Proceefound myself looking at the same situation in many design projects. dings ofaInternational Conference on Advancements Medicine We make very nice zoning analysis, take a picture of theofwhiteboard and –Health Care through Technology. 26, there Springer, result and then rush on with the design Vol. because is notBerlin, much Heidelberg. time allocated. The photo is left somewhere deep in the digital storage [8] system Jason (in Brownlee, ”What Deep Learning?”, Aug 16,My 2016, the folder Temp),is getting obsolete over time. partmachias an nelearningmastery.com. EMC advisor is revived again when the prototype is built – and it is [9] time U. Berthold,F. for testing. Fangwen, M. van der Schaar and F.K. Jondral, “Detection Spectral Resources Cognitive ReinforSo: keepofa firm grip on the map,inand take yourRadios time toUsing look down on Learning,” in Proc. New Spectrum it cement during the design development. DoFrontiers not throwinit Dynamic away. Rather, make Access Networks, DySPAN 2008. 3rd IEEE Symposium , pp.1-5, sure to keep it updated and a live document that is activelyon used. That 14-call 17 Oct. may for a2008. dedicated map reader – a person that helps the project manager to stay on a stable track in the EMI forest.

Peter Stenumgaard INPUT AND OUTPUT Editor EMC, As a summary, we find the following interface Electronic conditionsEnvironment to the other parts of the project flow. Input from prestudy: – Types of EM environments – Expected customers - what do they do with the product? – Differentiation on product configurations – what kind of installations should we prepare for

BOKSLÄPP!

Output from this stage: – EMI risk analysis – EMC Zone design, first version (possibly multiple choices) – first release of list of highlighted tests suitable for pre-compliance testing (e.g. listed in an updated version of the EMC compliance matrix) – the first content of an EMC design check list (e.g. generated as an EMC design check matrix) CLOSING REMARK Many projects focus on high speed in the work, because you have your specific deadlines. It is then tempting to cut the corners in the beginning of the project and skip activities like the risk analysis – it is seemingly going faster. But risk analysis and zoning give you a steady pace in the correct direction. Early stage in-depth EMC analysis are therefore time saving – but only if you remember what you did, keep the information updated and available (= active registered document in the project). Doing so, I am sure you will save much more money than you invested in this activity.

RONSHIELD AB Rangstagatan 18 SE-124 54 Bandhagen Tel. +46 8 722 71 20 Mob. +46 70 674 93 94 E-mail: info@ronshield.se www.ronshield.se

28 18

If you have ideas and comments on this article, please feel free to mail me! Some might also recognize my short examples, and if you want to add something that would be an interesting talk.

Lennart Hasselgren, Lic Eng. EMC Services

Michel Mardiguian

www.electronic.nu –– Electronic Electronic Environment Environment online online www.electronic.nu


Electronic Environment #4.2018

VIS

IT U

S IN

GO THE

ELE

NB

KTR

ON

URG

IK 2

019

AT

, F:1

4

See emission and immunity sources at components level! Using the EMC-Scanner during the early stages of design enables you to detect potential emission or immunity problems before they become integrated into the product and expensive to correct. See what an EMC scanner can do for you, visit our website www.detectus.com.

See it before you

it!

q +46 (0)280 41122

info@detectus.com www.detectus.com

Moravägen 1 SE-782 31 Malung

www.electronic.nu â&#x20AC;&#x201C; Electronic Environment online

19


Electronic Environment ##3.2018 1.2019

Call for papers Noterat 6-11 OKTOBER 2019

Gävle för forskarutbildning i elektronik och2019, industriell ekonomi AMTA San Diego Högskolan i Gävle får forskarutbildning i industriell ekonomi och i elektroteknik. – Detta är en mycket viktig pusselbit i ett större strategiskt arbete för vår utveckling framåt, säger Magnus Isaksson, professor och ledare för projektet kring forskningsutvecklingen vid Högskolan i Gävle. ATT HÖGSKOLAN FÅTT rätt att starta forskarutbildning i ämnena industriell ekonomi och

i elektroteknik innebär lärosätetMeasurement nu har femTechåren har antalet publicerade vetenskapTHEatt ANTENNA more information. hela utbildningskedjan,niques från grundutbildning liga israpporter ökatis med Association (AMTA) a MVG proud62to procent, host the säger 41st till forskarutbildning, non-profit, inom bäggeinternational dessa om- organizaMagnus Isaksson. Annual Meeting and Symposium of Industriellthe ekonomi är San ett Diego, viktigtCA, tekniskt råden. tion dedicated to the development AMTA in USA – Vi har fått väldigt bra frånof ex-theory, ämne i denfrom lite October mjukare6-11, delen inom teknikand utlåtanden dissemination best 2019. MVG and Forskning är till terna sakkunniga, ochpractices forskarutbildningsrätand applicationsområdena. of an- co-host San som Diegokan Stateingå University terna är ett kvitto på att vi harradar en forskningsexempel logistik, innovationer och inntenna, signature and other inom cordially invite you to attend and miljö som är stark, säger Magnus Isaksson. ovationsprocesser. electromagnetic measurement tech- participate in this annual event. Han menar att dettanologies. innebär Visit en statushöjElektroteknik är ett brett område och vid www.amta.org for ning för hela lärosätet, att det blir lättare att Högskolan bedrivs forskning inom trådlös rarekrytera doktorander, behålla kompetenta dio, radio- och mätteknik, signalbehandling, forskare och attrahera externa projekt. robotik och reglerteknik- och sensorer. SUBMISSION DEADLINES – Här har skett en otrolig expansion närApril det 26, 2019 KÄLLA: Högskolan i Gävle Abstract deadline: gäller forskning, vi håller hög klass och vi puNotification of acceptance: May 31, 2019 blicerar våra resultat i de bästa vetenskapliga Manuscript deadline: July 19, 2019 sammanhang och tidskrifter. Bara de senaste Website: www.amta2019.org

Råd om elsäkerhet vid klimatförändringar STIGANDE MEDELTEMPERATURER, kraftigare skyfall och åskoväder – när elanläggningar skadas eller hamnar under vatten, kan de bli strömförande och människor kan skada sig och få elchock. Nu finns information och tips till konsumenter om hur man skyddar sig och sin bostad. 2017 tog Elsäkerhetsverket fram en handlingsplan för klimatanpassning och nu finns information på webbsidor och ett informationsblad att ladda ner på myndighetens webbplats. Syftet är att höja anläggningsinnehavares kunskap om klimatförändringarna. – Alla behöver förstå hur klimatförändringar kan påverka bland annat elsäkerheten. Vi SUBMISSION vill underlätta för DEADLINES bostadsägare och andra Preliminary Paper Submission: 12 July privatpersoner så att de vet vad som2019 är viktigt vid en akut händelse12 samt hur de kan föreAbstract Submission: July 2019 bygga skador genom att tänka elsäkerhet från Tutorial /workshop proposal: 12 July 2019 början, säger Jennie Andersson, Final Paper Due: 5 September 2019 teknisk expert vid Elsäkerhetsverket. Website: www.emcconf.org Vid en översvämning där elanläggningar Contact: emc2019@zju.edu.cn hamnar under vatten, kan farliga situationer

Skydda dig och din bostad

uppstå eftersom det finns en ökad risk för att elektroniken blir vattenskadad. Då ökar ock21-23 OKTOBER 2019 så risken för att människor drabbas av brand och elchock i samband med kortslutning. Även åska, ras och jordskred medför risker kopplat till elchock ochIT elbrand. IS A GREAT pleasure and honor for – Vi ger konkreta rådusom man skatogöra to vad invite you the 12th IEEE när en översvämning International eller ett ras Workshop drabbat on the elanläggningen. Det går också att läsa om hur Electromagnetic Compatibility of man ska tänka när man ska bygga nytt(EMC och COMPO) Integrated Circuits ta beslut om placeringtoavbesin bostad eller val China, Oct. held in Hangzhou, av material och placering av elcentralen, säger 21-23, 2019. Jennie Andersson. Since the first IC EMC Workshop Informationen från isElsäkerhetsverket incepted in 1999går in Toulouse, också att nå via Klimatanpassningsportalen, France, it has been held 10 times in www.klimatanpassning.se, enand ny one webbplats Europe in Japan, the 12th där man kan läsa det mesta hur samhället EMC om COMPO is the first time ska anpassas till klimatförändringar. held in China. Portalen It will continue the är ett samarbete mellan en rad myndigheter, EMC COMPO spirit and address och drivs av Nationelltthe kunskapscentrum för issues priworld-wide EMC klimatanpassning vid SMHI. mary in IC EMC community, the KÄLLA: Elsäkerhetsverket 12th EMC COMPO will serve as a broad exchange platform for both

EMC COMPO, Hangzhou

academia and industry. The symposium Technical Program Committee invites you to submit your original and unpublished papers in all aspects of electromagnetic compatibility (EMC) as well as signal and power Integrity (SI/PI), including but not limited to EMC/ SI/PI design, modeling, management, measurements, and education. Please plan ahead and join this unique symposium, meet international colleagues, present your latest research findings, share your insight and perspectives, ask questions, learn from experts and innovators, explore collaborations, visit exhibitions and see new products.

Vid översvämning och ras

Sänk dina projektkostnader – använd standarder! Underlätta och förbättra ditt arbete inom det elektrotekniska området – www.elstandard.se 20 12

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Tryck och Layout: Universitetstryckeriet, Karlstad, 2018. Foto: Mostphotos

Contact: conference@amta2019.org

Fastställer all svensk standard inom elområdet Svensk medlem i IEC och CENELEC


Electronic Environment # 1.2019 Electronic Environment #4.2018

26-27 JANUARI 2020 2-6 SEPTEMBER 2019

Radio & Wireless Week, EMC Europe, Barcelona San Antonio, Texas WELCOME TO the major European confeRWW CONSISTS OF five related conferences that forenceonontheElectromagnetic Compatibilicus intersection between wireless comty, EMC Europe 2019, 2-6 September munication theory, systems, circuits, and device in Barcelona. This An enchanting seasideforum city for entechnologies. creates a unique with boundless culture, extraordinary gineers to discuss various technologiesarfor statechitecture and a world-class gastronomic of-art wireless systems and their end-use applicascene. ARFTG continues joining RWW2020 as a tions.  EMC Europe 2019 focuses on the high co-located conference. quality of scientific RWW2020 will be and held technical at Grand contriHyatt San Anbutions providing a forum ex- 2020. tonioin San Antonio, Texas, 26for – 29the January change of ideas and latest research results The venue is located in the second-most populous from academia, research laboratories and city in both Texas and the Southern USA, enjoys industry from all over the world. easy access to numerous attractions, celebrated resThe symposium gives the unique opportaurants, award-winning local craft breweries, spetunity to present the progress and results cialty shops, pro sports, cultural museums, top enof your work in any EMC topic, inclutertainment and unlimited outdoor recreation, San ding emerging trends. Special sessions, Antonio is a great location for an event like RWW. workshops, tutorials and an exhibition will be organized along with regular sessions.

SUBMISSION DEADLINES SUBMISSION Paper Summary Due: DEADLINES

24 July 2019 Special sessions proposals: Accept/Reject Notice: 1 TBD January 2019

Regular papers: Final Manuscript Due: 15 February 2019 TBD Workshops, tutorials and Website: short courses: www.radiowirelessweek.org 15 March 2019 Contact: Website: info@radiowirelessweek.org www.emceurope2019.eu Contact: info.emceurope@upc.edu

7-11 SEPTEMBER 2020

EMC Europe Rome

21-23 OKTOBER 2019

ON BEHALF OF the EMC Europe International Steering Committee, we welcome you to the major European conference on Electromagnetic Compatibility (EMC) in Rome, the eternal city. The 2020 EMC Europe Symposium will be held at the Engineering Faculty of Sapienza University of Rome, in September 7-11, 2020. We wish to invite and encourage all those working in EMC or in EMC-related fields to participate in this prestigious event. The Symposium will cover the entire scope of EMC including traditional areas and EMC aspects of SUBMISSION emerging technologies as 5G, autonomous drive DEADLINES systems, industry 4.0, IoT, wireless power transfer, Preliminary Paper Submission: 12 July 2019 nanotechnologies, health, etc. Prospective authors Abstract Submission: 12 July 2019 are invited to submit original papers on their latest Tutorial results. /workshop proposal: 12 Julysubmitted 2019 research Selected papers for reFinalor Paper Due:sessions, 5 September 2019 gular special after peer review, will be Website: in www.emcconf.org presented oral and poster sessions and published in Contact: the IEEExplore digital library. emc2019@zju.edu.cn

janlinders.com

EMC COMPO, Hangzhou academia and industry. IT IS A GREAT pleasure and honor for The symposium Technical Prous to invite you to the 12th IEEE International Workshop on the gram Committee invites you to subElectromagnetic Compatibility of mit your original and unpublished Integrated Circuits (EMC COMPO) papers in all aspects of electromagto be held in Hangzhou, China, Oct. netic compatibility (EMC) as well as signal and power Integrity (SI/PI), 21-23, 2019. Since the first IC EMC Workshop including but not limited to EMC/ Website: SUBMISSION DEADLINES is incepted in 1999 in Toulouse, SI/PI design, modeling, managewww.emceurope2020.orgu France, it has been held 10 times in ment, measurements, and education. Regular Paper Submission Deadline: Please plan ahead and join this February 15, 2020Europe and one in Japan, the 12th Contact: EMC COMPO Tutorials is the first time info@emceurope2020.org unique symposium, meet internaProposals Deadline for Workshops, held in China. It will continue the tional colleagues, present your latest and Short Courses: research findings, share your insight March 15, 2020 EMC COMPO spirit and address the world-wide EMC issues pri- and perspectives, ask questions, Final Submission of Final Material: mary in IC EMC community, the learn from experts and innovators, May 20, 2020 12th EMC COMPO will serve as a explore collaborations, visit exhibibroad exchange platform for both tions and see new products.

Din produkt – vårt fokus.

Vi vet vad som krävs för att din produkt ska uppfylla regulatoriska krav.

www.janlinders.com | +46 31 744 38 80 | info@janlinders.com

Environment online online www.electronic.nu – Electronic Environment

21 25


Electronic Environment # 1.2019

EMC IN PRODUCT DEVELOPMENT

SYSTEM EMC DESIGN INTRODUCTION. This article is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow. Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece. This is the fourth part – System EMC design – in our process picture. We have previously looked at the EM environment, requirements and possible disturbance risks. We will here prepare our defense – building a fortress for our electronics. We will build A Great Big Wall (in a positive sense)!

We now describe the system in more detail. The situation is now better described compared to the concept stage, and we have now settled for a set of included parts. Using the EMC zone description, we decide on how to design our protection. When we look at this map, as shown in Figure 2 , we use our experience and

EMC design guidelines. The critical points in the design are pointed out, which gives us a focus for the future work. We now have a basis for the EMI risk analysis, as described later on. It is important to cover all optional configurations of the system, so we do not get a surprise and are left with components/installations not covered by our protection, e.g. an additional unprotected signal cable coming in from another system (being installed God knows where). In the system description, we can provide a list of protection choices made: shielding, filtering, isolation vs grounding. On the system level, it is important to state who is making a ground connection in which component, and why. With a structured grounding (and isolation) scheme, we reduce the risk of having unnecessary circulating currents. This is often called ground loops, but it is not

22

www.electronic.nu – Electronic Environment online

THE CONTENT OF SYSTEM EMC DESIGN System EMC design can be applied on all scales on a design – from nation-scale networks, industrial buildings and down to cabinet installations and sub-racks. We could also picture ourselves dealing with partitioning of functionalities between different PCBs or even sub-sections of a PCB. My example here is put in the mid-range as a sort of compromise: cabinet and rack installation of systems containing different kinds of PCBs and sensors.

a loop in the ground that is the problem. The actual risk is that we may connect our system at two points of the external ground structure (such as widely separated building parts), and we can not guarantee that we have zero volts between these points – especially at radio frequencies. EMI risk identification We now have a better view of the actual physical design of the system. Specific design risks, such as shielding leakage, assembly, material problems can now be evaluated. This analysis will give you more insight into where the largest risks lie in the design, and you can then update the Compliance check list with new design testing. An example of such a risk assessment is shown in Figure 4. With the help from our previous analyses (environment review, EMI risk analysis and zoning) in combination with our


Electronic Environment # 1.2019

Figure 2. System design example with a mixed combination of barriers.

experience from previous projects we can make an improved assessment of the primary risks – since we now know more about the components. We find that the Control unit contain a display and a keyboard, which will be exposed to a high ESD threat. From experience, radiated and conducted emission is also critical to check. The switched mode power drive is always prone to emit fields and currents (as we remember from the previous project mishap). The sensor system, on the other hand, needs to be checked concerning immunity. From this picture, we can generate a list of priority design tests dedicated to each sub-system. By doing this, we can focus our energy on critical EMC design work (but without forgetting the other risks, they are not zero-risks). With dedicated design testing for each unit, we get valuable feedback early in the process. Regarding surge threats, we find – by using the zone map – that such testing is best performed on system level. By eliminating risks using a cunning system design, you will also reduce the amount of testing – since testing shall reflect the actual risks. You will also save money on the amount of protective devices. In our specific case, we will concentrate transient protection to one single inlet rather than having multiple power feeding points. EMC design reviews At this stage, we can now start with the first EMC design reviews. These are based on the EMC Zone description and the EMI risk analysis. The reviews shall result in a set of instructions for both system and detail design – as an input to the respective designers. A proposal is to generate an EMC design check matrix (as we have discussed before) where we enter the critical items that need our specific attention. The list could contain both specific needs for particular protective components as well as general requirements on e.g. surface treatment of shielding enclosures. The list can also include references to what type of EMI risk we are dealing with to make it more connected to why we are doing this.

Figure 3. System grounding risks.

Installation preconditions On system level, much improvement can be obtained by applying requirements on the physical installation of components and cables. Some companies use specific Installation Control Documents – ICD – for keeping track of this, including several aspects such as mechanical stability, electrical safety, as well as EMC. Such instructions may include – ground structure quality. – grounding instructions. – isolation instructions (e.g. for sensors). – cable routing (distance from ground plane, length restrictions, separation of cable classes). THE EMC TEST PLAN Test Planning is an efficient tool for guiding your design efforts. Specify how the test shall

Figure 4. EMI risk identification.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

23


Electronic Environment # 1.2019

be carried out in detail. Then the designer knows what to protect against (and also what is not necessary to work with), and how the software should support the testing. In order to get a good quality of the EMC test, it is extremely important to make a good test planning. The handling of this activity varies widely depending on the industry. In the automotive industry, most of the vehicle manufacturers have a strict handling of test planning. The test plan that the subcontractor writes must have been approved by the car manufacturer in good time before testing is permitted to be carried out. It is therefore forbidden to perform EMC testing without a test plan, and this often results in well-deserved results in testing quality and reduced setup problems. There are similar arrangements in the military and telecom industry. In other industries, such as industrial electronics if we look at a common application, the routines vary greatly. It could range from – getting a finished document with well specified setup descriptions well in advance to testing. – to the situation that the EMC lab calls the customer a few days before testing, asking how they want to perform the test and what equipment they will bring along. To get the full value of an EMC test, it is critical to make a good test plan! This document should also not be written in panic a few days before a test, but one should start with it as soon as one has determined the requirements (which one should also do early and not the week before the test) and the system concept is defined. Included in this work are among other things. – What requirements must be met – The interpretation of how the requirements should be verified for the product in question, e.g. which interfaces with cables to be tested and with which methods – Definition of performance criteria to be monitored, and which parameters should be monitored to detect errors. This is a very important point, which gives the basis for how to carry out the testing and how the software should support this. You should find the input for this work from the Requirement Analysis (article 2 in this series). It is important to consider the following aspects carefully: – Which accessories to use – Which cables to use: type, lengths, connectors – adapted to the actual tests to be performed. They will not have the same length as in the installation, but will have to match the laboratory interfaces. – Test connections: some interfaces are only used for evaluating or stimulating the test object. These connections shall not influence the test result (can be both disturbing and protecting!), so they need special care. – What operating modes the product should run in and during which test cases. By making a rational selection you reduce test time as well as (possibly) increase the test quality – Which test software to use as interface to the

24

test object. You will most likely need to have some tailoring made to be able to monitor details of interest (e.g. amount of error frames) and many times also the speed of testing.

– The possibility to turn on and off different functions, both for switching operating modes and for troubleshooting. – If necessary, trimming of the EUT activity to speed up or simplify testing.

In principle, you might say that a test plan is a test report before entering the results. The additional effect will thus be that the test report also becomes better. There is often a confusion about what the content of these plans really is. Many larger companies therefore distinguish between the following: – EMC test plan: an Excel spreadsheet stating what tests that shall be made, but without any details. We propose to replace this with the EMC Compliance matrix. – EMC Verification Plan: a detailed description of how testing is planned to be performed in the EMC lab.

DOCUMENT STRUCTURE Where is the map? Again, this is a critical issue: to have control of the EMC Zone concept. In addition, we now want to have a tracing to the system design status since it will most likely develop and change over time. What other documents do I store? Try not to invent new documents if you can find existing structures to place the information into. Just make sure that there is an EMC responsible person that keeps track of the updates on the EMC relevant part. How to split up documents so they will fit your design process is up to you.

”A template for workflow is always a simplification. In reality, risk analysis, zoning and system design are interacting tasks” IMPROVING TESTING QUALITY: EARLY WISH LISTS By creating the EMC verification plan as we have described, we now have the ability to create a wish list. This list will contain a set of requests, so that we during testing will be able to monitor pass/fail. To the hardware designer: – Additional signal interfaces, only intended for monitoring and control of the Equipment Under Test (EUT) – list of Auxiliary Equipment (AE) that is needed for providing full function for the EUT. In the vehicle industry, by tradition this AE is called Load Box. – Load simulation for those interfaces where we can have simplified replacements (resistors etc) for the actual sensors etc. that the test object will connect to. For vehicle component testing, this is often a part of the Load Box. To the software designer – A list of wanted signal and data monitoring that is readily available. – An effective summation of the EUT status, simplifying the status check. www.electronic.nu – Electronic Environment online

INPUT AND OUTPUT As a summary, we find the following interface conditions to the other parts of the project flow. Input from previous work: – System concept design. – Zone description. – Requirement specification. – Installation preconditions. – Best practice EMC design – design rules. Output from this stage: – Updated EMC zone description – with implementation. – Updated EMC design check matrix. – From the EMC design reviews. – Allocation of requirements to components, both for Hardware and Software. – Compliance matrix – updated with specific tests – Including dedicated pre-tests – EMC verification plan, based on Compliance matrix. CLOSING REMARK The way I describe the activities here may seem rigid and somewhat square – and that is made on purpose. A template for workflow is always a simplification. In reality, risk analysis, zoning and system design are interacting tasks. The important thing is to have a clear view of the wanted output: a robust platform design created from known preconditions. From this point on, the zone description and the EMC verification plan are two of the critical guides for the final success: pass at the EMC testing. If you have ideas and comments on this article, please feel free to mail me! Some might also recognize my short examples, and if you want to add something that would be an interesting talk.

Lennart Hasselgren, Lic Eng. EMC Services lennart.hasselgren@emcservices.se


Electronic Environment # 1.2019

Forskning Genombrott inom organisk elektronik

Exempel på organisk elektronik som drar nytta av genombrottet: flexibla solceller (levererade av Epishine AB), elektroniska papper och piezoelektriska textilier. Fotomontage: Johan Bodell/Chalmers

En enkel idé från forskare på Chalmers – om hur man i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom upptäckten att det går att ”dubbeldopa” polymerer. En enkel idé från forskare på Chalmers – om hur man i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom upptäckten att det går att ”dubbeldopa” polymerer. Idag är största delen av elektroniken i vår vardag baserad på oorganiska halvledare som till exempel kisel. En avgörande teknologi som används för att få komponenter till solceller och LED-skärmar att fungera är en process som kallas dopning, där föroreningar vävs in i halvledaren för att förbättra dess förmåga att leda elektricitet. För organiska, det vill säga kolbaserade, halvledare är denna dopning av lika stor betydelse. Sedan upptäckten av elektriskt ledande plaster eller polymerer, en upptäckt som bland annat tilldelades Nobelpris år 2000, har forskning och utveckling inom organisk elektronik accelererat snabbt. OLED-displayer är ett exempel som redan finns på marknaden, bland annat i senaste generationen smarta telefoner. Andra tillämpningar har ännu inte nått dit, bland annat på grund av att de organiska halvledarna inte har varit tillräckligt effektiva.  Dopning i de organiska halvledarna sker ge-

nom en så kallad redoxreaktion, vilket innebär att en dopningsmolekyl får en elektron av halvledaren. Den elektriska ledningsförmågan hos halvledaren ökar. Ju fler dopningsmolekyler det går att stoppa in i halvledaren desto bättre ledningsförmåga. Men bara till en viss gräns, sedan avtar ledningsförmågan. Gränsen för de dopade organiska halvledarnas effektivitet har satts av att dopningsmolekylerna bara kunnat ta emot en elektron vardera. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Materials visar nu professor Christian Müller och hans forskningsgrupp, tillsammans med kollegor vid sju universitet, att det går att förflytta två elektroner till varje dopningsmolekyl.  – Den blir då i ett slag, genom så kallad ”dubbeldopning”, dubbelt så effektiv, säger David Kiefer, doktorand i gruppen och förste författare av artikeln. Enligt Christian Müller handlar det egentligen inte om någon stor teknisk landvinning. Snarare om att se det andra inte sett. – Hela forskarfältet har varit helt inne på att studera en typ av material som bara tillåter en redoxreaktion per molekyl. Vi valde att titta på en annan typ av polymer, med lägre joniseringsenergi, som tillåter två elektronöverföwww.electronic.nu – Electronic Environment online

ringar. Det är egentligen väldigt enkelt, säger Christian Müller, professor i polymervetenskap vid Chalmers. Upptäckten kan komma att tillåta ytterligare förbättringar för nya teknologier som idag inte är tillräckligt konkurrenskraftiga för att nå ut på marknaden. Ett problem är att polymererna inte leder ström tillräckligt bra, och därför har effektivare dopningsteknik länge fokuserats inom polymerbaserad elektronik. Att nu kunna dubblera ledningsförmågan hos polymerer, med samma mängd dopningsmaterial och på samma yta som tidigare, kan komma att innebära just den injektion som flera teknologier behöver för att kommersialiseras. Upptäckten är så pass grundläggande att den kan komma att hjälpa tusentals forskare att göra framsteg inom flexibel elektronik, bioelektronik och termoelektricitet. Själv driver Christian Müllers forskargrupp projekt inom flera olika tillämpningsområden, med polymerteknologi som grund. Bland annat utvecklar de elektriskt ledande textilier och organiska solceller. Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Europeiska forskningsrådet, och genomförts i samarbete med kollegor från Linköpings universitet, KAUST (Saudiarabien), Imperial College (Storbritannien), Georgia Tech och University of California Davis (USA) samt tyska Chemnitz University of Technology. Källa: Chalmers

25


Electronic Environment # 1.2019

EMC på bred front – att avstöra en hel stad Hur Baden-Baden blev störningsfritt Varför håller vi egentligen på med EMC? Vi som jobbar med saken, antingen det är som tillverkare av produkter, provningsingenjör, försäljare av ferritkärnor eller på någon myndighet tycker kanske det är en ganska självklar fråga. Givetvis måste vi se till att radiokommunikation inte störs, att inte apparater påverkas av mobiltelefoner i närheten eller att ESD inte förstör något.

zEMC är inget nytt, det har förekommit under andra benämningar och bakgrunden är radiostörningar, så länge det har funnits radio har det kämpats mot radiostörningar. Nedanstående bild är från ett gammalt (1931) nummer av tidningen Populär radio och ger en ganska bra sammanfattning av dåtidens störkällor. En del finns förstås kvar men nu är nog störkällorna övervägande rent elektroniska där kanske switchad kraftelektronik är den vanligaste syndaren.

INLEDANDE ERFARENHETER Förfärande många installationer och utrustningar visade sig vara i ett bedrövligt skick. Kunskaperna hos installatörer var också mer eller mindre obefintliga. Störkällorna var typiska för dåtidens teknik, det handlade om elektromekaniska saker som motorer, ringklockor, termostater och liknande. Ortens spårvagnar var också en svår störkälla. Störfenomenen som enklast sammanfattas med gnistbildning över kontaktytor.

Radiostörningar var ett stort problem då, trots att antalet apparater inte alls var lika stort då som nu. Dåtidens rundradio, amplitudmodulerad på lång- och mellanvåg var inte heller så robust som nutidens mot störningar. 1934 i ansåg man Tyskland att det var dags ”att rensa upp i störningsträsket” och med klassisk tysk grundlighet startade man. Som experiment valdes att börja med Baden-Baden och optimismen var stor, det skulle kanske ta någon månad att lösa problemen där och sedan skulle av resten av landet avstöras på kanske ett halvår. Arbetet med Baden-Baden tog dock ett halvår och sedan tog kanske orken slut (kriget närmade sig också). Tidningen ”Radio och radioamatören” uppmärksammade saken i en artikel 1934.

ÅTGÄRDER Ett omfattande arbete började och ibland var det inte bara att koppla in avstörningskomponenter. Mycket var som sagt i eländigt skick och de fick rengöra kommutatorer på motorer, slipa och smörja. En del var så dåligt att det fick skrotas.

GENOMFÖRANDE För att få en uppfattning om vad som behövde göras skickades information med en enkät ut. Ca 6000 störkällor noterades (varav 95 % avstördes). För att locka sattes kostnaden lågt och sponsrades också av komponenttillverkare. Personer utbildades också.

26

RESULTAT OCH ERFARENHETER, MED KOPPLINGAR TILL NUTIDEN Projektet beskrevs som lyckat – mottagningsförhållandena blev mycket bättre. En viktig erfarenhet var att installatörers kunskaper inom området var mycket dåliga och så är det tyvärr fortfarande. Annars fanns det tekniska lösningar för avstörningar, de hade klart för sig varför det blev problem och det fanns lösningar i form av komponenter som kunde monteras. Ett problem på ett helt annat plan var allmänhetens inställning där förståelsen var låg. I flera fall fanns misstänksamhet mot modifieringarna och avstörningsskydd togs bort med hänvisning till att maskinen fungerade minst lika bra utan dem (”hat sich aber noch gedreht”). Den inställningen möter man ofta idag också där en motor minsann snurrar lika bra trots att exem-

www.electronic.nu – Electronic Environment online

pelvis en frekvensomriktare är helt felinstallerad och stör radio i närheten. Där lyssnar kanske inte innehavaren på radio och anser sig kunna strunta i störningarna som drabbar någon annan. Tråkigt nog finns sällan något incitament att åtgärda EMC-problem till skillnad från exempelvis bristande elsäkerhet som det tack och lov finns en helt annan förståelse för. En lärdom var att det hade varit bra om det funnits störningskrav för att skydda radio. Det har vi i alla fall nu då CE-märkningen innebär krav på avgivna störningar och vi har nu ett regelverk kring EMC. CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) bildades 1934 för att ta fram standarder inom området för att skydda radio. Tyvärr ser vi nu en utveckling där allt mer privatimporteras helt utan kontroll. Utrustningarna som förekom i B-B var relativt enkla. Nutidens utrustningar är inte speciellt enkla att modifiera. Antalet var också mycket begränsat jämfört med hur mycket saker som finns nu. Frågan är också hur länge störningsfriheten varar med tanke på att dagens produkter omsätts ganska snabbt. Inledningsvis nämndes att nutidens radio är mer robust mot störningar, att FM ersatte AM var ett stort steg. Numera finns kanske inget behov av en liknande insats för den breda allmänheten men det förutsätter att produkter generellt uppfyller EMC-kraven och att installationer utförs riktigt. För radioamatörer, som använder kortvåg, är dock situationen helt annorlunda.

Henrik Olsson, Elsäkerhetsverket

Ursprungsartikeln kan läsas här: https://www.aef.se/Amatortidningar/Radio_ R adioamatoren /radio_ och_ radioam1934_ nr_7_8.pdf


Författare

Electronic Environment # 1.2019

Författare – Electronic Environment Electronic Environment överbygger kunskap inom specifika elektronikområden – mellan myndigheter, högskola och universitet samt näringslivets aktörer. Det kan vi göra tack vare ett stort intresse och engagemang från många duktiga skribenter och deras organisationer. Sedan tidningens första utgåva 1994 har ett stort antal skribenter bidragit med sin kunskap, till mångas glädje och nytta. Här presenterar vi våra skribenter de senaste åren, och i vilka nummer du kan läsa deras bidrag. Ett stort tack till er alla som bidragit genom åren till tidningens utveckling! Dan Wallander / ansvarig utgivare TEKNIKREDAKTÖRER Michel Mardiguian Teknikredaktör EMC Consultant

Björn Gabrielsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Henrik Olsson Elsäkerhetsverket

1/2014

Henrik Toss RISE Safety and Transport

2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 2/2018, 3/2018

Christer Karlsson Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC RISE

Miklos Steiner Teknikredaktör Electronic Environment

4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018

4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019

Carl Samuelsson Saab Aeronautics, Saab AB 3/2016

Dag Stranneby Campus Alfred Nobel, Örebro universitet

4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019

Daniel Eidenskog FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Anders Larsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2015, 2/2015, 3/2015

Anders Thulin ATC AB 1/2014

Andreas Westlund Volvo Car Corporation 3/2017

Ann-Kristin Larsson Swedavia 1/2014

Anneli Waara Uppsala universitet 3/2014

Bengt Vallhagen Saab Aeronautics, Saab AB 3/2016

Björn Bergqvist Volvo Cars 4/2016, 3/2017

3/2017

Ingvar Karlsson Ericsson AB 1/2017, 4/2017

Jan Carlsson Provinn AB 4/2014, 1/2016, 3/2017

Jan Welinder RISE Elektronik 3/2014

Peter Stenumgaard Teknikredaktör FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

FÖRFATTARE

3/2014, 4/2015, 1/2019

3/2014, 4/2014, 1/2015

1/2018

Erik Axell FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2018

Erling Pettersson STRI AB 1/2016

Farzad Kamrani FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2018

Giovanni Frezza Molex

Jenny Skansen ABB Power Systems 1/2015, 1/2016

Joeri Koepp Rohde&Schwarz 3/2016

K G Lövstrand FMV T&E 3/2015

Karin Davidsson RISE Elektronik 3/2014, 4/2014, 1/2015

Karin Fors FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 3/2015

Kia Wiklundh FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 3/2014, 4/2014, 3/2015, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 3/2017

2/18

Kia Wiklundh QAMCOM

Gunnar Englund GKE Elektronik AB 2/2017, 4/2018

4/2018

Göran Jansson Saab Bofors Testcenter

Kristian Karlsson RISE Elektronik

3/2014

1/2016

Hartmut Berndt B.E.STAT European ESD competence centre, Germany

Lars Falk Stigab AB

2/2014

2/2015

Lars-Erik Juhlin ABB Power Systems 1/2016

Leif Adelöw FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Peter Stenumgaard FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2015

3/2014, 4/2014, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 4/2016, 1/2017, 3/2017, 4/2018, 1/2019

Lennart Hasselgren EMC Services 2/2015, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019

Marcus Eklund El/Tele Västfastigheter 2/2016

Mats Bäckström Saab Aeronautics, Saab AB 3/2016, 4/2017, 1/2018

Mats Lindgren RISE Elektronik 3/2014, 4/2014, 1/2015

Mattias Elfsberg FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2015

Michael Pattinson NSL

Pär Weilow Swedavia 1/2014

Sara Linder FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 3/2015

Simon Loe Spirent Communications 2/2017

Sten E Nyholm FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2015, 2/2015, 3/2015

Susanne Otto Reliability DELTA Test & Consultancy

1/2018

1/2015

Mikael Alexandersson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Thomas Borglin SEK – Svensk Elstandard

1/2014, 1/2018

Tomas Bodeklint RISE Elektronik

Mose Akyuz FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2015

Niklas Karpe Scania CV AB 3/2016

Patrik Eliardsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 2/2016, 1/2018

Per Ängskog Högskolan Gävle/KTH 3/2016

Peter Ankarson RISE Elektronik 4/2014

Peter Larsson KTH

1/2018

2/2014

Tomas Hurtig FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 1/2015, 2/2015, 3/2015

Torbjörn Persson Provinn AB 4/2016, 3/2017

Ulf Carlberg RISE Elektronik 4/2014

Ulf Nilsson Electronic Environment 2/2015 Åsa Larsbo Intertek Semko 1/2014

1/2016

www.electronic.nu – Electronic Environment online

27


Företagsregister Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se

Alpharay Teknik AB Runnabyvägen 11 705 92 Örebro Tel: 019-26 26 20 mail@alpharay.se www.alpharay.se Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se Alelion Batteries Flöjelbergsgatan 14c 431 37 Mölndal Tel: 031-86 62 00 info@alelion.com www.alelion.com/sv

AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99 Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se Amtele AB Jägerhorns väg 10 141 75 Kungens Kurva Tel 08-556 466 04 Stora Åvägen 21 436 34 Askim Tel: 08-556 466 10 amtele@amtele.se www.amtele.se Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com ANSYS Sweden Anders Personsgatan 14 416 64 Göteborg Kistagången 20 B 164 40 Kista Tel: 010-516 49 00 info-se@ansys.com www.ansys.com Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com

28

Electronic Environment # 1.2019 Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se

Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se

BK Services Westmansgatan 47 A 582 16 Linköping Tel: 013-21 26 50 Fax: 013-99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder EMCprovning, elsäkerhetsgranskningar (LVD), radioprovning enligt bl.a. ETSI-standarder, maskinsäkerhetsgranskningar, hjälp med CE-märkning och Klimattester. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster, problemlösningshjälp samt vänligt och professionellt bemötande.

Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55 Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se

Caltech AB Krossgatan 30 162 50 Vällingby Tel: 08-534 703 40 info@caltech.se www.caltech.se CCC Solutions AB/Carpatec Sågvägen 40 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 888 45 hl@cccsolutions.eu http://www.cccsolutions.eu

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-41 10 30 Fax: 0171-41 10 90 info@clcsystems.se www.clcsystems.se Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se DeltaElectric AB Kraftvägen 32 Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech DeltaEltech AB Box 4024 891 04 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech/

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se Kontaktperson: Jan Eriksson Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se ELDON AB Transformatorgatan 1 721 37 Västerås Tel: 010-555 95 50 eldonindustrial.se@eldon.com www.eldon.com/sv-SE Electronix NG AB Enhagsvägen 7 187 40 Täby Tel: 010-205 16 50 Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se Emicon AB Head office: Briggatan 21 234 42 Lomma Branch office: Luntmakargatan 95 113 51 Stockholm Tel: 040-41 02 25 or 073-530 71 02 sven@emicon.se www.emicon.se Contact: Sven Garmland

www.electronic.nu – Electronic Environment online

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se Kontakt person: Lars Günther Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMCteknik.

Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning. ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se Elrond Komponent AB Åvägen 38 141 30 Huddinge Tel: 08-449 80 80 www.elrond.se info@elrond.se EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 info@emcvaest.se www.emcväst.se Emka Scandinavia Box 3095 550 03 Jönköping Tel: 036-18 65 70

ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se Kontaktperson: Ralf Danielsson Produkter och Tjänster: Skandinavisk representant för schweiziska EMC-Partner AG. Vi har provutrustning för IEC, EN, ISO, MIL mfl standarder samt för harmonics, flicker, emission och immunitet. Transientgeneratorer för bla immunitets- och komponentprovning samt blixtprovning av flygplans-, telekom- och militärutrustning.


Företagsregister

Electronic Environment # 1.2019 ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se ExCal AB Bröksmyravägen 43 826 40 Söderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se Farnell Skeppsgatan 19 211 19 Malmö Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se Ferner Elektronik AB Fabriksvägen 2 746 35 Bålsta Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se info@ferner.se Flexitron AB Veddestavägen 17 175 62 Järfälla Tel: 08-732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se

HP Etch AB 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 www.hpetch.se

Industrikomponenter AB Gårdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com Ing. Firman Göran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se Ingenjörsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se Instrumentcenter Folkkungavägen 4 Box 233 611 25 Nyköping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se

FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se

Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se

Frendus AB Strandgatan 2 582 26 Linköping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark

Intertek Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 Info-sweden@intertek.com www.intertek.se

Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27

INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com

Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 Mölndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se High Voltage AB Änggärdsgatan 12 721 30 Västerås Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se

Jan Linders EMC-provning Bror Nilssons gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet. Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMC-området och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya EMC-tjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

KAMIC Components Körkarlsvägen 4 653 46 Karlstad Tel: 054-57 01 20 info@kamic.se www.kamicemc.se Produkter och Tjänster: Med närmare 30 års erfarenhet och ett brett program av elmiljöprodukter erbjuder KAMIC Components allt från komponenter till färdiga system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MIL-STD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2. Komponenter, ledande packningar och lister. KAMIC Components är en del av KAMIC Installation AB. Kontaktperson: Jörgen Persson.

Keysight Technologies Sweden AB Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 0200-88 22 55 kundcenter@keysight.com www.keysight.com

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 Värmdö Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/rum/ dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustnings- och luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer.

Jontronic AB Centralgatan 44 795 30 Rättvik Tel: 0248-133 34 info@jontronic.se www.jontronic.se KEMET Electronics AB Thörnbladsväg 6, 386 90 Färjestaden Tel: 0485-56 39 00 TobiasHarlen@kemet.com www.kemet.com/dectron

Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com Kvalitest Sweden AB Flottiljgatan 61 721 31 Västerås Tel:076-525 50 00 sales@kvalitetstest.com www.kvalitetstest.com

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test. Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktområde. Vår verksamhet fokuseras främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

LAI Sense Electronics Rördromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com LeanNova Engineering AB Flygfältsvägen 7 461 38 Trollhättan Tel: 072-370 07 58 info@leannova.se www.leannova.se

LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlåsa Tel: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se MTT Design and Verification Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-446 77 30 sales@mttab.se www.mttab.se

Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01 Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00 MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se

29


Företagsregister MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40 Nemko Sweden Enhagsslingan 23 187 40 Täby Tel: 08-47 300 30 www.nemko.no Nohau Solutions AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 35 Hallsberg Tel: 0582-889 00 silikonteknik@nolato.com www.nolato.com/emc Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se OBO Bettermann AB Florettgatan 20 254 67 Helsingborg Tel: 042-38 82 00 Fax: 042-38 82 01 www.obobettermann.se

OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se ONE Nordic AB Box 50529 202 50 Malmö Besöksadress: Arenagatan 35 215 32 Malmö Tel: 0771-33 00 33 Fax: 0771-33 00 34 info@one-nordic.se

30

Electronic Environment # 1.2019

Prevas AB Hammarby Fabriksväg 21 A 120 39 Stockholm Tel: 08-644 14 00 maria.mansson@prevas.se www.prevas.se Kontaktperson: Maria Månsson Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMCteknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHSoch WEE- EUP-direktiven. ”Lean Design” med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

PROXITRON AB Box 324 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 info@proxitron.se www.proxitron.se Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

Ornatus AB Stockholmsvägen 26 194 54 Upplands Väsby Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-608 64 00 order@phoenixcontact.se www.phoenixcontact.se Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com

Products and Services: Provinn offer EMC expertise covering all aspects from specification through consultant services, education, numerical analyses all the way to final verification. We are several dedicated EMC experts with documented expertise and experience. Provinn is proud representative for Oxford Technical Solutions (OxTS) navigational equipment, Moshon Data ADAS test equipment and Spirent GPS/GNSS instruments for the Scandinavian market.

Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se

Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se

RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se

Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90

RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se

Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se

Saab AB, Aeronautics, EMC-labbet Bröderna ugglas Gata 582 54 Linköping Tel: 013-18 65 34 andreas.naslund@saabgroup.com

Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se

Saab AB, Aeronautics, Miljö-labbet Gelbgjutaregatan 2, 581 88 Linköping Tel: 013-18 08 82 bjorn.zandersson@saabgroup. com

Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se-

Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se

Saab EDS Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se

Processbefuktning AB Örkroken 11 138 40 Älta Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se

RISE Elektronik Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 info@ri.se www.ri.se

Provinn AB Kvarnbergsgatan 2 411 05 Göteborg Tel: 031 – 10 89 00 info@provinn.se www.provinn.se

Ronshield AB Kallforsvägen 27 124 32 Bandhagen Tel: 08-722 71 20 Fax: 08 556 720 56 info@ronshield.se www.ronshield.se

Saab AB, Surveillance A15 – Compact Antenna Test Range Bergfotsgatan 4 431 35 Mölndal Tel: 031-794 81 78 christian.augustsson@saabgroup.com www.saabgroup.com

Saab AB, Support and Services, EMC-laboratory P.O Box 360 S-831 25 Östersund Tel: +46 63 1 560 00 Fax: 063-15 61 99 www.emcinfo.se www.saabgroup.com Contact: Örjan Festin Products & Services: We offer accredited EMC testing in accordance with most commercial and military standards and methods, including airborne equipment. We can also provide pre-compliance testing and qualified reviews and guidance regarding EMC during product design.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck Tel: 08-683 61 00 Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 info.se@schurter.com www.schurter.se SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se

SEK Svensk Elstandard Box 1284 164 29 KISTA Tel: 08-444 14 00 sek@elstandard.se www.elstandard.se Shop.elstandard.se Produkter och Tjänster: Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www.elstandard.se. SGS Fimko AB Mörtnäsvägen 3 (PB 30) 00210 Helsingfors Finland www.sgs.fi


Företagsregister

Electronic Environment # 1.2019 Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se

Swerea KIMAB AB Box 7047 Isafjordsgatan 28 164 40 Kista Tel: 08-440 48 00 elektronik@swerea.se www.swereakimab.se

Sims Recycling Solutions AB Karosserigatan 6 641 51 Katrineholm Tel: 0150-36 80 30 www.simsrecycling.se

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm Tel +46 8 782 08 08 Tel vx +46 8 782 08 50 www.sees.se

Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck Tel: 08-683 61 00 Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se

Stigab Fågelviksvägen 18 145 53 Norsborg Tel: 08-97 09 90 info@stigab.se www.stigab.se Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se

Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no

Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se Tesch System AB Märstavägen 20 193 40 Sigtuna Tel: 08-594 80 900 order@tufvassons.se www.tesch.se Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se

Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com

Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60

UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com Vanpee AB Karlsbodavägen 39 168 67 Bromma Telefon: 08-445 28 00 www.vanpee.se order@vanpee.se Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se

Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

Wretom Consilium AB Olof Dalins Väg 16 112 52 Stockholm Tel: 08-559 265 34 info@wretom.se www.wretom.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online.com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson

WE’LL BE BACK Gothenburg 2022

www.electronic.nu – Electronic Environment online

31


POSTTIDNING B  Returer till: Break a Story Mässans gata 14 412 51 Göteborg

v

EMC-TESTUTRUSTNING

Ackrediterad kalibrering av EMC-utrustning

Prob-kalibrering

Antenn-kalibrering

Vi erbjuder ackrediterad kalibrering tillsammans med vår partner DARE!! Calibrations. Kalibreringen omfattar: Antenner, E- och H –fältprobar, ESD-generatorer, mottagare, spektrumanalysatorer m. fl. Välutrustade

laboratorier med normaler och utbildad personal står till förfogande. Se www.dare.eu och www.dare.eu/emc-software för mer information.

DARE!! RadiCentre®

DARE!! RadiPower®

Detta är hjärnan i ett datorstyrt mätsystem. Systemelement som kan vara E-fältprobar, förstärkare, generatorer, switchar, effektmetrar integreras i RadiCentre® och kontrolleras av den kraftfulla och flexibla programvaran RadiMation®.

DARE!! RadiMation®

Med RadiMation® kan du automatisera dina EMCtester, både när det gäller immunitet och emission, ledningsbundet och med antenn. Drivrutiner för över 3000 på marknaden förekommande instrument.

Två st snabba och noggranna RF-effektmetrar för CW och topp puls i området 9 kHz-6 GHz och 80 MHz-18 GHz. Programvara medföljer för avläsning i dator. Områden: -55dBm till +10dBm/modell RPR2006C och -45dBm till +10dBm/ modell RPR2018C. Den tredje effektmetern, modell RPR3006W, svarar mot kraven enligt ETSI 300 328 och 301 893 för bredbandig datatransmission såsom Bluetooth® och Zigbee. Se www.dare.eu för mer information.

CE-BIT – Box 7055, 187 11 Täby, Sweden – Tel: +46 8-735 75 50 - Fax. +46 8-735 61 65 – E-Mail: info@cebit.se – www.cebit.se

Profile for Content Avenue AB

Electronic Environment 1-2019  

The magazine Electronic Environment has for over 20 years delivered instructive and up to date technical information, new research and produ...

Electronic Environment 1-2019  

The magazine Electronic Environment has for over 20 years delivered instructive and up to date technical information, new research and produ...

Advertisement