Electronic Environment 1-2023

Page 1

Har målen med EMC-derektiven uppfyllts?

1.2023

SJÄLVSTUDIEKURS FÖR CHEFER & KONSTRUKTÖRER

Forskning:

A novel Eddy current Destructive Testing method a simulation study

KONSTRUERA
STÖRNINGSFRIA PRODUKTER ARTIKELSERIE
STOPPA STÖRNINGAR FÖRNYBAR OCH LOKAL ELPRODUKTION KRÄVER NYTÄNKANDE I ELNÄTEN + KALENDARIUM sid 6 + NY EL-STANDARD sid 8 + STOPPA STÖRNINGAR sid 10-16 + FÖRETAGSREGISTRET sid 28-31 >>>
STYR OCH
FÖR

Reflektioner

Allt mindre, och snabbare

Hur små kan elektroniska apparater egentligen bli, och hur kommer vi att använda dem?

Omöjligt kanske att svara på idag, men det finns några tydliga trender. Dagens elektroniska enheter har krympts till att passa i fickan och det är vi alla vana vid, men redan nu är det möjligt att tillverka enheter som är mycket mindre än en millimeter, tack vare framstegen inom nanoteknik.

ETT AV DE huvudsakliga användningsområdena för sådana små elektroniska enheter är inom medicinsk teknik, där de kan användas för att övervaka och behandla olika sjukdomar. Till exempel kan en enhet som är så liten som en blodcell injiceras i blodomloppet för att övervaka hälsotillståndet hos patienter med kroniska sjukdomar.

Små elektroniska enheter kan också användas inom smarta kläder, där de kan integreras i tyger för att övervaka kroppstemperatur, blodtryck och olika hälsoparametrar. Andra användningsområden är exempelvis inom säkerhet och övervakning samt inom materialundersökningar. Sammanfattningsvis så kan mycket små elektroniska enheter ha många användningsområden och ha stor potential att förbättra våra liv på många sätt. Inte minst med 5G-tekniken.

NÄSTA GENERATIONS KOMMUNIKATIONSTEKNIK som förväntas följa efter 5G och förbättra kommunikationen ytterligare är 6G. Vi kan då förvänta oss ännu högre hastigheter, lägre latens och mer tillförlitlig anslutning, vilket kan öppna dörrarna för nya tillämpningar och tjänster som kräver extremt hög överfö -

ring av data och pålitliga uppkopplingar, som virtual reality, augmented reality, robotik, fjärrkirurgi, smarta städer, och mycket mer.

DET ÄR DOCK VIKTIGT att notera att 6G fortfarande är i forsknings- och utvecklingsstadiet, och det kommer dröja flera år innan den blir allmänt tillgänglig. Men med tanke på den snabba utvecklingen inom trådlös teknik, kan vi förvänta oss att även 6G kommer att spela en viktig roll i vår framtid.

JUST NU FINNS om det ingen teknik som heter 7G, och det är svårt att förutsäga exakt hur en sådan eventuell framtida teknik skulle påverka människors liv. Men generellt sett, när teknologin utvecklas och förbättras, så finns det alltid möjligheter till förbättringar och

ENVIRONMENTALTESTING

Chefredaktör och ansvarig utgivare

förändringar i samhället. En hypotetisk 7G-teknik skulle också sannolikt ha en stor påverkan på hur vi människor interagerar med varandra och med teknologin. Men i slutändan är det avgörande hur en ”XG-teknik” används och implementeras. Det finns risker, men samtidigt oändliga möjligheter.

Välkommen till ett nytt innehållsrikt nummer av Electronic Environment.

Trevlig läsning!

Weprovideacomprehensiverangeofenvironmentaltes�ngservices,including:

Vibra�ontes�ng

Clima�ctes�ng

IPtes�ng

Corrosiontes�ng

Temperatureshock

Mechanicalshock

Tensilestrength

Lowpressuretest

Salt-spraytest

Combinedvibra�onandclima�ctes�ng

Alltes�ngisconductedinaccordancewithstandardizedcommercial,military, industrialorinterna�onaltestmethods,suchasMIL-STD-810,RTCA/DO-160, IEC60068,ETSIEN300019andmanyothers.

OurtestlaboratoryislocatedinMölndal,Sweden.

Adressändringar: info@electronic.se

Tekniska redaktörer: Peter Stenumgaard

Miklos Steiner

Ulf Nilsson

Våra teknikredaktörer nås på redaktion@electronic.se

www.emcservices.se

Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@electronic.se

Annonser: 0733-282929 annons@contentavenue.se daveharvett@btconnect.com

Omslagsfoto:

Istock

Tryck: Gothia Offset, 2023 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.

2 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023 Electronic Environment Ges ut av Content Avenue AB Göteborgsvägen 88 433 63 Sävedalen info@contentavenue.se www.contentavenue.se
EMCSERVICES
knowledgeinreality

A NOVEL EDDY CURRENT DESTRUCTIVE TESTING METHOD A SIMULATION STUDY

Ur innehållet

2 ReflektioneR

3 RedaktöReRna

6 konfeRenseR, mässoR och kuRseR

8 ny el-standaRd

9 teknikkRönikan – PeteR stenumgaaRd

10 stoPPa stöRningaR, avstöRning och skydd, kuRskaPitel e

17 svenska ieee emc

22 föRnybaR och lokal elPRoduktion kRäveR nytänkande i elnätet

24 call foR PaPeRs

27 föRfattaRe i electRonic enviRonment

28 föRetagsRegisteR

Redaktörerna

Peter Stenumgaard

Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (LiTH 1988) samt Tekn Dr. Radiosystemteknik (KTH 2001). Arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft där han arbetade med elektromagnetiska störningars effekter på flygplanssystem. Detta inkluderade skydd mot exempelvis blixtträff, elektromagnetisk puls (EMP) samt High Power Microwaves (HPM). Han har varit adjungerad professor både på högskolan i Gävle och Linköpings universitet. Peter arbetar idag till vardags på FOI. Han var technical program chair för den internationella konferensen EMC Europe 2014 som då arrangerades av Just Event i Göteborg.

Miklos Steiner

Miklos har elektromekaniker- högskoleutbildning för telekommunikation och elektronik i botten samt bred erfarenhet från bl a service och reparation av konsumentelektronik, konstruktion och projektledning av mikroprocessorstyrda printrar, prismärkningsautomater, industriella styrsystem och installationer.

Miklos har sedan 1995 utbildat ett stort antal ingenjörer och andra på sina kurser inom EMC och är också författare till den populära EMC-artikelserien ”ÖGAT PÅ”, i tidningen Electronic Environment.

Under många år var Miklos verksam som EMC-konsult, med rådgivning och provning för många återkommande kunder. Mångårig erfarenhet från utveckling av EMC-riktiga lösningar i dessa uppdrag har gett Miklos underlag, som han med trovärdighet kunnat föra vidare i sina råd, kurser och artiklar.

Ulf Nilsson

Ulf har verkat som konsult och utbildare i EMC-frågor sedan 1968, vilket inkluderar provningsverksamhet, utveckling, konstruktion, rådgivning, utbildning samt delegat och föredragshållare i flera EMC-symposier. Hos Ericson Microwave var han ansvarig för deras EMC-verksamhet från 1968 till 1983 och därefter ansvarig hos Don White Consultants Incorporated i Virginia, USA (DWCI) för konsultverksamheten samt reste runt i USA, Europa och Israel, som en av DWCIs EMC-instruktörer.

Han återvände till Sverige 1884 och startade EMC Services Elmiljöteknik AB. 2000 sålde han detta bolag till Saab, men fortsatte som anställd ett antal år fram till pension.

Efter DWCI:s konkurs investerade Ulf i egenutvecklat EMC-kursmaterial och kursverksamhet hos EMC Services. Han har utbildat hundratals ingenjörer i EMC-teknik och regler.

Ulf startade EMC Magazine, vilket sedermera omvandlades till Electronic Environment, där Ulf även tidigare har varit EMC-redaktör. Han har dessutom varit medförfattare till svenska EMC-handböcker på uppdrag av bl a Ericsson och FMV.

www.electronic.se – Electronic Environment online 3 Electronic Environment # 1.2023
18
20 HAR MÅLEN MED EMC-DEREKTIVET UPPFYLLTS

Michel Mardiguian, The complete EMC Handbook:

Rewiev: "The logical layout of the book appears to be very readable and it is! This book would be an excellent addition to the library of a beginner technical person in the field of EMC Engineering."

"Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask" är ett måste för alla som arbetar med EMC-frågor. Den presenterar alla grundprinciper och praxis för ett framgångsrikt EMC-arbete genom tydlig handledning med många exempel, illustrationer och guider. Varje kapitel avslutas med självstudiefrågor.

Nu är den här – den kompletta och uppdaterade versionen av

Environmental Engineering Handbook

Environmental Engineering Handbook har genomgått en omfattande uppdatering och är den mest kompletta handboken inom miljöteknik. Handboken täcker hela arbetsområdet för miljöteknik och är ett ovärderligt hjälpmedel för att fastställa miljötekniska specifikationer, både nationella som internationella.

Ett heltäckande uppslagsverk som ger vägledning i rätt metodik för miljöteknikarbete, liksom grundläggande regler och råd om hur sådant arbete – korrekt specificerat och verifierat – leder till en säker och pålitlig produkt. Handboken ges ut av Swedish Environmental Engineering Society (SEES).

If you need to know the magnetic field in the vicinity of cables, this simple-to-use Windows simulation tool is for you!

Compute the magnetic field in any number of points due to currents in a complex cable layout in just seconds. Computed field strengths are listed in a table where points with a too high amplitude, compared to a user-defined limit, are highlighted. To get the complete picture, you can plot the field in various ways, e.g., as a color surface plot. Try different ways to reduce the field strength such as, e.g., rearranging cables or using a ground plane. Get the new results by a simple press on a button. The perfect tool for an EMC engineer!

“Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask”
www.technologybooks.online

Jolex uppgår i Stig Wahlström Elektronik

Den 1 februari 2023 uppgick Jolex AB i systerbolaget Stig Wahlström Elektronik AB. Båda bolagen ingår sedan tidigare i teknikhandelskoncernen Addtech Nordic AB. Sammanslagningen innebär att bolagen tillsammans breddar kunderbjudandet till att inkludera fler marknader.

Stig Wahlström Elektronik erbjuder högkvalitativa produkter inom klimatisering och förbindningsteknik från världsledande komponentleverantörer, ett sortiment bestående av kundanpassade produkter såväl som modifierad standard. Bolaget har under den senaste tiden genomgått en kraftig tillväxt och expanderar nu verksamheten ytterligare när Jolex uppgick i bolaget den 1 februari 2023. Med unik expertis är Jolex en av de ledande aktörerna inom främst EMC och skärmningsområdet, men även inom termiska produkter. Stig Wahlström Elektronik och Jolex har liknande värderingar och kompletterar varandra väl när det kommer till både produkter och kompetens.

– Jag ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med Jolex då det är ett bolag med helt unik erfarenhet och kompetens, något som gör att vi breddar vårt erbjudande till att inkludera fler marknader. Kunderna får fördelen att de framöver kan vända sig till en och samma aktör för kva-

litativa och unikt anpassade elektroniklösningar, säger Tommy Ahlsved, VD på Stig Wahlström Elektronik och fortsätter:

– Vårt gemensamma fokus framöver blir att fortsätta utmana oss själva till att hela tiden bli bättre på det vi gör och även att fortsätta utvecklas inom våra områden. Då många av våra kunder har behov av lösningar för användning i extrema omgivningsförhållanden blir kraven gällande funktion och kvalitet oerhört höga. Det här är något vi med säkerhet fortsatt kommer kunna erbjuda tack vare vår breda specialistkunskap och våra marknadsledande tillverkare.

Lösningar oavsett hotbild

Med mer än 30 års erfarenhet av utveckling, projektering och installation törs vi säga att vi kan det här med EMC och säker elmiljö. Vi har genom åren hjälpt hundratals enskilda kunder, myndigheter och större företag med vår kunskap, oavsett kravspecifikation, skärmningsklass eller produktbehov. Målsättningen framöver är inte lägre satt. Vi kommer att fortsätta hjälpa våra uppdragsgivare med kundanpassade lösningar oavsett problem eller hotbild.

Välkommen till KAMIC med uppkavlade ärmar står vi startklara och redo.

www.electronic.se – Electronic Environment online 5 Electronic Environment # 1.2023
Branschnytt
www.kamic.se TEMPEST-filter HEMP-filter NEMP-filter Kondensatorer
Tommy Ahlsved, VD, Stig Wahlström Elektronik och Mikael Klasson, VD, Jolex.

Konferenser, mässor & kurser

Konferenser & mässor

CEM 2023

11th International Conference on Computation in Electromagnetics

11-14 April, Pullman Cannes Mandelieu, Frankrike

Elektronik 2023

19-20 April, Prioritet Serneke Arena, Göteborg

SPI 2023

The 27th IEEE Signal and Power Integrity Workshop

7-10 Maj, Aveiro, Portugal

EMC + CI EMC EVENT

EMC and Compliance International 2023

16-17 Maj, The Grandstand, Newbury Racecourse, UK

APEMC + INCEMIC 2023

Joint Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC) and International Conference on Electromagnetic Interference and Compatibility (INCEMIC)

22-25 Maj, Bengaluru, India

ITEC 2023

IEEE Transportation Electrification Conference & Expo

21-23 Juni, Detroit, USA

IEEE International Microwave Symposium (IMS2023)

11-16 Juni, San Diego, California, USA

Sensors Expo and Conference

20-22 Juni, Santa Clara, USA

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC-URSI Radio Science Meeting

23-28 Juli, Oregon, USA

2023 IEEE International Symposium on EMC+SIPI

31 Juli – 4 Augusti, Michigan, USA

EMC Europe 2023

4-8 September, Krakow, Polen

European Microwave Week (EuMW 2023)

17-22 September, Berlin, Tyskland

AMTA 2023

45th Annual Meeting and Symposium of the Antenna Measurement Techniques

8-13 Oktober, Seattle, USA

Mobility Connectivity Conference 2023

14-16 November, Bremen, Tyskland

Evenemangen planeras att genomföras enligt ovan vid denna tidnings pressläggning. Aktuell information om eventuella förändringar finns på respektive evenemangs hemsida.

Föreningsmöten

Se respektive förenings hemsida: IEEE www.ieee.se

Nordiska ESD-rådet www.esdnordic.com

SER www.ser.se

SNRV www.radiovetenskap.kva.se

SEES

www.sees.se

Kurser

ATEX direktiv

25-27 April 2023, Stockholm

www.stf.se

Mechanical design for EMC

9-10 Maj, Mölndal www.emcservices.se

EMC Seminare, Keith Armstrong

25-26 Maj, Västerås www.meritas.se

Fundamentals of EMC

30-31 Maj, Mölndal www.emcservices.se

TIPSA OSS!

Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri.

Sänd upplysningar till: info@contentavenue.se

Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!

Electronic Environment # 1.2023
6 www.electronic.se – Electronic Environment online

COOL SWEDEN WORKSHOPS 2023

För dig som arbetar med kylning av elektronik

24 oktober, 2023

Stockholmsmässan, Älvsjö

Elektronikkylning har under de senaste årtiondena snabbt vuxit till ett av de tydligast gränssättande parametrarna i konstruktionen av elektroniska apparater. Vartefter systemen blir kraftfullare, snabbare och kompaktare, med eskalerande effektdensitet som följd, blir även kylbehovet allt mer kritiskt.

Cool Sweden Workshops 2023 är evenemanget för dig som arbetar med Thermal Management och kylning av elektronik, eller för dig som ställs inför detta problem i utvecklingen av nya produkter.

Cool Sweden Workshops 2023 är en heldag med Keynote speekers, presentationer, demonstrationer och workshops.

Som deltagare under Cool Sweden Workshops 2023 får du kunskap om den senaste tekniken inom Thermal Management och elektronikkylning. Du får möjlighet att diskutera med presentatörer, utställare, demopartners och övriga deltagare. Du träffar rätt människor inom din bransch, i rätt sammanhang. Säkra ditt deltagande och anmäl dig redan idag!

Välkommen till Cool Sweden Workshops 2023!

www.coolsweden.se

Cool Sweden Workshops 2023, den 24 oktober, Stockholmsmässan, Älvsjö Arrangörer:

www.electronic.se – Electronic Environment online 7

Ny el-standard

Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under november och december 2022 samt januari och februari 2023. För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard.

För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

SS-EN 62262, utg 1.1:2022

IEC 62262:2002 & A1:2021 • EN 62262:2002 & A1:2021

Kapslingsklasser för elektrisk materiel – Skydd mot yttre mekanisk påverkan på höljen (IK-beteckning)

Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)

SEK TK 70 Kapslingsklasser

Fastställelsedatum 2022-11-16

SS-EN IEC 60669-2-1+A11, utg 4:2023

IEC 60669-2-1:2021 (mod) • EN 60669-2-1:2022 & A11:2022

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll

och liknande – Del 2-1: Särskilda fordringar på elektroniska strömställare

Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Electronic control devices

Används tillsammans med: SS-EN 60669-1, utg 3:2018.

SEK TK 23 Installationsmateriel

Fastställelsedatum 2023-01-25

SS-EN IEC 60749-37, utg 2:2023

IEC 60749-37:2022 • EN 60749-37:2022

Halvledarkomponenter – Mekaniska och klimatiska provningsmetoder – Del 37: Fallprovning av kretskort med accelerometer

Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods –Part 37: Board level drop test method using an accelerometer

SEK Elektrotekniska rådet

Fastställelsedatum 2023-02-22

Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder på det elektrotekniska området fastställda av SEK Svensk Elstandard de senaste tre månaderna. För kompletterande information: www.elstandard.se

Bedömning av energilagers miljöpåverkan vid fel

Hur påverkas miljön om ett energilager går sönder? Det är bra att veta i förväg och ett arbete med standarder för detta pågår.

Ett av projekten ska ge en standard för att bedöma påverkan på miljön vid ett eventuellt fel i ett batteribaserat energilager.

Den planerade standarden IEC 62933-4-2 ska komplettera den allmänna vägledningen som redan finns beträffande miljöaspekter på elektriska energilager, oberoende av vilken teknik de är baserade på. IEC 62933-4-2 är också tänkt att utnyttja de standarder som redan finns och som behandlar säkerheten hos olika typer av batterier, till exempel SS-EN IEC 62485-5 för installationer med litiumjonbatterier eller SS-EN IEC 62932-2-2 för flödesbatterier.

Projektet kring de miljöfrågor som kan uppstå vid användning av begagnade batterier i energilager har kommit lite längre. Den kommande IEC 62933-4-4 ska omfatta hela kedjan, från konstruktion till demontering.

Projekten drivs i internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) systems. Representanter för svensk industri och forskning deltar där genom motsvarande tekniska kommitté, SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem, inom SEK Svensk Elstandard. Vi välkomnar fler deltagare som vill vara med och påverka.

Planering av energilager

I IEC TC 120 pågår också bland annat en bearbetning av vägledningen för planering och bedömning av elektriska energilager, den tekniska specifikationen IEC TS 62933-3-1. Den är en

gemensam referens för besluts- och genomförandeprocessen och vänder sig till alla parter som är inblandade i planering och beställning av system för lagring av el, oberoende av den teknik som används. Vid revisionen vill man framför allt lägga till avsnitt om dimensionering och beskrivning av system för energilagring samt utöka fordringarna på planering av energilager och bedömning av systemprestanda.

Vägledningen för planering ska också uppgraderas från en teknisk specifikation, TS, till en ”riktig” internationell standard. De flesta IEC-standarder antas även som europeisk standard, EN, med bland annat särskild ställning vid offentlig upphandling. Det gäller med all sannolikhet även resultaten av de här fyra projekten.

8 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023

Utvärdering av EMC-direktivet belyser framtida utmaningar

I DETTA NUMMER uppmärksammar vi en utvärdering som EU-kommissionen genomfört av EMC-direktivet (EMCD) sedan det infördes 1989. Detta är den enda systematiska utvärderingen som gjorts under de drygt 30 år som gått sedan direktivet infördes. Utvärderingen är relativt omfattande och går igenom en rad aspekter. En intressant del i utvärderingen är utmaningar som inte löses med det nuvarande direktivet. En sådan utmaning är den ackumulerade elektromagnetiska störningsmiljön som uppstår på grund av den ständigt ökande mängden elektronisk utrustning i stort och att utvecklingen samtidigt går mot tillämpningar där tätheten mellan samlokaliserade utrustningar tenderar att öka. Detta är en grundläggande fråga som är välkänd för aktörer inom EMC-området. Att enskilda utrustningar uppfyller EMC-krav behöver inte leda till att ett sammansatt system av flera sådana produkter uppfyller exempelvis gränsvärden för oavsiktlig elektromagnetisk emission Utvärderingsrapporten lyfter även problemet med att tredjepartsprodukter såsom exempelvis nätkablar, audio/video-kablar, adapters mm (s k Ready-Made Connecting De-

vices, RCMD) kan leda till EMC-problem när de kopplas in i produkter som uppfyller EMCD. Ett välkänt typexempel är hur långa kablar mellan elektriska utrustningar kan börja fungera som antenner och orsaka att elektromagnetiska störningar får längre räckvidd än vad de enskilda produkterna ger.

EN ANNAN SLUTSATS som utvärderingen drar är att medvetenheten om elektromagnetiska störningsproblem inte ser ut att öka, varken hos vardagskonsumenter eller mer professionella användare av elektroniska produkter. Hur en sådan medvetenhet skulle kunna öka säger inte utvärderingen något om. Det torde dock kräva ökade informations- och utbildningsinsatser. Frågan är samtidigt vem som ska känna ansvar för att driva sådana insatser samt hur detta kan göras för att få genomslag hos en större mängd användare än idag.

I UTVÄRDERINGSRAPPORTEN SVARAR respondenterna att kostnaden för att säkerställa att en produkt uppfyller EMCD typiskt ligger i storleksordningen 5-15% av den totala produk-

tionskostnaden. Kostnaden anges vara dominerad av persontid för utvecklingspersonal samt av test och provning i EMC-laboratorier. Produkter inom IoT (Internet of Things) bedöms kosta mer att EMC-testa på grund av dessa innehåller en blandning av teknologier. Även utrustning för 5G-teknik bedöms kosta mer att testa än genomsnittet och orsaken är i detta fall de högre frekvenserna som dessa produkter arbetar med. Detta visar åter på vikten av att EMC-frågor adresseras så tidigt som möjligt inom produktutveckling. EMC-problem som upptäcks sent i en produktutvecklingsprocess, exempelvis i samband med EMC-provning, tenderar att orsaka kostnader både i persontid och nya prov i EMC-laboratorier.

SEK Handbok 421

Kabeldimensionering

Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning

www.electronic.se – Electronic Environment online 9 Electronic Environment # 1.2023
Teknikkrönikan
Utgåva5 SEKHandbok 421 Kabeldimensionering Vägledningfördimensioneringav ledningsnätförlågspänning

Stoppa störningar

Självstudiekurs för chefer och konstruktörer:

STOPPA STÖRNINGAR!

ENKLA RÅD FÖR ATT HANTERA OCH KONSTRUERA

STÖRNINGSFRIA PRODUKTER

Kurskapitel E, Avsnitt A: APPARATSKÄRMNING

Målgrupp är ALLA som vill slippa störningar, dvs chefer (alla nivåer), kvalitetsansvariga, projektledare, marknadsförare, säljare, installatörer, el- och elektronikkonstruktörer, mekanikkonstruktörer, m fl. EMC! På vår hemsida www.electronic.se finns en kort repetition av elläran samt andra grunder att behärska för att lättare förstå våra texter.

KURSENS SYFTE

Detta är den femte kursdelen i vår EMC-kurs för elektronikhårdvarukonstruktörer, vilken ska behandla skärmning. Pga omfånget delas denna kurs upp i fyra avsnitt: Apparatskärmning, Öppningar i skärm, Kabelskärmning och Sammanfogning. Skärmning som sådan är ett sätt att apparatisera zoner, vilket vi behandlade i förra kursdelen: Zonindelning. När vi i dagligt tal pratar om skärmar tänker vi oftast på olika former av metallskal, som omsluter el- och elektronikkretsar, men kom ihåg att en skärm i zonindelningssammanhang t ex kan vara ett avstånd eller närhet till ett jordplan. Definitionen av zon är ju ” Volym, begränsad av en sluten yta (verklig eller imaginär), med bestämd elmiljö”, dvs en volym med bestämd elmiljö.

En generaliserad skärm (som beskrevs i förra kursdelen) kan sägas vara en topologisk sluten yta, vilken representerar en viss elektromagnetisk koppling, oftast begränsad. Alltså, vilken åtgärd som helst som reducerar elektromagnetisk koppling är en skärm.

I detta kursavsnitt ska vi beskriva skärmande lådor och alternativ därtill och ska försöka ge teori och underlag för val av skärmningsmaterial och utformning av skärmar, till exempel lådor.

EMC KONSTRUKTION - MEKANIK

Mekanikkonstruktörer är en ofta bortglömd grupp i EMC-sammanhang. Det är vanligt att EMC-frågor faller mellan stolarna eller lämnas till mekanik-konstruktörer att hantera. Paradoxalt nog är lösningarna till EMC-problem i modern elektronik många gånger av mekanisk natur. Mekanikkonstruktörer behöver grundkunskaper i EMC och praktiska verktyg för att utforma konstruktionen på ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå önskade EMC-egenskaper hos produkten. Elektronikkonstruktörer bör ge mekanikkonstruktörer rätt underlag för elektronikens utformning ur elektromagnetisk synvinkel.

Det är även viktigt att alla kategorier av konstruktörer av apparater och system, automatiseringsutrustningar, maskiner och elektriska installationer osv är väl insatta i EMC-problematiken. Detsamma gäller installatörer, brukare och underhållspersonal.

SKÄRMNING

Skärmning och filtrering hör till de viktigaste metoderna för att reducera koppling av oönskade signaler mellan två kretsar (mellan zoner). Filter påverkar ledningsbundna störningar och skärmar reducerar påverkan via fält; i båda fallen från en volym (= zon) till en annan. Se tidigare kurs om bl a zonindelning. En skärm kan förhindra (eg reducera) att störning läcker ut från en störningskälla som fält eller den kan hindra (reducera) fältpåverkan på ett störningsoffer. Observera att skärmning och filtrering hör intimt samman; båda metoderna krävs för full kopplingsminskning. Detta därför att ledningar som passerar en skärm är antenner på båda sidor och på så sätt ”punkterar” skärmen om det inte finns ett filter i övergången från den ena till den andra sida zongränsen. Mer om filter i kommande kursdel.

Skärmningsmaterialets effektivitet är avhängigt av:

- Fältets karaktär: frekvens och impedans, dvs. avståndet från källan och källans impedans.

- Skärmningsmaterialets egenskaper: tjocklek, ledningsförmåga och permeabilitet.

Notera att ett ickeledande material i princip inte kan skärma (en radiosignal går i det närmaste odämpad rakt igenom en trävägg)!

Val av skärmningsmaterial är oftast inte ett problem; tunn folie av vilken metall som helst är oftast tillfyllest. I praktiken är det som regel skärmens mekaniska utformning med olika öppningar och sammanfogningar, som är helt avgörande för skärmens effektivitet. Se kommande kursavsnitt om öppningar i skärmar och sammanfogning av skärmdetaljer.

Skärmning är en av de åtgärdsmöjligheter som står till förfogande för att uppnå önskade EMC-egenskaper hos en apparat eller modul. Ofta får t ex mekanikkonstruktörerna i uppgift att bygga en skärmande låda (med ordet skärm avser vi i denna kursdel oftast någon form av metallskal), utan närmare kravspecifikation om t ex aktuellt frekvensområde och önskad dämpning.

10 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023

Skärmning är en åtgärd man kan ta till för att minska effekterna av elektromagnetiska fält. Skärmning är endast verksam mot fältpåverkan eller fältemission.

Hur mycket dämpning är rimligt att förvänta sig? Här är några grova omdömen om skärmningsnivåer:

0 – 10 dB: obetydlig skärmning

10 – 30 dB: minimigräns för meningsfull skärmning

30 – 60 dB: generell skärmning

60 – 90 dB: god skärmning

90 – 120 dB: mycket god skärmning (120 dB är extremt svårt att uppnå).

Skärmningens uppgift är att skapa en zon vars elmiljö skiljer sig från andra zoner, ofta omgivningen. Inuti det skärmade utrymmet (jfr Faraday´s bur) kan t ex en krets arbeta ostörd, dvs. utan att påverkas av infallande elektromagnetiska fält (EM-fält). Skärmen är effektiv åt båda hållen och dämpar även energiemmission från en krets. En idealt skärmande låda har inte öppningar, springor eller anslutningar, dvs den är helt tät och svävar fritt. Notera att en skärm inte behöver vara ansluten till något i sin omgivning (”jordad”) för att fungera! Till exempel en flygplanskropp av metall fungerar som skärm även högt ovan moder jord.

För att skydda fältstörda kretsar, eller för att reducera fältkoppling från kretsar, kan dessa inneslutas i en metallåda (för att minska fältkoppling mellan en krets och dess omgivning finns även andra sätt att skärma, se längre fram i denna text). Frågor som då behöver besvaras är:

• Vilket material skall användas?

• Hur tjockt behöver skärmningsmaterialet vara?

• Hur stora kan öppningar i skärmen vara?

• Hur behandlas kablar?

De två första frågorna försöker vi besvara i detta avsnitt, de två övriga i kommande avsnitt.

Innan vi försöker besvara dessa frågor behöver vi lite bakgrundinformation om elektromagnetiska fält och hur ström uppträder i en metall.

STATISKA FÄLT

Det är mycket enkelt att skärma statiska elektriska fält med tunna elektriskt ledande metallskikt.

Statiska och lågfrekventa (f < 10 Hz) magnetfält är däremot svåra att skärma och det krävs ferromagnetiska material.

Vi behandlar inte skärmning mot statiska och lågfrekventa fält i den följande texten. För den intresserade refererar vi till bl a Försvarets Materielverks sk EMMA-handbok: ElektroMagnetisk Miljö Användarhandbok , vilken för övrigt är referens till det mesta i denna text.

ELEKTROMAGNETISK FÄLT

Elektrisk fält (E) orsakas av spänningsskillnad mellan t ex två föremål och mäts i V/m (Volt per meter), se Figur EA01.

Magnetfält (H) genereras av ström, som oftast flyter i en ledare, och mäts i A/m (Amper per meter), se Figur EA02.

När både spänning och ström existerar uppstår ett elektromagnetiskt fält (EM-fält), där de olika komponenter har olika signifikans beroende på avstånd från och typ av källa.

Ett EM-växelfält på tillräckligt avstånd från källan betraktas i geometridomänen som en vågrörelse. Det har en bestämd vektoriell utbredningsriktning och kallas då även planvåg.

Figur EA01. Elektriskt fällt mellan två metallplattor.

E = U/d [V/m]

U = spänning d = avstånd

H = I / (2 π r) [A/m]

ledare.

r = vinkelrätt avstånd från strömbanan [m]

I = strömstyrka [A]

Figur EA03. När- och fjärrfältförhållanden för hög- respektive lågimpediva källor. Referens: M Mardiguian ”Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask”.

www.electronic.se – Electronic Environment online 11 Electronic Environment # 1.2023 g
Figur EA02. Magnetfält runt lång rak ledare. Kan vara ström i samma riktning i flera parallella
EA03 High E Predominant E (V/m) slope 1 D3 slope 1 D2 Smaller E both slopes 1 D Distance Distance both slopes 1 D FAR-FIELD Slope 1 D2 High H (A/m) LowH FAR-FIELD Slope 1 D3 DNF-FF=λ /2π DNF-FF=λ /2π (=48/FMHz) NEAR-FIELD NEAR-FIELD High E Predominant E (V/m) slope 1 D3 slope 1 D2 Smaller E both slopes 1 D Distance Distance both slopes 1 D FAR-FIELD Slope 1
High H
FAR-FIELD Slope 1 D3 DNF-FF=λ /2π DNF-FF=λ /2π (=
NEAR-FIELD NEAR-FIELD
Predominant
slope 1 D3 slope 1 D2 Smaller E both slopes 1 D Distance Distance both slopes 1 D FAR-FIELD Slope 1 D2 High H
FAR-FIELD Slope 1 D3 DNF-FF=λ /2π DNF-FF=λ /2π (=48/FMHz) NEAR-FIELD NEAR-FIELD High E Predominant E (V/m) slope 1 D3 slope 1 D2 Smaller E both slopes 1 D Distance Distance both slopes 1 D FAR-FIELD Slope 1 D2 High H (A/m) LowH FAR-FIELD Slope 1 D3 DNF-FF=λ /2π DNF-FF=λ /2π (=48/FMHz) NEAR-FIELD NEAR-FIELD Kraftigt E Dominant E (V/m) 1 d3 d 1 Avstånd Högimpediv källa Lågimpediv källa SvagtH 1 d2 d NF-FF = λ / 2 π NÄRFÄLT FJÄRRFÄLT Svagt E Dominant E (V/m) 1 d 1 Avstånd KraftigtH 1 d3 d NF-FF = λ / 2 π FJÄRRFÄLT d2 NÄRFÄLT
D2
(A/m) LowH
48/FMHz)
High E
E (V/m)
(A/m) LowH

Reflekterat fält Infallande fält Skärmplåtstjocklek Sekundärsidans fält

Fältet benämns närfält när betraktelsen görs i närheten av källan och fjärrfält när betraktelsen görs på större avstånd från av källan. Gränsen går vid ett avstånd av ungefär en sjättedels våglängd (λ/6) (för en våglängdsmässig liten sändare eller mottagare).

Fjärrfält, eller planvåg, består av två komponenter: en elektrisk fältvektor (E) och en magnetisk fältvektor (H), vilka ligger vektoriellt vinkelrätt (90o) relativt varandra och till rörelsevektorn (rörelseriktningen). Förhållandet, E / H, mellan de två vektorerna i fjärrfält är alltid detsamma, se nedan.

I närfältet är inte förhållandet mellan E och H enkelt att beskriva; det är bekvämast att betrakta de två var för sig. Antingen dominerar E- eller H-fältskomponeten.

Dominant E-fält (närfält) genereras av högimpediva källor och anses ha hög impedans relativt fjärrfältsimpedansen; spänningen bestämmer fältet.

Dominant H-fält (närfält) genereras lågimpediva källor och anses ha låg impedans relativt fjärrfältsimpedansen; strömmen bestämmer fältet.

FÄLTIMPEDANS

Elektromagnetiskt fält sägs ha en impedans, fältimpedans (Zv ), som anger förhållandet mellan fältets elektriska (E) och magnetiska (H) vektorer:

Zv = E / H [Ohm]

Tillräckligt långt bort (> λ / 2 π, där λ = våglängden) från källan finner man att relationen mellan E och H förblir konstant oberoende av avstånd (Zv = 377 eller ungefär 120 π Ohm) och oberoende av typ av emissionskälla. Man säger att fältet har fjärrfältsimpedans eller planvågsimpedans.

Invid (i närfältet av) en högimpediv krets är det elektriska fältet (E) relativt kraftigt (p.g.a. relativt hög spänning och låg ström) och det magnetiska fältet (H) relativt svagt (p.g.a. relativt låg ström) och således är fältimpedansen hög relativt fjärrfältsimpedansen.

Nära en lågimpediv källa (relativ hög ström och låg spänning) gäller det omvända, d v s H-fältet dominerar och fältimpedansen är relativt låg.

INTRÄNGNINGSDJUP

Skärmningseffektivitet SE = E 2 / E 1 [ggr] eller SE = H2 / H1 [ggr] vilket motsvarar SE = R + A [dB] där R = reflektionsförlust och A = absorptionsförlust.

R = f (vågimpedans, material, frekvens); A = f (material, tjocklek, frekvens).

E 1, H1 = infallande våg; E 2 , H2 = dämpad våg; E 3 , H3 = reflekterad våg.

J1 = inducerad ytström på exponerad sida; J2 = ytström på sekundärsidan som funktion av inträngningseffekt.

Materialet i en skärm är ju någon metall och vi behöver veta lite om hur ström uppträder i en sådan för att förstå hur denna dämpar ett EM-fält.

Ström i en ledare utnyttjar vid höga frekvenser enbart ledarens tjocklek till viss del (strömmen flyter mest på dess yta), vilket är frekvens- och materialberoende, se Figur EA04. Man talar om ett visst inträngningsdjup, vilket är det djup i en ledare där strömtätheten J (A/mm2) sjunkit till 1/e av värdet på ledarens yta (e: naturliga logaritmens bas, ung. = 2,718).

Inträngningsdjupet (δ) är en funktion av och omvänt proportionellt mot frekvensen, permeabiliteten och ledningsförmågan enligt följande:

δ = √ (1 / π f μ σ)

där δ = inträngningsdjup i m

f = frekvens [Hz]

μ = materialets permeabilitet = μ r μ 0

μ r = materialets permeabilitet relativt vakuum

μ 0 = 4 π 10 -7 [H/m]

σ = σ r σ C u

σ r = ledningsförmågan relativt Cu

σ Cu = 5,8 10 -7 [1/ Ωm eller Siemens/m]

Bilden visar teoretisk principiell jämförelse mellan när- och fjärrfälts reflektionsdämpning för en skärm av koppar. Källa: H W Ott.

σ r för Al: 0,6; för konstruktionsstål: 0,17

12 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023
Figur EA04. Strömtätheten avtar exponentiellt med djupet i en ledare. Figur EA05. Skärmningsmodell.
EA04
Figur EA06. Reflektionsdämpning.
J1 J2 J e δ

Inträngningsdjup i Cu vid olika frekvenser:

50 Hz: 9,3 mm 10 kHz: 0,66 mm 1 MHz: 66 μm 100 MHz: 6,6 μm

Inträngningsdjup i Al vid olika frekvenser:

50 Hz: 12 mm 10 kHz: 0,85 mm 1 MHz: 85 μm 100 MHz: 8,5 μm

SKÄRMNINGSTEORI

För att besvara frågorna vi ställde oss i inledningen behöver vi se hur man värderar en skärm, dvs hur effektiv är en metall som skärm mot EM-fält? Därefter ser vi på hur metallen ger upphov till dämpning av ett EM-fält och kan då besvara frågorna

• Vilket material skall användas?

• Hur tjockt behöver skärmningsmaterialet vara?

VAD ÄR SKÄRMNINGSEFFEKTIVITET?

Figur EA05 visar en plåt med en viss tjocklek och en infallande elektromagnetisk våg. Dämpningsförmågan eller skärningseffektiviteten består huvudsakligen av två fysikaliska fenomen (fältfrekvensen > 10 Hz):

• Plåten (likt en spegel för ljus) reflekterar tillbaka en del av den infallande vågen. Denna del kallas Reflektionsförlust (R) eller Reflektionsdämpning. En annan benämning på effekten är virvelströmsskärmning, emedan det infallande fältet ger upphov till virvelström i plåten och denna ström alstrar det reflekterade fältet.

• En del av vågen absorberas av plåten (A = Absorptionsdämpning) medan en liten del av vågen tränger igenom skärmen.

Skärmningseffektivitet är således förmågan hos en skärm att dämpa elektromagnetiska fält, t ex fält från ena sidan (E 1 , H 1) av en plåt till den andra (E 2 , H 2) (Figur EA05). Således:

SE = E1 / E 2 eller H1 / H 2 ; SE dB = R + A [dB]

R = Reflektionsdämpning (virvelströmsskärmning)

A = Absorptionsdämpning (yteffektskärmning)

Vi tänker oss ett experiment på följande sätt:

Vi sätter upp två antenner på ett visst avstånd från varandra och matar den ena antennen med en viss sändareffekt och använder den andra antennen som mottagare. Vi noterar den mottagna effekten = P0.

Nu sätter vi in en ”oändligt” stor plåt mellan sändar- och mottagarantennerna och antecknar den nu mottagna effekten = P1.

Relationen mellan effekterna P1 / P0 = SE (skärmningseffektivitet = dämpning).

HUR FÖRKLARAS FYSISKT SKÄRMNINGSEFFEKT?

Vilka egenskaper hos skärmen är avgörande för skärmningseffektiviteten?

Reflektionsdämpningen är en funktion av vågimpedansen, materialet (eg. plåtytans impedans) och frekvensen:

R = f (vågimpedans, material, frekvens)

Absorptionsdämpningen är en funktion av materialet, tjockleken hos metallen (plåten) och frekvensen.

).

S1 , S2 = primär och sekundär fälttäthet (E • H) [W/m2 ].

J 1 , J2 = primär och sekundär strömtäthet [A/m2 ].

REFLEKTIONSDÄMPNING

Reflektionsdämpning, R, kan betraktas som en funktion av missanpassning mellan vågimpedansen och skärmens (metallens) ytimpedans:

När en planvåg, som alltid har 377 ohm vågimpedans, möter en skärm, vars ytimpedans i allmänhet är mycket lägre, medför detta stor missanpassning = stor reflektion = stor dämpning. Slutsats: ju bättre ledare (aluminium, koppar, silver) desto bättre reflektionsdämpning. Notera att vid höga frekvenser och små inträngningsdjup (se nedan) har ytskiktet (t ex oxider) stor betydelse!)

Figur EA06 visar reflektionsdämpningskurvor för skärm av koppar, där vi kan jämföra skärmningsegenskapen mellan när- och fjärrfält i frekvensområdet 100 Hz till över 100 MHz.

Mittersta kurvan illustrerar dämpningen för planvåg. Vi kan avläsa att dämpningen ligger mellan ca 100 dB och 150 dB; något avtagande med ökande frekvenser. Detta är mycket hög dämpning och oftast mer än tillräckligt!

De andra kurvorna illustrerar dämpning för elektriskt fält (E) och magnetfält (H), på två olika distanser från källan: 1 m och 30 m.

Som det framgår är skärmning mot elektrisk fält (E) inget bekymmer: mycket högre dämpning jämfört med planvåg.

Dämpningseffekten för magnetfält (H) är däremot svagare för låga frekvenser med valt material.

REFLEKTIONSDÄMPNING I NÄT

Ett metallnät har nästan lika bra skärmningseffektivitet som en homogen plåt.

Dämpningen är beroende av maskstorleken D:

R = 20 log (1,5 ∙ 108 / D ∙ f) [dB] för f < fco

Formeln gäller för frekvenser under fco = ”cut off frequency”, brytfrekvens. Vid en viss frekvens (fco = 150 / D [MHz]) och däröver har nätet i det närmaste ingen dämpning, dvs. hela vågen passerar igenom nätet.

En modell säger att nätet har samma dämpningsgrad vid låga frekvenser som en folie med samma metallmängd som nätet, dvs. som om nätet plattats ut till en folie.

www.electronic.se – Electronic Environment online 13 Electronic Environment # 1.2023
g
Figur EA07. Absorptionsdämpning. Dämpningen beror på plåtens tjocklek (t) och inträngningsdjupet (δ

ABSORBTIONSDÄMPNING

Inträngningsdjupet (se ovan) har en avgörande betydelse för absorptionsegenskaperna hos metallskärmen.

Ett infallande EM-fält genererar alltid strömmar i ett metallföremål (t ex skärmplåt). Denna ström flyter mestadels på ytan och längre in i materialet sjunker strömtätheten exponentiellt med avståndet från ytan. Detta gäller oberoende av hur strömmen uppkommer.

Absorptionsdämpning är således en funktion av materialtjockleken (t) relativt inträngningsdjupet (δ). Det finns ett enkelt samband:

A = 8,69 (t / δ) [dB];

dvs. när materialtjockleken (t) är lika med inträngningsdjupet (δ) får vi 8,69 dB bidrag p.g.a. absorptionsdämpningen. Om tjockleken är 10 gånger större än inträngningsdjupet blir absorptionsbidraget 10 ggr större, dvs. 86,9 dB.

Om inträngningsdjupet är större än plåttjockleken så är absorbtionsdämningen försumbar. Plåten behöver vara tjockare än 1,3 gånger inträngningsdjupet för att absorbtionsdämpningen ska ha någon betydelse, dvs medföra att dämpningen är större än 10 dB.

SAMMANFATTNING

Endast elektriskt ledande material lämpar sig för skärmning mot elektromagnetiska fält; ju bättre ledningsförmåga desto effektivare skärm. Generellt sätt har homogena plåtar eller folier av alla vanliga metaller tillräckligt bra skärmningseffektivitet (dämpning) i de flesta frekvensområden. Undantaget är lågfrekventa magnetfält där de flesta metaller har låg dämpningsförmåga. För frekvenser under c:a 10 Hz kan metaller med hög relativ permeabilitet ge effektiv dämpning. För frekvenser 10 Hz - 1 MHz behövs tjock plåt med god ledningsförmåga, till exempel aluminium eller koppar. För högre frekvenser räcker det med folietjocklek, dvs när metallen är några inträngningsdjup tjock, se nedan.

Metallnät har nästan lika bra dämpningsförmåga som homogen plåt förutsatt att maskorna är små relativt aktuell våglängd; ju tätare maskor ju högre dämpning.

Skärmningseffektiviteten (se Figur EA05 och Figur EA04) hos skärmar av metaller kan delas upp i två huvudkomponenter: reflektionsdämpning (R) (se Figur EA02), absorptionsdämpning (A) (se Figur EA03).

Reflektionsdämpningen, eller reflektionsförlusten, beror på att det infallande fältet alstrar virvelströmmar i metallytan, vilka i sin tur ger upphov till ett motriktat fält; energin reflekteras bort från metallytan. Ett annat betraktelsesätt är att reflektionen kan sägas bero på missanpassning mellan den infallande vågens impedans och skärmmaterialets (ytans) impedans; ju större skillnad desto bättre reflektion. Reflektionsdämpningen är dominant vid låga till måttligt höga frekvenser. Reflektionsskärmning kallas även virvelströmsskärmning.

Absorptionsdämpningen beror av att strömtätheten är störst på den exponerade ytan och att den avtar med ökande djup. Absorptionsdämpningens storlek bestäms av hur många sk inträngningsdjup tjockt materialet är, vilket innebär att absorbtionsdämpning är dominant vid höga frekvenser.

LEDANDE YTBEHANDLING – METALLISERING

Ett mycket tunt skikt av metall kan ge tillräckliga dämpningsbehov för högre frekvenser; detta p.g.a. att det sk inträngningsdjupet är litet relativt det ledande skiktets tjocklek.

Det finns många väl utvecklade tekniker för att metallisera plast för ändamålet, till exempel: ledande färg, zinkbeläggning, kemisk plätering eller vakuum-metallisering.

14 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023
Figur EA09. Skärmande låda. Figur EA08. Total skärmningseffektivitet. Skärmningseffektivitet för 0,5 mm aluminium för olika fälttyper. r: avstånd mellan fältkällan och skärmplåten. Källa: H W Ott.
EA10 ZON 2 ZON 1 Avstånd F = filter ZON 3 • Skärm = åtgärd som reducerar koppling ZON 3 ZON 3 F F F F F F Jordplan
Figur EA10. Jordplan som del av generaliserad skärm.

med olika grad av skärmning relativt omgivningen. Zon 0 = omgivningsmiljön; zon 1 = kretskortet (jordplansskärm gemensam för alla kretskortszoner); zon 2 = lokalt filtrerad komponent (ASIC) utan skärmkåpa; zon 3 = filtrerade och burkskärmade komponenter.

TOTAL SKÄRMNINGSEFFEKTIVITET

Figur EA08 visar kurvor för 0,5 mm aluminium: total skärmningseffektivitet, dvs. sammanlagd reflektionsdämpning och absorptionsdämpning.

Det framgår att absorptionens inverkan vid högre frekvenser resulterar i högre dämpning jämfört med enbart reflektionsdämpning för en viss plåttjocklek.

Det är inte så lätt att åstadkomma en skärmande låda (se Figur EA09) som många tycks tro. Enligt vår erfarenhet satsas mycket resurser (pengar och tid) på skärmning, ibland till mycket liten nytta. Att försöka bygga eller köpa dyra så kallade ”EMC-täta” apparatlådor hjälper föga om man t ex lämnar alla kablar och ledningar som passerar genom skärmen utan åtgärd (se kurs om filter).

Det är ytterst viktigt att ha en helhetssyn på störningsproblematiken för att man skall kunna åstadkomma en balanserad kostnadseffektiv lösning.

ALTERNATIV TILL APPARATSKÄRMNING

Apparatskärmning i form av lådor kanske inte kan användas i alla sammanhang. Vad är alternativen?

Jordplan (generaliserad skärm kombinerad med filter). Se Figur EA10 och Figur EA11.

Lokal skärmning och filtrering (små zoner, komponenter). Se Figur EA12 och Figur EA13.

Små skärmburkar kan användas för lokal skärmning. Se Figur EA14. Exempelvis har radioapparaters mellanfrekvenstransformatorer och antenningångskretsar i alla tider varit skyddade av lokala skärmkåpor.

Skärma hela systemet , se Figur EA15 (gammalt militärt angreppssätt). Används när robusthet är ett plus och vikt inte alltid är en kritisk parameter.

Vi har sett avskräckande exempel på hur man har struntat i EMC-egenskaper på modulnivå vid konstruktion av ett bepansrat militärfordon. Man tänkte att fordonets yttre skal, som i stora delar skulle bestå av keramik-kompositmaterial, skulle fungera som skärm.

AVSLUTNING

Detta är första avsnittet av fyra i den femte kursendelen i vår EMC-kursserie med syfte att ge olika yrkeskategorier inblick, förståelse och kunskaper om vad EMC innebär och hur EMC uppnås. Detta kursavsnitt har behandlat apparatskärmning, både i teori och praktik, och ger grunden för att kunna bygga skärmade apparater med förväntad skärmningseffekt. Denna kursdel ingår som en av fyra skärmningskurserdelar, där de tre övriga behandlar skärmläckage, kabelskärmning och lågimpediv sammanfogning av skärmdelar.

Fortsätt nu med självtest genom att välja svarsalternativ i Frågor och Svar. De rätta (eller mesta rätta) svaren återfinns längre bak i denna Electronic Environment.

Har du frågor eller synpunkter är du hjärtligt välkomna med dessa till info@breakastory.se. Vi utlovar inga personliga svar (även om det kan bli så), men vid behov publicerar vi tillrättalägganden. Vi uppskattar ditt engagemang!

www.electronic.se – Electronic Environment online 15 Electronic Environment # 1.2023
Figur EA11. Jordplansskärm med filter på PCB. Figur EA12. Exempel på flera zoner på kretskort Figur EA13. Helskärmat system.

STOPPA STÖRNINGAR! Enkla råd för att hantera och konstruera produkter med elektronik för att förhindra störningar

FRÅGOR OCH SVAR: KURS D: ZONER, ZONINDELNING (Fler svarsalternativ är möjliga)

1. Vad är skärmning?

A. Metod att skydda mot ljud och ljus eller insyn

B. Metod för att reducera koppling av oönskade signaler mellan två kretsar

C. Skärmning kan förhindra att störningsfält läcker ut

D. Skärmning reducerar ledningsbundna störningar

E. Skärmning reducerar fältpåverkan från en volym (zon) till en annan

2. Vilka parametrar styr skärmningseffektiviteten hos en hel plåt?

A. Fältets karaktär

B. Skärmmaterialets egenskaper

C. Vikt

D. Skärmens utformning

3. Vilka material är lämpliga för högfrekvensskärmning?

A. Tjocka

B. Absorberande

C. Elektriskt ledande

D. Metalliserade material

E. Magnetiska

4. Hur mycket dämpning är god skärmning?

A. 20 dB

B. 120 dB

C. 60 dB

5. Vilka material är lämpliga för skärmning av lågfrekventa magnetfält?

A. Tjocka

B. Absorberande

C. Tjocka och elektriskt ledande

D. Metalliserade material

E. Magnetiska med hög permeabilitet

6. Vilka två egenskaper bestämmer i huvudsak skärmningseffektiviteten hos en metallplåt?

A. Reflektionsdämpning

B. Absorptionsdämpning

C. Vikt

D. Färg

7. Vilka parametrar styr reflektionsdämpning?

A. Ledningsförmågan

B. Vågimpedansen

C. Frekvensen

D. Inträngningsdjup

E. Materialtjockleken

8. Vilka parametrar styr absorptionsdämpning?

A. Ledningsförmågan

B. Vågimpedansen

C. Frekvensen

D. Inträngningsdjup

E. Materialtjockleken

9. Varför är det relativt svårt att bygga en effektivt skärmande låda?

A. Det går åt mycket plåt

B. Man måste ha ett helhetsgrepp

C. Svårt att täta

D. Alla ledare och kablar måste filtreras

10. Vid vilken avstånd från källan går den teoretiska gränsen mellan närfält och fjärrfält (relativt våglängden)?

A. λ/6

B. λ*6

C. λ/2

11. Vad är karakteristisk för närfält?

A. Förhållandet mellan E och H är konstant

B. Vågimpedansen anses vara hög

C. I närheten av (elektriskt nära) källan

D. Betrakta E och H var för sig

E. Större avstånd från källan

12. Vad är karakteristisk för fjärrfält?

A. Förhållandet mellan E och H är konstant

B. Vågimpedansen anses vara konstant

C. I närheten av källan

D. Betrakta E och H var för sig

E. Större avstånd (elektriskt långt) från källan

13. Vad är karakteristisk för planvåg?

A. Förhållandet mellan E och H är konstant

B. Vågimpedansen anses vara konstant 377 Ω

C. Elektrisk fältvektor (E) och magnetisk fältvektor (H) ligger vektoriellt vinkelrätt (90o) relativt varandra och till rörelsevektorn

D. Vågimpedansen anses vara låg

E. Planvåg och fjärrfält är samma sak

14. Vad är karakteristisk för Magnetfält (H)?

A. Genereras av en liten dipolkälla

B. Vågimpedansen anses vara hög

C. Genereras av ström i slingor

D. Vågimpedansen anses vara låg

15. Vad är karakteristisk för Elektrisk fält (E)?

A. Genereras av en liten dipolkälla

B. Vågimpedansen anses vara hög

C. Genereras av ström i slingor

D. Vågimpedansen anses vara låg

16. Vad är skärmningseffektivitet?

A. Skärmens förmåga att dämpa elektromagnetiska fält

B. Summan av reflektion och absorption

C. Oändlig plåt

D. Absorptionsförmåga

17. Vilka dämpningsegenskaper har metallnät?

A. Ingen dämpning

B. Nästan lika bra skärmningseffektivitet som en homogen plåt

C. 86,9 dB

D. Beroende av maskstorlek

E. Dämpningen avtar successivt upp till brytfrekvensen

18. Hur stort är bidraget från skärmens absorbtionsdämpning?

A. 8,69 dB

B. 86,9 dB

C. Ökar med stigande frekvens

D. Hög för elektrisk fält E

E. Sämre för elektrisk E fält än för magnetfält H

19. Vad är alternativen till apparatskärmning?

A. Skärmade kablar

B. Ferriter på alla kablar

C. Lokal skärmning och filtrering

D. Jordplan, noggrann mönsterkortslayout och filtrering

C. Helskärmat system

16 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023

Svenska IEEE EMC

IEEE EMC rullar vidare in i 2023!

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

VI HADE VÅRT årsmöte den 22 november digitalt via Teams vilket nu, när vi vant oss, känns som en bra och demokratisk form med tanke på att vi är utspridda över landet och alla har inte möjlighet att resa varje gång. Dessutom kan man mestadels planera in ett par timmar möte på eftermiddagen. Vid det här tillfället hade vi en interaktiv presentation om vad man ska tänka på när man bygger ett EMC-labb. Min och Kent Edholms förhoppning är att vi gav åhörarna några intressanta tips och att våra erfarenheter som vi delade med oss av kan vara till nytta.

Mötet valde en ny styrelse, som för detta år består av:

Ordförande Lennart Hasselgren, Volvo Cars

Vice ordförande Kia Wiklundh, FOI Sekreterare Johan Gran, Lunds Universitet

Med denna nya konstellation känner vi att vi har fått en väldigt bra mixa av industri, universitet och institut! Detta tänker vi spinna vidare på och sikta på att göra IEEE EMC till en spännande och attraktiv mötesplats för dessa tre verksamheter.

Det innebär att vi kommer att fortsätta vår strävan att identifiera högskoleverksamheter för att få en bra bild av EMC-Sverige. Med mer information om utbildningar, doktorandarbeten och exjobb hoppas vi på ännu mer interaktion med universitet och högskolor, som kanske kan resultera i förbättrade förutsättningar för att anställa EMC-kunniga personer!

KOMMANDE AKTIVITETER

NÄSTA GÅNG KOMMER vi återigen att träffas i verkligheten i början på sommaren – om allt går i lås (planering pågår i skrivande stund). Vid detta möte kommer vi att göra en rejäl djupdykning

inom EMC, vilket blir spännande! Mer om detta skriver jag inte just nu, men ni har fått en ledtråd om vad vi tänker oss…

Om ni är intresserade av exakt var, när och hur – lista er på utskicksmailet!

Dvs: ni som läser detta, men inte är med på våra utskick – maila till mig så lägger jag till er med en gång! Deltagande på möten är öppet för alla som är intresserade av EMC – man behöver alltså inte vara medlem i IEEE (även om vi självklart hälsar alla intresserade välkomna att även gå med i IEEE).

www.electronic.se – Electronic Environment online 17 Electronic Environment # 1.2023
Lennart Hasselgren Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC
Jolex AB, +46 8 570 22985 mail@jolex.se, www.jolex.se – for all your EMC, Thermal & Sealing Solutions electronic-195x128,5.indd 1 2019-01-24 10:39

A novel Eddy current Destructive Testing method a simulation study

Abstract – We demonstrate a novel Eddy current Destructive Testing (DT) method for determining the electromagnetic interference (EMI) shielding effectiveness (SE) of an electrically conductive material. The DT approach is based on Halbach principle of array magnetic field to creating further improvement of its sensitivity and reduction of electromagnetic (EM) interactions with nearby systems. The simulation results show that the DT method has better performance than the mutual inductance method (mutual inductance of two coils). We use COMSOL Multiphysics RF Module 6.1 for design and validation of the DT.

Index Terms – EMI shielding effectiveness (SE), non-destructive testing (NDT) method, Eddy current, Halbach principle, Graphene

I. SCOPE AND INTRODUCTION

An AC-driven coil induces magnetic field that interacts with a conductive surface and produces Eddy current on the surface. If the surface is then brought close to the coil, the secondary magnetic field generated by the Eddy current opposes the primary magnetic field and thus affects the current and voltage flowing in the coil, resulting in changes in impedance of the coil. The secondary magnetic field will vary if there is a change in the electrical conductivity, magnetic permeability, or thickness of the surface. The change in the field will be picked up by the coil. The method is also called, non-destructive testing (NDT) method [1] - [7]. Nowadays, on-road charger systems based on inductive charging are becoming increasingly popular with remote electric vehicles [8]. However, such systems cause electromagnetic field (EM) leakage which can produce unwanted effects throughout the body, communication systems etc. Many studies have been conducted on the EM shielding issues [9][10].

We propose a novel Eddy current Destructive Testing (DT) method, that uses a specially designed mutual inductance system with the receiver part mimicking a Halbach configuration. A Halbach array is a special arrangement of permanent magnets that augments the magnetic field on one side of the array while cancelling the field on the other side [11] - [13]. The proposed Halbach array is arranged with a spatially rotating magnetic field vector which has the effect of cancelling the field out on both sides. The aim is to reduce the Eddy current and improve the sensitivity of the system and minimize interactions with other systems.

COMSOL Multiphysics 6.1 RF Module software will be used to design and verify the model.

II. METHODS, COMSOL SIMULATION AND RESULTS

A. A MUTUAL INDUCTANCE SYSTEM

Fig. 1(a)-1(d) illustrates a mutual inductance of

two coils with simulation results, using the Maxwell’s equations for electric and magnetic fields in COMSOL Multiphysics RF Module 6.1. Fig. 1(a) shows the coils placed within a sphere (non-reflecting domain, Perfectly Matched Layer PLM, COMSOL). The coils are of the same diameter (1 cm). The coils are aligned with each other with 2 cm in-between them. Fig. 1(b) illustrates a splitring resonator - based coil with an inductor (L = 1 nH) and the Port. The signal being applied to the Port of the lower coil is sinus (1 V, ON). The upper coil is not exited (OFF). Fig. 1(c) shows the S-parameter simulation result for the system along frequency (1 MHz – 1 GHz). Fig. 1(d) shows the electric field distribution (colour bars, normalised electric field V/m) and the power with arrows at frequency 991 MHz.

B. THE HALBACH ARRAY V.S. A SINGLE COIL

Fig. 2(a) illustrates the proposed Halbach array of five set of coils each of which consists of three equal coils. The electric field is weak at distance of 2 cm (Fig. 2(b)). The signal being applied to the ports from left to right: (-1 V, -1 V, -1 V), (1 V, 1 V, 1 V), (1 V, -1 V, 1 V), (-1 V, -1 V, -1 V), (-1 V, -1 V, -1 V). That is quite different from the results obtained for a single coil (compare Fig. 2 with Fig. 3). Fig. 3 shows simulated distribution of electric fields on planes chosen at a distance from an exited coil.

C. THE DT METHOD

Fig. 4a illustrates the proposed DT. The Halbach array (Fig. 2) is also configured as in Fig. 4b with some of coils rotated 90° in specific directions to achieve high performance. Fig. 4c shows the weak field around the Halbach ar-

18 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023
Fig. 1a-1d. Illustrates a mutual inductance system with simulation results. Fig. 2 (a)-(b). (a). The Halbach array, (b) simulation result.

ray. A comparison of S-parameters of the single coil 1 – coil set 6 (S 61 , between the transmitter (single) coil and the middle coil set in the Halbach configuration) and the coil 1- coil sets 2-5 (S 21 , S31 , S 41 , S51 in the Halbach configuration) is shown in Fig. 4d.

The DT showed the same S1i -parameters (where i = 2, 3, 4, 5) responses as for the mutual inductance configuration (compare Fig. 1c with Fig. 4c). The signal is more attenuated (S 61) due to the alignment and placement of the middle set in the configuration.

D. SIMULATION APPLICATION

Fig. 5(a)-(d) shows two cases. In the first case a copper sheet is placed in between the coils in the mutual inductance configuration (Fig. 5(a)-(b)) and in the second case a graphene sheet is replaced (Fig. 5(c)-(d)). The results of S-parameters indicate a higher attenuation along frequency for the copper sheet (compare Fig. 5(b) to Fig. 5(d)). In Fig. 6(a)-6(b), the S-parameters of the copper and graphene sheets are plotted for the DT, respectively.

III. CONCLUSION

A DT method for determining the EMI shielding effectiveness of an electrically conductive material was developed. It works with no magnetic flux from the coil array in contrast to the NDT method, which uses the magnetic flux from a coil to generate Eddy current on a conductive surface. The results show that the DT has better perfor-

Fig. 4(a)-(c). Illustrates, (a) the DT including the single coil and the Halbach array, (b) the middle coil set with the middle coil rotated 90° upwards, and (c) S-parameters, S 21 , S 31 , S 41 , S 51 , S 61 , where 1, 2, 3, 4, 5, and 6 are index denoting the coils: single coil 1, coil sets 2-5 (from left to right) with the middle coil set 6 of the Halbach array, respectively. The ports of the coils which belong to the Halbach array are set to OFF, while the single coil is set to ON.

mance than the mutual inductance method. The proposed method was validated by correlating the electric fields obtained from simulations.

Some improvements are considered by the author:

(1) Optimizing the proposed DT.

(2) Formulation of a new quantum mechanical theory to identify the physical properties (permeability, conductivity) of a graphene sheet in presence of magnetic field. Considering the temporal response of electrons in Landau levels in the graphene sheet (by further developing the scheme of studying time-dependent first-principle Schrödinger equation).

(3) Developing high-strength surface coatings of graphene mixed with various biodegradable materials (cellulose-based, carbon nanotubes CNTs, bio-based polymers PLA, etc.).

(4) Developing a new statistical theory for the analysis of the behaviour of conductive composites under EMI SE test.

REFERENCES

1. W. Yin, J. Tang, M. Lu, H. Xu, R. Huang, Q. Zhao, Z. Zhangi, and A. Peyton, IEEE Access Vol. 7, 70296-70307, 13 May 2019

2. M. Lu, W. Zhu, L. Yin, A. J. Peyton, W. Yin, and Z. Qu, IEEE Transaction on Instruments on Instrumentation and Measurement, VOL. 67, NO. 1, JAN. 2018

3. J. S. Knopp, J. C. Aldrin, and P. Misra, Journal of Nondestructive Evaluation, Vol. 25, No. 3, September 2006

4. J. R. Bowler, J. Appl. Phys. 75 (12), 15 June 1994

5. C. V. Dodd, and W. E. Deeds, Journal of Applied Physics, V. 39, No. 6, May 1968

6. B. A. Auld and J. C. Moulder, Journal of Nondestructive Evaluation, Vol. 18, No. 1, I March 1999

7. S. I. Matsuzawa, T. Kojima, K. Mizuno, K. Kagawa, A. Wakamatsu, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 36, Issue 6, Dec 2021

8. A. Rakhymbay, A. Khamitov, M. Bagheri, B. Alimkhanuly, M. Lu and T. Phung, Energies, 11, 624, 11 March 2018

9. J. Kim, J. Kim, S. Kong, H. Kim, I.-S. Suh, N. P. Suh, D-H. Cho, J. Kim, and S. Ahn, Proceedings of the IEEE, vol. 101, no. 6, June

10. H. Cui, W. Zhong, H. Li, F. He, M. Chen and D. Xu, IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), San Antonio, TX, USA, April 19 2018.

11. K. Halbach, Nuclear Instruments and Methods, Vol. 169, Issue 1, 1-10, Feb. 1980

12. K. Halbach, Journal of Applied Physics 57, 3605, 04 June 1985.

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array

Zackary Chiragwandi EMC Services Elmiljöteknik AB

www.electronic.se – Electronic Environment online 19 Electronic Environment # 1.2023
Fig. 3. shows a single coil with the electric fields, the arrows indicate the power distribution. Fig. 5(a)-5(d). Transmission coefficients of (S 21 ) of the mutual inductance configuration. Fig. 6(a)-6(b). Transmission coefficients (S 21 , S 31 , S4 1 , S 51 , S 61 ) of the proposed DT configuration.

Har målen med EMC-direktivet uppfyllts?

Det så kallade EMC-direktivet infördes inom EU 1989. Nu när det funnits i över 30 år har EU-kommissionen gjort en utvärdering för att se i vilken grad målen med direktivet uppfyllts. Utvärderingen visar att somliga av målen uppnåtts medan en del mål inte nåtts. EU-kommissionen har gjort utvärderingen [1] via DG GROW (Department for growth). Utvärderingen är relativt omfattande och i denna artikel görs en kort summering av några delar av innehållet.

BAKGRUND

Första versionen av EMC-direktivet kom 1989 Directive 89/336/EEC, och har sedan uppdaterats efterhand till den nuvarande versionen EMCD (Directive 2014/30/EU). Målet med

det första direktivet var att garantera fri rörlighet av elektroniska produkter och samtidigt åstadkomma en acceptabel elektromagnetisk miljö inom EU. Direktivet skulle säkerställa att elektromagnetiska störningar orsakade av

elektrisk utrustning inte skulle störa funktionaliteten hos andra sådana produkter, inklusive telekommunikation och eldistribution. Samtidigt skulle elektrisk utrustning ha en lämplig tålighet (immunitet) mot elektromagnetiska störningar. Den andra versionen (2004/108/ EC) av direktivet antogs 15 december 2004 och ersatte det första direktivet samtidigt som det utvidgades med en del regulatoriska aspekter. Den nuvarande versionen ersatte tidigare versioner och anpassades till det lagstiftande ramverket ”New Legislative Framework (NLF) 21”. Sammantaget så har dock de väsentliga delarna i det ursprungliga direktivet bevarats genom åren.

UTVÄRDERINGSKRITERIER OCH PRODUKTKATEGORIER

Utvärderingen av EU-direktivet gjordes för ett antal kriterier med exempel på specificeringar enligt nedan:

20 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023

• Effektivitet

- hur effektivt har EMCD varit att uppnå målet att få elektriska produkter att uppfylla direktivets krav på elektromagnetisk kompatibilitet samt att åstadkomma fri rörlighet av sådana produkter inom EU-området?

- I vilken utsträckning har EMCD tillhandahållit ett stabilt legalt ramverk sedan det infördes 1989?

- I vilken utsträckning har kostnaderna för administration och rapportering varit proportionerliga?

- Uppnåddes målen till en rimlig kostnad?

- I vilken utsträckning – om så är fallet – har vinsten övervägt kostnaden för att uppfylla direktivets mål?

• Relevans

- i vilken utsträckning är EMCD relevant idag för att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet och uppfylla behov inom området?

- i hur stor grad är texten i EMCD klar och koherent (hänger samman, är samstämmig)?

- Givet teknikutvecklingen sedan EMCD infördes 1989, i hur stor grad är texten fortfarande relevant för att uppnå sitt syfte?

• Koherens

- Finns det några koherensproblem mellan EMCD och andra regelverk inom EU?

• Tillfört värde för EU

- Vilket är det tillförda EU-värdet av direktivet?

- Hur hade situationen sett ut om EMCD inte införts?

Utvärderingen gjordes genom datainsamling via intervjuer och annan tillgänglig data i olika databaser. Intervjuer gjordes med olika kategorier av intressenter där både producenter och konsumenter ingick. Intervjuer genomfördes med aktörer från samtliga av EU-länder. Följande produktkategorier var i fokus för utvärderingen:

• Induktionshällar

• Mikrovågsugnar

• Tvättmaskiner

• Dammsugare

• Elektriska verktyg

• Powerline communications (PLC)

• LED-belysning

• Switchade kraftaggregat

• Solcellsanläggningar (inverterare och optimerare)

• Luftkonditionering

• Kabel-TV-nät

• Datornät

• TV-skärmar

• Vindkraftverk

SLUTSATSER

Rapporten innehåller en rad slutsatser och diskussioner och nedan sammanfattas några av dem. Den intresserade kan läsa rapporten i sin helhet då den är öppet tillgänglig för allmänheten.

Effektivitet

• EMCD har gett ett stabilt legalt ramverk med

harmoniserade regler och procedurer inom EU trots att texten inte ändrats nämnvärt under de över 30 år som direktivet funnits.

• Intressenternas uppfattning varierar beträffande direktivets förmåga att förhindra att icke kompatibla produkter förekommer inom EU:s inre marknad.

• EMCD har medfört ett signifikant bidrag när det gäller att förebygga elektromagnetiska störningar. Undantag finns dock och här nämns särskilt Powerline Communications (PLC), inverterare och optimerare i solcellsanläggningar, laddutrustning för elbilar samt vissa typer av LED-belysning.

• En del typer av Ready-Made Connecting Devices (RCMD) (tredjepartsprodukter såsom exempelvis nätkablar, audio/video-kablar, adapters mm) har visat sig kunna ge störningar när de kopplas in i elektriska produkter som i sig uppfyller EMCD.

• Det fanns även färre positiva svar från radioamatörer beträffande EMCD:s förmåga att åstadkomma en lämplig nivå av elektromagnetiska störningar i samhället. Särskilt nämns den kumulativa elektromagnetiska miljön som orsakas av en större mängd och större samlokaliseringstäthet av elektriska utrustningar.

• Kostnaden för producenter att uppfylla EMCD uppskattades av de svaranden till 5-15% av den totala produktionskostnaden. De mest kostnadskrävande delarna anses vara timkostnad för utvecklingsingenjörer under produktutvecklingen samt kostnader för EMC-provning i laboratorier. Kostnaden för EMC-testning av produkter har undersökts. Överlag uppskattas genomsnittskostnaden för EMC-testning till ca 15 000 EUR. Då det kan skilja mellan olika produktkategorier så har en uppskattning gjorts även där. I snitt uppskattas genomsnittskostnaden för EMC-testning av enklare produkter till ca 5000 EUR. För mer komplicerade produkter uppskattas snittkostnaden kunna bli upp till 20 000 EUR. IoT (Internet of Things)-produkter bedöms kosta mer att EMC-testa på grund av dessa innehåller en blandning av teknologier. Även utrustning för 5G-teknik bedöms kosta mer att testa än genomsnittet och orsaken här är de högre frekvenserna som dessa produkter arbetar med.

• EMCD bedöms ha ökat medvetenheten om elektromagnetisk störning inom europeisk industri men inte i någon högre grad hos konsumenter och professionella användare av elektronisk utrustning.

• Den ständigt ökande tätheten mellan samlokaliserad elektronisk utrustning är fortfarande en fråga som inte löses med det nuvarande direktivet.

Relevans

• Det råder stor enighet bland de svarande intressenterna om att EMCD är relevant och att det behövs.

Koherens

Texten i EMCD upplevs i hög grad som klar, entydig och sammanhängande.

Tillfört värde för EU

• Det fanns en bred konsensus bland respondenterna att EMCD tillfört värde för EU genom att man fått ett stabilt gemensamt regelverk inom EU och därmed undvikit motsägande EMCkrav mellan nationella regelverk.

SAMMANFATTNING

Utvärderingen av EMCD ger bilden av ett stabilt och relevant ramverk som underlättat uppfyllnaden av EMC-krav för att få sälja sina produkter inom hela EU. Samtidigt pekas områden ut som behöver adresseras framåt för att hantera elektromagnetiska störningar från elektriska produkter. Dels handlar det om specifika tillämpningar såsom powerline communication (PLC) samt solcellsanläggningar (inverterare, optimerare). Dels handlar det om ett generellt problem som följer av det ständigt ökande antalet elektriska produkter som leder till högre utrustningstätheter med en ökande ackumulerad elektromagnetisk störningsmiljö. Detta har särskilt pekats ut av radioamatörer och sätter samtidigt fingret på hur trådlösa tjänster i allmänhet alltid påverkas av en generell ökning av den ackumulerade elektromagnetiska störningsmiljön i samhället. Slutligen finns det enligt utvärderingen fortfarande arbete att göra för att öka medvetenheten om både bland vardagskonsumenter och professionella användare.

[1] ”Study on the Evaluation of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD)”, ISBN 978-92-76-22757-1 doi: 10.2873/139099 ET-04-20-568-EN-N.

www.electronic.se – Electronic Environment online 21 Electronic Environment # 1.2023

Forskning

Förnybar och lokal elproduktion kräver nytänkande i elnäten

Ökad elektrifiering är en nyckelfaktor om vi ska fasa ut vårt beroende av fossil energi. Det kräver förstås mer elproduktion. Men även elnäten står inför stora utmaningar när växande volymer av vindkraft förväntas fylla näten – samtidigt som elkonsumenterna alltmer förvandlas till elproducenter.

För att i framtiden kunna hantera stora mängder förnybar elproduktion i kraftnätet krävs inte bara att nätets kapacitet byggs ut. Tekniskt nytänkande är lika nödvändigt. Det gäller både inom det högspända transmissionsnätet och på de låga spänningsnivåer som befinner sig närmast de vanliga elkunderna.

Två olika forskargrupper vid institutionen för elektroteknik på Chal-

mers tar sig an dessa problemställningar, som alltså uppkommer på diametralt motsatta platser i elsystemet.

Elkraftteknik hittar metoder

För Massimo Bongiorno, professor i elkraftteknik, och hans medarbetare är målet att hitta metoder för att upprätthålla den övergripande stabiliteten i kraftsystemet.

Varför är den hotad? Jo, man skulle kunna säga att det som hittills utgjort systemets kärna – de klassiska synkrona generatorerna – håller på att skrumpna ihop.

– Det är inte så att kärnan helt försvinner – exempelvis vattenkraftens generatorer kommer att finnas kvar. Men andelen el som produceras från kol, naturgas och kärnkraft minskar. I stället ser vi framför oss en kraftig ökning av vindkraft och, i globalt perspektiv, solkraft, förklarar han.

Den här utvecklingen innebär att de nyttiga och stabiliserande effekter som de synkrona maskinerna har på elnätet successivt urholkas. Det handlar bland annat om att tillhandahålla så kallad svängmassa. Parallellt ökar användningen av olika slags kraftelektroniska omvandlare för att mata in och ta ut effekt ur högspänningsnätet.

– Vår uppgift är därför att förse vindkraften med samma goda egen-

22 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023

skaper som de synkrona maskinerna traditionellt har stått för. Vilket är fullt möjligt, förutsatt att den kontrolleras väl och att rätt verktyg finns på plats, säger Massimo Bongiorno.

Systemet måste snabbt kunna stötta

Exempel på vad ett sådant system måste klara av är att snabbt kunna stötta frekvenshållningen om ett större fel skulle inträffa i nätet. Eller att tillföra aktiv eller reaktiv effekt, när så krävs.

För några år sedan, när projektet startade, talade man i forskarvärlden om att skapa ”virtuella synkronmaskiner”. Tanken var då att med hjälp av kraftelektronik och avancerade kontrollsystem få stora vindkraftsparker att fullt ut uppföra sig på samma sätt som en stor synkrongenerator. Numera har konceptet förfinats och det ursprungliga begreppet övergivits.

– Nu är det i stället grid forming windfarms som alla talar om. Det innebär att man kombinerar en vindkraftspark med ett energilager, som kan bestå av batterier eller superkondensatorer. Till detta har man en omvandlare som uppför sig som en kontrollerbar spänningskälla, förklarar Massimo Bongiorno.

– Det innebär att man exempelvis skulle kunna använda en vindkraftspark för att starta upp en del av nätet som ligger nere. Det är det som ligger i begreppet grid forming, förmågan att bygga upp ett elnät från grunden. Och det klarar inte dagens vindkraftsparker.

Forskarlaget på Chalmers har ett nära samarbete med Hitachi Energy (tidigare ABB:s elnätsdivision), som är partner i projektet. Statliga Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet och för hela elsystemets stabilitet, är en annan viktig samarbetspartner.

– Det tar tid innan resultatet av sådan här forskning kommer ut i praktisk tillämpning. En orsak är att när det väl gör det, så får det inte bli fel. Och det måste hålla i många år, konstaterar Massimo Bongiorno.

I en annan del av elnätet sker också förändringar som kräver nya lösningar. Det handlar om de lokala näten, typiskt sett på spänningsnivån under 10 kilovolt. Det är här som den stora massan av anslutningar till elnätet finns – småindustrier, handel, bostadsområden och enskilda hushåll.

Traditionellt har dessa elnätsanslutningar enbart konsumerat el, men förhållandena förändras nu i rask takt. Fler och fler elkunder blir också elproducenter, inte minst av solenergi. Det innebär att effektflödena periodvis byter riktning: Från lägre spänningsnivåer till högre och vise versa.

– Ett av problemen är att de lokala elnätsföretagen idag använder system för övervakning och styrning med begränsningar i realtid över låga spänningsnivåer där användarna är uppkopplade, förklarar docent Anh Tuan Le på institutionen för elektroteknik.

Anh Tuan Le har varit koordinator för ett nyligen avslutat sameuropeiskt forskningsprojekt, UNITED GRID, med uppgift förbättra elnätsföretagens övervakning och kontroll över distributionsnäten.

En verktygslåda kommer att komplettera befintliga system Det har resulterat i en ”verktygslåda” som ska kunna komplettera existerande kontrollsystem, oavsett leverantör. Ett av verktygen, som utvecklats på Chalmers, ska hjälpa företagen att hantera lokal trängsel i elnätet.

– Det är inte enbart den växande produktionen från solpanelerna som ökar behovet av kontroll och styrning, förbrukningen har också blivit mer dynamisk. Värmepumpar blir allt vanligare och vi får nya typer av laster, som laddning av elfordon, framhåller Anh Tuan Le.

Han tillägger att även lokala batterilager förväntas bli vanligare de kommande åren, något som skapar möjligheter, samtidigt som det gör det perifera elnätet än mer komplext.

Ett exempel på problem som kan uppstå lokalt i distributionsnäten är förhöjda spänningsnivåer när produktionen från solceller på villataken är hög medan efterfrågan är låg, något som också kan leda till att ansluten utrustning överbelastas. Ett besläktat problem är en starkt fluktuerande spänning under dagen när solen går in och ut ur moln.

– Vår målsättning är att tillföra mer intelligens och kontrollerbarhet till de existerande kontrollsystemen. Till viss del handlar det om automatiska funktioner, delvis går det ut på att ge elnätsföretagen större möjligheter att aktivt styra sina nät, säger Anh Tuan Le.

Den verktygslåda som UNITED GRID arbetat fram kräver en del nya sensorer ute i elnätet, men några stora investeringar handlar det inte om, enligt honom.

– Vi känner väl till vilka förväntningar samhället har på elnätsföretagens verksamhet. Deras utrustning ska vara enkel och robust. Och billig förstås.

Det återstår ännu en del tester och validering innan den föreslagna verktygslådan är redo att lanseras på marknaden, men intresset från målgruppen är påtagligt, enligt Anh Tuan Le.

– Vissa företag ser kanske inte att de har några problem idag, men många inser att behovet kommer inom en förutsebar framtid.

Han tillägger att ett lokalt solprognossystem som utarbetats inom projektet UNITED GRID har testats av ett franskt elnätsföretag, SOREA, som deltar i projektet. Och när det gäller ”trängsel-verktyget” från forskarna på Chalmers, så ingår det redan som en funktion i de kontrollsystem, Codex Smart Edge, som marknadsförs av franska IT partnern Atos Worldwide.

– Jämfört med mycket annan forskning och utveckling som vi gör på Chalmers, så kan man säga att UNITED GRID har producerat ett antal nyckelresultat med hög potential för kommersialisering, säger Anh Tuan Le.

www.electronic.se – Electronic Environment online 23 Electronic Environment # 1.2023
EMC Compliance & consulting saab.com/emc
Björn Forsman och Sandra Tavakoli Chalmers tekniska högskola

Call for Papers

DECEMBER 4-8, 2023

2-6 SEPTEMBER 2019 EMC Europe, Barcelona

IEEE Global Communications Conference, Kuala Lumpur, Malaysia

the major European confe

SUBMISSION DEADLINES

Paper submission: April 15, 2023

quality of scientific and technical contri butions providing a forum for the ex change of ideas and latest research results from academia, research laboratories and industry from all over the world.

Acceptance Notification: July 25, 2023

Accepted Author Registration: September 1, 2023

Website: globecom2023.ieee-globecom.org

Contact: eekhaled@ust.hk

SEPTEMBER 27-29, 2023

The symposium gives the unique oppor tunity to present the progress and results of your work in any EMC topic, inclu ding emerging trends. Special sessions, workshops, tutorials and an exhibition will be organized along with regular ses sions.

ICECOM 2023, Dubrovnik

SUBMISSION DEADLINES

ICECOM has a tradition of in-depth and productive scientific meetings in a relaxed and pleasant atmosphere, attracting leading researchers in a variety of communications and electromagnetics fields and supporting technologies.

Preliminary Paper Submission: 12 July 2019

Abstract Submission: 12 July 2019

Tutorial /workshop proposal: 12 July 2019

Final Paper Due: 5 September 2019

Website: www.emcconf.org

Contact: emc2019@zju.edu.cn

The scope of the conference focuses on advancements and innovation in electromagnetics and communication technology. We welcome papers on the conference topics that will foster interactions among researchers and practitioners from academia and industry in antennas and propagation, microwaves, wireless and optical communications as well as other related fields.

SUBMISSION DEADLINES

Special sessions proposals:

THE 2023 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) invites submissions for its symposium papers. This year, the conference will be held in the warm and thriving city of Kuala Lumpur, Malaysia, from December 4th to 8th, making it the first time that the conference is being organized in this location. Themed "Intelligent Communications for Shared Prosperity," the technical program will include 13 symposia, tutorials, and workshops, as well as an industry program featuring keynotes and panels from research, industry, and government leaders, business and industry panels, and a technological exhibit. Submit your symposium paper for the opportunity to share your research and ideas with leading experts in the field and be a part of the historic first GLOBECOM in Kuala Lumpur.

1 January 2019

Regular papers:

15 February 2019

Workshops, tutorials and short courses:

PLEASE NOTE: Only original papers that have not been published or submitted for publication elsewhere will be considered. Prospective authors are invited to submit technical papers of their previously unpublished work.

15 March 2019

Website: www.emceurope2019.eu

All papers for technical symposia (including Selected Areas in Communications) should be submitted via EDAS.

Contact: info.emceurope@upc.edu

The conference focuses on advancements and innovation in electromagnetics and communication technology. We welcome papers on the conference topics that will foster interactions among researchers and practitioners from academia and industry in antennas and propagation, microwaves, wireless and optical communications as well as other related fields.

21-23 OKTOBER 2019 EMC COMPO, Hangzhou

IT IS A GREAT pleasure and honor for us to invite you to the 12th IEEE International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC COMPO) to be held in Hangzhou, China, Oct. 21-23, 2019.

Dubrovnik is situated on the Adriatic coast in southern Croatia and it is a famous tourist resort. It has preserved the beauty of a medieval town, and its outstanding cultural and historical monuments have earned it a place on UNESCO's World Heritage List. It has a mild Mediterranean climate with 250 sunny days a year. It can be reached by plane, bus, ship, or ferry. In September, average air temperature high is 24°C, sea temperature is 23°C.

academia and industry.

The conference venue is in Centre for Advanced Academic Studies in the center of Dubrovnik.

SUBMISSION DEADLINES

The symposium Technical Program Committee invites you to submit your original and unpublished papers in all aspects of electromagnetic compatibility (EMC) as well as signal and power Integrity (SI/PI), including but not limited to EMC/ SI/PI design, modeling, management, measurements, and education.

Special Session proposals: April 16, 2023

Submission of papers/abstracts: May 15, 2023

Notification of acceptance: June 21, 2023

Final paper version submission: July 15, 2023

Website: www.icecom.org

Email: info@icecom.org

Since the first IC EMC Workshop is incepted in 1999 in Toulouse, France, it has been held 10 times in Europe and one in Japan, the 12th EMC COMPO is the first time held in China. It will continue the EMC COMPO spirit and address the world-wide EMC issues primary in IC EMC community, the 12th EMC COMPO will serve as a broad exchange platform for both

Please plan ahead and join this unique symposium, meet international colleagues, present your latest research findings, share your insight and perspectives, ask questions, learn from experts and innovators, explore collaborations, visit exhibitions and see new products.

Din produkt – vårt

Vi vet vad som krävs för att din produkt ska uppfylla regulatoriska krav. janlinders.com

24 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023
www.electronic.nu Electronic Environment online 25
Electronic Environment #4.2018
www.janlinders.com | +46 31 744 38 80 | info@janlinders.com
fokus.

OCTOBER 8-13, 2023

AMTA 2023

THE ANTENNA MEASUREMENT TECHNIQUES ASSOCIATION (AMTA) is a non-profit, international organization dedicated to the development and dissemination of theory, best practices and applications of antenna, radar signature and other electromagnetic measurement technologies. Visit www.amta.org for more information.

The Boeing Company is proud to host the 45th Annual Meeting and Symposium of the AMTA in the greater Seattle, WA, USA area from October 8-13, 2023. Boeing and co-host ETS-Lindgren cordially invite you to attend and participate in this annual event.

AMTA 2023 is the premier conference dedicated to the field of antenna & related measurements.

Authors addressing advancement and innovation in these or other topics of interest to AMTA are invited to submit a 250-350 word abstract for review and possible presentation at the Symposium.

Hot Topics

• 5G wireless technology

DECEMBER 10-14, 2023

MAPCON 2023, Gujarat

IEEE MTT-S AND IEEE AP-S have come together and signed a MoU for combining two flagship conferences of the respective societies in India (IMaRC and InCAP) to a single conference: Microwave, Antennas, and Propagation Conference (MAPCON). The second edition of MAPCON will be held from December 10-14, 2023 at The Forum Celebration Centre and Wyndham Hotel at Ahmedabad, India, a world heritage city. MAPCON 2023 will create an international platform for Microwave, Antenna and Propagation experts and technologist from Industry, Academia and Startup ecosystem to collaborate and share their vision, expertise and knowledge. MAPCON 2023 will include technical sessions, poster sessions, special sessions, invited talks, workshops, tutorials, focused track on Young Professionals, Women in Engineering and SIGHT. Eminent professionals from International Space Agencies, Defence Establishments, National Research Organizations, Academia, and Industries will deliver expert talks and tutorials and organize special sessions related to recent developments.

This Conference provides an excellent international platform for sharing of state-of-the art research/technologies in the field of microwaves and antennas, wherein many national/international eminent personalities will share

• Antennas and radar in automotive applications

• IoT and M2M applications

• Massive MIMO advances

• Medical advances

• Applications of robotics in antenna measurements

• Satellite and space applications

Electronic submission of abstracts is required. For details on abstract submission, please refer to the AMTA 2023 website: 2023.amta.org. Submission requires an account and password; account registration is free. Questions may be referred to: technical-coordinator@amta.org.

Authors of accepted AMTA papers have the option of including their paper on IEEE Xplore®

SUBMISSION DEADLINES

Abstract deadline: May 1, 2023

Notification of Acceptance: June 13, 2023

Manuscript Submission Deadline: July 24, 2023

Website: 2023.amta.org

Contac: technical-coordinator@amta.org

their vision, expertise and knowledge. MAPCON-2023 will include a wide range of technical sessions, invited talks, workshops, tutorials, special sessions, student design competitions, industry sessions, exhibits, professional meetings, tours and networking events. It will also hold Ph.D. initiative activities, YP, WIE, SIGHT and start-up initiative activities.

SUBMISSION DEADLINES

Digest Submission Deadline: May 15, 2023

Notification of Acceptance: August 31, 2023

Final Papers Submission: July 23, 2023

Website: www.ieeemapcon.org

Contact: mapcon2023@ieeemapcon.org

www.electronic.se – Electronic Environment online 25 Electronic Environment # 1.2023

Svar på frågor till självstudiekursen Stoppa störningar

1. Vad är skärmning?

Svar:

B. En metod för att reducera koppling av oönskade signaler mellan två kretsar

C. Kan förhindra att störningsfält läcker ut

E. Reducerar fältpåverkan från en volym (zon) till en annan

2. Vilka parametrar styr skärmningseffektiviteten hos en hel plåt?

Svar:

A. Fältets karaktär

B. Skärmmaterialets egenskaper

D. Skärmens utformning

3. Vilka material är lämpliga för RF-skärmning?

Svar:

C. Elektriskt ledande

D. Metalliserade material

E. Magnetiska

4. Hur mycket dämpning är god skärmning?

Svar:

C. 60 dB

5. Vilka material är lämpliga för skärmning av lågfrekventa magnetfält

Svar:

C. Tjocka och elektriskt ledande

E. Magnetiska med hög permeabilitet

6. Vilka två egenskaper bestämmer i huvudsak skärmningseffektiviteten hos en metallplåt?

Svar:

A. Reflektionsdämpning

B. Absorptionsdämpning

7. Vilka parametrar som styr reflektionsdämpning?

Svar:

A. Ledningsförmågan

B. Vågimpedansen

C. Frekvensen

8. Vilka parametrar som styr absorptionsdämpning

Svar:

C. Frekvensen

D. Inträngningsdjup

E. Materialtjockleken

9. Varför är det relativt svårt att bygga en effektivt skärmande låda?

Svar:

C. Svårt att täta

D. Alla ledare och kablar måste filtreras

10. Vid vilken avstånd från källan går den teoretiska gränsen mellan närfält och fjärrfält (relativt våglängden)?

Svar:

A. λ /6

11. Vad är karakteristisk för närfält?

Svar:

C. I närheten av källan

D. Betrakta E och H var för sig

12. Vad är karakteristisk för fjärrfält?

Svar:

A. Förhållandet mellan E och H är konstant

B. Vågimpedansen anses vara hög

E. Större avstånd från av källan

13. Vad är karakteristisk för planvåg?

Svar:

A. Förhållandet mellan E och H är konstant

B. Vågimpedansen anses vara konstant 377 Ω

C. Elektrisk fältvektor (E) och magnetisk fältvektor (H) ligger vektoriellt vinkelrätt (900 ) relativt varandra och till rörelsevektorn

E. Planvåg och fjärrfält är samma sak

14. Vad är karakteristisk för Magnetfält H?

Svar:

C. Genereras av ström i slingor

D. Vågimpedansen anses vara låg

15. Vad är karakteristisk för Elektrisk fält E?

Svar:

A. Genereras av en liten dipolkälla

B. Vågimpedansen anses vara hög

16. Vad är skärmningseffektivitet?

Svar:

A. Skärmens förmåga att dämpa elektromagnetiska fält

B. Summan av reflektion och absorption

17. Vilka dämpningsegenskaper har metallnät?

Svar:

B. Nästan lika bra skärmningseffektivitet som en homogen plåt

D. Beroende av maskstorlek

E. Dämpningen avtar successivt upp till brytfrekvensen

18. Hur stort är bidraget från skärmens absorbtionsdämpning?

Svar:

C. Ökar med stigande frekvens

19. Vad är alternativen till apparatskärmning?

Svar:

C. Lokal skärmning och filtrering

D. Jordplan, noggrann mönsterkortslayout och filtrering

Har du frågor eller synpunkter är du hjärtligt välkomna med dessa till info@breakastory.se. Vi utlovar inga personliga svar (även om det kan bli så), men vid behov publicerar vi tillrättalägganden. Vi uppskattar ditt engagemang!

Miklos Steiner, mikiste@bahnhof.se Ulf Nilsson, emculf@gmail.com

26 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023

Författare – Electronic Environment

Electronic Environment överbygger kunskap inom specifika elektronikområden – mellan myndigheter, högskola och universitet samt näringslivets aktörer. Det kan vi göra tack vare ett stort intresse och engagemang från många duktiga skribenter och deras organisationer. Sedan tidningens första utgåva 1994 har ett stort antal skribenter bidragit med sin kunskap, till mångas glädje och nytta. Här presenterar vi våra skribenter de senaste åren, och i vilka nummer du kan läsa deras bidrag. Ett stort tack till er alla som bidragit genom åren till tidningens utveckling! Dan Wallander / ansvarig utgivare

TEKNIKREDAKTÖRER

Michel Mardiguian

Teknikredaktör

EMC Consultant

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 2/2018, 3/2018

Miklos Steiner

Teknikredaktör

Electronic Environment

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017,

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018,

1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019,

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020,

1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021,

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022,, 1/2023

Peter Stenumgaard

Teknikredaktör

FOI – Swedish Defence

Reasearch Agency

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017,

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018,

1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019,

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020,

1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021,

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 1/2023

Ulf Nilsson

Electronic Environment

2/2021, 3/2021, 4/2021, 1/2022

2/2022, 3/2022, 4/2022, 1/2023

FÖRFATTARE

Andreas Westlund

Volvo Car Corporation

3/2017

Bengt Vallhagen

Saab Aeronautics, Saab AB

2/2019

Björn Bergqvist

Volvo Cars

3/2017

Christer Karlsson

Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC

RISE

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 2/2019, 3/2019

Carl Samuelsson

Saab Aeronautics, Saab AB

2/2019

Daniel Eidenskog

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2018

Erik Axell

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2018

Farzad Kamrani

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2018

Gary Bocock XP Power

4/2020

Giovanni Frezza Molex

2/2018

Gunnar Englund

GKE Elektronik AB

2/2017, 4/2018

Hans Grönqvist

RISE IVF AB

2/2020

Henrik Olsson Elsäkerhetsverket

1/2019

Henrik Toss RISE Safety and Transport

3/2017

Ingvar Karlsson Ericsson AB

1/2017, 4/2017

Jan Carlsson Provinn AB 3/2017, 3/2019

Jens Bryntesson Nemko Sweden AB

4/2020

Jussi Myllyluoma APR Technologies

1/2020, 2/2020, 4/2020, 1/2021, 2/2021

Kia Wiklundh

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2017, 3/2017, 3/2020, 2/2021

Kia Wiklundh QAMCOM

4/2018

Karina Fors

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

2/2021, 3/2021

Lars Granbom RanLOS AB

3/2019

Leif Adelöw FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Lennart Hasselgren EMC

Mats Bäckström

Saab Aeronautics, Saab AB

4/2017, 1/2018, 2/2019

Marcus Sonst

Rohde & Schwarz

4/2022

Michael Pattinson

NSL

1/2018

Mikael Alexandersson

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2018, 2/2020, 3/2021

Miklos Steiner

Electronic Environment

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017,

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018,

1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019,

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020,

1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021,

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022

Patrik Eliardsson

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

1/2018, 2/2020

Per Ängskog Högskolan Gävle/KTH

1/2020

Peter Leisner

Tekniska Högskolan, Jönköping

3/2020

Peter Stenumgaard

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Simon Loe Spirent Communications

2/2017

Sten E. Nyholm

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

3/2020

Tomas Bodenklint RISE

4/2020

Thomas Borglin

SEK – Svensk Elstandard

1/2018, 3/2021

Tomas Hurtig

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

3/2020

Torbjörn Nilsson

SAAB Group

1/2022

Torbjörn Persson Provinn AB

3/2017

Ulf Nilsson

Electronic Environment

2/2021, 3/2021, 4/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022

Zackary Chiragwandi EMC Services

3/2022, 1/2023

Michel Mardiguian EMC Consultant

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 2/2018, 3/2018

Madeleine Schilliger Kildal RanLOS AB

3/2019

1/2017, 3/2017, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 1/2021, 3/2021, 1/2022, 3/2022, 1/2023

Sara Linder

FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

2/2019, 4/2019, 3/2020, 1/2021, 2/2021

www.electronic.se – Electronic Environment online 27 Electronic Environment # 1.2023
Services 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 3/2020, 2/2022, 3/2022
Författare

Acal AB

Solna Strandväg 21

171 54 Solna

Tel: 08-546 565 00

Fax: 08-546 565 65

info@acal.se

www.acal.se

Adopticum

Gymnasievägen 34

Leveransadress:

Anbudsgatan 5

931 57 Skellefteå

Tel: 0910-288 260

info@adopticum.se

www.adopticum.se

Alpharay Teknik AB

Runnabyvägen 11

705 92 Örebro

Tel: 019-26 26 20

mail@alpharay.se

www.alpharay.se

Aleba AB

Västberga allé 1

126 30 Hägersten

Tel: 08-19 03 20

Fax: 08-19 35 42

www.aleba.se

Alelion Batteries

Flöjelbergsgatan 14c

431 37 Mölndal

Tel: 031-86 62 00 info@alelion.com

www.alelion.com/sv

AMB Industri AB

361 93 Broakulla

Tel: 0471-485 18

Fax: 0471-485 99

Amska Amerikanska

Teleprodukter AB

Box 88

155 21 Nykvarn

Tel: 08-554 909 50

Kontaktperson:

Kees van Doorn

www.amska.se

Amtele AB

Jägerhorns väg 10

141 75 Kungens Kurva

Tel 08-556 466 04

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

Tel: 08-556 466 10 amtele@amtele.se

www.amtele.se

Anritsu AB

Borgarfjordsgatan 13 A

164 26 Kista

Tel: 08-534 707 00

Fax: 08-534 707 30

www.eu.anritsu.com

ANSYS Sweden

Anders Personsgatan 14

416 64 Göteborg

Kistagången 20 B

164 40 Kista

Tel: 010-516 49 00

info-se@ansys.com

www.ansys.com

Armeka AB

Box 32053

126 11 Stockholm

Tel: 08-645 10 75

Fax: 08-19 72 34

www.armeka.se

Axiom EduTech

Gjuterivägen 6

311 32 Falkenberg

Tel: 0346-71 30 30

Fax: 0346-71 33 33

www.axiom-edutech.com

Berako AB

Regulatorv 21

14149 Huddinge

Tel: 08-774 27 00

Fax: 08-779 85 00

www.berako.se

Cadputer AB

Kanalvägen 12

194 61 Upplands Väsby

Tel: 08-590 752 30

Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se

Caltech AB

Krossgatan 30

162 50 Vällingby

Tel: 08-534 703 40 info@caltech.se www.caltech.se

BK Services

Fridtunagatan 24 582 13 Linköping

Tel: 013-21 26 50

johan@bk-services.se

www.bk-services.se

Kontaktperson: Johan Bergstrand

Produkter och Tjänster:

BK Services erbjuder EMCprovning, elsäkerhetsgranskningar (LVD), radioprovning enligt bl.a. ETSI-standarder, maskinsäkerhetsgranskningar, hjälp med CE-märkning och Klimattester. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster, problemlösningshjälp samt vänligt och professionellt bemötande.

Bodycote Ytbehandling AB

Box 58

334 21 Anderstorp

Tel: 0371-161 50

Fax: 0371-151 30

www.bodycote.se

Bofors Test Center AB

Box 418

691 27 Karlskoga

Tel: 0586-84000

www.testcenter.se

Bomberg EMC Products Aps

Gydevang 2 F

DK 3450 Alleröd

Danmark

Tel: 0045-48 14 01 55

Bonab Elektronik AB

Box 8727

402 75 Göteborg

Tel: 031-724 24 24

Fax: 031-724 24 31

www.bonab.se

BRADY AB

Vallgatan 5

170 69 Solna

Tel: 08-590 057 30

Fax: 08-590 818 68

cssweden@bradyeurope.com

www.brady.se

www.bradyeurope.com

Bromanco Björkgren AB

Rallarvägen 37

184 40 Åkersberga

Tel: 08-540 853 00

Fax: 08-540 870 06

info@bromancob.se

www.bromancob.se

Båstad Industri AB

Box 1094

269 21 Båstad

Tel: 0431-732 00

Fax: 0431-730 95

www.bastadindustri.se

CA Mätsystem

Sjöflygsvägen 35

183 62 Täby

Tel: 08-505 268 00

Fax: 08-505 268 10

www.camatsystem.se

CE-BIT Elektronik AB

Box 7055

187 11 Täby

Tel: 08-735 75 50

Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se

CLC SYSTEMS AB

Nygård Torstuna

740 83 Fjärdhundra

Tel: 0171-41 10 30

Fax: 0171-41 10 90 info@clcsystems.se www.clcsystems.se

Combinova Marketing AB

Box 200 50

161 02 Bromma

Tel: 08-627 93 10

Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se

Combitech AB

Gelbgjutaregatan 2

581 88 Linköping

Tel: 013-18 00 00

Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se

Compomill AB

Box 4

194 21 Upplands Väsby

Tel: 08-594 111 50

Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se

Dectron 2.0 AB

Thörnbladsväg 6, 386 90 Färjestaden

Tel: 0485-56 39 00 EMC@dectron.se www.dectron.se

Kontaktperson:

Tobias Harlén

Len Croner

Mikael Larsson

Claes Nender

DELTA Development

Technology AB

Finnslätten, Elektronikgatan 47

721 36 Västerås

Tel: 021-31 44 80

Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se

DeltaElectric AB

Kraftvägen 32

Box 63

196 22 Kungsängen

Tel: 08-581 610 10 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech

DeltaEltech AB

Box 4024

891 04 Örnsköldsvik

Tel: 0660-29 98 50 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech/

Detectus AB

Hantverkargatan 38 B

782 34 Malung

Tel: 0280-411 22

Fax: 0280-411 69

jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se

Kontaktperson: Jan Eriksson

Produkter och Tjänster: Instrument, provning.

Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

EG Electronics AB

Grimstagatan 160

162 58 Vällingby

Tel: 08-759 35 70

Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com

Elastocon AB

Göteborgsvägen 99

504 60 Borås

Tel: 033-22 56 30

Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se

ELDON AB

Transformatorgatan 1

721 37 Västerås

Tel: 010-555 95 50 eldonindustrial.se@eldon.com www.eldon.com/sv-SE

Electronix NG AB

Enhagsvägen 7

187 40 Täby

Tel: 010-205 16 50

Elis Elektro AS

Jerikoveien 16

N-1067 Oslo

Tel: +47 22 90 56 70

Fax: + 47 22 90 56 71

www.eliselektro.no

EMC Services

Box 30

431 21 Mölndal

Besöksadress:

Bergfotsgatan 4

Tel: 031-337 59 00

www.emcservices.se

Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se

Emicon AB

Head office:

Briggatan 21

234 42 Lomma

Branch office:

Luntmakargatan 95

113 51 Stockholm

Tel: 040-41 02 25 or 073-530 71 02

sven@emicon.se

www.emicon.se

Contact: Sven Garmland

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg

Tel: 042-23 50 60

Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se

Kontakt person: Christofer Strand

Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMCteknik.

Produkter och Tjänster:

Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning.

ELKUL

Kärrskiftesvägen 10

291 94 Kristianstad

Tel: 044-22 70 38

Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se

Elrond Komponent AB

Regulatorvägen 9A

141 49 Huddinge

Tel: 08-449 80 80 www.elrond.se info@elrond.se

EMC Väst AB

Bror Nilssons Gata 4

417 55 Göteborg

Tel: 031-51 58 50

Fax: 031-51 58 50 info@emcvaest.se www.emcväst.se

Emka Scandinavia

Box 3095

550 03 Jönköping

Tel: 036-18 65 70

ESD-Center AB

Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö

Tel: 040-36 32 40

Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se

Eurodis Electronics 194 93 Stockholm

Tel: 08-505 549 00

Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm

Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se

ExCal AB

Bröksmyravägen 43

826 40 Söderhamn

Tel: 0270-28 87 60

Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se

28 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023
Företagsregister

Farnell

Skeppsgatan 19

211 19 Malmö

Tel: 08-730 50 00

www.farnell.se

Ferner Elektronik AB

Fabriksvägen 2

746 35 Bålsta

Tel: 08-760 83 60

www.ferner.se

info@ferner.se

Flexitron AB

Veddestavägen 17

175 62 Järfälla

Tel: 08-732 85 60

sales@flexitron.se

www.flexitron.se

FMV

115 88 Stockholm

Tel: 08-782 40 00

Fax: 08-667 57 99

www.fmv.se

Frendus AB

Strandgatan 2

582 26 Linköping

Tel: 013-12 50 20

info@frendus.com

www.frendus.com

Kontaktperson:

Stefan Stenmark

Garam Elektronik AB

Box 5093

141 05 Huddinge

Tel: 08-710 03 40

Fax: 08-710 42 27

Glenair Nordic AB

Box 726

169 27 Solna

Tel: 08-505 500 00

Fax: 08- 505 500 00

www.glenair.com

Gore & Associates

Scand AB

Box 268

431 23 Mölndal

Tel: 031-706 78 00

www.gore.com

Helukabel AB

Spjutvägen 1

175 61 Järfälla

Tel: 08-557 742 80

Fax: 08-621 00 59

www.helukabel.se

High Voltage AB

Änggärdsgatan 12

721 30 Västerås

Tel: 021-12 04 05

Fax: 021-12 04 09

www.highvoltage.se

HP Etch AB

175 26 Järfälla

Tel: 08-588 823 00

www.hpetch.se

Industrikomponenter AB

Gårdsvägen 4

169 70 Solna

Tel: 08-514 844 00

Fax: 08-514 844 01

www.inkom.se

Infineon Technologies

Sweden AB

Isafjordsgatan 16

164 81 Kista

Tel: 08-757 50 00

www.infineon.com

Ing. Firman Göran Gustafsson

Asphagsvägen 9

732 48 Arboga

Tel: 0589-141 15

Fax: 0589-141 85

www.igg.se

Ingenjörsfirman Gunnar

Petterson AB

Ekebyborna 254

591 95 Motala

Tel: 08-93 02 80

Fax: 0141-711 51

hans.petterson@igpab.se

www.igpab.se

Instrumentcenter

Folkkungavägen 4

Box 233

611 25 Nyköping

Tel: 0155-26 70 31

Fax: 0155-26 78 30

info@instrumentcenter.se

www.instrumentcenter.se

Intertechna AB

Kvarnvägen 15

663 40 Hammarö

Tel: 054-52 10 00

Fax: 054-52 22 97

www.intertechna.se

Intertek

Torshamnsgatan 43

Box 1103

164 22 Kista

Tel: 08-750 00 00

Fax: 08-750 60 30

Info-sweden@intertek.com

www.intertek.se

INNVENTIA AB

Torshamnsgatan 24 B

164 40 Kista

Tel: 08-67 67 000

Fax: 08-751 38 89

www.innventia.com

Jontronic AB

Centralgatan 44

795 30 Rättvik

Tel: 0248-133 34 info@jontronic.se

www.jontronic.se

Keysight Technologies

Sweden AB

Färögatan 33

164 51 Kista

Tel: 0200-88 22 55

kundcenter@keysight.com

www.keysight.com

Jolex AB

Västerviksvägen 4

139 36 Värmdö

Tel: 08-570 229 85

Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se

Kontaktperson:

Mikael Klasson

Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare

Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/rum/ dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustnings- och luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer.

Kitron AB

691 80 Karlskoga

Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com

Kvalitest Sweden AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås Tel:076-525 50 00 sales@kvalitetstest.com www.kvalitetstest.com

LaboTest AB

Datavägen 57 B

436 32 Askim

Tel: 031-748 33 20

Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se

Produkter och Tjänster:

LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test.

Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och

är marknadsledande inom sina respektive produktområde.

Vår verksamhet fokuseras

främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare.

LAI Sense Electronics

Rördromsvägen 12

590 31 Borensberg

Tel: 0703-45 55 89

Fax: 0141-406 42 www.laisense.com

LeanNova Engineering AB

Flygfältsvägen 7

461 38 Trollhättan

Tel: 072-370 07 58 info@leannova.se

www.leannova.se

LINDH Teknik

Megacon AB Box 63

196 22 Kungsängen

Tel: 08-581 610 10

Fax: 08-581 653 00

www.megacon.se

MTT Design and Verification

Propellervägen 6 B

183 62 Täby

Tel: 08-446 77 30

sales@mttab.se

www.mttab.se

Mentor Graphics

Färögatan 33

164 51 Kista

Tel: 08-632 95 00

www.mentor.com

Metric Teknik Box 1494

171 29 Solna

Tel: 08-629 03 00

Fax: 08-594 772 01

Mikroponent AB

Postgatan 5 331 30 Värnamo

Tel: 0370-69 39 70

Fax: 0370-69 39 80

www.mikroponent.se

Miltronic AB

Box 1022

611 29 Nyköping

Tel: 0155-777 00

MJS Electronics AB

Box 11008

800 11 Gävle

Tel: 026-18 12 00

Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se

MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo

Tel: 0478-481 00

Fax: 0478-481 10 www.mpi.se

NanoCal AB

Jan Linders EMC-provning

Bror Nilssons gata 4

417 55 Göteborg

Tel: 031-744 38 80

Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com

www.janlinders.com

Kontaktperson: Jan Linders

Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet.

Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMC-området och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya

EMC-tjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

KAMIC Components

Körkarlsvägen 4

653 46 Karlstad

Tel: 054-57 01 20 info@kamic.se www.kamicemc.se

Produkter och Tjänster: Med närmare 30 års erfarenhet och ett brett program av elmiljöprodukter erbjuder KAMIC Components allt från komponenter till färdiga system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MIL-STD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2. Komponenter, ledande packningar och lister. KAMIC Components är en del av KAMIC Installation AB. Kontaktperson: Jörgen Persson.

Granhammar 144

744 97 Järlåsa

Tel: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se

Lintron AB

Box 1255 581 12 Linköping

Tel: 013-24 29 90

Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se

LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga

Tel: 08-564 708 60

Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se

Lundinova AB

Dalbyvägen 1

224 60 Lund

Tel: 046-37 97 40

Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se

Magnab Eurostat AB

Pontongatan 11

611 62 Nyköping

Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se

Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se

Nefab Packaging AB

822 81 Alfta

Tel: 0771-59 00 00

Fax: 0271-590 10 www.nefab.se

Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna

Tel: 08-754 70 40

Nemko Sweden AB

Arenavägen 41, 121 77 Stockholm-Globen

Tel: 08 473 00 30/31 www.nemko.com

Nohau Solutions AB

Derbyvägen 4 212 35 Malmö

Tel: 040-59 22 00

Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se

Nolato Silikonteknik AB

Bergmansvägen 4

694 35 Hallsberg

Tel: 0582-889 00 silikonteknik@nolato.com www.nolato.com/emc

www.electronic.se – Electronic Environment online 29 Electronic Environment # 1.2023
Företagsregister

Nortelco AS

Ryensvingen 3

N-0680 Oslo

Tel: +47 22576100

Fax: +47 22576130

elektronikk@nortelco.no

www.nortelco.no

Nortronicom AS

Ryensvingen 5

Postboks 33 Manglerud

N-0612 Oslo

Tel: +47 23 24 29 70

Fax: +47 23 24 29 79

www.nortronicom.no

Nässjö Plåtprodukter AB

Box 395

571 24 Nässjö

Tel: 031-380 740 60

www.npp.se

OBO Bettermann AB

Florettgatan 20

254 67 Helsingborg

Tel: 042-38 82 00

Fax: 042-38 82 01

www.obobettermann.se

OEM Electronics AB

Box 1025 573 29 Tranås

Tel: 075-242 45 00

www.oemelectronics.se

ONE Nordic AB

Box 50529

202 50 Malmö

Besöksadress:

Arenagatan 35

215 32 Malmö

Tel: 0771-33 00 33

Fax: 0771-33 00 34

info@one-nordic.se

Ornatus AB

Stockholmsvägen 26

194 54 Upplands Väsby

Tel: 08-444 39 70

Fax: 08-444 39 79

www.ornatus.se

Prevas AB

Hammarby Kaj 18 120 30 Stockholm

Tel: 0702-79 53 81 stefan.norrwing@prevas.se www.prevas.se

Kontaktperson: Stefan Norrwing

Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMCteknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHSoch WEE- EUP-direktiven. ”Lean Design” med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

PROXITRON AB

Dynamovägen 5 591 61 Motala Tel: 0141-580 00

Fax: 0141-584 95 info@proxitron.se www.proxitron.se

Kontaktperson: Rickard Elf

Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

Procurator AB

Box 9504 200 39 Malmö

Tel: 040-690 30 00

Fax: 040-21 12 09

www.procurator.se

Profcon Electronics AB

Hjärpholn 18

780 53 Nås

Tel: 0281-306 00

Fax: 0281-306 66 www.profcon.se

Proxy Electronics AB

Box 855

391 28 Kalmar

Tel: 0480-49 80 00

Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com

RF Partner AB

Flöjelbergsgatan 1 C

431 35 Mölndal

Tel: 031-47 51 00

Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se-

RISE Elektronik

Box 857

501 15 Borås

Tel: 010-516 50 00 info@ri.se www.ri.se

Rittal Scandinavian AB

Månskärsgatan 7

Saab AB, Aeronautics, EMC laboratory

Bröderna Ugglas Gata

582 54 Linköping Tel: 013-18 65 67 bengt.vallhagen@saabgroup.com

Saab AB, Aeronautics, Environmental laboratory

Bröderna Ugglas Gata

582 54 Linköping Tel: 013–18 77 92 sofia.ring@saabgroup.com

Saab AB, Surveillance A15 – Compact Antenna Test Range

Bergfotsgatan 4

431 35 Mölndal Tel: 031-794 81 78 christian.augustsson@saabgroup.com www.saabgroup.com

SEBAB AB

Sporregatan 12 213 77 Malmö

Tel: 040-601 05 00

Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se

Provinn AB

Kvarnbergsgatan 2

411 05 Göteborg Tel: 031-10 89 00 info@provinn.se www.provinn.se

Products and Services: Provinn offer EMC expertise covering all aspects from specification through consultant services, education, numerical analyses all the way to final verification. We are several dedicated EMC experts with documented expertise and experience.

Provinn is proud representative for Oxford Technical Solutions (OxTS) navigational equipment, Moshon Data ADAS test equipment and Spirent GPS/GNSS instruments for the Scandinavian market.

Para Tech Coating

Scandinavia AB

Box 567 175 26 Järfälla

Besök: Elektronikhöjden 6

Tel: 08-588 823 50

info@paratech.nu

www.paratech.nu

Phoenix Contact AB

Linvägen 2 141 44 Huddinge

Tel: 08-608 64 00

order@phoenixcontact.se

www.phoenixcontact.se

Polystar Testsystems AB

Mårbackagatan 19 123 43 Farsta

Tel: 08-506 006 00

Fax: 08-506 006 01

www.polystartest.com

Processbefuktning AB

Örkroken 11 138 40 Älta

Tel: 08-659 01 55

Fax: 08-659 01 58

www.processbefuktning.se

141 71 Huddinge

Tel: 08-680 74 08

Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se

Rohde & Schwarz

Sverige AB

Flygfältsgatan 15

128 30 Skarpnäck

Tel: 08-605 19 00

Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se

Ronshield AB

Tussmötevägen 120B

122 64 Enskede

Mob: +46 70 674 93 94 info@ronshield.se www.ronshield.se

Roxtec International AB

Box 540

371 23 Karlskrona

Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se

RS Components AB

Box 21058

200 21 Malmö

Tel: 08-445 89 00

Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se

RTK AB

Box 7391

187 15 Täby

Tel: 08-510 255 10

Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se

RUTRONIK Nordic AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

164 51 Kista

Tel: 08-505 549 00

Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se

Saab Dynamics AB, Tactical Support Solutions, EMC-laboratory

P.O Box 360 S-831 25 Östersund emc.osd@saabgroup.com

Products & Services: We offer accredited EMC testing in accordance with most commercial and military standards and methods, including airborne equipment. We can also provide pre-compliance testing and qualified reviews and guidance regarding EMC during product design.

Saab EDS

Nettovägen 6

175 88 Järfälla

Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com

Scanditest Sverige AB

Box 182

184 22 Åkersberga

Tel: 08-544 019 56

Fax: 08-540 212 65

www.scanditest.se info@scanditest.se

Scandos AB

Varlabergsvägen 24 B

434 91 Kungsbacka

Tel: 0300-56 45 30

Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se

Schaffner EMC AB

Turebergstorg 1

191 86 Sollentuna

Tel: 08-579 211 22

Fax: 08-92 96 90

Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck

Tel: 08-683 61 00

Schurter Nordic AB

Sandborgsvägen 50

122 33 Enskede

Tel: 08-447 35 60

info.se@schurter.com

www.schurter.se

SEK Svensk Elstandard Box 1284 164 29 KISTA Tel: 08-444 14 00

sek@elstandard.se

www.elstandard.se

Shop.elstandard.se

Produkter och Tjänster: Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www.elstandard.se.

SGS Fimko AB

Mörtnäsvägen 3 (PB 30) 00210 Helsingfors Finland www.sgs.fi

Shortlink AB Stortorget 2

661 42 Säffle

Tel: 0533-468 30

Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se

Sims Recycling Solutions AB

Karosserigatan 6

641 51 Katrineholm

Tel: 0150-36 80 30 www.simsrecycling.se

Skandinavia AB

Box 2003

128 21 Skarpnäck

Tel: 08-683 61 00 Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna

Tel: 08-579 211 22

Fax: 08-92 96 90

STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm

Tel: 08-613 82 00

Fax: 08-21 49 60 www.stf.se

Stigab

Fågelviksvägen 18

145 53 Norsborg

Tel: 08-97 09 90 info@stigab.se www.stigab.se

30 www.electronic.se – Electronic Environment online Electronic Environment # 1.2023
Företagsregister

Swentech Utbildning AB

Box 180 161 26 Bromma

Tel: 08-704 99 88

www.swentech.se

Swerea KIMAB AB

Box 7047

Isafjordsgatan 28

164 40 Kista

Tel: 08-440 48 00

elektronik@swerea.se

www.swereakimab.se

TEBAB, Teknikföretagens

Branschgrupper AB

Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm

Tel +46 8 782 08 08

Tel vx +46 8 782 08 50

www.sees.se

Technology Marketing

Möllersvärdsgatan 5

754 50 Uppsala

Tel: 018-18 28 90

Fax: 018-10 70 55

www.technologymarketing.se

Tesch System AB

Märstavägen 20

193 40 Sigtuna

Tel: 08-594 80 900

order@tufvassons.se

www.tesch.se

Testhouse Nordic AB

Österögatan 1 164 40 Kista

Landskronavägen 25 A

252 32 Helsingborg

Tel: 08-501 260 50

Fax: 08-501 260 54

info@testhouse.se

www.testhouse.se

Tormatic AS

Skreppestad Naringspark

N-3261 Larvik

Tel: +47 33 16 50 20

Fax: +47 33 16 50 45

www.tormatic.no

Trafomo AB

Box 412 561 25 Huskvarna

Tel: 036-38 95 70

Fax: 036-38 95 79

www.trafomo.se

Treotham AB

Box 11024 100 61 Stockholm

Tel: 08-555 960 00

Fax: 08- 644 22 65

www.treotham.se

TRESTON GROUP AB

Tumstocksvägen 9 A

187 66 Täby

Tel: 08-511 791 60

Fax: 08-511 797 60

Bultgatan 40 B

442 40 Kungälv

Tel: 031-23 33 05

Fax: 031-23 33 65

info.se@trestoncom

www.treston.com

Trinergi AB

Halltorpsvägen 1

702 29 Örebro

Tel: 019-18 86 60

Fax: 019-24 00 60

UL Kista Science Tower

Fårögatan 33

161 51 Kista

Tel: 08-795 43 70 info.se@ul.com www.sweden.ul.com

Vanpee AB

Karlsbodavägen 39

168 67 Bromma

Telefon: 08-445 28 00 www.vanpee.se order@vanpee.se

Weidmüller AB

Box 31025

200 49 Malmö

Tel: 0771-43 00 44

Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se

Wretom Consilium AB

Olof Dalins Väg 16

112 52 Stockholm

Tel: 08-559 265 34 info@wretom.se www.wretom.se

Nu är den här – den kompletta och uppdaterade versionen av Environmental Engineering Handbook

Environmental Engineering Handbook har genomgått en omfattande uppdatering och är den mest kompletta handboken inom miljöteknik. Handboken täcker hela arbetsområdet för miljöteknik och är ett ovärderligt hjälpmedel för att fastställa miljötekniska specifikationer, både nationella som internationella.

Ett heltäckande uppslagsverk som ger vägledning i rätt metodik för miljöteknikarbete, liksom grundläggande regler och råd om hur sådant arbete – korrekt specificerat och verifierat – leder till en säker och pålitlig produkt. Handboken ges ut av Swedish Environmental Engineering Society (SEES).

Würth Elektronik

Sweden AB

Annelundsgatan 17 C

749 40 Enköping

Tel: 0171-41 00 81

eiSos-sweden@we-online.com

www.we-online.se

Kontaktperson: Martin Danielsson

Yokogawa Measurement Technologies AB

Finlandsgatan 52

164 74 Kista

Tel: 08-477 19 00

Fax: 08-477 19 99

www.yokogawa.se

Österlinds El-Agentur AB

Box 96

183 21 Täby

Tel: 08-587 088 00

Fax: 08-587 088 02

www.osterlinds.se

www.electronic.se – Electronic Environment online 31 Electronic Environment # 1.2023
Företagsregister
www.technologybooks.online

POSTTIDNING B

Returer till:

Content Avenue AB

Göteborgsvägen 88

433 63 Sävedalen

Vi kan bli din leverantör av utrustning och service inom: EMC • Miljötålighet • Elsäkerhet • Givare Kontakta oss redan idag!

0141-580 00 • info@proxitron.se • www.proxitron.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.