__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1.2021 Forskning: Nu byggs Sveriges testbädd för elektromobilitet

Flera utmaningar för solceller EMC I 10 N D EL E IK T K PRA AN D E BRIST V A L FAL A P ER EN S K G E C EM ÖJLIGA OCH M D ER ÅTGÄR

EMC Analysis of Complex Interference Environments

THERMAL MANAGEMENT I SVERIGE KOMPETENSBRIST PÅ FLERA NIVÅER

+ KALENDARIUM sid 6 + Ny el-standard sid 8 + ÖGAT PÅ sid 12-14 + FÖRETAGSREGISTRET sid 32-35 >>>


Electronic Environment # 1.2021

Missa inte decenniets stora händelse inom EMC!

EMC Europe 2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility

5-8, September Göteborg på Svenska Mässan

Från och med 1 januari kan du ladda ner

Call for Papers:

www.emceurope2022.org 2

www.electronic.se – Electronic Environment online

www.emceurope2022.org


FOTO: GÖRAN ASSNER

Electronic Environment # 1.2021

EMC Europe är den ledande EMC konferensen i Europa. Det är därför mycket angenämt att åter få presentera detta prestigefyllda evenemang, som går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg den 5-8 september, 2022. Konferenser och forskning inom EMC har en lång tradition runt om i Europa. EMC Europe arrangeras varje år i en europeisk stad och är en mötesplats inom EMC med stor internationell prägel. Deltagare och föreläsare kommer från hela världen. EMC Europe 2022 i Göteborg kommer under fyra dagar presentera en betydande mängd av muntliga föreläsningar, workshops, posterpresentationer, specialsessioner och parallell fackmässa.

När EMC Europe senast arrangerades i Göteborg, 2014, var det med stor framgång. Över 320 inskickade bidrag resulterade i ett späckat och högintressant konferensprogram. Och utöver det en heldag med workshops och tutorials. Under konferensen kom föreläsare och delegater från 52 länder och 40 utställare var på plats. År 2022 är det alltså åter dags för EMC-Sverige och Göteborg att arrangera EMC Europe. Missa inte att visa på dina, och din organisations, framsteg inom EMC relaterade områden – börja planera för ditt bidrag redan nu! Call for Papers kan laddas ner fr.o.m den 1 januari.

EMC EUROPE 2022 GOTHENBURG, SWEDEN

www.electronic.se – Electronic Environment online

www.emceurope2022.org

3


Electronic Environment # 1.2021

Reflektioner

Dan Wallander Chefredaktör och ansvarig utgivare

Nästan bländade av ljuset

Ä

ntligen ser vi inte bara ljuset i tunneln, utan vi blir nästan bländade. Och som vi sett fram emot dessa tu, vaccineringen och våren. I skrivande stund kommer signaler om att landet kan komma att öppnas upp betydligt under sommaren, och det är ett avgörande positivt signalvärde för många sektorer inom svenskt näringsliv som under pandemin gått på knäna. Trodde aldrig att jag skulle längta så mycket efter en ordentlig AW på någon av stadens pubar, lika lite som att jag trodde att jag skulle sakna gymmet. Och våren är också på gång med stora kliv, några veckor till så är allt grönt och landets alla solcellsanläggningar kan börja producera på allvar igen. Omkring 400 000 solcellsanläggningar kommer att installeras i landet under de närmsta åren, men vi har en del utmaningar och mycket att lära fram till den optimala och störningsfria anläggningen. UNDER 2020 MINSKADE både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Men sammanlagt hade vi ett

elöverskott för året där nettoexporten av el uppgick till 25 TWh. Medeltemperaturen över ett år är den enskilt största orsaken till stora skillnader i elanvändningen, men pandemin kan också här ha spelat en roll. Vissa sektorer av svensk industri minskade i fjol sin elanvändning markant. Under 2020 producerades 159 TWh el i landet, vilket var ca 3,4% mindre än 2019. Produktionen bestod till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarade de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten producerades med bland annat  vindkraft,  kraftvärme  och  kondensvärme. ELANVÄNDNINGEN VÄNTAS DOCK öka kraftigt som en del i att nå landets klimatmål och då samhället generellt väntas bli mer elektrifierat och digitaliserat. Energimyndigheten menar dock att Sverige har mycket goda förutsättningar att öka elproduktionen för att möta en högre efterfrågan i framtiden, men att det är viktigt att i god tid skapa förutsättningar att möta efterfrågan på el på ett kostnads-

effektivt och hållbart sätt och med hög acceptans i samhället. I DET HÄR numret presenterar Sara Linder och Peter Stenumgaard en EMC-analys av komplexa störningsmiljöer. Den pågående ökade densiteten av samlokaliserad elektroniksystem, tillsammans med nya oavsiktliga störningskällor kräver analyser av betydande mer komplexa störningsmiljöer än tidigare. Miklos Steiner presenterar del 10 i serien EMC i praktiken, och Jussi Myllyluoma påtalar vikten av Thermal Management men att det idag finns en kompetensbrist inom området, och efterlyser en formaliserad kravställning, standarder etc., på samma sätt som finns för EMC-dokumenterade riktlinjer som man kan förhålla sig till i sina interna processer. Och mycket mer!

Ha en fantastisk vår!

SHIELDING TECHNOLOGY

• Shielded secure meeting rooms • Turn key shielded and anechoic chambers • Shielded rooms for data security • Shielding materials for self-assembly: doors,

windows, absorbers, ferrites, filters, gaskets and metalized textiles.

• Shielded boxes for GSM, DECT, radio testing etc

www.scratch.se

• EMC testing services in our own lab.

Emp-tronic AB | Box 13060 | SE-250 13 Helsingborg | +46 42-23 50 60 | info@emp-tronic.se | emp-tronic.se

Electronic Environment Ges ut av Content Avenue AB Göteborgsvägen 88 433 63 Sävedalen info@contentavenue.se www.contentavenue.se

4

Adressändringar: info@electronic.se Tekniska redaktörer: Peter Stenumgaard Miklos Steiner Våra teknikredaktörer nås på redaktion@electronic.se

Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@electronic.se Annonser: 0733-282929 annons@contentavenue.se daveharvett@btconnect.com

www.electronic.se – Electronic Environment online

Omslagsfoto: Istock Tryck: Gothia Offset, 2021 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.


Electronic Environment # 1.2021

Redaktörerna Peter Stenumgaard

EMC ANALYSIS OF COMPLEX INTERFERENCE ENVIRONMENTS

16

Ur innehållet

Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (LiTH 1988) samt Tekn Dr. Radiosystemteknik (KTH 2001). Arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft där han arbetade med elektromagnetiska störningars effekter på flygplanssystem. Detta inkluderade skydd mot exempelvis blixtträff, elektromagnetisk puls (EMP) samt High Power Microwaves (HPM). Han har varit adjungerad professor både på högskolan i Gävle och Linköpings universitet. Peter arbetar idag till vardags på FOI. Han var technical program chair för den internationella konferensen EMC Europe 2014 som då arrangerades av Just Event i Göteborg.

Miklos Steiner

4 Reflektioner 5 Redaktörerna 6 Konferenser, mässor och kurser 8 Ny el-standard 10 Forskning 12 Ögat på – EMC i praktiken, del 10 20 Teknikkrönikan – Peter Stenumgaard 21 Rapport från svenska IEEE EMC 24 Call for Papers 26 Thermal Management i Sverige – kompetensbrist på flera nivåer

Miklos har elektromekaniker- högskoleutbildning för telekommunikation och elektronik i botten samt bred erfarenhet från bl a service och reparation av konsumentelektronik, konstruktion och projektledning av mikroprocessorstyrda printrar, prismärkningsautomater, industriella styrsystem och installationer. Miklos har sedan 1995 utbildat ett stort antal ingenjörer och andra på sina kurser inom EMC och är också författare till den populära EMC-artikelserien ”ÖGAT PÅ”, i tidningen Electronic Environment. Under många år var Miklos verksam som EMC-konsult, med rådgivning och provning för många återkommande kunder. Mångårig erfarenhet från utveckling av EMC-riktiga lösningar i dessa uppdrag har gett Miklos underlag, som han med trovärdighet kunnat föra vidare i sina råd, kurser och artiklar.

31 Författare i Electronic Environment 32 Företagsregister DELA MED DIG AV DIN EXPERTIS Det sker mycket forskning på företag och institutioner, och problem – med tillhörande lösningar – dyker upp kontinuerligt i det dagliga arbetet med elektronik och den elektroniska miljön. Denna forskning och nya rön vill vi ta del av. Vi välkomnar tekniska och allmänna artiklar, opinionsartiklar samt bransch- och produktnyheter. Nyhetstips och redaktionellt material: redaktion@electronic.se NÄSTA NUMMER: Redaktionell deadline: 28 april Bokningsstopp annonser: 3 maj Utgivning och distribution: 24 maj

FLERA UTMANING FÖR SOLCELLER

22 www.electronic.se – Electronic Environment online

5


Electronic Environment # 1.2021

Konferenser, mässor & kurser

Konferenser & mässor CEES 2021, Int. Conference on Clean Energy and Electrical Systems 2-4 april, Tokyo, Japan

Föreningsmöten Se respektive förenings hemsida: IEEE

www.ieee.se Nordiska ESD-rådet

Space Tech Expo USA 2021 10-12 maj 2021, Long Beach, USA

www.esdnordic.com SER

www.ser.se IEEE International Instrumentation & Measurement Technology Conference 17-20 maj, virtuell

SNRV

www.radiovetenskap.kva.se SEES

EMC & Compliance International 19-20 maj 2021, Newbury, UK APEMC 2021 25-28 maj, Bali, Indonesien IMS 2021, International Microwave Symposium 6-11 juni, Atlanta, USA APEC 2021, Power Electronics Conference 9-12 juni, Phoenix, USA CISPR 2021, IEC International Special Committee on Radio Interference 26 juni, virtuell 2020 Virtual ESD Workshop 21-24 Juli, virtuell EMC+SIPI 2021 27 juli – 13 augusti, virtuell Designcon 2021 16-18 augusti, Santa Clara, USA

ATEX direktiv 1-3 juni, Stockholm www.stf.se EMC design for automotive vehicles and components 1-3 juni, Mölndal www.emcservices.se

www.sees.se

Kurser Smarta elnät 6-7 april, Stockholm www.stf.se

Electromobility and EMC 10 juni, Mölndal www.emcservices.se Praktisk riskbedömning och CE-märkning 16-17 juni, online www.sis.se

PCB design for high EMC performance 13-14 april, Mölndal www.emcservices.se CE marking – with a focus on electrical products 16 april, online www.intertek.se Grundkurs i EMC 29 april, online www.intertek.se Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundutbildning 25-26 maj, online www.sis.se

Evenemangen planeras att genomföras enligt ovan vid denna tidnings pressläggning. Aktuell information om eventuella förändringar finns på respektive evenemangs hemsida.

6

CE-märkning av medicintekniska produkter-MDR 27 maj, online www.intertek.se

TIPSA OSS! Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri. Sänd upplysningar till: info@contentavenue.se Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!

www.electronic.se – Electronic Environment online


Michel Mardiguian, The complete EMC Handbook:

“Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask” Rewiev: "This neat volume compiles a lifetime of learning and instruction in a 200+ page handbook that covers many aspects of Electromagnetic Compatibility, compiled with a nice dose of wit and charm." Mike Violette / In Compliance Magazine "Everything you always wanted to know about EMC but were afraid to ask" är ett måste för alla som arbetar med EMC-frågor. Den presenterar alla grundprinciper och praxis för ett framgångsrikt EMC-arbete genom tydlig handledning med många exempel, illustrationer och guider. Varje kapitel avslutas med självstudiefrågor.

Nu är den här – den kompletta och uppdaterade versionen av

Environmental Engineering Handbook Environmental Engineering Handbook har genomgått en omfattande uppdatering och är den mest kompletta handboken inom miljöteknik. Handboken täcker hela arbetsområdet för miljöteknik och är ett ovärderligt hjälpmedel för att fastställa miljötekniska specifikationer, både nationella som internationella. Ett heltäckande uppslagsverk som ger vägledning i rätt metodik för miljöteknikarbete, liksom grundläggande regler och råd om hur sådant arbete – korrekt specificerat och verifierat – leder till en säker och pålitlig produkt. Handboken ges ut av Swedish Environmental Engineering Society (SEES).

If you need to know the magnetic field in the vicinity of cables,

this simple-to-use Windows simulation tool is for you! Compute the magnetic field in any number of points due to currents in a complex cable layout in just seconds. Computed field strengths are listed in a table where points with a too high amplitude, compared to a user-defined limit, are highlighted. To get the complete picture, you can plot the field in various ways, e.g., as a color surface plot. Try different ways to reduce the field strength such as, e.g., rearranging cables or using a ground plane. Get the new results by a simple press on a button. The perfect tool for an EMC engineer!

www.technologybooks.online www.electronic.nu – Electronic Environment online

7


Electronic Environment # 1.2021

Ny el-standard Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under november och december 2020 samt januari och februari 2021. För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla. 

SS-EN 55032, utg 2:2015/A1:2021 CISPR 32:2015/A1:2019 • EN 55032:2015/A1:2020 Multimediautrustning – EMC-fordringar – Emission Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet Fastställelsedatum: 2021-01-27 Inför framförallt ändringar i bilagorna.

SS-EN IEC 55036, utg 1:2021 CISPR 36:2020 • EN IEC 55036:2020 El- och laddhybridbilar – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder för skydd av icke-fordonsburna mottagare under 30 MHz Electric and hybrid electric road vehicles – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet Fastställelsedatum: 2021-02-17

SS-EN IEC 60068-3-7, utg 2:2020 IEC 60068-3-7:2020 • EN IEC 60068-3-7:2020 Miljötålighetsprovning – Del 3-7: Bakgrundsinformation och vägledning – Mätning i värmekamrar för provningarna A (kyla) och B (torr värme) (med last) Environmental testing – Part 3-7: Supporting documentation and guidance – Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load) SEK TK 104, Miljötålighet Fastställelsedatum: 2020-11-11

SS-EN IEC 60721-3-0, utg 2:2020 IEC 60721-3-0:2020 • EN IEC 60721-3-0:2020 Miljöklassificering – Del 3-0: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter – Introduktion Classification of environmental conditions – Part 3-0: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Introduction SEK TK 104, Miljötålighet Fastställelsedatum: 2020-11-11

SS-EN IEC 61000-4-3, utg 4:2020 IEC 61000-4-3:2020 • EN IEC 61000-4-3:2020 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-3: Mät- och provningsmetoder – Provning av immunitet mot utstrålade radiofrekventa elektromagnetiska fält Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet Fastställelsedatum: 2020-12-16 Den övre frekvensgränsen är borttagen. Beskriver även provning med flera signaler och ger mer info om provuppställningen.

SS-EN IEC 61969-1, utg 3:2020 IEC 61969-1:2020 • EN IEC 61969-1:2020 Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar – Kapslingar för placering utomhus – Del 1: Riktlinjer för konstruktion Mechanical structures for electrical and electronic equipment – Outdoor enclosures – Part 1: Design guidelines SEK Elektrotekniska rådet Fastställelsedatum: 2020-11-11 Omfattar moduluppbyggd utrustning för utomhusbruk, t ex skåp med kortramar eller liknande.

SS-EN IEC 61969-3, utg 3:2020 IEC 61969-3:2020 • EN IEC 61969-3:2020 Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar – Kapslingar för placering utomhus – Del 3: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet Mechanical structures for electrical and electronic equipment – Outdoor enclosures – Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects SEK Elektrotekniska rådet Fastställelsedatum: 2020-11-11 Omfattar utomhuskapslingar i allmänhet, även för mekaniska och kombinerade utrustningar.

Sammanställningen är ett urval av nya svenska standarder på det elektrotekniska området fastställda av SEK Svensk Elstandard de senaste tre månaderna. För kompletterande information: www.elstandard.se

8

www.electronic.se – Electronic Environment online


Electronic Environment # 1.2021

Standarder Internet of Things som organiserar sig själv Apparater som kan anslutas till internet of things, IoT, vill kanske organisera sina kontakter själva. Internationellt projekt lägger grunden för det. I ett IoT-system är ett nätverk inte nödvändigtvis bara en grundläggande organisationsstruktur, utan också något som kan anpassas för att stödja systemets applikationer och tjänster. En utveckling som är på gång är att IoT-enheter själva söker kontakt med omkringliggande enheter för att själva organisera ett lämpligt nätverk. Sådana nät kan vara mer eller mindre tillfälliga och organisera sig enligt olika principer. Nätet kan eftersträva en viss uppbyggnad (topologi), ha en inriktning mot ett gemensamt mål (eller händelse) eller organisera sig för att lösa en gemensam uppgift (som att skydda ett infrastrukturobjekt). Organisationen kan också baseras

på var apparaterna finns eller på någon ändring i den omgivande miljön. Ett projekt för att formulera och beskriva grundläggande principer och egenskaper för sådana IoT-system drivs i samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. Resultatet ska också ge vägledning för hur man gör för att utnyttja apparaternas organisationsförmåga när man konstruerar IoT-system. Svenska företag, universitet, myndigheter och organisationer deltar genom spegelkommittén SEK TK IoT, Sakernas internet. Den organiseras av standardiseringsorganisationen SEK

Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och svarar för standardisering inom el och elektronik i Sverige. Andra aktuella internationella projekt inom IoT-området är till exempel att lägga grunden för elektronisk varumärkning baserad på IoT och att göra en översyn av standarden för en referensarkitektur för IoT-system. Flera projekt handlar om undervattenssystem. Andra områden där man arbetar tillsammans inom IEC är tex industriautomation,  välfärdsteknologi och materialdeklarationer.

Källa: SEK Svensk Elstandard

– for all your EMC, Thermal & Sealing Solutions

Jolex AB, +46 8 570 22985 mail@jolex.se, www.jolex.se electronic-195x128,5.indd 1

www.electronic.se – Electronic Environment online

2019-01-24 10:39

9


Electronic Environment # 1.2021

Forskning

Nu byggs Sveriges testbädd för elektromobilitet Nu påbörjar Chalmers och Rise bygget av Sveriges testbädd för elektromobilitet: Swedish Electric Transport Laboratory, Seel. Elektrifieringen av transportsektorn ska accelereras vid Seels tre anläggningar i Göteborg, Nykvarn och Borås. Genom tät samverkan mellan ägarduon Chalmers och Rise, staten och industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen blir testbädden en nyckelresurs – öppen för samarbete med aktörer i hela Europa – för att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet. Sammantaget möjliggör regeringens anslag, industriparternas åtaganden och Rise och Chalmers ägaransvar en investering om 1,3 miljard kronor i testbädden.  – Sverige har en lång tradition av fordonstillverkning och samtidigt är vi ett att världens mest innovativa länder. Genom Seel tar vi vara på dessa styrkor för att elektrifiera transportsektorn, minska utsläppen och samtidigt stär-

10

ka Sveriges konkurrenskraft och skapa jobb i Sverige. Detta blir ett viktigt redskap för svensk fordonsindustri att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan. I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver – även nya innovativa koncept i tidiga utvecklingsskeden. Testobjekten utgörs av en mängd olika slags komponenter för elektriska drivlinor och energilagring avsedd för fordon, fartyg och andra farkoster, samt system för att hantera framdrivning och ener-

www.electronic.se – Electronic Environment online

BORÅS I Boråsanläggningen kommer säkerhetstester vara i fokus, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. Fotograf: Wingårdh Arkitektkontor AB/Seel

gistyrning. Fysiskt handlar det om exempelvis växellådor, axelsystem, nav, elmotorer, kraftelektronik, batterier och bränsleceller. Även den marina sektorn och flyget kan dra stor nytta av testbädden för provning och som mötesplats och plattform för bred kunskapsutveckling inom elektromobilitet. – Seel kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn. Seel har mycket goda förutsättningar att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet och kommer att ta en viktig roll för fordonsindustrins omställningsarbete, säger Pia Sandvik, vd Rise. Den största av Seels tre anläggningar byggs i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 13 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer.


Electronic Environment # 1.2021

NYKVARN I Nykvarn kommer arbetet att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster. Fotograf: Frisk Arkitektur AB/Seel

SÄVE Anläggningen i Säve, Göteborg kommer att kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer. På Säve erbjuds alla sorters testning inom elektromobilitet. Fotograf: Nils Andréasson/Seel

På Säve erbjuds ett brett utbud av testning inom elektromobilitet. Säkerhetstester kommer vara i fokus vid anläggningen i Borås, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. I Nykvarn kommer arbetet att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster. – Chalmers har valt att tillsammans med Rise ta ett aktivt ägaransvar för testbädden för att på effektivast möjliga sätt kunna stödja svensk och europeisk fordonsindustri i den snabba omställningen mot elektromobilitet. Satsningen ger oss samtidigt utmärkta möjligheter att stärka vår forskning och utbildning inom elektriska fordon och farkoster ytterligare, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers. Fordonsindustrin i Sverige har ambitiösa mål för sin teknikomställning, och företagens aktiva engagemang främjar den strategiska relevansen i de tekniska testmöjligheter som nu etableras.

Samtidigt kommer testbädden fungera som en öppen plattform där också forskare, andra stora industriföretag, små och medelstora företag samt yrkesverksamma och studenter är välkomna att utveckla sina kunskaper. Swedish Electric Transport Laboratory kommer att vara i drift andra kvartalet 2023. För närvarande pågår upphandling av entreprenader och utrustning.   Om Swedish Electric Transport Laboratory, Seel Swedish Electric Transport Laboratory, Seel, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och Rise i ett gemensamt bolag. Syftet att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högsko-

www.electronic.se – Electronic Environment online

lor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023. Europeisk satsning på värdekedja för batterier Det statliga stödet från Energimyndigheten på 575 miljoner kronor till elektromobilitetslabbet Seel sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I det tioåriga projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Det omfattar stora europeiska satsningar inom råvaror och avancerade material för batterier, battericeller och moduler, hela batterisystem samt användning, återvinning och förädling av återvunna material. Satsningen sker inom ramen för European Battery Alliance.

Källa: Chalmers

11


Electronic Environment # 1.2021

Ögat på Vad alla bör känna till om EMC:

EMC I PRAKTIKEN DEL 10

EN EMC-INGENJÖRS ÅTERBLICKAR Fall av bristande EMC-egenskaper och möjliga åtgärder I denna nya serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank, denna gång, som ung tekniker på 60-talets kommunist-Ungern. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematiskt och planerat sätt – annars... FALL 9 RADIO- OCH FÖRSTÄRKARBYGGE Efter gymnasiet började jag på en tvåårig elektromekanikerutbildning, dit jag lyckades komma in efter ett inträdesprov, en bit in i terminen. Många av mina klasskamrater var radioamatörer eller hade byggt förstärkare och högtalarlådor. Det var en rätt främmande miljö för mig från början, men jag anpassade mig snabbt. Senare lyckades jag också med att bygga min egen radio och en 20 Watts stereoförstärkare, detta för att kunna lyssna på jazz (Ella och Louis). Där stötte jag på mina första EMC-relaterade problem: Radion (superheterodyne) innehåller ju en oscillator. Det var svårt att få oscillatorn att svänga. Problemet med förstärkaren var det motsatta: det kom i självsvängning och det var hopplöst att bryta den. Jag byggde förstärkaren efter ett kopplingsschema, som jag hittat i en teknisk tidskrift. Jag byggde på en bakelitplatta, genom att på denna skruva fast långa ”lödlister” och socklar för förstärkarrören samt att på dessa löda enstaka komponenter (motstånd, kondensatorer) i prydliga rader. Alla ledningar prydligt ordnade i snygga buntar. Motivet var snyggt utseende, inte klassning av ledningar efter funktion. Det tog mig veckor av arbete att hitta alla osynliga komponenter (strökapacitanser och oavsiktliga loopar som orsakade återkoppling) som inte fanns med i schemat. Jag kan säga att det blev inte lika snyggt! Idag vet jag bland annat att:

(se figur 1). En stor del av EMC-problemen beror på komponenter, som ”inte är utritade i schemat” (som en professor uttryckte det). Vi betraktar t ex oförsiktigt ett streck i schemat som förbinder två komponenter som en och samma punkt, elektriskt. Det är inte sant på alla frekvenser! Ledningar och komponentben har en induktans på c:a 1 nH/mm. (En ledare vars längd är en 1/1000 av våglängden har en impedans på 2 Ω (5 cm ledare = 3,1 Ω vid 10 MHz). Jordplan däremot (t ex obrutet kopparlager i ett mönsterkort) har mycket låg impedans och kan ofta bedömas vara nära noll (ca 1 mΩ./kvadrat vid 10 MHz). Vad är då högfrekvens? Frekvenser högre än när parasitelementets impedans är ca en tiondel av komponentens nominella impedans. Exempel: en 100 m lång ledare är ett lågfrekvensfall vid 50 Hz. Samma ledning är ett högfrekvensfall vid 10 MHz. Det är viktigt med ledning- och kabelseparation (se figur 2). Närheten till jordplan har skärmande effekt.

Komponenterna har parasit-egenskaper.

Närhet till jordledare, plåt eller lågimpediv maskinstruktur minskar både emission från och fältkoppling till en kabel eftersom vi erhåller minskade slingytor för gemensam-mod-strömmar (se Figur 3).

En av orsakerna att vi har störningsproblematik är att komponenterna, inklusive ledningarna, har parasitegenskaper, vilka är frekvensberoende

Skärmningseffekten av plåt blir bättre ju mer den omsluter kabeln. Metallrör, smala kabelkanaler av metall, med eller utan lock, samt att läg-

12

www.electronic.se – Electronic Environment online


Electronic Environment # 1.2021

SYMBOL

LÅGFREKVENS

HÖGFREKVENS = Impedans

Ledare, ledning:

Resistor:

= Parallellresonanskrets

Kondensator:

= Serieresonanskrets

Induktor:

= Parallellresonanskrets

}

Parledning:

Krestskortsledare:

Transmissionsledningar

Generella regler för kabel- och ledningsdragning I enheter: Separata kabelbuntar för: • primär kraft och manöver • andra externa signaler • sekundära spänningar • analoga signaler • binära signaler • högnivåsignaler

Håll isär internt och externt kablage!

Figur 1. Osynliga kopplingselement

Förlägg kablar nära jordplan! Konstruera för det “värsta-fallet”!

ga känslig kabel i hörnet av en kabelkanal är bra utförande. Lågimpediva övergångar krävs mellan metalldelar för önskad effekt. YRKESPRAKTIK Andra året på utbildningen skulle vi ut på praktik. Jag placerades på ett telekommunikationstekniskt företag (BHG = typ Ericsson) med ca tio tusen anställda. Jag hamnade först på en avdelning som tillverkade 500 watts mellanvågssändare, vilka var inbyggda i flera i industrirack. Jag kommer särskilt ihåg att på vår avdelning tillverkades bland annat trim-kondensatorer som var meterhöga. Produkterna gick mestadels till Sovjet. De sovjetiska kvalitetskontrollanterna kollade produkterna innan leverans: ”alla sovjetiska kullager skulle bytas till SKF.” Sändarna var mycket eftersökta och användes som störningssändare, för att förhindra att folk skall kunna lyssna på ”västlig propaganda” såsom till exempel Radio Free Europe. Senare sökte jag mig till en annan avdelning, som jag fann ytterst avan-

Ledningar: • En återledare per ledare, dvs alltid parledningar. • Tvinnade parledningar. • Skärmade tvinnade par för känsliga signaler eller för störande signaler eller vid behov av behärskad karakteristisk impedans. • Koaxialkabel eller vågledare för högfrekvenssignaler, inte för video eller basbandssignaler! • Optisk fiber när galvaniska signalöverföringskretsar inte klarar behov.

Figur 2. Generella regler för kabel- och ledningsdragning

Generella lösningar:

Minska fält-till-kabelkoppling Kabel, ledning

Kabel, ledning

2

1

minskad slingyta

Tvinna:

2

1

minskad slingyta

• Minskad kabel- eller ledningsyta relativt

jord och tvinning minskar fältkopplingen

H

-H

• Skärmade kablar • Notera att jordstrukturen är större än systemets projicerade yta!

Figur 3. Jordplan minskar fält-till-kabelkopplingen

g

Figur 4. Läckage genom slits

www.electronic.se – Electronic Environment online

13


Electronic Environment # 1.2020

g = skruvtäthet d = överlapp

Figur 5. Vågledardämpning i praktiken

Figur 6. Skärmning med jordplan

cerad och intressant: företagets instrumentavdelning. Där jobbade ett 10tal personer med att reparera, underhålla, serva och kalibrera företagets avancerade mätinstrumentpark.

montera locket slogs jag av frågan varför så många skruvar? Var inte de onödigt många?

Jag minns mitt fösta besök i lokalen. Jag fascinerades av att varje arbetsbänk lystes upp av det grönskimrande ljuset från oscilloskop, som visade mystiska kurvor på sina skärmar. Senare har jag lärt mig hur kan man mäta och ställa in exakt frekvens genom att jämföra med en annan känd frekvens med hjälp av att använda oscilloskopet i XY-mode och studera Lissajousfigurer. Företaget hade en blandad instrumentpark, allt från de bästa från väst, som t ex. Rhode & Schwartz, Brüel & Kjær och Siemens, till Sovjettillverkade. Vad jag lade märke till på den tiden var hur stora skillnaderna i tekniskt kunnande och utförande det var mellan de olika produkterna. Vi hade sk. 10 MHz:s oscilloskop, både ryska och tyska; specifikationen för modell Rhode & Schwartz var: frekvensgång upp till 3 MHz 1%, 3-10 MHz 3%, högre upp ospecificerad. Motsvarande specifikation för den ryska modellen, som hade ett robust och tåligt yttre, var 10 % under 1 MHz, 70 % upptill 3 MHz mellan 3-10 MHz var frekvensgången ospecificerad. Men i gengäld så tålde det ryska ”skopet” tuffare hantering. Det kunde man, som vi sa ”slänga i backen”, den gick inte så lätt sönder och behöll sina (bristfälliga) prestanda. Manöverknapparna var grova och med utformning som tillät vantar på. Rhode & Schwartz var däremot en fröjd för ögat på alla sätt: fina släta manöverrattar, vacker ljusblå färg, behaglig finish och format. Snyggare bild, bättre fokus, högre ljusstyrka, mm. En gång fick vi en leverans av ryska instrument, högfrekvensvoltmetrar, om jag minns rätt. Efter inköpskontroll bestämdes, att hela partiet var oanvändbart och kördes iväg till slutförvaring. De hade serienummer 1 och uppåt. Att returnera eller reklamera dom fanns inte på kartan! Jag fick i uppgift att serva en Rhode & Schwartz 10 MHz:s frekvensgenerator. Av någon anledning fick jag öppna själva oscillatorn. Denna var inhyst i en tjockt metallhus, som var täckt med en lock av tjockt metallplåt, som var ytterst jämn, slät och ”odeformerbar”. Alla ytor var försilvrade. Locket var fastsatt med många skruvar som satt tät. När jag skulle åter-

14

I DAG VET JAG Det krävs släta, välanpassade , överlappande ytor eller ledande packningar för att förhindra läckage genom skärmen på höga frekvenser. Ju högre frekvens, desto kortare öppningar! (Se Figur 4 och 5.) Se även följande avsnitt i EMC-litteraturen: Öppningar ock spalter i skärm, Överlappande ytor och vågledardämpning, Ytbehandling, Ytledningsförmåga. EMC packningar. Ett jordplan i ett kretskort eller en monteringsplåt i ett elskåp kan agera som en generaliserad skärm. Dessa har kopplingsreducerande egenskaper. Alla åtgärder som reducerar koppling sorterar under begreppet generaliserad skärm. Figur 6 illustrerar begreppet generaliserad skärm. Den kan föreställa ett kretskort med monterade komponenter eller ett apparatskåp med monterade apparater eller ett datorrum med elektriskt sammankopplade skåp med digital utrustning. I närheten av jordplanet (plåten) råder en annan elmiljö än en bit därifrån; zongränsen bestäms av avståndsdämpning av fält samt är inte lättbestämd och därmed osäkert (jämför Berlinmuren: vissa försök gjordes att hoppa eller flyga över muren.) Det är bra om konstruktören ändå är medveten av denna zongräns och ser till att den inte överträds. Ofta får praktiska begränsningar bestämma denna ”osynliga” gräns; man gör volymen, dvs avståndet, så stor som möjligt. Praktiska försök får ofta avgöra om avståndet mellan t ex olika apparater, kablar eller kretskort är tillräckligt. Kretskort: se till att andra kort eller kablar inte kommer alltför nära och punkterar denna zongräns, dvs medför störning. Datorrum: se till att belysning och dess kablage hålls på behörig avstånd från apparaterna och signalkablarna. Inga hängande armaturer, till exempel.

www.electronic.se – Electronic Environment online

Miklos Steiner redaktion@electronic.se


Electronic Environmen

Electronic Environment # 1.2021

Branschnytt EMC Services och Saab slår ihop verksamheter EMC Services, ett dotterbolag till Saab AB, tog från och med den 1 mars 2021 över Saabs EMC och miljöprovningsverksamhet i Göteborg och Mölndal. Figure 4 – Zone concept, version 1 for the electronic system

Sveriges snabbaste superdator När KTH:s nya superdator är fullt utbyggd i slutet av året kommer den att vara snabbast i Sverige. Det säger Gert Svensson, vice föreståndare för Parallelldatorcentrum på KTH. Nu investerar Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 100 miljoner kronor i en ny superdator på KTH. Det är Parallelldatorcentrum på universitet, ett av Sveriges ledande superdatorcentrum, som utökar maskinparken med mer beräkningskraft. – Främst kommer datorn att användas för tekniska och vetenskapliga beräkningar och simuleringar. Den innehåller både en CPU-del för de som vill köra vanliga program utan ändring samt en del med grafikprocessorer (GPU:er) för de användare som behöver extremt hög prestanda. Vi tror att detta är vad som kommer att användas i de största superdatorerna under den närmaste framtiden, säger Gert Svensson, vice föreståndare för Parallelldatorcentrum.

EMC Services kommer fortsätta bedriva EMC- och miljöprovning, utbildning och rådgivning/konsulttjänster. De medarbetare på Saab som Specific design risks highlighted listed for future checks: berörs flyttar över sinare anställning tilland EMC Services. Dendesign nya verksam– ESD durability the display design heten består av 26for anställda. EMC Services kommer att fortsätta vara – Theleverantör transient protection filters: how much will they hold Saabs av EMC- och miljötjänster. – Den Ground for the interiorunder of thesommaren zones – one combined nya structure verksamheten kommer flytta till en in nyeach gezone to make shielding and filtering efficient mensam testanläggning i Lackarebäck, Mölndal. Anläggningen kommer att bestå av miljöprovningslabb och sammanlagt tre skärmrum för EMC. The other result is that we now short listoch of the tests – Miljöprovningslabbet har have hög aförmåga gerprimary oss ettEMC bredare that we want tooch do in thekunder early design phase: till ännu bättre resurser på produktutbud våra får tillgång – Radiated emission samma ställe. Detta visar vår intention att bli en komplett leverantör – verifieringstjänster. ESD at the display Vi utvecklar ständigt våra labb för nya typer av av – Transient testing (e.g. andutvecklingen burst) at theinom interfaces with long catester, som exempelvis densurge snabba elfordonsområdet bles. For solution 1: three test interfaces. For solution 2: two interfaces. medför, säger Mats Hansson, VD på EMC Services. DOCUMENT STRUCTURE EMC Services är verksamt inom provning, rådgivning och utbildning i Whereoch is the map? EMC miljöprovning. Företaget har testcenter i Mölndal och kan erWe might regard theett zone map in the same way as an orienteering bjuda provning inom brett spektrum av produktområden. EMC map, Serwhichärwe when we are walking/running vices ettuse helägt dotterbolag till Saab AB. in the forest. Now, imagine that a person is taking part in an orienteering competition. He gets a map Källa: EMC Services

Leverantör av det mesta för de flesta inom EMC

an he W fo W re tim sy EM tim S it su m m

IN As pa I – – –

O – – –

Artificiell intelligent (AI) ingår idag i en del vetenskapliga simuleringar, så superdatorn kommer att användas till just det. För AI finns emellertid andra datorsystem i Sverige som är helt optimerade för denna typ av til�lämpning. Grafikprocessorer har dock visat sig väldigt bra på AI-tillämpningar, speciellt när man ska träna AI-systemet. För att klara kylningen är superdatorn vattenkyld direkt in till elektroniken. – Det är så vitt vi vet den första högprestandadatorn i Sverige med direktvattenkylning, det vill säga att man inte går via luft först. Den höga temperaturen på kylvattnet gör superdatorn extra lämplig att användas i KTH:s värmeåtervinningssystem som värmer stora delar av KTH:s campus under vintern. Dirk Pleiter är nytillträdd föreståndare för Parallelldatorcentrum och har tidigare arbetat vid superdatorcentret i Jülich och på universitetet i Regensburg innan han började på KTH. Hans forskning fokuserade på kollektiv design av arkitektur för högprestandadatorer (HPC) och infrastruktur för sådana system. Detta omfattade både arbete med framtida datorarkitekturer i samband med det europeiska processor initiativet samt att bygga upp en infrastruktur i Europa för HPC, moln och data som kallas Fenix, främst avsedd för hjärnforskning. – Införskaffandet av Dardel har noga anpassats till behovet hos ledande forskargrupper inom olika forskningsfält som biofysik, kvantkemi och flödesmekanik. Dessa områden kommer att ha stor nytta av systemets förbättrade kapacitet, säger Dirk Pleiter,

Figur

CL M sp of go co sa up D in

RONSHIELD AB RONSHIELD AB Rangstagatan 18 Tussmötevägen 120B SE-124 54 Bandhagen SE-122 64 Enskede Tel. +4670 8 674 722 71 Mob: +46 93 20 94 Mob. +46 70 674 93 94 E-mail: info@ronshield.se

I m wa

E-mail: info@ronshield.se

www.ronshield.se www.ronshield.se

Källa: KTH

28 Environment online www.electronic.se – Electronic

www.electronic.nu – Electronic E 15


Electronic Environment Environment ## 1.2021 1.2021 Electronic

EMC Analysis of Complex Interference Environments

The ongoing technical development towards increased densities of co-located electronic systems together with new unintentional interference sources requires analyses of considerable more complex interference environments than before. To handle such environments, dedicated analysis tools and methods are needed to handle larger amounts of electronic systems as well as measurement data from emission measurements. In this paper, some of these challenges are discussed and examples of possible analysis methods are shown. COMPLEX SCENARIOS NEED NEW METHODS The amount of electronics is constantly increasing in the society, both consumer electronics and in other applications such as automotive, smart industries, smart cities and entertainment. A large variety of applications incorporates wireless technology, in a spectrum from non-demanding social media applications to more de-

16

manding critical applications. The wireless part of global Internet traffic is constantly growing and instead of the World Wide Web (WWW) we are therefore now seeing the coming of the World Wide Wireless Web (WWWW). The amount of devices with wireless technology has had a tremendous growth the last years and it is foreseen that the number of devices will grow

www.electronic.se – Electronic Environment online

even further with the development of the next generation of mobile systems, 5G and Massive Internet of Things (IoT), where co-location densities up to 250 000 – 1 000 000 units per km 2 are forecasted. Even more dense scenarios are discussed for future 6G technologies. Here, 100 units per m3 is one example of a possible Key Performance Indicator (KPI) [1]. Instead


Electronic Environment Environment ## 1.2021 1.2021 Electronic

”Examples of critical wireless applications are in the area of security and safety, machine-to-machine (M2M) communication, automotive applications, autonomous vehicles, banking and financial systems, energy production, transport and logistics.”

of “Internet of Things”, the term “Internet of Everything” is used to describe this far-reaching vision for 6G. Examples of critical wireless applications are in the area of security and safety, machine-to-machine (M2M) communication, automotive applications, autonomous vehicles, banking and financial systems, energy production, transport and logistics. Other specific examples are applications for remote control of trains and communication for landing and take-off of aircrafts. Furthermore, the use of wireless-based sensors is also increasing in the civilian society. Examples are radars for detection of moving objects for collision avoidance, or detection of burglars in buildings. The increased co-location densities of devices will lead to a need of further development of the overall methodology of achieving EMC.

Another emerging development is the growth in renewable energy sources such as wind- and solar power. Recent years, the interference impact on wireless services from solar panels have been highlighted. The combination of denser co-location of wireless systems and the growth of interference produced by e.g. solar panels leads to additional interference risks. Therefore, future analysis tools must be able to handle even this group of interference sources in an efficient way.

on electric roads can be a solution for transportation of goods long distances and also for busses in cities. Electric roads makes it possible to travel long distances without stopping for recharging and can reduce the size if the batteries in vehicles. There are several different concepts for electric roads with different EMC properties. One important aspect of electric roads is the radiated emissions and the risk of interfering with communication systems.

The ongoing electrification of the society and especially the development of electrification of personal mobility and goods transport is another challenge. The number of electrical vehicles are going to continue to grow and the vehicles must be charged in an easy and efficient way. Wireless charging of vehicles is hence a tempting solution, but may have a drawback of radiated emissions especially at lower frequencies. Furthermore, the ability of automatic charging of heavy vehicles

To summarize, in order to handle complex interference situations analysis methods must be able to efficiently handle e.g.

www.electronic.se – Electronic Environment online

17

• Large number of interfering devices in a scenario, • Measurement data from emission measurements on electronics, • Measurement data or maximum allowed interference levels for solar-panel systems,

g


Electronic Environment # 1.2021

Figure 1. Example of the illustration of interference impact in terms of risk areas and reduction in communication range.

Figure 2. Comparison of interference levels from different interference sources.

of these needs could be addressed in a practical analysis tool is given in the next section. EXAMPLE OF ANALYSES The research tool GENESIS is developed by FOI for the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). Below, GENESIS is used to illustrate some examples of the needs described above for future analysis tools regarding interference impact on wireless services.

Figure 3. Illustration of interference risk area around an ATCC receiver for interference from a solar panel with CW-interference waveforms. Picture from the analysis tool GENESIS.

• Different background levels of man-made noise, • Different kinds of interference consequences of the total interference, • Support to identify the dominant interference problem in a complex scenario, • The possibility to compare the interference impact from different sources, • Information about the severity level of an identified interference problem, • Information about the impact on communication range caused by interference. Furthermore, methods and tools should be de-

signed also for other users than specialized calculation specialists, so that quick analyses can be done on demand when a need arises. An EMC-engineer with basic domain knowledge should be able to make analyses without the need for dedicated specialists on electromagnetic numerical calculations. Emission measurements from a spectrum analyser must be easy to import to the analysis tool for quick analyses. The today used algorithms for calculating communication range and safety distances must be expressed not only with respect to area but also to coverage volume. This is to include even flying and highly located interference sources. An example of how some

18

www.electronic.se – Electronic Environment online

The first example shows a handheld TETRA mobile near a military field hospital, see Fig 1. Similar analyses are performed in [2]. The medical equipment located in the field hospital have measured emission spectra. These spectra are used in the calculations of the possible interference on the communication system. The color-coded area around the communication receiver shows the performance of the communication system. Green indicates sufficient quality, while red indicate that the communication is interrupted/aborted. The bit error probability (BEP) is calculated for the communication link with and without interference (without interference gives the maximum range). The effects from interference on the maximum range of the system is also calculated. In the example, the communication range with interference is 85% of the range without interference. The influence on the receiver is calculated from each equipment that may cause interference individually and for all equipment together. As a results, the equipment that cause most interference in the situation can be determined and indicated to the user, see Fig 2. In the user interface the interference spectra received in the communication system from all equipment can


Electronic Environment # 1.2021

”There are several different concepts for electric roads with different EMC properties. One important aspect of electric roads is the radiated emissions and the risk of interfering with communication systems.”

be shown, as well as the received spectra from each equipment separately. In the figure is the sum spectra shown together with the five worst interference sources. Here the communication frequency 395 MHz is used and the worst interferer is a X-ray machine. When the communication system use a different frequency, other equipment can be the source of the highest interference. ANALYSIS EXAMPLE OF SOLAR-PANEL INTERFERENCE Since the number of solar cell systems is growing and is continuing to do so, it is important to be able to analyze the risk of interference in communication systems nearby. The long cables between the panels on the roof and inverter in the house may act as antennas for signals on the cables. The signals can for example originate from the inverter. In some installations, a substantial amount of electronics is attached to or integrated in the solar panels, such as optimizers or smart panels that include DC/DC-converters. Even if each of the electronic devices

fulfil existing emission standards, the sum of the emissions from a large number may add up and interfere with communication systems. In Fig 3, a radio receiver for air-traffic control communications (ATCC) at 118 MHz is co-located with a solar-panel system that radiates according to EN 55022, Class B [3]. The risk area around the receiver is colored with green, yellow and red color, depending on the interference impact on the receiver. In this scenario, the performance of the wireless system will start to decrease at co-location distances in the order of 20 meters if the interference signal is dominated by CW (continuous wave) that equals the level for EN 55022, Class B. CONCLUSION The ongoing technical development towards increased densities of co-located electronic systems as well as new unintentional interference sources gives a need for analyzing considerable more complex interference environments. We have given some examples of such needs and showed how these could be illustrated in tools

for analyses of the interference impact on wireless services. REFERENCES [1] “Key Drivers and Research Challenges for 6G Ubiquitous Wireless intelligence”, University of Oulu, September 2019. [2] P. Stenumgaard, K. Fors, K. Wiklundh and S. Linder, “Electromagnetic interference on tactical radio systems from collocated medical equipment on military camps“, in IEEE Communications Magazine, vol. 50, no. 10, pp. 64-69, October 2012, doi: 10.1109/MCOM.2012.6316777. [3] P Stenumgaard, S Linder, “Interference Impact from Solar-Panel Systems on Air Traffic Control Communications“, Proceedings of EMC Europe 2019, International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Barcelona, Spain.

Sara Linder Peter Stenumgaard Swedish Defence Research Agency, FOI

Sätt Sverige på den elektrotekniska kartan. För att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig nation och ha ett starkt inflytande i internationella samarbeten krävs standarder.

Läs mer på elstandard.se.

www.electronic.se – Electronic Environment online

19


Electronic Environment # 1.2021

Teknikkrönikan Ökade EMC-behov i kölvattnet av coronapandemin VI HAR TIDIGARE belyst hur några marknadssegment som påverkar EMC-området har utvecklats i spåren av coronapandemin under 2020. Inför 2021 kommer det nya prognoser av hur olika branscher förväntas utvecklas under året och vi ska ge några exempel på förutsägelser som görs inom områden där EMC-frågor typiskt är av stor vikt. CORONAPANDEMIN HAR LETT till ett innovationslyft inom en rad områden, varav det mest uppenbara torde vara snabbare metoder för framtagning av vaccin. Ett annat område där innovativa lösningar kommit fram snabbt är inom digitalisering för att möta de behov som uppkommit av den stora omfattningen av arbete på distans, och den ökade e-handeln. Behovet av att kunna genomföra leveranser av varor utan att behöva exponera människor för coronaviruset gör att ett innovationslyft inom robotik och drönare förväntas ske under 2021 [1]. Inom dessa til�lämpningar är EMC en nyckelfunktion för både funktion och säkerhet.

innebar 2020 en försäljningsminskning av fossilbränsledrivna forINOM FORDONSINDUSTRIN SÅ

don, vilket har fått olika aktörer att fokusera hårdare mot tillväxtsegment inom sektorn. Därav har ökade satsningar inom elfordon fått ökat fokus. Omställningen från 12V till 48V kraftförsörjning (eng. PDN, Power Delivery Networks) förväntas snabbas på ytterligare av detta under 2021. Detta kommer i sin tur att kräva fler lösningar även för konvertering från 48V till 12 V som krävs för fordonsfunktioner som säkerhet, komfort, infotainment och navigering. Batteriutvecklingen mot snabbare laddningstider kräver också nya komponenter för kraftförsörjningen i fordon. Fordonsindustrin ligger idag dag långt framme inom EMC-området då detta är vitalt för funktionalitet och säkerhet samtidigt som moderna fordon kännetecknas av allt tätare samlokalisering av elektroniksystem. Utvecklingen inom elfordon torde därför leda till att fordonsindustrin även framgent kommer att ligga långt fram att hantera nya EMC-utmaningar. ETT YTTERLIGARE BEHOV som tros fortsätta växa snabbt under 2021 är effektivare metoder för hantering av stora mängder digital data. En fort-

satt hög mängd distansarbete och fortsatta behov av att genomföra större events online kräver effektiva IT- och datahanteringslösningar. Till detta kommer ökade behov av hantering av stora datamängder inom exempelvis molntjänster och artificiell intelligens, vilket ställer betydligt högre krav på kapacitet på olika delar av IT- och telekominfrastruktur. Förmågan att hantera stora datamängder effektivt betecknas ibland med begreppet HPC (High Performance Computing). Utvecklingen inom HPC förväntas därför vara stark under 2021 [1]. Då behoven inom hantering av stora datamängder har vuxit mycket snabbt under pandemin så hinner man inte bygga ut olika datacenter i närtid utan måste försöka öka kapaciteten genom att packa processorer och servrar tätare i befintliga anläggningar. Detta drar samtidigt med sig högre energiförbrukning och kräver därmed nya lösningar för kraftförsörjning av den utökade mängden datahanteringsresurser. Som ett led i att hantera dessa ökade behov av energi i datacentraler så undersöks även möjligheter att använda högre spänning i kraftförsörjningen. Högre tätheter av elektronisk utrustning tillsammans med ökade

EMC-provning och Miljöprovning Vi erbjuder både miljöprovning och EMC-provning i våra labb i Göteborg och Mölndal. Vi kan numera även erbjuda ackrediterad EMC-provning av fordonskomponenter. Kom till oss med din förfrågan - vi är vana vid att lösa komplexa provningsutmaningar. Med provning, rådgivning och utbildning är vi din självklara leverantör inom EMC. Kontakta oss på tel 031-337 59 00 eller med e-post till provning@emcservices.se

EMC SERVICES 20

KNOWLEDGE IN REALITY

www.electronic.se – Electronic Environment online

www.emcservices.se


Electronic Environment # 1.2021

Svenska IEEE EMC behov av kraftförsörjning är typiska områden där EMC-frågor hamnar i fokus. JUST DEN SNABBA omställningen som sker i spåren av pandemin gör att nya tekniklösningar utvecklas under kort tid. Korta utvecklingstider innebär alltid en risk för EMC-problem om inte dessa identifieras och omhändertas i god tid. Ett kontinuerligt EMC-arbete är därför en framgångsfaktor för att snabb teknikutveckling inte ska hämmas av oförutsedda problem och kostnader. Sammantaget ser det alltså ut som om de teknikutvecklingsbehov som kommit av coronapandemin kommer att innebära fortsatt ökande behov av kvalificerat EMC-arbete.

[1] Electronic Product Design & Test, 02 February, 2021.

Peter Stenumgaard EMC-redaktör

Vi borde träffas snart! SOM ALLA ANDRA sitter vi och hukar oss under smittspridningen som dominerar all verksamhet. Allt detta elände har dock lärt oss att vi inte behöver göra allting på samma sätt som vi alltid har gjort. FÖR OSS INOM IEEE EMC innebär det att vi nu försöker blanda vår verksamhet med ömsom digitala som fysiska träffar. Konkret innebär det att vi siktar på ett Sverige-möte i digital form i april, vi jobbar nu med att få ihop agendan till detta. UTÖVER DETTA PLANERAR vi också för ett fysiskt möte i Skåne/Blekinge till hösten, då vi hoppas att det ska vara möjligt att genomföra detta. Vi tror det finns ett stort uppdämt behov av att träffa sina kollegor inom området och prata av sig om sina funderingar som man har på sin egen kammare. Vi ska försöka gå ut med det så snart vi har pusselbitar på plats, så att alla kan planera in i sin kalender.   EN ANNAN AKTIVITET som vi har tagit oss an är att få en bättre bild av situationen på universitet

och högskolor. Hör gärna av er med tips om utbildningsverksamheter som pågår på våra lärosäten! DESSUTOM VILL VI gärna uppdatera läget om vilka doktorander som finns inom EMC. Maila direkt till oss om ni läser detta! Så vi hoppas på en ljusnande framtid, nu när vårsolen tittar fram!

Lennart Hasselgren Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC

NYHET

HEMP-filter

LÖSNINGAR OAVSETT HOTBILD Med mer än 30 års erfarenhet av utveckling, projektering och installation törs vi säga att vi kan det här med EMC och säker elmiljö. Vi har genom åren hjälpt hundratals enskilda kunder, myndigheter och större företag med vår kunskap, oavsett kravspecifikation, skärmningsklass eller produktbehov. Målsättningen framgent är inte lägre satt. Vi kommer att fortsätta hjälpa våra uppdragsgivare med kundanpassade lösningar - oavsett problem eller hotbild.

TEMPEST-filter

Välkommen till KAMIC - med uppkavlade ärmar står vi startklara och redo.

Tel: 054-57 01 20 | www.kamicemc.com

www.electronic.se – Electronic Environment online

NEMP-filter

KAMIC Installation

21


Electronic Environment # 1.2021

FLERA UTMANINGAR FÖR SOLCELLER För några månader sedan sattes ljuset på solcellsanläggningar då Försvarsmakten tillsammans med Elsäkerhetsverket genomförde en omfattande undersökning av hur exempelvis solcellsanläggningar kan orsaka EMC-störningar på verksamheter som är viktiga för totalförsvaret. Utredningen visade att solcellsanläggningar bland annat kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Nu uppmärksammas ett nytt problem, tester visar att likströmmar från solcellsanläggningar kan vara så höga som 5-8 procent av växelströmmen – långt över gränsvärdet 0,5 procent som idag är produktstandard – och kan därmed slå ut grannarnas jordfelsbrytare.

I

undersökningen som Försvarsmakten genomförde tillsammans med Elsäkerhetsverket på uppdrag av regeringen, ingick även att analysera om det fanns risk för att störningar från solcellsanläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av totalförsvarets anläggningar. – Vi har tittat på de anmälningar om störningar som kommit in till Elsäkerhetsverket och genomfört mätningar i uppdraget som sedan analyserats. Resultaten visar att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. En vanlig orsak till störningar är att så kallade optimerare och växelriktare inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, säger Anders Richert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket. En viktig slutsats var att det finns produkter och utrustning på marknaden idag som har bättre EMC-egenskaper än andra. För att dessa produkter ska bli norm på marknaden krävs mer kunskap om EMC-störningar hos både tillverkare och leverantörer. Rapporten visar också att standarder behöver kompletteras och utvecklas för att täcka in nya användningsområden för produkter som kan ingå bland annat i solcellsanläggningar. ANLÄGGNINGAR KAN SLÅ UT GRANNARNAS JORDFELSBRYTARE En färsk rapport från Installatörsföretagen visar genom tester att solceller kan slå ut en viss typ av jordfelsbrytare. Vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A fungera genom att fastna i tillslaget läge. Det sker utan några synliga spår och inte bara i huset med solcellsanläggningen. Jordfelsbrytare av typ A kan slås ut även i angränsade hus utan att ägaren märker det. – Det är mycket överraskande att förekom-

22

sten av likströmskomponenter kan bli så hög och det ställer mycket höga krav på elinstallationer i framtiden. Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. Installatörsföretagen anser att behovet av mer kunskap är stort när omkring 400 000 solcellsanläggningar och över två miljoner laddningsplatser för elfordon skall installeras i Sverige de närmaste åren. Och med ökad förekomst av mycket krävande elektronisk och avancerad utrustning ökar risken för komplikationer. – Att installera solceller är inte någon enkel historia. Det kräver kunnande och fackmannamässighet. Vår undersökning visar ytterligare vikten av att utföra installationerna korrekt. Men mer kommer att behöva göras för att möta de här problemen i framtiden, säger Fredrik Byström Sjödin. SOLCELLSANLÄGGNINGAR KAN BLI EN SÄKERHETSRISK Samtidigt visar ett pågående forskningsprojekt om jordfelsbrytare vid Luleå tekniska universitet att nya typer av elektrisk utrusning kan sprida olika slags strömmar, frekvenser och vågformer som idag inte mäts enligt gällande standard. Jordfelsbrytare i solcellsanläggningar kan påverkas negativt och bli en säkerhetsrisk. Det är då växelriktare i solcellsanläggningar som kan ställa till problem genom att förorena elnätet med störningar. Supratoner, som är ett nyckelord i sammanhanget, är en typ av störningar på en viss frekvens och som är en slags skräp i elnätet. De är en av faktorerna som påverkar hur väl moderna elektriska produkter fungerar tillsammans.

www.electronic.se – Electronic Environment online

I forskningsprojektet som genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och Energiforsk, har man testat olika jordfelsbrytare och utsatt dessa för supratoner. Tre typer av jordfelsbrytare var med i experimentet: AC, A och B. Genom att utsätta typ AC och A för supratoner på mellan 2 och 150 kHz (kilohertz) ville forskarna se om jordfelsbrytarna skulle lösa ut i onödan men det blev tvärtom. – Istället för att lösa ut i onödan så krävdes högre ström för att de skulle lösa ut när vi lade på supratoner, Ángela Espín-Delgado, doktorand i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet. FLER TESTER PÅ GÅNG Det finns mycket kvar att undersöka, till exempel att olika frekvenser påverkar jordfelsbrytare olika mycket, påpekar hon. Det betyder att forskningsprojektet är långt ifrån slutfört. Det finns ett villkor om 30 mA (milliamper) för när jordfelsbrytare ska lösa ut, och det har skett vid de tester som forskarna hittills har gjort. Nu ska fler tester genomföras där jordfelsbrytarna utsätts för supratoner av olika frekvenser. Det finns även en annan del i projektet där forskarna undersöker lågfrekventa växelströmmar på gränsen till likström med risk för att magnetkärnan i jordfelsbrytare, typ A och typ AC blir mättad och att brytaren slutar fungera. Även om projektet inte är slutfört står det enligt de medverkande forskarna klart att standarderna för jordfelsbrytare behöver uppdateras. Anledningen är att typ AC och A idag endast testas med växelströmmar av 50 Hertz. – Man tar inte hänsyn till andra strömmar, frekvenser och vågformer som kan spridas från nya typer av utrustning, som exempelvis växelriktare i solcellsanläggningar, säger Ángela Espín-Delgado.


Electronic Environment # 1.2021

”Supratoner, som är ett nyckelord i sammanhanget, är en typ av störningar på en viss frekvens och som är en slags skräp i elnätet. De är en av faktorerna som påverkar hur väl moderna elektriska produkter fungerar tillsammans.”

www.electronic.se – Electronic Environment online

23


Electronic Environment # 1.2021 Electronic Environment #4.2018

Call for Papers 2-6 SEPTEMBER 2019

EMC Europe, Barcelona WELCOME TO the major European conference on Electromagnetic Compatibility, EMC Europe 2019, 2-6 September in Barcelona. An enchanting seaside city with boundless culture, extraordinary architecture and a world-class gastronomic scene. EMC Europe 2019 focuses on the high quality of scientific and technical contributions providing a forum for the exchange of ideas and DEADLINES latest research results SUBMISSION from academia, research laboratories and Proposals for all Special industry from overSessions, the world. Workshops and Tutorials: 15, 2021 The symposium gives theApril unique opporNotification of Acceptance: June 31, 2021 tunity to present the progress and results July 15,topic, 2021 incluof Final yourPaper workSubmission: in any EMC ding emerging trends. Special sessions, workshops, tutorials and an exhibition will be organized along with regular sessions.

27-30 SEPTEMBER 2021

APEMC 2021, Bali COMMUNICATION RELIABILITY BETWEEN systems is imperative for the development of the ever-advancing technological revolution. The new age will undoubtedly be more complex. Signal integrity, as well as noise susceptibility reduction, is expected to be vital for its performance. Electromagnetic compatibility (EMC) will prove paramount to the successful adoption of new systems, as it has in many years past. SUBMISSION The Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility DEADLINES (APEMC) was founded in May 2008. APEMC aims to share advances in all Special sessions proposals: aspects of research conducted into EMC and respond to the latest requirements 1 January 2019 by networking with the international EMC community. We invite all engaged in the latest research and development of the various fieldspapers: of EMC to particiRegular pate in the APEMC 2021 symposium. IEEE EMC Society is a technical sponsor 15 February 2019 of APEMC 2021. Workshops, tutorials and   short courses: APEMC2021 will be held from the 25th to 28th15May 2021 March 2019in Bali, Indonesia. With the blend of the latest technological developments and rich IndoneWebsite: sian culture, as well as the romantic atmosphere and inherent relaxing natural www.emceurope2019.eu landscapes, unique and exciting experiences await you. Contact: info.emceurope@upc.edu

24-29 OCTOBER 2021

AMTA 2021, Florida

21-23 OKTOBER 2019

THE​ ​ANTENNA​ ​MEASUREMENT ​Techniques​ ​Association​ ​(AMTA)​ ​is​ ​a ​​non-profit,​ ​in-

EMC COMPO, Hangzhou

ternational​ ​organization dedicated​ ​to​ the​ ​development​ ​and​ ​dissemination​ ​of​ ​theory,​ ​ best​ ​practices​ ​and​ ​applications​ ​of​ ​antenna, radar​ ​signature​ ​and​ ​other​ ​electromagnetic​ ​measurement​ ​technologies.​ ​Visit​ ​w ww.amta.org​​ ​​for​ ​more information. IT IS A GREAT pleasure and honor for academia and industry. us toof invite you to the 12th IEEE The symposium Technical ProSTAR Dynamics is proud to host the 43rd Annual Meeting and Symposium International Workshop on the gram Committee invites you to subthe Antenna Measurement Techniques Association (AMTA) at the world-famous Electromagnetic Compatibility of mit your original and unpublished Daytona Beach, Florida, USA from October 24-29, 2021. STAR Dynamics and coIntegrated Circuits (EMC COMPO) papers in all aspects of electromaghosts, Applied Research Associates and Florida International University, cordially to be held in Hangzhou, China, Oct. netic compatibility (EMC) as well as invite you to attend and participate in this annual event. 21-23, 2019. signal and power Integrity (SI/PI), Since the first IC EMC Workshop including but not limited to EMC/ • High-quality technical papers presented on a continuous basis over four days is incepted in 1999 in Toulouse, SI/PI design, modeling, manage• Boot camp courses to get (back to) the basics France, it has been held 10 times in ment, measurements, and education. • Exhibits showcasingDEADLINES antenna and measurement related products and services SUBMISSION Europe and SUBMISSION one in Japan, the 12th Please plan ahead and join this DEADLINES • The latest innovations in antenna and RCS measurements Preliminary Paper Submission: 12 July 2019 EMC COMPO is the first time unique symposium, meet interna• Well-known leading companies related to antenna measurements products E-mail April 23, held in China. It abstract: will continue the 2021 tional colleagues, present your latest Abstract Submission: 12 July 2019 and services Notification of acceptance: 1, 2021findings, share your insight EMC COMPO spirit and address June research Tutorial /workshop proposal: 12 July 2019 • Networking opportunities with industry experts Manuscript submission deadline: July 16, 2021 the world-wide EMC issues priand perspectives, ask questions, Paper Due: September 2019 • AFinal technical tour5highlighting techniques related to the industry Website: www.amta2021.org mary in IC EMC community, the learn from experts and innovators, Website:social www.emcconf.org • Unique events in and around Daytona Beach Contact: technical-coordinator@amta.org 12th EMC COMPO will serve as a explore collaborations, visit exhibi• Daytime companion tours to local area highlights Contact: emc2019@zju.edu.cn broad exchange platform for both tions and see new products.

janlinders.com

Din produkt – vårt fokus.

Vi vet vad som krävs för att din produkt ska uppfylla regulatoriska krav.

www.janlinders.com | +46 31 744 38 80 | info@janlinders.com

24

www.electronic.se – Electronic Environment online www.electronic.nu

25


Electronic Environment # 1.2021

16-19 NOVEMBER 2021

AES 2021, Marrakesh THE INTERNATIONAL CONFERENCE on Antennas and Electromagnetic Systems (AES 2021)  is the eight edition of the formerly known  Advanced Electromagnetics Symposium. The goal of this newly restructured conference is to provide a forum for scientists, engineers and researchers to discuss and exchange novel ideas, results, experiences and work-in-process on all aspects of Antennas, Electromagnetics, Propagation, and Measurements.

The program will facilitate discussions on various current hot topics such as 5G propagation,  MIMO  and  array antennas,  Optical nano- antennas,  Scattering  and  diffraction,  Computational electromagnetics,  Radar systems, Plasmonics and nanophotonics, and Advanced EM materials and structures such as  metamaterials  and  metasurfaces. The Conference will feature plenary lectures by world leading experts, technical sessions and poster presentations.

SUBMISSION DEADLINES Abstract Submission: June 4, 2021 Full.paper Submission: October 11, 2021 Website: www.aesconference.org Contact: contact@aesconference.org

5-8 SEPTEMBER 2022

EMC Europe 2022, Göteborg DEAR COLLEAGUES, we are very pleased to welcome you to Gothenburg for the EMC Europe 2022 conference. EMC Europe, the leading EMC Symposium in Europe, will be held at The Swedish Exhibition & Congress Centre in Gothenburg, Sweden, in September 5-8, 2022. We wish to invite and encourage all those working in the area of electromagnetic compatibility to participate in this prestigious event.

Gothenburg’s location in the heart of a region that has the highest population density and strongest industry in Sweden makes the city an ideal choice for exhibitions, conferences and other events. Gothenburg has so many factors that make it an enjoyable place to be. The city is big enough and small enough at the same time. Swedes have voted Gothenburg as the friendliest city in Sweden. And a growing number of international visitors fully agree with them. Gothenburg offers a massive choice of first-class restaurants, cozy pubs, bargain shopping, theatres, museums and events to suit all tastes. The relaxing and friendly atmosphere is just part of the deal. Likewise the fact that all the best entertainment in central Gothenburg is within easy walking distance of the Swedish Exhibition Centre, the venue of EMC Europe 2022. We are strongly convinced EMC Europe 2022 in Gothenburg will be a great success. Our city is a charming place meeting all necessary requirements for our conference, and our local team is prepared to do their best for your well-being.

SUBMISSION DEADLINES Paper Submission: February 16, 2022 Workshop & Tutorial Proposal: 16 March 2022 Final Paper Submission: 15 May 2022 Website: www.emceurope2022.org Contact: info@emceurope2022.org

www.electronic.se – Electronic Environment online

25


Electronic Environment # 1.2021

”Många kritiska komponenter har tydligt sämre verkningsgrad om de arbetar under förhöjd temperatur – lysdioder, basen för all modern nominellt energisnål belysning, är ett gott exempel.”

26

www.electronic.se – Electronic Environment online


Electronic Environment # 1.2021

Thermal Management i Sverige kompetensbrist på flera nivåer Utvecklingsinitiativet Cool Sweden Initiative som startades förra året under Smartare Elektroniksystem har under sina första evenemang anordnat workshops med fokus på att inhämta information från svenska företag och institutioner beträffande var de ser sina huvudsakliga hinder och behov inom området idag och i närtid. Många har uttryckt att initiativet är synnerligen välkommet, då det saknats en samordnad ansats på nationell nivå för elektronikkylning i Sverige. Det finns en stor efterfrågan efter ett organ som kan samla, utveckla och sprida kunskap och kompetens inom termisk design samt även tillhandahålla ett forum för dem som är verksamma inom fältet att ha utbyte, nätverka och söka samverkanspartners.

E

lektronikkylning har under de senaste årtiondena snabbt vuxit till ett av de tydligast gränssättande parametrarna i konstruktionen av elektroniska apparater. Vartefter systemen blir kraftfullare, snabbare och kompaktare – med eskalerande effektdensitet som följd – blir även kylbehovet allt mer kritiskt. Med de krav som digitaliseringen ställer på ny hårdvara blir det tydligt att teknikskiftet inte kommer att bli möjligt utan att kyltekniken utvecklas för att möta behovet. Sveriges ambition att vara en ledande nation inom digitaliseringen kommer alltså också att vara avhängig vår förmåga att hantera förlusteffekter. Ej oväsentlig är även elektronikkylningens roll i att möjliggöra den energiomställning Sverige har som ambition att genomföra. Många kritiska komponenter har tydligt sämre verkningsgrad om de arbetar under förhöjd temperatur – lysdioder, basen för all modern nominellt energisnål belysning, är ett gott exempel. Batterisystem, inte minst fordonsbatterier, har väldigt specifika Thermal Management-behov; likaså gör effektflödena genom de kraftomvandlare som hanterar ström in

i och ut ur batterier dessa till väsentliga utmaningar ur kylhänseende, både för funktion och verkningsgrad. De datorer och sensorer som skall möjliggöra självkörande fordon är också icke-triviala kylproblem, inte minst då dessa system behöver göras både kompakta och lätta. Att lägre arbetstemperatur – dvs. bättre kylning – leder till förbättrad livslängd för elektronik och därigenom mindre miljöbelastning är givetvis välkänt. Men god termisk design är också förutsättning för sänkt effektåtgång i fläktar och annan aktiv kylning, eller för att till och med kunna övergå till helt passiv kylning. Ytterligare energieffektivitets- och miljöaspekter kopplade till Thermal Management kommer av att kylkomponenter av nödvändighet kommer att utgöra en allt större del av elektronikapparaters volym och vikt. Att kunna konstruera dem smartare innebär således, dels, att miljöavtrycket för resursåtgång per apparat blir mindre, samt dels, att man kan packa fler apparater per given lastpall eller container, vilket innebär att miljöavtrycket för transport per enhet blir mindre. Vidare är även lösningarna för att fånga upp förg

www.electronic.se – Electronic Environment online

27

g


Electronic Environment # 1.2021

”Ett återkommande önskemål är ett kompetenscentrum; en part som kan hjälpa industrin att testa och karakterisera, samla och sprida kunskap – eller helt enkelt bara vara behjälplig med att ge råd, svara på frågor och sammanlänka dem med behov med dem med lösningar.” lustvärme i elektroniska system, må vara allt från fordonsbatterier till molndatacentraler, för energiåtervinning enkom en fråga om termisk design. Att Thermal Management är ett kritiskt och högaktuellt teknikområde är således oomtvistat. Dock är den bild som framkommer vid CSI:s workshops tydlig: framför allt i jämförelse med våra konkurrenter är vi i Sverige inte alls så bra på detta som vi skulle behöva vara; vare sig på att identifiera problemet, på att innovera och utveckla kommersiell teknik för det, eller på att tillämpa den teknologi som redan existerar. Detta kompetensunderskott existerar på flera olika nivåer. De företag som erbjuder termiska lösningar till industrin upplever att kompetensnivån hos dem som skall köpa in och/eller tillämpa tekniken ofta är lägre än önskvärt – till en punkt där bristen på kompetens t.o.m. blir en större tröskel än svårigheten att hitta bra leverantörer av teknik och lösningar. Detta vänder i någon mån upp och ner på ansvarsfördelningen. Tills dess att vi genom någon form av centrala åtgärder fått upp en generell kompetensnivå i landet torde den enda lösningen på detta delproblem vara att leverantörerna själva besitter – eller kan inhämta – nödvändig kompetens för att utbilda sina kunder att adekvat förstå sin egen termiska problem- och behovsbild.

En termisk lösning kan sägas uppstå i skärningspunkten mellan termisk teknologi och den applikation den skall tillämpas i. En solid förståelse endast för den ena av delarna utgör inte solid grund för en optimal lösning. Återigen – en teknologi med aldrig så god potential kan inte komma till sin rätt om ingen i processen kan se eller förklara hur den skall tillämpas till bästa nytta i den specifika, givna applikationen. En rimligt djup förståelse för både den egna tekniken och motpartens är således en förutsättning för lösningar som skapar verkligt värde. Denna generellt låga kompetensnivå i både industri och akademi får oönskade systematiska konsekvenser. Thermal Management hamnar väldigt ofta lågt i prioriteringar och arbetsflöden. Termisk design kommer in för sent i produktutvecklingsprocesserna med suboptimala konstruktioner som följd. Vidare är ansvarsfördelningen för termiskt i många företag milt uttryckt oklar; frågan hamnar lätt mellan stolar, med följder som ovan. Det finns ett generellt och omfattande fokusunderskott för termiskt i industrin, såväl som i akademin, med påföljd att bristerna inte blir sedda eller åtgärdade, vilket gör problemet självperpetuerande.

Dock upplever även de företag som utnyttjar Thermal Management-teknologi i sina produkter att det finns nivåer av bristande kompetens hos de företag som tillverkar och säljer den. En nivå är på det termiska planet. Oavsett om det är utifrån egen utveckling eller från huvudmän – att kunna erbjuda innovativ och effektiv teknologi med aldrig så god potential att lösa termiska problem är i sig inte tillräckligt! Utan erforderlig kännedom om hur teknologin kan passas in i en lösning, eller hur potentialen de facto behöver realiseras i praktisk verklighet, kommer den till föga nytta för industrin. Vidare upplevs det att svenska leverantörer inte alltid är lika bra på att karakterisera den egna teknologin, eller på att ligga i förhand mot projicerade teknikbehov, som vissa av deras utländska konkurrenter.

Det finns dock även brister inom andra kompetensområden, inte mindre viktiga. Som ett exempel: mycket av den riktigt spännande termiska teknikutvecklingen i landet sker i startups av varierande storlek. Många av dessa företag har ofta flera både drivna och duktiga uppfinnare och innovationsentreprenörer liksom välmeriterade akademiker i huset, men kan å andra sidan helt sakna både industriella nätverk och intern kompetens inom nödvändiga skillsets som produktifiering, industrialisering och affärsutveckling, liksom det ledarskap som krävs för att utveckla verksamheten till en nivå där de har en faktisk produkt som de kan nå ut med på en marknad som (a) kan skapa tillväxt i företaget, och (b) gör att svensk industri får nytta av företagets teknik! Konsekvensen blir att mycket spännande Thermal Management-teknik i Sverige sitter fast på den lägre halvan av TRL-skalan – inte så mycket till följd av bristande teknisk kompetens som till följd av bristande affärsmässig kompetens.

En annan nivå är en upplevd brist i leverantörernas tekniska förståelse av sina kunders applikationer.

Vad industrin enligt vad som framgått på workshoparna därför efterfrågar är dels ren kompetensutveckling, dels ett kompetenscentrum i någon

28

www.electronic.se – Electronic Environment online

form, och dels olika former av ”förpackad” kunskap som stöd att göra rätt från början. Kompetensutveckling kan komma i många olika former och på olika nivåer. En är att tillse att teknologer som nyutexamineras – framför allt på mekanistsidan – kommer ut till industrin med åtminstone grundläggande förståelse för problemområdet. En annan är att erbjuda formell utbildning och kurser till dem som redan är verksamma. Men även handböcker och annat utbildningsmaterial skulle fylla viktiga luckor. Bredden på ämnen där kunskap efterfrågas är mycket stort: från rena grunder till TIM, kylning på komponentnivå, kortnivå, systemnivå, serverhall-nivå, etc.. Ett återkommande önskemål är ett kompetenscentrum; en part som kan hjälpa industrin att testa och karakterisera, samla och sprida kunskap – eller helt enkelt bara vara behjälplig med att ge råd, svara på frågor och sammanlänka dem med behov med dem med lösningar. Den form av kompetens som på något plan är den enklaste, men på ett annat är den mest komplexa är den ”förpackade” – metodutveckling; att formulera en processkarta, rekommendationer, design guides, best practices, checklistor och dyligt, där termisk design sätts in i ett flöde som gör det ”enkelt” att göra rätt från början. Vidare är det många som uttrycker önskemål om mer formaliserad kravställning, standarder etc., på samma sätt som finns för EMC – dokumenterade riktlinjer som man kan förhålla sig till i sina interna processer. Sammantaget kan konstateras att det finns väldigt mycket att göra, och att efterfrågan på stöd och nationell samordning är stort. CSI fortsätter nu närmast med att anordna mer riktade evenemang, med seminarier och workshops på specifikt efterfrågade ämnen. Arbetet fortskrider lite trögare medan pandemin fortgår och evenemang är hänvisade till klumpigare virtuella format, men så snart live-möten åter är möjliga är förhoppningen att kunna trycka på gasen på riktigt.

Jussi Myllyluoma IInitiativledare Cool Sweden Initiative Smartare Elektroniksystem


Electronic Environment # 1.2021

Notiser Nytt 5000 kvadratmeter stort testcenter tas i bruk ebm-papst helt nya testcenter i Tyskland står färdigt att tas i bruk. Efter en investering på 12 miljoner Euro och 14 månaders byggprojekt, finns nu alla förutsättningar för djupanalyser och funktionstestning inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Laboratoriet, som kommer att ha 50 anställda, får en avgörande betydelse för vår vidare forskning och utveckling av driv- och ventilationslösningar. – Precis som planerat kan vi börja med vår forskningsverksamhet under första kvartalet 2021. Med tanke på den växande användningen av elektronik i våra produkter, kommer forskningsresultaten ge oss de underlag vi behöver för att fatta optimala och hållbara affärsbeslut, säger Martin Schmitt, chef för elektronikutveckling hos ebm-papst. En stor del av testcentret i Mulfingen består av avskärmnings- och absorberhallar, som krävs för att kunna utföra korrekta mätningar.

Pendulum introducerar en ny EMC-scanner från Detectus

Källa: ebm-pabst

GPS-störningar i Medelhavet

Det svenska världsledande EMC-scannerföretaget Detectus AB förvärvades av Pendulum Instruments i juli 2020. Nu presenteras EMC-Scanner SCN-500, vilket är den första nya Detectus-produkten efter förvärvet.

GPS-störningar runt Cypern skapar navigationskaos i flygtrafiken ger flygledare huvudvärk klagar EU:s luftrumsregulator Eurocontrol i en ny rapport. Störningar av den väsentliga navigationssatellitsignalen har orsakat tillräckligt med problem för att EU:s flygtrafikorganisation nu ska ta reda på vad störningarna beror på genom att bland annat använda flyg med speciell utrustning som kan upptäcka gps-störningar.

Detectus SCN-500 mäter den elektromagnetiska strålningen från komponenter, kort, kablar och produkter över en bred bandbredd. Betoning läggs på användarvänlighet via den kraftfulla och lättanvända DSS SW, så att ingenjörer, inte bara EMC-experter, enkelt kan se EMC-hotspots och göra jämförande mätningar.

Eurocontrol började samla in GNSS-avbrottsrapporter av piloter 2014 och följde upp ett betydande antal avbrottsrapporter inom ett visst område för att avgöra orsak och påverkan. Rapporterade avbrott mellan 2017 och 2018 ökade med 2 000 procentenheter och steg från 154 år 2017 till hela 4 364 året därpå.

– Vi är väldigt glada att se vår nya produkt lanseras av Pendulum och deras stora distributionsnätverk och med deras kompetens inom global försäljning till den elektroniska FoU-gruppen, säger Jan Eriksson, försäljningschef på Pendulum Instruments, och tidigare VD för Detectus.

Det mesta av störningen är inriktad på östra Medelhavet och påverkar specifikt Cypern, enligt Eurocontrol. Under tre timmar i februari 2020 drabbades en femtedel av alla flygningar som passerade genom det cypriotiska luftrummet Östra Medelhavet, särskilt runt Syrien och Libanon, har länge varit en konfliktzon där gps-störningar används återkommande i militära syften av flera olika sidor.

Scannern upptäcker EMC-hotspots tidigt i produktutvecklingsfasen, så att potentiella problem kan lösas enklare och till lägre kostnad än i slutprodukten. EMC-mätningar kan göras i 4D (3D xyz-rörelse av fältsonden plus rotation), med en stegstorlek på 0,1 mm på testobjekt upp till 600x400x300 mm.

Källa: Pendulum

Apple varnar: Iphone 12 kan störa pacemaker

Termen GNSS (Global Navigational Satellite Service) uppfanns för att täcka GPS-system som EU:s Galileo, Rysslands GLONASS och Kinas framväxande Beidou GPS liknande system. När stridande nationer börjar stoppa eller snedvrida GPS-signalen blir allt till en enorm huvudvärk för civilt flyg.

Apple har uppdaterat ett av sina supportdokument med en varning rörande telefonmodellerna i Iphone 12-serien och dess potentiella påverkan på pacemakers och andra implantat som är känsliga för elektromagnetisk störning. Rekommendationen är att hårdvaran håller ett avstånd på minst 15 centimeter vid normalt användande och 30 centimeter om telefonen laddas trådlöst.  Tidigare i januari kom en rapport i tidskriften Heart Rhythm Journal där tre läkare i Michigan varnade för att Iphone 12-telefonerna kan utgöra en risk för personer med medicinska implantat.  Apple har uppgivit att även om Iphone 12 innehåller fler magneter än tidigare Iphone-modeller, så tror man inte att de utgör en större risk än äldre telefoner.

Källa: The Register

Källa: Omni

Trafikflygplan litar i stor utsträckning på GPS, och flygtrafikledningen är numera enbart inriktad på att bygga inflygningsvägar och luftvägar som definieras av GPS-waypoints.

www.electronic.se – Electronic Environment online

29


Electronic Environment # 1.2021

Forskning

Tillplattad elektronik kan vara framtiden Om det var möjligt att krympa halvledare ytterligare skulle en ny elektronikrevolution äga rum. Men då detta är omöjligt står hoppet till integrerade halvledare baserade på atomtunna material i två dimensioner istället för tre. Grafen är ett material som möjliggör sådana otroligt små elektroniska kretsar. En grupp forskare från bland annat KTH har gjort detta möjligt, inklusive tillverkning på industriell skala. En artikel om den nya tekniken har i dagarna publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communication. Bakom arbetet står förutom KTH även forskare från tyska RWTH Aachen University, Universität der Bundeswehr München och AMO GmbH and Protemics GmbH. Tekniken består enligt forskarna av en skalbar tillverkningsmetod som klarar av att integrera tvådimensionella (2D) material som grafen med kiselbaserade kretsar. Metoden gör att elektronik kan krympas rejält och öppnar upp för nya möjligheter när det kommer till sensorer och fotonik. Att sammanfoga 2D-materialet med halvledare, eller ett substrat med integrerade kretsar, är befäst med ett antal utmaningar. – Det kritiska steget är alltid att flytta från ett så kallat tillväxtsubtrat till det slutgiltiga substratet på vilket du sedan konstruerar dina sensorer eller komponenter, säger Arne Quellmalz, forskare på avdelningen Mikro- och nanosystem vid KTH. En av utmaningarna är till exempel att kombinera en fotodetektor av grafen för optisk kommunikation med kiselbaserad elektronik på ett chip.  – Tillväxttemperaturen för de här materialen är dock för hög, så du kan inte göra det direkt på substratet.

Ett substrat med den platta elektroniken. Foto: Arne Quellmalz.

elektronik har hindrats av en rad brister, till exempel att materialet brutits ned och dess elektriska egenskaper försämrats då materialet förorenats. Enligt Arne Quellmalz går detta att lösa genom redan existerande verktyg som används vid halvledartillverkning. Denna lösning är ett standardiserat dielektriskt material som kallas bisbensocyklobuten (BCB) som används tillsammans med konventionella verktyg för att sammanfoga kiselplattor. – Vi limmar ihop kiselskivorna med harts som består av BCB. Vi värmer upp hartset tills det blir flytande, ungefär som honung, och pressar 2D-materialet mot det. I rumstemperatur återgår hartset till fast tillstånd och en stabil koppling mellan 2D-materialet och kiselskivan uppstår. För att sedan bygga lager på lager så återupprepar forskarna processen med värme och tryck.

Experimentella metoder för att flytta tillverkat 2D-material till önskad

Källa: KTH

EMC saab.com/emc 30

www.electronic.se – Electronic Environment online

Compliance & consulting


Electronic Environment # 1.2021

Författare Författare – Electronic Environment Electronic Environment överbygger kunskap inom specifika elektronikområden – mellan myndigheter, högskola och universitet samt näringslivets aktörer. Det kan vi göra tack vare ett stort intresse och engagemang från många duktiga skribenter och deras organisationer. Sedan tidningens första utgåva 1994 har ett stort antal skribenter bidragit med sin kunskap, till mångas glädje och nytta. Här presenterar vi våra skribenter de senaste åren, och i vilka nummer du kan läsa deras bidrag. Ett stort tack till er alla som bidragit genom åren till tidningens utveckling! Dan Wallander / ansvarig utgivare TEKNIKREDAKTÖRER

Carl Samuelsson Saab Aeronautics, Saab AB

Ingvar Karlsson Ericsson AB

Lennart Hasselgren EMC Services

Per Ängskog Högskolan Gävle/KTH

Michel Mardiguian Teknikredaktör EMC Consultant

3/2016, 2/2019

1/2017, 4/2017

3/2016, 1/2020

Daniel Eidenskog FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Jan Carlsson Provinn AB

2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 3/2020

1/2016, 3/2017, 3/2019

Michel Mardiguian EMC Consultant

1/2016

Jenny Skansen ABB Power Systems 1/2016

4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 2/2018, 3/2018

Peter Leisner Tekniska Högskolan, Jönköping

4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 2/2018, 3/2018

1/2018

Peter Larsson KTH

Miklos Steiner Teknikredaktör Electronic Environment

Erik Axell FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021

1/2018

Jens Bryntesson Nemko Sweden AB

Madeleine Schilliger Kildal RanLOS AB

Erling Pettersson STRI AB

4/2020

3/2019

1/2016

Joeri Koepp Rohde&Schwarz

Marcus Eklund El/Tele Västfastigheter

Farzad Kamrani FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

3/2016

2/2016

Jussi Myllyluoma APR Technologies

Mats Bäckström Saab Aeronautics, Saab AB

1/2020, 2/2020, 4/2020, 1/2021

3/2016, 4/2017, 1/2018, 2/2019

4/2020

Kia Wiklundh FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Sara Linder FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Michael Pattinson NSL

3/2015, 2/2019, 4/2019, 3/2020, 1/2021

Giovanni Frezza Molex

3/2016, 4/2016, 1/2017, 3/2017, 3/2020

Peter Stenumgaard Teknikredaktör FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021

1/2018

Gary Bocock XP Power

3/2020

2/2018

FÖRFATTARE Andreas Westlund Volvo Car Corporation 3/2017

Bengt Vallhagen Saab Aeronautics, Saab AB 3/2016, 2/2019

Björn Bergqvist Volvo Cars 4/2016, 3/2017

Christer Karlsson Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC RISE 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 2/2019, 3/2019

Kia Wiklundh QAMCOM

Gunnar Englund GKE Elektronik AB

Göran Jansson Saab Bofors Testcenter

Kristian Karlsson RISE Elektronik

Mikael Alexandersson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Hans Grönqvist RISE IVF AB

Miklos Steiner Electronic Environment

Lars-Erik Juhlin ABB Power Systems 1/2016 Lars Granbom RanLOS AB

Niklas Karpe Scania CV AB

3/2019

3/2016

Leif Adelöw FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Patrik Eliardsson FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

3/2014

2/2020

Henrik Olsson Elsäkerhetsverket 4/2015, 1/2019

Henrik Toss RISE Safety and Transport

Simon Loe Spirent Communications 2/2017

1/2018, 2/2020

4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021

1/2016

4/2015, 1/2016, 4/2016, 1/2017, 3/2017, 4/2018, 1/2019, 2/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 1/2021

1/2018

4/2018

2/2017, 4/2018

Peter Stenumgaard FOI – Swedish Defence Reasearch Agency

Sten E. Nyholm FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 3/2020

Tomas Bodenklint RISE 4/2020

Thomas Borglin SEK – Svensk Elstandard 1/2018

Tomas Hurtig FOI – Swedish Defence Reasearch Agency 3/2020

2/2016, 1/2018, 2/2020

Torbjörn Persson Provinn AB

3/2017

4/2016, 3/2017

www.electronic.se – Electronic Environment online

31


Företagsregister Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se

Alpharay Teknik AB Runnabyvägen 11 705 92 Örebro Tel: 019-26 26 20 mail@alpharay.se www.alpharay.se Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se Alelion Batteries Flöjelbergsgatan 14c 431 37 Mölndal Tel: 031-86 62 00 info@alelion.com www.alelion.com/sv

AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99 Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se Amtele AB Jägerhorns väg 10 141 75 Kungens Kurva Tel 08-556 466 04 Stora Åvägen 21 436 34 Askim Tel: 08-556 466 10 amtele@amtele.se www.amtele.se Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com ANSYS Sweden Anders Personsgatan 14 416 64 Göteborg Kistagången 20 B 164 40 Kista Tel: 010-516 49 00 info-se@ansys.com www.ansys.com Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com

32

Electronic Environment # 1.2021 Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se

Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se Caltech AB Krossgatan 30 162 50 Vällingby Tel: 08-534 703 40 info@caltech.se www.caltech.se

BK Services Westmansgatan 47 A 582 16 Linköping Tel: 013-21 26 50 Fax: 013-99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se

Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder EMCprovning, elsäkerhetsgranskningar (LVD), radioprovning enligt bl.a. ETSI-standarder, maskinsäkerhetsgranskningar, hjälp med CE-märkning och Klimattester. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster, problemlösningshjälp samt vänligt och professionellt bemötande.

Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55 Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se

CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-41 10 30 Fax: 0171-41 10 90 info@clcsystems.se www.clcsystems.se Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se DeltaElectric AB Kraftvägen 32 Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech DeltaEltech AB Box 4024 891 04 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.deltanordicgroup.se/ deltaeltech/

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se Kontaktperson: Jan Eriksson Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se ELDON AB Transformatorgatan 1 721 37 Västerås Tel: 010-555 95 50 eldonindustrial.se@eldon.com www.eldon.com/sv-SE Electronix NG AB Enhagsvägen 7 187 40 Täby Tel: 010-205 16 50 Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se Emicon AB Head office: Briggatan 21 234 42 Lomma Branch office: Luntmakargatan 95 113 51 Stockholm Tel: 040-41 02 25 or 073-530 71 02 sven@emicon.se www.emicon.se Contact: Sven Garmland

www.electronic.se – Electronic Environment online

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se Kontakt person: Lars Günther Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMCteknik.

Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning. ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se Elrond Komponent AB Åvägen 38 141 30 Huddinge Tel: 08-449 80 80 www.elrond.se info@elrond.se EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 info@emcvaest.se www.emcväst.se Emka Scandinavia Box 3095 550 03 Jönköping Tel: 036-18 65 70

ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se Kontaktperson: Ralf Danielsson Produkter och Tjänster: Skandinavisk representant för schweiziska EMC-Partner AG. Vi har provutrustning för IEC, EN, ISO, MIL mfl standarder samt för harmonics, flicker, emission och immunitet. Transientgeneratorer för bla immunitets- och komponentprovning samt blixtprovning av flygplans-, telekom- och militärutrustning.


Företagsregister

Electronic Environment # 1.2021 ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se ExCal AB Bröksmyravägen 43 826 40 Söderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se Farnell Skeppsgatan 19 211 19 Malmö Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se Ferner Elektronik AB Fabriksvägen 2 746 35 Bålsta Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se info@ferner.se Flexitron AB Veddestavägen 17 175 62 Järfälla Tel: 08-732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se

HP Etch AB 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 www.hpetch.se

Industrikomponenter AB Gårdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com Ing. Firman Göran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se Ingenjörsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se Instrumentcenter Folkkungavägen 4 Box 233 611 25 Nyköping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se

FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se

Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se

Frendus AB Strandgatan 2 582 26 Linköping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark

Intertek Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 Info-sweden@intertek.com www.intertek.se

Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27

INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com

Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 Mölndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se High Voltage AB Änggärdsgatan 12 721 30 Västerås Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se

Jan Linders EMC-provning Bror Nilssons gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet. Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMC-området och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya EMC-tjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

KAMIC Components Körkarlsvägen 4 653 46 Karlstad Tel: 054-57 01 20 info@kamic.se www.kamicemc.se Produkter och Tjänster: Med närmare 30 års erfarenhet och ett brett program av elmiljöprodukter erbjuder KAMIC Components allt från komponenter till färdiga system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MIL-STD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2. Komponenter, ledande packningar och lister. KAMIC Components är en del av KAMIC Installation AB. Kontaktperson: Jörgen Persson.

Keysight Technologies Sweden AB Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 0200-88 22 55 kundcenter@keysight.com www.keysight.com

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 Värmdö Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/rum/ dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustnings- och luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer.

Jontronic AB Centralgatan 44 795 30 Rättvik Tel: 0248-133 34 info@jontronic.se www.jontronic.se KEMET Electronics AB Thörnbladsväg 6, 386 90 Färjestaden Tel: 0485-56 39 00 TobiasHarlen@kemet.com www.kemet.com/dectron

Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com Kvalitest Sweden AB Flottiljgatan 61 721 31 Västerås Tel:076-525 50 00 sales@kvalitetstest.com www.kvalitetstest.com

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test. Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktområde. Vår verksamhet fokuseras främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare.

www.electronic.se – Electronic Environment online

LAI Sense Electronics Rördromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com LeanNova Engineering AB Flygfältsvägen 7 461 38 Trollhättan Tel: 072-370 07 58 info@leannova.se www.leannova.se

LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlåsa Tel: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se MTT Design and Verification Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-446 77 30 sales@mttab.se www.mttab.se

Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01 Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00 MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se

33


Företagsregister MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40 Nemko Sweden AB Arenavägen 41, 121 77 Stockholm-Globen Tel: 08 473 00 30/31 www.nemko.com Nohau Solutions AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 35 Hallsberg Tel: 0582-889 00 silikonteknik@nolato.com www.nolato.com/emc Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se OBO Bettermann AB Florettgatan 20 254 67 Helsingborg Tel: 042-38 82 00 Fax: 042-38 82 01 www.obobettermann.se

OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se ONE Nordic AB Box 50529 202 50 Malmö Besöksadress: Arenagatan 35 215 32 Malmö Tel: 0771-33 00 33 Fax: 0771-33 00 34 info@one-nordic.se

34

Electronic Environment # 1.2021

Prevas AB Hammarby Kaj 18 120 30 Stockholm Tel: 08-644 14 00 maria.mansson@prevas.se www.prevas.se Kontaktperson: Maria Månsson Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMCteknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHSoch WEE- EUP-direktiven. ”Lean Design” med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

Ornatus AB Stockholmsvägen 26 194 54 Upplands Väsby Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se

Ronshield AB Tussmötevägen 120B 122 64 Enskede Mob: +46 70 674 93 94 info@ronshield.se www.ronshield.se

Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu

Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se

Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-608 64 00 order@phoenixcontact.se www.phoenixcontact.se Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com Processbefuktning AB Örkroken 11 138 40 Älta Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se

PROXITRON AB Box 324 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 info@proxitron.se www.proxitron.se

Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se

Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.seRISE Elektronik Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 info@ri.se www.ri.se

Provinn AB Kvarnbergsgatan 2 411 05 Göteborg Tel: 031 – 10 89 00 info@provinn.se www.provinn.se Products and Services: Provinn offer EMC expertise covering all aspects from specification through consultant services, education, numerical analyses all the way to final verification. We are several dedicated EMC experts with documented expertise and experience. Provinn is proud representative for Oxford Technical Solutions (OxTS) navigational equipment, Moshon Data ADAS test equipment and Spirent GPS/GNSS instruments for the Scandinavian market.

Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se

RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se Saab AB, Aeronautics, EMC-labbet Bröderna ugglas Gata 582 54 Linköping Tel: 013-18 65 34 andreas.naslund@saabgroup.com Saab AB, Aeronautics, Miljö-labbet Gelbgjutaregatan 2, 581 88 Linköping Tel: 013-18 08 82 bjorn.zandersson@saabgroup. com Saab AB, Surveillance A15 – Compact Antenna Test Range Bergfotsgatan 4 431 35 Mölndal Tel: 031-794 81 78 christian.augustsson@saabgroup.com www.saabgroup.com

Saab AB, Support and Services, EMC-laboratory P.O Box 360 S-831 25 Östersund emc.osd@saabgroup.com www.saabgroup.com Products & Services: We offer accredited EMC testing in accordance with most commercial and military standards and methods, including airborne equipment. We can also provide pre-compliance testing and qualified reviews and guidance regarding EMC during product design.

www.electronic.se – Electronic Environment online

Saab EDS Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck Tel: 08-683 61 00 Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 info.se@schurter.com www.schurter.se SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se

SEK Svensk Elstandard Box 1284 164 29 KISTA Tel: 08-444 14 00 sek@elstandard.se www.elstandard.se Shop.elstandard.se Produkter och Tjänster: Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www.elstandard.se.

SGS Fimko AB Mörtnäsvägen 3 (PB 30) 00210 Helsingfors Finland www.sgs.fi


Företagsregister

Electronic Environment # 1.2021 Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se

Swerea KIMAB AB Box 7047 Isafjordsgatan 28 164 40 Kista Tel: 08-440 48 00 elektronik@swerea.se www.swereakimab.se

Sims Recycling Solutions AB Karosserigatan 6 641 51 Katrineholm Tel: 0150-36 80 30 www.simsrecycling.se

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm Tel +46 8 782 08 08 Tel vx +46 8 782 08 50 www.sees.se

Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarpnäck Tel: 08-683 61 00 Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se

Stigab Fågelviksvägen 18 145 53 Norsborg Tel: 08-97 09 90 info@stigab.se www.stigab.se Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se

Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no

Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se Tesch System AB Märstavägen 20 193 40 Sigtuna Tel: 08-594 80 900 order@tufvassons.se www.tesch.se Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se

Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com

Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60

UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com Vanpee AB Karlsbodavägen 39 168 67 Bromma Telefon: 08-445 28 00 www.vanpee.se order@vanpee.se Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se

Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

Wretom Consilium AB Olof Dalins Väg 16 112 52 Stockholm Tel: 08-559 265 34 info@wretom.se www.wretom.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online.com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson

Nu är den här – den kompletta och uppdaterade versionen av

Environmental Engineering Handbook Environmental Engineering Handbook har genomgått en omfattande uppdatering och är den mest kompletta handboken inom miljöteknik. Handboken täcker hela arbetsområdet för miljöteknik och är ett ovärderligt hjälpmedel för att fastställa miljötekniska specifikationer, både nationella som internationella. Ett heltäckande uppslagsverk som ger vägledning i rätt metodik för miljöteknikarbete, liksom grundläggande regler och råd om hur sådant arbete – korrekt specificerat och verifierat – leder till en säker och pålitlig produkt. Handboken ges ut av Swedish Environmental Engineering Society (SEES).

www.technologybooks.online

www.electronic.se – Electronic Environment online

35


POSTTIDNING B  Returer till: Content Avenue AB Göteborgsvägen 88 433 63 Sävedalen

Vi kan bli din leverantör av utrustning och service inom: EMC • Miljötålighet • Elsäkerhet • Givare Kontakta oss redan idag!

0141-580 00 • info@proxitron.se • www.proxitron.se

Profile for Content Avenue AB

Electronic Environment 1-2021  

Advertisement