Page 1

2014


2014

„Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces” Richard B. Sheridan


JERZY BUZEK Poseł do Parlamentu Europejskiego Szanowni Państwo, Wchodzimy w nowy 2015 rok z głęboką świadomością wyzwań, jakie stoją przed nami - na poziomie samorządu, w kraju, w Europie i w naszym szeroko rozumianym sąsiedztwie. Rozpoczynamy na dobre realizację projektów, które w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej - być może ostatniej tak silnie nakierowanej na wyrównywanie poziomu rozwoju naszej części kontynentu - mają nam pozwolić skutecznie dokończyć wielki skok cywilizacyjny, odzwierciedlający polskie ambicje. To przede wszystkim kwestia oparcia naszej gospodarki na innowacyjności, reindustrializacji, lepszego powiązania ośrodków naukowych z przemysłem i przedsiębiorcami, dokończenia systemowej rozbudowy infrastruktury, stabilności energetycznej, ale też mobilizacji i uwolnienia ducha przedsiębiorczości. To również kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski i naszego realnego wpływu na europejską i atlantycką wspólnotę, której jesteśmy częścią i za którą jesteśmy przecież współodpowiedzialni.

kluczem do naszego wspólnego sukcesu. Sukcesu, będącego udziałem wszystkich Polaków. W wolnej Polsce, o którą wspólnie walczyliśmy w opozycji solidarnościowej, Bronisław Komorowski był Posłem, Ministrem Obrony Narodowej, Marszałkiem Sejmu. Uczestniczył we wszystkich ważnych debatach i dyskusjach o przyszłości Polski, udowadniając swoje głębokie poczucie odpowiedzialność za losy kraju, zdolność do mądrej pracy na rzecz państwa i obywateli, gotowość szukania kompromisów. Czerpiąc siłę z rodziny, Laureat często pokazywał, że jego praca i służba ma też jakże ważną perspektywę osobistą, rodzinną, bliską zwykłym obywatelom. Polacy to doceniają, co widać w rankingach wiarygodności politycznej, których Pan Prezydent jest już od dawna niekwestionowanym liderem. To jednocześnie ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność by sprostać pokładanym w nim przez Polaków oczekiwaniom. Obejmując najwyższe w Polsce stanowisko, Bronisław Komorowski podjął wyzwanie bycia gwarantem naszej narodowej wspólnoty i solidarności, łączenia ludzi i idei, wspierania obywateli w spełnianiu ich marzeń i ambicji. To wszystko doceniła Kapituła Laurów. Serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi i wszystkim pozostałym wyróżnionym w tegorocznej edycji Laurów Kompetencji i Umiejętności. Wasza postawa jest źródłem inspiracji dla nas wszystkich, dla Polaków, ale także Europejczyków.

Naszym celem jest wzrost gospodarczy, który przełoży się na większe zatrudnienie, firmom przyniesie rozwój, właścicielom zysk, obywatelom dochody, a państwu zdolność prowadzenia skutecznej polityki publicznej we wszystkich jej dziedzinach. By to osiągnąć, nasze wysiłki - indywidualny, lokalny, narodowy, europejski, społeczny, gospodarczy - muszą ze sobą współgrać. Stając przed tymi wyzwaniami, warto docenić tych, którzy dzięki swej pracowitości, talentowi i kreatywności osiągają sukces, a jednocześnie zdolni są dzielić się jego efektami z innymi, tworząc tym samym dobro wspólne. Temu służą przyznawane już po raz 23. Laury Umiejętności i Kompetencji. Wiara w potrzebę i sens budowania dobra wspólnego, prowadzenia dialogu społecznego, umacniania Polski w silnej, zjednoczonej i solidarnej Europie cechuje tegorocznego laureata Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Prezydent Bronisław Komorowski swoim zaangażowaniem społecznym, służbą publiczną i wyznawanymi wartościami uosabia współczesny patriotyzm, który jest

5


TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Szanowni Państwo, XXIII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji przepełnia mnie dumą i radością. Kolejny raz nagrodzimy wybitne postaci, które swoją postawą i zaangażowaniem pracują na przyszłość nas wszystkich. To dzięki ich codziennym staraniom nasz region, jak i cała Polska rosną w siłę na arenie międzynarodowej. Wywodzą się z różnych środowisk - ze świata nauki, gospodarki, polityki oraz kultury, ale łączy ich aktywna i pełna determinacji postawa; chęć, by kształtować obraz współczesnej, nowoczesnej Polski. Ich słowa oraz konkretne czyny stawały się symbolami i na stałe wpisały się w naszą historię.

odzyskania przez Polskę wolności chciałbym wyrazić głęboki podziw i uszanowanie dla niezwykłego patrioty i działacza opozycyjnego, który swoją postawą i zaangażowaniem przyczynił się do obecnego kształtu Polski. Przełomowym momentem dla każdego z nas był 1989 rok. Dokładnie 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory. Od tego momentu Polska rozpoczęła proces przeobrażania się w demokratyczne państwo prawa, poprzez niezwykle ważne przemiany ustrojowe. Szansa, którą dostaliśmy ćwierć wieku temu nie poszła na marne – dzięki wspólnej pracy całego narodu zbudowaliśmy nową jakość państwa i gospodarki, a teraz możemy cieszyć się pięknym Jubileuszem 25 lat.

Tegoroczna, XXIII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji jest edycją wyjątkową, ponieważ wpisuje się w uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia odrodzenia samorządu gospodarczego w Polsce, powołania Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz powołania Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Po 1989 roku Polska przechodziła przez głębokie przemiany ustrojowe, a Izba powstała na gruncie tych przemian – był to bardzo trudny moment w historii, trzeba było na nowo zdefiniować obraz Polski. Przez ten czas zgromadziliśmy ogromny kapitał wiedzy, doświadczenia i osób. Dziś jesteśmy jedną z najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie osób dążących do zmiany. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości w regionie – za wytrwałość, innowacyjność i konsekwencję w działaniu. Dlatego też w gronie wyróżnionych Laureatów znaleźli się między innymi wybitni działacze samorządu gospodarczego, którzy osobiście kształtowali obraz współczesnej polskiej gospodarki. Laury towarzyszą zmianom społecznogospodarczym. Obdarowani Laurami to autorytety z różnych dziedzin życia publicznego, gospodarki, nauki i kultury, to często jednocześnie autorytety etyczne i moralne.

Panie Prezydencie – Pana godne sprawowanie najwyższego Urzędu w Polsce symbolizuje uczucia Polaków, którzy z dumą wymieniają Pańskie nazwisko wiedząc, że Pana postawa, pryncypialność, gotowość służenia ojczyźnie i narodowi są dla Pana życiowej misji wartościami najważniejszymi. Wszystkim Laureatom gratuluję dotychczasowych osiągnięć, oraz życzę, by sukcesy te stały się impulsem do podejmowania kolejnych, nowych i równie ambitnych wyzwań. Jestem przekonany, że ich realizacja się przyniesie wiele satysfakcji i zadowolenia, czego z całego serca Państwu życzę.

W tym roku najwyższym wyróżnieniem Diamentowym Laurem - Kapituła uhonorowała Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W dwudziestą piątą rocznicę

7


HISTORIA LAURÓW Ponad dwadzieścia dwa lata temu wszystko zaczęło się bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz – Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł – Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki – wtedy Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny Śląskiej, Leopold Kurek - ówczesny Dyrektor Radia Katowice S.A. i Rafał Szymoński Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach, postanowiło wyróżniać ludzi wybitnych, którzy poprzez swoją działalność gospodarczą i społeczną dokonali rzeczy istotnych dla dobra kraju i społeczeństwa. Dlatego też pierwszymi Diamentowymi Laureatami zostali Lech Wałęsa pierwszy wybrany w wolnych wyborach Prezydent III RP oraz Arcybiskup Damian Zimoń, którego deklaracja duchowego wsparcia dla protestujących doprowadziła do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992 r.

Wyróżnianie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię nagrody tworzy kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze.

Co roku wręczeniu Laurów towarzyszy uroczysta Gala, która na przestrzeni lat gościła w wielu wspaniałych miejscach, takich jak: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Wielka Sala Stropowa ratusza w Brzegu, Teatr Polski w Bielsku-Białej, aula Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach, Teatr im. St.Wyspiańskiego w Katowicach. Od 2008 roku gospodarzem uroczystości laurowych jest Miasto Zabrze oraz zabrzański Dom Muzyki i Tańca, w których udział bierze ponad 2000 gości. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów. Wśród dotychczasowych wykonawców znaleźli się m.in.: Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, dwukrotnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Pierwszymi Platynowymi Laurami wyróżnieni zostali: Mirosław Styczeń – były wojewoda bielski oraz Ryszard Zembaczyński – były wojewoda opolski, którzy od tej pory stali się wielkimi zwolennikami samorządu gospodarczego, przyjaciółmi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i aktywnymi członkami powołanej w 1993 roku Kapituły Laurów. „Okres budowy gospodarki rynkowej ma swoich bohaterów. Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa” – to przesłanie, ujęte w komunikacie prasowym Komitetu Organizacyjnego Laurów ’92, wyrażało od tej pory zasadność przyznawania Złotych Laurów. W 1993 roku postanowiono wyróżniać Laurami przedstawicieli regionu obejmującego wówczas cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. Grupę nagrodzonych w historii Laurów biznesmenów otworzyli: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik oraz firmy: Fabryka Samochodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. Pierwszym sekretarzem Kapituły został Stanisław Przybyłowicz.

Niestety, coraz częściej także przychodzi nam rozstawać się z osobami, które jeszcze nie tak dawno były wśród nas, były dla nas wzorem i autorytetem. Wszystkie te wybitne jednostki zostawiły po sobie ślad na kartach historii naszego kraju, poprzez niestrudzoną postawę w działaniach na rzecz Polski i Polaków. Dnia 30 stycznia 2014 roku zmarł Biskup Tadeusz Szurman, był on zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2006 roku wzbogacił on grono Kryształowych Laureatów Umiejętności i Kompetencji. Józef Wyciślok, zdobywca dwóch Laurów, Złotego (1999) oraz Złotego (2005) odszedł 19 lutego 2014. Był on wieloletnim Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. Był on bardzo zaangażowany w swoją pracę i takiego go zapamiętamy. Tadeusz Polok, Laureat Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji z 1994 roku był wybitnym przedsiębiorcą, Prezesem Śląskiej Fabryki Kabli SA. Zmarł 13 stycznia 2014 roku.

Janusza Stokłosy, z udziałem Nataszy Urbańskiej i najlepszych artystów studio. Galę Laurów 2012 uświetnił występ Leszka Możdżera wraz z AUKSO – orkiestrą kameralną miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Od wielu lat koncertom laurowym towarzyszy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak. Kolejne edycje poszerzają plejadę laureatów, podkreślając znaczenie działań Polaków na rzecz integracji europejskiej. I odwrotnie, promują zaangażowanie obywateli Europy w procesy zacieśniania współpracy na naszym kontynencie, a także poza nim. W ten sposób uhonorowaliśmy Diamentowym Laurem m.in. Jose Manuela Barroso, Javiera Solanę czy Vaclava Havla. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenie dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć.

Zostali w naszych sercach i w naszej pamięci.

w Katowicach, Orkiestra Warszawskich Symfoników, Filharmonia Śląska, Filharmonia Zabrzańska, Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu, Dina Joffe, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Waldemar Malicki wraz z Filharmonią Dowcipu, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Studio Buffo ze spektaklem muzycznym „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza pod kierownictwem muzycznym

8

9


WSPOMNIENIA

Ks. Biskup TADEUSZ SZURMAN

(1954–2014) Śp. ks. bp Tadeusz Szurman (9.07.1954– 30.01.2014) należał do niekwestionowanych autorytetów życia kościelnego i społecznego na Śląsku. Przez swe zdolności i zaangażowanie wniósł wiele dobra w środowisko całego Kościoła Powszechnego, a szczególnie w ukochaną Ziemię Śląską. Urodzony na Śląsku Cieszyńskim nosił w sobie szczególną duchowość pielęgnowaną modlitwą i karmioną Słowem Bożym. Wrażliwość duchowa znajdowała swój upust w poezji oraz otwartości na drugiego człowieka. Bp Tadeusz Szurman był światłym teologiem, o ugruntowanej tożsamości i nie lękał się odważnych dyskusji międzywyznaniowych i międzyreligijnych oraz społecznych. Jego otwartość ekumeniczna i poczucie braterstwa sprawiły, że stał się ojcem duchowym dla prawie wszystkich mniejszościowych wspólnot kościelnych i religijnych Katowic. Dobre stosunki ekumeniczne z Kościołem Rzymskokatolickim owocowały szeregiem wielu wspólnych inicjatyw nakierowanych na potrzebujących pomocy, zarówno dzieci jak i starszych. Bp Tadeusz Szurman był propagatorem kultury, a w szczególności muzyki sakralnej. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego stał się miejscem licznych koncertów i wystaw, natomiast sala parafialna miejscem sympozjów i spotkań tematycznych. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce piastował najwyższe stanowiska. Biskup Tadeusz Szurman był pomysłodawcą wielu działań i inicjatyw nakierowanych na środowisko ewangelickie, a także na integrację społeczeństwa całego Śląska: wydawnictwo „Głos życia”, nagroda „Roża Lutra”, nagroda „Śląski Szmaragd”. O owocach

funkcje. Jako Prezes Synodu Kościoła miał istotny wpływ na kształtowanie wizerunku Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce. Pracował w Polskiej Radzie Ekumenicznej na terenie kraju i na arenie międzynarodowej. Cieszył się wielkim szacunkiem i przyjaźnią w kontaktach z Kościołem RzymskoKatolickim. Nigdy nie zapomniał o swojej małej ojczyźnie, której był całkowicie oddany wypełniając posługę proboszcza i biskupa w Katowicach. Liczne organizacje uhonorowały go swoimi nagrodami.

nam podarował będzie inspirować każdego, kto po tę poezję sięgnie, do dobrej myśli oraz uczynnego w miłości działania. Poezja unosiła go w przestworza wolności. Jakże wielce cenił tę wolność, a było to zakorzenione w Bożym Słowie. Umiał więc wspinać się po drabinie wolności na najwyższe szczeble. W jednym zaś ze swoich wierszy ujmująco pisze o swojej tęsknocie, dzięki której żyje i marzy, zachowując głęboką wiarę o przeniesieniu w wieczności krainę „na zawsze”.

Trzeba nam również dostrzec, że Tadeusz był głęboko myślącym kaznodzieją i poetą. Poezja, którą

Jego służby świadczą nagrody i wyróżnienia: nagroda im. Karola Miarki, katolicka nagrody im. ks. Szramka, Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji, honorowy Obywatel Miasta Katowice. Odszedł od nas wielki duchem i działaniem człowiek. Jego służba i działanie będą przynosiły owoce przez wiele lat. bp Marian Niemiec Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Chwalmy Pana! Biskup Tadeusz Szurman od wczesnej młodości wędrował z hasłem, zaszczepionym w dziecięcym sercu, „chwalmy Pana”. Słowa ze 146 Psalmu „Będę chwalił Pana póki żyję, będę śpiewał Bogu memu póki dni moich” legły u podstaw wielu Jego działań w szeroko rozumianej służbie Kościoła. Wielką domeną Tadeusza, jakkolwiek nie jedyną, było wychowywanie młodzieży przez muzykę i śpiew. To dla nich opracował śpiewnik pod tytułem jak to jedno z Jego haseł. Młody energiczny ksiądz był wszędzie, gdzie chciano słuchać o Chrystusie. Zjechał niemalże cały kraj, aby składać świadectwo o miłości Boga do człowieka. Jego wiedza i organizacyjne umiejętności sprawiły, że Kościół powierzał mu odpowiedzialne

10

11

bp Paweł Anweiler Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP


WSPOMNIENIA

TADEUSZ POLOK (1946–2014) Czechowice-Dziedzice po raz drugi w swojej historii miały szczęście do Rockefellera! Był nim Tadeusz Polok – polski przedsiębiorca, pionier zmian, życzliwy, uczynny, mądry, szlachetny. Gotów uczyć się przez całe życie, gotów stwarzać warunki innym by się uczyli, skromny i wielki zarazem. Pierwszym był John Rockefeller, który w 1899 jako właściciel amerykańskiego Koncernu „Standard Oil” rozpoczął budowę nowoczesnego zakładu petro-rafineryjnego „Vacum Oil Company” w Czechowicach-Dziedzicach. Ten w ówczesnej epoce najbogatszy na świecie Amerykanin stworzył wokół swojej kreatywności i przedsiębiorczości, a także umiejętności współpracy z robotnikami swego rodzaju legendę. Dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic jest ona przyczyną swoistej dumy, a Pan Burmistrz Marian Błachut ustanowił doroczną nagrodę „Czechosława”, która jest statuetką, wizerunkiem postaci samego J. Rockefellera. Nie ma się co dziwić, bo do dzisiaj Lotos Terminale S.A. wraz z licznymi spółkami-córkami to „spadkobierca” dawnego „Vacum Oil Company”, dużego pracodawcy w mieście. Mamy więc dużo do zawdzięczenia panu Rockefellerowi. W historii gospodarczej tego bardzo uprzemysłowionego miasta od tamtego czasu było wielu inwestorów, wielu zarządzających, dyrektorów i prezesów. Pragnę parę słów poświęcić osobie, która dla mnie stała się już dzisiaj podręcznikowym przykładem człowieka czynu, zawsze dotrzymującego danego słowa, bohaterem okresu transformacji ustrojowej, potrafiącego wykorzystać swoje wykształcenie, kompetencje, wewnętrzną uczciwość i szacunek do innych. Dyrektorem Naczelnym, który przez dziesięć lat w poprzednim systemie potrafił kierować przedsiębiorstwem państwowym i z niezwykłym instynktem, niepojętą

umiejętnością przewidywania, przygotowywać się do koniecznych zmian, które podejmuje jako jeden z pierwszych w kraju, gdy tylko reformy Rządu Tadeusza Mazowieckiego na to zezwalają. Jego Spółka zostaje Giełdową, prywatyzuje się i osiąga sukcesy rynkowe. Przez kolejne ponad dziesięć lat kieruje spółką giełdową z ponad 75% kapitałem zagranicznym. Celem mojej refleksji nad życiem i dokonaniami Tadeusza Poloka nie jest kolejna prezentacja jego zawodowego życiorysu ani zwykła pochwała jego niezwykłych dokonań. W Czechowicach-Dziedzicach lat 60-tych wszyscy się znaliśmy. Nawet nie wiem od kiedy. Razem zdawaliśmy maturę w 1965 r., Tadeusz w znakomitym Technikum Hutniczym, ja w LO im. M. C. Skłodowskiej - też wyjątkowym. Dzieliły nas tory kolejowe i wiadukt, trakcji Bielsko Biała, Czechowice-Dziedzice, Katowice. Ale to wszystko co nas dzieliło. Spotykaliśmy się przy okazji pobytu u Rodziców w Czechowicach-Dziedzicach. Zawsze znaleźliśmy chwile by np. po kościele trochę pogaworzyć. Pamiętam, gdy po ponad dziesięciu latach pracy na stanowiskach technologicznych i okołoprodukcyjnych został Dyrektorem Naczelnym w „Kablach”. Jego największym zmartwieniem było sprostanie wymagań załogi, a były to głównie Panie, oraz nawiązanie kontaktów zagranicznych. Jego marzeniem było wejście z Jego produkcją na rynki europejskie, a nawet światowe. Trochę czasu musiało upłynąć nim spełnił te oczekiwania.

12

Gdy nadeszły lata 1989 i następne, to On należał do grupy osób namawiających mnie do zorganizowania Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Uważał zawsze, że nieobecni nie mają racji. Byłem wówczas, od 1982 roku prywatnym przedsiębiorcą i podziwiałem Jego poczynania, z zagrożoną jak większość produkcyjnych firm w Czechowicach Dziedzicach już wówczas Śląską Fabryką Kabli S.A. On wiedział, iż przemiany w naszym kraju nie polegają na tym czy Jemu się uda, lecz na tym czy Nam się uda. W to by Nam się udało zaangażował się bez reszty od początku. Robił to z profesjonalnym, acz uczciwym wyrachowaniem. Współtworzenie Delegatury RIG w Czechowicach-Dziedzicach było Jego świadomym, dalekowzrocznym i idealnym pociągnięciem. On wiedział, że w tych trudnych czasach działania wspólne, działania razem - dają efekt skali. Często mawiał, że siła jednostki, lidera – nieodzowna, nie ma większego znaczenia, gdy nie ma gry zespołowej. Stawiał na współpracę. Chciał, by Izby Gospodarcze w Polsce dorównywały zakresem i siłą oddziaływania Związkom Zawodowym. Nie dlatego, że był im przeciwny – lecz dlatego, że widział potrzebę równowagi pomiędzy oczekiwaniami pracowników, a koniecznością odbudowywania zdekapitalizowanej gospodarki, czyli przeznaczania wypracowanych środków na inwestycje. Nie lubił przejadać pieniędzy, które mogły przy odpowiedniej inżynierii finansowej przysporzyć korzyści firmom.

i statuetkę z wizerunkiem J. Rockefellera bardziej świadomie lub wówczas jeszcze nie, stworzyły sytuację uznania Jego – Tadeusza Poloka, za współczesnego Rockefellera Czechowic-Dziedzic, który miastu nie przyniósł osobiście finansów na nową fabrykę, lecz dał to co dzisiaj najbardziej bezcenne: swoją wiedzę, doświadczenie, kompetencje i umiejętności. Dał także swoją osobowość, swój czas i swoje zamiłowanie, a wręcz zakochanie w swojej małej, wielopokoleniowej ojczyźnie – Czechowicach-Dziedzicach. Mieszkańcy mają kolejny powód do poczucia dumy z faktu, że tu się urodził, żył i pracował. Tadeusz Polok i jego działalność zawodowa oraz społeczna wykroczyła daleko poza lokalny, czy regionalny wymiar. To człowiek - Polak w wymiarze Europejskim i Światowym. Dlatego straciliśmy nie tylko wspaniałego kochającego męża, ojca, przyjaciela, kolegę. Odszedł od nas wybitny działacz gospodarczy, rozumiejący potrzebę ciągłej transformacji, ciągłych zmian, ciągłej pracy, rzetelności i najwyższej jakości tego co robimy. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrobi wszystko co możliwe, by wzorzec patriotyczny człowieka z tak ogromną determinacją, tak skutecznie zmieniającego współczesną pokoleniową rzeczywistość, zachować nie tylko w pamięci, lecz uczynić z niego swoisty punkt odniesienia dla potencjalnych naśladowców.

Wiedział, że jesteśmy pierwszym pokoleniem tworzącym firmy bez wielopokoleniowych doświadczeń, kapitałów i majątków. Umiejętnie przestrzegał przed nadmiernym konsumpcjonizmem i przekonywał do konieczności inwestowania. Jego zainteresowania zmianami przekraczały wymiar lokalny, regionalny i krajowy. Wielogodzinne dyskusje, które prowadziliśmy, a które mnie osobiście zawsze wzbogacały, dotyczyły spraw drobnych, szczegółowych, ale również strategicznych dla gospodarki. Kontrakt Regionalny dla woj. Katowickiego to przykład wypracowania koncepcji rozwoju naszego regionu w nowej rzeczywistości, którego Tadeusz był współtwórcą. Kochał ludzi. Nie dotyczy to tylko Jego relacji z żoną, synami, najbliższymi. Miał osobowość człowieka, który w drugim człowieku widział najprawdopodobniej samego Boga. Pomagał innym bezinteresownie i szlachetnie. Mija już rok od jego przejścia do nowych zadań. Pewnie będzie tam naszym ambasadorem spraw trudnych i beznadziejnych jak Jego Patron. Niezbadane są drogi opatrzności. Był osobą wierzącą i stąd pewnie czerpał aż tak dojrzały system wartości etycznych i moralnych, które umiał w codziennym życiu stosować i przestrzegać. Władze miasta przyznając mu tytuł „Czechosława”

13

Przyrzekam – Cześć Twojej pamięci – odpoczywaj w pokoju, Tadeusz Donocik


WSPOMNIENIA Tadeusz Polok Tadeusz Polok jakiego znałam Trudno mi pogodzić się z faktem, że o Tadeuszu piszę w czasie przeszłym. Był tylko ode mnie rok starszy, a już posiadł wiedzę o tym co w zaświatach. Zawsze był głodny wiedzy, pionier, pierwszy w kolejce po to co nowe, lepsze, wartościowsze. Na drogę do wieczności też wyruszył przed nami, jego wiernymi przyjaciółmi. Żal, że nie ma go już wśród żywych. Był z wykształcenia technikiem hutnikiem w 1965 roku ukończył Technikum Hutnicze w Czechowicach-Dziedzicach - magistrem inżynierem metalurgiem – w 1971 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Metali Nieżelaznych. W latach osiemdziesiątych ukończył Studium dla Dyrektorów, a w latach dziewięćdziesiątych uzyskał uprawnienia Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i odbył kilkadziesiąt kursów i szkoleń specjalistycznych krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, marketingu, BHP, ISO, TQM, controlingu, zarządzania środowiskowego, produktywności i human resources. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Walcowni Metali „Dziedzice” od stanowiska specjalisty technologa, a potem wspinał się szczebel po szczeblu od mistrza, kierownika wydziału do kierownika Zakładu Przetwórstwa Miedzi. W 1981 roku, w drodze konkursu, został dyrektorem naczelnym Śląskiej Fabryki Kabli w Czechowicach - Dziedzicach. Do historii polskich przemian ustrojowych na trwałe wszedł po tym, jak wraz ze swoimi współpracownikami i załogą w 1990 roku skomercjalizował przedsiębiorstwo państwowe tj. Śląską Fabrykę Kabli, a w 1991 roku przeprowadził pionierską prywatyzację Śląskiej Fabryki Kabli S.A. i wprowadził ją na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W wywiadzie, którego udzielił mi pod koniec 1991 roku powiedział: ”Od momentu kwalifikacji naszego zakładu do sprywatyzowania wierzyłem, że to się uda. Trzon mojej załogi to kobiety. Moim zdaniem one, polskie kobiety, a zwłaszcza „śląskie gospodynie” nigdy nie zachorowały na socjalistyczną ekonomię. Mając do dyspozycji swój domowy budżet gospodarowały nim według zdrowych ekonomicznych zasad i dzisiaj one właśnie uczą się szybko zasad gospodarki rynkowej”.

Może dzisiaj to dziwne, ale ponad 20 lat temu takie były realia. Tadeusz - dyrektor bardzo szanował swoje pracownice i wysoko cenił kompetencje biznesowych partnerek. Kolejne pionierskie rozwiązanie, które wprowadził Tadeusz Polok - menedżer na długo przed przystąpieniem Polski do Unii, to pozyskanie już w 1993 roku strategicznego inwestora branżowego z obszaru Unii Europejskiej w drodze wtórnej emisji akcji SFK SA, którym został koncern kablowy NKT Cables A/S z Kopenhagi oraz IO Fundusz Inwestycyjny Rządu Danii dla Europy Centralnej i Wschodniej. Następnym krokiem na drodze rozwoju firmy było wygranie w roku 1998 przetargu oraz wybudowanie i uruchomienie nowej fabryki Nowych Śląskich Kabli Sp. z o.o. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Żorskiej. I tak, skromny inżynier z czechowickiej kablowni przez wiele lat z ogromnym sukcesem, jako jeden z pierwszych w Polsce zarządzał produkcyjną firmą giełdową, opartą w 75% na kapitale zagranicznym oraz grupą firm Śląskiej Fabryki Kabli S.A. i zdobywał doświadczenie w zarządzaniu ramach europejskiej grupy firm NKT Cables GmbH Köln. W powołanym przez siebie zespole opracowywał nowoczesne strategie marketingowe. Jego pracownicy, na przestrzeni lat 90-tych, szkolili się z zakresu jakości, marketingu, technologii, produktywności, controllingu, integracji systemu IT itd. w wielu krajach świata, osiągając średnio rocznie do 150 godzin szkoleń na zatrudnionego. Kierowana przez niego fabryka zdobywała certyfikaty jakości, wdrażała zasady filozofii TQM, Kaizen, ISO, controllingu, wprowadzała zasady zintegrowanych systemów komputerowych i human resources, przygotowała się do funkcjonowania na rynku europejskim wg wypracowanej, własnej metodyki pod tytułem “Panteon” i wdrożyła organizację pracy opartą o implementowany po własnej polonizacji i kastomizacji software Chameleon 2000 Tetra Londyn oraz hardware ICL, która była jedną z pierwszych implementacji w Polsce software’u klasy MRP II. W 1994 roku Śląska Fabryka Kabli S.A. została Laureatem V Edycji Konkursu „Teraz Polska” za uruchomienie produkcji ekologicznych przewodów elektroenergetycznych a w 1996 uzyskał a II miejsce w Konkursie Beskidzkiej Nagrody Jakości. Od 2002 roku Tadeusz zarządzał przedsiębiorstwami, które w 100% były jego własnością. Najpierw była to Kancelaria Konsultacji Gospodarczych w Krakowie, a następnie spółka ELEURO.

14

Tadeusz Polok, od zawsze, nie szczędził czasu i zaangażowania w sprawy społeczne. Był członkiem założycielem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i oddanym jej działaczem od jej powstania do kresu swojego życia. Organizował także samorząd gospodarczy w CzechowicachDziedzicach. Dzięki staraniom Tadeusza w jego rodzinnym mieście powstała pierwsza Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, której przez ponad 20 lat był społecznym prezesem. Angażował się w kolejne kampanie wyborcze, organizował imprezy sportowe, kulturalne i spotkania przedsiębiorców. Udzielał się w stowarzyszeniach, radach patronackich i fundacjach. Miał swój udział w utworzeniu Instytutu Praktyczngo Zarządzania przy Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Cenił kreatywność, pomysłowość odwagę. Dla niego samego nie było rzeczy nie możliwych do zrealizowania. Dla trudnych przedsięwzięć przygotowywał szczegółowy, precyzyjny plan i nie było mu ciężko ani zachęcać ani nawet prosić o pomoc tych, od których zależała realizacja pomysłu. Na przykład przez Wiktora Kubiaka, udziałowca Śląskiej Fabryki Kabli S.A. wtedy przebywającego w Londynie, już w 1994 roku, zaprosił do wykonania koncertu na uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji w Sali Lustrzanej w Pszczynie Edytę Górniak.

zrezygnować z awansu zawodowego, z finansowych gratyfikacji i innych zaszczytów, bo to łamało jego przywiązanie do prawdy, w złym świetle stawiało jego załogę i jego fabrykę. W codziennym życiu, niektórym ta jego zaleta głęboko wbiła się w pamięć. I tu, nie posłużę się żadnym przykładem. On na pewno by sobie tego nie życzył, bo był niezwykle dyskretnym i przyzwoitym człowiekiem. Zawsze też miał czas dla bliskich i przyjaciół. Na pierwszym miejscu była jego rodzina i to ta bliższa i dalsza. Był dumny ze swoich synów. Swoją żonę, żartobliwie nazywał „swoją władzą”. I to, co zawsze mi imponowało najbardziej to fakt, że choć w jego otoczeniu było wiele pięknych i bogatych pań, żadnej z nich nie pozostawiał cienia wątpliwości, że najważniejszą kobietą jego życia była jego ukochana żona Jadzia.

Tadeusz Polok był facetem z krwi i kości. Mężczyzną roztropnym, odważnym lecz z góralskim temperamentem i wielkim poczuciem humoru. Po prostu „do tańca i do różańca”. Bez względu na to, co osiągnął w pracy zawodowej czy w działalności społecznej hołdował prostym zasadom życia. Od rana praca, po południu chwila z rodziną, a wieczorem długi spacer po okolicy z ulubionym psem imieniem Rambo. Kiedy uczył się języków, nowoczesnego zarządzania, kiedy przygotowywał prelekcje, wystąpienia na różne fora, kongresy, konferencje, zebrania zawsze był przygotowany, miał gotowe teksty wystąpień, zawsze poparte cytatami z literatury fachowej i własnymi przemyśleniami. Równocześnie, na bieżąco był z literaturą piękną, z osiągnięciami polskich sportowców i jeszcze podróżował po świecie. Za swoje zaangażowanie społeczne i zawodowe otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 1993 roku Kolegium Redakcyjne Trybuny Śląskiej obdarzyło go tytułem członka Loży Liderów przemian ustrojowo-gospodarczych w regionie, a Kapituła Laurów przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach nagrodziła Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Kapituła przy burmistrzu Czechowic-Dziedzic nadała Tadeuszowi Polokowi tytuł Honorowego Czechosława a.d. 2010. Wszystkie zaszczyty przyjmował z ogromną rezerwą. Ciągle wyznaczał sobie nowe cele i nie napawał się bieżącymi sukcesami. Tadeusz był facetem niezwykle honorowym. Nie na pokaz, ale naprawdę. Był czas kiedy nie zawahał się

15

Takiego go zapamiętam na zawsze. Ewa Rahden

wieloletni Dyrektor Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Czechowicach-Dziedzicach, właściciel Agencji Wydawniczo-Filmowej WIDOK


WSPOMNIENIA

JÓZEF WYCIŚLOK (1952–2014) W lutym ubiegłego roku, odszedł od nas wybitny pracownik aparatu skarbowego, działającego w nowej rzeczywistości gospodarczej. Jednocześnie zachował opinię człowieka prawego, uczciwego i życzliwego dla środowisk gospodarczych. Do takiego stwierdzenia upoważnia fakt, że należał do wciąż rzadkich postaci posiadających zdolność znakomitego wywiązywania się z obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska wieloletniego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, którego głównym zadaniem jest kontrola prawidłowości wyliczania i płacenia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie rozumiejącego, że na nowo przebudowywane państwo tworzy nowe, nie zawsze dobre prawo - w tym również fiskalne. Jak rzadko kto rozumiał, że przekształcenie mentalności pracowników aparatu skarbowego, w większości wywodzącego się z okresu sprzed 1989 roku, jest procesem, nad którym trzeba rzetelnie pracować całymi latami. Był cierpliwy – umiał czekać i analizować zachodzące zmiany. Miał jednocześnie świadomość, że po stronie powstającego sektora gospodarki prywatnej, prywatyzowanych firm, licznie napływającego kapitału zagranicznego, wobec ogólnej niechęci do płacenia podatków, pojawią się przypadki ich niepłacenia, pojawia się szara strefa działalności gospodarczej. Pytania które często stawiał dotyczyły skali tego zjawiska; często wspólnie zastanawialiśmy jak temu przeciwdziałać, jak te zjawiska ograniczać? Rozumiał jednocześnie, że przestrzeganie prawa to jedna strona,

a obowiązek jego doskonalenia i likwidowanie nadmiernego fiskalizmu państwa to druga strona tego samego „medalu”. Uważał na przykład, że podatek liniowy zwiększy wpływy do budżetu państwa. Po okresie poprzedniego systemu zastaliśmy zadłużone państwo, pusty skarb państwa, zdekapitalizowany majątek gospodarczy i przekonanie większości, że po to zmieniliśmy system polityczny i ustrój państwa, by ludzie z totalnej beznadziei i braku szans na lepszą przyszłość zaczęli tę nadzieję budować, by zaczęli wierzyć, że będą żyć lepiej, że będą bogatsi, że będą mieli więcej dóbr materialnych. Niewielu wówczas miało świadomość, że będziemy musieli włożyć w te zmiany olbrzymią pracę, wiele wyrzeczeń, że koszty transformacji szczególnie społeczne będą tak dotkliwe i na taką skalę. Na swoją służbę publiczną Józef Wyciślok nakładał wiedzę o tych faktach. Rozumiał negatywne efekty uboczne zniecierpliwienia społecznego i pojedynczych ludzi.

tałem zagranicznym, zasad polityki finansowej i podatkowej w krajach Unii Europejskiej. Zajmował się również problematyką harmonizacji przepisów i zagadnieniami optymalizacji podatkowej, zarządzaniem podatkami oraz legalnym zmniejszaniem obciążeń podatkowych.

Za Jego niezwykłe zaangażowanie staraliśmy się podziękować obdarowując Go w 1999 roku Złotym, a w 2005 roku Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Walne Zgromadzenie Izby nadało Józefowi Wyciślokowi tytuł Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Potrafił uświadamiać przedsiębiorcom, że szara strefa pogarsza sytuację konkurencyjności firm działających na rynku, które przestrzegają prawa. To z nim konsultowaliśmy zapisy kodeksu etycznego obowiązującego w naszej i wielu Izbach gospodarczych.

Józef Wyciślok - wieloletni Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, Radca Ministra Finansów, człowiek honoru, wzór przyzwoitości i godności urzędnika państwowego, pozostanie w naszej pamięci jako umiejący pogodzić rzetelne wykonywanie obowiązków publicznych, z ogromną życzliwością w stosunku do przedsiębiorców i organizacji samorządu gospodarczego.

Józef Wyciślok jest autorem licznych publikacji. Napisał również kilka książek, m.in. „Kontrola Środków UE”, a we współpracy z naszą Izbą publikacją pt.: „Harmonizacja i koordynacja systemów podatków bezpośrednich państw członkowskich UE w zakresie wspólnej polityki podatkowej a światowy kryzys gospodarczy i finansowy – 2012”. Był również wykładowcą, nauczycielem, na licznych konferencjach – ekspertem. Potrafił zachować dystans do wszystkiego, również do ludzi. Potrafił okazać życzliwość i otworzyć się na drugiego człowieka.

Już dzisiaj, po roku nieobecności, boleśnie odczuwamy Jego przedwczesne odejście. Żonie i bliskim raz jeszcze w imieniu Izby składam wyrazy głębokiego żalu.

Będąc pracownikiem aparatu skarbowego, zajmując w nim wysokie i odpowiedzialne stanowiska, jednocześnie starał się ufać ludziom. To zaufanie starał się budować poprzez częste spotkania z przedsiębiorcami m.in. w naszej Izbie. Przychodził z ekspertami od wyjątkowo skomplikowanego systemu podatkowego. Myśmy się przy nim uczyli, a On uczył się od nas. Im bliżej Go poznawaliśmy, tym bardziej okazywało się, że jest wybitnym znawcą problematyki OECD, Światowej Organizacji Handlu, prawa dewizowego, zagadnień związanych z działalnością spółek z kapi-

16

17

Cześć Twojej Pamięci. Tadeusz Donocik


LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW Każde ludzkie działanie, zmiana, rozpoczyna się w podobny sposób – od zwykłego pomysłu, idei, zarysu projektu w naszej głowie. Dzięki olbrzymiej wierze w osiągnięcie sukcesu, zamiłowania do tego, co robimy, determinacji i pracowitości, nasze pomysły mogą przekształcić się w coś wielkiego, coś co ma istotny wpływ na indywidualne jednostki, społeczeństwo, gospodarkę i kulturę. Podjęcie się tak wielkiej odpowiedzialności kreowania pozytywnej zmiany wymaga niezwykłej odwagi, mądrości i charyzmy. Laureaci edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji potwierdzają każdorazowo, że istnieje w otaczającym nas środowisku wiele postaci niezwykłych, wybitnych, które niezależnie od trudności w każdym momencie są w stanie podjąć wyzwania i działać aktywnie na rzecz wspólnego dobra. Spotykamy ich każdego dnia w świecie nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów czy sztuki. Inspirują nas, motywują do działania, a przede wszystkim potwierdzają, że ciężką pracą, determinacją i społeczną wrażliwością także i my możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Dwadzieścia dwie edycje zaowocowały gronem wspaniałych Laureatów – osobistości, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności. NA PRZESTRZENI LAT DIAMENTOWYMI LAURAMI UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI WYRÓŻNIENI ZOSTALI: Lech Wałęsa oraz Damian Zimoń (1992) | Andrzej Olechowski (1994) Alfons Nossol (1995) | Ojciec Święty Jan Paweł II (1996) Klasztor Jasnogórski (1997) | Jerzy Buzek (1998) Javier Solana Madariaga oraz Bronisław Geremek (1999) Jan Nowak Jeziorański (2000) Zbigniew Brzeziński oraz O. Mieczysław Albert Krąpiec (2001) Aleksander Kwaśniewski (2002) | Danuta Hübner oraz Wojciech Kilar (2003) Vaclav Havel oraz Tadeusz Mazowiecki (2004) | Stanisław Dziwisz (2005) Władysław Bartoszewski (2006) | Leszek Balcerowicz (2007) Andrzej Wajda oraz Andris Piebalgs (2008) | Bogdan Borusewicz (2009) Krzysztof Zanussi (2010) | José Manuel Barroso (2011) Janusz Lewandowski (2012) | Krzysztof Penderecki (2013)

„Czuję się zaszczycony otrzymując to wyróżnienie ze strony regionu śląskiego. Szczególnie dlatego, że tak wielu zasłużonych i wybitnych osobistości z Europy zostało uhonorowanych tą nagrodą. […] Zawsze byłem przyjacielem Polski, ponieważ rozumiałem, że Polska jest najlepszym przyjacielem w projekcie Europa. […] To razem z Wami, z Waszym polskim entuzjazmem wyjdziemy z kryzysu mocniejsi”. „To dla mnie ważne wyróżnienie ze względu na innych nagrodzonych i dlatego, że pochodzę stąd. Czuję się związany z tym regionem, szczególnie od 1997 roku, gdy jako człowiek lubiący duże ryzyko zdecydowałem się na kandydowanie ze Śląska do Sejmu. To, że z takim wysokim poparcie zdobyłem poselski mandat, zaliczam do największych życiowych osiągnięć”.

José Manuel Barroso

Leszek Balcerowicz

Arcybiskup Damian Zimoń

Tadeusz Mazowiecki

Lech Wałęsa

Aleksander Kwaśniewski

„[…] chciałbym mówić waszym językiem, żeby przekazać to co czuję. Czuję wdzięczność waszego kraju, waszych ludzi za to, co udało się zrobić. Będę dalej pracować, by doprowadzić do zjednoczenia Europy – ta praca nie zostanie zakończona dopóki Polska nie znajdzie się w Unii”. Javier Solana Madariaga „[…] czuję się szczególnie wyróżniony tą nagrodą, bo pochodzi ona ze Śląska. Śląsk był i jest szkołą pracy, przedsiębiorczości, uczucia narodowego – tacy do Unii wchodzimy i tylko tacy iść możemy”.

„To dla mnie wielka radość. Przyjmuję tę nagrodę z ogromnym zadowoleniem. Tym bardziej, że w moim przekonaniu to jest taki ślad mostu między biznesem, który ma korzenie, a szeroko pojętą kulturą, którą cenię. Biznesem rozumiejącym, że kultura jest potrzebna, aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a jej rozwój – martwy”.

Bronisław Geremek

18

Krzysztof Zanussi Jerzy Buzek

Zbigniew Brzeziński

19


„To wyróżnienie jest dla mnie bardzo cenne. Mimo iż jest to nagroda regionalna ma charakter ogólnopolski. To bardzo dobrze, że regionalna nagroda buduje prestiż z jednej strony Polski, a z drugiej własnego regionu”. Bogdan Borusewicz

„Gdyby ktoś powiedział mi, „W swoim życiu zawsze wybieże będę po tylu latach przyjmo- rałem drogi dla mnie prostsze, wany z takimi honorami, pomy- co nie oznacza, że łatwiejsze”. ślałbym, że to bajka”. Władysław Bartoszewski Jan Nowak-Jeziorański

„[…] odbierając tę nagrodę jestem ogromnie szczęśliwy, po pierwsze, że to jest właśnie tutaj, w miejscu gdzie i Umiejętność i Kompetencja są na miejscu, a z drugiej strony, że właśnie to dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale polskiego kina”. Andrzej Wajda

„Śląsk i Polska są ciągle w budowie. Dzieło niedokończone wymaga budowniczych. Moje szczęście, że dzisiaj jestem wśród budowniczych, tzn. ludzi którzy swoją kreatywnością w różnych dziedzinach wnoszą własne wiano, własną cegiełkę do pomyślności kraju. To jest nasz patriotyzm powszedni (…) najbardziej pożądana dziś formuła patriotyzmu”. Janusz Lewandowski

Arcybiskup Alfons Nossol

Václav Havel

Przeor Izydor Matuszewski

Ojciec Święty Jan Paweł II

Arcybiskup Stanisław Dziwisz

Danuta Hübner Wojciech Kilar

Krzysztof Penderecki

Andrzej Olechowski

Albert Krąpiec

Andris Piebalgs

20

21


KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2014

KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA

TADEUSZ BIEDZKI Konsul Honorowy Łotwy, Laureat Złotego Lauru 1994 ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2005 JAN KLIMEK Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1996, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2011 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze PIOTR LITWA Wojewoda Śląski, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w latach 2009-2014 Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2012 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Wojewoda Śląski w latach 2007-2014 Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011 ZBIGNIEW MISZCZYK Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie JERZY NACHEL Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice, Laureat Platynowego Lauru „Kultura i Media” 2012 ZENON NOWAK Prezes Dziennika Zachodniego, Laureat Platynowego Lauru 2010

Dla rzetelnej oceny i dokonywania obiektywnych wyborów laureatów powołano Kapitułę Laurów, której skład zmienia się co roku. Pierwszą Kapitułę stanowili członkowie założyciele tego wyróżnienia, a zarazem członkowie Regionalnej Rady Gospodarki działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz oraz działający w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego redaktor naczelny “Trybuny Śląskiej” - Tadeusz Biedzki, dyrektor Radia Katowice - Leopold Kurek i dyrektor Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach - Rafał Szymoński. Zgodnie ze sporządzonym w 2006 roku regulaminem konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana na wniosek Prezesa Izby przez Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezydium Izby powołuje także sekretarza Kapituły, który zapewnia obsługę pracy Kapituły, koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych jej etapów. Od 1996 roku funkcję tę pełni Bogusława Bartoszek. W skład Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele: władz rządowych i samorządowych, województw biorących udział w konkursie, instytucji oraz grona pomysłodawców i współtwórców przedsięwzięcia partnerskich izb gospodarczych, a także laureatów Laurów minionych edycji konkursu. Skład Kapitu-

ły jest imienny, a udział w jej pracach powinien być osobisty. Pierwszym przewodniczącym Kapituły, sprawującym tę funkcję od jej powołania do roku 1998 był pomysłodawca Laurów, działacz samorządu gospodarczego, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tadeusz Donocik. W 1998 roku mianowano na przewodniczącego Kapituły Laureata Platynowego Lauru ‘96, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – Kazimierza Pazgana. Na mocy decyzji Kapituły ‘99 na kolejne lata na Przewodniczącego został wybrany ponownie Tadeusz Donocik, który pełni tę funkcję do dziś. Laury Umiejętności i Kompetencji oraz uroczystość ich wręczenia stały się tak doniosłym i prestiżowym wydarzeniem, iż zaistniała konieczność powołania specjalnego gremium doradczego i wspierającego. Dla realizacji powyższych celów w 1998 roku powołano Radę Patronacką Laurów. W skład corocznie powoływanej Rady Patronackiej wchodzą wybitni przedsiębiorcy i samorządowcy. Pierwszej Radzie przewodniczył Kazimierz Pazgan. W kolejnych funkcję Przewodniczącego Rady pełnili między innymi: Piotr Uszok, Wojciech Boroński, Stanisław Gajos, Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz Jerzy Podsiadło. Honorowym Gospodarzem Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji od wielu lat jest Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

22

WOJCIECH SAŁUGA Marszałek Województwa Śląskiego ANNA SEKUDEWICZ-RĄCZASZEK Zastępca Redaktora Naczelnego Polskiego Radia Katowice SA, Laureatka Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2004 JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001 Laureat Platynowego Lauru 1994, Laureat Kryształowego Lauru 2007 MIROSŁAW STYCZEŃ Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE, Wojewoda Bielski w latach 1990-1994 Laureat Platynowego Lauru 1992 PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014, Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013 RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011 WITOSŁAW WASILEWSKI Dyrektor Biura Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej TADEUSZ WNUK Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2013 PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW WOŚ Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2006 RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014, Wojewoda Opolski w latach 1990-1998 Laureat Platynowego Lauru 1992, Laureat Kryształowego Lauru 2013 ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2012 TADEUSZ DONOCIK Przewodniczący Kapituły, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY POSIEDZENIA KAPITUŁY LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2014 HONOROWY GOSPODARZ LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2014 MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2014 RAJMUND SOROWSKI Właściciel SOR-DREW SA

1 6

Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji

8

Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji HENRYK WARKOCZ Prezes Zarządu TUV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

1

39

Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji w następujących kategoriach: • • • • • • • • • • • • • • •

Medycyna i Inżynieria Biomedyczna Nauka i Innowacyjność Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm Pro Publico Bono Udana Inwestycja Polskie Przedsiębiorstwo Przedsiębiorcza Kobieta Inwestycja Zagraniczna w Polsce Firma Społecznie Odpowiedzialna Firma Rodzinna Załoga – Wspólny Sukces Media oraz Złoty Laur Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Platynowy Laur „Wydarzenie Roku”

4

Platynowe Laury „Nauka i Innwowacyjność” PIOTR WOJACZEK Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Platynowy Laur „Kultura i Media”

1

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Kryształowy Laur z Diamentem

ARTUR TOMASIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

1

W 2014 roku już po raz dwudziesty trzeci zostały przyznane Laury Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienia te, po dokładnej analizie dokumentacji oraz w wyniku dyskusji przyznaje Kapituła Laurów. Kapituła w minionym roku spotkała się czterokrotnie i przyznała:

Ponadto ponownie przyznano ustanowioną w 2011 roku nagrodę specjalną „Orła Piastów Śląskich”.

6

Platynowych Laurów „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

4

Platynowe Laury „Pro Publico Bono”

1

Platynowy Laur „Obecność na Rynku Globalnym”

1

Platynowy Laur „Doskonała Załoga”

25


LAUREAT DIAMENTOWEGO LAURU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


LAUDACJA

BRONISŁAW KOMOROWSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Tegorocznym laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji jest Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, polityk sprawujący w naszym kraju, w ostatnim ćwierćwieczu, wiele ważnych funkcji publicznych. Działacz demokratycznej opozycji w czasach PRL-u. Trudno o lepszy dowód kompetencji – w tym wypadku kompetencji politycznych – niż zdobycie zaufania milionów obywateli i sięgnięcie po najwyższy urząd w państwie. Fundamentem jego działalności wpierw w opozycji, a później w życiu politycznym w wolnej Rzeczypospolitej, jest konsekwencja głoszonych poglądów połączona z umiejętnością nawiązywania dialogu i budowania mostów porozumienia. ,,Pojednanie nie jest rzeczą łatwą, ale konieczną do normalnego funkcjonowania relacji międzyludzkich, relacji między społeczeństwami, narodami i państwami” – to słowa, które najlepiej charakteryzują filozofię działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Bronisław Komorowski jeszcze jako licealista podjął działalność opozycyjną, którą kontynuował podczas studiów w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, począwszy od wczesnych lat 70-tych. Współpracował z środowiskiem Komitetu Obrony Robotników, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zbierał środki dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia, kolportował niezależną prasę, organizował patriotyczne demonstracje. Za organizację jednej z nich został, wraz z grupą działaczy opozycyjnych, aresztowany. Znalazł się też wśród internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego działaczy „Solidarności” – więziony w Białołęce, później w Jaworzu. Warto również przypomnieć, że Bronisław Komorowski był jednym z założycieli niezależnego wydawnictwa Biblioteka Historyczna i Literacka, a także współtwórcą ukazującego się od roku 1984 podziemnego pisma ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Powołanie do życia tego pisma wyrastało z przekonania, iż studia nad środkowoeuropejską tożsamością stanowią nieodzowny wymiar zmagań z panującym w regionie systemem sowieckim. Idea ta wpisywała się w filozofię polskiej „Solidarności”, która podczas swojego pierwszego zjazdu wystosowała Posłanie

do ludzi pracy Europy Wschodniej właśnie po to, by do polskiej walki o prawa pracownicze i obywatelskie włączyć inne narody naszej części kontynentu. Ci, którzy pamiętają Bronisława Komorowskiego z czasów opozycji podkreślają jego otwartość na różne środowiska, także na ludzi, których poglądów nie podzielał. Ta umiejętność budowania porozumienia - tak ważna dla zachowania spójności ówczesnej opozycji - stała się też wielkim atutem Bronisława Komorowskiego w niepodległej Rzeczypospolitej. Dowodem niech będą często przywoływane przez niego słowa jego mentora, Tadeusza Mazowieckiego: Można się różnić, można się spierać. Ale nie wolno się nienawidzić. Te słowa to swoiste credo polityczne Bronisława Komorowskiego. Już po 1989 roku Bronisław Komorowski aktywnie włączył się w budowę wolnej i niepodległej Polski. Pełnił odpowiedzialne, ministerialne funkcje w resorcie obrony narodowej w kolejnych gabinetach – Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka. W latach 2007-2010 był Marszałkiem Sejmu RP, a od 2010 roku piastuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Miejsce wręczania Lauru każe wspomnieć o jeszcze jednym fakcie. Bronisław Komorowski jako Prezydent RP niejednokrotnie gościł na Śląsku, dając wyraz swojego szacunku dla jego tradycji i roli, jaką odegrał w historii Polski. Angażując się w inicjatywę budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie, mówił, że zależy mu na stworzeniu miejsca, wokół którego będą się koncentrowały myśli polskie o Śląsku. Także w tej sprawie Pan Prezydent okazał się człowiekiem, który umie łączyć ludzi wyrastających z różnych tradycji w jedną, nowoczesną wspólnotę Polaków. Ofiarowany przez śląskich przedsiębiorców Diamentowy Laur jest wyrazem uznania dla tej umiejętności i dla konsekwencji, z jaką Bronisław Komorowski korzysta z niej w swojej publicznej działalności, w służbie polskiemu państwu.

28

Janusz Steinhoff

Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

LAUREAT KRYSZTAŁOWEGO LAURU Z DIAMENTEM


KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, zrzeszając ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza dba o godną reprezentację polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG, organizowane są narodowe ekspozycje przedsiębiorców na całym świecie. Izba jest sygnatariuszem umów o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie, kojarzy partnerów handlowych i świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w zakresie poszukiwania nowych rynków. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Organizuje konferencje, seminaria i szkolenia dla przedsiębiorców, pomagając im wdrażać etyczne standardy. Już od 17 lat tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play honorowane są firmy, które najskuteczniej wdrożyły CSR. KIG promuje także program „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”. Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń pomiędzy początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymuje za: • integrację polskich przedsiębiorców i reprezentowanie ich interesów wobec władz rządowych; • aktywny udział w przemianach ustrojowych, gospodarczych i społecznych oraz budowę gospodarki wolnorynkowej, z uwzględnieniem zasad etyki biznesowej; • promocję polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej; • wsparcie merytoryczne i organizacyjne izb gospodarczych w całym kraju, w ich działaniach na rzecz zrzeszonych przedsiębiorców.

30

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Ukończył Wydział Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej, a także podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu zarządzania i prawa UE. Do 1994 roku pracował w prywatnych spółkach, a także prowadził działalność gospodarczą. W latach 1994-2002 był wiceprezydentem miasta Puławy. W latach 2003-2005 był członkiem zarządu Zakładów Azotowych Puławy S.A., które za jego kadencji udanie debiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Uzyskał mandat poselski w wyborach parlamentarnych w roku 2005, 2007 i 2011. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Od 24 kwietnia 2013 r. piastuje stanowisko Ministra Skarbu Państwa. Jako Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński gospodaruje mieniem skarbu państwa w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka. Inicjuje strategię przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego i odpowiada za prywatyzację. Jako szef MSP wspiera i nadzoruje rozbudowę Elektrowni Opole – największej infrastrukturalnej inwestycji w Polsce, która ma również strategiczne znaczenie dla województwa opolskiego i polskiej energetyki.

SĘDZIA

JERZY STĘPIEŃ Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, Prorektor Uczelni Łazarskiego

Prof. Jerzy Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1993 pełnił funkcję senatora I i II kadencji. W 1989 roku należał do grona założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która swoją misję oparła na wspieraniu samorządności obywatelskiej. W rządzie Jerzego Buzka tj. od 1997 do 1999 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1999 do 2006 roku był Sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a na kolejne dwa lata objął stanowisko Prezesa. Aktualnie Prof. Jerzy Stępień poświęca się pracy naukowej, jest Prorektorem Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prof. Jerzy Stępień powszechnie uznany jest jako największy autorytet w dziedzinie samorządu terytorialnego. Wraz ze śp. Prof. Michałem Kuleszą, również Laureatem Kryształowego Lauru 2012, współtworzył reformę samorządu terytorialnego opartą o standardy europejskie i klasyczne myślenie o istocie państwa. Zakłada ono, że w centrum państwa jest obywatel, a organy władzy pełnią tylko funkcje pomocnicze w stosunku do obywateli. Tworząc ustawę dotyczącą reformy samorządu terytorialnego rozpoczął istotny dla kraju proces decentralizacji. Jest niestrudzonym orędownikiem wolności gospodarczej opartej na własności prywatnej. Podkreśla, jak ważna jest obecność przedsiębiorców w życiu publicznym.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • dostrzeżenie strategicznego znaczenia działalności Elektrowni Opole II dla bezpieczeństwa energetycznego regionu Opolszczyzny oraz skuteczne wsparcie modernizacji Elektrowni, poprzez zwiększenie sprawności nowych bloków i obniżenie emisji CO2.

• wybitne zasługi na rzecz stworzenia nowoczesnego samorządu terytorialnego i administracji publicznej w Polsce; • aktywne działania na rzecz tworzenia lepszej jakości polskiego prawa; • propagowanie idei decentralizacji państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego; • rzetelną i profesjonalną działalność naukową oraz publiczną.

32

33


KS. BISKUP

DR GERARD KUSZ Biskup senior Diecezji Gliwickiej

Ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jopa w 1962 roku. W 1974 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra, a następnie w 1978 roku obronił pracę doktorską. Podjął także studia podoktoranckie w Instytucie Katechetycznym w Monachium. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Józefa Glempa w 1985 roku po czym pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji Opolskiej. Z momentem ustanowienia przez Papieża Jana Pawła II Diecezji Gliwickiej, Biskup Kusz został pierwszym biskupem pomocniczym diecezji obejmując jednocześnie urząd wikariusza generalnego. Ks. bp dr Gerard Kusz w ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, a w diecezji jest przewodniczącym Rady Fundacji „Silesia Pro Europa” z siedzibą w Gliwicach, której celem jest m.in. ochrona dziedzictwa architektury sakralnej i archiwaliów, działalność charytatywna i edukacyjna. Fundacja podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego. Diecezjanie i współpracownicy Biskupa Gerarda Kusza, zgodnie twierdzą, że jest on człowiekiem pogodnym, otwartym i szczerym, a przede wszystkim zawsze dostępnym dla wiernych. W swoich kazaniach ze szczególną troską porusza sprawy społeczne, postulując zmiany mentalnościowe, jakie muszą się dokonać w każdym obywatelu, aby przełożyło się to na sprawne funkcjonowanie państwa. Jest laureatem medalu UNITAS INVERITATE nadawanego za działalność dobroczynną i społeczną.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

Małgorzata Mańka-Szulik z wykształcenia jest matematykiem. Była inicjatorką i dyrektorem Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej. Współtworzyła stowarzyszenie „Skuteczni dla Zabrza”. Małgorzata Mańka-Szulik zasiadała w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 2006 roku pełni urząd Prezydenta Zabrza, w listopadzie 2014 roku zwyciężyła w I-szej turze, uzyskując ponad 63% głosów poparcia. Minione dwie kadencje obfitowały w wiele inicjatyw i działań, których celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału, społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta Zabrze. Zabrze z miasta ciężkiego przemysłu staje się miastem medycyny, nauki, nowoczesnych technologii, miastem kultury, sportu i turystyki poprzemysłowej. Ta przemiana dokonuje się wskutek realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020”. Pani Prezydent aktywnie wspiera przedsiębiorczość, szczególnie reprezentowaną przez sektor MŚP. W Zabrzu powstała specjalna strefa ekonomiczna, gdzie z powodzeniem działają firmy. Powstało także Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którego inicjatywy są wysoko cenione przez otoczenie. Miasto Zabrze z zaangażowaniem współpracuje ze środowiskiem medycznym i naukowym. Już od wielu lat Śląskie Centrum Chorób Serca może liczyć na pomoc miasta, a Zabrze dzięki temu zyskuje miano największego i najnowocześniejszego ośrodka Kardiologii i Kardiochirurgii w Polsce. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie budowa Parku Technologii Medycznej Kardio-Med Silesia, ośrodka innowacyjnego na skalę europejską. Miasto Zabrze na przestrzeni kilku lat zyskało miano Miasta Turystyki Przemysłowej. Stało się to za sprawą umiejętnego wykorzystania istniejących zabytków industrialnych. Zabrze jest także gospodarzem Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego oraz Międzynarodowej Konferencji zrzeszającą znawców tego tematu.

• inicjowanie powstania Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II i Biblioteki Teologicznej w Gliwicach w ramach działań Fundacji „Silesia Pro Europa”; • pomoc w utworzeniu Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach;

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• zainicjowanie powstania wielu szkół katolickich oraz nadanie licznym szkołom imienia Jana Pawła II;

• wspieranie przedsiębiorczości w Zabrzu;

• zaangażowanie duszpasterskie w posłudze na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, aresztowanych i więzionych;

• energię w podejmowaniu na partnerski dialog;

• owocną współpracę z przedstawicielami władzy lokalnej diecezji;

• uratowanie nieczynnych obiektów poprzemysłowych, uczynienie z nich atrakcji na mapie turystyki industrialnej.

• liczne podejmowanie działań wspierających środowisko młodych artystów.

34

inicjatyw

kulturalnych,

35

gospodarczych,

edukacyjnych,

stawiających


MIROSŁAW SEKUŁA Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014

Mirosław Sekuła lata studenckie związał z Politechniką Śląską w Gliwicach, gdzie najpierw ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a następnie studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W latach 1980-1994 pracował w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W 1990 roku został wybrany do Rady Miejskiej Zabrza i został jej Przewodniczącym. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Wiceprezydenta Zabrza, a w latach 1998-2001 – Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Był posłem na Sejm III i VI kadencji. Od 1997 do 2001 roku był przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych i Wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W latach 2007-2011 przewodniczył sejmowej komisji Przyjazne Państwo. Od 2001 roku do 2007 roku sprawował funkcję Prezesa Najwyżej Izby Kontroli. W 2011 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, a także głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku pełnił funkcję Marszałka Województwa Śląskiego. Okres jego dwuletniej kadencji był poświęcony przede wszystkim trosce o finanse publiczne oraz uporządkowaniu problemów Kolei Śląskich i Stadionu Śląskiego. W tym okresie także bardzo aktywnie współpracował z szeroką reprezentacją samorządu gospodarczego oraz środowiskiem naukowym województwa śląskiego w celu rozwiązywania ważnych dla regionu problemów społeczno-gospodarczych. Przedstawiciele tych środowisk weszli w skład Rady Konsultacyjnej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

FRANCISZEK BUSZKA Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Franciszek Buszka był wieloletnim dyrektorem Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego „Prinżbud”. Kierował robotami inżynieryjnymi przy budowie nowych i modernizacji kopalń przemysłu węglowego oraz infrastruktury miejskiej. W latach 1985-1989 był Posłem na Sejm, pracował w Komisji Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. Za swoją działalność zawodową wielokrotnie nagradzany, w tym Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Franciszek Buszka jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i gospodarczego. Jest współtwórcą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, od 25 lat jej I-szym Wiceprezesem. Jest także Przewodniczącym Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto jest założycielem i Wiceprezesem Śląskiej Izby Budownictwa, Wiceprezesem Stowarzyszenia Polska-Wschód, członkiem prezydium Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu oraz Prezesem Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Jako działacz instytucji samorządu gospodarczego i zawodowego inicjuje szereg działań, których celem jest większa integracja środowiska oraz lepsza reprezentacja ich interesów wobec władz regionalnych. Czyni starania, by izby były godnym partnerem dla władz wojewódzkich oraz by aktywnie uczestniczyły w realizacji zadań w zakresie promocji i wspierania rozwoju śląskich przedsiębiorców.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • godne sprawowanie funkcji Marszałka Województwa Śląskiego opierające się na poszanowaniu prawa; • wzmacnianie potencjału i wizerunku Województwa Śląskiego oraz dbałość o jego należne miejsce i rangę w kraju; • aktywną współpracę z samorządem gospodarczym województwa śląskiego; • wsparcie i aktywne uczestnictwo w Europejskich Kongresach Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • ogromne zaangażowanie i twórczy wkład w tworzenie śląskiego samorządu gospodarczego; • aktywny wieloletni udział w procesie integracji środowisk gospodarczych, w wymiarze branżowym i regionalnym; • zbliżanie środowisk samorządu gospodarczego i zawodowego, inicjowanie wspólnych platform wymiany poglądów i doświadczeń, dbałość o to, by środowiska gospodarcze w regionie mówiły jednym głosem; • współudział i współorganizację Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw od pierwszej jego edycji.

36

37


NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH


ARCYBISKUP WIKTOR SKWORC Metropolita Katowicki

Księdzu Arcybiskupowi, zarówno jako kapłanowi jak i człowiekowi, szczególnie bliskie jest angażowanie się w inicjatywy społeczne i środowiskowe, w tym pracownicze. Jest to dla nas bardzo cenne, szczególnie w ostatnim okresie czasu, gdy przeżywamy, na przykładzie górnictwa, bardzo trudny okres. Jego głos, jako kapłana i społecznika, można usłyszeć, jako głos wzywający do dialogu w tym trudnym okresie, nawołujący rządzących, aby ci nie zapomnieli o dobru człowieka, robotnika i rodziny. Jest to głos szczególnie ważny i przepojony troską o ludzi i o region, aby ten nie przeobraził się w pustynię gospodarczą, z pustymi osiedlami, na wzór międzywojennych familoków, gdzie w okresach kryzysu królowała bieda i zniechęcenie. Podziwiamy szczególnie działania Księdza Arcybiskupa, wzywające do integracji środowiska górniczego, gdzie praca górnika jest mu dobrze znana wraz z jej trudami i zagrożeniami. O Jego zaangażowaniu w te sprawy, niech świadczy choćby to, co ostatnio szczególnie ujęło serca górników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Pomimo, iż jest Zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, osobiście pożegnał, uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych, wszystkich górników, którzy zginęli w trakcie katastrofy w Kopalni „Mysłowice – Wesoła”. A wcześniej w siemianowickim Centrum Oparzeń, odwiedził wszystkich poszkodowanych. Za bliskość, gesty solidarności i duchowe, wsparcie jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, zajmuje się sprawami znacznie wykraczającymi poza ramy jego Kościelnych obowiązków i funkcji. W Kościele w Polsce, obok funkcji Metropolity Katowickiego, pełni szereg odpowiedzialnych funkcji, jako przewodniczący komisji i zespołów Konferencji Episkopatu Polski, w ramach których zajmuje się i zajmował, problematyką ekonomiczną, polityczną, a zwłaszcza społeczną. Ta wrażliwość społeczna nie pozwalała mu przechodzić obojętnie koło bolesnych problemów społecznych i politycznych, występujących na terenie Górnego Śląska. Świadczą o tym jego działania w tym zakresie, na przestrzeni trzech lat, jakie upłynęły od Ingresu. Zaliczyć tu można w szczególności: 1. podjęcie bolesnej sprawy tzw. Tragedii Górnośląskiej, gdzie Ksiądz Arcybiskup zaangażował się w działania zmierzające do upamiętnienia ofiar wywózek Górnoślązaków na Wschód, w tym zwłaszcza górników do Karagandy i Zagłębia Donieckiego, gdzie w Doniecku, objętym obecnie walkami, w zeszłym roku odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom wywózek z terenu Górnego Śląska; 2. zainicjowanie budowy Trasy Pamięci, obejmującej między innymi Kalwarię Górniczą, która to inicjatywa służyć będzie upamiętnieniu: ofiar katastrof górniczych; ofiar represji politycznych, w tym wywózek; prześladowanych za udział w strajkach politycznych; powstańców śląskich - górników; jeńców i robotników przymusowych, pracujących w kopalniach i innych zakładach przemysłowych; 3. zaangażowanie się Księdza Arcybiskupa, w roli zatroskanego duszpasterza w rozwiązywanie narastających konfliktów społecznych, będących skutkiem kryzysu i błędów w polityce gospodarczej, poprzez zachęcanie zarówno Rządu, jak i reprezentantów pracowników, do rozwiązywania tych sporów w drodze dialogu społecznego i nakłanianie Rządu i samorządów do traktowania Górnego Śląska, w sposób na jaki on zasługuje, jako ziemia, która przez dziesiątki lat wspierała inne polskie regiony, a teraz sama potrzebuje pomocy - Ksiądz Arcybiskup wskazuje kierunki rozwiązań w swych Homiliach, wygłaszanych z okazji Święta Barbary, innych Świąt, na uroczystościach organizowanych przez Prezydenta i organizacje społeczne; 4. wspieranie działań Caritas Archidiecezji Katowickiej, nakierowanych na objęcie pomocą materialną i duchową, coraz większych rzesz potrzebujących; 5. ostrzeganie rządzących przed bolesnymi, społecznymi skutkami likwidacji przemysłu, w tym wysoko zurbanizowanym regionie; 6. ostrzeganie osób o skrajnych poglądach, przed skutkami destabilizacji sytuacji politycznej i społecznej; 7. wypełnianie materialnych struktur Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, tak pięknie rozbudowanych i wyremontowanych, w tym również przy znaczącym wkładzie Księdza Arcybiskupa, duchową treścią, adekwatną do obecnej trudnej sytuacji społecznej i politycznej naszego regionu, aby Kościół był zdolny do podejmowania kolejnych, trudnych, stających przed Nim wyzwań; a także wiele innych.

40

41


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


TOMASZ KONIOR

Platynowy Laur „Wydarzenie Roku”

Architekt, autor projektu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Tomasz Konior jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Należy do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, a także do Stowarzyszenia Architektów Polskich gdzie w kadencji 2012-2015 objął funkcję Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy Zarządzie Głównym SARP. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Tomasza Koniora na członka Rady Powierniczej Muzeum Narodowego na lata 2013-2015. Jest założycielem i członkiem Instytutu Współczesnego Miasta w Katowicach. Ważne są dla niego kwestie związane z ochroną środowiska czy promocją muzyki, dlatego też chętnie angażuje się w społeczne inicjatywy realizowane w Stowarzyszeniu Libra czy w Stowarzyszeniu Katowice Natura Kultura. Bez wątpienia Pan Tomasz Konior jest wybitnym architektem, który ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych oraz międzynarodowych, a jego wizjonerskie podejście do przestrzeni miejskiej można zaobserwować w projektach zrealizowanych w Katowicach. Należą do nich: projekt przebudowy śródmieścia Katowic, Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” w Katowicach, czy też największa i najbardziej spektakularna w ostatnim czasie realizacja, a mianowicie siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

PROF. DR INŻ.

ZBIGNIEW ŚMIESZEK Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Naukowo-Badawczych

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1973 roku został wybrany na zastępcę dyrektora Instytutu, a od 1975 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Za swoją działalność naukową prof. Śmieszek otrzymał w 1977 roku tytuł docenta, natomiast w 1987 roku tytuł naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. Do dnia dzisiejszego kieruje Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który należy do ścisłej czołówki polskich jednostek badawczo-rozwojowych. Profesor Zbigniew Śmieszek należy do wybitnych metalurgów. Jest autorem 90 oryginalnych artykułów naukowych, które ukazały się w znaczących pismach o randze międzynarodowej. Większość jego prac naukowo-badawczych znalazła swoje zastosowanie w praktyce. Jest zarazem autorem i współautorem 105 patentów. W dowód uznania za działalność na polu naukowym prof. Zbigniew Śmieszek został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Należy także do grona członków Komitetu Metalurgii PAN oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce.

We wszystkich swoich projektach stara się zawsze odnieść do tzw. genius loci, czyli ducha miejsca, uważa bowiem, że to, co dla przestrzeni miejskiej powinno być punktem odniesienia to człowiek, indywidualny mieszkaniec i jego potrzeby. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • wieloletni dorobek pracy naukowej oraz wybitne dokonania w dziedzinie metalurgii; Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Wydarzenie Roku” otrzymuje za: • skuteczną odmianę wizerunku architektonicznego miasta Katowice; • dostrzeganie potencjału w realizacji innowacyjnych projektów na Górnym Śląsku; • tworzenie przestrzeni publicznych, które stwarzają pretekst do uczestnictwa mieszkańców w kulturze i które stymulują do odbudowy relacji międzyludzkich; • stworzenie obiektów będących najlepszą wizytówką dla województwa śląskiego m.in. obecna siedziba NOSPR w Katowicach.

44

• efektywne kierowanie Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który na mapie polskiej nauki nieustannie stanowi o najwyższym poziomie badań w dziedzinie nauk ścisłych; • godne reprezentowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej; • wdrażanie strategicznych i istotnych projektów, których celem jest wykorzystywanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej; • zaangażowanie w działalność dydaktyczną, podczas której dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem naukowców.

45


PROF. DR HAB N. MED. PROF. DR HAB.

LESZEK ŻABIŃSKI Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

Prof. Leszek Żabiński urodził się we Wrocławiu i jest absolwentem tamtejszej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W 1981 roku habilitował się w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w 1989 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1979 roku jest związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie pełnił funkcje dyrektora Instytutu Rynku i Konsumpcji, prorektora oraz dziekana Wydziału Zarządzania. Ponadto, w latach 1993-1996 był kierownikiem Zakładu Ekonomiki Górnictwa i Regionu w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Od 1993 roku jest kierownikiem Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, a od 2012 roku pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. Przemysław Jałowiecki jest absolwentem Uniwersytetu Aix en Provence-Marseille, Uniwersytetu w Algierze, Akademii Medycznej we Wrocławiu i Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1979 roku uzyskał tytuł i dyplom lekarza z wyróżnieniem, jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w 2007 roku. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. Leszek Żabiński był wieloletnim Prezesem Oddziału Katowickiego i Członkiem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był także członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, obecnie wchodzi w skład Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2012 roku jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uczelni Śląskich i Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Prof. Leszek Żabiński jest autorem i współautorem publikacji naukowych i podręczników akademickich z zakresu ekonomiki i organizacji handlu, podstaw teorii rynku i marketingu, analizy rynku oraz zarządzania marketingowego, w tym marketingu strategicznego i globalnego, a także polityki rynkowej, turystycznej i konsumpcji.

Podstawowe kierunki zainteresowań badawczych prof. Jałowieckiego to epidemiologia w anestezjologii, zdarzenia krytyczne i powikłania związane z anestezją, doskonalenie metod i sposobów znieczulenia, problematyka intensywnej terapii obrażeń wielomiejscowych i urazów czaszkowo-mózgowych, wykorzystanie nowych metod monitorowania w anestezjologii i intensywnej terapii, resuscytacja krążeniowo- oddechowo-mózgowa.

Prof. Leszek Żabiński został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Przemysław Jałowiecki jest autorem lub współautorem wielu pozycji książkowych, w jego dorobku znajduje się 100 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Prof. Przemysław Jałowiecki został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowany m.in. zespołową nagrodą MZiOS za opracowanie zbioru pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, zespołową naukową nagrodą Ministra Zdrowia oraz zespołowymi i indywidualnymi nagrodami Rektora Uczelni.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • troskę o wysoką jakość kształcenia i badań naukowych oraz ciągłe dostosowywanie oferty dydaktycznej Uczelni do aktualnych potrzeb rynku pracy; • partnerską współpracę z przedsiębiorstwami, wspólne tworzenie nowych projektów w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionu; • dbałość o nowoczesną ofertę kształcenia oraz współpracę międzynarodową.

46

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • wybitne osiągnięcia naukowe, a także sukcesy w kształceniu kadr medycznych; • dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem; • godne reprezentowanie środowiska lekarskiego w polskich i międzynarodowych organizacjach naukowych.

47


KAROL MUSIOŁ

KAZIMIERZ BARCZYK

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2005-2012

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

PROF. DR HAB.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

Prof. Karol Musioł jest fizykiem doświadczalnym. Urodził się w 1944 roku w Bytomiu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Radzionkowie. Studia rozpoczął Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki, a następnie dziekanem tego Wydziału. W latach 2002-2005 sprawował funkcję prorektora UJ ds. rozwoju. W 2005 roku został wybrany rektorem UJ i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Od kwietnia 2008 roku do września 2010 roku był członkiem European Research Area Board - ciała doradczego Komisji Europejskiej. Od maja 2010 roku jest członkiem Atomium Culture Advisory Board. Od 1977 roku prof. Karol Musioł współpracował z Uniwersytetem w Orleanie, gdzie wielokrotnie przebywał. Od lat osiemdziesiątych współpracował także z National Institute of Standards and Technology w Waszyngtonie, gdzie przebywał łącznie prawie dwa lata. W październiku 2002 roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu w Orleanie, a w maju 2009 roku - godność Doktora Honoris Causa The Catholic University of America. Odznaczony Orderem Wielkim Zasługi Republiki Portugalii przez Prezydenta tego kraju oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przyznał profesorowi Order Kawalerski Legii Honorowej.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za:

Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Kazimierz Barczyk ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1972 roku. Pracował najpierw jako asesor, a później jako sędzia w sądach rejonowych. W latach 80-tych zaangażował się w działalność „Solidarności”. Założył Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, gdzie nadzorował opracowywanie kilkudziesięciu społecznych projektów ustaw na rzecz nowego, demokratycznego prawa. Po przemianie ustrojowej należał do grona członków Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Był Posłem I i III kadencji. Pełnił również funkcję Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz doradcy ds. samorządowych w rządzie Jerzego Buzka. Był wielokrotnie wybierany do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików Województwa RP. Obecnie, w nowej kadencji 2014-2018 został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zawodowo pracuje jako adwokat i pomimo ogromu obowiązków, z wielkim zaangażowaniem wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze społecznym czy kulturalnym. Razem z żoną od 20 lat organizuje akcje charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na rzecz potrzebujących. Pan Kazimierz Barczyk w realizowanych działaniach zawsze prezentuje profesjonalizm oraz oddanie na rzecz danej sprawy. We wszystkim czego się podejmuje towarzyszy mu jego dewiza życiowa: „Plus ratio quam vis” co znaczy „Bardziej rozumem niż siłą”.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za:

• wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne ; • zdecydowane wspieranie współpracy województwa małopolskiego z województwem śląskim;

• skuteczność w podejmowaniu wyzwań, których celem jest dobro wszystkich obywateli;

• wyjątkowe otwarcie na drugiego człowieka.

• właściwe wykonywanie powierzonych zadań i godne sprawowanie powierzonych funkcji publicznych; • zaangażowanie na rzecz poprawy jakości samorządności w Polsce i współpracę międzyregionalną.

48

49


ANDRZEJ GOŚCINIAK Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji, Przewodniczący Sejmiku w latach 2011-2014

Andrzej Gościniak ukończył Politechnikę Śląską. Aktywnie działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich w strukturach uczelnianych i krajowych. Swoją karierę zawodową realizował kolejno na stanowiskach Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy w Gliwicach, później także w Katowicach. Związał się także zawodowo z Wojewódzką Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” oraz z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Kolejnym wyzwaniem było dla Pana Andrzeja Gościniaka kierowanie Biurem Koncertowym Państwowej Filharmonii Śląskiej, w której w późniejszym okresie objął stanowisko dyrektora naczelnego. Z wielką dumą i satysfakcją wspomina także swoją aktywną działalność jako członek pierwszej „Solidarności”. Był członkiem założycielem Siemianowickiego Koła Związku Górnośląskiego, a także współtworzył w Siemianowicach Śląskich strukturę Platformy Obywatelskiej. Od 2006 roku jako kandydat PO sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej V kadencji w Siemianowicach Śląskich. Cztery lata później został wybrany do Sejmiku Śląskiego IV kadencji jako jego Wiceprzewodniczący, a w 2011 roku objął stanowisko Przewodniczącego. Pan Andrzej Gościniak uważa, że funkcje publiczne, szczególnie te powołane na rzecz działań politycznych, są przede wszystkim obowiązkiem jaki zaciąga się wobec wyborców. Jest to działalność, która powinna opierać się na codziennej i sumiennej pracy, a jej celem musi być rozwój oraz pomyślność poszczególnych miast i całych regionów, ale przede wszystkim mieszkańców. Przez wiele lat swojej działalności skutecznie realizował te założenia.

JAN HOPPE Wieloletni działacz samorządu gospodarczego Przewodniczący Konwentu Nestorów, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” Jan Hoppe początki swojej kariery związał z przemysłem hutniczym. Przez wiele lat pracował w Hucie Kościuszko w Chorzowie jako specjalista do spraw gospodarki materiałowej, następnie jako Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowej Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali, a w latach 1982-1988 był Zastępcą Głównego Księgowego ponownie w Hucie Kościuszko. W okresie od 1994 do 2002 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich Sp. z o.o. Obiekt ten powstał w wyniku przekształcenia Ośrodka Postępu Technicznego. Już po roku działalności pod kierownictwem Prezesa Jana Hoppe, Targi w Katowicach osiągnęły pozycję wicelidera polskiego rynku wystawienniczego. Kolejne lata funkcjonowania umocniły markę MTK nie tylko w kraju, ale przede wszystkim stały się one uznanym ośrodkiem targowym w Europie. Jan Hoppe piastował także funkcję Prezesa Zarządu w firmach Hamacher Sp. z o.o. oraz NPC North Property Consulting Polska Sp. z o.o. Jest także Członkiem Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. W 1995 roku Jan Hoppe swoją aktywną działalność związał z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, gdzie objął funkcję Wiceprezesa Izby oraz Wiceprzewodniczącego Rady Izby. W latach 1998-2001 był Wiceprezesem Urzędującym. W tym czasie zainicjował szereg działań kierowanych do przedsiębiorców województwa śląskiego, zrzeszonych w Izbie, m.in. fora gospodarcze, spotkania członkowskie, spotkania Rady Patronackiej Laurów Umiejętności i Kompetencji. Prezes Jan Hoppe dostrzegał olbrzymi potencjał we współpracy samorządu gospodarczego i terytorialnego jako ważny element rozwoju województwa. Wpierał także działania Izby ukierunkowane na rozwój innowacyjności. Za swoje zaangażowanie oraz efektywną działalność otrzymał liczne odznaczenia: Złoty oraz Brązowy Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużonego dla Województwa Katowickiego oraz Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za: • inicjowanie działań Samorządu Województwa na rzecz tworzenia dobrego klimatu i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim;

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za:

• wspieranie i aktywny udział w wydarzeniach Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości

• profesjonalizm i pełne zaangażowanie przy pełnieniu funkcji zawodowych i społecznych;

• podkreślanie roli i znaczenia współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego.

• budowanie struktur i kształtu funkcjonowania samorządu gospodarczego w województwie katowickim, a obecnie śląskim; • działania na rzecz rozwoju regionu i jego gospodarki; • wieloletnią owocną pracę społeczną w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

50

51


Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

HENRYK GALWAS

WIKTOR PAWLIK

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu

Prezes Regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej w Gliwicach

Henryk Galwas jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalności organizacja i zarządzanie. Mocno zaangażowany w działalność społeczną i samorządową. W przeszłości kierował wieloma podmiotami gospodarczymi. Przez wiele pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2011 roku Prezesa Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. Ponadto pełni wiele funkcji społecznych w organizacjach społecznych i gospodarczych, jest – m.in. - długoletnim Przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu. Jest zaangażowany w integrowanie środowiska przedsiębiorców Opolszczyzny. Opolska Izba Gospodarcza, którą obecnie zarządza, ma ustabilizowaną i wysoką pozycję w środowisku przedsiębiorców dzięki szerokiej współpracy, prowadzonym konsultacjom z różnymi partnerami – władzami województwa, samorządami, środowiskami akademickimi. Kierowana przez Niego Izba prowadzi: promocję przedsiębiorców poprzez m.in. konkurs „Opolska Nagroda Jakości” w ramach Polskiej Nagrody Jakości oraz szereg usług doradczych i szkoleniowych. Izba jest platformą wymiany doświadczeń oraz oferowanych produktów i usług przez przedsiębiorców. Izba podejmuje inicjatywy chroniące przedsiębiorców przed skutkami klęsk naturalnych lub nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Wiktor Pawlik od 1990 roku pełnił funkcję Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która kontynuuje założenia i tradycję pierwszej gliwickiej Izby, powstałej w 1859 roku. Izba uczestniczy w wielu projektach ukierunkowanych na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w regionie. Szczególne znaczenie, ze względu na charakter miasta i regionu, mają inicjatywy nastawione na pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii. Dzięki tym działaniom region jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowo-gospodarczym. Izba prowadzi program promocyjny „Marka Śląskie”, który od 5 lat jest wpisany w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach jest cennym partnerem dla lokalnych przedsiębiorców, realizuje szereg usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych. Prezes Wiktor Pawlik jest aktywnym działaczem społecznym, uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Jest członkiem Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ponadto jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej i działa na rzecz wzmocnienia roli samorządu gospodarczego w Polsce.

Henryk Galwas jest inicjatorem szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami i izbami gospodarczymi Śląska. Wyraża dużą troskę o dobro przedsiębiorców skupionych w Izbie. Za zasługi dla Opolszczyzny Prezes Henryk Galwas otrzymał wiele wyróżnień regionalnych jak i resortowych. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za: • budowanie struktur samorządu gospodarczego w kraju i na Śląsku; Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za:

• poszukiwanie nowych rozwiązań i modeli funkcjonowania instytucji samorządu gospodarczego, jako reprezentanta przedsiębiorców w dialogu z administracją rządową i samorządową; • realizowanie projektów wzmacniających współpracę nauki i biznesu;

• dbałość o rozwój samorządu gospodarczego Opolszczyzny; • skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich;

• aktywność w promowaniu lokalnych przedsiębiorców oraz pozyskiwanie partnerów krajowych i międzynarodowych.

• kreowanie projektów łączących biznes z nauką; • aktywne łączenie interesów wielu grup przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, ważnych dla regionu.

52

53


JANUSZ TARGOSZ Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Janusz Targosz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Od wielu lat łączy działalność biznesowa i społeczną. Od 25 lat prowadzi firmę JANTAR Sp. z o, o. lidera w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla systemów sprzedaży oraz automatycznej identyfikacji. Jest ekspertem w dziedzinie kodów kreskowych i technologii radiowych. Pełni funkcję członka Polskiej Rady Systemu GS 1 i jej wieloletniego przewodniczącego. Za osiągnięcia zawodowe otrzymał w 2001 r. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji. Pan Janusz Targosz pracuje społecznie w organizacjach samorządu gospodarczego, pełniąc od dwóch kadencji funkcję Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu. Wszelkie inicjatywy, których podejmuje się Izba, mają na celu integrację środowiska przedsiębiorców Podbeskidzia oraz reprezentowania ich interesów wobec partnerów publicznych. Stymulują pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i promocji całego regionu. Za osiągnięcia dla regionu Prezes Janusz Targosz otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

JACEK JANISZEWSKI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska”

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Jacek Janiszewski jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Posiada także tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. W 1993 roku został mianowany sekretarzem stanu w resorcie rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. Następnie Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Premiera Jerzego Buzka. Jako przedstawiciel Akcji Wyborczej Solidarność zasiadał w Sejmie III kadencji. Po zakończeniu pracy w parlamencie poświęcił się pracy naukowej - obronił pracę doktorską, oraz doradczą. W 2000 roku założył Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, które podejmuje problematykę integracji europejskiej, przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu, ale co najważniejsze działa na rzecz promocji polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. Niezwykle znaczącym przedsięwzięciem, którego podjął się Minister Jacek Janiszewski wraz ze swoim Stowarzyszeniem to organizacja Forum Gospodarczego, będącego miejscem wymiany myśli i doświadczeń związanych z gospodarką polską, europejską i światową. Do tej pory odbyło się 11 edycji, które skupiają w ciekawych debatach liczne grono przedsiębiorców, samorządowców, polityków i naukowców. Jacek Janiszewski jest także Prezesem Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska”. Program zakłada tworzenie lokalnych funduszy pożyczkowych z udziałem samorządu gminnego w celu efektywnego i trwałego wsparcia lokalnych przedsiębiorców.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za: • dbałość o rozwój gospodarczy Bielska-Białej oraz integrację i reprezentowanie środowiska biznesu wobec władz publicznych;

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich i wdrażanie programów pomocowych dla przedsiębiorców;

• reprezentowanie wysokiego standardu etycznego oraz merytorycznego w pełnieniu funkcji publicznych;

• aktywne podejmowanie działań na rzecz wprowadzania nowych regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w regionie;

• aktywne poszukiwanie i kreowanie różnorodnych mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości;

• godne reprezentowanie interesów małych i średnich przedsiębiorstw wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz promowanie modelu firm rodzinnych;

• zorganizowanie z wielkim sukcesem 11 edycji Forum Gospodarczego w Toruniu oraz włączanie się w współorganizację Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

• zaangażowanie w promocję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej;

• wdrażanie i realizację projektów zwiększających rozwój przedsiębiorczości.

54

55


KS. KANONIK

PAWEŁ BUCHTA Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Twórca Katolickiej Fundacji Dzieciom, emerytowany proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

Ks. Kanonik Paweł Buchta święcenia kapłańskie otrzymał 8 kwietnia 1971 roku. W 1980 roku uzyskał stopień magistra prawa kanonicznego i już rok później objął funkcję sędziego w Sądzie Biskupim w Katowicach. W roku 1987 został proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, jednak dalej aktywnie działał na wielu polach, realizując swoje obowiązki jako dziekan Dekanatu Katowice Śródmieście, Delegat Biskupa w procesach beatyfikacyjnych oraz jako Delegat Biskupi w procesie kanonizacyjnym s. Dulcissimy Hoffman w 2013 roku. Po 25 latach służby jako proboszcz, w 2012 roku, Ks. Paweł Buchta przeszedł na emeryturę. W oczach wielu osób, szczególnie parafian i współpracowników Ks. kanonik Paweł Buchta jawi się jako człowiek o wielkim, dobrym sercu. Jest inicjatorem Katolickiej Fundacji Dzieciom, która od 1990 roku, czyli początków jej funkcjonowania, udzieliła pomocy 3200 osobom. Misją Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w procesie wychowania i przygotowywanie do dorosłego samodzielnego życia. W ramach Fundacji powołanych zostało kilka placówek, są nimi: Przedszkole Niepubliczne im. Matki Laury Meozzi, Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy oraz poradnictwo specjalistyczne. Jako Prezes Fundacji Ks. Kanonik Paweł Buchta przez 24 lata dbał nie tylko o sprawy materialne swojego dzieła, ale przede wszystkim stale umacniał je duchowo. Dążył do tego, żeby kojarzyło się potrzebującym z miejscem, gdzie zawsze mogą liczyć na realną pomoc i wsparcie.

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB.

ANDRZEJ HANICH Proboszcz parafii św. Jerzego w Prószkowie

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Ks. Prałat prof. Andrzej Hanich przez ponad 20 lat był sekretarzem abpa Alfonsa Nossola, a przez kolejnych 10 lat pierwszym dyrektorem i zarazem twórcą opolskiego radia diecezjalnego Radio „PLUS” Opole. Od 2007 roku jest proboszczem parafii św. Jerzego w Prószkowie k. Opola. Jest także profesorem w Instytucie Śląskim w Opolu oraz członkiem Rady Naukowej. Ponadto Ks. Prałat Andrzej Hanich jest pomysłodawcą i budowniczym pierwszego na Śląsku Opolskim pomnika papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny w 2000 roku. W 2011 roku został wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro publico Bono”. Jest także Laureatem Nagrody im. Karola Miarki.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • szeroki dorobek naukowy w zakresie kościelnej problematyki pastoralno-teologicznej i zagadnień historycznych Górnego Śląska; • propagowanie historii lokalnej Śląska Opolskiego poprzez własne badania historyczne i publikacje;

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • godną najwyższego uznania pracę duszpasterską i społeczną; • zaangażowanie i podejmowanie licznych działań na rzecz potrzebujących dzieci i młodzieży za sprawą Katolickiej Fundacji Dzieciom.

• wspieranie Domów Samotnej Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach i w Zopowych, Schroniska św. Brata Alberta w Bielicach, Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu; • inicjowanie odbudowy polskich kościołów katolickich na terenie archidiecezji lwowskiej; • wydanie bestsellerowych książek kucharskich „Opolszczyzna w wielu smakach. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2200 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej” oraz „Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej”; • przeznaczenie dochodu z publikacji swojej ostatniej książki kucharskiej na potrzeby remontu wokół zabytkowego kościoła parafialnego w Prószkowie.

56

57


WILHELM BEKER Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

ALBERT KĘPKA Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Wilhelm Beker z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Oleśnie związany jest od 1982 roku, gdzie najpierw pracował na stanowisku Kierownika oddziału produkcyjnego, potem w latach 1990-1998 był Wiceprezesem Zarządu Spółdzielni, a od 1998 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni. Zaangażowanie i fachowość Prezesa Wilhelma Bekera polega na ciągłym udoskonalaniu oraz polepszaniu jakości wyrobów. Wdrożenie systemu ISO 22000 daje klientom pewność, że produkty nabiałowe OSM w Oleśnie posiadają najwyższy standard jakości i bezpieczeństwa. Poprzez wprowadzanie lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji, możliwy stał się eksport produktów za granicę, a co za tym idzie także ich promocja.

Prezes Albert Kępka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu, energetyki jądrowej we współczesnej energetyce, filozofii i etyki.

Wilhelm Beker jest aktywnym działaczem na rynku lokalnym i regionalnym. Jego współpraca z Urzędem Miejskim w Oleśnie, a także urzędami gminnymi na terenie powiatu oleskiego oraz Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim w Opolu, jest bardzo owocna. Aktywnie wspiera także działania Izby Rolniczej w Opolu.

Prezes Albert Kępka bierze udział w pracach nad wszystkimi istotnymi dla Grupy Tauron obszarami oraz nadzoruje procesy rozwojowe i modernizacyjne oraz inwestycje.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• dbałość o innowacyjność i najwyższą jakość produktów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań konsumentów;

• profesjonalne zarządzanie TAURON Wytwarzanie SA oraz przystosowanie firmy do wymagań współczesnego rynku elektroenergetycznego w Polsce;

• efektywne działania na rzecz promocji polskich wyrobów nabiałowych poza granicami kraju; • rzeczową i solidną współpracę ze środowiskiem samorządowym w województwie opolskim.

Życie zawodowe związał z energetyką, kolejno pracując w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Tychach, gdzie zajmował stanowiska w obszarze handlu, w latach 2008- 2011 był Prezesem Zarządu Elektrociepłowni Tychy, od 2011 roku w Tauron Wytwarzanie – początkowo jako Wiceprezes Zarządu, a od 2014 – Prezes Zarządu. Równolegle (2012-2013) był Prezesem Zarządu Elektrowni Blachownia Nova.

Posiada liczne uprawnienia i certyfikaty w zakresie zarządzania i energetyki.

• stworzenie, skuteczne wdrożenie i nadzorowanie programów rozwoju infrastruktury TAURON Wytwarzanie SA związanych z odbudową mocy wytwórczych w ramach projektów gazowych, biomasowych oraz węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie; • znaczący wkład w przygotowanie strategii oraz praktyczną realizację programów naukowo- badawczych oraz pozyskiwania nowych technologii, w szczególności za skuteczne wdrożenie nowoczesnego modelu harmonijnej współpracy i partnerstwa nauki z przemysłem; • osobistą pasję, zaangażowanie, wspieranie i propagowanie idei sportu i rekreacji oraz za udane łączenie i wcielanie w życie zasad etycznego biznesu.

58

59


JÓZEF SMOLORZ Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Właściciel i Dyrektor Przedsiębiorstwa i Inżynierii Ogrodniczej Drewsmol

Z pasji i z miłości do drzew utworzył 25 lat temu Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej Drewsmol. Podstawowym celem działalności Józefa Smolorza jest ratowanie drzew. Firma specjalizuje się w nasadzaniu dużych drzew, drzew ozdobnych, prowadzi również szkółkę w Mszczonowie k. Warszawy. W prowadzeniu firmy łączy profesjonalizm z zasadami etyki, kierując się nie tylko regułami zdrowej konkurencji, ale także względami społecznymi oraz dbałością o środowisko naturalne. Jest niezwykłej klasy, cenionym w kraju i zagranicą fachowcem w swojej dziedzinie. Radio Katowice nadało mu tytuł „Ratownika Drzew”. Jest rzeczoznawcą, biegłym sądowym z zakresu rolnictwa, leśnictwa, szkód górniczych w rolnictwie i leśnictwie. Józef Smolorz jest członkiem Polskiej Izby Ekologii, Międzynarodowego Towarzystwa Upraw i Ochrony Drzew, Polskiego Towarzystwa Ogrodniczego. Jest Kawalerem Spiżowego Dzwonu Wawelskiego, odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi. Działa wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia oraz Towarzystwem Ekologicznym GAJA. Jest wieloletnim sponsorem wydarzenia Ślązak Roku, wspiera różne akcje charytatywne i dobroczynne, pomagając chorym dzieciom oraz dzieciom ubogich rodzin.

ZDZISŁAW BĄK Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Zdzisław Bąk jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością, a od ponad 18 lat rozwija bankowość spółdzielczą będąc pracownikiem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. W 1999 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Banku. Jego głównym zadaniem było całkowite scalenie różnych struktur połączonych Banków, a także kierowanie wszystkimi placówkami i opracowywanie planów ekonomicznych adekwatnych do aktualnych warunków ekonomicznych w kraju oraz możliwości technicznych i kadrowych Banku. W dniu 9 lipca 2003 roku Zdzisław Bąk objął stanowisko Prezesa Zarządu, które piastuje do dnia dzisiejszego. Okres Prezesury Zdzisława Bąka przez wieloletnich klientów kojarzony jest z czasem największego rozkwitu w historii Banku. Największym sukcesem jest dobra i ugruntowana pozycja na rynku finansowym, a także ogromne zaufanie ze strony klientów.

Józef Smolorz współpracuje z jednostkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jako autorytet zapraszany jest na wykłady zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy – na Litwę, do Rosji, Holandii i Turcji. Jest także autorem specjalistycznych artykułów publikowanych w fachowej literaturze oraz książki na temat przesadzania drzew.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie łączy tradycyjną bankowość z nowoczesnymi usługami finansowymi związanymi z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Z inicjatywy Prezesa Bąka Bank Spółdzielczy w Namysłowie aktywnie wspiera przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu i edukacji lokalnych środowisk. Bank Spółdzielczy w Namysłowie dzięki umiejętnemu zarządzaniu Pana Prezesa Zdzisława Bąka jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, należą do nich m.in. Orzeł Agrobiznesu Super Grand Prix, Super Produkt Lata 2013 Orłów Agrobiznesu, a sam Pan Prezes uzyskał tytuł Koryfeusza Agrobiznesu.

Józef Smolorz jest laureatem wielu prestiżowych nagród: Lider Polskiej Ekologii, Green Heroes, Green Apple, Puchar Banku Ochrony Środowiska, Marka Śląskie, Mazowiecka Firma Roku oraz czterokrotnie Złoty Orzeł Biznesu Województwa Mazowieckiego.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie dzięki umiejętnemu zarządzaniu Pana Prezesa Zdzisława Bąka jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, należą do nich m.in. Orzeł Agrobiznesu Super Grand Prix, Super Produkt Lata 2013 Orłów Agrobiznesu, a sam Pan Prezes uzyskał tytuł Koryfeusza Agrobiznesu.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• niezwykła pasję ratowania drzew i oddanie tej misji całego swojego życia;

• sprawne i efektywne kierowanie Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie;

• troskę o ochronę środowiska oraz działania na rzecz podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie;

• wykreowanie ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku finansowym;

• wzorowe prowadzenie firmy, która nie tylko przynosi dochód właścicielowi i pracownikom, ale także daje satysfakcję i poczucie wypełnienia misji.

• umiejętne łączenie tradycyjnej bankowości z nowoczesnymi usługami finansowymi;

60

• zaangażowanie na rzecz uruchomienia korzystnych akcji pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego.

61


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

JÓZEF GARBACZ

KAZIMIERZ GNIOT

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Prezes Zarządu Gniotpol Sp. z o.o. Zakład w Kurznie

Józef Garbacz od 1989 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Bank Spółdzielczy w Leśnicy jest najpoważniejszym partnerem dla biznesu w gminach województwa opolskiego. Prezes Józef Garbacz sam też jest inwestorem – zmodernizował szereg obiektów bakowych, a także wybudował dwa nowe samodzielne budynki w Jemielnicy i Chrząstowicach. Bank regularnie dofinansowuje lokalne inicjatywy społeczne – wspiera szpitale, szkoły, parafie, a także drużyny piłkarskie. Przez wiele lat Prezes Józef Garbacz działał na polu samorządowym. Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Beskidzkiego Związku Rewizyjnego. Jest Laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. w 2005 roku otrzymał Srebrny, a w 2007 roku Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Instytucja Finansowa” oraz wyróżnienie w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy A.D. 2012” organizowanym przez zrzeszający Bank BPS w 2013 roku. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP w 2004 roku. Prezes Józef Garbacz to wybitny menedżer w rozwoju Banku Spółdzielczego w Leśnicy, który w swoich działaniach realizuje misję: „Naszą dumą są nasi klienci, dumą naszych klientów jest nasz Bank”.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Kazimierz Gniot wraz z żoną Krystyną w 1989 roku założył firmę Gniotpol. Zaczynali w przydomowym garażu w Karłowicach, gdzie produkowali przyczepki do samochodów osobowych. W wyniku dynamicznego rozwoju na rynku pojazdów użytkowych powstały dwa zakłady - w Kurzniach pod Krałowicacmi oraz w Odrowążu-Malni. To co wyróżnia Firmę, to przede wszystkim wdrażanie nowoczesnych technologii w celu udoskonalenia asortymentu. Dla Pana Prezesa bowiem priorytetem jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb klientów poprzez elastyczną ofertę oraz zapewnienie najwyższej jakości oferowanych usług. Pod kierownictwem Prezesa Kazimierza Gniota firma Gniotpol zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem posiadanych własnych homologacji i certyfikatów na wykonywane produkty. Pan Prezes stale poszerza także kontakty partnerskie z innymi firmami. Najnowsza umowa z niemiecką firmą Orten GmbH otwiera możliwość eksportu na rynki Niemiec, Austrii i Luksemburga. Istotnym faktem przemawiającym za tym, że Prezes Kazimierz Gniot jest skutecznym przedsiębiorcą jest rosnące zatrudnienie w obu zakładach. Należy także podkreślić działalność charytatywną Prezesa oraz jego coroczne wsparcie organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży, a także zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia kulturalne.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • profesjonalne i skuteczne podejście w zarządzaniu Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy; • kształtowanie partnerskich relacji ze środowiskiem biznesowym w gminach województwa opolskiego; • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

62

• utworzenie i umiejętne prowadzenie firmy rodzinnej, która od 25 lat skutecznie działa i rozwija się na rynku pojazdów użytkowych; • profesjonalizm i wysoką jakość oferowanych usług; • zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

63


BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU Ryszard Leszczyński Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Prezes Zarządu

Początki działalności obecnego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju datuje się na rok 1897, kiedy to w Skrzyszowie powstała Kasa Oszczędności i Kredytów. Kolejne lata przyniosły wiele przekształceń i dziś funkcjonuje Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, który posiada 36 placówek na terenie całego województwa śląskiego. Bank w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija, znajduje się w czołówce polskich banków spółdzielczych, a w województwie śląskim zajmuje pierwsze miejsce. Te sukcesy są możliwe dzięki systematycznej budowie trwałych relacji z Klientami i Udziałowcami oraz dbałości o wysoką jakość usług finansowych i doradczych. Bank zatrudnia 190 osób, którzy stanowią bardzo młodą (średnia wieku wynosi 34 lata), ale profesjonalną załogę. Stale podnoszą swoje kwalifikacje tak, by umiejętnie sprostać oczekiwaniom rynku. Bank obsługuje budżety aż 9 samorządów terytorialnych, jest stałym, dobrym partnerem dla lokalnej ludności, a także współpracuje z małym i średnim biznesem. Bank rozwija indywidualną opiekę Klienta w postaci mobilnego doradztwa dla MŚP, umożliwiając przedsiębiorcom kontakt z pracownikami w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Bank jest bardzo aktywny w życiu społeczności lokalnych – świadczy pomoc finansową osobom potrzebującym, organizuje akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, angażuje się w projekty proekologiczne.

HOTELE DIAMENT S.A. Rafał Bakalarski

Prezes Zarządu

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Hotele DIAMENT S.A. stanowią doskonały przykład firmy o zasięgu ogólnopolskim i najwyższej klasie usług. Stale rozbudowywany potencjał wskazuje na skuteczność innowacyjnego i nowoczesnego zarządzania, a także konsekwencję w realizacji strategii rozwoju sieci hotelowo-konferencyjnej. Aktualnie pod marką Hotele DIAMENT działa 14 obiektów. W ostatnim czasie Spółka Hotele Diament włączyła do swojej sieci STYLEHOTELS. W ten sposób oferta powiększyła się o kolejne 5 atrakcyjnie położonych obiektów hotelarskich na terenie Aglomeracji Śląskiej, są to: Olympia Spodek w Katowicach, Arsenal Palace, Bella Note oraz Olympia Stadion Śląski w Chorzowie, a także Vacanza w Siemianowicach Śląskich. Niewątpliwie wpłynie to na umocnienie pozycji Spółki w sektorze obsługi klientów biznesowych i w sektorze obsługi gości grup kongresowych, konferencyjnych czy sportowych.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, posiada także liczne referencje, które potwierdzają, że jest to placówka przyjazna i partnerska wobec swoich Klientów.

W branży hotelowej najważniejszym wyznacznikiem sprawnego funkcjonowania jest zadowolony gość ponownie korzystający z oferowanych usług. Hotele Diament mogą pochwalić się imponującą liczbą 25 000 gości miesięcznie, którzy przybywają do wybranych Hoteli Diament, wiedząc, że nawet w podróży poczują się w nich jak w domu. Optymalne standardy oraz szereg udogodnień wpływają na komfort i funkcjonalność, a wdrażanie programów przyjaznych rodzinom jest dodatkowym atutem, z którego chętnie korzystają klienci.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• dynamiczny rozwój Banku na trudnym, konkurencyjnym rynku usług finansowych;

• najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o gości;

• kreowanie pozytywnego wizerunku oraz umacnianie pozycji banków spółdzielczych na polskim rynku finansowym;

• dostosowywanie swojej oferty hotelowo-konferencyjnej do zmieniających się potrzeb gości;

• szczególną dbałość o dostosowanie oferty bankowej do potrzeb i oczekiwań Klientów, a szczególnie do Klientów z sektora MŚP;

• sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesów inwestycyjnych, które służyły poszerzeniu oferty świadczonych usług; • skuteczne budowanie wizerunku hotelarstwa w województwie śląskim.

• ciągły rozwój oraz doskonalenie i umiejętne wykorzystanie potencjału pracowników; • aktywne działanie na rzecz inicjatyw społecznych i proekologicznych.

64

65


MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. W KATOWICACH Piotr Płoskoń Prokurent

Krzysztof Lasoń Prezes Zarządu Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Jacek Piwkowski

BRÖKELMANN POLSKA SP. Z O.O.

Prezes Zarządu

Spółka Millenium Inwestycje to firma deweloperska, która z sukcesem prowadzi działalność rozpoczętą w 2001 roku. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w segmencie Budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej. Elementem wyróżniającym jest nowatorskie podejście do wyzwań urbanistycznych. Firma zbudowała od podstaw i zarządza kompleksem mieszkaniowo-usługowym Bażantowo w Katowicach. Jest to swoiste „miasto w mieście”, gdzie na przestrzeni 20 ha w okresie 12 lat powstała zabudowa wielo - i jednorodzinna, centrum handlowe z blisko 30 usługodawcami, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, wielospecjalistyczna przychodnia z dyżurami 40 lekarzy specjalistów, apteka, salon fryzjerski i kosmetyczny, sklep spożywczy, bank, gastronomia oraz dom seniora i Dom Pomocy Społecznej. Dodatkowo wybudowano także Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne o powierzchni 10 000 m2, z basenem, kortami tenisowymi, squash-em, halą sportową, fitnessem, gastronomią, zakładem rehabilitacji i hotelem, stanowiącym uzupełnienie oferty Bażantowa. Ponadto Millenium Inwestycje posiada unikalne kompetencje oraz doświadczenie w zarządzaniu i utrzymywaniu nieruchomości mieszkalnych i handlowo-usługowych.

Platynowy Laur „Doskonała Załoga”

BRÖKELMANN Polska Sp. z o.o. to firma oferująca wysokiej jakości obróbkę powierzchniową profili aluminiowych. Przede wszystkim jednak wyróżnia się na rynku innowacyjnością świadczonych usług, co umożliwia realizację projektów dla klientów z branży AUTOMOTIVE. Największym kapitałem firmy jest wysoko wykwalifikowana załoga, która stale podnosi swoje kompetencje w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych. Ogromnym atutem Firmy jest podejście zespołowe wszystkich pracowników do codziennych wyzwań. Firma stara się tworzyć dobre relacje między pracownikami i kreować potrzebę współpracy. Często organizowane są imprezy integracyjne oraz inne inicjatywy, takie jak udział pracowników w turnieju piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. O potencjale i możliwościach firmy świadczą pozyskiwane nowe zlecenia, które przekładają się na zwiększenie zatrudnienia w Spółce. Jednym z istotnych wyróżnień jakie otrzymała firma BRÖKELMANN Polska jest uzyskanie „DIAMENTU FORBESA”.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Doskonała Załoga” otrzymuje za: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • stworzenie bogatej oferty, z której korzystają zarówno mieszkańcy Bażantowa, jak i południowych dzielnic Katowic; • połączenie na Osiedlu Bażantowo funkcji mieszkalnej z szeroką ofertą usługowo-handlową wraz z możliwościami edukacyjnymi i rekreacyjnymi;

• wzorowe kierowanie zespołem ludzi w oparciu o kompetencje, kodeks postępowania etycznego i budowanie wysokiej kultury organizacyjnej firmy; • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, co przekłada się na profesjonalną współpracę z klientami; • stwarzanie przyjaznej atmosfery w środowisku pracowniczym.

• opracowanie koncepcji opieki nad osobami starszymi i uwzględnienie jej w funkcjonalnej przestrzeni Osiedla Bażantowo.

66

67


DB SCHENKER RAIL POLSKA SP. Z O.O. Marek Staszek Platynowy Laur „Obecność na Rynku Globalnym”

Prezes Zarządu DB Schenker Rail Polska SA

DB Schenker to potentat i światowy lider w branży logistycznej i transportowej. Gwarantuje bezpieczeństwo, niezawodność usług, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo i ochronę środowiska podczas transportu. Proces przewozowy jest realizowany w oparciu o personel posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz utrzymywany w należytym stanie technicznym tabor kolejowy. Podlega ciągłemu doskonaleniu w zakresie dbałości o jakość świadczonych usług. Wyznacznikiem i potwierdzeniem wysokiej jakości usług jest wdrożony i ciągle doskonalony w firmie System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001. System ten w sposób ciągły monitoruje wszystkie procesy logistyczne, transportowe oraz utrzymania taboru kolejowego. W DB Schenker Rail Polska w zarządzaniu liczy się nie tylko wynik finansowy, ale także zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. W 2014 roku zainaugurowano program wolontariatu pracowniczego, jednego z priorytetowych działań w obszarze CSR. Wolontariusze mogą pod sztandarem DB Schenker działać na rzecz lokalnych środowisk, otrzymując wsparcie finansowe Spółki. Obecność w Zabrzu DB Schenker Rail Polska, cieszącej się tak wielkim uznaniem, bez wątpienia umacnia potencjał miasta i całego regionu, jednocześnie zwiększając atrakcyjność inwestycyjną.

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KATOWICE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Platynowy Laur „Kultura i Media”

Studencki Zespół Pieśni i Tańca KATOWICE powstał w 1969 roku z inicjatywy trzech wielkich miłośników folkloru: Józefa Zieliny, Władysława Byszewskiego oraz Stanisława Wodnickiego. Józef Zielina był choreografem grupy. Władysław Byszewski pełnił funkcję chórmistrza, był autorem licznych aranżacji i ludowych kompozycji muzycznych. Natomiast Stanisław Wodnicki, wybitny wirtuoz gry na akordeonie, został kierownikiem Zespołu. To właśnie profesjonalna kadra i etykieta pierwszego studenckiego zespołu folklorystycznego na Śląsku przyciągała rzesze studentów, którzy stali się bijącym sercem Zespołu KATOWICE. Aktualnie kierownikiem Zespołu jest Barbara Uracz, choreografami Zofia i Jan Czechlewscy, a chórmistrzem Adam Kawa. Od 1979 roku Studencki Zespół Pieśni i Tańca KATOWICE jest gospodarzem Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Jest to jedyna tego typu impreza w regionie. Co roku repertuar festiwalu bogaty jest w występy zespołów folklorystycznych z zagranicy m.in. z Włoch, Chin, Turcji, Słowacji czy Indonezji. Kolejna odsłona festiwalu odbędzie się między 22 a 30 sierpnia 2015 roku. W całym swym dorobku Studencki Zespół Pieśni i Tańca KATOWICE posiada liczne nagrody i wyróżnienia, jednak wszyscy członkowie zgodnie podkreślają, że najważniejszym aspektem jest dla nich możliwość realizowania swojej pasji, jaką jest taniec i śpiew.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Obecność na Rynku Globalnym” otrzymuje za: • efektywny rozwój przedsiębiorstwa i wysoką dynamikę wzrostu, jak również najwyższą jakość świadczonych usług; • konsekwentne wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz umiejętność dostosowania działań firmy do konkurencyjnych warunków gospodarki rynkowej; • uwzględnianie interesów społeczności lokalnej poprzez działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Firma od lat podejmuje współpracę z zabrzańskim samorządem realizując projekty dotyczące turystyki przemysłowej, sportu i kultury.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Kultura i Media” otrzymuje za: • edukację młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji; • rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej podczas Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego; • udział w licznych imprezach charytatywnych – koncertach w hospicjach, domach pomocy społecznej i szpitalach; • organizowanie warsztatów muzycznych oraz tanecznych dla uczniów na różnych szczeblu edukacji; • popularyzację wielowiekowej tradycji tanecznej i muzycznej w środowisku akademickim.

68

69


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2014

• prowadzenie na europejskim poziomie leczenia owrzodzeń podudzi i innych trudno gojących się ran.

Nauka i Innowacyjność

Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii ŚCCHS w Zabrzu, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za:

• profesjonalne, a zrazem niezwykle etyczne podejście do swoich

pacjentów, którym przywraca nadzieję na szybki powrót do zdrowia;

• zaangażowanie w kształtowaniu polityki przeciwdziałania i leczenia cukrzycy;

• aktywną pracę na rzecz doskonalenia zawodowego lekarzy i upowszech-

niania najnowszych osiągnięć naukowych w praktyce służby zdrowia jako członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

• kilkadziesiąt lat owocnej pracy naukowej oraz dydaktycznej, dzię-

ki której Politechnika Śląska uznawana jest za jeden z najbardziej uznanych ośrodków akademickich całego regionu; • bogaty dorobek naukowy i badawczy z dziedziny inżynierii materiałowej oraz biomedycznej; • wytrwałość w dążeniu do powstania nowatorskiej jednostki organizacyjnej Politechniki Śląskiej jaką jest Centrum Inżynierii Biomedycznej, która integruje współpracę Uczelni Wyższych Województwa Śląskiego oraz wiodących producentów wyrobów medycznych w kraju.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

Prevac Sp. z o.o. w Rogowie

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za:

• ogromny wkład w stworzenie solidnych struktur kardiochirurgii

dziecięcej w Katowicach i Zabrzu, a także profesjonalne kierowanie Kliniką Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie; • zaangażowaną działalność społeczną i poświęcanie swojej pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych; • skuteczne wdrożenie metody ogrzewania krwi, co pozwoliło przywrócić życie wychłodzonemu, dwuletniemu chłopcu.

Dr n. med. Jacek Wilczek

Przewodniczący Rady Fundacji „ Elektrokardiologia Ochojec”. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za:

Prevac Sp. z o.o. działa w Rogowie od 1996 roku. Specjalizuje się w produkcji aparatur naukowo-badawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów i nowych technologii. Prevac to jedyna w Polsce tego typu firma i jedna z nielicznych na świecie, gdzie stopień skomplikowania ociera się o granice materiałowe, technologiczne i intelektualne.

• opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych metod leczenia

• ponad 20 lat obecności na rynku, zdobyte doświadczenia i sukcesy

• pełną poświęcenia pracę na rzecz swoich pacjentów.

• otwartą postawę na współpracę ze środowiskiem naukowym oraz

Lek.med Sławomir Rowiński

Dyrektor ds. medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach Sławomir Rowiński cały czas pracuje na oddziale chirurgii w Krapkowicach jako starszy asystent. Jednocześnie jako menadżer służby zdrowia pełni funkcję Dyrektora ds. medycznych.

rynkowe;

utworzenie Konsorcjum KOGA, wspólnie z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG; • poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarach zastosowania swoich produktów; • Dla właściciela Zdzisława Juszczyka – za pasję badacza i nieustępliwość w odkrywaniu nowych możliwości.

Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za:

Tadeusz Szymanek

wia, przede wszystkim w zakresie lecznictwa szpitalnego; • systematyczne wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności opieki dla pacjentów oraz poszerzanie zakresu realizowanych usług; • czynne uczestniczenie w przekształcaniu powiatowej opieki zdrowotnej i umacnianie pozycji krapkowickiego szpitala; • przyczynienie się do wprowadzenia całej gamy zabiegów laparoskopowych w ginekologii i chirurgii;

Zbigniew Michniowski

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• umiejętne dostosowanie działania firmy do warunków gospodarki

• stymulowanie współpracy transgranicznej polsko-czeskiej oraz polsko-słowackiej w obszarze gospodarczym, turystycznym i kulturalnym;

• wybitny wkład w rozwój działalności Euroregionu Beskidy, który

efektywnie działa na rzecz społeczności lokalnej z przygranicznych terenów Polski, Słowacji i Czech. • umiejętne wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej dla realizacji inicjatyw prorozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego.

Dr Riccardo Salmeri

Korespondent Konsularny Republiki Włoskiej

• aktywne promowanie kultury włoskiej w Polsce, wieloletnie nauczanie

języka i literatury włoskiej oraz tworzenie podwalin pod Zakład Italianistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego; • przybliżanie kultury i języka Polskiego Włochom, poprzez opracowanie kursu „Zaczynam mówić po polsku”, który był pierwszym tego typu podręcznikiem; • dbałość o rozwój dobrych stosunków między Włochami a Polską, a w szczególności Śląskiem.

Jerzy Bębenek

• przykładne, wieloletnie prowadzenie prywatnej firmy, która na rynku funkcjonuje już od 1977 roku;

• systematyczny rozwój firmy i dywersyfikację jej usług; • ogromne zaangażowanie w poprawę warunków życia i pracy mieszkańców Chorzowa;

• dobrą, partnerską współpracę z samorządem gospodarczym i władzami miast na Śląsku.

Jan Mika

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych technologii dla

przemysłu oraz przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów mających na celu wdrożenie prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych do przemysłu; • stałą współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami wyższymi (politechnikami: opolską, wrocławską, krakowską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Chemicznej) oraz doświadczonymi technologami, architektami i projektantami; • zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnych instalacji z branży chemicznej i ekologicznej, w szczególności w zakresie oleochemii i utylizacji odpadów tworzyw sztucznych oraz związków ropopochodnych.

Członek zarządu firmy Aludesign sp. z o.o. w Gorzowie Śląskim Marcus Vonhausen, rodowity Niemiec, jest związany z Polską od połowy lat 90. Początkowo był on przedstawicielem dużego niemieckiego koncernu meblowego, zamawiającego towary w Polsce. W roku 2000, odpowiadając na zwiększone potrzeby rynku Europy Zachodniej, zdecydował się na otwarcie w Oleśnie zakładu wytwarzającego odlewy aluminiowe metodą ciśnieniową. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• skuteczne zarządzanie firmą charakteryzującą się dużą dynamiką rozwoju; • dobrą organizację i jakość produktów poparte posiadanym przez firmę

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za:

• wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów i stworzenie firmy,

72

Jest założycielem Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem a od lipca 2013 r. również jego prezesem oraz Instytucji Otoczenia Biznesu Przemysłowe Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń, która zajmuje się łączeniem nauki i przemysłu poprzez szybsze, skuteczniejsze i częstsze przenoszenie rozwiązań i pomysłów naukowych na skalę przemysłową. Współpracując z władzami lokalnymi tworzy podstawy odbudowy i rozwoju przemysłu chemicznego, energetycznego oraz ekoenergetycznego.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

Tadeusz Szymanek jest także twórcą Firmy „Green Pack”, zajmującej ważne miejsce w branży produkcji opakowań.

Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, budowę jej wizerunku

Adam Zadorożny

Prezes Zarządu West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem w Opolu

Marcus Vonhausen

Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

• ogromne zaangażowanie w pracach na rzecz Regionalnej Izby

rynkowej, poprzez inwestowanie w rozwój i rozbudowę firmy, tym samym stwarzając nowe miejsca pracy; • wprowadzenie nowoczesnej technologii, metody zarządzania i marketingu, zapewniając sukces rynkowy i dobrą sytuację finansową firmy; • ogromne zaangażowanie w prowadzeniu Klubu piłki nożnej MKS-u Kluczbork gdzie od 2012 r. jest Prezesem.

Właściciel Firmy Transbej w Chorzowie

Właściciel Firmy Drewnoplast w Strzelcach Opolskich

• ogromny wkład w organizację i przemianę krapkowickiej służby zdro-

Zdzisław Sarnicki

Właściciel Biura Handlowego Gama w Wołczynie

Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

PPHU Gabrypol SP.J. Zdzisław Juszczyk, Radomir Juszczyk w Katowicach

stwo pracy osób zatrudnionych.

Prowadzenie klubu to dla niego wielki zaszczyt i przyjemność. Laureat sam mówi z uśmiechem, że jego samopoczucie zależy od pozycji MKS-u w tabeli. Biuro Handlowe GAMA działa na rynku od 1991 r.

• przykład zastosowania możliwości naukowych do poszukiwania

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za:

współczesnych schorzeń serca i układu krążenia;

Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: nowych rozwiązań technologicznych w różnych obszarach; • aktywne poszukiwanie możliwości współpracy z partnerami na całym świecie w różnych branżach i dziedzinach; • umiejętne łączenie nauki i przemysłu oraz dbałość o najwyższą jakość usług i zastosowanych produktów.

• dbałość o wizerunek firmy, komfort obsługi klienta oraz bezpieczeń-

rządową i samorządową; • wspieranie działań integrujących instytucje samorządu gospodarczego w województwie śląskim oraz w kraju.

Dr Riccardo Salmeri został skierowany do Polski w 1978 roku przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadaniem nauczania języka włoskiego. Pracował jako wykładowca języka i literatury włoskiej na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Z Jego inicjatywy powstał Zakład Italianistyki, którego został Kierownikiem. Od 1998 roku jest Dyrektorem Centro Italiano di Cultura w Bielsku-Białej. W 2001 roku został także nominowany Konsulem Republiki Włoskiej w Bielsku-Białej na stanowisku Korespondenta Konsularnego.

• podejmowanie licznych działań wspierających Oddział Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu;

i zaufania przedsiębiorców;

• wzorcową współpracę z partnerami publicznymi – administracją

która dziś jest cenionym w kraju i zagranicą producentem wysokiej jakości okien i drzwi; • nieustanne podnoszenie jakości własnych wyrobów poprzez inwestycje w najnowsze technologie;

zintegrowanym systemem zarządzania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001 OHSAS); • utworzenie nowoczesnej siedziby firmy o dużej powierzchni w Gorzowie Śląskim jako szansy dalszego rozwoju firmy i zwiększenia zatrudnienia; • nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową w Gorzowie Śląskim w celu zatrudnienia absolwentów i stworzenie perspektywy stałej pracy stanowiącej szansę rozwoju dla społeczności lokalnej; • aktywny udział w realizacji projektów Unii Europejskiej, m.in. pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu”.

73


Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

• oddanie i poświęcenie w codziennej pracy duszpasterskiej w środowi-

Polskie Przedsiębiorstwo

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rafał Wyszyński

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. w Katowicach.

sku gospodarczym i ludzi, a szczególnie dzieci wymagających wsparcia socjalnego.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „Ecokom” Sp. z o.o. w Luboszycach Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. w Luboszycach funkcjonuje od 1994 roku.

Prezes Zarządu Fundacji Giesche. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia odpowiadającego

• rewitalizację historycznych obiektów fabryki porcelany w Katowicach

współczesnym europejskim standardom;

• specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowa-

ną kadrę naukowo-dydaktyczną, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego; • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, dzięki czemu do zespołu nauczycieli akademickich na kierunkach technicznych, obok naukowców i pracowników dydaktyczno-naukowych zaproszono do współpracy doświadczonych inżynierów-praktyków. Przekazują oni studentom umiejętności nabyte podczas wielu lat pracy zawodowej. Podobnie - na kierunkach artystycznych wykładowcami i asystentami są twórcy o uznanym dorobku; • możliwość zapoznania się studentów z nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowymi, odpowiadającymi na wysokie wymagania, jakie stawia współczesny rynek pracy.

Politechnika Częstochowska

i utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska, jako nowej przestrzeni miejskiej otwierającej możliwości dla połączonych działań z dziedziny, nauki, kultury i biznesu; • podejmowanie licznych inicjatyw społecznościowych, których celem jest promowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży, a także stwarzających nowe formy aktywności dla starszego pokolenia.

Erwin Grzegorzek

Wieloletni działacz społeczny. Pan Erwin Grzegorzek jest emerytowanym mistrzem ogrodniczym, który od ponad 50 lat w czynie społecznym, bezinteresownie zakłada i opiekuje się zieleńcami na terenie miasta Katowice, przy przedszkolach, domach dziecka, szpitalach i osiedlach mieszkaniowych. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• bezinteresowną, godną szacunku i uznania działalność dla dobra Z okazji 65 lat doświadczeń w działalności naukowej i edukacyjnej. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za:

lokalnych społeczności; • promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży województwa śląskiego; • wrażliwość na piękno i szacunek dla przyrody.

Krzysztof Nazimek

• wychodzenie naprzeciw współczesnym wymogom naukowym i dydaktycznym, wdrażanie nowych kierunków kształcenia i metod nauczania; • bardzo dobrą współpracę z otoczeniem – przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami rynku pracy w celu podniesienia jakości pracy własnej i lepszego przygotowania swoich absolwentów; • posiadany wysokiej jakości warsztat naukowy i badawczy, który umożliwia efektywną współpracę z biznesem.

Pro Publico Bono Dr n. med. Michał Kaszuba

Długoletni pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu i Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• opiekę duszpasterską kierowaną do środowisk gospodarczych oraz owocną współpracę z instytucjami samorządu gospodarczego; • prowadzenie cyklicznych wykładów z zakresu nauki Kościoła dla przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach;

w oparciu o innowacyjne metody badawcze, dzięki czemu zdobywa zaufanie klientów w tak ważnej dziedzinie przemysłu jak energetyka; • kreowanie i animowanie współpracy sektora nauki i gospodarki, m.in. poprzez organizację cyklicznych, cenionych w branży konferencji i seminariów, będących forum wymiany poglądów ekspertów branżowych; • wdrożoną politykę społecznej odpowiedzialności biznesu – Pro Novum Sp. z o.o. realizuje 3 stałe, wieloletnie programy – współpraca z Akademią Muzyczną w Katowicach i wpieranie inicjatyw śląskiego środowiska muzycznego, pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz dofinansowywanie projektów edukacyjnych.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo” otrzymuje za: w znaczący sposób unowocześnić produkcję i dostosować do standardów UE; • opracowanie i wdrożenie niezwykle innowacyjnych technologii w przetwórstwie, dzięki czemu produkty OSM są wyjątkowe na rynku i wysoko cenione przez klientów; • 65 lat doświadczeń, stały rozwój, ciągłe zwiększanie produkcji, rozbudowę i zwiększanie asortymentu; • partnerską współpracę z dostawcami – OSM w Bieruniu prowadzi skup mleka z ok. 350 gospodarstw rolnych na terenie 3 województw – śląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo” otrzymuje za:

nowoczesnych metod diagnozy i rehabilitacji; • za dbałość o wizerunek szpitala, ciągłe inwestycje w infrastrukturę oraz sprzęt medyczny dający także komfort pracy zatrudnionego personelu; • starania o dobrą kondycję ekonomiczną zarządzanego szpitala oraz szeroką współpracę z ośrodkami w kraju i zagranicą, a także realizację licznych projektów mających na celu rozwój placówki.

Udana Inwestycja Jaekel-Bud-Tech Sp.z o.o. w Chorzowie Jaekel-Bud-Tech to firma, która w sektorze usług budowlanych może poszczycić się renomą, doświadczeniem oraz stabilną pozycją. Działa nieprzerwanie od 1995 r., głównie w południowej i centralnej Polsce. Firma posiada wyspecjalizowanych pracowników budowlanych, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Udana Inwestycja ” otrzymuje za:

• odważną inicjatywę i rewelacyjne wykonanie budowy hotelu Gorczowski w Chorzowie, hotelu o standardzie 4-gwiazdkowym, mieszczącym się w budynku dawnego kasyna Huty Batory; • wysoką jakość materiałów i usług stosowaną we własnych realizacjach, dających komfort i wygodę przyszłym użytkownikom; • wzorcową realizację wszystkich projektów budowlanych.

74

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo” otrzymuje za:

• profesjonalne i efektywne prowadzenia działalności usługowej

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie opolskich gmin; • sprawne prowadzenie inwestycji z zakresu inżynierii komunalnej na terenie gmin Opole, Łubniany, Izbicko, Popielów, Cisek i Rudniki; • realizacje wielu działań prospołecznych na rzecz lokalnej społeczności i regionu opolskiego.

ZAGA Fundusze Europejskie w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo” otrzymuje za :

• wysoką jakość i kompleksowość oferowanych usług doradztwa unijnego i pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji;

• systematyczny rozwój firmy oraz skuteczność w pozyskiwaniu dotacji

unijnych potwierdzaną co roku rankingami prestiżowych magazynów ogólnopolskich „Forbes” i „Fundusze Europejskie”; • zaufanie dużego grona klientów oraz profesjonalizm i odpowiedzialność w biznesie, co pozwala firmie od wielu lat znajdować się w czołówce firm doradczych w Polsce.

Przedsiębiorcza Kobieta

• efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, które pomogły

• niecodzienną troskę o dobro pacjentów poprzez wprowadzanie

studentów;

Ks. dr hab. Andrzej Nowicki

• prowadzenie wysokospecjalistycznych usług w branży energetycznej

Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu

• opracowania naukowe dostarczające nowego spojrzenia na dotychcza-

Duszpasterz środowisk gospodarczych.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo ” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• nowatorskie kształcenie wielu pokoleń wybitnych specjalistów; • metody dydaktyczne zyskujące mu szacunek i wyjątkową sympatię sowe metody leczenia; • wyjątkowe oddanie, ogromną życzliwość i ciepło, jakim obdarza swoich pacjentów.

Pro Novum Sp. z o.o. to przykład polskiej firmy, działającej na rynku od prawie 28 lat, łączącej z powodzeniem rozwój wiedzy technicznej z sukcesem finansowym, a dodatkowo umiejącej podzielić się tym sukcesem z otoczeniem.

• wysoką jakość oferowanych produktów chemicznych potwierdzoną licznymi certyfikatami;

• wzorcową współpracę z klientami, dostosowanie swojej oferty

produktowo-usługowej do potrzeb nawet najbardziej wymagających oraz tworzenie usług dodanych, takich jak doradztwo techniczne w doborze produktu, optymalizacja receptur, czy wsparcie ze strony laboratoriów firmy; • profesjonalizm i odpowiedzialność w działalności produkcyjnej i dystrybucji, co zapewnia bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Kamex Sp. z o.o. w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo” otrzymuje za:

• dynamiczny rozwój firmy, która jest producentem najwyższej jakości

urządzeń hydraulicznych dla górnictwa, hutnictwa, budownictwa, przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego; • działalność eksportową i sukcesy na rynkach międzynarodowych; • utworzenie nowej inwestycji - hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego o łącznej powierzchni użytkowej ponad 9 tyś. m2 i wartości 30 mln złotych, dającej nowe możliwości produkcyjne i przewagę konkurencyjną na rynku.

Beata Drzazga

Prezes Zarządu BetaMed SA BetaMed SA posiada 70 oddziałów na terenie 11 województw i ciągle poszerza zakres swoich usług. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii Przedsiębiorcza Kobieta ” otrzymuje za:

• stworzenie prywatnej firmy działającej w obszarze opieki medycznej,

która obecnie zajmuje się tysiącami osób chorych i cierpiących wymagającymi profesjonalnego medycznego wsparcia; • odważną decyzję budowy pierwszej stacjonarnej swojej placówki Medical Active Care w Chorzowie, gdzie w najbliższym czasie będą realizowane świadczenia zdrowotne o szerokim zakresie i wg najnowszych standardów medycznych; • dużą aktywność w środowisku lokalnym i branżowym, udział w wielu gremiach doradczych i opiniotwórczych; • niezwykle profesjonalne przygotowanie zawodowe, zarówno w dziedzinie opieki medycznej, jak i zarządzania biznesem.

Magdalena Majorczyk

Dziennikarka, trenerka biznesu, właścicielka Grupy JMP Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii Przedsiębiorcza Kobieta ” otrzymuje za:

• stworzenie i zarządzanie firmą, zajmującą się organizacją szkoleń i kursów nauczania języków obcych;

• kreatywne podejście na swojej profesji i poszukiwanie nowych metod skutecznego działania;

• szeroką współpracę z uczelniami wyższymi i administracją samorządu terytorialnego;

• aktywność w samorządzie gospodarczym, organizacjach biznesowych

75

oraz stowarzyszeniach branżowych.


Inwestycja Zagraniczna w Polsce Polaris Polska Sp. z o.o. w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Inwestycja Zagraniczna w Polsce” otrzymuje za:

• wybudowanie w Opolu pierwszego w Europie zakładu produkcji • • • •

pojazdów typu ATV, specjalizującego się również w produkcji skuterów śnieżnych, motocykli czy pojazdów elektrycznych; znaczące zmniejszenie poziomu bezrobocia w województwie opolskim poprzez zatrudnienie oraz wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników na wszystkich szczeblach organizacji; prowadzenie wysoce elastycznego podejścia produkcyjnego, które umożliwia dostosowanie produkcji do oczekiwań klientów; stosowanie metody zarządzania Lean, która zapewnia bezpieczne środowisko pracy i spełnienie rygorystycznych standardów jakościowych; minimalizowanie swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie testów pojazdów jedynie do wygrodzonego terenu i toru testowego na terenie zakładu oraz wybudowanie oczyszczalni ścieków, neutralizjącej wszystkie powstające w zakładzie ścieki przemysłowe.

MEB Technical GmbH Sp. z o.o. w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Inwestycja Zagraniczna w Polsce” otrzymuje za:

logistycznych: maksymalne skrócenie czasu dostawy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości; • systematyczne modernizowanie taboru samochodowego, aby zaspokoić oczekiwania rynku; • stale powiększanie zakresu świadczonych usług, czego przykładem jest kompleksowa obsługa nie tylko w zakresie transportu elementów elektrowni wiatrowych, ale również w zakresie montażu tychże elementów; • zbudowanie zgranego i kompetentnego zespół pracowników, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Załoga – Wspólny Sukces

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Załoga – Wspólny Sukces” otrzymuje za:

• dążenie do podnoszenia standardów świadczonych usług doradczych

i szkoleniowych na rzecz producentów rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich; • upowszechnianie wśród rolników wiedzy i umiejętności z zakresu poprawy efektywności produkcji oraz stopniową integrację producentów rolnych ukierunkowaną na współdziałanie w obszarze tego samego rynku; • przygotowanie rolników do korzystania z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, dzięki czemu jest możliwy wielofunkcyjny zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

• wprowadzenie do Polski nowoczesnego know-how technologii energii

Diehl Controls Polska Sp. z o.o. w Namysłowie

odnawialnych oraz magazynowania i zarządzania energią elektryczną;

• działalność popularyzatorską, szkoleniową i doradczą w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach; • prace koncepcyjne i wdrażanie pionierskich projektów z zastosowaniem mini elektrowni wiatrowych oraz biogazowi rolniczych i komunalnych; • realizacje projektów „Smart Home” dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

ORGANIZATOR

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Załoga – Wspólny Sukces” otrzymuje za:

HONOROWY GOSPODARZ

• wkład w rozwój firmy, która jest cenionym producentem urządzeń elektronicznych dla sprzętu AGD;

• zaangażowanie i determinację w projekty modernizacyjne, dzięki czemu zwiększa się produkcja i rozszerza się profil klientów;

• konsekwentną współpracę z zarządem w dążeniu do realizacji misji

Firma Społecznie Odpowiedzialna

i strategii firmy;

• za wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,

co zostało potwierdzone nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy: Pracodawca – Organizator przy bezpiecznej.

Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych RUDATOM Dariusz Sznotala w Kępie

Media Firma Rudatom funkcjonuje na rynku od 25 lat. Powstała w 1989 r. w Kępie pod Opolem. Wykonuje usługi z zakresu robót ziemnych i rozbiórkowych oraz usługi transportowo-sprzętowe.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” SA

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „ Firma społecznie odpowiedzialne” otrzymuje za:

• stworzenie rzetelnej i doświadczonej firmy rodzinnej łączącej cele biznesowe z udziałem w życiu społeczności lokalnej.

• stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz stworzenie im

godnych warunków pracy oraz respektowanie pracowniczych przywilejów. • tworzenie nowych miejsc pracy • utworzenie takiego parku maszynowego, który powstał przez wiele lat działalności firmy, który wykorzystywany jest w odnowie zasobów przyrody, poprzez wykonywanie rozmaitych prac ziemnych oraz zapewnianiu odpowiedniej przepustowości rowów melioracyjnych w gminie Łubniany.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Media” otrzymuje za:

• skuteczną realizację od ponad 60 lat informacyjnej, społecznej

i kulturowej misji publicznego nadawcy; uczestnictwo w życiu publicznym regionu jako ważnego ośrodka informacji oraz centrum wymiany poglądów między obywatelami; • bogatą ofertę programową w zakresie informacji, kultury, edukacji, sportu i rozrywki, skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

• aktywne

Jakub Nagórski

Właściciel Agencji Kreatywnej „Kręci się!”

TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Spółka Jawna w Strzelcach Opolskich

Złoty Laur Forum Młodych otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Firma Rodzinna” otrzymuje za :

• doskonalenie się w realizowanych działaniach biznesowych, jak

PARTNER

Złoty Laur Forum Młodych

Firma Rodzinna

Firma powstała w 1987 r. jako wspólne przedsięwzięcie małżeństwa Marioli i Joachima Wiesiollek. Początkowo siedziba mieściła się na Górze św. Anny, od której wywodzi się również nazwa przedsiębiorstwa. Obecnie siedzibą są Strzelce Opolskie.

PARTNER ZŁOTY

• konsekwentne rozwijanie własnej firmy - od pomysły zrodzonego

kilka lat temu jeszcze podczas studiów do agencji kreatywnej o zasięgu międzynarodowym, czego dowodem jest międzynarodowe portfolio klientów i miejsca realizacji - Czechy, Chiny, Szwajcaria, Węgry, Portugalia, Niemcy, Austria; • wspieranie rozwoju młodych przedsiębiorców w regionie; • wspieranie działań rozwojowych i promocji regionu.

również prowadzenie na wysokim poziomie świadczonych usług

76

„Inwestujemy w Twoją przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2077-2013 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw „Opolska Platforma Innowacji” nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00 z dnia 10.12.2012 r.


INICJATYWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KATOWICACH

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

ne podczas sesji panelowych i warsztatów i spotkań z udziałem najwybitniejszych ekspertów zostały zebrane w postaci Rekomendacji oraz wręczone ich adresatom. Za nami cztery niezwykle udane edycje kongresu, a już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej – V edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbędzie się w dniach 12-14 października 2015 r. w Katowicach. Do zobaczenia! W dniach 22-25 września 2014 r. w Katowicach odbyła się IV edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W trakcie tegorocznej odsłony wydarzenia organizatorzy zaproponowali uczestnikom łącznie 45 wydarzeń, które zgromadziły przedstawicieli 35 krajów, 44 wystawców Targów Biznes Expo i 3400 uczestników. Hasło przewodnie IV edycji Kongresu brzmiało „10 lat przedsiębiorczości bez granic”, a debaty skupiały się na możliwościach, jakie stworzyło polskim firmom wejście do Unii Europejskiej. Wnioski i postulaty wypracowa-

PATRONAT MEDIALNY

Świadomość rangi sektora MŚP dla gospodarki europejskiej nakazuje wielu podmiotom wzmóc działania wspierające jego rozwój. Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach nieprzerwanie od 2011 r. wspólnie z Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowane są Targi BIZNES EXPO, które stały się platformą spotkań przedstawicieli małego i średniego biznesu, dużych firm współpracujących lub korzystających z usług MŚP, jak również instytucji otoczenia biznesu. Organizator targów firma PROARTE MEDIA

Śląska Nagroda Jakości może poszczycić się mianem najbardziej prestiżowego projakościowego Konkursu w regionie. Celem Konkursu jest propagowanie i wdrażanie w regionie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, promocja

www.kongresmsp.eu

tworząc to wydarzenie stara się każdego roku zaproponnować interesującą ofertę targową zarówno Wystawcom, jak i Odwiedzajacym. Na tegoroczną V edycję targów - przygotowujemy kolejne ciekawe rozwiązania, jak również udoskonalamy poprzednie, jak chociażby Targową Wyspę Wiedzy gromadzącą doradców i praktyków z różnych dziedzin życia gospodarczego udzielających bezpłatnych porad biznesowych. Zapraszamy zatem do współtworzenia Targów BIZNES EXPO 2015 poprzez czynny udział w tym wydarzeniu. V edycja odbędzie się w dniach 12-14 października 2015 roku. www.biznesexpo.eu

śląskich organizacji osiągających bardzo dobre wyniki w zarządzaniu oraz popularyzacja wśród przedsiębiorstw projakościowego sposobu myślenia. Udział w Konkursie Śląska Nagroda Jakości stanowi znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału organizacji oraz możliwość przeprowadzenia samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wdrożony przynajmniej jeden system zarządzania według międzynarodowych lub krajowych standardów. www.rig.katowice.pl

79


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

Dokładnie 25 lat temu - w 1989 roku, grupa organizacyjna rozpoczęła przygotowania do zebrania założycielskiego Izby. Dzięki temu, w 1990 roku z inicjatywy Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego i 103 założycieli została powołana Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Organizacja pielęgnuje tradycję Izby Handlowej powstałej w 1922 roku w Katowicach i Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powstałej w 1927 roku. Inicjatorem założenia Regionalnej Izby Gospodarczej jest Tadeusz Donocik – od samego początku, czyli od 1990 roku pełniący funkcję Prezesa i współzałożyciela Izby. Wyjątkowy jubileusz, który w tym roku obchodzi Regionalna Izba Gospodarcza jest okazją do spojrzenia na kondycję polskiej gospodarki. Izba powstała na gruncie przemian ustrojowych w Polsce, dlatego też rozpoczynając swoją działalność musiała dostosować się do nowej sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej Polski. Od samego początku realizowała swoją misję wspierania podmiotów gospodarczych w budowaniu przedsiębiorczości oraz innowacyjnej gospodarki nie tylko w regionie śląskim, ale i w całym kraju. Początkowo skupiała zaledwie kilkanaście podmiotów gospodarczych, a dziś – dzięki ponad dwudziestopięcioletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości oferowanych usług, a także wiedzy i kreatywności specjalistów jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu zrzeszającą blisko 450 firm.

80

Regionalna Izba Gospodarcza już od dwudziestu pięciu lat pomaga inicjować współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. To właśnie m.in. z inicjatywy Izby powstało wiele regionalnych instytucji otoczenia biznesu tj. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA (obecnie Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorstw SA), a także inne organizacje, mające wpływ na rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego, tj. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stale współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami – m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim SA, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA, Głównym Instytutem Górnictwa czy Śląskimi uczelniami – przede wszystkim z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Śląską czy Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie.

i zagranicą. Izba jako jedna z największych instytucji otoczenia biznesu w regionie promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój. Kieruje swą działalność także do ludzi młodych – będących u progu swojej kariery zawodowej. Wśród inicjatyw podejmowanych przez Izbę są organizowane od dwudziestu trzech lat Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane wybitnym osobistościom, które swoją postawą i twórczą aktywnością przysłużyły się do obrazu aktualnej Polski. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest również inicjatorem konkursu Śląska Nagroda Jakości. Główną inicjatywą podejmowaną przez Izbę jest Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany już od 2011 roku. Każdego roku do Katowic zjeżdżają przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, a także przedstawiciele świata nauki, po to, by rozmawiać o najważniejszych problemach firm z sektora MŚP.

i rozwój oferty usługowej odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku. Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach działa także Sąd Arbitrażowy, powołany w 1991 roku jako pierwszy w Polsce.

Poprzez doświadczenie, kompetencje, wiedzę i kreatywność pracowników Regionalna Izba Gospodarcza cały czas pokazuje, że profesjonalnie świadczy szereg wysokiej jakości usług. Wśród nich znajdują się m.in. rozpowszechnianie istotnych informacji gospodarczych, organizowanie konferencji, seminariów, projektów badawczych, poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych; organizowanie oraz uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach, takich jak fora czy misje gospodarcze, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności. Poprzez stałe doskonalenie

Od początku istnienia Izba prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Współuczestnictwo z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi i innymi zagranicznymi instytucjami jest istotną aktywnością Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach współpracy RIG ułatwia przedsiębiorcom kontakt z zagranicznymi kontrahentami, organizujemy spotkania z przedstawicielami misji gospodarczych z krajów Europy i całego świata. Izba jest również organizatorem misji polskich za granicę.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług jest m.in. Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz współpracy międzynarodowej, przyznany Izbie ponownie w 2010 roku. Regionalna Izba Gospodarcza za swoją działalność otrzymała wiele prestiżowych nagród, w tym Polską Honorową Nagrodę Jakości w 2007 roku i Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego w 2010 roku. Za świadczenie usług najwyższej jakości Izba otrzymała także tytuł Laureata w kategorii QI SERVICES w 2011 roku.

Przez dwadzieścia pięć lat działalności Izba pokazała, że jest wiarygodnym partnerem, kreującym konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko śląskich przedsiębiorców, jednocześnie przestrzegając zasad etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków, pomaga im nawiązywać kontakty z partnerami zarówno w kraju, jak

81


Firma PKS International CARGO S.A powstała w 1995 roku. Zajmujemy się transportem, spedycją oraz posiadamy sieć Agencji Celnych. Przez lata stworzono dobrze zorganizowane, prężne oraz rozpoznawalne na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 200 osób. Aktualnie realizujemy przewozy ładunków krajowych i międzynarodowych - w tym również własnymi środkami transportowymi. PKS International CARGO S.A. posiada Agencje Celne na wszystkich pozaunijnych przejściach granicznych oraz w wybranych lokalizacjach wewnątrz kraju. Zarówno Zarząd Spółki jak i pracownicy przykładają dużą wagę do jakości świadczonych usług czego wyrazem jest wdrożony i utrzymywany od 2002 roku System Zarządzania Jakością w/g normy ISO 9001-2008 w obszarze spedycji oraz krajowych i międzynarodowych usług transportowych. W 2009 roku Spółka uzyskała status Upoważnionego Przedsiębiorcy, potwierdzony certyfikatem AEO. W obszarze usług celnych przedsiębiorstwo jest zarówno jednym z największych jak i najbardziej doświadczonych w kraju. Od 2008 roku nieprzerwalnie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma. W IV kwartale 2013 roku międzynarodowa wywiadownia gospodarcza „Creditreform” przeprowadziła badanie wiarygodności Spółki, wynikiem czego Indeks Zdolności Płatniczej został obliczony na bardzo dobry.

Uhonorowaniem osiągniętej na rynku pozycji, był przyznany w styczniu 2014 roku Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Polskie Przedsiębiorstwo. PKS International Cargo S.A. z siedzibą w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał: • • • •

za dynamiczny rozwój i działalność zgodną z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w biznesie, za najwyższy poziom oferowanych usług poparty uzyskaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001-2008, za kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i zakładu oraz dostosowanie tych działań do warunków gospodarki rynkowej, za wysoki poziom oferowanych usług poparty uzyskaniem certyfikatu AEO, co uznawane jest przez klientów i organy celne Unii Europejskiej jako dowód bezpiecznej firmy.

www.pkscargo.pl


LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW

2011 MAREK GOLISZEWSKI – Założyciel i Prezes Business

HERBERT WIRTH – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. BOGDAN ZDROJEWSKI – Minister Kultury i Dziedzictwa

Śp. JANUSZ GRANAT – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w latach 2005-2011

2013 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – Senator RP, Wicepremier, Minister

2012 Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ – Rektor Uniwersytetu

ZYGMUNT FRANKIEWICZ – Prezydent Miasta Gliwice JACEK KRYWULT – Prezydent Miasta Bielsko-Biała PAWEŁ OLECHNOWICZ – Prezes Grupy LOTOS S.A. PIOTR USZOK – Prezydent Miasta Katowice RYSZARD ZEMBACZYŃSKI – Prezydenta Miasta Opole

Centre Club

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej, współtwórca koncepcji restrukturyzacji Polskiego Górnictwa TERESA MOKRYSZ – Współwłaściciel firm grupy Mokate Śląskiego w Katowicach

1992

LECH WAŁĘSA – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej DAMIAN ZIMOŃ – Arcybiskup, Metropolita Katowicki 1994 ANDRZEJ OLECHOWSKI – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

1995 ALFONS NOSSOL – Biskup Diecezji Opolskiej 1996 Ojciec Święty JAN PAWEŁ II 1997 KLASZTOR JASNOGÓRSKI 1998 JERZY BUZEK – Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 1999 JAVIER SOLANA MADARIAGA – Sekretarz Generalny Unii Zachodnioeuropejskiej

BRONISŁAW GEREMEK – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

2000 JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI – pisarz, polityk, słynny „Kurier z Warszawy”, wieloletni Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

2001 ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI – polityk, wykładowca akademicki MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC – ojciec zakonu, profesor, filozof, nauczyciel akademicki

2002 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 2003 DANUTA HÜBNER – Minister ds. Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej WOJCIECH KILAR – kompozytor

2004

VACLAV HAVEL – polityk, Prezydent Czechosłowacji w latach 1989-1992 i Republiki Czeskiej w latach 1993-2003, pisarz, dramaturg TADEUSZ MAZOWIECKI – polityk, Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej, publicysta, działacz społeczny 2005 STANISŁAW DZIWISZ – Ksiądz Arcybiskup Metropolita Krakowski

2006 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI – polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny

2009 BOGDAN BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP 2010 KRZYSZTOF ZANUSSI – mistrz sztuki filmowej, wybitny polski reżyser i scenarzysta filmowy

2011 JOSÉ MANUEL BARROSO – Przewodniczący Komisji Europejskiej

DONALD TUSK – Prezes Rady Ministrów RP 2012 JANUSZ LEWANDOWSKI – Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu

2013 KRZYSZTOF PENDERECKI – Wybitny kompozytor, światowej klasy dyrygent

2009

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

2008

RADOSŁAW SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych RP JAN WIECZOREK – Biskup Ordynariusz Diecezji Gliwickiej

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW Z DIAMENTEM 2013 JÓZEF HEN – Wybitny pisarz i publicysta

ANDRZEJ WAJDA – mistrz sztuki teatralnej i filmowej ANDRIS PIEBALGS – Komisarz UE ds. energii

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ADAM ŚMIGIELSKI – Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej TADEUSZ RAKOCZY – Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Ewangelicko-Augsburskiego

Prezydenta RP

DARIUSZ LUBERA – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Dr JAN OLBRYCHT – Poseł do Parlamentu Europejskiego

2008

JERZY PODSIADŁO – współtwórca koncepcji oraz realizator

JANUSZ STEINHOFF – wybitny działacz gospodarczy, mąż stanu,

Prof. dr hab. MICHAŁ KULESZA – Doradca społeczny

mian gospodarczych w Polsce

2006

2007 PAWEŁ ANWEILER – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła

Infrastruktury i Rozwoju

2007 LESZEK BALCEROWICZ – wybitny ekonomista, prekursor prze-

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW TADEUSZ SZURMAN – Biskup, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej

Narodowego

restrukturyzacji i integracji polskiego hutnictwa

KS. ADAM BONIECKI – Redaktor Naczelny katolickiego

pisma społeczno - kulturalnego „Tygodnik Powszechny” WALDEMAR PAWLAK – Wicepremier, Minister Gospodarki STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA

2010 KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu

POLIMEX - MOSTOSTAL SA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA oraz Prezes ANDRZEJ ARENDARSKI i Sekretarz Generalny MAREK KŁOCZKO KAROL CEBULA – menedżer, lider społeczno-gospodarczy

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” 2003 BRUNO DETHOMAS – Ambasador UE w Polsce, Szef

STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu

MAREK GRELA – Ambasador Polski przy Unii Europejskiej GENOWEFA GRABOWSKA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej,

KRYSTYNA WOŹNIAK - TRZOSEK – Redaktor Naczelna

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

POLIMEX – MOSTOSTAL SA Magazynu POLISH MARKET

Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej JAN OLBRYCHT – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002

2007 ROŻA THUN – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji

2004 AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Szymanowskiego

JAN WORONIECKI – Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczpo-

w Katowicach JAN TRUSZCZYŃSKI – Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ADAM MAŁYSZ – światowej sławy sportowiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich ANNA SEKUDEWICZ – dziennikarka i reportażystka BRONISŁAW KRZYSZTOF – artysta rzeźbiarz

2005

JAROSŁAW PIETRAS – Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry Chorób

Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach DOROTA SIMONIDES – Senator Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-2005

2006 MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

TADEUSZ SŁAWEK – Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Europejskiej w Polsce

spolitej Polskiej przy OECD w Paryżu TEATR LALEK „BANIALUKA” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej

2008 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY ANDRZEJ SZTELIGA – Radca-Minister, Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji

MAREK RUDNICKI – Profesor chirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago

2009 ANDRZEJ HOŁDA – Prezes Zarządu Energomontaż Południe SA w Katowicach

ZBIGNIEW KOSTECKI – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 1995-2009

BRONISŁAW ORAWIEC – Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

ENRICO PAVONI – Prezes Zarządu Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej

2010 Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu RUDOLF CIEŚLAR


OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziekan Wydziału prof. UŚ dr hab. KRYSTYNA DOKTOROWICZ 2011 MAŁGORZATA HANDZLIK – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. JAN KLIMEK – Prezes Izby Rzemieślniczej

oraz MŚP w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego Ks. FRANCISZEK KURZAJ – Duszpasterz ślązaków w Teksasie MACIEJ SZPUNAR – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

2012 SÁNDOR DEMJÁN – Prezes Zarządu Trigránit Development Corporation IVAN DEL VECHIO – Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

2013 AUGUSTYN KUBIK – członek Europejskiego Trybunału

i Administracji w Opolu oraz Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej ARKADIUSZ KRĘŻEL – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA JACEK KRYWULT – Prezydent Miasta Bielsko-Biała BOGUSŁAW MACIEJEWSKI – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach JACEK PIECHOTA – Poseł na Sejm RP, były Minister Gospodarki i Pracy

2006 MICHAŁ CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002-2006, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

JERZY HOŁOWIECKI – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach FLORIAN KUŹNIK – Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Zdzieszowic

2007 KRYSTYNA BOCHENEK – Wicemarszałek Senatu RP, dziennikarz

GRAŻYNA GĘSICKA – Minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007

JANUSZ JANECZEK – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

EWA MAŁECKA – TENDERA – Rektor Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego Katowicach w 60. Rocznicę Działalności Uczelni TOMASZ PIETRZYKOWSKI – Wojewoda Śląski w latach 2005-2007 KRYSTYNA SZARANIEC – Dyrektor Naczelny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

2008

BOŻENA WALTER – Prezes Fundacji TVN NIE JESTEŚ SAM JANUSZ MOSZYŃSKI – Radny Województwa Śląskiego oraz Marszałek w latach 2006-2008

ANDRZEJ PŁONKA – Starosta Bielski 2009 ZBIGNIEW KALARUS – Kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM MARIAN OSLISLO – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

DR N. MED. JANUSZ PICHURSKI – Ordynator Oddziału

JAN SZCZĘŚNIEWSKI – Prezes Zarządu Śląskiego Banku Żywności

ADAM ZDZIEBŁO – Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

JANUSZ PIECHOCIŃSKI – Wicepremier, Minister Gospodarki DR N.MED. WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Obrachunkowego

CZESKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W OSTRAWIE oraz Przewodniczący Zarządu JIŘI CIENCIALA i Wiceprzewodniczący Zarządu JAN ŻUREK

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO” 2005 MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania

2013 IRENA LIPOWICZ – Rzecznik Praw Obywatelskich DR N. MED.DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału

ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w Katowicach oraz Dyrektor KAZIMIERZ SZABLA 2010 EUGENIUSZ BUDNIOK – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Katowickiej KAMIL DURCZOK – dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter, Redaktor Naczelny FAKTY TVN MARIUSZ GĄSIOR – Dyrektor ds. Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu MARIA PAŃCZYK-POZDZIEJ – Senator RP, propagatorka kultury śląskiej POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska oraz Prezes Zarządu ZENON NOWAK JÓZEF SEBESTA – Marszałek Województwa Opolskiego

2011 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK – Wojewoda Śląski RYSZARD WILCZYŃSKI – Wojewoda Opolski Dr n. med. HENRYK KAWALSKI – Lekarz naczelny Szpitala

im. Ignacego Mościckiego Lecznicy Dzieci i Dorosłych w Chorzowie Dr hab. n. med. MAREK KAWECKI – Z-ca dyrektora ds. medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Dr n. med. JÓZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – w 75. rocznicę istnienia oraz rektor prof. dr hab. Jan Pyka Prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SODOWSKI – Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa ŚUM, SP ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz prezes fundacji „Godula-Hope”

2012 Prof. dr hab. Inż. WIESŁAW BLASCHKE – Prezes

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Polsce

DARIUSZ BOGDAN – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Gospodarki OLGIERD DZIEKOŃSKI – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Prof. dr hab. MACIEJ KALISKI – Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki Dr JACEK KOZAKIEWICZ – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej Prof. dr hab. KATARZYNA POPIOŁEK – Dziekan Katowickiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI” 1992 MIROSŁAW STYCZEŃ – Wojewoda Bielski RYSZARD ZEMBACZYŃSKI – Wojewoda Opolski 1993 HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI – kompozytor 1994 BARBARA BLIDA – Minister Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej ZBIGNIEW RELIGA – chirurg, kardiolog, twórca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu MICHAŁ KULESZA – współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym JANUSZ STEINHOFF – współtwórca prawa geologicznego i górniczego

1995 ANDRZEJ ARENDARSKI – Prezydent Krajowej Izby

Gospodarczej JÓZEF BYRTUS – Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach FRANCISZEK KOKOT – profesor dr hab. n. med. Śląskiej Akademii Medycznej STANISŁAW TKOCZ – Redaktor Naczelny GOŚCIA NIEDZIELNEGO

1996 LESZEK GIEC – Dyrektor Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach – Ochojcu

IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA w Essen KAZIMIERZ PAZGAN – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej KONSULAT GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI w Krakowie 1997 MARIAN KRZAKLEWSKI – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆ

STANISŁAW HADYNA – twórca i Dyrektor Artystyczny

Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK i Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK IRENEUSZ SKUBIŚ – Redaktor Naczelny NIEDZIELI i Tygodnik Katolicki NIEDZIELA

1998 BERNARD CZERNECKI – Duszpasterz Środowisk Górniczych PAWEŁ KOZERSKI – Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ROLF TIMANS – Ambasador Unii Europejskiej w Polsce ANTONI WIT – dyrygent i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

1999 JERZY WIDZYK – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

BRUNON BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu BANKU ŚLĄSKIEGO SA

MASSIMO GENTILINI – Prezes Zarządu FIAT AUTO POLAND i FIAT AUTO POLAND SA w Bielsku-Białej KREDYT BANK SA w Warszawie

2000 PIOTR USZOK – Prezydent Miasta Katowice WŁADYSŁAW BARTOSZEWICZ – Prezes Zarządu POLKOMTEL SA

BERNARD GEHIN – Prezes Zarządu PASCAL POLSKA Sp. z o.o. MAREK KŁOCZKO – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura EXPO 2000

KLEMENS ŚCIERSKI – Dyrektor Elektrowni ŁAZISKA, Oddziału Południowego Koncernu Energetycznego SA

2001 WOJCIECH BOROŃSKI – Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic w latach 1998-2002

HENRYK BOROWSKI – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Budowlanego HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach JERZY KOŹMIŃSKI – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności KAZIMIERZ KUTZ – reżyser, Senator Rzeczpospolitej Polskiej WŁADYSŁAW SZCZOTKA – Dyrektor Bielskiego Centrum Kultury i Bielskie Centrum Kultury

2002 FRANCISZEK BUSZKA – I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

JERZY DUDA-GRACZ – artysta plastyk JAN KUŁAKOWSKI – główny negocjator Rzeczpospolitej Polskiej

– Unii Europejskiej w latach 1997 2001, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia POLSKA-FRANCJA DLA EUROPY STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, uczony, Rektor Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2002 JERZY SWATOŃ – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2003 ADAM FUDALI – Prezydent Miasta Rybnik JAN KURP – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA

JERZY PODSIADŁO – Prezes Zarządu Koncernu POLSKIE HUTY STALI SA

ANDRZEJ BOCHENEK – chirurg i kardiochirurg, Kierownik

Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach HERBERT PAIERL – Radca Rządu Styrii, Minister Gospodarki Finansów i Spraw Europejskich

2004 TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa IRENEUSZ MASZCZYK – Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej SA w Katowicach


MAREK MUTKE – Prezes Zarządu Górnośląskiego

Towarzystwa Lotniczego SA ZBIGNIEW PUCEK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego I Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu JACEK STUDENCKI – Prezes Zarządu TECHMEX SA w Bielsku-Białej ZDZISŁAW TRZEPIZUR – Prezes Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG

2005 LESZEK JARNO – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA PAWEŁ OLECHNOWICZ – Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

BANK BPH SA oraz Prezes Zarządu – JÓZEF WANCER GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Prezes Zarządu – JANUSZ HONKOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO HOLDING SA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA oraz Prezes Zarządu – STANISŁAW GAJOS KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu – LUCJAN NORAS 2006 MARIAN ZEMBALA – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób

Serca w Zabrzu Kierownik Katedry Kardiochirurgii I Transplantologii oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu ZENON KLATKA – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych JACEK KWIATKOWSKI – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach KRYSTYNA JASTAL – Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. RUDOLF CIEŚLAR – Prezes Zarządu Biura Projektów KOKSPORPOJEKT Sp. z o.o. HENRYK STABLA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA

2007 KAROL CEBULA – Menedżer ALEKSANDER MOKRZYCKI – Przewodniczący Rady Nadzor-

czej Final SA w Dąbrowie Górniczej LECH POLOŃSKI – Kierownik III Katedry I Oddziału Klinicznego ŚUM w Zabrzu w Śląskim Centrum Chorób Serca RAJMUND SOROWSKI – Właściciel PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski w Świętochłowicach WILIBALD WINKLER – Wybitny Ślązak TADEUSZ ZUBER – Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA w 120-lecie istnienia Przedsiębiorstwa

2008 JACEK BIAŁKOWSKI – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego MIROSŁAW KUGIEL – Prezes Zarządu KOMPANII WĘGLOWEJ SA MIECZYSŁAW OLENDER – Prezes Zarządu PCC RAIL SA WALERIAN WIORA – Dyrektor Zarządu PPUH PROMUS RUDA ŚLĄSKA Sp. z o.o. ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI i ZBIGNIEW KOWALIK – Właściciele K.O.B.KOBNEXT Sp. z o.o. w Częstochowie JACEK JANAS – Prezes Zarządu ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej EDWARD MARGAŃSKI – Wiceprezes Zarządu ZAKŁADÓW LOTNICZYCH MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

2009 JACEK BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu Banku BGŻ SA ZBIGNIEW GIELECIAK – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach ANDRZEJ RYBARCZYK – Prezes Zarządu Cementowni ODRA SA w Opolu HENRYK SPIEREWKA – Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe SA

2010

WOJCIECH BALCZUN – Prezes Zarządu PKP CARGO SA WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK – Prezes Zarządu POLSKI KOKS SA

MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. JAN SZLĄZAK – współtwórca koncepcji restrukturyzacji

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „DOSKONAŁA ZAŁOGA” 2008 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA FINAL SA w Dąbrowie Górniczej Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” SA z Brzegu

2010 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 2013 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU

polskiego górnictwa, naukowiec i menedżer

WOJCIECH WAJDA – Prezes Zarządu WASKO SA w Gliwicach JANUSZ WÓJCIK – Prezes Zarządu GRANIT STRZEGOM SA, właściciel Fabryki Drutu Gliwice Sp. z o.o.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Prezes BOŻENA LUBLIŃSKA - KASPRZAK FILHARMONIA OPOLSKA im. Jozefa Elsnera w Opolu 2011 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – Minister Rozwoju Regionalnego, Senator RP

ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin StalowoGumowych Sp. z o.o. ARKADIUSZ HOŁDA – Założyciel Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pomysłodawca i właściciel TV Silesia ARTUR NIZIOŁ – Prezes Zarządu Univers SA Prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA PIERZCHAŁA – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, SUM w Katowicach

ZARZĄD JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA 2012 PIOTR ANTONOWICZ – Prezes Zarządu RUDPOL – OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

RYSZARD FLOREK – Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o. w Nowym Sączu

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „ŚLĄSKI FAIR PLAY” 2008 BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA” 2010 LOTOS Czechowice SA oraz Prezes Zarządu TADEUSZ SZKUDLARSKI

MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu oraz Opolskiego Centrum Logistycznego Sp. z o.o.

Dr inż. PIOTR LITWA – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ROMAN ŁÓJ – Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

JERZY MARCINIAK – Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

KRYSTYNA PIASECKA – Prezes Zarządu Katowickiej

Spółdzielni Mieszkaniowej GRZEGORZ PIWOWAR – Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO SA JOANNA SCHMID – Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Prof. dr hab. Inż. MAREK ŚCIĄŻKO – Dyrektor Instytutu Chemicznego Przeróbki Węgla w Zabrzu CLIMBEX S.A. w Brzeziu k. Opola

2013

ROMAN BIERNACKI – Właściciel PPHU „Robirex” Roman Biernacki w Gliwicach

ANDRZEJ DROSIK – Członek Zarządu Nutricia Zakłady

Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu GRZEGORZ GOWARZEWSKI – Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - z okazji 105-lecia działalności Spółdzielni HENRYK WARKOCZ – Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach STANISŁAW TOKARSKI – Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A.

OBSZAR SPRZEDAŻY KLIENTA FIRMOWEGO W PIONIE BANKOWOŚCI FIRMOWEJ GETIN NOBLE BANK SA

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „KULTURA I MEDIA” 2012 JACEK FILUS – Szef Anteny Polskiego Radia Katowice HENRYK GRZONKA – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny

2013 PROF. ANDRZEJ JASIŃSKI – Wybitny pianista i pedagog TADEUSZ KIJONKA – Poeta, dziennikarz, założyciel i wieloletni

Prof. zw. dr hab. JAN MALICKI – Dyrektor Biblioteki Śląskiej Prof. TOMASZ MICZKA – Rektor Akademii Muzycznej

ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE „CAMERATA SILESIA”

Polskiego Radia Katowice

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

JERZY NACHEL – Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Katowice

Redaktor Naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 1992

FABRYKA SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH SA w Bielsku-Białej

ZYGMUNT HOŁOGA – Właściciel Firmy HOLDUCT w Pszczynie TADEUSZ POLOK – Prezes Śląskiej Fabryki Kabli SA FUNDACJA SCHOLA NOSTRA w Tychach GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA

2013

EDWARD PILCH – Właściciel Fabryki Ceramiki Sanitarnej

im. Karola Goduli w Chorzowie

KRZYSZTOF CZYŻ – Właściciel firmy KRISBUT w Myszkowie JAN BERGER – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice JÓZEF BUSZMAN – Przewodniczący Sejmiku Samorządowego

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRASOWE Sp. z o.o.

GRZEGORZ DZIUROWICZ – Przewodniczący Rady

HUTA IM. BUCZKA w Sosnowcu PPH ELPLAST w Jastrzębiu Zdroju KONSORCJUM HUT MASZYNOWYCH w Katowicach GINTER JĘDRSCZOK – Burmistrz Miasta Kluczbork JAN BORT – WIMAR S. C. w Starym Grodkowie JOZEF PĘKALA – Prezes, Dyrektor Generalny Elektrowni

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KLASIK – Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

oraz REKTOR PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ SŁOMKA – z okazji 100-lecia Uczelni

PPUH FILPLAST w Głogówku NB POLSKA Sp.z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX Fabryka w Namysłowie

PLATYNOWY LAUR „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” 2013

DR N. MED. WIESŁAW DUDA – Dyrektor NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach

PROF. DR HAB. N. MED. JERZY WIDUCHOWSKI – Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śl.

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM W ZABRZU

w Jasienicy

Województwa Katowickiego Miasta Sosnowiec

MAREK KOPEL – Prezydent Miasta Chorzów JANUSZ PACZOCHA – Prezydent Miasta Bytom KRYSTYNA RAWSKA – Prezydent Miasta Świętochłowice ZYGMUNT ŻYMEŁKA – Prezydent Miasta Ruda Śląska WITOLD BRATNIK – Właściciel Zakładu Produkcji Kotłów c. o. JUBAM w Mikołowie LECHOSŁAW GAZDA – Prezes INKOM Pszczyna

SZKOŁA BANKOWA W KATOWICACH HENKEL – POLSKA SA Racibórz JAN CZECHOWSKI – Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NYSA BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA w Krakowie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Warszawie 1993

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA w Bielsku-Białej POLIFARB CIESZYN SA JAN SOLICH – Dyrektor Przędzalni Czesankowej WELDORO w Bielsku-Białej

HENRYK DAWID – Właściciel Zakładu Produkcyjnego DAWID

PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

w Częstochowie BERNARD BŁASZCZYK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa PIOTR BULLER – Prezes Śląskiej Giełdy Towarowo-Pieniężnej SA JERZY MARKOWSKI – Prezes Zarządu KWK BUDRYK SA w Ornontowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE w Katowicach Kopalnia Piasku MACZKI-BOR Sp. z o.o.

RACIBORSKA FABRYKA KOTŁOW RAFAKO SA ŚLĄSKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE 2013 PETR KUŽEL – Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej MAREK SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego TADEUSZ WNUK – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa ANDRZEJ ZDEBSKI – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

w Czechowicach – Dziedzicach

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO WĘGLOKOKS SA w Katowicach BANK ŚLĄSKI SA MIROSŁAW BORZYM – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle URSZULA CIOŁESZYŃSKA – Doradca Wojewody Opolskiego STANISŁAW PODWIŃSKI – Dyrektor Huty ANDRZEJ w Zawadzkiem 1994

PLATYNOWY LAUR „ZIELONA GOSPODARKA” 2013

GABRIELA LENARTOWICZ – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji 20-lecia działalności Funduszu

ADAM LOEWE – Prezes Zakładów Piwowarskich w Żywcu SA JACEK KRYWULT – Dyrektor Naczelny Fabryki Aparatów Elektrycznych APENA SA w Bielsku-Białej

TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN ANGA w Kozach ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OLZA SA w Cieszynie

BRONISŁAW AUGUSTYN – Dyrektor Przedsiębiorstwa „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” – Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu RYSZARD HARHALA – Prezes, Dyrektor Generalny STALEXPORT SA w Katowicach

w Katowicach w Katowicach

MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. w Katowicach

OPOLE SA 1995

ANZELM CIŻKOWICZ – Dyrektor Bielskich Zakładów Podzespołów Lampowych POLAM w Bielsku Białej

JAN OLBRYCHT – Burmistrz Miasta Cieszyn FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INDUKTA SA w Bielsku-Białej

ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA METALPLAST – BIELSKO SA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO w Oświęcimiu ZDZISŁAW GAWIN – Właściciel Centrum HandlowoUsługowego CZĘSTOCHOWA BUSINESS CENTER

WACŁAW JOPEK – Właściciel Fabryki Ceramiki Budowlanej KRZYSZTOF WINIARSKI – pomysłodawca i autor koncepcji Częstochowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

HENRYK BEBEROK – Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA

MAREK BOROWICKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach

HENRYK DZIEWIOR – Prezydent Miasta Katowice PIOTR KUKURBA – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA w Gliwicach

HENRYK KUNIK – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Huty POKOJ SA w Rudzie Śląskiej

INGEBORGA KUTSCHA – Dyrektor II Oddziału Powszechnego Banku Kredytowego SA w Zabrzu

MARIAN WSZOŁA – Prezes Zarządu Browarów Tyskich Górny Śląsk SA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach

WIESŁAW BUCHOWIECKI – Prezes Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu

EDWARD GORCZYŃSKI – Burmistrz Gminy Baborów IDZI PILARSKI – Właściciel Prywatnego Zakładu w Wołczynie JÓZEF SEBESTA – Dyrektor Zakładów Azotowych SA w Kędzierzynie-Koźlu 1996

BOLESŁAW GAJ – Prezes Zarządu UNION-VIS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej JANINA POLACZYK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi

CENTROSTAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH ANDORIA SA w Andrychowie JÓZEF KAPELA – Dyrektor Naczelny Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS

JERZY WIDZYK – Burmistrz Miasta Żywiec ANDRZEJ DZIEWIĄTKOWSKI – Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Menedżerów


ARTUR GACEK – Prezes Zarządu POLONTEX SA w Częstochowie CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ROMAN BIERNACKI – Właściciel PPHU ROBIREX w Gliwicach

MAREK KEMPSKI – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ

ANNA SZOSTAK-MYRCZEK – Dyrektor i Dyrygent Zespołu

CAMERATA SILESIA w Katowicach ANDRZEJ CZARNIK – Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach JAN KLIMEK – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Naczelny Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach RAFAŁ SZYMOŃSKI – Dyrektor Telewizji Polskiej SA Oddziału Terenowego w Katowicach WIESŁAW CHMIELOWICZ – Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu MARIAN SMUTKIEWICZ – Dyrektor Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie ADAM MACIĄG – Burmistrz Miasta Namysłów Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA BIELSKA-BIAŁEJ 1997

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA OŚWIĘCIMIA JAN KRYJAK – Prezes Zakładów Metali Lekkich KĘTY SA BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO w Bielsku-Białej ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej MAŁGORZATA NOWAK – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Gaude Mater i Ośrodka Promocji Kultury Częstochowy MICHAŁ DZIEWIOR – Właściciel Piekarni MAJAMI w Częstochowie JÓZEF WYPYCH – Dyrektor Huty CZĘSTOCHOWA JANUSZ JASIONA – Dyrektor Zakładu Telekomunikacji w Częstochowie ZYGMUNT LORENZ – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HOLDING SA w Katowicach ROMUALD ŁUKOMSKI – Dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Katowicach

WILIBALD OTTLIK – Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej

HERBERT GABRYŚ – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1994-1997

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH – RADIO KATOWICE SA ANDRZEJ MARKOWIAK – Prezydent Miasta Racibórz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROMUS w Rudzie Śląskiej AKMA-BROKERS Sp. z o.o. w Katowicach ZAKŁAD LENTEM SA w Lublińcu ALOJZY NYCZKA – Dyrektor Przedsiębiorstwa ENERGO–BUDOWA Sp. z o.o. w Opolu

WANDA I RYSZARD PAZDAN – Właściciele Przedsiębiorstwa ATMOTERM R&W w Opolu

DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Miasta Zdzieszowice 1998

JANUSZ FRĄCKOWIAK – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący II kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego ADAM MARKOWSKI – Wójt Gminy Janów i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich ŚLĄSKA FABRYKA DROŻDŻY Sp. z o.o. w Wołczynie

OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH w Opolu FIRMA MAREK MYŚLIWIEC z Żor BANK CZĘSTOCHOWA SA KRZYSZTOF WILGUS – Prezes BUSINESS CONSULTING MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA w Cieszynie AQUA SA w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu BOGDAN TRACZYK

ANDRZEJ BALCEREK – Prezes Zakładów Cementowo-Wapienniczych Gorażdże SA w Choruli JAMES JURCZYK – Właściciel Zakładu Usług Budowlanych JIM ARTUR ALAN STRETTON – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej SZYMON GIŻYŃSKI – Współzałożyciel i pierwszy Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego STANISŁAW LABIŚ – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu CENTROZAP SA w Katowicach GRAŻYNA KARNAS – Prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach EUGENIUSZ BUDNIOK – Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club AKADEMIA EKONOMICZNA im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Rektor JAN WOJTYŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI oraz Rektor TADEUSZ SŁAWEK BIBLIOTEKA ŚLĄSKA i Dyrektor JAN MALICKI PAŃSTWOWE MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie i Dyrektor JANUSZ ZIEMBIŃSKI 1999

KS. STANISŁAW JURASZEK – Duszpasterz Środowisk Gospodarczych Archidiecezji Katowickiej

JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

w Katowicach ADAM GRACZYŃSKI – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach HENRYK TYMOWSKI – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Elektrowni ŁAZISKA SA w Łaziskach Górnych HUBERT LEŚNIK – Dyrektor Naczelny Zakładów Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach PIOTR KANCLERZ – Właściciel PICAR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej PAWEŁ DRABCZYŃSKI – Właściciel i Prezes Spółki Jawnej DRABPOL w Częstochowie MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu CECYLIA ZDEBIK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA w Brzegu RYSZARD WÓJCIK – Właściciel Biura Podroży SINDBAD w Opolu BIURO ERNST & YOUNG w Katowicach

ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALATORSKI S.C. WACHEŁKA I ŁYCZBA w Częstochowie SPÓŁKA AKCYJNA LENKO w Bielsku-Białej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE KOMES SP. Z O.O. w Bielsku-Białej

SPÓŁDZIELNIA DOMENA w Bielsku-Białej GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

w Katowicach KRYSTYNA SZARANIEC – Zastępca Dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach ALEKSANDER BRODA – Generalny Konserwator Zabytków RP, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie, Dyrektor Fundacji JASNA GORA 2000

NORBERT URBANIEC – Burmistrz Gogolina KAROL CEBULA – Właściciel i Prezes Zarządu Firmy INTERSILESIA

JERZY GACEK – Prezes Zarządu Zakładu ProdukcyjnoUsługowego CHEMEKS Sp. z o.o. w Poraju

IRENEUSZ GĘBSKI – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego CZĘSTOCHOWA SA

JERZY GUŁA – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EDWARD KOSKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Przemysłowo-Handlowego INTER-PRODRYN Sp. z o.o. WACŁAW LASZCZAK – Właściciel i Prezes Firmy STARPECK

PRZETWÓRSTWO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE WACŁAW LASZCZAK w Bielsku-Białej

WŁODZIMIERZ MYSŁOWSKI – Prezes Zarządu firm: Marbet Intermarbet St. Gallen Ag. i Przedsiębiorstwa Zagranicznego Swibau oraz Impolinvest Sp. z o.o. w Bielsku-Białej HENRYK RUDZKI – Prezes Zarządu Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA HENRYK SŁAWIK – Prezes Zarządu Huty POKOJ SA w Rudzie Śląskiej STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego FIRMA ENERGOPOL-TRADE w Opolu i TOMASZ MICHALSKI – Prezes Zarządu GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA w Katowicach i TADEUSZ WNUK – Prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE EXTEM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TOMOGRAF Sp. z o.o. w Tychach ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER w Tarnowie Opolskim i Właściciel JAN GEBAUER BOLESŁAW POCHOPIEŃ – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach i Prezes JACEK KWIATKOWSKI TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE RADIO PLUS 2001

ZDZISŁAW INGIELEWICZ – Prezes Zarządu Firmy Chemicznej DWORY SA w Oświęcimiu

STANISŁAW LEŚNIAK – Prezes Spółdzielni ODNOWA Zakład Pracy Chronionej w Opolu

EDWARD MARGAŃSKI – Właściciel Zakładu Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej

BOGUSŁAW MĄSIOR – Senator III Rzeczpospolitej Polskiej,

Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów ANDRZEJ RAJPERT – II Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry I Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej JERZY SZYMURA – Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej 2 SI w Katowicach JANUSZ TARGOSZ – Właściciel i Prezes Zarządu JANTAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej BESKIDZKA ENERGETYKA SA w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu WITOLD RYBKA BRE BANK SA Oddział Regionalny w Katowicach

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. i Prezes Zarządu KRYSTYNA JASTAL OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN PRZĘDZALNICTWA WEŁNY BEFAMATEX w Bielsku-Białej oraz Dyrektor MARIAN GĄSIOREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK FIRMA RODZINNA PYSZ SP. Z O.O. w Żorach WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE WUDIMEKS SP. Z O.O. w Częstochowie ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA i Prezes Zarządu JACEK JANAS MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW SP. Z O.O. w Katowicach i Prezes Zarządu LONGIN LEŚNIEWSKI REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W OSTRAWIE i Dyrektor MIROSŁAW VAVREČKA WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI w Opolu WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w Częstochowie KATOLICKA ROZGŁOŚNIA FIAT w Częstochowie ZYGMUNT LUBIENIECKI – Ksiądz z Parafii p. w. Św. Jozefa w Opolu

2002

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Katowicach HUBERT KURZAŁA – Burmistrz Miasta Leśnica HENRYK MALESA – Prezes Zarządu Rafinerii CZECHOWICE SA LESZEK DZIUB – Prezes Zarządu Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Firmy Przemysłowo – Budowlanej LECHBUD RYSZARD WALICKI – Członek Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Zakładu Usługowego FIRMA WALICKI JANUSZ ŻOŁYŃSKI – Prezes Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego OGROD w Kozach WIESŁAW DUDA – Dyrektor Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KRYSTIAN OLESZCZYK – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA ZAKŁAD GÓRNICZO - ENERGETYCZNY SOBIESKI – JAWORZNO III SP. Z O.O. w Jaworznie FIRMA POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. w Katowicach ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA CEMENTOWNIA RUDNIKI SA i Prezes Zarządu MARIAN BOSKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE THERMA SP. Z O.O. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu JÓZEF NIEDOKOS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu ANDRZEJ BORYCKI FIRMA WAWROSZ SPÓŁKA JAWNA w Bielsku-Białej POLITECHNIKA OPOLSKA W OPOLU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w Katowicach i Rektor PROF. DR HAB. ANDRZEJ LIMAŃSKI KRYSTYNA WOJARSKA – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach

MIROSŁAW RECHA – Dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości

TADEUSZ KIJONKA – Redaktor Naczelny Wydawnictwa ŚLĄSK KAZIMIERZ KRYZA – dyrygent, kompozytor 2003

ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska MILAN PEPRNIK – Konsul, Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH oraz Dyrektor WIESŁAW WIATRAK ANNA ŁUCZAK – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta w Katowicach

TADEUSZ ZUBER – Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach

MICHAŁ GOLI – Prezes Zarządu M.G. CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach

PIOTR WCISŁO – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

PIOTR WOJACZEK – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

ZBIGNIEW MRÓZ – Prezes Zarządu i Współwłaściciel Firmy PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

TADEUSZ SELZER – Właściciel PPH SELT i ALUPROF Sp. z o.o. w Opolu

KRZYSZTOF SKIBA – Prezes Zarządu i Właściciel SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

STANISŁAW GOŚCINIAK – Trener Kadry Narodowej Seniorów Piłki Siatkowej

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA oraz Prezes Zarządu LESZEK JARNO JAS-FBG SA oraz Prezes Zarządu WIESŁAW HANCZAREK PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. w Tychach


CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT SA JUBAM SP. Z O.O. BIELSKIE ZAKŁADY LIN I PASOW BEZALIN w Bielsku-Białej oraz Zarządca – Menedżer JERZY SZKUT ZPHU DELIC-POL SP. Z O.O. OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE CONTINENTAL w Opolu

PETROCHEMIA BLACHOWNIA SA w Kędzierzynie-Koźlu 2004

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Rektor PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ KLASIK JOLANTA KOPIEC – Wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego

JAN MIŠURA – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Žilinie LUK PALMEN – Ekspert ds. rozwoju regionalnego przy Agencji

Rozwoju w Limburgii oddelegowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz menedżer projektu „Ris-Silesia” HENRYK ŚWINIARSKI – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w latach 1992-2002 ZYGMUNT FOLTA – Prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach ADOLF JAŃCZYK – Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLEK Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej STANISŁAW PATER – Prezes Zarządu RW TUV Polska Sp. z o.o. JANUSZ PATERMAN – Właściciel Firmy CAFE PATERMAN JAN ŻUREK – Prezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR SA ZBIGNIEW KOSZOWSKI – Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA

KOPEX SA ELTRANS SP. Z O.O. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA W ZABRZU Oddział Gazowniczy w Opolu

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Inspektorat w Opolu i Dyrektor JACEK MSTOWSKI ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SP. Z O.O. w Bielsku-Białej

ZŁOMREX SP. Z O.O. w Poraju CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SA w Bytomiu NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. w Opolu GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach JOACHIM FRANICZEK – Właściciel gospodarstwa rolnego w Raciborzu

MARIA I RYSZARD KLIMCZYKOWIE – Właściciele

gospodarstwa rolnego w Porębie OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN KRZYSZTOF WOJCIK – Prezydent Miasta Bytom 2005

KS. PIOTR BRZĄKALIK – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach MARIAN JAROSZ – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EUGENIUSZ MOŚ – Prezydent Miasta Świętochłowice ANDRZEJ MIERZWA – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie HERMINE POPPELLER – Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

PIOTR GŁOWACKI – Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN

BOGDAN KOCZY – Ordynator, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich

MARIUSZ KLIMEK – Prezes Zarządu REPORTER Sp. z o.o. WOJCIECH KODŁUBAŃSKI – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

GRZEGORZ PAWŁASZEK – Prezes Zarządu Południowego

Koncernu Węglowego SA w Jaworznie i JERZY WRÓBEL – Wiceprezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie WANDA ROMANIUK – Prorektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu ANDRZEJ ŚWIERCZEK – Prezes Zarządu TABOR SZYNOWY Opole SA EPO Sp. z o.o. w Opolu PCC RAIL SZCZAKOWA SA w Jaworznie PPH LINEX w Częstochowie PPHU AXIOM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu ZDZISŁAW WÓJCIK PPUH FILPLAST w Komornikach PPUH VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JURA w Wolbromiu

KAZIMIERZ CIEPAŁ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA w Raciborzu

ZARMEN Sp. z o.o. w Chorzowie PPHU SOR-DREW RAJMUND SOROWSKI w Świętochłowicach

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA w Opolu ENERSYS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ KOTOWSKI – naukowiec JACEK ŁEPECKI – Dyrektor Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA im. Bogumiła Łepeckiego

JACEK OWCZAREK – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków LECH SZARANIEC – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH 2006

ANDRZEJ CAPIGA – Przewodniczący Komisji Rady

ds. Bankowości i Finansów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach DIONIZY DUSZYŃSKI – Wójt Gminy Popielów EUGENIUSZ KAPUŚNIAK – Wójt Gminy Żarnowiec HENRYK KAWALSKI – Dyrektor Szpitala im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie MAREK KAWECKI – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich STANISŁAW KORFANTY – Prezydent Miasta Piekary Śląskie WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu HENRYK STURTZ – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie HENRYK KOLASA – Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa SYLWESTER MARKUSIK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej RUDOLF A. THALER – Radca Handlowy Ambasady Republiki Austrii w Warszawie

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w Gliwicach oraz WIKTOR PAWLIK – Prezes Izby WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

w Katowicach JERZY BERNHARD – Prezes Zarządu STALPROFIL SA ANDRZEJ DROSIK – Dyrektor Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA PIOTR DUDEK – Prezes Zarządu AQUA SA RYSZARD GALLA – Poseł na Sejm RP MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. ROMAN URBAŃCZYK – Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego FULVIO VIOLA – Prezes Zarządu TECHMET Sp. z. o. o.

BOT ELEKTROWNIA OPOLE IZOSTAL SA – Zawadzkie

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK STASZIC KOMPANIA WĘGLOWA SA – KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY ODRA SP. Z O.O. w Opolu PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA SA w Brzegu REWITAL – SERWIS SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA STANISŁAW ROSA ER.SI POLAND Sp. z o.o. GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK WUJEK HELENA SYNOWIEC – Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego w Katedrze Dydaktyki i Literatury Uniwersytetu Śląskiego IRENEUSZ DUDEK – muzyk, autor i organizator Rawa Blues Festival 2007

MICHAŁ EKKERT – Menedżer, Dyrektor Szpitali w Knurowie, Tarnowskich Górach oraz w Piekarach Śląskich

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze MARIAN PECELA – Prezes Zarządu PPU ENERGETYK Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Opolu JAN SARNA – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu STEFAN SIEROTNIK – Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie TERESA ZEJMA – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ SA Zespół Lekarzy Opolskiego Centrum Onkologii im. Profesora Tadeusza Koszarawskiego Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności GENNADIY CHIZHIKOV – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Doniecku

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach MARIAN SIWOŃ – Prezes Zarządu BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

BUDOREX 2 Sp. z o.o. CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna Centrum Dystrybucyjne BŁYSK Sp. z o.o. Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp. z o.o. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Spółka Doradztwa Podatkowego GRNB-PARTNER Sp. z o.o. JATEX FINANSE Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. JAKUB CIEŚLIK – menedżer 2008

KAZIMIERZ GÓRSKI – Prezydent Miasta Sosnowiec MARZENA MICHALIK – Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu JOZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpital

Wielospecjalistyczny w Jaworznie TADEUSZ LEŚNIAK – Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich KAZIMIERZ ŁUKAWIECKI – Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA IM. GEN. J. ZIĘTKA w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w Opolu

PKO BANK POLSKI Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach oraz Dyrektor JANUSZ PIETRUCZUK TOMASZ TYC – Prezes Zarządu PROBET Sp. z o.o. w Katowicach KRZYSZTOF LEHNORT – Prezes Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III TOMASZ NIEDZWIEDZKI – Dyrektor Regionu Śląsko-Opolskiego Banku BGŻ SA ZENON MAŚLONA – Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu LEOPOLD SZWAIGER – Prezes Zarządu SPOŁEM Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Opolu

TKP SA Operator Śląskich Sieci Światłowodowych w Gliwicach

ECOL Sp. z o.o. w Rybniku PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie PSS SPOŁEM w Bytomiu oraz Prezes Zarządu BARBARA KULIKOWSKA PKE SA Elektrownia Jaworzno III GET Sp. z o.o. w Opolu Cementownia ODRA SA w Opolu EXPO SILESIA – Centrum Targowo – Wystawiennicze w Sosnowcu

PIOTR POŚPIECH – Starosta Kluczborski TADEUSZ KAUCH – Burmistrz Ujazdu Spółdzielnia Niewidomych PROMET w Sosnowcu Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Cementownia GORAŻDŻE-CEMENT SA w Opolu GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Opolu 2009

MIECZYSŁAW BARAŃSKI – Konsul Honorowy Republiki Słowenii

PIOTR BARCZYK – Skarbnik Miasta Zabrze MARIA FORMIŃSKA-KAPUŚCIK – Kierownik Kliniki Okuli-

styki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach ALEKSANDRA KOZOK – Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu ANDRZEJ MIKULSKI – Burmistrz Gminy i Miasta Ogrodzieniec ZBIGNIEW PODRAZA – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza JAN LESZEK WIĄCEK – Burmistrz Wołczyna

KAMPANIA „PROWADZĘ – JESTEM TRZEŹWY” oraz jej twórcy: KS. PIOTR BRZĄKALIK oraz BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o. Przeorat imienia KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO ZAKONU TEMPLARIUSZY w Polsce oraz FUNDACJA „NON NOBIS…” LECH CIERPKA – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczy-

niowej i Transplantacyjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM oraz SŁAWOMIRA KYRCZKRZEMIEŃ – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM oraz ANDRZEJ WIĘCEK – Kierownik Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM JANUSZ PILSZAK – Wydawca Miesięcznika „Europerspektywy” JACEK SUSKI – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w Katowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Łubnianach JAN KOWALIK – Prezes Zarządu WAGREM Sp. z o.o. w Kluczborku

WIESŁAW SZABAT – Prezes Zarządu Lewiatan Opole Sp. z o.o. CUPROD Sp. z o.o. w Kluczborku i Prezes Zarządu KRZYSZTOF KOZŁOWSKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SA w Katowicach JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA w Jastrzębiu Zdroju


OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Oleśnie TRANS-AUTO KNAPIK & KNAPIK Spółka Jawna w Zabrzu PPUH VOIGT Sp z o.o. w Zabrzu Firma MAZUR PIOTR MAZUR w Bytomiu ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej BOGUSŁAW HOLEKSA – Prezes Zarządu Silesia Fund

Sp. z o.o. oraz inicjator przedsięwzięć gospodarczych, takich jak budowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji PIOTR SZWARC – twórca budowy gazociągu łączącego system polski z czeskim, niemieckim oraz innych krajów UE ANDRZEJ BATURO – artysta fotografik, twórca międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto Art Festiwal” BOGUSŁAW DAWIDOW – Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu MIROSŁAW NEINERT – aktor, reżyser, promotor działań kulturalnych w regionie oraz Dyrektor Teatru KOREZ w Katowicach ROMAN OSADNIK – Dyrektor Teatru Polonia w Warszawie DOM MUZYKI I TAŃCA w Zabrzu

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO MUZEUM w Bielsku-Białej oraz Dyrektor IWONA PURZYCKA Spółdzielnia PIONIER Zakład Pracy Chronionej w Prudniku FORTRESS Sp. z o. o. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. LESAFFRE POLSKA SA w Wołczynie ADRIAN KOWALSKI – Założyciel Stowarzyszenia Dom Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

2010 RYSZARD BARCIK – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ZDZISŁAW BYLOK – Wójt Gminy Jaworze JERZY KRONHOLD – Konsul Generalny RP w Ostrawie JOANNA LEWIN-KOWALIK – Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Płk ZBIGNIEW PIĄTEK – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Stowarzyszenie „REGION BESKIDY” w Bielsku-Białej ANDRZEJ LESZCZYŃSKI – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Katowicach POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju BANK SPÓŁDZIELCZY w Namysłowie PIOTR DĄBROWSKI – Prezes Zarządu DĄBROWSCY Sp. z o.o. w Zabrzu MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. w Katowicach RENATA RUMAN – DZIDO – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

APM KONIOR PIWOWARCZYK KONIOR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

ECONOMICUS U-H-P Sp. z o.o. w Katowicach EKOMAX Sp. z o.o. w Gliwicach POLMOTORS Sp. z o.o. w Mazańcowicach oraz Prezes Zarządu ANDRZEJ GRABOŚ PPHU WACŁAW Wacław Sieja w Żytniowie REM-KON Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o. w Katowicach EURO-CENTRUM SA w Katowicach ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej TEILMEX – RYSZARD PIETRZYK w Gliwicach ANNA POTOCKA – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

ADAM SIKORA – światowej klasy operator filmowy FILHARMONIA ZABRZAŃSKA oraz Dyrektor SŁAWOMIR CHRZANOWSKI OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA im. Alojzego Smolki CENTRUM BADAŃ I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOW SA w Katowicach DPM Sp. z o.o. 2011

Ksiądz prałat prof. dr hab. ANDRZEJ HANICH – Proboszcz

parafii św. Jerzego w Prószkowie JERZY JĘDRZEJEWSKI – I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Austrii Dr n. med. ZYGMUNT KLOSA – Dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach MIROSŁAWA NYKIEL – Poseł na Sejm RP Dr n. med. JANUSZ PICHURSKI – Ordynator Oddziału Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA Prof. dr hab. inż. JERZY SKUBIS – Rektor Politechniki Opolskiej ADAM SOJKA – Dziennikarz TVP Katowice JÓZEF WYCISK – Dziennikarz Polskiego Radia Katowice Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izebella Żyglicka i Wspólnicy w Katowicach Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. BOGDAN KMIECIK - Prezes NMC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu PIOTR KOMRAUS - Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua Sprint Sp. z o.o. EWA WEBER - Sekretarz Miasta Zabrze BOMAR SA w Mysłowicach

Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu JAN RDEST Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach PIOMAR Sp. z o.o. w Opolu Bank Spółdzielczy ”Bank Rolników” w Opolu INDOS SA w Chorzowie MAREK MOŚ - Założyciel i Dyrektor Artystyczny AUKSO orkiestry kameralnej miasta Tychy

KRYSTYNA PLEŚNIAK - Kanclerz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Prudnicki Ośrodek Kultury BARTŁOMIEJ BONK - Opolanin, sztangista, zdobywca brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012r.

w 10-lecie istnienia

Bialski Klub Sportowy „STAL” Brökelmann Polska Sp. z o.o. w Opolu WIESŁAW ZYCH - Prezes Zarządu POLPLAST W. Zych Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w Bielsku Białej GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. w Opolu NB Polska Sp. z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX -

w Oleśnie

TOMASZ ZJAWIONY – Założyciel Forum Młodych

WILHELM BEKER – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej BALTIMPEX TELECOM GROUP w Katowicach Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT – KATOWICE SA GWARANT Agencja Ochrony SA w Opolu IMPEX PIECHOTA Sp. z o.o. w Opolu JEDYNAK BABYWELT Sp. z o.o. w Namysłowie MSK Żywiec Sp. z o.o. w Katowicach TERMOPIAN Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. Jawna w Opolu Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o.o. w Strumieniu

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o. w Opolu GNIOTPOL Sp. z o.o. Zakład Odrowąż Wachelka INERGIS SA w Częstochowie Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. ANNA PANAS – Piosenkarka, kompozytorka RADA PROGRAMOWA oraz BIURO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 Katowice 2012

MARIAN BŁACHUT – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice ANDRZEJ DZIUBA – Prezydent Miasta Tychy GRZEGORZ GÓRKA – Prezes Akademickiego Klubu

Fabryka w Namysłowie 2013

DR N. MED. JOLANTA JEFIMIUK–CHĘCIŃSKA

– Kierownik POZ TOMMED w Katowicach JAROSŁAW KIELAR – Burmistrz Miasta Kluczborka DR N.MED. CZESŁAW MILEJSKI – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia KS. PRAŁAT MIKOŁAJ MRÓZ – Proboszcz Bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie KS. INFUŁAT EDMUND PODZIELNY – Proboszcz Parafii Katedralnej w Opolu ANNA OLSZEWSKA – Konsul Generalny RP w Ostrawie DAMIAN BARTYLA – Prezydent Miasta Bytom KARINA BEDRUNKA – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ARKADIUSZ GODLEWSKI – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA JOACHIM GREGER – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem ARTUR KOMOR – Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu MICHAŁ PIECZONKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. JERZY WATOŁA – Prezes Zarządu Auto-Atut Sp. z o.o. w Chorzowie

AURELIA HETMAŃSKA – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

PROF. DR HAB. INŻ. MAREK TUKIENDORF – Rektor Politechniki Opolskiej

WŁODZIMIERZ WOŁCZEW – Dyrektor Izby Celnej w Katowicach

JAN KAŹMIERCZAK – Poseł na Sejm RP, Z-ca Przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWOBADAWCZE SP. Z O.O. W JASTRZĘBIU ZDROJU PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ BUSZMAN – Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland SA (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca)

PROF. DR HAB. N. MED. JOANNA LEWIN-KOWALIK – Prorektor ds. studiów i studentów SUM

PROF. DR HAB. N. MED. KRYSTYNA OLCZYK – Prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM

DR N. MED. JERZY PIENIĄŻEK – Ordynator Oddziału

Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu oraz DR LECHOSŁAW FRANCISZEK CIUPIK – Bioinżynier medyczny, Prezes Zarządu LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze JAN BŘEZINA – Prezes Izby Gospodarczej Kraju Morawskiego w Ostrawie SABINA GORZKULLA-KOTZOT – Wicestarosta Krapkowicki MARIAN JANECKI – Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój JOANNA KOŁOCZEK-WYBIEREK – Wójt Gminy Pilchowice KRZYSZTOF MATYJASZCZYK – Prezydent Miasta Częstochowa PAWEŁ SILBERT – Prezydent Miasta Jaworzno

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA SP. Z O.O. PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU HENRYK DOLEWKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

TAKONI SP. Z O.O. W BIELSKU-BIAŁEJ ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ADAMIETZ SP. Z O.O. W STRZELCACH OPOLSKICH GALMET SP. Z O.O. SP. K. W GŁUBCZYCACH LONGINA KUGIEL – Prezes Zarządu Zakładów Energetyki Cieplnej SA w Katowicach

JOANNA OKULARCZYK – Współwłaściciel firmy TEST Systemy Uszczelniające Sp.J. – w Częstochowie

PUHP „EJK” SP. Z O.O. W ŻĘDOWICACH MARIA TREPIŃSKA – Dziennikarka miesięcznika ekonomicznego „FORBES”, Prezes Stowarzyszenia Media dla Integracji Europejskiej, pomysłodawca nagrody dziennikarskiej „Silesia Press” MARIUSZ URBANKE – Dziennikarz gazety „Dziennik Zachodni” ADAM KOPCIUSZEWSKI – Aktor, były wieloletni Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu PAWEŁ TOMASZEWSKI – Pianista, kompozytor ILONA KANCLERZ – Projektantka, kreatorka mody

Turystycznego GRONIE

ELŻBIETA KAMPA - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

prof. dr hab. n. med MAREK ROKICKI - Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. WOJCIECH ROKICKI – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach MACIEJ SONIK - Starosta Krapkowicki dr n. med. ANDRZEJ SZNAJDER - Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu ZENON KACZMARZYK - Prezes Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców KLAUDIUSZ SIWIEC - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH 2010

JERZY BUZEK – Poseł do Parlamentu Europejskiego 2011

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA – z okazji 130-lecia powstania Górnośląskich i Zagłębiowskich Wodociągów 2013

PROF. DR HAB. N. MED. MARIAN ZEMBALA – Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


WYDAWCA:

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 32/ 351 11 80 fax 32/ 351 11 85 kom. 601 456 116 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: B. Bartoszek, M. Jochymek, E. Stobik, M. Urbanowicz, M. Warta-Biały

ZDJĘCIA: Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, P. Chlipalski, W. Chojnacki, S. Nawrat, L. Nenow, R. Pałka, A. Pawłowicz, J. Pilszak, R. Pilszak, O. Rahden-Piskorska, A. Rybczyński, Z. Sawicz, W. Nowak, materiały prasowe wydawnictwa Europrojekty, IGI MEDIA Maciej Nowak i inni. W publikacji wykorzystano archiwalne zdjęcia RIG w Katowicach.

OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRODUKCJA:

B&W STUDIO SP. Z O.O. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów www.bwstudio.net


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH www.laury.rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2014  

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2014  

Advertisement