Wolny Rynek - marzec 2020

Page 1

M A G A Z Y N R E G I O N A L N E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W K AT O W I C A C H No. 63 MARZEC 2020

30-lecie RIG

IS S N :142 5-610X

w Katowicach

XXVIII Gala Laurów

Umiejętności i Kompetencji
SPIS TREŚCI

CO W NUMERZE?

4

Kluczowe daty z historii RIG w Katowicach

8-10

Janusz Steinhoff - RIG w Katowicach - 3 dekady aktywności W Y W I A D

11-12

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2019 – XXVIII EDYCJA

13-24

20. OPOLSKA GALA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

26-28

Adam Małysz- przejście ze sportu do świata biznesu W Y W I A D

30-31

Regionalne gospodarcze otwarcie roku P O D S U M O W A N I E

32-33

RIG w Katowicach przewodnikiem po rynkach zagranicznych P O D S U M O W A N I E

34-35

Sukces spotkania z izraelskim biznesem P O D S U M O W A N I E

36-37

Pierwiastek K! Spotkanie wyjątkowych kobiet P O D S U M O W A N I E

40-43

Adam Abramowicz - Pełnię służbę na rzecz przedsiębiorców W Y W I A D

44-45

Joanna Jabłczyńska - Rozwój pozwala na poczucie satysfakcji z życia W Y W I A D

45-47

Adam Mariański - Doradcy podatkowi zawsze stoją po stronie podatnika W Y W I A D

48-49

Kreowanie produktu A R T Y K U Ł E K S P E R C K I

50

Nowe prawo zamówień publicznych A R T Y K U Ł E K S P E R C K I

52

Dlaczego tak wielu przedsiębiorców zostaje niewolnikami? A R T Y K U Ł E K S P E R C K I

53

Jak budować wizerunek dobrego pracodawcy? A R T Y K U Ł E K S P E R C K I

54-55

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganie w ZUS M A T E R I A Ł P A R T N E R S K I

58

Pożyczki i dotacje na ochronę atmosfery z WFOŚiGW M A T E R I A Ł P A R T N E R S K I

59

RAWA.INK Miejski Inkubator Przedsiębiorczości M A T E R I A Ł P A R T N E R S K I

60-61

Potrzebujemy radykalnych rozwiązań! P A T R O N A T R I G

62-63

Trzeba być przygotowanym na nowe formy kryzysów wizerunkowych P A T R O N A T R I G

64-65

Śląskie stawia na zawodowców P R O J E K T R I G

66

Specjaliści do spraw prostych P A T R O N A T R I G

67

Śląskie stawia na zawodowców P R O J E K T R I G

69

Wydawca

70

Wolny Rynek | 03 2020


Szanowni Państwo, zapraszam do sięgnięcia po pierwszy w tym roku numer „Wolnego Rynku”. Zwłaszcza, że rok 2020 ma dla nas wyjątkowy wymiar. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach świętuje swoje 30-lecie! Jesteśmy dumni, że od trzech dekad możemy wspierać nasze Firmy Członkowskie, wpływać na rozwój przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego. Jubileusz to okazja do podsumowań i wspomnień. Jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń, mamy dużo większą wiedzę i ciągle się rozwijamy. W tym wydawnictwie pragniemy Państwu przypomnieć najważniejsze, kluczowe momenty z naszej historii, o których pisze założyciel i mentor Izby, Tadeusz Donocik. Początki współpracy z RIG w Katowicach i trudny czas transformacji gospodarczo-społecznej wspomina także Przewodniczący Rady RIG, Janusz Steinhoff. Jubileuszowe obchody zainicjowała w lutym Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, która już po raz XXVIII. odbyła się w Domu i Muzyki i Tańca w Zabrzu. Impreza byłą formą podziękowania, a przede wszystkim wyróżnienia wybitnych osobistości ze świata nauki, gospodarki, polityki i kultury. Na łamach magazynu znajdziecie obszerne podsumowanie tej uroczystości, która dla Izby jest prawdziwym, tradycyjnym otwarciem nowego roku. W naszym kalendarzu ciągle pojawiają się nowe inspirujące wydarzenia. Po raz drugi zaprosiliśmy Państwa na Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że warto organizować tego typu imprezy i zabiegać o dobre relacje, które są fundamentem dobrej współpracy. W tym roku Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku zostało połączone ze Spotkaniem Firm Członkowskich RIG w Katowicach oraz 6. Spotkaniem Konsulów Generalnych i Honorowych prowadzących działalność na południu Polski. W wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób – przedstawicieli władz regionu i samorządu, dyplomatów, ekspertów oraz Członków Izby. Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem roku naszych działań w zakresie współpracy międzynarodowej, a także lutowego spotkania z izraelskim biznesem w ramach Misji Gospodarczej, która wiązała się z udziałem w konferencji Muni World 2020 oraz targach Muni Expo 2020 w Izraelu. Z całą pewnością ogłoszony stan pandemii COVID –19 jest olbrzymim wyzwaniem dla gospodarki, a jej skutki będziemy odczuwali przez długi okres. W planach nowy event w naszym kalendarzu - THINK ECO FORUM, gdzie zaprosimy do dyskusji o rozwoju ekologicznych technologii, racjonalnym gospodarowaniu odpadami i finansowaniu inwestycji pro-środowiskowych. A na październik już po raz dziesiąty przygotowujemy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jako organizator udowodniliśmy, że EKMŚP pozostaje skuteczną platformą dialogu, wymiany wiedzy i poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, nauki i samorządu. W obecnej chwili uwaga wszystkich skupiona jest na walce z wirusem i ze względu na bezpieczeństwo gości, ekspertów i uczestników wszystkich naszych wydarzeń, które jest dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach najważniejsze, nie jesteśmy w stanie zaplanować dokładnych dat poszczególnych eventów – czekając na poprawę sytuacji. Wiemy, że to będzie ważny rok. Na koniec, jak zwykle zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz naszej strony www, gdzie znajdziecie zawsze najistotniejsze informacje dotyczące życia MŚP na Śląsku w Polsce, ale i na świecie. Pozostaję z nadzieją, iż po tym trudnym okresie wspólnie będziemy mogli wypracowywać ważne i użyteczne rozwiązania na przyszłość. Życzę owocnej lektury! Z wyrazami szacunku Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

03 2020 | Wolny Rynek

5


Moi Drodzy Przyjaciele, z którymi budowaliśmy przez trzy dekady naszą Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Drogie

Koleżanki i Koledzy, którzy przystąpiliście do Izby w późniejszym okresie i włączyliście się w realizację misji jaką spełniamy w stosunku do przedsiębiorców, tworząc samorząd gospodarczy, budując jego pozycję, rozpoznawalność i jego znaczenie jako „aktora” zdarzeń w okresie transformacji ustrojowej, będąc jednocześnie, jako Izba reprezentantem przedsiębiorców przed administracją publiczną wszystkich szczebli, a szczególnie skarbową, samorządem terytorialnym i w relacjach współpracy ze światem nauki. Wszyscy Państwo stanowicie skarb naszej Izby, a jednocześnie niezwykłą wartość dla społeczności lokalnej , dla regionu i kraju. Jako Przedsiębiorcy tworzymy miejsca pracy, stwarzamy warunki rozwoju w miejscach przez nas zamieszkałych. Osoby zajmujące się polityką w okresach kampanii wyborczych dostrzegają tą rzeczywistość. W realiach codzienności musimy przekonywać, pokonywać przeszkody prawne, mentalne i wiele innych, które szczególnie w stosunku do sektora prywatnego wywodzą się z czasów słusznie minionych. Dzisiaj - możemy śmiało powiedzieć wypracowaliśmy modelowo dewizę Izby jako organizacji, która chce być i jest blisko przedsiębiorców, rynku pracy, edukacji, spraw gospodarczych i społecznych, blisko mieszkańców, blisko nauki i świata kultury. To trzydziestoletnie przenikanie się wyzwań, przenikanie się spraw z jednoczesną niezwykłą dbałością o wysoki poziom etyczny naszych działań, oraz stawianie wymogów, powyżej standardów, a jednocześnie będących w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności, pozytywnie wyróżnia naszą pracę. Łatwo się domyśleć, że w okresie tych 30 lat była to ogromna, pionierska praca. W zakresie przemyśleń od czego zacząć, jak urządzić naszą nową rzeczywistość, na kim się wzorować? W celu sprostania tym wyzwaniom, spotykaliśmy się na nigdy nie kończących się debatach, dyskusjach, konferencjach, w trakcie których rozmawialiśmy z ekspertami z zagranicy, głównie z Europy, USA, Kanady. Spotykaliśmy się z naszym, „raczkującym” wówczas, środowiskiem naukowym, nabierającym nowych kompetencji do współpracy z firmami, a szczególnie sektora MŚP. Oczywiście kompetencji brakowało po obu stronach. Idąc, w symbolice opisu mijających trzydziestu lat, na tzw. skróty, mogę powiedzieć, że podejmowane w Izbie Inicjatywy zawsze wynikały z bieżącej lub strategicznej sytuacji naszego województwa, gdzie nasza Izba włączała się w inicjatywy władz, a często sama wychodząc z różnymi projektami i wprowadzając do ich realizacji lokalnych, regionalnych partnerów. Przykładem takich inicjatyw i działań z całą pewnością były organizowane przez pierwszych 20 lat Fora Gospodarcze. Wiosenne dotyczyły transformacji przemysłowej, a jesienne całościowej problematyce MŚP i Firm Rodzinnych. To te inicjatywy lat 90. przekształciły się z czasem w Europejski Kongres Gospodarczy oraz Europejski Kongres MŚP w Katowicach. Po drodze był też ogromny wysiłek, wyjątkowo duże przedsięwzięcie, pierwsze w Polsce i jedyne na taką skalę, Kontrakt Regionalny dla woj. katowickiego, którego realizacja trwała ponad 20 lat. Od początku transformacji implementowaliśmy rozwiązania z gospodarek rynkowych, państw demokratycznych i budujących struktury społeczeństwa obywatelskiego jak Sąd Arbitrażowy. Od 1990 roku towarzyszy nam, trochę jako kronika , pomyślane bardziej jako „newsletter” wydawnictwo, „WOLNY RYNEK”, które przeszło bodaj najwięcej zakrętów w swojej historii, lecz okazało się bezcennym sposobem komunikowania się, również w formie elektronicznej. Myślę, że opisując Izbę, nie sposób pominąć naszej wyjątkowej dbałości o „jakość”. Jakość tego, co robimy, co produkujemy, jakość w edukacji, usługach również medycznych i handlowych. Temu poświęciliśmy 18. edycji Śląskiej Nagrody Jakości.

6

Wolny Rynek | 03 2020


W tym roku po raz 28. obdarowywaliśmy wyjątkowymi podziękowaniami, jakimi są Laury Umiejętności i Kompetencji, kolejną grupę postaci tworzących Śląski Panteon Ludzi o niezwykłych dokonaniach, jednocześnie wrażliwych na dobro wspólne, potrzeby osób których obecna rzeczywistość wykluczyła społecznie lub boleśnie dotknęła. Moi Drodzy – jest za co dziękować, Wam Członkom Izby, Osobom funkcyjnym, Przewodniczącemu Rady Izby – Panu Premierowi Januszowi Steinhoffowi i Członkom tej Rady, Członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Wszystkim Pracownikom Izby, za zaufanie do pełnionej funkcji Prezesa Izby przez niemal 30 lat, za współdziałanie i często okazywaną pomoc, życzliwość i wsparcie. Dziękuję przedstawicielom świata nauki, kultury i samorządu terytorialnego. Serdeczne podziękowania kieruję do Duchowieństwa na ręce Ks. Prof. Andrzeja Nowickiego. Niektórzy, życzliwi nam, uważają, że stworzyliśmy liczne ciekawe, modele współpracy partnerskiej, z różnymi instytucjami. Inni, że skutecznie i pozytywnie zmienialiśmy Śląsk. Tak trzymać! W okresie 30 lat popełniłem pewnie też, niejeden błąd. Liczę jednak, że nie uraziłem nikogo, w taki sposób, by nie można tego wybaczyć. Osoby, które w kontakcie ze mną poniosły jakikolwiek chociażby dyskomfort proszę o wybaczenie. Dziękując Wam, życzę szczególnie Prezesowi Tomaszowi Zjawionemu, Osobom Funkcyjnym w Izbie, Pracownikom, umiejętności pozyskania i utrzymania potrzebnej energii do realizacji wyzwań i zaprogramowanych celów, szlachectwa w doborze środków realizacyjnych, a Izbie, by rosła w siłę i znaczenie w regionie, kraju i na świecie. Tadeusz Donocik

Prezes Honorowy RIG w Katowicach I v-ce Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie

M A G A Z Y N R E G I O N A L N E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W K AT O W I C A C H

ZAREKLAMUJ SIĘ w binzesowym kwartalniku wydawanym przez RIG w Katowicach!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: ekowacz@rig.katowice.pl

tel: 510-212-962


Kluczowe daty z historii Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

1990 Powstanie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z udziałem Prezesa Tadeusza Donocika

1990 Pierwsze wydania „Wolnego Rynku”

1991 Powołanie Sądu Arbitrażowego jako jednego z pierwszych w Polsce

8

Wolny Rynek | 03 2020


1991 Podpisanie jednej z pierwszych umów międzynarodowych w Essen

1992 Powołanie nagrody Laury Umiejętności i Kompetencji

1995 Podpisanie kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego - pierwszy w Polsce dowód systemowej współpracy rządu i samorządu

1997 Zakup zabytkowej siedziby przy ul. Opolskiej 15

03 2020 | Wolny Rynek

9


1998 Inauguracja Śląskiej Nagrody Jakości

2005 Powstanie Forum Młodych – jednym z pierwszych pomysłów był cykl Koncertów Papieskich w Pszczynie

2011 I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach – nowe przedsięwzięcie na międzynarodową skalę

2018 Nowy Prezes RIG w Katowicach, Tomasz Zjawiony

10

Wolny Rynek | 03 2020


WYWIAD

RIG W KATOWICACH – 3 dekady aktywności na rzecz Śląska i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­całego regionu

O początkach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, misji i wpływie instytucji na rozwój przedsiębiorczości w regionie i w Polsce, roli założyciela Izby Tadeusza Donocika mówi Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, prezes rady RIG w Katowicach. Jubileusz zawsze jest okazją do wielu wspomnień, refleksji, podsumowań. Jak zaczęła się Pana przygoda z tą instytucją? Współpraca zaczęła się w 1992 roku i z czteroletnią przerwą na pracę w rządzie Jerzego Buzka trwa już 28 lat. W 1992 roku, jako poseł na Sejm i prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zajmowałem się problemami restrukturyzacji górnictwa oraz reformą prawa górniczego. I to właśnie problemy przeobrażeń śląskiej gospodarki tworzyły obszar mojej współpracy z Tadeuszem Donocikiem i Regionalną Izbą Gospodarczą. Pamiętam nasz wspólny wyjazd z ówczesnym wiceministrem przemysłu Edwardem Nowakiem do Niemiec, aby zapoznać się z doświadczeniami w zakresie restrukturyzacji okręgów przemysłowych zagłębia Ruhry w Nadrenii Północnej-Westfalii. Później, w 1994 roku, miałem zaszczyt zostać wyróżniony za przeprowadzenie reformy prawa górniczego i geologicznego Platynowym Laurem Umiejętności. Otrzymałem to wyróżnienie na Zamku w Pszczynie wraz ze śp. Barbarą Blidą, ówczesną minister budownictwa oraz prof. Michałem Kuleszą i prof. Zbigniewem Religą. Do tej pory przechowuję zdjęcia z tej uroczystości. Później moja współpraca z RIG-iem została sformalizowana, do 1997 roku pełniłem funkcję wiceprezesa Izby, czyli zastępcy ­Tadeusza Donocika. Jesienią 1997 roku obaj rozpoczęliśmy działalność w rządzie Jerzego Buzka, w odwróconej formalnie konfiguracji. Ja zostałem ministrem gospodarki, a Tadeusz Donocik podsekretarzem stanu w tym resorcie. Ze szczebla ministerialnego

przez cztery lata zajmowaliśmy się reformowaniem polskiej gospodarki, w którym to procesy przeobrażenia śląskiego przemysłu stanowiły jedno z najtrudniejszych wyzwań. Dlatego też naturalną rzeczą było ścisłe współdziałanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w RIG-u. Izba ma prawie tyle lat, co polska transformacja społeczno-gospodarcza, która w sposób szczególny dotknęła nasz region. W jaki sposób ta instytucja samorządu gospodarczego wpłynęła na rozwój przedsiębiorczości na Śląsku? Zetknięcie się postsocjalistycznej gospodarki, szczególnie przemysłu ciężkiego, z mechanizmami gospodarki rynkowej było bardzo trudne w społecznym odbiorze. Konieczna była głęboka restrukturyzacja przedsiębiorstw, co często wiązało się redukcją mocy produkcyjnych i poziomu zatrudnienia. Przypomnieć należy, że tylko w dwóch wiodących wówczas sektorach przemysłu ciężkiego, w znaczącym stopniu zlokalizowanych w naszym regionie, czyli w górnictwie węgla kamiennego i hutnictwie pracowało ponad 500 tys. osób. Transformacja śląskiej gospodarki wymuszała szerokie zmiany w innych obszarach naszej lokalnej rzeczywistości. I te narastające wówczas problemy w istotny sposób pomógł rozwiązać zawarty z rządem premiera Józefa Oleksego kontrakt dla województwa katowickiego. Tadeusz Donocik, jako prezes RIG-u, obok ówczesnego szefa regionalnej „Solidarności” Marka Kempskiego, był jednym z głównych akuszerów tego porozumienia.

03 2020 | Wolny Rynek

11


WYWIAD

To, że udała się transformacja w naszym regionie to również wielka zasługa środowisk gospodarczych. Przeprowadziliśmy te procesy bardzo szybko, biorąc pod uwagę doświadczenia krajów, które je również przechodziły (Niemcy, Francja, Belgia). Państwa te jednak dysponowały zdecydowanie większymi środkami publicznymi, a przeobrażenia okręgów przemysłowych prowadzono przez dziesięciolecia. Niewątpliwą zasługą Izby jest też edukacja ekonomiczna społeczeństwa. Bo przecież na początku lat 90. przyszło nam mierzyć się nie tylko z problemami ekonomicznymi, ale i mentalnymi wyniesionymi z komunistycznego systemu. Czy Pana zdaniem, cel działalności i misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zostały przez te mijające 3 dekady wypracowane? Izba z powodzeniem angażowała się w realizacje politycznych priorytetów Polski, jakimi było wejście do NATO, a potem do Unii Europejskiej. Była aktywnym uczestnikiem transformacji gospodarczej i dalej powinna ją wspierać, bo przecież nie została zakończona. Jesteśmy w bardzo istotnym momencie historii UE, tuż po wyjściu Wielkiej Brytanii. Musimy zabiegać o to, by głos polskich przedsiębiorców w komisjach Parlamentu Europejskiego był coraz mocniejszy, dbać o interesy polskich firm na forum europejskich organizacji biznesu. Musimy konsekwentnie walczyć, zarówno w kraju, jak i w UE o przestrzeganie zasad uczciwej, wolnej konkurencji, która - o czym często politycy zapominają – jest gwarancją rozwoju gospodarki. Niestety, nie udało się zrealizować naszego głównego postulatu, który zrodził się przy powstawaniu pierwszych izb gospodarczych. Chcieliśmy stworzyć samorząd jako powszechny podmiot prawa publicznego, z którym w większym stopniu liczyłaby się administracja państwowa. Napotkaliśmy na duży opór elit politycznych, w latach 2000-2001 byliśmy blisko realizacji naszego celu, ale znów w efekcie braku jednolitego stanowiska środowisk gospodarczych, nie udało się. Uważam, że gdyby samorząd gospodarczy miał większy wpływ na rządzących, transformacja przebiegłaby szybciej i lepiej. Głos polskich przedsiębiorców powinien był być równie silnie słyszalny, jak głos związkowców. Jakie obecnie widzi Pan miejsce i perspektywy dla regionalnych izb gospodarczych na zmieniającym się rynku, w którym kluczowa staje się innowacyjność? Głównym mankamentem jest nierozstrzygnięty problem ich finansowania. Izby powinny być w znacząco większym stopniu utrzymywane ze składek przedsiębiorców. Mogłyby również wzorem samorządu terytorialnego wykonywać niektóre zadania administracji państwowej. To sposób na zachowanie neutralności wobec rządzących. Izba musi być aktywna w zakresie oceny aktów prawnych, przygotowywanych przez rząd, często wchodzić w spór na szczeblu regionalnym i centralnym, zabiegać o racjonalne regulacje na rzecz budowy zdrowej, konkurencyjnej gospodarki. Przedsiębiorcy muszą być traktowani podmiotowo przez rządzących, którzy powinny pamiętać, że podstawą rozwoju gospodarki jest konkurencja i równoprawność traktowania wszystkich uczestników rynku. Aktualnie głównym problemem polskiej gospodarki jest niestabilność oraz nieprecyzyjność istniejącego prawa.

12

Wolny Rynek | 03 2020

RIG obchodzi swój jubileusz mając stałą siedzibę, ponad 500 członków, wielu sympatyków oraz, oddanych idei samorządności gospodarczej, działaczy. Czego życzyłby Pan Izbie na kolejne lata działalności? Nie byłoby RIG-u, w takim kształcie i z takim dorobkiem, gdyby nie jej założyciel Tadeusz Donocik. Ciągle pozostaje mentorem Izby, człowiekiem, dzięki którego aktywności, mądrości i sposobowi funkcjonowania, udało się stworzyć środowisko posiadające istotny wpływ na bieg wydarzeń w regionie. Był pomysłodawcą wielu projektów realizowanych przez Izbę. Jak wcześniej wspomniałem, RIG był wiodącą instytucją (obok NSZZ „Solidarność”) w tworzeniu kontraktu dla województwa katowickiego. Życzę z okazji jubileuszu, by Izba zachowała swój charakter, który miała przez 30 lat, by potrafiła się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości, by miała wpływ na rządzących i wykazywała się tak dużą aktywnością, jak do tej pory. No i dalej z sukcesem - gromadziła środowiska gospodarcze stanowiące o potencjale Śląska i całego regionu. Rozmawiała Jaga Kolawa


2019 XXVIII EDYCJA

"Już w latach 30. XX wieku, Eugeniusz Kwiatkowski, Minister Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w rządzie II RP mówił o tym, że bez kompetencji żaden plan nawet dobry, nie osiągnie sukcesu. A żeby mieć kompetencje, trzeba najpierw zdobyć wiedzę, a jak ma się właściwe kompetencje to posiada się także umiejętności i wtedy dopiero można osiągnąć sukces. Takiego sukcesu chciałbym życzyć Państwu, naszej gospodarce i całej Polsce ."

Jerzy Kwieciński Prezes Zarządu PGNiG S.A., Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2019


Serdeczne podziękowania dla naszych Patronów i Partnerów,

Dziękujemy, że byliście z nami! HONOROWY GOSPODARZ

ZŁOTY PARTNER

PARTNERZY


HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

PATRONI MEDIALNI

K

A

T

O

W

I

C

E

24

24


28. Laury Umiejętności i Kompetencji – autorytety są kreatorami przemian w naszym regionie i kraju!

22 lutego br. w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca już po raz 28. odbyła się – Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Kolejny raz nagrodzono wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, reprezentantów świata nauki, kultury i medycyny. Gala „Laurów” to wyjątkowe wydarzenie w corocznym kalendarzu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która od 1992 roku pielęgnuje tradycję doceniania i przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom za ich unikalną publiczną działalność. Od 2008 roku Gospodarzem Honorowym uroczystości jest Dom Muzyki i Tańca w ­­­­­­­­­­­­­­­­Zabrzu. Na scenie „Śląskiej Kongresowej”, która w ubiegłym roku świętowała ­60-lecie, w sobotę ponownie pojawili się honorowi goście Gali „Laurów”, a uczestników powitał wiceprezydent Miasta Zabrze, Krzysztof Lewandowski.

16

Wolny Rynek | 03 2020


- Cieszę się, że jesteście z nami. To jest zawsze wielki zaszczyt, że możemy Was gościć w Domu Muzyki i Tańca. Miasto Zabrze przez długie lata kojarzyło się z węglem kamiennym, a dzisiaj tych kopalń już nie ma. Ten proces restrukturyzacji się zakończył. Kiedy się zaczynał w latach 90. wszyscy zastanawiali się, co powstanie w tym miejscu. Co godne podkreślenia, nie notujemy praktycznie bezrobocia w mieście, tak jak i na całym Śląsku. Warto dodać, że jest to też zasługą osób, które przez lata otrzymywały Laury Umiejętności i Kompetencji. To wielki sukces wszystkich, tworzących i kultywujących ideę Laurów – mówił Krzysztof Lewandowski.

W tym roku wydarzenie miało dodatkowy wymiar. Powstała w 1990 roku – w momencie, kiedy Polska stała u progu wielkich przemian ekonomiczno-gospodarczych – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach obchodzi swoje 30-lecie istnienia. Gala zainicjowała jubileuszowe obchody RIG-u. Wzięło w niej udział szacowne grono. Wśród zgromadzonych znaleźli się europarlamentarzyści, senatorzy i posłowie na Sejm RP, przedstawiciele duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, samorządowcy, prezydenci i burmistrzowie, reprezentanci uczelni wyższych, instytucji regionalnych, jak również zaprzyjaźnionych izb gospodarczych. - Witam przyjaciół, tych którzy nas wspierają i przez ostatnie 30 lat budowali wielkość Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Witam także tych, którzy się do nas jeszcze nie przekonali, ale tej współpracy poprzez zdroworozsądkowe decyzje nie unikną – witał zgromadzonych Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony.

W czasie uroczystości była okazja na przypomnienie historii „Laurów”, jak i wspomnienie, w filmowym skrócie, trzech dekad działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Kluczową rolę w jej powołaniu i wyjątkowych aktywnościach odegrał Prezes RIG-u w latach 1990-2018, a obecnie Honorowy Prezes - Tadeusz Donocik, który ze względów zdrowotnych nie wziął udziału w uroczystości.

03 2020 | Wolny Rynek

17


Historię Izby i współpracę z jej twórcą wspominał premier Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady RIG. - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przez te 30 lat wspierała działania kolejnych rządów w budowie gospodarki rynkowej i jej potencjału. Nie była to łatwa droga, ale się udało. W 1995 roku podpisano kontrakt dla województwa katowickiego, w którym bardzo ważną rolę odegrał RIG, a Tadeusz Donocik był jedną z osób, która aktywnie włączyła się w negocjacje z polskim rządem. Jest to człowiek-orkiestra, osoba wielu talentów, zaangażowana w działalność społeczną. Izba zawsze przeciwstawiała się nieodpowiedzialności, populizmowi, dość krytycznie odnosiliśmy się do nieakceptowalnego sposobu prowadzenia polityki, byliśmy organizacją ludzi ponad-politycznych, szukających sojuszników rozwoju gospodarki w różnych partiach. Mam pewność, że będzie tak nadal. Będziemy dokładać starań, by nasza gospodarka się rozwijała, żeby polskie firmy miały coraz większe znaczenie we wspólnym europejskim obszarze gospodarczym - podkreślał Janusz Steinhoff.

Obecny Prezes Izby, Tomasz Zjawiony wraz z zaproszonymi honorowymi gośćmi, przedstawił wyniki prac Kapituły Laurów, którą tworzą przedstawiciele izb gospodarczych Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy, Rybnika i Opola, władz województw śląskiego i opolskiego, reprezentanci środowisk naukowych, kultury i mediów - laureaci minionych edycji. Dzięki decyzji tego szacownego grona do „panteonu” laureatów, których praca i postawa życiowa zaowocowały wielkimi dokonaniami, nie tylko w skali regionu i Polski, ale także całego świata – dołączyły kolejne wyjątkowe osobowości. Wręczanie Laurów postaciom wybitnym, swoją działalnością wspierających procesy pozytywnych zmian, to okazja do opisania tego, jak każdy z nas codziennie może wpływać na swoje

najbliższe otoczenie. Podczas Gali podkreślano niezwykle istotną rolę dobrych relacji i współpracy w budowaniu historii, a także przyszłości Śląska, Polski i świata.

W sumie w gronie tegorocznych laureatów znalazło się 25 osób, firm i instytucji, które zostały nagrodzone w sześciu kategoriach: - Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji - Orzeł Piastów Polskich - Kryształowy Laur z Diamentem Umiejętności i Kompetencji - Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji - Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji.

W imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrał m.in. Jerzy Kwieciński, który otrzymał Kryształowy Laur. - Mogę śmiało powiedzieć, że Dom Muzyki i Tańca stał się Domem Umiejętności i Kompetencji. Żeby dostać tę nagrodę można być polarnikiem, kochać kulturę, budować wspaniałe produkty albo mieć sukces w dyplomacji. Dziękuje Izbie za docenienie pracy w rządzie, za to, że udało się połączyć wysiłek administracji publicznej, rządowej i samorządowej z wysiłkiem wszystkich przedsiębiorców. W taki sposób, że Polska jest postrzegana na świecie jako kraj sukcesu gospodarczego. O tym już mówił Eugeniusz Kwiatkowski, Minister Gospodarki II RP, że bez kompetencji żaden plan nawet dobry, nie osiągnie sukcesu, żeby mieć kompetencje, trzeba mieć najpierw wiedzę, jak ma się kompetencje to posiada się umiejętności i można osiągnąć sukces. Takiego sukcesu chciałbym życzyć Państwu, naszej gospodarce i całej Polsce – zaznaczał Jerzy Kwieciński, były Minister Finansów, a obecnie Prezes Zarządu PGNiG S.A.

18

Wolny Rynek | 03 2020


W tym roku najważniejsza nagroda – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji – została wręczona prof. Franciszkowi Kokotowi. Profesor Kliniki Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach należy niewątpliwie do wąskiego grona najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowym formacie. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w opiece naukowej i dydaktycznej. Laudację na cześć Diamentowego Laureata wygłosił prof. Marian Zembala, zdobywca Diamentowego Lauru 2018.

Sam nagrodzony nestor śląskiej medycyny poruszył widownię swoim emocjonalnym i wzruszającym wystąpieniem. - Na pewno wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że tak prosty człowiek, syn murarza i chłopki staje na tej scenie? W ciągu całego swojego życia spotkałem bardzo szlachetnych ludzi w odpowiednim czasie i miejscu, jest to ogromnie ważne. Nigdy nie wymagałem od swoich pracowników, by pracowali więcej ode mnie. Stawiałem też na takie wartości jak: prawda, sumienie oraz sprawiedliwość. Wspominam ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II. Jako członkowi Europejskiego Zarządu Nefrologicznego polecono mi zorganizować audiencję u papieża i zadać pytanie: czy pobieranie narządów do przeszczepu jest bezczeszczeniem zwłok? Kiedy przedstawiłem to w Watykanie Papież powiedział, że oddanie narządów jest „wezwaniem pod adresem wielkoduszności ludzkiej”, to oficjalne stanowisko było przyczyną rozwoju transplantologii w świecie. Kiedyś odwiedzałem Archikatedrę w Katowicach i zwróciłem uwagę na widniejący tam napis: „Soli Deo, Honor et Gloria”. („Jednemu Bogu Cześć i Chwała”). Chyba to On jest odpowiedzialny za wyprostowanie moich bardzo krętych dróg rozwoju zawodowego i naukowego – wspominał prof. Franciszek Kokot.

03 2020 | Wolny Rynek

19


Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną „Orła Piastów Śląskich”, którą został uhonorowany Jego Ekscelencja ks. dr Józef Kupny Arcybiskup, Metropolita Wrocławski.

Część artystyczną uświetniła Monika Urlik, półfinalistka The Voice of Poland, uczestniczka Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2014 r. Piosenkarka zaśpiewała największe przeboje niezapomnianej artystki pop & soul – Whitney Houston.

Laury Umiejętności i Kompetencji są najistotniejszym wydarzeniem – organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach – obok Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 2020 roku odbędzie się po raz dziesiąty. Te dwie imprezy łączy wspólne hasło „Nauka - biznes – samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”. Idea scalania różnych środowisk we wspólnym poszukiwaniu inspiracji, a także wartości, którymi powinniśmy kierować się, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym przyświecała 28. Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji.

20

Wolny Rynek | 03 2020


Laureaci Laurów 2019 Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji prof. dr hab. n.med. Franciszek Kokot jeden z najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie

Orzeł Piastów Śląskich

ks. dr Józef Kupny Arcybiskup, Metropolita Wrocławski POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach z okazji 75-lecia Uczelni

Kryształowy Laur z Diamentem prof. dr hab. n. med. Tadeusz Petelenz wybitny kardiolog prof. dr hab. n. med. Jan Duława specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, hipertensjolog i angiolog, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji prof. dr hab. Jacek Jania światowej klasy badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog i specjalista z zakresu teledetekcji, naukowiec Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Krystyna i Lech Szaraniec propagatorzy i miłośnicy kultury Górnego Śląska Georgette Mosbacher, de domo Paulsin Ambasador USA w Polsce Jerzy Kwieciński za wartości etyczne i moralne oraz za patriotyzm i dojrzałą odpowiedzialność za kraj SAG Spółka z o.o. w Katowicach

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji kategoria OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM Adam Mokrysz Prezes Grupy Mokate i Mokate S.A. dr n. med. Jan Kawecki Dyrektor Szpitala Specjalistycznego KATEGORIA MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Med. Holding SA w Katowicach

03 2020 | Wolny Rynek

21


kategoria MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Jacek Starzewski Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji kategoria MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA "SIGMA-BI” S.J. w Bytomiu dr hab. n. med. Wojciech Latos gastrolog, internista dr n. med. Leszek Wolny współautor pierwszego przeszczepu nerki na Śląsku dr n. med. Robert Kwiatkowski specjalista onkolog-radioterapeuta w Katowickim Centrum Onkologii dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec Adiunkt w Katedrze Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej SUM w Katowicach

kategoria MEDIA Marianna Dufek dziennikarka TVP3 Katowice kategoria KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA Jolanta Olszowy-Oleś Dyrektor ZOZ NEURO-MED. Centrum Terapii Nerwic, Depresji I Uzależnień Spółka z o.o kategoria SAMORZAD TERYTORIALNY, ZAWODOWY i GOSPODARCZY Bogumił Sobula Wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Stańczyk p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice kategoria PRO PUBLICO BONO Fundacja „Podziel się” Fundacja „ŚLĄSKIE ANIOŁY” kategoria NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ Politechnika Częstochowska

22

Wolny Rynek | 03 2020


KAPITUŁA LAURÓW

TADEUSZ DONOCIK Przewodniczący Kapituły Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO-SILESIA” Laureat Kryształowego Lauru 2012 TADEUSZ BIEDZKI Pisarz, Podróżnik, Konsul Honorowy Łotwy Laureat Złotego Lauru 1994 ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego Laureat Platynowego Lauru 2015 FRANCISZEK BUSZKA Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa O/Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru 2014 ADRIAN CZUBAK Wojewoda Opolski JAKUB CHEŁSTOWSKI Marszałek Województwa Śląskiego JANUSZ DRAMSKI I Wiceprezes RIG w Katowicach Laureat Złotego Lauru 2017 MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru 2005 HENRYK GALWAS Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Platynowego Lauru 2014 ZBIGNIEW GIELECIAK Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Laureat Platynowego Lauru 2009 JAN HOPPE Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru 2014 Prof. zw. dr hab. JANUSZ JANECZEK Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Konfederacji Rektorów w latach 2016-2018 Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki Laureat Platynowego Lauru 2017 PIOTR KARMAŃSKI Dyrektor Kreatywny Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1997 KAZIMIERZ KAROLCZAK Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach Laureat Złotego Lauru 2015 JAN KLIMEK Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości Laureat Kryształowego Lauru 2017 MARCIN KRUPA Prezydent Miasta Katowice Laureat Złotego Lauru 2015 PIOTR LITWA Wojewoda Śląski w latach 2014-2015 Laureat Platynowego Lauru 2015 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski w latach 2007-2014 Laureat Platynowego Lauru 2011 MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Laureatka Złotego Lauru 2007 Laureatka Kryształowego Lauru 2014 JANUSZ MOSZYŃSKI Radny Województwa Śląskiego oraz Marszałek w latach 2006-2008 Laureat Platynowego Lauru 2008

03 2020 | Wolny Rynek

23


ZENON NOWAK Prezes Zarządu Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk Laureat Platynowego Lauru 2010 Laureat Kryształowego Lauru 2016

PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014 Laureat Platynowego Lauru 2000 Laureat Kryształowego Lauru 2013

WIKTOR PAWLIK Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Laureat Kryształowego Lauru 2017

JAROSŁAW WIECZOREK Wojewoda Śląski

Prof. dr hab. n. med. LECH POLOŃSKI Kardiolog, wieloletni kierownik III Katedry i oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu Laureat Kryształowego Lauru z Diamentem 2018 BARTOSZ RYSZKA Sekretarz Rady Opolskiej Izby Gospodarczej JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001 Minister Gospodarki w latach 1997-2001 Laureat Platynowego Lauru 1994 Laureat Kryształowego Lauru 2007 ALEKSANDER STUGLIK Wiceprzewodniczący Rady RIG w Katowicach MIROSŁAW STYCZEŃ Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE Wojewoda Bielski w latach 1990-1994 Laureat Platynowego Lauru 1992 TADEUSZ SZYMANEK Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Laureat Złotego Lauru 2014 JANUSZ TARGOSZ Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru 2014

24

Wolny Rynek | 03 2020

ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI Prezydent Miasta Opole Laureat Złotego Lauru 2013 MACIEJ WOJCIECHOWSKI p.o. Dyrektora, Redaktor Naczelny TVP Katowice Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii SUM w latach 1990- 2012 Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2006 TOMASZ ZJAWIONY Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Laureat Złotego Lauru 2012 ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2012 Laureat Kryształowego Lauru 2016

CZŁONEK HONOROWY ANNA SEKUDEWICZ-RĄCZASZEK Laureatka Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2004 RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014 Wojewoda Opolski w latach 1990-1998 Laureat Platynowego Lauru 1992 Laureat Kryształowego Lauru 2013


65 mln zł

26 firm

75 procent

97 mln zł

przeznaczyło Zabrze na uzbrojenie terenów specjalnej strefy ekonomicznej

kupiło do tej pory położone tu nieruchomości

terenów w strefie zostało już sprzedanych

wynoszą dotychczasowe wpływy ze sprzedaży działek w strefie

ZABRZAŃSKIE TERENY SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ CIESZĄ SIĘ ROSNĄCYM ZAINTERESOWANIEM PRZEDSIĘBIORCÓW

NOWI INWESTORZY – NOWE MIEJSCA PRACY Dzięki strefie inwestycyjnej przybywa miejsc pracy, a wpływy z podatków stanowią coraz większą pozycję w budżecie miasta. Na początku br. Zabrze sprzedało największą działkę w zabrzańskiej części KSSE! Weber-Stephen Polska, producent wysokiej jakości grilli, za teren przy ul. Donnersmarcka zapłacił ponad 22 mln zł. Nowy inwestor deklaruje rozpoczęcie budowy zakładu jeszcze w 2020 roku. W tym celu planuje zainwestować co najmniej 53 mln USD oraz zatrudnić ponad 250 osób. Po sfinalizowaniu transakcji z amerykańskim inwestorem zapełnienie zabrzańskiej strefy przekroczyło 75 proc. jej całkowitej powierzchni, wynoszącej 157 ha. Była to już druga transakcja sprzedaży gruntów w zabrzańskiej strefie w tym roku. W 2019 r. zabrzański samorząd sprzedał sześciu inwestorom

osiem działek inwestycyjnych zajmujących w sumie ok. 29 ha, a w tym roku dwie działki o łącznej powierzchni ponad 26 ha. W zabrzańskim Regionalnym Parku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) - w północnej części miasta, na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice - działki kupiło już 26 inwestorów. Dotąd swoje zakłady w zabrzańskiej strefie, liczącej 157 hektarów podzielonych na 45 działek o wielkości 0,5-21 ha, uruchomiło 13 firm, które zainwestowały ok. 500 mln zł i zatrudniły blisko 1,5 tys. osób. Strefa ekonomiczna w Zabrzu to 157 hektarów podzielonych na 45 działek o wielkości od 0,5 do 21 hektarów. Jej atuty to dogodna lokalizacja, w sercu ponad dwumilionowej metropolii; infrastruktura drogowa opierająca się na autostradach A1 i A4 oraz bliskość lotniska w Pyrzowicach. Jej uzbrojenie kosztowało miasto 65 mln zł.

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK, prezydent Zabrza

W Zabrzu jeszcze niedawno funkcjonowało osiem kopalń. Dziś po tych wielkich zakładach pracy zostało tylko wspomnienie. Dlatego podejmujemy intensywne działania zmierzające do zwiększania potencjału gospodarczego naszego miasta. Poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów a następnie pozyskanie we współpracy z KSSE inwestorów generujemy nowe miejsca pracy oraz zwiększamy wpływy z podatków do budżetu miasta. 03 2020 | Wolny Rynek

25


20. Opolska Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji

W 1992 roku przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcjami: Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej – postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki. Tym wysokim, prestiżowym odznaczeniem objęte były ówczesne województwa: katowickie, opolskie, bielsko-bialskie i częstochowskie. Już po raz 20. w Opolu, uroczysta gala wręczenia Laurów odbyła się w dniu 15 stycznia 2020 r. w Filharmonii Opolskiej i była bezpośrednio transmitowana przez TVP 3 Oddział Opole.

26

Wolny Rynek | 03 2020


Opolska Kapituła Laurów w składzie: MARIAN DUCZMAL Przewodniczący Kapituły Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Laureat Złotego Lauru 1999 i Platynowego Lauru 2005, WILHELM BEKER Wiceprzewodniczący Rady OIG, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, Laureat Platynowego Lauru 2014, ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego Laureat Platynowego Lauru 2015, ADRIAN CZUBAK Wojewoda Opolski, ANDRZEJ DROSIK Wiceprzewodniczący Rady OIG Dyrektor NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Laureat Złotego Lauru 2006 i Platynowego Lauru 2013, STANISŁAW GALARA Prezes firmy „GALMET” sp. z o.o. sp. Kom. Laureat Platynowego Lauru 2016, HENRYK GALWAS Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, Laureat Platynowego Lauru 2014, JÓZEF GARBACZ Członek Rady OIG Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy, Laureat Platynowego Lauru 2014, KAZIMIERZ GNIOT Właściciel firmy GNIOTPOL TRAILERS Sp. z o.o. Laureat Platynowego Lauru 2014, JAROSŁAW KILELAR Burmistrz Miasta Kluczborka, Laureat Złotego Lauru 2013, MARCIN LORENC Rektor Politechniki Opolskiej, SABINA NOWOSIELSKA Prezydent Kędzierzyna - Koźla, ­Laureatka Złotego Lauru 2015, WIESŁAWA PIĄTKOWSKA – STEPANIAK Laureatka Złotego Lauru 2016, ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI Prezydent Miasta Opole Laureat ­Złotego Lauru 2013, Platynowego Lauru 2018, PIOTR ŻUR Członek Rady OIG, Prezes firmy PIOMAR Sp. z o.o.

„OPOLSKI ORZEŁ KSIĘCIA JANA DOBREGO” Kim był Książę Jan Dobry? Czym się zasłużył? Wiadomo, że był wspaniałym gospodarzem dbającym o dobro wspólne mieszkańców i ziem, bardzo kochał swój lud. Należał do wybitnych władców księstwa opolskiego. Na tablicy Jego nagrobnej napisano: „Odszedł jaśnie oświecony i znany Książę – Pan Jan na Śląsku, książę ostatni Pan Opola, Głogówka, i Raciborza, wielce zasłużony przed Bogiem i dla ludzi przez swoją pobożność i dobroczynność. Amen”. Przypomnijmy, że w roku 2014 Rada Opolskiej Izby Gospodarczej - po raz pierwszy przyznała Nagrodę Specjalną „Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego”. Otrzymała ją Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, a w zeszłym roku przyznano ją profesorowi nauk medycznych, kardiochirurgowi Marianowi Zembali. W tym roku laureatem tej zaszczytnej, specjalnej nagrody jest Ksiądz Biskup profesor Andrzej Czaja.

03 2020 | Wolny Rynek

27


Kapituła przyznała następujące Laury Umiejętności i Kompetencji w poszczególnych Kategoriach i nagrodę specjalną Opolskiej Izby Gospodarczej „ OPOLSKI ORZEŁ KSIĘCIA JANA DOBREGO”:

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji 2019r. Kategoria : Pro Publico Bono Irena Pordzik - Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu Ks. Ginter Żmuda - Dyrektor Wydziału Finansowo-Gospodarczego Diecezji Opolskiej

Kategoria : Menedżer, Lider Społeczno- Gospodarczy Tomasz Sadowski – Prezes Zarządu ELEMONT Sp. z o.o. Adam Małysz – Działacz Polskiego Związku Narciarskiego Józef Stępkowski - Prezes Zarządu Stadniny Koni w Prudniku Artur Witek – Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o. z Kluczborka Kategoria : Udana Inwestycja NAGABA Spółka Jawna z Krapkowic Kategoria: Kultura Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej SILESIA z Łubnian Kategoria : Załoga Wspólny Sukces PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa Kategoria : Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy Irena Koszyk - Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Opolu Kategoria : DOSKONAŁA ZAŁOGA

Bank Spółdzielczy w Leśnicy

Platynowe Laury Umienętności i Kompetencji Volodymyr Pastushenko - Prezes FOTON Sp. z o.o., Sp. K Ireneusz Jaki - Prezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu ATLANTIS – DEWELOPER Sp. z o.o. Sp. kom. Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji Rajmund ADAMIETZ - Prezes spółki „ADAMIETZ SP. Z O.O.”

Nagroda Specjalna Opolskiej Izby Gospodarczej „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego” Ks. BISKUP profesor Andrzej CZAJA

28

Wolny Rynek | 03 2020


03 2020 | Wolny Rynek

29


Fot. Red Bull

WYWIAD

PRZEJŚCIE ZE SPORTU DO ŚWIATA BIZNESU NIE JEST ŁATWE

O współpracy z firmą Nagaba z Krapkowic, zaletach spersonalizowanych butów dla skoczków narciarskich, roli sponsoringu w sporcie i recepcie na różnorodną aktywność zawodową opowiada Adam Małysz, wybitny sportowiec, obecnie dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego, laureat Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Menadżer, Lider Społeczno-Gospodarczy. Pretekstem dla naszej rozmowy jest Złoty Laur Umiejętności przyznany Panu przez Opolską Izbę Gospodarczą za (jak czytamy w uzasadnieniu Kapituły Laurów) – „nawiązanie współpracy z firmą Nagaba, wiarę w jej potencjał i współpracę przy tworzeniu produktu, o którym mówi cały sportowy świat – butach dla skoczków narciarskich”. Jak zrodził się pomysł tego współdziałania z lokalną firmą w Krapkowicach na Opolszczyźnie? Od trzech lat starałem się znaleźć firmę, która mogłaby produkować buty dla polskich skoczków narciarskich. Na rynku jest jeden, niemiecki dostawca, który zaopatruje wszystkie reprezentacje. A mnie marzył się producent, z którym będzie można blisko współpracować, szukać nowych rozwiązań, ulepszeń. Długo moje poszukiwania były bezskuteczne. Zaczynałem już tracić nadzieję, że się uda. Znalazłem namiar na firmę Nagaba i skontaktowałem się z nimi. Spodobała mi się nazwa budząca skojarzenia z Japonią. Początkowo pani, z którą rozmawiałem, nie do końca mi wierzyła i traktowała sprawę jako żart. Zdradziła mi później, że pewności nabrała dopiero kiedy przyjechałem do ich fabryki na spotkanie. Ostatecznie namówiliśmy firmę do współpracy. Nie było to łatwe, bo produkcja butów dla skoczków narciarskich jest skomplikowana. Wymaga w zasadzie ręcznej roboty. Ale udało się. Warto dodać, że powiat krapkowicki ma bardzo długą tradycję obuwniczą, a działająca niegdyś na jego terenie fabryka Śląskich

30

Wolny Rynek | 03 2020

Zakładów Przemysłu Skórzanego w czasach świetności produkowała aż 5 milionów butów. Po jej upadku w miejscu zakładu pojawiło się wiele innych mniejszych, ale potrzeba było impulsu, aby o butach z Otmętu znów mówiła cała Polska. Tak się stało dzięki Panu. Chyba można śmiało powiedzieć, że hasło „dobre, bo polskie” ciągle działa? Można tak powiedzieć, choć znalezienie firmy chętnej do współpracy trwało długo. Również w kraju, w wielu miejscach usłyszałem, że się nie da. Cieszę się, że mamy takiego swojego dostawcę i partnera. W przypadku niemieckiego producenta tego elementu wyposażenia skoczka głównym problem był czas na realizację zamówienia. Czekało się nawet kilka miesięcy. Dodatkowo nie było możliwości reakcji w razie jakiejś pomyłki czy niedoróbki. A przy masowej produkcji buty często okazywały się nie dokładnie takie, jakie zamawiali zawodnicy. Teraz buty są maksymalnie dopasowane do nóg naszych reprezentantów, są one niemal idealne. Właśnie na takiej personalizacji produkcji nam zależało. Buty wykonywane są dla wybranego zawodnika. W firmie wiedzą już, jakie upodobania mają poszczególni skoczkowie i w jakich butach chcą skakać. A gdy coś nie wyjdzie, but trzeba poprawić, to nie ma problemu z modyfikacją. Jeszcze inna korzyść płynąca ze współpracy ze swoim producentem butów to niepokój, jaki wywołaliśmy u rywali tymi butami. To, że część z nich zazdrości naszym reprezentantom sprzętu, też daje nam jakąś przewagę!


WYWIAD

To nie pierwszy związek z biznesem, który ma Pan na swoim koncie. Na przykład w 2017 roku zaczął Pan działać w branży hotelarskiej. Czy łatwo jest przejść ze świata sportu do środowiska przedsiębiorczości? Decyzja o otwarciu tego biznesu wynikała ze splotu różnych okoliczności. Szkoda było nam pozbywać się domu z pięknym ogrodem. W jego stworzenie i utrzymanie włożyliśmy wiele wysiłku. Dodatkowo, nie było chętnych na kupno tej nieruchomości. A pusty dom niszczeje, wymaga opieki. Pojawił się pomysł na zagospodarowanie go w inny sposób i tak powstały „Apartamenty u Małyszów”. Samo przejście do świata biznesu nie jest łatwe. Mnie dużo dały starty w rajdach samochodowych. Poznałem wtedy zasady współpracy sportowców ze sponsorami z nieco innej strony, podszkoliłem się w kwestiach marketingowych. Nie ma co ukrywać, że moje osiągnięcia z czasów kariery skoczka narciarskiego stawiają mnie w nieco uprzywilejowanej pozycji. Gdyby nie sukcesy sportowe, nie spotykałbym się z prezydentami. Tak samo łatwiej mi o spotkanie z potencjalnym sponsorem. Natomiast same negocjacje i ustalanie warunków współpracy nie są łatwe i mimo wszystko wolę zostawiać to fachowcom. Sport i biznes wiąże zjawisko sponsoringu. Wydatki na wspieranie różnych dyscyplin, klubów, związków, wydarzeń, lig i obiektów sportowych w Polsce wynoszą ostatnio prawie 1 mld rocznie. Firmy coraz częściej traktują je jako inwestycję. O czym to świadczy Pana zdaniem? Sądzę, że to się po prostu kalkuluje. Widziałem niedawno raport, z którego wynika, że aż czterech z pięciu Polaków przynajmniej raz na kilka miesięcy ogląda jakieś zawody sportowe. A co trzeci kibic chętnie wybiera marki, które wspierają sportowców. To przecież miliony ludzi, a więc potencjalnych klientów. Poza tym w sporcie sponsorzy nikogo w zasadzie już nie rażą. Ludzie przyzwyczaili się do ich obecności. Czytałem ostatnio, że sponsoring coraz częściej jest traktowany przez firmy jako część działań, z coraz ważniejszą społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wiąże się z tym również rola sponsoringu. Kibice coraz częściej zdają sobie sprawę, że bez sponsorów zawodnicy nie mogliby się rozwijać i startować na oczekiwanym poziomie. Widać to także po programach prowadzonych przez Polski Związek Narciarski. Niedawno we wspieranie młodych

skoczków narciarskich mocno zaangażowała się Milka. Akcja „Sercem z młodymi skoczkami” to element większej kampanii, której celem jest realna pomoc w rozwoju skoków narciarskich w Polsce i wspieranie przyszłych mistrzów na początku ich drogi na szczyt. Często angażuje się Pan w kampanie reklamowe różnorodnych firm. Jakie są kryteria wyboru, czego nie zareklamowałby Adam Małysz? Nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Staram się, by kojarzone ze mną produkty do mnie pasowały, by współpraca była autentyczna. Wydaje mi się, że – szczególnie w ostatnich latach – tak się dzieje. Samochody, rower, buty, ubrania, napój energetyczny – to wszystko są rzeczy, których używam na co dzień, a nie tylko podczas sesji dla sponsora. Czego bym nie chciał reklamować? Pewnie produktów zupełnie dla mnie obcych albo budzących bardzo złe skojarzenia. Profesjonalną karierę skoczka narciarskiego zakończył Pan w 2011 roku, ale nadal nie myśli Pan o emeryturze. Był Pan już rajdowcem, komentatorem telewizyjnym, a od kilku poświęca się pracy dyrektora w Polskim Związku Narciarskim. Jaka jest recepta na taką mobilność i różnorodną aktywność zawodową? Przez lata przyzwyczaiłem się do tego, że mam plany na każdy dzień i muszę coś robić. Nie cierpię bezczynności. Nie wyobrażam sobie siedzenia na kanapie przed telewizorem. Jeszcze do niedawna nawet na urlopie wypoczywałem aktywnie. Taką mam już naturę. Rajdy były dla mnie trochę przygodą, trochę spełnieniem chłopięcych marzeń. Komentowanie zawodów zaliczyłbym do epizodów. Po prostu spróbowałem, jak to jest. A praca w Polskim Związku Narciarskim też nie polega na szczęście na siedzeniu za biurkiem. Choć mam stanowisko dyrektora, to większość czasu spędzam w terenie – jestem na zawodach, w przerwach między sezonami jeżdżę na obozy i treningi. Staram się być blisko zawodników, służyć swoją wiedzą i dzielić doświadczeniami. Cieszę się, że ktoś chce z tego korzystać i jestem przydatny. Rozmawiała Jaga Kolawa

03 2020 | Wolny Rynek

31


P O D S U M OWA N I E

FREKWENCYJNY I ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­MERYTORYCZNY ­SUKCES REGIONALNEGO ­GOSPODARCZEGO ­OTWARCIA ROKU!

Spotkanie miało wyjątkowy wymiar. W tym roku Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku zostało połączone ze Spotkaniem Firm Członkowskich RIG w Katowicach oraz 6. Spotkaniem Konsulów Generalnych i Honorowych prowadzących działalność na południu Polski. W wydarzeniu, które odbyło się 28 stycznia, wzięło udział prawie 100 osób – przedstawicieli władz regionu i samorządu, dyplomatów, ekspertów oraz członków Izby. W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zgromadzonych gości przywitał Tomasz Zjawiony, prezes RIG-u. Zwracał uwagę, że rok 2020 to ważny test nie tylko dla Polski. - To czas, kiedy Unia Europejska zostanie poddana sprawdzianowi, bo już za chwilę Brexit. W naszym kraju trwają duże zmiany w prawodawstwie. By sobie poradzić musimy współpracować i działać wspólnie: organizacje biznesowe wespół z instytucjami samorządowymi i rządowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby dyplomatycznej. Ambasador Serbii, Nikola Zurovac zachęcał zgromadzonych przedsiębiorców do nawiązywania kontaktów gospodarczych z firmami na Bałkanach. - Chcemy by współpraca ekonomiczna z Polską była coraz lepsza. Sprzyja temu rosnąca wymiana handlowa między naszymi krajami (1 mld 300 mln E w 2019 r.). To, że Serbia jest poza Unią Europejską stwarza dodatkowe możliwości rozwoju obustronnej współpracy. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli

32

Wolny Rynek | 03 2020

władz wojewódzkich. Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski w swoim wystąpieniu mówił o perspektywach dla przedsiębiorców w świetle aktualnych działań rządu oraz planach na bieżący rok. Naszym zadaniem jest minimalizowanie barier dla przedsiębiorców i temu były poświęcone ostatnie lata. Powstała mała konstytucja dla biznesu, tzw. mały ZUS, wiele procedur zostało uproszczonych. Chcemy wyznaczać strategiczne rejony gospodarcze, by jak najwięcej inwestycji powstawało na terenie Polski. Nasza gospodarka może pochwalić się jednym z najwyższych wzrostów w Europie na poziomie 3,5-4 +. Chcę zaakcentować, że współpraca Urzędu Wojewódzkiego z Izbą i firmami będzie ulegać dalszemu zacieśnianiu – deklarował Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski. Formuła Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku składała się z wystąpień zaproszonych ekspertów, którzy zaprezentowali swoje prognozy na nadchodzący rok w kilku obszarach tematycznych. O aktualnych działania i planach na najbliższe miesiące mówił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.


P O D S U M OWA N I E

Rzecznik przedstawił program ośmiu postulatów – zmian systemowych korzystnych dla przedsiębiorców, które zamierza przedstawić rządowi. Mówił o wadze instytucji zrzeszających firmy, takich jak Regionalna Gospodarcza w Katowicach. Prof. dr hab. Adam Mariański, Partner Zarządzający w kancelarii Mariański Group i Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych omówił rolę nowych uwarunkowań prawnych, koniecznych do wypełnienia w rozpoczynającym się roku oraz związanych z nimi wyzwaniach. Według Przewodniczącego KIDP, sytuacja sektora MŚP w Polsce się komplikuje. - Rok 2019 przyniósł nam najgorsze rozwiązania w dziedzinie prawa podatkowego. W dodatku Polska wiedzie prym w Europie w wysokości nakładania kar na przedsiębiorców za brak raportowania schematów podatkowych. Ze względu na nowe otwarcie, czyli nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów, liczę na zmianę podejścia do prawa podatkowego poprzez konsultacje społeczne dotyczące wprowadzanych przepisów. Warto stworzyć np. Forum Podatkowe, w ramach którego można by zgłaszać zastrzeżenia w przypadku nieproporcjonalności lub niejasności we wprowadzanych zmianach prawa podatkowego – postulował prof. dr hab. Adam Mariański. Oficjalnym Partnerem spotkania był bank PKO BP. Urszula ­Kryńska, ekspertka z Departamentu Analiz Ekonomicznych banku PKO BP w swojej prezentacji przedstawiła prognozy makroekonomiczne na rok 2020, które są raczej optymistyczne dla globalnej gospodarki. Dla polskiej nieco mniej… - Możemy mówić o spowolnieniu w rodzimej gospodarce, konsumpcja - mimo programów socjalnych – nie będzie rosła. Na rynku pracy migracja zarobkowa nabierze bardziej trwałego charakteru, ale nie można tu liczyć na większy dopływ pracowników np. z Ukrainy. Warto zwrócić uwagę, że w 2017 roku Polska przyjęła 1 mln 200 tys. migrantów, tyle samo co o wiele większe Niemcy. Ze względu na brak rezerw na rynku pracy, warto utrzymać ten potencjał – akcentowała Urszula Kryńska. Aleksandra Monsioł-Szatkowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej przedstawiła plany gospodarcze Zarządu Województwa Śląskiego na 2020 rok. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zaznaczała, że wsparcie dla sektora MŚP jest kluczowe dla Departamentu Gospodarki i Urząd może pochwalić się wieloma sukcesami w tej materii. – Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu inwestycji w kraju, jako pierwsi powołaliśmy Regionalną Strategię Innowacji,

prężnie działa Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, co jest o tyle łatwiejsze, że nasz region to drugi rynek zbytu w Polsce, z dużą liczbą firm z sektora MŚP i, co najważniejsze, z przyjaznym klimatem dla biznesu. Krzysztof Spyra. p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości omówił aktualne możliwości wsparcia przedsiębiorców z wykorzystaniem środków posiadanych przez ŚCP. Zachęcał do aplikowania w konkursach. – Warto przyjechać do nas i skonsultować swój pomysł na wniosek – czy wpisuje się w wymagania danego konkursu i ma szansę na dofinansowanie. Po tak imponującej dawce aktualnej wiedzy nastąpiła część oficjalna, związana z bieżącymi działaniami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Nominacje wiceprezesów Sądu Arbitrażowego, organu powołanego w 1991 roku do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji, otrzymali: dr Jacek Zrałek i prof. Michał Kania. W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć powitania nowych firm członkowskich. Przedstawiciele 10 firm otrzymali pamiątkowe certyfikaty i odznaki z rąk prezesa Izby Tomasza Zjawionego, wiceprezesa Michała Dąbrowskiego i Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, potwierdzające członkostwo w Klubie RIG. Przedsiębiorcy mieli również okazję do krótkiego zaprezentowania profilu swojej działalności i powiedzenia kilku słów o sobie. Delegatury RIG rosną w siłę, nominację na prezesa delegatury w Świętochłowicach otrzymała Ewa Forystek-Zabojszcz. Niedawno powołano nowe oddziały Izby w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, w planach jest utworzenie placówki w Zawierciu. - Zainteresowanie chęcią stowarzyszania się nie gaśnie. Z czego bardzo się cieszę, bo wspólne działania mają większy wymiar i są ważnym elementem aktywizacji życia gospodarczego – reasumował Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Partner wydarzenia:

Jaga Kolawa

W OSTATNIM CZASIE DOŁĄCZYLI DO NAS: A1 EUROPE sp. z o.o. Ado-Med sp. z o.o. Agencja Reklamowa „REMAR” Mariusz Botor BIG & BUSINESS Centrum Ogrodnicze „SEBA” Pietroniec Grażyna Ceramdent – Stomatologia Estetyczna Donum Animo Magdalena Przybylak EXIGEO Hymon Energy sp. z o.o. Kancelaria Adwokacka Łukasz Jaworski Kancelaria Adwokacka Paulina Rzeszut Kancelaria Doradcy Ekonomicznego dr Ewa Forystek-Zabojszcz

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kościuk Kozbud Group sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Miles Stone Polska QWELD sp. z o.o. RTK SYSTEM sp. z o.o. SKYGATE SELLEKT S.C. Usługi Transportowe Krzysztof Zarzecki WEKTOR Wiktor Gruszka Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch

03 2020 | Wolny Rynek

33


P O D S U M OWA N I E

Regionalna Izba Gospodarcza w ­­­­­­­­Katowicach - przewodnikiem Firm ­ złonkowskich po rynkach zagranicznych C Misje gospodarcze, konferencje, spotkania o randze międzynarodowej, porozumienia o współpracy oraz nowe przestrzenie działalności integrującej polski sektor MŚP z przedstawicielami biznesu z całego świata. Wszystkie te wyzwania stanowiły intensywną pracę Zespołu Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach w 2019 roku.

Wymiar współpracy o charakterze międzynarodowym stanowił w 2019 element kluczowych działań RIG w Katowicach. Był nieodzownym elementem 9. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stanowił punkt strategiczny rozwoju Izby, mając na celu wsparcie działalności Firm Członkowskich RIG, jak i promocję Województwa Śląskiego oraz szerzej, polskiego, europejskiego, komponentu gospodarczego na świecie. Traktując za priorytet ekspansję zagraniczną rodzimych firm, podjęto wiele działań zapewniających bezpośredni kontakt biznesowy zainteresowanym tematyką lub chcącym wykonać kolejne kroki w internacjonalizacji swojego przedsiębiorstwa. Zrealizowano misje gospodarcze, w tym do Indii, Izraela, Węgier czy Austrii. Podczas uczestnictwa w Bengal Global Summit podpisano porozumienie o współpracy między polskimi i indyjskimi firmami sektora górniczego. Misja samorządowo-gospodarcza na izraelską konferencję i targi MuniWorld 2019, była efektem i kontynuacją porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Samorządów Izraela a RIG w Katowicach w trakcie 8. EKMŚP. Podczas wizyty w Budapeszcie oraz Miszkolcu kontynuowano prace nad projektem stworzenia Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej. Dzięki misji do Wiednia, wizycie delegatów w Wiedeńskiej Izbie Gospodarczej, a także Ambasadzie RP w Wiedniu, Izba nawiązała nowe relacje, które pozwolą na wzmocnienie współpracy pomiędzy rynkiem austriackim i polskim, m.in. w zakresie ekologicznych rozwiązań biznesowych. To wydarzenie gospodarczo-kulturalne było okazją do udziału jego uczestników w premierze spektaklu „Halka” - Stanisława Moniuszki, z okazji przypadających w tym roku 200. urodzin Wielkiego Polskiego Mistrza. Nie brakowało spotkań reprezentacji Izby z delegacjami

34

Wolny Rynek | 03 2020

zagranicznymi przebywającymi w Polsce, w tym z reprezentacją sektora biznesowego z Brazylii (Juliano Pinto, podsekretarzem w Departamencie Rozwoju Gospodarczego - Region Minas Gerais). W siedzibie Izby goszczono przedstawicieli Zjednoczenia Organizacji Pracodawców Ukrainy oraz Ukraińskiego Związku Fabrykantów i Przedsiębiorców na czele z Mykołą Buzinskim (Zastępcą Prezesa ZOPU, Prezydentem Federacji Pracodawców Obwodu Czerniowieckiego ), a także delegację z Obwodu Kijowskiego.


P O D S U M OWA N I E

w którym, jak co roku, komponent międzynarodowy miał wyjątkowe znaczenie, był 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tej edycji goszczono reprezentantów z 51 krajów, w tym najliczniejsze delegacje z Austrii, Słowenii oraz Węgier. Goście zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak spoza granic naszego kontynentu, mieli okazję do poznania polskich partnerów biznesowych, także w ramach dedykowanych spotkań B2B, odbywających się na Targach Biznes Expo. Na delegacje czekały liczne panele dyskusyjne związane z tematyką międzynarodową, czy specjalne spotkania networkingowe i specjalistyczne, dopasowane do wymogów i priorytetów każdej z nich.

Przestrzenią wymiany wiedzy oraz networkingu były liczne wydarzenia, sympozja, spotkania, w których reprezentacja Izby dzieliła się swoim doświadczeniem. Było tak m.in. w przypadku aktywnego udziału w I. Forum Polsko-Węgierskim, podczas panelu dyskusyjnego pt.: „Inwestycje bezpośrednie i pośrednie w regionach” oraz konferencji „Estonia as the Getway to the Scandinavian Market”. Sama Izba również poczyniła szereg starań w organizacji i realizacji podobnych wydarzeń. Były wśród nich wydarzenia cykliczne, a więc: • „V spotkanie Konsulów Generalnych oraz Honorowych prowadzących działalność na południu Polski", którego celem było omówienie możliwości jakie może zaoferować Województwo Śląskie na rynkach zagranicznych, • Odnosząca ogromny sukces IV edycja American Day, a więc spotkania z przedstawicielami The Greater Richmond Partnership, debata na temat wymiany technologicznej ze Stanami Zjednoczonymi oraz dyskusje dotyczące kierunków polsko-amerykańskiej współpracy. Forum Go Export - w tym roku poświęcone Kanadzie, przybliżyło uczestnikom możliwości inwestycyjne oraz współpracy polskich przedsiębiorców na rynku kanadyjskim. Ponadto odbył się szereg dotąd nie inicjowanych wydarzeń, takich jak: • Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Polsce omówienie corocznego raportu na temat lokalnej gospodarki Country Report: Poland 2019. • Polsko-Niemieckie Śniadanie Biznesowe, spotkanie firm z Polski i Niemiec. • Spotkanie przedsiębiorców z ekspertami Austriackiej Agencji Rządowej ABA Invest in Austria oraz Kancelarii Prawnej LegalPartners z Austrii. • Konferencja na temat ryzyka walutowego w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów. • Polsko-Chińskie Forum Górnicze. • Prezentacja Węgierskich Winiarzy w Izbie. • Do Sukcesu! Akademia Eksportu – Warsztat: Google Internetowe Rewolucje w eksporcie.

Mając na celu intensyfikację integracji poszczególnych rynków, a także pomoc we wchodzeniu na rynki międzynarodowe Firm Członkowskich, rozpoczęły swoją działalność dwa zagraniczne przedstawicielstwa RIG: w Izraelu oraz w Pakistanie. Kolejno usprawniając współprace polskiego i węgierskiego biznesu, została utworzona Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza, z siedzibą w Krakowie i Budapeszcie. Natomiast podczas 9. EKMŚP podpisano dwa porozumienia o współpracy, z: - Ukrainą – z Federacją Pracodawców Obwodu Czerniowieckiego; - Białorusią – z Instytucją państwową „Administracja Wolnej Strefy Ekonomicznej Gomel-Raton”. Jednym z niezwykle ważnych aspektów współpracy z Republiką Słowenii, stał się fakt utworzenia Konsulatu Honorowego Słowenii w siedzibie RIG w Katowicach, którego Konsulem Honorowym został Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach. W organizacji otwarcia Konsulatu, jak i kolejnych jego działaniach, wsparcia udzielał Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach. Do inauguracji jednostki konsularnej doszło w przeddzień pierwszego dnia 9. edycji EKMŚP. Poza organizacją licznych wydarzeń, działania międzynarodowe są realizowane również poprzez aktywny udział w licznych projektach, w tym: Compete In!, Digitalise SME, Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości. 2019 rok to również data rozpoczęcia działań w projekcie ISO International Service Officer – projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, którego RIG w Katowicach jest Liderem. Rok 2019 obfitował w ogrom przedsięwzięć i wydarzeń, które przyniosły moc satysfakcji, a także inspiracji do działań w kolejnym, 2020 roku. Kalendarz przewidzianych wyzwań na ten rok pełen jest nie tylko nowych pomysłów, ale też kontynuacji inicjatyw, które były realizowane do tej pory. Poprzez konsekwencję, a także prace nad wsparciem i aktywizacją przedsiębiorców, (przede wszystkim Firm Członkowskich), Regionalna Izba Gospodarcza tworzy przestrzeń sprawnej i wiarygodnej bazy wsparcia dla tych, którzy myślą o swojej działalności gospodarczej nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Katarzyna Piosek, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach

Jednak największym i najbardziej spektakularnym wydarzeniem,

03 2020 | Wolny Rynek

35


P O D S U M OWA N I E

SUKCES SPOTKANIA Z IZRAELSKIM BIZNESEM!

W dniach 18-20 lutego br. delegacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także prezydenci i przedstawiciele miast Sosnowiec i Zabrze brali udział w misji samorządowo-gospodarczej do Izraela, obejmującej udział w konferencji Muni World 2020 oraz targach Muni Expo 2020. Zorganizowanie misji było efektem Porozumienia między Związkiem Samorządów Izraela (Israeli Federation of Local Governments) a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Do podpisania dokumentu doszło w 2018 roku, podczas organizowanego przez naszą Izbę 8. Europejskiego Kongresu MŚP. Dzięki udziałowi w Muni Expo 2020 nasi delegaci mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami wielu kluczowych branż, m.in.: zbrojeniowej, informatycznej oraz wysokich technologii medycznych.

Spotkanie z samorządowcami to zawsze ważna możliwość wymiany doświadczeń, ale też okazja do podpatrywania dobrych praktyk. Misja samorządowo-gospodarcza do Izraela była doskonałą do tego okazją, tym bardziej, że poza granicami Polski jest wiele rozwiązań, które chętnie widzielibyśmy także u siebie. „Globalna burza mózgów na temat inteligentnych miast i bezpieczeństwa miejskiego”, która odbyła się w trakcie targów Muni World 2020, to zbiór doświadczeń, ale też przydatnych kontaktów. Warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, korzystać z wiedzy i doświadczeń innych, a w konsekwencji polepszać funkcjonowanie miast i wspólnie realizować tzw. Ideę Smart City. Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec

36

Wolny Rynek | 03 2020


P O D S U M OWA N I E

Szlak biznesowy do Izraela dla naszych firm członkowskich - dzięki naszej drugiej już misji samorządowo-gospodarczej w tym kraju - uważam za przetarty. Ogromnie się cieszę, że stoisko Izby spotkało się z tak dużym zainteresowaniem ze strony uczestników oraz było centralnym punktem wszystkich organizowanych przez naszych delegatów spotkań B2B. Pragnę podziękować za wsparcie w trakcie wydarzenia udzielone przez reprezentanta Regionalnej Izby Gospodarczej w Izraelu, Chena Filipowicza, a także Roy’a Rozneka z Federacji Izraelskich Izb Gospodarczych. Do zobaczenia na konferencji Muni World 2021 oraz targach Muni Expo 2021. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W trakcie udziału i obecności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na targach MuniExpo 2020, na stoisku organizowanym przez RIG odbyło się wiele spotkań B2B. Środa była najintensywniejszym czasem spotkań dla naszej delegacji. Nasi samorządowcy, będący członkami delegacji spotkali się między innymi z przedstawicielami firmy Mobileye będącego częścią korporacji Intel oraz władzami Regionu Karmiel, który specjalizuje się w obszarze medycyny i biotechnologii medycznych. Najwięcej rozmów odbyło się z firmami z branży bezpieczeństwa wewnętrznego, spotkaliśmy się z przedstawicielami „Israel’s Homeland Security” oraz „Insight Acoustics”.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konferencji Muni World była: „Globalna burza mózgów na temat inteligentnych miast i bezpieczeństwa miejskiego”. Zgodnie z tym mottem, uczestnictwo w misji był okazją do wielu spotkań, kontaktów i inspiracji do rozwoju w każdej dziedzinie, którą reprezentowali uczestnicy delegacji Izby. W ramach wizyty delegaci mieli okazję do zapoznania się z aktywnością miejscowych start-up’ów, które są widoczne właściwie w każdym sektorze gospodarki Izraela. Tego typu działania są z powodzeniem realizowane przez rząd i samorządy we współpracy z prywatnym biznesem. Delegaci wizytowali miasto Ashdod, które dzieliło się swoim doświadczeniem związanym z bezpieczeństwem miasta, zaawansowanymi technologiami medycznymi oraz zaprezentowało swój inkubator start-up’owy, skierowany na rozwój branży spożywczej. Drugim punktem programu był region Emek Hefer, który specjalizuje się w zaawansowanych technologiach spożywczych, a także odnawialnych źródłach energii. W przyszłym roku RIG w Katowicach planuje powiększyć swoje stoisko, a także wzmocnić obecność na targach i konferencji Muni World. Mateusz Wachowski, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, również delegatów zagranicznych, mieliśmy przyjemność goszczenia reprezentanta delegacji z Kenii, który przedstawił nam swoje miasto i region. W sumie stanowisko RIG odwiedziło ponad 30 firm.

03 2020 | Wolny Rynek

37


INWESTUJ

BUDUJ

MIESZKAJ

W CZELADZI Do nabycia wyjątkowo atrakcyjne tereny inwestycyjne, a także przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne.

www.czeladz.pl 38

Wolny Rynek | 03 2020


PROVEMA - TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LOAN BY LINK - ZAMIEŃ SWOJĄ STRONĘ W SKLEP INTERNETOWY SIĘGAJ PO WIĘCEJ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZOSTAŃ PARTNEREM W APLIKACJI PROVEMA - ZYSKAJ NOWYCH KLIENTÓW I DARMOWĄ REKLAMĘ ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ AFILIACYJNĄ - OTWIERAMY SIĘ NA NOWE HORYZONTY, BYĆ MOŻE TWOJEJ POMOCY BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ

TU JUŻ JESTEŚMY: WWW.PROVEMA.PL WWW.PROVEMACREDIT.ES WWW.PARTNER.PROVEMA.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 32 700 77 11 PROVEMA@PROVEMA.PL 03 2020 | Wolny Rynek

39


P O D S U M OWA N I E

SPOTKANIE WYJĄTKOWYCH KOBIET BIZNESU NA PIERWIASTKU K!

6 wykładów i warsztatów, pokaz profesjonalnego makijażu biznesowego i wieczorowego, strefa konsultacji z kilkunastoma stoiskami – od badania wzroku, przez analizę składu ciała, prezentację obrazów, produktów bankowych, mody aż po degustację polskiego wina! Możliwość rozmów biznesowych w kuluarach. W trakcie eventu organizowanego w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach z okazji Dnia Kobiet nie sposób było się nudzić. Już po raz czwarty odbyło się jedyne tego typu wydarzenie na Śląsku mające na celu integrację kobiet z lokalnego środowiska biznesowego, dostarczenie wiedzy, inspiracji, a także dające możliwość wymiany doświadczeń w luźnej atmosferze i przede wszystkim… będące okazją do wyśmienitej zabawy! W programie nie zabrakło atrakcji, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady i prelekcje na różnorodne tematy, istotne dla przedsiębiorczych kobiet. Gabriela Cerowska z agencji marketingowej MOMA prezentowała jak zaistnieć na LikedIn. To medium społecznościowe jest wciąż zbyt mało doceniane w Polsce jako narzędzie reklamy osobistej, narzędzie promocji swojej firmy i marki. O konsumpcji z głową, przykładach naruszenia praw autorskich w świecie mody i ochronie własności intelektualnej, a także książce „Prawo designu i mody. Kreowanie produktu” opowiadały ekspertka z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego adw. dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn i apl. adw. Agnieszka Warmuzińska.

40

Wolny Rynek | 03 2020

O metodzie 5 kroków w efektywnym działaniu mówiła Katarzyna Jagiełło, ekspertka Personal Leadership, założycielka i CEO firmy Talent Up, agencji doradztwa strategicznego. Uczestniczki spotkania mogły wziąć udział w autorskim teście „Twój Naturalny Styl Przywództwa”, który wzbudził wiele kontrowersji. Trenerka zapowiedziała też stworzenie nowego projektu motywacyjno-coachingowego, skierowanego stricte do kobiet. - Projekt „Queen in Flow” jest skierowany do kobiet, które chcą odkryć w sobie królową, transformującą swoje życie i biznes, świat wokół siebie, zgodnie ze swoimi talentami – w lekkości, radości, po kobiecemu. Naprawdę musimy sobie przypomnieć, że to mamy w sobie. W Polsce kobiety musiały założyć spodnie i tej męskiej energii jest w nas bardzo dużo. Potrafimy sobie dać doskonale radę. Nie o to chodzi, by biegać za tym mamutem, tylko, żeby pozwolić na to, żeby ktoś go nam przyniósł. Warto, byśmy przestały być tymi Zosiami Samosiami. W przypadku biznesu, powinnyśmy pozwalać sobie na delegowanie zadań, żeby zespół czuł się potrzebny. Pozwólmy sobie na bycie we własnym „flow”. Uczmy się prosić o pomoc, a także fajnych i ciepłych relacji z ludźmi, ale nie bezkrytycznych i naiwnych To chce propagować w tym projekcie – podkreślała Katarzyna Jagiełło.


P O D S U M OWA N I E

Przedstawicielki Kancelarii Adwokackiej Patrycja Duraj Piecuch przybliżyły tematykę prawnych wyzwań jakie stawia przed przedsiębiorczymi kobietami cyberprzestrzeń i zagrożenia, które niesie poprzez m.in. zniesławienie, znieważenie czy psucie wizerunku firmy. Barbara Lech, dyplomowana coach, autorka znanej publikacji „Żółta książka o pewności siebie", rozpoczęła warsztaty od… masażu motywacyjnego, do którego przyłączyły się wszystkie zgromadzone Panie. Prelegentka przekonywała, że odpowiednia sztuka prezentacji stanowi połowę sukcesu! Na każdym etapie życia można przeprowadzić zmiany, z których najważniejszy element to poczucie misji, wizji i wartości, co daje możliwość dotarcia do drugiego człowieka. Złota zasada głosi: by dobrze zaprezentować swój biznes należy zmienić sposób myślenia i koncentrować się na drugiej osobie i jej potrzebach. Najbardziej oczekiwaną prelegentką była Irena Kamińska-­ Radomska, wykładowczyni i trenerka, założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland. Autorka książek m.in. „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”, „Jak zostać damą”. Temat etykiety w biznesie i autoprezentacji ciągle budzi duże emocje w czasach, gdy działania biznesowe to w dużej mierze budowanie relacji i nawiązywanie kontaktów, które stanowią fundament wielu udanych przedsięwzięć. Mentorka programu TVN „Projekt Lady” przekonywała, że do sukcesu w autoprezentacji prowadzą trzy punkty, na które warto zwrócić uwagę – pewność siebie, budowanie autorytetu i swoboda. - Dzięki znajomości zasad savoir-vivre łatwiej o pewność siebie, a codzienne ćwiczenia pozwalają na uzyskanie oczekiwanej swobody w zachowaniu się. Przede wszystkim, należy stosować zasady dobrego wychowania zawsze, a w szczególności, gdy jesteśmy w kontakcie z osobami, które od nas zależą. To jest prawdziwa klasa – zaznaczała Irena Kamińska-Radomska. Duże zainteresowanie wzbudził temat dress code’u i test przygotowany dla uczestniczek. Wiele z osiemnastu pytań, np. czy otrzymanie przekreślonej wizytówki to afront – nie należało do najłatwiejszych. Pytaniom i dyskusji nie było końca.

Formuła Pierwiastka K! po raz kolejny pokazała, że tego typu spotkania dla kobiet, które chcą miło spędzić czas i poznać inne, fantastyczne przedstawicielki płci pięknej są bardzo potrzebne. Jolanta Liszka, niezależny partner firmy LR po raz pierwszy wzięła udział w wydarzeniu. – Jestem zachwycona eventem. Podobały mi się wykłady, panuje tutaj fantastyczna, kobieca atmosfera, gdzie wymieniamy się swoimi doświadczeniami, gdzie można się dużo dowiedzieć. Naprawdę dużo wyniosłam z tego spotkania – podkreślała uczestniczka.

Prezentuję się pierwszy raz, stwierdziłam, że w takim prestiżowym miejscu, gdzie spotyka się tyle fajnych osób, warto się pokazać i wyjść do świata z japońskim masażem, o którym coraz więcej się mówi. To jest masaż oparty na starej metodzie shiatsu. Opracowujemy punkty, żeby poprawić mikrocyrkulację twarzy, jej dotlenienie itp. To prawdziwy relaks dla ciała i duszy. Coraz więcej kobiet biznesu korzysta z takich bezinwazyjnych metod manualnych i zarazem naturalnych. Katerina Cvetanovska, Kosmetolog Panewnicka 201 Mamy dużo produktów dedykowanych dla kobiet. Od jakiegoś czasu wprowadzamy hasło przewodnie „Nie oceniamy, doceniamy”, które doskonale wpisuje się w Pierwiastek K!. Oferujemy produkty dla biznesu, kobiet przedsiębiorczych, konta, finansowanie. Nie oceniamy - tylko pozwalamy na postępowanie według własnego wyboru i oczekiwań bez kryterium płci. Magdalena Janus, Doradca Klienta Biznesowego BNP Paribas

Wydarzenie jest ogromną szansą na zaprezentowanie siebie, swoich talentów. „Wielka księga Kici Nici” to mój debiut literacki wydany w październiku 2019 r. To opowiadania dla dzieci z maskotkami bohaterek tych książek. Pisząc bajki kieruje się tym, by projekt był interdyscyplinarny, by była tam bajkoterapia, rękodzieło, promowanie treści wspierających naukę języka i poznanie obcej kultury. Udział w Pierwiastku K! to sposób na pokazanie mojego projektu i dowiedzenia się - czy podoba się forma i treści kici niciowych książek. Alina Przydatek, Autorka bajek „Kici Nici”

Po wizycie w strefie konsultacji, gdzie na Panie czekało wiele niespodzianek – pokazy, degustacje i przede wszystkim – starannie wyselekcjonowane stoiska ze specjalistami w swoich dziedzinach (zdrowia, mody, urody czy finansów). Przyszedł czas na loterię wizytówkową, która dzięki hojności Partnerów wydarzenia, obfitowała w wiele upominków.

Wydarzenie odbyło się 6 marca w ­­­­Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ul. Opolska 15. Event miał miejsce dzięki inicjatywie: Ewy Kowacz, Aleksandry Rolling, Beaty Kempny, Jagi Kolawy, oraz pomocy innych współpracowników RIG, a także wsparciu agencji marketingowej MOMA.

Na finał wydarzenia uczestniczki mogły wziąć udział w After Party w Scenie 54 – Katowice, gdzie dla zgromadzonych wiązankę energetycznych przebojów zaśpiewał Mateusz Wróbel.

Jaga Kolawa

03 2020 | Wolny Rynek

41


Fotorelacja: Magdalena Kyzioł.

P O D S U M OWA N I E

42

Wolny Rynek | 03 2020


P O D S U M OWA N I E

Pierwiastek K! odbył się dzięki wsparciu szerokiego grona partnerów. Dziękujemy!

O R G A N I Z ATO R

W S P Ó ŁO R G A N I Z ATO R Z Y

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

PA R T N E R A F T E R PAT Y

03 2020 | Wolny Rynek

43


WYWIAD

PEŁNIĘ SŁUŻBĘ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW! O potrzebie powołania ­instytucji ­Rzecznika MŚP, roli Konstytucji ­Biznesu, współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i udziale w ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­październikowym Europejskim ­Kongresie MŚP mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP.

Skąd w ogóle wyniknęła potrzeba utworzenia takiego organu jak rzecznik MŚP? Dyskusja trwała od dawna – czy jest potrzebny rzecznik czy nie? Politycy w pierwotnej wersji ustawy chcieli powołać rzecznika, który nie bardzo może cokolwiek zrobić. Ta opcja na szczęście upadła. Zaproponowano, żeby rzecznik miał narzędzia do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie Konstytucji Biznesu w życie. Dlaczego ma być dedykowany MŚP? Małe i średnie firmy nie mają środków na wynajęcie kancelarii prawniczych, broniących ich, gdy naruszane są prawa przedsiębiorców. Doposażono rzecznika, by mógł wstępować do postępowań na prawach prokuratora. Czy sami przedsiębiorcy o to apelowali? Generalnie, pomysł narodził się po ogólnej dyskusji na temat funkcjonowania MŚP w Polsce. Przedsiębiorcy mieli takie oczekiwania, a sami politycy do których docierały różne sygnały ze stowarzyszeń, izb, również Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która bardzo mocno pracowała przy tej ustawie - zauważyli taką potrzebą. Ja interweniuję na wniosek przedsiębiorców, jeśli ktoś dzisiaj ma problem i widzi, że urzędnik nie wykonuje swoich obowiązków albo łamie procedury – może napisać do mnie wniosek. My wchodzimy do tych postępowań i, w zdecydowanej większości, udaje nam się wygrywać sprawy. Istnieje kwestia pewnej nierównowagi w stosunkach między małą czy średnią firmą a urzędnikiem. Wynika to często z myślenia wywodzącego się z epoki PRL-u… W takiej sytuacji rodzi się pytanie – czy polskie prawo w wystarczający sposób broni przedsiębiorców? Prawo jest zawsze ogólne, ale oprócz litery prawa liczy się także jego duch. Konstytucja Biznesu ze swoimi pięcioma zasadami: co nie jest zabronione – jest dozwolone, zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania rozbieżności

44

Wolny Rynek | 03 2020

w postępowaniach przeciwko przedsiębiorcy, (tych których nie da się usunąć), na jego korzyść, zasadą proporcjonalności i zasadą pewności prawa musi być nałożona na prawo, na jego przestrzeganie, bo inaczej urzędnicy stosują kary nieadekwatne do przewinień. Ja przypomnę np. słynną żarówkę z Bartoszyc, gdzie interweniowałem i gdzie ten uszczerbek, gdyby przyjąć, że przedsiębiorca powinien nabić tę usługę na kasę, wobec budżetu państwa wynosił 2,30 zł. Pani naczelnik urzędu skarbowego uruchomiła trzy instancje sądowe i odwoływała się od mądrej decyzji sądu o odstąpieniu od kary, ze względu na niską społeczną szkodliwość. Urzędniczka postępowała zgodnie z prawem, ale literalnie łamała Konstytucję Biznesu. Działa Pan w Warszawie, istnieją również biura terenowe. Proszę powiedzieć, gdzie najczęściej musi Pan interweniować? W całej Polsce jest mniej więcej tak samo. Bardzo wielu przedsiębiorców zgłasza się nie z problemami dotyczącymi Urzędów Skarbowych, ale dotyczącymi ZUS-u. W pierwotnej wersji ustawy nie mogłem wchodzić do postępowań przed sądami cywilnymi, więc mogłem być obecny tylko na etapie postępowań administracyjnych i interweniować, potem mogłem składać skargę nadzwyczajną. W tej chwili wnosiliśmy o nowelizację ustawy i najprawdopodobniej będzie znowelizowana i będę mógł występować w sądach cywilnych, co da lepszą ochronę przedsiębiorcom, jeśli chodzi o sprawy ZUS-owskie. Jest sporo wniosków, jeśli chodzi o karuzele VAT-owskie, to są bardzo trudne sprawy. Widzieliśmy np., że przedsiębiorca dokonał należytej staranności i nie mógł wiedzieć, że jest w karuzeli VAT-owskiej i że, nie można go za to karać. W kilku przypadkach udało nam się wygrać. To też pokazuje powolną zmianę mentalności urzędników. Plus bardzo dobra wiadomość – sądy zaczęły argumentować Konstytucją Biznesu, przy uzasadnianiu swoich wyroków. Generalnie służby skarbowe powinny współpracować z biznesem. Nie powinny to być dwa wrogie obozy. Każdy urzędnik powinien mieć zasady Konstytucji Biznesu wiszące nad swoim biurkiem!


WYWIAD

Duże kontrowersje budzi projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Skrytykował Pan ten projekt, dlaczego? Ta ustawa wynikała z oczekiwań Brukseli. Tam zaczęto wprowadzać przepisy, że w momencie kiedy jest przekroczenie w spółkach z o.o., wtedy można łatwo przerzucić winę na konkretną osobę np. dyrektora działu finansowego. W takich przypadkach spółka umywała ręce, mówiąc to nie my! Był taki casus firmy Volkswagen. Bruksela stwierdziła, że powinna jako osoba prawna odpowiadać spółka. Polska wersja była tak restrykcyjna, że nawet za przewinienie szeregowego pracownika mogła odpowiadać finansowo spółka, co mogło się wiązać z zamknięciem działalności. Dotyczyło to wszystkich - od mikroprzedsiębiorców po korporacje. Najpierw wyłączyliśmy sektor MŚP spod rygorów tej ustawy, a potem zaczęliśmy pokazywać ministerstwu, że te zapisy są zbyt rygorystyczne. Finalnie ustawa nie weszła w życie. Jeśli temat powróci, będziemy go monitorować. Bezpieczeństwo prowadzenia działalności jest podstawą inwestowania i prowadzenia biznesu. Kolejną ustawą budzącą wiele emocji jest rozporządzenie o ograniczeniu handlu w niedziele. Jak Pana zdaniem połączyć oczekiwania konsumentów, przedsiębiorców i ustawodawcy? Większość małych i średnich firm handlowych jest zadowolona z tej ustawy. Przypomnę, że ustawodawca ogranicza handel, a nie go zakazuje. W małych sklepach może stanąć za ladą właściciel albo jego rodzina. Część przedsiębiorców jest niezadowolona, np. właściciele firm handlowych w galeriach handlowych. Ale ustawa ma też sporo plusów. W tej chwili mamy niedobór pracowników, więc w tym momencie pracodawcy mogą zatrudnić mniej ludzi, ogranicza to też koszty prowadzenia działalności. Jako rzecznik wypowiadałem się w tonie, by mówić prawdę i opierać się o dane statystyczne. Były głosy, że to szkodliwe, że to rzeź małych sklepów, 16 tysięcy zostało zamkniętych. A takich danych GUS-owskich nie było dostępnych, więc były to tylko dezinformujące akcje lobbingowe. Ustawa jest oparta na racjonalnych przesłankach.

Można zobaczyć jakie ma skutki dla gospodarki. Nie spadło PKB, nie ma większego bezrobocia. Za to można zauważyć, gdzie poszły pieniądze, które nie są konsumowane w sklepach. Widać wzrost obrotów w turystyce, w usługach, np. w kinach. To twarde dane statystyczne. Czy jest Pan zadowolony ze swoich działań, w czerwcu miną dwa lata od objęcia stanowiska Rzecznika MŚP? Ja poszedłem do polityki z biznesu. Sam prowadziłem firmę i to od roku 1990, więc przechodziłem wszystkie etapy transformacji gospodarczej. Wiem, jakie są bolączki przy prowadzeniu działalności. Później piastując funkcję posła działałem w komisjach gospodarki, by tę rzeczywistość zmieniać. Na koniec okazało się, że premier RP zobaczył we mnie przyszłego rzecznika. I ja tutaj się realizuję. Dużo udało się osiągnąć, zorganizować urząd i oddziały w wielu miastach. Zaistnieliśmy w świadomości społecznej, spływają wnioski o wejście do postępowań, wiele z nich wygrywamy na rzecz przedsiębiorców. Powołałem Radę Przedsiębiorców, jest w niej zrzeszonych 175 organizacji. Uważam, że jako Rzecznik powinienem pełnić służbę na rzecz przedsiębiorców. Uczestniczył Pan w 9. edycji Europejskiego Kongresu MŚP, który odbywał się w październiku 2019 roku w Katowicach. Jak Pan ocenia tę imprezę? To jest moim zdaniem najlepsze wydarzenie dla sektora MŚP. Po pierwsze, tematy są dostosowane do realnego prowadzenia działalności gospodarczej, można dowiedzieć się wiele o prawdziwych bolączkach trapiących przedsiębiorców. Poza tym, Kongres jest nieodpłatny, co jest w Polsce ewenementem. Uważam, że bez tej imprezy życie gospodarcze w naszym kraju byłoby dużo uboższe. Nie byłoby tego forum wymiany doświadczeń. Bardzo dobrze oceniam wydarzenie i chcę dalej współpracować z organizatorem, czyli Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Rozmawiała Jaga Kolawa

03 2020 | Wolny Rynek

45


WYWIAD

ROZWÓJ ­POZWALA NA POCZUCIE SATYSFAKCJI Z ŻYCIA

Z Joanna Jabłczyńską - znaną aktorką, a także prawniczką, właścicielką kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze korporacyjnej i szeroko pojętym prawie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych, uczestniczką 9. Europejskiego Kongresu MŚP – rozmawiamy jak łączyć różne życiowe aktywności i działać w trybie „pierwszy termin”. Aspekty prawne ochrony wizerunku osoby publicznej są Pani znane z autopsji. Czy to z tego powodu zaczęła Pani zajmować się akurat taką problematyką? Gdy byłam na studiach czy na aplikacji trafiłam do kancelarii, której głównym klientem był Fundusz Inwestycyjny. Generalnie widziałam drogę rozwoju swojej kariery prawniczej w tym kierunku. Poszłam nawet na studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych i je ukończyłam. Kiedy postanowiłam pisać doktorat mój promotor powiedział, że absolutnie się nie zgadza na żaden z tematów, które zaproponowałam. Były to taka klasyczna problematyka dotycząca umów, finansów itp. Powiedział, że posiadam unikalną wiedzę na skalę Polski na temat show-biznesu i zarazem wiedzę prawną i że nie widzi innej możliwości niż doktorat z tej tematyki. Rzeczywiście, to on uświadomił mi to, że raczej nie ma takiej osoby w naszym kraju, która pracowałaby od 25 lat w mediach i przy okazji miała tytuł profesjonalnego pełnomocnika – tytuł radcy prawnego. Zrozumiałam, że w tę stronę warto iść, rozwijać się w takiej specjalizacji.

Są obecne w moim życiu od tylu lat, a kiedy zaczynałam swoją karierę aktorską, właściwie ich nie było. Oczywiście wykorzystując też swoje wykształcenie, wiedząc na co mogę sobie pozwolić i gdzie taką granicę postawić, zrobiłam to. Konsekwentnie jej strzegę. Po prostu uznaję, że nie jest mi potrzebna obecność w mediach plotkarskich. Zwłaszcza, że jak ich sama nazwa wskazuje, są to tylko plotki, a nie prawdziwe informacje. Nadal łączy Pani zawód radcy prawnego z profesją aktorki. Skąd potrzeba takich różnych aktywności? Taka już jestem. Połączenie artystycznych wyzwań z pięciem się po intelektualnych szczeblach, czyli rozwój, są mi potrzebne, by czuć pełną satysfakcję z życia. Do tego dochodzi jeszcze uprawianie sportu. Biegam, uprawiam triathlon. To wszystko mnie dopełnia! W październikowym Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw brała Pani udział jako panelistka w dyskusji na temat „Błąd, skandal, czyli zarządzanie kryzysem medialnym”. Ten temat jest chyba Pani bliski?

Mało o Pani w mediach plotkarskich. Może boją się pozwów? Przyznam szczerze, że ze względu na to, że media w pewnym momencie były coraz bardziej natarczywe i napastliwe, jeśli chodzi o moje życie prywatne, stwierdziłam, że trzeba powiedzieć - stop.

46

Wolny Rynek | 03 2020

Nie osobiście, bo nie przypominam sobie, żeby jakieś wydarzenie z mojego życia można było nazwać skandalem. Niejednokrotnie natomiast spotykam się z problemem kryzysu medialnego w przypadku moich klientów, osób powszechnie znanych. Niewątpliwie


WYWIAD

część z nich tworzy markę swoim nazwiskiem. Coraz częściej wypuszczają na rynek własną linię produktową np. kosmetyków, żywności, odzieży. Jeżeli ich nazwisko jest przedstawiane w złym świetle, naruszane są ich dobra osobiste - niewątpliwie wpływa to na ich firmę. Miałam też w swoje praktyce prawniczej do czynienia z naruszeniem stricte renomy firmy. A co doradziłaby Pani przedsiębiorcom? W jaki sposób powinni chronić swój wizerunek i dobre imię? Przecież czasami jeden wpis w mediach społecznościowych potrafi zniszczyć np. małą firmę, w której doszło do niedogodnych dla klienta sytuacji? Najważniejsza porada z mojej strony to - dobrze wykonywać swoją pracę. Ja wiem, że to oczywiste. A jeśli zdarzy się ktoś z bezpodstawną, złośliwą opinią to proponuję udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który może pomóc, bo często nawet jedna niesprawiedliwa opinia - zamieszczona gdzieś w Internecie - może mieć realny wpływ na przyszłość firmy. Wówczas profesjonalny pełnomocnik pomoże, bo chodzi nie tylko o ocenę stanu faktycznego. Czasem jest tak, że przedsiębiorca, którego dotyka ta krytyka, nie dopuszcza do siebie, że tylko w jego ocenie może być krzywdząca. Trzeba pamiętać o tym, że nasz klient ma prawo do wyrażania własnej opinii. Bywa też tak, że przychodzą do mnie znane osoby i mówię im – odsuńcie wszystkie kroki prawne, podziałajcie PR-owo, działania w sądzie w tej chwili nie przyniosą pożytku. Ze względu na fakt, że mam wiedzę zarówno z zakresu show-biznesu, jak i prawa wiem, gdzie się sprawdzą tego typu rozwiązania, a gdzie je odstawić na bok i tylko w ostateczności po nie sięgać.

i konsumentów, ponieważ ich dane są lepiej strzeżone. Z pewnością pomogła też kancelariom prawnym. W pewnym momencie żartowaliśmy, że nie mamy telefonu – tylko RODO-fon, bo wszystkie rozmowy telefoniczne tego dotyczyły. Współpracowaliśmy przy wdrażaniu tych przepisów z różnymi podmiotami. Na początku były duże utrudnienie i wielka niewiadoma. Liczę na to, że w przyszłości zobaczymy i ocenimy, jakie skutki przyniosła te regulacja. Absolutnie jednak ustawodawca miał dobre intencje. Takie rozporządzenie powinno być wprowadzone już dawno. Nasze cenne dane osobowe powinny być lepiej chronione, ale czy tak będzie – dowiemy się za parę lat. Wspomniała Pani o sporcie, jako swojej ważnej aktywności. To jest też problem wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby łączyć życiowe aktywności na wielu polach. Jak to wszystko zrobić? Chyba dla Pani doba ma więcej niż 24 godziny?

Wydawało się, że duże zmiany wniesie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, które weszło w życie w 2018 roku. Czy Pani zdaniem ta regulacja przyniosła jakieś korzyści?

Trzeba po pierwsze robić to, co się kocha. Jeżeli zmuszam się do pracy i innych działań, to mi się nie chce. Mam mniejszą mobilizację i wszystko przebiega wolniej i nie zdążam wszystkiego zrobić. Czyli, jeśli coś chcemy robić z satysfakcją musimy to lubić. Po drugie, niczego nie wolno odkładać na później. Tzn., jeżeli mam termin sądowy za dwa tygodnie, już dziś zajrzę do dokumentów i będę miała to zrobione. Nigdy nie wiem, jakie propozycje i zlecenia przyjdą do mnie jutro czy pojutrze. To moja złota zasada, by robić wszystko od razu. Wiem, że to jest trudne, bo z reguły pracujemy na tzw. deadline’ach. Ja tego nie cierpię, działam w trybie „pierwszy termin”. Wtedy mam czas na przemyślenia i poprawki. No i po trzecie, nie liczmy na „wolne przebiegi”. Nie marnujmy czasu. Dla mnie największą karą jest kazać mi siedzieć na kanapie i oglądać telewizję. Nie potrzebuję poleżeć. Spanie traktuję jako regenerację, a potem cały dzień wypełniam po brzegi. To wszystko wymaga pracy nad własną psychiką i motywacją, ale zapewniam, że da się!

Dla przedsiębiorców niekoniecznie, ale na pewno dla klientów

Rozmawiała Jaga Kolawa

03 2020 | Wolny Rynek

47


WYWIAD

DORADCY PODATKOWI ZAWSZE STOJĄ PO STRONIE PODATNIKA O intensyfikacji zmian w przepisach podatkowych, trosce o jakość prawa podatkowego stanowionego w Polsce, roli tajemnicy zawodowej, wynikach raportu o unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorców mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jakie zmiany w podatkach czekają przedsiębiorców w 2020 roku? Jest tego naprawdę dużo, więc wymienię tylko kilka najważniejszych. To na pewno konieczność sprawdzenia czy nasz kontrahent znajduje się na tzw. „białej liście podatników” VAT oraz podzielona płatność przy transakcjach powyżej 15 tys. zł. W połowie roku zmieni się także jednolity plik kontrolny VAT. Zmieniły się zasady wystawiania faktury na podstawie paragonu – aby ją otrzymać na paragonie musi się znaleźć numer NIP. Zmian dotyczących, zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych podatników jest naprawdę dużo, od 2018 zauważamy niezwykłą aktywność legislacyjną rządu, chyba nigdy wcześniej przepisy podatkowe nie zmieniały się tak często jak teraz. W mediach gospodarczych i biznesowych ostatnio było głośno o skardze, którą KIDP złożyła do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok? Doradcy podatkowi zawsze stoją po stronie podatnika i wykazują troskę o jakość prawa podatkowego stanowionego w Polsce. A od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy ordynacji podatkowej, które w opinii ekspertów są niezgodne z konstytucją. Chodzi o obowiązek raportowania schematów podatkowych, co do których już na etapie projektu zgłaszaliśmy zastrzeżenia i wskazywaliśmy, że nowe przepisy zostały źle napisane. Jednak konsultacje miały charakter iluzoryczny i nasze uwagi zostały wtedy zignorowane. Dlaczego te przepisy są niedobre? Obowiązek raportowania schematów podatkowych został przecież wprowadzony dyrektywą UE? Tak, ale polskie rozwiązania są nieproporcjonalne do założonych celów. Wystarczy jako przykład podać wysokość kary za brak raportowania schematów podatkowych. W Polsce może być

48

Wolny Rynek | 03 2020

nałożona nawet grzywna sięgająca prawie 25 mln złotych, podczas gdy średnia unijna to ok. 30 tys. euro. Przepisy, które zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego stanowią też naruszenie praw obywatelskich i zagrożenie dla podatnika. Część z nich, przynajmniej na papierze, próbuje zlikwidować tajemnicę zawodową zawodów zaufania publicznego, w tym doradcy podatkowego, co jest niedopuszczalne i jako środowisko nie możemy się na to zgodzić Czemu akurat tajemnica zawodowa jest tak ważna dla doradcy podatkowego? Bo to fundament naszego zawodu. Podatnik, który korzysta z usług doradcy podatkowego musi mieć pewność, że poufne informacje o jego finansach i biznesie na zawsze pozostaną w gronie dwóch osób: przedsiębiorcy i doradcy podatkowego. Tym się różnimy od księgowych, że ich tajemnica nie obowiązuje. Zachowanie tajemnicy jest obowiązkiem doradcy podatkowego i tylko sąd, w bardzo ograniczonych, konkretnych sytuacjach ten obowiązek może uchylić. Niestety, nowe przepisy ordynacji próbują te sytuację zmienić, dlatego zdecydowaliśmy się na wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Dodam tylko, że wszystkie samorządy kwestionują możliwość zwolnienia z tajemnicy w zakresie raportowania. Tym samym, już dzisiaj przepisy te są martwe i żaden doradca nie zostanie zmuszony do ujawnienia informacji pochodzących od klienta. Unikanie opodatkowania było tematem raportu KIDP, który został niedawno opublikowany. Jakie są najważniejsze wnioski? Jak wypadamy na tle innych państw? Na wstępie musimy zrobić wyraźne rozróżnienie między unikaniem a uchylaniem się od opodatkowania. Unikanie opodatkowania jest działaniem podejmowanym w granicach prawa, którego celem jest obniżenie ciężaru podatkowego.


WYWIAD

Uchylanie zaś to działanie niezgodne z prawem. W naszym raporcie dokonaliśmy oceny polskich przepisów w zakresie unikania, wskazują, że coraz częściej mamy do czynienia z wywieraniem presji organów skarbowych na przedsiębiorców, aby ci płacili wyższe podatki niż powinni. Tym samym praktycznie każda czynność dokonana przez podatnika może być kwestionowana jako zamierzająca do niedozwolonego unikania opodatkowania. Polska jest obecnie najbardziej niestabilnym państwem pod kątem zmienności prawa w Europie. Podatnikowi coraz trudniej jest wykonać spoczywające na nim obowiązki podatkowe. Jak środowisko doradców podatkowych może pomóc polskim przedsiębiorcom w tej sytuacji? W tak trudnej sytuacji robimy wszystko, aby przekonać decydentów i autorów nowych przepisów do umiaru i stosowania zasad dobrej legislacji. Konsultujemy projekty nowych aktów prawnych, ale też rozwijamy kompetencje doradców podatkowych, aby jakość naszych usług świadczonych przedsiębiorcom była jak najwyższa. Staramy się też zwiększyć dostępność usług doradztwa podatkowego, niedawno rozpoczęliśmy kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego, który ma pomóc kandydatom w uzyskaniu uprawnień. Ważnym elementem naszych aktywności jest współpraca z organizacjami przedsiębiorców oraz udział w wydarzeniach ważnych dla tego środowiska. Organizujemy spotkania na których tłumaczymy zawiłości prawne, wskazujemy zagrożenia i tłumaczymy, jak uzyskać bezpieczeństwo podatkowe. Widzimy coraz większe zainteresowanie środowiska biznesu tymi

tematami. Na naszym panelu podatkowym podczas 9. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach zabrakło miejsc siedzących na sali, mimo to wiele osób słuchało dyskusji stojąc pod ścianami. To tylko pokazuje, że kwestie bezpieczeństwa podatkowego biznesu stały się istotne jak nigdy dotąd. Rozmawiała Jaga Kolawa

03 2020 | Wolny Rynek

49


50

Wolny Rynek | 03 2020

98


ARTYKUŁ EKSPERCKI

KREOWANIE PRODUKTU…

czyli słów kilka o prawie designu i mody Jakiś czas temu zostałam poproszona przez redaktora zacnego czasopisma prawniczego o przygotowanie artykułu naukowego na temat prawa designu i mody, co w przemiły sposób pan redaktor argumentował chęcią dowiedzenia się, czym w zasadzie ono jest. Ciekawy temat, ale w sumie o czym to…? – w głosie dało się wyczuć serdeczne zainteresowanie. Zewsząd dobiegają nas odgłosy reklam, odcienie zapraszających neonów, kolory wieloformatowych ofert. Żyjemy w czasach przesytu informacją, zalewu rzeczami, celebrytyzmu, zakrzywionej prywatności i budowania pozycji zawodowej przez pryzmat własnego wizerunku. Nawiązując do recenzji książki Donalda A. Normana „Wzornictwo i emocje", jako prawnicy powinni zdawać sobie sprawę z romansu człowieka ze światem nieożywionym, czyli emocji towarzyszących oferowaniu towarów i usług, nabywaniu upragnionych przedmiotów, na które czasem przychodzi nam pracować latami. Jednocześnie, patrząc od kuchni na ten temat, pojawia się wiele wątków natury prawno-marketingowo-etycznej, w tym takich jak przejmowanie koncepcji i wzorów artystycznych twórców (w zakresie prawa autorskiego i własności przemysłowej), posługiwanie się nieuczciwymi metodami oferowania produktów (prawo nieuczciwej konkurencji), zasad współpracy między przedsiębiorcami (kwestia partycypacji projektantów w różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, od umów cywilnoprawnych po spółki), konsumpcyjne pobudki nabywców (np. wardrobing polegający na jednorazowym noszeniu towarów z metkami i odsyłaniu do sklepu internetowego) czy wreszcie polityki marketingowej, którą ja nazywam „polityką własności intelektualnej” (co łatwo dostrzec na przykładzie współpracy marki Supreme z Louis Vuitton, czy ostatnio limitowanej edycji Tic Tac’ów o smaku Coca-Cola). Sięgnijmy do naszych polskich korzeni. Barbara Hoff, rodowita katowiczanka, związana przez długie lata z tygodnikiem „Przekrój" i założycielka marki Hoffland, mówiła kiedyś, że była postrzegana

jako osoba z tak wysokim statusem w branży, iż może poświęcić się modzie i projektowaniu niemal w 99%, gdzie praca nad sukcesem biznesowym to zaledwie 1%. Prawda była jednak zdumiewająco inna. Nawet ona po latach przyznała, że jej praca twórcza to zaledwie 1% względem reszty czasu poświęconego na rutynę pracy dnia codziennego i walkę o pozycję na rynku. Tak też, dzięki licznym inspiracjom, pojawił się pomysł na utworzenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy, które z jednej strony ma rozwijać naukowe aspekty prawa designu i mody, a z drugiej stanowić także hub dla artystów, projektantów i przedsiębiorców. Została podjęta decyzja o przygotowaniu pierwszej na Śląsku konferencji na temat prawa designu i mody (Prawo designu i mody. Kreowanie produktu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 22.11.2019 r.). Organizatorami konferencji było Centrum wraz z kancelarią Kulikowska & Kulikowski (Warszawa), kancelarią Pawełczyk (Warszawa Katowice) oraz fundacją Instytut Własności Intelektualnej IIP (Warszawa Katowice). Konferencji towarzyszyła prezentacja książek z serii Prawa Designu, Mody i Reklamy, w tym tomu 3. o tożsamym jak konferencja tytule („Prawo designu i mody. Kreowanie Produktu", M. Jankowska, M. Pawełczyk, A. Warmuzińska, Difin Warszawa 2019-2020). W tym roku planowana jest konferencja na temat „Prawo designu i mody. Sport i zdrowy styl życia", która odbędzie się 15 października jako wydarzenie towarzyszące 10. Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. adw. dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn

03 2020 | Wolny Rynek

51


Wynajem pracownikรณw Legalizacja pobytu cudzoziemcรณw

Dreman Sp. z o.o. ul. Reymonta 29, 45-072 Opole tel. +48 77 547 70 60 tel. +48 732 524 474 biuro@dreman.eu 52

Wolny Rynek | 03 2020


ARTYKUŁ EKSPERCKI

Patrycja Fingas

radca prawny w kancelarii Andersen Tax & Legal

Adrian Luty

aplikant radcowski w kancelarii Andersen Tax & Legal

Nowe Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku, ale na pewno? Wejście w życie nowego Prawa zamówień publicznych coraz bliżej. Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawa Prawo zamówień publicznych, która ma zastąpić dotychczasową, obowiązującą już niemal 16 lat, ustawę o tej samej nazwie. Rozwiązania przewidziane przez nową ustawę mają w założeniu dostosować zamówienia publiczne do realiów rynkowych. Poczynając od zasadniczych zmian w procedurze (nowa procedura przetargowa w zamówieniach, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych), polepszyć ma się również sytuacja wykonawców w relacjach z zamawiającymi, którzy dotychczas musieli godzić się na to, że zamawiający może więcej. Rzeczona ustawa, w odróżnieniu od poprzedniej, reguluje postanowienia umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Przewiduje nadto katalog tzw. klauzul abuzywnych tj. postanowień, których stosowanie w umowach o udzielenie zamówienia będzie niedopuszczalne. I tak między innymi niedozwolone będzie stosowanie postanowień przewidujących odpowiedzialność wykonawcy za zdarzenia, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Ustawa ma również stanowić odpowiedź na problemy płynności finansowej wykonawców, spowodowanych systemem rozliczania zamówień publicznych. Dopuszczalne będzie m.in. udzielanie przez zamawiających zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawców, a także obowiązkowe płatności częściowe. Nowa ustawa została ogłoszona 26 października 2019 roku. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie długiego vacatio legis (okresu między publikacją ustawy, a jej wejściem w życie), głównie w celu umożliwienia zapoznania się wszystkim zainteresowanym z treścią aktu prawnego oraz czasu na dostosowanie się do wymogów stawianych przez nowe regulacje. Ustawa zacznie bowiem obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Jednak, czy aby na pewno ustawa będzie powszechnie stosowana w przyszłym roku? Kwestie te zostały szczegółowe uregulowane w odrębnej ustawie, tj. w ustawie o przepisach wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ich treścią: do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 roku stosuje się przepisy dotychczasowe (ustawę z 2004 roku). Podobnie

rzecz ma się z umowami w sprawie zamówienia publicznego oraz umowami ramowymi zawartymi przed dniem 1 stycznia 2021 roku oraz zawartymi po dniu 31 grudnia 2020 roku w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych przed 1 stycznia 2021 roku. Przepisy dotychczasowe znajdą też zastosowanie względem procedury odwoławczej (tj. odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądu powszechnego), jeśli postępowanie, którego dotyczy środek zaskarżenia wszczęte zostało przed 1 stycznia 2021 roku. Nowa ustawa znajdzie zaś zastosowanie wyłącznie do postępowań wszczętych już pod jej rządami tj. po 1 stycznia 2021 roku. Jak już wyżej sygnalizowano, ustawa wprowadza szereg udogodnień dla wykonawców. Nie można zatem wykluczyć, że zamawiający, którzy są faktycznymi dysponentami zamówienia, dołożą starań by strategiczne dla nich postępowania wszcząć jeszcze w 2020 roku. Pozwoli to na przeprowadzenie ich i uzyskanie zamówień pod rządami przepisów dla nich korzystniejszych. Oznacza to zaś, że faktyczne stosowanie nowej ustawy PZP może znacznie się opóźnić i mimo wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, w tym roku wszczęte zostanie mniej postępowań aniżeli w latach wcześniejszych. W praktyce skutkiem powyższych rozwiązań będzie sytuacja, w której od 2021 roku niektórzy wykonawcy będą realizować zamówienia pod rządami starych, mniej dogodnych przepisów, natomiast pozostali już pod rządami nowych, bardziej korzystnych. Pozostaje zatem zadać pytanie, czy ustawodawca wprowadzając regulacje, których celem było między innymi zlikwidowanie nierówności stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie doprowadził do powstania innej nierówności - nierówności wśród wykonawców, którzy realizując w tym samym czasie zamówienia, które przedmiotowo mogą być tożsame lub podobne, faktycznie realizować będą je na zupełnie różnych warunkach?

03 2020 | Wolny Rynek

53


ARTYKUŁ EKSPERCKI

Dlaczego tak wielu ­przedsiębiorców zostaje NIEWOLNIKAMI? Niewolnictwo w XXI wieku i to jeszcze w Polsce? Czy to możliwe? Tak, to możliwe, a żeby było jeszcze ciekawiej to współcześni niewolnicy sami stawiają się w tej roli i bardzo często nie chcą z niej wyjść, chociaż mają ku temu doskonałe okazje. O kim mowa?

Piotr Śliwiński Doświadczony manager, coach, konsultant biznesu, twórca największej społeczności managerów w Polsce oraz autor bloga „Manager z Głową”. Praktyk, który rozwija managerów i ich firmy. Pracował dla topowych korporacji oraz zrealizował wiele projektów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego wpisy blogowe trafiły już do kilku milionów odbiorców. www.managerzglowa.pl

O przedsiębiorcach, wpadających w pułapki, które sami na siebie zastawiają. Znam wiele historii właścicieli firm, którzy za cel postawili sobie porzucenie etatu i przejście na „swoje”. Praca na własny rachunek miała zapewnić im wolność. Nie tylko wolność finansową, ale także wolność związaną z tym, że nikt nimi nie zarządza, mogą samodzielnie i bez presji szefów podejmować decyzje i określać kierunki rozwoju swojego biznesu. Biznes weryfikuje i niestety w wielu przypadkach pokazuje, że nieumiejętne podejście do zarządzania ludźmi i procesami w firmie powoduje, iż przedsiębiorca szybko zapomina o swojej wymarzonej wolności, bo staje się niewolnikiem własnego przedsiębiorstwa. Brak urlopów, praca po kilkanaście godzin na dobę, weekendy i święta pod telefonem, a noce spędzone ze skrzynką mailową. To tylko przykłady sytuacji, które zapewne znasz z obserwacji innych, a może nawet z autopsji. Dlaczego tak się dzieje? Problem jest złożony i dość indywidualny, a ja wybrałem te błędy, które zdarzają się najczęściej: • Brak umiejętności delegowania zadań powoduje, że właściciel firmy bierze na siebie zadania, które powinny być przekazane komuś innemu. Brak delegowania sprawia, że nieobecność szefa jest jednoznaczna z narastającymi zaległościami. Najczęściej właściciel wychodzi z założenia, że tylko „JA jestem w stanie coś zrobić, bo JA wiem najlepiej i tylko JA zrobię to dobrze”. • Szefowie nie dzielą się ze swoimi współpracownikami zdobytą wiedzą oraz planami na przyszłość. To powoduje, że w przypadku nieobecności szefa brakuje w firmie osób kompetentnych. • Brak odpowiedniej organizacji pracy, niejasne procesy działania oraz niejednoznaczna odpowiedzialność za konkretne obszary i zadania powodują, że współpracownicy, którzy nie otrzymają jasnych dyspozycji z zadaniami „na dzisiaj”, nie potrafią wyznaczyć priorytetów i podejmują nieistotne tematy, a sprawy naprawdę ważne i kluczowe dla firmy są odsuwane na dalszy plan. • Jedyną osobą w firmie, która może naprawdę podejmować decyzje jest szef. Nawet jeśli zatrudnia managerów to bardzo często mają oni fikcyjną decyzyjność. Słyszałem o firmie, w której szef akceptował wszystkie zakupy - niezależnie od wysokości budżetu. To powodowało, że kiedy wyjechał na urlop to współpracownicy dzwonili z pytaniami czy mogą zakupić dwie ryzy papieru… Brak pomysłu na wprowadzenie zmian, a także dopuszczanie i akceptacja powyższych sytuacji powoduje, że niektórzy właściciele firm odczuwają wielkie zmęczenie, a nawet frustrację. A można inaczej! To kwestia poszukania odpowiednich rozwiązań, poukładania szeroko rozumianej organizacji pracy oraz zmiany w rozliczaniu i podejściu do współpracowników.

54

Wolny Rynek | 03 2020


ARTYKUŁ EKSPERCKI

JAK BUDOWAĆ ­WIZERUNEK ­DOBREGO ­PRACODAWCY W 2020 ROKU?

Iwona Kubicz Managing Director Procontent Communication Ekspert i doradca w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, zarządzania kryzysem i public affairs. Członek Rady Programowo Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek jury w międzynarodowych konkursach: IPRA Golden World Awards, Stevie International Bussiness Awards, Magellan Awards oraz w konkursie Złote Spinacze. Koordynowała projekty dla takich firm jak: Energa Operator, PKP Energetyka, Sanofi, Janssen, TEVA, Zentiva, Grupa Adamed, Polpharma, Kongsberg Automotive, Becton Dickinson, Disney Channel, oraz projekty infrastrukturalne wspierające rozwój R&D w Polsce.

Obecnie wiele branż cierpi na brak odpowiednich kandydatów do pracy. Informatycy, lekarze i pielęgniarki, mechanicy, jak również wielu innych specjalistów może przebierać w ofertach składanych przez pracodawców. Firmy oferują coraz więcej benefitów, szkoleń i akcji specjalnych, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego pracownika. Jak jednak efektywnie budować strategię Employer Brandingu i komunikacji wewnętrznej, by te działania skutecznie budowały stabilną pozycję firmy na rynku dobrych pracodawców? Obserwując rynek działań Employer Brandingowych możemy zaobserwować często podejmowane ad hoc działania zespołów HR, zmierzające do natychmiastowej poprawy wizerunku pracodawcy. Nastawione na błyskawiczny efekt, aktywności wspierające rekrutację takie jak: Owocowy Dzień, Tydzień Zdrowia czy wspólne pieczenie pierników, to często eventy, które nie mają nic wspólnego ani z kulturą firmy, ani z jej długofalową strategią komunikacyjną. Potencjalny kandydat ma zobaczyć szczęście na fotografiach obecnych zatrudnionych i skojarzyć, że w pracy może być miło i wesoło. Często jednak takie działania są prowadzone raz na jakiś czas, a na co dzień w firmie panuje ponura atmosfera i brak perspektyw na rozwój. W przypadku, gdy komunikacja rozmija się z kulturą firmy tego typu działania mogą jedynie prowadzić do rozczarowania kandydatów po podjęciu pracy. Obszar Employer Brandingu dynamicznie się rozwija i coraz więcej firm zaczyna wdrażać go w życie. Pierwszym krokiem jest zwykle stworzenie w strukturach organizacji specjalnej komórki. Ale co dalej? Przedstawiamy kilka najważniejszych zasad, dzięki którym w 2020 roku z sukcesem zbudujemy wizerunek dobrego pracodawcy.

CZYM JEST EMPLOYER BRANDING? Są to działania podejmowane przez firmę w celu budowania jej pozytywnego wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Odnoszą się do tożsamości firmy i jej reputacji. Jasno zdefiniowana marka pracodawcy może pomóc w utrzymaniu obecnych pracowników, jak i pozyskaniu nowych. Po pierwsze strategia… Dobra komunikacja z pracownikami powinna wynikać z DNA firmy i być spójna z wartościami korporacyjnymi, by efektywnie i długofalowo wspierać jej wizerunek rynkowy.

03 2020 | Wolny Rynek

55


ARTYKUŁ EKSPERCKI

Pierwszym krokiem powinien być benchmarking oraz ustalenie strategii komunikacji wewnętrznej i EB. W tym kroku badamy nasze wartości, definiujemy przewagi nad konkurencją oraz tworzymy długofalowy plan działania wizerunkowego. Dopiero kiedy mamy wybrane główne przekazy, jakie firma chce komunikować do świata, wówczas powinniśmy dobrać do nich odpowiednie narzędzia wizerunkowe oraz technologie, które będą je wspierały. To, co z pewnością będziemy obserwować w nadchodzącym 2020 roku to większą współpracę i integrację pomiędzy zespołami ds. komunikacji, HR oraz współpracownikami z zewnątrz, takimi jak ambasadorzy marki na uczelniach. Widoczne będzie również integrowanie działań Employer Brandingowych z komunikacją marketingową firm. Treści związane z tożsamością firmy, będą wykorzystywane zarówno w tworzeniu historii marek (storytelling) jak również w organizowanych przez firmę wydarzeniach. Tego typu kampanie zaczynają już być widoczne w przypadku największych marek. W filmie opowiadającym o marce pt. „This is IKEA of Sweden” prezentowanym na kanale YouTube, koncern IKEA opowiada o tym, że wyróżnikiem marki jest umożliwienie wszystkim ludziom, niezależnie od zamożności portfela, stworzenia przytulnego dobrze umeblowanego domu. IKEA jasno i otwarcie komunikuje, że design powinien być dostępny dla wszystkich. Pod tym hasłem organizuje „Democratic Design Days” dla swoich pracowników i projektantów oraz założyła Centrum Demokratycznego Designu w Szwecji. Spójna idea, pielęgnowana przez lata sprawia, że to wszystko przekłada się na pracownika, na spłaszczoną strukturę i organizacje akcji, które poszukują talentów wewnątrz firmy oraz kampanie rekrutacyjne takie jak „Ty jesteś zmianą” pokazujące szeregowych pracowników firmy. Tak długo jak działania wizerunkowe będą spójne z wewnętrznym funkcjonowaniem firmy, tak długo taka strategia będzie przekładać się na zatrudnienie.

OKREŚL EVP EVP (Employee Value Proposition) to fundament Employer Brandingu. Jest unikalnym zestawem wartości, który wyróżnia firmę oraz wpływa na decyzję kandydata czy dołączy do zespołu. Pod tym określeniem należy rozumieć m.in. panujące zasady pracy, kulturę i organizację firmy (work life balance, pozytywną atmosferę pracy) oraz przyznawane benefity (karty lunchowe, systemy premiowe). W 2020 roku firmy powinny nie tylko określić swój EVP, ale także edukować pracowników w tym zakresie. Jeśli będą świadomi oferowanych korzyści – mogą wpływać na to, jak pracodawca będzie odbierany przez kandydatów. Warto pamiętać, że są oni ambasadorami przedsiębiorstwa.

DBAJ O PRACOWNIKA Najistotniejszym aspektem Employer Brandingu jest tworzenie odpowiednich warunków w miejscu pracy. Organizowanie szkoleń i wyjazdów firmowych, elastyczne godziny, dbanie o przyjazną atmosferę czy dostęp do benefitów sprzyja pozytywnej ocenie pracodawcy. Koncentrując się na pozyskiwaniu nowych pracowników, należy jednak dbać też o tych obecnych. 2020 rok ma być również czasem, w którym firmy będą nadal inwestowały w tworzenie atmosfery domu oraz przestrzeni mniej formalnych, bardziej sprzyjających kooperacji i kreatywności. Otoczenie pracownika, nowoczesne sposoby wykonywania pracy

56

Wolny Rynek | 03 2020

również staną się jednym z elementów komunikacji marki z rynkiem. To ważny aspekt szczególnie dla młodych pracowników, którzy coraz częściej pytają o home office, możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru w firmie albo możliwość… drzemki w godzinach pracy.

PROMUJ SIĘ! Oprócz jasnej i spójnej strategii zakorzenionej w wartościach firmy warto korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacji odpowiednio dobranych do potrzeb firmy. W tym przypadku nie zawsze moda jest najlepszym doradcą. Nie w każdej branży sprawdzi się LinkedIn, który jest dobrym kanałem dla profesjonalistów, specjalistów oraz kadry menedżerskiej. Studentów i pracowników liniowych częściej znajdziemy jednak na Facebooku i Instagramie. Coraz ważniejszym kanałem staje się również Messenger, poprzez który możemy aktywnie uderzać do potencjalnych kandydatów. Prowadzenie działań EB w każdej branży w social media powinno być poprzedzone badaniem pracowników na temat tego jakie treści będą chętnie udostępniać. Obecnie odbiorcy najwięcej czasu spędzają na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Nie ma wątpliwości, że w 2020 roku to od nich w dużej mierze będzie zależeć postrzeganie organizacji. Firma powinna mieć jednak świadomość, że w sieci mogą pojawiać się zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie na jej temat. Musi zatem czuwać nad publikowanymi treściami i reagować odpowiednio szybko. W tworzeniu treści na kanały społecznościowe koniecznie należy uwzględnić pracowników. Materiały z ich udziałem będę znacznie częściej udostępniane niż suche posty korporacyjne. Ważne, aby angażować pracowników w tworzenie treści na kanały social mediowe poprzez wspólne zdjęcia, konkursy oraz eksperckie podcasty lub wideo zamieszczane na kanałach firmy.

LICZĄ SIĘ LIDERZY

W erze Personal Brandingu bardzo istotny będzie również udział liderów w komunikacji firmy. Przewagę zyskają Ci, którzy nie boją się wystąpień publicznych, a na dodatek potrafią połączyć ekspercki charakter przekazu z pewnym luzem i dystansem panującym w mediach społecznościowych. Coraz częściej będziemy również chcieli jako publiczność, a w tym potencjalni kandydaci do pracy, oglądać firmę od kuchni oraz liderów w ich codziennym życiu. Warto więc zastanowić się: czy jako liderzy mamy się czym dzielić, czy jesteśmy aktywni i na jakich polach. Dobrym pomysłem jest podpatrywanie znanych influencerów. Michał Sadowski z Brand24.pl na przykład, nie tylko pokazuje jak budować własny biznes w social media, ale również dzieli się z Internautami własną pasją w postaci montaży wideo. Takich przykładów jest wiele, jedno co je łączy to dbałość o wiarygodność i autentyczność przekazu. Wystąpienia liderów w kanałach społecznościowych stają się bardzo ważnym elementem Employer Brandingu, gdyż wkraczające na rynek kolejne pokolenia pracowników, przestają odróżniać więzi budowane w rzeczywistości od tych wirtualnych. Lider, który rozmawia z nimi przez streaming live może łatwo stać się przyjacielem, z którym chętniej zwiążą losy swojej przyszłej kariery. - 2020 rok to rynek pracowników. Oznacza to, że firmy będą musiały starać się o pozyskanie kandydatów i udowodnić im, że są godnymi pracodawcami. Dlatego planując i prowadząc działania Employer Brandingowe należy pamiętać, aby eksponować swoją unikatową wartość, dbać o efektywną komunikację oraz być autentycznym i kreatywnym – mówi Iwona Kubicz.


03 2020 | Wolny Rynek

57


M AT E R I A Ł PA R T N E R S K I

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ, CHCESZ UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W ZUS, DOWIESZ SIĘ JAK TO ZROBIĆ NA PORTALU WWW.ZUS.PL/BAZA-WIEDZY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS przez Biznes.gov.pl W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych systematycznie staramy się udostępniać swoim klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie świadczonych usług. W listopadzie 2019r. wprowadziliśmy kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców. Jeśli jesteś użytkownikiem portalu Biznes.gov.pl, możesz tam złożyć wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. To wspólny projekt Ministerstwa Rozwoju oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na Biznes.gov.pl ministerstwo dołączyło usługę „niezaleganie w ZUS”, która przybliża nas do realizacji postulatu „cyfrowego jednego okienka”. – Przedsiębiorcy niejednokrotnie potrzebują zaświadczenia o tym, że nie mają zaległości w ZUS. Taka informacja jest im potrzebna m.in., gdy starają się o kredyt lub startują w przetargach publicznych. Teraz takie zaświadczenie mogą uzyskać przez internet, korzystając z serwisu Biznes.gov.pl. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna, a na dokument przedsiębiorca czeka nie dłużej niż 7 dni – podkreśla Izabela Jakubek, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w chorzowskim Oddziale ZUS. Usługę można zrealizować w całości przez internet. Aby to zrobić potrzebny jest jedynie Profil Zaufany lub e-dowód, by zalogować się do serwisu. Jeśli przedsiębiorca nie ma jeszcze profilu na PUE ZUS, może go założyć w jednym z kroków usługi, dzięki temu dane w jego wniosku będą już w znacznej części wypełnione. Ważne jest, aby dopisać cel uzyskania takiego zaświadczenia, liczbę egzemplarzy i miejscowość, z której składany jest wniosek. Tak przygotowany dokument należy podpisać Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek od razu trafia do realizacji w ZUS.

58

Wolny Rynek | 03 2020

Nasza odpowiedź pojawi się na Biznes.gov.pl, o czym przedsiębiorca zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mailem lub SMS. Zaświadczenie będzie gotowe do odebrania po zalogowaniu się do konta Biznes.gov.pl, w zakładce „Moje sprawy”. Dokument można też odebrać na portalu PUE ZUS, w skrzynce odbiorczej. Usługę „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS” można zrealizować pod adresem: www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/ chce-rozliczac-zus/ proc_750-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-zus. Przypomnijmy, że Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć bądź już prowadzą działalność gospodarczą. Celem portalu jest: • pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności • uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Od stycznia 2019 r. serwis ma 24 mln odsłon, a użytkownicy zrealizowali w nim 65 tys. usług online.

Izabela Jakubek, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych/ Oddział w Chorzowie


M AT E R I A Ł PA R T N E R S K I

POŻYCZKI I DOTACJE NA OCHRONĘ ATMOSFERY ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku jako instrument regionalnej polityki ekologicznej. Działalność statutowa Wojewódzkiego Funduszu w Katowicach jest silnie uwarunkowana sytuacją środowiskową i gospodarczą województwa śląskiego, gdzie głównym problemem w zakresie ochrony środowiska jest znaczne zanieczyszczenie powietrza wywołane niską emisją. W związku z tym największa pomoc finansowa Funduszu w Katowicach jest kierowana na realizację zadań związanych z ochroną atmosfery, które obejmują m.in.: • kompleksową termomodernizację obiektów w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, • modernizację lub wymianę źródeł ciepła, a także instalacji służących do przesyłu i użytkowania ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie, • budowę, rozbudowę, wymianę lub modernizację sieci cieplnych, • wdrażanie projektów obejmujących swoim zakresem zastosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kotły opalane biomasą, • wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji, obejmujących swoim zakresem głównie wymianę źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie indywidualnym i wielorodzinnym. Podstawową formą finansowania przez Wojewódzki Fundusz w Katowicach ww. zadań, są preferencyjnie oprocentowane, częściowo umarzalne pożyczki, o które mogą ubiegać się wszyscy wnioskodawcy, realizujący zadania kwalifikujące się do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Istotnym elementem zachęty oprócz stosunkowo niskiego oprocentowania (obecnie 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż

3% w stosunku rocznym) jest możliwość częściowego umorzenia pożyczki (35% lub 45% w przypadku przeznaczenia umorzonych środków na nowe zadanie proekologiczne lub 10% w przypadku braku takiego przeznaczenia). Przyznanie umorzenia jest uwarunkowane głównie terminową realizacją zadania oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów ekologicznych i rzeczowych. Atrakcyjną alternatywą dla pożyczki częściowo umarzalnej jest możliwość zaciągnięcia przez wnioskodawców pożyczki nieumarzalnej, której oprocentowanie wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli. Niezależnie od wysokości oprocentowania, okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zakończenia zadania wynikającej z umowy, w tym możliwy jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji, liczony od daty zakończenia zadania, a spłata pożyczki może rozpocząć się nie wcześniej niż 6 miesięcy po, wynikającym z umowy, terminie zakończenia zadania. Inwestycje wymagające szczególnego wsparcia, mogą być dofinansowane ze środków Funduszu – oprócz pożyczek – także w formie dotacji. Są to, w przypadku ochrony atmosfery i efektywności energetycznej, inwestycje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej, a także przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków. W formie dotacji wspierane są również inwestycje obejmujące zakup pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym, używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdy służące przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa. Szymon Twardoń, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Katowicach

03 2020 | Wolny Rynek

59


M AT E R I A Ł PA R T N E R S K I

RAWA.INK

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Ulica Teatralna 17a – to ważny adres dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w Katowicach. Placówka skierowana do osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców działa od grudnia 2019 roku. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink to nowoczesna, coworkingowa przestrzeń umożliwiająca rozwój w obszarach przedsiębiorczości i innowacyjności. Do dyspozycji są strefy: coworkingowa – otwarte miejsce pracy i spotkań, wyposażone w dwa pokoje ciszy i pokój rozmów, pracy indywidualnej – wyposażona jest w 16 funkcjonalnych biurek typu open space do wynajęcia na minimum miesięczny okres, strefa business – składająca się z 12 komfortowych dwuosobowych pokoi i jednego czteroosobowego, strefa fab-lab składająca się z trzech pracowni: projektowej, design i krawieckiej oraz strefa networkingowa – miejsce spotkań i odpoczynku. Oferta najmu przeznaczona jest dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz firm funkcjonujących maksymalnie trzy lata od momentu ich rejestracji. Można również skorzystać z bezpłatnej strefy coworkingowej – chwilę popracować lub odbyć spotkanie biznesowe. Rawa.Ink powstała z myślą o zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej, start-up`ach oraz firmach z sektora MŚP, które znajdą tutaj wsparcie w zakresie sieciowania kontaktów, poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczenia, inspiracji, rozwoju projektów oraz internacjonalizacji. W Inkubatorze organizowane są cykliczne, bezpłatne szkolenia, warsztaty i wydarzenia o tematyce skupionej wokół przedsiębiorczości i innowacyjności. Miasto Katowice, w zakresie wspierania ww. działań Inkubatora mających na celu rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sektora

60

Wolny Rynek | 03 2020

MŚP oraz start-up’ów, budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością, podpisało listy intencyjne z 24 partnerami. W ramach pomocy w internacjonalizacji firm Miasto Katowice, poprzez Inkubator Rawa.Ink, jest częścią Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wśród miast biorących udział w projekcie są: Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria), Monastyr (Tunezja) oraz Tamatave (Madagaskar). Ideą jest budowanie relacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, firmami i start-up’ami oraz współpraca pomiędzy Miejskimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. To wszystko służy internacjonalizacji biznesu oraz wymianie dobrych praktyk z dziedziny przedsiębiorczości, włączenia zawodowego i kształcenia. Działania te przede wszystkim pokonują „barierę wejścia” dla małych i średnich firm na rynki zagraniczne. Zainteresowana firma uzyskuje wsparcie w nawiązaniu pierwszych relacji biznesowych poza krajem pochodzenia, co w krótkim czasie wpływa pozytywnie na rozwój działalności biznesowej. W październiku br. odbędzie II Forum Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości z udziałem międzynarodowych parterów, w tym firm. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertą Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink na stronie: rawaink.katowice.eu oraz śledzenia informacji o wydarzeniach fanpage’u Strefa Innowacji Miasta Katowice: www.facebook.com/Rawa.Ink/


M AT E R I A Ł PA R T N E R S K I

Partnerzy i najemcy Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Chętnie pomożemy firmom z Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w realizacji ich pomysłów – dr inż. Artur Kozłowski, Profesor Instytutu – Dyrektor Łukasiewicz-EMAG. Jesteśmy trójką praktyków biznesu, których łączy fascynacja współczesnymi technikami zarządzania. Naszą misją jest dzielenie się praktyczną wiedzą biznesową. Z Miastem Katowice i Rawa.Ink współpracujemy przy tworzeniu cyklicznych warsztatów, których tematyka przyciąga lokalnych przedsiębiorców oraz specjalistów z sektora biznesowego – Igor Ginalski, właściciel Filip Mind. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy specjalizuje się w udzielaniu poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. ŚRFP jest największym tego typu podmiotem w województwie, jedynym o zasięgu regionalnym. W ramach podstawowej działalności Funduszu udzielane są poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów oraz wadia do przetargów. Od niemal 3 lat Fundusz współpracuje z Wydziałem Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice w zakresie organizacji seminariów dla śląskich przedsiębiorców z sektora MSP – Anna Caban, Z-ca Dyrektora Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. Twarda Oprawa wspiera niezależnych autorów, którzy chcą wydać swoją książkę. Doradzamy, szkolimy, konsultujemy, redagujemy. Jest to mój autorski projekt, który wspiera pisarzy i transformuje rynek książki. Podjęłam współpracę z Inkubatorem Rawa. Ink, żeby wznieść swój biznes na wyższy poziom. Wierzę w ideę coworkingu - możemy dużo nauczyć się od innych, a sprzyjające warunku pracy mocno wpływają na nasze projekty - Kinga Rak, Twarda Oprawa.

ODBIERZ PREZENT NIESPODZIANKĘ Przejdź na ELEK T RO N I C ZN Ą FAKTURĘ

Bądź EKO

www.chspwik.pl BOK: 32 349 46 09 lub 32 349 46 10 03 2020 | Wolny Rynek

61


PAT R O N AT

POTRZEBUJEMY RADYKALNYCH ROZWIĄZAŃ!

O idei przyświecającej akcji „Karny Kopciuch”, jej społecznym odbiorze i współpracy z partnerami, m.in. Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach mówi redaktor naczelny grupy medialnej tuPolska, Wacław Wrana, inicjator akcji „Karny Kopciuch”. Rybnik to jedno z najczarniejszych miejsc na mapie Europy, jeśli chodzi o ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zanieczyszczenie powietrze. Nic dziwnego, że to tutaj narodził się „Karny Kopciuch”.

2019 roku. W ciągu pierwszych 7 dni zgłoszono 120 trucicieli. Spodziewaliście się takiego odzewu od mieszkańców, nie tylko śląskich i zagłębiowskich miast, ale i całej Polski?

To prawda. Toksyczne powietrze to w Rybniku temat i problem nr 1. Niestety, inne śląskie miasta nie są wcale w lepszej sytuacji. Normy jakości powietrza w Zabrzu czy Pszczynie są również przekroczone o kilkaset procent. Pytanie, jak długo nasze płuca będą to znosić?

Wiedzieliśmy, że zgłoszeń będzie sporo, ale nie aż tyle! Po 8 tygodniach trwania akcji było ich już 400. Zaskoczyło nas to, że jest tak dużo miejsc poza Śląskiem, gdzie obywatele zmagają się z kopcącymi sąsiadami. Na liście miast, z których otrzymaliśmy zgłoszenia są np. Bydgoszcz, Kraków, Nowy Sącz, Opole, Poznań, Toruń, Suwałki, Warszawa czy Wrocław.

Akcja polega na metodzie „trzech kroków” – edukujemy, kontrolujemy, piętnujemy. Proszę coś więcej powiedzieć, na czym dokładnie polega? Poprzez naszą akcję chcemy pomóc zatruwanym obywatelom, ale jednocześnie chcemy dać szansę tym, którzy trują. Dlatego, gdy otrzymujemy zgłoszenie truciciela, w pierwszym kroku wysyłamy mu list, w którym informujemy o szkodliwości smogu i wskazujemy możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotła. Jeśli to nie pomoże, w drugim kroku wysyłamy do niego kontrolę straży miejskiej lub urzędu gminy. Jeśli i to nie przyniesie skutku, umieścimy jego adres na „mapie polskich kopciuchów” i rozpoczniemy długotrwałą i skomplikowaną procedurę administracyjną przymuszenia truciciela do wymiany kotła. Strona www karnykopciuch.pl akcji ruszyła pod koniec listopada

62

Wolny Rynek | 03 2020

„Karny Kopciuch” budzi także kontrowersje i skrajne reakcje społeczne. Wiele osób twierdzi, że problem jest sztucznie rozdmuchiwany. Można się spotkać z opiniami, że „kiedyś był przemysł ciężki i wszyscy palili węglem i jakoś się żyło”. W jaki sposób przekonujecie niedowiarków, że walka ze smogiem i „niską emisją” to jeden z priorytetów nie tylko w naszym regionie? Staramy się operować wyłącznie twardymi faktami. Dlatego regularnie pokazujemy przy pomocy zaprzyjaźnionych mediów wyniki pomiarów jakości powietrza. Są dni, gdy normy są przekroczone o 1000%. Przytaczamy również statystyki dotyczące wzrostu zachorowalności na nowotwory, alergie i choroby układu krążenia na obszarach dotkniętych występowaniem smogu. Coraz częściej zdarza się również, że to dzieci zawstydzają swoich rodziców i pytają dlaczego w domu palimy węglem, a nie np. gazem.


PAT R O N AT

Widzimy, że coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać nad tym, o ile krótsze będzie ich życie poprzez wdychanie toksycznego powietrza. W ubiegłym roku Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadził całkowity zakaz spalania paliw stałych. W 2025 r. podobne rozwiązanie jest planowane w Raciborzu. Czy również Rybnik powinien stać się „zieloną oazą”, czy akcja ma na celu wpłynięcie na włodarzy miasta? Powinien, bo w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia potrzeba naprawdę radykalnych rozwiązań. Sądzę, że znacznie łatwiej byłoby przekonać władze i mieszkańców Rybnika do wprowadzenia takiego zakazu, gdyby obywatele mieli realną alternatywę dla węgla poprzez dostęp do sieci ciepłowniczej czy gazowniczej. A rozproszona zabudowa miasta powoduje, że w wielu dzielnicach Rybnika dostępu do sieci nie ma.

Kluczowe. Nasi partnerzy wspierają nas finansowo, merytorycznie, pomagają w promocji naszych idei. Powstanie tak szerokiej, antysmogowej koalicji to ważny sygnał wysyłany do społeczeństwa: „uwaga, nie akceptujemy dalszego kopcenia z kominów, nie będziemy siedzieć cicho, jest nas coraz więcej, będziemy walczyć o życie i zdrowie dla naszych dzieci”.

Toksyczne ­powietrze to w Rybniku temat i problem nr 1. Niestety, inne ­śląskie miasta nie są wcale w lepszej s ­ ytuacji. Normy ­jakości ­powietrza w ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zabrzu czy ­Pszczynie są ­również ­PRZEKROCZONE O ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­KILKASET PROCENT.

O tym, że akcja jest istotna świadczy to, że udało się pozyskać wsparcie wielu partnerów – firm i organizacji ekologicznych czy lokalnych mediów. Do grona partnerów wspierających dołączyła także Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Jakie znaczenie ma taka kooperacja?

Sezon grzewczy dobiega końca, czy również „Karny Kopciuch” przejdzie do historii? Zapewniam, że nie! W walce ze smogiem nie ma wakacji. Tym bardziej, że okres wiosny i lata to najlepszy czas na inwestycje i wymianę źródła ciepła. Po zakończeniu sezonu grzewczego zamierzamy więc jeszcze mocniej edukować i zachęcać do likwidacji „kopciuchów". Rozumiem, że charakterystyczne czerwono-czarne naklejki z maską przeciwgazową pojawią się jeszcze na płotach i domach trucicieli?

Naklejki to tylko dodatek do naszej akcji – jeden z sposobów w jaki można dać do zrozumienia sąsiadowi, że nie akceptuję jego kopcenia. Dopóki w zimie nie będziemy mogli swobodnie otworzyć okna, by przewietrzyć mieszkanie, akcja „Karny Kopciuch" będzie trwała. Rozmawiała Jaga Kolawa

03 2020 | Wolny Rynek

63


PAT R O N AT

TRZEBA BYĆ PRZYGOTOWANYM NA NOWE FORMY KRYZYSÓW WIZERUNKOWYCH O historii Kongresu Profesjonalistów PR, zmianach w branży public relations w ostatnich dwudziestu latach, roli edukacji w prewencji kryzysowej i obchodach 20-lecia Kongresu w Rzeszowie mówi prof. Dariusz Tworzydło, pomysłodawca Kongresu Profesjonalistów PR.

Jest Pan inicjatorem Kongresu Profesjonalistów PR, który od lat odbywa się w Rzeszowie. Czy Podkarpacie to dobre miejsce na organizację takiego wydarzenia? Rzeszów to miasto, które wyróżnia się od lat bardzo dynamicznym rozwojem i wspiera organizację wielu branżowych wydarzeń. Pierwsze edycje Kongresu PR były inicjatywą akademicką, zapoczątkowaną na jednej z rzeszowskich uczelni. Później z uwagi na duże zainteresowanie wydarzenie przyjęło charakter forum, na którym debatowali zarówno praktycy, jak i teoretycy branży public relations. W tym roku będą Państwo świętować 20 lat Kongresu PR. W trakcie tego czasu byliśmy świadkami olbrzymiego skoku technologicznego w sposobie komunikacji z otoczeniem. Jak bardzo wypłynął on na branżę public relations? Zmiany, jakim podlegała branża przez ostatnie 20 lat, były bardzo rozległe. Istotne jest jednak to, że Kongres PR starał się nadążać za tą ewolucją w przestrzeni technologicznej. Za każdym razem

64

Wolny Rynek | 03 2020

poruszaliśmy aktualne tematy odpowiadające trendom, które panowały na rynku i w branży. 20 lat temu rozmawialiśmy o dotarciu do grupy docelowej za pomocą tradycyjnej korespondencji. Teraz wszystko odbywa się online. Podczas Kongresów koncentrujemy się nie tylko na narzędziach wykorzystywanych do komunikacji z otoczeniem, ale także na nowych zjawiskach, które pojawiły się wraz z początkiem Internetu. Kiedyś nikt nie mówił o fake newsach. Oczywiście dezinformacja istniała od zawsze, jednak nigdy na taką skalę. Dlatego kluczowe jest, abyśmy obecnie rozmawiali nie tylko o korzyściach, jakie przyniósł postęp technologiczny – istotne są także zagrożenia, które przybierają nowe formy kryzysów wizerunkowych. Czyli edukacja w kontekście prewencji kryzysowej wciąż jest pożądana i konieczna? Oczywiście, że tak. Już wielokrotnie temat kryzysu wizerunkowego pojawiał się w wystąpieniach naszych prelegentów. Badania, które ostatnio zrealizowaliśmy wykazały, że zarządzanie kryzysowe znajduje się na 3. miejscu najczęściej podejmowanych działań przez


PAT R O N AT

agencje PR w Polsce (prawie 35% wszystkich działań). Co więcej, Raport ICCO zwraca uwagę, że prowadzenie działań antykryzysowych jest obecnie kluczową umiejętnością w sztuce PR (52% wskazań w 2018 r., a to dwa razy więcej niż w roku poprzedzającym). Obszar komunikacji kryzysowej podlega nieustannej ewolucji, której prędkość jest adekwatna do tempa rozwoju i udoskonalania form współczesnej komunikacji. Nie ma dwóch takich samych kryzysów, ponieważ powstają one w najróżniejszych okolicznościach. Są jednak pewne uniwersalne procedury, narzędzia czy modele. Dlatego dyskusja o nich jest tak pożądana wśród specjalistów z zakresu szeroko rozumianej komunikacji. Każdemu zależy, aby jak najefektywniej przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym. Dlatego im więcej zostanie omówionych sposobów na to - jak wyjść z kryzysu z nienadszarpniętym wizerunkiem - tym większa szansa na sukces. Nieodłączna część tej pracy to nauka na błędach, doskonalenie procesów oraz wyciąganie wartościowych wniosków. Oprócz prewencji kryzysowej, tematyka tegorocznej edycji Kongresu PR będzie koncentrować się wokół działań corporate social responsibility. Co skłoniło Państwa do podjęcia takiej tematyki? Co roku pytamy gości Kongresu z jakimi problemami muszą zmierzyć się w swojej codziennej pracy i czego chcieliby się dowiedzieć. Podczas ostatniej edycji, uczestnicy w znacznej części zdeklarowali, że podczas Kongresu w 2020 roku chcą rozmawiać o CSR. Obecnie możemy zauważyć duże zaangażowanie przedsiębiorstw w działania na rzecz szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie każda branża inaczej rozumie działania na tym polu. Ubiegłoroczne badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” pokazują, że rozwój CSR jest hamowany przez brak wiedzy w tym zakresie. Deklaruje tak 64% przedsiębiorców. Dlatego podczas Kongresu wystąpią eksperci reprezentujący różne branże i posiadający odmienne kompetencje. Wśród nich będzie m.in. Kamil Bolek – Chief Marketing Officer w LifeTube, Izabela Tworzydło – Dyrektor Departamentu

Komunikacji Kryzysowej i Rzecznik Prasowa w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Magdalena Brzezińska – Kierownik ds. Komunikacji w Grupie Żywiec S.A. Podczas drugiego dnia Kongresu odbędą się także dwie debaty poświęcone tematyce CSR – „CSR – wyzwania XXI wieku” oraz „Realnie odpowiedzialna ekologia – współczesne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Oczywiście będziemy także świętować 20-lecie Kongresu PR oraz podsumowywać to, co działo się na nim przez ten czas. Serdecznie zapraszam do udziału w XX edycji Kongresu PR. Rozmawiała Jaga Kolawa

Dariusz Tworzydło - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. Ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations. Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Autor ponad 200 publikacji z zakresu komunikacji i public relations.

Kongres Profesjonalistów PR odbędzie się 24-25 września br. w Rzeszowie. Regionalna Izba Gospodarcza w ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Katowicach i magazyn „Wolny Rynek” objęły patronat nad wydarzeniem.

03 2020 | Wolny Rynek

65


PROJEKT RIG

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach od września 2019 r. realizuje projekt „Śląskie. Zawodowcy”.

PRZEDSIĘBIORCO!

SZUKASZ STAŻYSTY, PRACOWNIKA? ŚLĄSKIE STAWIA NA

ZAWODOWCÓW!

66

Wolny Rynek | 03 2020

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, ich dostosowanie do wymogów rynku pracy przez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego. Przewidziano również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli w ramach szkoleń, kursów i studiów. Grupę docelową stanowi 1998 uczniów z woj. śląskiego (z min. 37 szkół z 13 powiatów) oraz 370 nauczycieli kształcenia zawodowego i przedstawicieli kadry pedagogicznej ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W ramach przedsięwzięcia powstaną także sieci współpracy i partnerstwa lokalne zrzeszające podmioty oświatowe i biznesowe oraz kampania społeczna propagująca pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego. Wsparcie realizowane będzie na podstawie programów opracowanych przez szkoły i przedsiębiorców we współpracy z uczestnikami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego, w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i samych uczniów. Główne kierunki, które będą wspierane przez staże i praktyki to inteligentne specjalizacje woj. śląskiego, czyli energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły wschodzące oraz zielona gospodarka. Projekt będzie realizowany w ramach działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w okresie od września 2019 roku do końca grudnia 2022 roku. Przedsiębiorców zainteresowanych szczegółami projektu oraz zorganizowaniem stażu zapraszamy do kontaktu: Kamil Wójcik, Kierownik ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach kwojcik@rig.katowice.pl, tel.: 32 781 48 66


Mariusz i prezes RIG, Tomasz Zjawiony - pracownicy kawiarni

PAT R O N AT

SPECJALIŚCI DO SPRAW PROSTYCH

Magdalena Pióro bytom@centrumdzwoni.pl | tel. 726 136 335

Andrzej - pracownik produkcji

AKCJA „SPOTKAJMY SIĘ W PRACY” O tym jak dobrymi pracownikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną przekonali się niedawno uczestnicy akcji „Spotkajmy się w pracy” organizowanej przez stowarzyszenie. Zostali oni poproszeni o wykonywanie wspólnej „dniówki” z zatrudnionymi osobami z niepełnosprawnością w ich miejscu pracy. I tak Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony został pracownikiem kawiarni, podobnie zresztą jak aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska, a z kolei Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek przepracował dzień w firmie produkującej kartony. W akcji wzięli udział jeszcze między innymi prezydenci śląskich miast oraz artyści związani z regionem. Firmy zainteresowane uzyskaniem bezpłatnego wsparcia w wyszukaniu i zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością zapraszamy do kontaktu z Centrum DZWONI w Bytomiu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną).

Kamila - pomoc pokojowej

Działania Centrum DZWONI opierają się na innowacyjnym modelu zatrudnienia wspomaganego. To podejście, które polega na bezpłatnym wsparciu pracodawców w znalezieniu odpowiedniego pracownika, wdrożeniu go do firmy oraz utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania w pracę. Z usług „specjalistów do spraw prostych” korzystają przede wszystkim branże związane z gastronomią, produkcją, usługami czy pracami porządkowymi. Co ważne, osoby niepełnosprawne nie są zatrudniane w specjalnych (chronionych) miejscach pracy, ale w „zwyczajnych” firmach. Na chwilę obecną zatrudnionych jest około 130 pracowników w 40 firmach w województwie. Z doświadczeń Centrum DZWONI wynika, że właściciele firm chętnie zatrudniliby takiego pracownika, ale nie mają wiedzy jak zrobić to właściwie. Pracownicy organizacji pomagają w procesie zatrudnienia, mimo że, jak się okazuje, wygląda on identycznie jak w przypadku pracowników pełnosprawnych. Różnicę stanowi możliwość uzyskania comiesięcznego dofinansowania do kosztów pracy w kwocie 1725 zł lub 2400 zł.

Marcin - pracownik restauracji

Dobrze prosperująca firma opiera się na dobrych pracownikach. Kilkunastoletnie doświadczenie Centrum DZWONI w Bytomiu pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną to specjaliści na rynku pracy.

03 2020 | Wolny Rynek

67


68

Wolny Rynek | 03 2020


PROJEKT RIG

ŚLĄSKIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW!

Główny cel Projektu to poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach, szkoleniach, doradztwie edukacyjno-zawodowym. Celem Projektu jest również zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została Partnerem Projektu dla siedmiu szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w woj. śląskim, są to:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna WYKAZ SZKÓŁ:

Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha ­Korfantego w Chorzowie

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 w Częstochowie

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach

Zespół Szkół Samochodowych - Budowlanych w Częstochowie

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Zespół Szkół Zawodowych „SZTYGARKA” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Górniczej

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach

w Siemianowicach Śląskich

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Zespół Szkół Nr 6 w Tychach

Ze wsparcia RIG w Katowicach mogą skorzystać uczniowie wskazanych wyżej szkół

Zespół Szkół Nr 5 w Tychach im. Kazimierza i Hanny Wejhertów

branżowych I stopnia (klasy 1-3) oraz techników (klasy 1-5), kształcący się w branżach:

Zespół Szkół w Porębie

teleinformatyczna, elektroniczno-mechatroniczna, spedycyjno-logistyczna, poligraficzna,

Zespół Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu

audiowizualna, ekonomiczno-administracyjna, handlowa.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu Zespół Szkół Nr 2 w Jaworznie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach: WYKAZ SZKÓŁ: Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu, Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu Zespół Szkół Zawodowych im. prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce WYKAZ BRANŻ: elektroniczno-mechatroniczna, teleinformatyczna, rolno-hodowlana, motoryzacyjna, energetyczna, mechaniczna.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 WYKAZ BRANŻ: branża mechaniczna (np. ślusarz, operator obrabiarek skrawających i pozostałe należące do branży), branża spożywcza (np. cukiernik, piekarz i pozostałe należące do branży), branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (np. kucharz, kelner i pozostałe należące do branży), branża budowlana (np. murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz/dekarz i pozostałe należące do branży),

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami Projektu, jak również przedsiębiorców chcących zaangażować się w organizację stażu dla uczestników zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu RIG w Katowicach: Kamil Wójcik Kierownik ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów Tel. 32 781 48 66 kwojcik@rig.katowice.pl BĄDŹ NA BIEŻĄCO! Zapraszamy na stronę internetową Projektu: www.zawodowcy.slaskie.pl gdzie zamieszczono wszystkie dokumenty łącznie z Regulaminem (zakładka Dokumenty i wytyczne). WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 PLN

branża fryzjersko-kosmetyczna (np. fryzjer, kosmetyczka i pozostałe należące do branży), branża motoryzacyjna (np. mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy i pozostałe należące do branży) branża elektroenergetyczna (np. elektryk, elektromechanik i pozostałe należące do branży). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2019 - 31.12.2022.

03 2020 | Wolny Rynek

69


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH ul. Opolska 15 | 40-084 Katowice www.rig.katowice.pl Przewodniczący Rady: Janusz Steinhoff Wiceprzewodniczący Rady: Franciszek Buszka Zdzisława Dacko-Pikiewicz Radosław Gumułka Tadeusz Koczkowski Jacek Kwiatkowski Marek Myśliwiec Aleksander Stuglik Beata Twardowska Henryk Warkocz Krzysztof Wilgus Prezes: Tomasz Zjawiony Honorowy Prezes: Tadeusz Donocik p.o. Dyrektora Generalnego RIG Tomasz Zjawiony

Wiceprezesi: Janusz Dramski – I Wiceprezes Izby Michał Dąbrowski Przemysław Grzywa Marek Kobiec Piotr Rybicki Izabella Żyglicka Prezesi delegatur: Leszek Dziub – Prezes Delegatury w Bytomiu Paweł Pawelec – Prezes Delegatury w Chorzowie Wiesław Pochopień – Prezes Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach dr Marcin Lis - p.o Prezesa Delegatury w ­­­­Dąbrowie Górniczej Eugeniusz Piechoczek – Prezes Delegatury w Pawłowicach Krzysztof Haładus - p.o Prezesa Delegatury w Sosnowcu Ewa Forystek - Zabojszcz –p.o. Prezesa Delegatury w Świętochłowicach

Grażyna Nelip – Sekretarz Piotr Piekarski Marcin Sprawka Paweł Zemła Sąd Koleżeński: Jędrzej Klatka – Przewodniczący Marcin Korfanty – Wiceprzewodniczący Jacek Rozmus – Wiceprzewodniczący Maciej Miąsko – Sekretarz Czesław Sadkowski Roman Trzaskalik Sąd Arbitrażowy: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski- Prezes dr hab. prof. UŚ Michał Kania - Wiceprezes dr hab. Jacek Zrałek- Wiceprezes Rzecznik Praw Przedsiębiorców: Izabella Żyglicka

Komisja Rewizyjna: Grażyna Micińska – Przewodnicząca Piotr Koniecki – Wiceprzewodniczący

W YDAWC A: W publikacji wykorzystano archiwalne zdjęcia RIG w Katowicach oraz fotografie ze zbiorów autorów artykułów i materiałów prasowych.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15 40-084 Katowice ww.rig.katowice.pl REDAKCJA MAGAZYNU „WOLNY RYNEK” REDAKTOR NACZELNA: Ewa Kowacz Z-CA REDAKTOR NACZELNEJ: Jaga Kolawa REDAKTOR: Martin Paterak WSPÓŁPRACA: I. Jakubek, M. Jankowska-Augustyn, B. Kempny, I. Kubicz, K. Piosek, A. Rolling, M. Rus, P. Śliwiński, M. Wachowski, K. Wójcik.

70

Wolny Rynek | 03 2020

OKŁADKA: Tadeusz Donocik. Projekt graficzny i opracowanie Monika Kita na podstawie zdjęcia Mai Maciejko. NAKŁAD: 2000 egzemplarzy Częstotliwość publikacji: kwartalnik Kontakt w sprawie prenumeraty oraz współpracy redakcyjnej: wr@rig.katowice.pl Kontakt w sprawie reklamy: Ewa Kowacz ekowacz@rig.katowice.pl

510 212 962

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ©

Redakcja Wolnego Rynku nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść reklam oraz ogłoszeń. Redakcja nie odpowiada za treści nadsyłane przez reklamodawców. Wszelkie materiały zawarte w magazynie są chronione prawami autorskimi.


WEŹ UDZIAŁ W TARGACH BIZNES EXPO

1 4 - 16. 10. 2020 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach pozyskaj nowych partnerów biznesowych wypromuj swoje usługi i produkty bądź częścią ważnego wydarzenia dla sektora MŚP

DNI

3

ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

8000

WYSTAWCÓW

115

Zapraszamy do współpracy! Kontakt: Bogusława Bartoszek 601 180 090 bbartoszek@rig.katowice.pl Targi odbywają się w ramach

Organizator

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA: ekmsp.eu 03 2020 | Wolny Rynek

71