Page 1

2015

Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie. Gandhi


TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Szanowni Państwo, Dziękuję wszystkim tegorocznym Laureatom za ich niezwykłe oddanie, podejmowanie wyzwań i odwagę w codziennym życiu. Serdecznie gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, by ich pasmo trwało nieprzerwanie. Wyrazy głębokiego szacunku kieruję w stronę Członków Kapituły i Rady Patronackiej, Partnerów i Patronów Medialnych, dziękując za wkład pracy w tegoroczną edycję Gali. Gościom dzisiejszej uroczystości życzę niezapomnianych wrażeń, ogromnej dawki inspiracji oraz wszystkiego dobrego w nowym, 2016 roku.

Laury Umiejętności i Kompetencji to blisko ćwierćwieczna tradycja przekazywania podziękowań osobom i organizacjom, które swoimi działaniami wpłynęły na otaczającą je rzeczywistość. Podczas tego corocznego wydarzenia, w wyrazie uznania wręczane są wyróżnienia w dziedzinie gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej oraz z okazji jubileuszy. Historia Laurów sięga roku 1992, kiedy działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą dziękowania ludziom nieprzeciętnym, wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Dziś, prawie 25 lat później, widzimy wręcz coraz większą potrzebę by w tak podniosły sposób podkreślać znaczenie i rolę ludzi, którzy mogą być dla nas autorytetami. We  współczesnym świecie, w którym żyjemy coraz szybciej i intensywniej, warto zatrzymać się na moment i zastanowić nad najwyższymi wartościami takimi jak etos pracy, uczciwość, umiejętność współdziałania z innymi w celu osiągania celów oraz stawianie dobra drugiego człowieka na najwyższym miejscu. W tym roku Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Kapituła uhonorowała Profesor Hannę Suchocką – kobietę, której działalność zapisała się niezwykle pozytywnie zarówno w historii naszego kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Działaczka Solidarności, posłanka, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ambasadorka, premier – pełniąc wszystkie te funkcje udowadniała wysoki poziom swojego zaangażowania. Jest także jedną z grona osób, którym zawdzięczamy obecny kształt struktur europejskich i tego, w jaki sposób przebiegała integracja krajów byłego bloku wschodniego z krajami Europy zachodniej.

3


ORGANIZATOR:

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

HONOROWY GOSPODARZ:

Partner PLATYNOWY:

Partner ZŁOTY:

PARTNER:


HONOROWY GOSPODARZ LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2015 MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2015

Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Węglokoks S.A. Przewodniczący Rady dr Andreas Glenz Prezes Zarządu Prevac Sp. z o.o. RAJMUND SOROWSKI Właściciel SOR-DREW SA ARTUR TOMASIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA HENRYK WARKOCZ Prezes Zarządu TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach PIOTR WOJACZEK Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA


GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY:

www.europerspektywy.eu

PATRONAT MEDIALNY:

MojeKatowice.pl PORTAL MIEJSKI


HISTORIA LAURÓW Dwadzieścia trzy lata temu wszystko zaczęło się bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz – Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł – Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki – wtedy Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny Śląskiej, Leopold Kurek ówczesny Dyrektor Radia Katowice S.A. i Rafał Szymoński - Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach, postanowiło wyróżniać ludzi wybitnych, którzy poprzez swoją działalność gospodarczą i społeczną dokonali rzeczy istotnych dla dobra kraju i obywateli. Dlatego też pierwszymi Diamentowymi Laureatami zostali Lech Wałęsa – pierwszy wybrany w wolnych wyborach Prezydent III RP oraz Arcybiskup Damian Zimoń, którego deklaracja duchowego wsparcia dla protestujących doprowadziła do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992 roku.

Muzyki i Tańca, w których udział bierze ponad 2000 gości. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów. Wśród dotychczasowych wykonawców znaleźli się m.in.: Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, dwukrotnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Warszawskich Symfoników, Filharmonia Śląska, Filharmonia w Zabrzu także dwukrotnie oraz Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu, Dina Joffe, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Waldemar Malicki wraz z Filharmonią Dowcipu, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Studio Buffo ze spektaklem muzycznym „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy z udziałem Nataszy Urbańskiej i najlepszych artystów Studio. Galę Laurów uświetnił występ Leszka Możdżera wraz z AUKSO – orkiestrą kameralną miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Od wielu lat koncertom laurowym towarzyszy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak.

Pierwszymi Platynowymi Laurami wyróżnieni zostali: Mirosław Styczeń – były wojewoda bielski oraz Ryszard Zembaczyński – były wojewoda opolski, którzy od tej pory stali się wielkimi zwolennikami samorządu gospodarczego, przyjaciółmi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i aktywnymi członkami powołanej w 1993 roku Kapituły Laurów. „Okres budowy gospodarki rynkowej ma swoich bohaterów. Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa” – przesłanie to ujęte w komunikacie prasowym Komitetu Organizacyjnego Laurów’92 wyrażało od tej pory zasadność przyznawania Złotych Laurów.

Kolejne edycje poszerzają plejadę laureatów, podkreślając znaczenie działań Polaków na rzecz integracji europejskiej. I odwrotnie, promują zaangażowanie obywateli Europy w procesy zacieśniania współpracy na naszym kontynencie, a także poza nim. W ten sposób uhonorowaliśmy Diamentowym Laurem m.in. Jose Manuela Barroso, Javiera Solanę czy Vaclava Havla. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenie dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć.

W 1993 roku postanowiono wyróżniać Laurami przedstawicieli regionu obejmującego wówczas cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. Grupę Laurów ze środowiska biznesmenów otworzyli: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik oraz firmy: Fabryka Samochodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. Pierwszym sekretarzem Kapituły został Stanisław Przybyłowicz.

Laureaci każdej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji potwierdzają każdorazowo, że istnieje w otaczającym nas środowisku wiele postaci niezwykłych, wybitnych, które niezależnie od trudności w każdym momencie są w stanie podjąć wyzwania i działać aktywnie na rzecz wspólnego dobra. Spotykamy ich każdego dnia w świecie nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów czy sztuki. Inspirują nas, motywują do działania, a przede wszystkim potwierdzają, że ciężką pracą, determinacją i społeczną wrażliwością także i my możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Wyróżnianie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię tworzy kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze. Co roku wręczeniu Laurów towarzyszy uroczysta Gala, która na przestrzeni lat gościła w wielu wspaniałych miejscach, takich jak: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Wielka Sala Stropowa ratusza w Brzegu, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Aula Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach, Teatr im. St.Wyspiańskiego w Katowicach. Od 2008 roku gospodarzem uroczystości laurowych jest Miasto Zabrze oraz zabrzański Dom

Dwadzieścia cztery edycje zaowocowały gronem wspaniałych Laureatów – osobistości, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności.

9


LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW

NA PRZESTRZENI LAT DIAMENTOWYMI LAURAMI UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI WYRÓŻNIENI ZOSTALI: Lech Wałęsa oraz Damian Zimoń (1992) | Andrzej Olechowski (1994) Alfons Nossol (1995) | Ojciec Święty Jan Paweł II (1996) Klasztor Jasnogórski (1997)| Jerzy Buzek (1998) Javier Solana Madariaga oraz Bronisław Geremek (1999) Jan Nowak Jeziorański (2000) Zbigniew Brzeziński oraz O. Mieczysław Albert Krąpiec (2001) Aleksander Kwaśniewski (2002)| Danuta Hübner oraz Wojciech Kilar (2003) Vaclav Havel oraz Tadeusz Mazowiecki (2004) | Stanisław Dziwisz (2005) Władysław Bartoszewski (2006) | Leszek Balcerowicz (2007) Andrzej Wajda oraz Andris Piebalgs (2008) | Bogdan Borusewicz (2009) Krzysztof Zanussi (2010) | José Manuel Barroso (2011) Janusz Lewandowski (2012) | Krzysztof Penderecki (2013) | Bronisław Komorowski (2014)

Prezydent Lech Wałęsa

Arcybiskup Damian Zimoń

Andrzej Olechowski

Arcybiskup Alfons Nossol

10


Przeor Izydor Matuszewski

Ojciec Święty Jan Paweł II

Premier Jerzy Buzek

„[…] chciałbym mówić waszym językiem, żeby przekazać to co czuję. Czuję wdzięczność waszego kraju, waszych ludzi za to, co udało się zrobić. Będę dalej pracować, by doprowadzić do zjednoczenia Europy – ta praca nie zostanie zakończona dopóki Polska nie znajdzie się w Unii”. Javier Solana Madariaga „[…] czuję się szczególnie wyróżniony tą nagrodą, bo pochodzi ona ze Śląska. Śląsk był i jest szkołą pracy, przedsiębiorczości, uczucia narodowego – tacy do Unii wchodzimy i tylko tacy iść możemy”. Bronisław Geremek „Gdyby ktoś powiedział mi, że będę po tylu latach przyjmowany z takimi honorami, pomyślałbym, że to bajka”. Jan Nowak-Jeziorański

Zbigniew Brzeziński

Prezydent Aleksander Kwaśniewski

oo.prof. Albert Krąpiec

11


Václav Havel Danuta Hübner Wojciech Kilar

Arcybiskup Stanisław Dziwisz

Tadeusz Mazowiecki

„W swoim życiu zawsze wybierałem drogi dla mnie prostsze, co nie oznacza, że łatwiejsze”. Władysław Bartoszewski

„To dla mnie ważne wyróżnienie ze względu na innych nagrodzonych i dlatego, że pochodzę stąd. Czuję się związany z tym regionem, szczególnie od 1997 roku, gdy jako człowiek lubiący duże ryzyko zdecydowałem się na kandydowanie ze Śląska do Sejmu. To, że z takim wysokim poparcie zdobyłem poselski mandat, zaliczam do największych życiowych osiągnięć”. Leszek Balcerowicz

„[…] odbierając tę nagrodę jestem ogromnie szczęśliwy, po pierwsze, że to jest właśnie tutaj, w miejscu gdzie i Umiejętność i Kompetencja są na miejscu, a z drugiej strony, że właśnie to dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale polskiego kina”. Andrzej Wajda

12


Andris Piebalgs

„To wyróżnienie jest dla mnie bardzo cenne. Mimo iż jest to nagroda regionalna ma charakter ogólnopolski. To bardzo dobrze, że regionalna nagroda buduje prestiż z jednej strony Polski, a z drugiej własnego regionu”. Bogdan Borusewicz

„To dla mnie wielka radość. Przyjmuję tę nagrodę z ogromnym zadowoleniem. Tym bardziej, że w moim przekonaniu to jest taki ślad mostu między biznesem, który ma korzenie, a szeroko pojętą kulturą, którą cenię. Biznesem rozumiejącym, że kultura jest potrzebna, aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a jej rozwój – martwy”. Krzysztof Zanussi

„Czuję się zaszczycony otrzymując to wyróżnienie ze strony regionu śląskiego. Szczególnie dlatego, że tak wielu zasłużonych i wybitnych osobistości z Europy zostało uhonorowanych tą nagrodą. […] Zawsze byłem przyjacielem Polski, ponieważ rozumiałem, że Polska jest najlepszym przyjacielem w projekcie Europa. […] To razem z Wami, z Waszym polskim entuzjazmem wyjdziemy z kryzysu mocniejsi”. José Manuel Barroso

„Śląsk i Polska są ciągle w budowie. Dzieło niedokończone wymaga budowniczych. Moje szczęście, że dzisiaj jestem wśród budowniczych, tzn. ludzi którzy swoją kreatywnością w różnych dziedzinach wnoszą własne wiano, własną cegiełkę do pomyślności kraju. To jest nasz patriotyzm powszedni (…) najbardziej pożądana dziś formuła patriotyzmu”. Janusz Lewandowski

Krzysztof Penderecki

Prezydent Bronisław Komorowski

13


Niestety, coraz częściej także przychodzi nam rozstawać się z osobami, które jeszcze nie tak dawno były wśród nas, były dla nas wzorem i autorytetem. Wszystkie te wybitne jednostki zostawiły po sobie ślad na kartach historii naszego kraju, poprzez niestrudzoną postawę w działaniach na rzecz Polski i Polaków. 24 kwietnia 2015 roku zmarł Władysław Bartoszewski, Diamentowy Laureat z 2006 roku. 17 listopada zmarł dr Andrzej Czarnik, który w 1996 roku otrzymał Złoty Laur. Niedawno odeszli od nas, wielce życzliwi Izbie, budowniczy relacji międzyludzkich na rzecz pozytywnych przemian w województwie śląskim: 28 listopada 2015 roku Tomasz Tomczykiewicz, Wiceminister Gospodarki oraz 8 stycznia 2016 roku ks. kanonik Karol Psurek, wieloletni Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach. Zostali w naszych sercach i w naszej pamięci.

14


WSPOMNIENIA

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI (1922-2015) Nakręcony w 1998 roku dokument o prof. Bartoszewskim otwiera taka scena: Władysław Bartoszewski siedzi – choć właściwie ze względu na jego temperament i żywą gestykulację siedzeniem to trudno nazwać – na tle ściany zastawionej od podłogi po sufit półkami pełnymi książek, i mówi, zdania przerywając znakami zapytania kreślonymi palcem w powietrzu: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?

A przecież przeżyta okupacja, niemiecki obóz zagłady, walka w Powstaniu Warszawskim, doświadczenia stalinizmu i stanu wojennego, ale też doświadczenie transformacji i misje jakie pełnił po 1989 roku nie zawsze skłaniały do zaufania. Za postępowanie zgodne z sumieniem płacił wielokroć wysoką cenę. A jednak nigdy nie stracił wiary w człowieka, w uczciwość i przyzwoitość, w wartość wzajemnego szacunku. Nie stracił nigdy tego silnego, wewnętrznego przeświadczenia o tym, co dobre a co złe. Pożegnaliśmy go w 2015 roku i długo jeszcze będzie trudno pisać o Nim w czasie przeszłym, bo przecież był z nami właściwie „od zawsze”. I będzie.

Ta scena, te słowa wyjątkowo celnie oddają i charakter, i osobowość, i życiowy kompas Władysława Bartoszewskiego. Pozwalają zrozumieć dlaczego dla kilku pokoleń Polaków, ale też wielu mieszkających poza granicami naszego kraju – stanowił wzór i punkt odniesienia w osobistych wyborach, jak i w szerszym spojrzeniu na sprawy społeczne. Takich ludzi nie spotyka się często i z tego zdawał sobie człowiek sprawę już od pierwszych chwil. Pracować z prof. Bartoszewskim – w polskim rządzie, później wielokrotnie choćby w Kapitule Orła Białego czy Nagrody Polsko-Niemieckiej – to był przywilej. A każde osobiste z nim spotkanie, każda wizyta w domu na warszawskim Mokotowie przekonywała do jego filozofii życia – budowy wzajemnego zaufania.

15

Prof. dr hab. Jerzy Buzek

Premier Rządu w latach 1997-2011, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Laureat Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2006


WSPOMNIENIA Dr nauk ekonomicznych

ANDRZEJ CZARNIK

(1950-2015) Dr Andrzej Czarnik był autorem licznych opracowań, programów z dziedziny gospodarki, szczególnie regionalnej, w tym najczęściej dla województwa śląskiego. Jednym z ostatnich przedsięwzięć, które współtworzył była Regionalna Strategia na rzecz Zatrudnienia w Województwie Śląskim. Był znakomitym doradcą i konsultantem, gdyż posiadał ogromną wiedzę i wielkie doświadczenie, również życiowe.

Stan gospodarki ówczesnego województwa katowickiego jest fatalny. Dominuje ciężki, państwowy przemysł, całkowicie zdekapitalizowany. Ludzie „Solidarności” walczący o odzyskanie wolności i swobód gospodarczych, liczący na szybkie odrobienie dystansu dzielącego nas od rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie państw Europy Zachodniej, wyrażają zaniepokojenie powolnymi zmianami i koniecznością zaciskania pasa.

Należał do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, której najpierw – jako urzędnik państwowy – był Członkiem Honorowym, a jako członek zwyczajny Izby wybrany był do Rady Izby uzyskując tytuł Radcy Izby. Należał też do grona Konwentu Nestorów Izby czyli Rady „Mędrców”, z racji swojego doświadczenia i umiejętności współdziałania z ludźmi. W 2014 roku otrzymał też dożywotni tytuł Tytularnego Wiceprezesa Izby.

Andrzej Czarnik staje na czele zespołu, który opracowuje Regionalną Politykę Gospodarczą Górnego Śląska. W trakcie jej realizacji stwierdza, że nie wszystko jest możliwe do załatwienia na poziomie województwa.

Środowiska gospodarcze województwa śląskiego, doceniając wkład dra Andrzeja Czarnika w dokonywane pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze obdarowały Go w 1996 roku Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji za zasługi dla rozwoju gospodarki województwa, a w 2015 nadając Złotą Honorową Odznakę 25-lecia Izby. Andrzej Czarnik w naszej pamięci zapisał się jako człowiek aktywny i odważny; w początkach transformacji lat 90-tych rezygnuje z pracy w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach po to, by z rekomendacji Komitetów Obywatelskich objąć stanowisko Dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jego zastępcą zostaje Tadeusz Kiecka-Niechajowicz. W tym duecie ciężko pracują przez wiele lat.

16

W tym czasie odbywamy studyjne spotkania w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; w regionach, które kilkadziesiąt, a czasami tylko kilkanaście lat temu, miały zbliżoną strukturalnie i branżowo gospodarkę. Tam dowiadywaliśmy się o procesach restrukturyzacyjnych przeprowadzanych w tychże regionach. Wyjazdy te oraz współpraca Andrzeja Czarnika i Wojewody Katowickiego m.in.: z Górnośląskim Towarzystwem Gospodarczym, Regionalną Izbą Gospodarczą, Górnośląskim Bankiem Gospodarczym, Związkiem Górnośląskim oraz najsilniejszymi wówczas Związkami Zawodowymi: szczególnie NSZZ „Solidarność”, OPZZ i PZZ „Kadra”, zrodziły w 1992 roku pomysł opracowania Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, pierwszego w Polsce porozumienia strony społecznej i rządowej.


Prace trwały ponad dwa lata. Polegały na spotkaniach różnych zespołów, podzespołów, które wypracowywały stanowiska i projekty. Oprócz wymienionych wcześniej organizacji do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele świata nauki i samorządów terytorialnych. Myślę, że w szczytowym okresie wypracowywania ostatecznego tekstu Kontraktu po stronie społecznej pracowało czynnie około 100 osób, a po stronie rządowej – z różnych ministerstw i naszego Urzędu Wojewódzkiego – niemal drugie tyle. Tym wszystkim, organizacyjnie oraz koncepcyjnie, zawiadywał właśnie Andrzej Czarnik. Ostateczny tekst Kontraktu jest Jego autorstwa. 5 października 2015 roku minęło 20 lat od podpisania tego dokumentu; w tym okresie wybudowano autostrady A4 i A1, Drogową Trasę Średnicową, powstało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze i Lotnisko Pyrzowice, Fundusz Górnośląski, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego i Agencje Rozwoju Lokalnego oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To tylko ważniejsze owoce tego Kontraktu. To wszystko zawdzięczamy głównie śp. Andrzejowi Czarnikowi i realizatorom poszczególnych projektów.

po tym, sam stanął na czele Zarządu nowoutworzonego Funduszu Górnośląskiego, którego pracami kierował kilka lat. Zmieniające się kolejne rządy, a co za tym wymiany polityczne kadr kierowniczych, doprowadziły do tego, że został zmuszony do założenia własnej działalności gospodarczej. Firma Invest Navigator Sp. z o.o. w Katowicach specjalizowała się w szeroko rozumianej inżynierii finansowej, montażach finansowych dla samorządów terytorialnych i firm. Drogi Przyjacielu Andrzeju, Kończymy 2015 rok bez Ciebie. W listopadzie odszedłeś na inną wieczną służbę. Region potrzebuje nowego Kontraktu dla wytyczenia nowych kierunków rozwoju. Twojego doświadczenia będzie nam bardzo brakowało. Liczymy, że na tej nowej służbie będziesz nas wspierał tak, jak byś był z nami. Zachowamy Twoją Osobę w życzliwej i dobrej pamięci.

Andrzej Czarnik nie poprzestał na doprowadzeniu do podpisania Kontraktu Regionalnego. Wkrótce

17

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Przewodniczący strony społecznej Regionalnego Kontraktu dla Województwa Katowickiego w latach 1995-1997


KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA

Dla rzetelnej oceny i dokonywania obiektywnych wyborów laureatów powołano Kapitułę Laurów, której skład zmienia się co roku. Pierwszą Kapitułę stanowili członkowie założyciele tego wyróżnienia, a zarazem członkowie Regionalnej Rady Gospodarki działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz oraz działający w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego redaktor naczelny „Trybuny Śląskiej” - Tadeusz Biedzki, dyrektor Radia Katowice - Leopold Kurek i dyrektor Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach - Rafał Szymoński. Zgodnie ze sporządzonym w 2006 roku regulaminem, Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana przez Prezesa Izby Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezes Prezydium Izby powołuje także sekretarza Kapituły, który zapewnia obsługę pracy Kapituły, koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych jej etapów. Od 1996 roku funkcję tę pełni Bogusława Bartoszek. W skład Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele: władz rządowych i samorządowych, województw biorących udział w konkursie, instytucji oraz grona pomysłodawców i współtwórców przedsięwzięcia - partnerskich izb gospodarczych, a także laureatów Laurów minionych edycji konkursu.

Skład Kapituły jest imienny udział w jej pracach powinien być osobisty. Pierwszym przewodniczącym Kapituły, sprawującym tę funkcję od jej powołania do roku 1998 był pomysłodawca Laurów, działacz samorządu gospodarczego, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Tadeusz Donocik. W 1998 roku mianowano na przewodniczącego Kapituły Laureata Platynowego Lauru ‘96, Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej - Kazimierza Pazgana. Na mocy decyzji Kapituły ‘99 na kolejne lata Przewodniczącym został wybrany ponownie Tadeusz Donocik, który pełni tę funkcję do dziś. Laury Umiejętności i Kompetencji oraz uroczystość ich wręczenia stały się tak doniosłym i prestiżowym wydarzeniem, iż zaistniała konieczność powołania specjalnego gremium doradczego i wspierającego. Dla realizacji powyższych celów w 1998 roku powołano Radę Patronacką Laurów. W skład corocznie powoływanej Rady Patronackiej wchodzą wybitni przedsiębiorcy i samorządowcy. Pierwszej Radzie przewodniczył Kazimierz Pazgan. W kolejnych, funkcję Przewodniczącego Rady pełnili między innymi: Piotr Uszok, Wojciech Boroński, Stanisław Gajos, Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz Jerzy Podsiadło. Honorowym Gospodarzem Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji od wielu lat jest Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

18


Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2015 Tadeusz Donocik

Przewodniczący Kapituły, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tadeusz Biedzki

Konsul Honorowy Łotwy, Laureat Złotego Lauru 1994

Waldemar Bojarun

II Wiceprezydent Miasta Katowice

Franciszek Buszka

I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

Marian Duczmal

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2005

Henryk Galwas

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Jan Hoppe

Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Jan Klimek

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach  Laureat Złotego Lauru 1996, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2011

Zygmunt Łukaszczyk

Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Wojewoda Śląski w latach 2007-2014 Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011

Adam Maciąg

Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

Jerzy Nachel

Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP S.A o/Katowice, Laureat Platynowego Lauru „Kultura i Media” 2012

Zenon Nowak

Prezes Dziennika Zachodniego, Laureat Platynowego Lauru 2010

Wiktor Pawlik

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Laureat Złotego Lauru 2006 Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Mirosław Pietrucha

II Zastępca Prezydenta Miasta Opole

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

Anna Sekudewicz-Rączaszek

Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice SA, Laureatka Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2004

Mirosław Styczeń

Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE, Wojewoda Bielski w latach 1990-1994, Laureat Platynowego Lauru 1992

Tadeusz Szymanek

Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, Laureat Złotego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Janusz Targosz

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014, Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

Ryszard Wilczyński

Wojewoda Opolski w latach 2007-2015, Poseł na sejm, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011

Tadeusz Wnuk

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2013

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2006

Ryszard Zembaczyński

Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014, Wojewoda Opolski w latach 1990-1998, Laureat Platynowego Lauru 1992, Laureat Kryształowego Lauru 2013

Tomasz Zjawiony

Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Laureat Złotego Lauru Forum Młodych 2012

Andrzej Żylak

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2012

19


Wyciąg z protokołu PODSUMOWUJĄCY POSIEDZENIA KAPITUŁY LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2015 W roku 2015 już po raz dwudziesty czwarty zostały przyznane Laury Umiejętności i Kompetencji. Podziękowania te, po dokładnej analizie dokumentacji oraz w wyniku dyskusji przyznaje Kapituła Laurów. Kapituła w minionym roku spotykała się dwukrotnie i przyznała dla województwa śląskiego i opolskiego łącznie:

1

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

1

Orzeł Piastów Śląskich

1

Kryształowy Laur z Diamentem

6

Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji

3

Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji

7

Platynowych Laurów „Pro Publico Bono”

1

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

3

Platynowe Laury „Kultura i Media”

1

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

2

Platynowe Laury „Medycyna i Inżynieria Medyczna”

4

Platynowe Laury „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

2

Platynowe Laury „Talent – praca i charakter”

44

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w następujących kategoriach: • Pro Publico Bono • Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy • Osoba lub Instytucja Wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm • Nauka i Innowacyjność • Medycyna i Inżynieria Biomedyczna • Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy • Polskie Przedsiębiorstwo • Udana inwestycja • Inwestycja zagraniczna w Polsce • Udany debiut • Kultura • Talent – praca i charakter • Firma społecznie odpowiedzialna • Media • Załoga wspólny sukces • oraz Złoty Laur na wniosek Forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach


LAUREAT DIAMENTOWEGO LAURU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

21


LAUDACJA

HANNA SUCHOCKA

Premier RP w latach 1992-1993, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 1997-2000, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim w latach 2001-2013 Tegoroczny Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje postać wyjątkowa pod każdym względem. Osoba, która będąc symbolem transformacji polskiej polityki i gospodarki, swoją postawą i drogą zawodową przełamała wiele stereotypów. Jako kobieta była pierwszym premierem w Polsce, pierwszym ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, którą to misję pełniła w czasie urzędowania aż trzech papieży, a w rocznicę 25-lecia wolnych wyborów otrzymała Order Orła Białego. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm VIII, I, II i III kadencji. Jej kariera zawodowa od zawsze związana była z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka, następnie nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, a w końcu profesor nadzwyczajny. W roku 1980 z ramienia Stronnictwa Demokratycznego została Posłem na Sejm PRL VIII kadencji. Okres ten okazał się decydujący dla jej dalszej drogi w działalności parlamentarnej. Kluczowa data 13 grudnia 1981 roku – wprowadzenie stanu wojennego, a następnie głosowanie nowej ustawy o związkach zawodowych w październiku 1982 r., będącej podstawą do delegalizacji Solidarności, były momentem konfrontacji jej światopoglądu z realiami ówczesnego ustroju. Znalazła się w nielicznej grupie posłów głosujących przeciw. Ten wybór w znaczący sposób ukształtował jej dalszą drogę w polityce. W 1989 roku znalazła się na listach kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Sejmu Kontraktowego, uzyskując mandat. Po podziale w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym przeszła do Unii Demokratycznej – ugrupowania utworzonego przez zwolenników Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich 1990. To z listy UD kandydo-

wała też w pierwszych całkowicie wolnych wyborach 27 października 1991, ponownie uzyskując mandat. W pierwszych latach tworzącej się dopiero wolnej Polski stała się symbolem kompromisu i porozumienia politycznego. W lipcu 1992 roku w warunkach dużego napięciu politycznego, w wielopartyjnym Sejmie I kadencji, po upadku rządu Jana Olszewskiego i trudnościach ze sformowaniem gabinetu przez lidera PSL Waldemara Pawlaka, Hanna Suchocka okazała się optymalnym kandydatem na premiera nowego, postsolidarnościowego gabinetu. Reprezentująca rozwagę i tradycyjne wartości, jak również doświadczenie parlamentarne, stanęła na czele rządu szerokiej koalicji. Rząd Hanny Suchockiej, choć funkcjonował niecałe półtora roku, zapisał się jako ten, który konsekwentnie i odpowiedzialnie kontynuował transformację ustrojową w poczuciu polskiej racji stanu. W kolejnych latach Hanna Suchocka działała aktywnie w Parlamencie jako poseł – wpierw Unii Demokratycznej, a następnie – po połączeniu z Kongresem Liberalno-Demokratycznym – Unii Wolności. W Sejmie II kadencji udzielała się m.in. w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a uchwalona 2 kwietnia 1997 roku ustawa zasadnicza była m.in. jej dziełem. Po wyborach w 1997 roku, wygranych przez Akcję Wyborczą Solidarność, Unia Wolności tworzyła ze zwycięskim ugrupowaniem koalicję rządową. Suchocka objęła tekę Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w rządzie Jerzego Buzka.

22


W kolejnych wyborach Hanna Suchocka nie brała już udziału, zamieniając aktywność parlamentarną na pracę w służbie dyplomatycznej. Jej bezprecedensowa pod każdym względem misja ambasadora przy Stolicy Apostolskiej wywarła trwałe, pozytywne piętno na stosunkach Polski z Watykanem, budując silną pozycję naszego kraju. W Watykanie jej służba dyplomatyczna przypadła na pontyfikaty Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. W okresie jej ambasadorowania odbyły się też dwie pielgrzymki papieskie do Polski – w sierpniu 2002 roku Jana Pawła II, a w maju 2006 roku Benedykta XVI. Od połowy 2002 roku Suchocka była też Ambasadorem RP przy Zakonie Maltańskim. Jej 12-letnia służba dyplomatyczna zapisała się również złotymi zgłoskami w historii polskiej dyplomacji. Mimo, iż w trakcie pełnienia przez nią funkcji ambasadora kilkakrotnie zmienił się rząd, nigdy nie zakwestionowano jej mandatu do reprezentowania

Polski. Lata spędzone w Watykanie były czasem pracy nie tylko na rzecz wizerunku kraju, ale również refleksji, którą zawarła w wydanej w 2013 roku książce ,,Rzymskie pasje”. To osobista podróż Hanny Suchockiej pokazująca jej osobowość zafascynowaną zarówno kulturą i sztuką śródziemnomorską, jak również wielowymiarową analizą źródeł cywilizacji chrześcijańskiej. Działalność Hanny Suchockiej jest wspaniałym przykładem drogi życiowej pełnej konsekwencji, wierności zasadom i wartościom tak rzadko spotykanym w dzisiejszym świecie polityki. Przyznany przez Kapitułę Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji to wyraz uznania zasług dla rozwoju niepodległej Rzeczypospolitej, transformacji ustrojowej kraju i kształtowania demokratycznych zasad państwa prawa, długoletnią mądrą służbę Polsce oraz głęboki szacunek dla postawy życiowej.

23

Janusz Steinhoff

Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001 Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH


JANUSZ STEINHOFF Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 1997-2001, poseł na Sejm X, I i III kadencji, aktualnie Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Urodził się w 1946 roku w Gliwicach, w 1975 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, gdzie w 1985 roku uzyskał tytuł doktora. Jest specjalistą w zakresie przeróbki kopalin. W latach 1975-1990 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej. W 1980 roku tworzył struktury NSZZ „Solidarność” na Politechnice Śląskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w latach 1982-1989 był współpracownikiem podziemnej „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, współorganizatorem sieci kolportażu pism opozycyjnych. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia „Solidarności” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska. W latach 90-tych należał do liderów Partii Chrześcijańskich Demokratów. Sprawował mandat Posła od roku 1989 do 1993 i od 1997 do 2001 – w Sejmie X kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego, w Sejmie RP I kadencji z listy Partii Chrześcijańskich Demokratów a w Sejmie III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 1990–1994 był Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, natomiast w latach 1996–1997 Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 31 października 1997 do 19 października 2001 roku zajmował stanowisko Ministra Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka; od czerwca 2000 był również Wicepremierem, a od lipca 2001 jednocześnie tymczasowym kierownikiem Ministerstwa Łączności. Jako Minister Gospodarki przeprowadził jedną z najważniejszych reform polskiego przemysłu po 1989 roku – niezwykle trudną, ale społecznie akceptowaną reformę polskiego górnictwa. Stał niezłomnie na stanowisku, że trwale nierentowne kopalnie należy likwidować, a pieniądze publiczne, zamiast na ich ratowanie, powinny być przeznaczane na programy dobrowolnych odejść i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem. W wyniku tej reformy udało się ograniczyć zatrudnienie o ponad 100 tysięcy i tym samym podnieść rentowność wydobycia węgla. W 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Od 2002 roku Janusz Steinhoff pełni społecznie funkcję Przewodniczącego Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a od 2009 roku – funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Swoim doświadczeniem, wiedzą i niekwestionowanym autorytetem wspiera ideę samorządu gospodarczego, pozyskuje zrozumienie w kręgach parlamentarnych i rządowych, prowadzi spokojny, konstruktywny dialog z wszystkimi organizacjami gospodarczymi w kraju. Działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców reprezentując ich interesy wobec partnerów publicznych. Jest jednym z pomysłodawców Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu. Jego kompetencje i umiejętności są powszechnie szanowane, a wiedza wysoko ceniona. Jest doradcą PwC, a w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC objął tekę Ministra Gospodarki. Premier Janusz Steinhoff jest uznanym autorytetem w sprawach ogólnogospodarczych, a szczególnie przemysłu energetycznego i węglowego. Jest autorem wielu patentów z dziedziny górnictwa. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Orła Piastów Śląskich Premier Janusz Steinhoff otrzymuje w 25-lecie Odrodzonego Samorządu Gospodarczego w uznaniu całokształtu pracy pro publico bono oraz na rzecz rozwoju gospodarczego Regionu i Polski w podziękowaniu za tworzenie wzorca postawy polityka działającego na rzecz dobra wspólnego.

26


LAUREAT KRYSZTAŁOWEGO LAURU Z DIAMENTEM

27


Ks. prof. Michał Heller Teolog, profesor nauk filozoficznych, Fundator i Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Urodził się w 1936 roku w Tarnowie. W 1940 roku został wysiedlony przez władze radzieckie na Syberię. Przyjął święcenia kapłańskie w kwietniu 1959 roku. W roku 1960 rozpoczął studia z filozofii przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w roku 1965. Wkrótce potem został mianowany prefektem i wykładowcą filozofii przyrody w seminarium duchownym w Tarnowie. Habilitował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1969. W 1972 roku ksiądz Heller objął stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przekształconym w latach późniejszych w Papieską Akademię Teologiczną. W 1990 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1991 roku pełnił funkcję Rektora Instytutu Teologicznego w Tarnowie, a od 2000 roku przez dwie kadencje funkcję Dziekana Wydziału Teologicznego PAT w Tarnowie. Profesor Michał Heller jest współtwórcą Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych działającym przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1991 roku ksiądz Michał Heller jest członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie, a od 1994 roku prałatem honorowym Ojca Świętego. Ksiądz prof. Michał Heller specjalizuje się w filozofii przyrody, historii nauki, kosmologii, grawitacji kwantowej, teologii a w szczególności relacjach między nauką i wiarą. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. doktoratu honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1996), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009), Politechniki Warszawskiej (2012), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014) oraz Uniwersytetu Śląskiego (2015). W 2008 roku, jako pierwszy Polak otrzymał Nagrodę Templetona, zwanej powszechnie „teologicznym Noblem”, przyznawanej za szczególne zasługi w łączeniu religii z nauką. Ksiądz profesor Michał Heller całą nagrodę Templetona przeznaczył na stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, wspólnego projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesor Heller jest kawalerem Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz laureatem Medalu św. Jerzego. W 2014 roku został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi w nauce. Dorobek naukowy profesora Michała Hellera liczy ponad 900 pozycji, w tym 70 książek, ponad 100 prac z dziedziny kosmologii i fizyki matematycznej, ponad 400 artykułów z filozofii i teologii oraz licznych artykułów popularno-naukowych.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymuje za: • pokonywanie barier pomiędzy nauką i religią, które pozwalają zespolić dorobek nauk przyrodniczych z osiągnięciami filozofii i teologii w celu stworzenia spójnej wizji świata; • stworzenie modelu kosmologicznego wykorzystującego geometrię nieprzemienną do opisu zjawisk nielokalnych; • stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie; • wkład w propagowanie filozofii przyrody poprzez liczne publikacje naukowe i wystąpienia publiczne, • rozsławianie dorobku polskiej nauki w świecie.

28


LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


prof. dr hab. inż.

Józef Antoni Dubiński Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w latach 2001-2015 z okazji 70. rocznicy powstania

Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę rozpoczął pracując w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej AGH w Krakowie. Nieprzerwanie od 1971 roku pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. W latach 1991-2001pełnił funkcję Zastępcy Naczelnego Dyrektora Instytutu, a w 2001 roku objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Instytutu. Podstawowy nurt działalności naukowo-badawczej prof. Józefa Dubińskiego obejmuje przede wszystkim geofizykę górniczą i geomechanikę, a w ostatnich latach problematykę gospodarki zasobami, przede wszystkim w odniesieniu do złóż węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwój czystych technologii wykorzystania tych nośników energii. Prof. Józef Dubiński jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w tym wielu książek, artykułów naukowych i monografii oraz współautorem kilkunastu patentów. Za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych prof. Józej Dubiński otrzymał tytuł Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnietropietrowsku (Ukraina). Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • szczególny wkład w podnoszenie bezpieczeństwa pracy w górnictwie, a przed wszystkim wykonywanie analiz i pomiarów zagrożeń środowiska pracy, tworzenie raportów bezpieczeństwa oraz wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; • współdziałanie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytucjami i urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami zagranicznymi, w obszarach takich jak: zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej; • współtworzenie programów ekorozwoju wielu gmin w naszym regionie; • kreowanie nowoczesnych, energooszczędnych i czystych technologii, rozwiązań technicznych przedsięwzięć służących kształtowaniu korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko; • 25 lat kierowania Głównym Instytutem Górnictwa w 70. rocznicę działalności tego Instytutu.

30


prof. dr hab. n. med.

Bogdan Koczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich z okazji 70. lecia istnienia

Bogdan Koczy jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Odbył również staże zagraniczne w klinikach Anglii, Szwajcarii, Niemczech i Francji. W 1987 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2014 roku został mu nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Profesor Bogdan Koczy zaraz po ukończeniu studiów związał się ze Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie osiągał kolejne szczeble zawodowej kariery. Pracę w szpitalu rozpoczął u boku dra Janusza Daaba i został asystentem dyrektora. W 1983 roku, w wieku 32 lat, został najmłodszym ordynatorem szpitala na I Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Męskim. W 1998 roku objął funkcję Dyrektora Szpitala Chirurgii Urazowej i pełni ją do dziś. Za jego kadencji szpital znacznie unowocześnił swoją bazę i stał się jednym z najlepszych w kraju w swojej kategorii, czego dowodem są certyfikaty, wysokie miejsca w ogólnopolskich plebiscytach i liczne nagrody. W 2010 roku prof. Bogdan Koczy został mianowany konsultantem wojewódzkim ds. ortopedii i traumatologii. Profesor Bogdan Koczy aktywnie działa społecznie m.in. jako współzałożyciel Fundacji Paraplegii im. dra Janusza Daaba, której był przewodniczącym. Poza tym sprawował funkcję członka zarządu głównego, a także prezesa śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji, ponadto współpracuje z Politechniką Śląską w ramach Komitetu Badań Naukowych nad nową technologią biotolerancji stopometalicznej, mającej na celu poprawę biozgodności stopów używanych do produkcji ortopedycznych elementów metalowych z układem kostno-stawowym.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • zaangażowanie w rozwój i unowocześnienie bazy sprzętowej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich; • wprowadzanie nowoczesnych procedur medycznych w dziedzinie ortopedii; • kształcenie nowych kadr o najwyższych kwalifikacjach; • promowanie regionu Piekar Śląskich i regionu śląskiego w Polsce; • 40 lat pracy w Samodzielnym Publicznym Wojewódzki, Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich z okazji 70-lecia tej zasłużonej placówki

31


Adam Leszkiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Adam Leszkiewicz, urodził się w 1969 roku w Krakowie. W latach 2009-2011, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadał za branżowe prywatyzacje, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i nadzór właścicielski m.in. w chemii. Był członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej, a w latach 2007-2009 był Podsekretarzem Stanu i Zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej pracował na stanowisku sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy i Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W 2012 roku objął funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest organem nadzorczo-doradczym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jako Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Adam Leszkiewicz, deklaruje wolę współpracy w realizacji kompleksowych inicjatyw dla odbudowy procesu populacji w województwie opolskim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wymianę doświadczeń z tego zakresu oraz podnoszenie ogólnej świadomości społecznej w obszarze zmian demograficznych w województwie opolskim, podejmuje działania na rzecz rozwoju Opolszczyzny, z uwzględnieniem ważnych biznesowych i społecznych kwestii dla otoczenia. Adam Leszkiewicz jest współorganizatorem wielu regionalnych inicjatyw, mecenasem kultury i sztuki w mieście. Grupa Azoty ZAK S.A jest głównym sponsorem Młodzieżowej Orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, która jest wizytówką regionu na arenie międzynarodowej. Spółka jest również wieloletnim głównym sponsorem ekstra ligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • pełne zaangażowania zarządzanie Spółką jej ciągły rozwój i zwiększenie potencjału produkcyjnego; • podejmowanie licznych działań na rzecz rozwoju regionu oraz prowadzenie merytorycznego i odpowiedzialnego dialogu społecznego; • współorganizowanie wielu regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych; • propagowanie idei sportu i rekreacji poprzez sponsorowanie ekstra ligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA; • za wpieranie młodych zdolnych absolwentów polskich uczelni oraz fundowanie płatnych staży zawodowych.

32


prof. dr hab. n. med.

BOGUSŁAW MACIEJEWSKI

Wieloletni Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, Kierownik Kliniki Radioterapii CMKP

Specjalista doświadczalnej i klinicznej radioterapii onkologicznej. Od 1991 do 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach. Badania naukowe z zakresu radioterapii prowadził głównie w Centrum Badań nad Promieniowaniem w Monachium, w Gray Laboratory w Londynie, w Uniwersytecie w Leuven, w UCLA w Los Angeles, w Harvard University w Bostonie i w MD Anderson Cancer Center w Houston. Profesor Bogusław Maciejewski jest profesorem tytularnym University of South California, laureatem Złotego Medalu Gilberta Fletchera i Złotego Medalu Life for Achievements in Oncology Europejskich Towarzystw Onkologicznych. Jest członkiem honorowym American College of Radiology i ekspertem Europejskiej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Autor ponad 190 oryginalnych publikacji naukowych i ponad 200 wykładów, w tym w czołowych ośrodkach onkologicznych europejskich i amerykańskich.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • pełnienie przez 25 lat funkcji Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach oraz liczne osobiste osiągniecia i sukcesy; • za ogromny wkład w tworzenie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, która spełnia wysokie standardy placówki medycznej i odnosi wiele sukcesów na rynku usług medycznych; • wybitny wkład w rozwój wiedzy nad rakiem i jego leczeniem.

33


TADEUSZ SERAFIN Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu z okazji 70. rocznicy powstania

Absolwent Liceum Muzycznego w Bytomiu i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. W 1970 został przyjęty jako kontra­basista w skład Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji, z którą związany był przez 7 lat. W Operze Śląskiej rozpoczął pracę z dniem 1 czerwca 1978 roku jako asy­stent dyrygenta, nabywając niezbędnego doświadczenia w tej dziedzi­nie, a po dwóch sezonach objął już stanowisko dyrygenta, łącząc je z funk­cją koordynatora pracy orkiestry. W Operze Śląskiej przechodzi wszystkie szczeble awansu zawodowego i artystycznego – od asystenta dyrygenta po stanowisko Dyrektora Artystycznego i Naczelnego. Z sukcesami kieruje Operą Śląską, z której uczynił scenę o szerokich kontaktach zagranicznych. Po objęciu kierownictwa, w krótkim czasie przełamał kryzys repertuarowy i kadrowy, zreformował organizacyjnie teatr, poszerzył zakres współpracy z wybitnymi dyrygentami, reżyserami i śpiewakami. Tadeusz Serafin jest artystą o wielkim znaczeniu i dorobku twórczym, oddanym bez reszty Operze Śląskiej. Nagrana pod jego batutą płyta „Nabucco” w wykonaniu artystów Opery Śląskiej otrzymała status „Złotej”, a następnie – w 2003 roku – „Platynowej Płyty”. Tadeusz Serafin jest zdobywcą licznych nagród i wyróżnień; tylko w ostatnich latach otrzymał m. in.: nagrodę w kategorii Najlepszy Dyrygent przyznaną przez Kapitułę Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury; Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Ambasador Spraw Polskich” oraz wyróżnienie przyznane przez Bytomską Delegaturę RIG w Katowicach, za szczególny wkład w rozwój kulturalny regionu oraz promocję Bytomia i sztuki operowej w kraju i za granicą. Przez ponad 20 lat realizował także swoje pasje pedagogiczne prowadząc zajęcia w Katedrze Wokalistyki Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • charyzmatyczne kierowanie Operą Śląską w Bytomiu od ponad 30 lat; • rozsławienie sceny Opery Śląskiej w kraju i poza jego granicami poprzez realizację niezwykłych projektów scenicznych; • krzewienia kultury wysokiej w społeczeństwie.

34


Prof. dr hab. n. med. dr h. c.

Aleksander R. Sieroń Konsultant Krajowy w dziedzinie angiologii

Kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na którym w roku 2015 otrzymał tytuł Honorowego Profesora. W 2005 roku otrzymał doktorat Honoris Causa w dziedzinie nauk medycznych w Narodowym Uniwersytecie Ukrainy w Użgorodzie. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Stworzył i kieruje znanym i uznanym w świecie Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów, a także Centralną Pracownią Endoskopii i Pracownią Genetyczną Nowotworów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki Śląskiej Akademii Medycznej, a w latach 2008-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przewodniczył Zespołowi Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego będąc jednocześnie Konsultantem Województwa Częstochowskiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych, a następnie był Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie Angiologii oraz Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Aktualnie pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Angiologii. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami za działalność wynalazczą i innowacyjną, w tym m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości - de l’Ordre du Mérite de l’Innovation przyznanym przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw wynalazczości, Nagrodą Didiera Reyndersa, Wicepremiera oraz Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Belgii na Belgijskich i Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych „INNOVA 2015” oraz Śląską Nagrodą Jakości w kategorii „Innowacja w praktyce” przyznaną przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za wdrażanie nowatorskich rozwiązań w polskiej i światowej medycynie, w tym zwłaszcza za: • wdrożenie po raz pierwszy w Polsce do praktyki klinicznej interdyscyplinarnej metody fotodynamicznej służącej do wczesnego rozpoznawania oraz selektywnej terapii stanów przednowotworowych i nowotworów w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu; • współudział w stworzeniu nowatorskich urządzeń terapeutycznych Oxybaria S i Laserobaria S, służących do miejscowego leczenia przewlekłych ran kończyn z użyciem tlenu hiperbarycznego, ozonu oraz światła laserowego, które dzięki działaniu bakteriobójczemu oraz poprawie utlenowania i pobudzeniu procesów regeneracji niedokrwionych i zainfekowanych tkanek, pozwalają na zmniejszenie liczby wykonywania amputacji kończyn. Urządzenia te zostały nagrodzone Złotymi Medalami z Wyróżnieniem, a pierwsze z nich także Grand Prix Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w roku 2014 i 2015.

35


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

37


Bernard Błaszczyk Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Bernard Błaszczyk jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Od 1991 roku związany był z resortem środowiska gdzie pełnił funkcję Podsekretarza Stanu, a następnie Kierownika tegoż resortu w rządzie Hanny Suchockiej, oraz ponownie Wiceministra po powołaniu gabinetu Waldemara Pawlaka. W późniejszych latach był konsulem generalnym RP w Ostrawie. Za czasów rządu Jerzego Buzka pełnił funkcję Podsekretarza Stanu, a w latach 2000-2001 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Następnie został Radcą-Ministrem Ambasady RP w Pradze, a po powrocie do Polski Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W grudniu 2007 roku powrócił do Ministerstwa Środowiska jako Dyrektor Generalny, a w sierpniu 2008 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu. Od 1 lutego 2012 roku pełni funkcję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Bernard Błaszczyk za zaangażowanie oraz efektywną działalność w 2001 roku został odznaczony dekretem Prezydenta Republiki Litwy – Orderem Wielkiego Księcia Giedymina III Klasy. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Bernard Błaszczyk jest autorem i współautorem wielu publikacji i artykułów z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz instrumentów środowiskowych, a także opracowania poświęconego obszarom dorzeczy.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • godne sprawowanie funkcji publicznych, rzetelne reprezentowanie interesów Polski oraz działania podejmowane zawsze dla dobra ogółu; • troskę o ochronę środowiska oraz działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej w społeczeństwie; • wieloletnią współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców oraz instytucjami samorządu gospodarczego, prowadzenie merytorycznego dialogu i zrozumienia wzajemnych potrzeb; • wieloletnią współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

38


Prof. dr hab.

Bernadetta Fuchs Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Arbiter oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wybitna specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego, ADR – arbitrażu i mediacji oraz prawa umów – w szczególności: timesharingu, franchisingu, czy consultingu. Wykłada międzynarodowe prawo handlowe. Posiada rozległą praktykę w zakresie negocjowania i zawierania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, rozstrzyganie sporów (arbitraż międzynarodowy), udziału w tworzeniu sieci franchisingowych, umów i ich projektów oraz opiniowania umów dla praktyki obrotu gospodarczego.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • wieloletnie i pełne zaangażowania promowanie idei arbitrażu i mediacji jako formy rozwiązywania sporów gospodarczych; • kierowanie pracami Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; • dbałość o jakość litery prawa, jego rozumienie i przestrzeganie; • dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem.

39


Prof. dr hab.

Irena Lipowicz Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-2015

Irena Lipowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1980 r. wstąpiła do związku zawodowego „Solidarność”. Jest także członkiem założycielem „Związku Górnośląskiego”. W latach 1991-2000 jako poseł na Sejm, była m.in. członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r. W latach 2000-2004 była ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Austrii. W latach 2004-2006 była Ambasadorem – Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Stosunków Polsko-Niemieckich. Jest odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała nagrodę prawniczą im. Edwarda Wendego i nagrodę im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu terytorialnego. W czerwcu 2010 roku prof. Irena Lipowicz została powołana przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. 9 września 2015 roku na tym stanowisku zastąpił ją dr Adam Bodnar.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • ogromne zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, profesjonalizm oraz autentyczne przywiązanie do idei praw człowieka całego zespołu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; • troskę, aby w procesie demokratyzacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego prawa podstawowe były zawsze respektowane; • odważne stanie na straży przestrzegania obowiązków demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej; • rzetelność, niezwykłe kompetencje i uczciwość w pełnieniu licznych funkcji publicznych – Posła na Sejm, Ambasadora Pełnomocnego w Austrii, Rzecznika Praw Obywatelskich.

40


Piotr Litwa Wojewoda Śląski w latach 2014-2015

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Piotr Litwa urodził się 29 marca 1964 roku w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1988 roku w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Cztery lata później przeszedł do organów nadzoru górniczego – do Okręgowego Urzędu Górniczego, a w 1995 roku do Wyższego Urzędu Górniczego. W 2000 roku objął stanowisko dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu, a następnie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. 1 listopada 2008 roku został powołany na stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Od 12 marca 2014 roku pełni funkcję wojewody śląskiego. Bardzo aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym. Jest członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej oraz Sekcji Technologii Górniczych Komisji Górniczej Polskiej Akademii Nauk. Został członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk na lata 2011–2014. Piotr Litwa jest autorem i współautorem wielu publikacji oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W 2010 roku został uhonorowany Nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • godne sprawowanie funkcji Wojewody Śląskiego, opierające się na poszanowaniu prawa; • wzmacnianie potencjału i wizerunku województwa śląskiego oraz dbanie o jego należyte miejsce w kraju; • współpracę z samorządem gospodarczym województwa śląskiego oraz prowadzenie merytorycznego dialogu z otoczeniem.

41


KS. INFUŁAT

Edmund Podzielny Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Proboszcz Katedry Opolskiej

Urodzony w 1941 roku w Karłowicach. W 2015 roku świętował 50-lecie posługi kapłańskiej. Od 2003 roku jest proboszczem Parafii Katedralnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Wcześniej, w latach 1965-1967 był wikariuszem parafii Krapkowice, w latach 1967-1972 proboszczem parafii św. Józefa w Zabrzu, 1972-1976 parafii Opole-Szczepanowice. W latach 1976-1985 był proboszczem w Tułowicach, a od 1985-2003 kierował parafią Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Ks. Edmund Podzielny jest dziekanem rejonu opolskiego, członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów Diecezji Opolskiej. Jego zasadniczą troską i posługą jest duszpasterstwo parafialne, a jako proboszcz parafii stara się możliwie dobrze wywiązać z powierzonej przez Biskupa Opolskiego troski o dobra materialne parafii. Dzięki otrzymanym dotacjom ministerialnym i samorządowym, a także ofiarności parafian w ostatnich latach zakres prac konserwacyjnych Parafii Katedralnej jest bardzo zaawansowany. Aktualnie główną troską i zadaniem jest renowacja murów zabytkowej katedry Opolskiej. Prace renowacyjne w tym zakresie rozpoczęły się w bieżącym roku i są kontynuowane na wielką skalę.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • oddanie i poświęcenie w codziennej pracy duszpasterskiej; • zainicjowanie odbudowania murów zabytkowej Katedry Opolskiej oraz skuteczne pozyskiwanie funduszy na ten cel; • poświęcenie się działalności dobroczynnej na rzecz parafian i społeczności lokalnej poprzez organizację struktur CARITAS i inicjowanie akcji na rzecz bezdomnych, chorych i seniorów; • popularyzację wartości kulturalnych i organizację licznych koncertów.

42


Jadwiga Rudnicka Posłanka na Sejm RP I kadencji oraz Senator RP VI kadencji

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Urodzona w 1931 roku w Sokołówce Hetmańskiej k. Lwowa. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od września 1980 roku działaczka Solidarności. Po 13 grudnia 1981 zaangażowana w pomoc działaczom konspiracyjnym, rodzinom internowanych i aresztowanych, organizatorka spotkań samokształceniowych, zbierała informacje o represjonowanych działaczach podziemia. W latach 1982-1989 działaczka Komitetu Pomocy Internowanym oraz Komitetu Pomocy Aresztowanym. Współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach. W latach 1989-1991 wiceprzewodnicząca Gliwickiej Delegatury NSZZ „Solidarność”. W okresie od 1991 do 1993 poseł RP z listy Wyborczej Akcji Katolickiej oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przewodnicząca grupy bilateralnej Polska-Kazachstan, wiceprzewodnicząca grupy bilateralnej Polska-Ukraina. W latach 1998-2002 radna Sejmiku Województwa Śląskiego, 2002-2005 radna Miasta Gliwice, 2005-2007 senator RP z listy PiS i członek Komisji Zdrowia oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Od 1991 pełniła funkcję pełnomocnika dyrektora ds. inwestycji w Gliwickim Centrum Onkologii. Członek wielu towarzystw patriotycznych i pomagających chorym. W latach 1997-2005 prezes Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach, wieloletnia działaczka Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Pomagała w tworzeniu i wyposażaniu Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach oraz rozbudowie Centrum Onkologii w Gliwicach.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • inicjatywę utworzenia oraz wieloletnią pełną zaangażowania działalność w strukturach NSZZ „Solidarności” na Śląsku oraz pomoc działaczom konspiracyjnym, rodzinom internowanych i aresztowanych; • wspieranie Polaków na uchodźstwie; • niezwykłą aktywność w celu polepszania warunków chorym z oddziałów onkologicznych oraz hospicjów; • niezwykłą wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz podejmowanie licznych działań na rzecz dobra publicznego.

43


prof. dr hab. inż.

Marek Tukiendorf Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Rektor Politechniki Opolskiej

Marek Tukiendorf, urodził się w 1964 roku w województwie opolskim. Od początku związał się z opolską uczelnią techniczną. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności Maszyny urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej, w zakresie inżynierii chemicznej, o specjalności inżynierii chemicznej. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, nadany mu przez Akademię Rolniczą w Lublinie. W tym samym roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej i objął kierownictwo Katedry. W latach 2005-2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej. Jest autorem około 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Był promotorem 5 doktoratów w obszarze nauk technicznych. Był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Od wielu lat zasiada w Komitecie Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk (PAN). Działa w Sekcji Zastosowań Informatyki w Rolnictwie przy Komitecie Techniki Rolniczej PAN oraz Sekcji Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej PAN. Był członkiem Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego przy Wojewodzie Opolskim oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 przy Marszałku Województwa Opolskiego. W 2012 roku został wybrany na Rektora Politechniki Opolskiej. Od 2012 roku pełni funkcje koordynatora do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 2009 roku otrzymał medal imienia Gregora Johanna Mendla przyznany przez czeską uczelnię Mendelova Zemêdêlská a Lesnická Univerzita v Brnê za pogłębianie współpracy badawczej i rozwojowej. Jako pierwszy obcokrajowiec został uhonorowany przez politechnikę w Bragancy (Portugalia) medalem za wkład w rozwój współpracy międzynarodowej.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • otwartą politykę edukacyjną opartą na współpracy z biznesem, samorządami terytorialnymi i szkołami ponadgimnazjalnymi; • wielokierunkową międzynarodową współpracę naukową dla wzbogacenia oferty dydaktycznej i naukowej Politechniki Opolskiej; • ogromny dorobek naukowy i badawczy ceniony w kraju i poza granicami; • promowanie tzw. Złotego Trójkąta: biznes, samorząd, nauka.

44


Marian Błachut Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice

Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

Urodził się w 1960 roku, ukończył Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach. W latach 1990-1994 był radnym I kadencji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, w latach 1991-2006 prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie w roku 2006 został Burmistrzem Czechowic-Dziedzic. Funkcję tę pełni do dziś. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na nowoczesne zarządzanie gminą oraz realizowanie inwestycji proekologicznych – w tym ostatnim obszarze skutecznie pozyskując środki zewnętrzne i w pełni wykorzystując szanse rozwojowe, jakie daje finansowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Podejmuje intensywne działania w celu stworzenia warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tak aby nowe podmioty gospodarcze wypełniały lukę po zlikwidowanych zakładach przemysłowych. Równocześnie dawne tereny poprzemysłowe w Czechowicach-Dziedzicach zostały poddane rewitalizacji, co znacznie poprawiło kształt przestrzeni miejskiej i podniosło jakość życia mieszkańców. Jest autorem autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Jako Prezes Stowarzyszenia „Nowa Inicjatywa” był inicjatorem i głównym organizatorem licznych imprez charytatywnych – koncertów, balów i spotkań wigilijnych – dzięki którym pomoc finansowa trafiała do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Wielokrotnie nagradzany, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji oraz Medalem 25-lecia RIG w Katowicach.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje w 25-lecie Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach za: • determinację w budowaniu samorządu zgody; • tworzenie warunków do partnerstwa samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego, poprzez wspieranie inicjatyw organizacji samorządu gospodarczego i realizację pomysłów ludzi biznesu; • umiejętność włączenia wrażliwości społecznej w decyzje administracyjne; • tworzenie, zarówno w kierowanym przez siebie Urzędzie jak i organizacjach pozarządowych, zespołów ludzi młodych i kreatywnych, działających na rzecz rozwoju miasta i społeczeństwa obywatelskiego, • wspieranie rozwoju lokalnej kultury i różnorodnych dyscyplin sportowych, • za inicjowanie i aktywny, osobisty udział w akcjach charytatywnych. Platynowy Laur zostanie wręczony w trakcie uroczystych obchodów 25-lecia Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

45


Andrzej Buła Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

Marszałek Województwa Opolskiego

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. W Poznaniu ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie, a w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. Przez 13 lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W roku 2003 objął stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa opolskiego. W Sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. W 2007 roku wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych, w których zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sejmie VI, a potem VII kadencji pracował m.in. w Komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, a także Komisji Ustawodawczej. Stanowisko marszałka województwa opolskiego objął w listopadzie 2013 roku, w kadencji 2014-2018 został ponownie wybrany na to stanowisko. Zawsze postępuje zgodnie z dewizą „z myślą o ludziach” – podkreśla, że to, co udało mu się osiągnąć, zawdzięcza także ludziom, których spotykał na swojej drodze życiowej. Potrafi ich słuchać, rozmawiać i współpracować z nimi.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za: • godne sprawowanie funkcji Marszałka Województwa Opolskiego opierające się na poszanowaniu prawa; • wzmacnianie potencjału i wizerunku województwa opolskiego oraz dbałość o jego należne miejsce i rangę w kraju; • aktywną współpracę z samorządem gospodarczym województwa opolskiego; • konsekwentną realizację projektu zmodernizowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku, stwarzając lepsze miejsce dla społeczności lokalnej.

46


Grażyna Micińska Prezes Delegatury w Tychach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

Pani Grażyna Micińska jest prywatnym przedsiębiorcą i prowadzi Kancelarię Podatkową FISKUS w Tychach.  Jest wybitnym ekspertem i praktykiem w swojej dziedzinie.  Jej usługi są wysoko cenione przez klientów. Pani Grażyna Micińska jest bardzo aktywnym działaczem samorządu gospodarczego.  Związana z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach od jej założenia w 1990 roku. Była inicjatorem i twórcą Delegatury RIG w Tychach, przez wiele lat pełniła funkcję jej Prezesa.  Delegatura powstała w 1993 roku w celu większej integracji przedsiębiorców, członków Izby zlokalizowanych na terenie miasta Tychy oraz zwiększenia ich udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta oraz zwiększenia zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a władzami lokalnymi.  Pani Grażyna Micińska jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej RIG w Katowicach.  W czasie swojej pracy w komisji wielokrotnie wprowadzała narzędzia kontroli finansowej pomocne Dyrektorowi Generalnemu Izby w podejmowaniu decyzji. Dba o prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej Izby, czuwa nad terminowością realizacji zobowiązań finansowych, monitoruje płynność finansową.  Cały zakres pracy realizowany jest przez nią społecznie. Pan Grażyna Micińska wykorzystuje własną wiedzę i doświadczenia z zakresu nadzoru nad finansami w celu wzmocnienia struktur i działalności instytucji samorządu gospodarczego. Pani Grażyna Micińska zainicjowała szereg szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu zagadnień podatkowych i sporządzania bilansów.  W ten sposób przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji zawodowych kadr śląskich przedsiębiorstw.  Była pierwszą prezydentką w tyskim klubie soroptymistek, należącym do organizacji Soroptymist International.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za: • wieloletnie zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego w Polsce – budowę jego struktur, wzmacnianie pozycji oraz promowanie idei samorządności w środowisku przedsiębiorców; • integrację lokalnych przedsiębiorców i skupianie ich wokół tyskiej Delegatury RIG w Katowicach; • wspieranie przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej poprzez prowadzenie konsultacji prawno-podatkowych przy RIG w Katowicach; • kierowanie pracami Komisji Rewizyjnej Izby oraz doradztwo kierownictwu Izby w sprawach podatkowych.

47


Marek Myśliwiec Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

Wieloletni działacz samorządu gospodarczego, Wiceprezes RIG w Katowicach, Radca Izby

Aktywnie włącza się we wszystkie formy działalności Izby, służy swoim głosem doradczym przy opiniowaniu powstających aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, organizował wiele spotkań integracyjnych dla członków Izby, inspiruje do działań szkoleniowych i doradczych prowadzonych w ramach działalności statutowej RIG. Marek Myśliwiec jest członkiem Komitetu MŚP Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczącym Komisji MŚP Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Za swoje zasługi został uhonorowany:  Złotym Laurem  Umiejętności i Kompetencji, Nagrodą Phoenix Sariersis przyznaną przez UM Żory i Żorską Izbę Gospodarczą  dla wybitnych działaczy na rzecz miasta Żory oraz został nominowany do nagrody As Przedsiębiorczości.  Pan Marek Myśliwiec jest Prezesem Firmy M PLUS Doradztwo Handlowe oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Firmy Myśliwiec ZAP PETRO Sp. z o.o. Firma  ZAP PETRO powstała w wyniku połączenia stworzonej od podstaw przez Pana Marka Myśliwca FIRMY MYŚLIWIEC z siedzibą w Żorach, z firmą  ZAP PETRO Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Ta konsolidacja pozwoliła na stworzenie i rozbudowę firmy dostarczającej nowoczesne i ekologiczne  instalacje dla stacji paliw. Firma daje obecnie pracę 130 osobom, a startowała z zatrudnieniem 10 osób. Pan Marek Myśliwiec wybudował pierwszą prywatną stację paliw w Polsce. W 1992 roku wybudował pierwszą ekologiczną stację paliw z rurociągów z tworzyw sztucznych, oraz systemem VRS - odsysania oparów na długo przed wprowadzeniem takiego wymogu przez polskie prawo. Firma jest pionierem  w zakresie rynku LPG - pierwsze stacje dostarczono w 1994 roku. Obecnie Polska jest w pierwszej trójce krajów o największym zastosowaniu LPG w Europie, a nasze technologie są wzorem dla wchodzących w ten obszar (Niemcy, Norwegia, Francja).

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za: • aktywny wieloletni udział w procesie integracji środowisk gospodarczych oraz promocję idei samorządności; • zaangażowanie w rozwój i wzmocnienie pozycji samorządu gospodarczego w Polsce; • godne reprezentowanie samorządu gospodarczego, w szczególności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w regionie; • merytoryczną współpracę przy organizacji edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw; • wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz udział w licznych akcjach charytatywnych.

48


Grażyna Bernatowicz Ambasador RP w Pradze

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Od 28 listopada 2007 roku pełniła obowiązki wiceministra spraw zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka. Nadzorowała współpracę dwustronną Polski z najważniejszymi państwami członkowskimi UE: Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami oraz Hiszpanią. Była odpowiedzialna za realizację jednego z priorytetów prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej - polityki rozszerzenia. Była zaangażowana we współpracę z państwami aspirującymi do członkostwa w UE, wielokrotnie odwiedzała region Europy Południowo-Wschodniej. Wspierała wdrażanie partnerstwa polsko-tureckiego i polsko-rumuńskiego, dbała o włączanie państw regionu Europy Południowo-Wschodniej do współpracy w ramach forów regionalnych, w tym Grupy Wyszehradzkiej. Grażyna Bernatowicz od 1993 roku pełniła funkcję doradcy ministra a później wicedyrektora Departamentu Badań Strategicznych – PISM w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 1998 roku, objęła stanowisko dyrektora koordynator problematyki integracji europejskiej. W latach 2000-2002 pełniła funkcję podsekretarza stanu w MSZ odpowiedzialnego za sprawy organizacji międzynarodowych, ekonomiczne i prawne. W kwietniu 2002 roku została mianowana przez Prezydenta RP na stanowisko ambasadora RP w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory. Grażyna Bernatowicz objęła w dniu 11 czerwca 2013 roku stanowisko Ambasadora RP w Pradze. Autorka wielu publikacji naukowych, książek, artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą, poświęconych problematyce południa Europy, integracji europejskiej, współpracy regionalnej. Przez wiele lat członek kolegium redakcyjnego Spraw Międzynarodowych, koordynator bloku „stosunki międzynarodowe” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od 1995 roku profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • ogromny wkład w rozwój polsko-czeskiej współpracy gospodarczej; • współudział i współorganizację Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw; • współudział w Spotkaniach Biznesu w Ostrawie, organizowanych przez Czesko-Polską Izbę Przemysłowo-Handlową; • aktywne wspieranie polskiej gospodarki na stanowisku stanowiskach Ambasadora w Hiszpanii i Republice Czeskiej; • promowanie i szerzenie polskiej kultury poza granicami kraju.

49


prof. dr hab. inż.

Jan Pilarczyk

Platynowy Laur „Nauka i innowacyjność”

Wieloletni Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a obecnie Doradca Dyrektora ds. Rozwoju Badań z okazji Jubileuszu 70-lecia

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk w roku 1990 objął funkcję dyrektora Instytutu Spawalnictwa. Dokonał jego reorganizacji pod kątem potrzeb wynikających z warunków działania na wolnym rynku. Oprócz zakładów badawczych, stanowiących nadal trzon działalności Instytutu utworzone zostały: • • • •

Dział Marketingu, mający na celu zacieśnienie współpracy z przemysłem oraz popularyzację w Polsce nowości w spawalnictwie krajowym i światowym; Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego, szkolący personel spawalniczy, kwalifikujący zakłady produkcji spawalniczej; Laboratorium Badawcze Spawalnictwa, oferujące badania materiałów, technologii i urządzeń spawalniczych dla potrzeb certyfikacji, odbiorów, dopuszczeń i innych; Ośrodek Certyfikacji, certyfikujący wyroby spawalnicze, systemy jakości oraz personel spawalniczy.

Szczególny nacisk położony został na wdrożenie systemów jakości (co potwierdzają liczne certyfikaty) oraz dostosowanie działalności Instytutu do standardów europejskich jako dyrektor Instytutu Spawalnictwa w latach 1997-2000, pełnił funkcję Wiceprezydenta Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, a w czerwcu 2000 roku został wybrany Prezydentem Europejskiej Federacji Spawalniczej na kadencję 2002-2004. 31 grudnia 2004 roku prof. Jan Pilarczyk skończył pełnienie funkcji Prezydenta Europejskiej Federacji Spawalniczej i przejął na 3 lata funkcję byłego Prezydenta. Organizator Targów Spawalnictwa na terenie Expo Silesia w Sosnowcu.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za: • stworzenie z Instytutu Spawalnictwa jednej z najbardziej cenionych w Polsce i Europie instytucji opracowującej nowoczesne technologie i kształcącej najwyższej klasy specjalistów; • zintensyfikowanie współpracy z przemysłem i popularyzowanie w Polsce nowoczesnych technologii związanych ze spawalnictwem; • umiejętność dostosowania działań Instytutu do wysokich potrzeb klientów i partnerów; • ogromny dorobek pracy twórczej, autorytet naukowy i godną szacunku postawę eksperta; • współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego w województwie śląskim.

50


prof. dr hab. n. med.

Paweł Lampe

Ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego SUM w Katowicach

Platynowy Laur „Medycyna i inżynieria medyczna”

Prof. Paweł Lampe posiada olbrzymie doświadczenie w chirurgii raka trzustki. Jest autorem pierwszego w Polsce i w Europie zastosowania techniki laparoskopowej chirurgii raka przełyku. Opracował również ponad 200 doniesień naukowych, opublikowanych w uznanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest współautorem skryptu z zakresu chirurgii, a także współautorem trzech patentów i dwóch projektów wynalazczych. Doskonalił się w kraju i za granicą, ucząc się od najlepszych specjalistów chirurgii. Przeszedł szkolenia z zakresu chirurgii laparoskopowej w Warszawie oraz w European School of Telesurgery w Strasburgu. Przez współczesnych jest nazywany „sławą śląskiej medycyny”. Jako ekspert często udziela wywiadów poczytnym czasopismom i portalom medycznym. Systematycznie uczestniczy w konferencjach i zjazdach naukowych. Prócz tego należy do licznych stowarzyszeń naukowych, wśród których można wymienić Polskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Jest również członkiem European Association for Tissue Banking (EATB) i European Association for Endoscopic Sugery (EAES). Należy do Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopism „Proktologia” i „Polski Przegląd Chirurgiczny”. W ciągu swojej długiej kariery zawodowej zdobył wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Między innymi, w 1989 roku, został laureatem Nagrody II Stopnia Ministra Zdrowia.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Medycyna i inżynieria medyczna” otrzymuje za: • ogromny dorobek naukowy i badawczy; • innowatorskie osiągnięcia w dziedzinie chirurgii raka przełyku; • zaangażowanie w poszukiwaniu najbardziej skutecznych metod leczenia; • godne reprezentowania polskiej medycyny na arenie międzynarodowej.

51


prof. dr n. med.

Krzysztof Ziaja Platynowy Laur „Medycyna i inżynieria medyczna”

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii SUM w Katowicach

Urodził się w 1947 roku w Nysie. Dyplom lekarski uzyskał na Śląskiej Akademii Medycznej, z którą wiązała go cała dalsza kariera naukowa. Kieruje Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ochojcu. Pełnił funkcję krajowego konsultanta ds. angiologii. Piastuje też funkcję wiceprezesa Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Medycyna i inżynieria medyczna” otrzymuje za: • profesjonalne, niezwykle etyczne podejście do swoich pacjentów, którym przywraca nadzieję na szybki powrót do zdrowia; • aktywną pracę na rzecz doskonalenia zawodowego lekarzy i upowszechniania najnowszych osiągnięć naukowych w praktyce służby zdrowia jako członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych; • profesjonalne kierowanie Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ochojcu.

52


Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu Grupy PTWP SA

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Talent - praca i charakter”

Prezes i akcjonariusz Grupy PTWP, twórca i wydawca specjalistycznych mediów. Inicjator Europejskich Kongresów Gospodarczych - największych wydarzeń ... przyciągających ... ludzi biznesu, nauki i polityki z Europy i Świata do Katowic.Od początku działalności w prywatnym biznesie – jako właściciel i współwłaściciel firm. Pan Wojciech Kuśpik poza funkcją Prezesa Zarządu PTWP SA, pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Centrum Kreowania Liderów”. Jest Prezesem Zarządu PTWP Online Sp. z o.o. – wydawcy specjalistycznych portali biznesowych. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Atrem S.A. – spółki która działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową i elektroenergetyką, a od 2013 jest Prezesem Spółek Publikator Sp. z o.o. i Publikator.pl Sp. z o.o. – spółek wydawniczych związanych z branżą wnętrzarską i budowlaną. W latach 2003-2006 Pan Wojciech Kuśpik był członkiem zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 2014 roku jest tytularnym Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jest to funkcja dożywotnia. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości to firma, która w tym roku obchodzi 20 lat istnienia na rynku. Działalność Prezesa Wojciecha Kuśpika jest wzorem godnym promowania wśród młodego pokolenia przedsiębiorców.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Praca - praca i charakter” otrzymuje za: • utworzenie niezwykle sprawnej organizacji, kierowanie jej rozwojem oraz osiąganie ambitnych celów biznesowych; • podejmowanie ważnej problematyki społeczno-gospodarczej w licznie organizowanych wydarzeniach o charakterze konferencyjno-seminaryjnym w województwie śląskim, Warszawie i innych miastach; • stworzenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który jest ważną platformą dyskusji o najpilniejszych wyzwaniach dla współczesnej gospodarki globalnej w gronie wybitnych polityków, ekspertów i przedsiębiorców; • współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach na rzecz rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, kraju i Europy.

53


prof. dr hab. n. med.

Adam Maciejewski Platynowy Laur „Talent - praca i charakter”

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, szczególnie specjalizuje się w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej. Kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz Kierownik Zespołu Transplantacji Twarzy, który wykonał pierwszy w Polsce przeszczep twarzy oraz pierwszy w świecie ze wskazań życiowych.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Talent – praca i charakter” otrzymuje za: • przeprowadzenie pierwszej na świecie operacji przeszczepienia twarzy pobranej od zmarłego dawcy; • wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce; • osiągnięcia w rozwijaniu i propagowaniu zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji.

54


Andrzej Krzysztof Siezieniewski Wieloletni Prezes Zarządu Polskiego Radia SA

Platynowy Laur „Kultura i media”

Andrzej Krzysztof Siezieniewski (ur. 1 stycznia 1951 w Giżycku) – polski dziennikarz radiowy, w latach 2002–2006 oraz 2011-2016 prezes zarządu Polskiego Radia. W 1972 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Od 1972 roku związany z Polskim Radiem. Był stażystą i redaktorem w naczelnej redakcji informacji, następnie w latach 1976–1982 korespondentem w ZSRR. Później pełnił funkcję zastępcy kierownika działu. W 1984 przeszedł na stanowisko Zastępcy Redaktora Naczelnego w dyrekcji programów informacyjnych TVP. Po powrocie do Polskiego Radia w 1988 roku stanął na czele działu dzienników, a w latach 1989–1994 pracował jako korespondent w Moskwie. W 1996 roku został Dyrektorem Informacyjnej Agencji Radiowej, a dwa lata później wszedł w skład Zarządu Polskiego Radia. W 2002 roku objął funkcję Prezesa Zarządu tejże instytucji i pełnił ją do 2006 roku Po raz drugi Prezesem Zarządu Polskiego Radia został w 2011 roku.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Kultura i media” otrzymuje za: • prace na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce; • przybliżanie Polakom istotnych kwestii związanych z Unią Europejską, poprzez zaangażowanie Polskiego Radia w sieć Euranet Plus oraz godne kierowanie pracami organizacji; • cyfryzację Polskiego Radia, sytuującą polską radiofonię w czołówce światowych rozgłośni radiowych..

55


Marek Twaróg Platynowy Laur „Kultura i media”

Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego z okazji 70. rocznicy działalności wydawniczej

Urodził się w 1974 roku w Rybniku. Ukończył dziennikarstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowo studiował też na Wydziale Teologicznym UŚ. Od 1994 roku związany z „Dziennikiem Zachodnim” – największą w Polsce gazetą regionalną. W „Dzienniku Zachodnim” przeszedł przez wszystkie szczeble kariery. Pracował jako dziennikarz działu krajowego i zagranicznego, wydawca i sekretarz redakcji. Był również szefem oddziału dziennika w Rybniku. W 2007 roku objął stanowisko redaktora naczelnego „Polski – Gazety Wrocławskiej”, którą kierował przez trzy lata. Od 2010 roku pełni funkcję redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”. Pasjonuje się tematyką Unii Europejskiej i zagadnieniami śląskimi. Marek Twaróg jest dwukrotnym laureatem nagrody w konkursie regionalnym Silesia Press oraz nagrody specjalnej Polskapresse.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Kultura i Media” otrzymuje za: • czuwanie nad rzetelnością i profesjonalizmem pracy zespołu dziennikarskiego; • przybliżanie czytelnikom ważnych spraw dla Polski i regionu; • obiektywne przedstawianie osiągnięć regionu na forum ogólnopolskim; • kultywowanie tradycji regionalnych na łamach Dziennika; • współtworzenie pisma bliskiego sercu wszystkim czytelnikom.

56


Maciej Kluss Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Platynowy Laur „Kultura i media”

Muzeum Zamkowe mieści się w obronnym niegdyś zamku, przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową rezydencję. Pierwszy zamek w Pszczynie został najprawdopodobniej wzniesiony w XI lub XII wieku przez książąt piastowskich. Pełnił funkcję siedziby myśliwskiej, również przez następne stulecia, aż po wiek XX, jako że bogate w zwierzynę pobliskie lasy słynęły z organizowanych w nich polowań. Dopiero w XV wieku zbudowano w Pszczynie murowany zamek. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Helena Korybutówna, bratanica Władysława Jagiełły. Zamek w Pszczynie był parokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Ostatnia przebudowa – w stylu neobarokowym – została przeprowadzona w latach 1871-1876 przez wybitnego, francuskiego architekta Hipolita Aleksandra Destailleura (1822-1893). Zamkiem pszczyńskim władali książęta piastowscy z linii opolsko-raciborskiej, czescy Przemyślidzi z Opawy, węgierska rodzina Turzonów ze Spisza, ród śląski Promnitzów z Żar, Anhaltowie z Köthen oraz Hochbergowie z Książa. Należy podkreślić, że w Pszczynie leżącej na pograniczu kulturowym współżyły pokojowo kultury polska, czeska, węgierska i niemiecka. Tu także podjęto decyzję o totalnej wojnie podwodnej na Atlantyku. Szczegółowo o tym wydarzeniu pisze amerykańska pisarka Barbara Tuchman w książce dokumentalnej „Telegram Zimmermanna” (wydana w Polsce w 1997 roku). Również Bogusław Wołoszański zajął się problematyką wojenną i nawiązał do wydarzeń, które miały miejsce w Pszczynie. Pisał o tym w książce „Ten okrutny wiek” (wydana w Warszawie w 1995 roku) oraz nakręcił film dokumentalny (w czerwcu 2000 roku) z cyklu „Sensacje XX wieku”. Dyrektor Maciej Kluss wywarł ogromny wpływ na rozwój Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Stworzył liczne nowe funkcje dla obiektu muzealnego - jest on udostępniany dla istotnych wydarzeń życia społeczności lokalnej. Zorganizował prace adaptacyjne i remontowe obiektów przylegających do muzeum. Jest wspaniałym kustoszem i menadżerem tego obiektu. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Kultura i media” otrzymuje za: • dokonania w zakresie edukacji oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego; • dbałość o zachowanie dla przyszłych pokoleń cennych zabytków historycznych; • pieczołowitość w odrestaurowywaniu wszystkich wnętrz oraz eksponatów; • otwartość i współpracę z otoczeniem oraz udostępnianie obiektu dla doniosłych wydarzeń w życiu społeczności lokalnych oraz regionu; • współorganizację wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach 11 edycji Koncertów Papieskich poświęconych pamięci św. Jana Pawła II.

57


Zbigniew Mróz Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Właściciel i Prezes Zarządu PRO Spółka z o.o. w Bielsku-Białej

Zbigniew Mróz – inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów doktoranckich w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Od 25 lat właściciel i Prezes Zarządu firmy PRO, która „wyznacza poziomy” jako lider w branży i największy w Polsce producent narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Dynamiczny rozwój firmy został nagrodzony Diamentami magazynu Forbes w roku 2010. Wyznaczanie standardów wpisane jest w misję przedsiębiorstwa. Z inicjatywy Prezesa Mroza wdrożone przez niego zasady Zarządzania przez Jakość zostały z sukcesem zweryfikowane zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie Polska Nagroda Jakości w roku 2003. Firma PRO dba nie tylko o najwyższą jakość produkowanych przez siebie narzędzi, ale również troszczy się o ich walory estetyczne, za co otrzymała wyróżnienie w jedynym europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem – Design Management Europe Award 2014. Laureaci nagrody DME reprezentują innowacyjne organizacje, dla których design jest istotnym elementem strategii rynkowej. Aktualna oferta firmy PRO to cała gama narzędzi niezbędnych każdemu profesjonaliście z branży budowlanej, począwszy od tzw. metrówki aż po zaawansowane technologicznie cyfrowe i laserowe urządzenia pomiarowe. Te innowacyjne produkty zostały dostrzeżone i wyróżnione w 2015 roku w VI edycji konkursu Firma Roku w kategorii „Firma innowacyjna”, organizowanym przez RIHiP w Bielsku-Białej. Firma to przede wszystkim ludzie. Dla Prezesa Mroza dbałość o bezpieczeństwo pracy jest zadaniem priorytetowym. Zostało to docenione przez Państwową Inspekcję Pracy nagrodą w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, promującym najlepsze praktyki w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • utworzenienie i wieloletnie prowadzenie firmy, dynamiczny jej rozwój, osiąganie sukcesów rynkowych i bardzo dobrych wyników finansowych • dbałość o najwyższą jakość produkowanych narzędzi i zadowolenie klientów; • troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy, co w codziennej działalności jest zadaniem priorytetowym; • wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych i kulturalnych; • zaangażowanie w działania samorządu gospodarczego.

58


Wiesław Śmietana Dyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Wiesław Śmietana od zawsze związany jest z kulturą.W roku 1982 ukończył Uniwersytet Śląski na kierunku kulturoznawstwo o specjalności teatrologia. Pracował m.in. w Telewizyjnej Wytwórni Filmowej „Poltel” jako kierownik planu oraz II reżyser przy produkcji filmów fabularnych i seriali telewizyjnych takich jak: „Blisko, coraz bliżej” czy „Rodzina Kanderów”. Pracę w Zabrzu rozpoczął w 1997 roku obejmując stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. W 2008 roku został powołany na Dyrektora Domu Muzyki i Tańca i odtąd z wielkimi sukcesami kieruje jedną z największych instytucji kultury na Śląsku. Pan Wiesław Śmietana udowodnił, że Dom Muzyki i Tańca to instytucja kultury, która jest w stanie zorganizować każde przedsięwzięcie, nie tylko na scenie, ale także w plenerze. Za swoje zaangażowanie oraz efektywną działalność kierowanej przez siebie instytucji kultury otrzymał liczne tytuły i odznaczenia.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • wieloletnią, konsekwentną działalność służącą upowszechnianiu i promocji kultury; • animowanie życia kulturalnego w regionie; • utrzymywanie pozycji Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu jako jednej z najważniejszych estrad kulturalnych i rozrywkowych w kraju; • promocję Śląska w kraju i poza granicami; • otwartość i współpracę z otoczeniem; • współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

59


Roman Urbańczyk Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W latach 1991-2002 sprawował urząd prezydenta Zabrza. Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • inicjowanie działań, podejmowanych przez KZK GOP, w celu modernizacji infrastruktury transportowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; • prowadzenie prac związanych z tworzeniem i rozwojem centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej; • promowanie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie transportem zbiorowym; • współudział w opracowaniu i wdrożeniu przez KZK GOP Śląskiej Karty Usług Publicznych; • podejmowanie inicjatyw w celu stałego doskonalenia systemów dynamicznej informacji pasażerskiej; • rozwijanie szeroko zakrojonych badań marketingowych, służących identyfikacji potrzeb oraz preferencji komunikacyjnych pasażerów; • przygotowanie kanałów dystrybucyjnych do przekazywania informacji zwrotnych o charakterze marketingowym – umożliwiających indywidualizację sprzedaży usług; • prowadzenie działań w celu poprawy jakości obsługi pasażerów poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników KZK GOP mających bezpośredni kontakt z pasażerem; • współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, szczególnie przy organizacji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

60


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

61


• •

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2015 Pro Publico Bono

Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

Andrea Bekić

Piotr Grzybowski

Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowa

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• • •

aktywne promowanie kultury chorwackiej w Polsce; dbałość o rozwój dobrych stosunków między Chorwacją a Polską; kontynuowanie budowania i wzmacnianie pozytywnego obrazu Chorwacji w polskiej świadomości.

Borys Budka

Poseł na Sejm RP, były Minister Sprawiedliwości Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• • •

modelową organizację pracy Centrum i wdrażanie skutecznych technik leczenia pacjentów; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem; zaangażowanie w działalność społeczną i poświęcenie swojej pracy na rzecz seniorów.

tworzenie kompleksowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i rozpowszechnienie e-narzędzi w administracji; wieloletnią działalność w samorządzie lokalnym; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem.

Andrzej Pilot

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za: • skuteczne działania w pozyskiwaniu środków unijnych i realizacji projektów europejskich wspierających rozwój miasta; • efektywną współpracę z gminami i powiatami subregionu północnego, co przyczynia się do ich wzmocnienia i zrównoważonego rozwoju; • podjęcie działań umożliwiających rozszerzenie Katowickiej i Mieleckiej Specjalnej Strefy Gospodarczej na obszarze Częstochowy.

Małgorzata Staś

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za:

• wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju regionalnego województwa śląskiego;

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• sprawne kierowanie instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

• efektywne wspieranie rozwoju regionu z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych;

• aktywną współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego;

• prowadzenie spójnej polityki informacyjno-promocyjnej i działań edukacyjnych wspierających przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych.

• racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w celu finanso-

wania istotnych dla województwa i jego mieszkańców przedsięwzięć ekologicznych; • dobrą współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców oraz instytucjami samorządu gospodarczego.

Prof. dr hab. Jolanta Tambor

Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studentów Zagranicznych

Beata Twardowska

Prezes Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Działalność Fundacji w szczególności ukierunkowana jest na pomoc dzieciom, w tym z dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnym. Beata Twardowska jest również założycielką klubu samotnych serc dla seniorów. Działa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Dress For Succes, który zajmuje się pomocą kobietom bezrobotnym i podejmuje działania, aby wróciły one na rynek pracy. Radna Miasta Katowice III kadencji.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za:

• zaangażowanie w krzewienie kultury języka polskiego; • szeroką współpracę z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi

oraz prowadzenie licznych seminariów i kursów dla nauczycieli i tłumaczy języka polskiego; • otwartość i gościnność, przede wszystkim dla studentów spoza granic Polski, którzy chcą poznać kulturę i język polski.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• wieloletnią działalność charytatywną, działania na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym;

• oddanie w wypełnianiu obowiązków Prezesa Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

R&M Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za:

• prowadzenie procesu kształcenia młodzieży i dorosłych zgodnie

Mirosław Wójciak

z potrzebami i wymogami rynku pracy;

Prezes Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w powiecie opolskim

• współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie przygotowywania i pozyskania profesjonalnej kadry zawodowej;

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

• dbałość o jakość i bezpieczeństwo pracy; • zaangażowanie w liczne inicjatywy branżowe.

62


Nauka i innowacyjność Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM

• •

Łukasz Czopik

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za:

• • • •

wieloletnią, systematyczną współpracę z partnerami biznesowymi oraz samorządowymi; budowanie „mostów” pomiędzy nauką a biznesem; stałe podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim oraz rozwój działalności naukowo-badawczej; komercjalizację wypracowanych w Uniwersytecie nowych rozwiązań promujących rozwój przedsiębiorczości akademickiej.

Przewodniczący Rady Programowej Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji i Zarządzania Energią, Dyrektor Centrum Energii Prosumenckiej, Członek Rady Naukowo-Programowej Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM

• •

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• •

efektywny rozwój przedsiębiorstwa i najwyższą jakość świadczonych usług; wykorzystanie najnowszych technologii uzdatniania wody oraz zarządzania jakością sieci wodociągowej; stałe utrzymywanie bezpieczeństwa w dostawach wody w regionie.

Beata Drzazga

Prezes Zarządu BETAMED S.A. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za:

Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

unijnych w celu podniesienia wartości przedsiębiorstwa poprzez wymianę i modernizację taboru, budowę nowej hali remontowej oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług komunikacyjnych; stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz stwarzanie im lepszych warunków pracy; zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

ogromny wkład naukowy w tworzenie koncepcji bezpieczeństwa energetycznego Polski; niezwykle merytoryczny udział w licznych konferencjach i seminariach propagujących rozwój nowoczesnej energetyki; bogaty dorobek naukowy.

• • • •

utworzenie nowoczesnej placówki medycznej, która zapewnia diagnostykę i leczenie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego; ogromną dbałość o ciągły rozwój firmy oraz kierowanie zespołem ludzi w oparciu o szacunek dla pacjenta; szeroką współpracę z otoczeniem – samorządem terytorialnym, organizacjami samorządu gospodarczego – dla rozwoju i dobra lokalnych społeczności; pasję działania i charyzmę, które umożliwiają osiąganie ambitnych celów.

Andrzej Konieczny

Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z okazji 70. rocznicy utworzenia Wydziału

Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A., Wiceprzewodniczący Rady RIG w Katowicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• •

sprawne kierowanie zespołem naukowym Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej; dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem; godne reprezentowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej .

• •

Prof. dr hab. inż. Marian Turek

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu z okazji 20. rocznicy utworzenia Wydziału

Mirosław Koziura

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za:

• •

sprawne kierowanie zespołem naukowym Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej; wkład w restrukturyzację sektora wydobywczego w Polsce.

Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• • •

Roman Bolczyk

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. z okazji jubileuszu 65-lecia działalności

profesjonalne kierowanie działaniami Wyższego Urzędu Górniczego; dbałość o poprawę bezpieczeństwa pracy w górnictwie; wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne, za które został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym nadaniem najwyższego stopnia górniczego – Generalnego Dyrektora Górnictwa.

Gabriela Pudlo-Chojnacka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczo-Budowlanego i Produkcyjno-Handlowego „POCH” Sp. z o.o. w Zabrzu

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

inicjowanie licznych działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego; skuteczne wspieranie przedsiębiorczości w regionie poprzez uruchamianie instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb i możliwości firm sektora MŚP; dobrą współpracę ze środowiskiem gospodarczym.

niezwykle sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem i osiąganie dodatnich wyników finansowych; prowadzenie licznych inwestycji z wykorzystaniem funduszy

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

63

ponad 20-letnie niezwykle sprawne zarządzanie spółką, osiąganie licznych sukcesów rynkowych oraz dobrych wyników ekonomicznych;


• • •

rozwijanie działalności gospodarczej, jej dywersyfikację oraz wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom klienta; wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych; partnerską współpracę z samorządem gospodarczym.

• •

Spółdzielnia „Pokój” w Bielsku-Białej oraz Prezes Dorota Dziendziel

Janusz Trzepizur

Kierownik Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• • •

propagowanie lekkoatletyki jako dyscypliny sportowej, między innymi poprzez pracę w roli koordynatora programu „Lekkoatletyka dla każdego” w województwie opolskim; zainicjowanie Opolskiego Festiwalu Skoków – mityngu lekkoatletycznego przyciągającego rodzime i światowe gwiazdy tej dyscypliny; dbałość o wysoką jakość infrastruktury stadionu.

Dawid Zięba

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za:

• •

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo” otrzymuje za:

• • •

Kultura Maria Kroczek

sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, które kieruje się profesjonalizmem i etyką w działaniu; ciągłe inwestowanie i modernizowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w celu zapewnienia mieszkańcom jak najwyższej jakości usług; rozwijanie współpracy z nauką.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Kultura” otrzymuje za:

• • •

Cezary Orzech

Redaktor Polskiego Radia Katowice SA, rzecznik prasowy GTL SA

Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda

Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Kultura” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Medycyna i inżynieria biomedyczna” dodać: z okazji 40. rocznicy utworzenia Wydziału otrzymuje za:

• •

kierowanie Wydziałem Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku jubileuszu 40-lecia utworzenia wydziału; wspieranie młodych adeptów sztuki lekarskiej w dążeniu do pogłębiania wiedzy i umiejętności; rozległy dorobek naukowy oraz badania w zakresie chorób układu oddechowego i epidemiologii.

Polskie Przedsiębiorstwo

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo” otrzymuje za:

• •

ponad 30-letnie doświadczenie, stały rozwój i ugruntowaną pozycję na rynku; prowadzenie wysokospecjalistycznych usług spedycyjno-transportowych na obszarze całej Europy, dzięki którym zdobywa zaufanie klientów; dbałość o jakość wykonywanych usług, rozbudowany serwis oraz nowoczesny i wielofunkcyjny tabor.

wieloletnią i rzetelną pracę dziennikarską; za kulturę słowa i precyzję w komunikacji; promowanie tematyki lotniczej w przygotowywanych przez siebie materiałach.

Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy Sylwester Lewicki Burmistrz Olesna

• •

skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich na potrzeby gminy; realizację największych inwestycji w Gminie Olesno, m.in. zmodernizowanie i wybudowanie kilkudziesięciu kilometrów dróg na terenie całej gminy, wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz zrewitalizowanie Rynku w Oleśnie, który został uznany za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego w 2014 roku oraz laureatem w finale konkursu Modernizacja Roku; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie poprzez m.in.: zmniejszenie opłat lokalnych i podatków.

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo” otrzymuje za:

• • •

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za:

KANO Sp. z o.o. w Opolu

bogaty dorobek artystyczny oraz liczne sukcesy odnoszone na festiwalach i konkurach na całym świecie; umożliwienie wielu pokoleniom młodych ludzi realizacji swojej muzycznej pasji oraz szlifowania talentu; pełną pasji służbę na rzecz kultury.

Zabrzański Chór Młodzieżowy Resonans Con Tutti obchodził 45. rocznicę powstania.

Medycyna i inżynieria biomedyczna

wieloletnie doświadczenie na rynku branży spożywczej; wykreowanie ikonicznego produktu szeroko rozpoznawalnego w regionie i Polsce; wspieranie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Współtwórca i Dyrektor Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego RESONANS CON TUTTI im. Norberta Grzegorza Kroczka

Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

ugruntowaną pozycję na rynku budownictwa górniczego; zastosowanie nowoczesnych technologii pozwalających na kompleksową realizację nawet najbardziej złożonych zamówień.

wieloletnie doświadczenie i znaczne osiągnięcia w budownictwie przemysłowym;

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za:

64

inicjatywę powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy biznesem a samorządem terytorialnym, lepszego rozpoznania wzajemnych potrzeb oraz


stymulacji rozwoju gospodarczego miasta; wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta poprzez m.in. wyodrębnianie stref aktywności gospodarczej czy utworzenie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości; dbałość o rozwój miasta i godne życie dla jego mieszkańców.

będzie możliwy szybki transport pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy; wykorzystywanie najnowocześniejszych osiągnięć naukowych w leczeniu oparzeń uwzględniając potrzeby pacjentów i ich rodzin.

Inwestycja zagraniczna w Polsce

Wójt Gminy Jasienica

Janusz Pierzyna

Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Inwestycja zagraniczna w Polsce” otrzymuje za:

• • •

inicjację budowy strefy ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym; starania w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; nawiązywanie porozumienia na linii samorządu gospodarczego oraz biznesu.

• • •

Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opole

Udany debiut

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za:

• • • •

wieloletnią pracę na rzecz lokalnego samorządu; za dobrą współpracę z przedsiębiorcami i środowiskiem akademickim Opola; dbanie o rozwój miasta m.in. poprzez pozyskiwanie zagranicznych inwestorów; rozwijanie inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy.

Arkadiusz Chęciński

Prezydent Miasta Sosnowiec Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udany debiut” otrzymuje za:

• •

Joachim Wojtala

Burmistrz Gogolina

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za:

• • •

działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej; podejmowanie inicjatyw z zakresu propagowania kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy; działania na rzecz ochrony środowiska.

Wieloletni Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Poseł na Sejm RP

Franciszek Dziendziel Wójt Gminy Pawłowice

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za:

pełne zaangażowania kierowanie Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach; działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania zakładów rzemieślniczych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; propagowanie dualnego kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców.

Udana inwestycja

Marcin Krupa

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udany debiut” otrzymuje za:

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udana inwestycja” otrzymuje za:

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa obiektu szpitalnego”, dzięki której pacjent może liczyć na kompleksową i specjalistyczną opiekę medyczną; budowę nowoczesnego lądowiska dla helikopterów, dzięki czemu

wspieranie różnorodnych działań społeczności lokalnych o charakterze kulturalnym, integracyjnym, edukacyjnym i gospodarczym; otwartość na współpracę, także międzynarodową i rozwój społeczno-gospodarczy gminy; troskę o komfort życia o dobro mieszkańców.

Prezydent Miasta Katowice

• • •

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz Dyrektor dr n. med. Mariusz Nowak

wytyczenie nowego kierunku współdziałania lokalnych przedsiębiorców, przynoszącego korzyści im samym i miastu; otwartość na współpracę i zaangażowanie w utworzenie w mieście Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; szczególną dbałość o jakość życia mieszkańców i budowę infrastruktury drogowej, sportowej i rekreacyjnej; wdrażanie programów mających na celu zmianę wizerunku miasta: rewitalizacja centrum miasta oraz terenów poprzemysłowych, akcja „Czyste miasto”; tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i promocję potencjału gospodarczego miasta.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udany debiut” otrzymuje za:

Michał Wójcik

bogatą tradycję górniczą, prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego od 110 lat; inwestowanie w najnowocześniejsze rozwiązania przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy; zmodernizowanie głębinowej Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”; wspieranie rozwoju lokalnej społeczności.

godne pełnienie funkcji prezydenta miasta; wsparcie Katowic w staraniach o tytuł Miasta Muzyki UNESCO; aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby obywateli oraz prospołeczną postawę; współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, w szczególności przy organizacji Europejskich Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Radosław Ostałkiewicz Wójt Gminy Jaworze

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udany debiut” otrzymuje za:

65


• • • •

podejmowanie licznych inicjatyw społecznościowych, których celem jest integracja i solidarność wielopokoleniowa, stwarzająca nowe formy aktywności dla starszego pokolenia; systematyczne wspieranie działań mających na celu zwiększenie środków na dotacje dla lokalnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, zakończenie projektów edukacyjnych, których celem było wyrównanie szans dla uczniów i przedszkolaków na terenie wiejskim; zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej, osiągając ponad 96% ogółu potrze gminy.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Załoga wspólny sukces” otrzymuje za:

• • •

Złoty Laur Forum Młodych Kazimierz Karolczak

Talent – praca i charakter

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Dr n. med. Michał Zembala

Asystent w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Talent – praca i charakter” otrzymuje za:

• • • •

podjęcie próby endoskopowego pobierania tętnicy promieniowej w celu wykorzystania jej do chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego; rozwinięcie programu hybrydowego leczenia objawowego przetrwałego migotania przedsionków i przeprowadzenie pierwszego tego typu zabiegu w kraju; współtworzenie KardioMed Silesia, czyli parku technologii medycznych, będącego miejscem dla prac badawczych i transferu nowych technologii związanych z branżą medyczną do firm; inicjatywę otwarcia otwarcia Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej – pierwszego w Polsce centrum badań nad sercowymi komórkami macierzystymi pobranymi od pacjentów poddanych transplantacji serca.

Firma społecznie odpowiedzialna Grupa Lokalna BALATON wydawca Łukasz Kołodziej Portal Grupa Lokalna Balaton to rozwijający się serwis internetowy powiatu opolskiego. Założenie portalu wynikało z zapełnienia luki informacyjnej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i jej najbliższych okolicach.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Firma społecznie odpowiedzialna” otrzymuje za:

• • •

stworzenie rzetelnego medium lokalnego, docierającego z istotnymi informacjami do mieszkańców woj. opolskiego; nowoczesne, multimedialne podejście do przekazywania informacji; angażowanie społeczności oraz udział w lokalnych akcjach.

Media Redakcja „Nowej Trybuny Opolskiej” Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Media” otrzymuje za:

• • • •

najwyższą jakość świadczonych usług logistycznych; wzorowe kierowanie zespołem ludzi i budowanie kultury organizacyjnej firmy; ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, co przekłada się na profesjonalną współpracę z klientami.

aktywne uczestnictwo w życiu publicznym regionu jako ważnego ośrodka informacji oraz centrum wymiany poglądów między obywatelami; inicjowanie ważnych debat społecznych i gospodarczych; inicjowanie licznych regionalnych i ogólnokrajowych akcji charytatywnych, które przyczyniają się do większej świadomości społecznej; aktywne promowanie lokalnych przedsiębiorców.

Załoga wspólny sukces Paul Schockemöhle Logistics Polska sp. z o.o. w Krapkowicach

66

inicjowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego województwa śląskiego; partnerską współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców oraz organizacjami samorządu gospodarczego; wspieranie gospodarczych i promocyjnych inicjatyw regionalnych.


LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW 1992 LECH WAŁĘSA – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej DAMIAN ZIMOŃ – Arcybiskup, Metropolita Katowicki 1994 ANDRZEJ OLECHOWSKI – Minister Spraw Zagranicznych

2004 VACLAV HAVEL – polityk, Prezydent Czechosłowacji w latach

1989-1992 i Republiki Czeskiej w latach 1993-2003, pisarz, dramaturg TADEUSZ MAZOWIECKI – polityk, Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej, publicysta, działacz społeczny

2005 STANISŁAW DZIWISZ – Ksiądz Arcybiskup Metropolita

Rzeczpospolitej Polskiej

1995 ALFONS NOSSOL – Biskup Diecezji Opolskiej 1996 Ojciec Święty JAN PAWEŁ II 1997 KLASZTOR JASNOGÓRSKI 1998 JERZY BUZEK – Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 1999 JAVIER SOLANA MADARIAGA – Sekretarz Generalny

Krakowski

2006 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI – polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny

2007 LESZEK BALCEROWICZ – wybitny ekonomista, prekursor przemian gospodarczych w Polsce

2008 ANDRZEJ WAJDA – mistrz sztuki teatralnej i filmowej ANDRIS PIEBALGS – Komisarz UE ds. energii 2009 BOGDAN BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP 2010 KRZYSZTOF ZANUSSI – mistrz sztuki filmowej,

NATO 1995-1999

BRONISŁAW GEREMEK – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

2000 JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI – pisarz, polityk, słynny

wybitny polski reżyser i scenarzysta filmowy

„Kurier z Warszawy”, wieloletni Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

2011 JOSÉ MANUEL BARROSO – Przewodniczący Komisji

2001 ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI – polityk, wykładowca akademicki MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC – ojciec zakonu, profesor,

Europejskiej

DONALD TUSK – Prezes Rady Ministrów RP 2012 JANUSZ LEWANDOWSKI – Komisarz UE ds. programowania

filozof, nauczyciel akademicki

2002 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 2003 DANUTA HÜBNER – Minister ds. Europejskich

finansowego i budżetu

2013 KRZYSZTOF PENDERECKI – Wybitny kompozytor, światowej klasy dyrygent

2014 BRONISŁAW KOMOROWSKI – Prezydent RP

Rzeczpospolitej Polskiej WOJCIECH KILAR – kompozytor

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH 2010

JERZY BUZEK – Poseł do Parlamentu Europejskiego 2013

PROF. DR HAB. N. MED. MARIAN ZEMBALA – Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 2014

ABP WIKTOR SKWORC – Metropolita katowicki


LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW Z DIAMENTEM 2013 JÓZEF HEN – Wybitny pisarz i publicysta 2014 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW 2006 TADEUSZ SZURMAN – Biskup, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ADAM ŚMIGIELSKI – Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej TADEUSZ RAKOCZY – Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2007 PAWEŁ ANWEILER – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

JANUSZ STEINHOFF – wybitny działacz gospodarczy, mąż stanu, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

2008 RADOSŁAW SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych RP JAN WIECZOREK – Biskup Ordynariusz Diecezji Gliwickiej JERZY PODSIADŁO – współtwórca koncepcji oraz realizator restrukturyzacji i integracji polskiego hutnictwa

2009 KS. ADAM BONIECKI – Redaktor Naczelny katolickiego pisma społeczno - kulturalnego „Tygodnik Powszechny”

WALDEMAR PAWLAK – Wicepremier, Minister Gospodarki STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA 2010 KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu POLIMEX - MOSTOSTAL SA

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA oraz Prezes ANDRZEJ ARENDARSKI i Sekretarz Generalny MAREK KŁOCZKO KAROL CEBULA – menedżer, lider społeczno-gospodarczy 2011 MAREK GOLISZEWSKI – Założyciel i Prezes Business Centre Club

Śp. JANUSZ GRANAT – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w latach 2005-2011

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej, współtwórca koncepcji restrukturyzacji Polskiego Górnictwa TERESA MOKRYSZ – Współwłaściciel firm grupy Mokate 2012 Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. MICHAŁ KULESZA – Doradca społeczny Prezydenta RP

DARIUSZ LUBERA – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Dr JAN OLBRYCHT – Poseł do Parlamentu Europejskiego HERBERT WIRTH – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. BOGDAN ZDROJEWSKI – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2013 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – Senator RP, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju

ZYGMUNT FRANKIEWICZ – Prezydent Miasta Gliwice JACEK KRYWULT – Prezydent Miasta Bielsko-Biała PAWEŁ OLECHNOWICZ – Prezes Grupy LOTOS S.A. PIOTR USZOK – Prezydent Miasta Katowice RYSZARD ZEMBACZYŃSKI – Prezydenta Miasta Opole 2014 JERZY STĘPIEŃ – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prorektor Uczelni Łazarskiego

Ks. Bp Dr GERARD KUSZ – biskup senior diecezji gliwickiej MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze MIROSŁAW SEKUŁA – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014

FRANCISZEK BUSZKA – Wiceprezydent Śląskiej Izby Budow-

nictwa, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI – Minister Skarbu Państwa

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” 2003 BRUNO DETHOMAS – Ambasador UE w Polsce, Szef

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce MAREK GRELA – Ambasador Polski przy Unii Europejskiej GENOWEFA GRABOWSKA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

JAN OLBRYCHT – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002

2004 AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


JAN TRUSZCZYŃSKI – Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ADAM MAŁYSZ – światowej sławy sportowiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich ANNA SEKUDEWICZ – dziennikarka i reportażystka BRONISŁAW KRZYSZTOF – artysta rzeźbiarz 2005

JAROSŁAW PIETRAS – Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry Chorób

Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach DOROTA SIMONIDES – Senator Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-2005

2006 MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach TADEUSZ SŁAWEK – Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu POLIMEX – MOSTOSTAL SA KRYSTYNA WOŹNIAK - TRZOSEK – Redaktor Naczelna Magazynu POLISH MARKET

2007 ROŻA THUN – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

JAN WORONIECKI – Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczpo-

spolitej Polskiej przy OECD w Paryżu TEATR LALEK „BANIALUKA” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej

2008 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY ANDRZEJ SZTELIGA – Radca-Minister, Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji

MAREK RUDNICKI – Profesor chirurgii na Uniwersytecie

ZBIGNIEW KOSTECKI – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 1995-2009

BRONISŁAW ORAWIEC – Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

ENRICO PAVONI – Prezes Zarządu Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej

2010 Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu RUDOLF CIEŚLAR OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziekan Wydziału prof. UŚ dr hab. KRYSTYNA DOKTOROWICZ 2011 MAŁGORZATA HANDZLIK – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. JAN KLIMEK – Prezes Izby Rzemieślniczej

oraz MŚP w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego Ks. FRANCISZEK KURZAJ – Duszpasterz ślązaków w Teksasie MACIEJ SZPUNAR – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

2012 SÁNDOR DEMJÁN – Prezes Zarządu Trigránit Development Corporation

IVAN DEL VECHIO – Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej

ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Zarządu Izby

Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

2013 AUGUSTYN KUBIK – członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

CZESKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W OSTRAWIE oraz Przewodniczący Zarządu JIŘI CIENCIALA i Wiceprzewodniczący Zarządu JAN ŻUREK

Illinois w Chicago

2009 ANDRZEJ HOŁDA – Prezes Zarządu Energomontaż Południe SA w Katowicach

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO” 2005 MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania

i Administracji w Opolu oraz Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej ARKADIUSZ KRĘŻEL – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA JACEK KRYWULT – Prezydent Miasta Bielsko-Biała BOGUSŁAW MACIEJEWSKI – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach JACEK PIECHOTA – Poseł na Sejm RP, były Minister Gospodarki i Pracy

2006 MICHAŁ CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002-2006, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

JERZY HOŁOWIECKI – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

FLORIAN KUŹNIK – Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Zdzieszowic 2007 KRYSTYNA BOCHENEK – Wicemarszałek Senatu RP, dziennikarz

GRAŻYNA GĘSICKA – Minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007

JANUSZ JANECZEK – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

EWA MAŁECKA – TENDERA – Rektor Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego Katowicach w 60. Rocznicę Działalności Uczelni TOMASZ PIETRZYKOWSKI – Wojewoda Śląski w latach 2005-2007 KRYSTYNA SZARANIEC – Dyrektor Naczelny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

2008 BOŻENA WALTER – Prezes Fundacji TVN NIE JESTEŚ SAM


JANUSZ MOSZYŃSKI – Radny Województwa Śląskiego oraz

2012 Prof. dr hab. Inż. WIESŁAW BLASCHKE – Prezes

2009 ZBIGNIEW KALARUS – Kierownik Katedry Kardiologii Wrodzo-

DARIUSZ BOGDAN – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Marszałek w latach 2006-2008 ANDRZEJ PŁONKA – Starosta Bielski

nych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM MARIAN OSLISLO – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w Katowicach oraz Dyrektor KAZIMIERZ SZABLA 2010 EUGENIUSZ BUDNIOK – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Katowickiej KAMIL DURCZOK – dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter, Redaktor Naczelny FAKTY TVN MARIUSZ GĄSIOR – Dyrektor ds. Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu MARIA PAŃCZYK-POZDZIEJ – Senator RP, propagatorka kultury śląskiej POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska oraz Prezes Zarządu ZENON NOWAK JÓZEF SEBESTA – Marszałek Województwa Opolskiego

2011 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK – Wojewoda Śląski RYSZARD WILCZYŃSKI – Wojewoda Opolski Dr n. med. HENRYK KAWALSKI – Lekarz naczelny Szpitala

im. Ignacego Mościckiego Lecznicy Dzieci i Dorosłych w Chorzowie Dr hab. n. med. MAREK KAWECKI – Z-ca dyrektora ds. medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Dr n. med. JÓZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – w 75. rocznicę istnienia oraz rektor prof. dr hab. Jan Pyka Prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SODOWSKI – Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa ŚUM, SP ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz prezes fundacji „Godula-Hope”

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Polsce Gospodarki

OLGIERD DZIEKOŃSKI – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Prof. dr hab. MACIEJ KALISKI – Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki

Dr JACEK KOZAKIEWICZ – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej

Prof. dr hab. KATARZYNA POPIOŁEK – Dziekan Katowickiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

2013 IRENA LIPOWICZ – Rzecznik Praw Obywatelskich DR N. MED.DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału

Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

DR N. MED. JANUSZ PICHURSKI – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

JANUSZ PIECHOCIŃSKI – Wicepremier, Minister Gospodarki DR N.MED. WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału

Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu JAN SZCZĘŚNIEWSKI – Prezes Zarządu Śląskiego Banku Żywności ADAM ZDZIEBŁO – Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

2014 JACEK JANISZEWSKI – były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” KS. KANONIK PAWEŁ BUCHTA – emerytowany Proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. ANDRZEJ HANICH – Proboszcz Parafii św. Jerzego w Pruszkowie WILHELM BEKER – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

LAUREAT PLATYNOWEGO LAURU „WYDARZENIE ROKU” 2014 TOMASZ KONIOR – architekt, autor projektu siedziby NOSPR w Katowicach

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI” 1992 MIROSŁAW STYCZEŃ – Wojewoda Bielski RYSZARD ZEMBACZYŃSKI – Wojewoda Opolski 1993 HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI – kompozytor 1994 BARBARA BLIDA – Minister Gospodarki Przestrzennej

MICHAŁ KULESZA – współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym

JANUSZ STEINHOFF – współtwórca prawa geologicznego i górniczego

1995 ANDRZEJ ARENDARSKI – Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej

JÓZEF BYRTUS – Konsul Generalny Republiki Czeskiej

Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

FRANCISZEK KOKOT – profesor dr hab. n. med. Śląskiej

ZBIGNIEW RELIGA – chirurg, kardiolog, twórca Fundacji

w Katowicach

Akademii Medycznej


STANISŁAW TKOCZ – Redaktor Naczelny

JERZY PODSIADŁO – Prezes Zarządu Koncernu

1996

ANDRZEJ BOCHENEK – chirurg i kardiochirurg, Kierownik

GOŚCIA NIEDZIELNEGO

LESZEK GIEC – Dyrektor Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach – Ochojcu

IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA w Essen KAZIMIERZ PAZGAN – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej KONSULAT GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI w Krakowie 1997 MARIAN KRZAKLEWSKI – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆ

STANISŁAW HADYNA – twórca i Dyrektor Artystyczny

Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK i Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK IRENEUSZ SKUBIŚ – Redaktor Naczelny NIEDZIELI i Tygodnik Katolicki NIEDZIELA

1998

BERNARD CZERNECKI – Duszpasterz Środowisk Górniczych PAWEŁ KOZERSKI – Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ROLF TIMANS – Ambasador Unii Europejskiej w Polsce ANTONI WIT – dyrygent i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

1999 JERZY WIDZYK – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

BRUNON BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu BANKU ŚLĄSKIEGO SA

MASSIMO GENTILINI – Prezes Zarządu FIAT AUTO POLAND i FIAT AUTO POLAND SA w Bielsku-Białej KREDYT BANK SA w Warszawie

2000 PIOTR USZOK – Prezydent Miasta Katowice WŁADYSŁAW BARTOSZEWICZ – Prezes Zarządu POLKOMTEL SA

BERNARD GEHIN – Prezes Zarządu PASCAL POLSKA Sp. z o.o. MAREK KŁOCZKO – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura EXPO 2000

KLEMENS ŚCIERSKI – Dyrektor Elektrowni ŁAZISKA, Oddziału Południowego Koncernu Energetycznego SA

2001 WOJCIECH BOROŃSKI – Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic w latach 1998-2002

HENRYK BOROWSKI – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Budowlanego HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach JERZY KOŹMIŃSKI – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności KAZIMIERZ KUTZ – reżyser, Senator Rzeczpospolitej Polskiej WŁADYSŁAW SZCZOTKA – Dyrektor Bielskiego Centrum Kultury i Bielskie Centrum Kultury

2002 FRANCISZEK BUSZKA – I Wiceprezes Regionalnej Izby

Gospodarczej w Katowicach JERZY DUDA-GRACZ – artysta plastyk JAN KUŁAKOWSKI – główny negocjator Rzeczpospolitej Polskiej – Unii Europejskiej w latach 1997 2001, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia POLSKA-FRANCJA DLA EUROPY STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, uczony, Rektor Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2002 JERZY SWATOŃ – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2003 ADAM FUDALI – Prezydent Miasta Rybnik JAN KURP – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA

POLSKIE HUTY STALI SA

Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach HERBERT PAIERL – Radca Rządu Styrii, Minister Gospodarki Finansów i Spraw Europejskich

2004 TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa IRENEUSZ MASZCZYK – Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej SA w Katowicach

MAREK MUTKE – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

ZBIGNIEW PUCEK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego I Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu

JACEK STUDENCKI – Prezes Zarządu TECHMEX SA w Bielsku-Białej

ZDZISŁAW TRZEPIZUR – Prezes Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA

JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG

2005 LESZEK JARNO – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA PAWEŁ OLECHNOWICZ – Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

BANK BPH SA oraz Prezes Zarządu – JÓZEF WANCER GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Prezes Zarządu – JANUSZ HONKOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO HOLDING SA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA oraz Prezes Zarządu – STANISŁAW GAJOS KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu – LUCJAN NORAS 2006 MARIAN ZEMBALA – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób

Serca w Zabrzu Kierownik Katedry Kardiochirurgii I Transplantologii oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu ZENON KLATKA – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych JACEK KWIATKOWSKI – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach KRYSTYNA JASTAL – Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. RUDOLF CIEŚLAR – Prezes Zarządu Biura Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. HENRYK STABLA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA

2007 KAROL CEBULA – Menedżer ALEKSANDER MOKRZYCKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej Final SA w Dąbrowie Górniczej

LECH POLOŃSKI – Kierownik III Katedry I Oddziału Klinicznego ŚUM w Zabrzu w Śląskim Centrum Chorób Serca

RAJMUND SOROWSKI – Właściciel PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski w Świętochłowicach

WILIBALD WINKLER – Wybitny Ślązak TADEUSZ ZUBER – Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA w 120-lecie istnienia Przedsiębiorstwa

2008 JACEK BIAŁKOWSKI – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego MIROSŁAW KUGIEL – Prezes Zarządu KOMPANII WĘGLOWEJ SA MIECZYSŁAW OLENDER – Prezes Zarządu PCC RAIL SA WALERIAN WIORA – Dyrektor Zarządu PPUH PROMUS


RUDA ŚLĄSKA Sp. z o.o.

ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI i ZBIGNIEW KOWALIK – Właściciele K.O.B.KOBNEXT Sp. z o.o. w Częstochowie JACEK JANAS – Prezes Zarządu ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej EDWARD MARGAŃSKI – Wiceprezes Zarządu ZAKŁADÓW LOTNICZYCH MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

2009 JACEK BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu Banku BGŻ SA ZBIGNIEW GIELECIAK – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum

2012 PIOTR ANTONOWICZ – Prezes Zarządu RUDPOL – OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

RYSZARD FLOREK – Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o. w Nowym Sączu

MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu oraz Opolskiego Centrum Logistycznego Sp. z o.o.

Dr inż. PIOTR LITWA – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ROMAN ŁÓJ – Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

JERZY MARCINIAK – Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

KRYSTYNA PIASECKA – Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach ANDRZEJ RYBARCZYK – Prezes Zarządu Cementowni ODRA SA w Opolu HENRYK SPIEREWKA – Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe SA

GRZEGORZ PIWOWAR – Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO SA JOANNA SCHMID – Wiceprezes Zarządu Tauron Polska

2010 WOJCIECH BALCZUN – Prezes Zarządu PKP CARGO SA WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK – Prezes Zarządu

2013 ROMAN BIERNACKI – Właściciel PPHU „Robirex” Roman

POLSKI KOKS SA MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. JAN SZLĄZAK – współtwórca koncepcji restrukturyzacji polskiego górnictwa, naukowiec i menedżer WOJCIECH WAJDA – Prezes Zarządu WASKO SA w Gliwicach JANUSZ WÓJCIK – Prezes Zarządu GRANIT STRZEGOM SA, właściciel Fabryki Drutu Gliwice Sp. z o.o.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Prezes BOŻENA LUBLIŃSKA - KASPRZAK FILHARMONIA OPOLSKA im. Jozefa Elsnera w Opolu 2011 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – Minister Rozwoju Regionalnego, Senator RP

ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin StalowoGumowych Sp. z o.o. ARKADIUSZ HOŁDA – Założyciel Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pomysłodawca i właściciel TV Silesia ARTUR NIZIOŁ – Prezes Zarządu Univers SA Prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA PIERZCHAŁA – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, SUM w Katowicach

Energia S.A.

Prof. dr hab. Inż. MAREK ŚCIĄŻKO – Dyrektor Instytutu Chemicznego Przeróbki Węgla w Zabrzu CLIMBEX S.A. w Brzeziu k. Opola

Biernacki w Gliwicach

ANDRZEJ DROSIK – Członek Zarządu Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu

GRZEGORZ GOWARZEWSKI – Prezes Zarządu Chorzowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej - z okazji 105-lecia działalności Spółdzielni HENRYK WARKOCZ – Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach STANISŁAW TOKARSKI – Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A.

OBSZAR SPRZEDAŻY KLIENTA FIRMOWEGO W PIONIE BANKOWOŚCI FIRMOWEJ GETIN NOBLE BANK SA 2014 ALBERT KĘPKA – Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie SA JÓZEF SMOLORZ – Właściciel i Dyrektor Przedsiębiorstwa Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL

MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU HOTELE DIAMENT SA ZDZISŁAW BĄK – Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie JÓZEF GARBACZ – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy

KAZIMIERZ GNIOT – Prezes Zarządu GNIOTPOL Sp. z o.o. Zakład Kurznie

ZARZĄD JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „DOSKONAŁA ZAŁOGA” 2008 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA FINAL SA w Dąbrowie Górniczej Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” SA z Brzegu

2010 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 2013 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU 2014 BRÖKELMANN Polska Sp. z o.o. w Opolu


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „ŚLĄSKI FAIR PLAY” 2008 BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA” 2010 LOTOS Czechowice SA oraz Prezes Zarządu TADEUSZ SZKUDLARSKI

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „KULTURA I MEDIA” 2012 JACEK FILUS – Szef Anteny Polskiego Radia Katowice HENRYK GRZONKA – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny

Polskiego Radia Katowice Prof. zw. dr hab. JAN MALICKI – Dyrektor Biblioteki Śląskiej Prof. TOMASZ MICZKA – Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach JERZY NACHEL – Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Katowice

TADEUSZ KIJONKA – Poeta, dziennikarz, założyciel i wieloletni Redaktor Naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”

ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE „CAMERATA SILESIA” 2014 STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KATOWICE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

2013 PROF. ANDRZEJ JASIŃSKI – Wybitny pianista i pedagog

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ” 2013 PROF. DR HAB. ANDRZEJ KLASIK – Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE oraz REKTOR PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ SŁOMKA – z okazji 100-lecia Uczelni PPUH FILPLAST w Głogówku NB POLSKA Sp.z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX Fabryka w Namysłowie 2014 PROF. DR INŻ. ZBIGNIEW ŚMIESZEK – Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Naukowo-Badawczych PROF. DR HAB. LESZEK ŻABIŃSKI – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach PROF. DR. HAB. N. MED. PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego PROF. DR HAB. KAROL MUSIOŁ – były Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego


PLATYNOWY LAUR „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” 2013 DR N. MED. WIESŁAW DUDA – Dyrektor NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach

PROF. DR HAB. N. MED. JERZY WIDUCHOWSKI – Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPW Szpitala ChirurgiiUrazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śl.

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM W ZABRZU

PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

2013 PETR KUŽEL – Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej MAREK SOWA – Marszałek Województwa Małopolskiego TADEUSZ WNUK – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa ANDRZEJ ZDEBSKI – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 2014 KAZIMIERZ BARCZYK – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego ANDRZEJ GOŚCINIAK – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2011-2014 JAN HOPPE – wieloletni działacz samorządu gospodarczego WIKTOR PAWLIK – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach JANUSZ TARGOSZ – Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej HENRYK GALWAS – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

PLATYNOWY LAUR „ZIELONA GOSPODARKA” 2013 GABRIELA LENARTOWICZ – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji 20-lecia działalności Funduszu

PLATYNOWY LAUR „Obecność na Rynku Globalnym” 2014 DB Schenker Rail Polska


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 1992

Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu

FABRYKA SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH SA

RYSZARD HARHALA – Prezes, Dyrektor Generalny

EDWARD PILCH – Właściciel Fabryki Ceramiki Sanitarnej

ZYGMUNT HOŁOGA – Właściciel Firmy HOLDUCT w Pszczynie TADEUSZ POLOK – Prezes Śląskiej Fabryki Kabli SA FUNDACJA SCHOLA NOSTRA w Tychach GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA

w Bielsku-Białej w Jasienicy

KRZYSZTOF CZYŻ – Właściciel firmy KRISBUT w Myszkowie JAN BERGER – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice JÓZEF BUSZMAN – Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego GRZEGORZ DZIUROWICZ – Przewodniczący Rady Miasta Sosnowiec MAREK KOPEL – Prezydent Miasta Chorzów JANUSZ PACZOCHA – Prezydent Miasta Bytom KRYSTYNA RAWSKA – Prezydent Miasta Świętochłowice ZYGMUNT ŻYMEŁKA – Prezydent Miasta Ruda Śląska WITOLD BRATNIK – Właściciel Zakładu Produkcji Kotłów c. o. JUBAM w Mikołowie LECHOSŁAW GAZDA – Prezes INKOM Pszczyna

SZKOŁA BANKOWA W KATOWICACH HENKEL – POLSKA SA Racibórz JAN CZECHOWSKI – Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NYSA BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA w Krakowie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Warszawie 1993

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA w Bielsku-Białej POLIFARB CIESZYN SA JAN SOLICH – Dyrektor Przędzalni Czesankowej WELDORO w Bielsku-Białej

HENRYK DAWID – Właściciel Zakładu Produkcyjnego DAWID

STALEXPORT SA w Katowicach

w Katowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRASOWE Sp. z o.o. w Katowicach

MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. w Katowicach

HUTA IM. BUCZKA w Sosnowcu PPH ELPLAST w Jastrzębiu Zdroju KONSORCJUM HUT MASZYNOWYCH w Katowicach GINTER JĘDRSCZOK – Burmistrz Miasta Kluczbork JAN BORT – WIMAR S. C. w Starym Grodkowie JOZEF PĘKALA – Prezes, Dyrektor Generalny Elektrowni OPOLE SA 1995

ANZELM CIŻKOWICZ – Dyrektor Bielskich Zakładów Podzespołów Lampowych POLAM w Bielsku Białej JAN OLBRYCHT – Burmistrz Miasta Cieszyn

FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INDUKTA SA w Bielsku-Białej

ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA METALPLAST – BIELSKO SA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO w Oświęcimiu ZDZISŁAW GAWIN – Właściciel Centrum HandlowoUsługowego CZĘSTOCHOWA BUSINESS CENTER

w Częstochowie BERNARD BŁASZCZYK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa PIOTR BULLER – Prezes Śląskiej Giełdy Towarowo-Pieniężnej SA JERZY MARKOWSKI – Prezes Zarządu KWK BUDRYK SA w Ornontowicach

WACŁAW JOPEK – Właściciel Fabryki Ceramiki Budowlanej KRZYSZTOF WINIARSKI – pomysłodawca i autor koncepcji

w Katowicach Kopalnia Piasku MACZKI-BOR Sp. z o.o.

HENRYK DZIEWIOR – Prezydent Miasta Katowice PIOTR KUKURBA – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE RACIBORSKA FABRYKA KOTŁOW RAFAKO SA ŚLĄSKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE w Czechowicach – Dziedzicach

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO WĘGLOKOKS SA w Katowicach BANK ŚLĄSKI SA MIROSŁAW BORZYM – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle URSZULA CIOŁESZYŃSKA – Doradca Wojewody Opolskiego STANISŁAW PODWIŃSKI – Dyrektor Huty ANDRZEJ w Zawadzkiem

1994 ADAM LOEWE – Prezes Zakładów Piwowarskich w Żywcu SA JACEK KRYWULT – Dyrektor Naczelny Fabryki Aparatów Elektrycznych APENA SA w Bielsku-Białej TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN ANGA w Kozach ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OLZA SA w Cieszynie BRONISŁAW AUGUSTYN – Dyrektor Przedsiębiorstwa „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” – Górnośląski

Częstochowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

HENRYK BEBEROK – Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA

MAREK BOROWICKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach

Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA w Gliwicach

HENRYK KUNIK – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Huty POKOJ SA w Rudzie Śląskiej

INGEBORGA KUTSCHA – Dyrektor II Oddziału Powszechnego Banku Kredytowego SA w Zabrzu

MARIAN WSZOŁA – Prezes Zarządu Browarów Tyskich Górny Śląsk SA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach

WIESŁAW BUCHOWIECKI – Prezes Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu

EDWARD GORCZYŃSKI – Burmistrz Gminy Baborów IDZI PILARSKI – Właściciel Prywatnego Zakładu w Wołczynie JÓZEF SEBESTA – Dyrektor Zakładów Azotowych SA w Kędzierzynie-Koźlu 1996

BOLESŁAW GAJ – Prezes Zarządu UNION-VIS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej JANINA POLACZYK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi

CENTROSTAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH ANDORIA SA w Andrychowie


JÓZEF KAPELA – Dyrektor Naczelny Śląskiej Wytwórni

Wódek Gatunkowych POLMOS JERZY WIDZYK – Burmistrz Miasta Żywiec ANDRZEJ DZIEWIĄTKOWSKI – Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Menedżerów ARTUR GACEK – Prezes Zarządu POLONTEX SA w Częstochowie

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ROMAN BIERNACKI –

Właściciel PPHU ROBIREX w Gliwicach MAREK KEMPSKI – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ ANNA SZOSTAK-MYRCZEK – Dyrektor i Dyrygent Zespołu CAMERATA SILESIA w Katowicach ANDRZEJ CZARNIK – Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach JAN KLIMEK – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Naczelny Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach RAFAŁ SZYMOŃSKI – Dyrektor Telewizji Polskiej SA Oddziału Terenowego w Katowicach WIESŁAW CHMIELOWICZ – Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu MARIAN SMUTKIEWICZ – Dyrektor Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie ADAM MACIĄG – Burmistrz Miasta Namysłów Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA BIELSKA-BIAŁEJ 1997

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA OŚWIĘCIMIA JAN KRYJAK – Prezes Zakładów Metali Lekkich KĘTY SA BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO w Bielsku-Białej ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej MAŁGORZATA NOWAK – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Gaude Mater i Ośrodka Promocji Kultury Częstochowy MICHAŁ DZIEWIOR – Właściciel Piekarni MAJAMI w Częstochowie JÓZEF WYPYCH – Dyrektor Huty CZĘSTOCHOWA JANUSZ JASIONA – Dyrektor Zakładu Telekomunikacji w Częstochowie ZYGMUNT LORENZ – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HOLDING SA w Katowicach ROMUALD ŁUKOMSKI – Dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Katowicach WILIBALD OTTLIK – Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej HERBERT GABRYŚ – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1994-1997

FIRMA MAREK MYŚLIWIEC z Żor BANK CZĘSTOCHOWA SA KRZYSZTOF WILGUS – Prezes BUSINESS CONSULTING MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA w Cieszynie AQUA SA w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu BOGDAN TRACZYK ANDRZEJ BALCEREK – Prezes Zakładów Cementowo-Wapienniczych Gorażdże SA w Choruli

JAMES JURCZYK – Właściciel Zakładu Usług Budowlanych JIM ARTUR ALAN STRETTON – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej SZYMON GIŻYŃSKI – Współzałożyciel i pierwszy Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego STANISŁAW LABIŚ – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu CENTROZAP SA w Katowicach GRAŻYNA KARNAS – Prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach EUGENIUSZ BUDNIOK – Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club AKADEMIA EKONOMICZNA im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Rektor JAN WOJTYŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI oraz Rektor TADEUSZ SŁAWEK BIBLIOTEKA ŚLĄSKA i Dyrektor JAN MALICKI PAŃSTWOWE MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie i Dyrektor JANUSZ ZIEMBIŃSKI 1999

KS. STANISŁAW JURASZEK – Duszpasterz Środowisk Gospodarczych Archidiecezji Katowickiej

JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

ADAM GRACZYŃSKI – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

HENRYK TYMOWSKI – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Elektrowni ŁAZISKA SA w Łaziskach Górnych

HUBERT LEŚNIK – Dyrektor Naczelny Zakładów Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach

MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

PIOTR KANCLERZ – Właściciel PICAR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej PAWEŁ DRABCZYŃSKI – Właściciel i Prezes Spółki Jawnej DRABPOL w Częstochowie

MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

CECYLIA ZDEBIK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA w Brzegu

RYSZARD WÓJCIK – Właściciel Biura Podroży SINDBAD w Opolu

BIURO ERNST & YOUNG w Katowicach ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALATORSKI S.C. WACHEŁKA I ŁYCZBA w Częstochowie SPÓŁKA AKCYJNA LENKO w Bielsku-Białej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE KOMES SP. Z O.O.

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH – RADIO KATOWICE SA ANDRZEJ MARKOWIAK – Prezydent Miasta Racibórz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROMUS w Rudzie Śląskiej AKMA-BROKERS Sp. z o.o. w Katowicach ZAKŁAD LENTEM SA w Lublińcu ALOJZY NYCZKA – Dyrektor Przedsiębiorstwa

SPÓŁDZIELNIA DOMENA w Bielsku-Białej GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WANDA I RYSZARD PAZDAN – Właściciele Przedsiębiorstwa

KRYSTYNA SZARANIEC – Zastępca Dyrektora Teatru Śląskiego

DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Miasta Zdzieszowice

ALEKSANDER BRODA – Generalny Konserwator Zabytków

ENERGO–BUDOWA Sp. z o.o. w Opolu ATMOTERM R&W w Opolu 1998

JANUSZ FRĄCKOWIAK – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący II kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego ADAM MARKOWSKI – Wójt Gminy Janów i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich ŚLĄSKA FABRYKA DROŻDŻY Sp. z o.o. w Wołczynie

OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH w Opolu

w Bielsku-Białej

w Katowicach

im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

RP, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie, Dyrektor Fundacji JASNA GORA 2000

NORBERT URBANIEC – Burmistrz Gogolina KAROL CEBULA – Właściciel i Prezes Zarządu Firmy INTERSILESIA

JERZY GACEK – Prezes Zarządu Zakładu ProdukcyjnoUsługowego CHEMEKS Sp. z o.o. w Poraju

IRENEUSZ GĘBSKI – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego CZĘSTOCHOWA SA


JERZY GUŁA – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EDWARD KOSKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego INTER-PRODRYN Sp. z o.o.

WACŁAW LASZCZAK – Właściciel i Prezes Firmy STARPECK PRZETWÓRSTWO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE WACŁAW LASZCZAK w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ MYSŁOWSKI – Prezes Zarządu firm:

Marbet Intermarbet St. Gallen Ag. i Przedsiębiorstwa Zagranicznego Swibau oraz Impolinvest Sp. z o.o. w Bielsku-Białej HENRYK RUDZKI – Prezes Zarządu Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA HENRYK SŁAWIK – Prezes Zarządu Huty POKOJ SA w Rudzie Śląskiej STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego FIRMA ENERGOPOL-TRADE w Opolu i TOMASZ MICHALSKI – Prezes Zarządu GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA w Katowicach i TADEUSZ WNUK – Prezes Zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE EXTEM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TOMOGRAF Sp. z o.o. w Tychach ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER w Tarnowie Opolskim i Właściciel JAN GEBAUER BOLESŁAW POCHOPIEŃ – Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach i Prezes JACEK KWIATKOWSKI TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE RADIO PLUS 2001

ZDZISŁAW INGIELEWICZ – Prezes Zarządu Firmy Chemicznej DWORY SA w Oświęcimiu

STANISŁAW LEŚNIAK – Prezes Spółdzielni ODNOWA Zakład Pracy Chronionej w Opolu

EDWARD MARGAŃSKI – Właściciel Zakładu Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej

BOGUSŁAW MĄSIOR – Senator III Rzeczpospolitej Polskiej,

Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów ANDRZEJ RAJPERT – II Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry I Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej JERZY SZYMURA – Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej 2 SI w Katowicach JANUSZ TARGOSZ – Właściciel i Prezes Zarządu JANTAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej BESKIDZKA ENERGETYKA SA w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu WITOLD RYBKA BRE BANK SA Oddział Regionalny w Katowicach

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. i Prezes Zarządu KRYSTYNA JASTAL OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN PRZĘDZALNICTWA WEŁNY BEFAMATEX w Bielsku-Białej oraz Dyrektor MARIAN GĄSIOREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK FIRMA RODZINNA PYSZ SP. Z O.O. w Żorach WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE WUDIMEKS SP. Z O.O. w Częstochowie ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA i Prezes Zarządu JACEK JANAS MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW SP. Z O.O. w Katowicach i Prezes Zarządu LONGIN LEŚNIEWSKI REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W OSTRAWIE

i Dyrektor MIROSŁAW VAVREČKA WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI w Opolu WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w Częstochowie KATOLICKA ROZGŁOŚNIA FIAT w Częstochowie ZYGMUNT LUBIENIECKI – Ksiądz z Parafii p. w. Św. Jozefa w Opolu 2002

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Katowicach HUBERT KURZAŁA – Burmistrz Miasta Leśnica HENRYK MALESA – Prezes Zarządu Rafinerii CZECHOWICE SA LESZEK DZIUB – Prezes Zarządu Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Firmy Przemysłowo – Budowlanej LECHBUD RYSZARD WALICKI – Członek Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Zakładu Usługowego FIRMA WALICKI JANUSZ ŻOŁYŃSKI – Prezes Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego OGROD w Kozach WIESŁAW DUDA – Dyrektor Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KRYSTIAN OLESZCZYK – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA ZAKŁAD GÓRNICZO - ENERGETYCZNY SOBIESKI – JAWORZNO III SP. Z O.O. w Jaworznie FIRMA POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. w Katowicach ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA CEMENTOWNIA RUDNIKI SA i Prezes Zarządu MARIAN BOSKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE THERMA SP. Z O.O. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu JÓZEF NIEDOKOS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu ANDRZEJ BORYCKI FIRMA WAWROSZ SPÓŁKA JAWNA w Bielsku-Białej POLITECHNIKA OPOLSKA W OPOLU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w Katowicach i Rektor PROF. DR HAB. ANDRZEJ LIMAŃSKI KRYSTYNA WOJARSKA – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach

MIROSŁAW RECHA – Dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości

TADEUSZ KIJONKA – Redaktor Naczelny Wydawnictwa ŚLĄSK KAZIMIERZ KRYZA – dyrygent, kompozytor 2003

ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska MILAN PEPRNIK – Konsul, Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH oraz Dyrektor WIESŁAW WIATRAK ANNA ŁUCZAK – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta w Katowicach

TADEUSZ ZUBER – Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach

MICHAŁ GOLI – Prezes Zarządu M.G. CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach

PIOTR WCISŁO – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

PIOTR WOJACZEK – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

ZBIGNIEW MRÓZ – Prezes Zarządu i Współwłaściciel Firmy PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

TADEUSZ SELZER – Właściciel PPH SELT i ALUPROF Sp. z o.o. w Opolu


KRZYSZTOF SKIBA – Prezes Zarządu i Właściciel SKOFF

Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach STANISŁAW GOŚCINIAK – Trener Kadry Narodowej Seniorów Piłki Siatkowej

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA oraz Prezes Zarządu LESZEK JARNO JAS-FBG SA oraz Prezes Zarządu WIESŁAW HANCZAREK PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. w Tychach CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT SA JUBAM SP. Z O.O. BIELSKIE ZAKŁADY LIN I PASOW BEZALIN w Bielsku-Białej oraz Zarządca – Menedżer JERZY SZKUT ZPHU DELIC-POL SP. Z O.O. OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE CONTINENTAL w Opolu

PETROCHEMIA BLACHOWNIA SA w Kędzierzynie-Koźlu 2004

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Rektor PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ KLASIK JOLANTA KOPIEC – Wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego

JAN MIŠURA – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Žilinie LUK PALMEN – Ekspert ds. rozwoju regionalnego przy Agencji

Rozwoju w Limburgii oddelegowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz menedżer projektu „Ris-Silesia” HENRYK ŚWINIARSKI – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w latach 1992-2002 ZYGMUNT FOLTA – Prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach ADOLF JAŃCZYK – Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLEK Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej STANISŁAW PATER – Prezes Zarządu RW TUV Polska Sp. z o.o. JANUSZ PATERMAN – Właściciel Firmy CAFE PATERMAN JAN ŻUREK – Prezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR SA ZBIGNIEW KOSZOWSKI – Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA

w Będzinie

HERMINE POPPELLER – Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

PIOTR GŁOWACKI – Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN

BOGDAN KOCZY – Ordynator, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich

MARIUSZ KLIMEK – Prezes Zarządu REPORTER Sp. z o.o. WOJCIECH KODŁUBAŃSKI – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

GRZEGORZ PAWŁASZEK – Prezes Zarządu Południowego

Koncernu Węglowego SA w Jaworznie i JERZY WRÓBEL – Wiceprezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie WANDA ROMANIUK – Prorektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu ANDRZEJ ŚWIERCZEK – Prezes Zarządu TABOR SZYNOWY Opole SA EPO Sp. z o.o. w Opolu PCC RAIL SZCZAKOWA SA w Jaworznie PPH LINEX w Częstochowie PPHU AXIOM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu ZDZISŁAW WÓJCIK PPUH FILPLAST w Komornikach PPUH VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JURA w Wolbromiu

KAZIMIERZ CIEPAŁ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA w Raciborzu

ZARMEN Sp. z o.o. w Chorzowie PPHU SOR-DREW RAJMUND SOROWSKI w Świętochłowicach

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA w Opolu ENERSYS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ KOTOWSKI – naukowiec JACEK ŁEPECKI – Dyrektor Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA im. Bogumiła Łepeckiego

KOPEX SA ELTRANS SP. Z O.O. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA W ZABRZU

JACEK OWCZAREK – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków LECH SZARANIEC – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Inspektorat w Opolu i Dyrektor JACEK MSTOWSKI ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SP. Z O.O.

ANDRZEJ CAPIGA – Przewodniczący Komisji Rady

Oddział Gazowniczy w Opolu

w Bielsku-Białej

ZŁOMREX SP. Z O.O. w Poraju CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SA w Bytomiu NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. w Opolu GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach JOACHIM FRANICZEK – Właściciel gospodarstwa rolnego w Raciborzu

MARIA I RYSZARD KLIMCZYKOWIE – Właściciele gospodarstwa rolnego w Porębie

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN KRZYSZTOF WOJCIK – Prezydent Miasta Bytom 2005

KS. PIOTR BRZĄKALIK – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach

MARIAN JAROSZ – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EUGENIUSZ MOŚ – Prezydent Miasta Świętochłowice ANDRZEJ MIERZWA – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą

2006

ds. Bankowości i Finansów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach DIONIZY DUSZYŃSKI – Wójt Gminy Popielów EUGENIUSZ KAPUŚNIAK – Wójt Gminy Żarnowiec HENRYK KAWALSKI – Dyrektor Szpitala im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie MAREK KAWECKI – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich STANISŁAW KORFANTY – Prezydent Miasta Piekary Śląskie WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu HENRYK STURTZ – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie HENRYK KOLASA – Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa SYLWESTER MARKUSIK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej RUDOLF A. THALER – Radca Handlowy Ambasady Republiki Austrii w Warszawie

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w Gliwicach oraz WIKTOR PAWLIK – Prezes Izby


WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

w Katowicach JERZY BERNHARD – Prezes Zarządu STALPROFIL SA ANDRZEJ DROSIK – Dyrektor Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA PIOTR DUDEK – Prezes Zarządu AQUA SA RYSZARD GALLA – Poseł na Sejm RP MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. ROMAN URBAŃCZYK – Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego FULVIO VIOLA – Prezes Zarządu TECHMET Sp. z. o. o.

BOT ELEKTROWNIA OPOLE IZOSTAL SA – Zawadzkie KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK STASZIC KOMPANIA WĘGLOWA SA – KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY ODRA SP. Z O.O. w Opolu PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA SA w Brzegu REWITAL – SERWIS SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA STANISŁAW ROSA ER.SI POLAND Sp. z o.o. GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK WUJEK HELENA SYNOWIEC – Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego w Katedrze Dydaktyki i Literatury Uniwersytetu Śląskiego IRENEUSZ DUDEK – muzyk, autor i organizator Rawa Blues Festival 2007

MICHAŁ EKKERT – Menedżer, Dyrektor Szpitali w Knurowie, Tarnowskich Górach oraz w Piekarach Śląskich

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze MARIAN PECELA – Prezes Zarządu PPU ENERGETYK Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Opolu

JAN SARNA – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju

MARZENA MICHALIK – Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu JOZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

TADEUSZ LEŚNIAK – Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej

CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich KAZIMIERZ ŁUKAWIECKI – Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA IM. GEN. J. ZIĘTKA w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w Opolu

PKO BANK POLSKI Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach oraz Dyrektor JANUSZ PIETRUCZUK TOMASZ TYC – Prezes Zarządu PROBET Sp. z o.o. w Katowicach KRZYSZTOF LEHNORT – Prezes Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III TOMASZ NIEDZWIEDZKI – Dyrektor Regionu Śląsko-Opolskiego Banku BGŻ SA ZENON MAŚLONA – Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu LEOPOLD SZWAIGER – Prezes Zarządu SPOŁEM Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Opolu

TKP SA Operator Śląskich Sieci Światłowodowych w Gliwicach

ECOL Sp. z o.o. w Rybniku PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie PSS SPOŁEM w Bytomiu oraz Prezes Zarządu BARBARA KULIKOWSKA PKE SA Elektrownia Jaworzno III GET Sp. z o.o. w Opolu Cementownia ODRA SA w Opolu EXPO SILESIA – Centrum Targowo – Wystawiennicze w Sosnowcu

Kardiochirurgii w Zabrzu STEFAN SIEROTNIK – Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie TERESA ZEJMA – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

PIOTR POŚPIECH – Starosta Kluczborski TADEUSZ KAUCH – Burmistrz Ujazdu Spółdzielnia Niewidomych PROMET w Sosnowcu Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Cementownia GORAŻDŻE-CEMENT SA w Opolu GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Opolu

w Doniecku

MIECZYSŁAW BARAŃSKI – Konsul Honorowy

w Krapkowicach

PIOTR BARCZYK – Skarbnik Miasta Zabrze MARIA FORMIŃSKA-KAPUŚCIK – Kierownik Kliniki Okuli-

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ SA Zespół Lekarzy Opolskiego Centrum Onkologii im. Profesora Tadeusza Koszarawskiego Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności GENNADIY CHIZHIKOV – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach MARIAN SIWOŃ – Prezes Zarządu BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. BUDOREX 2 Sp. z o.o. CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna Centrum Dystrybucyjne BŁYSK Sp. z o.o. Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp. z o.o. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Spółka Doradztwa Podatkowego GRNB-PARTNER Sp. z o.o. JATEX FINANSE Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. JAKUB CIEŚLIK – menedżer 2008

KAZIMIERZ GÓRSKI – Prezydent Miasta Sosnowiec

2009

Republiki Słowenii

styki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach ALEKSANDRA KOZOK – Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu ANDRZEJ MIKULSKI – Burmistrz Gminy i Miasta Ogrodzieniec ZBIGNIEW PODRAZA – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza JAN LESZEK WIĄCEK – Burmistrz Wołczyna

KAMPANIA „PROWADZĘ – JESTEM TRZEŹWY” oraz jej twórcy: KS. PIOTR BRZĄKALIK oraz BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o. Przeorat imienia KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO ZAKONU TEMPLARIUSZY w Polsce oraz FUNDACJA „NON NOBIS…” LECH CIERPKA – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczy-

niowej i Transplantacyjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM oraz SŁAWOMIRA KYRCZKRZEMIEŃ – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM oraz ANDRZEJ WIĘCEK – Kierownik Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM JANUSZ PILSZAK – Wydawca Miesięcznika „Europerspektywy”


JACEK SUSKI – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w Katowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Łubnianach JAN KOWALIK – Prezes Zarządu WAGREM Sp. z o.o. w Kluczborku WIESŁAW SZABAT – Prezes Zarządu Lewiatan Opole Sp. z o.o. CUPROD Sp. z o.o. w Kluczborku i Prezes Zarządu

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SA w Katowicach JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA w Jastrzębiu Zdroju OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Oleśnie TRANS-AUTO KNAPIK & KNAPIK Spółka Jawna w Zabrzu PPUH VOIGT Sp z o.o. w Zabrzu Firma MAZUR PIOTR MAZUR w Bytomiu ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej BOGUSŁAW HOLEKSA – Prezes Zarządu Silesia Fund Sp. z o.o. oraz inicjator przedsięwzięć gospodarczych, takich jak budowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji PIOTR SZWARC – twórca budowy gazociągu łączącego system polski z czeskim, niemieckim oraz innych krajów UE ANDRZEJ BATURO – artysta fotografik, twórca międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto Art Festiwal” BOGUSŁAW DAWIDOW – Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu MIROSŁAW NEINERT – aktor, reżyser, promotor działań kulturalnych w regionie oraz Dyrektor Teatru KOREZ w Katowicach ROMAN OSADNIK – Dyrektor Teatru Polonia w Warszawie DOM MUZYKI I TAŃCA w Zabrzu

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO MUZEUM w Bielsku-Białej oraz Dyrektor IWONA PURZYCKA Spółdzielnia PIONIER Zakład Pracy Chronionej w Prudniku FORTRESS Sp. z o. o. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. LESAFFRE POLSKA SA w Wołczynie ADRIAN KOWALSKI – Założyciel Stowarzyszenia Dom Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

2010 RYSZARD BARCIK – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ZDZISŁAW BYLOK – Wójt Gminy Jaworze JERZY KRONHOLD – Konsul Generalny RP w Ostrawie JOANNA LEWIN-KOWALIK – Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Płk ZBIGNIEW PIĄTEK – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Stowarzyszenie „REGION BESKIDY” w Bielsku-Białej ANDRZEJ LESZCZYŃSKI – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Katowicach POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju BANK SPÓŁDZIELCZY w Namysłowie PIOTR DĄBROWSKI – Prezes Zarządu DĄBROWSCY Sp. z o.o. w Zabrzu MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. w Katowicach RENATA RUMAN – DZIDO – Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Opolu

APM KONIOR PIWOWARCZYK KONIOR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

ECONOMICUS U-H-P Sp. z o.o. w Katowicach EKOMAX Sp. z o.o. w Gliwicach POLMOTORS Sp. z o.o. w Mazańcowicach oraz Prezes Zarządu ANDRZEJ GRABOŚ PPHU WACŁAW Wacław Sieja w Żytniowie REM-KON Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o. w Katowicach EURO-CENTRUM SA w Katowicach ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej TEILMEX – RYSZARD PIETRZYK w Gliwicach ANNA POTOCKA – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

ADAM SIKORA – światowej klasy operator filmowy FILHARMONIA ZABRZAŃSKA oraz Dyrektor SŁAWOMIR CHRZANOWSKI OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA im. Alojzego Smolki CENTRUM BADAŃ I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOW SA w Katowicach DPM Sp. z o.o. 2011

Ksiądz prałat prof. dr hab. ANDRZEJ HANICH – Proboszcz parafii św. Jerzego w Prószkowie

JERZY JĘDRZEJEWSKI – I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Austrii

Dr n. med. ZYGMUNT KLOSA – Dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

MIROSŁAWA NYKIEL – Poseł na Sejm RP Dr n. med. JANUSZ PICHURSKI – Ordynator Oddziału Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA Prof. dr hab. inż. JERZY SKUBIS – Rektor Politechniki Opolskiej ADAM SOJKA – Dziennikarz TVP Katowice JÓZEF WYCISK – Dziennikarz Polskiego Radia Katowice Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izebella Żyglicka i Wspólnicy w Katowicach Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w 10-lecie istnienia

WILHELM BEKER – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

BALTIMPEX TELECOM GROUP w Katowicach Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT – KATOWICE SA GWARANT Agencja Ochrony SA w Opolu IMPEX PIECHOTA Sp. z o.o. w Opolu JEDYNAK BABYWELT Sp. z o.o. w Namysłowie MSK Żywiec Sp. z o.o. w Katowicach TERMOPIAN Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. Jawna w Opolu Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o.o. w Strumieniu

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o. w Opolu GNIOTPOL Sp. z o.o. Zakład Odrowąż Wachelka INERGIS SA w Częstochowie Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. ANNA PANAS – Piosenkarka, kompozytorka RADA PROGRAMOWA oraz BIURO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 Katowice 2012

MARIAN BŁACHUT – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice ANDRZEJ DZIUBA – Prezydent Miasta Tychy


GRZEGORZ GÓRKA – Prezes Akademickiego Klubu Turystycznego GRONIE ELŻBIETA KAMPA - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu prof. dr hab. n. med MAREK ROKICKI - Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. WOJCIECH ROKICKI – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach MACIEJ SONIK - Starosta Krapkowicki  dr n. med. ANDRZEJ SZNAJDER - Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu ZENON KACZMARZYK - Prezes Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców KLAUDIUSZ SIWIEC - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Fabryka Elementów Napędowych FENA Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu JAN RDEST

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach PIOMAR Sp. z o.o. w Opolu  Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu  INDOS SA w Chorzowie MAREK MOŚ - Założyciel i Dyrektor Artystyczny AUKSO orkiestry kameralnej miasta Tychy 

KRYSTYNA PLEŚNIAK - Kanclerz Akademii Muzycznej im.

Karola Szymanowskiego w Katowicach Prudnicki Ośrodek Kultury  BARTŁOMIEJ BONK - Opolanin, sztangista, zdobywca brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012r.

Bialski Klub Sportowy „STAL” Brökelmann Polska Sp. z o.o. w Opolu  WIESŁAW ZYCH - Prezes Zarządu POLPLAST W. Zych Sp. z o.o.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. BOGDAN KMIECIK - Prezes NMC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu PIOTR KOMRAUS - Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich

Sp. Komandytowo-Akcyjna w Bielsku Białej

GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. w Opolu NB Polska Sp. z o.o. Producent Okien do Poddaszy VELUX -

Aqua Sprint Sp. z o.o.  

Fabryka w Namysłowie

EWA WEBER - Sekretarz Miasta Zabrze BOMAR SA w Mysłowicach 

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO” 2014

2013

DR N.MED. JOLANTA JEFIMIUK-CHĘCIŃSKA – Kierownik

DR N.MED. MICHAŁ KASZUBA – długoletni pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach KS. DR HAB. ANDRZEJ NOWICKI – duszpasterz środowisk gospodarczych RAFAŁ WYSZYŃSKI – Prezes Zarządu Fundacji Giesche ERWIN GRZEGORZEK – wieloletni działacz społeczny KRZYSZTOF NAZIMEK – Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu i Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

POZ TOMMED w Katowicach JAROSŁAW KIELAR – Burmistrz Miasta Kluczborka DR N.MED. CZESŁAW MILEJSKI – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia KS PRAŁAT MIKOŁAJ MRÓZ – Proboszcz Bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie KS. INFUŁAT EDMUND PODZIELNY – Proboszcz Parafii Katedralnej w Opolu

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” 2013

ANNA OLSZEWSKA – Konsul Generalny RP w Ostrawie

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy” 2013

DAMIAN BARTYLA – działacz sportowy, Prezydent Miasta Bytom KARINA BEDRUNKA – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ARKADIUSZ GODLEWSKI – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.Gen.J.Ziętka SA

JOACHIM GREGER – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

ARTUR KOMOR – Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

MICHAŁ PIECZONKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

JERZY WATOŁA – Prezes Zarządu Auto-Atut Sp. z o.o. w Chorzowie


2014

ZDZISŁAW SARNICKI – Właściciel Biura Handlowego GAMA

Beskidy” DR RICCARDO SALMERI – Korespondent Konsularny Republiki Włoskiej JERZY BĘBENEK – Właściciel Firmy TRANSBEJ w Chorzowie JAN MIKA – Właściciel firmy DREWNOPLAST w Strzelcach Opolskich

ADAM ZADOROŻNY – Prezes Zarządu West Technology & Tra-

ZBIGNIEW MICHNIOWSKI – Prezes Stowarzyszenia „Region

w Wołczynie

ding Polska Sp. z o.o. w Opolu oraz Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem MARCUS VONHAUSEN – Członek zarządu firmy Aludesign Sp. z o.o. w Gorzowie Śląskim

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM” 2013

WŁODZIMIERZ WOŁCZEW – Dyrektor Izby Celnej w Katowicach

w Katowicach

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

AURELIA HETMAŃSKA – Dyrektor Urzędu Statystycznego PROF. DR HAB.INŻ. MAREK TUKIENDORF – Rektor Politechniki Opolskiej

2014

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ” 2013

2014

JAN KAŹMIERCZAK – Poseł na Sejm RP, Z-ca Przewodniczącego

PROF. DR HAB.INŻ. JAN MARCINIAK – Dyrektor Centrum

CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O. w Jastrzębiu Zdroju

PREVAC SP. Z O.O. PHU GABRYPOL SP. J. Z. JUSZCZYK, R. JUSZCZYK

Komisji Sejmowej ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

w Katowicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” 2013

PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ BUSZMAN – Przewodni-

czący Rady Nadzorczej American Heart of Poland SA (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca)

PROF. DR HAB. N. MED. JOANNA LEWIN-KOWALIK – Prorektor ds. studiów i studentów SUM

PROF. DR HAB. N. MED. KRYSTYNA OLCZYK – Prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM

JERZY PIENIĄŻEK – Ordynator Oddziału Neurochirurgii i

Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu DR LECHOSŁAW FRANCISZEK CIUPIK – Bioinżynier medyczny, Prezes Zarządu LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze

2014

PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF STROJEK – Kie-

rownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii ŚCChS w Zabrzu, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii PROF. DR HAB.N.MED.JANUSZ SKALSKI – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu DR N. MED. JACEK WILCZEK – Przewodniczący Rady Fundacji „Elektrokardiologia Ochojec” LEK. MED. SŁAWOMIR ROWIŃSKI – Dyrektor ds. medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”


2013

JAN BŘEZINA - Prezes Izby Gospodarczej Kraju Morawskiego w Ostrawie

SABINA GORZKULLA-KOTZOT – Wicestarosta Krapkowicki MARIAN JANECKI – Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój JOANNA KOŁOCZEK-WYBIEREK – Wójt Gminy Pilchowice

KRZYSZTOF MATYJASZCZYK – Prezydent Miasta Częstochowa PAWEŁ SILBERT – Prezydent Miasta Jaworzno 2014

TADEUSZ SZYMANEK – Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO” OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Bieruniu BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O. w Kędzierzynie Koźlu KAMEX SP. Z O.O. w Opolu PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ „ECOKOM” SP. Z O.O. w Luboszycach ZAGA FUNDUSZE EUROPEJSKIE w Opolu

2013

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. PKS INTERNATIONAL CARGO SA w Opolu 2014

RZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH „PRO NOVUM” SP. Z O.O. w Katowicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „UDANA INWESTYCJA” HENRYK DOLEWKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energe-

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

TAKONI SP. Z O.O. w Bielsku-Białej

JAEKEL-BUD-TECH SP. Z O.O. w Chorzowie

2013

tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

2014

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „Firma Rodzinna” 2013

2014

ADAMIETZ SP. Z O.O. w Strzelcach Opolskich GALMET SP. Z O.O. SP.K. w Głubczycach

TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Spółka Jawna w Strzelcach Opolskich

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „Przedsiębiorcza Kobieta” 2013

2014

LONGINA KUGIEL – Prezes Zarządu Zakładów Energetyki Ciepl-

Beata Drzazga – Prezes Zarządu BetaMed SA Magdalena Majorczyk – dziennikarka, trenerka biznesu

nej SA w Katowicach

JOANNA OKULARCZYK – Współwłaściciel firmy TEST Systemy Uszczelniające Sp.J. – w Częstochowie

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „Inwestycja Zagraniczna w Polsce” 2014

POLARIS POLSKA SP. Z O.O. w Opolu MEB TECHNICAL GMBH SP. Z O.O. w Opolu


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „ZAŁOGA-WSPÓLNY SUKCES” 2014

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Łosiowie DIEHL CONTROLS POLSKA SP. Z O.O. w Namysłowie

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „Firma Społecznie Odpowiedzialna” 2013

PUHP „EJK” SP. Z O.O. w Żędowicach 2014

ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH RUDATOM DARIUSZ SZNOTALA w Kępie

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „MEDIA” 2013

MARIA TREPIŃSKA - dziennikarka miesięcznika ekonomicznego „FORBES”, Prezes Stowarzyszenia Media dla Integracji Europejskiej, pomysłodawca nagrody dziennikarskiej „Silesia Press”

MARIUSZ URBANKE – dziennikarz gazety „Dziennik Zachodni” 2014

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” SA

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „KULTURA” 2013

ADAM KOPCIUSZEWSKI – aktor, były wieloletni Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu PAWEŁ TOMASZEWSKI – pianista, kompozytor

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „ZŁOTY LAUR FORUM MŁODYCH” 2013

ILONA KANCLERZ – projektantka, kreatorka mody 2014

JAKUB NAGÓRSKI – właściciel Agencji Kreatywnej „Kręci się!”


Z okazji XX-lecia istnienia Laurów Umiejętności i Kompetencji podczas uroczystości w dniu 14 stycznia 2012 roku zostały wręczone specjalne podziękowania w postaci statuetek Orła Piastów Śląskich osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się powstania i rozwoju tego przedsięwzięcia poprzez swój osobisty autorytet i zaangażowanie:

Abp Damian Zimoń

arcybiskup senior archidiecezji katowickiej, pierwszy Laureat Diamentowego Lauru 1992

Abp Alfons Nossol

arcybiskup senior diecezji opolskiej, Laureat Diamentowego Lauru 1995

Mirosław Styczeń

pierwszy laureat Platynowego Lauru 1992, Laur odbierał jako Wojewoda Bielski, funkcję tę pełnił w latach 1990-1994

Ryszard Zembaczyński

pierwszy laureat Platynowego Lauru 1992, Laur odbierał jako Wojewoda Opolski, funkcję tę pełnił w latach 1990-1998

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014, od 2008 roku Honorowy Gospodarz uroczystości

Piotr Uszok

Prezydent Katowic w latach 1998-2014, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2013

Jacek Krywult

Prezydent Bielska-Białej, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2013 Podziękowania były również złożone instytucjom, które współtworzyły Laury i patronowały przedsięwzięciu przez kolejne edycje:

TVP SA – Oddział Terenowy w Katowicach

podziękowanie odbierał Dyrektor Jerzy Nachel – Laureat Platynowego Laury Kultura i Media 2012

Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Katowicach Radio Katowice SA

podziękowanie odbierał Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Henryk Grzonka – Laureat Platynowego Laury Kultura i Media 2012

Polskapresse Sp. z o.o Oddział Prasa Śląska

podziękowanie odbierał Prezes Zarządu Zenon Nowak-Laureat Platynowego Lauru 2010

Krajowa Izba Gospodarcza

podziękowanie odbierał Sekretarz Generalny Marek Kłoczko

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej podziękowanie odbierał Jan Solich, Członek Rady Izby

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego podziękowanie odbierał Prezes Andrzej Żylak

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych SA

podziękowanie odbierał Prezes Zarządu Tadeusz Wojarski

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” podziękowanie odbierała Dyrektor i Dyrygent Anna Szostak

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

z okazji 130-lecia działalności podziękowanie podbierał Prezes Zarządu Jarosław Kania


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

W 1989 roku grupa organizacyjna rozpoczęła przygotowania do zebrania założycielskiego Izby. Dzięki temu, w 1990 roku z inicjatywy Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego i 103 założycieli została powołana Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Organizacja pielęgnuje tradycję Izby Handlowej powstałej w 1922 roku w Katowicach i Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powstałej w 1927 roku. Inicjatorem założenia Regionalnej Izby Gospodarczej jest Tadeusz Donocik – od samego początku, czyli od 1990 roku pełniący funkcję Prezesa i współzałożyciela Izby.

otoczenia biznesu tj. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA (obecnie Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorstw SA), a także inne organizacje, mające wpływ na rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego, tj. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stale współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami – m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim SA, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA, Głównym Instytutem Górnictwa czy Śląskimi uczelniami – przede Izba powstała na gruncie przemian ustrojowych wszystkim z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem w Polsce, dlatego też rozpoczynając swoją działalność Ekonomicznym, Politechniką Śląską czy Wyższą Szkołą musiała dostosować się do nowej sytuacji gospodarczej Bankową w Chorzowie. i społeczno-politycznej Polski. Od samego początku realizowała swoją misję wspierania podmiotów gospodar Przez ponad dwadzieścia pięć lat działalności czych w budowaniu przedsiębiorczości oraz innowacyj- Izba pokazała, że jest wiarygodnym partnerem, kreunej gospodarki nie tylko w regionie śląskim, ale i w całym jącym konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, intekraju. Początkowo skupiała zaledwie kilkanaście pod- grując i wspierając środowisko śląskich przedsiębiormiotów gospodarczych, a dziś – dzięki ponad dwudzie- ców, jednocześnie przestrzegając zasad etyki, uczciwości stopięcioletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości ofero- w działalności gospodarczej i społecznej odpowiedzialwanych usług, a także wiedzy i kreatywności specjalistów ności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia rzecz swoich Członków, pomaga im nawiązywać konbiznesu zrzeszającą blisko 450 firm. takty z partnerami zarówno w kraju, jak i zagranicą. Izba jako jedna z największych instytucji otoczenia biz Regionalna Izba Gospodarcza pomaga inicjo- nesu w regionie promuje przedsiębiorczość i pobudza wać współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, a organa- jej rozwój. Kieruje swą działalność do ludzi młodych mi władzy państwowej i samorządowej. To właśnie m.in. będących u progu swojej kariery zawodowej. Wśród z inicjatywy Izby powstało wiele regionalnych instytucji inicjatyw podejmowanych przez Izbę są organizowane


od dwudziestu czterech lat Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane wybitnym osobistościom, które swoją postawą i twórczą aktywnością przysłużyły się do obrazu aktualnej Polski. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest również inicjatorem konkursu Śląska Nagroda Jakości. Główną inicjatywą podejmowaną przez Izbę jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany już od 2011 roku. Każdego roku do Katowic zjeżdżają przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, a także przedstawiciele świata kultury, po to, by rozmawiać o najważniejszych problemach firm z sektora MŚP. Poprzez doświadczenie, kompetencje, wiedzę i kreatywność pracowników Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach cały czas pokazuje, że profesjonalnie świadczy szereg wysokiej jakości usług. Wśród nich znajdują się m.in. rozpowszechnianie istotnych informacji gospodarczych, organizowanie konferencji, seminariów, projektów badawczych, poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych; organizowanie oraz uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach, takich jak fora czy misje gospodarcze, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności. Poprzez stałe doskonalenie i rozwój oferty usługowej odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku. Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach działa także Sąd Arbitrażowy, powołanyw 1991 roku jako pierwszy w Polsce.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług jest m.in. Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz współpracy międzynarodowej, przyznany Izbie ponownie w 2010 roku. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach za swoją działalność otrzymała wiele prestiżowych nagród, w tym Polską Honorową Nagrodę Jakości w 2007 roku i Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego w 2010 roku. Za świadczenie usług najwyższej jakości Izba otrzymała także tytuł Laureata w kategorii QI SERVICES w 2011 roku. Od początku istnienia Izba prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Współuczestnictwo z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi i innymi zagranicznymi instytucjami jest istotną aktywnością Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach współpracy ułatwiamy przedsiębiorcom kontakt z zagranicznymi kontrahentami, organizujemy spotkania z przedstawicielami misji gospodarczych z krajów Europy i całego świata. Jesteśmy również organizatorem misji polskich za granicę.


INICJATYWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KATOWICACH Hasło przewodnie Kongresu brzmiało „Nauka-Biznes-Samorząd. Razem dla gospodarki”, a głównym przesłaniem była siła współpracy i dialog z otoczeniem, które są podstawą do prawidłowego funkcjonowania każdej z firm.

W dniach 12-14 października 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się V edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Organizatorzy przez 3 dni trwania Kongresu zaproponowali łącznie 63 paneli dyskusyjnych i 12 wydarzeń towarzyszących, które zgromadziły 400 gości zagranicznych z 42 krajów, 100 wystawców Targów Biznes Expo i 6000 uczestników.

Wnioski i postulaty wypracowane podczas sesji panelowych, warsztatów i spotkań z udziałem najwybitniejszych ekspertów zostały zebrane w formie Rekomendacji oraz wręczone ich adresatom. Za nami pięć niezwykle udanych edycji kongresu, a już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej – VI edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 r. w MCK w Katowicach. Do zobaczenia! www.ekmsp.eu

ponować interesującą ofertę targową zarówno Wystawcom, jak i Odwiedzającym.

Świadomość rangi sektora MŚP dla gospodarki europejskiej nakazuje wielu podmiotom wzmóc działania wspierające jego rozwój. Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach nieprzerwanie od 2011 r. wspólnie z Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowane są Targi BIZNES EXPO, które stały się platformą spotkań przedstawicieli małego i średniego biznesu, dużych firm współpracujących lub korzystających z usług MŚP, jak również instytucji otoczenia biznesu. Organizator targów firma PROARTE MEDIA tworząc to wydarzenie stara się każdego roku zapro-

Śląska Nagroda Jakości może poszczycić się mianem najbardziej prestiżowego projakościowego Konkursu w regionie. Celem Konkursu jest propagowanie i wdrażanie w regionie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, promocja śląskich organizacji osiągających bardzo dobre wyniki w zarzą-

Na tegoroczną edycję – VI edycję targów – przygotowujemy kolejne ciekawe rozwiązania, jak również udoskonalamy poprzednie, jak chociażby Targową Wyspę Wiedzy, Wyspę wynalazków, Kreatywną Wyspę dla studentów, czy Strefę prezentacji. Zapraszamy do współtworzenia Targów BIZNES EXPO 2015 poprzez czynny udział w tym wydarzeniu. VI edycja odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. www.biznesexpo.eu

dzaniu oraz popularyzacja wśród przedsiębiorstw projakościowego sposobu myślenia. Udział w Konkursie Śląska Nagroda Jakości stanowi znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału organizacji oraz możliwość przeprowadzenia samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wdrożony przynajmniej jeden system zarządzania według międzynarodowych lub krajowych standardów. XVIII edycja Konkursu Śląska Nagroda Jakości odbędzie się 9 maja 2016 r. www.snj.pl


WYDAWCA:

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

ul. Opolska 15 40-084 Katowice tel. 32 351 11 80 faks 32 351 11 85 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: T. Donocik, K. Baranowska, B. Bartoszek, A. Makarewicz, E. Stobik, M. Urbanowicz

ZDJĘCIA: Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, P. Chlipalski, S. Nawrat, L. Nenow, W. Nowak, R. Pałka, A. Pawłowicz, J. Pilszak, R. Pilszak, O. Rahden-Piskorska, A. Rybczyński, Z. Sawicz i inni. W publikacji wykorzystano archiwalne zdjęcia RIG w Katowicach.

OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRODUKCJA:

B&W STUDIO SP. Z O.O. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów www.bwstudio.net


Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2015  

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2015  

Advertisement