Page 1

2018 XXVII EDYCJA

1


„Nic w życiu nie przychodzi samo. Nie wystarczy w coś wierzyć; trzeba mieć siłę pokonywać przeszkody i walczyć.” Golda Meir


ORGANIZATOR

HONOROWY GOSPODARZ

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER DIAMENTOWY

PARTNERZY

HONOROWY PATRON MEDIALNY

www.europerspektywy.eu

PATRONI MEDIALNI

www.oohmagazine.pl

K

A

T

O

W

I

C

E

4


Szanowni Państwo, już kilka razy miałem przyjemność witać ­Państwa po raz pierwszy na łamach Izbowych ­publikacji. Tym razem kłaniam się przed Laureatami oraz Gośćmi tegorocznej XXVII Gali Laurów ­Umiejętności i Kompetencji. Już od kilkunastu mam okazję uczestniczyć w tym wielce prestiżowym wydarzeniu, które nieprzerwanie od początku lat 90-tych wyróżnia nieprzeciętne osoby oraz firmy i instytucje, które kształtują naszą rzeczywistość, wpływając na lepszą przyszłość. Tym razem jako Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach mam zaszczyt i przyjemność otworzyć tę uroczystość. Od pierwszej edycji Gali Laurów w 1992 roku minęło już ponad ćwierć wieku i przez ten cały czas widać potrzebę doceniania i tego, jak ważne dla nas jest podkreślanie znaczenia ludzi, którzy są dla nas autorytetami, inspiracją i motywacją zarazem. We współczesnym świecie, w którym żyjemy coraz szybciej i intensywniej, warto zatrzymać się na chwilę, docenić otoczenie i zastanowić nad podstawowymi wartościami, którymi się kierujemy. Tego nauczył mnie mój mentor – Tadeusz Donocik – dziękuje Ci Prezesie! I tego również Państwu życzę: wytrwałości, umiejętności dostrzegania, tego czego inni nie widzą - nieprzeciętnych osób, które nie powiedziałyby, że ich działalność zasługuje na szczególne wyróżnienie, ponieważ dla nich praca, to naturalna chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Od 27 lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach rozpoczyna rok tradycyjnie „Laurami” - podziękowaniami dla wybitnych osobistości, instytucji z otaczającego nas świata nauki, biznesu, gospodarki i polityki. W tym roku Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Kapituła uhonorowała Profesora Mariana Zembalę, którego działalność zapisała się niezwykle wybitnie zarówno w historii naszego kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jego zasługi dla rozwoju kardiochirurgii i transplantologii, oraz promocja osiągnięć polskiej medycyny sercowo-naczyniowej na świecie oraz nieustanna służba potrzebującym, czynią go żywą legendą polskiej medycyny. Nie bez powodu nazywany jest także jednym z „Bogów” kardiochirurgii. Służba, empatia, zespół to słowa-klucze charakteryzujące ten wyjątkowy format osobowości mającej moc zmieniania świata. To bez wątpienia cechy Laureatów, którzy tworzą historię Śląska, Polski i Europy, będąc jednocześnie wzorem i przykładem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jako Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizujemy wiele wydarzeń. Od ogromnego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego ubiegłoroczna 8 edycja zwróciła uwagę ponad 7500 uczestników, po mniejsze przedsięwzięcia takie jak: zagraniczne misje gospodarcze, seminaria czy szkolenia. Laury Umiejętności i Kompetencji to jednak wydarzenie, które diametralnie różni się od wcześniej wymienionych. Jego celem jest głębsza refleksja i docenienie wartości, które pozwalają nam czynić dobro bez względu na zyski materialne. Podczas Laurów nie nauczymy się nowych technik sprzedaży, czy marketingu, ale będziemy mogli czerpać inspirację i kształtować w sobie bezcenne wartości, którymi powinniśmy się w życiu kierować. Dziękuję wszystkim tegorocznym Laureatom za ich niezwykłe oddanie, podejmowanie wyzwań i odwagę w codziennym ­życiu. Serdecznie gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, by ich pasmo trwało nieprzerwanie. Wyrazy głębokiego szacunku kieruję w stronę Członków Kapituły, Partnerów i Patronów Medialnych, dziękując za wkład pracy w tegoroczną edycję Gali. Chciałbym także zachęcić Państwa do aktywnego uczestniczenia w naszych wydarzeniach w 2019 roku, ponieważ zapowiada się on bardzo ciekawie. Po szczegółowe informacje zapraszam na naszą stronę internetową oraz social media, gdzie znajdziecie aktualne informacje dotyczące przedsięwzięć, na których warto być! Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu niezapomnianych wspomnień z Gali, ogromnej dawki inspiracji oraz dobrej zabawy podczas koncertu. A w nowym, 2019 roku życzę samych sukcesów i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech ten rok będzie dla Państwa wyzwaniem, które przyniesie dużo satysfakcji i chęci do dalszego działania. Z pozdrowieniami

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

5


Zabrze, podążając drogą zrównoważonego rozwoju, każdego dnia staje się coraz bardziej przyjazne ­mieszkańcom, a także atrakcyjne dla inwestorów oraz chętnie odwiedzających nas turystów. Przez ­minione lata intensywnie pracowaliśmy, aby wspólnie tworzyć nowoczesne miasto nauki, kultury, ­innowacyjnej gospodarki, medycyny, sportu i turystyki postindustrialnej. Pamiętając o naszych przemysłowych tradycjach oraz dorobku poprzednich pokoleń postanowiliśmy pomnażać potencjał Zabrza poprzez odważne podejmowanie nowych wyzwań. W ten sposób majątek gminy wzrósł do ponad 3 mld zł z poziomu niespełna 1 mld zł, a pejzaż miasta wzbogacił się o wiele długo oczekiwanych inwestycji. Należą do nich m.in. zmodernizowany Szpital Miejski z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, kryty basen, wyremontowany teatr, filharmonia w nowej siedzibie czy Drogowa Trasa Średnicowa i nowe nawierzchnie ulic powstałe w ramach największego w czasach powojennych projektu wymiany wodociągów i kanalizacji. Sięgnęliśmy po fundusze zewnętrzne pozyskując dofinansowanie programów rozwojowych. Zrealizowaliśmy łączenie 445 projektów uzyskując 1,3 mld zł dofinansowania. Zyskaliśmy i utrzymaliśmy wiarygodność w oczach międzynarodowych agencji ratingowych badających gospodarkę finansową. Potwierdza to wskaźnik majątku Zabrza w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w 2007 wynosił 5505 zł, a w 2017 roku już… 17 615 zł. Dzięki temu miasto rozwija się w sferze infrastrukturalnej. Budowie obiektów sportowych towarzyszy konsekwentna rozbudowa sieci drogowej oraz szlaków rowerowych, termomodernizacja kilkudziesięciu szkół i budynków użyteczności publicznej, przejęcie i remont dworca kolejowego, uporządkowanie Kwartału Sztuki itd. Zabrze odczuwając bolesne konsekwencje likwidacji górnictwa znacząco wzmocniło jednak w ostatnich latach swoją pozycję gospodarczą. Obniżyliśmy bezrobocie z poziomu ponad 20 proc. do 5,6 proc. Doprowadziliśmy do poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej i kosztem 65 mln zł stworzyliśmy dogodne warunki dla przedsiębiorców. W efekcie mamy aktualnie 18 inwestorów, którzy kosztem 300 mln zł tworzą ponad 500 nowych miejsc pracy. Równolegle z polityką inwestycyjną realizujemy działania społeczne, których osią jest systemowe wspieranie rodziny. W ten obszar wpisuje się strategia tworzenia nowych mieszkań, czego przykładem są osiedla przy ul. Trocera i Żywieckiej bądź Słoneczna Dolina. Koncentrujemy się jednocześnie na projektach rewitalizacyjnych. Pamiętny program wykupu mieszkań pohutnicznych, gdy otoczyliśmy opieką lokatorów sprzedanych wraz z budynkami zyskał uznanie w skali ogólnopolskiej. Teraz odnawiamy zabytkową dzielnicę Zandka. Nie zapominamy zarazem o ekologii, czego najlepszym świadectwem jest wyasygnowanie 150 mln zł na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez oczyszczanie terenów zdegradowanych, obniżanie poziomy niskiej emisji zanieczyszczeń i stworzenie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi. Systematycznie termomodernizujemy obiekty oświatowe, rozbudowujemy bazę rekreacyjno-sportową, a także udostępniamy szkołom sprzęt i wyposażenie. Stawiając na edukację realizujemy wizję miasta opartego na wiedzy. Temu służy również tworzenie w Zabrzu prężnego ośrodka akademickiego z wydziałami Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także placówkami ukierunkowanymi na transfer technologii jak Kardio-Med. Silesia. Siłą miasta są instytuty i ośrodki naukowo badawcze. Wizytówką pozostają najlepsze szpitale ze Śląskim Centrum Chorób Serca na czele. A nowoczesny przemysł reprezentuje m.in. elektrociepłownia, gdzie fiński koncern Fortum zainwestował prawie 1 mld zł, koksownia czy też zakłady mechaniczne oraz takiej klasy firmy jak DB Cargo. Rozwój Zabrza jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, takich jak Regionalna Izba Gospodarcza, która zrzeszając liderów gospodarczych, inspiruje do podejmowania nowych wyzwań w zakresie przedsiębiorczości. Wspomnieć warto choćby tak cenną inicjatywę jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Po raz kolejny z radością gościmy w Zabrzu laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji. Te prestiżowe wyróżnienia trafiają do osób, firm, instytucji i organizacji społecznie odpowiedzialnych, które w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością, wdrażaniem nowoczesnym technologii oraz zaangażowaniem społecznym. Wszystkim tegorocznym wyróżnionym składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz wszystkiego co najlepsze w życiu prywatnym.

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza

6


HISTORIA LAURÓW

7


Wyróżnienie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię tych wyróżnień – podziękowań tworzy już kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia: w biznesie, gospodarce, polityce, nauce i kulturze. Dwadzieścia siedem lat temu zaczęło się wszystko bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy postanowiło „honorować co roku wybitnych ludzi za ich publiczną działalność gospodarczą i społeczną”; Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz – Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł – Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki – ówczesny Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny Śląskiej, Leopold Kurek – w tamtych latach Dyrektor Radia Katowice S.A. i Rafał Szymoński, pełniący w tym czasie funkcję Dyrektora Oddziału Terenowego w Katowicach Telewizji Polskiej S.A. wspólnie uznali, że istnieje potrzeba wyróżniania osób „cieszących się największym autorytetem społecznym i politycznym, którzy w danym roku dokonali rzeczy ważnych, pomocnych dla osiągnięcia spokoju społecznego”. Na kanwie tego zapisu pierwsze Diamentowe Laury zostały przyznane Lechowi Wałęsie, wybranemu w wolnych wyborach pierw- szemu Prezydent III RP i Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, który mocą swojego autorytetu i zaangażowania doprowadził do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992 roku. Inicjatorzy wyróżnień kierowali się również chęcią promowania „instytucji i osób, które (...) przyczyniają się własnym postępowaniem do tego, aby inni mogli osiągać sukcesy”. Za taką postawę podziękowania w postaci pierwszych Platynowego Lauru otrzymali ówcześni wojewodowie: bielski – Mirosław Styczeń oraz opolski – Ryszard Zembaczyński. Tak też narodziła się współpraca pomiędzy nimi a RIG w Katowicach, która obok poparcia dla idei samorządu gospodarczego zaowocowała aktywnym udziałem w pracach Kapituły Laurów powołanej do życia w 1993 roku. Pierwszym sekretarzem Kapituły został Stanisław Przybyłowicz i choć Laury tworzone były przez przedstawicieli czterech województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego, daleko wykraczały poza ich obszar. Obok Diamentowych i Platynowych Laurów przyznano w 1992 roku również Laury Złote, będące uhonorowaniem dla przedstawicieli biznesu. „Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa” – głosił komunikat prasowy Komitetu Organizacyjnego Laurów, którego członkowie wyróżnianie ich uznali za zadanie samorządu gospodarczego i mass mediów. Wśród pierwszych laureatów złota znaleźli się m.in.: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, oraz firmy: Fabryka Samochodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. „Śląskie Wawrzyny” narodziły się z potrzeby wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nie sposób jednak czynić tego w oderwaniu od przemian zachodzących w ciągu ostatnich lat w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Kolejne edycje poszerzają zasięg Laurów w kierunku zjednoczonej Europy i świata, jednocześnie kreując obraz rzeczywistości, w której nadal – wbrew rozbrzmiewającym obawom – znaleźć można autorytety. Wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć to zadanie, przed którym po ponad ćwierć wieku nadal stoi samorząd gospodarczy. Laury, będące wyrazem uznania dla zasług przedsiębiorców, polityków, dyplomatów, działaczy samorządowych oraz ludzi nauki, kultury i sztuki przyczyniają się do zachowania ich dziedzictwa na kartach historii, a tym samym – w ludzkiej pamięci. Dziś Laury Przyznaje Kapituła, powołana 1993 r., która każdorazowo określa ich liczbę według przyjętego regulaminu. Laureaci na pamiątkę otrzymują wykonane ze złota ozdobione diamentami i platyną wizerunki Laurów. Laur Kryształowy jest formą liścia zatopionego w szkle. To stanowi symboliczne podziękowanie dla osób oraz instytucji w następujących kategoriach:

DIAMENTOWE LAURY

KRYSZTAŁOWE LAURY Z DIAMENTEM

KRYSZTAŁOWE LAURY

PLATYNOWE LAURY

ZŁOTE LAURY

Uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji gromadzą od lat liczne grono uczestników. Pierwsze spotkania odbywały się w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Uroczystość gościła również w Wielkiej Sali Stropowej ratusza w Brzegu, Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, w Górnośląskim Centrum Kultury oraz Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Wieloletnim gospodarzem uroczystości laurowych było również Miasto Zabrze oraz Dom Muzyki i Tańca. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów wyjątkowych artystów z polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Historię Laurów tworzą wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy – słowem: osoby, których wpływ na otaczającą nas rzeczywistość jest niezaprzeczalny. Laury są zapisem ich sukcesów i osiągnięć w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze, ale też świadectwem wartości, którym hołdują. Wartości, które nadają Laurom Umiejętności i Kompetencji wymiar uniwersalny, pozwalający – mimo różnic czasu i przestrzeni pomiędzy laureatami – znaleźć wspólny mianownik: konsekwencję i determinację w walce o to, by każdego dnia czynić lepszym samych siebie i otaczający świat. Dotychczasowe edycje zaowocowały gronem kilkuset wspaniałych Laureatów – osobistości ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności. Drugie ćwierćwiecze historii tych niezwykłych podziękowań otwierają nazwiska wybitnych postaci i autorytetów świata biznesu, który dziś w sposób szczególny odpowiedzialny jest za kształt otaczającej nas rzeczywistości.


DIAMENTOWI LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

NA PRZESTRZENI LAT DIAMENTOWYMI LAURAMI UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI WYRÓŻNIENI ZOSTALI:

Lech Wałęsa oraz Damian Zimoń (1992) Andrzej Olechowski (1994) Alfons Nossol (1995) Ojciec Święty Jan Paweł II (1996) Klasztor Jasnogórski (1997) Jerzy Buzek (1998) Javier Solana Madariaga oraz Bronisław Geremek (1999) Jan Nowak Jeziorański (2000) Zbigniew Brzeziński oraz O. Mieczysław Albert Krąpiec (2001) Aleksander Kwaśniewski (2002) Danuta Hübner oraz Wojciech Kilar (2003) Vaclav Havel oraz Tadeusz Mazowiecki (2004) Stanisław Dziwisz (2005) Władysław Bartoszewski (2006) Leszek Balcerowicz (2007) Andrzej Wajda oraz Andris Piebalgs (2008) Bogdan Borusewicz (2009) Krzysztof Zanussi (2010) José Manuel Barroso (2011) Janusz Lewandowski (2012) Krzysztof Penderecki (2013) Bronisław Komorowski (2014) Hanna Suchocka (2015) Abp Wiktor Skworc (2016) Kazimierz Pazgan (2017)


DIAMENTOWI LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

Prezydent Lech Wałęsa

Arcybiskup Damian Zimoń

Andrzej Olechowski

Arcybiskup Alfons Nossol

10


Zbigniew Brzeziński

oo.prof. Albert Krąpiec

Danuta Hübner, Wojciech Kilar

Prezydent Aleksander Kwaśniewski

Václav Havel

Tadeusz Mazowiecki

Arcybiskup Stanisław Dziwisz

11


W swoim życiu zawsze wybierałem drogi dla mnie prostsze, co nie oznacza, że łatwiejsze.

Władysław Bartoszewski

To dla mnie ważne wyróżnienie ze względu na innych nagrodzonych i dlatego, że pochodzę stąd. Czuję się związany z tym regionem, szczególnie od 1997 roku, gdy jako człowiek lubiący duże ryzyko zdecy- dowałem się na kandydowanie ze Śląska do Sejmu. To, że z takim wysokim poparcie zdobyłem poselski mandat, zaliczam do największych życiowych osiągnięć. Leszek Balcerowicz

[...] odbierając tę nagrodę jestem ogromnie szczęśliwy, po pierwsze, że to jest właśnie tutaj, w miejscu gdzie i Umiejętność i Kompetencja są na miejscu, a z drugiej strony, że właśnie to dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale polskiego kina. Andrzej Wajda

Andris Piebalgs

Bogdan Borusewicz

12


To dla mnie wielka radość. Przyjmuję tę nagrodę z ogromnym zadowoleniem. Tym bardziej, że w moim przekonaniu to jest taki ślad mostu między biznesem, który ma korzenie, a szeroko pojętą kulturą, którą cenię. Biznesem rozumiejącym, że kultura jest potrzebna, aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a jej rozwój – martwy. Krzysztof Zanussi

Czuję się zaszczycony otrzymując to wyróżnienie ze strony regionu śląskiego. Szczególnie dlatego, że tak wielu zasłużonych i wybitnych osobistości z Europy zostało uhonorowanych tą nagrodą. [...] Zawsze byłem przyjacielem Polski, ponieważ rozumiałem, że Pol- ska jest najlepszym przyjacielem w projekcie Europa. [...] To razem z Wami, z Waszym polskim entuzjazmem wyjdziemy z kryzysu mocniejsi. José Manuel Barroso

Janusz Lewandowski

Hanna Suchocka

Prezydent Bronisław Komorowski

Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

13

Krzysztof Penderecki

Kazimierz Pazgan


14


WIELCY NIEOBECNI

Na przestrzeni dwudziestu siedmiu lat przyszło nam rozstać się na zawsze z wieloma Laureatami, których słowa i czyny na zawsze pozostaną w naszej pamięci… W roku 2018 ze smutkiem i żalem pożegnaliśmy Kazimierza Kutza, wybitnego reżysera, scenarzystę i polityka, laureata Platynowego Lauru 2001 oraz Tadeusza Wnuka byłego prezydenta Sosnowca, senatora RP, wojewodę katowickiego, uhonorowanego Laurem Złotym, Platynowym i Kryształowym. Te wybitne osobowości poprzez swoją działalność w sposób wyjątkowy zapisały się na kartach historii i na zawsze pozostaną w naszych sercach i w naszej pamięci. „Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”.

15


Kazimierz Kutz 1929-2018 Kazimierz Kutz (ur. 16 lutego 1929 w Szopienicach, zm. 18 grudnia 2018 w Józefowie) – polski reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy, publicysta, pisarz oraz polityk. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, senator IV, V, VI i VIII kadencji (1997–2007, 2011–2015), w latach 2001–2005 wicemarszałek Senatu V kadencji, w latach 2007–2011 poseł na Sejm VI kadencji. Współtwórca polskiej szkoły filmowej, współzałożyciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich (1966), założyciel i pierwszy kierownik Zespołu Filmowego „Silesia” (1972–1978), twórca licznych spektakli Teatru Telewizji. Wyreżyserował ponad dwadzieścia filmów fabularnych, w tym sześć o Górnym Śląsku, m.in. filmową trylogię śląską Sól ziemi czarnej (1969), Perła w koronie (1971) i Paciorki jednego różańca (1979), której głównym motywem jest tożsamość Ślązaków i bunt podejmowany przez górniczą wspólnotę. Dwukrotny laureat Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – w 1980 za Paciorki jednego różańca i w 1994 za Zawróconego.

Kazimierz Kutz był Panem Bogiem piątej strony świata. Świata, który stworzył i którym władał niepodzielnie od chwili, kiedy na ekranach polskich kin pojawił się film „Sól ziemi czarnej”. To On zapełnił tę krainę pięknymi Ślązakami, którzy tęsknie spozierają w stronę Polski i z karabinem w dłoni przebijają się do niej, by stwierdzić po latach, że być może ta wytęskniona kraina nie jest taka piękna i doskonała jak sobie wyśnili. Ktoś kiedyś powiedział: my „wszyscy z Niego”. Wszyscyśmy z Kutza... Tak, to prawda. Nie sposób było żyć na Śląsku i Go nie spotkać. Osobiście, w Jego biurze senatorskim, na spotkaniu podczas promocji książki „Piąta strona świata” czy renowacji Jego filmów, ale też czytając Jego felietony czy oglądając w Teatrze Śląskim adaptację Jego książki. Był obecny w sensie fizycznym, jak i metaforycznym. Każda dyskusja, której tematem była przyszłość Górnego Śląska, musiała koniec końców ocierać się o Niego. O Jego poglądy, wizje i słowa, które często jak rozgrzane żelazo wbijały się w serca, a przede wszystkim umysły Ślązaków, bo był w swoim myśleniu o naszej małej ojczyźnie często bezlitosny i okrutny. Ale też czuły i troskliwy jak surowy ojciec, który chce, by jego dziecko wyrosło na dobrego, przyzwoitego człowieka. Kazimierz Kutz był jak latarnia morska, która rozświetla drogę do domu okrętom na wzburzonym morzu. Wielu miało mu za złe Jego zaangażowanie polityczne i wybory, których dokonywał, szczególnie w ostatnich latach, ale przecież zawsze mu przyświecał jeden cel: dobro tej niezwykłej krainy, z której wyrósł i którą w swojej sztuce wyniósł w rejony wcześniej nieznane. Jego brak będzie się potęgował z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, bo był obok Wojciecha Korfantego najwybitniejszym Ślązakiem w historii, a Jego dokonania będą rozkwitać przez kolejne dekady i na zawsze zakorzenią się w tej ziemi. Robert Talarczyk Dyrektor Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

16


Tadeusz Wnuk 1945-2018 Urodził się 24 lutego 1945 roku w Sosnowcu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, z którą utrzymywał stały, bliski kontakt. Pracę zawodową rozpoczął w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i szklarskiego. Jako 20-latek zostaje Wiceprezydentem, a następnie Prezydentem Sosnowca. Mając 34 lata obejmuje funkcję I Zastępcy Wojewody, a następnie Wojewody Katowickiego. Był współtwórcą i koordynatorem programu rozwoju województwa katowickiego, składającego się z „Planu Regionalnego”, „Zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej”, „Wieloletniego programu ochrony i kształtowania środowiska”. Na podstawie tych planów rozpoczęto budowę zbiornika wodnego „Świnna-Poręba”, wodociągu grupowego „Dziećkowice”, Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, Kolejowego Ruchu Regionalnego Gliwice - Zawiercie, oczyszczalni ścieków np. „Centrum” w Katowicach, „Radocha” w Sosnowcu, „Klimzowiec” w Chorzowie, źródeł ciepła np. EC „Łagisza”, EC Jaworzno, jako inwestycji objętych uchwałą Rady Ministrów. Po zmianach ustrojowych pracuje na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym (Inwest-Bank S.A., Górnośląski Bank Gospodarczy, PKO BP), potwierdzając swoje kompetencje. Sprawował mandat Senatora V kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Był członkiem Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.Był inicjatorem utworzenia Rady Parlamentarno-Samorządowej Zagłębia i Jaworzna, a także Funduszu Poręczeń Kredytowych z udziałem 7 samorządów terytorialnych i GBG Bank S.A. w Katowicach. Był założycielem Fundacji „Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny”, która w latach 2003-2007 zorganizowała 6 edycji programu stypendialnego dla 130 studentów, gromadząc na ten cel ponad 200 tys. zł. Współzałożyciel utworzonej w 1990 roku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, przewodniczący jej Rady Fundatorów. Przez wiele lat kierował Śląskim Okręgowym Związkiem Koszykówki i należał do Rady Gospodarczej Teatru Śląskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i Odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”, wyróżniony „Oskarem Serca” Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. Ostatnie 10 lat to pełne zaangażowanie na rzecz środowisk budowlanych i gospodarczych. Począwszy od 2007 roku pełnił funkcję Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa. Laureat Złotego, Platynowego i Kryształowego i Lauru „Umiejętności i Kompetencji”. Samorządowiec, państwowiec, mąż stanu. W wielu miejscach naszego województwa jest znaczący ślad Jego działalności - chociażby wspomniana Drogowa Trasa Średnicowa.

Zostanie po Nim nie tylko to co namacalne, materialne - ale to co zbudował w nas. Byliśmy Jego uczniami. Zawsze z­ nakomicie przygotowany do każdej sytuacji. Z zasady „poznać i zrozumieć” stworzył swoistą wartość w ocenie zjawisk i ludzi. Wiedział, że umiejętności, kompetencje i praca, wsparte etyką, dają dobro. Budował porozumienie między ludźmi. Kochał ludzi, kochał życie.

Franciszek Buszka Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w III i IV kadencji

17


KAPITUŁA LAURÓW JANUSZ DRAMSKI I Wiceprezes RIG w Katowicach Laureat Złotego Lauru 2017

TADEUSZ DONOCIK Przewodniczący Kapituły Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO-SILESIA” Laureat Kryształowego Lauru 2012

MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru 2005

TADEUSZ BIEDZKI Pisarz, Podróżnik, Konsul Honorowy Łotwy Laureat Złotego Lauru 1994

ZYGMUNT FRANKIEWICZ Prezydent Miasta Gliwice Laureat Kryształowego Lauru 2013

ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego Laureat Platynowego Lauru 2015

HENRYK GALWAS Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Platynowego Lauru 2014

FRANCISZEK BUSZKA Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa O/Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru 2014

ZBIGNIEW GIELECIAK Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Laureat Platynowego Lauru 2009 JAN HOPPE Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru 2014

ADRIAN CZUBAK Wojewoda Opolski

18


Prof. zw. dr hab. JANUSZ JANECZEK Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Konfederacji Rektorów w latach 2016-2018 Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki Laureat Platynowego Lauru 2017

ALEKSANDER STUGLIK Wiceprzewodniczący Rady RIG w Katowicach MIROSŁAW STYCZEŃ Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE Wojewoda Bielski w latach 1990-1994 Laureat Platynowego Lauru 1992

PIOTR KARMAŃSKI Dyrektor Kreatywny Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1997

TADEUSZ SZYMANEK Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Laureat Złotego Lauru 2014

KAZIMIERZ KAROLCZAK Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w  Katowicach Laureat Złotego Lauru 2015

TOMASZ SZYMBORSKI Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice w latach 2016-2018

JAN KLIMEK Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości Laureat Kryształowego Lauru 2017

JANUSZ TARGOSZ Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru 2014 PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014 Laureat Platynowego Lauru 2000 Laureat Kryształowego Lauru 2013

MARCIN KRUPA Prezydent Miasta Katowice Laureat Złotego Lauru 2015 PIOTR LITWA Wojewoda Śląski w latach 2014-2015 Laureat Platynowego Lauru 2015

JAROSŁAW WIECZOREK Wojewoda Śląski ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI Prezydent Miasta Opole Laureat Złotego Lauru 2013

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski w latach 2007-2014 Laureat Platynowego Lauru 2011

Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii SUM w latach 1990- 2012 Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2006

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Laureatka Złotego Lauru 2007 Laureatka Kryształowego Lauru 2014

TOMASZ ZJAWIONY Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Laureat Złotego Lauru 2012

ZENON NOWAK Prezes Zarządu Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk Laureat Platynowego Lauru 2010 Laureat Kryształowego Lauru 2016

ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2012 Laureat Kryształowego Lauru 2016

WIKTOR PAWLIK Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Laureat Kryształowego Lauru 2017 BARTOSZ RYSZKA Sekretarz Rady Opolskiej Izby Gospodarczej

CZŁONEK HONOROWY

WOJCIECH SAŁUGA Marszałek Województwa Śląskiegow latach 2014-2018

ANNA SEKUDEWICZ-RĄCZASZEK Laureatka Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2004

JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001 Minister Gospodarki w latach 1997-2001 Laureat Platynowego Lauru 1994 Laureat Kryształowego Lauru 2007

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014 Wojewoda Opolski w latach 1990-1998 Laureat Platynowego Lauru 1992 Laureat Kryształowego Lauru 2013 19


PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY POSIEDZENIA KAPITUŁY LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2018 W 2018 roku podziękowania, których symbolem są Laury Umiejętności i Kompetencji, zostają złożone na ręce wybitnych osobowości i instytucji kształtujących otaczająca nas rzeczywistość. Wyboru laureatów dokonała Kapituła, która obradowała trzykrotnie i przyznała łącznie:

Platynowych Laurów „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

1

2

5

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Platynowe Laury SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

1

2

Nagrodę Specjalną Orzeł Piastów Śląskich

Platynowe Laury „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

3

2

Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji z Diamentem

Platynowe Laury „TALENT, PRACA I CHARAKTER”

9

43

Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w następujących kategoriach:

10

• „PRO PUBLICO BONO”

Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji

• „OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM” • „MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO - GOSPODARCZY” • „UDANA INWESTYCJA” • „SYMBOL ZMIAN” • „KULTURA” • „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA” • „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” • „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ” • „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA” • „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” • „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY” • „TALENT, PRACA I CHARAKTER” • „POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO” • „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA” • „ZAŁOGA -WSPÓLNY SUKCES”

5

Platynowych Laurów „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”

4

Platynowe Laury „PRO PUBLICO BONO” 20


SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY Dokonanie wyboru Laureatów, a szczególnie Laureata Diamentowego Lauru, Laurów Umiejętności i Kompetencji ­­­­ jest wyjątkowo trudną decyzją Kapituły, ponieważ jest próbą wskazania kolejnego autorytetu, jako wzorca czy wręcz punktu odniesienia w aktualnej ­­­­ ­sytuacji społeczno - gospodarczej, czasami politycznej, regionu, województwa, kraju, a nawet ­­­­ Europy. Niezależnie od składu Kapituły, Członkowie zawsze patrzą na wzorce osobowościowe kandydatów, którzy w swoich środowiskach posiadają wypracowaną pozycję lidera, człowieka sprawczego, zdolnego do współdziałania w grupie, z grupą i dla grupy, na rzecz innych ludzi, szczególnie, gdy taka działalność mieści się w kryteriach pojęcia dobra wspólnego. Czy na taki typ lidera, wyjątkowej osobowości, jest współcześnie obiektywne zapotrzebowanie, na poziomie miasta, regionu, województw, kraju? Analizując aktualne wyzwania, niewątpliwie potrzebni są ludzie obdarzeni charyzmą, umiejętnościami i kompetencjami pociągania za sobą jak największej liczby innych, którzy mogą aktywnie włączyć się w dalsze przebudowywanie naszej rzeczywistości gospodarczej, w coraz to ściślejszym współdziałaniu ludzi nauki, kultury, z ludźmi współtworzącymi gospodarkę. By taka współpraca mogła zaistnieć, potrzebne jest spełnienie określonych warunków, w których takie współdziałanie jest możliwe. Potrzebne jest zaufanie ludzi do takich liderów, potrzebne są w miarę uspokojone nastroje i optymizm społeczny, przekonanie powszechne, że dzięki Ich pracy można dokonać trwałych zmian, służących w konsekwencji człowiekowi. Na taki klimat, wpływ w społeczeństwie obywatelskim, mają głównie elity polityczne, społeczne, gospodarcze, związki wyznaniowe, organizacje obywatelskie i szereg innych ważnych okoliczności. Jakość relacji pomiędzy tymi „aktorami” sceny publicznej będzie znacząco rzutowała na możliwość pojawiania się zmian pożądanych, a jednocześnie na możliwość wyłaniania się naturalnych liderów. Jednym z ważnych celów pracy Kapituły jest wskazywanie takich postaci, które w pozytywny sposób zmieniają naszą rzeczywistość. W historii Laurów dominują takie wyjątkowe postaci, niekwestionowani Liderzy, Twórcy Kultury, Luminarze Nauki, Ludzie Mediów, Gospodarki, Politycy szczebla lokalnego, regionu, kraju, a czasami nawet mający wpływ na losy świata. Do takich należał Jan Paweł II – dzisiaj już nasz ukochany Święty. Przyjmując od nas Diamentowy Laur nie tylko nadał tym gestem znaczenie tego podziękowania, lecz jednocześnie uczynił nas powiernikami swojego nauczania, swoich przemyśleń, ludźmi współodpowiedzialnymi za propagowanie pryncypiów, o których mówił najczęściej. Do najważniejszych z nich z pewnością należała ewangelia miłości, która wynika z doktryn wiary, ale jednocześnie jest gotowym sposobem na rozwiązywanie problemów, jakie niesie współczesne życie. Z prawdziwej miłości do człowieka można dyskutować o pokoju, którego brak zabija. Z prawdziwej miłości można mówić o przebaczaniu, o działaniu dla dobra innych, o służbie publicznej i jej etycznym i misyjnym wymiarze. Z prawdziwej miłości można w końcu mówić o godzeniu tych wszystkich wartości, w równoważeniu skutków bycia zaangażowanym. Nie można być skutecznie zaangażowanym w sprawy publiczne, wymagające dużej wrażliwości i poświęcenia, jednocześnie zaniedbując np. swoją rodzinę czy pracę zawodową. Byłoby to, co najmniej wysoce nieetyczne, a nawet niemoralne.

21


Dbałość o taką parametryczność naszych zachowań leży przecież u podstaw m.in. zrównoważonego rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju w polityce regionalnej, w polityce klimatycznej, a również i w konsekwencji, w zależnościach pomiędzy „być a mieć”. Brak tak rozumianej zrównoważoności najprawdopodobniej jest jedną z najważniejszych przyczyn niepokojów nie tylko u nas, lecz także na całym świecie. Dbałość o tę równowagę jest więc dzisiaj wyzwaniem i zadaniem dla wcześniej wymienionych „aktorów” życia publicznego. Tegorocznym wyzwaniem Kapituły było, aby w gronie różnych grup Laureatów – złotych, platynowych, kryształowych, kryształowych z diamentem i Laureatem Diamentowym, istniała lub zaistniała synergia dająca pozytywny efekt skali. Synergia dotycząca współdziałania wszystkich pozytywnych czynników, ośrodków oddziaływania i dobrej woli, by wypracowany niezwykły potencjał, który posiada nasza społeczność lokalna, regionalna i naszego kraju, spożytkowana została dla dobra ogółu – Pro Publico Bono. Wśród tegorocznych wskazań Kapituła szczególnie dziękuje przedstawicielom Świata Nauki, Rektorom i Pracownikom Uczelni Wyższych – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Techniczno-Humanistycznej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. To podziękowanie jest połączone z hołdem, który składamy na ręce prof. Lecha Polońskiego, prof. Maksymiliana Pazdana, prof. Przemysława Jałowieckiego, prof. Antoniego Cygana, prof. Andrzeja Więcka, prof. Stanisława Wosia, prof. Krystyny Doktorowicz, prof. Jarosława Janickiego, prof. Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej, prof. Mariana Goryni, prof. Krystyny Czaplickiej-Kolarz oraz wymienionych w gronie Laureatów osobistości świata nauki – Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego; świata kultury – Alicji Knast, Miłosza Pawła Boryckiego, Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” w 100-lecie pracy, Romana Kurosza; gospodarki – Arkadiusza Farugi, Barbary Żuradzkiej, Artura Komora; otoczenia biznesu – Krzysztofa Pietraszkiewicza, Eugeniusza Budnioka, Cezarego Kaźmierczaka, Jacka Kozakiewicza, Jerzego Podsiadły, Marcina Nowaka; administracji publicznej – Krzysztofa Kwiatkowskiego, dr Alicji Adamczak, Anny Sokołowskiej-Olesik, Aurelii Hetmańskiej, Andrzeja Lewińskiego, Danuty Kamińskiej. Znaczące miejsce w tegorocznej edycji zajmują przedstawiciele Kościoła działający na rzecz dialogu ekumenicznego – dr Mariola Kozubek, ks. prof. Józef Budniak oraz działających na rzecz porozumienia i współpracy środowisk gospodarczych ks. dziekan, dr hab. Kanonik Andrzej Nowicki – Duszpasterz Środowisk Gospodarczych, ks. Prałat dr Stanisław Puchała, Ks. Kanonik Jarosław Wolski. Dzisiaj chcemy podziękować za budowanie mostów współpracy międzynarodowej. Jest nam miło gościć JE Ambasadora Izraela – Panią Annę Azari – Laureata Platynowego Lauru, Attaché Handlowego w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie, Panią dr Annę Wisniewski, Ivana Škorupę – Konsula Generalnego Słowacji w latach 2015-2018, Magdalenę Holeksovą z Republiki Czeskiej, Jana Mišurę – Dyrektora Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie oraz Prezesa Słowacko-Polskiej Izby Handlowej, Pana Stanislava Kučirka. To również dzięki Państwa pracy Polska może poszczycić się dynamiką wzrostu gospodarczego i eksportu. Dla podkreślenia różnorodności bogactwa kategorii Laureatów muszę wymienić działania na rzecz środowiska - gdzie w centrum naszej aglomeracji rekultywowano 7 hektarów terenów poprzemysłowych - Panie Likwidatorze Kwaśniak - chapeau bas! Panie Prezesie Szeliga - Dyrektorze Generalny dziękuję za tę ważną inwestycję! Podziękować pragnę również Jerzemu Niesporkowi i Alicji Karbowskiej za ujmujący przykład rodziny muzykującej - ojciec emerytowany inż. górnik, córka świetny marketingowiec po studiach filologicznych, porywająca swym głosem i zdolnościami interpretacyjnymi. Na tle m.in. tych wymienionych postaci i pozostałych Laureatów powstaje kolejne grono, Panteon Ludzi ­niezwykłych, ludzi sukcesów osobistych i publicznych, ludzi bezinteresownych w tej części swojej aktywności, którą określamy mianem aktywności publicznej. Niezwykłość tych postaci, których sylwetki opisane zostały w specjalnym Wydawnictwie Laurowym, była też rodzajem poprzeczki jaką postawiono Kapitule. Kto w tak znakomitym gronie może otrzymać Diamentowy Laur? Tą osobą jednomyślnie Kapituła uznała, że jest: prof. dr hab. n. med. MARIAN ZEMBALA 22


LAUREAT DIAMENTOWEGO LAURU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

23


Diamentowy Laur Kompetencji i Umiejętności prof. dr hab. n. med. Marian Zembala Wybitny Kardiochirurg, uczestnik licznych Gremiów międzynarodowych zajmujących się transplantacją serca i inwazyjnym leczeniem chorób serca. Propagator rozwoju najnowocześniejszych innowacji w medycynie, niestrudzony lekarz, „który nigdy się nie poddaje”, animator zmian w podejściu do pacjenta, w którym widzi człowieka. Ten nowy, budowany swoim autorytetem, wymiar relacji pacjent – lekarz, służba zdrowia – pacjent, to wzór do naśladowania. Prekursorski wymiar dokonań Profesora Mariana Zembali, dla którego autorytetem niegdyś był śp. prof. Zbigniew Religa, stanowi dzisiaj punkt odniesienia dla nowych pokoleń lekarzy, przyszłych profesorów, którzy, mając takie wzorce, mają prawo liczyć na kolejne podboje tajemnic medycyny, techniki, technologii, innowacyjności, by lepiej służyć człowiekowi. Gdyby ktoś zapytał jak można osiągnąć to wszystko? Usłyszałby pewnie prostą odpowiedź, rzetelną pracą, kierowaniem się w życiu uniwersalnymi zasadami, bycia porządnym człowiekiem, który ma uzasadnioną odwagę patrzeć sobie codziennie w lustro, w swoje oczy. DZIĘKUJEMY CI PROFESORZE. DZIĘKUJEMY CI ZA TO, CO ZROBIŁEŚ, DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ. Podobnie jak mieszkańcy Gminy Krzepice, gdzie wzrastałeś i nadal jesteś obecny, również w sercach mieszkańców, JESTEŚMY DUMNI, ŻE MOGLIŚMY DOŚWIADCZYĆ TWOJEGO AUTORYTETU, TWOJEJ SKROMNOŚCI, TWOJEJ WIELKOŚCI. Życzymy Ci dużo zdrowia i Błogosławieństwa. Szczęść Boże na dalsze lata. „Tradycyjne sto lat” na nadchodzące 70. Urodziny. Tadeusz Donocik

Przewodniczący Kapituły Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

To wyjątkowy moment, w którym do Panteonu Laureatów Laurów Kompetencji i Umiejętności dołącza ktoś tak wyjątkowy jak prof. Marian Zembala – naukowiec, lekarz, menadżer, polityk. To współczesny Homo Faber – wybitnie uzdolniony człowiek pracy, stawiający obowiązki, w tym przede wszystkim ratowanie życia drugiego człowieka – ponad wszelkie inne wyzwania. Każdego dnia swoją postawą potwierdza życiowe credo, że każdy sukces rodzi się dzięki benedyktyńskiej zespołowej pracy, systematyczności oraz determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu. W przypadku Profesora ta wola współpracy ma też silne oparcie w wierze, empatii i wrażliwości. Jego stwierdzenie: ,,Bóg nie lubi ludzi leniwych” to nie zgrabny slogan. W trakcie całego swojego życia pracę naukową łączył z praktyką lekarską, następnie decydując się na równoczesną aktywność w życiu politycznym podobnie jak jego mentor i przyjaciel – prof. Zbigniew Religia, również laureat Laurów. Ich równoczesna obecność w tym gronie to potwierdzenie rangi tego wyróżnienia. Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Bogactwem naszej śląskiej ziemi są ludzie, bo od dwóch stuleci nie było tutaj łatwo. Ziemię rodzinną pokrywały kopalniane szyby, fabryczne kominy, miejska zabudowa i brukowane ulice. Aby sobie radzić trzeba było mieć nowe pomysły na życie, trzeba było umieć znaleźć się w skupiskach ludzi bardzo różnie myślących, mówiących i czujących, i wreszcie trzeba było pomagać sobie nawzajem aby przetrwać. Jeśli w kategoriach takich działań oceniać naszego diamentowego laureata prof. Mariana Zembalę, to jest On człowiekiem najwyższej próby. Posiadł On wszystkie najważniejsze tutaj umiejętności: jest nowatorski i odważny w działaniu, jest otwarty na innych i łączy ich wysiłki, jest wreszcie pracowity i zapobiegliwy tam gdzie pojawia się zagrożenie. Na terenie zurbanizowanego Śląska tym zagrożeniem jest przede wszystkim zdrowie i to wyzwanie – walki o nasze zdrowie – stało się pasją jego życia. Od pionierskich transplantacji serca i płuc, poprzez zorganizowanie wzorowej kliniki kardiochirurgii i kardiologii w Zabrzu, aż do przedsięwzięć krajowych i zagranicznych w opiece zdrowotnej. Wszystko to jest przedmiotem Jego działań. Ale przede wszystkim zdrowie dla ludzi, opieka zdrowotna nakierowana na pacjenta, służąca mieszkańcom zniszczonej przemysłem śląskiej ziemi. Ale nie tylko o tę dzielność profesora tutaj chodzi, ale też o umiejętność obrony polskiej racji stanu, naszego sytemu wartości i człowieczeństwa. Realizował i realizuje to nie tylko jako szef kliniki w Zabrzu, ale też radny sejmiku, poseł na Sejm, a przede wszystkim Minister Zdrowia Rządu RP. Jego kolejną wielką pasją stała się obecność naszej ojczyzny w strukturach unijnych, pokazanie siły sprawczej Polek i Polaków i możliwości godnego i pożytecznego działania. Prof. Marian Zembala pokazał nam również, że można wygrywać z nieprzewidywalnymi rozstrzygnięciami Opatrzności. Jego determinacja i przykład, dają siłę i moc każdemu z nas do podobnych działań. Ta wielka praca nad sobą, staje się dzisiaj fundamentalnym przekazem profesora dla wszystkich nas – mieszkańców Śląska. Ten Diament błyszczy nie tylko na Śląsku, nie tylko w Polsce, ale i na całym kontynencie. Jerzy Buzek

Premier Rządu RP w latach 1997-2001 Przewodniczący PE 2009-2012, Poseł do PE Przewodniczący Komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii 24


Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala Wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala urodził się 11.02.1950 r. w Krzepicach

koło Częstochowy. W roku 1974 ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1975-1980 pracował jako asystent, a następnie starszy asystent i adiunkt w Klinice Chirurgii Serca na macierzystej uczelni. W roku 1979 otrzymał stopień doktora nauk medycznych, broniąc z wyróżnieniem przewód doktorski. W latach 1981-1985 odbył staż naukowy w holenderskim Utrechcie. Powrócił do Polski w 1985 roku, aby na zaproszenie profesora Zbigniewa Religi podjąć pracę w utworzonej wówczas i kierowanej przez niego Katedrze i Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Asystował przy pierwszych w Polsce operacjach transplantacji serca oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca. W roku 1988 odbył kolejny staż naukowy w Deborah Heart und Lung Center w Nowym Yorku. W tym samy roku uzyskał też specjalizację z zakresu kardiochirurgii. W roku 1989 wraz z dr n. med. Andrzejem Bochenkiem uruchomił znany dziś ośrodek kardiochirurgiczny w Katowicach-Ochojcu. W 1990 roku odbył kolejny staż naukowy w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu RWTH Aachen w Niemczech. Następnie powrócił do Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i zajął się programem transplantacji serca oraz płuc. Rok później przeprowadził pierwszą w Polsce transplantację serca u dziecka. W 1991 roku habilitował się (z wyróżnieniem), a w 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W roku 1998 wykonał pierwszą w naszym kraju transplantację pojedynczego płuca, a w 2001 jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce. Od roku 1993 jest dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a od 1999 roku kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W 2015 roku pełnił funkcję Ministra Zdrowia. Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje 92 rozdziały w 25 podręcznikach, redakcję 4 publikacji książkowych, 693 prace oryginalne, w tym ponad 150 w zagranicznych czasopismach. Ważne miejsce w jego pracy zawodowej zajmuje działalność dydaktyczna - zarówno przeddyplomowa dla studentów jak i podyplomowa dla lekarzy. Prof. Zembala jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych organizacji medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, International Society for Heart and Lung Transplantation, European Society of Cardiovascular Surgery (był Prezydentem w latach 2010-2012) i European Association for Cardiothoracic Surgery (w którym jest Prezydentem od 10.2017r.). Profesor Marian Zembala jest także laureatem kilkudziesięciu odznaczeń państwowych, nagród i wyróżnień.

25


NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

26


Orzeł Piastów Śląskich

Biskup Andrzej Czaja Ordynariusz diecezji opolskiej, dr hab. teologii dogmatycznej Biskup Andrzej Czaja urodził się w 1963 roku w Oleśnie na Śląsku Opolskim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej Wysokiej, a następnie uczył się w liceum ogólnokształcącym w Oleśnie. Studia teologiczno-filozoficzne odbył w latach 19821988 w Wyższym Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. Po święceniach przez rok był wikariuszem w parafii św. Józefa w Zabrzu, a następnie arcybiskup Alfons Nossol skierował go na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym w 1994 roku obronił pracę doktorską pt. „Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena”. Od 1993 roku przez 20 lat był pracownikiem naukowym KUL, a od 1994 roku aż do dziś wykłada także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawę habilitacyjną pt. „Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła, jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej” obronił w 2003 r. W działalności naukowej skupia się przede wszystkim na obszarach takich jak: eklezjologia, zwłaszcza recepcja soborowej eklezjologii, interpretacja Kościoła, jako komunii; pneumatologia, zwłaszcza patrystyczna i dialogów ekumenicznych, w tym szczególnie kwestia pośrednictwa Ducha Świętego; posoborowa teologia niemiecka, teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI; teologia słowa Bożego i kościelnego urzędu oraz chrześcijańska tożsamość, inicjacja i mistagogia. Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem diecezjalnym diecezji opolskiej, 29 sierpnia 2009 roku przyjął święcenia biskupie z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola, swojego poprzednika. Zawołaniem biskupim Andrzeja Czai jest „Astare coram Te et Tibi ministrare”, czyli „Trwać przed Tobą i Tobie służyć”, co bardzo dobrze podsumowuje zarówno drogę życiową księdza biskupa, jak i jego wizję kapłaństwa, którą stara się przekazywać duszpasterzom diecezji. Zupełnie inaczej wyobrażał sobie swoje życie jako księdza, planował proboszczowanie w małej, wiejskiej parafii, tymczasem okazało się, że Pan Bóg ma dla niego inny plan. Wtedy młody ksiądz poddał mu się nie bez oporu, ponieważ podjęcie dalszych studiów w Lublinie oznaczało zarówno rozłąkę z rodzinnym Śląskiem, jak i pożegnanie z tymi marzeniami. Ważniejsze od osobistych ambicji okazały się jednak złożone śluby posłuszeństwa, ale także wewnętrzne przekonanie, że wola Boska ma pierwszeństwo przed ludzką. Biskup Andrzej Czaja znany jest jako wymagający wykładowca i przełożony, ale jak podkreśla, stawianie wysokich wymagań zaczyna od siebie. Rola i posługa księży w dzisiejszych czasach, kiedy tak wielu wiernych, szczególnie młodych ludzi, odchodzi z Kościoła jest szczególnie istotna i delikatna. Świadomy problemów nękających zarówno polski Kościół, jak i społeczeństwo, nie boi się mówić o najbardziej bolesnych sprawach, ale także szuka drogi do wiernych, próbując dotrzeć do ich serc i istoty gnębiących ich spraw, czy to związanych z samotnością, kryzysem rodziny czy zachwianiem wiary. Jest blisko Boga, ale także blisko ludzi, niosąc najważniejsze w chrześcijaństwie przesłanie – miłości

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za: • • • • • •

organizowanie Tygodni Eklezjologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz zainicjowanie Wykładów Otwartych o Duchu Świętym; dialog z ruchami intronizacyjnymi i przygotowanie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Łagiewnikach 19 listopada 2016 r.; reaktywację Bractwa Świętego Józefa w diecezji opolskiej, skupiającego obecnie ponad 700 mężczyzn oraz wprowadzenie diakonatu stałego; wdrożenie w życie nowych programów przygotowania do sakramentu bierzmowania, skupiających się przede wszystkim na formacji duchowej, a nie formalnej kandydatów i przeprowadzanie wizytacji kanonicznych; zaangażowanie społeczne m.in. w mediacje w czasie trudnego procesu poszerzania granic Opola i w duchową formację samorządowców; książkowy wywiad-rzekę „Szczerze o Kościele”, przeprowadzony przez red. Tomasza Ponikło, w którym ustosunkowuje się do najważniejszych problemów współczesnego Kościoła i społeczeństwa.

27


28


LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW Z DIAMENTEM

29


Kryształowy Laur z Diamentem

prof. dr hab. n. med. Lech Poloński Kardiolog, emerytowany wieloletni Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego K ­ ardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu Urodzony w Andrychowie, zabrzanin z wyboru. W latach 1966-1972 studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1990 roku został doktorem habilitowanym nauk medycznych w dziedzinie kardiologii. Od 1993 roku profesor nadzwyczajny ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej, a w maju 1998 r. z rąk prezydenta RP uzyskał tytuł profesora. Autor kilku podręczników oraz ponad tysiąca publikacji, w tym ponad 400 artykułów w specjalistycznych czasopismach zagranicznych i krajowych. Jego główne zainteresowania medyczne to nadciśnienie płucne, diagnostyka i leczenie wad serca, w tym pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia serca, chorób niedokrwiennych i zawałów serca. Wielokrotnie odbywał staże w renomowanych klinikach zagranicznych, członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw i stowarzyszeń medycznych – wśród których warto wymienić m.in. European Society of Cardiology, European Respiratory Society oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Od stycznia 1998 do końca 2014 roku kierował III Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez niemal 30 lat był także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii. Jest twórcą Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, jednego z największych rejestrów kardiologicznych na świecie, umożliwiającego po raz pierwszy na taką skalę rzetelną analizę i ocenę epidemiologii, sposobów leczenia i efektywności różnych strategii postępowania w przypadku zawałów serca. Wyniki rejestru wykorzystywane są przez lekarzy, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Mocno zaangażowany w prace dydaktyczne na rzecz kształcenia kadr naukowych. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odznaczeniami, przyznanymi m.in. przez Ministra Zdrowia, Ministra właściwego ds. oświaty i edukacji czy Rektora Śląskiej Akademii Medycznej. Honorowy obywatel Andrychowa i Powiatu Kluczborskiego, uhonorowany m.in. Wyróżnieniem św. Kamila przyznawanym przez Radę Miejską w Zabrzu, Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotym Krzyżem Zasługi czy Medalem Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Jest ojcem dwojga dorosłych już dzieci: Dariusza i Joanny.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymuje za: • • • • •

ogromne zasługi dla rozwoju polskiej kardiologii; wieloletnie zaangażowanie w kierowanie III Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; wytrwałość i determinację w dążeniu do oferowania pacjentom najlepszych warunków leczenia jakie umożliwia nowoczesna medycyna, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu medycznego oraz opiekę wykwalifikowanego zespołu specjalistów; profesjonalne, pełne zrozumienia i niezwykle etyczne podejście do pacjentów; założenie jednego z największych dziś w Europie rejestru ostrych zespołów wieńcowych.

30


Kryształowy Laur z Diamentem

prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś Kardiochirurg, emerytowany wieloletni Kierownik Kliniki Kardiochirurgii SUM w Katowicach

Urodził się w 1941 roku w Jagielle w województwie podkarpackim. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, a dyplom Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał w 1967 r. W 1976 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Był wieloletnim współpracownikiem prof. Stanisława Szyszki i prof. Tadeusza Paliwody. Przeszedł wszystkie szczeble rozwoju naukowego i zawodowego uzyskując w 1997 r. tytuł profesora, a także specjalizacje z zakresu chirurgii ogólnej, torakochirurgii i kardiochirurgii. W latach 1988-1989 związany z kliniką kardiochirurgii prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Odbył szereg staży naukowych w klinikach uniwersyteckich w Lublanie (1980), Leicester (1981-82), Bad Krotzingen (1986) i Stanford (1994). W roku 1990 zorganizował od podstaw II Klinikę Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu, którą kierował do czasu przejścia na emeryturę w 2012 roku. W latach 1996-1999 był Prorektorem ds. Kształcenia Przed i Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wdrażając w uczelni na Wydziale Lekarskim nauczanie anglojęzyczne medycyny dla studentów zagranicznych. Ponad 12 lat pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii, będąc równocześnie członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie i Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego (POLKARD). Był współzałożycielem, a także wybranym przez członków pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii. Autor pierwszej w Polsce operacji pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego z wykorzystaniem tzw. mini dostępu MIDCABG (Minimally invasive direct coronary artery bypass grafting, marzec 1996 r.). W sposób szczególny przyczynił się do powstania i uruchomienia Kliniki Kardiochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie. Jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland, European Society for Cardio-Thoracic Surgery, American Thoracic Association, World Society of Cardio-Thoracic Surgery, Klubu Kardiochirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe. Jest autorem podręczników i ponad 200 publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Największym osiągnięciem dydaktycznym prof. Stanisława Wosia są uzyskane przez wychowanków stopnie naukowe. Tytuły pięciu profesorów zwyczajnych i dwadzieścia siedem tytułów doktorów nauk medycznych. Dwóch wychowanków wygrało postępowanie konkursowe na stanowisko ordynatora kardiochirurgii w Wielkiej Brytanii, a czterej są kierownikami klinik w kraju. Zawodowy sukces to dwadzieścia siedem tysięcy operacji na sercu wykonanych przez prowadzony zespół, w tym ponad sześć tysięcy osobiście. Został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w Kategorii „Pro publico bono” i Honorową Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymuje za: • • • •

niezwykłe dokonania w dziedzinie kardiochirurgii śląskiej i krajowej, stosowanie nowoczesnych technik leczenia oraz nieustępliwość w walce o zdrowie pacjentów; szczególną dbałość o rozwój nowego pokolenia kardiochirurgów w Polsce i wolę przekazywania posiadanej wiedzy; szeroką działalność naukową i organizacyjną na Śląskim Uniwersytecie Medycznym; pełne troski i zrozumienia podejście do człowieka chorego.

31


Kryształowy Laur z Diamentem

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek Nefrolog, Kierownik Katedry i Kliniki N ­ efrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek ukończył studia na Wydziale Lekarskim w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) w roku 1980. W latach 1985-1986 przebywał na stypendium naukowym w Klinice Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu (RFN). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1983 roku, doktora habilitowanego w 1990 roku a tytuł naukowy profesora w lutym 1996 roku. Od roku 2000 jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członkiem Królewskiej Akademii Medycznej w Edynburgu (FRCP Edin.), Distinguished Fellow of the ERA-EDTA (FERA). Jest ponadto byłym członkiem Zarządu Głównego (dwukrotnie), byłym Sekretarzem-Skarbnikiem oraz byłym Prezydentem (w kadencji 2014-2017) Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA). Jest członkiem grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego m.in. ds. toksyn mocznicowych (EUTox) oraz europejskich zaleceń w dziedzinie nefrologii (ERBP). Jest byłym członkiem grupy roboczej opracowującej zalecenia światowe w dziedzinie nefrologii (KDIGO). Był prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2002-2005). Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie. Jest członkiem honorowym Rumuńskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Czeskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz International Association for the History of Nephrology. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Europejskiej Akademii Nauk. Jest Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 900 publikacji naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach. Współredagował ponad 20 podręczników w dziedzinie nefrologii, transplantologii i hipertensjologii. Był opiekunem 64 specjalizacji w zakresie nefrologii, 12 specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 21 specjalizacji w zakresie hipertensjologii, promotorem 22 przewodów doktorskich oraz opiekunem 5 przewodów habilitacyjnych. Został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Sandor Koranyi Award Węgierskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Zdrowia oraz Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymuje za: • • • • •

wieloletnią działalność na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i stworzenie z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych jednego z najbardziej rozpoznawalnych i osiągających międzynarodowe sukcesy ośrodków leczenia chorób nerek oraz transplantacji nerek, wątroby i trzustki; współtworzenie i realizację w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach programu przeszczepów narządów: nerki, wątroby i trzustki; aktywną pracę na rzecz doskonalenia zawodowego lekarzy i upowszechniania najnowszych osiągnięć naukowych w praktyce służby zdrowia, między innymi przez coroczne organizowanie od 2001 r. prestiżowych konferencji „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”; godne reprezentowanie Polski w wielu międzynarodowych organizacjach medycznych oraz owocną współpracę z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami medycznymi; pełną pasji i poświęcenia pracę lekarską, otwartość oraz życzliwość w stosunku do pacjentów oraz współpracowników.

32


LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

33


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Eugeniusz Budniok Wiceprezes Zarządu Business Centre Club w Warszawie, Kanclerz Loży Katowickiej Jest jednym z założycieli Business Centre Club; z jego inicjatywy powołano Lożę Śląską BCC. Jest także jednym z twórców Porozumienia pn. Forum Dialogu – formy ponadpartyjnego poparcia dla przemian gospodarczych i społecznych zapoczątkowanych w Polsce w 1989 r. Od 1985 r. nieprzerwanie prowadzi własną działalność gospodarczą. Założyciel pierwszej firmy handlowej w branży: elektronika i komputery, był przedstawicielem na Europę Wschodnią berlińskiego SOFTRONIKA oraz otwierał jeden z pierwszych składów celnych, a także skutecznie inwestował w spółkę lotniczą. W 1992 r. został nagrodzony statuetką Lidera Polskiego Biznesu oraz „Złotym Groszem” przyznawanym przez „Przekrój” i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla najlepszej firmy w 1993 r. Założyciel Klubu Kapitału Śląskiego, którego był wiceprezesem przez dwie kadencje (1991-2001); Górnośląskiej Fundacji Zabytków; Fundacji Kardiologii Interwencyjnej w Katowicach-Ochojcu oraz Fundacji „Nowy Nikiszowiec” (2010). Jako wiceprezes BCC jest odpowiedzialny za wizerunek i strategię rozwoju wszystkich Lóż regionalnych. Jako Kanclerz Loży wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze: reprezentuje firmy członkowskie oraz przedsiębiorców, integruje śląskie środowiska gospodarcze. Dzięki jego zaangażowaniu Loża Katowicka jest największą Lożą w Polsce. Eugeniusz Budniok reprezentuje BCC w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Śląskim. Zasiada w licznych gremiach doradczych, m.in. Komitecie Monitorującym RPO 2007-2013 przy Urzędzie Marszałkowskim, Stałym Komitecie Monitorującym sytuację społeczno-gospodarczą w województwie śląskim przy Wojewodzie Śląskim; Radzie Gospodarczej Katowic oraz Regionalnym Forum Terytorialnym i Radzie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jego działania doceniają też m.in. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, która przyznała mu wyróżnienie „w uznaniu zasług w realizacji celów Izby i rozwoju gospodarczego regionu”, Górnośląski Zakład Energetyczny, który docenił działania na rzecz ochrony środowiska oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – doceniając jego umiejętności i kompetencje w kategorii Liderów i Menedżerów Gospodarczo-Społecznych i przyznając mu Złoty (1998) oraz Platynowy Laur „Pro Publico Bono” (2010 r.). Został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za integrację środowiska regionu śląskiego, a także Złota Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego oraz Złotym Medalem „za zasługi dla obronności kraju”. Za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości Eugeniusz Budniok otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.) Eugeniusz Budniok nie pozostaje obojętny na los pokrzywdzonych czy potrzebujących. Jest inicjatorem wielu akcji charytatywnych – od 15 lat skutecznie zachęca wszystkich przedsiębiorców do zaangażowania się w pomoc społeczną. Organizował wsparcie dla powodzian w 2010 roku – w wyniku tej akcji przekazano czek na rzecz powodzian w regionie śląskim w wysokości 500.000 zł. Od dwunastu lat najważniejszymi beneficjentami jego działań są dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa śląskiego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Eugeniusza Budnioka – organizatora imprez pod nazwą „BCC Dzieciom”. Eugeniusz Budniok nie jest także obojętny na problemy służby zdrowia – jest silnie zaangażowany w pomoc placówkom medycznym – zarówno finansową, jak i rzeczową. Beneficjentami jego działań są m.in.: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Interwencyjnej w Ochojcu; Fundacja „POLITRAUMA” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu; I Klinika Kardiochirurgii w Katowicach-Ochojcu; Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – Oddział Noworodków i Wcześniaków, szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Szpital Wojewódzki w Tychach – Oddział Okulistyczny. Za działalność charytatywną Eugeniusz Budniok został uhonorowany licznymi wyróżnieniami.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

integrację środowiska przedsiębiorców województwa śląskiego poprzez stworzenie największej w Polsce, Śląskiej Loży BCC;

służenie swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w budowaniu statutu samorządu gospodarczego w kraju i na Śląsku; służenie regionowi, jako reprezentant przedsiębiorców, swoją wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu najbardziej pilnych problemów społecznych i ekonomicznych w drodze dialogu społecznego z administracją rządową i samorządową; podejmowanie szeregu działań wzmacniających potencjał i rozwój społeczno-gospodarczy Śląska; propagowanie przedsiębiorczości i podejmowanie działań na rzecz lepszych warunków rozwoju firm.

34


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

prof. dr hab. Antoni Cygan Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych Urodził się 1964 r. w Zabrzu. Studiował na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1988 r. w Pracowni Projektowania Graficznego prof. T. Jury oraz w Pracowni Malarstwa prof. A. S. Kowalskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2003 na Wydziale Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych otrzymał 4 sierpnia 2011 r. Od 1992 jest związany z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Na uczelni tej kierował Katedrą Malarstwa na Wydziale Artystycznym oraz Katedrą Malarstwa, Rysunku i Rzeźby. W kadencjach 2012-2016 i 2016-2020 wybierany został na rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prace prof. Cygana na indywidualnych wystawach prezentowano m.in. w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, a także w Lyonie, Helsinkach, Londynie i Opawie. Profesor Cygan jest także autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej, w tym do Bazyliki NMP w Licheniu. Zajmuje się również projektowaniem wnętrz kościołów (m.in. kompleksowy projekt wnętrza, ołtarzy, malarstwo w kościele św. Pawła Apostoła w Zabrzu, Kościół św. Urbana w Paniówkach, kaplica Domu Księży Emerytów w Katowicach). Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (od 1988r. do 2016r. zrealizował 23 wystawy indywidualne oraz 27 wystaw zbiorowych ). Jest autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej w świątyniach w Zabrzu, Gliwicach, Licheniu oraz w Suzuka (Japonia). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2003) oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014).

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • umiejętne łączenie talentu artystycznego i zdolności menadżerskich w celu stworzenia z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach szeroko znanego ośrodka kulturotwórczego; • dbałość o wysoką jakość procesu naukowo-dydaktycznego oraz nowoczesne zaplecze zapewniające odpowiednie warunki jego realizacji; • konsekwentne realizowanie własnej drogi artystycznej i znaczący wkład w rozwój współczesnej sztuki sakralnej; • kształtowanie wrażliwości społecznej dotyczącej roli sztuki i roli artysty w dzisiejszym świecie; • szeroką promocję polskiej sztuki na arenie międzynarodowej.

35


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa ­Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego W 1978 ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po których podjęła pracę na Wydziale Radia i Telewizji tej uczelni. W 1985 uzyskała doktorat w dziedzinie nauk politycznych, a w 2006 uzyskała stopień doktora habilitowanego. W latach 19901991 przebywała na stypendium rządu brytyjskiego w Europejskim Instytucie Badań nad Mediami w Manchesterze. W 1996 r. została kierownikiem Zakładu Zarządzania Mediami Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jest także członkinią Senatu Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego oraz Komisji ds. budżetu i finansów, której przewodniczy. W latach 2001-2005 była członkiem Rady Programowej Polskiego Radia SA, w latach 2003-2010 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Artystycznej Teatru Śląskiego. Od roku 2007 przewodniczy Radzie Programowej Silesia Film. Specjalizuje się w problematyce systemów medialnych, polityki medialnej oraz społeczeństwa informacyjnego. Jest autorką prac poświęconych polityce Unii Europejskiej w dziedzinie polityki informatyzacji i implementacji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Współpracuje w sprawach programowych ze śląskimi mediami telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997).

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • •

wieloletnią dbałość o wysoki poziom procesu kształcenia przyszłych adeptów sztuki filmowej poprzez niezwykłe zaangażowanie w pełnieniu funkcji Dziekana Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego; ugruntowanie pozycji Wydziału jako instytucji kulturotwórczej, prowadzącej szeroką działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej; zaangażowanie w powstanie nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji zlokalizowanej przy ul. Pawła w Katowicach, łączącej w sobie śląską tradycję architektoniczną z nowoczesnością; odwagę, rzetelność i uczciwość w codziennym działaniu oraz kierowanie się dobrem społeczności akademickiej.

36


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Ryszard Florek Prezes Zarządu FAKRO, założyciel Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” Ryszard Florek studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów wraz z Jackiem Radkowiakiem otworzył Zakład Stolarki Budowlanej „FLORAD” w Tymbarku. Firma Fakro, która dzisiaj jest drugim producentem okien dachowych na świecie i liderem branży w Polsce, powstała w 1992 roku w Nowym Sączu. Jako pierwsza w kraju specjalizowała się w produkcji okien dachowych, świetlików, schodów strychowych i innych elementów zabudowy poddasza. Dzisiaj jest obecna w 46 państwach. Firma Fakro dwukrotnie została wyróżniona Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP – w 2003 „za szczególny wkład w budowaniu prestiżu polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej” i w 2011 „za obecność na rynku globalnym”. Sukces firmy to nie tylko trwałe i wysokiej jakości produkty, ale przede wszystkim dążenie do rozwoju, ciągłego doskonalenia technologii i szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań – ponieważ to przede wszystkim w tym aspekcie działalności firmy Ryszard Florek widzi zarówno dzisiaj, jak i planując przyszłość i plany rozwoju przedsiębiorstwa, przewagę Fakro wobec konkurencji. W 2012, za „wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej”, Ryszard Florek został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Inne otrzymane wyróżnienia to m.in. tytuł Europejczyka Roku 2010 przyznawany przez redakcję miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej” oraz Fundacji Państwo Obywatelskie, a także nagroda Ernst&Young Przedsiębiorca Roku 2010. Ryszard Florek prowadzi także działalność społeczną, jest założycielem Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”, której celem jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • •

stworzenie jednej z największych na świecie firm produkujących okna dachowe, która z powodzeniem konkuruje na rynkach międzynarodowych; innowacyjność, dbałość o jakość produktów oraz dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań klientów; osiągane sukcesy na rynku polskim i rynkach zagranicznych; działalność społeczną, charytatywną oraz na rzecz rozwoju gospodarczego kraju.

37


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 70-lecie Uczelni Urodził się w 1954 r. w Krakowie. Studia medyczne rozpoczął na Uniwersytecie w Algierze, kontynuując je na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu, a następnie w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończył je w 1979 r., otrzymując dyplom lekarza z wyróżnieniem. Pracę doktorską obronił w 1993 r., w 2001 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2007 r. tytuł profesora nauk medycznych. Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Charakteryzuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Od 2012 roku pełni funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada osiągnięcia dydaktyczne, a także liczne sukcesy w kształceniu kadr naukowych. Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów prowadził wykłady i ćwiczenia na kursach podyplomowych oraz na kursach atestacyjnych w ramach specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Był promotorem wielu przewodów doktorskich, kilkakrotnie kierownikiem specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz przewodniczył Komisjom Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dyscyplinie medycyny. Jest autorem lub współautorem 6 pozycji książkowych, 13 rozdziałów w monografiach, tłumaczenia jednej książki i współredaktorem jednej pracy zbiorowej. W jego dorobku znajduje się 107 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach zjazdowych wydanych w formie książkowej, a także kilkadziesiąt doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, zagranicznych oraz o zasięgu międzynarodowym. Podstawowe kierunki zainteresowań badawczych profesora to epidemiologia w anestezjologii, zdarzenia krytyczne i powikłania związane z anestezją, doskonalenie metod i sposobów znieczulenia, problematyka intensywnej terapii obrażeń wielomiejscowych oraz urazów czaszkowo-mózgowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa oraz wykorzystanie nowoczesnych metod monitorowania w anestezjologii i intensywnej terapii. Miarą autorytetu, którym cieszy się prof. Przemysław Jałowiecki, jest jego członkostwo w polskich i międzynarodowych organizacjach naukowych oraz kolegiach redakcyjnych. Wieloletni Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym pełnił funkcje członka, skarbnika Zarządu Głównego, sekretarza, a następnie wiceprezesa Oddziału Śląskiego; Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej; European Society of Anaesthesiologists; European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy. Zasiada również w Radzie Programowej czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia” oraz Radach Naukowych czasopism „Ból”, „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny”. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Był członkiem Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich (2006-2016) oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (2006-2008). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowany m.in. zespołową nagrodą MZiOS za opracowanie zbioru pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, zespołową naukową nagrodą Ministra Zdrowia oraz zespołowymi i indywidualnymi nagrodami Rektora Uczelni.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymuje za: • • • • •

wysokie umiejętności menedżerskie i interpersonalne, pozwalające już 2. kadencję piastować funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; wykazywanie niezwykłej troski o wysoki poziom procesu kształcenia studentów i prowadzonych przez uczelnię projektów badawczo-rozwojowych; niezwykłą dbałość o rozwój infrastruktury dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pozwalającej na edukację zgodnie z aktualnymi wymaganiami nowoczesnej medycyny; efektywne i nieustanne poszukiwania nowych kierunków aktywności prowadzonej uczelni, pozwalających na twórcze odpowiadanie na potrzeby mieszkańców regionu, inicjowanie dialogu i rozwoju relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a gospodarczym.

38


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

prof. dr hab. Jarosław Janicki Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w 50-lecie Uczelni Prof. dr hab. Jarosław Janicki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w 1978 roku uzyskał tytuł magistra z zakresu fizyki. Stopień doktora nauk technicznych nadała mu Rada Naukowa Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w 1987 r. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Materiałowej otrzymał w 2003 roku z rąk Rady Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prof. dr hab. Jarosław Janicki pełnił lub nadal pełni wiele zaszczytnych, ale jednocześnie odpowiedzialnych funkcji, między innymi dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (2012-2016), prorektora Akademii Techniczno-Humanistycznej ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej (2008-2012), dziekana Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku (2005-2008), dyrektora Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych (od 2004) oraz dyrektora Centrum Zastosowań Informatyki. Swoje badania naukowe koncentruje na zagadnieniach struktury polimerów, mieszanin i nanokompozytów polimerowych w powiązaniu z właściwościami mechanicznymi i termicznymi. W badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki instrumentalne zwłaszcza metodę małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXS w połączeniu z metodami WAXS, DSC, SEM i metodami spektroskopowymi. Doświadczenie zawodowe profesora Jarosława Janickiego zostało wzbogacone poprzez liczne staże zagraniczne, w tym roczny staż w prestiżowym Case Western Reserve University w Cleveland w USA oraz 3-miesięczny staż w Catholic University of Leuven w Belgii. Na zaproszenie Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych przebywał na uniwersytetach amerykańskich (University of Washington, North Carolina State University, University of Utah, University of Wisconsin) a także instytucjach państwowych USA. Realizując międzynarodowe projekty badawcze odbył staże w wielu ośrodkach naukowych Hiszpanii, Finlandii, Norwegii, Czech, Słowacji, Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Aktywność naukowa i szeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi i krajowymi umożliwiła profesorowi Janickiemu realizację licznych projektów badawczych, w tym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dwóch projektów międzynarodowych w ramach 6 i 7 PR UE oraz projektu Bilateral Flamish–Polish joint scientific project. Ponadto był kierownikiem 2 projektów zamawianych PBZ oraz 4 projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Janicki przyczynił się do powstania tzw. Bielskiej Szkoły Badań Strukturalnych Polimerów, powszechnie uznawanej za jedną z najlepszych w tym obszarze w Polsce i szeroko znanej w świecie. Jest współtwórcą wynalazku wyróżnionego srebrnym medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka” (2014 r.). Jest autorem lub współautorem ponad 147 publikacji, z czego 52 to publikacje o zasięgu światowym z listy filadelfijskiej, a wyniki swoich badań prezentował na 73 konferencjach międzynarodowych. Prywatnie prof. Jarosław Janicki gra w tenisa, uprawia narciarstwo, lubi wyprawy górskie. Korzysta z każdej okazji, żeby słuchać dobrej muzyki, w szczególności jazzowej, jest aktywny i ciekawy świata.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • • •

wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu inżynierii materiałowej polimerów, obejmujące ok. 260 publikacji i materiałów konferencyjnych; znaczący wkład w rozwój współpracy naukowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z wiodącymi ośrodkami naukowymi z całego świata m.in. USA, Belgii, Francji – czego dowodzą liczne powołania prof. Jarosława Janickiego do komitetów naukowych konferencji i udział w realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych; wyjątkowe osiągnięcia w kształceniu studentów, w tym promotorstwo ponad 140 prac inżynierskich i magisterskich; skuteczne działania organizacyjne, które doprowadziły do utworzenia w Akademii nowoczesnych laboratoriów i wyposażenia ich w aparaturę unikalną na poziomie światowym; pełnienie wymagających i odpowiedzialnych funkcji od prodziekana, dziekana poprzez prorektora, aż po rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w kadencji 2016-2020; przyczynienie się do istotnego wzrostu i zacieśnienia współpracy Akademii z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturowym (przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu), którego wynikiem jest wzmocnienie pozycji Akademii jako istotnego partnera i ważnego ośrodka naukowego i opiniotwórczego w regionie.

39


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

dr n. med. Jacek Kozakiewicz Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach Specjalista otolaryngolog. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w I Klinice Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, od 1984 r. zatrudniony w III Klinice Laryngologii w Katowicach-Ochojcu. W latach 2000-2018 r. był ordynatorem Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, od 1988 r. prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską. W latach 1991-1998 był zastępcą lekarza wojewódzkiego, a w 1999 r. dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Jest współtwórcą Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” skierowanego w latach 1993-2008 na rzecz pomocy medycznej dla śląskich dzieci i ich matek. W latach 80. sprawował funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Śląskiej Akademii Medycznej. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Autor i współautor ponad 90 publikacji, prac naukowych i doniesień konferencyjno-zjazdowych. Od blisko 30 lat aktywnie uczestniczy w życiu reaktywowanego w 1989 r. polskiego samorządu lekarskiego, pełniąc w nim różne funkcje, zarówno na szczeblu regionalnym i krajowym. Przez dwie kadencje (2009-2018) pełnił funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, obecnie jest wiceprezesem ORL w Katowicach i wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie. Był współinicjatorem powstania Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego; w latach 2016-2017 pierwszym Przewodniczącym Forum; obecnie obdarzony godnością Honorowego Przewodniczącego Forum. Koordynuje wszystkie wojewódzkie porozumienia skupiające samorządy zawodów zaufania publicznego.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • •

• • •

dbałość o stały rozwój samorządności lekarskiej, przewodniczenie w latach 2009-2018 Śląskiej Izbie Lekarskiej, wprowadzenie nowych, pionierskich form jej działalności skierowanych do różnych pokoleń lekarzy i lekarzy dentystów; traktowanie śląskiego środowiska lekarskiego jako „śląskiej rodziny lekarskiej”, w której, podobnie jak w rodzinach biologicznych, trzeba wspierać najmłodszych, torować drogę dla najlepszych i nie zapominać o pomocy i wsparciu dla najstarszych; kształtowanie właściwej współpracy pomiędzy samorządem zawodowymi i samorządem terytorialnym m.in. poprzez wystąpienie z projektem organizacji na Śląsku pierwszego w Polsce Muzeum Historii Medycyny i Farmacji i podpisanie z prezydentem Rybnika porozumienia o lokalizacji tego obiektu na terenie miasta oraz zainicjowanie postawienia nieopodal siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej pierwszego w Polsce pomnika Hippokratesa; rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami zawodów zaufania publicznego, współudział w powstaniu Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz przewodniczenie pierwszej prezydencji Forum; aktywne działanie na rzecz stanu zdrowotności społeczeństwa oraz inicjowanie wspólnie z organizacjami medycznymi i organizacjami pacjentów prozdrowotnych akcji edukacyjnych; zaangażowanie w kształcenie podyplomowe i specjalizacyjne lekarzy w zakresie otorynolaryngologii.

40


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Urodził się 14 maja 1971 roku w Zgierzu. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 był doradcą i sekretarzem Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 został wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a 14 października 2009 roku był powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego. 26 lipca 2013 Sejm RP powołał Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat. 27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • •

skuteczne nadzorowanie – jako Prezes NIK – licznych kontroli pokazujących niedomagania systemu społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce, których efektem jest wprowadzenie zmian będących realizacją wniosków Najwyższej Izby Kontroli i służących poprawie funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce; podejmowanie – jako Minister Sprawiedliwości – działań usprawniających system sprawiedliwości, m.in. uruchomienie sądów elektronicznych przyspieszających egzekucję wymagalnych zobowiązań finansowych oraz utworzenie elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych, który zapewnia większe bezpieczeństwo kupującego nieruchomość; inicjowanie – jako parlamentarzysta i senator – wielu zmian przepisów prawa, które były korzystne z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorców, w szczególności doprowadzenie do uchwalenia ponad 40 ustawy będących realizacją zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego; skuteczne budowanie dobrego wizerunku Polski zagranicą, m.in. pełniąc aktualnie funkcje wiceprzewodniczącego EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli), reprezentując z ramienia europejskich organów kontroli nasz kontynent w INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli) oraz przewodnicząc obecnie Komitetowi Kontaktowemu organów kontroli państw Unii Europejskiej.

41


Kryształowy Laur Kompetencji i Umiejętności

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Wybitny uczony, profesor nauk prawnych s­ pecjalizujący się w prawie cywilnym i w prawie­­prywatnym międzynarodowym, legislator, arbiter. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990 – 1996 Maksymilian Pazdan urodził się w 1936 r. w Zagórzycach k. Sędziszowa Małopolskiego. Jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskich nauk prawnych, niekwestionowanym autorytetem w zakresie prawa cywilnego, największym znawcą prawa prywatnego międzynarodowego, Ślązakiem z wyboru, profesorem zwyczajnym, doktorem honoris causa, „perłą w koronie” Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z pionierów Uniwersytetu w Katowicach, który przyczynił się m.in. do powołania Wydziału Teologicznego i uratowania Wydziału Radia i Telewizji na tym Uniwersytecie. Na jego dorobek naukowy składa się ok. 170 publikacji, w tym podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. W latach 1953-1957 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku asystenta i starszego asystenta, a po uzyskaniu doktoratu (w 1964 r.), na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już od 1960 r. prowadził zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału Prawa UJ w Katowicach, a także po utworzeniu Filii UJ w Katowicach (1966-1968). W latach 1961-1963 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Mimo, że mógł pozostać na Uniwersytecie Jagiellońskim i mieszkać w Krakowie wybrał Śląsk. W 1963 r. zamieszkał w Katowicach. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1974 r. Jeszcze będąc związany z Uniwersytetem Jagiellońskim należał do grupy uczonych, którzy podjęli ryzyko budowania Uniwersytetu na Ziemi Śląskiej. W Uniwersytecie Śląskim pełnił różne funkcje, m.in.: prodziekana (1972–1978) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1989), prorektora (1981–1987), a w latach 1990-1996 rektora uczelni. W kadencji 2002-2005 był członkiem Senatu, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Od 1990 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko- francuskiej w 1987 r. został mianowany Kawalerem Orderu Palm Akademickich. W 2006 r. Uniwersytet Śląski przyznał mu wyróżnienie Pro Scientia et Arte w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2008 r. został wyróżniony „Śląskim Oskarem”.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • • •

wykorzystanie posiadanych zdolności organizacyjnych i menedżerskich w trakcie pełnienia funkcji rektora Uniwersytetu Śląskiego do budowania niekwestionowanej pozycji tej uczelni; realizowanie projektów wzmacniających współpracę międzynarodową Uniwersytetu, w tym podejmowany trud w nawiązaniu współpracy polsko-francuskiej i organizację Dni Kultury Francuskiej; wyjątkowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej i kształtowanie postaw całych pokoleń słuchaczy w duchu wrażliwości i wzajemnego poszanowania; niezwykle bogaty dorobek naukowy, w którym znajduje się ponad 170 publikacji, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz dzieła monograficzne i studialne; zaangażowanie w powstanie Sądu Arbitrażowego w Katowicach oraz 40-letnią działalność w charakterze arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (do 1989 r. Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego) w Warszawie; zaangażowanie w promowanie idei arbitrażu i mediacji jako formy rozwiązywania sporów gospodarczych.

42


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Robert Zasina Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

Urodził się w 1969 r. Ukończył Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu na kierunkach Rachunkowość i finanse oraz Energetyka polska w Unii Europejskiej. Z energetyką jest związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym w Opolu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Wydziału Realizacji Usług Operatorskich. Był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Systemem Dystrybucyjnym w Koncernie EnergiaPro, a także Szefem Biura Usług Operatorskich w TAURON Dystrybucja. Był także członkiem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacji. W ostatnich latach pełnił funkcje Dyrektora ds. Dystrybucji w gliwickim oddziale TAURON Dystrybucja, a także Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. Od 2002 r. bierze udział w pracach zespołów roboczych przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) o tematyce rynku energii, smart meteringu i regulacji prawnych z dziedziny elektroenergetyki. Od października 2017 r. jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Pod jego kierownictwem w ostatnich latach TAURON Dystrybucja zrealizowała szereg działań wpływających na poprawę funkcjonowania firmy i zadowolenia klientów. W latach 2016-2018 spółka zainwestowała w infrastrukturę sieciową blisko 5,5 miliarda złotych. Wspomniane nakłady finansowe zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i możliwości realizacji nowych inwestycji gospodarczych. Spółka realizuje także wiele przedsięwzięć prospołecznych. Należą do nich między innymi akcje ukierunkowane na dobro dzieci jak „Bezpieczniki TAURONA” czy „Domy Pozytywnej Energii”. Współpracuje także z uczelniami wyższymi i ze szkołami w ramach klas patronackich. Jeden z projektów „Mama pracuje” jest aktualnie na liście 18 najlepszych praktyk CSR w Polsce.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • • •

profesjonalne zarządzanie TAURON Dystrybucja S.A., co wpłynęło na ciągłość dostaw energii elektrycznej i poprawę wskaźników SAIDI i SAIFI określających czas trwania przerw w zasilaniu; poprawę wskaźnika zadowolenia klienta – CSI oraz zaangażowanie pracowników w projekty wdrażające innowacje; wdrażanie technologii informatycznych pozwalających na rozwój elektronicznych form utrzymywania kontaktu z klientem; edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej; dużą dbałości o środowisko naturalne, w tym bocianie gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych; znaczne uproszczenie procedur przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci przesyłowych.

43


44


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

45


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP w 100-lecie Instytucji Alicja Adamczak ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym i pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej, zdała także egzamin sędziowski. Tytuł doktora otrzymała za pracę „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym”. Posiada uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. W latach 1997-2002 zajmowała stanowisko prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, jednocześnie pełniąc funkcję przewodniczącej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, a także redaktora naczelnego kwartalnika „Rzecznik patentowy”. Z inicjatywy dr Alicji Adamczak odbywają się m.in. międzynarodowe sympozja „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, polskie obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej, cykl „Innowacyjność i kreatywność Kobiet”.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

kierowanie z sukcesem, od 2002 roku, pracami Urzędu Patentowego, podczas tego okresu podejmowane były liczne inicjatywy służące wzmocnieniu przestrzegania praw twórców oraz podniesieniu ich wiedzy na temat znaczenia ochrony wyników ich pracy; inicjowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat znaczenia ochrony własności intelektualnej i innowacyjności, także poprzez niekonwencjonalne metody np. konkursy, skierowane do różnych grup odbiorców; promowanie dokonań polskich wynalazców i prezentację ich patentów na konferencjach i sympozjach, szkoleniach w Polsce i na świecie oraz pomoc twórcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych; organizację wydarzeń wystawienniczych promujących polskie dokonania, m.in. największą w Polsce międzynarodową wystawę wynalazków International Warsaw Invention Show; promocję polskiego wzornictwa przemysłowego i podkreślanie jego roli w innowacyjnej gospodarce.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Rajmund Adamietz Właściciel i Prezes firmy ADAMIETZ Sp. z o.o. Rajmund Adamietz przeszło 25 lat temu rozpoczął działalność gospodarczą w rodzinnej miejscowości Kadłub w województwie opolskim. Wynikiem tej działalności jest aktualnie prężnie działająca GRUPA ADAMIETZ z centralą zlokalizowaną w Strzelcach Opolskich. Firma założona w 1994 r. zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych oraz produkcją wysokiej klasy, nowoczesnych elementów budowlanych dystrybuowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Pan Adamietz stale dba o rozwój firmy, poszerzanie zakresu specjalizacji co wpływa na sprawną i terminową realizację wszystkich zadań budowlanych. Wytrwałość w dążeniu do sukcesu zmienia oblicze nie tylko firmy ale również regionu poprzez poczynione inwestycje takie jak budowa nowoczesnego biurowca i hal produkcyjnych oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej. Pan Adamietz wspiera szereg akcji społecznych w tym kulturalnych czy sportowych organizowanych w regionie.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • •

odwagę i wytrwałość w prowadzeniu działalności gospodarczej przez ponad 25 lat, wysoką jakość świadczonych usług, dywersyfikację produktów oraz udaną ekspansję na rynki zagraniczne; dbanie o rozwój i specjalizację ponad 800 zatrudnionych pracowników oraz zapewnianie im komfortowych warunków pracy; przywiązanie do Ziemi Strzeleckiej oraz działalność na rzecz rozwoju miasta, poprawy wizerunku regionu oraz działalność na rzecz Fundacji „Sanktuarium Góry Św. Anny”, angażującej się w ochronę oraz rekonstrukcję obiektów dóbr kultury sakralnej na Górze Świętej Anny; aktywne działanie i wspieranie społeczności lokalnej w zakresie inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz filantropijnych, takich jak np. istotne wspieranie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „BARKA”.

46


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Piotr Cieślik Prezes Przedsiębiorstwa Inżynierii ­ Komunalnej Sp. z o.o. „ Ecokom” Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Pracę zawodową rozpoczął zaraz po studiach w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Opolu, aby w 1989 roku założyć własną firmę o nazwie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o. o., realizującą inwestycje z zakresu szerokorozumianej inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska. Piotr Cieślik otrzymał w 2017 roku nagrodę „Opolska Marka” w kategorii „Przedsiębiorca Roku”. Posiada również brązową odznakę za zasługi dla budownictwa oraz podziękowania od Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji; kierowana przez niego spółka została wyróżniona Srebrnym (2010) i Złotym (2014) Laurem Umiejętności i Kompetencji. Piotr Cieślik oprócz aktywności zawodowej udziela się również w działalności społecznej, charytatywnej i kulturalno-oświatowej. W swojej rodzinnej miejscowości Luboszyce był inicjatorem reaktywacji klubu piłkarskiego, którego prezesem jest do dzisiaj. W 2006 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia „ANIMATOR”, którego jest Przewodniczącym. Jako Prezes spółki „ECOKOM” jest fundatorem stypendium semestralnego dla najlepszego ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach. Pomagał również studentom Uniwersytetu Opolskiego z Litwy. W 2015 roku został wybrany do Rady Sołeckiej wsi Luboszyce na 4-letnią kadencję.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • •

niezwykle wysoki profesjonalizm w zarządzaniu przedsiębiorstwem, troskę o załogę i budowanie kultury organizacyjnej firmy, sprzyjającej osiąganiu założonych celów biznesowych; dbałość o wysoką jakość usług, rozszerzanie ich zakresu oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami inwestorów i klientów; wysoką wrażliwość społeczną, objawiającą się szczególnym zaangażowaniem w pomoc lokalnym instytucjom społecznym, kulturalnym i oświatowym oraz inicjatywę i podejmowanie wielu własnych działań na rzecz mieszkańców swojej małej ojczyzny; postawę życiową otwartą na drugiego człowieka, pełną empatii, zrozumienia i życzliwości.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Aurelia Hetmańska Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach w 100-lecie Instytucji Aurelia Hetmańska podjęła pracę w Urzędzie Statystycznym w Katowicach w 1987 r., a od października 2011 r. kieruje jego pracami. W czasie swojej drogi awansu zdobyła wszechstronne doświadczenie i wysokie kwalifikacje na różnych szczeblach pracy w statystyce publicznej, miała możliwość zetknięcia się z wieloma problemami i zagadnieniami w służbie dla społeczeństwa. Pod kierownictwem Aurelii Hetmańskiej Urząd realizuje ogólnopolskie badania z zakresu statystyki rynku finansowego oraz ochrony środowiska. Pani Dyrektor inicjuje działania zmierzające do tworzenia statystycznych analiz w zakresie tematów istotnych dla regionu, opracowania publikacji i zbiorczych informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w województwie. Współpracując z Urzędem Metropolitalnym GZM, w 2018 roku zostało wydane opracowanie „Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 r.”.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

popularyzację roli statystyki publicznej w społeczeństwie oraz stworzenie i promowanie oferty informacyjno-edukacyjnej Urzędu w kontekście przypadającego w 2018 roku Jubileuszu 100-lecia utworzenia GUS; koordynowanie ogólnopolskiego badania w zakresie rachunków regionalnych, którego wyniki są wykorzystywane m.in. na potrzeby funduszy strukturalnych UE do wyboru regionów kwalifikujących się do wsparcia finansowego z funduszy pomocowych; organizowanie prac metodologicznych i analitycznych w obszarze wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju; inicjowanie i koordynowanie zadań z zakresu edukacji statystycznej skierowanych do mieszkańców województwa śląskiego; wspieranie danymi statystycznymi Europejskich Kongresów MŚP w Katowicach oraz włączenie w realizację tej inicjatywy innych wyspecjalizowanych Urzędów Statystycznych. 47


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Jan Mika właściciel firmy „ Drewnoplast” Jan Mika jest właścicielem firmy „Drewnoplast”, która ma swoją siedzibę w Strzelcach Opolskich. To firma rodzinna z wieloletnim doświadczeniem w produkcji stolarki okiennej, założona przez Jana Mikę jako zakład stolarski. Przedsiębiorstwo, pierwsze w województwie opolskim, rozpoczęło produkcję okien i drzwi z PCV, aluminium oraz fasady alucobond. Właściciel postrzegany jest jako lider szczególnie w branży drzwi, ekspert i konstruktor nowych rozwiązań. Firma posiada m.in. bogatą ofertę drzwi wejściowych, które spełniają surowe normy w zakresie bezpieczeństwa, energooszczędności i estetyki. Bogata kolorystyka i wzornictwo pozwalają każdemu klientowi znaleźć drzwi spełniające jego osobiste oczekiwania. Jako dobry i solidny producent zapewnia klientom pełny serwis: pomiary, profesjonalne doradztwo, transport, montaż oraz 5 lat gwarancji.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • •

utworzenie i umiejętne prowadzenie od 1976 roku firmy, która rozwinęła się na rynku produkcji okien, drzwi i rolet; worzenie miejsc pracy, ciągłe unowocześnianie parku maszynowego, wprowadzanie nowych rozwiązań w technologii oraz wnikliwą kontrolę jakości; tworzenie profesjonalnych produktów, które są sprzedawane na zachodzie Europy już od 1980 roku. Działalność firmy cechuje indywidualne podejście do klienta, który może zdecydować o każdym detalu zamówienia; ciągłe doskonalenie oferty i wprowadzanie nowych produktów, które mają nie tylko doskonałe parametry techniczne, zapewniające bezpieczeństwo czy energooszczędność, ale także wyróżniających się eleganckim wzornictwem oraz nowoczesnym designem.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich w Warszawie Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellog School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. Od 1991 r. związany ze Związkiem Banków Polskich a od kwietnia 2003 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa. Kreator systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórca Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie, a także organizatorem, współorganizatorem lub ekspertem kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych poświęconych strategiom rozwoju i finansowania nowoczesnej polskiej gospodarki, edukacji, barierom rozwoju długoterminowego oszczędzania czy problemom demograficznym. Za swoją działalność został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W listopadzie 2017 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

wieloletnie zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju polskiej bankowości; działania wspierające rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześnienia i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie; inicjowanie strategicznych porozumień dla gospodarki i sektora bankowego m.in. NASK w sprawie współpracy dotyczącej cyberbezpieczeństwa i upowszechnienia wiedzy w tym zakresie, o partnerstwie w programie edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, a także oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe; działalność społeczną, w tym również za merytoryczny wkład w tworzenie i realizację Europejskich Kongresów MŚP oraz Europejskich Kongresów Gospodarczych w Katowicach.

48


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

dr Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowicew 70-lecie Organizacji Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent na Uniwersytecie Śląskim (1970-1974), a następnie był adiunktem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (do roku 1988). Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczął pracę w katowickim „Stalexporcie”, w którym spędził w sumie 10 lat. Następnie pełnił funkcję m.in. prezesa funduszu inwestycyjnego „Merkury” oraz wiceprezesa katowickiego PRiNŻ-u. W 2001 roku Jerzy Podsiadło otrzymał propozycję przejścia do sektora hutniczego w celu realizacji planu połączenia 5 polskich hut w jedną jednostkę gospodarczą, która byłaby zdolna do konkurowania na rynkach międzynarodowych. W latach 2001-2002 pełnił funkcję prezesa zarządu dwóch podmiotów: Huty Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej i Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie. Po konsolidacji czterech największych hut w Polskie Huty Stali S.A. w Katowicach, został prezesem zarządu powstałego holdingu (2002-2004). Po zakupie wspomnianych hut i ich przekształceniu w ArcelorMittal Poland S.A., w latach 2004-2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu tej spółki. W latach 2005-2010 został doradcą Komisji Europejskiej w Steel Advisory Group w Komitecie Węgla i Stali. W latach 2009-2016 Jerzy Podsiadło piastował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki Węglokoks S.A. – największego i najbardziej uznanego eksportera polskiego węgla.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

prawie 20-letnią pracę akademicką na rzecz śląskiej młodzieży; znaczący udział z przygotowaniu i umiejętnym przeprowadzeniu restrukturyzacji polskiego hutnictwa, dzięki której możliwe było prowadzenie wspólnej polityki handlowej, wyłączenie konkurencji wewnętrznej, a także zmniejszenie kosztów administracyjnych i racjonalizacja zatrudnienia; profesjonalizm i pasję w rozwijaniu firm, którymi kierował oraz niezwykłą ambicję i wysoki stopień lokalnego patriotyzmu; zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju regionu śląskiego i wzrostu jego znaczenia w Polsce i Europie; za odbudowanie prestiżu i pozycji Oddziału PTE w Katowicach.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Antoni Satała Wieloletni działacz i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w 50-lecie Uczelni Studia na Uniwersytecie Śląskim ukończył w 1971 roku z tytułem magistra matematyki. W trakcie

studiów działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Pracę zawodową rozpoczął na Uniwersytecie Śląskim. W 1975 roku został zatrudniony na Politechnice Śląskiej w Katowicach i kierował pracami Laboratorium Maszyn Cyfrowych w Instytucie Metod Zarządzania i Organizacji Produkcji. W 1979 roku został Kierownikiem Ośrodka Informatyki w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach. Dokonał kompleksowej informatyzacji 10 zakładowego przedsiębiorstwa. W 1993 roku został dyrektorem ds. finansowo-księgowych w Centralnym Towarzystwie Leasingowym S.A – Oddział w Katowicach. W dobie transformacji włączył się aktywnie w dokonujące się przemiany. Współorganizował Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, Górnośląski Bank Gospodarczy, jest jednym z założycieli Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

udział w powstaniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach jako członek założyciel oraz budowanie w izbie zespołu zajmującego się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych; stałe doradztwo Prezesowi RIG przy organizacji corocznych Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w obszarze podatków i rachunkowości; społeczne piastowanie stanowiska wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego i prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia; wkład w integrację środowiska akademickiego i pełnienie funkcji Prezesa Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Śląskiego oraz stworzenie nieformalnej organizacji Weteranów ZSP, która do dzisiaj utrzymuje więź z Uniwersytetem Śląskim i kultywuje tradycje uczelni; aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Trzydziestoletnich Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego i prowadzenie społecznie finansów tej organizacji.

49


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

prof. dr hab. Zygmunt Tobor Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

śląskiej.

Urodził się w 1953 roku w Radzionkowie w rodzinie górniczej. Studia prawnicze ukończył w 1977 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 2005-2012 był dziekanem wydziału. Długoletni członek Senatu UŚ, obecnie przewodniczący jednej z komisji senackich. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na problematyce interpretacji i aksjologii prawniczej. Wygłosił wiele referatów na konferencjach i kongresach zagranicznych i krajowych. Angażuje się w życie lokalnej społeczności. Jest współzałożycielem Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Towarzystwo to działa od ponad 20 lat, doprowadziło do ponownego zaistnienia na mapie Śląska gminy Radzionków. Był przewodniczącym Rady Powiatu Tarnogórskiego. Członek Zarządu Ruchu Radzionków w okresie, w którym klub ten grał na najwyższym szczeblu rozgrywek. Pasjonat języka i kultury

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • •

skuteczne kierowanie przez dwie kadencje Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – w tym czasie Wydział w rankingu MNiSW został uznany za najlepszy wydział prawa w Polsce; wydanie wielu powszechnie znanych i nagradzanych publikacji, m.in. „Wstępu do prawoznawstwa” (kilkanaście wydań od 1984 r.), prac dotyczących praworządności i legalności, monografii „W poszukiwaniu intencji prawodawcy”, przełamującej panujący w nauce polskiej paradygmat rozważań o wykładni; działalność samorządową m.in. jako przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego;

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Spółka Jawna Firma powstała w 1987 roku, jako wspólne przedsięwzięcie małżeństwa Marioli i Joachima Wiesiollek. Początkowo siedziba firmy była zlokalizowana na Górze św. Anny. Nazwa przedsiębiorstwa wywodzi się właśnie z nazwy historycznej tej miejscowości tj. St. Annaberg. Obecną siedzibą firmy są Strzelce Opolskie. W swoim taborze spółka posiada 60 ciągników i ponad 80 wysoko wyspecjalizowanych naczep umożliwiających przewóz ładunków o długości do 68 m, szerokości do 9 m i wadze do 200 ton z możliwością techniczną do 300 ton. Wieloletnie doświadczenie, zdobyte umiejętności oraz wiedza w zakresie transportu międzynarodowego i ponadgabarytowego, wsparte wysokiej jakości sprzętem pozwalają mierzyć się z największymi wyzwaniami. Każde otrzymane zlecenie w zakresie przygotowania i realizacji transportu traktowane jest indywidualnie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za: • • • • •

doskonalenie się w realizowanych działaniach biznesowych, jak również prowadzenie na wysokim poziomie świadczonych usług logistycznych: maksymalne skrócenie czasu dostawy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości; systematyczne modernizowanie taboru samochodowego, aby zaspokoić oczekiwania rynku; stałe powiększanie zakresu świadczonych usług, czego przykładem jest kompleksowa obsługa nie tylko w zakresie transportu elementów elektrowni wiatrowych, ale również w zakresie montażu tych elementów; zbudowanie zgranego i kompetentnego zespół pracowników, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe; dbałość o wysoką jakość świadczonych usług poparta wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001, Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 14001, Systemem Zarządzania BHP wg norm PN-N-18001 oraz Wewnętrznym Systemem Kontroli (WSK).

50


Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Anna Azari Ambasador Izraela w Polsce Urodziła się 27 sierpnia 1959 r. w Wilnie. W 1972 wyemigrowała z rodzicami z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Izraela. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Hajfie oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 1983 została zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1989–1992 była konsulem w San Francisco, a następnie w latach 1995-1997 pracowała w ambasadzie izraelskiej w Moskwie. W latach 1999-2003 była ambasadorem Izraela na Ukrainie i w Mołdawii, w latach 2006-2010 była ambasadorem Izraela w Rosji. Od września 2014 pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce. Zamężna z Rabinen Meirem Azari, mają dwoje dzieci.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • • • •

pielęgnowanie pamięci o wielowiekowej wspólnej historii narodów żydowskiego i polskiego, zakorzenionej w umiłowaniu wolności, wartości demokratycznych i szacunku dla tradycji; nieustanne wspieranie dynamicznie rozwijającej się współpracy polsko-izraelskiej w każdym obszarze, a w szczególności w dziedzinie polityki, handlu, kultury i edukacji; zachęcanie młodych Izraelczyków do poznawania współczesnej Polski i odkrywania historii swoich przodków, poprzez wizyty w naszym kraju i spotkania z polskimi rówieśnikami; przybliżanie Polakom niezwykłej historii i wiedzy o współczesnym Państwie Izrael dzięki wspieraniu i organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Magdalena Holeksova Była wieloletnia Dyrektor Biura Czesko- Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie,Przedstawicielka Czech Trade na Polskę Magdalena Holeksova od lat związana jest z województwem śląskim, począwszy od tworzenia

polsko-czeskich programów telewizyjnych, po współpracę gospodarczą podczas prowadzenia Czesko-Polskiej Izby Gospodarczej w Ostrawie. Ożywienie współpracy ekonomicznej między polskimi i czeskimi przedsiębiorcami doskonale widać poprzez jej aktywną działalność, dzięki której możliwe stało się sprawne funkcjonowanie Czesko-Polskiej Izby Gospodarczej w Ostrawie. Praca Pani Magdaleny Holeksovej, przynosząca stałe efekty w zacieśnianiu ekonomicznych relacji, przekłada się również w jej aktywność jako Dyrektora Biura Zagranicznego Agencji Rządowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej Czech Trade w Katowicach. Magdalena Holeksova jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Ostrawie. Otrzymała szereg wyróżnień w tym m.in. w 2012 roku uzyskała tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • • • • •

aktywne działanie na rzecz wzmocnienia polsko-czeskich relacji gospodarczych;

wieloletnie wspieranie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, jak również Europejskich Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorstw; działania na rzecz poszerzania wiedzy polskich przedsiębiorców na temat możliwości ekspansji na rynku czeskim; probiznesową postawa i podejście do wykonywanych zadań; realny wkład w promowanie polskiej przedsiębiorczości w Czechach.

51


Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Ján Mišura Dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie Ján Mišura, dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej (SOPK) z Żyliny, przez lata swoją pracą umacniał idee współpracy sektora samorządowego i gospodarczego państw Grupy V4. Przez 24 lata działał na rzecz rozwoju regionalnego, integracji i zacieśnienia relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Słowacją. Blisko współpracował z polskimi izbami gospodarczymi, w tym z: RIG Katowicach, RIHP Bielsko Biała, RIHP Kraków, RIHP Rzeszów. Inicjator i wieloletni orędownik misji rozszerzania porozumienia transgranicznego w regionie, stawiający na integrację sektora biznesowego, gmin oraz przedstawicieli rządowych. To on zainicjował powstanie Euroregionu Beskidy, będącego platformą dialogu beskidzkich gmin pogranicza polsko-słowack-oczeskiego. Kolejno, to dzięki jego zaangażowaniu funkcjonuje „Centrum Koordynacji Współpracy Transgranicznej SK-PL” w Żylinie. Zrealizował 17 projektów transgranicznych SK-PL, łącząc ze Słowacją kluczowe miasta Polskie, takie jak: Bielsko-Biała, Katowice, Zakopane, Kraków czy Rzeszów. W swoich działaniach kładł nacisk na łączenie interesów międzynarodowego transportu śródlądowego, kolejowego, jak i drogowego, ustawicznie rozwijając infrastrukturę międzynarodową, tak kluczową dla skutecznej i efektywnej wymiany handlowej. Ján Mišura był aktywnym organizatorem wydarzeń i spotkań Grupy Višegrad w ramach Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach. To dzięki jego aktywności możliwe stało się prowadzenie wielostronnego dialogu pomiędzy najważniejszymi przedstawicielami państw w regionie.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • • • •

aktywne działanie na rzecz wzmocnienia polsko-słowackich relacji gospodarczych, a także integracji wszystkich państw grupy V4; działania na rzecz poszerzania wiedzy polskich przedsiębiorców na temat możliwości ekspansji na rynku słowackim oraz realny wkład w promowanie polskiej przedsiębiorczości na Słowacji; probiznesową postawę i podejście do wykonywanych zadań; inicjowanie „Centrum Koordynacji Współpracy Transgranicznej SK-PL” w Żylinie oraz współtworzenie inicjatywy Euroregionu Beskidy.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowackiej w latach 2015-2018 Urodzony w Liptowie, gdzie spędził swoje dzieciństwo i pierwsze lata szkolne. Po ukończeniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Bańskiej Bystrzycy pracował w branży turystycznej, handlowej i usługowej, która przygotowała go w praktyczny sposób do funkcji dyplomatycznych. Po aksamitnej rewolucji w 1989 r., zajmował się handlem, kolejno poświęcił swoje zainteresowania sferze biznesu prywatnego i jako przedstawiciel firmy dentystycznej z powodzeniem organizował na Słowacji pierwsze szkolenie z zakresu aparatury stacjonarnej dla ortodontów. Po powstaniu odrębnej Republiki Słowackiej wstąpił na zupełnie inną, ale bardzo interesującą i wymagającą ścieżkę zawodową, jaką jest misja dyplomatyczna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie z roczną przerwą, jaką spędził w Najwyższym Urzędzie Kontroli, pracuje do dziś. W ciągu ostatnich 25 lat pełnił kilka funkcji kierowniczych, a w szczególności odbył misje dyplomatyczne w trzech różnych krajach: na Cyprze, w Tajlandii oraz w Polsce. Jako Konsul Generalny w Krakowie podejmował działania z dużym okręgiem konsularnym, w którym żyje dwa razy więcej mieszkańców niż na samej Słowacji. Poza bogatym programem konsularnym szczególnie chętnie podejmował wyzwanie budowania kontaktów, pomocy swoim rodakom, szeregu działań kulturalnych, edukacyjnych, a zwłaszcza współpracy transgranicznej.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • • • • •

aktywne działanie na rzecz wzmocnienia polsko-słowackich relacji gospodarczych;

wieloletnie wspieranie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, także podczas Europejskich Kongresów MŚP; działania na rzecz poszerzenia wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości ekspansji na rynek słowacki; przyciąganie nowych inwestorów słowackich do Polski; realny wkład w promowanie polskiej przedsiębiorczości na Słowacji. 52


Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

dr Anna Wisniewski Attaché handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie

Attaché handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie, wcześniej Kierownik Wydziału Handlu Zagranicznego o randze pierwszego sekretarza w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Ekonomistka, przed karierą dyplomatyczną pracowała jako starszy analityk Instytutu Światowej Gospodarki Węgierskiej Akademii Nauk, doktorat z zakresu polityki monetarnej i fiskalnej w krajach Wyszehradzkich, zdobyła na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie.

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • • • •

aktywne działanie na rzecz wzmocnienia polsko- węgierskich relacji gospodarczych; wspieranie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, jak również Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw; działania na rzecz poszerzania wiedzy polskich przedsiębiorców na temat możliwości ekspansji na rynek węgierski; realny wkład w promowanie polskiej przedsiębiorczości na Węgrzech.

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego. Zrzesza ponad 13 tysięcy zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów z 34 hufców ZHP, które funkcjonują prawie we wszystkich większych miastach województwa śląskiego oraz w Chrzanowie. W Chorągwi działają także ośrodki harcerskie: Ośrodek Harcerski w Chorzowie, Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju oraz Ośrodek Harcerski w Wiśle Wielkiej. Śląscy harcerze od ponad 100 lat działają na rzecz swojego regionu, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach społecznych. Tworzą jedną z najbardziej aktywnych grup działających w celu upowszechniania i umacniania w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni. Harcerstwo stwarza także warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi oraz upowszechnia wiedzę o świecie przyrody i przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację.

Platynowy Laur „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • • •

ponad 100-letnią skuteczną współpracę z rodziną i szkołą w procesie wychowania młodego pokolenia Polaków w służbie Bogu, Polsce i ludziom; stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka na płaszczyźnie intelektualnej, społecznej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, inspirowanie całych pokoleń do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, pokonywania trudności i kreatywnego, innowacyjnego myślenia a także do poszukiwania dróg indywidualnego rozwoju, krzewienie postaw patriotycznych i urzeczywistnianie wyznawanych wartości w praktyce, m.in. poprzez walkę o wolność i niepodległość Polski w ciemną noc okupacji, współpracę z władzami regionalnymi i pomoc w trakcie katastrof naturalnych takich jak powodzie, huragany, pożary itp.

53


Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Andrzej Lewiński Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego w Warszawie, ­Zastępca Generalnego ­Inspektora Ochrony Danych ­Osobowych w latach 2006 – 2016 Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po aplikacji sędziowskiej w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zdał egzamin sędziowski. W 1990 został dyrektorem generalnym w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, a następnie wiceministrem. W latach 1991-1993 zajmował stanowisko dyrektora generalnego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Handlu oraz członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. W 1997 założył Polską Izbę Handlu, w której objął funkcję prezesa (w 2006 zrezygnował i został honorowym prezesem PIH). W 2002 został powołany na stanowisko dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego i polityki kadrowej w spółce akcyjnej Ciech. Pracował tam do 2004 r. W latach 2006-2016 zajmował stanowisko Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 2017 r. Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka. Prowadzi działania edukacyjne z ochrony danych osobowych między innymi na Akademii WSB i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

Platynowy Laur „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • • • •

umiejętne przeprowadzenie wielu restrukturyzacji państwowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystnie wpłynęły nie tylko na pozycję rynkową tych podmiotów ale również ich pracowników; podejmowanie działań na rzecz rozwoju polskiego handlu, w przeciwwadze do działalności wielkich sieci handlowych; ponad 10-letnią służbę jako zastępca, a następnie Główny Inspektor Danych Osobowych; prowadzenie szerokich działań informacyjnych z nowych przepisów RODO i ich interpretacji w praktyce przez podmioty gospodarcze; podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni nie tylko dla przedsiębiorców i przedstawicieli różnych instytucji, ale również dla dzieci i młodzieży; rozpowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialności za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki Duszpasterz Środowisk Gospodarczych, Proboszcz ­Parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach Urodził się 5 kwietnia 1961 roku w Bytomiu. 31 stycznia 1987 roku przyjął święcenia prezbiteratu i zdobył tytuł magistra teologii. Dalsze studia licencjackie i doktoranckie odbył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na tej uczelni w 2000 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy „Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa”. Natomiast w 2011 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na podstawie rozprawy „Symbolika serca. Studium teologiczno-fundamentalne”. W 1996 został mianowany prefektem, a następnie wicedyrektorem (funkcję pełnił przez 16 lat) w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 2001 roku był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku został mianowany kanonikiem honorowym kapituły Metropolitalnej w Katowicach. Od 2012 roku pełni funkcję proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. W 2012 r. został mianowany Duszpasterzem Środowisk Gospodarczych. Od 2018 r. jest Dziekanem Dekanatu Katowice Śródmieście.

Platynowy Laur „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • • •

sześcioletnią posługę jako Duszpasterz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz ścisłą współpracę ze środowiskami gospodarczymi województwa śląskiego; działalność charytatywną na rzecz dzieci zrzeszonych w Katolickiej Fundacji Dzieciom, której jest prezesem; zaangażowanie w tworzenie godnych warunków życia poprzez posługę charytatywną na rzecz rodzin ubogich i osób starszych, m.in. przez cotygodniowe wydawanie żywności oraz systematyczne spotkania z seniorami; szeroką działalność kulturalną na rzecz parafian, poprzez organizowanie licznych koncertów w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, przy ścisłej współpracy z właściwymi agendami miasta Katowice; dokonania w zakresie edukacji oraz działalność intelektualną w formie wykładów i prelekcji wygłoszonych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, podczas spotkań członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 54


Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

ks. prałat dr Stanisław Puchała Emerytowany Proboszcz Parafii Katedralnej pw. ­Chrystusa Królaw Katowicach,były diecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach Aktywny duszpasterz, realizujący swoją misję na wielu polach i w różnych środowiskach, wieloletni proboszcz parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach. Organizator wydarzeń kulturalnych promujących kulturę chrześcijańską m.in. Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej Śląski Sacrosong, pierwszego Tygodnia Kultury Religijnej. Ks. Stanisław Puchała położył ogromne zasługi dla rozwoju kościelnych programów radiowo-telewizyjnych, od 1992 roku koordynując współpracę między rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach a Kurią Metropolitalną, redaktor audycji „U progu dnia” i „Droga” w Radiu Katowice. Był także współzałożycielem i pierwszym kapelanem Katowickiego Hospicjum Domowego (1988-2000). Ks. dr Stanisław Puchała jest współautorem polskiego programu rekolekcji małżeńskich typu Marriage Encounter i jako kapelan wraz ze swoimi współpracownikami prowadzi je nieprzerwanie od 1978 roku. Członek wielu gremiów, m.in. Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej, Kapituły Nagrody „Ślązak Roku”. Jest kapelanem kaplicy św. Barbary 170 m pod ziemią w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu i duszpasterzem studentów Uniwersytetów III Wieku w archidiecezji katowickiej.

Platynowy Laur „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • •

popularyzację kultury chrześcijańskiej poprzez organizację wydarzeń skierowanych do szerokiego grona odbiorców; wieloletnią działalność duszpasterską na rzecz wspólnoty akademickiej, wparcie duchowe i materialne szczególnie w trudnych chwilach strajków studenckich czy podczas stanu wojennego; zdolności organizacyjne, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie istotnych dla regionu wydarzeń o charakterze religijnym (m.in. wizyta Jana Pawła II, pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich); wsparcie udzielane pracownikom w walce o ich prawa m.in. jako Kapelan NSSZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu ­Zarządzania, Administracji i Logistyki Politechniki Śląskiej, wieloletni Zastępca Dyrektora Generalnego Głównego I­ nstytutu ­Górnictwa w Katowicach Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz w swoich pracach łączy zagadnienia inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska w całym cyklu życia (LCA). Specyfiką problematyki naukowej uprawianej przez profesor Czaplicką-Kolarz jest kompleksowość tej tematyki i jej charakter naukowo-inżynierski, skoncentrowany w dużej mierze na pracach aplikacyjnych. Profesor Krystyna Czaplicka-Kolarz brała aktywny udział w opracowaniu nowych, proekologicznych technologii utylizacji węgla. Podkreślić należy aktywność i wielokierunkowość prac w obszarze działalności organizacyjnej i społecznej Pani Profesor. Jest ona kompetentnym i aktywnym managerem życia naukowo-technicznego, znanym z wprowadzania nowoczesnych metod organizacji badań i sposobów pozyskiwania środków finansowych. W 2003 roku, z jej inicjatywy, powstała pierwsza w Polsce sieć współpracy 7 śląskich instytutów pod nazwą Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny ZINT, a także Centrum Zaawansowanych Technologii „Energia – Środowisko – Zdrowie”, skupiająca 19 podmiotów prawnych. Pani Profesor była też koordynatorem Klastra Czystych Technologii Węglowych. Od roku 2010 jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, od 30 lat członkiem Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa (ostatnio na kadencję 2017-2020).

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • • • •

długoletnią pracę naukową i autorytet w zakresie: inżynierii środowiska, ekoefektywności procesów technologicznych, inżynierii materiałowej materiałów kompozytowych i technologii przetwórstwa materiałów niemetalowych w zastosowaniach górniczych; aktywny udział w opracowaniu nowych, proekologicznych technologii utylizacji węgla oraz współtworzenie i kierowanie Centrum Czystych Technologii Węglowych w Polsce; organizację i zarządzanie dużymi programami i projektami badawczymi (ponad 30); wielokierunkowość prac w obszarze działalności organizacyjnej i społecznej.

55


Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

prof. dr hab. Marian Gorynia Wybitny ekonomista, Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego ­Towarzystwa Ekonomicznego w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach Polski ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2008–2016. Studia magisterskie ukończył w 1980 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Odbył staże naukowe, wyjazdy konsultacyjne oraz pobyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii. Wchodzi w skład Komitetów Redakcyjnych i Rad Programowych wielu czasopism naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra (Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego): siedmiokrotnie nagrodami indywidualnymi oraz trzema nagrodami zespołowymi. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. zagadnieniami konkurencyjności przedsiębiorstw, strategiami przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategiami inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansją firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomią, polityką wspierania konkurencyjności.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • • • •

dorobek wieloletniej pracy badawczo-naukowej oraz wybitne dokonania w dziedzinie ekonomii;

aktywną działalność w wielu organizacjach i stowarzyszeniach naukowych oraz znaczący wpływ na kształtowanie nauk ekonomicznych w Polsce; upowszechnianie wiedzy oraz aktywność publicystyczną; zaangażowanie w działalność dydaktyczną, podczas której dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowym pokoleniem naukowców.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i profesorem nauk ekonomicznych. Związana jest ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest organizatorką i kierownikiem prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Ponadto jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Od grudnia 2005 r. społecznie pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (wybrana na trzecią 5-letnią kadencję). Jest członkiem Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Ponadto jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. W ramach pracy badawczej w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN opracowała autorskie, ekonometryczne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstwa, modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem. Modele te znajdują obecnie zastosowanie w praktyce w analizach ekonomiczno-finansowych. Ponadto wykorzystywane są w rozmaitych badaniach naukowych, w tym w rozprawach doktorskich. Prof. Elżbieta Mączyńska jest autorką lub współautorką około 300 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw. Prace badawcze i realizacja grantów Narodowego Centrum Nauki na temat upadków firm prowadzone pod jej kierunkiem w SGH w Zakładzie Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw zaowocowały wieloma cenionymi i nagradzanymi publikacjami, wykorzystywanymi w dydaktyce, debatach naukowych oraz w praktyce gospodarczej, w tym w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zmian prawa upadłościowego i naprawczego oraz przygotowania ustawy pt. „Prawo restrukturyzacyjne”. Jest promotorką wielu rozpraw doktorskich obronionych w SGH. Prowadzi wykłady z zakresu analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw oraz na temat modeli wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej. Jej dokonania dydaktyczne i badawcze były honorowane nagrodami Rektora SGH oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • • • • •

wieloletnie prace badawcze dotyczące kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i uwzględniające międzynarodowe uwarunkowania polityczno-społeczne; opracowywanie modeli wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem bankructw przedsiębiorstw, które następnie znalazły szerokie zastosowanie w praktyce gospodarczej,; aktywny udział w procesie integracji środowiska ekonomistów polskich i organizowanie co 5 lat „Kongresów Ekonomistów Polskich”; zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez organizację wspólnie z Ministerstwo Edukacji Narodowej „Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej”; siłę charakteru, uczciwość oraz wysokie standardy moralne, którym pozostała wierna we wszystkich podejmowanych działaniach społecznych i zawodowych. 56


Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach Prof. Arkadiusz Mężyk od ponad dwóch lat pełni funkcję rektora Politechniki Śląskiej – jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce, kształcącej wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie na rzecz współczesnego przemysłu. Jednym z głównych celów prof. Arkadiusza Mężyka, kiedy obejmował funkcję rektora Politechniki Śląskiej, było zapewnienie trwałego miejsca Politechniki Śląskiej w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych. W obecnym roku po raz pierwszy w historii Politechnika Śląska znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”. Uczelnia zajmuje również czwarte miejsce wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Prof. Arkadiusz Mężyk aktywnie rozwija również współpracę Politechniki Śląskiej z otoczeniem biznesowym – zarówno z dużymi firmami przemysłowymi, skupionymi m.in. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i z małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami. Politechnika Śląska należy do pionierskich uczelni w kraju w zakresie kształcenia studentów w systemie studiów dualnych, aktywnie odpowiadając tym samym na potrzeby pracodawców. Jest także liderem w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych, które dają możliwość transferu wiedzy z uczelni do firm.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • • • • •

konsekwentne budowanie marki uczelni w kraju i za granicą oraz ciągłe rozwijanie potencjału Politechniki Śląskiej, którego efektem jest m.in. wysoka pozycja uczelni w rankingach; nawiązywanie ścisłej współpracy Politechniki Śląskiej z przemysłem oraz z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry na rzecz nowoczesnego przemysłu oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych; promowanie idei Przemysłu 4.0 oraz aktywne włączanie się w inicjatywy związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii do przemysłu; aktywny udział w dyskusjach na tematy istotne dla rozwoju nauki i gospodarki.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność” Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w 20-lecie powstania Wydziału Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu istnieje na mapie edukacyjnej Polski od 20 lat. W swojej ofercie posiada studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia II stopnia w tym studia magisterskie łączone ze studiami podyplomowymi, studia magisterskie online oraz studia magisterskie w trzy semestry, prowadzone także w języku angielskim. Obecnie uczelnia proponuje aż 90 kierunków studiów podyplomowych z obszarów: administracja, bezpieczeństwo, finanse i rachunkowość, prawo, HR, IT , logistyka, marketing i sprzedaż, nieruchomości, pedagogika, psychologia, zarządzanie. Ponadto, wspólnie z zagranicznym partnerem – Franklin University, zrealizowała 6 edycji studiów MBA, a w bieżącym roku akademickim trwa kolejna – już siódma. Wyższa Szkoła Bankowa posiada szereg pozytywnych akredytacji na wszystkich ocenianych kierunkach, m.in. Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 Wyższa Szkoła Bankowa, jako Wydział Zamiejscowy WSB w Poznaniu, jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w kraju przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność” otrzymuje za: • • • •

uruchomienie w 2008 roku pionierskiego Programu Partnerstwa Biznesowego, którego celem jest budowanie trwałych relacji z otoczeniem biznesowym w celu praktycznego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy; wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną międzynarodowymi akredytacjami, dotyczącymi sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania oraz dobrych relacji z otoczeniem biznesowym; uruchomienie – jako pierwsza uczelnia na Śląsku – studiów Master of Business Administration, przygotowanych we współpracy z Franklin University; stały i dynamiczny rozwój uczelni potwierdzony ilością rekrutowanych osób oraz poszerzaniem oferty nauczania i rozwojem terytorialnym (otwarcie drugiej lokalizacji w Katowicach).

57


Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Jerzy Forajter Radny Miasta Katowice Jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Przez wiele lat był pracownikiem dozoru ruchu elektrycznego w kopalni „Staszic”. Od roku 1994 do 2018 był radnym Miasta Katowice. Mandat radnego uzyskiwał, startując z niepartyjnej, społecznej listy Komitetu Wyborczego Wyborców. Reprezentował okręg obejmujący Dąbrówkę Małą, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec. W kadencji 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu, w latach 1998-2002 przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Przez dwie kadencje, od roku 2002 do roku 2010, oraz w latach 20132014 był przewodniczącym Rady Miasta Katowice, w latach 2010-2012 oraz w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W poprzedniej kadencji był również przewodniczącym Komisji Budżetu, wiceprzewodniczącym Komisji Organizacyjnej i członkiem Komisji Społecznej. Był delegatem Miasta Katowice do Walnego Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest samorządowcem z duszą społecznika, głęboko zaangażowanym w sprawy miasta. Prywatnie pasjonat historii Śląska, zwłaszcza swojej małej ojczyzny – Giszowca i regionalnej kartografii.

Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za: • • • • •

pełną pasji i poświęcenia 24-letnią służbę na rzecz mieszkańców Katowic jako radny 6. kadencji; działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez pełnienie w latach 2002-2018 funkcji przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice; twórcze wspieranie rozwoju regionu śląskiego poprzez reprezentowanie Miasta Katowice w Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; umiejętność połączenia pracy zawodowej z wrażliwością społeczną i zaangażowanie w prace Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego; wysoką kulturę osobistą oraz rzetelne, obiektywne i pełne szacunku podejście do każdego człowieka.

Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opole Ukończył politologię i administrację na Uniwersytecie Opolskim, a ponadto jest absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na Politechnice Opolskiej (audyt i kontrola). Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. pracując jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet Opolski) oraz pracownik samorządowy (jeden z menedżerów w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki). Był również Dyrektorem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest autorem artykułów naukowych poświęconych problematyce samorządu terytorialnego oraz rozwoju regionalnego. Czterokrotnie wybierany do Rady Miasta Opola; w kadencji 2006-2010 był jej wiceprzewodniczącym, a po kolejnych wyborach samorządowych piastował stanowisko Przewodniczącego. W latach 2010-2013 mianowany Zastępcą Prezydenta Opola odpowiedzialnym m.in. za współpracę z przedsiębiorcami i nauką oraz infrastrukturę miejską. Od grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Opola. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Aglomeracji Opolskiej – stowarzyszenia 21 gmin Opola i okolic.

Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” otrzymuje za: • • • • •

prowadzenie polityki zrównoważonego, lecz dynamicznego rozwoju Opola, która odpowiada aspiracjom, ambicjom i możliwościom mieszkańców miasta; przeprowadzenie inicjatywy powiększenia granic Opola (tzw. Duże Opole), wpływającej nie tylko na wzmocnienie stolicy województwa, ale także całej Opolszczyzny; rozwój infrastruktury, w wyniku którego powstały m.in. kilometry ścieżek rowerowych, nowe ronda, ulice, wyremontowano most, w planach jest także budowa nowoczesnych centrów przesiadkowych i pierwszego w mieście trzypoziomowego skrzyżowania; skuteczność w pozyskiwaniu środków na rozwój miasta, pod jego kierunkiem Opole pozyskało 600 mln zł środków unijnych, zwiększyło budżet do ponad miliarda złotych; rozwój polityki społecznej przez m.in. wsparcie seniorów czy najwyższą w Polsce dotację dla żłobków. 58


Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak jest znanym w kraju i za granicą wybitnym specjalistą z dziedziny inżynierii materiałowej i biomedycznej. Działalność naukowo-badawcza profesora Jana Marciniaka obejmuje głównie zagadnienia dotyczące technik wytwarzania biomateriałów metalowych o zmodyfikowanej strukturze oraz określonych cechach mechanicznych (module sprężystości, z pamięcią kształtu i nadsprężystością), kształtowania własności fizykochemicznych implantów stosowanych w chirurgii kostnej, szczękowo-twarzowej, torakochirurgii, kardiologii zabiegowej oraz inżynierii rehabilitacji narządu ruchu. Na szczególne podkreślenie w zakresie działalności zawodowej profesora Jana Marciniaka zasługuje utworzenie w 1997 roku Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIB) w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od początku działalności CIB profesor Jan Marciniak pełni funkcję Dyrektora, jak również Przewodniczącego Rady Naukowej. Jest to jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej, łącząca współpracę jednostek Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego oraz czołowych producentów wyrobów medycznych w kraju.

Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: • • • • •

ogromny dorobek badawczy, publicystyczny i wdrożeniowy z dziedziny biomechaniki, inżynierii biomateriałów i rehabilitacyjnej Zakładu Materiałów i Technologii Specjalnych; utworzenie na Politechnice Śląskiej nowatorskich specjalności i kierunków: „Biomateriały i sprzęt medyczny”, „Biomechanika i sprzęt medyczny” i „Inżynieria biomedyczna”, interdyscyplinarne studium doktoranckie nt. „Inżynieria materiałowa tworzyw dla medycyny i biologii oraz zainicjowanie powstania Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych; zaangażowanie w działalność dydaktyczną, podczas której dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowym pokoleniem naukowców; swoją wieloletnią działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał wiele nagród: Ministra Edukacji Narodowej w tym 3 indywidualne, Nagrodę Ministra Przemysłu, Zespołową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 30 nagród JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz wiele innych krajowych i zagranicznych odznaczeń i wyróżnień.

Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, P ­ ołożnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Pracuje nieprzerwanie od roku 1985 w Klinice Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu, od 2001 roku na stanowisku Kierownika Katedry i Kliniki. Ośrodek, którym kieruje jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w perinatologii, przyjmując kobiety z najcięższą patologią ciąży w regionie. Naukowy tytuł profesora uzyskała w 2010 roku. W trakcie pracy zawodowej wprowadziła wiele nowych technik i nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu schorzeń ginekologicznych. Zorganizowała i uruchomiła jedyną w Polsce Poradnię Schorzeń Sromu. Od 2004 roku wprowadziła metodę operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu w trakcie ciąży. Klinika w Bytomiu była wówczas jedynym w Europie ośrodkiem wykonującym operację płodu w łonie matki, poza tym takie zabiegi wykonywane były jedynie w USA. Wspólnie z dyrekcją szpitala wniosła istotny wkład w budowę nowoczesnego Centrum Terapii Płodu na terenie Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, które zostało oddane do użytku w 2016 r. Od 2004 roku do dziś pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. położnictwa i ginekologii, przyczyniając się do znaczącego obniżenia umieralności noworodków w województwie śląskim.

Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: • • • •

wprowadzenie wielu nowych technik i nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu schorzeń ginekologicznych. wprowadzenie w 2005 roku innowatorskiej metody operacyjnej przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu. Dotychczas Klinika w Bytomiu wykonała ponad 100 takich operacji i nadaj jest jedynym w Polsce i wiodącym w Europie ośrodkiem terapii tej wady rozwojowej płodu. bardzo istotny wkład w budowę nowoczesnego Centrum Terapii Płodu na terenie Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. działalność naukowo-badawczą. Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek jest autorem i współautorem łącznie 502 publikacji naukowych. Prowadzi szereg badań m.in. nt. stosowania metod biologii molekularnej w diagnostyce i prognozowaniu w onkologii ginekologicznej, diagnostyki w ciąży, zmniejszenie śmiertelności w perinatologii, technik korekcji wad rozwojowych płodu w okresie ciąży. 59


Platynowy Laur „Talent, Praca i Charakter”

Cezary Kaźmierczak współtwórca i Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Polsce Cezary Kaźmierczak urodził się 28 listopada 1964 w Łosicach. Od 1980 r. działał w Ruchu Młodej Polski, współpracował z opozycją antykomunistyczną w Siedlcach (m.in. jako autor, redaktor, kolporter, drukarz i wydawca publikacji drugiego obiegu). Od 1983 do 1987 pracował w siedleckim Muzeum Diecezjalnym. W 1989 wyjechał do USA, gdzie pracował w mediach polonijnych oraz jako menedżer w branży public relations. W 1995 r. wrócił do Polski, obejmując stanowisko szefa działu sprzedaży radia RMF FM. W 1996 zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w tym w 1998 założył agencję szkoleniową MMT Management. Jesienią 2010 wraz z Robertem Gwiazdowskim założył Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który zadeklarował skupienie się na obronie interesów małych i średnich firm. Cezary Kaźmierczak objął funkcję prezesa tej organizacji. ZPP pod jego kierownictwem aktywnie działa na rzecz sektora MSP w Polsce, promując idee wolnorynkowe i model gospodarczy oparty na prostym prawie gospodarczym i przejrzystym systemie podatkowym. ZPP jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji pracodawców w Polsce i publikuje co roku wiele raportów opisujących ważne zagadnienia gospodarcze, a także stanowisk odnoszących się do procedowanych projektów aktów normatywnych.

Platynowy Laur „Talent, Praca i Charakter” otrzymuje za: • • • •

odważną działalność na rzecz demokratyzacji Polski, podejmowaną w trudnym okresie początku lat 80., stworzenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – inicjatywy, której celem jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, dążenie do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE i wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami, przyczynianie się do zmian gospodarczych w naszym kraju, poprzez aktywny udział w debacie publicznej i poruszanie problemów istotnych dla środowiska przedsiębiorców, w tym sektora MŚP.

Platynowy Laur „Talent, Praca i Charakter”

Artur Komor Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Międzynarodowe Prawo Handlowe oraz studiów podyplomowych na tej samej uczelni na kierunku Integracja Europejska. W latach 2000-2011 Artur Komor kierował zespołami do spraw pozyskiwania środków unijnych mającymi znaczący współudział w otrzymaniu przez gminy Bytom i Dąbrowa Górnicza idących w setki milionów złotych dotacji unijnych. Z ramienia gminy Bytom koordynował międzynarodowe projekty badawcze RESCUE (Regeneracja Terenów Europejskich w Miastach i Środowiskach Miejskich) oraz MASURIN (Zarządzanie Zrównoważoną Rewitalizacją Miejskich Terenów Przemysłowych). Pracując w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu Artur Komor nadzorował niemal 4000 remontów; dwie z tych inwestycji zostały wyróżnione tytułem „Inwestycji roku” (2015, 2016). Działalność Artura Komora została wielokrotnie nagrodzona, m.in. Medalem Miasta Bytomia oraz Bytomską Nagrodą Europejską; kierowana przez niego firma otrzymała z kolei m.in. wyróżnienia EkoKarlika i EkoLaurów za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym. Kierowana przez Artura Komora spółka od wielu lat wspomaga bytomski sport, finansując m.in. takie dyscypliny jak hokej na lodzie, koszykówka, tenis ziemny, judo i rugby.

Platynowy Laur „Talent, Praca i Charakter” otrzymuje za: • • • • •

zasługi dla gospodarki polskiej w dziedzinach handlu zagranicznego i budownictwa; aktywną pracę na rzecz samorządu gospodarczego i branżowego; zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju; konsekwentne zarządzanie przez jakość (wdrożone trzy systemy zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 37001:2016) oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych; działalność na rzecz rozwoju bytomskiego sportu. 60


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

61


ks. prof. dr hab. Józef Budniak Profesor Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Złoty Laur „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • wieloletnią działalność ekumeniczną na płaszczyźnie duchowej, naukowej i praktycznej oraz

Złoty Laur „Pro Publico Bono”

propagowanie dialogu ekumenicznego – jako członek organizacji ekumenicznych krajowych i zagranicznych, m.in. były Prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej Region Polski (1992-2000), były Przewodniczący Komisji Do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN o/Katowice (2004-2008) oraz Przewodniczący Teologów Ekumenizmu w Polsce i Referent ds. Ekumenizmu w Diecezji Bielsko-Żywieckiej; • organizację ponad 30 konferencji i sesji naukowych w kraju i za granicą, w tym pierwszego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego w Cieszynie w roku 1995 i I Dożynek Ekumenicznych w Brennej (1990); • ogromną pracę edukacyjną i dydaktyczną w formie pięciu książek i kilkudziesięciu prac naukowych na temat ekumenizmu; • prowadzenie wieloletnich badań naukowych w zakresie tradycji cyron-metodiańskiej uwieńczonych książką zatytułowaną „Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyron-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów"; • współpracę przy stworzeniu pierwszej w Polsce encyklopedii ekumenizmu (1964-2014).

Marta Glaubic-Łątka dr nauk medycznych Złoty Laur w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • pełną empatii i serdeczności postawę wobec pacjentów; • osobowość i charyzmę, która zjednała jej sympatię i szacunek zarówno pacjentów jak i środo-

Złoty Laur „Pro Publico Bono”

wiska medycznego; • nowatorskie badania m.in. potwierdzenie w pracy doktorskiej niezwykłych związków migreny z teorią chaosu; • pracę dydaktyczną, która dzięki wykładom dotyczącym neurobiologii mózgu, zyskała jej popularność wśród studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego; • pionierskie stosowanie diagnostyki dopplerowskiej, profesjonalną terapię bólu, opiekę nad pacjentami kwalifikowanymi do neuromodulacyjnych zabiegów operacyjnych; • promowanie wśród pacjentów zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Ks. dr Waldemar Klinger Dyrektor Wydawnictwa i Drukarni Św. Krzyża w Opolu Złoty Laur w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za:

Złoty Laur „Pro Publico Bono”

• pracę duszpasterską, której celem jest budowanie żywej wiary wśród parafian, również przez wydarzenia kulturalne m.in. koncerty plenerowe; • wieloletnią posługę w parafii pw. Ducha Świętego w Winowie jako proboszcz, podczas których przeprowadził liczne prace remontowe i budowalne, a także zaktywizował życie religijne m.in. poprzez otwarcie domu pielgrzyma; • rozpowszechnianie wiedzy o historii Śląska, Opolszczyzny, a także ważnych dla lokalnych społeczności postaciach; • aktywne działania na rzecz renowacji opolskiej katedry poprzez wiele nowatorskich działań, a także popularyzację wiedzy o tym zabytku i inicjowanie badań, które pozwalają lepiej poznać jego historię; • przez ponad 20 lat zarządzenie z sukcesem diecezjalnym Wydawnictwem i Drukarnią Świętego Krzyża, podczas których nastąpił dynamiczny rozwój zakładu i ugruntowała się jego dobra pozycja na rynku poligraficznym. 62


dr Mariola Teresa Kozubek Adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie na ­Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Złoty Laur w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • Złoty Laur „Pro Publico Bono”

działania na rzecz wzrostu integracji społeczności wielokulturowych, religijnych i wyznaniowych miasta Katowice i regionu, mające na celu pogłębianie wzajemnego szacunku oraz promowanie dziedzictwa kulturalnego Śląska i Polski, postrzeganego jako dobro wspólne; pracę badawczą i popularnonaukową na rzecz wychowania do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego; promowanie wielokulturowości Katowic i Śląska w kraju i za granicą poprzez działania podejmowane we współpracy z różnymi środowiskami wyznaniowymi, Ruchem Focolari, Uniwersytetem Śląskim, stowarzyszeniami, organizacjami i władzami samorządowymi; współtworzenie od 2012 roku ekumenicznego „Kalendarza Trzech Religii. Żydzi, Chrześcijanie, Muzułmanie”. Kalendarz dociera, w kraju i za granicą (na różne kontynenty), do licznych środowisk promujących edukację międzykulturową.

Mieczysław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Złoty Laur w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • • Złoty Laur „Pro Publico Bono”

aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz rozwoju pomocy społecznej, rynku pracy oraz ochrony zdrowia publicznego; współtworzenie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich oraz wieloletnie, społeczne piastowanie stanowiska Przewodniczącego tego Stowarzyszenia; rzetelną pracę, poświęcenie i osobiste zaangażowanie podczas pełnienia obowiązków Pełnomocnika Wojewody Opolskiego ds. Rodziny oraz Osób Niepełnosprawnych; nieoceniony wkład w koordynację i nadzór nad działaniami z zakresu realizacji społecznych programów rządowych oraz programów Wojewody Opolskiego.

ks. Kanonik Jarosław Wolski Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława w Czeladzi Złoty Laur w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • • • • Złoty Laur „Pro Publico Bono”

trud budowania kościoła pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu; duszpasterskie dzieło wieloletniego prowadzenia Ludu Bożego parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi oraz dbałość o renowację i modernizację parafialnego kościoła – będącego największym tego typu obiektem w Zagłębiu Dąbrowskim; za wspieranie zrywu niepodległościowego narodu polskiego poprzez posługę kapelana podziemnych struktur „Solidarności” Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej; pochylanie się nad słabymi i ubogimi oraz posługę na rzecz potrzebujących poprzez przewodniczenie Komisji Rewizyjnej Caritas diecezji sosnowieckiej; działalność na rzecz społeczności miasta Czeladź, w tym stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych oraz współorganizację cieszącego się dużym uznaniem Festiwalu „Ave Maria”; wieloletnią posługę duszpasterską jako kapelan Klubu Sportowego „Zagłębie Sosnowiec” oraz rejonowy kapelan Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 63


Wydział Teologiczny ­Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dziekan tego Wydziału ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek Złoty Laur i w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymuje za: • • Złoty Laur „Pro Publico Bono”

• •

przekazywanie młodym ludziom, którzy w przyszłości będą decydować o kierunkach rozwoju naszego kraju i regionu, tradycyjnych wartości opartych o naukę chrześcijańską; nauczanie na najwyższym poziomie m.in. dzięki ciągłemu kształceniu się kadry pedagogicznej, a także wymianę wiedzy i doświadczeń z ośrodkami akademickimi na całym świecie; bogatą ofertę zajęć dydaktycznych, a także wykładów czy konferencji otwartych nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale często i dla szerokiej publiczności na ważne, aktualne tematy np. związane z rodziną, ekologią, zagrożeniami, które niesie współczesna technologia; pielęgnowanie tolerancji, otwartości na inne kultury i religie, co możliwe jest m.in. dzięki szerokim możliwościom wymiany studenckiej z innymi krajami.

Bożena Kalecińska Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Złoty Laur w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój ­gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za: • szczególne zaangażowanie we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie podnoszenia świadomości oraz wspierania procesów rekrutacyjnych cudzoziemców;

• wytrwałość w dążeniu do celu oraz pasję, która umożliwia ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej;

• wielozadaniowość, która umożliwia łączenie funkcji Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Złoty Laur „Osoba lub Instytucja Wspierająca Rozwój Gospodarki R ­ ynkowej lub Edukująca na potrzeby Firm”

i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnika Wojewody Opolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Koordynatora Wojewody do Spraw Równego Traktowania; współpracę z szeregiem instytucji państwowych, między innymi z Komendą Straży Granicznej, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego, Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Urzędem Marszałkowskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości migracji zarobkowych.

Prof. WSZiA w Opolu dr Tadeusz Pokusa Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Złoty Laur w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój ­gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za: • wieloletnią bliską współpracę z Opolskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Opola,

Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Opolską Izbą Gospodarczą oraz wieloma firmami regionu; • ciągły rozwój i unowocześnianie oferty kształcenia w WSZiA poprzez uruchamianie kolejnych kierunków i specjalności dostosowanych do potrzeb gospodarki i administracji regionu; • opracowanie i wdrożenie pierwszej w Polsce koncepcji kształcenia na specjalności „logistyka humanitarna”; • opracowanie i wdrożenie zindywidualizowanego programu nauczania w zakresie specjalności Złoty Laur „Osoba lub Instytucja Wspierająca „marketing sportowy” skupiającej studentów z całej Polski, Rozwój Gospodarki R ­ ynkowej lub Edukująca na potrzeby Firm” • dorobek naukowy i wdrożenia z zakresu logistyczno-marketingowej obsługi klientów. 64


Anna Sokołowska-Olesik Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach Złoty Laur w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój ­gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm” otrzymuje za: • kierowanie od trzech lat z wieloma sukcesami (najwyższa ilość kontroli i najlepsza wykry•

• Złoty Laur „Osoba lub Instytucja Wspierająca Rozwój Gospodarki R ­ ynkowej lub Edukująca na potrzeby Firm”

• •

walność naruszeń) Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach, jako pierwsza i jak dotąd jedyna kobieta na tym stanowisku w naszym kraju; szczególną troskę o wyposażenie inspektorów w nowoczesny sprzęt kontrolny, pojazdy i urządzenia – w tym podjęte działania skutkujące wyposażeniem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w mobilną linię diagnostyczną, służącą do kontroli stanu technicznego pojazdów oraz ich ekologiczności; stałą dbałość o jakość dróg w województwie i współpracę z samorządami i zarządcami – tak aby wyeliminować z ruchu pojazdy przeciążone; umiejętne kształtowanie kierunków działania Śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w celu przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz wspieranie rodzimego rynku transportowego i współpracę ze stowarzyszeniami przewoźników na Śląsku; dbałość o bezpieczeństwo na śląskich drogach poprzez liczne kontrole czasu pracy kierowców oraz kontrole stanu technicznego samochodów ciężarowych i autobusów, a także wykrywanie wszelkiego rodzaju oszustw i manipulacji w tym zakresie.

Franciszek Dezor Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu Złoty Laur w kategorii „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” otrzymuje za: • • • • •

Złoty Laur „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy”

17-letnią dbałości o poprawę warunków życia i bezpieczeństwo mieszkańców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni; wykorzystanie wieloletniego doświadczenia i zdolności menedżerskich do racjonalizacji ekonomicznej wydatków Spółdzielni, zabezpieczenia źródeł przychodów i wdrażania wewnętrznych form samofinansowania; stałe prowadzeniem dialogu z mieszkańcami zarządzanych nieruchomości, obejmujących blisko 11 tys. lokali mieszkalnych na powierzchni ponad 85 ha; budowanie dobrych i obustronnie korzystnych relacji z dostawcami usług i kontrahentami; zapewnianie stabilnego zatrudnienia i godnych warunków pracy osobom zatrudnionym w Spółdzielni; wykorzystywanie podczas prac remontowo-budowlanych ekologicznych technologii, wyrażających troskę o środowisko naturalne i stan otaczającej przyrody.

Joanna Koziarska-Kiziak Prezes MZK w Kędzierzynie -Koźlu Złoty Laur w kategorii „Menedżer, lider społeczno – gospodarczy” otrzymuje za: • • • •

podjęte działania na rzecz poprawy jakości jazdy dla podróżnych korzystających z komunikacji miejskiej, umożliwienie zakupu biletów drogą elektroniczną oraz uruchomienie systemu informacji pasażerskiej online; aktywny udział w procesie restrukturyzacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w spółkę prawa handlowego oraz dbałość o wizerunek przedsiębiorstwa; dbałość o kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz o pracowników poprzez zachęcanie i umożliwianie im rozwoju, poprawianie warunków pracy oraz doposażenie zaplecza technicznego i socjalnego; działalność na rzeczy poprawy jakości powietrza poprzez wymianę taboru autobusowego na pojazdy bardziej ekologiczne.

Złoty Laur „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy” 65


Marcin Nowak Dyrektor Zarządu Cloud Infrastructure ­Servives CEE, Dyrektor Globalnej Sieci ­Wsparcia DSS w Capgemini, Wiceprezes ABSL Złoty w kategorii „Menedżer, lider społeczno – gospodarczy” otrzymuje za: • • • Złoty Laur „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy”

• •

innowacyjność i efektywność w prowadzeniu programów rozwojowych przyczyniających się do podniesienia poziomu industrializacji dostarczanych usług; aktywne uczestnictwo w projektach realizowanych przez ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych); otwartość na współpracę, inicjatywę i kreatywność, dzięki czemu możliwe jest skuteczne działanie od koncepcji do osiągnięcia celu; zaangażowanie w przedsięwzięcia oparte na współpracy tzw. złotego trójkąta, czyli wspólne projekty samorządu, biznesu oraz uczelni wyższych; działania na rzecz integracji środowiska biznesowego – kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy-pracodawcy, aktywne działania na rzecz podniesienia kompetencji kadr.

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. Złoty Laur w kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo” otrzymuje za: • systematyczne inwestowanie w rozwój technologii, wprowadzanie na rynek nowych wyso• •

Złoty Laur „Polskie Przedsiębiorstwo”

kojakościowych produktów oraz innowacyjnych rozwiązań w celu sprostania stale rosnącym wymaganiom odbiorców; realizację szeregu inwestycji mających na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez obniżenie emisji spalin, drgań i hałasu generowanych podczas procesów produkcyjnych; uczciwe i rzetelne podejście do partnerów biznesowych, pozwalające na zdobywanie ich zaufania i wysoką pozycję w branży produkcyjno-budowlanej, co znajduje swoje odbicie także w bardzo dobrej sytuacji finansowej firmy; stworzenie nowych miejsc pracy, pozwalających na poczucie stabilności zatrudnienia oraz godnych warunków finansowych, które są uzupełnione o stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprzez uczestnictwo w organizowanych specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Centrum Medyczne TYSIĄCLECIE Sp. z o.o. Złoty Laur w kategorii „Udana inwestycja” otrzymuje za: • prowadzenie leczenia z wykorzystaniem nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej i profilak-

Złoty Laur „Udana Inwestycja”

tykę w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym układu krążenia (m.in. miażdżycy, nadciśnieniu tętniczemu, chorobie niedokrwiennej serca); • wczesne diagnozowanie chorób narządu wzroku dzięki Optycznej Koherentnej Tomografii i nowatorskie, bezinwazyjne metody korygowania już istniejących wad; • holistyczną troskę o zdrowie pacjenta i kompleksową opiekę, z której może on skorzystać w Centrum Medycznym Tysiąclecie, oferującym dostęp do ponad 20 poradni specjalistycznych; • szeroko zakrojoną działalność w zakresie promowania zdrowego trybu życia, badań profilaktycznych, aktywności fizycznej oraz odpowiednich nawyków dietetycznych.

66


Kazimierz Kwaśniak Likwidator Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w likwidacji Złoty Laur w kategorii „Symbol zmian” otrzymuje za: •

skuteczne przeprowadzenie procesów likwidacyjnych Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Likwidacji w Katowicach-Szopienicach. Projekt likwidacji zakładał usunięcie osadników szlamów cynkowych o masie ponad 200 tys. ton, niespełniających norm ekologicznych, charakteryzujących się dużą toksycznością oraz uciążliwością dla otaczającego środowiska. Pracę wykonano kompleksowo.

Złoty Laur „Symbol zmian”

Piotr Szeliga Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny IMPEXMETAL SA Złoty Laur w kategorii „Symbol zmian” otrzymuje za: •

umożliwienie, dzięki wkładowi finansowemu przeprowadzenia udanej rekultywacji terenów po byłej Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice, której pozostałości istniały jako bomba ekologiczna zanieczyszczająca środowisko wraz z wodami gruntowymi.

Złoty Laur „Symbol zmian”

Miłosz Paweł Borycki pseudonim MIUOSH Raper, producent muzyczny, współzałożyciel wytwórni płytowej Fandango Records Złoty Laur w kategorii „Kultura” otrzymuje za: • •

Złoty Laur „Kultura”

• • •

odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań i śmiałe łączenie ze sobą gatunków muzycznych pozornie odległych: rapu, rocka i muzyki elektronicznej z muzyką symfoniczną; pozostawanie jednym z najważniejszych producentów współczesnej muzyki w Polsce i realizacje projektów w tak różnymi artystami jak Katarzyna Nosowska, Budka Suflera, BAJM, Piotr Rogucki, Organek, T.Love, Myslovitz, Andrzej Smolik czy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia; wykorzystywanie artystycznej siły oddziaływania i potężnego grona fanów własnej muzyki do promowanie w Polsce i świecie miasta Katowice i regionu śląskiego; dostrzeganie potencjału śląskiej młodzieży i podejmowanie działań mających na celu zaangażowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, m.in. w ramach programu „Śląskie dla młodych”; dbałość o zachowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach z grudnia 1981 roku poprzez współtworzenie muzyki i udział aktorski w wyreżyserowanym przez Roberta Talarczyka spektaklu „Wujek ’81. Czarna ballada”, wystawianym na deskach Teatru Śląskiego. 67


Alicja Knast Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach Złoty Laur w kategorii „Kultura” otrzymuje za: • nieoceniony wkład w rozwój polskich instytucji kultury, m.in. dzięki pracy jako kurator Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie;

• pełnienie od lipca 2014 roku funkcji Dyrektora Muzeum Śląskiego oraz wysiłek na rzecz stwo-

Złoty Laur „Kultura”

rzenia z nowej siedziby Muzeum Śląskiego jednej z wizytówek miasta Katowice, zgodnie z faktami historycznymi oraz sugestiami organów: Sejmiku i Rady Miasta Katowice oraz Polską Racją Stanu; • odwagę w podejmowaniu wyzwań i sprawowanie funkcji Pełnomocnika, a następnie Dyrektora Generalnego Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; • pracę społeczną na rzecz innych podmiotów m.in. w Radzie do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz radach: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Historii Polski, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Miejskiego w Tychach oraz Radzie programowej galerii „Rondo Sztuki” Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; • aktywne uczestnictwo w życiu województwa Śląskiego i miasta Katowice.

Chór Uniwersytetu Śląskiego HARMONIA oraz chórmistrz Izabella Zielecka-Panek z okazji 100-lecia powstania Chóru Złoty Laur w kategorii „Kultura” otrzymuje za: • • Złoty Laur „Kultura”

• •

pełne sukcesów kontynuowanie tradycji założonego w 1908 roku w Cieszynie Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”; propagowanie wysokiego poziomu kultury muzycznej Śląska i Polski na licznych festiwalach muzycznych w kraju, Europie i Azji (Korea Płd., Tajlandia, Filipiny), a także podczas realizacji wielu nagrań płytowych z największymi artystami świata; okazały dorobek fonograficzny, na który składa się jedenaście płyt, które prezentują bogaty i przekrojowy repertuar zespołu, obejmujący dzieła najwybitniejszych kompozytorów – od muzyki średniowiecza po utwory współczesne; inicjatywę organizacji The Józef Świder International Festival of Music, który od 2015 roku organizowany jest w Cieszynie.

Roman Kurosz Propagator kultury śląskiej Złoty Laur w kategorii „Kultura” otrzymuje za: • ponad 40-letnią promocję na terenie całego kraju śląskiej tradycji i gwary w trakcie wydarzeń • • • Złoty Laur „Kultura”

artystycznych i kulturalnych z własnym udziałem; prowadzenie w latach 2007- 2015 w Radiu Piekary autorskiej audycji pt. „Rozmajte godki ze śląskiej szuflotki”– w której przypominał śląskie zwyczaje oraz prezentował ciekawych ludzi i interesujące miejsca naszego regionu; inicjatywę stworzenia zespołu estradowo-biesiadnego „SZWARNE KARLUSY”, z którym wydał płytę audio i teledysk ze starymi śląskimi piosenkami; wydanie jedynej w kraju płyty z piosenkami śpiewanymi podczas „Karczm Górniczych”, które prowadzi od 1987 roku. 68


AGROMUND Sp. z o.o. Złoty Laur w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna” otrzymuje za: • efektywność w działaniu i skuteczne osiąganie założonych celów biznesowych przez okres ponad 25 lat istnienia firmy oraz stałe udoskonalanie i poszerzanie gamy oferowanych produktów;

• budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi w atmosferze wzajemnego posza• • Złoty Laur „Firma Społecznie Odpowiedzialna”

nowania i zaufania, dzięki czemu spółka jest wiarygodnym kontrahentem na rynku dystrybucji nawozów mineralnych; wspieranie i organizowanie wielu przedsięwzięć społecznych, charytatywnych, kulturalnych i sportowych na rzecz mieszkańców regionu; dbałość o zapewnienie pracownikom dobrych i stabilnych warunków pracy oraz możliwości nieustannego rozwoju.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach Złoty Laur w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna” otrzymuje za: •

świadome, zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa wody, a także szeroką bieżącą komunikację z klientami dotyczącą jakości wody i jej parametrów chemicznych; • podejmowane działania w zakresie edukacji i kształtowania postaw proekologicznych oraz racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczeń ścieków; • prowadzenie w latach 2013-2017 jako Menadżer Projektu budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”; Złoty Laur „Firma Społecznie Odpowiedzialna” • aktywne uczestnictwo w projektach dedykowanych mieszkańcom Gliwic i miast ościennych, poprzez wpieranie festiwali, koncertów, wydarzeń kulturalnych i sportowych; • stworzenie w 2013 roku Muzeum Techniki Sanitarnej – placówki muzealna zlokalizowanej w ponad 100-letnim budynku starej przepompowni; • wykonanie I i II etapu projektu „Modernizacja Gospodarki Ściekowej w Gliwicach”, w ramach którego wykonano m.in. prawie 200 km kanalizacji sanitarnej, prawie 60 km kanalizacji deszczowej, wybudowano kilka przepompowni ścieków, Centralną Oczyszczalnię Ścieków, Stację Uzdatniania Wody; • udaną rewitalizację Willi Neumanna oraz planowane zagospodarowanie terenów zielonych w okolicy w celu udostępnienia terenu mieszkańcom Gliwic.

Stanislav Kučírek Prezes Słowacko-Polskiej Izby Handlowej w Żylinie Złoty Laur w kategorii „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • • •

Złoty Laur „Ambasador Spraw Polskich”

• • •

aktywne działanie na rzecz wzmocnienia polsko-słowackich relacji gospodarczych; wieloletnie wspieranie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, także podczas Europejskich Kongresów MŚP; działania na rzecz poszerzania wiedzy polskich przedsiębiorców na temat możliwości ekspansji na rynek słowacki; działania na rzecz rozwoju bilateralnych izb gospodarczych w Polsce; systematyczny rozwój Polsko-Słowackiej Izby Gospodarczej; realny wkład w promowanie polsko-słowackiej współpracy gospodarczej.

69


Marek Ociepka Główny Specjalista Departamentu Obrotu T ­ owarami Wrażliwymi i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Bezpieczeństwa T ­ echnicznego w Ministerstwie ­­­­ Przedsiębiorczości i Technologii, były Szef Wydziału ­Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Moskwie o raz Radca-Minister w tym Wydziale Złoty Laur w kategorii „Ambasador Spraw Polskich” otrzymuje za: • organizację – jako Wiceminister Finansów w latach 2002-2003 – audytu finansowego w jed-

• •

nostkach sektora finansów publicznych, co było jednym z warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej; • wysiłki mające na celu promocję polskich przedsiębiorców, podejmowane jako kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Moskwie w latach 2003-2006 oraz kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie w latach 2010-2015; • wspieranie rozwoju polskiego eksportu na rynek rosyjski m.in. poprzez organizację około Złoty Laur „Ambasador Spraw Polskich” 400przedsięwzięć promocyjnych, w tym ponad 60 misji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców z obu krajów; współuczestniczenie w założeniu Polskiego Klubu Biznesu w Moskwie; propagowanie polskiej bankowości na wschodzie Europy, jako dyrektor Przedstawicielstwa Banku Handlowego w Moskwie, a następnie pełniąc funkcję Prezesa Banku Handlowego „Vostok”.

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Złoty w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za: • sprawność w zarządzaniu i rozwinięte zdolności organizacyjne, dzięki którym możliwe było

• •

utworzenie wydziału, dwóch kierunków studiów – trzeci w toku, czterech katedr oraz stworzenie i wyposażenie 2 laboratoriów badawczych; • poświęcenie się prowadzeniu badań naukowych, których wyniki można bezpośrednio wykorzystać w praktyce (m.in. projekty badawcze realizowane wspólnie z Zakładem Metabolomiki Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich); Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność” • skuteczność w pozyskiwaniu grantów (kwota sumaryczna to około 20 mln zł), dzięki czemu możliwa była realizacja szeregu nowych projektów; stworzenie koncepcji utworzenia pierwszego na świecie laboratorium ratownictwa medycznego posiadającego akredytację w obszarze badawczym; umiejętność skutecznej i korzystnej współpracy na styku sektora publicznego i niepublicznego.

Wydział Ekonomii Uniwersytetu ­Ekonomicznego w Katowicach, oraz Dziekan prof. zw. dr hab. Celina Olszak z okazji 50-lecia Wydziału Złoty Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za: • wysiłek organizacyjny i dydaktyczny podczas sprawowania od 2016 roku funkcji Dziekana Wy-

Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność”

działu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wyrażający się dbałością o wysoki poziom procesu kształcenia studentów i zapewnienie im nowoczesnej bazy infrastrukturalnej; • postępowanie w pracy zawodowej w duchu szacunku dla prawdy oraz nawiązywanie do najlepszych tradycji akademickich gromadzonych od momentu założenia Uczelni przez liczny zespół badaczy o uznanym autorytecie; • inicjowanie współdziałania i prowadzenie merytorycznego dialogu Wydziału Ekonomii ze środowiskiem biznesowym oraz instytucjami centralnymi i samorządowymi; • wielokierunkową międzynarodową współpracę naukową dla wzbogacenia oferty dydaktycznej i naukowej prowadzonego Wydziału. 70


Wydział Zarządzania ­Uniwersytetu ­Ekonomicznego w Katowicach, oraz Dziekan prof. dr hab. Krystyna Jędralska z okazji 80-lecia Wydziału Złoty Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za: • nieoceniony wkład w kształcenie kadr menedżerskich, kształtowanie postaw przyszłych liderów biznesu, aby wyróżniali się kreatywnością, wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową;

• prowadzenie kompleksowych badań w zakresie nauk o zarządzaniu i ekonomii, a także w kom-

Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność”

plementarnych dyscyplinach innych dziedzin nauki, zdolnych sprostać wyzwaniom jutra na konkurencyjnych polskich, europejskich i światowych rynkach, w nowej erze globalnej gospodarki i społeczeństwa cyfrowego; • wdrażanie nowoczesnej koncepcji kształcenia opartej na nurcie „management science”, w którym istotne jest ścisłe powiązanie kształcenia z badaniami podstawowymi prowadzonymi przez pracowników wydziału; • prowadzenie w szerokim zakresie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, która jest wykorzystywana do rozwoju koncepcji kształcenia, określania efektów kształcenia i programu studiów oraz wzbogacania sposobów realizacji procesu dydaktycznego.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana ­Długosza w Częstochowie Złoty Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” otrzymuje za: • budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymi i samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu;

• utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom kształcenia; • stały rozwój oraz ofertę kształcenia dostosowaną do przemian dokonujących się na rynku pracy; • wysoką jakość realizowanych projektów badawczych i nawiązywanie owocnej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi;

• umiejętność łączenia wykształcenia z praktycznym przygotowaniem studentów do pracy zawodowej.

Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność”

Barbara Żuradzka założycielka i wspólniczka KBZ Żuradzka & Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K. Złoty Laur w kategorii „Kobieta przedsiębiorcza” otrzymuje za: • prowadzenie z powodzeniem przez ponad 20 lat własnej kancelarii; • profesjonalną obsługę przedsiębiorców, szczególnie w zakresie tworzenia i zmian układów

zbiorowych pracy, systemów wynagradzania oraz innych systemów świadczeń pracowniczych;

• kompetentne doradztwo w zakresie praktycznego stosowania prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz prawa związanego z gospodarką odpadami;

• fachową obsługę zarówno publicznych, jak i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; • ponad 30-letnią pracę na rzecz przedsiębiorców, dbanie o przestrzeganie ich praw i uczciwe traktowanie.

Złoty Laur „Kobieta przedsiębiorcza”

71


dr n. med. Piotr Brewczyński specjalista alergolog, Kierownik Pracowni B ­ adań Czynnościowych Układu Oddechowego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Złoty Laur w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: • zorganizowanie od podstaw i przy pomocy autorskiego planu Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w Katowicach;

• opracowanie i wprowadzenie do praktyki lekarskiej oryginalnego komputerowego banku danych

o alergenach i haptenach, będącego zapleczem merytorycznym dla systemu indywidualnych porad; • inicjatywę i utworzenie Górnośląskiej Fundacji „Allergoprotect”, mającej na celu pomoc w doposażeniu Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w aparaturę diagnostyczną i służącą do terapii chorób alergicznych oraz ukierunkowaną na systematyczne, merytoryczne dokształcanie personelu; skuteczne zarządzanie i prorozwojową aktywność w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; ogromny dorobek naukowy – publikację jako autor lub współautor 181 prac, w tym 95 publikacji pełnotekstowych, 65 streszczeń, 2 konsensusów oraz 19 publikacji popularyzujących wiedzę na temat chorób alergicznych i instytucji zajmujących się ich leczeniem; zaangażowanie w działalność dydaktyczną m. in. jako wykładowca na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach i starszy wykładowca w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu oraz wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Złoty Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

• • •

prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz Kierownik Katedry i Kliniki Chorób W ­ ewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Złoty Laur w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: • • Złoty Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

• •

wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniu rozwoju chorób wewnętrznych w szczególności układowych chorób tkanki łącznej i innych chorób reumatycznych; wybitne zasługi dla organizacji i wprowadzenie nowych metod leczniczych (leczenie biologiczne i przeszczepy); osobistą pasję i zaangażowanie w propagowaniu zapomnianych odkryć medycznych, szczególnie tych dokonanych przez Polaków; godne reprezentowanie Polski w wielu organizacjach międzynarodowych m.in. „World Congress of Internal Medicine”, „European Congress of Internal Medicine”, „European Leagne Against Rheumatism”, „American College of Physicians”;

integrację towarzystw internistycznych Europy Środkowej w organizację „Centeral European Congress of Internal Medicine” a także inicjatywę podpisania „Deklaracji z Wisły” o współpracy internistów.

72


dr Aleksander Sachanbiński Ordynator- Szpital Onkologiczny w Opolu Złoty Laur w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: •

pogodę ducha, serdeczność i współczucie, dzięki którym zyskał sympatię i szacunek pacjentów, dając im nadzieję i wsparcie w najtrudniejszych dla nich chwilach; stosowanie wielu nowatorskich technik leczenia m.in. resekcję guzów wpustu żołądka z otwarciem klatki piersiowej, techniki resekcji i termoablacji zmian przerzutowych do wątroby czy zabiegi rekonstrukcyjne piersi; wieloletnią pracę na rzecz pacjentów onkologicznych, w tym ponad 20 lat kierowania Oddziałem Chirurgii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii; opiekę nad młodym pokoleniem lekarzy, którzy pod jego kierunkiem uzyskali specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej, zdobywając nie tylko niezbędną wiedzę medyczną, ale także ucząc się pełnego empatii podejścia do pacjenta.

• • Złoty Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

prof. dr hab. n. med. Agata Stanek Zastępca Kierownika Oddziału Kliniki Chorób W ­ ewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej S­ zpitala Specjalistycznego nr 2 w ­­­­Bytomiu, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii Złoty Laur w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: •

godne reprezentowanie Polski w międzynarodowych organizacjach medycznych oraz owocną współpracę z zagranicznymi ośrodkami medycznymi; • wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną, w której chętnie dzieli się swym bogatym doświadczeniem z innymi; Złoty Laur • etyczną postawę na co dzień, poświęcenie dla chorych i niezwykłą wrażliwość na „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” cierpienie pacjentów; wprowadzenie nowoczesnych technik, w tym m.in. opracowanie procedur krioterapii ogólnoustrojowej w leczeniu pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i termografii do diagnostyki ran przewlekłych oraz przewlekłej choroby żylnej.

Lekarz medycyny Jarosław Struzik Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, ­Diabetologii i Endokrynologii ­­­­ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: • ciągłe dążenie do poszerzania kompetencji, wieloletnią działalność naukową oraz dzielenie się wiedzą medyczną i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami młodych lekarzy;

• działalność charytatywną oraz współpracę z Caritas Diecezji Opolskiej dzięki czemu powstało pierwsze w województwie hospicjum domowe;

• wprowadzenie technologii endoskopowych do stałego badania i leczenia pacjentów w wojewódz-

Złoty Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

twie opolskim, co znacznie poprawiło komfort oraz przyspieszyło proces diagnostyki i terapii pacjentów; • etyczną postawę podczas wykonywania codziennych obowiązków, poświęcenie, oddanie oraz niezwykłą wrażliwość na cierpienie pacjentów. 73


dr hab. n. med. Jacek Zamłyński Adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach Złoty Laur w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” otrzymuje za: • sprawowanie profesjonalnej opieki nad kobietą ciężarną, pozwalającej zapobiec groźbom wystąpienia powikłań zarówno u matki jak i płodu;

• współautorstwo sposobu realizacji procedury prenatalnego (wewnątrzmacicznego) zamknięcia płodowej przepukliny oponowo-rdzeniowej metodą otwartej chirurgii płodu;

Złoty Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

• •

• przeprowadzenie ponad 80 operacji prenatalnych, które poza zespołem w skład którego wchodzi Pan Profesor przeprowadza się jedynie w Stanach Zjednoczonych i Brazylii;

• wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegów amnioifuzji, amnioredukcji oraz wewnątrzma-

cicznej transfuzji uzupełniającej płodów z konfliktem serologicznym; wykonanie pierwszej w Polsce operacji założenia zastawki komorowo-owodniowej u płodu z izolowanym wodogłowiem metodą otwartej chirurgii wewnątrzmacicznej; niezwykły dorobek naukowy, obejmujący 219 publikacji głównie z zakresu perinatologii, w tym 20 opracowań związanych z prenatalną operacją naprawy przepukliny oponowo-rdzeniowej.

Anna Jonczyk-Drzymała Wiceburmistrz Miasta Lubliniec Złoty Laur w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za: • • • • • • •

podejmowane działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy; działalność na rzecz lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w organizację akcji społecznych, poświęconych zdrowiu, bezpieczeństwu, rodzinie i seniorom; otwartość na inne poglądy oraz umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby społeczności miejskiej; rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gminy; kreatywność w organizacji działań promujących kulturę, sport czy gospodarkę lokalną; działania na rzecz rozwoju oświaty poprzez m.in. udział w procesie rozbudowy i modernizacji obiektów infrastruktury szkolnej oraz przedszkolnej; niezwykły zmysł koordynatora, organizatora i menedżera.

Złoty Laur„Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

Danuta Kamińska Wiceprzewodnicząca Górnośląsko-­Zagłębiowskiej Metropolii Złoty Laur w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za: • • •

Złoty Laur„Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

wieloletnią pracę na rzecz samorządu, w tym przez 16 lat jako Skarbnik Miasta, wskazując i potwierdzając kierunki rozwoju Katowic; uznanie, którym cieszy się jako ekspert w dziedzinie finansów publicznych, autorka lub współautorka wielu publikacji na ten temat, organizatorka licznych konferencji, spotkań, zjazdów naukowych; godne reprezentowanie samorządu w strukturach Unii Metropolii Polskich (jako przewodnicząca Komisji Skarbników) i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (w Zespole do Spraw Systemu Finansów Publicznych); sumienność, rzetelność i odpowiedzialność w swojej pracy, a także powszechny szacunek, który zyskała dzięki wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmowi.

74


Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego Złoty Laur w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy” otrzymuje za: • • •

Złoty Laur„Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców oraz tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości na terenie gminy; nieustanne zachęcanie potencjalnych przedsiębiorców do lokowania swojej działalności w gminie oraz doprowadzenie do utworzenia na terenie gminy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej; integracja lokalnego środowiska biznesowego poprzez organizowane corocznie spotkania Burmistrza z przedsiębiorcami pn. „Śniadanie dla przedsiębiorców”, w których uczestniczą również przedstawiciele Opolskiej Izby Gospodarczej, PUP z Brzegu Opolskiego, Centrum Rozwoju i Gospodarki, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucji otoczenia biznesu; szczególną umiejętność pozyskiwania środków z funduszy unijnych i pozabudżetowych – na zadania zakończone i realizowane w 2018 roku ogółem gmina pozyskała ponad 12 mln zł.

Arkadiusz Faruga Właściciel Firmy Faro Car Spa w Jaworzu Złoty Laur w kategorii „Talent, praca i charakter” otrzymuje za: • • • • • Złoty Laur„Talent, praca i charakter”

postawę, która zmienia środowisko społeczne i spojrzenie na osoby niepełnosprawne oraz wyrównuje ich szanse; determinację, odwagę, siłę woli i chęć działania. Od pięciu lat prowadzi samodzielnie firmę, która stale się rozwija, zatrudniając kolejnych pracowników, a także zwiększając zakres usług; mobilizację osób niepełnosprawnych do aktywności zawodowej; stanowienie pozytywnego przykładu dla osób niepełnosprawnych, że pomimo przeciwności losu i trudności można wiele osiągnąć i spełniać swoje marzenia; udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, m.in. poprzez działalność dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM oraz udział w zbiórkach charytatywnych.

Jerzy Nieszporek i Alicja Karbowska Śląska rodzina muzykująca Złoty Laur w kategorii „Talent, praca i charakter” otrzymuje za: • 10 lat działalności jako rodzinny duet muzyczny Home Project; • mimo amatorskiej formuły, wykonania na najwyższym poziomie dostarczają słuchaczom doznań z najwyższej półki;

• kultywowanie śląskiej tradycji wspólnego domowego muzykowania; • pasję przekazywaną między pokoleniami a wyczuwalną w każdym dźwięku instrumentu

Złoty Laur„Talent, praca i charakter”

i głosu, poszukiwanie własnego stylu i znajdowanie czasu na realizację hobby pomimo licznych obowiązków; • dzielenie się radością z muzykowania zarówno podczas małych, domowych koncertów dla przyjaciół i znajomych, jak i koncertów w klubach muzycznych czy salach koncertowych; • wszechstronność, bogate i zaskakujące aranżacje oraz szeroki repertuar, od utworów jazzowych, soul, pop czy poezji śpiewanej po autorskie kompozycje; • pasję utrwalania muzycznych dokonań w domowym studiu. 75


Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Katowicach Złoty Laur w kategorii „Talent, praca i charakter” otrzymuje za: • • • Złoty Laur„Talent, praca i charakter”

za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz Urzędu Miasta Katowice i sprawowanie w przeszłości funkcji Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Naczelnika Wydziału Budownictwa, a obecnie Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego; znaczący wkład w organizowanie miejskich służb nadzoru budowlanego oraz szczególne zaangażowanie w budowanie form współpracy między Służbami Administracji Architektoniczno-Budowlanej a Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego; wykorzystywanie dla dobra miasta ogromnego doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego; życzliwość dla wszystkich spotykanych na drodze zawodowej osób i budowanie swoją postawą zaufania mieszkańców do organów administracji samorządowej.

ELEMONT Sp. z o.o. Złoty Laur w kategorii „Załoga, wspólny sukces” otrzymuje za: • osiągnięcie ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa technicznego, projektowania, komplek• • • • Złoty Laur„Załoga, wspólny sukces”

sowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki, sterowania oraz zarządzania projektami wielobranżowymi; umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i dostawcami, co przekłada się na zrównoważony wzrost portfela zamówień oraz osiągnięcie rekordowych wyników finansowych w historii firmy; uruchomienie marki Elemont ecOnstruction, która zajmuje się wdrażaniem proekologicznych technologii ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej; wprowadzenie programu szkoleń dla uczniów i studentów kierunków technicznych pod nazwą „Nauka i praca – to się opłaca” oraz wzbogacanie programów nauczania o zajęcia teoretyczne i praktyczne; rozpoczęcie projektu skierowanego do pracowników firmy – „Energia Elemontu”, którego celem jest dbałość o jak najlepszą atmosferę pracy oraz wsparcie indywidualnych zainteresowań pracowników.

76


LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

77


2006 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI Polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny

LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW 1992 LECH WAŁĘSA Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

2007 LESZEK BALCEROWICZ Wybitny ekonomista, prekursor przemian gospodarczych w Polsce

DAMIAN ZIMOŃ Arcybiskup, Metropolita Katowicki

2008 ANDRZEJ WAJDA Mistrz sztuki teatralnej i filmowej

1994 ANDRZEJ OLECHOWSKI Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

ANDRIS PIEBALGS Komisarz UE ds. energii

1995 ALFONS NOSSOL Biskup Diecezji Opolskiej

2009 BOGDAN BORUSEWICZ Marszałek Senatu RP

1996 Ojciec Święty JAN PAWEŁ II

2010 KRZYSZTOF ZANUSSI Mistrz sztuki filmowej, wybitny polski reżyser i scenarzysta filmowy

1997 KLASZTOR JASNOGÓRSKI 1998 JERZY BUZEK Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

2011 JOSÉ MANUEL BARROSO Przewodniczący Komisji Europejskiej

1999 JAVIER SOLANA MADARIAGA Sekretarz Generalny Unii Zachodnioeuropejskiej

2012 JANUSZ LEWANDOWSKI Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu

BRONISŁAW GEREMEK Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

2013 KRZYSZTOF PENDERECKI Wybitny kompozytor, światowej klasy dyrygent

2000 JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI Pisarz, polityk, słynny „Kurier z Warszawy”, wieloletni Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

2014 BRONISŁAW KOMOROWSKI Prezydent RP w latach 2010-2015

2001 ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI Polityk, wykładowca akademicki

2015 HANNA SUCHOCKA Premier Polski w latach 1992-1993, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 1997-2000, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim w latach 2001-2013

MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC Ojciec zakonu, profesor, filozof, nauczyciel akademicki 2002 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

2016 abp WIKTOR SKWORC Metropolita Katowicki

2003 DANUTA HÜBNER Minister ds. Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej

2017 KAZIMIERZ PAZGAN Wybitna postać, niezwykła osobowość

WOJCIECH KILAR Kompozytor

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

2004 VACLAV HAVEL Polityk, Prezydent Czechosłowacji w latach 1989-1992 i Republiki Czeskiej w latach 1993-2003, pisarz, dramaturg

2010 JERZY BUZEK Poseł do Parlamentu Europejskiego

TADEUSZ MAZOWIECKI Polityk, Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej, publicysta, działacz społeczny

2013 prof. dr hab. n. med. MARIAN ZEMBALA Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

2005 abp STANISŁAW DZIWISZ Metropolita Krakowski

2014 abp WIKTOR SKWORC Metropolita Katowicki 78


2015 JANUSZ STEINHOFF Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 1997–2001, poseł na Sejm X, I i III kadencji, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

2008 RADOSŁAW SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych RP JAN WIECZOREK Biskup Ordynariusz Diecezji Gliwickiej

2016 ANDRZEJ ARENDARSKI Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

JERZY PODSIADŁO Współtwórca koncepcji oraz realizator restrukturyzacji i integracji polskiego hutnictwa

2017 Polskie Radio KATOWICE w 90. rocznicę powstania

2009 ks. ADAM BONIECKI Redaktor Naczelny „Tygodnik Powszechny”

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW Z DIAMENTEM

WALDEMAR PAWLAK Wicepremier, Minister Gospodarki

2013 JÓZEF HEN Wybitny pisarz i publicysta

STANISŁAW WIĘCEK Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A.

2014 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI Minister Skarbu Państwa

2010 KONRAD JASKÓŁA Prezes Zarządu POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA oraz Prezes ANDRZEJ ARENDARSKI i Sekretarz Generalny MAREK KŁOCZKO

2015 ks. prof. dr hab. MICHAŁ HELLER Teolog, profesor nauk filozoficznych, Fundator i Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

KAROL CEBULA Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

2016 PIOTR BECZAŁA Światowej sławy śpiewak operowy

2011 MAREK GOLISZEWSKI Założyciel i Prezes Business Centre Club

ks. bp JAN SZAREK Biskup Senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

JANUSZ GRANAT Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w latach 2005-2011

2017 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH w 50. rocznicę powstania

prof. dr hab. inż. ANDRZEJ KARBOWNIK Rektor Politechniki Śląskiej, współtwórca koncepcji restrukturyzacji Polskiego Górnictwa

WOJCIECH SZCZUREK Prezydent Miasta Gdynia

TERESA MOKRYSZ Współwłaściciel firm grupy Mokate

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW

2012 prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008-2016

2006 TADEUSZ SZURMAN Biskup, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

prof. dr hab. MICHAŁ KULESZA Doradca społeczny Prezydenta RP DARIUSZ LUBERA Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.

ADAM ŚMIGIELSKI Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej

dr JAN OLBRYCHT Poseł do Parlamentu Europejskiego

TADEUSZ RAKOCZY Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

HERBERT WIRTH Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

2007 PAWEŁ ANWEILER Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

BOGDAN ZDROJEWSKI Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

JANUSZ STEINHOFF Wybitny działacz gospodarczy, mąż stanu, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

2013 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA Senator RP, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju 79


ZYGMUNT FRANKIEWICZ Prezydent Miasta Gliwice

ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji

JACEK KRYWULT Prezydent Miasta Bielsko-Biała

NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA z siedzibą w Katowicach

PAWEŁ OLECHNOWICZ Prezes Grupy LOTOS S.A.

TAURON DYSTYBUCJA S.A. Oddział w Opolu

PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice

2017 RYSZARD FLOREK Prezes Zarządu FAKRO, założyciel Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”

RYSZARD ZAMBACZYŃSKI Prezydenta Miasta Opole 2014 JERZY STĘPIEŃ Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, Prorektor Uczelni Łazarskiego

WOJCIECH KODŁUBAŃSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie

ks. bp dr GERARD KUSZ Biskup senior diecezji gliwickiej

WIKTOR PAWLIK Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

JAN KLIMEK Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

MIROSŁAW SEKUŁA Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014

JACEK JANAS Prezes Zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

FRANCISZEK BUSZKA Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

TADEUSZ WNUK Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach Zespół Śpiewaków Miasta Katowice

2015 prof. JÓZEF DUBIŃSKI Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w latach 2001-2015

CAMERATA SILESIA oraz Dyrektor ANNA SZOSTAK JACEK JANISZEWSKI Organizator Forum Gospodarczego w Toruniu

dr hab. n. med. BOGDAN KOCZY Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA OSÓB LUB FIRM ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

ADAM LESZKIEWICZ Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. prof. dr hab. n. med. BOGUSŁAW MACIEJEWSKI Wieloletni Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Kierownik Kliniki Radioterapii CMKP

2016 STANISŁAW GALARA Współwłaściciel GALMET Sp. z o.o w Głubczycach

TADEUSZ SERAFIN Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu

ANDRZEJ KULPA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego POM Sp. z o.o. w Krapkowicac

prof. dr hab. n. med. dr h. c. ALEKSANDER R. SIEROŃ Konsultant Krajowy w dziedzinie angiologii

ZENON MAŚLONA Prezes Zarządu BRENNTAG Sp. z o.o w Kędzierzynie-Koźlu

2016 prof. dr hab. TOMASZ MICZKA Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w latach 2008-2016

ARTUR TOMASIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa KONTAKT SIMON S.A. w Czechowicach-Dziedzicach z okazji 95-lecia działalności

ZENON NOWAK Prezes Polska Press Śląsk

PB JAEKEL-BUD-TECH Sp. z o.o. w Chorzowie

PIOTR WOJACZEK Profesor Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ELZAB S.A. w Zabrzu

80


2017 JERZY BĘBENEK Właściciel firmy TRANSBEJ z okazji 40-lecia działalności

2006 MICHAŁ TENDERA Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

HERBERT GABRYŚ Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej

TADEUSZ SŁAWEK Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

PIOTR DUDEK Prezes Zarządu AQUA S.A. w Bielsku-Białej

STANISŁAW WIĘCEK Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A.

KRZYSZTOF SKIBA Założyciel i Prezes Zarządu SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

KONRAD JASKÓŁA Prezes Zarządu POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.

STANISŁAW SZWED Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

KRYSTYNA WOŹNIAK-TRZOSEK Redaktor Naczelna Magazynu POLISH MARKET 2007 ROŻA THUN Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”

JAN WORONIECKI Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu

2003 BRUNO DETHOMAS Ambasador UE w Polsce, Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

TEATR LALEK „BANIALUKA” IM. JERZEGO ZITZMANA w Bielsku-Białej

MAREK GRELA Ambasador Polski przy Unii Europejskiej

2008 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY

GENOWEFA GRABOWSKA Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

ANDRZEJ SZTELIGA Radca-Minister, Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji

JAN OLBRYCHT Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002

MAREK RUDNICKI Profesor chirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago

2004 AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO w Katowicach

2009 ANDRZEJ HOŁDA Prezes Zarządu Energomontaż Południe SA w Katowicach

JAN TRUSZCZYŃSKI Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

ZBIGNIEW KOSTECKI Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 1995-2009

ADAM MAŁYSZ Światowej sławy sportowiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich

BRONISŁAW ORAWIEC Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

ANNA SEKUDEWICZ Dziennikarka i reportażystka

ENRICO PAVONI Prezes Zarządu Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej

BRONISŁAW KRZYSZTOF Artysta rzeźbiarz

2010 BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu RUDOLF CIEŚLAR

2005 JAROSŁAW PIETRAS Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN

ALEKSANDER SIEROŃ Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA ­KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz Dziekan Wydziału prof. UŚ dr hab. KRYSTYNA DOKTOROWICZ

DOROTA SIMONIDES Senator Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-2005

2011 MAŁGORZATA HANDZLIK Poseł do Parlamentu Europejskiego 81


prof. dr hab. JAN KLIMEK Prezes Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

JACEK PIECHOTA Poseł na Sejm RP, były Minister Gospodarki i Pracy 2006 MICHAŁ CZARSKI Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002-2006, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

ks. FRANCISZEK KURZAJ Duszpasterz ślązaków w Teksasie MACIEJ SZPUNAR Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

JERZY HOŁOWIECKI Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

2012 SÁNDOR DEMJÁN Prezes Zarządu Trigránit Development Corporation

STANISŁAW WOŚ Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

IVAN DEL VECHIO Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

FLORIAN KUŹNIK Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach DIETER PRZEWDZING Burmistrz Zdzieszowic

2013 AUGUSTYN KUBIK Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego CZESKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Ostrawie oraz Przewodniczący Zarządu JIŘI CIENCIALA i Wiceprzewodniczący Zarządu JAN ŻUREK

2007 KRYSTYNA BOCHENEK Wicemarszałek Senatu RP, dziennikarz GRAŻYNA GĘSICKA Minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007

2015 GRAŻYNA BERNATOWICZ Ambasador RP w Pradze

JANUSZ JANECZEK Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2016 prof. THEODOR KANITZER Przewodniczący Stowarzyszenia Polsko-Austriackiego, Przewodniczący Zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich

EWA MAŁECKA-TENDERA Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach TOMASZ PIETRZYKOWSKI Wojewoda Śląski w latach 2005-2007

2017 ZBIGNIEW CIERNIAK Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

KRYSTYNA SZARANIEC Dyrektor Naczelny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

ROBERT KONIECZNY Światowej klasy architekt

2008 BOŻENA WALTER Prezes Fundacji TVN NIE JESTEŚ SAM

ANDREA BEKIĆ Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

JANUSZ MOSZYŃSKI Radny Województwa Śląskiego oraz Marszałek w latach 2006-2008

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO”

ANDRZEJ PŁONKA Starosta Bielski

2005 MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej

2009 ZBIGNIEW KALARUS Kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

ARKADIUSZ KRĘŻEL Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

MARIAN OSLISLO Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

JACEK KRYWULT Prezydent Miasta Bielsko-Biała

ANDRZEJ STANIA Prezydent Miasta Ruda Śląska

BOGUSŁAW MACIEJEWSKI Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

REGIONALNA DYREKCJA LASOW PAŃSTWOWYCH w Katowicach oraz Dyrektor KAZIMIERZ SZABLA

82


2010 EUGENIUSZ BUDNIOK Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Katowickiej

dr n. med. DARIUSZ ŁĄTKA Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wicepremier, Minister Gospodarki

KAMIL DURCZOK Dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter, Redaktor Naczelny FAKTY TVN

dr n. med. JANUSZ PICHURSKI Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

MARIUSZ GĄSIOR Dyrektor ds. Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

dr n. med. WŁADYSŁAW PLUTA Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

MARIA PAŃCZYK-POZDZIEJ Senator RP, propagatorka kultury Śląskiej POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ODDZIAŁ PRASA ŚLĄSKA oraz Prezes Zarządu ZENON NOWAK

JAN SZCZĘŚNIEWSKI Prezes Zarządu Śląskiego Banku Żywności

JÓZEF SEBESTA Marszałek Województwa Opolskiego

ADAM ZDZIEBŁO Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

2011 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski

2014 JACEK JANISZEWSKI Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego„Samorządowa Polska”

RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski

ks. kanonik PAWEŁ BUCHTA Emerytowany Proboszcz Para i św. Apostołów Piotra i Pawła

dr n. med. HENRYK KAWALSKI Lekarz naczelny Szpitala im. Ignacego Mościckiego Lecznicy Dzieci i Dorosłych w Chorzowie dr hab. n. med. MAREK KAWECKI Zastępca dyrektora ds. medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

ks. prałat prof. dr hab. ANDRZEJ HANICH Proboszcz Para i św. Jerzego w Pruszkowie WILHELM BEKER Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

dr n. med. JÓZEF KUREK Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

2015 BERNARD BŁASZCZYK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH w 75. rocznicę powstania oraz rektor prof. dr hab. JAN PYKA

prof. dr hab. BERNADETTA FUCHS Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SODOWSKI Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa ŚUM, SP ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz prezes fundacji „Godula-Hope”

dr hab. IRENA LIPOWICZ Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-2015

2012 prof. dr hab. inż. WIESŁAW BLASCHKE Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Polsce

PIOTR LITWA Wojewoda Śląski w latach 2014-2015

DARIUSZ BOGDAN Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

ks. infułat EDMUND PODZIELNY Proboszcz Katedry Opolskiej

OLGIERD DZIEKOŃSKI Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

JADWIGA RUDNICKA Posłanka na Sejm I kadencji oraz Senator VI kadencji

prof. dr hab. MACIEJ KALISKI Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki

prof. dr hab. inż. MAREK TUKIENDORF Rektor Politechniki Opolskiej

dr JACEK KOZAKIEWICZ Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej

2016 ks. dr ARNOLD DRECHSLER Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej

prof. dr hab. KATARZYNA POPIOŁEK Dziekan Katowickiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

ANDRZEJ SOŚNIERZ Poseł na Sejm RP, Dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

2013 IRENA LIPOWICZ Rzecznik Praw Obywatelskich 83


HELMUT PAISDZIOR Poseł I, II, III i IV kadencji Sejmu RP

2012 JACEK FILUS Szef Anteny Polskiego Radia Katowice

JAN SARNA Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu z okazji 25-lecia działalności Fundacji

HENRYK GRZONKA Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice Dyrektor Biblioteki Śląskiej

prof. dr hab. CZESŁAW MARTYS Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. TOMASZ MICZKA Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

2017 RYSZARD BOGUSZ Biskup Senior Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Wrocławskiej

JERZY NACHEL Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Katowice

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W KATOWICACH z okazji 60-lecia działalności

2013 prof. ANDRZEJ JASIŃSKI Wybitny pianista i pedagog

LAUREAT PLATYNOWEGO LAURU „WYDARZENIE ROKU”

TADEUSZ KIJONKA Poeta, dziennikarz, założyciel i wieloletni Redaktor Naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”

2014 TOMASZ KONIOR Architekt, autor projektu siedziby NOSPR w Katowicach

ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE CAMERATA SILESIA 2014 STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KATOWICE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „DOSKONAŁA ZAŁOGA”

2015 MACIEJ KLUSS Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie

2008 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA FINAL S.A. w Dąbrowie Górniczej

ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI Wieloletni Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH „ODRA” S.A. w Brzegu 2010 NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE Sp. z o.o.

MAREK TWARÓG Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego z okazji 70. rocznicy działalności wydawniczej

2013 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu

2016 prof. dr hab. EWA CHOJECKA Profesor historii sztuki

2014 BRÖKELMANN POLSKA Sp. z o.o. w Opolu

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „ŚLĄSKI FAIR PLAY”

2013 prof. dr hab. ANDRZEJ KLASIK Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

2008 BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w Krakowie oraz Rektor prof. dr hab. inż. TADEUSZ SŁOMKA z okazji 100-lecia Uczelni PPUH FILPLAST w Głogówku

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA”

NB POLSKA Sp. z o.o. PRODUCENT OKIEN DO PODDASZY

2010 LOTOS Czechowice S.A. oraz Prezes Zarządu TADEUSZ SZKUDLARSKI

VELUX Fabryka w Namysłowie 2014 prof. dr inż. ZBIGNIEW ŚMIESZEK Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący Rady

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „KULTURA I MEDIA” 84


Specjalista chirurgii ogólnej

prof. dr hab. LESZEK ŻABIŃSKI Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. JAN DUŁAWA Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, angiologii i hipertensjologii

prof. dr. hab. n. med. PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

PLATYNOWY LAUR „TALENT – PRACA I CHARAKTER”

prof. dr hab. KAROL MUSIOŁ Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2015-2012 2015 prof. dr hab. inż. JAN PILARCZYK Wieloletni Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Doradca Dyrektora ds. Rozwoju Badań z okazji Jubileuszu 70-lecia Instytutu

2015

WOJCIECH KUŚPIK

Prezes Zarządu Grupy PTWP S.A. prof. dr hab. n. med. ADAM MACIEJEWSKI Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

2016 prof. dr hab. inż. MAREK GZIK Radny Województwa Śląskiego, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

2017 prof. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

2013 PETR KUŽEL Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH z okazji 80-lecia działalności

MAREK SOWA Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. n. med. PAWEŁ BUSZMAN Prezes Zarządu American Heart of Poland S.A. oraz American Heart of Poland Investment Inc.

TADEUSZ WNUK Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

ANDRZEJ ZDEBSKI Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 2014 KAZIMIERZ BARCZYK Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

2013 dr n. med. WIESŁAW DUDA Dyrektor NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach

ANDRZEJ GOŚCINIAK Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2011-2014

prof. dr hab. n. med. JERZY WIDUCHOWSKI Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śl.

JAN HOPPE Wieloletni działacz samorządu gospodarczego

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM w Zabrzu

WIKTOR PAWLIK Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

2015 prof. dr hab. n. med. PAWEŁ LAMPE Ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

JANUSZ TARGOSZ Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF ZIAJA Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2015 MARIAN BŁACHUT Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice

2016 prof. dr hab. n. med. WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w Katowicach

ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego

HENRYK GALWAS Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

GRAŻYNA MICIŃSKA Prezes Delegatury w Tychach RIG

2017 prof. dr hab. n. med. EDWARD WYLĘGAŁA Wybitny okulista

MAREK MYŚLIWIEC Wieloletni działać gospodarczy, Wiceprezes RIG w Katowicach

prof. dr hab. n. med. ANTONI HRYCEK Specjalista chorób wewnętrznych prof. dr n. med. LECH CIERPKA 85


2017

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Wojewoda Opolski

KAZIMIERZ POZNAŃSKI Prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach

1993 HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI Kompozytor

JANUSZ OLSZOWSKI Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach

1994 BARBARA BLIDA Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA W KATOWICACH RACIBORSKA IZBA GOSPODARCZA

ZBIGNIEW RELIGA Chirurg, kardiolog, twórca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

MIROSŁAW LENK Prezydent Miasta Racibórz

MICHAŁ KULESZA Współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym

2016 ZBIGNIEW PODRAZA Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

JANUSZ STEINHOFF Współtwórca prawa geologicznego i górniczego

ANDRZEJ RAJPERT Prezes Katowickiej Izby Przemysłowo-Handlowej w latach 1989-1995

1995 ANDRZEJ ARENDARSKI Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

KRYSTYNA SIEJNA Przewodnicząca Rady Miasta Katowice, Wiceprezydent Katowic w latach 2002-2014

JÓZEF BYRTUS Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach FRANCISZEK KOKOT Profesor dr hab. n. med. Śląskiej Akademii Medycznej

KLUB KAPITAŁU ŚLĄSKIEGO oraz prezes ROMAN ŁUCZAK z okazji 25-lecia działalności Klubu

STANISŁAW TKOCZ Redaktor Naczelny GOŚCIA NIEDZIELNEGO

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „ZIELONA GOSPODARKA”

1996 LESZEK GIEC Dyrektor Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu

2013 GABRIELA LENARTOWICZ Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji 20-lecia działalności Funduszu

IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA w Essen KAZIMIERZ PAZGAN Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

PLATYNOWY LAUR „OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM”

KONSULAT GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI w Krakowie

2014 DB SCHENKER RAIL POLSKA

1997 MARIAN KRZAKLEWSKI Przewodniczący Klubu Parlamentarnego AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆ

LAUREACI PLATYNOWYCH ­LAURÓW „OSOBA LUB INSTYTUCJA ­WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM”

STANISŁAW HADYNA Twórca i Dyrektor Artystyczny Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK i PAŃSTWOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK

2016 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH z okazji 90-lecia działalności

IRENEUSZ SKUBIŚ Redaktor Naczelny NIEDZIELI i Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 1998 BERNARD CZERNECKI Duszpasterz Środowisk Górniczych

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

PAWEŁ KOZERSKI Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

1992 MIROSŁAW STYCZEŃ Wojewoda Bielski 86


ROLF TIMANS Ambasador Unii Europejskiej w Polsce

STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA Senator Rzeczpospolitej Polskiej, uczony, Rektor Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2002

ANTONI WIT Dyrygent i NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

JERZY SWATOŃ Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1999 JERZY WIDZYK Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

2003 ADAM FUDALI Prezydent Miasta Rybnik

BRUNON BARTKIEWICZ Prezes Zarządu BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

JAN KURP Prezes Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

MASSIMO GENTILINI Prezes Zarządu FIAT AUTO POLAND i FIAT AUTO POLAND S.A. w Bielsku-Białej

JERZY PODSIADŁO Prezes Zarządu Koncernu POLSKIE HUTY STALI S.A.

KREDYT BANK S.A. w Warszawie

ANDRZEJ BOCHENEK Chirurg i kardiochirurg, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

2000 PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice

HERBERT PAIERL Radca Rządu Styrii, Minister Gospodarki Finansów i Spraw Europejskich

WŁADYSŁAW BARTOSZEWICZ Prezes Zarządu POLKOMTEL S.A. BERNARD GEHIN Prezes Zarządu PASCAL POLSKA Sp. z o.o.

2004 TADEUSZ WRONA Prezydent Miasta Częstochowa

MAREK KŁOCZKO Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura EXPO 2000

IRENEUSZ MASZCZYK Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach

KLEMENS ŚCIERSKI Dyrektor Elektrowni ŁAZISKA, Oddziału Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

MAREK MUTKE Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

2001 WOJCIECH BOROŃSKI Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic w latach 1998-2002

ZBIGNIEW PUCEK Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu

HENRYK BOROWSKI Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach

JACEK STUDENCKI Prezes Zarządu TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej

JERZY KOŹMIŃSKI Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

ZDZISŁAW TRZEPIZUR Prezes Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE S.A.

KAZIMIERZ KUTZ Reżyser, Senator Rzeczpospolitej Polskiej

JERZY GRUSZCZYK Dyrektor Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG

WŁADYSŁAW SZCZOTKA Dyrektor Bielskiego Centrum Kultury i Bielskie Centrum Kultury 2002 FRANCISZEK BUSZKA I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

2005 LESZEK JARNO Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

JERZY DUDA-GRACZ Artysta plastyk

PAWEŁ OLECHNOWICZ Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

JAN KUŁAKOWSKI Główny negocjator Rzeczpospolitej Polskiej – Unii Europejskiej latach 1997 2001, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia POLSKA-FRANCJA DLA EUROPY

JÓZEF WYCIŚLOK Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

87


BANK BPH S.A. oraz Prezes Zarządu JÓZEF WANCER

WALERIAN WIORA Dyrektor Zarządu PPUH PROMUS RUDA ŚLĄSKA Sp. z o.o.

GÓRNOŚLĄSKA SPOŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Zabrzu oraz Prezes Zarządu JANUSZ HONKOWICZ

ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI i ZBIGNIEW KOWALIK Właściciele K.O.B.KOBNEXT Sp. z o.o. w Częstochowie

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO HOLDING S.A. KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. oraz Prezes Zarządu STANISŁAW GAJOS

JACEK JANAS Prezes Zarządu ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM S.A.

KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu LUCJAN NORAS

ANDRZEJ MALINOWSKI Prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

2006 MARIAN ZEMBALA Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Kierownik Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu

EDWARD MARGAŃSKI Wiceprezes Zarządu ZAKŁADOW LOTNICZYCH MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej 2009 JACEK BARTKIEWICZ Prezes Zarządu Banku BGŻ S.A.

ZENON KLATKA Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

ZBIGNIEW GIELECIAK Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

JACEK KWIATKOWSKI Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach KRYSTYNA JASTAL Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

ANDRZEJ RYBARCZYK Prezes Zarządu Cementowni ODRA S.A. w Opolu

RUDOLF CIEŚLAR Prezes Zarządu Biura Projektów KOKSPORPOJEKT Sp. z o.o.

HENRYK SPIEREWKA Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe S.A.

HENRYK STABLA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.

2010 WOJCIECH BALCZUN Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

2007 KAROL CEBULA Menedżer

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK Prezes Zarządu POLSKI KOKS S.A.

ALEKSANDER MOKRZYCKI Przewodniczący Rady Nadzorczej Final S.A. w Dąbrowie Górniczej

Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o.

MAREK MADEJ

JAN SZLĄZAK Współtwórca koncepcji restrukturyzacji polskiego górnictwa, naukowiec i menedżer

LECH POLOŃSKI Kierownik III Katedry I Oddziału Klinicznego ŚUM w Zabrzu w Śląskim Centrum Chorób Serca

WOJCIECH WAJDA Prezes Zarządu WASKO S.A. w Gliwicach

RAJMUND SOROWSKI Właściciel PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski w Świętochłowicach

JANUSZ WÓJCIK Prezes Zarządu GRANIT STRZEGOM S.A., właściciel Fabryki Drutu Gliwice Sp. z o.o.

WILIBALD WINKLER Wybitny Ślązak

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Prezes BOŻENA LUBLIŃSKA-KASPRZAK

TADEUSZ ZUBER Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. w 120-lecie istnienia Przedsiębiorstwa

FILHARMONIA OPOLSKA IM. JÓZEFA ELSNERA w Opolu

2008 JACEK BIAŁKOWSKI Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

2011 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA Minister Rozwoju Regionalnego, Senator RP

MIROSŁAW KUGIEL Prezes Zarządu KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

ZBIGNIEW FIGAS Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

MIECZYSŁAW OLENDER Prezes Zarządu PCC RAIL S.A.

JERZY GAS Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. 88


ARKADIIUSZ HOŁDA Założyciel Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pomysłodawca i właściciel TV Silesia

JÓZEF SMOLORZ Właściciel i Dyrektor Przedsiębiorstwa Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL

ARTUR NIZIOŁ Prezes Zarządu Univers S.A.

MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju

prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA PIERZCHAŁA Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, SUM w Katowicach

HOTELE DIAMENT S.A. ZDZISŁAW BĄK Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie JÓZEF GARBACZ Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy

ZARZĄD JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

KAZIMIERZ GNIOT Prezes Zarządu GNIOTPOL Sp. z o.o. Zakład Kurznie

2012 PIOTR ANTONOWICZ Prezes Zarządu RUDPOL – OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

2015 ZBIGNIEW MRÓZ Właściciel i Prezes Zarządu PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

RYSZARD FLOREK Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o. w Nowym Sączu

WIESŁAW ŚMIETANA Dyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

MIROSŁAW GARACK Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu oraz Opolskiego Centrum Logistycznego Sp. z o.o.

ROMAN URBAŃCZYK Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

dr inż. PIOTR LITWA Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ROMAN ŁÓJ Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW

JERZY MARCINIAK Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

1992 FABRYKA SAMOCHODOW MAŁOLITRAŻOWYCH S.A. w Bielsku-Białej

KRYSTYNA PIASECKA Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

EDWARD PILCH Właściciel Fabryki Ceramiki Sanitarnej w Jasienicy

GRZEGORZ PIWOWAR Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO S.A.

KRZYSZTOF CZYŻ Właściciel rmy KRISBUT w Myszkowie

JOANNA SCHMID Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.

JAN BERGER Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice

prof. dr hab. inż. MAREK ŚCIĄŻKO Dyrektor Instytutu Chemicznego Przeróbki Węgla w Zabrzu

JÓZEF BUSZMAN Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego

CLIMBEX S.A. w Brzeziu k. Opola

GRZEGORZ DZIUROWICZ Przewodniczący Rady Miasta Sosnowiec

2013 ROMAN BIERNACKI Właściciel PPHU „Robirex” Roman Biernacki w Gliwicach

MAREK KOPEL Prezydent Miasta Chorzów

ANDRZEJ DROSIK Członek Zarządu Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu

JANUSZ PACZOCHA Prezydent Miasta Bytom KRYSTYNA RAWSKA Prezydent Miasta Świętochłowice

GRZEGORZ GOWARZEWSKI Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji 105-lecia działalności Spółdzielni

ZYGMUNT ŻYMEŁKA Prezydent Miasta Ruda Śląska

HENRYK WARKOCZ Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach

WITOLD BRATNIK Właściciel Zakładu Produkcji Kotłów c. o. JUBAM w Mikołowie

OBSZAR SPRZEDAŻY KLIENTA FIRMOWEGO W PIONIE BANKOWOŚCI FIRMOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A.

LECHOSŁAW GAZDA Prezes INKOM Pszczyna

2014 ALBERT KĘPKA Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.

SZKOŁA BANKOWA w Katowicach 89


HENKEL – POLSKA S.A. Racibórz

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHMEX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

JAN CZECHOWSKI Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku

ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN ANGA w Kozach

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NYSA BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S.A. w Krakowie

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OLZA S.A. w Cieszynie BRONISŁAW AUGUSTYN Dyrektor Przedsiębiorstwa „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” – Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. w Warszawie 1993 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Bielsku-Białej

RYSZARD HARHALA Prezes, Dyrektor Generalny STALEXPORT S.A. w Katowicach

POLIFARB CIESZYN S.A. JAN SOLICH Dyrektor Przędzalni Czesankowej WELDORO w Bielsku-Białej

ZYGMUNT HOŁOGA Właściciel Firmy HOLDUCT w Pszczynie

HENRYK DAWID Właściciel Zakładu Produkcyjnego DAWID w Częstochowie

TADEUSZ POLOK Prezes Śląskiej Fabryki Kabli S.A.

BERNARD BŁASZCZYK Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

FUNDACJA SCHOLA NOSTRA w Tychach GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. w Katowicach

PIOTR BULLER Prezes Śląskiej Giełdy Towarowo-Pieniężnej S.A.

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRASOWE Sp. z o.o. w Katowicach

JERZY MARKOWSKI Prezes Zarządu KWK BUDRYK S.A. w Ornontowicach

MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. w Katowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE w Katowicach

HUTA IM. BUCZKA w Sosnowcu

KOPALNIA PIASKU MACZKI-BOR Sp. z o.o. RACIBORSKA FABRYKA KOTŁOW RAFAKO S.A.

PPH ELPLAST w Jastrzębiu Zdroju

ŚLĄSKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE w Czechowicach – Dziedzicach

KONSORCJUM HUT MASZYNOWYCH w Katowicach

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach

GINTER JĘDRSCZOK Burmistrz Miasta Kluczbork

BANK ŚLĄSKI S.A.

JAN BORT – WIMAR S. C. w Starym Grodkowie

MIROSŁAW BORZYM Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

JOZEF PĘKALA Prezes, Dyrektor Generalny Elektrowni OPOLE S.A.

URSZULA CIOŁESZYŃSKA Doradca Wojewody Opolskiego

1995 ANZELM CIŻKOWICZ Dyrektor Bielskich Zakładów Podzespołów Lampowych POLAM w Bielsku Białej

STANISŁAW PODWIŃSKI Dyrektor Huty ANDRZEJ w Zawadzkiem

JAN OLBRYCHT Burmistrz Miasta Cieszyn

1994 ADAM LOEWE Prezes Zakładów Piwowarskich w Żywcu S.A.

FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INDUKTA S.A. w Bielsku-Białej

JACEK KRYWULT Dyrektor Naczelny Fabryki Aparatów Elektrycznych APENA S.A. w Bielsku-Białej

ZAKŁADY ELEMENTOW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA METALPLAST – BIELSKO S.A.

TADEUSZ WRONA Prezydent Miasta Częstochowa

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO w Oświęcimiu 90


ZDZISŁAW GAWIN Właściciel Centrum Handlowo- Usługowego CZĘSTOCHOWA BUSINESS CENTER

JÓZEF KAPELA Dyrektor Naczelny Śląskiej Wytworni Wódek Gatunkowych POLMOS

WACŁAW JOPEK Właściciel Fabryki Ceramiki Budowlanej

JERZY WIDZYK Burmistrz Miasta Żywiec

KRZYSZTOF WINIARSKI Pomysłodawca i autor koncepcji Częstochowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ANDRZEJ DZIEWIĄTKOWSKI Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Menedżerów ARTUR GACEK Prezes Zarządu POLONTEX S.A. w Częstochowie

HENRYK BEBEROK Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ROMAN BIERNACKI Właściciel PPHU ROBIREX w Gliwicach

MAREK BOROWICKI Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach

MAREK KEMPSKI Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ

HENRYK DZIEWIOR Prezydent Miasta Katowice PIOTR KUKURBA Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach

ANNA SZOSTAK-MYRCZEK Dyrektor i Dyrygent Zespołu CAMERATA SILESIA w Katowicach ANDRZEJ CZARNIK Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach

HENRYK KUNIK Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Huty POKOJ S.A. w Rudzie Śląskiej

JAN KLIMEK Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach

INGEBORGA KUTSCHA Dyrektor II Oddziału Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Zabrzu

JERZY GRUSZCZYK Dyrektor Naczelny Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach

MARIAN WSZOŁA Prezes Zarządu Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A.

RAFAŁ SZYMOŃSKI Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HB-UNIBUD S.A. w Czechowicach-Dziedzicach

WIESŁAW CHMIELOWICZ Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu

WIESŁAW BUCHOWIECKI Prezes Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu

MARIAN SMUTKIEWICZ Dyrektor Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie

EDWARD GORCZYŃSKI Burmistrz Gminy Baborów

ADAM MACIĄG Burmistrz Miasta Namysłów Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim

IDZI PILARSKI Właściciel Prywatnego Zakładu w Wołczynie JÓZEF SEBESTA Dyrektor Zakładów Azotowych S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA BIELSKA-BIAŁEJ 1997 ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA OŚWIĘCIMIA

1996 BOLESŁAW GAJ Prezes Zarządu

JAN KRYJAK Prezes Zakładów Metali Lekkich KĘTY S.A.

UNION-VIS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO w Bielsku-Białej

JANINA POLACZYK Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

CENTROSTAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

MAŁGORZATA NOWAK Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Gaude Mater i Ośrodka Promocji Kultury Częstochowy

WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH ANDORIA S.A. w Andrychowie

MICHAŁ DZIEWIOR Właściciel Piekarni MAJAMI w Częstochowie

91


JÓZEF WYPYCH Dyrektor Huty CZĘSTOCHOWA

w Cieszynie AQUA SA w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu BOGDAN TRACZYK

JANUSZ JASIONA Dyrektor Zakładu Telekomunikacji w Częstochowie

ANDRZEJ BALCEREK Prezes Zakładów Cementowo-Wapienniczych Gorażdże S.A. w Choruli

ZYGMUNT LORENZ Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Robot Inżynieryjnych Holding S.A. w Katowicach

JAMES JURCZYK Właściciel Zakładu Usług Budowlanych JIM

ROMUALD ŁUKOMSKI Dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Katowicach

ARTUR ALAN STRETTON Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

WILIBALD OTTLIK Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej

SZYMON GIŻYŃSKI Współzałożyciel i pierwszy Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego

HERBERT GABRYŚ Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1994-1997 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH – RADIO KATOWICE S.A.

STANISŁAW LABIŚ Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu CENTROZAP S.A. w Katowicach

ANDRZEJ MARKOWIAK Prezydent Miasta Racibórz

GRAŻYNA KARNAS Prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE PROMUS w Rudzie Śląskiej

EUGENIUSZ BUDNIOK Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club

AKMA-BROKERS Sp. z o.o. w Katowicach

AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO w Katowicach oraz Rektor JAN WOJTYŁA

ZAKŁAD LENTEM S.A. w Lublińcu

UNIWERSYTET ŚLĄSKI oraz Rektor TADEUSZ SŁAWEK

ALOJZY NYCZKA Dyrektor Przedsiębiorstwa ENERGO-BUDOWA Sp. z o.o. w Opolu

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA i Dyrektor JAN MALICKI

WANDA I RYSZARD PAZDANOWIE Właściciele Przedsiębiorstwa ATMOTERM R&W w Opolu

PAŃSTWOWE MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie i Dyrektor JANUSZ ZIEMBIŃSKI

DIETER PRZEWDZING Burmistrz Miasta Zdzieszowice

1999 ks. STANISŁAW JURASZEK Duszpasterz Środowisk Gospodarczych Archidiecezji Katowickiej

1998 JANUSZ FRĄCKOWIAK Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący II kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego

JÓZEF WYCIŚLOK Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach ADAM GRACZYŃSKI Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

ADAM MARKOWSKI Wójt Gminy Janów i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich

HENRYK TYMOWSKI Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Elektrowni ŁAZISKA S.A. w Łaziskach Górnych

ŚLĄSKA FABRYKA DROŻDŻY Sp. z o.o. w Wołczynie

HUBERT LEŚNIK Dyrektor Naczelny Zakładów Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach

OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT INŻYNIERYJNYCH w Opolu

MICHAŁ TENDERA Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

FIRMA MAREK MYŚLIWIEC z Żor BANK CZĘSTOCHOWA S.A.

PIOTR KANCLERZ Właściciel PICAR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

KRZYSZTOF WILGUS Prezes BUSINESS CONSULTING

PAWEŁ DRABCZYŃSKI Właściciel i Prezes Spółki Jawnej DRABPOL w Częstochowie

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA S.A. 92


HENRYK RUDZKI Prezes Zarządu Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A.

MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu CECYLIA ZDEBIK Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA w Brzegu

HENRYK SŁAWIK Prezes Zarządu Huty POKÓJ S.A. w Rudzie Śląskiej

RYSZARD WÓJCIK Właściciel Biura Podroży SINDBAD w Opolu

STANISŁAW WOŚ Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej

BIURO ERNST & YOUNG w Katowicach

ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALATORSKI S.C. WACHEŁKA I ŁYCZBA w Częstochowie

FIRMA ENERGOPOL-TRADE w Opolu i Prezes Zarządu TOMASZ MICHALSKI

SPÓŁKA AKCYJNA LENKO w Bielsku-Białej

GORNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY S.A. w Katowicach i Prezes Zarządu TADEUSZ WNUK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOMES Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE EXTEM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych

SPOŁDZIELNIA DOMENA w Bielsku-Białej

SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TOMOGRAF Sp. z o.o. w Tychach

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA w Katowicach

ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER w Tarnowie Opolskim i Właściciel JAN GEBAUER

KRYSTYNA SZARANIEC Zastępca Dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

BOLESŁAW POCHOPIEŃ Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach i Prezes JACEK KWIATKOWSKI

ALEKSANDER BRODA Generalny Konserwator Zabytków RP, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie, Dyrektor Fundacji JASNA GORA

TEATR ROZRYWKIw Chorzowie

2000 NORBERT URBANIEC Burmistrz Gogolina

RADIO PLUS 2001 ZDZISŁAW INGIELEWICZ Prezes Zarządu Firmy Chemicznej DWORY S.A. w Oświęcimiu

KAROL CEBULA Właściciel i Prezes Zarządu Firmy INTERSILESIA

STANISŁAW LEŚNIAK Prezes Spółdzielni ODNOWA Zakład Pracy Chronionej w Opolu

JERZY GACEK Prezes Zarządu Zakładu Produkcyjno-Usługowego CHEMEKS Sp. z o.o. w Poraju

EDWARD MARGAŃSKI Właściciel Zakładu Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej

IRENEUSZ GĘBSKI Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego CZĘSTOCHOWA S.A.

BOGUSŁAW MĄSIOR Senator III Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów

JERZY GUŁA Członek Zarządu Województwa Śląskiego EDWARD KOSKA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego INTER-PRODRYN Sp. z o.o.

ANDRZEJ RAJPERT II Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ALEKSANDER SIEROŃ Kierownik Katedry I Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej

WACŁAW LASZCZAK Właściciel i Prezes Firmy STARPECK PRZETWÓRSTWO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE WACŁAW LASZCZAK w Bielsku-Białej

JERZY SZYMURA Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej 2 SI w Katowicach

WŁODZIMIERZ MYSŁOWSKI Prezes Zarządu rm: Marbet Intermarbet St. Gallen Ag. i Przedsiębiorstwa Zagranicznego Swibau oraz Impolinvest Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

JANUSZ TARGOSZ Właściciel i Prezes Zarządu JANTAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

93


KRYSTIAN OLESZCZYK Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach

BESKIDZKA ENERGETYKA S.A. w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu WITOLD RYBKA BRE BANK S.A. Oddział Regionalny w Katowicach

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. ZAKŁAD GÓRNICZO-ENERGETYCZNY SOBIESKI – JAWORZNO III Sp. z o.o. w Jaworznie

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. i Prezes Zarządu KRYSTYNA JASTAL

FIRMA POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA Sp. z o.o. w Katowicach

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN PRZĘDZALNICTWA WEŁNY BEFAMATEX w Bielsku-Białej oraz Dyrektor MARIAN GĄSIOREK

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. CEMENTOWNIA RUDNIKI S.A. i Prezes Zarządu MARIAN BOSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK FIRMA RODZINNA PYSZ Sp. z o.o. w Żorach

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE THERMA SP. Z O.O. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu JOZEF NIEDOKOS

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu ANDRZEJ BORYCKI

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM S.A. i Prezes Zarządu JACEK JANAS

FIRMA WAWROSZ SPOŁKA JAWNA w Bielsku-Białej

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSOW SP. Z O.O. w Katowicach i Prezes Zarządu LONGIN LEŚNIEWSKI

POLITECHNIKA OPOLSKA w Opolu

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA w Ostrawie i Dyrektor MIROSŁAW VAVREČKA

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKOW OBCYCH w Katowicach i Rektor prof. dr hab. ANDRZEJ LIMAŃSKI

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI w Opolu

KRYSTYNA WOJARSKA Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w Częstochowie

MIROSŁAW RECHA Dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości

KATOLICKA ROZGŁOŚNIA FIAT w Częstochowie

TADEUSZ KIJONKA Redaktor Naczelny Wydawnictwa ŚLĄSK

ZYGMUNT LUBIENIECKI Ksiądz z Para i p. w. Św. Jozefa w Opolu

KAZIMIERZ KRYZA Dyrygent, kompozytor

2002 IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Katowicach

2003 ANDRZEJ STANIA Prezydent Miasta Ruda Śląska

HUBERT KURZAŁA Burmistrz Miasta Leśnica

MILAN PEPRNIK Konsul, Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach

HENRYK MALESA Prezes Zarządu Rafinerii CZECHOWICE S.A.

URZĄD STATYSTYCZNY w Katowicach oraz Dyrektor WIESŁAW WIATRAK

LESZEK DZIUB Prezes Zarządu Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Firmy PrzemysłowoBudowlanej LECHBUD

ANNA ŁUCZAK Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta w Katowicach

RYSZARD WALICKI Członek Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Zakładu Usługowego FIRMA WALICKI

TADEUSZ ZUBER Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach

JANUSZ ŻOŁYŃSKI Prezes Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego OGRÓD w Kozach

MICHAŁ GOLI Prezes Zarządu M.G. CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach PIOTR WCISŁO Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

WIESŁAW DUDA Dyrektor Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 94


PIOTR WOJACZEK Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ZBIGNIEW MRÓZ Prezes Zarządu i Współwłaściciel Firmy PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

STANISŁAW PATER Prezes Zarządu RW TUV Polska Sp. z o.o. JANUSZ PATERMAN Właściciel Firmy CAFE PATERMAN

TADEUSZ SELZER Właściciel PPH SELT i ALUPROF Sp. z o.o. w Opolu

JAN ŻUREK Prezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR S.A.

KRZYSZTOF SKIBA Prezes Zarządu i Właściciel SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

ZBIGNIEW KOSZOWSKI Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A.

STANISŁAW GOŚCINIAK Trener Kadry Narodowej Seniorów Piłki Siatkowej JASTRZĘBSKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A. oraz Prezes Zarządu LESZEK JARNO

KOPEX S.A. ELTRANS p. z o.o.

JAS-FBG SA oraz Prezes Zarządu WIESŁAW HANCZAREK

GORNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA w Zabrzu Oddział Gazowniczy w Opolu

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Tychach

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. Inspektorat w Opolu i Dyrektor JACEK MSTOWSKI

CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT S.A. JUBAM SP. Z O.O.

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

BIELSKIE ZAKŁADY LIN I PASOW BEZALIN w Bielsku-Białej oraz Zarządca – Menedżer JERZY SZKUT

ZŁOMREX Sp. z o.o. w Poraju

ZPHU DELIC-POL SP. Z O.O.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GORNICZEGO S.A. w Bytomiu

OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE CONTINENTAL w Opolu

NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. w Opolu

PETROCHEMIA BLACHOWNIA S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach

2004 GORNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. KAROLA GODULI w Chorzowie oraz Rektor prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KLASIK

JOACHIM FRANICZEK Właściciel gospodarstwa rolnego w Raciborzu

JOLANTA KOPIEC Wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego

MARIA I RYSZARD KLIMCZYKOWIE Właściciele gospodarstwa rolnego w Porębie

JAN MIŠURA Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Žilinie

OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN

LUK PALMEN Ekspert ds. rozwoju regionalnego przy Agencji Rozwoju w Limburgii oddelegowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz menedżer projektu „Ris-Silesia”

KRZYSZTOF WOJCIK Prezydent Miasta Bytom 2005 ks. PIOTR BRZĄKALIK Proboszcz Para i p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach

HENRYK ŚWINIARSKI Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w latach 1992-2002

MARIAN JAROSZ Członek Zarządu Województwa Śląskiego

ZYGMUNT FOLTA Prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

ANDRZEJ MIERZWA Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie

ADOLF JAŃCZYK Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLEK Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie

HERMINE POPPELLER Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce

ANDRZEJ MALINOWSKI

95


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

JACEK OWCZAREK Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

PIOTR GŁOWACKI Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN

LECH SZARANIEC Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH

BOGDAN KOCZY Ordynator, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich

2006 ANDRZEJ CAPIGA Przewodniczący Komisji Rady ds. Bankowości i Finansów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

MARIUSZ KLIMEK Prezes Zarządu REPORTER Sp. z o.o.

DIONIZY DUSZYŃSKI Wójt Gminy Popielów

WOJCIECH KODŁUBAŃSKI Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

EUGENIUSZ KAPUŚNIAK Wójt Gminy Żarnowiec

GRZEGORZ PAWŁASZEK Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie

HENRYK KAWALSKI Dyrektor Szpitala im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie

JERZY WRÓBEL Wiceprezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie

MAREK KAWECKI Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

WANDA ROMANIUK Prorektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu

STANISŁAW KORFANTY Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ANDRZEJ ŚWIERCZEK Prezes Zarządu TABOR SZYNOWY Opole S.A.

WŁADYSŁAW PLUTA Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

EPO Sp. z o.o. w Opolu

HENRYK STURTZ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie

PCC RAIL SZCZAKOWA S.A.w Jaworznie PPH LINEX w Częstochowie

HENRYK KOLASA Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PPHU AXIOM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu ZDZISŁAW WÓJCIK

SYLWESTER MARKUSIK Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej

PPUH FILPLAST w Komornikach PPUH VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu

RUDOLF A. THALER Radca Handlowy Ambasady Republiki Austrii w Warszawie

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JURA w Wolbromiu

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w Gliwicach oraz Prezes Izby WIKTOR PAWLIK

KAZIMIERZ CIEPAŁ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. w Raciborzu ZARMEN Sp. z o.o. w Chorzowie

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Katowicach

PPHU SOR-DREW RAJMUND SOROWSKI w Świętochłowicach

JERZY BERNHARD Prezes Zarządu STALPROFIL S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A. w Opolu

ANDRZEJ DROSIK Dyrektor Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA

ENERSYS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

PIOTR DUDEK Prezes Zarządu AQUA S.A.

WŁODZIMIERZ KOTOWSKI Naukowiec

RYSZARD GALLA Poseł na Sejm RP

JACEK ŁEPECKI Dyrektor Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA im. Bogumiła Łepeckiego

MAREK MADEJ

Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o.

96


ROMAN URBAŃCZYK Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

MARIAN SIWOŃ Prezes Zarządu BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach BUDOREX 2 Sp. z o.o.

FULVIO VIOLA Prezes Zarządu TECHMET Sp. z. o. o.

CLIMBEX KACZMAREK, KANTORSKI SPÓŁKA JAWNA CENTRUM DYSTRYBUCYJNE BŁYSK Sp. z o.o.

BOT ELEKTROWNIA OPOLE IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem

CENTRUM SERWISU TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII SEVITEL Sp. z o.o.

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. – KWK STASZIC KOMPANIA WĘGLOWA S.A. – KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY ODRA Sp. z o.o. w Opolu

ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A. Oddział w Opolu

PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBOW CUKIERNICZYCH ODRA S.A. w Brzegu

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

REWITAL – SERWIS Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE M+ Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA STANISŁAW ROSA

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO GRNB-PARTNER Sp. z o.o.

ER.SI POLAND Sp. z o.o.

JATEX FINANSE Sp. z o.o.

GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. – KWK WUJEK

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY w Strzelcach Opolskich

HELENA SYNOWIEC Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego w Katedrze Dydaktyki i Literatury Uniwersytetu Śląskiego

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICE w Pyrzowicach

IRENEUSZ DUDEK Muzyk, autor i organizator Rawa Blues Festival

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA SP. Z O.O. JAKUB CIEŚLIK Menedżer

2007 MICHAŁ EKKERT Menedżer, Dyrektor Szpitali w Knurowie, Tarnowskich Górach oraz w Piekarach Śląskich

2008 KAZIMIERZ GÓRSKI Prezydent Miasta Sosnowiec

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

MARZENA MICHALIK Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu

MARIAN PECELA Prezes Zarządu PPU ENERGETYK Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Opolu

JÓZEF KUREK Dyrektor Naczelny SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

JAN SARNA Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

TADEUSZ LEŚNIAK Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej

STEFAN SIEROTNIK Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie

CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich

TERESA ZEJMA Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

KAZIMIERZ ŁUKAWIECKI Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A.

ZBIGNIEW FIGAS Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ZESPÓŁ LEKARZY OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII im. PROFESORA TADEUSZA KOSZARAWSKIEGO ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI

INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach

GENNADIY CHIZHIKOV Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Doniecku ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW w Katowicach

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA IM. GEN. J. ZIĘTKA w Katowicach

97


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w Opolu

CEMENTOWNIA GORAŻDŻE-CEMENT S.A. w Opolu

PKO BANK POLSKI Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach oraz Dyrektor JANUSZ PIETRUCZUK

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Opolu 2009 MIECZYSŁAW BARAŃSKI Konsul Honorowy Republiki Słowenii

TOMASZ TYC Prezes Zarządu PROBET Sp. z o.o. w Katowicach KRZYSZTOF LEHNORT Prezes Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III

PIOTR BARCZYK Skarbnik Miasta Zabrze

TOMASZ NIEDZWIEDZKI Dyrektor Regionu Śląsko-Opolskiego Banku BGŻ S.A.

MARIA FORMIŃSKA-KAPUŚCIK Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach

ZENON MAŚLONA Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

ALEKSANDRA KOZOK Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

LEOPOLD SZWAIGER Prezes Zarządu SPOŁEM Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Opolu

ANDRZEJ MIKULSKI Burmistrz Gminy i Miasta Ogrodzieniec ZBIGNIEW PODRAZA Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

TKP SA Operator Śląskich Sieci Światłowodowych w Gliwicach

JAN LESZEK WIĄCEK Burmistrz Wołczyna

ECOL Sp. z o.o. w Rybniku

KAMPANIA „PROWADZĘ – JESTEM TRZEŹWY” oraz jej twórcy: ks. PIOTR BRZĄKALIK oraz BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o.

PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie PSS SPOŁEM w Bytomiu oraz Prezes Zarządu BARBARA KULIKOWSKA

PRZEORAT IMIENIA KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO ZAKONU TEMPLARIUSZY W POLSCE oraz FUNDACJA „NON NOBIS...”

PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III

LECH CIERPKA Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny m. A. Mielęckiego SUM

GET Sp. z o.o. w Opolu Cementownia ODRA S.A. w Opolu

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM

EXPO SILESIA Centrum Targowo-Wystawiennicze w Sosnowcu PIOTR POŚPIECH Starosta Kluczborski

ANDRZEJ WIĘCEK Kierownik Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM

TADEUSZ KAUCH Burmistrz Ujazdu

JANUSZ PILSZAK Wydawca Miesięcznika „Europerspektywy”

SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET w Sosnowcu

JACEK SUSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. KOM. w Katowicach

98


WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Grórniczej

MIROSŁAW NEINERT Aktor, reżyser, promotor działań kulturalnych w regionie oraz Dyrektor Teatru KOREZ w Katowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Katowicach

ROMAN OSADNIK Dyrektor Teatru Polonia w Warszawie

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łubnianach

DOM MUZYKI I TAŃCA w Zabrzu

JAN KOWALIK Prezes Zarządu WAGREM Sp. z o.o. w Kluczborku

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

WIESŁAW SZABAT Prezes Zarządu Lewiatan Opole Sp. z o.o.

MUZEUM w Bielsku-Białej oraz Dyrektor IWONA PURZYCKA

CUPROD Sp. z o.o. w Kluczborku i Prezes Zarządu KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

Spółdzielnia PIONIER Zakład Pracy Chronionej w Prudniku

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.w Katowicach

FORTRESS Sp. z o. o.

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. w Jastrzębiu Zdroju

GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. LESAFFRE POLSKA S.A. w Wołczynie

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Oleśnie

ADRIAN KOWALSKI Założyciel Stowarzyszenia Dom Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

TRANS-AUTO KNAPIK & KNAPIK Spółka Jawna w Zabrzu

2010 RYSZARD BARCIK Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

PPUH VOIGT Sp z o.o.w Zabrzu

ZDZISŁAW BYLOK Wójt Gminy Jaworze

Firma MAZUR PIOTR MAZUR w Bytomiu

ERZY KRONHOLD Konsul Generalny RP w Ostrawie

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

JOANNA LEWIN-KOWALIK Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

BOGUSŁAW HOLEKSA Prezes Zarządu Silesia Fund Sp. z o.o. oraz inicjator przedsięwzięć gospodarczych, takich jak budowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

DARIUSZ ŁĄTKA Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu płk ZBIGNIEW PIĄTEK Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

PIOTR SZWARC Twórca budowy gazociągu łączącego system polski z czeskim, niemieckim oraz innych krajów UE

STOWARZYSZENIE „REGION BESKIDY” w Bielsku-Białej

ANDRZEJ BATURO Artysta fotograf, twórca międzynarodowego festiwalu fotograf i „Foto Art Festiwal”

ANDRZEJ LESZCZYŃSKI Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

BOGUSŁAW DAWIDOW Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Katowicach

99


POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu

FILHARMONIA ZABRZAŃSKA oraz Dyrektor SŁAWOMIR CHRZANOWSKI

BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju

OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA IM. ALOJZEGO SMOLKI

BANK SPÓŁDZIELCZY w Namysłowie

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA ODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach

PIOTR DĄBROWSKI Prezes Zarządu DĄBROWSCY Sp. z o.o. w Zabrzu

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. w Katowicach

MIROSŁAW GARACK Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu

DPM Sp. z o.o.

JERZY GAS Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. w Katowicach

2011 ksiądz prałat prof. dr hab. ANDRZEJ HANICH Proboszcz para i św. Jerzego w Prószkowie

RENATA RUMAN-DZIDO Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

JERZY JĘDRZEJEWSKI I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Austrii

APM KONIOR PIWOWARCZYK KONIOR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

dr n. med. ZYGMUNT KLOSA Dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

ECONOMICUS U-H-P Sp. z o.o. w Katowicach

MIROSŁAWA NYKIEL Poseł na Sejm RP

EKOMAX Sp. z o.o. w Gliwicach

dr n. med. JANUSZ PICHURSKI Ordynator Oddziału Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

POLMOTORS Sp. z o.o. w Mazańcowicach oraz Prezes Zarządu ANDRZEJ GRABOŚ

ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE CAMERATA SILESIA

PPHU WACŁAW Wacław Sieja w Żytniowie

prof. dr hab. inż. JERZY SKUBIS Rektor Politechniki Opolskiej

REM-KON Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

ADAM SOJKA Dziennikarz TVP Katowice

CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO Sp. z o.o. w Katowicach

JÓZEF WYCISK Dziennikarz Polskiego Radia Katowice

EURO-CENTRUM S.A. w Katowicach ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA IZEBELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY w Katowicach

ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w 10-lecie istnienia

TEILMEX – RYSZARD PIETRZYK w Gliwicach

WILHELM BEKER Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

ANNA POTOCKA Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

BALTIMPEX TELECOM GROUP w Katowicach

ADAM SIKORA Światowej klasy operator Flmowy

PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA – JAWORZNO III Sp. z o.o.

100


ANNA PANAS Piosenkarka, kompozytorka

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. w Katowicach

RADA PROGRAMOWA oraz BIURO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY KATOWICE 2016

PIOMAR Sp. z o.o. w Opolu

2012 MARIAN BŁACHUT Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice

BANK SPÓŁDZIELCZY „BANK ROLNIKÓW” w Opolu

ANDRZEJ DZIUBA Prezydent Miasta Tychy

INDOS S.A. w Chorzowie

GRZEGORZ GÓRKA Prezes Akademickiego Klubu Turystycznego GRONIE

MAREK MOŚ Założyciel i Dyrektor Artystyczny AUKSO orkiestry kameralnej miasta Tychy

ELŻBIETA KAMPA Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

KRYSTYNA PLEŚNIAK Kanclerz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

prof. dr hab. n. med MAREK ROKICKI Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY BARTŁOMIEJ BONK Opolanin, sztangista, zdobywca brązowego medalu na grzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 r.

prof. dr hab. n. med. WOJCIECH ROKICKI Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach MACIEJ SONIK Starosta Krapkowicki

BIALSKI KLUB SPORTOWY „STAL” BRÖKELMANN POLSKA Sp. z o.o. w Opolu

dr n. med. ANDRZEJ SZNAJDER Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

WIESŁAW ZYCH Prezes Zarządu POLPLAST W. Zych Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w Bielsku Białej

ZENON KACZMARZYK Prezes Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

GEA TECHNIKA CIEPLNA Sp. z o.o. w Opolu

KLAUDIUSZ SIWIEC Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

NB POLSKA Sp. z o.o. PRODUCENT OKIEN DO PODDASZY VELUX Fabryka w Namysłowie

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO”

RUDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o.o.

BOGDAN KMIECIK Prezes NMC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu

2013 dr n. med. JOLANTA JEFIMIUK-CHĘCIŃSKA Kierownik POZ TOMMED w Katowicach

PIOTR KOMRAUS Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua Sprint Sp. z o.o.

JAROSŁAW KIELAR Burmistrz Miasta Kluczborka

EWA WEBER Sekretarz Miasta Zabrze

dr n.med. CZESŁAW MILEJSKI Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia

BOMAR S.A. w Mysłowicach

ks. prałat MIKOŁAJ MRÓZ Proboszcz Bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie

FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu JAN RDEST

101


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”

2014 dr n. med. MICHAŁ KASZUBA Długoletni pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2013 ANNA OLSZEWSKA Konsul Generalny RP w Ostrawie

ks. dr hab. ANDRZEJ NOWICKI Duszpasterz środowisk gospodarczych

2016 SEBASTIAN ŚWIDERSKI Prezes Zarządu ZAKSA Kędzierzyn Koźle

RAFAŁ WYSZYŃSKI Prezes Zarządu Fundacji Giesche ERWIN GRZEGORZEK Wieloletni działacz społeczny

ZOFIA NOGAJ-TORIEL Założycielka, Dyrektor i choreograf polonijnego zespołu „POLONEZ” w Paryżu w 25-lecie jego działalności rozsławiającej dziedzictwo kulturowe Polski

KRZYSZTOF NAZIMEK Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu i Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „MENEDŻER, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY”

2015 ANDREA BEKIĆ Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

2013 DAMIAN BARTYLA Działacz sportowy, Prezydent Miasta Bytom

BORYS BUDKA Poseł na Sejm RP, były Minister Sprawiedliwości

KARINA BEDRUNKA Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ANDRZEJ PILOT Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ARKADIUSZ GODLEWSKI Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A.

BEATA TWARDOWSKA Prezes Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

JOACHIM GREGER Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

MIROSŁAW WÓJCIAK Prezes Zarządu Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

ARTUR KOMOR Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

2016 ks. dr JERZY DZIERŻANOWSKI Dyrektor Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia i Diecezjalny Duszpasterz Rodzin w Opolu

MICHAŁ PIECZONKA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

EUGENIUSZ OSIKA Prezes Zarządu PHU EMARO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

JERZY WATOŁA Prezes Zarządu Auto-Atut Sp. z o.o. w Chorzowie

JAN SZULIK Koordynator ds. Społecznych i rozwiązywania problemów uzależnień w Zabrzu

2014 ZBIGNIEW MICHNIOWSKI Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”

JÓZEF ZAWADZKI Radny Miasta Katowice

dr RICCARDO SALMERI Korespondent Konsularny Republiki Włoskiej

2017 CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

JERZY BĘBENEK Właściciel Firmy TRANSBEJ w Chorzowie JAN MIKA Właściciel firmy DREWNOPLAST w Strzelcach Opolskich

102


ADAM ZADOROŻNY Prezes Zarządu West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. w Opolu oraz Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem

Członek Zarządu FCA CHrysler Automobiles MARIUSZ WÓJTOWICZ Dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu

MARCUS VONHAUSEN Członek zarządu rmy Aludesign Sp. z o.o . w Gorzowie Śląskim

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „OSOBA LUB INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ LUB EDUKUJĄCA NA POTRZEBY FIRM”

2015 ROMAN BOLCZYK Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Częstochowie z okazji jubileuszu 65-lecia Przedsiębiorstwa

2013 AURELIA HETMAŃSKA Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

ŁUKASZ CZOPIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

prof. dr hab.inż. MAREK TUKIENDORF Rektor Politechniki Opolskiej

BEATA DRZAZGA Prezes Zarządu BETAMED S.A.

WŁODZIMIERZ WOŁCZEW Dyrektor Izby Celnej w Katowicach

ANDRZEJ KONIECZNY Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.

2014 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA w Katowichach

MIROSŁAW KOZIURA Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

GABRIELA PUDLO-CHOJNACKA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczo-Budowlanego i Produkcyjno-Handlowego „POCH” Sp. z o.o. w Zabrzu

2015 PIOTR GRZYBOWSKI Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowa

JANUSZ TRZEPIZUR Kierownik Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu

MAŁGORZATA STAŚ Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

DAWID ZIĘBA Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

dr hab. JOLANTA TAMBOR Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studentów Zagranicznych

2016 WŁODZIMIERZ BOSOWSKI Prezes Zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GRZEGORZ CHMIELEWSKI Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki oraz Prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki

R&M CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO w Krapkowicach 2016 ALINA NOWAK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

JANUSZ DULIK Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

IWONA WOŹNIAK-BAGIŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

AGNIESZKA KOSTEMPSKA Radna Województwa Śląskiego w latach 2010-2014 dr ANDRZEJ KRUEGER Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” MARIUSZ SIKORA Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie CZESŁAW ŚWISTAK Dyrektor Administracyjny, Finansowy i Kontroli Zarządzania, 103


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

prof. dr hab. n. med. HALINA WOŚ Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2013 JAN KAŹMIERCZAK Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWOBADAWCZE Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju

2013 prof. dr hab. n. med. PAWEŁ BUSZMAN Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland S.A. (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca)

2014 prof. dr hab. inż. JAN MARCINIAK Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. n. med. JOANNA LEWIN-KOWALIK Prorektor ds. studiów i studentów SUM

PREVAC Sp. z o.o.

prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA OLCZYK Prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM

PHU GABRYPOL SP. J. Z. JUSZCZYK, R. JUSZCZYK w Katowicach

JERZY PIENIĄŻEK Ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

2015 prof. dr hab. ANDRZEJ KOWALCZYK Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Rady NaukowoProgramowej Parku Naukowo-Technologicznego

dr LECHOSŁAW FRANCISZEK CIUPIK Bioinżynier medyczny, Prezes Zarządu LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze

EURO-CENTRUM

2014 prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF STROJEK Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii ŚCChS w Zabrzu, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii

prof. dr hab. inż JAN POPCZYK Przewodniczący Rady Programowej Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji i Zarządzania Energią, Dyrektor Centrum Energii Prosumenckiej, Członek Rady Naukowo-Programowej Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM

prof. dr hab. n. med. JANUSZ SKALSKI Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu

prof. dr hab. inż. PAWEŁ SOWA Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z okazji 70. rocznicy utworzenia Wydziału

dr n. med. JACEK WILCZEK Przewodniczący Rady Fundacji „Elektrokardiologia Ochojec”

prof. dr hab. inż. MARIAN TUREK Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej z okazji 20. rocznicy utworzenia Wydziału

lek. med. SŁAWOMIR ROWIŃSKI Dyrektor ds. medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach

2016 prof. dr hab. STEFANIA GRZESZCZYK Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej w latach 2008-2016

2015 prof. dr hab. n. med. JAN E. ZEJDA Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. TOMASZ KOSZUTSKI Kierownik Oddziału Chirurgii i Urologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 SUM w Katowicach

2016 MAREK HAWRANEK Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu

prof. dr hab. n. med. - MACIEJ MISIOŁEK Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM w Zabrzu

dr n. med. JACEK KAPERCZAK Ordynator Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

prof. dr hab. WIESŁAWA PIĄTKOWSKA-STEPANIAK Prorektor ds. Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego

EMIL PŁOWIECKI Prezes Zarządu BALTON Sp. z o.o. w Warszawie

104


WIESŁAW POCHOPIEŃ Prezes Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Czechowicach-Dziedzicach

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn Ordynator Oddziału Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

2017 RENATA ĆWIRZEŃ-SZYMAŃSKA Skarbnik Miasta Opole

2013 JAN BŘEZINA Prezes Izby Gospodarczej Kraju Morawskiego w Ostrawie

MACIEJ STEFAŃSKI Starosta Powiatu Brzeskiego

SABINA GORZKULLA-KOTZOT Wicestarosta Krapkowicki

STANISŁAW BELKA Starosta Powiatu Oleskiego

MARIAN JANECKI Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

MAŁGORZATA TUDAJ Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

JOANNA KOŁOCZEK-WYBIEREK Wójt Gminy Pilchowice

DR MED. NORBERT KRAJCZY Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

KRZYSZTOF MATYJASZCZYK Prezydent Miasta Częstochowa

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO”

PAWEŁ SILBERT Prezydent Miasta Jaworzno

2013 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA Sp. z o.o. PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. w Opolu

2014 TADEUSZ SZYMANEK Prezydent Rady Regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej w Częstochowie

2014 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH „PRO NOVUM” Sp. z o.o. w Katowicach

2015 SYLWESTER LEWICKI Burmistrz Olesna

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Bieruniu

SABINA NOWOSIELSKA Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu

JANUSZ PIERZYNA Wójt Gminy Jasienica

KAMEX Sp. z o.o. w Opolu

ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI Prezydent Miasta Opole

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ „ECOKOM” Sp. z o.o. w Luboszycach

JOACHIM WOJTALA Burmistrz Gogolina

ZAGA FUNDUSZE EUROPEJSKIE w Opolu

MICHAŁ WÓJCIK Wieloletni Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Poseł na Sejm RP

2015 KANO Sp. z o.o. w Opolu

2016 ANTONI FALIKOWSKI Prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach

SPÓŁDZIELNIA „POKÓJ” w Bielsku-Białej oraz Prezes DOROTA DZIENDZIEL

EDWARD MANIURA Burmistrz Lublińca

KOPEX – PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.

105


2016 BIURO PODRÓŻY ITAKA Sp. z o.o. w Opolu

2014 TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M. SPÓŁKA JAWNA w Strzelcach Opolskich

GRUPA CZH S.A. w Katowicach ŚRODEK SZKOLENIOWO-REKREACYJNY JAKUBUS” w Jakubowicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA”

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „UDANA RESTRUKTURYZACJA”

2013 LONGINA KUGIEL Prezes Zarządu Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach

2016 JAROSŁAW KLIMASZEWSKI Prezes Zarządu BEZALIN S.A. w Bielsku-Białej

JOANNA OKULARCZYK Współwłaściciel rmy TEST Systemy Uszczelniające Sp.J. w Częstochowie

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „UDANA INWESTYCJA”

2014 BEATA DRZAZGA Prezes Zarządu BetaMed S.A.

2013 HENRYK DOLEWKA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

MAGDALENA MAJORCZYK Dziennikarka, trenerka biznesu

TAKONI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „INWESTYCJA ZAGRANICZNA W POLSCE” 2014 POLARIS POLSKA Sp. z o.o. w Opolu

2014 JAEKEL-BUD-TECH Sp. z o.o. w Chorzowie

MEB TECHNICAL GMBH Sp. z o.o. w Opolu

2015 CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich oraz Dyrektor dr n. med. MARIUSZ NOWAK

2015 PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach

2016 JERZY BAR Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwo Inwestycyjne BTA Sp. z o.o. Właściciel Pałacu Sulisław

ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI W KATEGORII „ZAŁOGA – WSPÓLNY SUKCES”

WIESŁAW PASIERBEK Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

2014 OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Łosiowie DIEHL CONTROLS POLSKA Sp. z o.o. w Namysłowie

CH STARA KABLOWNIA w Czechowicach-Dziedzicach 2017 „BALKON PLUS” sp. z o.o. w Węgrzycach

2015 PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o. w Krapkowicach

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „FIRMA RODZINNA”

2017 FOTAN SP. Z O.O. SP. K. oraz prezes WOŁODYMYR PASTUSZENKO

2013 ADAMIETZ Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU

GALMET Sp. z o.o. Sp.K. w Głubczycach 106


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA”

2016 prof. ANTONI BARCIAK historyk, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2013 PUHP „EJK” Sp. z o.o. w Żędowicach

2017 WYDAWNICTWO GÓRNICZE

2014 ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH RUDATOM DARIUSZ SZNOTALA w Kępie

BARTŁOMIEJ SZEWCZYK Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „UDANY DEBIUT”

2015 GRUPA LOKALNA BALATON internetowy serwis informacyjny powiatu opolskiego

2015 MARCIN KRUPA Prezydent Miasta Katowice

2016 KRONOSPAD DSP Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI Prezydent Miasta Sosnowiec

2017 OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” W OPOLU

RADOSŁAW OSTAŁKIEWICZ Wójt Gminy Jaworze

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „MEDIA”

FRANCISZEK DZIENDZIEL Wójt Gminy Pawłowice

2013 MARIA TREPIŃSKA Dziennikarka miesięcznika ekonomicznego „FORBES”, Prezes Stowarzyszenia Media dla Integracji Europejskiej, pomysłodawca nagrody dziennikarskiej „Silesia Press”

2016 WALDEMAR BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice

MARIUSZ URBANKE Dziennikarz gazety „Dziennik Zachodni”

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „TALENT – PRACA I CHARAKTER”

2014 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU „RADIO OPOLE” S.A.

2015 dr n. med. MICHAŁ ZEMBALA Asystent w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

2015 REDAKCJA „NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ” LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „KULTURA”

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW „ZŁOTY LAUR FORUM MŁODYCH”

2013 ADAM KOPCIUSZEWSKI Aktor, były wieloletni Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu

2013 ILONA KANCLERZ Projektantka, kreatorka mody

PAWEŁ TOMASZEWSKI Pianista, kompozytor

2014 JAKUB NAGÓRSKI Właściciel Agencji Kreatywnej „Kręci się!”

2015 MARIA KROCZEK Współtwórca i Dyrektor Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego RESONANS CON TUTTI im. Norberta Grzegorza Kroczka

2015 KAZIMIERZ KAROLCZAK Członek Zarządu Województwa Śląskiego

CEZARY ORZECH Redaktor Polskiego Radia Katowice S.A., Rzecznik Prasowy

2016 prof. dr hab. ROBERT TOMANEK Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

GTL S.A.

107


WYDAWCA:

ul. Opolska 15 40-084 Katowice ww.rig.katowice.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: M. Jochymek, B. Kempny, K. Luksa, M. Rus, E. Kowacz ZDJĘCIA: W publikacji wykorzystano archiwalne zdjęcia RIG w Katowicach oraz fotografie ze zbiorów prywatnych laureatów lub przez nich udostępnione. Foto Kapituły / K.Kutz - Janusz Pilszak

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

KATALOG LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2018  

Katalog Laureatów Laurów 2018 nagradzanych podczas XXVII Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji.

KATALOG LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2018  

Katalog Laureatów Laurów 2018 nagradzanych podczas XXVII Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Advertisement