Page 1

Revista de la universitat pública de Tarragona / Juliol 2005

nº5

La URV ofereix 13 màsters europeus La Universitat d’Estiu ha tingut més de 800 alumnes LA URV IMPULSA LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA PER CREAR UN MODEL EDUCATIU A LA MEDITERRÀNIA II FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA, A L’OCTUBRE EUDALD CARBONELL: “EL MÓN NOMÉS FUNCIONARÀ AMB UNA ÀMPLIA XARXA DE RELACIONS. LES FRONTERES POLÍTIQUES SÓN COSES DEL SEGLE XIX”


SUMARI PÀGINA 5 LA FORMACIÓ

LA URV OFEREIX MÀSTERS EUROPEUS Per al curs 2005-06 l’aposta de la URV per l’espai europeu d’educació superior es concreta en una oferta de 13 màsters europeus propis en pràcticament tots els àmbits del coneixement, amb un fort component internacional.

PÀGINES 34 I 35 EL PERSONATGE

EUDALD CARBONELL: “TENIM UNIVERSITATS DEL XIX I CONEIXEMENTS DEL XXI”

PÀGINA 9 LA RECERCA

REUNIÓ D’INVESTIGADORS DE LA XARXA TEMÀTICA DE CATÀLISI HOMOGÈNIA Més de cent investigadors es van trobar el 10 de juny a la Facultat de Química de la URV per tractar amb representants del sector empresarial químic sobre l’aplicació d’aquesta tècnica en els processos industrials. PÀGINA 14 UNIVERSITAT-EMPRESA

II FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA, A L’OCTUBRE La facilitació de la inserció laboral dels titulats és un dels objectius de la Universitat Rovira i Virgili i per això els dies 19 i 20 d’octubre se celebrarà la segona edició del Fòrum d’Ocupació Universitària al campus Sescelades.

Eudald Carbonell és un referent en la investigació de la Prehistòria Antiga i l’Evolució Humana. El seu nom va associat al jaciment d’Atapuerca (Burgos) i al premi Príncep d’Astúries aconseguit per aquest treball de recerca de projecció internacional.

PÀGINA 17 LA URV A FONS

FÒRUM UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA I DECLARACIÓ DE TARRAGONA

PÀGINA 36 LA CONTRAPORTADA

LA MÚSICA DE LA URV

35 universitats de 17 països de dins i fora d’Europa van signar la Declaració de Tarragona durant el Fòrum Universitari de la Mediterrània, celebrat a la URV els dies 2 i 3 de juny.

PÀGINA 30 LA GENT DE CASA

PRIMERES PROMOCIONS DE NUTRICIÓ, ECONOMIA I TURISME Aquest curs s’han graduat les primeres promocions de les diplomatures de Nutrició Humana i Dietètica i de Turisme, i també de la llicenciatura d’Economia, de quatre anys.

L’Orquestra XVI-XXI de la URV va néixer el curs 1999-2000. La dirigeix el professor Markus Schikora i la formen entre quinze i vint músics: professors, alumnes i personal d’administració i serveis de la Universitat. Està oberta també a exalumnes de la URV.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / SUMARI

3


OPINIÓ

Universitat pública i transparent

L

a millor forma, al meu entendre, d’enfortir l’autonomia de les universitats és exercir-la al màxim de les nostres possibilitats. No per la voluntat de ser autònoms per poder anar per lliure, sinó per tal que la Universitat pugui dur a terme de la millor manera possible la missió que la societat li encomana. Com més autonomia tenen les universitats, millor funcionen com a institucions, millor formen els seus estudiants i millor generen i transfereixen coneixement. Per ser autònoms des d’un sistema públic, cal disposar d’instruments vàlids per avaluar el funcionament de la institució i així poder rendir comptes de forma contrastada davant la societat. Per llei tenim obligació d’avaluar anualment el nostre funcionament econòmic mitjançant el sistema d’auditories externes i control pels òrgans de la Generalitat, un sistema que funciona i és efectiu pel control i pel respecte al funcionament autònom. Des de fa anys l’Agència de Qualitat Universitària avalua la docència que impartim. No tenim, però, sistemes acreditats per avaluar el funcionament de la institució com a tal i de forma global. Per això, convençuts de la necessitat de poder presentar davant la societat una avaluació externa global de la URV, durant aquest curs acadèmic hem estat implicats en un procés d’avaluació que ha dirigit la Unió Europea d’Universitats (EUA), la qual, a través d’un

mecanisme contrastat i ben acceptat per les universitats europees, ha revisat a fons l’estructura, l’organització, la direcció, la interacció amb la societat i l’ús de la nostra autonomia. El comitè extern de l’EUA ha elaborat ja el seu informe oral i públic, emès en acabar el procés d’avaluació. Aquest text, quan ens arribi en forma escrita, el farem públic per tal que la societat conegui com és avaluada la nostra institució. Ara per ara, un cop escoltat l’informe oral, estic molt satisfet de les conclusions dels avaluadors, ja que constaten que la URV està fent una bona feina en docència i recerca i que manté una relació bona i positiva amb la societat. Detecten i posen sobre la taula els punts forts, com tot el procés engegat recentment de transformació pedagògica per adaptar-nos al que és norma a Europa, i també els punts febles, centrats en aspectes que ens preocupen força, com l’escassa mobilitat dels estudiants, la feble internacionalització de la nostra activitat o la necessitat d’incidir amb més força en la selecció del professorat. El balanç, com deia fa un moment, és del tot satisfactori i ens fa ser molt optimistes pel que fa al futur proper de la URV, perquè ara que ens coneixem millor podrem aplicar polítiques que ens permetin seguir en la direcció actual i millorar encara més el nivell de qualitat de la Universitat.

EDITA Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Societat ROVIRA I VIRGILI Revista de la universitat pública de Tarragona

Número 5 Juliol 2005

DIRECCIÓ Josep M. Arias capgc@urv.net REDACCIÓ Berta Ramos, Ignasi Soler, Cinta S.Bellmunt Gabinet de Comunicació i Relacions Externes revista@urv.net C/ de l’Escorxador, s/n. 43003 Tarragona Tel 977 558006 –Fax 977 558258

Lluís Arola i Ferrer / Rector de la URV ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC Servei Lingüístic de la URV FOTOGRAFIA Ramon Torrents MAQUETACIÓ Medigrup Digital S.A.

PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ Jordi Garcia secgc@urv.net Tel 977 558006 IMPRESSIÓ Nuer Trade Dipòsit legal: B - 48078 - 2004

ROVIRA VIRGILI ÉS UNA PUBLICACIÓ DE DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA. SI LA VOLEU REBRE, ENVIEU LES VOSTRES DADES PER CORREU ELECTRÒNIC A: REVISTA@URV.NET, PER FAX AL 977 55 82 58 O BÉ ENS TRUQUEU AL TELÈFON 977 55 80 06

4

OPINIÓ / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


LA FORMACIÓ LA MAJORIA, LLIGATS A DOCTORATS DE QUALITAT

La URV ofereix 13 màsters europeus

L

a convergència cap a l’espai europeu d’educació superior ja està en marxa. En aquest nou marc la Universitat Rovira i Virgili aposta decididament per la formació de postgrau professionalitzadora i també d’iniciació a la recerca, d’acord amb els cànons i criteris establerts a la Declaració de Bolonya. Per al curs 2005-06 la decisió de la URV es concreta en una oferta de 13 màsters europeus propis en pràcticament tots els àmbits del coneixement, amb un fort component internacional, i la majoria lligats a programes de doctorat reconeguts amb la menció de qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència. Més informació a www.urv.net. La Declaració de Bolonya, signada el 19 de juny de 1999 pels ministres d’Educació de 29 estats, manifesta la necessitat de promoure la convergència entre els sistemes d’educació superior dels diferents estats europeus per tal de facilitar als titulats la integració en un mercat laboral sense fronteres i oferir un marc més atractiu a estudiants d’arreu del món. Propo-

sa com a objectiu assolir el desenvolupament harmònic d’un espai europeu d’educació superior abans de l’any 2010, que tingui com a eix l’aprenentatge i que sigui plenament respectuós amb la diversitat de cultures, de llengües i de sistemes d’educació i amb l’autonomia universitària.

MÀSTERS QUE S’OFEREIXEN · ARQUEOLOGIA · ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA · CATÀLISI · CIÈNCIES DE LA INFERMERIA · DRET AMBIENTAL · DRET DE L’EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ · ENGINYERIA AMBIENTAL · ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS · ESTUDIS CULTURALS MEDITERRANIS. GESTIÓ DE CONFLICTES INTERNACIONALS · NUTRICIÓ I METABOLISME · QUÍMICA A LA INDÚSTRIA · RECERCA EN ENOLOGIA

LA URV ÉS UNA DE LES UNIVERSITATS DE MÉS NIVELL DE QUALITAT DE L’ESTAT EN AQUEST ÀMBIT

DOS NOUS PROGRAMES DE DOCTORAT REBEN LA MENCIÓ DE QUALITAT DE L’ANECA La URV ja ofereix 18 doctorats de qualitat del total de 27 que es poden fer el curs 2005-06. Els dos darrers reconeguts per l’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat (ANECA) han estat el doctorat en Quaternari i Prehistòria, del Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia, i el doctorat en Organització Industrial: Empresa i Mercats, dels departaments de Gestió d’Empreses i d’Economia. El programa de doctorat en Quaternari i Prehistòria es fa en col·laboració amb el màster Erasmus Mundus de la mateixa matèria que ja s’imparteix, i el dirigeix el professor Robert Sala.

El doctorat en Organització Industrial: Empresa i Mercats està dirigit pel professor Ignasi Brunet. Això vol dir que dos de cada tres doctorats tenen reconegut un alt nivell, la qual cosa converteix la URV en una de les universitats de més nivell de qualitat de l’Estat en aquest àmbit. Els programes pertanyen a tots els àmbits del coneixement (humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències socials i jurídiques/ciències de la salut, ciències experimentals/ciències de la salut, ciències experimentals, ensenyaments tècnics), i per tant la qualitat és transversal a tots els centres i departaments implicats. REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA FORMACIÓ

5


INAUGURACIÓ DE CURS AL CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE I A TARRAGONA

La URV estrena Arquitectura i Biotecnologia L’OFERTA D’ENSENYAMENTS DE LA URV PER AL PRÒXIM CURS 2005-06 S’AMPLIA AMB ARQUITECTURA, AMB UNES 60 PLACES, QUE S’IMPARTIRÀ AL CAMPUS BELLISENS DE REUS, I BIOTECNOLOGIA, AMB UNA QUARANTENA DE PLACES, QUE ES FARÀ AL CAMPUS SESCELADES DE TARRAGONA, CONJUNTAMENT AMB LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.

A

mbdós ensenyaments tenen demanda a la demarcació, són importants per al desenvolupament del territori i eren dels reclamats com a prioritaris per la Universitat. L’acte d’inauguració de curs al campus de les Terres de l’Ebre es farà el dilluns 5 de setembre, a les 12 h, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa. El dimecres 21 de setembre tindrà lloc la inauguració a Tarragona, a les 11 h, al Paranimf del Rectorat. L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili inicia la seva activitat provisionalment a les instal·lacions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, tot i que s’ha començat a redactar el projecte del seu edifici. La URV ha rebut el suport de la UPC i de la seva Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Biotecnologia s’impartirà al campus Sescelades de Tarragona, i la URV i la Universitat de Lleida han dissenyat conjuntament el projecte docent i compartiran professors. Els alumnes de la URV seguiran els estudis a Tarragona i els de la UdL, a la capital del Segrià, tot i que s’obriran a tots els estudiants més possibilitats d’especialització: a Lleida, relaciona-

da amb el camp agrari, i a Tarragona, amb l’enginyeria química i les indústries alimentàries. D’altra banda, el procés de posada en funcionament del campus de les Terres de l’Ebre avança satisfactòriament. El curs vinent els alumnes es matricularan a preus públics en els centres adscrits fins ara a la URV, l’Escola Verge de la Cinta i el

Centre Universitari Doctor Manyà de Tortosa, que abans de l’inici del curs passaran a ser propis. El campus de les Terres de l’Ebre ja disposa de seu administrativa gràcies al conveni signat amb la Fundació Cinca Piquer al mes de juny, que ha permès a la URV disposar d’un edifici al carrer Teodor González de Tortosa.

LA UNIVERSITAT D’ESTIU HA TINGUT PROP DE 800 ALUMNES Entre el 27 de juny i el 15 de juliol la Universitat d’Estiu de la URV ha tingut un total de 759 alumnes, un increment de més del 8%respecte a l’any passat, en els 31 cursos de literatura, teatre, cinema, art, medicina, salut, enologia, comunicació, empresa, turisme o esport, oferts a Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vinebre. Les activitats s’han 6

LA FORMACIÓ / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

desenvolupat en centres universitaris i també a les instal·lacions de les diferents institucions i entitats col·laboradores com el Museu d’Art Modern, el Col·legi d’Arquitectes, l’IES Baix Camp, l’IES Salvador Vilaseca, el Club Nàutic de Salou, el Palau de Fires i Congressos de Reus i el Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils.


REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / ANÀLISI

7


LA FUNDACIÓ URV OFEREIX MÉS DE 150 CURSOS

Obre portes a Reus el Centre de Formació Permanent L’OFERTA DEL CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT, QUE ARA S’UBICA A REUS, RESPON A LA VOLUNTAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I DE LA FUNDACIÓ URV DE POSAR A L’ABAST DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES UNA ÀMPLIA PROPOSTA DE FORMACIÓ PERMANENT, AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR L’ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS I L’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL. Basada en uns criteris de qualitat acadèmica, adaptació a les demandes del teixit econòmic i social i amb una visió d’anticipació, s’estructura en dos grans programes: els estudis de postgrau —màsters i especialista universitari—, adreçats a persones amb titulació universitària que volen especialitzar-se professionalment, i els cursos d’extensió universitària, adreçats a professionals i a la població en general, amb independència de la seva titulació acadèmica. La Fundació URV ofereix més de 150 cursos, dels quals més d’un terç són de postgrau, en les especialitats de dret i administració pública, economia i empresa, educació i psicologia, eines de gestió, enginyeria, ENOLOGIA i agroalimentació, llengües i comunicació, política i societat, química, salut, tecnologies de la informació, turisme, esport i lleure, i història i geografia. MÉS INFORMACIÓ:

http://www.fundacio.urv.es/formacio

193 ESTUDIANTS EN EL PROGRAMA ERASMUS Augmenta cada any el nombre d’estudiants interessats en els intercanvis del programa europeu Erasmus i per al curs 2005-06 seran 193 els alumnes de la URV que faran una estada en un altre país europeu. Les dotacions econòmiques de la Generalitat i la URV s’han incrementat per estimular la mobilitat dels joves. Les estades a Europa d’alumnes de la URV el curs 2005-06 sumen 1.061 mesos. En la reunió informativa organitzada el passat mes de maig, Rosa Caballol, responsable de Relacions Internacionals de la URV; Susana de Llobet, responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals, i John Bates, director del Servei Lingüístic, van explicar als alumnes les últimes informacions pràctiques sobre el viatge i l’estada a l’estranger prevista per al curs 2005-06. Els joves que se’n van han estat seleccionats pel coordinador de mobilitat del seu centre i 8

LA FORMACIÓ / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

els estudis que cursaran a la universitat de destí estan reconeguts acadèmicament per la URV. La beca Sòcrates-Erasmus està pensada per ajudar a sufragar les despeses addicionals que suposa viure a l’estranger, però la novetat d’enguany és que l’alumne hi sumarà ajudes més grans de la URV i del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i en pot aconseguir d’altres.


LA RECERCA CONTACTE ENTRE LA RECERCA I EL SECTOR EMPRESARIAL QUÍMIC

Reunió d’investigadors de la xarxa temàtica de Catàlisi MÉS DE CENT INVESTIGADORS DE LA XARXA CATALANA DE CATÀLISI HOMOGÈNIA AMB METALLS DE TRANSICIÓ ES VAN TROBAR EL 10 DE JUNY A LA FACULTAT DE QUÍMICA DE LA URV PER TRACTAR AMB REPRESENTANTS DEL SECTOR EMPRESARIAL QUÍMIC SOBRE L’APLICACIÓ D’AQUESTA TÈCNICA EN ELS PROCESSOS INDUSTRIALS. EL CENTENAR D’INVESTIGADORS PERTANYIEN ALS GRUPS DE RECERCA QUE CONSTITUEIXEN LA XARXA I LA TROBADA ES VA FER A LA SALA DE GRAUS DE LA FACULTAT, AL CAMPUS SESCELADES.

A

questa xarxa temàtica, aprovada en el Pla de Recerca de Catalunya i renovada en convocatòries successives, aplega onze laboratoris situats a Catalunya (UB, UAB, URV, UdG, PCB, ICMAB-CSIC, ICIQ) dedicats a estudiar els processos catalitzats per metalls de transició en fase homogènia. La reunió tenia un doble objectiu: compartir coneixements i tecnologies entre els grups catalans, la qual cosa permetrà avançar en el desenvolupament i innovació en l’àrea de la catàlisi homogènia, i promoure les col·laboracions amb la indústria, donant a conèixer la investigació que realitza la xarxa. En la línia d’aquest segon objectiu, les dues xerrades previstes van anar a càrrec de dos investigadors de la indústria: Juan Almena, de Degussa AG, procedent de Frankfurt, i Paul Moran, de Dowpharma (Chi-

L’ús de catalitzadors permet conservar els recursos i reduir temps, productes secundaris, residus i despeses

rotech Technology), procedent de Cambridge. L’eficiència dels processos catalítics és essencial perquè l’èxit econòmic de la indústria química vagi acompanyat del respecte al medi ambient. L’ús de catalitzadors en un mitjà homogeni permet dur a terme els processos de síntesi amb menys cost energètic que els processos no catalitzats i amb millor selectivitat. D’aquesta manera es conserven els recursos i es redueixen temps, productes secundaris, residus i despeses. La catàlisi homogènia s’aplica a camps de producció tan diversos com polímers, additius en alimentació, fàrmacs, productes fitosanitaris, cosmètics i detergents, entre altres. El desenvolupament d’un nou procés

catalític requereix diferents etapes des del disseny i la síntesi dels catalitzadors, l’optimització de l’activitat catalítica i selectivitat del sistema fins a l’escalatge industrial. Cadascuna de les etapes necessita un tipus d’especialització, la qual cosa justifica l’existència d’una xarxa d’investigació de centres geogràficament pròxims i amb formacions complementàries, ja que poden col·laborar i oferir la seva experiència als industrials interessats. La reunió estava organitzada pel grup de Catàlisi Homogènia, dirigit per la professora Carmen Claver, del Departament de Química Física i Inorgànica de la URV. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web www.uab.es/catalysis.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA RECERCA

9


VA APLEGAR 700 CIENTÍFICS INTERNACIONALS

Tarragona, capital europea de la física de plasma COINCIDINT AMB L’ANY DE LA FÍSICA, CENT ANYS DESPRÉS QUE EINSTEIN PLANTEGÉS LA TEORIA DE LA RELATIVITAT, TARRAGONA VA ACOLLIR LA CONFERÈNCIA EUROPEA DE FÍSICA DE PLASMA DEL 27 DE JUNY A L’1 DE JULIOL.

Aquesta és la 32a edició de la trobada, i ha reunit a Tarragona 700 científics internacionals per discutir els nous resultats i les orientacions en la física de plasmes, amb aportacions d’àrees científiques com la fusió nuclear inercial i magnètica, l’astrofísica i el disseny de línies d’actuació en règims rellevants per a reactors de fusió nuclear. La Conferència va permetre l’intercanvi de coneixements i l’accés a la informació dels projectes més actuals, fomentant la cooperació entre els grups de recerca, estatals i internacionals. Organitzat pel Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològi10

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

ques (CIEMAT), organisme públic del Ministeri d’Educació i Ciència, el comitè organitzador incloïa el catedràtic Francesc Díaz, de la URV. La realització d’aquest important congrés a Tarragona té relació amb la frustrada candidatura de Vandellòs per acollir el projecte de recerca internacional ITER, per desenvolupar la fusió nuclear com a font d’energia controlada. En el transcurs de la trobada es va confirmar que el laboratori de l’ITER es farà a Europa ni no al Japó, concretament a la localitat francesa de Cadarache. MÉS INFORMACIÓ: http://eps 2005.ciemat.es/


VA CONVOCAR ESTUDIOSOS DE L’ESTAT ESPANYOL I D’IRLANDA, PERÒ TAMBÉ DEL BRASIL, PORTUGAL, TUNÍSIA I FRANÇA

5è Congrés de l’Associació Espanyola d’Estudis Irlandesos DEL 26 AL 28 DE MAIG ES VA CELEBRAR A TARRAGONA EL 5È CONGRÉS INTERNACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D’ESTUDIS IRLANDESOS SOTA EL LEMA REESCRIVINT LES FRONTERES / RE-WRITING BOUNDARIES IN IRISH STUDIES, DE CARÀCTER MULTIDISCIPLINARI. TAMBÉ ES VA OFERIR AL PÚBLIC UN ESPECTACLE DE MÚSICA I DANSA IRLANDESA A L’AUDITORI DE CAIXA TARRAGONA.

A

la trobada hi van participar especialistes i postgraduats que treballen en el camp dels estudis irlandesos, però estava oberta a qualsevol persona interessada pels aquests àmbits. La reunió va comptar principalment amb estudiosos de l’Estat espanyol i d’Irlanda, però també del Brasil, Portugal, Tunísia i França. Els estudis irlandesos són interdisciplinaris i s’ocupen de la literatura, la llengua, el cinema, la música, la dansa i les altres arts, la comunicació o la història. El congrés estava estructurat en tres sessions simultànies de ponències i quatre conferències plenàries. Es van fer a la Facultat de Lletres i al Museu d’Art Modern de Tarragona. . Els estudis irlandesos han pres molta volada en els últims anys, per la projecció internacional de l’art i la literatura irlandesa i perquè aquest país s’ha convertit en cas paradigmàtic per estudiar les identitats i els conflictes nacionals actuals. Alhora, el congrés va tractar un aspecte de plena actualitat, ja que Irlanda viu un intens procés de revisió de la seva tradició històrica, dels tòpics “nacionals” i de la relació de les llegües irlandesa i anglesa. Es van presentar una sèrie de ponències sobre literatura i història d’Irlanda, però també tallers de música, cançons i llengua irlandesa. Entre els ponents destacava el jove poeta Louis de Paor (nascut a Austràlia però d’origen irlandès, que escriu en irlandès i és membre de Paraules sense Fronteres http: //www.munsterlit.ie/Conwriters/ LouisdePaor.htm), que va parlar d’”Un no-poeta no-escrivint no-poesia en

no-irlandès per un no-poble”, o la professora Christine St Peters, de la Universitat Victoria de British Columbia (Canadà), que va fer la primera ponència plenària del congrés sobre la relació de la literatura contemporània escrita per dones amb els temes d’identitat i de gènere(“Crossing Borders without ‘Proper Maps’: Anne Enright, Colm Toíbín, and Éilís Ní Dhuibhne Attempt the Art of Cartograph”). Completant el congrés es va programar un espectacle de música i dansa irlandesa, obert al públic en general, el divendres 27 de maig a l’Auditori de Caixa Tarragona, a càrrec del grup Tuath, format per sis músics que pertanyen a la quarta generació d’una família de músics i es dediquen a la recerca sobre la llengua, la música i la dansa irlandesa. Durant el congrés Tuath va dirigir tres tallers sobre

els àmbits esmentats. La coordinadora d’AEDEI 2005 va ser la professora de la URV Cristina Andreu, del grup de recerca organitzador, Transformacions Culturals i Literàries en Anglès i Alemany (T-CLAA). (Departament de Filologies Anglogermàniques). Per a més informació, consulteu http:// www.fage.es/AEDEI_2005

III JORNADES SOBRE JOSEP M. JUJOL La figura de l’arquitecte i artista Josep M. Jujol va ser el centre les III Jornades Art i Arquitectura de l’Imaginari, organitzades a Tarragona els dies 5, 6 i 7 d’abril. Tenien com a objectiu continuar descobrint i divulgant l’obra, encara poc coneguda a Catalunya, de l’artista. Van tenir lloc a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Tarragona i les organitzaven la URV i l’Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Tarragonès i del mateix Col·legi. El coordinador de les Jornades era el professor Antonio Salcedo, de l’àrea d’Història de l’Art de la URV. Al llarg dels tres dies s’estudià la connexió entre la producció de Jujol i els arquitectes, escultors i altres creadors lligats a l’imaginari com Antoni Gaudí o Salvador Dalí, i els elements simbòlics i onírics.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA RECERCA

11


ES FARAN ESTUDIS DEL POBLAMENT, L’ARTICULACIÓ DEL TERRITORI I LA XARXA VIÀRIA

Investigació del paisatge arqueològic de l’ager tarraconensis L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA INICIA UN PROJECTE DE RECERCA MULTIDISCIPLINARI SOBRE EL PAISATGE DE L’AGER TARRACONENSIS, BONA PART DE L’ACTUAL CAMP DE TARRAGONA. HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES AL CONVENI SIGNAT AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, L’EMPRESA ACESA, LA URV I DIVERSOS AJUNTAMENTS DEL TARRAGONÈS I EL BAIX CAMP, ELS DOS CONSELLS COMARCALS I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

S

’analitzarà l’evolució de l’ager tarraconensis de l’any 500 aC fins al 712 dC. Es faran estudis del poblament, l’articulació del territori i la xarxa viària; de paleobotànica: evolució de la vegetació, dels cultius, de la fauna i del clima; de geologia: sedimentologia, edafologia, recursos hídrics i minerals. Es desenvoluparà durant els propers tres anys i ACESA hi aporta 150.000 euros. El treball es titula “Estudi del paisatge arqueològic antic de l’ager tarraconensis (a la dreta del riu Francolí)”. Els ajuntaments signants són el

d’Alcover, Almoster, Cambrils, Castellvell, Constantí, Montbrió, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Riudoms, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, Vilallonga del Camp, Vila-seca i Vinyols i els Arcs. Es tracta d’una iniciativa de gran abast, que vol ser molt oberta al territori on ha de desenvolupar-se, i s’ha plantejat en col·laboració amb diverses institucions que treballen en aquest espai. S’emmarca en la línia de recerca de l’ICAC sobre arqueologia del paisatge, poblament i territori i forma part del projecte Orbis Romani, de la Unió Acadèmica In-

ternacional, gestionat a Catalunya per l’Institut d’Estudis Catalans. En el projecte hi participaran a més de l’ICAC i el IEC, investigadors d’altres universitats (UB, UAB, URV, UOC), fins a un total de dotze persones.

Es desenvoluparà durant els propers tres anys i ACESA hi aporta 150.000 euros

S’inaugura el jaciment arqueològic del Turó del Calvari

E

l municipi de Vilalba, a la Terra Alta, va obrir al públic al juny passat el jaciment arqueològic del Turó del Calvari. Es tracta d’un únic edifici, aïllat, que tenia funcions culturals durant la primera edat del ferro, únic a l’Occident mediterrani. L’Àrea d’Història Antiga de la URV ha treballat en tot el procés, des de l’excavació

12

i l’estudi fins a la restauració i museïtzació del monument, a l’aire lliure. L’edifici va estar en ús des del 625 fins al 575 aC, i també s’hi ha pogut recuperar un conjunt ceràmic. L’estudi s’emmarca en les línies de recerca de l’àrea d’Història Antiga de la URV, del Departament d’Història, Història de l’Art i Geografia, i és l’únic jaciment arqueològic en què la URV s’ha en-

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

carregat des de la descoberta fins a la devolució a la societat. El finançament ha anat a càrrec de diverses institucions, l’Ajuntament de Vilalba, el Consell Comarcal de la Terra Alta, la Generalitat i la Fundació Caixa Tarragona. Arran d’aquest treball, el grup d’investigació ha estat convidat per la Universitat de Lleida a participar en un projecte d’R+D.


ELS SEUS TREBALLS HAN CONTRIBUÏT A COMPRENDRE MILLOR ELS PROCESSOS VITALS

Seminari de John Fenn, premi Nobel de Química 2002 L’INVESTIGADOR JOHN FENN, DE LA UNIVERSITAT COMMONWEALTH DE VIRGÍNIA I PREMI NOBEL DE QUÍMICA 2002, VA FER AL MES DE JUNY UN SEMINARI D’ALT NIVELL INCLÒS EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT D’ENGINYERIA QUÍMICA I VA PRONUNCIAR UNA CONFERÈNCIA A L’AULA MAGNA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA.

J

ohn Fenn es va doctorar en Química per la Universitat de Yale el 1940. Fou catedràtic d’Enginyeria Química en aquesta universitat fins a l’any 1987, i actualment exerceix com a enginyer de recerca a la Universitat de Virgínia. El 1988 va publicar el mètode ESI (Electro Spray Ionization), una nova tècnica basada en l’espectroscòpia de masses que permet detectar i analitzar proteïnes. L’any 2002 va compartir el premi Nobel de Química amb el japonès Koichi Tanaka i el suís Kurt Wüthrich, pel desenvolupament de mètodes d’identificació i d’anàlisi estructural de macromol·lècules biològiques,

que han contribuït a comprendre millor els processos vitals. A la URV, dins el programa de doctorat de Enginyeria Química i de Processos, del Departament d’Enginyeria Química, s’imparteixen 35 seminaris durant tot el curs adreçats als estudiants de doctorat, tot i que també estan oberts a totes les persones interessades. Els seminaris van començar el 5 de novembre i han acabat el 22 de juliol. Són multidisciplinaris i els fan tant professors investigadors de la URV com d’altres universitats i professionals de la indústria. S’imparteixen seminaris qualificats d’alt nivell, com el que va fer Wal-

ter E. L. Spiess durant la Setmana de la Ciència de la URV, al novembre; el que ha fet Avelino Corma, premi Eugene J. Houdry; el de John Fenn, i el d’Amable Liñán, premi Príncep d’Astúries.

Reunió de científics per reduir l’impacte ambiental dels carburants

P

rop de quaranta investigadors de set països llatinoamericans es van reunir els dies 5 i 6 d’abril a Salou per discutir els avenços del programa “Desenvolupament de catalitzadors homogenis i bifàsics per a la valorització de matèries primeres insaturades mitjançant reaccions de carbonització”. La reunió estava organitzada pels grups de Catàlisi Homogènia de la UAB i de la URV.

Els participants pertanyien a laboratoris de recerca de Mèxic, Xile, Brasil, Portugal, Colòmbia i Veneçuela, i a les universitats Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili de Tarragona. Aquest projecte utilitza catalitzadors homogenis per convertir alguns derivats del petroli en productes de valor comercial. Un dels objectius és reduir el percentatge d’olefines de les naftes incorporant-hi productes oxigenats. Es tracta, doncs, d’una alter-

nativa als additius dels carburants, i permetria obtenir combustibles amb un menor impacte mediambiental. Forma part del Programa de Cooperació Iberoamericana de Ciència i Tecnologia pel Desenvolupament (CYTED). Un dels objectius és transferir els resultats de la recerca als sistemes productius i de serveis dels països participants.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA RECERCA

13


UNIVERSITAT-EMPRESA PUNT DE TROBADA ENTRE ELS UNIVERSITARIS I LES EMPRESES

El II Fòrum d’Ocupació Universitària es farà a l’octubre LA FACILITACIÓ DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS ÉS UN DELS OBJECTIUS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I PER AIXÒ ELS DIES 19 I 20 D’OCTUBRE ES DURÀ A TERME LA SEGONA EDICIÓ DEL FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS SESCELADES, ENGUANY CENTRAT EXCLUSIVAMENT EN LA FIRA D’EMPRESES. LA INCORPORACIÓ DELS TITULATS DE LA URV AL MERCAT LABORAL ÉS MOLT SATISFACTÒRIA, SEGONS L’ESTUDI DE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI A CATALUNYA (AQU CATALUNYA), QUE INDICA QUE EL 93% TROBA FEINA ABANS D’UN ANY.

E

l Fòrum s’adreça als alumnes d’últim curs i exalumnes de la URV, que tenen l’entrada lliure i gratuïta, i d’aquesta manera tenen l’oportunitat de saber com les empreses seleccionen el personal i de presentar-se a les que tenen estand a la Fira. Hi estaran representades les empreses més significatives dels diversos sectors econòmics de les comarques tarragonines, que obtindran una visió panoràmica sobre el perfil dels estudiants i titulats de la Universitat i dades i currículums per poder triar joves professionals en el futur. Els visitants també poden informar-se sobre els serveis públics d’ocupació i els programes d’orientació que gestionen per anar a treballar a l’estranger i els programes institucionals de suport. El Fòrum està organitzat per la Universitat, i ha comptat amb el suport del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del Fons Social Europeu i del Pacte de Santes Creus (Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Comarques Tarragonines). A la pàgina del Fòrum hi trobareu tota la informació: http://www.urv.net/ forumocupacio/ També podeu adreçar-vos als tel. 977 558756-977 558690, o a l’a/e magb@urv.es.

INFORME SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL Respecte a la situació laboral dels titulats de la URV, segons els resultats de l’enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU Catalunya) es desprèn que les xifres són especialment remarcables i per sobre de les de Catalunya, atesa la baixa taxa d’atur. 14

UNIVERSITAT - EMPRESA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

La classificació per sexe mostra que un 64,6% dels graduats analitzats són dones —cinc punts per sobre del percentatge de dones de les universitats del SUC (59,1%)—, que es titulen preferentment en estudis de ciències socials (59,3%), humanitats (14,3%) i salut (14,1%). En referència al temps de recerca de la primera feina, un 41,6% dels estudiants de la URV troben feina abans d’acabar els estudis, un 16,8% ho fan en menys d’un mes, un 18% entre un mes i tres mesos, un 8,7% entre tres i sis mesos, un 7,9% entre sis i dotze mesos i un 6,9% triga més d’un any. Els titulats que presenten un percentatge d’ocupació més elevat per àrees de coneixement són els de les titulacions tècniques (95,8%), seguit de ciències de la salut (93,4%) i socials (92,8%). Els casos en què menys del 90% de titulats es troben en una situació laboral activa són les humanitats (88,8%) i les ciències experimentals (77,9%).


JORNADES D’ECODISSENY

L’ecodisseny: una eina estratègica per a les pimes LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LIDERA LA DIFUSIÓ DE L’ECODISSENY ENTRE LES PETITES I MITJANES EMPRESES PER ENCÀRREC DE LA UNIÓ EUROPEA.

L

a nova legislació europea i espanyola planteja a la indústria del sector elèctricelectrònic una adaptació dels productes a criteris mediambientals estrictes. Les restriccions a l’ús de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics, i les limitacions a la generació de residus són dues de les regulacions que obligaran les empreses a revisar el disseny i composició dels productes amb criteris ecològics. Per aquests motius, la Unió Europea fa una campanya informativa entre les pimes del sector elèctric-electrònic sobre els avantatges de l’ecodisseny, amb 28 jornades en 20 països. A l’Estat espanyol el centre d’innovació SIMPPLE, de la URV, s’encarrega de fer la difusió dels coneixements en ecodisseny d’aquesta campanya. La millor forma d’afrontar aquest repte amb ga-

ranties és aplicar els principis de l’ecodisseny. Es tracta de tenir en compte de forma sistemàtica els requisits ambientals en el disseny dels aparells. L’anàlisi del cicle de vida del producte, des del procés de producció fins a l’ús o l’amortització, permet introduir millores amb criteris d’eficiència energètica, evitar els materials tòxics i preveure la reutilització de productes i components o el reciclatge de materials. Per a les petites i mitjanes empreses (pimes) aquesta serà una eina estratègica per competir amb èxit en el mercat. Es tracta de complir la legislació ambiental, però també d’obtenir els avantatges d’imatge i de màrqueting dels productes ecològics, un valor afegit cada cop més important. MÉS INFORMACIÓ:

www.simpp le.com - www.ecodesignarc.info

BASF FA DONACIÓ D’UN EQUIP DE LABORATORI PER ALS ESTUDIS D’ENGINYERIA MECÀNICA Es tracta d’un equip de desenvolupament propi de l’empresa BASF, adequat a les necessitats pedagògiques de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat de Mecànica. És resultat de l’estreta col·laboració establerta entre l’empresa i l’ETSEQ. L’equipament permet fer pràctiques d’anàlisi

de vibracions i equilibratges de motors dins l’assignatura Laboratori de Màquines i Mecanismes de segon curs, en l’àmbit del manteniment predictiu. Està constituït per un motor elèctric i una bomba centrífuga que ha estat modificada per poder provocar desequilibris coneguts en el rodet.

CONFERÈNCIA DE REPSOL SOBRE EL PRESTIGE En el marc de la cloenda del curs d’Actualització Cientificotècnica en la Indústria Petroquímica (ACTIP), Fernando Steegmann, de Repsol YPF, va pronunciar el passat mes d’abril una conferència sobre el procés de buidatge del petrolier Prestige i el repte que ha significat. El curs ACTIP està organitzat per la Facultat de

Química i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, i el patrocina la Fundació REPSOL. Durant l’acte de cloenda es va fer el lliurament de diplomes de la quarta edició del curs, dirigit a actualitzar i aprofundir els coneixements dels alumnes de Química i d’Enginyeria Química en les especificitats de la indústria petroquímica. REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / UNIVERSITAT - EMPRESA

15


L’ANY PASSAT JA EN VAN CONTRACTAR ALTRES TRES

Enresa encarrega quatre nous projectes de recerca a la URV

E

l Centre Tecnològic Mestral, el centre d’R+D de l’empresa estatal Enresa per al desmantellament de centrals nuclears, ha encarregat quatre nous projectes de recerca de la URV en el marc del conveni de col·laboració que es va signar al desembre de 2003. Un està relacionat amb les mesures radiològiques; un altre, amb el tractament de dades per al control del procés, n’hi ha un de tècniques de fitorestauració de sòls contaminats i finalment, un sobre l’impacte econòmic en l’entorn. En l’acte de signatura dels contractes van ser presents el president d’Enresa, José Alejandro Pina; el director Vandellòs I, José Ramon Armada, i el rector de la URV, Lluís Arola. El primer es denomina “Automatització de la inspecció de mesures radiològiques”, dirigit pel professor Francesc Serratosa, de l’Àrea d’Arquitectures i Tecnologia de Computadors. El segon projecte és “Tractament i modelització de dades per al control d’un desmantellament” i el dirigeix Xavier Guardiola, del Centre d’Innovació de la URV SIMPPLE.

PREMIS 1R-4T I DOW El jurat dels premis 1r-4t de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, patrocinats per l’empresa DOW, va atorgar el guardó de l’àmbit Enginyeria Química Industrial, que ha treballat el projecte “Derivats de l’etilè”, a l’equip format per Víctor Doz, Maria Audi, Ivanka Gascó, Pedro Ignacio Huertas i Pilar Poyatos. En l’àmbit d’Enginyeria Química, el premi va ser per a l’equip de Mireia Borràs, Laura Gené, Christian Ruiz, Laura Torrente i Lucía Vico. El premi consisteix en material bibliogràfic per valor d’uns 2.000 Euros. D’altra banda, l’alumne Albert Palomar ha guanyat la 26a edició del premi DOW, que consisteix en 6.000 Euros en metàl·lic per fer el projecte proposat i una placa commemorativa. L’alumne disposa d’una beca per cursar el Màster en Enginyeria del Medi Ambient, de la Universitat Bucknell (PA), als EUA. En l’acta del jurat s’ha fet constar l’alt nivell dels quatre finalistes: Cristina Crespín, Marta Feliu, Mercè Miró i Montserrat Rovira.

16

UNIVERSITAT - EMPRESA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

El tercer projecte és “Fitorestauració de sòls contaminats per radionucleids i modelització matemàtica del procés”. El director és Jordi Grifoll, profesor d’Enginyeria Química. El quart projecte és “Impacte econòmic del desmantellament d’una central nuclear”, dirigit per Maria Llop, professora de Fonaments d’Anàlisi Econòmica.

GRADUACIÓ DE QUÍMICA INDUSTRIAL I PREMI PARSI Quaranta estudiants d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial, van celebrar al juny la cerimònia de graduació, i Yolanda Cuenca va rebre el premi PARSI al millor alumne. Per segona vegada es va lliurar el premi PARSI a l’alumne que, havent assolit un excel·lent nivell acadèmic, ha demostrat també més capacitat de lideratge i de superació personal en el decurs del estudis, com estableixen les bases. La guanyadora, Yolanda Cuenca, rebrà un ajut de 3.000 euros i té la possibilitat de realitzar una estada professional en pràctiques en qualsevol delegació europea de la multinacional PARSI-pci , dedicada a la seguretat i protecció contra incendis.


FÒRUM UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA, CELEBRAT ELS DIES 2 I 3 DE JUNY

La URV impulsa un espai universitari euromediterrani LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI HA PRES LA INICIATIVA D’IMPULSAR UN ESPAI D’EDUCACIÓ SUPERIOR A L’ÀREA MEDITERRÀNIA, OBRINT UN PROCÉS DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA MÉS INTENS ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS PAÏSOS VEÏNS. HO HA FET ORGANITZANT EL FÒRUM UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA, QUE ELS DIES 2 I 3 DE JUNY VA APLEGAR MEMBRES DE 35 UNIVERSITATS I D’INSTITUCIONS DE DISSET PAÏSOS DE DINS I DE FORA DE LA UNIÓ EUROPEA I DEL QUAL VA SORTIR LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA.

L

a conveniència, o fins i tot la necessitat, d’evitar que la Mediterrània esdevingui una frontera entre els pobles de les riberes nord i sud és una fita reconeguda per tothom des de fa anys. Per reforçar el paper històric de la Mediterrània com a espai de trobada intercultural, convé fomentar l’aproximació entre la formació dels futurs dirigents d’uns i altres països. Per impulsar aquesta iniciativa la URV, amb el suport econòmic de la Comissió Europea (projecte Jean Monnet), va organitzar el Fòrum Universitari de la Mediterrània al Rectorat. El procés iniciat a Tarragona tindrà continuïtat amb l’organització d’una segona edició del Fòrum a càrrec de la Universitat de Malta l’any que ve. El procés de Bolonya per fer convergir les universitats europees en un espai comú d’educació superior l’any 2010 planteja un marc interessant on es pot desenvolupar una iniciativa més àmplia de cooperació i convergència amb els països del nord d’Àfrica i de l’est mediterrani que no pertanyen a la Unió. El Fòrum ha posat en comú les visions de totes les parts sobre

aquests temes, per conèixer les intencions i expectatives d’uns respecte als altres, debatre els principis que han de guiar aquesta relació i valorar el paper que hi han de tenir les universitats. DECLARACIÓ DE TARRAGONA

El Fòrum va aprovar la Declaració de Tarragona, punt de partida d’un pla d’acció per crear una xarxa d’universitats i centres de recerca de la Mediterrània que serveixi de plataforma per impulsar un espai euromediterrani d’educació superior i recerca. Així doncs, el document vol iniciar el camí cap a la creació d’un espai d’educació superior comú a les dues ribes, la del nord i la del sud. En un àmbit més concret, s’haurà de crear una xarxa d’educació superior, constituïda per universitats i centres de recerca de la Mediterrània, amb el suport de les institucions polítiques comunitàries estatals i regionals dels països que en formen part. Aquesta xarxa tindrà com a objectius: desenvolupar competències amb els programes conjunts de recerca, ensenyament, formació del

personal docent i del personal tècnic i administratiu; afavorir l’ocupació juvenil en els sectors d’elevades competències culturals, amb cursos i iniciatives pilot de caràcter emprenedor, amb el suport de les universitats; impulsar la construcció de les relacions entre joves, docents, investigadors i personal tècnic i administratiu augmentant els intercanvis, la mobilitat i la comunicació; respectar el patrimoni cultural i ambiental euromediterrani amb traduccions de textos, mòduls d’ensenyament euromediterranis, programes d’agermanament, i altres iniciatives de formació i difusió. Aquesta nova xarxa ha de reforçar el diàleg intercultural i els valors humanístics profundament arrelats en les cultures de tots els països adherits, amb la participació de la societat civil, i també afavorir la llibertat acadèmica i independència de les universitats. Més informació: www.unimedforum.net El Fòrum Universitari de la Mediterrània forma part de l’Àgora Universitària de la Mediterrània (AUMed), iniciativa impulsada per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Europeu de la Mediterrània. Té la finalitat de crear un nucli amb projecció internacional que fomenti la realització de cursos, debats i reunions de treball al voltant de la Mediterrània i contribueixi a establir xarxes de cooperació, en especial entre les universitats i els organismes afins.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA URV A FONS

17


L’INFORME ORAL AVALA LA QUALITAT DE LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

El Comitè d’Avaluació Externa de l’EUA valora positivament la URV El comitè extern de l’EUA es va desplaçar de l’11 al 14 de maig a Tarragona per conèixer personalment la realitat de la Universitat en els diferents àmbits i continuar així aquest procés d’avaluació iniciat a l’octubre de 2004 que acabarà properament amb un informe final escrit. El Comitè d’Avaluació Externa (CAE) estava format per Jarmo Visakorpi, antic rector de la Universitat de Tampere (Finlàndia) i antic president del Consell Finlandès d’Avaluació de l’Educació Superior; la professoraMaria Helena Nazaré, rectora de la Universitat d’Aveiro (Portugal); el professor Edward Jezierski, vicerector de Docència de la Universitat Tècnica Lódz (Polònia), i Nina Arnhold, coordinadora de programes de l’EUA. L’objectiu d’aquest programa d’avaluació és enfortir la cultura de qualitat entre els membres de l’EUA, entre els quals hi ha la URV; disseminar les bones pràctiques en gestió estratègica, donar suport a l’aprenentatge mutu i acompanyar les universitats en la gestió del canvi. L’avaluació sospesa la gestió estratè-

ELS AVALUADORS EXTERNS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA D’UNIVERSITATS (EUA), EXPERTS D’UNIVERSITATS EUROPEES, CONSTATEN EN EL SEU INFORME ORAL QUE LA URV ESTÀ FENT UNA BONA FEINA EN DOCÈNCIA I RECERCA I QUE MANTÉ UNA RELACIÓ BONA I POSITIVA AMB LA SOCIETAT. gica, les diferents polítiques adoptades, l’organització de les activitats i el seguiment, i la gestió de la qualitat. Se centra en l’autoavaluació o informe intern que prèviament ha redactat el Comitè d’Avaluació Institucional (CAI), format per dotze persones de la URV, que ha identificat les fortaleses i les debilitats de la institució. Ha seguit el mètode de l’avaluació externa per semblants (professionals universitaris i no membres de l’administració). L’Associació Europea d’Universitats, amb seu a Bèlgica, ha completat deu edicions del programa d’avaluació institucional i ha realitzat fins ara 110 avaluacions a universitats de 35 països d’Europa, d’Amèrica del Sud i d’Àfrica.

Aquest programa d’avaluació voluntària pretén enfortir la cultura de qualitat entre els membres de l’EUA A Catalunya, a iniciativa del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat, cinc universitats, entre les quals hi ha la URV, són avaluades globalment de forma voluntària com a institucions en aquesta nova edició del programa de l’EUA. Són la UPC, la UOC, l’UdL i la UAB, i el DURSI es fa càrrec de les despeses del procés.

LA URV, PRIMERA UNIVERSITAT CATALANA AMB SIGNATURA DIGITAL CERTIFICADA PER ALS SEUS MEMBRES Les 14.000 persones (personal docent, estudiants i personal d’administració i serveis) de la Universitat Rovira i Virgili poden tenir signatura digital certificada per la Generalitat, una funció que s’incorporarà als nous carnets universitaris personalitzats que, a més, mantenen les prestacions actuals. Aquesta capacitat és el motor del canvi cap a l’e-Universitat, és a dir, la implantació de l’administració electrònica. Els membres de la comunitat universitària podran signar i xifrar documents en format electrònic per realitzar tràmits administratius, signar electrònicament actes i accedir als recursos informàtics amb la mateixa validesa ju18

rídica que tenen el tràmit presencial o el paper. Aquesta validesa s’estén a tota la Universitat, però també a totes les entitats externes que tinguin relacions de certificació. La posada en marxa de tots aquests serveis es farà progressivament, tenint en compte que requereixen desplegar en tots els ordinadors de la URV els aparells i programes necessaris per llegir el carnet i certificar la signatura. D’altra banda, també servirà per a actuacions de docència, per a la implantació de serveis virtuals relacionats amb la docència semipresencial i virtual, i per a la implantació d’eines de suport a la docència (tutoria virtual,

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

xats, fòrums, etc.). Això ha estat possible gràcies al reconeixement de la URV com a entitat de certificació (EC-URV). El 27 de maig van signar un conveni Miquel Huguet, director del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA); Ramon Canal, president de l’Agència Catalana de Certificació-CATCert i secretari General del Departament de Governació i Administracions Públiques, i Lluís Arola, rector de la URV. Hi van assistir també Jordi Pericàs, vicepresident de l’Agència Catalana de Certificació-CATCert i director general de Localret; Jordi Masias, director d’aquesta agència, i Rafael Jené, director general de Caixa Tarragona.


DINERS RECAPTATS PER ALS DAMNIFICATS DEL TSUNAMI A LA CREU ROJA

La URV Solidària té enguany quatre projectes de cooperació internacional propis LA URV SOLIDÀRIA HA PREPARAT PER ENGUANY QUATRE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PROPIS. ES DURAN A TERME A CHIAPAS (MÈXIC), NICARAGUA, SENEGAL I BÒSNIA-HERCEGOVINA. ELS DESENVOLUPARAN ALUMNES DE LA UNIVERSITAT EN COL·LABORACIÓ AMB ONG DE LES COMARQUES DE TARRAGONA I AMB GRUPS DE DINAMITZACIÓ LOCAL EN ELS PAÏSOS ON ES TREBALLARÀ.

C

om cada any, la URV Solidària també subvencionarà cinc projectes d’altres ONG de les comarques de Tarragona. En total els ajuts atorgats sumen 48.000 euros i es destinen a Chiapas (Mèxic), Nicaragua, dos a Guatemala i al Sàhara Occidental. La URV Solidària va lliurar a la Creu Roja un donatiu de prop de 10.000 euros per ajudar les víctimes del tsunami del 26 de desembre passat. Es va obrir un compte corrent i es va escollir aquesta entitat humanitària per donar-li el fons. Creu Roja treballa als indrets afectats del

sud-est asiàtic, disposa d’una capacitat logística provada i d’una bona estructura organitzativa. L’acte va tenir lloc el 12 d’abril al Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i hi van assistir Tomàs Grau, vicepresident autonòmic de l’entitat; Ramon Grau, president local; Antoni Pigrau, secretari general de la URV, i Joana Zaragoza, vicerectora de Comunitat Universitària, copresidents de la Comissió URV Solidària. El fons lliurat, de 9.964,98 Euros, suma les aportacions individuals dels universitaris, els beneficis de la loteria solidària Nadal 2004 i els donatius dela Gerència i del Consell Social.

CLOU L’ANY DEL CINEMA A LA URV La projecció de Mar adentro, la premiada obra d’Alejandro Almenábar, va servir per cloure l’Any del Cinema de la URV el passat mes de maig a la Facultat de Ciències Jurídiques. També es van lliurar els premis del certamen de curtmetratges i els del concurs sobre les deu millors pel·lícules de la història del cinema. L’Any del Cinema ha estat el tercer any cultural de la URV, enguany dedicat al món de la cinematografia com a expressió artística i social, després de l’Any del Teatre i l’Any de la Música. Aquest projecte cultural ha ofert del 13 de desembre a l’11 de maig catorze obres i s’han es-

collit pel·lícules espanyoles molt recents per donar a conèixer el cinema actual del país. En cada sessió s’ha convidat un membre de l’equip per poder-ne parlar directament, i també s’han projectat cinc trilogies. Es van poder veure Rojo sangre (2004), La Mari (2003), El viaje de Mazin (2004), Mujeres en pie de guerra (2004), Haz conmigo lo que quieras (2003), Nosaltres els vençuts (2003), Caudillo (1977), El Bola (2000), i les trilogies de La Guerra de les Galaxias, El Padrino, El mundo de Apu, Trilogia de la vida? Qatsi i la d’Indiana Jones.

FESTA I HAVE A DREAM I JURIDICOGRESCA Els alumnes de quart curs d’Enginyeria Química van organitzar, com cada any, del 27 al 29 d’abril, la festa I have a Dream, oberta a tothom, per finançar-se part del viatge de fi d’estudis. Cinema, activitats esportives com el bàsquet, futbol sala, conferències, campionats de botifarra, i molta música van conformar el programa. Els actes d’I have a Dream es van fer entre el campus Sescelades i

el Complex Educatiu de Tarragona. D’altra banda, el 31 de març els alumnes de la Facultat de Ciències Jurídiques van organitzar una nova edició de la Juridicogresca amb activitats esportives, la fira, on s’exposaven manualitats fetes pels presos del centre penitenciari de Tarragona, amb els quals la Facultat manté relació, la tradicional gimcana i dinars populars. REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA URV A FONS

19


FACULTAT DE CIÈNCIES D’ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS Av. de la Universitat, 1 – 43204 Reus, Campus Bellisens Tel.: 902 33 78 78 / 977 75 98 01 http://www.fcee.urv.net

a/e: secemp@urv.net

VII JORNADES DE FINANCES

L

es institucions d’inversió col·lectiva satisfan cada vegada més la necessitat de canalitzar professionalment l’estalvi cap a les empreses emissores d’actius financers. La importància d’aquestes institucions és tal que l’Àrea de Finances de la FCEE va decidir organitzar unes jornades i dedicar-les a la reflexió sobre el seu funcionament. Les conferències es van programar de tal manera que abastessin les diverses tipologies de la gestió col·lectiva de carteres, i es va convidar professionals de força prestigi en aquest àmbit. Així, el dimecres 6 d’abril van participar el Sr. Alfonso Roa, president del Comitè d’Acreditació d’EFFPA-Espanya, que va dissertar sobre tendències de futur i sobre la selecció dels fons d’inversió, i el Sr. Ferran Fernández, que va parlar sobre l’experiència directa en gestió de carteres. El dijous 7 el Dr. Màxim Borrell, catedràtic

d’Economia Financera, va explicar el funcionament dels fons Hedge i va descriure les tasques dels professionals de les gestores. El Sr. Jon Icazuriaga, gerent d’Untitled Art Consulting, va reflexionar sobre la inversió col·lectiva en art i el Sr. Josep Torres, delegat a Barcelona d’Afinsa, va dissertar sobre la inversió en béns tangibles de col·lecció.

FACULTAT D’ENOLOGIA C/Marcel.lí Domingo, s/n Tarragona, Campus Sescelades Tel.: 902 337878/977 558600 http:/www.urv.net/centres/Enologia a/e: secenol@urv.net

16È CICLE DE CONFERÈNCIES DE LA FACULTAT D’ENOLOGIA

D

urant el mesos de març i d’abril la Facultat d’Enologia va organitzar el 16è cicle de conferències. Aquest cicle anual consta de quatre conferències i el lliurament del premi Jaume Ciurana. Les pronuncien experts francesos i de centres de l’Estat espanyol, i hi han col·laborat l’empresa Rius&Rius i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles de Catalunya. La primera conferència la va pronunciar el professor Alain Razungles, d’Agro Montpellier, Unitat Mixta de Recerca en Enologia. Va parlar sobre “Influence du soleil sur les aromes

20

et lerus précurseurs”, i seguidament es va fer entrega del premi Jaume Ciurana. La segona va anar a càrrec del professor Miguel Alcaide, de l’Escola d’Enginyers Forestals de la Universitat de Còrdova, que va tractar d’”El futuro de las ingenierías técnicas agrícolas en el espacio europeo de educación superior”. La tercera conferència va ser “Nuevos retos para la industria de panificación” i la va pronunciar el professor Manuel Gómez, de l’Escola Superior d’Enginyeries Agràries de la Universitat de Valladolid del Campus de Palència. La quarta i última conferència la va

EL CAMPUS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

fer Manuel Ruiz, de l’Estació Enològica d’Haro, sobre “Actualización en vitivinicultura ecológica”.


ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA Av. dels Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona, Campus Sescelades Tel.: 902 33 78 78 / 977 55 97 00 http:// www.etse.urv.net A/e: secetse@urv.net

PROJECTE DE TELEFONIA MÒBIL AL SERVEI DELS TURISTES

L

’alumne de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Xavier Viejo va presentar al mes de juny el projecte final de carrera d’Enginyeria Informàtica, titulat “Turist@. Agentes al servicio del turista mediante telefonía móvil”. Permet obtenir informació dels monuments, museus, exposicions i activitats culturals i lúdiques de la ciutat. El projecte que presenta és una versió millorada del prototipus elaborat per les estudiants Pilar Zapata i Montserrat Batet, que permet acce-

dir a diversos serveis a través del telèfon mòbil. A través del mòbil, l’usuari pot conèixer la seva situació dins la ciutat, i avançar-se a les peticions de l’usuari. Si ha indicat que li agrada l’art, quan passi per davant d’un edifici singular o una exposició d’art, automàticament l’avisarà a través del mòbil. Els professors Antonio Moreno i Aïda Valls, del grup de recerca Banzai, grup de recerca en intel·ligència artificial, del Departament: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, han dirigit el projecte.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA Av. dels Països Catalans, 26 – 43007 Tarragona, Campus Sescelades Tel.: 902 33 78 78 / 977 55 97 00 http:// www.etseq.urv.net A/e: secetseq@urv.net

II CONCURS DE GINYS MECÀNICS AUTOPROPULSATS

E

l campus Sescelades va ser escenari al mes de maig del segon Concurs de ginys mecànics autopropulsats en què participen els estudiants de primer curs d’Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. Si l’any passat es tractava de fer catapultes i el concurs el guanyava qui aconseguia llençar un objecte al més lluny possible, enguany s’havia de construir un mòbil autopropulsat. Les demostracions es van fer davant els laboratoris de les Escoles Tècnica Superior d’Enginyeria i d’Enginyeria Química Es demanaven vehicles impulsats únicament per energia gravitatòria (algun sistema de pesos i contrapesos), que havia de transportar un bric de llet al més lluny possible. Les limitacions al disseny dels aparells van ser les dimensions (amplada, llargada i altura) i la prohibició d’utilitzar cap tipus

d’acumulador d’energia, com molles o equivalents. Aquest concurs es fa dins de l’assignatura Projecte Integrador i té el patrocini del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / EL CAMPUS

21


FACULTAT DE LLETRES Plaça Imperial Tàrraco, 1 – 43005 Tarragona, Campus Centre Tel.: 902 33 78 78 / 977 55 95 98 http://www.urv.net/lletres/

A/e: secllet1@urv.net

PROTESTES PER HISTÒRIA DE L’ART I FILOLOGIA CATALANA

E

ls alumnes de la llicenciatura d’Història de l’Art es van sumar al mes de maig a les mobilitzacions de tot l’Estat espanyol per protestar contra la possible supressió d’aquest ensenyament de la programació acadèmica espanyola en el futur espai europeu d’educació superior. La llicenciatura d’Història de l’Art consta de 300 crèdits i s’imparteix a la Facultat de Lletres de la URV. Actualment hi ha 109 alumnes de primer a quart curs. Els estudis van començar el curs 200102 i el professor responsable de l’ensenyament és Antonio Salcedo.

D’altra banda, el Consell de Govern d’abril va acordar elevar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el desacord respecte a la política de la Subcomissió d’Humanitats del Consell de Coordinació Universitària pel que fa als títols de grau de Filologia. La llengua i la literatura catalanes s’han englobat dins el títol de grau Llengües i Literatures Europees Modernes, i l’han deixat en una situació inferior i subsidiària respecte de la llengua castellana, i no com una llengua oficial de l’Estat espanyol.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Av. de Roma, 17 – 43005 Tarragona, Campus Centre Tel.: 977 25 01 25 http:// www.urv.net/centres/infermeria

A/e: secinf@urv.net

CLAUSURA DEL CURS DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

C

arme Nogués, professora i primera directora que va tenir el centre, va pronunciar el 16 de juny la lliçó magistral de la clausura del curs parlant sobre “Desenvolupament personal i professional”. La sessió es va fer al saló d’actes de la Facultat de Ciències Jurídiques. Hi van assistir Roser Ricomà, directora del centre; M. Antònia Martorell, cap del Departament d’Infermeria, i la responsable de l’ensenyament, Carme Vives. A continuació van rebre l’orla una vuitantena de nous diplomats en Infermeria, acompanyats per la família, amics i el personal del centre. A l’Escola Universitària d’Infermeria s’imparteixen la diplomatura en Infermeria i el graduat de Ciència i Mètode en Infermeria, el curs que ve convertit en màster europeu de Ciències de la Infermeria.

22

EL CAMPUS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

La URV sol·licita una titulació de grau específica que permeti l’estudi de la llengua i de la literatura pròpies del país.


FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA Ctra. de Valls, s/n – 43007 Tarragona, Campus Sescelades Tel.: 902 33 78 78 / 977 55 80 98 http://www.fcep.urv.net

A/e: secedu1@urv.net

2ES JORNADES D’EDUCACIÓ

L

a Facultat d’Educació i Psicologia va organitzar la tercera setmana del mes de març les 2es Jornades d’Educació, que en l’actualitat engloben els ensenyaments de Pedagogia, Psicopedagogia, Magisteri i Educació Social. Alguns d’aquests ensenyaments anaven fent en el passat les respectives setmanes o jornades, però ara és el segon any que es duen a terme conjuntament, de manera que la Facultat manté avui dia aquestes Jornades i la Setmana de Psicologia. L’organització va gairebé tota a càrrec de l’alumnat, que de manera voluntària es compromet

a participar en les diverses tasques. Al voltant d’una trentena llarga de persones van aportant idees i fan equips de treball en els diversos apartats organitzatius (infraestructura, comunicació, conferències, tallers…) per oferir un bon ventall d’activitats que omplin tota la setmana en un horari dens i aprofitat. El paper del professorat (un membre representant dels diversos ensenyaments) és de suport i d’ajut en allò que més convingui per a la bona marxa de l’organització, però en cap cas hi ha protagonisme especial. Aquest any el tema “Els valors: l’assignatura pendent”. Al voltant d’una sèrie de reflexions de

diversos col·laboradors, en forma de conferències, taules rodones i cinefòrum, els participants van poder aprofundir en la necessitat de potenciar novament valors educatius i humans bàsics en la tasca formadora.

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT C/ Sant Llorenç, 21 – 43201 Reus, Campus Vapor Nou Tel.: 902 33 78 78 / 977 75 93 45 http://www.urv.net/centres/fmcs/index.html

A/e: secmed@urv.net

JORNADES DE SORTIDES PROFESSIONALS I ALUMNES INTERNS

L

a Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dut a terme els darrers mesos diverses jornades informatives sobre les sortides professionals de Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica. Hi han participat professionals destacats del sector, col·legis professionals i també exalumnes. En aquestes sessions els alumnes reben informació sobre l’exercici professional i també se’ls explica el tràmit de gestionar el títol i certificat acadèmic en finalitzar els estudis. D’altra banda, creix la demanda l’activitat d’alumne intern

de suport a la recerca. És una figura molt sol·licitada que permet rebre una formació teoricopràctica en contacte amb les activitats de recerca de les unitats de la Facultat i també possibilita participar durant dos cursos en grups de recerca. Tot

s’organitza a través de seminaris de recerca i de recursos informàtics i finalment els alumnes poden presentar els seus treballs als premis Sant Lluc en la modalitat de Recerca: programa Alumnes Interns. Enguany s’han fet 23 seminaris.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / EL CAMPUS

23


ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI C/Joanot Martorell, 15, Vila-seca, Campus Vila-seca Tel: 977 395709 http:/www.euto.urv.net a/e: euto@urv.net

ES PRESENTA EL LLIBRE PARQUES TEMÁTICOS. MÁS ALLÁ DEL OCIO

E

l professor Salvador Anton, director de l’Escola Universitària de Turisme i Oci, és l’autor del llibre Parques temáticos. más allá del ocio, publicat per l’editorial Ariel en la col·lecció Turismo (2005), que el passat mes de maig va presentar Pedro Nueno, professor de l’IESE, a l’Hotel Caribe Ressort de Port Aventura. En l’obra es planteja quin és el paper dels parcs temàtics en el desenvolupament del turisme, l’impacte econòmic i l’impacte territorial. En complir-se deu anys de l’obertura de Port Aventura, seguida de la creació de tres parcs més

a l’Estat espanyol (Isla Mágica, Terra Mítica i Warner Bros), l’anàlisi del paper dels parcs temàtics en el desenvolupament del turisme es fa imprescindible. L’autor ha rastrejat l’origen dels parcs temàtics des dels jardins europeus, les exposicions universals i els parcs d’atraccions, passant pel llenguatge cinematogràfic i la creació de les condicions de mercat que els han fet possibles. Ha seguit la història de la implantació, desenvolupament i extensió des dels Estats Units fins a Àsia i la implantació a Europa i a l’Estat. En la segona part s’analitzen les bases socials de

l’èxit dels parcs, l’urbanisme i els impactes territorials, econòmics i turístics, analitzant casos com els d’Orlando i París. Finalment, Anton defineix els fonaments per a la implantació i desenvolupament d’un parc temàtic.

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES Av. de Catalunya, 35 – 43002 Tarragona, Campus Centre Tel.: 902 33 78 78 / 977 55 83 82 http://www.fcj.urv.net A/e: secjur@urv.net

CONSTITUÏT EL CONSELL ASSESSOR DE JURÍDIQUES

L

a Facultat de Ciències Jurídiques disposa des del mes de juny de Consell Assessor extern, format per vuit persones qualificades i provinents de diferents sectors relacionats amb els ensenyaments que imparteix, a més del responsable el centre. Els membres són Josep Gomis, expresident del Consell Social de la URV; i Antoni Vives i Pere Lluís Huget, degans, respectivament, del Col·legi d’Advocats de Tarragona i del de Reus; Antonio Carril, president de l’Audiència Provincial de Tarragona; Ramon Mullerat, del bufet barceloní Mullerat Advoca-

24

ts; Joan Aregio, president de la Diputació de Tarragona; Francesc Blasco, degà del Col·legi de Graduats Socials de Catalunya; M. Pilar Puig, presidenta del Col·legi de Diplomats en Treball Social de Catalunya, i el degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Santiago Castellà. L’objectiu general del Consell és aportar al centre una perspectiva externa de les necessitats socials, per poder ajustar-hi l’ oferta acadèmica, les activitats investigadores i la divulgació del coneixement.

EL CAMPUS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


FACULTAT DE QUÍMICA C/Marcel.lí Domingo, s/n 43007 Tarragona, Campus Sescelades Tel.: 902 337878/977 558600 a/e: secquim@urv.net

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE QUÍMICA

L

a Facultat de Química disposa des del mes de març de Consell Assessor, un òrgan previst en el nou Estatut de la URV per assessorar els responsables de la llicenciatura sobre els plans d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats. Està integrat per dotze persones, de reconegut prestigi i representatives de l’entorn social. Presidit per Piet W.N.M. van Leeuwen, de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ),en formen part José María Chillida, director de BASF Española S.A.; Alfred Arias, de Dow Chemical

Ibèrica S.L.; Ramón Nieto, de Repsol Química; Juan Leo, de Repsol Petróleo; Antonio Aguado, de Bayer Hispania; Javier Hernández, de Clariant Ibérica S.A; César Valdés, de Transformadora de Etileno, Jo-

sep Beltran, representant de la petita empresa; Alfredo Vara, del Col·legi de Químics de Catalunya; Josep Lluís Pau, delegat de Medi Ambient a Tarragona, i Mercè Recasens, de l’IES Jaume I de Salou.


DIA A DIA RECULL DE NOTÍCIES

DIA: 2 MES: MARÇ URV

MÉS DE MIL ALUMNES A LES JORNADES DE PORTES OBERTES Els alumnes dels IES de la demarcació de Tarragona van visitar els dies 2 i 16 de març tots els centres de la Universitat Rovira i Virgili i van rebre informació de tots els ensenyaments, inclosos els nous per a l’any vinent d’Arquitectura i Biotecnologia. També es van fer tallers de preinscripció i de PAU.

DIA: 3 MES: MARÇ ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

DIA: 8 MES: MARÇ URV

DIA: 1 MES: ABRIL ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA

26

JAVIER MAIXÉ, NOU DIRECTOR DE L’ETSE Javier Maixé és des del 25 de febrer el nou director de l’Escola Tècnica Superior Enginyeria (ETSE) i substitueix Josep Domingo, que ho ha estat els tres últims anys. Maixé és professor titular de l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica i membre del Grup de Recerca d’Automàtica i Electrònica Industrial. Ha format equip directiu amb els professors Jean-Pierre Deschamps, Maria Ferré, Domènec Puig, Alfonso José Romero, José Antonio Barrado i José Luis Ramírez.

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES El dies 8 i 9 de març el grup de recerca GRÈC (Gènere, Raça Ètnia i Classe) celebrà el Dia Internacional de les Dones amb dues conferències, una d’història de les dones i una altra sobre la política catalana per a la dona, l’estrena d’un documental sobre el moviment feminista a Tarragona, un recital poètic i una mostra de cinema fet per dones. Una de les conferenciants va ser la historiadora Àngela Jackson. El GRÈC ha presentat recentment la web, on es pot trobar tota la informació sobre el grup i sobre l’associació Xarxa-Món, http://www.urv.net/grups_recerca/grec/.

JOSEP BERTRAN, DELEGAT DEL RECTOR PER A ARQUITECTURA Josep Bertran ha estat nomenat delegat del rector per posar en marxa l’ensenyament d’Arquitectura. Doctor arquitecte i professor titular de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la UPC, Josep Bertran (Vilafranca del Penedès, 1948), prové del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica. En aquest primer any acadèmic, l’ETSA està ubicada provisionalment a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus, mentre s’espera la construcció d’un edifici propi pròxim, a l’àrea de Bellisens. El telèfon de contacte és 977 759878 i l’a/e etsa@urv.net.

DIA A DIA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


DIA A DIA

DIA: 14 MES: ABRIL FACULTAT DE LLETRES

DIA: 6 MES: ABRIL URV

DIA: 4 MES: MAIG FACULTAT D’ENOLOGIA

DIA: 10 MES: MAIG URV

BERNAT LÓPEZ, CAP DE LA UNITAT PREDEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓ La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme va elegir el14 d’abril el professor Bernat López com a cap, càrrec que ocupava des d’abril de 2002, nomenat pel rector. Bernat López (Igualada, 1968) és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i doctor en Ciències de la Comunicació per la mateixa Universitat. S’ha especialitzat en l’estudi de l’estructura i les polítiques de comunicació, amb una atenció especial per la comunicació de proximitat i per les noves modalitats i sistemes comunicatius.

AULA DE DEBAT: EUROPA I CUBA L’aula d’extensió universitària Aula de Debat va organitzar el 6 d’abril un diàleg obert al públic sobre l’actualitat cubana i les relacions amb la Unió Europea, a la sala de juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques. Hi van intervenir Kenia Jiménez, economista de la Universitat de l’Havana, i Joan Casanovas, historiador llatinoamericanista i professor de la URV. La coordinadora de l’Aula de Debat és la professora d’Història Montserrat Duch.

VII JORNADES D’ACTUALITZACIÓ EN VITICULTURA I ENOLOGIA El Centre de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya i la Facultat d’Enologia de la URV van organitzar del 4 al 6 de maig les VII Jornades d’Actualització en Viticultura i Enologia. S’hi van presentar les últimes novetats sorgides de la recerca en aquests camps i van tenir lloc a l’Auditori Caixa Penedès - Fòrum Berger-Balaguer de Vilafranca del Penedès. També hi col·laboraven l’Ajuntament del municipi i la denominació d’origen Penedès.

V MOSTRA DE TEATRE INTERUNIVERSITARI Tarragona va acollir els dies 10 i 11 de maig la V Mostra de Teatre Interuniversitari amb la participació de quatre universitats (Lleida, Girona, Vic i URV). Les representacions es van fer a la Sala El Magatzem. El grup de la Universitat de Lleida va posar en escena Les bruixes de Salem, d’Arthur Miller; l’Aula de Teatre de la Universitat de Vic va representar Ell(e)s, una creació pròpia a partir de textos de Sergi Belbel i Pere Sagristà, entre d’altres autors; l’Aula de Teatre de la Universitat de Girona protagonitzà Curs 2005, obra col·lectiva pròpia, i l’Aula de Teatre de la URV va oferir un recital poètic amb textos de Pablo Neruda, Octavio Paz, Julio Cortázar i altres escriptors. REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / DIA A DIA

27


DIA A DIA DIA: 20 MES: MAIG INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

DIA: 3 MES: JUNY FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

JORNADES D’INNOVACIÓ DOCENT ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA L’Institut de Ciències de l’Educació va organitzar el 20 de maig una Jornada d’Innovació i Millora Contínua per a centres de secundària amb una bona acollida perquè s’hi van inscriure més de 180 professionals. Les sessions es van fer a l’IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona i hi van participar experts de la UPC, de la URV, del Departament d’Educació de la Generalitat i de diversos centres educatius de la demarcació. Per a més informació, consulteu http://www.ice.urv.es/.

DOMÈNEC SÁNCHEZ CERVELLÓ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES El nou cap del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques és des del 3 de juny el professor Domènec Sánchez Cervelló. Substitueix en el càrrec Jordi Mallol, que l’havia ocupat en funcions durant el mes de maig, i Verònica Piera, que l’havia deixat a finals d’abril. Domènec Sánchez Cervelló és catedràtic d’escola universitària de Fisiologia i pertany al grup de recerca del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental.

DIA: 10 MES: JUNY URV

LA URV, A LA MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES El documental La quadratura del cercle, de la URV, va participar els dies 10 i 16 de juny en la XIII Mostra Internacional de Films de Dones dut a terme al cinema Verdi Park de Barcelona. El treball es una crònica del moviment feminista dels setanta a Tarragona, obra d’un grup d’alumnes de diferents ensenyaments (Comunicació i Filologia Romànica) denominat Les Filles de Lilith. L’obra va ser seleccionada en l’apartat relatiu a feminismes i combina imatges d’arxiu i entrevistes.

DIA: 13 MES: JUNY FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

JORNADES D’ESTIU DE NEUROTOXICOLOGIA I PSICOFARMACOLOGIA La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va acollir del 13 al 16 de juny les Jornades d’Estiu de Neurotoxicologia i Psicofarmacologia, incloses en el programa de doctorat amb el mateix nom. Les sessions les van impartir catorze professors, de la URV i pertanyents a universitats de Catalunya, d’Espanya i de l’estranger (Estats Units, Canadà, Itàlia). Les coordinava la professora Maria Teresa Colomina, del Departament de Psicologia i de la secció de Toxicologia del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la URV.

28

DIA A DIA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


DIA A DIA DIA: 22 MES: JUNY FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

ANTONI PIGRAU, NOMENAT ASSESSOR DE L’INSTITUT INTERNACIONAL PER LA PAU El catedràtic Antoni Pigrau va ser nomenat el 22 de juny membre de la comissió d’experts per estudiar la creació de l’Institut Internacional per la Pau, que pretén crear el Govern de la Generalitat. El nou òrgan està format per quinze persones i assessorarà el conseller del Departament de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura. Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional Públic de la URV, exerceix la docència a la Facultat de Ciències Jurídiques. Director del grup de recerca en Dret Ambiental, és secretari general de la Universitat i membre del Consell de Direcció, i anteriorment havia estat vicerector de diferents àrees. També és coresponsable de la URV Solidària

DIA: 1 MES: JULIOL ETSE

CONFERÈNCIA SOBRE ELECTRÒNICA A L’ETSE El professor Alfonso Torres, de l’Institut Nacional d’Astrofísica Òptica i Electrònica (INAOE) de Mèxic, va pronunciar l’1 de juliol una conferència sobre les activitats d’aquest centre creat l’any 1972. L’acte va tenir lloc al Departament d’Electrònica, Elèctrica i Automàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. L’INAOE atorga graus de mestria i doctorat en ciències amb l’especialitat en electrònica.

DIA: 15 MES: JULIOL URV

JORNADA SOBRE PROGRAMARI LLIURE I LES PIMES El Centre de Transferència de la Fundació URV va acollir el 15 de juliol una jornada sobre el programari lliure i les petites i mitjanes empreses per orientar-les en la innovació i en la reducció de despeses en les tecnologies de la informació. La sessió estava organitzada per SIMPPLE S.L., empresa nascuda de la Universitat i van col·laborar en la materialització CatPL, Inforama Serveis Informàtics, GPL Tarragona, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i la Xarxa IT, xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica de la Generalitat.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / DIA A DIA

29


GENT DE CASA

AQUEST CURS 2004-05 S’HAN GRADUAT LES PRIMERES PROMOCIONS DE LES DIPLOMATURES DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA I DE TURISME, I DE LA LLICENCIATURA D’ECONOMIA, DE QUATRE ANYS. ELS ACTES ACADÈMICS VAN APLEGAR ALUMNES, PROFESSORS I FAMILIARS AL VOLTANT DEL SIMBÒLIC LLIURAMENT D’ORLES.

L

a graduació de la primera promoció de la diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica es va celebrar el 6 de maig al Palau de Fires i Congressos de Reus amb l’assistència de la seixantena d’alumnes que han fet el tercer curs a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. El padrí va ser l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Prèviament a l’acte de graduació es van fer una jornada d’orientació professional i una taula rodona sobre l’experiència professional. D’altra banda, el lliurament d’orles a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials va tenir lloc el 18 de juny a l’Aula Magna del centre. En total van ser-hi presents 243 alumnes, que ja són llicenciats en Economia o en Administració i Direcció d’Empreses, o bé diplomats en Ciències Empresarials. El padrí de les promocions d’enguany dels tres ensenyaments va ser José Julio Moya, director general d’ASM Dimatec Ingeniería, S.A. Entre els llicenciats en Economia hi havia els de la primera promoció de l’ensenyament de quatre anys (2001-05). Finalment l’acte de lliurament de les orles dels primers seixanta diplomats en Turisme, de l’Escola Universitària de Turisme i Oci, es va celebrar l’1 de juliol a l’Hotel Port Aventura. La directora del parc temàtic, Mercedes de Pablo, va ser la padrina de la promoció. 30

GENT DE CASA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


Mor el professor de Pedagogia Vicent Ferreres VICENT FERRERES, CATEDRÀTIC DE PEDAGOGIA DE LA URV, VA MORIR L’11 DE JUNY A BARCELONA. EL DIA 17 ES VA CELEBRAR UN ACTE RELIGIÓS EN EL SEU RECORD A L’ESGLÉSIA DE SAN FRUCTUÓS DE TARRAGONA I EL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA TENEN PREVIST ORGANITZAR UN ACTE EN LA SEVA MEMÒRIA EL CURS VINENT.

V

icent Ferreres, nascut a Castelló i de 59 anys, va ser mestre d’educació primària durant divuit anys abans de formar part de la Universitat, on va entrar com a professor el 1986. Va ser un dels primers docents de Pedagogia i des d’aquesta data va viure tot el procés d’evolució a la URV de l’ensenyament i del centre on actualment s’imparteix aquest estudi. Va ser professor primer de l’Escola Universitària de Formació del Professorat de Tarragona, després de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UB a Tarragona, i des de 1992 era catedràtic de Pedagogia de la URV. Di-

rector de l’Institut de Ciències de l’Educació durant vuit anys, del 1993 al 2001 va ser cap del seu departament. També va ser coordinador adjunt de la Comissió de Disseny de Propostes de Formació del Professorat de la Universitat, del Ministeri d’Educació; president de comitès d’avaluació externa en el I i II Pla de Qualitat de les Universitats (1999-2003) i del PEI (ANECA, 2005), del Ministeri. En els últims anys va participar en cinc projectes d’investigació finançats externament, d’alguns dels quals era l’investigador principal. A més, va ser autor de nombroses publicacions.

EL PROFESSOR MARIÀ CASAS, MEMBRE DE LA REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI Marià Casas, professor titular del Departament d’Enginyeria Mecànica, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV, on imparteix Disseny Gràfic en l’Enginyeria i Topografia i Construcció, ha estat elegit acadèmic per la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per la seva faceta de gravador i escultor i d’activista de l’art. Casas (Flix, 1941) és llicenciat en Belles Arts i arquitecte tècnic, i ha

exercit la professió d’aparellador durant molts anys compaginant-la amb la docència. Ha fet nombroses exposicions de les seves obres a Tarragona, Reus, Salou, Girona, Lleida, Barcelona, Saragossa, València, Castelló i Madrid. Ha fundat les sales Contratalla, des d’on convoca la Biennal Internacional de Gravat Contratalla, i és editor d’obra gràfica original d’una trentena d’artistes.

JOAN BERTRAN HA GUANYAT EL III PREMI DE RECERCA DE FILOLOGIA CATALANA El Departament de Filologia Catalana ha lliurat el III Premi Treball de Recerca de Llengua i Literatura Catalanes a l’alumne de secundària Joan Bertran. El treball premiat es titula “Elaboració d’una novel·la: l’ull del drac”, i l’autor, Joan

Bertran, estudiava 2n de batxillerat a l’Institut Gabriel Ferrater de Reus i és un alumne de matrícula d’honor. El premi vol potenciar les capacitats reflexives, expositives i creatives de l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari. REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / GENT DE CASA

31


DUES ALUMNES DE LA URV, LES MILLORS ESPORTISTES CATALANES EN PÀDEL I EN ESCACS

Millors esportistes de la URV del 2005 DURANT LA FESTA DE L’ESPORT DE LA URV, QUE VA TENIR LLOC EL 12 DE MAIG AL PARANIMF, ES VA LLIURAR UN RECONEIXEMENT A TOTS ELS JOVES QUE HAN PARTICIPAT EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA I DE CATALUNYA UNIVERSITARIS. ELS ESPORTISTES MÉS DESTACATS HAN ESTAT BÀRBARA PINTADO, JAVIER HERNANDO, LAURA GONZÁLEZ I ALICJA CHMIELINSKA.

B

àrbara Pintado és atleta i medallista d’or en disc, medalla de bronze en pes i medalla de bronze en martell als Cam pionats de Catalunya Universitaris. Javier Hernando és judoka i medallista de bronze en la categoria de 73 quilos als Campionats Universitaris de Catalunya i va arribar a quarts de final en el Campionat d’Espanya Universitari, que es va dur a terme a Granada. Laura González, de la Facultat de Ciències Jurídiques, ha estat la millor esportista catalana de pàdel, i Alicja Chmielinska, alumna Erasmus de la Facultat de Lletres, en escacs. Van ser premiades en l’acte de cloenda dels Campionats de Catalunya Universitaris el 16 de juny, a Barcelona. El mateix dia de la Festa de l’Esport es van jugar les finals de les lligues universitàries de la URV a l’estadi del CF Gimnàstic. Luis César, entrenador del Gimnàstic de Tarragona, pronuncià una conferència IVÀ GALLEGO, GUANYADOR DEL PREMI JAUME CIURANA D’ENOLOGIA

JOSÉ ANTONIO CABELLO REP EL PREMI LEAR A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Coincidint amb el cicle de conferències de la Facultat d’Enologia, el passat mes de març es va atorgar el cinquè premi Jaume Ciurana al millor alumne, Ivà Gallego,. El premi, que porta el nom de l’il·lustre enòleg català, va ser instituït per la Facultat i l’empresa consultora vitivinícola Rius&Rius de Vilafranca del Penedès, que el patrocina. Gallego és llicenciat en Biologia per la UB i llicenciat en Enologia per la URV. Ha fet estades de pràctiques als laboratoris dels cellers Miguel Torres, a l’Incavi i a Producteurs de Mont-Touch, al Llenguadoc. L’alumne ha rebut un premi en metàl·lic de 3.000 Euros.

L’alumne José Antonio Cabello, de segon cicle d’Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, ha guanyat aquest premi, instituït per l’empresa Lear i la Fundació Ciutat de Valls. S’atorga, juntament amb reconeixements a Ángel Torrado de la URV, i Xavier Bielsa de la UPC també pels seus treballs, en la 22a Nit de Premis a Valls. El treball presentat per Antonio Cabello es titula “Inversor bidireccional d’un motor-generador per a un automòbil de tecnologia híbrida”. El Premi a la Innovació Tecnològica està dotat amb 3.000 Euros .

EL NEGRE CRIANÇA DE LA URV, PREMIAT PER LA DO TARRAGONA

L’ESTUDIANT SALVADOR OLIVELLA, PREMI SANT JORDI DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

El Celler Experimental de la URV ha guanyat el primer premi en la categoria de negres criança del concurs de vins que cada any organitza la denominació d’origen Tarragona. El premi demostra la qualitat de la feina del Celler i la importància pedagògica del treball dels estudiants d’Enologia a la finca. L’anyada 2002 al Mas dels Frares va ser molt bona. En el negre criança de la URV, la varietat cabernet sauvignon aporta el 50% del cupatge, el merlot un 20% i la resta és garnatxa i ull de llebre.. 32

GENT DE CASA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

Salvador Olivella, enginyer tècnic agrícola i estudiant d’Enologia, ha guanyat la 21a edició del Premi Sant Jordi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el treball titulat “Estudi de l’activitat lipoxigenasa durant els estadis prefermentatius de Vitis vinifera”. L’estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració de les empreses Caves Gramona, Caves Nadal i la Cooperativa Vitalpe.


CURRÍCULUM

EUDALD CARBONELL

Eudald Carbonell i Roura va néixer a Ribes de Freser (Girona) el 17 de febrer de 1953. Va cursar estudis superiors a Girona, Barcelona i París. És doctor en Geologia del Quaternari per la Universitat Pierre et Marie Curie (1986) i en Història per la Universitat de Barcelona (1988). Ha estat becari del CSIC a la Universitat Complutense, al Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid i a l’Institut de Paleontologia Humana de París. Ha efectuat viatges d’investigació i treball de camp a França, EUA, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Algèria, Kenya, Tanzània, Tadjikistan i Etiòpia, entre d’altres països, on ha desenvolupat projectes de recerca relacionats amb sistemes tècnics en la prehistòria antiga, comportament social en l’evolució humana i socialització del coneixement. En l’actualitat és catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i investigador principal del grup d’Autoecologia Humana del Quaternari de la mateixa Universitat i director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Codirigeix el projecte d’Atapuerca (Burgos) i també dirigeix les excavacions a l’Abric Romaní (Capellades). És autor, entre d’altres, dels llibres Planeta humà, Encara no som humans i Els somnis de l’evolució. Ha rebut diversos premis i reconeixements: premi Príncep d’Astúries per la Investigació Científica i Tècnica a l’equip de recerca d’Atapuerca (1997); premi Ciencias Sociales y Humanidades, concedit per Junta de Castella i Lleó (1998); medalla Narcís Monturiol, concedida per la Generalitat de Catalunya (2000); distinció de la Generalitat de Catalunya per la Promoció de la Recerca Universitària (2001), i professor distingit de la Universitat Rovira i Virgili (2003).

Tenim universitats del segle XIX i coneixements del XXI Han passat de ser avantguardes a rereguardes i patim la falta d’anticipació històrica en el coneixement

EUDALD CARBONELL ÉS UN REFERENT EN LA INVESTIGACIÓ DE LA PREHISTÒRIA ANTIGA I L’EVOLUCIÓ HUMANA I EL SEU NOM VA ASSOCIAT AL JACIMENT D’ATAPUERCA (BURGOS) I AL PREMI PRÍNCEP D’ASTÚRIES ACONSEGUIT PER AQUEST TREBALL DE RECERCA DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL. ÉS EL DIRECTOR DEL FUTUR INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL QUE PORTARÀ A LA URV EXPERTS MUNDIALS. PREDICA UN CANVI PROFUND EN LES UNIVERSITATS BASAT EN LA SOCIALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT I LA TECNOLOGIA, I EN EL TRENCAMENT DE LES ACTUALS ESTRUCTURES ELITISTES. Com va arribar a la URV? Treballava com a becari al Consell Superior d’Investigacions Científiques a Madrid, després a la Universitat Complutense i al Museu de Ciències Naturals, i l’any 1988 em va arribar notícia que hi havia una plaça de Prehistòria a Tarrago34

na. Va ser accidental perquè no tenia cap interès de venir aquí. Se n’ha penedit algun cop d’aquesta decisió? No. A Tarragona vaig trobar l’acollida de dues persones a les quals dec tot: Rodolfo Cortés i Fran-

EL PERSONATGE / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

cisco Javier Faci Lacasta, dos grans amics que em van convèncer que no marxés d’aquí. Com veu les universitats? Crec que les universitats tenen molts problemes operatius. Estan totalment desfasades. Tenim orga-


nitzacions del segle xix i plantejaments i coneixements del xxi, i això és un llast. L’any 88, quan vaig venir a Tarragona, teníem classes massificades i he vist una evolució en dos sentits. La tecnologia s’ha implantat a la societat molt més ràpid que a les universitats. I hi ha hagut un canvi d’alumnes brutal. Quan vaig venir el 30% eren dones i ara són el 60%. Crec que les universitats han passat de ser avantguardes a rereguardes i patim la falta d’anticipació històrica en el coneixement.

tan gros que la gent se sent incapaç de sortir-se’n. Tots veiem que això no funciona. Estem vivint de models que ja no funcionen.

Com es pot resoldre aquest canvi de paper? Jo no tinc la solució però sí plantejaments per analitzar-lo. Abans, per tenir la resposta del coneixement universal, havies d’anar a Oxford, Cambridge, Sorbona, Harvard, Berkeley, a les grans universitats, perquè les biblioteques i els sistemes tècnics estaven concentrats en poc llocs. Actualment la resposta s’estén a les persones perquè la tècnica s’ha eixamplat els darrers quinze anys. Si bé això ha afavorit la socialització de la universitat, les universitats en general no han estat capaces d’anticipar-se històricament en els processos educatius. Ara estem vivint una fractura social i cultural, i això és molt greu.

Atapuerca és un referent d’investigació? És un projecte científic i social generat fa gairebé trenta anys. Ha permès situar la paleontologia i la prehistòria d’aquest país com a referència mundial, però també generar un debat entre la societat sobre el sentit de l’evolució humana i l’organització social. Jo vaig venir a aquesta Universitat amb un pa sota el braç. Ara mateix tenim 22 doctors treballant i situats entre els primers grups de recerca del món.

Com han de ser les noves universitats? La universitat és un element de socialització. Jo he vist una decadència progressiva en aquests processos perquè estem encallats en una dialèctica del segle xix i amb una perspectiva del segle xxi. Segurament cal revisar si les estructures actuals, provinents de quan estudiava una minoria, segueixen sent vàlides ara que són majoria. Potser el segle xxi a Occident és una xarxa de coneixement que surt fora d’espais particulars acadèmics i la socialització del coneixement passa per generar altres estructures o xarxes no tancades. Aquesta visió del futur en xarxa és compartida per altres? Jo faig autocrítica des de dins de la universitat i hi veig molta confusió, incapacitat per entendre el marasme en què estem posats. Hi ha un forat

La recerca pot ser el trampolí d’una altra universitat? La recerca és el fonament de tot el que és universal. Jo mai no he entès que els professors d’una universitat puguin fer la gestió del coneixement si ells no en tenen. Les universitats necessiten tres tipus de professors: gestors, pedagogs i investigadors.

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social és fill d’Atapuerca? Sí, sens dubte. Que ningú tingui el mínim dubte que en aquest país els polítics no haguessin facilitat els recursos econòmics per fer aquest Institut ni cap altre relacionats si no s’hagués demostrat la consistència del projecte. Què aportarà aquest Institut? Penseu que estem parlant de projectes importantíssims. L’estructuració d’un institut amb personalitat pròpia lligat a la URV possibilitarà unes relacions acadèmiques i de recerca que en cinc anys ens convertiran en referent mundial. Pot aportar reflexions a l’abast dels ciutadans per interpretar què està passant al món? Nosaltres podrem crear un observatori que ens permetrà contractar investigadors d’arreu del món i aportar a la consciència d’espècie coneixement específic per generar criteris d’organització. És la transferència a la societat que ha de fer qualsevol recerca bàsica.

La creació de l’espai europeu d’educació superior va en la línia del futur universitari al qual es refereix? El món només funcionarà amb una àmplia xarxa de relacions. Les fronteres polítiques són coses del segle xix. És el segle de les xarxes, de la planetització, de la fragmentació de l’espai i l’acceleració del temps. Qualsevol política o dinàmica que no vagi en aquest sentit està abocada al fracàs històric. L’estructura econòmica dominant afavorirà aquest procés? La recerca bàsica s’anticipa i l’aplicada n’és la conseqüència. Els diners s’han d’invertir en aquests processos. Ara s’inverteix un 1,5% del PIB en recerca i ens hauríem de situar al més aviat possible en el 3 d’altres països europeus. D’això n’és molt conscient l’actual president del Govern espanyol. Jo estic convençut que a mitjan segle xxi hi dedicarem un 15%. Estem vivint encara amb esquemes de la consciència primat en la qual preval el negoci i l’explotació furtiva dels recursos. Al segle xxi ens humanitzarem i s’imposarà la consciència ètica i ecològica d’espècie. Satisfet del resultat dels seus darrers llibres de divulgació científica? M’he dedicat quatre o cinc anys específicament a això i des d’en fa un que he retornat amb intensitat a la recerca. El futur passa per socialitzar el coneixement; això vol dir sortir al carrer i no convertir-lo en torres d’ivori basades en l’elitisme com a forma d’organització jeràrquica. Penso que hem de retornar a la societat els diners que ella ens dóna per a la investigació.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / EL PERSONATGE

35


L’ORQUESTRA XVI-XXI

la contraportada La música

de la URV

H

i ha clarinets, flautes, trompetes, oboès, saxos, trombó, fogot, contrabaix i timbalers convidats. A més de gaudir de la música en el temps de lleure, l’Orquestra es proposa divulgar composicions creades des del segle xvi, especialment de les èpoques menys conegudes com el Renaixement, el Barroc o la música contemporània; i pretén també ser una eina per potenciar les relacions entre el món musical i l’acadèmic. Per contactar-hi adreceu-vos a Ramon Aloguín (tel.977 558081, a/ e rap@orgov.urv.es) o Markus Schikora, a/e ms@fcep.urv.es.

Revista de la universitat pública de Tarragona / ANÀLISI

L’ORQUESTRA XVI-XXI DE LA URV VA NÉIXER EL CURS 1999-2000 I LA DIRIGEIX EL PROFESSOR MARKUS SCHIKORA, DE L’ÀREA DE MÚSICA DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA. L’ORQUESTRA LA FORMEN ENTRE QUINZE I VINT MÚSICS: PROFESSORS, ALUMNES I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT, I ESTÀ OBERTA TAMBÉ A EXALUMNES.

3

Profile for Revista URV

Revista URV #5  

Revista URV #5  

Advertisement