__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

URV

27

// URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI //

NOVEMBRE-MAIG 2017 //

CRAI: EXEMPLE D'EFICIÈNCIA

INSTITUCIÓ

RECERCA

VIU LA URV

25 ANYS MIRANT CAP AL FUTUR

LA DARKNET ES FA RESISTENT ALS ATACS

EN EL CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT


REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

05 / 17 · N27

EDITA Universitat Rovira i Virgili DIRECCIÓ Ignasi Soler REDACCIÓ Berta Ramos, Montse Cartañà, Cristina Mallo, Cinta S. Bellmunt, Xavier Jiménez, Núria Serret, Roser Royo, Rosa Garcia, Jaume Llambrich, Javi Polinario i Carme Badia Gabinet de Comunicació i Relacions Externes C/ de l’Escorxador, s/n 43003 Tarragona Tel. 977 558006 revista@urv.cat

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC Servei Lingüístic de la URV FOTOGRAFIA Ramon Torrents Xavi Jurio Francesc Nadal Montse Riera

MAQUETACIÓ Arnau Marín GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ Jordi Garcia

DIPÒSIT LEGAL: B – 48078 – 2004 facebook.com/universitatURV twitter.com/universitatURV urv és una publicació de distribució gratuïta


PERFILS

4

Meritxell Ruiz: “La qualitat del sistema educatiu és equivalent a la dels docents que té"

INSTITUCIÓ

8

El campus Catalunya vol créixer

RECERCA

14

Detectors de cocaïna a la saliva

HONORIS CAUSA

33

Defensor de la recerca biomèdica

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

35

Judit Morlà, finalista a Famelab

INNOVACIÓ

36

Compartir cotxe sense intermediaris

URV-SOCIETAT

40

Impuls a les càtedres de la Universitat

PUBLICACIONS URV

50

L’enòleg com a protagonista

VIU LA URV

52

En el camí cap a la sosteniblitat

FOTO DE PORTADA

El sistema de CRAI de la URV, considerat el més eficient de les biblioteques universitàries de l’Estat espanyol.

Sumari

Persones, desenvolupament, dinamisme i igualtat Tal com vam destacar en el número 26 de la Revista URV, la Universitat Rovira i Virgili, coincidint amb els seus 25 anys, s’ha situat entre les primeres 500 universitats del món per primera vegada en el rànquing acadèmic d’universitats del món 2016 (ARWU) —conegut com a rànquing de Xangai— i també en el de la revista Times Higher Education (THE). I un altre cop és remarcable que la URV figuri, per quart any consecutiu, entre les 100 millors universitats del món amb menys de 50 anys — concretament en el lloc 76—, d’acord amb el rànquing d’universitats joves, també de la revista THE. Aquest conjunt de dades, mirant cap als propers 25 anys, expressen una alta qualitat docent que es basa en la recerca d’excel·lència per formar l’estudiantat i seguir aportant el màxim de coneixement en aquest món tan globalitzat. L’objectiu és millorar el benestar de les persones, afavorir el desenvolupament sostenible, dinamitzar les nostres ciutats i territoris, i potenciar l’equitat entre homes i dones. En aquest nou número de la Revista URV hi trobareu nous resultats rellevants que expliquen aquesta alta qualitat docent. L’eficàcia de les nostres biblioteques, organitzades avui com a centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (els CRAI); l’elaboració del II Pla estratègic de recerca i innovació, que ha d’impulsar una recerca amb més impacte social; el projecte d’ampliació del campus Catalunya; el nou complex Sant Jordi, amb l’ampliació de la residència universitària i les noves instal·lacions esportives obertes a la ciutat; un seguit de resultats de la recerca i la transferència de coneixement, i les novetats editorials de Publicacions URV, entre d’altres. Tot això és fruit del capital de la URV, el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis, i l’estudiantat, col·lectius que construeixen dia a dia la URV. Moltes felicitats per aquests primers 25 anys!

Josep Anton Ferré Vidal Rector

SUMARI // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

SUMARI

//

3


//

Perfils

“La qualitat del sistema educatiu és equivalent a la dels docents que té” Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya P. Com es pot mantenir la qualitat de l'escola quan els recursos no són els desitjables? R. Aquest país genera molts recursos però no en disposa; per tant, cal saber on s’ha d’invertir i fer-ho bé. Ens centrem a millorar l'atenció educativa a l'alumnat en un marc bastant pioner d'autonomia de centres, d'aprenentatge competencial i d'educació inclusiva per trobar una resposta adequada a cada alumne.

P. El professorat reclama atendre la diversitat amb ràtios més baixes d’alumnes per professor. Què hi respon? R. En els darrers anys la ràtio professor-alumne ha baixat: estem per sota de 25 a P-3 en la majoria de centres i per sota de 30 en la resta. Però en aquesta transformació educativa cal un plantejament diferent. Quan apostes per l'aprenentatge competencial i interdisciplinari funciona molt bé tenir dos professors a l'aula amb dos grups que treballin per equips i que resolguin situacions de la vida real amb els coneixements que han adquirit prèviament. Ara estem passant de l'escola inclusiva al sistema inclusiu perquè cada alumne té una necessitat diferent. L'objectiu és que qualsevol alumne, sigui quina sigui la seva necessitat, faci un aprenentatge significatiu i disposi de diferents recursos en una aula ordinària i, si hi ha necessitats molt greus, en una aula d'educació especial.

PERFILS // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

P. L'educació continua sent un ascensor social? R. Així com les diferències econòmiques i socials entre les famílies han incrementat, les diferències educatives s'han reduït. Centrar-se en la millora de l'èxit educatiu de tot l'alumnat ha fet que el percentatge d'alumnes que no assoleixen les competències bàsiques s'hagi reduït molt: si fa set anys teníem un fracàs escolar del 30%, avui el tenim del 15%. Estem en l'objectiu d'abandonament escolar que Europa ha plantejat per al 2020: fa set anys teníem un 28% d'alumnes que no continuaven estudiant després de l’ESO i ara només en tenim el 18%. Això és un element d'ascensor social perquè si tens una ciutadania ben formada pots tenir llocs de treball de qualitat i, per tant, la situació del país serà molt millor.

4

P. L'alumnat arriba ben preparat a la universitat? R. Les avaluacions que fem del sistema indiquen que els nostres alumnes han millorat en matemàtiques, llengua i competència científica. De fet, l'informe PISA diu que Catalunya és el país de l'OCDE que més ha avançat en competència científica. Però que haguem millorat no vol dir que haguem arribat a un nivell i ja ens estigui bé. Quan celebrem que tenim grans metges, indústries pioneres al Camp de Tarragona, recerca


important, tinguem en compte que ho fan alumnes que han sortit de les nostres aules; per tant, estan ben preparats. El que hem d'aconseguir és que el màxim nombre d'alumnes arribin no només a tenir les competències sinó a excel·lir en determinades competències. P. Quina transformació plantegen els nous estudis d’Educació Infantil i Primària? R. Els informes internacionals diuen que la qualitat del sistema educatiu és equivalent a la qualitat dels docents que hi ha. A través del Programa de millora i innovació de la formació de mestres les universitats han fet passos molt importants. El proper serà que per accedir a Magisteri no només serà necessari tenir la nota de tall, sinó també fer una prova de coneixements bàsics i d'aptitud. A més, s'incidirà en la formació: necessitem que les universitats formin en l’aprenentatge competencial. L'últim treball que hem fet ha estat determinar les competències digitals que han de tenir els estudiants de Magisteri perquè quan arribin a les aules incorporin les tecnologies en el procés d'ensenyament. També hem de tenir un bon sistema que recompensi la feina que el professorat fa a les aules. “NO PODEM

aprendre o haver après una segona llengua estrangera. Un altre element important és que un 13% d'alumnes vénen de fora i tenen altres llengües. És una oportunitat perquè si potenciem l'aprenentatge d'aquestes llengües amb un nivell en el Marc comú de referència aconseguirem que aquests alumnes sàpiguen una cinquena llengua amb un nivell molt professional. Ara bé, no podem confiar només la millora de l’anglès a les escoles o instituts, hem d'ampliar els contextos ens què un alumne té contacte amb una llengua diferent de la seva. P. Quina és la salut del model d'immersió lingüística després de la LOMCE i del conflicte polític entre Catalunya i Espanya? R. Jo diferenciaria l'estat del model d'immersió dels atacs que rebem de l'Estat espanyol. L'última llei és molt dura contra el nostre model, fins i tot amb la voluntat de trencar-lo. Estem actualitzant i reforçant el model d’immersió lingüística. L’actualitzem en aquest pas cap al plurilingüisme: l'aprenentatge d'una llengua et pot capacitar per aprendre'n d'altres, però has de tenir un fonament metodològic diferent. I el reforcem perquè, segons l'últim informe sobre els usos lingüístics, encara tenim municipis de Catalunya on el 50% de la població no és capaç CONFIAR LA d'utilitzar el català.

MILLORA DE L’ANGLÈS NOMÉS O INSTITUTS”

P. Com es garanteix que l'alumnat arriba a la universitat i al món laboral amb el nivell adequat d’anglès? R. Tenim un repte en la millora de l'aprenentatge de l’anglès i també d'altres llengües estrangeres. Treballem per avançar cap a un model plurilingüe, en què el català es mantingui com a llengua vehicular, però en acabar l'escolarització garantim el domini del català, el castellà, l'anglès i la capacitació per

Vocació de professora Meritxell Ruiz es va llicenciar en Administració i Direcció d'Empreses i va fer el DEA a la URV. La seva vocació, però, és la d'"estar amb canalla", especialment adolescents, per això va fer el Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) uns anys més tard. Actualment dirigeix la Conselleria que defineix les polítiques públiques de l'educació a Catalunya. Afirma que, a més de la formació acadèmica, a la Universitat va adquirir valors i, com a representant dels estudiants, va aprendre a organitzar-se: "Quan tot està per fer, si t'hi vols implicar, hi ha molt de camí per recórrer." Aquesta experiència, explica, l'ha ajudat "a afrontar altres coses de la vida".

P. Defensa l'educació primària dels dos als catorze anys i l'escolarització fins als divuit. Què millora respecte del sistema actual? R. Si poguéssim decidir des de zero, com ho faríem? La gent experta en educació infantil diu que no és positiu trencar l’etapa dels dos als sis anys. Però si parlem de l'educació més superior, els nanos de dotze anys de primer d'ESO tenen un procés evolutiu més semblant a la primària que a la secundària. En aquesta etapa es fa un canvi que costa molt: es passa de tenir un referent, el mestre que imparteix diferents matèries i coneix molt bé el procés d'aprenentatge del seu l'alumnat, a tenir-ne set o vuit. Per tant, té sentit plantejar-se els dotze anys com una continuació de la primària. D’altra banda, la gent de setze anys que ha fet l'ESO i no té cap altra formació té dificultats d'inserció laboral. Per això tindria sentit que la formació arribés als divuit anys. Això no vol dir que tothom faci el mateix tipus de formació, sinó acabar amb la mateixa titulació però amb itineraris diversos.

PERFILS // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

P. Aleshores, hi haurà canvis en la carrera professional? A LES ESCOLES R. Un dels darrers canvis és que els centres poden perfilar part de les places que tenen. si un centre ha decidit que vol potenciar l'aprenentatge de l’anglès i fa una assignatura de socials en anglès, ara té la capacitat de dir que la persona que ha d'ocupar aquella vacant necessàriament n’ha de saber. També treballarem l'avaluació docent per a la millora de la carrera professional perquè el dia a dia a l'aula tingui un reflex en el camí com a docent i es tingui en compte a l'hora d'optar a recursos.

5


//

25 anys

25 anys mirant cap al futur La Universitat celebra un acte acadèmic per commemorar els 25 anys

Josep Maria Bricall, exrector de la UB, en l'acte de celebració dels 25 anys.

“La Universitat Rovira i Virgili té una continuïtat envejable”. Josep Maria Bricall, rector de la UB entre 1986 i 1994, va fer aquesta afirmació en la ponència que va pronunciar durant l’acte central de la celebració dels 25 anys de la URV (19912096), el 16 de desembre al Teatre Tarragona. El catedràtic emèrit d’Economia Política, rector de la UB en el moment de la creació de la URV, que va néixer amb centres

Solidaritat que val el doble

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Universitat s’ha compromès a fer una aportació addicional al pressupost anual de la URV Solidària, de manera que per cada euro particular que recapti durant la celebració institucional dels 25 anys, la Universitat n'hi aportarà un altre. D’aquesta manera vol incentivar els programes de la URV Solidària, l'organisme que des del 1999 ha canalitzat el compromís social de la comunitat universitària i ha participat en més de quaranta projectes de cooperació internacional.

6

La Cambra distingeix la URV La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus ha atorgat a la URV un dels seus Premis Cambra, en reconeixement "del seu desenvolupament com a espai d'investigació, anàlisi i reflexió, que ha convertit les nostres comarques en un espai de reconeixement de primer ordre". El guardó també vol servir "per posar en valor el paper cohesionador del territori que ha tingut, amb la seva activitat, en benefici de la ciutadania". El rector, Josep Anton Ferré, va recollir el premi de mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acte que es va fer el 14 de desembre al Teatre Fortuny de Reus.

universitaris dependents de la UB, va reflexionar amb perspectiva sobre la institució universitària i l’evolució que ha tingut. “Entre dubtes i incerteses, la nostra institució ha reeixit i pot reeixir”, va concloure, i va desitjar que la URV “visqui, creixi i floreixi”. A l’inici de l’acte el secretari general de la Universitat, Esteve Bosch, va llegir el preàmbul de la Llei de creació de la URV. En el seu parlament, la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, es va referir a la figura d’Antoni Rovira i Virgili, el nom del qual serveix per “falcar valors com el de la democràcia”. En la celebració es van atorgar dues medalles de la Universitat: una, a Anton Valero, president del Consell Social entre 2012 i 2015, i l’altra, a Francesc Xavier Grau, rector entre 2008 i 2014. Hi van intervenir també el president del Consell Social, Joan Pedrerol; el director general d’Universitats de la Generalitat, Josep Pallarès; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i va concloure els parlaments el rector, Josep Anton Ferré, que va agrair a la comunitat universitària l’esforç per arribar on és ara la Universitat. “Les persones fan la URV”, va afirmar, i va remarcar: “Continuarem treballant pel benestar de les persones, el progrés social i econòmic i la dinamització del territori.” La Coral, l’Orfeó i l’Orquestra van interpretar el “Canticorum Iubilo”, el “Gaudeamus Igitur” i la cançó tradicional catalana “A l’horta del meu pare”.

Una universitat, 300 anys després Fa 25 anys, el Parlament català va decidir crear noves universitats i així es recuperava la Universitat de Tarragona. Segons la Llei de creació: “Ultra atendre les demandes actuals i futures pel que fa a estudis universitaris […] la Universitat Rovira i Virgili ha de tenir vocació de continuïtat amb una presència universitària a les comarques tarragonines i de les Terres de l’Ebre que es remunta als segles X Vi i X Vii […].” I afegeix: “La nova Universitat recull també l’esforç, el treball i la voluntat de la comunitat universitària tarragonina, especialment a través dels diferents centres creats a partir de 1971, i la seva creació ha d’actuar com a motor del progrés cultural, científic i tècnic a les comarques meridionals de Catalunya, i de manera més específica a les ciutats on s’ubiquen els seus centres.” Es recuperava, doncs, la institució universitària suprimida per la força després de la Guerra de Successió, que ja el 1971, 21 anys, abans havia renascut parcialment amb centres creats que depenien d’universitats i escoles de Barcelona. Passades dues dècades i mitja, la URV ha acomplert amb escreix la seva missió i continua evolucionant en la mateixa direcció: amb els peus al territori i el cap al món, com diu el rector, Josep Anton Ferré.


Celebració multitudinària a la TAP Més de 2.000 persones celebren l’aniversari de la URV a una festa a la Tarraco Arena Plaça La Tarraco Arena Plaça es va convertir el 16 de febrer en l'escenari d'una gran nit de celebració. La música va marcar el ritme de la festa del 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili, en què hi va haver grups d'animació, l'actuació de la colla castellera de la Universitat, Els Pataquers, i la final del concurs de bandes, que va guanyar el grup Apalanke, de l’Espluga de Francolí. El premi, valorat en 250 euros, va consistir en un paquet d’entrades i abonaments per a concerts i esdeveniments organitzats per la Sala Zero i la Tarraco Arena Plaça. A més, la banda participarà en un concert de promoció durant les festes majors de Tarragona del 2017 organitzat per Zero Produccions i serà telonera d'un concert organitzat per la Sala Zero. Com a com a colofó de la nit, el grup osonenc Oques Grasses va tallar un pastís d’aniversari per celebrar els 25 anys i es va sortejar una moto de 125 cc entre tots els assistents. L’afortunat va ser Pau Serra, estudiant de primer curs de Química. Minuts després la banda tornava

Amb la proposta Escena Primavera, l’Aula de Teatre va portar a la URV quatre espectacles ben diferents. Els estudiants que han treballat aquest curs amb l’Aula, coordinada per l’actor i director de teatre Joan Pascual, van participar en la representació de les obres amb la col·laboració de Genovesa Narratives Teatrals i de Zona Zàlata. L’últim espectacle va ser un concert de Stromboli Jazz Band.

Rèquiem de Mozart a la Catedral de Tarragona Una Catedral de Tarragona plena a vessar va vibrar el 19 de març al vespre sentint els acords del Rèquiem de Mozart interpretats per la Coral i l’Orquestra de la URV sota la direcció de Montserrat Rios, amb la veu dels solistes Eulàlia Fantova (contralt), Xavier Casademont (baríton), Mireia Tarragó (soprano) i Albert Cid (tenor). Va ser el concert d’obertura del cicle de música sacra de la nova temporada de

teatres a Tarragona. La interpretació d’aquesta peça del compositor austríac, que s’emmarca dins dels actes de commemoració dels 25 anys de la URV, va servir també per celebrar els 25 anys de la Coral, una referència en el món coral català, fundada el 1991 per la directora, Montserrat Rios, professora de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora de l’Aula de Música de la Universitat.

25 anys creant ocupació Els graduats de la URV troben feina, continuen amb la seva formació i es queden a treballar al territori. Aquestes són les principals conclusions dels darrers estudis d’inserció laboral de les persones graduades des del 1998 fins al 2010. Les dades, extretes del “Qüestionari per al seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris”, les va presentar Ferran Mañé, director de l'Observatori de l'Ocupació, en una jornada organitzada al gener pel Consell Social en el marc dels 25 anys de la URV. El treball el va dur a terme l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català amb el suport dels consells socials de les universitats catalanes. Fins a l’any

2007, el nivell d’inserció laboral a la URV superava la mitjana de les universitats catalanes, però va empitjorar per la crisi econòmica, sobretot entre les graduades. El 61% dels graduats de la URV el 2010 va trobar feina abans d’acabar els estudis o en menys d’un mes després d’haver-los finalitzat, tot i que hi ha diferències per àrees de coneixement; el 21,8% entre un i sis mesos, i el 17% va tardar més de sis mesos. Curiosament, s’accedeix més aviat al mercat de treball que abans de la crisi, malgrat que les condicions laborals han empitjorat. La majoria dels enquestats continua formant-se durant la seva carrera professional i es queda a treballar a la demarcació de Tarragona.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Escena teatral

a pujar a l’escenari per fer ballar amb les seves cançons les més de 2.000 persones congregades a la TAP, que van acabar la nit amb la música dels DJ Aaron Coello i Gmonti.

7


//

Institució

El campus Catalunya vol créixer L’ampliació permetria acollir els estudis d’Educació, un projecte que estava pendent des de l’any 2010

El projecte preveu l’ampliació de l’edifici de l’aulari.

Els estudis d’Educació, que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP), al campus Sescelades, es traslladaran al campus Catalunya. Amb aquestes obres s’iniciaria una primera part del projecte redactat l’any 2010 —que va quedar paralitzat amb l’inici de la crisi— i entre altres actuacions preveia ubicar al campus Catalunya tots els estudis que s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. La Universitat disposa de 3 milions d’euros de recursos propis per invertir en aquesta infraestructura docent, a més d’uns ingressos puntuals procedents de deutes que la Generalitat tenia pendents d’anys anteriors i finalment ha pogut satisfer. Per tirar endavant aquesta operació, aprovada en la reunió

del Consell de Govern a l’abril, s’haurà de comptar necessàriament amb el cofinançament de la Generalitat, de com a mínim el 50%. El rector, Josep Anton Ferré, va anunciar que ha d’enviar el projecte a la conselleria, la qual ja en tenia informació des del desembre passat. Com que la Generalitat no disposa d’un pla d’inversions universitàries, no és possible fer el trasllat de tot el centre, com estava programat inicialment. Per això la URV ha plantejat dues alternatives. La primera consisteix a allargar l’edifici de l’aulari del campus Catalunya per encabir-hi els estudis d’Educació. La segona preveu, a més, ampliar l’edifici on hi ha els departaments i despatxos de professors. Aquesta segona opció permet acollir més còmodament totes les necessitats i tenir algun espai de reserva. El projecte requereix una inversió d’entre 9 i 15 milions d’euros i l’opció que es prengui dependrà de la negociació amb la Generalitat. Des de l’any 2010 la Universitat té pendents el trasllat de la FCEP del campus Sescelades al campus Catalunya, la construcció del CRAI del campus Bellissens, el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del centre de Reus al campus Bellissens i la construcció d’un edifici per als serveis centrals. D’aquests projectes, el més urgent és el la Facultat d’Educació i Psicologia, repartida en dos edificis antics amb problemes estructurals, amb una situació que s’agreuja amb el pas del temps. Per aquest motiu, el Consell de Govern va decidir utilitzar tots els recursos disponibles per posar en marxa la primera part d’aquest trasllat.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Estabilitat pressupostària per al 2017

8

El pressupost de la URV per al 2017 és de 103,2 M€, un 2,5% més que l'any anterior. La Generalitat manté l’aportació pública i els preus de les matrícules seran els mateixos. Això permetrà poder complir amb les missions principals, la docència i la recerca, i mantenir estable la plantilla de personal, practicant les mesures d’austeritat dels últims exercicis. La URV, com totes les universitats del sistema universitari públic català (SUPC), ha experimentat una davallada en el nombre d’estudiants de nou accés als graus. Dels 3.441 estudiants del curs 2010-11 s’ha passat als 2.952 del 2016-17. Tot i així, el pes específic dels estudiants de grau de la Universitat al SUPC ha augmentat d’un 9% el 2010 a un 9,3%. A la URV destaca la proporció d’estudiants beneficiaris de les beques MECD, un 31,5%, davant de la mitjana del SUPC, que és del 23,4%, i de la mitjana del SUPE (sistema universitari públic espanyol), que és d’un 27,5%, i el cost d’aquestes beques no retorna íntegrament a la Universitat. En el capítol de personal,

Altres ingressos 2.047.992€

103.191.356 €

103.191.356 €

Ingr. finalistes 13.045.146€

Desp. finalistes 13.045.146€

Ingressos matrícula

Despeses funcionament 19.032.123€

23.387.581€

Subvenció Generalitat 64.710.637€

Ingressos 2017

Despeses personal 71.114.087€

Despeses 2017

Pressupost 2017. Ingressos i despeses.

mentre al SUPC la mitjana de reducció de les despeses de personal entre els anys 2010 i 2015 ha estat del 6%, a la Universitat Rovira i Virgili ha estat només d’un 1,79%.


ADN investigador La Universitat elabora el II Pla estratègic de recerca i innovació

Referent internacional Els resultats obtinguts des que es va posar en marxa el primer Pla estratègic de recerca han estat molt positius. Pel que fa a

Visió estratègica del pla.

la captació de recursos, l’any 2014 la URV estava situada per sobre de la mitjana del sistema universitari espanyol i d’Europa del sud. Entre 2006 i 2015 el nombre de tesis doctorals es va triplicar i ara més d’un terç de les tesis les defensen estudiants estrangers. El nombre de col·laboracions internacionals és del 42% i la valorització del coneixement també ha augmentat en el nombre de sol·licituds de patents i en la creació d’empreses. Com a conseqüència, la URV ha estat considerada en les classificacions mundials de més prestigi durant els darrers anys. Així, el 2016 ha estat el primer cop que ha entrat en el rànquing acadèmic d’universitats del món (ARWU), que elabora la Universitat Jiao Tong de Xangai, i s’ha situat entre les 500 primeres. Per segon any consecutiu, la revista Times Higher Education (THE) ha classificat la URV en el rang 401500 de les millors universitats del món i per tercera vegada consecutiva ha quedat entre les cent millors universitats del món de menys de cinquanta anys d’antiguitat (200 under 50 years Ranking, 2017).

El Consell Social de la URV premiarà l'impacte social de la recerca El Consell Social ha impulsat la primera edició dels Premis a l’Impacte Social de la Recerca. La finalitat d’aquest guardó és identificar i reconèixer les millors experiències en la definició, anàlisi i aportació de mostres de l’impacte, o potencial impacte social de la recerca que es fa a la URV, i avançar cap a una cultura que integri l’impacte social en les diferents etapes del procés científic. Aquest premi farà visibilitzar l’impacte social de la recerca de la URV com a element clau de la seva estratègia científica i de compromís social.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Apostar per una recerca de qualitat, interdisciplinària, que arribi a la societat, que atregui talent i finançament extern i que estigui internacionalment reconeguda. Aquests són els principals objectius que planteja el II Pla estratègic de recerca i innovació (PERI), que ha elaborat la URV per als propers anys. El document pren el relleu del Pla estratègic de recerca, en vigència des de l’any 2001, per adaptar-se a la nova realitat. El document s’ha estructurat en cinc eixos a partir dels quals es plantegen objectius i accions. El primer eix el marca el valor de l’impacte social de la recerca i la innovació, amb l’objectiu de crear un entorn institucional que l’afavoreixi. Aquesta és una de les principals novetats del Pla, institucionalitzar l’avaluació i el seguiment de l’impacte que tenen cada un dels projectes de recerca de la Universitat en la societat, i incorporar aquesta avaluació als criteris de gestió de la institució. El segon eix se centra en les persones que es dediquen a la recerca i innovació. Es vol treballar per millorar la capacitat d’atracció i retenció de talent, desenvolupar la carrera professional i planificar el relleu generacional. Entre altres línies d’acció, el Pla inclou potenciar l’atracció de més i millors doctorands, crear un programa de contractes postdoctorals, millorar l’ocupabilitat dels doctors i el suport professional a les activitats dels investigadors. El tercer eix es dedica a l’organització. En aquest sentit, es potenciarà l’eficiència dels departaments i altres agrupacions de recerca i es fomentarà la recerca transversal i les col·laboracions, a través de projectes interdisciplinaris, entre altres. També s’impulsaran aquelles estructures de gestió que facilitin la recerca i la innovació. Pel que fa a l’eix dels recursos i les infraestructures, el Pla preveu incrementar el finançament extern facilitant l’accés dels investigadors a fons competitius i ajudant-los a augmentar la valorització dels resultats de la seva recerca. També s’aposta pel mecenatge com a eina de captació de recursos. En la mateixa línia, es treballarà per gestionar de manera més eficient els espais, els recursos i les infraestructures, i s’adquirirà material científic de qualitat. L’últim eix se centra en la qualitat, l’avaluació i el reconeixement. Així, es vol ampliar l’abast dels mecanismes de garantia de la qualitat de la recerca i la innovació, i aconseguir processos d’avaluació eficients i eficaços.

9


//

Institució

L'atractiu de la ciència La Generalitat, la URV i l’AEQT constitueixen l’Aliança STEM i engeguen una prova pilot per impulsar els àmbits de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques de recerca i d’empreses i experts en educació científica. En el marc del curs 2016-17, s’ha fet una prova pilot del programa Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI), en què participen set centres educatius (cinc de primària i dos de secundària) del Camp de Tarragona. Forma part d’una activitat de formació permanent de professorat que inclou diverses fases de la capacitació teoricopràctica, d’experimentació a l’aula, de reflexió i d’aprofundiment per consolidar la formació i l’impacte educatiu als centres. Per a la fase d’experimentació a l’aula s’han subministrat als centres de forma gratuïta materials experimentals del projecte APQUA, del CESIRE del Departament d’Ensenyament i de SCIENTIX (comunitat per a l’ensenyament de les ciències a Europa). Aquests materials permeten desenvolupar un coneixement més ampli sobre la ciència, la tecnologia, l’enginyeria Alumnes de primària identifiquen substàncies bàsiques, àcides o neutres del mòdul i les matemàtiques i la relació que tenen amb "Que porten els aliments?” les nostres vides, i proposar una metodologia de treball centrada en temes d’interès, de manera que es Promoure programes adreçats a escolars per augmentar puguin desenvolupar continguts del currículum partint de vocacions i atracció de talent cap als àmbits de la ciència i la tecnologia. Aquest és l’objectiu de l’Aliança STEM, una l’experimentació científica. iniciativa de la Generalitat, la URV i l’Associació Empresarial En el marc d’aquest projecte també es facilita als centres Química de Tarragona (AEQT), que el 15 de març es va escolars materials per al treball experimental de continguts constituir amb la signatura d’un conveni entre el rector de de l’àmbit de les ciències de la naturalesa, biologia, geologia, la URV, Josep Anton Ferré; la consellera d’Ensenyament de física i química, tecnologia, salut, sostenibilitat, per a educació la Generalitat, Meritxell Ruiz, i el president de l’AEQT, Josep primària i secundària. En paral·lel a l’activitat de formació permanent, s’han iniciat activitats d’avaluació i recerca Francesc Font. L’Aliança STEM desenvolupa programes adreçats a estudiants educativa, centrades en l’increment de vocacions científiques i professors de centres d’ensenyament primari i secundari, de l’alumnat i l’autoeficàcia i pràctica docents. a diferents nivells —ensenyament formal, àmbits extralectiu, A final del curs 2016-2017 es preveu realitzar una avaluació de extraescolar i informal—, i s’hi fomenta la participació la col·laboració, la possible planificació d’actuacions futures i d’investigadors, tècnics i estudiants d’universitats, de centres la publicació de resultats.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Col·laboració de llarg recorregut

10

La Universitat, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Associació Empresarial Química de Tarragona fa més de vint-i-cinc anys que col·laboren en programes educatius de ciència i tecnologia sobre els productes i processos químics destinats a escolars i adults, mitjançant el projecte APQUA. Amb l’Aliança STEM, les institucions volen actualitzar i ampliar aquesta col·laboració en el marc general de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (Science, Technology, Engineering and Maths, STEM).

D’esquerra a dreta Josep Francesc Font, Josep Anton Ferré i Meritxell Ruiz.


CRAI URV: exemple d’eficiència Un rànquing valora el sistema de biblioteques de la Universitat Rovira i Virgili com el més eficient entre les biblioteques universitàries de l'Estat El rànquing de les biblioteques espanyoles universitàries que elabora el SECABA-Lab de la Universitat de Granada ha valorat el sistema de biblioteques de la Universitat Rovira i Virgili com el més eficient entre les biblioteques universitàries de l'Estat. L’índex de potència del sistema CRAI de la URV dobla la mitjana de la Xarxa de Biblioteques Espanyoles Universitàries, Rebiun, les dades de la qual analitza el SECABA-Rank Universitarias. A la URV la segueixen en eficiència les biblioteques de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat de Barcelona, en els cinc primers llocs. El SECABA-Lab és un grup multidisciplinari format per investigadors dels àmbits de documentació i d’informàtica. Dirigit per Enrique Herrera, el grup està especialitzat en l’avaluació de la qualitat i l’accessibilitat de la informació. Elabora anualment un rànquing de biblioteques universitàries i un altre dels sistemes de biblioteques públiques. L’anàlisi es basa en l’indicador de la potència del sistema, que posa en relació la potència d’entrada (basada en el pressupost) amb la potència de sortida (basada en la circulació, mesurada en els préstecs domiciliaris i els documents descarregats dels recursos electrònics). Amb això es calcula l’índex que permet comparar l’eficiència de les biblioteques. En el cas de la URV, l’any 2015 aquest índex va ser de 2,08, per a un índex de base

1,00 per la mitjana del total Rebiun. En la llista hi figuren 43 universitats, 19 de les quals, encapçalades per la URV, tenen una eficiència per sobre de la mitjana del conjunt.

CRAI del campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili.

Els serveis del CRAI de la Universitat Rovira i Virgili s’han obert a les seus universitàries de Tortosa, el Vendrell i Vilaseca, als estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior de formació professional i als ciutadans majors d'edat. Aquesta ampliació de l’ús del CRAI fora de la ciutat de Tarragona ha estat possible gràcies a l’aportació econòmica de la Diputació, que ha destinat 40.000 euros per contractar a temps parcial tres tècnics auxiliars de suport al campus de les Terres de l’Ebre, a Tortosa; al campus Vila-seca i a la seu Baix Penedès, a Coma-ruga (el Vendrell). Els estudiants i les persones majors d’edat d’aquests municipis que acre-

ditin la necessitat d’utilitzar els serveis tenen a la seva disposició espais de consulta i de lectura amb accés al fons bibliogràfic i als recursos electrònics, sales per treballar en grup amb equipament tecnològic, espais de trobada i lleure, i autoservei de consigna. A més, disposen d’atenció presencial, telefònica o virtual sobre el funcionament dels serveis del CRAI, assessorament bibliogràfic, informació sobre activitats i serveis universitaris, wi-fi en tots els espais del CRAI, cerca de recursos bibliogràfics, ús d’ordinadors, préstec de llibres, ús de programari per a l’elaboració de treballs docents, espai d’aprenentatge de llengües amb recursos virtuals i d’autoaprenentatge de la llengua anglesa i autoservei de reprografia, impressió i escaneig. Així mateix, poden accedir al catàleg bibliogràfic de la Universitat Rovira i Virgili i als cercadors de recursos electrònics, i també a cursos de formació organitzats pel CRAI.

Espai d’atenció de dubtes sobre drets d’autor El CRAI atén les consultes sobre els materials que els professors poden penjar al campus virtual de la URV. En la seva pàgina web hi ha un apartat sobre “Drets d’autor i propietat intel·lectual en els materials docents” en què s’expliquen els conceptes clau, els aspectes destacats de la legislació vigent i el contracte

d’usos digitals entre la Universitat i les entitats gestores de drets d’autor, CEDRO i VEGAP. En aquesta pàgina també es respon a la quinzena de preguntes d’ús freqüent i, en cas de tenir dubtes no resolts amb tota aquesta informació, convida a plantejar-los a través de l’aplicació de contacte Pregunt@.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Diputació de Tarragona impulsa l’ús del CRAI a Tortosa, el Vendrell i Vila-seca

11


//

Institució

El nou complex Sant Jordi, a punt Amb la Universitat d’Estiu es començarà a utilitzar la nova residència i l’1 de juliol s’inauguraran les instal·lacions esportives

Edifici de la nova residència universitària.

El nou complex Sant Jordi obrirà les portes al pròxim mes de juliol amb una residència universitària, diferent i complementària de l’oferta existent, amb 85 habitacions i una capacitat d’ocupació de fins a 170 persones. Els primers a gaudir-ne seran alguns participants a la Universitat d’Estiu. A les noves places cal sumar-hi les 165 que ofereix la residència antiga. En el mateix complex es podrà gaudir d’un centre esportiu, obert a la ciutadania. “La nova residència és una manera d’atreure més estudiants en la línia de potenciar la internacionalització de la Universitat”, segons el rector, Josep Anton Ferré. La residència està estructurada com a apartaments petits i complets, està més concebuda per a alumnes de postgrau, experts que venen

de l’estranger per uns dies, personal investigador, etc. Les noves instal·lacions i les existents es distribueixen al voltant d’una plaça, que serà el nucli del complex. El complex Sant Jordi, situat a l’avinguda del President Companys, 1, de Tarragona, és un projecte impulsat per la Universitat Rovira i Virgili i desenvolupat per Viding, empresa guanyadora del concurs convocat per la URV. “És important oferir centres com el de Viding Tarragona en el marc d’una residència universitària i més encara quan no disposem d’instal·lacions esportives pròpies”, segons el rector, per a qui el complex Sant Jordi és un exemple de col·laboració entre l’administració pública i l’empresa privada. El centre esportiu tindrà unes instal·lacions modernes amb més de 7.000 metres quadrats que inclouran un espai de 1.300 metres quadrats de sala fitnes, quatre sales d’activitats dirigides amb més de 800 metres quadrats, quatre pistes de pàdel, una zona d’aigua de més de 1.600 metres quadrats formada per una piscina coberta, una piscina d’activitats i una piscina exterior, una zona termal amb spa, sauna, bany turc i solàrium. A més, oferirà aparcament per a abonats, un restaurant cafeteria i una ludoteca per als més petits. Es tracta del centre esportiu amb l’equipament més modern i d’última generació disponible a Catalunya. Crearà més de 70 llocs de treball a la ciutat i ha implicat una inversió de més de 14 milions d’euros. El centre ja té més de 1.200 persones inscrites i encara falten dos mesos per obrir portes. A finals d’aquest mateix any s’espera arribar 6.500 abonats.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La URV, a favor de l’acollida de refugiats

12

La URV Solidària es va afegir a la recollida de signatures que el 4 de febrer i amb el lema #VolemAcollir es va fer a Tarragona i simultàniament a diversos llocs de Catalunya en favor de l’acollida de refugiats. La URV està adherida a la campanya “Casa nostra, casa vostra”, que vol pressionar totes les institucions perquè acullin persones refugiades i compleixin així els compromisos polítics i públics contrets. La campanya es va presentar el 26 de gener passat en un acte en què Nour Salameh, estudiant siriana de doctorat a la Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la URV, va fer una conferència durant la qual va radiografiar la situació d’assolament que viu Síria. La jove va fer una crida per salvar la gent, la societat civil que lluita contra aquestes

faccions per arribar a un estat de pau. Durant l’acte també van intervenir Ziad Abu Karam, director de coordinació i comunicació del consell provincial dels suburbis de Damasc; el doctor Salem Abu Nassr, activista i pacifista, que va ser un dels últims metges evacuats d’Alep; Ruben Wagensberg, un dels coordinadors de la campanya; Joan Fuster, coordinador de la campanya a Tarragona i també de la URV Solidària, i Jordi Tous, vicerector d’Universitat i Societat, el qual va manifestar la gran inquietud que genera el conflicte entre la comunitat universitària i va assegurar que la Universitat col·labora i continuarà col·laborant en la campanya de manera proactiva “amb gent, infraestructures i incorporant a la institució persones amb nivell universitari que arribin aquí”.


Les queixes al Síndic es redueixen a la meitat La Sindicatura de Greuges de la URV va rebre un total de 34 queixes durant el curs 2015-16, que representen gairebé la meitat de les que hi van arribar durant el curs anterior (63). Segons el síndic, Josep Canício, hi ha diverses causes que expliquen aquesta reducció. D'una banda, de caràcter negatiu, com el desconeixement de l'existència de la Sindicatura de Greuges que encara hi ha entre l'estudiantat, o la prevenció que tenen els estaments

de fer públic un problema, perquè es perd la privacitat o per por a possibles conseqüències negatives. De l’altra, de caràcter positiu, un accés fàcil a les instàncies perquè els canals oberts cada vegada funcionen millor i quan una disfunció es repeteix, al final s'adopta una solució. De les 34 sol·licituds rebudes pel síndic, el 32,35% fa referència a situacions amb rellevància econòmica directa: import de les matrícules, renúncia a

assignatures, denegació o dificultat d'accés a les beques o impossibilitat d'expedició de certificats i títols si es tenen quantitats pendents de pagament. El 26,47% és de caràcter acadèmic, com revisió d'avaluacions o pràctiques externes; el 23,52% és de tipus administratiu, l'11,78% es deriva del tracte interpersonal i les condicions de treball, i un 5,88% són les relacionades amb el funcionament genèric de la Universitat.

Universitat transparent per segon any consecutiu L'Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2015, de la Fundación Compromiso y Transparencia, qualifica la URV com a universitat transparent per haver superat els criteris quantitatius i qualitatius d'informació pública a la web. La Universitat ha complert amb 22 dels 26 indicadors de transparència analitzats per l’Informe, entre els quals els indicadors econòmics, que en són condició obligada: els estats financers i l’informe d’auditoria. Per tant, ha estat avaluada positivament tant en aquest requisit qualitatiu com en el quantitatiu: complir amb

un mínim de 20 indicadors de transparència. El document valora la transparència voluntària en la web, que ha de reunir unes condicions indispensables: que sigui visible, que estigui accessible, que la informació que dóna estigui actualitzada i que s’inclogui íntegrament. La URV va publicar el web Portal de transparència l’any 2014, d’acord amb el marc legal que indiquen la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es crea el campus URV-IRTA de recerca agrària i alimentària El campus URV-IRTA de recerca agrària i alimentària tindrà com a finalitat que els estudiants facin les pràctiques dels ensenyaments de grau, màster i doctorat a les instal·lacions de l’IRTA de Mas de Bover, Sant Carles de la Ràpita i l’Estació Experimental d’Amposta. Gràcies a un acord entre la URV i l’IRTA, aquest nou campus facilitarà l’aprenentatge dels estudiants pel que fa a l’aplicació de conceptes

teòrics en programes de recerca i desenvolupament, i també fomentarà les activitats de recerca i el desenvolupament científic d’ambdues institucions. El campus URV-IRTA estarà al servei de tota la comunitat científica nacional i s’obrirà a la col·laboració internacional en l’àmbit de la recerca. El centre de Mas de Bover, capdavanter en nutrició animal, disposa, entre

altres infraestructures, d’una finca on s’ubiquen camps experimentals, laboratoris, granges experimentals i una fàbrica de pinsos, i va iniciar la presència de l’IRTA a les comarques tarragonines. Aquest organisme hi té també el Centre d’Aqüicultura i Ecosistemes Aquàtics de Sant Carles de la Ràpita, l’Estació Experimental d’Amposta i la finca experimental de la Terra Alta (Gandesa).

Els doctors i doctores van rebre un diploma de mans dels representants de la institució.

Per primera vegada i coincidint amb el 25è aniversari, la Universitat va reconèixer en un acte públic els doctors que

van defensar la seva tesi al curs 2015-16, 242 en total. El padrí d’aquesta promoció va ser l’exrector de la Universitat Francesc Xavier Grau, que va destacar que aquesta formació d’alt nivell i les seves competències ja està harmonitzada arreu del món. Grau va reflexionar sobre si es matriculen massa doctors i si la societat en necessita. Segons ell, totes dues veritats coexisteixen i va destacar que les competències dels doctors ja no només s’han de fer servir per fer carrera acadèmica sinó que s’han de poder aprofitar a la indústria “perquè la societat avanci”. Les capacitats existeixen però la demanda encara no i precisament a Espanya un dels forats de la innovació, va manifestar, es deu al baix percentatge de contractació dels doctors a la indústria, que és del 15%, lluny del 40% o 50% de països com Alemanya, Japó, el Regne Unit o els Estats Units.

INSTITUCIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Reconeixement als nous doctors de la Universitat

13


//

Recerca

Detectors de cocaïna a la saliva Aquests nanodispositius permeten descobrir de manera ràpida, senzilla i fiable la presència de cocaïna a la saliva o en qualsevol altra solució aquosa En presència de cocaïna, l’aptòmer reacciona, “s’uneix a la cocaïna i obre de forma selectiva el porus alliberant el marcador fluorescent i permet la detecció i quantificació de la cocaïna present”, explica el catedràtic de Tecnologia Electrònica del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV, Lluís Marsal. Pel que fa a altres sistemes de detecció, el professor Ramón Martínez-Máñez, director de l’Institut Interuniversitari de Recerca de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic i director científic del CIBER-BBN, explica que Esquema de la porta molecular: els porus de l’alúmina porosa tapats amb l’aptòmer (esquerra) la principal novetat resideix en la s’obren en presència de la cocaïna i alliberen el fluorocrom. utilització de les plaques d’alumini El grup d’investigadors de la URV dirigits pel professor Lluís porós “que es manegen de forma molt senzilla i a més tenen Marsal i de la UPV, amb el professor Ramón Martínez-Máñez l’avantatge que es poden reutilitzar per fer un altre sensor”. al capdavant, han dissenyat amb alúmina nanoporosa una Aquest nou nanodispositiu intel·ligent, pioner en la utilització porta molecular —un mecanisme de base molecular l’estat de l’alúmina porosa com a porta molecular, estableix les del qual (obert o tancat) el poden controlar a voluntat estímuls bases per usar aquest material en el desenvolupament de externs, en aquest cas la presència d’una espècie química com portes moleculars que detectin compostos químics i biològics la cocaïna— que permet localitzar de manera ràpida, senzilla amb aplicacions en camps de gran interès tècnic, científic, i fiable la presència de cocaïna a la saliva o en qualsevol altra industrial i social com la salut i el medi ambient. solució aquosa. El treball l’ha publicat la revista Scientific Reports, del grup Nature, i s’ha dut a terme en col·laboració amb els equips de totes dues universitats. El nanodispositiu desenvolupat consisteix en un material altament penetrable, l’alúmina nanoporosa, amb uns orificis que tenen una mida de 10 nanòmetres, i estan carregats amb un marcador fluorescent i tapats per un aptòmer específic de cocaïna que actua com una porta. L’aptòmer és un àcid nucleic de cadena senzilla (ssADN i ARN) que s’uneix de manera estable i molt específica a la seva diana, en aquest cas a la cocaïna. Davant la presència de qualsevol substància diferent de la cocaïna, el porus es manté tancat per l’aptòmer.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

60 anys del concepte intel·ligència artificial

14

Els investigadors de la URV Lluís Marsal i Elisabet Xifré, al laboratori on s'ha provat el nou nanodispositiu.

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV va col·laborar amb l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial en la commemoració del seixantè aniversari del naixement d'aquest concepte. El Departament, a través del professor David Riaño, va coordinar les activitats divulgatives que es van fer a la demarcació de Tarragona per donar a conèixer la intel·ligència artificial. Van consistir en una conferència dins el cicle Ciència a La Cantonada, un cinefòrum i una exposició de llibres de ciència-ficció i intel·ligència artificial.


Nous materials per generar energia renovable Desenvolupen nanomaterials tridimensionals amb propietats fotoelectròniques per a la generació d’energia Desenvolupar nous materials per explotar fonts d’energia renovables és una de les línies de recerca en què els investigadors de diferents camps treballen intensament. La descomposició fotoelectroquímica de l’aigua s’està desenvolupant ràpidament i representa una bona aproximació per transformar energia solar en hidrogen, una font d’energia neta que es pot emmagatzemar. En aquest sentit, s’ha investigat l’òxid de tungstè com a material per a la generació fotoelectroquímica d’hidrogen, és a dir, mitjançant una reacció electroquímica induïda per un efecte fotoelèctric. En aquests dispositius pràctics —que ofereixen un rendiment prou bo per poder-los utilitzar en la generació d’hidrogen de manera efectiva—, la superfície del material semiconductor nanoestructurat absorbeix l’energia solar i actua com a elèctrode per a l’electròlisi de La tècnica utilitza una forma d’energia renovable, virtualment inexhaurible que no produeix l’aigua, la seva descomposició en oxigen i gasos responsables de l’efecte hivernacle. hidrogen. Malgrat tot, amb una capacitat d’absorbir el 12% de l’espectre solar i amb un límit teòric anòdica, un òxid d’alumini preparat per mitjans electroquímics. relativament baix pel fotocorrent generat sota il·luminació solar, Emprant diferents condicions d’anodització, s’han obtingut el material sembla lluny d’oferir les prestacions necessàries diferents nanoestructures en forma de columnes (amb per a una aplicació pràctica. diferents diàmetres i alçades). Variant les condicions del Un nou treball ha desenvolupat agrupacions autoorganitzades de tractament posterior —tractaments tèrmics a 500-550°C en columnes d’òxid de tungstè mitjançant la tècnica d’anodització buit o aire—, juntament amb la dissolució selectiva de l’alúmina —un tractament de protecció que s’aplica als metalls a través porosa anòdica, ha permès controlar la composició de les de la qual es crea una capa d’òxid superficial més gran que la nanocolumnes d’òxid de tungstè, la seva estructura cristal·lina que es formaria naturalment— assistida per alúmina porosa i les propietats elèctriques. En particular, les estructures de diàmetre més gran tractades en aire mostren un comportament excel·lent en la descomposició fotoelectroquímica de l’aigua: un baix potencial d’inici, un elevat fotocorrent generat i l’absència de signes de fotocorrosió. Aquests resultats tan prometedors són susceptibles de millorar, si s’utilitzen columnes més altes i més densament agrupades, de manera que es pugui augmentar l’eficiència en la captació de radiació solar i en la separació de les càrregues generades. Amb aquesta recerca, doncs, s’han creat nous nanomaterials les característiques dels quals permeten la descomposició fotoelectoquímica de l’aigua i faciliten la generació d’hidrogen. Per tant, aquesta tècnica utilitza una forma d’energia renovable, virtualment inexhaurible que no produeix gasos responsables de l’efecte hivernacle. Les imatges obtingudes amb un microscopi electrònic de L’estudi és fruit d’una col·laboració del grup Microsistemes rastreig mostren dues agrupacions de nanocolumnes d’òxid i Nanotecnologies per a l’Anàlisi Química (MINOS) —un dels de tungstè amb diferents radi i alçada (70/700 nm), esquerra i grups que integren el Centre de Recerca EMaS—, dirigit pel (13/130 nm, dreta. Les nanocolumnes grans són més efectives professor Eduard Llobet, amb el grup del doctor Alexander en la separació fotoelectroquímica de l’aigua, ja que les Mozalev, de la Universitat Tecnològica de Brno (República càrregues fotogenerades no es recombinen ràpidament com Txeca), i s’ha publicat a la revista Nano Energy, d’alt impacte en passa en les columnes petites. els camps dels materials, la nanociència i la nanotecnologia.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Nanocolumnes d'òxid de tungstè

15


//

Recerca

Prediccions ràpides i més precises Un nou algoritme permet assessorar millor els usuaris i gairebé duplica la millora en les precisions dels sistemes existents fins ara

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Marta Sales i Roger Guimerà, dos de los autors del l’article, investigadors del Departament d’Enginyeria Química.

16

Preferències en llibres, pel·lícules, sèries o fins i tot cites. Els usuaris de les plataformes estan acostumats a rebre informacions de propostes re l a c i o n a d e s a m b le s q u e u n algoritme considera que són les seves preferències, amb un encert més o menys acceptable. Les bones prediccions permeten millorar l’assessorament als usuaris i entendre millor els processos sociopsicològics que les determinen, i això és el que han fet ara investigadors del grup de recerca SEES:lab (Science and Engineering of Emerging Systems) de la URV. Han desenvolupat un nou algoritme que permet assessorar millor els usuaris i calculen que gairebé duplica la millora en precisió dels sistemes existents fins ara respecte als algoritmes de recomanació senzills. Antonia Godoy, Roger Guimerà i Marta Sales, investigadors del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de Cristopher Moore, de l’Institut Santa Fe, han creat un

model de filtratge col·laboratiu, amb un algoritme associat escalable, que

AQUEST NOU SISTEMA ÉS MÉS SOFISTICAT I RESPON MILLOR A COM FUNCIONEN REALMENT LES PERSONES fa que les prediccions de preferències dels individus siguin precises. El nou enfocament es basa en el supòsit explícit que hi ha, d’una banda, grups de persones i grups d’objectes, i, d’una altra banda, les preferències d’un individu per un objecte no les determina únicament la pertinença a un grup. La nova eina preveu que cada individu i cada element puguin pertànyer simultàniament a mescles de diferents grups i, a diferència de molts enfocaments populars, els investigadors no assumeixen implícitament o explícitament que els individus en cada grup prefereixen objectes d’un sol grup d’elements.

Aquest algoritme pot predir els grups resultants que se superposen i les preferències, ja que, en grans conjunts de dades, permet discriminar les preferències individuals d’una manera més precisa que els algoritmes actuals. D’algoritmes n’hi ha molts, i molts són ràpids i amb resultats raonables, però moltes vegades els models que tenen al darrere no són gaire realistes. Es basen sobretot a classificar les persones per grups —segons les seves preferències— i a predir segons el comportament del grup al qual vinculen una persona determinada. Per tant, les prediccions corresponen a allò que agrada al grup, o no, però no responen als patrons de comportament de les persones perquè no tenen en compte els matisos. Per això, aquests models no són capaços de reproduir els models de comportament de la població . El model que hi ha al darrere del nou sistema és més sofisticat i respon de manera més correcta a com funcionen realment les persones; per tant, a diferència dels models actuals, és més flexible i permet reproduir els patrons de comportament d’una població en conjunt. És un model que ja se sabia que proporcionava millors prediccions, però fins ara era molt lent i no es podia aplicar a grans bases de dades. En l’article científic publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, els investigadors de la URV han aconseguit el millor dels dos mons: un model ràpid i escalable, que, alhora, respon més bé a com la gent pren les decisions.


La Darknet es fa resistent als atacs Aquesta xarxa oculta és capaç de corregir per si sola i espontàniament els atacs més importants afegint més capacitat a la xarxa

La xarxa Darknet és la porció d’internet en la qual es manté aleatòriament i que pretenen una cascada d’errors que es l’anonimat. Aquesta capacitat de privacitat i de treballar de propaga a través de la xarxa. forma amagada comporta que s’utilitzi per a intercanvis Els resultats d’aquest treball indiquen que, per causar una anònims d’informacions sensibles i molt sovint il·legals, pertorbació més important, es necessita atacar els diferents com la venda de drogues, l’intercanvi de pornografia infantil nodes de la Darknet quatre vegades més que els d’internet. o de continguts amb propietat intel·lectual de forma gratuïta. Però, a més, els atacs en cascada a través dels diferents nodes Aquesta xarxa és un objectiu freqüent de ciberatacs que són fàcilment corregibles afegint més capacitat a la xarxa. Els generalment fallen. Ara, autors atribueixen aquesta els investigadors Manlio De LA DARKNET S’ACOSTUMA A UTILITZAR PER resiliència a una topologia Domenico i Àlex Arenas, del més descentralitzada que A INTERCANVIS ANÒNIMS D’INFORMACIONS emergeix espontàniament Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, des del protocol de la “ruta SENSIBLES I MOLT SOVINT IL·LEGALS han aconseguit esbrinar els de capes de ceba” de la motius pels quals la xarxa Darknet és molt difícil d’atacar. mateixa Darknet. En canvi, l’estructura d’internet és més Segons el que han explicat en un article publicat en la revista heterogènia. Physical Review E, la Darknet és pràcticament impenetrable per la seva topologia única, significativament diferent de la resta d’internet. Per demostrar-ho, els investigadors han quantificat, a partir de les dades publicades pel Laboratori de Recerca d’Internet de la Universitat de Califòrnia (Los Ángeles), la resiliència de la Darknet utilitzant l’anàlisi de xarxes. N’han caracteritzat la topologia i han desenvolupat un model que descriu com es transmet la informació utilitzant la “ruta de capes de ceba”, una tècnica que encripta els missatges en múltiples capes. Això els ha permès simular com la Darknet respondria davant de tres tipus d’alteracions: atacs que es dirigeixen Manlio De Domenico (esquerra) i Àlex Arenas (dreta). a un node específic, que provoquen que fallin alguns nodes

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Anàlisi estructural de les topologies d’internet i de la Darknet. Visualització d’internet i de Darknet el 2015, amb nodes acolorits per mostrar l’estructura per sota del nivell macroscòpic.

17


//

Recerca

Reconstruir-se el pit després d’un càncer Una nova eina ajuda a decidir sobre la reconstrucció de pit a dones que han patit una mastectomia

Opcions davant d’una mastectomia

Compari les seves opcions

Experiència pacients

Informeu-vos sobre quines opcions hi ha, com funcionen i quins efectes secundaris poden produir.

Les taules següents l’ajudaran a comparar els avantatges i inconvenients entre les diferents opcions.

Conegueu les vivències i experiències d’altres pacients que pateixen la vostra malaltia.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

L’eina està disponible a internet. Exemples de les opcions que hi ha disponibles.

18

Les dones que han patit una mastectomia com a conseqüència del càncer han de decidir si volen o no sotmetre's a una reconstrucció d e p i t o e n q u i n m o m e n t fe r ho. L'opció escollida no sempre compleix les expectatives creades, i davant d'aquesta situació, un grup de professionals de la Facultat d'Infermeria i de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili han desenvolupat una eina per ajudar les dones a prendre aquesta decisió. Entre un 30% i un 50% de dones diagnosticades amb càncer de mama s’han de sotmetre a una mastectomia. En aquests casos, a l’impacte del diagnòstic del càncer s’afegeix un tractament quirúrgic que en moltes ocasions comporta episodis d’ansietat relacionats amb l’aparença, la sexualitat i l’autoestima. Per aquest motiu, la reconstrucció mamària es planteja com una opció a considerar en aquest col·lectiu. Però, tot i que aquesta intervenció ha demostrat avantatges psicològics i econòmics, no sempre garanteix una satisfacció completa a llarg termini. Davant d’aquesta situació, Miriam de la Flor i Agustina Sirgo, del Departament de Medicina i Cirurgia,

i Immaculada de Molina i Mª Jesús Montes, de la Facultat d’Infermeria, van elaborar un estudi qualitatiu en el qual es van fer entrevistes en profunditat i grups focals. Alguns dels resultats obtinguts es van publicar a la revista Psicooncologia. En aquest treball van avaluar aspectes com l’impacte del diagnòstic del càncer, la informació rebuda davant la

ENTRE UN 30% I UN 50% DE LES DONES DIAGNOSTICADES AMB CÀNCER DE MAMA SE SOTMETEN A UNA MASTECTOMIA intervenció, les experiències en el postoperatori, el compliment de les expectatives o la satisfacció amb la decisió presa. Entre les conclusions obtingudes, es va poder comprovar que, un cop superada la convalescència de la intervenció, comencen a aparèixer més queixes, sobretot relacionades amb complicacions posteriors i amb el dolor. Arran dels resultats, les investigadores van detectar entre les pacients la necessitat de

disposar d’informació real, equànime i a d a p t a d a p e r p o d e r p re n d re una decisió compartida amb el professional de la salut. En aquest sentit, van crear una eina per ajudar a conèixer de manera senzilla les implicacions que tindrà reconstruir-se o no la mama després d’una mastectomia. Aquesta eina permet compartir l’opinió de la pacient amb el seu professional de la salut i altres pacients, i també ajuda a prendre decisions. Inclou la informació referent a les diferents opcions després d’una mastectomia: reconstruir-se o no reconstruirse la mama amb els avantatges i inconvenients que comporta. L’aplicació està disponible en línia des del mes de novembre de 2016, i el projecte va ser premiat amb una beca de la Fundació Víctor Grifols i Lucas i es va poder completar gràcies a un conveni entre el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTI), de la Fundació URV, l’Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (Aquas), de la Generalitat de Catalunya.


Gestació sense fum El tabaquisme passiu durant l’embaràs també afecta el desenvolupament cognitiu dels nadons

Els efectes prejudicials que el consum del tabac durant l’embaràs té sobre el desenvolupament dels nens són molt coneguts. Tot i així, de totes les drogues, el tabac és la més àmpliament consumida durant la gestació. Un grup d’investigadores del grup de recerca NUTRISAM-Nutrició i Salut Mental dels departaments de Psicologia i de Ciències Mèdiques Bàsiques han demostrat que aquestes afectacions també es produeixen quan les dones estan exposades passivament al fum del tabac del seu entorn. L’estudi va incloure 158 mares i els seus fills. Durant l’embaràs, es va registrar, a través de qüestionaris fets cada trimestre, el consum de tabac —tant actiu com passiu—, alcohol i altres substàncies estupefaents. Un cop van néixer els fills, es va fer una avaluació del comportament dels nadons a les 48

hores de vida i un seguiment del desenvolupament cognitiu als 6, 12 i 30 mesos. A les 48 hores d’haver nascut, els nadons de mares fumadores i de fumadores passives van presentar més tensió muscular, excitabilitat i irritabilitat en comparació dels fills de les progenitores no fumadores o que havien deixat de fumar al principi de l’embaràs. Aquests signes, segons les investigadores, es poden considerar símptoma d’immaduresa del sistema nerviós central. Als 6, 12 i 30 mesos també es van veure diferències en el desenvolupament cognitiu, ja que els fills de mares fumadores i fumadores passives van mostrar pitjors puntuacions en el desenvolupament del llenguatge. Als 6 i 12 mesos tenien més dificultats en el balboteig, repetició i discriminació de sons, vocalitzacions prelingüístiques, primeres paraules, etc. I als 30 mesos (dos anys i mig) presentaven més dificultats pel que fa al llenguatge expressiu i receptiu. La importància d’aquesta recerca radica, d’una banda, en el fet que a l’hora d’estudiar les relacions entre el consum actiu o passiu de tabac durant la gestació sobre el desenvolupament cognitiu es van tenir en compte moltes variables que també poden estar relacionades, com ara l’ansietat de la mare durant l’embaràs, el tipus de part, el pes al naixement, l’edat gestacional, la psicopatologia del pare i la mare, el vincle, l’exposició passiva del nen al tabac i el nivell socioeconòmic. D’altra banda, els resultats del treball també van posar de manifest que els fills de les mares que deixen de fumar al primer trimestre de gestació tenen les mateixes característiques psicosocials, demogràfiques i cognitives que els nens de mares que no havien fumat mai o que ho havien deixat abans de l’embaràs. Aquesta dada reforça la importància que té deixar de fumar un cop es coneix l’embaràs.

Ja és conegut que un nivell moderadament elevat d’homocisteïna en una dona durant els mesos previs a quedar-se embarassada és perjudicial per al tancament del tub neural del fetus. Això vol dir que el dèficit de vitamines com l’àcid fòlic i altres del grup B, que controlen que l’homocisteïna no es dispari, és causa de malformacions i alteracions morfològiques en el sistema nerviós dels futurs nadons, com ara l’espina bífida. Però, a més, ara un estudi de la URV ha comprovat que aquest nivell alt d’homocisteïna durant la preconcepció també afecta el desenvolupament funcional dels infants en aspectes relacionats amb la capacitat cognitiva i amb la conducta. En concret, els investigadors han observat que els nens sans nascuts de mares amb l’homocisteïna moderadament elevada en la preconcepció tenen rendiments inferiors en proves de

neurodesenvolupament als quatre mesos i cognitives als sis anys. Aquests resultats introdueixen noves recomanacions a les dones que volen tenir fills: la suplementació amb àcid fòlic s’ha de donar en els últims mesos abans de quedar-se embarassada i fins a finals del primer trimestre de l’embaràs. L’estudi l’han dut a terme els investigadors Michelle Murphy i Joan Fernández-Ballart, del grup de recerca en Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, i la investigadora Josepa Canals, del grup de recerca Nutrició i Salut Mental, del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. En la recerca també ha participat Anne M. Molloy, del Departament de Medicina Clínica del Trinity College de Dublín (Irlanda).

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Els alts nivells d’homocisteïna durant la preconcepció afecten la capacitat cognitiva de l’infant

19


//

Recerca

Cop d'ull als fluxos metabòlics

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una nova metodologia permet veure, de manera ràpida, els fluxos del metabolisme a les cèl·lules

20

Un grup d’investigadors de la URV, el CIBERDEM i l’IRB s’obtenen molts més metabòlits i amb uns resultats molt Barcelona han desenvolupat una nova metodologia que explota més fàcils d’entendre. És a dir, es pot saber de manera molt la tècnica de la ressonància magnètica nuclear per estudiar més ràpida i efectiva quin moviment fa el metabolisme. el metabolisme. Es tracta d’una eina que permet controlar els fluxos metabòlics de manera que, en només deu minuts, es pot obtenir informació dinàmica d’un gran nombre de molècules. Això pot servir en aplicacions futures per entendre els motius que comporten que determinades malalties es desenvolupin. Si durant uns dies fem fotografies a les parades de metro de Barcelona, podrem veure el nombre de persones que esperen, quines són les hores punta o podríem deduir per què unes estacions estan més plenes que d’altres. No sabrem, però, si ha passat alguna cosa entre parada i parada que ha fet que en un moment determinat s’acumuli més gent a les andanes, o què ha pogut provocar retards importants. Doncs això passa quan s’estudia el metabolisme d’una cèl·lula. El metabolisme cel·lular és com una xarxa de metro en què les estructures En aquesta imatge gràfica se simulaen els fluxos del metabolisme a les cèl·lules, químiques dels metabòlits passen amb els nutrients marcats amb un isòtop estable que permeten estudiar els d’una parada a una altra mitjançant fluxos i les dinàmiques de transformació d’aquests nutrients. transformacions bioquímiques. Fins ara, es podia determinar la quantitat de Es tracta d’una metodologia basada en la RMN, que molts metabòlits en una cèl·lula, un teixit o organisme, però mesurant els àtoms d’hidrogen (protons) permet determinar estudiar-ne els fluxos era tècnicament complicat i costós en indirectament la quantitat d’àtoms de carboni marcats en les el temps. Ara, però, un grup d’investigadors de la Universitat estructures químiques dels metabòlits. Rovira i Virgili, el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (Ciberdem) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han creat una Entendre els motius que porten a determinades malalties En la malaltia de la diabetis, per exemple —una síndrome de nova eina que permet estudiar això. metabolisme alterat— el fenomen s’inicia molt abans que Les tècniques de ressonància magnètica nuclear (RMN) augmentin els nivells de glucosa en sang, ja que el cos utilitza utilitzades fins al moment cobrien molt pocs metabòlits, els molts mecanismes i compensacions per mantenir estables els investigadors podien passar moltes hores mesurant cada nivells d’aquest nutrient. Però quan es comencen a veure nivells mostra i les dades eren complexes d’interpretar. La nova de glucosa alts en sang és quan ja la malaltia està avançada. aproximació és molt ràpida —deu minuts per mostra— i Aquesta tècnica que ara s’ha publicat introdueix una nova manera d’estudiar els mecanismes que porten que determinats teixits de l’organisme (per exemple, cèl·lules del fetge o pàncrees) no puguin regular els nivells de glucosa o s’hi tornin insensibles. És a dir, l’estudi dels fluxos metabòlics ajuda a entendre millor els motius inicials i el mecanisme pel qual es desenvolupa una malaltia i, per tant, també permet diagnosticar-la. Es tracta, en definitiva, d’una metodologia amb un gran potencial amb què clínics i biòlegs moleculars podran entendre millor determinades malalties. Aquesta nova tècnica, a més, deixa de banda l’ús de la radioactivitat en l’estudi del metabolisme, La plataforma metabolòmica possibilita estudiar de manera sistemàtica el perfil metabolòmic d’un procés biològic. com s’havia fet històricament.


Contaminants aquàtics sota lupa Investigadors de la URV en col·laboració amb la Universitat Internacional de Florida desenvolupen un sistema més barat i ràpid per detectar contaminants a l’aigua

Sameer S. Lakade i Núria Fontanals, dos dels investigadors del projecte.

La novetat d’aquesta recerca ha consistit a utilitzar una tela flexible de cotó impregnada amb diferents polímers que disposen de propietats

Nous mètodes per analitzar paràsits, virus i bacteris en grans volums d’aigua potable Quatre anys després de posar-se en marxa, els investigadors del projecte Aquavalens ja han desenvolupat nous sistemes de concentració que permeten analitzar paràsits, virus i bacteris en volums d’entre 100 i 1.000 litres d’aigua potable i en aquests moments els validen. Amb aquests nous mètodes es permet tenir una millor certesa que l’aigua potable que se subministra a la població està lliure de microorganismes potencialment patògens. Fins ara calia fer concentracions específiques i independents per a paràsits, virus i bacteris i només era factible amb un volum d’aigua més reduït.

Un altre dels resultats del projecte és el desenvolupament d’un mètode per a l’anàlisi d’indicadors de contaminació fecal (Escherichia coli), que també s’està validant. Aquest permet mesures de manera continuada i proporciona resultats en menys d’una hora, sistema molt més àgil i eficaç que els mètodes clàssics de cultiu que s’utilitzen actualment, que requereixen com a mínim 18-24 hores per obtenir els resultats. A la Universitat Rovira i Virgili, el Grup de Recerca en Microbiologia Ambiental del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques participa en el projecte, que culminarà a principis del 2018.

similars als tipus de contaminants que es volen detectar, la qual cosa fa que tinguin afinitats i els retinguin. Per això, quan l’aigua de la mostra que s’ha d’analitzar passa a través del teixit, hi queden atrapats. Alguns dels avantatges que presenta aquesta tela és que, d’una banda, té més superfície d’exposició i, per tant, els contaminants s’hi dipositen més fàcilment. A més, un cop aquests components hi han quedat retinguts, com que es tracta d’una tela, es pot arrugar i desar en un petit contenidor amb dissolvent orgànic, cosa que facilita l’extracció i la concentració dels contaminants. Aquesta nova eina per detectar contaminants en aigües ambientals millora les que hi havia fins ara, ja que un dels principals avantatges és la simplicitat. Això la converteix en una alternativa eficient i molt més econòmica, que aporta resultats similars als que obtenen les tècniques actuals, més complexes i de cost més elevat.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Accions tan quotidianes com dutxar-se o prendre un medicament comporten la generació de residus cosmètics i farmacològics, que marxen pel desguàs de la dutxa o s’expulsen a través de l’orina, en el cas dels fàrmacs. Aquests contaminants no sempre queden retinguts a les plantes de tractament d’aigües residuals sinó que s’alliberen al medi ambient. En determinades concentracions poden afectar la vida humana i aquàtica, però determinar-ne la presència en aigües ambientals (rius, mar o aigües procedents de depuradora) no és una tasca senzilla, ja que s’acostumen a trobar molt diluïts i en baixes concentracions. En aquesta línia, un grup d’investigadors encapçalat per Núria Fontanals, del grup de recerca Cromatografia i Aplicacions Mediambientals, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica, han treballat conjuntament amb la Universitat Internacional de Florida per crear un nou sistema que faciliti la detecció de contaminants procedents de fàrmacs i productes d’higiene personal en aigües ambientals.

21


//

Recerca

Peix lliure de químics Una nova eina interactiva avalua l’exposició a substàncies químiques en menjar peix i marisc

El programa permet a l’usuari crear el seu menú setmanal, amb la possibilitat d’escollir entre 24 espècies de peix i marisc.

Avaluar els riscos derivats de la ingesta de peix i marisc arran de la presència de substàncies químiques és un dels objectius d’Ecsafeseafood ("Contaminants ambientals principals en el peix i marisc: avaluació de seguretat, impacte i percepció pública"). En aquest projecte de recerca europeu

ha participat el grup Tecnatox de la URV juntament amb altres disset institucions de deu països europeus. El grup de recerca de la Universitat Rovira i Virigili ha dissenyat i desenvolupat una nova eina interactiva anomenada Fishchoice, orientada a minimitzar l’exposició a contaminants

químics derivats del consum de peix i marisc, que manté —o fins i tot millora— la ingesta de diferents nutrients, com ara àcids grassos. Aquest assistent informàtic està enfocat a optimitzar la dieta de qualsevol persona en funció dels riscos a causa de la ingesta de contaminants emergents, d’una banda, i dels beneficis a través dels nutrients, de l’altra. Se n’han dissenyat dues versions, una per a usuaris bàsics i una per a professionals de la nutrició i la salut, totes dues de lliure accés a través de la web www. fishchoice.eu. El programa permet a l’usuari crear el seu menú setmanal, amb la possibilitat d’escollir entre 24 espècies de peix i marisc. Un dels avantatges respecte a altres programes és que s’hi ha afegit informació específica per a embarassades i mares lactants, un dels grups de població més sensibles quant al possible impacte de la ingesta dietètica de contaminants químics. La web s’ha traduït a cinc idiomes, entre els quals castellà i anglès, tot i que en breu se n’hi aniran incorporant de nous, com el català.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La predisposició genètica a la hiperglucèmia fa que augmenti el risc de patir malaltia coronària

22

La predisposició genètica a la glucosa alta en sang fa augmentar les probabilitats de patir malaltia coronària, independentment de la diabetis tipus 2 i altres factors de risc cardiovascular. Jordi Merino, investigador de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi, junt amb un equip d’investigadors de Boston i de la URV, va treballar en una pregunta molt rellevant en el camp de la diabetis i la cardiologia: les alteracions en la glucosa plasmàtica fan augmentar el risc de patir malaltia coronària de forma independent de la diabetis i les seves conseqüències metabòliques? La pregunta busca trobar resposta a la gran controvèrsia que hi ha hagut durant els últims anys sobre el paper de la hiperglucèmia com un factor de risc independent per a la malaltia coronària, en què diferents assajos clínics mundials han donat resultats no concloents. En aquest estudi es van incloure dades genètiques de participants de descendència europea de dos consorcis: el consorci per estudiar la genètica de la glucosa (133.000 individus sense diabetis) i el consorci per estudiar la genètica de la malaltia

coronària (63.800 pacients amb malaltia coronària i 115.000 controls). Després d’excloure tots els gens coneguts relacionats amb la diabetis i ajustos múltiples, van trobar dotze variants genètiques que, en conjunt, van fer augmentar un 33% el risc de patir malaltia coronària. Els investigadors van validar les dades del treball amb 5.000 participants sense diabetis pertanyents a l’estudi de Framingham. Els resultats van corroborar que no hi va haver augment en el risc de diabetis amb el rerefons d’aquestes dotze variants genètiques que sorgeixen després d’excloure tots els gens coneguts relacionats amb la malaltia. Les noves dades d’aquest estudi confirmen el paper important de la glucosa alta en sang com un factor de risc de la malaltia coronària, fins i tot en absència de diabetis, i destaquen la complexitat genètica i metabòlica de les alteracions de la glucosa en sang. Possiblement, al llarg dels anys, aquesta hiperglucèmia “lleu” podria tenir efectes vasculars directes i indirectes significatius i interaccions amb altres determinants de la patologia de la malaltia coronària.


Llegums per prevenir la diabetis Resultats recents de l’estudi PREDIMED mostren una associació protectora entre el consum de llegums, especialment llenties, i el risc de desenvolupar diabetis tipus 2

Investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV amb la col·laboració d’altres grups de recerca de l’estudi PREDIMED (Prevenció amb dieta mediterrània) han avaluat l’associació entre el consum de llegums, els diferents subtipus i el risc de patir diabetis en individus amb alt risc cardiovascular. També han estudiat l’efecte de substituir altres aliments rics en proteïnes i hidrats de carboni per llegums sobre el risc de desenvolupar aquesta malaltia.

Els investigadors han analitzat 3.349 participants amb alt risc cardiovascular que no tenien diabetis tipus 2 a l’inici de l’estudi PREDIMED. Després de quatre anys de seguiment, els resultats han posat de manifest que, comparant persones que consumien menys llegums —llenties, cigrons, fesols i pèsols— (12,73 grams diaris, que aproximadament equival a 1,5 racions a la setmana de 60 grams en cru), els participants que en menjaven més (28,75 grams/dia, equivalent a 3,35 racions a la setmana), presentaven un 35% menys de risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Pel que fa als diferents subtipus de llegums, sobretot les llenties són els que es van associar a aquest risc menor de desenvolupar diabetis. Els participants que consumien més llenties durant el l’estudi (aproximadament 1 ració/setmana) tenien un 33% menys de risc de desenvolupar la malaltia en comparació de les persones que en menjaven menys (menys de mitja ració/setmana). L’efecte de substituir mitja ració al dia d’aliments rics en proteïnes o hidrats de carboni, incloent-hi ous, pa, arròs i patata bullida per mitja ració al dia de llegums també es va associar amb un menor risc d’incidència de la diabetis tipus 2. Els investigadors remarquen la importància de consumir llegums en la prevenció de malalties cròniques, incloent-hi la diabetis, però afirmen que es necessiten més estudis duts a terme en altres poblacions per acabar de confirmar aquests resultats.

Superaliment per tant, generen un increment més lent dels nivells de glucosa en sang després d’ingerir-los. A causa del seu valor nutricional, menjar-ne de forma regular pot ajudar a millorar la salut. De fet, l’Organització de les

Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) va declarar el 2016 any internacional dels llegums amb l’objectiu de conscienciar la població sobre els beneficis nutricionals que tenen.

El sedentarisme s’associa a factors de risc cardiometabòlic Dedicar diàriament més temps a activitats físiques d'intensitat moderada-alta i menys temps a activitats sedentàries s'associa a tenir menys factors de risc cardiometabòlic com l'obesitat, la diabetis i alguns components de la síndrome metabòlica. Són els resultats de la primera recerca que s’ha fet amb dades del projecte PREDIMED-PLUS, un assaig clínic multicèntric de vuit anys de durada dut a terme a tot l’Estat espanyol. Els investigadors van avaluar diferents tipus d’activitat física i sedentària (com veure la televisió) en una població de 5.576 homes i dones de més de 55 anys amb un alt risc cardiovascular.

Van demostrar que l’augment d’una hora diària d’activitat física d’intensitat moderada-alta (caminar ràpid, pujar escales, treballar al camp o fer activitats esportives) implica una protecció d’entre un 3-6% de patir obesitat, diabetis, obesitat abdominal i colesterol HDL baix. Per contra, l’increment d’una hora diària de televisió s’associa a més presència d’aquests factors cardiometabòlics. A més, substituir una hora diària de televisió per una hora d’activitat física moderada-alta protegeix aquests factors de risc fins i tot més (3-9%) que la xifra observada en avaluar cada activitat per separat.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Els llegums són un grup d’aliments rics en vitamines del grup B, contenen diferents minerals beneficiosos per a la salut (calci, potassi i magnesi), grans quantitats de fibra i són considerats un aliment d’índex glucèmic baix;

23


//

Recerca

El raïm, aliat del pes en l'obesitat Investigadors de la URV descobreixen que els compostos fenòlics del raïm ajuden a controlar el pes en casos d’obesitat

Modificar les llets de creixement per no engreixar-se

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una recerca de la URV ha demostrat, per primera vegada, que els polifenols del raïm restableixen el mecanisme de control que el cervell té sobre la gana i està alterat en l’obesitat. L’estudi ha conclòs que incloure aquests fenols en la dieta de les persones amb obesitat pot ser una bona estratègia per reduir la gana i l’excés de greix corporal, com a complement d’altres teràpies. Una de les causes amb què es relaciona l’obesitat és la resistència a la leptina, una hormona produïda per l’adipòcit (la cèl·lula principal del greix corporal) que s’ocupa de notificar al cervell que ja es disposa de suficient greix acumulat perquè doni l’ordre de reduir la sensació de gana. Quan un cos pateix obesitat, les cèl·lules del cervell que vetllen per mantenir el pes corporal no fan les

24

Maria Ibars (esquerra) i Andrea Ardid (dreta), estudiants predoctorals autores de l'article, al laboratori de recerca del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

seves funcions adequadament, ja que el cervell és incapaç de reconèixer els senyals químics, com la leptina, que arriben del teixit adipós. Les persones amb obesitat mostren resistència a la leptina, de forma molt similar a la resistència a la insulina que presenten els pacients de diabetis tipus 2. Els investigadors del Grup de Recerca de Nutrigenòmica, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, han comprovat que administrar una subfamília de compostos fenòlics del vi —coneguda com a proantocianidines— en casos d’obesitat permet que les cèl·lules del cervell recuperin la sensibilitat a la leptina. Consegüentment, aquestes cèl·lules posen en marxa una sèrie de mecanismes compensatoris per reduir immediatament la ingesta i disminuir l’excés de greix corporal. En aquest experiment, dut a terme amb rates mascles, els investigadors han aconseguit que les proantocianidines restauressin la sensibilitat a la leptina i que l’hipotàlem reconegués el senyal, interpretés la informació i activés el mecanisme. A més, la resistència a la leptina en l’obesitat s’ha atribuït parcialment a la inflamació de l’hipotàlem, a causa de la sobrealimentació, i s’ha demostrat que administrar polifenols del raïm redueix aquesta inflamació.

La llet de creixement, o tipus tres, com pot prevenir l’obesitat en edats posteriors en funció de les proteïnes que contingui? La resposta la busquen investigadors de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà de la Universitat Rovira i Virgili que participen en l’assaig clínic TOMI (Estudi d’intervenció en la llet infantil). Per poder tirar endavant aquest treball es necessiten 1.618 nenes i nens sans que tinguin entre 11 i 13 mesos i mig i que fins als 24 mesos vulguin prendre la llet de l’estudi. Els nens participants rebran una de les dues llets de creixement de l’assaig —amb més o menys contingut de proteïna— durant tot el segon any de vida i se’n valorarà el creixement i desenvolupament, així com l’estat de salut. Les llets d’aquest estudi són llets segures i es troben dins de la variabilitat de les recomanacions internacionals.

Malgrat aquestes millores en la sensibilitat a la leptina, les rates tractades amb fenols del raïm no van reduir el volum del cos de manera significativa amb la dosi i el temps que va durar l’experiment, que no va ser suficient per veure restablertes les disfuncions del mecanisme en la seva totalitat. Tot i així, el pes i la massa corporal dels animals tractats es va reduir del 10% al 16% respecte dels que no ho van ser. Si es traslladen aquestes dades a les persones, els investigadors consideren que incloure aquests fenols en la dieta de les persones amb obesitat pot ser una bona estratègia per reduir la gana i millorar la sensibilitat a la leptina, com a complement d’altres teràpies antiobesitat.


Menjar bé per procrear millor Un estudi demostra que una dieta saludable millora la qualitat espermàtica i la fecundabilitat de la parella La infertilitat s’ha convertit en un problema de salut pública mundial que afecta el 15% de totes les parelles en edat reproductiva. Els factors masculins, entre els quals s’inclouen la disminució de la qualitat del semen, són els responsables d’aproximadament el 25% d’aquests casos. Actualment moltes clíniques de reproducció assistida recomanen modificacions simples en l’estil de vida, com l’augment de l’activitat física, la teràpia conductual i el ioga per disminuir l’estrès. També proposen reduir el consum d’alcohol i cafeïna, i alguna recomanació dietètica amb la finalitat de millorar la qualitat del semen i les probabilitats de fertilitat, ja que no hi ha cap prova científica sobre el paper de la dieta en els paràmetres espermàtics. Ara, investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV), que formen part de la Xarxa CiberObn de l’Institut Carlos III, han dut a terme la primera revisió sistemàtica de tots els estudis observacionals de la literatura científica que relacionen els diferents components de la dieta amb la fertilitat masculina i la fecundabilitat.

Els resultats d’aquest estudi demostren que una dieta saludable, rica en alguns nutrients com els àcids grassos omega-3, alguns antioxidants (vitamina E, vitamina C, betacarotè, seleni, zinc, criptoxantina i licopè) i altres vitamines (vitamina D i folat), i un baix consum d’àcids grassos saturats i àcids grassos trans s’associen a una millora de la qualitat dels paràmetres espermàtics. A més, el peix, el marisc, el pollastre, els cereals, les verdures, la fruita i els làctics baixos en greixos també fan augmentar la qualitat del semen o activitat espermàtica. Per contra, un consum excessiu de carns vermelles i processades, aliments rics en soja, dolços i begudes edulcorades, certs làctics sencers, i la ingesta d’alcohol i cafeïna en alguns estudis perjudica la qualitat espermàtica. Pel que fa a la fecundabilitat, un elevat consum d’alcohol, cafeïna i carn vermella i processada en homes s’ha relacionat negativament amb les probabilitats d’embaràs o taxes de fertilització de les parelles. Els resultats subratllen que el fet que els homes segueixin una dieta saludable com la mediterrània pot millorar significativament la qualitat espermàtica i augmentar la taxa de fecundabilitat de la parella.

Els investigadors Jordi Salas i Victoria Arija.

L'associació entre els nivells d’un biomarcador —anomenat receptor soluble de la transferrina (RsTf)— i el risc de tenir diabetis tipus 2 en una població d'alt risc cardiovascular depèn de la presència o absència de l'obesitat. Mentre que en persones no obeses els nivells elevats del receptor soluble de

la transferrina s’associen a tenir menys risc de desenvolupar diabetis tipus 2, en les persones obeses el risc augmenta. Davant d’aquesta contradicció, investigadors de la Unitat de Nutrició Humana i la Unitat de Nutrició i Salut Pública, en col·laboració amb altres centres participants en l’estudi PREDIMED, han descobert que el fet de ser obès altera l’associació entre aquest biomarcador i el risc de patir la malaltia. Els resultats demostren que l’adipositat podria influir en l’equilibri del metabolisme del biomarcador, la qual cosa indicaria que no serveix per valorar l’estat de ferro en les persones obeses, però sí en les no obeses. L’estudi l’han liderat Victoria Arija, catedràtica i directora del Grup d’Investigació en Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM) de la URV i membre de la Unitat de Suport a la Recerca de l’IDIAP; Jordi Salas-Salvadó, catedràtic de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, cap clínic de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i investigador principal del CiberObn, ambdós membres de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), i Jordi Gol, de Institut Català de la Salut.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

L’obesitat altera un biomarcador relacionat amb la diabetis tipus 2

25


//

Recerca

L’Escanyapobres es va ambientar a l’Espluga de Francolí Una recerca de Margarida Aritzeta situa en aquesta població de la Conca de Barberà la novel·la de Narcís Oller La recerca que ha fet possible la localització dels indrets necessaris per dissenyar la ruta de L’Escanyapobres es reflectirà en la publicació de diversos articles que apareixen i apareixeran al llarg del 2017. A més, s’ha creat la ruta literària de L'Escanyapobres amb l’objectiu de promoure el turisme cultural i la projecció social de la literatura. Fruit d’aquesta recerca, l’obra de Narcís Oller ha estat objecte d’estudi en una de les assignatures optatives del grau de Llengua i Literatura Catalanes i d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta de Literatura i Societat i els alumnes van fer un primer recorregut de la ruta en fase de proves, que es va oferir a la població en el marc del III Festival de Imatge de la ruta amb Margarida Artitzeta i els alumnes de la URV que han participat en l'estudi de l'obra. Literatura Criminal en Català “El vi fa L’Escanyapobres (1884) és un clàssic de la novel·la catalana sang”, organitzat a l’Espluga de Francolí del 24 al 26 de març. i una de les obres més reeditades de la tradició literària, El projecte té el suport de l’Ajuntament, l’Oficina de Turisme, el escrita per Narcís Oller, considerat pare de la novel·la catalana PENIN Poblet (Paratge Natural d’Interès Nacional) i l’empresa moderna. Ara, més de 130 anys després d’haver-se publicat, de lleure Drac Actiu. La ruta ja forma part de les tasques de la professora del Departament de Filologia Catalana de la Xarxa d’Innovació Educativa “Geografies Literàries 3.0” la URV Margarida Aritzeta ha establert, com a resultat de i d’un programa de formació a professorat de secundària diferents estudis, que la novel·la està ambientada a l’Espluga ofert per l’Institut de Ciències de l’Educació i el Departament de Francolí. Juntament amb l’erudit Josep Maria Vallès, han de Filologia Catalana de la URV, que s’ha programat per a pogut dibuixar quin seria el poble fictici de Pratbell. Tots dos aquesta primavera. investigadors consideren que Oller va inspirar-se en aquesta La ruta passarà pel Bosc de Poblet i l’Espluga de Francolí. localitat de la Conca de Barberà, per les coincidències entre Es tracta d’un passeig d’uns deu quilòmetres una part dels els espais descrits a la novel·la i els del poble. quals es faran pel nucli urbà.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La nupcialitat com a factor de regulació de la població

26

Investigadors de la URV, de la Universitat de Navarra i de la Universitat Carlos III han reconstruït l’evolució demogràfica del Camp de Tarragona durant prop de tres segles i mig. Amb les dades que han obtingut, conclouen que la nupcialitat va ser la clau del creixement demogràfic i en les variacions en el nombre de matrimonis hi van tenir a veure els salaris i la introducció de fórmules flexibles en l’ús de la terra, fet que va estimular els matrimonis i les transformacions econòmiques dels segles X Viii i X iX . Els resultats que han obtingut a través d’una tècnica anomenada de retroprojecció —un mètode per explotar llargues sèries històriques de naixements i defuncions per produir estimacions de la mida de la població i la seva estructura

per edats, migració neta i taxes vitals— han comportat una interpretació diferent de la que fins ara es tenia de l’edat moderna. No van ser la immigració, almenys després de 1640, ni tampoc la mortalitat les causes més importants de la crisi del segle X Vii . La reconstrucció mostra un mecanisme d’ajust del creixement demogràfic a través de la nupcialitat. Els períodes de salaris reals alts estimulaven la nupcialitat, cosa que provocava un increment de la mitjana de fills per dona i, per tant, impulsava el creixement demogràfic. També funcionava a la inversa: en moments de caiguda del salari real, la nupcialitat es frenava i es reduïa l’augment de població. L’estudi demostra que les variacions en la nupcialitat expliquen els canvis en l’índex de fecunditat al Camp de Tarragona.


L’Ebre recupera part de la seva memòria històrica La URV geolocalitza 123 fosses de la Guerra Civil al Priorat i les Terres de l’Ebre com a resultat d’un estudi encarregat pel Govern català i coordinat pel professor Josep Sánchez Cervelló

El conseller Raül Romeva, amb les restes trobades.

El mapa de fosses de Catalunya s’ha ampliat amb 123 de noves localitzades a les Terres de l’Ebre, i ja en són 495 a tot Catalunya. Aquest és el resultat d’un estudi encarregat a l’estiu del 2016 pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència a la Universitat Rovira i Virgili, que ha coordinat el catedràtic d’Història Contemporània d’aquesta universitat i actualment degà de la Facultat de Lletres, Josep Sánchez Cervelló. Es tracta del primer treball de geolocalització de fosses comunes de la Guerra Civil que es du a terme a la comarca del Priorat i a les Terres de l’Ebre, tot i que aquest territori va ser durament castigat i va viure un dels episodis bèl·lics més cruents: la batalla de l’Ebre. Arran d’aquest estudi, presentat a l’abril a la Fatarella pel conseller d’Afers Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva; la directora general de Relacions Institucionals, Carme Garcia; l’alcalde de la Fatarella, Francisco Blanch, i el mateix Sánchez Cervelló,

s’ha realitzat una fitxa per a cadascuna de les 123 fosses localitzades (69 de confirmades i 54 de probables). Al document consten les coordenades UTM, la localització amb cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un recull fotogràfic de la localització, un resum històric, els antecedents i les fonts documentals o orals consultades per a determinar la seva situació. La majoria de fosses s’han localitzat a la comarca del Priorat (51), on hi havia els hospitals de campanya que atenien els combatents del front de l’Ebre, i a la Ribera d’Ebre (41) i la Terra Alta (24), on van tenir lloc els combats més sagnants del conflicte. A partir d’aquesta geolocalització també s’han fet una vintena d’actuacions en superfície que han permès recuperar unes 300 restes òssies corresponents a setze individus. S’han dipositat al Memorial Democràtic de les Camposines, també a la Fatarella, on se’ls practicarà l’anàlisi d’ADN per poder ser identificades.

Per primera vegada el conjunt monumental del Circ de Tàrraco, del segle i dC, i les construccions sobreposades en les èpoques medieval i actual ja es poden veure en models tridimensionals. Els ha elaborat l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i són públics des de l’abril. El material reflecteix el patrimoni arquitectònic de l’entorn urbà del Circ romà des d’un punt de vista diacrònic i tècnic. Els models 3D incorporen també documents i fotografies, però l’objectiu no és tant la recreació infogràfica precisa del recinte com la comprensió arquitectònica i urbanística de la ciutat actual com a hereva del passat romà. Aquesta documentació arqueològica és d’accés lliure a la plataforma Sketchfab, el Youtube dels models 3D, que permet navegar per models de realitat virtual. L’eina vol ser un espai de consulta i visualització enllaçat amb la recerca científica més actual. S’adreça principalment als centres docents interessats en noves formes d’aprenentatge de la realitat patrimonial en l’espai urbà actual. La iniciativa és la base gràfica per tirar endavant el projecte “Arrel. Aplicació de jocs seriosos en entorns col·laboratius per a la transmissió del patrimoni cultural de Catalunya”, a càrrec de l’ICAC i la UAB, i amb la col·laboració de l’ETSA de la Universitat Rovira i Virgili. L’impulsa el programa RecerCaixa, de l’Obra Social “la Caixa”, junt amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Un equip interdisciplinari liderat per Josep Maria Macias (ICAC) i Juan José Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), entre altres, integren el projecte.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

L'ICAC mostra a la xarxa el Circ de Tàrraco en models 3D

27


//

El perfil Montse Riera

TERRITORI URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Professional de la fotografia des de fa més de trenta anys, Montse Riera (Centelles, 1964) va iniciar la que seria la seva vocació a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. És tarragonina d’adopció des de l’any 1996, ciutat on va decidir establir-se captivada per la llum de tarda i el mar. Les pàgines del Nou Diari i, posteriorment, d’El Punt, han inclòs centenars de fotografies seves i també ha publicat a El Periódico i La Terra. Ha fet fotos per a organismes com la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i per als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, entre altres. Les seves instantànies han format part de diverses exposicions col·lectives a Tarragona, Valls, Barcelona i Perpinyà. Algunes d'aquestes fotografies es poden veure a www.montseriera.eu i a Instagram com a popblau.

28

Foto: Gabriella Nonino

Territori URV


TERRITORI URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Passejant per Cambrils.

29


//

Recerca

Personalitats addictives Un estudi analitza les variables de la personalitat que predisposen a la nomofòbia: la por a no tenir el telèfon mòbil a l’abast Baixa autoestima, extraversió, irresponsabilitat i poca estabilitat emocional. Aquests són els trets de la personalitat que predisposen a patir nomofòbia (que deriva de l’expressió anglosaxona no-mobile-phone phobia), una addicció que es manifesta amb un elevat grau d’ansietat pel fet de no tenir el telèfon mòbil a l’abast o no poder utilitzarlo. Aquestes són les principals conclusions que s’extreuen d’un estudi elaborat per investigadors de la URV que ha

publicat la revista Journal of Adolescence. El ràpid desenvolupament que ha experimentat la tecnologia en els darrers anys ha fet variar els

hàbits de les persones, especialment pel que fa a l’ús dels telèfons intel·ligents. Alguns estudis mostren com a països com els Estats Units, un 92% dels

adolescents es connecten al mòbil cada dia, i un 24% d’aquests diuen que estan en línia gairebé de forma constant. De fet, el nombre de telèfons mòbils ha superat per primera vegada la població mundial, i l’Estat s’ha posicionat com a líder a Europa en el mercat de telèfons mòbils intel·ligents. Davant d’aquesta realitat, els investigadors Joan Boada, Lídia Argumosa i Andreu Vigil, del grup de recerca Spitzen Value, Human

Resources, del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, han fet un estudi entre alumnes de batxillerat i universitaris que indica que existeixen variables de la personalitat que predisposen a patir nomofòbia amb els telèfons intel·ligents. El treball, el primer que es du a terme en població llatina i de parla castellana, mostra que hi ha quatre trets fonamentals perquè aparegui aquesta addicció: el que més destaca per sobre de tots és la baixa autoestima, seguit d’un grau elevat extraversió, i poc nivell de responsabilitat i d’estabilitat emocional. Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors van fer enquestes d’avaluació a prop de 250 estudiants, que incloïen un test d’autoestima i un altre de personalitat. Aquestes característiques de la personalitat, a més, tenen caràcter acumulatiu, de manera que persones amb baixa autoestima i poca estabilitat emocional tindran més predisposició a patir aquesta addicció que altres que siguin extravertides, per exemple. Un cop avaluats els estudiants, ara els investigadors volen ampliar la recerca sobre la nomofòbia a l’àmbit laboral.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Un nou sistema oculta informació confidencial dels documents de text

30

L'investigador David Sánchez, del grup de recerca CRISESCàtedra UNESCO de Privadesa de Dades del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, i la investigadora Montserrat Batet, del grup de recerca KISON de la Universitat Oberta de Catalunya, han dissenyat un sistema que detecta i oculta de forma automàtica la informació confidencial dels documents. D'aquesta manera, els textos es poden enviar a terceres persones sense comprometre'n la privacitat i mantenint l'anonimat de les entitats (persones, organitzacions, etc.) a les quals fan referència. Aquest mètode automatitza tot aquest procés, cosa que permet manejar i protegir eficientment el gran volum de

dades que es fan servir en recerca. Per fer-ho, el sistema analitza la informació disponible a internet, que és la que un tercer podria fer servir com a base de coneixement per deduir informació confidencial d'un document protegit. A continuació preserva aquells termes que podrien facilitar aquestes deduccions. Les proves han demostrat que aquest mètode és més exhaustiu i ofereix una precisió equiparable a la d'una persona experta. A més, a diferència dels experts, el sistema no es limita a eliminar termes perillosos, sinó que també intenta, sempre que es pugui, reemplaçar-los per conceptes més generals que resultin més ambigus.


L’Organització Meteorològica Mundial verifica les temperatures més altes de la regió antàrtica

Localització de les tres estacions d'altes temperatures extremes.

Un comitè d’experts de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), del qual forma part el Centre en Canvi Climàtic (C3) de la URV, ha anunciat nous rècords de temperatures altes registrades a la regió antàrtica, com a part del treball continuat per ampliar la base de dades de condicions meteorològiques i climàtiques extremes del món. Hi ha tres dades que cal tenir en compte: en primer lloc, la temperatura més alta per a la regió antàrtica, 19,8 graus

centígrads, es va observar el 30 de gener de 1982 a l’estació de recerca Signy, a Borge Bay, a l’illa Signy. En segon lloc, la temperatura més alta per al continent antàrtic, definida com la principal massa continental i les illes adjacents, és la temperatura extrema de 17,5 graus registrada el 24 de març de 2015 a la Base de Recerca Argentina Esperanza, situada prop de l’extrem nord de la península Antàrtica. I en tercer lloc, la temperatura més alta de l’altiplà antàrtic —a 2.500 metres o més— va ser l’observació de -7.0 graus el 28 de desembre de 1980 a l’Estació Meteorològica Automàtica, situada a l’interior de la Terra Adèlia (lloc D-80). La verificació d’aquests tres extrems de la regió antàrtica ajuda a millorar la comprensió dels diferents règims climàtics de l’Antàrtica, concretament els marítims respecte dels de l’altiplà. El comitè va observar que els registres en les tres estacions es van produir durant una afluència d’aire calent. A Signy i a Esperança, hi havia vent efecte Föhn càlid. Al lloc D-80, l’escalfament solar sota un cel clar a gran altitud va ser un factor important que hi va contribuir. Les investigacions de l’Organització Meteorològica Mundial també serveixen per millorar la qualitat de les observacions a través de l’anàlisi acurada de les pràctiques d’observació i selecció de l’equip adequat.

La Marató de TV3 finançarà tres projectes de l’IISPV liderats per professors de la URV Són projectes de recerca de malalties dedicades a la diabetis i l’obesitat de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili que finançarà la Fundació La Marató de TV3 . Un dels projectes el coordina Joan Vendrell, investigador responsable del Grup d’Investigació en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET), cap de Secció d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, membre del Ciberdem i professor de la URV, conjuntament amb Luis Fajas Coll, de la Facultat de Biologia i Medicina de la Universitat de Lausana. Es titula “Anàlisi global de l’activitat quinasa en teixit adipós per trobar diferències moleculars entre subjectes obesos metabòlicament sans i obesos diabètics. Descobriment de noves dianes terapèutiques”. El segon projecte el lideren Sonia Fernández, també Investigadora responsable del mateix grup, membre del Ciberdem

i professora de la URV, i Antonio Zorzano Olarte, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB, coordinador del Programa de medicina molecular de l’Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Barcelona) i cap del Programa “Mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el desenvolupament i la progressió de la diabetis tipus 2” del Ciberdem. Coordinaran el projecte titulat “Mecanismes responsables de la deficient capacitat de diferenciació de les cèl·lules mare derivades del teixit adipós en l’obesitat”. També rebrà ajut el projecte “L’impacte del metabolisme energètic en les modificacions epigenètiques derivades de la combinació de diabetis i obesitat”, liderat per Jorge Joven, responsable de la Unitat de Recerca Biomèdica de l’IISPV – Hospital Universitari Sant Joan de Reus (BIOMEDIC) i professor del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV.

Les persones que ingereixen greixos saturats i greixos d’origen animal tenen dues vegades més risc de patir diabetis tipus 2 comparat amb aquelles persones que en mengen menys. Són les conclusions principals d’un estudi fet per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Univesitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb els altres centres participants en l’estudi PREDIMED i la Universitat de Harvard. El consum de 12 grams al dia de mantega s’ha relacionat amb el doble de risc de patir diabetis al cap de quatre anys i mig, que és el temps durant el qual s’ha fet el seguiment dels voluntaris que han participat en el projecte. En canvi, menjar un iogurt sencer al dia s’associa a un 35% menys risc de desenvolupar diabetis.

Unitat de Nutrició Humana de la URV.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Els greixos saturats i d’origen animal fan augmentar el risc de patir diabetis tipus 2

31


//

Recerca

El grup de recerca ALGOS coordina la nova Xarxa Espanyola de Dolor Infantil ALGOS, el grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili que coordina la Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal, també coordinarà la recentment creada Xarxa Espanyola de Dolor Infantil (REDIN). Es tracta d’una destacada contribució per millorar el coneixement sobre el dolor infantil. “Des de la creació del nostre grup de recerca, ja ens plantejàvem una xarxa de treball de recerca en dolor

infantil que permetés compartir coneixements i experiències per promoure l’interès i facilitar la recerca i l’estudi sobre aquest tema. La finalitat és, doncs, contribuir a millorar el tractament del dolor infantil, sobretot el dolor crònic infantil, un problema que afecta un 30% d’aquesta població”, explica l’investigador Jordi Miró, coordinador del Grup ALGOS i director de la Càtedra de Dolor Infantil.

Una nova metodologia permet determinar objectivament la tipologia d’un arc arquitectònic

Model tridimensional de l'objecte d'estudi. A la figura de la dreta s'observen els 50.155 punts que configuren la vora de l'arc estudiat.

Conèixer la tipologia cònica o cosinus hiperbòlic d’un arc de qualsevol edifici del patrimoni arquitectònic no sempre és senzill, ja que el pas del temps pot provocar deformacions mecàniques que en dificultin la descripció. De vegades, la disposició geomètrica i constructiva està registrada als tractats o esborranys que han sobreviscut al llarg de la història i permeten conèixer el procés de construcció

utilitzat per l’arquitecte a l’hora de dissenyar l’arc. Però quan aquests aspectes no estan documentats i no se’n fa un estudi matemàtic rigorós, es produeix un debat subjectiu i intuïtiu que acostuma a provocar discrepàncies o conclusions diverses. Per evitar aquestes situacions i aportar rigor a la determinació de la tipologia dels arcs, el grup de recerca Applied Geometry, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, ha elaborat una metodologia geomètrica que permet determinar quina és la tipologia de corba —cònica o cosinus hiperbòlic— que millor s’ajusta en un arc del patrimoni arquitectònic. Els investigadors de la URV Blas Herrera, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; Albert Samper, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, i Genaro González, del Departament d’Enginyeria Mecànica, van utilitzar l’arc d’accés al Palau Güell de l’arquitecte Antoni Gaudí com a exemple d’aplicació de l’estudi perquè es tracta d’un dels arcs més rellevants del patrimoni internacional la tipologia del qual ha donat lloc a diferents hipòtesis. L’estudi ha posat de manifest que la corba que més s’ajusta a aquest arc —amb un 99,72%— és una de tipus Rankine i se n’ha trobat, fins i tot, l’equació analítica.

Consumir oli d’oliva verge fa reduir un 51% el risc de tenir una fractura osteoporòtica Una recerca de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV ha demostrat que el consum habitual d’oli d’oliva verge fa disminuir un 51% el risc de patir una fractura osteoporòtica. L’estudi, que forma part del projecte

PREDIMED (Prevenció amb dieta mediterrània), estima que incorporar en la dieta entre quatre i cinc culleres soperes d’oli d’oliva verge al dia ajuda a protegir l’estructura òssia i a prevenir l’osteoporosi. Aquesta investigació

s’ha realitzat en 870 persones a les quals s’ha fet un seguiment durant una mitjana de nou anys. Els resultats evidencien per primera vegada el paper beneficiós del consum regular d’oli d’oliva per protegir els ossos.

RECERCA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

El professor Joan Maria Thomàs publica una biografia crítica de José Antonio Primo de Rivera

32

José Antonio. Realidad y mito és el darrer llibre del professor Joan Maria Thomàs, investigador ICREA Acadèmia al Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili i membre del grup de recerca ISOCAC. Es tracta d’una biografia crítica del líder principal del feixisme espanyol i fundador de Falange Española. Thomàs publica aquesta biografia en què tracta de la seva personalitat, del pensament i de les accions polítiques, alhora que posa en qüestió el culte que se li va oferir. L’historiador parla del líder feixista que volia implantar aquest règim a Espanya i posar-s’hi al capdavant. Ha ofert una visió acadèmica del personatge, que, segons l’autor, creia tenir la fórmula que salvaria Espanya de la revolució comunista.


//

Honoris Causa

Defensor de la recerca biomèdica El metge endocrinòleg Ramon Gomis ha estat investit doctor honoris causa per la URV Dotar la universitat per trobar l’excel·lència Per Gomis és important “disposar a la universitat dels equips de recerca i les estructures que facin possible descobrir nous mètodes de diagnòstic i tractament”, alhora que defensa una “aposta decisiva per incorporar el millor talent a les nostres estructures hospitalàries i acadèmiques”. Això permetrà trobar l’excel·lència que, segons Gomis, “és fonamental no només per als

acadèmics sinó també per al país. Si volem un futur millor per a nosaltres i per a les noves generacions, hem de saber-nos exigir el màxim”. Tot plegat sona difícil en aquests moments de crisi “no només econòmica sinó també intel·lectual” que vivim “en què sovint es confon la socialització de la cultura o la ciència amb la manca de rigor i de l’excel·lència. I és aquí, a la universitat, on hem de pensar i hem de saber cercar els nous viaranys de progrés, que no és obligat que suposin més malbaratament i més patiments, ben al contrari.”

En la cerimònia, el doctorand per la Universitat Rovira i Virgili va rebre de mans del rector, Josep Anton Ferré, els símbols de la investidura, que vénen de la universitat medieval: la medalla, el birret, el llibre de la ciència i la saviesa, l'anell i els guants blancs. L'acte el va presidir el rector, acompanyat del president del Consell Social, Joan Pedrerol, i el secretari general de la Universitat, Esteve Bosch. Membres de la Coral, l'Orfeó i l'Orquestra de la URV van interpretar l'himne d'entrada a l'inici de la sessió i el "Gaudeamus Igitur" al final de l'acte.

El valor de la investigació mèdica Ramon Gomis té quatre patents sobre l’obesitat, la malaltia d'Alzheimer, l’hemostàsia i el marcador epigenètic per a la diabetis, i és avaluador de més d'una desena de publicacions científiques d'arreu del món. A més, acumula més de 350 articles científics, un dels quals ha estat citat en una editorial pel professor K. Polonsky com un dels cinquanta més rellevants

en els darrers 200 anys de recerca i innovació en diabetis. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca de Catalunya, la Medalla Narcís Monturiol a la recerca i a la innovació, la distinció com a membre de l'Academia Europaea, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el nomenament de fill il·lustre de la ciutat de Reus.

HONORIS CAUSA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Universitat Rovira i Virgili ha investit el metge endocrinòleg Ramon Gomis de Barbarà doctor honoris causa per la seva destacada contribució al món de la recerca biomèdica en la malaltia diabètica, l'obesitat i la nutrició. El professor Ramon Maria Miralles, director del Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat, va ser el padrí del doctorand en l'acte d'investidura, que es va fer el 31 de març. La proposta de concedir-li aquest títol honorífic la va fer l'investigador Joan Vendrell. Ramon Gomis, que va néixer i va passar la infància i joventut a Reus, ha col·laborat amb la Universitat Rovira i Virgili com a científic i com a gestor de la ciència biomèdica. Actualment és catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona, director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) des del 2004 i consultor sènior en Endocrinologia a l'Hospital Clínic de Barcelona, on ha exercit de metge endocrinòleg des del 1974 i també ha estat cap de la Secció de Diabetis i del Servei d'Endocrinologia. En el discurs d'investidura, Gomis va assegurar que va decidir especialitzarse en el camp de l'endocrinologia perquè "la recerca científica biomèdica era —i és— l'única eina possible per donar-nos aquesta resposta que ens permeti avançar en la prevenció i la curació de les malalties". Ara bé, va reconèixer que "hi ha qui pot pensar que la recerca biomèdica no és per als metges" i va proclamar que "no es pot progressar en la medicina sense una recerca mèdica amb metges", encara que això "exigeix canvis".

33


//

Divulgació científica

Ciència en un minut La Unitat de Comunicació Científica de la URV, ComCiència, llença la sèrie Ciència en 1 minut, petites càpsules de vídeo per explicar conceptes científics de forma ràpida i comprensible

Què són els líquens? Com funciona l’ibuprofèn? Com es creen paraules noves? Aquests són alguns dels temes que troben resposta científica en la sèrie Ciència en 1 minut, càpsules de vídeo de curta durada que es poden veure a través del canal Youtube de la Universitat i redactats per la Unitat de Comunicació Científica de la URV (ComCiència), amb l’assessorament dels investigadors segons el tema de què es tracti. Amb el suport d’una animació gràfica, d’estil modern i clar, i prioritzant el rigor científic, cada capítol explica, de forma senzilla, un concepte científic relacionat amb algun dels grups o àmbits clau de la Universitat. L’objectiu d’aquest projecte és apropar la ciència —en qualsevol dels seus vessants— a tot el públic i fer-la comprensible. Les càpsules són accessibles a tothom i s’han pensat com una eina didàctica que pot ser útil per explicar continguts científics a estudiants de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, així com a públic universitari i general.

Durant l’any 2016 es van redactar dotze càpsules que expliquen els temes següents: Com actua l’ibuprofèn?, Prebiòtics i probiòtics, Com es genera diner bancari?, Com es fabrica el biodièsel?, Com actuen els sulfits?, Què són els líquens?, Colesterol i arteriosclerosi, Com es policromen les escultures?, Com es creen paraules noves?, El nas electrònic, Com actua el gluten? i Com es converteix un teixit en un sensor?. Els vídeos, que també estan penjats en espanyol i en anglès, han estat elaborats amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), i se’n prepara una nova sèrie per al 2017. Els episodis serveixen, també, com a complement del videoblog científic Pregunta a la Plaça, que té l’objectiu de resoldre dubtes quotidians que troben la resposta en la recerca que es fa a la Universitat Rovira i Virgili. La sèrie, de dotze capítols amb un caràcter marcadament desenfadat, està conduïda per la periodista Anna Plaza.

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Estudiants de primària aprenen sobre ciència a través de la xocolata

34

Una estudiant, després d'extreure l'ADN de la xocolata.

Extreure l’ADN de la xocolata, elaborar i tastar les begudes de cacau que preparaven els asteques, aprendre a identificar la xocolata més saludable, saber què són i per què es formen els cristalls a la xocolata o conèixer la història d’aquest aliment. Són

les propostes que es van fer, en forma de taller experimental, a estudiants de 5è i 6è de primària de l’escola Pau Delclòs de Tarragona, en el marc del cicle Ciència i Xocolata. Es tracta d’una iniciativa de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i de la Unitat de Comunicació Científica —ComCiència— de la URV, que es va fer amb un doble objectiu: compartir el coneixement científic amb els estudiants per fomentar el seu interès per la ciència i per la recerca, i encoratjar vocacions científiques especialment entre les nenes donant visibilitat a investigadores que fan recerca capdavantera a la URV i a l’ICIQ. Els tallers els van conduir científiques. Amb aquest projecte es va voler mostrar la recerca i el coneixement que s’amaga darrere d’un producte tan quotidià com la xocolata. També va servir per posar en valor la tasca d’investigadores que des de diferents aproximacions aporten coneixement sobre el món que ens envolta i, per tant, contribueixen al progrés de la societat en temes de salut, sostenibilitat o millora del medi ambient.


Judit Morlà, finalista de Famelab La doctoranda de la URV va participar a la final a Madrid amb un monòleg sobre l’ús de nanopartícules en la detecció de cèl·lules responsables de la metàstasi

Judit Morlà, durant un moment de la seva actuació.

La doctoranda de la URV Judit Morlà va ser una de les vuit científiques i científics que van participar a la final espanyola del concurs de monòlegs científics FameLab 2017. Després de superar una de les dues semifinals, que es va fer a l’abril al Teatre Poliorama de Barcelona, Morlà va interpretar el seu monòleg sobre l’ús de nanopartícules en la detecció de les cèl·lules responsables de la metàstasi al Museu de la Ciència i Tecnologia (MUNCYT), a Alcobendas. Enguany és la cinquena edició d’aquest concurs a l’Estat espanyol, i la segona vegada que un investigador de la URV arriba a la final, després que l’any 2015 ja ho va fer Toni Vallès. Pedro Daniel Pajares, estudiant de Matemàtiques de la Universitat d’Extremadura, va ser el guanyador, i representarà

Espanya a la final europea del Cheltenham Science Festival que es fa al juny al Regne Unit. En segon lloc va quedar Ana Peiró, farmacòloga clínica de l’Hospital General Universitari d’Alacant, i en tercer, Pablo Izquierdo, doctorand de l’University College London. El jurat de la final va estar integrat per Juan Luis Arsuaga, antropòleg i director científic del Museu de l’Evolució de Burgos i premi Príncep d'Astúries d’Investigació Científica i Tècnica de 1997; Mónica López, física i directora del departament de meteorologia de TVE, i Montserrat Domínguez, periodista i directora de l’edició espanyola del diari digital nord-americà Huffington Post. Judit Morlà va néixer a Tarragona fa 25 anys i va estudiar el grau de Biotecnologia i un màster en Nanociència i Nanotecnologia a la Universitat Rovira i Virgili. Ara fa un doctorat sobre la detecció de mutacions al material genètic utilitzant nanopartícules, que és el tema que va triar per al monòleg de la semifinal, i aviat presentarà la tesi. Morlà va guanyar el concurs de monòlegs científics “Vols saber què investigo?”, organitzat per la URV al Teatre Bartrina durant la Setmana de la Ciència de 2016. Ciència i monòlegs en més de 30 països FameLab és un concurs de monòlegs científics que va néixer el 2005. El principal objectiu és fomentar la divulgació de la ciència identificant, formant i donant a conèixer nous talents entre els qui treballen en ciència a través del monòleg científic. Aquest esdeveniment es fa en més de trenta països de tot el móni a l’Estat l’organitzen el British Council i la Fundació Espanyola para la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

De l’11 al 20 de novembre, centenars de persones de totes les edats van participar en les prop de cinquanta activitats que van omplir la Setmana de la Ciència al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, organitzats per la Universitat i diferents institucions. Tallers per a escolars i familiars, conferències científiques, la ruta teatralitzada Martí i Franquès van ser

algunes de les activitats que s’hi van programar per divulgar la ciència a persones de totes les edats. També es va fer, per cinquè any consecutiu, el concurs de monòlegs científics “Vols saber què investigo?,” que van guanyar Judit Morlà (premi del jurat), Santi Domínguez (premi del públic) i Anna Sendra (segon premi).

El calendari 2017 de l’Observatori de la Igualtat, dedicat a les dones arqueòlogues Per novè any consecutiu l’Observatori de la Igualtat ha editat per a la comunitat universitària el calendari dedicat a dones científiques, enguany centrat en l'arqueologia. Amb aquesta iniciativa es divulguen les contribucions de les dones a les diferents àrees del coneixement al llarg de la història, molts cops desconegudes pel públic. Les dones

escollides per al calendari d’enguany han estat: Ersilia Caetani Lovatelli, Esther Boise Van Deman, Gertrude Margaret Lowthian Bell, Harriet Boyd, Gertrude Caton-Thompson, Margherita Guarducci, Mary Leakey, Honor Frost, Marija Gimbutas, Alessandra Melucco Vaccaro, M. Encarna Sanahuja Yll i Victoria Cabrera Valdés.

INNOVACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Més de cinquanta activitats van omplir la Setmana de la Ciència

35


//

Innovació

Compartir cotxe sense intermediaris Una aplicació mòbil posa en contacte conductors que volen compartir el cotxe amb usuaris que busquen trajectes coincidents. Ho fa de forma anònima i afavorint la col·laboració mútua

INNOVACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Captures de pantalla de l’aplicació Co-car.

36

Els sistemes que hi ha en aquests moments per compartir cotxe es basen en plataformes d’intermediació que relacionen usuaris amb interessos coincidents. Aquestes eines estan controlades per empreses que cobren per oferir un servei tots els recursos del qual (vehicles i dispositius mòbils) els proporcionen els mateixos usuaris i, a més, emmagatzemen sistemàticament dades personals i de mobilitat que s’exploten per segmentar el públic, amb la idea de personalitzar la publicitat i conèixer tendències i hàbits de mobilitat, fets que poden posar en risc la privadesa dels usuaris. Els investigadors David Sánchez, Sergio Martínez i Josep DomingoFerrer, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, han dissenyat i desenvolupat una aplicació per compartir cotxe que, mitjançant una xarxa descentralitzada, prescindeix de plataformes d’intermediació. Gràcies a això, no es cobren comissions pel servei i en cap moment se cedeixen dades personals i de mobilitat a tercers. Els usuaris veuen en l’aplicació Cocar, disponible en fase beta a l’Android Market, una interfície similar a la que ofereixen altres plataformes, però la informació personal i de mobilitat es

transfereix anònimament d’usuari a usuari, ja que treballa amb tecnologia P2P (peer-to-peer). Aquest intercanvi es fa sense revelació de dades sensibles fins que es confirma l’acord entre qui busca i qui ofereix transport. Per tant, es garanteix en tot moment la privadesa dels usuaris. En una xarxa anònima, la desconfiança i les reticències dels usuaris poden

comprometre la sostenibilitat del servei. Per mitigar aquest problema, el sistema dissenyat implementa un mecanisme que manté i actualitza la reputació digital dels usuaris (tant conductors com passatgers). Aquesta informació s’actualitza a mesura que els usuaris expressen les opinions sobre els altres i es pot consultar, de forma anònima, abans d’arribar a un acord. La gestió de la reputació dels usuaris també es fa de forma distribuïda i es basa en protocols de col·laboració mútua (anomenats protocols coútils) en què els usuaris emmagatzemen petites parts d’aquesta informació i col·laboren de forma anònima per calcular les seves reputacions. Gràcies a això, el sistema es protegeix contra atacs que intentin modificar els valors de reputació o acumular dades personals. L’aplicació i la recerca que hi ha al darrere han estat desenvolupades dins del projecte Co-utility, finançant per la Templeton World Charity Foundation, que proposa protocols basats en la col·laboració dels usuaris que els permetin preservar la privadesa quan utilitzen serveis en línia, com ara cerques web, xarxes socials o aplicacions d’economia col·laborativa.

Els investigadors Sergio Martínez, David Sánchez i Josep Domingo-Ferrer.


Accés segur al centre de la ciutat Un sistema pioner i innovador garanteix la privadesa del conductor en l’accés a les zones restringides de les poblacions del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, han desenvolupat un sistema segur, flexible i fàcilment implementable. Una aplicació mòbil permet l’accés dels conductors registrats al centre de la ciutat preservant-los l’anonimat. Aquesta solució d’accés intel·ligent per a vehicles, que han anomenat Spark&Go, funciona de tal manera que no fa cap foto si el conductor s’ha registrat prèviament i té el mòbil en funcionament amb l’aplicació instal·lada. Quan l’usuari s’apropa al perímetre de l’àrea restringida, s’activa automàticament l’aplicació. A través d’un protocol criptogràfic, comprova si l’usuari de l’aplicació té els permisos d’accés vigents, però sempre mantenint Els investigadors Carles Anglès-Tafalla, Jordi Castellà-Roca i Josep Maria Gastó, la seva identitat en l’anonimat. Si tot és amb el prototip de l’Spark&Go. correcte, la càmera situada al control La congestió del trànsit al centre de les ciutats s’ha convertit d’accés no farà la foto de la matrícula. en els darrers anys en un problema tant d’accés i circulació a Aquest nou mètode és pioner i innovador, i es diferencia dels aquests nuclis com de contaminació atmosfèrica. En aquest que existeixen fins ara en el fet que garanteix la privacitat sentit, cada vegada més ciutats, com Londres, Milà o Singapur, dels usuaris registrats, ja que només fotografia la matrícula adopten mesures per fer-hi front, com ara desincentivar l’ús dels vehicles que o no estan donats d’alta al sistema o no del vehicle privat potenciant el transport públic o imposar tenen el mòbil en marxa. També té l’avantatge afegit que una taxa als conductors que volen accedir aquestes zones. no comporta cap cost per al conductor, ja que només s’ha En aquests casos, es limita el trànsit de vehicles a través de d’instal·lar l’aplicació al telèfon mòbil. diferents sistemes de peatge connectats amb càmeres que El projecte ha rebut una subvenció de la Direcció General de controlen quins cotxes entren al centre de la ciutat i per quins Trànsit (DGT) i ja s’ha provat amb èxit en un entorn real. Ara, el punts passen. L’ús de sistemes de gestió d’accés basats en el nou repte és activar-lo a una escala més gran i redimensionarcontrol fotogràfic dels usuaris compromet la privacitat dels lo per convertir-lo en una infraestructura que es pugui integrar conductors perquè registren quan i per on circulen. fàcilment al centre de les ciutats. Aquest sistema també es Davant d’aquesta situació, els investigadors Jordi Castellàpot adaptar per accedir a aparcaments públics o privats, Roca, Carles Anglès-Tafalla, Jordi Aragonès, Jesús altres zones restringides com recintes d’empreses o vies Manjón i Josep Maria Gastó, del grup de recerca CRISES d’alta ocupació.

Els investigadors del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili Albert SoléRibalta, Sergio Gómez i Àlex Arenas han publicat un article a la revista The Royal Society Open Science en què proposen un sistema més just a l’hora de fer pagar als conductors que accedeixen a les zones restringides del centre de les ciutats. Aquest mètode pioner determina els “punts calents” on hi ha casos concrets de congestió, fet que permetria carregar la taxa als conductors que passin per aquests punts i no a tots els carrers del centre indistintament. Els investigadors han recopilat un conjunt de dades derivades del trànsit de les ciutats i posteriorment han analitzat aquestes

dades massives (big data), la qual cosa els ha permès calcular el moviment del trànsit, els carrers principals i els seus afluents, les cruïlles més problemàtiques o la concentració i el flux de la circulació. Amb aquesta informació, el sistema detecta els punts amb més intensitat de trànsit en cada moment i estableix quan hi ha una aglomeració prou important per cobrar la taxa. Aquest nou model fa més justa la taxa per transitar pel centre d’una ciutat, ja que facilita que només paguin aquells conductors que circulen per aquelles zones realment congestionades.

INNOVACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Taxes més justes per circular

37


//

Innovació

Innovació per al benestar Una nova empresa derivada desenvoluparà aplicacions mòbils per promoure el benestar de les persones L’empresa també assessora els seus clients, principalment hospitals, en l’ús d’aplicacions dissenyades per a aquest objectiu i promou la recerca i la formació de professionals per facilitar el benestar de les persones. La companyia la integren el catedràtic Jordi Miró, i els investigadors del grup ALGOS Roman Roset, Rocío de la Vega, Laura Hernández i José Manuel Hernández, que s’encarregaran de la comercialització dels productes. Algunes de les aplicacions que vendrà l’empresa, tant a centres sanitaris com a particulars, són Painometer, Fibroline i Welltech App. Painometer permet monitorar el nivell de dolor que pateixen els usuaris per controlar-lo i aquesta aplicació ja va ser premiada en les IV Jornades R+D+I en TIC i Salut. Fibroline proporciona recursos per afrontar la malaltia de la fibromiàlgia i millorar Imatge dels integrants de l'empresa derivada, amb una de les aplicacions mòbils. la qualitat de vida de les persones que Welltech Treatment Management System, SL es va constituir la pateixen, i va obtenir un accèssit en els VIII Premis de al gener com una nova empresa derivada (spin-off) de la URV Fibromiàlgia atorgats per la Fundació d’Afectats de Fibromiàlgia que crea aplicacions informàtiques d’assistència adreçades i Síndrome de Fatiga Crònica. a promoure el benestar emocional i físic de les persones. De la seva banda, Welltech App té la mateixa estructura que La companyia neix en el marc de les activitats de recerca les altres dues però sense un contingut específic, ja que serà aplicada del grup d’investigació ALGOS, grup multidisciplinari el terapeuta del pacient qui la emplenarà de contingut digital interessat per l’estudi i el tractament del dolor, l’objectiu del en funció de les necessitats de l’usuari. Es tracta, doncs, d’una qual és desenvolupar i contrastar procediments terapèutics aplicació que implica una relació professional sanitari-pacient. eficaços per ajudar les persones que pateixen dolor. En aquest Durant la creació, Welltech Treatment Management System, sentit, l’empresa desenvolupa programari d’assistència per SL ha rebut l’assessorament de la Unitat de Valorització i a teràpies que estan adreçades a promoure el benestar, tant Comercialització de la URV, que compta amb el suport d’ACCIÓ emocional com físic, de les persones que pateixin qualsevol i la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la URV. tipus de dolor (crònic o qualsevol malaltia).

INNOVACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Incubalia, empresa emergent de la Universitat

38

Incubalia és una empresa de base tecnològica especialitzada en la creació de negocis en línia mitjançant Prestashop, una de les plataformes de comerç electrònic més importants del món, i d’acompanyament com a soci tecnològic i de màrqueting. Integrada per un equip multidisciplinari de sis persones a temps complet, treballa en un innovador programari basat en la selecció de grans quantitats de dades (smart visual data), que permet unir diferents fonts de dades i dissenyar un quadre de comandament personalitzat a temps real que mostra les mètriques més importants del negoci en línia d’una manera visual i intuïtiva, molt diferent dels clàssics informes d’analítica web. La relació d’Incubalia amb la URV no és nova, ja que la seu de l’empresa es troba al campus Terres de l’Ebre, i al llarg dels dos últims anys diversos estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses del campus hi han fet pràctiques. Durant la tramitació d’aquest reconeixement, Incubalia ha rebut l’assessorament de la Unitat de Valorització i Comercialització de la URV, que compta amb el suport d’ACCIÓ i la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la URV.

L’equip d’Incubalia, a la seu del campus de les Terres de l’Ebre.


Créixer i transformar-se Les empreses grans i amb bons resultats en innovació són les principals beneficiàries de les ajudes públiques d’R+D

Agustí Segarra, catedràtic d’Economia Aplicada a la URV, (esquerra) i Jordi Cadillac, enginyer industrial, inspector d'Hisenda i cap de l'Equip Nacional d'Inspecció de la Delegació Central de Grans Contribuents, durant la presentació de l’informe.

favorablement la capacitat de l’empresa innovadora catalana de beneficiar-se de les polítiques públiques de foment de l’R+D. En canvi, entre les barreres a

la innovació, les dificultats per generar finançament intern d’una empresa afecten negativament la probabilitat que accedeixi a les ajudes públiques.

Un sistema evita les pèrdues de roba en les bugaderies residencials Laundry ID és un sistema que impedeix que es perdi la roba a les bugaderies residencials. A l’hora de rentar-la es barreja tota i quan es reparteix es poden produir errades en la classificació i distribució. Aquest projecte és fruit d’una col·laboració entre l’Institut de Robòtica per a la Dependència, el fabricant de maquinària per a bugaderies Girbau, l’empresa de tecnologia Extra Software i la Universitat, i ha rebut la col·laboració econòmica del Ministeri de Sanitat a través de les subvencions amb càrrec al 0,07% de l’IRPF i de BBVA. Laundry ID és un sistema per a bugaderies de col·lectivitats que facilita la inclusió laboral, gràcies al programari propi, que permet classificar la roba sense error a

persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Un guiatge per xips encén un llum sense fils mentre es plega la roba i indica el dipòsit on s’ha de deixar cada peça. El grup de recerca Robòtica i Visió Intel·ligent, liderat per l’investigador Domènec Puig, ha col·laborat en el desenvolupament del prototipus final. El grup ha pogut executar el projecte a través de la línia d’ajuts de valorització del coneixement de la URV, que financen iniciatives que afavoreixen l’arribada al mercat de coneixements i tecnologies desenvolupades en el si de la Universitat. La iniciativa ha rebut l’assessorament de la Unitat de Valorització i Comercialització de la URV, que compta amb el suport d’ACCIÓ.

INNOVACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Les empreses beneficiàries d’ajudes públiques d’R+D —subvencions, préstecs o desgravacions fiscals— tenen, en general, una mida considerable, elevades taxes en creixement, inverteixen en recerca i desenvolupament i són eficients en el moment d’innovar. Aquestes són les principals conclusions de l’informe L’impacte a les empreses catalanes de les ajudes públiques a l’R+D, que ha analitzat una mostra de 3.410 empreses catalanes. El treball l’ha dirigit el catedràtic d’Economia Aplicada a la URV Agustí Segarra i ha recollit les respostes de 3.410 qüestionaris que formen part del projecte Community Innovation Survey (CIS) del 2012, facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Dels resultats es desprèn que el 27,3% d’empreses catalanes han accedit a alguna ajuda pública per fomentar l’R+D+I durant el període 2010-2012. D’aquestes, un 12,2% va obtenir alguna subvenció, un 8,9% algun préstec i, finalment, un 17,8% va desgravar les seves inversions en recerca, desenvolupament i innovació. Les empreses que perceben subvencions són més petites, creixen menys i inverteixen més en R+D interna, mentre que les beneficiàries de préstecs destaquen per les seves inversions en R+D externa i són les que pateixen més restriccions financeres. D’altra banda, les que accedeixen a desgravacions fiscals a l’R+D+I tenen més edat i són més grans, creixen a taxes més moderades, inverteixen menys en R+D i pateixen menys restriccions financeres. De l’estudi també es conclou que les que realitzen activitats de recerca i desenvolupament més properes al mercat recorren amb més freqüència a les desgravacions fiscals. Pel que fa a les característiques de les empreses que concorren a les ajudes públiques, hi té a veure la dimensió i l’edat de l’empresa, la pertinença a un grup empresarial, la ubicació en un parc científic i la participació en projectes de cooperació en R+D, que afecten

39


//

URV-Societat

Impuls a les càtedres de la URV Una nova càtedra sobre l'estudi del fet casteller, una altra sobre la fruita seca i el reconeixement de la UNESCO a la d'Habitatge ha estat l'empenta que han rebut les càtedres de la institució Fruita seca i salut La Càtedra URV- World Fòrum for Nutrition Research sobre Fruita Seca farà recerca i difusió del coneixement a escala internacional sobre els beneficis per a la salut de la fruita seca i dessecada. El director és Jordi Salas, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat, i s'ha creat a través d'un conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Internacional de la Fruita Seca i Dessecada (INC) Aquesta nova càtedra vol difondre el coneixement sobre els efectes de consumir fruita seca i fruita deshidratada en la salut i la nutrició. Assessorarà els professionals i les

institucions d'aquest sector en temes de salut, nutrició i en l'avaluació de projectes internacionals d'investigació sobre aquesta matèria. També pretén col·laborar en diferents publicacions i participar en conferències, cursos, seminaris i jornades en l'àmbit internacional. Des de fa anys, la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, liderada per Jordi Salas, treballa en recerca orientada en l'avaluació dels efectes saludables dels nutrients, els aliments i els patrons alimentaris. Una de les línies de recerca més definides ha estat l'estudi de l'efecte de la fruita seca sobre l'obesitat, diferents factors de risc cardiovascular i la importància en la prevenció de diferents malalties altament prevalents.

Investigar i divulgar el fet casteller La Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller és fruit de l'acord que van signar el 20 de febrer la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Universitat Rovira i Virgili. Aquest òrgan vol esdevenir una eina de reflexió interdisciplinària, debat i divulgació a l'entorn de la cultura i l'evolució dels castells des de l'excel·lència de la recerca històrica. El director és Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història Contemporània de la URV i degà de la Facultat de Lletres.

Impulsarà diferents accions per promoure el fet casteller, com la creació d'un espai per a la investigació i el debat científic. Es divulgaran entre les escoles i els instituts els valors del fet casteller com la superació, la integració multicultural, el treball en equip, l'autoconfiança i fer país. També organitzarà i impartirà cursos, seminaris, reunions de treball i jornades destinades a potenciar la recerca i la formació. A més, promourà accions divulgatives i promocionarà l'estudi, inventari, catalogació i difusió dels arxius de les colles castelleres i de particulars sobre el fet casteller. Una de els accions ja concretades és una recerca sobre els darrers dos-cents anys dels Xiquets de Valls, ja que en aquesta ciutat van néixer els castells i és on va arrelar més profundament aquesta tradició.

Reconeixement de la UNESCO La Càtedra d'Habitatge de la Universitat ha rebut el reconeixement de la UNESCO i s'ha convertit en la primera Càtedra U N E S C O d ' a q u e st a temàtica al món. La presentació d'aquest reconeixement, que va tenir lloc a l'Ajuntament de Tarragona, va anar a càrrec del rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré; Carles Sala, secretari d'Habitatge

i Millora Urbana de la Generalitat; Josep M. Prats, regidor municipal de Cultura; Sergio Nasarre, director de la Càtedra UNESCO pel Dret a l'Habitatge, i Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura i Pau, exdirector general de la UNESCO i honoris causa per la URV. Tant Sergio Nasarre com Federico Mayor Zaragoza van ressaltar el valor del dret a l'habitatge com un dret humà, que s'ha debilitat amb aquests anys de crisi econòmica. La Càtedra, creada l’any 2013 sobre la base de l’existència del treball ja realizat des del Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la URV, ha dut a terme la seva tasca a 28 països i ha tingut repercussió en la societat, a través de la seva col·laboració en la redacció de noves lleis, estatals i autonòmiques. Actualment treballa en el documental The line, sobre el risc de perdre l’habitatge, el sensellarisme i els desnonaments, basat en una recerca per a la Unió Europea.


Primer contacte amb el mercat laboral Gairebé 90 empreses, entre Tarragona i l’Ebre, participen al Fòrum de l’Ocupació Universitària, que vol afavorir la inserció laboral dels estudiants

Fòrum de l'Ocupació Universitària al campus Sescelades de la URV.

Al llarg de tres jornades, una al campus Bellissens, una al campus Sescelades i la darrera, al campus Terres de l’Ebre de la URV, empreses i estudiants es van aplegar al Fòrum de l’Ocupació Universitària, que té com a principal objectiu afavorir la inserció laboral dels estudiants. Aquesta trobada s’organitza cada any amb part del sector socioeconòmic de la demarcació i els estudiants que volen trobar oportunitats laborals. La fira d’empreses està organitzada per l’Oficina d’Orientació Universitària de la Universitat Rovira i Virgili. A l’edició del campus Bellissens centenars de joves es van aproximar als estands de les 18 empreses per demanar informació o bé per deixar-hi el currículum i optar a un dels llocs de treball que oferien. Els ensenyaments amb un perfil de gestió i administració —Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Jurídiques i Turisme— són els que despertaven especial interès per a aquestes empreses, però es buscaven perfils

molt variats per ocupar llocs de treball temporals en alguns casos i amb opció de quedar-s’hi en d’altres. L’edició del Fòrum de l’Ocupació a Sescelades es va adreçar sobretot a les carreres cientificotècniques i hi van participar 34 empreses, que van poder conèixer la realitat universitària i comprovar in situ les motivacions i expectatives dels estudiants, explicar els seus processos de selecció i captar estudiants. 40 contractes de treball Amb la participació de 38 empreses —10 més que l’any anterior— i 148 ofertes de treball disponibles, el Fòrum de l’Ocupació del campus Terres de l’Ebre va tancar les portes formalitzant 40 contractes de treball. La gran afluència de públic va fer que en només quatre hores es fessin 1.117 entrevistes, gairebé el doble que l’edició passada, i es van lliurar 1.114 currículums, prop de 400 més que al Fòrum del 2016.

La Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili van signar un conveni per a la gestió i dotació d’equipament del Centre de Formació i Innovació en Simulació Joan Martínez Carretero, ubicat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Concretament, la Diputació hi aporta 60.000 euros per a l’adquisició d’equipament i gestió del centre on es recreen espais propers als reals i les persones que reben formació es troben davant de situacions en les quals han de practicar la reanimació cardiovascular bàsica. Aquest espai està dotat de tecnologia de vídeo i àudio i de maniquins per fer les simulacions. Des d’una aula paral·lela es pot monitorar tot el que passa en aquest espai, on es programen accions formatives sobre reanimació cardiopulmonar bàsica. La formació s’adreça a personal sanitari i no sanitari, amb l’objectiu que assoleixin un elevat nivell competencial. En el cas de personal no sanitari, la formació està destinada a diferents col·lectius que estan en contacte amb un nombre elevat de persones com ara professorat de centres educatius, guàrdia urbana i altre personal de seguretat, entre altres. El centre disposa d’una estructura estable al territori per impulsar l’aprenentatge i la transferència del coneixement basat en la simulació en l’àmbit de salut, per millorar el benestar de la població. Entre els objectius també es preveu el desenvolupament d’aplicacions i metodologies d’aprenentatge basats en la simulació.

URV-SOCIETAT // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Conveni per a la gestió i dotació del Centre de Formació i Simulació en Salut

41


//

URV-Societat

Projectes socials a l’aparador Catorze entitats sense ànim de lucre de Tortosa presenten 51 propostes al 4t Mercat de Projectes Socials de la Universitat Rovira i Virgili

El campus Terres de l’Ebre va servir de punt de trobada entre estudiants, professors i entitats.

Un total de catorze entitats sense ànim de lucre de Tortosa van presentar al maig les seves propostes al 4t Mercat de Projectes Socials de la Universitat Rovira i Virgili, que per primer cop es va fer al campus Terres de l’Ebre. L’objectiu d’aquest mercat és que estudiants i professors de la Universitat puguin desenvolupar aquests projectes com a treballs de final de grau, treballs de final de màster o fins i tot implementarlos en d’algunes assignatures durant

el proper curs acadèmic en el marc del programa Aprenentatge Servei. El Mercat es va estructurar en dos espais: l’un, l’Àgora, on les entitats participants van explicar qui són, quin és el seu àmbit d’acció i un dels projectes que voldrien dur a terme, i l’altre, el Meeting Point, pensat per establir un contacte més directe amb els estudiants o professors interessats a portar a la pràctica les iniciatives presentades.

En total les entitats participants van exposar 51 projectes, entre els quals hi havia, per exemple, una aplicació per connectar voluntaris i associacions socials de Tortosa, una cooperativa de productes ecològics per a l’autoocupació de joves o un estudi sobre els efectes socials i a la salut provocats pels desnonaments, entre d'altres. Aquest programa és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, i treballa sobre les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Hi va ser present la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Arantxa Capdevila, i l’activitat va tenir més de 80 inscrits, majoritàriament estudiants i professors dels campus de la URV, però també persones externes a la Universitat. Els 51 projectes es van incorporar al catàleg de propostes de les edicions anteriors. Dels tres mercats anteriors, que han tingut lloc a Reus i Tarragona, han sortit 62 treballs de final de grau i final de màster, corresponents a 49 projectes diferents en 22 titulacions acadèmiques i en col·laboració amb 38 entitats socials de Reus i Tarragona. Ara caldrà veure quins dels projectes presentats a Tortosa també s’acaben executant.

URV-SOCIETAT // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La URV impulsarà activitats d’educació ambiental a l’Alt Camp

42

Més de 250 alumnes de vuit centres educatius participaran durant el curs vigent en diverses activitats de sensibilització i educació ambiental, gràcies a un conveni signat el 16 de gener entre la Universitat Rovira i Virgili, el Consell Comarcal de l'Alt Camp i sis empreses de la zona. Les activitats les du a terme el personal de l'equip APQUA amb el suport de la resta d'entitats i empreses participants en el projecte. Aquesta col·laboració es renova anualment, amb la possibilitat

que s’hi adhereixin noves empreses. L’objectiu d’aquesta col·laboració, iniciada l’any 2001, és fer actuacions per promoure activitats de sensibilització i d’educació ambiental, tant en un vessant tècnic i d’informació pública com d’educació escolar. Entre les accions s’inclouen tallers experimentals a l’aula, la formació del professorat, el subministrament de material als centres i visites amb contingut pràctic dels escolars a les empreses col·laboradores, enguany

SCA Hygiene Products, SL, ubicada a Puigpelat. El Consell Comarcal de l’Alt Camp, la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV consideren que sense la implicació i participació de les diverses empreses no seria possible executar aquesta iniciativa, que permet que els alumnes de l’Alt Camp rebin una formació basada en criteris tecnològics i de sostenibilitat.


Es promociona la participació de doctors en projectes d’R+D+I empresarial

Les tres persones seleccionades, amb els representants de les empreses i dels departaments de la Universitat als quals s'incorporen, junt amb el rector de la URV, Josep Anton Ferré; els vicerectors de Política Científica i de Recerca, Josep Manel Ricart, i de Transferència i Innovació, Miquel Àngel Bové, i el responsable del nou programa, Jordi Cartanyà.

Amb la finalitat de facilitar la incorporació de doctors als entorns laborals no acadèmics, la Universitat Rovira i Virgili n’ha

contractat tres que durant sis mesos treballaran en projectes d’R+D+I rellevants per a l’estratègia i competitivitat de les organitzacions de les quals formen part, vinculades als àmbits d’especialització del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS): química i energia, nutrició i salut, turisme, enologia i patrimoni i cultura. Es tracta de doctors titulats per la URV en qualsevol programa que no fa més de tres anys que han finalitzat la tesi. El CEICS va aconseguir el finançament en la convocatòria competitiva de desembre de 2015 que va obrir el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports entre els diferents campus d’excel·lència internacional espanyols. El programa preveu que la Universitat Rovira i Virgili pugui contractar doctors joves durant un període de temps perquè participin en projectes d’R+D+I, en els àmbits d’especialització del CEICS, que siguin d’interès per a l’empresa i per a la universitat. Amb aquesta iniciativa també es facilitarà la incorporació d’aquests joves al mercat laboral amb unes experteses i capacitats aconseguides durant el període de doctorat.

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci elabora un pla estratègic de l’activitat turística El Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca va presentar al febrer el Pla estratègic de l’activitat turística del municipi. Aquest document, elaborat pel Parc Científic i Tecnològic de

Turisme i Oci de Catalunya, és una aposta ferma del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca per potenciar la destinació i impulsar noves vies de desenvolupament i creixement en el

sector en el període 2017-2021. Al llarg del 2016, sector públic i privat han treballat conjuntament per analitzar la realitat de la destinació i identificar la diagnosi de l’activitat turística.

L’ETSEQ lliura els Premis Work Experience L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) va atorgar els Premis Work Experience de grau i alguns dels que dóna conjuntament amb les empreses adherides al programa. Són guardons econòmics al talent que permeten cobrir les despeses de matrícula del primer curs dels graus i dels diferents màsters que s'imparteixen a l'Escola. Els estudiants que van obtenir el premi van rebre l'import corresponent a la matrícula del màster en Enginyeria Química i faran les pràctiques i el treball de final de màster a la

companyia designada. Les persones guardonades van ser: Marc Romero (BASF SONATRACH, PropanChem), Anna Navarro (SCA), Soraya Rodríguez (Messer), Javier Lozano (BASF), Miquel Galván (Clariant) i Lais de Oliveira i Albert Escoda (DOW Solutionism). De la seva banda, el Premi Work Experience del grau d’Enginyeria Química va recaure sobre Jordi Silvestre; el d’Enginyeria Agroalimentària, per a Maria Fernández, i el del grau d’Enginyeria Mecànica es va atorgar a Sara Parra.

Un total de vint estudiants s’han beneficiat de les beques de grau i màster que cofinancen la Fundación Repsol i el Consell Social. En aquesta onzena edició, corresponent al curs 2016-17, se n’ha ampliat l’abast. Els estudiants que se n’han beneficiat per cursar un grau i ja l’han acabat han pogut continuar demanant-la per matricular-se en un màster i completar així la formació acadèmica. Enguany l’import de les beques ha estat de 100.000 €. En total, des de la primera convocatòria, s’han atorgat beques per un valor superior a 800.000 €. De les vint beques que es van lliurar l’11 de març, cinc són per a estudiants que inicien graus i quinze, per a joves que les renoven per continuar els estudis: dos que inicien un màster i tretze que encara fan un grau a la Universitat. Els ajuts atorgats són anuals amb un import de 5.000 € cada un i complementaris de les beques oficials, de manera que

Els estudiants becats enguany al Paranimf, un cop acabat l'acte.

faciliten a les famílies que viuen circumstàncies especials l’accés i la permanència dels seus fills als ensenyaments de grau i màster, per tal que puguin cursar tota la carrera acadèmica.

URV-SOCIETAT // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Vint estudiants reben beques de la Fundación Repsol i el Consell Social

43


//

Igualtat

Protecció i suport com a prioritat Els Grups d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra reben la Distinció M. Antònia Ferrer 2017

A l’esquerra Maite Saval, de la Regió Policial del Camp de Tarragona, i Isabel Ormad, de la Regió Policial de les Terres de l’Ebre, amb les distincions.

IGUALTAT // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La tasca d’acompanyament, protecció i atenció a les víctimes de violència masclista i la prevenció d’aquest problema van ser els motius pels quals els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d’Esquadra de la Demarcació de Tarragona van rebre la Distinció M. Antònia Ferrer 2017, que es va lliurar el 8 de març en el marc del Dia Internacional de les Dones. L’objectiu dels GAV és vigilar i controlar que s’apliquin les mesures acordades pels òrgans judicials per fer complir la legislació vigent i la Llei del dret de les

44

dones a eradicar la violència masclista, aprovada pel Parlament i vigent a Catalunya des de l’any 2008. Aquesta violència s’exerceix en l’àmbit de la parella, en el familiar, en el laboral i en el comunitari, de qualsevol forma: física, psicològica, sexual o econòmica. El col·lectiu fa una tasca múltiple d’acord amb l’esperit de la llei, que destaca la prevenció de la violència i empara totes les víctimes de violència domèstica i persones vulnerables. El discurs d’acceptació de la Distinció el van pronunciar Isabel Ormad, del

Grup Regional d’Atenció a la Víctima que coordina els GAV de les Terres de l’Ebre, i Maite Saval, del Grup Regional d’Atenció a la Víctima coordinador dels GAV del Camp de Tarragona. Isabel Ormad va destacar que el Dia Internacional de les Dones “reivindica el feminisme”. Va afegir que la feina que fan els GAV ha de ser interdisciplinària i interadministrativa, i va remarcar la tasca de sensibilització que es du a terme a les escoles, grups i ciutadania en general sobre com es pot detectar aquesta lacra. Malgrat tot, va assumir que encara queda molta feina per fer. Maite Saval, de la seva banda, va declarar “estar orgullosa de ser aquí, a la Universitat”, com a exalumna d’Antropologia. Va qualificar la seva feina d’alt risc, la qual cosa provoca esgotament psicològic, a vegades sentiment de culpa si les coses no han anat bé, i també va descriure el gran canvi que fan les dones que, gràcies al seu esforç i al dels professionals que les ajuden, aconsegueixen sortir del cercle de la violència domèstica. Pel que fa a la relació amb la Universitat, “s’ha de fomentar el contacte dels professionals amb els estudiants perquè sàpiguen què es trobaran quan surtin de les aules”, va remarcar. La distinció pren el nom de la Dra. M. Antònia Ferrer i Bosch, professora de la Universitat Rovira i Virgili jubilada i historiadora de la ciutat de Tarragona, que ha donat a conèixer en les seves recerques i publicacions.

La desigualtat de gènere també és present a les universitats Només una de cada 5,5 dones titulades de la URV arriben a ser catedràtiques, mentre que la proporció en els homes és del 2,2. En el cas dels grups de recerca universitaris, només un 28% estan liderats per dones i en un 30% dels projectes de recerca les responsables són investigadores. Són xifres que va posar damunt la taula Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat,en el marc de la conferència “Dones i ciència: repensant la ciència des de la perspectiva de gènere”, pronunciada al campus Terres de l’Ebre per celebrar el Dia de la Dona Treballadora, a proposta de l’Antena Cultural Tortosa. “Hi ha una situació de desigualtat, però treballem

per corregir-la, tot i que és cert que la realitat és resistent al canvi”, va apuntar Pastor. Les causes de tot plegat van més enllà que les dones puguin tenir més dificultats que els homes a l’hora de compaginar la vida laboral i familiar. “Veiem que no es presenten a premis o que no participen en tants congressos perquè no les conviden tant com els homes, i això influeix en la seva visibilitat”, va dir Pastor. També hi influeixen determinats estereotips com que no hi hagi pràcticament dones a les enginyeries. “Això també les col·loca en un mercat laboral diferent, amb sous molt més baixos”, va afegir.


La discriminació salarial es manté L’Observatori de la Igualtat organitza una jornada per commemorar el Dia de la Igualtat Salarial Els experts en relacions laborals diuen que el marc jurídic actual és antidiscriminatori quan parlen d’igualtat salarial, però també deixen ben clar que no es posa en pràctica per manca de pressupost. Per això, en els últims anys s’ha incrementat la diferència salarial entre homes i dones. Aquestes conclusions s’extreuen de la jornada que va organitzar l’Observatori de la Igualtat de la URV el 22 de febrer per commemorar el Dia de la Igualtat Salarial. Hi van participar Aida Ruiz, directora de la Fundació M. Aurèlia Capmany; Esther Guerrero, professora de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Rovira i Virgili, i Ángel Cubo, inspector de treball. Per Aida Ruiz, l’origen de la fractura salarial entre homes i dones es troba en el model de classificació professional. Segons com es defineixin les funcions d’una treballadora i el grup professional que se li assigni, tindrà més oportunitats d’incrementar el salari o menys. Aquest fet s’agreuja quan intervenen altres factors com la divisió sexista dels llocs de feina, ja que alguns es consideren més feminitzats i altres més masculinitzats. Això afecta directament el valor del treball i els plusos amb què poden ser retribuïdes les treballadores: per hores extres, per nocturnitat, per perillositat, toxicitat i penositat, etc. A més, la valoració de les funcions que diferencia els càrrecs també esdevé un motiu fonamental. La bretxa és més gran en els nivells salarials més baixos i en les empreses més petites. Malgrat aquesta situació que caldria corregir, Aida Ruiz va assegurar que actualment hi ha un marc jurídic

D'esquerra a dreta, Aida Ruiz, Esther Guerrero i Ángel Cubo.

antidiscriminatori, com ara l’Estatut dels treballadors, l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els convenis col·lectius o la legislació de la Unió Europea, que preveuen millores en aspectes com els salaris o l’organització de la jornada de treball. Ara bé, això proclama la igualtat de forma teòrica, però no hi ha igualtat material. Aquest fet situa Catalunya com a capdavantera en la bretxa salarial, tant en el sector privat com en l’Administració pública. De fet, aquesta diferència salarial entre homes i dones s’ha agreujat en els últims anys. Tot i això, l’inspector de treball Ángel Cubo va assegurar que hi ha poques denúncies a la Seguretat Social per la diferència salarial o per condicions relacionades amb discriminació de sexe en l’àmbit de la feina.

Cristina Almeida i Rosa Queral, professora jubilada de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.

L’advocada i exdiputada d’Izquierda Unida al Congrés dels Diputats, que actualment participa en diversos programes

de televisió d’àmbit estatal, Cristina Almeida, va pronunciar una conferència al gener en què va parlar de feminisme i drets de la ciutadania, en un acte obert a l’Ajuntament de Deltebre en el marc de l’onzè curs Dones, Salut i Educació, organitzat pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Després de repassar de manera exhaustiva la història del feminisme des de la Il·lustració fins a la situació de les dones en la societat actual, marcada per la manca de llocs de treball i l’empitjorament del nivell d’igualtat, Almeida va fer una crida per l’apoderament de les dones, perquè tinguin més presència en l’àmbit públic. “Volem tenir els mateixos drets socials i ocupar el nostre lloc com a dones, però no per representar el model masculí, no volem actuar com fins ara s’ha fet”, va afirmar.

IGUALTAT // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Cristina Almeida anima les dones a lluitar per l’apoderament

45


//

Internacionalització

Exportant cultura a la Xina Amb una proposta de diccionari cultural bilingüe xinès-espanyol, es doctora la primera exalumna del programa formatiu per a estudiants xinesos

Yun Luan defensa la tesi davant del tribunal.

INTERNACIONALITZACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Amb una qualificació final d’excel·lent cum laude, Yun Luan s’ha convertit en la primera exalumna del programa formatiu per a estudiants xinesos que ha defensat la tesi a la URV. El treball, Propuesta de un diccionario cultural bilingüe chino-español, va ser qualificat com a “arriscat i valent” pel tribunal que l’avaluava, que va acabar atorgant-li el màxim reconeixement. Aquest projecte, que vol assentar les bases d’un diccionari cultural en línia per als xinesos que volen aprendre espanyol, rep de fa uns mesos amb el finançament del govern xinès per poder dur-lo a terme. L’estudiant va participar al programa formatiu d’espanyol per a estudiants xinesos que la URV té en marxa des de l’any 2005. Yun Luan va estudiar els dos darrers cursos de la seva carrera a Tarragona en el marc d’aquest programa i, en acabar, va tornar a la Xina per treballar a la Universitat d’Estudis Internacionals de Zehijiang. Va impartir classes d’espanyol

46

i va fundar el Departament d’Espanyol en aquesta institució. El 2014 va decidir tornar a Tarragona a fer la tesi doctoral, en el marc del programa Estudis Humanístics, sota la direcció d’Esther Forgas, que també dirigeix el Centre d’Estudis Hispànics de la URV. Actualment hi ha una desena de professors xinesos d’espanyol que fan el doctorat a la Universitat. Yun Luan ha analitzat durant tres anys els diccionaris d’espanyol-xinès-espanyol amb més difusió. En aquest temps hi ha detectat alguns punts febles, com ara que no recullen prou accepcions culturals o no assenyalen els tabús lingüístics i els eufemismes, elements importants a l’hora de matissar el significat i ús de les paraules. Durant la recerca també ha trobat a faltar il·lustracions que ajudin a comprendre millor alguns termes difícils d’explicar, com ara colors, espècies biològiques, instruments musicals, gastronomia o folklore, per exemple. En aquest sentit, moltes definicions no coincideixen amb les que han explicat els professors natius espanyols a classe. Davant d’aquesta realitat, Yun Luan proposa crear un nou model de diccionari digital bilingüe xinès-espanyol que tingui en compte la idiosincràsia de les dues llengües, tractant el component cultural i ampliant les definicions amb informació de caràcter sociocultural d’aquestes paraules i amb complements audiovisuals en els casos que sigui necessari. L’avantatge d’aquest diccionari en línia és, segons Yun Luan, la possibilitat d’afegir una xarxa d’hipervincles que permetin connectar una entrada inicial amb altres paraules lligades a aquest concepte. Aquest diccionari permetria, també, la renovació constant de les definicions, paral·lelament a l’avenç de la societat i als canvis que s’hi produeixin.

Els estudiants xinesos fan d’amfitrions a la festa de l’Any Nou Xinès Una seixantena d'estudiants xinesos, amb l'ajut de l'Associació d'Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona, van exercir d’amfitrions del públic participant a les diverses activitats i espectacles que es van organitzar al campus Catalunya per commemorar l’arribada de l’Any Nou Xinès, dedicat al gall vermell de foc, que va ser el 27 de gener. Tallers de bàdminton i ping-pong, de cuina, de cal·ligrafia xinesa, de

traducció de noms al xinès; exhibicions d’instruments tradicionals com el guzheng, hulusi i la pipa, degustació de té o jocs de taula van ser algunes de les activitats que s’hi van organitzar. A la sala de graus es va representar un conte amb ombres xineses i el professor Huang Yi, de l’Institut Confuci de Barcelona, va presentar la cerimònia del té. També es va fer la dansa del lleó i hi va haver una actuació de la colla castellera Pataquers de la URV.

El professor Huang Yi, durant la cerimònia del té xinès.


Les bones pràctiques en internacionalització, recollides en un llibre Tretze experiències, tretze casos d’èxit en internacionalització. Aquest és el contingut de La internacionalització, cosa de tots. Exemples de bones pràctiques a la Universitat Rovira i Virgili. L’obra, editada per Publicacions URV i a cura de Mar Gutiérrez-Colón, vicerectora d’Internacionalització, inclou tasques col·lectives portades a la pràctica pel professorat i pel personal d’administració i serveis. El llibre es va presentar en el marc de la International Staff Training Week, que va plegar tècnics

internacionals d’universitats reunits al maig a la Universitat Rovira i Virgili per compartir bones pràctiques. John Hudizik, de la Universitat de l’Estat de Michigan, va pronunciar la conferència “Comprehensive internationalization for all: critical steps forward”. Hudizik, considerat el pare del concepte de la internacionalització global (Comprehensive Internationalisation), va admetre que “hi ha una gran pressió sobre les institucions d’educació superior en aquest segle perquè s’internacionalitzin”.

L’elit del Silicon Valley mira cap a la URV

Mounir Zok, director de Tecnologia i Innovació de l'equip olímpic dels EUA, durant la seva visita a la URV.

Mounir Zok, director de Tecnologia i Innovació de l'equip olímpic dels EUA, que treballa a Silicon Valley (San Francisco), va visitar la URV amb interès especial per conèixer de

primera mà la tecnologia pionera que desenvolupa el Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors, liderat per Francisco Javier Andrade i consistent en uns dispositius que permeten preveure la deshidratació del cos humà en temps real. L’objectiu de la visita va ser establir una col·laboració en el potencial ús de les noves tecnologies que el seu equip està desenvolupant i que recentment van ser seleccionades entre les 50 innovacions tecnològiques destacades de l’any al Global Summit – Hello Tomorrow de París. Aquestes tecnologies permeten monitorar diferents paràmetres bioquímics de l’atleta, com la deshidratació. El director de Tecnologia i Innovació de l’equip olímpic americà es va mostrar molt interessat a col·laborar amb aquest grup, ja que cerquen tecnologies que no estiguin al mercat, perquè tot just volen poder competir amb tecnologies noves. Ara buscaran la manera d’iniciar la col·laboració perquè la tecnologia del grup de recerca es pugui traslladar als Estats Units.

Benvinguda als estudiants de doctorat “Els estudis de doctorat formen part de l’ADN de la Universitat Rovira i Virgili des del seu naixement, ara fa 25 anys”, va explicar Josep Manel Ricart, vicerector de Política Científica i de

Recerca, als més de 120 estudiants de doctorat —dels 220 matriculats enguany— que van omplir el Paranimf del Rectorat al febrer passat, en el marc de l’acte de benvinguda. També

hi van intervenir el director de l’Escola de Postgrau i Doctorat, Francesc Díaz, i Ignasi Salvadó, cap de l’àrea d’Investigació, Transferència i Innovació de la Universitat.

La URV i el Centre Universitari de Ciències Biològiques de la Universitat de Guadalajara treballaran conjuntament per formar doctorats mexicans. La idea és que els estudiants d'aquell país puguin accedir a una doble titulació de doctorat i per això cal potenciar la mobilitat d’estudiants, investigadors i

professors en les dues direccions. Professorat de la Universitat, desplaçat al CUCBA, formaria professorat mexicà de l’etapa de doctorat, i estudiants mexicans cursarien el doctorat en ambdues ubicacions, una part al seu centre i una altra part desplaçats a la URV.

La URV coordina un projecte europeu d’internacionalització del PAS El Centre Internacional de la URV coordina un projecte europeu, de tres anys de durada, per fomentar la internacionalització del personal d'administració i serveis de les institucions participants. Al gener passat es van reunir al Rectorat i al campus Catalunya, respectivament, representants de la Universitat i de la resta de socis involucrats en el projecte, en una primera trobada per establir-ne les bases i començar a treballar.

SUCTI (Canvi sistèmic per a la internacionalització de la universitat) és un projecte europeu atorgat dins de la convocatòria Erasmus + KA203 Strategic Partnerships, que ha rebut el suport del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació. Està finançat per la Comissió Europea i el coordina el Centre Internacional de la URV, amb socis a Portugal, Itàlia, Holanda, Alemanya, Polònia, República Txeca i Espanya.

INTERNACIONALITZACIÓ // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Col·laboració en el doctorat amb la Universitat de Guadalajara

47


RECONEIXEMENTS // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

//

48

Elena Fernández, professora del Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, ha rebut el Premi a l’Excel·lència Investigadora 2017 de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) “per la trajectòria independent i el lideratge científic en l’àrea de la química d’organoborans, amb especial èmfasi en les fites científiques assolides en els darrers cinc anys”. Fernández dirigeix el Centre d’Innovació en Catàlisi (TECAT) des del 2007 i l’any vinent complirà 25 anys de treball a la Universitat Rovira i Virgili.

La professora de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) Mercedes Teruel ha rebut el Premi Richard R. Nelson per un article escrit conjuntament amb l'investigador Alexander Coad (IPTS-Comissió Europea, Sevilla). El lliurament del guardó es va fer en el marc de la Conferència ICC, que va tenir lloc al desembre a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha atorgat les beques 2017 a quatre investigadors de centres catalans, entre els quals Marta Guasch, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili. Són beques que tenen l’objectiu de generar una xarxa de col·laboració entre grups de recerca biomèdica d’excel·lència a Catalunya i l’estranger. Cada ajut atorga una dotació de 3.000 euros mensuals més despeses de desplaçament per als científics catalans, que faran estades de tres a nou mesos en alguns dels centres més prestigiosos del món de recerca cardiovascular. Durant la seva estada de nou mesos, la investigadora Marta Guasch visitarà el Departament de Nutrició de l’Escola de Salut Pública de Harvard T.H. Chan.

El catedràtic emèrit de Filologia Catalana i primer rector de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Martí i Castell, ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi d’enguany. Aquest guardó és un reconeixement a la seva tasca acadèmica en els terrenys de la dialectologia, la història social de la llengua, la sociolingüística i la lexicografia. Amb aquesta condecoració també se li reconeix haver ocupat diferents càrrecs de responsabilitat en institucions científiques, com presidir la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Interuniversitari Joan Lluís Vives, a més de ser-ne un dels impulsors. A banda d'aquest reconeixement, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el va rebre el passat 20 d’abril com a acadèmic numerari.

Reconeixements

El treball de recerca “APANICU 1.0: Sistema automàtic per a la valoració del dolor en neonats a les unitats de cures intensives neonatals”, de l’infermer Josep Oriol, s’ha emportat el Premi Cinca Piqué d’infermeria, valorat en 1.000 euros i atorgat per aquesta fundació, que sempre ha estat molt vinculada al campus Terres de l’Ebre. Oriol és estudiant de doctorat del Departament d’Infermeria i actualment treballa d’infermer al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. D’altra banda, l’accèssit del Cinca Piqué ha estat per al treball de recerca “Postcuidadors familiars. Estudi qualitatiu sobre la reconstrucció de la vida quotidiana”, de l’infermer doctorat Gerard Mora, i les professores de la URV Carme Ferré i Pilar Montesó.

Mariona Casellas, Aida Martí i Paula Accensi, de la URV; Petrisor Toader i Melodie Gallardo, de l’Institut de l’Ebre, i Marc Eixarch, de l’Institut Joaquín Bau, van ser els estudiants guanyadors de l’Ebre Challenge, un taller creatiu de tres dies inspirat en l’Audi Creative Challenge, que té per objectiu fomentar la creativitat i el talent entre els joves i que ells també puguin impulsar idees de negoci innovadores. Hi van participar més de 200 estudiants de secundària de diversos instituts de les Terres de l’Ebre i una vintena d’estudiants de primer del grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) del campus ebrenc.

La directora del Centre Internacional de la Universitat Rovira i Virgili, Marina Casals, ha rebut el Premi IMPACT, que anualment concedeix la Xarxa SGroup d’Universitats Europees pels seus esforços en l’àmbit operatiu com a professional més integrada, activa, motivada i participativa. El premi l’atorga el Comitè Executiu des de 2013 i el seu nom, IMPACT, està format per les sigles Integrating, Motivated, Participative and ACTive. Marina Casals ha rebut el reconeixement per la tasca realitzada al llarg del curs 2015-16.


Alberto Molina, graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria el 2015, ha guanyat el Premi Hackaday amb el seu robot Dtto, iniciat com a treball de final de grau. Es tracta d’un premi que es lliura a Pasadena (Califòrnia) i en l’edició d’enguany va rebre més de mil projectes. Dtto és un robot modular autoreconfigurable dissenyat per a la recerca i rescat amb diverses aplicacions. A més del prestigi, aquest jove rebrà 150.000 dòlars i una residència al Laboratori de Disseny Supplyframe a Pasadena, on podrà desenvolupar encara més el prototip.

Antoni Domènech, doctorand del Departament de Geografia, ha guanyat el XXII Premi Lluís Casassas i Simó, que atorga la Societat Catalana de Geografia, pel seu treball “Geografia dels desnonaments a Espanya. Els habitatges de segona mà propietat de la SAREB com a indicador de la desigualtat urbana postcrisi”. La rellevància social del tema, l’extens buidatge de dades, la metodologia emprada, la qualitat i l’interès de la cartografia produïda l'han fet mereixedor d'aquest reconeixement. El treball premiat ha estat tutoritzat per l’investigador Aaron Gutiérrez.

L'advocat Josep Canício, síndic de greuges de la URV des de l'any 2014, ha estat mereixedor de la Medalla d'Honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia. Aquestes distincions es concedeixen amb la finalitat de fomentar i reconèixer les iniciatives, les actuacions, els estudis i les propostes que contribueixen a una justícia eficaç, àgil i eficient, capaç d’adaptar-se a les innovacions i a les necessitats de l’entorn social que l’envolta. Canício va rebre aquest guardó en reconeixement als anys dedicats al món de l’advocacia i pel conjunt de la valuosa trajectòria en l’àmbit jurídic.

Les investigadores Paula Morales, Carmen Hernández, Núria Voltas i Josefa Canals, del Grup de Recerca Nutrició i Salut Mental de la URV, han guanyat el Premi Ángel Rivière en la modalitat de recerca per un treball en què han desenvolupat un qüestionari per detectar els trastorns de l'espectre de l'autisme i el trastorn de la comunicació social pragmàtica a l'entorn escola. Els premis els lliura cada dos anys l'Associació Espanyola de Professionals de l'Autisme (AETAPI).

Un total de disset estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) que han fet una estada acadèmica internacional durant el curs 2015-16 van rebre les beques Reddis de mobilitat, en un acte que va tenir lloc al novembre a la seu de la Fundació Privada Reddis. A l’acte van assistir el degà de la FEE, Antoni Terceño; el president de la Fundació Privada Reddis, Valero Camps; la regidora d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, M. Dolors Sardà, i el coordinador de Relacions Internacionals del centre, Albert Fonts.

La doctora en Filologia Catalana i professora associada del Departament de Filologia Catalana Silvia Veà ha guanyat el I Premi Ramon Amigó d’onomàstica catalana, amb què es proposarà estudiar l’onomàstica de la Torre de l’Espanyol, a la Ribera d’Ebre. Aquest guardó, convocat pel Departament de Filologia Catalana i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, recorda la figura del mestre reusenc de l'onomàstica Ramon Amigó i Anglès.

Els antics alumnes Antonio Mellado, Fabio Marchi, Enric Garcia i Cristina Valls han guanyat els Premis de Periodisme Jove Joan Marc Salvat. Els quatre graduats en Estudis de Comunicació per la URV s'han endut el guardó i una menció pels seus treballs periodístics, entre els quals hi havia un treball de final de grau. El jurat ha volgut guardonar aquells joves que incorporaven als seus projectes l’honestedat, l’ètica i la capacitat d’iniciativa.

RECONEIXEMENTS // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria de la URV, investigador de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i codirector del projecte d’Atapuerca, ha rebut el XVI Premi Tarragonès de Difusió Eutyches, que concedeix el Consell Comarcal del Tarragonès. El guardó, una escultura de l’artista Rafel Bartolozzi, el va rebre de mans del president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili, en l’acte conjunt de lliurament dels Premis Tarragonès que es va fer al novembre al Casino Municipal de Roda de Berà.

49


//

Publicacions URV

L'enòleg com a protagonista Es publiquen tres nous llibres de la col·lecció Retrats de Vi, que recull experiències vitals d’enòlegs formats a la URV que treballen a Catalunya Un viatge per la riquesa, la diversitat i la qualitat vinícola catalana de la mà de tres enòlegs formats a la Universitat Rovira i Virgili. Això és el que ofereixen els tres nous volums de la col·lecció Retrats de Vi, editada per Publicacions URV i Arola Editors. A través de testimonis directes de professionals

PUBLICACIONS URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Retrats de vi

50

Roser Amorós Roser Amorós és una enòloga visitant amb més de vint anys d’experiència i un mètode i ordre envejables en l’exercici de la seva professió. “La meva feina és donar garanties perquè el vi sigui bo i de qualitat”, explica. Nascuda a Barberà de la Conca, el llibre descriu el vincle personal i professional amb el trepat i la DO Conca de Barberà principalment, però també les infinites col·laboracions enològiques en què participa a Catalunya i a fora. Defensa sovint l’ús de la fitoteràpia i la biodinàmica, perquè considera que els efectes positius que tenen en les persones també els poden tenir en el vi.

que treballen a diferents zones de Catalunya, aquesta proposta vol divulgar en què consisteix la feina dels enòlegs, quins objectius es plantegen i a quins reptes s’enfronten, però, sobretot, percebre la seva estima per una professió molt arrelada a la nostra terra.

Retrats de vi

Retrats de vi

Sergi Colet Sergi Colet és enòleg i propietari de Colet Vins, al Penedès, des d’on elabora escumosos d’extrema delicadesa i subtilitat. “El nostre projecte està basat en la vinya i la terra” i defensa des de fa anys una posició no sempre fàcil davant de la indústria del cava. “Vendre vinya i factor anyada”, reivindica des de Sant Martí Sarroca, a la finca familiar El Romaní, on neix el projecte envoltat d’oliveres centenàries. Sincer, humil, clar, directe, respectuós amb els arbres com ho és amb el vi, és enòleg però li agrada reivindicar la feina de pagès.

Miquel Palau “Recuperar la història ens aporta valor i sentit”. Miquel Palau és un enòleg admirat i reconegut dins i fora del grup Abadal, de qui destaquen el coneixement i la humilitat. “Si tenim un objectiu, és reforçar el signe d’identitat”, afirma, convençut que el treball enològic a Abadal no és només elaborar vins de qualitat, sinó també recuperar el patrimoni vitícola de la DO Pla de Bages, com demostra cada any amb l’elaboració del vi de tina del Mas de l’Arboset.

Sis personatges vinculats a la terra Amb aquests tres nous volums ja hi ha sis llibres que conformen la col·lecció Retrats de Vi, reportatges en profunditat escrits per la periodista i sommelier Ruth Troyano i amb fotografia documental de Maoz Eliakim. Els volums són fruit d’hores compartides amb cadascun dels enòlegs per entendre, per

sobre de tot, el seu vincle amb la terra i el seu estil de fer vi, però també com s’ha anat definint la seva figura des que van sortir de la Universitat de Tarragona i com el projecte del vi els ha forjat també com a persones i els ha donat llibertat creativa en l’enologia.


El treball cooperatiu. Una estratègia per ensenyar i aprendre des de les ciències socials Diversos autors. A cura d'Antoni Gavaldà Aquest llibre aporta reflexions teoricopràctiques per treballar les ciències socials a les escoles a partir de la cooperació i assolir un aprenentatge més eficaç. S’hi mostra com s’actua a través de tècniques cooperatives per aconseguir que tots els alumnes en grup avancin cap a la comprensió dels sabers, segons les seves possibilitats. Per fer-ho possible, el text es basa en els valors cooperatius i hi preval el diàleg, la negociació i l’argumentació com a eixos essencials per conformar una formació lliure, crítica i democràtica, necessària per a la vida en societat.

Compartir experiencias, combatir el dolor. Una visión de la fibromialgia desde el ámbito «bio-psico-social» Diversos autors. A cura Pilar Montesó-Curto i Lluís Rosselló Aubach Aquest llibre no és un protocol ni una guia clínica que s’hagi de seguir, sinó que contribueix al coneixement de la fibromiàlgia des d’una perspectiva biopsicosocial a través de diferents investigacions dutes a terme per professionals de l’àmbit sanitari i social. S’aporten mecanismes perquè els professionals clínics puguin ajudar a mitigar el dolor, la depressió, els pensaments de suïcidi i observin la malaltia sota un paradigma constructivista on el social s’entreveu entre l’estigma i el significat que la societat atorga a la persona afectada de fibromiàlgia.

Anudar Red. Temas pendientes y nuevas oportunidades de cooperación en turismo Diversos autors. A cura de Marta Gemma Nel·lo Andreu i Alba Font Barnet Des de 2008 la Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i Desenvolupament (COODTUR) avança en pas ferm. L’òrgan, cada cop més visible, té més membres i seguidors, un fons documental i audiovisual que gràcies a les noves tecnologies va realimentant-se i creixent, cinc publicacions resultat de tres seminaris i dos congressos internacionals. Aquesta publicació recull, entre altres, les ponències dels experts convidats al darrer congrés de COODTUR que va tenir lloc a Mèxic, en s’ofereix un panorama dels temes pendents encara sense resoldre com l’impacte del turisme en les comunitats locals, dels desafiaments que es debaten i de les estratègies de desenvolupament turístic i cooperació que reclamen la nostra atenció.

Diversos autors. A cura d'Alberto Reig Tapia i Josep Sánchez Cervelló El concepte de transició és necessàriament confús perquè sempre resulta difícil determinar quin és el punt de partida de qualsevol procés de canvi polític, econòmic o cultural a la societat, així com si és merament conjuntural o afecta l’estructura d’un país. En conseqüència, la delimitació de l’origen i terme de qualsevol procés sempre és convencional i relativa. Per al conjunt de les ciències socials, els processos de canvi polític han tingut un considerable interès, ja que permeten entendre millor les societats modernes i actuar en conseqüència. Aquest llibre, que gira al voltant del concepte de transició, és fruit de les ponències i comunicacions presentades al Congrés Internacional sobre Transicions que es va fer del 7 al 9 de maig de 2014 a la Universitat Rovira i Virgili. S’hi van estudiar els processos de transició i transformació en el món contemporani i la sèrie de conflictes que susciten en els més diversos àmbits des d’una perspectiva obertament pluridisciplinària.

Relats Diversos autors En aquest llibre hi trobareu cinc relats que us transportaran a mons tan diversos com les vivències i els sentiments d’un soldat de lleva a la Guerra Civil espanyola en el relat "La matança del porc", de Joana Solà; a la gestió d’una catàstrofe ecològica a la selva equatoriana en el relat "El dilema de l’indígena", de Dídac Ramos; a conèixer el futur de la ciutat de Tarragona i de la mateixa URV en la narració de misteri "El llibre del futur", de Moisés Peñalver; a posar-nos en la pell d’una nena de deu anys que ha de prendre una important decisió enmig d’un conflicte armat en "Adéu, Papa", d’Analía Pérez, o a conèixer millor la figura de Josep Pla a l’assaig "Josep Pla", merament, de Xavier Pete.

PUBLICACIONS URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Transiciones en el mundo contemporáneo

51


//

Viu la URV

En el camí cap a la sostenibilitat

VIU LA URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Campanyes de conscienciació per fomentar l’estalvi energètic o la promoció de l’ús del transport públic són algunes de les mesures impulsades per Medi Ambient URV

52

La Unitat de Medi Ambient de la URV promou campanyes per reduir la despesa energètica, per rebaixar les emissions i per fer de la Universitat una institució més sostenible. Gràcies a la campanya “Desconnecteu!”, en només tres mesos la Universitat va estalviar 83.000 kWh, és a dir, el consum trimestral d’unes 95 llars. La campanya promou que es desendollin els equipaments elèctrics i electrònics que no són necessaris (l’ordinador i el monitor, la impressora, els llums dels espais, la climatització i altres aparells elèctrics). Gràcies a la participació de la comunitat en aquesta iniciativa, en marxa des de l'estiu de 2016, en tres mesos s'ha estalviat un 10% de despesa en energia elèctrica i s'ha evitat l'emissió de 25 tones de CO2 a l'atmosfera. Desconnectar els equipaments elèctrics i electrònics que no són necessaris és un gest fàcil que aporta un estalvi important i cal ser conscient del fet. Els aparells en marxa o en espera consumeixen sense sentit. A més, durant els períodes de baixa activitat o de tancament, l’objectiu dels quals és, precisament, reduir els consums energètics, es fan operacions de manteniment sobre les xarxes elèctriques que poden afectar i malmetre els aparells connectats. Però la campanya “Desconnecteu!” s’estén a tot l’any, no solament a aquests períodes especials, sinó a cada dia, en acabar la jornada laboral. Els 83.000 kWh menys de consum suposen evitar l’emissió d’unes 25 tones de CO2, segons càlcul de previsió del mix elèctric. En el període estudiat de 2016, equivalen a un 10% menys de consum respecte al mateix període de 2015; i un 10% menys de consum enguany respecte a la mitjana dels tres anys anteriors. Nova línia Cambrils-Tarragona El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va posar al gener un nou servei exprés directe a la universitat,

des de Cambrils cap als dos campus de Tarragona, el campus Sescelades i el campus Catalunya, per facilitar la mobilitat dels estudiants i del personal universitari. Aquesta nova línia, U3, ofereix sis freqüències d’anada i sis de tornada de dilluns a divendres durant tot el període lectiu: dues al matí, dues al migdia i dues a la tarda. S’escurcen així els temps dels trajectes i es poden aprofitar els avantatges que ofereixen les línies bus exprés.cat. Des de l’any passat, els membres de la comunitat universitària gaudeixen d’un descompte del 10% en els títols de transport integrats T-Mes, T-50/30 i T-10/30 d’una, dues i tres zones. És fruit de l’acord entre l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) i la Universitat, per aconseguir potenciar l’ús del transport públic entre la comunitat universitària. Per accedir als descomptes, els usuaris han d’adreçar-se al Centre d’Atenció al Client de l’ATM, ubicat a l’estació d’autobusos de Tarragona, i acreditar que són membres del col·lectiu de la URV presentant el carnet universitari. Amb aquesta nova línia, ja hi ha tres línies universitàries directes en servei: U1, que connecta els campus de Reus (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Bellissens) i els de Tarragona (Sescelades i Catalunya), que va entrar en servei l’any 2015; U2, que uneix Salou amb el campus de Vila-seca i els campus de Tarragona, Catalunya i Sescelades, i la nova U3. A Medi Ambient URV teniu tota la informació sobre els autobusos que arriben a la Universitat: línies, horaris i tarifes, entre altres qüestions. A Tortosa, per 1 euro La Universitat també ha llençat una campanya que permet arribar a Tortosa des de Móra d’Ebre, Gandesa o Amposta per només per 1 euro.

Tallers de Medi Ambient Per quart any consecutiu, la Universitat va organitzar a l’abril els tallers de medi ambient, una iniciativa gratuïta i oberta a tothom que va oferir informació i formació pràctica per viure d’una manera més sostenible i ecològica. Enguany es van fer

tallers de diversos temes: manteniment de bicicletes —la URV n’impulsa l’ús per desplaçar-se als campus—, horts al balcó, provar una bicicleta elèctrica i observació de moixons al campus Sescelades.


La millor marca La presència dels esportistes de la URV als Campionats de Catalunya Universitaris acaba amb podi a gairebé totes les disciplines

Marina Tibau, l’atleta que va aconseguir l’or llançament de pes.

Dos estudiants van representar la URV als Campionats de Catalunya de judo. Manon Janlin, de Fisioteràpia-EUSES, va aconseguir l’or en proclamar-se campiona de Catalunya universitària en +78 kg. De la seva banda, Gerard Garriga (Bioquímica i Biologia Molecular) (-60kg) va obtenir la medalla de plata. L’equip de natació va aconseguir classificar-se segon en el Campionat de Catalunya Universitari per equips, tot un èxit que es manté en els darrers anys, gràcies a la feina dels tècnics de l’equip. Les estudiants Laura López (Enginyeria Química), Raquel Cruces (Administració i Direcció d’Empreses) i Biel Arilla (Fisioteràpia) van participar als Campionats d’Espanya, on van aconseguir bons temps personals. UNIRUN La Universitat Rovira i Virgili va quedar en novè lloc de la classificació de la UNIRUN, la cursa de les dotze universitats catalanes. Els dos primers classificats de la Universitat de cada categoria, masculina i femenina, van ser Carles Nadal i Marta Nayas. Lliga Universitària de Futbol Sala Al maig va tenir lloc la final universitària URV de futbol sala al Pavelló Olímpic de Reus. L’equip campió de la lliga URV 16-17 va ser Rockball FS, que va guanyar per 4-3 Los Membrillos de Tamudo. El dia abans s’havien disputat el tercer i quart lloc els equips Esfínter de Milan i Ratas Mecánicas, amb triomf dels primers per 4-1. El mateix dijous, un cop finalitzat el partit, es va celebrar la Festa de l’Esport URV en un local de Reus on es van lliurar els trofeus als tres primers classificats de la Lliga, al màxim golejador, Pablo Molina, i al millor porter, Pablo Escribano.

VIU LA URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Pàdel, rugbi, vòlei, vòlei platja, tennis, atletisme i judo. La participació dels esportistes de la URV als Campionats de Catalunya Universitaris (CCU17) ha deixat una important empremta als podis de la competició. Pel que fa a esports d’equip, ha estat campiona en rugbi 7 i sotscampiona en vòlei pista i natació. Quant a esports individuals, s’han aconseguit sis medalles d’or, sis d’argent i quatre de bronze. En rugbi 7 masculí l’equip de la URV es va proclamar per primer cop campió de Catalunya universitari. La formació, integrada per estudiants del centre adscrit EUSES de Fisioteràpia, va representar la Universitat als campionats d’Espanya, en què van arribar als quarts de final. Pel que fa al pàdel, la parella masculina formada per Gerard Francino (Química) i Anton Sans (Fisioteràpia) van proclamarse campions de Catalunya per quart any consecutiu (la URV ho és per cinquè any). Quant a taekwondo, es van obtenir tres medalles. Judit Asensio (Fisioteràpia) va aconseguir l’or en -62 kg, Gibet Gallego (Dret) va guanyar la medalla d’argent en -62 kg i Xena Rodera (Fisioteràpia EUSES), una de bronze en al categoria de +73 kg. Amb aquests resultats van aconseguir representar la URV als Campionats d’Espanya Universitaris, en què Xena Rodera va aconseguir la medalla de bronze. En tennis, dels set estudiants de la Universitat que van participar als Campionats, la millor classificació va ser la de Carlos Castellote, d’Infermeria, que va arribar a la final i va obtenir la medalla d’argent. EsportsURV va organitzar al març el CCU17 de vòlei platja a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. En categoria masculina es va viure una final URV. La parella URV1, Hèctor Garcia (Publicitat i Relacions Públiques) i Diego Roldán (Enginyeria Mecànica), es va proclamar campiona de Catalunya. Els sotscampions, URV2, van ser Javier Naya (Enginyeria Mecànica) i Arnau Casamor (Arquitectura). Pel que fa als campionats d’Espanya, la parella formada per Carlos Mora i Javi Naya va aconseguir una cinquena posició. Als Campionats de de karate, cinc estudiants de la URV van aconseguir medalla. L’or va ser per a Pau Borràs (+74 kg) (Arquitectura), les dues d’argent, per a Alejandro Blanco (+84 kg) (Economia) i Joel Luceño (-84 kg) (Dret), i les de bronze, per a Francesc Oliver (-75 kg) (Enologia) i Alberto Molina (-84 kg) (Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica). En la disciplina d’atletisme hi van participar cinc estudiants de la URV. Marina Tibau (Turisme) va aconseguir medalla d’or en llançament de pes i Andrés Ramos (Geografia i Ordenació del Territori), una de bronze en els 500 metres llisos.

53


//

Viu la URV

Centenars de persones descobreixen el campus Sescelades

Imatge del taller de cuina molecular.

El campus Sescelades es va omplir el 21 d’abril d’activitats científiques adaptades a tots els nivells de coneixement, esports, visites teatralitzades, xerrades, activitats d’innovació, contes, música, tastos de vins i molts tallers (enologia, química, enginyeria, prehistòria i un llarg etcètera). Van ser prop de setanta activitats amb un objectiu comú: donar a conèixer el campus Sescelades a la ciutadania i a tota la comunitat universitària. En l’organització s’hi van implicar representants de les facultats, escoles i diferents serveis, que van dissenyar una tarda lúdica, científica i educativa pensada per a públic de totes les edats i coincidint amb els 25 anys de la URV.

L’equip Babylon, de la URV, guanya la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives Amb arguments a favor del tema “Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?”, l’equip Babylon, de la URV, es va proclamar vencedor de la lliga de les universitats de l’àrea

de parla catalana, davant l’equip de la UAB, que va quedar subcampió. La formació, que ha estat campiona en les tres darrers lligues de debat de la URV, la componen Àlex Marín, el capità;

Miquel Gasparín, Toni Cabanillas, Joel Pérez i Víctor Barcelon, dels estudis de Comunicació, de Psicologia i d’Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica.

Parlamentaris per un dia Per quart any consecutiu, la ciutat de Tarragona va acollir la IV Simulació del Parlament Europeu, que es va fer al març al campus Catalunya. Els participants es van posar a la pell d’un eurodiputat per un dia i van poder tenir l’experiència simulada de viure des de dins com funciona aquesta institució. Enguany l’exercici es va obrir als centres de secundària. Hi

van participar 130 persones, 90 dels quals eren estudiants dels graus de Dret, d’Administració i Direcció d’EmpresesDret i de Dret-Relacions Laborals i Ocupació de la URV, i una trentena procedien de l’Escola La Salle, el Col·legi Sagrat Cor i l’Institut Tarragona. Els estudiants hi van participar molt activament al llarg de tota la jornada.

VIU LA URV // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

“Descobrir món junts” guanya el concurs de disseny de carpetes

54

Aran Salvans, estudiant d’Infermeria, i Vanna di Marco, estudiant de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, han guanyat el VI Concurs de Disseny de la Carpeta URV. La seva proposta, “Descobrir món junts”, va ser la que va obtenir més vots entre els estudiants de la Universitat. En les votacions van participar 3.150 estudiants i la proposta guanyadora va aconseguir 939 vots, un 30% dels emesos. Les autores van presentar el seu disseny com “un mapa del món fet amb triangles, connectant els diferents països com a mostra de la unió de les persones”. D’acord amb les bases del concurs, el premi per a les guanyadores és de 600 € i el seu disseny s’utilitzarà en la confecció de la carpeta d’estudiants del curs 2017-18 amb la referència a les autores i la condició de guanyadores del concurs.

Imatge del disseny guanyador.

Conèixer la història a través dels jocs de taula Aprendre història jugant. Això és el que van fer els participants de les quatre sessions organitzades des del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV en col·laboració amb el Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS) per donar a conèixer la història aprofitant el potencial dels

jocs que posen els participants al centre de l’acció. D’aquesta manera els jocs de taula moderns es converteixen en eines d’aprenentatge i innovació docent i permeten analitzar de quina forma s’aproximen aquests jocs als fets històrics, quins elements prioritzen i quines narratives acaben construint.

Cadascuna de les quatre sessions es va dedicar a un tema específic de la història de principis del segle passat i se li va assignar un joc centrat en aquest període. La sessió va començar amb la contextualització del tema, posteriorment es va introduir el joc, i va finalitzar amb un comentari final.


//

EDITORIAL // PÁG.

resumen en ESPAÑOL

3

PERSONAS, DESARROLLO, DINAMISMO E IGUALDAD Como destacamos en el número 26 de la Revista URV, la Universitat Rovira i Virgili, coincidiendo con sus 25 años, se ha situado por primera vez entre las primeras 500 universidades del mundo en el Ranking Académico de Universidades del Mundo 2016 (ARWU) –conocido como ranking de Shanghái– y también en el de la revista Times Higher Education (THE). Por otra parte, es remarcable que la URV figure de nuevo, por cuarto año consecutivo, entre las 100 mejores universidades del mundo con menos de 50 años –concretamente en el puesto 76–, de acuerdo con el ranking de universidades jóvenes de la revista THE. Este conjunto de datos, con la vista puesta en los próximos 25 años, expresa una alta calidad docente, basada en la investigación de excelencia, para formar estudiantes y seguir aportando el máximo de conocimiento en este mundo tan globalizado. El objetivo es mejorar el bienestar de las personas, favorecer el desarrollo sostenible, dinamizar nuestras ciudades y territorios, y potenciar la equidad entre hombres y mujeres.

PERFILES // PÁGS.

4

y

En este número de la Revista URV se presentan nuevos resultados relevantes que ponen de manifiesto esa alta calidad docente: la eficacia de nuestras bibliotecas, organizadas hoy como centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI); la elaboración del II Plan Estratégico de Investigación e Innovación, que debe impulsar una investigación de mayor impacto social; el proyecto de ampliación del Campus Catalunya; el nuevo complejo Sant Jordi, con la ampliación de la residencia universitaria y las nuevas instalaciones deportivas abiertas a la ciudad; una serie de resultados de la investigación y la transferencia de conocimiento, y las novedades editoriales de Publicacions URV, entre otros. Todo ello es fruto del capital de la URV: el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, y el estudiantado, colectivos que construyen día a día la URV. ¡Muchas felicidades por estos primeros 25 años! Josep Anton Ferré Vidal Rector

5

MERITXELL RUIZ, consejera de Educación de la Generalitat de Catalunya. ¿Cómo se puede mantener la calidad de la escuela cuando los recursos no son los deseables? Este país genera muchos recursos, pero no dispone de ellos; por tanto, hay que saber dónde se debe invertir y hacerlo bien. Nos centramos en mejorar la atención educativa al alumnado en un marco bastante pionero de autonomía de centros, de aprendizaje competencial y de educación inclusiva, para encontrar una respuesta adecuada a cada alumno. ¿La educación sigue siendo un ascensor social? Así como las diferencias económicas y sociales entre las familias se han incrementado, las diferencias educativas se han reducido. Centrarse en la mejora del éxito educativo de todo el alumnado ha hecho que el porcentaje de alumnos que no alcanzan las competencias básicas se haya reducido mucho: si hace siete años teníamos un fracaso escolar del 30 %, hoy es del 15 %. Estamos en el objetivo de abandono escolar que Europa ha planteado para 2020: hace siete años teníamos un 28 % de alumnos que no continuaba estudiando después de la ESO, y ahora solo tenemos un 18 %. La educación, pues, es un ascensor social: si tienes una ciudadanía bien formada, puedes tener puestos de trabajo de calidad y, por tanto, la situación del país será mucho mejor. ¿El alumnado llega bien preparado a la universidad? Las evaluaciones que hacemos del sistema indican que nuestros alumnos han mejorado en matemáticas, lengua

y competencia científica. De hecho, el informe PISA señala que Cataluña es el país de la OCDE que más ha avanzado en competencia científica. Pero que hayamos mejorado no significa que hayamos alcanzado un nivel que ya nos parece bien. Cuando celebramos que tenemos grandes médicos, industrias pioneras en el Camp de Tarragona, investigación importante… debemos tener presente que esos éxitos vienen de la mano de alumnos que han salido de nuestras aulas; por lo tanto, están bien preparados. Lo que debemos conseguir es que el máximo número de alumnos llegue no solo a tener las competencias, sino a sobresalir en determinadas competencias. ¿Qué transformación plantean los nuevos estudios de Educación Infantil y Primaria? Los informes internacionales dicen que la calidad del sistema educativo es equivalente a la calidad de los docentes que tiene. A través del Programa de Mejora e Innovación de la Formación de Maestros, las universidades han dado pasos muy importantes. El próximo será que, para acceder a Magisterio, no bastará con tener la nota de corte, sino también hacer una prueba de conocimientos básicos y de aptitud. Además, se incidirá en la formación: necesitamos que las universidades formen en el aprendizaje competencial. El último trabajo que hemos hecho ha sido determinar las competencias digitales que deben tener los estudiantes de Magisterio para que, cuando lleguen a las aulas, incorporen las tecnologías en el proceso de enseñanza. También debemos tener un buen sistema que recompense el trabajo que el profesorado hace en las aulas. Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

“LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ES EQUIVALENTE A LA DE LOS DOCENTES QUE TIENE”

55


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

Entonces, ¿habrá cambios en la carrera profesional? Uno de los últimos cambios es que los centros pueden perfilar parte de las plazas que tienen. Si un centro ha decidido que quiere potenciar el aprendizaje del inglés y hace una asignatura de sociales en inglés, ahora tiene la capacidad de decir que la persona que debe ocupar aquella vacante necesariamente debe saber inglés. También trabajaremos la evaluación docente, para que la mejora de la carrera profesional del día a día en el aula tenga un reflejo en la trayectoria docente y se tenga en cuenta a la hora de optar a los recursos. ¿Cómo se puede garantizar que el alumnado llegue a la universidad y al mundo laboral con el nivel adecuado de inglés? Tenemos un reto en relación con la mejora del aprendizaje del inglés y también de otras lenguas extranjeras. Trabajamos para avanzar hacia un modelo plurilingüe, en el que el catalán se mantenga como lengua vehicular; ahora bien, al terminar la escolarización, además del dominio del catalán, garantizamos el del español y el del inglés, así como haber aprendido una segunda lengua extranjera, o tener la posibilidad de aprenderla. Otro elemento importante es que un 13 % de los alumnos viene de fuera y tiene otras primeras lenguas. Es una oportunidad porque, si potenciamos el aprendizaje de estas lenguas con un nivel del Marco Común Europeo de Referencia, conseguiremos que estos alumnos dominen una quinta lengua a un nivel muy profesional. Ahora bien, no podemos confiar la mejora del inglés solo a las escuelas o institutos, sino que debemos ampliar los contextos en los que un alumno tiene contacto con una lengua distinta a la suya. ¿Cuál es la salud del modelo de inmersión lingüística tras la LOMCE y del conflicto político entre Cataluña y España? Yo diferenciaría el estado del modelo de inmersión de los ataques que recibimos de España. La última ley es muy dura con nuestro modelo, e incluso tiene la voluntad de romperlo. Estamos actualizando y reforzando el modelo de inmersión lingüística. Lo actualizamos con este paso hacia el plurilingüismo: el aprendizaje de una lengua te puede capacitar para aprender otras, pero debes tener un

25 AÑOS // PÁG.

fundamento metodológico diferente. Y lo reforzamos porque, según el último informe sobre los usos lingüísticos, aún tenemos municipios de Cataluña donde el 50 % de la población no es capaz de utilizar el catalán. Defiende la educación primaria de los dos a los catorce años y la escolarización hasta los dieciocho. ¿Qué mejora respecto del sistema actual? Si pudiéramos decidir desde cero, ¿cómo lo haríamos? La gente experta en educación infantil dice que no es positivo romper la etapa de los dos a los seis años. Por otra parte, si hablamos de la educación superior, los chicos de doce años de primero de ESO tienen un proceso evolutivo más parecido al de primaria que al de secundaria. En esta etapa se da un cambio que cuesta mucho asumir: se pasa de tener un referente, el maestro que imparte diferentes materias y conoce muy bien el proceso de aprendizaje de su alumnado, a tener siete u ocho. Por lo tanto, tiene sentido plantearse los doce años como una continuación de la primaria. Por otra parte, la gente de dieciséis años que ha cursado la ESO y no tiene ninguna otra formación tiene dificultades de inserción laboral. Por eso tendría sentido que la formación llegara hasta los dieciocho años. Esto no significa que todo el mundo tenga que hacer el mismo tipo de formación; se trata, más bien, de acabar con la misma titulación pero siguiendo itinerarios diversos. VOCACIÓN DE PROFESORA Meritxell Ruiz se licenció en Administración y Dirección de Empresas e hizo el DEA en la Universitat Rovira i Virgili. Su vocación, sin embargo, es “estar con niños”, especialmente adolescentes; por eso hizo el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) unos años más tarde. Actualmente dirige la consejería que define las políticas públicas de la educación en Cataluña. Afirma que, además de la formación académica, en la universidad adquirió valores y, como representante de los estudiantes, aprendió a organizarse: “Cuando todo está por hacer, si te quieres implicar, hay mucho camino por recorrer”. Esta experiencia, explica, le ha ayudadzo “a afrontar otras cosas de la vida”.

6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

25 AÑOS MIRANDO HACIA EL FUTURO

56

La Universidad celebra un acto académico para conmemorar los 25 años “La Universitat Rovira i Virgili tiene una continuidad envidiable”. Josep Maria Bricall, rector de la UB entre 1986 y 1994, hizo esta afirmación en la ponencia que pronunció durante el acto central de la celebración de los 25 años de la URV (1991-2016), el 16 de diciembre, en el Teatro Tarragona. El catedrático emérito de Economía Política, rector de la UB en el momento de la creación de la URV –nacida a partir de los centros universitarios dependientes de aquella universidad–, reflexionó con perspectiva sobre la institución universitaria y la evolución que ha tenido. “Entre dudas e incertidumbres, nuestra institución ha tenido éxito y puede tener éxito”, concluyó, y deseó que la URV “viva, crezca y florezca”.

Al inicio del acto, el secretario general de la Universidad, Esteve Bosch, leyó el preámbulo de la Ley de creación de la Universitat. En su parlamento, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, se refirió a la figura de Antoni Rovira i Virgili, cuyo nombre sirve para “calzar valores como el de la democracia”. En la celebración se otorgaron dos medallas de la Universidad: una, a Anton Valero, presidente del Consejo Social entre 2012 y 2015, y la otra, a Francesc Xavier Grau, rector entre 2008 y 2014. Intervinieron también el presidente del Consejo Social, Joan Pedrerol; el director general de Universidades de la Generalitat, Josep Pallarès; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y concluyó los parlamentos el rector, Josep Anton Ferré, que agradeció a la comunidad universitaria el esfuerzo para llegar donde está ahora la Universidad. “Las


personas hacen la URV”, afirmó, y remarcó: “Vamos a seguir trabajando por el bienestar de las personas, el progreso social y económico y la dinamización del territorio”. La Coral, el Orfeón y la Orquesta interpretaron el Canticorum Iubilo, el Gaudeamus Igitur y la canción tradicional catalana A l’horta del meu pare. UNA UNIVERSIDAD, 300 AÑOS DESPUÉS Hace 25 años, el Parlamento decidió crear nuevas universidades; se recuperaba de este modo, entre otras, la Universidad de Tarragona. Según la Ley de creación, “Además de atender las demandas actuales y futuras en cuanto a estudios universitarios [...], la Universitat Rovira i Virgili debe tener vocación de continuidad con una presencia universitaria en las comarcas tarraconenses y en las Terres de l’Ebre que se remonta a los

25 AÑOS // PÁG.

siglos XVI y XVII [...]”. Y añade: “La nueva Universidad recoge también el esfuerzo, el trabajo y la voluntad de la comunidad universitaria tarraconense, especialmente a través de los diferentes centros creados a partir de 1971, y su creación debe actuar como motor del progreso cultural, científico y técnico en las comarcas meridionales de Cataluña, y de manera más específica en las ciudades donde se ubican sus centros”. Se recuperaba, pues, la institución universitaria suprimida por la fuerza tras la Guerra de Sucesión, que ya en 1971, veintiún años antes, había renacido parcialmente con centros creados que dependían de universidades y escuelas de Barcelona. Pasadas dos décadas y media, la URV ha cumplido con creces su misión y continúa evolucionando en la misma dirección: con los pies en el territorio y la cabeza en el mundo, como le gusta decir a Josep Anton Ferré, su rector.

7

25 AÑOS CREANDO EMPLEO Los graduados de la URV encuentran trabajo, continúan con su formación y se quedan a trabajar en el territorio. Estas son las principales conclusiones de los últimos estudios de inserción laboral de las personas graduadas desde 1998 hasta 2010. Los datos, extraídos del “Cuestionario para el seguimiento de la inserción laboral de los graduados universitarios”, se presentaron en una jornada organizada en enero por el Consejo Social en el marco de los 25 años de la URV. El trabajo lo llevó a cabo la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Catalán (AQU) con el apoyo de los consejos sociales de las universidades catalanas. Hasta el año 2007, el nivel de inserción laboral en la URV superaba la media de

INSTITUCIÓN // PÁG.

las universidades catalanas, pero empeoró a causa de la crisis económica, sobre todo entre las graduadas. El 61 % de los graduados de la URV en 2010 encontró trabajo antes de acabar los estudios o en menos de un mes después de haberlos finalizado, aunque hay diferencias por áreas de conocimiento: el 21,8 % lo hizo entre uno y seis meses, y el 17 % tardó más de seis meses en hacerlo. Curiosamente, se accede antes al mercado de trabajo que en los años previos a la crisis, a pesar de que las condiciones laborales han empeorado. La mayoría de los encuestados continúa formándose durante su carrera profesional y se queda a trabajar en la demarcación de Tarragona.

8

La ampliación permitiría acoger los estudios de Educación, un proyecto pendiente desde el año 2010 Los estudios de Educación, que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, en el Campus Sescelades, se trasladarán al Campus Catalunya. Las obras supondrán el inicio de la primera parte del proyecto redactado en 2010 –paralizado por el inicio de la crisis–, que entre otras actuaciones preveía ubicar en el Campus Catalunya todos los estudios que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. La Universidad dispone de 3 millones de euros de recursos propios para invertir en esta infraestructura docente, además de unos ingresos puntuales procedentes de deudas que la Generalitat tenía pendientes de años anteriores y que, finalmente, ha podido satisfacer. Para llevar adelante esta operación, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del mes de abril, se deberá contar necesariamente con una cofinanciación de la Generalitat de

al menos el 50 %. El rector, Josep Anton Ferré, anunció que enviará el proyecto a la Consejería, que ya tenía información al respecto desde el pasado mes de diciembre. Como la Generalitat no dispone de un plan de inversiones universitarias, no es posible hacer el traslado de todo el centro, como estaba programado inicialmente. Por eso la URV ha planteado dos alternativas. La primera consiste en prolongar el edificio del aulario del Campus Catalunya para acomodar los estudios de Educación. La segunda prevé, además, ampliar el edificio donde están los departamentos y despachos de profesores. Esta segunda opción permite acoger cómodamente todas las necesidades y tener algún espacio de reserva. El proyecto requiere una inversión de entre 9 y 15 millones de euros, y la opción que se tome dependerá de la negociación con la Generalitat. Desde el año 2010, la Universidad tiene pendientes el traslado de la Facultad de Educación y Psicología del Campus Sescelades al Campus Catalunya, la construcción del CRAI del Campus Bellissens, el traslado de la Facultad de Medicina y Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

EL CAMPUS CATALUNYA QUIERE CRECER

57


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

Ciencias de la Salud del centro de Reus al Campus Bellissens y la construcción de un edificio para albergar los servicios centrales. De estos proyectos, el más urgente es el de la Facultad de Educación y Psicología, repartida en dos edificios antiguos con problemas estructurales, situación que se agrava con el paso del tiempo. Por este motivo, el Consejo de Gobierno decidió utilizar todos los recursos disponibles para poner en marcha la primera parte de este traslado. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL 2017 El presupuesto de la Universidad para el año 2017 es de 103,2 M €, un 2,5 % más que el año anterior. La Generalitat mantiene la aportación pública; también se mantendrán los precios de las matrículas. Esto permitirá poder cumplir con las misiones principales, la docencia y la investigación, y mantener estable la plantilla de personal, practicando las medidas de

INSTITUCIÓN // PÁG.

austeridad de los últimos ejercicios. La URV, como todas las universidades del sistema universitario público catalán (SUPC), ha experimentado un descenso en el número de estudiantes de nuevo acceso a los grados. En el caso de la URV, de los 3.441 estudiantes del curso 2010-11 se ha pasado a los 2.952 del 2016-17. Sin embargo, el peso específico de los estudiantes de grado de la URV en el SUPC ha pasado del 9 % de 2010 al 9,3 %. En la Universitat Rovira i Virgili destaca asimismo la proporción de estudiantes beneficiarios de las becas MECD, un 31,5 %, frente a la media del SUPC, donde es del 23,4 %, y de la media del SUPE (sistema universitario público español), donde es del 27,5 %; el coste de estas becas no se devuelve íntegramente a la Universidad. En el capítulo de personal, mientras que en el SUPC la media de reducción de los gastos de personal entre los años 2010 y 2015 ha sido del 6 %, en la URV ha sido solo del 1,79 %.

9

ADN INVESTIGADOR

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Universidad aprueba el II Plan Estratégico de Investigación e Innovación

58

Apostar por una investigación de calidad, interdisciplinaria, que llegue a la sociedad, que atraiga talento y financiación externa y que sea internacionalmente reconocida: estos son los principales objetivos que plantea el II Plan Estratégico de Investigación e Innovación (PERI), que ha elaborado la Universitat Rovira i Virgili para los próximos años. El documento toma el relevo del primer Plan Estratégico de Investigación, en vigencia desde el año 2001, para adaptarse a la nueva realidad. El documento se ha estructurado en cinco ejes a partir de los cuales se plantean objetivos y acciones. El primer eje lo marca el valor del impacto social de la investigación y la innovación, con el objetivo de crear un entorno institucional que las favorezca. Esta es una de las principales novedades del Plan: institucionalizar la evaluación y el seguimiento del impacto que tiene cada uno de los proyectos de investigación de la Universidad en la sociedad, e incorporar esa evaluación a los criterios de gestión de la institución. El segundo eje se centra en las personas que se dedican a la investigación y la innovación. Se quiere trabajar para mejorar la capacidad de atracción y retención de talento, desarrollar la carrera profesional y planificar el relevo generacional. Entre otras líneas de acción, el Plan incluye potenciar la atracción de más y mejores doctorandos, crear un programa de contratos posdoctorales y mejorar la empleabilidad de los doctores y el apoyo profesional a las actividades de los investigadores. El tercer eje se dedica a la organización. En este sentido, se potenciará la eficiencia de los departamentos y otras agrupaciones de investigación y se fomentará la investigación transversal y las colaboraciones, a través de proyectos interdisciplinarios, entre otros. También se impulsarán aquellas estructuras de gestión que faciliten la investigación y la innovación.

En cuanto al eje de los recursos y las infraestructuras, el plan prevé incrementar la financiación externa, facilitando el acceso de los investigadores a fondos competitivos y ayudando a aumentar la valorización de los resultados de sus investigaciones. También se apuesta por el mecenazgo como herramienta de captación de recursos. En la misma línea, se trabajará para gestionar de manera más eficiente los espacios, los recursos y las infraestructuras, y se adquirirá material científico de calidad. El último eje se centra en la calidad, la evaluación y el reconocimiento. Así, se quiere ampliar el alcance de los mecanismos de garantía de la calidad de la investigación y la innovación, y conseguir procesos de evaluación eficientes y eficaces. Referente internacional Los resultados obtenidos desde que se puso en marcha el primer Plan Estratégico de Investigación han sido muy positivos. En cuanto a la captación de recursos, en 2014, la URV se situaba por encima de la media del sistema universitario español y de Europa del sur. Entre 2006 y 2015, el número de tesis doctorales se triplicó y, ahora, más de un tercio de las tesis son defendidas por estudiantes extranjeros. El número de colaboraciones internacionales asciende al 42 % y la valorización del conocimiento también ha aumentado, como muestra el número de solicitudes de patentes y la creación de empresas. Como consecuencia, la URV se ha incorporado a las clasificaciones mundiales de más prestigio en los últimos años. Así, en 2016 ha entrado por primera vez entre las 500 primeras universidades del ranking académico de universidades del mundo (ARWU), elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Además, por segundo año consecutivo, la revista Times Higher Education (THE) ha incluido a la URV en el rango 401-500 de las mejores universidades del mundo y, por cuarta vez consecutiva, ha quedado entre las cien mejores universidades del mundo de menos de cincuenta años de antigüedad (200 under 50 years Ranking, 2017).


INSTITUCIÓN // PÁG.

10

EL ATRACTIVO DE LA CIENCIA La Generalitat, la URV y la AEQT constituyen la Alianza STEM y ponen en marcha una prueba piloto para impulsar los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Promover programas dirigidos a escolares para aumentar las vocaciones y la atracción de talento hacia los ámbitos de la ciencia y la tecnología: este es el objetivo de la Alianza STEM, una iniciativa de la Generalitat, la URV y la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), que el 15 de marzo se constituyó con la firma de un convenio entre el rector de la URV, Josep Anton Ferré; la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Meritxell Ruiz, y el presidente de la AEQT, José Francisco Font. La Alianza STEM desarrolla programas dirigidos a estudiantes y profesores de centros de enseñanza primaria y secundaria, en diferentes niveles –enseñanza formal, ámbitos extralectivo, extraescolar e informal–, y fomenta la participación de investigadores, técnicos y estudiantes de universidades, de centros de investigación y de empresas y expertos en educación científica. Durante el curso 2016-17 se ha llevado a cabo una prueba piloto del programa Aprendizaje de la Ciencia a Través de la Indagación (ACTI), en el que participan siete centros educativos (cinco de primaria y dos de secundaria) del Camp de Tarragona. Forma parte de una actividad de formación permanente de profesorado que incluye varias fases de capacitación teórico-

práctica, experimentación en el aula, reflexión y profundización para consolidar la formación y el impacto educativo en los centros. Para la fase de experimentación en el aula se ha suministrado a los centros de forma gratuita material experimental del proyecto APQUA, del CESIRE del Departamento de Enseñanza y de Scientix (comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa). Este material permite desarrollar un conocimiento más amplio sobre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y la relación que tienen con nuestras vidas, y propone una metodología de trabajo centrada en temas de interés, de manera que se puedan desarrollar contenidos del currículo a partir de la experimentación científica. En el marco de este proyecto también se facilita a los centros escolares material para el trabajo experimental de contenidos del ámbito de las ciencias de la naturaleza, biología, geología, física y química, tecnología, salud, sostenibilidad, para educación primaria y secundaria. Paralelamente a la actividad de formación permanente, se han iniciado actividades de evaluación e investigación educativa, centradas en el incremento de las vocaciones científicas del alumnado y la autoeficacia y la práctica docentes. Al final del curso 2016-17 se prevé realizar una evaluación de la colaboración, la posible planificación de actuaciones futuras y la publicación de resultados.

COLABORACIÓN DE LARGO RECORRIDO La URV, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat y la AEQT hace más de veinticinco años que colaboran en programas educativos de ciencia y tecnología sobre productos y procesos químicos destinados a escolares y adultos, a través del

INSTITUCIÓN // PÁG.

proyecto APQUA. Con la Alianza STEM, las instituciones quieren actualizar y ampliar esta colaboración en el marco general de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Science, Technology, Engineering and Maths, STEM).

11

Un ranking valora el sistema de bibliotecas de la URV como el más eficiente entre las bibliotecas universitarias del Estado El ranking de las bibliotecas españolas universitarias que elabora el SECABA-Lab de la Universidad de Granada ha valorado el sistema de bibliotecas de la URV como el más eficiente entre las bibliotecas universitarias del Estado. El índice de potencia del sistema CRAI de la URV dobla la media de la Red de Bibliotecas Españolas Universitarias (REBIUN), cuyos datos analiza el SECABA-Rank Universitarias. A la URV la siguen en eficiencia, por este orden, las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona. El SECABA-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de la documentación y la

informática dirigido por Enrique Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Granada. El grupo está especializado en evaluación de la calidad y la accesibilidad de la información, y elabora anualmente un ranking de bibliotecas universitarias y otro de los sistemas de bibliotecas públicas. El análisis se basa en el indicador de la potencia del sistema, que pone en relación la potencia de entrada (basada en el presupuesto) con la potencia de salida (basada en la circulación, medida en préstamos domiciliarios y documentos descargados). Con ello se calcula el índice que permite comparar la eficiencia de las bibliotecas. En el caso de la URV, en 2015 este índice fue de 2,08, para un índice de base 1,00 para la media del total REBIUN. En la lista figuran 43 universidades, 19 de las cuales, encabezadas por la URV, tienen una eficiencia por encima de la media del conjunto.

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CRAI URV: EJEMPLO DE EFICIENCIA

59


//

INSTITUCIÓN // PÁG.

resumen en ESPAÑOL

12

EL NUEVO COMPLEJO SANT JORDI, A PUNTO La nueva residencia se empezará a utilizar durante la Universidad de Verano y el 1 de julio se inaugurarán las instalaciones deportivas El nuevo complejo Sant Jordi abrirá sus puertas el próximo mes de julio con una residencia universitaria, diferente y complementaria de la oferta existente, con 85 habitaciones y una capacidad de empleo de hasta 170 personas. Los primeros en disfrutar de él serán algunos participantes en la Universidad de Verano. A las nuevas plazas hay que sumar las 165 que ofrece la antigua residencia. En el mismo complejo se podrá disfrutar de un centro deportivo, abierto a la ciudadanía. “La nueva residencia es una forma de atraer más estudiantes, en la línea de potenciar la internacionalización de la Universidad”, explica el rector, Josep Anton Ferré. La residencia se estructura en pequeños y completos apartamentos y está especialmente concebida para alumnos de posgrado, expertos que vienen del extranjero por unos días, personal investigador, etc. Las nuevas instalaciones y las existentes se distribuyen alrededor de una plaza, que será el núcleo del complejo. El complejo Sant Jordi, situado en la avenida President Companys, 1, de Tarragona, es un proyecto impulsado por la

Universitat Rovira i Virgili y desarrollado por Viding, empresa ganadora del concurso convocado por la URV. “Es importante ofrecer centros como el de Viding Tarragona en el marco de una residencia universitaria, especialmente cuando no disponemos de instalaciones deportivas propias”, según el rector, para quien el complejo Sant Jordi es un ejemplo de colaboración entre la administración pública y la empresa privada. El centro deportivo contará con unas modernas instalaciones con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados que incluirán un espacio de 1.300 metros cuadrados de sala fitness, cuatro salas de actividades dirigidas con más de 800 metros cuadrados, cuatro pistas de pádel, una zona de agua de más de 1.600 metros cuadrados formada por una piscina cubierta, una de actividades y otra al aire libre, y una zona termal con spa, sauna, baño turco y solárium. Además, ofrecerá aparcamiento para abonados, un restaurante cafetería y una ludoteca para los más pequeños. Se trata del centro deportivo con el equipamiento más moderno y de última generación disponible en Cataluña. Creará más de 70 puestos de trabajo en la ciudad y ha supuesto una inversión de más de 14 millones de euros. El centro ya tiene más de 1.200 personas inscritas A finales de este mismo año se espera llegar a los 6.500 abonados.

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

LA URV, A FAVOR DE LA ACOGIDA DE REFUGIADOS

60

La URV Solidaria se sumó a la recogida de firmas que el 4 de febrero, bajo el lema #VolemAcollir, se hizo en Tarragona y en varios lugares de Cataluña a favor de la acogida de refugiados. La Universidad está adherida a la campaña “Casa nostra, casa vostra”, que quiere presionar a todas las instituciones para que acojan refugiados y cumplan así los compromisos políticos y públicos contraídos. La campaña se presentó el 26 de enero en un acto en el que Nour Salameh, estudiante siria de doctorado en la Cátedra Unesco de Diálogo Intercultural en el Mediterráneo de la URV, hizo una conferencia durante la cual radiografió la situación de asolamiento que vive Siria. La joven hizo un llamamiento para salvar a la gente, a la sociedad civil que lucha contra esas facciones para alcanzar un estado de paz.

INSTITUCIÓN // PÁG.

Durante el acto también intervinieron Ziad Abu Karam, director de coordinación y comunicación del consejo provincial de los suburbios de Damasco; el doctor Salem Abu Nassr, activista y pacifista, uno de los últimos médicos evacuados de Alepo; Ruben Wagensberg, uno de los coordinadores de la campaña; Joan Fuster, coordinador de la campaña en Tarragona y también de la URV Solidaria, y Jordi Tous, vicerrector de Universidad y Sociedad, quien manifestó la gran inquietud que genera el conflicto entre la comunidad universitaria y aseguró que la Universidad colabora y continuará colaborando en la campaña de manera proactiva “con gente e infraestructuras e incorporando a la institución a personas con nivel universitario que lleguen aquí”.

13

LA URV, CALIFICADA COMO UNIVERSIDAD TRANSPARENTE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO El Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas de 2015, de la Fundación Compromiso y Transparencia, califica la URV como universidad transparente por haber superado los criterios cuantitativos y cualitativos de información pública en la web. La Universidad ha cumplido con 22 de los 26 indicadores de transparencia analizados por el informe; entre los indicadores económicos, que son de

condición obligada, los estados financieros y el informe de auditoría. Por lo tanto, ha sido evaluada positivamente tanto de este requisito cualitativo como del cuantitativo: cumplir con un mínimo de 20 indicadores de transparencia. El documento valora la transparencia voluntaria en la web, que debe reunir unas condiciones indispensables: que sea visible, que esté accesible, que la información que proporciona esté actualizada


y que se incluya íntegramente. La URV publicó el Portal de transparencia en 2014, de acuerdo con el marco legal que indica la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

RECONOCIMIENTO A LOS NUEVOS DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD Por primera vez, coincidiendo con su 25 aniversario, la Universidad reconoció en un acto público a los doctores que defendieron su tesis en el curso 2015-16: 242 en total. El padrino de esta promoción fue el exrector Francesc Xavier Grau, quien destacó que esta formación de alto nivel y sus competencias ya están armonizadas en todo el mundo. Grau reflexionó sobre si se matriculan demasiados doctores y si la sociedad los necesita. Según él, las dos verdades coexisten y destacó que las

INVESTIGACIÓN // PÁG.

competencias de los doctores ya no solo se han de utilizar para la carrera académica, sino que deben aprovecharse también en la industria, “para que la sociedad avance”. Las capacidades existen, pero la demanda aún no, y precisamente en España uno de los agujeros de la innovación —manifestó— se debe al bajo porcentaje de contratación de los doctores en la industria, que es del 15 %, lejos del 40 % o 50 % de países como Alemania, Japón, el Reino Unido o Estados Unidos.

14

Estos nanodispositivos permiten descubrir de manera rápida, sencilla y fiable la presencia de cocaína en la saliva o en cualquier otra solución acuosa El grupo de investigadores de la URV, dirigido por el profesor Lluís F. Marsal, y de la UPV, con el profesor Ramón MartínezMáñez al frente, ha desarrollado, con alúmina nanoporosa, una puerta molecular –un mecanismo de base molecular cuyo estado (abierto o cerrado) puede ser controlado a voluntad por estímulos externos, en este caso por la presencia de una especie química como la cocaína– que permite detectar de manera rápida, sencilla y fiable la presencia de cocaína en la saliva o en cualquier otra solución acuosa. El trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, y ha sido desarrollado en colaboración por los equipos de las dos universidades. El nanodispositivo se ha desarrollado con alúmina nanoporosa, un material cuyos poros tienen una medida de 10 nanómetros y están cargados con un marcador fluorescente y tapados por un aptámero específico de cocaína que actúa a modo de puerta. El aptámero es un ácido nucleico de cadena sencilla (ssADN y ARN) que se une de manera estable y muy específica con su diana, en este caso la cocaína. Ante la presencia de cualquier sustancia distinta de la cocaína, el poro se mantiene cerrado

INVESTIGACIÓN // PÁG.

por el aptámero; pero, en presencia de cocaína, este reacciona, “se une a la cocaína y abre de forma selectiva el poro liberando el marcador fluorescente, lo que permite la detección y cuantificación de la cocaína presente”, explica el catedrático de Tecnología Electrónica del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática de la URV, Lluís F. Marsal. Respecto a otros sistemas de detección, el profesor Ramón Martínez-Máñez, director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y director científico del CIBER-BBN, explica que la principal novedad reside en la utilización de las placas de aluminio poroso, “que se manejan de forma muy sencilla y, además, tienen la ventaja de que se pueden reutilizar para hacer otro sensor”. Se trata de una puerta molecular que han diseñado con alúmina nanoporosa, un óxido de aluminio preparado por medios electroquímicos con poros de diámetro micrométrico, de una millonésima parte de un milímetro. Este nuevo nanodispositivo inteligente, pionero en la utilización de la alúmina porosa como puerta molecular, asienta las bases para la utilización de este material en el desarrollo de puertas moleculares para la detección de compuestos químicos y biológicos con aplicaciones en campos de gran interés técnico, científico, industrial y social, como la salud y el medio ambiente.

15

NUEVOS MATERIALES PARA GENERAR ENERGÍA RENOVABLE Desarrollan nanomateriales tridimensionales con propiedades fotoelectrónicas para la generación de energía Desarrollar nuevos materiales para explotar las fuentes de energía renovables es una de las líneas de trabajo en que los investigadores de diferentes campos trabajan intensamente. La descomposición fotoelectroquímica del agua se está desarrollando rápidamente y supone una buena aproximación a

la transformación de la energía solar en hidrógeno, una fuente de energía limpia que se puede almacenar. En este sentido, se ha investigado el óxido de tungsteno como material para la generación fotoelectroquímica de hidrógeno, es decir, que genera una reacción electroquímica inducida por un efecto fotoeléctrico. En estos dispositivos prácticos –que ofrecen un rendimiento lo bastante bueno para poder utilizarlos en la generación Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

DETECTORES DE COCAÍNA EN LA SALIVA

61


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

de hidrógeno de manera efectiva–, la superficie del material semiconductor nanoestructurado absorbe la energía solar y actúa como electrodo para la electrólisis del agua, esto es, su descomposición en oxígeno e hidrógeno. A pesar de todo, con una capacidad de absorción del 12 % del espectro solar y con un límite teórico relativamente bajo por la fotocorriente generada bajo iluminación solar, el material parece lejos de ofrecer las prestaciones necesarias para una aplicación práctica. Las imágenes obtenidas mediante microscopio electrónico de rastreo muestran dos agrupaciones de nanocolumnas de óxido de tungsteno con diferentes radio y altura: 70/700 nm (izquierda) y 13/130 nm (derecha). Las nanocolumnas grandes son más efectivas en la separación fotoelectroquímica del agua, puesto que las cargas fotogeneradas no se recombinan rápidamente, como sí sucede en las columnas pequeñas. En el trabajo ahora publicado se han desarrollado agrupaciones autoorganizadas de columnas de óxido de tungsteno mediante la técnica de anodización –un tratamiento de protección que se aplica a los metales a través del cual se crea una capa de óxido superficial más grande que la que se formaría naturalmente–, asistida por alúmina porosa anódica, un óxido de aluminio preparado por medios electroquímicos. Empleando diferentes condiciones de anodización, se han obtenido diferentes nanoestructuras en forma de columnas (con diferentes diámetros y alturas). Además, variando las condiciones del tratamiento posterior –tratamientos térmicos a 500-550°C en vacío o aire–,

INVESTIGACIÓN // PÁG.

junto con la disolución selectiva de la alúmina porosa anódica, se ha podido controlar la composición de las nanocolumnas de óxido de tungsteno, su estructura cristalina y las propiedades eléctricas. En particular, las estructuras de diámetro más grande tratadas en aire muestran un comportamiento excelente en la descomposición fotoelectroquímica del agua: un bajo potencial de inicio, una elevada fotocorriente generada y la ausencia de signos de fotocorrosión. Estos prometedores resultados son susceptibles de mejorar, si se utilizan columnas más altas y más densamente agrupadas, de modo que se pueda aumentar la eficiencia en la captación de radiación solar y en la separación de las cargas generadas. Con esta investigación, pues, se han obtenido nuevos nanomateriales, cuyas características permiten la descomposición fotoelectoquímica del agua y facilitan la generación de hidrógeno. Por lo tanto, esta técnica utiliza una forma de energía renovable, virtualmente inagotable, que no produce gases responsables del efecto invernadero. El estudio es fruto de una colaboración del grupo Microsistemas y Nanotecnologías para el Análisis Químico (MINOS) de la URV – uno de los grupos que integran el Centro de Investigación EmaS dirigido por el profesor Eduard Llobet– con el grupo del doctor Alexander Mozalev, de la Universidad Tecnológica de Brno (República Checa), y se ha publicado en la revista Nano Energy, de alto impacto en los campos de los materiales, la nanociencia y la nanotecnología.

16

PREDICCIONES RÁPIDAS Y EL DOBLE DE PRECISAS

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Un nuevo algoritmo permite asesorar mejor a los usuarios y prácticamente duplica la mejora en la precisión de los sistemas existentes

62

Preferencias en cuanto a libros, películas, series o incluso citas: los usuarios de las plataformas están acostumbrados a recibir sugerencias relacionadas con las que un algoritmo considera que son sus preferencias, con un acierto más o menos aceptable. Las buenas predicciones permiten mejorar el asesoramiento a los usuarios y obtener una mejor comprensión de los procesos sociopsicológicos que las determinan. Esto es lo que han hecho ahora investigadores del grupo SEES:lab (Science and Engineering of Emerging Systems) de la URV: han desarrollado un nuevo algoritmo que permite mejorar el asesoramiento a los usuarios y calculan que, prácticamente, duplica la mejora en precisión de los sistemas existentes respecto a los algoritmos de recomendación sencillos. Antonia Godoy, Roger Guimerà y Marta Sales, del Departamento de Ingeniería Química de la Universitat Rovira i Virgili, con la colaboración de Cristopher Moore, del Santa Fe Institute, han desarrollado un modelo de filtrado colaborativo, con un algoritmo asociado escalable, que hace que las predicciones de preferencias de los individuos sean más precisas. El nuevo enfoque se basa en el supuesto explícito de que, por un lado, hay grupos de personas y grupos de objetos, y que la preferencia de un individuo por un objeto no está determinada únicamente por su pertenencia a un grupo. La nueva herramienta prevé

que cada individuo y cada elemento puedan pertenecer simultáneamente a una mezcla de diferentes grupos y, a diferencia de los enfoques populares, los investigadores no asumen implícita o explícitamente que los individuos de cada grupo prefieran objetos de un solo grupo de elementos. Este algoritmo puede predecir tanto los grupos resultantes que se superponen como las sugerencias, pues permite predecir las preferencias individuales en grandes conjuntos de datos, de una manera más precisa que los algoritmos actuales. Existen ya algoritmos, algunos de los cuales son rápidos y muestran resultados razonables, pero a veces los modelos que tienen detrás no son demasiado realistas. Se basan principalmente en clasificar a las personas por grupos, según sus preferencias, y hacen las predicciones en relación con el comportamiento del grupo al que se vinculan. Por lo tanto, las predicciones no responden a los patrones de comportamiento de las personas porque no tienen en cuenta los matices. Como consecuencia, estos modelos no son capaces de reproducir los modelos de comportamiento de la población. El modelo que hay detrás del nuevo sistema es más sofisticado y responde de forma más correcta al funcionamiento real de los individuos; por tanto, es más flexible y permite reproducir los patrones de comportamiento de una población en conjunto. Los investigadores eran conocedores de que el modelo que han desarrollado daba mejores predicciones, pero hasta el momento era muy lento y no se podía aplicar en bases de datos grandes.


En el artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA han conseguido lo mejor de los

INVESTIGACIÓN // PÁG.

dos mundos: un modelo rápido y escalable que responde mejor a la manera como las personas toman sus decisiones.

17

LA INTERNET OSCURA SE HACE RESISTENTE A LOS ATAQUES Esta red oculta es capaz de corregir por sí sola y espontáneamente los ataques más importantes añadiendo más capacidad a la red La red Darknet es la porción de internet en la que se mantiene el anonimato. Esta capacidad de privacidad y de trabajar de forma escondida hace que se utilice habitualmente para intercambios anónimos de informaciones sensibles y muy a menudo ilegales, como la venta de drogas o el intercambio de pornografía infantil o de contenidos con propiedad intelectual de forma gratuita. Esta red es objetivo frecuente de ciberataques que generalmente fallan. Ahora, los investigadores Manlio De Domenico y Alex Arenas, del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, han conseguido dar con las razones por las que la Darknet es muy difícil de atacar. Según han explicado en el artículo publicado en la revista Physical Review E, la red Darknet es prácticamente impenetrable por su topología única, significativamente diferente del resto de internet. Para demostrarlo, los investigadores han cuantificado, a partir de los datos publicados por el Internet Research Lab

INVESTIGACIÓN // PÁG.

de la Universidad de California (Los Ángeles), la resiliencia de Darknet utilizando el análisis de redes. Han caracterizado su topología y han desarrollado un modelo que describe la manera como se transmite en ella la información utilizando la “ruta de capas de cebolla”, una técnica que encripta los mensajes en múltiples capas. Esto les ha permitido simular cómo respondería Darknet ante tres tipos de alteraciones: los ataques que se dirigen a un nodo específico, los que provocan que fallen algunos nodos aleatoriamente y los que pretenden desencadenar una cascada de errores que se propagan a través de la red. Los resultados del trabajo indican que, para causar una perturbación importante, es necesario atacar los diferentes nodos de la Darknet cuatro veces más que los de internet. Además, los ataques en cascada a través de los diferentes nodos son fácilmente corregibles añadiendo más capacidad a la red. Los autores atribuyen esta resiliencia a una topología más descentralizada que emerge espontáneamente desde el protocolo de la “ruta de capas de cebolla” de la propia internet oscura. Frente a ella, la estructura de internet es más heterogénea.

18

Una nueva herramienta ayuda a decidir sobre la reconstrucción de pecho a mujeres que han sufrido una mastectomía Las mujeres que han sufrido una mastectomía como consecuencia del cáncer de mama deben decidir si quieren o no someterse a una reconstrucción de pecho o en qué momento hacerlo. La opción elegida no siempre cumple las expectativas creadas, y ante esta situación, un grupo de profesionales de las Facultades de Enfermería y de Medicina de la URV han creado una herramienta para ayudarlas a tomar esta decisión. Entre un 30 % y un 50 % de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama deben someterse a una mastectomía. En estos casos, al impacto del diagnóstico se suma un tratamiento quirúrgico que en muchas ocasiones conlleva episodios de ansiedad relacionados con la apariencia, la sexualidad y la autoestima de las mujeres afectadas. Por este motivo, la reconstrucción mamaria se plantea como una opción que considerar en este tipo de colectivo. Ahora bien, aunque esta intervención ha demostrado sus ventajas psicológicas y económicas, no siempre garantiza una satisfacción completa a largo plazo. Ante esta situación, Miriam de la Flor y Agustina Sirgo, del Departamento de Medicina y Cirugía, e Inmaculada de Molina y M.ª Jesús Montes, de la Facultad de Enfermería, elaboraron

un estudio cualitativo en el que se hicieron entrevistas en profundidad y grupos focales. Algunos de los resultados obtenidos se publicaron en la revista Psicooncología. En este trabajo evaluaron aspectos como el impacto del diagnóstico del cáncer, la información recibida sobre la intervención, las experiencias en el postoperatorio, el cumplimiento de las expectativas o la satisfacción con la decisión tomada. Entre las conclusiones obtenidas, se constató que, superada la convalecencia de la intervención, empiezan a aparecer más quejas, sobre todo relacionadas con complicaciones posteriores y con el dolor. A raíz de los resultados, las investigadoras detectaron entre las pacientes la necesidad de disponer de una información real, ecuánime y adaptada para poder tomar una decisión compartida con el profesional de la salud. Con este propósito, han desarrollado una herramienta para ayudar a conocer de manera sencilla las implicaciones que tendrá el hecho de reconstruirse o no la mama después de una mastectomía. Esta herramienta permite compartir la opinión de la paciente con su profesional de la salud y otros pacientes, y también ayuda a tomar decisiones. Incluye la información referente a las diferentes opciones después de una mastectomía: reconstruirse o no reconstruirse la mama con las ventajas e inconvenientes que conlleva. Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RECONSTRUIRSE EL PECHO DESPUÉS DE UN CÁNCER

63


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

La aplicación está disponible desde el mes de noviembre. El proyecto fue premiado con una beca de la Fundación Víctor Grifols i Lucas y se pudo completar gracias a un convenio entre el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación (CTTI), la

INVESTIGACIÓN // PÁG.

Fundación URV, el Instituto de Investigaciones Sanitarias Pere Virgili y la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS), de la Generalitat de Catalunya.

19

GESTACIÓN SIN HUMO El tabaquismo pasivo durante el embarazo también afecta al desarrollo cognitivo de los recién nacidos Los efectos perjudiciales que el consumo de tabaco durante el embarazo tiene sobre el desarrollo de los niños son muy conocidos; sin embargo, de todas las drogas, el tabaco es la más ampliamente consumida durante la gestación. Investigadoras del grupo NUTRISAM-Nutrición y Salud Mental, de los departamentos de Psicología y de Ciencias Médicas Básicas de la Universitat Rovira i Virgili, han demostrado que estas afectaciones también se producen cuando las mujeres están expuestas pasivamente al humo del tabaco de su entorno. El estudio incluyó a 158 madres y a sus hijos. Durante el embarazo se registró, mediante cuestionarios administrados cada trimestre, el consumo de tabaco –tanto activo como pasivo–, alcohol y otras drogas. Una vez que nacieron los hijos, se llevó a cabo una evaluación de su comportamiento a las 48 horas de vida y un seguimiento de su desarrollo cognitivo a los 6, 12 y 30 meses. A las 48 horas de haber nacido, los bebés de madres fumadoras o fumadoras pasivas presentaron más tensión muscular, excitabilidad e irritabilidad, en comparación con los hijos de las madres no fumadoras o que habían dejado de fumar al principio del embarazo. Estos signos, según las investigadoras, se pueden considerar síntoma de inmadurez del sistema nervioso central. A los 6, 12 y 30 meses también se observaron diferencias en el desarrollo cognitivo, pues los hijos de madres fumadoras o fumadoras pasivas obtuvieron peores puntuaciones en el desarrollo del lenguaje. A los 6 y 12 meses mostraban más

dificultades en el balbuceo, la repetición y discriminación de sonidos, las vocalizaciones prelingüísticas, las primeras palabras, etc. A los 30 meses (dos años y medio) presentaban más dificultades en cuanto al lenguaje expresivo y receptivo. En relación con estos resultados, las investigadoras explican que, independientemente de cuál sea la forma de consumo del tabaco, activa o pasiva, la nicotina pasa al torrente sanguíneo de la madre, atraviesa la placenta y afecta directamente el sistema nervioso central del feto, que se desarrolla durante la gestación. Paralelamente, el tabaquismo provoca hipertensión arterial en la madre, lo que dificulta el flujo sanguíneo entre la madre y el feto. Esto se traduce en un menor aporte de oxígeno y alimento, lo que provoca en muchos casos que los bebés nazcan con poco peso. La importancia de esta investigación radica, por una parte, en el hecho de que, al estudiar las relaciones entre el consumo activo o pasivo de tabaco durante la gestación y el desarrollo cognitivo, se tuvieron en cuenta otras variables que pueden estar asimismo relacionadas, tales como la ansiedad de la madre durante el embarazo, el tipo de parto, el peso al nacimiento, la edad gestacional, la psicopatología del padre y la madre, el vínculo, la exposición pasiva del niño al tabaco y el nivel socioeconómico. Por otro lado, los resultados del trabajo también pusieron de manifiesto que los hijos de las madres que dejan de fumar en el primer trimestre de gestación tienen las mismas características psicosociales, demográficas y cognitivas que los niños de madres que no habían fumado con anterioridad o que lo habían dejado antes del embarazo. Este dato refuerza la importancia que tiene dejar de fumar una vez que se conoce el embarazo.

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

LOS ALTOS NIVELES DE HOMOCISTEÍNA DURANTE LA PRECONCEPCIÓN AFECTAN A LA CAPACIDAD COGNITIVA DEL NIÑO

64

Es bien conocido que un nivel moderadamente elevado de homocisteína en una mujer durante los meses previos a quedarse embarazada es perjudicial para el cierre del tubo neural del feto. Esto significa que el déficit de vitaminas como el ácido fólico y otras del grupo B, que controlan que la homocisteína no se dispare, es causa de malformaciones y alteraciones morfológicas en el sistema nervioso de los futuros bebés, como la espina bífida. Además, ahora un estudio de la URV ha comprobado que este nivel alto de homocisteína durante la preconcepción también afecta el desarrollo funcional de los niños en aspectos relacionados con la capacidad cognitiva y con la conducta. En concreto, los investigadores han observado que los niños sanos nacidos de madres con la homocisteína moderadamente elevada en la preconcepción tienen rendimientos inferiores en

pruebas de neurodesarrollo a los cuatro meses y cognitivas a los seis años. Estos resultados introducen nuevas recomendaciones para las mujeres que quieren tener hijos: la suplementación con ácido fólico se debe dar en los últimos meses antes de quedarse embarazada y hasta finales del primer trimestre del embarazo. El estudio lo han llevado a cabo los investigadores Michelle Murphy y Joan Fernández-Ballart, del grupo de investigación en Alimentación, Nutrición, Crecimiento y Salud Mental (NUTRCRSM) del Departamento de Ciencias Médicas Básicas, y la investigadora Josepa Canals, del grupo de investigación en Nutrición y Salud Mental (NUTRISAM) del Departamento de Psicología. En la investigación también ha participado Anne M. Molloy, del Departamento de Medicina Clínica del Trinity College de Dublín (Irlanda).


INVESTIGACIÓN // PÁG.

20

VISTAZO A LOS FLUJOS METABÓLICOS

Un grupo de investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, el CIBERDEM y el IRB Barcelona ha desarrollado una nueva metodología que explota la técnica de la resonancia magnética nuclear para estudiar el metabolismo. Se trata de una herramienta que permite controlar los flujos metabólicos de manera que, en solo diez minutos, se puede obtener información dinámica de un gran número de moléculas. Esto puede ser útil, en aplicaciones futuras, para entender los motivos que conducen al desarrollo de determinadas enfermedades. En esta imagen gráfica se simulan los flujos del metabolismo en las células, con los nutrientes marcados con un isótopo estable que permiten estudiar los flujos y las dinámicas de transformación de estos nutrientes. Si durante varios días hacemos fotografías de las paradas de metro de Barcelona, podremos observar cuántas personas esperan en ellas, conocer cuáles son las horas punta o deducir por qué unas estaciones están más llenas que otras. Sin embargo, no podremos saber si ha pasado algo entre parada y parada que haya provocado que, en un momento dado, se acumule más gente en los andenes, o cuál puede ser la causa de que se produzcan retrasos importantes. Esto es exactamente lo que sucede cuando se estudia el metabolismo de una célula. El metabolismo celular es como una red de metro en que las estructuras químicas de los metabolitos pasan de una parada a otra mediante transformaciones bioquímicas. Hasta ahora, se podía determinar la cantidad de metabolitos en una célula, en un tejido o en un organismo, pero estudiar los flujos era técnicamente complicado y costoso en el tiempo. Ahora, un grupo de investigadores de la URV, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha creado una nueva herramienta que permite estudiarlo. Las técnicas de resonancia magnética nuclear (RMN) utilizadas hasta el momento cubrían pocos metabolitos; además, los investigadores podían pasar muchas horas midiendo cada una de las muestras y los datos eran difíciles de interpretar. La nueva aproximación es muy rápida –diez minutos por muestra– y permite obtener muchos más metabolitos, con

INVESTIGACIÓN // PÁG.

unos resultados más fáciles de interpretar. Es decir, se puede saber de manera más rápida y efectiva el movimiento del metabolismo. Se trata de una metodología basada en la RMN que, midiendo los átomos de hidrógeno (protones), permite determinar indirectamente la cantidad de átomos de carbono marcados en las estructuras químicas de los metabolitos. La medida del protón por RMN es mucho más rápida y sensible que la del carbono, pues marca un nutriente utilizado por las células para alimentarse, como la glucosa o los aminoácidos, con un isótopo estable. Los isótopos estables, como el carbono 13, no son radiactivos y, por tanto, no suponen ningún peligro para los organismos ni para las personas que manipulan las muestras. De este modo, se pueden estudiar los flujos y las dinámicas de transformación de los nutrientes dentro de la célula. Por el momento, la eficacia de esta nueva técnica se ha validado utilizando células de cáncer humano, pero es directamente aplicable a cualquier modelo biológico. Entender los motivos que llevan a determinadas enfermedades En la diabetes –un síndrome de metabolismo alterado–, por ejemplo, el fenómeno se inicia mucho antes de que aumenten los niveles de glucosa en sangre, pues el cuerpo hace uso de muchos mecanismos y compensaciones para mantener estables los niveles de este nutriente. Ahora bien, cuando se empiezan a observar niveles de glucosa altos en sangre es porque la enfermedad ya está avanzada. La técnica que ahora se ha publicado introduce una nueva forma de estudiar los mecanismos que hacen que determinados tejidos del organismo, como las células del hígado o el páncreas, no puedan regular los niveles de glucosa o se vuelvan insensibles a ella. Es decir, el estudio de los flujos metabólicos ayuda a entender mejor los motivos iniciales y el mecanismo por el cual se desarrolla una enfermedad y, por lo tanto, también permite diagnosticarla. En definitiva, se trata de una metodología con gran potencial gracias a la cual clínicos y biólogos moleculares podrán entender mejor determinadas enfermedades. Esta nueva técnica, además, no precisa de la radiactividad para estudiar el metabolismo, a diferencia de como se ha procedido históricamente.

21

CONTAMINANTES ACUÁTICOS BAJO LUPA Investigadores de la URV, en colaboración con la Universidad Internacional de Florida, desarrollan un sistema más barato y rápido para detectar contaminantes en el agua Acciones tan cotidianas como ducharse o tomar un medicamento conllevan la generación de residuos cosméticos y

farmacológicos, que se van por el desagüe o se expulsan a través de la orina, en el caso de los fármacos. Estos contaminantes no siempre quedan retenidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que se liberan en el medio ambiente. En determinadas concentraciones pueden afectar a la vida humana y acuática, pero determinar su presencia en aguas Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una nueva metodología permite ver, de manera rápida, los flujos metabólicos en las células

65


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

ambientales (ríos, mar o aguas procedentes de depuradoras) no es una tarea sencilla, ya que se suelen encontrar muy diluidos. En esta línea, un grupo de investigadores encabezado por Núria Fontanals, del grupo de investigación Cromatografía. Aplicaciones Medioambientales, del Departamento de Química Analítica y Química Orgánica de la URV, ha trabajado conjuntamente con la Universidad Internacional de Florida para crear un nuevo sistema que facilite la detección de contaminantes procedentes de fármacos y productos de higiene personal en aguas ambientales. La novedad de esta investigación reside en el empleo de una tela flexible de algodón impregnada con diferentes polímeros que tienen propiedades similares a los tipos de contaminantes que se quieren detectar, lo que hace que tengan afinidades con ellos y los retengan. Por este motivo, cuando el agua de la muestra que se debe analizar pasa a través del tejido, los contaminantes quedan atrapados.

Algunas de las ventajas que proporciona esta tela es que, por un lado, cuenta con más superficie de exposición y, por tanto, los contaminantes se depositan en ella más fácilmente. Además, una vez que estos componentes quedan retenidos, al tratarse de una tela, se puede arrugar y guardar en un pequeño contenedor con disolvente orgánico, lo que facilita la extracción y la concentración de los contaminantes. Esta nueva herramienta para detectar contaminantes en aguas ambientales mejora las que existían hasta ahora, ya que una de sus principales ventajas es la simplicidad. Esto la convierte en una alternativa eficiente y mucho más económica, que aporta resultados similares a los que se obtienen con las técnicas actuales, más complejas y de mayor coste. Los investigadores pretenden probar esta técnica con nuevos materiales más selectivos, a fin de atrapar los compuestos presentes en muestras con una complejidad superior, como orina o sangre.

NUEVOS MÉTODOS PARA ANALIZAR PARÁSITOS, VIRUS Y BACTERIAS EN EL AGUA Cuatro años después de su puesta en marcha, los investigadores del proyecto Aquavalens ya han desarrollado nuevos sistemas de concentración que permiten analizar parásitos, virus y bacterias en volúmenes de entre 100 y 1.000 litros de agua potable, y en estos momentos los validan. Con estos nuevos métodos se permite tener una mayor certeza de que el agua potable que se suministra a la población está libre de microorganismos potencialmente patógenos. Hasta ahora había que utilizar concentraciones específicas e independientes para parásitos, virus y bacterias, y esto solo era factible con un volumen de agua más reducido.

INVESTIGACIÓN // PÁG.

Otro de los resultados del proyecto es un método para analizar indicadores de contaminación fecal (Escherichia coli), que también se está validando. Permite tomar medidas de manera continuada y proporciona resultados en menos de una hora, mientras que los métodos clásicos de cultivo que se utilizan actualmente requieren al menos de 18 a 24 horas para obtener los resultados. En la Universitat Rovira i Virgili, el Grupo de Investigación en Microbiología Ambiental del Departamento de Ciencias Médicas Básicas participa en el proyecto, que culminará a principios de 2018.

22

PESCADO LIBRE DE QUÍMICOS

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una nueva herramienta interactiva evalúa el riesgo de exposición a sustancias químicas al comer pescado y marisco

66

Evaluar los riesgos derivados de la ingesta de pescado y marisco, como consecuencia de la presencia de sustancias químicas en ellos, es uno de los objetivos de Ecsafeseafood (Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and públic perception). En este proyecto de investigación europeo ha participado el grupo Tecnatox de la URV, junto con otras 17 instituciones de 10 países europeos. Este grupo de investigación de la URV ha diseñado y desarrollado una nueva herramienta interactiva llamada Fishchoice, orientada a minimizar la exposición a contaminantes químicos derivados del consumo de pescado y marisco, que mantiene –o incluso mejora– la ingesta de diferentes nutrientes, tales como los ácidos grasos. Este asistente informático está orientado a optimizar la dieta personal de cualquier individuo en función de los riesgos derivados de la ingesta de contaminantes emergentes, por un lado, y de los beneficios proporcionados por los nutrientes, por

otro. Se han diseñado dos versiones, una para usuarios básicos y otra para profesionales de la nutrición y la salud, ambas de libre acceso a través de la web www.fishchoice.eu. El programa permite al usuario crear su menú semanal, con la posibilidad de elegir entre 24 especies de pescado y marisco. Una de las ventajas respecto a otros programas es que se ha añadido información específica para mujeres embarazadas y madres lactantes, uno de los grupos de población más sensibles en cuanto al posible impacto de la ingesta dietética de contaminantes químicos. La web se ha traducido a 5 idiomas, el español y el inglés entre ellos, y en breve se irán incorporando otros idiomas, como el catalán. Fishchoice ha sido diseñado y desarrollado por Tecnatox, bajo la dirección del profesor Josep Lluís Domingo, catedrático de Toxicología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Rovira i Virgili. En el proyecto, también han participado investigadores del Departamento de Química Analítica y Química Orgánica y del Departamento de Ingeniería Química de la URV.


LA PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A LA HIPERGLUCEMIA AUMENTA EL RIESGO DE SUFRIR ENFERMEDAD CORONARIA La predisposición genética a tener glucosa alta en sangre aumenta las probabilidades de padecer enfermedad coronaria, independientemente de la diabetes tipo 2 y otros factores de riesgo cardiovascular. Jordi Merino, investigador de la Unidad de Investigación en Lípidos y Arteriosclerosis de la Universitat Rovira i Virgili –que actualmente realiza su posdoctorado en el Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts de Boston, a través de un proyecto financiado por la Unión Europea–, junto con un equipo de investigadores de Boston y de la URV, ha trabajado en una pregunta muy relevante en el campo de la diabetes y la cardiología: ¿las alteraciones en la glucosa plasmática aumentan el riesgo de padecer enfermedad coronaria de forma independiente de la diabetes y sus consecuencias metabólicas? La pregunta busca hallar respuesta a la gran controversia surgida en los últimos años a propósito del papel de la hiperglucemia como factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad coronaria, pues los distintos ensayos clínicos a nivel mundial han reportado resultados no concluyentes. En este estudio, los investigadores utilizaron un nuevo método estadístico basado en datos genéticos para obtener evidencia de la relación entre las variantes genéticas que aumentan la glucosa y el riesgo de padecer enfermedad coronaria de forma independiente a posibles factores de

INVESTIGACIÓN // PÁG.

confusión o de la duración de los estudios. El trabajo incluyó datos genéticos de participantes de descendencia europea de dos consorcios: el consorcio para estudiar la genética de la glucosa (133.000 individuos sin diabetes) y el consorcio para estudiar la genética de la enfermedad coronaria (63.000 pacientes con enfermedad coronaria y 115.000 controles). Después de excluir todos los genes conocidos relacionados con la diabetes y múltiples ajustes, encontraron doce variantes genéticas que, en conjunto, aumentaron un 33 % el riesgo de padecer enfermedad coronaria. Los investigadores validaron los hallazgos del estudio con datos de 5.000 participantes sin diabetes pertenecientes al estudio de Framingham. La validación corroboró que no hubo aumento en el riesgo de diabetes con el trasfondo de estas doce variantes genéticas que surgen tras excluir todos los genes conocidos relacionados con esta enfermedad. Los nuevos datos de este estudio proporcionan importante evidencia sobre el papel de la glucosa alta en sangre como factor de riesgo de la enfermedad coronaria, incluso en ausencia de diabetes, y destacan la complejidad genética y metabólica de las alteraciones de la glucosa en sangre. Posiblemente, a lo largo de los años, esta hiperglucemia “leve” podría tener efectos vasculares directos e indirectos significativos e interacciones con otros determinantes de la patología de la enfermedad coronaria.

23

Resultados recientes del estudio PREDIMED muestran una asociación protectora entre el consumo de legumbres, especialmente lentejas, y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 Investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la Universitat Rovira i Virgili, con la colaboración de otros grupos de investigación del estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), han evaluado la asociación entre el consumo de los diferentes subtipos de legumbres y el riesgo de padecer diabetes en individuos con alto riesgo cardiovascular. También han evaluado el efecto de sustituir otros alimentos ricos en proteínas e hidratos de carbono por legumbres sobre el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los investigadores han analizado 3.349 participantes con alto riesgo cardiovascular que no tenían diabetes tipo 2 al inicio del estudio. Tras cuatro años de seguimiento, los resultados han revelado que las personas que comían más legumbres – lentejas, garbanzos, alubias y guisantes– (28,75 gramos/día, lo que equivale a 3,35 raciones a la semana) presentaban un 35 % menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en comparación con los participantes que consumían legumbres en menor medida (12,73 gramos/día, lo que equivale, aproximadamente, a 1,5 raciones a la semana de 60 gramos en crudo). En cuanto

a los diferentes subtipos de legumbres, las lentejas son las que se asociaron principalmente a este menor riesgo de desarrollar diabetes. Los participantes que consumían más lentejas durante el estudio (aproximadamente 1 ración/semana) tenían un 33 % menos de riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación con las personas que comían menos (por debajo de media ración/semana). El efecto de sustituir media ración al día de alimentos ricos en proteínas o hidratos de carbono – incluidos huevos, pan, arroz y patata hervida– por media ración al día de legumbres también se asoció a un menor riesgo de incidencia de la diabetes tipo 2. Los investigadores resaltan la importancia de consumir legumbres para la prevención de enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, pero afirman que se necesitan más estudios con otras poblaciones para acabar de confirmar estos resultados. Superalimento Las legumbres constituyen un grupo de alimentos ricos en vitaminas del grupo B, contienen diferentes minerales beneficiosos para la salud (calcio, potasio y magnesio), grandes cantidades de fibra, y son considerados un alimento de índice glucémico bajo; por lo tanto, dan lugar a un incremento más lento de los niveles de glucosa en sangre tras Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

LEGUMBRES PARA PREVENIR LA DIABETES

67


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

su ingesta. Debido a su valor nutricional, comer legumbres de forma regular puede ayudar a mejorar la salud. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO) declaró el año 2016 como Año Internacional de las Legumbres con el objetivo de concienciar a la población sobre los beneficios nutricionales que tienen.

EL SEDENTARISMO SE ASOCIA A FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICOS Dedicar diariamente más tiempo a actividades físicas de intensidad moderada-alta y menos tiempo a actividades sedentarias se asocia a tener menos factores de riesgo cardiometabólicos, como obesidad, diabetes y algunos componentes del síndrome metabólico. Son los resultados de la primera investigación que se ha realizado con datos del proyecto PREDIMED-PLUS, un ensayo clínico multicéntrico de ocho años de duración que se lleva a cabo en todo el Estado español. Los investigadores evaluaron diferentes tipos de actividad física y sedentaria (como ver la televisión) en una población de 5.576 hombres y mujeres de más de 55 años con un alto riesgo

INVESTIGACIÓN // PÁG.

cardiovascular. Demostraron que el aumento de una hora diaria de actividad física de intensidad moderada-alta (caminar rápido, subir escaleras o hacer actividades deportivas) implica una disminución entre un 3-6 % de sufrir diabetes, obesidad, obesidad abdominal y colesterol HDL bajo. Por el contrario, el incremento de una hora diaria de televisión se asocia a la presencia de los factores cardiometabólicos mencionados. Así, sustituir una hora diaria de televisión por una hora de actividad física moderada-alta reduce estos factores de riesgo incluso más (3-9 %) que la cifra observada en la evaluación de cada actividad por separado.

24

LA UVA, ALIADA DEL PESO EN LA OBESIDAD

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Investigadores de la URV demuestran que los compuestos fenólicos de la uva ayudan a controlar el peso en casos de obesidad

68

Una investigación de la Universitat Rovira i Virgili ha demostrado, por primera vez, que los polifenoles de la uva restablecen el mecanismo de control que el cerebro tiene sobre el apetito y que se altera con la obesidad. El estudio concluyó que la inclusión de estos fenoles en la dieta de las personas con obesidad puede ser una buena estrategia, como complemento de otras terapias, para reducir el apetito y el exceso de grasa corporal. Una de las causas con que se relaciona la obesidad es la resistencia a la leptina, una hormona producida por el adipocito (la célula principal de la grasa corporal) que se ocupa de notificar al cerebro que ya se dispone de suficiente grasa acumulada para que dé la orden de reducir la sensación de hambre. Cuando un cuerpo sufre obesidad, las células del cerebro que velan por mantener el peso corporal no hacen sus funciones adecuadamente, ya que el cerebro es incapaz de reconocer las señales químicas, como la leptina, que llegan del tejido adiposo. Las personas con obesidad muestran resistencia a la leptina, de forma muy similar a la resistencia a la insulina que presentan los pacientes con diabetes tipo 2. Los investigadores del grupo de investigación en Nutrigenómica, del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV, han comprobado que administrar una subfamilia de compuestos

INVESTIGACIÓN // PÁG.

fenólicos del vino –conocida como proantocianidinas–, en casos de obesidad, permite que las células del cerebro recuperen la sensibilidad a la leptina. En consecuencia, estas células ponen en marcha una serie de mecanismos compensatorios para reducir inmediatamente la ingesta y disminuir el exceso de grasa corporal. En este experimento, desarrollado con ratas macho, los investigadores han conseguido que las proantocianidinas restauren la sensibilidad a la leptina y que el hipotálamo reconozca la señal, interprete la información y active el mecanismo. Además, la resistencia a la leptina en la obesidad ha sido atribuida parcialmente a la inflamación del hipotálamo, debido a la sobrealimentación, y se ha evidenciado que administrar polifenoles de la uva reduce esta inflamación. A pesar de estas mejoras en la sensibilidad a la leptina, las ratas tratadas con fenoles procedentes de la uva no redujeron el volumen del cuerpo de manera significativa con la dosis y el tiempo que duró el experimento, pues resultaron insuficientes para ver restablecidas las disfunciones del mecanismo en su totalidad. Aun así, el peso y la masa corporal de las ratas tratadas se redujo entre un10 % y un 16 %, respecto a las que no fueron tratadas. Los investigadores consideran, al trasladar estos datos a los humanos, que incluir estos fenoles en la dieta de las personas con obesidad puede ser una buena estrategia para reducir el hambre y mejorar la sensibilidad a la leptina, como complemento de otras terapias frente a la obesidad.

25

COMER BIEN PARA PROCREAR MEJOR Un estudio demuestra que una dieta saludable mejora la calidad espermática y la fecundabilidad

La infertilidad es un problema de salud pública de alcance mundial que afecta al 15 % de las parejas en edad reproductiva.


Los factores masculinos, incluida la disminución de la calidad del semen, son los responsables de aproximadamente un 25 % de estos casos. Actualmente muchas de las clínicas de reproducción asistida recomiendan introducir cambios simples en el estilo de vida (aumento de la actividad física, terapia conductual y yoga para reducir el estrés, disminución del consumo de alcohol y cafeína, o la introducción de algún tipo de dieta), con el fin de mejorar la calidad del semen y las posibilidades de fertilidad, a pesar de la falta de evidencia científica sobre el papel de la dieta en los parámetros espermáticos. Ahora, investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili (IISPV), que forman parte de la Red CiberObn del Instituto Carlos III, han llevado a cabo la primera revisión sistemática de todos los estudios observacionales existentes en la literatura científica que relacionan los diferentes componentes de la dieta con la fertilidad masculina y la fecundabilidad, que es la probabilidad de concepción por ciclo menstrual. Los resultados de este estudio demuestran que una dieta saludable, rica en algunos nutrientes como los ácidos grasos omega-3, algunos antioxidantes (vitamina E, vitamina C, β-caroteno, selenio, zinc, criptoxantina y licopeno) y otras

INVESTIGACIÓN // PÁG.

vitaminas (vitamina D y folato), unida a un bajo consumo de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, se asocia a una mejora de la calidad espermática. El pescado y el marisco, el pollo, los cereales, las verduras y frutas, o los lácteos bajos en grasas, también se asocian a una mejor calidad del semen y la actividad espermática. Por el contrario, un consumo excesivo de carnes rojas y procesadas, alimentos ricos en soja, dulces y bebidas edulcoradas, ciertos lácteos enteros, así como la ingesta de alcohol y cafeína se asocian, en algunos estudios, a una disminución de la calidad espermática. En relación con la fecundabilidad, un elevado consumo de alcohol, cafeína y carnes rojas y procesadas en hombres se ha relacionado negativamente con las probabilidades de embarazo y las tasas de fertilización de las parejas. Según los investigadores, este trabajo ha servido para proporcionar una visión global de la investigación de calidad existente que relaciona la dieta y el consumo de diferentes alimentos y nutrientes con la fertilidad masculina y la fecundabilidad para que, en un futuro, se puedan realizar recomendaciones dietéticas seguras y efectivas. Estos resultados subrayan que, en los hombres, una dieta saludable como la mediterránea podría mejorar significativamente la calidad espermática y aumentar la tasa de fecundabilidad de la pareja.

26

Una investigación de Margarida Aritzeta sitúa la novela de Narcís Oller en L’Espluga de Francolí L’Escanyapobres (1884) es un clásico de la literatura catalana y una de las obras más reeditadas de la tradición literaria, escrita por el padre de la novela catalana moderna, Narcís Oller. Más de 130 años después de su publicación, la profesora Margarida Aritzeta, del Departamento de Filología Catalana de la URV, ha concluido, como resultado de diferentes estudios, que la novela se ambienta en L’Espluga de Francolí. En colaboración con el erudito Josep Maria Vallés, ha podido trazar el pueblo ficticio de Pratbell. Los investigadores consideran que Oller se inspiró en esta localidad de la Conca de Barberà por las múltiples coincidencias entre los espacios descritos en la novela y los del pueblo. La investigación que ha hecho posible la localización de los lugares de la novela se reflejará en distintos artículos que se irán publicando a lo largo de 2017. Además, se ha creado la “Ruta Literaria de L’Escanyapobres” con el objetivo de fomentar el turismo cultural y extender la proyección social de la literatura.

INVESTIGACIÓN // PÁG.

Fruto de esta investigación, la obra de Narcís Oller ha sido objeto de estudio en una de las asignaturas optativas del grado de Lengua y Literatura Catalanas y de Historia e Historia del Arte de la URV. Así, los alumnos de la asignatura Literatura y Sociedad pudieron hacer un primer recorrido de la ruta –en fase de pruebas en aquel momento– que se ofreció en el marco del III Festival de Literatura Criminal en Catalán “El vi fa sang”, organizado en L’Espluga del Francolí del 24 al 26 de marzo. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Oficina de Turismo, el Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet y la empresa de ocio Drac Actiu. La ruta ya forma parte de las tareas de la Red de Innovación Educativa “Geografies Literàries 3.0” y de un programa de formación de profesorado de secundaria ofrecido por primera vez por el Instituto de Ciencias de la Educación y el Departamento de Filología Catalana de la Universitat. La ruta atraviesa el bosque de Poblet y L’Espluga de Francolí. Se trata de un paseo de unos 10 kilómetros, con un atractivo recorrido por el núcleo urbano y los parajes de la novela del escritor catalán.

27

EL EBRO RECUPERA PARTE DE SU MEMORIA HISTÓRICA La URV geolocaliza 123 fosas de la Guerra Civil en el Priorat y las Terres de l’Ebre como resultado de un estudio encargado

por el Gobierno catalán y coordinado por el profesor Josep Sánchez Cervelló Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

L’ESCANYAPOBRES SE AMBIENTÓ EN L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

69


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

El mapa de fosas de Cataluña se ha ampliado con 123 nuevas fosas localizadas en las Terres de l’Ebre; con estas ya son 495 en toda Cataluña. Este es el resultado de un estudio encargado en verano de 2016 por el Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia a la Universitat Rovira i Virgili y que ha coordinado el catedrático de Historia Contemporánea de esta universidad, actualmente decano de la Facultad de Letras, Josep Sánchez Cervelló. Se trata del primer trabajo de geolocalización de fosas comunes de la Guerra Civil que se lleva a cabo en la comarca del Priorat y en las Terres de l’Ebre, aunque este territorio fue duramente castigado y vivió uno de los episodios bélicos más cruentos: la batalla del Ebro. A raíz de este estudio, presentado en abril en La Fatarella por el consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva; la directora general de Relaciones Institucionales, Carme Garcia; el alcalde de La Fatarella, Francisco Blanch, y el mismo Sánchez Cervelló; se ha realizado una ficha para

cada una de las 123 fosas localizadas (69 confirmadas y 54 probables). En el documento constan las coordenadas UTM, la localización con cartografía del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, una recopilación fotográfica de la localización, un resumen histórico, los antecedentes y las fuentes documentales u orales consultadas para localizarlas. La mayoría de las fosas se han localizado en la comarca del Priorat (51), donde estaban los hospitales de campaña que atendían a los combatientes del frente del Ebro, y en la Ribera d’Ebre (41) y la Terra Alta (24), donde tuvieron lugar los combates más sangrientos del conflicto. A partir de esta geolocalización también se ha llevado a cabo una veintena de actuaciones en superficie que han permitido recuperar alrededor de 300 restos óseos correspondientes a dieciséis individuos. Se han depositado en el Memorial Democrático de Les Camposines, también en La Fatarella, donde se les practicará un análisis de ADN para poder identificarlos.

EL ICAC MUESTRA EN LA RED EL CIRCO DE TARRACO EN MODELOS 3 D Por primera vez, el conjunto monumental del circo de Tarraco, del siglo I d. C., y las construcciones superpuestas en las épocas medieval y actual ya se pueden ver en modelos tridimensionales. Los ha elaborado el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y son públicos desde abril. El material refleja el patrimonio arquitectónico del entorno urbano del circo romano desde un punto de vista diacrónico y técnico. Los modelos 3 D incorporan también documentos y fotografías, pero el objetivo no es tanto la recreación infográfica precisa del recinto como la comprensión arquitectónica y urbanística de la ciudad actual como heredera del pasado romano. Esta documentación arqueológica es de acceso libre en la plataforma Sketchfab, el Youtube de los modelos 3 D, que permite navegar por modelos de realidad virtual. La

INVESTIGACIÓN // PÁG.

herramienta pretende convertirse en un espacio de consulta y visualización ligado a la investigación científica más actual. Se dirige principalmente a los centros docentes interesados en nuevas formas de aprendizaje de la realidad patrimonial en el espacio urbano actual. La iniciativa es la base gráfica para sacar adelante el proyecto ARREL: aplicación de juegos serios en entornos colaborativos para la transmisión del patrimonio cultural de Cataluña, a cargo del ICAC y la Universitat Autònoma de Barcelona, y con la colaboración de la ETSA de la Universitat Rovira i Virgili. Lo impulsa el programa RecerCaixa, de la Obra Social “la Caixa”, junto con la Asociación Catalana de Universidades Públicas. Integra el proyecto un equipo interdisciplinario liderado por Josep Maria Macias (ICAC) y Juan José Ramos (UAB), entre otros.

30

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PERSONALIDADES ADICTIVAS

70

Un estudio de la URV analiza las variables de la personalidad que predisponen a la nomofobia: el miedo a no tener el teléfono móvil al alcance de la mano Baja autoestima, extroversión, irresponsabilidad y poca estabilidad emocional: estos son los rasgos de la personalidad que predisponen a padecer nomofobia (término derivado de la expresión anglosajona “no-mobile-phone phobia”), una adicción que se manifiesta en un elevado grado de ansiedad por no tener el teléfono móvil al alcance de la mano o no poder utilizarlo. Estas son las principales conclusiones que se extraen de un estudio elaborado por investigadores de la URV que ha publicado la revista Journal of Adolescence. El rápido desarrollo que ha experimentado la tecnología en los últimos años ha hecho variar los hábitos de las personas, especialmente en relación con el uso de los teléfonos inteligentes. Algunos estudios ponen de manifiesto que en

países como Estados Unidos un 92 % de los adolescentes se conectan al móvil cada día, y un 24 % de estos dicen que están en línea casi de forma constante. De hecho, el número de teléfonos móviles ha superado por primera vez a la población mundial, y España se ha posicionado como líder en Europa en el mercado de teléfonos móviles inteligentes. Ante esta realidad, los investigadores Joan Boada, Lídia Argumosa y Andreu Vigil, del grupo de investigación Spitz Value, Human Resources, del Departamento de Psicología de la URV, han realizado un estudio a estudiantes de bachillerato y universitarios que revela la existencia de distintas variables de la personalidad que predisponen a padecer nomofobia. El trabajo, el primero que se lleva a cabo en población latina y de habla castellana, muestra que hay cuatro rasgos fundamentales para que aparezca esta adicción; el más destacado de ellos es la baja autoestima, seguida de un elevado grado de extraversión y una escasa responsabilidad y estabilidad emocional.


Para llegar a estas conclusiones, los investigadores de la Universitat Rovira i Virgili realizaron encuestas de evaluación a casi 250 estudiantes, que incluían un test de autoestima y otro de personalidad. Estas características de la personalidad tienen, además, carácter acumulativo: así, por ejemplo, las

personas con bajo nivel de autoestima y poca estabilidad emocional tienen más predisposición a padecer esta adicción que otras que sean extrovertidas. Ahora, los investigadores quieren ampliar la investigación sobre la nomofobia al ámbito laboral.

UN NUEVO SISTEMA OCULTA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LOS DOCUMENTOS DE TEXTO El investigador David Sánchez, del grupo de investigación CRISES-Cátedra UNESCO de Privacidad de Datos del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, y la investigadora Montserrat Batet, del grupo de investigación KISON de la Universitat Oberta de Catalunya, han diseñado un sistema que detecta y oculta de forma automática la información confidencial de los documentos. De este modo, los textos se pueden enviar a terceras personas sin comprometer la privacidad, manteniendo el anonimato de las entidades (personas, organizaciones, etc.) a las que hacen referencia. Este método automatiza todo el proceso, lo que permite manejar y proteger eficientemente el gran volumen de datos

INVESTIGACIÓN // PÁGS.

31

y

que se utiliza en el ámbito de la investigación. Para ello, el sistema analiza la información disponible en internet, que es la que un tercero podría utilizar como base de conocimiento para deducir información confidencial de un documento protegido. Seguidamente, preserva aquellos términos que podrían facilitar tales deducciones. Las pruebas han demostrado que este método es más exhaustivo y ofrece una precisión comparable a la de una persona experta. Además, a diferencia de los expertos, el sistema no se limita a eliminar términos peligrosos, sino que también intenta, dentro de lo posible, reemplazarlos por conceptos generales que resulten más ambiguos.

32

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ALGOS COORDINA LA NUEVA RED ESPAÑOLA DE DOLOR INFANTIL ALGOS, el grupo de investigación de la URV que coordina la Cátedra de Dolor Infantil URV - Fundación Grünenthal, también coordinará la recién creada Red Española de Dolor Infantil (REDIN). Supone una destacada contribución a la mejora del conocimiento sobre el dolor infantil. “Desde la creación de nuestro grupo de investigación, ya nos planteábamos una red de trabajo de investigación en dolor infantil que permitiera

compartir conocimientos y experiencias para promover el interés y facilitar la investigación y el estudio sobre este tema. La finalidad es, pues, contribuir a mejorar el tratamiento del dolor infantil, sobre todo el dolor crónico infantil, un problema que afecta a un 30 % de esta población”, explica el investigador Jordi Miró, coordinador del Grupo ALGOS y director de la Cátedra de Dolor Infantil.

José Antonio: realidad y mito es el último libro del profesor Joan Maria Thomàs, investigador ICREA Academia del Departamento de Historia e Historia del Arte de la URV y miembro del grupo de investigación ISOCAC. Se trata de una biografía crítica del líder principal del fascismo español y fundador de Falange Española. Thomàs relata en esta biografía la personalidad, el pensamiento

HONORIS CAUSA // PÁG.

y las acciones políticas de Primo de Rivera, al tiempo que pone en cuestión el culto que se le rindió. El historiador habla en ella del líder fascista que quería implantar este régimen en España y ponerse al frente de ella. Ofrece una visión académica del personaje que, según el autor, creía tener la fórmula que salvaría España de la revolución comunista.

33

DEFENSOR DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA El médico endocrinólogo Ramon Gomis ha sido investido doctor honoris causa por la URV La URV ha investido doctor honoris causa al médico endocrinólogo Ramon Gomis de Barbarà por su contribución

al mundo de la investigación biomédica en relación con la enfermedad diabética, la obesidad y la nutrición. El profesor Ramon Maria Miralles, director del Departamento de Medicina y Cirugía de la URV, fue el padrino del doctorando en el acto de investidura, que se celebró el 31 de marzo. La propuesta Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

EL PROFESOR JOAN MARIA THOMÀS PUBLICA UNA BIOGRAFÍA CRÍTICA DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

71


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

de concederle este título la hizo el investigador Joan Vendrell. Ramon Gomis, que nació y pasó su infancia y juventud en Reus, ha colaborado con la URV como científico y como gestor de ciencia biomédica. Actualmente es catedrático de Medicina en la Universitat de Barcelona, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) desde 2004 y consultor sénior en Endocrinología en el Hospital Clínico de Barcelona, donde ha ejercido como médico endocrinólogo desde 1974 y ha sido jefe de la Sección de Diabetes y del Servicio de Endocrinología. En el discurso, Gomis aseguró que decidió especializarse en el campo de la endocrinología porque “la investigación científica biomédica era –y es– la única herramienta posible para darnos esa respuesta que nos permita avanzar en la prevención y la curación de las enfermedades”. Ahora bien, reconoció que “hay quien puede pensar que la investigación biomédica no es para los médicos” y proclamó que “no se puede progresar en la medicina sin una investigación médica con médicos”, aunque esto “exige cambios”.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA // PÁG.

Dotar a la universidad para alcanzar la excelencia Para Gomis, es importante “disponer en la universidad de los equipos de investigación y las estructuras que hagan posible descubrir nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento”, al tiempo que defiende una “apuesta decisiva por la incorporación del mejor talento a nuestras estructuras hospitalarias y académicas”. Esto permitirá alcanzar la excelencia, que, según Gomis, “es fundamental no solo para los académicos, sino también para el país. Si queremos un futuro mejor para nosotros y para las nuevas generaciones, debemos sabernos exigir el máximo”. Todo ello parece difícil en estos momentos de crisis “no solo económica, sino también intelectual” que vivimos, “en los que a menudo se confunde la socialización de la cultura o la ciencia con la falta de rigor y de la excelencia. Y es aquí, en la universidad, donde debemos pensar y tenemos que saber buscar los nuevos senderos del progreso, que no es obligado que supongan más despilfarro y más sufrimientos, sino todo lo contrario”.

34

CIENCIA EN UN MINUTO

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La Unidad de Comunicación Científica de la URV, ComCiència, lanza la serie “Ciencia en 1 minuto”, integrada por pequeñas cápsulas de vídeo que explican conceptos científicos de forma rápida y comprensible

72

¿Qué son los líquenes? ¿Cómo funciona el ibuprofeno? ¿Cómo se crean palabras nuevas? Estos son algunos de los temas que encuentran respuesta científica en la serie “Ciencia en 1 minuto”, formada por distintas cápsulas de vídeo de corta duración que se pueden ver a través del canal de Youtube de la Universitat Rovira i Virgili y cuyos textos han sido redactados por la Unidad de Comunicación Científica de la URV (ComCiència), con el asesoramiento de investigadores especialistas en los distintos temas tratados. Con el apoyo de una animación gráfica, de estilo moderno y claro, y priorizando el rigor científico, cada capítulo explica de forma sencilla un concepto científico relacionado con alguno de los grupos o ámbitos clave de la Universidad. El objetivo de este proyecto es acercar la ciencia –en cualquiera de sus vertientes– a todos los públicos y hacerla comprensible. Las cápsulas son accesibles a todo el mundo y se han pensado como una herramienta didáctica que pueda ser útil para

explicar contenidos científicos a estudiantes de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como al público universitario y al general. Durante el año 2016 se redactaron doce cápsulas que explican los siguientes temas: ¿cómo actúa el ibuprofeno?, prebióticos y probióticos, ¿cómo se genera dinero bancario?, ¿cómo se fabrica el biodiésel?, ¿cómo actúan los sulfitos?, ¿qué son los líquenes?, colesterol y arteriosclerosis, ¿cómo se policroman las esculturas?, ¿cómo se crean palabras nuevas?, la nariz electrónica, ¿cómo actúa el gluten? y ¿cómo se convierte un tejido en un sensor? Los vídeos, que también se pueden ver en español y en inglés, han sido elaborados con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y se prepara una nueva serie para el 2017. Los episodios de un minuto sirven asimismo como complemento del videoblog científico “Pregunta a la Plaça”, que tiene por objetivo resolver dudas cotidianas que encuentran respuesta en la investigación que se lleva a cabo en la Universitat Rovira i Virgili. La serie, de doce capítulos y de carácter marcadamente desenfadado, está conducida por la periodista Anna Plaza.

ESTUDIANTES DE PRIMARIA APRENDEN SOBRE CIENCIA A TRAVÉS DEL CHOCOLATE Extraer el ADN del chocolate, elaborar y probar las bebidas de cacao que preparaban los aztecas, aprender a identificar el chocolate más saludable, saber qué son y por qué se forman los cristales en el chocolate o conocer la historia de este alimento, son las propuestas que se hicieron, en forma de taller experimental, a estudiantes de 5.º y 6.º de primaria de la escuela Pau Delclòs de Tarragona, en el marco del ciclo

Ciencia y Chocolate. Se trata de una iniciativa del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) y de la Unidad de Comunicación Científica –ComCiència– de la URV, que se hizo con un doble objetivo: compartir el conocimiento científico con los estudiantes para fomentar su interés por la ciencia y la investigación, y, al mismo tiempo, alentar vocaciones científicas especialmente entre las niñas, dando visibilidad


a investigadoras que realizan investigación pionera en la Universitat Rovira i Virgili y el ICIQ. Por este motivo, los talleres los condujeron científicas. Con este proyecto se quiso mostrar la investigación y el conocimiento que se esconde tras un producto tan cotidiano

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA // PÁG.

como el chocolate. También sirvió para valorar la tarea de investigadores que, desde distintas aproximaciones, aportan conocimiento sobre el mundo que nos rodea y que, por tanto, contribuyen al progreso de la sociedad en temas de salud, sostenibilidad o mejora del medio ambiente.

35

JUDIT MORLÀ, FINALISTA DE FAMELAB La doctoranda de la URV participó en la final de Madrid con un monólogo sobre el uso de nanopartículas en la detección de células responsables de la metástasis La doctoranda de la URV Judit Morlà fue una de las ocho científicas y científicos que participaron en la final española del concurso de monólogos científicos FameLab 2017. Tras superar una de las dos semifinales, que se celebró en abril en el teatro Poliorama de Barcelona, Morlà interpretó su monólogo sobre el uso de nanopartículas en la detección de las células responsables de la metástasis en el Museo de la Ciencia y Tecnología (MUNCYT), en Alcobendas. Ha sido la quinta edición de este concurso en el Estado español, y la segunda vez que un investigador de la URV llega a la final, después de que en 2015 ya lo hiciera Toni Vallès. Pedro Daniel Pajares, estudiante de Matemáticas de la Universidad de Extremadura, fue el ganador, y representará a España en la final europea del Cheltenham Science Festival, que se organiza en junio en el Reino Unido. En segundo lugar quedó Ana Peiró, farmacóloga clínica del Hospital General Universitario de Alicante, y en tercer lugar, Pablo Izquierdo, doctorando del University College London.

INNOVACIÓN // PÁG.

El jurado de la final estuvo integrado por Juan Luis Arsuaga, antropólogo y director científico del Museo de la Evolución de Burgos; Mónica López, física y meteoróloga de TVE, y Montserrat Domínguez, periodista directora de HuffPost España. Judit Morlà nació en Tarragona hace 25 años y estudió el grado de Biotecnología y el máster en Nanociencia y Nanotecnología en la URV. Ahora hace un doctorado sobre la detección de mutaciones en el material genético utilizando nanopartículas, que es el tema que eligió para el monólogo de la semifinal, y pronto presentará la tesis. Morlà ganó el concurso de monólogos científicos “Vols saber què investigo?”, organizado por la URV en el teatro Bartrina durante la Semana de la Ciencia de 2016. Ciencia y monólogos en más de 30 países FameLab es un concurso de monólogos científicos que nació en 2005. El principal objetivo es fomentar la divulgación de la ciencia identificando, formando y dando a conocer nuevos talentos científicos a través del monólogo. Este acontecimiento tiene lugar en más de treinta países de todo el mundo y en el Estado español lo organizan el British Council y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

36

Una aplicación móvil pone en contacto a conductores que quieren compartir coche con usuarios que buscan trayectos coincidentes. Lo hace de forma anónima, favoreciendo la colaboración mutua Los sistemas que existen actualmente para compartir coche se basan en plataformas de intermediación que relacionan usuarios con intereses coincidentes. Estas herramientas se encuentran bajo el control de empresas que cobran por ofrecer un servicio en el que todos los recursos (vehículos y dispositivos móviles) los proporcionan los propios usuarios. Además, estas empresas almacenan sistemáticamente datos personales y de movilidad que se explotan posteriormente para segmentar el público, con la idea de conocer tendencias y hábitos de movilidad, y poder personalizar así la publicidad, lo que puede poner en riesgo la privacidad de los usuarios. Los investigadores David Sánchez, Sergio Martínez y Josep Domingo-Ferrer, del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, han diseñado y desarrollado una

aplicación para compartir coche que, mediante una red descentralizada, prescinde de plataformas de intermediación. Gracias a esto, no se cobran comisiones por el servicio y en ningún momento se ceden datos personales y de movilidad a terceros. Los usuarios ven en la aplicación Co-car, disponible actualmente en fase beta en Android Market, una interfaz similar a la que ofrecen otras plataformas, pero con la diferencia de que la información personal y de movilidad se transfiere anónimamente de usuario a usuario, ya que trabaja con tecnología P2P (peer-to-peer). Este intercambio se hace, pues, sin revelación de datos sensibles hasta que se confirma el acuerdo entre quien busca y quien ofrece transporte. Por tanto, se garantiza en todo momento la privacidad de los usuarios. En una red anónima, la desconfianza y las reticencias de los usuarios pueden comprometer la sostenibilidad del servicio. Para mitigar este problema, el sistema diseñado implementa un mecanismo que mantiene y actualiza la reputación digital Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

COMPARTIR COCHE SIN INTERMEDIARIOS

73


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

de sus usuarios (tanto conductores como pasajeros). Esta reputación se actualiza a medida que los usuarios expresan sus opiniones sobre los demás, y puede consultarse, de forma anónima, antes de llegar a un acuerdo. La gestión de la reputación de los usuarios también se hace de forma distribuida y se basa en protocolos de colaboración mutua (llamados “protocolos coútiles”), en los que los usuarios almacenan pequeñas partes de esta información y colaboran de forma anónima para calcular las reputaciones. Así, el sistema

INNOVACIÓN // PÁG.

se muestra robusto frente a los ataques que intentan modificar los valores de reputación o acumular datos personales. La aplicación y la investigación que hay tras ella han sido desarrolladas en el marco del proyecto “Co-utility“, financiando por la Templeton World Charity Foundation, en el que se proponen distintos protocolos basados en la colaboración de los usuarios que les permitan preservar la privacidad cuando utilizan servicios en línea, tales como búsquedas web, redes sociales o aplicaciones de economía colaborativa.

37

ACCESO SEGURO AL CENTRO DE LA CIUDAD Un sistema pionero e innovador garantiza la privacidad del conductor en el acceso a las zonas restringidas de las ciudades

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La congestión del tráfico en el centro de las ciudades se ha convertido en los últimos años en un problema tanto de acceso y circulación a estos núcleos como de contaminación atmosférica. En este sentido, cada vez más ciudades, como Londres, Milán o Singapur, adoptan medidas para hacerle frente, como desincentivar el uso del vehículo privado potenciando el transporte público o imponer una tasa a los conductores que quieran acceder a estas zonas. En este segundo caso, el tráfico de vehículos se limita a través de diferentes sistemas de peaje conectados con cámaras que controlan los coches que entran al centro de la ciudad y los puntos por los que pasan. El uso de sistemas de gestión de acceso basados en el control fotográfico de los usuarios compromete la privacidad de los conductores, pues registran cuándo y por dónde circulan. Ante esta situación, los investigadores Jordi Castellà-Roca, Carles Anglés-Tafalla, Jordi Aragonés, Jesús Manjón y Josep Maria Gastó, del grupo de investigación CRISES del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, han desarrollado un sistema seguro, flexible y fácilmente implementable. A través de una aplicación móvil, se permite el acceso de los conductores registrados al centro de la ciudad, preservando su anonimato en todo momento.

74

INNOVACIÓN // PÁG.

Esta solución de acceso inteligente para vehículos, que han llamado Spark & Go, funciona de tal manera que no hace ninguna foto si el conductor se ha registrado previamente y tiene el móvil en funcionamiento con la aplicación instalada. Así, la aplicación se activa automáticamente cuando el usuario se acerca al perímetro del área restringida. A través de un protocolo criptográfico, comprueba si el usuario de la aplicación tiene los permisos de acceso vigentes, pero siempre mantiene su identidad en el anonimato. Si todo es correcto, la cámara situada en el control de acceso no fotografiará la matrícula. Este nuevo método es pionero e innovador y se diferencia de los existentes en que garantiza la privacidad de los usuarios registrados, ya que solo fotografía la matrícula de los vehículos que o bien no están dados de alta en el sistema o bien no tienen el móvil en funcionamiento. También tiene la ventaja añadida de que no conlleva ningún coste para el conductor, ya que este debe limitarse a instalar la aplicación en su teléfono móvil. El proyecto ha recibido una subvención de la Dirección General de Tráfico (DGT) y ya se ha probado con éxito en un entorno real. Ahora, el reto es activarlo a una escala mayor y redimensionarlo para convertirlo en una infraestructura que se pueda integrar fácilmente en el centro de las ciudades. Este sistema también se puede adaptar para acceder a aparcamientos públicos o privados, otras zonas restringidas, como recintos de empresas, o vías de alta ocupación.

38

INNOVACIÓN PARA EL BIENESTAR Una nueva empresa derivada de la URV desarrollará aplicaciones móviles para promover el bienestar de las personas Welltech Treatment Management System, S.L. nace en el marco de las actividades de investigación aplicada del grupo de investigación ALGOS, grupo multidisciplinario interesado en el estudio y el tratamiento del dolor, cuyo objetivo es desarrollar y contrastar procedimientos terapéuticos eficaces para ayudar a las personas que sufren dolor. En este sentido, la empresa desarrollará distintas aplicaciones de asistencia para terapias que están dirigidas a promover el bienestar, tanto emocional como físico, de las personas que sufren cualquier tipo de dolor,

ya sea dolor crónico o cualquier enfermedad. La empresa también asesora a sus clientes, principalmente hospitales, en el uso de las aplicaciones diseñadas para este objetivo, y promueve la investigación y la formación de profesionales para facilitar el bienestar de las personas. La empresa la integran el catedrático Jordi Miró y los investigadores del grupo ALGOS Roman Roset, Rocío de la Vega, Laura Hernández y José Manuel Hernández, quienes se encargarán de la comercialización de los productos. Algunas de las aplicaciones que comercializará la empresa, tanto en centros sanitarios como a particulares, son Painometer, Fibroline y Welltech App. Painometer permite monitorizar el


nivel de dolor que sufren sus usuarios para poder tener un control de su dolor; esta aplicación se premió en las IV Jornadas I+D+i en TIC y Salud. Fibroline proporciona diversos recursos para afrontar la enfermedad de la fibromialgia y mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren; obtuvo un accésit en los VIII Premios de Fibromialgia otorgado por la Fundación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Por su parte, Welltech App tiene la misma estructura que las dos anteriores, pero sin un contenido específico, puesto que

INNOVACIÓN // PÁG.

será el terapeuta del paciente quien introducirá el contenido digital en función de las necesidades del usuario. Se trata, pues, de una aplicación que implica una relación profesional entre el personal sanitario y el paciente. Durante su creación, Welltech Treatment Management System, S.L. ha recibido el asesoramiento de la Unidad de Valorización y Comercialización de la URV, que cuenta con el apoyo de ACCIÓ, y la Cátedra sobre el Fomento del Emprendimiento y la Creación de Empresas de la URV.

39

UN SISTEMA QUE EVITA LAS PÉRDIDAS DE ROPA EN LAVANDERÍAS RESIDENCIALES Laundry ID es un sistema que impide que se pierda la ropa en las lavanderías residenciales, pues en ellas es habitual que se produzcan errores en la clasificación y distribución, dado que toda la ropa se lava junta. Este proyecto es fruto de una colaboración entre el Instituto de Robótica para la Dependencia, el fabricante de maquinaria para lavanderías Girbau, la empresa de tecnología Extra Software y la URV, y ha contado con la colaboración económica del Ministerio de Sanidad a través de las subvenciones con cargo al 0,07 % del IRPF y del BBVA. Laundry ID es un sistema para lavanderías de colectividades que facilita la inclusión laboral, gracias al software propio que permite clasificar la ropa sin error a personas con discapacidad

URV SOCIEDAD // PÁG.

intelectual o enfermedad mental. Un guía por chips enciende una lámpara inalámbrica mientras se pliega la ropa e indica el depósito donde se debe dejar cada pieza. El grupo de investigación Robótica y Visión Inteligente, liderado por el investigador Domènec Puig, ha colaborado en el desarrollo del prototipo final. El grupo ha podido ejecutar el proyecto a través de la línea de ayudas de valorización del conocimiento de la URV, que financia iniciativas que favorecen la llegada al mercado de conocimientos y tecnologías desarrolladas en el seno de la Universidad. La iniciativa ha recibido el asesoramiento de la Unidad de Valorización y Comercialización de la Universitat Rovira i Virgili, que cuenta con el apoyo de ACCIÓ.

40

IMPULSO A LAS CÁTEDRAS DE LA URV

FRUTOS SECOS Y SALUD La Cátedra URV-World Forum for Nutrition Research sobre Frutos Secos investigará y difundirá el conocimiento a escala internacional sobre los beneficios para la salud de los frutos secos y desecados. El director es Jordi Salas, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad, y se ha creado a través de un convenio entre la URV y el Consejo Internacional de los Frutos Secos y Desecados (INC). Esta nueva cátedra quiere difundir el conocimiento sobre los efectos de consumir frutos secos y fruta deshidratada en la salud y la nutrición. Asesorará a los profesionales y las instituciones de este sector en temas de salud, nutrición y en la evaluación de proyectos internacionales de investigación sobre esta materia. También pretende colaborar en diferentes publicaciones y participar en conferencias, cursos, seminarios y jornadas de ámbito internacional. Desde hace años, la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, liderada por Jordi

Salas, trabaja en la investigación orientada hacia la evaluación de los efectos saludables de los nutrientes, los alimentos y los patrones alimentarios. Una de las líneas de investigación más definidas ha sido el estudio del efecto de los frutos secos sobre la obesidad, diferentes factores de riesgo cardiovascular y la importancia en la prevención de diferentes enfermedades altamente prevalentes. INVESTIGAR Y DIVULGAR LA CULTURA CASTELLERA La Cátedra para el Estudio de la Cultura Castellera es fruto del acuerdo que firmaron el 20 de febrero la Colla Vella de los Xiquets de Valls y la URV. Este órgano quiere convertirse en una herramienta de reflexión interdisciplinaria, debate y divulgación en torno a la cultura y la evolución de los castells desde la excelencia de la investigación histórica. Su director es Josep Sánchez Cervelló, catedrático de Historia Contemporánea de la URV y decano de la Facultad de Letras. Impulsará diferentes acciones para promover la cultura castellera, como la creación de un espacio para la investigación y el debate científico. Se divulgarán entre las escuelas y los institutos los valores del llamado fet casteller, como la superación, la integración multicultural, el trabajo en equipo y la autoconfianza. También organizará e impartirá cursos, Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Una nueva cátedra sobre el estudio de la cultura castellera, otra sobre los frutos secos y el reconocimiento de la UNESCO a la que ya existe sobre la vivienda han sido los pasos más destacados que han dado en los últimos meses las cátedras de la URV

75


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

seminarios, reuniones de trabajo y jornadas destinadas a potenciar la investigación y la formación. Además, promoverá acciones divulgativas y promocionará el estudio, el inventario, la catalogación y la difusión de los archivos de las colles castelleres y de particulares sobre los castells. Una de las acciones ya concretadas es una investigación sobre los últimos doscientos años de los Xiquets de Valls, pues en esta ciudad nacieron los castells y es donde arraigó más profundamente esta tradición. RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO La Cátedra de Vivienda de la URV ha recibido el reconocimiento de la UNESCO y se ha convertido en la primera Cátedra UNESCO de esta temática en el mundo. La presentación de este reconocimiento, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Tarragona, corrió a cargo del rector de la URV, Josep Anton Ferré; Carles Sala, secretario de Vivienda y Mejora Urbana de

URV SOCIEDAD // PÁG.

la Generalitat; Josep M. Prats, concejal municipal de Cultura; Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO por el Derecho a la Vivienda, y Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura y Paz, exdirector general de la UNESCO y honoris causa por la URV. Tanto Sergio Nasarre como Federico Mayor Zaragoza resaltaron el valor del derecho a la vivienda como un derecho humano que se ha visto debilitado con estos años de crisis económica. La Cátedra, creada en 2013 sobre la base del trabajo ya realizado desde el Grupo de Investigación de Acceso a la Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, ha desarrollado su labor en 28 países y ha tenido repercusión en la sociedad, a través de su colaboración en la redacción de nuevas leyes estatales y autonómicas. Actualmente trabaja en el documental The line, sobre el riesgo de perder la vivienda, las personas sin hogar y los desahucios, basado en una investigación de la Unión Europea.

43

SE PROMOCIONA LA PARTICIPACIÓN DE DOCTORES EN PROYECTOS DE I+D+I EMPRESARIAL Con el fin de facilitar la incorporación de doctores a los entornos laborales no académicos, la URV ha contratado a tres doctores que durante seis meses trabajarán en proyectos de I+D+I relevantes para la estrategia y competitividad de las organizaciones de las que forman parte, vinculadas con los ámbitos de especialización del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS): química y energía, nutrición y salud, turismo, enología, y patrimonio y cultura. Se trata de doctores titulados por la Universitat Rovira i Virgili en cualquier programa que han finalizado su tesis hace no más de tres años.

El CEICS obtuvo la financiación en la convocatoria competitiva de diciembre de 2015 que abrió el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre los diferentes campus de excelencia internacional españoles. El programa prevé que la Universidad pueda contratar a jóvenes doctores durante un periodo de tiempo para que participen en proyectos de I+D+I, en los ámbitos de especialización del CEICS que sean de interés para la empresa y para la universidad. Con esta iniciativa también se facilitará la incorporación de estos jóvenes al mercado laboral con competencias y capacidades conseguidas durante el periodo de doctorado.

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

VEINTE ESTUDIANTES RECIBEN BECAS DE LA FUNDACIÓN REPSOL Y EL CONSEJO SOCIAL

76

Un total de veinte estudiantes se han beneficiado de las becas de grado y máster que cofinancian la Fundación Repsol y el Consejo Social. En esta undécima edición, correspondiente al curso 2016-17, se ha ampliado su alcance. Así, los estudiantes que se han beneficiado de la beca para cursar un grado y ya lo han acabado han podido continuar solicitándola para matricularse en un máster y completar de este modo su formación académica. Este año el importe de las becas ha sido de 100.000 €. En total, desde la primera convocatoria se han otorgado becas por un valor superior a 800.000 €.

IGUALDAD // PÁG.

De las veinte becas que se entregaron el 11 de marzo, cinco son para estudiantes que inician grados, y quince, para jóvenes que las renuevan para continuar los estudios –dos que inician un máster y trece que aún cursan un grado en la Universidad–. Las ayudas otorgadas son de periodicidad anual, con un importe de 5.000 € cada una, y complementarias de las becas oficiales, por lo que facilitan a las familias que viven circunstancias especiales el acceso y la permanencia de sus hijos a los estudios de grado y máster, de modo que puedan cursar toda la carrera académica.

44

LA PROTECCIÓN Y EL APOYO COMO PRIORIDAD Los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos reciben la Distinción M. Antònia Ferrer 2017

La tarea de acompañamiento, protección y atención a las víctimas de violencia machista y la prevención de este problema


fueron los motivos por los que los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos de la demarcación de Tarragona recibieron la Distinción M. Antònia Ferrer 2017, que se entregó el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres. El objetivo de los Grupos de Atención a la Víctima (GAV) es vigilar y velar por la aplicación de las medidas acordadas por los órganos judiciales para hacer cumplir la legislación vigente y la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada por el Parlamento y vigente en Cataluña desde 2008. Esta violencia se ejerce en el ámbito de la pareja, en el familiar, en el laboral y en el comunitario, de cualquier forma: física, psicológica, sexual o económica. El colectivo desempeña una tarea múltiple, de acuerdo con el espíritu de la ley, que destaca la prevención de la violencia y el amparo de todas las víctimas de violencia doméstica y personas vulnerables. El discurso de aceptación de la Distinción lo pronunciaron Isabel Ormad, del Grupo Regional de Atención a la Víctima que coordina los GAV de las Terres de l’Ebre, y Maite Saval, del Grupo Regional de Atención a la Víctima coordinador de los GAV del Camp de Tarragona. Isabel Ormad destacó que el Día

Internacional de las Mujeres “reivindica el feminismo”. Añadió que el trabajo que hacen los GAV debe ser interdisciplinario e interadministrativo, y subrayó la tarea de sensibilización que se lleva a cabo en las escuelas, grupos y ciudadanía en general sobre cómo se puede detectar esta lacra. Sin embargo, asumió que aún queda mucho trabajo por hacer. Maite Saval, por su parte, declaró “estar orgullosa de estar aquí, en la Universidad”, como exalumna de Antropología. Calificó su trabajo de alto riesgo, lo que provoca agotamiento psicológico, a veces sentimiento de culpa si las cosas no han ido bien; y también describió el gran cambio que hacen las mujeres que, gracias a su esfuerzo y al de los profesionales que las ayudan, consiguen salir del círculo de la violencia doméstica. En cuanto a la relación con la Universidad, “se debe fomentar el contacto de los profesionales con los estudiantes para que sepan qué se encontrarán cuando salgan de las aulas”, remarcó. La distinción toma el nombre de la Dra. M. Antònia Ferrer i Bosch, profesora de la URV jubilada e historiadora de la ciudad de Tarragona, que Maite Saval ha dado a conocer en sus investigaciones y publicaciones.

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN LAS UNIVERSIDADES Solo una de cada 5,5 mujeres tituladas de la URV llega a ser catedrática, mientras que la proporción en los hombres es del 2,2. En el caso de los grupos de investigación universitarios, solo un 28 % están liderados por mujeres, y en un 30 % de los proyectos de investigación las responsables son investigadoras. Son cifras que puso sobre la mesa Inma Pastor, directora del Observatorio de la Igualdad, en el marco de la conferencia “Mujeres y ciencia: repensando la ciencia desde la perspectiva de género”, pronunciada en el campus Terres de l’Ebre para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la Antena Cultural Tortosa. “Hay una situación de desigualdad,

IGUALDAD // PÁG.

pero trabajamos para corregirla, aunque es cierto que la realidad es resistente al cambio”, apuntó Pastor. Las causas van más allá de que las mujeres puedan tener más dificultades que los hombres a la hora de compaginar la vida laboral y familiar. “Vemos que no se presentan a premios o que no participan en tantos congresos, porque no las invitan tanto como a los hombres, y esto influye en su visibilidad”, dijo Pastor. También influyen determinados estereotipos, como que no haya prácticamente mujeres en las ingenierías. “Esto también las sitúa en un mercado laboral diferente, con sueldos mucho más bajos”, añadió.

45

El Observatorio de la Igualdad organiza una jornada para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial Los expertos en relaciones laborales afirman que el marco jurídico actual es antidiscriminatorio cuando hablan de igualdad salarial, pero a la vez dejan claro que no se está poniendo en práctica por falta de presupuesto. Por ello, en los últimos años se ha incrementado la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Estas conclusiones se extraen de la jornada que organizó el Observatorio de la Igualdad de la URV, el 22 de febrero, para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial. En la jornada participaron Aida Ruiz, directora de la Fundación M. Aurèlia Capmany; Esther Guerrero, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la URV, y Ángel Cubo, inspector de trabajo. Para Aida Ruiz, el origen de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres se encuentra en el modelo de clasificación profesional. Dependiendo de cómo se definan

las funciones de una trabajadora y del grupo profesional que se le asigne, tendrá más o menos oportunidades de incrementar el salario. Este hecho se agrava cuando intervienen otros factores, como la división sexista de los puestos de trabajo, ya que algunos se consideran más feminizados y otros más masculinizados, y esto afecta directamente al valor del trabajo y a los pluses con que pueden ser retribuidas las trabajadoras: por horas extras, por nocturnidad, por peligrosidad, toxicidad y penosidad, etc. Además, la valoración de las funciones que diferencia a los cargos también resulta un motivo fundamental. La brecha es mayor en los niveles salariales más bajos y en las empresas más pequeñas. A pesar de esta situación que habría que corregir, Aida Ruiz aseguró que actualmente hay un marco jurídico antidiscriminatorio, como el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, los convenios colectivos o la legislación de la Unión Europea, que contempla Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL SE MANTIENE

77


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

mejoras en aspectos como los salarios o la organización de la jornada de trabajo. Si bien estos documentos proclaman la igualdad de forma teórica, lo cierto es que no hay igualdad material. Este hecho sitúa Cataluña como líder en la brecha salarial, tanto en el sector privado como en la administración pública. De hecho,

la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha agravado en los últimos años. Sin embargo, el inspector de trabajo Ángel Cubo aseguró que hay pocas denuncias a la Seguridad Social por motivos de diferencia salarial o por condiciones relacionadas con discriminación de sexo en el ámbito del trabajo.

CRISTINA ALMEIDA ANIMA A LAS MUJERES A LUCHAR POR EL EMPODERAMIENTO La abogada y exdiputada de IU (Izquierda Unida) en el Congreso y que actualmente participa en varios programas de televisión de ámbito estatal, Cristina Almeida, pronunció en enero una conferencia sobre feminismo y derechos de la ciudadanía, en un acto abierto en el Ayuntamiento de Deltebre en el marco del undécimo curso Mujeres, Salud y Educación organizado por el Departamento de Pedagogía de la URV. Tras hacer un exhaustivo resumen sobre la historia del feminismo desde la Ilustración hasta la situación de las mujeres

INTERNACIONALIZACIÓN // PÁG.

en la sociedad actual, una situación marcada por la falta de puestos de trabajo y el empeoramiento del nivel de igualdad, Almeida hizo un llamamiento para el empoderamiento de las mujeres, para que tengan más presencia en el ámbito público. “Queremos tener los mismos derechos sociales y ocupar nuestro lugar como mujeres, pero no para representar el modelo masculino; no queremos actuar como hasta ahora se ha hecho”, afirmó.

46

EXPORTANDO CULTURA A CHINA

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Con una propuesta de diccionario cultural bilingüe chinoespañol, se doctora la primera exalumna del programa formativo para estudiantes chinos

78

Con un sobresaliente como calificación final, Yun Luan se convirtió el viernes 10 de marzo en la primera exalumna del programa formativo para estudiantes chinos en obtener el doctorado en la URV. Su tesis, “Propuesta de un diccionario cultural bilingüe chino-español”, fue calificada como “arriesgada y valiente” por el tribunal que la evaluaba, que acabó otorgándole el máximo reconocimiento. Este proyecto, que quiere sentar las bases de un diccionario cultural en línea para los estudiantes chinos que quieran aprender español, cuenta desde hace unos meses con la financiación del gobierno chino. La estudiante aterrizó en Tarragona para participar en el programa formativo de español para estudiantes chinos que la URV puso en marcha en 2005. Yun Luan estudió los dos últimos cursos de su carrera en Tarragona en el marco de este programa y, al terminar, volvió a China para trabajar en la Universidad de Estudios Internacionales de Zehijian. Allí ejerció como profesora de español y fundó el Departamento de Español. En 2014 decidió volver a Tarragona para hacer su tesis doctoral, en el marco del programa de doctorado en Estudios Humanísticos, bajo la dirección de Esther Forgas, directora del Centro de Estudios Hispánicos de la URV. Actualmente hay una decena de profesores chinos de español que están cursando el doctorado en la Universidad. Yun Luan ha pasado tres años analizando los diccionarios de español-chino-español de mayor difusión. En este tiempo ha detectado algunas debilidades, como que no recogen suficientemente acepciones culturales o no señalan los tabúes lingüísticos y los eufemismos, elementos importantes a la

hora de matizar el significado y uso de las palabras. Durante su investigación también ha señalado la falta de ilustraciones que ayuden a comprender mejor algunos términos difíciles de explicar, como, por ejemplo, colores, especies biológicas, instrumentos musicales, gastronomía o folclore. Ante esta realidad, la investigadora seleccionó veinte palabras culturales en español, de diferentes campos, y comprobó qué definición aportan esos diccionarios. Posteriormente, mediante un cuestionario realizado a estudiantes chinos de español, evaluó las consecuencias de la carencia de información cultural en la definición de esos términos. Los resultados de la encuesta pusieron de manifiesto que muchas definiciones no coinciden con las que han explicado los profesores nativos españoles en clase. Por ejemplo, respecto a la palabra “castillos humanos”, una de las seleccionadas, el 65 % de los encuestados pensaban que se formaban para proteger algún objeto, desconociendo el componente sociocultural que envuelve la expresión. La encuesta también detectó que los estudiantes, además, no se atreven a cuestionar las definiciones de los diccionarios, a pesar de encontrarlas inadecuadas. Y como no conocen bien las costumbres y tradiciones españolas, aunque conocen el significado léxico de las palabras, responden el cuestionario tomando como referente la cultura china, lo que da lugar a interpretaciones erróneas. La encuesta también mostró cómo las palabras que expresan el modo de vida y la identidad social de una comunidad (como “aperitivo”, “tentempié” o “tapa”, por ejemplo) son las más difíciles de explicar de forma resumida a los hablantes de sociedades culturalmente alejadas. A esto se añade que la mayoría de los estudiantes chinos se limita a obtener la equivalencia léxica de los diccionarios, sin leer las informaciones que añaden matices a las palabras.


Ante estos resultados, Yun Luan propone la creación de un nuevo modelo de diccionario digital bilingüe chino-español, que tenga en cuenta la idiosincrasia de las dos lenguas, abordando el componente cultural y ampliando las definiciones con información de carácter sociocultural y con complementos audiovisuales en los casos que sea necesario.

La ventaja de este diccionario en línea es, según Yun Luan, la posibilidad de añadir una red de hipervínculos que permita conectar una entrada inicial con otras palabras ligadas a este concepto. Este diccionario permitiría, también, la renovación constante de sus definiciones, paralelamente al avance de la sociedad y los cambios que se produzcan.

LOS ESTUDIANTES CHINOS HACEN DE ANFITRIONES EN LA FIESTA DEL AÑO NUEVO CHINO Unos sesenta estudiantes chinos, con la ayuda de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de Tarragona, ejercieron de anfitriones del público que participó en las diversas actividades y espectáculos organizados en el campus Catalunya de la Universidad para conmemorar la llegada del Año Nuevo Chino, dedicado al gallo rojo de fuego, que fue el 27 de enero. Talleres de bádminton y pimpón, de cocina, de caligrafía china y de traducción de nombres al chino, exhibiciones de

INTERNACIONALIZACIÓN // PÁG.

instrumentos tradicionales como el kguzheng, hulusi y la pipa, degustación de té o juegos de mesa fueron algunas de las actividades que se organizaron. En la sala de grados se representó un cuento con sombras chinas y el profesor Huang Yi, del Instituto Confucio de Barcelona, presentó la ceremonia del té. También se hizo la danza del león y hubo una actuación de la colla castellera Els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili.

47

LAS BUENAS PRÁCTICAS EN INTERNACIONALIZACIÓN, RECOGIDAS EN UN LIBRO Trece experiencias, trece casos de éxito en internacionalización: este es el contenido de La internacionalització, cosa de tots, ejemplos de buenas prácticas en la Universitat Rovira i Virgili. La obra, editada por Publicacions URV y a cargo de Mar Gutiérrez-Colón, vicerrectora de Internacionalización, incluye tareas colectivas llevadas a la práctica por el profesorado y el personal de administración y servicios de la URV. El libro

se presentó en el marco de la International Staff Training Week que, en mayo, reunió a técnicos internacionales de distintas universidades en la Universitat Rovira i Virgili con el fin de compartir buenas prácticas. John Hudzik, de la Universidad del Estado de Michigan, pronunció la conferencia “Comprehensive Internationalization for all: critical steps forward”.

El Centro Internacional de la URV coordina un proyecto europeo, de tres años de duración, con el objetivo de fomentar la internacionalización del personal de administración y servicios de las instituciones participantes. El pasado enero se reunieron en el Rectorado y el Campus Catalunya, respectivamente, representantes de la Universidad y del resto de los socios implicados en el proyecto, en un primer encuentro para establecer las bases y comenzar a trabajar.

SUCTI (Cambio Sistémico para la Internacionalización de la Universidad) es un proyecto europeo otorgado dentro de la convocatoria Erasmus + KA203 Strategic Partnerships, que ha recibido el apoyo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Está financiado por la Comisión Europea y lo coordina el Centro Internacional de la URV, que cuenta con socios en Portugal, Italia, Holanda, Alemania, Polonia, República Checa y España.

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DA LA BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO “Los estudios de doctorado forman parte del ADN de la URV desde su nacimiento, hace 25 años”, explicó Josep Manel Ricart, vicerrector de Política Científica y de Investigación, a los más de 120 estudiantes de doctorado –de los 220 que están matriculados– que llenaron el Paraninfo del Rectorado

el pasado febrero, en el marco del acto de bienvenida. También intervinieron el director de la Escuela de Postgrado y Doctorado, Francesc Díaz, e Ignasi Salvadó, jefe del área de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universitat Rovira i Virgili.

LA ÉLITE DEL SILICON VALLEY MIRA HACIA LA URV Mounir Zok, director de Tecnología e Innovación del equipo olímpico de EE.UU., que trabaja en Silicon Valley (San

Francisco), visitó la URV con un especial interés en conocer de primera mano la pionera tecnología que desarrolla el Continúa en la página siguiente 6

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

LA URV COORDINA UN PROYECTO EUROPEO DE VISTA WEB

79


//

resumen en ESPAÑOL

6 Viene de la página anterior

Grupo de Quimiometría, Cualimetría y Nanosensores, liderado por Francisco Javier Andrade, pues los investigadores de la Universitat Rovira i Virgili han diseñado unos dispositivos que permiten prever la deshidratación del cuerpo humano en tiempo real. El objetivo de la visita fue establecer una colaboración en relación con el potencial uso de las nuevas tecnologías que el equipo está desarrollando y que recientemente fueron seleccionadas entre las 50 innovaciones tecnológicas más destacadas del año en el Global Summit-Hello Tomorrow

de París. Estas tecnologías permiten monitorizar diferentes parámetros bioquímicos del atleta, como la deshidratación. El director de Tecnología e Innovación del equipo olímpico estadounidense se mostró muy interesado en colaborar con este grupo, ya que su equipo busca tecnologías que no estén en el mercado, porque quiere poder competir con tecnologías nuevas. Ahora buscarán la manera de iniciar la colaboración para que la tecnología del grupo de investigación se pueda trasladar a Estados Unidos.

LA URV Y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COLABORARÁN EN EL DOCTORADO La Universidad y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara trabajarán conjuntamente para formar doctorados mexicanos. La idea es que los estudiantes mexicanos puedan acceder a una doble titulación de doctorado y, para ello, hay que potenciar la movilidad de

estudiantes, investigadores y profesores en las dos direcciones. El profesorado de la URV, desplazado al CUCBA, formaría al profesorado mexicano de la etapa de doctorado, y estudiantes mexicanos cursarían el doctorado en ambas ubicaciones, una parte en su centro y otra parte en la URV.

ESTUDIANTES EUROPEAS DE ENFERMERÍA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN EL CAMPUS TERRES DE L’EBRE Un total de doce estudiantes de diferentes universidades europeas se dieron cita en marzo en el Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. La reunión sirvió para compartir experiencias e impresiones. También asistieron algunas de las profesoras y de los estudiantes anfitriones (host

PUBLICACIONS URV // PÁG.

students) del Módulo Europeo de Enfermería, es decir, aquellos estudiantes del Campus Terres de l’Ebre que hacen prácticas en diferentes centros sanitarios del territorio y que acompañan y explican el funcionamiento de estos centros a los estudiantes europeos.

50

EL ENÓLOGO COMO PROTAGONISTA

resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Se publican tres nuevos títulos de la colección Retrats de Vi, en la que se recogen experiencias vitales de enólogos formados en la URV que trabajan en Cataluña

80

Un viaje por la riqueza, la diversidad y la calidad vinícola catalanas de la mano de tres enólogos formados en la URV: esto es lo que ofrecen los tres nuevos libros de la colección Retrats de Vi, editada por Publicacions URV y Arola Editors. A través de testimonios directos de profesionales que trabajan en diferentes zonas de Cataluña, esta propuesta quiere dar a conocer en qué consiste el trabajo de los enólogos, qué objetivos se plantean y a qué retos se enfrentan, pero, sobre todo, quiere reflejar su aprecio por una profesión muy arraigada en nuestra tierra. Roser Amorós es una enóloga visitante con más de veinte años de experiencia y un método y orden envidiables en el ejercicio de su profesión. “Mi trabajo es ofrecer garantías para que el vino sea bueno y de calidad”, explica. Nacida en Barberà de la Conca, el libro describe el vínculo personal y profesional con el trepat y la D. O. Conca de Barberà principalmente, pero también sus infinitas colaboraciones enológicas en Cataluña y fuera de ella. Defiende a menudo el uso de la fitoterapia y la biodinámica, ya que los beneficios que tienen para las personas también pueden tenerlos para el vino.

Sergi Colet es enólogo y propietario de Colet Vins, en el Penedès, desde donde elabora espumosos de extrema delicadeza y sutileza. “Nuestro proyecto está basado en la viña y la tierra” y defiende desde hace años una posición no siempre fácil ante la industria del cava. “Vender viña y factor añada”, reivindica desde Sant Martí Sarroca, en la finca familiar El Romaní, donde nace el proyecto rodeado de olivos centenarios. Sincero, humilde, claro, directo y respetuoso con los árboles como lo es con el vino, es enólogo, pero le gusta reivindicar el trabajo de campo. “Recuperar la historia nos aporta valor y sentido”. Miquel Palau es un enólogo admirado y reconocido dentro y fuera del grupo Abadal, de quien destacan el conocimiento y la humildad. “Si tenemos un objetivo, es reforzar el signo de identidad”, afirma, convencido de que el trabajo enológico en Abadal no es solo elaborar vinos de calidad, sino también recuperar el patrimonio vitícola de la Denominación de Origen Pla de Bages, como demuestra cada año con la elaboración del vino de tina del Mas Arboset. SEIS PERSONAJES VINCULADOS CON LA TIERRA Con estos tres nuevos volúmenes ya son seis los libros que conforman la colección Retrats de Vi, reportajes que tratan la enología en profundidad, escritos por la periodista y sumiller


Ruth Troyano y con fotografía documental de Maoz Eliakim. Los volúmenes son el resultado de horas compartidas con cada uno de los enólogos a fin de comprender, por encima de todo, su vínculo con la tierra y su estilo de hacer vino, pero también

PUBLICACIONS URV // PÁG.

cómo se ha ido definiendo su figura desde que salieron de la Universidad de Tarragona y cómo el proyecto del vino les ha forjado también como personas y les ha dado libertad creativa en la enología.

51

COMPARTIR EXPERIENCIAS, COMBATIR EL DOLOR. UNA VISIÓN DE LA FIBROMIALGIA DESDE EL ÁMBITO «BIO-PSICO-SOCIAL» Varios autores. A cargo de Pilar Montesó-Curto y Lluís Rosselló Aubach Este libro no es un protocolo ni una guía clínica que seguir, sino que contribuye al conocimiento de la fibromialgia desde una perspectiva bio-psico-social a través de diferentes investigaciones realizadas por profesionales del ámbito

sanitario y social. Se aportan mecanismos para que los clínicos puedan ayudar a mitigar el dolor, la depresión y los pensamientos de suicidio y observen la enfermedad bajo un paradigma constructivista donde lo social se vislumbra entre el estigma y el significado que la sociedad otorga a la persona afectada de fibromialgia.

ANUDAR RED. TEMAS PENDIENTES Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EN TURISMO Varios autores. A cargo de Marta Gemma Nel·lo Andreu y Alba Font Barnet Desde 2008, la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo (COODTUR) avanza con paso firme. La red, cada vez más visible, tiene más miembros y seguidores; un fondo documental y audiovisual que gracias a las nuevas tecnologías va retroalimentándose y creciendo; cinco publicaciones resultantes de tres seminarios, y dos congresos

internacionales. Esta publicación recoge, entre otras, las ponencias de los expertos invitados al último congreso de COODTUR, celebrado en México, en la que desde diferentes perspectivas espaciales y científicas se ofrece un panorama de los temas pendientes, aún por resolver, como el impacto del turismo en las comunidades locales, de los desafíos que se debaten y de las estrategias de desarrollo turístico y cooperación que reclaman nuestra atención.

TRANSICIONES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO siempre un considerable interés, pues permiten entender mejor las sociedades modernas y actuar en consecuencia en su seno. Este libro, que gira en torno al concepto de transición, es fruto de las ponencias y comunicaciones presentadas en el Congreso Internacional sobre Transiciones que se celebró del 7 al 9 de mayo de 2014 en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. En él se estudiaron los procesos de transición y transformación en el mundo contemporáneo y la serie de conflictos que suscitan en los más diversos ámbitos desde una perspectiva abiertamente pluridisciplinaria. resumen en ESPAÑOL // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Varios autores. A cargo de Alberto Reig Tapia y Josep Sánchez Cervelló El concepto de transición es necesariamente confuso, porque siempre resulta difícil delimitar cuál es el punto de partida de cualquier proceso de cambio político, económico o cultural en la sociedad, así como si es meramente coyuntural o afecta al conjunto de la estructura de un país. En consecuencia, la delimitación del origen y término de cualquier proceso será siempre convencional y relativa. Para el conjunto de las ciencias sociales, los procesos de cambio político han tenido

81


//

EDITORIAL // PAGE

summary in ENGLISH

3

PEOPLE, DEVELOPMENT, DYNAMISM AND EQUALITY As we pointed out in issue 26 of the Revista URV, the Universitat Rovira i Virgili, on the occasion of its 25th anniversary, has become one of the top 500 universities in the world for the first time in the Academic Ranking of World Universities 2016 (ARWU) – known as the Shanghai ranking – and in the ranking produced by the journal Times Higher Education (THE). And we should also mention that, for the fourth consecutive year, the URV is among the 100 best universities under fifty years old – in position 76 – according to the ranking of young universities, also published by THE. Looking ahead to the next 25 years, these facts reveal that our students will enjoy a high standard of teaching and that the topquality research on which the teaching is based will continue to provide our globalized world with new knowledge. Our aim is to improve people’s wellbeing, encourage sustainable development, revitalize our cities and regions, and promote the equality of men and women.

PROFILES // PAGES

4

and

In this new issue of the Revista URV, you will find the reasons for this high teaching quality: the efficiency of our libraries, now organized as learning and research centres (CRAIs); the 2nd Strategic Plan for Research and Innovation, the aim of which is to engage in research with greater social impact; the project to extend Campus Catalunya; the new Sant Jordi complex, with its extended university residence and new sports facilities; a wide range of research results and knowledge transfer, the new ventures in the world of publishing of Publicacions URV, and many more. All this has been made possible by the URV’s teaching and research staff, its administration and service staff, and its students, who build the URV day by day. Many congratulations on the first 25 years! Josep Anton Ferré Vidal Rector

5

“THE QUALITY OF THE EDUCATION SYSTEM DEPENDS ON ITS TEACHERS”

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

MERITXELL RUIZ, Minister of Education of the Catalan Government.

82

How can the quality of schooling be maintained when the resources are not all they could be? This country generates a great deal of resources but then we don’t have access to them; so we have to know where to invest and to invest well. We are focusing on improving the education of students by fostering a pioneering system of school autonomy, competency-based learning and inclusive education in an attempt to find the most appropriate response for each student. Is education still a social elevator? Just as economic and social differences between families have increased, educational differences have been reduced. Focusing on improving the educational success of the whole student body has meant that the percentage of students who do not achieve the basic competencies has been reduced quite considerably: seven years ago the rate of academic failure was 30% and today it’s about 15%. We are on track to reduce the school drop-out rate that Europe has set for 2020: seven years ago 28% of students did not continue in education after completing the compulsory period of secondary education and that figure is now down to 18%. This is partly a social elevator because if the public is well educated you can have quality jobs and, therefore, the situation of the country will be much better. Are students well prepared when they start their university degrees? The assessments we have made of the system indicate that our students have improved in mathematics, language and science. In fact, the PISA Report states that Catalonia is the OECD

country that has made most progress in scientific competence. But just because we have made progress does not mean that we have reached the level we need. When we celebrate the fact that we have great doctors, pioneering industries in the Camp de Tarragona and cutting-edge research, we have to bear in mind that all this is due to students who have come out of our classrooms; so they are well prepared. What we have to achieve is not only that as many students as possible acquire the competencies but that they excel in some competencies in particular. What is the transformation being proposed by Infant and Primary Education? International reports say that the quality of the education system is equivalent to the quality of the teachers working in it. Through the Programme for Improvement and Innovation in Teacher Training, the universities have made important progress. The next step to be taken will be that students admitted on a teaching training programme will not only have to have the required grade but also take a test in basic knowledge and aptitudes. The education provided will also have to change because we need universities to teach competencies. The last study we made determined the digital competencies that teacher-training students need so that they can incorporate technologies into the teaching process. We also need a good system for rewarding the work that teachers do in the classroom. So will there be any changes in the professional career? One of the latest changes is that for some of the teaching positions schools can require specific characteristics or skills. If a particular school wants to promote the learning of English and does a social sciences subject in English, it can specify that


the person to be employed must have a command of English. We shall also work on evaluating teaching as part of the improvement in the professional career: the daily work in the classroom must be reflected in teachers’ careers as teachers and must be taken into account when applying for resources. How can we guarantee that students get to university and start work with an acceptable level of English? Improving the standards of English and other foreign languages is a challenge. We are working towards a plurilingual model, in which Catalan remains the language of instruction, but by the end of schooling we guarantee a command of Catalan, Spanish, English and the ability to learn or to have learned a second foreign language. Another important aspect is that 13% of students come from other countries and speak other languages. This is an opportunity because if we encourage these students to learn these languages, they will have a professional command of a fifth language. However, we cannot rely only on primary and secondary schools to improve society’s general level of English; students must also increase the contexts in which they are in touch with languages other than their own. In what state of health would you say the language immersion model is in after the LOMCE and the political conflict between Catalonia and Spain? I think the state of the model of immersion is quite different from the attacks that we are receiving from Spain. The last law was very tough on our model, so tough, in fact, that it would have completely changed it. Now we are updating and reinforcing the model of language immersion, with particular emphasis on plurilingualism: learning one language can make it easier to learn others but the methodological approach must be different. And we are reinforcing it because, according to the latest report on language use, there are still towns in Catalonia where 50% of the population is incapable of using Catalan.

25 YEARS // PAGE

You have been proposing that primary education should be from 2 to 14 years old and that education should be compulsory until the age of 18. How would this improve the current situation? If we could start from scratch, what would we do? Experts in infant education say that it is not a good idea to break up the stage from two to six years old. But if we speak of the higher stages of education, the 12-year-olds who are starting secondary education are more like primary students than secondary ones. In this stage students go through an extremely difficult change: they go from having one point of reference, the teacher who teaches several subjects, to having seven or eight. So, it makes sense to consider education at 12 years old as a continuation of primary education. Likewise, the 16-year-olds who complete their compulsory secondary education and have no other training have difficulty finding a job. So it would make sense for compulsory education to be until 18 years of age. This does not necessarily mean that everyone will do the same but that they will end up with the same qualification after doing different courses. VOCATION AS A TEACHER Meritxell Ruiz graduated in Business Administration and Management and completed her Diploma in Advanced Studies at the URV. Her vocation, however, is to “be with the youngsters”, particularly adolescents, so she did the Pedagogical Aptitude Course (CAP) some years later. At present she is directing the Ministry that defines public education policies in Catalonia. She says that university provided her not only with academic training but also values and, as a student representative, she learned to organize herself. “When there are so many things to do, if you feel like getting involved, you can do a lot.” This experience, she explains, has helped her “to cope with other things in life.”

6

“The Universitat Rovira i Virgili has an enviable future. Josep Maria Bricall, rector of the UB between 1986 and 1994, made this statement in the speech he gave as part of the central act in the celebration of the URV’s 25th anniversary (1991-2016) on 16 December in the Tarragona Theatre. The emeritus professor of Political Economy was rector of the UB when the URV was founded on the basis of UB faculties and schools. He looked back on the evolution of the Catalan universities. “Despite the doubts and uncertainties, our institution has been a success and can continue in this vein,” he concluded, and he hoped that the URV will “grow and flourish.” At the beginning of the act, the general secretary of the Universitat Rovira i Virgili, Esteve Bosch, read the preface to the law that created the URV. In her speech, the minister of Presidency of the Catalan Government, Neus Munté, referred to the Antoni Rovira i Virgili, whose name is “a guarantee of such values as democracy”. During the ceremony, two URV medals were awarded: one to Anton Valero, president of the Board of Trustees between

2012 and 2015, and the other to Francesc Xavier Grau, rector between 2008 and 2014. The other speakers were the president of the Board of Trustees, Joan Pedrerol; the director general for universities of the Catalan Government, Josep Pallarès, and the mayor of Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. The final speaker was the current rector of the URV, Josep Anton Ferré, who thanked the university community for helping the university get where it is today. “It is the people that make the URV what it is,” he said, and pointed out, “We shall continue working for the welfare of people, social and economic progress, and the revitalisation of the region.” The Choir, the Choral Society and the Orchestra performed the “Canticorum Iubilo”, the “Guadeamus Igitur” and the traditional Catalan song “A l’horta del meu pare”. THE UNIVERSITY, 300 YEARS ON Tweny-five years ago, the Catalan Government decided to create new universities and the University of Tarragona was restored. According to the law, “As well as attending to the current Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

25 YEARS LOOKING TO THE FUTURE

83


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

and future demand for university courses […] the Universitat Rovira i Virgili must ensure a university presence in the whole Tarragona region and in the Terres de l’Ebre, a presence that can be traced back to the 16th and 17th centuries […]. The new University will be relying on the effort, the hard work and the good will of the university community in Tarragona, particularly as represented by the various faculties and school set up since 1971, and its creation must act as a driving force for culture, science and technology in the southern regions of Catalonia,

25 YEARS // PAGE

and especially in the cities where the faculties and schools are located. So the university that had been forced to close down after the War of Succession and which had been partly brought back to life in 1971 with the University of Barcelona setting up faculties and schools in the city was restored. Two and a half decades later, the URV has more than fulfilled its mission and continues to evolve, with its feet firmly planted in the region but its head looking out to the world, as the rector, Josep Anton Ferré, says.

7

25 YEARS CREATING EMPLOYMENT URV graduates find a job, continue studying and stay in the region to work. These are the main conclusions of the latest studies made on the careers of the people who graduated between 1998 and 2010. The data taken from the “Questionnaire for monitoring the career opportunities of university graduates” was presented at a symposium organized in January by the Board of Trustees as part of the 25th anniversary celebrations. The study was made by the Agency for the Quality of the Catalan University System (AQU) with the support of the boards of trustees of the Catalan universities. Until 2007, the rate of employment at the URV was above the

INSTITUTION // PAGE

average for the Catalan universities, but it got worse with the economic crisis, particularly among female graduates. In 2010, 61% of URV graduates found work before they finished their courses or in less than a month after finishing, although there are some differences between knowledge areas; 21.8% found work between one and six months after finishing, and 17 % took longer than six months. Curiously, graduates now find work more quickly than before the crisis but the working conditions are not as good. Most of those surveyed continued with their training during their professional career and stayed in the Tarragona region.

9

DNA RESEARCHER

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

The University passes the “2nd Strategic Plan for Research and Innovation”

84

The main objectives of the “2nd Strategic Plan for Research and Innovation” that has been drawn up by the URV for the next few years are to encourage top-quality, interdisciplinary research that can be useful to society at large, that can attract talent and external finance and that is recognised internationally. The document takes over from the “Strategic Plan for Research”, which has been in force since 2001. The document has been structured in five sections, each of which has its own objectives and actions. The first section focuses on the social impact of research and innovation with the aim of creating an institutional environment to encourage it. This is one of the main novelties of the Plan, to institutionalize the assessment and the monitoring of the impact that the University’s research projects have on society, and incorporate this assessment into the institution’s management criteria. The second section focuses on the people involved in research and innovation. The aim is to improve the capacity to attract and retain talent, develop the professional career and plan the transfer from one generation to another. Among other lines of action, the Plan hopes to attract more and better doctoral students, create a programme of post-doctoral contracts, improve the employability of doctors and provide research activities with professional support.

The third section deals with organization. In this regard, departments and other research groups will be made more efficient and transversal research and joint projects will be encouraged. Structures will be set up for managing research and innovation. As far as resources and infrastructures are concerned, the Plan aims to increase external finance by giving researchers access to competitive funding and helping them to give greater value to their research results. Patronage will be used as a means of attracting resources. Likewise, facilities, resources and infrastructures will be managed more efficiently, and quality scientific material will be acquired. The final section deals with quality, assessment and recognition. The scope of the mechanisms to guarantee quality and innovation will be extended and assessment processes will be made more efficient and effective. An international reference The results obtained since the 1st Strategic Plan for Research was implemented have been very positive. As far as resources are concerned, in 2014 the URV was above the average of the Spanish and southern Europe university system. Between 2006 and 2015, the number of doctoral theses increased threefold and now more than a third of theses are read by foreign students. A total of 42% of all the collaborations are international, and the value of the knowledge created has


increased (more patents are applied for and more companies have been set up. As a result, the URV is now included in the most prestigious world rankings. In 2016, it was included for the first time in the Academic Ranking of World Universities (drawn up by the Jiao Tong University in Shanghai) and was in

INSTITUTION // PAGE

the top 500. For the second consecutive year, the journal Times Higher Education classified the URV in the 401-500 range of the best universities in the world and for the forth year running it is one of the top 100 universities in the world under 50 years old (200 under 50 years Ranking, 2017).

10

THE ATTRACTION OF SCIENCE The Catalan Government, the URV and the AEQT form the STEM Alliance and they are involved in a pilot scheme to promote science, technology, engineering and mathematics The aim of the STEM Alliance is to promote programmes for school children designed to increase vocations and attract talent to science and technology. It is an initiative of the Catalan Government, the URV and the Chemical Business Association of Tarragona (AEQT), which was set in motion on 15 March with the signature of an agreement between the rector of the URV, Josep Anton Ferré, the Minister of Education of the Catalan Government, Meritxell Ruiz, and the president of the AEQT, Josep Francesc Font. The STEM Alliance engages in programmes designed for students and teachers from primary and secondary schools, and encourages researchers, technicians, university students and experts in science education, from research centres and companies, to take part. During the academic year 2016-2017, the programme Learning Science through Investigation (ACTI) has been piloted with seven schools (five primary and two secondary) from the Camp de Tarragona. It is part of a lifelong-learning activity

for teachers that includes theoretical and practical content, classroom experimentation, reflection and consolidation of the learning and the educational impact in the schools. For the classroom experimentation the schools have been supplied with free experimental materials by the APQUA project, the CESIRE of the Department of Education and SCIENTIX (a community for teaching sciences in Europe). These materials provide a more in-depth knowledge of science, technology, engineering and mathematics and how they are related to our lives. They also make it possible for the methodology to focus on interesting topics, so the content of the curriculum can be taught through experimentation. This project also supplies primary and secondary schools with materials for experimental work in the natural sciences, biology, geology, physics and chemistry, technology, health and sustainability. As well as the lifelong learning activity, there are also activities that focus on the assessment of education and research in an attempt to increase the number of pupils with a scientific vocation, and teaching self-efficacy and practice. At the end of the 2016-2017 academic year the collaboration will be assessed, possible future actions will be planned and the results will be published.

LONG-TERM COLLABORATION

INSTITUTION // PAGE

which deal with chemical products and processes for school children and adults. With the STEM Alliance, the institutions want to update and extend this collaboration in the general framework of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

11

CRAI URV: AN EXAMPLE OF EFFICIENCY The system of libraries at the Universitat Rovira i Virgili has been ranked as the most efficient in Spain The ranking of Spanish university libraries drawn up by SECABA-Lab of the University of Granada considers the system of libraries at the URV to be the most efficient of all Spain’s university libraries. The URV CRAI system’s power index is double the average of the network of Spanish University Libraries (Rebiun). The URV is followed in efficiency by the libraries of the Universitat Politècnica de València, the Universitat Autònoma de Barcelona, the Universidad Autónoma de Madrid and the Universitat de Barcelona in the top five places.

The SECABA-Lab is a multidisciplinary group made up of researchers from the fields of documentation and computer science. Directed by Enrique Herrera, the group specialises in evaluating the quality and the accessibility of information. Every year it draws up one ranking of university libraries and another of public library systems. The analysis is based on the indicator of the power of the system, which is the ratio of the input power (the budget) and the output power (circulation, measured as loans and the digital documents downloaded). In 2015, this index was 2.08 for the URV when the mean for the Rebiun was a baseline index of 1.00. The list contains 43 universities, 19 of which have an efficiency that is above the mean.

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

The URV, the Department of Education of the Catalan Government and the Chemical Business Association of Tarragona have been working together as part of the APQUA project for more than 25 years on educational programmes in science and technology

85


//

INSTITUTION // PAGE

summary in ENGLISH

12

THE URV, IN FAVOUR OF WELCOMING REFUGEES URV Solidària decided to take part in the collection of signatures that took place on 4 February under the slogan #VolemAcollir in Tarragona and around Catalonia in favour of taking in refugees. The University has joined the campaign “Casa nostra, casa vostra” (Our home is your home), the aim of which is to put pressure on all institutions to take in refugees and thus comply with political and public commitments. The campaign was presented on 26 January at a ceremony during which Nour Salameh, a Syrian doctoral student at the Unesco Chair for Intercultural Dialogue in the Mediterranean, gave a talk describing the devastation in Syria. She made an appeal to save the lives of the general public who are fighting against the factions in an attempt to restore peace. Other participants

INSTITUTION // PAGE

in the ceremony were Ziad Abu Karam, director of coordination and communication of the provincial council of the suburbs of Damascus; Doctor Salem Abu Nassr, activist and pacifist, who was one of the last doctors to be evacuated from Alep; Ruben Wagensberg, one of the coordinators of the campaign; Joan Fuster, coordinator of the campaign in Tarragona and of URV Solidària, and Jordi Tous, vice-rector for University and Society, who spoke of the enormous concern that the conflict is generating within the university community. He promised that the University is working and will continue to work proactively for the campaign “with people, infrastructures and by incorporating into our university all those who arrive here who have a university level.”

13

CEREMONY IN HONOUR OF THE UNIVERSITY’S NEW DOCTORS For the first time, and on the occasion of the 25th anniversary, the University held a public ceremony in honour of the 242 doctors who read their theses during the 2015-2016 academic year. The former URV rector Francesc Xavier Grau stressed that the competencies acquired by doctoral students are the same around the world. He questioned whether too many students were doing doctorates and whether society needs so many

RESEARCH // PAGE

doctors. He said that a doctor’s skills should be useful not only for an academic career but also in industry “so that society can progress”. The skills are there but the demand for them is not. Spain, he said, is an innovative black hole precisely because industry employs only 15% of the doctors available, a long way from the 40 and 50% of countries such as Germany, Japan, the United Kingdom and the United States.

14

NEW DETECTORS OF COCAINE IN SALIVA

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

These nanodevices detect the presence of cocaine in the saliva or any other aqueous solution quickly, simply and reliably

86

The group of researchers from the Universitat Rovira i Virgili, directed by Lluís F. Marsal, and from the Universitat Politècnica de Valencia, directed by Ramón Martínez-Máñez, have used nanoporous alumina to design a molecular gate, a moleculebased mechanism that can be opened or closed by external stimuli (in this case, the presence or not of a chemical species such as cocaine). It makes it possible to detect cocaine in saliva or in any other aqueous solution quickly, simply and reliably. The study has been published in the journal Scientific Reports, belonging to the Nature group, and was carried out by the research groups from both universities. The nanodevice developed consists of a highly penetrable material – nanoporous alumina – with pores that are 10 nanometres in diameter. They are charged with a fluorescent marker and covered with an aptamer specific for cocaine that acts as a gate. The aptamer is a single stranded nucleic acid (ssDNA and RNA) which specifically and stably bonds to its target (in this case cocaine). In the presence of any substance

other than cocaine, the pore is kept closed by the aptamer. In the presence of cocaine, the aptamer reacts, “it bonds to the cocaine and selectively opens the pore, which releases the fluorescent marker and makes it possible to detect and quantify the cocaine present,” explains the professor of Electronic Technology of the Department of Electronic, Electrical and Automation Engineering, Lluís Marsal. As far as other detection systems are concerned, professor Ramón Martínez-Máñez, director of the Interuniversity Institute for Research into Molecular Recognition and Technological Development and scientific director of CIBER-BBN, explains that the main novelty lies in the use of porous alumina plates “which are simple to use and also have the advantage that they can be reused to make another sensor.” This new smart nanodevice, the first to use porous alumina as a molecular gate, establishes the conditions for using this material for developing molecular gates that detect chemical and biological compounds in fields of considerable technical, scientific, industrial and social interest such as health and the environment.


RESEARCH // PAGE

15

NEW MATERIALS FOR GENERATING RENEWABLE ENERGY Three-dimensional nanomaterials are being developed with photoelectronic properties for generating energy The development of new materials to exploit sources of renewable energy is one of the research lines in which researchers from various fields are working intensely. The photoelectrochemical decomposition of water is rapidly developing and is a good approach for transforming solar energy into hydrogen, a source of clean energy that can be stored. Tungsten oxide has been investigated as a material for the photoelectrochemical generation of hydrogen (that is to say, by means of an electrochemical reaction induced by a photoelectric effect). In these practical devices – which perform well enough to be used to effectively generate hydrogen –, the surface of the nanostructured semiconductor material absorbs solar energy and acts as an electrode for the electrolysis of water, its decomposition into oxygen and hydrogen. Even so, with a capacity to absorb 12% of the solar spectrum and a relatively low theoretical limit for the photocurrent generated under solar illumination, the material is still a long way from having the features required for a practical application. A new study has developed self-organized arrays of tungsten oxide rods using anodization – a treatment to protect metals that creates a layer of surface oxide that is thicker than the layer that forms naturally – assisted by anodic porous alumina, an aluminium oxide prepared by electrochemical means. In different anodization conditions, various nanostructures have

RESEARCH // PAGE

been obtained in the form of rods (with different diameters and heights). By varying the conditions of the subsequent treatment – thermal treatments at 500-550ºC under vacuum or air – in conjunction with the selective dissolution of anodic porous alumina, the composition of the tungsten oxide nanorods, and their crystal structure and electrical properties have been controlled. In particular, those structures with a larger diameter treated in air show excellent behaviour in photelectrochemical decomposition: an initial low potential, a high photocurrent and no signs of photocorrosion. These promising results can be improved if the rods used are longer or more densely clustered so that capturing solar radiation and separating the charges generated can be made more efficient. This research, then, has created new nanomaterials with characteristics that make it possible to photoelectrochemically decompose water and generate hydrogen. Thus, this technique uses a form of renewable energy, which is virtually unexhaustable and which does not produce gases responsible for the greenhouse effect. The study was carried out jointly by the Universitat Rovira i Virgili group Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis (MINOS) – one of the groups that make up the EMas Research Centre – directed by the lecturer Eduard Llobet, and Doctor Alexander Mozalev’s group from the Brno University of Technology (Czech Republic) and has been published in Nano Energy, a high-impact factor journal in the field of materials, nanoscience and nanotechnology.

16

A new algorithm allows better advice to users and almost doubles the improvement in the accuracy of existing systems so far Researchers at the URV have developed a new algorithm that provides better evaluations of users and, they believe, is almost twice as accurate as existing systems that use simpler algorithm. Preferences in books, films, series or even potential dating partners. The users of online platforms are used to receiving more or less accurate recommendations based on their preferences as determined by an algorithm. Improving the accuracy of predictions leads to better user evaluations and increases understanding of the social and psychological processes that determine these preferences, and this what has been achieved by the URV’s Science and Engineering of Emerging Systems research group (SEES:lab). They have developed a new algorithm that provides better evaluations of users and, they believe, is almost twice as accurate as existing systems that use simpler algorithms. The power of this new

approach is that it allows each individual and each item to belong simultaneously to mixtures of different groups and, unlike many popular approaches, does not assume implicitly or explicitly that individuals in each group prefer items in a single group of items. Antonia Godoy, Roger Guimerà and Marta Sales, researchers at the Universitat Rovira i Virgili’s Department of Chemical Engineering, and Cristopher Moore, of the Santa Fe Institute, have developed a collaborative filtering model with an associated scalable algorithm that makes accurate predictions of individuals’ preferences. The new approach is based on the explicit assumption that there are groups of individuals and of items, and that the preferences of an individual for an item are determined only by their group memberships. The new tool allows each individual and each item to belong simultaneously to mixtures of different groups and, unlike many popular approaches, it does not assume implicitly or explicitly that the individuals in each group prefer items in a single group of items. The algorithm can predict the resulting overlapping groups and preferences because it is able to predict individual Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

QUICKER AND TWICE AS ACCURATE PREDICTIONS

87


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

preferences in large datasets, and is thus considerably more accurate than the algorithms currently used for such large datasets. There are many algorithms, and many are very quick and provide reasonable results; however, they are often based on unrealistic models. They mostly classify people into groups according to their preferences and make predictions on the basis of this group’s behaviour. Consequently, the predictions reflect the overall preferences of the group but cannot predict the behaviour of individuals because they do not take individual differences into account. These models are therefore unable to reproduce behavioural models of the population.

RESEARCH // PAGE

The new approach is based on a more sophisticated model and better reflects how people really behave. As such, in contrast to existing models, it is more flexible and can reproduce the behavioural patterns of an entire population. It was already known that the model could provide better predictions but up to now it has always been too slow to apply to large datasets. In a scientific article published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, the Universitat Rovira i Virgili researchers state that they have achieved the best of both worlds: a model that is quick and scalable that also better reflects the decisions that people take.

17

THE DARKNET PROTECTS ITSELF AGAINST ATTACKS This hidden network can counter large attacks on its own by spontaneously adding more network capacity The Darknet is a part of the internet that people can access and use anonymously. This privacy and the ability to work away from prying eyes means that the network is frequently used for anonymous exchanges of sensitive information and for illegal activities such as drug trafficking, sharing child pornography or exchanging protected intellectual property free of charge. Cyberattacks are frequently launched against this network but usually with little success. Now, the researchers Manlio De Domenico and Alex Arenas from the URV’s Department of Computer Engineering and Mathematics have manged to determine why the Darknet is so difficult to attack. In an article published in Physical Review E, the Darknet is practically impenetrable because of its unique topology, which is significantly different from the rest of the internet. To demonstrate this, the researchers have used data published by the Internet Research Lab of the University of California (Los

RESEARCH // PAGE

Angeles) and network analysis to quantify the resilience of the Darknet. They have described its topology and have developed a model that shows how information is transmitted using the “onion router”, a technique that encrypts messages in multiple layers. This has allowed them to simulate how the Darknet would respond to three types of attack: attacks on a specific node, attacks that cause certain nodes to fail randomly, and attacks that unleash a wave of errors that are propagated across the network. The study’s results show that to cause significant disruption an attack on the Darknet’s various nodes needs to be four times stronger than an attack against the internet’s nodes. Furthermore, the Darknet is able to easily counter the waves of attacks through its different nodes by simply adding more network capacity. The authors attribute this resilience to a more decentralised topology that emerges spontaneously from the Darknet’s onion router protocol. In comparison, the internet’s structure is much more heterogeneous.

18

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

BREAST RECONSTRUCTION AFTER CANCER

88

A new tool can help women who have undergone a mastectomy to decide about breast reconstruction Women who have undergone a mastectomy as a result of breast cancer must decide if they want to reconstruct their breast and, if so, when. The option chosen does not always live up to expectations and, in response to this situation, a group of professionals from the Faculty of Nursing and the Faculty of Medicine have developed a tool to help women take this decision. Between 30 and 50% of all women diagnosed with breast cancer have to undergo a mastectomy. In these cases, the impact of a diagnosis of cancer is compounded by a surgical treatment that often leads to anxiety over appearance, sexuality and selfesteem. For this reason, these women often think about the

possibility of breast reconstruction. However, although breast reconstruction has proved to have psychological and economic advantages, it is not always a guarantee of full satisfaction in the long term. Miriam de la Flor and Agustina Sirgo, from the Universitat Rovira i Virgili’s Department of Medicine and Surgery, and Immaculada de Molina and María Jesús Montes, from the Faculty of Nursing, made a qualitative study in which they carried out in-depth interviews and set up focal groups. Some of the results obtained have been published in the journal Psicooncologia. The study focuses on such aspects as the impact of the diagnosis of cancer, the information received about the intervention, the experience of the post-operative period, the fulfilment of expectations or the satisfaction with the decision taken.


It was shown that, after the period of convalescence, more complaints emerge, particular in relation to complications and pain. The researchers detected that the patients needed to have real impartial information adapted to each individual so that a decision can be taken that is shared by the health professional. So they developed a tool that helps to understand the implications of reconstructing the breast after a mastectomy. The tool enables patients to share their opinion with the health professionals and other patients, and also helps to take decisions. It contains all the information about the various

RESEARCH // PAGE

options open to patients after a mastectomy: reconstruction, or not, of the breast with all the corresponding advantages and disadvantages. The application has been available online since November 2016 and the project was awarded a grant by the Fundació Víctor Grifols i Lucas. It was completed thanks to an agreement between the Technology and Innovation Transfer Centre (CTTI), of the URV Foundation, the Pere Virgili Health Research Institute, and the Agency of Health Quality and Evaluation (Aquas), of the Catalan Government.

19

SMOKELESS GESTATION

The harmful effects that smoking during pregnancy has on child development are well known. Even so, of all the drugs, tobacco is the one that is most widely consumed in this period. A group of researchers belonging to the group NUTRISAM-Nutrition and Mental Health, from the Universitat Rovira i Virgili departments of Psychology and Basic Medical Sciences, have shown that these effects are also produced when women are passively exposed to tobacco smoke in their environment. The study included 158 mothers and their children. During pregnancy, both active and passive smoking, and the consumption of other drugs were recorded by means of termly questionnaires. Once the children had been born, their behaviour was evaluated after 48 hours and their cognitive development was monitored at 6, 12 and 30 months. Forty-eight hours after birth, the children of mothers who smoked or were passive smokers presented greater muscle tension, excitability and irritability than the children of mothers who did not smoke or who had given up smoking at the beginning of their pregnancy. According to the researchers, these signs can be regarded as a symptom of the immaturity of the central nervous system. At 6, 12 and 30 months differences were also detected in cognitive development since the children of smokers and passive smokers had worse scores on the development of language. At 6 and 12 months they had greater difficulty in babbling, repetition and sound discrimination, prelinguistic vocalizations, first words, etc. And at 30 months (2 and a half years) they showed more difficulties in expressive and receptive language. The researchers explain that, regardless of whether smoking is active or passive, nicotine passes into the mother’s bloodstream, goes through the placenta and directly affects the fetus’s central nervous system, which develops during gestation. In parallel, smoking causes arterial hypertension in the mother, which hinders the blood flow between the mother and the fetus. This leads to less oxygen and less nourishment, which often means that children are born underweight. The importance of this research lies in the fact that many variables were taken into account that may also be related to the effects of active and passive smoking during pregnancy on

cognitive development (for example, the anxiety of the mother during pregnancy, the type of birth, birth weight, gestational age, the psychopathology of the parents, passive exposure of the child to smoke and the socioeconomic level. The results of the study also showed that the children of mothers who give up smoking in the first term of pregnancy have the same psychosocial, demographic and cognitive characteristics as the children of mothers who had never smoked or who had given up before the pregnancy. This reinforces the importance of giving up smoking as soon as the mother knows she is pregnant. HIGH LEVELS OF HOMOCYSTEINE IN THE PRE-CONCEPTION PERIOD AFFECT THE COGNITIVE CAPACITY OF INFANTS It is well known that a moderately high level of homocysteine in women in the months before they become pregnant is harmful to the closure of the neural tube of the fetus. This means that a deficit of vitamins such as folic acid and others from group B, which prevent homocysteine levels from becoming too high, can cause morphological malformations in the nervous system of future infants (such as spina bifida). However, a study carried out at the URV has now shown that high homocysteine levels during the preconception period also affects the functional development of infants in terms of cognitive capacity and behaviour. In particular, researchers have observed that healthy children whose mothers had moderately high homocysteine levels in the preconception period perform less well than other children in neurodevelopment tests at four months and cognitive tests at six years. These results that women who wish to have children can be given further recommendations: folic acid must be supplemented in the months immediately before conception and until the end of the first term of pregnancy. The study was carried out by Michelle Murphy and Joan Fernández-Ballart, members of the research group Food, Nutrition, Growth and Mental Health (NUTRCRSM), from the Department of Basic Medical Sciences, and the researcher Josepa Canals, a member of the research group Nutrition and Mental Health (NUTRISAM), from the Department of Psychology. Anne M. Molloy, from the Department of Clinical Medicine of Trinity College, Dublin (Ireland), also took part in the research.

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Passive smoking affects the cognitive development of children in the same way as active smoking

89


//

RESEARCH // PAGE

summary in ENGLISH

20

A GLANCE AT METABOLIC FLOWS A new methodology quickly reveals the flows of the metabolism in cells

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

A group of researchers from the URV, CIBERDEM and IRB Barcelona have developed a new methodology makes it possible to monitor metabolic fluxes and, in just 10 minutes, provide dynamic information about a considerable number of molecules. It may be able to be used in future applications to understand the reasons why some diseases develop. This graphic image simulates the metabolic fluxes in cells, with the nutrients marked with a stable isotope that allow to study the fluxes and the transformation dynamics of these nutrients. If we were to take photographs at the underground stations in Barcelona, we would see the number of people waiting, find out what time the rush hour takes place and deduce why some stations are busier than others. We would not know, however, if something has happened between one station and another that has led to more people being on the platforms or that might have caused delays. This is what happens when the metabolism of a cell is studied. The metabolism of a cell is like an underground network in which the chemical structures of the metabolites go from one station to another by means of biochemical transformations. Up until now, it has been possible to determine the number of many metabolites in a cell, tissue or organism, but studying their fluxes is technically much more complex and time consuming. Now, however, a group of researchers from the URV, CIBERDEM and IRB Barcelona have developed a new tool that makes this possible. The nuclear magnetic resonance (NMR) techniques used to date covered very few metabolites, researchers could take hours to measure every sample and the data were difficult to interpret. The new approach is very quick – 10 minutes per sample –, many more metabolites are obtained and the results are much easier to interpret. That is to say, the movements made by the metabolism can be determined much more easily and effectively. It is a methodology based on NMR which measures hydrogen atoms (protons) in order to indirectly determine the number of

90

RESEARCH // PAGE

carbon atoms that are marked in the chemical structures of the metabolites. The experiment is as follows: a nutrient is marked that the cells feed on, like glucose or aminoacids, with a stable isotope. Stable isotopes such as carbon 13 are not radioactive and do not represent any danger to organisms or the people who handle the samples. The proton is measured by NMR much more quickly and sensitively than the carbon and, in this way, it is possible to study the fluxes and the transformation dynamics of these nutrients inside the cell. So far the efficacy of this new technique has been validated using human cancer cells but it is directly applicable to any biological model. Understanding the reasons for some illnesses Diabetes, for example, is a metabolic syndrome in which the process begins long before the levels of glucose in the blood increase, because the body uses a variety of mechanisms to ensure that the concentration of this nutrient remains stable. And high levels of glucose are only seen in the blood when the disease is at an advanced stage. The technique that has just been reported describes a new way of studying the mechanisms that cause some tissues in the organism (for example, liver or pancreas cells) not to be able to regulate levels of glucose or to become insensitive to it. That is to say, the study of metabolic fluxes helps us understand the reasons why the disease develops and the mechanism by which it does so. Therefore, it also helps in the process of diagnosis. In short, it is a methodology with great potential that practising physicians and molecular biologists will be able to use to acquire greater understanding of certain diseases. The new technique, unlike more traditional techniques, does not use radioactivity to study the metabolism. The article, which has been published in the scientific journal Angewandte Chemie, shows the results of this work on cancer cells, but the researchers are sure that glucose, aminoacids and fats marked with stable isotopes can be found in other cells and even animals. The fact that they are not radioactive makes them much easier to work with because there is no need for special laboratory conditions.

21

AQUATIC POLLUTANTS UNDER THE MICROSCOPE URV researchers in collaboration with the International University of Florida develop a cheaper and quicker system for detecting pollutants in water A team from Universitat Rovira i Virgili researchers working with the Florida International University have developed a new System, that is cheaper and faster, which detects water contaminants. Daily activities such as having a shower or taking medicine generate cosmetic and pharmacological waste that is washed

down the plug from the shower or, in the case of medicine, expelled in urine. These contaminants are not always retained by sewage treatment plants and are often released into the environment. At some concentrations they may even have an effect on human or aquatic life. However, determining their presence in rivers, the sea or water coming from the treatment plant is by no means straightforward because they are often highly diluted and in low concentrations. Researchers belonging to the group Chromatography Environmental Applications from the URV’s Department of


Analytical and Organic Chemistry have worked jointly with the Florida International University to create a new system that detects contaminants from drugs and personal hygiene products in environmental waters. The novelty of this research is that it has used a piece of flexible cotton fabric impregnated with various polymers with properties that are similar to those of the contaminants to be detected, which means that they have affinities and are retained. So, when the water of the sample to be analysed passes through the fabric, they are trapped. This fabric has the advantage that it has a greater surface area so the contaminants are easily deposited. Also, once the components have been retained, because it is a fabric,

it can be folded up and left in a small container with organic solvent, which makes it easier to extract and concentrate the contaminants. This new tool for detecting contaminants in environmental waters is more efficient than the ones in existence to date because it is simpler. This makes it an efficient and much cheaper alternative, which provides results similar to those provided by the more complex and more expensive techniques in current use. The researchers aim to use this technique in the search for new, more selective materials that can trap the compounds present in more complex samples such as urine or blood for example.

NEW METHODS FOR ANALYSING PARASITES, VIRUSES AND BACTERIA IN WATER Four years after initiating the project Aquavalens, researchers have completed the development of new concentration systems that can analyse parasites, viruses and bacteria in volumes between 100 and 1,000 litres of potable water. These new methods make it more certain that the potable water that is supplied to the general public is free of potentially pathogenic microorganisms. To date it has been necessary to make specific and independent concentrations for parasites, viruses and bacteria and this was only feasible in smaller volumes of water.

RESEARCH // PAGE

Another of the results of the project is a method for analysing indicators of fecal contamination (Escherichia coli), which is also being validated. It enables continuous measures to be made and it gives results in less than an hour while current methods require at least 18-24 hours. The Universitat Rovira i Virgili Research Group into Environmental Biology of the Department of Basic Medical Sciences is part of the project, which should be completed at the beginning of 2018.

22

A new interactive tool can assess the risk of exposure to chemical substances by eating fish and shellfish Assessing the risk of consuming chemical substances in fish and shellfish is one of the objectives of Ecsafeseafood (Main environmental pollutants in fish and shellfish: assessment of security, impact and public perception). The Universitat Rovira i Virgili group Tecnatox has taken part in this European research project alongside 17 other institutions from 10 European countries. The URV research group has designed and developed a new interactive tool called Fishchoice, which minimises exposure to chemical pollutants from consuming fish and shellfish and which maintains – or even improves – the intake of such nutrients as fatty acids.

RESEARCH // PAGE

This computer tool aims to optimise the diet by limiting the risks of consuming emerging contaminants, on the one hand, and increasing the benefits of nutrients, on the other. Two versions have been designed: one for basic users and the other of nutrition and health professionals, both of which are freely available at the website www.fishchoice.eu. The program allows users to create their weekly menus, with the possibility of choosing between 24 species of fish and shellfish. One of the advantages over other programs is that there is information specifically for pregnant women and breastfeeding mothers, one of the population groups that are most sensitive to the possible impact of consuming chemical contaminants. The website has been translated into five languages, among which are Spanish and English, and shortly more languages will be added (for example, Catalan).

23

LEGUMES TO PREVENT DIABETES Recent results from the PREDIMED study show a protective association between total legumes consumption, especially lentils, and the risk of developing subsequent type 2 diabetes Recent results from the PREDIMED study show a protective association between total legumes consumption, especially

lentils, and the risk of developing subsequent type 2 diabetes after more than 4 years of follow-up of 3349 participants at high cardiovascular risk. Moreover, the present study shows that replacing a half a serving/day of eggs, bread, rice or baked potato with a half a serving/day of legumes was also associated with a lower risk of type 2 diabetes. Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

CHEMICAL-FREE FISH

91


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

Legumes are a food group rich in B vitamins, contain different beneficial minerals (calcium, potassium and magnesium) and sizeable amounts of fibre and are regarded as a low-glycemic index food, which means that blood glucose levels increase only slowly after consumption. Due to these unique nutritional qualities, eating legumes regularly can help improve human health. In fact, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) declared 2016 as the international year of legumes to raise people’s awareness of their nutritional benefits. Although legumes have long been though to offer protection against type 2 diabetes (which is a significant health problem worldwide affecting more than 400 million adults in 2015), to date there has been little research to confirm this association. To increase the general level of knowledge in this area, researchers from the URV’s Human Nutrition Unit in collaboration with other research groups in the PREDIMED study evaluated the association between the consumption of the different subtypes of non-soy legumes and the risk of type 2 diabetes among individuals at high cardiovascular risk. They also evaluated the effect of replacing other protein- and carbohydrate-rich foods with legumes on the development of the disease. Researchers analysed 3349 participants at high risk of cardiovascular disease but without type 2 diabetes at the beginning of the PREDIMED study. After 4 years of follow-up, the results have revealed that compared to individuals with a lower consumption of total legumes – lentils, chickpeas, beans and peas- (12.73 grams/day, approximately equivalent

to 1.5 servings per week of 60g of raw legumes), individuals with a higher consumption (28.75 grams/day, equivalent to 3,35 servings/week) had a 35% lower risk of developing type 2 diabetes. Of the different subtypes of legume, lentils in particular were associated with a lower risk of type 2 diabetes. Those participants who had a higher consumption of lentils during the follow-up (nearly 1 serving/week) compare to those individuals with a lower consumption (less than half a serving per week), had a 33% lower risk of developing the disease. The researchers also found that the effect of replacing half a serving/day of foods rich in protein or carbohydrates, including eggs, bread, rice and baked potato, for half a serving/day of legumes was also associated with a lower risk of type 2 diabetes incidence. The researchers highlight the importance of consuming legumes to prevent chronic diseases such as diabetes, but state that further research must be conducted in other populations to confirm these results. The study, published in the scientific journal Clinical Nutrition in March 2017, was led by Nerea Becerra-Tomás, researcher at the Human Nutrition Unit of the Universitat Rovira i Virgili, and Professor Jordi Salas-Salvado, head of the Human Nutrition Unit, Clinical Director of Nutrition at the Internal Medicine Service of the Sant Joan University Hospital in Reus, principal investigator at the Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn). Both are members of the Pere Virgili Health Research Institute (IISPV).

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PHYSICAL INACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIORS ARE ASSOCIATED WITH CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS

92

Greater time spent in physical activities with moderate-high intensity and less time devoted to sedentary activities, such as watching television, are associated with a lower presence of cardiometabolic risk factors including obesity, diabetes and certain individual components of metabolic syndrome, according to the first results published from the multicentric study PREDIMED-PLUS. The results are from the first investigation to be conducted with baseline data from the PREDIMED-PLUS study, an 8-year multicenter clinical trial based on a nutritional intervention involving an energy-restricted Mediterranean diet, the promotion of physical activity and behavioral support for primary cardiovascular prevention. The study is taking place nationwide across Spain and started in October 2013. The Human Nutrition Unit of the URV has joined forces with 22 other Spanish centers to implement the PREDIMED-PLUS trial and thus address this question by evaluating different types of physical activities and sedentary behaviors in a population of

RESEARCH // PAGE

5,576 men and women with high cardiovascular risk. They have also studied the effect of replacing the time spent watching television with the same time engaging physical activities with different intensities. The most striking results from this investigation show that increasing the time spent on physical activities with moderatehigh intensity (brisk walking, climbing stairs, working in the garden or performing sports) by one hour a day was associated with a 3%-6% increase in protection against obesity, diabetes, abdominal obesity and low HDL-cholesterol. In contrast, increasing the time spent watching television by one hour a day was associated with an increased presence of these cardiometabolic risk factors. Moreover, when one hour a day of watching television was replaced by one hour a day of physical activity with moderate-high intensity, the protection against these cardiometabiloc risk factors was even greater (3%-9%) than the protection observed when each activity was evaluated separately.

24

THE GRAPE, AN ALLY IN THE FIGHT AGAINST OBESITY Research by the Universitat Rovira i Virgili has demonstrated that the polyphenols in grapes help to control the weight in obesity cases

Research by the URV has demonstrated, for the first time, that the polyphenols in grapes can re-establish the control mechanism that the brain has on appetite and which is altered


in obesity. The study reports that adding these phenols to the diet of obese individuals, in conjunction with other therapies, would be a good strategy to reduce the appetite and the excess of body fat. One of the causes of obesity is resistance to leptin, a hormone produced by the adipocyte – the primary cell in body fat – that tells the brain to give the order to reduce the feeling of hunger because the body has accumulated enough fat. When a body is obese, the brain cells whose function it is to control body weight cannot do so because they cannot recognize the chemical signals, such as leptin, which are sent by the adipose tissue. Individuals with obesity are resistant to leptin just as individuals with type 2 diabetes are resistant to insulin. The research group into nutrigenomics, from the URV’s Department of Biochemistry and Biotechnology, has shown that the administration of a subfamily of phenolic compounds from wine – proanthocyanidins – to obese individuals allows brain cells to restore their sensitivity to leptin and, consequently, to initiate a whole series of compensatory mechanisms to immediately reduce intake and decrease the excess of body fat.

RESEARCH // PAGE

In this experiment, carried out on male rats, the researchers have used proanthocyanidins to restore sensitivity to leptin and the hypothalamus has recognized the signal, interpreted the signal and activated the mechanism. What is more, the resistance to leptin in obese individuals is partly attributed to the inflammation of the hypothalamus because of overeating and it has been shown that the administration of grape polyphenols can reduce this inflammation. Despite these improvements in the sensitivity to leptin, the rats treated with grape phenols did not show any significant reduction in body volume at the dose and time period used in the experiment, which were not sufficient to restore the dysfunctions of the mechanisms in their entirety. Even so, the weight and body mass of the treated rats reduced by 10-16% in comparison to the rats that were not treated. The researchers believe that, in humans, the addition of these phenols to the diet of obese individuals, in conjunction with other anti-obesity therapies, would be a good way of reducing appetite and improving sensitivity to leptin.

25

An study shows that a healthy diet improves sperm quality and fecundability of the couple Nowadays, in order to improve sperm quality and fertility changes, many fertility clinics recommend simple lifestyle changes such as increased physical activity, cognitive behavioural therapy or yoga to reduce stress, give advice on how to reduce alcohol and caffeine intake and provide lists of dietary recommendations. However, there is a lack of a proven scientific evidence regarding the role of diet in determining sperm parameters. Researchers at the Human Nutrition Unit of the URV and the Pere i Virgili Health Research Institute, who are also members of the Ciberobn network of the Carlos III Health Institute, have conducted the first systematic review of all observational studies on sperm quality and male fecundability and their relationship with diet, food and nutrient consumption. The results indicate that low sperm quality parameters are inversely associated with healthy diets rich in certain nutrients such as omega-3 fatty acids, certain antioxidants (vitamin E, vitamin C, β-carotene, selenium, zinc, cryptoxanthin and lycopene), other vitamins (vitamin D and folate) and low saturated fatty acids and trans-fatty acids. Fish, shellfish, seafood, poultry, cereals, vegetables and fruits, low-fat dairy

RESEARCH // PAGE

and skimmed milk were positively associated with several sperm quality parameters. In contrast, diets rich in processed meat, soy foods, potatoes, full-fat dairy and total dairy products, cheese, coffee, alcohol, sugar-sweetened beverages and sweets have been associated with lower-quality sperm in some studies. A high intake of alcohol, caffeine, red meat and processed meat by males has a negative influence on the chance of pregnancy or fertilization rates of their partners. According to the researchers, their review has provided a compre-hensive overview of existing high-quality research into the effect of diet and the consumption of different foods and nutrients on fecundability and male fertility so that safer and more effective dietary recommendations can be made in the future. These results highlight the fact that adherence to a healthy diet, e.g. the Mediterranean diet, by men could significantly improve their sperm quality and the fecundity of their partners. The study was conducted by Dr Albert Salas-Huetos, postdoctoral researcher, Dr Mònica Bulló, associate professor, and headed by Dr Jordi Salas-Salvado, professor and director of the URV’s Human Nutrition Unit and its results have been published in the prestigious scientific journal Human Reproduction Update in March 2017, which is the highest-impact in the fields of Human Reproduction, Gynecology and Obstetrics.

26

L’ESCANYAPOBRES WAS SET IN L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ Research by Margarida Aritzeta shows that this novel by Narcís Oller was set in L’Espluga de Francolí

L’Escanyapobres (The Usurer) (1884) is a classic Catalan novel and one of the most frequently reprinted works in the Catalan Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

EAT WELL TO PROCREATE BETTER

93


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

literary tradition. It was written by Narcís Oller, regarded as the father of the modern Catalan novel. Now, more than 130 years after its publication, the lecturer from the URV’s Department of Catalan Studies Margarida Aritzeta has determined that the novel is set in L’Espluga de Francolí. In conjunction with the scholar Josep Maria Vallès, she has managed to locate and define the fictitious village of Pratbell. Both researchers believe that Oller was inspired by this town in the Conca de Barberà because of the coincidences between the places described in the novel and the places in the village. The research that has made it possible to locate the places that have been included on the “Usurer’s Route” will be reported in several articles that have been published and will continue to be published throughout 2017. The “Usurer’s Route” has also been set up in an attempt to attract cultural tourism and make society more aware of literature. As a result of this research, Narcís Oller’s work has been the object of study of one of the optional subjects of the degrees in

RESEARCH // PAGE

Catalan Language and Literature, and History and the History of Art at the Universitat Rovira i Virgili. The name of the subject is Literature and Society and the students designed an initial route that was made available to the general public as part of the 3rd Festival of Criminal Literature in Catalan “Wine is good for the blood”, organized in l’Espluga de Francolí between 24 and 26th March. The project has the support of the Town Council, the Office of Tourism, the Poblet PENIN and the leisure company Drac Actiu. Responsibility for the route has now been passed to the Network of Educational Innovation “Literary Geographies 3.0” and a training programme for secondary teachers provided by the Institute of Education Sciences and the Department of Catalan Studies, which has been scheduled for this spring. The route passes through the Poblet Wood and L’Espluga de Francolí. It is about 10 kilometres long and runs through the town centre.

27

THE EBRO RECOVERS SOME OF ITS HISTORICAL MEMORY The URV has geolocated 123 mass graves from the Civil War in the Priorat and the Terres de l’Ebre as the result of a study commissioned by the Catalan Government and coordinated by the lecturer Josep Sánchez Cervelló

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

The map of mass graves in Catalonia has been extended because 123 new ones have just been discovered in the Terres de l’Ebre to make a total of 495 throughout Catalonia. This is the result of a study that the URV was commissioned in the summer of 2016 by the Department of Foreign Affairs, Institutional Relations and Transparency, and which was coordinated by the professor of Contemporary History and current dean of the Faculty of Arts, Josep Sánchez Cervelló. It is the first study in the Priorat and Terres de l’Ebre regions to use geolocation to discover mass graves from the Civil War, even though they were badly affected by the war and witnessed one of its bloodiest episodes: the Battle of the Ebro. The study was presented in April in La Fatarella by the Catalan Government’s Minister of Foreign Affairs, Raül Romeva, the

94

director general of Institutional Relations, Carme Garcia, the mayor of La Fatarella, Francisco Blanch, and Sánchez Cervelló himself. A document has been drawn up for each of the 123 mass graves located (69 of which have been confirmed and 54 of which are probable). The documents contain the UTM coordinates, the cartographical location of the Cartographical and Geological Institute of Catalonia, photographs of the location, a historical summary, the background and documented or oral sources consulted to locate them. Most of the mass graves have been located in the region of the Priorat (51), where the field hospitals that treated the soldiers from the Ebro front were located, Ribera d’Ebre (41) and Terra Alta (24), where the bloodiest battles were fought. Once the sites had been geolocated about 20 surface explorations recovered about 300 bone remains from 16 different individuals. These remains have been deposited at the Camposines Democratic Memorial, also in La Fatarella, where they will undergo DNA analysis for purposes of identification.

THE ICAC SHOWS 3D MODELS OF THE ROMAN CIRCUS IN TARRAGONA ON THE WEB For the first time the assembly of the Roman circus in Tarragona, which dates back to the first century AD, and the buildings that were constructed on top in the Middle Ages and the contemporary period can now be seen in 3D models. They have been produced by the Catalan Institute of Classical Archaeology and have been available to the general public since April. The models show the architectural heritage of the urban environment of the Roman circus from a diachronic and technical point of view. They also contain documents and photographs, but the objective is not so much to make a precise infographic representation of the area but to show how

the modern city has inherited the architecture and the urban features of its Roman past. These archaeological documents are freely available on the Sketchfab platform, the YouTube of 3D models, which allows users to search for virtual reality models. It aims to provide cutting-edge scientific researchers with a tool for reference and display. It is mainly designed for those educational institutions interested in new ways of learning about the heritage in the modern city. The initiative is the cornerstone of the project “Arrel. Application of serious games in collaborative environments


for the transmission of Catalonia’s cultural heritage” led by the ICAC and the Universitat Autònoma de Barcelona, with the collaboration of the ETSA of the Universitat Rovira i Virgili. It is funded by the programme RecerCaixa and the Catalan

RESEARCH // PAGE

Association of Public Universities. The interdisciplinary team that has been entrusted with the project is led by Josep Maria Macias (ICAC) and Juan José Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), among others.

30

ADDICTIVE PERSONALITIES A study by the URV analyses the personality variables that predispose to nomophobia: the fear of not having your mobile phone at hand Low self-esteem, extraversion, irresponsibility and a lack of emotional stability. These are the personality traits that predispose to nomophobia (which comes from the expression “non-mobile-phone phobia”), an addiction that manifests as a high degree of anxiety if you do not have your mobile phone at hand or cannot use it. These are the main conclusions drawn from a study made by Universitat Rovira i Virgili researchers that has been published in Journal of Adolescence. The rapid development of technology in recent years has changed people’s habits, particularly with regards the use of smart phones. Some studies show how in countries such as the United States 92% of adolescents connect to their mobile phone every day, and 24% of these say that they are on line almost constantly. In fact, for the first time, there are more mobile phones than there are people in the world and Spain has become the European leader country in the smart phone market.

In this context, the researchers Joan Boada, Lídia Argumosa and Andreu Vigil from the research group Spitzen Value, Human Resources of the Universitat Rovira i Virgili’s Department of Psychology have made a study among upper-secondary students and university students that indicates that there are personality variables the predispose to nomophobia with smart phones. The study, the first of its type to be carried out in a Latin, Spanish-speaking population shows that four fundamental traits are necessary if the addiction is to emerge: the most important is low self-esteem followed by a high level of extraversion, and low levels of responsibility and emotional stability. To draw these conclusions, the researchers from the Universitat Rovira i Virgili gave surveys to almost 250 students. These surveys included a self-esteem test and a personality test. These personality traits are also of an accumulative nature, so people with low self-esteem and little emotional stability will be more predisposed to suffer the addiction than those who are extroverted, for example. Now that they have assessed students, the researchers want to move on to extend the research to the world of work.

The researcher David Sánchez, from the research group CRISES-UNESCO Chair for Data Privacy of the Department of Computer Engineering and Mathematics and the researcher Montserrat Batet, from the research group KISON from the UOC, have designed a system that automatically detects and conceals confidential information in documents. So, texts can be sent to other people without compromising privacy and keeping the entities mentioned (people, organisations, etc.) anonymous. The method automates the whole process, which makes it possible to efficiently manage and protect the huge volume of

RESEARCH // PAGES

32

and

data that is used in research. To do so, the system analyses the information available on Internet, which is what any third party could use as a source to deduce confidential information in a protected document. It then protects those terms that could facilitate those deductions. Tests have shown that the method is more exhaustive than a human expert and is of a similar accuracy. What is more, unlike experts, the system does not restrict itself to removing dangerous terms but also tries, whenever it can, to replace them with more general concepts that are more ambiguous.

33

THE LECTURER JOAN MARIA THOMÀS HAS PUBLISHED A CRITICAL BIOGRAPHY OF JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA José Antonio. Reality and Myth is the latest book by the lecturer Joan Maria Thomàs, an ICREA Acadèmia researcher from the Universitat Rovira i Virgili’s Department of History and the History of Art and member of the research group ISOCAC. It is a critical biography of the main leader of Spanish Fascism and founder of the Spanish Phalanx. In this biography, Thomàs

focuses on his personality, his thought and his political activity, and he also discusses the extent to which he was heroworshipped and his desire to set up a Fascist regime in Spain with himself in the lead. He provides an academic vision of the character who believed he had the formula to save Spain from a Communist revolution.

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

A NEW SYSTEM CONCEALS CONFIDENTIAL INFORMATION IN TEXTS

95


//

HONORARY DEGREE // PAGE

summary in ENGLISH

33

IN DEFENCE OF BIOMEDICAL RESEARCH The endocrinologist Ramon Gomis has been awarded an honorary degree by the URV The URV has awarded the endocrinologist Ramon Gomis de Barbarà an honorary degree for his contribution to the world of biomedical research in the field of diabetes, obesity and nutrition. The lecturer Ramon Maria Miralles, head of the URV’s Department of Medicine and Surgery, was the sponsor during the ceremony of investiture, on 31 March. The initial proposal was made by Joan Vendrell. Ramon Gomis was born and brought up in Reus and has worked with the URV as a scientist and as a manager of biomedical science. At present he is professor of medicine at the University of Barcelona, director of the August Pi i Sunyer Institute of Biomedical Research (IDIBAPS) and senior consultant in endocrinology at the Hospital Clínic in Barcelona, where he has been working as an endocrinologist since 1974. He has also been head of the Diabetes Section and of the Endocrinology Service. In his speech, Gomis said that he decided to specialise in the field of endocrinology because “biomedical scientific research was – and still is – the only tool available that can enable us to make progress in preventing and curing disease.” However,

SCIENTIFIC DICLOSURE // PAGE

he accepted that “some may think that biomedical research should not be done by doctors” and said that “no progress can be made in medicine without medical research done by doctors” even though this “requires changes to be made”. Equip the university to find excellence For Gomis it is important to “provide the university with research teams and structures that make it possible to discover new methods of diagnosis and treatment” and he defends “a firm commitment to incorporate the best talent into our hospitals and classrooms.” Only in this way can we find excellence, which, according to Gomis “is essential not only for academics but also for the country. If we want better future for ourselves and for new generations, we have to be demanding with ourselves.” It all sounds quite difficult in these times of crisis “which is not just economic but also intellectual”. It is a time “in which the socialisation of culture is often mistaken for a lack of rigour and excellence. And the university’s obligation is to think and find new pathways of progress, which does not necessarily mean more squandering and more suffering. In fact, it means quite the opposite.”

34

SCIENCE IN ONE MINUTE

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

The URV’s Scientific Communication Unit, ComCiència, has launched the series Science in 1 minute, short videos that explain scientific concepts quickly and straightforwardly

96

What are lichens? How does Ibuprofen work? How are new words created? These are some of the topics that have been dealt with in the series Science in 1 minute, short videos that can be seen on the URV’s YouTube channel and produced by the URV’s Scientific Communication Unit (ComCiència), with the expert guidance of researchers who are specialists in the field. With the support of a clear, modern graphic animation and with the emphasis firmly on scientific accuracy, each chapter explains, in simple terms, a scientific concept related to some of the key groups or areas of the University. The aim of the project is to make science – in all its facets – understandable to the general public. The videos are available to everybody and they have been designed as a teaching tool that can be useful for explaining

scientific concepts to students from primary school, secondary school and vocational training courses, as well as university students and the general public. In 2016, 12 videos were produced on the following topics: How does Ibuprofen work?, Prebiotics and probiotics, How is bank money generated?, How is biodiesel produced?, How do sulphites act?, What are lichens, Cholesterol and arteriosclerosis, How are sculptures coloured?, The electronic nose, How does gluten act? And how do you convert a tissue into a sensor? The videos, which are also available in Spanish and English, have been produced with the support of the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), and a new series is being prepared for 2017. The one-minute episodes also supplement the scientific video blog Pregunta a la Plaça, the aim of which is to respond to common doubts that can be answered by the research that is being carried out at the URV. The series consists of 12 lighthearted episodes and is presented by the journalist Anna Plaza.

PRIMARY-SCHOOL STUDENTS LEARN ABOUT SCIENCE THROUGH CHOCOLATE Extract DNA from chocolate, make and taste the cocoa drinks that the Aztecs used to make, learn to identify the healthiest chocolate, learn why crystals form in chocolate and learn about the history of chocolate. These are just some of the activities carried out during an experimental workshop for

students in the last two years of the Pau Delclòs primary school (Tarragona) as part of the programme Science and Chocolate. It is an initiative of the Catalan Institute of Chemical Research (ICIQ) and the Universitat Rovira i Virgili’s Unit of Scientific Communication – ComCiència – which had a twofold


aim: share scientific knowledge with students to encourage them to take an interest in science and research, and to encourage scientific vocations particularly in girls by focusing on female researchers engaged in cutting-edge research at the Universitat Rovira i Virgili and the ICIQ. The workshops were led by scientists.

SCIENTIFIC DICLOSURE // PAGE

The aim of the project was to show how much research and knowledge there is behind such a common product as chocolate. It also revealed the value of the research effort that generate knowledge about the surrounding world and, therefore, contribute to the progress of society on issues such as health, sustainability and the environment.

35

JUDIT MORLÀ, FINALIST IN FAMELAB The URV doctoral student took part in the final in Madrid with a monologue on the use of nanoparticles for detecting cells responsible for metastasis The URV doctoral student Judit Morlà was one of the eight scientists who took part in the Spanish final of the scientific monologue competition FameLab 2017. After winning one of the two semi-finals in April at the Teatre Poliorama in Barcelona, Morlà gave her monologue on the use of nanoparticles for detecting the cells responsible for metastasis at the Museum of Science and Technology (MUNCYT) in Alcobendas. This year is the fifth edition of this competition in Spain and it is the second time that a URV researcher has reached the final. The first to do so was Toni Vallès in 2015. Pedro Daniel Pajares, a student of mathematics at the University of Extremadura, was the winner and he will represent Spain in the European final of the Cheltenham Science Festival in June in the United Kingdom. Ana Peiró, a clinical pharmacologist from the General University Hospital in Alicante, finished in second place, and Pablo Izquierdo, a doctoral student from University College London, in third. The judges of the final were Juan Luis Arsuaga, anthropologist and science director of the Museum of Evolution in Burgos;

INNOVATION // PAGE

Mónica López, a physicist and meteorologist from Spanish television, and Montserrat Domínguez, a journalist and director of HuffPost, Spain. Judit Morlà was born in Tarragona 25 years ago and studied for a degree in biotechnology and a master’s degree in nanoscience and nanotechnology at the Universitat Rovira i Virgili. She is now doing a doctorate on the detection of mutations in genetic material using nanoparticles, which is the topic she chose for her monologue in the semi-final. She will soon submit her thesis. Morlà won the competition of scientific monologues “Want to know what I’m researching?” organized by the Universitat Rovira i Virgili at the Teatre Bartrina during Science Week 2016. Science and monologues in more than 30 countries FameLab is a competition of scientific monologues that first took place in 2005. The main aim is to promote the dissemination of science by identifying and training new talent among all those working in science. The event takes place in more than 30 countries throughout the world and in Spain it is organized by the British Council and the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT).

36

A mobile applications puts in contact drivers who want to share their car with users who are looking for coincident trips. They do it anonymously and favoring mutual collaboration Current car sharing systems use platforms that connect users with similar needs. These apps are controlled by companies that charge for a service in which all resources (vehicles and mobile devices) are provided by the users themselves. Moreover, they systematically store personal data for the purposes of audience segmentation and targeted advertising and to identify trends and habits regarding peoples’ movements, thus putting their privacy at risk. The researchers David Sánchez, Sergio Martínez and Josep Domingo-Ferrer, from the URV’s Department of Computer Engineering and Mathematics, have designed and developed an application for car sharing that uses a decentralised network and thus does away with the need for an intermediary platform.

Individuals are thus able to use the app free of charge and safe in the knowledge that their data will not be passed onto any third party. The Co-car app is currently in the beta phase on Android Market and has a similar interface to other platforms. The difference is, however, that personal and travel data are passed anonymously from user to user via P2P (peer-to-peer) technology. No personal data are revealed until an agreement is reached between the driver and the passenger, thus guaranteeing user privacy at all times. When the identities of everybody on a particular network are hidden it can generate misgivings and a lack of trust among some users, which in turn can undermine the longterm viability of the service. To get round this problem, Cocar application has a system for recording and updating the online reputations of its users (both drivers and passengers). Users are able to rate other users and this information is Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

SHARING CAR WITHOUT INTERMEDIARIES

97


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

used to updated individual online reputations. User can then anonymously check each other’s reputations before they enter into an agreement. User reputations are also managed using a distributed network based on collaboration protocols (known as coutile protocols) whereby users store small pieces of this information and collaborate anonymously in recording and updating their reputations. This makes the system robust against attacks

INNOVATION // PAGE

aimed at altering individual reputations or acquiring personal data. The application and the research behind it form part of the “Co-utility” project funded by the Templeton World Charity Foundation. The project proposes protocols based on collaboration between users that allow them to protect their privacy when using online services such as search engines, social media or sharing economy apps.

37

SAFE ACCESS TO THE CITY CENTRE A pioneering and innovative system guarantees a driver’s privacy when entering restricted city areas In recent years congestion in city centres has become a twofold problem: access to and movement within these centres and atmospheric pollution. More and more cities – like London, Milan and Singapore – are taking measures to cope with the problem: for example, discouraging the use of private vehicles by improving public transport or charging drivers a tax to enter these areas. In these cases, road traffic is limited by imposing various systems of tolls connected with cameras that control which cars enter the city centre and what routes they take. These systems that control access using photographs of users puts the drivers’ privacy at risk because they record when and where they drive. Aware of this situation, the researchers Jordi Castellà-Roca, Carles Anglès-Tafalla, Jordi Aragonès, Jesús Manjón and Josep Maria Gastó, all members of the research group CRISES of the URV’s Department of Computer Engineering and Mathematics have developed a safe, flexible and easily implementable system. A mobile app enables registered drivers to enter the city centre anonymously.

INNOVATION // PAGE

This system of smart access for vehicles, which is known as Spark&Go, works in such a way that drivers are not photographed if they have registered and their mobiles are on and have the application installed. When a driver gets close to the perimeter of the restricted area, the application automatically activates. Using a cryptographic protocol, it checks whether the driver has all the permits in order without revealing his or her identity. If everything is in order, the camera that controls all vehicles that enter the area will not photograph the number plate. This new method is pioneering and innovative and is different from all existing systems because it guarantees the privacy of registered users. It only photographs the number plate of those vehicles that are not registered in the system or whose owner’s mobile is not on. It also has the advantage for drivers that it does not involve paying any fee because it only needs an application to be installed on the mobile. The project has received a subsidy from the Directorate General of Traffic and has been successfully tested in a real environment. Now, the new challenge is to put it into practice on a larger scale and adapt it so that it can be easily used in city centres. The system can also be used to enter public or private car parks, other restricted areas such as business premises or busy roads.

38

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

INNOVATION FOR WELLBEING

98

A new company set up by the URV will develop mobile applications to promote wellbeing Welltech Treatment Management System, SL was set up in January as a new URV spin-off that creates computer applications designed to promote emotional and physical wellbeing. The company emerged from the applied research activities of the ALGOS research group, a multidisciplinary group interested in studying and treating pain, the aim of which is to develop and test effective therapeutic procedures to help people who are in pain. In this regard, the company develops therapeutic software designed to promote emotional and physical wellbeing in people who suffer any sort of pain (chronic or disease-related). The company also advises its clients, mainly hospitals, on the use of applications and promotes research and professional training to facilitate wellbeing.

The company consists of Professor Jordi Miró and the researchers of the ALGOS group Roman Roset, Rocío de la Vega, Laura Hernández and José Manuel Hernández, who are in charge of commercializing the products. Some of the applications that the company will sell are Painometer, Fibroline and Welltech App. Painometer monitors the level of pain experienced by users so that it can be controlled and was awarded a prize in the 4th RDI Symposium on ICT and Health. Fibroline provides resources to cope with fibromyalgia and improve the quality of life of those who suffer from it. It was given an award at the 8th Fibromyalgia Prizes organised by the Foundation of Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome. The Welltech App has the same structure as the other two but without any specific content because it is the patient’s therapist who will fill it with the digital content that the user needs. This application involves a health professional-patient relationship.


While it was being set up, Welltech Treatment Management System, SL was advised by the URV’s Commercialization Unit,

INNOVATION // PAGE

which is supported by ACCIÓ and the Chair for the Promotion of Entrepreneurship and Business Creation.

39

A SYSTEM THAT PREVENTS CLOTHES FROM BEING LOST IN RESIDENTIAL LAUNDRY SYSTEMS Laundry ID is a system that prevents clothes from getting lost in residential laundry systems. When clothes are washed together, mistakes can be made in the classification and distribution when they are returned to their owners. This project is the result of a collaboration between the Institute of Robotics for Dependency, the manufacturer of machinery for laundries Girbau, the technology company Extra Software and the URV. It has been funded by the Ministry of Health and the BBVA. Laundry ID is a system for collective laundries that facilitates access to work thanks to the software that makes it possible for people with an intellectual handicap or a mental disorder

URV SOCIETY // PAGE

to classify clothes without making mistakes. A system of guidance using chips lights up a cordless LED while folding the linen, indicating which basket each item for each resident is to be placed in. The research group Robotics and Vision, led by the researcher Domènec Puig, has worked on the development of the final prototype. The group has been able to carry out the project thanks to a line of funding designed to prioritize knowledge and technologies generated by the Universitat Rovira i Virgili. The initiative has been assessed by the University’s Unit of Valuation and Commercialization, which counts on the support of ACCIÓ.

43

DOCTORS ARE ENCOURAGED TO TAKE PART IN RDI BUSINESS PROJECTS With the purpose of helping doctors to find jobs in nonacademic environments, the URV has employed three of them who will work for six months on RDI projects that are important for the strategy and competitiveness of their organizations, all of which have some connection to the specialities of the Campus of International Excellence Southern Catalonia (CEICS): chemistry and energy, nutrition and health, tourism, oenology, and heritage and culture. They have all been awarded their doctorate by the Universitat Rovira i Virgili in the last three years.

46

EXPORTING CULTURE TO CHINA The first former student oF the programme for Chinese students at the URV is awarded a doctorate for her ChineseSpanish bilingual cultural dictionary With a final grade of ‘Excellent’, Yun Luan became the first former student on the programme for Chinese students to be awarded a doctorate by the URV. Her thesis Propuesta de un diccionario cultural bilingüe chino-español (Proposal for a Chinese-Spanish bilingual cultural dictionary) was described as “daring and courageous” by the examination panel entrusted with evaluating the thesis and which finally awarded the highest possible grade. The project aims to lay the foundations for an on-line cultural dictionary for Chinese people who want to learn Spanish and for some months now has been funded by the Chinese government.

Yun Luan first arrived in Tarragona to take part in the Spanish programme for Chinese students that the Universitat Rovira i Virgili has been running since 2005. Yun Luan studied the last two academic years of her degree in Tarragona as a student on this programme and, when she finished, she returned to China to work at the Zhejiang University of International Studies. There she taught Spanish and set up the institution’s Department of Spanish. In 2014 she decided to return to Tarragona to do her doctoral thesis in the framework of the doctoral programme in Humanistic Studies under the supervision of Esther Forgas, director of the Universitat Rovira i Virgili’s Centre for Hispanic Studies. Currently there are a dozen Chinese teachers of Spanish who are studying for a doctorate at the University. Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

INTERNATIONALISATION // PAGE

The CEICS was given the funding for the programme in the competitive call of December 2015 that was made by the Ministry of education, Culture and Sports and open to all Spanish international campuses of excellence. The programme aims to make it possible for the URV to employ young doctors for a certain period of time so that they can take part in RDI projects in the specialities of the CEICS that are of interest for both the company and the university. This initiative will also help these young people to find jobs because of the expertise and abilities acquired during the doctoral period.

99


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

Yun Luan has spent three years analysing the most popular Spanish-Chinese-Spanish dictionaries. In this time she has detected such weak points as the fact that they do not contain enough cultural entries and they do not point out linguistic taboos or euphemisms when describing the meaning and use of words. She also found that there was a lack of illustrations to help understand better terms that are difficult to explain such as colours, biological species, musical instruments, gastronomy and folklore. In this context, she selected 20 cultural words in Spanish from different fields, and checked how they were defined in these dictionaries. Then she administered a questionnaire to some Spanish Chinese students and assessed the consequences of the lack of cultural information in the definition of the terms in the dictionary. The results of the questionnaire showed that many definitions do not coincide with the definitions given by native Spanish teachers in class. For example, 65% of the students surveyed thought that castillos humanos were built to protect something. The survey also detected that students do not dare to question the definitions given by dictionaries, even though they often find them to be inadequate. And since they do not have a good

understanding of Spanish customs and traditions, even though they understand the lexical meaning of words they respond to the survey from the perspective of Chinese culture, which can give rise to mistaken interpretations. The survey also showed that the words that express the lifestyle and the social identity of a community (like aperitivo, piscolabis or tapa) are the most difficult to explain briefly to speakers from culturally distant societies. On top of all this, most Chinese students merely obtain the lexical equivalent from dictionaries, without reading the information that adds nuances. With these results, Yun Luan suggests creating a new type of digital bilingual Chinese-Spanish dictionary that takes into account the idiosyncrasy of the two languages, incorporates the cultural component and extends the definitions with sociocultural information about these words and with audiovisual supplements whenever necessary. According to Yun Luan, the advantage of this online dictionary is that it makes it possible to add a network of hyperlinks that connect an initial entry with other words connected to the concept. The dictionary also makes it possible to constantly renew the definitions, in parallel to the progress of society and the changes that come about.

THE CHINESE STUDENTS PLAY HOSTS AT THE CHINESE NEW YEAR CELEBRATION With the support of the Association of Chinese Students and Researchers of Tarragona, on 27 January about 60 Chinese students played host to the local participants in the various activities and shows organised at the Campus Catalunya to celebrate the arrival of the Chinese New Year, rooster’s year. Among the activities organised were workshops on badminton, cooking, Chinese calligraphy and the translation of Chinese

INTERNATIONALISATION // PAGE

names; exhibitions of traditional instruments like the guzheng, hulusi and the pipa, and tea tasting and board games. A Chinese shadow play was performed and the lecturer Huang Yi, from the Confucius Institute in Barcelona, presented the ceremony of the tea. The lion dance was also performed and the Universitat Rovira i Virgili’s Pataquers constructed some human towers.

47

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

GOOD INTERNATIONALISATION PRACTICES, DESCRIBED IN A BOOK

100

A total of 13 experiences, 13 examples of success in internationalisation. This is the content of Comprehensive Internationalization at the URV. Examples of Good Practices at the URV. The book, published by Publicacions URV and edited by Mar Gutiérrez-Colon, vice-rector for Internationalisation, describes group projects that have been carried out by lecturers

and members of the administrative and research staff. The book was presented during the International Staff Training Week, which brought together international specialists at the URV in May to share their good practices. John Hudizik, from the Michigan State University, gave the lecture “Comprehensive internationalization for all: critical steps forward”.

THE URV COORDINATES A EUROPEAN PROJECT FOR INTERNATIONALISING THE ADMINISTRATIVE AND SERVICE STAFF The Universitat Rovira i Virgili’s International Center is coordinating a 3-year European project to promote the internationalisation of the administrative and service staff of the participating institutions. Last January, the representatives of the University and the rest of the partners involved in the project gathered in the Rector’s Offices and at Campus Catalunya for the initial meeting to lay down the guidelines and start work.

SUCTI (Systemic Universities Change towards Internationalisation) is a European project that is part of the Erasmus + KA203 Strategic Partnerships call and has received the support of the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE). It is funded by the European Commission and is coordinated by the URV’s International Center, with partners from Portugal, Italy, Holland, Germany, Poland, the Czech Republic and Spain.


THE URV AND THE UNIVERSITY OF GUADALAJARA WILL WORK TOGETHER ON DOCTORAL STUDIES The Universitat Rovira i Virgili and the Centre of Biological Sciences of the University of Guadalajara (CUCBA) will work together to train Mexican doctors. The idea is that Mexican students can be admitted to a double doctorate degree and, to make this possible, students, researchers and lecturers

from the two institutions must be encouraged to take part in mobility programmes. University lecturers will go to CUCBA to train Mexican lecturers for the doctoral stage, and Mexican students will study for their doctoral degrees in Mexico and Catalonia.

THE UNIVERSITY WELCOMES THE DOCTORAL STUDENTS “Doctoral studies have been part of the URV’s DNA ever since it was founded 25 years ago,” explained Josep Manel Ricart, vicerector for Scientific and Research Policy to the more than 120 doctoral students – of the 220 registered – who filled the URV’s

auditorium last February to join in the welcome ceremony. The director of the Postgraduate and Doctoral School, Francesc Díaz, and the head of Research, Transfer and Innovation, Ignasi Salvadó, also spoke.

THE ELITE OF SILICON VALLEY ARE LOOKING TOWARDS THE URV Mounir Zok, the director of Technology and Innovation of the USA Olympic team and who works at Silicon Valley (San Francisco), visited the URV with the main idea of seeing first hand the pioneering technology developed by the Group of Chemometrics, Qualimetrics and Nanosensors led by Francisco Javier Andrade that allows to predict the dehydration of the human body in real time. The aim of the visit was to set up a joint project to work on the potential use of the new technologies that his team is developing and which were recently selected as

some of the 50 top technological innovations of the year at the Global Summit – Hello Tomorrow in Paris. These technologies monitor various biochemical parameters of athletes, one of which is dehydration. The director of Technology and Innovation of the American Olympic team showed considerable interest in working with the group because they are seeking technologies that are not currently on the market. They will now try to find the way to initiate the collaboration so that the technology of the research group can be transferred to the United States.

EUROPEAN NURSING STUDENTS SHARE EXPERIENCE AT THE CAMPUS TERRES DE L’EBRE A total of 12 students from various European universities met at the Campus Terres de l’Ebre to share experiences and impressions. The meeting was also attended by some of the lecturers and host students of the European Nursing Module

URV PUBLICATIONS // PAGE

(that’s to say, students from the Campus Terres de l’Ebre) who are on work experience programmes at various local health centres. They took advantage of the meeting to explain to the foreign visitors how these local health centres were organised.

50

Three new books have been published as part of the series Wine Portraits, which describes the life experiences of oenologists trained at the Universitat Rovira i Virgili and who work in Catalonia The books, published by Publicacions URV and Arola Editors, take us on a journey through the riches, diversity and quality of Catalan winemaking in the company of three oenologists trained at the Universitat Rovira i Virgili. By means of eyewitness accounts from professionals who work in different parts of Catalonia, we are shown what oenologists do, their objectives and the challenges they have to rise to. But, above all, we are shown their love for a profession that is deeply rooted in our land. Roser Amorós is a visiting oenologist with more than 20 years of experience and who practises her profession with

enviable method and order. “It’s my job to guarantee that the wine is good,” she explains. Born in Barberà de la Conca, she describes her personal and professional connection with Trepat and the DO Conca de Barberà in particular, and also the numerous oenological projects in which she takes part both in Catalonia and elsewhere. She often argues in favour of using phytotherapy and biodynamics, because she believes that the positive effects that they have on people can also be seen in wine. Sergi Colet is an oenologist and the owner of Colet Wines in the Penedès, where he produces sparkling wines of extreme delicacy and subtlety. “Our project is based on the vineyard and the land” and he for many years he has been struggling to take on the cava industry. “We have to sell our vineyard and the vintage factor,” he argues from the family farm El Romaní in Sant Martí Sarroca. Sincere, humble, clear, direct and as Continued on the next page 6

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

THE OENOLOGIST PLAYS THE LEADING ROLE

101


//

summary in ENGLISH

6 It comes from the previous page

summary in ENGLISH // URV, REVISTA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

respectful of trees as he is of wine, he is an oenologist but he also claims that he is a farmer. “Recovering our past gives our lives value and meaning.” Miquel Palau is a well-respected oenologist within the Abadal group and also elsewhere. He is particularly known for his knowledge and his humility. “If we have an objective, then that is reinforce our identity,” he states, convinced that the oenological work at Abadal is not only to produce quality wines but also to recover the winemaking heritage of the DO Pla de Bages, as he demonstrates every day with his vat wine he makes at the Mas de l’Arboset.

102

SIX PEOPLE WITH A CONNECTION TO THE LAND With these three new volumes there are now six books in the series Wine Portraits. They are in-depth reports written by the journalist and sommelier Ruth Troyano with photography by Maoz Eliakim. The volumes are the result of many hours spent in the company of the oenologists in an attempt to understand their connection with the land and their wine-making style as well as to discover how they have developed as people since they graduated from the University of Tarragona and how their wine project has influenced their personal development and has given them creative freedom.


Crea el teu

futURV

Màsters i títols de postgrau 2017-2018 Tria entre més de 80 titulacions de postgrau Forma’t amb docents de primer nivell T’oferim més de 200 beques Aprèn de forma pràctica i propera Augmenta les teves oportunitats laborals Gaudeix de l'entorn del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

El teu futURV comença a:

urv.cat/masters


Santiago Costa (Móra d’Ebre, 1895-1995) Format a l’Escola Llotja de Barcelona, Santiago Costa va començar la carrera artística a Madrid, on es va traslladar el 1915 per complir el servei militar. Allí va començar a col·laborar amb el seu cosí, l’escultor Julio Antonio, un dels artistes més importants de l’Estat espanyol del primer quart del segle XX. D’ell va rebre dues influències importants: el caràcter classicista i mediterrani, i la preocupació pel realisme en la representació de determinades figures. En morir Julio Antonio es va traslladar al Brasil, l’Uruguai i l’Argentina, i això va aportar canvis significatius en la seva creació. L’obra escultòrica de Costa es caracteritza pel respecte al material. Parteix del concepte de bloc i aconsegueix que la figura quedi integrada dins de l’espai cúbic. Són obres plantejades dins d’un tractament classicista, que accentuen l’anatomia dels cossos. Va treballar fins a una edat molt avançada. Així, als vuitanta anys continuava dibuixant amb entusiasme i dedicació. La URV té catorze obres d’aquest escultor, donació del pintor i escultor tarragoní Lluís Saumells: deu són dibuixos de rostres i quatre, de nus femenins. Cal destacar, dins dels nus, quatre cossos de formes rotundes que sobresurten per una volumetria accentuada, la qual cosa denota no solament el domini que té del dibuix sinó també de l’ofici d’escultor.

Profile for Revista URV

Revista URV #27  

Revista URV #27  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded