Revista URV

Tarragona, ES

La Revista URV és una publicació semestral que reflecteix la vida institucional, acadèmica i la recerca de la Universitat Rovira i Virgili.

https://www.urv.cat/revistaurv