Revista URV

Revista URV

Tarragona, Spain

La Revista URV és una publicació semestral que reflecteix la vida institucional, acadèmica i la recerca de la Universitat Rovira i Virgili.

www.urv.cat/revistaurv