ZART! #4

Page 1

Abrazar la sombra Itzala besarkatu

Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino tornando consciente la oscuridad.

(Carl Jung)

El mal o el caos. Quién te sigue, dime, quién te sigue. Tú mismo.

Mr. Hyde viene a despertar al Dr. Jekyll. En realidad, viene a despertarnos a todos. “Las mentes tranquilas no pueden estar perplejas o asustadas, sino que avanzan en la fortuna o la desgracia a su propio ritmo privado, como un reloj durante una tormenta”. ¿El lado oscuro de todo personaje o personajes que son solo lado oscuro de otros personajes? La sombra y el doppelgänger. El miedo y la fascinación por todo aquello que reprimimos; por todo aquello que lo civilizatorio amansa, y que logra manifestarse desde una oscuridad creativa que invoca el apocalipsis. Un hambre de otros mundos desatada y un Fénix que nos lleva desde la sombra al renacimiento.

Confinamientos y paranoias nos han devuelto la fascinación por aquello que percibimos por el rabillo del ojo, pero nos da miedo enfrentar. Recuerda el filósofo Carl Jung que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, llamaremos destino a todo aquello que no conocemos de nosotros mismos; a todo aquello que no nos permitimos conocer. Y que, atreverse a mirar, es enfrentar todo aquello que tememos admitir de nosotros mismos. Insistía en que preferir ser un individuo completo a una persona buena es saludable. Describe la sombra como un sueño que nos persigue y angustia, siempre que no lo abracemos, y que por eso mismo nos acompañará siempre de manera angustiosa y se revelará en los momentos más inesperados.

Abrazar la sombra en el apasionante mundo del cómic tiene mucho que ver con crear una máscara o un maquillaje que permita atravesar el espejo que llamamos realidad. El mundo superheroico tiene querencia por el antihéroe, por personajes como Batman, El Cuervo o La Sombra. Sin embargo, no deja de ser interesante que en el caso de ellas, las superheroínas, abrazar la sombra suponga quitarse el maquillaje civilizatorio y asignado a género, cambiar la tonalidad del vestido, y arrasar con todo. Un despertar violento

Bat ez da argiztatzen argi-irudiak imajinatuz, iluntasuna kontziente bilakatuz baizik.

(Carl Jung)

Gaitza edo kaosa. Nork jarraitzen zaitu? Esan, nork jarraitzen zaitu? Zuk zeuk

Mr. Hyde Dr. Jekyll esnatzera dator. Egia esan, gu guztiok esnatzera dator. “Buru lasaiak ezin dira harrituta edo izututa egon, zorionean edo zoritxarrean beren erritmo pribatuan aurrera egiten dute, erloju bat ekaitz erdian bezala”. Pertsonaia guztiek duten alde iluna edo beste pertsonaia batzuen alde iluna besterik ez diren pertsonaiak?

Itzala eta doppelgänger. Erreprimitzen dugun guztiarekiko beldurra eta lilura; zibilizazioak otzandu duenarekiko, apokalipsiari dei egiten dion iluntasun sortzaile batetik azaltzen denarekiko. Beste mundu batzuetako gose asegabea, eta Fenix bat, itzaletik errenazimendura garamatzana.

Konfinamenduek eta paranoiek begibazterretik hauteman baina aurre egiteko beldurra ematen zigun horregatik genuen lilura itzuli digute. Carl Jung filosofoak zera zioen: “inkontzientea kontziente izan arte, patua deituko diogu geure buruaz ezagutzen ez dugun guztiari; geure buruari ezagutzen uzten ez diogun orori. Eta, begiratzera ausartzea, geure buruarengan onartu nahi ez dugun guztiari aurre egitea da”. Gizabanako osoa izatea pertsona ona izateari lehenestea osasungarria dela azpimarratzen zuen. Itzala, besarkatzen ez badugu, atzetik datorkigun eta estutzen gaituen amets gisa deskribatzen du, eta horregatik, gure alboan izanen dugu beti, estutzen, eta gutxien espero dugunean agertuko da.

Komikiaren mundu liluragarrian, itzala besarkatzeak zerikusi handia du errealitatea deitzen dugun ispilua zeharkatzeko maskara edo makillaje bat sortzearekin. Superheroien munduak antiheroia du gogoko, Batman, El Cuervo eta La Sombra pertsonaiak, besteak beste. Hala ere, interesgarria da, nesken kasuan, itzala besarkatzea, generoari esleitutako makillaje zibilizatzailea kentzea, soinekoaren tonalitatea aldatzea eta dena suntsitzea izatea. Bere Beste iluna ez onartzearen ondorioz emandako

consecuencia de no acoger a la Otra oscura, sí, pero también aviso a navegantes de una realidad sostenida por estructuras desiguales de poder que producen monstruos. Monstruos que luchan contra monstruos. Por eso caminamos, volamos de la mano de la imaginación, y proyectamos sombras.

El contacto persistente con ella, como quien ejercita un monólogo incansable con uno mismo, nos libera de estar solos. Las autoras y autores de cómic hablan a menudo de su deseo de comunicar, de conectar con otros a partir de sus obras. Es sin embargo en la expresión propia, genuina, donde nos encontramos todas las almas creativas. Antes de crear paisajes para otros hemos de sembrar los sentidos presentes y futuros de un paisaje propio, de nuestro doble. En este universo a medida podremos escuchar el murmullo de nuestro pensamiento, pasear a la sombra de nuestras ideas y proyectar. Hasta el infinito, y más allá.

esnatze bortitza, bai, baina baita munstroak sortzen dituzten botere-egitura desberdinek sostengatutako errealitate batez ohartaraztea ere. Munstroen aurka borrokatzen diren munstroak. Horregatik ibiltzen gara, irudimenaren eskutik hegan egiten dugu, eta itzalak proiektatzen ditugu.

Harekin etengabeko harremana izateak bakarrik egotetik libratzen gaitu, bere buruarekin bakarrizketa nekaezin bat egiten duenaren antzera. Komikigileek sarritan aipatzen dute komunikatzeko eta beren lanetatik abiatuta beste batzuekin konektatzeko grina. Hala eta guztiz ere, berezko adierazpenean, egiazkoan, aurkitzen ditugu arima sortzaile guztiak. Beste batzuentzako paisaiak sortu aurretik, geure paisaiaren oraingo eta etorkizuneko zentzumenak erein behar ditugu, geure doblearenak. Neurrira egindako unibertso horretan, gure pentsamenduaren marmarra entzun, gure ideien itzalean paseatu eta proiektatu ahal izango dugu. Infinituraino, eta harago.

Elisa McCausland

Periodista y divulgadora Kazetari eta dibulgatzailea

Zart! #4

(onomatopeya de “zartako”) (“zartako” hitzaren onomatopeia)

Manuel Aliaga “Txapas”, Carlos Azagra, Jordi Baeza, Sergio Biurrun “Amplio”, Yanira Calvo, Charlie Christensen, Anabel Colazo, Jon Gabilondo, Pol Guillén, Adam Kozinski, Mónica Logar, MALMÖ, Laura Mateo, Mattin, Amaia Merino, Elisa McCausland, Leire Olkotz, Marta Oroz, Concha Pasamar, Mónica Revenga, Encarna Revuelta y Félix Valero.

Ilustración de portada / Azaleko irudia: Adam Kozinski

Contraportada / Kontrazala: Anabel Colazo

Maquetación / Maketazioa: Revista El Mono

Imprime / Inprimaketa: Gráficas Alzate

DL NA 1892-2019 / LG NA 1892-2019

Esta publicación es una iniciativa de Tiza (asociación para la promoción del cómic) que ha contado con las ayudas a publicaciones del Ayuntamiento de Pamplona y con el patrocinio de Fnac La Morea.

Argitalpen hau Tizaren (Komikiaren sustapenerako elkartea) ekimena da eta Iruñeko Udalaren eta Fnac La Morearen laguntza jaso du.

Esta obra ha contado con una subvención del Gobierno de Navarra concedida a través de la convocatoria de Ayudas a la Edición del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.

Lan honek Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza bat izan du, Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuak egiten duen Argitalpenetarako Laguntzen deialdiaren bidez emana.

www.jongabilondo.tumblr.com Instagram: @elhoim
@sixteenanimation
ORGANIZA ANTOLATZEN DU FINANCIA FINANTZATZEN DU FINANCIAN Y COLABORAN FINANTZATZEN ETA LAGUNTZEN DUTE COLABORAN LAGUNTZEN DUTE PATROCINAN BABESTEN DUTE AYUNTAMIENTO DE AZAGRA DL NA 1745-2022

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.