Page 1

Lejekontrakt FESTHUSET / BEBOERHUSET

Undertegnede lejer er indforstået med opslag i køkkenet, samt side 2 Greve, den Som lejer:

/

- 201_

Greve, den

Navn:___________________________

/

- 201_

__________________________ f. udlejningen – v/Hanne Jensen

Adr.: ___________________________, 2670 Greve Tlf.: ___________________________

Mobil nr.: ________________________

Betalt depositum

kr. 1.000,00 den

Betalt lejeafgift

kr. 300,00 den

Betalt lejeafgift – børneføds.

kr. 100,00 den

/

/

/

- 201_. ____________________________ Modtaget af: - 201_. ____________________________ Modtaget af: - 201_ . ____________________________ Modtaget af:

Arrangementets art: ________________________________ Lejer skal deltage i arrangementet Hele depositummet vil blive modregnet, såfremt lejer/lejerne ikke deltager i nærværende arrangement.

Slutafregning: Slutafregningen finder sted førstkommende onsdag i lige uger på bestyrelsens kontor – dog senest 1 måned efter udlejningen.

Betalt depositum :

kr. 1.000,00

Herfra modregnes p.g.a. mislighold af lejekontrakt

kr.

Nettobeløbet er dags dato udbetalt til lejer

kr.

.

Ovennævnte ”nettobeløb” er modtaget dags dato. Greve, den / - 201_

_____________________________ Som lejer:


Festhuset / Beboerhuset udlejes KUN til personer over 18 år, bosiddende i Grønningen. Lejer skal deltage i arrangementet Depositum er kr. 1.000,00, betales ved indgåelse af lejeaftale Lejen er kr. 300,00 pr. døgn, og dette beløb betales senest 14 dage før lejemålets begyndelse – ellers kan lejemålet udlejes til anden side. Nøglen udleveres af festhusbestyreren i lejers postkasse – efter aftale med festhusbestyreren. Festhuset/Beboerhuset er udstyret med service til 35 personer. Antallet af deltager må ikke overstige dette antal (sikkerhedskrav fra myndighederne – og evt. lukning kan finde sted). Lejeren er ansvarlig for alle de ting, der forefindes i Festhuset/Beboerhuset og er erstatningspligtig for eventuelle skader og mangler af enhver art. Erstatningspligten følger dagsprisen. Se prisliste i huset. Alle stole checkes for pletter efter hver udlejning. En rensning koster 300,00 kr. pr. stol, som i givet fald vil blive opkrævet i forbindelse med afregningen af depositum. Ved aflysning/annullering senere end 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbagebetales lejeafgiften ikke. Klage over lejemålet skal ske skriftligt og senest 8 dage efter lejemålets udløb til Festhusbestyreren, Løngården 1 (kontoret), som derefter forelægger klagen for afdelingsbestyrelsen på det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde (datoen fremgår bl.a. hjemmesiden - sidste onsdag i måneden). Udlejningsgruppen forbeholder sig ret til uden omkostninger at annullere lejemålet i tilfælde af udefrakommende forhold. Læs i øvrigt lejeregler opsat i køkkenet! • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gulvene fejes/støvsuges og vaskes efter brug Borde aftørres og sættes på plads efter skitse Stole støvsuges, og sætte på gulvet under bordene efter gulvvask Al opvask sættes rigtigt på plads (se optællingslisten) Komfur samt ovn rengøres Køleskab og fryser tømmes og vaskes af Toiletterne renses, håndvask rengøres og gulvet vaskes For din egen skyld, tjek også for brandmærker Tyggegummi, tape & stearin fjernes Gardinerne trækkes for Lyset slukkes Al overnatning i lokaler er forbudt Musikken må under ingen omstændigheder være til gene for de omkringboende. Jf. Husorden Lejeren/brugeren garanterer personligt for, at der ikke støjes på en sådan måde, at det er til gene for de omkringboende. Ødelagt service eller inventar erstattes af brugeren—ødelagt service stilles på køkkenbordet. Manglende oprydning og rengøring betales ligeledes af lejeren/brugeren. Husk selv at tage toiletpapir, håndsæbe, viskestykker, karklude og håndklæder med

Efter rengøringen af Festhuset/Beboerhuset afleveres nøglen i kontorets postkasse – Løngården 1. Slutafregning skal ske førstkommende onsdag, i en lige uge, efter lejedatoen . Er depositummet ikke afhentet senest 1 måned efter udlejningsdatoen, indgår hele beløbet herefter i Afdelingsbestyrelsens regnskab. Beboerhuset udlejes kun til børnefødselsdag, såfremt barnet er under - og/eller netop lig - med 15 år. Udlejer (Afdelingsbestyrelsen) har til enhver tid ret til at ændre i udlejningsreglerne m.m. på et afdelingsbestyrelsesmøde.

Lejekontrakt 2014  
Advertisement