Page 1

ISSN 2406-2030

RYL

U FOKUSU


2

VILLA SERENITY is magical place for your summer holiday. A very refreshig stay with cool touch of nature and luxury! Offering an outdoor swimming pool and boasting sea views, Villa Serenity is set in Tivat. Guests can enjoy 2 saunas and a fitness room. Private beach area is provided. Elegantly decorated villa provides 2 terraces and a spacious living room with sea views.There are 2 fully equipped kitchens fitted with a dishwasher, ceramic plate, oven and a microwave, as well as a quality water filter. There are 8 flat-screens TV (in each room and a kitchen) and blu-ray player in the living room. Guests can relax next to the seasonal pool and enjoy views of the Kotor Bay and the Our lady of Mercy Island. The nearest airport is Tivat Airport, 6 km from the property. There is a grocery store in the vicinity.  Villa: sleeps 10

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


3

Reservation TEL: +381603322247 MAIL: vranicmaja77@gmail.com VILLA SERENITY, magično mesto za vaš letnji odmor. U srcu Crne Gore, u Tivtu gde je raj prirodno stanje. Čekamo vas.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


4

UVODNIK PHOTO JAKOV SIMOVIĆ BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


5

U FOKUSU I bi leto, i dođe jesen. A, s jeseni, nove ideje, novi ljudi, novi poduhvati. Međutim, kako napraviti taj novi korak, ukoliko se ne zagledamo kojim stazama smo prethodno koračali i šta smo činili? Šta nam je u fokusu bilo i šta je ono što sledi? Jedino ispravni stav ovog razmišljanja i nosi naziv septembarsko izdanje RYL magazina

evropske zemlje. Ali, kuću svoju nisam. Rekoh sebi da je pravi trenutak uputiti se zemljom predaka i korena. Želela sam da osetim kako vibrira Balkan pod mojim stopalima, želela sam da saznam što više i da uđem u narod. Želela sam da mi mediji ne kroje misli, jer sam ih pre šest godina prestala pratiti. Rešila sam da kreiram sve sama. Prešla sam 7.761km, što po „U FOKUSU“ Zapadnom Balkanu, i nešto do Evrope. Iskustvo je veličanstveno, jer sam ga prvi put osetila. Koga sam ja kao urednica stavila u fokus Objedinila sam korake ka istom cilju fotografišući ovog broja? Autore muškarce, obojili smo novog čoveka na Balkanu i upoznajući balkansku energiju RYL snažnom, vulkanskom sinergijom poetiku, koja se širi ovim krajevima. Mislim i zajedništvom, sa ciljem da nam autori sveta da sam našla muškarca „Varvarogenija“, koji ispričaju šta su stavili u svoj vidokrug. menja svoju regiju znanjem, umom, iskustvom, lepotom, snagom. Te usamljene jedinke na svom Svi mi isprepleteni smo i muškom i ženskom putu ovekovečila sam da bih uskoro sa svima energijom, ali ove jeseni htedoh da dominira njima napravila svoju prvu samostalnu fotou nama ta snažna energija, energija ratnika, izložbu. Ko je novi čovek na Balkanu? Uskoro ratnice. Autori sveta pisali su na srpskom, ću da vam ih predstavim, a do tada odoh da engleskom, nemačkom, francuskom jeziku. stvaram i da se igram. Autori sveta nose svest i lepotu datu im rođenjem i obrazovanjem. Budni, oni sanjaju, kao i žene. Imati srce deteta nije sramota. To je čast! Sigurna sam da ćete voleti ovaj broj. Ipak ga je Ernest Hemingway kreirala samo jedna od vas, moja malenkost. A, vi, razmislite o svom fokusu i laganim hodom Kada se osvrnem i pogledam od januara do krenite do cilja. Ne dozvolite da fokus luta. Gde sada, zagledam se duboko na šta sam stavila je fokus, tu je energija, gde je energija i kreacija, svoj fokus, akcenat bistvovanja, vidim samo put. tu je i uspeh! I to put Balkana. Ja sam dete koje je sa ratom ANIMA MUNDI na Balkanu devedesetih godina 20. veka počelo studirati, kasnije nisam putovala ovom našom regijom. Bolje sam poznavala Italiju i druge E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


6

IMPRESSUM E-MAGAZIN RYL ISSN 2406-2030 IZDAVAČ AGENCIJA REFRESH, SUBOTICA DIREKTOR BORIS CUPAĆ GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA MIOMIRA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ (ANIMA MUNDI) DIZAJN refresh.rs LEKTOR DIJANA KRTINIĆ, MARTA VOJNIĆ PURČAR (za tekstove na engleskom) AUTOR KONCEPTA MAGAZINA ANIMA MUNDI UREDNIŠTVO RYL MAGAZINA ANIMA MUNDI NIKOLA POPOVIĆ MILENA NIKITOVIĆ JELENA BLEČIĆ GORAN STOJIČIĆ

NASLOVNA STRANA ROBRT KLUN ARHITEKTA POSLEDNJA STRANA DRAGAN SJEKLOĆA UREDNIK VESTI AL JAZEERA

RYL OD SADA ČITAJTE I NA PORTALU NOVINARNICA

SARADNICI U OVOM BROJU MILOŠ MILOŠEVIĆ LJUBIŠA BORETOV GORAN STOJIČIĆ NIHAD SOFTIĆ MILOŠ MILOŠEVIĆ BORIS TELEČKI BOJAN BABIĆ SVETISLAV SAVIĆ DARKO TADIĆ FABIO MASSIMO FAGGI ANDOR LUHOVIĆ PHILIP ĆINKUL VUKAŠIN DAMJANOVIĆ DEJAN SIMIĆ MILAN NIKOLIĆ IZANO ALEKSANDAR TOPIĆ IGOR JAKŠIĆ MILOŠ MUŠICKI LIČNOSTI: DR ZORAN TAIROVIĆ MARKO DRAŽIĆ ANDREA BIGIRAINI VLADIMIR LALIĆ MARKO KORICA MISHA ÐORÐEVIĆ PHOTO ANIMA MUNDI JAKOV SIMOVIĆ BRANIMIR JUKIĆ BILJANA VUČKOVIĆ PIXABAY.COM KONTAKT rylmagazine@gmail.com www.ryl.rs

B V

Refresh your life RYL_MAGAZINE

REDAKCIJA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ OGLASA

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


7

AUTORI U OVOM BROJU

ANDREA BIGIRAINI

VLADIMIR LALIĆ

ZORAN TAIROVIĆ

MARKO DRAŽIĆ

ANDOR LUHOVIĆ

DARKO TADIĆ

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


REFRESH PRINT & WEB DESIGN


10

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


11

REFRESH

YOUR SOUL

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


12

ULOGA MUŠKARCA U MODERNOM DOBU oko kuće, a žene za rad u kući i oko dece, što je podrazumevalo da je i kompletno vaspitanje bilo njihov zadatak. Takođe, za tradicionalne odnose je bilo karakteristično da je muškarac imao monopol u raspolaganju materijalnim resursima, a što se tiče samog odnosa između supružnika, i u tom segmentu, muškarac je bio dominantniji, a žena se morala povinovati njegovoj volji i raditi sve kako je to muškarac zamislio. U emotivnom smislu, muškarci nisu bili toliko upućeni na svoje emocije, emotivna stanja nisu prepoznavali, a imali su i zabrane na ispoljavanje nekih od emocija (tuga), dok je za žene bilo prihvatljivije da izražavaju svoje emocije, ali sa zabranom na ljutnju npr. Za patrijarhalno, tradicionalno uređenje odnosa, važilo je, sve u svemu, da je moć, što psihološka, što u resursima, bila na strani muškarca, i često je u takvoj konstelaciji snaga dolazilo do zloupotrebe moći na štetu žene. U patrijarhalnim odnosima, to je bilo u nekoj meri i legitiman način ponašanja, te je PIŠE: BORIS TELEČKI, DIPL. PSIHOLOG, ono što danas znamo da je nasilje, tada bilo PSIHODRAMSKI PSIHOTERAPEUT normalan i poželjan način mišljenja i delanja. Nedostatak emotivne pismenosti u takvom tradicionalnom, patrijarhalnom poretku Promene, korekcije i prilagođavanja u okviru dovodio je i do potiskivanja emocija, a samim rodnih uloga su spori procesi. Procesi koji tim, i do posledično neadekvatnog i burnog traju decenijama i prenose se sa generacije iskazivanja istih, kada su se ona ispoljavala. na generaciju. Okolnosti, tempo i stil života Slobodna volja i preferencija ka ponašanju ili nameću nužne promene i one su se decenijama zanimanju koju bi dečak ili muškarac imao, a unazad videle, pre svega, u borbi žena za da se nije uklapala u patrijarhalni model, nije ravnopravniji položaj u društvu. Jačanje mogla biti ostvarena, ili je njeno ostvarenje feminističkog pokreta, činjenica da su se žene dovodilo do sukoba unutar porodičnog sistema. izborile za pravo glasa i pravo na rad, bila je Tu, pre svega, mislim na interesovanja za npr. veliki civilizacijski iskorak u prošlom veku i pomagačke struke koja su se ticala dece, doprinela je promeni rodnih uloga, prvenstveno zatim umetnosti, ali i igru sa devojčicama, ili ženske, ali posledično i muške. To je bio kamen obavljanje poslova koji su tada bili u opisu temeljac za promenu odnosa i dinamike u ženske uloge. U profesionalnoj sferi ili u do tada neprikosnovenom patrijarhatu, gde upravi, rukovodeće poslove su obavljali skoro su rodne uloge bile uređene na tradicionalan isključivo muškarci. način. Taj način podrazumevao je da su muškarci bili zaduženi za težak rad, u polju ili BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


13

PHOTO: PIXABAY.COM

Sa borbom žena za ravnopravnost i prava, naročito sa njihovim ostvarenjem, stvarnost se polako menjala, a samim tim, i patrijarhalni odnosi i dominacija muškaraca i zloupotreba moći sa njihove strane. Tu govorimo o procesu koji je trajao decenijama, ali traje i dan-danas. Nemerljiv doprinos emancipaciji žena i njihovom ravnopravnijem položaju svakako je dalo i društveno uređenje koje je upravo to podsticalo – socijalizam. Pored tog društveno-političkog konteksta, promene su se očitovale i na mikroplanu, na planu svačije ličnosti, uz ogradu, naravno, da je patrijarhalna zaostavština i danas prisutna, i da ako je uzmemo u analizu, svakako da nije objektivno pominjati je samo u negativnom kontekstu. Zaštitnička crta koja je ostala i do danas, kao karakteristika uloge muškaraca, i koja je svakako konstruktivna. Pored promena uloga i dinamike odnosa, i sve prisutnije priče o ravnopravnosti, treba da pomenemo i negativnu zaostavštinu ranijih, tradicionalnih odnosa, koja se očituje u činjenici da žene danas, po dostupnim podacima, teže nalaze posao nego muškarci, da su manje plaćene, da su manje zastupljene na rukovodećim mestima i u politici, kao i da su češće izložene nasilju od strane muškaraca.

segmentima samoostvarenja. Takođe, ima sve više slučajeva da i u roditeljstvu uzimaju aktivniju ulogu, primetno je i da se muškarci u većem broju javljaju za pomoć psihologu ili psihoterapeutu (mada još ne u dovoljnom). Dakle, još smo u procesu promene rodnih uloga i prilagođavanja duhu vremena u kom živimo.

Uloga muškarca, kao i u svakoj tranziciji, trenutno je u krizi, po mom mišljenju. Još uvek muškarac nije u potpunosti izašao iz patrijarhalne matrice ponašanja i razmišljanja, nije našao mesto i optimum u definisanju i preuzimanju novih uloga. Uostalom, to je proces koji će uvek da traje, ali je važno razgovarati otvoreno o tome i podsticati konstruktivna prilagođavanja u današnje vreme, koja bi očuvala i iskonske delove muške uloge i energije (zaštitništvo usmereno na porodicu, podsticanje), ali uključila i nove kvalitete koje bi muškarci trebalo da prihvataju bez predrasuda. Osetljivost na partnerkine potrebe, emotivnost, podela odgovornosti u kućnim poslovima i roditeljstvu, ravnopravnost, prihvatanje, tolerancija, samo su neke od konstruktivnih osobina i vrednosti koje treba podržavati i ohrabriti kod svakog muškarca. Važno je da se pomenuto odvija u granicama autentičnosti Uloga muškaraca u ovom prelaznom periodu svake individue, da se određene osobine dobija nove obrise. Sa jedne strane, izlazi razvijaju shodno svačijoj pozadini i kontekstu. se iz patrijarhalnih obrazaca, muškarci Relativnost rodnih uloga tako postaje fluidna, počinju da reaguju na konstruktivne načine nasuprot rigidnom razdvajanju, i na taj način na promene i emancipaciju žene. Sve češće nam omogućava lakšu adaptaciju u današnjim smo svedoci da i muškarci podržavaju ženin životnim okolnostima. rast i razvoj, bilo u karijeri, bilo u drugim E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


14

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


15

ONI, OSTVARENI I USPEÅ NI

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


16

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


17

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


18

PHOTO: ANIMA MUNDI

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


19

ON,

OSTVAREN I USPEÅ AN

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


20

STATE OF ART – DRŽAVA UMETNOSTI BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


21

Dr Zoran Tairović, multimedijalni umetnik iz Novog Sada, Malog Iđoša i države „State of art“. Završio je Likovnu akademiju u Novom Sadu 1992. godine. Doktorirao je interdisciplinarne studije menadžmenta u primenjenim umetnostima. Njegovo polje delovanja usmereno je ka likovnoj umetnosti, muzici, filmu, pozorištu, pisanoj reči. Snaga njegove ličnosti leži u dubokom osećaju da će umetnošću, kreacijom i svojim političkim bićem promeniti svet.

Umetnička dela ZoranaTairovića nalaze se u privatnim kolekcijama u Austriji, Nemačkoj, Italiji, Belgiji, Francuskoj, Švedskoj, Sloveniji, Španiji, Portugalu, Grčkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Holandiji, Kanadi, USA, Australiji, Japanu i Boliviji.

U Državi umetnost/ State of art od 7. do 9. 09. 2017. očekuje nas Festival romskog filma FROM u Malom Iđošu, na kojem će se prikazati 25 filmova iz celoga sveta. Propratni program čine izložba fotografija Ranka Đurovića, koncert Jovice Nikolića i benda Luluđi i koncert grupe «Akustična soba».

PIŠE/FOTOGRAFIJE: ANIMA MUNDI

DA BI NEKO IMAO IMPRESIVNU RADNU BIOGRAFIJU KAKVU TI IMAŠ, KOJE KVALITETE MORA DA POSEDUJE, DA BI POBEDIO PREVASHODNO SEBE? Hm... ovde se ne radi o pobedi, pre bih rekao, sinergiji, dakle, ako me pitate koje kvalitete moram da posedujem da bih bio u sinergiji sa sobom, reći ću da je to otvorenost ka kreativnim energijama, njihovim potencijalima i opredeljenost da u tom krugu tražim pitanja, izazove, ljubavi. To je moje prirodno stanište. Da ne bude zabune, onaj drugi sistem, sistem materijalne represije, to je ono što sam kao i svi drugi iskusio, nažalost, svet je predominatno vezan za taj nivo. Eto. Nisam pobedio. Pomirio sam se. KAKO IZGEDA KADA SE IZMEŠAJU KORENI I KRV SRPSKO-BUGARSKA (PO OCU ALEKSANDRU) I RUMUNSKA (PO MAJCI DANI) I ROMSKA (PO MAJCI SA OČEVE

STRANE)? NA KOJU STRANU UM VIŠE VUČE? GDE SRCE KUCA SNAŽNIJE? GDE JE SNAGA NAJIZRAŽENIJA (U UMU, SRCU, TELU)? Na Balkanu, krv je izmešana. Suštinski problemi modela života na Balkanu, u zemljama tranzicije, jesu u činjenici da je istovremeno sa prestankom državne, ideološke kontrole prestala i državna briga, da su fuzionističke aspiracije ostale društveno neme, te da se interesovanje za učestvovanje u društvenom životu izuzetno smanjilo, a ponegde i sasvim nestalo. Toliko o MEDU I KRVI, iliti značenju reči Balkan. I pored fuzije mnogih identitetskih posebnosti, koje osećam u sebi, ovaj, ali i minuli periodi, ne daju još uvek mogućnosti kreiranja istinskog suživota, istinski novog kulturnog koncepta. Zato sam ja ponajviše Rom. Iz više razloga, a posebno stoga što se romska odsutnost iz društvenog života pretvorila u otpor nečinjenjem. To je već nešto u odnosu na balkansko nemušto grotlo državnosti, koje

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


22

u činjenju ima više povređivanja no što jedan pristojan čovek može i da zamisli.   Otuda, mladi ljudi treba da prate ideju ka kojoj su se uputili. Biti Rom ne znači biti talac sopstvenog naciona. Romi moraju da šire i da razvijaju svoju polivalentnost kada su u pitanju politička participacija, romske partije, mišljenja, kulturni aspekti, kulturološki obrasci. U tom konglomeratu, Romi treba da se prepoznaju kao fenomen. To, iz moje perspektive, izgleda kao nemarno nanešena slikarska pasta na platno bez boje, koja tek treba da se oslikava. Romi nesumnjivo imaju boju, političku ekspresiju, ali im je nanešena monohromna skrama, šteta evidentnih daltonista, umetnika u pokušaju oblikovanja društvene stvarnosti. U doticaju sa bojom, mora se biti pažljiv. Pre svega, voleti sliku sveta, voleti čoveka. Ecce Homo! Sve dok Romi ne budu imali jasan unutrašnji dijalog, očišćenu paletu ideoloških boja, sve dok se u evropskom sistemu i svetskom sistemu kulturnih vrednosti ne očiste od krivice koju su dobili holokaustom, jer Romi imaju utisak da su nešto skrivili svetu, a ne znaju šta, do tog momenta se neće rešiti kompleks krivice. Neće se redefinisati status Roma.

Eto uzbuđenja, eto prostora za umetničku invenciju. I da zaključim, sve krvi ovog sveta su dobre, osim ZLE KRVI. Svi MEDOVI ovog sveta su dobri, osim tamo gde je med ređi od mleka. Definitivno, Balkan je veliki izazov. UŠAVŠI NA INTERKULTURALNI POSED STATE OF ART U MALOM IĐOŠU I OBJEKAT/KUĆU KOJI JE NAMENJEN UMETNOSTI, UGLEDALA SAM U DNEVNOJ/RADNOJ SOBI 4 SLIKE KOJE DOMINIRAJU ILI OBELEŽAVAJU PROSTOR I TEBE. DAMA, JUNG, KRALJ I KRALJICA SU TVOJI SIMBOLI - ČEGA? MOJA SLIKA, u ovom slučaju naša stvarnost, organizovana je politikom, što znači da je i umetnost organizacionom strukturom prema njoj. Država umetnosti, ili, čitaj, najbolje u umetnosti, STATE OF ART, ima potrebu da se opiše ova nevidljiva/skrivena struktura, ova nepristojna pozadina umetnosti. Politika nije, kao što političari žele da nas ubede, borba za vlast ili prljave igre. Ona je jezik naših kolektivnih potreba koje ljudi dele. Suštinski, umetnici nisu zamoljeni da identifikuju svoje političke pozicije. Ali, ovde u državi umetnosti je drugačije. Po mom mišljenju, svi umetnici se predstavljaju određenim

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


23

Za mene postoji interkulturalni ideal... moguća realnost i to je izvesno u ovom veku... u protivnom, apokalipsa je tu

političkim stavovima, čak iako oni ne žele da ih identifikuju jasno. Postoji ovo nevidljivo pravilo za umetnike, za proizvodnju takozvane „političke umetnosti“ iz neidentifikovane političke pozicije i zadržavajući neutralnost, čak iako je očigledno da oni nisu neutralni. Ove slike o kojima pričaš jesu deo preseka analize političkog diskursa od kraja XIII veka do danas, a fokus je umetnost i politički status temata o kojem govorimo. Mi nismo samo ljudska bića, mi smo i politička bića, kako kaže Hana Arent. Hajde da opišemo ono što mi radimo kao umetnici i u čisto političkom smislu. STATE OF ART o toj “tajnoj” i “privatnoj” informaciji modelira javno telo. VANVREMENSKI SI U STVARANJU I MULTIMEDIJALNOM IZRAŽAVANJU. DEJVID LINČ JE TVOJ FILM “CRVENKAPA” UVRSTIO U 6 NAJČUDNIJIH FILMOVA. IMPONUJE, OBAVEZUJE, POTVRĐUJE UMETNIKU U TEBI, PRIJA? Pa, svakako prija. Ne prija surova istina da taj film nije prepoznat u Srbiji. Tek kada je napravio veliki uspeh u svetu, tek tada je prepoznat. Znate, nesigurnost je najčešće stvar nespremnosti.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


24

Stalno smo nespremni. Očito nismo u stanju da poverujemo svojim kvalitetima. Neko nam je uvek autoritet. To me čini nespokojnim, jer u istorijskoj ravni taj aspekt je siguran garant NESPOKOJA, dakako i kulturnog nespokoja našim potomcima. Priznaćete, očito u našem kulturnom identitetu nije prepoznat uslov svih uslova. IDENTITETSKI KARAKTER NATIONA. UMETNOST KROZ REČ, FILM, SLIKU, MUZIKU. UMETNOST KROZ PROŽIMANJE SEBE I SVOJE SPOZNAJE. KOLIKO UMETNIK KAO ŠTO SI TI MORA DA BUDE PRAVIČAN PREMA SEBI, KAKO NE BI ZAPOSTAVIO NIJEDNOG JUNAKA U SEBI? „MOJA MULTIMEDIJALNOST“ je zapravo bio moj vapaj 1999. godine da se obratim svetu, osećanju apsolutne nepravde prema pojedincu i zajednici. Isti taj Šangaj o kojem sam vam pričao u kom je začinjena alhemičarska radionica svega onog čime ću se baviti i što ću poneti u svet, ista ta radionica je porušena. Moja kuća, kao i druge kuće, porušena je, a od posledica svega toga moja majka je umrla. Tada sam shvatio da je moja umetnost, koja nema predznak ničiji, nego umetnost kao pravo oružje, jer sam počeo da ličim na jednog salonskog tipa slikara koji zarađuje pare prodavajući slike i shvatio da je to najveća greška koju sam sebi mogao da učinim. I tu je krenuo odnos prema multimedijalnim

aktivnostima, jer sam morao da pojačam svoju artiljeriju sa kojom bih saopštio veliku nepravdu koju sam video, i znao sam da mi tu predstoji jako puno rada i kada je u pitanju pozorište, film, muzika, jer ono što malo umetnika prepoznaje kao osnov umetničke prakse 21. veka, a ja sam tada apsolutno intuitivno naslutio, jeste promena paradigme u umetnosti. OD 7. DO 9. SEPTEMBRA 2017. GODINE ODRŽAĆE SE PRVI MEĐUNARODNI FESTIVAL KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA POSVEĆENIH ROMSKOJ TEMI - FROM, U “DRŽAVI UMETNOSTI”, “STATE OF ART”, U MALOM IĐOŠU. ŠTA PUBLIKA MOŽE DA OČEKUJE U TRI DANA, POD VEDRIM FESTIVALSKIM NEBOM? DOBRE FILMOVE, KOKICE, SLATKIŠE, VINO. Član ovogodišnjeg žirija FROM festivala, dokumentarista, Janko Baljak, kaže o festivalu: “Filmski festivali su, nažalost, jedina mesta promocije vrednih autorskih filmova u Srbiji. Zato je za mene dragocena pojava svakog novog festivala. Prvi festival kratkih filmova sa romskom temom u Malom Iđošu u startu obećava izuzetan kulturni, ali i društveni događaj. Romska zajednica kao konačno ozbiljna inspiracija umetnika i angažovanih autora.”

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


25

TVOJA VIZIJA ROMA U SVETU BUDUĆNOSTI? Za razumevanje ove teme treba prihvatiti da nijedna zajednica, pa ni Romi, nije neki neutralan objekt antropološkog proučavanja, nego su oni deo globalnog sistema, čiji dominantni ljudi, kako kaže Friedman, ‘konstituišu njegov kolektivni subjekt’. Zato je svako društvo, pa i romski korpus, proizvod njegove transformativne integracije u globalni sistem. ZA TU TRANSFORMACIJU JE POTREBAN EKSPERTSKA ANALIZA IDENTITETA I PROMENA IMIDŽA. Obrazovanje je, dakako, noseći stub promena. Imidž jednog naroda počinje u njemu samom. Nivo zadovoljstva i motivacije istog tog naroda merljiv je proces na koji se može uticati. Nadam se da će Romi to doslovce shvatiti. Danas je opšteprihvaćeno da identitet Roma predstavlja njegovu ukupnu komunikaciju oličenu u kulturi, verovanjima, stavovima, njegovom pristupu radu, rukovođenju, strategiji. Ipak je ta slika AKVARELSKA, MUTNA, većina onog što pripada Romima, u korpusu kulturnih baština, preimenovanih u TUĐE, ostaje nevidljiva. Zadatak je to nevidljivo pretvoriti u vidljivo, VELIČANSTVENO.

komunikacija, INTERKULTURALNO, iako se prvenstveno odnosi na kulturu, kao i na domen politike i javnog života, svojim delovanjem, u najširem smislu te reči, stvara celovitu sliku zbivanja, kako u svetu, tako i u svim segmentima delovanja države i društva. Romi i neromi, utičući jedni na druge, utiču i na tokove kulture i kulturnog razvoja, čineći fenomen AKULTURACIJE. Ta vrednost je ono što jeste moj ideal. Težnja za slobodom u komunikaciji često prevazilazi okvire u kojima bi ovaj cilj trebalo da se postigne, kroz praćenje ideje o jednom UPUĆENIJEM I HUMANIJEM DRUŠTVU KOJE ZNA DA BUDNO SANJA. TEMA SEPTEMBRKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE „U FOKUSU“. ŠTA ZAKUPLJA TVOJU PAŽNJU POSLEDNJIH MESECI? FROM je ono što moram da propratim, što tehnički, što organizaciono, što umetnički.

Za mene postoji interkulturalni ideal... moguća realnost i to je izvesno u ovom veku... u protivnom, apokalipsa je tu. Područje E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


26

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


27

PHOTO STORY

DOZZA MUZEJ POD OTVORENIM NEBOM

Neki gradovi po svome značaju, lepoti, bogatstvu sadržaja, daleko prevazilaze svoju veličinu. Dozza je dobar primer ovakvog grada, u kojem živi ne mnogo više od hiljadu ljudi, a već prvi koraci na ulasku u grad, kroz istočnu kapiju, ukazuju na nešto posebno. Hodajući ovim lepim srednjovekovnim gradom, koji je u stvari muzej pod otvorenim nebom, čovek ima priliku da se oseća stvarno veličanstveno. Gotovo svaka fasada dopunjena je jedinstvenim, originalnim autorskim delima freskoslikarstva ili keramike, potpisanim od strane autora. Sunčani sat... Predložak za poštansk marku... Berba grožđa... Gospođice... Anđeo čuvar... Na ovaj način, grad koji ima viševekovnu tradiciju, održavao je, ali i razvijao i dopunjavao, svoje sadržaje, i tako postigao da nakon proteka tolikog vremena i dalje ostane svež i privlačan. U gradu se uz sve to odvija život, dečaci se igraju u ovakvoj scenografiji, bakice su upravo završile svoju posetu crkvi, dok novi mladenci imaju svoj “photo session”. Život umetnosti, posetilaca i stanovnika se prepliću i daje osnovu za trajanje ovog divnog mesta kroz vreme. PIŠE/FOTOGRAFIJE: BRANIMIR JUKIĆ

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


28

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


29

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


30

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


31

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


32

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


33

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


34

PHOTO: IZ ARHIVE KUĆE KRALJA PETRA PRVOG

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


35

REFRESH

YOUR HISTORY

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


36

КУЋА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

Када се краљ Петар I Карађорђевић, после пет година, вратио у Београд, стари двор је био знатно оштећен, те му је управа двора изнајмила вилу у улици Васе Пелагића 40, у коју се уселио 24. септембра 1919. године, и у њој живео до 16. августа 1921. године, када је преминуо. Кућа је била власништво трговца Ђорђа Павловића и подигнута је 1896. године. Пројектована је у неоренесансном стилу, са елементима барока, и представља типичан пример виле у виноградима оног доба. После смрти краља Петра 1921. године, кућа је неко време стајала празна. Принц Ђорђе изнајмио је 1923. године једној страној фирми, која је у њој провела мање од годину дана. У фебруару 1924. одлучено је да се кућа откупи од стране управе двора за потребе Музеја краља Петра I. Кућа је исплаћена у потпуности, о чему постоје подаци. Она се те године додељује ондашњем Министарству просвете. Министарство оснива Одбор музеја, који има задатак да кућу врати у првобитно стање и да отвори Музеј. Године 1926. довршена је фасада на огради, а затим је направљена капија, једна од најлепших у граду. Израда капије поверена је мајстору-предузимачу Бранку Филиповићу 17. марта 1926. године. Одобрено је да се на капији подигне натпис “Музеј краља Петра I Ослободиоца“. На натпису су година рођења 1844, година када је ступио на престо 1903. и година смрти 1921. Слова су од бакра, позлаћена, а форма је из Мирослављевог јеванђеља, као и круна коју је краљ увек носио. Израда слова поверена је грађевинско-лимарској радионици Божидара Косовића. Краљ Петар I био је прави краљ-војник, врло скроман, захтевао је

да спава на гвозденом кревету, па је доста ствари за музеј морало да се наручи. Од столара Стефана Вајмара поручена је комплетна спаваћа соба, као и витрине за књиге. Краљ Петар I је поседовао комплетно Коло Српске књижевне задруге, као и сва издања Академије наука, затим кандило, сервис за ручавање за шест особа, сервис за умивање и пинкловану кантицу за воду. Двадесетих година 20. века израда предмета за музеј поручивана је од Уроша Предића и Aлександра Дерока, међутим, сам музеј никада није отворен. Током Другог светског рата, у кући краља Петра живео је и Александар фон Лер, који је све музејске примерке који су припадали краљу оставио нетакнутим. После рата, у кући су живели заштићени станари чијом је небригом уништена, а тек 2010. године, на иницијативу Градске општине Савски венац, која ју је адаптирала, Кућа оживљава као савремени културни центар. Кућа краља Пeтра I је 2013. године формално-правно припојена Дечјем културном центру „Мајдан“, установи културе чији је оснивач Градска општина Савски венац. Од тада, ова два објекта функционишу као целина са јединственом програмском и уредничком концепцијом, примењујући савремене моделе менаџмента у култури и иновативне приступе у организовању догађаја из културе и њиховом приближавању публици. Специфичност Куће је то што она мири старо и ново - један њен део је посвећен Петру I, који се поред политичког живота бавио фотогафијом и сликарством, а са друге стране, отворена је за све

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


37

уметнике и живи у складу са његовим духом. Кућа сарађује са афирмисаним уметницима (из области глуме, сликарства, фотографије, музике, анимације, перформанса, дизајна, мултимедија и инсталација), као и са страним представништвима из области културе. Отворена је за креативце свих профила, као и за организовање одређених комерцијалних културних садржаја (продаја уметничких дела, аукције, модне ревије, презентације, конференције, едукације, коктели и сл.). Основна мисија Куће је очување и презентација националног културног наслеђа у виду спомен-собе краља Петра I, кроз предавања о његовом животу и делу, предметима из његовог живота, филмским пројекцијама, веб-презентацијама, каталозима и др. Кућа има сарадњу за Историјским музејем, а позива и остале институције да се прикључе. Важно је истаћи да смо за време кратког боравка краља Петра I у улици Васе Пелагића 40, добили Орден Легије части, који је Београду додељен 21.12.1920. године и који се може видети у спомен-соби, поред репликa краљевих униформи, постављених 16. августа 2015. године, на годишњицу смрти краља Петра I, пројекта подржаног од стране Секретаријата за културу Града Београда. То је јединствено медијско искуство у домаћој пракси, јер мноштво фотографија на зиду гради његов лик као историјски портрет личности.

природе ботаничког карактера - стабло магнолије и стабло гинка. Кућу краља Петра I могуће је изнајмити целу, по нивоима, или неку од просторија појединачно, по сату, дану или недељно, у складу са потребама организатора. Кућа краља Петра Првог отворена је за посетиоце радним данима од 12 до 18 часова и суботом од 10 до 14 часова. Недеља је нерадни дан. Постетите нас линијама ГСП-а: 44, 40, 41 (до „ортопедског Завода“), 17, 18 (до „Мостара“) 23, 37, 52, 53, 56, 88 (до Сајма и Руске) Адреса: Васе Пелагића 40, Београд Контакт телефон: +381 64 861 6976 или +381 64 861 6979 e-mail: kucakraljapetra@gmail.com facebook: kucakraljapetraprvog   www.kucakraljapetra.rs   Пише: ПР тим Куће краља Петра Првог Фотографије: Из архиве Куће краља Петра Првог  

Врт око Куће краља Петра I заштићен je као околина споменика културе, а у њему се налазе два споменика E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


38

FIGURA IV TUT NA PAPIRU VLADIMIR LALIĆ

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


39

REFRESH

YOUR ART

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


40

KOMUNIKACIJA SA SVETOM PREKO UMETNOSTI Vladimir Lalić, umetnik, slikar, diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Iste godine upisuje specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku grafika, koju završava 2010. godine. Od 2009. član je ULUS-a. Imao je 20 samostalnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Učestvovao je na oko 60 grupnih i internacionalnih izložbi. Ove godine dobitnik je nagrade Prix Paul Louis Weiller u Parizu. Stani je član grupe VivaVox. Ima svoj autorski bend „Organized Chaos“. Piše, komponuje, svira, peva. Umetnički se izražava kroz muziku i slikarstvo. Njegovi radovi se nalaze u privatnim kolekcijama u Beogradu, Bejrutu, Parizu, Švajcarskoj i Kanadi. Trenutno živi i radi na relaciji Beograd - Pariz. Umetnost kao način života, kao kreacija kojom boji život. DOBA DANA ILI NOĆI KADA STVARAŠ?

FRANCUSKE NAGRADE ZA SLIKARSTVO NAGRADE FONDA ANTOAN MAREN, ZA KOJU TE JE PREDLOŽIO SRPSKI I FRANCUSKI AKADEMIK I SLIKAR VLADIMIR VELIČKOVIĆ. Poziv Vladimira Veličkovića je svakako došao kao iznenađenje. Antoan Maran je bio francuski ljubitelj umetnosti i osnivač najveće fabrike ramova, platana, i ostalog umetničkog materijala. On je i pokrenuo fondaciju Prix Antoine Marin, koju je nastavio njegov sin, Filip Maren. Izložba je sjajno prošla, sa veoma dobrim kritikama. Iako nisam dobio pomenutu nagradu, kroz par dana sačekala me je vest da sam dobitnik nagrade Prix Paul Louis Weiller.

OVOG PROLEĆA BORAVIO SI U PARIZU U UMETNIČKOJ REZIDENCIJI CITE DES ARTS, GDE SI RADIO NA RECENTNIM RADOVIMA, SA KOJIMA SI SE PREDSTAVIO NA IZLOŽBI U PARIZU. UŠAO SI U NAJUŽI IZBOR PRESTIŽNE

TVOJE FAZE U SLIKANJU SU ILI IZRAZITO KOLORITNE ILI CRNO-BELE. OD ČEGA TO ZAVISI?

DOBITNIK SI NAGRADE PRIX PAUL LOUIS WEILLER U FRANCUSKOJ. ŠTA ONA ZNAČI ZA MLADOG UMETNIKA?

Biti laureat nagrade od strane Academie des beaux-arts, koju daje francuski Institut, znači Mnogi umetnici imaju rutinu u svom radu, ali puno. Baca neku vrstu svetlosti na vaš rad, u ja ne. Trudim se da najčešće radim izjutra. trenutku kada je umetnička scena prezasićena Ali, desi se često da najjači fokus imam kako nadolazećim umetnicima. Naravno, nagrade su otkuca ponoć. Oduvek sam bio noćna ptica, pokazatelj da si na dobrom putu, ali ja osećam slikar veštačkog svetla. Postoji nešto u noćima da sam tek na početku tog puta, i mnogo ima kada sve zaćuti, i sve zamre, i kada pero lakše još da se uradi. klizi. Ponekad, uprkos umoru, crtam do 3, 4 ujutru. NAJLEPŠE I NAJIDEALNIJE MESTO ZA SLIKANJE NA SVETU JE... DA LI STVARAŠ U POTPUNOJ TIŠINI, MEDITATIVNO, ILI SE PREPUŠTAŠ NEKOM Mislim da umetnik koji to traži neće se puno ZVUKU? naraditi. Ja do sada nisam imao velike prostorije za rad, oko 15 kvadratnih metara. To je soba Najčešće u potpunoj tišini. S obzirom na to da u mom stanu, ili u nekom rezidencijalnom sam i muzičar, muzika, pogotovo vokalna, može boravku. Meni, rekao bih, nedostatak prostora suviše da mi odvraća pažnju. Ali, ponekad, i sredstava podstiče imaginaciju. Najidealnije namerno pustim instrumentalnu muziku koja bi bilo menjati prostor na svakih par godina, jer bi mogla da me navede na neku vrstu akcije ili kad god sam putovao i radio, osetila se neka pokreta.  promena u mom stvaralaštvu.

Tako se desilo u poslednjih nekoliko godina

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


41

stvaranja. Crno-beli radovi su nastali sa željom da prikažem maksimalnu dramatiku u monohromnim valerskim vrednostima. A jak kolorit je došao logično, posle dugog odsustva istog. Ali, sve to nije nikada planirano. Nešto me vizuelno zainteresuje i potom nastaje serija radova.

Postoji nešto unutra, neka vrsta unutrašnje nužnosti, koja je neugasiva. Da bi ona bila zadovoljena, mora da se konstantno radi i radi i radi. Moja želja za komunikacijom sa svetom preko umetničkog delovanja čini da se interesujem za razne medije, kako umetnički rad ne bi postao kolotečina i puko ponavljanje već naučenog. U umetnosti, konstantno učenje VEĆ PET GODINE SI ČLAN HORA VIVA je najplodonosnije. VOX. MUZIKA I SLIKARSTVO VEČITO SU   ISPREPLETENI U TVOJOJ UMETNIČKOJ DUŠI. TEMA SEPTEMBARSKOG IZDANJA RYL ŠTA IZRAŽAVAŠ KROZ GLAS, A ŠTA KROZ  MAGAZINE NOSI NAZIV “U FOKUSU”. ŠTA TI POKRET ČETKICE? ŠTA SE ČUJE JAČE U TEBI ZAOKUPLJA PAŽNJU? NA ČEMU RADIŠ? - MUZIKA ILI SLIKA? Trenutno radim na malim linearnim crtežima Vidite, ja sam već dugo godina raspolovljen koje ću izlagati u oktobru u galeriji ‚‘Eric na dva koloseka i naučio sam sa tim da živim. Gizard‘‘ u Parizu. Njima se bavim već nekih Oba su podjednako emotivno jaka u meni. Ono godinu dana. Dugo sam radio velike formate što je životno meni interesantno, to je da je crteža, gde veličina crteža često može da izražavanje u muzici često u grupi, sa publikom deluje impozantno. Ali crteži malog formata i ljudima, a likovno intimno, usamljeno. daju posebnu problematiku. Uvek sam se divio Gojinim grafikama, koje su malog formata, gde S obzirom na to da komponujem za moj je u par linija umetnik u mogućnosti da kaže autorski bend “Organized Chaos”, tu se pisanje sve. tekstova i muzike najviše dodiruju sa onim što hoću da kažem i u likovnom stvaralaštvu. To Takođe, u isto vreme, završavam drugi album su uglavnom egzistencijalna pitanja, koja je za bend „Organized Chaos“, koji će izaći krajem postavljao i Gogen slikom: Odakle dolazimo? septembra ove godine, a čitaoci mogu da prate Šta smo? Gde idemo?   FB stranicu benda i da saznaju tačan datum izlaska albuma. KAKO OBJAŠNJAVAŠ SVOJ UMETNIČKI TALENAT? GLUMA, PEVANJE, SLIKANJE, PIŠE/FOTOGRAFIJA: ANIMA MUNDI  PISANJE, KOMPOZICIJA...   E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


42

DUGO ISฤŒEKIVANO PUTOVANJE - 70X50 - KOLAยบ - 2015.

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


43

ZAPISI II UGLJEN NA PAPIRU - 120 X 80 CM - 2013.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


44

Festival muzičkog filma - Paralel Vision (Paralelne vizije), nastao je saradnjom Beogradskog festivala subkulture - PARALEL i distributerske kuće Visionary Thinking, a po svojoj specifičnoj programskoj selekciji jedinstven je u širem regionu. Paralel festival postoji od 2012. godine, i već od svog drugog izdanja, pored koncerata i izložbi, startovao je i s programom muzičkih dokumentaraca, tada pod nazivom Paradocs, u bioskopu Kinoteke u Kosovskoj. Prošle godine, s petim izdanjem festivala, došlo je veme za novine i tako je u saradnji s distributerom, koji je prvi na naše prostore doneo programe poput Lige Šampiona i Sunđera Boba - Visionary Thinking, stvoren Festival muzičkog filma, koji objedinjuje igrane i dokumentarne filmove, koji za temu ili motiv imaju muziku. Budući da su film i muzika, po svoj prilici dve omiljene umetnosti najvećeg dela publike, ovaj festival predstavlja prozor u bogatu svetsku produkciju savremenog muzičkog filma, koja raste svakom godinom. Tako programska selekcija Paralelnih vizija i ove godine obuhvata: od dokumentaraca koji se bave biografskim pričama čuvenih umetnika ili grupa, preko filmova koji tretiraju različite društvene i političke probleme, pa sve do raskošno urađenih igranih filmova, biopika i mjuzikla. Konkretnije, ovog septembra, u bioskopu Doma omladine Beograda, od 13. do 17, pred domaću publiku stižu filmovi o grupama Oasis i Pulp, Četu Bejkeru, zatim o fotografu Dejvida Bouvija i Blondi, film o menadžeru čuvenih Ramonsa, kao i moderni Šekspirov Otelo, smešten u današnji istočni London, te biopik o portugalskoj zvezdi Eliš, pa horor mjuzikl… i, naravno, još iznenađenja. Za više informacija o Festivalu muzičkog filma posetite sajt paralel.rs i pratite fb stranu Beogradskog festivala subkultre - Paralel.     

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


45

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


46

PHOTO: ANIMA MUNDI

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


47

REFRESH

YOUR NEWS

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


48

NE(ISTINITO) U FOKUSU Marko Dražić je rođen 12. januara 1980. godine u

izmenama, i dalje deo Njuza. Zanimljivo je da se skoro niko od nas nije pre poznavao, već je Beogradu. Nakon studiranja Istorije umetnosti ideja Njuza bila to što nas je spojilo. Svi smo na Njuz gledali kao na hobi, kao na ventil i priliku prokomentarišemo dešavanja u društvu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, radio je da koja nam smetaju. Niko od nas nije verovao da ćemo to raditi skoro sedam godina, a da kao novinar na portalu Blic online. Počinje da će većini nas to već godinama biti i primarni posao. piše za Njuz 2010. godine, a početkom 2011. POLITIČKA SITUACIJA KOD NAS PREPUNA postaje urednik sajta. Deo je scenarističkog JE APSURDA, TOLIKO DA LJUDI KOJI ČITAJU DOGAĐAJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, I SU NAVIKLI NA ISKRIVLJENU SLIKU tima emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem. KOJI NJUZ.NET-A, PONEKAD OSTANU ZATEČENI KADA SHVATE DA VEST NIJE VAŠA, VEĆ DA Živi na Lionu, oženjen, otac Sare i Sofije. JU JE PLASIRALA OZBILJNA INFORMATIVNA KUĆA. TADA SE, UMESTO OSMEHA, NA LICIMA KAKO JE SVE POČELO, KADA SU SE SKUPILI ČITALACA POJAVI DRUGAČIJA GRIMASA. NJUZOVCI, ČIJA JE BILA IDEJA, ŠTA STE KAKO KOMENTARIŠEŠ TU ČINJENICU? OČEKIVALI, KAKVI SU BILI PLANOVI? Slažem se, često pročitamo neku vest, pa i Sve je počelo tako što se ova ideja godinama sami pomislimo kako je šteta što tako nešto kuvala u glavi Dejana Nikolića, koji je bio veliki nama nije palo na pamet. U početku smo želeli fan američkog Oniona. Za one koji ne znaju, u da i takve vesti „njuzovski” obradimo, ali smo pitanju je takođe satirični sajt koji objavljuje vremenom shvatili da je besmisleno obrtati izmišljene vesti. Dejan je leta 2010. godine bio takve apsurde vesti. Kada imaš, recimo, pravu na bolovanju, imao je probleme sa leđima, i vest da je direktor puteva Srbije zavejan na kako je imao nešto više slobodnog vremena, Zlatiboru, ma koliko ti bio duhovit i kreativan, počeo je sam da piše tekstove za Njuz. Tada još teško ćeš smisliti nešto luđe od toga. Takve nije postojao sajt, tako da ih je kačio direktno vesti, kada se malo iskrive, mogu da postanu na Fejsbuk. Nisam siguran da li je imao neku samo normalnije, pa ih zato uglavnom jasnu strategiju, nije tome pristupio kao nekom preskačemo. poslu, već čistom hobiju. Fan stranica je polako rasla i došla do nekih 150-200 ljudi, kada je do RECI NAM NEŠTO O SARADNJI ZA ZORANOM mene došla prva Njuzova vest. Kao i većina KESIĆEM I RADU NA EMISIJI „24 MINUTA”. čitalaca, i ja sam prilikom prvog susreta sa ŠTA MOŽEMO DA OČEKUJEMO U NAREDNOJ Njuzom na kratko poverovao da je vest istinita. SEZONI, DA LI UNOSITE NEKE NOVINE ILI Ova je bila o putniku JAT-a, koji je bio u agoniji, NASTAVLJATE TAMO GDE STE STALI? jer ga je na letu usluživala starija stjuardesa. Pročitao sam još nekoliko tekstova, dopao mi Odlična je saradnja sa Kesićem i svim ostalim se takav humor i neobična forma izmišljenih ljudima koji rade na emisiji. Gledaoci često vesti, tako da sam poželeo da i sam pišem misle da je rad sve vreme zabavan, da mi dok za Njuz. Za kratko vreme, skupila se prva pišemo scenario sve vreme plačemo od smeha, ekipa Njuzovaca i mi smo, sa nekim manjim što nije tačno. Često, naravno, bude i takvih

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


49

PHOTO: ANIMA MUNDI

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


50

momenata, ali bude i situacija kada nam ne ide najbolje, kada se unervozimo. Nekad ostanemo na poslu i do jedan, dva ujutru, ako je sutradan snimanje, a nemamo još uvek gotov scenario. Ipak, i u takvim situacijama, koje srećom nisu česte, budemo zadovoljni finalnim proizvodom, čak i dodatno ponosni kada vidimo kakvu smo emisiju snimili, iako je svega nekoliko sati ranije delovalo da smo u ćorsokaku. Za razliku do Njuza, gde najčešče jedan autor napiše tekst, ovde je u pitanju timski rad, nas nekoliko sa Kesićem piše scenario, pa je onda tu Kesićeva izvedba od koje zavisi kako će taj scenario delovati u emisiji, a na njega dosta utiče i to kakva je publika na snimanju. Jako važnu ulogu ima i naš producent i reditelj Sale Saničanin, koji sa svojom ekipom treba sve to što bolje da snimi, a kasnije se emisija montira i dizajneri zvuka rade svoj deo posla. Emisija je kao fudbalski tim, gde svako igra na svojoj poziciji, i koji može da pobeđuje samo ako svi dobro obavljaju svoj zadatak.

pitanju je istorija sveta, napisana kroz izmišljene novinske tekstove. Obrađujemo period od biblijskih vremena, pa sve do kraja 20. veka, kao i nacionalnu istoriju od Stefana Nemanje do Titove smrti. Rad na knjizi je dugo trajao, nekoliko godina, s tim što smo imali dosta pauza. Počeli smo da radimo knjigu kada je Njuz bio još uvek relativno mali i dok nismo imali previše obaveza, da bi u međuvremenu počeli rad na emisiji „24 minuta”, pa smo knjigu malo zapostavili. Imali smo sreću da je knjigu finansijski podržala Erste banka, a divni ljudi iz ove banke, sa kojima već godinama sarađujemo, imali su razumevanje za naše probijanje rokova. Imali smo, takođe, sreću i da je knjigu objavila Laguna, osim najbolje distributerske mreže i krajnje profesionalnog reklamiranja svojih knjiga, njihova zasluga je i što su iz nas izvukli maksimum i kada je reč o sadržaju i izgledu knjige.

Planiramo novu knjigu, koja će negde moći da se delimično nadoveže na Pravu istoriju sveta, ali Najveći problem kod emisije „24 minuta” su kako ovih dana tek treba da počnemo sa radom, dugačke pauze koje imamo tokom leta i zime. ne bih previše otkrivao. Taman se lepo zahuktamo, fino se uigramo, publika ponovo navikne da nas gleda iz nedelje DA SPOMENEMO SVE ČLANOVE TIMA, UZ u nedelju, pa onda krene pauza od dva-tri PITANJA - DA LI STE RASPOREĐENI PO meseca, tako da se ponovo i publika i mi pomalo ZADACIMA U VEZI PRAĆENJA MEDIJA (ODAKLE odviknemo od emisije. Kao i pred svaku novu VAM STOMAK ZA TO?), KAKO UKRATKO sezonu, uželeli smo se rada i jedva čekamo da IZGLEDA RADNI DAN, DA LI IMATE POSEBNE krenemo u septembru. Potrudićemo se da bude PLANOVE ZA BUDUĆNOST ILI JE SVE ČISTA nečeg novog u emisiji, ali do sada se pokazalo da IMPROVIZACIJA, BAŠ KAO I ŽIVOT U SRBIJI? su sve inovacije nastale spontano. Tokom rada na scenariju, nešto bi nam palo na pamet, kažemo Često nas pitaju koliko nas ima u ekipi i teško je da bismo mogli ovo ili ono da ubacimo, tako da dati tačan odgovor. U redakciji nas je trenutno nemam sad ekskluzivnu najavu za neki novitet. petorica: Viktor Marković, Nenad Milosavljević, Nadam se da ćemo nastaviti tamo gde smo Miroslav Vujović, Bane Grković i ja. Osim nas, stali, jer je iza nas veoma uspešna polusezona, imamo u ekipi još nekoliko ljudi koji i dalje rade možda i najbolja do sad. Ne sumnjam da će neke normalne poslove, a povremeno pišu za nam i političari dati dosta materijala za dobar Njuz: Darko Crnogorac (aka Soko Sokolović), program, jer kvalitet emisije umnogome zavisi i Bojan Savić, Bojan Ljubenović, Uroš Bogdanović, od njihovih izjava i postupaka. Miloš Mileusnić, Marko Kovač i sigurno još poneko. Tu je, naravno, i osnivač Dejan Nikolić, VAŠA KNJIGA „PRAVA ISTORIJA SVETA” koji poslednjih godina ne piše previše tekstova, POSTIGLA JE OGROMAN USPEH. KOLIKO JE ali je uvek prisutan kao glas razuma u svakoj TRAJALO PISANJE I DA LI PRIPREMATE NEŠTO našoj dilemi. Nismo raspoređeni po rubrikama, NOVO? svi sve pratimo i svi o svemu pišemo, s tim što znamo ko se od nas najviše razume u sport, a Knjiga „Prava istorija sveta” je postigla veliki ko u ekonomiju, tako da se dešava da neku ideju uspeh, mnogo veći nego što smo očekivali. prepustimo drugom ako smatramo da bi je on Pred njen izlazak, organizovali smo internu bolje raspisao. Radni dan nam izgleda tako što kladionicu, gde je svako od nas napisao koliko se skupimo u redakciji, uglavnom svi kasnimo, misli da će se knjiga prodati. Najambiciozniji od ali srećom, od ranog jutra smo pri telefonima nas je rekao 12.000, a do sada je prodato skoro i na našoj zatvorenoj Fejsbuk grupi kačimo 20.000 primeraka. Naravno, nisu tiraži jedino aktuelne vesti i u komentarima predlažemo merilo uspeha, meni je kada pričam o uspehu kako da ih obradimo. Često se i pre dolaska na knjige pred očima, na prvom mestu, slika naših posao dogovorimo o dve-tri teme koje ćemo čitalaca, koje smo imali priliku da upoznajemo tog dana obraditi. Naravno, mnogo zavisi i od na brojnim promocijama i tribinama na kojima toga kakav je dan. Mi umnogome zavisimo smo učestvovali širom Srbije, od Sombora od aktuelnih vesti, tako da je najgore u ovom do Surdulice, i njihove sjajne reakcije kada poslu ako se desi nekoliko dana sa „normalnim” bismo čitali pojedine delove knjige. Za one koji vestima i ako političari daju „normalne” izjave. nisu imali priliku da se susretnu sa knjigom, u Srećom po nas, kako živimo u Srbiji, ovo se BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


51 PHOTO: ANIMA MUNDI

veoma retko kada dešava. Kao što i sam kažeš u pitanju, u Srbiji je teško praviti neke poslovne planove za budućnost, tako da nam je glavni cilj da nastavimo da se bavimo ovim poslom i da ga podignemo na nešto viši nivo. Da imamo više sadržaja na sajtu, da nastavimo da radimo „24 minuta” i naredne godine, voleli bismo kada bismo mogli da radimo na još nekoj emisiji ako nam se za to ukaže prilika, a, kao što sam već rekao, treba da počnemo rad i na novoj knjizi. Bilo bi lepo kada bismo se malo više oprobali u kopirajtingu. Imali smo nekoliko izleta u te vode, smišljali smo reklame za pojedine brendove, i to nam je bilo dosta zabavno, jer je u pitanju novi izazov, tako da se nadam da ćemo malo više ići u tom smeru.

kao čitaocu bilo veliko osveženje da naiđem na autore koji bez ikakvih kočnica, ili makar nama tako deluje, pišu o sebi. Tu, na prvom mestu, mislim na Karl Uvea Knausgora i njegovu „Moju borbu”, kao i na Bekima Sejranovića i Frederika Begbedea. Nešto ranije sam otkrio romane Roberta Perišića (Naš čovjek na terenu, Područje bez signala), koji su mi neuporedivo više prijali od njegovih priča, a moram da ukažem i na Vladimira Tabaševića, momka čiju smo knjigu „Pa kao” predstavili i u „24 minuta”, koje je čisto remek-delo. Trenutno čitam, ponovo posle 20 godina, Pekićevu „Atlantidu” i razmišljam koliko bi od nje mogla da se snimi dobra serija. Za sam kraj, spomenuo bih i tvoju zbirku priča „Besani”, takođe veliko osveženje za mene. Mnogima sam je preporučio, pa bi bio greh da to ne učinim i u TEMA OVOG BROJA RYL MAGAZINA JE U ovom intervjuu. FOKUSU - IMA LI ZA TO BOLJEG SAGOVORNIKA OD ČOVEKA IZ NJUZ.NET-A?! ŠTA MOŽEŠ DA Čitanje dobrih knjiga treba da prati slušanje NAM KAŽEŠ ZA KRAJ? dobre muzike. U poslednje vreme, većinu novih albuma i bendova otkrijem preko Skočine Kako tokom leta nismo radili na emisiji, a ni emisije „Gistro FM”. Da nije njega, verovatno sajtom se zbog odmora nismo bavili punom nikad do mene ne bi došli izvođači kao što su parom, dozvolio sam sebi da ne pratim politiku Timber Timbre, Aquaserge ili Molly Nilsson, koju onoliko pomno koliko je inače pratim i jako mi je ovih dana svakodnevno slušam. Ovu godinu prijalo da se malo „očistim” od naših političara. su mi do sada obeležili aktuelni albumi Father Imao sam malo više vremena da budem John Misty, Slowdive, Dana Auerbacha, a bend sa porodicom, kao i da se okrenem svojim čiji novi album već nedeljama željno iščekujem velikim ljubavima - knjigama i muzici, za koje je The War On Drugs. Bilo bi lepo kada bismo često nemam dovoljno vremena. U poslednje ih nekad doveli u Srbiju, ili makar u region. vreme sam otkrio nekoliko sjajnih pisaca koji Generalno bi bilo lepo kada bi u Beogradu bilo beskompomisno pišu o sebi i svom životu. Nisam malo više dobrih koncerata. siguran koliko ljudima u njihovom okruženju prija da se nađu u tim knjigama i kako na njih PIŠE: GORAN STOJIČIĆ deluje saznanje da hiljade ljudi čitaju o nekim FOTOGRAFIJE: ANIMA MUNDI intimnim detaljima iz njihovih života, ali mi je E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


52

SALON ZA DUŠU I TELO

Šta je Salon Unutrašnje Lepote i Spoznaje? Čime se bavi? Koja je svrha? Salon Unutrašnje Lepote i Spoznaje je edukativni centar u kojem se možete upoznati sa različitim tehnikama rada na sebi, prisustvovati predavanjima na različite teme koje se bave pitanjima iz života i ličnog razvoja, naučiti alate za samopomoć i kako ih primenjivati u svakodnevnom životu, doći do korisnih informacija i saznanja, možete učestvovati na različitim radionicama na kojima se radi na osvešćivanju uverenja i očekivanja koja često jesu uzrok problema u životu pojedinca, saznati koja su vaša ograničenja i slabe strane koje prvenstveno treba osvestiti i na kojima trebate raditi i putem individualne konsultacije. Ovde nema govora niti obećanja da će se sve rešiti preko noći, pristup Salona nije takav da obećava kule i gradove, već se bazira na aktivnom učešću i motivaciji i volji same osobe da nešto kod sebe promeni i konstantno radi na tome. Osnovna delatnost je holistički pristup čoveku, jer polazi od činjenice da je svaki čovek individua za sebe, sa različitim potrebama, stavovima i uverenjima, izazovima. Holistički pristup govori da se sa svakom osobom radi na jedinstven način, to znači da ako, na primer, nekoj osobi odgovara i pomaže jedna tehnika, drugoj osobi ta tehnika nema većeg efekta, što govori u prilog tome da je svako drugačiji. Svi koji rade u Salonu su pozitivni, ali takođe razumeju da nije dovoljno samo biti pozitivan da bi problemi nestali sami od sebe. U doba kada je pozitivna psihologija sve popularnija, mi ipak radimo prvenstveno na otkrivanju ličnosti i njegove istine, bavimo se ličnim pitanjima i pomažemo da osoba dođe do nekih saznanja o sebi, ali i o drugima, iako je to

povezano. Kada učimo o sebi i prihvatamo sebe, u isto vreme dobijamo informacije o drugim ljudima. Svako od nas ima sopstvenu autentičnu ličnost koju ponekad ne vidimo, jer je obavijena mišljenjima, uverenjima, stavovima koja često nisu naša, već su usvojena, prvenstveno od naših roditelja, zatim naših bliskih odnosa, nametnuta od strane društva i okoline u kojoj živimo. Kada funkcionišemo po tom principu, «boreći» se kroz život tuđim idealima, tada bivamo nezadovoljni i frustrirani. Navešću samo jedan primer: zašto ne bismo odustali od fakulteta koji smo upisali, a ne ispunjava nas i ne pronalazimo se tamo, samo zbog toga što naši roditelji to žele od nas? Postoji milion takvih i sličnih primera, kada kroz život koračamo u tuđim cipelama. One će nas pre ili kasnije nažuljati. Otvoreno pozivam sve one koji traže sopstvenu istinu i koji imaju hrabrosti da se bave sobom i suoče se sa svim svojim stranama. Rad na sebi često nije prijatan, ali su zato plodovi tog rada bezgranično moćni i veliki. Tada stičete moć da upravljate svojim životom i kreirate ga na VAŠ najbolji način. Svako dobro od srca Vam želim. Jasmina Mrdalj, sertifikovani life coach OLI centar Subotica i astrolog 0658557127

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


53

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


54

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


55

REFRESH

YOUR PHOTOGRAPHY

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


56

YOUR IMAGE HAS THE POWER TO CHANGE THE REALITY ANDREA BIGIARINI, DIGITAL AND ANALOG

up a museum with their work. I also decided to create galleries dedicated to the most ARTISTS, FOUNDER OF THE NEW ERA common types of photography (selfie, street photography, black and white, landscapes etc.) on EyeEm and assign a curator to all of them. MUSEUM, PRESIDENT OF THE FIPA FLORENCE Every 15 days, the curators would choose the most significant works to be included in the INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS IN New Era Museum. That was how everything was born. A democratic and decentralized creature. FLORENCE. WHAT IS THE MISSION AND THE MAIN GOALS HOW DID YOU GET THE IDEA TO CREATE THE OF THE NEW ERA MUSEUM? NEW ERA MUSEUM?     The New Era Museum (NEM) incipit is: ‘Your     The idea of ​​creating the New Era Museum image has the power to change the reality’. came to me in 2011. It›s been for 4 years that We are constantly flooded with certain media I›ve been attending various iphoneographic about negative information that affects the groups on Flickr, EyeEm and Facebook and I quality of our lives: wars, economic crises, understood that what it is not just a community poverty, homicides, violence and so on of creators all over the world but a real new information that represents the worst side of international art movement. In December 2012, life and humans. A continuous sequence of I decided that all those thousands of works that negative images has great impact on people circulated on the net should be collected in a and I am convinced that this is a tactic to common house, so I personally wrote to each instill fear and social divisions. In short, art, artist to invite them to take part in the New Era especially the popular one (iphoneography), Museum. I must say that the response was has the duty to balance this negativity with the positive and beyond expectations. About 150 same weapons (images) to bring harmony into artists supported my strange idea of ​​setting society. The mission of NEM is to give everyone BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


57

the opportunity to express themselves through that phone the we all have in our pockets to pack personality visions and distribute them on the net. For the first time in history, we have the opportunity to create an opera and make it available to the world, without filters, without censorship, without intermediaries. You can do this with the phone you always bring with you. Use it to improve the world with your visions.

contents produced with your phone must be cannibalized by the cinema and the museums to give the public total experience. The true ‘art’ (which is a word I hate, along with ‘artist’) must be a ‘diffusion’ of a ‘perception’ and, therefore, directed only to people. It must also contain innovative technical innovations and intuitions. In a nutshell, when I talk about immersive experience, I mean, a way of presenting this work in a new and engaging     The secondary mission in NEM is to bring sensitive experience as I’ve done with Equinox these images in real mode, to show them to Experience. people through exhibitions and events. We live a part of our lives in ‘digital networks’ (Internet THE EQUINOX EXPERIENCE WAS THE BIG Network), but our real life is ‘analog’. I did not ARTISTIC PROJECT OF FIBA E NEW ERA want these hundreds of thousands of works to MUSEUM. remain locked on the net, I wanted to release them and make them available to the public.    Yes, Equinox Experience is one of my dreams That›s how I thought of creating a series of come true. I had been invited by Crossmedia exhibitions and events to engage people and to see their show on Gustav Klimt and soon tell them again. ‘Look at these prints, they›ve I realized that this way of presenting things been made with a phone. Hey, bro, you can would be the future. As I said before, a perfect do the same, too! ‘. In 2014, the Kansas City›s hybridization between ‘cinema’ and ‘museum’. NEM exhibition inaugurated a number of Cinema, because Experience has been events around the world to arrive at Equinox screened on 9 high 13 meter screens. Museum, Experience in 2017, my latest project where so that the public could move and admire music and photography are fused perfectly. works on these giant canvases. In museums, however, there is a ‘distance’ between the work YOU ARE THE FOUNDER AND CREATE A NEW and the observer, in short, an environment for CONCEPT OF IMMERSIVE PHOTO EXHIBITION ‘intellectuals’ where the average man feels lost DEDICATED SOLELY TO THE MOBILE ART. and ignorant. The ugly aspect of the museums WHAT DOES IT MEAN? is that they look a bit like churches. As soon as you come in, you feel like a sinner :) I also     Well, when using a new media, you also have to wanted to add the ‘concerto’ component to it design new ways of presenting these contents. and, to do this, I explained my project to the The phone has cannibalized the computer, the musician Marco Testoni (award for 2016 as television and the camera (just to mention the Best Italian Composer and creator of fantastic most important). The way of presenting these soundtracks for movies). I called him and said, ‘Marco, I’ve got an idea.’ He replied, ‘Do not even explain it, we’ll do it!’ I thank Marco Testoni for choosing to live totally unplugged with his Hang (Link). What came out was a wonderful thing, not so much for me, but I was checking if everything worked perfectly but for the public. Someone, I do not remember who, he said, ‘I was kind of hypnotized by the hundreds of images that were projected on the screens and the music that increased their perception. I did not understand anything, but it was an exciting and profound experience.’ WHAT IS THE NEXT PHASE OF THE EXHIBITION?      The next stage for Equinox Experience is to bring it to other countries, to other cultures, totally different from the Italian, to see the impact on the people of those places. I›m working with Linda Hollier, a photographer who lives in the United Arab Emirates, to bring

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


58

Equinox to Dubai in March 2018 during the month of art. It will not be an easy thing but I love challenges. The evolution of Equinox towards the end of 2018 will be even more immersive. I›m studying how to project immages onto holograms by inserting 3D environments but I do not want to reveal anything else :)

Impossible Humans is articulated in 2 main forms: •     Photo Happenings held in clubs or public spaces where people with interesting or peculiar features are photographed. •         Real-world Exhibitions will be held in a number of Art Galleries and other venues in the cities around the world. Curated selections of photographs taken during the WHAT IS THE IDEA OF IMPOSSIBLE HUMANS the Photo happenings will be shown here PROJECT? in the form of original works, prints and enlargements.           Impossible Humans is a project that I love • because I love people. Impossible Humans was I want to reveal a secret to you. I think many born in 2015 during FIPA and has evolved to people are losing their human side. They date with tens of thousands of works sent by exchange their humanity for objects. Unbridled photographers all over the world. The theme is consumerism and globalization are decimating simple and it’s: ‘Photograph, the human side the human race. Sorry, I did not want to make a of ordinary people out of standards.’ The idea gloomy speech, because I’m positive by nature. comes from a phrase by Andy Warhol: ‘Labels I do not know if your countries are the same are for cans, not people’. The main goal of the but here, in Italy, people are losing that ‘divine Impossible Humans project is to focus on a creative madness’ to become “’erious citizens’, single person in order to enhance uniqueness ‘bored consumers’ or ‘repentant sinners’. and singularity, harmoniously placing the Impossible Humans wants to catalog the subject in his/her own environment, following the latest human specimens. I would love to bring key component of the mindset that dominated Impossible Humans to the Balkans, I think there the European culture from the Middle Ages to are still many real humans there! the bossoming Renaissance. In short, the idea is to portray individuals detached from mass In your artistic expression you like to combine standards, cataloguing and divisions created by visual art, music, photography. Do you think social, cultural and religious identities. To place that the multimedia show is more powerful than a single person into a perfectly multi-ethnic and other forms of art? multi-cultural environment. Thus, Impossible Humans revolves around the portraiture of     I think it›s always a matter of a mix of people; their uniqueness and personalities, perceptions, because music, visual art and enhancing our awareness of being each and photography combine perfectly better than other every human in every respect, each with our arts. Think of combining sculpture with writing own flaws, passions, emotions and dreams. or architecture with dance, maybe it would be BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


59

of the digital image with no soul, too perfect, without any external interventions. Here›s the definition: ‘Analog photography is without any chemistry or alchemy.’ The iPhoneography adds chaos to the rigidity of digital photography. The iPhoneography is reversing the trend of the ‹90s by showing imperfections in what would be totally devoid of them. To do so briefly: The New Photography is revolution in the Classical Photography - in subjects, shots, in the treatment of colors and shapes. For this reason, iPhoneography and its Movement will appear in the books of the history of art. It is the only artistic movement in the world, along with the Street-Art of our time. THE MAIN TOPIC OF THE SEPTEMBER ISSUE OF RYL IS ‘FOCUS’. WHAT IS IN YOUR FOCUS THIS FALL? My Focus? A very difficult question … Ok, to devote more time to what I want to do from an artistic and personal point of view but, at the same time, continue creating new events, new exhibitions. I will try to divide myself into two parts: one for Andrea and the other for the rest of the world. A question you are asked in writing workshops is: ‘The world is ending tomorrow and you will remain the only human on earth. Will you continue writing your novel?’. The answer you have to give is ‘No. I’ll stop writing that novel because I will not have any readers.’ If they have given us a talent, passion, amplified sensibility, I think these talents should be used to improve the society with what your mind can produce, with your work, your works, and your dreams. Before finishing this interview, I want to thank you, Mia, for this opportunity to express myself in my imperfect English. more difficult. I think that the eye and the ear work best merged in multimedia. In these video / audio experiences, the images are reinforced by the vibrations of music. I can not imagine the pictures without associating them with sounds, perhaps because when I look at something, I try to perceive the sound of the environment or the sound that comes from a picture or a painting. WHAT IS THE NEW TYPE OF PHOTOGRAPHY? Good question, which I may not be able to give you a precise answer to. I can assert that photography must be a mirror of both the society and its age, and must speak about life in many aspects. The problem is that photography is a subjective experience, as our personal reality is different from that of others’. I do not think I can easily define what the new type of photography is, but I think it›s heading more and more towards painting. Maybe we›re fed up with the coolness

‘Never stop dreaming because dreams are not just dreams but reality that you have the ability to materialize. Reality is merely the product of a collective dream.’ https://mail.google.com/mail/ u/0/#search/bigiarini%40icloud. com/15d3943f05829a63?projector=1 WORDS: ANIMA MUNDI PHOTOS: FROM PRIVATE ARCHIVE ANDREA BIGIARINI PHOTOGRAPHERS: LEON WILLIAMS, MIKE BOWERS, THÉRÈSE CHERTON, ROSABEL MARTÍNEZ PINZÓN, ROGER GUETTA, BONOBO STONE, CLINT CLINE, ANDREA KOERNER

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


60

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


61

REFRESH

YOUR LIFESTYLE

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


62

FOKUS - SJEDINJENJE NAJBOLJEG U NAMA!

PIŠE: NIHAD SOFTIĆ FOTOGRAFIJA: ANIMA MUNDI

Fokus je sve! Nulta tačka samoostvarivanja sebstva. To je tačka ukrštanja osobnog talenta, strasti, ljubavi, znanja i stečenih vješina. Fokus je sjedinjenje onog najboljeg u nama! Znam da zvuči previše apstraktno, stoga ću vam na ličnom primjeru pojasniti kako se izrodilo moje znanje o svemu ovome, te kako mi je fokus pomogao da svoj život iz temelja promjenim. Na bolje, naravno! Također, ukoliko tokom čitanja ovog teksta pomislite ili posumnjate da mi je fokus pobjegao od teme, ne brinite previše, jer sve ima veze sa fokusom, svaka rječ, apostrof, zarez i tačka u rečenici... Sve je u fokusu! Vidite, samo par godina ranije, odmah nakon što sam napisao svoju prvu knjigu, supruga mi je u povjerenju rekla - Izvini što ću ti ovo reći, ali ja sam tebe smatrala polupismenim, gotovo nepismenim! Nasmješio sam se toj njenoj

izjavi, shvativši da sam i sam djelio to mišljenje. Priznajem, bio sam nesvjestan svoga telenta, kao što sam bio nesvjestan i svega drugog u sebi i oko sebe, što i nije čudno, jer danas velika većina ljudi na planeti zemlji živi, radi i umire u ozračju nesvjesnosti i besmislenosti! Ja sam bio jedan od njih, nažalost, mislio sam da znam sve o životu, živio sam u uvjerenju da je biti materijalno bogat najvažnija stvar u životu, a za sve ostalo tu je i onako bio mastercard. Živio sam ono što su me reklame i mediji uvjerili. Nažalost, takav stil života danas dominira i predstavlja nesvjesni i hedonistički svijet u kojem caruju vrijednosti tipa „nije bitno šta znaš, nego koliko imaš“, čime se unutrašnja praznina sve više produbljuje, gdje materijalno pobjeđuje duhovno. Međutim, postoji i onaj drugi svijet, takozvani duhovni i prosvjetljeni, gdje postoji svijest da je svaki čovjek „pola čovjek, pola Bog“, to je uvjerenje da u svakom čovjeku postoji božiji dar, koji je potrebno otkriti i iznjeti ga u spoljašnost življenja i osvjetliti ga kao dokaz drugima, istim onima

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


63

PHOTO: PIXABAY.COM

kojima je svjetlost potrebna kako bi nastavili Nisam imao koga da priupitam za pomoć, jer su dalje na putu vlastitog prosvjetljenja i duhovnog i drugi glumili kao i ja! Još tada sam shvatio da razvoja. Vidite, taj dokaz sam ja! je malodušnost ušla u sve nas. Dragi Bog nam je svima dao dvije stvari Sada znam! To je prokletstvo koje je proisteklo podjednako - veliku unutrašnju prazninu i život iz konformizma. da je popunimo. Inače, zašto bi život drugo koristio? Stoga je bitan životni preokret! Odlučnost i istrajnost u promjeni dotadašnjeg stila života Šta se to desilo tako drastično u mom životu, pa su najbitniji. Glupo zvuči, ali vjerujte mi, da biste da od nepismenog postanem pismenijim? Ništa pronašli pravi smisao svog života, ne trebaju posebno, osim da mi se desio istinski život! – vam putovanja u Indiju, nego poniranje u daleke Imao sam sve, a onda ostao bez ičega. U mome dubine svoje duše koja se nalazi tamo gdje ste slučaju, moralo je umreti jedno, da bi se rodilo vi! drugo! U ovom trenutku i nije toliko bitno kako Moje nezadovoljstvo samim sobom mi je i zbog čega se to desilo, nego svijest da velika pomoglo da shvatim da mi je, u stvari, duša većina ljudi smatra da bi život trebao biti ravna nesretna. U dostizanju statusnih ciljeva i linija, u kojem se rađamo, živimo i umiremo, bez sticanju materijalnog bogatstva zaboravio sam obzira što jednog dana, iz neshvatljivog razloga, biti ono što ja jesam. Svoj, originalan, drugačiji većina nas počinje ustajati razmišljajući o svom od istih. Duša mi je to svakim danom sve više i unutrašnjem nezadovoljstvu! To su oni dani više signalizirala, međutim, nisam znao slušati, kada počinjemo mrziti jutro što nas je probudilo, nisam znao prepoznati tugu u sebi. A imao sam želeći tako da prespavamo vlastiti život. sve!? Vidite, upravo ta ravna linija, vješto umotana u Vjerovatno, to moje unutrašnje nezadovoljstvo i hedonistički komformizam i sigurnost življenja, tuga su mi i privukli životnu dramu za koju sam sakrila je našu pravu suštinu, prekrila je ono što na početku sasvim bio siguran da će me ubiti, mi duboko u svojoj duši zaista i jesmo. Original, pa ipak, danas sam sasvim siguran da mi je a ne kopija nekog drugog na kome su insistirali upravo ona pomogla da pronađem sebe i svoj roditelji, zajednica, mediji i dr. put ka ličnom samoostvarenju. Vjerujte mi na riječ, o tome znam jako puno. Bio sam jedan od onih koji je imao sve, a istovremeno bio duboko nesretan! Taj rascjep duše naziva se još i depresija. Nisam znao odakle to nezadovoljstvo potiče, kao ni njegov razlog.

Priznajem, na početku nisam znao kako da pronađem rješenje za svoje nezadovoljstvo. Sve se samo odigravalo, za razliku od prethodnog perioda života, ovaj put sam znao bolje osluškivati, posmatrati, zapisivati. Sa 38 ostao

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


64

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


65

sam bez ičega, nisam imao zaposlenja, nisam radio ništa, osim što sam se bojao svega, uključujući i samog sebe. Takvog me niko nije htjeo! Strah i panika su preuzeli kontrolu nad mojim životom. U tom periodu života, ostalo mi je samo da naučim krotiti svoje crne misli. Bio sam tužan, nesretan i bespomoćan, toga sam svakog dana bio sve svjesniji i svjesniji! Ali, i odlučniji da promjenim svoje život nabolje.

sirovog zapisivanja vlastitih misli, krenuo sam u iščitavanje svojih spisa, shvatajući da su se provlačile uglavnom tri teme - o čovjeku, životu i Bogu. Tako sam i organizovao svoje pisanje.

Nakon organizacije tekstova prema određenim temama i redosljedu, pronašao sam lektora koji je trebao da pregleda moje pisanje i sugeriše određene propuste. Tako je i bilo, poslao sam svoj prvi draft na lektorisanje, u međuvremenu Tada još uvjek nisam znao pisati! Bio sam sam sa nestrpljenjem čekao da knjigu dobijem polupismen. gramatički ispravljenu i stilski dotjeranu. Nakon nekoliko dana čekanja, knjiga je stigla, te je sa Put do svoje sreće pronašao sam onog trenutka ushićenjem stiglo i razočarenje, naime više od kada sam pronašao put do svoje duše. Na 30 % moga pisanja bilo je podvučeno crvenom početku putovanja, taj put je bio težak i bolan, linijom kao gramatički ispravljeno. Tada sam zakrčen podivljalom živicom, koja je obrasla shvatio da sam bio nepismen, međutim, dugogodišnjim neodržavanjem i nekorištenjem umjesto da očajavam, ja sam iz toga jako puno duše, uostalom kao i kod većine drugih naučio, prvenstveno da moram više raditi na nesvjesnih bezdušnika. svom opismenjavanju, ne podrazumjevajući time da čitam više, nego da više pišem. Od Meditacija mi je pomogla! Sam, i bez pomoći tada ja neprestano pišem, ne za druge, koliko drugih, naučio sam je praktikovati. Na početku, za samoga sebe, jer na kraju krajeva, za mene upražnjavao sam je mjesecima, i to dva puta je pisanje lijek kojeg crpim sa izvorišta vlastite dnevno, odmah nakon buđenja, te prije spavanja. duše. Tako dušu čistim! Na početku tog duhovnog putovanja, nisam ni sanjao da ću u svojoj duši pronaći tako lijepih Kako sam svoju dušu više oplemenjivao i zapažanja o životu, čovjeku i Bogu, pa sam raščišćavao, tako se i u mome životu sve ubrzo nakon prvih sesija držao kraj sebe blok razvedrilo. Dobio sam posao koji mi je dao sve za pisanje u koji bih zapisao sve mudre stvari što jedan čovjek može poželiti. Vrijeme za sebe! koje sam pronašao u sebi. Odlično se sjećam da Jednog dana sam došao na posao vrlo rano, sam iz dubina svoje duše izranjao sav začuđen, u 06:30 upalio svoj računar, pojačao muziku u neprestano se pitajući - Odakle se to odjednom slušalicama do kraja i krenuo sa pisanjem, pisao stvorilo u meni? Ranije nisam bio svijestan sam sve dotle dok me čistačica nije opomenula bogatstva u sebi. Meditacija me je naučila jako da već odavno u kancelarijama nema nikoga, da bitnoj stvari, a to je da hvatam i posmatram je vrijeme da idem. Bilo je 19:30 kada sam shvatio svoje misli, upravo taj momentum u mome da sam proveo više od 12 sati u transu, pišući životu je bio najbitniji. Kasnije će se ispostaviti o čovjeku, životu i Bogu. Najljepši momenat i esencijalnim iz nekoliko razloga, a jedan od u svemu tome je bilo saznanje da ništa nisam njih je bio da sam naučio bez straha odlaziti u jeo, pio, niti u toalet išao, a najbolje od svega je daleke dubine duše, gdje sam pronalazio pravog bilo shvatanje da nakon svega toga nisam bio ni i iskrenog sebe, i iznositi zatečeno na površinu, gladan, niti žedan. Tada sam odlično razumio da bez ikakve cenzure, kako za sebe, tako i za čovjek može da živi i od pozitivne energije. To su druge, o svemu tome pisati. Pisanjem sam se bili trenuci moga fokusa, momentum življenja naučio oslobađati nagomilanog taloga kojeg kada se spojilo ono najbolje u meni, moj otkriveni sam tokom života sakupljao i vješto sakrivao. talenat, ljubav, strast, znanje i vještine koje sam Čistio sam se svakodnevno, sve dotle dok nisam stekao kroz život. Poslije svog ovog životnog postao nekako samopouzdaniji, slobodniji, iskustva, ja odlično znam da sve u životu može opušteniji, mirniji i iskreniji prema sebi i drugima. uspjeti ukoliko se čovjek fokusira na ono što želi! Nakon tačno godinu, meditacija me je već odavno bila napustila, tačnije, nisam mogao više roniti tim dubinama kako sam običavao ranije. Shvatio sam da sam uspio pronaći ono što sam i tražio! - Sebe. Naučio sam vješto svoje misli hvatati na površini, posmatrati, a onda ih i zapisivati. Na kraju, ispalo je da sam na tom svom duhovnom buđenju i iscjeljivanju duše napisao preko 3500 stranica, od kojih su nastale dvije knjige. Ne, nisam previše obraćao pažnju na gramatičke i pravopisne greške, pisao sam kako sam najbolje umio da pišem. Nakon E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


66 PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


67

REFRESH

YOUR BOOK

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


68

D O D O BR A R I PAP BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


69

MARKO KORICA, DIPLOMIRAO JE I MAGISTRIRAO NA EKONOMSKOM FAKLUTETU U BEOGRADU, AKTIVAN I USPEŠAN U OZBILJNIM POSLOVIMA, NOVINAR I PISAC. KOJE POLJE DOTAKNE, TO I POZLATI. KARIJERU GRADI NA OSNOVU ZNANJA, ISKUSTVA, PORODICE KOJA GA PODRŽAVA. PIŠE POEZIJU I PROZU. VOLI ŽIVOT NA BRODU I VEČITO KRETANJE. U DUŠI ROMANTIK, U ŽIVOTU PRAKTIČAN, U SVETU ČAROBAN. ŽIVEO JE U LONDONU I PARIZU, A TRENUTNO PREBIVALIŠTE MU JE U ZEMUNU. U NJEMU JE MEŠAVINA DINARSKOG KRŠA LIKE I CRNE GORE SA VOJVOĐANSKOM RAVNICOM. VEDAR I OPTIMISTIČAN, MARKO SVAKODNEVNO KAO KAPETAN PLOVI UVEK UZVODNO PREMA IZVORU, SIGURAN U TO ŠTO STVARA I RADI.

PIŠE: ANIMA MUNDI / FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE MARKA KORICE

TI SI PISAC, PESNIK, BIZNISMEN, OTAC, SUPRUG, BORAC ZA LJUBAV I LEPOTU SVETA. STRAST TI JE REKA, BROD, VEČITA PLOVIDBA I KRETANJE. U KOM PRAVCU PLOVI TVOJ UMETNIČKO–POSLOVNI ŽIVOT? Danas sam, čini mi se, u suštini mog bića najmanje biznismen, a najviše pisac, pesnik, i kako ste rekli, “borac za ljubav i lepotu sveta”. Moje kasno sazrevanje (mada je pitanje da li sam zaista ikada odrastao), davalo mi je dečačku snagu i volju da putujem, radim, rizikujem… Često nesvestan rizika u koje se upuštam. Po realizaciji raznih poslovnih  ambicija, dolazi do nekog vida duhovne krize, odnosno umetnosti koja u meni tinja čitavog života. Postajem svestan da nekada potisnuta novinarska karijera za vreme studija, fotografija, crtanje, gluma, poezija… sve što sam u sebi sakrio, ne bih li se bavio poslom i sakupljanjem feničanske izmišljotine, nezaustavljivo izviru bujicom, kao iz starog (bezuspešno) zatvorenog izvora, iz koga je voda samo čekala da proključa i eksplodira u pravi gejzir. Pravac, odnosno smer u kojem plovi moj umetnički rad je uvek uzvodno prema izvoru. Takva plovidba je teža, ali lepša nego po stajaćoj vodi. Lepša, jer uzvodno dolazite svojim kormilom do izvora, suštine života i stvaranja, radeći na sebi i svom delu. Teža, jer ne smete da se opustite i prepustite matici reke, koja će vas

vratiti unazad, ili nasukati na neki sprud života, na kome ne želite da budete. I zaista, verujte mi, ne prođe ni jedan dan da nešto ne pročitam, napišem, govorim naglas neku pesmu… Da li će me ta plovidba odvesti do cilja – ne znam, ali na meni je da plovim svaki dan i verujem u to što radim. PRIČE „BROD OD PAPIRA“ SI PISAO NA SVOM BRODU „CASABLANCA“ NA RECI. KAKO TEČE REKA, TAKO I TVOJE PRIČE PROSTO IZLAZE IZ DUŠE. 25 PRIČA LJUBAVI, OBRTA, SNAGE, MUDROSTI, HRABROSTI, DUHOVITOSTI. KOJA PRIČA JE NAJVIŠE TVOJA? Sve su moje, ali moram da odgovorim i „opštim mestom“ kako se deca vole jednako, ali svako na svoj način - to važi i za književna dela koja su objavljena i poslata u život. Nikada nisam sebe čitao, prvenstveno jer bih verovatno to danas drugačije uradio, a i sa egom nisam u nekoj korelaciji. To ne znači da je to ranije lošije od ovoga što radim danas, nego da se svesno i tendeciozno menjam. Mada, moram priznati da sam skoro, kada sam se našao daleko od kuće i nisam imao nijednu knjigu za čitanje osim moje (ponete kao poklon prijatelju), pročitao pred spavanje nekoliko priča. Mislim da su najviše „moje“ Stranac i Dama, a čitajući nisam imao ni osećaj, ni sećanje da sam ih ja pisao. Čudan osećaj...

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


70

DA LI POSTOJI UPUTSTVO ZA ČITANJE KNJIGE? PRIČE SU NEZAVISNE JEDNA OD DRUGE. DA LI IMAŠ SKRIVENI LAJT-MOTIV KOJI SE PROVLAČI KROZ SVE PRIČE? ŽENA, LJUBAV, ON, ONA, ŽIVOT IZNAD ŽIVOTA?

i objavljivanje knjiga. Postoje razne hrabrosti, kojih ljudi nisu ni svesni da ih nose. Biti majka, otac, hranilac porodice, domaćica, novinarka, radnik, pošten, dobar, opraštati, voleti... Sve su to vidovi hrabrosti! Naravno, ima i onih hrabrosti koji se mogu svrstati u gluposti ili ogledalo Upustvo je da se najbolje čitaju uz čašu vina, straha, tipa „idem da nastradam, da drugi ne bi pored vode, i ako ste nekome uzeli knjigu čvrsto mislili kako ne smem da nastradam“. obećavši prethodno da ćete je vratiti. Priče su nezavisne, u vidu kratke forme, koju obožavam, KAKO ČITAOCI REAGUJU NA “BROD OD jer možete pročitati bilo koju, bilo kada, bez PAPIRA”? IMAŠ LI POVRATNE INFORMACIJE? preskakanja stranica, a da se ništa nije desilo kao kod klasičnih romana. Bez vremenskog Književnost je možda najnezahvalniji vid moranja da pročitate 500 stranica u par dana, umetnosti, ali i najdugotrajniji, uz slikarstvo! jer ćete zaboraviti i gde ste stali i šta se desilo. Kada objavite knjigu, nastaje praznina praćena Život iznad života dostižemo ličnim radom, tišinom… Nema aplauza, padanja i podizanja menjanjem sebe i duhovnošću, ali u ovom zavese, zvanja na bis, ovacija ili direktnog životu ne zavisi mnogo toga od nas samih, saznanja da li je to što ste uradili i radite dobro. već od slučaja, sreće, okolnosti, drugih ljudi i Ponekad informacija stigne onda kada pisac apsurda, koji se provlači kroz većinu priča. odavno ne može da je čuje… Tako da se nadam da ću doživeti da će neko, nekada, poručiti još KOLIKO SU TVOJE KRATKE PRIČE I “jedan litar za pisca” u trošnoj kafanici pored AUTOBIOGRAFSKE? Dunava. Trenutno mi je najveće prizanje za rad i povratna informacija upravo ovaj intervju sa Moje priče su deo mene, ali ne i autobiografske. vama! Doduše, ima u knjizi jedna priča koja je bila namenski pisana za novine, dok sam imao KAPETANE, ŠTA TI JE U FOKUSU OVIH MESECI? i pisao svoju kolumnu, ali se književnošću TO JE TEMA MAGAZINA RYL SEPTEMBRA teško može nazvati prepričavanje života. MESECA. Čak je i povezivanje ličnosti sa onim što piše diskutabilno. Uporedite ličnosti i osobine U fokusu mi je jedna duža plovidba Đerdapom, Andrića, Hemingveja, Dostojevskog, Foknera... s jeseni, kada se čamci raziđu sa vode i slanje sa njihovim delima. Gotovo da nemaju veze. u život nove knjige i zbirke pesama pred Sajam Po Jungu, nije važno kakvih je osobina neko i knjiga u Beogradu. Taj fokus je obojen roze, njegov život, nego kakvo je iznedrio umetničko crvenom i belom bojom vina, bez kojeg bi falile delo, jer to pisac piše iz svog „arhetipa - boje ovom svetu i plovidbi životom... Živeli! kolektivno nesvesnog“. Kako će se taj „arhetip“ ispoljiti, zavisi i od lične svesti (osobina pisca), ali to je veoma mali uticaj. KOLIKO MAŠTE TREBA DA IMA PISAC ZA SVE ŠTO MU JE NA PUTU? Čini mi se da je nateže naći temu za pisanje, a potom izaći iz sebe i ući u svaki lik i život ponaosob, tako da je mašta od presudnog značaja. Pisac treba radi na ličnoj svesti i da, poput naučnika, koji vrši na sebi oglede i zapisuje saznanja, doživljava život na svojoj koži. Taj ogled koji zovemo život zna često da i zapeče i zaboli, ali to i jeste ono što budi maštu pisca. TVOJE PRIČE NEMAJU SVE SREĆAN KRAJ, ALI SU ŽIVOTNE I KOLORITNE! DOBRI I MANJE DOBRI LJUDI, KOJI SU SVUDA OKO NAS, JUNACI SU TVOJIH PRIČA. IMAO SI HRABROSTI DA IH STAVIŠ NA PAPIR I PREPUSTIŠ SUDU ČITALACA. DA LI TREBA HRABROSTI DA SE OBJAVI KNJIGA? Hrabrosti treba za sve u životu, pa i za pisanje BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


71

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


72

PHOTO: PIXABAY.COM BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


73

REFRESH

YOUR MASSAGE

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


74

PUT DO SEBE I NAZAD Thai Joga masaža

Kaže se da početak svakog puta počinje prvim korakom. Prvi korak je, međutim, samo jedan od mnogih prvih koje ćemo napraviti na putu ka onom što nazivamo ispunjenjem. Ovo nije priča o tome kako pronaći svoju suštinu, ostvariti se kroz posao, partnera, porodicu… ovo je priča o poverenju, podršci, neosuđivanju, o zajedništvu… ovo je priča o izuzetnoj snazi neverbalne komunikacije kroz jedno od prvih čula koje razvijamo po rođenju, o čulu dodira… ovo je priča o masaži, tačnije o tajlandskoj ili thai joga masaži. Ono što ovu izuzetnu formu rada sa telom izdvaja je vrlo jasan, blag, podržavajući pristup. Poverenje, osluškivanje, empatija i potpuna prisutnost su neke od bitnijih karakteristika koje terapeut unosi kao elemente u radu sa

klijentom. U takvom prostoru jasne namere, potpune podrške i neosuđivanja, dolazimo u kontakt sa suštinskim delovima sebe, sa punim potencijalom koji nosimo kao ljudsko biće u svim aspektima. Upoznajemo sebe iznova, mnogo dublje i bez straha, i polako menjamo svoju strukturu i navike. Menjamo odnos sa nama samima, pa tako, korak po korak, i odnos sa bližnjima i svetom oko nas. Telo je fascinantna pojava i jedan od bezbroj kvaliteta koje nam svakodnevno pruža je istina. Telo ne laže i jasno komunicira svoje potrebe. Učeći da osluškujemo svoje telo, uspostavljamo komunikaciju sa sobom, a tako i sa drugima. Jedan od koraka ka uspostavljanju te razmene je put masaže. Prisutna hiljadama godina u svim kulturama sveta, masaža je jedan od najstarijih oblika

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


75

isceljujućih disciplina, koja se vrlo često koristila preventivno, ali možda i još češće u olakšavanju bolova, rehabilitaciji posle trauma i povreda, u ublažavanju psiho-fizičke i emotivne napetosti.

energetskih linija Sen. Radeći na linijama koristeći akupresu i istezanje može se delovati na celo telo kako bismo oslobodili slobodan tok energije, kao i fizičke ili emotivne blokade. Tajlandska masaža se vrši na podu, bez upotrebe Iz širokog spektra različitih oblika i vrsta masaža, ulja, dok klijent leži u komotnoj odeći. izdvaja se thai ili thai joga masaža kao jedna od kompletnijih, holističkih terapija. Tajlandska masaža promoviše opšte zdravlje   i blagostanje i    ima dvostruku namenu: Doktor Jivaka Kumar Bhaccha se smatra osnivačem tajlandske masaže. Bio je poznati 1) preventivno aktivira slobodan protok energije lekar i hirurg u severnoj Indiji pre 2500 i poboljšava cirkulaciju tečnosti, varenje, godina i savremenik i prijatelj Bude. Migracija kapacitet disanja, držanje tela, fleksibilnost, kao budizma prema jugoistočnoj Aziji dovela je ovu i oslobađanje od nervoze. jedinstvenu praksu na Tajland.   2) sa terapijskog aspekta, može da izleči Tajlandska masaža je sveti ples, joga za 2 veliki broj patologija kao što su bol u leđima, osobe. Koristeći elemente ayurvedskih i jogičkih glavobolja, problemi sa digestivnim traktom, praksi, akupresuru i principe budističke tradicije, stres, nesanica, nervoza, mišićna zategnutost tajlandska masaža se, pre svega, smatra vrata i ramena, kao i mnoge druge. duhovnom praksom, meditacijom u pokretu.   Terapeut svojim jasnim, ali neopterećujućim www.thaiinflow.com prisustvom, takoreći osluškuje svog klijenta i   prilagođava se kako bi na najbolji način podržao PIŠE: BOJAN BABIĆ, TERAPEUT I INSTRUKTOR sve aspekte klijenta, kako na psiho-fizičkom, TAJLANDSKE MASAŽE tako i na emotivnom i duhovnom planu.   Tajlandska masaža se zasniva na konceptu

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


76

PHOTO: PIXABAY.COM BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


77

Refresh

your spirit

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


78

ZNAŠ LI GDE IDEŠ ILITI PRIČA O TRAGAČU

PIŠE: SVETISLAV SAVIĆ, TRANSFORMATIONAL (LIFE) COACH I UČITELJ VATRE, NAMERNO POKREĆE NAJBOLJE U LJUDIMA. ŽIVI U LONDONU.

Šest je ujutro. Isključuješ alarm. Želiš još pet minuta, ali svesna činjenice da svaki minut tvog sna oduzima vreme nekoj drugoj stvarnosti, ti ustaješ... zapravo skačeš iz kreveta i trčiš u kupatilo, jer već kasniš. Realnost, takozvana, nema milosti. Sediš u gradskom prevozu, ubijaš vreme na fejsbuku. Ubijaš ga na mrtvo, jer je to vešto neiskorišćeno vreme. U međuvremenu počneš da se preslišavaš, nisi sigurna da li si zaključala stan, jer se skoro ničega ne sećaš između skakanja iz kreveta i poništavanja karte za prevoz. Nije to ništa novo. Nažalost. Život danas lako postane rutina u kojoj je pojedinac svestan jedino osećaja umora ili nemanja vremena. A, uglavnom, nemamo vremena. Ni za sebe, ni za druge. Svuda stižemo, osim sebi. Ako si jedna od onih koji će ovaj članak pročitati do kraja, onda se tvoja priča bitno razlikuje od scenarija iznad. Ti si Tragač. Želiš da znaš, da saznaš, da spoznaš.

prosvetljenja, makar i kratkog, vidiš da svaki novi odgovor rađa novo pitanje. U svetu konstantnih promena u kom se i sami stalno menjamo, ponekad svesno ili nesvesno, kao najveći izazov javlja se potreba opstanka na sopstvenom putu i usredsređenost na pronalaženje odgovora na večito pitanje – Ko sam zaista ja i gde idem? Discipline is remembering what you want. (David Campbell) Rečenica iznad jedna je od onih koju i sam često koristim da bih se podsetio da je trenutak da zastanem, osvrnem se, ali i zagledam duboko u sebe. Trenutak preslišavanja. U današnjoj žurbi, kada imamo najmanje vremena za sebe, i kada je naša pažnja u celosti usmerena ka spoljnjem, naš cilj, naročito unutrašnji, lako se gubi iz vida. Naša dnevna svest, poput brbljivog majmuna, koji skače sa grane na granu, našem Tragaču ne ostavlja mnogo prostora za promišljanje.

Održavanje Tragača u životu A put svakog Tragača najčešće počinje pitanjem „Ko sam ja?“ – i taman kad Moj Tragač je jedan od onih koji mi ponekad pomisliš da je došao trenutak spoznaje, ne dozvoljava da spavam. On je od onih koji BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


79

PHOTO: PIXABAY.COM

Pronalaženje sopstvenog puta U mom slučaju, put Učitelja Vatre je reka kojom već dugo plovim i duhovno utočište u kojem pronalazim odgovore na mnoga moja traganja. Ali to je moj put. Kako i samo Učenje Vatre, odnosno Duhovna Nauka o Širenju Znanja kaže, ono što je dobro za mene ne znači da je Naučio me je kako da odvojim vreme i za sebe i dobro i za tebe, da je deo tvog puta. Naprotiv, za druge ljude. Da zastanem. Svet meditacije, svako od nas ima specifičan put duhovnog tišine i duboke zagledanosti u sopstveno samorazvoja. Iako je u duhovnom smislu Biće ponudio je odgovore na mnoga pitanja, krajnje odredište svakog od nas isto, putevi istovremeno otvorivši bezbroj novih, meni do tog cilja su nam različiti, a najpouzdaniji u potpunosti nepoznatih, svetova unutar način da stignemo do svog odredišta je da mene. Najteže od svega bilo je ne odustati, posvećeno i samodisciplinovano nastavimo naročito u početku. Jednom kada zagaziš u sa traganjem za odgovorima. Pre svega u reku duhovnih otkrovenja, život se pretvori u sebi, jer u svakom od tih odgovora naći ćemo plovidbu koje se ne odričeš tako lako, ali koja novi delić istine o svojoj suštini. sa sobom nose i određene izazove. Čak i sutra ujutro, pre nego što izletiš iz Ono što sam kao Učitelj Vatre spoznao u stana u ludilo svakodnevice, zastani pred toku višegodišnjeg rada sa ljudima je da ogledalom, zapitaj se znaš li gde ideš… I ne samodisciplina može da bude naš najveći zaboravi da proveriš da li su zaključana vrata. oslonac, ali i najveća prepreka na putu duhovnog samorazvoja. Izbor je svakako na nama. ne prestaje da misli, da postavlja pitanja i da sumnja u svaki ponuđeni odgovor pre nego što ga uzme za istinu. Vremenom smo ipak našli zajednički jezik, kada se ispostavilo da obojica želimo isto - da se udobno osećamo u svojoj koži, gde god da smo.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


80

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


81

Refresh

your writing

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


82

PISANJE I ZABAVA: FORMULA ZA USPEH PIŠE: PROF. DR DARKO TADIĆ

sada predstavlja Tantalovu muku?! Pisanje može da bude nezgodan posao, ali mislim da stvari mogu da budu mnnogo bolje ako ih olabavimo i učinimo zabavnim. Ako nije zadovoljstvo, onda šta?! Hajde da vidimo šta ima ispod haube i zašto pisanje treba da shvatiš kao zabavu.   PISANJE ĆE TI BITI MNOGO INTERESANTNIJE   Ako se TI ne provodiš dobro dok pišeš, kako očekuješ da će čitaocima tvoje pisanje biti dobar provod?   Ti i tvoji čitaoci ste telepatski povezani kroz   tvoje reči (oni osećaju ono što ti osećaš, dobro Ako ne pišeš iz zabave i zadovoljstva, ili loše).   definitivno si promašio profesiju. Onda dosada počne da curi sa napisanih   Zabava, angažman i produktivnost su koncepti stranica. I ne možeš da pobegneš. koji zavise jedan od drugog. Razmišljaj o njima Zato, dobro razmisli o tome zašto pišeš. Mora biti zato što uživaš u nekom od aspekata kao o tri strane trougla za uspeh. svega toga.     Uživaš u nečemu i to onda radiš često. Možda zbog neke važne životne poente, ili   Angažovan  si oko svog zadatka zato što ti zbog nekog zanimljivog lika, koji raste i razvija je zadovoljstvo da se time baviš. Postaješ se u tvojoj priči? I koji te povezuje sa tvojim mnogo  produktivniji  zato što si angažovan čitaocima? Recimo, u popularnoj detektivskoj literaturi koju ponekad volim da čitam, baksuz više nego inače. detektiv inspektor Everet Bekstrom, švedskog   pisca Peršona, spada među moje omiljene Uspeh dolazi odmah za tim. Međutim… likove.   … Pisanje ti nekad dođe kao kazna. Fokusiraj se na delove tvog pisanja koje voliš i   Mora da si primetio da tokom ovih loših imaj to stalno na umu. perioda, kada stvari ne idu onako kako ti hoćeš, čak i ono što je pre izgledalo tako jednostavno, Svi mi imamo neke delove ove igre pisanja koje BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


83 PHOTO: PIXABAY.COM

ne volimo, to čak važi i za hobije koje najviše volimo. Avaj, čak i kad je hobi u pitanju - recimo volim da slušam odabranu muziku, ali postoje neki delovi na albumima izvođača koji mi idu na nerve, pa sam sklon da ih preskačem. Ipak ih i dalje slušam i uživam.   I to radim zato što postoji većina stvari koje ipak volim, one pretežu nad onim što mi je mrsko i što mi se ne sviđa.   Ista stvar važi i za pisanje.   Kada se fokusiraš na ono što ti je zabavno u pisanju, i svim srcem se vežeš za ono u čemu uživaš, onda je uspeh zagarantovan.   Uživanje će biti odmah vidljivo u tvom pisanju, automatski čineći tvoje reči mnogo zabavnijim za čitanje.   KADA PISANJE POTEČE   Ok. Pretpostavimo da radiš na nekom pisanju kom si se posvetio svim srcem. Verovatno si se baš onako zagrejao i angažovao, reči prosto lete tastaturom pod tvojim prstima.   To je ono što klinci vole da kažu – “primio si se”.   Sve se sklopilo i leglo na svoje mesto. To smo svi ponekad doživimo kada pišemo. Ključ je da pokušaš da ostaneš u takvom stanju, a ne da uskačeš i iskačeš kao pajac iz depresije u euforiju i obratno.

Dobra vest je što je to permanentno stanje zadovoljstva i sreće prilično lako može da se ostvari. Sve dok kapiraš da ti pisanje, zapravo, JESTE zadovoljstvo.   Sve dok pišeš, ali zaista pišeš, iz zadovoljstva (odnosno ono što bi rado voleo i da čitaš), postoje dobre šanse da ćeš biti pozitivan i prilično radosno grejati stolicu oko tog posla.   Nemoguće je da to ne budeš sve dok te pisanje ispunjava srećom i zadvoljstvom. Angažman, vrednoća i uživanje idu ruku pod ruku.   USPEH JE SAMO TVOJ   Ne kažem da će pisanje iz zabave rešiti sve tvoje probleme i učiniti da tvoja karijera pisca blistati kao večno sunce na nebu slave.   Kažem da kada pisanje postane zadovoljstvo, onda dobiješ tri kosrine stvari koje će ti sigurno pomoći.   Što je još važnije, zapamtićeš kako je pisanje proze ili poezije zabavno i nosi sa sobom veliku kreativnost i zadovoljstvo. Suviše često uzimamo ove stvari zdravo za gotovo. Uživaj u svojoj veštini i talentu i uspećeš da ovaj osećaj zadovoljstva preneseš svojim čitaocima. Tvoje pisnaje će postati nežno i mekano kao svila. A kreativne blokade manje zastrašujuće.   I… uživaj! U tome je smisao života, jer radost stvaranja je data svakome od nas.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


84

REIKI UMETNOST ISCELJENJA Reiki, japanska tehnika, jedna je od njih, metoda koju možete koristiti za podizanje energije, isceljenje i samoisceljenje, popravljanje fizičkog i psihičkog stanja i duhovni rast.

BRANKO VITAS REIKI majstor, učitelj za sve informacije o Reiki obuci i tretmanima: brankovitas1@gmail.com 060/020-4937

U današnje vreme punog stresa i brzog života, većina ljudi sve manje vodi računa o sebi, udaljavajući se od prirode i od svog unutrašnjeg bića. Brinite o sebi! Glavna svrha Reikija jeste da ohrabri i pomogne osobama da vode harmoničan i jednostavan život praktikujući Reiki i primenjujući Reiki principe. BRANKO VITAS, REIKI majstor, učitelj za sve informacije o Reiki obuci i tretmanima: brankovitas1@gmail.com 060/020-4937

NEGUJ SVOJE TELO -  telo kao instrument naše duše -    telesni tretman i konsultacije -    holistički pristup zdravlju Snežana Rafailović, wellness terapeut snezana.rafailovic@yahoo.com, 064/160-51-08

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


85

+381 61 6707555 pratitimeunier@gmail.com

NEŽNO DO ZDRAVLJA! Homeopatija i biofeedback, prirodan, nežan put do zdravlja i ravnoteže. Podstiču naše urođene odbrambene snage ka isceljenju. Deluju ne samo na naše fizičko telo, već i na naš um i emocije, dovodeći ih u sklad i balans.  Poboljšavaju opšte psiho-fizičko stanje, rade neuro-endokrini balans, podižu nivo energije i doprinose osećanju zadovoljstva i harmonije. Suzana Đokić dipl. homeopata i SCIO biofeedback terapeut moderator Recall Healing edukacije za Srbiju info@svethomeopatije.rs www.svethomeopatije.rs

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE

PHOTO: MARINA LUKIĆ

SOMATIC EXPERIENCING® (S.E.) “Empowering Healing, Transforming Lives”   A unique, holistic and psychobiological approach for resolving trauma symptoms and relieving chronic stress, re-establishing a natural flow between mind and body and increasing people’s capacity to self-regulate, what is called, Resilience.   One to one session lead in English, Spanish, French and Italian   Pratiti MEUNIER, S.E. Practitioner “Meditation In Motion” Leader Reiki & Bach Flowers Practitioner


86

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


87

Refresh

your light

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


88

JUNACI KOJI SVETLE

MISHA ĐORĐEVIĆ, STUDIRAO JE MAŠINSTVO, RADIO KAO DJ U DISKOTEKAMA, NA RADIJU, UMETNIK U DUŠI, SVOJ KREATIVNI POTENCIJAL REALIZUJE KROZ STVARANJE I OBLIKOVANJE LAMPI. ZAMISLI OBLIK I POČNE DA STVARA. OD RECIKLIRANOG MATERIJALA, PRAVI FORME LAMPI KOJE SU DANAS U TRENDU U SVETU I KOD NAS. SVETLO IH DODATNO OBOJI I ONE ČINE JEDINSTVENU CELINU SA PROSTOROM. DIŠU I SVETLE ZAJEDNO JUNACI MISHINIH ZAMISLI. JEDAN IZLOG I JEDNA LAMPA TOG FEBRUARSKOG DANA USMERILI SU MISHINU STRAST KA SASVIM DRUGOM SVETU, OKRENUTOM KA SVETLOSTI.

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


89

Koliko pravo osvetljenje doprinosi umetničkom doživljaju prostora? Osvetljenje je veoma bitno za doživljaj bilo kojeg prostora, bez obzira na njegovu namenu. Uz malo planiranja i još malo mašte, od bilo kog prostora možete napraviti mesto kojem se rado vraćate, koje vas umiri i vrati u libelu posle napornog i stresnog dana. Zato se svakako treba upustiti u kreativnu igru sa svetlom i napraviti od svoga doma mesto o kojem maštate. Potrebno je tu još par sastojaka, muzika, mirisi začina i voljena osoba, ali osvetljenje je, kako moj prijatelj reče, kao biber na pilav. Poigrajte se sa svetlom, sigurno ćete se zabaviti i iznenaditi rezultatima. Zašto lampe kao sredstvo izražavanja? Kod mene je to bila stvar trenutka. Jedno februarsko jutro, hladno, ali okupano suncem, i nestvarno pust grad. Jedan izlog i jedna lampa. Užurbanost prekinuta zrakom sunca koji je obasjavao izlog i lampu. Tada se desila, u tom momentu sam bio potpuno nesvetan toga, ideja o izradi lampi. Počela je polako, bez zalivanja, da klija u meni. Bez mnogo iskustva u baratanju čekićem, i nikakvog aparatima koji usijavaju i spajaju metal, ponesen trenutkom, skrenuo sam na svom putu ka lampama, ka

svetlosti. Može se reći slučajnost, ali ja volim da gledam kao na momenat kad shvatite da ne treba voziti pravo, nego na prvom semaforu skrenuti desno, ili možda levo, svakako na stranu kojoj vas nešto privuče. Bilo je tu i nesigurnosti, a i straha, ali taj poziv da se krene ka lampama, ka svetlu, na kraju je prevladao. Kako od usisivača napraviti lampu? Evo, pa to je već jednostavnije pitanje. Rasturiti usisivač na najsitnije delove, okrenuti se po radionici i uzeti nešto od metala. Najzanimljiviji deo kod novih usisivača je motor, a kod starih, ima tu još svačeg-nečeg da se nakupi. I onda počinje poigravanje sa delovima, gvožđem, aparatom za varenje, brusilicom, i sve to spajati uz puno mašte i ljubavi. Neka lepa pozadinska muzika se podrazumeva, jer u momentima kad nema zujanja, brujanja i lupanja, neophodno je i da se vi osećate lepo, jer se sva ta energija prenosi na lampu. Pa kad lampa stigne kući i počne da sija, ‘usisaće’ sve negativno i potpuno opustiti, nadam se, sve prisutne. Koliko su lampe junaci u prostoru? Voleo bih da ih tako doživljavaju, i da svetle junački. Možda to nekim modelima ide lakše,

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


90

poput ‘SpARtaN HeLMeT LaMpe’, a ove ostale moraju da se junače, da sijaju lepše, bolje i da rasteraju mrak. Pa, shodno toj funkciji rasterivanja mraka, mogu se posmatrati kao junaci svetla.   Koliko su danas moderne reciklirane stvari?

potpuno drugačije namene. Kao kad od delova starih automobila, napravite stolicu, ili lampu, ili nešto drugo, što ćete upotrebiti kao potpuno novu stvar. Od čega sve praviš abažur za lampe?

Abažur za lampe pravim od različitih materijala. Osnovni materijal je papir, ručno pravljen, koji Reciklaža je danas trend, a trebalo je to da postupkom impregnacije nanosim na već postane mnogo ranije. Mnogo materijala se izvarenu metalnu konstrukciju zamišljenog bacalo, a moglo je da se ponovo upotrebi. oblika. Nakon sušenja, abažur je čvrst i Reciklirani materijali pružaju podjednake postojan, lak za održavanje, translucentan mogućnosti kao bilo koji drugi. Nalaze se je, tako da prostorija bude okupana u boji svuda oko nas, ponekad mogu biti i potpuno abažura. Pored papira, koristim i staklo, tekstil, besplatni. Proizvod od recikliranih materijala epoksidne smole i razne perforirane limove. U može biti potpuno moderan, ali isto tako može zavisnosti od namene i želje onoga ko naručuje se koristi i za razne projekte i instalacije koje su lampu. unikatne i ne spadaju pod domen moderno. Sve zavisi od pristupa i načina na koji se koriste. Šta te ispiriše prilikom kreairanja lampi? Popularan način reciklaže je i Upcycling. To Handmade ima posebnu vrednost. vam je kad od nekog već postojećeg proizvoda, možda zastarelog i odbačenog, napravite nešto Inspiracija je svuda oko nas. Može biti

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


91

draga osoba iz okruženja, popularno zvana ‘Muza’, arhitektura neke lepe nove lokacije sa nedavnog putovanja, linije karoserije nekog starog automobila, stara fotelja pokraj kontejnera, cvet, list… A prilikom samog procesa, rukovođen generalnom idejom, može vas inspirisati parče lima, podloga, komad žice koji nagazite slučajno, i tako, mic po mic, promeniti samu zamisao. Mislim da upravo takve situacije daju karakter tom novom izvoru svetlosti, ili dekorativnom predmetu, koje posle niza takvih privlačenja tokom procesa postaju posebne i unikatne. Inspiracija je neprekidna i nepresušna, samo je treba osluškivati i imati neko blokče pri ruci i beležiti. Jer, ideja dođe i prođe, potrebno je preneti je na papir, i onda ona čeka svoj trenutak.

željama kupca, kao i zahtevima samog prostora, do toga da može biti unikatno, ili izvedeno u maloj seriji, što dodatno doprinosi draži da se poseduje u svom domu.    Tema septembarskog izdanja RYL magazina nosi naziv „U fokusu“. U kom pravcu je usmeren tvoj fokus? U fokusu mi je već duži vremenski period jedan stari, vremenom nagriženi, YUGO, koji bih želeo da iseckam, i onda da od njega napravim razne stvari, sve dok ima delova. I od toga što je nastalo, napravim izložbu.     PIŠE: ANIMA MUNDI FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE MISHE ĐORĐEVIĆA

Handmade ima posebnu vrednost, prvo zbog kvaliteta izrade, a i mogućnosti da se lampa, ili bilo koji drugi element enterijera, prilagodi

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


92

PHOTO: PIXABAY.COM BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


93

REFRESH

YOUR POETRY

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


94

POETRY & SYMBOLS

WORDS: FABIO MASSIMO FAGGI

Is Poetry a symbol? And, if so, what does Poetry represent?    The academic and the most accurate definition  of ‘symbol’ is:  ‘Something that stands for something else’.   Therefore, yes, Poetry is also a symbol, because, in its basic state, before its interpretation, it would be just a verbal structure, a written expression, a logical agglomeration of signs.    But other than that, it stands for the feelings and emotions that it represents, as well as

those feelings that it aims to induce. In order to discuss the relationship between Poetry and symbols more accurately, let’s start from the fundamental elements of writing: letters.    ‘Letters’ are symbols, too, because they are, essentially, graphic designs which suggest certain sounds which, in turn,  correspond to meanings; and then those meanings represent, especially in the letters of Poetry, the building elements of phrases, which represent emotions meant to cause other emotions.

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


95 PHOTO: PIXABAY.COM

Let’s always keep in mind that nothing in the Universe dictates that the vocal vibrations corresponding to, for example, the letters ‘h-o-u-s-e’ must mean anything else other than a noise. But according to a conventional tool that we call alphabet, those sketches of ink on paper (or pixels on a screen) suggest a specific sound and, in turn, such given sound (‘house’) symbolically carries on the meaning of ‘A physical structure where humans dwell and live’.   On top of that, sentences are sequences of words that hint an articulated intention of meanings, out of the several linguistic units of the combined sounds, and, therefore, even more complex ambitions.   And then, on top of sentences, there are paragraphs, chapters and books, with their whole meanings, suggesting an entire wealth of literature.   And, sometimes, among all the possible written symbols composing the wealth of literature, there are true ‘Poems’- authentic Poetry, with its intensity of verbal beauty, enchanting writings, words which have the deepest possible level of meanings and the most accomplished light of aesthetics.   So, the predominant common denominators of all poems are:  careful respect for words, exceptional attention to what is expressed and deep reverence of  logos  (in the original Greek sense) by recognizing the power and the

importance of what can be achieved with our voice or its simulation. Poetry, in general, is a symbol of gentility; it is a polite attitude toward what can be said and the attempt to express it in its ideal form.   In a truly metaphorical sense, Poetry is a flag - the flag of a virtual country in which readers/ listeners are the citizens, where the land is paper and the blood is ink; a country almost constantly at war with brutal tribes of casual words that threaten to invade its borders, a country whose citizenship itself is honorable and fulfilling, desirable and blessed by ancient Gods and all the Muses.   Poetry, in fact, is the most sacred form of writing: a dance of sounds, a blossom of ecstasy, the last hope, a voice of desperation, a cry, a joy, a play, a curse, a melody, an attempt and a chance - a chance to be understood by the readers in the exact way that the author wishes.   Poetry is also chance to put so much inside some letters that those letters become the evidence of whatever meaningful and beautiful can spring out of a sensitive soul, thanks to the harmony and the precision of words that fit in their proper spaces like a sublime existential geometry: a written design that is so perfect that requires nothing else. 

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


96

AMPERSAND

BDENJE

Bila bi nam lepa leta U onim brdima Da smo ih samo imali. Priznaću nekom Od naših potomaka Dar za čuvanje Celosti od deljenja I moja nabrajanja Goli vrat i paučina Biber i sardine Tajni sastojak Za vinil ispod igle Bez šampanjca Usne sa malo krvi Nad jednim morem Koje me plaši Nemanjem ruku I modrim nožnim prstima. Šta smo želeli tih dana (Ubij me, opet i vešto) Ne sećam se više Ali znam da je umrlo I da se tome smejem naglas.

Reči koje su ranjene stene Obrušavaju se na Tokove mojih reka Dok vraćam sebe materici Lisice prinčevima Bdenje držim vetrovima Jabukom u grlu osećam Prekid disanja stabla Stopalima trnje Pretvaram u san Jecam osmehom Glasovne promene Novih izgovora Grubosti i odlazaka Držim se nebom Za zemaljsko korenje I odsečenom kosom Vezujem zvezde u čvorove Na padinama mojih rebara Gde gladuju zveri I ćute čempresi.

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


97

NEVA Nalaze me u umirućim rekama I vraćaju me nazad. Između leda i mene Ogromne su razlike Mala razdaljina I neka osrednja ljubav. U meni ne opstaju Mistrali nasmešeni. Sa mog dlana ne uzleće Ni senka ptice. Izranjam samo da Povredim vazduh A polazi mi za dahom Baltik u nedohvat. Sanjam pod jezikom Lepo vaspitane nemani Kojoj sam prva zimska reč Da zbog otvorenog oka Ispod hladne površine Nekome postajem Dobar razlog.

PIŠE: NEMANJA DRAGAŠ

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


98

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


99

REFRESH

YOUR MOUNTAIN

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


100

PRONAÐI SVOJ EVEREST

PIŠE: ANDOR LUHOVIĆ Edmund Hilari je bio Novozelanđanin i prvi čovek koji je popeo najviši vrh na svetu Mont Everest, zajedno sa šerpasom Tenzingom Norgajem. Taj neverovatan poduhvat je ostvario 29. maja 1953. godine, a osnovni razlog zbog kojeg je uspeo popeti Mont Everest – kako sam navodi u svojoj knjizi Visoka avantura – bila je njegova želja da se razvija. Godinu dana ranije, 1952. godine, pokušao je prvi put da popne Mont Everest i nije uspeo. Nekoliko nedelja nakon povratka sa tog neuspelog uspona, jedno udruženje planinara pozvalo ga je da se obrati njihovim članovima. Hilari je sebe doživljavao kao neuspešnog čoveka, i umesto da se obrati publici za govornicom, on je otišao do fotografije na kojoj se video Everest i glasno rekao: “Mont Evereste, pobedio si me prvi put, ali ću te sledeći put pobediti, jer si ti narastao koliko si mogao, a ja se i dalje razvijam!” “Nije planina to što trebamo pokoriti, već nas same.” ~ Edmund Hilari

Znatno kasnije, 52 godine nakon tog prvog uspona na Mont Everest, svoj 23. rođendan sam dočekao pod istom planinom, u isturenom baznom kampu, u podnožju severnog grebena. Bila je to vrlo hladna, ali mirna noć na visini od 6400 m nadmorske visine. U kampu je bilo oko 300 ljudi, šatori zbijeni jedno do drugog i grupisani po ekspedicijama. U sredini tih šatora bio je jedan veći šator koji je služio za ručavanje i druženje. Centralni šatori su imali zastavu tako da se znalo koja grupica šatora je iz koje zemlje. Čitav jedan svet u senci planine koja prkosno tako visoko stoji. Na visini od 6400 m ima toliko sjajnih zvezda da vam baterijska lampa tokom noći nije ni potrebna, cela planina se vidi obasjana zvezdanom prašinom. Nakon više od 40 dana provedenih u tom baznom kampu i dva neuspela pokušaja da popnemo vrh, čekali smo povoljne vremenske prilike kako bismo još jednom probali zakoračiti na najviši vrh. Ovo nam je bila poslednja šansa, nakon toga bismo morali

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


101

napustiti bazni kamp i vratiti se kući. Uspon na tim visinama ide zaista polako zbog nedostatka kisonika i velikih hladnoća, tako da uspon iz baznog kampa do samog vrha traje više od 3 dana penjanja. Planina nam je u tom trećem pokušaju otvorila vrata i uspon je tekao glatko. Trećeg dana uveče sam sedeo u šatoru na visini od 8350 m, ostalo je još samo 500 m uspona do samog vrha i za to je trebalo oko 8 sati da bi se savladala ta visina. Nikad u životu nisam bio toliko umoran. Čekali smo ponoć kako bismo krenuli na tu poslednju deonicu uspona. Do 8 časova ujutro moramo biti na vrhu i odmah krenuti nazad, jer do tada imamo vreme bez vetra i snega, nakon toga se vreme menja i ko god ostane gore, male su šanse da će da preživi. Edmund Hilari je zakoračio na Everest 29. maja 1953. godine, dok smo mi zakoračili na isti dan samo 52 godine kasnije - 29. maja 2005. godine. Često mi se postavlja pitanje kakav je osećaj biti na vrhu. Da vam iskreno kažem, to je

mesto najbliže moguće raju, gde vam srce i dalje kuca. Na vrhu će vas samo dočekati praznina, ali i predivan osećaj zahvalnosti i ostvarenosti. Sve što možete na vrhu je da sagledate one male stvari koje su vas činile srećnim dok ste se penjali. Neverovatan je osećaj kada shvatite koliko ste porasli i koliko ste se na tom putu razvili kako biste dosegli cilj. Svako ima svoj Everest kojem treba dorasti. Težiti ka svom vrhu oslobađa, traži dodatni trud i odricanje, ali i nagrađuje neverovatnom slobodom i unutrašnjim mirom. Kada dostignete svoj Everest, posle će vam se sve činiti lakše i ostvarljivo. Krenite ka svom vrhu ne gubeći iz vida svaki korak koji na tom putu napravite. Vrh je uvek gore, nema potrebe gledati ga dok se penješ. Gledaj gde gaziš i ne gubi iz vida svu lepotu pored koje prolaziš. Na kraju, ne zaboravite da na vrhu nema ništa, niti vas išta gore čeka, osim onog što ste sami sa sobom poneli penjući se. Pronađite svoj Everest!

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


102

PHOTO: ANIMA MUNDI BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


103

Refresh

YOUR focus

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


104

GÖNNEN SIE SICH LUXUS: FOKUS UND KONZENTRATION

AUTOR: PHILLIP CINKUL, PHD STUDENT AN DER UNIVERSITÄT ST.GALLEN Können Sie diesen Artikel lesen, ohne mit den Gedanken abzuschweifen, ihr Mobiltelefon zu checken, auf Facebook zu surfen, nebenbei die Einkaufsliste zu schreiben, über die Arbeit nachzudenken? Herzlichen Glückwunsch! Denn dann gehören Sie wohl zu einer Minderheit. Heutzutage ist es Luxus geworden, sich ausschließlich auf eine Tätigkeit zu konzentrieren. Im Berufsalltag wird man mit mehreren Aufgaben konfrontiert, die allesamt am besten zeitgleich bearbeitet werden sollen. Das Wort „Multitasking“ beschreibt das simultane Ausführen mehrerer Aufgaben und scheint für uns zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Dies hat große Auswirkungen auf unser Arbeits- und Privatleben. Im Berufsleben führt es dazu, dass wir uns nicht hundertprozentig auf eine Aufgabe konzentrieren können. Es sorgt dafür, dass wir gedanklich abschweifen, länger für eine Tätigkeit brauchen, mehr Fehler begehen und unsere Entscheidungsfähigkeit darunter leidet. Beobachten Sie einmal Menschen, die einem Café sitzen. Wie oft wird während Gesprächen auf das Mobiltelefon geschielt,

schnell noch eine Whatsapp-Nachricht geschrieben oder noch kurz ein Telefonat geführt? Wahrscheinlich so häufig, dass Sie mit dem Zählen nicht mehr nachkommen. Und wie oft haben Sie Gesprächspartner beobachtet, die sich voll und ganz auf ihr Gegenüber fokussieren? Konzentration und Fokus sind in unserer Gesellschaft zu einem Luxus geworden. Fälschlicherweise denken wir, uns diesen Luxus nicht leisten zu dürfen. Das „Multitasking“ suggeriert uns effizientes Arbeiten und das Gefühl, alles unter einen Hut bekommen zu können. Doch der Schein trügt, wie ich Ihnen bereits oben beschrieben habe. Beobachten Sie sich selbst und hinterfragen Sie Ihr Verhalten. Wann waren Sie das letzte Mal wirklich auf eine Aufgabe, einen Moment fokussiert, ohne dabei abzuschweifen? Ich plädiere dafür, dass wir uns diesen Luxus wieder gönnen. Checken Sie Ihre E-Mails nicht minütlich, sondern nur zu bestimmten Uhrzeiten. Reservieren Sie sich Zeiten im Kalender für ein fokussiertes und konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkung. Lassen Sie Kollegen wissen, dass Sie während dieser Zeit nicht erreichbar sind.

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


105

PHOTO: ANIMA MUNDI

Legen Sie Ihr Handy beiseite. Schon bald werden Sie merken, dass fokussiertes Arbeiten sich auszahlt: Sie sind effizienter, die Qualität Ihrer Arbeit verbessert sich und Ihnen unterlaufen weniger Fehler. Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Fokus zu setzen, auch für die Freizeit. Gönnen Sie sich ein „Digital Detox“. Schalten Sie den Fernseher, Computer und Ihr Handy aus. Genießen Sie Momente, in denen Sie nicht permanent mit neuen Nachrichten konfrontiert werden. Verbringen Sie Zeit mit sich selbst und mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Wann haben Sie das letzte Mal bewusst darüber nachgedacht, was Ihnen wichtig ist im Beruf, in der Partnerschaft, in Ihren Freundschaften? Was sind Ihre Prioritäten? Leben Sie den Moment und konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesprächspartner. Man wird es Ihnen danken.

beginnen Sie eine Liste und versuchen Sie, diese Störfaktoren allmählich zu beseitigen. „Wenn ich so viele Dinge erreicht habe, so liegt das daran, dass ich immer nur eine Sache zur gleichen Zeit wollte.“ (William Pitt)

Sich zu fokussieren ist nicht einfach, aber die gute Nachricht ist: man kann es trainieren. Reflektieren Sie Ihre Arbeitsweise und Ihr Verhalten im Alltag. Was sind Elemente, die Sie daran hindern, sich zu fokussieren? Machen Sie sich diese Faktoren bewusst, E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


106

PHOTO: ANIMA MUNDI BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


107

Refresh

YOUR life

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


108

PRONAÐI SVOJU LUPU Dragi moji, dok čitate ove redove, pozivam vas da se vratite u detinjstvo i setite se onih trenutaka kada ste vi, ili neko od vaših prijatelja, uzeli lupu, i u lokalnom parku ushićeni, kao kakav mali čarobnjak, upalili vatru, tako što ste lupom “sakupili” energiju sunčevih zraka. Sunčevi zraci bi se fokusirali u žižu, odnosno jednu tačku, koja bi pala na list ili travu i isti zapalila. Više puta sam ponovio da su deca naši najbolji učitelji, samo ukoliko nam naš ego pruži šansu da učimo od njih. Isto važi i za sećanje u koje sam vas vratio. Ako me danas pitate, dok pišem ove redove, i analiziram svoje životne padove i uspone: “Šta je tajna uspeha?” Odgovorio bih da je ono što je presudno upravo u direktnoj vezi sa gore navedenim eksperimentom. Mnogi uspešni ljudi kažu “were focus goes, energy flows “, odnosno, gde ide naš fokus, tu ide i naša energija. Ako i vi isto verujete, da smo mi pre svega energetska bića, a tek kasnije fizička. Onda je fokus nešto o čemu treba voditi računa. Da li ste i vi čuli da je neko rekao za uspešnu osobu da je bio “u fokusu”, a isto tako za nekog ko nije uspeo u nečemu, da “prosto nije fokusiran”. Dugo sam i ja koristio te fraze na površnom nivou, bez da se udubim i razmislim šta to tačno znači i gde su uzroci neuspeha i uspeha. Sada vas ponovo pozivam da se setite bezazlenog dečjeg eksperminta sa lupom i da se setite svojih svakodnevnih aktivnosti. Pomislite da ste vi Sunce u svom životu i da su vaši zraci energija kojom raspolažete. Da, ima onih oblačnih dana, i onih mračnih i kišovitih, ali svi znamo da “posle kiše, dolazi sunce”, i da svako od nas ima dane kada sija i kada se oseća punim energije. Da li to znači da je ta energija usmerena baš na način koji mi to želimo? Ništa danas nije češće od talentovane osobe koja nije ostvarena, niti od osobe koja je puna energije i ideja, ali je pokrenula previše projekata i nikada ništa nije dovršila. PIŠE: MILOŠ MILOŠEVIĆ

Citiraću Tonija Robbinsa, koji kaže: “Jedan od razloga zašto malo nas dostigne ono što stvarno želi je taj što mi ne usmerimo svoj fokus i ne koncentrišemo svoju moć. Većina ljudi je površna u životu i nikada ne odluči da dostigne majstorstvo u nečemu specifičnom.” I, da. Verujem da je Ključ upravo u “Lupi”. U našim životima, lupa je ništa drugo nego naš fokus. Naša svesnost kojom BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


109 PHOTO: ANIMA MUNDI

količinom energije i vremena raspolažemo, i naša svesnost da energiju i vreme kojim raspolažemo (a i jedno i drugo je ograničeno), usmerimo u pravom pravcu. Sa fokusom. I da budemo istrajni. Dok cilj ne ispunimo. I da budemo baš kao dete koje drži lupu u parku iznad sasušenih listova, dovoljno strpljivi i jako fokusirani da držimo lupu iznad, sve dok sunčevi zraci ne upale vatru.

Možda poznajete one koji u životu “lupom pokušavaju da upale beton” i njihova strategija je da se pozitivno fokusiraju i uspeh će doći sam od sebe. O, ne. Najveća zabluda 21. veka i evolucije pozitivne psihologije je da ukoliko pozitivno misliš, pozitivno će se i desiti. To vam je kao da je vaša Lupa u fioci i očekujete da upalite list u parku. Da, Lupa je neophodna, i ako je ne iznesete vani, i ne bude sunčevih zraka, i ne izaberete adekvatan materijal za lupu kojom raspolažete, nikada tu vatru nećete ni zapaliti.

Kada se setim tih naših detinjastih ludorija, bilo je one dece koja nisu bila dovoljno strpljiva i želeli su da upale vatru za nekoliko sekundi i razočarano su prekidala eksperiment. Bilo je i Pozitivan način razmišljanja je apsolutno onih koji su želeli da upale beton i naravno da u neophodan, ali ne i dovoljan element. Pozitivno tome nisu uspeli. razmišljanje vas, tek uz FOKUSIRANU AKCIJU, ISTRAJNOST i STRPLJENJE, može dovesti do Ali, zar i većina nas danas nije baš kao i ta deca? ostvarenja vaših ciljeva i snova. Da li poznajete nekog ko proba da ostvare neki svoj cilj? Fokusira se na njega i uloži svu svoju Dragi moji, želim vam od srca da pronađete trenutnu energiju. I onda, na prvom većem svoju lupu i svoje sunčeve zrake. Da napišete problemu ili izazovu, odustane i nađe novi cilj, ili cilj koja vas inspiriše i motiviše. Da iskoračite više njih, i ponovi postupak. Onda mu to postane iz komforne zone i iskoristite svoj cilj, svoju navika, navika neuspeha, navika da ne dovrši enegiju i LUPU (čitajte fokus) da upalite Vatru u poslove do kraja. A svaki nedovršen posao, sebi. Baš kao što, u trenutku dok ovo čitate, na makar to bio i nesređen ormar, stvara energetski hiljade dece u svetu lupom pale list u parku, ne nezatvoren krug, i kao takav, umanjuje naš znajući da se u tom procesu krije velika životna ukupan energetski potencijal. tajna.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


110

PHOTO IZ PRIVATNE ARHIVE VUKAŠINA DAMJANOVIĆA BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


111

Refresh

YOUR dance

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


112

„LORD OF THE DANCE“

Zovem se Vukašin Damjanović, a zovu me još i Boško, jer sam u svetu plesa stalno okružen ženama, baš kao i poznati ’policajac sa Petlovog brda’ iz naše istoimene serije. Imam 27 godina, profesor sam engleskog jezika, a irskim plesom se bavim već skoro sedam godina. Vreme leti kada ste u dobrom društvu i kada volite ono što radite. Međutim, ne mogu da kažem da me je lepota ovog plesa privukla, jer praktično nisam ni bio svestan njegovog postojanja. Na moljakanje i nagovaranje svog najboljeg druga Ace, nevoljno sam došao na beli mermerni pod Studentskog doma na Karaburmi, i tako je sve počelo. Ja

sam došao da njemu pravim društvo, a on je došao iz jednog krajnje praktičnog razloga – da nađe devojku. Bio je truckav put, ali Aca je uspeo, a dobrim delom sam i ja zaslužan za taj spoj. I evo, sada planiraju svadbu! Smešno je to što je Aca prekinuo da se bavi plesom, iako je bio veći zaluđenik za čitavu keltsku kulturu, a ja sam pak nastavio. Pa, vi posle recite kako ples nije za muškarce. Gde ćete bolju ženu/ devojku/dečka da nađete, nego upravo na plesu! A kada sam ja u pitanju, dve godine sam bio u vezi sa devojkom koju sam na plesu upoznao. Plesom sam počeo da se bavim još kao brucoš na Filološkom fakultetu, i ljubav prema njemu i dalje ne jenjava. Taj skakutavi ritam me pokreće, ne mogu da ga se otarasim, postao je neotuđivi deo mene. Na ulici, dok čekam bus, sa slušalicama u ušima, ja cupkam i markiram korake. Nekada se plesačka opsesija prema ogledalima prenese izvan sale, pa kao neki ludak krenem da đipam ispred izloga prodavnica, jer to je jače od mene. Ne mogu to da vam opišem, to morate lično da doživite! Volim i u parku da vežbam, nekad sam, nekad u društvu. Irski ples je naporna disciplina, zahteva mnogo truda, fizičke i mentalne kondicije. Naravno, potrebna je određena doza talenta, ali upornost je, po mom mišljenju, presudnija. Krenuo sam od dve leve noge i moj napredak je dosta sporo tekao, rekao bih, ali uz konstantnu vežbu, mozak počinje da vam se adaptira i onda sve lakše usvajate nove korake, i ono što vam je bilo nezamislivo, postaje prosto kao pasulj! Samo držanje irskog plesača može se činiti jako neprirodnim, jer je u velikom broju slučajeva gornji deo tela igrača potpuno nepokretan, ruke držimo skupljene u šakama, tik uz telo, pravi kao strela. To je pogotovo slučaj u tradicionalnim plesovima, dok su koreografije osmišljene za šou slobodnijeg tipa. Nekada su treninzi toliko intenzivni da ne možete ni da dišete, ni da stojite na nogama, ali je lepo znati da se sav trud ipak isplati. Baviti

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


113

se ovim plesom iziskuje i mnogo odricanja. Treninge imamo i po četiri puta nedeljno, što je nekih 6 sati, i neretko moramo da propuštamo društvena okupljanja na koje bismo inače išli, a često sam odlagao i ispite na fakultetu zbog proba i nastupa. Trenutno sam član plesne škole „Irish Dance School Belgrade“, mlade, ali perspektivne trupe irskih plesača. Iza sebe imam pet feševa (eng. feis – takmičenje u irskom plesu), na kojima sam osvojio deset medalja (osam sa međunarodnih takmičenja i dve sa lokalnog takmičenja u Vršcu 2016.) i sedam trofeja (sedam prvih mesta). Postoje četiri nivoa u kojima se možete takmičiti. To su beginner, primary, intermediate i open. Prva dva nivoa sam, žargonski rečeno, očistio, i na sledećem fešu ću se takmičiti na intermediate nivou. U svetu irskog plesa, devojke brojčano dominiraju, kako kod nas u Srbiji, tako i vani. Na takmičenjima sve vrvi od svetlucavih haljina i kovrdžavih perika, dok se na prste mogu prebrojati muški takmičari. Neki će reći da momci zbog toga uživaju posebnu protekciju, i da čak dobijamo dodatne poene samo zato što smo muškarci, ali ja ne verujem u to. Sva mesta koja sam dobio su bila zaslužena. Pre četiti godine, dok sam još bio u staroj školi, zajedno sa trupom nastupao sam dva puta u pozorištu Madlenianum, što je za mene, tada relativno mladog plesača, bilo predivno i nezaboravno iskustvo. Od televizijskih nastupa, spomenuo bih ’’Žikinu šarenicu’’, gde smo takođe dva puta nastupali, i oba puta se odlično proveli. Od skorijih nastupa (u sadašnjoj trupi), izdvojio bih ovogodišnji serijal emisije ’’Ja imam talenat’’, gde je nas šestoro učestvovalo,

i gde smo prošli do polufinala. Nažalost, nismo prošli dalje, ali smo se fantastično proveli, i upoznali mnogo zanimljivih takmičara. Dok bi čekali da snimanje počne, međusobno bismo se ’nadmetali’ - svako u onome u čemu je najbolji, što je možda bio i najlepši deo tog iskustva. Irski ples, barem u Srbiji, nije toliko popularan kao neki drugi plesovi, mada sve više ljudi zna za njega, i sve veći broj želi da se oproba u njemu, jer su svi čuli za Riverdance i Lord of the Dance i za neverovatne spektakle koje oni priređuju koristeći, između ostalog, svima dobro poznate cipele za step. Kada se ne igra step, već tzv. ’soft’, devojke koriste baletanke, a momci koriste posebne cipele, koje imaju mekani prednji deo, a pozadi štiklu. Pored međunarodnih plesnih takmičenja po Evropi (Štutgart, Beč, Prag, Bratislava itd.), moje noge su bile i širom Srbije i Republike Srpske, gde smo plesali na koncertima i manjim nastupima. Takva iskustva obogaćuju, a čovek ne prima samo plesačko isustvo, već i životno. Postajete bolji čovek, otvoreniji, lakše pronalazite motivaciju za borbu protiv životnih nedaća u koje zapadnete, a kolege plesači postaju deo vaše šire porodice, i na njih uvek možete da računate. Zato sve ljude mladog duha pozivam da se bave irskim plesom, da nam se priključe. Ili dovucite nekog na ples, kao što su mene. Ko zna, možda će vam taj neko jednog dana biti jako zahvalan! PIŠE: VUKAŠIN DAMJANOVIĆ, PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I PLESAČ IRSKOG PLESA

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


114

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


115

Refresh

your sense

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


116

VOJNIK KOJI SE SMEJE

PIŠE: DEJAN SIMIĆ, STRUČNJAK ZA LJUDSKE RESURSE, TRENER I KOUČ. I NEOSTVARENI SLIKAR. FOTOGRAFIJA: IZ PRIVATNE ARHIVE Imao sam 8 ili 9 godina, kada sam od kuma za rođendan dobio istoriju Drugog svetskog rata u tri toma. U to vreme me tekstovi nisu naročito interesovali, ali su zato fotografije utoliko više privlačile moju pažnju. Bilo je tu i svetla i tame. Posebno se sećam fotografije na kojoj jedan vojnik drži druga, kao dete u naručju, i teši ga. Ulivamo sebi nadu, ili bilo šta drugo, što nam nedostaje, tako što to dajemo drugima.   Ipak, najviše mi je u sećanju ostala fotografija vojnika koji se ukrcava u desantni avion. Smejao se. Sada će verovatno cenjeni čitalac da kaže: Čudna mi čuda, smeje se za kamere. Ne, nije se smejao za kamere. Umem da ocenim da li se neko iskreno smeje i taj čovek se smejao kao da ide sa decom na piknik.   Ta fotografija mi decenijama nije izlazila iz glave. Plašio sam se svega i svačega, kontrolnog, ispita, pogrešnih odluka, neuspeha, bolesti... a taj čovek je imao hrabrosti i snage da se smeje sudbini u lice. Sudbini, koja je u njegovom slučaju mogla samo da bude neka gradacija nepojmljivog užasa, u smislu bola, patnje i moguće smrti.  

Zašto on ume da se smeje u takvoj situaciji, a meni se sroza scre pri pomisli na sledeći račun za struju? Godinama sam tražio odgovore i našao sam neke, koji su bili dobri i stvarno su mi pomagali. Ali sam celu tajnu razotkrio tek pre nekoliko godina.   Imao sam, kao kandidata za jednu poziciju, bivšeg pripradnika elitnih srpskih jedinica. Pošto se uvek trudim da naučim nešto od kandidata, opisao sam mu fotografiju i otvoreno ga pitao: „Kako je moguće da neko može u takvoj situaciji da se smeje?”  Odgovorio je: „To je bar lako. Prvo što te nauče u elitnim jedinicama je da živiš u sadašnjem trenutku. A sadašnji trenutak je za tog vojnika bio sasvim ok. Nije bio ni u kakvoj opasnosti, samo se ukrcavao u avion. Što se ne bi smejao?“ „Ali čekala ga je užasna sudbina“, rekao sam. „Da li znaš kakva sudbina tebe čeka?“, pitao je moj sagovornik. „Ne znam“, rekao sam i odmah shvatio poentu. Nema smisla brinuti se o neizvesnoj budućnosti. Tako je nećemo sprečiti. Jedina mogućnost da sprečimo nešto loše je da budemo prisutni u

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


117 PHOTO: PIXABAY.COM

sadašnjem trenutku. Nije ni to garancija, ali nezgoda. Trenutno nemaš drugi zadatak. pomaže. Oslobodi se svih drugih briga i misli i uživaj u vožnji ili hodanju. „Da li to znači da ljudi u takvim situacijama ni o čemu ne razmišljaju?“, pitao sam. I život odjednom postaje mnogo jednostavniji. „Ne, ne“, odmahnuo je rukom. „I te kako Ne dopuštamo više da nas brige i problemi razmišljaju, ali razmišljaju samo o stvarima opkole sa svih strana i sabiju u ćošak, već se koje su relevantne za ispunjavanje zadatka. To suočavamo sa njima, korak po korak, zadatak se zove tunel vizija. Suziš fokus samo na one po zadatak, dan za danom. stvari koje su relevantne za izvršavanje tvog zadatka. Zanemariš prošlost, jer ćeš misliti na Radim kao headhunter. Dešava se da svoju porodicu i rastužićeš se, jer nisi sa njima. mesecima tražim odgovarajućeg čoveka za Zanemariš budućnost, jer ćeš početi da se neku visoko specijalizovanu poziciju i kad plašiš povrede, bola i moguće smrti. Ako nisi u tad dođe trenutak kada kažem: Što se uopšte stanju da suziš svoj fokus na sadašnji trenutak trudiš? Tu osobu očigledno nikada nećeš naći. i stvari, koje su trenutno relevantne, nisi za Onda suzim fokus i kažem sebi: Nije važno da elitne jedinice.“ li ćeš tu osobu naći. Važan je samo sledeći Ja bih dodao: Ne samo da nisi za elitne jedinice, korak. Pozovi sledećeg kandidata. Nastavi da već nisi za život. pretražuješ baze kandidata i internet. Samo to ti je trenutno zadatak. Zaboravim sve ostalo i Od onda sam počeo svesno da se pridržavam tako se opet pokrenem. tih pravila. Jedino što je važno je naš sledeći korak, a ne Zanemarujem prošlost i budućnost. Koristim ih da li ćemo stvarno uspeti da se popnemo na samo kada su relevantne za sadašnji trenutak, vrh planine. što nije često. Možda samo par puta na dan. Ljudi me često pitaju kako uspevam, pored tako Fokusiram se na trenutni zadatak. Kada ležim stresnog posla, da ostanem smiren i (skoro) u krevetu i počnu da mi se u glavi vrte razne uvek dobro raspoložen. misli, kažem sebi: Sada ti je zadatak da zaspiš i da se odmoriš, a ne da mozgaš o stvarima koje Pravi odgovor bi glasio: Naučio sam to od sada ne možeš ni da uradiš, ni da promeniš. I vojnika koji se smeje. onda stvarno zaspim. Ako je on umeo da se smeje, umem to i ja. Kada hodam ulicom ili vozim kola, kažem sebi: Sada ti je zadatak da stigneš od tačke A do tačke B, što brže, efikasnije i bez ikakvih E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


118

PHOTO: PIXABAY.COM BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


119

Refresh

your love

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


120

LJUBAV NA DAH

PIŠE: MILAN NIKOLIĆ IZANO

Sve počinje dahom, a zna se da sve to što započne, kad-tad, ispuni se duhom.

su prestali da tragaju za lepotom postojanja u tunelima svoje duše. A upravo ta igra traganja za lepotom i ljubavlju u nama, ali i oko nas, osnovna je žiža (fokus) koju sledim da bih razotTu negde, oko njih, između gospoda- krio bit nastanka svog bića. ra svega i gospodarice ničega, protiču reči. Stvarajući, naučio sam da se lepota očima ne Pokatkad, čovek poželi da ostane i bez preval- bi videla da nema ljubavi u nama samima. Ma jenog slova preko usana, kada u uzburkanom šta nam se u životu dešavalo i ma šta o njemu duhu od snažnih udara oluje osećanja, omiriše mislili, istina je da nema veće istine od ljubamiris raja. vi. Ona je čulni i vančulni sveti zakon života. U tom pravnom aktu sastavljenom od prikaza I tada sazna da ljubavnog zanosa u njemu činjenica i događaja koji se ponavljaju u prirodi, nikada ne bi bilo, da nema nekoga pored sebe s zapisana je suština celog čovečanstva. A kao i kim bi delio vrelinu daha. u svim drugim gusto pisanim dokumentima od velikog značaja, tako i ovde, postoje delovi tekIskreno voleti nije ništa drugo nego spoznaja sta ispisani sitnim, na prvi pogled, neprimetda je ljubav uvek uzrok, a lepota večita posled- nim, ali jako bitnim odeljcima, u kojima se čuva ica stvaranja. Osećati se nevoljenim nije stanje i matematički kod prirodne beskonačnosti, koji ralnosti, to je nerealan pristup svesnosti. Zbog se ovaploćuje kroz naše sudbine. njene zdrave odsutnosti, došlo je do toga da je danas ogroman broj onih koji su postali neza- Razumevanjem i prihvatanjem svih njegovih dovoljni življenjem svojih života. Takvi su, jer pravila, prestaje zavisnost tela od fizičkih zako-

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


121

PHOTO: PIXABAY.COM

na, koja nam ta ista vezuje za ovaj obitavajući trodimenzionalni svet. Harmonizacijom fragmenata ličnosti dobijamo celinu razumevanja života. Ta jedinstvenost sveopšteg postojanja se ne ogleda u našem odnosu prema bilo kojoj osobi, već je sažeta u našem uverenju da se može otkriti nit linije beskonačnosti u svakom biću. Vera i trenutak su osnovne merne jedinice duhovnosti kada se prehranjuju evharistijom bezuslovne ljubavi. Svesnom biću je jasno da ispitivačkim pogledom na drugu osobu uvek vidi i delove svoje ličnosti. Zato sam uveren da čovek svoju suštinu ne može pronaći nigde drugo, osim u sebi, u svojim skrivenim i tajanstvenim dubinama. Pogrešno je shvatanje da život i ljubav protiču kroz nas i oko nas. Njihovi izvori su u našem duhu, tako da je beskonačnost uvek u nama. Poželjno je da prihvatimo, a zatim i da u sebe ukorenimo tu spoznaju da nemamo kraj. Pa ipak, kako tuneli, dubine i reka života, imaju potrebu da vide svetlost dana, potrebno im je tako nešto i omogućiti. To se postiže neprekidnim stvaranjem i to sa onom kreativnom snagom koja nam se godinama prikupljala i skladištila u duši.

za jedno. Zajednica udvoje trebala bi u jednom trenutku da postane crkva podignuta od našeg sveukupnog izvornog dela. Ozidaće se i stvoriće se od one sveprisutne, a često nevidljive svetlosti koju smo upijali u sebe, čekajući da nam u srcu ljubav sedne na presto. Sudbina je košulja skrojena po našoj meri, ali se i u našoj volji nalazi sloboda da je nosimo na putevima po kojima hodimo, onako kako mi želimo. Ma kakav nam bio rad, uspeh neće imati, ako u njemu nema ni delića od emocionalne kreativnosti. Tako isto i lepota bez ljubavi nema snagu za bilo kakvo savršenstvo stvaranja. Zato je najbolje da se ljubav utisne u rad, ma kakav on bio, pa će se lepota kreacije osetiti u svim delovima stvorenog dela. U životu sam se za mnoge stvari borio, širom otvorenih očiju u svoj strah gledao, samo sam za ljubav, spuštenim kapcima, tihim pojanjem, molitvu šaptao, da bi je pred sobom, kad-tad, oživeo. I sada, kada je tu, znam da je stvaralaštvo svrha svačijeg života, a da ono u sebi ponese božansku nit beskonačnosti, potrebno je da tu moju ljubavi prema jednoj osobi osete svi. Žiža mog postojanja postala mi je žarište stvaralaštva. Vrelina njenog daha, ispunila mi je duh.

Od davnina je poznato da se crkva uvek gradila na mestu gde se najbezbolnije dodiruju zemlja i nebo. Na onom parčetu grude ili stene, gde nji- Nazdravite sa mnom, rečima iz srca, duše i hove energije stvaraju najjaču spregu. Zato se i duha. Ispijmo ljubav na dah! u srcu gradi crkva. Eklesija u kojoj ima mesta za sve, ali se ona u nama uzdiže tek kada naučimo da na oltaru sačuvamo iskonsku ljubav samo E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


122

LE SOUFFLE DE L›AMOUR MILAN NIKOLIĆ IZANO

d’événements qui se renouvellent dans la nature, l›essence de toute l›humanité y est inscrite. Tout commence par un souffle, et c›est chose Et comme dans tous les écrits d›importance courante que tout début se retrouve tôt ou tard rédigés de manière imposante, ici aussi, il existe empli d›une part d›âme. des passages minuscules dans ce texte écrit, Et puis, entre le maître de tout et la maîtresse de imperceptibles à première vue mais grandement rien, et tout autour, les paroles affluent. importants, dans lesquels est préservé ce code Parfois, l›homme souhaite rester ainsi sans mathématique de la nature éternelle qui se qu›un mot ne vienne à franchir ses lèvres, au révèle à travers notre destin. moment où, dans son esprit rendu fougueux par les assauts de sentiments impétueux, il respire La compréhension et l›acceptation de toutes un parfum de paradis. ses règles, deviennent une addiction du C›est alors qu›il découvre, qu›en lui, il n›y corps aux lois physiques qui nous lient à ce aurait jamais eu d›amour sublimé, s›il n›avait monde tridimensionnel où nous résidons. eu quelqu›un près de lui avec qui partager la Par l›harmonisation de fragments de notre chaleur d›un souffle. personnalité nous recevons l›intégralité de la compréhension du sens de la vie. Cette Aimer sans concessions, c›est savoir que particularité d›une existence tout azimut ne se l›amour en est toujours l›origine, et la beauté mesure pas en fonction de notre rapport envers l›effet perpétuel de sa réalisation. Se sentir mal n›importe quelle personne, mais elle se résume à aimé, n›est pas un état de réalité, c›est une notre croyance qui fait que l›on peut découvrir le prise de conscience irréaliste. Par son absence fil de la ligne d›éternité dans chaque être vivant. lucide, aujourd›hui nombreux sont ceux qui sont devenus insatisfaits de leur vie. Ils en sont là La foi et l›instant sont les unités de mesure faute d›avoir cherché dans les méandres de leur de base de la spiritualité lorsqu›elle se nourrit âme. Mais justement, c›est ce jeu de recherche de l›eucharistie d›amour inconditionnel. Il est de la beauté et de l›amour, en nous et autour de clair pour un être conscient, que dans le regard nous, que je vous livre pour découvrir la flamme inquisiteur qu›il pose sur une autre personne, il y de notre être initial. voit aussi des bribes de sa propre personnalité. C›est pourquoi je reste persuadé que l›homme En réalisant ce jeu, j›ai appris que la beauté ne peut trouver son moi intérieur ailleurs qu›en restait invisible aux yeux si, en nous-même, il n›y lui-même, dans les profondeurs cachées de son avait pas d›amour. Quoiqu›il arrive dans la vie, et être . quoi que l›on en pense, la vérité est qu›il n›y a C›est une erreur de penser que la vie et l›amour pas plus vrai que l›amour. Ce dernier reste une nous traversent et nous entourent. Leurs loi de vie sensorielle et extrasensorielle. Dans sources sont en nous, et éternellement en cet acte de loi composé de faits démontrés et nous. Il serait bien de l›accepter et d›ancrer en

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


123

PHOTO: PIXABAY.COM

nous cette notion de notre infinitude. Mais, les tunnels, la profondeur ou le fleuve de la vie, tous ont besoin de voir la lumière du jour, ou de rendre une telle chose possible. Cela s›obtient par un effort ininterrompu et une vigueur créatrice qui se rejoignent et s›accumulent dans notre âme. On sait depuis toujours que les églises sont fondées à un point de convergence entre la terre et le ciel. Sur un morceau de terre ou de roche, là où les énergies forment la plus forte concentration. C›est pour cela que dans notre cœur doit s›ébaucher une église. Une ecclesia où il y aurait de la place pour tous, mais cette dernière grandit en nous seulement lorsque nous apprenons à conserver sur son autel un amour originel pour une seule chose. L›unité à deux devrait devenir en un instant l›église élevée par l›ensemble de nos actions initiales. Elle serait constituée et bâtie de toutes les lumières invisibles mais présentes que nous avons intégrées en nous, en attendant que l›amour dans notre cœur ne prenne place sur son trône. Notre destin est comme une chemise faite à nos mesures, bien que dans notre volonté se trouve aussi la liberté de la porter sur les chemins où nous évoluons, de la façon dont nous le souhaitons. Quelle que soit notre tâche, nous n›aurons aucun succès si nous n›y mettons pas une parcelle de créativité émotionnelle. Tout

comme la beauté qui sans l›amour n›aurait aucune force, pour toutes les créations parfaites. Donc le mieux serait que l›amour soit investi dans une tâche, peu importe laquelle, et ainsi la création de la beauté se ressentirait dans toutes les parties de cette tâche. Je me suis battu pour beaucoup de choses dans la vie, regardé mes peurs droit dans les yeux, mais pour l›amour j›ai murmuré un doux chant de prière les paupières closes afin de le voir vivre devant moi à un moment donné. Et maintenant qu›il est là, je sais que sa création est le sens de la vie de chacun de nous, et qu›il porte en lui le fil divin de l›éternité, aussi il est important que cet amour envers une personne soit ressenti par tous. La flamme de mon existence est devenue le point d›orgue de ma créativité. La torpeur de son souffle a rempli mon âme. Venez porter un toast avec moi, en prononçant des mots venant du cœur, de l›âme et de l›esprit. Nous allons boire au souffle de l›amour. TEXTE TRADUIT EN FRANÇAIS PAR JACQUELINE BUSSERON

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


124

PHOTO: PIXABAY.COM BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


125

Refresh

your day

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


126

NAŠI OČEVI VS. MI PHOTO: ANIMA MUNDI

PIŠE: LJUBIŠA BORETOV Naši očevi su u našim godinama smatrani uspešnim muškaricma kada su za sobom već imali vojsku, diplomu fakulteta, dvoje dece i zaposlenje u društvenoj firmi. Lagano. Takvo je bilo društveno uređenje. Ovo današnje ne zavisi više toliko od države, koliko od biznis analitičara, trendsetera, influensera na socijalnim mrežama, gurua, lajf koučeva, i svih onih za koje vam, da budemo iskreni, nije baš najjasnije ko su i šta uopšte rade u životu, ali vam direktno ili indirektno kroje kapu. Muškarci 70-ih godina imali su jedinu obavezu da se ujutro odvezu u kancelariju, a da po povratku, osam sati kasnije, prelistaju novine i zadremaju sa njima preko glave u dnevnoj sobi. Mi, današnji muškarci, imamo utisak da je naše breme na leđima mnogo teže i da nam modernizacija ne ide na ruku, iako nam je donela više mogućnosti. Krenimo od kolonjske vode. Naši očevi imali su ’’Brion’’ u ogromnim količinama, a oni malo napredniji, da ne kažem urbaniji u to doba, koristili su ’’Pino Silvestre’’.

Pogledajte izbor kozmetike za muškarce danas. Pa to je da dobiješ nervni slom ispred police sa proizvodima za jaču polovinu (ili torbe šanera, koji je dotrčao da ti za 40-60 evra dobaci original, može i na dve rate): kreme za lice, kreme za oči, kreme za telo, kupke, preparati za negu kose, preparati za negu brade. O kozmetičkim salonima koji sve više nude usluge kreirane samo za nas, da i ne govorimo. Naravno, sve u hipsterskom fazonu, spolja berbernica, unutra salon za depilaciju. Moja baba bi rekla’’spolja gladac, unutra jadac’’, ali vremena se menjaju, pa se ne može više ni koristiti rečnik moje mudre baba Nade.   Kada upoređujemo mirna i staložena vremena naših očeva sa ovim u kojima živimo mi, njihovi sinovi, rođeni 70-ih i 80-ih, izbor automobila je još jedna velika, primetna razlika. Šta su u ponudi imali tvoj i moj ćale? ’’Fića’’ je bio nacionalni auto, dok se nisu pojavili malo luksuzniji ’’Golf’’, ’’Opel’’, ili za to doba, lađa na drumu, ’’Fijat 1300’’. A u doba socijalizma, svi

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


127 PHOTO: PIXABAY.COM

koji su hteli da budu bolje organizovani i malo prištede od plate, mogli su sebi da priušte bilo koji od tadašnjih modela. A danas? Pogledajte izveštaje sa sajmova automobila i sve će vam biti jasno. Na ovom, našem beogradskom, posetioci mogu samo da plate ulaznicu, slikaju se pored lepih automobila i lepih prezenterki, i onda te slike dele na socijalnim mrežama, u nadi da niko neće primetiti da je sve totalni fejk. Ali dobro, nećemo sada o luzerima, već o tome kako da to ne budeš.   E, to je već pitanje čiji odgovor vredi milion dolara. Današnji muškarac mora da bude uspešan, da zarađuje mnogo, ako bar ne radi posao dovoljno interesantan sam po sebi, mora da vodi računa o porodici, a uz sve to, mora uvek da bude svež, a snažan, autoritativan, a blag, mudar, a zabavan. A da li mi sve to uspevamo, veliko je pitanje. Formula je jednostavna. Promeni fokus. Umesto da se fokusiraš na druge i da neprestano

razmišljaš o tome kako da zadovoljiš potrebe koje ti se nameću, razmišljaj šta je to što će usrećiti tebe. Naravno, uvek se postavlja pitanje okruženja, ono u čemu smo mi na ovim prostorima majstori. ’’Kako da mislim na sebe, kada imam toliko toga oko sebe? Porodica, roditelji, prijatelji, posao, ja ne mogu sve to da postignem i još da mislim na sebe’’, najčešće je razmišljanje ovdašnjeg muškarca pritisnutog životom. A život vam je kao let avionom. Beznačajan je broj ljudi koji nemaju strah od letenja, ali svi ipak lete i bore se sa svojim strahovima ili neprijatnostima najbolje što umeju. Kada ste u avionu, dobijate sigurnosne instrukcije da, u slučaju pada pritiska, masku za kiseonik prvo stavite sebi, a tek onda pomognete onima koji sede pored vas. Jer, ako nemate dovoljno kiseonika, nećete moći da pomognete ni sebi ni drugima. Isto vam je i sa životom i srećom. Ako sebe ne usrećite, kako ćete usrećiti one koji se nalaze u vašem okruženju?  

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


128

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


129

Refresh

your orman

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


130

SAMO NEKA JE VESELO!

PIŠE/FOTOGRAFIJE: ALEKSANDAR TOPIĆ, GRAFIČKI DIZAJNER I DIZAJNER MODNIH DODATAKA

U prethodnih par sezona je na muško odeljenje svih radnji, na velika vrata, ušao desen. Cvetni, karo, prugasti, ornament, boho ili tufnasti desen pojavio se na pantalonama, košuljama, majicama, čarapama, modnim dodacima poput kačketa, kravati i leptirmašni. Šara, ponajviše ona koloritno-vibrantna, do sada je bila namenjena ženama, ali su je muškarci oberučke prigrlili, što možemo videti na ulicama. Mlađe generacije veoma vešto kombinuju, u jednoj odevnoj kombinaciji, čak i pet desena, što je za svaku pohvalu. Surfujući Instagramom, možemo da nađemo pregršt ideja, te onim danima kada

ponestane inspiracije za uklapanje ili za kupovinu novih modnih dodataka, dovoljno je samo da bacimo pogled na profile posvećene muškoj modi. Preporuka za tri Instagram profila: @trevor_stuurman, @thesartorialist i @fashionbeanscom. Dve preporuke za uveseljavanje jeseni koja predstoji su desenirane leptir-mašne i čarape. Od razdragane i šarene leptir-mašne se ne treba bojati! Ukoliko ste poklonik jednostavnih odevnih kombinacija, odaberite odelo u jednoj boji sa kvalitetnom jednobojnom košuljom, a leptir-mašnu uparite sa cipelama ili čarapama. Igrajte se i uklapajte! Uz teget odelo, neka leptir-mašna bude teget sa

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


131

raznobojnim cvetićima, a čarape u boji cvetova. Ako ste smeli, neka kombinacija bude sastavljena od farmerki, belih patika, crvenih čarapa na bele tufnice i crne leptirmašne na bele tufnice. Uz žute patike i crne pantalone na bele tufne, preporučujem leptir-mašnu u crvenoj boji sa belim zvezdama. Svaka odevna kombinacija, školska, poslovna ili ona za odlazak na druženje, biće neočekivana ako se odlučite za čarape sa desenom. Za muškarce koji odlaze na posao u pantalonama i džemperima, preporučujem čarape u karo desenu. On je uvek muževan! Neka kolorit bude usklađen sa džemperom. Tufnice su uvek valjan izbor, takođe. Mladi (duhom) će biti od stila ako odaberu čarape sa desenima inspirisanim hranom, životinjama i cvećem.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


132

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


133

Refresh

your Å PAJZ

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


134

U FOKUSU ENERGETSKI SMOOTHI OD BUNDEVE Današnja glavna sezonska namirnica je butternut, zimska tikva, žute kože i predivnog narančastog mesa. Okus joj je izrazito sladak, što ovisi o stupanju zrelosti veći to je boja mesa intenzivnija, a okus sve slađi i bogatiji pogotovo ako se priprema na sirovi način kao kod ovog smoothia gdje ta slatka narančasta boja dolazi do izražaja. Šalica narezane tikve sadrži oko 60 kalorija, 16 uh, 3 g. vlakana, koja tijelu također pruža gotovo 300% dnevne potrebe za vitaminom A, 50% vitaminom C, 7% kalcija i 5% željeza. Beta karoten tikvi daje narančasto-žutu boju, koji se u tijelu se pretvara u vit. A, koji pomaže u održavanju zdravlja očiju, a važan je u održavanju zdrave sluznice i drugih

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


135

1 naranča ili 3 mandarine ¼ ceyl.cimeta šalica tikve ( hokaido ili butternut ) 2 žličice proteina riže Savjet: ako smoothie želite nadograditi biljnim proteinima za bolju nutritivnu vrijednost, budući da su okusi u ovome smoothiju delikatni, moja je preporuka da to budu proteini riže, a ne industrijske konoplje koja je intenzivnijeg okusa, koje je bolje kombinirati s drugim okusima. Iskoristite sezonske namirnice maksimalno i na različite varijante jer priroda nam donosi toliko bogatstvo, samo treba biti otvorenog uma i prigrliti novosti u naš život. Zdrawi Kutak Zdrawi Kutak je vizija promicanja zdravih stilova života, koji uključuje, kroz koncept holističkog pristupa, važnost zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti, podupiranje lokalnih proizvođača hrane, prirodne kozmetike, te uvođenje dodatnih zdravijih navika u postojeću prehranu ljudi. PODRUČJA DJELOVANJA ZDRAWOG KUTKA SU : PIŠE: MARKO BOGDAN, MAG. OEC., MAGISTRIRAO NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU U OPATIJI, SVEUČILIŠTA U RIJECI. MOJE PODRUČJE EKSPERTIZE JE HOTELSKO-TURISTIČKI MENADŽMENT I MARKETING TE NUTRICIONIZAM ZA KOJI SE TRENUTNO SPECIJALIZIRAM, KAKO BIH SVOJU DUGOGODIŠNJU LJUBAV I STRAST PREMA HRANI, ZDRAVIM NAPITCIMA, ISTRAŽIVANJU UTJECAJA PRAVILNE PREHRANE NA LJUDSKI ORGANIZAM I ZNANJE, DODATNO USAVRŠIO.

mekih tkiva. Kada govorimo o vit.C, odličan je pri zacjeljivanju rana, a važan je za zdravlje desni, dok kalij pomaže u održavanju zdravog krvnog tlaka. Vjerujem da većinu ovih stvari znate te da ćete još više ovu finu sezonsku namirnicu, koja se može pripremati na žaru, pržiti, pasirati za juhe, ili pire, koristiti u složencima, umacima i raznim finim namazima. Priprema se vrlo brzo, tako da joj se ukloni kora, ja ju najbolje ogulim sa gulilicom, uklonimo peteljku i sjemenke, koje se inače ne koriste često, osim ako planirate sačuvati sjeme za uzgoj. JESENSKI PUMPKIN SMOOTHIE ZA CCA 500ML 2 dl vode 1 banana 1 jabuka

• specijalizirano savjetovanje zaposlenika ugostiteljskih objekata za pripremu svježe hladno cijeđenih sokova i smoothie od voća i povrća te kreiranje evenata za njihove potrebe • savjetovanja kroz kreativne radionice (individualne i grupne ) zdrave prehrane, navika i dobrog življenja • promoviranje zdravih stilova života i evenata za potrebe drugih poslovnih subjekata ( ugostitelja, hotelijera, udruga, bolnica, sajmova,organizacija i sl. ) • suradnja s portalima i časopisima na temama zdravih stilova života • promocijske usluge s ciljem bolje prepoznatljivosti proizvoda i/ili usluga poslovnih partnera • promocija OPG proizvođača, seoskih turističkih imanja i njihovih proizvoda i/ili usluga i njihova važnost za naše gospodarstvo • suradnja s institucijama na projektima zdrave prehrane i navika ( turizam, ugostiteljstvo, odgojno-obrazovne ustanove, javnim sektorom i civilnim društvom.) • promocija, savjetovanje i organizacija evenata te poslovnih sajmova Opći cilj ovog koncepta je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i života stanovništva u Republici Hrvatskoj i šire. Specifični ciljevi su poticanje na smanjenje pojavnosti kroničnih bolesti kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti. Smatram da bi svatko mogao u svoju postojeću prehranu uvrstiti i neke dodatne zdravije navike, kako bi se mogli posvetiti uživanju u životu.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


136

PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


137

Refresh

your HOROSKOP

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


138

USMERI SVOJ FOKUS

Ovan Ovnovi poseduju izraženu strast prema životu i akciji. Intelekt je pravolinijski, subjektivan, jednostran. Simbolika ovna najčešće opisuje aktivnost u sportu, arhitekturi, inženjerstvu, glumi. Takođe, mogu biti dobri hirurzi. Izrazita mu je disciplina, tačnost, odlučnost, idealizam. Inače impulsivan, fantastičan radnik, snažna ličnost, sa velikom motivacijom i željom za izazovom. Ovnu su harmonični znaci Lav i Strelac, a prema Vagi je zastupljena uzajamna bliskost u poslu, prijateljstvu ili ljubavi. Živi uvek unapred, uvek više, uvek bolje, sve ili ništa. Bik

PIŠE: MILOŠ MUŠICKI, ASTROLOG

Venera vlada bikom, što znači da je taj deo neba u savršenom skladu sa prirodom te planete. Bik je neobično orijentisan na lepotu i umetnost. Više je sklon osećaju i spoznaji lepog, nego umovanju. Krasi ga duhovni potencijal za muziku i slikarstvo. Fokusiran je na ljubav, brak i porodicu, udoban život i uređen dom. Melanholičnog je temperamenta, često rezervisan, ali velikodušan i tolerantan. Harmonični su mu Devica i Jarac, ali najveću poveznost ima sa znakom Škorpije. Blizanci Budući da su glavni Merkurov znak, oni su pre svega dvojni znak ljudskih odnosa, veza, prenosa i dodira sredine u kojoj se živi. Svestrani su, duhovni i rečiti, puni ideja. Ličnosti rođene u ovom znaku često imaju po dva zanimanja. Najčešće su opisani kroz književnike, profesore, profesije za koje je potrebna govornička veština, kao što je reporter, novinar, posrednik. Takođe su naklonjeni svetu matematike i psihologije.

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


139

PHOTO: PIXABAY.COM

Skloni su čestim putovanjima, promenama i dinamičnom stilu života. Harmonični znaci su mu Vaga i Vodolija a najbliži odnos gaje sa znakom Strelca.

upravlja u bitnim životnim segmentima. Zaljubljivi su, topli, jaki, poverljivi, kreativni. U dobroj su harmoniji sa Ovnom, Strelcem i Vodolijom.

Rak

Devica

Raku pripada uloga posredovanja, posredište, sredine. Obeležava sredinu godine, povezuje uobličeni svet, prag je reinkarnacije, prelaz od zenita ka nadiru. Osećanja rođenih u znaku Raka su tiha i duboka, jača od volje i intelekta. Oni se često bave naukom, istorijom, agenti su, vrtlari, cvećari i kolekcionari. Vole udobnost, domaći život, kuću, decu, zavičaj, domovinu. Skloni su vizijama, romantici, vole slike, more, muzeje, pesmu, svako izobilje. Subjektivni su, emotivni, strpljivi, odani domu, osetljivi, zaljubljeni u narod.

Znak odgovara latinskom VIR – čovek, muž, suština, pozitivna stvaralačka sila. Analiza zauzima bitno mesto u procesu saznavanja. Ona vrši disekciju da bi upoznala delove i išla do dna stvari. Device se obično bave poslovima vezanim za analizu i kritiku, zatim jezicima, pisanjem stihova, filozofijom, ili su profesori, sekretari, pronalazači, diplomate. Umetnost im je jača strana, poznati su po ručnim radovima. U drugom obliku privrženi su disciplini i čistoći, takođe vidljivi u farmaceutskim zanimanjima. Polažu na bonton, odevaju se ukusno, lepo se ponašaju i poštuju društvene kodekse. Direktni su, velikih zahteva, perfekcionisti, saosećajni, dobri učitelji.

Lav Kao srce Zodijaka, lav izražava radost življenja, ponos, plemenitost i ambicije. Volja za moći i organizacijom uprave nad ljudima je izražena, kao i vladanje prostranstvima. Imaju jak uticaj na ljude, dobre su vođe, a vladanje i visina im dobro pristaju. Lav je samosvestan, bez iluzija, dovoljno tolerantan. Ne odustaje od borbe i ljudi mu rado prepuštaju da njima

Vaga Vaga je povezana sa simbolikom broja sedam, znak je ravnoteže na kosmičkom i psihičkom planu. Simbolizuje opštu ravnopravnost i duh pravednosti, kao i

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


140

društvenu i ličnu usklađenost. Intelekt Vage upućuje na lepotu, estetiku, stihove. Podložne su raspoloženjima, vremenskim uticajima, nisu objektivne, jer sve sudove donose na osnovu emocija. Zanimanje će im biti glumac, advokat, sudija, muzičar, dirigent, sva zanimanja u kojima je potreban takt. Kako Venera vlada i Vagom, opisuje jako estetsku ličnost, sa smislom za igru i muziku, više klasičnu, ima odmeren stil i prirodnu eleganciju. Harmonična je sa Vodolijom, Blizancima i Ovnom.

ljubopitljivi, fanatični. Strelac

Karakter čistog Strelca , ako ga možemo zamisliti, odgovara sintetičkoj viziji četiri kvadranta, koja otkriva zakon harmonije – simfonije što upravlja kosmičkom evolucijom. Osećanja su im humana, protiv su tlačenja i okrutnosti, na prvom mestu im je moral i etika. Kad su pobednici, onda su velikodušni, idealisti, uvek vode računa o moralnoj zakonitosti među ljudima. Intelekt im je Škorpija religijsko–filozofski, uvek traže osnovni zakon po kome sve treba da se kreće. Intelekt je Kod ovih osoba, iako je racionalna svest dubok i hrabar, planira i predviđa, ispituje veoma razvijena i čini se da je izvor motiva i sve sa strašću i traži dublji smisao. Oni vole akcije, najvažniji psihički plan je podsvesno. ustaljen i uređen poredak stvari, slobodu i mir, Ovaj znak je izvanredan i u upoznavanju stalne i čvrste zakone, hijerarhiju, crkvene i čovekovog sklopa, kao psiholozi, hirurzi, lekari. društvene tradicije, sportove i ljubav prema Među njima se nalaze naučnici istovremeno životinjama, prirodi. Optimisti su, uvek u pozitivne i intuitivne inteligencije, radoznali pokretu, visokog duha, inspirativni, radosni, u potrazi za suptilnim i nerazumljivim progresivni, religiozni, emotivni. problemima, biolozi, metapsiholozi, metafizičari. Osećanja su im duboka, kod njih Jarac su pomešani mašta i energija. Intelekt je kod škorpiona svojevrstan, a on u svakom sistemu Uticaj ovog znaka ispoljava se istim može da nađe šupljine, može da raspravlja o kvalitetima discipline, razmišljanja i napora, svakoj temi, hrabro objavljuje svoje sudove. ne trude se odvojiti od sveta. Tendencija Vrline su da je veran svojim prijateljima, ka introvertnosti okreće čoveka Jarca ka uporan, prilagodljiv, sklon kompromisu, razmišljanju i dubokom proučavanju. Ni hladnokrvan u opasnosti, mobilan je, prelazi jedna ga teškoća ne može okrenuti od cilja preko sitnica i ume da uprosti stvari. koji je rešio da dostigne. Introvertnost daje Složeni su, samopouzdani, tajanstveni, vođe, Jarcu i izuzetno rezervisanu prirodu. Volja BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


141

PHOTO: PIXABAY.COM

kod ovih osoba je čvrsta, konstruktivna i prodire gde hoće. Temperament je obično melanholičan i flegmatičan, zato su kamenog lika, čvrstog pogleda. U ljubavi su realisti, poštovani i voljeni. Harmonični su sa Bikom, Devicom, Vagom, najviše sa znakom Raka. Često im je zanimanje diplomate, bankara, dramskog umetnika i glumca uopšte. Bave se i egzaktnim prirodnim naukama. Vrline su im izdržljivost, istrajnost, ozbiljnost, kritičnost, metodičnost. Vole tradiciju, istoriju naroda, obožavaju intelekt. Krasi ih talenat za viša zvanja, organizaciju. Čovek je od cilja, ambiciozan, moralan, oprezan, praktičan, realističan. Vodolija Ljude rođene u znaku Vodolije gotovo uvek privlači nevidljivo, i više nego bilo ko drugi sve spoznaju, isključivo duhovnim putem. Osećanja su im humana i prefinjena. Mogu direktno da čitaju tuđe karaktere. Ne podnose surovost, imaju bogatu maštu, često nerazumljivi drugima. Intelekt im je naročite vrste, što dokazuje sposobnošću da se igraju teza i antiteza. U ljubavi su liberalni i teže slobodnijoj ljubavi. U harmoniji su sa znakovima Blizanaca, Vage i Lava. Osobe rođene u ovom znaku bave se pronalazaštvom, tehničkim pronalascima elektronike, kosmologije, prirodnih nauka uopšte, umetnošću, književnošću, socijalnom tematikom. Imaju smisao za kolektiv,

humanost i naprednost. Vole muziku, društvo, sastanke, život u zajednici, rad sa ljudima na polju psihologije i slično. Krasi ih suv intelekt, pristalica je napretka na svim poljima. Avangardni su, altruistični, skloni eksperimentisanju, lojalni, ispitivački nastrojeni, napredni. Ribe Simbolizuju psihu, primarno unutrašnji svet i komunikaciju sa Bogom. Savršeno sposoban za logiku i rezonovanje, ali se najčešće stvari svode na osećaj. Istančan im je pogled u polju psihologije i duhovnosti. Nalaze mir na putu religiozne vokacije, gde se izražavaju mirno kroz milosrđe, bilo u svetu, bilo u svakodnevnom životu. Nenametljivi su, povučeni u sebe, prilagodljivi. Osećanja su im neograničena, emotivni su i osetljivi, veliko saosećanje sa drugima, podložni impresijama. Život im je obasut vizijama i bojama, rasplinut u širinu. Stvoreni su za porodičan život i vole miran brak. Harmonični su sa znakom Škorpije, Device i Raka. Zanimanje im je najviše na polju slikarstva, muzike, arhitekte su, dizajneri, zanimanja gde je potrebno vreme i preciznost. Zaljubljenici u prirodu, boje, slike, tradiciju, romane. Krasi ih izražen talenat, kreativnost na mnogim poljima. Romantični, intuitivni, spiritualni, puni poštovanja, humanisti.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


142

LJUBAV

Mislio sam da joj nikada ne

i nezainteresovana za sve ok

pogledao u oči, one su joj si

gledale su me i govorile. Bu

hrabrosti da se zagledam du

je skrivala godinama. Možd

tajne nego se otvorila ka me

se prepoznali . Ljubav je ipak

vole. Tražeći se u prostorima

tuđim, kreirali smo naš jedin PIŠE: SIMON KONSTANTINOVIĆ PHOTO: PIXABAY.COM

BROJ #31, SEPTEMBAR 2017.


143

eću prići. Bila je tako daleka

ko nje. Svaki put kada bi je

ijale. Oči taj skriveni put do duše

udi hrabar sa mnom. Skupio sam

uboko u nju i vidim sve ono što

da i više nije mogla da živi svoje

eni. U tom otvaranju lagano smo

k za hrabre, za one koji umeju da

a i univerzumima, sopstvenim i

nstveni. Univerzum ljubavi!

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


VIDIMO SE U OKTOBRU PHOTO: ANIMA MUNDI

Profile for Refresh | Studio

Refresh Your Life  

Septembar 2017.

Refresh Your Life  

Septembar 2017.

Advertisement