__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ranum Boglig efterskole Niveaudelt undervisning i 9. & 10.kl. 3 rejser & 450+ venner

20+ Cambridge IGCSE fag 50+ profil& valgfag

Weekend busservice

B O O K E N R U N D V I S N I N G PÅ R A N U M E F T E R S KO L E . D K • R E S E R V É R E N P L A D S T I L D E T B E D S T E Å R I D I T L I V


Efterskoleliv .................................. 4 Undervisning & global learning .... 6 Profilfag & kulturfag ..................... 10 Aktiviteter & valgfag .................... 14

Ranum Efterskole College har fokus på den enkelte elev i respekt STORT OG MANGFOLDIGT FÆLLESSKAB Ranum Efterskole College har et stort og fantastisk fællesskab med plads til forskellighed. Mangfoldigheden giver mulighed for niveaudelt undervisning og mange spændende aktiviteter.

ET ÅR MED UDSIGT TIL HELE VERDEN Vi har et stærkt internationalt fokus og tror på, at mødet med andre kulturer styrker din personlige udvikling. Derfor rejser vi 3 gange ud i verden, samt inviterer internationale elever og lærere til Ranum.

NIVE AUDELT UNDERVISNING Vi tilbyder et internationalt og dansk forløb i både 9. og 10. klasse, samt et prøvefrit forløb på gymnasieniveau. De danske og engelsk fag kan kombineres efter interesse. Undervisningen er niveaudelt, og eleverne udfordres både fagligt og personligt.

PROFILFAG UD OVER ALLE GR ÆNSER Du kan vælge mellem mere end 50 forskellige profilfag, kulturfag og valgfag. I profilfagene mødes elever med samme interesser, og der dannes stærke fællesskaber på tværs af hele efterskolen. Nye profilfag opstår i et samarbejde mellem elever og lærere - kun fantasien sætter grænsen.

Udgivet af Ranum Efterskole College

Foto: Elever, ansatte og venner

Design: Ranum Efterskole College


Fællesbilledet er en tradition og billedet af elevhold 17 er taget efter COVID-19 retningslinjer.

Ranum Campus ............................ 16 Bæredygtig dannelse .................. 18 Prøv Ranum ................................. 22

Skolens logo på gavlen består af 2.725 portrætter x 7 af elever og ansatte. Tilsammen er der 19.053 portrætter, der symboliserer mangfoldighed og fællesskab.

Tilmelding & busservice .............. 23

for fællesskabet, og sammen skaber vi et unikt efterskoleår BUSSERVICE - GØR DANMARK MINDRE Med Efterskolebussen kan elever fra hele landet let komme til Ranum Efterskole College.

Et efterskoleophold kan ikke beskrives i ord - det skal opleves! Med venlig hilsen

SOMMER C AMPS I 1 - 4 UGER – FOR 14 -17 ÅRIGE Ta’ på international sommer camp med unge fra hele verden, og bliv god til engelsk. Prøv efterskolelivet på danse camp, cheerleading camp og sejlads camp.

Olav Storm Johannsen, Forstander

N VA

EM ÆRK

E T

S

BESØG R ANUM OG PR Ø V EN REC AMP Ranum er en unik efterskole, og derfor er det vigtigt at få en rundvisning inden tilmelding. Hvis du er mellem 12 - 15 år, kan du også prøve en RECamp i 3 dage.

R ANUM FAMILIEHØJSKOLE Tag familien med på en aktiv sommerferie på Ranum og prøv spændende imagination og natursports aktiviteter. Læs mere på ranumefterskole.dk/kortkursus.

Tryksag 5041 0826 1234 5678 LaserTryk.dk A/S

Ranum Efterskole College, Seminarievej 23, 9681 Ranum • Tlf: +45 9666 4400 • info@ranumefterskole.dk • www.ranumefterskole.dk


”Mit år på REC har været helt vildt omvæltende. Jeg har mødt mega mange dejlige mennesker, fået fantastiske venner og lavet minder for livet. Men vigtigst af alt er jeg kommet tættere på mig selv og har udviklet mig utrolig meget personlighedsmæssigt. Det har uden tvivl været mit livs bedste år, og noget der vil være med til at definere mig som person” Nicoline Skov Jørgensen

Efterskoleliv

Et efterskoleår er både et socialt og fagligt år med venskaber for livet DET GODE EF TERSKOLELIV Vi tror på, at det gode efterskoleliv opstår, når elever og lærere er frie til i fællesskab at forme et unikt efterskoleår med stærke interessefællesskaber. Eleverne kommer fra alle dele af landet og over 20 forskellige lande. Denne mangfoldighed betyder, at vi dannes til at indgå i et demokratisk og forpligtende fællesskab. Et efterskoleår binder både skole, interesser og venskaber sammen 24/7 og giver hver enkelt elev et godt afsæt til videre uddannelse og et godt liv. FORPLIGTENDE FÆLLESSK AB Et stort fællesskab kræver tydelige rammer, og vi bygger samværet på dialog, tillid og respekt. Derfor samarbejder lærere og elever om at sikre, at alle får et trygt og godt efterskoleår. Eleverne er delt op i kontaktgrupper på 9-10 elever. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer, som tager sig af elevernes trivsel. Kontaktgrupperne spiser sammen og skiftes til at lave morgenmad i husene, og i én uge har eleverne køkken og praktiske opgaver.

4

AKTIV HVERDAG MED INDFLYDEL SE Vi lægger stor vægt på, at eleverne tager initiativ til aktiviteter for hinanden, og at de er aktive. Der er morgenmotion fire dage om ugen og masser af sport i de tre haller og tre motionsrum. I husrådene kan både elever og lærere foreslå

nye aktiviteter, og alle ideer belønnes med chokolade og en dialog på forstanderens kontor. WEEKENDER PÅ EF TERSKOLEN Mange elever vælger at blive på skolen 2-3 uger i træk. Hver måned er der enten en forlænget weekend eller en ferie. Nogle weekender er ”bliveweekender”, hvor der er undervisning og anden aktivitet. I weekenderne er der både aktiviteter og tid til at slappe af. VERDENSKØKKEN MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Vi samler på gastronomiske oplevelser og får inspiration fra kulturrejserne og fra elever fra andre lande. Vi prioriterer sund mad, bæredygtighed og lokale råvarer. Køkkenet serverer selvfølgelig vegetarmad og tager hensyn til allergier eller ønsker om specielle diæter. KLUBBER OG FRITID Hver aften er der tilbud om aktiviteter og klubber. Bl.a. basketball, badminton, håndbold, fodbold, beachvolley, wakeboard og sejlads, samt kreative fag, som musik, design og eSport. Eleverne kan også foreslå nye klubber gennem hele året. FÆLLESARR ANGEMENTER I løbet af skoleåret holder vi fællesarrangementer for hele skolen bl.a. foredrag, temafester, koncerter og en stor performanceuge.

Stærke værdier Livstræet er Ranum Efterskole Colleges logo og symboliserer skolens værdigrundlag. Roden og stammen symboliserer fællesskabet, grenene elevernes frie udfoldelse og cirklen det globale. Eleverne skal opleve at komme ud på de tynde grene, opdage verden og tage historier,

erfaringer og begejstringer med tilbage til fællesskabet. Det store gavlbillede over festsalen viser Livstræet formet af billeder af ansatte og elever gennem tiden, og hvert billede er en pixel i et mangfoldigt fællesskab.

“Det har været et virkelig lærerigt år med tonsvis af minder og nye venner for livet!” Louise Kirstine Vandsø Højgaard


Et døgn på Ranum - indeholder det hele på én gang. Man går i skole, har profilfag / fritidsaktiviteter og pligter sammen med hinanden, og man er sammen med sine venner hele tiden. I Corona-tid er dagsskemaet tilpasset retningslinjerne for rengøring og familiegrupper.

Fællessamling / husmøder

Morgenmotion

Morgenmad

Undervisning

Undervisning

Frokost / rengøring

Undervisning

Fritid / klubber

Aftensmad / studietid

Profil-, kultur- og valgfag skifter 3 gange om året (se side 10-13)

Aften klubaktiviteter: Adventure, dans, fodbold, klatring, musik, design, koncert, SoMe, biograf, spil og hygge

Godnat


Undervisning & Vi kombinerer dansk efterskole med et globalt udsyn og internationale fag, som skaber sammenhæng med verden Undervisning og dannelse Ranum er en almen efterskole for alle. Vi tilbyder undervisning og samvær med fokus på livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Vi har som mål at forbedre hver enkelt elevs faglige niveau og at forberede eleverne til at kunne begå sig lokalt og globalt i livet. Den faglige undervisning, profilfagene, kulturfagene og valgfagene flyder sammen i det frie efterskoleliv, som eleverne oplever i løbet af skoledagen, om aftenen og i weekender, samt på de 3 rejser. Det er i denne helt unikke mangfoldighed af fag, nationaliteter og fællesskab, at vi danner unge voksne. Det gør undervisningen til global learning.

Dansk og internationalt forløb Eleverne kan vælge imellem et dansk 9. eller 10. klasses forløb samt et internationalt forløb på engelsk i 9. eller 10. klasse. De kan også lave en kombination af de to forløb i 9IG Flex. Skoleåret afsluttes med folkeskolens eksamener i FP9, FP10 og Cambridge IGCSE eksamener. På side 9 kan du se, hvordan du kan sammensætte dit eget skema. 9X OG 10+ er gymnasieforberedende og målrettet både erhvervs og gymnasiale uddannelser f.eks.: STX, HHX, HTX og EUX. På 10+ kan du sammensætte netop dit skema med mange forskellige valgfagskombinationer. Fagene dansk, engelsk, matematik og idræt er obligatoriske, men du får herudover 3 valgfag - deraf navnet “+”. Du kan også supplere med profilvalgfag som f.eks. Green Fingers, eSport Pro og Inter Culture Class.

6

9IG OG 10IG er for dig, som har lyst til at prøve det engelske internationale Cambridge IGCSE undervisningsforløb og evt. vil på et IB Gymnasium.

NYHED 10.GYM Hvis du er til mere end 10. klasse, kan du vælge vores nye prøvefrie 10.GYM, hvor fagene afspejler 1.G pensum og undervisningen er tilrettelagt, så du forberedes til at kunne tage første år på STX, mens du er på efterskole.

Fleksible skoleforløb Det er muligt at kombinere det danske og internationale forløb både i 9. og 10. klasse. Således kan en elev i dansk 9. klasse vælge f.eks. engelsk og tysk. Ligeledes kan elever fra internationalt forløb vælge at have eksempelvis naturfag eller matematik på dansk.

Niveaudelt undervisning Alle elever har individuelle skemaer, som er tilpasset netop deres skoleforløb, interesse og fremtidige mål. Eleverne er inddelt på 3-4 forskellige niveauer i alle boglige fag, og det er muligt at skifte fagligt niveau i løbet af skoleåret. Vores mange forskellige fag, faglige niveauer og aktiviteter er unikt tilpassede forløb for alle elever. INKLUSION OG STØ T TE Vi har rum og tid til alle elever uanset baggrund og behov. Vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Vi har to-lærer klasser, individuelle støttelærere og voksen-kontaktlærere. Vi tilbyder særlig støtte til ordblinde og elever med faglige udfordringer. Alle elever har en studietime hver dag, hvor de laver lektier og har mulighed for at søge støtte fra lærerne. EF TERSKOLE OG HJEM SAMARBEJDE Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem efterskole og hjem - både om det sociale og det faglige. Eleven vurderes fagligt og socialt igennem hele skoleåret, og feedback gives løbende til både eleven og hjemmet. Vi inviterer forældre og elever til forældredage, hvor det er muligt at møde og snakke med kontaktlærere, faglærere og studievejledere.

Undervisningen er primært på engelsk og tilrettelægges både efter Cambridge IGCSE læseplaner, samt fagmålene for folkeskolen. Som IG-elev får du både en dansk FP9 eller FP10 afgangseksamen og en international anerkendt uddannelse og et eksamensbevis, som kan bringe dig videre både i Danmark og globalt. CAMBRIDGE IGCSE (9IG og 10IG) er for 14-17 årige og står for ”International General Certificate of Secondary Education”.

IGCSE kræver ikke særlige faglige forudsætninger, men det akademiske niveau er højere end et tilsvarende dansk forløb, og du skal være sikker i engelsk tale og skrift.

”Jeg har oplevet så meget, jeg ikke have troet, jeg ville. Jeg er fra Grønland, og derfor har det været en udfordring i sig selv at være væk hjemmefra” - Liam Brøns


global learning

Sammenholdet på Ranum har en kæmpe indflydelse på eleverne og miljøet. Jeg opfatter faktisk nogle af lærerne som vores venner, noget som slet ikke er normalt, der hvor jeg kommer fra” Victor Javier Minero Latinovic, Mexico (oversat citat)

7

Ranum Efterskole College er Danmarks eneste efterskole med det anderkendte Duke of Edinburgh Award program for unge ledere.

“Lærerenes initiativ i undervisningen og i fritiden gør året sjovt, trygt, spændende og så giver det alle mulighed for at blive en del af fællesskabet.” - Harald Hybel Schack


9. & 10. klasse På Ranum giver 9. & 10. klasse ny energi, modenhed og indsigt i verden. Undervisningen er niveaudelt efter dine faglige og personlige færdigheder, så du får optimale udviklingsmuligheder. Om 9. klasse Undervisningen er niveaudelt og målrettet både erhvervsog gymnasiale uddannelser f.eks.: STX, HHX, HTX og EUX. 9X UNDERVISES PÅ DANSK i alle obligatoriske fag efter fagmålene for den danske folkeskole og afslutter med FP9 eksamen. 9IG FLEX OG 9IG UNDERVISES PÅ ENGEL SK i både det danske og Cambridge IGCSE pensum. IG eleverne afslutter både med FP9 og internationale IGCSE eksamener. Vi tilbyder IG engelsk på internationalt niveau (IGCSE) til alle 9X elever. Der undervises 30 lektioner pr. uge i boglige fag og 6 lektioner pr. uge i valgfag og profilfag.

8

Alle elever i 9. klasse skal lave en projektopgave.

Om 10. klasse Nye spændende tilbud i 10. klasse. I det kommende skoleår har vi lavet nogle spændende nye valgfagstilbud, særligt til 10. årgang. Her kan eleverne vælge at kombinere danske og internationale valgfag. Det er også muligt at vælge særlige valgfagspakker, som samler elever med samme interesser og giver mulighed for både faglig fordybelse og personlig udvikling. Læs mere i vedhæftede information om valg af fag. 10+ er målrettet både de erhvervs- og gymnasiale ungdomsuddannelser f.eks: STX, HHX, HTX og EUX. Undervisningen er niveaudelt i de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og idræt. Ved siden af disse fag kan eleverne sammensætte deres eget skema af en lang række valgfag. Det er også muligt at vælge et tematisk valgfagsforløb i Green Fingers, eSport Pro og Inter Culture Class. 10+ elever kan også vælge at have internationalt IG engelsk samt flere internationale valgfag (IGCSE). 10IG er primært gymnasieforberedende og målrettet f.eks.: STX, HHX, HTX, EUX, Pre-IB, IB og internationale skoler. 10IG undervises på engelsk efter Cambridge IGCSE pensum. Danskundervisningen er niveaudelt efter elevens forudsætninger. Vi tilbyder dansk som 2. sprog og et særligt program for danske expat elever. Skoleåret afsluttes med FP10 i dansk, engelsk og matematik. Det er også muligt at afslutte de øvrige FP10 fag med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Elever på 10IG afslutter både danske og internationale IGCSE eksamener. Elever i 10+ og 10IG skal i brobygning og lave OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

9. klasse på Ranum er meget mere end afslutningen på folkeskolen. Vi har 42 skoleuger, så der både er tid til at se verden og blive forberedt på de afsluttende eksamener. Du bliver både fagligt udfordret og modnet til din videre uddannelse.” Olav Storm, Forstander

“Mit sprog er blevet meget bedre både pga. undervisningen, men også fordi jeg har fået venner fra hele verden.” - Johanne Jensen


       

9IG

Dansk Engelsk Matematik Naturfag Historie Samfundsfag Kristendom Idræt

     

9IG

FL E X

9X

Dansk IG English Matematik IG Global Perspectives Naturfag Idræt

     

Dansk IG English IG Mathematics IG Global Perspectives IG Science Idræt

FORTSÆT MED ET SPROG: ¢ Tysk ¢ Fransk

10+ Dansk Engelsk Matematik Idræt

10+ KAN KOMBINERES VÆLG TRE MED ET TIL TO 10IG FAG ¢ Tysk ¢ Fransk ¢ Spansk ¢ Naturfag ¢ Fysik & Kemi ¢ Psykologi ¢ Sport & Fysiologi ¢ Innovation ¢ Computer & IT ¢ Art & Design ¢ Produkt & Formgivning ¢ Samfundsfag ¢ Filosofi ¢ Film & Media ¢ Asian Cooking ¢ Coral Restoration ¢ Greenfingers ¢ Historie ¢ Religion ¢ eSport ¢ Outdoor skills

    t t

   

10IG Danish 1st / 2nd / Expats IG English 1st/2nd IG Mathematics IG Global Perspectives

VÆLG TRE 2 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

IG German IG French IG Spanish IG Mandarin IG Coordinated Science IG Marine Science IG Physics IG Biology IG Chemistry IG Business Studies IG Physical Education IG Drama IG Geography IG History IG Travel & Tourism IG Environmental Management

10GYM         

Dansk Engelsk Tysk Matematik Historie Samfundsfag Naturvidenskab Idræt Medie

Som noget nyt i efterskoleverdenen har vi lavet et forløb, hvor undervisningen og dannelsessigtet afspejler første år i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Vi har den erfaring, at vi udvikler os bedst, hvis vi bliver udfordret på alle områder. 10. GYM forløbet er målrettet elever, som ønsker et dannelsesog fællesskabsår med både det højeste faglige niveau og udsyn til verden, som det kun er muligt på Ranum Efterskole College.

VÆLG TO PROFILFAG OG ET KULTURFAG (SE SIDE 12-13) OG VÆLG TRE FORSKELLIGE AKTIVITETSFAG PÅ ET ÅR ¢ Adventure ¢ Art & design

¢ Boxercise ¢ Klatring

¢ Kajak ¢ Medie & Film

¢ Sejlads ¢ Svømning

¢ Asian Cooking ¢ Badminton

¢ eSport ¢ Fitness Dans

¢ Meditation & Mindfullness ¢ Mountainbike

¢ Wakeboard ¢ Windsurf

¢ Basketball ¢ Bowling

¢ Fodbold ¢ Golf

¢ Musik ¢ Fotografi

¢ Yoga ¢ eller din idé:

Der tages forbehold for oprettelse af fag og valgfag, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

”Jeg er blevet virkelig tilpas med at snakke engelsk, men udover det faglige har jeg lært SÅ meget om livet” - Sofie Hermann

9


Danmarks største udbud af

Profilfag

Personlig udvikling og læring i aktive fællesskaber Vi tror på, at vi lærer bedst, når vi indgår i interessefællesskaber, som rummer både kropslige, fysiske og kreative aktiviteter. Derfor har vi to overordnede profiler i stedet for linjer: Natursport og Imagination. De to profiler indeholder profilfag, som handler om at lære en bestemt aktivitet, og kulturfag som handler om den verden, vi lever i. INTERESSEFAG Lærere og elever skaber sammen helt unikke undervisningsforløb drevet af interesse, engagement og lysten til at lære sammen. Profilfagene står ikke alene, men integreres i de boglige forløb. Og teori og praksis samles på profilfags- og kulturrejserne.

10

L ÆR AT TR ÆFFE VALG Ens interesser ændrer sig i takt med, at man lærer nyt og møder nye venner. Derfor har vi ikke de samme fag hele året. Elever og lærere kan foreslå nye kulturfag i efteråret og nye profilfag i foråret. Inden skolestart har eleven valgt til den første periode, men i de to næste perioder stemmer vi om, hvilke fag der udbydes. Det er topmotiverende - både for eleverne og for lærerne.

FÆLLESSK AB ER AT ACCEP TERE ANDRE Valg af profil- og kulturfag er en del af skolens pædagogiske mål. Vi mener ikke, at alle elever altid skal det samme, og når vi rejser i mindre grupper, så opnår vi en større indsigt i verden. NATURSPORT & IMAGINATION Natursport betyder sport med mening og tanke. Dvs. at man bruger sporten til at træne færdigheder, som forbereder en til f.eks. at kunne sejle, dykke og ride sikkert i naturen. Imagination handler om at skabe kreative oplevelser, som inspirerer og motiverer andre til selv at være aktive. Det kan være at lave film i Medie, give en koncert i Musik eller at skabe gadekunst i Street Art. På profilfagsrejserne kommer vi ud og får brugt de færdigheder, vi har øvet os i. PROFILFAG & KULTURFAG Profilfag er orienteret mod at øve en færdighed og anvende den i praksis. Profilfag giver eleven en identitet under Natursport eller Imagination, som f.eks. dykker eller danser. Kulturfag handler om at bruge sine interesser og færdigheder til at åbne nye kulturer og venskaber. Eleverne behøver ikke at have en speciel natursportseller imaginationinteresse. Det er mødet mellem mennesker og kultur, der står i centrum. EGENBETALING PÅ REJSER Fagene og rejserne tilrettelægges og vælges i et samspil mellem lærere og elever, og hvis en gruppe elever vil rejse længere end budgettet kan række, så er der mulighed for at lave egenbetaling på et fag og en rejse. Egenbetalingen ligger fra 0 - 12.000 kr. og alle elever må prioritere deres ønsker og drømme. Der er mulighed for at søge om individuelt tilskud til både elevophold og egenbetaling, så alle elever får mulighed for at deltage i en af de større rejser.

De mange muligheder for både profil- og kulturfag gør, at man nemt kan finde noget, man synes er spændende. Og så kan man oveni købet selv komme med forslag til rejserne.”

Maria Birk

På rejsen til Nepal har jeg lært at sætte pris på, hvor privilegerede vi er, og hvor godt vi har det. Man lærer at sætte pris på de små ting.”

Laura Vinstrup

“Det var fedt at komme ud i mere vind og større bølger end i Rønbjerg. Det var en helt igennem fantastisk tur med minder for livet.” - Alberte Bonde, Sejlads i Crotien


& kulturfag Tre perioder & 28 rejsedage Skoleåret er inddelt i tre perioder - to profilfag og en kulturfagsperiode. Hver periode afsluttes med en rejse på 5 til 14 dage: I alt rejser vi op til 28 dage.

Profilfag 1 Den første periode har eleven valgt før skolestart, og den bruges til at forberede den første profilfagsrejse. Eleven lærer at sætte sig både personlige og fælles mål for profilfagsperioden. Vi træner til f.eks. et Padi Open Water dykkercertifikat som forberedelse til at tage et på den afsluttende rejse. Første rejse varer typisk 5-8 dage.

Kulturfag I den anden periode er temaet Kultur og Verdensborgerskab. Kulturfagene tager udgangspunkt i et lands kultur f.eks. USA, Nepal, Sydamerika, Kina eller Japan. I kulturfagene forberedes eleverne grundigt til kulturrejsen. På rejsen møder vi lokale unge og danner venskaber for livet. Kulturrejsen varer 10-14 dage.

Profilfag 2 Tredje periode fokuserer på personlig dannelse og udvikling ved at kombinere både kulturfag og profilfag. Eleverne er nu erfarne i at forme profilfag og meget engagerede i at skabe nye fag. F.eks. opfandt en gruppe elever profilfaget Cheerleading og rejste til USA, hvor de trænede med lokale unge. Sidste rejse varer typisk 5-8 dage.

Pga. Covid-19 situationen forventer vi at ændre i rejseaktiviteterne, således at vi tilpasser rejseaktivitet og destinationer til myndighedernes rejseanbefalinger. Bl.a. planlægges det at flytte de store kulturrejser til april 2021. I skoleåret 2021-22 tilpasser vi rejseprogrammet efter erfaringerne fra skoleåret 2020-21.

Turen til Los Angeles er noget af det fedeste jeg har oplevet, for jeg fik så meget viden om den amerikanske kultur og modsætningen, som er på cheerleadingen i USA og her i europa - for det er der virkelig. Da jeg var i Los Angeles fik jeg nye venner på den High School vi besøgte som både var  cheerleadere  og skoleelever. Jeg skriver stadig med dem og følger dem også på sociale medier.” Zarina Veronica Nina Rauff Andersen

“We experienced a lot in Costa Rica. It was a journey full of experiences that we will never forget.” - Alberte Bonde


Profilfag

Fit For Life Hård træning, udfordringer og masser af sjov. Cirkel-, styrke- og konditionstræning blandet med kampsport. Rejsen går til Tyskland eller Island.

Adventure outdoor

Sejlads

Mountainbike, kajak, kano, løb og teamtræning. Adventure race og ekspeditioner til Sverige eller Skotland flytter dine grænser.

Vi har 12 sejlbåde og en stor kapsejladsbåd. Lær navigation, praktisk sejlads og kapsejlads. Tag et duelighedsbevis og kom med på togt til Grækenland og Kroatien.

eSport

Surfing

eSport er for både drenge og piger. Vi arbejder med historie, taktik, samarbejde og kommunikation i bl.a. WOW, LoL, CSGO, DOTA & Starcraft.

Surfing foregår i Cold Hawaii: Klitmøller. Du får erfaring med bølger, sikkerhed, padling, og “take off”. Vi rejser til Portugal eller Marokko.

Board Performance

Wakeboarding

Alt der har noget med boards at gøre. Skate, longboard, surf, og snowboard. Rejser til Europa for at skate eller Østrig for at snowboarde.

Vi wakeboarder på vores egen bane i Rønbjerg, vi lærer balance, tricks, spring og sikkerhed. Vi rejser til 360° baner i Danmark og i Europa.

Dykning

Windsurfing

Vi har PADI Open Water, Advanced og PADI Rescue kurser, så du kan dykke i hele verden. Vi har egen dykkergrejbank. Rejser til Rødehavet eller Malta.

Kulturfag

Mærk vinden og lær at styre sejl og bræt. Vi surfer i Trend. Vi har en stor surftrailer, hvor alt udstyr er rigget og klart til brug. Vi rejser til Middelhavet.

Sydafrika Vi skal lære om og opleve kultur og historie i Sydafrika. Få et indblik i apartheidtiden og opleve det moderne samfund og kontrasterne i Sydafrika.

Nepal

Japan

Vi har to Nepal kulturfag: Nepal Venskabsskole og Himalya Trekking. Nepal er verdens højeste klasseværelse og udvider din horisont for livet.

Japansk kultur opleves bedst i mødet med japanske unge. Vi besøger skoler og virksomheder i Tokyo. Vi arbejder med forskellige temaer som manga og cosplay.

Namibia

Canada

Vi arbejder med dyrevelfærd og besøger N/a a’n ku sê - Namibia Wildlife Sanctuary, en NGO, som hjælper skadede dyr tilbage til naturen.

Vi kører igennem Rocky Mountains, hvor vi oplever bjerglivet, kører off-piste ski, besøger skoler og samarbejder med Protect Our Winters.

Costa Rica

Sydkorea

Vi arbejder med bæredygtighedsprojekter sammen med lokale unge og studerer aktive vulkaner, frodige regnskove, smukke strande og økoturisme.

Vi skal besøge en stor international skole, opleve det fascinerende liv i Seoul og overnatte i bjergene hos buddhistiske munke.

Kina Vi er venskabsskole med et gymnasium ved Beijing. Vi bor ved lokale familier og oplever deres hverdag. Der er flere interesseområder i Kina bl.a. Kung fu.

Indien Mød en markant anderledes kultur end den danske. Vi møder de lokale og får den indiske kultur helt ind under huden.

“På rejsen til Nepal har jeg lært at sætte pris på, hvor privilegerede vi er, og hvor godt vi har det. Man lærer at sætte pris på de små ting.” - Laura Vinstrup


Dans

Musik

Hip Hop, funk, show og modern. Vi underviser både begyndere og øvede i de to dansesale. Vi har lavet flashmobs og danset i London og Beijing.

Samspil og sang på flere niveauer, og mulighed for at lave dine egne indspilninger i vores lydstudie. Du behøver ikke at være øvet. Vi rejser til bl.a. London.

Cheerleading

Medie & Fotosafari

Cheerleading indeholder mange forskellige elementer. Vi arbejder med akrobatik, tumbling, løft, kast og koreografier.

Photoshop, hjemmesider og videoproduktion samt grafisk layout. Vi har et moderne MAC værksted med storprinter. Vi rejser til en storby i Europa.

Ridning

Guide & Event

På hesteryg oplever man naturen helt tæt på, og samtidig kan man nå langt omkring. Tag med på rideture i f.eks. Sverige og Island.

Lær at lave events og at guide dine kammerater på profilfagsrejsen. Rejsen går derhen, hvor I planlægger det.

Visuelt design

Yoga

Visuelt design har til formål at udfordre og udvide dine kreative evner, kulturelle viden og æstetiske sans. Vi rejser til en storby i Europa.

Yoga traditionen går flere hundrede år tilbage og er både en måde at leve og se verden på samt en livsstil. Faget fokuserer på Yoga, Mindfullness og god kost.

Gastronomi

Tilføj dine forslag

Lær at lave spændende mad og smag på et nyt univers i det gastronomiske værksted. Undervisning af prof. kokke og rejser til Spanien og København.

Cuba & Miami Vi opleve kontrasterne imellem det vestlige Miami og det socialistiske Cuba. Vi besøger Miami Beach, danser salsa og møder unge fra de to verdener.

Europa Tour Mød mange forskellige unge mennesker i Europa. Vi udforsker forskellige byer og oplever den kulturelle mangfoldighed.

Malaysia I Malaysia skal vi besøge vores venskabsskole Hilla Community Center. Vi underviser på skolen, og vi oplever den smukke Malaysiske regnskov.

Sendes til info@ranumefterskole.dk

Brasilien Vi fokuserer på kultur, natur og udvikling. Vi besøger bl.a. Tijuca National Park, ser Cristo Redentor, oplever livet i en favela og møder lokale unge.

Peru Forbered dig på en lang tur tilbage til en af de ældste civilisationer i verden og oplev hvordan kulturhistorien har indflydelse på det moderne samfund.

US High School

Vores venskabsskole ligger i Santa Cruz. Vi bor privat og kommer tæt på den amerikanske kultur. Prøv et udvekslingsophold på en US high school.

New Zealand

US Road Trip

Vi studerer landets natur, kultur og historie. Bl.a. hvordan maorierne vedligeholder deres traditioner. Vi besøger også en venskabsskole.

Byerne skifter fra år til år, men hovedmålet med dette fag er at udforske den amerikanske kultur og besøge forskellige steder i USA.

Coral Restoration Vi studerer koralrevene og lærer, hvilken rolle koralrevene spiller biologisk og samfundsmæssigt for lokalbefolkningen.

13

Tilføj dine forslag Sendes til info@ranumefterskole.dk

“Jeg har fået en masse ud af rejserne, og jeg føler mig mere selvsikker og klar på at skulle rejse i fremtiden - også uden mine forældre.” - Nanna Frandsen


NYHED Ranum Maritimt Center i Rønbjerg med 5 nye sejlbåde, Windsurfere, SUP boards, vilmarksbade og mobil sauna.

Rønbjerg SURF

I Rønbjerg ligger vores maritime base for sejlads vandsport og badning.

F OD B O L D

S VØ

CH

MNING

E E R L EA D I N G

SEJLADS

Multihallen YO G A

- ligger midt på skolens område, og her spiller vi håndbold, fodbold, volley, vi udøver yoga, zumba, cheerleading, airtrack, gymnastik og meget mere. Derudover er der en stor klatrevæg, som eleverne også har adgang til under kyndig vejledning.

Aktivitetsf Ved siden af profilfag kan du Vi skifter flere gange om året, så du Vi bruger hele området, og

MO

UN TA I N B I KE

DA N S

14

VI

KL A

ED SØLØ

B

TRING

3 fitnessrum FITNESS

L ST

- ét i hvert hus, hvor du kan træne selv eller med venner, og derudover har vi aktivitetsfag, der giver dig mulighed for at få styr på kondien eller prøve kræfter med alt fra crossfit til kampsport.

KA N O

Vilsted Sø - er enhver friluftselevs store drøm. Vi har direkte adgang til søen, og området bliver benyttet til kajak, kano, SUP, adventure, MTB, løb og ridning.

”It was fantastic! I enjoyed a lot of activities and classes at school. It was the best school year I ever had!” Ploypailin (Mild) Laotaveesook


NYHED Mountainbikebane, Beachhåndboldbaner, Greenfingers dyrehave med geder, gæs, kaniner, stort nyt koralrev og laboratorie.

Her ligger et af Nordens største aktivitetscentre, Landal Resort, hvor vi bruger svømmehallen til dykning og svømning og wakeboardbanen til SUP og wakeboard.

DY K N I N G

GA BA

DESTR AND

AR

WA

S T R ON O M I

T & DESI GN

KE B OA R D

fag & valgfag

E SP

ORT

Skolens fællesområder

vælge aktivitetsfag og klubber. kan prøve mange forskellige aktiviteter. der er også plads til dine ideer...

- rummer bl. a.: Medie, E-musik, eSport, biograf og træværksted. Udenfor er mulighed for skating, longboarding, roller skiing, basket, hockey, parkour, bueskydning og bålhygge.

SUP

DRAMA

15

R IDN ING

MUSIK

KA JA K

Atletik & boldbaner ligger lige i baghaven, og her dyrker vi atletik og spiller fodbold, bubble ball og beach håndbold.

“Ranum has taught me to make the best out of a situation” Sofie Worm

S K AT I N G


Ranum campus SPORTS- & LØBEBANE

SEMINARIEHUSET

MULTISPORTSHAL

LIEN

Fakta om skolen

16

21.900m2 Samlet areal 495 Elevsengepladser 96 Ansatte 28 Klasseværelser 4 Naturfagslokaler 3 Motionsrum 3 Beachvolleybaner 2 Musiklokaler 2 Danselokaler 1 Festsal til 475 pers. 1 Biograf til 60 pers. 1 Skateboardværksted 1 Designværksted

1 Medieværksted 1 Elektronisk musik Beatlab 1 eSportslokale 1 Gastronomisk værksted 1 Sportssal m. bouldervæg 1 Idrætscenter m. 3 haller 1 Sports- & løbebane 1 Natursportscenter 1 Wakeboardbane v. Landal 1 Mountainbikebane 1 Maritimt Center med sejlbåde, sauna og vildmarksbade

172 års skolehistorie Ranum er en af landets ældste uddannelsesbyer, og siden starten i 1848 er der uddannet mere end 5000 lærere på Ranum Statsseminarium. Fra 1987 til 2011 blev det omdannet til pædagogseminarium og HF. Ranum Efterskole College startede i 2004 og i 2009 det gamle seminarium. I 2013 købte efterskolen Ranumhus, som oprindeligt blev bygget til Idrætshøjskolen Ranum.

RØDDER I GRUNDTVIGS OG KOLDS TANKER Den første seminarierektor, Ludvig Christian Müller, var en stor personlighed. Han havde undervist både H. C. Andersen og filosoffen Søren Kirkegaard, og socialiserede med både Grundtvig og Kold, hvis skolesyn kom til at præge Ranum Seminarium. Denne arv har Ranum Efterskole College gjort levende og Ranums stolte uddannelsestraditioner bredes i dag ud til hele verden.

“One of the best experiences is hanging out with friends in Loftet at Kær during the weekends, because that is when I met most of the friends I’ve made this year.” Sofie Worm


GREEN FINGERS

HOVEDBYGNING & FESTSAL

RANUMHUS

HØJSKOLE

KÆRHUSET

17

Fire huse og et stort fællesskab i centrum Med 450+ elever er Ranum Efterskole College en af de største efterskoler i Danmark. Eleverne bor i fire huse: Kærhuset, Seminariehuset, Lien og Ranumhus. Hovedbygningen med festsal og spisesal er samlingspunktet på skolen. Skolen ligger i udkanten af Ranum by med få hundrede meter til lægehuset og Brugsen.

STORE OG SMÅ FÆLLESSK ABER I de fire huse bor i alt 46 kontaktgrupper, som har hver sin kontaktlærer. Eleverne er blandet på tværs af alle fag og på små hold, men hver dag samles vi alle i festsalen til fællessamling med sang, fortællinger og nyheder. Vi holder også store fester og koncerter, og du får venner på hele skolen.

“Most incredible year of my life, I have met some life long friends and made some amazing memories.” Ellen Marie Wedell-Wedellsborg


Bæredygtig dan Skoleåret er en rejse fra ung til voksen og handler om at lære at tage ansvar for hinanden og verden Rejsen fra ung til voksen handler om at se livet og sin fremtid i det store perspektiv og nogle gange sætte sig selv til side for det store projekt: at skabe en god fremtid for alle. Vi har en fælles forpligtelse på at skabe fokus på en bæredygtig fremtid og FN’s 17 Verdensmål. VÆ R M E D T I L AT G Ø R E E N FO R S KE L Vi rejser flere gange i løbet af skoleåret og sætter et klimaaftryk for, at eleverne kan få en personlig fortælling og fælles bevidsthed om verdens udvikling. Det betyder, at vi arbejder med flere klimavenlige projekter: Vi køber grøn strøm fra vindenergi, sorterer affald, fokuserer på økologi og bæredygtighed i køkkenet, samt genbruger og renoverer det meste af vores inventar. BÆ R E DYG T I G H E D PÅ S KE M A E T Vi har lavet et stort koralstudie, hvor vi fokuserer på bevarelse af koralrev, og i naturfagene planter vi CO2 skov og laver insekthoteller. I Green Fingers projektet arbejder eleverne med

økologi i egne haver, mens geder, kaniner og høns lever af vores grønne madrester M E DA N S VA R S K A B E R DA N N E L S E Efterskolelivet handler både om faglig og personlig udvikling, hvor man først og fremmest vokser ved at indgå i et forpligtigende fællesskab. På Ranum er du selv med til at forme din hverdag med fag og aktiviteter. Du lærer at sætte dig mål og at træffe de valg, der fører frem til målet. Du får din egen personlige fortælling, som modner dig og gør dig mere klar til din videre uddannelse, og du får også en forståelse af, hvordan aftryk på verden påvirker fremtiden. Det kalder vi bæredygtig dannelse. Her kan du læse om, hvordan nogle elever og forældre oplevede et år på Ranum - og du kan møde flere af vores tidligere elever på: www.ranumefterskole.dk/elevhistorier

18

Greenfingers Less talk – more action! Verden er i forandring, og vi skal bruge naturens ressourcer på en ansvarlig måde; nøgleordene er bæredygtighed,

dyrevelfærd og selvforsyning i det små. Greenfingers Project er et projekt, hvor eleverne kommer tættere på naturen og lærer gennem praktisk arbejde. Grønne fingre er ikke et must – men beskidte fingre er uundgåeligt.

“Eventyrligt, uforglemmeligt, lærerigt og udfordrende.” - Julie Fryd Joost


nnelse

Vi får kun de unge med til at tage ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid, hvis de mærke og opleve, at de kan gøre en forskel. Derfor skal vi rejse ud og hjælpe i alverdens brændpunkter.”

Nicolai Wang Olsen, elev “Jeg har udviklet mig meget som person på Ranum. Jeg er blevet et mere rummeligt menneske, og jeg har meget nemmere ved at forstå folk, der måske ikke minder om mig selv. Det er en super fed oplevelse, og jeg har fået en masse nye venner, som jeg er vildt taknemmelig for at have mødt. Det har uden tvivl været det bedste år i mit liv.”

Cathrine N. Petersen, elev “The culture trip to India really opened up my mind to a completely different way of living, and actually travelling to the country has taught me so much, rather than just reading about it. India especially has a completely different culture compared to Denmark, and just witnessing and exploring that and meeting the “untouchable” children was an unforgettable experience. It truly inspired me to learn many new things about the world and other cultures.”

Olav Storm , forstander

Hvert år skriver mange forældre på vores FB side, og vi deler gerne!

Anette Ziska, forælder “Allerede fra første rundvisning følte vi os inkluderede og velkomne. Vi har oplevet en datter, som har udviklet sig kolossalt både personligt og fagligt. Der er blevet dannet venskaber for livet, og vi ser det som en investering, som virkelig holder på den lange bane. REC har dannet rammen, personalets engagement og hele atmosfæren på skolen har udvidet horisonten på mange niveauer. Skoleåret måtte godt have varet meget længere!”

Raili Kristensen, forælder “Man kan ikke beskrive det kort! Vi er meget imponerede af det store arbejde, der blev gjort for vores unge mennesker. Alle lærere og medarbejdere er på arbejde fra aller første dag, de er så glade allesammen og så positive og hjælpsomme, og det varede hele året. Jeg er vildt imponeret af kontaktgruppelæreren, der passede godt på vores tøser. Jeg var tryg, selvom vi bor i udlandet.”

19

Coral Restoration I det store akvarie vokser korallerne 5 gange hurtigere end i naturen, og eleverne er med til at dele og dyrke korallerne. Det giver en forståelse af, hvordan klimaændringer ændrer levevilkår for dyr og mennesker omkring havet. Eleverne

arbejder aktivt med FN’s mål: Climate Action, Life Below Water og Life On Land, og de rejser ud for at opleve, hvordan lokale selv tager ansvar for at dyrke nye koralskove og tager kampen op mod plastik i vores verdens have og nærmiljøet. Eleverne lærer også at dykke og hjælper med at passe koralfarme i f.eks. Caribien.

“Being at Ranum has taught me to be more individual and making decisions for myself.” Sofie Worm


Et år på Ranum Et efterskoleår svarer til syv menneskeår, og et år på Ranum giver dig utallige oplevelser og personlige fortællinger for livet. Årets højdepunkter samles i en Year Book med over 400 sider, så du altid kan tage dem frem igen. Læs den nyeste Year Book her: ranumefterskole.dk/efterskolehistorier

Farvefest

Wellnessweekend

Bryllupsweekend

Vilsted Sø Løb

Sct. Lucia

Halloween

Søskendeweekend

Performanceuge

Juleweekend

Festelavn

Casinoweekend

House Cup

20

“Året på Ranum kan kun beskrives med et ord. Fantastisk. Det er et år, jeg slet ikke vil være foruden.” Nanna Mølsted Kristensen


Vi inviterer til et farverigt år Personalegruppen inviterer i starten af skoleåret til en stor farvefest, hvor vi fejrer mangfoldighed og fællesskab.

Stærkt team Vi er 96 engagerede medarbejdere: Lærere, husfeer, husalfer, kontor, køkken, teknik og ledere. Vi har forskellige uddannelser, alder, erfaringer og kompetencer. Vi har både danske og udenlandske medarbejdere, og det styrker det internationale miljø på skolen. Mange ansatte bor på skolen og i lokalområdet, og familierne lever med i efterskolelivet. VELUDDANNEDE UNDERVISERE Underviserne er typisk lærer- eller universitetsuddannede, og mange har en ekstra uddannelse fra Cambridge Assessment International Education i de internationale fag. Vi har lærere fra mange forskellige lande, og det styrker sprogundervisningen på alle niveauer. HUSFEERNE OG ALFERNE I hvert hus er der en husfe eller husalf, som tager sig af syge mv. og har god tid til en snak. GÆSTEL ÆRERE Vi får hvert år besøg af gæstelærere og venner af skolen. Gæstelærerne bor typisk på skolen og følger efterskolelivet.

INTERNATIONALE PR AKTIK ANTER Vi har hvert år internationale lærerpraktikanter og studerende i uddannelsesforløb på op til 6 måneder, ligesom vi gerne åbner skolen for lærerstuderende. TR AINEES Trainees er tidligere elever, som deltager i et højskolelignende REC program, hvor de arbejder og uddanner sig til f.eks. dykker-, sejler-, performance- og sportsinstruktører på skolen i et år. UNGGUIDER Ungguider er tidligere elever som ikke kan give slip på Ranum. De hjælper i weekender, på korte kurser og på rejserne. ECS : EUROPE AN SOLIDARIT Y CORPS Hvert år inviterer vi færdiguddannede unge europærere, som ønsker at opleve kulturen i et andet land, som frivillig på en skole eller institution. De deltager i undervisning, fritid og på rejserne som en del af teamet.

”Lærerne gør året på Ranum sjovt, trygt og spændende og sørger for, at alle er en del af fælleskabet.” - Harald Hybel Schack

21


Prøv Ranum Ranum Efterskole College skal opleves og mærkes. Rundvisning og Åbent Hus

Sommer camps

Hver måned arrangerer vi rundvisninger, som typisk foregår søndag eftermiddag. Vi holder først et oplæg om skolens værdier, undervisning, aktiviteter og rejser, og så viser eleverne rundt på skolen. Til sidst er der forfriskninger i spisesalen, hvor I kan få en personlig snak med en lærer på skolen.

Oplev et fantastisk fællesskab med unge fra hele verden. Du kan vælge imellem 1, 2 eller 4 ugers Camps. F.eks. Danse Camp, Cheerleading Camp, Sejlads Camp, Surf og Windsurfing Camps. På en sommer camp bliver du både udfordret personligt, får nye venner og en kanon sommerferie oplevelse.

Åbent Hus på Efterskolernes Dag og Efterskolernes Aften. Hele skolen står klar til at give jer en oplevelse af efterskolelivet på Ranum. Vi arrangerer aktiviteter, oplæg og rundvisninger, samt inviterer på forfriskninger i vores Verdenskøkken.

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL Mød unge fra hele verden. Bliv rigtig god til engelsk og prøv mange forskellige aktiviteter om eftermiddagen. I løbet af ugen er der udflugter og på 4 ugers programmet er der også en studietur til København. Book 1 til 4 uger.

REC Familiehøjskole

DANCE C AMP MED BE ATFABRIKKEN Campen er for både begyndere, øvede, drenge og piger! Vi prøver flere former for dans bl.a. Contemporary, Hip Hop og Girly Style. Ugen slutter med en fælles koreografi og en fest.

I sommerferien er det vigtigste at slappe af og være sammen med familie og venner. På Ranum Familiehøjskole tilbyder vi både hygge, samvær og en masse spændende aktiviteter for både bedsteforældre og børnebørn, samt naturligvis familie og venner. Nogle uger har vi et særligt fokus. Det kan være sommersjov for familien, bedsteforældre og børnebørn, Natursport & Imagination aktiviteter for hele familien eller Sejlerskole for begyndere og øvede.

RECamp for 12-15 årige På RECamp kan du prøve efterskolelivet på Ranum. Tag en ven med og oplev stemningen på Ranum Efterskole College. Nogle lange weekender har vi et særligt fokus. Prøv Dans, Musik og Design, eSport, Gastronomi, Efterskoleliv Sejlads og Adventure.

CHEERL E ADING C AMP Træning på alle niveauer med kendte trænere og i de bedste faciliteter. Vi træner alle former inden for sporten, både stunt, pyramider, tumbling, toss og meget andet. SEJL ADS C AMP Lær at sejle og bliv skipper på en sejlbåd. Vi lærer at sejle i 5 moderne Aira22 både og en stor matcher 37 kapsejladsbåd. Sejlads er både for begyndere og øvede. SURF C AMP Mærk suset fra bølgerne og lær at få kontrol over dit surfboard. Vi surfer 3 dage i Cold Hawaii: Klitmøller og prøver også windsurfing og SUP boarding.

Læs mere på: ranumefterskole.dk/kortkursus

Book en rundvisning på ranumefterskole.dk “Jeg synes, året på Ranum har været mega fedt og helt klart et år, jeg aldrig vil glemme.” - Emma Cardaklija


Bliv elev Tilmelding 1 2 3

Bestil rundvisning på ranumefterskole.dk og kom på besøg. Eleverne viser rundt, og vi fortæller om skolens værdigrundlag og undervisning samt profil-og kulturfag. Tilmeld dig på www.ranumefterskole.dk/ny-elev. Betal indmeldelsesgebyret på 2.000,- kr. Bagefter sender vi en bekræftelse på, at du er optaget eller sætter dig på venteliste. Kom til Nye Elevers Dag i foråret. Her møder du din kontaktlærer og kontaktgruppe samt de øvrige elever. Vælg fag og bestil din skoletøjspakke. Så er du klar til at starte et nyt kapitel i dit liv på Ranum Efterskole College til august.

Hvad koster det?

Beløbet ligger typisk fra 0 kr. til 12.000 kr. for oversøiske kulturrejser. Mange elever sparer selv sammen til en del af egenbetalingen, og alle elever må prioritere deres ønsker. Der opkræves ekstra for bogpakken og kursusbeviser på den internationale linje.

Det får du Vi har et meget højt aktivitetsniveau, et højt fagligt niveau med niveaudeling, samt et fantastisk køkken. I forhold til de fleste efterskoler, får man en merværdi på ca. 6-8.500 kr. afhængig af aktivitets- og rejsevalg f.eks.:

I skoleåret 2021-22 er ugeprisen 2.600 kr. før statstilskud. Prisen afhænger af antal søskende og husstandens samlede indkomst 2 år før skolestart. Du kan beregne prisen ret præcist på www.ranumefterskole.dk/okonomi Der kan søges om individuel støtte til ophold og rejser.

Vi vægter mangfoldighed højt og har det særkende, at elever og lærere sammen kan udvikle nye profilog kulturfag. Derfor kan der forekomme egenbetaling på profilfags- og kulturrejser.

   

Gratis frugt hele dagen. Skolejakke, sweatshirt, t-shirts og rygsæk. Mindetrøje, fællesbillede og blå bog. Farlig sport forsikring. Rejseforsikring til alle elever på alle rejser. Internationale eksamensgebyrer inkluderet.

Efterskolebussen I samarbejde med Efterskolebussen Appen tilbyder vi i weekender bus fra Ranum direkte til Viborg, Aalborg, Århus, Vejle, Herning og Padborg. De kører også til Hobro og Aalborg Lufthavn, så alle elever kan komme nemt og hurtigt hjem.

Frederikshavn Aalborg

Ranum Viborg

Hobro

Herning

Find os

Aarhus 2 hrs

Billund Vejle

2 hrs

København 2-4 hrs

Odense 3 hrs

Tlf: +45 9666 4400 Info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk

Padborg 4 hrs

SEMINARIE VEJ 23, 9681 R ANUM , DANMARK

”En af de bedste investeringer i vore børns fremtid! Et fællesskab af livets vigtigste værdier.” - Michael Nørgaard Nielsen, forældre

23


Ranum W W W. R A N U ME F TE R SKOL E . DK

INFO@R A N U ME F TE R SKOL E . DK TL F: + 45 9666 4400

rv

ér

di

se

24

tl

Re

iv

SE MIN A RIE V EJ 2 3 , 968 1 R A N U M

en

pla

ds til d et b

t s ed

B O O K E N R U N D V I S N I N G PÅ W W W. R A N U M E F T E R S KO L E . D K

å e

i r

Profile for Ranum efterskole

Ranum Efterskole College "Det bedste år i mit liv" katalog 2020/21  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded