Produkter og services | Denmark

Page 1

Sikkerheds relaterede tjenester

For at din hverdag kan køre normalt med fokus på din kerneforretning, kan vi bistå med en række forskellige sikkerhedsrelaterede services.

Vi forsyner naturligvis dit arbejdssted med det rigtige udstyr, men vi kan også tage ansvaret for planlæg ningen af sikkerheden, udføre services og tilsyn på stedet.

Med os som samarbejdspartner får du løsninger til din arbejdspladssikkerhed, der er tilpasset efter dine behov, store som små.

Trafikplaner

Vores konsulenter hjælper dig igennem proces sen til en godkendt trafikplan. Vi er eksperter i gældende regler og finder løs ninger i komplekse trafiksituationer og vejarbej der.

Vi hjælper dig med at planlægge og designe en sikker arbejdsplads. Vi tegner trafikplanen og hjælper dig med alle nødvendige tilladelser og ansøgninger.

Trafikplaner med komplekse løsninger kan også suppleres og visualiseres i 3D-modeller.

Intelligente lyssignaler

Vores mobile lyssignaler bruges ved alt fra prioritering af veje til komplekse vejkryds eller fodgængerovergange. Vi har også lyssignaler, som kan overvåges via internettet, og som kan programmeres med 16 forskellige dagsprogram mer.

TMA-biler

Vi beskytter alt fra permanente eller perio diske vejarbejder til bjærningskøretøjer mv. Vores biler er en effektiv beskyttelse, når der skal arbejdes i kortere perioder, eller pladsen er knap til anden beskyttelse. Kontakt vores nærmeste depot for at få en snak om den bedste løsning til netop din arbejdsplads.

Når pladsen er trang, som i storbyer, er City-TMAer et perfekt og fleksibelt alternativ. Udover vores store TMA-køretøjer kan vi forsy ne dig med TMA-trailere der nemt kobles til et trækkende køretøj.

4 Færdselstavler A11 Farligt vejkryds A18 Modkørende færdsel A19 Lyssignal A33 Løse sten A31 Glat vej A17 Fodgængerfelt A22 Børn A39 Vejarbejde A35 Farlig rabat A43,3 Indsnævret vej i højre side A36 Bump A99 Anden fare B11 Ubetinget vigep ligt B13 Stop B18 Hold tilbage for modkørende B19 Modkørende holder tilbage C22,1 Motorkøretøj forbudt C34 Stopp för angivet ändamål C59 Ophør af forbud C61 Standsning forbudt D15,3 Påbudt passage E53,4 ”Folk på vejen” E53 Område m. fartdæmpning UA39,3E55 Tættere bebygget område E56 Ophør af tættere bebygget område E16,1,2 Vognbaneforløb m. sammenfletning E16,1,4 Vognbaneforløb m. sammenfletning E16 Informationstavler O41,1 N42 Kantafmærkering = N43 Spidsmarkering Ud fra forholdene og reglerne ved det aktuelle arbejdssted kan vi hjælpe med at tilpasse sammensætningen af en sikker og tydelig skiltning. Se flere færdselstavler på ramudden.dk/færdselstavler E54 Ophør af område m. fartdæmpning Tekst info tavler E19 Ensrettet færdsel U1,1 O45 Baggrundsafmærkning

Vi har skiltene. Du bestemmer teksten.

På vores depoter har vi mulighed for hurtigt og nemt at fremstille det skilt eller infotavle, du skal bruge.

Tavlevogne

Kryds/pil

6 Trafikbuffer - Godkendt jævnfør VVMB351
Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 923374 Trafikbuffer 80 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005 1050 923375 Trafikbuffer 100 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005 840 923377 Trafikbuffer L 2100 x B 1040 x H 1050 640 929.02 Trafikbuffer Boata 100 km B 3110 uden måtte H 1060 uden skiltestativ 770 Art. nr. Beskrivelse 9223.01 4 meter LIGHT Tavlevogn m. LEDlampesystem (750 kg) 9223.02 4 meter Tavlevogn m. LEDlampesystem, 4 meter (1300 kg) Art. nr. Beskrivelse 75151020 TMA-US (NCHRP 350) 75151050 TMA BLADE (MASH 2016) 75151050 TMA BLADE m. vinger (MASH 2016) 75151050 TMA BLADE m. vinger m. rotator (MASH 2016) LED
Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt(kg) 30411010 LK9 Plan montering 80 x 80 cm / 105 x 105cm 10 40101000 LK9 Hæve- og sænkesystem 80 x 80 cm / 105 x 105 cm 20 40101010 LK9 Lodret hæve- og sænkesystem 80 x 80 cm / 105 x 105 cm 5,8 TMAer 40101035 LK15 Plan montering 80 x 80 cm / 105 x 105 cm 10 40101030 LK15 Hæve- og sænkesystem 80 x 80 cm / 105 x 105 cm 20 40101040 LK15 Lodret hæve- og sænkesystem 80 x 80 cm/ 105 x 105 cm 5,8 Datablad Datablad Datablad Film chrashtest Datablad

R6+ Lyssignal

Vores mobile lyssignaler bruges ved alt fra prioritering af veje til komplekse vejkryds. Vi har også lyssignaler, som kan overvåges via internettet, og som kan pro grammeres med 16 forskellige dagsprogrammer pr. døgn.

R6 er cloudbaserede mobile trafiklys, som du administrerer via vores cloud-tjeneste. Du kan nemt foretage driftsændringer uden at gå på stedet.

Velkommen til en nemmere og mere sikker hverdag.

Med R6 får du:

• Mobile trafiklys, der er nemme at flytte

• Support for 2G / 3G / 4G

• Dual SIM card slot

• Overvågning via mobil, computer eller tablet i letanvendelig app

• Meddelelser via e-mail og SMS

• Mange varianter af opbygninger og basisenheder

• Solcelle som mulighed for ekstra lang driftstid

• Låsbart display bagpå

• Smidig och enkel att hantera vid etablering och flytt

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg) 80109013 R6+Fodgænger lyssignals pakke 112

Mobile Lyssignaler

På nogle arbejdspladser er transportable trafiklys en god løsning, og i vores sortiment har vi flere forskellige modeller. Trafiklyssystemer bruges ved alt fra ud gange til komplekse vejkryds. Vi har også trafiklys, som vi kan overvåge online, og som kan programmeres med op til seksten forskellige programmer om dagen.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

30301010 MPB 1400 GPS 30321000 MPB 3400 30311000 MPB 4400 Radio + Radar 3033 Radio styret lyssignal - rød/grøn - Ø200 mm

7

Rammestander og fodplader

Med den rette fodplade er du garanteret, at dit afspærringsmateriel står stabilt på jorden. Derfor forhandler vi hos Ramudden en bred vifte af fodplader til cylindere, kantafmærkninger, alurør og byggepladshegn.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg) 30501008 Fodplade light 20 kg 20 30501006 K1 fodplade 28 kg 28 30501010 N44 fod 6,5

Art. nr. Benämning 30701800 Fod til Byggepladshegn 15 30511000

Rammestander alu f/ 40x40 og Ø60 rør 20 30511005

Rammestander 2 x K9 f. Ø60 34,5 30511015 Rammestander Alu, sammenklappelig 16 30401000 N42 H/V refl. 3 3,6 30351016 Trafikkegle 750 mm Bast godkendt 5 30351000 N44 cylinder 1,5

Aluminiumsrør

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

922026 Fyrkantsrör i aluminium 1 m30461000 Alurør 2,0 m 40x40 30461005 Alurør 2,5 m 40x40 30461010 Alurør 3,0 m 40x40 30461015 Alurør 2,0 m Ø60 30461020 Alurør 2,5 m Ø60 30461025 Alurør 3,0 m Ø60 30461035 Alurør 4,0 m Ø60

Lamper

Lamperne benyttes ved vejarbejde eller trafikerede områder, hvor afspærring er nødvendigt.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

30201070 Gul LED Lampe - enkelt side - Landevej 30201075 Gul LED Lampe - dobbelt side - Landevej 30201015 Hvid LED Lampe - dobbelt side 30201001 Gul LED Motorvejslampe jf. VD regler L8H

Art. nr. Benämning

30251000 Løbelys LED jf. VD regler L8H 30251015 GPS Løbelys LED 30201035 Blinklygte “mini” m/gul linse

8

Vindberegning

Hvilken kombination af skilt, stang og vægt arbejdspladsen skal udstyres med afhænger af forhol dene. Udgangspunktet er altid, at skiltene skal være forsynet med vægte, der forhindrer dem i at væl te på grund af vind eller forbipas serende trafik. Spørg os gerne, så hjælper vi dig til at tilpasse materialet efter arbejdspladsen.

Vindberegningsskilte/stolper

Eksempel 1,5 m stang med skilt i normal størrelse:

10 m/sek

Fodplade 20 kg 20 m/sek

2 fodplader hver 20 kg med vægtholder mini 2 fodplader á 20 kg med vægtholder mini

26 m/sek

6 fodplader á 20 kg hver med vægtholder max

Ud fra forholdene og reglerne på det aktuelle etableringssted kan vi hjælpe med at tilpasse sammensætningen til sikker og tydelig skiltning.

i henhold til EN 1991 Eurocode 1

Gangbro

Gangbroer er en effektiv løsning for fodgængere og cyklister, hvor der f.eks. er udgravning i et fortov eller gade, eller på byggepladsen. Klarer tung belastning og den skridsikre gangbro med rækværk gør den anvendelig både på arbejdspladsen og i byerne.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

929803 Gangbro aluminium 2 m L 1912 x B 1424 x H 1239

929804 Gangbro aluminium 3 m L 2850 x B 1424 x H 1239

929806 Gangbro aluminium 4 m L 3912 x B 1424 x H 1239

929810 Gangbro aluminium 6 m L 5912 x B 1424 x H 1239

Letvægtsgangbro

Vægt (kg)

Letvægtsgangbroen er let at samle og kan med fordel anvendes til f.eks kabelgrave. Fremstillet i termoplast med skridsikker overflade og høj fodliste. Kan forankres i jorden. Max belastning 1000 kg.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

929778 Gangbro letvægt 1,8 m 22 929780 Håndliste til gangbro letvægts

Køreplade

Stabil køreplade til overbygning af f.eks. gravearbejde eller for at beskytte underlaget mod tunge maskiner mv. Ramuddens skridsikre køreplade er designet til at beskytte fodgængere og cyklister, der færdes på køre pladen. Minimere risikoen for skridulykker.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

(kg)

922210 Køreplade L 4000 x B 2000 x H 30 2000 922214 Køreplade L 6000 x B 2000 x H 30 3000 939.01 Køreplade Antislip L 4000 x B 2000 x H 30 1920 939.02 Køreplade Antislip L 6000 x B 2000 x H 30 2880

Trafikbro

Opfylder bæreevneklasse BK1. Cirka halvdelen af vægten (hvilket muliggør effektiv transport) og mange gange styrken sammenlignet med traditionelle køreplader. En svag bueform, der øger ydeevnen, mulighed for forank ring i jorden og løfteløkker for sikkert løft.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

939.04 L 4000 x B 2000 x H 50

939.05 L 6000 x B 2000 x H 50

Vægt (kg)

10
1082
1650
72
110
142
207
Vægt
Vægt (kg)

Kørebro

Kørebro 10 meter kan lægges over 6 m åbne skakte. Fleksibel løsning gør, at den kan forbindes med flere plader og blive så bred som ønsket. Komplet med autoværn for øget sikkerhed

Anvendelsesområder: midlertidig bro til vejtrafik, entreprenørkøretøjer, fodgængere

Hurtige fakta

24 tons akseltryk

BK1, BK2

BK3,

til

11
eller cyklister
• Samlet længde 10 m • Sektionsbredde 1,5 m • Kan samles i bredden i det ønskede antal • Overholder belastningsklasserne
og
op til
• Frit layout op til 6 m afhængig af underlaget • Vægt 1850 kg Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 939.03 Kørebro L 8000 x B 1500 1163 939.07 Kørebro L 10000 x B 1500 1850 Art. nr. Tilbehør 922220 Rækværk Kørebro 8 m 922230 Rækværk Kørebro 10 m 939070 Heavy Duty Rækværk Kørebro 10 m
Kørebro
10 meter opfylder kravene vedr Trafikverkets TRVK Bro 11
Film Körbro 10 m.
Godkendt
BK1

Nyhed!

SVEA

SVEA er et midlertidig betontrafikværn med ramme lavet af stål tilpasset til hårde trafikmiljøer. Den patenterede kobling muliggør hurtig og sikker montering.

SVEA har en kort monteringslængde og skal ikke forankres i jorden. SVEA WXS 2.85 er CE-certificeret og crashtestet efter standard EN 1317-2 i kapacitetsklasse T2, T3 og N2. Den er desuden testet og godkendt i kombination med tilbehøret SoundPanel og Topnet, som giver beskyttelse i en samlet højde på 3,3 meter. SVEA tilbyder en lang række forskellige varianter til sikrere arbejdsmiljøer i både byområder og på Vejdirektoratets vejnet

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

949100 SVEA Barrier WXS L 2850 x B 450 x H 824 1280 949101 SVEA Barrier WXS L 1425 x B 450 x H 824 650 949103 SVEA start/stop L 2923 x B 450 x H 824 870 949104 SVEA vinkel 90 grad. L 677 x B 450 x H 852 107

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

949105 SVEA SoundPanel L 1365 x B 49 x H 1274

SVEA SoundPanel L 680 x B 49 H 1274

SVEA SoundPanel Anticlimb L 1365 x B 49 x H 1324

949108 SVEA SoundPanel Anticlimb L 680 x B 49 x H 1324

Vægt (kg)

949113 SVEA topnet Lang L=1411 8

949118 SVEA topnet Kort L= 724 4,4

949112 SVEA pigtråd Lang L=1411 1,3

949119 SVEA pigtråd Kort L=724 0,8

949121 SVEA SoundPanel Vindue Anticlimb 1365 mm 20

949122 SVEA SoundPanel Vindue 1365 mm 20

949123 SVEA SoundPanel Vindue Anticlimb 680 mm 11,5

949124 SVEA SoundPanel vindue 680 mm 11,5

949132 SVEA SoundPanel hjørnepanel 1320x530mm 25

949133 SVEA SoundPanel hjørnepanel 2590x530mm 50

923825 GC Fence, L 2100 x H 1400 1235

923835 GC Fence, L 1400 x H 1400 9,5

12
22 949106
11,5 949107
22
12

Testklasse EN1317-2

Kapacitetsklasse T1

Min. installationslængde: 28,5 m

Forankringkrav: Nej

Arbejdsbredde: W1 / 0,6 m

Kapacitetsklasse T2

Min. installationslængde: 22,8 m

Forankringkrav: Nej Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

Kapacitetsklasse T3

Min. installationslængde: 28,5 m

Forankringkrav: Nej Arbejdsbredde: W3 / 1,0 m

Kapacitetsklasse N2

Min. installationslængde: 34,2 m

Forankringkrav: Nej Arbejdsbredde: W5 / 1,7

Med SoundPanel + Topnet Min. installationslængde: 34,2 m

Forankringkrav: Nej Arbejdsbredde: W4 / 1,3

Lavere vægt og ny koblingsløsning

Med deres korte installionslæng de længde er SVEA det optimale trafikværn i bymiljøer og steder med trange pladsforhold. Korte istallationsslængder gør også både etablering og transport mere effektiv med økonomisk og miljømæssige gevinster.

Sikker montering er en anden styrke da SVEA sammenkobles uden løse dele og uden at skulle forankres til jorden. Trafikværnet kan også fleksibelt justeres både sidevejs og lodret under etablering.

Testet i kapcitetsklasse N2

SVEA er testet og godkendt i kombination med tilbehøret SoundPanel og Topnet, som giver en beskyttelse i en samlet højde på 3,3 meter.

Film krocktest N2

Tilbehør

Testklasse

3 meter

Kapacitetsklasse:

længde:

Forankringskrav:

Arbejdsbredde: W1/0,6

Kapacitetsklasse:

Test længde:

Forankringskrav:

Arbejdsbredde: W4/1,3

6 meter

Kapacitetsklasse:

længde:

Forankringskrav:

Arbejdsbredde: W5/1,7

GP-Link Et stabilt og sikkert betontrafikværn, der ikke skal forankres i asfalten. GP-Links vægt giver en enestående evne til blødt og jævnt at modtage det påkørende køretøj. GP-Link har et patenteret led og er fleksibel i både vinkling og højdeforskelle. Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 923506 GP-Link L 1000 x B 450 x H 870 500 923502 GP-Link L 3000 x B 450 x H 870 1500 923508 Startdel 950 923510 Slutdel 950 923503 Hybrid L 3000 x B 450 x H 870 950 923504 GP-Link L 6000 x B 450 x H 870 2750 923512 Startdel 1500 923514 Slutdel 1500 Art. nr.
923519 Led 90 grader 935.01 Løfteåg 923534 Overgang 923516 Holder for N42
EN1317-2
T3
39 m
Nej
m
N2 Test
60 m
Nej
m
T1 Test
39 m
Nej
m

ProTec Serie

ProTec serien består af flere mobile trafikværn, som alle har godkendte test i Testklasse EN1317-2 til alle anvendelser inden for trafikregulerende foranstaltninger. På trods af de varierende former og strukturer kan alle trafikværn i ProTec-serien kombineres og sættes sammen med i godkendte overgangsforbindelser.

Datablad

100

(Fod

ProTec 51

Kapacitetsklasse: T1

Test længde: 135 m

Forankringskrav: Ja Arbejdsbredde: W2 / 0,7 m

Kapacitetsklasse: T3 Test længde: 135 m

Forankringskrav: Ja Arbejdsbredde: W3 / 1,0 m

ProTec 100

Kapacitetsklasse: T1 Test længde: 137 m

Forankringskrav: Nej Arbejdsbredde: W1 / 0,5 m

Kapacitetsklasse: T3 Test længde: 137 m

Forankringskrav: Nej Arbejdsbredde: W2 / 0,8 m

ProTec 120

Kapacitetsklasse: T1 Test længde: 120 m

Forankringskrav: Nej Arbejdsbredde: W1 / 0,4 m

Kapacitetsklasse: T3 Test længde: 120 m

Forankringskrav: Nej Arbejdsbredde: W2 / 0,8 m

ProTec 161

Kapacitetsklasse: T1 Test længde: 120 m

Forankringskrav: Nej Arbejdsbredde: W1 / 0,4 m

Kapacitetsklasse: T3 Test længde: 120 m

Forankringskrav: Nej Arbejdsbredde: W1 / 0,6 m

Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 923622 ProTec 50 city L 2000 x B 100 (Fod 240) x H 500 54 923620 ProTec 51 L 6000 x B 100 (Fod 240) x H 500 172 923602 ProTec 100 L 6000 x B
(Fod 250) x H 540 744 923601 ProTec 120 L 10000 x B 120 (Fod 300) x H 600 1630 923604 ProTec 161 L 10000 x B 160
250) x H 800 3150

Urban Barrier

Urban Barrier er et unikt produkt, der med sin pantenterede kobling gør forbindelsen mellem trafikværnsenhederne smidig og sikker. Denne montage kan foregå fra en maskine eller kran.

Urban Barrier er et godt alternativ til lettere lukninger i fx bymiljøer, veje eller pladser. Med en række tilbehør og smarte løsninger i form af net er produktet samtidig skabt til at overholde højeste klasse ud fra de krav, flere kommuner og byer stiller til produkter til beskyttelse af fodgængere og cyklister i udsatte bymiljøer.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

923820 Urban Barrier L 2890 x B 300 x H 1105 435

923822 Urban Barrier, L 1455 x B 300 x H 1105 205

Testklasse

EN1317-2

Kapacitetsklasse: T1 Test længde: 72 m Forankringskrav: Nej Arbejdssbredde: W6

GC Fence

Med GC-hegnet monteret på Urban Barrier giver trafikværnet højklasses beskyttelse til fodgængere og cyklister i sårbare bymiljøer.

Totalhøjde monteret på Urban Barrier Langt net: 2350 mm. Kort net 1650 mm..

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

923825 GC Fence, L 2100 x H 1400 12,5

923835 GC Fence, L 1400 x H 1400 9,5

923827 GC Fence Post

923828 GC Fence Holder

16

Hurtige fakta Urban Barrier

• Sikkerhedsnet monteret som standard

• Klarer højdeforskelle på op til 6 grader el. 320 mm

• Skal ikke forankres

• Fås i længderne 2.850 mm og 1.450 mm

Fleksibel kobling

som roterer frit omkring rækværket og hvor koblingen kan foretages fra maskine eller kran af én person.

Hurtige fakta GC Fence

• Ingen ballast eller fødder, der stikker ud mod trafikken, hvilket minimerer risikoen for at snuble

• Klar synlighed med nettets gule kontrastfarve

• Kan også monteres på fodplade som traditionelt byggehegn

Film
GC Fence

Borace barrier

Innovativt vinklet midlertidigt barrieresystem udviklet primært til at øge sikkerheden for tilskuere og cyklister ved konkurrencer og events, men kan også med fordel anvendes i andre sammenhænge. Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 923410 Borace barrier B 3000 x H 1200 50,2 923411 Borace barrier Base • Fritstående vinklet design • Integrerede annonceringsmuligheder • Hurtig montering og demontering • Aftagelige fødder • 20 enheder kan stables i en kasse Nyhed!

Afspærringshegn

Hegn i galvaniseret stål til midlertidig lukning af fx bygge plads, event eller veje. Kan nemt fastgøres til hinanden, kan drejes 90 grader.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

923402 Publikumshegn drejefod L 2400 x B 1100 25

923409 Publikumshegn fast fod L2400 x B1100 25

923404 Publikumshegn vinklet fod L2400 x B1100 25

923408 Publikumshegn med dør L2400 x B35 x H2025 38

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

923904 Afspærringshegn i plast 2160 x 1100 14 923906 Afspærringshegn m. lampe holde 2150 x 1100 30 923407 Saxgrind L 2300 x B 800 x H 1520 71

Byggepladshegn

Monteres hurtigt og nemt i fodplader og sikres med sikrings beslag.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

Byggepladshegn standard 3500 x 1200 13,1 923002 Byggepladshegn standard 3500 x 2000 12.4

923018

Art. nr. Tillbehør

923008

Byggepladshegn fodgængerdør

Vægt (kg)

Byggepladshegn fodplade 23 923006 Byggepladshegn beslag 923012 Byggepladshegn hjul til port 923014 Byggepladshegn pivotlink 923010 BByggepladshegn hængsel

923004

TA-balk

Til midlertidig afspærring og personlig beskyttelse i bymiljøer. Forbindes med kæde og kan nemt monte res i vinkel eller højdeforskelle. Ikke påkørselstestet! Rækværket kan løftes med rem eller kæde.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Vægt (kg)

923805 TA-balk, L 2800 x B 295 x H 1000 412

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

923810 Holder til byggepladshegn

923811 Holder til byggepladshegn slut/start

923801 Kobling drejelig 76 mm

923807 N42 holder

Vægt (kg)

938.01 Løfteåg 10

19
Datablad

Støjskærm som skalsikring

Sikrer din arbejdsplads mod uautoriseret adgang og sænk støjen med op til 24dB. Vi leverer komplette systemer til hegn, dirigering og beskyttelse i bygge-, vej- og industrimiljøer.

Hos Ramudden har vi stor erfaring med sikre arbejdspladser, tung beskyttelse og støjreducerende privat livsbeskyttelse (skalsikring). Med støjskærme på trafikværn kan vi tilbyde en kraftig reduktion af støj fra den nærliggende vej eller generende støj inde fra arbejdspladsen. Arbejdspladsen er desuden afspærret på en pæn, sikker og effektiv måde for at forhindre, at uvedkommende kommer ind eller kommer til skade af nærliggende trafik. Vi monterer nemt panelet på barrieren og supplerer efter dine ønsker med f.eks. fjernstyrede foldeporte til ind- og udstigning af køretøjer, personaleporte med ID06 løsning med mere.

20

Profiler din arbejdsplads

SoundGuard og SoundPanel tilbyder, udover støjreducerende skalsikring, også en unik mulighed for at profilere din virksomhed og informere offentligheden om, hvad der sker indenfor.

Reducerer støjniveauet på din arbejdsplads med op til 24dB.

Vores

Secure

22 SoundGuard Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 943068 GP-SoundGuard L 2200 x B 60 x H 1235 943067 GP-SoundGuard L 680 x B 60 x H 1235 943034 GP-SoundGuard Anticlimb L 2200 x B 60 x H 1235 943010 GP-SoundGuard Anticlimb L 680 x B 60 x H 1235 943012 Hjørne L 576 x B 60 x H 1235 Art. nr. Tilbehør 943043 Opslagstavle 2,2 m 943042 Pigtråd 2,2 m 943 Topnet, flere mål 943 Vinduessektioner flere mål 943 Plastplade for reklame, flere mål
Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 923022 Secure 1 x 1,2 m L 850 x B 40 x H 1250 923020 Secure 2 x 1,2 m L 1900 x B 40 x H 1250 Ved at montere et beslag på GP-link kan du nemt mon tere vores Secure tætskærm. Samme beslag kan også bruges til at montere høje eller lave traditionelle bygge hegn oven på GP-link.
selvudviklede skalbeskyttelse til montering på GPLink. Nem at samle. Kan bygges op til fire meters højde inklusiv trafikværn.
Film krocktest T2 SoundGuard kan monteres på GP-link 1.5 i T3 og N2 testklassifikation Se også SVEA SoundPanel på s. 12-13

udkørsel

23 Fuldend arbejdspladsen med fjernbetjente foldeporte til ind- og udkørsel af køretøjer og materialer. Kan styres med fjernbetjening eller fra telefo nen. Personaleporte med ID06-logning sikrer adgangskontrol på arbejds pladsen. Ind- og
Art. nr. Beskrivelse (mål mm) Vægt (kg) 944.V Fuldautomatisk foldeport L 6500 x B 2000 x H 2600 Åbningsmål B 5000 2200 944.P Rotationsport (ID06) B 1382 x B 1500 x H 2332 650 944.G Fuldautomatisk fodgængerport med lås L 2000 x B 1000 x H 2400 410 944 Vejbom fjernstyret L 3 - 5000 x B 405 x H 950 49

Fartbump

En effektiv måde at reducere trafikkens hastighed i følsomme trafiksituationer er at bruge midlertidige fartbump.

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

922734 Oval L 750 x B 1500 x H 38

922736 Blixten L 3000 x B 250 x H 35

Speedbelt L 2500 x B 310 x H 53

Wakeup L 2000 x B 225 x H 30

Flexibump L 2500 x B 280 x H 50

Kabelbeskyttelse

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

Dimensioner

Kabelbeskyttelse, Ø 20 mm L 9000 520931 Kabelbeskyttelse, Ø 26 mm L 5000 520930 Kabelbeskyttelse, Ø 40 mm L 4000 520932 Kabelbeskyttelse, Ø 50 mm L 3000 922746 Slange og kabelbro, Ø 76 mm L 300 x B 850 x H 90 922744 Kabelbro sort, Ø50 mm L 900 x B 600 x H 70

520929

922747 Niveua Rampe L 1100 x B 600 x H 63 922748 Kanstensrampe L 600 x B 300 x H 100 922750 Kanstensrampe endestykke L 200 x B 300 x H 100 922752 Slangebro 3 tommer, Ø 75 mm L 600 x B 600 x H 111 922754 Slangebro 4 tommer, Ø 100 mm L 600 x B 600 x H 111 922756 Kabelbeskyttelse, Ø 65 mm L 998 x B 662 x H 70 922757 Fortovsrampe L 1250 x B760 922758 Slangskydd maxi, Ø 109 mm L 1037 x B 500 x H 150

Midlertidig markeringstape

Midlertidig markeringstape sikrer, at billister er i stand til at navigere sikkert igennem vejarbejder på motorveje og i byområder både dag og nat. Ramuddens markeringstapes fremragende reflektionsevne reducerer især risikoen for ulykker i mørke og i våde forhold på grund af en markant for bedring af synligheden og hjælper derfor med at øge sikker heden for alle trafikanter betydelig

Art. nr. Beskrivelse (mål mm)

30951000 Alutape 12 cm Gul

30951005 Alutape 12 cm Hvid

24
Vægt (kg)
27
20 922741
75 922738
12 922742
24
Vægt (kg)
47
19

Your safety. Delivered.

Arbejdsplads-

for

og trafiksikkerhed
sikrere og mere effektiv samfundsopbygning.

Den forbundne arbejdsplads

Den seneste udvikling går mod den digitale forbundne arbejdsplads. Det betyder både øget sikkerhed og forbedret bæredygtighed. Men også færre driftsafbrydelser og bedre omkostningseffektivitet.

• Øget sikkerhed - Den forbundne arbejdsplads giver os mulighed for proaktivt at opdage sikkerhedsrisici samt at kunne sikre at alle enheder altid fungerer som de skal.

• Bedre service - Vi kan give dig bedre service ved at minimere vores responstid for alarmer. Vi er med andre ord hurtigt på stedet og i stand til at reparere den eller de enheder, der trænger til eftersyn.

• Reducerede omkostninger - Fordi vi har kontrol på arbejdspladsen fra vores centrale platform, vores ”tvilling”, så vi kan optimere tilsynet med alle enheder på en omkostningseffektiv måde for dig.

• Fokus på bæredygtighed - I alt, hvad vi gør, har vi et stærkt fokus på bæredygtighed. Den forbundne arbejds plads er ingen undtagelse, tværtimod. Vi undgår at udføre unødvendige transporter og vi får en øget levetid af endhederne på arbejdspladsen.

• Rapportering og opfølgning – En vigtig del af hele tiden at gøre et bedre stykke arbejde er rapportering og opfølgning. Her sætter vi særligt fokus på sikkerhed og bæredygtighed. Vi tjekker gennemsnitshastighed, batte ristatus på enheden samt om der har været hændelser og hvor meget CO2-udledningen er reduceret.

Vores vision er en arbejdsplads, der overvåges fuldt digitalt i realtid fra en central platform, en såkaldt ”tvilling”.

26
Start af arbejdsplads Slut på arbejdsplads

Digitiser

Hastighedsovervågning igennem arbejdsplads

Sikkerhed for placering

Alarm i tilfælde af påkørsel

UNDER UDVIKLING

Udkørsels varsling

Automatisk advarsel til VMSudkørsel af byggetrafik

• Mindre behov for manuelt arbejde = mindre sikkerhedsrisici

UNDER UDVIKLING

Smarte batterier

Hastighedsovervågning

Sikkerhed for placering

Alarm i tilfælde af hændelse

Batteriniveau

TILGÆNGELIG

Opkoblet trafiklys

Digital justering af info

Alarm ved fejl

Batteriniveau

TILGÆNGELIG

Digitaliser SVEA-trafikværn

• Hastighedsovervågning

igennem arbejdsplads

Sikkerhed for placering

Alarm i tilfælde af påkørsel

UNDER UDVIKLING

Beskrivelse

tavle solcelle

solcelle

VMS tavlevogn

Variable beskeder

Køadvarsel

TILGÆNGELIG

27
Art. nr.
947.01 Batterilock Smart 947.03 VMS-LED
Smart 947.06 VMS-Trailer
Smart

Mobile varmeløsninger hele året

Arbejd effektivt året rundt med vores mobile varmeløsninger. Lej maskinen eller hele ydelsen. Vores personale kan bistå med både planlægning, etablering og supervision, så du i stedet kan fokusere på dit eget projekt.

Vores maskiner

Nogle eksempler på anvendelsesområder for vores maskiner er optøning af jord og overflader, frostsikring, opvarmning og forvarmning.

HW trailer MY35

Drift: el, diesel. Vægt 850 kg.

1 slangekreds / 210 m

Telte op til ca 63 m2

Drift: diesel. Vægt 1.574 kg. 350 m slange. Arbejdsareal ca 120 m2

HW trailer 3600

Drift: el, diesel. Vægt 1.860 kg. 3 slangekredse/210 m. Telte op til ca 200 m2

HW container 3600

Drift: diesel. Vægt 1.900 kg. 3 slangekredse / 210 m Telte op til ca 200 m2

Wacker Neuson trailer 650-700

Drift: diesel. Vægt 2.950-3.346 kg. 650/700 m slange (2x325/350 m) Telte op til ca 200 m2

Mini flexi heater

Betjening: elektrisk. Vægt 65 kg. Telte 12,5 m2 30 m2 med ekstra ledningsoptræk

Supplement til vores store maskiner til arbejde op til 30 m2

Wacker Neuson trailer HSH 350
• Varmeisoleringsmåtte • Varmepresenning • HeatWork CliWi Air System • HeatWork CliWi Exchanger 300 • HeatWork distributionscenter • HeatWork kraftværk 4,8 KVA / 230 V • Flexi Heater tromle udvendig 50 m • Varmetromle udvendig 630 m Eksempler på tilbehør:
30 Levering af afspærringer til vejarbejder ved både store og små projekter Uanset om opgaven er et lille vejkryds, hvor der skal udskiftes et lyssignal, eller et stort motorvejsprojekt, så er vi i Ramudden de første til at komme og de sidste til at gå. Ingen opgave er for lille eller for stor for os, Vi er både i øst og vest og altid i nærheden af dig. Kontakt os Tlf.: +45 70202094 | mail@ramudden.dk | www.ramudden.dk

Her findes vi

står til rådighed døgnet rundt og vores veludstyrede depoter er aldrig langt væk. Sammen skræddersyr vi løsninger, der pas ser til dine behov, store som små. Altid med hensyn til dig og din sikkerhed

Ramudden A/S

Øst:

31
Vi
Finervej 7 4621 Gadstrup Vest: Industrivej 2 7000 Fredericia

Your safety. Delivered.

32
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.