Page 1

Mäng lõpeb, kui iga mängija on ühe korra (4 või enama mängija korral) või kaks korda (2–3 mängija korral) olnud jutuvestja. Vastastikusel kokkuleppel võib teha ka pikemaid mänge.

2–

8

5–99

MÄNGU VÕITJA

15+

Lugege lehtedelt kokku läbi kriipsutamata sõnad. Kellel on neid enim, ongi võitja.

Vampiir

mõnuleb

Huligaan

diivanil

huilgab

Põhjapõder

sadamas

1

traavib

Ufonaut

0

Aafrikas

0

röstib 1

rookatusel

0

0

1

0

0

1

0

1

Kokku 5 punkti

E TEEM GU MÄN VEEL KS! VAMA PÕNE

• Proovige mängida kogu

klassiga, näiteks kutsub õpetaja ühe lapse klassi ette lugu jutustama ja ülejäänud klass peab ära arvama, millised kolm sõna tema jutus on kaartidelt võetud. • Võib mängida ka võistkondadena: jutuvestjaks on tiimis iga kord erinev mängija, jutustamiskord liigub ühelt võistkonnalt teisele. • Võistkondades võib jutustada ka nii, et võistkonna liikmed ütlevad lauseid järjekorras kordamööda. • Pikendage jutustamisaega nt 60 või 90 sekundini ja laske jutuvestjal see aeg lõpuni täis rääkida. • Tehke ise põnevate lausetega kaarte juurde. • Mängige ka koos lastega, kes veel lugeda ei oska – nad võivad jutustada, mida nad piltidel näevad. Keegi ei pea jääma mängust välja! • Laste või algajatega mängides võib pärast jutustamisaja lõppu kokku leppida aja, mille jooksul peavad arvajad paberile kirjutama oma versiooni õigest lausest. Näiteks 30 või 60 sekundit.

„KES? MIDA? KUS?” on uus Eestis loodud lõbus jutustamis- ja mõistatamismäng, mis sobib kõigile alates 5. eluaastast. Mäng laiendab nii lapse kui ka täisealise mängija silmaringi, arendab eneseväljendusoskust, tähelepanuvõimet ning oskust kuuldut mõista ja analüüsida.

MÄNGUKARBI SISU • 50 mängukaarti teemadega • hoidik jutuvestja kaartidele • 30 sekundi liivakell

Loodame, et see mäng saab nii populaarseks, et Eesti Vabariigi president jutustab aastapäevakõnes samuti mängu „Kes? Mida? Kus?” reeglite alusel lugu ja kogu Eesti rahvas peab ära arvama, millist kolme olulist sõna riigijuht silmas pidas! Väljaandja: Rahva Raamat AS Tootja: Nuti Grupp OÜ Autor: Meelis Looveer (goldmerk@gmail.com) Arendus ja teostus: Tarmo Tuule (tarmo.tuule@nutigrupp.ee) Kujundus: Rein Seppius Kunstnik: Piia Maiste Teemade ideed: Rita Mets Toimetaja: Margo Pajuste Keeletoimetaja: Piret Reidla Trükk: Printcenter Eesti AS

NR 1 M Ä N G U D

HOIATUS! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab väikseid osi, mis võivad põhjustada lämbumist.

• kirjaplokk • 4 pliiatsit


EESMÄRK Mängu eesmärk on jutustada võimalikult ladus lugu, kasutades kaartidel olevaid sõnu. Igal mängukaardil on kirjas kolm sõna: üks näitab tegijat (kes?), teine tegevust (mida teeb?) ja kolmas kohta, kus sündmus aset leiab (kus?). Teised mängijad peavad ära arvama, milliseid kaartidel olevaid sõnu jutuvestja oma loosse põimis. ALGUS Segage mängukaardid ja asetage kaardipakk laua keskele. Valige (näiteks loosi teel) esimene jutuvestja. MÄNGUVOOR Jutuvestja võtab kaardipaki pealt järjest 3 kaarti ja seab need võtmise järjekorras enda ette kaardihoidikusse vasakult paremale nii, et teised mängijad neid ei näeks.

Iga kaardil olevat sõna võib jutustades nimetada ainult ühe korra. Kui mängija selle vastu eksib ehk kasutab sama sõna kaks või enam korda, saavad kõik teised mängijad selle sõna eest 1 punkti. Jutuvestja ei tohi teisi kolmel kaardil olevaid sõnu oma jutus kasutada! Sõnad jutus ei pea olema tingimata samas pöördes, ajavormis või käändes nagu kaardil kirjas. Samatüvelisi sõnu võib kasutada, näiteks „seen” ja „seeneline”. Jutus ei pea sõnad esinema samas järjekorras, nagu need on kirjas kaartidel. Eelnev näide võib kõlada ka nii: „Maja räästa all asuvas vannis sulistasid igal suvel pardikesed. Majas elas vampiir, kes päevad läbi muudkui mõnules diivanil teleri ees. Kõrvalmajas toimetas aga rebane, kelle lemmikjoogiks oli piim.” Kaardil kirjas olevate sõnadega sarnaste sõnade loetelud ühes lauses on keelatud. Näiteks ei tohi loetleda nii: „Elasid kord metsas karu, hunt ja rebane.” (Seejuures on kaardil ainult rebane.) Kui aeg saab otsa, lõpeb jutt ja teised mängijad kirjutavad paberile, mis on nende meelest see kolmesõnaline lause, mida jutuvestja neile edasi anda püüdis. Märkmeid võib teha ka mängu jooksul, kuid oma kolmesõnaline vastus tuleb kirjutada selgelt paberile.

Jutuvestja vasakpoolne naaber keerab ümber liivakella: läheb käima aeg, mille jooksul jutuvestja peab oma jutu ette kandma. Kui jutustaja soovib, võib ta oma lause paberile kirja panna, ent täiskasvanud mängijal läheb see jutustamisaja sisse. Jutustamisaja pikkus tuleb enne mängu algust kokku leppida, näiteks 30 sekundit, 60 sekundit, 90 sekundit vms. Jutustaja ei pea tingimata aega täis rääkima. Soovitame anda noorematele mängijatele ettevalmistusaega ka jutu väljamõtlemiseks (vastavalt vanusele 30 või 60 sekundit). Jutus peavad sisalduma: • tegelane esimeselt kaardilt (kes?), • tegevus teiselt kaardilt (mida teeb?) ja

Vampiir

mõnuleb

diivanil

Kui kõik mängijad on järjest esitanud oma versioonid lausest, näitab jutuvestja õigeid sõnu, mis ta on enda ette paberile kirjutanud. Mängus olnud kaardid asetatakse eraldi kuhja. Arvajad kriipsutavad valesti vastatud variandid oma paberil läbi. Näiteks: „Vampiir mõnuleb diivanil.” Iga läbi kriipsutamata sõna annab mängijale ühe punkti.

• sündmuspaik kolmandalt kaardilt (kus?).

Vampiir

Näiteks saab jutuvestja kaartidelt kokku lause „Rebane mõnuleb vannis”. Oma jutus peab ta kasutama neid kolme sõna, kuid mitte sama lause kujul, vaid erinevates lausetes. Jutt peab olema selgesti hääldatud, loogiline ja koosnema lihtsatest lausetest. Näiteks: „Elas kord metsas rebane, kelle lemmikjoogiks oli piim. Tema naaber oli vampiir, kes päevad läbi muudkui mõnules diivanil teleri ees. Räästa all asuvas vannis sulistasid aga igal suvel pardikesed.”

mõnuleb

diivanil

Jutustaja kriipsutab oma paberilehel olevas lauses läbi need sõnad, mille kaasmängijad ära arvasid. Iga sõna, mille kohta õiget varianti ei pakutud ehk mida maha kriipsutama ei pea, annab jutuvestjale ühe punkti. Kui jutuvestja eksikombel ei nimetanud mõnd oma kaartidel olnud sõna, saavad kõik mängijad selle sõna eest ühe punkti. Uueks jutuvestjaks saab järgmine ehk äsja liivakella keeranud vasakpoolne mängija.

Profile for Rahva Raamat

Lauamäng Kes? Mida? Kus? juhend  

Lauamäng Kes? Mida? Kus? juhend