Page 1

Sisukord Dr Arthur Roffey, Vaimse Regressiooni Ühingu asepresidendi eessõna 7 Sissejuhatus 9

ESIMENE OSA Esmane küsitlus Kliendi tõekspidamiste süsteem 15

TEINE OSA Ettevalmistus vaimseks regressiooniks Nõudmised vaimsele regressionistile 21 Harjutamise ja kogemuste tähtsus 23 Eludevahelise elu hüpnoosi läbiviimine 25 Sissejuhatav vestlus 28 Kliendi eelarvamused 32 Tegelaskujud kliendi elus 37 Viimased juhised kliendile 40 KOLMAS OSA EVE hüpnoosiseansi alustamine EVE kliendi hüpnoosi viimine 45 Hüpnoosi astmed 47 Süvenemine ja kujutlemine 50 Tempo ja hääle kasutamine 54 Viimased juhised hüpnoosiks enne regressiooni 55 Ajas tagasiliikumine 57 Emaüsas 60 Üleminek eelmisse ellu 63 Teadliku sekkumise uurimine 68 NELJAS OSA Mentaalne värav vaimuilma Eelmise elu surmastseen 75 Traumaatiliste sündmuste suhtes tundetuks muutmine 76


Esimesed nägemused hingena 78 Juhised hinge lahkumiseks 82 Küsimuste sõnastamine läbipääsu juures 84 EVE klient, kes ei anna vastuseid 89 Kliendi erinevat tüüpi tõkestuste ületamine 93 Kliendi tõkestamine teejuhi poolt 95 Üleminekuaegsed valguse ja pimeduse nägemused 101 Esimene kokkupuude vaimudega 104 Suhtlemine tervitama tulnud vaimudega 108 Saabuva hinge peatuspaigad 113 Suunistamine koos teejuhiga 116

VIIES OSA Eludevaheline elu Kliendi tagasipöördumine oma hingegrupi juurde 125 Hingekaaslaste kindlakstegemine 128 Hinge värvide äratundmine 132 Andmete kogumine hingegrupi kohta 135 Esmased sugulashinged 136 Kitsam ring ja puuduvad hingekaaslased 140 Hingeenergia 142 Iseloomutüüpide uurimine hingegruppides 145 Keskmise ja kõrgema arengutaseme kliendid 150 Kliendi viimine nõukogu ette 152 Ravivõimalused nõukogu külastuste ajal 163 Eelmiste elude kehastuste läbivaatamine 170 Ülevaade teistest tegevustest vaimuilmas 176 Elu ja keha valimine 181 Keha ja hinge vahelised seosed 187 Vaimse regressiooni terapeutiline kasu 196 KUUES OSA Seansi lõpetamine Ettevalmistused teeleasumiseks 203 Vaimse regressiooni lõpuleviimine 207 EVE kliendi äratamine 208 Lõpuvestlus 210 Lõpetuseks 213


Lisad 215

PÜHENDUS

See eludevahelise elu hüpnoosivõtete käsiraamat on pühendatud kõigile hüpnoteraapiaga tegelejatele, kes lähenevad oma kliendi hingele vaimset regressiooni kasutades, samuti neile, kes otsivad selgust oma vaimse elu kohta.


Eessõna Viimastel aastatel on dr Newton juhendanud elukutseliste hüpnoterapeutide väljaõpet, kus tegeldakse eludevahelise elu (EVE) vaimse regressiooni võtetega. Mul oli õnn kuuluda esimesse väljaõpperühma; selle lõpetajad said kutsetunnistuse, et on omandanud üksikasjaliku metoodika, kuidas kliente hingena nende surematusse olemasolusse viia. Olin varem saanud väljaõppe traditsioonilise psühhoterapeudina ja hiljem tervisepsühholoogiale spetsialiseerunud hüpnoterapeudina. Kümme aastat tagasi puutusin kokku dr Newtoni väljendusrikkalt kirjutatud esimese raamatuga “Hinge rännak” ja hiljem tema teise raamatuga “Hinge saatus”, mis mõlemad rääkisid meie eludevahelisest vaimuilmast, minnes eelmise elu regressioonist tunduvalt kaugemale. Tundsin, et need raamatud kuuluvad kõige tähtsamate tööde hulka, mis regressioon-hüpnoteraapia alal ja kogu metafüüsilises kirjanduses üldse kunagi trükis avaldatud on. Dr Newtoni panus ei põhine üksnes viljatutel arutlustel. Tema arusaamad pärinevad enam kui seitsme tuhande EVE kliendi viimisest vaimuellu, mis jääb maapealsete füüsiliste kehastumiste vahele. Minu enda praktikas on mind hämmastanud klientide kogemused ning vaimsete vaatluste mõju klientide väärtushinnangutele, valikutele ja elumudelitele nende praeguses kehastuses. Nüüd, mil dr Newton on pensionil ja aktiivsest praksisest tagasi tõmbunud, on ta kirjutanud kroonika, milles annab üksikasjaliku kirjelduse vaimse regressiooni praktikas enam kui kolme aastakümne jooksul välja töötatud meetoditest, et EVE terapeutide järgmine põlvkond oleks täpselt teavitatud ja võiks tema murrangulist tööd jätkata. Sa leiad sellest raamatust väärtuslikku ainest, ükskõik kas oled elukutseline nõustaja ja vilunud regressionist-hüpnoterapeut või huvitab sind oma senise tegevuse laiendamine, et see hõlmaks ka klientide olemuse kõige tähtsamat osa – vaimu. Ja kui sa ei ole terapeut, vaid tunned lihtsalt huvi selle vastu, kuidas dr Newton jõudis oma raamatutes kirjeldatud märkimisväärsete tulemusteni, ning tahad EVE regressiooni võib-olla ise kogeda, siis aitab “Eludevaheline elu” sul taibata nende vaimsete avastuste tegija meetodeid ja mõttekäike. See raamat on midagi palju enamat kui pelk tehniline metodoloogia käsiraamat, see raamat annab tõuke isiklikeks mõtisklusteks paljumõõtmelise loodu imedest ja meie osast selles nii hinge kui ka kehastunud inimolendina. ARTHUR E. ROFFEY, PH.D. D.D. DIREKTOR, INNERVISION, P.C. VAIMSE REGRESSIOONI ÜHINGU ASEPRESIDENT

Sissejuhatus Raamat “Eludevaheline elu: hüpnoteraapia vaimse regressiooni abil” tutvustab minu enam kui kolme aastakümne vältel kogunenud isiklikke uurimistulemusi ja nende kliiniliste hüpnoosivõtete arengut, mis aitavad klientidel ligi pääseda oma hinge surmajärgse elu mälestustele. Selle raamatu võtmeelemendiks on


üliteadvusliku transiseisundi saavutamise vahendid, mille abil meenutada inimesele tema surematut olemasolu. Kõrgenenud teadvusseisundis on tavalised inimesed võimelised ise vastused leidma iidsetele küsimustele “Kes ma olen?”, “Miks olen ma siin?” ja “Kust ma tulen?”. See raamat on eelkõige üksikasjalik käsiraamat, mis annab praktilised juhised sooritamaks toiminguid, mida pean kõige tõhusamaks, et jõuda kliendi surematute mälestusteni elust vaimuilmas. Kuigi käesolev raamat on mõeldud kasulikuks metoodiliseks abivahendiks elukutselistele kogenud hüpnoterapeutidele, sisaldab see uut ainest, mida pole avaldatud minu eelmistes raamatutes “Hinge rännak” (Journey of Souls, 1994) ja “Hinge saatus” (Destiny of Souls, 2000), mille on välja andnud kirjastus Llewellyn Publications. Näiteks toodud uued juhtumid ja küsimused, mida ma vaimsete nägemuste esile kutsumiseks kasutan, peaksid huvi pakkuma neile lugejatele, kes nautisid minu kahte eelmist raamatut. Need kolm raamatut moodustavad triloogia, mis hõlmab teavet surmajärgse elu kohta tehtud uuringutest. Loodan, et lugejad saavad põhjalikumaid teadmisi sellest, mida ma nimetan vaimseks regressiooniks, ja julgustust minna ka ise eludevahelise elu seansile kogenud hüpnoterapeudi juurde. Ma alustasin oma tegevust tavalise psühhoterapeudina. Lõpuks, pärast seda kui olin hakanud praktiseerima regressiooni eelmisse ellu, avastasin meetodid, mis on vajalikud eludevahelise elu regressiooni juhtimiseks. Selleks ajaks, kui jõudsin pensioniikka, olin läbi viinud tuhandeid vaimse regressiooni seansse ja mõistsin, et kuna see teraapia on paljude aastate vältel edukaks osutunud, siis on aeg hakata välja õpetama ka teisi elukutselisi EVE terapeute. 1999. aastal alustasin koostööd erinevate USA kutselise hüpnoosi hindamiskomisjonidega, kes andsid mulle nõusoleku viia läbi mõne tunni pikkune EVE seminar. Peagi mõistsin, et teiste väljaõpetamine selleks raskeks tööks võtab vähemalt kolm või neli päeva. Siis pakkus Rahvuslik Transpersonaalse Hüpnoteraapia Ühing (National Association of Transpersonal Hypnotherapy, NATH) võimaluse läbi viia konverents, mis oleks tervenisti pühendatud EVE metoodikale, tingimusel, et ma ise osalen väljaõppe korraldamises. 2001. aasta septembris, nädal pärast terrorirünnakut USA-le, toimus Virginia Beach’il esimene EVE maailmakonverents, milles osalejad said vastava kutsetunnistuse. Aeg osutus uue hüpnoosiprogrammi jaoks soodsaks. See intensiivkursus koosneb umbes neljakümnest tunnist seminaridest, demonstratsioonidest ja juhendatud praktikast, mis ulatuvad eelmise elu regressioonist tunduvalt kaugemale. Olen NATH-ile tänu võlgu ettenägelikkuse ja toetuse eest, mida neilt selle ja järgnevate EVE konverentside ettevalmistamisel saanud olen. Aja jooksul adusin, et on tekkinud vajadus ühingu järele, mille ainsaks eesmärgiks oleks surmajärgse elu hüpnoosregressiooni edasiarendamine. 2002. aastal asutasin koos rühma pühendunud EVE hüpnoterapeutide abiga Vaimse Regressiooni Ühingu (Society for Spiritual Regression). See väljaõppeühing koosneb kutsetunnistusega EVE terapeutidest, kes on pühendunud sellele, et uurida ja praktiseerida klientide tagasiviimist maiste elude vahelisse vaimuilma. Üks ühingu peamistest eesmärkidest on olla nii kodumaiseks kui ka rahvusvaheliseks tugipunktiks. Meie kodulehekülg on www.spiritualregression.org. Kui tahad tundma õppida oma vaimset ajalugu, soovitan sul leida EVE kutsetunnistusega kogenud hüpnoterapeut. Kui sinu kodukandis sellist asjatundlikku inimest ei leidu, võib osutuda vajalikuks kaugemale reisida. Usu mind, asi on vaeva väärt. Tähtis on leida erialase ettevalmistuse saanud EVE hüpnoterapeut, kes tahab aidata inimestel avastada nende hinge mälestusi surmajärgsest elust ja kes arvestab sinu eripäraste vajadustega. Vaimne regressioon ühendab nii eelmise elu kui ka EVE teraapia. Seega peaks hüpnotiseerija olema metafüüsika valdkonnas väga vilunud, et suuta analüüsida karma mõju kliendi olemasolule nii psühholoogilisest kui ka ajaloolisest vaatenurgast. Samuti soovitan inimestel oskuslikku hüpnoterapeuti otsides läbi viia eelvestlus. Kuigi käesoleva raamatu eesmärk on esitada minu uurimistöö põhialused surmajärgsest elust süstemaatiliselt, ei pea vaimsed regressionistid teostama hüpnoosiprotseduure jäigas järjestuses. Ma


tunnistan, et siinsest ainesest võib kasu olla ka neile, kes tahavad vaimuilmani jõudmiseks kasutada alternatiivseid meetodeid. Tean, et iga vahendaja toob EVE teraapiasse oma mõtteid, andeid ja kogemusi. Erinevate lähenemisviiside rakendamine meelele võib meie teadmisi ja vaatenurka vaimuelust üksnes avardada. Teatud küsimustes, mis on minu jaoks olulised, pakun nõu, kuid selle asemel et liialt teoretiseerimisse kalduda, olen andnud endast parima, et esitada see teave praktilisel tasandil ja lihtsustada nii palju kui võimalik klientidele rakendatavate hüpnoosimeetoditega seotud mõistelist raamistikku. Loodan, et seisame millegi seesuguse alguses, millest 21. sajandil kujuneb ülemaailmne liikumine, sest see annab meetodi, mis võimaldab uut vaimset pilguheitu iseendasse. Vaimse regressiooni kasutamine võib aidata meil mõista oma olemasolu eesmärki ja juba see teadmine muudab meid paremaks.

Kõik, mis meid ümbritseb, Kõik, mille me pühime teadmatusest minema, Kõik, mida me puudutame ja mis pole tunda, Kõik, mida me kohtame ja mida me ei märka Avaldab meile põgusat, üllatavat ja seletamatut mõju. DE MAUPASSANT

ESIMENE OSA

Esmane küsitlus

Kliendi tõekspidamiste süsteem Enne kui laskume vaimse regressiooni praktikaga seotud hüpnoosimetoodika üksikasjadesse, on minu arvates sobiv mõelda sellele, millised on sinu vastused surmajärgse elu kohta esitatud küsimustele. Vaimse regressionistina tuleb sul tegemist teha klientidega, kes selleks ajaks, kui nad esimest korda sinu juurde tulevad, on oma tõekspidamistega ummikusse sattunud. Viis, kuidas sa nende muredele vastad, võib olla lausa määravaks teguriks, kas nad lepivad sinuga seansi kokku või mitte. Kuigi enamik inimesi, kes soovivad, et sa neil nende hinge mälestusteni jõuda aitaksid, on oma tõekspidamistega rahul, leidub ka neid, kelles usulised õpetused või eludevahelise elu hüpnoosivõtetega seotud küsimused tekitavad vastuolusid. Samuti võib neis kõhklusi tekitada enese sinu hoolde usaldamine, et sa aitaksid kaasa nende mentaalsele sisenemisele vaimuilma.


Mina alustan seanssi sellega, et selgitan kõhklevale võimalikule kliendile, et hüpnoosregressiooni on neil kasulikum siseneda avatud meelega. Ma võin klientidele isegi öelda, et olenemata nende tõekspidamistest, ühtivad nende teadvustamata mälestused kodust vaimuilmas teadetega kõigilt teistelt vaimse regressiooni läbiteinutelt. Skeptik võib väita, et seda laadi kinnitus seab kliendi juba eelnevalt teatud tingimustest sõltuvaks. Ent sellest hoolimata julgen ma seda oma murelikule kliendile kinnitada, sest olen läbi viinud tuhandeid eludevahelise elu hüpnoosiseansse. Kui kaaluda eelarvamusi, siis tuleb arvesse võtta ka tõsiasja, et minu raamatud surmajärgsest elust on saanud üldtuntuks. Kui klient tõstatab võimaluse, et ta võib minu raamatute lugemisest mõjutatud olla, siis selgitan, et nende paljude aastate vältel, mil minu uurimistööd polnud veel avaldatud, rääkisin klientidele eelnevalt õige vähe. Sa leiad, et sellel ei ole vahet. Kui inimene süvahüpnoosis viibides mentaalselt vaimuilma siseneb, on tema teated, sõltumata maailmavaatest ja minu eelnevalt räägitud jutust, sarnased enne teda hüpnoosi läbiteinute teadetega. EVE hüpnoterapeudid, keda olen välja õpetanud, on mulle öelnud, et neil on olnud kliente, kes pole kunagi kuulnud ei minust ega minu raamatutest ning kelle teated on ühtinud teiste teadetega ja seda ilma igasuguse eeltutvustuseta. Erinev on see, milliseid hinge tegevusi nad näevad selgelt, milliseid häguselt. Pole kaht täpselt ühesugust seanssi, sest igal hingel on salvestatud surematute mälestuste taastamiseks oma eriline energiamuster ja oma isiklik olemasolu lugu. Kui võimalikul kliendil on jäigast tõekspidamiste süsteemist tulenevalt metafüüsilise filosoofia suhtes kahtlusi, võib see olla tekitanud sisemise segaduse, millega sa kohe alguses tegelema pead. See inimene on pöördunud sinu poole, sest ta tahab saada vaimset teavet oma kõrgema mina kohta, ent ometi hoiavad ideoloogilised kahtlused teda tagasi. Niisugustel juhtudel leian sageli, et seesuguse sisemise lahkheli taga peitub kurbus ja rahulolematus selle üle, millisena inimene oma teadvuses maailma ja enda elu näeb. Sellised inimesed on sinu poole pöördunud sellepärast, et lõpuks ometi on nad valmis otsima vastuseid, lähenedes probleemile uut viisi. Niisugusel juhul võib süsteemis mitte kinni olev terapeut soodustada avatud filosoofilist arutelu, mis on võimaliku kliendi jaoks mõtlemapanev, selgitav ja julgustav. Näiteks Ameerikas, valdavalt kristlikus ühiskonnas, võidakse sulle öelda: “Ma tahan kogeda, milline on paradiis, kuid kardan, et teen seansile tulemisega pattu.” Teine seisukoht samas küsimuses võib olla: “Ma arvan, et elu pärast surma on olemas, kuid kas selleks, et vaimset regressiooni läbi teha, peab inimene uskuma taassündi?” Mul on olnud kliente kultuuridest, kus ollakse veendunud, et elu on ette määratud ja inimene juhib oma saatust vaid vähesel määral. On teisi kultuure, milles ollakse taassünni ja saatuse suhtes eelarvamusteta, kuid nende rituaalidesse on kaasatud vihased jumalad, kurjad vaimud ja surmajärgsed ebameeldivad astraalalad. Mõned uskumuste süsteemid ei tunnista elude vahel vaimuilmas viibiva hinge-mina olemasolu. Ateistidel ja agnostikutel on raske tunnistada, et universumis on olemas mingi kõrgem jõud ja suurem plaan. Nagu ma juba mainisin, olenemata teadvuses valitsevatest ideoloogilistest tõekspidamistest, on inimestel üliteadvuslikku transiseisundisse jõudes eludevahelisest elust samad hinge mälestused nagu kõigil teistel klientidel. Sinu poole pöörduvad erinevate tõekspidamistega mõtlikud inimesed, sest nad otsivad oma elu eesmärki. Nad otsivad teistsugust vaimsust, mis oleks vasturääkivusteta ja millel oleks nende jaoks mõte. Kui jätame välja igasugused äärmuslased ja nende radikaalsed teooriad, kuulub kõikide usundite usutunnistusse kaastunne, heategevus ja armastus. Ent usundid on olnud sajandeid kinni ka institutsioonilistes dogmades, nii et moodsat mõtlemist nad ei köida. Minu arvates on suured usundid paljude inimeste jaoks liiga ebaisikulised. Teatud mõttes on usundid kaotanud palju neile olemuslikust isiklikust ühendusest jumalikuga, mis nende tekkimiseks tõuke andis. Inimesi häirib selline areng. Ajaloolane Arnold Toynbee on väitnud, et läbi inimkonna ajaloo on kas muudetud või kõrvale heidetud usundeid, mis on vaimse mudelina inimeste jaoks oma aja ära elanud. Me elame kaootilisena tajutud maailmas. On inimesi, kes peavad seda meie endi tegude tulemuseks, teised süüdistavad aga Allikat, kes on meid loonud, ja pöörduvad igasugusest usust ära. Oma erapraksise aastate jooksul olen näinud, kuidas üha rohkem inimesi otsivad uut isiklikku ja ainulaadset vaimset teadvelolekut ilma


igasuguste vahendajateta, kes püüaksid neile vaimseks peetava suhtes oma tahet peale suruda. Me kõik kipume olema sallimatud nende inimeste suhtes, kes ei mõtle samamoodi nagu meie. Vaimse regressionisti jaoks on loomulik tunda poolehoidu omaenda tõdede suhtes, kuid see ei tohiks varjutada sinu vastuvõtlikkust kliendi arusaamadele. Eludevahelise elu terapeudina tahad sa oma väärtushinnanguid peale surumata olla kliendile toeks, et ta jõuaks oma olemasolu suhtes mõistmise ja tasakaaluni. Kõik, mida kliendil on vaja teada, on tema enda meeles. Võimaluse korral pead sa kõigepealt laskma kliendil oma mälestused ära tunda ja seejärel paluma tal neid tõlgendada. Kui tegeled kliendi vaimuilmaelu-nägemuste esiletoomisega, on sinu mõistev suhtumine ja positiivne tervendav energia olulised. Sel moel aitad sa kaasa ka kliendi võnkuva hingeenergia häälestumisele inimaju rütmidele vastavaks. Püüan erinevaid filosoofilisi süsteeme esindavatele klientidele selgitada, et ebatäiuslikus maailmas elame me selleks, et osata hinnata täiuslikkust. Vaba tahte ja muutuste kaudu püüame me paremaks saada. Oluline on otsida sisemist tarkust, sest kui me teiste poolt ammustel aegadel välja töötatud institutsiooniliste õpetuste tagant omaenese sisemist tarkust ei leia, ei saa me ka teada, kuidas elada siin ja praegu. Igas põlvkonnas järgnevad käibetõdedele kõrgemad tõed. See teadmiste areng ja meie terav teadvelolek iseendast on meie enda identiteedi väljendumise tuumaks. Hüpnoosi jõudu kasutavate vaimsete regressionistidena on meid nüüd õnnistatud uue ravivahendiga. Kui oled suuteline toetama inimesi, et nad näeksid iseendas jumalikku valgust ja tegeleksid eneseavastamisega, siis oled andnud oma panuse inimkonna lõplikuks valgustumiseks.

*** Üheks enim segadust tekitavaks asjaks eluteel on rasked valikud armastussuhetes. Need valikud on tavaliselt palju keerukamad kui elukutse või rahaasjadega seonduv. Sean valu, mille on põhjustanud teatud otsuste tagajärjel kaotatud armastus, hingeliste traumade etteotsa. Väga sageli kohe pärast surmastseeni tekitab kliendi kohtumine oma hingega painavaid tundmusi, mis on seotud inimestega, keda klient on kunagi tundnud ja armastanud. On tõenäoline, et sel ajal kui klient töötab läbi teavet, mis võib esile tuua negatiivseid minapilte ja olulise ülesande, mille täitmine on katkestatud, võib hüpnoosiseanss äkitselt katkeda. Niisugune oli Kyle’i olukord. Kyle oli kolmekümne seitsme aastane palgiparvetus-instruktor, kelle ellu kuulus soov töötada välitingimustes, millele lisandusid vabadusjanu ja seiklusiha. Sissejuhatava vestluse ajal istus ta närvilisena minu kabinetis, soovides, et meie seanss paneks proovile tema kehalise vastupidavuse, selle asemel et “loputaks meele puhtaks negatiivsusest”, nagu ta ise selle kohta ütles. Kyle’i käed olid rusikasse surutud, kui ta jutustas, mismoodi läks lahku Diane’ist, oma gümnaasiumi-armsamast. Diane oli öelnud, et ta on tüdinud Kyle’i pidevatest pikkadest parvetusretkedest, kus ta käib koos oma klientidega. Diane tahtis, et ta “kasvaks suureks, seaks oma elu sisse, saaks tööd lähikonnas ega oleks enam eemalviibiv isa ja abikaasa”. Kyle’i suurenenud alkoholitarbimine lisas abiellu ebakõlasid veelgi. Lahkuminek oli mõlema osapoole jaoks väga raske olnud, kaasnesid raevuhood ja süüdistused raha, elustiili ja laste pärast. Hiljuti oli Kyle hakanud kohtuma Lindaga, kellega ta oli tutvunud anonüümsete alkohoolikute klubis. Suhte arenedes põhjustasid elumuutused Kyle’is segadust ja pinget, sest ta armastas ikka veel Diane’i. Diane ütles Kyle’ile, et armastab teda igavesti, kuid keeldus abielu jätkamast, sest Kyle ei püsiks kodus. Kuigi Kyle’i hüpnoosiseanss kulges plaanipäraselt, ei olnud see mehe kärsituse ja hajeviloleku tõttu kerge. Kyle’i eelmisest elust saime teada, et ta oli olnud Ameerika armee ratsaväeüksuse piilur Arizona kõrbes. Tema nimi oli olnud Hal ja apatši indiaanlased olid ta 1873. aastal kolmekümne üheksa aasta vanuses tema üksust rünnates tapnud. Hetkel, mil Kyle kujutles Hal’i surma, hakkas ta


kontrollimatult värisema. Minu püüded teda rahustada olid tulutud. Dr N: Räägi mulle, mis sulle praegu kõige rohkem muret teeb. Kas tunned valu oma surma pärast, sest oled ju alles kolmekümne üheksa aastane, või on see midagi muud? Kyle: (pisarais, kiiresti hingates) Ei, ei, see on Jane’i pärast... NEETUD, TAL OLI ÕIGUS! Ta teadis, et apatšid mu tapavad. Dr N: Kes on Jane? Kyle: Minu naine... ta ei tahtnud, et ma sellele retkele lähen... ja näed nüüd... MA JÄTSIN TA MAHA – ja oma kolm last. Dr N: Aga kas ei ole indiaanlaste luuramine siis sinu töö? Viis, kuidas sa elatist teenid? Kas see retk oli midagi erilist? Kyle: Ei, kõik retked on ohtlikud – aga alles hiljuti olin ma Jane’i rõõmuks rantšos tööd saanud. Lubasin talle, et jään paikseks ega tee enam armeega koostööd. Aga ma tundsin sellest elust suurt puudust – et mind ei seo miski – seiklused – iga päev midagi uut – ja need kaaslased... Dr N: Miks sa otsustasid sellel retkel veel kord armeega koostööd teha? Kyle: Major Henderson tuli minu juurde ja palus mu abi, ta pakkus lisaraha. Jane anus mind. Ta ütles, et tal on halvad eelaimdused. Ta tuletas mulle minu lubadust meelde... aga ma läksin ikkagi. Dr N: Kas major Henderson oleks võinud ka kellegi teise leida? Kyle: (pikk paus) Jah, ma arvan küll, aga mina olin üks parimaid ja aeg sundis tagant. Oh, Jane... Mul on nii kahju... Dr N: Kes on Jane sinu praeguses elus? Kyle: (pisarais) Ta on Diane. Kui alustasin juhendamist, et Hal oma Arizona kõrbes lebava keha juurest vaimuilma sissepääsu juurde viia, karjatas ta: “Ma olen kinni – ma tunnen, et miski hoiab mind tagasi – takistab...” Näinud, et Hal’i on surmastseenist võimatu eemale viia, oletasin, et kuna ta ei tahtnud Jane’ist lahkuda, siis sidus tema alateadvus teadliku vastuseisu tahtega mitte hüljata Diane’i. Nii teadlikud kui ka alateadlikud mälestused ei lasknud tal üliteadvuslikku seisundisse liikuda, sest kahetsus ja süütunne olid väga tugevad. Olime kusagil Arizona kõrbe ja vaimuilma sissepääsu vahel. Otsustasin abi paluda kliendi teejuhilt. Pärast mõnehetkelist meditatsiooni jätkasin: Dr N: Ma kavatsen sinu teejuhi poole pöörduda, et ta sel raskel hetkel meie juurde tuleks. Kujutle nüüd, et näed alla vaadates Arizona kõrbe, kuid ülalpool ootamas kaitsvat valgust. Kujutle end seal hõljumas, kuna see ruum katab kogu stseeni, nii et me kõik saame selles osaleda. Nüüd palun ma, et see kaitsva valguse jõud sinu kohal tuleks alla ja aitaks meid. See on sinu vaimne teejuht, armastav ja andestav. Kas sa lubad mul seda teha ja aitad mind? Kyle: (ettevaatlikult) Jah, aga ma ei tea... Dr N: (olles klienti julgustanud) Hästi. Nüüd loen ma kolmeni, su teejuht laskub alla sinu juurde ja sa suudad mulle seda olendit täpselt kirjeldada. Valmis olla! (Asetan käe Kyle’i laubale) Üks, kaks, kolm! Mida sa näed? Kyle: (pikk paus) Oh... ta on siin... vanem mees... kõhn... pikkade hallikate juustega... Dr N: Milline on tema nägu? Kyle: Tark... ta näib rangena – ei, väljakutsuvana. Dr N: Kuidas on tema nimi? Kyle: A... Adia. Ta on siin. Dr N: Ka mina tajun tema kohalolekut ja see on hea, sest nüüd võime me tema abi kasutada. Ma tahan, et sa keskenduksid. Mida Adia sinu meelde saadetud telepaatilise sõnumiga sulle ütleb? Kyle: Palun ära räägi praegu. Dr N: (pärast mõõdukat ooteaega) Noh...?


Kyle: Ma... ei saa (klient hakkab vappuma) Dr N: (valjusti, käskival toonil, mis ei luba kliendil end enam välja lülitada) Räägi Adia eest, kasutades oma häält, kohe! Kyle: (veidra madala väga vaoshoitud häälega) Praegu toodi sind siia, et sa teeksid koostööd selle mehega (minuga) mõistmaks, milliseid valikuid sa teinud oled (Hal’i ja Kyle’ina). Mõningaid asju luban ma sul teada saada (sel ajahetkel), teisi mitte, sest sinu valikud (seoses Jane’i ja Diane’i hingega) on veel lahtised. Olen juhtumi selle osa kirjeldust tunduvalt lühendanud. Me saime teada, et Diane on Kyle’i lähedane sugulashing. Muud Kyle’i vaimuelust talle eriti ei avaldatud. Siiski oli Kyle’i seanss hindamatu väärtusega, sest nüüd mõistis ta, et Diane’i otsuses mees maha jätta oli oma osa täita ka eelmises elus aset leidnud Jane’i hülgamisel. Karma-õppetund ei seisne siinkohal mitte karistuses, vaid pakub pigem arusaamist meie valikute tagajärgedest, mis mõjutavad teisi inimesi mitme elu vältel. Kyle’i kaugemad eesmärgid selles elus, vaimuilmas ja tema tulevikus Diane’iga olid tõkestatud, sest ta oli praegu keset katsumuste aega – oma praeguse elu ristteel. Kõigil teejuhipoolsetel tõkestustel on oma põhjus. Kui Kyle oleks näinud oma hingegrupi teisi liikmeid, kohtunud nõukoguga ja vaadanud eluvalimisruumis uuesti üle oma praeguse keha valimise, oleks ta kõrvale hiilinud tähtsatest nüanssidest praeguse elu otsuste langetamisel. Pane tähele, et iga (kolmkümmend seitse ja kolmkümmend üheksa), millesse jõudes tal tuli teha oluline mahajätmist puudutav otsus, oli nii eelmises kui ka praeguses elus enam-vähem sama. Ajaliinid sümboliseerivad põhjuslikkuse paljusust. Ajaliinide lainetused meie olemasolus kujutavad võimaluste vastukaja. Iga teerada pakub võimalusi õppida lähemalt tundma seda, mis puudutab meie elu olulisimaid kokkuleppeid. Kyle lahkus seansilt, teades probleemi, mitte aga vastuseid sellele. Ta hakkas rohkem tunnistama arusaama, et igal elukogemusel on mõte. Kyle uskus, et tõkestav teejuht tahtis lasta tal teada saada vaid seda, mis tema elus just praegu oli tema jaoks parim.

eludevaheline  

KOLMAS OSA EVE hüpnoosiseansi alustamine NELJAS OSA Mentaalne värav vaimuilma Nõudmised vaimsele regressionistile 21 Harjutamise ja kogemust...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you