Page 1

Visioon, mis töötab: Phoenix Electronic Controls Inc. visioon on saada edelapiirkonna tööstusettevõtete liidriks. Tõsta Viie aasta jooksul PEC Inc aastatulu 20 miljoni dollarini, muutudes ainult tootmisega tegelevast ettevõttest lisandväärtust pakkuvaks ettevõtteks, mis pakub masinaehitus valmistoodete kõrval tehnilist tuge kliendi juures, masinatehnilisi uuendusi ja nende integratsiooni.

28

VISIOON


Visiooni sõnastamine Millisena sa oma ettevõtet näed?

„Visioon peaks esitlema sinu ideid viisil, mis peegeldab nende kogu kirge“.

Äriplaan ühel lehel® visiooni käsitlev osa on äärmiselt tähtis. See on koht, kus sa saad sõnastada oma ettevõtte visoon ja teha seda endale sobival viisil! Visiooni sõnum peaks olema suurejooneline ja idealistlik. See peaks ergutama mõtlemist, jagama kirge ja looma väga selge pildi ettevõttest, mida sa tahad luua. Suuri visioone on tore lugeda. Hästi sõnadesse panduna võivad need esile kutsuda emotsionaalseid ja aistilisi reaktsioone. Kui sa aga juhtumisi oled otsimas investorit, on hästi sõnastatud visioon lausa ülioluline. Suurejoonelise visiooni loomiseks on veel üks oluline põhjus. Kirjeldades visiooni võimalikult suurelt, kutsud sa inimesi kaasa mõtlema. Sa võid nende abil näha võimalusi, mida sa ise ehk veel ei ole näinud. Usun, et visiooni mõte seisnebki uutes avastustes, võimaluste loomises ja küsimustes „mis siis kui“ ning „miks mitte“. Ei ole olemas liiga suurt visiooni. Kirjuta julgelt meeletult optimistlik, piiranguteta ning miks mitte täiesti ennekuulmatu visioon. Palu oma sõpradel ja äripartneritel sind toetada mõtlemisel „väljaspool piire“. Seejärel ela natuke aega koos kirja pandud sõnumiga. Ära kiirusta seda ümber tegema. Võib selguda, et otsustad luua midagi veel põnevamat, kui esialgu plaanisid.

palju kirge. See on sinu võimalus kirjeldada oma unistust. See on äriplaani osa, kus ei ole ruumi analüüsile. Kui kirjeldad oma nägemust halli, igava ja kitsapiirilisena, kuidas saad siis endalt oodata jätkuvat vaimustust oma ettevõtmisest? Ja kui sa ise ei ole vaimustunud, kuidas saab siis see olla edukas? Kui sa ei pane paberile seda kirge ja vaimustust, mida sa tunned, on sul raske oma ettevõtmise vastu huvi tekitada. Investorid ütlevad sageli, et unistused on reaalsusest palju väärtuslikumad. Visiooni sõnastamise võti on vaba mõttelend. Ära lase end kammitseda võimalikkusel ja piirangutel. Oma ideede kirjeldamiseks kasuta võimsaid omadusõnu. Lisa visooni midagi sinule iseloomulikku, sest see on sinu kire allikas, mis kannustab sind edasi liikuma ka raskel ja pingelisel ajal. Aja jooksul sinu visioon areneb ja muutub. Ära lase tulevikuideedel tänase visiooni kirja panemist pidurdada. Kirjuta see sellisena nagu sa näed seda täna!

Ära muuda oma visiooni steriilseks. Lase selles olla võimalikult

ÄRIPL A AN ÜHEL LEHEL

29


AJURÜNNAK

Sinu visioon...

harjutus Mõtle nii sel kui kõrval lehelküljel olevatele küsimustele. Samal ajal pane tühjadele “ideeridadele” kohe kirja iga sõna või väike fraas, mis sul nendega seoses pähe tuleb.

MIS? Tooted või teenused? Või mõlemad? Mitu? Ettevõtte imago: mis seda iseloomustab? Omaniku roll: missugune on sinu roll? Kuidas sa hakkad oma aega kulutama?

KUS? Ettevõte: kohalik, piirkondlik, riiklik või rahvusvaheline? Kliendid: kus on kliendid? Millistes linnades, piirkondades, maades? Äritegevus: peakontor, müügiesindused, tootmisüksused jms?

KES? Kliendid: kes on kliendid? (enamikel ettevõtetel on mitut tüüpi kliente). Strateegiline partnerlus: kes on võimalikud koostööpartnerid? Kontsultandid: kes on võimlaikud nõustajad, kes andes professionaalset ja strateegilist nõu (finants, juriidline jmt) aitavad sul ettevõtet õigesti arendada?

30

VISIOON


Loo selline ettevõte nagu soovid Oluline ei ole kohe kõikidele küsimustele vastata, lihtsalt püüa tabada oma vahetud mõtted.

MILLAL? Käivitamine: millal hakkab ettevõte reaalselt tegutsema? Hooned: millal on vaja kontori-/tootmis-/laoruume? IT-süsteemid: millal tuleb valida ja testida tehnika, millal peab see olema töökorras?

MIKS? Omanik: miks ma selle ettevõtte loon? Kliendid: miks nad peaksid neid tooteid ostma või teenuseid kasutama? Investorid/pankurid: miks nad peaksid ettevõttesse investeerima/raha laenama?

KUIDAS? Rahastamine: kuidas toimub ettevõtte rahastamine? Ettevõtte kultuur: kuidas toimub suhtlemine töötajate, tarnijate, klientidega? Isiklikud arusaamad: kuidas mõjutavad ettevõtet sinu isiklikud arusaamad ettevõtlusest?

ÄRIPL A AN ÜHEL LEHEL

31


INTERVJUU harjutus

See harjutus aitab sul mõista, millist tüüpi ettevõtet sa tahad luua (või kindlasti ei taha), pidades silmas tooteid ja teenuseid, kliente ja töökeskkonda. Mõnikord on lihtsam kõigepealt paremal pool olevatele küsimustele vastata. Lase end oma planeerimispartneril aidata. Loetle kolm tootele või teenusele iseloomulikku omadust:

Loetle kolm asja, mida toode või teenus EI TEE:

Milline on toode või teenus?

Loetle kolm praegusele või tulevasele PARIMALE kliendile iseloomulikku tunnust:

Loetle kolm kliendi tunnust, mille olemasolul sa teda parema meelega EI TEENINDAKS:

Kes on kliendiks?

Nimeta kolm omadust, mis on edukatel ja ka sinu poolt hinnatud ettevõtetel ning mida TAHAKSID järgida:

32

VISIOON

Nimeta kolm ettevõtte omadust, mida sa EI TAHAKS järgida:

Milline on töökeskkond?


Visiooni sõnastamine

KESKENDUMINE harjutus

1. SAMM: Sõnasta visioon täites allolevad tühjad väljad. Lase see endale ette lugeda.

Visioon (esimene mustand) Järgmise __________ aasta jooksul muuta edukaks

kohalikuks

____________________________________________ ettevõtte nimi

piirkondlikuks

riiklikuks

rahvusvaheliseks

________________________________________________________________________________, äri tüüp või selle kirjeldus

mis pakub ________________________________________________________________________ toodete ja/või teenuste kirjeldus

(kellele?) _______________________________________________________________________ . kirjeldage oma kliente

2. SAMM: kirjuta ülaltoodud visioon ümber, kasutades selleks oma sõnu:

3. SAMM: Kirjuta nüüd optimistlik, piiranguteta ja suurejooneline visioon!

ÄRIPL A AN ÜHEL LEHEL

33


Näiteid visioonidest ... Visioonid sõnastatakse isikupäraselt ja stiilselt. Siin on üksteisit visooni, mille panid kirja väikese kuni keskmise suurusega ettevõtete omanikud. Iga visooni juures selgitatakse, mis selles eriti hästi toimib:

Kõlab intrigeerivalt ja innovatiivselt. Mänguline ja stimuleeriv. See on suur visioon ja samas väga usutav.

Luua ülemaailmne Creativity Cafe (loomekohvikute) online võrgustik ja kübersalongide võrgustik, kus esikohal on hariv meelelahutus ja esitelektroonilised küberteatrid. Lõbus koht, kuhu inimesed kogunevad mängima ja töötama, ja kus loomeinimesed, kasutades kunsti ja tipptehnoloogia omavahelist sünergiat, saavad üksteiselt õppida, oma töid esitleda ja kogemusi jagada. Creativity Cafe™ (www.creativity.com)

Jutustav stiil. Isikupärane ja siiski professionaalne.

McAniff Consulting on ettevõte, mis pakub kõrgekvaliteedilist konsultatsiooniteenust nii oma piirkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kui üleriigilisetele suurfirmadele. Teenus sisaldab kolme „P“ – planeerimise (planning), tegevuse (process) ja Soorituse (performance) – omavahelist integreerimist, et saavutada parim tulemus. Minu näegmuse järgi jagame kontoriruume ja tegutseme koos teiste juhtimisalast nõu andvate professionaalidega, et areneda edukaimaks ühisettevõtmiseks. McAniff Consulting

Kajastab omaniku isikupärast stiili ja pühendumust muutustele ja väärtustele. Ärikontseptsioon on suurepäraselt defineeritud.

Luua innovaatiline ülemaailmne konsultatsiooni- ja koolitusfirma, mis tutvustab uut äritegemise paradigmat, kasutades Core Group Process-i põhimõtteid, kui kõige alust. Juhtprintsiibid: • olla rõõmus! Olla rahuldust pakkuv ja ootusi täitev kogemus kõigile • töötada välja protsessid, mis on äritegemise aluseks PeopleAssets (innovatatilised konsultatsiooni- ja koolitusteenused homsetele ettevõtetele)

Annab ettevõtte kohta palju informatsiooni. Sisaldab missioonilausungi elemente. Näitab, mis on omanike jaoks oluline.

GeoCentral, asukohaga Napas, on ülemaailmselt tuntud tänu oma: • pühendumusele maailma suurimate aarete jagamsel, pakkudes innovatiivseid tooteid ja teenuseid, mis esitlevad looduse rikkust ja mitmekesisust • panusele inimeste harimisse ja meie planeedil toimivast suuremasse arusaamisse • Klientidele orienteeritusele, kvaliteetsetele toodetele, isiklikule lähenemisele teeninduses ja edasimüügivõimalustele GeoCentral on tuntud ka oma kaunite, avatud ja kunstipäraste kontorite, motiveeritud töötajate ja ühiskonda panustamise poolest. GeoCentral (www.geocentral.com)

34

VISIOON


... mis töötavad!

Väga selge tegevuse kirjeldus. Humoorikas ja ligitõmbav.

Toota iganädalast ülilõbusat kokandusšõud, kus meie alatiseks ülesandeks on valmistada mõni superlihtne madalarasvasisaldusega toit, anda selle retsept, garneerides kõik ohtra naeruga. Me tahame olla tuntud kui kokanduse Joan Riversid. The ShortCut Cooks...

Isikupärane. Sisaldab olulisi võtmeelemente.

California Knits on loominguline ja hingeline ettevõte, mis pakub: • naisele rõivast kui kunstiteost: elujõulist, unikaalset, mõnusat • isikupärast disaini igale kliendile • koolitust ja mentorlust uue põlvkonna masinkudumiskunstnikele California Knits

Napisõnaline. Toob välja kõik olulise asukoha, toodete ja klientide kohta.

Väga selge tegevuse kirjeldus. Toodet kirjeldatakse väga peenelt ja siiski sõbralikult ning kutsuvalt.

Luua oma piirkonnas edukas kontorimööblit pakkuv ettevõte, spetsialiseerudes väikeettevõtetele konkurentsivõimelise hinnaga mööbli müügile ja kõrgetasemelisele teenindusele. Custom Business Interiors

Valmistada ja pakkuda ülimaitsvaid kreppe, mida on võimalik serveerida kohe mistahes üritusel: kõige elegantsemast kõige kodusemani. Crepes dianne

Olla Põhja-Kalifornias esimene kodu täisteenust ja juhtiv tööstus- ja munitsipaalkanalisatsiooni hooldust pakkuv ettevõte. Sanact Inc. (dba Roto Rooter) (www.sanacat.com)

Napisõnaline. Tegevus äärmiselt täpselt defineeritud.

Muuta Design Media maailma juhtivaks veebkoolitjaks ja haridussüsteemide turustajaks. Design Media (www.designmedia.com)

Napisõnaline, selge ja jõuline!

Saada maailma juhtivaks meelelahutuslike ja harivate mänguasjade ja mängude tootjaks. DaMert Company (www.damert.com)

Lühike ja jõuline. Tekib soov rohkem teada saada.

ÄRIPL A AN ÜHEL LEHEL

35


TAGASISIDE harjutus

Tee mõnepäevane paus, et kolm leheküljele 33 kirja pandud visiooni teksti saaksid settida. Seejärel tutvusta neid paarile äripartnerile või sõbrale. Siia kirjuta nende tehtud märkused ja ettepanekud. Võta neid visiooni lõplikul sõnastamisel arvesse. Ajakulu: 60 minutit, 30 minutit ühele inimesele

Esimese isiku tagasiside

Teise isiku tagasiside

Kogu kokku kõik võtmesõnad ja fraasid (nii ülalt kui ka muudest allikatest), mida soovid oma visiooni lõplikul sõnastamisel kasutada:

36

VISIOON


KOKKUVÕTE Äriplaan ühel lehel

visioon

Pane visioon uuesti kirja, kasutades selle kirjeldamiseks sellist stiili ja neid sõnu, mis on sinu jaoks omased ja tähendusrikkad.

missioon

eesmärgid

strateegiad

plaanid

Visioon

Kasutades tekstitöötlusprogrammi ja Äriplaan ühel lehel® formaati, kirjuta see veelkord ümber.

ÄRIPL A AN ÜHEL LEHEL

37

2riplaan 1 lehel  
2riplaan 1 lehel  

Tõsta Viie aasta jooksul PEC Inc aastatulu 20 miljoni dollarini, muutudes ainult tootmisega tegelevast ettevõttest lisandväärtust pakkuvaks...