Page 1

ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE – ANEXA 3 LA CCM 2014 ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE = ACTELE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR SOCIALE = Art. 1 Ajutoarele sociale sunt prestatii acordate, in bani sau in natura, persoanelor sau familiilor ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime si reprezinta o forma de protectie sociala. Art. 2 (1) În caz de deces se va beneficia de ajutoare in conformitate cu art. 94 alin.(1), lit. a, b, c si art. 95 alin.(1) lit. a din Contractul Colectiv de Munca. (2) Pentru a beneficia de aceste ajutoare sunt necesare următoarele documente:  cerere scrisă din partea persoanei în drept să primească ajutor social (in care se va mentiona ca de acest ajutor nu a beneficiat o alta persoana salariata a ArcelorMittal Galati S.A.), vizată de seful secţiei sau serviciului, liderul de sindicat şi aprobată de seful de departament;  certificat de deces în copie şi original (obligatoriu pe verso originalului se înscrie cuantumul ajutorului acordat);  in plus, pentru persoanele aflate in intretinere se va prezenta actul autentificat la notarul public, incheiat in timpul vietii persoanei aflate in intretinere, din care sa rezulte obligatia de intretinere.  copie xeroxata înaintată odată cu prezentarea în original a certificatului de deces şi a comenzii pentru cruce şi sicriu la eliberarea acestora de către furnizorul agreat;  actele de stare civilă din care să rezulte legătura de rudenie (unde este cazul) ;  declaraţia a doi martori (vecini – in cazul persoanelor aflate in intretinere);  declaraţie notarială. Art. 3 Pentru a beneficia de ajutorul pentru nasterea fiecarui copil in conformitate cu art. 94 alin. (1) lit. d) din Contractul Colectiv de Muncă sunt necesare următoarele documente: • cerere scrisa din partea solicitantului (mama, tata) vizata de seful de secţie sau serviciu, liderul de sindicat si aprobata de seful de departament; • certificatul de naştere al copilului în original, care se va restitui; • copie după certificatul de naştere, certificată de secţie sau serviciu, care se anexează la cerere. Art. 4 Pentru a beneficia de ajutorul in cazul casatoriei salariatului in conformitate art. 94, alin. (1), lit. “e” din Contractul Colectiv de Munca sunt necesare urmatoarele documente: • cerere scrisa din partea solicitantului vizata de seful de sectie sau serviciu, liderul de sindicat si aprobata de seful de departament; • certificatul de casatorie in original, care se restituie; • copie dupa certificatul de casatorie. Art. 5 (1) Societatea acorda ajutoare în cazul producerii accidentelor de munca grave constatate şi cercetate conform legislaţiei în vigoare, după cum este prevazut in art. 95, alin. (1), lit. “a”, Contractul Colectiv de Munca. (2) Pentru a beneficia de aceste ajutoare sunt necesare următoarele documente:  cerere din partea solicitantului sau, in cazul accidentelor mortale, din partea persoanei in drept sa primeasca ajutor (in care se va mentiona ca de acest ajutor nu a beneficiat o alta persoana salariata a ArcelorMittal Galati S.A.), vizata de seful de secţie sau serviciu, liderul de sindicat, confirmată de serviciul protecţia muncii şi aprobată de seful de departament;  certificatul de deces în original sau decizia de încadrare în unul din gradele de invaliditate, care, după confruntarea cu copiile anexate la cerere, se vor restitui;  expertizarea precum ca salariatul poate fi recuperat este de competenţa Medicinei şi Direcţiei Muncii.


ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE – ANEXA 3 LA CCM 2014 Art. 6 Societatea acorda ajutoare băneşti şi materiale cu aprobarea Directorului General, conform art. 95, alin. (2) din Contractul Colectiv de Munca. In acest scop, se vor prezenta următoarele documente:  cerere din partea solicitantului, avizata de sindicatul din care face parte in situatia in care salariatul este membru de sindicat, aprobata de Director Resurse Umane;  act care justifică necesitatea ajutorului social (certificate, recomandări, trimiteri şi chemări medicale, reţete pentru procurarea de medicamente, procese-verbale de calamităţi şi pagube suferite în familie, alte documente);  devizul sau oferta de preţ pentru confecţionarea sau procurarea unor aparate ortopedice, locomotorii sau alte proteze. Art. 7 Pe lângă ajutoarele materiale mentionate în articolele de mai sus, salariaţii au dreptul la zile lucrătoare (libere) plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, conform Contractului Colectiv de Munca : a. căsătoria salariatului sau a unui copil al salariatului Pentru a beneficia de zile plătite la căsătorie sunt necesare următoarele documente:  cerere scrisă din partea solicitantului vizată de şeful de secţie sau de serviciu, liderul de sindicat şi aprobată de seful de departament;  certificatul de căsătorie în original/dovada de la biserică pentru cununia religoasă;  copie după certificatul de căsătorie (ce se va anexa la cerere). b. funeralii familiale Pentru a beneficia de zile plătite în cazul funeraliilor familiale  cerere scrisă din partea solicitantului vizată de şeful de secţie sau de serviciu, liderul de sindicat şi aprobată de seful de departament;  certificatul de deces în original sau un alt document oficial din care rezultă decesul;  copie după certificatul de deces, care se anexează la cerere. c. pentru naşterea unui copil Pentru a beneficia de zile plătite la naşterea unui copil, salariatii vor prezenta urmatoarele documente:  cerere scrisa din partea solicitantului vizată de şeful de secţie sau de serviciu, liderul de sindicat şi aprobată de seful de departament;  certificatul de naştere în original, care se restituie;  copie după certificatul de naştere (ce se va anexa la cerere);  atestatul de absolvire a cursului de puericultura (daca solicitantul a absolvit acest curs). d. mutarea în altă locuinţă dobândită în baza unui contract Pentru a beneficia de zile plătite în cazul mutării într-o altă locuinţă, salariatii vor prezenta urmatoarele documente:  cerere scrisă din partea solicitantului vizată de şeful de secţie sau de serviciu, liderul de sindicat şi aprobată de seful de departament;  contractul de închiriere sau dispoziţia de repartiţie;  copie după contract sau repartiţie, ce se va anexa la cerere. e. donatorii de sange Pentru a beneficia de zile plătite în cazul donarii de sange, salariatii vor prezenta urmatoarele documente:  cerere scrisă din partea solicitantului ;  act medical eliberat de unitatea sanitara in care se confirma ca salariatul a donat sange in ziua respectiva, care se restituie;  copie dupa actul medical anexata la dosar; Art. 8 Fostii salariati ai societatii care au suferit accidente de munca vor beneficia de ajutoare pentru procurarea de proteze,orteze si de alte produse ortopedice (proteze chirurgicale, auditive, oculare, dentare, centuri abdominale). Pentru a beneficia de ajutoare fostii salariati vor prezenta urmatoarele documente:  cerere scrisă din partea solicitantului, confirmata de Departamentul Securitate si Sanatate in Munca;  acte care justifica necesitatea ajutorului social (certificate, recomandari, etc.);  devizul sau oferta de pret pentru confectionarea sau procurarea unor aparate ortopedice, locomotorii sau alte proteze.


ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE – ANEXA 3 LA CCM 2014

Art. 9 Ajutorul social in caz de deces al salariatului, mentionat la art. 94 alin.(1), lit.a si art. 95 alin.(1), lit.a, se acorda doar unui singur solicitant, respectiv un singur membru din familie. In cazul in care un salariat a solicitat un ajutor financiar, Departamentul Financiar va verifica daca, de acest ajutor a mai beneficiat si alt solicitant, respectiv alt membru din familie, salariat al ArcelorMittal Galati S.A.. In aceasta situatie se va da curs doar uneia dintre solicitari. Art. 10 Ajutorul social in caz de deces al unui membru de familie al salariatului, mentionat la art. 94 alin.(1), lit.b,c, se acorda doar unui singur salariat, respectiv un singur membru din familie. In cazul in care un salariat - membru al familiei a solicitat un ajutor financiar, Departamentul Financiar verifica daca, de acest ajutor, a mai beneficiat si alt salariat, respectiv alt membru din familie, salariat al ArcelorMittal Galati S.A. In aceasta situatie se va da curs doar uneia dintre solicitari. ============================ # ============================ DIN PARTEA ADMINISTRATIEI CRACIUN MIHAELA GATIN MIRELA MATOIAN GELU STAFIE LIVIU PREOTEASA LUMINITA DEDIU NICOLETA MONICA STANCIU MIRELA

DIN PARTEA SINDICATULUI SIDERURGISTUL AMG BEZMAN GHEORGHE EFTIMIE CRISTIAN CRISAN VASILE POSTOLACHE NICUSOR TOMA PETRU DRAGAN MARIUS VLADOIU IULIAN POPA COSTICA MODIGA DORU ONICA DANUT MACOVEI NELU

Anexa 3 - acordarea ajutoarelor sociale  
Anexa 3 - acordarea ajutoarelor sociale  

ON THE ROAD ! WE ALL HAVE A WAY TO GO !

Advertisement