PulpdeLuxeMagazine 15

Page 1

de Luxe

MAGAZINE

De lux e manier van overleven Toek o m s t v a n d e G e s c h i e d e n i s ORG AS M E A L A C A RT E The R e a l M e ! Ver k ni e z i n g e n

Nr.15 2

0

1

4


e Luxe

Forward PdLM15

nog even geduld

Soms worstelen we ook vraag of we als beste Voor jullie neus staat het met versede streekeigen PulpdeLuxeMagazine; nummer 14 zijnde alweer.niet wat dieper online magazine van de Benelux Vanaf pakken het weer eens anders aan. op de nu materie in we moeten gaan dantotaal we soms niet doen. We gaan vaker en minder volimuneus verschijnen.

Zoiets als bij DWDD en PenW op de TV gebeurt. Na wat We hadden inderdaad willen drukken maar de tijd is

geharrewar besluiten we dan dat we al heel diep gaan. er nog niet rijp voor. Dus nog even geduld.

Ergo we zijn al zo vaak deeper underground gegaan. Het staat jullie altijd vrij om ons te wijzen op onze

We doen het alleen net anders. Het is aan de lezer om tekortkomingen maar een constructieve bijdrage

zelf aan de slag te gaan en niet alleen maar apatisch

leveren in de vorm van beeld, tekst of een dansje mag ook.

te consumeren.

Aan het werk dus!

de Luxe


de Luxe


Colofon PulpdeLuxeMagazine Nr. 14

Redactie : Willem Alkema, Marianne Mengerink, Erik Ros, Rolf van Olst, Marianne Antuma, Afke Jansen, Sien Vels, Alicia Kok, Chiel te Bokkel, Stefaan Beeckaert Vormgeving : Afontwerp, Artnik Fotografie : Job Boersma, PinPointFactory, Marianne Antuma, Willemijn Grootegast Tekst : Erik Ros, Alicia Kok, Sheila Sitalsing, Lavinia Bakker, Els Staneke Huurman, Sermin Bahar, Daniel van Domburg, Marjolein Scherphuis

website: Ijgenweis Modellen : Elisabeth Bergsma Styling : Shekila Eco Styling, Illustraties: AvierKoerier, Stef Wildenbeest, Chiel te Bokkel, Jesse Strikwerda, Folkert Nijholt, Siegfried Woldhek Dank aan : Paula Boguslu, Sheila Sitalsing, Willem Alkema, Derk Moor, Saskia Paulissen, Siegfried Woldhek, Evert de Rooij, Ellen Willink

de Luxe

de Luxe


de Luxe


BOUDEWIJN POELMANN DAAR ZIT IK DAN IN EEN TETE A TETE MET DE MEEST SUCCESVOLLE BOUDEWIJN POELMANN; LINKSIG, INNOVATIEF, DOENER EN XM-BES

Ik had me –bij wijze van uitzondering– goed voorbereid op dit diepte interview en alles gelezen over Boudewijn wat ik maar kon vinden. Ik herkende me in heel veel van wat ik over hem las en toen ik tegenover hem zat realiseerde ik me dat ik tegenover mijn succesvolle evenknie bevond. Ik wist eigenlijk alles al. Dat maakt het interviewen er niet beter op. De hele tijd naar de bekende weg vragen is licht vermoeiend. Dat Boudewijn Poelman uitvinder is van de Postcode- Loterij is algemeen bekend. Na in zijn diensttijd VVDM-man te hebben gespeeld, ging hij werken voor Novib. Na 10 jaar wilde hij verder en startte een eigen bedrijf. Hij ging in de boomgaard van zijn schoonouders liggen en keek naar de appels in de bomen; het idee voor de Postcode-Loterij was geboren. Het was de tijd van de invoering van de postcode’s in Nederland dus dat kwam goed uit. Veel geld ophalen en zodoende goede doelen steunen en de wereld verbeteren. De natuur –moeder aarde– reikte Boudewijn deze sigaar uit eigen doos. Kijken en leren van de natuur levert dus wel degelijk profijt.

de Luxe

Boudewijn oogt als een alles gezien hebbende wereldburger. Hij staat aan het hoofd van een miljardenbedrijf met tientallen medewerkers. Ook in Zweden draait zijn format en wellicht nog op meer plaatsen. Momenteel is de Postcode-Loterij een van de meest succesvolle goede doelen initiatieven. Mensen doen mee omdat het win-aspect aantrekkelijk is en omdat mensen niet de enige in de straat willen zijn die niets winnen. Angst en hebzucht gemengd met de idee dat je goed doet, maken de loterij tot zo’n succes. Wat toch wel apart is dat je de wereld kunt gaan verbeteren door in de tuin op je rug naar de natuur te kijken. Als we dat nou allemaal eens gaan doen. Ofwel hebben we over een tijdje allemaal een eigen Postcode-Loterij, ofwel zijn we minimal verlicht. De wereld verbeteren is eigenlijk iets voor goden en profeten maar we zullen het zolang met de Postcode-Loterij moeten doen.


WILDE WELDOENER IDEEELE GOEDE DOELEN SCHENKER VAN NEDERLAND. TUURDER.

de Luxe


* zwaait H

ij heet Saul. We zitten naast elkaar op het terras van Piccolo Cafè, dat precies drie krakkemikkige

stoeltjes breed is. De dag was heet; de avond brengt eindelijk koelte middels een stevige regenbui, die Saul en ik gadeslaan vanonder de luifel. Op straat scheuren de New Yorkse

beslissing die hij en zijn vrouw veertig jaar

taxichauffeurs voorbij met hun kostbare

geleden namen om Israël te verlaten en

vrachtjes. De regen is in hun voordeel.

zich in New York City te vestigen. Over zijn

Saul en ik zwijgen. Ik drink groene thee, hij

dochter die met haar gezin in Tel Aviv woont.

drinkt koffie. Ik zat er het eerst, hij schoof

Over zijn vrouw die de deur niet meer uit

aan op de derde stoel, met zijn kartonnen

wil. Ik proef Marlboro en groene thee en

beker koffie. Saul is oud, en zijn grijze haar

beluister eenzaamheid.

en afgedragen kleding vormen een contrast

Hij vraagt wat ik hier doe, in mijn eentje. Ik

met zijn nieuwe sportschoenen en sporttas.

vertel dat ik op een leeftijd ben gekomen

Die laatste staat op de stoel tussen ons in.

dat ik niet meer kan uitstellen tot later wat

Als hij een sigaret opsteekt, houdt hij me het

ik vandaag wil doen. Omdat mijn later zo

pakje voor. Hij geeft me een vuurtje en we

langzamerhand wel is begonnen. New York

hebben heel even oogcontact. We zwijgen

zien is er een voorbeeld van.

nog steeds, maar er is iets veranderd.

Hij schiet in de lach als ik zeg hoe oud ik

Daarnet zwegen we ieder voor zich, nu

ben.

zwijgen we samen.

‘You’ve only just begun’, glundert hij.

Op straat snelt een politiewagen met luide

Dan komen we te praten over het missen

sirene voorbij. Ik neem een trekje van de

van je eersten, en als ik mijn hoofd afwend

sigaret en drink mijn thee. In de stilte na

om Amsterdam Avenue uit te kijken, buigt

de sirene begint Saul te vertellen. Over de

hij naar me toe en legt zijn oude hand heel

de Luxe

de Luxe


t* even over de mijne.

Hij glimlacht en wenst mij alle goeds.

De remlichten van de taxi’s weerschijnen nu

Op weg naar de overkant van de brede

glinsterend in de natte straat en Saul neemt

straat houdt hij halt, draait zich temidden van

afscheid. Hij staat op, pakt zijn sporttas en

het voortsnellende verkeer om en zwaait.

blijft praten. Hij legt uit dat hij onderweg

Saul zwaait.

is naar het Joodse zwembad, om zijn wekelijkse baantjes te trekken. We kijken elkaar aan. Ik glimlach en wens hem alle goeds.

Marjolein Scherphuis @ScherphuisM

de Luxe


de Luxe

de Luxe


De StaD SomS zeggen

i00 woorden meer dan i beeld

En bij deze foto is dat precies het geval; de dynamiek en de ruwe schoonheid van de stad slaat je met 3 punches in je gezicht. Wat resteert is de verbazing van de ogenschijnlijk toevallig geregistreerde kleuren, vormen en ritme’s die je als in een uitgelezen Jackie Collins thriller met de mond vol chocolade –als je dat zou eten– achterlaten.

de Luxe


Mooi niet dus ! ‘’Lavinia en Abigail Bakker, eigenaren van Geitenwollenshirts vinden dat het geitenwollensokken imago van eco, groen en duurzaam wel een opfrisser kan gebruiken, maar de boodschap erachter zeker niet! Waarom zou het milieu moeten lijden voor onze shirts? En waarom zouden er werkers in andere landen lage lonen moeten krijgen? Mooi niet dus! Wij verkopen alleen eco vriendelijke kleren die dus op een eerlijke manier voor mens en milieu zijn gemaakt. Niets meer en niets minder.’’

de Luxe

de Luxe


de Luxe


Lokaal SHEILA SITALSING −

Ze dachten waarschijnlijk dat we ze veel te lang niet hadden gezien, de Zijlstra’s, Pechtolds en Samsoms. Dat we het waren gaan missen, al die ver-kiezingsdebatten met kinderachtigheden als rode en groene knoppen en met flauwekulstellingen als ‘een stem op Geert Wilders is een stem op Diederik Samsom’. Dat we er serieus op zitten te wachten om ze weer eens te zien, terwijl ze ingestudeerde oneliners uitwisselen, nadat ze maanden achtereen niet van onze schermen waren af te branden, met hun ruilspelletjes, hun akkoorden, hun neuroses en hun onderlinge chantage.

de Luxe

de Luxe


M

aar ons werd weer niets gevraagd. Dus konden we onlangs getuige zijn van een bizar schouwspel: vijf landelijke politici op televisie in debat over verkiezingen voor het bestuur van dorpen en steden waar ze niet over gaan, waar ze in talloze gevallen nog nooit zijn geweest en waar we ze, zodra deze strijd gestreden is, voorlopig ook niet zullen zien. Een spookdebat: de verreweg grootste partij - de lokale partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 tezamen goed waren voor bijna een kwart van de stemmen - ontbrak.

E

igenlijk weten ze het zelf ook wel. Dat de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zo veel eigenaardigheden kennen dat ze weinig zinnigs kunnen zeggen over hoe de nationale partijen ervoor staan. Omdat de PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren niet of nauwelijks meedoen op lokaal niveau. Omdat men in minder dan de helft van de gemeenten op de SP kan stemmen. Omdat er structureel substantieel meer mensen liever gaan vissen dan stemmen als er lokale verkie-zingen zijn dan als er landelijke verkiezingen zijn, en dat die thuisblijvers niet gelijk verdeeld zijn over de partijen. Omdat het verreweg grootste deel van de kiezers stemt op een van de talrijke groeiende en bloeiende lokale partijen.

I

n een recent mooi artikel voor de nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut laat Simon Otjes van het Documentatiecentrum voor Politieke

Partijen leuke grafieken zien uit 2010, een heerlijk jaar voor onderzoek omdat er in dat jaar binnen een tijdsbestek van een paar maanden zowel verkiezingen voor de gemeenteraden als voor de Tweede Kamer waren. Uit die grafieken blijkt niet veel samenhang tussen de uitslagen van de ene en van de andere stembusgang: er zijn rode bolwerken waar de PvdA lokaal 40 procent scoorde en landelijk de helft. Er zijn uitgesproken VVD-gemeenten, met lokale scores van 50 procent, waar de VVD luttele maanden later landelijk nog maar 30 procent scoorde.

D

e komende weken gaan ze doen alsof het gaat om Arie Slob met zijn illegalen, en om Halbe Zijlstra en Diederik Samsom met hun commissie Stiekem. Ze gaan doen alsof Amsterdam de navel van de wereld is, alsof men tot in Kiev met ingehouden adem en zwetende handpalmen de lotgevallen van ene Pieter Hilhorst zit te volgen.

O

ndertussen ga ik op zoek naar de lokale politicus aan wie ik de verantwoordelijkheid durf toe te vertrouwen voor de jeugdzorg en voor de ondersteuning van chronisch zieken en arbeidsgehandicapten in mijn stadje. En als ik nog ĂŠĂŠn landelijk kopstuk een gelegenheidsparade zie afleggen over onze Markt, hem met moeite belangstelling zie veinzen voor onze lokale sores, dan jaag ik hem mijn stadje uit.

de Luxe


Overal ben je de gehele wereld door gedragen en versleten In wind en regen Door water geslagen gebleekt kan je zijn Donker als de nacht loop je mee hou ik je vast Jij past op mij waar jij bent ben ik ook “Spijkerbroek� Els Staneke Huurman

de Luxe


de


Shekila Eco Fashion is een Eco Chic Fashion label. De kern is:

Elegant, Vrouwelijk en Eco! de Luxe

de Luxe


de Luxe


D

Wij richten ons op de bewuste zakenvrouw van nu.

S z I

hekila Eco Fashion gebruikt exclusieve ecologische materialen oals natuurlijke houtpulp dat traditioneel geverfd wordt in ndia met granaatappel.

de Luxe

de Luxe


D

eze verfmethode heeft de internationale GOTS certificering. Ook de andere stoffen waar we mee werken zoals biologisch katoensatijn en biologisch katoen hebben beide de GOTS certificering. Wij willen dat mensen weten dat zij echte biologische kleding aanhebben en dat het er ook nog eens elegant uitziet..

de Luxe


S

inds kort hebben we een nieuw concept: De Two-in-One skirt, een kokerrok die aan twee kanten te dragen is. Consumenten kiezen zelf hun kleuren, 1 zakelijke kleur en 1 kleur voor “fun�. In een handomdraai heb je een compleet andere look. En uiteraard is de kokerrok zakelijk, vrouwelijk en eco.

de Luxe

de Luxe


D

aarnaast kun je je eigen collectie op maat maken. Je geeft aan wat je wilt, een rok, een jurk, blouse, pantalon of blazer. Welke kleuren en materialen je wilt en geeft je maten door. Your Own Collection naar je eigen smaak en pasvorm en ook nog eens van biologische materialen gemaakt. de Luxe


Wij starten deze maand nog onze crowdfundingcampagne op

IndieGoGo..

de Luxe

de Luxe


de Luxe


e Luxe

KE U ZE

De dagelijkse boodschappen halen we in de supermarkt. Daar staat een enorme berg producten ons te verleiden hen in het karretje te gooien en zodoende de kwaliteit van ons leven te verbeteren. In de supermarkt ervaren wij dat heerlijke gevoel van vrijheid van keuze. Wie mogen en kunnen kiezen wat we willen; elk product in het karretje bevestigt ons als vrij burger.

de Luxe


SOR TI

Hoewel; kiezen we werkelijk dat wat we willen in de super en laten we ons leiden door ratio? Natuurlijk niet; we werken ons plichtmatig en gewoontegetrouw richting kassa. We laten ons leiden door de winkelformule en gedragen ons als een voorspelbare doelgroep.

de Luxe


Achter de aan ĂŠĂŠn kant spiegelende ramen van de manager ziet men dat het goed is en de resultaten van het winkelbedrijf worden keurig gemonitord door de directies van dienst. De directies die bepalen wat wij consumeren en hoeveel.

de Luxe


Inderdaad, we doen maar wat in ons leven en koesteren de hoop dat wij ons leven richting geven door onze eigen keuzes. Omdat we ons leven slechts één keer leven hebben we helaas geen idee of andere “keuze’s” anders zouden hebben uitgepakt. Dat maakt ook niet uit maar het betekent wel dat we ons niet op de borst hoeven rammen als we een hoge maatschappelijke positie bekleden of als we veel geld hebben. We zijn en blijven een speelbal van de golven. Nog zegeltjes?

de Luxe


Spiritualiteit: leer jezelf kennen

We kunnen het echter ook anders zien. Er is een verschil tussen ‘waarnemen’ en waar zijn. Vanuit een hoger bewustzijn kijken we naar onze gedachten, we zien dan dat we niet de denker zijn, maar de observator van het denken. We overstijgen ons individuele hokje. Dit gegeven is niets nieuws. Het is de kern van religies. De oude Grieken adviseerden ‘Ken uzelve’, moslims noemen het ‘overgave’ en christenen zeggen ‘Heb je naaste lief gelijk jezelf’ om contact te maken met dit hogere bewustzijn.

de Luxe

de Luxe


Vooral sinds de Verlichting is het denken het uitgangspunt geworden waarmee we naar onszelf kijken. Vanuit het denken nemen we onszelf waar als afgescheiden individuen met eigen belangen. De ander kan een broeder zijn, zolang ons belang daarmee gediend lijkt, maar vaker is het een concurrent. In deze benadering is winst voor de een verlies voor de ander en in onze cultuur wordt dat als ‘redelijk’ gezien.

Maar spiritualiteit is ook mogelijk zonder het vastgestelde referentiekader van religie. Op het eerste gezicht is het bovenstaande ingewikkeld, filosofisch, zeg maar vaag. Dat komt doordat we woorden, denkbeelden gebruiken om het denken te overstijgen. We leven echter in een tijd van wakker worden en het hoger bewustzijn dringt tot steeds meer mensen door. De chaos in de wereld om ons heen maakt duidelijk dat dit ook hard nodig is.

de Luxe


A Bigger

Voor de bom

Voor de hypotheeklasten

Voor de politiek

Voor politici

Voor Al Qaida

Voor de buren

Voor Moslims

Voor onze mening uitkomen

Voor onze banen

Voor de toekomst

de Luxe

de Luxe

B


Bang Voor het klimaat

Voor Kim

Voor Big Brother

Voor de Chinezen

Voor Little Sister

Voor de banken

Voor zorgkosten

Voor onszelf

Voor Putin

Voor mij

de Luxe


De ToeKomsT VaN De

geschiedenis de Luxe

de Luxe


e

De toekomst ziet er anno nu erg onzeker uit. We zullen nog even moeten wachten met nieuwe geschiedenisboekjes drukken. Konden we vroeger een duif doorsnijden, in de sterren zien of in een bol kijken, tegenwoordig schiet dat allemaal tekort. Hoe zal de geschiedenis er uit zien in de toekomst is een vraag die elke dag weer anders beantwoord kan worden. Terwijl mensen over de hele wereld elkaar naar het leven staan op basis van geloof, machtsmisbruik, geld of willekeurig neergezette grenspaaltjes moet de goedwillende burger daar maar brood voor kopen en zich inzetten voor de economie en stemmen op singer/songwriters op het ijs. Daarenboven hangen ons in maart de gemeenteraadsverkiezingen boven het hoofd waar we eigenlijk helemaal geen zin meer in hebben. De politiek heeft in democratisch Nederland lichtelijk alle vertrouwen verloren en politici geven regelmatig blijk van het niet te hebben gelezen van geschiedenisboekjes. Voor een land in transitie zoals veel deskundigen zo graag rondbazuinen is dat fnuikend en zelfs gevaarlijk. Immers domheid ligt op de loer en idioten kunnen maar zo het voortouw pakken in een land wat zich uitholt overdwars. Laten we vrolijk en optimistisch blijven stemmen. Wellicht is het wel het minste wat we kunnen doen op de vreemde wereld die aarde heet.

de Luxe


Durven we tegenwoorDig ons zelf te zijn?  Twee jaar geleden vertrok ik naar Peru om vrijwilligerswerk te doen.  Eigenlijk ging ik erheen om mezelf te vinden. Cusco is onbeschrijfbaar mooi. Na een paar dagen kwam ik iemand tegen die mij over ayavaska vertelde. Een reis in je ziel, reiniging van je lichaam en de antwoorden waar je naar op zoek bent komen aan bod. Na een week vasten vond ik mezelf midden in de jungle.  Ik sprak de sjamaan een dag voor mijn spirituele reis. ‘Jij, alleen jij hebt de controle over je lichaam en geest. Vertrouw jezelf en laat alles los. Het kan zijn dat je oog in oog komt met je angsten. Als je bang wordt of verdwaalt, zie een afstandsbediening voor je en verander de zender.  In geval van nood ben ik aanwezig om je te helpen.’, zei de wijze man.  Ik voelde me angstig, vredig, verward, opgelucht, er ging te veel door mij heen.  De volgende dag vertrokken we na een heel dag niks te eten naar Monkey island. 12 man maakte een grote cirkel. De sjamaan begon tegen de geesten te praten en deelde de kopjes met ayavaska uit.  Hij zong en danste rond. Ik voelde dat ik moest liggen.  Ik keek omhoog en zag dat de maan dichterbij kwam. De sterren vonkelden op de ritme van het gezang. Ik knipperde met mijn ogen en zag dat ze sterren waren verdwenen, er was een woestijn voor in de plaats gekomen. De maan kon ik net nog zien. Ik voelde langzaam de wortels van de bomen mij omhelzen. Het was niet eng of naar. Het voelde alsof ik een was met de natuur en het universum. En uit het niets voelde ik een hand, maar er was niemand.  Ik wilde in paniek raken en schreeuwen, maar besefte dat het positief voelde.  Ik voelde de hand in mijn buik gaan. Het ging een voor een al mijn organen af, alsof alles werd gecorrigeerd. Als laatst hield het mijn hart vast. En bij elke pomp voelde ik liefde door mijn lichaam stromen.  Maar moest ik niet oog in oog met mijn angsten komen?,bedacht ik.  Ik hoorde een stem,’Die heb jij al begraven en achter je gelaten. Het is tijd om los te laten’  Ik liet alles gaan en de vier uur erna ervaarde ik 1 lange orgasme waar ik niet uit wilde komen.  Maar helaas werd ik wakker gemaakt om terug te keren naar ons verblijf.  De volgende dag kwam een man naar mij toe en zei,’Jij bent geopereerd gisteravond. Ik zag een man met een masker geknield bij je en ging met zijn hand in je buik’  Hij beschreef precies wat ik had gevoeld. Ik kon het niet geloven.  Ik voelde me herboren, nieuw uit de verpakking en ik voelde rust in mij wat ik al jaren niet had gevoeld. Had ik ooit rust gevoeld in mijn leven?  En nu? Na twee jaar? Ik kan nog steeds geen vlees eten, alcohol drinken, roken, koffie drinken.  Sinds een paar maanden kan ik zelfs geen melk meer drinken.  Ik leef gezonder. Ik ben vaak buiten (ook in de regen/storm/sneeuw).  Ik kijk anders naar mensen en dieren. Het beste van alles? Ik kijk geen tv meer. Het beïnvloedt alles wat we doen, eten, drinken. Ik heb veel meer tijd en ik kan mediteren!!! Ik kan werkelijk voor me uit staren en aan niks denken.  Wanneer ik boodschappen doe kijken mensen mij raar aan.  Ze denken dat ik een hippie ben, natuurfreak, gezondheidsgoeroe.  Nee, ik ben ik. Ik ben echt. Mezelf. Hoe ik van de natuur uit hoor te zijn, een mens… Sermin Bahar

de Luxe


Zijn de keuZes die we maken werkelijk van ons?


e Luxe

TRO

de Luxe


FEE

de Luxe


SHORT TIME Precies 100 jaar na dato zijn we weer allerlei streekeigen ingredienten aan het mixen om er een frische frohliche Krieg uit te persen; we lusten er wel pap van. Alsof de wereld nog niet ingewikkeld genoeg was is Putin op oorlogspad gegaan en zijn de tegenkrachten die hij oproept niet in staat om hem in toom

de Luxe

de


te houden. De wereld houdt de adem in en hunkert nu nog harder naar het WK-voetbal. Afleiding zullen we broodnodig

hebben

om alle verdwazing uit elkaar te houden. Jammer dat Nederland de poulefase in Brazilie niet zal overleven. Waar is 007 als je hem nodig hebt?

Luxe


Spionnenlied

de Luxe


e

de Luxe


de Luxe

de Luxe


de Luxe


de Luxe

de Luxe


de Luxe


In een oneIndIg unIversum Is alles het mIddelpunt. geen wonder dat zoveel mensen denken dat de wereld rond hen draaIt.

de Luxe

de Luxe


ze hebben ongelIjk.

hIj draaIt rond mIj.

de Luxe


Museum

Boris Abramov, Philip Akkerman, Mari Andriessen, Woody van Amen, Richard Arschwager, Maarten Baas, Raymond Barrion, Hans Bellmer, Tim Benjamin, Mike von Bibikov, Rob Birza, Paul Blanca, Christian Boltanski, Frank Borst, Eugene Brands, John Breed, Koos Breukel, Daniël Buren, Guillaume Bijl, Marc Bijl, Pieter Bijwaard, Arte Colder, Jan Cremer, René Daniëls, Sandra Derks, Edzard Dideric, Georg Jiri Dokoupil, Bart Domburg, Albrecht Dürer, Piet Hein Eek, Jan Fabre, Fortuyn/O’Brien, Naum Gabo, Rodney Graham, Gregor Espen Hagen, Niek Hendrix, Lieven Hendriks, J.C.J. van der Heijden, Volker Hildebrandt, Hiroshige, Erik Hobijn, Hokusai, Jenny Holzer, Germ de Jong, Hugo Kaagman, Gerald van der Kaap, Peter Kantelberg, Niek Kemps, Gijs Kerkhoven, Jan Klapwijk, Peter Klashorst, Micha Klein, Imi Knoebel, Rob van Koningsbruggen, Jeff Koons, Evert Koopman, Barbara Kruger, Emilio Kruithof, Milan Kunc, Lucebert, Aldert Mantje, Bernard Martin, Philip Mechanicus, Han van Meegeren, Carlijn Mens, Ron Moret, Tom Otterness, Juan Pedro, Anton Pieck, Tom Phillips, Jan van der Ploeg, Maarten Ploeg, Politie-technische Verzameling J.H.W. Eldermans, Quik, John Raedecker, Mel Ramos, Peter Paul Rubens, Salvo, Henk Schiffmacher, Rob Scholte, Jan Schoonhoven Jr., Sr., Jan Sluijters, Jan Starken, Alice Stepanek/Steve Maslin, Jan Toorop, Veron Urdarianu, Bram van Velde, Aat Veldhoen, Peer Veneman, Jan Verburg, Emo Verkerk, Job Versteeg, Harald Vlugt, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Angelica Weygand, Ron Weijers, Ronald Westerhuis, Erich Wichman e.a.

Rob Scholte Museum Middenweg 172-174 1782 BL Den Helder

t.o. NS-Station Den Helder robscholte@mac.com 31 / 6 - 30427250

Openingstijden van 14.00 - 17.00 uur vrijdag, zaterdag en zondag


Groen drukken

RA

F I ME

D

I

A

E

C

ER

D

SCGM ISO 12647 T I FI C EE

R

T. 0572 - 34 97 00 F. 0572 - 34 97 99 info@veldhuis.nl www.veldhuis.nl

G

Veldhuis Media b.v. Kanaaldijk OZ 3 8102 HL Raalte Postbus 2 8100 AA Raalte

G

met 5 kleuren

de Luxe


exuL ed

ENIZAGAM

D e l exu

m a n i e r v na o v e r l e v e n s i n e d e i h c s e G e d n a v t s m o k e oT ETRAC AL A EMSAGRO

51.rN 4

1

0

2

!eM laeR ehT negnizeinkreV