Pstryk Myk Kwartalnik Nr 1(2)/2017

Page 1. . . .. . .

..

.5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


29


30


31


32


33


34


35


36


Â

37


38


39


40


41


42


wzrok odporność układ pokarmowy układ moczowy odporność serce cholesterol

serce nerki cholesterol odporność

wzrok trawienie oczyszczanie krążenie kości odporność

włosy skóra paznokcie krążenie cholesterol

43


44


i dowiadywanie się, dlaczego np. marzę i mażę piszemy różnie, w zależności od tego, co chcemy

45


SPORTOWO

46


47


SPORTOWO

48


49


. .. . . . . .. ..

. . .

. ..

.. ..