PSTRYK MYK Nr 2(3)/2017

Page 1

Kwartalnik dla dzieci czytajÄ…cych
OD REDAKCJI


5


6


7


8


i

9


Człowiek z pasją

10


11


12


13


14


15


16


17


Izabela Michta

18


19


20


25


26


27


28


PL

en

fr

nl

rycerz

knight

chevalier

ridder

król

king

roi

koning

honor

honour

honneur

eer

odwaga

courage

courage

moed

bitwa

battle

bataille

gevecht

zbroja

armour

armure

uitrusting

miecz

sword

épée

zwaard

hełm

helm

barre

helm

29


nowe technologie

30


31


OKRES WAKACYJNYCH WYJAZDÓW, WYCIECZEK RODZINNYCH ORAZ BEZTROSKIEGO WYPOCZYNKU NA ŁONIE NATURY ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI. Z PEWNOŚCIĄ NA LIŚCIE NASZYCH PUNKTÓW DOCELOWYCH ZNAJDZIE SIĘ TAKŻE NADMORSKA PLAŻA. CZY PAKUJĄC DO AUTA KOLOROWE MATY, RĘCZNIKI I LATAWCE, ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ CZASAMI:

32


33


34


up load

@

LIKE

post

35


36


37


38


39


40


41

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.