Proviisori 2/2021 avoin verkkosivusto

Page 1

6

Lisää apteekkeja?

15

HaiPro ja apteekit

16

Farmasia jalkautuu

19

Real World Data

20

Jatkuva oppiminen

22

Proviisorikollega

26

Henri Sormunen

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 2.2021

Muutoksen keskellä ■ Tinja Toivanen ja Ida Pihlaja ovat mukana Apotin käyttöönotossa


1 202


sisältö 2.2021 ¢

5

PÄÄKIRJOITUS Teemu Ali-Kovero pohdiskelee farmasian tulevaisuutta.

6

AJASSA Selvitys listasi lääkekustannusten alentamisen keinot. Viisi uutta apteekkia Helsinkiin? Missä menee kansallinen lääkityslista? Lääkkeiden vakavia haittoja on vaikea estää. Plasebon jäljillä. Uutta tietoa masennuslääkkeistä.

10

MUUTOKSEN KESKELLÄ Poviisorit Tinja Toivanen ja Ida Pihlaja ovat mukana Apotin käyttöönotossa.

15

HAIPRO APTEEKKEIHIN Näin valmistaudut haittatapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoon.

16

LUENNOLTA Farmasian Päivien 2020 aiheita: Farmasia jalkautuu potilaiden pariin. Tosielämän tiedoilla parempaa lääkehoitoa.

20

KOLUMNI Novartiksen Nordic Medical Academyn vetäjä Henrik Ehlers kirjoittaa elinikäisestä oppimisesta.

10

KLIININEN FARMASIA on keskellä muutosta, jossa farmasian ammattilaiset ovat yhä useammin kiinteä osa sairaaloiden moniammatillisia tiimejä. Yksi muutoksen ajureista on Apotti-järjestelmä, jonka käyttöönotossa proviisorit Tinja Toivanen ja Ida Pihlaja ovat mukana. ■

21

YHDISTYKSEN TOIMISTOLLA viritettiin kamerat ja tietokoneet ProMenteeohjelman väliseminaaria varten helmikuussa. ■

21

JÄSEN- JA KOULUTUSSIVUT ProMentee-ohjelman kuulumiset. Muistilista.

22

AJANKOHTAISTA Proviisorikollega 2021 on Jarno Kaarlas. Apurahoja ja palkintoja haettavana.

23

PUHEENJOHTAJALTA Antti Raimas pohtii proviisorinimikkeen syvintä olemusta.

24

AJANKOHTAISTA Viestintävaliokunnan kuulumiset. Yhteistyökumppanin puheenvuoron käyttää Kaleva.

26 27

VAPAALLA Henri Sormunen.

22

VUODEN PROVIISORIKOLLEGA -tunnustus yllättää saajansa joka kerta. Järvenpään Lähiapteekissa työskentelevä proviisori Jarno Kaarlas saa hyvää palautetta sekä kollegoilta että asiakkailta. ■

26

KESÄ KUTSUU suomalaisia metsiin ja rannoille. Proviisori Henri Sormusta ei edes sade pidättele poissa kansallispuistoista. ■

YHTEYSTIEDOT

■ toimittajalta TOIMITTAJAN TYÖN suola ovat keskustelut työstään innostuneiden ihmisten kanssa. Ida Pihlaja ja Tinja Toivanen arvelivat etukäteen, että neljä lehden sivua olisi varmaankin heille liian iso tila. Tosiasiassa se jäi heille pieneksi. Jutusta jäi pois kohta, jossa he kertoivat sairaalan moniammatillisissa tiimeissä toimimisen vahvistaneen ammatti-identiteettiään ja käsitystään asiantuntemuksestaan. Farmasian ammattilaisilla on paljon annettavaa potilastyössä. ■ PROVIISORIN TOIMITUSSIHTEERI MAIJA RAUHA 2.21 PROVIISORI 3


UUSI


pääkirjoitus ¢

JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 Helsinki (09) 177 771, 050 339 8404 www.proviisoriyhdistys.net TOIMITUS Päätoimittaja Teemu Ali-Kovero teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net 050 339 8404 Toimitussihteeri Maija Rauha (OSG Viestintä) maija.rauha@osg.fi, 0400 630 065 Taitto Katariina Torikka (OSG Viestintä) katariina.torikka@osg.fi, 044 298 3718 www.osgviestinta.fi AVUSTAJAT Linnea Raimas, Lasse Rautiainen ja Laura Suominen PAINO Painotalo Plus Digital Oy, painos 2 800 kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy, Teemu Ali-Kovero, 050 339 8404 JAKELU Lehti postitetaan Suomen Proviisoriyhdistyksen proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenille sekä erikseen lehden tilauksen tehneille proviisoreille, apteekkareille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi lehti jaellaan kaikkiin apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, lääkeyrityksille, lääketukkukauppoihin, lääke- ja terveydenhuollon viranomaisille ja farmasian koulutusyksiköihin sekä median edustajille. TILAUSMUUTOKSET Jos sinulle ei vielä tule Proviisoria tai haluat ilmoittaa tilaus- tai osoitemuutoksista, voit tehdä sen osoitteessa www.proviisoriyhdistys.net/ proviisori Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttämättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Aikakausmedian jäsenlehti ISSN-L 1798-680X ISSN 1798-680X

4041 0089

Farmasian seuraavat kymmenen vuotta PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMA oli tänä vuonna yksi kymmenestä suosituimmasta yliopiston koulutusohjelmasta sekä Helsingissä että Kuopiossa. Turussa syksyllä ensimmäistä kertaa alkava koulutusohjelma ei vielä onnistunut innostamaan hakijoita yhtä paljon. Valinnan läpäisevät onnekkaat kaikissa kolmessa kaupungissa pääsevät nauttimaan erinomaisesta ja laadukkaasta koulutuksesta ja tutustumaan kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen. Onnittelut kaikille tuleville proviisoreille hyvästä alavalinnasta! MILLAISIA URIA ja työtehtäviä vastavalmistuneille proviisoreille on tarjolla noin viiden vuoden päästä? Tyhjentävän vastauksen antaminen voi olla vaikeaa. Proviisorin koulutusohjelma antaa erinomaiset valmiudet moneen erilaiseen rooliin, ja yhteiskunta ja farmasia voivat muuttua paljon vuosien kuluessa. Tahtotila muutokseen kohti parempaa on ainakin alan toimijoilla vahva. Lääkealan muutoksen poliittiset suuntaviivat on kartoitettu, mutta myös farmasia itse on osoittanut muuntautumiskykynsä vuosien varrella. ON OLLUT jo pitkään havaittavissa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on kasvava farmasian osaamisen ja ammattitaidon tarve. Terveyskeskukset ja sairaalat tarjoavat uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelottomille uranuurtajille. Uuden ammattiryhmän edustajana oman lokeron löytäminen organisaatiosta voi olla aluksi haastavaa, mutta eri tahoilta kuuluvista ilonkiljahduksista päätellen huutava pula lääketiedon taitajista on vain ollut piilossa vakiintuneiden rutiinien ja ajatusmallien takana. Toivon mukaan sama huomataan myös suurten kaupunkien ulkopuolella.

APTEEKKI ON tietysti edelleen farmasian tunnetuin ilmentymä. Perinteisistä pillereistä ja peräpuikoista on otettu harppaus kohti ihmisten hyvinvoinnin tukemista. Apteekit hakeutuvatkin jatkuvasti lähemmäs kliinistä työtä ja moniammatillisia piirejä. Apteekki on luotettava terveydenhuollon toimija, jolla jo asiakaskohtaamistensa määrän vuoksi on erityisen hyvät mahdollisuudet toteuttaa farmasian moderneja ydinelementtejä. SAMAAN AIKAAN apteekkeja ja apteekkareita kritisoidaan tiukasti määriteltyjen tehtäviensä suorittamisesta. Suurimmaksi osaksi kritiikin haukku kohdistuu väärään puuhun, sillä lääkehuollon ja lääketiedon ympärille on rakennettu monimutkainen ja maallikon silmin hankalasti hahmotettava hinnoittelun, lääkekorvausten, verotuksen ja apteekkien määrä-sijaintisääntelyn sokkelo. Lähintä toimijaa on helpointa osoittaa sormella, mutta ratkaisun avaimet ovat muilla tahoilla. On varmaa, ettei lääkkeisiin liittyvästä taloudellisesta ulottuvuudesta päästä eroon lähitulevaisuudessa, sillä lääkebisnes ja lääkekehitys ovat globaalia liiketoimintaa. MISSÄ FARMASIAN osaaminen tulevaisuudessa sijaitsee? Toivottavasti kaikkialla, missä ihmisten terveydestä tai heidän lääkityksestään huolehditaan. Muutoksen keskellä proviisorit ovat joka tapauksessa avainasemassa kokonaisuuksien hallintaa ajatellen. Jatkossa ei ehkä ole merkitystä sillä, missä teemme työtämme, vaan sillä, miten potilaan tai asiakkaan hyvinvointia lopulta tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla.  TEEMU ALI-KOVERO

Toiminnanjohtaja Suomen Proviisoriyhdistys

PEFC/02-31-170

2.21 PROVIISORI 5


¢

ajassa

KOONNUT MAIJA RAUHA KUVAT DREAMSTIME

■ lääkeasioiden uudistus Valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeillä. Osuus on

97,7 % ja se on Pohjoismaiden suurin. LÄHDE THL

■ apteekit

Selvitys listasi lääkekustannusten alentamisen keinot Valtioneuvoston tilaama selvitys osoitti useita mahdollisia tapoja pienentää lääkekustannuksia ja kehittää apteekkitoimintaa.

A

alto-yliopiston, Etlan, THL:n ja VATTin selvityksessä arvioitiin avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä sekä tarkasteltiin apteekkien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvityksen mukaan kiinnostavimmat keinot lääkekustannusten pienentämiseen ovat:

1. Markkinan koon huomioiminen asetettaessa lääkkeiden kohtuullisia

2.

Fimea esittää apteekkien sijainnin vapauttamista Helsingissä.

Viisi uutta apteekkia Helsinkiin? LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- ja kehittämiskeskus Fimea harkitsee apteekkien lisäämistä ja sijaintien vapauttamista Helsingissä. Yksi uusista apteekeista sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä muualle kaupunkiin. Päätösesitys on lähetetty kuulemiselle, jonka lausuntoaika päättyy 18.6.2021. Päätös pyritään tekemään tämän vuoden aikana. Fimeaan tulleiden kansalaisaloitteiden mukaan apteekeille voisi olla tarvetta esimerkiksi Tapaninvainion alueella, Kannelmäen länsiosassa, Kuninkaantammen alueella, Meri-Rastilassa sekä Meilahden sairaala-alueella. Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, mutta alueelta puuttuvat avohuollon apteekkipalvelut. Tästä syystä Fimea katsoo, että apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on turvattava tällä alueella ja rajaisi alueen omaksi apteekkialueekseen. Muut Helsingin apteekit saisivat Fimean esityksen mukaan jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella. – Apteekkien sijoittuminen muuten vapaasti koko kaupungin alueella mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan siirtymisen terveyspalveluiden ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti, todetaan Fimean kuulemiskirjeessä.  LÄHDE FIMEA

6 PROVIISORI 2.21

3. 4.

5.

tukkuhintoja. Pienillä markkinoilla kohtuullisten tukkuhintojen voimakas rajoittaminen voi estää markkinoille tuloa ja hintakilpailun syntyä. Hoitovaihtoehtojen kustannusvaikuttavuuden nykyistä voimakkaampi korostaminen asetettaessa lääkkeiden kohtuullisia tukkuhintoja. Lääkärien kannustaminen kustannusvaikuttavampien lääkkeiden valintaan esimerkiksi informaatio-ohjauksen keinoin. Hintakilpailun lisääminen biologisilla lääkemarkkinoilla esimerkiksi apteekkien lääkevaihdon avulla asteittain ja hallitusti potilasturvallisuus varmistaen. Rinnakkaistuonnin esteiden selvittäminen ja mahdollisten esteiden poistaminen.

Selvityksessä todetaan myös, että apteekkien tehtävissä korostuvat lääkkeiden saatavuuden sekä lääke- ja lääkitysturvallisuuden varmistaminen. Selkeää kokonaiskuvaa tehtävistä tai apteekkien roolista sosiaali- ja terveydenhuollossa ei sen mukaan kuitenkaan ole helppo muodostaa, koska tehtäviä määritellään useissa laeissa. Selvityksen mukaan apteekkijärjestelmän pirstaleisuus ja kansallisen ohjauksen puuttuminen hidastavat rationaalista lääkehoitoa tukevien apteekkipalvelujen kehittämistä. Palveluja voidaan ohjata lakisääteisiä tehtäviä tarkentamalla tai luomalla apteekkareille riittävät taloudelliset kannustimet. Apteekkitoiminnan arviointiin tarvitaan selvityksen mukaan selkeät tavoitteet ja niihin soveltuvat mittarit. Selvitys liittyy lääkeasioiden uudistushankkeeseen, joka on osa pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmaa.  LÄHDE STM

Mikä lääkkeissä maksaa? Sitä selvittivät tällä kertaa Aalto-yliopisto, Etla, THL ja VATT.


ajassa ■ sanottua

■ haittatapahtumat

Tulevaisuuden sotea, nykyistä yhtä kuntaa ja kuntayhtymää laajempaa kokonaisuutta, on johdettava tavoitteellisesti ja tuloksellisesti tietojohtamisen keinoin. JOHTAJA MINNA SAARIO STM:STÄ DIGITALISAATIOTA JA SOTE-TIEDONHALLINTAA KOSKEVASSA KOLUMNISSAAN 9.4.

■ lääketietokanta

Mahdollisuus kirjata lääkkeen annostus reseptiin rakenteisena sujuvoittaa tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen.

Missä menee valtakunnallinen lääkityslista? VALTAKUNNALLINEN LÄÄKITYSLISTA kokoaa kaikki potilaan lääkitystiedot yhdenmukaisesti ja keskitetysti Reseptikeskukseen. Hanke käynnistyi viime vuonna. Ensimmäisenä työn alla ovat Lääketietokannan uusi versio ja rakenteinen annostus. Kun tiedot tallennetaan rakenteisesti, ne ovat yhdenmukaisesti kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien tahojen saatavana. Lääkityslista ei vaadi erillistä ylläpitoa, vaan se päivittyy aina, kun rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan Reseptikeskukseen. – Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan reseptien rakenteiset annostus- ja käyttöaihetiedot sekä Lääketietokannan tietosisällön laajennukset, kuten annosyksikkö ja antoreitti. Kun sairaala-apteekit liittyvät Reseptikeskukseen, potilas näkee OmaKannassa myös mahdolliset tartuntatautilain mukaiset lääkehoitonsa, kuten HIV- tai hepatiittilääkityksen, kertoo tietopalveluproviisori Riikka Leppänen Lääketietokeskuksesta. Rakenteinen lääkitystieto parantaa lääkitysturvallisuutta. Käsin kirjaamisen tarve vähenee ja esimerkiksi ylisuurista annostuksista varoittaminen lääkkeenmääräämistilanteessa tulee mahdolliseksi. Lääketietokeskus tuottaa Lääketietokannan kehitysversion Kelan toimeksiannosta. Potilastietojärjestelmien toimittajien täytyy muun muassa rakentaa järjestelmiensä näkymiin paikat rakenteisia annostus- ja käyttöaihetietoja varten. Tietojärjestelmien välinen yhteistestaus alkaa jo muutaman kuukauden sisällä.  LÄHDE LÄÄKETIETOKESKUS

Lääkkeiden vakavia haittoja on vaikea estää HUSISSA TUTKITTIIN päivystyskäyntien syytä. Vuonna 2018 lähes joka kymmenes päivystyskäynti johtui lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta. 92 prosenttia lääkkeiden haittavaikutuksen vuoksi Meilahden päivystykseen päätyvistä tapauksista oli vakavia. Käynti johtui useimmiten hyvin tunnetusta lääkkeen haittavaikutuksesta. Yleisimmät haittavaikutusten aiheuttajat olivat verenhyytymiseen vaikuttavat lääkkeet (27,5 % tapauksista) sekä solunsalpaajat (20,6 % tapauksista). Nämä erottuivat selvästi muista lääkeryhmistä, joista kolmantena olivat opioidit ja neljäntenä elimistön puolustuskykyyn vaikuttavat lääkkeet. Yksittäisistä lääkkeistä tavallisimmat olivat varfariini ja asetyylisalisyylihappo. Haittavaikutuksen kohteena oli joka kolmannessa tapauksessa maha-suolistokanava. Tavallisin tapahtuma oli verenvuoto suoliston alueella. – Näiden haittavaikutusten riski on hyväksyttävä, sillä jos lääkitystä ei aloitettaisi ollenkaan, kuolisi potilas taustalla olevaan sairauteen, sanoo osastonylilääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto. Kaikkien 125 lääkehaittatapauksen joukosta vain kaksi johti kuolemaan. Molemmat kuolemantapaukset aiheutuivat varfariinin käytöstä ja sen aiheuttamasta kallon sisäisestä verenvuodosta. Haittatapahtuman saaneiden potilaiden ikäjakauma heijastaa todennäköisesti lääkkeiden käyttöä, sillä yli 50-vuotiailla tapahtumia oli keskimäärin enemmän. Suhteellisesti eniten haittatapahtumia käyntikerroista oli 80–89-vuotiaiden ikäluokassa. Tutkimukseen otettiin satunnaisotantana 1600 käyntiä.  LÄHDE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

■ sanottua

Hallituksella on työkalut laskea itsehoitolääkkeiden hintoja myös samahintaisuusperiaatteesta luopumatta.

Kun päivystyskäynti Meilahteen johtui lääkehaitasta, käytetty lääke oli todennäköisimmin varfariini tai asetyylisalisyylihappo. Molemmat ovat lääkkeitä, joiden riskit tunnetaan hyvin.

PÄÄTOIMITTAJA ERKKI KOSTIAINEN APTEEKKARI-LEHDEN PÄÄKIRJOITUKSESSA 12.3. 2.21 PROVIISORI 7

¢


¢

ajassa ■ tutkimus

■ kirjat

Tutkimuksen löydökset kyseenalaistivat vallitsevan ajatuksen, jonka mukaan masennuslääkkeet vaikuttavat välittäjäaineiden, kuten serotoniinin kautta.

Plasebon jäljillä TARKKAAN OTTAEN plaseboja ei ole olemassa, koska mikään aine ei ole vaikuttamaton. Toisaalta plasebovaikutukset ovat kaiken lääketieteen ja hoidon ydintä. Lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen etiikkaa ja filosofiaa tutkinut ja opettanut Pekka Louhiala paneutuu plasebon, nosebon ja plasebovaikutuksen määrittelyyn ja niitä koskevaan tutkimustietoon kirjassa Plasebon arvoitus (Duodecim). Asiakas- ja potilastyötä tekevät saavat teoksesta paljon ajattelemisen aihetta, koska sanoilla, asenteilla, uskomuksilla, ilmapiirillä ja ympäristöllä on vaikutusta lääkehoidon tulokseen. Vaikutus voi olla myös kielteistä. Esimerkiksi yksityiskohtainen puhuminen lääkkeen haitoista lisää haittojen kokemisen todennäköisyyttä. Toisaalta ymmärtävät ja rohkaisevat sanat edistävät toipumista, ja hoitosuhteen pitkäaikaisuus on eduksi. 125 sivua ja kirjallisuusluettelo.  LÄHDE FIMEA

Lääkeyritykset investoivat Suomeen yhteensä

330 M€ vuonna 2020. Kasvua oli 39 % edellisvuotiseen. LÄHDE LÄÄKETEOLLISUUS RY

8 PROVIISORI 2.21

Uutta tietoa masennuslääkkeistä Löydös kyseenalaistaa serotoniinin tai glutamaatin reseptorien ensisijaisen roolin masennuslääkkeiden vaikutuksissa.

U

usi, Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen ja fysiikan osaston johtama kansainvälinen tutkimus osoittaa, että masennuslääkkeet sitoutuvat suoraan BDNF-kasvutekijän TrkB-nimiseen reseptoriin. Kaikki tutkitut masennuslääkkeet, muun muassa SSRIlääke fluoksetiini, trisyklinen masennuslääke imipramiini sekä ketamiini, sitoutuivat tutkimuksessa TrkB-reseptoriin. Masennuslääkkeiden muovautuvuutta edistävät vaikutukset eivät vaatineet serotoniinimäärän lisääntymistä tai glutamaattireseptorin estymistä, kuten aiemmin on luultu. Tutkijat yllättyivät huomatessaan, että sekä hitaasti vaikuttavat SSRIlääkkeet että nopeavaikutteinen ketamiini vaikuttavat sitoutumalla samaan paikkaan. SSRI-lääkkeet sitoutuvat serotoniinin kuljettajaproteiiniin hanakammin kuin TrkB:hen, mutta ketamiinin sitoutuminen glutamaatin reseptoriin ja TrkB:hen tapahtuu samanlaisilla lääkeainepitoisuuksilla. – Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että SSRI-hoidon aikana lääkeaineet saavuttavat vähitellen aivoissa TrkB-reseptoriin sitoutumiseen tarvittavan pitoisuuden, kun taas suoneen annosteltava ketamiini ja nenäsumutteena käytettävä esketamiini saavuttavat sitoutumiseen tarvittavat pitoisuudet nopeasti minuuteissa. Vaikutuksen alkamisen ero voi johtua niiden erilaisesta kyvystä saavuttaa aivoissa TrkB-reseptoriin sitoutumiseen tarvittava pitoisuus, tutkimuksen päätutkija, akatemiaprofessori Eero Castrén sanoo. Neurotrofiset kasvutekijät säätelevät hermoston kehitystä ja muovautuvuutta. Kaikki masennuslääkkeet lisäävät aivoperäisen neurotrofisen kasvutekijän BDNF:n määrää ja signalointia aivoissa, mutta lääkkeiden on tähän mennessä luultu vaikuttavan kasvutekijään epäsuorasti, serotoniinin tai glutamaattireseptorien välityksellä. Tutkimus on julkaistu Cell-lehdessä.  LÄHDE HELSINGIN YLIOPISTO


ajassa ■ vitamiinit Vuonna 2020 Fimealle ilmoitettiin

123

kliinistä lääketutkimusta. Määrä laski 10 % edellisvuodesta. LÄHDE FIMEA

■ lääkekehitys

Riittävän päiväannoksen D-vitamiinia saa oleskelemalla auringossa 15–20 minuuttia, kun UV-indeksi on vähintään 3.

D-vitamiini ei ole ihmelääke D-VITAMIINITASOT ON väestötutkimuksissa yhdistetty muun muassa pienempään sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja muiden autoimmuunisairauksien sekä syöpien riskiin ja kuolleisuuteen. Yhteyttä on pyritty selvittämään tarkemmin monissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa osallistujat ovat käyttäneet D-vitamiinilisää useiden vuosien ajan nykysuosituksia suurempina annoksina. – Tähän asti julkaistut tulokset ovat kuitenkin olleet aika vaatimattomia. Isoilla D-vitamiiniannoksilla ei ole havaittu juuri vaikutusta esimerkiksi sydäntautien tai syöpien ilmaantuvuuteen, kertoo ravitsemusepidemiologian dosentti, apulaisprofessori Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Sen sijaan syöpäkuolemia D-vitamiinilisän käyttö näyttää jonkin verran ehkäisevän. Virtanen kertoo, että D-vitamiinin on arveltu voivan vaikuttaa syöpäkasvaimen kasvuun ja etäpesäkkeiden lähettämiseen. D-vitamiinilisän käyttö on tutkimuksissa myös ehkäissyt esidiabeteksen kehittymistä tyypin 2 diabetekseksi. Sokeriaineenvaihdunnan häiriö on voinut jopa korjaantua. Vaikutukset syöpäkuolleisuuteen ja diabeteksen kehittymiseen on Virtasen mukaan nähty, kun D-vitamiinilisää on käytetty noin 50–100 mikrogrammaa päivässä eli 5–10-kertainen määrä nykyisiin aikuisten saantisuosituksiin nähden. D-vitamiini on terveyttä ylläpitävä ravintoaine, mutta se ei ole tutkimuksissa osoittautunut laajasti sairauksilta suojaavaksi ihmepilleriksi. D-vitamiinilisän liian runsas käyttö voi pitkän päälle haitata terveyttä nostamalla veren kalsiumpitoisuutta, mikä voi altistaa rytmihäiriöille ja munuaisongelmille. Turvallisena D-vitamiinin saannin ylärajana pidetään aikuisilla sataa mikrogrammaa päivässä. Virtasen mukaan vielä ei ole näyttöä siitä, että D-vitamiinilisällä voitaisiin ehkäistä COVID-19-tartuntoja, mutta riittävästä D-vitamiinin saannista huolehtiminen on immuunipuolustuksen kannalta aina järkevää.  LÄHDE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

■ sanottua

Meillä on jo apteekkien yhteydessä toimivia terveyspisteitä ja etälääkäreiden vastaanottoja, miksei voisi olla valtion palvelujen yhteispalvelupistekin? APTEEKKARI EEVA TERÄSALMI APTEEKKARI-LEHDEN BLOGISSA 21.4.

Kansallinen lääkekehityskeskus käynnistymässä KANSALLISEN LÄÄKEKEHITYSKESKUKSEN perustamistoimia ja toiminnan käynnistymistä suunnitellaan syksylle 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut keskusta käynnistämään LL, MBA Hannu Juvosen, jolla on kokemusta muun muassa lääketeollisuudesta, pääomasijoittamisesta, julkisten ja yksityisten yhteisöjen hallitustyöskentelystä sekä sidosryhmäsuhteiden johtamisesta. Kansallisen lääkekehityskeskuksen tavoitteena on alan toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistaminen sekä varhaisen vaiheen lääkekehityksen rahoituksen mahdollistaminen. Suomessa tehdään korkeatasoista terveysalan perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta, joka on hyvä perusta lääkevalmisteiden synnylle. Kansainvälisessä vertailussa yliopistoissamme tehtyjen löydösten kaupallinen potentiaali jää kuitenkin usein hyödyntämättä. Lääkekehityskeskus palvelisi koko maan tutkijoita esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja sairaaloissa. Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustaminen edistää ja tukee vahvasti myös terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tavoitteita ja koituu potilaiden hyödyksi.  LÄHDE STM

■ haittailmoitukset

Haittavaikutusilmoitukset nyt sähköisinä FIMEA ON ottanut käyttöön uuden sähköisen haittavaikutusilmoituslomakkeen, jota voivat käyttää sekä terveydenhuollon ammattilaiset että lääkkeiden käyttäjät. Lomakkeen käyttö vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen. Kaikki ilmoitukset toivotaan jatkossa tehtävän ensisijaisesti tällä uudella sähköisellä lomakkeella.  LÄHDE FIMEA 2.21 PROVIISORI 9

¢


¢

muutoksen keskellä

Sairaalafarmasia kehittyy huimaa vauhtia. Klinikkaproviisori Tinja Toivasen toimenkuva vakinaistettiin viime vuonna, ja Apotin käyttöönoton projektipäällikkönä toimivan Ida Pihlajan tehtävä on ainoa laatuaan. He uskovat, että sairaaloissa avautuu lähivuosina lisää uusia, kiinnostavia töitä proviisoreille. Osittain tämä on digitalisaation ja laatuvaatimusten lisääntymisen seurausta. TEKSTI MAIJA RAUHA KUVAT SATU KEMPPAINEN

Kliinisessä farmasiassa on tilaa uranuurtajille 10 PROVIISORI 2.21


P

roviisoreita työskentelee HUS Apteekissa muun muassa lääkkeiden hankinnan ja valmistuksen, logistiikan, osastofarmasian, kliinisten lääketutkimusten sekä laatuasioiden ja lääkitysturvallisuuden parissa. Yli 40 proviisorin toimenkuvista valtaosa on tavalla tai toisella yksilöllisiä. Tinja Toivasen ja Ida Pihlajan mielestä sairaalafarmasian hyvistä puolista yksi on juuri se, että taloon tullessaan ei tarvitse välttämättä vielä tietää, mihin tähtää. Sitä tehtävää ei välttämättä ole vielä olemassakaan. Jos toisaalta tietää kiinnostuksensa kohteen, saattaa onnistua muovaamaan itselleen sopivan täsmätyönkuvan. – Uskon, että proviisoreille sopivia työnkuvia tulee lähitulevaisuudessakin lisää, kun sairaalan toimintaa kehitetään yhä turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi, jolloin havaitaan uusia tarpeita. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kliinisen farmasian toimintamallit ovat kehittyneempiä kuin Suomessa, ja klinikoiden ja osastojen moniammatillisessa työskentelyssä on lähes aina mukana myös proviisori tai muu farmasian ammattilainen, Tinja kertoo.

VAATIVAN LÄÄKEHOIDON PARISSA

HUSin uudessa Apotti- asiakas- ja potilastietojärjestelmässä on piirteitä, jotka edistävät kliinisen farmasian leviämistä. Ida Pihlaja ja Tinja Toivanen ovat olleet mukana Apotin käyttöönotossa.

Tinjan toimenkuvaan klinikkaproviisorina kuuluu tarkastella koko toimialan lääkehoitoprosessia kokonaisuutena ja tunnistaa sen riskejä, edistää lääkitysturvallisuuden kehittämistä, kouluttaa, ohjeistaa ja antaa lääkeinformaatiota sekä perehdyttää lääkitysturvallisuusasioissa. Hän toimii myös laatuasioiden asiantuntijana lääkitysturvallisuuteen liittyen, tekee lääkitysturvallisuusauditointeja osastoilla, seuraa ja analysoi raportoituja lääkityspoikkeamia sekä osallistuu vakavimpien tapausten käsittelyyn. Hänen toimialansa on HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito eli ATeK, jossa työskentelee tällä hetkellä 13 osastofarmaseuttia tai sisäistä sijaista ja viisi lääketyöntekijää. – Valtaosa ATeKissa päivittäin käytetyistä lääkkeistä on suuren riskin lääkkeitä, joten pienetkin inhimilliset virheet lääkehoidossa voivat johtaa vakaviin seurauksiin potilaille. Siksi lääkitysturvallisuuden ja erilaisten prosessisuojausten kehittäminen on erityisen tärkeää. Merkittävä osa potilaista on vakavasti sairaita ja osastoilla käytetään runsaasti potentteja lääkeaineita, joita annostellaan vaativia annostelureittejä pitkin. Tällainen lää-

2.21 PROVIISORI 11


¢

muutoksen keskellä kehoito vaatii syvää erityisosaamista kaikilta ammattiryhmiltä. Potilaat ja moniammatilliset työyhteisöt hyötyvät suuresti myös farmaseuttisesta ammattitaidosta, Tinja kertoo. Tinja arvioi, ettei hänen työssään voisi menestyä muulla kuin proviisorin koulutuksella. Myöskään se ei riitä, vaan työ vaatii jatkuvaa opiskelua ja perehtymistä muun muassa anestesiologian ja tehohoidon erityispiirteisiin.

Tinja Toivanen KLINIKKAPROVIISORI, HUS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO SEKÄ HUS APTEEKKI, KLIINISEN FARMASIAN PALVELUT • Proviisoriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2019, pääaine lääkeainetoksikologia. • Teki farmasian opintojen toisen harjoittelunsa HUS Apteekissa • Työskennellyt proviisoriopintojen ohella sekä avoapteekissa että HUS Apteekissa osastofarmaseuttina, ja teki tuona aikana muun muassa pro gradu -työnsä. • Valmistuttuaan proviisoriksi työskenteli HUS Apteekissa Apotin käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, minkä jälkeen alkoi pilotoida klinikkaproviisorin toimenkuvaa ATeKissa (HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito). Toimenkuva vakinaistettiin vuonna 2020. • Sairaalafarmasiassa kiehtoo mahdollisuus olla osa moniammatillista tiimiä, tehtävien haasteellisuus ja toimenkuvien monet mahdollisuudet. Työ sairaalassa vastaa omia arvoja.

12 PROVIISORI 2.21

TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON ASIALLA Idan tehtävä Apotin käyttöönoton projektipäällikkönä HUS Apteekissa on varmistaa, että uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto sujuu myös apteekin toiminnan ja lääkehoitojen turvallisuuden kannalta mahdollisimman hyvin. Käyttöönottoon liittyy paljon muutoksia osastojen käytännön toiminnassa, oli sitten kyseessä erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksikkö. Proviisoreita tarvitaan tunnistamaan muutosten mahdollisia lääkitysturvallisuusriskejä ja pohtimaan, miten niitä voitaisiin välttää. Idan työpäivät kuluvat moniammatillisissa suunnittelu-, koordinointi- ja seurantatyöryhmissä sekä pitäessä yhteyttä yksiköihin, jotka ovat mukana Apotin käyttöönotossa. – Esimerkiksi viime syksynä, kun HUS otti Apotin käyttöön, potilastietojärjestelmän piiriin tuli paljon älylääkekaappeja. Oli tärkeää varmistaa, että HUS Apteekin tietojärjestelmät ja Apotti toimivat yhdessä myös tältä osin. Tulevassa Helsingin käyttöönotossa Apotin piiriin tulee annosjakelupotilaita, joille toimitetaan lääkkeet HUS Apteekin annosjakeluyksiköstä. Apotti-tiimimme seuraa käyttöönotossa erityisesti näihin työnkulkuihin liittyviä toimintoja, Ida kertoo. Idan työtä on helpottanut se, että hän oli aikaisemmin Apotti-kouluttaja. Käyttöönottoa suunniteltaessa joudutaan usein tekemään kaikkien työntekijöiden työhön vaikuttavia päätöksiä, jolloin kokemus järjestelmän käytöstä on eduksi. – Olen voinut tuoda työryhmiin käytännön kokemusta, koska tunnen Apotin toiminnan lääkitystoiminnallisuuksien osalta hyvin. Olen myös pystynyt toimimaan tulkkina tietojärjestelmä- ja terveydenhuollon ammattilaisten välissä. Uskon, että tietynlaisesta riskien sanoittamisesta on ollut apua käyttöönottoon valmistautumisessa, hän jatkaa. Voisi luulla, että potilastietojärjestelmän käyttöönoton projektipäällikkönä voisi toimia millä koulutustaustalla tahansa. Idan mielestä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että tehtävässä on proviisori. Farmasian ammattilaiset tuntevat esimerkiksi juuri lääkitysturvallisuuteen liittyvät normit ja käytännöt paremmin kuin muut ja he pitävät niistä johdonmukaisesti kiinni. – Proviisorin koulutus ja kollegoiden tuki HUS Apteekissa toimivat samansuuntaisesti: farmaseuttinen laatuajattelu paistaa läpi toiminnastamme ja vaikuttaa siihen, millaisia asioita painotamme. Muut kuin farmasian ammattilaiset eivät aina osaa katsoa asioita samalta kannalta, Ida jatkaa.

Apotti sisältää valmiudet moniin muualla hyviksi koettuihin, lääkitysturvallisuutta parantaviin menettelytapoihin.

-laatusertifikaattia, mikä velvoittaa työyhteisöjä jatkuvaan oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Tinja kertoo, että Apotti- ja JCI-hankkeet edistävät kliinisen farmasian leviämistä, koska molemmat tekevät farmasian ammattilaisten osaamista näkyväksi. Apotin myötä on noussut esiin muun muassa lääkityslistojen ajantasaistamisen tarve, ja osastoilla on havaittu, että parhaat valmiudet tähän on farmasian ammattilaisilla. Lisäksi he saavat järjestelmästä taustatukea lääkitysturvallisuutta parantaville ehdotuksilleen. – Apotti sisältää valmiudet moniin muualla hyviksi koettuihin, lääkitysturvallisuutta parantaviin menettelytapoihin. Niistä yksi on farmaseuttinen varmentaminen, jossa farmasian ammattilainen katsoo, että lääkärin tekemä lääkemääräys on kunnossa eikä siihen liity esimerkiksi haitallisia interaktioita. Tällainen toiminta ei ole ollut aikaisemmin niin systemaattista, mutta nyt määräykset nousevat farmasian ammattilaisille ”jonoon” tarkistettavaksi. Pieni, mutta tärkeä muutos on myös lääkkeiden geneeristen, vaikuttavan aineen mukaisten nimien käyttö potilastietojärjestelmässä kauppanimien sijasta, Ida kertoo. Apotin käyttöönotto on jo tuonut esiin pulan osastofarmaseuteista. Apotin myötä uudistuneissa työnkuluissa on valmiit paikat heidän työpanokselleen, mutta farmaseutteja ei ainakaan toistaiseksi ole tarpeeksi täyttämään nopeasti kasvanutta tarvetta. Apotin myötä ilmi tulleista uusista tehtävistä hyvä esimerkki on Idan mukaan lääkevalikoimien ylläpito potilastietojärjestelmässä. Myös tähän osastojen, potilastietojärjestelmän ja sairaala-apteekin rajapintaan tarvitaan farmasian osaajia.

PALJON UUSIA MAHDOLLISUUKSIA APOTTI TUKEE KLIINISTÄ FARMASIAA Myös Tinjan työssä ovat juuri nyt pinnalla Apotin käyttöönottoon liittyvät asiat sekä toisena teemana laatutyö. HUSin toimialat hakevat lähitulevaisuudessa kansainvälisesti arvostettua Joint Commission International (JCI)

Osastofarmaseuttien toimenkuvat ovat kehittyneet lääkelogistisista tehtävistä yhä enemmän kohti asiantuntijatyötä. Muutosta on edesauttanut osastofarmaseuttien työparina työskentelevien osastolääketyöntekijöiden lisääntynyt määrä. Osastolääketyöntekijöiden


huolehtiessa lääkelogistiikasta osastofarmaseuttien aikaa vapautuu lääkitysturvallisuuden varmistamiseen ja kliinisiin työtehtäviin. Ennaltaehkäisevien suojausten kehittäminen lääkeprosesseihin ja perehdyttäminen lääkitysturvallisuuteen liittyviin toimintatapoihin painottuvat sekä Tinjan että osastofarmaseuttien työssä. Yleisenä tavoitteena on, että riskien tunnistamisesta päästään ennakoivaan riskien hallintaan. Ida huomauttaa, että vaikka automaatiota ja tietojärjestelmiä usein demonisoidaan ja niiden väitetään vievän ihmisiltä työt, sairaala-apteekkien proviisoreille ei ole käymässä niin. Päinvastoin farmasian ammattilaista tarvitaan entistä useammin validoimaan tietoa ja toimimaan laadunvartijana. – Kun osastofarmaseuttien tarve kliinisemmän työn kautta lisääntyy, myös esihenkilöitä tarvitaan entistä enemmän. Tällä tavoin syntyy uusia työpaikkoja proviisoreille, hän ennustaa. Myös Tinja näkee muutoksessa paljon mahdollisuuksia ja uskoo, että proviisoreille syntyy sairaaloihin uusia, innostavia työtehtäviä. Lääkitysturvallisuuskoordinaattorit ja muut lääkitysturvallisuudesta vastaavat proviisorit ovat klinikkaproviisorin ohella esimerkkejä uusista toimenkuvista, jotka ovat parhaillaan yleistymässä. – Proviisorien osaaminen tulee parhaiten esiin tilanteissa, joissa tarvitaan laajaa kokonaiskuvan hahmottamista. Meillä on sairaalan ammattiryhmistä kattavin kokonaiskäsitys lääkehoidon prosessista lääkkeiden hankkimisesta lääkehoidon seurantaan saakka, ja tätä osaamista tarvitaan tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon varmistamisessa, Tinja toteaa.

Proviisorien osaaminen tulee parhaiten esiin tilanteissa, joissa tarvitaan laajaa kokonaiskuvan hahmottamista.

KOULUTUKSELLE OLISI KYSYNTÄÄ Ida ja Tinja ovat yksimielisiä siitä, että sairaalafarmasian koulutusta tarvittaisiin lisää sekä farmaseuttien että proviisorien perus- ja täydennysopintoihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kliinisen farmasian ammattilaisilta vaaditaan usein tohtoritason tutkinto, kun meillä Suomessa osastofarmaseutit työskentelevät kan-

didaattitason tutkinnolla. Idan ja Tinjan mielestä kysyntää olisi vähintään proviisoritasoiselle sairaalafarmasian tutkinnolle. Myös täydennyskoulutukselle on paljon tarvetta. – Apotin käyttöönotossa on haaste, että koulutusjärjestelmämme ja toimintakulttuurimme on erilainen kuin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joiden sairaaloiden tarpeisiin järjestelmä on kehitetty. Emme ole voineet kopioida työnkulkuja suoraan Suomeen, vaan on pitänyt ottaa huomioon omat lähtökohdat ja resurssit. Onneksi HUS Apteekissa on järjestetty jo useamman vuoden ajan kattavaa kliinisen farmasian täydennyskoulutusta, Ida sanoo. Tinja lisää, että myös lääkitysturvallisuuden ja laatutyön tehtävissä on erittäin vahvaa asiantuntijuutta edellyttäviä toimenkuvia, joita varten täydennyskoulutus on paikallaan. Suomessa koulutustarjonta on vähäistä, joten farmasian ammattilaisten näkökulmasta räätälöityä tietoa etsivien on pitänyt hakea sitä ulkomailta.

MONIAMMATILLISUUDEN PIENET ILOT Osaavinkaan proviisori ei pysty parantamaan sairaalan lääkitysturvallisuutta yksinään, vaan sitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Apotti lisää yhteistyön tarvetta myös perusterveydenhuollon suuntaan, koska sama järjestelmä tulee käyttöön siellä, ja on tärkeää, että esimerkiksi lääkitystiedot kirjataan samoilla periaatteilla. Apottia ei olekaan voitu kehittää vain erikoissairaanhoidon ehdoilla, vaan muutoksia tehtäessä on aina pitänyt varmistaa, etteivät ne aiheuta vaikeuksia muualla. – Stereotypia pikkutarkoista farmasian ammattilaisista on sairaalatyössä vahvistunut. Meillä on tarkkuuden lisäksi sisäänrakennettuna kiinnostus laatutyötä kohtaan. Pidämme standardoidusta toiminnasta ja seuraamme mielellämme ohjeita, jos ne ovat toimivia ja farmaseuttisella tarkkuudella laadittuja. Kaikki ammattiryhmät eivät ajattele samoin. Lääkärit ja hoitajat toivovat usein, että ohjeet olisivat lyhyitä ja tiiviitä ja sisältäisivät vain kriittisimmät asiat. Jos ohje on liian pitkä, se voi jäädä lukematta, Tinja sanoo. – Välttääkseen konflikteja on opittava kulkemaan kultaista keskitietä. Sairaalassa on yksiköitä, joissa päätökset pitää tehdä nopeasti eikä aina voida mennä aivan oppikirjan mukaan. Tällaiseen työtapaan tottuneet voivat sanoa, ettei heillä ole aikaa noudattaa laatuun ja turvallisuuteen liittyviä menettelyjä. Tällöin pitää etsiä yhdessä toimintatapa, joka on mahdollista toteuttaa käytännössä. Pitää ajatella myös arkea osastolla tinkimättä silti liikaa laadusta, Ida pohtii. Kun ammattikieli ei ole sama kuin työyhteisön enemmistöllä, vuorovaikutustaidot korostuvat. Ida on oppinut säästämään ammattislangin kollegoiden kanssa keskusteluun. Lääkäreiden ja hoitajien kanssa pääsee helpoimmin yhteisymmärrykseen, kun muistaa myös kuunnella.

Ida Pihlaja APOTIN KÄYTTÖÖNOTON PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, HUS APTEEKKI • Proviisoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019, pääaine biofarmasia. Teki pro gradu -työnsä vaihdossa Isossa-Britanniassa. • Teki farmasian opintojen toisen harjoittelunsa Helsingin kaupungin sairaala-apteekissa, joka ei tuolloin vielä kuulunut HUS Apteekkiin. • Saatuaan farmaseutin oikeudet vuonna 2015 oli kuukauden Indonesiassa sairaala-apteekkivaihdossa. Tämä ja kansainväliset kongressit avasivat silmät sairaalafarmasian mahdollisuuksille. • Työskennellyt opintojen ohella avoapteekissa sekä HUS Apteekissa osastofarmaseuttina. • Sai heti valmistumisensa jälkeen proviisorin paikan HUS Apteekista. Aloitti Apotin käyttöönotossa Vantaalla ja piti ensimmäisen kesän ajan terveyskeskuksessa farmasistin vastaanottoa. Siitä lähtien Apotti-kouluttajana, kunnes elokuussa 2020 aloitti Apotin käyttöönoton projektipäällikkönä. • Hakeutui itse aktiivisesti Apotti-tehtäviin, koska koki, että järjestelmän viimeistelyssä ja käyttöönotossa tarvitaan myös farmasian tuntemusta. • Sairaalafarmasiassa kiehtoo erilaisuus sekä mahdollisuus löytää juuri omaa kiinnostusta vastaava tehtävä. Myös mahdollisuus toimia eettisesti omien arvojensa mukaisesti on alan hyvä puoli.

2.21 PROVIISORI 13


¢

muutoksen keskellä

Tinja Toivanen ja Ida Pihlaja muistuttavat, etteivät muut osaa pyytää apua, elleivät he tiedä, mitä proviisorit osaavat. Siksi proviisorien tulisi tuoda osaamisensa rohkeasti esiin.

PIONEERIT MUUTOKSEN YTIMESSÄ Tinja pitää työssään erityisesti siitä, että hän saa toimia pioneerina täysin uudessa työnkuvassa ja olla mukana viemässä kehitystä eteenpäin työssä, jonka hän kokee tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Muutoksen ytimessä on välillä haasteellista olla, mutta se on työn paras osa. – On kiva nähdä, mihin suuntaan sairaala-apteekin toiminta muokkautuu ja olla itse mukana sitä muokkaamassa. Parhaita hetkiä ovat ne, kun yhdessä muiden ammattilaisten kanssa keksitään hyvältä vaikuttava ratkaisu ongelmaan, hän sanoo. Ida nauttii työskentelystä huippuosaajien kanssa. Sairaala on täynnä asiantuntijoita, joiden kanssa toimiessaan hän oppii joka päivä uutta. – Pioneerityö viehättää myös minua. On hienoa, kun saa työyhteisön ja esihenkilöiden tuella ottaa vastaan haasteita ja perehtyä nopealla aikataululla uusiin asioihin. Sekin on palkitsevaa, kun pystyn auttamaan. Minulle soitetaan usein, kun osastolla tulee jokin Apotti-ongelma. Huomaan, miten helpottuneita ihmiset ovat, kun pystyn vähentämään heidän stressiään ja auttamaan heitä järjestelmän hahmottamisessa, Ida kertoo. Molempien lempilause on lääkärin tai hoitajan suusta kuuluva lausahdus: ”Tähän tarvitaan ehdottomasti farmasian ammattilainen – miksei me olla aikaisemmin sitä tajuttu?” Tinja korostaa, että on proviisorien omalla vastuulla tuoda vahvuutensa näkyviksi sairaalaympäristössä. Muut eivät osaa pyytää apua, elleivät he tiedä, mitä proviisorit osaavat. Omasta ammattitaidostaan on syytä olla

14 PROVIISORI 2.21

ylpeä, sillä proviisoreilla on paljon annettavaa potilaiden hyväksi. Ida muistuttaa myös kollegiaalisuuden tärkeydestä. Yksittäisen proviisorin ääni ei välttämättä kuulu muutostilanteessa pitkälle, mutta kun kollegat tuovat toistuvasti esiin samaa viestiä esimerkiksi jonkin toimintatavan merkityksestä potilasturvallisuuden kannalta, vaikutus on vahvempi. Asioita kannattaa ajaa yhdessä.

Kaikki potilaat hyötyvät siitä, että farmasian ammattilaiset ovat mukana hoitotiimeissä.

Idan ja Tinjan mukaan kaikki potilaat hyötyvät siitä, että farmasian ammattilaiset ovat mukana hoitotiimeissä, koska se edesauttaa rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja parantaa lääkitysturvallisuutta. Eniten muutoksesta hyötyvät monisairaat, joilla on todennäköisimmin esimerkiksi päällekkäisiä tai yhteensopimattomia lääkkeitä. Myös Apotti tuottaa lisäarvoa potilaille lääkitysturvallisuuden parantumisen myötä. 

Kiinnostaako sairaalatyö? OLETETAAN, että olet proviisoriopiskelija, jota kiinnostaa sairaalafarmasia, mutta et tiedä, mistä aloittaa. Ida Pihlaja neuvoo kysymään rohkeasti harjoittelupaikkaa sairaala-apteekista, jos harjoittelu on vielä ajankohtainen. Kaikki sairaalatyöhön viittaavat syventävät ja täydentävät kurssit kannattaa hyödyntää, mutta sitä ei pidä jäädä liikaa murehtimaan, jos niitä on vain muutamia. Motivoituneista nuorista otetaan kyllä työyhteisössä koppia. Hän muistuttaa myös, että sairaala-apteekin toimenkuvat kehittyvät edelleen, eikä vielä voi tietää, mitä tietoja ja taitoja sairaalaproviisori saattaa tulevaisuudessa tarvita. Siksi kaikesta voi olla hyötyä. Tinja Toivanen täydentää sanomalla, että aito ja avoimesti näytetty kiinnostus sairaalafarmasiaa kohtaan sekä halu oppia ovat menestymisen edellytyksiä sairaala-apteekkiuralla. Rohkeudesta, kärsivällisyydestä ja kyvystä kestää vastoinkäymisiä on pioneerityössä etua. Ei pidä lannistua, elleivät asiat etene heti toivottuun suuntaan. Molemmat suosittelevat hyvin perusteltua avointa hakemusta ja tähdentävät, että kannattaa hakeutua tekemään sitä, mistä tykkää. Motivaatio on tärkeintä. 


TEKSTI TIINA KOSKENKORVA, HENNA KYLLÖNEN KUVA APTEEKKARILIITTO

HaiPro tulossa myös apteekkeihin Apteekkariliitto on käynnistänyt yhdessä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa hankkeen, jossa apteekit tuodaan osaksi sosiaali- ja terveydenhuollossa laajasti käytössä olevaa HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmää.

L

ääkitysturvallisuustyöhön sisältyy säännöllinen riskien tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta. Asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointijärjestelmät ovat tärkeitä työkaluja riskien tunnistamisessa. Ensimmäisiä vaaratapahtumien raportointijärjestelmiä on otettu maailmalla käyttöön jo 1970-luvulla, ja Suomessa HaiPro-järjestelmä on ollut käytössä lähes 15 vuotta. HaiProon ilmoitetaan potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista, kuten toimitus- ja reseptipoikkeamista tai niiden lähellä piti -tilanteista. HaiPro-järjestelmää kehitetään parhaillaan apteekkiympäristöön soveltuvaksi ottaen huomioon muun muassa annosjakeluun, itsehoitolääkkeisiin ja

etäpalveluihin liittyviä riskejä. HaiPron käyttöä pilotoidaan kevään aikana ja laajamittainen käyttöönotto apteekeissa tapahtuu syksyllä. Hankkeen tavoitteena on integroida apteekit tiiviimmin osaksi terveydenhuoltoa. Proviisorit ovat avainhenkilöitä apteekin lääkitysturvallisuustyön johtamisessa ja yhteistyön rakentamisessa paikallisen soten kanssa.

KUINKA VALMISTAUTUA NYT? Apteekkarit ja proviisorit voivat valmistautua HaiPron käyttöönottoon vahvistamalla henkilökunnan lääkitysturvallisuusosaamista koulutuksen avulla. Kannustamme nimeämään apteekille oman lääkitysturvallisuusvastaavan, joka voi yhtenä tehtävänään vastata HaiPron käyttöönotosta, ilmoitusten käsittelystä ja toimintamallien kehittämises-

lääkitysturvallisuus ¢ tä. Lääkitysturvallisuusvastaava voi tarvita ympärilleen tiimin, esimerkiksi apteekin lääkitysturvallisuustyöryhmän, jossa kaikki ammattiryhmät ovat edustettuina. Vaaratapahtumailmoitusten avulla tehtävät kehittämistoimenpiteet ja toimintatapojen muutokset keskittyvät prosessien parannuksiin, ohjeistuksiin ja koko henkilökunnalle suunnattuihin koulutustoimiin. Vaaratapahtumista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä on tärkeää keskustella säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

MAHDOLLISTAA KEHITTÄMISEN Se, että HaiPro on laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä, mahdollistaa organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen vaaratapahtumien ilmoittamisessa ja käsittelyssä. Tämä voi tuoda näkyviksi sellaiset poikkeamat, joita organisaatiossa ei sisäisesti havaita. Apteekeista toimitettiin vuonna 2020 noin 68 miljoonaa reseptiä, ja niissä havainnoidaan päivittäin resepteihin liittyviä poikkeamia varmistaen asiakkaan lääkitysturvallisuutta. Apteekeissa on tähän asti dokumentoitu ja käsitelty lähinnä toimituspoikkeamia viranomaisen määräyksen mukaisesti. Poikkeamien määrä on dramaattisesti vähentynyt lääkevarmennusjärjestelmän myötä. Tyypillinen toimituspoikkeama on väärän vahvuuden toimittaminen. HaiProon raportoidaan myös läheltä piti -tapahtumia, joita analysoimalla saadaan tärkeää tietoa haittatapahtumilta suojaavista tekijöistä. HaiPro-järjestelmällä voidaan tehdä näkyväksi myös esimerkiksi ajantasaiseen lääkitystietoon, lääkeneuvontaan ja lääkehoidon seurantaan liittyviä poikkeamia. Tietoa voidaan hyödyntää riskitilanteiden, riskilääkkeiden ja riskipotilaiden tunnistamiseen sekä toiminnan kehittämiseen riskien minimoimiseksi. Farmaseuttisen työn merkitys kasvaa ja tulee entistä näkyvämmäksi.

EREHTYMINEN ON INHIMILLISTÄ

Apteekit liittyvät HaiPro-järjestelmään ja alkavat raportoida lääkehoidon vaaratapahtumista.

Potilasturvallisuutta on kehitetty terveydenhuollossa systemaattisesti ja järjestelmälähtöisesti jo pitkään. Tämä tarkoittaa, että kun turvallisuusriski toteutuu, ei merkitystä ole sillä, kuka virheen on tehnyt, vaan kiinnitetään huomio siihen, kuinka sen toistuminen estetään. Se, että vaaratapahtumailmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja on anonyymia, on tärkeä kehittämisen ja kehittymisen edellytys. On kyse turvallisuuskulttuurista, jonka rakentamisessa apteekkari ja proviisorit ovat avainasemassa apteekeissa. Hyvän turvallisuuskulttuurin ominaisuuksia on, ettei virheistä syyllistetä, vaan kannustetaan keskustelemaan avoimesti. Kehittämisen tavoite on, että inhimillisen virheen mahdollisuus on mahdollisimman pieni ja henkilökunnalla on parhaat edellytykset onnistua työssään.  2.21 PROVIISORI 15


¢

luennolta

Farmasia jalkautuu potilaiden pariin Virtuaalisten Farmasian Päivien 2020 Sairaalafarmasian uudet aluevaltaukset -osuudessa käsiteltiin farmasian jalkautumista potilaiden pariin niin sairaaloissa kuin palveluasumisessakin. Uudenlaiset palvelukokonaisuudet ovat tehneet farmasian osaamista näkyväksi, ja mahdollisuudet moniammatilliseen yhteistyöhön helpottavat uusien toimintamallien käyttöönottoa. TEKSTI TEEMU ALI-KOVERO KUVAT DREAMSTIME

S

ession kaksi ensimmäistä luentoa käsittelivät palveluasumisen lääkehuoltoa ja sen käytännön toteuttamista koronapandemian aikana. Fimean yliproviisori Eija Särkkä kertoi esityksessään Akuuttilääkevarastot – missä mennään, miten palveluasumisen yhteisten lääkkeiden hankinta ja käyttö tulisi toteuttaa. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi huhtikuussa 2020 ohjauskirjeen COVID-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan huomioimisesta sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden lääkehuollossa. Ohjeessa kuvataan suppean, akuuttiin tarpeeseen tarkoitetun lääkevaraston ylläpito. Sen tarkoituksena on turvata lääkehoidon hyvä ja joustava toteutuminen. Akuuttilääkevarasto on rajatun lääkevalikoiman sisältävä hätävara, joka voidaan perustaa sosiaalihuollon yksikköön. Se on tarkoitettu äkillisiin ja ennakoimattomiin poikkeustapauksiin, joissa lääkehoito on tarpeen toteuttaa esimerkiksi normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.

VÄHEMMÄN PÄIVYSTYSKÄYNTEJÄ Asukkaiden lääkitys järjestetään edelleen pääasiallisesti heidän omilla lääkemääräyksillään. Esimerkiksi öisin tai viikonloppuisin voi kuitenkin tulla eteen tilanne, jossa lääke olisi syytä saada käyttöön kiireellisesti, mutta siitä ei ole vielä lääkemääräystä. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi sairauden äkillinen paheneminen tai kipulääkkeen akuutti tarve. Akuuttilääkevaraston avulla voidaan vähentää tarpeettomia siirtoja päivystykseen. Se ei kuitenkaan korvaa akuuttia sairaalahoitoa tai vastaanotolla käyntiä, jos se on henkilön hoidon kannalta tarpeellista. Lääkehoidon tulee perustua lääkärin määräykseen myös akuuteissa tilanteissa. Yhteisestä lääkevarastosta toteutetusta lääkehoidosta ei saa periä erillistä maksua.

Osastofarmaseutin vastaanotolla käydään läpi ja ajantasaistetaan potilaan lääkityslista, joka kirjataan Kantapalveluun.

16 PROVIISORI 2.21


LÄÄKÄRILTÄ TARKAT OHJEET Asumisyksikön lääkevalikoimaa ei ole määritelty ministeriön ohjeistuksessa, vaan yksikön vastaava lääkäri kuvaa tarvittavat lääkevalmisteet ja akuuttilääkevaraston toimintaohjeet tarkasti lääkehoitosuunnitelmassa. Valikoiman tulisi kuitenkin olla mahdollisimman suppea. Suonensisäisesti tai lihakseen annosteltavat lääkkeet on rajattu lääkevaraston ulkopuolelle, mutta rajaus ei koske adrenaliinin autoinjektoreita. Lääkevaraston tulee olla lukittu ja sen käyttöä tulee valvoa. Lääkkeiden säilytysolosuhteista tulee varmistua ja asukkaiden omat lääkkeet tulee säilyttää erillään yhteiskäyttöisistä lääkkeistä. Akuuttilääkevaraston lääkkeiden käytöstä tulee pitää kirjaa. Akuuttilääkevaraston lääkkeet hankitaan kirjallisella lääketilauksella. Kunnalliset toimijat voivat tilata lääkkeet apteekista, sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Kunnalle palveluja tuottavat yksityiset toimijat tarvitsevat toimitusluvan Fimealta hankkiakseen lääkkeet muualta kuin avoapteekista. Sairaala-apteekeilla on velvollisuus varmistua lääkkeiden turvallisesta käsittelystä ja lääkitysturvallisuudesta säännöllisillä tarkastuksilla. Apteekeilla tällaista velvollisuutta ei ole, mutta Fimea suosittelee myös avoapteekkeja toimimaan yhteistyössä yksiköiden kanssa ja kiinnittämään huomiota näihin asioihin.

NÄIN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Session toisessa osuudessa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sairaala-apteekkari Leena Riukka kuvasi sairaala-apteekin ja palveluasumisyksikön yhteistyötä. Sairaala-apteekki oli jo 2016 toteuttanut akuuttilääkekaapin pilottikokeilun osana sairaalakotiutusyksikön toimintaa. Tällöin lääkevalikoimaan olivat kuuluneet oksikodoni oraaliliuoksena, nitrosuihke ja parasetamoli. Pilotista saatiin hyviä kokemuksia, mutta toimintaa ei jatkettu laajamittaisesti lainsäädännön puutteiden vuoksi. Lääkitysturvallisuusauditoinnit ovat olleet rutiinitoimintaa yhtymän kolmessakymmenessä omassa palvelutalossa lähes vuosikymmenen ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön uuden ohjeistuksen myötä kaikki lääkekaapit tarkastettiin viime vuoden aikana.

Sydänpotilaat ovat antaneet hyvää palautetta henkilökohtaisesta lääkkeidenkäytön opastuksesta.

Akuutteja tilanteita varten laadittiin toimintaohje, jossa kuvattiin ylilääkärin hyväksymä lääkevalikoima sekä lääkkeiden antaminen, säilytys ja tilaaminen. Lisäksi kaikista lääkevalmisteista laadittiin kulutuskortti. Pandemia jäi oletettua vaisummaksi, joten monien sitä varten varattujen lääkkeiden käyttö jäi lopulta vähäiseksi. Sen myötä lääkevalikoimaa on karsittu vastaamaan paremmin STM:n ohjetta ja yksikön akuuttitilanteiden todellista tarvetta. Yksiköiden yhteistyö avoapteekkien kanssa on joustavaa ja lääkkeet toimitetaan nopeasti, joten valikoimaa on voitu supistaa luottavaisin mielin. Keväällä 2020 suunnitellun laajuisen akuuttilääkekaapin ylläpitämiseen ei siis ole tarvetta.

Akuuttilääkevaraston avulla voidaan vähentää tarpeettomia siirtoja päivystykseen.

VALIKOIMA TARPEEN MUKAAN Koronapandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 havahduttiin kotisairaalaa mahdollisesti uhkaavaan resurssipulaan, johon haluttiin varautua nostamalla valmiutta hoitaa palvelutalojen asiakkaita ilman kotisairaalan käyntejä. Palvelusta vastaavan ylilääkärin kanssa laadittiin melko laaja valikoima erilaisia lääkkeitä, joita arvioitiin tarvittavan koronaviruksen sairastuttamien potilaiden hoidossa. Valikoimaan kuului esimerkiksi antibiootteja, kipulääkkeitä ja hengitystielääkkeitä.

AKUUTTILÄÄKKEITÄ TARVITAAN Kotisairaalasta saadun palautteen mukaan päivystyslääkekaappi on koettu tarpeelliseksi. Valikoima on sellainen, että useimpia lääkkeitä voivat antaa lähihoitajat. Yleisimmin se on ollut käytössä akuuttien kiputilojen hoidossa. Akuuttilääkevarasto on ollut hyvä ratkaisu tarvittaessa käytettävien lääkkeiden kohdalla. Jokaiselle asukkaalle ei tarvitse pitää samasta lääkkeestä omaa nimikoitua pakkausta hyllyssä, vaan voidaan turvautua yhteiseen lääkeva-

rastoon. Tämä helpottaa myös lääkkeiden säilytystä ja vähentää hävikkiä. Akuuttilääkevaraston pystyttämiseen Riukka antaa kaksi vinkkiä. Lääkevalikoima kannattaa suunnitella huolellisesti palvelusta vastaavan ylilääkärin kanssa. Samalla kannattaa kiinnittää huomiota myös lääkitysturvallisuuteen, sillä sairaala-apteekki on lopulta vastuussa lääkekaapin tarkastuksista ja osastokäynneistä.

FARMASEUTTI TERVEYSASEMALLA Lopuksi kuultiin kaksi luentoa kliinisen farmasian palveluista osastoilla. HUS apteekin osastofarmaseutti Nelli Kaasalainen kertoi esityksessään Osastofarmaseutin vastaanotto – puuttuva pala terveydenhuollossa, kuinka kliininen farmasia on saanut pysyvän jalansijan terveysasemalla. Uusi potilastietojärjestelmä Apotti otettiin käyttöön Vantaan terveysasemilla toukokuussa 2019. Se toi esiin farmasian ammattitaidon tarpeen terveydenhuollossa, sillä esimerkiksi lääkitystietojen ajantasaistaminen oli täysin uusi tehtävä organisaatiossa. Terveysasemilla aloitettiin vastaanottopalvelu, jossa selvitetään asiakkaan lääkityksen kokonaisuutta ja kirjataan se järjestelmään rakenteisessa muodossa. Sittemmin palvelua on laajennettu myös erikoissairaanhoidon puolelle. Asiakas ohjataan palveluun, jos lääkityslista puuttuu tai se on puutteellinen. Myös lääkäri tai hoitaja voi ohjata asiakkaan keskustelemaan lääkityksestään, jos hän havaitsee jonkin siihen liittyvän ongelman tai tarpeen lääkitystietojen ajantasaistamiselle. Asiakas voi itsekin haluta keskustella lääkitykseensä liittyvistä kysymyksistä.

LÄÄKITYSLISTA AJAN TASALLE Osastofarmaseutin vastaanoton tavoite on muodostaa luotettava kokonaiskuva asiakkaan lääkityksestä. Se voi olla joskus hankalaa, sillä asiakkaan lääkityksen vastuut voivat olla ja2.21 PROVIISORI 17


¢

luennolta kautuneet terveysaseman, erikoissairaanhoidon ja yksityisten toimijoiden välille. Palvelun ytimessä on lääkityslistan ajantasaistaminen, jossa hyödynnetään asiakkaan haastattelua, lääkäreiden ja hoitajien Kanta-merkintöjä, reseptikeskuksen merkintöjä ja apteekkien toimitustietoja. Lääkärin määräämien lääkkeiden lisäksi myös itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja vitamiinit kirjataan ylös. Listan perusteella selvitetään mahdollisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Asiakkaalta varmistetaan käytetyt annokset ja annosteluajankohdat, ja hänen kanssaan keskustellaan lääkityksen syistä sekä lääkkeiden vaikutuksista, haittavaikutuksista, korvattavuudesta ja hinnasta. Erityistä huomiota voidaan kiinnittää lääkitysmuutosten toteutumiseen, sillä asiakkaat eivät aina ymmärrä uusien lääkkeiden tai muuttuneiden annostusten merkitystä omassa hoidossaan. He saattavat myös kokea, että lääkärin vastaanotolla on liian vähän aikaa lääkeasioiden selvittelylle ja haittavaikutuksista keskustelulle. Asiakkaat kuitenkin ovat usein avoimia lääkityksestään haastatteluissa. Näin poikkeamat ja mahdolliset omatoimiset muutokset lääkkeiden käytössä tulevat helposti ilmi. Potilaan motivoiminen lääkehoidon toteuttamiseen rationaalisesti on vastaanottotilanteessa helppoa.

Palvelujen markkinoinnin avulla ja kärsivällisellä jalkatyöllä muut ammattiryhmät ovat asteittain omaksuneet moniammatillisen yhteistyön tuomat hyödyt. Lääkityskeskeisen ajattelun ja lääkityslistan ylläpidon ottaminen huomioon kaikkien organisaation työntekijöiden työssä on ollut suurin toimintakulttuurin muutos. Ajantasainen tieto lääkityksen kokonaisuudesta palvelee kuitenkin kaikkien hoitoon osallistuvien työtä.

OHJAUSTA SYDÄNPOTILAILLE Osastofarmaseutti Laura Simola TYKS Sydänkeskuksesta kertoi osastofarmaseutin roolista sydänpotilaan hoitoon sitouttamisessa.

Potilailta saadusta palautteesta päätellen he arvostavat yksilöllistä ohjausta suuresti.

TIETO PALVEEE KAIKKIA Käynnistä tallennetaan merkintä Kantaan, ja siihen kirjataan ajantasaistettu lääkityslista sekä mahdolliset havainnot, huomiot ja poikkeamat lääkäriä varten. Akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys suoraan hoitavaan tahoon, ja lääkärit voivat myös huomioiden perusteella pyytää laajempaa lääkehoidon arviointia. Yhden organisaation sisällä ongelmatilanteiden selvittely tuttujen kollegoiden kesken on ollut helppoa. Lääkärien ja hoitajien aikaa säästyy varsinaiseen aiheeseen ja omaan työhön, ja asiakkaatkin ovat tyytyväisempiä, kun moni ongelma tunnistetaan jo vastaanotolla. Täysin ongelmitta uusien toimintatapojen juurruttaminen organisaatioon ei ole sujunut.

Miten onnistua moniammatillisessa yhteistyössä FARMASIAN AMMATTILAINEN on usein kokonaan uusi ammattiryhmä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. Sen vuoksi omaa rooliaan voi joutua perustelemaan muille työyhteisön jäsenille. On syytä tuoda omaa osaamista selkeäs-

18 PROVIISORI 2.21

Sydänkeskus on Turun yliopistollisen keskussairaalan suuri yksikkö, joka palvelee vuosittain tuhansia potilaita. Osastofarmasiatoimintaa siellä on ollut vuodesta 2011 lähtien, mutta laajamittainen potilasohjaus on aloitettu muutamien viime vuosien aikana. Potilaille tarjottavat farmaseuttiset palvelut koostuvat henkilökohtaisesta ohjauksesta ja ryhmäohjauksesta sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksista. Suurimmalla osalla potilaista on käytössään jokin antikoagulantti, joten neuvonnan ja ohjauksen pääpaino on näiden lääkkeiden käytössä. Potilasohjauksen kautta farmaseutti pääsee

ti esiin ja antaa esimerkkejä tietojen ja taitojen hyödyntämisestä. Usein työlle ei ole olemassa valmista pohjaa, vaan oman toimenkuvan voi luoda yhteistyössä muun organisaation kanssa. Perustan moniammatilliselle yhteistyölle luo työyhteisölle annettava arkinen tuki lääkkeisiin liittyvissä asioissa. Avoapteekkien toimintaa ja käytäntöjä sivuavat kysymykset ja ongelmatilanteet voivat olla muille hankalia. Erityiskorvauk-

työssään lähelle lääkkeen käyttäjiä. Henkilökohtaista ohjausta annetaan tilanteissa, joissa potilaan lääkitys vaatii erityistä huomiota tai siinä on havaittu puutteita tai epäselvyyksiä. Se toteutetaan usein puhelimitse kotiutumisen jälkeen, kun potilas on saanut ensin rauhassa tutustua uuteen lääkkeeseen. Keskustelun tukena on rakenteellinen tarkistuslista, mutta lääkityksen tilanteesta saa usein parhaan kuvan avoimen keskustelun kautta. Neuvonnan avulla potilaan saa sitoutumaan paremmin lääkehoitoon ja hänelle voi kertoa, miten lääkehoidon onnistumiseen voi vaikuttaa omilla toimilla. Havainnot ja mahdolliset ongelmatilanteet kirjataan potilastietoihin, ja tarvittaessa otetaan yhteys hoitavaan tahoon. Potilailta saadusta palautteesta päätellen he arvostavat yksilöllistä ohjausta suuresti.

KOHENNUSTA MOTIVAATIOON Ryhmäohjaus on tarkoitettu potilaille, joiden mahdollinen korostunut ohjauksen tarve tunnistetaan sairaalassa. Säännöllisesti järjestettävässä pienryhmätilaisuudessa käydään avointa keskustelua sairauksista ja lääkityksistä, ja sitä kautta saadaan parhaimmillaan tietoa myös kunkin potilaan omista ajatuksista ja tuntemuksista uuteen elämäntilanteeseen ja lääkitykseen liittyen. Potilaat toimivat myös vertaistukena toisilleen. Keskustelun lomassa annetaan selkokielistä tietoa lääkityksestä ja vinkkejä arjessa selviytymiseen. Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet on tarkoitettu potilaille ja heidän omaisilleen. Ne voidaan järjestää moniammatillisesti pienryhmässä tai luentokokonaisuutena isommalle kuulijajoukolle. Tilaisuuksissa voidaan jakaa tietoa yleisimmistä lääkkeistä ja lääkitykseen onnistumisen kannalta merkittävistä seikoista. Myös elämäntapaohjausta ja lääkehoitoon tai apteekkiasiointiin liittyviä käytännön asioita voidaan käydä läpi. Keskeisenä tavoitteena on parantaa lääkehoitoon sitoutumista. Tämä näkyykin kaikkien ohjauksen muotojen kohdalla selvänä potilaiden motivaation paranemisena lääkehoitoon liittyvän tiedon lisääntyessä. 

sista, annosjakelusta ja reseptin kirjoittamisen yksityiskohdista on farmasian ammattilaisen helppo antaa neuvoja. Lääkärin työtä voi helpottaa antamalla tukea lääkityspäätöksiin erityistilanteissa ja lääkityksen ajantasaistuksissa. Parhaimmillaan yhteistyö toimii saumattomasti kaikkien lääkehoitoon osallistuvien kesken – potilas mukaan lukien.  LÄHDE NELLI KAASALAISEN ESITYS FARMASIAN PÄIVILLÄ 2020


luennolta

Tosielämän tiedoilla parempaa lääkehoitoa Tosielämän tieto eli Real World Data (RWD) on ollut jo pitkään käytössä, mutta sen potentiaalia päätöksenteossa ei ole vielä täysin hyödynnetty. On mahdollista, että tulevaisuudessa esimerkiksi lääkkeen korvattavuus voidaan sitoa lääkkeen potilaille tuomaan terveyshyötyyn. Tällöin voidaan puhua vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta. TEKSTI LASSE RAUTIAINEN KUVA DREAMSTIME

R

WD on ollut lääketeollisuudessa esillä jo vuosia, kun uusien, kalliiden lääkkeiden korvattavuutta on haluttu perustella niiden vaikuttavuudella ja yhteiskunnalle tuoduilla terveyshyödyillä. RWD kerätään esimerkiksi potilastiedoista, rekistereistä ja älylaitteista toisin kuin perinteinen lääketieteellinen tutkimustieto, joka perustuu usein rajatulla tutkimuspopulaatiolla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin. Mihin tosielämän tietoa voidaan käyttää nyt ja tulevaisuudessa? Kysymykseen vastasivat Farmasian Päivillä 2020 Juha Laine, RWD Lead & Health Economics Advisor (Roche) ja Janne Martikainen, lääketaloustieteen professori (Itä-Suomen yliopisto).

TIETOA PÄÄTÖSTEN TUEKSI RWD:n käyttökohteita yhdistää tarve tuottaa tietoa päätöksen teon tueksi. Terveystaloustieteellinen päätöksenteko on ilmeinen käyttökohde. Lääkkeen myyntilupaa tai korvattavuutta haettaessa RWD:n avulla voidaan muodostaa vertailuaineisto tilanteissa, joissa kliinisessä tutkimuksessa ei

ole ollut vertailuhaaraa. RWD:stä on apua myös, kun halutaan ymmärtää, miten jotakin tautia hoidetaan tai miten potilaan hoitopolku toimii. Yksittäisen potilaan hoidossa potilaan genomitietoa voidaan yhdistää rekisterissä olevaan tietoon siitä, miten lääke vaikuttaa tietyssä syöpätyypissä. Tämä voi auttaa sopivimman lääkkeen löytämisessä juuri tähän syöpään. Yksinkertaisimmillaan dataa voidaan hyödyntää paketoimalla se käyttäjäystävälliseen muotoon esimerkiksi kuvaajiksi tai taulukoiksi käyttäjiä varten. Näin esimerkiksi lääkäri pystyy paremmin hyödyntämään tietoa päivittäisessä potilastyössä.

KIRJAUSTEN LAATU KOROSTUU Kun RWD:n avulla on vertailtu tyypin 2 diabeteksen hoitoa ja seurantaa terveydenhuollon eri yksiköissä, hoitotuloksissa on havaittu eroja. Parhaita käytäntöjä jakamalla on saatu aikaan terveyshyötyjä ja laskettua sairauden aiheuttamia kustannuksia. Suomen haasteena RWD:n tuottamisessa on pieni väestö, koska esimerkiksi harvinaissairauksien kohdalla havaintomäärä jää pieneksi, mikä heikentää tulosten luotetta-

RWD:stä on apua, kun halutaan ymmärtää, miten jotakin tautia hoidetaan tai miten potilaan hoitopolku toimii.

vuutta. Kansainvälistä dataa on myös mahdollista käyttää, mutta se ei välttämättä ole niin hyödyllistä kuin paikallinen data, koska hoitokäytännöt voivat vaihdella maittain. Kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia kannustetaan tekemään mahdollisimman laadukkaat kirjaukset järjestelmiin. Näin niistä saadaan myöhemmin luotettavaa dataa, jolloin voidaan kehittää parempia hoitotapoja ja auttaa potilaita tulevaisuudessa. 

Järjestelmiin tehtävät kirjaukset muodostavat datan, jonka avulla voidaan myöhemmin kehittää parempia hoitotapoja.

2.21 PROVIISORI 19

¢


¢

kolumni

Uteliaisuus on supervoima YHTEISKUNTA, JA lääkeala sen osana, on jatkuvassa muutoksessa. Yhteiskunnan, tietotekniikan ja tieteen kehittyessä opitun tiedon puoliintumisaika lyhenee entisestään kiihtyvällä nopeudella. Kanadan pääministerin sanoja mukaillen muutos ei ole koskaan aiemmin ollut näin nopeaa eikä se tule koskaan enää olemaan nykyistä hitaampaa. Sopeutuminen, uuden oppiminen sekä kehittyminen ammattilaisina ovat edellytyksiä sille, että voimme jatkossakin menestyä työelämässä. VIIME AIKOINA olemme kaikki joutuneet oppimaan uudet tavat tehdä töitä pandemian tultua osaksi arkea. Osa näistä muutoksista tulee jäämään pysyväksi osaksi tulevaisuuden työelämää. Voimmekin todeta, että kasvaminen, kehittyminen ja jatkuva oppiminen ovat entistäkin tärkeämpiä, jotta voisimme työssämme lääkehuollossa vastata alati kehittyviin ja muuttuviin potilaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Etätyön yleistyessä myös opetusmenetelmien tulisi kehittyä ja muuttua vastaamaan nykyajan vaatimuksiin paremmalla tavalla. ON MYÖS syytä muistaa, että uuden oppiminen ei ole ainoastaan hyödyllinen lisä työssämme. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä velvoittaa terveydenhuollon ammattilaisia ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan. Laki velvoittaa myös terveydenhuollon työnantajia luomaan edellytykset ammatissa kehittymiselle. Lääkehuollon ja lääketieteen osaajien tulisi näin ollen olla mukana kehityksen kärkijoukoissa. TYÖNANTAJANI NOVARTIS on vahvasti sitoutunut kehittämään henkilökuntansa osaamista. Yritys kannustaa jokaista työntekijää tavoittelemaan sataa tuntia vuodessa itsensä

20 PROVIISORI 2.21

kehittämiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työviikosta tulisi käyttää 2–3 tuntia oppimiseen eri muodoissa. Jotta tämä olisi mahdollista, työntekijöiden käyttöön tarjotaan laajat oppimisresurssit. Laajan sisäisten koulutusten tarjonnan lisäksi työntekijöille tarjotaan vapaa pääsy Courseran ja LinkedIn Learningin kurssitarjontaan. Esimiesten ja alaisten välisiin tapaamisiin suositellaan koulutuksia keskustelunaiheeksi, ja jokaiselle työntekijälle pyritään laatimaan kehityssuunnitelma, johon sisällytetään oppimismahdollisuuksia. Jatkuva oppiminen on taito, jota voi harjoitella, ja tavoittelemme sitä, että jatkuva oppiminen olisi osa jokaisen ammatillista DNA:ta. NOVARTIKSEN NORDIC Medical Affairs on muutama vuosi sitten perustanut oman koulutusyksikkönsä, Nordic Medical Academyn (NMA). Yksikön tehtävänä on huolehtia siitä, että lääketieteellisen osaston henkilökunnalla Pohjoismaissa on tarvittava osaaminen, tieto, taito, työkalut ja prosessit voidakseen menestyä työssään. Lääketieteellisten asiantuntijoidemme työnkuva on hektinen, ja heidän tiedon tarpeensa on hyvin suuri ja yksilöllinen. Järjestämme säännöllisesti koulutuksia ja tuotamme sisältöä, jotta tieteelliset asiantuntijamme voisivat keskittyä tärkeimpiin tehtäviinsä. ISO OSA NMA:n työtä on jatkuvan oppimisen edistäminen. Koko henkilökunnan kerääminen keskitettyihin opetustapahtumiin ei aina ole paras tapa vastata koulutustarpeisiin. Tulisikin laajentaa oppimisen käsitettä kurssimuotoisesta ja ennalta aikataulutetusta joustavampaan ja räätälöidympään suuntaan – meidän tulisi tarjota organisaatiolle ja yksilöille juuri oikeaa tietoa juuri oikeaan aikaan ja juuri oikeassa laajuudessa. Tämä ei aina ole aivan helppoa toteuttaa. YKSINKERTAISIMMILLAAN OPPIMINEN on sitä, että törmäät työssäsi haasteeseen. Selvität asiaa, luet kenties artikkelin tai etsit

tietoa intranetistä. Jos haaste on iso, voit jopa suorittaa aiheeseen liittyvän koulutuksen. Kohta tiedätkin jo, kuinka ongelma ratkaistaan – olet oppinut jotakin uutta. NMA tarjoaa edellytykset tiedon ja koulutusten löytämiseen, kohdentaa sisältöä toistuviin tai merkittäviin haasteisiin sekä rakentaa vertaisverkosto, jossa tietoa ja hyödyllisiä kokemuksia jaetaan. Tämä tarkoittaa tiedon ja oppimismahdollisuuksien saattamista työntekijöiden käyttöön juuri sillä hetkellä, kun he sitä tarvitsevat, juuri oikeassa laajuudessa ja vahvalla kytköksellä käytännön työhön. KESKITYMME MYÖS siihen, että saamme uudet kollegat tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja kannustamme heitä innostumaan oppimisesta, työstään ja toimintaympäristöstään. Hyvä perehdytys on ensimmäinen askel matkalla kohti kehittyvää ja laajentuvaa asiantuntijuutta yrityksessämme. UTELIAISUUS ON yksi Novartiksen keskeisistä arvoista, ja meillä tutkitaan uteliaisuutta ja sen vaikutuksia työssä suoriutumiseen ja jaksamiseen. Uteliaisuus on todellinen supervoima, jonka avulla voi edistää oppimista, sopeutumista muutokseen, henkistä hyvinvointia, työilmapiiriä ja menestystä työtehtävissä. Kannustamme kysymään kysymyksiä, kokeilemaan uutta ja tutkimaan asioita, jotka kiinnostavat. Samalla opimme uusia asioita. Novartiksen pääjohtajan Vas Narasimhanin sanoja mukaillen uteliaisuus on menestymisen edellytys alati monimutkaistuvassa maailmassa. Kannustankin sinua, hyvä lukija, aktivoimaan luontaisen uteliaisuutesi ja katsomaan ympärillesi – seuraava mahdollisuus oppia jotakin uutta on todennäköisesti aivan edessäsi! 

HENRIK EHLERS

Nordic Medical Academy Manager, Novartis Finland


Jäsen- ja koulutussivut Näillä sivuilla tutustumme vuoden 2021 Proviisorikollegatunnustuksen saajaan ja saamme terveisiä viestintävaliokunnalta. Tiesitkö, että yhdistyksen jäsenet saavat vakuutusyhtiö Kalevan kautta Suomen edullisimman henkivakuutuksen?

KUVA TEEMU ALI-KOVERO

Muista! APURAHAHAKU Teva Finland Oy:n lahjoittama apuraha on haettavana 1.5.–30.9.2021. Apurahasta voit lukea lisää sivulta 23 sekä Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilta. JÄSENKALENTERI Tilaa taskukalenterisi ajoissa! Kalenterit toimitetaan tilausten perusteella vuoden lopussa. Tilauslomake löytyy OmaProsta ja sähköisestä jäsenkirjeestä. KOULUTUKSIA Lääkkeiden väärinkäyttöä ja apteekkisopimusjärjestelmän roolia osana väärinkäytön hoitoa käsittelevä koulutuskokonaisuus on tulossa katsottavaksi! Koulutus on nähtävissä OmaProssa veloituksetta ajalla 1.7.2021–30.6.2022. Luennoitsijana toimii proviisori, eMBA Veli-Matti Surakka. Kevään webinaarit katsottavissa OmaProssa, mm. • Ura lääketeollisuudessa I-IV • Mandatum Lifen sijoittamisen jäsenedut • Esimiesvalmennus. TARKASTA JÄSENTIETOSI Päivitä työolosuhteesi ja yhteystietosi OmaProssa heinäkuun loppuun mennessä! Toimisto lähettää loppuvuoden jäsenkirjeen elokuun alussa.

ProMentee-väliseminaari toteutettiin virtuaalisena Proviisoriyhdistyksen toimistolta.

ProMentee-seminaari antoi uutta energiaa ja ideoita MENEILLÄÄN OLEVA ProMenteen Yleisohjelma on saavuttanut puolivälinsä. Osallistujat kokoontuivat 17.2. väliseminaarin merkeissä — tällä kertaa etänä Google Meetillä. Seminaari-illan yhteistyökumppanina toimi Verman, ja proviisori Meri Miettinen kertoi tilaisuuden aluksi työnkuvastaan Vermanin vastuunalaisena johtajana. Osallistujat pääsivät ääneen ryhmäkeskusteluissa, joissa mentorit ja mentoroitavat jakoivat kokemuksiaan ja vinkkejä toisilleen. Moni sai keskusteluista uutta energiaa ja ideoita mentorointiparin kahdenvälisiin tapaamisiin. Väliseminaari koettiin

hyödylliseksi, koska se jaksotti vuoden kestävää ohjelmaa. ProMentee Yleisohjelma jatkuu tulevaan syksyyn asti. Tällöin osallistujat tapaavat yhteisesti vielä kerran ohjelman loppuseminaarissa. Vaikka lähitapaamiset ovat minimissään ja etäpalaverit verottavat voimia, on ProMentee-työryhmä kannustanut mentoripareja aktiiviseen ajatusten vaihtoon. Koko työryhmä toivottaa aurinkoista kesää ja voimaannuttavia mentorointihetkiä!  TEKSTI LINNEA RAIMAS, PROMENTEE-TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJA

MIHIN SUUNTAAN YHDISTYS ON MATKALLA? Perjantai ja lauantai 3.–4.9. Proviisoriyhdistys kuuntelee jäsentensä toiveita ja ajatuksia. Tule antamaan äänesi ja ideasi tulevan toiminnan suunnitteluun. Isäntänämme toimii Orion ja paikkana on idyllinen Tuohilammen koulutuskeskus. Tapahtuma järjestetään, mikäli se on mahdollista pandemiatilanne ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. TULOSSA! Seuraa yhdistyksen syksyn koulutustarjontaa sähköisessä jäsenkirjeessä! • Proviisoriyhdistyksen syyskokous 24.11. • Proviisoriyhdistyksen syysseminaari, Helsinki, 3.12. • Ura ulkomailla -webinaari • Toiminnalla tutuksi -tutustumisillat opiskelijoille • Talouskiertue

Apuraha ja opintopalkinnot jaettu SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS on jakanut vuoden 2021 apurahan ja myöntänyt opintopalkinnot. Apurahan saivat Elina Hanslian, Janita Kuiri, Vilma Rossi ja Jaakko Teppo. Opintopalkinnon saivat Sini Kekäläinen ja Laura Suominen. 2.21 PROVIISORI 21


¢

proviisorikollega myönteistä palautetta suoraan apteekissa, mutta myös sosiaalisen median, sähköpostin ja paikallislehden tekstiviestipalstan kautta.” Jarno on ehdottajien mukaan aktiivinen yhteistyökumppaneiden ja apteekin eri sidosryhmien suuntaan sekä innokas osallistumaan farmasian alan keskusteluihin. Apteekkityönsä ohella hän toimii lääketukkukaupan puolella ja käy toisinaan luennoimassa liikunta-alan koulutusorganisaatiossa. Jarno häkeltyi saamastaan tunnustuksesta. – Olen todella yllättynyt, että olin ehdolla, saati että tulin valituksi. Hämmästykseni suureni entisestään asian tiimoilta saamani positiivisen huomion myötä. Arvostan tunnustusta ja olen siitä otettu, hän sanoi.

Vuoden Proviisorikollegalla Jarno Kaarlaksella on pilkettä silmäkulmassa.

HYVÄ YHTEISHENKI NÄKYY

Proviisorikollega 2021 on Jarno Kaarlas Vuoden Proviisorikollegana palkittiin tänä vuonna proviisori Jarno Kaarlas Järvenpään Lähiapteekista. Jarnoa kuvataan rautaiseksi farmasian ammattilaiseksi, jonka erinomaiset lähiesimies- ja asiakaspalvelutaidot ovat keränneet kiitosta TEKSTI PROMENTEE-TYÖRYHMÄ KUVA JOHANNA HAKAMÄKI työkavereilta ja asiakkailta.

P

roviisoriyhdistyksen tunnustus työyhteisön hyvinvointia ja kollegiaalisuutta edistävälle, esimerkilliselle ammattikuntamme edustajalle jaettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin alkuvuodesta, ja valinnan suoritti Proviisoriyhdistyksen hallitus ProMentee-työryhmän ehdotuksesta. Proviisoripäivän peruuntumisen vuoksi palkinto jouduttiin jakamaan poikkeuksellisesti tapahtuman ulkopuolella. Vuoden Proviisorikollega Jarno Kaarlas toimii proviisorina Järvenpään Lähiapteekissa, jonka työyhteisö on 15-henkinen. Apteekin kellaritiloissa ahertaa lisäksi Heikki-robotti. Ehdotuksessa Jarnosta kerrottiin näin: ”Jarno on rautainen farmasian ammattilai-

22 PROVIISORI 2.21

Jarnon mukaan laadukas apteekkitoiminta edellyttää, että työyhteisössä jokaisen työ nähdään arvokkaana eikä yksittäisiä henkilöitä nosteta jalustalle muita ylemmäksi: – Alusta alkaen olemme olleet toinen toisiamme tukeva työyhteisö, jossa apu on aina lähellä, kun sitä tarvitaan, hän sanoi. Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kulmakivinä Jarno pitää me-henkeä rakentavia työpaikan yhteisiä tapahtumia sekä yhdessä tekemistä ja vastavuoroista tukemista työaikana ja sen ulkopuolella. – Pienet muistamiset ovat tärkeitä. Voi viedä pullaa työkavereille, antaa lahjan merkkipäivänä ja ylipäätään olla huomaavainen sanoin ja teoin. Myös huumorilla on osansa arjessa joka päivä. Kyllä töissä saa ja oikeastaan pitääkin olla hauskaa! Järvenpään Lähiapteekissa ollaankin erityisen ylpeitä siitä, että apteekissa vallitsevat hyvä tunnelma ja yhteishenki ovat välittyneet asiakkaille asti. Myönteisten asiakaspalautteiden lukeminen motivoi jatkamaan samalla tiellä.

ISONA MINUSTA TULEE APTEEKKARI nen, jonka osaaminen ja asiantuntemus ovat huikealla tasolla. Lähiesimiehenä Jarnolla on pilkettä silmäkulmassa ja hän tuokin hyväntuulisuutta apteekkiimme. Tarvittaessa hän kuitenkin hoitaa asioita omistautuen, farmaseuttisen tarkasti, mutta yhdessä henkilökunnan kanssa. Asiakkailta puolestaan on tullut

Kyllä töissä saa ja oikeastaan pitääkin olla hauskaa!

Esimiestyöstä puheen ollen Jarno ei näe, että olisi ainoastaan yhtä tapaa olla hyvä esimies. Oma esimerkillinen toiminta, usko omaan tekemiseen, kuuntelemisen taito ja läsnäolo ovat ominaisuuksia, jotka hän listaa hyödyllisiksi erityisesti esimiestehtävissä. Johtajuuteen ei synnytä, vaan rooliin kasvetaan vähitellen kokemuksen myötä: – Esimies luo mahdollisuuksia onnistua, antaa palautetta ja osaa sanoa kiitos. Tiukassa tilanteessa esimies ei väistele, vaan kantaa vastuunsa, hän sanoi. Yli 20-vuotisen apteekkiuransa aikana Jarno on jo ehtinyt tekemään kaikenlaista lääkeneuvonnasta ikkunan pesuun. Tulevaisuuden urahaave on hänelle kristallinkirkas: – Sitten isona minusta tulee, jos Fimea niin suo, apteekkari! 


¢

apurahat Apurahoja ammatilliseen kehittymiseen SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettavaksi Teva Finland Oy:n lahjoittaman apurahan. Apurahalla halutaan tukea proviisoreita farmaseuttiseen osaamiseen, liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa. ˝Meille yrityksenä on tärkeää tukea proviisoreiden ammatillista kehittymistä. Farmaseuttinen osaaminen on yksi lääketeollisuuden keskeisimpiä osaamisalueita. Farmaseuttisen osaamisen lisäksi proviisori tarvitsee laaja-alaisesti ymmärrystä muun muassa liiketoiminnan, logistiikan sekä lääketurvan ja laadun osa-alueilla. Toivomme mahdollisuuden apurahaan kannustavan proviisoreita hankkimaan lisäosaamista mahdollisimman laajasti.˝ – Heidi Ikonen, proviisori, Generics -liiketoimintayksikön johtaja, Teva Finland Apuraha myönnetään Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenille tuleviin kursseihin ja opintoihin. Apurahaa jaetaan hakemusten perusteella 3 000 euroa, josta 1 000 euroa suunnataan opiskelijoille. Apurahan hakuaika on 1.5.–30.9.2021. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahahakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net. Tarkemmat hakuohjeet ja lisätiedot ovat Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilla.

SUOMEN FARMASEUTTISEN yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston apurahat. Rahastosta myönnetään henkilökohtaisia apurahoja väitöskirjaan johtavien tieteellisten jatko-opintojen tekemiseen (myönnetään enintään 6 kuukauden ajaksi, apurahakausi on aloitettava vuoden 2021 aikana). Materiaali- ja ainekuluihin ei myönnetä rahoitusta. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahat jaetaan FinPharmSci tapahtumassa syksyllä 2021. Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta 1.5.–31.5.2021, http://www.pro.tsv. fi/finpharmsociety/. Apurahan saajan tulee 3 kuukauden sisällä apurahan käytön jälkeen antaa selvitys apurahan käytöstä.

puheenjohtajalta Kuka on proviisori? APTEEKIN ASIAKKAITA palvelevat monet eri terveydenhuollon ammattiryhmät. Neuvooko asiakasta farmaseutti, proviisori vai apteekkari? Vai kenties farmanomi, lääketeknikko, kosmetologi tai sairaanhoitaja? Ammattikunnasta riippumatta olemme asiakkaalle usein joko apteekin setiä ja tätejä, myyjiä tai apteekkareita. Tämä aiheuttaa huvitusta ja väärinkäsityksiä varmasti jokaisessa apteekissa. Ammattinimikkeiden ja auktoriteettien korostaminen apteekissa onkin useimmiten turhaa. Farmaseuteista, proviisoreista ja apteekkareista etenkin keskimmäinen on kokemukseni mukaan kuitenkin vähiten tunnettu. SANA PROVIISORI on johdettu latinasta (provisor), jossa se tarkoittaa henkilöä, joka valvoo, tarkastaa, antaa tai tarjoaa (pro - ennen; viso - nähdä, katsoa). Farmaseutti ja farmasia polveutuvat sen sijaan muinaiskreikan sanasta pharmakon (φάρμακον - lääke, myrkky, loitsu), joka ranskaksi kääntyi muotoon pharmacie. Myös termit apteekkari ja apteekki tulevat kreikasta, jossa apotheke tarkoittaa edelleen varastoa. Onkin mielenkiintoista, kuinka termit farmasia ja apteekki ovat yhteisiä monissa eri kielissä, kun taas proviisori on huomattavasti harvinaisempi. SUOMEN KIELTÄ vastaava proviisorin ammattinimike on käytössä ainakin Venäjällä (прови́ зор) ja Ukrainassa (provýzor). Venäjällä oli 1800-luvulla kolme farmasian tutkintoastetta: apteekin assistentti (аптекарский помощник, pharmacopoeus auxiliarius), proviisori (прови́ зор, pharmacopeus substitutus) ja apteekkari (аптекарь). Vaikka ensimmäiset apteekit oli perustettu 1600-luvun lopulla, vakiintui proviisorin ammattinimike Suomeen ymmärtääkseni vasta 1800-luvun lopulla. Muun muassa Pietarissa voi edelleen opiskella proviisoriksi. Puolassa proviisorin ammattinimike on sen sijaan korvattu farmasian maisterilla. TERMIEN KÄYTTÖHISTORIAN tarkempi selvittäminen vaatisi venäjän kielen vahvempaa osaamista. Jos siis tiedät lisää proviisori-sanan etymologiasta, otathan yhteyttä! SUOMESSA ON tarjolla englanninkielisiä lääkealan maisteriohjelmia, joista valmistuneet eivät kuitenkaan voi suoraan hakea oikeutta proviisorin ammattinimikkeeseen. Lääkekehitystä ja biofarmasiaa voi opiskella Turun yliopistossa (Programme in Biomedical Sciences: Drug Discovery and Development) sekä Helsingin yliopistossa (Master’s Programme in Translational Medicine). Itä-Suomen yliopistolla on jo pitkään ollut oma toksikologian maisteriohjelma (Master’s Degree

Programme in General Toxicology). Näiden lisäksi Farmasian tiedekunta Helsingissä on käynnistämässä omaa englanninkielistä lääkekehityksen maisteriohjelmaa. VAIKKA OHJELMIA markkinoidaan ulkomaalaisille, hakee niihin paljon myös suomalaisia. Toksikologien koulutustarvetta käsitelleessä STM:n selvityksessä (2018) todetaan, että UEF:n maisteriohjelmaan valituista 20–30 opiskelijasta yli puolet on suomalaisia. Farmasian opiskelu muun muassa Kööpenhaminassa ja Uppsalassa on käsitykseni mukaan myös yhä suositumpaa. Nämäkään opiskelijat eivät kuitenkaan voi hakea proviisorin laillistusta Suomessa ilman merkittäviä lisäopintoja. Jos opiskelijan tähtäimenä ovat lääketeollisuuden asiantuntijatehtävät, ei tällä välttämättä ole enää merkitystä. Kuinka moni lääketeollisuudessa työskentelevä proviisori on pitänyt terveydenhuollon varmennekorttinsa voimassa? NÄIVETTYVÄTKÖ PROVIISORIEN farmasian teknologian opinnot, jos teollisuusurasta haaveilevat farmaseutit hakeutuvatkin maisteriohjelmiin? Kilpailevatko maisteriohjelmat proviisorin koulutusohjelman kanssa? Mielestäni kyllä, ainakin osittain. Tämä nostaa esiin alun kysymykseni: kuka on proviisori? Esimerkiksi lääketehtaan vastuunalaisen johtajan ei tarvitse olla proviisori, vaan myös muu soveltuva korkeakoulututkinto riittää. Lääketukkukaupan vastaavaa tehtävää tulee kuitenkin hoitaa proviisorin, mikä on tähän peilaten hiukan erikoista. PROVIISORIYHDISTYKSEEN VOIVAT nykyisten sääntöjen mukaan liittyä vain proviisoriopiskelijat tai proviisorin tutkinnon suorittaneet. Tulisiko meidän avata ovemme myös muille? Voisiko yhdistyksen nimi sen jälkeen enää olla Proviisoriyhdistys? Tähän ei ole helppoa vastausta, mutta on kuitenkin selvää, että useimmat jäsenetumme sopisivat lähes sellaisenaan myös muille lääkealan maistereille. ANTTI RAIMAS 2.21 PROVIISORI 23

¢


¢

valiokunnat

TEKSTI JA KUVA LAURA SUOMINEN

Myös viestintävaliokunta on viime aikoina kokoontunut pääasiassa etänä. Se ei ole estänyt vilkasta ideointia.

Terveisiä Viestintävaliokunnasta! Proviisoriyhdistyksen viestintävaliokunnan (VVK) puheenjohtaja Laura Suominen kertoo valiokunnan kuulumiset.

V

iestintävaliokunnan tavoitteena on tehdä Proviisoriyhdistyksen toiminta näkyväksi ja avoimeksi kaikille jäsenillemme ja sidosryhmillemme. Teemme tiivistä yhteistyötä yhdistyksen toiminnanjohtajan ja edunvalvonta- ja viestintäproviisorin kanssa. Tällä hetkellä työpöydällämme on kolme hanketta.

1. VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS Vuoden pääprojektimme on yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen selkeämmiksi ja toimivammiksi. Aloitimme hankkeen helmikuussa tarkastelemalla sivujen rakennetta ja käytettävyyttä. Seuraavaksi siirrymme ideoimaan päivityksen käytännön toteutusta. Yhteistyötä tekemällä isompikaan projekti ei tunnu ylitsepääsemättömältä!

2. UUSI ESITE Esitteen avulla esimerkiksi uudet jäsenet ja opiskelijat saavat kattavan yleiskuvan Proviisoriyhdistyksestä. Kevään aikana valmistuva esite tullaan julkaisemaan sekä sähköisenä että paperisena. Vallitseva pandemiatilanne rajoituksineen on tuonut haasteita kuvamateriaalin keräämiseen, mutta onneksi onnistuimme järjestämään kuvauspäivän yhdistyksen toimistolla.

yhteistyökumppani

Hyödynnä Suomen edullisin henkivakuutus Suomen Proviisoriyhdistyksen yhteistyökumppani henkivakuutuksissa on Kaleva. Asiakaspäällikkö Hannu Stark kertoo, että proviisorit saavat Kalevan kautta Suomen tutkitusti edullisimman henkivakuutuksen. TEKSTI MAIJA RAUHAÄ KUVA KALEVA

P

roviisoriyhdistyksen alennus Kalevan henkivakuutuksesta on 61,6 prosenttia. Starkin laskujen mukaan etua kertyy vakuutusta kohti noin 340 euroa vuodessa. Henkivakuutusetu koskee jäsenen lisäksi myös puolisoja, ja proviisorit ovatkin huomattavan usein vakuuttaneet myös perheenjäsenensä. Stark suosittelee henkivakuutusta erityisesti perheille, joissa joku on taloudellisesti riippuvainen toisesta. Henkivakuutuksen avulla menehtyneen läheiset pystyvät jatkamaan arkea niin normaalina kuin se surun keskellä on mahdollista. Riittävä henkivakuutus voi turvata esimerkiksi nykyisen kodin ja elintason, jos perheestä katoaa kokonaan toisen toimeentulo. Kalevan verkkosivuilta löytyy lyhyt testi, jonka avulla nopeasti selvittää henkivakuutustarpeen. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammatti- ja toimihenkilöliittojen jäsenille. Yhtiön oman verkkokaupan (henkivakuutuskuntoon.fi) lisäksi Kalevan vakuutuksen voi hankkia Ifin kautta. Ifin korvauspalvelu hoitaa Kalevan henki- ja tapaturmavakuutusten korvauspalvelun. Kalevan vanhan vakuutuskannan hoitaa Mandatum Life ja sijoitustoiminnan toteuttaa Sammon sijoitusyksikkö. Keskinäisenä yhtiönä Kaleva ei kuitenkaan kuulu Sampo-konserniin. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874, joten se on Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö ja yksi vakavaraisimmista.

www.kalevavakuutus.fi  3. INSTAGRAM Mistä somekanavasta sinut tavoittaa parhaiten? Proviisoriyhdistys laajentaa sosiaalisen median kenttäänsä Twitterin, Facebookin ja LinkedInin lisäksi myös Instagramin puolelle. Tulet näkemään muun muassa opiskelijoille suunnattua sisältöä, hallituslaistemme esittelyjä ja tunnelmia tapahtumistamme. Toiveita sisällöstä otetaan mielellään vastaan!

MIKSI VIESTINTÄVALIOKUNTAAN? Lähdin mukaan valiokuntaan, koska halusin oppia lisää viestinnästä ja olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa. Lisäksi graafinen suunnittelu ja luovemmat projektit ovat lähellä sydäntäni. Edellisten puheenjohtajien ja valiokuntalaisten tukemana pääsin vaivatta alkuun. Ei siis tarvitse olla aikaisempaa kokemusta, jos viestintä ja VVK kiinnostavat. Ota yhteyttä ja lähde mukaan! 

24 PROVIISORI 2.21

¢


UUTTA!

Bicalutamide Accord 150 mg aikuisten miesten etäpesäkkeettömän eturauhasyövän hoitoon

Syöpähoitojen haittavaikutuksia ehkäisemällä ja hoitamalla turvataan syöpähoitojen eteneminen ja voidaan helpottaa potilaiden arkea. Concquer on tuotesarja, joka on kehitetty vastaamaan ainesosiltaan ja käytettävyydeltään erityisesti syöpäpotilaiden tarpeita.

Bikalutamidia voidaan käyttää hoidon Uutta apteekin käsikauppavalikoimaan! varhaisvaiheessa sädehoitoon tai eturauhasleikkaukseen yhdistettynä. Concquer- suihke suun limakalvoille, vaativiin kuivan suun aiheuttamiin oireisiin. Olemme tuoneet Suomen markkinoille Concquer-sarjan ensimmäisen tuotteen. Concquer-suihke suun limakalvoille auttaa olevat suojaamaan ja uudistamaan suunielun Saatavilla pakkauskoot: kuivia, kirveleviä ja ärtyneitä limakalvoja. Käyttöaiheet

• Bicalutamide Accord 150 mg x 30 tablettia • Bicalutamide Accord 150 mg x 100 tablettia

Concquer-suihke suun limakalvoille ehkäisee ja hoitaa suunielun limakalvojen ärtyneisyyttä seuraavissa tapauksissa: •

suun kuivuus tai kirvely

kemoterapian tai sädehoidon aikana

FI-01490

Bicalutamide Accord 150mg Käyttöaiheet: Joko monoterapiana tai eturauhasen poistoleikkauksen tai sädehoidon liitännäishoitona potilaille, joilla on paikallisesti levinnyt eturauhassyöpä ja suuri sairauden • riski. ärsyttävä etenemisen Myös potilaille,yskä joilla on paikallisesti edennyt, ei metastasoitunut eturauhassyöpä, joille kirurginen kastraatio tai muut hoitotoimet eivät sovi tai eivät ole mahdollisia. Annostus ja antotapa: Aikuiset, myös iäkkäät: 150 mg tabletti kerran vuorokaudessa. Valmistetta käytetään jatkuvasti vähintään kahden vuoden ajan tai taudin etenemiseen saakka. Annostusta ei tarvitse sovittaa erikseen potilaille, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Lääkeaine saattaa kumuloitua potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan • vilustumisen tai influenssan oireet vajaatoiminta. Pediatriset potilaat: Käyttö on vasta-aiheista lapsille. Antotapa: Tabletit tulee niellä kokonaisina nesteen kanssa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Vasta-aiheista naisille ja lapsille. Terfenadiinin, astemitsolin tai sisapridin samanaikainen annostelu bikalutamidin kanssa on vasta-aiheista. Varoitukset ja käyttöön liittyvät•varotoimet: Hoito on aloitettava erikoislääkärin suorassa valvonnassa. Bikalutamidi metaboloituu laajasti maksassa. Siksi bikalutamidin annostelussa on noudatettava suukirurgian jälkeen varovaisuutta potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta. Säännöllinen maksan toiminnan seuraaminen on aiheellista. Bikalutamidihoito tulee keskeyttää, jos maksamuutokset ovat vakavia. Varovaisuutta on noudatettava, jos samanaikaisesti käytetään lääkkeitä, jotka metaboloituvat pääasiassa CYP3A4:n välityksellä. Bikalutamidia käyttävillä potilailla on harvinaisissa tapauksissa raportoitu valoherkkyysreaktioita. Potilaita on kehotettava välttämään suoraa altistumista liialliselle auringonvalolle ja UV-valolle bikalutamidihoidon aikana. Jos valoherkkyysreaktiot ovat pitkäaikaisia ja/tai vaikeita, on aloitettava sopiva oireenmukainen hoito. Androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QTaikaa. Potilailla, joilla on todettu QT-ajan pidentyminen tai sen riskitekijöitä, sekä potilailla, jotka saavat samanaikaisesti QT-aikaa mahdollisesti pidentäviä lääkkeitä, lääkärien pitäisi arvioida hyöty-haittasuhde ottaen huomioon kääntyvien kärkien takykardian mahdollisuus ennen kuin bikalutamidihoito aloitetaan. Antiandrogeenihoito voi aiheuttaa morfologisia muutoksia siittiöissä. Potilaiden ja/tai heidän kumppaneidensa on käytettävä riittävää ehkäisyä hoidon aikana ja 130 vuorokautta hoidon päättymisen jälkeen. Samanaikaisesti bikalutamidihoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu kumariiniantikoagulantin vaikutusten tehostumista, joka saattaa pidentää protrombiiniaikaa ja suurentaa INRarvoa. Joihinkin tapauksiin on liittynyt verenvuotoriski ja myös akuutteja verenvuotoja on ilmennyt. Siksi protrombiiniajan ja INR-arvon tarkkaa seurantaa suositellaan, jos potilas saa samanaikaisesti kumariiniantikoagulantteja ja bikalutamidia. Antikoagulanttiannoksen muuttamista on harkittava. Yhteisvaikutukset: In vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että R-bikalutamidi on CYP 3A4:n estäjä. Midatsolaamin keskimääräinen altistus (AUC) lisääntyi korkeintaan 80 %, kun bikalutamidia oli annosteltu samanaikaisesti 28 vuorokauden ajan. Terfenadiinin, astemitsolin ja sisapridin samanaikainen käyttö yhdessä bikalutamidin kanssa on vasta-aiheista. Varovaisuutta tulee noudattaa bikalutamidin sekä siklosporiinin ja kalsiumsalpaajien samanaikaisessa käytössä. Näiden lääkkeiden annoksen vähentäminen saattaa olla tarpeen, erityisesti jos havaitaan lääkkeen vaikutuksen voimistumista tai haittavaikutuksia. Siklosporiinia käytettäessä on suositeltavaa, että siklosporiinin konsentraatiota plasmassa ja potilaan kliinistä tilaa seurataan tarkasti, kun bikalutamidihoito Tuote: Conquer-suihke suun limakalvoille aloitetaan tai lopetetaan. Varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä bikalutamidia yhdessä sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka voivat estää lääkeaineiden hapettumista (oksidaatiota), kuten esim. simetidiinin tai ketokonatsolin kanssa. On ilmoitettu varfariinin ja muiden kumariiniantikoagulanttien suurentuneesta vaikutuksesta, kun niitä annetaan CEluokka: II a samanaikaisesti bikalutamidin kanssa. Koska androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa, Bicalutamid Accord 150 mg -valmisteen samanaikaista käyttöä lääkkeiden kanssa, jotka pidentävät QT-aikaa tai voivat aiheuttaa kääntyvien Pakkauskoko: 30kärkien ml takykardiaa, kuten luokan IA (esim. kinidiini, disopyramidi) tai luokan III (esim. amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi) rytmihäiriölääkkeet, metadoni, moksifloksasiini, antipsykootit, jne., pitäisi tarkoin arvioida. Raskaus ja imetys: Bikalutamidi on vasta-aiheinen naisille, eikä sitä saa antaa raskaana oleville tai imettäville äideille. Hedelmällisyys: Bikalutamidi voi vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen. Tämä vaikutus on mahdollisesti palautuva. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: Ihottuma, rintojen turpoaminen ja arkuus, sekä heikotus. Pakkaukset ja korvattavuus: 30 tabl. ja 100 tabl. Peruskorvattavuus, erityiskorvattavuus.100 % (116). Reseptilääke. Hinnat: Ajantasaiset hintatiedot: www.kela.fi/laakehakupalvelu. Lisätiedot: Accord Healthcare Oy, Oksasenkatu 10 A 6, 00100 Helsinki. Puh: 0102314180. Valmistaja: Ekuberg via Pozzelle 36, Martano (LE), Italia Tutustu valmisteyhteenvetoon ennenPharma lääkkeen surl, määräämistä: www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku. Valmisteyhteenveto 27.4.2020. Jakelija yksinoikeudella: ACCORD Healthcare Oy, Oksasenkatu 10 A 6, 00100 Helsinki, Suomi, www.accord-healthcare.fi FI-01486


¢

vapaalla TEKSTI HENRI SORMUNEN JA MAIJA RAUHA KUVAT HENRI SORMUNEN JA DREAMSTIME

Henri Sormunen Proviisori Henri Sormunen, 27, työskentelee kuopiolaisessa FinVector Oy:ssä viruspohjaisten lääkevalmisteiden parissa nimikkeenään Stream Lead, Drug Product. Vapaa-aikanaan hän hakeutuu luontoon kiipeilemään tai retkeilemään. KIIPEILYÄ ILMAN KÖYSIÄ

Olen harrastanut kiipeilyä vuodesta 2016. Suurin osa kiipeilyajasta tulee vietettyä boulderoidessa eli kiipeillessä ilman varmistusvälineitä joko ulkona suhteellisen matalilla kallioilla tai sisällä kiipeilyhalleissa. Boulderoinnissa viehättää ensisijaisesti itsensä haastaminen ja huomaamatta tapahtuva kehittyminen. Ja ennen kaikkea se on hauskaa. Ulkokallioilla kiivetessä saa nauttia kiipeilyn lisäksi myös ulkoilmasta sekä ystävien seurasta. UNOHTUMATON JÄRVIMAISEMA

Hyvin mieleen jäänyt muisto on muutaman vuoden takaa, kun olin heinäkuussa työmatkalla Keski-Suomessa. Matkan varrella näin kyltin, joka ilmoitti Isojärven kansallispuiston olevan lähellä. Satoi vettä. Vielä auton pysäytettyäni mietin kaksi kertaa, lähdenkö ulos kastumaan vai jatkanko matkaa. Päätin kuitenkin lähteä liikkeelle, ja alkuun näyttikin, että vain kastuisin pahasti. Suuntasin silti erään niemen kärkeä kohti, ja aikani käveltyäni sade loppui ja ilma tyyntyi. Samalla pääsin perille. Niemen nokasta avautui peilityyni järvimaisema. Tyyni järvi yhdistettynä sateen jälkeisen metsän raikkaaseen tuoksuun teki unohtumattoman vaikutuksen. Onnistuin nappaamaan maisemasta hienon kuvan (ohessa), josta teetätin jälkeenpäin taulun seinälle. METSÄN POIKA TAHDON OLLA

Luonnossa voi unohtaa kaiken ylimääräisen ja keskittyä nauttimaan maisemista tai yksinkertaisesti siellä olemisesta. Minulla on ollut tapana käydä kesäisin kansallispuistoissa päiväretkillä, ja myös kiipeily ulkona on vienyt paikkoihin, jonne en olisi muuten ikinä eksynyt. Kokematta ovat vielä muun muassa Lapin erämaat sekä Norjan jylhät vuoristot. Niitä kohti aionkin suunnata, kunhan rajoitukset taas sen sallivat. UTELIAISUUS AJAA ETEENPÄIN

Olen kuulunut Proviisoriyhdistykseen opiskeluajoista saakka, ja tänä vuonna aloitin hallituksen varajäsenenä. Uteliaisuus on ollut urallani yksi minua eteenpäin ajavista voimista, ja se oli myös yksi syy lähteä mukaan yhdistyksen toimintaan. Kokoukset ovat olleet mahtava tilaisuus tutustua yhdistyksen toimintaan paremmin ja samalla mahdollisuus palautella mieleen järjestötoiminnan erityispiirteitä. KESÄ JA KUIVAT KALLIOT

Tänä vuonna löysin uudestaan innostuksen hiihtoon ja tuntuikin, että lumet sulivat turhan nopeasti. Samaan hengenvetoon täytyy kuitenkin todeta, että odotan innolla ilman lämpenemistä ja lähialueiden kallioiden kuivumista, jotta pääsisin taas kiipeämään kesken olevia projekteja. ¢

26 PROVIISORI 2.21


yhteystiedot Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus vuonna 2021 PUHEENJOHTAJA ANTTI RAIMAS antti.raimas@proviisoriyhdistys.net osastofarmaseutti, HUS Apteekki 1. VARAPUHEENJOHTAJA EEVA LEHTOLA eevalj@gmail.com proviisori, Häijään apteekki 2. VARAPUHEENJOHTAJA HANNA YLÄ-RAUTIO hylarautio@gmail.com apteekinhoitaja, Yliopiston Apteekki Lahti KOULUTUSVASTAAVA PIIA-LEENA KIVELÄ piialeena.kivela@gmail.com proviisori, Nurmijärven Seitsemän veljeksen apteekki OPISKELIJAVASTAAVA RIIKKA GRANQVIST riikka.granqvist@gmail.com Proviisoriopiskelija, Helsingin yliopisto PÄIVI KÖNÖNEN paivi.kononen@ya.fi asiakaspalvelupäällikkö, proviisori, Yliopiston Apteekki Mannerheimintie 96 TALOUDENHOITAJA ELINA TOIVANEN elina.toivanen@fimnet.fi Sivuapteekin hoitaja, Joensuun 7. Pyhäselän apteekki/Reijolan sivuapteekki

VARAJÄSENET LEENA IHALAINEN m.leena.ihalainen@gmail.com Proviisori, Farmania TIINA KINOS kinostiina@gmail.com proviisori, Laajasalon apteekki VILLE-MATTI MÄKINEN vmmakinen@gmail.com proviisori, Ounas-apteekki REETTA NIKKANEN reetta.nikkanen@gmail.com Proviisori, Turun Nova apteekki ANNA OJALA anna.ojala@fimnet.fi proviisori, Riihimäen Aurinko Apteekki (opintovapaalla) SARA ROSENBERG slh.rosenberg@gmail.com proviisori, Vaasan Vanha Apteekki JENNY SILTANEN jenny.siltanen@gmail.com proviisori, HUS Apteekki HENRI SORMUNEN henri.sormunen@gmail.com Stream Lead, Drug Product, FinVector Oy

ULKOASIAINHOITAJA LINNEA RAIMAS linnea.raimas@fimnet.fi proviisori, Siltamäen apteekki VIESTINTÄVASTAAVA LAURA SUOMINEN laura.m.suominen@helsinki.fi tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS RY Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 HELSINKI (09) 177 771, toimisto@proviisoriyhdistys.net TOIMINNANJOHTAJA TEEMU ALI-KOVERO Proviisori-lehden päätoimittaja 050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net EDUNVALVONTA- JA VIESTINTÄPROVIISORI MARTTA HUTTU 040 129 0062, martta.huttu@proviisoriyhdistys.net JÄRJESTÖSIHTEERI EIJA VARTIAINEN (09) 177 771, eija.vartiainen@proviisoriyhdistys.net 2.21 PROVIISORI 27

¢


tevafinland.fi

Kun tekevälle sattuuu... Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli

UUTUUS!

 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon Tadalafil ratiopharm nyrjähdyksissä ja venähdyksissä 20mg tabletteihin ristikkäisjakoura Annostelu vain 2 kertaa päivässä  Miellyttävä levittää ja helppo käyttää

> Ristikkäisjakouralliset tabletit  Vaihtokelpoinen itsehoitolääke voi jakaa neljään yhtä suureen annokseen

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi, infofinland@tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00242-2-21

> 12 ja 24 tabletin pakkauksiin tabletit ovat jo päivittyneet. 4 tabletin pakkauksiin uudet tabletit saadaan myöhemmin tänä vuonna.

tevafinland.fi

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Tadalafil ratiopharm 5 mg, 10 mg ja 20 mg kalvopäällysteiset tabletit. Vaikuttava aine: Tadalafiili. Käyttöaiheet: Aikuisten miesten erektiohäiriöiden hoito. 5 mg tabletit on lisäksi tarkoitettu aikuisten miesten eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun merkkien ja oireiden hoitoon. Annostus ja antotapa: Suositusannos on 10 mg vähintään 30 minuuttia ennen seksuaalista kanssakäymistä. 20 mg:n annosta voidaan kokeilla, jos 10 mg:n annos ei tuo riittävää tehoa. Mikäli käyttötarvetta on usein (vähintään 2 kertaa viikossa), voidaan harkita 5 mg:n päivittäistä annosta. Tämä on suositeltu annostus myös eturauhasen liikakasvussa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys tadalafiilille tai apuaineille. Samanaikainen käyttö nitraattien tai guanylaattisyklaasin stimulaattoreiden, kuten riosiguaatin kanssa. Potilaat, joille seksuaalinen aktiivisuus ei perussairauden vuoksi ole suotavaa. Potilaat, jotka ovat menettäneet näkökyvyn toisesta silmästään ei-arteriittisen näköhermon etuosan iskeemisen vaurion (NAION) vuoksi tai joilla on ollut äskettäinen sydäninfarkti tai aivohalvaus, epästabiili rasitusrintakipu, sydämen vajaatoiminta, hallitsemattomia rytmihäiriöitä, alhainen verenpaine (< 90/50 mmHg) tai hallitsematon korkea verenpaine. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Erektiohäiriön syy on selvitettävä ennen lääkehoidon aloittamista. Potilaan kardiovaskulaarinen tila on arvioitava ennen hoidon aloittamista. Ennen eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidon aloittamista on varmistettava, ettei potilaalla ole eturauhassyöpä. Tadalafiilin tehosta ei ole tietoa potilaista, joille on tehty lantion alueen leikkaus tai radikaali prostatektomia. Näköhäiriöiden tai äkillisen kuulonmenetyksen ilmaantuessa käyttö on lopetettava. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on peniksen anatominen epämuotoisuus tai priapismille altistava sairaus, sekä päivittäisen annostuksen kanssa hoidettaessa potilaita, joilla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Yhteisvaikutukset: CYP3A4:n estäjät (esim. ketokonatsoli, ritonaviiri, greippimehu) voivat vähentää tadalafiilin puhdistumaa, joten yhteiskäyttöä ei suositella. Tadalafiilia ei saa käyttää samanaikaisesti nitraattien tai riosiguaatin kanssa verenpainetta alentavan vaikutuksen potensoitumisen takia. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä samanaikaisesti alfasalpaajien kanssa, yhteiskäyttöä doksatsosiinin kanssa ei suositella. Raskaus ja imetys: Tadalafiilia ei ole tarkoitettu naisille. Haittavaikutukset: Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, ihon punoitus, nenän tukkoisuus, ruoansulatushäiriöt, selkäkipu, myalgia ja raajojen kipu. Harvinaisemmat haittavaikutukset; ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (Vmh sis.alv10%, 15.4.2021) sekä korvattavuus: 5mg 28tabl: 24,98€, 84tabl: 98,49€. 10mg 4tabl: 16,65€, 12tabl: 59,14€. 20mg 4tabl: 10,24€, 12tabl. 22,59€, 24tabl: 46,12€. Ei Sv-korvattava. Reseptivalmiste. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätietoja: www.terveysportti.fi, infofinland@tevapharm.com P. 020 180 5900. Markkinoija: Teva Finland Oy. Perustuu 21.7.2020 (5 mg, 10 mg ja 20 mg) päivättyihin valmisteyhteenvetoihin. MULTI-FI-00337 04/2021

Laatu

Hinta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.