THE 50 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN ROMANIA'S REAL ESTATE MARKET - 2024

Page 1

2024
TOP 50 CEI MAI INFLUENȚI OAMENI DE PE PIAȚA IMOBILIARĂ DIN ROMÂNIA INFLUENTIAL PEOPLE IN ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET
TABLE OF CONTENTS 6-58 THE 50 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET 8 R omulus Andrei 9 D idier Balcaen 10 K ristóf Bárány 11 A ndrei Bentea 12 J eroen Biermans 13 V ictor Căpitanu & A ndrei Diaconescu 14 V ictor Constantinescu 15 Rü diger Dany 16 Iulian Da scălu 17 I rina Dimitriu 18 Fulga Dinu 19 M onia Dobrescu 20 B ogdan Doicescu 21 Vlad Drăgoescu 22 Gabriela D răgulin 23 Andreea D rugă 24 Ionuţ Du mitrescu 25 Cristian Ezri 26 Horațiu F lorescu 27 Roxana Frățilă 28 Răzvan G heorghiu-Testa 29 Ziv Gigi 30 Yitzhak H agag 31 Lavinia I oniță R asmussen 32 Cătălin Jalobă 33 D oron Klein 34 Laurențiu Lazăr 35 Da niela Lazea 36 A urelia Luca 37 Sebastian Macdonald-Hall 38 Codrin Matei 39 Geo M ărgescu 40 M auricio Mesa Gomez 41 L uiza Moraru 42 Vlad Musteață 43 A lina Necula 44 Ionuţ Negoiţă 45 Bogdan N icoară 46 Costin Nistor 47 Michele Nus co 48 A ntoniu Panait 49 Andreea Păun 50 Adrian Pop 51 S orin Preda 52 D ennis Selinas 53 Alex Skouras 54 Ma rcela Stancu 55 Vlad Stanislav 56 D aniel State 57 Mihnea Ș erbănescu 58 Affan Yildirim 68 Alexandra Smedoiu & Marius Vasilescu 72 A lina Necula 76 Adrian Pop 80 Costin Nistor 84 Da niela Lazea 88 Gijs Klomp 92 At tila Beer 96 Lavinia I oniță R asmussen 100 D oron Klein 104 Roxana Frățilă 10 8 Cătălin N ăstăsoiu 112 Yitzhak H agag 1 16 M onia Dobrescu 120 Ema Iftimie 124 Bogdan N icoară 12 8 Vlad Musteață 13 2 B ogdan Doicescu 136 S orin Preda 140 Rü diger Dany 66-143 INTERVIEWS & ARTICLES 5 FOREWORD 60-65 THE 10 MOST ACTIVE MARKETING PROFESSIONALS IN REAL ESTATE 61 A lexandra Bucur 61 A nca Buzatu 62 A ndreea Ciobanu 62 I ulia Iana 63 S imona I ordache 63 S imona Macovei 64 C ătălin N ăstăsoiu 64 M aria Neda 65 E liza Onică 65 Il eana Teriteanu 3

SEE PROPERTY FORUM 2024

22 October – Radisson Blu Hotel Bucharest
More information and registration: www.property-forum.eu

FOREWORD

Property Forum proudly presents the fourth installment of its annual publication, spotlighting the dynamic individuals shaping the landscape of the Romanian real estate sector.

Within these pages, you’ll encounter profiles of the 50 most influential figures driving developments in Romania’s property market, accompanied by insightful interviews covering a diverse array of subjects. Our team meticulously curated this list based on a range of factors including market presence, regional and global standing, recent and ongoing ventures, expansion strategies, involvement in pivotal transactions over the past year, media and event engagements, and online presence.

This year’s edition also features an exclusive supplementary roster spotlighting the top 10 marketing professionals actively shaping perceptions and driving initiatives within the real estate realm, marking the third consecutive year of this special inclusion. Their relentless efforts significantly impact both their respective firms and the broader industry, and we’re delighted to acknowledge their contributions.

We trust that you’ll derive as much enjoyment from perusing these pages as we did from crafting them, and we eagerly anticipate future editions to continue this tradition of recognition and insight.

CUVÂNT ÎNAINTE

Property Forum are onoarea să lanseze cea de-a patra ediție a publicației sale anuale care îi prezintă și îi celebrează pe jucătorii ce influențează și conturează dinamica piață imobiliară din România.

În paginile următoare, veți găsi o listă cu cei mai influenți 50 de oameni de pe piața imobiliară locală, pe lângă o serie de interviuri și articole care oferă perspective valoroase asupra unei mari varietăți de subiecte. Echipa noastră a elaborat această listă pe baza unei palete de criterii, incluzând prezența pe piață, poziția regională și globală, proiecte recente și în curs de desfășurare, strategii de expansiune, implicarea în tranzacții esențiale în ultimul an, angajamente în media și la evenimente, precum și prezență online.

Ediția din acest an include, de asemenea, o listă suplimentară exclusivă, care pune în evidență 10 profesioniști de marketing care modelează în mod activ percepțiile și conduc inițiative în domeniul imobiliar, marcând al treilea an consecutiv al acestei liste speciale. Eforturile lor permanente au un impact semnificativ atât asupra companiilor lor, cât și asupra industriei în general și suntem încântați să le recunoaștem contribuțiile.

Sperăm că vă veți bucura să citiți aceste pagini la fel de mult cum ne-a plăcut nouă să le creăm și așteptăm cu nerăbdare următoarele ediții ale acestui top.

Copy editors: LOREDANA TABĂRĂ ALIZ MCLEAN Graphic designers: MARIAN BOANCĂ VERA TÓTH-TESZÉRI Photographer: DRAGOȘ CONSTANTIN ÁKOS BUDAI Editor-in-Chief CSANÁD CSÜRÖS Publisher OVIDIU NICOLAE Editor ATTILA BACSA Head of Sales FULVIA MEIROȘU Country Manager Romania 5

THE 50 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET

TOP 50 CEI MAI

INFLUENȚI OAMENI DIN PIAȚA IMOBILIARĂ A ROMÂNIEI

Băncii Transilvania și are o experiență de două decenii în sectorul bancar românesc, cu o expunere semnificativă în domeniul imobiliar.

După absolvirea Academiei de Studii Economice din București în 1992, s-a alăturat Eximbank, iar apoi a trecut la ABN Amro România, acumulând experiență bancară în calitate de senior dealer în departamentul de trezorerie, apoi ca manager de sucursală și head of unit în divizia corporate.

În 2007, a fost numit director al diviziei mid corporate la Millennium Bank. Ulterior, a devenit corporate director la Volksbank România, instituție financiară preluată de Banca Transilvania în 2015. După achiziție, Romulus a transferat în noua bancă conceptul de Finanțare Structurată, ce include finanțarea proiectelor, creditele de sindicalizare și finanțarea sectorului public.

În 2023, banca a observat o redresare în industria ospitalității, în special din partea lanțurilor hoteliere mari. S-a continuat finanțarea sectorului imobiliar comercial și chiar a segmentului rezidențial, în ciuda unei cereri mai lente în S1.

Portofoliul băncii a înregistrat o creștere rezonabilă, cu tranzacții mari care au venit, surprinzător, din segmentul de birouri, cu focus pe sustenabilitate, locație și, în special, evaluarea rezilienței activului după perioada pandemică. În același timp, tranzacții de dimensiuni medii au fost încheiate cu succes în toate segmentele.

Puțini știu că, în timpul anilor de studenție, Romulus a lucrat pe diferite șantiere de construcții. Chiar și astăzi, este curios să afle detalii despre fiecare proiect imobiliar care are nevoie de finanțare bancară.

În afara muncii, Romulus își petrece timpul cu familia. De asemenea, îi place să citească, să se ocupe de grădinărit și să joace fotbal.

ROMULUS ANDREI

Director, Banca Transilvania

Romulus Andrei works as a Director at Banca Transilvania and has decades of experience in the Romanian banking sector, with a strong exposure to the real estate sector.

After graduating from the Bucharest Academy of Economic Studies in 1992, he joined Eximbank, and then moved to ABN Amro Romania, learning banking successively as Senior Dealer in the Treasury Department, then as Branch Manager, and as Head of Unit in Corporate.

In 2007, he was named Director of the Mid Corporate Division at Millennium Bank. Next, he was named Corporate Director at Austrian Volksbank Romania, the bank which was taken over by Banca Transilvania in 2015. Following the acquisition, Romulus transferred the Structured Finance concept that includes Project Finance, Syndication Loans and Public Sector Financing.

During 2023, the bank witnessed the recovery in the hospitality industry, especially from large hotel chains which finalised or announced new projects. The bank has continued to finance commercial real estate and even the residential segment despite a slower demand from end users in H1.

The bank recorded reasonable growth in the portfolio, with large deals coming surprisingly from the office segment where the bank is quite selective with respect to green parameters, maximum exposure, location and especially in assessing the resilience of the asset after the pandemic period. At the same time, medium size deals were successfully closed across all segments.

Few know that during his student years, Romulus held various jobs on construction sites. To this day, he is curious about the details of each real estate project that seeks bank funding.

Outside work, Romulus spends time with his family. He also likes to read books, do some gardening and play football.

Romulus Andrei este director în cadrul
8

Având expertiză în managementul de proiecte și cel financiar, Didier Balcaen se mândrește cu peste 25 de ani de experiență vastă în industria construcțiilor și imobiliarelor la nivel internațional. El și-a dedicat 15 ani din carieră activității din Europa Centrală și de Est, cu o atenție specială asupra României.

Didier, cetățean belgian, deține o diplomă de master în Managementul Construcțiilor de la Institutul De Nayer din Sint-Katelijne-Waver și o altă diplomă de master în Ingineria Construcțiilor de la Universitatea IH BME din Ghent.

După studii și cinci ani de muncă în zona de contractare generală în Belgia, Didier a pornit într-o călătorie profesională globală. În 2015, împreună cu prietenul și partenerul său de afaceri Jan Demeyere, a cofondat Speedwell, stabilind o prezență semnificativă pe piața românească.

În prezent, Didier este CEO și partener al Speedwell. Portofoliul extins al companiei se întinde în București, Cluj, Timișoara și, cel mai recent, Brașov, cuprinzând aproximativ 150.000 mp de spații de birouri și retail, 6.000 de apartamente și 20.000 mp de spațiu industrial. Toate proiectele au o valoare cumulată de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Cele mai noi proiecte din Capitală și apropiere includ The Meadows, un concept rezidențial cu ieșire la lac, care oferă case și apartamente în clădiri cu regim redus de înălțime în nordul Bucureștiului, și Glenwood Estate, care include 209 vile individuale premium, amplasate pe malul lacului, într-un cadru natural, în Corbeanca.

Un alt proiect-cheie în curs de dezvoltare este CityZen, un ansamblu mixt dezvoltat pe un teren de 9 ha din București.

În afara biroului, Didier are o pasiune pentru viteză, fie că este la volanul unei mașini, navigând pe apă cu o barcă sau conducând o motocicletă.

With expertise in project and financial management, Didier Balcaen boasts over 25 years of extensive experience in the international construction and real estate industry. Notably, he has dedicated 15 years of his career to Central and Eastern Europe, with a special focus on Romania.

Didier, a Belgian national, holds a Master’s degree in Building Management from De Nayer Institute in Sint-Katelijne-Waver, and another Master’s degree in Construction Engineering from IH BME University in Ghent.

Following his studies and after gaining 5 additional years of general contracting experience in Belgium, Didier Balcaen embarked on a global journey. In 2015, alongside his business partner and friend, Jan Demeyere, he co-founded Speedwell, establishing a significant presence in the Romanian market.

Currently, Didier is the CEO and Partner of Speedwell. The company’s extensive portfolio extends across Bucharest, Cluj, Timișoara, and most recently Brașov, encompassing approximately 150,000 sqm of offices and retail spaces, 6,000 apartments, and 20,000 sqm of industrial space, with a combined value nearing €1.3 billion.

The newest projects in the capital city or its proximity include The Meadows, a lakefront residential concept featuring townhouses and apartments in low-rise buildings in northern Bucharest and Glenwood Estate, which features 209 premium individual villas set on the lakeside, in the natural surroundings, in Corbeanca.

Another key project in the pipeline is CityZen, a mixed-use ensemble developed on a 9-hectare plot in Bucharest.

When out of office, Didier has a passion for speed, whether it is behind the wheel of a car, navigating the waters on a boat, or cruising on a motorcycle.

DIDIER BALCAEN

CEO & Partner, Speedwell

9 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Kristóf Bárány este partener fondator al Adventum Group, un manager de fonduri imobiliare care este deținut integral de conducere și se concentrează pe investiții în ECE, având active de peste 1 miliard de euro.

Experiența sa în sectorul imobiliar acoperă peste 15 ani, Kristóf fiind expert în tranzacții de finanțare și investiții pentru fonduri de venture capital. De asemenea, a fost mai mulți ani președintele consiliului de etică al HVAC, Asociația maghiară de capital privat și capital de risc.

Deține o diplomă de master în Economie de la Universitatea de Economie din Budapesta, obținută în 2004, și este deținător al titlului CFA charterholder din 2009.

Portofoliul Adventum cuprinde peste 700.000 mp de proprietăți comerciale, iar grupul s-a concentrat pe investiții verzi în ECE de-a lungul anilor.

În 2023, Shopper Park Plus, parte a grupului Adventum, a obținut 37,2 milioane de euro din listarea pe Bursa de Valori din Budapesta. Proiectul face parte din activele de retail ale grupului, care se întind pe 400.000 mp în Ungaria și Cehia.

Compania își propune să devină una dintre principalele entități de operare în domeniul retailului din ECE, atât în ceea ce privește mărimea, cât și recunoașterea brandului.

Vorbind despre tendințele pieței, Kristóf crede că orice proprietate care nu are o evaluare adecvată a aspectelor ESG nu va mai fi o opțiune viabilă pentru vânzare într-un interval de trei până la cinci ani. De aceea, strategia verde a grupului se concentrează pe obținerea unei evaluări BREEAM In-Use pentru toate clădirile sale.

În viața personală, Kristóf este căsătorit și fericitul tată a două fete, fiind, de asemenea, un susținător devotat al fundațiilor și serviciilor de protecție a copilului. Îi place să joace tenis, squash și fotbal.

KRISTÓF BÁRÁNY

Founding Partner, Adventum Group

Kristóf Bárány is the Founding Partner of Adventum Group, a real estate fund manager that is entirely owned by the management and focuses on CEE investments, with a current asset value exceeding €1 billion.

His experience in the real estate sector spans more than 15 years, having worked on financing deals and transactions for venture capital funds. Moreover, he was the President of the ethics board of HVAC, the Hungarian private equity and venture capital association for several consecutive years.

He holds a master’s degree in economics from the Budapest University of Economics since 2004 and is a CFA charterholder since 2009.

Adventum’s portfolio comprises more than 700,000 sqm of commercial real estate and the Group has been focusing on green investments across CEE for years.

During 2023, Shopper Park Plus, part of Adventum Group, raised €37.2 million from an IPO on the Budapest Stock Exchange. The project is part of the group’s retail assets that span 400,000 sqm across Hungary and Czechia.

The company aims to emerge as one of the leading retail operator entities in CEE, in the field of retail parks, both in terms of size and brand recognition.

Speaking about market trends, Kristóf believes that any property that has an inadequate ESG assessment will no longer be a viable option for sale within a period of 3 to 5 years. This is why the group’s green strategy focuses on obtaining a BREEAM In-Use rating for all its buildings.

In his personal life, Kristóf is married and a proud father of two girls, and a devoted supporter of child protection services and foundations. He likes playing tennis, squash and football.

10

Andrei Bentea s-a alăturat CTP în 2021 și deține rolul de senior business developer. El are o experiență vastă în domeniul logisticii și al managementului lanțului de aprovizionare.

Decizia sa de a se alătura CTP a fost alimentată de pasiunea pentru cunoaștere și de intuiția privind oportunitățile de vânzare. Andrei a observat obiectivul companiei de a revoluționa logistica terților și centrele de distribuție și a vrut să facă parte din această călătorie – atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Andrei face parte din cei 100 de profesioniști care lucrează pentru CTP, repartizați în șapte echipe regionale din România. CTP activează în România din 2015 și a investit peste 1,5 miliarde de euro. În prezent, compania deține și operează proprietăți industriale și depozite cu o suprafață totală închiriabilă de aproximativ 2,6 milioane mp, având în construcție alți 200.000 mp.

În ciuda provocărilor, Andrei găsește bucurie în fiecare contract de închiriere semnat. El știe că succesul nu constă doar în încheierea de tranzacții, ci în construirea unor legături autentice cu clienții și în înțelegerea nevoilor acestora dincolo de indicatorii financiari.

Dar viața lui Andrei nu înseamnă numai afaceri. El este, de asemenea, un familist devotat, bucurându-se de cele două fiice ale sale, în vârstă de 5 și 7 ani. Cu o sclipire în ochi, glumește pe seama rolului său important de a le învăța câte ceva despre viață – spre amuzamentul soției sale.

Iar atunci când nu este la birou sau nu petrece timp cu familia sa, îl puteți găsi pe Andrei dedicându-se pasiunii sale pentru echitație. Este o pasiune care îl aduce mai aproape de natură și îi umple inima de bucurie – și se pare că sentimentul este reciproc, deoarece și caii par să aibă o slăbiciune pentru el.

Andrei Bentea joined CTP in 2021 and holds the role of Senior Business Developer. He has extensive experience in logistics and supply chain management.

His decision to join CTP was fueled by a passion for learning and a keen eye for sales opportunities. He saw the company’s aim to revolutionise third-party logistics and distribution centres, and he wanted to be a part of that journey—both professionally and personally.

Andrei is part of the 100 professionals working for CTP spread across seven regional teams throughout Romania. CTP has been active in Romania since 2015 and has invested more than €1.5 billion EUR. Currently, the company owns and operates industrial and warehouse properties with a total leasable area of around 2.6 million sqm, with an additional 200,000 sqm under construction.

Despite the challenges Andrei finds joy in every lease signed. He knows that success is not just about closing deals, but about building genuine connections with clients and understanding their needs beyond the bottom line.

But Andrei’s life isn’t all business. He’s also a devoted family man, relishing the joys of fatherhood with his two daughters, aged 5 and 7. With a twinkle in his eye, he jokes about his important role in teaching them a thing or two about life—much to the amusement of his wife.

And when he’s not in the office or spending time with his family, you might find Andrei indulging in his love for horse riding. It’s a passion that brings him closer to nature and fills his heart with joy—and it seems the feeling is mutual, as horses seem to have a soft spot for him too.

ANDREI BENTEA

Senior Business Developer, CTP Romania

11 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Jeroen Biermans este responsabil pentru extinderea portofoliului de proprietăți WDP în România în calitate de country manager și coacționar începând cu anul 2007.

Deține o diplomă în Drept de la Universitatea Namur și Universitatea Leuven din Belgia. Totodată, a studiat dreptul la Universitatea Hamburg din Germania. Jeroen deține și un master în Drept Maritim de la Universitatea Southampton din Marea Britanie. După finalizarea studiilor, s-a specializat în managementul exporturilor și logistică. A lucrat doi ani la Baroul din Antwerp, înainte de a ocupa poziția de controller legal și financiar internațional la Den Braven Sealants. În 2001, a pornit pe calea antreprenoriatului internațional.

Sub conducerea sa, echipa WDP România a finalizat parcuri industriale cu o suprafață închiriabilă combinată de aproape 1,7 milioane mp în toată România. Cel mai mare proiect este WDP Park București – Ștefănești, care este cel mai mare parc din întregul portofoliu al grupului WDP, cu o suprafață de 340.000 mp.

În ultimele 12 luni, WDP a finalizat noi proiecte și a extins proiectele existente pentru chiriașii săi. Pe partea de investiții, compania a achiziționat o fabrică auto printr-o tranzacție de tip sale-and-leaseback și a semnat acorduri de achiziție pentru o a doua tranzacție similară, precum și pentru achiziția unui hub de logistică existent în București. WDP și-a consolidat, de asemenea, poziția în proiectele existente prin achiziționarea de terenuri suplimentare și/sau clădiri adiacente și a vândut o parcelă de teren unui proprietar/dezvoltator.

Vorbind despre 2024, Jeroen a explicat că WDP examinează noi oportunități de dezvoltare și investiții atent selecționate.

Jeroen este fascinat de investițiile imobiliare și strategie. În plan personal, îi place să călătorească, să cunoască și să învețe despre culturi și tradiții diferite.

JEROEN BIERMANS

Country Manager, WDP Romania

Jeroen Biermans has been responsible for expanding the WDP property portfolio in Romania as the Country Manager and Co-shareholder since 2007.

He has a law degree from the Namur University and Leuven University in Belgium, and also studied law at the Hamburg University in Germany. He holds a master of laws degree in Maritime Law from Southampton University in the UK. After completing his studies, he specialised in export management and logistics. Jeroen spent his first two years working at the Bar of Antwerp before taking a position as an international legal and financial controller at Den Braven Sealants. In 2001, he embarked on international entrepreneurship through joint ventures with Romanian, Dutch and Belgian partners.

Under his leadership, the team of WDP Romania completed industrial parks with a combined leasable area of almost 1.7 million sqm across Romania. The biggest project is WDP Park Bucharest – Stefanesti, which is the largest park in the entire WDP Group portfolio, spanning 340,000 sqm.

IIn the past 12 months, WDP handed over new projects and expanded existing ones to its tenants. On the investment side, the company acquired an automotive plant through a sale-andleaseback transaction and signed purchase agreements for a second similar transaction, as well as for the acquisition of an existing urban wholesale/logistics hub in Bucharest. WDP also consolidated its position on existing projects by acquiring more land and/or adjacent buildings and sold one plot of land to an owner/developer.

Speaking about 2024, Jeroen explained that WDP is looking at selected new development and investment opportunities.

Jeroen is fascinated by real estate investment and strategy. As for personal interests, he loves travelling, meeting and learning about different cultures and traditions.

12

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu sunt cofondatori și co-CEO ai One United Properties, un investitor-cheie în proiecte verzi și dezvoltator de proprietăți rezidențiale, mixte, comerciale și de birouri din București. Ei ocupă, de asemenea, funcții executive în consiliul de administrație.

Amândoi sunt bancheri de profesie și lucrează împreună din 1999. Au înființat One United Properties în 2007 și s-au concentrat exclusiv pe afacere după ce au vândut Capital Partners, o firmă de investiții bancare, către Banca Transilvania în 2016.

Andrei deține un EMBA de la ASEBUSS și o diplomă în Drept Internațional de la Universitatea Macedonia din Salonic. Victor deține certificarea CFA și are o diplomă în Finanțe și Bănci de la Academia de Studii Economice din București.

În 2023, compania a lucrat simultan la 13 proiecte, dintre care patru au fost finalizate anul trecut, iar celelalte nouă vor fi livrate între 2024 și 2026. Valoarea totală brută a dezvoltării portofoliului rezidențial și comercial care era în construcție în 2023 depășește 1,5 miliarde de euro. Activitatea de construcție a One United Properties a generat 22.000 de noi locuri de muncă pe șantierele sale.

Anul trecut, compania a finalizat 1.430 de unități rezidențiale și a închiriat 34.200 mp în proiectele sale de birouri și retail. De asemenea, a intrat în segmentul ospitalității prin anunțarea deschiderii primului hotel Mondrian din România. În același timp, dezvoltatorul are un portofoliu de restaurare a clădirilor evaluat la 239 de milioane de euro.

În 2024, Victor și Andrei vor continua să dezvolte panorama Bucureștiului, concentrându-se pe proiecte care vizează segmentele mediu, mediu-superior și de lux.

Victor Căpitanu and Andrei Diaconescu are the Cofounders and Co-CEOs of One United Properties, a key green investor and developer of residential, mixed-use, commercial, and office real estate in Bucharest. They also serve as Executive Members of the developer’s Board.

Both bankers by profession, they have been working together since 1999. They established One United Properties in 2007 and focused exclusively on the business following their successful exit from Capital Partners, an investment banking firm, which they sold to Banca Transilvania in 2016.

Andrei holds an EMBA from ASEBUSS and an International Law Degree from the University of Macedonia, Thessaloniki. Victor is a CFA charter holder with a degree in Financing & Banking from the Bucharest Academy of Economic Studies.

In 2023, the company worked in parallel on 13 developments, four of which were delivered last year, and the remaining nine will be delivered between 2024 and 2026. The total gross development value of the residential and commercial portfolio that was under construction in 2023 exceeds €1.5 billion. One United Properties’ construction activity generated 22,000 new jobs on its sites.

Last year, the company completed 1,430 residential units and leased 34,200 sqm in its office and retail projects. It also entered the hospitality segment by announcing the opening of the first Mondrian hotel in Romania. At the same time, the developer has a building restoration portfolio valued at €239 million.

In 2024, Victor and Andrei will continue to develop the skyline of Bucharest by focusing on developments that target the medium, upper-medium, and high-end segments. Co-Founders

CĂPITANU
ANDREI
13 2024 PROPERTY-FORUM.EU
and Co-CEOs, One United Properties VICTOR
&
DIACONESCU

Victor Constantinescu este managing partner al biroului Kinstellar din București și co-head al practicii de imobiliare la nivelul întregii firme.

Cu aproape 20 de ani de experiență în domeniul imobiliar, concentrându-se pe România și regiune, Victor reprezintă o serie de fonduri internaționale de investiții imobiliare și alte companii din domeniu, acoperind toate sectoarele.

El și-a construit o reputație bazată pe eficiență și o abordare comercială directă în organizarea și încheierea unor tranzacții de miliarde de euro pe parcursul carierei sale.

Născut în Canada și vorbitor nativ de limba engleză, Victor și-a început cariera în SUA. A absolvit studiile universitare la University of Pennsylvania, a obținut un master în Studii Ruse și Est-Europene la University of Toronto și a urmat cursurile de drept la McGill University din Canada. Este membru al barourilor din New York și București. Victor a lucrat anterior pentru firme de avocatură din România și SUA.

El a continuat să joace un rol-cheie în tranzacții, anul 2023 fiind unul foarte aglomerat pentru Kinstellar. Tranzacția dintre Jantzen Renewables și OMV Petrom, care a implicat vânzarea clusterului fotovoltaic Helios 1, a ieșit în evidență, dar firma a oferit consultanță în zeci de alte tranzacții în domeniile logisticii, comerțului cu amănuntul, energiei regenerabile, agriculturii și silviculturii, precum și în gestionarea activelor și alte aspecte de zi cu zi.

În acest an, Victor anticipează o creștere în toate domeniile de practică, România fiind pregătită să atragă noi investiții în energie regenerabilă, nearshoring, agricultură și imobiliare.

Este invitat frecvent să vorbească despre anticorupție și face muncă de voluntariat pentru Canadian Business Exchange Association (CBEX), organizație al cărei cofondator este.

VICTOR CONSTANTINESCU

Managing Partner, Kinstellar Bucharest

Victor Constantinescu is the Managing Partner of Kinstellar’s Bucharest office and the Co-Head of the firmwide real estate practice.

With almost 20 years’ worth of experience in real estate focusing on Romania and the wider region, Victor represents an array of international real estate funds and other real estate players across all sectors.

He has built a reputation for efficiency and a “no-nonsense” commercial approach in organising and closing transactions in the billions of euros in his career.

A Canada-born, native English speaker, Victor began his career in the US. He completed his undergraduate studies at the University of Pennsylvania, a graduate degree in Russian and East European Studies at the University of Toronto, and law degrees from McGill University in Canada. He is admitted to the New York and Bucharest Bars. Before joining Kinstellar, Victor had worked for law firms in Romania and the US.

He continued to take a key role in transactions in 2023, which was a very busy year for Kinstellar. Jantzen Renewables’ transaction with OMV Petrom – the sale of the Helios 1 photovoltaic cluster, stands out, but the firm has advised on dozens of transactions in the logistics, retail, renewable energy, agriculture and forestry, as well as asset management and other day-to-day issues.

This year, Victor anticipates growth across all practice areas, with Romania set to attract new investments in renewable energy, nearshoring, agriculture and real estate.

He is regularly invited to speak on the topic of anti-corruption and volunteers his time for the Canadian Business Exchange Association (CBEX) that he co-founded.

14

Rüdiger Dany s-a alăturat grupului NEPI Rockcastle în 2021, devenind CEO la începutul anului 2022. În cariera sa internațională de peste 30 de ani a lucrat pentru companiile imobiliare de retail ECE, Atrium și dezvoltatorul de centre comerciale Multi Corporation, susținut de Blackstone. A fost membru al consiliului de administrație la Atrium și, de asemenea, membru al consiliului de administrație și director de operațiuni al Multi.

În 2023, NEPI Rockcastle a înregistrat un venit operațional net (NOI) de 491 de milioane de euro, în creștere cu 21% față de 2022. Acest lucru a permis companiei să înregistreze cel mai mare profit distribuibil pe acțiune (DEPS) de până acum. Cea mai mare realizare operațională a sa a fost inaugurarea Promenada Craiova în sudul României, cel mai mare proiect comercial deschis anul trecut în ECE. În plus, grupul a instalat panouri solare la 27 de proprietăți din România, care produc acum 25% din necesarul de energie al companiei și al chiriașilor săi.

În doar doi ani, venitul operațional net al grupului a crescut cu aproximativ 40%.

În 2024, Rüdiger și echipa sa se vor concentra pe obținerea unei creșteri organice prin impulsionarea performanței portofoliului de investiții de 6,8 miliarde de euro. Grupul va urmări un program de dezvoltare și extindere de 650 de milioane de euro, care va genera 168.800 mp suplimentari de spațiu închiriabil în trei-patru ani.

NEPI Rockcastle explorează, de asemenea, achiziții în regiune și își propune să își extindă inițiativa privind energia solară pentru toate proprietățile sale de retail.

Rüdiger Dany joined NEPI Rockcastle in 2021, becoming CEO in early 2022. His 30-year international career has included working for retail real estate companies ECE, Atrium and Blackstone-backed shopping centre developer Multi Corporation. He was a member of the Board at Atrium and, also member of the Board and COO of Multi.

In 2023, NEPI Rockcastle recorded a net operating income (NOI) of €491 million, up 21% compared to 2022. This allowed the company to deliver its largest distributable earnings per share (DEPS) to date. Its biggest operational achievement was the opening of Promenada Craiova in southern Romania, the largest new retail scheme to open in CEE last year. Furthermore, the group installed solar panels at 27 Romanian properties which now produce 25% of the energy needs of the company and its tenants.

In just two years, the executive has seen the group’s net operating income grow by some 40%.

In 2024, Rüdiger and his team will focus on delivering organic growth by driving the performance of the €6.8 billion investment portfolio. The group will pursue the €650 million development and expansion pipeline, which will generate an additional 168,800 sqm of development and refurbishment.

NEPI Rockcastle is also exploring acquisitions in the region and aims to expand the solar energy initiative for all its retail assets.

15 2024 PROPERTY-FORUM.EU
RÜDIGER DANY

Iulian Dascălu are o experiență de peste 25 de ani în real estate, odată cu înființarea companiei IULIUS, care a introdus pe piață proiectele mixed-use de regenerare urbană. În calitatea sa de președinte al grupului IULIUS, Iulian este implicat activ și direct în toate etapele de dezvoltare și operare a investițiilor sale, ce au ajuns la un nivel de peste 1,3 miliarde de euro.

În anul 2023, Iulian a inaugurat Palas Campus, o investiție mixed-use de peste 120 de milioane de euro, care a revitalizat și reconectat cu orașul o zonă centrală din Iași, aflată în degradare. Aceasta este acum cea mai mare clădire de birouri din România, cu o suprafață de 60.000 mp, fiind ocupată de 13 companii globale din IT și automotive și 5.000 de angajați.

În ultima etapă de avizare se află proiectul de reconversie a unei foste platforme industriale din Cluj-Napoca, fiind printre foarte puținele demersuri care au abordat dezvoltarea urbană păstrând producția, prin relocarea și modernizarea fabricii. Proiectul de jumătate de miliard de euro a fost conceput pornind de la viziunea și experiența comunității locale, integrând cea mai mare zonă de retail din România, componente de office și rezidențial, dar și facilități de petrecere a timpului liber și spații verzi ample.

La finalul anului trecut, IULIUS a anunțat și un parteneriat cu Oil Terminal pentru dezvoltarea unui proiect mixt estimat la peste 800 de milioane de euro, în Constanța.

Proiectele grupului sunt lideri de piață în regiunile în care sunt dezvoltate, cu un trafic anual de 70 de milioane de vizite. Acestea înglobează 130 de sedii de multinaționale, 1.000 de retaileri și au creat 35.000 de locuri de muncă. Mai mult, întregul portofoliu este certificat LEED sau EDGE.

IULIAN DASCĂLU

President, IULIUS

Iulian Dascălu has over 25 years of real estate experience as founder of IULIUS, the company that introduced urban regeneration mixed-use projects on the Romanian market. As President of IULIUS, he is actively and directly involved in all the development and operation phases of the company, whose investments now exceed €1.3 billion.

In 2023, Iulian opened Palas Campus, a €120 million mixeduse investment that revitalised and reconnected a decaying area in downtown Iași. This is now an attractive urban hub, the largest office building in Romania that spans 60,000 sqm, accommodating 13 global IT & automotive companies and 5,000 employees.

The reconversion project of a former industrial platform in Cluj-Napoca is now in the final permitting phase. This is one of the very few urban development projects to preserve the manufacturing component by relocating and upgrading the factory. The €500 million project was designed based on the local community’s vision and experience, integrating the largest retail area in Romania, office & residential components, as well as leisure facilities and extensive green spaces.

In late 2023, IULIUS also announced a partnership with Oil Terminal for developing a mixed-use project of around €800 million in Constanța.

The group’s developments are market leaders in their respective regions, drawing 70 million visits annually. The projects accommodate 130 multinational company head offices, 1,000 retailers, and helped generate 35,000 jobs. Furthermore, IULIUS’ entire portfolio is LEED or EDGE certified, having implemented various sustainability strategies.

16

Irina Dimitriu este partener la Reff & Asociații | Deloitte Legal și lider al practicii imobiliare în cadrul Deloitte România. Are o experiență de peste 19 ani în toate tipurile de tranzacții imobiliare, precum și în infrastructură, construcții și dezvoltări industriale, acumulată pe baza asistenței oferite unor clienți privați importanți din România și din străinătate. În ultimii opt ani, Irina a fost membru & invitat permanent în consiliul de administrație al Asociației Investitorilor de Real Estate din România (AREI), jucând un rol-cheie în eforturile de îmbunătățire a mediului legislativ și în campaniile de comunicare ale organizației.

În ultimul an, Irina și echipa sa au lucrat la proiecte de referință pentru piața imobiliară, printre care se numără acordarea de asistență proprietarilor parcului comercial Expo Market Doraly în vânzarea către WDP.

Alături de echipa sa integrată de specialiști în urbanism și construcții, a condus inițiativele industriei legate de elaborarea proiectului privind noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

În 2024, prioritatea Irinei este de a continua să își ajute clienții –atât dezvoltatori imobiliari, cât și jucători din alte sectoare în care există apetit pentru imobiliare – să identifice oportunitățile de pe piață și să îi ajute să obțină cele mai bune condiții contractuale, fie că este vorba de achiziții, de asocieri în participație cu dezvoltatori sau de acorduri de tip sale-and-leaseback.

Irina contribuie la diverse inițiative menite să ajute copiii cu dizabilități sau pe cei care au fost expuși la evenimente traumatizante. Pornind de la experiența personală, se implică în acțiuni de conștientizare a procesului de adopție în România, evidențiind atât frumusețea, cât și provocările acestuia.

Irina Dimitriu is Partner at Reff & Associates | Deloitte Legal and Leader of the real estate industry in Deloitte Romania. She has over 19 years of experience in all types of real estate transactions, as well as in infrastructure, construction and industrial developments, having assisted major private Romanian and foreign clients. For the past eight years, Irina has been a member & permanent invitee of the board of directors of the Association of Real Estate Investors (AREI), playing a key role in the association’s legislative endeavors and communication campaigns.

Over the past year, Irina and her team worked on landmark projects for the real estate market, which included providing assistance to the owners of the Expo Market Doraly commercial park in its sale to WDP.

She and her team of integrated urbanism and construction specialists spearheaded the industry’s legal initiatives related to the draft bill of the code of territorial development, urbanism and construction.

In 2024, Irina’s priority is to continue helping clients – both real estate developers and players from other sectors with an appetite for the real estate – to spot opportunities in the market and sign the best deals for them, be they acquisitions, joint ventures with developers or sale and leasebacks agreements.

Irina contributes to various initiatives meant to help children with disabilities or those who have encountered traumatic events. Starting from her personal experience, she is also working to spread awareness on children’s adoption in Romania, highlighting both the beauty and the challenges of this process.

IRINA DIMITRIU

Partner, Reff & Associates | Deloitte Legal

17 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Fulga Dinu este country manager al CPI România din august 2022, având ca obiectiv dezvoltarea companiei pe plan local.

Și-a început cariera la banca de investiții JPMorgan, în New York. A revenit în România la începutul anilor 2000 și a fost recrutată de HVB Bank pentru a conduce divizia de real estate, într-un moment în care piața imobiliară locală începea să prindă contur.

Ulterior, a fost numită country manager al Eurohypo AG – divizia de împrumuturi imobiliare a Commerzbank AG. Astfel, Fulga a fost implicată direct în unele dintre cele mai mari proiecte imobiliare și tranzacții din România, în segmentele de retail, office și logistică. În martie 2018, Fulga preia funcția de country manager operations la IMMOFINANZ România și ulterior devine country manager al CPI România.

În acest moment, CPI România deține mai multe clădiri de birouri și proprietăți de retail, precum și un hotel în București. Clădirile de birouri oferă peste 350.000 mp de spații premium, fiind situate în huburi atractive din București, iar proprietățile de retail, ce cumulează peste 240.000 mp, sunt situate atât în București, cât și în marile orașe din România.

Pentru 2024, obiectivul principal este creșterea gradului de ocupare în clădirile de birouri și menținerea ratelor ridicate de ocupare din portofoliul de retail. De asemenea, compania va demara renovarea și modernizarea proprietăților, unde este necesar, alături de implementarea principiilor ESG la nivel de portofoliu.

La nivel personal, Fulga adoră să călătorească alături de familie și să descopere destinații spectaculoase. Este pasionată de gătit, lectură și se relaxează în plimbări lungi, dar și când merge cu bicicleta, schiază sau practică sporturi nautice.

FULGA DINU

Country Manager, CPI Romania

Fulga Dinu has been country manager of CPI Romania since August 2022, tasked with managing the local development of the company.

She started her career in investment banking at JPMorgan in New York. In the early 2000s, upon returning to Romania, Fulga took over the leading role of the real estate division of HVB Bank, at a time when the real estate industry was taking shape. This experience was followed by the position of country manager at Eurohypo AG, which was at that time the real estate lending arm of Commerzbank AG. This gave her the opportunity to grow with the market, being directly involved in some of the largest real estate projects and transactions in Romania, in retail, office, and logistics. She was named country manager operations at IMMOFINANZ Romania in March 2018, and later took over the management of CPI Romania.

At present, CPI Romania owns several office buildings and retail properties, as well as a hotel in Bucharest. The office buildings offer more than 350,000 sqm of premium space, located in attractive hubs in Bucharest, and retail properties totalling more than 240,000 sqm, both located in Bucharest and in major cities in Romania.

For 2024, the main aim is to increase the occupancy in the office buildings and maintain the high occupancy levels in the retail portfolio. Also, the company plans include refurbishments and remodelling its assets, where need be, and the implementation of ESG principles across its portfolio.

Outside work, Fulga loves to travel with her family and discover wonderful places in the world. She also likes cooking and reading. She enjoys taking long walks, cycling, skiing and water sports.

18

Monia Dobrescu este partener în cadrul casei de avocatură Mușat & Asociații, supervizând departa m entele de real estate și banking & finance. Are o experiență de 20 de ani în domeniul juridic, lucrând exclusiv pentru această firmă, unde a parcurs toate etapele profesionale, de la stagiar la partener.

De-a lungul carierei sale, Monia a oferit asistență juridică în numeroase proiecte imobiliare, reprezentând proprietari, chiriași, dezvoltatori, retaileri și alte tipuri de investitori.

Expertiza sa acoperă toate aspectele juridice legate de domeniul imobiliar, inclusiv vânzări și achiziții, dar și reglementări în materie de urbanism. Monia a fost implicată în toate etapele tranzacțiilor imobiliare, de la investigații de due diligence, până la aspecte ulterioare încheierii tranzacției. Ea a asistat atât creditori, cât și mari dezvoltatori în proiecte sofisticate și complexe, cu probleme juridice care depășesc cadrul legal obișnuit.

Pe parcursul anului 2023, echipa coordonată de Monia a gestionat mai multe mandate complexe, vizând atât companii locale de renume, cât și companii internaționale, printre clienți numărându-se Kaufland, Adesgo, Tecadra Hotels, Catted, Teconnex, Havi Logistics, Tekpad, Sika, Magna și Naxxar Renewable Energy. În domeniul financiar, Monia a asistat, de-a lungul timpului, bănci și entități financiare precum BERD, PPF Banka, China Development Bank, Goldman Sachs și Visa.

Totodată, Monia publică în mod frecvent articole în reviste de specialitate pe teme de drept imobiliar și financiar.

În afara muncii, Monia adoră să petreacă timpul în natură, alături de familie și prieteni. Îi place să călătorească și să cunoască diferite culturi, lucru care o ajută și în activitatea profesională. De altfel, ea lucrează cu clienți din mai multe colțuri ale lumii.

Monia Dobrescu is a Partner in the law firm Mușat & Asociații, overseeing the Real Estate and Banking & Finance departments. She has 20 years of experience in the legal field, having worked exclusively for this firm, where she climbed up the career ladder from trainee to partner.

Throughout her career, Monia has provided legal assistance in numerous real estate projects, representing owners, tenants, developers, retailers and various types of investors.

Her expertise covers all legal aspects related to real estate, including sales and acquisitions, as well as urban planning regulations. Monia has been involved in all stages of real estate transactions, from due diligence investigations to post-closure aspects. She has assisted both lenders and large developers in sophisticated and complex projects with legal issues beyond the usual legal framework.

In 2023, the team coordinated by Monia managed several complex mandates, involving both well-known local companies and international companies, having as clients Kaufland, Adesgo, Tecadra Hotels, Catted, Teconnex, Havi Logistics, Tekpad, Sika , Magna and Naxxar Renewable Energy. In the financial field, Monia has assisted banks and financial entities such as EBRD, PPF Banka, China Development Bank, Goldman Sachs and Visa.

Furthermore, Monia frequently publishes articles in specialised magazines on the topics of real estate and financial law.

Outside of work, Monia loves spending time in nature with family and friends. She likes to travel and get to know different cultures, something that has also helped her in her work. In fact, she works with clients from many different corners of the world.

MONIA DOBRESCU

Partner, Mușat & Asociații

19 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Bogdan Doicescu are o experiență îndelungată în cadrul grupului de companii Bog’Art și în prezent ocupă funcția de CEO al Bog’Art Holding Management.

Este absolvent al Universității Columbia, cu specializare în Economie Financiară și Managementul Afacerilor, și deține, de asemenea, un master în Dezvoltare Imobiliară de la Universitatea din New York. Este membru al RICS și AREI.

În calitate de CEO, Bogdan își propune să creeze sinergii și creștere pe termen lung în cadrul grupului de companii Bog’Art, care include următoarele segmente: antreprenor general (Bog’Art), producție de oțel (Bog’Art Steel), sisteme de fațade (Alusystem), managementul proprietăților și facilităților (BBM) și dezvoltare imobiliară (Bog’Art Residential).

Responsabilitățile principale ale lui Bogdan includ supravegherea guvernanței și raportării grupului Bog’Art, implicarea în parteneriate, investiții și inițiative de marketing.

În ultimul an, o realizare remarcabilă pentru grupul de companii Bog’Art a fost tranziția către o pondere mai mare a lucrărilor publice de importanță națională. Printre acestea se regăsesc aeroporturi, baze militare, spitale, școli, drumuri și investiții în utilități publice, care vor contribui la creșterea economiei și infrastructurii României în anii următori.

În plus, având un portofoliu substanțial de clădiri verzi certifi cate, Bog’Art își propune să devină un campion al suste na bilității în industria construcțiilor din România. De asemenea, compania va publica primul său raport ESG în 2024.

În sfera personală, Bogdan își petrece cea mai mare parte a timpului cu familia. Este, de asemenea, un fan al fitnessului și un colecționar de artă.

BOGDAN DOICESCU

CEO, Bog’Art Holding Management

Bogdan Doicescu has lifelong experience in the Bog’Art group of companies as a family business executive and currently serves as CEO of Bog’Art Holding Management.

He is a graduate of Columbia University with a Major in Financial Economics & Business Management and also has a Masters in Real Estate Development from New York University. He is a member of RICS and a Board Member in AREI.

As CEO, Bogdan aims to create synergies and long ­ t erm growth within the Bog’Art group of companies: the general contracting core business (Bog’Art), steel production (Bog’Art Steel), facade systems (Alusystem), property & facility management (BBM) and real estate development (Bog’Art Residential).

Bogdan’s main responsibilities are to oversee Bog’Art’s group governance and reporting, with involvement in all partnerships, investments and marketing initiatives.

In the last year, a notable achievement for the Bog’Art group of companies is the transition towards a higher ratio of public works of national importance. This includes airports, military bases, hospitals, schools, roads and public utilities – all of which will contribute to the growth of Romania’s economy and infrastructure in the coming years.

As already demonstrated by the company’s substantial portfolio of certified green buildings, Bog’Art’s aims to be a sustainability champion in the Romanian construction industry. Furthermore, the company will publish its first ESG report in 2024.

Outside of work, Bogdan spends most of his time with family. He is also a fitness fanatic and an art collector.

20

Vlad Drăgoescu este director - CEE Head of Portfolio Management în cadrul Revetas, unde este responsabil cu gestionarea întregului portofoliu de active, care cuprinde peste 500.000 mp în opt țări.

Vlad și-a început parcursul în domeniul imobiliar acum 20 de ani, lucrând inițial ca analist de investiții pentru un fond regional. Pe măsură ce a acumulat experiență, a trecut la managementul activelor, acoperind toate procesele investiționale importante.

Rolul său implică optimizarea operațiunilor și crearea activă de valoare în toate etapele ciclului investițional imobiliar, pentru a maximiza randamentele creditorilor și acționarilor.

Personal, Vlad este mândru în primul rând de gestionarea celui mai renumit proiect hotelier din țară, respectiv a complexului Radisson Blu / Park Inn din București. El a supervizat, începând din 2017, proiectul de 220 de milioane de euro, inclusiv un program de investiții de 28 de milioane de euro.

Anul trecut a adus oportunitatea de a redresa unele proiecte în situații dificile (în principal birouri și spații comerciale), pe baza unui mix de acțiuni, respectiv optimizarea performanței operaționale, poziționare pe piață și restructurarea structurii datoriilor. Tot în 2023, Revetas a vândut un teren în Polonia, în urma unei reconversii a autorizării dintr-o dezvoltare de birouri într-una rezidențială pentru închiriere.

Vlad și echipa sa au reușit să închirieze peste 35.000 mp în Ungaria și Polonia, care sunt considerate piețe imobiliare dificile, monopolizate de chiriași.

Planul strategic al Revetas include vânzarea proiectelor secundare și a celor ce ating maturitatea investițională, restructurarea datoriilor, alături de investirea în eficiența și pregătirea ESG a portofoliului.

Vlad se bucură să ajute tinerii profesioniști să descopere lumea imobiliarelor. În timpul liber, călătorește și se relaxează conducând în zonele rurale, citind sau ascultând muzică.

Vlad Drăgoescu is Director - CEE Head of Portfolio Management within Revetas, where he is responsible for managing the entire portfolio of assets comprising over 500,000 sqm in eight countries.

Vlad started his real estate journey 20 years ago, initially working as an investment analyst for a regional fund. As he gained experience, he moved into asset management, covering all key investment processes.

His role involves optimizing operations and active value creation in all phases of the real estate investment cycle, as to maximize returns for debt and equity holders.

Personally, Vlad is primarily proud of overseeing the largest and most renowned hospitality project in the country – the Radisson Blu / Park Inn Hotel Complex in Bucharest. Vlad directly managed the €220 million project from 2017, including a €28 million investment program.

The last year brought the opportunity of turning around some difficult projects (primarily office and retail) based on a mix of operational performance optimization, market positioning and debt restructuring. 2023 also saw a very profitable development land sale in Poland following a permit reconversion from office to PRS.

Vlad and his team managed to lease more than 35,000 sqm in challenging markets like Hungary and Poland that are difficult and tenant driven.

Revetas’ strategic plan includes exits from secondary projects and the ones reaching investment maturity, debt restructurings and investments in the efficiency and ESG-readiness of the portfolio.

Vlad enjoys helping young professionals discover the amazing world of real estate by directly mentoring interns. In his free time, he travels and relaxes by driving in the countryside, reading or listening to music.

VLAD DRĂGOESCU

Director - CEE Head of Portfolio Management, Revetas

21 2024 PROPERTY-FORUM.EU

GABRIELA DRĂGULIN

Gabriela Drăgulin lucrează în cadrul grupului UniCredit de peste 20 de ani și este în prezent head of real estate financing la UniCredit Bank.

După absolvirea Academiei de Studii Economice, s-a alăturat Demirbank România, care ulterior a fost preluată de UniCredit. După mai multe roluri în divizia de risc de credit a Demirbank/ UniCredit, Banca Comercială Țiriac și HVB (mai multe bănci care s-au unit în entitatea actuală), i s-a încredințat activitatea de finanțare imobiliară a UniCredit Bank.

Gabriela a fost foarte implicată în fuziunea dintre HVB și Banca Comercială Țiriac, a negociat și a încheiat mai multe finanțări pentru tranzacții imobiliare care depășesc 50 de milioane de euro. Totodată, este absolventă a unui program Executive MBA de la ASEBUSS-Kennesaw State University.

Veniturile totale ale UniCredit Bank în România au crescut în 2023 cu 21,5% față de 2022, ajungând la 632 de milioane de euro. Banca a crescut volumul de împrumuturi cu 10%, până la peste 8 miliarde de euro, și a obținut un profit de aproape 300 de milioane de euro.

În finanțarea imobiliară, UniCredit Bank s-a concentrat recent pe proiecte de mărime medie, în special parcuri comerciale și logistice, dar și pe anumite proiecte rezidențiale. Acesta va continua să fie focusul băncii pentru 2024, în concordanță cu evoluțiile economice și tendințele pieței. Cu toate acestea, banca nu exclude explorarea, în mod foarte selectiv, a finanțării proiectelor la scară mai mare în sectorul centrelor comerciale și al birourilor.

În timpul liber, Gabriela stă cu familia, călătorește și citește. Consideră că a întâlni oameni noi, a observa diferențele culturale și a învăța din experiențele de viață ale altor persoane sunt mijloace excelente de dezvoltare personală.

Head of Real Estate Financing, UniCredit Bank

Gabriela Drăgulin has been working for UniCredit Group for more than 20 years and she is currently Head of Real Estate Financing at UniCredit Bank.

After graduating from the Academy of Economic Studies, she joined Demirbank Romania, later on taken over by UniCredit. After several assignments in the Credit Risk Division in Demirbank/UniCredit, Commercial Bank Țiriac, and HVB (several banks that merged into today’s entity), she was put in charge of the real estate financing activity of UniCredit Bank.

Gabriela was deeply involved in the merger of HVB with Commercial Bank Țiriac, actively negotiated and closed several financings for real estate transactions exceeding €50 million. She is also a graduate of an Executive MBA program from ASEBUSS-Kennesaw State University.

UniCredit Bank’s total revenues in Romania increased in 2023 by 21.5% compared to 2022, up to €632 million euro. The bank increased lending by 10% to over €8 billion and obtained at the end of 2023 a profit of almost €300 million.

In real estate financing, UniCredit Bank has lately focused on medium size projects, especially retail parks and logistic ones as well as residential financing on a very selective basis. This will continue to be the focus of the bank for 2024, in line with economic developments and market trends. However, the bank does not exclude exploring on a very selective basis the financing of larger scale projects in retail and office.

In her free time, Gabriela likes to spend time with her family, travel and read. She considers meeting new people, observing cultural differences and learning about different people’s life experiences are wonderful means of personal development.

22

Andreea Drugă are o experiență de peste 15 ani în domeniul imobiliar și deține în prezent funcția de director general al diviziei de birouri Dedeman din cadrul Pavăl Holding.

Andreea a creat divizia imobiliară a Dedeman începând cu 2016 și a avut oportunitatea de a coordona achiziții complexe, cum ar fi The Bridge și The Office. Ea a fost implicată în toate achizițiile ulterioare ale grupului, inclusiv în cumpărarea portofoliului de birouri din București al CA Immo.

A gestionat și crearea echipei de imobiliare, recrutând profesioniști talentați și motivați care să contribuie la gestionarea proprietăților existente și la dezvoltarea portofoliului.

Andreea are o licență în Relații Economice Internaționale de la Academia de Studii Economice din București și un master în Managementul Afacerilor Internaționale. În prezent, urmează un program de executive MBA la Bucharest International School of Management și Maastricht University – Maastricht School of Management.

La Pavăl Holding, supervizează un portofoliu de peste 185.000 mp de clădiri moderne de birouri: The Bridge, Dacia One și U Center 1 în București și The Office în Cluj ­ Napoca. Portofoliul consolidat de birouri al holdingului include aproximativ 360.000 mp, cu o valoare totală apropiată de 1 miliard de euro.

Echipa coordonată de Andreea a încheiat anul 2023 cu contracte de închiriere semnate pentru aproximativ 54.000 mp, inclusiv prelungiri de contracte pentru aproximativ 44.000 mp, în București și Cluj ­ Napoca. O tranzacție remarcabilă pentru Andreea este consolidarea BCR în parcul de birouri The Bridge.

În 2024, obiectivul ei este de a oferi cel puțin același nivel de calitate a serviciilor pentru portofoliul curent de companii chiriașe, dar și de a atrage noi companii în cadrul birourilor Pavăl Holding.

Andreea Drugă has 15 years’ worth of experience in real estate, currently holding the position of Managing Director of the Dedeman Office Division within Pavăl Holding.

Andreea created the real estate arm of Dedeman starting 2016 and has had the opportunity to coordinate complex acquisitions such as The Bridge and The Office, as well as active involvement in all the subsequent acquisitions of the group, including the purchase of CA Immo’s office portfolio in Bucharest.

Part of her role was also to set up the real estate team, recruiting talented, self­ driven professionals to help manage the existing properties and grow the portfolio.

She has a bachelor’s degree from the Academy of Economic Studies in International Business and Economics and a master’s degree in Management of International Business. At present, she is pursuing an executive MBA program with Bucharest International School of Management and Maastricht University – Maastricht School of Management.

At Pavăl Holding, she oversees a portfolio of over 185,000 sqm of modern office buildings: The Bridge, Dacia One and U Center 1 in Bucharest and The Office in Cluj ­ Napoca. The holding’s consolidated office portfolio includes around 360,000 sqm of space with a combined value close to €1 billion.

Andreea’s team closed 2023 with lease agreements signed for around 54,000 sqm, including the successful prolongations of leases for around 44,000 sqm, in Bucharest and Cluj ­ Napoca. A notable transaction for Andreea is BCR’s consolidation in The Bridge office park.

Her plans for 2024 include providing at least the same level of quality services for their existing tenants and attracting new tenants within Pavăl Holding’s portfolio.

ANDREEA DRUGĂ

Managing Director, Dedeman Office Division, Pavăl Holding

23 2024 PROPERTY-FORUM.EU

IONUȚ DUMITRESCU

Founder, Element Group

Ionuț Dumitrescu este un investitor imobiliar reputat, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

În 1997, a fondat firma de consultanță și brokeraj Eurisko, care a fost ulterior vândută către CB Richard Ellis în februarie 2008, pentru suma de 35 de milioane de dolari. De asemenea, a înființat Building Support Services, care a devenit un jucător important în domeniul managementului proprietăților și facilităților din România. În 2006, aceasta a fost vândută unui consorțiu de investitori internaționali.

Ionuț a mai fondat Element Group, o companie de dezvoltare imobiliară axată pe sectoarele de retail, industrial și birouri. Mai departe, a înființat Element Industrial, specializată în dezvoltarea logistică și industrială. Proiectul său ELI Park 1 a fost vândut către Fortress, o companie tip REIT din Africa de Sud. Alături de Sacha Dragic, a fondat ELI Parks, cu scopul de a construi 500.000 mp de spațiu industrial până în 2027.

Ionuț a cofondat divizia de birouri a One United Properties alături de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, concentrându-se pe dezvoltări mixte, precum One Floreasca City și One Cotroceni Park. Totodată, a coordonat dezvoltarea HQ Victoriei, un centru de afaceri din centrul Bucureștiului, care a fost vândut către Zeus Capital în 2012. Mai mult, a fost principalul acționar în Forte Partners, supraveghind crearea complexului de birouri The Bridge, cu o suprafață de 60.000 mp, ulterior vândut către Dedeman Group.

Pe segmentul de retail, Ionuț a dezvoltat Bistrița Retail Park, cu o suprafață de 9.000 mp, ancorat de Selgros.

Ionuț găsește liniște și inspirație în practicarea golfului. Dragostea sa pentru acest sport îi aduce pace și claritate în fața provocărilor din afaceri.

Ionuț Dumitrescu is an experienced real estate investor with two decades of experience in the sector.

He founded consulting & brokerage firm Eurisko in 1997, which was sold to CB Richard Ellis in February 2008 for $35 million. He also set up Building Support Services, which became a leading property & facility management player in Romania. In 2006, it was sold to a consortium of international investors.

Ionuț also founded Element Group, a real estate developer focusing on the retail, industrial, and office sectors. Further on, he founded Element Industrial, specialising in logistics and industrial development. Its project ELI Park 1 was sold to leading South African REIT – Fortress. Alongside Sacha Dragic, he founded ELI Parks, with the goal of constructing 500,000 sqm of industrial space in strategic locations to foster domestic economic growth by 2027.

Ionuț co-founded the office division of One United Properties alongside Victor Căpitanu and Andrei Diaconescu, focusing on mixed-use developments such as One Floreasca City and One Cotroceni Park. He spearheaded the development of HQ Victoriei, a top-tier business centre situated in Bucharest CBD that was sold to Zeus Capital in 2012. Moreover, he was the principal shareholder in Forte Partners, overseeing the creation of The Bridge, a 60,000 sqm office complex in Bucharest, later sold to the Dedeman Group.

In the retail segment, Ionuț developed Bistrița Retail Park spanning 9,000 sqm, which is anchored by Selgros.

Ionuț finds solace and inspiration in golf. His love for the game brings him peace and clarity as he navigates the challenges of his business. In fact, golf is a fundamental part of his approach to life and work.

24

Cristian Ezri are o experiență vastă în afaceri, lucrând în peste 12 țări. În prezent, ocupă funcția de head of investment pentru Europa de Est și Emiratele Arabe Unite la Yellow Tree Group.

Deține o diplomă de licență în Informatică și o diplomă de master în Management Intercultural și Leadership de la Viena. Înainte de a se alătura Yellow Tree, a lucrat în industriile de finanțare și comerț.

În prezent, grupul se concentrează pe optimizarea portofoliului său imobiliar din România prin renovare, repoziționare și dezvoltarea de noi proiecte pe terenurile deja existente, urmărind maximizarea rezultatelor pe termen lung.

Pe partea de achiziții, grupul este implicat activ în mai multe negocieri, atât în România, cât și în regiune, în sectoarele industriale și de ospitalitate. Compania are obiectivul de a cumpăra active în locații bune și la prețuri avantajoase. Grupul explorează, de asemenea, investiții în centre de date.

În T4 2023, Cristian a fost desemnat să instituie operațiunile Yellow Tree Group în Emiratele Arabe Unite, cu accent special pe investiții în Dubai și Abu Dhabi, pe segmentele de rezidențial și ospitalitate.

Cristian are un spirit antreprenorial puternic și adoră provocările, mai ales atunci când i se spune că nu există o soluție la o problemă. Principala sa pasiune este să fie în mijlocul oamenilor, astfel că este voluntar pentru mai multe organizații, susținând traininguri pe diverse teme, cum ar fi leadershipul, networkingul, negocierea sau vorbitul în public.

Este membru al Aspen Institute și este, de asemenea, mediator certificat. El a avut un birou de soluționare alternativă a conflictelor, ceea ce i ­ a permis să ­ și folosească abilitățile naturale în mod profesionist.

Cristian Ezri has extensive business experience, having worked in over 12 countries, and is currently the Head of Investment Eastern Europe and the United Arab Emirates at the Yellow Tree Group.

He holds a BA in computer science and an MA in Intercultural Management and Leadership from Vienna. Before joining Yellow Tree, he worked in the financing and trade industries.

At present, the group focuses on optimising its existing property portfolio in Romania by refurbishment, repositioning and the development of new projects on the already existing lands, seeking to maximise long­ term achievements.

On the acquisition side, the group is actively engaged in a number of negotiations, both in Romania and the wider region, in the hospitality and logistics and warehouses sectors, while retaining the desire to purchase in good locations and at good prices. The group is also exploring investments in data centres.

In Q4 2023, Cristian was appointed to set up the UAE operation of Yellow Tree Group with special focus on investments in Dubai and Abu Dhabi, targeting the residential and hospitality sectors. Currently he is spending a considerable amount of time in the region.

Cristian has a strong entrepreneurial spirit, and loves challenges, especially when he is told that there is no solution to a problem. His main passion is being around people, so he volunteers for several organisations, holding training sessions on various topics such as leadership, networking, negotiation or public speaking.

A fellow of the Aspen Institute, he is also a certified mediator and had an alternative conflict resolution practice in order to professionally use his natural skills.

CRISTIAN EZRI

Head of Investment Eastern Europe & UAE, Yellow Tree

25 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Horațiu Florescu are o experiență de 27 de ani în industria de real estate, perioadă în care a lucrat cu dezvoltatori mari și multinaționale care operează în zona Europei Centrale și de Sud-Est (ECSE).

El a fondat biroul din România al Knight Frank în anul 2009. În 2018 a coordonat deschiderea biroului din Budapesta, iar în 2021 a adăugat încă trei birouri în portofoliu: Bulgaria, Grecia și Serbia.

Înainte de a înființa biroul din București, a fost vicepreședintele Colliers International.

De-a lungul anilor, tranzacțiile pentru închirieri de birouri încheiate de Horațiu au depășit 1,1 milioane mp. Regional, executivul este cunoscut pentru abordarea profesionistă în acordarea de consultanță chiriașilor, dezvoltatorilor și investitorilor.

Unele dintre realizările-cheie de anul trecut au fost tranzacționarea a peste 80.000 mp în regiune și implicarea în trei dintre cele mai importante zece tranzacții de birouri din București, inclusiv cea mai mare, cu un total de 26.000 mp. Anticipând mișcările pieței, dând dovadă de flexibilitate și adaptabilitate la nou, chiar dacă atunci când și-a început cariera nu se lucra pe internet, executivul este acum implicat în tranzacții majore de centre de date pe mai multe piețe.

Pe lângă activitatea din real estate, Horațiu sprijină mai multe ONG-uri și este membru al organizațiilor Aspen Institute, CoreNet, Club of Rome și Athens Club. Îi place să se plimbe prin București și alte orașe, să ia pulsul zonei și să vorbească la telefon în tot acest timp.

Este pasionat de baschet, mașini, în special cele vechi, dar și de fructe. Totuși, când vine vorba de pasiuni și provocări, dezvoltarea birourilor și a departamentelor este prioritară.

HORAȚIU FLORESCU

Chairman & CEO, Knight Frank Romania, Hungary, Bulgaria, Greece, Serbia

Horațiu Florescu’s career in the property sector spans over 27 years, having advised key developers and large multinational companies operating in the CSEE (Central & South Eastern Europe) region.

He founded the Romanian office of Knight Frank in 2009, while in 2018 he coordinated the launch of the office in Budapest and in 2021 another three Knight Frank offices were added under his direct management: Bulgaria, Greece and Serbia.

Before setting up the local office of Knight Frank, he was Vice President of Colliers International.

Throughout the years, Horațiu has leased over 1.1 million sqm of office space. Across the region, he is reputed for his cutting edge and professional consultancy services to tenants, developers, and investors alike.

Some key achievements last year was signing over 80,000 sqm of deals across the region and being involved in three of the top 10 office transactions in Bucharest, including the biggest one, totalling 26,000 sqm. Being ahead of the game, flexible and open to adapting to new times, even though he started his career without the internet, he he is involved in major data centre deals on several markets.

Aside from his work in real estate, Horațiu is involved with several NGOs in Romania and is a member of the Aspen Institute, CoreNet, Club of Rome and Athens Club.

He enjoys walking around Bucharest or the cities he is in, to feel the vibe and take calls during these moments.

Other hobbies are basketball, cars, especially old cars, and fruits. However, when it comes to passions and challenges, growing offices and new departments rank first for the executive.

26

Roxana Frățilă este partener și, din 2011, coordonează practica de real estate și construcții a CMS România. Ea are o experiență de peste 20 de ani în consilierea clienților locali și internaționali în sectorul imobiliar.

Experiența Roxanei acoperă toate segmentele pieței imobiliare, de la logistică, retail, birouri și rezidențial, până la finanțări imobiliare, iar în ultimii ani a oferit și consultanță în proiecte mari de energie regenerabilă.

Roxana a asistat jucători importanți de pe piață, printre care LCP (parte a M Core), Iulius Group, Primark, CTP, AFI Europe, Element Industrial și DP World. Totodată, a condus negocierile pentru peste 100.000 mp închiriați doar în ultimii ani de unele dintre cele mai mari companii americane în clădiri din București, Iași, Timișoara și Cluj.

Recent, Roxana a acordat consultanță în două dintre cele mai mari tranzacții imobiliare din regiune. A asistat Ahold Delhaize în ceea ce privește acordul pentru achiziția în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro a lanțului românesc de magazine Profi Rom Food. Tranzacția a inclus o componentă de real estate foarte mare, de peste 1.600 de magazine și depozite. Totodată, a asistat L&C Properties, parte a grupului M Core, la intrarea pe piața din România în urma achiziției a 25 de parcuri de retail pentru 219 milioane de euro.

Anul 2023 a fost unul bun pentru România, care a înregistrat investiții importante, inclusiv tranzacția M Core care a fost, de altfel, cea mai mare de pe piața imobiliară din Europa Centrală și de Est. Piața de real estate va continua să fie în centrul atenției investitorilor, mai multe proiecte mari de retail urmând să fie livrate în anii următori.

În perspectivă, Roxana consideră că marii jucători din domeniul logistic și industrial își vor consolida pozițiile, iar activitatea este posibil să se mute în afara Bucureștiului. Acest lucru se va întâmpla ca urmare a apetitului puternic al consumatorilor și a expansiunii rapide a pieței de e-commerce, care oferă numeroase oportunități pentru retaileri.

Roxana Frățilă is a Partner and, since 2011, has been Head of the Real Estate and Construction team at CMS Romania. She has over 20 years’ worth of experience advising international and domestic clients on real estate matters.

She focuses on all areas of real estate, from logistics, retail, office and residential to real estate financing, and in recent years she has advised on large renewable energy projects.

Roxana has assisted major players on the market, including LCP (part of M Core), Iulius Group, Primark, CTP, AFI Europe, Element Industrial and DP World, and has led negotiations for multiple high-credit US-based occupiers who leased more than 100,000 sqm of office premises in Bucharest, Iași, Timișoara and Cluj.

Recently, Roxana advised on two of the largest real estate transactions in the region. She assisted Ahold Delhaize on the agreement to acquire Romanian grocery retailer Profi Rom Food for approximately €1.3 billion. The transaction included a very large real estate component, reporting on over 1,600 stores and warehouses. She also assisted L&C Properties, part of M Core, on its entry into the Romanian market by buying 25 retail parks for almost €219 million.

Romania saw strong investments in 2023, including the M Core deal, which was also the largest real estate deal in Central and Eastern Europe. Real estate remains a focal point for investors, and several large retail projects are slated to be delivered over the next few years.

Going forward, Roxana suggests that major players in the logistics and industrial sectors will consolidate their positions, with activity possibly moving outside Bucharest. This is due to large consumer appetite and an e-commerce market that is rapidly expanding, providing plentiful opportunities to retailers.

Partner, Head of Real Estate and Construction, CMS Romania ROXANA FRĂȚILĂ

27 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Răzvan Gheorghiu-Testa este unul dintre fondatorii Țuca Zbârcea & Asociații și co-coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul firmei de avocatură. Are o experiență profesională de peste 25 de ani, fiind specializat în drept imobiliar, drept societar/fuziuni și achiziții, fiscalitate.

A obținut diploma de licență în anul 1996, fiind imediat admis ca membru al Baroului București.

Răzvan este fellow member în cadrul Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) și a fost ales pentru două mandate consecutive în boardul RICS România.

Țuca Zbârcea & Asociații are echipe dedicate de avocați specializați în drept imobiliar care asistă fonduri de investiții și dezvoltatori, administratori de investiții și active, instituții financiare, investitori din domeniul energiei, importante lanțuri comerciale, precum și companii din domeniul construcțiilor și infrastructurii.

În ultimul an, firma a fost implicată în achiziția Expo Market Doraly de către grupul belgian WDP, dar și în achiziția rețelei de magazine CORA de către Carrefour România.

Printre clienții tradiționali se numără grupul Carrefour. Totodată, firma asistă investitori instituționali precum Morgan Stanley, Indotek Group sau Revetas Capital Advisors în legătură cu investițiile realizate pe piața locală.

În ceea ce privește pasiunile sale, Răzvan este un iubitor de rock progresiv, fiind fan declarat Peter Gabriel, Marillion și Rush, precum și un toboșar amator (pasiune descoperită încă din anii de liceu, când a bătut la tobe într-o trupă rock). Nu în ultimul rând, este un călător fervent, îndrăgostit iremediabil de Italia, țara natală a soției sale, este pasionat de vinuri și gastronomie și gătește cu plăcere pentru familie și prieteni ori de câte ori se ivește ocazia.

RĂZVAN GHEORGHIU-TESTA

Partner, Co-Head of Real Estate Practice Group, Țuca Zbârcea & Asociații

Răzvan Gheorghiu-Testa is one of the founding partners of law firm Țuca Zbârcea & Asociații and Co-Head of the Real Estate Practice Group. He has been practicing law for more than 25 years, focusing on real estate, corporate/ M&A and tax matters.

He graduated from the Faculty of Law of the University of Bucharest in 1996 and was immediately admitted to the Bucharest Bar Association.

Răzvan is a Fellow Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) and was elected as a Board Member of RICS Romania for two consecutive terms.

Țuca Zbârcea & Asociații has a dedicated real estate practice group whose portfolio includes investment funds and developers, asset and property managers, financial institutions, energy investors, major retailers, engineering, construction and infrastructure companies.

In the past year, the law firm has been involved in a number of high-profile transactions on the Romanian market, such as the acquisition of Expo Market Doraly by the Belgian group WDP and the acquisition of the CORA chain of stores by Carrefour Romania.

One of the firm’s traditional clients is the Carrefour Group. The team also advises institutional investors such as Morgan Stanley, Indotek Group or Revetas Capital Advisors on their investments in the local market.

As for his passions, Răzvan is a lover of progressive rock, being an avowed fan of Peter Gabriel, Marillion and Rush, as well as a wannabe drummer (a passion he discovered in high school, when he played drums in a rock band). Last but not least, he is an avid traveller, hopelessly in love with his wife’s native Italy, is passionate about wine and gastronomy and enjoys cooking for family and friends whenever the opportunity arises.

28

Ziv Gigi este directorul executiv al GTC pentru regiunea Europei de Sud-Est, responsabil pentru portofoliul de birouri din Bulgaria, România, Serbia și Croația. El coordonează aplicarea strategiei și a planului de dezvoltare a companiei, precum și toate activitățile operaționale.

Ziv s-a alăturat GTC în 2008 și a ocupat funcțiile de director financiar pentru Bulgaria și Serbia, director general pentru România, director general pentru Bulgaria și Serbia, iar în 2022 a fost numit director executiv al GTC pentru regiunea ESE. Cu peste 15 ani de experiență executivă pe piețele imobiliare din ECE, a construit și a supervizat proiecte de birouri și retail de 450.000 mp pentru GTC.

Este contabil public calificat (CPA), cu peste zece ani de experiență în management financiar, concentrându-se pe atragerea de capital și planificarea strategică. Înainte de a se alătura GTC, Ziv a ocupat poziții de manager financiar pentru un dezvoltator privat din Ungaria și Turcia, precum și de auditor pentru Ernst & Young Israel.

Pe toate piețele sale din ECE, GTC și-a menținut un angajament de lungă durată de a dezvolta proprietăți centrate pe om, cu accent pe protecția mediului. De exemplu, portofoliul companiei din România este alimentat în întregime cu energie din surse regenerabile.

Pe parcursul anului 2023, GTC a reușit să își lărgească portofoliul cu noi chiriași, închiriind în totalitate clădirile de birouri City Gate, Premium Point și Premium Plaza.

În prezent, GTC gestionează în mod activ un portofoliu imobiliar comercial de 43 de clădiri comerciale care oferă aproximativ 740.000 mp de spații de birouri și retail în regiune. În plus, compania are un portofoliu de dezvoltare de aproximativ 440.000 mp de proprietăți de retail și de birouri în ECE.

Ziv Gigi is GTC’s Executive Director for the Southeast Europe region, responsible for all operations of the office sector in Bulgaria, Romania, Serbia and Croatia. He is in charge of executing the company’s strategy and development plan, as well as all of its operational activities, leasing and asset management.

Ziv joined GTC in 2008 and has held positions as CFO for Bulgaria and Serbia, Country Manager for Romania, Country Manager for Bulgaria and Serbia, and in 2022 was appointed GTC’s Executive Director for the SEE region. With more than 15 years of executive expertise in the CEE-based real estate markets, he has built and oversaw 450,000 sqm of office and retail projects during his time with GTC.

He is a qualified public accountant (CPA) with more than ten years of financial management experience focusing on capital raising and strategic planning. Prior to joining GTC, Ziv held positions as a finance manager for a private developer in Hungary and Turkey as well as an auditor for Ernst & Young Israel.

In all of its markets in CEE, GTC has maintained a long-standing commitment to developing human-centric properties with a focus on environmental protection. For instance, the company’s portfolio in Romania is entirely powered by renewable energy sources.

During 2023, GTC managed to secure new additions to its tenant portfolio, fully leasing out its office buildings – City Gate, Premium Point and Premium Plaza.

GTC now actively manages a commercial real estate portfolio of 43 commercial buildings providing around 740,000 sqm of lettable office and retail space in the region. In addition, GTC has a development pipeline of around 440,000 sqm of retail and office properties in CEE.

ZIV GIGI

Executive Director Southeast Europe, GTC

29 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Absolvent de Drept, cu un interes autentic pentru imobiliare, Yitzhak Hagag a cofondat Hagag Group în anul 2003.

După 14 ani de activitate în Israel, el a făcut prima sa vizită în România în 2017, pentru ca imediat să înființeze Hagag Development Europe. Pe lângă rolul său de cofondator, acționar și președinte al Hagag Group și Hagag Development Europe, Yitzhak este implicat și în procesul decizional global, de la achiziția de proprietăți, până la finalizarea proiectelor.

Dezvoltatorul a avut o activitate intensă în 2023, începând cu inaugurarea H Private Arghezi și continuând cu demararea lucrărilor de construire la H Știrbei Palace. Compania a continuat să lucreze la toate cele cinci proiecte în curs de desfășurare, înregistrând progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea fazelor a II-a și a III-a ale H Pipera Lake și dând deja startul la componenta sa comercială.

Anul acesta, atenția îi este concentrată pe H Știrbei Palace și finalizarea lucrărilor de consolidare și renovare a clădirii Palatului până la sfârșitul T3, pe livrarea celor 1.000 mp de spații de retail în prezent în construcție în Pipera, precum și pe dezvoltarea unui nou proiect rezidențial pe care compania plănuiește să îl lanseze în viitorul apropiat.

Totodată, alături de extinderea portofoliului de proprietăți și proiecte, Hagag își propune ca în 2024 să obțină și autorizația de construire pentru cele 12 clădiri rezidențiale care completează conceptul H Pipera Lake.

Yitzhak a plasat, în ultimii ani, investiții considerabile în inițiative ecologice legate de transportul electric și nepoluant inteligent și alte tehnologii de ultimă oră. Și, deși este mereu în mișcare, își găsește întotdeauna timp pentru a sprijini diverse organizații caritabile din Israel.

YITZHAK HAGAG

Co-Founder and Controlling Shareholder, Hagag Development Europe

A law graduate with a demonstrated interest for real estate, Yitzhak Hagag co-founded in 2003 Hagag Group.

After 14 years of operating in Israel, the investor made his first visit to Romania in 2017, only to immediately establish Hagag Development Europe. Adding to his role as Co-Founder, shareholder and Chairman of Hagag Group and Hagag Development Europe, Yitzhak is also involved in the global decision-making process, from property acquisition to project completion.

The developer was busy during 2023, starting with the inauguration of H Private Arghezi, and continuing with the kickoff of the construction works on H Știrbei Palace. The company continued working on all its five ongoing projects, making significant progress with the development of H Pipera Lake, and breaking ground on the commercial component of the complex earlier this year.

Hagag is now focused on pushing forward with the construction works for H Știrbei Palace and complete the consolidation and refurbishment works of the Palace’s building by the end of Q3, deliver the 1,000 sqm retail project currently under construction in Pipera, and introduce to the market a new residential project that the company plans to launch soon.

The company aims to secure construction permit for the 12 remaining buildings in H Pipera Lake, while looking forward to expanding their property and projects portfolio.

A sharp-minded entrepreneur, devoted father, husband and philanthropist, Yitzhak has been placing, considerable investments into green initiatives related to electric and non-polluting smart transportation and other cutting-edge technologies. And although he is constantly on the move, he always finds the time to support various charitable organisations across Israel.

30

Lavinia Ioniță Rasmussen este partener în practica de drept imobiliar a NNDKP, furnizor român de servicii juridice și fiscale integrate.

Are peste 18 ani de experiență profesională în asistarea clienților naționali și internaționali în legătură cu aspecte juridice diverse privind toate clasele de bunuri imobiliare, inclusiv birouri, industrial, logistică, rezidențial și retail. Este specializată în structurarea tranzacțiilor, parteneriate de afaceri, negocieri contractuale, transferuri de business, aspecte de urbanism și contracte de construcții (inclusiv FIDIC).

De-a lungul carierei sale, a lucrat la tranzacții în valoare de peste 3 miliarde de euro și a asistat companii de top din sectorul imobiliar.

În ultimul an, Lavinia a acordat asistență unui important operator de spitale într-o tranzacție de mare anvergură care a implicat achiziția unui teren de aproximativ 30.000 mp, amplasat într-o zonă-cheie din București, și dezvoltarea viitoare a unui proiect unic cu destinație mixtă (care va include birouri, unități rezidențiale și un spital).

Lavinia a coordonat, de asemenea, o investigație extinsă de due diligence desfășurată în contextul unei finanțări importante pentru un jucător-cheie din segmentul logistic și de birouri din România. Acest proiect reprezintă o finanțare majoră în sectorul industrial din România, asigurând până la 200 de milioane de euro, în considerarea portofoliului său de proiecte industriale și logistice din România.

În prezent, Lavinia și echipa sa oferă consultanță clienților într-o gamă largă de proiecte comerciale și de energie regenerabilă.

În afara muncii, Lavinia acordă prioritate timpului petrecut cu familia și călătoriilor. Îi place să descopere locuri și culturi noi, ori de câte ori are ocazia.

Lavinia Ioniță Rasmussen is a Real Estate Partner at NNDKP, a Romanian provider of integrated legal and tax services.

She has over 18 years’ worth of professional experience in advising both international and local clients on real estate matters covering all asset classes, including office, industrial. logistics, residential and retail. She specializes in transaction structuring, joint ventures, contract negotiations, business transfers, urbanism matters and construction contracts (including FIDIC agreements).

Throughout her career she has provided legal support in deals worth more than €3 billion and has assisted top real estate players.

Over the past year, Lavinia has advised a major hospital operator on a large-scale transaction involving the acquisition of a plot of land of approx. 30,000 sqm in a key location in Bucharest and the future development of a unique mixed-used project (to include offices, residential units and a hospital).

Lavinia also coordinated an extensive due diligence investigation carried out in the context of a significant financing deal for a key player in the logistics and office segments in Romania. This project represents a major industrial financing in Romania, securing up to €200 million, in consideration of the client and its industrial and logistic projects in Romania.

At present, Lavinia and her team advise clients in connection with a wide range of commercial projects, as well as renewable energy projects.

In her personal life, Lavinia prioritizes spending time with family and travel. She enjoys discovering new places and cultures whenever she gets the chance.

LAVINIA IONIȚĂ RASMUSSEN

Real Estate Partner, NNDKP

31 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Jalobă lucrează în industria imobiliară de două decenii și deține în prezent poziția de head of real estate finance la BCR.

Pe parcursul carierei sale, a ocupat diverse roluri, gestionând de la expansiuni de companii, până la operațiuni naționale. De-a lungul timpului, a dobândit cunoștințe în finanțare, dezvoltare, consultanță și evaluare.

La BCR, a structurat și realizat tranzacții complexe cu o valoare totală de peste 1,4 miliarde de euro. Cătălin se mândrește cu faptul că livrează în mod constant rezultate în fiecare provocare profesională, ceea ce îi consolidează poziția ca lider de piață. Experiența sa antreprenorială adaugă o perspectivă de 360 de grade la înțelegerea fundamentelor de afaceri.

BCR rămâne în fruntea industriei, îmbunătățind diversificarea și calitatea portofoliului prin includerea de active verzi de primă importanță. De remarcat că, în 2023, Cătălin și echipa sa au obținut un succes fără precedent prin includerea celor mai sustenabile active de pe piață.

El explică că, la BCR, prosperitatea colectivă și educația financiară sunt în centrul tuturor proiectelor. Mai mult, instituția crede că educația financiară va juca un rol esențial în redresarea economică a țării noastre și a fiecăruia dintre noi.

În 2023, programele de educație financiară ale organizației au continuat să se extindă, iar banca a ajuns la un milion de români care au primit gratuit educație financiară prin intermediul Școlii de Bani și al Serviciului de Coaching Financiar al BCR.

Serviciul de Coaching Financiar al BCR a fost lansat în 2022 ca o platformă inovatoare de analiză a datelor, dezvoltată intern, disponibilă gratuit pentru orice persoană interesată, fie client BCR sau nu. Cătălin și echipa sa cred că aceasta este calea de a facilita bunăstarea financiară pentru fiecare român.

CĂTĂLIN JALOBĂ

Head of Real Estate Finance, BCR

Cătălin Jalobă has been working in the real estate industry for the past two decades and currently holds the position of Head of Real Estate Finance at BCR.

Throughout his career, he worked in various roles ranging from expansion to country management, gaining insights into financing, development, consultancy, and valuation.

At BCR, he has structured and executed complex deals with a combined value over €1.4 billion. Cătălin takes pride in consistently delivering results in each professional endeavour that solidifies his position as a market leader. His entrepreneurial experience adds a 360-degree view to his understanding of business fundamentals.

BCR remains at the forefront of the industry, enhancing portfolio diversification and quality by incorporating prime green assets. Notably, Cătălin and his team achieved unprecedented success in 2023 as onboarding the most sustainable assets in the market.

He explains that at BCR, collective prosperity and financial literacy are at the forefront of all projects. Moreover, the lender believes that financial education will play a pivotal role in the economic recovery of our country, and of each of us.

In 2023, flagship financial literacy programs continued to scale up and the bank reached one million Romanians who received free financial education through Money School and Financial Coach.

BCR’s Financial Coaching service was launched in 2022 as an innovative self-developed data analytics platform, available free of charge to any interested individual, BCR client or not.

Cătălin and his team believe this is the way to facilitate financial well-being for every Romanian.

Cătălin
32

Doron Klein are o experiență de peste 20 de ani în domeniul imobiliar, activând atât pe piețele imobiliare din Europa Centrală, cât și pe cele din Europa de Est. Acesta s-a alăturat AFI Europe în 2008, iar din 2023 ocupă funcția de Deputy CEO al grupului AFI Europe și CEO al AFI Europe România și Republica Cehă.

În România, executivul gestionează un portofoliu de aproximativ 300.000 mp de spații de birouri, împărțite în șapte proiecte de birouri din București, Brașov și Timișoara, precum și 175.000 mp de spații comerciale. Toate clădirile din portofoliu sunt certificate conform standardelor LEED sau BREEAM. Totodată, dezvoltatorul își propune să obțină certificarea LEED Zero Carbon până în 2025 pentru portofoliul local.

În ultimii ani, Doron a gestionat achiziția a patru proiecte de birouri în România, precum și un acord de refinanțare de 450 de milioane de euro pe segmentul de retail.

Planurile actuale de dezvoltare în România includ construirea AFI Loft, un proiect de birouri boutique de 16.000 mp, situat deasupra centrului comercial AFI Cotroceni, precum și lansarea unei noi divizii rezidențiale pentru închiriere, AFI Home.

Prima fază a proiectului pentru închiriere AFI Home North este în prezent în construcție și va oferi 244 de apartamente complet mobilate, însoțite de facilități distincte și atractive pentru chiriași.

Planurile viitoare ale lui Doron în România includ extinderea AFI Cotroceni cu mai multe clădiri de birouri, adăugarea de unități rezidențiale destinate închirierii și componente comerciale, precum și continuarea dezvoltării AFI City Bucureștii Noi și extinderea în noi regiuni.

Doron Klein has more than 20 years’ worth of experience in real estate, operating in both Central and Eastern European real estate markets. He joined AFI Europe in 2008 and since 2023 he serves as Deputy CEO of AFI Europe group and CEO AFI Europe Romania & Czech Republic.

In Romania, Doron Klein is managing a portfolio of approximately 300,000 sqm of office spaces divided into seven office projects in Bucharest, Brașov, and Timișoara, as well as 175,000 sqm of retail spaces. The whole building stock is certified under the LEED or BREEAM standards. At the same time, the developer aims to obtain LEED Zero Carbon Certification until 2025 for its Romanian portfolio.

In the past years, Doron has managed AFI Europe’s purchase of four office projects in Romania as well as a refinance agreement of €450 million for its retail portfolio.

The current development plans in Romania comprise the development of a AFI Loft, a boutique office project spanning 16,000 sqm on top of the AFI Cotroceni shopping centre and the launch of a new Residential for Rent Division, AFI Home.

The first phase of AFI Home North – residential for rent project, is currently under construction and will provide 244 apartments fully furnished and completed by a set of distinguishable and attractive facilities for its tenants.

Doron’s future plans in Romania include expanding the AFI Cotroceni project with more office buildings, residential for rent and retail components, new residential units in AFI City Bucureștii Noi and other regional developments.

DORON KLEIN

Deputy CEO, AFI Europe CEO, AFI Europe Romania & Czech Republic

33 2024 PROPERTY-FORUM.EU

LAURENȚIU LAZĂR

Laurențiu Lazăr, managing partner al Colliers România, are o bogată experiență de peste 16 ani în industria imobiliară, cu accent pe segmentele de evaluare, consultanță și investiții.

Acesta s-a alăturat Colliers în 2007 ca evaluator imobiliar și a avansat constant, ajungând head of valuation and advisory services în doar doi ani. În martie 2018, a fost numit managing partner, având misiunea de a conduce viziunea și strategia de dezvoltare a companiei.

Una dintre cele mai mari realizări ale lui Laurențiu la Colliers este ajutorul acordat echipelor pentru a depăși momentele dificile și a atinge succesul. El subliniază că ghidarea echipelor în vremuri provocatoare necesită o integrare fără cusur a clarității, empatiei, rezilienței și dedicării.

În 2023, Colliers a atins un moment important, marcând cel mai reușit an din ultimii 15. În ciuda îngrijorărilor inițiale legate de piața imobiliară și costurile de finanțare la sfârșitul anului 2022, compania a depășit așteptările, conform executivului.

Privind spre 2024, Laurențiu își propune să consolideze poziția Colliers România ca lider în industrie, cu experți deschiși la proiecte provocatoare. Planurile includ extinderea ofertelor de servicii, lansarea conceptului de construcție Define, dezvoltarea echipei și utilizarea tehnologiilor emergente pentru experiențe îmbunătățite ale clienților.

În afara biroului, Laurențiu găsește împlinire în bucuriile simple ale vieții, cum ar fi tunsul ierbii. Îi place mult să schieze, găsindu-și relaxarea și entuziasmul pe pârtie, mai ales când este însoțit de cei dragi. În momentele mai liniștite, Laurențiu se bucură de evadarea oferită de lectură, în special de nuvele și genul SF.

Managing Partner, Colliers Romania

Laurențiu Lazăr, the Managing Partner at Colliers Romania, brings a wealth of experience spanning over 16 years in the real estate industry, with a focus on valuation, advisory, and investment.

He joined Colliers in 2007 as a real estate valuer and steadily progressed to Head of Valuation and Advisory Services within two years. Next came his appointment as Managing Partner in March 2018, tasked with driving the company’s vision and development strategy.

Laurențiu’s biggest accomplishment at Colliers is helping teams overcome tough times and achieving significant success. He points out that guiding teams through challenging times necessitates a seamless integration of clarity, empathy, resilience, and unwavering dedication.

In 2023, Colliers reached a significant milestone, marking the most successful year in the past 15 years. Despite initial concerns surrounding the real estate market and financing costs at the close of 2022, the agency exceeded expectations, according to the Managing Partner.

Looking ahead to 2024, Laurențiu aims to further elevate Colliers Romania’s position as an industry leader with experts open to challenges. Plans include expanding service offerings, including Define construction concept launch, nurturing talent, and leveraging emerging technologies for enhanced client experiences.

Outside of his professional commitments, Laurențiu finds fulfilment in the simple joys of life, like cutting the grass. He passionately enjoys skiing, finding serenity and excitement on the slopes, especially when accompanied by loved ones. In quieter moments, Laurențiu enjoys the escape offered by books, particularly short stories, and science fiction.

34

Daniela Lazea este partener în cadrul Biriș Goran, alăturându-se firmei în anul 2007. Ea are o înțelegere profundă a industriei și conexiuni în domeniu, bazându-se pe experiența sa pentru a răspunde nevoilor individuale ale clienților.

Experiența Danielei acoperă, de asemenea, aspecte legate de fuziuni și achiziții (M&A), gestionând numeroase tranzacții imobiliare ca tranzacții de M&A, din motive de cost și eficiență. Totodată, ea deține abilitățile necesare pentru gestionarea tranzacțiilor complexe de mari dimensiuni, fie ele locale sau transfrontaliere.

Clienții săi sunt implicați în toate domeniile imobiliare și includ companii imobiliare și dezvoltatori, cu o atenție specială asupra sectoarelor industriale, logistice și energetice. Daniela poate rezolva provocări ce țin de proiectarea, construcția și gestionarea dezvoltării proiectelor, precum și contracte de închiriere sau finanțare.

În ultimele 12 luni, a acționat în numele diverșilor producători de bunuri de larg consum în relocarea sau extinderea facilităților de producție, oferind consultanță în toate etapele investiției, de la due diligence și autorizații, până la tranzacții. Daniela a continuat să ofere consultanță în achiziționarea de clădiri de birouri sau terenuri pentru dezvoltări rezidențiale în locații premium și, în plus, a avut numeroase proiecte în domeniul energiei regenerabile, în special parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 300 MW.

În 2024, prioritatea principală a Danielei este să consolideze poziția Biriș Goran ca lider în dreptul imobiliar în București și nu numai.

În afara muncii, ea rămâne activă prin activități în aer liber precum călătoriile și tenisul și face pași spre un mod de viață bazat pe energie curată.

Daniela Lazea is a Partner with Biriș Goran, having joined the firm back in 2007. She has a strong understanding of the industry and connections in the field, and she relies on her expertise to meet the individual needs of her clients.

Daniela’s experience also covers M&A matters, handling many real estate transactions as M&A deals for cost and efficiency reasons, and she has the proven and tested skills required for managing complex large size transactions whether local or cross border.

Her clients are involved in all areas of real estate and include real estate companies and developers, with a special focus on the industrial, logistic and energy sectors. Daniela is well-versed in the full spectrum of services, including design, construction, and development management, along with title investigations and leases or financing.

During the last 12 months, Daniela has continued to represent Biriș Goran’s long standing clients in an array of real estate transactions. She acted for various FMCG producers in major production facilities’ relocations or expansions, advising them in all cycles of the investment, from due diligence and permitting to transactions, construction agreements or lease arrangements. Daniela continued to advise in the acquisition of office buildings or land for residential developments in premium locations and, in addition, she has had numerous projects in renewable energy, especially photovoltaic parks exceeding a total power of 300 MW.

In 2024, Daniela’s foremost priority is to further solidify Biriș Goran’s position as a leader in real estate law within Bucharest and beyond.

Outside of work, she stays active through outdoor activities like travelling and tennis, and she is taking steps towards a cleanenergy way of life.

DANIELA LAZEA

Real Estate Partner, Biriș Goran

35 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Aurelia Luca are o experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea imobiliară și este în prezent vicepreședinte executiv al operațiunilor pentru Ungaria și România în cadrul unității de dezvoltare comercială a Skanska.

Aurelia s-a alăturat Skanska în 2012 în calitate de leasing manager, iar în ianuarie 2018 a devenit director general al Skanska Property România. Din această poziție, a continuat misiunea Skanska de a dezvolta clădiri de birouri sustenabile.

Începând cu ianuarie 2020, ea face parte din echipa regională de leadership, la nivelul diviziei de dezvoltări comerciale a Skanska în Europa Centrală și de Est. Ca vicepreședinte executiv al operațiunilor pentru România, Aurelia are un rol important în procesul de centralizare a organizației la nivel regional și în consolidarea poziției strategice a companiei, prioritizând cerințele clienților. În februarie 2021, Aurelia a preluat operațiunile din Ungaria și este responsabilă pentru operațiunile comerciale în ambele țări.

În ultimii ani, Aurelia a fost implicată în dezvoltarea complexului de birouri Equilibrium din București. A făcut parte, de asemenea, din echipa care a finalizat prima fază a proiectului H2Offices din Budapesta.

În 2024, Aurelia și echipa ei vor continua să se concentreze pe dezvoltarea comunităților de chiriași din cadrul complexului Equilibrium, dar și pe pregătirea proiectelor viitoare și implem entarea, monitorizarea și evaluarea continuă a so lu ț iilor pe care le identifică ca fiind necesare pentru atingerea obiectivelor ESG. În Budapesta, Skanska pregătește următoarele două faze ale proiectului H2Offices și Hold Investments. Aurelia afirmă că echipele Skanska caută întotdeauna modalități noi de a îmbunătăți experiențele partenerilor lor, precum și proiectele la care lucrează.

AURELIA LUCA

Executive Vice President Operations Hungary & Romania, Skanska

Aurelia Luca has more than 20 years’ worth of experience in real estate development and is currently the Executive Vice President Operations Hungary & Romania for Skanska’s commercial development business unit.

Aurelia joined Skanska in 2012 as Leasing Manager and in January 2018, she was named Managing Director of Skanska Property Romania. From this position, she continued Skanska’s mission of developing sustainable office buildings.

Since January 2020, she is part of the senior leadership team in Skanska’s commercial development business in Central and Eastern Europe. Named Executive Vice President Operations Romania, Aurelia has an important role in the process of centralising the organisation on the regional level and strengthening its strategic focus on customers. In February 2021, Aurelia took over the Hungarian operations and is responsible for the commercial operations in both countries.

In the past years, Aurelia was involved in the development of the Equilibrium office complex in Bucharest. She was also a member of the team that completed the first phase of H2Offices in Budapest.

In 2024, Aurelia and her team will continue to focus on the development of resident communities within the Equilibrium complex, the preparation of pipeline projects and the implementation, monitoring, and continuous assessment of solutions that identify as necessary to meet ESG goals. In Budapest, Skanska is preparing the next two phases of the H2Offices and Hold investments.

Aurelia says Skanska’s teams are always looking for new ways to improve the experiences of the developer’s partners in each project.

36

Sebastian Macdonald-Hall deține pozițiile de EU chief investment officer și co-CEO al M Core România alături de James Fife, având obiectivul de a impulsiona creșterea la nivel european și de a stabili platforme mixte de management pentru optimizarea valorii proprietăților.

Sebastian s-a alăturat M Core în 2002, concentrându-se pe gestionarea activelor pentru portofoliile industriale și de retail din Marea Britanie. Ulterior, s-a mutat la Paris, unde a contribuit la operațiunile de investiții și de gestionare a activelor sub îndrumarea directorului general francez al companiei. Expertiza lui Sebastian s-a consolidat în timpul mandatului său în Polonia, unde a manageriat dezvoltarea afacerilor, analiza financiară și eforturile de extindere a investițiilor.

După doi ani, Sebastian a cofondat Evolve Estates, în 2009, împreună cu Danny și Joe O’Keefe. În 2023, compania a acumulat un volum de active de 450 de milioane de lire sterline și a dezvoltat o echipă de 45 de specialiști.

După un deceniu de succes cu Evolve Estates, Sebastian a început să lucreze mai mult în cadrul colectivului M Core, pentru a stimula creșterea grupului. În 2021, el a contribuit fundamental la eforturile de transformare digitală și de poziționare a M Core în întreaga Europă.

În ultimii ani, Sebastian s-a concentrat pe consolidarea rezervelor de capital pentru planurile de expansiune ale M Core. Eforturile sale au avut ca rezultat multiple majorări de capital, în valoare totală de peste 500 de milioane de euro, prin parteneriate strategice și o serie de asocieri de tip joint-venture.

În prezent, M Core are peste 1.270 de active în administrare, cu o valoare de 5,3 miliarde de lire sterline.

Sebastian Macdonald-Hall is the current EU Chief Investment Officer and Co-CEO of M Core Romania alongside James Fife, tasked with driving pan-European growth and establishing joint venture management platforms to optimize asset value.

He joined M Core’s collective of companies in 2002, concentrating on asset management for the UK Industrial and Retail portfolios. He relocated to Paris, where he contributed to investment and asset management operations under the guidance of the company’s French CEO. Sebastian’s expertise was further honed during his tenure in Poland, where he was tasked with aiding business development, financial analysis, and investment expansion efforts.

After serving for two years, Sebastian co-founded Evolve Estates in 2009 with Danny & Joe O’Keefe. In 2023 the company amassed an impressive £450 million AUM and developed a 45-person strong management platform in the UK.

Following a successful decade with Evolve Estates, Sebastian began working more across the M Core collective, to drive growth. In 2021 Sebastian was a key driver in the digital transformation and positioning efforts of M Core across Europe.

Sebastian’s focus in recent years has been on bolstering capital reserves for M Core’s expansion plans. His efforts have resulted in multiple capital raises, totalling over €500 million, through strategic partnerships, and several joint ventures.

Sebastian has showcased proficiency across various domains such as corporate finance, property development, investment strategy, and portfolio management. M Core currently has 1,270+ assets under management with a value of £5.3 billion.

SEBASTIAN MACDONALD-HALL

EU Chief Investment Officer and Co-CEO, M Core Romania

37 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Codrin Matei este partener principal la Crosspoint Real Estate, având sarcina de a supraveghea și coordona activitatea companiei. Principalele sale responsabilități includ inițierea și structurarea tranzacțiilor pe piețele de capital pentru entități suverane și companii locale, dar și participarea la toate întâlnirile cu factorii de decizie. Totodată, este punct de contact pentru clienții-cheie.

Codrin și-a început parcursul profesional în industria financiară. Inspirat de dorința de independență și de pasiunea pentru imobiliare, el a ales să își dedice cariera fondării și dezvoltării propriei afaceri.

A fost membru al consiliului consultativ al asociației Leading Real Estate Companies of the World și în prezent este membru al consiliului de administrație al mai multor companii și fonduri de investiții locale.

În anul 2023, Crosspoint Real Estate a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 2,5 milioane de euro, în scădere cu 9% față de anul precedent, dar profitabilitatea companiei a crescut. Anul trecut, compania a oferit consultanță în patru tranzacții majore de investiții de pe piață, cu o valoare de piață de peste 35 de milioane de euro. În divizia rezidențială, echipa lui Codrin a intermediat vânzarea a peste 500 de apartamente, în timp ce pe segmentul industrial a facilitat o tranzacție de tip sale-and-leaseback de 10 milioane de euro. De asemenea, compania a lucrat la tranzacții cu terenuri cu o valoare combinată de 25 de milioane de euro.

În acest an, obiectivul principal al companiei constă în consolidarea echipei, în perspectiva clarității care va veni în piață după alegeri.

Dincolo de viața profesională, Codrin este pasionat de explorarea de noi locuri, precum și de abordări de prelungire și îmbunătățire a vieții.

CODRIN MATEI

Principal Partner, Crosspoint Real Estate

Codrin Matei is Principal Partner at Crosspoint Real Estate, tasked with overseeing and coordinating the company’s activity. His main responsibilities include originating and structuring capital markets transactions for sovereign entities and local companies, participating in all meetings with decision-makers and serving as the primary point of contact for target clients.

Codrin started his professional journey in the financial industry. Inspired by a desire for independence and a passion for real estate, Codrin chose to dedicate his career to building and growing his own business.

He was an Advisory Board Member for the Leading Real Estate Companies of the World association and is currently serving as a member of the board for several local companies and investment funds.

In 2023, Crosspoint Real Estate recorded a turnover of almost €2.5 million, down 9% year-on-year but the company’s profitability increased. Last year, the agency advised on four major investment transactions in the market, with a market value of more than €35 million. In the residential division, Codrin’s team brokered the sale of over 500 apartments, while in the industrial segment it facilitated a €10 million sale and leaseback transaction. The agency also worked on land deals with a combined value of €25 million.

This year, the primary focus for the company lies in strengthening the team, advancing departmental developments, and awaiting post-election clarity towards the year’s end.

Beyond his professional life, he is passionate about exploring new places as well as life extension and enhancement approaches.

38

În 2024, Geo Mărgescu aniversează zece ani de când este CEO și cofondator al Forte Partners, perioadă în care a coordonat dezvoltarea unui portofoliu de real estate în valoare de peste 550 de milioane de euro, compus din proiecte de birouri și clădiri rezidențiale.

Proiectele dezvoltate de Forte Partners și coordonate de Geo de la fondarea companiei în 2014 au contribuit la regenerarea urbană și revitalizarea economică a Bucureștiului. Câteva exemple: proiectul The Bridge a transformat zona Pasajului Basarab într-un important hub de business; inițiativa Sector 0, compusă din clădirea Tandem și Millo Offices, a completat peisajul urban de pe Calea Victoriei prin arhitectura art deco integrată armonios cu cea a clădirii reprezentative a Palatului Telefoanelor.

În anul 2023, compania a finalizat și a inaugurat a doua fază a proiectului de birouri U•Center din zona Tineretului din București. Cei 35.000 mp sunt închiriați în procent de peste 90%, majoritatea către companii de anvergură din domeniul IT & tehnologie, precum Glovo, Brinel și Cognyte. U•Center 2 a adus servicii și comunității locale, nu doar mediului de business, prin inaugurarea, în noiembrie 2023, a unui supermarket Auchan de mari dimensiuni la parterul clădirii.

Certificată LEED v4 Platinum și WELL Platinum, la fel ca prima fază a proiectului, vândută în 2022 către Pavăl Holding, clădirea U•Center 2 a fost dezvoltată în conformitate cu politicile ESG ale Forte Partners și cu obiectivele aferente, prin care compania se asigură că proiectele pe care le dezvoltă își îmbunătățesc constant eficiența energetică și amprenta de carbon. Această procedură a permis ca U•Center 2 să fie o clădire neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon în exploatare (S&C).

In 2024, Geo Mărgescu celebrated 10 years as CEO and co-founder of Forte Partners, during which time he coordinated the development of a real estate portfolio worth over €550 million, consisting of office and residential projects.

The projects developed and coordinated by Geo since the founding of the company in 2014 have contributed to the urban regeneration and economic revitalization of Bucharest. A few examples: The Bridge project transformed the Basarab Passage area into an important business hub; the Sector 0 initiative, comprised of the Tandem building and Millo Offices, completed the urban landscape of Calea Victoriei with its art deco architecture harmoniously integrated with that of the iconic Palatul Telefoanelor building and created a new business and leisure destination.

In 2023, under the executive management of Geo, Forte Partners completed and inaugurated the second phase of the U•Center office project in the Tineretului area of Bucharest. The 35,000 sqm building is over 90% leased, mostly to large IT & Technology companies such as Glovo, Brinel and Cognyte. U•Center 2 also serves the local community, not just the business sector, by the opening of a large Auchan supermarket on the ground floor in November 2023.

LEED v4 Platinum and WELL Platinum certified, like the first phase of the project, sold in 2022 to Pavăl Holding, U•Center 2 was developed in line with Forte Partners’ ESG policies and related objectives, through which the company is ensuring that the buildings it develops are constantly improving in their energy efficiency and carbon footprint. This procedure has led to U•Center 2 being a carbon neutral building in operation.

Co-Founder & CEO, Forte Partners GEO

39 2024 PROPERTY-FORUM.EU
MĂRGESCU

MAURICIO MESA GOMEZ

General Director, Cordia Romania & Spain

Mauricio Mesa Gomez are o experiență de peste 18 ani în dezvoltarea de proiecte imobiliare în România, Spania și Bulgaria și este actualul director general al Cordia în România și Spania.

Experiența sa în Europa de Est a început în 2006, când a gestionat, împreună cu un grup de investitori, mai multe investiții în Bulgaria, inclusiv parteneriate de tip joint-venture pentru două proiecte majore în Bansko. Activitatea sa locală a început în 2007, când a preluat funcția de director general al Hercesa România și Bulgaria, iar în 2016 s-a alăturat dezvoltatorului imobiliar Cordia, parte a Futureal Group.

Proiectul Parcului20, construit de Cordia România în zona Expoziției din nordul Bucureștiului, reprezintă punctul central al activității lui Mauricio în companie. Acesta a fost primul ansamblu rezidențial modern din cartierul Expoziției, fiind un proiect de regenerare urbană care a creat o comunitate vibrantă.

Parcului20 include facilități precum 3.000 mp de spațiu verde exclusiv pentru locuitori, sisteme smart home integrate, spații de parcare pentru biciclete și sistem de încălzire în pardoseală conectat la unitățile centrale ale proiectului. Ansamblul a fost finalizat în 2023, cu peste 95% din cele 485 de apartamente vândute.

În același timp, în Spania, Mauricio coordonează dezvoltarea mai multor proiecte rezidențiale pe Costa del Sol. Dintre acestea, cel mai avansat este Jade Tower, un proiect care cuprinde 116 apartamente de lux și penthouse-uri în Fuengirola, la 100 m de Marea Mediterană. Locuințele sunt programate pentru livrare în 2024.

Anul trecut, Cordia a achiziționat un alt teren pe Costa del Sol, evaluat la 46 de milioane de euro, unde compania va demara un nou proiect rezidențial.

Mauricio Mesa Gomez has more than 18 years’ worth of experience developing real estate projects in Romania, Spain and Bulgaria and is the current General Director of Cordia Romania & Spain.

His experience in Eastern Europe started in 2006, when he managed, together with a group of investors, multiple investments in Bulgaria, including joint venture agreements for two major projects in Bansko. He came to Romania in 2007, when he took over as general manager of Hercesa Romania and Bulgaria, and in 2016 he joined real estate developer Cordia, part of Futureal Group.

The Parcului20 project, built by Cordia Romania in the Expoziției area, in northern Bucharest, is the main landmark of Mauricio’s work in the company. This was the first modern residential development in the Expoziției neighbourhood, regenerating the area from an urban perspective and creating a vibrant community.

The project includes amenities such as 3,000 sqm of green space exclusively for residents, integrated smart home systems, bicycle parking spaces and an underfloor heating system connected to the project’s own central units. The project was completed during 2023, with over 95% of the 485 apartments sold.

Meanwhile, in Spain he is coordinating the development of several residential projects on Costa del Sol. Of these, the most advanced is Jade Tower, a project comprising 116 luxury apartments and penthouses in Fuengirola, located 100 meters from the Mediterranean Sea. The projects are slated for delivery in 2024.

Last year, Cordia acquired another site on Costa del Sol, worth €46 million, where the company will start a new residential project.

40

Luiza Moraru lucrează pentru CBRE de peste 20 de ani și este în prezent head of property management pentru Europa Centrală și de Est, supervizând peste 12 milioane mp de spații comerciale, industriale și de birouri.

Luiza a condus echipa de property management a CBRE din România începând cu 2013, ocupând și funcția de head of retail de când s-a alăturat companiei, în 2003.

Căutând întotdeauna să își extindă setul de competențe, Luiza a preluat recent un rol suplimentar în cadrul echipei de conducere a diviziei de property management din Europa. Acest lucru îi permite să se conecteze cu clienții-cheie din întreaga Europă. De fapt, pentru ea este la fel de important să se asigure că totul decurge fără probleme, pe cât este să construiască relații puternice cu echipele sale.

Ea crede că sustenabilitatea este esențială pentru viitor, ceea ce o ajută în gestionarea eficientă a activelor din întreaga regiune.

Luiza recunoaște că bunăstarea oamenilor, costurile operaționale și mediul înconjurător sunt interconectate, iar ea se străduiește să optimizeze performanța prin practici durabile. Acesta este motivul pentru care a urmat un curs de real estate sustenabil la Universitatea din Cambridge.

Unul dintre momentele importante cu care se mândrește îl reprezintă preluarea managementului proprietăților pentru o mare companie de gestionare a activelor din Europa, cu 63 de proiecte.

Privind spre 2024, Luiza vrea să dărâme bariere și să impulsioneze cooperarea între țări. Ea crede că succesul pe termen lung înseamnă crearea unor afaceri durabile care să urmărească binele clienților.

În viața personală, Luiza apreciază un sport de echipă bun, adoră călătoriile care-i lărgesc orizonturile, o poveste captivantă și o alergare revitalizantă dimineața.

Luiza Moraru has been working for CBRE for over 20 years and is the current Head of Property Management for CEE, overseeing over 12 million sqm of retail, industrial and office spaces.

Luiza has led the Property Management team in Romania since 2013, also serving as Head of Retail since joining the company in 2003.

Always looking to expand her skillset, Luiza recently took on an additional role in the European Property Management Leadership team. This lets her connect with key clients across Europe. Actually, she is as passionate about making sure everything runs smoothly as she is about building strong relationships with her teams.

She believes sustainability is key for the future, which helps her in the efficient management of assets across the region.

Luiza recognizes that the well-being of people, operational costs, and the environment are interconnected, and she strives to optimise performance through sustainable practices. This is the reason why she completed a Sustainable Real Estate course at the University of Cambridge.

One of her proudest moments was the takeover of property management for a major asset management company in Europe. This includes 63 assets across CEE, the Nordics, the UK, Scotland, and Ireland.

Looking to 2024, Luiza wants to break down walls and drive cooperation across countries. She believes long-term success means creating sustainable businesses that have their client’s best interests in mind.

In her personal life, she loves a good team sport, travelling to broaden her horizons, a captivating story, and a revitalising morning run. According to Luiza, this balance of professional drive and self-care supports healthy leadership.

LUIZA MORARU

Head of Property Management CEE, CBRE

41 2024 PROPERTY-FORUM.EU

VLAD MUSTEAȚĂ

CEO & Founder, North Bucharest Investments and Pro Imobil

Vlad Musteață este fondator și CEO al North Bucharest Investments (NBI) din România și Pro Imobil din Republica Moldova.

Vlad a început să lucreze ca agent imobiliar după finalizarea studiilor în Administrarea și Managementul Afacerilor. A intrat în lumea antreprenoriatului în anul 2011, când și-a fondat propria agenție imobiliară, Pro Imobil. În 2022, și-a extins activitatea în România, unde a fondat NBI.

Doar în ultimul an, afacerile NBI s-au dublat, ajungând la 42 de milioane de lei. Compania a reușit să încheie în acest timp peste 400 de tranzacții imobiliare în blocuri noi din zona de nord a Bucureștiului.

NBI își desfășoară activitatea în segmentul imobiliar high-end, investește doar în proiecte construite de dezvoltatori cu un istoric pozitiv, se concentrează pe proiecte care au primit deja autorizațiile locale necesare pentru construcția ansamblurilor și mizează pe proiecte cu reputație bună și aflate în zone cu multiple facilități de infrastructură și școli.

Totodată, echipa coordonată de Vlad s-a dublat în ultimul an, ajungând la aproape 100 de angajați și colaboratori.

Investițiile imobiliare reprezintă principala linie de afaceri a grupului, generând peste 90% din venituri. Brokerajul imobiliar este cea de-a doua linie de afaceri dezvoltată de NBI încă din 2022, cu scopul de a diversifica și mai mult portofoliul de investiții și de a impulsiona creșterea cifrei de afaceri.

Născut la Chișinău, căsătorit și cu doi copii,  Vlad și-a demonstrat performanțele prima oară în domeniul sportiv. A fost multiplu campion al Moldovei la rugby, a luat locul III la Campionatul European de Rugby și este maestru internațional în sport.

Vlad Musteață is Founder and CEO of North Bucharest Investments (NBI) in Romania and Pro Imobil in the Republic of Moldova.

Vlad started working as a real estate agent after completing his studies in Business Administration and Management. He entered the world of entrepreneurship in 2011, when he founded his own real estate agency Pro Imobil. In 2022 he expanded operations to Romania, where he founded NBI.

In the last year alone, NBI’s business doubled to 42 million lei. During this time, the company has managed to conclude over 400 real estate transactions in new residential projects in the northern part of Bucharest.

NBI operates in the high-end real estate segment, investing only in projects built by developers with a positive track record, focusing on projects that have already received the necessary local permits for the construction of the complexes and betting on projects with a good reputation and located in areas with multiple infrastructure facilities and schools.

Meanwhile, the team led by Vlad has doubled in the last year to almost 100 employees and collaborators.

Real estate investments are the group’s main line of business, generating over 90% of revenues. Real estate brokerage is the second line of business developed by NBI since 2022, with the aim of further diversifying the investment portfolio and boosting turnover growth.

Born in Chișinău, married with two children, he first demonstrated his performance in sports. He was a multiple champion of Moldova in rugby, took third place at the European Rugby Championship and is an international master of the sport.

42

Alina Necula este country manager al Lion’s Head Investments în România, concentrându-se pe gestionarea Oregon Park, un proiect de birouri de primă clasă din București. Ea va gestiona, de asemenea, investițiile și dezvoltările locale viitoare ale companiei.

Cu o experiență de peste 17 ani în industria imobiliară, Alina s-a concentrat pe managementul activelor, managementul comercial și dezvoltarea imobiliară. Expertiza ei acoperă proiecte multiple de birouri și logistică, precum și coordonarea unităților strategice de business în segmentele de retail și rezidențial.

Înainte de a se alătura Lion’s Head, a făcut parte din echipele de management comercial și de active ale Globalworth și Immofinanz.

Alina și echipa ei au reușit să mențină o rată de ocupare de 100% pentru Oregon Park, încheind tranzacții majore de închirieri, dar și reînnoiri de contracte pentru birouri. Dezvoltarea sectorului logistic a fost pe radarul companiei în ultimii ani, iar în 2024, Lion’s Head Investments își propune să înceapă prima sa investiție de acest tip la nivel local.

Focusul companiei pentru Oregon Park este de a contura o comunitate compactă, prin furnizarea unui concept personalizat de „spațiu ca serviciu”.

În ultimul an, Oregon Park a obținut certificarea WELL Health & Safety, care recunoaște implementarea măsurilor pentru un mediu de lucru cu un impact pozitiv asupra sănătății și stării de bine a angajaților. Parcul de business constă în trei clădiri cu șapte niveluri, oferind 70.000 mp de spațiu de birouri contemporan.

Obiectivul Alinei este progresul profesional permanent. La aceasta se adaugă pasiunea pentru imobiliare și interesul pentru sport, călătorii și crearea de amintiri valoroase cu fiica ei de 4 ani.

Alina Necula is Country Manager for Romania at Lion’s Head Investments, focusing on the management of Oregon Park, a prime office project in Bucharest. She will also oversee the company’s upcoming local investments and developments.

She has more than 17 years’ worth of experience in the real estate industry and with a hands-on focus on asset management, commercial management and real estate development. Alina’s expertise includes multiple office and logistics projects and the coordination of strategic business units in retail and residential markets.

Prior to joining Lion’s Head, she was part of the commercial and asset management teams of Globalworth and Immofinanz.

Alina and her team managed to maintain a 100% occupancy rate for Oregon Park, boasting recent major new leases, as well as office space renewals. The development of the logistics sector has been on the company’s radar in recent years and efforts were made for implementing the strategy. This year, the company aims to start its first logistics investment locally.

The company’s focus for Oregon Park is outlining a compact community, providing them with a customised “space as a service” concept.

In the past year, Oregon Park achieved the WELL Health & Safety certification, which recognizes the implementation of measures that ensure a work environment with a positive impact over the health and well-being of employees. The business park consists of three 7-storey buildings with 70,000 sqm of contemporary office space.

Alina’s objective is constant professional progress, in addition to her passion for real estate, her interests in sports, travelling and creating valuable memories for her 4-year-old daughter.

ALINA NECULA

Country Manager Romania, Lion’s Head Investments

43 2024 PROPERTY-FORUM.EU

IONUŢ NEGOIŢĂ

Founder & CEO, HILS Development

Ionuț Negoiță este fondator și CEO al HILS Development, companie de dezvoltări rezidențiale și mixed-use cu proiecte în București. Având o experiență de 19 ani în domeniul dezvoltărilor rezidențiale, Ionuț va depăși în 2024 borna de 11.000 de locuințe construite și vândute.

A debutat în sectorul rezidențial în anul 2005, cu proiectul Domus, un cartier de 500 de case dezvoltat în zona Pipera, după o experiență de patru ani în dezvoltarea imobiliară de ospitalitate, sub brandul RIN. Continuând construcția de proiecte rezidențiale într-un ritm susținut, în 2018, dezvoltatorul atinge un nivel de eficiență de 1.000 de locuințe construite anual. În același timp, lansează HILS Development, noul brand dedicat segmentului mediu+.

În prezent, HILS Development are o amprentă semnificativă în estul Capitalei, cu șase proiecte de mari dimensiuni lansate până acum. După finalizarea proiectului-fanion HILS Pallady, o dezvoltare mixed-use ce include clinică medicală privată și business center, HILS continuă implementarea viziunii brandului cu lansarea a două noi proiecte – HILS Sunrise și HILS Republica.

La începutul anului 2024, compania a lansat cel de-al șaselea proiect rezidențial de mari dimensiuni, HILS Titanium. Tot în 2024, dezvoltatorul va finaliza Faza 1 a proiectelor HILS Republica și HILS Sunrise, urmând ca în a doua jumătate a anului să fie lansat cel de-al șaptelea proiect al companiei, în zona de nord a Capitalei.

În afara domeniului rezidențial, Ionuț este pasionat de fotbal și caritate, însă pasiunile dezvoltatorului se regăsesc și în universul profesional. HILS Development este susținător al FC Voluntari, dar și al unor organizații cu diferite misiuni sociale, precum ADRA România sau Asociația Șansa Ta.

Ionuț Negoiță is the Founder and CEO of HILS Development, a residential and mixed-use development company with projects based in Bucharest. Having 19 years of experience in the residential development sector, Ionuț will surpass the milestone of 11,000 homes built and sold in 2024.

He started in the residential sector in 2005, with the Domus project, comprising 500 houses in the Pipera area, after 4 years of experience in hospitality real estate development under the RIN brand. Continuing the construction of residential projects at a steady pace, in 2018 the developer reached an efficiency level of 1,000 homes built annually. At the same time, it launched HILS Development, the new brand dedicated to the medium+ segment.

Currently, HILS Development has a significant footprint in Eastern Bucharest with six large-scale projects launched. After the completion of the flagship HILS Pallady project, a mixeduse development including medical and business facilities, HILS continues the implementation of the brand vision with the launch of two new projects – HILS Sunrise and HILS Republica.

In early 2024, the company launched its sixth large-scale residential project, HILS Titanium. This year, the developer will complete Phase 1 of the HILS Republica and HILS Sunrise projects, with the company’s seventh project in the northern part of the city to be launched in H2 2024.

Outside the residential field, Ionuț is passionate about football and charity, but the developer’s passions are also found in the professional universe. Thus, HILS Development is a supporter of FC Voluntari, but also of organizations with different social missions such as ADRA Romania or Asociația Șansa Ta.

44

Bogdan Nicoară are peste 15 ani de experiență în tehnologie și este CEO și cofondator al Bright Spaces, proptech-ul fondat în 2019 alături de Andrei Constantin.

Spiritul său antreprenorial s-a manifestat încă din liceu și a fost marcat de peste 20 de proiecte care i-au modelat reziliența și gândirea strategică. Anterior, a condus timp de zece ani o agenție de dezvoltare software și marketing digital.

Bogdan se mândrește cel mai mult cu fondarea și dezvoltarea Bright Spaces, în special pe fondul unui climat economic și social dificil. Construirea unei echipe solide, stabilirea unei baze substanțiale de clienți și atragerea de investitori implicați au fost repere-cheie. Cu el la conducere, veniturile companiei s-au dublat anual.

În ultimele 12 luni, Bright Spaces s-a extins dincolo de sectoarele de birouri și rezidențial, introducând o nouă verticală axată pe proprietăți industriale. Start-upul a lansat o versiune îmbunătățită a produsului său Custom 3D Space Planning și s-a extins pe noi piețe, inclusiv în țările nordice, consolidându-și prezența în ECE și Marea Britanie. Eforturile depuse de Bright Spaces au dus la o creștere de două ori mai mare a veniturilor de la an la an, contribuind la o rată de creștere de 737% în ultimii trei ani.

În 2024, Bright Spaces își propune să își extindă în continuare prezența globală și să își mențină traiectoria de creștere. Cu operațiuni care acoperă în prezent șase țări, obiectivul este de a stabili o amprentă în cel puțin opt națiuni până la sfârșitul anului.

Pe lângă mentorarea și coachingul fondatorilor de start-upuri, Bogdan este pasionat de wellbeing, de un stil de viață sustenabil și de nutriția vegană. În afara muncii, îi place să facă yoga, să alerge și să practice minimalismul.

Bogdan Nicoară has over 15 years of tech experience and is the CEO and Co-Founder of Bright Spaces, the proptech that was founded in 2019 alongside Andrei Constantin.

His entrepreneurial spirit was ignited in high school and marked by over 20 projects that shaped his resilience and strategic thinking. Before founding Bright Spaces, he ran a software development and digital marketing agency for 10 years.

Bogdan’s proudest professional achievement is the creation and growth of Bright Spaces, particularly amidst challenging economic and social climates. Building a robust team, establishing a substantial client base, and securing supportive investors have been integral milestones. With him at the helm, the company’s revenue has doubled yearly since inception.

In the past 12 months, Bright Spaces expanded beyond the office and residential sectors by introducing a new vertical focusing on industrial properties. The startup launched an upgraded version of its Custom 3D Space Planning product and expanded to new markets, including the Nordics, complementing its established presence in CEE and the UK. Bright Spaces’ efforts resulted in a 2x year-on-year revenue growth, contributing to a 737% growth rate over the last three years.

In 2024, Bright Spaces aims to further expand its global presence and uphold its growth trajectory. With operations currently spanning six countries, the goal is to establish a footprint in at least eight nations by year-end.

In addition to mentoring and coaching founders from other startups, Bogdan is passionate about well-being, sustainable living, and vegan nutrition. Outside of work, he enjoys practising yoga, running and minimalism.

BOGDAN NICOARĂ

45 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Costin Nistor este managing director al Fortim Trusted Advisors din 2020, în urma unei tranzacții de management buyout realizate împreună cu doi parteneri. Compania este membru al Alianței BNP Paribas Real Estate.

Costin are o experiență de peste 22 de ani în industria imobiliară și a fost expus la toate segmentele, de la property management, la vânzări rezidențiale și asset management.

Este licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea din București. În ultimele decenii, și-a consolidat abilitățile profesionale care includ negocierea, bugetarea, managementul și gestionarea clienților.

În anul 2023, Fortim Trusted Advisors a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 32% față de anul precedent. Anul acesta, Costin și echipa sa își propun să crească afacerea cu cel puțin 20%, în linie cu rezultatul din ultimii trei ani.

Compania oferă servicii de consultanță imobiliară în domeniile office, retail, industrie și logistică, evaluare, piețe de capital, cercetare, precum și management imobiliar și management de proiect. Lucrează cu investitori instituționali, chiriași/ proprietari, dezvoltatori de proiecte și investitori privați.

Specific modelului de afaceri Fortim este faptul că acționarii din top management participă la dezvoltarea de parteneriate strategice și se implică direct în proiecte, oferindu-și întreaga expertiză. În plus, Costin și echipa sa asistă clienții pe tot parcursul ciclului imobiliar.

Costin se relaxează în tururi de ciclism și excursii la schi. Alături de colegii săi, el este implicat în campaniile anuale de plantare de copaci în cadrul comunității de afaceri franco-române CCIFER. Până în prezent, peste 11.000 de salcâmi au fost plantați în Lipănești, județul Prahova.

COSTIN NISTOR

Managing Director, Fortim Trusted Advisors

Costin Nistor has been the Managing Director of Fortim Trusted Advisors since 2020, following a management buyout with two partners. The agency is an Alliance Member of BNP Paribas Real Estate.

Costin has over 22 years’ worth of experience in the real estate industry and has been exposed to all segments, ranging from property management to residential sales and asset management.

He holds a Bachelor’s Degree in International Relations and European Studies from the University of Bucharest. In the past decades, he has strengthened his professional skills that include negotiation, budgeting, management and customer service.

In 2023, Fortim Trusted Advisors recorded a turnover growth of 32% compared to the previous year. This year, Costin and his team aim to grow the business by at least 20%, in line with the result from the past three years.

The company provides services of real estate consultancy in office, retail, industry & logistics, evaluation, capital markets, research, as well as property management and project management. It works with institutional investors, occupiers/ owners, project developers and private investors.

Specific to the Fortim business model is the fact that the shareholders in the top management participate in the development of strategic partnerships and are directly involved in projects, offering their full expertise. Moreover, Costin and his team assist clients throughout the property cycle.

Costin relaxes on cycling tours and ski trips. Alongside his colleagues, he is involved in the annual tree planting campaigns within the French-Romanian business community CCIFER. So far, over 11,000 acacia trees have been planted in Lipănești, Prahova County.

46

În calitate de CEO al Nusco Imobiliara, Michele Nusco își propune să ofere comunităților proiecte rezidențiale, comerciale și de birouri de înaltă calitate.

Și-a început cariera antreprenorială la 20 de ani și din 2008 conduce Nusco Imobiliara România, parte a grupului Nusco SpA, fondat în 1968, în Italia.

Sub conducerea sa, compania a depășit pragul de 1.300 de apartamente dezvoltate.

În prezent, compania dezvoltă Nusco City – unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare din București. Nusco City a fost lansat în iarna anului 2020 și a livrat prima fază în T2 2023. Cea de-a doua fază este în prezent în plină dezvoltare, construcția fiind începută în T3 2023, iar livrarea primelor unități fiind previzionată pentru T4 2025.

Cea de-a doua fază a complexului va include 828 de unități, cu studiouri duble, apartamente cu două, trei și patru camere, precum și duplexuri exclusiviste – o fază în care se estimează o investiție de peste 130 de milioane de euro. Prima fază a Nusco City a livrat 622 de locuințe noi în comunitate.

În paralel, a început dezvoltarea pentru Nusco Green Homes, primul proiect de vile al companiei, care va include 118 locuințe. Complexul este special conceput pentru o comunitate care își dorește un alt tip de stil de viață, departe de ritmul urban, cu intimitate, natură, liniște și cu curte și grădină proprie.

Portofoliul Nusco Imobiliara include proiecte precum Premio – un complex rezidențial premium de tip boutique, complexul rezidențial CITTA Park, clădirea de birouri Nusco Towers, clădirea de birouri Caramfil, clădirea de birouri Floreasca One, clădirea de birouri Floreasca Two și Parcul Comercial Pipera. Michele este căsătorit și are trei copii.

As CEO of Nusco Imobiliara, Michele Nusco aims to deliver high quality residential, commercial and office projects to communities.

He started his entrepreneurial career at 20 years old and since 2008 he has been running Nusco Imobiliara Romania, part of Nusco SpA Group, founded in 1968 in Italy.

Under his leadership, the company has surpassed the milestone of 1,300 developed apartments.

At present, the company is developing Nusco City – one of the largest regeneration projects in Bucharest. Nusco City was launched in the winter of 2020 and delivered its first phase in Q2 2023. The second phase is currently in full development, with construction having started in Q3 2023 and the first units being delivered in Q4 2025.

The second phase of the complex will include 828 units, featuring double studio apartments, two, three and four-bedroom apartments, as well as exclusive duplexes – a phase in which an investment of over €130 million euros is estimated. The first phase of Nusco City delivered 622 new homes to the community.

In parallel, development has started for Nusco Green Homes, the company’s first villa project that will include 118 houses. The complex is specially designed for a community that wants another kind of lifestyle, away from the urban pace, with privacy, intimacy, nature, silence and with its own yard and garden.

Nusco Imobiliara’s portfolio includes projects such as Premio, a premium boutique residential complex; CITTA Park residential complex; Nusco Towers office building; Caramfil office building; Floreasca One office building; Floreasca Two office building; and Pipera Commercial Park. Michele is married and has three children.

MICHELE NUSCO

CEO, Nusco Imobiliara

47 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Antoniu Panait are peste 19 ani de experiență în domeniul imobiliar. Cu o bază solidă în studii juridice, conduce divizia românească a grupului Vastint din anul 2008, dirijând toate activitățile locale, de la achiziționarea de terenuri, până la dezvoltarea și construcția proiectelor.

În cursul anului 2023, compania a reînnoit contractele de închiriere în cadrul proiectului Timpuri Noi Square. Această realizare a contribuit la atingerea unei rate de ocupare de 96%, iar negocierile pentru restul de spațiu se află în etape finale.

Sub conducerea lui Antoniu, sustenabilitatea rămâne un obiectiv central pentru companie. Diverse inițiative au fost implementate pentru a reduce impactul asupra mediului și a promova practicile ecologice în cadrul proiectelor din portofoliu.

Potrivit acestuia, în ciuda climatului economic global, Vastint România a menținut o implicare activă în comunitatea locală, contribuind pozitiv la bunăstarea socială.

Principala preocupare a lui Antoniu pentru 2024 este dezvoltarea celei de-a doua etape a proiectului Timpuri Noi Square, în timp ce continuă să ofere servicii de înaltă calitate în proiectele Business Garden Bucharest și Timpuri Noi Square. Bazându-se pe succesul primei etape, dezvoltarea fazei a doua își propune să ridice și mai mult statutul proiectului ca reper pentru dezvoltarea urbană durabilă și de înaltă calitate din București.

În viața privată, Antoniu se bucură de activități împreună cu fiica sa, apreciind momentele de apropiere și legătură. În afara timpului petrecut în familie, Antoniu găsește bucurie și relaxare în ciclism, scufundări și navigație cu velierul. Pasiunea sa pentru aceste activități reflectă nu numai dragostea pentru sport, dar și aprecierea pentru frumusețea și liniștea naturii. Fie că explorează trasee noi de ciclism, face scufundări sau navighează, Antoniu găsește întotdeauna inspirație în natură.

ANTONIU PANAIT

General Manager, Vastint Romania

Antoniu Panait boasts over 19 years of expertise in the real estate sector, with a background in legal studies. Since 2008, he has led the Romanian division of Vastint Group, directing all local activities from land acquisitions to project development and construction.

In 2023, one of the highlights was the successful renewal of lease contracts within the Timpuri Noi Square project. This achievement contributed to reaching an occupancy rate of 96%, with negotiations for the remaining space being in the final stages.

Under Antoniu’s leadership, sustainability remains a central objective for the company. Various initiatives have been implemented to reduce environmental impact and promote ecological practices within the project portfolio.

According to him, despite the global economic climate, Vastint Romania has maintained active engagement with the local community, contributing positively to social well-being.

His primary focus for 2024 is the development of the second phase of the Timpuri Noi Square Project, while continuing to deliver high-quality services for Business Garden Bucharest and Timpuri Noi Square. Building upon the success of the first phase, the expansion aims to further elevate the project’s stature as a benchmark for sustainable, high-quality urban development in Bucharest.

Outside the office, Antoniu enjoys spending time with his daughter, cherishing moments of connection and bonding. Beyond family time, Antoniu finds joy and relaxation in cycling, diving, and sailing. His passion for these activities reflects not only his love for sports but also his appreciation for the beauty and serenity of the great outdoors. Whether exploring new cycling routes, diving into the depths of the ocean, or navigating the open waters, Antoniu finds inspiration and rejuvenation in nature’s wonders.

48

Andreea Păun a fondat Griffes acum șapte ani și a condus compania către o creștere anuală de aproximativ 20%, stimulată de tranzacțiile de închiriere de birouri.

Andreea a absolvit Facultatea de Administrarea Afacerilor (în limba franceză) în cadrul Academiei de Studii Economice și a fost întotdeauna fascinată de cunoaștere și descoperire, profitând de fiecare oportunitate de a învăța. Extrem de perspicace și agilă, Andreea este o negociatoare dedicată și o creatoare de valoare pe piața imobiliară.

Până în prezent, Griffes a încheiat mai mult de 120 de tranzacții, totalizând 200.000 mp de birouri închiriate, cu o valoare de peste 160 de milioane de euro.

Numai în ultimele 12 luni, Griffes a tranzacționat o suprafață de aproximativ 50.000 mp de birouri în București și în orașele regionale, cu o valoare totală de peste 45 de milioane de euro.

În prezent, portofoliul Griffes include aproximativ 130.000 mp de spații de birouri, atât în București, cât și în orașele regionale. În plus, compania a obținut mandatul de reprezentare a proprietarului pentru complexul de birouri J8 Office Park, dezvoltat de Portland Trust în nordul Bucureștiului.

Recent, Andreea a coordonat și a oferit consultanță în procesul de restructurare și reînnoire a contractului de închiriere pentru birourile de 30.000 mp ale Genpact în Hermes Business Campus din București. Aceasta a fost una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere de birouri încheiate în România.

Prioritatea Griffes pentru acest an este să livreze rezultate pentru clienții din portofoliu, oferind soluții inovatoare și consultanță personalizată pentru dezvoltatori, în vederea creșterii nivelului de ocupare.

În afară de cifre, Andreea este unul dintre cei mai energici și temeinici profesioniști din piața imobiliară, un adevărat vector în ceea ce privește consilierea clienților în demersuri dificile.

Andreea Păun founded Griffes seven years ago, and has steered the agency towards yearly growths of around 20%, driven by office lease transactions.

Andreea graduated from the Business School (in French) within The Academy of Economic Studies and has always been fascinated by knowledge and discovery, genuinely embracing every learning opportunity. With an eye for detail and a very agile attitude, Andreea is a deal maker by nature and a value creator in the real estate market.

To date, Griffes has concluded more than 120 office transactions, amounting to 200,000 sqm of leased office space and a total volume of more than €160 million.

In the last 12 months alone, Griffes completed around 50,000 sqm of office space transactions in Bucharest and in the regional cities, with a total value of over €45 million.

At present, Griffes’ portfolio includes approximately 130,000 sqm of office space, both in Bucharest and regional cities. Furthermore, the agency secured the landlord representation mandate for the J8 Office Park office complex developed by Portland Trust in northern Bucharest.

Recently, Andreea coordinated and advised on the restructuring and renewal of a lease contract for 30,000 sqm of Genpact offices in the Bucharest­ based Hermes Business Campus. This was one of the largest office lease deals closed in Romania.

Griffes’ priority for this year is delivering results in the managed portfolio, creating out of the box solutions, and customised consultancy for developers to increase occupancy levels.

Apart from metrics, Andreea is one of the most energetic and thorough professionals in the real estate market, a true vector of influence in terms of consulting clients in difficult endeavours.

ANDREEA PĂUN

Founder, Griffes

49 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Adrian Pop a fondat ADP green building în 2013, o compa­nie de c onsultanță î n ar hitectură ș i s ustenabilitate. Î n u ltimul d eceniu, a ctivitatea d e c onsultanță î n d ome­niul s ustenabilității a c rescut m ai r apid, A DP fi ind î n p rezent l ider î n R omânia ș i u na d intre p rincipalele c ompanii de consultanță în sustenabilitate din ECE.

De-a lungul anilor, Adrian a fost implicat în peste 270 de proiecte, atingând uneori cele mai mari punctaje BREEAM din lume, pentru proiecte precum CTP Clubhaus, PENNY Otopeni, PENNY Filiași Regional Warehouse și VOX Technology Park.

ADP gestionează certificările clădirilor verzi ale unor portofolii internaționale mari pentru clienți precum CTP, VGP, Mitiska REIM, NEPI Rockcastle sau PENNY.

În ultimele 12 luni, Adrian a condus ADP într-o etapă de consolidare, extinzându-și cota de piață, explorând noi servicii, consolidându-și echipa și procedurile interne, păstrându-și toți clienții existenți și câștigând noi clienți importanți.

În 2023, echipa lui Adrian a finalizat certificarea BREEAM a aproape 100 de active, reprezentând 60% din piața de clădiri verzi din România și câteva proiecte și în Bulgaria, Serbia, Ungaria și Slovacia. Dintre acestea, două proiecte foarte speciale au fost Spitalul de Copii din Cluj-Napoca și reabilitarea Castelului Teleki din Comlod, monument de arhitectură de clasa A, ambele clădiri publice.

Chiar și propriul parcurs de decarbonizare al ADP a început în 2023, prin semnarea inițiativei Science Based Targets.

Etapa de consolidare continuă pentru ADP în 2024. BREEAM rămâne punctul central pentru Adrian, cu toate că el și echipa sa au început să folosească și standardul LEED și WELL și au dezvoltat un departament de modelare energetică cu scopul de a răspunde cererii pentru clădiri nZEB și strategii de decarbonizare.

ADRIAN POP

Founder, ADP green building

Adrian Pop founded ADP green building in 2013, an architecture and sustainability consultancy company. In the past decade, the sustainability consultancy activity grew faster and ADP is now the leading company in Romania and one of the key consultancy companies in CEE.

Through the years, Adrian was involved in more than 270 projects, sometimes reaching the highest BREEAM scores in the world, for projects like: CTP Clubhaus, PENNY Otopeni, PENNY Filiași Regional Warehouse and VOX Technology Park.

ADP manages the green building certifications of large international portfolios for clients like CTP, VGP, Mitiska REIM, NEPI Rockcastle or PENNY.

Over the last 12 months, Adrian led ADP into a stage of consolidation, expanding its market share, exploring new services, strengthening its team and internal procedures, keeping all the existing clients and gaining important new ones.

In 2023, Adrian’s team completed the BREEAM certification of almost 100 assets, representing 60% of the green building market in Romania and some projects also in Bulgaria, Serbia, Hungary and Slovakia. Out of these, some very special projects were the ClujNapoca Children’s Hospital and the rehabilitation of the Teleki Castle in Comlod, a Class A architectural monument, both public buildings.

ADP’s own decarbonisation path also began in 2023, by signing the Science Based Targets Initiative, calculating the company’s carbon footprint and drafting a pathway for reducing it in line with the Paris agreement.

The consolidation stage continues for ADP in 2024. BREEAM remains the focus for Adrian, but he and his team also started to use the LEED and WELL standard and they developed an energy modelling department to answer the demand for nZEB buildings and decarbonisation strategies.

50

Sorin Preda este CEO și fondator al Global Vision, o platformă de investiții și dezvoltare imobiliară care gestionează proiecte situate în principal în România și în Europa Centrală și de Est. Înainte de a-și înființa propria companie, Sorin a acumulat peste zece ani de experiență în poziții de management executiv.

Este licențiat în Științe la Universitatea Politehnica din București și deține o diplomă de Professional Management de la Open University din Marea Britanie.

În ultimele două decenii, Global Vision a dezvoltat peste 1,7 milioane mp de spații comerciale. În ultimul an, portofoliul companiei a cunoscut o extindere semnificativă, cuprinzând spații industriale, de retail, de birouri și rezidențiale. Mureș City Logistics a atins un grad de ocupare complet, în timp ce Chitila Logistics Hub se apropie de capacitatea maximă prin adăugarea de noi contracte de închiriere.

În continuare, Global Vision se angajează să facă legătura între regiunile subdezvoltate ale României și centrele economice dinamice prin inițiative de dezvoltare strategică. Aceste proiecte integrează perfect rețelele de transport existente cu extensii moderne, cu scopul de a facilita accesul fără probleme la principalele artere europene din țară și regiune.

Planurile viitoare includ dezvoltarea de proiecte în orașe mari și secundare din întreaga țară, precum și extinderea Constanța Business Park. Această extindere introduce noi spații și oportunități pentru companii, nu numai în industrie și logistică, ci și pentru retail și rezidențial.

În afara biroului, Sorin își canalizează pasiunea pentru sport în inițiative de voluntariat și campanii menite să sprijine comunitățile locale. El este patron onorific al Hospice Casa Speranței și membru fondator al Family Business Network România din cadrul FBN.

Sorin Preda is the CEO and Founder of Global Vision, a real estate investment and development platform overseeing projects primarily situated in Romania and across Central and Eastern Europe. Before founding his own company, Sorin gained over ten years of experience in executive management positions.

He holds a Bachelor of Science degree from the Polytechnic University of Bucharest and a Professional Management diploma from Open University UK.

In the past two decades, Global Vision has developed over 1.7 million sqm of commercial spaces. In the past year, the company’s portfolio has undergone significant expansion, encompassing industrial, retail, office and residential. Mureș City Logistics reached full occupancy, while Chitila Logistics Hub is nearing full capacity through the acquisition of new leases.

Going forward, Global Vision is committed to bridging underdeveloped regions of Romania with thriving economic centres through strategic development initiatives. These projects seamlessly integrate existing transportation networks with modern extensions, aiming to facilitate smooth access to major European arteries traversing Romania and CEE.

Future plans include project developments in major and secondary cities nationwide, as well as expanding the Constanța Business Park to foster a more diverse business community. This expansion introduces new spaces and opportunities for businesses, not only for industrial and logistics but also for retail and residential.

Outside of his professional endeavours, Sorin channels his passion for sports into volunteer initiatives and campaigns aimed at supporting local communities. He serves as an honorary patron of Hospice Casa Speranței and is a founding member of the Family Business Network Romania within FBN.

SORIN PREDA

CEO & Founder, Global Vision

51 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Dennis Selinas este un lider de business cu o experiență de peste două decenii în sectoarele financiar și imobiliar, fiind CEO al grupului Globalworth din ianuarie 2023.

El este absolvent al London Business School, iar experiența sa acoperă diverse clase de active, inclusiv proprietăți, structuri de datorii, venituri fixe și metale prețioase, într-o gamă variată de instituții, cum ar fi companii imobiliare listate la bursă, fonduri de private equity, bănci de investiții și fonduri speculative. A lucrat anterior pentru companii precum Charlemagne Capital și Argo Capital Management.

În 2023, Globalworth a continuat să implementeze abordarea sa de „proprietar local”, cu un accent tot mai mare pe sustenabilitate. Pe parcursul anului trecut, grupul a negociat cu succes ocuparea (inclusiv prelungirile) sau extinderea a peste 220.000 mp de spații comerciale în România, marcând cel mai bun rezultat din istoria companiei.

De asemenea, grupul și-a menținut politica de asigurare a 100% din energia utilizată în portofoliul său de birouri din România din surse regenerabile. Globalworth a certificat sau recertificat cu succes toate clădirile sale de birouri și mixte din România cu ratingul WELL Health-Safety.

Dennis susține că, în 2024, evoluțiile macroeconomice și evoluția pieței financiare, în special răspunsul autorităților monetare la traiectoria inflației, printre alte variabile, vor avea un impact semnificativ asupra pieței imobiliare.

Dennis este, de asemenea, președintele consiliului de administrație al Asociației Investitorilor de Real Estate din România (AREI) și deține un rol strategic în programele de responsabilitate socială ale Globalworth.

În timpul liber, el este pasionat de fotografie, snowboarding și kitesurfing.

DENNIS SELINAS

CEO, Globalworth

Dennis Selinas is a seasoned business leader with more than two decades of experience in the financial and property sectors and has been the CEO of Globalworth Group since January 2023.

He is a graduate of the London Business School and his background spans various asset classes, including property, distressed debt, fixed income, and precious metals, across a diverse range of institutions such as listed property companies, private equity funds, investment banks, and hedge funds. He has previously worked for companies such as Charlemagne Capital and Argo Capital Management.

During 2023, Globalworth continued to implement its “local landlord” approach, with an increasing focus on sustainability. Last year, the group successfully negotiated the take-up (including expansions) or extension of over 220,000 sqm of commercial spaces in Romania, which was the best result in the company’s history.

Furthermore, the group sustained its policy of securing 100% of the energy used in its Romanian office portfolio from renewable sources. Globalworth also successfully certified or recertified all its office and mixed-use buildings in Romania with the WELL Health-Safety Rating.

For 2024, Dennis commented that macroeconomic developments and the evolution of the financial market, especially the response of monetary authorities to the trajectory of inflation, among other variables, will have a significant impact on the real estate market.

Dennis is also the President of the Board of Directors for the Association of Real Estate Investors in Romania (AREI) and holds a strategic role in Globalworth’s CSR programs.

In his spare time, he takes has a keen interest in photography, snowboarding, and kite surfing.

52

Alex Skouras este cofondator și managing partner al Alesonor, dezvoltator imobiliar specializat în dezvoltarea comunităților durabile, cu peste 21 de ani de experiență în România.

Cu o pregătire educațională solidă la Universitatea Tehnică din Atena (NTUA) și la London School of Economics and Political Science (LSE), Alex coordonează operațiunile și extinderea Alesonor, supervizând împreună cu partenerii săi dezvoltarea tuturor proiectelor imobiliare ale companiei, începând din 2003.

De asemenea, este membru fondator al Epower, o companie de dezvoltare activă în sectorul energiei regenerabile din 2007, cu mai multe proiecte eoliene și solare, al IQBOX și Cosmos Mobile, companii active în industria telecomunicațiilor, și al Wellness Solutions, o companie care distribuie branduri sportive și de fitness.

În cadrul Alesonor, Alex conduce cel mai recent proiect inovator al companiei, Amber Forest, prima suburbie completă din România. Această dezvoltare sustenabilă de 31 ha, cu utilizare mixtă, oferă o experiență de locuire unică. Proiectul cuprinde peste 700 de vile și apartamente inteligente nZEB, infrastructură de înaltă calitate, parc de 5 ha, centru sportiv care oferă o gamă largă de facilități sportive și de agrement în parteneriat cu Pescariu Sports & Spa, servicii educaționale de calitate superioară în parteneriat cu Verita International School & Kindergarten și o zonă comercială cu peste 10.000 mp pentru cafenele, restaurante, piață, supermarket, brutărie și magazine, centru de coworking, cinema în aer liber, precum și servicii medicale.

În cadrul Amber Forest s-au vândut deja peste 500 de locuințe verzi. Mai mult, în anul 2023, compania a început să livreze primele vile din prima fază a proiectului.

Alex crede cu tărie în sustenabilitate, antreprenoriat și munca în echipă. Împreună cu partenerii săi de afaceri, el a fost implicat într-o varietate de proiecte din domenii precum cel imobiliar, tehnologic, retail, energie regenerabilă, telecomunicații și sănăt ate. Îi place să petreacă timp cu familia și este, de asemenea, pasionat de tenis și baschet.

Alex Skouras is Co-Founder and Managing Partner of Alesonor, a wellbeing community developer with over 21 years of experience in Romania.

With a strong educational background from the Technical University in Athens (NTUA) and the London School of Economics and Political Science (LSE), Alex has been coordinating the operations and expansion of Alesonor, overseeing the development of all its real estate projects since 2003 with his partners.

He is also a Founding Member of Epower, a development company active in the renewable energy sector since 2007 with several wind and solar projects, of IQBOX and Cosmos Mobile, companies active in the telecom industry, and of Wellness Solutions, a company distributing sports and fitness brands.

At Alesonor, Alex leads the company’s latest ground-breaking project, Amber Forest, the first complete suburb in Romania. This 31-hectare mix-use sustainable development offers a unique living experience. Amber Forest features over 700 nZEB smart villas and apartments, high-quality infrastructure, a 5-hectare park, a sports club offering a wide range of sports and leisure facilities in partnership with Pescariu Sports & Spa, top quality educational services in partnership with Verita International School & Kindergarten, a commercial area with over 10,000 sqm for cafes, restaurants, a farmer’s market, a supermarket, a bakery and shops, co-working hub, outdoor cinema as well as medical services.

Alesonor has already sold over 500 green homes in Amber Forest. In 2023, the company started delivering the first villas from the first phase of the project.

Alex is a firm believer in sustainability, entrepreneurship and teamwork. Together with his business partners he has been deeply involved in a variety of projects in real estate, technology, retail, renewable energy, telecom and health. He loves spending time with his family and is also passionate about tennis and basketball.

ALEX SKOURAS

Co-Founder and Managing Partner, Alesonor

53 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Marcela Stancu are o experiență de peste 15 ani în marketing și este în prezent community director la Genesis Property. De-a lungul timpului, Marcela și-a cultivat expertiza în roluri centrate pe ospitalitate, experiențe cu oamenii și construirea de comunități.

Parcursul său profesional variat a purtat-o prin sectoarele telecomunicațiilor, media și divertisment. Mai mult, trecerea în sectorul ospitalității i-a amplificat și mai mult capacitatea înnăscută de a interacționa cu un public foarte divers.

Obiectivul Marcelei este de a contribui la crearea unor comunități vibrante și primitoare, care nu numai că sprijină creșterea afacerilor, dar creează și legături durabile.

Anul trecut, Genesis Property a finalizat cea de-a doua fază de dezvoltare a campusului de afaceri YUNITY Park. Proiectul a fost finalizat în urma unei investiții de 20 de milioane de euro și include o pădure urbană și o rețea diversă de zone de lucru, toate concepute în jurul interacțiunilor sociale, al conexiunii cu natura și al sustenabilității.

În acest an, Genesis Property se va concentra pe stimularea experiențelor unice din YUNITY Park și din West Gate Business District. Un obiectiv-cheie va fi finalizarea ultimei faze de dezvoltare a YUNITY Park.

În același timp, un impuls major pentru 2024 este avansarea spre obiectivele de sustenabilitate ale Genesis Property. Având în vedere criza climatică – cea mai serioasă provocare a vremurilor noastre, cu implicații profunde pentru industria imobiliară –, dezvoltatorul își propune să reducă semnificativ emisiile de carbon în întregul său portofoliu. Obiectivul Genesis Property este de a finaliza procesul de decarbonizare cu un deceniu înainte de termenul-limită din 2040, stabilit de Comisia Europeană prin Green Deal.

MARCELA STANCU

Community Director, Genesis Property

Marcela Stancu has over 15 years’ worth of experience in marketing and currently works as Community Director at Genesis Property. Over the years, Marcela has cultivated her expertise in roles centred around hospitality, people experiences, and community building.

Her varied career path has taken her through the telecommunications, media, and entertainment sectors. Her transition into the hospitality sector further amplified her innate ability to engage with wide-ranging audiences, laying the groundwork for her to craft memorable experiences and fostering a robust community spirit.

Marcela’s goal is to contribute to the creation of vibrant, welcoming communities that not only support business growth but also build lasting connections.

Last year, Genesis Property completed the second development phase of the YUNITY Park business campus. The project was completed following a €20 million investment and features an urban forest and a diverse network of working areas, all designed around social interactions, connection with nature, and sustainability.

In the coming year, Genesis Property will focus on boosting the unique experiences at YUNITY Park and the West Gate Business District. A key focus will be on completing the third and final development phase of YUNITY Park.

Simultaneously, a major impetus for 2024 is advancing towards Genesis Property’s sustainability objectives. Faced with the climate crisis—the most formidable challenge of our times, with profound implications for the real estate industry— the developer aims to significantly reduce carbon emissions across its portfolio. Genesis Property’s ambitions are to achieve the decarbonization process a decade ahead of the 2040 deadline set by the European Commission’s Green Deal.

54

Vlad Stanislav are peste 22 de ani de experiență în management și este director general al iO Partners începând din 2023. Acesta s-a alăturat JLL România în 2023, iar la jumătatea anului, compania și-a schimbat modelul de funcționare pentru a deveni un partener preferat al iO Partners.

Una dintre cele mai importante realizări ale lui Vlad este lansarea cu succes a Tetris în România și integrarea în JLL, urmată de tranziția către o nouă entitate într-un interval de doar doi ani.

Această oportunitate profesională unică i-a permis să contribuie semnificativ la construirea unui nou brand, la definirea valorilor și culturii organizaționale, conducând în același timp una dintre cele mai experimentate echipe de specialiști în imobiliare de pe piață.

Anul 2023 a marcat un moment crucial în evoluția iO, prin redefinirea modelului său de funcționare în piețele din ECE. În ciuda transformării, compania a obținut rezultate notabile pe segmentele de office leasing, industrial leasing și capital markets.

În acest an, accentul principal al companiei este pe consolidare. iO Partners își propune să-și conserve poziția de lider în liniile de afaceri tradiționale, să se extindă în teritorii noi și să-și dezvolte în continuare serviciul de consultanță în domeniul energie recent lansat, adoptând o strategie bazată pe date care să asigure agilitate și inovație.

În același timp, noile inițiative de CSR ale companiei se vor concentra pe sprijinirea educației prin parteneriate strategice.

Vlad este dedicat dezvoltării mediului de afaceri și este membru activ al mai multor organizații. Este un lider dinamic cu o mentalitate antreprenorială și o pasiune pentru precizie și coordonare. De asemenea, este colecționar de ceasuri și instrumente de scris.

Vlad Stanislav has over 22 years of management experience and has been the Managing Director of iO Partners since 2023. He joined JLL Romania in 2023 and in mid-2023 the company changed its operating model to a preferred partnership with iO Partners.

One of Vlad’s proudest achievements is the successful launch of Tetris in Romania, its integration into JLL, followed by the transition to a new entity in the span of only two years.

This unique career opportunity allowed him to contribute significantly to building a new brand, shaping its values and organisational culture, while leading one of the most experienced real estate teams on the market.

2023 marked a pivotal moment in iO’s evolution, by redefining its operating model across CEE markets. Despite the transformation, the company secured top rankings in industrial leasing, office leasing, and capital markets.

This year, the agency’s primary focus is on consolidation. iO Partners aims to solidify its top position in traditional business lines, expand into new territories, and further develop its recently launched energy advisory service, while embracing a data-driven strategy that will ensure agility and innovation.

At the same time, the agency’s new CSR initiatives will concentrate on supporting education through strategic partnerships.

Actively involved in business communities, the executive is dedicated to developing the business environment and is an active member of several organisations. Vlad is a dynamic leader with an entrepreneurial mindset and a passion for precision and coordination. He is a collector of watches and writing instruments, a sign of his appreciation for craftsmanship and attention to detail.

Managing Director, iO Partners VLAD STANISLAV 55 2024 PROPERTY-FORUM.EU

Daniel State este managing partner al Rustler România din anul 2017 și s-a alăturat companiei în 2012, în calitate de managing director. În această perioadă, el a condus compania pe o cale de creștere constantă, consolidând-o pe piața locală.

Cu o carieră de peste un deceniu în facility și property management și mai mult de 20 de ani în sectorul imobiliar, Daniel a contribuit cu expertiza sa ca inginer civil și cu perseverența în aplicarea de soluții sustenabile.

Daniel spune că este foarte mândru că a supervizat creșterea unei echipe de profesioniști de o încredere remarcabilă, care a transformat Rustler într-un expert în facility management tehnic în România.

În ultimul an, Rustler a continuat să exceleze în furnizarea întregii game de servicii imobiliare, marcând mai multe realizări notabile în sectoarele de facility management, consultanță și brokeraj. De asemenea, compania și-a îmbunătățit inițiativele de CSR.

În 2024, Rustler se concentrează pe continuarea dezvoltării în sectorul de facility management. Printre prioritățile sale strategice se numără utilizarea tehnologiilor emergente pentru a optimiza furnizarea de servicii, extinderea razei de acțiune la nivel național și îmbunătățirea programelor de dezvoltare a angajaților așa încât echipa Rustler să-și mențină expertiza de top la nivel de industrie.

În afara muncii, Daniel găsește o imensă bucurie în arta culinară și în liniștea navigării în largul mării.

Dincolo de pasiunea sa culinară, el se dedică, de asemenea, sprijinirii inițiativelor caritabile care se concentrează pe educație și activităților de „a da înapoi comunității”, reflectând angajamentul său față de valorile personale, ca tată, lider și ființă umană.

DANIEL STATE

Managing Partner, Rustler Romania

Daniel State has been the Managing Partner of Rustler Romania since 2017 and joined the company in 2012 as Managing Director. During this period, he has navigated the company through constant growth, consolidating Rustler’s position within the strongest service providers.

With a career spanning over a decade within facility and property management and more than 20 years in the real-estate sector, Daniel contributed with his expertise as a civil engineer and his perseverance in applying sustainable solutions.

Daniel says that one of his proudest professional achievements is the growth of a team of professionals of outstanding reliability, which transformed Rustler into an expert in technical facility management within Romania.

Over the last year, Rustler has continued to excel in delivering the full range of real-estate services, marking several notable achievements in the facility management and consultancy & brokerage sectors. In addition, the company’s commitment to CSR became a higher priority, both locally and at group level.

Looking ahead to 2024, Rustler focuses on further growth and advancement in the facility management sector. Its strategic priorities include using emerging technologies to optimise service delivery, expanding the national reach and enhancing employee development programs to ensure Rustler’s team remains at the forefront of industry expertise.

Outside professional commitments, Daniel find immense joy in the culinary arts and the tranquility of sailing the open sea.

Beyond his culinary passion, he is also dedicated to supporting charitable initiatives that focus on education, and “giving back to community” activities, reflecting his commitment to personal values, as a father, leader and human being.

56

Mihnea Șerbănescu este fondatorul unuia dintre cele mai longevive businessuri din România, ale cărui baze le-a pus în urmă cu peste 30 de ani. Lansată sub numele de Echinox Consulting, compania funcționează acum sub brandul Cushman & Wakefield Echinox. Astfel, compania este afiliatul din România al Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor de consultanță imobiliară.

Formarea unui nucleu de oameni, care a crescut și s-a dezvoltat alături de companie, a fost completată de-a lungul anilor cu colegi noi, cu competențe și experiențe variate.

2023 a fost un nou an de creștere pentru Cushman & Wakefield Echinox. Mihnea subliniază performanța departamentului de birouri, condus de Mădălina Cojocaru, care anul trecut a realizat unele dintre cele mai importante tranzacții de leasing, ceea ce a propulsat compania pe primul loc în privința activității de închiriere de birouri.

Pe segmentul de retail, compania a adus în premieră pentru România branduri noi precum Jimmy Key sau Wittchen, iar pe segmentul închirierilor de spații industriale, compania se menține în topul celor mai activi consultanți. Departamentul de asset services și-a extins portofoliul cu noi proprietăți și cu noi chiriași, ajungând să administreze proiecte de aproape 500.000 mp, în timp ce echipa de evaluări a evaluat peste 400 de proprietăți.

Compania a continuat să crească și pe partea de project management prin câștigarea unor noi mandate, dar și pe cea a serviciilor de certificări verzi, cel mai important proiect realizat fiind portofoliul eMAG din România și Ungaria.

În afara biroului, Mihnea este pasionat de călătorii, de cafea și de vinuri, dar și de ultimele tendințe în tehnologie.

Mihnea Șerbănescu is the Founder of one of the longestrunning businesses in Romania, whose foundations he laid over 30 years ago. Launched as Echinox Consulting, the company now operates under the Cushman & Wakefield Echinox brand. Thus, the agency is the Romanian affiliate of Cushman & Wakefield, one of the global leaders in real estate consulting services.

Formed of a core group of people, which has grown and developed alongside the company, has been complemented over the years by new colleagues with varied skills and experience.

2023 was another year of growth for Cushman & Wakefield Echinox. Mihnea highlights the performance of the office department, led by Madalina Cojocaru, which last year completed some of the most important leasing transactions. This sent the agency to the top of the office leasing business in Romania.

In the retail segment, the agency brought new brands such as Jimmy Key and Wittchen to Romania for the first time, and in the industrial space leasing segment, the company remains among the most active consultants. The asset services department has expanded its portfolio with new properties and new tenants, managing projects of almost 500,000 sqm, while the valuation team has valued over 400 properties.

The company also continued to grow on the project management side by winning new mandates, as well as green certification services, the most important completed project being the eMAG portfolio in Romania and Hungary.

Outside the office, Mihnea is passionate about travel, coffee and wine, as well as the latest trends in technology. He is in constant search of new culinary experiences in Bucharest and other areas.

General Director, Cushman & Wakefield Echinox

57 2024 PROPERTY-FORUM.EU
MIHNEA ȘERBĂNESCU

Affan Yildirim este director general și membru al consiliului de administrație al Anchor Grup din anul 2015, fiind și membru în consiliul de administrație al Shopping MallDova din 2017.

Are o solidă pregătire academică în finanțe și administrarea afacerilor, iar cariera și-a început-o la PwC. Șapte ani mai târziu, a fost numit director financiar și vicepreședinte al Credit Europe

Leasing IFN. În 2012, s-a alăturat Anchor Grup în calitate de CFO, preluând ulterior rolul de director general interimar. Datorită expertizei și realizărilor sale, Affan a fost numit director general al companiei trei ani mai târziu. În actualul rol, Affan supervizează toate proiectele și planurile de afaceri ale companiei.

Acesta a coordonat proiectul complex de renovare a celor două centre comerciale ale companiei – București Mall și Plaza România. În același timp, a supravegheat dezvoltarea și procesul de vânzare a proiectelor rezidențiale marca Anchor Grup, respectiv InCity Residences, Pallady Towers și Select Residences, cel mai nou proiect din portofoliul companiei.

Anul 2024 are o semnificație specială pentru Anchor Grup, care sărbătorește 25 de ani de la deschiderea București Mall și 20 de ani de la deschiderea Plaza România.

Anchor Grup s-a impus ca un jucător puternic în industrie și un pionier pe piața locală, datorită realizărilor notabile în toate segmentele sale de afaceri. De remarcat că, acum 25 de ani, Anchor Grup a dezvoltat primul centru comercial modern din România, București Mall, care a devenit un punct de reper urban iconic.

De la începutul operațiunilor locale în 1999, Anchor Grup s-a adaptat continuu pentru a răspunde cerințelor dinamice ale clienților și s-a concentrat pe oferirea unei experiențe complete și personalizate.

AFFAN YILDIRIM

General Manager and Board Member, Anchor Grup and Shopping MallDova

Affan Yildirim has been the General Manager and Board Member of Anchor Grup since 2015, and from 2017 he is also part of the Board of Shopping MallDova.

He has a strong academic background in finance and business administration and started his career at PwC. Seven years later he was named Financial Director and Vice President of Credit Europe Leasing IFN. In 2012, he joined Anchor Grup as CFO, later assuming the role of Interim General Manager. Based on his expertise and accomplishments, Affan was appointed General Manager of the company three years later. In his executive position, Affan oversees all the company’s projects and business plans.

He coordinated the complex renovation project of the company’s two shopping centres – București Mall and Plaza România. At the same time, he oversaw the development and the sale process of Anchor Grup’s residential projects, InCity Residences, Pallady Towers and Select Residences, the newest project in the company’s portfolio.

2024 has a special significance for Anchor Grup, celebrating 25 years of București Mall and 20 years of Plaza România.

Anchor Grup has established itself as a leading industry player and a local market pioneer through significant achie ve m ents across all its business segments. Notably, 25 years ago, Anchor Grup developed Romania’s first modern shopping centre, București Mall, which has become an iconic urban landmark.

Since starting local operations in 1999, Anchor Grup has continuously adapted to meet the continuously changing demands of customers and focused on providing a seamless and personalised experience.

58
25-26 November – Vienna, Austria CEE PROPERTY FORUM 2024 More information and registration: www.property-forum.eu

THE 10 MOST ACTIVE MARKETING PROFESSIONALS IN REAL ESTATE

TOP 10 CEI MAI

ACTIVI PROFESIONIȘTI ÎN MARKETING DE PE

PIAȚA IMOBILIARĂ

Alexandra Bucur este project marketing & communication manager pentru divizia de dezvoltare comercială Skanska din ECE. S-a alăturat echipei Skanska în 2016 ca marketing & communication manager pentru România și Ungaria, ulterior preluând și coordonarea inițiativelor de marketing și comunicare pentru proiectele din Cehia și Polonia. Cea mai mare satisfacție a Alexandrei o reprezintă oportunitatea de a face parte dintr-un mediu multicultural și divers, de a acționa ca un facilitator pentru oamenii din echipa ei și de a identifica, împreună cu ei, cele mai bune idei și soluții. Are o atenție desăvârșită pentru detalii și își pune toată energia în a face lucrurile să se întâmple. În afara sferei profesionale, adoră să călătorească și își ia mereu energia din timpul petrecut cu oamenii dragi. Designul de bijuterii este una dintre pasiunile Alexandrei, fiind o formă artistică de exprimare a creativității ei.

Alexandra Bucur is the Project Marketing & Communication Manager for Skanska’s commercial development business unit in CEE. She joined Skanska in 2016 as Marketing & Communication Manager for Romania and Hungary, later on adding the marketing and communications initiatives for the projects in the Czech Republic and Poland. The most rewarding thing for her is to be part of a diverse and multicultural environment, to act as an enabler for the people in her team and together with them to identify the best ideas and solutions. She pays great attention to details and puts all her energy into making things happen. Outside the professional sphere, Alexandra loves to travel and always gains great energy from spending time with her loved ones. Jewelry design is one of Alexandra’s passions, being an artistic way of expressing her creativity.

ALEXANDRA BUCUR

Project Marketing & Communication Manager, Skanska

Anca Buzatu este head of marketing pentru AFI Europe România începând cu ianuarie 2024. Ea supervizează întreaga strategie de comunicare corporate a companiei în România, acoperind și diviziile de retail, birouri și rezidențial. Anca s-a alăturat echipei AFI Europe România în 2020, în calitate de marketing manager pentru AFI Cotroceni, cel mai mare centru comercial din România. Cu o experiență de peste 15 ani și un palmares dovedit de inovație, colaborare și impact, ea susține misiunea companiei de a celebra excelența, de a evolua și de a-și consolida poziția de lider de piață. Anca este licențiată în Psihologie și are o diplomă profesională de la The Digital Marketing Institute. În timpul liber, îi place să descopere cultura, tradițiile și aromele diferitelor destinații, să urmărească documentare și să se uite la meciurile de fotbal din Premier League.

Anca Buzatu is the Head of Marketing for AFI Europe Romania starting January 2024. She oversees the entire coroporate communication strategy of the company in Romania, covering also the retail, office and residential divisions. Anca joined AFI Europe Romania in 2020 as Marketing Manager for AFI Cotroceni, the biggest shopping centre in Romania. With more than 15 years of experience and a proven track record of innovation, collaboration and impact she is committed to advancing the company’s mission of celebrating excellence, driving progress and solidifying its position as a market leader. Anca has a Bachelor’s degree in Psychology and a professional diploma from The Digital Marketing Institute. In her free time she enjoys discovering the culture, traditions and flavours of different destinations, binge watching documentaries and watching Premier League football matches.

ANCA BUZATU

Head of Marketing, AFI Europe Romania

61 2024 PROPERTY-FORUM.EU

ANDREEA CIOBANU

IULIA IANA

Marketing

Directorul de marketing al Hagag Development Europe, Andreea Ciobanu, are o experiență profesională de 14 ani în industria MARCOMM, din care mai mult de jumătate concentrată pe comunicarea de proiecte imobiliare și pe construirea de branduri de dezvoltator. În rolul său actual, Andreea dezvoltă și coordonează strategiile de marketing pentru un portofoliu de nouă proiecte imobiliare care deservesc diferite segmente ale pieței, un produs de birouri servisate, precum și strategia de comunicare corporativă, analizând constant comportamentul consumatorilor, măsurând și optimizând funnel-ul de marketing pentru a se asigura că toate activitățile sunt eficiente și rentabile.

Hagag Development Europe’s Chief Marketing Officer, Andreea Ciobanu, brings to the table 14 years’ worth of professional experience in the MARCOMM industry, out of which more than half focused on marketing & communicating real estate projects, and building developer brands. In her current role, Andreea develops and manages competitive marketing strategies for a portfolio comprising 9 real estate developments spanning multiple industry segments, a serviced offices product and corporate communication efforts, constantly analyzing consumers’ behaviour, measuring, and optimizing the marketing funnel to ensure that all activities are effective, efficient, and demonstrate ROI.

Iulia Iana este directorul de marketing al HILS Deve l opment, compania românească de dezvoltări rezidențiale și mixed ­ use cu 11.000 de locuințe construite și vândute și 19 ani de experiență în piață. Iulia implementează strategia companiei concentrată pe segmentul mediu+, cu o viziune de dezvoltare pe 20 de ani și misiunea de a oferi un trai de calitate cât mai multor locuitori. Ea coordonează echipele de marketing în sistem agile cu echipele de dezvoltare, vânzări și comunicare pentru cele șase proiecte lansate ale companiei și noile proiecte în pipeline. Cu o experiență de 13 ani în marketing, pe segmentele automotive și rezidențial, Iulia este un lider dedicat ce își propune să exploreze noi orizonturi în marketing, promovând excelența prin inovație în echipele pe care le coordonează.

Iulia Iana is the Marketing Director of HILS Development, a Romanian residential and mixed ­ use development company with 11,000 homes built and sold and 19 years of experience in the market. Iulia implements the company’s strategy focused on the mid+ segment, with a 20-year development vision to provide quality living to as many residents as possible. She coordinates the agile marketing teams with the development, sales and communication teams for the company’s six launched projects and new projects in the pipeline. With 13 years of marketing experience in the automotive and residential segments, Iulia is a dedicated leader who aims to explore new horizons in marketing, promoting excellence through innovation in the teams she leads.

62

Cu o experiență profesională de peste un deceniu, Simona Iordache a coordonat eforturi strategice de marketing în sectorul de sănătate și fitness din România, elaborând campanii de impact pentru un lider important al industriei.

De la preluarea poziției de senior marketing executive al Bog’Art în aprilie 2023, Simona a gestionat proiecte de marketing și inițiative de evenimente, folosindu-și capacitatea de adaptare la schimbări pentru a susține avantajul competitiv al companiei. În plus, atenția meticuloasă la detalii și capacitatea ei de a promova conexiuni de durată deschid calea pentru alianțe strategice, alimentând astfel creșterea companiei. Dincolo de angajamentele sale profesionale, Simona își găsește armonia echilibrând munca cu călătoriile și momentele dedicate familiei, lăsând o amprentă de durată atât în sfera sa profesională, cât și dincolo de ea.

With over a decade of experience, Simona Iordache has coordinated strategic marketing endeavors within Romania’s health and fitness sector, crafting impactful campaigns for a prominent industry leader. Since assuming the position of Senior Marketing Executive at Bog’Art in April 2023, Simona has managed marketing projects and event initiatives, leveraging her adaptability to changes to sustain the company’s competitive advantage. Furthermore, her meticulous attention to detail and her ability to foster lasting connections open the path for strategic alliances, thereby fuelling the company’s growth. Beyond her professional commitments, Simona finds harmony by balancing work with travel and cherished family moments, leaving a lasting imprint both within and beyond her professional sphere.

SIMONA IORDACHE

Senior Marketing Executive, Bog’Art

Simona Macovei are o experiență de peste zece ani în domeniul comunicării imobiliare. Începând cu anul 2022, este parte din echipa SMA Real Estate Kluster, linia de business dedicată comunicării pentru piața imobiliară din cadrul companiei Șerban & Musneci Associates PR & PA. În cadrul SMA, lucrează cu un portofoliu complex de clienți care include Arqa Estate, Cosmopolis, Imoteca, Nusco Imobiliara, Pinum Doors & Windows, Pedro Construct, STC Partners și North Bucharest Investments. Simona are studii în științele comunicării și psihologie. Ea crede cu tărie în puterea pieței imobiliare de a modela economia. Anterior, a deținut roluri în departamentele de marketing și PR ale unor companii importante, precum P3 Logistic Parks, Băneasa Developments, The Concept Real Estate sau Crosspoint Real Estate – asociat internațional Savills.

Simona Macovei has over 10 years’ worth of experience in real estate communication. Since 2022 she is part of SMA Real Estate Kluster team, the dedicated communication business line for the real estate market within Șerban & Musneci Associates PR & PA company. At SMA, she works with a complex portfolio of clients that includes Arqa Estate, Cosmopolis, Imoteca, Nusco Imobiliara, Pinum Doors & Windows, Pedro Construct, STC Partners and North Bucharest Investments. Simona has degrees in communication science and psychology. She is a strong believer in the power of the real estate market to shape the economy. Previously, she covered roles in Marketing and PR departments in important companies such as P3 Logistic Parks, Baneasa Developments, The Concept Real Estate and Crosspoint Real Estate – an international Savills associate.

SIMONA MACOVEI

Senior Real Estate PR Consultant, SMA

63 2024 PROPERTY-FORUM.EU

CĂTĂLIN NĂSTĂSOIU

VP Marketing Strategy, Genesis Property

MARIA NEDA

Deputy Head PR & Research, Fortim Trusted Advisors

Cu o experiență de peste 25 de ani în branding și strategie de marketing, Cătălin Năstăsoiu lucrează cu Genesis Property într­ o gamă largă de proiecte creative, inclusiv conceptul YUNITY. Cătălin este specializat în Design Industrial, cu o diplomă de master în Arte Decorative și Design de la Universitatea de Arte din București. Este unul dintre semnatarii imaginii și designului de comunicare pentru PRO TV, de la lansarea postului până în 2000, când s-a stabilit la New York, unde a înființat CATAPULT Creative Partners Inc. Aici a colaborat cu branduri și companii precum Paramount Pictures, Cannon, New York University, Loews Communications, R&R Live sau CNN International. Întors în România, a dezvoltat brandul RoNativ și a făcut parte din echipa de comunicare pentru reprezentarea României la cea de-a 57-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția.

With over 25 years of experience in branding and marketing strategy, Cătălin Năstăsoiu works with Genesis Property on a wide range of creative projects, including the YUNITY concept. Cătălin specialises in Industrial Design, with a Master’s degree in Decorative Arts and Design from the University of Arts in Bucharest. He is one of the authors of the image and communication design for PRO TV from the launch of the station until 2000, when he settled in New York, where he founded CATAPULT Creative Partners Inc. Here he collaborated with brands and companies such as Paramount Pictures, Cannon, New York University, Loews Communications, R&R Live and CNN International. Back in Romania, he developed the brand RoNativ and was part of the communications team for the representation of Romania at the 57th Venice Biennale.

Maria Neda este deputy head PR & research la Fortim Trusted Advisors, membru al Alianței BNP Paribas Real Estate în România. Ea are o experiență de peste 20 de ani în comunicare, din care zece ani în PR & media și 12 ani în presă. În cadrul echipei de comunicare și marketing, Maria a demonstrat expertiză și inovație în gestionarea reputației și în transmiterea mesajelor strategice, aducând astfel valoare întregii echipe. Doi ani a fost realizator, producător și moderator al emisiunii „Casa Perfectă” de la RFI și a scris sute de articole despre piața imobiliară în publicații de renume. Proiectul pe care-l prețuiește cel mai mult este cartea „Cum să-ți cumperi o casă!”, publicată în trei ediții actualizate, cu un total de 9.000 de exemplare. În timpul liber, Maria joacă baschet și se implică în activități de caritate, oferind ajutor copiilor care doresc să-și continue studiile și nu au posibilități materiale.

Maria Neda is Deputy Head PR & Research at Fortim Trusted Advisors, member of the BNP Paribas Real Estate Alliance in Romania. She has more than 20 years of experience in communications, 10 of them in PR & Media and 12 years in press. Within the communications and marketing team, Maria has demonstrated expertise and innovation in reputation management and strategic messaging, bringing value to the entire team. For two years she was producer and moderator for RFI’s Casa Perfectă show, and has written hundreds of articles on the real estate market for important publications. His most cherished project is the book “How to buy a house!”, published in three updated editions with a total of 9,000 copies. In her spare time, Maria plays basketball and is involved in charity work, especially helping children who want to continue their education and are not materially able.

64

Cu o carieră de peste 15 ani în marketing și vânzări, dintre care zece ani în domeniul imobiliar, Eliza Onică s­a alăturat în februarie 2024 echipei Vastint România în rolul de senior marketing manager, aducând cu ea, pe lângă experiența în domeniu, entuziasm și o viziune proaspătă asupra industriei. Eliza și-a dorit întotdeauna să lucreze în medii dinamice care să îi ofere oportunități de dezvoltare și în care creativitatea să fie încurajată și apreciată. Cu o atenție deosebită la detalii și abilități remarcabile de organizare, ea reușește să găsească echilibrul între viața profesională și cea personală. Una dintre pasiunile ei cele mai mari este să petreacă timp liber alături de fiul său. Experimentând activități precum înotul, mersul pe role și cățăratul, Eliza își încurajează fiul să exploreze lumea și să își dezvolte încrederea în sine, în timp ce ea însăși redescoperă bucuria jocului și a aventurii.

With a career spanning over 15 years in marketing and sales, including 10 years in the real estate industry, Eliza Onică joined Vastint Romania’s team in February 2024 as a Senior Marketing Manager, bringing with her not only industry experience but also enthusiasm and a fresh vision. Eliza has always sought to work in dynamic environments that offer opportunities for development and where creativity is encouraged and appreciated. With a keen attention to detail and remarkable organisational skills, she manages to strike a balance between her professional and personal life. One of her greatest passions is spending leisure time with her son. By engaging in activities such as swimming, rollerblading, and climbing, Eliza encourages her son to explore the world and build self-confidence, while rediscovering the joy of play and adventure herself.

ELIZA ONICĂ

Senior Marketing Manager, Vastint Romania

Ileana Teriteanu conduce departamentul de marketing & PR al CPI România, coordonând campaniile de PR și comunicare corporate pentru proiectele din portofoliul companiei. Printre acestea se numără clădirile de birouri şi centrele comerciale VIVO!, Sun Plaza, Centrul Comercial Felicia şi Stop Shop. Ea are o experiență de peste 20 de ani în marketing şi comunicare, atât în agenții de publicitate şi PR, cât şi de partea clientului. Experiența sa de lucru include un portofoliu divers de branduri, de la titluri de presă şi produse de îngrijire personală, până la branduri orologere de lux şi, în ultimii ani, real estate comercial. La nivel personal, Ileana adoră să citească, să meargă cu bicicleta şi, oricând mai găsește un pic de timp, să joace jocuri video.

Ileana Teriteanu heads the marketing & PR department of CPI Romania, coordinating the corporate PR and communication campaigns for the projects in the company’s portfolio. These include office buildings and the VIVO! shopping centres, Sun Plaza, Felicia Shopping Centre and Stop Shop. She has more than 20 years of experience in marketing and communications, both in advertising and PR agencies and on the client side. Her work experience includes a diverse portfolio of brands, ranging from print headlines and personal care products to luxury watch brands and, in recent years, commercial real estate. On a personal level, Ileana loves reading, cycling and, whenever she can find some time, playing video games.

ILEANA TERITEANU

Marketing & PR Manager, CPI Romania

65 2024 PROPERTY-FORUM.EU
INTERVIEWS AND ARTICLES INTERVIURI ȘI ARTICOLE

NOI TENDINȚE PE PIAȚA IMOBILIARĂ – CONVERSIA CLĂDIRILOR EXISTENTE

Piața imobiliară este puternic conectată la evoluțiile din economia locală, regională și chiar globală, astfel că provocările din ultimii ani – creșterea costurilor de construcție, modificarea preferințelor consumatorilor de spații și disponibilitatea finanțării – și-au pus amprenta pe strategiile de dezvoltare pe termen mediu și lung. Astfel, jucătorii caută soluții pentru optimizarea afacerilor, analizează noi modele de business și iau în calcul chiar reconversia unor proprietăți, pentru care cererea a încetinit și se prefigurează să rămână scăzută în următorii ani (cum ar fi clădirile de birouri), în spații cu destinație mixtă sau proiecte rezidențiale pentru închiriere.

Această tendință este destul de avansată în Statele Unite ale Americii (SUA), unde s-a constatat că, odată cu trecerea la modelul de lucru hibrid, au rămas multe spații de birouri nefolosite care, dacă ar fi transformate, ar putea contribui la atenuarea deficitului de locuințe la prețuri accesibile de pe piața americană. Estimările Deloitte arată că, până în 2030, se pot pune pe piață aproximativ 14.700 de unități locative la prețuri accesibile în întreaga țară, luând în calcul că doar 20% din spațiile de birouri vacante se pot converti în astfel de locuințe.

Mai mult, constatând declinul din piața de birouri, autoritățile din mai multe state americane au propus măsuri de sprijin pentru inițiativele de transformare a clădirilor de business în spații locative, urmărind, astfel, să diminueze deficitul de locuințe din piață. Indirect, reglementările de acest tip ajută și jucătorii din piața imobiliară să își eficientizeze activele. Totuși, este de așteptat ca acest trend să se manifeste mai degrabă în cazul clădirilor din clasele B și C, având în vedere că probabilitatea ca activele din clasa A să rămână vacante pe termen lung este redusă, datorită tendințelor de închiriere cu accent pe calitate și locație, care susțin ocuparea în astfel de spații.

Reprofilarea, cuvântul de ordine în Europa Centrală Piața de birouri este în stagnare și în Europa Centrală, reprofilarea pe alte segmente ale pieței fiind cea mai importantă tendință a anului 2024, potrivit studiilor Deloitte, având în vedere că un sfert dintre jucătorii analizați iau în calcul o astfel de schimbare. Însă aici este vorba atât de dezvoltatorii de birouri (trei sferturi), cât și de cei de spații comerciale (jumătate) care susțin că se vor orienta către

alte sectoare în acest an, în special către active cu destinație mixtă (care pot fi rapid transformate în funcție de domeniul în care există cerere de ocupare) sau proiecte rezidențiale pentru închiriere. În același timp, procentul investitorilor care se vor concentra pe clădiri de birouri în perioada imediat următoare a scăzut semnificativ (doar 4%), în timp ce un sfert se declară în favoarea tranziției de la birouri către sectorul industrial sau hotelier, urmate de clădirile cu destinație mixtă și comerțul cu amănuntul.

Și în România se manifestă trendul de reconversie a clădirilor de birouri în spații de locuit încă de la debutul pandemiei, pe fondul creșterii ratei de neocupare, dar în această perioadă se discută și transformarea unor spații comerciale în clădiri de birouri. În consecință, este o piață dinamică, iar flexibilitatea este esențială pentru maximizarea rezultatelor financiare.

Așadar, tendința de reprofilare sau de reconversie a activelor câștigă tot mai mult teren în rândul jucătorilor din piața imobiliară, însă procesul este destul de costisitor, astfel că rezultatele pozitive ar putea să apară abia peste câțiva ani. În aceste condiții, și ținând cont de transformările tot mai accelerate din economia globală, viitoarele dezvoltări imobiliare probabil vor fi din start proiectate astfel încât să permită utilizări multiple și o reconversie mai rapidă, pentru a scurta perioada de revenire la profitabilitate.

În plus, dincolo de flexibilizarea proprietăților imobiliare pentru a servi mai multor scopuri, strategiile de dezvoltare pe termen mediu trebuie să conțină și dotări cu tehnologii avansate, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, direct sau indirect, prin analizarea datelor colectate de sisteme performante, care poate conduce la identificarea unor nevoi ale utilizatorilor și la soluții de abordare a acestora. Astfel, tehnologii precum cele de conservare a apei, de optimizare a sistemelor de încălzire, ventilare, aer condiționat, panourile solare și alte surse regenerabile de energie pot reduce impactul negativ al clădirilor asupra mediului, în timp ce sistemele de automatizare a clădirilor și întreținerea predictivă pot eficientiza gestionarea acestora. În aceste condiții, se pot face economii considerabile de timp, materiale, energie etc.

În prezent, clădirile reprezintă 40% din consumul global de energie și 33% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră,

Alexandra Smedoiu, partener, și Marius Vasilescu, partener, Deloitte România
68

astfel că, prin dezvoltarea de clădiri inteligente, sectorul imobiliar își va aduce contribuția la modelarea unui viitor sustenabil.

Această oportunitate este foarte importantă, însă valo r ifi carea ei va depinde de echiparea clădirilor cu dispozitive conectate (care să ofere informații comportamentale pentru gestionarea clădirilor, dar care trebuie să fie utilizate în mod eficient și etic, pentru a le maximiza beneficiile, respectând în același timp viața privată a persoanelor), dar și de capacitatea companiilor de a se proteja de atacurile cibernetice, principala amenințare la adresa acestor investiții.

Factori care pot contribui la creșterea valorii unei proprietăți

În consecință, jucătorii din piața imobiliară, inclusiv cei din România, trebuie să își reevalueze portofoliile și să analizeze în ce măsură anumite active sunt pretabile pentru reconversie, care ar fi costurile aferente și cum ar putea maximiza valoarea activelor deținute.

În acest scop, companiile ar trebui să țină cont de conceptele care stau la baza valorii unei proprietăți imobiliare, de factoriicheie care influențează această valoare și să își construiască strategii pentru a crește valoarea investiției. În materie de factori care contribuie la aprecierea generală a unei proprietăți, aceștia pot varia de la caracteristicile fizice ale proprietății, cum ar fi mărimea sau starea acesteia, la dotările tehnice, până la locație și la condițiile economice din piață, în

special în domeniul pe care proprietatea îl deservește sau în domeniile pentru care s-ar preta la reconversie.

Localizarea este extrem de importantă, în special în cazul în care proprietarul analizează reconversia din clădire de birouri în bloc de locuințe, spre exemplu, pentru că o astfel de decizie ar trebui să țină cont și de atractivitatea zonei pentru populație – dacă este aproape de centru, cu o infrastructură de transport adecvată, cu școli bune și cu condiții bune de trai.

Amenajările și renovările ar putea contribui la creșterea valorii clădirilor, însă acestea trebuie realizate în funcție de destinația viitoare a clădirii, respectiv de tendințele în preferințele chiriașilor/utilizatorilor. Acestea pot varia de la compartimentare, la un design interior atractiv, amenajări exterioare în limita terenului aferent dezvoltării, dar și la dotări cu tehnologie inteligentă, cum ar fi sisteme de încălzire/răcire automatizate (care ar ajuta la optimizarea consumului de energie, în contextul creșterii preocupării generale pentru sustenabilitate), sisteme de securitate performante etc., pentru a transforma o clădire clasică în una smart. Înțelegerea acestor factori este esențială atât pentru a evalua corect o proprietate, cât și pentru a decide ce îmbunătățiri îi pot adăuga cea mai mare valoare.

În concluzie, piața imobiliară este în permanentă transformare, în concordanță cu evoluția economiei și cu schimbările intervenite în comportamentul utilizatorilor, astfel că și companiile din domeniu trebuie să dea dovadă de flexibilitate pentru a putea beneficia de toate oportunitățile care apar odată cu aceste schimbări.

69 2024 PROPERTY-FORUM.EU

NEW TRENDS IN THE REAL ESTATE MARKET – CONVERSION OF EXISTING BUILDINGS

The real estate market is strongly connected to the evolution of the economy at the local, regional, and global levels, so the challenges of recent years – increasing construction costs, changing preferences of consumers and availability of financing – have significantly impacted medium and longterm development strategies. Thus, players are looking for solutions to optimize business models, explore new ones and even consider the conversion of properties for which the demand has slowed down, and it is expected to remain low in the coming years (such as office buildings) into mixed-use spaces or residential-to-rent projects.

This trend is quite advanced in the United States of America (USA), where the shift to the hybrid working model increased office vacancies, and transforming these spaces could help mitigate the shortage of affordable housing in the US market. Deloitte estimates show that, by 2030, approximately 14,700 affordable housing units can be added to the market stock across the country, considering that only 20% of vacant office spaces can be converted into such homes.

Moreover, noting the decline in the office market, the authorities in several US states have proposed specific actions to support office-to-housing initiatives, aiming to reduce the housing deficit in the market. Indirectly, such regulations also help real estate players to streamline their assets. However, this trend is expected to manifest itself more in the case of class B and C buildings, as class A vacancies are unlikely to persist in the long term due to flight-to-quality tenancy trends supporting occupancy in this class profile.

Reprofiling, the main direction in Central Europe

The office market is also stagnating in Central Europe, with reprofiling on other market segments being the most important trend of 2024, according to Deloitte studies, given that a quarter of the analyzed players are considering such a change. Here both office (three quarters) and commercial (half) developers say they will focus on other sectors this year, especially on mixed-use assets (which can be quickly

transformed depending on the field with high demand) or residential-to-rent projects. At the same time, the percentage of investors who will focus on office buildings in the near future decreased significantly (only 4%), while a quarter favor the transition from offices to the industrial or hotel sector, followed by mixed-use buildings and retail.

In Romania there is also a trend of reconverting office buildings into housing since the onset of the pandemic, amid the increase in the vacancy rate, but currently the transformation of commercial spaces into office buildings is also discussed. As a result, the real estate market is dynamic and flexibility is the key to maximizing financial results.

Therefore, the trend of reprofiling or the reconversion of assets is gaining more and more ground among real estate players, but the process is quite costly, so positive results are expected within a few years. Under these circumstances, and considering the accelerating transformations in the global economy, future real estate developments are likely to be designed from the outset to allow multiple uses and faster reconversion, to shorten the payback period.

In addition, beyond making real estate more flexible to serve multiple purposes, medium-term development strategies must also incorporate advanced technology features to improve user experience, directly or indirectly, by analyzing data collected by high-performance systems, which can lead to identifying user needs and solutions to address them. Thus, technologies such as water conservation, the optimization of heating, solar panels and other renewable energy sources can transform the environmental impact of buildings, while building automation systems and predictive maintenance can streamline their management. Under these circumstances, minimizing time and material waste, reducing costs and energy, etc. can be made. Buildings currently represent 40% of global energy consumption and 33% of total greenhouse gas emissions, so smart buildings will give the real estate sector a leading role in shaping a sustainable future.

Alexandra Smedoiu, Partner, and Marius Vasilescu, Partner, Deloitte Romania
70

This opportunity is very important, but its benefits will depend on equipping buildings with connected devices (which provide behavioral insights for building management but must be used effectively and ethically to maximize their benefits while respecting individual privacy), but also on the companies’ ability to protect themselves from cyberattacks, the main threat to these investments.

Factors to consider for increasing the property value

Consequently, real estate players, including those in Romania, need to revalue their portfolios and analyze to what extent certain assets are suitable for conversion, what would be the related costs and how they could maximize the value of their assets.

To this end, companies should take into account the concepts underlying the value of a property, the key factors that influence this value and build strategies to increase the value of the investment. In terms of factors contributing to the overall appreciation of a property, they can range from the physical characteristics of the property, such as size or condition, technical facilities, location, and market conditions, especially in the area the property serves or in areas for which it would be suitable for conversion.

Location is extremely important especially if the owner is considering reconversion from an office building to an apartment building, for example, because such a decision should also consider the attractiveness of the area for people – proximity to the center, adequate transport infrastructure, good schools, and high living conditions.

Improvements and renovations could help increase the value of buildings, but they must be carried out according to the future use of the building, as well as trends in tenant/user preferences. These can range from allotment to an attractive interior design, landscaping within the development site boundary, to smart technology features such as automated heating/cooling systems (which would help optimize energy consumption, in the context of increasing general concern for sustainability), high-performance security systems, etc., to transform a classic building into a smart one. Understanding these factors is essential both to accurately assessing a property and to deciding the most suitable improvements to add value to the building.

In conclusion, the real estate market is constantly changing, in line with the economic developments and changes in user behavior, so companies must show flexibility to benefit from all the opportunities these changes provide.

71 2024 PROPERTY-FORUM.EU

OREGON PARK ARE O POZIȚIE FAVORABILĂ, CU GRAD DE OCUPARE DE 100%

Alina Necula, country manager al Lion’s Head în România, a discutat cu Property Forum despre planurile companiei de a dezvolta primul său proiect logistic în România și tranzacțiile strategice de închiriere în proiectul de birouri fanion al companiei, Oregon Park din București.

Cum a fost anul 2023 pentru Lion’s Head în ceea ce privește ocuparea birourilor și tranzacțiile de închiriere? Ne mândrim cu prelungirea parteneriatelor noastre cu cei doi chiriași de bază din Oregon Park, lideri de piață în sectoarele IT și servicii financiare. Acordurile recente de prelungire demonstrează abilitatea noastră de a extinde parteneriatul nostru de business, ca furnizor de spații și servicii.

Peste 43.000 mp dintr-o suprafață totală de 70.000 mp în Oregon Park au fost subiectul unor noi contracte de închiriere, fiind echivalentul a 62,5% din suprafața totală a proiectului. Suntem bucuroși să anunțăm că am reușit să securizăm toți chiriașii existenți cu acorduri aproape de expirare, semnând contracte de prelungire. Totodată, am ocupat spațiile vacante cu noi chiriași care intră în comunitatea Oregon Park. Astfel, Oregon Park se află în prezent într-o poziție favorabilă, cu o rată de ocupare de 100%.

Capacitatea noastră de a asigura un mediu de lucru adecvat pentru companiile din diferite industrii, culturi și cu nevoi diferite arată versatilitatea spațiilor noastre.

Ce priorități aveți din poziția de country manager al Lion’s Head în România?

Prioritățile mele se bazează pe doi piloni principali – dezvoltarea businessului și a echipei. Este nevoie să construiești un business stabil pentru a avea o echipă pe deplin dedicată, dar și să creezi o echipă puternică de profesioniști pentru ca afacerea să aibă succes. Am reușit să creăm echipe locale compacte orientate înspre rezolvarea problemelor, formate din profesioniști de top, flexibili și cu experiență în mediul corporate și care au capacitatea de a înțelege cu ușurință nevoile partenerilor noștri. Obiectivul meu principal ca manager este să păstrez, să motivez și să extind echipa la nivel local.

În ceea ce privește dezvoltarea afacerii, acordăm o atenție specială lansării primului proiect logistic din portofoliul Lion’s Head în România. În prezent, suntem în faza de planificare și analizăm fezabilitatea mai multor scenarii de lucru.

Ce planuri aveți pentru proiectul-fanion din București, Oregon Park?

Avem ca obiectiv principal menținerea unei rate de ocupare de 100% pentru Oregon Park și intenționăm să securizăm

și spațiile care se află aproape de expirarea contractelor în perioada următoare. Mai mult, nu considerăm relația cu chiriașii noștri ca fiind doar conjuncturală. Prin urmare, construim permanent, străduindu-ne să îmbunătățim comunitatea și să oferim nu doar un spațiu de birouri, ci o paletă extinsă de servicii personalizate, cunoscută în general sub conceptul de „space as a service”.

Ce strategie de sustenabilitate aveți pentru Oregon Park?

Lion’s Head își propune în mod permanent să îmbunătățească performanța ESG a parcului de afaceri. De multe ori, este mai dificil să implementăm măsuri care să crească factorul ESG al unei clădiri existente decât să le avem în vedere când construim o clădire de la zero. Astfel, pentru a atinge cu succes un astfel de obiectiv pentru portofoliul existent, cum este cazul Oregon Park, cred că este necesar să găsim un echilibru între înțelegerea aspectului tehnic al acestei acțiuni și limitările clădirii, precum și alegerea măsurilor de îmbunătățire relevante pentru chiriașii noștri. În privința consumului de energie, suntem conformi cu principiile ESG. Suntem orientați spre costuri și optimizăm totul deoarece avem toate instrumentele tehnice la dispoziție.

Cât de conștiente sunt companiile chiriașe de tema ESG?

Chiriașii noștri nu sunt doar conștienți de subiectul ESG, ci acesta este inclus chiar în descrierea chiriașilor, aș putea spune. Când ne adresăm viitorilor chiriași, încercăm să menținem un mix cât mai apropiat de profilul chiriașilor actuali – companii internaționale de top, blue chip și care aderă la valorile noastre și acordă importanță principiilor ESG. Există o tendință tot mai frecventă a companiilor care caută o experiență care să adauge valoare și să încurajeze productivitatea, colaborarea și bunăstarea, iar aceasta este viziunea Lion’s Head.

În ce industrii se regăsesc cei mai importanți chiriași din portofoliul prezent în Oregon Park? Ați înregistrat vreo schimbare în comparație cu 2023?

Datorită prelungirii recente a contractelor de închiriere, menținem în mare aceeași configurație a chiriașilor în comparație cu 2023. Prin urmare, avem doi chiriași-cheie care provin din industriile IT și servicii financiare.

72

Cum își organizează companiile din Oregon Park sistemele de lucru? Devine munca hibridă o practică obișnuită? În prezent, aproximativ 65-75% dintre cei 5.000 de angajați vin la birou. Programul este de trei zile pe săptămână pentru majoritatea chiriașilor – marți, miercuri și joi, în timp ce luni și vineri se lucrează de acasă. Situația privind sistemul de lucru hibrid este încă în curs de stabilizare în 2024.

Ce perspective are piața de birouri din România în privința chiriilor și cererii noi?

Perspectiva pieței de birouri din București în ceea ce privește închirierea și cererea nouă este una interesantă.

În sectorul de birouri, există o nouă abordare pentru jucătorii care au înțeles că un spațiu de lucru nu mai trebuie să fie doar despre pardoseli flotante și părți modulare. Trecem de la furnizori de spațiu la furnizori de servicii, iar companiile care ocupă aceste spații nu sunt doar chiriași, ci clienți asistați permanent.

Îmbucurător este că anul acesta pare să arate chiar mai bine decât anul precedent, cu toate că factorii economici și geopolitici complică situația. Deși livrările noi vor fi reduse, fiind un singur proiect anunțat, cererea nu a suferit o scădere semnificativă. De fapt, spațiile de birouri bine amplasate și conforme cu principiile ESG vor fi mult mai căutate.

Cât de competitivă este piața de birouri din România în comparație cu alte țări din ECE? Randamentele prime au înregistrat o creștere în toate segmentele datorită costurilor tot mai mari de finanțare, în concordanță cu tendința înregistrată la nivelul ECE. Cu toate că majorarea ratelor dobânzilor va continua să exercite presiune asupra randamentelor la vânzare, România rămâne o piață atractivă, deoarece decalajul dintre valorile de referință între piața locală și celelalte piețe din ECE, cum ar fi Republica Cehă, Polonia sau Ungaria, este încă relativ mare în toate segmentele imobiliare.

În privința chiriilor, Bucureștiul are unele dintre cele mai mici chirii prime din regiune. Dacă ne uităm mai atent la piața ECE, în T3, față de anul precedent, s-a înregistrat o scădere a volumului brut de închiriere în Praga (cu 34%) și Bratislava (cu 23%). În schimb, acesta a crescut în Budapesta (cu 34,2%) și București (cu 95%).

În timp ce investitorii străini din piețele mature, cum ar fi SUA, Germania sau Suedia, au rămas dominanți pe piața poloneză în 2023, am observat o activitate tot mai mare a capitalului local în celelalte piețe. Acesta este rezultatul unei mai bune înțelegeri a particularităților pieței, astfel încât investitorii locali au avut o apetență mai mare pentru risc.

73 2024 PROPERTY-FORUM.EU

OREGON PARK HAS A FAVOURABLE POSITION WITH 100% OCCUPANCY

Alina Necula, Country Manager Romania Lion’s Head, talked to Property Forum about the company’s plans to develop its first logistics projects in Romania and the strategic leasing transactions closed in the company’s flagship office project, Oregon Park in Bucharest.

How was 2023 for Lion’s Head in terms of office occupancy and leasing deals?

We take pride in having extended our partnerships with our two flagship tenants in Oregon Park, market leaders in the IT and financial services sectors. The recent prolongation agreements prove our ability to extend our business partnership, as space and service providers.

Over 43,000 sqm out of an overall 70,000 sqm leasable area in Oregon Park was involved in new lease contracts, the equivalent of 62,5% of the project’s leasable area. We are glad to announce that we managed to secure all existing tenants close to termination by signing prolongation contracts and occupying vacant spaces with new tenants entering the Oregon Park community. Thus, Oregon Park is currently in a favourable position with a 100% occupancy rate.

Being able to ensure a suitable working environment for companies coming from different industries, different cultures and different needs concurrently shows the versatility of our premises.

What are your priorities as Country Manager of Lion’s Head?

My top priorities revolve around two main pillars – business and team development. You have to build a stable business to which your team will be fully dedicated and you also have to build a strong team of professionals for your business to succeed. We have managed to create compact local problem-solving teams made up of senior-level professionals, adaptable people, having a corporate background and an easy understanding of our partners’ needs. My major objective as manager is to preserve, motivate and expand this team at the local level.

In terms of business development, we are paying special attention to launching the first logistics project in the Lion’s Head portfolio in Romania. At the moment, however, we are in the planning phase and analysing the feasibility of several work options.

What are your plans for your flagship office project Oregon Park in Bucharest?

Our key objective is maintaining a 100% occupancy rate for Oregon Park and intend to also secure the spaces that are close to termination in the upcoming period. What is more, we consider the relationship with our tenants not just a “one-time shot” so we permanently strive to improve the community and to provide not just an office space, but an enlarged palette of customised services, generally known as the “space as a service” concept.

What is your sustainability strategy for Oregon Park?

Lion’s Head continuously aims to improve the ESG performance of the business park. Most of the time, it is more difficult to implement measures increasing the ESG factor of an existing building than having them in mind when erecting a building from scratch. Thus, in order to successfully achieve such a target for an existing portfolio, as in the case of Oregon Park, I think it is necessary to find a balance between understanding the technical side of this action and the limitations of your building, as well as choosing those improvement measures that are relevant to your tenants. In terms of energy consumption, we are very ESG compliant. We are quite cost-oriented and optimise everything. We have all the technical instruments to do that.

How aware are your tenant companies of the ESG topic?

Not only are they aware, but it comes in the tenant description, so to speak. When targeting future tenant companies, we try to keep the existing profile mix – international blue chip companies that should align to our values, to be very ESG-oriented. There will be an increasing trend in companies searching for a valueadd experience that nurtures productivity, collaboration, and wellbeing and this is the business mantra Lion’s Head is eager to embrace.

Which industries hold the biggest share in your tenant portfolio present in Oregon Park? Have you recorded any

74

changes compared to 2023?

Due to our recent lease prolongations, we maintain broadly the same tenant configuration compared to 2023 with our two flagship tenants coming from the IT and financial services industries.

How are your companies in your Bucharest-based building structuring their work arrangements? Is hybrid work becoming mainstream?

At the moment, around 65 to 75% of the 5,000 professionals on the premises are coming to the office. The setup is three days per week for most of the tenants: Tuesday, Wednesday and Thursday, while Monday and Friday they work from home, with the hybrid work situation still due to stabilise in 2024.

What is your outlook for the Bucharest office market on rent and new demand?

In the office sector, it is a new approach for players who have understood that a workspace should no longer be about raised floors and modular partitions. We are moving from space providers to service providers, and companies that occupy these spaces are not just tenants, but permanently assisted customers.

Thankfully, this year seems to be looking up even more than the previous one, although economic and geopolitical factors serve as complications. While new buildings will probably be

sparse with only one new project announced, demand has not taken as big of a hit. In fact, well-located ESG-compliant office spaces will be in much higher demand.

How competitive is Romania’s office market compared to other countries in CEE?

The prime yields have shifted upward across all segments due to the increasing financing costs, in line with the trend registered in the entire CEE region. Even though the increasing interest rates will continue to put pressure on the exit yields, Romania remains an attractive market, as the gap between the local benchmarks and the other CEE markets, such as the Czech Republic, Poland or Hungary is still relatively high in all market segments.

In terms of rent, Bucharest has some of the lowest prime rents across the region. If we look at the CEE market more closely, in Q3 year-on-year, there was a decrease in gross take-up in Prague (by 34%) and Bratislava (by 23%), whereas it rose in Budapest (by 34.2%) and Bucharest (by 95%).

While foreign investors from mature markets, such as the United States, Germany or Sweden, remained dominant in the Polish market in 2023, we have noticed an increasing activity of the domestic capital in the other markets. This comes as a result of a better understanding of the market particularities, with the local investors having a higher appetite for risk.

75 2024 PROPERTY-FORUM.EU

INSTITUȚIILE FINANȚATOARE SUNT PRINCIPALUL MOTOR PENTRU TEMA SUSTENABILITĂȚII

Adrian Pop, general manager al ADP green building, a vorbit cu Property Forum despre rolul instituțiilor finanțatoare în creșterea gradului de sustenabilitate al proiectelor imobiliare și cererea tot mai mare pentru certificări din partea investitorilor imobiliari internaționali.

Cum au evoluat afacerile ADP green building în anul 2023 și ce așteptări aveți pentru 2024?

După nouă ani de creștere, de câteva ori cu dublarea activității de la un an la altul, cel de-al zecelea an al nostru a fost aproximativ similar cu anul 2022. Am reușit să păstrăm același ritm, ne-am consolidat echipa și relația cu actualii clienți. De asemenea, am început noi colaborări și ne-am consolidat prezența în cele câteva țări în care ne-am extins în anii precedenți – Bulgaria, Serbia, Ungaria și Slovacia.

Care au fost cele mai importante proiecte de certificare în care ați fost consultant anul trecut?

La începutul anului 2023 am obținut certificările pentru etapele de proiectare a primelor două proiecte publice, gestionate de Consiliul Județean Cluj și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Primul este Spitalul Pediatric din Cluj-Napoca, cu o suprafață de peste 100.000 mp, proiect finalist la SEE Property Forum Awards Gala, categoria „Concept of the Year”. Cel de-al doilea e reabilitarea Castelului Teleki din Comlod, monument de arhitectură categoria A.

Observați modificări la nivelul structurii de cerere pentru servicii de certificare a sustenabilității clădirilor? În 2023, numărul de proiecte pe care le-am finalizat a fost cu 12% mai mic față de anul precedent, însă numărul de proiecte contractate a crescut cu peste 40%. Acest lucru ne arată că, cel puțin pentru următorii doi-trei ani, cererea de servicii de evaluare, îmbunătățire și certificare a sustenabilității clădirilor rămâne un aspect important pentru dezvoltatorii imobiliari.

De asemenea, într-un an cu multe incertitudini privind randamentul investițiilor imobiliare, numărul de solicitări din partea marilor investitori (fonduri de investiții și dezvoltatori imobiliari internaționali) a crescut, iar interesul investitorilor locali pentru sustenabilitate s-a redus foarte mult.

Aceasta este o observație bazată strict pe interacțiunile pe care le-a avut ADP cu piața, însă având în vedere că peste 60% din clădirile certificate în 2023 sunt proiecte din portofoliul ADP, probabil că observația are o corelare bună cu realitatea.

Ce tendințe se înregistrează pe piața certificărilor clădirilor verzi?

Nivelul de certificare țintit a crescut în ultimul an. Sectoarele de logistică și retail avansează de la nivelul Very Good (3 din 5) spre Excellent (4 din 5), iar birourile, de la Excellent spre Outstanding, nivelul maxim.

Apar multe standarde, obiective sau declarații la care unele organizații afirmă că aderă. Se observă o oarecare diluare a mesajului. Deși mult mai multe organizații prioritizează sustenabilitatea, există și o oarecare neclaritate. Unele mesaje comunicate sunt exagerate, nevalidate, uneori interpretări greșite. Există mult greenwashing și derivatele acestuia, precum greenlighting sau greenshifting. Noi folosim standarde cu reputație solidă, bazate pe cercetare, permanent îmbunătățite, cu validare externă a documentației și rezultatelor pe care le obținem pentru clienții noștri. De aceea, standardele ca BREEAM, LEED sau WELL rămân principalele instrumente de evaluare și certificare a sustenabilității construcțiilor.

Decarbonizarea este o temă care prinde tot mai multă importanță, însă nu este o temă nouă. Aproape toate cerințele unui standard ca BREEAM au ca scop reducerea amprentei de carbon, oferind și un cadru și o metodologie clară. Însă tendința este ca amprenta de carbon a organizațiilor, atât cea care provine din construirea și operarea clădirilor, cât și din toate activitățile acelei organizații, să fie estimată, monitorizată și redusă. Obiectivul pe termen lung este de a ajunge la zero carbon.

Ce soluții au proprietarii clădirilor mai vechi care vor să-și alinieze proiectele la noile standarde de sustenabilitate?

Clădirile de birouri construite acum 10-15 ani trec prin ample procese de modernizare, urmărind și atingerea celor mai înalte niveluri de sustenabilitate. Un exemplu este ansamblul de clădiri de birouri Yunity Park, unde avem oportunitatea să fim implicați.

Consumul de energie este o componentă principală. De obicei, strategia energetică e structurată pe trei părți: reducerea consumului de energie și creșterea nivelului de confort termic

76

(reabilitarea termică a anvelopei, eliminarea punților termice), creșterea eficienței energetice (înlocuirea unor echipamente cu altele mai performante) și producerea de energie din surse regenerabile.

Protejarea și îmbunătățirea biodiversității este de asemenea foarte importantă, atât pentru obiectivele de mediu, dar mai ales pentru că astfel de spații sunt foarte apreciate de utilizatorii clădirilor.

Nu doar modernizarea în sine a clădirilor e importantă. Contează modul în care acestea sunt ulterior administrate, politicile și procedurile organizațiilor care urmăresc permanenta monitorizare a funcționării clădirilor și a modului în care oamenii se simt în aceste spații. Totodată, trebuie asigurate procesele prin care acești parametri să fie permanent îmbunătățiți.

Au dezvoltatorii români o strategie diferită față de cei internaționali în ceea ce privește sustenabilitatea clădirilor?

Marea majoritate a proiectelor în care suntem implicați sunt pentru dezvoltatori internaționali, care au politici de sustenabilitate, înțeleg conceptele, au echipe interne cu un grad ridicat de autoritate, care urmăresc aplicarea standardelor de sustenabilitate în proiectele lor.

Am avut câteva proiecte cu echipe locale, care au ieșit foarte bine, cum sunt dezvoltările Vox Property Group. Însă acestea necesită mult mai mult timp, implicare și energie.

Cât de atente sunt instituțiile finanțatoare la tema sustenabilității unui proiect imobiliar?

Instituțiile finanțatoare sunt principalul motor pentru tema sustenabilității. Cei mai ambițioși clienți cu care lucrăm noi sunt condiționați de finanțări verzi, emit obligațiuni verzi și au cerințe ferme din partea fondurilor de investiții. Rezultatele certificărilor obținute sunt indicatori de performanță pe care-i prezintă boardurilor sau își pregătesc portofoliile de clădiri să răspundă cât mai bine (și) cerințelor de sustenabilitate pentru o mai bună evaluare înainte de tranzacții.

Închei prin a menționa că cerințele finanțatorilor în privința certificărilor verzi sunt prea modeste. De obicei, cerința este pentru un nivel BREEAM Very Good (nivelul 3 din 5) sau echivalent. Acest nivel indică doar practica curentă. Dacă finanțatorii vor să valideze o performanță ESG a clădirilor, ar trebui să solicite minimum BREEAM nivelul Excellent, iar pentru birouri, chiar Outstanding.

77 2024 PROPERTY-FORUM.EU

FINANCIAL INSTITUTIONS ARE THE MAIN DRIVING FORCE BEHIND SUSTAINABILITY

Adrian Pop, General Manager of ADP Green Building, spoke with Property Forum about the role of financial institutions in increasing the sustainability of real estate projects and the growing demand for certifications from international real estate investors.

How did ADP Green Building’s business evolve in 2023, and what are your expectations for 2024?

After nine years of growth, with activity doubling several times from year to year, our 10th year was roughly similar to 2022. We managed to maintain the same pace, strengthen our team, and enhance relationships with our existing clients. Additionally, we initiated new collaborations and solidified our presence in the few countries where we expanded in previous years—Bulgaria, Serbia, Hungary, and Slovakia.

What were the most significant certification projects you consulted on last year?

At the beginning of 2023, we obtained certifications for the design stages of the first two public projects managed by the Cluj County Council and the Bistrița-Năsăud County Council.

The first project is the Pediatric Hospital in Cluj-Napoca, covering an area of over 100,000 sqm. It was a finalist at the SEE Property Forum Awards Gala in the Concept of the Year category. The second project involves the restoration of Teleki Castle in Comlod, a Category A architectural monument.

Have you noticed any changes in the demand structure for sustainability certification services for buildings?

In 2023, the number of projects we completed was 12% lower than the previous year, but the number of contracted projects increased by over 40%. This indicates that, at least for the next 2-3 years, the demand for evaluation, improvement, and certification services related to building sustainability remains an important aspect for real estate developers.

Additionally, in a year marked by uncertainties regarding real estate investment returns, the number of requests from major investors (investment funds and international real estate developers) has risen, while local investors’ interest in sustainability has significantly decreased. This observation is based solely on ADP’s interactions with the mar ket. Considering that over 60% of the certified buildings in 2023 are projects from ADP’s portfolio, this observation likely correlates well with reality.

What trends are you seeing in the green building certification market?

In the past year, the targeted certification level has increased. The logistics and retail sectors are moving from the “Very Good” level (3 out of 5) toward “Excellent” (4 out of 5), while offices are progressing from “Excellent” to “Outstanding,” the highest level.

Numerous standards, objectives, or declarations are claimed by organizations. However, there is some dilution of the message. While more organizations prioritize sustainability, there is also some ambiguity. Some communicated messages are exaggerated, unverified, and occasionally misinterpreted. There is a lot of greenwashing and related practices like greenlighting or greenshifting. We rely on reputable standards based on research, continuously improved, with external validation of documentation and results for our clients.

Therefore, standards such as BREEAM, LEED, or WELL remain the primary tools for assessing and certifying construction sustainability.

Decarbonization is a topic gaining increasing importance, although it is not new. Nearly all requirements of a standard like BREEAM aim to reduce the carbon footprint, providing a clear framework and methodology. The trend is for organizations’ carbon footprint, both from building construction and operation and from all their activities, to be estimated, monitored, and reduced. The long-term objective is to achieve zero carbon emissions.

What solutions do owners of older buildings have if they want to align their projects with the new sustainability standards?

Office buildings constructed 10-15 years ago are undergoing extensive modernization processes, aiming to achieve the highest levels of sustainability. An example is the Yunity Park office complex, where we have the opportunity to be involved.

Energy consumption is a key component. Typically, the energy strategy is structured around three main aspects: reducing

78

energy consumption and improving thermal comfort (thermal envelope rehabilitation, eliminating thermal bridges), enhancing energy efficiency (replacing equipment with more efficient alternatives), and generating energy from renewable sources.

Protecting and enhancing biodiversity is also crucial, not only for environmental goals but also because such spaces are highly valued by building users.

However, it’s not just the modernization of buildings that matters. Equally important is how these buildings are subsequently managed. The policies and procedures of organisations that continuously monitor building operations and occupants’ wellbeing play a significant role. Additionally, processes must be in place to continually improve these parameters.

Do Romanian developers have a different strategy compared to international ones regarding building sustainability?

The majority of the projects we are involved in are for international developers who have sustainability policies, understand the concepts, and have internal teams with a high level of authority that oversee the implementation of

sustainability standards in their projects.

We have also worked on a few projects with local teams, such as the developments by Vox Property Group. However, these require much more time, involvement, and energy.

How attentive are financial institutions to the sustainability theme of a real estate project?

Financial institutions are the main driving force behind sustainability. Our most ambitious clients are influenced by green financing, issue green bonds, and have strict requirements from investment funds. The results of certifications obtained serve as performance indicators that they present to boards or use to prepare their building portfolios to align with sustainability requirements for better evaluation before transactions.

I conclude by mentioning that financial institutions’ requirements regarding green certifications are often too modest. Typically, the requirement is for a BREEAM “Very Good” level (level 3 out of 5) or equivalent. However, if financiers want to validate the ESG performance of buildings, they should request at least a BREEAM “Excellent” level, and for offices, even “Outstanding.”

79 2024 PROPERTY-FORUM.EU

PRINCIPALELE OPORTUNITĂȚI DE ACHIZIȚIE SUNT PE SEGMENTUL TERENURILOR PENTRU DEZVOLTARE

Costin Nistor, managing director al Fortim Trusted Advisors, a vorbit cu Property Forum despre obiectivul companiei de a crește cu cel puțin 20% în 2024 după lansarea unor noi linii de business și segmentele cu potențial de dezvoltare în sectorul imobiliar comercial și cel rezidențial.

Cum au evoluat afacerile Fortim Trusted Advisors anul trecut și care sunt perspectivele pentru 2024? În 2023, am înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri, de 32%, și am dezvoltat o nouă linie de business, pe domeniul rezidențial. Astfel, poziția noastră pe piață s-a consolidat și am creat noi oportunități pentru dezvoltare. În 2024, intenționăm să ne atingem obiectivele – o creștere anuală de minim 20%, cât am avut în fiecare an, în ultimii trei ani.

Care sunt diviziile cu cel mai mare volum de activitate în cadrul companiei?

Fiecare departament are rolul lui în dezvoltarea companiei și se completează ca set de servicii, atunci când discutăm cu investitorii, pe care îi avem parteneri strategici sau îi vizăm ca viitori parteneri.

Divizia noastră de Real Estate Management Solutions este cea care oferă stabilitatea necesară dezvoltării companiei noastre. Oferim servicii complete de administrare a proprietăților: gestionare financiară, management tehnic și operațional, project management pentru lucrări curente și marketing și comunicare imobiliară. Avem grijă de proprietățile clienților noștri cu profesionalism și dedicare, folosim cele mai noi metode existente pe piață, bazate pe digitalizare și ESG, și ne asigurăm că aceste clădiri sunt administrate în mod eficient și profitabil. Totodată, divizia care a realizat cel mai mare volum în 2023 este cea de Advisory, prin care oferim consultanță pentru capital market, închirieri de birouri, industrial sau retail, evaluare de active imobiliare și, nu în ultimul rând, research.

Cel mai nou departament, axat pe rezidențial, oferă servicii de consultancy, sales outsourcing și sales management și considerăm că are perspective bune. Necesitatea locuirii persistă în orice conjunctură economică și oferă un potențial de creștere pe termen lung.

Ce așteptări aveți de la piața imobiliară comercială anul acesta, din punctul de vedere al investițiilor? Care segmente au potențialul de a înregistra un volum în creștere al tranzacțiilor?

Principalele oportunități de achiziție sunt pe segmentul terenurilor pentru dezvoltare, în special pentru centre de date, complexuri rezidențiale premium, spitale și proiecte fotovoltaice.

În continuare, se manifestă un interes și pe segmentul de retail, mai ales pe cel al parcurilor de retail, gata închiriate, mai accesibile ca preț în acest moment și cu o schemă mai puțin sofisticată de administrare.

Pe segmentul de birouri, în funcție de condițiile de finanțare din acest an, mai mulți proprietari vor lua decizii care vor influența prețul activelor și, implicit, atractivitatea lor pe piață.

Și în zona industrială există activitate și interes, din partea dezvoltatorilor prezenți în piață, care continuă să se dezvolte, fie prin achiziția de terenuri, fie prin achiziția de proiecte operaționale. Totodată, avem interes și din partea unor jucători regionali care își doresc intrarea pe piața din România și preferă să achiziționeze proiecte operaționale și cu potențial de dezvoltare.

Cum va evolua industria birourilor la nivel de cerere în București și orașele regionale? Nivelul pieței l-ar putea depăși pe cel de anul trecut, în București, cumulat mutări și reînnoiri de contracte de închiriere. Ne așteptăm la acest lucru pentru că se închide un ciclu de închiriere care a început în 2019, un an-record pe piața de birouri. Pe de altă parte, în următorii trei ani se anunță foarte puține livrări de clădiri noi de birouri, iar în acest an, în 2024, va fi înregistrat un minim istoric, cu un volum total de până în 20.000 mp.

Ca urmare a intrării pe piață a foarte puține clădiri noi și de mici dimensiuni, ne așteptăm să se intensifice concurența pe piața birourilor existente, având de câștigat clădirile bine poziționate, care au în vedere respectarea normelor ESG și care au management profesionist.

În celelalte orașe mari, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov, sperăm ca în 2024 să avem o cerere similară sau mai bună decât în 2023. Deocamdată, în aceste orașe, investitorii au anunțat mai multe proiecte mari, dar încă își caută chiriași-ancoră pentru a le porni, chiar dacă au autorizații de construire. Din acest punct de vedere, doar Iașiul are proiecte certe, cu termene de dare în folosință în 2024-2025.

Se află piața birourilor încă sub semnul sistemului de lucru hibrid? Ce feedback primiți de la proprietarii de clădiri de birouri?

Companiile se uită foarte mult și atent cum să-și readucă

80

angajații la birou. În cazul clădirilor pe care le administrăm, nu avem schimbări majore. Chiar și înainte de pandemie, unele companii au testat sistemul hibrid. În timpul pandemiei, productivitatea a fost maximă, dar ulterior, ea a început să scadă. După entuziasmul inițial, acum, marile companii reevaluează politica sistemului hibrid și va mai dura doi-trei ani până vom vedea o certitudine.

Ce tipuri de companii predomină în activitatea de închiriere a birourilor pe care ați gestionat-o anul trecut? Vă așteptați la modificări anul acesta?

Paleta potențialilor chiriași care își caută birouri în acest an este foarte mare. Anul trecut, printre chiriașii noi consiliați de noi au fost cabinete de avocatură, firme de consultanță, IT&C, clinici medicale. Am avut chiar și un retailer, The Home, care a căutat un spațiu corporate pentru cel mai mare showroom al său, într-o clădire de birouri.

Cum vor evolua anul acesta chiriile pentru proiectele comerciale?

Chiriile vor fi în general stabile, cu o ușoară creștere în 2024, ca urmare a inflației. În 2025 și 2026, este posibil ca pe segmentul de birouri chiriile să crească mai mult, ca urmare a livrărilor foarte scăzute.

Pe anumite segmente de piață, însă, vor exista proprietari de clădiri de birouri care suferă din cauza unui grad mic de ocupare și unde finanțările ajung la maturitate în această perioadă, proprietari ce vor fi nevoiți să fie mai flexibili în ceea ce privește chiriile și condițiile de închiriere.

Ce factori vor influența evoluția pieței rezidențiale în 2024? Am putea înregistra din acest an o diminuare a costurilor cu finanțarea achizițiilor de locuințe?

În București, 2023 a fost un an mai bun decât se aștepta piața rezidențială la începutul lui. Astfel, s-au tranzacționat 48.597 de locuințe, cu 40% mai multe decât în 2019, de exemplu.

Am putea avea o reducere a dobânzilor din a doua parte a anului 2024, dacă nu se vor schimba prea mult condițiile economice actuale și dacă inflația va fi ținută în frâu. De asemenea, băncile au foarte multe lichidități și au interes să acorde credite populației.

La nivelul Capitalei, cererea se menține la un nivel mediu dinainte de pandemie, mai ales în zonele bune, acolo unde printre cumpărători sunt mulți investitori cu cash, care nu au nevoie de credite ipotecare. Mai este loc de multe proiecte noi în București care să corespundă noilor standarde de sustenabilitate și aspirațiilor potențialilor cumpărători.

Am putea asista anul acesta la o revenire a investițiilor în ECE la nivelul sectorului comercial?

În 2022, am înregistrat un vârf al investițiilor imobiliare în România, de peste 1,3 miliarde de euro. În 2023, investițiile au cumulat mai puțin de jumătate din acest volum și 2024 are potențial, dar mai multe investiții se vor debloca doar pe finalul anului. 2025 ar putea fi însă mult mai bun. Avem de depășit mai multe obstacole și de limpezit mai multe necunoscute, printre acestea fiind condițiile de refinanțare a împrumuturilor actuale și contextul geopolitic.

81 2024 PROPERTY-FORUM.EU

MAIN ACQUISITION OPPORTUNITIES ARE IN LAND FOR DEVELOPMENT

Costin Nistor, Managing Director of Fortim Trusted Advisors, spoke with Property Forum about the agency’s goal to achieve at least 20% growth in 2024 after launching new business lines and focusing on segments with development potential in the commercial and residential areas.

How did Fortim Trusted Advisors’ business perform last year, and what are the prospects for 2024?

In 2023, we experienced significant growth, with a 32% increase in turnover. We also ventured into a new business line in the residential domain, thereby strengthening our market position and creating fresh opportunities for development. For 2024, we aim to meet our objectives by achieving an annual growth rate of at least 20%, consistent with our performance over the past three years.

Which divisions within the agency have the highest volume of activity?

Each department plays a crucial role in our company’s development and complements the overall service offering. When engaging with investors—whether they are strategic partners or potential future collaborators—we ensure that each division contributes its expertise.

Our Real Estate Management Solutions division provides the stability necessary for our company’s growth. We offer comprehensive property management services, including financial management, technical and operational oversight, project management for ongoing works, and real estate marketing and communication. With professionalism and dedication, we take care of our clients’ properties, utilising the latest market methods based on digitization and ESG principles, ensuring the efficient and profitable management of these buildings.

Additionally, the Advisory division achieved the highest volume in 2023. Through this division, we provide consultancy services related to capital markets, office leasing, industrial and retail sectors, real estate asset valuation, and, last but not least, research.

The newest department, focused on residential properties, provides consultancy services, sales outsourcing, and sales management. We believe it holds promising prospects. The need for housing persists regardless of economic circumstances and offers long-term growth potential.

What are your expectations for the commercial real estate sector, on the investment side? Which sectors have the potential to record more transactions?

The primary acquisition opportunities lie in the development

land segment, particularly for data centres, premium residential complexes, hospitals, and photovoltaic projects. Also, there is ongoing interest in the retail segment, especially in retail parks that are already leased. These properties are currently more affordable and have a less sophisticated management structure.

In offices, depending on the financing conditions this year, several landlords will make decisions that will impact asset prices and, consequently, their attractiveness in the market.

Furthermore, there is ongoing activity in the industrial segment. Existing developers continue to expand, either through land acquisitions or operational project purchases. Additionally, regional players seeking entry into the Romanian market prefer to acquire operational projects with development potential.

How will the office industry evolve in terms of demand in Bucharest and regional cities?

The market level could exceed last year’s in Bucharest, cumulatively moving and renewing lease contracts. We expect this because a rental cycle that started in 2019, a record year on the office market, is closing.

On the other hand, very few deliveries of new office buildings are announced for the next three years, and this year, in 2024, a historical minimum will be recorded, with a total volume of up to 20,000 sqm.

As a result of the entry into the market of very few new and smallsized buildings, we expect competition on the existing office market to intensify, with well-positioned buildings that take into account ESG standards and have professional management winning.

In the other major cities, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, and Brașov, we hope that in 2024 we will have similar or better demand than in 2023. So far, in these cities, investors have announced several large projects, but they are still looking for anchor tenants to start them, even if they have building permits. From this point of view, only Iași has certain projects, with terms of use in 2024-2025.

Is the office market still shaped by the hybrid work system? What are landlords telling you?

Companies are looking into ways to bring their employees back to

82

the office. In the case of the buildings we manage, we do not have major changes.

Even before the pandemic, some companies tested the hybrid system. During the pandemic, productivity was at its maximum, but subsequently, it began to decline. After the initial enthusiasm, now large companies are reevaluating the policy of the hybrid system and it will take another 2-3 years until we will see a certainty.

What types of companies stand out in the office rental activity that you managed last year? Do you expect changes this year?

The palette of potential tenants looking for offices this year is very large. Last year, among the new tenants we advised there were law firms, consulting firms, IT&C, medical clinics. We even had The Home, a retailer that was looking for a corporate space for its largest showroom in an office building.

How will rents for commercial projects do this year?

Rents will generally be stable, with a slight increase in 2024, due to inflation. In 2025 and 2026, it is possible that the office rents will grow more, due to very low deliveries.

On certain market segments, however, there will be office landlords who suffer from a low occupancy rate and where financing reaches maturity during this period, thus they will have to be more flexible in terms of rent terms.

What factors will shape the residential market in 2024? Could we record a decrease in the mortgage costs starting this year?

In Bucharest, 2023 was a better year than the housing market expected at the beginning. For instance, 48,597 homes were sold in Bucharest, 40% more than in 2019.

We could have a cut in interest rates starting H2 2024, if the current economic conditions do not change too much and if inflation is kept in check. Also, banks have a lot of liquidity and are interested in providing retail loans.

In Bucharest, the demand has remained at a medium level even before the pandemic, especially in good areas, where among the buyers there are many cash investors, who do not need to take out bank loans. There is still room for many new projects in Bucharest that meet the new sustainability standards and the aspirations of potential buyers.

Could we witness a rebound in CEE commercial property investments this year?

In 2022, we recorded a peak in real estate investments in Romania at more than €1.3 billion. In 2023, investments totaled less than half of this volume and 2024 has potential, but more investments will only be unlocked towards the end of the year. However, 2025 could be much better. We have to overcome several obstacles and clarified many unknowns, among these being the conditions for refinancing current loans and the geopolitical context.

83 2024 PROPERTY-FORUM.EU

ENERGIA REGENERABILĂ ȘI SECTORUL INDUSTRIAL, MOTOARELE INVESTIȚIILOR ÎN 2024

Daniela Lazea, partener în cadrul Biriș Goran, a discutat cu Property Forum despre creșterea investițiilor în zona de energie regenerabilă și industrial în 2024 și potențialul pieței de tranzacții de a depăși în acest an volumul de aproximativ 500 de milioane de euro înregistrat în anul 2023.

Cum a evoluat portofoliul de clienți din real estate al Biriș Goran în 2023 și ce perspective aveți pentru anul acesta?

În 2023, am continuat colaborarea cu clienții deja existenți în portofoliul nostru, cărora le mulțumim pentru încrederea acordată și pentru parteneriatul continuu. În același timp, am avut plăcerea să colaborăm cu noi clienți, cu accent special pe domeniile energiei regenerabile și logistic/industrial. Perspectivele noastre pentru anul acesta sunt optimiste, având în vedere numeroasele solicitări și proiectele și investițiile planificate în România, atât din sectorul privat, cât și din cel public.

Ce cotă are segmentul de real estate în volumul total de activitate al Biriș Goran?

Segmentul de real estate deține o cotă semnificativă în cadrul volumului total de activitate al Biriș Goran. Datorită profilului firmei noastre, de „one-stop shop”, în care multiple departamente, precum dreptul fiscal și taxe, corporate și M&A, concurență, energie etc., sunt implicate în multe proiecte, este dificil să precizăm o cotă exactă. Ne bucurăm să observăm o activitate susținută în cadrul departamentului de real estate și, în același timp, colaborarea strânsă între toate departamentele noastre, care lucrează ca o echipă unită pentru a aborda și analiza proiectele de real estate din toate perspectivele legale necesare fiecărui proiect în parte.

Ce segmente din sectorul imobiliar au generat cea mai mare cerere pentru serviciile firmei de avocatură în ultimul an? Vă așteptați la schimbări în perioada următoare?

Anul 2023 a fost marcat de o cerere ridicată în domeniul proiectelor de energie regenerabilă, precum și în sectorul industrial și logistic. În ciuda provocărilor întâmpinate de piața rezidențială, cauzate de creșterea prețurilor, inflație și majorarea dobânzilor, Biriș Goran a continuat să ofere asistență și servicii juridice clienților săi activi în acest domeniu.

Ne așteptăm la o continuitate a acestor tendințe în viitorul

apropiat, fără schimbări majore, însă o predictibilitate crescută în legislație ar aduce beneficii considerabile întregii piețe de real estate și ar stimula încrederea investitorilor, conducând potențial la o creștere a cererii de servicii.

De asemenea, nu sunt de neglijat nici alte domenii în care am avut solicitări și care sunt importante pentru economia României și a zonei, cum sunt industria hotelieră, agricultură sau retail.

Aveți clienți care vor să investească în București? Ce întrebări au în legătură cu situația autorizărilor?

Avem clienți interesați să investească în București și proiecte în desfășurare în acest oraș. Cu toate acestea, procesul de autorizare în București este marcat de numeroase contestații și interpretări, lipsind claritatea și previzibilitatea. Aceasta reprezintă o încercare atât pentru clienți și investitori, cât și pentru avocați, care trebuie să navigheze în mod constant într-un mediu incert. Este provocator în contextul actual, atât pentru clienți/investitori, cât și pentru avocați să urmărească întreg planul autorizării unei investiții de la A la Z când regulile se schimbă în timpul jocului sau atunci când, deși autoritățile competente emit documente de autorizare, acestea ajung să fie contestate, sub diverse forme, tot de către aceleaşi autorități emitente. În acest sens, paleta de întrebări este foarte variată și sprijinim clienții în abordarea tuturor aspectelor unui proiect pe tot parcursul derulării acestuia.

Este la fel de adevărat că blocajele apărute în București cu privire la situația autorizărilor pun investitorii în fața unor incertitudini și în ceea ce privește durata procesului de autorizare, cu repercusiuni asupra tuturor celorlalte aspecte ale proiectului, cum ar fi durata de implementare, planul de afaceri, construirea, finanţarea, operarea sau, după caz, vânzarea. Majoritatea întrebărilor se referă la situația planurilor urbanistice, emiterea autorizațiilor de construcție și infrastructură. Cu toate acestea, asigurăm clienții de sprijinul nostru continuu și expertiza noastră în abordarea tuturor aspectelor proiectului lor.

84

Ce așteptări aveți de la piața investițiilor imobiliare anul acesta? Am putea depăși volumul tranzacțiilor de jumătate de miliard de euro înregistrat în 2023?

În ceea ce privește piața investițiilor imobiliare, ne așteptăm ca volumul tranzacțiilor să depășească nivelul înregistrat în 2023, având în vedere tranzacțiile semnificative aflate în derulare, incluzând și tranzacțiile de M&A din segmentul imobiliar. Cu toate acestea, evoluția pieței va fi influențată de factori legislativi, economici și politici, cum ar fi reglementările urbanistice și construcțiile, dobânzile și inflația, precum și evenimentele politice.

Cum au primit companiile imobiliare modificările din zona de fiscalitate? Au descurajat noile investiții?

Companiile au fost puse de multe ori în fața faptului împlinit, fără o consultare prealabilă cu privire la impactul modificărilor din zona de fiscalitate sau fără a se fi ținut cont de principiul predictibilității în domeniul fiscalității. Modificările din zona de fiscalitate au reprezentat o provocare pentru companiile imobiliare, schimbând adesea planurile de afaceri și necesitând clarificări cu privire la aplicarea noilor prevederi legale. În condițiile în care piaţa oricum deja se confruntă cu inflația, dobânda crescută, creșterea prețurilor materialelor, incertitudinea legislativă privind urbanismul și construcțiile, o nouă provocare prin modificarea substanțială în zona de fiscalitate poate să ducă la dificultăți suplimentare. În ceea ce

privește noile investiții, orice investitor serios solicită multe informaţii și analize înainte de a lua decizia unei investiții, iar modificările apărute chiar în timpul efectuării unor astfel de analize întârzie luarea unor decizii.

Din ce zone predomină clienții internaționali pe care îi aveți în portofoliu?

Clienții internaționali predomină din Europa și Israel, dar avem colaborări cu clienți din SUA sau alte state non-UE.

Ce industrii conexe celei de real estate generează cerere pentru segmentul terenurilor?

Pe lângă cele clasice din domeniul producției de bunuri de consum, în principal aș indica industriile energiei, agriculturii și transporturilor.

Cât de atractivă este piața din România în comparație cu cele din ECE în privința atragerii de noi investiții străine în imobiliare?

Este o piaţă în continuare foarte atractivă, dar o mai mare atenție în ceea ce privește predictibilitatea legislaţiei ar aduce un plus competitivității pieței românești. De asemenea, implementarea și finalizarea proiectelor de infrastructură aflate în diverse stadii, inclusiv cele de transporturi (rutier, maritim și feroviar), credem că vor aduce noi oportunități și investitori în toate segmentele de real estate.

85 2024 PROPERTY-FORUM.EU

RENEWABLE ENERGY AND INDUSTRIAL TO DRIVE INVESTMENT IN 2024

Daniela Lazea, Partner at Biriș Goran, spoke to Property Forum about the growth in renewable energy and industrial investment in 2024 and the potential for the transaction market to outpace in 2024 the volume of around €500 million posted last year.

How did Biriș Goran’s real estate client portfolio develop in 2023 and what is your outlook for this year?

In 2023, we continued our cooperation with existing clients in our portfolio, whom we thank for their trust and continued partnership. At the same time, we were pleased to collaborate with new clients, with a special focus on the renewable energy and logistics/industrial sectors. Our outlook for this year is optimistic, given the numerous enquiries and planned projects and investments in Romania from both the private and public sectors.

What share does the real estate segment have in Biriș Goran’s total business volume?

The real estate segment has a significant share of Biriș Goran’s total business volume. Due to our firm’s “one-stop shop” profile, where multiple departments, such as tax and tax law, corporate and M&A, competition, energy, etc., are involved in many projects, it is difficult to specify an exact share. We are pleased to see a high level of activity in the real estate department and, at the same time, the close collaboration between all our departments, working as a united team to approach and analyse real estate projects from all the legal perspectives required for each individual project.

What segments of the real estate sector have generated the greatest demand for the law firm’s services over the past year? Do you expect any changes in the coming period?

The year 2023 saw high demand in renewable energy projects as well as in the industrial and logistics sector. Despite the challenges faced by the residential market, caused by rising prices, inflation and rising interest rates, Biriș Goran continued to provide legal assistance and services to its clients active in this field.

We expect a continuation of these trends in the near future, without major changes, but increased predictability in legislation would bring considerable benefits to the entire real estate market and boost investor confidence, potentially leading to increased demand for services.

There are also other areas where we have had requests and which are important for the Romanian economy, such as the hotel industry, agriculture or retail.

Do you have clients who want to invest in Bucharest? What questions do they have about the permitting situation?

We have clients interested in investing in Bucharest and ongoing projects in the city. However, the permitting process in Bucharest is marked by numerous challenges and interpretations, lacking clarity and predictability. This is a challenge for clients and investors alike, as well as for lawyers, who must constantly navigate an uncertain environment. It is challenging in the current context for both clients/investors and lawyers to follow the whole plan of an investment authorisation from A to Z when the rules change during the game or when, although the competent authorities issue authorisation documents, they end up being challenged, in various forms, also by the same issuing authorities. In this respect, the range of questions is very varied and we support clients in addressing all aspects of a project throughout its development.

It is equally true that the bottlenecks that have arisen in Bucharest with regard to the authorisation situation also put investors in a position of uncertainty with regard to the duration of the authorisation process, with repercussions on all other aspects of the project, such as the implementation period, business plan, construction, financing, operation or, where appropriate, sale. Most of the questions concern the status of urban plans, building permits and infrastructure. However, we assure clients of our continued support and expertise in addressing all aspects of their project.

What are your expectations from the real estate investment market this year? Could we exceed the €500 million transaction volume recorded in 2023?

As far as the real estate investment market is concerned, we expect the transaction volume to exceed the level recorded in 2023, given the significant transactions underway, including

86

M&A transactions in the real estate segment. However, market developments will be influenced by legislative, economic and political factors, such as planning and building regulations, interest and inflation rates and political events.

How have real estate companies received the changes in the tax area? Have they discouraged new investment?

Companies have often been faced with a fait accompli without prior consultation on the impact of changes in the tax area or without taking into account the principle of predictability in the tax area. Changes in the tax area have been challenging for real estate companies, often changing business plans and requiring clarification on the application of new legal provisions. With the market already facing inflation, high interest rates, rising material prices, legislative uncertainty in planning and construction, a new challenge through substantial changes in the tax area may lead to additional difficulties.

With regard to new investments, any serious investor requires a lot of information and analysis before making an investment decision, and changes occurring even while carrying out such an analysis delay decisions.

Where are your main international clients located?

International clients are predominantly from Europe and Israel, but we have collaborations with clients from the US and other non-EU countries.

Which real estate-related industries generate demand for the land segment?

Besides the classic consumer goods manufacturing industries, I would mainly point to the energy, agriculture and transport industries.

How attractive is the Romanian market compared to CEE markets in terms of securing new foreign investment in real estate?

It is still a very attractive market, but more attention to the predictability of legislation would add to the competitiveness of the Romanian market. Also, we believe the implementation and completion of infrastructure projects at various stages, including transport (road, maritime and rail) will bring new opportunities and investors in all segments of real estate.

87 2024 PROPERTY-FORUM.EU

CEREREA INDUSTRIALĂ CONTINUĂ SĂ FIE SĂNĂTOASĂ ȘI DIVERSĂ

Gijs Klomp, business development manager, WDP România, a vorbit cu Property Forum despre proiectele de peste 90 de milioane de euro pe care le dezvoltă compania pe piața locală și despre perspectivele sectorului industrial în ceea ce privește chiriile și cererea nouă.

Care au fost câteva dintre cele mai importante realizări ale WDP în România în 2023 și care sunt planurile companiei pentru 2024?

2023 a fost un an de succes pentru WDP România. În ciuda contextului macroeconomic și geopolitic volatil, ne-am mărit portofoliul cu proiecte noi și achiziții. Am finalizat câteva proiecte importante: în parcul nostru WDP Park București –Ștefănești, care este cel mai mare parc din întregul portofoliu al grupului, am finalizat două extinderi: pentru e-pantofi am livrat o clădire de 34.402 mp, iar pentru KitchenShop și Lecom, un depozit de 12.864 mp.

Un alt proiect important este parteneriatul puternic și continuu cu Pirelli. Anul trecut am livrat un depozit de 25.000 mp pentru Pirelli în incinta lor din Slatina, la care anul acesta vom adăuga o extindere de 48.300 mp. În total, are o suprafață construită de 137.400 mp, care este conectată direct la fabrica Pirelli din Slatina – devenind astfel cea mai mare clădire închiriată unei singure companii din portofoliul WDP din România.

În iulie 2023, WDP și-a extins portofoliul local printr-o achiziție de tip sale-and-leaseback a unei unități de producție auto. Clădirea este situată în zona metropolitană Pitești, care este un cluster de producție auto consacrat, centrat în jurul uzinei Dacia Renault. Unitatea are o suprafață închiriabilă brută de aproximativ 20.000 mp și va fi închiriată vânzătorului în baza unui contract pe termen lung, triplu net, complet indexat. Astfel, portofoliul nostru a ajuns la 1,58 milioane mp la finalul anului 2023.

Pentru 2024 avem deja în derulare câteva proiecte: o fabrică pentru Erkurt Holding lângă Craiova și o clădire pentru fabrica Taparo din Târgu Lăpuș, ambele finalizate, cu o suprafață totală de 21.120 mp.

Anul acesta vom livra și o extindere de 11.600 mp pentru TRICO în parcul nostru WDP Ploiești – Ariceștii Rahtivani.

Care este dimensiunea portofoliului de dezvoltări în curs și cât de mult investiți în țară pentru a livra noile proiecte?

Ne-am mărit constant portofoliul din România în ultimii ani și continuăm să facem acest lucru și în 2024. Pentru acest an avem

în portofoliu șase proiecte, cu o suprafață totală construită de 123.000 mp. Valoarea totală a investițiilor va fi de peste 90 de milioane de euro.

În plus, am semnat contractul pentru un cluster de logistică urbană cu randament ridicat – parte a zonei-cheie de comerț cu ridicata din România – de 100.000 mp, pe un teren de 300.000 mp. Clusterul are acces direct la șoseaua de centură existentă și la noua șosea de centură a Bucureștiului, ceea ce îl face ideal pentru aprovizionarea eficientă a comercianților cu amănuntul din Capitală și din sud-estul României. De asemenea, ne extindem strategic spre regiunea de vest a țării, prin extinderea rezervelor noastre de terenuri din Arad, cu un teren strategic în suprafață totală de 27.000 mp.

Care sunt sectoarele care generează cea mai mare cerere de spații industriale în cadrul proiectelor dumneavoastră locale? Avem o bază de chiriași foarte diversă, din diferite sectoare, care acoperă o paletă largă de domenii, cum ar fi industrial, retail, alimentar, farmaceutic, pentru a numi doar câteva. Cererea continuă să fie sănătoasă și diversă; cererea atât din partea producției, cât și a logisticii rămâne puternică.

Explorați dezvoltarea de proiecte industriale în zone emergente ale țării, de exemplu în estul României? WDP este în mod obișnuit un dezvoltator de tip build-to-suit: dezvoltăm doar atunci când ne-am asigurat un chiriaș. Cu toate acestea, pe lângă faptul că suntem o companie robustă, cu o direcție clară, suntem și flexibili, așa că, dacă am avea o cerere din partea unui chiriaș, am dezvolta cu siguranță în zonele emergente ale țării. Am făcut deja acest lucru în mai multe rânduri: pentru noi este de o importanță majoră să ne asigurăm că răspundem nevoilor clienților noștri, fie că este vorba de o cerere privind caracteristicile unei clădiri sau cea mai bună locație pentru afacerea clientului.

Percep companiile România ca pe un potențial hub industrial pentru regiune? Puteți răspunde unor astfel de cerințe în proiectele dumneavoastră?

Din ce în ce mai multe companii privesc România ca pe un potențial hub industrial pentru regiune. Este foarte important că România

88

este membră atât a UE, cât și a NATO, deoarece apartenența la aceste instituții are o importanță-cheie în contextul economic și geopolitic actual. Includerea României în spațiul Schengen va avea, de asemenea, un impact semnificativ, mai ales când vor fi eliminate și frontierele terestre, iar transportul de mărfuri va fi mult mai rapid, oferind astfel posibilități mai eficiente din punct de vedere al costurilor atât pentru logistică, cât și pentru producție.

În contextul UE, România are un cost redus al angajaților, precum și o fiscalitate redusă, ceea ce face țara noastră atractivă pentru investițiile străine. Unul dintre principalele puncte forte ale României a fost până acum mediul fiscal destul de scăzut și stabil.

Care sunt perspectivele dumneavoastră privind chiriile pentru proiectele industriale?

Ne așteptăm ca chiriile să continue să crească: pe de o parte, din cauza creșterii costurilor de dezvoltare, pe de altă parte, din cauza costurilor mai mari de capital și a încetinirii ofertei speculative. Ratele ridicate ale inflației contribuie, de asemenea, la creșterea chiriilor în spațiile existente. Cu toate acestea, ceea ce putem afirma cu siguranță este că, în cadrul Europei Centrale și de Est, chiriile pentru depozite din România rămân în continuare ieftine și există un spațiu semnificativ și continuu de creștere.

Care sunt unele dintre tendințele pe care le observați în sectorul industrial local?

Aceasta este o perioadă interesantă, plină de oportunități pentru sectorul industrial. Schimbările din economia globală

și geopolitică au prezentat multe provocări, dar au creat și oportunități. Nearshoring-ul este una dintre tendințele care se materializează: războiul prelungit din Ucraina, ruptura tot mai mare dintre Occident și diferite state autocratice, acum atacurile Houthi din Marea Roșie care perturbă aprovizionarea globală –toți acești factori determină întreprinderile să găsească soluții mai aproape de piețele relevante.

Cum implementați principiile ESG în portofoliul dumneavoastră industrial?

Sustenabilitatea este calea spre viitor; ne angajăm să urmăm strategia ESG a WDP la nivel de grup. WDP România continuă să implementeze măsuri de eficiență energetică: majoritatea depozitelor WDP din România au obținut certificarea EDGE, un semn distinctiv al construcțiilor durabile, care implică o reducere medie de 30% a consumului de energie și de apă și a energiei încorporate a materialelor utilizate. De asemenea, implementăm un nou sistem de monitorizare în timp real a consumului de utilități.

În plus, am implementat un nou proiect important: în parcul nostru WDP Park București – Ștefănești am instalat panouri fotovoltaice care au o capacitate de producție de 13 MWp, iar producția de energie verde va acoperi cea mai mare parte a nevoilor de consum ale chiriașilor noștri.

Totodată, am implementat primul proiect de biodiversitate din portofoliul nostru: în parcul nostru WDP Park București –Ștefănești am plantat peste 13.000 de copaci și arbuști.

89 2024 PROPERTY-FORUM.EU

INDUSTRIAL DEMAND CONTINUES TO BE HEALTHY AND DIVERSE

Gijs Klomp, Business Development Manager, WDP Romania, talked to Property Forum about the company’s more than €90 million development pipeline on the local market and the outlook of the industrial sector on rents and new demand.

What were some of WDP’s highlights in Romania during 2023 and what are your plans for 2024?

2023 was a successful year for WDP Romania. Despite the volatile macroeconomic and geopolitical context we increased our portfolio with new projects and acquisitions. We finalised several important projects: in our WDP Park Bucharest –Ștefănești, which is the largest park in the entire group portfolio, we handed over two extensions: for e-pantofi we delivered a 34,402 sqm building, and for KitchenShop and Lecom a 12,864 sqm warehouse.

Another project that makes us really proud is the strong, ongoing partnership with Pirelli. Last year we delivered a 25,000 sqm warehouse to Pirelli at their Slatina site, to which this year we will add a 48,300 sqm extension. In total it has a built area of 137,400 sqm, which is directly connected to Pirelli’s Slatina factory – thus making it the largest building rented to only one company in WDP’s Romanian portfolio.

In July 2023 WDP expanded its local portfolio through a saleand-leaseback acquisition of an automotive production unit. The building is located in the metropolitan area of Pitești, which is an established automotive production cluster, centred around the Dacia Renault plant. The unit has a gross leasable area of approximately 20,000 sqm and will be leased back to the seller under a long-term, triple net, fully indexed contract. Thus, our portfolio reached 1.58 million sqm by the end of 2023.

For 2024 we already have in place several projects: a factory for Erkurt Holding near Craiova, and a building for the Taparo factory in Târgu-Lăpuș, which have both been finalised; they are working on production fit-out, and the production facilities will be operational at the beginning of 2024. The total surface of the two buildings is 21,120 sqm.

This year we will also deliver an 11,600 sqm extension for TRICO in our WDP Park Ploiești – Ariceștii Rahtivani.

What is the size of your ongoing development pipeline and how much are you investing in the country to deliver the new projects?

We have consistently been increasing our Romanian portfolio

in the past few years, and we continue to do so in 2024, too. For this year we have six projects in the pipeline, with a total built surface of 123,000 sqm. The total value of the investment will be over €90 million.

Moreover, we recently signed a deal for a high-yield urban logistics cluster – part of the key wholesale zone in Romania –measuring 100,000 sqm on a 300,000 sqm plot. The cluster has direct access to the existing and the new Bucharest ring road making it ideally suited for efficiently supplying retailers in the capital and the south-east of Romania. We are also strategically extending towards the western region of the country, by expanding our land reserves in Arad, with a strategic land holding totalling 27,000 sqm.

What sectors are generating the biggest demand for industrial space in your local projects?

We have a very diverse tenant base, from different sectors, covering a large palette of domains, such as industrial, retail, food, pharma, just to name a few. Demand continues to be healthy and diverse, demand from both production and logistics remains strong.

Are you exploring the development of industrial projects in emerging parts of the country, for instance in eastern Romania?

WDP is typically a build-to-suit developer: we only develop when we have secured a tenant. However, besides being a robust company with a clear direction, we are also flexible, so, if we would have a tenant request, we would definitely develop in the emerging parts of the country. We have already done this on multiple occasions: for us it is of key importance to make sure we meet the needs of our clients, be it a request concerning the characteristics of a building or the best location for the client’s business

Are companies perceiving Romania as a potential industrial hub for the region? Can you meet such requirements in your projects?

More and more companies regard Romania as a potential industrial hub for the region. It is very important that Romania is a member both of the EU and of NATO, as membership in

90

these institutions is of key importance in the current economic and geopolitical context. Romania’s inclusion in the Schengen area will also have a significant impact, especially when the terrestrial borders will also be removed, and the transport of goods will be much faster, thus offering more cost efficient possibilities for logistics and production alike.

Within the context of the EU, Romania has a low cost of employees, as well as low taxation, which makes our country attractive for foreign investments. One of the key strengths of Romania was so far the rather low and stable tax environment.

What is your outlook on rents for industrial projects?

We expect rents to continue to increase: on one hand, due to the increase in the costs of development, on the other hand, due to higher costs of capital and a slowdown in speculative supply. High inflation rates also contribute to the increase of rents in existing premises. However, what we can safely assert is that within Central-Eastern Europe, warehouse rents in Romania still remain cheap, and there is a continuous, significant space for growth.

What are some of the trends you are seeing in the local industrial sector?

This is an interesting period, full of opportunities for the industrial sector. The shifts in global economy and geopolitics presented many challenges, but also created opportunities.

Nearshoring is one of the trends that is materialising: the prolonged Ukraine war, the increasing rupture between the West and different autocratic states, now the Houthi attacks in the Red Sea which disrupt global supplies – all these factors lead businesses to find solutions closer to the relevant markets.

How are you implementing ESG principles in your industrial portfolio?

Sustainability is the path towards the future, we are committed to follow the ESG strategy of WDP at group-level. WDP Romania continues to implement energy efficiency measures: the majority of WDP’s warehouses in Romania obtained the EDGE certification, a hallmark of sustainable construction, which implies an average reduction in energy and water consumption and the embodied energy of material used by 30%. We are also implementing a new system for the real-time monitoring of utility consumption.

Moreover, we implemented an important new project: in our WDP Park București – Ștefănești we installed photovoltaic panels that have a 13 MWp production capacity, and the green energy production will cover the biggest part of our tenants’ consumption needs.

Also, we implemented the first biodiversity project in our portfolio: in our WDP Park București – Ștefănești we planted more than 13,000 trees and bushes.

91 2024 PROPERTY-FORUM.EU

MIZĂM PE CREȘTERE ÎN 2024

Attila Beer, country manager, Alukönigstahl România & Republica Moldova, a vorbit cu Property Forum despre planurile de creștere ale companiei în 2024 și perspectivele de dezvoltare ale sectorului rezidențial, care au generat 80% din vânzări anul trecut.

Cum au evoluat afacerile Alukönigstahl România anul trecut și ce perspective aveți pentru 2024? Anul trecut ne-a pus la încercare perseverența. Deși am început bine cu vânzările, după primul trimestru am constatat o încetinire generală pentru luarea deciziilor. Am avut contracte semnate în mai și neîncepute până în august. Decizii luate în favoarea noastră în august și comenzi lansate în noiembrie. Toată echipa s-a mobilizat din nou în T4 și am reușit să ne atingem previziunile, depășind din nou cifra de afaceri de 20 de milioane de euro.

Pentru anul curent ne-am propus o creștere de minim 5%. Având în vedere incertitudinea din zona euro, tendința de scădere a prețului materiilor prime și provocările cauzate de dificultatea în a găsi personal devotat, și anul acesta ne va pune la încercare.

Ce segmente au generat cea mai mare cerere pentru Alukönigstahl România în 2023 și ce așteptări aveți pentru 2024?

Construcțiile rezidențiale au generat cea mai mare parte a cifrei de afaceri și în 2023, având o cotă de circa 80%. Restul vânzărilor a fost acoperit de segmentul de retail, de exemplu cu magazine Dedeman, Kaufland, Lidl și hale industriale. Am fost implicați și în proiecte de clădiri de birouri de dimensiune medie, ca Arghezi Office și AFI Loft din București, IT Perspective Sibiu, sediul Bosch din Cluj sau sediul Hamilton Timişoara. La acestea s-au adăugat alte clădiri cu funcţiune mixtă, inclusiv birouri și rezidenţial.

Anul acesta sunt în pregătire câteva proiecte mari de birouri la care considerăm că avem cele mai mari șanse, care vor ajunge la faza de anvelopare în 2025. Cele mai multe proiecte rezidențiale existente sunt din categoria de calitate medie. În schimb, sunt anunțate proiecte publice (spitale, săli de sport, spații de învățământ) care ar urma să înceapă în acest an, iar sarcina noastră este să câștigăm cât mai multe dintre ele.

În ce proiecte furnizează Alukönigstahl România sisteme de aluminiu, oțel și PVC anul acesta? Pot menționa ONE High District, ONE Floreasca Tower din

București și Oxygen din Cluj-Napoca. Acestea sunt proiecte rezidențiale de dimensiuni mari, pentru piața premium, la care am început livrarea sistemelor din aluminiu în 2023 și pe care le vom finaliza anul acesta.

La acestea adăugăm, deocamdată, Cortina North (corpul D), Nusco City (faza 2) din București și Tomis Tower din Constanța, acestea fiind proiecte mari. De asemenea, mai avem în portofoliu și alte proiecte mai mici și case individuale.

Totodată, pentru complexul rezidențial H4L vom livra sisteme de profile din PVC Schüco Living. În ceea ce privește sistemele de profile din oțel, cel mai frecvent livrăm soluții pentru uși rezistente la foc, la diverse tipuri de construcții, de la stadioane la spitale.

Cum se prezintă prețurile pentru materii prime la început de 2024 și ce factori vor influența costurile în această zonă?

Sunt multe aspecte care influențează prețul materiilor prime: cererea scăzută în Europa de Vest și scăderea continuă a industriei de construcții din China sunt factori care influențează în mod favorabil, din punct de vedere al cumpărătorilor. Dar incertitudinea din Orientul Mijlociu, alegerile din SUA și războiul din Ucraina reprezintă factori de risc. Cert este că, până la mijlocul anului, ne așteptăm să rămână tendința de scădere.

Cum ajutați dezvoltatorii imobiliari care vor să-și crească gradul de sustenabilitate în proiecte?

Anul trecut, partenerul nostru Schüco a lansat programul Carbon Control, gândit pentru reducerea amprentei de carbon a anvelopelor clădirilor. Acesta este un concept cu soluții modulare pentru investitori, dezvoltatori de proiecte și antreprenori din domeniul construcțiilor, care susține respectarea taxonomiilor Uniunii Europene.

Reducerea amprentei de carbon începe din faza de proiectare, prin alegerea soluțiilor optime în acest sens. Astfel, produsele noastre reduc la minimum amprenta de carbon a anvelopei

92

clădirii pe parcursul întregului ciclu de viață – de la proiectare, până la demolare.

Pe lângă alegerea construcției optime a fațadei sau a unui sistem de fațadă adecvat, utilizarea materialelor optimizate are, de asemenea, un impact semnificativ asupra amprentei de carbon a unei clădiri. Instrumentele și serviciile noastre oferă certificate și documentații relevante pentru a garanta un proces eficient de construcție, renovare și exploatare.

Cum veniți în întâmpinarea proprietarilor de clădiri care vor să renoveze sau să transforme un proiect?

Această consultanță depinde foarte mult de așteptările proprietarilor: care este nivelul de calitate, cui vor să se adreseze cu serviciile din clădire etc. Avem cea mai bună echipă tehnică și cele mai bune produse din domeniul în care activăm. Prima etapă în renovare ar fi pregătirea unei scurte liste cu priorități, apoi un proiect tehnic. Primul pas este al proprietarului, apoi intervine arhitectul și noi venim cu soluțiile. Un aspect extrem de important este alocarea fondurilor necesare. Noi avem și servicii de estimare a costurilor în funcție de cerințele tehnice.

Ce tendințe semnificative observați în piața în care activați?

Observ o segmentare a firmelor active în domeniul de

anvelopare a clădirilor. Firmele mari care erau active în proiecte mari de birouri au dificultăți în a se adapta în mod profitabil realităților actuale. Proiectele rezidențiale necesită altă abordare față de cele de birouri sau de hoteluri. Iar obiceiul dezvoltatorilor de a trata prețul materialelor, execuției și al montajului separat duce jucătorii din zona fațadelor în zona de neprofitabilitate.

Pe de altă parte, fabricile mari de ferestre din PVC se reorientează către piața de proiecte și ofertează cu succes prin dealerii lor. Față de firmele care erau obișnuite să lucreze pe proiecte, aceste companii sunt mai bine organizate din punct de vedere al producției. Succesul lor poate fi verificat și prin datele financiare publicate în paginile oficiale.

Cât de deschiși sunt dezvoltatorii din România la soluțiile tehnice inovatoare care pot crește eficiența proiectelor pe termen lung?

În general, dezvoltatorii cunosc foarte bine noutățile tehnice din domeniul de construcții și sunt receptivi. Provocarea este de a găsi calea echilibrată între calitate, inovație și rata de profitabilitate. Pot să afirm că, de multe ori, câștigă atracția profitului față de sustenabilitate și calitate. Avem mult de îmbunătățit toți cei din această branșă și asta mă face să fiu optimist: e mult de lucru și în următorii mei ani activi.

93 2024 PROPERTY-FORUM.EU

WE ARE COUNTING ON GROWTH IN 2024

Attila Beer, Country Manager, Alukönigstahl Romania & Republic of Moldova, spoke to Property Forum about the company’s growth plans for 2024 and the outlook for the residential sector, which generated 80% of its sales last year.

How did Alukönigstahl Romania’s business develop last year and what are your prospects for 2024?

Last year tested our perseverance. Although we started well with sales, after the first quarter we noticed a general slowdown in decision making. We had contracts signed in May and not started until August. Decisions made in our favour in August and orders launched in November. The whole team mobilised again in Q4 and we managed to achieve our forecasts, again exceeding €20 million in turnover.

For the current year we are targeting a minimum of 5% growth. Given the uncertainty in the eurozone, the downward trend in raw material prices and the challenges caused by the difficulty in finding dedicated staff, this year will also challenge us.

Which segments generated the highest demand for Alukönigstahl Romania in 2023 and what are your expectations for 2024?

Residential construction generated the largest share of turnover in 2023 as well, with a share of around 80%. The rest of the sales was covered by the retail segment, for example with Dedeman stores, Kaufland, Lidl and industrial halls. We have also been involved in medium-sized office building projects such as Arghezi Office and AFI Loft in Bucharest, IT Perspective Sibiu, Bosch headquarters in Cluj and Hamilton Timisoara headquarters. To these were added other mixed-use buildings, including office and residential.

This year we have several large office projects in the pipeline that we believe have the best chance of reaching the completion phase in 2025. Most existing residential projects are in the medium quality category. On the other hand, there are announced public projects (hospitals, gyms, educational spaces) that should start this year, and our task is to win as many of them as possible.

In which projects is Alukönigstahl Romania supplying aluminium, steel and PVC systems this year?

I can mention ONE High District, ONE Floreasca Tower in

Bucharest and Oxygen in Cluj Napoca. These are large residential projects for the premium market, where we started delivering aluminium systems in 2023 and will complete them this year.

To these we are adding, for the time being, Cortina North (D body), Nusco City – phase 2 in Bucharest and Tomis Tower in Constanța. These are large projects. We also have other, smaller projects and individual houses in our portfolio.

For the H4L residential complex we will also deliver Schüco Living PVC profile systems. In terms of steel profile systems we most commonly deliver fire resistant door solutions to various types of buildings, from stadiums to hospitals.

What are raw material prices like at the beginning of 2024 and what factors will influence costs in this area?

There are many aspects influencing the price of raw materials: low demand in Western Europe and the continuing downturn in the Chinese construction industry are factors that influence the price favourably from the buyers’ point of view. But uncertainty in the Middle East, the US elections and the war in Ukraine are risk factors. Certainly, by mid-year, we expect the downward trend to continue.

How do you help real estate developers who want to increase the sustainability of their projects?

Last year, our partner Schüco launched the Carbon Control programme, designed to reduce the carbon footprint of the building construction envelope. This is a concept with modular solutions for investors, project developers and building contractors that supports compliance with EU taxonomies.

Reducing the carbon footprint starts at the design stage, by choosing the optimal carbon footprint solutions. Our products thus minimise the carbon footprint of the building envelope throughout the entire life cycle – from design to demolition.

In addition to choosing the optimal façade construction or an appropriate façade system, the use of optimised materials also has a significant impact on a building’s carbon footprint.

94

Our tools and services provide relevant certification and documentation to ensure an efficient construction, renovation and operation process.

How do you support building owners who want to renovate or transform a project?

This advice depends very much on the owners’ expectations: what is the level of quality, who they want to address with the services in the building, etc. We have the best technical team and the best products in the field in which we operate. The first step in renovation would be to prepare a shortlist of priorities, then a technical project. The first step is the owner’s, then the architect intervenes and we come up with the solutions. A very important aspect is the allocation of the necessary funds. We also have cost estimation services according to the technical requirements.

What significant trends do you see in your market?

I see a segmentation of companies active in the building envelope sector. Large firms that were active in large office projects are finding it difficult to adapt profitably to current realities. Residential projects require a different approach to

office or hotel projects. And developers’ habit of treating the price of materials, workmanship and installation separately is driving facade players into the unprofitable zone.

On the other hand, large PVC window manufacturers are reorienting themselves towards the project market and successfully offering through their dealers. Compared to firms that used to work on projects, these companies are better organised in terms of production. Their success can also be verified by the financial data published on their official pages.

How open are Romanian developers to innovative technical solutions that can make projects more efficient in the long term?

In general, developers are very aware of technical innovations in the construction sector and are receptive. The challenge is to find the right balance between quality, innovation and profitability. I can say that often the profit motive wins out over sustainability and quality. We all have a lot of room for improvement in this business and that makes me optimistic: there is a lot of work to be done in my next few active years.

95 2024 PROPERTY-FORUM.EU

INVESTIȚIILE ÎN ORAȘELE REGIONALE ÎNREGISTREAZĂ O TENDINȚĂ DE CREȘTERE

Lavinia Ioniță Rasmussen, partener în cadrul practicii de real estate a NNDKP, a vorbit cu Property Forum despre accelerarea dezvoltării comerciale și rezidențiale în orașele regionale și despre potențialul pieței locale de a oferi randamente mai mari pentru investitorii imobiliari în comparație cu alte țări din regiune.

Cum a evoluat portofoliul imobiliar al NNDKP în 2023 și care sunt perspectivele pentru acest an?

Pentru NNDKP, 2023 a fost un an dinamic, cu proiecte majore în toate sectoarele imobiliare.

Deși premisele de la începutul anului indicau o anumită moderație în domeniul tranzacțional, dinamica industriei s-a schimbat la finalul anului 2023, iar apetitul investitorilor imobiliari pentru tranzacții a crescut. Pentru acest an sunt așteptate proiecte complexe și diverse.

Care sunt segmentele care generează cea mai mare cerere pentru serviciile specializate oferite de NNDKP în domeniul dreptului imobiliar? În ultimii ani, sectorul logistic împreună cu dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă au fost populare în rândul investitorilor și ne așteptăm ca această tendință să continue și în 2024.

Segmentul office a rămas o componentă puternică a activității NNDKP, anul 2023 relevând o preferință tot mai mare pentru revenirea angajaților la birou, subliniind importanța interacțiunii sociale în viața profesională de zi cu zi.

Segmentul rezidențial a cunoscut o evoluție interesantă și imprevizibilă, influențată de o serie de factori. Printre aceștia s-au numărat ultimele modificări fiscale care au dus la creșterea impozitului pentru persoanele fizice, creșterea ratei inflației cu impact direct asupra dezvoltatorilor și cumpărătorilor, precum și dificultățile întâmpinate în procesul de autorizare.

Observați vreo schimbare în structurile contractelor de leasing în sectorul imobiliar comercial? Structurarea contractelor de leasing nu s-a schimbat foarte mult. Vedem schimbări în legătură cu cerințele privind spațiile comerciale și condițiile de închiriere, deoarece chiriașii acordă acum prioritate flexibilității, dar principiile triplu net continuă să fie aplicate, deoarece acestea reprezintă baza contractelor imobiliare comerciale. Raritatea proiectelor noi sau disponibile, în principal pe segmentul office (dar valabilă, într-o anumită măsură, și pentru segmentele logistic și comercial), intensifică concurența pentru proiectele bune.

Care au fost unele dintre tranzacțiile-cheie în care echipa dumneavoastră a acordat asistență anul trecut? Anul trecut, echipa NNDKP a fost implicată în mai multe tranzacții importante pe piața imobiliară. De exemplu, am asistat cumpărătorul (unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri și păduri din România) în timpul procesului de due diligence și ulterior la achiziționarea acțiunilor unei companii care deține peste 1.000 ha de terenuri forestiere.

Am acordat asistență unuia dintre principalii operatori de spitale într-o tranzacție de mare anvergură care a implicat achiziția unui teren de aproximativ 30.000 mp, amplasat într-o zonă-cheie în partea de nord a Bucureștiului, și dezvoltarea viitoare a unui proiect unic cu destinație mixtă care va include birouri, unități rezidențiale și un nou spital.

În ceea ce privește segmentul logistic, am asistat unul dintre cei mai importanți investitori în dezvoltarea de depozite logistice în cadrul unei tranzacții de tip „sale-and-lease back” care a implicat achiziția a trei terenuri în suprafață totală de peste 93.900 mp, precum și a două clădiri existente de producție și logistică, cu o suprafață de peste 30.000 mp.

Cum credeți că va evolua piața de investiții imobiliare din București și din centrele regionale în acest an?

Piața imobiliară din București continuă să înregistreze o creștere și o dezvoltare consistente, deși dezvoltatorii se confruntă cu provocări legate de planificarea urbană și de obținerea autorizațiilor necesare atunci când dezvoltă noi proiecte imobiliare.

Codul urbanismului, care în prezent face obiectul unor discuții legislative, poate oferi mai multă predictibilitate și un sprijin mai mare în dezvoltarea proiectelor imobiliare.

Aprobarea Codului urbanismului este așteptată de dezvoltatori cu speranța și încrederea că acesta va oferi un cadru legislativ unitar în ceea ce privește aspectele urbanistice și de autorizare, ceea ce va conduce la predictibilitate și la accelerarea proiectelor imobiliare.

În București, Codul urbanismului este așteptat să rezolve blocajele

96

generate de suspendarea/anularea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ-uri) și a unui Plan Urbanistic General (PUG) învechit.

Se observă o tendință de creștere a investițiilor în centrele regionale, având în vedere blocajul existent în Capitală privind procesul de autorizare.

Există schimbări majore în cadrul legal de care companiile imobiliare ar trebui să țină cont? Anul 2023 a adus mai multe modificări legislative, în special în ceea ce privește procedura de autorizare.

De exemplu, cu scopul de a limita și de a oferi termeni clari pentru contestarea unei autorizații de construire/documentații de urbanism, legiuitorul a adoptat, în aprilie 2023, o nouă lege care prevede, printre altele, (i) termene specifice pentru depunerea plângerilor prealabile și a cererilor de anulare a autorizațiilor de construire, precum și (ii) un termen special de prescripție de un an pentru organismele sociale interesate să conteste deciziile de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (prin derogare de la termenul general de cinci ani).

Pentru locuințele cu o suprafață utilă de maximum 120 mp și a căror valoare nu depășește suma de 600.000 RON, achiziționate de persoane fizice, se aplică o cotă de 9% în loc de 5%.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru clădirile rezidențiale din România aflate în proprietatea/proprietatea comună a

persoanelor fizice, a căror valoare impozabilă calculată depășește suma de 2,5 milioane de lei, se aplică o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată prin decizia de impunere emisă de autoritatea fiscală locală, și plafonul de 2,5 milioane de lei.

Se află România în atenția noilor investitori imobiliari interesați de extinderea prezenței în regiune?

Piața din România a atins nivelul de maturitate căutat de investitori și, în pofida provocărilor care se fac simțite pe această piață, atât investitorii locali, cât și cei străini continuă să investească în România, păstrând o atitudine pozitivă și deschisă la noile oportunități de pe piața locală.

Oferind un randament semnificativ mai mare față de alte țări din regiune, România are un potențial semnificativ de creștere, după cum rezultă din rata mai mică de utilizare a spațiului per capita pe segmentele office și rezidențial. Acest potențial de creștere este amplificat de un mediu economic relativ stabil.

În afară de București, orașe secundare precum Cluj, Iași și Timișoara prezintă un potențial enorm. România a fost dintotdeauna și va continua să fie un important hub pentru industria IT, beneficiind de o forță de lucru tânără înalt specializată, vorbitoare de engleză. Reprezintă totodată un important hub logistic, în contextul conflictelor regionale, care nu pot decât să aducă noi oportunități. Prin urmare, mixul oferit de România este unic pentru regiune și, de ce nu, pentru Europa, per ansamblu.

97 2024 PROPERTY-FORUM.EU

INVESTMENT IN REGIONAL CITIES IS EXPERIENCING AN UPWARD TREND

Lavinia Ioniță Rasmussen, Partner at NNDKP’s Real Estate practice, spoke with Property Forum about the acceleration of commercial and residential development in regional cities and the potential of the local market to offer higher returns for property investors compared to other countries in the region.

How did NNDKP’s real estate portfolio perform in 2023 and what is your outlook for this year?

For NNDKP, 2023 was a dynamic year with major projects across all real estate sectors. Although the prerequisites of the beginning of the year offered a trend of moderation in the transactional field, the dynamics of the industry changed at the end of 2023 and the appetite of real estate investors for transactions increased. Complex and diverse projects are expected for this year.

Which segments are generating the biggest demand for NNDKP’s real estate expertise?

In recent years, the logistics sector together with development of renewable energy projects have been popular with investors, and we expect this trend to continue in 2024.

The office sector has remained a strong component of NNDKP expertise, as 2023 revealed a growing preference for employees to return to the office, emphasizing the importance of social interaction in daily work life.

The residential segment has experienced an interesting and unpredictable evolution, influenced by a number of factors. These included the latest fiscal changes that led to the increase of the tax applied to individuals, the increase of the inflation rate with a direct impact on developers and buyers, as well as the difficulties encountered in the authorization process.

Are you seeing any changes in the structures of leasing agreements in the commercial real estate sector?

The structuring of lease agreements has not changed too much. Commercial space requirements and lease terms have started to vary, as tenants now prioritize flexibility, but the triple net principles continue to be applied as they represent the core of commercial real estate. The scarcity of new or readily available projects, mainly in the office market (but valid to a certain extent also for the logistics and commercial segments) intensifies competition for good projects.

What were some of the key transactions that your team assisted last year? Were there any challenges that you had to overcome in these deals?

NNDKP was involved in several important transactions in the real estate market last year. For example, we have assisted the buyer (one of the largest land and forestry owners in Romania) during the due diligence process and afterwards with the acquisition of the shares of a company holding over 1,000 ha of forestry land.

We have advised one of the major hospital operators in a largescale transaction involving the acquisition of a plot of land of approximately 30,000 sqm in a key location in the northern side of Bucharest and the future development of a unique mixed-used project that will include offices, residential units and a new hospital.

In the logistics segment, we have assisted one of the most important investors in the development of logistic warehouses during a “sale and lease back” transaction involving the acquisition of three land plots totalling over 93,900 sqm, as well as of two existing manufacturing and logistics buildings with an area of more than 30,000 sqm.

What is your outlook for the real estate investment market in Bucharest and regional cities this year?

The real estate market in Bucharest continues to exhibit consistent growth and development, although developers face challenges with urban planning and obtaining necessary authorizations when developing new real estate projects.

The Urbanism Code that is currently on the legislative table can provide more predictability and greater support in the development of real estate projects.

The approval of the Urbanism Code is expected by developers with the hope and trust that it will provide a unified legislative framework on urban and permitting aspects, leading to predictability and the acceleration of real estate projects.

98

In Bucharest, the Urbanism Code is expected to solve the blockages generated by the suspension / annulment of the Zonal Urban Plans (PUZs) and an outdated General Urban Plan (PUG).

Investment in regional cities is showing an upward trend, considering the permitting blockage in the capital.

Are there any major changes in the legal framework that property companies should be aware of?

2023 brought several legislative amendments, focusing on the authorization procedure.

For example, with the aim to limit and to offer clear terms for challenging a building permit/urban planning documentation, the legislator adopted a new law in April 2023 that provides for, amongst other things (i) specific deadlines for filing preliminary complaints and requests to cancel building permits as well as (ii) a special limitation period of 1 year for interested social bodies to challenge the decisions approving the territorial planning and urban planning documentation (derogating from the general period of 5 years).

In the tax field, homes with a usable area of maximum 120 sqm and a value of up to RON 600,000 purchased by individuals are taxed with VAT at the rate of 9% instead of 5%.

Moreover, starting from the 1st of January 2024, residential buildings in Romania, owned/jointly owned by individuals, whose calculated taxable value exceeds RON 2.5 million, will be subject

to a tax rate of 0.3% of the difference between the taxable value of building communicated by the local tax authority through the tax decision and the ceiling of RON 2.5 million.

Is Romania on the radar of new property investments looking to expand their presence in the region?

The market in Romania has reached a level of maturity sought by investors and, despite the challenges faced by the market, both local and foreign investors continue to invest in Romania, remaining positive and open to new opportunities on the local market.

While offering potentially higher returns compared to other countries in the region, Romania simultaneously boasts significant room for growth, as evidenced by its lower space utilization per capita in both office and residential segments

This growth potential is further enhanced by a relatively stable economic environment. Beyond the capital city of Bucharest, secondary cities like Cluj, Iasi, Timisoara have enormous potential.

Romania has always been and will continue to be a significant IT hub, fostered by a highly skilled and English-speaking young workforce. It also acts as an important logistics hub in the context of regional conflicts which can only increase the opportunities available.

Therefore, the mix offered by Romania is quite unique for the region and I dare say for Europe as a whole.

99 2024 PROPERTY-FORUM.EU

CHIRIAȘII NOȘTRI SE CONCENTREAZĂ PE RENOVĂRI, ADAPTABILITATE ȘI FACILITĂȚI

Doron Klein, CEO al AFI Europe România și Cehia, a vorbit cu Property Forum despre tendința tot mai accentuată a angajaților de a se întoarce la birou și despre primul proiect build-to-rent al companiei în România.

Cum a evoluat anul trecut portofoliul comercial al AFI Europe din România în ceea ce privește ratele de ocupare și noile dezvoltări?

În 2023, AFI Europe România a înregistrat performanțe bune. Ratele de ocupare în majoritatea proiectelor noastre se apropie de 100%, fie că vorbim de birouri sau de centre comerciale.

Având în vedere că munca la distanță devine o tendință în scădere, iar angajații se întorc în spațiile de birouri, ne concentrăm pe modalități noi și inovatoare de a integra nevoile în continuă evoluție ale chiriașilor noștri.

În ceea ce privește zona de retail, 2023 a fost un an al premierelor, deoarece am primit în portofoliul nostru mari branduri internaționale, precum Primark, Half Price, Leroy Merlin, Decathlon, Fressnapf, Boss și multe altele.

Mai mult, anul trecut, am livrat primul nostru parc de retail din România. AFI Arad, un proiect de 30.000 mp, a atras o varietate unică de branduri, dintre care unele au fost aduse pentru prima dată la Arad, precum Carrefour, Leroy Merlin, McDonald’s, Decathlon.

Cum arată portofoliul actual de dezvoltare al AFI Europe România?

AFI Europe România a fost întotdeauna un pionier în domeniul dezvoltării imobiliare. Continuăm această tendință în 2024 cu primul nostru proiect build-to-rent din România – AFI Home North. Acesta va consta din trei clădiri rezidențiale cu un total de 380 de apartamente, chiar în centrul zonei de afaceri din București, Dimitrie Pompeiu.

Proiectul urmărește modelul de succes al celor peste 4.000 de unități dezvoltate în Polonia și Cehia în ultimii ani și se va adresa profesioniștilor care doresc să își dezvolte viața în mijlocul unei comunități atent selecționate, aproape de birourile lor, transformând orele petrecute în trafic în timp liber.

De asemenea, în 2024, vom livra AFI Loft, proiectul nostru de birouri de tip boutique A-Class de 16.000 mp, care se va înălța deasupra mallului AFI Cotroceni. Construit la cel mai înalt nivel tehnic, noul spațiu de birouri va beneficia de un design arhitectural interior spectaculos, atriumuri, zone de lounge pentru toți chiriașii și, bineînțeles, de un acces direct la centrul comercial, cu nenumăratele sale facilități.

Primul etaj al AFI Loft va include o terasă exterioară cu vedere în interiorul mallului, în timp ce atriumul principal va conecta primul și al doilea etaj într-un mod perfect și spațios.

Care sunt particularitățile strategiei ESG în portofoliul local și cât de conștienți sunt chiriașii dumneavoastră de subiectul sustenabilității?

Încă de la începutul activității noastre în România, am dezvoltat intuitiv proiecte cu preocupare și respect pentru mediu și pentru chiriașii noștri, astfel încât să le putem oferi facilități precum lumină naturală, dușuri, rasteluri pentru biciclete, iluminat cu LED, zone de relaxare, facilități de reciclare și multe altele.

Companiile sunt acum conștiente de importanța standardelor ESG și caută birouri și spații comerciale sustenabile.

Căutăm întotdeauna să oferim cele mai înalte standarde de sustenabilitate, iar planurile noastre de viitor nu fac decât să înglobeze și aceste standarde.

Toate proiectele noastre din România sunt certificate LEED sau BREEAM, ca parte a strategiei grupului de a dezvolta clădiri sustenabile cu grijă pentru chiriași, clienți și mediul înconjurător.

De asemenea, toate au certificare WELL Health & Safety, ca o recunoaștere a faptului că oferă un mediu de lucru igienic, sigur și curat.

Între timp, continuăm procesul de obținere a prestigiosului certificat LEED Zero Carbon pentru toate proiectele noastre de birouri, proces pe care ne propunem să îl finalizăm până în 2025.

Care sunt perspectivele dumneavoastră privind chiriile pe segmentele de retail și birouri?

După cum știm cu toții, prețurile pentru materialele de construcție, precum și pentru logistică și diverse alte servicii au fost în creștere și nu se anticipează nicio încetinire în viitorul apropiat.

AFI Europe a fost întotdeauna un partener pe termen lung și, de aceea, indiferent de evoluția pieței, ne străduim mereu să ne asigurăm că chiriașii noștri primesc un raport calitate-preț impecabil. Suntem dedicați calității și vom menține întotdeauna acest

100

nivel de excelență ca fiind una dintre valorile noastre de bază, indiferent de climatul economic actual.

Care sunt industriile care determină cererea de spații de birouri în portofoliul local? Își modernizează companiile spațiul de lucru pentru a se adapta la sistemul de lucru hibrid?

Cererea pentru spațiile noastre de birouri provine de la o gamă foarte largă de chiriași și ar fi dificil să distingem câțiva, dar companiile din sectorul IT&C reprezintă cu siguranță un segment important în orașele din România.

Munca la distanță este o tendință în scădere, așa că chiriașii noștri se concentrează pe reamenajări, adaptabilitate și facilități pentru a crea un mediu perfect integrat.

Nu putem să nu ne uităm la oferta foarte limitată de birouri noi pe piața din București. În 2024, singura ofertă nouă va fi proiectul AFI Loft, care, cu o cerere destul de stabilă, va avea un impact asupra ratei de ocupare a pieței.

Când vă așteptați să livrați primele unități rezidențiale destinate închirierii în București?

AFI Home North este primul nostru proiect rezidențial pentru închiriere, situat pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, una dintre cele mai dinamice zone din capitala României, adresat clienților cu venituri medii și mari. Ne propunem să livrăm prima clădire în primăvara anului 2025. Mixul de apartamente include studiouri, apartamente de două până la patru camere, penthouse și

duplexuri. Chiriașii vor beneficia de asemenea de un spațiu de co-working și de o sală de sport, iar în cea de-a treia clădire a complexului de un minimarket, cafenea, brutărie și un easybox.

Cum poate piața imobiliară locală să atragă mai multe investiții străine în sectorul său comercial?

Pentru a atrage mai multe investiții străine în sectorul comercial, este esențial să se abordeze obstacolele de reglementare și să se simplifice procesele de aprobare cu care s-ar confrunta potențialii investitori. Situația actuală, caracterizată de întârzieri extreme în obținerea planurilor de urbanism zonal (PUZ) și a autorizațiilor de construcție, creează incertitudine și descurajează potențialii investitori. Stabilirea unor proceduri mai clare și mai eficiente de aprobare a proiectelor ar insufla încredere investitorilor și ar semnala un mediu mai propice pentru afaceri.

Având în vedere că mulți investitori se orientează către Polonia și alți lideri regionali în contextul blocajelor actuale din PUZ, acordarea de stimulente pentru investitorii străini, cum ar fi scutiri fiscale sau scheme de promovare a investițiilor, ar putea, de asemenea, să facă piața mai atractivă și mai competitivă la nivel mondial. Dar rezolvarea blocajelor de reglementare și asumarea unui angajament de facilitare a investițiilor ar fi un bun început, deoarece piața imobiliară locală ar putea astfel să se poziționeze ca o destinație favorabilă pentru capitalul străin, impulsionând creșterea și dezvoltarea economică pe care România este pe cale să le atingă.

101 2024 PROPERTY-FORUM.EU

OUR TENANTS ARE FOCUSING ON REFURBISHMENTS, ADAPTABILITY, AND AMENITIES

Doron Klein, CEO of AFI Europe Romania and Czech Republic, spoke with Property Forum about the increasing trend of employees returning to the office and the company’s first build to rent project in Romania.

How did AFI Europe’s commercial portfolio in Romania perform last year on occupancy rates and new developments?

In 2023, AFI Europe Romania performed well. Our occupancy rates in most of our projects are close to 100%, whether we are talking about offices or shopping centres.

With remote work becoming a decreasing trend and employees returning to their office spaces, we are focusing on new and innovative ways to integrate our tenants’ always-evolving needs.

When it comes to retail, 2023 was a year of firsts, as we welcomed in our portfolio big international brands such as Primark, Half Price, Leroy Merlin, Decathlon, Fressnapf or Boss and many others.

Moreover, last year, we delivered our first retail park in Romania. AFI Arad, a 30,000 sqm project, welcomed a unique variety of brands, some of which were brought to Arad for the first time, such as Carrefour, Leroy Merlin, McDonald’s, Decathlon.

What is AFI Europe Romania’s current development pipeline?

AFI Europe Romania was always a pioneer in real estate development. We are continuing this trend in 2024 with our first Built to Rent project in Romania – AFI Home North. It will consist of three residential buildings featuring a total of 380 apartments right in the centre of Bucharest’s business life, Dimitrie Pompeiu.

The project follows the success of over 4,000 units developed in Poland and the Czech Republic in the last years and will cater to professionals who want to develop their lives in the middle of a handpicked community, close to their offices, transforming the hours spent in traffic into free time.

In 2024 we will also deliver AFI Loft, our 16,000 sqm boutique A-Class office project that will tower above AFI Cotroceni mall.

Built at the highest technical level, the new office space will benefit from a spectacular interior architectural design, atriums, lounge areas for all the tenants and of course a direct “dry fit” access to the mall with its endless amenities.

The first floor of AFI Loft will include an exterior terrace with a view inside the mall, while the main atrium will connect the first and second floors in a seamless and spacious way.

What are the particularities of your ESG strategy in the local portfolio and how aware are your tenants of the sustainability topic?

Since the beginning of our activity in Romania we intuitively developed projects with concern and respect for the environment and for our tenants so we can provide them with facilities like natural light, showers, bicycle racks, LED lighting, relaxing areas, recycling facilities and many more.

Companies are now aware of the importance of ESG standards and are looking for sustainable offices and retail spaces.

We are always looking to provide the highest sustainability standards and our plans for the future are only adding it to our ambitions on that front.

All our projects in Romania are LEED or BREEAM certified as part of the group strategy to develop sustainable buildings with care for its tenants, clients and environment.

Also they all have a WELL Health & Safety certification as a recognition for offering a sanitary safe and clean working environment.

Meanwhile, we are continuing the process of obtaining the prestigious LEED Zero Carbon certificate for all our office projects, a process which we target to finalise till 2025.

What is your outlook for rents in the retail and office segments?

As we are all aware, the prices for construction materials as well as logistics and various other services have been on the rise and there is no slowdown anticipated in the near future.

AFI Europe has always been a long-term partner, and this is why, no matter how the market evolves, we are always striving to ensure that our tenants receive impeccable value for money.

102

We are committed to quality and we will always maintain this level of excellence as one of our core values, regardless of the economic climate.

Which industries are driving demand for office space in your local portfolio? Are companies upgrading their workspace to accommodate the hybrid arrangements?

The demand for our office spaces comes from a very wide range of tenants and it would be difficult to single out a few, but companies from the IT&C sector are definitely an important segment in Romanian cities.

Remote work is a decreasing trend, so our tenants are focusing on refurbishments, adaptability, and amenities to create a perfectly integrated environment.

We can not avoid looking at the very limited new office supply to the Bucharest market. In 2024 the only new supply will be the AFI Loft project, which with a rather stable demand will impact the market occupancy rate.

When do you expect to deliver your first residential for rent units in Bucharest?

AFI Home North is our first residential for rent project located in Dimitrie Pompeiu Boulevard, one of the most dynamic areas in Romania’s capital city, aimed at mid-level and high-income clients. We aim to deliver the first building in spring 2025. The mix of apartments include studios, apartments from 2 rooms

to 4 rooms, penthouse and duplex. The tenants will enjoy the benefits of a co-working space and a fitness gym and in the third building a minimarket, a coffee shop & bakery and delivery facilities such as an easybox.

How can the local real estate market attract more foreign investment in its commercial sector?

To attract more foreign investment in the commercial sector, it is essential to address the regulatory hurdles and streamline the approval processes that the potential investors would face. The current situation, characterised by extreme delays in obtaining Zonal Urban Planning (PUZ) and building permits, creates uncertainty and deters potential investors. Establishing clearer and more efficient procedures for project approvals would instil confidence in investors and signal a more conducive environment for business.

With many investors looking towards Poland and other regional leaders in the context of the current PUZ bottleneck, providing incentives for foreign investors, such as tax breaks or investment promotion schemes, could also make the market more attractive and competitive on a global scale. But resolving the regulatory bottlenecks and making a commitment to facilitating investment would be a good start, as the local real estate market would then be allowed to position itself as a favourable destination for foreign capital, driving the economic growth and development that Romania was on the path to reaching.

103 2024 PROPERTY-FORUM.EU

INVESTITORII TRADIȚIONALI DIN REAL ESTATE S-AU ORIENTAT CĂTRE ENERGIA REGENERABILĂ

Roxana Frățilă, partener, head of real estate & construction la CMS, a vorbit cu Property Forum despre tranzacțiile-cheie încheiate pe piața de retail în 2023 și accelerarea investițiilor în energia regenerabilă.

Cum a evoluat portofoliul de clienți din real estate și construcții al CMS pe parcursul anului 2023 și ce obiective aveți pentru 2024?

Anul 2023 a fost cel mai bun an al practicii de real estate a CMS București, încheiat cu două dintre cele mai mari tranzacții din sectorul retail nu doar din România, ci și din regiune. Așadar, pentru noi, anul precedent poate fi numit „anul retailului”, marcat de intrarea pe piața din România a grupului M Core, prin achiziția de aproape 219 milioane de euro de către L&C Properties a 25 de parcuri de retail în 24 de orașe. De asemenea, am lucrat la tranzacția semnată pentru Ahold Delhaize (Mega Image) privind achiziția de aproximativ 1,3 miliarde de euro a rețelei de peste 1.650 de magazine Profi din România. La aceasta se adaugă activitatea noastră constantă pentru marele retailer de modă Primark, în legătură cu deschiderea primelor sale magazine pe piața românească, în mari malluri din București și din țară.

Am început anul 2024 în același mod dinamic, continuând proiectele inițiate anul trecut și bucurându-ne de trendul ascendent al interesului pentru tranzacții în România, atât în sectorul retail, cât și logistic. Obiectivele noastre rămân aceleași: deservirea clienților noștri la cele mai înalte standarde de profesionalism, aplecându-ne întotdeauna și asupra componentelor practice ale problemelor de drept, care în ultimii ani au devenit tot mai complexe. Și, desigur, punând umărul, din poziția noastră de firmă de avocatură internațională cu o rețea impresionantă de birouri în peste 40 de țări, la creșterea interesului investitorilor mari față de piața noastră.

Cât potențial există pentru atragerea de noi investitori de calibrul M Core în piața de real estate?

Intrarea M Core pe piața românească este, îmi permit să spun, vestea cea mai bună a anului pentru piața de real estate. A fost o intrare îndelung așteptată și pregătită minuțios. Intrarea unui astfel de investitor reprezintă un semnal extrem de pozitiv, care confirmă potențialul pieței românești și, sperăm noi, va suscita interesul și altor investitori de calibru.

Astfel de investitori se uită constant către România, însă au nevoie să înțeleagă cum funcționează piața noastră, câtă predictibilitate legislativă și fiscală există aici, au nevoie de consultanți perseverenți care să știe să promoveze atuurile de țară și să răspundă responsabil tuturor întrebărilor și temerilor lor. Beneficiind de o importantă expunere internațională, avocații CMS pot ajuta în mod credibil ca investitorii mari să își îndrepte atenția către România.

Care sunt nișele emergente din real estate în care România atrage un număr crescând de investitori?

Foarte mulți investitori care tradițional erau activi pe piața imobiliară, și mai ales cei care dețineau deja terenuri de proiect achiziționate cu ani în urmă, și-au orientat interesul către piața de energie regenerabilă, care în România cunoaște o creștere fără precedent. Echipa CMS a asistat nenumărați clienți în acest sector în anul 2023 și, în pofida tuturor provocărilor cauzate de schimbările de legislație în domeniul urbanismului și construcțiilor care au creat confuzie în rândul jucătorilor, de la dezvoltatori până la consultanți, tipul acesta de activitate continuă să ne țină foarte ocupați. Industria hotelieră a devenit tot mai activă în ultimul an și, deși istoric hotelăria era un sector aparte față de piața de real estate în sine (având investitori și abordări diferite), vedem sinergii tot mai multe între cele două sectoare. Anticipez tot mai multe proiecte de reconversie a clădirilor de birouri existente care nu și-au găsit mixul potrivit de chiriași și apariția unor proiecte mixte, cu componentă hotelieră, rezidențială, retail și, desigur, birouri. În plus, proiectele hoteliere noi și operarea lor la standarde internaționale vor mișca piața din marile orașe într-o direcție favorabilă.

De asemenea, creșterea sectorului AI va putea conduce, între altele, la stimularea investițiilor în dezvoltări de tip data centres, ca o evoluție normală a nevoii de asigurare a unei infrastructuri robuste de date.

Tot legat de investiții în infrastructură, mai ales în contextul existenței fondurilor PNRR, mă aștept la o dezvoltare a

104

componentei de mobilitate urbană. Acest lucru se poate întâmpla inclusiv prin construirea de către jucători mari, precum Ford sau Tesla, a unor rețele de stații de încărcare a mașinilor electrice în cât mai multe locații din țară.

Cât de competitivă este piața imobiliară locală din perspectiva impozitelor?

Strict raportându-ne la nivelul impozitelor și taxelor locale, consider piața locală ca fiind în continuare atractivă, deoarece cuantumul taxelor nu s-a modificat. În majoritatea cazurilor a fost vorba doar de actualizarea cu indicele de inflație, conform prevederilor Codului Fiscal.

Interesant de urmărit este, totuși, impactul noului impozit special pe bunuri imobile, care a fost introdus începând cu acest an, contribuabilii-țintă fiind persoanele fizice care au în proprietate clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei. Pe piața rezidențială putem spune că competitivitatea a fost afectată pe termen scurt prin modificarea cotei reduse de TVA, de la 5% la 9%.

Totuși, nivelul de impozitare aplicabil în România, mă refer aici din perspectiva companiilor din domeniul imobiliar, este competitiv față de alte piețe din regiune și nu numai. Drept dovadă, încă vedem un interes ridicat din partea investitorilor străini să intre sau să-și consolideze poziția pe piața locală.

Care sunt provocările implementării criteriilor ESG în proiectele imobiliare, din perspectiva normelor legale? În proiectele imobiliare, unul dintre criteriile care pot pune probleme este reprezentat de complexitatea lanțului valoric. Este dificilă o analiză aprofundată a respectării de către furnizori și clienți a criteriilor de sustenabilitate, de la achiziționarea de materii prime pentru dezvoltările din sectorul imobiliar (trasabilitatea materialelor) până la prestarea efectivă a serviciilor, pentru că aceștia sunt în afara controlului direct al companiilor care dezvoltă și dețin active imobiliare.

Procesul de colectare a informației relevante și măsurarea impactului emisiilor de carbon pe întreg lanțul de aprovizionare necesită o investiție semnificativă a acționarilor și multe companii se confruntă cu provocarea importantă a găsirii instrumentelor necesare pentru a face o astfel de măsurătoare și a o comunica pieței. Este un continuu proces de educare a pieței și învățare, dar vedem progrese. Din ce în ce mai multe companii și-au creat deja un cadru pentru raportare pe diverse segmente, precum cel de office, stimulate, între altele, și de nevoia de finanțare bancară. În plus, prin publicarea Codului Român al Sustenabilității s-a făcut un pas important cu privire la definirea unui posibil cadru unitar de lucru pentru raportarea pe sustenabilitate (non-financiară).

105 2024 PROPERTY-FORUM.EU

TRADITIONAL REAL ESTATE INVESTORS HAVE TURNED TO RENEWABLE ENERGY

Roxana Frățilă, Partner, Head of Real Estate & Construction at CMS, spoke to Property Forum about the key deals closed in the retail market in 2023 and accelerating investment in renewable energy.

How has CMS’s real estate and construction client portfolio evolved during 2023 and what are your goals for 2024?

2023 was the best year for CMS Bucharest’s real estate practice, ending with two of the largest retail transactions not only in Romania, but also in the region. So, for us the previous year can be called “the year of retail”, marked by the entry of the M Core Group to the Romanian market, through L&C Properties’ acquisition of 25 retail parks with a total area of over 132,000 sqm, in 24 cities, worth almost €219 million.

We also worked on the transaction signed with Ahold Delhaize (Mega Image) regarding the acquisition, worth about €1.3 billion, of a network of over 1,650 Profi stores in Romania. In addition to this, we continue to work for the large fashion retailer Primark on the opening of its first stores in Romania, in large shopping malls in Bucharest and around the country.

We started 2024 in the same dynamic way, moving ahead with projects initiated last year and continuing to enjoy the upward trend of interest in transactions in Romania, in both the retail and logistic sectors. Our objective remains the same: to serve our existing clients at the highest standards of professionalism, always focusing on the practical components of legal issues that have become increasingly complex in recent years. And, of course, from our position as an international law firm with an impressive network of offices in over 40 countries, we have been helping to increase the interest of large investors in the Romanian market.

How much potential is there for attracting new investors in the M Core calibre real estate market?

M Core’s entry into the Romanian market is, I would say, the best news of the year for the real estate market. It was a greatly anticipated and meticulously prepared entry. M Core’s entry is an extremely positive signal, confirming the potential of the Romanian market, and will hopefully arouse the interest of other investors of the same calibre. Such investors are constantly

looking at Romania, but they need to understand how our market works, how much legislative and fiscal predictability there is here, and they need reliable consultants who know how to promote the country’s strengths and responsibly answer all their questions. It is a team effort to convince large investors to consider investing in our country, and we as lawyers in an international firm can credibly advocate for that.

What are the emerging real estate niches where Romania is attracting a growing number of investors?

A lot of investors who were traditionally active in the real estate market, and especially those who already owned project land purchased years ago, have turned to the renewable energy market, which is experiencing unprecedented growth in Romania. The CMS team assisted countless clients in this sector in 2023 and, despite all the challenges caused by changes in legislation in city planning and construction that have created confusion among players from developers to consultants, this type of activity continues to keep us very busy.

The hotel industry has become increasingly active over the last year and, although historically the hotel sector was a separate sector from the real estate market itself (with different investors and approaches), we are seeing more and more synergies between the two sectors. I anticipate more and more projects to convert existing office buildings that have not found the right mix of tenants and the emergence of mixed projects, with hotel, residential, retail and of course office components. In addition, new hotel projects and their operation at international standards will move the market in the big cities in a favourable direction.

The growth of the AI sector could also lead to an increase in investment in data centre development, as a natural evolution of the need to ensure robust data infrastructure.

Also related to infrastructure investments, especially in the context of the existing PNRR funds, I expect to see the

106

development of the urban mobility component. This includes the construction by major players such as Ford or Tesla of networks of electric car charging stations in as many locations in the country as possible.

How competitive is the local real estate market from a tax perspective?

Strictly in terms of the level of local taxes, I consider the local market to still be attractive, as the amount of taxes has not changed. In most cases, it is only updated by inflation, according to the provisions of the Tax Code. However, it is interesting to watch the impact of the new special tax on real estate, which was introduced this year, the target taxpayers being individuals who own residential buildings with a taxable value of more than 2.5 million lei.

In the residential market we can say that competitiveness has been affected in the short term by the reduced VAT rate changing from 5% to 9%.

However, the level of taxation in Romania for real estate companies is competitive with other markets in the region and beyond; as proof, we still see high interest from foreign investors to enter or consolidate their position in the local market.

What are the challenges of implementing ESG criteria in real estate projects from the perspective of legal regulations?

In real estate projects, one of the criteria that can pose problems is the complexity of the value chain: it is difficult to analyse in depth the compliance of suppliers, clients, etc. with sustainability criteria, from the procurement of raw materials for real estate developments (traceability of materials) to the actual provision of services, as these are outside the direct control of the companies that develop and own real estate.

The process of collecting relevant information and measuring carbon impacts across the supply chain requires significant investment from shareholders, and many companies face a substantial challenge in finding the tools to make such a measurement and communicate it to the market. It is an ongoing process of market education and learning, but we are seeing progress, with an increasing number of companies already creating a framework for reporting on different segments, such as offices, a process which is also stimulated by the need for financing. In addition, the publication of the Romanian Sustainability Code is an important step towards defining a possible unified framework for (non-financial) sustainability reporting.

107 2024 PROPERTY-FORUM.EU

TENDINȚA DE CREȘTERE A CHIRIILOR PENTRU BIROURI VA CONTINUA

Cătălin Năstăsoiu, vicepreședinte marketing strategy, Genesis Property, a discutat cu Property Forum despre stadiul dezvoltării YUNITY Park din București și perspectivele pieței de birouri pe fondul volumului limitat de livrări noi cuplat cu creșterea chiriilor.

Cum au evoluat operațiunile Genesis Property în 2023 și ce obiective aveți pentru 2024?

O realizare deosebită în anul precedent a fost finalizarea celei de-a doua faze de dezvoltare a YUNITY Park, o investiție semnificativă de 20 de milioane de euro. Această fază a fost marcată de reproiectarea spațiului public al campusului ca o extensie firească a biroului, cu accent pe interacțiunea socială, conexiunea cu natura și sustenabilitatea pe termen lung. Astăzi, YUNITY Park reprezintă un mix inovator de experiențe, incluzând o pădure urbană, un amfiteatru în aer liber și spații de lucru flexibile, adaptate nevoilor și stilurilor de viață ale Generației Z și ale viitorilor angajați.

În 2024, ne propunem să continuăm să oferim experiențe deosebite atât angajaților, cât și companiilor din YUNITY Park și West Gate Business District. Prioritatea noastră este finalizarea celei de-a treia faze de dezvoltare a YUNITY Park, continuând să anticipăm nevoile viitorului care includ și angajamentele în obiectivele noastre ambițioase pentru sustenabilitate. Suntem mândri să fim prima companie imobiliară din România care s-a alăturat alianței UN Global Compact, demonstrându-ne angajamentul ferm față de responsabilitatea socială și mediu. În plus, suntem determinați să reducem emisiile de carbon pentru întregul portofoliu de clădiri, într-un ritm validat științific de către SBTi, care să contribuie la atingerea obiectivului stabilit prin Acordul de la Paris – limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale până în 2050.

Ce grad de ocupare înregistrați în portofoliul de birouri și ce industrii au cea mai mare cotă în structura de chiriași?

În cele două parcuri de birouri, YUNITY Park și West Gate Business District, există o ocupare integrală a spațiilor închiriabile. Interesul pentru spațiile noastre rămâne ridicat, pentru că nevoia oamenilor și companiilor pentru birouri moderne a rămas mai mare decât oferta existentă în piață. O altă dovadă în acest sens este faptul că, în ultimul an, am avut prelungiri pe cinci-șapte ani ale contractelor de închiriere cu majoritatea chiriașilor importanți. Astfel, în ultimele 12 luni,

companii de renume precum HP Inc., Garanti BBVA, Siemens și Ericsson și-au reînnoit angajamentele, ducând suprafața totală închiriată de Genesis Property la un total de peste 25.000 mp.

Chiriașii noștri sunt din cele mai diverse industrii, fie că vorbim de IT&C, finanțe-bănci, tehnologie sau industrie. În plus, spațiile de birouri mai sunt ocupate de companii precum Accenture, Luxoft, Yokogawa sau Alpha Bank.

Ați observat modificări în privința cererii pentru spațiile de birouri în ultimele 12 luni?

Există modificări în privința cererii nu doar în ultimele 12 luni, dar și în ultimii trei ani, în funcție de segmentul și calitatea birourilor. Astfel, a scăzut cererea de birouri clasa B sau mai jos, situate în zone greu accesibile. În schimb, zona în care operează Genesis Property, cea a birourilor moderne, de clasa A, situate în București, cunoaște o creștere a cererii.

Companiile sunt în căutare de spații de lucru care să răspundă clar cerințelor echipelor lor. Angajații articulează nevoia de medii de lucru ce oferă cele mai bune condiții posibile, incluzând zone dedicate pentru socializare, spații verzi generoase și o varietate de opțiuni pentru timpul liber. Acestea sunt elementele pe care Genesis Property le oferă în prezent în cadrul parcurilor sale de birouri, cu precădere în YUNITY Park, un campus de business proiectat pentru nevoile viitoare ale angajaților.

Cât de atente sunt companiile chiriașe la aspectele ce țin de criteriile ESG ale clădirilor de birouri? Suntem conștienți că schimbările climatice au devenit una dintre cele mai mari amenințări ale vremurilor noastre, cu implicații de anvergură și în industria imobiliară. Un exemplu elocvent al determinării noastre pentru atenția acordată criteriilor ESG este transformarea unei parcări auto într-un parc în care pădurea urbană joacă un rol central atât în îmbunătățirea mediului, cât și a vieții oamenilor care lucrează în companiile chiriașe. Lucrăm în parteneriat cu clienții și comunitățile din care facem parte pentru a îmbunătăți mediul local, de la voluntariat și susținerea proiectelor de mediu, până

108

la facilitarea operațiunilor de transport mai ecologice, cum ar fi mersul cu bicicleta și vehiculele electrice.

La Genesis Property, ne-am angajat să oferim în mod voluntar și transparent informații despre activitățile noastre, prin intermediul unui raport anual denumit „Comunicarea Progresului”, document întocmit în conformitate cu cadrul de raportare al UN Global Compact. Acest angajament demonstrează că înțelegem rolul esențial pe care transparența și comunicarea deschisă îl joacă în efortul comun de creare a unei lumi sustenabile.

Cum gestionează companiile din portofoliul de chiriași al Genesis Property sistemele de lucru? Predomină modul de lucru hibrid?

Modelul hibrid, având biroul în centru, este modul predominant de lucru în ultimul an, din cel puțin două motive. În primul rând, acest mod de lucru oferă angajaților un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională, dar și o flexibilitate mai mare pentru a putea să-și rezolve diverse probleme personale fără a fi afectată evoluția profesională. În al doilea rând, sistemul hibrid ajută și companiile, care pot oferi acest beneficiu angajaților pentru a obține un plus de coeziune și eficiență în modul de organizare al echipelor.

Ce perspectivă are nivelul chiriilor pentru birouri pe piața din București?

Spațiile de birouri moderne și bine utilate vor continua să fie extrem de căutate de companiile care vor să le ofere angajaților cele mai bune condiții pentru a evolua pe plan profesional, dar

și personal. Spațiile destinate relaxării, mișcării în aer liber și socializării au devenit condiții necesare, cerute de majoritatea angajaților, mai ales dacă vorbim de cei din Gen Z. În contextul în care oferta de astfel de spații continuă să fie mai mică decât cererea, iar numărul proiectelor noi care urmează să fie finalizate este și el în scădere, ne putem aștepta la continuarea trendului de anul trecut, de creștere a chiriilor. Estimăm că atât ratele de ocupare, cât și cele de utilizare vor continua să scadă, și această evoluție având impact direct asupra chiriilor.

Ce impact va avea asupra pieței birourilor lipsa unor proiecte noi de anvergură?

Deficitul dintre cererea de spații moderne de birouri și oferta existentă în piață va continua să crească, în contextul reducerii numărului de proiecte noi. Chiar și în contextul în care modul hibrid de lucru va căpăta amploare, iar modul de lucru remote ar putea crește în lipsa unor spații de lucru adecvate, estimăm o presiune pe creșterea chiriilor în acest an.

Explorați noi investiții pe piața din București sau la nivel regional?

Întotdeauna suntem în căutarea unor noi oportunități de investiții în București, pentru că piața de aici are un potențial imens de dezvoltare, încă nedezvoltat. În prezent, prioritatea noastră este finalizarea celei de-a treia faze a YUNITY Park și continuarea investițiilor în West Gate Business District. Suntem la un nivel foarte ridicat în ceea ce privește calitatea spațiilor și serviciilor oferite partenerilor noștri și în fiecare an avem alocate bugete importante pentru noi investiții.

109 2024 PROPERTY-FORUM.EU

RISING OFFICE RENTS TREND TO CONTINUE

Cătălin Năstăsoiu, Vice President Marketing Strategy, Genesis Property spoke with Property Forum about the status of the YUNITY Park development in Bucharest and the outlook for the office market amidst the limited volume of new deliveries coupled with rising rents.

How did Genesis Property’s operations evolve in 2023 and what are your objectives for 2024?

A particular achievement in the previous year was the completion of the second phase of the YUNITY Park development, a significant investment of €20 million. This phase was marked by the redesign of the campus’ public space as a natural extension of the office, with a focus on social interaction, connection to nature and long-term sustainability. Today, YUNITY Park represents an innovative mix of experiences, including an urban forest, an outdoor amphitheatre, and flexible workspaces tailored to the needs and lifestyles of Generation Z and future employees.

In 2024, we aim to continue to provide great experiences for both employees and businesses in YUNITY Park and the West Gate Business District. Our priority is to complete the third phase of the YUNITY Park development, continuing to anticipate the needs of the future that include commitments to our ambitious sustainability goals. We are proud to be the first real estate company in Romania to join the UN Global Compact alliance, demonstrating our firm commitment to social and environmental responsibility. In addition, we are determined to reduce carbon emissions for our entire building portfolio at a pace scientifically validated by SBTi that contributes to achieving the goal set by the Paris Agreement – limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels by 2050.

What is the occupancy in your office portfolio and which industries have the highest share in the tenant structure?

In our two office parks, YUNITY Park and West Gate Business District, the leasable space is fully occupied. Interest in our spaces remains high because people’s and companies’ need for modern office space has remained greater than the existing supply in the market. Further evidence of this is the fact that over the past year we have had 5-7 year lease extensions with most major tenants. Thus, in the last 12 months, well-known companies such as HP Inc.,

Garanti BBVA, Siemens and Ericsson have renewed their commitments, bringing Genesis Property’s total leased area to over 25,000 sqm.

Our tenants come from a wide range of industries, be it IT&C, finance-banking, technology or manufacturing. In addition, office space is also occupied by companies such as Accenture, Luxoft, Yokogawa and Alpha Bank.

Have you noticed any changes in demand for office space over the last 12 months?

There have been changes in demand not only in the last 12 months but also in the last 3 years, depending on the segment and the quality of the offices. Thus, demand for class B and below offices in hard-to-reach areas has decreased. On the other hand, the area in which Genesis Property operates, that of modern, class A offices located in Bucharest, is experiencing an increase in demand.

Companies are looking for workspaces that clearly meet the requirements of their teams. Employees articulate the need for working environments that offer the best possible conditions, including dedicated areas for socialising, generous green spaces and a variety of leisure options. These are the elements Genesis Property currently offers in its office parks, most notably in YUNITY Park, a business campus designed for the future needs of employees.

How aware are tenant companies of the ESG aspects of office buildings?

We are aware that climate change has become one of the biggest threats of our time, with far-reaching implications for the real estate industry. A prime example of our determination to pay attention to ESG criteria is the transformation of a car park into a park where the urban forest plays a central role in improving both the environment and the lives of people working in the tenant companies. We work in partnership with our customers and the communities we are part of to improve the local environment, from volunteering and supporting

110

environmental projects to facilitating greener transport operations such as cycling and electric vehicles.

At Genesis Property, we are committed to voluntarily and transparently providing information about our activities through an annual report called ”Progress Communication”, a document produced in accordance with the UN Global Compact reporting framework. This commitment demonstrates our understanding of the essential role that transparency and open communication play in our shared effort to create a sustainable world.

How do the companies in Genesis Property’s tenant portfolio manage their work systems? Does hybrid working prevail?

The hybrid model, with the office at the centre, has been the predominant way of working in the last year, for at least two reasons. Firstly, it gives employees a better work-life balance, but also more flexibility to deal with personal issues without affecting their career development. Secondly, the hybrid system also helps companies, which can offer this benefit to employees to achieve more cohesion and efficiency in the way teams are organised.

What is the outlook for office rents in the Bucharest market?

Modern and well-equipped office spaces will continue to be highly sought after by companies that want to offer their

employees the best conditions for professional and personal development. Spaces for relaxation, outdoor movement and socialising have become necessary conditions required by most employees, especially if we are talking about Gen Z. As the supply of such spaces continues to be lower than the demand, and the number of new projects to be completed is also decreasing, we can expect a continuation of last year’s trend of increasing rents. We expect both occupancy and take-up rates to continue to fall, and this will also have a direct impact on rents.

What impact will the lack of large new projects have on the office market?

The gap between the demand for modern office space and the existing supply in the market will continue to grow as the number of new projects is reduced. Even as hybrid working becomes more prevalent and remote working could increase in the absence of adequate workspace, we expect pressure on rents to increase this year.

Are you exploring new investments in the Bucharest market or regionally?

We are always looking for new investment opportunities in Bucharest, because the market here has a huge potential for development, not yet developed. Currently, our priority is to complete the third phase of YUNITY Park and continue investing in the West Gate Business District. We offer high quality spaces and services to our partners, and every year we allocate significant budgets for new investments.

111 2024 PROPERTY-FORUM.EU

BUGETUL NOSTRU DE DEZVOLTARE DEPĂȘEȘTE 195 DE MILIOANE DE EURO

Yitzhak Hagag, cofondator și acționar al Hagag Development Europe, a vorbit cu Property Forum despre cererea tot mai mare pentru clădirile de birouri de tip boutique ale companiei, din centrul Bucureștiului, și despre volumul mare de vânzări pentru proiectele sale rezidențiale. În prezent, compania are un buget de dezvoltare care se ridică la 195 de milioane de euro.

Care au fost cele mai importante dezvoltări ale Hagag Development Europe în 2023 și ce planuri aveți pentru acest an?

S-au întâmplat multe lucruri pe parcursul anului 2023, începând cu inaugurarea H Private Arghezi și continuând cu demararea lucrărilor de construcție pentru H Știrbei Palace. În total, am lucrat la cinci proiecte în dezvoltare și la câteva achiziții noi și am făcut progrese semnificative în dezvoltarea proiectului nostru rezidențial de mari dimensiuni din Pipera și a componentei comerciale a acestuia. Prin urmare, nu putem să fim altcumva decât încrezători cu privire la dinamica activităților de anul acesta. Ne concentrăm pe finalizarea, până la sfârșitul T3, a lucrărilor de consolidare și renovare a clădirii Palatului Știrbei și suntem nerăbdători să lansăm un nou proiect rezidențial la care lucrăm de ceva vreme. De asemenea, estimăm că livrarea componentei comerciale a H Pipera Lake va avea loc până la sfârșitul anului 2024 și lucrăm la obținerea autorizației de construire care ne va permite să dăm startul lucrărilor la 12 clădiri rezidențiale rămase în H Pipera Lake, pe care intenționăm să le dezvoltăm concomitent.

Care este valoarea portofoliului de dezvoltare în România și ce segmente vor atrage cea mai mare parte a investițiilor?

Numai pentru proiectele în curs de desfășurare și cele în pregătire, vorbim de un buget net de dezvoltare care depășește 195 de milioane de euro. Cea mai mare parte va merge către rezidențial, care va absorbi aproximativ 68%, iar restul către retail și ospitalitate. Comparativ cu prognoza din 2023 se poate remarca o creștere semnificativă, iar asta pentru că am ajustat, la zi, costurile globale de dezvoltare pe baza ratelor actuale ale inflației, a modificărilor fiscale, a creșterii costurilor în toate sectoarele industriale, inclusiv a costurilor cu forța de muncă. Iar cu PUG-ul și PUZ-urile din București înghețate de atât de mult timp, suntem practic blocați într-o buclă care ne forțează să ne reevaluăm termenele de dezvoltare și bugetele de investiții.

Cum s-a comportat anul trecut portofoliul dumneavoastră de birouri? Vedeți vreo tendință pe segmentul de închiriere în acest an? Având în vedere schimbarea de paradigmă de pe piața de

birouri, cu chiriași care se uită la suprafețe de dimensiuni reduse, relocări, clădiri de tip boutique și locații centrale, nu a existat niciun motiv pentru ca portofoliul nostru de birouri să nu aibă performanțe bune. Iar în condițiile în care H Victoriei 109 atinsese deja gradul maxim de ocupare, produsul nostru vedetă a fost, în 2023, H Private Arghezi – care a cunoscut o dinamică de închiriere excepțională și înregistra, la 31 decembrie, un grad de ocupare de 82%. În plus, am încheiat anul cu discuții deschise pentru închirierea a circa 3.500 mp de spații de birouri și retail în H Tudor Arghezi 21, iar recent am semnat circa 1.500 mp. Restul de 2.000 mp fac acum obiectul unor discuții avansate și anticipăm un rezultat pozitiv.

În ceea ce privește tendințele pieței, credem că cererea pentru suprafețe mici, cuprinse între 150-400 mp, va continua să fie tendința dominantă, alături de apetitul chiriașilor pentru relocarea în clădiri de tip boutique bine conectate, localizate în zone centrale. Calitatea serviciilor și a spațiilor rămâne, de asemenea, foarte importantă. Astfel, vedem foarte multe startup-uri și companii active în domeniul energiei care caută să facă upgrade de la clădiri de clasă B la clădiri de clasă A sau de la co-working la birouri private. Vedem, totodată, filiale locale ale unor companii internaționale care doresc să optimizeze costurile, alegând să închirieze birouri cu servicii în Centre de Business, dar observăm, de asemenea, un interes crescut din partea companiilor medii și mari pentru spații convenționale la cheie. Chiar dacă acest lucru presupune obligatoriu un contract pe termen lung și un preț mai mare pe metru pătrat. În rândul proprietarilor, renovarea și modernizarea activelor existente pare să fie principala tendință.

Cum a primit piața din București oferta dumneavoastră de spații de birouri private? Intenționați să extindeți acest model?

Judecând după faptul că la numai patru luni de la inaugurare am extins H Private Arghezi cu un etaj suplimentar (420 mp) datorită cererii mari, după rata de ocupare impresionantă (astăzi 87%) și după volumul extraordinar de cereri pe care le primim în mod constant, suntem mai mult decât siguri că produsul nostru de birouri private a fost foarte bine primit.

112

Și da, know-how-ul acumulat, împreună cu feedbackul pozitiv pe care îl colectăm în mod regulat de la cei peste 30 de chiriași activi din H Private Arghezi, ne încurajează să luăm în considerare deschiderea unei a doua locații. Mai ales dacă ținem cont de faptul că segmentul birourilor cu servicii a înregistrat o creștere extraordinară în ultimele 12 luni, iar noi – care am livrat deja un produs foarte bun, cu servicii și facilități premium – avem în mod evident un avantaj competitiv pe această nișă.

Care sunt perspectivele dumneavoastră privind cererea pe segmentul rezidențial și ce progrese înregistrați în ceea ce privește vânzările din proiectele dumneavoastră?

Cu o scădere de 30% a ofertei rezidențiale totale în București în T4 2023 față de T4 2022, o scădere de 16% a ofertei noi pentru aceeași perioadă și o creștere de 40% a cererii de locuințe noi, dacă ar fi să pariem acum, rezidențialul ar fi de departe mâna câștigătoare.

Privind în perspectivă, până în 2025-2027, observăm un număr extrem de limitat de locuințe noi care vor fi finalizate. Și deși în prezent nu avem stoc, portofoliul nostru cuprinde astăzi aproximativ

1.200 de unități rezidențiale care urmează să fie livrate în următorii patru ani, la fel cum avem și planuri ambițioase de dezvoltare.

Toate acestea, în ceea ce pare a fi un context de piață excelent. În plus, avem aproape 200 de unități în H Pipera Lake rezervate în etapa de pre-vânzare, și o listă de așteptare impresionantă pentru proiectele noastre high-end H Eliade 9 și H Primăverii 1. Prin urmare, suntem destul de optimiști că viitoarele noastre lansări vor fi, de asemenea, apreciate pe scară largă de piață.

Cât de atractivă este România pentru noi investiții imobiliare, în comparație cu alte țări din regiune? Care sunt câteva dintre punctele forte ale pieței locale?

Lăsând la o parte toate neajunsurile și frustrările generate de instabilitatea fiscală, de situația PUG-ului și PUZ-urilor din București și de birocrația care încetinește ritmul dezvoltărilor imobiliare, piața imobiliară românească oferă ceva cu totul unic. Ceva ce investitorii și dezvoltatorii vizionari ca noi pot găsi doar pe piețele emergente: un volum al cererii care depășește oferta, clădiri istorice care așteaptă să fie refuncţionalizate și o oportunitate exclusivă de a inova și de a redefini standardele industriei.

113 2024 PROPERTY-FORUM.EU

OUR NET DEVELOPMENT BUDGET EXCEEDS €195 MILLION

Yitzhak Hagag, Co-Founder and Shareholder, Hagag Development Europe, spoke with Property Forum about the increasing demand for the company’s boutique office buildings in central Bucharest and the strong sales book for its residential developments in the city. The company has a development budget totaling €195 million.

What were Hagag Development Europe’s development highlights during 2023 and what are your plans for this year?

A lot has happened during 2023, starting with the inauguration of H Private Arghezi, and continuing with the kick-off of the construction works for H Știrbei Palace. Altogether, we have been working on five ongoing projects and some new acquisitions, and made significant progress with the development of our large-scale residential project in Pipera and its commercial component. Therefore, we feel confident that a lot more will happen this year. We are focused on completing, by the end of Q3, the consolidation and refurbishment of the Palace’s building, and eager to launch a new residential project that we have been working on for a while now. Likewise, we estimate that the delivery of the commercial component of H Pipera Lake will happen by the end of 2024, and we are working on obtaining the building permit that will allow us to break ground on the 12 remaining residential buildings in H Pipera Lake which we plan to develop concurrently.

What is the value of your development pipeline in Romania and which segments will attract the biggest share of investments?

For ongoing and pipeline projects alone, we are talking about a net development budget that exceeds €195 million. The biggest share will go towards residential that will absorb about 68%, with the rest going to retail and hospitality. Compared to last years’ forecast, we have now adjusted our global development costs based on the current inflation rates, fiscal changes, increased costs across all industry sectors and workforce costs. And with the PUG and PUZs frozen for so long, we find ourselves stuck in a loop that pushes us to reassess our development timelines and investment budgets.

How did your office portfolio perform last year and are you seeing any trends in the leasing segment this year?

Considering the change of paradigm in the office market, with tenants focusing more on smaller surface areas, relocations, boutique buildings and central locations, there was absolutely

no reason for our office portfolio not to perform well. And with H Victoriei 109 fully leased, the star product was, without doubt, H Private Arghezi – which witnessed exceptional leasing dynamics and was registering, on December 31st, an occupancy rate of 82%. Furthermore, we ended the year with open discussions for the lease of about 3,500 sqm of office and retail space in H Tudor Arghezi 21, and we have recently concluded the lease of approximately 1,500 sqm. The remaining 2,000 sqm are now the subject of advanced discussions and we anticipate a positive outcome.

As far as market trends are concerned, we believe the demand for smaller surfaces ranging between 150-400 sqm will continue as the dominant tendency, alongside tenants’ appetite for relocating to well-connected boutique buildings in central areas. The flight to quality is also very important, and we see many start-ups and companies active in the energy field looking to upgrade from class B to class A buildings, and from shared spaces to private offices. We see the local subsidiaries of international companies looking to optimise costs due to the “work from home” rush, thus leasing one or more serviced offices to accommodate their teams, but we also see an increased interest, coming from medium and large-sized companies, for turnkey conventional spaces. Even if this means engaging in a long-term contract with a higher price per sqm. Among landlords, refurbishing and upgrading existing assets seems to be the main trend.

How did the Bucharest-based market receive your private office space offering? Are you looking to expand this model?

Judging by the fact that only four months after inauguration we have expanded H Private Arghezi with an additional floor (420 sqm) due to high demand, by the impressive occupancy rate (today 87%), and by the tremendous volume of requests that we are constantly receiving, we are more than positive that our private offices product was warmly welcomed.

And yes, the know-how we accumulated, together with the positive feedback we are regularly collecting from the over

114

30 active tenants in H Private Arghezi, encourages us to consider the opening of a second location. Especially if we take into account that the serviced offices segment has seen tremendous growth over the past 12 months, and us having already delivered a prime product, with elite services and facilities, obviously we have a competitive advantage in this niche.

What is your outlook for demand in the residential segment and what progress are you recording on sales in your projects?

With a 30% drop in the total residential supply in Bucharest in Q4 2023 compared to Q4 2022, a 16% drop in new supply for the same period, and a 40% increase in demand for new dwellings, if we were betting right now, residential would be by far the winning hand.

Looking ahead to 2025-2027, we see an extremely limited pipeline of new dwellings. And though we are currently out of stock, our pipeline comprises approximately 1,200

residential units to be delivered over the following four years, and ambitious future development plans. All of these in what looks to be an excellent market context. Moreover, we have close to 200 units in H Pipera Lake booked in pre-sale, and an impressive waiting list for our high-end projects H Eliade 9 and H Primaverii 1. Therefore we are quite optimistic that our future launches will be, too, widely embraced by the market..

How attractive is Romania for new real estate investments compared to other countries in the region?

What are some of the strong points of the local market?

Leaving behind all shortcomings and frustrations generated by the fiscal instability, the PUG and PUZs situation in Bucharest, and the bureaucracy that slows down the pace of real estate developments, the Romanian real estate market offers something quite unique. Something that visionary investor-developers like us can only find in emerging markets: demand volumes that exceed the offer, historical buildings waiting to be repurposed, and an exclusive opportunity to innovate and to redefine industry standards.

115 2024 PROPERTY-FORUM.EU

OBSERVĂM UN INTERES SPORIT AL BĂNCILOR PENTRU PROIECTELE IMOBILIARE ÎN PARAMETRI ESG

Monia Dobrescu, partener în cadrul Mușat & Asociații, a discutat cu Property Forum despre rolul tot mai mare al criteriilor ESG în finanțarea bancară a proiectelor imobiliare și perspectivele de investiții pe piața locală în 2024.

Cum a evoluat portofoliul de clienți al Mușat & Asociații pe partea de real estate și finanțări în 2023 și ce perspective aveți pentru acest an?

Mușat & Asociații se bucură de un portofoliu de clienți diversificat și avem proiecte complexe în toate sectoarele acestor segmente de piață, în continuă dezvoltare. Asistăm atât dezvoltatori, cât și investitori și instituții financiare. Deși 2024 este preconizat drept un an al schimbărilor dificile dată fiind lipsa de predictibilitate politică și fiscală, îmi mențin părerea că sectorul imobiliar rămâne o alegere solidă pentru jucătorii interesați de oportunități pe termen lung.

Care au fost cele mai complexe proiecte în care v-ați implicat pe parcursul ultimului an?

Echipa noastră a finalizat cu succes atât proiecte de achiziții și securizare de terenuri pentru dezvoltări viitoare, cât și transferuri de business sau finanțări cu o componentă de real estate predominantă. În ultimul an, am fost implicați într-o serie de proiecte, unele începute de ceva timp, altele noi. Spre exemplu, am asistat vechiul nostru client, Adesgo SA, cel mai mare producător de lenjerie de corp fără cusături din România, în legătură cu vânzarea afacerii sale din domeniul fabricării și comercializării de articole de lenjerie intimă fără cusături către Tefron Europe. Tefron este parte a unui grup israelian, dezvoltator și producător de articole vestimentare fără cusături care a intrat recent pe piața românească.

Totodată, am asistat Tecadra Hotels în legătură cu afilierea hotelului din nordul Bucureștiului la grupul Accor. În materie de achiziții, echipa Mușat a consiliat Naxxar Renewable Energy cu privire la vânzarea a 60% din Naxxar Wind Farm Four către grupul polonez Polenergia.

Cum a evoluat cadrul pentru finanțarea proiectelor imobiliare comerciale în ultimul an la nivel de costuri?

Condițiile de finanțare par a fi în continuare pe trend ascendent în ceea ce privește exigențele acordării creditelor pentru proiecte imobiliare. Băncile și instituțiile de credit analizează atent atât

împrumutatul și garanții, dar și proiectul în sine. Am remarcat un interes sporit al băncilor vizavi de proiectele imobiliare care sunt în parametrii acreditărilor ESG, ceea ce vine în mod firesc pe fondul implementării și dezvoltării acestui concept pe piața din România. Sperăm într-o relaxare a condițiilor de finanțare, influențată poate de tendința de scădere a inflației.

Cum va influența o eventuală reducere a dobânziicheie activitatea de finanțare în sectorul comercial și rezidențial?

Analiștii vorbesc de o scădere a dobânzii, estimată începând cu T2 2024, ceea ce în mod firesc ar putea impulsiona activitatea din domeniul imobiliar, în special în sectorul comercial și rezidențial. În schimb, piața de birouri rămâne în continuare în stagnare, date fiind schimbările pe care le-a adus pandemia pe piața muncii. O scădere a dobânzii implică o reducere a costului creditelor ipotecare și va avea un impact și asupra prețurilor locuințelor, care vor deveni mai accesibile.

Cum s-au adaptat dezvoltatorii la majorarea TVA la 9% pentru achizițiile de locuințe? Efectul pe termen scurt al majorării TVA a fost o creștere a numărului achizițiilor de locuințe, cei care intenționau să cumpere o locuință grăbind procesul pentru a beneficia de un TVA redus. Pe termen lung, însă, dezvoltatorii se așteaptă la o scumpire artificială pe piața locală imobiliară, datorată creșterii costurilor, ceea ce va avea un impact direct asupra cererii.

Clienții noștri, dezvoltatori imobiliari, au gândit o serie de facilități pentru cumpărători, pentru a stimula totuși vânzările, chiar și în contextul creșterii TVA. Astfel, se oferă facilități de plată și se poartă negocieri cu furnizorii și subcontractanții în vederea optimizării costurilor de construcție și administrare, pentru a ține prețurile sub control.

S-au reorientat investitorii imobiliari spre alte orașe, având în vedere procesul îngreunat de autorizare al noilor proiecte în București?

116

Am observat în practică faptul că orașele secundare și chiar terțiare revin în atenția investitorilor imobiliari ca urmare a lipsei predictibilității și a blocajului urbanistic manifestate în prezent în București. Nu doar că observăm o încredere sporită a investitorilor în potențialul pieței de real estate locale, dar și reprezentanții autorităților locale din orașele regionale sunt deschiși în vederea colaborării cu investitori imobiliari de anvergură, mai ales în sectorul industrial-logistic și în cel de retail.

Cât de competitiv este cadrul legal și fiscal al României pentru noile investiții imobiliare?

Până în prezent, România își menține poziția strategică în zona statelor din Europa Centrală și de Est și se speră într-o stabilizare a pieței imobiliare și o creștere în volumul de investiții.

Toate statele din regiune înregistrează deja investiții semnificative pe fondul relocării operațiunilor din statele occidentale. România a atins un nivel mare de investiții brute în anul 2023 ca urmare a poziției geografice și a avantajelor sale economice specifice, în special datorită raportului dintre

costurile forței de muncă și productivitatea muncii.

Ce rol au criteriile ESG în negocierile companiilor imobiliare pentru finanțări?

Reglementările și standardele ESG cu impact asupra finanțărilor și achizițiilor verzi sunt în continuă dezvoltare și intensificare. Astfel, companiile imobiliare care integrează practici durabile și strategii individualizate responsabile în procesul decizional de investiții (în special standarde de eficiență energetică și mediu) au acces mai facil la finanțările bancare și în condiții mai avantajoase. Acestea se referă la costuri mai scăzute ale capitalului, marje mai mici de dobândă și scadență mai lungă sau amortizare mai mică.

Care sunt tendințele pe care le observați în materie de finanțare a proiectelor imobiliare?

Interesul băncilor în materie de finanțare în sectorul imobiliar se concentrează asupra sectorului industrial, urmat de sectoarele de retail și rezidențial. Majoritatea contractelor încep să ia în calcul componentele ESG prin introducerea unor clauze pe partea de sustenabilitate.

117 2024 PROPERTY-FORUM.EU

WE SEE INCREASED INTEREST FROM BANKS FOR ESG-READY REAL ESTATE PROJECTS

Monia Dobrescu, Partner at Mușat & Asociații, spoke to Property Forum about the growing role of ESG criteria in bank financing of real estate projects and the prospects for investment in the local market in 2024.

How has the Mușat & Asociații client portfolio evolved on the real estate and financing side in 2023 and what is your outlook for this year?

Mușat & Asociații enjoys a diversified client portfolio and we have complex projects in all sectors of these market segments, which are constantly growing. We assist both developers, investors and financial institutions. Although 2024 is expected to be a year of difficult change given the lack of political and fiscal predictability, I continue to believe that the real estate sector remains a solid choice for players interested in long-term opportunities.

What were the most complex projects you have been involved in over the past year?

Our team has successfully completed both land acquisition and securitization projects for future developments, as well as business transfers or financings with a predominant real estate component. Over the past year we have been involved in a number of projects, some started previously, others being brand new. For example, we assisted our long-standing client, Adesgo SA, the largest seamless underwear manufacturer in Romania, in connection with the sale of its seamless underwear manufacturing and marketing business to Tefron Europe. Tefron is part of an Israeli group, developer and manufacturer of seamless garments that recently entered the Romanian market.

At the same time, we assisted Tecadra Hotels with the affiliation of the hotel in northern Bucharest to the Accor group. In the area of acquisitions, our team advised Naxxar Renewable Energy on the sale of 60% of Naxxar Wind Farm Four to the Polish group Polenergia.

How has the framework for financing commercial real estate projects evolved over the past year in terms of costs?

Financing conditions are tightening in what the requirements for real estate projects are concerned. Banks and credit institutions are looking closely at both the borrower and the guarantor, but also there is an in-depth scrutiny of the project itself. We have

noticed an increased interest from banks in real estate projects that are in line with ESG accreditation parameters, which comes naturally against the background of the implementation and development of this concept on the Romanian market. We hope for a relaxation of financing conditions, perhaps influenced by the downward trend in inflation.

How will a possible reduction in key interest rates influence financing activity in the commercial and residential sector?

Analysts are talking about an interest rate cut, expected from Q2 2024, which could naturally boost activity in the real estate sector, especially in the commercial and residential sector. The office market, on the other hand, remains stagnant, given the changes the pandemic has brought to the labour market. A fall in interest rates implies a reduction in the cost of mortgages and will also have an impact on house prices, which will become more affordable.

How have developers adapted to the VAT increase to 9% for home purchases?

The short-term effect of the VAT increase has been an increase in the number of transactions, with those intending to buy a house speeding up the process to benefit from the reduced VAT. On the long term, however, developers expect an artificial price increase in the local housing market due to rising costs, which will have a direct impact on demand.

Our clients, property developers, have devised a number of incentives for buyers to still boost sales, despite the increase in the VAT rate. This includes purchase price payment facilities and also negotiations with suppliers and subcontractors for optimization of the construction and administration costs to keep prices under control.

Have real estate investors reoriented to other cities given the cumbersome permitting process for new projects in Bucharest?

118

We noticed in practice that secondary and even tertiary cities are coming back to the attention of real estate investors due to the lack of predictability and the urban planning gridlock currently recorded in Bucharest. Not only do we observe an increased confidence from investors in the potential of the local real estate market, but also the representatives of local authorities in regional cities are open to collaborate with large real estate investors, especially in the industrial-logistics and retail sectors.

How competitive is Romania’s legal and fiscal framework for new real estate investments?

So far, Romania maintains its strategic position in the Central and Eastern European countries and is expected to see a stabilisation of the real estate market and an increase in investment volume.

All countries in the region are already seeing significant investments from companies that are relocating operations from Western countries. Romania has reached a high level of

gross investment in 2023 due to its geographical position and specific economic advantages, in particular due to the attractive ratio between labour costs and productivity.

What role do ESG criteria play in real estate companies’ negotiations for financing?

ESG regulations and standards impacting on green finance and procurement are constantly developing and intensifying. Thus, real estate companies that integrate sustainable practices and responsible individualised strategies into their investment decision-making (especially energy efficiency and environmental standards) have easier access to bank financing and on more favourable terms. These include lower costs of capital, lower interest margins and longer maturities.

What trends do you see in real estate project financing?

Banks’ interest in real estate financing is focused on the industrial sector, followed by the retail and residential sectors. ESG components are taking into consideration as most contracts have sustainability clauses.

119 2024 PROPERTY-FORUM.EU

NE CONCENTRĂMÎNINVESTIȚIILE SPAȚIILE DE BIROURI DIN BUCUREȘTI

Ema Iftimie, Managing Director al Globalworth România, a vorbit cu Property Forum despre clădirile de birouri ale grupului în România și despre planurile pentru portofoliul comercial existent, rezultat în urma unei investiții de peste 900 de milioane de euro în ultimii zece ani.

Care au fost punctele de atracție operaționale ale grupului Globalworth în anul 2023 și care sunt perspectivele dumneavoastră pentru acest an? 2023 a marcat cel mai bun an al nostru în ceea ce privește activitatea de închiriere, în timp ce am avansat cu dezvoltările noastre industriale din România și cu renovările proprietăților cu destinație mixtă din Polonia.

Ne-am consolidat relația cu chiriașii noștri, semnând contracte cu 201 companii care acoperă 314.400 mp la o durată medie ponderată a contractelor de închiriere de 6 ani, extinzând astfel durata medie a acestora la nivelul întregului portofoliu, de la 4,4 ani la sfârșitul anului 2022, la 4,9 ani în decembrie 2023. Rata de ocupare a spațiilor noastre comerciale a crescut la 88,3%, iar chiria totală din contractele anuale a crescut cu 6,3%, ajungând la 201,2 milioane de euro. Am internalizat și mai mult gestionarea proprietăților, asigurându-ne că 97% dintre cele de birouri și cu destinație mixtă, ca valoare, sunt acum administrate intern.

Care sunt planurile Globalworth pentru piața imobiliară comercială din România în 2024? Explorați noi dezvoltări în țară?

Ne evaluăm în mod activ oportunitățile de investiții, cu un accent deosebit pe spațiile de birouri din București. Progresia proiectelor din portofoliu se va alinia îndeaproape cu dinamica pieței și cu nevoile în evoluție ale chiriașilor noștri. Printre proiectele specifice pe care leam asigurat se numără Green Court D, Globalworth West și Luterana Development. Toate acestea se află în diferite faze de planificare și demonstrează investițiile noastre substanțiale și angajamentul nostru pentru îmbogățirea portofoliului Globalworth în România.

Care a fost volumul total al contractelor de închiriere încheiate în birourile dumneavoastră din București anul trecut?

În 2023, am semnat contracte de închiriere pentru aproximativ 140.000 mp în birourile noastre din București, aproape 70% dintre acestea reprezentând reînnoiri de contracte de închiriere cu chiriașii noștri care au ales să își prelungească colaborarea cu Globalworth. Acest lucru a dus la o creștere a gradului de ocupare în proprietățile noastre de birouri din București la 94,0%.

Ce planuri aveți pe segmentul industrial și care a fost cererea pentru proiectele dumneavoastră în ultimul an?

În 2023, am atins o etapă importantă prin livrarea primului nostru proiect din Târgu Mureș. Cererea pentru proprietățile noastre industriale/light logistics a rămas ridicată pe parcursul anului, ajungând la aproximativ 81.000 mp. Așa cum am anunțat în martie, am încheiat un acord cu CTP NV, un dezvoltator industrial și logistic de top din Europa, pentru a vinde o parte din portofoliul nostru logistic deținut integral.

Va continua piața locală să înregistreze o presiune ascendentă asupra chiriilor din segmentele de birouri și industrial? Vor accepta chiriașii creșteri suplimentare ale chiriilor?

Nivelurile chiriilor de pe piața principală au înregistrat o tendință de creștere în ultimele 12 luni, influențate în principal de indexare, în ciuda provocărilor de pe piață și a unei abordări prudente a chiriașilor legate de reînnoirea contractelor de închiriere care expiră. Acest lucru reflectă calitatea pro pr ietăților noastre, inițiativele ambițioase de gestionare a activelor și abordarea noastră privind dezvoltarea durabilă.

Întrebarea dacă chiriașii vor accepta creșteri suplimentare ale chiriilor este complexă și cu multiple fațete. Aceasta depinde de valoarea pe care aceștia o percep în ceea ce privește locația, calitatea spațiului, mediul economic și circumstanțele lor individuale. Abordarea noastră a fost întotdeauna aceea de a ne gestiona portofoliul și relațiile cu chiriașii dintr-o perspectivă pe termen lung, concentrându-ne pe o gestionare de înaltă calitate a proprietății și pe menținerea unei conduite financiare solide pentru a naviga eficient printre schimbările de pe piață.

Accentul strategic pus pe gestionarea proprietăților și pe prioritizarea lichidităților subliniază capacitatea noastră de a ne adapta cu chibzuință la condițiile de piață. Această abordare ne asigură că putem lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la ajustările chiriilor, urmărind să atingem un echilibru între susținerea creșterii noastre și satisfacerea nevoilor chiriașilor.

120

Ce tendințe observați în ceea ce privește reproiectarea spațiilor de lucru, având în vedere adoptarea muncii hibride? Colaborați cu companiile chiriașe în vederea îmbunătățirii experienței la birou pentru angajați?

Navigând printre schimbările induse de pandemie, atenția noastră s-a îndreptat către furnizarea de soluții flexibile și eficiente de spații de lucru care să satisfacă nevoile în evoluție ale chiriașilor. Recunoscând că munca nu înseamnă doar activitatea propriu-zisă, ci și a face parte dintr-o comunitate vibrantă, ne angajăm să reinventăm spațiile de birouri care favorizează atât productivitatea, cât și sentimentul de apartenență. Proiectele noastre moderne de amenajare sunt concepute cu gândul la viitor, încorporând flexibilitatea, designul ergonomic, zonele de relaxare și facilități care îi atrag pe angajați înapoi la birou prin îmbunătățirea experienței lor de lucru.

Cum integrați elementele ESG în portofoliul dumneavoastră imobiliar actual și planificat?

Angajamentul de a integra principiile ESG în operațiunile noastre este o piatră de temelie a strategiei Globalworth, atât pentru proprietățile existente, cât și pentru cele pe care plănuim să le dezvoltăm. Abordarea noastră privind sustenabilitatea are mai multe fațete, cuprinzând o serie de inițiative menite să îmbunătățească performanța de mediu și impactul social al portofoliului.

Am făcut progrese semnificative în 2023, obținând certificări BREEAM Very Good sau mai înalte pentru 27 dintre proprietățile noastre. În România, am reușit să îmbunătățim nivelul de

certificare, de la BREEAM Very Good la LEED Gold, pentru Tower Center International, clădirea noastră emblematică de birouri situată în zona CBD a Capitalei, în timp ce am certificat pentru prima dată cinci dintre proprietățile noastre industriale din București, Constanța, Arad și Oradea. 100% din proprietățile noastre de birouri au un rating WELL Health-Safety, demonstrând încă o dată, calitatea clădirilor.

În plus, la finalul anului 2023, portofoliul nostru cuprindea 59 de proprietăți certificate ecologic, reprezentând 92,5% din portofoliul nostru comercial permanent ca valoare.

Suntem mândri că obținem 100% din energia pentru proprietățile din Polonia și România din surse regenerabile, subliniind angajamentul de a reduce amprenta asupra mediului.

În ceea ce privește scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), am stabilit obiective ambițioase de mediu, urmărind să diminuăm intensitatea emisiilor noastre cu 46% până în 2030, față de nivelurile din 2019, pentru emisiile Scope 1 și 2.

Cât de mult a investit Globalworth în România până în prezent?

România a fost întotdeauna o piață imobiliară promițătoare, unde se desfășoară jumătate din operațiunile noastre. În ultimii zece ani, am investit în mod strategic peste 900 de milioane de euro în construirea, extinderea și inovarea continuă a portofoliului nostru local.

121 2024 PROPERTY-FORUM.EU

WE HAVE AN INVESTMENT FOCUS ON OFFICE SPACES ACROSS BUCHAREST

Ema Iftimie, Managing Director Globalworth Romania, spoke with Property Forum about the group’s office pipeline in Romania and the plans for the existing commercial portfolio that has been completed following an investment of more than €900 million.

What were Globalworth’s Group operational highlights during 2023 and what is your outlook for this year? 2023 marked our best year in terms of leasing activity, while advancing with our industrial/light logistic developments in Romania and refurbishments of mixed-use properties in Poland.

We strengthened our relationship with our tenants, signing contracts with 201 companies covering 314,400 sqm at a Weighted Average Lease Length (WALL) of 6 years, thus extending the average lease length in our standing commercial properties from 4.4 years at the end of 2022 to 4.9 years in December 2023. Our commercial occupancy rate in our standing portfolio increased to 88.3%, and we achieved a 6.3% increase in our total annualised contracted rent to €201.2 million.

We have further internalised property management, ensuring that 97.0% of our office and mixed-use properties by value are now managed in-house. This not only optimises operational efficiencies but also enhances our direct engagement with tenants, allowing us to better meet their needs and expectations.

What are Globalworth’s plans for the Romanian real estate commercial market in 2024? Are you exploring new developments in the country?

We are actively evaluating our investment opportunities, with a keen focus on office spaces across Bucharest. The progression of pipeline projects will align closely with market dynamics and the evolving needs of our tenants.

Among the specific projects we have secured are Green Court D, Globalworth West, and Luterana Development. All these are at different phases of planning and showcase our substantial investment and commitment towards enriching Globalworth’s portfolio in Romania.

What was the total lease volume closed in your Bucharest offices last year?

In 2023, we have signed around 140,000 sqm of leases in our Bucharest offices, with almost 70% representing lease

renewals with our tenants, who have chosen to extend their collaboration with Globalworth. This has led to an increase in occupancy in our Bucharest office properties to 94.0%.

What are your plans in the industrial segment and what has been the demand for your projects in the past year?

In 2023, we achieved a significant milestone by delivering our first project in Târgu Mureș. Demand for our industrial/light logistic properties during the year remained high, amounting to around 81,000 sqm. As announced in March, we have entered into an agreement with CTP NV, a leading European industrial and logistic developer, to sell part of our wholly owned logistics portfolio.

Will the local market continue to see upward pressure for rents in the office and industrial segments? Will tenants accept further increases in rent?

Headline market rental levels have shown an upward trend during the last 12 months, mostly influenced by indexation, despite the challenges in the market and tenants’ cautious approach to the renewal of the expiring leases. This reflects the quality of our properties, our active asset management initiatives, and our approach to sustainable development.

The question of whether tenants will accept further increases in rents is complex and multifaceted. It depends on the value they perceive in terms of location, quality of space, the economic environment, and their individual circumstances. Our approach has always been to manage our portfolio and tenant relationships with a long-term perspective, focusing on high-quality property management and maintaining robust financial health to navigate market shifts effectively.

Our strategic emphasis on property management and prioritising liquidity underlines our capability to adapt to market conditions thoughtfully. This approach ensures we can make informed decisions about rent adjustments, aiming to achieve a balance between sustaining our growth and meeting our tenants’ needs.

122

What trends are you seeing in workspace redesigns considering the adoption of hybrid work? Are you collaborating with tenant companies on improving the office experience for employees?

In navigating the post pandemic changes, our focus has shifted towards providing flexible and efficient workspace solutions that cater to the evolving needs of our tenants. Recognizing that work is not just about physical tasks but also about being part of a vibrant community, we are committed to reinventing office spaces that foster both productivity and a sense of belonging. Our modern fit-out projects are designed with the future in mind, incorporating flexible layouts, ergonomic designs, relaxation zones, and amenities that draw employees back to the office by enhancing their work experience.

How are you embedding ESG elements in your current and planned property portfolio?

Our commitment to integrating ESG principles into our operations is a cornerstone of our strategy, both for our existing properties and those we plan to develop. Our approach to sustainability is multifaceted, encompassing a range of initiatives designed to enhance the environmental performance and social impact of our real estate portfolio.

We have made significant progress in 2023, achieving BREEAM Very Good or higher certifications for 27 of our properties. In Romania, we were able to improve the level of certification, from BREEAM Very Good to LEED Gold, for Tower Center

International, our iconic office building located in Bucharest CBD, while certifying for the first time five of our industrial/ light logistic properties in Bucharest, Constanta, Arad and Oradea. 100% of our standing office properties have a WELL Health-Safety rating, further demonstrating the quality of our portfolio.

Moreover, at the end of 2023 our combined standing portfolio comprised 59 green-certified properties, accounting for 92.5% of our standing commercial portfolio by value.

We are proud to source 100% of the energy for our properties in Poland and Romania from renewable sources, underscoring our commitment to reducing our environmental footprint.

On the Greenhouse Gas (GHG) emissions reduction side we have set ambitious environmental targets, aiming to reduce our emissions intensity by 46% by 2030 from our 2019 levels for Scope 1 and 2 emissions.

How much has Globalworth invested in Romania to date?

Romania has always been a promising real estate market, where half of our operations take place. Over the past 10 years, we have strategically invested over €900 million in building, expanding and ever-innovating our local portfolio. To name only a few domains of development: building, acquisition, refurbishment, certification, equipment, sustainability, and charity.

123 2024 PROPERTY-FORUM.EU

URMĂRIM EXTINDEREA GLOBALĂ ÎN 2024

Bogdan Nicoară, CEO al Bright Spaces, a vorbit cu Property Forum despre planul start-upului de a opera pe opt piețe până la sfârșitul anului și despre diversificarea platformei sale de digitalizare pentru companiile imobiliare. El menționează, de asemenea, câteva dintre principalele tendințe care modelează industria proptech.

Care sunt câteva dintre cele mai importante aspecte operaționale ale Bright Spaces din 2023 și care sunt obiectivele principale ale start-upului pentru 2024? În 2023, Bright Spaces a demonstrat adaptabilitate și reziliență într-un peisaj economic și social provocator, realizând o creștere cuantificabilă și atingând etape importante. Eforturile noastre au dus la o creștere de două ori mai mare a veniturilor de la an la an, contribuind la o rată de creștere de 737% în ultimii trei ani.

Ne-am extins prezența pe noi piețe, inclusiv în țările nordice, alături de activitatea noastră deja consacrată în ECE și în Regatul Unit. De asemenea, ne-am diversificat portofoliul de produse prin introducerea de noi verticale și prin lansarea unei versiuni îmbunătățite a produsului nostru de planificare a spațiului 3D personalizat.

Pentru 2024, obiectivele noastre principale, la Bright Spaces, sunt extinderea prezenței noastre globale și susținerea traiectoriei noastre de creștere. Activând în prezent în șase țări, ne propunem să încheiem anul cu o prezență în cel puțin opt națiuni, lărgindu-ne aria de acoperire și penetrarea pieței. Dorim să menținem ritmul pe care l-am stabilit de la înființarea Bright Spaces și să atingem din nou o creștere de cel puțin două ori mai mare de la an la an.

Bright Spaces și-a extins platforma în segmentul industrial la începutul anului 2024. Există provocări specifice în acest segment în comparație cu altele din industria imobiliară?

Sectorul industrial este în tranziție spre stabilitate după boomul inițial post-COVID. Acesta continuă să reprezinte o clasă de active robustă, cu un accent tot mai mare pe integrarea tehnologiei și pe soluțiile digitale. Părțile interesate caută din ce în ce mai mult instrumente pentru a-și vizualiza portofoliile actuale și viitoare, pentru a explora designul spațiilor interioare și pentru a evalua oportunitățile de preînchiriere.

Bright Spaces facilitează vizualizarea prealabilă a exterioarelor și interioarelor, permite scenarii alternative pentru dezvoltarea parcelelor de teren și a opțiunilor de construire la comandă, optimizează designul interior prin modelare 3D și simplifică discuțiile cu părțile interesate pentru un proces decizional informat.

Doriți să vă extindeți în noi țări? Unde este utilizată platforma în prezent?

Bright Spaces operează în șase țări: Marea Britanie, Finlanda, Polonia, Ungaria, Țările de Jos și România. Deși ne-am stabilit o prezență puternică în Europa, căutăm oportunități de a ne extinde amprenta pe întregul continent și dincolo de acesta. Suntem deschiși la explorarea altor continente ca parte a inițiativelor noastre strategice de creștere.

Cum îi poate ajuta digitalizarea proceselor din domeniul imobiliar comercial pe jucătorii din real estate? Digitalizarea proceselor imobiliare comerciale oferă numeroase beneficii jucătorilor din domeniul imobiliar, cum ar fi creșterea eficienței, atragerea chiriașilor, optimizarea costurilor și creșterea fluxurilor de venituri. La Bright Spaces, prin furnizarea unei platforme centralizate care servește drept punct unic de adevăr pentru toate specificațiile, soluțiile noastre digitale facilitează experiențele eficiente de închiriere și optimizează acordurile comerciale.

Tehnologia noastră îi ajută pe jucătorii imobiliari să răspundă așteptărilor moderne ale chiriașilor cu experiențe de vizualizare imersive. Prin atragerea unui număr mai mare de potențiali chiriași și prin facilitarea cercetării acestora, companiile pot augmenta experiența clienților și pot reduce ciclurile de vânzare. Produsele noastre contribuie la reducerea costurilor prin optimizarea cheltuielilor de marketing, arhitectură și vânzări cu până la 25%. Oferim un randament substanțial al investiției prin simplificarea proceselor decizionale și prin furnizarea de informații complete. Spațiile pot fi închiriate cu până la 30% mai repede decât prin metode tradiționale, ceea ce duce la creșterea veniturilor și la îmbunătățirea eficienței operaționale.

Care este segmentul de proprietăți care are cea mai mare pondere în portofoliul companiei?

Ne-am concentrat inițial pe verticala de birouri, iar ulterior, ne-am extins și pe alte segmente. În cadrul segmentului de birouri, oferim o gamă de produse care acoperă diferite etape ale procesului de închiriere, inclusiv soluția de închiriere End-to-End, produsul Custom 3D Space Planning și soluția Flex Availability & Offering. Segmentul de birouri reprezintă

124

în prezent mai mult de 60% din portofoliul nostru. Cu toate acestea, anticipăm că acest procent va scădea până la sfârșitul anului, pe măsură ce ne diversificăm și mai mult ofertele în celelalte verticale pe care le vizăm.

Care sunt câteva dintre provocările pe care le presupune conducerea unui proptech în 2024?

Conducerea unui proptech în 2024 vine cu mai multe provocări care decurg din reticența istorică a industriei de a îmbrățișa transformarea digitală. În ciuda faptului că este cea mai mare clasă de active din lume, sectorul imobiliar rămâne unul dintre cele mai puțin digitalizate sectoare. Jucătorii din industrie se confruntă cu nevoia bruscă de a adopta tehnologii fără a avea parametri clari pentru măsurarea rezultatelor, cu incertitudinea cu privire la strategiile de implementare și cu întrebări legate de scalabilitate.

Stabilirea încrederii cu entitățile corporative reprezintă un alt obstacol. Multe corporații tind să favorizeze companiile de tehnologie mai mari și consacrate în detrimentul startupurilor, creând bariere în calea soluțiilor inovatoare. Suntem bine poziționați pentru a conlucra cu cei mai importanți jucători din lume datorită înțelegerii noastre aprofundate a sectorului imobiliar și am dovedit că start-upurile tehnologice aflate la început de drum pot deschide conversații esențiale și pot oferi rezultate remarcabile.

Din perspectiva capitalului de risc, există o schimbare de mentalitate, de la „bull run” la „bear run” și de la concentrarea

pe o creștere rapidă la o creștere durabilă și atingerea pragului de rentabilitate.

Care sunt unele dintre tendințele pe care le observați pe piața proptech regională?

Asistăm la o schimbare treptată, dar constantă, în direcția adoptării tehnologiei, cu accent pe obținerea de rezultate tangibile în domenii precum inițiativele ESG, optimizarea costurilor și prezentarea digitală. În timp ce 2024 s-ar putea să nu semnaleze o creștere explozivă a adoptării tehnologiei, similar unui „bull run”, există o tendință vizibilă de testare a soluțiilor tehnologice la scară largă. Această fază de experimentare este crucială pentru a măsura eficient indicele ROI și pentru a deschide calea către o adoptare pe scară largă în cadrul portofoliilor.

O tendință notabilă este prevalența tot mai mare a explorării virtuale în procesul de luare a deciziilor în domeniul imobiliar. Având în vedere că 85% dintre persoane efectuează acum cercetări și explorări virtuale înainte de a apela la vizionări fizice, există o cerere clară pentru experiențe digitale imersive. Bright Spaces recunoaște această tendință și se poziționează strategic pentru a răspunde în mod comprehensiv fazei de cercetare virtuală.

Bright Spaces explorează noi nișe în imobiliare care pot fi digitalizate?

Investigăm oportunități în cadrul diferitelor aspecte ale sectorului de retail, inclusiv spații pe termen lung, spații pe termen mai scurt și spații media.

125 2024 PROPERTY-FORUM.EU

WE AIM TO EXPAND OUR GLOBAL FOOTPRINT IN 2024

Bogdan Nicoară, CEO of Bright Spaces, talked to Property Forum about the startup’s plan to operate in eight markets by year-end and the diversification of its digitalisation platform for real estate companies. He also mentions some of the main trends shaping the proptech industry.

What are some of Bright Spaces’ operational highlights from 2023 and what are the startup’s core objectives for 2024?

In 2023, Bright Spaces demonstrated adaptability and resilience in a challenging economic and social landscape, achieving quantifiable growth and significant milestones. Our efforts resulted in a two-fold year-on-year revenue growth, contributing to a 737% growth rate over the last three years.

We expanded our presence into new markets, including the Nordics, alongside our established footprint in CEE and the UK. We also diversified our product portfolio by introducing new verticals and launching an enhanced version of our Custom 3D Space Planning product.

For 2024, our primary objectives at Bright Spaces are to expand our global footprint and sustain our growth trajectory. Currently operating in six countries, we aim to end the year with a presence in at least eight nations, broadening our reach and market penetration. We want to maintain the momentum we have established since Bright Spaces’ inception and achieve again at least two-fold year-on-year growth.

Bright Spaces has expanded its platform in the industrial segment in early 2024. Are there any specific challenges in this segment compared to others in the real estate industry?

The industrial sector is transitioning towards stability from the initial post-COVID boom. It continues to represent a robust asset class, with a growing emphasis on technology integration and digital solutions. Stakeholders increasingly seek tools to visualise their current and future portfolios, explore interior space designs, and assess pre-lease opportunities.

Bright Spaces facilitates the pre-visualisation of exteriors and interiors, enables alternate scenarios for land plot development and build-to-suit options, optimises interior designs through 3D modelling, and streamlines stakeholder discussions for informed decision-making.

Are you looking to expand into new countries? Where is the platform used at present?

Bright Spaces operates in six countries: the UK, Finland, Poland, Hungary, The Netherlands, and Romania. While we have established a strong presence in Europe, we seek opportunities to expand our footprint across the continent and beyond. We are open to exploring other continents as part of our strategic growth initiatives.

How can the digitalisation of commercial real estate processes help property players?

Digitalising commercial real estate processes offers numerous benefits to property players, such as enhancing efficiency, attracting tenants, optimising costs and increasing revenue streams. At Bright Spaces, by providing a centralised platform that serves as a single point of truth for all specifications, our digital solutions facilitate efficient leasing experiences and streamline commercial agreements.

Our technology helps property players meet modern tenant expectations with immersive showcasing experiences. By attracting more potential tenants and facilitating their research, property players can ensure an easy buyer journey and decrease sales cycles. Our products contribute to cost reduction by optimising marketing, architecture, and sales expenses by up to 25%. We deliver substantial ROI by streamlining decision-making processes and providing comprehensive insights. Spaces can be leased up to 30% faster than traditional methods, resulting in increased revenue generation and improved operational efficiency.

Which property segment has the biggest share in your portfolio?

We initially focused on the office vertical and later expanded into other segments. Within the office segment, we offer a range of products spanning different stages of the leasing process, including the End-to-End leasing solution, the Custom 3D Space Planning product and the Flex Availability & Offering solution. The office segment currently represents

126

more than 60% of our portfolio. Still, we anticipate this percentage will decrease by year-end as we further diversify our offerings in the other verticals we target.

What are some of the challenges of running a proptech in 2024?

Running a proptech in 2024 comes with several challenges stemming from the industry’s historical reluctance to embrace digital transformation. Despite being the largest asset class in the world, real estate remains one of the least digitised sectors. Industry players are grappling with the sudden need to adopt technology without clear metrics for measuring results, uncertainty about implementation strategies, and questions about scalability.

Establishing trust with corporate entities presents another hurdle. Many corporations tend to favour larger, established tech companies over startups, creating barriers to innovative solutions. We are well-positioned to engage with the most prominent players in the world due to our thorough understanding of the real estate sector, and we have proved that early-stage tech startups can open essential conversations and deliver outstanding results.

From a venture capital perspective, there’s a shift in mindset from a “bull run” to a “bear run” and from a focus on rapid

growth to sustainable growth and reaching the break-even point.

What are some of the trends you are seeing in the regional proptech market?

We are witnessing a gradual but steady shift towards tech adoption, with a focus on achieving tangible results in areas such as ESG initiatives, cost optimisation and digital showcasing. While 2024 may not signal an explosive surge in adoption akin to a “bull run,” there is a noticeable trend towards testing tech solutions at scale. This experimentation phase is crucial for measuring ROI effectively and paving the way for widespread adoption across portfolios.

One notable trend is the increasing prevalence of virtual exploration in real estate decision-making. With 85% of individuals now conducting research and virtual exploration before committing to physical viewings, there’s a clear demand for immersive digital experiences. Bright Spaces recognises this trend and is strategically positioned to cater to the virtual research phase comprehensively.

Is Bright Spaces exploring new property niches that can be digitalised?

We are investigating opportunities within various aspects of retail, including long-term spaces, shorter-term spaces, and media spaces.

127 2024 PROPERTY-FORUM.EU

NORDUL BUCUREȘTIULUI RĂMÂNE UN MAGNET PENTRU CEREREA DE LOCUINȚE PREMIUM

Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investments, a discutat cu Property Forum despre perspectivele pieței rezidențiale din nordul Bucureștiului, dar și despre creșterea accelerată a vânzărilor agenției în ultimii doi ani.

Cum au evoluat operațiunile North Bucharest Investments în România pe parcursul anului 2023 și ce perspective aveți pentru 2024? În 2023, am înregistrat peste 400 de tranzacții imobiliare în blocuri noi din zona de nord a Capitalei, iar cifra de afaceri a companiei s-a dublat, de la 20 de milioane de lei, la 42 de milioane de lei.

În primele luni din 2024, am continuat să înregistrăm creșteri de 25-30% de la o lună la alta, iar portofoliul nostru a crescut semnificativ, incluzând zeci de dezvoltări imobiliare.

Anticipând creșterea TVA și reducerea numărului de autorizații pentru construcții noi, mulți clienți au fost motivați să finalizeze tranzacțiile înainte de intrarea în vigoare a acestor schimbări. În plus, ratele scăzute la împrumuturile ipotecare oferite de bănci au făcut achiziționarea de imobile mai accesibilă pentru cumpărători, contribuind la creșterea tranzacțiilor imobiliare.

În a doua parte a anului 2023, în special în ultima lună, vânzările de imobile au accelerat. Datele furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în ianuarie 2024 au confirmat această tendință ascendentă, iar în Capitală, de exemplu, vânzările au crescut cu 30% în decembrie față de luna precedentă. North Bucharest Investments a înregistrat o evoluție peste această medie, cu o creștere de 40% față de noiembrie. Am reușit acest lucru și pentru că zona de nord a Capitalei a fost deosebit de activă, cu un interes ridicat din partea investitorilor care achiziționau cu fonduri proprii.

Pentru anul 2024, ne așteptăm ca activitatea pieței imobiliare rezidențiale să rămână la un nivel ridicat, iar numărul tranzacțiilor să continue să crească. Observăm o creștere a interesului pentru achiziționarea de imobile din partea investitorilor cu bugete medii și ridicate, care văd potențialul pozitiv al pieței și planifică retranzacționări în următoarele 12-18 luni. Suntem alături de acești investitori în întregul proces, de la achiziție până la retranzacționare, pentru a maximiza randamentul investiției lor.

La nivel de clienți ai agenției, ce cotă au cumpărătorii de locuințe în scop de investiții?

Cumpărătorii de locuințe în scop de investiții reprezintă o parte semnificativă din baza noastră de clienți, la North Bucharest

Investments. Acești investitori caută să obțină randamente substanțiale din investițiile lor în proprietăți. Ei sunt interesați de achiziționarea de proprietăți care să ofere un mix optim între valoare, potențial de creștere a prețurilor și randamentul închirierii. În funcție de preferințele și obiectivele fiecărui investitor, North Bucharest Investments oferă o gamă variată de opțiuni, de la apartamente și case individuale, până la proiecte de dezvoltare imobiliară cu potențial de creștere a valorii pe termen lung. Ajutăm investitorii în zona de consiliere pentru a-și putea diversifica portofoliile și a putea obține câștiguri atractive pe piața imobiliară.

Ce așteptări aveți de la zona de nord a Bucureștiului în privința cererii noi pentru locuințe premium?

Avem așteptări ridicate în ceea ce privește cererea pentru locuințe premium în zona de nord a Bucureștiului. Nordul Capitalei este cunoscut pentru infrastructura sa dezvoltată, accesul către autostrăzi și către centura ocolitoare, apropierea de aeroport, de cele mai importante școli internaționale, de marile magazine și malluri, cu zone verzi și păduri în apropiere.

Mulți oameni caută să se stabilească în această zonă pentru a beneficia de confortul și exclusivitatea oferite de toate aceste facilități și de locuințele premium dezvoltate aici.

De asemenea, locuințele premium au prins tot mai mult avânt și din perspectiva dezvoltatorilor, care au simțit potențialul de creștere pentru imobile de calitate superioară și cu facilități dintre cele mai bune. Cumpărătorii interesați de această parte a Capitalei sunt în căutare de proprietăți care să ofere un nivel ridicat de confort, facilități moderne și design elegant. Prin urmare, avem încredere că zona de nord a Bucureștiului va continua să fie un magnet pentru cererea de locuințe premium, iar investițiile noastre în acest segment vor răspunde nevoilor și preferințelor cumpărătorilor din această piață în continuă evoluție.

Cum vor evolua prețurile pentru locuințele noi în zona de nord a orașului?

Este dificil să facem previziuni precise privind evoluția prețurilor pentru locuințele noi în zona de nord a Bucureștiului, deoarece aceasta depinde de o serie de factori variabili, inclusiv cererea și oferta de pe piață, condițiile economice generale, nivelul dobânzilor, schimbările legislative și mulți alți factori externi.

128

Avem, totuși, câteva date care ne pot ajuta să anticipăm direcția generală a prețurilor. Zona este una dintre cele mai căutate zone rezidențiale din oraș și chiar din țară, ceea ce va menține trendul ascendent al prețurilor. Pe de altă parte, investițiile în dezvoltările imobiliare noi, din categoria premium și de lux, vor genera o ofertă cu impact asupra prețurilor. Dacă cererea rămâne puternică și oferta nu poate ține pasul, prețurile ar putea să crească. Și nu în ultimul rând, zona și proprietățile sunt atractive pentru investitori datorită randamentelor bune și potențialului de creștere a valorii proprietăților.

Astfel, în condițiile unei cereri puternice și ale unei oferte limitate, este posibil să asistăm la o continuare a creșterii prețurilor pentru locuințele noi în zona de nord a Bucureștiului.

Am observat în piață, în primele luni ale anului 2024, o creștere de prețuri de 7% față de nivelul anului trecut, iar în acest ritm este foarte posibil să vedem la finalul anului un avans al prețurilor cu până la 15% față de întreg anul trecut.

Ce efect va avea în piața locală rezidențială tendința de scădere a dobânzilor, care se va implementa și în România pe fondul scăderii inflației? Tendința de scădere a dobânzilor și temperarea inflației vor face ca împrumuturile ipotecare să devină mai accesibile pentru o categorie mai mare de cumpărători. Ratele mai mici pentru credite pot determina o creștere a cererii pentru locuințe, mai ales în rândul celor care caută să cumpere pentru prima dată sau caută să se mute într-o locuință cu condiții mai bune față de locuința în care stau acum.

Atunci când cererea crește, mecanismul economic spune că se pune presiune asupra prețurilor locuințelor și acest lucru va face piața imobiliară una mai dinamică, în care prețurile zonelor sunt dictate de cererea de la un anumit moment și nu doar de valoarea reală a proprietății.

Un alt fenomen pe care am putea să îl vedem este creșterea interesului investitorilor, pentru că, atunci când dobânzile sunt mici, investițiile imobiliare ar putea să vină cu câștiguri mai atractive din chirii sau revânzare, în comparație cu alte opțiuni de economisire și investiții.

Care sunt avantajele achiziției unei locuințe în București, în comparație cu alte orașe-capitală din Europa Centrală și de Est? Achiziționarea unei locuințe în București, în comparație cu alte orașe-capitală din Europa Centrală și de Est, poate oferi prețuri mai bune pentru locuințe, pentru că România se caracterizează printr-o accesibilitate mai mare în comparație cu alte capitale din regiune, cum ar fi Varșovia, Praga sau Budapesta. Această diferență de preț poate face achiziționarea unei locuințe mai avantajoasă pentru cumpărătorii cu bugete mai limitate. Pe de altă parte, Bucureștiul este centrul economic și comercial al României și oferă oportunități bune de carieră și afaceri, iar acest lucru poate fi atractiv pentru persoanele care caută să își dezvolte cariera sau să își deschidă propriile afaceri. Bucureștiul poate oferi oportunități atractive în ceea ce privește costurile, potențialul de creștere a valorii proprietății, oportunitățile de carieră și afaceri și infrastructura tot mai dezvoltată.

129 2024 PROPERTY-FORUM.EU

NORTH BUCHAREST REMAINS A MAGNET FOR PREMIUM HOUSING DEMAND

Vlad Musteață, CEO of North Bucharest Investments, spoke to Property Forum about the outlook for the residential market in the north of Bucharest, as well as the agency’s accelerated sales growth over the past two years.

How did North Bucharest Investments’ operations in Romania evolve during 2023 and what is your outlook for 2024?

In 2023, we recorded more than 400 real estate transactions in new blocks in the northern part of the capital, and the company’s turnover doubled from 20 million lei to 42 million lei.

In the first months of 2024, we continued to record 25-30% month-on-month increases, and our portfolio grew significantly, including dozens of real estate developments.

Anticipating the VAT increase to 9% and the reduction in the number of permits for new construction, many clients were motivated to complete transactions before these changes came into effect. In addition, the low rates on mortgage loans offered by banks have made property purchases more affordable for buyers, contributing to an increase in property transactions.

During H2 2023, especially in the last month, property sales accelerated. Data provided by the National Agency for Cadastre and Real Estate Publicity (ANCPI) from January 2024 confirmed this upward trend, and in Bucharest, for example, sales increased by 30% in December compared to the previous month. North Bucharest Investments performed above this average, with a 40% increase compared to November. We were also able to do this because northern Bucharest was particularly active, with high interest from investors buying with their own funds.

For 2024, we expect residential property market activity to remain at a high level and the number of transactions to continue to increase. We see an increase in interest in buying real estate from investors with medium and high budgets, who see the positive potential of the market and plan to resell in the next 12-18 months. We are with these investors through the entire process, from purchase to remarketing, to maximise the return on their investment.

In terms of the agency’s clients, what is the share of investors?

Investors make up a significant portion of our client base at North Bucharest Investments. These investors seek substantial returns on their property investments. They are interested in

purchasing properties that offer an optimal mix of value, price growth potential and rental yield. Depending on each investor’s preferences and objectives, North Bucharest Investments offers a wide range of options, from apartments and individual houses to real estate development projects with long-term value growth potential. We help investors in the advisory area to diversify their portfolios and achieve attractive gains in the real estate market.

What are your expectations from the northern area of Bucharest in terms of new demand for premium housing?

We have high expectations for the demand for premium housing in the North of Bucharest. The North of Bucharest is known for its developed infrastructure, access to motorways and the ring road, proximity to the airport, major international schools, major shops and malls, green areas and forests nearby.

Many people are looking to settle in this area to take advantage of the comfort and exclusivity offered by all these amenities and the premium homes developed here. Premium housing is also gaining momentum from the perspective of developers, who have sensed the growth potential of high-quality properties with some of the best amenities. Buyers interested in this part of the capital are looking for properties that offer a high level of comfort, modern amenities and stylish design. We are therefore confident that the northern area of Bucharest will continue to be a magnet for demand for premium housing and that our investments in this segment will meet the needs and preferences of buyers in this evolving market.

How will prices for new homes in the northern part of the city evolve?

It is difficult to make precise predictions on the evolution of new housing prices in this area, as this depends on a number of variable factors, including market supply and demand, general economic conditions, interest rates, legislative changes and many other external factors.

However, we do have some data that can help us anticipate the general direction of prices. The area is one of the most sought-after residential areas in the city and even the country,

130

which will keep prices trending upwards. On the other hand, investments in new real estate developments, in the premium and luxury category, will generate supply with an impact on prices. If demand remains strong and supply cannot keep pace, prices could rise. Last but not least, the area and properties are attractive to investors due to good yields and the potential for increasing property values.

Thus, with strong demand and limited supply, we are likely to see further price increases for new homes in the northern part of Bucharest.

We have observed a 7% price increase compared to last year’s level in the market in the first months of 2024, and at this pace it is very likely that we will see a price increase of up to 15% by year-end compared to the whole of last year.

What effect will the downward trend in interest rates, which will also be implemented in Romania amid falling inflation, have on the local residential market?

The downward trend in interest rates and the moderation of inflation will make mortgage loans more accessible to a larger category of buyers. Lower mortgage rates may lead to an increase in demand for housing, especially among firsttime buyers or those looking to move into a home with better conditions than their current home.

When demand increases, the economic mechanism says it puts pressure on house prices and this will make the housing market a more dynamic one, where area prices are dictated by demand at a particular time and not just the actual value of the property.

Another phenomenon we could see is increased investor interest, because when interest rates are low property investments could come with more attractive returns from rents or resale compared to other savings and investment options.

What are the advantages of buying a home in Bucharest compared to other capital cities in Central and Eastern Europe?

Buying a home in Bucharest, compared to other capital cities in Central and Eastern Europe, can offer better housing prices, as Romania is characterised by greater affordability compared to other capital cities in the region, such as Warsaw, Prague or Budapest. This price difference can make buying a home in Bucharest more advantageous for buyers with more limited budgets. On the other hand, Bucharest is the economic and commercial centre of Romania and offers good career and business opportunities, and this can be attractive to people looking to develop their careers or open their own businesses. The city can offer attractive opportunities in terms of costs, potential for increasing property values, career and business opportunities, and increasingly developed infrastructure.

131 2024 PROPERTY-FORUM.EU

ROMÂNIA VA AVEA UN RITM DE CONSTRUCȚIE SUBSTANȚIAL ȘI INTENS ÎN URMĂTORII ANI

Bogdan Doicescu, CEO, Bog’Art Holding Management, a vorbit cu Property Forum despre extinderea portofoliului de lucrări publice al companiei și despre potențialul semnificativ de creștere al industriei construcțiilor în perioada următoare.

Care au fost câteva dintre cele mai importante momente operaționale și financiare ale grupului Bog’Art în 2023 și care sunt obiectivele dumneavoastră pentru 2024?

Cu o cifră de afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro realizată în 2023, o echipă de 400 de angajați la birouri și peste 1.300 de angajați pe șantier răspândiți în toată țara, Bog’Art a gestionat cu succes peste 35 de proiecte din diverse sectoare. Printre acestea se numără dezvoltări de birouri, rezidențiale, de sănătate, aeroportuare, educaționale, urbane și de infrastructură, acoperind o suprafață de aproximativ 200.000 mp.

Ne propunem în mod constant să adoptăm noi tehnologii în ceea ce privește mijloacele și metodele de construire eficientă cu deșeuri minime, ca vector al construcțiilor sustenabile în România. Bog’Art este un deschizător de drumuri în acest domeniu, fiind una dintre primele companii de construcții necotate la bursă care va publica anul acesta un raport ESG, subliniind angajamentul nostru continuu față de cele mai bune practici care să asigure continuitate afacerii pe mai departe.

În același timp, investim în tehnologie, cum ar fi platformele de partajare a fișierelor și de colaborare, pentru a îmbunătăți comunicarea și productivitatea angajaților, cu actualizări în timp real ale bugetului și proiectării, care sunt vitale pentru ca forța noastră de muncă calificată să lucreze eficient în deservirea numeroșilor noștri beneficiari, subcontractanți și furnizori.

Care este ponderea lucrărilor publice în portofoliul grupului? Vor fi influențate noile lansări de licitații de rundele de alegeri?

Pe parcursul anului 2023, Bog’Art a făcut o tranziție graduală de la sectorul privat la un portofoliu predominant de lucrări publice, demonstrând agilitatea companiei față de evoluția pieței. Acest lucru se datorează unei scăderi puternice a investițiilor private în sectorul imobiliar comercial și rezidențial, cu puține construcții noi și simultan demararea unor lucrări publice semnificative.

În prezent, portofoliul nostru cuprinde peste 75% din lucrări publice în diverse tipuri de proiecte, cum ar fi spitale, facilități administrative, proiecte de canalizare și canale,

facilități educaționale și sportive, baze militare, aeroporturi și infrastructură rutieră.

Văzând calendarul de lucrări anunțate a fi licitate, indiferent de interesele politice, România va construi substanțial și intens în următorii ani, iar sectorul privat va trebui să concureze pentru aceleași resurse.

Care sunt perspectivele pentru piața românească de construcții în acest an, în ceea ce privește costurile și noua cerere?

Pornind de la punctul anterior, este important de menționat că principalele componente ale costurilor sunt influențate de fluctuațiile individuale ale prețurilor materialelor și ale forței de muncă, care se mișcă în moduri diferite, deși cererea este susținută de previziunile de creștere economică puternică și de inițiativele guvernamentale. În ceea ce privește forța de muncă, costurile sunt în continuă creștere, iar cererea este ridicată, cu provocări în găsirea și păstrarea forței de muncă calificate pentru lucrări de specialitate, precum și a inginerilor de instalații.

În schimb, materialele au o volatilitate ridicată, deoarece unele materiale de construcții au înregistrat scăderi puternice, în special cadrele pentru ferestre, plăcile de gips­ carton, cărămizile și placarea sau materiale similare provenite din construcții rezidențiale și de lucrări civile mult mai mici. În același timp, țevile și structurile metalice prefabricate, precum și țevile de oțel și elementele de fundație au potențial de creștere accelerată.

Care sunt segmentele imobiliare care generează cea mai mare parte a afacerilor pentru Bog’Art în prezent? Principalele domenii care generează majoritatea cifrei de afaceri Bog’Art în prezent sunt diverse proiecte de construcții civile, infrastructură, unități spitalicești și administrative. Proiectele noastre reper, în curs de desfășurare, cuprind patru aeroporturi și cinci spitale în țară. În București construim mai multe unități educaționale și administrative în sectorul 4, precum și accesul la stația Eroii Revoluției și Pasajul Grant, deschis recent pentru trafic.

În plus, compania Bog’Art este implicată în proiecte strategice mari, precum Unitatea Nucleară U5 Cernavodă și Baza Aeriană 57 a Forțelor Aeriene Române „Mihail Kogălniceanu”.

132

Cât de importante sunt practicile de construcție durabilă pentru companiile imobiliare? În calitate de susținător al construcțiilor sustenabile în România, Bog’Art înțelege importanța capitală a integrării practicilor sustenabile în proiectele sale. Acest lucru nu se datorează doar impactului conștient asupra mediului ca tendință de urmat, ci și angajamentului nostru de a construi în cel mai bun mod posibil pentru a obține economii de costuri pe termen lung prin eficiență operațională.

Considerăm că, prin monitorizarea emisiilor de carbon și prin obiectivul de a reduce deșeurile, aducem un beneficiu indirect mediului care corespunde perspectivei noastre pe termen lung pentru o afacere multigenerațională care va rezista testului timpului.

Care sunt oportunitățile de afaceri pentru un grup de construcții care își dezvoltă propriile proiecte imobiliare? Dezvoltarea propriilor proiecte imobiliare permite grupului de companii Bog’Art să obțină controlul asupra întregului ciclu de viață al proiectului, permițându ­ ne să optimizăm planurile încă din faza de urbanism și să ne asigurăm că menținem calitatea până la finalizare. În plus, dezvoltarea propriilor proiecte imobiliare ne permite să diversificăm fluxurile de venituri și să atenuăm riscurile asociate fluctuațiilor pieței.

Strategia noastră este foarte clar definită pentru a dezvolta în principal proiecte rezidențiale și birouri de tip boutique „build­to­hold” în locații consacrate, având în vedere condițiile oportune de piață.

Art City, cel mai recent proiect rezidențial al nostru, reprezintă un bun exemplu al angajamentului nostru față de excelență și inovație, prezentând cele mai bune practici pentru grupurile de construcții care diversifică către dezvoltarea imobiliară. În ceea ce privește planurile de dezvoltare, avem un portofoliu de terenuri pe care îl gestionăm în mod activ, unele proiecte având deja autorizații de construcție sau avize de urbanism, altele fiind în curs de autorizare, despre care vom împărtăși mai multe detalii la momentul potrivit.

Vor fi influențate piața construcțiilor și cea imobiliară de tendința de scădere a ratelor dobânzilor?

Ratele mai mici stimulează în mod evident refinanțarea, creditele noi și aduc un imbold pentru achiziționarea de proprietăți. Tendința este de scădere modestă pentru ROBOR și EURIBOR pentru companii și IRCC pentru consumatorii finali. În momentul de față, apreciem că nevoile de finanțare rămân ridicate pentru corporații, astfel încât rămâne discutabil când vom avea rate mai mici ale dobânzilor ce ar aduce un efect asupra noilor investiții în sectorul imobiliar privat. Este nevoie de un stimulent pentru ca noile investiții să aibă mai mult spațiu de manevră pentru a ­ ș i asuma riscuri la rate ale dobânzii mai mici decât în prezent.

Observăm că economia se îndreaptă în direcția corectă, dar impactul asupra sectorului imobiliar privat este atenuat de investițiile publice mari și de nevoile lor de finanțare.

133 2024 PROPERTY-FORUM.EU

ROMANIA WILL BE BUILDING SUBSTANTIALLY AND INTENSELY IN THE NEXT YEARS

Bogdan Doicescu, CEO, Bog’Art Holding Management, spoke to Property Forum about the company’s expansion of its public works portfolio and the significant growth potential of the construction industry in the next period.

What were some of Bog’Art Group’s operational and financial highlights during 2023 and what are your objectives for 2024?

With a turnover of approximately €200 million achieved in 2023, a team of 400 office employees and more than 1,300 site staff spread throughout the country, Bog’Art successfully managed over 35 projects spanning various sectors. These include office, residential, healthcare, airport, educational, urban, and infrastructure developments, covering an area of around 200,000 sqm.

We constantly aim to adopt new technology in the means and methods of efficient building with minimal waste as a vector of sustainable building in Romania. Bog’Art is a front­ r unner in this area as we are one of the first non ­ l isted construction companies to publish an ESG report this year, underscoring our ongoing commitment to best practices driving the business forward.

At the same time, we are investing in technology such as file ­ s haring and collaborative platforms to enhance communication and employee productivity with realt ime budget and design updates which are vital for our skilled workforce to work effectively in serving our many counterparties, subcontractors, and suppliers.

What is the share of public works in the group’s portfolio, and will new tender launches be impacted by the rounds of elections?

Over the course of 2023 Bog’Art smoothly transitioned from the private sector to a predominantly public works portfolio, showcasing the company’s agility in response to evolving circumstances. This is due to a sharp decline in private investments in the commercial and residential real estate sector with scarce new builds and the simultaneous expansion of significant public works.

Presently, our portfolio encompasses over 75% of public works across various types of projects such as hospitals, administrative facilities, sewage, and canal projects,

educational and sports facilities, military bases, airports, and road infrastructure.

Seeing the schedule of announced works to be tendered, regardless of political interests, Romania will be building substantially and intensely in the next years and the private sector will have to compete for the same resources.

What is your outlook for the Romanian construction market this year on costs and new demand?

Building on the previous point, it is important to note that the major cost components are influenced by unique fluctuations in material and labour prices that move in different ways, although demand is supported by strong economic growth forecasts and government initiatives. On the labour­side, costs are constantly rising and there is high demand, with challenges in finding and retaining skilled workforce for specialty works like water and canal works as well as general installations engineers, spread throughout the country pose a significant upward pressure on prices.

In contrast, materials have high volatility, as some building materials have seen sharp declines, specifically window framing, gypsum board, brickwork and cladding or similar material coming from much lower residential and civil works construction for example, while others such as piping and prefabricated metallic structures as well as reinforced steel pipes and rigid foundation cages are just waiting to boom when major infrastructure projects will take off at the same time.

Which real estate segments are generating the bulk of business for Bog’Art at present?

The primary areas driving the majority of Bog’Art’s business currently include infrastructure, healthcare, and various types of civil construction projects. Our ongoing projects encompass 4 airports, 5 hospitals, in Bucharest we are building many educational and administrative facilities in Sector 4 of Bucharest, Eroii Revolutiei station access and the Grant Overpass, recently opened for traffic. Additionally, Bog’Art is involved in large strategic projects like the Nuclear U5 Cernavoda Unit and the Romanian Air Force 57th Air Base “Mihail Kogălniceanu”.

134

How important are sustainable construction practices for real estate companies?

As a champion of sustainable construction in Romania, Bog’Art understands the paramount importance of integrating sustainable practices into its projects. This is not only for the sake of environmentally conscious impact as a must­have trend to follow, but also because of our commitment to building in the best way possible to achieve long­term cost savings through operational efficiencies.

We believe that by monitoring our carbon emissions and aiming to reduce waste, we have an indirect benefit that meets our long­term outlook for a multi­generational business that will stand the test of time. Undeniably, the commercial impact of sustainable buildings enhances our brand reputation, can achieve more favourable financing terms and ensures resilience in a competitive market.

What are the business opportunities for a construction group that develops its own real estate projects?

Developing our own real estate projects allows the Bog’Art Group of Companies to gain control over the entire project lifecycle, allowing us to optimize the plans from urban­planning stage and to ensure our quality is maintained through to completion. Furthermore, developing our own real estate projects allows us to diversify revenue streams and mitigate risks associated with market fluctuations.

Our strategy is very clearly defined to develop mainly residential and build­to ­hold boutique offices in can’t miss locations, given

opportune market and pipeline conditions. Strategic project selection, guided by our tried­and­tested experience, enables us to maximize returns in our own developments.

Art City, our latest residential project, stands as a good example of our commitment to excellence and innovation, showcasing best practices for construction groups venturing into real estate development. In terms of development plans, we have a landbank that we actively manage, with some projects already having very valuable building permits or zoning obtained, others in permitting that we will choose to share more details about and bring to the market at the right time.

Will the construction and real estate market be impacted by the trend of lowering interest rates?

Lower rates evidently stimulate refinancing, new loans and an incentive to acquire property. The trend is modestly lower for ROBOR and EURIBOR for corporates and IRCC for end consumers. At the moment, I would appreciate that financing needs stay high for corporates, so the question remains when we will see lower interest rates bringing an effect on new investments in the private real estate sector. There is a need for an incentive on new investments to have more room to take on risk at lower interest rates than where we are today.

We see the economy moving in the right direction, but the impact on private real estate is muted by large public investments and their financing needs.

135 2024 PROPERTY-FORUM.EU

CONTINUĂM DEZVOLTAREA ÎN ORAȘELE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DIN ROMÂNIA

Sorin Preda, CEO și fondator al Global Vision, a vorbit cu Property Forum despre dezvoltările industriale în curs ale companiei în România, despre concentrarea investițiilor în marile orașe și despre viitorul dezvoltării marcate de tendința regională de nearshoring.

Care au fost unele dintre cele mai importante rezultate operaționale și financiare ale Global Vision în 2023 și ce obiective aveți pentru 2024?

Anul acesta, aniversăm 20 de ani de activitate și rămânem printre cei mai implicați dezvoltatori din sectorul industrial și logistic din România. Am atins un grad de ocupare de 100% în cadrul Mureș City Logistics, proiect inaugurat anul trecut, cu o suprafață închiriabilă de 18.000 mp. Ne apropiem de aceeași rată de ocupare pentru Chitila Logistics Hub cu ajutorul unor noi contracte de închiriere, de la chiriași din industria logistică și de mobilă. Inaugurarea dezvoltării din Craiova va avea loc în T2 2024, iar acum ne concentrăm pe un nou proiect de 16.000 mp în Arad. Clădirea de birouri Corner Office Building se află în ultima fază de renovare, iar între timp, mai mulți chiriași din diferite industrii, precum cea bancară, construcții, energie și arhitectură, au decis să se alăture comunității noastre de afaceri din cadrul clădirii. Obiectivele noastre principale sunt de a continua să dezvoltăm în orașele mari și secundare din țară, nu doar proiecte industriale, ci și proiecte de retail și rezidențiale.

Cât a investit Global Vision până acum în România și care este suprafața totală închiriabilă pe care compania dumneavoastră a finalizat-o până în prezent? Investițiile noastre în România depășesc 500 de milioane de euro până în prezent. În momentul de față, portofoliul Global Vision cuprinde peste 1,7 milioane mp de construcții și dezvoltări, gestionați în mod activ de divizia noastră de gestionare a activelor și proprietăților. În prezent, am asigurat peste 1 milion mp de terenuri în opt orașe din România, pe lângă parcurile noastre existente. Eficiența operațională rămâne prioritatea noastră, asigurând satisfacția chiriașilor și o valoare adăugată sustenabilă în toate proprietățile noastre. Posesiunea strategică de terenuri favorizează viitoare oportunități de creștere și dezvoltare, permițându ­ n e în același timp să răspundem cerințelor în continuă evoluție ale pieței.

Care este actualul portofoliu de dezvoltare al Global Vision?

Global Vision menține o rezervă solidă de proiecte de dezvoltare axate pe depozite sustenabile, cuprinzând atât inițiative noi, cât și pe cele aflate în curs de desfășurare, cu un accent deosebit pe

proiectele build­to ­suit. Avem deja planuri de a iniția proiecte în Otopeni City Logistics și Chitila City Logistics, ca parte a seriei noastre „City Logistics. Last Mile”. În plus, explorăm oportunități de dezvoltare în orașe noi precum Brașov, Bacău și Cluj. Extinderea în curs de desfășurare a Constanța Business Park rămâne o prioritate ­ cheie, cu accent pe construirea celei de ­a treia și a patra clădiri, alături de dezvoltarea platformei intermodale, a parcului de retail și chiar a unui proiect rezidențial. Terminalul intermodal îmbunătățește și mai mult eficiența transportului și conectivitatea în cadrul parcului. Această extindere are ca scop consolidarea infrastructurii logistice a parcului, cimentându­i statutul de centru de afaceri cardinal.

Explorați investiții în regiuni din România care au raportat până acum o dezvoltare industrială limitată?

Ne angajăm să conectăm zonele mai puțin dezvoltate din România cu mari centre economice prin proiecte de dezvoltare strategice. Aceste inițiative au ca scop îmbunătățirea rețelelor de transport și facilitarea accesului la principalele rute europene. Prin urmare, ne așteptăm la un interes sporit din partea întreprinderilor care doresc să își stabilească operațiunile în România, fie că este vorba de producție ușoară, logistică sau depozitare.

Ce tip de companii generează cea mai mare cerere de spații de depozitare în proiectele dumneavoastră?

Bineînțeles, cererile au crescut și s­ au diversificat, după cum se poate observa în cazul companiilor deja stabilite în parcurile noastre industriale. Printre acestea se numără, de exemplu, industria farmaceutică, retailul online și sectorul auto, dar și companiile care caută spații pentru linii de asamblare.

Industria de depozitare rămâne un subiect comun de discuție, iar progresele sale sunt cruciale pentru a hrăni o comunitate diversă de clienți. Spațiile noastre deservesc nu doar nevoile tradiționale de logistică, ci și clienții care caută unități build ­ t o ­ sui t, medii cu temperatură controlată, facilități de producție ușoară sau spații de birouri.

Se resimte în România tendința de nearshoring din Europa Centrală și de Est (ECE)?

Cu siguranță, tendința de nearshoring din ECE își pune amprenta în mod evident în România. La fel ca în anii pre­

136

ce d enți, discuțiile persistă în special în cadrul sectoarelor industriale și logistice, care încă traversează o perioadă de productivitate pronunțată.

Poziția geografică a țării oferă o poartă de acces către diverse regiuni, ceea ce o face o destinație atractivă pentru întreprinderile care doresc să își extindă aria de acoperire și să acceseze noi piețe. Acest avantaj este sporit de eforturile continue de îmbunătățire a rețelelor de transport, care vor facilita o circulație mai ușoară a bunurilor și serviciilor peste granițe.

Prin urmare, România devine alegerea multor companii care doresc să se stabilească în Europa, vizând în același timp piețe internaționale mai largi din regiunea EMEA.

Un exemplu clar al acestui avantaj strategic poate fi văzut în Constanța Business Park. Avantajele practice ale faptului că este bine conectat fac din acesta o opțiune atractivă pentru investitorii care se gândesc să ­ ș i mute operațiunile.

Care sunt punctele forte ale pieței industriale din România în comparație cu alte țări din regiune? În actualul context geopolitic, România se profilează ca un actor important pe scena internațională, oferind oportunități economice care se extind în diverse domenii. În plus, dacă luăm în considerare regiuni specifice, partea de nord ­ e st a Moldovei iese în evidență. Această zonă deține un potențial imens pentru înființarea unor centre de producție orientate

spre furnizarea de materiale care să fie utilizate și asamblate în Ucraina. Integrarea porturilor cu o infrastructură rutieră și feroviară robustă devine crucială pentru atragerea de noi investiții de capital. Ne ­ am stabilit deja planurile pentru inițiative de dezvoltare în regiunea de nord ­ e st a țării. Această concentrare strategică subliniază angajamentul nostru de a valorifica oportunitățile emergente, contribuind în același timp la creșterea și conectivitatea regională.

De ce este nevoie pentru a vedea mai multe investiții în sectorul industrial din întreaga țară?

Dezvoltarea infrastructurii este primordială, deoarece în prezent este rămasă în urmă. S ­ a u făcut promisiuni în această privință, iar multe proiecte secundare depind de realizarea acesteia, deoarece joacă un rol vital în atragerea de noi investiții de capital, în special în cadrul acestei industrii. În plus, există o nevoie urgentă de a moderniza porturile și terminalele existente pentru a spori eficiența manipulării mărfurilor. Cererea tot mai mare de servicii de livrare rapide și fiabile a creat oportunități pentru companii de a inova și de a ­ ș i extinde operațiunile. Livrarea tip „last mile” rămâne un punct de interes pentru inovare, cu oportunități de îmbunătățire a eficienței, de reducere a costurilor și de sporire a satisfacției clienților prin intermediul tehnologiei și al metodelor alternative de livrare. Pe măsură ce comerțul global continuă să evolueze, companiile de logistică pot beneficia de extinderea pe noi piețe și de furnizarea de soluții logistice transfrontaliere prin România.

137 2024 PROPERTY-FORUM.EU

WE AIM TO KEEP DEVELOPING IN MAJOR AND SECONDARY CITIES IN ROMANIA

Sorin Preda, CEO and Founder of Global Vision, talked to Property Forum about the company’s ongoing industrial developments in Romania, the focus of investments in large cities and the future of development marked by the regional nearshoring trend.

What were some of Global Vision’s operational and financial highlights from 2023 and what are your objectives for 2024?

This year marks our 20th anniversary, and we remain among the most engaged developers in the industrial and logistics sector in Romania. We have achieved a 100% occupancy rate within the Mureș City Logistics project inaugurated last year, with a leasable area of 18,000 sqm. We are nearing the same occupancy rate for the Chitila Logistics Hub with the help of new leases, from tenants in the logistics and furniture industry. The inauguration of the Craiova development will happen in Q2 this year, and we are focusing on a new 16,000 sqm project in Arad. Corner Office Building is in its last refurbishment phase, while in the meantime, several tenants from different industries such as banking, construction, energy, and architecture decided to join our business community within the building. Our main objectives are to keep developing in major and secondary cities across the country, not only industrial, but also retail and residential projects.

How much has Global Vision invested to date in Romania and what is the total leasable area your company has completed until now?

Our investments in Romania exceed €500 million to date. As of now, Global Vision’s portfolio encompasses over 1.7 million sqm of construction and development, actively managed by our asset and property management division. We currently secured over 1 million sqm of land across eight cities in Romania, in addition to our existing parks. Operational efficiency remains our priority, ensuring tenant satisfaction and sustainable added value across our properties. Our strategic land ownership positions us for future growth and development opportunities while enabling us to meet the evolving market demands.

What is the current development pipeline of Global Vision?

Global Vision maintains a robust pipeline of development projects focused on sustainable warehouses, comprising both new initiatives and those already underway, with a particular emphasis on Build ­ to ­Suit projects. We already have plans to initiate projects in Otopeni City Logistics and Chitila City Logistics

as part of our City Logistics: Last Mile series. Additionally, we are exploring development opportunities in new cities like Brașov, Bacău, and Cluj. The ongoing expansion of Constanța Business Park remains a key priority, with focus on constructing the third and fourth buildings, alongside the development of the intermodal platform, retail park and even a residential project. The intermodal terminal further enhances transportation efficiency and connectivity within the park. This expansion is aimed at bolstering the park’s logistical infrastructure, reinforcing its status as a pivotal business centre.

Are you exploring investments in Romanian regions that have reported limited industrial development until now?

Global Vision is committed to connecting less­ developed areas of Romania with thriving economic centres through strategic development projects. These initiatives aim to improve transportation networks and make it easier to access major European routes. As a result, we expect increased interest from businesses looking to establish operations in Romania, whether it is for light production, logistics or warehousing.

What kind of companies are generating the biggest demand for warehouse space in your projects?

Of course, demands have increased and diversified, as can be seen by companies already established in our industrial parks. These include the pharmaceutical industry, online retail, and the automotive sector, as well as companies seeking spaces for assembly lines, for example.

The warehousing industry remains a common topic of discussion, and its advancements are crucial for nurturing a diverse community of clients. Our spaces serve not only traditional logistics needs but also clients seeking Build ­ to ­Suit units, temperature ­ controlled environments, light production facilities, or office spaces.

Is the nearshoring trend in Central and Eastern Europe (CEE) being felt in Romania?

Certainly, the nearshoring trend in CEE is unmistakably making its mark in Romania. As in previous years, discussions persist

138

particularly within the industrially and logistically driven sectors, which are still experiencing a period of pronounced productivity.

The country’s geographical location provides a gateway to various regions, making it an appealing destination for businesses looking to expand their reach and access new markets. This advantage is further enhanced by ongoing efforts to improve transportation networks, which will facilitate the smoother movement of goods and services across borders. As a result, Romania is increasingly becoming a preferred choice for companies seeking to establish a foothold in Europe while also targeting broader international markets in the EMEA region.

A clear example of this strategic advantage can be seen in Constanța Business Park. The practical advantages of being well ­ connected make it an attractive option for investors considering moving their operations.

What are the strong points of Romania’s industrial market compared to other countries in the region?

In the current geopolitical context, Romania emerges as a significant player on the international stage, offering economic opportunities that extend to various domains. Moreover, when considering specific regions, the northeastern part of Moldova stands out prominently. This area holds immense potential for

the establishment of production hubs geared towards supplying materials to be utilized and assembled in Ukraine. The integration of ports with robust road and rail infrastructure becomes crucial in attracting fresh capital investments. We are already laying down plans for development initiatives in the northeastern region of the country. This strategic focus underscores our commitment to capitalizing on emerging opportunities while contributing to regional growth and connectivity.

What is needed to see more investments in the industrial sector across the country?

Infrastructure development is paramount, as it currently lags behind. Promises have been made in this regard, and many secondary projects hinge on its realization as it plays a vital role in attracting new capital investments, particularly within this industry. Moreover, there is a pressing need to modernize existing ports and terminals to enhance cargo handling efficiency. The increasing demand for fast, reliable delivery services has created opportunities for companies to innovate and expand their operations. Last­ mile delivery remains a focus for innovation, with opportunities to improve efficiency, reduce costs, and enhance customer satisfaction through technology and alternative delivery methods. As global trade continues to evolve, logistics companies can benefit from expanding into new markets and providing cross­ border logistics solutions through Romania.

139 2024 PROPERTY-FORUM.EU

CEREREA DIN RETAIL RĂMÂNE PUTERNICĂ ÎN ECE

Rüdiger Dany, directorul general al NEPI Rockcastle, a discutat cu Property Forum despre portofoliul de dezvoltare al grupului, în valoare de peste 650 de milioane de euro, despre tendințele cererii în Europa Centrală și de Est (ECE) și despre investițiile în panouri fotovoltaice în întregul portofoliu de proprietăți comerciale.

Care au fost unele dintre cele mai importante rezultate financiare și operaționale ale NEPI Rockcastle în 2023 și care sunt obiectivele pentru 2024? Anul trecut a fost marcat de o creștere solidă pe toate piețele în care NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar, operator și dezvoltator de centre comerciale din ECE, este activ. Rezultatele-record au fost susținute de un nivel crescut al vânzărilor din partea chiriașilor, pe fondul unui nivel ridicat de încredere a consumatorilor din ECE. Venitul operațional net a fost de 491 de milioane de euro, cu 21% mai mult decât în 2022, și cel mai mare din istoria grupului.

În 2023, am înregistrat alte momente importante, printre care faptul că vânzările chiriașilor au crescut cu 12,6%. Valoarea coșului mediu de cumpărături a fost cu 7,8% mai mare, iar numărul de vizitatori a crescut cu 4,6% în aceeași perioadă.

Totodată, 2023 a fost unul dintre cei mai buni ani pentru NEPI Rockcastle în ceea ce privește creșterea ritmului activităților noastre de dezvoltare. Am derulat mai multe proiecte importante de extindere și renovare pentru proprietățile din România, Bulgaria și Polonia. Unul dintre punctele culminante ale anului trecut a fost deschiderea celui mai nou proiect al nostru, Promenada, în Craiova, România.

În 2024, plănuim să continuăm să ne dezvoltăm și să ne îmbunătățim portofoliul prin extindere, construcție și renovare. Anul acesta va fi dedicat consolidării poziției noastre de lider pe piața de retail din regiunea ECE și creșterii prezenței la nivel european, precum și menținerii concentrării pe strategiile noastre de investiții ESG.

Obiectivele noastre de sustenabilitate includ reducerea amprentei de carbon din operațiunile companiei cu 70% și a amprentei de carbon încorporat din construcții cu 30%, până în 2030, comparativ cu nivelul din 2019. O prioritate este, de asemenea, extinderea programului de energie solară din România, care s-a dovedit un real succes, la nivelul întregului portofoliu NEPI Rockcastle din ECE.

În plus, ne menținem angajamentul de a investi în dezvoltarea continuă a centrelor noastre comerciale ca ecosisteme sociale care oferă o experiență completă, dincolo de retail, comunităților pe care le deservesc și le reunesc.

Cum a primit piața noul centru comercial din Craiova?

Promenada este unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale NEPI Rockcastle, fiind un proiect de retail de 63.700 mp într-unul dintre cele mai mari orașe regionale din România, și a fost foarte bine primit de retailerii regionali și internaționali de pe piață și, la fel de important, de comunitatea locală din Craiova.

Am inaugurat acest centru comercial în urma unei investiții greenfield de 136 de milioane de euro, care a adus multiple premiere atât pentru piața din România, cât și la nivel de portofoliu, pentru NEPI Rockcastle.

Aceasta a fost cea mai mare dezvoltare de retail, după mărime și valoarea investiției, care s-a deschis în ECE în 2023. Promenada a adus o gură de aer proaspăt și un impuls atât de necesar pentru regiunea locală, unde a existat o lipsă de proiecte mari de dezvoltare în anii de după pandemie, și, de asemenea, pentru întreaga piață de retail comercial din România. Promenada a creat, direct și indirect, peste 1.500 de noi locuri de muncă pentru oraș și regiunea înconjurătoare.

Totodată, este primul proiect realizat de grupul nostru, în care producția de energie regenerabilă a fost integrată în zonele de parcare, care, împreună cu panourile fotovoltaice de pe acoperișuri, furnizează 70% din energia necesară centrului comercial și chiriașilor săi.

Promenada a stârnit, de asemenea, mult interes din partea retailerilor, evidențiind potențialul de creștere a pieței de retail, pe care îl au orașele secundare, precum Craiova.

Care este dimensiunea portofoliului dumneavoastră de dezvoltare în regiune și când vă așteptați să livrați integral noile proiecte?

NEPI Rockcastle are un buget de peste 650 de milioane de euro pentru 168.800 mp de proiecte de dezvoltare și renovare în curs de desfășurare sau planificate pentru acest an în Bulgaria, Ungaria, Polonia și România. Programul se va întinde pe diferite perioade de timp, în funcție de complexitatea fiecărui proiect.

Ce estimări aveți privind cererea din retail în ECE în acest an? Cât de competitivă este piața românească din acest punct de vedere?

Cererea în sectorul de retail din ECE rămâne puternică. Pe piețele

140

noastre, comportamentul consumatorilor s-a dovedit a fi stabil, iar noi am înregistrat o creștere puternică a vânzărilor retailerilor. Rata de creștere economică a României este peste media europeană, iar veniturile gospodăriilor și cheltuielile de consum se mențin la un nivel optim, în ciuda provocărilor macroeconomice.

Observăm că multe branduri internaționale și mari retaileri regionali se orientează acum spre ECE, în special spre România. Aceștia sunt atrași de obținerea unor marje de profit mai ridicate, datorită costurilor mai mici de operare, și de previziunea de creștere a vânzărilor în regiune

Care sunt unele dintre tendințele regionale pe care le observați în industria de retail?

Piața de retail din ECE va continua să ofere oportunități bune. Am asistat recent la un aflux de retaileri internaționali pe piețele noastre, care devin din ce în ce mai atractive datorită perspectivelor de creștere mai mari și costurilor de operare mai mici.

O altă tendință este accelerarea transformării digitale și utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială (AI).

Să nu uităm de tendința dezvoltărilor centrate pe factorul uman. Centrele comerciale devin spații ale experiențelor de înaltă calitate, care agregă comunități, în jurul lor. Concentrarea în direcția ESG continuă să rămână o tendință majoră și, mai mult decât atât, o necesitate. Colaborarea principalilor jucători din cadrul industriei, în ceea ce privește inițiativele sustenabile, este un scenariu

avantajos atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri de business și pentru comunitățile unde ne desfășurăm activitatea.

Care este dimensiunea portofoliului NEPI Rockcastle în România și ce părere aveți despre potențialul orașelor regionale?

Cea mai mare piață a NEPI Rockcastle este în România, unde se află aproximativ 38% din portofoliul nostru total, în valoare de 6,8 miliarde de euro. Aici deținem un total de 28 de active (inclusiv șapte parcuri de retail), atât în București, cât și în numeroase orașe din țară. Credem cu tărie în centrele regionale care pot acționa ca adevărate motoare de dezvoltare economică și socială.

Doriți să vă extindeți programul de generare de energie regenerabilă în cadrul întregului portofoliu?

Cu siguranță. Acest proiect a luat naștere în 2020, când am început să ne gândim cum am putea atinge, în mod realist, obiectivul de zero emisii de carbon până în 2028. Am început să îl implementăm în întregul nostru portofoliu din România în 2022 și, până la sfârșitul anului 2023, am finalizat instalarea de panouri solare pentru aproape toate proprietățile noastre din România. Pot să vă spun acum că rezultatele au depășit așteptările noastre inițiale. După încercarea inițială și o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro, 27% din consumul total de energie al companiei și al chiriașilor săi din România este acum acoperit prin producția locală de energie regenerabilă din panouri fotovoltaice. Ceea ce este extraordinar în legătură cu acest program este faptul că nu numai că ne ajută să ne reducem amprenta de carbon, dar generează și o linie suplimentară de venituri.

141 2024 PROPERTY-FORUM.EU

RETAIL DEMAND IN CEE REMAINS STRONG

Rüdiger Dany, CEO of NEPI Rockcastle, talked to Property Forum about the group’s €650 million development pipeline, demand trends in Central and Eastern Europe (CEE) and its investments in photovoltaic panels across the portfolio of assets.

What were some of NEPI Rockcastle’s financial and operational highlights from 2023 and what are your core objectives for 2024?

Last year was marked by solid growth in all the nine markets where NEPI Rockcastle, the largest owner, operator and developer of shopping centres in CEE, is active. The record results were supported by an increased level of sales by tenants, on the back of a high level of consumer confidence in Central and Eastern Europe. Group net operating income reached a record 491 million euro, 21% higher than in 2022.

In 2023, we saw other major highlights including tenant sales rising by 12.6%. The value of the average shopping basket was 7.8% higher and the number of visitors increased by 4.6% over the same period.

I would also like to highlight that 2023 was one of the best years for NEPI Rockcastle in terms of increasing the pace of our development activities. We rolled out several important expansion and refurbishment projects for properties in Romania, Bulgaria, and Poland. One of last year’s crowning highlights was the opening of our newest asset Promenada in Craiova, Romania.

In 2024, we plan to continue growing and enhancing our portfolio by expanding, constructing, and refurbishing. This year will be dedicated to strengthening our leading position in the CEE region retail market and becoming a stronger presence at a European level, as well as maintaining a laser focus on our ESG investment strategies.

Our sustainability targets include reducing the company’s carbon footprint from operations by 70% and our embodied carbon footprint from construction by 30% by 2030, compared with 2019 levels. A priority is also the expansion of the successful Romanian solar energy programme across NEPI Rockcastle’s entire CEE portfolio.

We also remain committed to investing in further developing our shopping centres as social ecosystems offering an allround experience beyond retail to the communities they serve and bring together.

How did the market receive your new shopping mall in Craiova?

Promenada is one of NEPI Rockcastle’s most ambitious projects as a 63,700 sqm GLA retail scheme in one of Romania’s largest regional cities, and it was very well received by regional and international retailers in the market and just as importantly, by the local community in Craiova.

We inaugurated this scheme following a €136 million greenfield investment which brought multiple firsts for both the Romanian market and at a portfolio level for NEPI Rockcastle.

This was the largest retail development by size and investment value opening in CEE in 2023. Promenada brought a breath of fresh air and a much needed boost to the local region, where there was a lack of large development projects in the postpandemic years and also the entire commercial retail market in Romania. Promenada directly and indirectly created more than 1,500 new jobs for the city and surrounding region.

This is the first development by our Group where renewable energy production was integrated over the parking areas, which together with PV panels on the roofs supply 70% of the energy needed by the shopping centre and its tenants.

Promenada has also aroused a lot of interest from retailers, highlighting the retail market growth potential that secondtier cities such as Craiova have.

What is the size of your development pipeline in the region and when do you expect to fully deliver the new projects?

NEPI Rockcastle has a budget of over €650 million for 168,800 sqm of development and refurbishment projects underway, or planned, this year in Bulgaria, Hungary, Poland and Romania. The program will extend for different time periods, depending on the complexity of each project.

What is your forecast for retail demand in CEE this year? How competitive is the Romanian market from this perspective?

Retail demand in CEE remains strong. In our markets, the

142

consumer has proven to be resilient, and we have seen robust growth in retailers’ sales.

Romania’s economic growth rate is above the European average and household income and consumer spend are holding up well, despite macroeconomic challenges.

We see a lot of international brands and big regional retailers moving into CEE now, particularly into Romania. They are attracted by higher margins due to lower costs and higher forecast growth in sales in the region.

What are some of the regional trends you are seeing in the regional retail industry?

The CEE retail market will continue to offer good opportunities. We have recently seen an influx of international retailers into our markets, which are becoming ever more attractive due to higher growth prospects and lower operating costs.

Another trend is the acceleration of the digital transformation and the use of AI technologies. This translates into reshaping consumer habits, compelling us to rethink traditional retail models.

Let us not forget about people-friendly developments. Shopping centres are becoming places for high-quality experiences that gather communities around them. A focus on ESG remains an important trend and, more than that, a necessity, with the energy transition presenting us with

commercial opportunities too. Working together as an industry on sustainable initiatives is a win-win scenario for us, but also for our business partners and communities.

What is the size of NEPI Rockcastle’s portfolio in Romania and what is your opinion on the potential of regional cities?

NEPI Rockcastle’s largest market is in Romania, where some 38% of our total €6.8 billion CEE portfolio is located. We own a total of 28 assets (including seven regional strip centres) here, both in Bucharest and many regional cities. We strongly believe in the regional hubs that can act as real engines of economic and social development.

Are you looking to expand your renewable energy generation programme across the real estate portfolio?

Definitely. This project came about in 2020, when we started to think about how we could realistically hit zero carbon emissions by 2028. We began implementing it across our Romanian portfolio in 2022 and by the end of 2023, we completed the installation of solar panels in almost all our Romanian properties. I can tell you now that the results exceeded our original expectations. After the initial trial and some €30 million of investment, 27% of the company’s and its tenants’ total energy consumption in Romania is now met by on-site production of renewable energy from photovoltaic panels. The great thing about this renewable energy generation programme is that it not only helps us reduce our carbon footprint, but it also brings an additional line of revenue.

143 2024 PROPERTY-FORUM.EU

YOUR PROPERTY MARKET NEWS FROM ALL OVER CEE

Residential, office, retail and logistics: the complete picture for well-grounded property market decisions.

Subscribe to our daily newsletter at property-forum.eu/news

STRATEGIC, BESPOKE CONTENT, DIGITAL REPUTATION

AVAILABLE NOW

#RoMixedUse2024

3rd edition:

Exclusive, the most extended study dedicated to mixed-use projects in Romania, integrated in a national publication, including TOP 10 already expanding developments and TOP 20 projects to follow in Romania, also in regional cities. Key strategies, innovations and solutions for resilient real estate investments and schemes. International trends & events.

Dedicated B2B communicator for Real Estate since 2013

Digital, bespoke, market pulse reports, boosting your digital reputation

Social engaged, microblogging updates from international fairs & exhibitions – energizing your brand interaction online

TO READ
SCAN
721 197 559, #DrEventRo
Ionut Oprea, + 40

EXCEPTIONAL, TOGETHER

One of the strongest and most experienced real estate practices in the region

Kinstellar‘s real estate team stands out for its remarkable flexibility and open-mindedness.The team is well placed to support clients in the growing field of green real estate financings, bringing together its energy, leasing and forestry law expertise. Outstanding professional, Victor Constantinescu, leads the team and is valued for his innovative solutions. He has extensive experience in handling mandates across the CEE region.

Kinstellar advises on all aspects of real estate deals, including the divestment of large logistics and office properties and industrial sites. The law firm assists with due diligence of brownfield land and with the refinancing of commercial assets. It represents clients in the negotiation of lease agreements. It has a varied client list that includes landowners, developers and foreign investors. Victor Constantinescu is the managing partner of Kinstellar and is highly regarded for his experience in real estate matters.

Bulgaria | Croatia | Czech Republic | Hungary | Kazakhstan | Romania Serbia | Slovakia | Turkey | Ukraine | Uzbekistan
EMEA 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.