Page 1

THE 50 MOST INFLUENTIAL PEOPLE ON ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET

INFLUENTIAL PEOPLE ON ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET TOP 50 CEI MAI INFLUENȚI OAMENI DE PE PIAȚA IMOBILIARĂ DIN ROMÂNIA

2021


IMPACT

Developer & Contractor BSE SYMBOL: IMP

I


3

TABLE OF CONTENTS 4-5 FOREWORD 6-69 THE 50 MOST INFLUENTIAL PEOPLE ON ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 22 23

Romulus Andrei Daniela Bădulescu Didier Balcaen Monica Barbu Gabriel Biriş Radu Boitan Gavin Bonner David Canta Victor Căpitanu & Andrei Diaconescu Victor Constantinescu Adrian Crizbășianu Iulian Dascălu

24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39

Fulga Dinu Monia Dobrescu Bogdan Doicescu Gabriela Drăgulin Ana Dumitrache Sorin Dumitrașcu Ionuţ Dumitrescu Răzvan Enache Horațiu Florescu Răzvan Gheorghiu-Testa Ziv Gigi Yitzhak Hagag David Hay

40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53

Cătălin Jalobă Doron Klein Ivan Lokere Aurelia Luca Geo Mărgescu Codrin Matei Mauricio Mesa Gomez Cristina Mihăilă Alex Morar Luiza Moraru Antoniu Panait Sînziana Pardhan Oana Partenie

54 56 57 58 60 61 62 64 65 66 68 69

Silviana Petre Badea Sorin Preda Ion Rădulea Dimitris Raptis Lavinia Ioniță Rasmussen Alexandru Reff Marian Roman Ovidiu Șandor Tinu Sebeșanu Mihnea Șerbănescu Aff an Yildirim Perry V. Zizzi

Jakub Licak Valentin Morar Andreea Păun

77 78

Anca Simionescu Mariana Stamate

79 80

Florin Tirla Virgil Tornoreanu

128 130 136 138 142

Oana Partenie Radu Boitan Sorin Dumitrașcu Tinu Sebeșanu Yitzhak Hagag

146 Ferenc Kis-Szölgyémi 150 Krisztián Hornok & Florin Tirla 154 Hannes Wimmer 156 Péter Számely

70-80 RISING STARS 71 72 73

Laurențiu Afrasine Lucian Azoiței Daniel Cautiș

74 75 76

82-157 INTERVIEWS & ARTICLES 84

Alexandra Smedoiu & Irina Dimitriu 88 Aff an Yildirim 92 Bogdan Doicescu 96 David Canta 100 Didier Balcaen

104 108 112 116 120 124

Gabriel Biriş Gavin Bonner Ivan Lokere Luiza Moraru Mauricio Mesa Gomez Monia Dobrescu

bplusn.hu

PRAGUE

One of the leading full-service facility management providers in the Central European region

BRATISLAVA

BUDAPEST

BUCHAREST FACILITY MANAGEMENT

CLEANING AND HYGIENE

SECURITY

FIT-OUT

GARDENING AND LANDSCAPING


4

INTRODUCTION BY RICS

TIM WILKINSON

Chair of the RICS Advisory Board in Romania It is during challenging times that the strength of a business or an individual is tested to the full. Where, if the foundations are not firmly set, cracks can appear. If high standards are not strived for, the impact can be evident. I believe that we are living through unprecedented times in the speed of change of how we work and live. It is likely that we will have to get used to more volatility in markets and certainly fi nd new ways to navigate through challenges.

În perioadele dificile, puterea unei companii sau a unei persoane este testată la maximum. Astfel, dacă fundațiile nu sunt bine fixate, pot apărea fisuri. Dacă nu luptăm pentru standarde înalte, impactul poate fi evident. Cred că trăim vremuri fără precedent în ceea ce privește viteza cu care se schimbă modul în care lucrăm și trăim. Foarte probabil, va trebui să ne obișnuim cu mai multă volatilitate pe piețe și cu siguranță să găsim noi modalități de a naviga printre provocări.

The need to innovate will be ever more important and we need to keep up with new standards, technologies and mindsets. I feel that we are living in exciting times, albeit challenging. Those that are able to anticipate opportunities early and understand the importance of being prepared to be flexible and to change, will be able to achieve greater things than ever before. I believe Romania is finally more prepared than ever to take advantage of its potential. We just need to hope that there aren’t more major shocks to the global system that could slow down this growth again. As we have been taught, even the most unlikely scenario could play out. In Romania, we are part of a market which is a sleeping giant. It is only a matter of time (and patience) before we take off exponentially.

Nevoia de inovare va fi mai importantă ca niciodată și trebuie să ținem pasul cu noile standarde, tehnologii și mentalități. Simt că trăim vremuri incitante și totodată provocatoare. Cei care sunt capabili să anticipeze oportunitățile de timpuriu și să înțeleagă importanța flexibilității în fața schimbării vor putea realiza lucruri mai mari ca oricând. Cred că România este în cele din urmă mai pregătită ca niciodată să profite de potențialul său. Trebuie doar să sperăm că nu vor mai exista șocuri majore asupra sistemului global, care să încetinească din nou această creștere. După cum ni s-a dovedit, chiar și scenariul cel mai puțin probabil ar putea deveni realitate. În România, suntem parte a unei piețe care este un uriaș adormit. Este doar o chestiune de timp (și răbdare) până să demarăm în trombă.

Romania’s resilience through the pandemic has been recognised and I believe investor sentiment towards the country has improved significantly over the past 12 months. Let’s build on this momentum.

Reziliența României în pandemie a fost remarcată și cred că sentimentul investitorilor față de țară s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele 12 luni. Haideți să construim pornind de la această bază.

I wish you all a successful remaining 2021, as we hopefully return to a world of less restrictions and rebounding economies.

Vă doresc tuturor succes pe mai departe în 2021, în speranța că ne întoarcem la o lume cu mai puține restricții și cu economii care se relansează.

bplusn.hu

PRAGUE

One of the leading full-service facility management providers in the Central European region

BRATISLAVA

BUDAPEST

BUCHAREST 9830

EMPLOYEES

277.5 M Eur REVENUE

6120

LOCATIONS MANAGED

8.285 M SQM

4

COUNTRIES


5

FOREWORD

ÁKOS BUDAI Editor-in-Chief

To say that the last 15 months have been unusual would be an understatement, but even under these challenging circumstances, Romania’s real estate market continued its dynamic growth. In celebration of this growth, we at Property Forum have decided to open a new chapter in our local operations and launch this unique annual publication. On the pages of this magazine, you’ll find a list of the 50 most influential people on Romania’s real estate market, in addition to a number of interviews and articles providing insight to all market segments. The top 50 list has been put together based on various criteria, such as market share, local and global rankings, past and current market activity, expansion plans, participation in deals that defined 2020 and the first months of 2021, media and event appearances and social media activity. We must add that it has not been easy selecting only 50 people from this diverse and ever-growing market so we decided to include the profiles of ten additional professionals (“Rising Stars”) that have either only recently entered the market or have significantly expanded their activities in the past year. We hope you’ll enjoy reading the following pages just as much as we enjoyed creating them, and we look forward to having an even tougher job next year with our selections, driven by increased market activity and an even larger number of groundbreaking deals as we leave the pandemic behind us.

CUVÂNT ÎNAINTE

CSANÁD CSÜRÖS Publisher

OVIDIU NICOLAE Editor

ATTILA BACSA Head of Sales

A spune că ultimele 15 luni au fost neobișnuite ar fi o declarație cel puțin modestă, dar chiar și în aceste circumstanțe provocatoare, piața imobiliară din România și-a continuat creșterea dinamică. Pentru a saluta acest progres, noi, echipa Property Forum, am decis să deschidem un nou capitol în operațiunile noastre locale și să lansăm această publicație anuală unică. În paginile acestei reviste, veți găsi o listă cu cele mai influente 50 de persoane de pe piața imobiliară din România, pe lângă o serie de interviuri și articole care oferă informații despre toate segmentele pieței. Componența Top 50 a fost alcătuită pe baza a mai multe criterii, cum ar fi cota de piață, clasamentele locale și globale, activitatea de piață trecută și actuală, planurile de extindere, participarea la tranzacții care au definit anul 2020 și primele luni ale lui 2021, apariții în mass-media, evenimente și activitatea din social media. Trebuie să adăugăm că nu a fost ușor să selectăm doar 50 de persoane din această piață diversă și în continuă creștere, așa că am decis să includem profilurile a încă zece profesioniști (“Rising Stars”) care fie au intrat recent pe piață, fie și-au mărit prezența în ultimul an. Sperăm că veți citi cu plăcere paginile următoare, la fel de mult pe cât ne-am bucurat noi să le creăm și așteptăm cu nerăbdare să avem o activitate și mai intensă anul viitor în faza de selecție, pe baza activității de piață efervescente și a unui număr în creștere de tranzacții majore, pe măsură ce efectele pandemice dispar.

FULVIA MEIROȘU Senior Sales Manager

Copy editors:

LOREDANA TABĂRĂ ALIZ MCLEAN Graphic designers:

MARIAN BOANCĂ VERA TÓTH-TESZÉRI Photographer:

DRAGOȘ CONSTANTIN


THE 50 MOST INFLUENTIAL PEOPLE ON ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET TOP 50 CEI MAI INFLUENȚI OAMENI DE PE PIAȚA IMOBILIARĂ DIN ROMÂNIA


8

ROMULUS ANDREI Director, Banca Transilvania

Romulus Andrei este director în cadrul Băncii Transilvania și are zeci de ani de experiență în sectorul bancar local, cu o expunere semnifi cativă în real estate.

Romulus Andrei works as Director at Banca Transilvania and has decades of experience in the Romanian banking sector, with a strong exposure to the real estate sector.

După absolvirea Academiei de Studii Economice din București în 1992, a început să lucreze pentru Eximbank, fiind apoi recrutat de ABN Amro România, unde a ocupat rolurile de senior dealer în departamentul Trezorerie, manager de sucursală și head of unit în divizia Corporate. În anul 2007, a fost numit director al diviziei Mid Corporate la Millennium Bank. Ulterior, a devenit corporate director la Volksbank România, instituție financiară preluată de Banca Transilvania în 2015. După achiziție, Romulus a transferat conceptul de Structured Finance, care include finanțare de proiect, credite sindicalizate și finanțare a sectorului public, în noua entitate.

After graduating from the Bucharest Academy of Economic Studies in 1992, he joined Eximbank, and then moved to ABN Amro Romania, learning banking successively as Senior Dealer in the Treasury Department, then as Branch Manager, and as Head of Unit in Corporate. In 2007, he was named Director of the Mid Corporate Division at Millennium Bank. Next, he was named Corporate Director at Austrian Volksbank Romania, the bank which was taken over by Banca Transilvania in 2015. Following the acquisition, Romulus transferred the Structured Finance concept that includes Project Finance, Syndication Loans and Public Sector Financing.

Din perspectiva unei bănci care susține sectorul imobiliar, anul 2020 a dovedit că proiectele finanțate corespunzător rezistă unei perioade cu provocări. Romulus notează că Banca Transilvania crede în potențialul pieței imobiliare și va continua să fie activă în segmentele de rezidențial, logistică și retail. Vorbind despre succesul său, Romulus îl descrie ca pe o combinație între experiența profesională, echipa puternică și baza largă de clienți a Băncii Transilvania.

From the perspective of a lender that backs property projects, 2020 has proven that properly funded projects were resilient. Romulus says that Banca Transilvania believes in the potential of the real estate sector and will continue to be active in the residential, logistics and retail segments throughout 2021. Romulus explains that his success is due to a combination of professional experience, a reliable team and the significant customer base of Banca Transilvania.

El consideră că segmentul imobiliar al ospitalității va înregistra o revenire puternică. De asemenea, se așteaptă ca piața investițiilor să revină pe trendul de creștere începând cu semestrul al doilea din 2021.

He believes that the hospitality segment will register a strong recovery. Romulus adds that the investment market will be back on track starting with the second half of 2021.

Puțini știu că, în timpul studenției, Romulus a lucrat pe șantiere, unde a avut diferite joburi. Chiar și astăzi, este curios să afle detaliile fiecărui proiect imobiliar care are nevoie de finanțare.

Few know that during his student years, Romulus held various jobs on construction sites. To this day, he is curious about the details of each real estate project that seeks bank funding.

În afara muncii, Romulus petrece timp cu familia. Îi place să citească, se ocupă de grădinărit și uneori joacă fotbal.

Outside work, Romulus spends time with his family. He also likes to read books, do some gardening and play football.


9

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Daniela Bădulescu ocupă funcția de country manager al S IMMO AG din anul 2011, fi ind și administrator al entităților locale ale companiei. A început să lucreze în real estate pentru un fond de investiții elvețian în anul 2004, iar trei ani mai târziu a fost numită real estate manager al Immorent România, responsabilă pentru proiectele S IMMO AG din țara noastră.

Daniela Bădulescu has been Country Manager of S IMMO AG in Romania since 2011. She is also one of the administrators of the local entities of the company. She started working in real estate for a Swiss investment fund in 2004 and became Real Estate Manager of Immorent Romania in 2007, responsible for S IMMO AG’s projects in Romania.

Ea are o diplomă în Finanțe și Bănci obținută la Facultatea de Finanțe și Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice, dar și un master în Economia Investițiilor Imobiliare, titlu obținut la Facultatea de Contabilitate din cadrul aceleiași instituții.

She has a degree in Finance and Banking from the Faculty of Finance and Banking within the Academy of Economic Studies in Bucharest and a Master of Science in Economics of Real Estate Investments from the Faculty of Accounting within the Academy of Economic Studies.

S IMMO AG a intrat pe piața din România în anul 2006 și a fost un investitor activ în București din acel moment. Portofoliul diversificat de proprietăți include Hotelul Novotel de 4 stele, ideal localizat în inima orașului, Sun Plaza Shopping Center, Sun Offices, zona de birouri de 10.000 mp situată deasupra centrului comercial, și clădirea de birouri THE MARK. Portofoliul grupului este compus din 358 de proprietăți cu o valoare de 2,47 miliarde de euro. Rata de ocupare a ajuns la 93,9%, iar randamentul chiriilor este de 5,1%. Aproximativ 68% din proprietăți se află în Austria și Germania, iar restul de 32% se află în Europa Centrală și de Est. La finalul anului 2020, S IMMO AG a preluat clădirile de birouri Campus 6.2 și 6.3 din București, urmând să le integreze în portofoliu anul acesta. Tot în Capitală, compania lucrează la proiectul Dorobanți Office Building. În afara muncii, Daniela are o serie de hobby-uri care o relaxează, printre care cititul, grădinăritul, înotul, gătitul ocazional și savurarea unei înghețate bune când se ivește ocazia.

S IMMO AG entered the Romanian market in 2006 and has been an active investor in Bucharest ever since. The diversified property portfolio in Romania includes the four-star Novotel Hotel, located in the heart of Bucharest, the Sun Plaza Shopping Centre which has succeeded in establishing itself as one of the largest and most important shopping centres of Bucharest, Sun Offices, a 10,000 sqm office area spanning three levels above the shopping centre and THE MARK office buildings. S IMMO AG constantly examines investment opportunities in up-and-coming German cities and capital cities in the CEE region. At the end of 2020, S IMMO AG took over the Campus 6.2 and Campus 6.3 office buildings in Bucharest and will integrate them into the company’s portfolio this year. In the Romanian capital, the company is also working on the Dorobanți Office Building project. Outside work, Daniela has a lot of hobbies that help her relax including reading, gardening, swimming, cooking from time to time and enjoying a cup of ice cream every now and then.

DANIELA BĂDULESCU Country Manager, S IMMO AG


10

DIDIER BALCAEN CEO and Partner, Speedwell

Didier Balcaen este CEO și partener în cadrul Speedwell, dezvoltator imobiliar focusat pe proiecte mixte cu funcțiuni de rezidențial, birouri și retail, de dimensiuni medii și mari.

Didier Balcaen is the CEO and Partner of Speedwell, the real estate developer with a focus on medium to large scale mixed-use residential, office, and retail projects in Romania.

Didier, de origine belgiană, este absolvent al unui masterat în Managementul Construcțiilor în cadrul De Nayer Institute din Sint-Katelijne-Waver și al unui masterat în Ingineria Construcțiilor la Universitatea IH BME din Gent.

Didier is Belgian and graduated with a Master’s degree in Building Management from De Nayer Institute in SintKatelijne-Waver, and another Master’s degree in Construction Engineering at IH BME University in Ghent.

După ce a dobândit experiență în rolul de contractor general în Belgia, a lucrat ca manager expat în Emiratele Arabe Unite, Singapore, Arabia Saudită, Indonezia, Qatar și Mauritius. Ulterior, a ocupat funcția de Chief Operations Officer (COO) în companii care activează pe piața imobiliară din Polonia și Rusia. În cele din urmă, a ajuns în România, unde a fondat Speedwell în 2014, împreună cu partenerul de afaceri și prietenul său, Jan Demeyere.

After gaining general contracting experience in Belgium, he worked as an expat manager in UAE, Singapore, Saudi Arabia, Indonesia, Qatar and Mauritius. Next, he took the role of Chief Operations Offi cer in real estate development in Poland and Russia. Ultimately, he arrived in Romania, where he founded Speedwell in 2014, together with his business partner and friend, Jan Demeyere.

În anul 2020 și la începutul lui 2021, Speedwell a livrat proiectul de tip mixed-use RECORD PARK din Cluj-Napoca, cu 236 de apartamente și aproximativ 15.000 mp de spații de birouri și comerciale. În aceeași perioadă, compania a finalizat prima fază a ansamblului TRIAMA Residence din București. În perioada pandemiei, dezvoltatorul a obținut finanțarea bancară necesară pentru a demara construcția clădirii de birouri MIRO, cu suprafață de 23.000 mp, și a ansamblului rezidențial THE IVY, cu 800 de locuințe, în nordul Bucureștiului. Mai mult, Speedwell a achiziționat un teren de 56.000 mp pentru dezvoltarea unui proiect de locuințe în Capitală. În Timișoara, dezvoltatorul va demara lucrările de construcție pentru un nou proiect cu funcțiuni mixte, PALTIM, în a doua parte a lui 2021.

In 2020 and the beginning of 2021, Speedwell delivered the mixed-use project RECORD PARK, with 236 apartments and approximately 15,000 sqm of office and commercial space in Cluj-Napoca, together with the first phase of TRIAMA Residence in Bucharest, comprising 66 units. During the pandemic, the developer secured bank funding and kicked off the construction works for office project MIRO with a leasable area of 23,000 sqm and residential complex THE IVY with 800 units in northern Bucharest. Furthermore, Speedwell acquired another land plot of 56,000 sqm for a housing project in the Romanian capital. In Timisoara, the company will kick off the development of a new mixed-use project, PALTIM in the second half of 2021.

Portofoliul companiei are o valoare de 400 de milioane de euro, cuprinzând proiecte în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Râmnicu Vâlcea. Acestea includ birouri și spații comerciale cu suprafață închiriabilă totală de aproximativ 75.000 mp, alături de 1.800 de apartamente. Proiectele sunt gestionate de o echipă formată din peste 40 de specialiști.

The developer’s portfolio totals €400 million featuring projects in Bucharest, Cluj-Napoca, Timisoara and Ramnicu Valcea and comprises approximately 75,000 sqm of offices and retail amenities, alongside 1,800 apartments. The projects are managed by more than 40 Speedwell specialists.

În afara vieții profesionale, Didier are o pasiune pentru viteză, pe care și-a dezvoltat-o conducând mașini, bărci și motociclete.

Outside of his business life, Didier has a passion for speed, both with cars, boats and motorcycles.


12

MONICA BARBU CEO, Sotheby’s International Realty Romania

Monica Barbu ocupă funcția de CEO al companiei de consultanță imobiliară Sotheby’s International Realty în România din iulie 2019. Are o experiență de peste 24 de ani în sectorul imobiliar și a participat la dezvoltarea industriei în această perioadă.

Monica Barbu has been the CEO of real estate consultancy Sotheby’s International Realty in Romania since July 2019. She has over 24 years’ worth of experience in the property market and took part in the development of the Romanian real estate industry.

Monica este absolventă a Academiei de Studii Economice din București și are o diplomă de licență în Administrație și Afaceri Internaționale. Totodată, este membru al Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

Monica is a graduate of the Academy of Economic Studies in Bucharest and holds a bachelor’s degree in International Business and Administration. She is also a Member of the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

A lucrat pentru compania imobiliară Colliers timp de 11 ani, ca lider al diviziei de retail. În anul 2009, împreună cu doi parteneri a fondat agenția The Advisers/Knight Frank, care a devenit rapid una dintre cele mai importante companii din piață. În această perioadă, ea a încheiat tranzacții de retail cu unii dintre cei mai importanți jucători din sector.

She was Head of the Retail Division of real estate consultancy firm Colliers for 11 years. In 2009, she and two other partners founded The Advisers/Knight Frank real estate agency, which quickly became one of the most successful companies in the market. During this period, she completed retail deals with some of the largest players in the field.

În 2018, Monica a fost numită CEO al Artmark Estate, companie imobiliară specializată pe clădiri de patrimoniu din România. A preluat conducerea International Realty România după ce compania a operațiunile Artmark Historical Estate.

Historical istorice și Sotheby’s cumpărat

In 2018, Monica was named CEO of Artmark Historical Estate that was proudly promoting historic and artistic properties in Romania. She took the helm at Sotheby’s International Realty in Romania after the company took over Artmark Historical Estate.

În primăvara anului 2021, Sotheby’s International Realty a ajuns la un portofoliu local de 620 de milioane de euro, în creștere cu 25% față de anul anterior. Vânzările companiei s-au dublat din momentul preluării Artmark Historical Estate.

In the spring of 2021, Sotheby’s International Realty had a local portfolio worth €620 million, up 25% compared to the previous year. The company’s sales more than doubled after taking over Artmark Historical Estate.

Printre cele mai importante tranzacții încheiate de Sotheby’s în România se numără vânzarea Conacului Dimachi-Arghiropol, a Vilei Cantacuzino și a Hanului Balaban din Transilvania.

Some of the property deals closed by Sotheby’s in Romania include the sale of the Dimachi-Arghiropol Mansion, the Cantacuzino Villa and the Balaban Manor in Transylvania.

Monica spune că este pasionată de real estate, dar are hobby-uri și în afara sferei profesionale. Tangoul este dansul pe care îl practică de fiecare dată când are ocazia. Ea spune că dansul i-a adus numeroase momente de fericire, chiar și în perioade stresante.

Monica says she is addicted to the real estate market, but she also has passions outside of work. Tango is something that she enjoys a lot and dancing has allowed her to enjoy moments full of happiness even during stressful times.


13

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Gabriel Biriș este unul dintre partenerii fondatori ai Biriş Goran, avocat de business, recunoscut la scară largă ca fi ind unul dintre cei mai buni specialiști în fi scalitate din România. Gabriel are o experiență de peste 25 de ani în consultanță fi scală, oferind asistență cu privire la conformare, audit fi scal și litigii fi scale. Este autorul a două cărți de fiscalitate. În 2016 a fost secretar de stat la Ministerul Finanțelor, responsabil cu reforma legislativă în domeniul fiscal.

Gabriel Biriș is a Founding Partner of Biriș Goran and is widely regarded as one of the leading tax experts in the country. He has over 25 years’ worth of experience in tax advice, having advised clients on compliance, tax litigation and tax audits. Gabriel is the author of two books about tax. In 2016 he worked as State Secretary in the Ministry of Finance, tasked with the legal reform of the fiscal area.

În materie de real estate, Gabriel a coordonat echipa din cadrul Biriș Goran în unele dintre cele mai importante tranzacții pe piața românească, incluzând prima tranzacție de peste 100 de milioane de euro (vânzarea City Mall) și cea mai mare tranzacție imobiliară din România (Upground, vânzare de birouri și apartamente, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro).

On the real estate side, Gabriel has coordinated the Biriș Goran team in some of the most signifi cant transactions on the Romanian market, including the fi rst transaction with a value above €100 million (the sale of City Mall) and the biggest real estate transaction in Romania (Upground, the sale of offi ces and apartments, amounting to approximately €400 million).

În ultimul an, Biriș Goran a asistat SIF Banat-Crișana în achiziția platformei industriale IMGB București, care include un teren de 540.000 mp. Totodată, firma a oferit consultanță Tubinox SA în vânzarea unui teren de 100.000 mp, situat pe fosta platformă industrială Republica. Gabriel și echipa sa au lucrat și la tranzacția prin care River Development a vândut clădirea The Light către UNIQA Real Estate.

In the past year, Biriș Goran assisted SIF Banat-Crișana in acquiring the industrial platform IMGB București, which includes a land plot of 540,000 sqm. Also, his firm worked with Tubinox SA on the sale of a 100,000 sqm piece of land located on the former industrial platform Republica. Gabriel and his team also assisted River Development on the sale of The Light office project to UNIQA Real Estate.

Gabriel este de părere că echilibrul între viața profesională și cea de familie și dintre muncă și relaxare este extrem de important, că acesta trebuie construit și păstrat. Îi place să petreacă timp de calitate atât la muncă cu colegii, cât și acasă cu soția și copiii săi. Gabriel este pasionat de călătorii și este un mare fan al ciclismului montan, participând cu regularitate la competiții, de multe ori împreună cu familia sa.

Gabriel believes that the balance between professional life and family life, between work and relaxation, is utterly important. He likes to spend quality time both at work with his colleagues and at home with his wife and children. Gabriel likes to travel, and he is a big fan of mountain biking, regularly participating in biking competitions, often accompanied by his family.

Gabriel este implicat activ în Ready Nation Ro, un ONG românesc susținut de Ready Nation US, care are ca scop construirea de politici publice solide în ceea ce privește educația timpurie.

Gabriel is actively involved in Ready Nation Ro, a Romanian NGO supported by Ready Nation US, which aims to determine solid public policies relating to early education.

GABRIEL BIRIȘ Founding Partner, Biriș Goran


14

RADU BOITAN Investment Director, Revetas Capital

Radu Boitan este director de investiții al Revetas Capital, lucrând pentru companie din anul 2012. În actuala funcție este responsabil cu strategia investițională și cu gestionarea tranzacțiilor, precum și cu managementul portofoliului. Radu a fost anterior director al departamentului de Capital Markets în cadrul JLL România, după fuziunea globală cu King Sturge. A fost membru al Consiliului de Administrație al King Sturge România de la înființarea sa în 2005 până la fuziunea cu JLL, unde responsabilitățile sale au inclus consultanță strategică în investiții, în servicii profesionale, precum și în cercetări de piață și evaluări imobiliare. Are o experiență multidisciplinară de peste 25 de ani în domeniul imobiliar pe piețele din România și Europa Centrală și de Est, fiind implicat într-o diversitate de tranzacții. Radu a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație din România al Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) pentru două mandate consecutive. Deține, de asemenea, un master în Economie Imobiliară. În 2020, grupul a realizat cu succes stabilizarea tuturor activelor din portofoliu, ajungând la un număr total de 415 chiriași. Acest lucru s-a tradus în 79.000 mp de extinderi de spații de birouri și 39.800 mp de noi contracte de leasing.

Radu Boitan is Investment Director of Revetas Capital and has been working for the company since 2012. His current role and responsibilities are covering strategic property investment and transaction management, as well as portfolio investment management for the group. Radu was previously Head of Capital Markets for JLL in Romania after the global merger with King Sturge. He was a Member of the Management Board of King Sturge Romania from its inception in 2005 until the merger with JLL, where his responsibility extended to investment, professional services, valuation and research. He has over 25 years’ worth of multidisciplinary experience in real estate within the Romanian and CEE market and has been involved in a wide variety of transactions. Radu has served as Chairman of the Romanian board of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) for two consecutive mandates. He has a Master’s degree in Real Estate Economics. In 2020, the group has successfully achieved the stabilization of all the assets in its portfolio, reaching a total of 415 tenants, translated into 79,000 sqm of office space extensions and 39,800 sqm new leases.

Revetas Group își va finaliza programul de investiții de succes Fund III în cursul anului 2021 și va lansa Revetas Capital Fund IV. Noul fond se va concentra pe sectoarele de ospitalitate, logistică și va accesa investiții cu dinamică accelerată, cum ar fi proiecte rezidențiale cu multiple faze de dezvoltare, data centers, birouri ocupate de companii tehnologice și de cercetare în domenii axate pe îmbunătățirea vieții în general, precum și proiecte de repoziționare cu utilizări mixte pe piețele dominante din regiune.

Revetas Group will complete its successful Fund III investment program during 2021 and will launch Revetas Capital Fund IV. The Fund will focus on hospitality, logistics and opportunities with accelerating dynamics such as scalable residential projects, data centres, life science and tech driven offices as well as mixed-use large-scale projects across the dominant markets at a pan-European level.

Radu își petrece timpul liber cu familia în aer liber, jucând șah cu fiul său. De asemenea, îi place să alerge și să joace baschet, una din pasiunile sale de o viață.

Radu enjoys spending his free time with his family outdoors, and playing chess with his son. He also likes running and playing basketball, a lifetime passion.


16

GAVIN BONNER Vice President, Genesis Property

Gavin Bonner este vicepreședintele Genesis Property din 2019, responsabil de dezvoltarea strategiilor sustenabile pentru proiectele imobiliare ale companiei. Gavin are o experiență de peste 30 de ani în real estate și studii universitare în Science in Quantity Surveying fiind absolvent al Universității Nottingham Trent din Marea Britanie.

Gavin Bonner has been Vice President of Genesis Property since 2019, tasked with developing sustainable strategies for the company’s real estate projects. Gavin has more than 30 years’ worth of experience in real estate and a Bachelor of Science degree in Quantity Surveying, from Nottingham Trent University, UK.

Și-a început cariera în Northampton, Marea Britanie, ca specialist în costuri de construcție și a continuat ulterior ca project manager. Gavin a lucrat de-a lungul timpului în companii de inginerie din țări precum Seychelles, Republica Cehă, Kazahstan și România. S-a alăturat echipei Genesis Property după ce a fost Project & Commercial Manager în Emiratele Arabe Unite.

He started his career as Project Quantity Surveyor in Northampton, UK, and continued as Project Manager. Gavin worked for specialized engineering companies, main contractors, and later for constructions consultancy firms, in countries like the Seychelles, the Czech Republic, Kazakhstan and Romania. He joined Genesis Property’s team after working as a Project & Commercial Manager in the United Arab Emirates.

În prezent, Gavin se concentrează, alături de ceilalți lideri din companie, pe strategiile de dezvoltare din cadrul Genesis Property, inclusiv The IMMUNE Building Standard™, primul standard global open-source creat pentru a combate efectele COVID-19 asupra clădirilor de birouri. Lansarea IMMUNE™, în aprilie 2020, a generat interes din partea presei internaționale de prestigiu și a liderilor din business. Gavin este mândru că primele clădiri au fost deja certificate cu noul standard, atât din sfera clădirilor de birouri, cât și din zona industrială, confirmând adaptabilitatea IMMUNE™ la orice tip de mediu construit. În acest an, Genesis Property are în plan să continue dezvoltarea IMMUNE™ ca pilon pentru clădirile sănătoase ale viitorului și să crească numărul de clădiri certificate din toată lumea.

Today, Gavin focuses alongside the company’s leaders on Genesis Property’s development strategies which include The IMMUNE Building Standard™, the innovative open-source global standard pioneered to combat the effects of COVID-19 in the workplace. The launch of IMMUNE™, in April 2020, rapidly gained interest from prestigious international media and business leaders. Gavin is proud that the first buildings have already been certified to meet the requirements of the innovative standard, both office buildings as well as industrial, confirming the standard’s adaptability to any built environment. For this year, Genesis Property’s plans are to develop IMMUNE™ as a blueprint for the healthy buildings of the future and increase the number of certified buildings.

Gavin este pasionat de munca sa, fiind interesat de procesele avansate de construcții și tehnologiile inovatoare. Caută în permanență să fie la curent cu noutățile din sectorul imobiliar și urmărește știrile privind implementarea unor noi tehnologii în proiecte locale și internaționale.

Gavin is very passionate about his work, being interested in advanced construction processes and technologies. He is always seeking to be up to date with the latest news about the real estate industry, which is very dynamic and sees a lot of technological advances.

În afara activității profesionale, Gavin este familist și profi tă de orice moment pentru a petrece timp și a călători împreună cu cei dragi. Când are timp liber, se relaxează urmărind competiții sportive, în special meciurile clubului de fotbal West Ham United și ale echipei de rugby Northampton.

Outside work, Gavin is a family man, so he takes every chance he gets to spend time with his loved ones, including traveling together. When he has time, Gavin feeds his passion for watching sports, especially when the West Ham United football club or the Northampton rugby team are playing.


18

DAVID CANTA Principal, Avison Young Romania & Czech Republic

David Canta ocupă funcția de Principal în cadrul companiei de consultanță imobiliară Avison Young în România și Cehia, fi ind membru al Comitetului European al companiei. Recent, David a coordonat deschiderea celui mai nou birou în Cehia, fiind implicat în procesul de extindere al Avison Young în regiunea Europei Centrale și de Est (CEE). Totodată, David Canta este acționar într-o serie de companii cu activități complementare în sectorul imobiliar: Commons (coworking), Facilitec (facility management) și Optim (project management). Echipa totală a grupului are peste 170 de angajați. David este licențiat în Administrarea Afacerilor în cadrul Griffi ths School of Management, unde a absolvit ca șef de promoție. A urmat cursuri pentru executivi în Management Corporativ și Strategic în cadrul London School of Economics. Timp de opt ani a studiat muzică clasică și cântă la pian și chitară. Pentru Avison Young, 2020 a fost un an al expansiunii, proces care continuă și în 2021. Plecând de la baza regională solidă din Polonia și România, Avison Young a reunit echipe de profesioniști în real estate pe piețele din Ungaria, Cehia și Bulgaria. Astfel, compania a ajuns să acopere toate piețele importante din CEE. În continuare, compania se va concentra pe consolidarea afacerii prin recrutarea de specialiști reputați și dezvoltarea unor noi linii de business în regiune. David este pasionat de sport, el primind o bursă pentru a practica baschetul în Statele Unite ale Americii. Acum, timpul său liber este împărțit între familie și pasiunile pentru business, finanțe, startup-uri și tehnologie. David este căsătorit și are trei copii.

David Canta is the Principal at real estate agency Avison Young in Romania & the Czech Republic, and part of the fi rm’s European Committee. He has recently coordinated the company’s newest office opening in the Czech Republic and has been involved in Avison Young’s broader expansion in the Central and Eastern Europe region. He is also a partner in a number of complementary businesses with activity in the coworking (Commons), facility management (Facilitec) and project management sector (Optim). The combined team of the group comprises over 170 people. David holds a Bachelor of Business Administration degree from the Griffi ths School of Management, where he graduated first in his class. He also attended the executive course in Corporate and Strategic Management at the London School of Economics. He also spent eight years studying classical music and plays piano and guitar. 2020 was a year marked by expansion initiatives and 2021 continues on the same trend. Building on the firm’s existing regional foundations in Poland and Romania, Avison Young brought together leading real estate professionals in Hungary, the Czech Republic and Bulgaria, thus covering all major markets in the CEE. Moving forward there will be a big focus on consolidating the business through recruitment and the development of new business lines throughout the region. Outside of work, David is very passionate about sports, having received a basketball scholarship to play in the US. Nowadays, he spends his free time following international politics, finance and the most recent innovations in the market, business, startups and technology.


19

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu au fondat împreună compania One United Properties și dețin funcțiile de directori executivi ai dezvoltatorului imobiliar. Victor coordonează departamentele de vânzări, marketing și investiții, în timp ce Andrei se ocupă de diviziile de operațiuni, fi nanciar și juridic.

Victor Căpitanu and Andrei Diaconescu have jointly founded the company One United Properties and hold the positions of Executive Directors. While Victor coordinates the sales, marketing, and investments divisions, Andrei handles the operations, finance, and legal departments.

Absolvent al Facultății de Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Victor are și o diplomă CFA. A urmat un Executive Private Equity Program la Universitatea Harvard și un Executive Program în cadrul Universității Singularity din Silicon Valley. Andrei deține un EMBA de la ASEBUSS și o diplomă în Drept Internațional din partea Universității Macedonia din Tesalonic.

Victor is a CFA charter holder, with a degree in Financing & Banking from the Bucharest Academy of Economic Studies. He has attended an Executive Private Equity Program at Harvard University and an Executive program at Singularity University in Silicon Valley. Meanwhile, Andrei holds an EMBA from ASEBUSS and an International Law degree from the University of Macedonia, Thessaloniki.

Cei doi fondatori au investit în imobiliare încă din anul 2000 și au dezvoltat prima clădire rezidențială în 2006. Începând cu anul 2013, au extins proiectele imobiliare sub marca One și au transformat-o într-o afacere profitabilă cu ritm de creștere accelerat.

The founders have been investing in real estate since 2000 and developed their first residential building in 2006. Starting with 2013, they have expanded real estate projects under the brand One and raised it to a highly profitable business, with a fast-paced growth.

One United Properties este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și ansambluri cu funcții mixte pe piața din București. De curând, compania și-a anunțat intenția de a se lista pe piața principală a Bursei de Valori București printr-o ofertă publică inițială.

One United Properties is a leading green developer of residential, mixed-use and office real estate, in Bucharest. The company has recently announced its intention to become listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange through an initial public offering (IPO).

În prezent, compania se concentrează pe dezvoltarea unor proiecte precum One Cotroceni Park, One Floreasca City, One Verdi Park și One Peninsula.

At present, the company focuses on developing projects such as One Cotroceni Park, One Floreasca City, One Verdi Park and One Peninsula.

De exemplu, proiectul mixt One Cotroceni Park este cea mai mare inițiativă de regenerare urbană din București, redesenând peisajul urban al cartierului Cotroceni pentru a aduce valoare zonei și comunității. Totodată, One Peninsula este singurul club rezidențial din București cu un sistem de pompe de încălzire geotermale. Compania mai dezvoltă, pe o fostă platformă industrială din zona Floreasca, proiectul One Floreasca City. Acesta include o componentă rezidențială, o clădire de birouri și spații comerciale, oferind acces la zone verzi, alei pietonale, zone de relaxare și un loc de joacă.

For instance, the One Cotroceni Park mixed-use project is the largest urban regeneration project in Bucharest, rewriting the urban landscape of the Cotroceni quarter and bringing value to the area and the community. Furthermore, One Peninsula is the only residential club in Bucharest with a geothermal heat pump system. The company is also developing a former industrial platform in the Floreasca area through the project One Floreasca City. It includes a residential component, an office building, and a commercial area, with access to green areas, pedestrian alleys, relaxing areas, and a playground.

VICTOR CĂPITANU & ANDREI DIACONESCU Co-Founders and Executive Directors, One United Properties


20

VICTOR CONSTANTINESCU Managing Partner, Kinstellar Bucharest

Victor Constantinescu este managing partner în biroul din București al firmei de avocatură Kinstellar și co-head al departamentului de real estate la nivel regional.

Victor Constantinescu is the Managing Partner of Kinstellar’s Bucharest offi ce and the Co-Head of the fi rm-wide Real Estate practice.

Veteran pe piața de real estate din România (și CEE) – aproape 20 de ani experiență, dintre care 15 în România și CEE/SEE –, Victor a lucrat la tranzacții în valoare totală de 2 miliarde de euro. Este recunoscut la scară largă ca fiind unul dintre avocații de top pe piața de real estate din România și din regiune, iar ghidurile de profil îl încadrează la Band 1 de mai mulți ani la rând. Se concentrează pe toate aspectele tranzacțiilor imobiliare pentru o serie de fonduri de investiții internaționale și dezvoltatori locali, specializându-se pe: achiziția și vânzarea de active comerciale, precum și acorduri tip joint-venture pentru toate segmentele: retail, birouri, logistică și agricultură.

A veteran of the Romanian (and CEE) real estate market (almost 20 years’ experience – 15 of which in Romania and CEE/ SEE), Victor has worked on transactions worth in total over €2 billion. He is widely seen as a leading practitioner in Romania and in the region, with legal guides all ranking him as a Band 1 Lawyer for years in a row. He focuses on all aspects of real estate transactions in the region for a range of international investment funds and local developers. His particular emphasis is on transactional work: acquisitions and sales of commercial real estate, as well as joint ventures, across all asset classes: retail, office, logistics, and agricultural.

Din anul 2017, când s-a alăturat Kinstellar, Victor a lucrat la tranzacții cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro.

Since joining Kinstellar in 2017, Victor has led transactions whose combined value exceeds €500 million.

Născut în Canada, Victor este un vorbitor nativ al limbii engleze. Cariera sa de avocat a început în Statele Unite ale Americii, înainte de a se muta în România în 2004. A obținut diploma de licență la Universitatea din Pennsylvania și are un masterat în Studii Ruse și Est-Europene de la Universitatea din Toronto. A urmat Universitatea McGill din Canada, unde a obținut licența în Dreptul Comun (LLB) și Dreptul Civil (BCL). Victor este membru al barourilor din București și New York. Înainte de a intra în echipa Kinstellar, a lucrat pentru mai multe firme de avocatură din România și SUA.

Born in Canada, Victor is a native English speaker. He began his career practicing in the United States before moving to Romania full-time in 2004. He completed his BA at the University of Pennsylvania, and obtained a Master of Arts degree in Russian and East European Studies at the University of Toronto, and an LLB (common law) and BCL (civil law) at McGill University in Canada. He is admitted to the New York and Bucharest Bars. Before joining Kinstellar, Victor had worked for law firms in Romania and the US.

În ultimul an, firma a asistat joint-venture-ul care a preluat proiectul de birouri Floreasca Park într-o tranzacție de peste 100 de milioane de euro, S IMMO în achiziția unor clădiri de birouri de tip Clasa A din cadrul complexului Campus, București, deal cu valoare de peste 97 de milioane de euro și Cromwell Property Group în vânzarea proiectului A1 Bucharest Park către CTP – cea mai mare tranzacție din sectorul logistic în 2020.

In the past year, the firm advised the joint venture that took over the Floreasca Park office project in a deal worth more than €100 million, S IMMO on the acquisition of Class A office buildings in the Campus complex in Bucharest in a deal worth over €97 million and Cromwell Property Group on the sale of A1 Bucharest Park to CTP which was the largest transaction on the logistics market in Romania last year.


22

ADRIAN CRIZBĂȘIANU Country Manager, VGP Romania

Adrian Crizbășianu este country manager al VGP România din februarie 2020. Supervizează realizarea unei dezvoltări accelerate a operațiunilor locale, cu un obiectiv pe termen scurt – de a extinde prezența VGP la nivel național.

Adrian Crizbășianu has been Country Manager of VGP Romania since February 2020, tasked with carrying out an accelerated development of local operations with a short-term goal of extending VGP’s presence nationwide.

Adrian are o vastă experiență în domeniul transporturilor și logisticii, după ce a lucrat timp de peste 15 ani pentru DB Schenker în România, în diferite roluri, inclusiv ca COO și membru al Consiliului de Administrație.

Adrian has extensive experience in the transport & logistics field, having worked for over 15 years with DB Schenker in Romania in various positions, including COO and Member of the Management Board.

Principalul obiectiv al VGP România pentru anii 2020/2021 este trecerea de la statutul de jucător local (cu focus pe Timișoara) la cel de jucător național cu o rețea extinsă de parcuri situate strategic în locații de prim rang din România. Până la mijlocul anului 2021, VGP va fi practic prezent cu cinci parcuri active în București, Brașov, Sibiu, Timișoara și Arad, având o capacitate cumulată potențială comună de peste 750.000 mp suprafață închiriabilă.

The main goal of VGP Romania for the years 2020/21 is the shift from local player status (Timișoara-centric) to a national player with an extended parks network strategically positioned in prime locations around Romania. By mid-2021, VGP will actually be present with fi ve active parks in Bucharest, Brasov, Sibiu, Timișoara and Arad, with a cumulated joint potential capacity of more than 750,000 sqm GLA.

În anul 2020, dezvoltatorul a achiziționat 92 de hectare de parcele situate în locații de top pentru proiecte, în Arad, Sibiu și Brașov. Anul acesta, firma a cumpărat, de asemenea, 20 de hectare pentru VGP Park București, situat la intersecția autostrăzii A3 cu DNCB (inelul de centură al Bucureștiului).

In 2020, the developer acquired 92 hectares of prime-location plots for projects in Arad, Sibiu and Brașov. This year, the fi rm has also purchased 20 hectares for a Bucharest Park, located at the crossroad of the A3 motorway with the DNCB (Bucharest ring).

În această vară, VGP va livra a șaptea clădire din Timișoara, cu o suprafață de 30.000 mp, și prima clădire din VGP Park Brașov, care este deja închiriată complet. Peste 100.000 mp vor fi în construcție în a doua jumătate a anului 2021, distribuiți în trei locații: Brașov, Arad și București.

This summer, VGP will deliver its seventh building in Timișoara covering 30,000 sqm and the first building in Brașov Park that is already fully let. More than 100,000 sqm will be under construction in the second half of 2021 split in three locations: Brașov, Arad and Bucharest.

VGP România își propune să atingă un portofoliu de peste 500.000 mp de spații închiriabile în următorii câțiva ani, prin creștere organică. De asemenea, compania analizează în permanență opțiunile disponibile pentru creșterea accelerată în viitor.

VGP Romania aims to reach a portfolio of more than 500,000 sqm of leasable spaces in the next couple of years through organic growth. The company is also analyzing the available options for further accelerated growth.

În afara biroului, Adrian este pasionat de sporturile în aer liber, de obicei legate de zona montană, deoarece este originar din Brașov. Preferă schiul alpin, ciclismul montan, drumețiile și campingul.

Outside the office, Adrian likes outdoor sports, usually linked to the mountain area, as he is a Brașov native. He enjoys alpine skiing, mountain biking, hiking and camping.


23

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Iulian Dascălu este președintele grupului IULIUS, compania de dezvoltare pe care a fondat-o în 1991. Iulian este implicat activ și direct în toate etapele de dezvoltare și operare ale proiectelor, având pregătire academică în Economie, Administrarea Afacerilor, Finanțe și Contabilitate.

Iulian Dascălu is President of IULIUS Company, the development fi rm he founded in 1991. Iulian is directly and actively engaged in all the development and operational phases for all projects. His academic background is in economics, business administration and fi nance-accounting.

Este primul român care a construit un mall, în anul 2000 inaugurând Iulius Mall Iași, ca prim obiectiv al rețelei naționale care s-a extins în Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava, dar și singurul care dezvoltă proiecte mixed-use de regenerare urbană, așa cum sunt Palas Iași și Iulius Town Timișoara.

He is the first Romanian to build a shopping mall, opening Iulius Mall Iași back in the year 2000 as the first project of the nationwide network that expanded into Cluj-Napoca, Timișoara and Suceava. He also developed urban regeneration mixed-use projects, such as Palas Iași and Iulius Town Timișoara.

Până în prezent, a construit un portofoliu de peste 300.000 mp de retail, în cinci proiecte cu impact regional, și peste 152.000 mp de spații office premium. Proiectele companiei sale, finalizate și în curs de dezvoltare, totalizează investiții de peste 1 miliard de euro.

To date, he has created a portfolio comprising 300,000-plus sqm of retail premises located in five projects with regional impact, as well as 152,000-plus sqm premium office premises. The portfolio of delivered and projects under development totals investments of more than €1 billion.

În 2020, IULIUS a început lucrările la Palas Campus, un proiect mixt care va include cea mai mare clădire de birouri din România ca suprafață, cu 54.000 mp office premium precum și 6.000 mp de spații retail. Proiectul va fi livrat în 2022, în urma unei investiții de 120 de milioane de euro.

In 2020, IULIUS started to develop the mixed-use project Palas Campus, which is set to become the largest office building in Romania, with 54,000 sqm of office premises and 6,000 sqm of retail space. It is set to open in 2022 following a €120 million investment.

În primăvara acestui an, IULIUS a demarat lucrările la primele două proiecte Family Market, un nou concept de strip-mall personalizat pe nevoile comunităților în dezvoltare. Iulian iubește natura, iar acest lucru reiese din amenajarea proiectelor sale. Grădinile IULIUS reprezintă o transpunere a acestei pasiuni, Iulian fiind atașat de fiecare copac, pe care de multe ori îi alege personal, și implicat 100% în fiecare etapă de amenajare. Așa au luat naștere 13 hectare de grădini urbane, cu peste 80.000 de arbori maturi și arbuști, în proiectele locale.

This spring, IULIUS started the development of two Family Market projects, a new strip-mall concept customized to the needs of growing communities. Iulian admires nature and this is also seen in the design of all his projects. Iulius Gardens are a direct translation of this passion that trickles down into every tree that he often chooses himself, as he is 100% involved in every fit-out phase. This passion brought into existence 13 hectares of urban gardens with 80,000-plus mature trees and shrubs in IULIUS’ projects across Romania.

IULIAN DASCĂLU President, IULIUS Company


24

FULGA DINU Country Manager Operations, IMMOFINANZ Romania

Fulga Dinu ocupă funcția de country manager operations în cadrul IMMOFINANZ România din martie 2018 și coordonează dezvoltarea companiei în zona de birouri și retail.

Fulga Dinu has been Country Manager Operations at IMMOFINANZ Romania since March 2018 and coordinates the development of the company in the offi ce and retail markets.

Și-a început cariera la banca de investiții JPMorgan, în New York. A revenit în România la începutul anilor 2000 și a fost recrutată de HVB Bank pentru a conduce divizia de real estate, într-un moment în care piața imobiliară locală începea să prindă contur. Ulterior, a fost numită country manager al Eurohypo AG, care la acea vreme era divizia de împrumuturi imobiliare a Commerzbank AG. Fulga a avut, astfel, șansa de a crește odată cu piața, fiind implicată direct în unele dintre cele mai mari proiecte imobiliare și tranzacții din România, în segmentele de retail, birouri și logistică.

She started her career in investment banking for JPMorgan in New York. In the early 2000s, upon returning to Romania, she took over the leading role of the real-estate division of HVB Bank, at a time when the real estate industry was taking shape. This experience was followed by the position of Country Manager of Eurohypo AG, which was at that time, the real estate lending arm of Commerzbank AG. This gave her the opportunity to grow with the market, being directly involved in some of the largest real estate projects and transactions in Romania, in retail, office, and logistics.

În anul 2020, IMMOFINANZ a finalizat două proiecte de investiții în România, care au generat încă 28.000 mp de birouri. Compania a modernizat două clădiri din parcul IRIDE – IRIDE | eighteen și IRIDE | nineteen. Proiectele au fost îmbunătățite complet și relansate sub conceptul inovator myhive. Totodată, dezvoltatorul a închiriat cele două clădiri. Una dintre ele a fost închiriată în totalitate pe 25 de ani, iar cealaltă este ocupată în proporție de 75%.

In 2020, IMMOFINANZ finished two investment projects in Romania creating additional office space of 28,000 sqm. The company refurbished two buildings located in IRIDE park – IRIDE | eighteen and IRIDE | nineteen. The process involved full modernization and a relaunch under the myhive concept. In addition, the developer leased the two buildings, as one is fully rented for 25 years while the other one has an occupancy of 75%.

Anul acesta, IMMOFINANZ va continua să implementeze myhive în portofoliul de birouri. În segmentul de retail, compania va lansa lucrările de modernizare a centrului comercial VIVO! Baia Mare.

This year, IMMOFINANZ will continue expanding the myhive concept in its office buildings portfolio. In the retail area, the company will launch a refurbishment process at VIVO! Baia Mare shopping centre.

În afara muncii, Fulga adoră să călătorească alături de familie și să descopere destinații spectaculoase. Este pasionată de gătit, lectură și se relaxează în plimbări lungi, dar și când merge cu bicicleta, schiază sau practică sporturi nautice.

Outside work, Fulga loves to travel with her family and discover wonderful places in the world. She also likes cooking and reading. She enjoys taking long walks, cycling, skiing and water sports.


25

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Monia Dobrescu este partener al fi rmei de avocatură Mușat & Asociații, coordonând departamentele de real estate și banking & fi nance. Are o experiență de 18 ani în sfera juridică, pe care a dobândit-o exclusiv în cadrul Mușat & Asociații, fi rmă în care a parcurs toate etapele profesionale de la stagiar la partener.

Monia Dobrescu is a Partner at law fi rm Mușat & Asociații, overseeing the Real Estate and Banking & Finance departments. She has 18 years’ worth of experience in the legal fi eld, having worked exclusively for Mușat & Asociații, where she climbed the career ladder from trainee to partner.

În anul 2002 a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București și pe parcursul carierei a gestionat numeroase mandate în sectorul imobiliar, reprezentând proprietari, chiriași, dezvoltatori, retaileri și alte tipuri de investitori.

She graduated from the Faculty of Law within the University of Bucharest in 2002. In the course of her career, Monia has provided legal assistance in numerous real estate projects, representing owners, tenants, developers, retailers and different types of investors. Her expertise covers all real estate related legal matters, including sales and acquisitions, as well as urban planning regulation. She was involved in all stages of real estate transactions, from due diligence investigations to post-closing matters.

A asistat vânzători și cumpărători deopotrivă, în toate etapele tranzacțiilor imobiliare, de la etapa preliminară de due diligence, pe tot parcursul negocierilor și până la rezolvarea aspectelor post-closing. Expertiza Moniei acoperă toată problematica specifică dreptului imobiliar, de la achiziții și vânzări, până la probleme de urbanism și dezvoltare imobiliară. Printre clienții ei, se numără Kaufland, Belvedere Development, Adesgo, MK Group, Havi Logistics, Anchor Grup, Buck Consultants, Teconnex și Novares. În sectorul financiar, a lucrat pentru proiecte ale PPF Banka, China Development Bank, Goldman Sachs sau Visa. În ultimul an, departamentul de real estate al Mușat & Asociații a gestionat numeroase mandate, inclusiv în sectorul de retail unde anumite companii au continuat procesul de expansiune. Firma consideră că anul acesta jucătorii din real estate vor menține linia prudenței, existând probabilitatea să vedem vânzarea unor proiecte încă în dezvoltare, dar și reorientarea unor dezvoltatori în funcție de noile cerințe. În timpul liber, Monia petrece cât mai mult timp în natură, cu familia și prietenii. Îi place să călătorească și să cunoască alte culturi, aspect care o ajută și în sfera profesională.

Monia’s portfolio of clients includes Kaufland, Belvedere Development, Adesgo, MK Group, Havi Logistics, Anchor Grup, Buck Consultants, Teconnex and Novares. In the financial field, she assisted banks and financial entities like PPF Banka, China Development Bank, Goldman Sachs and Visa. In the past year, the real estate department of Mușat & Asociații has worked on a series of mandates, including in the retail sector where some companies have continued their expansion plans. The law firm suggests that in 2021 real estate market players will remain cautious due to the health crisis, with some projects under development going for sale, while other investors may look for a shift to follow the trends on the rise. Outside of work, Monia likes to spend time in nature, with family and friends. She likes to travel and get to know different cultures, something that also helped her during her work. Monia is working with clients from different corners of the world.

MONIA DOBRESCU Partner, Mușat & Asociații


26

BOGDAN DOICESCU Head of Real Estate, Bog’Art

Bogdan Doicescu este head al diviziei de real estate și membru al consiliului executiv al grupului Bog’Art, responsabil cu integrarea liniilor de business ale companiei. Bogdan deține o diplomă de licență de la Columbia University, un master în Dezvoltare Imobiliară de la New York University și o certificare RICS. Implicarea directă în afacerea de familie, precum și perspectiva și acreditarea internațională i-au oferit lui Bogdan o viziune amplă asupra sectorului construcțiilor și imobiliarelor din România, unde misiunea sa este de a implementa planul de succesiune și expansiune al Bog’Art. La nivel de grup, Bog’Art a implementat un sistem de guvernanță corporativă care oferă o perspectivă de 360°, Bogdan fiind responsabil cu integrarea viziunii de viitor pentru Bog’Art. Sistematizarea financiară și managerială a companiilor acoperă întregul ciclu de viață al clădirilor. Firma de construcții continuă să livreze clădiri de birouri de referință, cu lucrări remarcabile precum J8 Offi ce Park (79.000 mp), U Center (46.000 mp), Miro Offi ces (35.900 mp), Globalworth Square (46.200 mp) și Fit-out Microsoft Offi ce (22.500 mp). Compania gestionează și proiecte de infrastructură publică precum Aeroportul Internațional Brașov.

Bogdan Doicescu is Head of the Real Estate division of the Bog’Art group and Executive Board Member responsible for integrating the full spectrum of the company’s building services. He holds a Bachelor’s degree from Columbia University, a Master’s degree in Real Estate Development from New York University, as well as a RICS certification. Along with international perspective and accreditation, direct involvement in the family business has given Bogdan lifelong exposure to the construction and real estate sector in Romania, where his mission is to provide the next generation leadership of Bog’Art. The group has implemented a system of corporate governance that offers a 360-degree view and Bogdan is chiefl y responsible for integrating multiple business lines. This systematic financial and managerial oversight of the companies covers the entire building lifecycle. Specific to each business, the construction company has continued to deliver its landmark office portfolio with standout works such as J8 Office Park (79,000sqm), U Center (46,000sqm) Miro Offices (35,900sqm), Globalworth Square (46,200sqm) and Microsoft Office Fitout (22,500sqm). The firm is also working on public infrastructure projects such as the new Brașov International Airport.

Compania de investiții imobiliare a acumulat un portofoliu considerabil de terenuri și a cooptat investitori strategici locali, având un portofoliu programat de peste 600 de apartamente și aproximativ 20.000 mp de birouri și spații comerciale care urmează să fie livrate în următorii cinci ani.

The real estate investment component has amassed a considerable portfolio of land and partnered with local strategic investors, achieving a pipeline of over 600 apartments and approximately 20,000 sqm of office and retail to be delivered in the coming 5 years.

Bogdan este și sportiv, cu experiență ca jucător de rugby (în facultate), baschet (în liceu) și practicând înot, box, yoga și antrenamente zilnice. Este proaspăt căsătorit și foarte apropiat de familia sa, cu care își petrece cea mai mare parte a timpului liber.

Bogdan is an athlete and avid sports enthusiast with a background in collegiate rugby, high school basketball, swimming, boxing and yoga along with daily training. He is recently married and very close to his immediate family with whom he spends most of his free time.


27

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Gabriela Drăgulin ocupă funcția de director al departamentului de real estate financing în cadrul UniCredit Bank și are o experiență de peste 20 de ani în sistemul bancar. Anterior, ea a deținut roluri în departamentele de risc ale mai multor bănci din România. A gestionat portofoliul de credite imobiliare al UniCredit Bank atât în timpul crizei economice începute în 2009, când ea și echipa ei au trebuit să pună în practică diferite soluții de restructurare, cât și în perioada de revenire economică, când au fost semnate noi tranzacții importante.

Gabriela Drăgulin is Head of Real Estate Financing at UniCredit Bank and has over 20 years’ worth of experience in the banking system. She previously held roles in the risk divisions at several banks in Romania. She managed UniCredit Bank’s real estate loan portfolio both during the economic crisis that started in 2009, when she and her team had to put into practice different restructuring solutions, and during the economic boom that followed, when important new transactions were pursued and signed.

Gabriela spune că pandemia COVID-19 a schimbat semnificativ mediul economic. Piața imobiliară a fost, de asemenea, afectată, unele segmente într-o măsură mai mare decât altele. Astfel, banca s-a concentrat pe sprijinirea clienților care trec prin dificultăți, în așa fel încât recuperarea să fie rapidă. Totodată, adoptarea muncii de acasă a condus la o cerere rezidențială solidă, cu accent pe apartamente mai mari și de calitate superioară, dar și la o nevoie sporită de flexibilitate și inovație în sectorul de birouri. Intensificarea comerțului electronic a determinat o creștere a cererii de spații logistice, în timp ce măsurile de restricție au stimulat interesul dezvoltatorilor pentru parcurile de retail în aer liber.

Gabriela says that the COVID-19 pandemic has changed the economic environment significantly. The real estate market was also impacted, with some sub-segments suffering more than others. Thus, the bank was focused on supporting clients going through difficult times, so that recovery is as smooth as possible. On the other hand, the pandemic also created new opportunities – working from home has driven the sustainability of residential demand, now switched to higher quality and larger apartments, but also the need for more flexibility and innovation in the office sector. The growth of e-commerce has generated higher demand for logistic spaces, while restriction measures boosted the interest of developers for open-air retail parks.

În acest context, UniCredit Bank are ca focus dezvoltarea portofoliului său de credite imobiliare, acordate pentru finanțarea proiectelor adaptate noului context.

With this backdrop, UniCredit Bank is very much interested and focused on growing its loan portfolio in real estate, supporting projects adapted to the new environment.

În afara programului de lucru, lectura și călătoriile se numără printre activitățile preferate ale Gabrielei. Lectura a fost o pasiune încă de când era copil și, după ani în care s-a dedicat complet carierei și a avut și prea puțin timp liber, a redescoperit această plăcere cu câțiva ani în urmă.

Outside of working hours, some of Gabriela’s favourite activities are reading and travelling. Reading has been a passion ever since she was a child, and, after years of hard work and too little spare time, she rediscovered this pleasure some years ago.

Ea spune că voiajele îi oferă oportunitatea de a cunoaște oameni noi și de a descoperi diferite perspective de viață.

She says travelling is an opportunity to meet new people and discover different life perspectives.

GABRIELA DRĂGULIN Head of Real Estate Financing, UniCredit Bank


28

ANA DUMITRACHE Country Head Romania, CTP

Ana Dumitrache ocupă funcția de country head al CTP în România. S-a alăturat dezvoltatorului de spații industriale și de logistică în anul 2016, cu obiectivul de a transforma compania în liderul de piață din prezent.

Ana Dumitrache is the Country Head of CTP in Romania. She joined the group in 2016 with the clear target of turning it into the market leader that it is at present.

Ana este de profesie jurnalist și a absolvit un masterat în Comunicare, alături de un MBA în Finanțe. A profesat ca bancher timp de 18 ani și activează ca profesionist în real estate de peste 20 de ani pe piața din România.

Ana is a journalist by profession and holds a Master’s in Communication and a financial MBA. She has been a banker for about 18 years and a real estate professional for more than 20 years on the Romanian market.

Sub conducerea sa, România a devenit cea mai dinamică piață pentru CTP. La finalul anului 2020, CTP deținea 1,5 milioane mp de spații industriale și de logistică în mai multe locații din țară.

Under her leadership, Romania has become CTP’s fastest growing market. At the end of 2020, CTP had 1.5 million sqm of industrial and logistics spaces operational across Romania.

Alături de echipă, Ana a încheiat unele dintre cele mai mari tranzacții din sectorul industrial. Printre acestea se numără acordul de leasing cu Maersk/IB Cargo pentru Ikea Supply AG și construcția unei hale pentru Quehenberger care va opera pentru Kingfisher într-un parc CTP din București. Dezvoltatorul a închiriat spații de 450.000 mp, între 2019 și 2020, în locații-cheie din România.

Together with her team, Ana closed some of the biggest deals on the local industrial market. It included the Maersk/IB Cargo leasing deal for Ikea Supply AG and the construction of a hall for Quehenberger that will operate for Kingfisher in a CTP park located in Bucharest. CTP successfully leased a total of 450,000 sqm in Romania between 2019 and 2020.

În cursul anului 2021, CTP are ca țintă atingerea unui stoc de 2 milioane mp de spații industriale operaționale la nivel local. Va continua dezvoltarea CTPark North și va începe construcția proiectului CTPark South. Totodată, CTP a demarat noi investiții în Timișoara și Arad.

In 2021, the group aims to reach 2 million sqm of operational space on the Romanian market. CTP will continue the development of CTPark North and will start construction on the CTPark South project. In addition, CTP kicked off investments in Timișoara and Arad.

La finalul lunii martie, CTP s-a listat pe bursa Euronext din Amsterdam, reușind să obțină 854 de milioane de euro din vânzarea de acțiuni. Valoarea companiei a ajuns la 5,6 miliarde de euro după listare. Dezvoltatorul a fost fondat în 1998 și operează în zece piețe din Europa Centrală și de Est.

In late March, CTP went public and raised €854 million on the Euronext exchange in Amsterdam. The value of the company reached €5.6 billion after the Initial Public Off ering (IPO). The company was founded in 1998 and currently operates in ten countries in Central and Eastern Europe.

Ana este pasionată de real estate, așa că provocările industriei îi ocupă mintea constant. Totuși, în timpul liber preferă să citească, să facă jogging aproape zilnic și să petreacă timp cu familia. Executivul este mereu la curent cu noutățile din design și psihologie.

Real estate is a passion for Ana, so the challenges of the industry are on her mind all the time. However, in her free time, she reads a lot, jogs almost daily and spends time with her family. The executive likes to keep herself informed about design and psychology.


30

SORIN DUMITRAȘCU Country Director, Atenor Romania

Sorin Dumitrașcu ocupă funcția de country director al Atenor, gestionând operațiunile companiei în România și având în responsabilitate toate proiectele existente sau în dezvoltare: Dacia One, @Expo, Hermes Business Campus (birouri) și UP-site Bucharest (rezidențial).

Sorin Dumitrașcu is the Country Director of Atenor, leading the company’s operations in Romania, responsible for all existent and under development projects: Dacia One, @Expo, Hermes Business Campus (offi ce) and UP-Site Bucharest (residential).

A gestionat operațiunile de construcție ale companiei din 2013, supervizând toate activitățile de fi t out pentru chiriașii primei faze din Hermes Business Campus (HBC) și menținând relația cu clienții internaționali.

He has managed the construction operations of the company since 2013, supervising all tenant fi t out works for the first phase of the Hermes Business Campus (HBC) and dealing with international clients.

Sorin a absolvit Universitatea de Construcții din București în 1990, iar cariera și-a început-o coordonând proiecte rezidențiale în regiunea Bavaria din Germania. În România, a gestionat operațiunile de construcție pentru o serie de proiecte comerciale. S-a ocupat de mai multe proiecte de retail ale Kaufland, în calitate de consultant al Drees & Sommer Project Management Company.

He graduated from the Bucharest Construction University in 1990 and he began his career in Germany supervising mostly residential projects in Bavaria. In Romania, he managed the construction works for commercial projects. While he was a consultant in Drees & Sommer Project Management Company, he had oversight on several retail projects for Kaufland.

A avut un rol important în cadrul AIG Lincoln, fiind director de construcții, cu rolul de a finaliza proiectul de birouri The Lakeview. Sorin a mai fost responsabil cu derularea unor proiecte de infrastructură în Germania, precum poduri de autostrăzi și stadioane de fotbal.

Sorin had a leading role in AIG Lincoln’s organization acting as the Construction Director and getting The Lakeview Office Building to the finish line. He was also in charge of important infrastructure projects in Germany like highway bridges and football stadiums.

În anul 2020, compania a obținut autorizația de construire pentru Dacia One și UP-site, asigurând contractarea și debutul lucrărilor de dezvoltare ale proiectelor @Expo și Dacia One. Anul acesta, Atenor a vândut complexul de birouri Hermes Business Campus și a demarat construcția UP-site, primul său proiect rezidențial din București. Atenor va finaliza anul acesta Dacia One și va livra parțial @Expo. Pe agenda lui Sorin se află și achiziția unui teren pentru dezvoltarea unui nou proiect imobiliar în România.

In 2020, the company secured the building permit for Dacia One and UP-Site and the contracting and start of works for @ Expo and Dacia One. This year, Atenor sold Hermes Business Campus and started the development of Up-Site, its fi rst residential project in Bucharest. The company aims to deliver Dacia One and to partially deliver @Expo. Acquiring a new site for development in Romania is another topic on Sorin’s agenda.

Principalele hobby-uri ale lui Sorin în afara sferei profesionale au legătură cu sportul și călătoriile. Practică schiul de la 4 ani și joacă tenis în mod regulat. A participat, de asemenea, la curse de cross country pentru cicliștii amatori.

Sorin’s main hobbies outside of the office are related to sports and travel. He has been a skier since the age of four and plays tennis on a regular basis. He has also participated in cross country mountain biking events for amateurs.


31

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Ionuț Dumitrescu este fondator și proprietar al Element Group, un consorțiu de dezvoltare imobiliară specializat pe segmentele de retail, industrial și birouri.

Ionuț Dumitrescu is the founder and owner of Element Group, a real estate development consortium, focused on the retail, industrial & offi ce sectors.

Este unul dintre cei mai cunoscuți investitori români, având o expertiză de 20 de ani în industria de real estate. A fondat și dezvoltat numeroase afaceri, urmate de vânzări cu succes ale operațiunilor.

He is one of the best-known Romanian investors, with 20 years’ worth of expertise in the real estate industry, raising and developing numerous businesses, up to successful exits.

În 1997, Ionuț a lansat o companie de consultanță și brokeraj care a atins venituri anuale de 14 milioane de euro. Eurisko a fost vândută către CB Richard Ellis în februarie 2008 pentru 35 de milioane de dolari. Tot el a fondat Building Support Services, o companie care a devenit cea mai mare firmă de management de proprietăți și facilități din România. În 2006, firma a fost vândută către un grup de investitori internaționali.

Back in 1997, he launched a consulting & brokerage company that reached an annual revenue of €14 million. Eurisko was sold to CB Richard Ellis in February 2008 for $35 million. He was the founder of Building Support Services, a company that became the largest property & facility management firm in Romania. In 2006, the company was sold to a consortium of international investors.

Ionuț a dezvoltat HQ Victoriei, o clădire de birouri clasa A localizată în zona CBD, lângă Piața Victoriei, vândută către Zeus Capital. A fost acționar principal în cadrul Forte Partners, dezvoltatorul complexului de birouri The Bridge cu suprafață de 60.000 mp, cumpărat de Dedeman Group.

Ionuț developed HQ Victoriei, a Class A business centre built in Bucharest CBD, near Victoriei Square that was sold to Zeus Capital. He was a lead shareholder in Forte Partners, which developed The Bridge, a 60,000 sqm office building in Bucharest, successfully sold to Dedeman Group.

Element Group este unul dintre acționarii diviziei de birouri a dezvoltatorului One United Properties. Ionuț este liderul echipei de leasing pentru întreg portofoliul One Office. Grupul a dezvoltat Bistrița Retail Park sub brandul Element Development și lucrează la o serie de parcuri industriale și logistice sub brandul Element Industrial.

Element Group is one of the shareholders of the office division of One United Properties. In fact, Ionuț leads the leasing team for the One Office portfolio.

În sectorul logistic, Element Group dezvoltă Eli Parks, o serie de parcuri cu suprafețe de 50.000 - 70.000 mp, în București, Craiova, Bacău, Brăila și Ploiești. Compania construiește și depozite cu suprafețe mai mici în proximitatea orașelor sau chiar în interiorul spațiilor urbane. În afara activității profesionale, Ionuț este foarte pasionat de golf și călătorește des pentru a practica sportul preferat. Este primul antreprenor local care și-a construit o cameră de golf în cadrul sediului Element Group.

The holding also developed Bistrița Retail Park under the Element Development brand and is working on a series of logistics & industrial parks under the Element Industrial brand. In the logistics sector, Element Group is developing Eli Parks, a series of logistics parks of 50,000-70,000 sqm, in Bucharest, Craiova, Bacău, Brăila or Ploiești, as well as smaller warehouses close to cities. Ionuț is an extremely passionate golfer, travelling often to practice it. He also has the first indoor golf room in an office building, designed at Element Group HQ.

IONUŢ DUMITRESCU Owner, Element Group


32

RĂZVAN ENACHE Managing Director, Țiriac Imobiliare

Din cei 21 de ani de carieră în construcţii şi dezvoltare imobiliară, Răzvan a lucrat timp de cinci ani la Skanska în zona de office development, mai mult de patru ani au fost dedicaţi gestionării activelor imobiliare, iar vreme de trei ani a oferit consultanță în managementul proiectelor.

During his 21-year career in construction and real-estate business, Răzvan worked in the offi ce development fi eld for 5 years at Skanska, spent more than 4 years in real estate asset management and 3 years in project management consultancy.

Cu experienţă de peste un deceniu în sectorul construcțiilor, a supervizat dezvoltări rezidenţiale care acoperă mii de metri pătrați, atât în România, cât și în străinătate.

He has more than a decade’s worth of experience in the construction sector, overseeing residential developments that cover thousands of square metres, abroad and in Romania.

Este absolvent al Universității Tehnice de Construcții din București, licențiat în Inginerie Civilă, cu un masterat în Managementul Proiectelor în Construcții. A obținut o bursă la Universitatea Strathclyde din Glasgow (Marea Britanie) și a urmat numeroase cursuri de specializare în domeniul imobiliar.

He is a graduate of the Bucharest Technical University of Constructions with a degree in Civil Engineering and obtained a Master’s degree in Construction Project Management. He got a scholarship to the Strathclyde University in Glasgow (UK) and attended numerous specialized courses in real estate.

Anul acesta dezvoltatorul va inaugura Ţiriac Tower, o clădire emblematică de birouri, în inima Bucureştiului. Planurile Țiriac Imobiliare – retail, birouri, rezidenţial – vor continua să prindă contur în următorii ani, atât în București, cât şi în principalele huburi de afaceri ale României. Toate dezvoltările urmează o traiectorie clară, focusată pe client, pe stilul său de viaţă şi pe sustenabilitatea proiectelor.

This year, the developer will deliver Țiriac Tower, an office building in the heart of Bucharest. Țiriac Imobiliare’s projects – retail, office and residential – will continue to take shape, in Bucharest and in other major business hubs in Romania, during the upcoming years. All the projects will follow a clear path, focusing on clients’ way of living and a sustainable environment.

Dezvoltatorul vizează ca întreg portofoliul imobiliar să fie compus din clădiri eficiente și sigure din perspectiva sănătății chiriașilor. De aceea, Ţiriac Imobiliare implementează standardul WELL HealthSafety pentru întreg portofoliul mixt, format din Complexul Stejarii Clubul Rezidențial - 1, clădirea de birouri Centrul Țiriac, dar și pentru proiectele aflate în construcție – clădirea de birouri Țiriac Tower.

The developer is focusing on a portfolio of efficient and safe buildings for tenants. Țiriac Imobiliare is implementing the WELL Health-Safety standard for all projects including Stejarii Residential Club - 1, Țiriac Centre, but also for the Țiriac Tower office building.

Timpul dedicat familiei și prietenilor îi oferă lui Răzvan energie și reprezintă hobby-ul său preferat. Totodată, schiatul sau tenisul sunt privite ca parte din viaţă şi nu doar ca o modalitate de relaxare. Sportul reprezintă pentru el un stimulent al creativităţii, il scoate din zona de confort ajutând totodată la găsirea echilibrului.

Spending time with family and friends fuels him with energy and represents the ultimate hobby. Skiing or playing an exciting tennis match are activities that Răzvan enjoys as part of life not just a way to spend free time. Sport in general sparks his creativity, pushes him outside the comfort zone helping to find equilibrium.


34

HORAȚIU FLORESCU Chairman and CEO, Knight Frank Romania, Hungary & Bulgaria

Horațiu Florescu este președinte și CEO al companiei de consultanță imobiliară Knight Frank în România, Ungaria și Bulgaria. Cariera sa în industria de real estate se întinde pe 24 de ani, perioadă în care a lucrat cu dezvoltatori mari și multinaționale care operează în zona Europei Centrale și de Sud-Est (CSEE).

Horațiu Florescu is the Chairman and CEO of real estate consultancy firm Knight Frank in Romania, Hungary & Bulgaria. His career in the property sector spans 24 years, having advised key developers and large multinational companies operating in the CSEE (Central & South Eastern Europe) region.

Horațiu a fondat biroul din România al Knight Frank în anul 2009, iar în 2018 a coordonat deschiderea biroului din Budapesta. Alături de echipa sa, a fost implicat în tranzacții regionale în țări precum Bulgaria, Grecia și Serbia. Înainte de a înființa biroul din București, a fost vicepreședintele firmei de consultanță imobiliară Colliers International. Tranzacțiile pentru închirieri de birouri încheiate de Horațiu depășesc 1 milion mp.

Horațiu founded the Romanian offi ce of Knight Frank in 2009, while in 2018 he coordinated the launch of the offi ce in Budapest. Along with his team, he has worked on deals with clients in Bulgaria, Greece, and Serbia. Before setting up the local offi ce of Knight Frank, he was Vice President of real estate consultancy Colliers International. Horațiu has leased over 1 million sqm of offi ce space himself.

2020 a fost un an plin, în ciuda pandemiei, iar 2021 a început promițător. Printre alte reușite, Knight Frank s-a ocupat de vânzarea fabricii ABB din Ózd, Ungaria, a fost agentul tranzacției de vânzare a proiectului Floreasca Park și a încheiat cea mai mare tranzacție de pre-închiriere din pandemie – prin care KPMG își relochează birourile în Miro Offices. Pe partea de rezidențial, într-un interval de patru luni, Knight Frank România a vândut 50% din apartamentele proiectului UP-site, primul proiect rezidențial din România al celor de la Atenor.

Among other achievements in 2020, Knight Frank sold ABB’s Ozd factory in Hungary, was the agent of the Floreasca Park sales transaction in Bucharest and closed the biggest offi ce pre-lease during pandemic times, with KPMG moving to Miro Offi ces in Bucharest. On the residential side, Knight Frank Romania sold 50% of the apartments in UP-site, Atenor’s first residential project in Romania, in less than 4 months.

Regional, executivul este cunoscut pentru abordarea profesionistă în acordarea de consultanță chiriașilor, dezvoltatorilor și investitorilor. Pe lângă activitatea din real estate, Horațiu sprijină mai multe ONG-uri și este membrul organizațiilor Aspen Institute, CoreNet, Club of Rome și Athens Club. Lui Horațiu îi place să se plimbe prin București și alte orașe, să ia pulsul zonei și să vorbească la telefon în tot acest timp. Este pasionat de baschet, mașini, în special cele vechi, dar și de fructe. Totuși, când vine vorba de pasiuni și provocări, dezvoltarea birourilor și a departamentelor este prioritară pentru CEO-ul Knight Frank din regiune.

Across the region, Horațiu is reputed for his cutting edge and professional consultancy services to tenants, developers, and investors alike. Aside from his work in real estate, Horațiu is involved with several NGOs in Romania and is a member of the Aspen Institute, CoreNet, Club of Rome and Athens Club. His pleasure is to walk around Bucharest or the cities he is in, to feel the vibe and take calls during these moments. Other hobbies are basketball, cars, especially old cars, and fruits. However, when it comes to passions and challenges, growing offices and new departments rank first for the executive.


35

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Răzvan Gheorghiu-Testa este unul dintre fondatorii firmei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații și co-coordonator al departamentului de real estate din cadrul acestei firme. Are o experiență de peste 25 de ani în avocatură, cu specializări în real estate, drept comercial/fuziuni și achiziții, fiscalitate. Răzvan este fellow member în cadrul Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) și membru al board-ului RICS România. Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București, Răzvan a fost admis în Baroul București imediat după absolvire. Țuca Zbârcea & Asociații are o bază diversă de clienți, care include investitori și dezvoltatori, administratori de investiții și active, instituții financiare și bancare, investitori din domeniul energiei, importante lanțuri de retail, precum și companii din domeniul construcțiilor și infrastructurii. În ultimul an, firma a fost implicată într-o serie de tranzacții din domeniul imobiliar. Spre exemplu, echipa Țuca Zbârcea & Asociații a asistat Morgan Stanley Real Estate Investing în achiziția clădirii de birouri America House de la AEW. Totodată, avocații au asistat BRD - Groupe Société Générale în legătură cu acordarea a două împrumuturi de 22,5 milioane de euro către Speedwell pentru proiectele Argo Office Building și Record Park Residential. De asemenea, echipa firmei a asistat juridic Vodafone România în legătură cu toate aspectele de real estate ale fuziunii dintre Vodafone și UPC. În ceea ce privește pasiunile sale, Răzvan povestește că, în liceu, a cântat la tobe într-o trupă rock. În urmă cu mulți ani, la o aniversare, ceilalți asociați din cadrul firmei i-au făcut cadou un set de tobe, pe care exersează de fiecare dată când are ocazia. În prezent, această pasiune este dusă mai departe de Alex, cel mai mic dintre cei trei fii ai săi.

Răzvan Gheorghiu-Testa is one of the founding partners of law fi rm Țuca Zbârcea & Asociații and Co-Head of the Real Estate Practice Group. He has been practicing law for the past 25 years, focusing primarily on real estate, corporate/M&A and tax matters. He is a Fellow Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) and serves as Board Member of RICS Romania. A graduate of the Faculty of Law, Bucharest University, he joined the Bucharest Bar Association immediately after graduation. Țuca Zbârcea & Asociații has a diverse client base, which includes investors and developers, asset and property managers, financial institutions/banks, energy investors, major retailers, engineering, construction and infrastructure companies. In the past year, the law firm has worked on a series of deals in the property industry. For instance, it advised Morgan Stanley Real Estate Investing on the acquisition of America House from AEW. Elsewhere, the team worked with BRD - Groupe Société Générale on two credit facilities worth €22.5 million for Argo Office Building and Record Park Residential, developed by Speedwell. The team also advised Vodafone Romania in connection with all real estate related matters linked to the merger between Vodafone and UPC. Speaking about his hobbies, Răzvan says he used to play drums in a high school rock band. He got a set of drums from his partners as a birthday gift many years ago and keeps playing whenever he has the chance. Now, his son Alex, the youngest of his three boys, seems to be following in his footsteps. Răzvan is also passionate about food and really enjoys cooking for friends and family during their weekend retreats.

Răzvan este pasionat și de gastronomie, gătind cu plăcere pentru familie și prieteni în ieșirile de weekend.

RĂZVAN

GHEORGHIU-TESTA Partner, Co-Head of Real Estate Practice Group, Țuca Zbârcea & Asociații


36

ZIV GIGI Country Manager, GTC Romania

Ziv Gigi este country manager la GTC România din aprilie 2020, fiind și board member al GTC Bulgaria. S-a alăturat companiei în 2008, inițial ca director al departamentului financiar al GTC Bulgaria, fiind numit apoi CFO pentru GTC în Bulgaria și Serbia.

Ziv Gigi is Country Manager of GTC Romania since April 2020 and serves as Board Member in GTC Bulgaria. He joined the company in 2008 to lead the finance department of GTC in Bulgaria and shortly afterwards he was named CFO for GTC in Bulgaria and Serbia.

Ziv este un executiv financiar cu experiență vastă în toate ariile de management, finanțare, optimizare fiscală, listări la bursă, bugete și management financiar în companii private și publice din Israel și Europa. El și-a început cariera în cadrul E&Y și a lucrat pentru dezvoltatori din Cipru și Ungaria înainte de a se alătura echipei GTC.

Ziv is a financial executive with extensive experience in all aspects of management, financing, tax optimization, IPO’s, accounting, budgeting, and financial management in private and public companies in Israel and Europe. He started his career at E&Y and was subsequently working for other leading real estate developers in Cyprus and Hungary before joining GTC. Ziv is a Certifi ed Public Accountant (CPA) and a graduate of Tel Aviv University.

Ziv deține diploma de Certified Public Accountant (CPA), fiind absolvent al Universității din Tel Aviv. În 2020, GTC România a prelungit contractul de închiriere cu E.ON din City Gate pentru birourile cu suprafață de 4.150 mp. De asemenea, dezvoltatorul a extins un contract de închiriere pentru 9.356 mp cu KMG Rompetrol pentru încă cinci ani. Tranzacția a fost finalizată sub coordonarea lui Ziv și a companiei de active imobiliare CEE Estate. Pe plan local, GTC are în plan dezvoltarea City Rose Park, compus din trei clădiri de birouri cu suprafață de 50.000 mp.

One of the 2020 highlights for GTC Romania was the extension of E.ON’s lease in City Gate, Bucharest, for 4,150 sqm. Recently, the developer has successfully extended a lease agreement for 9,356 sqm with KMG Rompetrol for another fi ve years. The transaction was completed under the guidance of Ziv and CEE Estate, an asset management company. Locally, GTC plans to develop City Rose Park, comprising three offi ce buildings with a leasable area of 50,000 sqm. The project will be located in northern Bucharest, with easy access to Otopeni Airport.

La nivel de grup, portofoliul GTC a ajuns la valoarea de 2,1 miliarde de euro, în timp ce veniturile au totalizat 160 de milioane de euro în 2020. Rata de ocupare a clădirilor s-a menținut la 91%.

At group level, GTC’s portfolio reached €2.1 billion and total revenues were at €160 million in 2020. The occupancy rate for properties was steady at 91%.

Ziv consideră că timpul lucrează pentru el din perspectivă profesională, deoarece cu cât acumulează mai multă experiență în real estate, cu atât înțelege mai bine tendințele și ciclurile pieței. Același lucru este valabil și pentru yoga și meditație, pasiunile sale. Ziv mai adoră alpinismul, baschetul și jocurile trivia.

Ziv believes that time works in his favor professionally as the more years of experience he gets in real estate the better he understands the market trends and cycles. The same is valid for his passion for yoga and meditation. Ziv also likes mountaineering, basketball and trivia games.


38

YITZHAK HAGAG Co-Founder and Shareholder, Hagag Development Europe

Yitzhak Tzachi Hagag este cofondator și acționar al Hagag Development Europe, dar și președinte și cofondator al Hagag Group din Israel.

Yitzhak Tzachi Hagag is Co-Founder and shareholder of Hagag Development Europe, as well as the Chairman and Co-Founder of the Israel-based Hagag Group.

Pregătirea academică și cei peste 18 ani de experiență în real estate și piețele de achiziții l-au ajutat să găsească oportunități de investiții în economiile emergente. Executivul deține o diplomă de licență în Drept și Administrație, dar și un master în Drept.

His academic background together with his 18 years’ worth of experience in real estate and purchasing groups markets help him find investment opportunities in emerging markets. The executive holds a Bachelor of Arts (B.A.) in Law & Administration and a Master of Arts (M.A.) in Law.

Hagag Development Europe a intrat pe piața din România în anul 2015, devenind rapid unul dintre cei mai importanți jucători. Yitzhak spune că 2020 a fost un an atipic și incert, dar perioada a fost bună pentru companie. Hagag a livrat primul său proiect de birouri, H Victoriei 109, și și-a extins portofoliul cu o investiție de 10 milioane de euro în apropiere de Piața Universității – viitorul H Tudor Arghezi 21. Hagag este pregătit să demareze lucrările și la viitorul H Știrbei Palace, un monument istoric neoclasic aflat pe Calea Victoriei, nr. 107. Clădirea va fi modernizată și reintrodusă în circuitul comercial. Totodată, compania continuă dezvoltarea H Pipera Lake, H Victoriei 139 și H Eliade 9 Residence, investind peste 50 de milioane de euro până la acest moment. În 2021, Hagag Development Europe are un plan de achiziții de noi active imobiliare. Compania este implicată în achiziționarea, dezvoltarea și renovarea unor imobile și proiecte care implică mai mult de 200 de milioane de euro investiți în zonele de lux și de dezvoltare ale Bucureștiului. Hagag mizează pe potențialul ridicat al pieței imobiliare din Capitală, alegând dezvoltarea de proiecte în locații premium. În afara sferei profesionale, Yitzhak este un soț și tată iubitor. Îi place să călătorească prin lume, să admire arhitectura unică, să descopere noi culturi și locuri care îl inspiră pentru noi proiecte. Este un chef excelent și consideră gătitul o activitate creativă și relaxantă deopotrivă.

In 2015, Hagag Development Europe entered the Romanian market and soon became one of the most prominent players of the local real estate sector. Yitzhak says that 2020 was an atypical and uncertain year, but the period was good for the company. The company delivered its first offi ce project in Romania – H Victoriei 109 and it extended its local portfolio by adding a €10 million property investment located near University Square – the future H Tudor Arghezi 21. Hagag is prepared to start works on the future H Stirbei Palace - a priceless neoclassic historical monument located on 107 Calea Victoriei, which will be refurbished and destined to serve the commercial segment. The company successfully continues works on all its ongoing projects H Pipera Lake, H Victoriei 139, and H Eliade 9 Residence, investing more than €50 million in development activities to date. In 2021, Hagag Development Europe has a plan of signifi cant investments destined for the purchase of new assets alone. Outside work, Yitzhak is a loving husband and father. He enjoys travelling the world, admiring its unique architecture, discovering new cultures and places that inspire him to design and develop new projects. He is an excellent chef and sees cooking as both creative and relaxing.


39

2021 PROPERTY-FORUM.EU

David Hay este un investitor în active producătoare de venituri, dar și fondator și CEO al companiei ADD Value Management (AVM).

David Hay is a private investor in income producing assets and the founder and CEO of ADD Value Management (AVM).

David are o experiență întinsă pe mai bine de 30 de ani în dezvoltarea și managementul de birouri, locuințe și centre comerciale, lucrând pentru proiecte din Statele Unite ale Americii, Africa, Israel și Europa Centrală și de Est (CEE).

He has more than 30 years’ worth of experience in the development and management of offi ce, residential and shopping mall projects in the United States of America, Africa, Israel and Central and Eastern Europe (CEE).

CEO-ul deține o diplomă de licență (LLB) și master (LLM) în Drept de la Universitatea Buckingham din Marea Britanie.

The CEO holds a Bachelor of Laws (LLB) and a Master of Laws (LLM) from Buckingham University in the United Kingdom.

În ultimii 14 ani, David s-a concentrat pe regiunea CEE, activând în piețele din Cehia, Polonia, Ungaria și România. În această perioadă, și-a creat o rețea de conexiuni puternice cu instituții de finanțare, companii multinaționale, vânzători de proiecte și investitori.

During the last 14 years, David focused on the CEE region including the Czech Republic, Poland, Hungary and Romania, where he has vast connections with fi nancing institutions, multinational tenants, sellers, and investors.

În prezent, firma sa oferă servicii pentru investitori internaționali, gestionând managementul de portofoliu, managementul financiar, managementul de active, managementul de proprietăți și managementul de dezvoltare cu focus pe piața imobiliară din România.

His fi rm provides in-house services for international investors covering portfolio management, fi nancial management, asset management, property management and development management focusing on the real estate market in Romania.

AVM oferă servicii de management al activelor pentru proiectul de birouri America House, aflat în Piața Victoriei. Clădirea are o suprafață închiriabilă de 28.000 mp de spații de birouri și retail, fiind achiziționată într-un joint-venture de grupul bancar Morgan Stanley și David. CEO-ul susține că AVM analizează în permanență noi oportunități de investiții în segmentele de birouri și rezidențial focusat pe închiriere. Până în 2022, compania sa este implicată într-un proces de modernizare a clădirii America House, pentru care este bugetată o investiție de 6 milioane de euro. Principalele componente tehnice ale clădirii vor fi înlocuite, iar zona de recepții și spațiile comune vor avea un design nou. Lucrările de îmbunătățire vor include cele nouă lifturi ale clădirii, două lifturi de serviciu, sistemele de securitate și acces, infrastructura electrică și sistemul de management al clădirii (BMS).

At present, AVM provides asset management ser vices for the America House office project in Bucharest CBD, which was jointly acquired by Morgan Stanley and Hay. America House has 28,000 sqm of office and retail spaces in Victoriei Square. David says that AVM is constantly looking for new investments in offi ce and residential for rent. Throughout 2022, the company will roll out a €6 million investment program in refurbishing American House. This includes the replacement of the main technical components of the building and a refreshed design for reception lobbies and other common spaces. The upgrade works will cover all nine passenger elevators, two goods elevators, all turnstiles, the security and access control systems, the Building Management System (BMS), and the electrical infrastructure.

DAVID HAY Founder and CEO, ADD Value Management


40

CĂTĂLIN JALOBĂ Head of Real Estate Finance, BCR (Erste Group)

Cătălin Jalobă ocupă funcția de head of Real Estate Finance în cadrul BCR, parte din Erste Group.

Cătălin Jalobă is the Head of Real Estate Finance at BCR, part of of the Austrian Erste Group.

În BCR, Cătălin gestionează strategia locală pentru obținerea unui portofoliu de calitate. El are o experiență de peste 15 ani în sectorul imobiliar, cu expunere semnificativă în zona financiară, consultanță și expansiune. Executivul înțelege în detaliu particularitățile mediului de afaceri din România, dar și ale celui regional.

At BCR, Cătălin manages the local strategy, ensuring the creation of a high-quality portfolio.He has more than 15 years’ worth of experience in the property sector, with an extensive exposure to fields like finance, consultacy, and expansion. The executive has a strong knowledge of the local and regional business environment.

Cătălin a dovedit o putere foarte bună de adaptare la diverse structuri de afaceri, pornind de la companii antreprenoriale la multinaționale precum CBRE, JLL și OBI.

In his work, Cătălin has proven his ability to adapt to various business structures, ranging from entrepreneurial fi rms to multinational fi rms like CBRE, JLL and OBI.

Activitatea sa profesională este susținută de studiile academice, Cătălin deținând un MBA din partea Maastricht School of Management, dar și un master în Drept Internațional.

BCR’s Head of Real Estate holds an MBA degree from the Maastricht School of Management and a Master’s Degree in International Law.

În ultimii ani, BCR a fost implicată în unele dintre cele mai mari tranzacții din România, cu focus pe finanțarea activelor de top. Banca și-a consolidat portofoliul diversificat cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro. Activitatea de finanțare a diviziei de real estate a crescut cu 7% în 2020 față de 2019. Cătălin a supervizat expansiunea operațiunilor imobiliare într-un mediu economic marcat de pandemie, găsind cu succes oportunități de creștere în industria de real estate.

In the last couple of years, BCR was involved in some of the biggest transactions in Romania and financed prime assets. It consolidated its diversified portfolio with a size estimated at €500 million. The bank’s real estate financing activity was up 7.0% year-on-year in 2020 compared to 2019. Cătălin has overseen an expansion of the real estate business in the pandemic economy, tapping into the growth potential of the local real estate sector.

În 2020, banca a înregistrat o creștere a activității de creditare, cu o contribuție notabilă din zona de real estate. În 2021, BCR va continua proiectele de parteneriat cu clienții pentru îmbunătățirea accelerată a activelor spre o piață matură cu atenție deosebită către beneficiarii finali. În prezent, proprietăți-cheie din toate segmentele imobiliare comerciale sunt incluse în fluxul de finanțare al BCR. În timpul său liber, Cătălin preferă să facă călătorii lungi cu motocicleta, fiind pasionat și de sporturi de sezon precum kitesurfing și snowboarding.

In 2020, the bank’s net profi t amounted to €168.3 million compared to €125 million in the previous year. BCR registered an increase of its lending business throughout the year, with a contribution from the real estate segment. In 2021, BCR will continue the projects in partnership with its clients for an accelerated improvement of the assets and towards a more mature market with strong care for its end benefi ciaries. Currently, key properties from all commercial segments are part of the fi nancing stream. In his free time, Cătălin enjoys long motorcycle trips and seasonal sports like kitesurfing and snowboarding.


41

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Doron Klein s-a alăturat echipei AFI Europe în 2008 și din 2011 ocupă funcția de CEO pentru operațiunile AFI Europe din Cehia, iar din 2018 conduce și echipa din România.

Doron Klein joined AFI Europe in 2008 and since 2011 he has served as CEO of AFI Europe’s operations in the Czech Republic. Starting 2018, he took over the CEO position of AFI Europe Romania as well.

Originar din Israel, Doron are o experiență de peste 20 de ani în piețele imobiliare din Europa Centrală și de Est, lucrând în majoritatea timpului din Cehia. Are un MBA de la University of New York din Praga și este fluent în limbile ebraică, engleză și cehă.

Originally from Israel, Doron has more than 20 years’ worth of experience operating in Central and Eastern European real estate markets, having been based in the Czech Republic for most of that time. He has an MBA degree from the University of New York in Prague, Czech Republic and he is fluent in Hebrew, English and Czech.

În anul 2020, compania a finalizat achiziția unui portofoliu de birouri în suprafață de 118.500 mp și cu o valoare de 290 de milioane de euro, în cea mai mare tranzacție încheiată anul trecut pe piața imobiliară locală. Totodată, AFI Europe România a livrat primul său complex rezidențial din piața locală, AFI City Bucureștii Noi, cu 190 de apartamente în faza I, în apropiere de stația de metrou Laminorului. O galerie comercială de 4.500 mp este dezvoltată lângă locuințe, urmând să ofere acces la spații de retail și alte servicii pentru rezidenți.

In 2020, the company closed the acquisition of a 118,500 sqm office portfolio marking the biggest office transaction on the market last year, valued at €290 million. Also in 2020, AFI Europe Romania delivered its first residential complex developed on the local market, AFI City Bucurestii Noi, with 190 apartments in Phase I, located next to Laminorului metro station. A 4,500 sqm GLA commercial gallery is now being developed which will provide the community with access to retail spaces and many additional services.

În octombrie 2020, compania a inaugurat AFI Brașov, un proiect mixt compus dintr-un centru comercial de 45.000 mp GLA și birourile AFI Park Brașov cu suprafață de 15.000 mp, în inima orașului. Proiectul a primit certificarea verde LEED Gold, fiind primul din România cu această performanță. În aprilie 2021, compania a demarat modernizarea zonelor comune din AFI Lakeview, în urma unei investiții de 1,6 milioane de euro. Totodată, dezvoltatorul lucrează la procesul de rebranding al clădirilor de birouri cumpărate în 2020. Faza II a AFI Tech Park, parte din proiectul în suprafață totală de 70.000 mp GLA, este acum în dezvoltare. În perioada următoare, compania va îmbunătăți și dezvolta portofoliul care include aproximativ 170.000 mp de spații de retail și circa 300.000 mp de birouri, prin dezvoltarea portofoliului de terenuri existent și potențiale achiziții.

In October 2020, the company inaugurated AFI Brasov, a mixed-use project combining a 45,000 sqm GLA shopping centre with 15,000 sqm GLA of office space (AFI Park Brasov) in the heart of Brașov. The project received the LEED Gold green certification, being the first mixed-use project in the country to be awarded such recognition. In April 2021, the company started the refurbishment of AFI Lakeview’s common areas following an investment of €1.6 million. Also, it is in the process of rebranding all the office buildings acquired last year. Phase II of the AFI Tech Park office building, part of a 70,000 sqm GLA office park, is now under development. Over the next period, the company will continue to improve and grow its portfolio which currently stands at ca. 170,000 sqm of retail space and ca. 300,000 sqm of office space; both by advancing the development plan on its existing land portfolio as well as through potential acquisitions.

DORON KLEIN CEO, AFI Europe Romania & Czech Republic


42

IVAN LOKERE CEO, Alinso Group

Ivan Lokere este CEO al Alinso Group, funcție din care se ocupă de strategia corporativă, dezvoltarea afacerilor și atragerea celor mai buni specialiști și parteneri. A urmat studii în inginerie, management și finanțe, având peste 25 de ani de experiență în industrii variate. Expertiza lui Ivan în real estate, dezvoltarea infrastructurii, producție și private equity i-a creat fundamentul pentru a conduce și dezvolta companii către profi tabilitate sustenabilă care asigură starea de bine a comunităților. Cu peste 500.000 mp închiriați și un portofoliu de terenuri de 1,5 milioane mp pentru dezvoltări viitoare, Alinso Group are o expunere importantă ca dezvoltator și operator de spații imobiliare. În 2020, grupul a finalizat noi spații în PWP Bucharest North și Gembloux Parc. În acest an, compania va investi în Tech Lane Ghent, în proiecte de tip build-to-suit (BTS) pentru companii internaționale, dar și în câteva ansambluri rezidențiale.

Ivan Lokere is the CEO of ALINSO GROUP. He focuses on corporate strategy, business development and inspiring and attracting the best staff members and business partners. He has Master’s degrees in engineering, management and finance and over 25 years of experience in various industries. Ivan’s expertise in real estate and infrastructure development, manufacturing, and private equity form his foundation to lead and develop companies towards sustainably profi table successes, contributing to the wellbeing of communities. With over 500,000 sqm of leased premises and more than 1.5 million sqm of land for potential development, Alinso Group has a significant footprint as a real estate developer and operator. In 2020, the group completed new developments in PWP – Bucharest North Park and Gembloux Parc. Some of the group’s investments for this year include Tech Lane Ghent, BTS projects for international companies and several residential projects.

Alinso deține deja câteva proiecte de tip BTS cu servicii integrate adresate companiilor cu structuri diferite, pornind de la cele mici la multinaționale. Grupul optimizează în mod constant portofoliul de clădiri în linie cu cerințele pieței și cele mai recente inovații tehnice, având ca priorități eficiența energetică, sustenabilitatea și starea de bine a utilizatorilor.

Alinso owns multiple BTS projects with integrated services for companies great and small. The group continuously optimizes its buildings in line with the market demands and the latest technical innovations, their top priorities being energy efficiency, sustainability and the wellbeing of the users.

Principiul lui Ivan în afaceri se rezumă la un cuvânt: încredere. Singura afacere bună este cea în care toate părțile implicate câștigă. Ivan este pasionat de noi tehnologii, arhitectură și orice poate îmbunătăți viața oamenilor. Și-a propus să integreze inovația în toate proiectele sale pentru a dezvolta comunități sustenabile pentru trai și afaceri. Se bazează pe puterea unei echipe talentate, capabilă să înțeleagă nevoile clienților și să realizeze proiecte de calitate prin intermediul celor mai bune tehnologii și oportunități din piață.

His business principle can be summarized in one word: trust. The only good business is a business where all stakeholders win. Ivan is passionate about new technologies, architecture, and everything that can improve people’s lives. He is dedicated to incorporate innovation in all his projects to build sustainable communities, for living and doing business. He capitalizes on the strength of a talented team, able to easily understand the clients’ needs and realize high-quality projects, making use of the best available technology and markets opportunities.


43

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Aurelia Luca are o experiență de peste 20 de ani în sectorul imobiliar și lucrează în cadrul Skanska din 2012.

Aurelia Luca has more than 20 years’ worth of experience in real estate and has been working at Skanska since 2012.

Aurelia a devenit managing director al Skanska Property România în anul 2018, iar din ianuarie 2020 ocupă funcția de vicepreședinte executiv operațiuni România. Un an mai târziu, a preluat și operațiunile din Ungaria.

Aurelia became Managing Director of Skanska Property Romania in 2018 and in January 2020 she became Executive Vice President Operations Romania. One year later she also took over the operations in Hungary.

Este absolventă a Universității din București și deține un masterat în Real Estate de la Academia de Studii Economice din București. A participat la stagii de pregătire în străinătate, care sunt incluse în programul de dezvoltare al executivilor Skanska, cum ar fi cursuri organizate de IMD - International Institute for Management Development (IMD Business School) și Ivey Business School - Western University.

She graduated from the University of Bucharest and holds a Master’s degree in Real Estate from the Bucharest University of Economic Studies. Her training also includes specializations abroad, which are part of the executive development programs in Skanska, such as the IMD - International Institute for Management Development (IMD Business School) and the Ivey Business School - Western University .

Chiar și în condiții de pandemie, compania a vândut clădirile de birouri Campus 6.2 și Campus 6.3 din București către S IMMO AG pentru 97 de milioane de euro. În plus, Campus 6.2 și Equilibrium 1 sunt primele clădiri de birouri din România care au obținut WELL Health & Safety Rating. Dezvoltatorul a reușit să-și prezinte spațiile de birouri într-un mod inovator, prin intermediul platformei de vizualizare interactivă 3D, dezvoltată printr-un parteneriat cu un startup local. Noua soluție este rezultatul unui hackathon PropTech organizat de Skanska în 2019 și a fost implementată în premieră în proiectul Equilibrium.

During the pandemic, the company sold the Campus 6.2 and Campus 6.3 office buildings, located in Bucharest, to S IMMO AG for €97 million. In addition, Campus 6.2 and Equilibrium 1 are the first office buildings in Romania to obtain the WELL Health & Safety Rating. The developer also made its office projects available in the virtual space due to a partnership with a local startup. The new real estate technology solution is the result of a PropTech hackathon organized by Skanska in 2019 and was implemented for the first time in the Equilibrium project.

Anul acesta, Skanska va continua activitatea pe șantierele sale. Campus 6.2 a fost livrat în primul trimestru din 2021, iar investițiile avansează pentru finalizarea întregului complex. Totodată, compania a demarat dezvoltarea celei de-a doua faze a proiectului Equilibrium. În afara sferei profesionale, Aurelia se relaxează făcând sport și călătorind. Se bucură de o carte bună și urmărește cu plăcere o piesă de teatru sau un film. Familia și prietenii sunt mereu parte din tot ce face.

This year, Skanska will continue activity on its building sites. Campus 6.2 was delivered in the first quarter of 2021 and investments will continue to deliver the whole complex. Meanwhile, Skanska has started the second phase of the Equilibrium project. Outside work, Aurelia relaxes by doing sports and travelling. She also enjoys a good book, play or movie. For her, family and friends are always part of everything.

AURELIA LUCA Executive Vice President Operations Hungary and Romania, Skanska


44

GEO MĂRGESCU Co-Founder & CEO, Forte Partners

Geo Mărgescu este cofondatorul Forte Partners, compania creată în anul 2014, și ocupă în prezent funcția de CEO.

Geo Mărgescu co-founded real estate developer Forte Partners in 2014 and currently serves as CEO of the company.

Are o experiență de peste 20 de ani în dezvoltare imobiliară, fiind specializat în management și construcții. Geo a dezvoltat o serie de clădiri de birouri emblematice și proiecte rezidențiale în România, care au fost recunoscute și premiate la nivel internațional.

He has a track record of developing landmark real estate projects with over 20 years of experience specializing in development management and construction. Geo has developed several landmark office and residential projects in Romania, which have been recognized and awarded internationally.

Portofoliul Forte Partners aflat în dezvoltare are o valoare de peste 200 de milioane de euro în segmentele de birouri și locuințe. Acesta se adaugă la proiectele finalizate, cu o valoare de aproximativ 250 de milioane de euro.

Forte Partner’s portfolio under development totals more than €200 million in office and residential segments. It adds to the delivered projects that have a value of around €250 million.

În 2020, Forte Partners a continuat lucrările la proiectele de birouri Millo, cu suprafața de 9.600 mp, și Tandem, care include 21.000 mp închiriabili. Cele două clădiri sunt integrate în Sector Zero, inițiativa premium marca Forte Partners în segmentul clădirilor de birouri din centrul Bucureștiului. Într-o altă zonă, compania a continuat dezvoltarea U•Center, complexul de birouri de 33.000 mp. În primul trimestru din 2020, compania a livrat ultima fază – The Bridge 3 – din proiectul achiziționat de Dedeman. În noiembrie 2020, Forte Partners a livrat integral proiectul rezidențial Aviației Park în nordul Bucureștiului. În 2021, compania va finaliza lucrările de construcție la Millo și prima fază din U•Center. Dezvoltatorul se va concentra pe respectarea planului de dezvoltare pentru toate investițiile în derulare. Forte Partners și Parking Spotter din Cluj-Napoca au lansat recent soluția SpotUS.Space. Aceasta este o platformă digitală care susține gestionarea resurselor birourilor pornind de la parcări la rezervarea spațiilor de lucru. Proiectul reflectă viziunea Forte Partners de digitalizare a operațiunilor.

In 2020, Forte Partners successfully continued its ongoing office projects: Millo, a 9.600 sqm GLA office building and Tandem, consisting of 21.000 sqm GLA. The two buildings are part of Sector Zero, a premium initiative in the office real estate category, signed and developed by Forte Partners in the centre of Bucharest. In a different area, the company continued the development of U•Center, the office complex with 33,000 sqm of leasable space. The Bridge 3 office project was delivered and exited by the company in the first quarter of 2020. In November 2020, the developer fully delivered the Aviației Park residential project in northern Bucharest. In 2021, the company will finish the construction of Millo and phase one of U•Center and is also focusing on delivering its remaining projects by the established timeline. Forte Partners and Cluj-based company Parking Spotter have recently launched SpotUS.Space. This is a digital platform that helps the management of office building resources ranging from parking to desk reservations.


46

CODRIN MATEI Managing Partner, Head of Capital Markets, Crosspoint Real Estate

Codrin Matei este cofondator și managing partner al firmei de consultanță imobiliară Crosspoint Real Estate. Fondată în anul 2005, compania este asociatul internațional al Savills în România.

Codrin Matei is the Co-Founder and Managing Partner of real estate consultancy firm Crosspoint Real Estate. The firm, founded in 2005, is an international associate of Savills in Romania.

Codrin ocupă în prezent funcția de head of Capital Markets în cadrul Crosspoint Real Estate, lucrând cu clienții internaționali. A fost implicat în unele dintre cele mai mari tranzacții imobiliare din România în ultimii ani, cum ar fi vânzarea clădirii de birouri Day Tower către Corporate Finance House Group în 2019.

Codrin is currently working as Head of Capital Markets at Crosspoint Real Estate, handling international clients. He was involved in some of the biggest deals on the local market in recent years such as the sale of The Day Tower offi ce building in 2019 to the Corporate Finance House Group.

În 2020, Codrin și echipa Crosspoint s-au implicat în vânzarea platformei IMGB, cu o suprafață de 540.000 mp, către SIF Banat-Crișana. Totodată, compania a asistat Hornbach în cea mai mare achiziție de teren din regiune, precum și Weisenburger în cea mai mare tranzacție a sa în România.

In 2020, Codrin and the Crosspoint team were involved in the sale of the IMGB platform with 540,000 sqms of land to SIF Banat-Crișana. Crosspoint Real Estate also assisted Hornbach’s largest land acquisition in the region, as well as the biggest Weisenburger deal in Romania.

Anul acesta a debutat cu semnarea unei tranzacții de vânzare a unui centru comercial dintr-un oraș secundar, pentru o valoare apropiată de 10 milioane de euro.

This year, the company started by signing a transaction in the retail area for the sale of a shopping centre in a secondary city, with a transaction value close to €10 million.

Codrin este un consultant de investiții certificat și deține o diplomă în Corporate Finance din partea London Business School. Înainte de a fonda Crosspoint Real Estate, a lucrat pentru BRD - Groupe Société Générale, unde a gestionat un portofoliu de clienți corporativi și persoane fizice cu averi mari.

Codrin is a certifi ed investment consultant and holds a certifi cation from London Business School in Corporate Finance. Before founding Crosspoint Real Estate, he worked for BRD – Groupe Société Générale, covering corporate and high-income individual clients.

În 2021, Codrin plănuiește să crească echipa companiei, cu focus pe piețele de industrial, rezidențial și investiții. Obiectivul Crosspoint Real Estate este menținerea poziției de top pe piața tranzacțiilor cu terenuri și consolidarea poziției pe piața de consultanță. Anul acesta, firma vrea să revină la rezultatele financiare din 2019, înainte de debutul pandemiei.

In 2021, Codrin aims to grow the team, with a focus on the industrial, residential and investment markets. Crosspoint Real Estate’s objective is to maintain its leading position in the land transactions market and to remain an infl uential player in the consultancy fi eld. The agency wants this year’s fi nancial results to match those of 2019, before the onset of the pandemic.

Fiind tatăl a doi băieți, lui Codrin îi place să petreacă timp împreună cu ei. Preferă să-și păstreze viața privată departe de ochii publicului, este pasionat de sporturile de iarnă și are un stil de viață sănătos.

As a father of two boys, Codrin likes to spend a lot of time with them. He keeps his personal life private, but he enjoys winter sports and a healthy lifestyle.


47

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Mauricio Mesa Gomez este directorul general al Cordia România și Spania, fiind și membru în Consiliul Director al Cordia.

Mauricio Mesa Gomez is the General Director of Cordia Romania and Spain, also serving as a member in Cordia’s Board of Directors.

Născut în Spania, Mauricio este absolvent de Drept în cadrul Universității din Navarra, cu specializare în imobiliare. Experiența sa pe piața din Europa de Est s-a acumulat începând cu februarie 2006. În parteneriat cu un grup de investitori, a administrat multiple investiții în Bulgaria, inclusiv acorduri joint-venture pentru două proiecte majore în Bansko. În anul 2007, Mauricio Mesa Gomez a preluat postul de general manager al Hercesa România și Bulgaria, iar în 2016 s-a alăturat dezvoltatorului imobiliar Cordia, parte a Futureal Group.

Born in Spain, Mauricio is a law graduate from Navarra University, with a specialization in real estate. His experience in Eastern Europe started back in February 2006, partnering with a group of investors, and managing their investments in Bulgaria. There, he has successfully closed joint-venture agreements for two important complexes in Bansko. After eight years as General Manager for Hercesa Romania and Bulgaria, he joined Cordia, part of Futureal Group, in 2016.

În prezent, Cordia România dezvoltă ansamblul rezidențial Parcului20. Aflat în nordul Bucureștiului, zona Expoziției, proiectul cuprinde 485 de apartamente. Prima fază a fost livrată, iar lucrările la a doua fază au început în noiembrie 2020. Parcului20 este dezvoltat pe un teren de 15.000 mp. Toate apartamentele vor avea sisteme smart home pentru securitate și eficiență energetică. În plus, rezidenții vor avea acces la o grădină privată de peste 3.000 mp.

At present, Cordia Romania is developing the Parcului20 residential project. Located in the Expoziției area, northern Bucharest, the project will include 485 apartments. The first phase of the project is finalized, and construction works on the second phase started in November 2020. Parcului20 is developed on a plot of landt of 15,000 sqm. All the apartments will be fi tted with smart home systems for security and energy effi ciency. In addition, residents will have access to a private garden spanning more than 3,000 sqm.

În 2021, dezvoltatorul intenționează să lanseze un nou proiect cu 800 de apartamente în nordul Capitalei. Compania are un portofoliu de terenuri în nordul orașului care va susține planurile de dezvoltare a peste 2.000 de locuințe în categoria medium și medium-high.

In 2021, the developer will launch another residential project in northern Bucharest with 800 apartments. The company has a portfolio of plots of land in the north side of the Romanian capital to sustain its development pipeline of more than 2,000 apartments targeting medium and medium-high segments.

În Spania, Cordia dezvoltă Jade Tower, un complex rezidențial cu 116 apartamente de lux și penthouse-uri, aflat în Fuengirola, chiar în centrul Costa del Sol. Dezvoltatorul a obținut autorizațiile pentru proiect în noiembrie 2020.

In Spain, Cordia is developing Jade Tower, a residential project comprising 116 luxury apartments and penthouses located in Fuengirola, at the heart of Costa del Sol. The developer obtained the building permit for this project in November 2020.

Vorbind despre pasiunile sale, Mauricio spune că a crescut lângă mare, așa că este pasionat de kitesurfing. Totodată, îi place să meargă și la munte să schieze.

Speaking about his passions, the executive says that he grew up by the sea, so he enjoys kite surfing. However, he also loves going to the mountains and skiing.

MAURICIO MESA GOMEZ CEO, Cordia Romania and Spain


48

CRISTINA MIHĂILĂ Country Representative for Romania, Sonae Sierra

Cu o experiență de peste două decenii în domeniul juridic și în management, Cristina Mihăilă este reprezentantul în România al grupului imobiliar Sonae Sierra, ocupând în același timp și funcția de director juridic în cadrul diviziei de Management al Proprietăților pentru întregul grup.

With more than 20 years’ worth of experience in the legal area and in management, Cristina Mihăilă is the Country Representative of Sonae Sierra in Romania, as well as Head of Legal, Property Management for the entire Sonae Sierra group.

Membră a Baroului Iași din 2002, Cristina este licențiată în Drept și dispune de o serie de certificări superioare. În 2008 s-a alăturat Sonae Sierra în poziția de director juridic pentru România, iar în 2012 a devenit director juridic adjunct în cadrul diviziei de Management al Proprietăților Sonae Sierra, incluzând în aria sa de responsabilități Africa și Europa de Est.

Member of the Iași Bar since 2002, Cristina holds a Law Degree and several post-graduate certifications. In 2008, Cristina joined Sonae Sierra as Legal Manager for Romania, and in 2012 she was appointed Deputy Head of Legal for Property Management, Sonae Sierra, extending her responsibilities to Africa and Eastern Europe.

În 2018, Cristina a devenit director juridic pentru întreaga divizie de Management al Proprietăților Sonae Sierra, calitate în care coordonează la nivel global activitatea departamentelor juridice din diversele țări în care compania activează. Recent, ea a fost împuternicită să reprezinte compania în cadrul grupului juridic al ECSP (Consiliul European al Centrelor Comerciale). În cealaltă calitate a sa, de reprezentant Sonae Sierra în România, Cristina supervizează activitatea operațională a companiei pe plan local și gestionează relațiile cu diverșii parteneri actuali sau potențiali din piață, unul dintre scopurile companiei fiind să aibă o amprentă pozitivă asupra mediului urban local. În 2020, Sonae Sierra a intrat într-un parteneriat strategic pentru șase centre comerciale cu o valoare de piață care depășește 3 miliarde de euro. De asemenea, împreună cu Bankinter, a lansat ORES Portugal, o companie de investiții imobiliare listată pe Euronext Access din Lisabona. Recent, Sonae Sierra a lansat noul brand Reify., pe zona de servicii de dezvoltare. În timpul liber, Cristina se relaxează făcând sport și activități în natură. Ea participă și la maratoane în scop caritabil, activitate care îi permite să ajute comunitatea, dar și să se mențină în formă. Totodată, este pasionată de călătorii, din dorința de a experimenta noi culturi și medii cât mai diverse.

In 2018, Cristina became the Head of Legal, Property Management at Sonae Sierra, in which capacity she is coordinating the activity of all legal departments in the various countries where the company is present. Recently, she was also appointed to represent Sonae Sierra in the legal work group of ECSP (European Council of Shopping Places). As Sonae Sierra’s Country Representative, Cristina oversees the company’s operation in Romania and engages the different stakeholders and the market in general, as one of the goals of the company is to be a positive mark on the Romanian urban landscape. In 2020, the company formed a new strategic joint venture comprising six flagship Iberian shopping centres with a total gross asset value of above €3.0 billion. Together with Bankinter, Sonae Sierra also launched ORES Portugal, a Real Estate Investment and Asset Management Company admitted to Euronext Access Lisbon. Recently, the company created Reify., a new brand of Sierra Development Services. In her spare time, Cristina enjoys going to the gym and doing outdoor sports activities, where she regularly partakes in charity runs in Romania in order to help the community and to stay healthy. She is a regular traveller, both in Europe and globally, out of her passion for experiencing new cultures and environments.


49

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Alex Morar este CEO al NEPI Rockcastle, cel mai important investitor, dezvoltator şi operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (CEE).

Alex Morar is the CEO of NEPI Rockcastle, the owner and operator of shopping centres in Central and Eastern Europe (CEE).

Alex și-a început cariera la Julius Baer Investment Bank din New York, iar ulterior, a făcut parte din echipa Deloitte România, unde s-a ocupat de tranzacții de M&A.

Alex began his career at Julius Baer Investment Bank in New York and later joined the financial advisory practice of Deloitte Romania, working on large projects and M&A transactions.

S-a alăturat grupului NEPI încă de la fondare, în anul 2007, unde în prima etapă a gestionat activitățile operaționale și de raportare. Ulterior, a preluat conducerea programului de investiții NEPI în regiunea CEE. Alex a fost numit director executiv în 2013, iar în august 2015 a devenit CEO. Fuziunea grupului NEPI cu Rockcastle, din 2017, a consolidat poziția competitivă în CEE, prin accesul la piața din Polonia.

He joined NEPI upon its founding in 2007 and was initially involved in operational and reporting activities. He later assumed leadership of NEPI’s investment programme throughout CEE. He was appointed Executive Director in 2013 and Chief Executive Offi cer in August 2015. NEPI’s merger with Rockcastle in 2017 further consolidated the competitive position in CEE by accessing the large Polish market.

În anul 2020, compania a inaugurat cel de-al 20-lea centru comercial din România, în Târgu Mureș. În același timp, grupul a finalizat lucrări de extindere și modernizare și a deschis un nou cinema în Shopping City Buzău. Aproximativ 7.000 mp de spații de retail au fost modernizați în Brăila Mall și în Forum Liberec Shopping Centre din Cehia. De asemenea, și alte centre comerciale importante din portofoliu și-au extins rețeaua de chiriași, concomitent cu derularea unor proiecte de modernizare. În vara anului 2020, NEPI Rockcastle a vândut portofoliul de clădiri de birouri din România, tranzacția fiind evaluată la 307 milioane de euro.

In 2020, the company opened its 20th Romanian shopping centre in Târgu Mureș. Furthermore, the group completed the extension and refurbishment works including a new outdoor terrace and a six-screen cinema in Shopping City Buzău. Some 7,000 sqm of retail spaces were modernized in Brăila Mall and in the Czech Forum Liberec Shopping Centre. Other major shopping centres across the group welcomed new tenants and refurbished several retail spaces. In the summer of 2020, NEPI Rockcastle exited the Romanian office sector in a transaction valued at €307 million.

Pentru acest an, planul lui Alex și al echipei de management este de a consolida ecosistemul de retail și de a oferi experiențe de shopping și divertisment inedite și sigure, în toate centrele comerciale din regiune.

In 2021, Alex and his management team are focusing on re-stabilizing the retail ecosystem and off ering clients a refreshed and safe shopping and entertainment experience in all their projects.

În timpul liber, Alex se bucură de activitățile sportive în natură, drumețiile, schiul sau ciclismul fiind printre hobby-urile sale preferate. Mai mult, pasiunea sa pentru diverse sporturi nautice este motivul pentru care i-ar plăcea să se mute cândva într-o zonă cu plajă.

In his spare time, Alex enjoys the outdoors, with hiking, skiing, or biking among his favourite activities. Moreover, his passion for various water sports may be a reason why he would love to move to the beach one day.

Alex vorbește deseori despre hobby-urile sale și își încurajează echipa să aibă un stil de viață sănătos și în afara programului de lucru, să găsească activități care îi inspiră, reduc stresul și sporesc calitatea vieții.

Alex often talks about his hobbies and encourages his team to have a healthy lifestyle outside work, to find activities that challenge their inspiration, reduce stress, and reinforce their quality of life.

ALEX MORAR CEO, NEPI Rockcastle


50

LUIZA MORARU Head of Property Management CEE, CBRE

Luiza Moraru ocupă funcția de head of Property Management pentru Europa Centrală și de Est (CEE) în cadrul CBRE din 2018. Compania de consultanță imobiliară administrează 9 milioane mp de spații comerciale, industriale și de birouri în această regiune.

Luiza Moraru has been Head of the Property Management division for Central and Eastern Europe (CEE) of CBRE since 2018. The real estate consultancy agency manages nine million sqm of retail, industrial and offi ce spaces in this region.

Luiza este în echipa CBRE de 18 ani și consideră că nivelul serviciilor firmei este dat de calitatea oamenilor săi. Ea se asigură că echipa are o platformă eficientă și instrumente de ultimă generație pentru creștere și furnizarea unui serviciu excepțional clienților CBRE.

She has been working at CBRE for 18 years and believes that the quality of the agency’s services is the quality of its people. Her responsibility remains to ensure that the team has an efficient platform and state-of-the-art tools to strive, grow and deliver an exceptional service to CBRE clients.

În calitate de manager al CBRE Retail Agency din 2003, Luiza a lucrat cu toți marii jucători de pe piață, cu rol decisiv în tranzacțiile de investiții și mandatele de reprezentare în leasing.

As manager of CBRE Retail Agency since 2003, Luiza has worked with all the major players on the market and her actions were decisive for investment transactions and leasing representation mandates.

În 2013, Luiza și echipa ei au lansat divizia de administrare a proprietăților în România, care a devenit curând liderul pieței, cu peste 850.000 mp în administrare la acest moment.

In 2013, Luiza and her team launched the Property Management division in Romania, which soon became the market leader, with over 850,000 sqm under management at present.

În 2020, echipa de Property Management din cadrul CBRE a sprijinit clienții din segmentele office și retail. A dezvoltat planuri și protocoale, oferind consiliere cu privire la modul de regândire, redeschidere și reocupare a clădirilor și spațiilor chiriașilor din interiorul acestora.

In 2020, the Property Management team of CBRE supported office and retail clients, developing plans and protocols, creating leading practices, and advising on how to rethink, reopen, and re-enter buildings and the tenant spaces within them.

CBRE România și-a extins portofoliul administrat cu noi proiecte de birouri și retail, atât în București, cât și în orașele regionale. Pentru acest an, compania se concentrează pe extinderea echipei sale, în special pe departamentele de leasing și administrare a proprietăților. CBRE este unul dintre jucătorii-cheie pe piața de consultanță imobiliară din România, oferind o gamă largă de servicii integrate în sectorul imobiliar comercial.

CBRE Romania expanded its managed portfolio with new office and retail projects, both in Bucharest and regional cities. For this year, the company’s focus is on expanding its team, especially on leasing and property management departments. CBRE is one of the key players in the Romanian property consulting market, offering a range of integrated services in the commercial real estate sector.

Luiza este pasionată de jocurile de echipă, de călătorii și este o povestitoare înnăscută. Hobby-urile ei sunt alergarea de dimineață, yoga și poveștile inspiraționale.

Luiza is passionate about team games, travelling and storytelling. Her hobbies are morning running, yoga and good stories about the people fighting for their beliefs.


51

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Antoniu Panait este managing director al Vastint România din 2009 și are o experiență profesională de peste 12 ani, dobândită mai ales în real estate.

Antoniu Panait has been the Managing Director of Vastint Romania since 2009 and has more than 12 years’ worth of experience, mainly in real estate.

Cu o bază puternică susținută de studii în domeniul juridic, preluând diverse responsabilități operaționale cum ar fi administrarea portofoliilor complexe și evaluarea oportunităților de investiții, Antoniu a fost numit în fruntea Vastint România când avea 31 de ani.

With a strong foundation, built on legal studies, embracing diverse operational responsibilities including administrating complex portfolios and evaluating investment opportunities, he took the helm at Vastint Romania when he was 31 years old.

În prezent, executivul gestionează proiectele dezvoltatorului din București. Printre acestea se numără Timpuri Noi Square (TNS), care însumează deja peste 50.000 mp de birouri și spații de retail. Compania va demara lucrările la faza a doua a proiectului.

Antoniu oversees Vastint Romania’s major projects in Bucharest, including Timpuri Noi Square (TNS), that has more than 50,000 sqm gross built area of office and retail. At present, the company is preparing for the start of Phase 2 of the project.

TNS este dezvoltat în centrul orașului, pe Splaiul Unirii, lângă stația de metrou Timpuri Noi. Proiectul are conexiuni foarte bune cu transportul public, având în proximitate centre educaționale, spitale, zone comerciale, parcurile Carol, Tineretului și Văcărești, bănci și alte hub-uri administrative.

TNS is located in the city centre, along Splaiul Unirii, just across the street from the Timpuri Noi subway station. It boasts highly convenient public transport connections, educational centres, hospitals, shopping centres, Carol & Tineretului Parks, Văcărești Nature Park, banks and further administrative hubs.

Totodată, Vastint a finalizat Business Garden Bucharest, care include 43.000 mp de spații de birouri și retail. Proiectul este localizat în zona de centru-vest a Bucureștiului, la intersecția dintre Calea Plevnei și pasajul Basarab, în apropiere de Carrefour Orhideea Shopping Gallery.

Meanwhile, Vastint delivered its second project, Business Garden Bucharest with 43,000 sqm of class A office and retail space. It is located in the central-western Bucharest business district, at the junction of Calea Plevnei and Basarab overpass, close to the well-established Carrefour Orhideea Shopping Gallery.

Vastint mai are în portofoliu un teren de 48 de hectare în Sisești, unde are în plan dezvoltarea unui proiect mixt, cu o componentă rezidențială semnificativă. Compania mizează pe potențialul de creștere al pieței imobiliare din București, având și misiunea de a reda orașului anumite zone ignorate până în prezent. Când nu este la birou, Antoniu practică ciclismul, scufundările și navigația. A fost atras mereu de sporturi, în special de cele nautice.

Vastint also owns a 48-hectare site in the Sisești area, in the North part of Bucharest, where it plans to develop a mixed-use project, with a strong residential component. When out of the office, Antoniu enjoys cycling, diving, and sailing. He has always been attracted to sports, especially water-related activities.

ANTONIU PANAIT Managing Director, Vastint Romania


52

SÎNZIANA PARDHAN Managing Director, P3 Romania

Sînziana Pardhan este managing director al P3 România, investitor, manager și dezvoltator de proiecte industriale și de logistică.

Sînziana Pardhan is the Managing Director of P3 Romania, the investor, manager, and developer of warehouse properties.

Sînziana a activat în ultimii 13 ani în sectorul imobiliar. A gestionat proiecte de investiții, achiziții și vânzări în cadrul firmei de consultanță imobiliară Colliers, colaborând cu SOPOLEC și Romania Green Building Council. Totodată, a fost implicată în proiecte de consultanță ale Departamentului de Comerț al Statelor Unite ale Americii (Central and Eastern European Business Information Centre), lucrând pentru Consiliul de Competitivitate Economică al Republicii Dominicane și Parteneriatul Global pentru Cunoaștere din Kuala Lumpur.

Sînziana has worked for the past 13 years in the real estate sector. She has managed investments, acquisitions, and sales within the real estate consultancy company Colliers, collaborating with SOPOLEC and the Romania Green Building Council. She carried out consulting projects with the US Department of Commerce (Central and Eastern European Business Information Centre), the Council for Economic Competitiveness of the Dominican Republic and The Global Knowledge Partnership (Kuala Lumpur, Malaysia).

Executivul deține o diplomă de licență în Finanțe și Bănci de la Academia de Studii Economice din București și un master în Business Internațional din partea Fletcher School of Law and Diplomacy, din cadrul Tufts University din Medford, Massachusetts.

The executive holds a Bachelor’s degree in Finance and Banking with the Academy of Economic Studies in Bucharest and a Master’s degree in International Business from Fletcher School of Law and Diplomacy at the Tufts University in Medford, Massachusetts.

Sînziana se află la conducerea P3 România din 2017. Alături de o echipă de 12 membri, gestionează operațiunile unuia dintre cele mai complexe parcuri logistice din București – P3 Bucharest A1. În 2020, P3 a închiriat aproximativ 220.000 mp de spații de depozitare și birouri – din care 55.000 mp au reprezentat contracte noi, iar 165.000 mp au fost prelungiri ale acordurilor existente. Compania a atras opt chiriași noi în P3 Bucharest A1 și a investit în facilități suplimentare pentru clienți.

Sînziana has been at the helm of P3 Romania since 2017. Alongside a team of 12 people, she manages the activity of the most complex logistics park in Bucharest: P3 Bucharest A1. In 2020, P3 leased out approximately 220,000 sqm of storage and offi ce space – of which 55,000 sqm were new contracts, while 165,000 sqm were for extensions of existing contracts. The company added eight tenants in its P3 Bucharest A1 project and invested in new amenities for clients.

În 2021, compania va continua să investească în diferențierea parcului P3 Bucharest A1, cu focus pe măsuri de sustenabilitate și eficiență energetică.

In 2021, P3 Bucharest A1 will be developed further with a strong focus on sustainability.

În afara zonei profesionale, Sînziana spune că este o persoană normală căreia îi plac lucrurile simple din viață. Petrece timp cu familia sa, citește și călătorește, fiind fascinată de cultura globală cu tradiții și stiluri de viață variate. Din când în când, se relaxează cu un proiect de olărit.

Outside the professional realm, Sînziana says that she enjoys the little things in life. She loves spending quality time with her family, reading and travelling. She is fascinated by global culture with its various traditions and lifestyles. From time to time, she takes to pottery, which she finds a deeply relaxing activity.


53

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Oana Partenie ocupă funcția de head of Property Management România la Ceres Management Services și este investment manager în cadrul Revetas Capital Advisors din mai 2020. Gestionează un portofoliu mixt de proiecte de birouri și retail cu suprafață de 60.000 mp și o valoare totală de 90 de milioane de euro. În prezent, este implicată într-o varietate de tranzacții, de la închirieri la identificarea oportunităților de investiții și vânzări.

Oana Partenie is Head of Property Management Romania at Ceres Management Services and has been Investment Manager of Revetas Capital Advisors since May 2020. She is managing a mixed portfolio of offi ce and retail projects that span approximately 60,000 sqm and have a cumulative value of €90 million. In her current role, she is involved in a variety of transactions from leasing to deal sourcing and exits.

Cu peste 11 ani de experiență în managementul proprietăților și activelor, Oana se concentrează pe segmentele de birouri și retail, acoperind toată gama de servicii. Anterior, a ocupat funcția de commercial manager la Equest Partners.

With over 11 years’ worth of experience in both property management and asset management, Oana is primarily focused on office and retail assets, covering the entire range of services. She has previously worked as Commercial Manager of Equest Partners.

Oana are o diplomă de licență în Managementul Afacerilor și un master în Relații Publice în Marketing din partea Academiei de Studii Economice din București. De-a lungul anului 2020, compania a implementat măsuri de siguranță superioare în toate proprietățile din portofoliu, pentru a menține sănătatea și siguranța chiriașilor, furnizorilor de servicii și angajaților săi. În ciuda provocărilor, Revetas a reușit să asigure prelungiri de contract pentru 27.800 mp de spații de birouri și retail în proiecte din România, pentru prelungiri contractuale cuprinse între 5 și 20 de ani. În acest an, accentul este pus pe crearea unui mediu de lucru nu doar sigur, ci și modern, orientat către comunitate, cu spații de lucru flexibile și zone comune dinamice. Investițiile vor îmbunătăți starea de bine a angajaților și vor oferi opțiuni suplimentare pentru muncă și relaxare. Concomitent, compania își va folosi experiența acumulată pe parcursul multiplelor cicluri economice pentru a menține valoarea activelor de investiții în beneficiul investitorilor săi. În timpul liber, Oana citește, călătorește și se relaxează practicând stand-up paddle boarding-ul.

Oana has a Bachelor’s degree in Business Management and a Master’s degree in Public Relations in Marketing from the Academy of Economic Studies in Bucharest. Throughout 2020, the company has deployed superior safety measures in all portfolio properties in a bid to maintain the health and safety of its tenants, service providers and employees. Despite the challenges, Revetas has managed to secure contract extensions for 27,800 sqm of office and retail spaces for Romania-based projects, for 5 up to 20 years prolongations. This year, the focus is on creating not only a safe but a modern, community-focused working environment, with flexible workstations and the activation of common areas. The investments will provide improved wellbeing of the employees and additional options for work and relaxation. The company will simultaneously leverage its experience of multiple business cycles to preserve the value of the assets under investment advisory on behalf of its investors. In her spare time, Oana is an avid reader and enjoys travelling and stand-up paddle boarding.

OANA PARTENIE Head of Property Management Romania, Ceres Management Services


54

SILVIANA PETRE BADEA Managing Director, JLL Romania

Silviana Petre Badea ocupă funcția de managing director al companiei de consultanță imobiliară JLL România din 2017. Are peste 15 ani de experiență profesională și înainte de a se alătura echipei JLL, în anul 2015, a lucrat pentru Colliers. Silviana este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, având o diplomă de licență în Bănci și Piețe de Capital. Are specializări în managementul tranzacțiilor și activelor, în investiții și dezvoltare, management de proiect, închirieri și finanțări pentru toate tipurile de proprietăți. Din momentul intrării în echipa JLL, Silviana a asistat un portofoliu complex de clienți printre care se află GLL, Argo, Revetas, Mapletree, PPF, Cefin, Bluehouse, Prologis și Logicor. De-a lungul carierei sale, a fost implicată în tranzacții cu o valoare totală de peste 1 miliard de euro. În 2020, JLL și-a consolidat poziția pe piața imobiliară din România, înregistrând creșteri pe toate liniile de business, respectiv investiții, birouri, închirieri de spații industriale. Această performanță a fost posibilă pe de o parte datorită evoluției foarte bune a departamentelor deja consolidate pe piața românească, dar și prin dezvoltarea și extinderea ofertei de servicii, respectiv cele destinate segmentului Living și divizia Tetris. Tetris este o subsidiară a JLL și este cel mai mare specialist din Europa în soluții Design+Build pentru spații de birouri, retail, hoteluri etc.

Silviana Petre Badea has been the Managing Director of real estate consultancy JLL Romania since 2017. She has more than 15 years’ worth of experience having worked for Colliers before joining JLL in 2015 as Head of Capital Markets. Silviana is a graduate of the Bucharest University of Economic Studies, with a Bachelor’s Degree in Banking & Capital Markets/ Stock Exchange. She is specialised in transaction management, asset management, investment and development, project management, leasing and finance for all property types. Since joining JLL, Silviana has advised clients like GLL, Argo, Revetas, Mapletree, PPF, Cefin, Bluehouse, Prologis and Logicor. In her career, Silviana has participated in deals totalling more than €1 billion. In 2020, JLL was able to consolidate its position in the Romanian property market, with growing business in investments, office and industrial leasing. The performance was driven by these established business lines and by expanding the firm’s range of services, developing the Living department and launching Tetris in Romania. Tetris is a subsidiary of JLL and is Europe’s leading Design+Build fi t-out specialist for business spaces.

Principalul obiectiv al JLL în România pentru acest an și pentru viitorul apropiat este consolidarea poziției de companie sustenabilă de servicii profesionale, capabilă să sprijine livrarea de spații optime, construcția de clădiri și dezvoltarea de orașe în care oamenii să se simtă bine.

JLL’s main objective for this year and the near future is to consolidate locally as a leading sustainable professional services company, capable of supporting the delivery of optimum spaces, buildings, and cities where people can thrive.

În afara sferei profesionale, Silviana are ca hobby principal cititul, pe care îl consideră o modalitate de a se relaxa în timp ce bea un pahar de vin. Familia ei are de câteva decenii o afacere în sectorul viticol din România. Ea spune că există întotdeauna ceva nou și interesant de aflat din istoria vinului, din cultură și de la oamenii care construiesc o astfel de afacere.

Outside work, Silviana says that reading is her hobby as she can relax and enjoy a glass of wine. In fact, her family has been in the wine business for a couple of decades. She says that there is always something new and interesting to find out about the wine’s history, the culture, and the people building such a business.


56

SORIN PREDA CEO, Global Vision

Sorin Preda a fondat Global Vision în anul 2004 și este CEO al companiei în prezent. Înainte de a pune bazele Global Vision, a fost top manager în industria telecom.

Sorin Preda founded real estate developer Global Vision in 2004 and is the CEO of the company. Before starting his own company, he was a top manager in the telecom industry.

Sorin coordonează o echipă de aproape 200 de specialiști în real estate care dezvoltă proiecte pentru companii active în zona de cercetare, producție și logistică.

Sorin manages a team of close to 200 real estate specialists to develop business projects for companies doing research, production and logistics.

În anul 2020, Global Vision a livrat peste 75.000 mp de spații logistice și industriale: primele unități din parcul de business de la Constanța și hub-ul logistic de la Chitila, de peste 20.000 mp fiecare. Totodată, echipa Global Vision a livrat la cheie două fabrici pentru doi dintre producătorii germani renumiți din segmentul automotive, ambele însumând 35.000 mp.

In 2020, Global Vision delivered over 75,000 sqm of industrial and logistics spaces. This includes the first warehouses in a Constanța-based business park and the logistics hub in Chitila with a leasable area of 20,000 sqm each. In addition, the company delivered two factories for German automotive firms, with an operational area of 35,000 sqm.

În total, anul acesta, compania investește peste 70 de milioane de euro în dezvoltarea a circa 120.000 mp și își consolidează rolul de platformă de investiții în România și CEE.

This year, Global Vision will invest over €70 million in the development of 120,000 sqm of spaces, thus consolidating its role as a platform for investments in Romania and the wider Central and Eastern European region.

În 2021, continuă extinderea proiectelor aflate în dezvoltare alături de partenerul strategic Globalworth: Chitila Logistics Hub – 52.000 mp, Constanța Business Park – 25.000 mp logistică, procesare și producție și 15.000 mp retail park, și Timișoara Industrial Park – 20.000 mp. De asemenea, Global Vision va dezvolta un centru de depozitare cu temperatură controlată în Pitești (5.000 mp) și un nou hub logistic, în proximitatea Capitalei, unde va investi 10 milioane de euro în teren și peste 50 de milioane de euro în clădiri.

Global Vision and Globalworth are jointly developing projects throughout this year. The partnership includes Chitila Logistics Hub – 52,000 sqm, Constanța Business Park – 25,000 sqm of logistics, processing and production spaces and 15,000 sqm for a retail park, and Timișoara Industrial Park – 20,000 sqm. The company will develop a storage facility with controlled temperature of 5,000 sqm in Pitești and a new logistics hub, close to Bucharest, where it will invest €10 million in the land and over €50 million in buildings.

Pasiunea lui Sorin pentru sport s-a tradus în participarea la numeroase competiții Ironman și antrenamente de triatlon. Este implicat în proiecte de voluntariat, educație și mentorat pentru tineri.

Sorin has a passion for sports and has competed in Ironman events. He is also involved in charity, education and mentorship projects.

Sorin este patron onorific al Hospice Casa Speranței. Totodată, este membru fondator al Family Business România, parte din FBN.

Sorin is an Honorary Patron of Hospice Casa Speranței and a Founding Member of Family Business Romania, part of FBN.


57

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Ion Rădulea este fondator și CEO al River Development, compania de dezvoltare imobiliară specializată pe proiecte mixte în București.

Ion Rădulea is the Founder and CEO of River Development, a real estate developer focused on mixed-use projects in Bucharest.

Ion și-a început cariera ca inginer de proiect în cadrul Semănătoarea, iar după șapte ani a creat MYO-O, un distribuitor de utilaje agricole. Ulterior, a achiziționat platforma industrială Semănătoarea de la stat, incluzând un teren de 43 de hectare.

Ion started his career as Project Engineer at Semănătoarea, and after a 7-year stint he founded MYO-O, a distribution business for agricultural machinery. Next, he purchased Semănătoarea industrial platform from the state, which included 43 hectares of land.

De la lansarea River Development în urmă cu 15 ani, a dezvoltat un portofoliu cu două proiecte majore în zona de centru-vest a Bucureștiului – Sema Parc, previzionat să acopere 1 milion mp, și The Light, cu o suprafață construită de 150.000 mp. River Development are peste 150.000 mp de birouri în portofoliu și a livrat peste 38.000 mp de spații noi de birouri, în ultimii doi ani, în cadrul Sema Parc. Clădirile Londra și Oslo, așteptate în ultimul trimestru din 2021, vor contribui la creșterea Sema Parc cu încă 31.500 mp de birouri. Toate proiectele dezvoltate sau aflate în lucru îndeplinesc standardul BREEAM pentru clădiri verzi și vizează scorul „Outstanding”. În proiectul The Light, River Development a livrat deja prima fază, clădirea The Light One, în suprafață de 21.653 mp. Recent, aceasta a fost vândută investitorului austriac UNIQA Group. Tranzacția este una dintre cele mai importante încheiate în sectorul imobiliar local în 2021.

Since launching River Development 15 years ago, he has built a strong portfolio of two major projects in centre-western Bucharest – Sema Parc which is set to have 1 million sqm of developed space and The Light with around 150,000 sqm of built area. River Development has over 150,000 sqm of office space in its portfolio and has delivered over 38,000 square metres in the last two years to the new class A buildings, within the Sema Parc project. The London and Oslo buildings, to be delivered in Q4 2021 will add another 31,500 square metres (leasable area) of class A offices within the Sema Parc project. All newly developed or under construction projects comply with BREEAM standards for green buildings and aim to achieve the “Outstanding” qualification.

Ansamblul The Light va avea o componentă solidă de birouri, însă dezvoltatorul are în plan și adăugarea unui complex rezidențial. Strategia de dezvoltare reflectă principiile companiei în ceea ce privește crearea ansamblurilor cu funcțiune mixtă.

In its second project in the portfolio – The Light, River Development has already delivered the first phase: The Light One, a Class A office building with a leasable area of 21,653 square metres. Recently, The Light One office building has been sold to Austrian investor UNIQA Group. The Light project will be focused on offices but will also include a residential component.

Ion este un familist care preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului.

Ion is a family-oriented person, and he likes to keep his private life away from the public eye.

ION RĂDULEA CEO & Founder, River Development


58

DIMITRIS RAPTIS CEO, Globalworth Group

Dimitris Raptis este CEO al Globalworth Group, cel mai mare investitor și dezvoltator pe segmentul de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE). Are peste 25 de ani de experiență în industriile de real estate și servicii financiare. A fost co-CEO al Globalworth între martie și decembrie 2020. Dimitris s-a alăturat companiei chiar din anul fondării, în 2012, ca Deputy CEO și Chief Investment Officer. Din aceste funcții s-a implicat în cele mai importante operațiuni, cu accent pe investiții și inițiativele de strângere de capital, gestionând în 2017 și extinderea Globalworth în Polonia. Compania a devenit cel mai mare investitor și proprietar de clădiri de birouri din CEE. Înainte de a intra în echipa Globalworth, Dimitris a lucrat 16 ani pentru Deutsche Bank, fiind membru senior al grupului de management al investițiilor în real estate din divizia de Asset and Wealth Management a băncii. Executivul are o diplomă de licență aprofundată (HONS) în Banking și Finanțe Internaționale de la Cass Business School, Londra. Pentru companie, anul acesta a fost marcat de dezvoltarea Globalworth Square, cea mai avansată clădire de birouri din perspectivă tehnologică. Cu această investiție, Globalworth creează un nou standard privind adaptabilitatea, starea de bine, sustenabilitatea și costurile reduse pentru chiriași. Principiile de dezvoltare au potențialul de a seta noile tendințe în piață datorită poziției de lider pe segmentul birourilor.

Dimitris Raptis is the CEO of Globalworth Group, a real estate institutional investor, developer, and asset manager active in Central and Eastern Europe (CEE). He has 25 years’ worth of experience in the fi nancial services and real estate industries. He was Globalworth’s Co-CEO between March and December 2020. He joined the Group when it was founded in 2012 as Deputy CEO and Chief Investment Officer. In this role, he was involved in most of the company’s activities, with primary responsibility for Globalworth’s investment and capital raising initiatives, and since 2017, in Globalworth Poland, the Group’s Polish business. The company has become the largest office investor and landlord in CEE. Before joining Globalworth, Dimitris spent 16 years in Deutsche Bank, most of them as a senior member of the real estate investment management group of Deutsche Bank’s Asset and Wealth Management division. Dimitris has a First Class (HONS) BSc in Banking and International Finance from Cass Business School, London. This year has been defined by Globalworth Square, the most technologically advanced office building in the Globalworth portfolio, currently under construction. With this project, the landlord is creating a new standard when it comes to responsiveness, wellbeing, sustainability, and reduced costs of occupancy.

Abordarea strategică și clară a grupului în contextul COVID-19 a generat o creștere echilibrată, cu majorarea veniturilor operaționale nete cu 6,5% la 157,3 milioane de euro și o valoare a portofoliului stabilă la 3 miliarde de euro.

The company’s clear strategic approach to the COVID-19 business recovery process has resulted in balanced growth, with a net operating income increased by 6.5% to €157.3 million and a total combined portfolio value which remained effectively unchanged at €3.0 billion.

În afara biroului, Dimitris își petrece timpul liber cu familia, călătorind, citind și făcând sport.

Outside the office, Dimitris spends his free time with his family, travelling, reading and doing sports.


60

LAVINIA IONIȚĂ RASMUSSEN Partner, NNDKP

Lavinia Ioniță Rasmussen este partener în cadrul practicii de tranzacții imobiliare a NNDKP, companie românească de servicii juridice și fi scale integrate.

Lavinia Ioniță Rasmussen is a Real Estate Partner at NNDKP, a Romanian provider of integrated legal and tax services.

Are peste 15 ani de experiență profesională, fiind specializată în tranzacții imobiliare, asocieri în participațiune, aspecte diverse legate de construcții și urbanism, negocieri contractuale și transferuri de business. Experiența sa include toate clasele de bunuri imobiliare.

She has over 15 years’ worth of professional experience, specializing in real estate transactions, JVs, construction and urbanism matters, contract negotiations and business transfers. Her expertise covers all real estate assets.

Lavinia coordonează în mod frecvent proiecte imobiliare care implică investitori, instituții financiare și antreprenori de renume, activi pe piața europeană și în România. Totodată, este activă în segmentele de retenție și identificare de clienți.

Lavinia frequently coordinates real estate projects involving noteworthy investors, financial institutions or entrepreneurs active on the European and the Romanian markets. She is also involved in operations of client management and acquisition.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și este membră a Baroului București din anul 2006. Pregătirea sa include și studii postuniversitare precum absolvirea unui curs de negociere organizat de American Institute for Legal Education, Ann Arbor – Michigan sau a unor seminarii pe tema contractelor FIDIC.

She graduated from the Faculty of Law, University of Bucharest, and has been a member of the Bucharest Bar since 2006. Her education also includes post-graduate training, such as completing a Negotiation Program organized by the American Institute for Legal Education, Ann Arbor – Michigan or attending seminars on FIDIC contracts.

Echipa de real estate a NNDKP a oferit clienților săi tot sprijinul legal necesar în contextul pandemiei COVID-19 și a fost implicată întrun număr mare de proiecte, cu accent pe tranzacțiile industriale, rezidențiale și achizițiile de terenuri. Echipele NNDKP conduse de Lavinia au asistat CTP în listarea pe bursa Euronext din Amsterdam și achiziționarea a 95.000 mp de depozite de la Cromwell Property Group. De asemenea, au oferit asistență companiei Globalworth la achiziționarea a două proiecte industriale în vestul României. Totodată, firma de avocatură a asistat BCR la vânzarea Bucharest Financial Plaza, în valoare de 36 de milioane de euro.

The real estate team of NNDKP provided all the needed legal support to its clients in the context of the COVID-19 pandemic and was involved in a large number of projects, with a focus on industrial and residential transactions and land acquisitions. NNDKP’s teams, led by Lavinia, assisted CTP with its IPO on the Euronext stock exchange in Amsterdam and with the acquisition of 95,000 sqm of warehouses from Cromwell Property Group. Also, they assisted Globalworth in the purchase of two industrial projects in Western Romania. The law firm also assisted BCR on the sale of Bucharest Financial Plaza worth €36 million.

În prezent, Lavinia și echipa sa oferă consultanță clienților în proiecte industriale și rezidențiale, dar și în segmentele de birouri, retail și terenuri.

At present, the firm advises clients in connection with industrial and residential projects, but is also involved in the office, retail and land markets.

În afara muncii, Lavinia practică yoga aeriană și urmărește emisiuni cu temă criminalistică. Obișnuia să vizioneze musicaluri la Londra înainte de pandemie și unul dintre spectacolele preferate este „Fantoma de la Operă”.

Outside of work, Lavinia enjoys practicing aerial yoga and watching crime shows. She used to attend musicals in London before the pandemic and one of her favourite shows is The Phantom of the Opera.


61

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Alexandru Reff este country managing partner al firmei de servicii profesionale Deloitte în România și Moldova din anul 2017. Lucrează în cadrul firmei de mai bine de două decenii, începându-și cariera ca stagiar în 1997. A deținut roluri locale și internaționale în practica de servicii fi scale și juridice, în principal în București, însă în primii ani de activitate a lucrat și în Paris. El este și fondatorul fi rmei de avocatură Reff & Associates, parte din rețeaua globală Deloitte Legal. De-a lungul anilor, a contribuit la finalizarea cu succes a unor proiecte imobiliare cu o valoare agregată de peste 1 miliard de euro. Datorită experienței în zona de fi scalitate și înțelegerii profunde a dinamicilor de business, el aduce o latură pragmatică și complexă consultanței juridice. În rolul său actual, Alex sprijină partenerii și colegii să colaboreze eficient pentru a crea un impact semnificativ în relația cu clienții și cu angajații Deloitte, precum și la nivelul societății, contribuind prin expertiză, încredere și conectare. În ultimul an, Deloitte a asistat Haier Tech în investiția de 53 de milioane de euro într-o fabrică. De asemenea, experții firmei au furnizat asistență juridică holdingului olandez Forum Serdika în vânzarea parcului industrial Equest Logistic către CTP. Deloitte a lansat și o serie de servicii care sprijină companiile în procesul de digitalizare. Cea mai mare pasiune a lui Alex este să petreacă timp cu fiicele sale gemene de 13 ani, ideal la schi, în plimbări cu bicicleta sau bucurându-se de alte activități în aer liber. Real estate-ul reprezintă pentru Alex domeniul în care interesul profesional se împletește cu entuziasmul personal, el manifestând admirație față de modul în care dezvoltarea imobiliară poate îmbunătăți orașele și viețile.

Alexandru Reff is the Country Managing Partner of professional services fi rm Deloitte in Romania and Moldova. He has worked for the company for more than two decades, having started his career as an intern in 1997. He held local and international roles in the Tax and Legal practice, in Bucharest mainly, and also worked in Paris earlier in his career. Since 2017, he has been the Country Managing Partner of Deloitte Romania and Moldova. He is also the founder of Reff & Associates, one of the largest law firms in the country and member of the global Deloitte Legal network. Over the years, he has played a leading role in the successful completion of real estate projects with an aggregate value of over €1 billion. With a solid background in tax and an understanding of business dynamics, he brings a pragmatic, multifaceted approach to legal advice. In his current role, Alex supports partners and colleagues to work together effectively in order to make an impact that matters on Deloitte’s clients, on its people and on society, contributing with expertise, trust and connectivity. In the past year, Deloitte assisted Haier Tech in investing €53 million in a factory. Furthermore, it provided legal support to Dutch financial holding Forum Serdika in the sale of its industrial park Equest Logistic to CTP. The company also launched tools designed to support the digitalization of companies. Alex’s biggest passion is spending time with his 13-year-old twin daughters, ideally skiing, biking or at least being active outdoor (his next biggest passion). Real estate is for Alex where professional interest meets personal enthusiasm, as he admires how property development can improve cities and lives.

ALEXANDRU REFF Country Managing Partner, Deloitte Romania and Moldova


62

MARIAN ROMAN Managing Director Romania, CA Immo

Marian Roman ocupă poziția de managing director în cadrul CA Immo România din anul 2011, supervizând toate liniile de afaceri, inclusiv managementul de active, operațiunile de închirieri și relația cu companiile chiriașe. Marian este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Economie și Afaceri Internaționale. Are experiență îndelungată în sectorul imobiliar și a fost managing partner al companiei Building Support Services - BSS, activă în zona de facility management, cu un portofoliu de 3,5 milioane mp de spații de birouri, retail și logistică. Ulterior, a devenit managing director în România al Europolis, companie preluată de CA Immo. CA Immo este unul dintre cei mai mari proprietari de birouri din România. Compania deține șapte clădiri de birouri cu o suprafață închiriabilă de 165.000 mp și o valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. Marian spune că 2020 va rămâne în istorie ca anul schimbării în afaceri și viață. Având un portofoliu de companii chiriașe de top din majoritatea industriilor, CA Immo se concentrează pe asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru cei 15.000 de angajați găzduiți în proiecte.

Marian Roman has been Managing Director Romania at CA Immo since 2011, and oversees all business activities, including asset management, leasing and tenant relations. Marian is a graduate of the University of Economic Studies, Faculty of International Business and Economics. He has worked extensively in the property sector and was Managing Partner for Building Support Services - BSS, promoter of facility management, which currently manages over 3.5 million sqm of office, retail and logistics spaces. Next, he was appointed Managing Director in Romania for Europolis, which was taken over by CA Immo. With a portfolio of seven office buildings and 165,000 sqm GLA, with a total value of approximately €400 million, CA Immo is one of the largest office landlords in Romania. Marian says that 2020 will go down in history as a year of business and life disruptions. As an office landlord for top tenants from all major industries, the company focuses on ensuring a safe work environment for the approximately 15,000 people working in CA Immo’s buildings.

În 2021, compania a planificat investiții în spațiile comune și îmbunătățirea sistemelor tehnice, inclusiv în Building Management Systems, pentru a asigura continuitatea operațiunilor și reducerea consumului de energie.

The plans for this year are to continue to improve all the common spaces and to upgrade main technical equipment including the Building Management Systems to ensure continued reliability and avoid technology obsolescence, as well as reducing energy consumption.

Portofoliul companiei are o rată de neocupare de mai puțin de 5%, iar numeroase contracte de închiriere au fost extinse. CA Immo a ajuns la acorduri de închiriere pe 15 sau chiar 20 de ani, ceea ce reflectă gradul de mulțumire al companiilor.

The portfolio has a vacancy of less than 5% and many of CA Immo’s tenants have extended their leases, reaching a contractual period of 15 or even 20 years, which reflects a high level of satisfaction validated by time.

Marian spune că golful și echitația sunt hobby-urile sale preferate, pe care le practică în aer liber. Aceasta este o oportunitate de a petrece timp alături de familie și colegi.

Marian says that his favourite hobbies are golfing and horseriding, as he enjoys the outdoors. This is an opportunity to spend time with family and colleagues.


64

OVIDIU ȘANDOR CEO, Mulberry Development

Ovidiu Șandor este antreprenor și CEO al companiei de dezvoltare imobiliară Mulberry Development. Este absolvent al Universităţii Politehnice Timișoara și doctor în computer science, titlu obținut în 2010 la Royal Institute of Technology din Stockholm. Ovidiu s-a remarcat ca antreprenor odată cu dezvoltarea proiectului imobiliar City Business Centre din Timișoara. În același timp, este co-dezvoltatorul proiectului imobiliar The Office din Cluj-Napoca. În ultimii ani, Ovidiu a demarat o nouă investiție imobiliară, proiectul mixt ISHO ce prinde contur în centrul Timișoarei și care va include 1.200 de apartamente, o clădire de birouri de nouă generație, multiple servicii, parcuri și spații verzi. De asemenea, promovează o regenerare urbană în întreaga zonă, inițiind construcția unui pod nou și a unei pasarele pietonale peste râul Bega și dezvoltând un spațiu destinat evenimentelor culturale. În prezent, compania sa pregătește livrarea primului turn rezidențial din Timișoara, Riverside A, cu 20 de etaje. Recepția celei de-a treia clădiri de apartamente din ISHO este prognozată tot pentru acest an. În componenta ISHO Offices, ultimele două faze de dezvoltare vor fi finalizate în 2022. Ovidiu este pasionat de arta contemporană. Ca fondator al Fundației Art Encounters, a inițiat în 2015 cea mai importantă bienală de artă contemporană din România. Ovidiu a fost și comisar general al părții române pentru evenimentul cultural Europalia. De asemenea, este membru în boardul Fundației Conservation Carpathia. Recent, a fost desemnat Consul Onorific al Regatului Belgiei la Timișoara, rol din care promovează colaborarea între județele din vestul României și Belgia. Ovidiu sprijină proiectele tinerilor antreprenori care activează în domeniul IT prin Timișoara Startup Hub.

Ovidiu Șandor is an entrepreneur and CEO of Mulberry Development, the company developing offi ce and residential projects in Romania. He is a graduate of the Polytechnic University in Timișoara and since 2010 he holds a PhD in computer science from The Royal Institute of Technology in Stockholm. Ovidiu stood out as an entrepreneur after delivering the City Business Centre project in Timișoara, which received multiple industry awards. He is also the co-developer of The Office complex in Cluj-Napoca. For the past years, his company has been developing the ISHO mixed-use project in Timișoara, comprising 1,200 apartments, an office building, multiple services and green areas. Through this investment, Ovidiu is promoting the urban regeneration of the area by developing a new bridge and pedestrian walkway over Bega River, as well as new event spaces. At present, the company is preparing to deliver the first residential tower built in Timișoara, Riverside A, featuring 20 floors, while the reception of the third residential building of the project, Parkside D, is also planned for this year within the ISHO complex. Meanwhile, in ISHO Offices, the second phase of the building was finished last year and the works are advanced, so that the third and last phase should be delivered in 2022. Ovidiu has a passion for contemporary art and is the founder of Art Encounters Foundation, which started in 2015 the biennale of contemporary art. He was a commissioner of Romania for the Europalia cultural event and is Board Member of the Conservation Carpathia Foundation. Recently, he was named Honorary Consul of Belgium in Romania. In his new role, Ovidiu aims to strengthen ties between counties in western Romania and Belgium. Ovidiu supports IT entrepreneurs through the Timișoara Startup Hub.


65

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Tinu Sebeșanu este CEO al IMPACT Developer & Contractor din anul 2021 și are ca misiune dublarea valorii companiei specializate pe segmentul rezidențial.

Tinu Sebeșanu has been the CEO of IMPACT Developer & Contractor since 2021 with the purpose of doubling the value of the residential developer.

Obiectivul lui este de a îmbunătăți calitatea locuirii și a stilului de viață, în proiectele rezidențiale ale companiei, cu cele mai ridicate standarde de sustenabilitate și construcții. În 2021, compania va accelera extinderea la nivel național prin asigurarea dezvoltării proiectelor pentru următorul deceniu. IMPACT Developer & Contractor este unicul dezvoltator rezidențial român listat la Bursa de Valori București.

He is committed to enhancing the quality of living and lifestyle in the company’s residential projects with the highest sustainability and construction standards. In 2021, the company will accelerate its nationwide expansion in order to ensure the steady pipeline of projects for the next decade. IMPACT Developer & Contractor is the only Romanian real estate developer listed on the Bucharest Stock Exchange.

Tinu are o experiență de peste 30 de ani în dezvoltarea de proiecte și managementul activelor și peste 15 ani de consultanță în domeniu. A absolvit Institutul de Tehnologie din București și a obținut un MBA în Management din partea Open University. S-a specializat în managementul financiar și al activelor la Boston University, iar de la Cornell University a obținut o diplomă în Management Strategic.

Tinu has over 30 years’ worth of experience in project development and asset management and more than 15 years of consulting expertise. He attended the Bucharest Institute of Technology and completed his studies at Open University - MBA Program with a Professional Diploma in Management. Following his commitment to continuous education, he attended Boston University specializing in Asset and Financial Management followed by Cornell University with, gaining a diploma in Strategic Management.

În acest an, compania continuă dezvoltarea proiectelor rezidențiale din București și Constanța, urmând să demareze construcția noului complex Greenfield Copou din Iași. Proiectul va fi unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale verzi din regiune, cu soluții care asigură performanță energetică ridicată, consum redus de resurse și un mediu sănătos pentru rezidenți, totul pentru un lifestyle contemporan. Mottoul pe care Tinu îl urmează constant este: „Ne străduim în permanență să avem aprecierea clienților, încrederea investitorilor și respectul competiției”. În timpul liber, Tinu se bucură de hobby-urile preferate, printre care se numără artele marțiale și scufundările. În adolescență, el a practicat baschetul și a fost DJ, astfel încât ascultă muzică cu plăcere de fiecare dată când are ocazia.

In addition to continuing its residential developments in Bucharest and Constanța, this year the company will launch the construction works for Greenfield Copou in Iași. The new project will be one of the largest green residential compounds in the region, with solutions that ensure high energy performance, reduced consumption of resources, and a healthier environment for its residents, invigorated by a contemporary lifestyle. The motto Tinu pursues constantly: “We’re striving to be beloved by our clients, trustworthy for our investors, and respected by our competition.” In his spare time, he enjoys practicing his favorite hobbies such as martial arts or diving. During his teenage years, Tinu played basketball and worked as a DJ during college, hence his love for music.

TINU SEBEȘANU CEO, IMPACT Developer & Contractor


66

MIHNEA ȘERBĂNESCU General Manager, Cushman & Wakefield Echinox

Mihnea Șerbănescu este general manager al companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, gestionând toate echipele și departamentele companiei, fiind în același timp și un promotor al României ca destinație de business.

Mihnea Șerbănescu is the General Manager of the Cushman & Wakefield Echinox real estate consultancy firm, managing all teams and departments, while promoting Romania as an investment destination.

Mihnea are o experiență de peste 28 de ani în consultanță imobiliară. În 1993, a fondat Echinox Consulting, companie care a intrat într-un parteneriat cu multinaționala DTZ după nouă ani de operare cu succes în România, devenind astfel biroul local al DTZ, sub numele de DTZ Echinox. În anul 2017, după fuziunea globală dintre DTZ și Cushman & Wakefield, DTZ Echinox a devenit Cushman & Wakefield Echinox.

He has over 28 years’ worth of experience in the real estate industry. In 1993, Mihnea founded Echinox Consulting, a leading Romanian real estate company, which entered a partnership agreement with the DTZ multinational firm after 9 years of successful operations on the local market, thus becoming the local DTZ representative office: DTZ Echinox. In 2017, after the global merger between DTZ and Cushman & Wakefield, DTZ Echinox rebranded as Cushman & Wakefield Echinox.

În anul 2020, compania a intermediat închirierea a 80.000 mp de spații industriale și logistice, 25.000 mp de birouri și a încheiat tranzacții investiționale evaluate la 150 de milioane de euro, cele mai reprezentative fiind mandatele pentru vânzarea proiectelor Floreasca Park și Equest Logistic Park.

In 2020, the company leased 80,000 sqm of industrial and logistics space, 25,000 sqm of office space, and closed investment transactions of €150 million, the most representative being the sale mandates of the Floreasca Park office project and of the Equest Logistic Park.

Echipa de evaluatori din cadrul Cushman & Wakefield Echinox a evaluat în 2020 peste 350 de proprietăți cu o valoare de 4,2 miliarde de euro, iar departamentul de research a oferit servicii de consultanță pentru dezvoltatori în procesul de începere a unor noi proiecte cu o valoare de peste 250 de milioane de euro. Echipa de Asset Services gestionează în prezent cel mai variat portofoliu de proprietăți din România, de peste 438.000 mp.

The valuation team evaluated over 350 properties with a total value of €4.2 billion in 2020, while the research department provided consultancy services to developers pertaining to the start of new projects with a market value of over €250 million. The Asset Services team now manages the most varied property portfolio in Romania, totaling over 438,000 sqm.

În plus, compania asistă clienții și partenerii în obținerea certificării DEKRA Trusted Facility și a certificărilor internaționale LEED, WELL și BREEAM pentru proiecte imobiliare comerciale. Mihnea este pasionat de călătorii, cafea de specialitate și vinuri de colecție, dar și de ultimele tendințe în tehnologie. El crede în puterea comunităților ce stau la baza unui oraș, astfel că, în 2020, a creat „Comunitatea Floreasca”, o platformă digitală care reunește și promovează afacerile locale din cartierul Floreasca și creatorii din spatele celor mai bune restaurante sau magazine din zonă, dar și activitățile urbane locale și proiectele sociale comunitare.

The company also now assists customers and partners in obtaining COVID-compliant DEKRA certifications and international LEED, WELL and BREEAM certificates for commercial real estate projects. Mihnea is fond of travelling, fine coffee, wine, and follows the latest technology trends. He believes that a city’s heart lies in its strong communities, therefore, he created “Comunitatea Floreasca” in 2020, an online platform that brings together and promotes the local retail businesses within the Floreasca neighborhood and the people behind them, emphasizing the best locations for food and drink, shopping and services, local urban activities and social community projects.


68

AFFAN YILDIRIM General Manager and Board Member, Anchor Grup

Affan Yildirim este general manager și board member al Anchor Grup începând cu anul 2015. S-a alăturat board-ului Shopping MallDova doi ani mai târziu.

Affan Yildirim has been the General Manager and Board Member of Anchor Grup since 2015. He joined the Board of Shopping MallDova two years later.

Având o bază academică solidă în finanțe și administrarea afacerilor, Affan și-a început cariera în cadrul PwC, una dintre cele mai mari companii de audit și consultanță din lume. După șapte ani, a devenit CFO și vicepreședintele Credit Europe Leasing IFN.

With a solid academic background in finance and business administration, Affan began his career at PwC, one of the biggest multinational audit and consulting companies, and after 7 years he became CFO and Vice President of Credit Europe Leasing IFN.

În 2012, Aff an a fost numit CFO al Anchor Grup, fiind ales ulterior în poziția de general manager interimar. Trei ani mai târziu, a devenit general manager al Anchor Grup, funcție din care a coordonat procesul complex de modernizare a două centre comerciale deținute de companie – București Mall-Vitan și Plaza România.

In 2012, Aff an was appointed CFO of Anchor Grup and he was subsequently chosen to be interim General Manager. Three years later, he was appointed General Manager of Anchor Grup and coordinated the complex refurbishment of the two shopping centres owned by the company– București Mall-Vitan and Plaza România.

Rata de ocupare a proiectelor grupului a atins 98% la începutul anului 2021, iar complexul rezidențial Pallady Towers a fost vândut în întregime. Recent, compania a demarat lucrările la noul său complex de locuințe, Select Residence.

The group’s occupancy rate of all real estate projects reached up to 98% at the beginning of 2021 and the residential Pallady Towers project was sold out. Recently, the company started the development of a new residential compound, Select Residence.

Prioritatea din 2020 a Anchor Grup – sănătatea angajaților, a clienților, partenerilor și chiriașilor – se va menține și în 2021. Compania a implementat măsuri suplimentare de siguranță în cadrul proprietăților din portofoliul său. Anul acesta, strategia este centrată pe continuitatea în afaceri și consolidare, care se aplică tuturor liniilor operaționale ale Anchor Grup.

Anchor Grup’s priority in 2020, which was the health of employees, customers, partners, and tenants, will continue also in 2021. The company implemented additional safety measures in its entire property portfolio. This year, the core strategy refers to business continuity and consolidation, which applies to all the operational lines in Anchor Grup’s portfolio.

Affan prețuiește relațiile personale și profesionale de durată, iar Anchor Grup depune eforturi constante pentru a urmări acest principiu, fie că vorbim de familie, prieteni și colegi, dar și când ne referim la partenerii de afaceri și clienți. În plan profesional și privat, aceste valori sunt cele care îl ajută să traverseze perioadele dificile. General managerul Anchor Grup este pasionat de fotografia pe film, având o colecție vastă de aparate de fotografiat vintage și vinyl-uri. Pasiunile devin de cele mai multe ori un refugiu, îl ajută să se relaxeze și constituie un bun prilej de remontare, dar și de stimulare a creativității.

Aff an values both personal and professional long-lasting relationships and Anchor Grup is putting a lot of eff ort into building these partnerships consistently and thoroughly. This applies from family and friends to colleagues, business partners and customers. Both as a businessman and as an individual, these values are his compass that help him navigate and overcome diffi cult times and challenges. When it comes to passions, fi lm photography off ers a perfect refuge, providing the mind with a moment of serenity and the possibility to recharge. He also has quite a big collection of vintage fi lm cameras and vinyl records.


69

2021 PROPERTY-FORUM.EU

Perry V. Zizzi ocupă funcția de managing partner al fi rmei de avocatură Dentons în România și este lider al practicii de M&A în biroul din București. Este specializat pe zona de fuziuni și achiziții, real estate și sectorul corporate, fi ind recunoscut de Chambers & Partners drept unul dintre cei doi experți de top în real estate din România.

Perry V. Zizzi is the Managing Partner of law firm Dentons in Romania and serves as leader of the Bucharest office M&A practice. He specializes in M&A and corporate and real estate, and is recognized by Chambers & Partners as one of the top two real estate experts in Romania.

Perry a absolvit Georgetown University din Washington, DC, în 1989, iar după o perioadă petrecută în Peace Corps, a urmat cursurile Columbia University School of Law, finalizând studiile în 1995.

Perry earned his undergraduate degree in 1989 at Georgetown University in Washington, DC. Following a stint in the Peace Corps in Palau, he attended Columbia University School of Law, graduating in 1995.

Și-a început cariera în avocatură la Debevoise & Plimpton în New York și Londra. După o perioadă petrecută la Paris în cadrul Skadden Arps, Perry a ajuns în București în 2003, unde s-a alăturat Altheimer & Gray, companie care a fuzionat cu Salans. În 2007, el a fost numit partener al Clifford Chance, lucrând în birourile din București și Kiev. A revenit la Dentons (succesorul Salans) în 2014. Printre cele mai recente tranzacții imobiliare ale firmei se numără consilierea KC Agro cu privire la cumpărarea unei ferme în apropiere de Timișoara (recunoscută ca fiind cea mai mare tranzacție agricolă din 2020). Perry și echipa sa au asistat KPS cu privire la achiziția fabricii Lufkin de lângă Ploiești (ca parte a unei tranzacții globale) și Atrium cu privire la vânzarea de terenuri în Arad și Pitești.

He began his career at Debevoise & Plimpton in New York and London. Following a period in Paris with Skadden Arps, Perry relocated to Bucharest in 2003, joining Altheimer & Gray, which merged into Salans a few months later. In 2007, Perry joined as a partner at Clifford Chance, working in both the Bucharest and Kyiv offices. He returned to Dentons (the successor firm of Salans) in 2014.

Dentons a mai ales să reprezinte un investitor din Africa de Sud care cumpără o platformă cu depozite lângă București și un investitor indian în procesul de achiziție a unei ferme cu o suprafață mare.

Some of the firm’s most recent real estate transactions include advising KC Agro on its acquisition of a working farm near Timișoara (recognized as the largest agricultural deal of 2020). Perry and his team advised KPS on its acquisition of the Lufkin factory near Ploiești (as part of a global acquisition) and Atrium on the sale of land in Arad and Pitești. Dentons is also representing a South African investor in its purchase of a warehouse platform near Bucharest and an Indian investor in the acquisition of a vast working farm.

Perry este pasionat de genealogie, sport, călătorii și politică. Este cofondator, board member și președinte al Camerei de Comerț Române pentru Diversitate. Mai ocupă funcția de board member în cadrul Camerei de Comerț OlandezoRomâne și este member-at-large al Executive Committee of Democrats Abroad Romania.

Perry enjoys genealogy, working out at the gym, travel and politics. He is a Co-founder, Board Member and President of the Romanian Diversity Chamber of Commerce. He also serves as a Board Member of the Netherlands-Romanian Chamber of Commerce, and he is a Member-at-Large of the Executive Committee of Democrats Abroad Romania.

PERRY V. ZIZZI Managing Partner, Dentons Romania


RISING STARS 10 MORE PEOPLE THAT HAVE SHAPED ROMANIA’S REAL ESTATE MARKET IN THE LAST 12 MONTHS

ÎNCĂ 10 OAMENI CARE AU INFLUENŢAT PIAŢA IMOBILIARĂ DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMELE 12 LUNI


71

2021 PROPERTY-FORUM.EU

LAURENȚIU AFRASINE Managing Director, Akcent Development

Laurențiu Afrasine este CEO al grupului Akcent Development din februarie 2020, având o carieră axată pe zona de retail a pieței imobiliare și peste zece ani de experiență în sectorul juridic. Laurențiu supervizează întreaga echipă și operațiunile companiei, managementul financiar și legal. El s-a implicat în managementul financiar al grupului Akcent Development, rambursând finanțarea, și a grăbit procesul de finalizare a proiectului rezidențial Cloud 9. Laurențiu a pus bazele unei echipe experimentate de vânzări, îndrumând clienții în procesul de achiziție a apartamentelor și penthouse-urilor, în funcție de nevoile și cerințele specifice. De-a lungul anului Development s-a axat optimă a resurselor pandemie. Compania viitoarea dezvoltare București.

2020, strategia companiei Akcent pe adaptarea business-ului și utilizarea conform noului context generat de a folosit experiența acumulată pentru a două noi proiecte rezidențiale în

Laurențiu Afrasine has been the CEO of Akcent Development since February 2020, with a career in real estate which started within the retail industry and with over 10 years of experience in the legal sector. Laurențiu oversees all aspects of the company’s operations and team members, along with the financial and legal management. He has successfully been engaged in the financial management of the Akcent Development group. He has reimbursed the funding and also accelerated the process of completing the Cloud 9 residential project. Laurențiu has created an experienced sales team, guiding the clients in the process of finding premium apartments and penthouses, according to their particular needs and requirements. During 2020, the strategy of Akcent Development focused on adapting the business and the best use of resources according to the context generated by the pandemic, using all the knowledge for the future development of two new residential projects in Bucharest.

Până în prezent, clădirea de birouri Mendeleev Office 5 a atins un grad de ocupare de 70%, iar proiectul rezidenţial Cloud 9 a atins un grad de vânzare a apartamentelor de 67%, dintr-un total de 820 de apartamente construite. Toate unitățile de două camere au fost vândute, iar până la sfârșitul anului 2021, dezvoltatorul își propune să atingă un grad de vânzare de 90%. În mai bine de două decenii, grupul a livrat în jur de 7.500 de apartamente și patru clădiri de birouri.

Up to the present, the Mendeleev Office 5 office building has reached an occupancy rate of 70% and the Cloud 9 residential project has sold 67% of 820 apartments. So far, all the 2-room apartments have been sold, as the developer aims to have sold 90% of the total number of units by the end of 2021. In more than two decades, the group delivered around 7,500 apartments and four office projects.

O minte disciplinată este necesară pentru a menține un stil de viață echilibrat și a-ți gestiona timpul în mod optim, consideră Laurențiu. El se antrenează zilnic și preferă sporturile extreme (trasee off-road cu ATV-ul, sărituri cu parașuta și pilotarea unui avion de acrobație), dar îi place și să citească sau să asculte jazz.

A disciplined mindset is required in order to have a balanced lifestyle and to manage your time properly, argues Laurenţiu, who had a very busy daily schedule. He dedicates at least one hour for exercising and prefers extreme sports (ATV off-road races, skydiving or fl ying an aerobatic plane), but he also likes reading and listening to jazz.


72

LUCIAN AZOIȚEI Founder & CEO, Forty Management

Lucian Azoiței este fondator și CEO al Forty Management, gestionând strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei încă din 2016. Este un executiv recunoscut, cu peste 20 de ani de experiență în real estate.

Lucian Azoiței is the Founder & CEO of Forty Management and he has been steering the long-term strategic development of the company since 2016. He has more than 20 years’ of experience in the real estate industry.

Începând cu anul 2000, Lucian a ales calea antreprenoriatului și a fondat mai multe companii care au fost integrate în PAZO Grup, reprezentând un model de succes în afaceri.

Starting 2000, Lucian has chosen entrepreneurship, founding companies that are part of the PAZO Group, representing a model of successful and visionary business.

Este licențiat în Drept și a absolvit un MBA. În ultimele două decenii, Lucian a participat personal și în calitate de consultant la dezvoltarea a mii de proprietăți.

He holds a Bachelor’s degree in Law and has an MBA. In the past two decades, he participated both personally and as a consultant in the development of thousands of real estate properties.

Forty Management a livrat de curând Central District 4 Elemente, un proiect mixt, premiat la nivel local și internațional. Compania a început recent construcția Central District Viitorului 134, un proiect de tip boutique, de 10 milioane de euro, în inima Bucureștiului. Dezvoltatorul a achiziționat mai multe terenuri și pregătește o investiție de 100 de milioane de euro în Central District Lagoon City și o altă investiție de 60 de milioane de euro într-un turn de 124 de metri, parte din Central District Royal Suites. Forty Management a ales facilități exclusiviste pentru proiectele sale, precum o pistă de alergare pe acoperișul Central District 4 Elemente și o galerie de artă contemporană în viitorul complex Royal Suites. Lucian a jucat baschet la nivel profesionist și încă mai practică acest sport în timpul liber. Îi place să călătorească, să interacționeze cu oameni și culturi noi, astfel obținând inspirația pentru a crește calitatea locuirii în proiectele imobiliare. Este un împătimit al mașinilor, fiind și președintele Porsche Club România. Recent, Lucian s-a implicat într-o fundație care ajută tinerii muzicieni, alături de fratele său, un faimos violonist.

Forty Management has recently delivered Central District 4 Elements, a €25 million green, mixed-use development that has received international and local awards. The company also started the construction of Central District Viitorului 134, a €10 million boutique mixed-use development in the heart of Bucharest. Furthermore, the company has purchased land and is preparing to invest €100 million in Central District Lagoon City and €60 million in a 124-metre tower in Central District Royal Suites. The developer is including exclusive facilities in its current and future projects such as a running track on the roof of Central District 4 Elements, an 11,000 sqm crystal lagoon and 6,000 sqm of white sand beaches in Central District Lagoon City, and a contemporary art gallery in the emerging Royal Suites project. Lucian has played professional basketball and still does it as a hobby. He loves to travel around the world, to meet new people and cultures, thus gaining inspiration for a higher quality of living. Lucian is a car enthusiast, also holding the position of President of Porsche Club Romania. Lately, he got involved in a foundation for helping young Romanian classical musicians, together with his brother, a famous violinist.


73

2021 PROPERTY-FORUM.EU

DANIEL CAUTIȘ Managing Partner, Dunwell

Daniel Cautiș ocupă poziția de managing partner al Dunwell, firma de consultanță imobiliară specializată în segmentul industrial. A fondat compania alături de Marian Orzu și Laurențiu Badea în anul 2017.

Daniel Cautiș is the Managing Partner of real estate consultancy company Dunwell, specializing in the industrial segment. He jointly founded the company with Marian Orzu and Laurențiu Badea in 2017.

După absolvirea studiilor universitare în Administrarea Afacerilor, Afaceri Internaționale și Management în Tehnologie în România și Finlanda, Daniel a intrat în sectorul imobiliar ca leasing manager în cadrul celui mai mare dezvoltator de centre comerciale din România. Ulterior, a trecut în zona de birouri și spații industriale, lucrând pentru cei mai cunoscuți brokeri din București.

After graduating in Business Administration & International Business and Technology Management in Romania and Finland, he started working in real estate. He was the leasing manager at the biggest national developer of shopping centres in Romania, then switched to industrial and office within the key brokers in Bucharest.

După ce a acumulat opt ani de experiență în real estate, Daniel a lansat propria agenție, bazându-se pe rezultatele foarte bune în segmentul industrial și pe potențialul pieței. Dunwell lucrează îndeaproape cu dezvoltatori globali și locali care vor să își extindă capacitățile de producție și/sau de depozitare.

He started his own agency after gaining 8 years’ worth of experience in the local real estate market. Dunwell works with global and local developers that seek to grow their manufacturing or storage capacities. The company is the first and only exclusive industrial real estate agency in Romania.

Pentru Daniel și echipa sa, anul trecut a fost cel puțin interesant, deși a început într-o notă nesigură caracteristică pieței. Agenția a încheiat cel mai mare număr de tranzacții de închirieri noi de la înființare.

For Daniel and his team, last year was exciting although it started on an unsure note. The company successfully closed the biggest number of new leases since launching Dunwell.

În 2021, Dunwell a atins două praguri importante: 1 milion mp de teren tranzacționați și 200.000 mp de spații industriale închiriați la nivel național.

This year, Dunwell hit two milestones: 1 million sqm of transacted land and 200,000 sqm of leased industrial properties throughout the country.

Obiectivul lui Daniel și al colegilor este de a crește în continuare liniile de business și echipa, exploatând la maximum noile tehnologii și opțiunile de automatizare a proceselor de brokeraj imobiliar. Daniel crede că piața industrială are potențial de creștere exponențială pe termen lung și poziționează Dunwell pe un trend ascendent de dezvoltare.

The aim of Daniel and his colleagues is to expand the business and team, while making the best use of technologies and automation opportunities for the brokerage operations. Daniel believes that the industrial market has the potential to grow exponentially in the long term, so he is positioning Dunwell to continue its growth drive and benefit from the influx of new investments.

Când nu lucrează, Daniel este pasionat de călătorii și zbor, în special ca pilot. Este un împătimit al tehnologiilor moderne și este la curent cu toate gadget-urile nou lansate.

When not at work, Daniel likes to travel and fl y, mostly as a pilot. He is passionate about all sorts of innovative technologies and is among the early adopters of new gadgets.


74

JAKUB LICAK Business Development Manager, Realpad

Jakub Licak este business development manager în cadrul Realpad, o companie de software care dezvoltă o platformă CRM de gestionare post-vânzare personalizată pentru dezvoltatorii rezidențiali.

Jakub Licak is the Business Development Manager of Realpad, a software company that develops a CRM and after sales management platform tailor-made for residential developers.

A absolvit Universitatea de Economie din Praga, specializându-se în afaceri internaționale. Jakub a fost alături de Realpad de la lansarea din 2012 și a contribuit la extinderea companiei în Republica Cehă și Slovacia.

He graduated from the University of Economics in Prague, specialising in international business. Jakub has been with Realpad since its launch in 2012 and he helped to build the company in the Czech Republic and Slovakia.

În 2020, s-a mutat la București, unde supraveghează dezvoltarea operațiunilor locale. Scopul său este să extindă afacerea Realpad pe piața din România, în prezent construindu-și o echipă de specialiști. În afară de România, el caută în mod activ oportunități de afaceri în Bulgaria, Luxemburg și Belgia.

In 2020, he relocated to Bucharest where he oversees business development. His goal is to expand Realpad’s business in the Romanian market and is now building a local team. Apart from Romania, he is also actively seeking business opportunities in Bulgaria, Luxembourg, and Belgium.

Anul trecut, business-ul Realpad aproape s-a dublat în ciuda pandemiei, iar compania își propune să mențină ritmul de creștere și în acest an. Compania s-a extins pe trei noi piețe, inclusiv în România. În ceea ce privește platforma, Realpad a dezvoltat mai multe funcții noi, cu un protocol de predare digitală care conduce pachetul de inovații.

Last year, Realpad almost doubled despite the pandemic and the company aims to keep the growth rate this year, as well. The company expanded in three new markets, including Romania. On the product side, Realpad developed multiple new features, with a digital handover protocol leading the pack in innovations.

În 2021, Jakub intenționează să extindă baza de clienți din România cu sprijinul unei echipe în creștere și să deschidă piața bulgară. Realpad a închis recent o rundă de investiții care îi permite să investească în dezvoltarea produselor, precum și în extinderea internațională, cu viziunea de a deveni un partener tehnologic de vârf pentru dezvoltatorii rezidențiali din Europa. Cea mai mare provocare în prezent este de a gestiona creșterea într-un mod inteligent și sistematic.

In 2021, Jakub plans to expand the customer base in Romania with support from a growing team and open the Bulgarian market. Realpad recently closed an investment round which allows it to invest in product development as well as international expansion, with a vision of becoming a leading technology partner for residential developers in Europe. The biggest challenge at present is to manage the growth in a smart and systematic way.

În timpul liber, Jakub face sport, dat fiind faptul că a jucat tenis de performanță până la vârsta de 18 ani. De asemenea, îi place să călătorească și, în 2019, și-a petrecut întregul an descoperind Indonezia și Asia de Sud-Est.

In his free time, Jakub likes to practice sports as he played tennis at a competitive level until he was 18 years old. He also likes to travel and in 2019 he spent one year travelling in Indonesia and Southeast Asia.


75

2021 PROPERTY-FORUM.EU

VALENTIN MORAR CEO, Wallberg

Valentin Morar este activ în sectorul rezidențial din anul 2004 și are funcția de CEO al dezvoltatorului local Wallberg.

Valentin Morar has been present in the residential sector since 2004 and is currently the CEO of real estate developer Wallberg.

Prima companie fondată de el era specializată în topografie, însă rapid a decis să pornească primul său proiect cu locuințe în Arad. Ulterior, s-a extins în alte orașe secundare din țară.

The first company he started was specialized in topography, but shortly after he kicked off the development of the first housing project in Arad. Next, he extended into other secondary cities across Romania.

Compania sa a continuat creșterea organică, iar cu echipa potrivită, Valentin a reușit să atingă un volum de investiții de peste 120 de milioane de euro. Wallberg a dezvoltat o suprafață utilă locuibilă de 170.000 mp în proiecte din Arad, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov.

His company continued to grow organically and with the right team Valentin was able to reach an investment volume of over €120 million. Wallberg’s developed residential area comprises over 170,000 sqm in projects based in Arad, Timișoara, ClujNapoca and Brașov.

Valentin este absolvent al Facultății de Construcții din Timișoara, dar a revenit în Arad, orașul în care s-a născut, pentru a demara prima investiție. El consideră că un dezvoltator trebuie să livreze calitate excepțională pentru că fiecare proiect poate influența comunitatea.

Valentin is a graduate of the Faculty of Constructions in Timișoara, but he returned to his hometown Arad to start his first investment. He believes that a developer has to provide exceptional value because each real estate project shapes a community in the long term.

În anul 2020, compania s-a axat pe migrarea proceselor de vânzare în mediul digital, reușind performanța de a vinde exclusiv online. Wallberg a înregistrat o cifră de afaceri de 48 de milioane de euro în 2020 față de 19 milioane de euro în 2019 și are în plan deschiderea unui birou în București pentru a susține creșterea afacerilor în continuare.

In 2020, Wallberg focused on developing sales operations online and foreign buyers were able to purchase/reserve apartments digitally. The company recorded a turnover of €48 million in 2020 compared to €19 million in 2019 and is planning to open its first Bucharest office to support business growth.

Una dintre cele mai mari investiții realizate, de 65 de milioane de euro, o reprezintă proiectul XCity Towers din Timișoara. Prima fază a fost livrată deja, iar acum au demarat lucrările la al doilea turn. Anterior, Wallberg a finalizat Arad Plaza, un proiect rezidențial emblematic în vestul țării. Stilul de viață activ îl face pe Valentin să fie un adept al sportului. În timpul liber îi face plăcere să iasă pe mare și să navigheze. Mașinile și caii-putere reprezintă o altă pasiune a sa.

One of the biggest single investments of Wallberg worth €65 million has been in Timișoara-based XCity Towers. The company completed the first phase of the residential project and started the construction of the second tower. Wallberg previously delivered Arad Plaza, which is a landmark residential project in western Romania. Valentin doesn’t have too much time for hobbies, but he enjoys doing sports when he has the chance. Out of the professional realm, he likes to go sailing. Cars and horsepowers are another passion of his.


76

ANDREEA PĂUN Managing Partner, Griffes

Andreea Păun a fondat fi rma de consultanță imobiliară Griff es în anul 2016, iar de atunci ocupă funcția de managing partner. Activitatea ei este concentrată pe strategie și poziționare, dar și pe creșterea afacerii și atragerea de oameni experimentați în echipă.

Andreea Păun founded real estate consultancy company Griff es in 2016 and ever since she has held the position of Managing Partner. She focuses on strategy and positioning, also attracting experienced people to the team and growing the business.

Este absolventă a Facultății de Studii Economice în Limbi Străine (secția Franceză) din cadrul Academiei de Studii Economice. De asemenea, a urmat cursuri de vânzări și negociere.

She is a graduate of the Faculty of Economics in Foreign Languages (in French) within The Academy of Economic Studies. She also pursued additional courses in sales and negotiations.

Andreea a lucrat la publicația ZF, după care s-a alăturat companiei de real estate Colliers, unde a activat timp de opt ani, inițial ca director de marketing, apoi în departamentul de vânzări și tranzacții. A fondat Griffes ca firmă de consultanță independentă specializată pe sectorul de birouri, iar până în prezent, Andreea și echipa sa au finalizat cu succes peste 50 de tranzacții. În anul 2020, Griffes a încheiat tranzacții de birouri în suprafață de peste 23.000 mp, atât în București, cât și în orașele regionale, cu o valoare totală de peste 25 de milioane de euro. În plus, chiar la începutul noului an a fost oficializată o tranzacție majoră, derulată tot pe parcursul anului 2020 – relocarea Wipro în Globalworth Square, pe o suprafață de 11.000 mp. Aceasta este cea mai mare tranzacție înregistrată pe piața de birouri în T1 2021, dar și una dintre cele mai mari tranzacții din ultimul an. În 2021, agenția a adăugat în portofoliul de închirieri o clădire de birouri de tip boutique și un nou proiect logistic aflat în dezvoltare lângă Budapesta. În prezent, Griffes derulează negocieri cu noi investitori care vor să demareze proiecte în România. În timpul liber, Andreei îi place să citească și să descopere lucruri noi. Sportul este parte din viața sa, sub forme diverse – de la golf la motociclism –, ca manifestări ale valorilor ei de bază – spiritul liber și curiozitatea de a explora. Andreea spune că este gata oricând să iasă din zona de confort, fiind atrasă de noi provocări și experiențe – în plan personal sau profesional.

Andreea started her career at ZF business daily and then she was recruited by property agency Colliers, where she worked for eight years, first as marketing director and then in sales and transactions. She founded Griffes as an independent advisory shop focused on the office segment and has concluded more than 50 deals to date. In 2020, Griffes completed more than 23,000 sqm of office space leasing deals, both in Bucharest and in the regional cities of Romania, with a total value of over €25 million. In addition, a major transaction unrolled by Griffes during 2020 was officially closed right at the beginning of this year – Wipro’s 11,000 sqm relocation in Globalworth’s Square, which represents one of the largest deals signed in the past 12 months and the largest transaction in Q1 2021. This year, the agency added to its leasing portfolio a boutique office building in Bucharest and a new upcoming logistic development next to Budapest. Andreea and her team are in discussions with new investors who are planning to start operations in Romania. In her free time, Andreea likes to read and learn new things, also enjoying meeting people. Sports are part of her life and her preferences are various – ranging from golf to motorbiking – as they activate her free spirit and curiosity to explore, two of her core values. Andreea says that she always enjoys stepping outside of her comfort zone and challenging herself to gain new experiences – either personal or professional.


77

2021 PROPERTY-FORUM.EU

ANCA SIMIONESCU Country Manager Romania, Lion’s Head Investments

Anca Simionescu ocupă funcția de country manager pentru România în cadrul grupului imobiliar Lion’s Head Investments. Din acest rol se concentrează pe administrarea Oregon Park, dar și pe identificarea de noi oportunități de investiții și achiziții imobiliare. Este o profesionistă recunoscută în piața imobiliară, contribuind la dezvoltarea unor proiecte emblematice pe segmentele de birouri și rezidențial din Capitală. Cu o experiență de peste 15 ani în investițiile în sectorul imobiliar comercial și rezidențial, în gestionarea de active și dezvoltarea afacerilor, Anca a identificat noi oportunități de afaceri, zone de extindere și piețe noi în segmente variate. Timp de opt ani a făcut parte din echipele de management ale unor companii ca Skanska România și Forte Partners. Anca are o diplomă în Robotică de la Universitatea Politehnica din București, dar și un master din partea Universității din Osaka. A obținut, de asemenea, o diplomă de la Harvard Business School, cu specializarea în piața de fuziuni și achiziții imobiliare. În 2020, ea a pregătit preluarea managementului proprietății Oregon Park, recrutând specialiști pentru echipa locală și stabilind relații cu chiriașii existenți și cei noi.

Anca Simionescu is the Country Manager for Romania at Lion’s Head Investments. Her focus is on Oregon Park’s property management, commercial real estate investment opportunities and new acquisitions. Anca is a senior real estate professional with a successful track record of landmark office and residential projects in Bucharest. With more than 15 years’ worth of experience in commercial and residential real estate investment, asset management and business development, Anca successfully identified new business opportunities, new expansion areas and markets for different business lines. For more than 8 years, she was part of the management teams of companies such as Skanska Romania and Forte Partners. She has a degree in Robotics from the Polytechnic University of Bucharest and a Master’s degree from the University of Osaka, as well as a degree in Real Estate M&A from the Harvard Business School. In 2020, she prepared the handover of Oregon Park’s property management, while building up the local team and establishing contacts with existing and new tenants.

Anul acesta, a preluat în administrare Oregon Park, rol în care continuă să consolideze legătura cu companiile chiriașe.

This year, she took over the property management of the Oregon Park project in Bucharest, with a strong focus on tenant relationships. She is also analyzing various acquisition opportunities on the local market.

Lion’s Head Investments este proprietar și manager al unui portofoliu de proiecte comerciale sustenabile, producătoare de venit, în Europa Centrală și de Est. Compania se concentrează pe spații prime de birouri, ocupate de companii de tip bluechip. Grupul imobiliar este susținut de AG Capital și Old Mutual Property. Misiunea Lion’s Head Investments este de a crea valoare și sustenabilitate pe termen lung.

Lion’s Head Investments is the owner and manager of quality and sustainable income producing commercial properties in Central and Eastern Europe. The company focuses on prime offices with international blue-chip tenants. It is backed by AG Capital and Old Mutual Property. The company’s mission is to create value and ensure long-term sustainability for its partners and local communities.

În timpul liber, Anca se delectează cu literatură și filme SF, fiind pasionată, de asemenea, de design interior și modă.

Anca’s interests outside of work are science fiction literature and movies, interior design and fashion.


78

MARIANA STAMATE Managing Director, MVGM

Mariana Stamate ocupă funcția de managing director al companiei de management al proprietăților MVGM din anul 2019. Din acest rol, coordonează operațiunile de afaceri, relațiile cu clienții și supervizează dezvoltarea echipei. Ea deține o diplomă de licență în Finanțe de la Academia de Studii Economice din București și un titlu de master în Management de Proiect, obținut la aceeași instituție. A început să lucreze în real estate în anul 2006, inițial ca property manager la DTZ și King Sturge, apoi ca head of Property & Asset Management la JLL. S-a alăturat echipei MVGM după ce compania a preluat divizia de management al proprietăților de la JLL într-o tranzacție ce a inclus zece piețe printre care și România. Activele gestionate de MVGM la nivel european acoperă 22 de milioane mp de spații comerciale și un portofoliu internațional de peste 100.000 de unități rezidențiale. În anul 2020, compania s-a concentrat pe siguranța angajaților, dar a explorat și noi oportunități de afaceri. Astfel, MVGM s-a extins în segmentul rezidențial autohton și a câștigat primul mandat în piață. Compania are deja experiență în gestionarea ansamblurilor de locuințe în Europa de Vest. În România, MVGM vrea să ajungă la un portofoliu de peste 2.500 de unități rezidențiale și să crească volumul proiectelor comerciale în următorii doi ani. Ținta generală este de a ajunge în Top 3 pe piața de administrare a proprietăților. Mariana spune că ritmul de creștere va ține cont de valorile esențiale ale companiei: dedicarea pentru oameni și societate, orientarea spre rezultate, inovația creativă și calitatea serviciilor. În timpul liber, Mariana preferă drumețiile și relaxarea pe plajă. Apreciază muzica bună și cărțile de psihologie. Totodată, abia așteaptă să meargă din nou la un concert rock.

Mariana Stamate has been the Managing Director of property management company MVGM since 2019, overseeing business operations, client relations and the development of the team. She has a Bachelor’s degree in finance from the Academy of Economic Studies in Bucharest and a Master’s in project management from the same institution. Mariana has been working in real estate since 2006, initially as Property Manager at DTZ and King Sturge, then as Head of the Property and Asset Management Department at JLL. She joined MVGM after the company took over JLL’s property management divisions from 10 countries in Continental Europe, including Romania. The assets managed by MVGM in Europe amount to a total area of over 22 million sqm of commercial space and an international portfolio of over 100,000 residential units. In 2020, the company focused on the health of employees, but also analyzed new business opportunities. This year, the company launched a new residential segment in Romania and won its first mandate. MVGM already has experience in managing residential projects in Western Europe. Locally, MVGM aims to reach a portfolio of over 2,500 units managed, also increasing the volume of the commercial projects in the next two years. The bigger target of MVGM is to break into the Top 3 of property management companies. She says that growth will be based on the essential values of the company: dedication to people and society, result orientation, creative innovation and quality of services. In her spare time, Mariana always enjoys hiking or sitting on the beach, admiring the sea. She is also fond of good music and psychology books. She is really looking forward to going to rock concerts again.


79

2021 PROPERTY-FORUM.EU

FLORIN TIRLA Country Manager Romania & Bulgaria, Indotek Group

Florin Tirla ocupă funcția de country manager pentru România și Bulgaria în cadrul Indotek Group, specializat pe managementul investițiilor în Europa Centrală și de Est (CEE). El supervizează extinderea companiei prin achiziții-cheie și noi dezvoltări. Piețele imobiliare din Bulgaria și România sunt importante din punct de vedere strategic pentru creșterea Indotek în regiune.

Florin Tirla is the Country Manager for Romania and Bulgaria within Indotek Group, one of the leading investment management groups in Central and Eastern Europe. He oversees the company’s expansion through key acquisitions and new developments as both Bulgarian and Romanian real estate markets are strategically important to Indotek’s growth in the region.

Florin este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management, și deține un MBA în Management la Universitatea din Ottawa, Canada, în asociere cu Academia de Studii Economice din București.

Florin is a graduate of Academy of Economics Studies, Faculty of Management and holds an MBA in Management at University of Ottawa, Canada, in association with the Academy of Economics Studies Bucharest.

A lucrat atât în agenții de consultanță imobiliară de top, cum ar fi CBRE și Knight Frank, cât și pentru mari administratori de active și investitori precum Frontier Estates și Cabot Group.

He has worked both in leading real estate consultancy agencies, such as CBRE and Knight Frank, and for major asset managers and investors of the likes of Frontier Estates and Cabot Group.

În România, Indotek a făcut primul pas în 2019, prin achiziția Promenada Mall, cel mai mare proiect de retail din Târgu Mureș. În prezent, grupul caută noi oportunități de investiții în diferite clase de active.

In Romania, Indotek took the first step in 2019, through the acquisition of Promenada Mall, a dominant retail project in Târgu Mureș. Currently, the Group is looking for new investment opportunities in various asset classes.

Cu un portofoliu diversificat care cuprinde peste 1,7 milioane mp de suprafață închiriabilă, Indotek operează peste 30 de clădiri de birouri, 20 de centre comerciale și aproximativ 100 de depozite, hale industriale și parcuri logistice. Compania a fost fondată în Ungaria în urmă cu 25 de ani, iar în ultimul deceniu s-a extins și în alte piețe regionale.

With a diversified portfolio comprising more than 1.7 mln sqm of leasable area, Indotek operates more than 30 office buildings, 20 shopping centres and around 100 warehouses, industrial halls and logistics parks. The company was founded in Hungary 25 years ago and started to expand in the past decade.

Recent, grupul și-a anunțat intrarea pe piața sârbă printr-un acord record de peste 260 de milioane de euro, consolidându-și poziția în CEE. În timpul liber, Florin este pasionat de sport, în special de kitesurfing și snowboarding. Similitudinea dintre cele două oferă posibilitatea de a transfera cunoștințe, aspect la fel de important în sport ca și în afaceri, lucru pe care Florin îl aplică și atunci când predă pro bono Management și Antreprenoriat la Academia de Studii Economice din București.

Recently, the group announced its entrance into the Serbian market through a record deal of over €260 million, consolidating its position in CEE. Florin says that kitesurfing and snowboarding are two of his favourite sports, being quite similar, but still different. The similarity between kitesurfing and snowboarding offers the possibility to transfer knowledge, something that is just as important in sports as it is in business, something that Florin also does by teaching Management and Entrepreneurship at the Academy of Economic Studies in Bucharest pro bono.


80

VIRGIL TORNOREANU CEO, Vox Property Group

Virgil Tornoreanu este CEO al Vox Property Group și supervizează toate operațiunile dezvoltatorului concentrat pe zona Timișoarei.

Virgil Tornoreanu is the CEO of Vox Property Group, overseeing the overall operations of the developer focused on Timișoara.

În anul 2013, a pus bazele conceptului VOX, care s-a materializat în clădirea de birouri de ultimă generație Vox Technology Park și proiectul rezidențial Vox Vertical Village. Ambele investiții folosesc cele mai noi tehnologii din domeniu.

In 2013, he founded the VOX concept, which was turned into the innovative office project Vox Technology Park and the Vox Vertical Village residential building. The group integrated the latest technologies in both projects.

Virgil a urmat studii în științe economice cu specializare pe Informatică Economică la Universitatea din Hagen și Managementul Construcțiilor la Universitatea de Științe Aplicate din Viena. În prezent, urmează un MBA în cadrul EU Business School și studiază matematica la Universitatea din Hagen.

Virgil studied Economics at the University of Hagen and Construction Management at the University of Applied Sciences in Vienna.

Are o carieră de 25 de ani în dezvoltarea de proiecte software complexe. În ultimul deceniu, a coordonat echipe profesionale de dezvoltatori pentru platformele iOS și Android.

His career spans 25 years in the development of complex software projects. In the past decade he has been managing professional teams of developers on both iOS and Android.

Virgil spune că, în ciuda crizei sanitare, 2020 a fost unul dintre cei mai buni ani pentru compania sa în piața de birouri. Anul acesta, grupul se concentrează pe Vox Vertical Village, unde lucrările de dezvoltare continuă după ce a fost obținută o finanțare bancară. Până la începutul anului 2022, compania are ca obiectiv dezvoltarea în Timișoara, nu doar în segmentul rezidențial, dar și cu alte proiecte.

Virgil says that despite the health crisis, 2020 was one of the most successful years for his company in the office market. This year’s focus is Vox Vertical Village, where development works are under way after the group secured bank funding. By early 2022, the company aims to continue developing in Timișoara, not only in the residential segment, but also in various other projects as well.

Pe lângă pasiunea continuă pentru a învăța, Virgil este atras de experiențe noi. Își folosește timpul liber pentru a găsi soluții inovative pentru afacerile sale și ca să învețe din diverse domenii precum matematica sau managementul financiar.

Aside from a continuous passion for learning, Virgil finds himself constantly drawn to new experiences. He uses his spare time to find innovative solutions for his businesses and learn as much as he can from various fields such as finance and mathematics.

De șapte ani este pilot licențiat cu Instrument Rating și îi face plăcere să facă naveta pe cale aeriană între locuința sa din Austria și biroul din Timișoara.

He has been a licensed pilot with an instrument rating for seven years and enjoys commuting by air from his home in Austria to the office in Timișoara.

Virgil se implică în proiecte comunitare în calitate de membru al Senatului Economic European.

Virgil also supports community projects as a member of the European Economic Senate.

He is currently enrolled in an MBA class at the EU Business School and studies Mathematics at the University of Hagen.


INTERVIEWS AND ARTICLES INTERVIURI ȘI ARTICOLE


84

VIITORUL ESTE VERDE. ȘI INTELIGENT! De Alexandra Smedoiu, partener Deloitte România, Lider al Serviciilor de Consultanță în sectorul Imobiliar, și Irina Dimitriu, partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal

Evoluțiile sociale și economice din ultimii ani, inclusiv pandemia de COVID-19, au adus două probleme globale majore în prim-plan în Europa, dar și în România – reducerea poluării și creșterea digitalizării –, pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung. Cele două provocări sunt abordate prin măsuri implementate la toate nivelurile societății și mediului de afaceri, inclusiv în piața imobiliară, unde s-a observat de ceva timp deja tendința în direcția caselor verzi și inteligente. Pandemia a accentuat anumite tendințe, cum ar fi îmbunătățirea performanței energetice, digitalizarea spontană impusă de distanțarea socială, noi protocoale sanitare și de siguranță, restructurarea spațiilor de lucru și folosirea noilor tehnologii sau a echipamentelor integrate deja în clădirile de birouri existente. În plus, în condițiile în care clădirile sunt responsabile pentru cel mai mare consum de energie, vedem dezvoltatori și proprietari preocupați tot mai mult de reinterpretarea proiectelor pentru a deveni mai ecologice. Studiile au relevat că amprenta gazelor cu efect de seră depinde foarte mult de tipul de produs utilizat de consumator și de modul de înlocuire a acestuia. Aici apare un paradox: aceiași consumatori care în mod declarativ sprijină brandurile care oferă produse verzi și sustenabile sunt reticenți când trebuie să plătească pentru ele. Astfel, companiile, inclusiv cele din imobiliare, trebuie să rezolve provocarea de a aduce schimbarea la ușa clienților. În Uniunea Europeană, economia verde și digitalizarea reprezintă baza programului Next Generation EU. UE a lansat acest instrument de 750 de miliarde de euro, care urmărește reducerea impactului economic și social al pandemiei de coronavirus și îmbunătățirea sustenabilității economiilor și societăților europene. De fapt, întreg bugetul multianual al UE este gândit pentru a sprijini investițiile urgente, în special cele pentru tranziția verde și digitală. Totuși, aceste probleme reprezintă o preocupare pentru statele membre de mai mult timp. În piața imobiliară, putem menționa Directiva privind performanța energetică a clădirilor, actualizată în 2018. Pe lângă măsurile de eficiență energetică (care au drept țintă obținerea unui stoc imobiliar neutru din punct de vedere al emisiilor în 2050) incluse în document, există noi recomandări pentru îmbunătățirea tehnologiilor inteligente și a sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv automatizări. Potrivit reglementatorului, digitalizarea sistemului energetic schimbă rapid contextul pieței, de la integrarea de surse regenerabile la rețele inteligente și clădiri „smart-ready”. Pentru a sprijini

obiectivele de conectivitate ale Uniunii, ar trebui acordate stimulente direcționate către promovarea soluțiilor digitale și a sistemelor „smart-ready” în mediul construit. Acest lucru oferă noi oportunități pentru economisirea de energie, oferind consumatorilor informații clare despre tiparele de consum și ajutând, totodată, operatorul sistemului să gestioneze eficient rețeaua. Concret, revizuirea directivei are drept scop promovarea suplimentară a tehnologiilor pentru clădirile inteligente, în particular prin implementarea Smart Readiness Indicator (SRI). Indicatorul va permite certificarea inteligentă a clădirilor, precum capacitatea clădirilor (unităților construite) de a-și adapta operațiunile la nevoile ocupanților, optimizând eficiența energetică și performanța totală, dar și adaptarea activităților la dimensiunea rețelei. Indicatorul „smart readiness” ar trebui să îmbunătățească gradul de conștientizare al proprietarilor de clădiri și al ocupanților privind valoarea adăugată adusă de automatizarea clădirilor. Același indicator arată beneficiile monitorizării electronice a sistemelor tehnice ale clădirilor și ar trebui să ofere mai multă încredere ocupanților privind nivelul concret de economisire generat de funcționalitățile augmentate. Sustenabilitatea devine normă în viitorul apropiat Implementarea principiilor de sustenabilitate a devenit deja o practică comună în piața imobiliară românească. Până la finalul anului 2019, peste 250 de clădiri și proiecte imobiliare din România au fost certificate drept „clădiri verzi” pe baza schemelor de sustenabilitate valabile la nivel internațional. În schimb, peste 95% din locuințele publice și cele livrate înainte de 2010 au nevoie de îmbunătățire, deci încă mai este de lucrat la acest capitol. Totuși, cu implicare locală și utilizând fondurile europene aflate la dispoziție, ar trebui să înregistrăm un progres la acest capitol în perioada următoare. Sustenabilitatea devine tot mai prezentă în toate segmentele imobiliare, de la cel comercial la rezidențial (aproximativ 60 de proiecte rezidențiale locale au certificarea „verde”). Principiile specifice și normele au devenit o practică obișnuită și în sectorul de logistică și sperăm că vom vedea tot mai multe fabrici ultramoderne, cu consum redus de energie și o amprentă de carbon scăzută. În plus, toate proiectele moderne de birouri din România sunt concepute și dezvoltate în linie cu principiile de sustenabilitate incluse în numeroasele scheme de „certificări verzi”. Sursele alternative de energie, precum pompele geotermale și


2021 PROPERTY-FORUM.EU

panourile solare, fațadele inteligente care includ sisteme de umbrire ce reduc consumul energetic și îmbunătățesc confortul angajaților sunt printre soluțiile adoptate în proiectele verzi. La acestea se adaugă sistemele de încălzire inteligente, soluțiile de iluminat adaptate la nivelul de ocupare al clădirilor și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice. Legislația românească este adaptată constant pentru a accelera și facilita noi măsuri care duc la reducerea poluării și susțin digitalizarea, stabilind obiective ambițioase și binevenite pentru a asigura creșterea sustenabilă în anii următori. De la „verde” la „verde-inteligent” Evoluția constantă a rețelelor de electricitate către cele inteligente va genera o schimbare modului de furnizare a energiei. Valul de schimbări a ajuns și în sectorul construcțiilor, iar clădirile au devenit inteligente, nu doar verzi, acesta fiind un concept care oferă mai multă flexibilitate pentru furnizorii de energie și utilizatorii finali. Totodată, adoptarea în masă a muncii la distanță în 2020 a modificat rolul spațiului de lucru în cadrul organizațiilor. Toate indiciile arată un viitor în care sistemul de lucru hibrid se va permanentiza, așa că biroul virtual pare să devină o componentăcheie a muncii în „noul normal”. În plus, în viitor, munca nu mai depinde strict de spațiul de birouri. Funcția imobiliară în sectorul corporativ a evoluat de la furnizarea unui spațiu oarecare de lucru la oferirea unui spațiu care permite utilizatorilor să obțină o performanță mai bună decât în alt loc. În acest context, organizațiile se vor orienta către un model imobiliar distributiv, diversificând mixul de birouri cu un hub central și spații de coworking sau birouri mai mici în locații din afara orașelor

85

sau regionale. Astfel, angajații vor putea lucra în afara locuinței pentru a separa mai clar viața privată de cea profesională, dar și să reia conexiunile cu colegii, în timp ce evită distanțele lungi până la serviciu. Așadar, spațiile de birouri trebuie să fie inteligente și suficient de flexibile pentru a facilita aceste schimbări, pe măsură ce datele devin o componentă critică în spațiile de lucru inovatoare. În același timp, biroul viitorului trebuie adaptat pentru a asigura confortul angajaților din toate punctele de vedere. Utilizarea analizei ocupării va ajuta la maximizarea numărului de persoane într-un spațiu fără a afecta sănătatea, confortul sau productivitatea ocupanților. În plus, un viitor sistem de analiză a ocupării forței de muncă se va concentra pe menținerea distanțării angajaților. Înțelegând fluxul angajaților într-o clădire, un sistem dedicat poate calcula numărul maxim de persoane care ar trebui să fie în fiecare zonă, trimițând alerte administratorilor de clădiri sau ocupanților atunci când un spațiu se apropie de capacitatea la care se poate menține distanța. Urmărind mișcarea oamenilor în această nouă realitate, sistemele pot găsi treptat tot mai multe modalități de a integra angajați suplimentari, menținând în același timp distanța socială adecvată. Având în vedere aceste elemente, putem spune că revoluția verde a început. Dezvoltatorii și investitorii intră într-un joc cu trei axe: protejarea oamenilor, a planetei și asigurarea profitului. Implementarea măsurilor existente la nivelul UE, precum și îmbunătățirea/detalierea ulterioară a acestora la nivel local vor contribui la dezvoltarea unor clădiri mai ecologice și mai inteligente. Totodată, vor aduce beneficii semnificative pe toate palierele: un mediu mai plăcut și mai sănătos în timpul utilizării clădirilor, un impact redus asupra mediului și economii de costuri în timpul funcționării clădirilor.


86

THE FUTURE IS GREEN. AND SMART! By Alexandra Smedoiu, Partner Deloitte Romania, Real Estate Industry Leader, and Irina Dimitriu, Partner, Reff & Associates | Deloitte Legal

Social and economic developments in recent years, including the COVID-19 pandemic, have brought to the fore two major global concerns in Europe, but also in Romania – reducing pollution and increasing digitalization – to ensure a long-term sustainable future. In addressing these two challenges, measures are being implemented at all levels of society and business environment, including the real estate market, in which the trend for green and smart buildings has already been around for some time and will continue to be. The pandemic has accelerated certain tendencies, such as energy performance improvement, a spontaneous digitalization imposed by social distancing approaches, new hygiene and safety protocols, restructuring of the working spaces and the use of the new technologies or gears previously integrated in the existing office buildings. Furthermore, as buildings consume the greatest share of energy, we see developers and landowners increasingly preoccupied with rethinking green. Surveys have revealed that the greenhouse footprint highly depends on the type of products used by the consumers and on whether they dispose of them responsibly. Here comes the paradox: the very same consumers who allegedly support brands which offer green and sustainable products, are reluctant in actually spending their money on such products. Hence, companies, including real estate players, are faced with the challenge of bringing the change to (literally) the doorstep of their customers. In the EU, green economy and digitalization represent the core of the Next Generation EU program, a €750 billion temporary recovery instrument to help repair the immediate economic and social damage brought by the coronavirus pandemic and make European economies and societies more sustainable. In fact, the entire EU multiannual budget is designed to support urgent investments, in particular in the green and digital transitions. However, these issues have been a concern for EU countries for many years. With regard to the real estate market, we can mention the Energy Performance of Buildings Directive, amended in 2018, which provides, in addition to energy efficiency measures (with a view to obtaining a stock of carbon-free buildings by 2050), new recommendations to increase smart technologies and technical building systems, including automation. According to the regulator, the digitalization of the energy system is quickly changing the energy landscape, from the integration of renewables to smart grids and smart-ready buildings. In order to

support the Union’s connectivity objectives, targeted incentives should be provided to promote smart-ready systems and digital solutions in the built environment. This offers new opportunities for energy savings, by providing consumers with more accurate information about their consumption patterns, and by enabling the system operator to manage the grid more effectively. Specifically, the revised Directive aims to further promote smart building technologies, in particular through the establishment of a Smart Readiness Indicator (SRI) for buildings. This indicator will allow for rating the smart readiness of buildings, i.e. the capability of buildings (or building units) to adapt their operation to the needs of the occupant, also optimizing energy efficiency and overall performance, and to adapt their operation to signals from the grid. The smart readiness indicator should raise awareness amongst building owners and occupants of the value behind building automation and the electronic monitoring of technical building systems and should give confidence to occupants about the actual savings of those new enhanced functionalities. Sustainability to become a practice in the near future The implementation of sustainable principles already became a common practice on the real estate market in Romania. By the end of 2019, over 250 buildings and real estate projects in Romania have been certified as “green buildings” based on one of the international sustainable schemes. On the other hand, over 95% of the public buildings and the ones delivered prior to 2010 require refurbishing, so there is still much work to be done. However, with local involvement and the help of European funding, progress is expected in this area in the coming period. Sustainability is increasingly widespread in all real estate market segments, from commercial to residential (approximately 60 local residential projects were certified as being “green”). Specific principles and norms became a practice also on the logistics segment and we hope to see more and more ultra-modern factories, with reduced energy consumption and implicitly a lower carbon footprint. Additionally, all new office projects from Romania are being designed and developed according to the principles of sustainability included in the various “green certification” schemes. Alternative energy sources, such as geothermal pumps or solar panels, intelligent facades that include shading systems designed to reduce energy consumptions but also improve employee comfort, intelligent heating and lighting systems depending on the occupancy level of the buildings and charging stations


2021 PROPERTY-FORUM.EU

for electric vehicles are just a few of the technical solutions implemented by developers in the green projects. The Romanian legislation is subject to constant amendments meant to adapt, accelerate and facilitate new measures for pollution reduction and digitalization and set certain ambitious but welcome targets for the following years that will stand as a basis for sustainable growth. From “green” to “smart green” The constant evolution of electricity grids towards smart grids is bringing a change in the mode in which electricity is provided. The wave of changes has reached the construction domain, and therefore the buildings have evolved into smart buildings, not just green ones, a concept which offers greater flexibility for both energy providers and end-users. At the same time, the widespread adoption of remote working in 2020 has greatly shifted the role of the workplace within organizations. All indications point to a future where hybrid working is here to stay, so it seems the virtual office becomes a key component of working in the “new normal”. In addition, in the “new normal”, work doesn’t strictly depend on office space. The function of corporate real estate has therefore evolved from somewhere to work, to a workplace that enables users to perform better than they would do anywhere else. In this context, organizations will most likely look towards a distributed real estate model, diversifying their office space mix across both a central hub and co-working spaces or smaller offices in suburban and regional areas. This will allow staff to

87

leave their homes to experience a greater separation between home and work life and connect socially with colleagues, while avoiding long commutes. Therefore, office spaces must be smart and flexible enough to facilitate these changes, as data becomes a critical component of workplace innovation. At the same time, the office of the future must be adapted to ensure the comfort of employees from all points of view. Using occupancy analysis will help maximize the number of people in a space without affecting the health, comfort or productivity of occupants. In addition, a future employment analysis system will focus on maintaining the separation of the employees. By understanding the movement of people around a building, an occupancy analysis system can calculate the maximum number of people that should be in each area, sending alerts to construction operators or occupants when a space approaches its social capacity based on distance. Following the movement of people in this new reality, systems can gradually find more and more ways to introduce additional workers, while maintaining the appropriate social distance. Given the facts, the green revolution has started. Developers and investors are entering a game focused on the triple bottom line: people, planet and profit. The implementation of the existing measures at the EU level, as well as further improvement/ detailing thereof at the local level, will help developing greener and smarter buildings and will bring significant benefits on all axes: a more pleasant and healthier environment when using the buildings, a reduced environmental impact and cost saving during buildings’ operation.


88

ANCHOR GRUP VA CONTINUA PE CALEA DEZVOLTĂRII DURABILE Affan Yildirim, director general și board member al Anchor Grup, vorbește despre strategia de afaceri și împărtășește așteptările sale privind economia locală și piața investițiilor imobiliare în 2021.

Cum a reușit Anchor Grup să gestioneze perioada plină de provocări care a început în 2020 și care este perspectiva pentru acest an? Relația pe care am construit-o de-a lungul anilor cu partenerii noștri, chiriașii, clienții și angajații a fost busola care ne-a ghidat în perioada dificilă pe care am traversat-o în anul 2020. Parteneriatele de lungă durată, construite în mod constant și temeinic de-a lungul anilor, au fost și au rămas principala valoare a Anchor Grup. Atât ca om de afaceri, cât și la nivel personal, acestea sunt reperele mele în luarea deciziilor. În 2021 vom continua să investim în aceste parteneriate. În ceea ce privește centrele noastre comerciale, îi vom sprijini pe chiriașii noștri în a le oferi clienților lor cea mai bună experiență de cumpărături posibilă. Oferim suportul nostru de marketing campaniilor de comunicare ale chiriașilor noștri, susținându-i astfel în eforturile lor de a menține stabilitatea afacerilor. Retailul este un ecosistem în evoluție, în care consumatorii explorează și experimentează mărcile, iar mall-urile sunt una dintre cele mai importante gazde ale acestei experiențe. Este evident că pandemia a schimbat comportamentul de cumpărături și că achizițiile online înregistrează o popularitate din ce în ce mai mare. Totuși, asta nu înseamnă că nevoia de experiențe fizice și de relaționare a dispărut; dimpotrivă. De exemplu, în ultima vreme, am colaborat îndeaproape cu instituții culturale, precum Muzeul Literaturii sau Teatrul Nottara, pentru a aduce un impuls cultural și educațional, prin expoziții noi și interesante, în centrele noastre comerciale. Răspunsul clienților și partenerilor a fost foarte bun. Am reușit să găsim o modalitate de a adapta și de a le reda vizitatorilor noștri bucuria de a experimenta din nou astfel de activități și, pe de altă parte, am ajutat instituțiile culturale să mențină contactul cu comunitățile și iubitorii de artă. Care sunt prioritățile de afaceri ale Anchor Grup pe piața românească în 2021? În 2021, vom avea aceeași prioritate ca în 2020, și anume sănătatea colegilor, clienților, partenerilor și chiriașilor noștri. În 2020, am făcut tot ce am putut pentru a îndeplini acest obiectiv, de aceea am implementat măsuri suplimentare față de cele solicitate de autorități în toate clădirile din portofoliul nostru, de la retail la birouri și proiecte rezidențiale.

După această prioritate vine continuitatea activității – atât pentru Anchor Grup, cât și pentru partenerii noștri. Colaborăm cu unii dintre ei de peste două decenii, am fost alături la bine și la greu, ne-am maturizat și am crescut împreună. Vom fi cât se poate de flexibili și vom oferi cele mai bune soluții pentru a ne asigura că, la sfârșitul acestor vremuri incerte, vom prospera împreună. Creșterea economică urmează să revină în 2021. Cum va influența operațiunile Anchor Grup? Solidaritatea este răspunsul la provocările din 2021 pe care le-am putea întâmpina la nivel economic. Pandemia a impus o absență a apropierii sociale, iar în ciuda numeroaselor canale de comunicare online, unii s-au simțit singuri. Efectele sunt vizibile peste tot, principala consecință fiind polarizarea excesivă. Cred că acesta este cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l învingem în 2021 – îl văd ca pe un an al reconstruirii și nu putem face acest lucru decât împreună. Anchor Grup va continua pe calea dezvoltării durabile, o direcție asumată în strategia de business de mulți ani încoace. În ceea ce privește mall-urile noastre, ne vom concentra pe modalități de a inova și a îmbogăți întregul spectru de experiențe de care clienții noștri pot beneficia. Cum conturați planurile de investiții având în vedere contextul economic marcat de pandemie? Anchor Grup este prezent în România de mai bine de 24 de ani și a investit constant, chiar și în anii dificili. Economiile din întreaga lume suferă, dar avem încredere că România și mediul de afaceri românesc vor găsi resurse pentru a depăși aceste momente neobișnuite și dificile. Deoarece suntem unul dintre primii dezvoltatori importanți din România și afacerea noastră se bazează pe parteneriate pe termen lung, construirea unui model de afaceri durabil este cheia. Am continuat, și în 2020, să fim un partener atrăgător pentru noi retaileri, să reînnoim contracte de închiriere importante cu partenerii existenți în centrele noastre comerciale și în clădirile de birouri, precum și să înregistrăm un volum mare de vânzări rezidențiale. Rata de ocupare a tuturor proprietăților noastre imobiliare este de peste 98%. Pandemia ne-a afectat drastic chiriașii, dar am găsit soluții constante pentru a ne asigura că beneficiază de cele mai bune condiții, astfel încât să depășim perioada dificilă împreună și să fim cât mai puțin afectați.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

89

Care sunt punctele forte ale pieței imobiliare din România pentru investitori? Piața este competitivă în comparație cu alte țări din regiune?

Anchor Grup are proiecte operaționale în segmentele de retail, birouri și rezidențial. Observați anumite tendințe în ceea ce privește structura cererii și ocupării?

Piața rezidențială s-a dovedit a fi cel mai activ sector imobiliar din România, în strânsă legătură cu măsuri guvernamentale precum programul Noua Casă, cu toate versiunile sale. În plus, sectorul construcțiilor a cunoscut o creștere importantă în 2020. Pe de altă parte, rata pozitivă de vaccinare oferă oamenilor speranța că, în centrele comerciale și la birou, viața va reveni la normal în mare măsură. Unele companii mari și-au anunțat deja strategia pentru revenirea la birou a angajaților. Anul 2021 pare să fie unul bun pentru investitori, România rămânând o piață cu un potențial imens în sectorul imobiliar. Produsul Intern Brut al României a scăzut în 2020, anul debutului pandemiei de coronavirus, cu doar 3,9%, comparativ cu 2019. Economia României a avut una dintre cele mai mici contracții din Uniunea Europeană. La nivelul UE, scăderea înregistrată a fost de aproximativ 6% în țările din zona euro. Mulți analiști au estimat la începutul pandemiei că economia României se va prăbuși în 2020 cu 7-8%. România se află într-o fază a dezvoltării sale marcată de investiții în infrastructură, ceea ce este un lucru favorabil pentru industria construcțiilor, iar investițiile pe termen lung sunt în prim-plan. Investitorii cu planuri de dezvoltare caută o economie puternică

Cred că oamenii vor avea așteptări tot mai mari de la clădiri, în general (începând cu dezvoltările rezidențiale și continuând cu proiectele de retail și birouri), și de la vecinătatea lor, în special. Această pandemie ne-a limitat drastic opțiunile de deplasare și consider că „marii câștigători” sunt proiectele mixte care combină rezidențialul cu centrele de retail și birouri, sau proiecte diferite cu componente complementare în același areal.

și stabilă. Portofoliul nostru include doar investiții pe termen lung, care nu sunt afectate de perioadele dificile, dar acest lucru nu ne diminuează apetitul pentru investiții, ci, dimpotrivă, ne stimulează interesul în a găsi noi oportunități.

Sustenabilitatea și protecția mediului sunt două dintre principalele teme de discuție cu privire la clădirile noi. Astfel, reducerea consumului de energie în viitor sau găsirea unor surse alternative de energie, utilizarea inteligenței artificiale în gestionarea clădirilor, creșterea elementelor sustenabile sunt câteva dintre lucrurile pe care le explorăm, în mod constant, atunci când dezvoltăm noi proiecte. Explorați potențialul orașelor regionale ca destinații de dezvoltare imobiliară? Anchor Grup urmărește în mod constant dezvoltarea afacerilor, chiar și în afara Bucureștiului. Există oportunități în piață, pe care le analizăm cu atenție. Când le identificăm clar, Anchor Grup va efectua studii privind sustenabilitatea afacerii în noile zone de investiții. Suntem deschiși la orice oportunitate de afaceri câtă vreme respectă strategia noastră de dezvoltare pe termen lung.


90

ANCHOR GRUP WILL CONTINUE ON THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Affan Yildirim, General Manager and Board Member at Anchor Grup talks about business strategy and shares his expectations for the Romanian economy and the property investment market in 2021.

How has Anchor Grup managed the challenging period that started in 2020 and what is your outlook for this year? The relationship that we have built over the years with our partners, tenants, customers and employees was our compass that helped us navigate the stormy weather in 2020. The longlasting partnerships, consistently and thoroughly built over the years, were and remained the main value of Anchor Grup. Both as a businessman and as an individual, these are my benchmarks to guide me in the decision-making process. In 2021 we will continue to invest in these partnerships. When it comes to our shopping centres, we will support our tenants in delivering the best possible retail experience to their customers. We are adding our marketing support to our tenants’ communication campaigns, contributing thus to their business stability efforts. Retail is an evolving ecosystem where consumers explore and experience brands and malls are one of the most important hosts of that experience. It is obvious that the pandemic has changed shopping behaviour and that online acquisitions have seen increasing popularity. However, that is not to say that the need for physical experiences and networking has vanished; on the contrary. For instance, lately, we have been working closely with cultural institutions, such as the Museum of Literature or Nottara Theatre, to bring cultural and educational pulse, through interesting and new exhibitions, into our shopping centres. The response of our customers, along with one of our partners, was overwhelmingly positive. We managed to find a way to adapt and restore, for our visitors, the joy of experiencing such activities again and, on the other hand, we helped cultural institutions to maintain contact with their communities and art lovers. What are the business priorities of Anchor Grup on the Romanian market in 2021? In 2021 we will have the same priority as we did in 2020, the health of our colleagues, customers, partners and tenants. In 2020 we did all we could to fulfil this priority, that is why we implemented additional measures in comparison with those requested by the authorities in all the buildings in our portfolio, from retail to office and residential.

After this main priority, comes business continuity – both for Anchor Grup and for our partners. We have been collaborating with some of them for over two decades, we have been with each other for better or worse, we have matured and grown together. We will be as flexible as we can and provide the best solutions to make sure that, at the end of these uncertain times, we will thrive together. Economic growth is set to bounce back in 2021. How will it influence Anchor Grup’s operations? Solidarity is the answer to 2021 challenges that we might face as an economy. The pandemic imposed a lack of human touch, so in spite of the numerous online channels we communicate on, some felt alone. Its effects are visible everywhere and the main one is excessive polarization. I think this is the biggest obstacle we need to vanquish in 2021 – I see it as the year of rebuilding and we can only do that together. Anchor Grup will continue on the path of sustainable development, which has been a trademark for many years. Regarding our malls, we will focus on alternatives to innovate and enrich the whole spectre of experiences from which our customers can benefit here. How are you shaping the investment plans considering the pandemic economy? Anchor Grup has been present in Romania for more than 24 years and it has constantly invested, even in difficult years. Economies all over the world suffer, but we have confidence that Romania and the Romanian business environment will find resources to overcome these strange and difficult times. As we are one of the most important developers in Romania and our business relies on long term partnerships, thus building a sustainable business model is the key. We continued, also in 2020, to be an appealing partner for new retailers, renew important lease agreements with the existing partners in our shopping centres and office buildings, as well as to register a high volume of residential sales. Our occupancy rate in all our real estate properties is over 98%. The pandemic drastically affected our tenants but we found constant solutions to make sure they were benefiting from the best conditions so that we would emerge together and as untouched as possible.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

91

What are the strong points of Romania’s real estate market for investors? Is the market competitive compared to regional peers?

for investments and, on the contrary, increases our interest in opportunities.

The residential market proved to be the most active real estate sector in Romania, also in close connection to the government measures such as the New Home programme, with all its versions. In addition, the construction sector has experienced important growth in 2020. On the other hand, the positive rate of vaccination gives people hope that, in retail and office, life will return to normal to a large extent. Some big employers already announced a return to office strategy. 2021 looks like a good year for investors, Romania remaining a market with huge potential in the real estate sector.

Anchor Grup has operational projects in retail, office and residential. Are you seeing any emerging trends in terms of demand and occupancy structure?

Romania’s Gross Domestic Product fell in 2020, the year of the onset of the coronavirus pandemic, only by 3.9%, compared to 2019. Romania’s economy had one of the smallest contractions in the European Union. At EU level, the recorded decrease was around 6% in Euro area countries. Many analysts estimated at the beginning of the pandemic that Romania’s economy would collapse in 2020 by 7-8%.

Sustainability and environmental protection are some of the main discussions regarding new buildings. Thus, reducing future energy consumption, or finding alternative sources of energy, employing artificial intelligence (AI) in the management of buildings, increasing their sustainable-augmented elements are a few of the things we are looking at, constantly, when developing new projects.

Romania is in a phase of its development in which it invests in infrastructure, which is a favourable thing for the construction industry, and long-term investments are in the forefront. So a strong and stable economy is something that investors are still looking for when planning to invest in new projects. Our portfolio includes only long-term investments, which are not affected by difficult times, but this does not diminish our appetite

I think that people will expect more and more from buildings, in general, (starting with the residential developments and continuing with retail and office projects) and from their vicinity, in particular. This pandemic has drastically limited one’s range of movement, so I think the “winners” are mixed-use projects that combine residential, retail and office or different projects which are complementary to each other due to proximity.

Are you exploring the potential of regional cities as property development destinations? Anchor Group is constantly scoping for business development, even outside Bucharest. There are opportunities on the market, which we analyze carefully. If they appear, Anchor Grup will conduct studies on the sustainability of the business in the new investment areas. We are open to any business opportunity that arises if it complies with our long-term development strategy.


92

BOG’ART URMĂREȘTE DIVERSIFICAREA SUPLIMENTARĂ A PORTOFOLIULUI Bogdan Doicescu, directorul de dezvoltare al Bog’Art, vorbește despre starea actuală a pieței construcțiilor și împărtășește planurile companiei pentru anii următori.

Cum a afectat COVID-19 sectorul construcțiilor din România? Ce impact a avut asupra operațiunilor Bog’Art? Pentru Bog’Art, 2020 a fost un an foarte productiv în ciuda pandemiei. Deși multe industrii au fost grav afectate și contextul general a fost unul de incertitudine și de evitare a riscurilor, Bog’Art a beneficiat de un portofoliu puternic și bine diversificat de proiecte care au continuat. În ciuda restricțiilor sanitare generale, operațiunile șantierelor au progresat și chiar au beneficiat de programe accelerate, având în vedere forța de muncă mai ușor disponibilă, care în anul precedent a fost o constrângere pentru productivitate. În ciuda faptului că sectorul construcțiilor este în mare parte o afacere unde este necesară prezența la locul de muncă, am implementat cu succes programe de lucru la distanță, care au funcționat în parametri optimi, pentru a ne asigura că echipele colaborează în timp real și am pregătit scenarii de reacție la eventuale situații de urgență. Pe scurt, am fost pregătiți și am avut un volum de lucrări stabil care ne-a permis practic să prosperăm în vremuri incerte. Când vă așteptați ca activitatea de construcție să atingă nivelul pre-pandemic? Volumul de lucrări existente ne-a susținut afacerile până la mijlocul anului 2021. Cu toate acestea, în prezent, observăm un efect de întârziere cauzat de deciziile de investiții suspendate la debutul pandemiei. Sectorul privat și în special clasele de active care au fost cele mai afectate, cum ar fi birourile, comerțul cu amănuntul și ospitalitatea, au intrat în mod natural într-o stare de expectativă, amânând deciziile de investiții, ceea ce ar putea crea un potențial gol în volumul de noi proiecte cu debut în a doua jumătate din 2021. Acest lucru este parțial contrabalansat de pachetele de stimulare a sectorului public și de anunțul noilor lucrări, care aduc o imagine pozitivă pe baza revenirii economice prognozate. Cu toate acestea, este dificil de spus dacă asta ne va readuce rapid la nivelurile prepandemice în următorul an sau dacă reluarea timidă a noilor investiții va lăsa un gol prelungit care se va recupera mai greu. Acest lucru se bazează în mare măsură pe momentul când vor fi licitate și contractate noi proiecte și lucrări publice, la mijlocul anului 2021. Ați văzut dezvoltatori care și-au modificat planurile din cauza pandemiei? Ați observat schimbări în popularitatea diferitelor clase de active? Strategiile de investiții și clasele de active au avut evoluții divergente: unii investitori au continuat cu pre-închirieri puternice

sau cu proiecte „built-to-suit” și nu și-au schimbat strategiile; alții, aflați în diferite etape ale achizițiilor sau în faze incipiente ale proiectului, ar putea să-și fi reconsiderat sau refăcut planurile de afaceri, având în vedere parametrii în schimbare. În timp ce incertitudinea a fost și rămâne predominantă, anumite clase de active, cum ar fi lucrările de infrastructură industrială, rezidențială și publică, au funcționat bine și vor continua să o facă în perioada următoare. Bog’Art rămâne dedicată unei strategii de construcție diversificate și extrem de adaptabile pentru orice clasă de active. Având în vedere creșterea prețurilor la materii prime și schimbarea constrângerilor pieței, ne propunem să ne asigurăm că dezvoltările bine calibrate sunt puse pe piață, oferind strategia adecvată de reducere a riscurilor și garantarea livrării. Bog’Art Residential are în curs de dezvoltare o serie de proiecte. Cum progresează acestea? Bog’Art Residential este divizia de investiții imobiliare a grupului de companii Bog’Art, care asigură un volum constant de dezvoltări interne, în principal cu proiecte rezidențiale și cu proiecte mixte sau office de tip boutique. Dezvoltăm aceste proiecte împreună cu echipele noastre interne, precum și cu partenerii noștri, și am acumulat o bază de terenuri considerabilă, de aproximativ 57.000 mp, care ne permite să introducem în piață peste 1.600 de unități rezidențiale și 20.000 mp de spații comerciale și birouri în următorii cinci ani. Mai exact, gestionăm șapte proiecte pe două segmente diferite: proiecte mari de peste 100 de unități în zone emergente care vizează segmentul mid-premium și proiecte de lux cu suprafețe construibile de până la 10.000 mp în locații ultracentrale. În prezent, construim un proiect rezidențial cu 140 de unități premium în zona Petrom City, care urmează să fie finalizat până în martie 2022. De asemenea, avem un proiect mixt de peste 51.000 mp în zona Vitan, care va începe la mijlocul anului 2022, fiind în prezent în procesul de autorizare. Depunem mult efort și investiții considerabile în Bog’Art Residential pentru a ne diversifica portofoliul și a ne echilibra, cu o predictibilitate mai mare pentru propriile clădiri la prețuri bine calibrate. Subliniem designul cu valoare inginerească și atenția la detalii, pe care le putem transfera direct utilizatorilor finali pe baza cunoștințelor Bog’Art și a experienței de construcție de 30 de ani pe piața imobiliară din România. Compania este implicată în construirea noului aeroport internațional din Brașov, primul dezvoltat în România de


2021 PROPERTY-FORUM.EU

la căderea comunismului. Care a fost experiența realizării acestui proiect? Proiectele instituționale, în special cele de maxim interes pentru comunități, sunt provocatoare din cauza expunerii mai mari față de principalele părți interesate. Bog’Art abordează fiecare proiect cu aceeași importanță, în special pe cele care implică consorții alături de parteneri specializați ce pot aborda complexități tehnice și reputaționale în proiecte precum Aeroportul Internațional Brașov. Autoritățile publice, în general, au o abordare mai detașată, dar în egală măsură atentă și birocratică, care se poate dovedi mai dificilă pentru afacerile companiei, având în vedere abordarea extrem de receptivă și orientată spre client a Bog’Art. Pe de altă parte, metodele noastre de lucru simplificate și elementele procedurale fluente asigură transparența și predictibilitatea necesare pentru lucrările publice, permițându-ne să realizăm cu succes un proiect de importanță națională majoră. Bog’Art este mândră să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii României cu fiecare proiect în parte. Vreți să vă sporiți prezența în domeniul infrastructurii publice? În concordanță cu strategia noastră de diversificare a portofoliului, Bog’Art are un interes crescut pentru lucrările publice, atât cele civile, cât și de infrastructură. În timp ce Bog’Art continuă să lucreze la proiecte cu clădiri de birouri, rezidențiale și hoteliere pentru dezvoltatorii privați de pe piața românească, am adăugat lucrări publice care implică două aeroporturi, un spital și un drum principal în portofoliul nostru. Pentru a obține noi contracte de lucrări în infrastructura publică, am adăugat echipe de specialiști în contractare și abordăm cu tact acest segment, fie prin atribuire directă,

93

parteneriate și asociații sau prin achiziții, fără a face salturi majore în acest moment. Având în vedere anunțurile privind numeroase investiții în acest sector, Bog’Art este, de asemenea, pregătită să preia lucrări de infrastructură publică. Ce segmente imobiliare așteptați să genereze cerere pentru servicii de construcții în următorii trei-cinci ani? România urmează să investească mai mult în lucrări publice, iar interesul investițional reînnoit într-o economie stabilă și atractivă ar trebui să crească cererea de servicii de construcții atât pe segmentul mare, cât și pe cel mic. Lucrările de reabilitare și contractele de la municipalitățile locale, precum și investitorii privați cu exces de numerar care vor investi în principal în sectorul rezidențial vor spori cererea pentru companiile de construcții mai mici. Totodată, investițiile publice majore în infrastructură, spitale, locuri de recreere și culturale, facilități militare și educaționale vor crește cererea pentru marii constructori și consorțiile multinaționale. Bog’Art are dimensiunea unui jucător multinațional, dar a păstrat flexibilitatea unei companii locale. În funcție de investițiile care beneficiază cel mai mult de o redresare economică puternică în viitorul apropiat, rămânem optimiști că piața imobiliară din România se va maturiza în contextul revenirii post-pandemice și se va baza pe servicii de construcții care pot asigura livrarea în cadrul unor programe și bugete previzibile. Abordarea „plătim cel mai mic cost și sperăm să iasă bine” devine încet și sigur învechită. Bog’Art este pregătită să răspundă cererii de servicii de construcții în toate clasele de active, grupul nostru de companii oferind o abordare integrată a construcției. Ne așteptăm la o cerere ridicată atât de la clienții privați, cât și de la autoritățile publice în următorii ani.


94

BOG’ART AIMS FOR FURTHER PORTFOLIO DIVERSIFICATION Bogdan Doicescu, Director Of Development at Bog’Art speaks about the current state of the construction market and shares the company’s plans for the upcoming years.

How has COVID-19 impacted the construction sector in Romania? How has it affected Bog’Art’s operations? For Bog’Art, 2020 was a very productive year despite the pandemic. Although many industries were severely affected and the general context was one of uncertainty and risk mitigation, Bog’Art benefitted from a strong and well-diversified portfolio of projects that carried on. In spite of general hygiene restrictions, construction sites progressed and even benefitted from accelerated schedules given the more readily available manpower, which in previous year was a constraint for productivity. Despite the fact that the construction sector is by and large a hands-on business, we successfully implemented remote-work programs that functioned with optimal parameters to ensure teams collaborated in real-time and ensured contingency and worstcase scenarios that were ready to be activated if need be. In short, we were prepared and had a steady pipeline that actually allowed us to thrive in uncertain times. When do you expect to see construction activity reach pre-pandemic levels? The momentum of our strong backlog carried us well into mid2021, however we are currently seeing a lagging effect caused by investment decisions put on hold at the onset of the pandemic. The private sector and particularly asset classes that were most affected such as office, retail and hospitality naturally went into a conservation or ‘wait-and-see’ approach, postponing investment decisions, which may create a potential void in new projects beginning in the second half of 2021. This is partly counter-balanced by public sector stimulus packages and the announcement of new works, which shine a more positive light based on a forecasted economic rebound. However, it is difficult to say if this will take us back to pre-pandemic levels quickly within the next year, or whether a timid restart of new investments will leave a lagging void that will slowly be built back up with a protracted recovery. This is largely based on how soon new projects and public works are tendered and contracted mid-2021. Have you seen developers alter their plans due to the pandemic? Have you observed any changes in the popularity of different asset classes? Investment strategies and asset classes had diverging approaches:

some investors went ahead with strong pre-leases or built-to-suit projects and did not change their strategies; others in different stages of acquisitions or incipient project phases may have reconsidered or redone their business plans given changing parameters. While uncertainty was and remains prevalent, certain asset classes such as industrial, residential and public infrastructure work faired well and will continue to do so in the following period. Bog’Art remains committed to a diversified and highly adaptable building strategy for any asset class. Given rising commodity prices and changing market constraints we aim to ensure well-calibrated developments are put to market by offering the proper risk mitigation strategy and surety of delivery. Bog’Art Residential has a number of projects in the pipeline. How are these progressing? Bog’Art Residential is the real estate investment arm of the Bog’Art group of companies, responsible for ensuring our pipeline is steadily filled with our in-house developments, predominantly residential projects and selectively mixed-use or boutique offices. We develop these projects with our in-house teams as well as partners, and have amassed a considerable land-bank of approximately 57,000 sqm that allows us to put over 1,600 units and 20,000 sqm of retail and office space on the market in the coming 5 years. Specifically, we are managing 7 projects in two different segments: larger projects of more than 100 units in up-and-coming areas targeting the mid-premium market and high-end projects up to 10,000 sqm GBA in ultracentral locations. From this pipeline, we are in construction with a residential project of 140 premium units in the Petrom City area to be completed by March 2022 and also have a mixed-use project of over 51,000 sqm in the Vitan area due to start in mid2022, currently in the permitting process. We are putting a lot of effort and considerable investment in Bog’Art Residential to diversify our portfolio and counter-balance at a well-calibrated price point, emphasizing value-engineered design and attention to detail that we can transfer directly to end-users based on Bog’Art know-how and our 30-year building experience in the Romanian real estate market. You’re also working on the construction of Brașov’s new international airport which is the first airport to be


2021 PROPERTY-FORUM.EU

developed in Romania since the fall of communism. How has it been working on this unique project? Institutional projects, especially those of maximum interest for major community groups are challenging because of the greater exposure to major stakeholders. Bog’Art approaches every project with equal importance, particularly those that involve consortiums alongside specialized partners that can tackle challenging technical and reputational complexities in projects such as Brasov International Airport. Public authorities in general have a more detached but equally scrutinizing and bureaucratic approach that can prove more difficult for business-as-usual given Bog’Art’s highly responsive and client-oriented approach. On the other-hand, our streamlined working methods and seamless procedural elements achieve the transparency and predictability required for public works, allowing us to stay on track to deliver a project of major national importance. Bog’Art is proud to contribute to enhancing Romania’s infrastructure, one project at a time. Are you looking to enhance your presence in the public infrastructure field? Consistent with our strategy to diversify our portfolio, Bog’Art has recently targeted public works with greater interest, both civil works as well as infrastructure. While Bog’Art continues to work on landmark office, residential and hotel buildings for longstanding private developers in the Romanian market, we have added public works involving 2 airports, 1 hospital and 1 major roadway to our portfolio. To secure new works in public infrastructure, we have added teams of contracting specialists and are approaching this segment tactfully either through direct

95

attribution, partnerships and associations or acquisitions, without taking any major leaps at the moment. Given the announcement of more investments due to start in this sector, Bog’Art is also prepared to take on public infrastructure works. Which property segments do you expect will generate demand for construction services in the next 3-5 years? Romania is due to invest more in public works and renewed investment interest in a stable and attractive economy should build up demand for construction services on both the large and small segments. Public rehabilitation works and contracts from local municipalities as well as private investors with excess cash to invest mainly in residential developments will push up demand for smaller construction companies, whereas major public investments in infrastructure, hospitals, recreational and cultural venues, military and educational facilities will push demand for large builders and multinational consortiums. Bog’Art has the scale of a multinational player but has retained the flexibility of a local company - depending on the investments benefitting most from strong economic recovery in the near future, we remain optimistic that Romania’s real estate market will mature in the context of a post-pandemic recovery and will rely on construction services that can ensure delivery within predictable schedules and budgets, with the ‘lowest-cost and let’s hope for the best’ approach slowly but surely becoming obsolete. Bog’Art is prepared to serve demand for construction services across all asset classes with our group of companies providing an integrated building approach, and expect high demand both from both private clients and public authorities in the coming years.


96

CÂND EȘTI UN JUCĂTOR EMERGENT, AI OCAZIA SĂ FACI LUCRURILE DIFERIT David Canta, Principal Avison Young România și Cehia, vorbește despre efectele pandemiei asupra pieței de consultanță și despre extinderea internațională a companiei.

Ați observat schimbări în popularitatea diferitelor clase de active în rândul investitorilor și dezvoltatorilor cu care lucrați? Când m-am alăturat industriei, retailul era cea mai atractivă clasă de active. Acum, aș prefera să dețin depozitul unui retailer decât showroom-ul. Se înțelege de la sine că marele câștigător al acestei pandemii este sectorul logistic, care și-a continuat creșterea susținută, din moment ce apetența consumatorilor pentru comerțul electronic a creat nevoia de mai mult spațiu de depozitare. Tendințele de alocare a capitalului s-au schimbat, de asemenea, și putem observa o convergență a curbelor de randament între clasele de active, cu cea mai rapidă compresie pentru activele industriale și logistice. Este ușor de observat impactul pe termen scurt al întreruperii lanțurilor de aprovizionare, însă, pe termen lung, cred într-un efect pozitiv pentru că regiunea noastră va beneficia de realinierea lanțurilor de aprovizionare cu mai multe operațiuni de producție care migrează din Asia în Europa Centrală și de Est (CEE). Oportunitatea este dată acum de abordarea contraciclică și de investiții în clase de active care au fost afectate de pandemie, dar care își vor reveni atunci când turismul se va relua. De exemplu, sunt optimist în privința zonei de ospitalitate – Europa este un muzeu în aer liber. Mă gândesc la orașe precum Praga, din regiunea noastră, despre care cred că va rămâne întotdeauna o destinație atractivă pentru turiști, atâta timp cât aceștia pot călători în siguranță. Ce segmente generează cea mai mare pondere în afacerile Avison Young în România? Cu ce linii de afaceri intenționați să vă extindeți în 2021? Înainte de pandemie, am fost bine poziționați în sectorul industrial și de logistică, și am profi tat din plin de contextul pieței pentru a valorifica oportunitățile de a ne sprijini clienții. Consultanții noștri au fost implicați într-o serie de tranzacții de referință și intenționăm să ne întărim poziția în acest sector. De asemenea, vedem un potențial imens în redresarea pieței de birouri și am făcut câteva recrutări foarte importante

pentru a ne consolida capacitățile, adăugând expertiză în workplace advisory și în departamentul de închirieri birouri. Acum oferim clienților noștri o platformă integrată de servicii complete în zona de închirieri de birouri și spații industriale, workplace advisory, investment, project management și certificări verzi. Ați fost puternic implicat în expansiunea recentă a Avison Young în regiunea CEE, unde piața de consultanță a cunoscut o mulțime de mutări în ultimii ani, cu noi proiecte și afilieri strategice. Care este strategia de creștere a agenției într-un mediu de piață atât de competitiv? Când ești un jucător emergent, ai ocazia să faci lucrurile diferit, fără a avea pe umeri povara unei „moșteniri”. Marile firme vorbesc despre transformare și managementul schimbării pentru operațiunile lor extinse, în timp ce noi construim de la zero cele mai bune practici. Avem o cultură unică, avem o mentalitate de dezvoltare continuă și agilitatea de a integra cele mai recente inovații în operațiuni și furnizarea de servicii. Acest lucru face ca Avison Young să fie atractivă pentru oamenii talentați care doresc să se alăture unei companii cu aspirații și ambiții înalte, dar și pentru clienții ce-și doresc o abordare proaspătă care să rezoneze cu strategiile lor inovatoare. Experiența noastră la nivel global vorbește de la sine și în CEE avem același traseu de creștere. În urmă cu patru ani, Avison Young a înființat primul birou din regiune în România; acum suntem prezenți pe toate piețele importante din CEE. Sunt foarte fericit că am atins obiectivul de a acoperi întreaga regiune într-un timp atât de scurt. Această extindere este o mărturie a culturii noastre unice și a nevoii clare pentru o nouă abordare a serviciilor pentru clienți în piețele noastre regionale. Pe măsură ce ne extindem, vom continua să ne axăm pe atragerea celor mai bune talente și pe dezvoltarea unor fundamente sănătoase care să ne permită să creștem în regiune și pe alte piețe din Europa. Vom reveni cu anunțuri legate de recrutări și de abordarea strategică pentru regiune.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

COVID-19 rescrie regulile în multe segmente ale industriei imobiliare. Cum va afecta pandemia piața de consultanță pe termen lung? Acum, mai mult ca oricând, clienții au nevoie de sfaturi avizate, iar consultantul redevine persoana care găsește soluții la probleme și facilitează decizii colective la nivel de management. Când lucrurile sunt liniare și previzibile, majoritatea companiilor urmează curentul, în timp ce, acum, pandemia obligă companiile să se transforme și să se adapteze. Pentru a face asta, ele au nevoie de îndrumare și instrumente adecvate. Clienții vor deveni mai pretențioși, întrucât pandemia a reformulat principiile legate de wellbeing, sustenabilitate, sănătate și siguranță în mediile de lucru. Apar noi instrumente și inovații tehnologice, iar companiile care investesc în oameni și în tehnologie vor avea de câștigat.

97

unui mediu de lucru adaptabil și combinarea diferitelor stiluri de lucru. Pe termen mediu spre lung, birourile vor deveni din ce în ce mai mult locuri de întâlnire socială pentru colaborare, conexiune și interacțiune cu colegii și clienții. Asta se traduce în crearea de medii care să susțină munca cu accent pe ceea ce faci, și nu pe locul din care îți desfășori activitatea. De asemenea, un rol care a devenit extrem de important în cadrul organizațiilor în această perioadă este managerul de facilități și modul în care este operat spațiul de lucru sau clădirea. Atenția este cu precădere pe modul în care clădirile și spațiile de lucru sunt gestionate pentru a le menține în siguranță și rezistente pe termen cât mai lung, punând un accent cât mai puternic pe specificațiile tehnice și procedurile de operare.

Ați observat modificări în tipurile de servicii pe care clienții le caută, de la începutul pandemiei?

Cum vedeți rolul tehnologiei în activitatea de consultanță și pe piața imobiliară în general?

Flexibilitatea modului și a spațiului de lucru pentru angajați și siguranța la locul de muncă sunt două subiecte prioritare pentru majoritatea organizațiilor și care alimentează cererea pentru anumite servicii care până acum erau marginale sau de nișă în sectorul nostru.

Credem că pregătirea pentru viitor necesită folosirea datelor și a tehnologiei pe care le punem la dispoziția clienților noștri. Ne concentrăm pe integrarea tehnologiei în întreaga suită de servicii și soluții pe care consultanții noștri le folosesc pentru a oferi informații care se traduc în avantaje competitive pentru clienții noștri.

De exemplu, vedem mult mai multe companii locale și internaționale care solicită servicii de optimizare a spațiilor de lucru, ca rezultat al impactului COVID-19. Suntem structurați să ghidăm organizațiile în procesul de a regândi strategic rolul biroului și de a defini mixul de spații de lucru cel mai potrivit pentru noile moduri de lucru. În perspectivă, credem că se va pune un accent mai mare pe crearea

Alvin Toffler a spus-o cel mai bine: marele motor al schimbării este tehnologia. Îmbrățișez această realitate și cred cu tărie că tehnologia, susținută de oameni, va modela viitorul modului în care deservim clienții și va dezvolta sectorul imobiliar la scară largă.


98

WHEN YOU ARE AN EMERGING PLAYER, YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO DO THINGS DIFFERENTLY David Canta, Principal at Avison Young Romania & Czech Republic, talks about the pandemic’s effects on the advisory market and the company’s international expansion.

Have you noticed any shifts in the popularity of diff erent asset classes among the investors and developers you work with?

investment advisory, project management, sustainability consulting and certifications, facility and property management.

When I joined the industry, retail was the most attractive asset class. Now, I would rather own the warehouse of a retailer than the showroom. Needless to say, the shining star of this pandemic is the logistics sector which has continued a high paced growth as consumer trends towards e-commerce have created the need for more warehouse space. Capital allocation trends have also shifted and we can see a convergence in yield curves between asset classes with the fastest compression for industrial and logistics assets. It’s easy to observe the short-term disruption of the supply chains, but long-term effects I believe will have a positive impact for our region as we’ll benefi t from the realignment of supply chains with more manufacturing migrating from Asia to CEE.

You were heavily involved in Avison Young’s recent expansion in the CEE region where the advisory market has seen a lot of movement over the past couple of years with new ventures and strategic affiliations. What’s your strategy for growth in such a competitive market environment?

The opportunity now is to be counter-cyclical and invest in asset classes which have been affected by the pandemic but will eventually pick up again when traveling restores. I am bullish on hospitality for example – Europe is a museum. I think of cities like Prague in our region and I’m confident that it will always stay an attractive destination for tourists as long as they can travel safely. Which fi elds are generating the biggest share of business for Avison Young in Romania? Which business lines do you plan to expand in 2021? Prior to the pandemic, we were well positioned in the industrial and logistics sectors and we took full advantage of the market context to capitalize on opportunities to serve our clients. Our consultants have been involved in a number of landmark transactions and we plan to double down on our position in this sector. We also see a huge potential in the recovery of the office market and we made a couple of very important recruitments to strengthen our capabilities, adding expertise in office leasing and workplace advisory. We now offer a full-service integrated platform to our clients with office and industrial leasing services, workplace advisory,

When you are an emerging player, you have the opportunity to do things differently without the burden of legacy. The big firms talk about transformation and change management of their large operations, while we are building cutting edge best practices from scratch. We have a unique culture; we have a continuous development mindset and the agility to drive the latest innovation in our operations and service delivery. This makes Avison Young attractive to talented people who want to join an aspirational company with high ambition but also to clients, who want a fresh approach that emulates their forward-thinking strategies. Our global record speaks for itself and the CEE region is following the same footsteps of growth. Four years ago, Avison Young established the first office in the region in Romania; now we are present in all major markets in CEE. I am very happy that we have achieved the goal of covering the entire Central and Eastern European region in such a short time. This expansion is a testimony to our unique culture and the clear need for a fresh approach to client service in our regional markets. As we expand, our focus is to continue to attract best-inclass talent and build healthy foundations that will allow us to further scale our coverage in the region and other markets in Europe. More announcements will follow on our recruitment efforts and strategic approach. COVID-19 is rewriting the rules in many segments of the real estate industry. How do you expect the pandemic to affect the advisory business in the long run? Now, more than ever, clients need expert advice and the role of the consultant is becoming again the role of a problem solver


2021 PROPERTY-FORUM.EU

and decision enabler. When things are linear and predictable, most companies go with the flow or with the status quo, while now the pandemic is forcing companies to transform and adapt and for that they need proper guidance and tools. Clients will become more demanding as the pandemic has reframed considerations around wellness, sustainability, health and safety in work environments. New tools and technological innovations are emerging and companies which invest in their people and technology will win. Have you observed any changes in the types of services clients are looking for since the start of the pandemic? Workplace optionality for employees and workplace safety are two topics at the forefront of the agenda for most organisations and that drives demand for certain services that used to be peripheral or niche in our sector. For example, we see many more global and local companies which are asking for workplace advisory services, as an outcome of the COVID-19 impact. We are geared to guide organizations to strategically rethink the role of the office and to define what workplace mix is best suited to the new ways of working. Moving forward we believe there will be a stronger focus on creating an adaptable work environment and combining

99

various working-styles. In the medium to long-term, offices will increasingly become social meeting places to collaborate, connect and interact with colleagues and clients. This means creating environments that support work as something you do, not somewhere you do it. Also, the role of the facility manager became more critical in these times of disruption. While mostly neglected and taken for granted when things run smoothly, asset owners have started to engage more with their facility management function to keep buildings safe and future proof, by upgrading technical specs and operating procedures. How do you see the role of technology in the advisory business and in the wider real estate market? We believe that preparing for the future requires expanding the power of data and technology we bring to our clients. We’re focused on integrating technology into the entire suite of services and solutions our people use to deliver insights and competitive advantage for our clients, to further the digitization of commercial real estate leasing and sales processes. Alvin Toffl er said it best: the great growling engine of change is technology. I embrace that reality and strongly believe that technology, powered by people, will shape the future of how we service clients and will elevate the wider real estate sector.


100

VREM SĂ ACOPERIM TOATE NEVOILE BENEFICIARILOR NOȘTRI PRIN FACILITĂȚI ÎN IMEDIATA APROPIERE Didier Balcaen, CEO Speedwell, vorbește despre planurile de dezvoltare ale companiei în anul 2021, valoarea proiectelor cu funcțiuni mixte, dar și despre așteptările sale pe termen lung privind piața imobiliară din România.

Ce perspectivă are sectorul imobiliar din România în 2021? După ce am depășit un an plin de provocări, suntem optimiști în ceea ce privește anul 2021. România a avut un răspuns bun la impactul pandemic comparativ cu alte țări. În 2020, am văzut un interes crescut pentru unități mai spațioase și standarde de calitate ridicate ale locuințelor. Chiar dacă trăim vremuri incerte, cu evenimente imprevizibile, ne așteptăm ca această tendință să evolueze sau cel puțin să aibă un ritm constant. În România și nu numai, oamenii înțeleg că investiția într-o proprietate poate fi cea mai bună alegere, având în vedere atât randamentul și dobânzile, cât și posibilitatea de a trăi într-o locuință adaptată nevoilor lor. Pe lângă efectele negative ale pandemiei, nevoia îmbunătățirii calității vieții este o consecință pozitivă. Ne așteptăm ca acest aspect să se contureze mai clar în viitor. Credem că oamenii vor continua să fie interesați de calitate și să facă alegeri în concordanță. Cum a depășit Speedwell provocările într-o economie marcată de pandemie? Anul trecut a fost dificil pentru toți și a generat un nou set de provocări, însă am învățat să ne adaptăm și să trecem cu bine peste ele. Am făcut ce facem de obicei, am ales să le vedem ca pe o oportunitate de creștere și am depus efort suplimentar. Ne-am adaptat la un nou stil de lucru și am simțit că suntem în mod direct responsabili pentru starea de bine a angajaților. Acest lucru s-a tradus prin prioritizarea sănătății echipei și colaboratorilor, implementarea unor noi instrumente de colaborare și adoptarea unor măsuri de prevenție pentru ca mediul să fie sigur pentru toată lumea. Care sunt proiectele dezvoltate de Speedwell în prezent? În acest moment, Speedwell lucrează într-un ritm alert pentru finalizarea și livrarea tuturor proiectelor în dezvoltare. Vorbim despre complexul mixt RECORD PARK din Cluj-Napoca, ansamblurile rezidențiale TRIAMA Residence, THE IVY și birourile MIRO din București. De asemenea, în cursul verii lansăm vânzările pentru noul ansamblu de tip mixed-use PALTIM din Timișoara. Cum abordați investițiile din România? Sunt strategii de dezvoltare diferite între București și orașele regionale?

Abordarea noastră investițională este aceeași încă de la început. Am ales să investim în locații de top care pot susține proiecte bine conectate și comunități în dezvoltare. Mai mult, ne-am concentrat pe Transit Oriented Development (TOD), un concept tradus prin dezvoltarea de proiecte în care toate funcțiunile sunt în apropiere, pornind de la birou, la casă și până la serviciile de retail și spațiile de petrecere a timpului liber. Așadar, adăugăm facilități în proiecte de tip mixed-use, precum componente de retail, birouri sau rezidențial, astfel încât să acoperim toate nevoile beneficiarilor noștri pe o distanță de 15 minute. Aplicăm aceeași formulă atât în București, cât și în orașele regionale de la începuturile Speedwell. Credem că nevoile de bază ale oamenilor sunt aceleași, indiferent de oraș. Prin urmare, am gândit și dezvoltat proiecte mixte precum THE IVY și MIRO (rezidențial și birouri) în București, RECORD PARK în ClujNapoca și în curând PALTIM în Timișoara. Investițiile imobiliare au continuat în ciuda pandemiei. Ce ne spune acest lucru despre potențialul industriei imobiliare din România? Chiar dacă actualul context nu a fost cel mai favorabil, sectorul de real estate a fost mereu dinamic. Desigur, fiecare criză vine cu părți pozitive și negative. În acest caz, una dintre perspectivele mai optimiste ne arată că în această perioadă am asistat la o schimbare privind modul de dezvoltare a proprietăților, iar cumpărătorii de locuințe sunt tot mai interesați de un standard ridicat de calitate. Există în continuare potențial în piață, iar cei care au o viziune pe termen lung au de câștigat. La nivel macroeconomic, salariile și economia se află pe o pantă ascendentă, creând astfel spațiu pentru investiții imobiliare. În plus, piața imobiliară locală este sănătoasă din punct de vedere financiar, deoarece nici dezvoltatorii și nici cumpărătorii nu sunt supraîndatorați. Există loc de creștere și cred că piața de real estate are un viitor strălucit și mulți ani de creștere pentru a atinge maturitatea. Ce proiecte va livra Speedwell în următorii doi-trei ani și în ce locații are compania teren pentru investiții viitoare? Suntem în faza de livrare pentru două dintre proiectele noastre. Unul dintre ele este RECORD PARK, proiectul mixt din zona


2021 PROPERTY-FORUM.EU

centrală a Clujului, cu 236 de apartamente și 14.000 mp de birouri și spații de retail. În București, livrăm primele 66 de apartamente din TRIAMA Residence. Ulterior, vom demara lucrările pentru faza a doua care va fi livrată la finalul anului 2022, urmată de ultima fază, care va fi finalizată undeva spre mijlocul anului 2023. Totodată, anul acesta ne pregătim să livrăm proiectul de birouri MIRO din zona Băneasa. Va avea o suprafață închiriabilă de 23.000 mp, din care 74% este pre-închiriată. Proiectul va fi livrat la finalul anului 2021. La câteva minute distanță de birouri avem ansamblul rezidențial THE IVY. Cele două componente formează un proiect mixt cu facilități pentru locuire și muncă. THE IVY va avea 800 de locuințe. Faza 1 include două clădiri, prima cu 152 de apartamente și livrare în vara anului 2022, și cea de-a doua, finalizată în primul trimestru din 2023. Ne pregătim și pentru lansarea ansamblului PALTIM din Timișoara. Fiind un proiect mixt de regenerare urbană, dezvoltat pe terenul unei foste platforme industriale, PALTIM va fi compus din apartamente, birouri, spații de retail și două clădiri istorice recondiționate deoarece vrem să păstrăm vie istoria locului. Prima fază va fi gata în vara anului 2023, iar tot proiectul va fi livrat spre finalul anului 2024. Vom mai lansa încă un ansamblu rezidențial în București. Vom reveni cu mai multe detalii în perioada următoare. Putem spune doar că am creat un design în jurul conceptului de comunitate, iar proiectul se va afla într-o zonă frumoasă, înconjurat de natură.

101

Speedwell a cumpărat, de asemenea, 20.000 mp de teren pentru SpacePlus, conceptul de spații modulare pentru IMM-uri, cu suprafețe între 500 și 1.500 mp. Este un brand pe care vrem să-l dezvoltăm la nivel național în anii următori. Speedwell preferă să dețină proiectele pe termen lung sau alege să le vândă dacă prețul este bun? Până acum, strategia noastră a fost să vindem activele, fie că e vorba de locuințe, clădirile de birouri sau spațiile de retail incluse în proiectele mixte. Însă ne aflăm în etapa de creare a unei noi structuri prin care să ne păstrăm proiectele comerciale în portofoliu. Credem în continuare în proiectele build-to-rent, care aduc diversitate în portofoliul nostru de investiții cu randament. Cum va influența evoluția economiei rezultatele Speedwell în 2021? Credem că viitorul pieței imobiliare locale este promițător și, din aceste considerente, suntem optimiști în privința rezultatelor Speedwell în acest an, dar și pe termen mediu și lung. Există cerere mare pentru dezvoltări de calitate și suntem fericiți și recunoscători pentru echipa de profesioniști care gestionează foarte bine proiectele actuale pe care am creat-o. Suntem convinși că același lucru se va întâmpla și în viitor. Nu putem nega faptul că trăim vremuri incerte, dar am încredere că Speedwell va evolua în continuare, atât la nivel de produse și servicii, dar și ca echipă.


102

WE AIM TO COVER OUR END-USERS’ NEEDS WITHIN A 15-MINUTE RADIUS Didier Balcaen, CEO of Speedwell talks about the company’s development plans for 2021, the value of mixed-use projects and shares his long-term expectations for the Romanian property market.

What is your outlook on the Romanian property market in 2021? After a challenging year, we are optimistic about what 2021 is going to bring. Romania has reacted very well to the pandemic in comparison to other countries. In 2020, what we saw was an increasing interest in more spacious units and higher quality standards when it comes to homes. And, although the times we are living in are unpredictable and things can change, we are expecting this trend to continue evolving or at least maintain a constant rhythm. In Romania, people understand that investing in property may be the best investment they can make, both when it comes to yield and interest and having a nice place to live in the meantime. Next to the negative impact the pandemic had so far, the need of increased quality of life is one of the positive consequences. We look forward to seeing more of it in the future. I believe Romanians will continue to learn more about what quality in real estate means and make choices accordingly. How did Speedwell overcome challenges in a pandemic economy? Although last year has been a difficult one for all of us and it brought new challenges, we learned to adapt and overcome them. We did that by doing what we always do, see them as an opportunity for growth and putting in the extra effort. We have adapted to a new way of working like most did and we also learned that we are responsible for our employees’ wellbeing. This translated into putting the health of the team and our collaborators in the first place, introducing and implementing new tools for collaboration and taking extra preventive measures to make sure everyone is working in a safe environment. What projects is Speedwell working on at the moment? At the moment, Speedwell is working at a fast pace to complete and deliver our projects in development. We are talking here about the mixed-use project RECORD PARK in Cluj-Napoca, the residential ones represented by TRIAMA Residence, THE IVY and MIRO offices in Bucharest, and PALTIM, another mixed-use ensemble in Timisoara which we are going to launch sales for in the summer of this year. What is your investment approach in Romania? Are there differences in development strategies between Bucharest and regional cities?

Our investment approach has been the same from the beginning. We choose to invest in top locations that can support wellconnected projects and growing communities. Moreover, our focus has always been on TOD (Transit Oriented Development), meaning bringing all functions of human life within close distance, working, housing and retail/leisure. So, part of our approach is adding to the mix of functions such as retail, offices or residential to cover our end-users’ needs within a 15-minute radius. We apply the same formula both to Bucharest and regional cities and from the beginning of Speedwell as a company. We believe people’s basic needs are similar, no matter the city they live in. As a result, we have designed and developed mixed-use projects such as THE IVY and MIRO (residential and office) in Bucharest, RECORD PARK in Cluj-Napoca and soon PALTIM in Timisoara. Real estate investment continued despite the pandemic. What does it tell us about the potential of the Romanian property market? Although the recent context has not been a favourable one, real estate has always been a dynamic domain. Of course, every crisis comes with its ups and downs. In this case, one of the more optimistic perspectives is that the pandemic period has contributed to an evolution that can be noticed in the ways properties are being developed and home buyers are shifting perspective and choosing to purchase higher quality real estate. There is still plenty of potential there and those that are thinking long-term see it and will benefit from its advantages. On the macroeconomic level, people are seeing a rising economy and growing wages, leaving plenty of room for investing in property. Plus, the Romanian real estate market is financially healthy since neither developers nor buyers are overleveraged. There is still room for growth and I believe that the property market has a bright future and many years ahead until the market will become a mature one. Which Speedwell projects will be delivered in the next 2-3 years and where does the company own land for future investments? We are currently delivering two of our projects. One of them is RECORD PARK, a mixed-use project centrally located in ClujNapoca, with 236 residential units and 14,000 sqm of office


2021 PROPERTY-FORUM.EU

and retail space. In Bucharest, we are now delivering the first 66 apartments of our TRIAMA Residence project. Soon after, we are going to start building phase 2 which will be delivered at the end of next year, followed by the final phase 3, with an estimated delivery of mid-2023. Moreover, this year we are getting ready to deliver another project, an office one, MIRO in Baneasa. It offers 23,000 sqm of rentable area, with 74% pre-leased to date and to be delivered at the end of 2021. A few minutes away from the offices, we have our residential component, THE IVY. They combine as a mixed-use setup providing facilities for working and living. THE IVY covers over 800 residential units. Phase 1 of the project features two buildings: the first one with 152 apartments will be delivered in the summer of 2022 and the second one to be completed in Q1 2023. Another development we are preparing to launch is PALTIM in Timisoara. As a mixed-use regeneration project, built on a former industrial site, PALTIM will include apartments, office, and retail spaces, as well as two refurbished historical buildings because we want to keep the history of this place alive and celebrate it. The first phase is planned to be delivered mid-2023, while overall completion is scheduled for the end of 2024. We are also going to launch another residential project in Bucharest, but we are going to give you more details on that later on. What we can say is that we are designing it around the concept of community, and it’s located in a beautiful place, surrounded by nature, so stay tuned.

103

Speedwell also purchased its first 20,000 sqm plot for the first SpacePlus concept, standardized quality SME-units, ranging from 500 to 1500 sqm, a brand we plan to expand nationwide over the coming years. Does Speedwell prefer to own its developed projects in the long term or to sell for the right price? Up to this moment, our strategy has been to sell the assets, be they either the residential dwellings, the office buildings or the retail spaces included in our mixed-use developments. However, we are in the process of setting up a new structure to hold our commercial projects in portfolio and we continue to be believers in build-to-rent projects, creating added diversity in the yielding investment portfolio. How will the economic recovery shape the financial results of Speedwell in 2021? We truly believe that the future of the Romanian real estate market looks promising, and because of that, we are also optimistic about Speedwell’s results this year, but also in the medium and long term. There is a high demand for quality developments and we are happy and grateful we have managed to create a strong team of skilled professionals that is handling our current projects extremely well. I trust the same will happen with the future ones. There is no denying that we are living in uncertain times, but I am confident that Speedwell will move ahead at full speed and continue evolving, both as a company with products and services, and as a team.


104

LOCAȚIILE BUNE VOR FI ÎNTOTDEAUNA ATRACTIVE PENTRU INVESTITORI ȘI CHIRIAȘI Gabriel Biriș, partener fondator al Biriș Goran, vorbește despre impactul pandemiei asupra activității de consultanță juridică și despre preocupările investitorilor privind cadrul fiscal și juridic al României. Ce segmente imobiliare au generat cererea de servicii de consultanță juridică și fiscală de la începutul pandemiei?

Ați observat schimbări în preferințele investitorilor imobiliari referitor la locații și clase de active?

Am văzut un interes specific din partea clienților noștri pentru noi proiecte rezidențiale și de logistică. În acest context, rețeaua de autostrăzi care începe să prindă contur pune noi locații pe harta investițiilor.

În opinia noastră, nu am văzut schimbări semnificative în comportamentul investițional al clienților noștri. Este prea devreme să numim o tendință de piață relocarea clienților către case de la periferia Bucureștiului sau tendința angajaților de a adopta un sistem de lucru mixt, de la birou și de acasă. Din această perspectivă, nu credem că suntem la o răscruce pe piețele rezidențiale și de birouri. Locațiile bune vor fi întotdeauna atractive pentru investitori, iar chiriașii vor fi întotdeauna atrași de zone valoroase. De asemenea, trebuie să vedem cum va evolua mentalitatea oamenilor după eliminarea restricțiilor, mai ales acum, când vaccinarea s-a dovedit a fi extrem de eficientă atât în reducerea numărului de infecții, cât și a presiunii asupra sistemului de sănătate, în special a unităților ATI.

Este important de remarcat că, în ciuda faptului că amânarea aplicării măsurii de creștere a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea locuințelor, împreună cu suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) sectoriale din București ar putea avea efectul unei încetiniri, acest lucru nu este neapărat valabil pentru investitorii rezidențiali stabili în piață. Aceștia sunt mai obișnuiți cu variațiile proiectelor, cauzate de evenimente neprevăzute. În plus, buna lor reputație pe piață susține proiectele pe care ei le dezvoltă, din moment ce tot mai mulți oameni au încredere în brandurile consacrate. Ați observat modificări în tipul de sfaturi pe care le caută clienții firmei de avocatură? Clienții sunt interesați să asigure mecanisme contractuale care să permită proceduri mai clare și previzibile în cazul apariției unor evenimente neașteptate. În acest scop, există o tendință generală în cazul clienților, de a se concentra mai mult asupra clauzelor contractuale ce reglementează forța majoră și încetarea contractului. De exemplu, investitorii doresc să se asigure că contractorii sunt capabili să furnizeze un flux constant de materiale și personal, în ciuda pandemiei COVID. Cu toate acestea, din partea contractorului, este important să se asigure variația prețului contractului și a datei de finalizare a lucrărilor în cazul întreruperilor în lanțul de furnizare. În general, pot fi avute în vedere mecanisme contractuale care să aducă aceste interese aparent conflictuale la un numitor comun. Biriș Goran a fost implicată într-o serie de tranzacții imobiliare importante în ultimele 12 luni. A fost dificilă încheierea acordurilor într-o perioadă cu restricții? În același timp, da și nu. Nu, deoarece întâlnirile și negocierile pot avea loc cu succes într-un format digital. Clienții și echipele de negociere s-au adaptat rapid la aceste noi condiții. În consecință, din experiența noastră, tranzacțiile nu au suferit întârzieri semnificative. Lucrurile au funcționat cam la fel. Da, pentru că ceea ce ne lipsește cel mai mult este interacțiunea fizică. Deși înțelegem măsurile de distanțare socială, în opinia noastră, o tranzacție nu este doar o simplă negociere, cât mai ales o interacțiune umană mai complexă, adesea psihologică.

Cadrul legal și fiscal al României este atractiv pentru investitorii imobiliari? Cadrul fiscal al României este, în general, destul de competitiv, incluzând aici și investitorii în imobiliare. Rata impozitului pe profit, de 16% (din anul 2005), este mai mare decât în unele țări vecine, cum ar fi Ungaria și Bulgaria (10%), dar avem un tratament foarte competitiv asupra câștigurilor de capital din vânzarea participațiilor (scutite de impozit cu condiția ca cel puțin 10% din acțiuni să fie deținute timp de cel puțin un an), impozitare zero la sursă pentru dividende și, de asemenea, consolidarea fiscală recent introdusă. Toate acestea fac România competitivă pentru companiile din holdinguri. Din păcate, o creștere planificată la 140.000 de euro (de la aproximativ 90.000 de euro) pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru locuințe – care ar fi ajutat piața rezidențială – a fost amânată până în 2022, din cauza constrângerilor bugetare. Nu la fel de competitivă este legislația nou introdusă pentru vânzarea terenurilor agricole, care a îngreunat mult investițiile în astfel de terenuri, din cauza drepturilor de preempțiune nou introduse. O altă problemă pentru investitori a fost generată de decizia de a suspenda toate PUZ-urile în București până la 1 martie 2022. Astfel, va fi aproape imposibil pentru investitori să obțină noi autorizații de construcție. Sperăm măcar că suspendarea nu va fi prelungită. Când vă așteptați ca activitatea de investiții să revină la nivelurile pre-pandemice? Observați interes din partea unor noi jucători de a intra pe piața locală?


2021 PROPERTY-FORUM.EU

Vestea bună este că semnele de redresare economică sunt deja prezente. Deși s-ar putea să nu fie vizibil chiar acum, economia românească se mișcă repede. Uitați-vă, de exemplu, la creșterea economică. Un procent de circa 7% în 2021 nu ar fi ceva neașteptat, iar acesta e un lucru remarcabil, având în vedere furtunosul an 2020 și provocările pandemice. Această creștere reflectă, printre altele, rezistența jucătorilor din sectoarele-cheie ale economiei private (de la IT, la construcții și agricultură). Cumva, au răzbit și au reușit să-și revină, beneficiind, printre altele, de o forță de muncă locală cu înaltă calificare în sectoarele de servicii, o cerere constantă de locuințe și o viteză de internet mobilă și în bandă largă foarte competitivă. În ciuda tuturor provocărilor, companiile au triumfat și continuă ciclul de creștere. Această tendință va continua probabil în următorii treicinci ani. Iar această dinamică a economiei nu a trecut neobservată. Astfel, am remarcat un interes constant în ultimele luni pe piața imobiliară din România din partea noilor jucători care acționează în regiune, în special din Republica Cehă și Polonia. Sfârșitul anului 2021 poate reprezenta un moment în care ar putea deveni activi. Când vorbiți cu noi investitori care nu cunosc piața românească, cum percep ei mediul de afaceri de aici? Care sunt întrebările lor? Investitorii cu care am vorbit privesc România ca pe o oportunitate de investiții pe termen mediu și lung. Aceasta este o veste bună, deoarece vorbim de investitori maturi care își cunosc afacerea și caută să o extindă la nivel regional. Acest lucru creează în cele din urmă interconectivitate regională și va contribui la construirea unui mediu de afaceri mai matur. Majoritatea acestor investitori au efectuat verificările obișnuite specifice pieței și, prin urmare,

105

sunt destul de familiarizați cu fundamentele pieței românești. Prin urmare, investitorii sunt în mare parte interesați de detalii și probleme practice. Întrebările devin din ce în ce mai precise. Permiteți-mi să vă dau un exemplu despre tipul de întrebări pe care le primim, în legătură cu diverse probleme de urbanism și autorizare, chiar înainte ca detaliile propriu-zise ale proiectului să fie stabilite. Este necesar un PUZ sau pot construi bazându-mă pe PUG-ul existent? Cât durează obținerea autorizației de construire? Am nevoie de autorizație de securitate la incendiu? Pot opera o clădire fără permis de lucru cu foc? Există modificări specifice în legislație pe care jucătorii de pe piața imobiliară le cer în prezent? Mai mult ca oricând, investitorii caută predictibilitate și mai puține schimbări. De exemplu, Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului introduce în mod obligatoriu un certificat de calitate a solului, ca o condiție prealabilă pentru, practic, orice transfer de teren. Legea menționează toate tipurile de terenuri: agricole, forestiere și industriale deopotrivă. Se pare că lipsa acestui certificat este sancționată cu nulitatea documentului de transfer al proprietății. Certificatul va fi eliberat de un institut de stat pentru protecția solului și a mediului, ICPA. Institutul nu va elibera certificatul până când normele de aplicare nu vor aduce mai multe detalii. Aceste norme sunt așteptate abia în anul 2022. Astfel, nu este clar dacă certificatul este obligatoriu acum sau numai după implementarea normelor de aplicare. Astfel de dispoziții neclare nu sunt cu siguranță de niciun ajutor pentru investitori.


106

GOOD LOCATIONS WILL ALWAYS BE ATTRACTIVE FOR INVESTORS AND TENANTS Gabriel Biriş, Founding Partner at Biriş Goran talks about the pandemic’s impact on the legal advisory business and what concerns investors share with him regarding Romania’s tax and legal framework.

Which property segments have been driving demand for your legal and fiscal consultancy services since the pandemic started? We have seen specific interest from our clients for new projects on the logistics and residential sectors. To this end, the highway network that is finally starting to take shape puts new locations on the investment map of the investors. What is also important to notice is that despite the postponement of the application of the measure to increase the ceiling for applying the reduced VAT rate for delivery of dwellings plus the suspension of the sectorial PUZ (Urban Zoning Plans) in Bucharest might have a slow-down effect this is not necessarily the case for well-established residential investors. They are more familiar dealing with project variations caused by unforeseen events. Furthermore, their good market reputation works in favour of their project, as more and more people are confident in their trusted brands. Have you observed any changes in the type of advice your clients are looking for? Clients are interested in ensuring contractual mechanisms that enable more clear and predictable procedures in the event of unexpected events. To this end, there is a general tendency with the clients to be more focused on hardship and termination contractual clauses. For example, investors want to makes sure that the contractors are able to provide a constant flow of materials and personnel despite the COVID-pandemic. Nevertheless, from the contractor’s side, it is important to secure variation for contract price and work completion dates in case of disruptions to the chain of supply. Overall, contractual mechanisms can be envisaged in order to bring these apparently conflicting interests to a common denominator. Biriș Goran was involved in a number of high-profile real estate investment transactions over the past 12 months. Was it difficult to close these deals during the lockdowns? At the same time, yes and no. No, since meetings and negotiations can be successfully held in a digital format. Clients and negotiation teams have adapted quickly to these new conditions. Consequently, in our experience transactions have not suffered significant delays. Things are more or less business as usual.

Yes, because what we are missing most is the physical interaction. While we understand the social distancing measures, in our view a transaction is not a mere negotiation but mainly a more complex, human, often psychological interaction. Have you noticed a shift in the preferences of real estate investors in terms of location and asset class? In our view, we have not seen significant changes in the investment behaviours of our clients. It’s too early to call the relocation of clients to houses in the outskirts of Bucharest or employees working in a mixed office & home program a market tendency. To this end, we do not think that we are witnessing a crossing point in both residential and office markets. Good venues will always be attractive to investors and tenants will always be attracted by valuable locations. We also have to see how people’s mindset will evolve after the restrictions are lifted, mostly now, when vaccination has proved to be highly efficient in both reducing the number of infections and pressure on the health system, especially on ATI units. Does Romania’s tax and legal framework make it an attractive investment destination for real estate investors? Romania’s tax framework is generally quite competitive, including here investors in real estate. The 16% corporate tax rate (since 2005) is higher than in some of our neighbouring countries such as Hungary and Bulgaria (10%), but we have very competitive treatment of capital gains from selling participations (tax exempt provided that at least 10% of the shares are owned for at least one year), zero withholding tax on dividends and also the recently introduced tax consolidation, all these making Romania competitive to holding companies. Unfortunately, a planned increase to €140,000 (from approx. €90,000) for the application of the reduced VAT rate of 5% for dwellings, which would have helped the residential market, was postponed until 2022, due to budgetary constraints. Not that competitive is the newly introduced legislation for the sale of agricultural lands, which made investments in such lands much more difficult, due to newly introduced pre-emption rights. Another problem for investors was generated by the decision to suspend all PUZ in Bucharest until the 1st of March 2022, which makes it almost impossible for investors to obtain new construction permits. Hopefully, the suspension will not be prolonged.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

When do you expect investment activity to bounce back to pre-pandemic levels? Are you registering interest from new players wanting to enter the market? The good news is that signs of economic recovery are already here. Although it may not be visible right now, the Romanian economy is moving fast. Just look for example at the economic growth. A figure of around 7% in 2021 would not be something unexpected. And this is quite remarkable given the stormy 2020 and the pandemic challenges. This growth reflects among others the resilience of the players in key sectors of the private economy (from IT to construction and to the agrobusiness). Somehow, they made it through and managed to bounce back benefiting among others from a highly-skilled local workforce in services sectors, a constant demand for residential units and from very competitive mobile and broadband internet speed. Despite all odds, they prevailed and are continuing the cycle of growth. This trend will probably continue in the next 3-5 years. This dynamic of the economy has not remained unnoticed. Therefore, we have seen constant interest in the past few months in the Romanian real estate market from new players acting in the region, especially from the Czech Republic and Poland. The end of 2021 may be a moment when they could become active. When you talk to new investors that don’t know the Romanian market, how do they see the business environment here? What are their questions? Investors we have spoken with are looking at Romania as an opportunity for medium - and long-term investments. This is good

107

news since we are speaking of mature investors who know their business and are looking to extend it regionally. This eventually creates regional interconnectivity and would help building a more mature business environment. Most of these investors have done the usual market-specifics checks and therefore are quite familiar with the fundamentals of the Romanian market. Therefore, investors are mostly interested in details and practical matters. Questions are becoming more and more targeted. Let me give you an example of the type of questions we are receiving for urbanism and authorization matters even before the actual project details are made. Is the PUZ required or can I build relying on the existing PUG? How much time it takes to get a building permit? Do I need a fire permit? Can I operate a building without a fire permit? Are there any specific changes in legislation that real estate market players are asking for at present? More than ever investors are seeking predictability and less changes. For example, a new law, the Usage Conservation and Soil Protection Law 246/2020 is making a soil quality certificate mandatory as a prerequisite for basically any transfer of land. The law mentions all types of land: agricultural, forestry and industrial alike. Lack of a certificate is apparently sanctioned with the nullity of the ownership transfer document. The certificate shall be issued by a state-organized soil and environmental protection institute ICPA. The institute will not issue the certificate until the application norms will bring more details. These norms are expected only in 2022. Thus, it is unclear if the certificate is mandatory now or only after the application norms are implemented. Such unclear provisions are certainly of no help to investors.


108

LUMEA TREBUIE SĂ FIE MAI BINE PREGĂTITĂ SĂ GESTIONEZE PROVOCĂRI SANITARE Gavin Bonner, vicepreședinte al Genesis Property, vorbește despre IMMUNE Building Standard™, un standard global de certificare ce atestă nivelul de imunitate al mediilor construite împotriva provocărilor prezente și viitoare din domeniul sănătății.

IMMUNE Building Standard™ a fost lansat în urmă cu aproape un an. Ce progrese au fost înregistrate în acest interval? IMMUNE Building Standard™ a fost lansat în mijlocul pandemiei, în aprilie 2020, ca răspuns la provocările de sănătate generate de COVID-19 pentru oameni, companii și mediul economic în general. Mass-media internațională, colaboratorii și mulți lideri de afaceri au arătat un interes deosebit pentru acest standard inovator, conceput pentru a spori imunitatea mediilor noastre construite, contribuind la crearea unor clădiri mai sănătoase prin proiectarea unui viitor mai sănătos. În decembrie 2020, după doar opt luni, aveam deja prima clădire IMMUNE™ în Londra. În martie 2021, am anunțat prima fabrică IMMUNE™, din Marea Britanie, un semn clar că standardul este flexibil și poate fi adaptat la multe tipuri de spații de lucru. În mai 2021, am anunțat a treia clădire IMMUNE™, situată tot în Marea Britanie. Avem discuții în desfășurare în mai multe țări și locații pentru noi certificări, confirmând accentul pe care îl pune lumea pe crearea unor clădiri reziliente, gata să reziste amenințărilor sanitare actuale și viitoare. Între timp, standardul este în continuă evoluție, fiind foarte adaptabil și flexibil, având mereu ca scop integrarea ultimelor inovații în materie de sănătate și siguranță. Pentru a da doar un exemplu, IMMUNE Building Standard™ a inclus puțin peste 100 de măsuri recomandate când a fost lansat, dar astăzi are 135 de măsuri și practici coerente bazate pe știință, permanente și gata de activare, arătând o dovadă clară a progresului. În același timp, Healthy by Design Building Institute, care acordă clădirilor certificarea IMMUNE™, a marcat, de asemenea, prima sa etapă majoră în extinderea standardului dincolo de clădirile de birouri pentru care IMMUNE™ a fost proiectat în primul rând, spre alte sectoare imobiliare care au fost afectate de pandemia COVID-19, cum ar fi segmentul industrial. Alte standarde precum LEED sau WELL atestă, de asemenea, măsurile de sănătate în mediile construite. Prin ce se diferențiază IMMUNE Building Standard™? Această pandemie nu este prima și s-ar putea să nu fie nici ultima, și să nu uităm de gripele sezoniere care apar de două ori pe an și de alte provocări de sănătate care pot apărea, chiar dacă la o scară mai redusă decât pandemia de coronavirus. Prin urmare, lumea trebuie să fie mai bine pregătită, la scară largă, pentru a face față provocărilor de sănătate într-un mod sustenabil, minimizând riscurile. IMMUNE Building Standard™ pune sănătatea sub microscop,

fiind cel mai complex standard care mărește imunitatea clădirilor și le crește rezistența împotriva pandemiilor și a altor amenințări bacteriologice sau toxicologice. Inspirat din tehnologii și proceduri bazate pe știință, acest standard inovator care pregătește mai bine oamenii, companiile și comunitățile pentru a rezista amenințărilor sanitare este un model pentru clădirile sănătoase ale viitorului. IMMUNE™ este unic prin faptul că are o abordare de 360 de grade în ceea ce privește creșterea sistemului imunitar al mediilor construite, combinând proceduri permanente cu cele gata de activare, în cazul în care apare nevoia imediată de a izola o persoană expusă, în funcție de riscuri, toate acestea fiind monitorizate cu atenție și implementate de un Steward IMMUNE™. Conform unui sondaj recent al Genesis Property, aproape jumătate dintre angajații din România ar dori să se întoarcă cu normă întreagă la birou. Cum poate fi realizat acest lucru în condiții de siguranță? Din ce în ce mai mulți oameni doresc să revină la birou pentru a avea o viață profesională și personală mai echilibrată. Dar pentru a ajuta oamenii să-și recâștige încrederea pe termen lung, companiile trebuie să ia măsuri pentru a le proteja sănătatea. Mulți proprietari de clădiri sau chiriași au implementat unele măsuri de sănătate și siguranță în spațiile lor pentru a pregăti întoarcerea la birou, dar acest lucru nu este suficient pe termen lung. Majoritatea oamenilor doresc să vadă că se pune accentul pe sănătatea lor pentru a prinde încredere și a reveni la birou, ceea ce înseamnă că este necesar un set complex și standardizat de măsuri în orice clădire de birouri. Acesta este marele avantaj al certificării IMMUNE™: oferă încredere, transparență și profesionalism. Vă așteptați ca proprietarii și chiriașii să investească mai mult în sănătate și siguranță în viitor? Considerați că sănătatea și siguranța devin un factor-cheie în definirea unui spațiu de lucru atractiv? Din ce în ce mai mulți oameni doresc să vadă că proprietarii și chiriașii pun un accent mai mare pe actualizări de proiectare și inginerie a birourilor pentru a asigura măsuri de sănătate cu scopul relaxării și stimulării colaborării între echipe pe fondul distanțării sociale. În viitor, angajații vor aprecia sănătatea locului lor de muncă mai mult decât o făceau înainte de COVID-19 și vor alege să lucreze în clădiri cu protecție sanitară, ceea ce va


2021 PROPERTY-FORUM.EU

pune presiune pe companii să investească în sănătatea clădirilor pentru a rămâne competitive în atragerea chiriașilor. Potrivit unui sondaj realizat anul trecut de Genesis Property, 41% dintre angajați au precizat că vor evalua mai atent tehnologiile disponibile la locul de muncă pentru protecția sănătății. În același timp, sistemele mai eficiente de filtrare a aerului și apei au fost considerate cele mai importante măsuri pentru 58% dintre angajați, alături de sisteme de igienă mai bune în toalete și soluții mai eficiente de distanțare socială.

109

repede, iar chiriașii vor trebui să-și construiască o echipă solidă și puternică pentru a ține pasul cu această dinamică. Cum pot companiile „blocate” într-un contract de închiriere să utilizeze mai bine spațiul pe care îl au?

În primul rând, cel mai întâlnit sistem de lucru hibrid pe care îl doresc angajații, conform sondajelor noastre, este unul cu treipatru zile lucrătoare la birou și una-două zile lucrătoare acasă. Acesta este considerat, în general, sistemul care oferă cel mai bun echilibru între viața personală și cea profesională, în cele mai multe situații. De asemenea, conform regulilor de distanțare socială care vor predomina cel mai probabil chiar și după ce restricțiile legate de

Nu credem că există companii „blocate” într-un contract de închiriere. Condițiile contractuale sunt agreate reciproc, iar după izbucnirea COVID-19, proprietarii și chiriașii au colaborat chiar mai mult decât înainte pentru a găsi cele mai bune soluții pentru ambele părți în fața provocărilor aduse de criza sanitară. În segmentul de birouri de clasă A, contractele sunt în general semnate pentru o perioadă medie de aproximativ cinci ani – o durată a contractului care este considerată cea mai echilibrată pentru toate părțile. Segmentul pieței de birouri de clasă A a fost mai rezistent în contextul actual, deoarece spațiile sunt ocupate în mare parte de companii multinaționale aflate într-o poziție puternică pentru a gestiona efectele pandemiei și care s-au adaptat rapid la noile modele de lucru la distanță sau hibride, asigurând continuitatea afacerii și o bună bază pentru redresare și creșterea viitoare. Desigur, spațiul de lucru al viitorului va trebui reproiectat pentru a se potrivi nevoilor de sănătate și siguranță ale companiilor și oamenilor deopotrivă. Unele companii pot constata că au nevoie chiar de mai mult spațiu pentru a-și adapta viitorul mod de lucru. Alți jucători vor lua în calcul reducerea spațiului, având

COVID-19 vor fi relaxate, angajatorii vor trebui să mărească spațiul alocat per angajat cu scopul menținerii distanțării. În aceste condiții, chiar și cu două zile lucrătoare de acasă, este foarte greu de imaginat de ce o companie și-ar reduce spațiul de birouri, cu același număr de angajați. Mai mult, condițiile economice se îmbunătățesc foarte

opțiunea de subînchiriere pe perioade determinate a spațiului în exces. În acest moment, vedem deja semne clare ale redresării economice, cu un 2022 preconizat să fie la același nivel de cerere ca 2019, ceea ce înseamnă un potențial bun pentru companiile care reiau activitatea la birou.

O parte semnificativă a angajaților ar prefera modul de lucru hibrid. Cum vor fi afectate strategiile spațiilor de lucru de situația în care mai puține persoane petrec mai puțin timp în birouri (în comparație cu perioada prepandemică)? Ar putea regimul de lucru hibrid să ducă la o cerere mai mică pentru spații de birouri?


110

THE WORLD NEEDS TO BE BETTER PREPARED TO DEAL WITH HEALTH CHALLENGES Gavin Bonner, Vice President at Genesis Property talks about the IMMUNE Building Standard™, a global certification standard to certify the built environment’s level of immunity to withstand present and future health challenges.

The IMMUNE Building Standard was launched almost a year ago. How would you summarise the progress it has made since then? The IMMUNE Building Standard™ was launched mid-pandemic, in April 2020, as a response to the health challenges generated by COVID-19 for people, businesses and overall economies. The international media, collaborators and many business leaders showed great interest in this innovative standard designed to boost the immunity of our built environments and contribute to creating healthier buildings by design for a healthier future. In December 2020, after just 8 months, we already had the first IMMUNE™ building in London. In March 2021, we announced the first IMMUNE™ factory, in the UK, a clear sign that the standard is flexible and can be adapted to many types of workplace. In May 2021, we announced the third IMMUNE™ building, also located in the UK. We have discussions in progress in multiple countries and locations for new certifications, confirming the world’s focus on creating more resilient buildings, ready to withstand current and future health threats. Meanwhile, the standard is constantly evolving, being very adaptable and flexible and always aiming to encapsulate the latest developments in health and safety. To give just one example, The IMMUNE Building Standard™ included a little over 100 recommended measures when it was launched, but today it has 135 coherent measures and practices grounded in science, perpetual and ready to activate, showing a clear proof of progress. At the same time, the Healthy by Design Building Institute, the accreditor awarding buildings with the IMMUNE™ certification, has also marked its first major milestone in expanding the standard beyond office buildings for which IMMUNE™ was primarily designed, into other real estate sectors that have been impacted by the Covid-19 pandemic such as the industrial segment. Other standards like LEED or WELL also cover health measures in built environments. How is The IMMUNE Building Standard™ different? This pandemic is not the first and it might probably not be the last either and let’s not forget about the seasonal flus that happen twice a year and other health challenges that may occur, even if on a smaller scale than the coronavirus pandemic. Therefore,

the world needs to be better prepared, at large scale, to deal with health challenges in a sustainable way, minimizing risks. The IMMUNE Building Standard™ places a great magnifying glass on health, being the most complex standard that boosts the immunity of buildings and increases their resilience against pandemics and other bacteriological or toxicological threats. Inspired by technologies and procedures grounded in science, this innovative standard that better prepares people, businesses and communities to withstand health threats is a blueprint for the healthy buildings of the future. What makes IMMUNE™ unique is that it has a 360 degrees approach to boosting the immune system of built environments, combining perpetual with ready-to activate procedures in case there is an immediate need to isolate an exposed person, depending on the risks, all closely monitored and implemented by an IMMUNE™ Steward. According to your recent survey, close to half of employees in Romania would like to return full-time to offices. How do you see that being realized in a safetyfocused way? More and more people want to return to their offices to have a more balanced professional and personal life. But to help people regain their trust long-term, companies need to take action to protect their health. Many building owners or tenants implemented some health and safety measures in their premises to prepare for the return to the office, but this is not enough in the long term. Most people want to see a significant focus on their health to regain trust and return to the office, which means a complex and standardized set of measures is necessary in any office building. This is the great advantage of IMMUNE™ certification: it offers trust, transparency and professionalism. Do you expect landlords and tenants to invest more in health and safety going forward? Do you see health and safety becoming a key factor in defining what an attractive workspace is? More and more people want to see landlords and tenants place a greater emphasis on redesigning and reengineering offices to ensure health measures that can give them ease of mind when in the office and collaboration among teams in social distancing conditions. In the future, employees will value the health of their


2021 PROPERTY-FORUM.EU

workplace more than they did before COVID-19 and will choose to work in buildings that are designed to protect their health, which will put pressure on companies to invest in healthy building measures to remain competitive in attracting tenants. According to a survey conducted last year by Genesis Property, 41% said that they will more carefully evaluate the technologies that are available in the workplace to ensure better protection for their health. At the same time, more efficient air and water filtration systems were considered the most important measures, according to 58% of employees, alongside better hygiene systems in restrooms and more efficient solutions to ensure social distancing.

111

conditions are getting better very fast, and the tenants will have to build a solid and strong team to keep up with this dynamic. How can companies that are “stuck” in a lease better utilise the space they have?

First of all, the most common hybrid work system that the employees want, according to our surveys, is one with 3-4 workdays from the office and 1-2 workdays from home. This is largely considered the system that offers the best balance between personal and professional life, in most situations. Also, according to the social distancing rules that will most probably prevail even after COVID-related restrictions are eased,

We don’t believe that there are companies “stuck” in a lease. Contractual terms are mutually agreed upon and, after the COVID-19 outbreak, landlords and tenants collaborated even more than before in order to find the best solutions for both sides in the face of challenges brought by the health crisis. In the Class A office segment, contracts are generally signed for about 5 years, on average, a contract length that is considered the most balanced for all sides. The class A office market segment has been more resilient in the current context, as spaces are occupied mostly by large multinational companies that have been in a strong position to withstand the effects of the pandemic and that rapidly adapted to the new remote or hybrid working models, ensuring business continuity and a good foundation for recovery and future growth. Of course, the workplace of the future will need to be redesigned to fit the health and safety needs of businesses and people alike. Some companies may find they need even more space to accommodate their future way of working. Others might consider reducing their space needs, in which case perhaps

to ensure employees’ social distance within the office, employers need to increase the space allocated per employee. In these conditions, even with 2 workdays from home, it is very hard to imagine why a company would reduce their office space, while employing the same number of people. Moreover, the economic

the most common and effective is subleasing for determined periods of time. Right now, we are already seeing clear signs of the economic recovery, with 2022 expected to be on the same level of demand as 2019, which means good potential for companies on their way back to the office.

A significant share of employees would prefer hybrid working regimes. How will less people spending less time in offices (compared to the pre-pandemic period) affect workplace strategies? Could hybrid working regimes result in less demand for office space?


112

ALINSO GROUP MIZEAZĂ PE PIAȚA DIN ROMÂNIA Ivan Lokere, CEO al Alinso Group, vorbește despre tendințele care conduc piața imobiliară în economia actuală și reafirmă angajamentul companiei față de piața românească.

Mulți spun că piața logistică a fost cel mai mare câștigător al pandemiei, dar unii susțin că sectorul funcționa deja bine, iar COVID-19 doar i-a accelerat evoluția. Care este opinia dumneavoastră? Sectorul logistic a avut mereu o influență puternică asupra dezvoltării pieței mondiale. Pe măsură ce afacerile urmăreau să se extindă în anii `90, dezvoltarea tehnologiei în industrie a venit cu noi soluții cuprinzătoare care au revoluționat industria. Tot mai multe companii au început să recunoască potențialul și să folosească mai multe servicii, inclusiv soluții all-in-one. Producția, depozitarea, transportul și gestionarea lanțului de aprovizionare erau toate asigurate sub un singur acoperiș, economisind timp și resurse. Toate aceste caracteristici au făcut sectorul logistic atractiv și i-au sporit performanța în timp. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut a fost doar un accident preconizat să apară de mult timp pe piața logistică. Pentru început, nivelurile de inventar au crescut, modificând întreaga industrie a spațiului logistic. De asemenea, au fost încorporate mai multe servicii cu valoare adăugată în industria logistică. Pe lângă tendințele manifestate, exista deja o creștere puternică a sectorului de e-commerce, care s-a accelerat în timpul pandemiei. Acest lucru a generat o cerere incrementală de spații logistice, în special pentru cross-docking și spații dedicate livrărilor rapide. În general, zonele de industrial, producție și logistică din parcurile Grupului Alinso au evoluat foarte bine în 2020 și avem așteptări similare pentru 2021. Anul acesta, considerăm că majorarea cererii pentru furnizarea de mărfuri esențiale va duce la creșterea pieței logistice. Ce industrii au condus cererea la nivel de portofoliu și în România? Parcurile Alinso Group au fost întotdeauna axate pe proiecte multifuncționale. Spațiul nostru de lucru internațional variază în utilizare de la companii mici și mijlocii din sectorul logistic, de producție și auto la companii mari de petrol și

gaze, cu producție industrială. Urmărim schimbările în lanțul de aprovizionare de când a început pandemia COVID-19 și datele noastre arată că interesul crescut pentru redeschiderea capacităților locale accelerează nevoia de spații industriale suplimentare. Vedem o cerere în creștere pentru hub-uri de producție și logistică, deoarece 2020 a fost anul în care paradigmele consumatorilor s-au schimbat, iar comerțul electronic a atins un vârf. Ultimele luni au evidențiat o creștere semnificativă a comerțului electronic, care a înregistrat o evoluție spectaculoasă într-un timp record. Totodată, nevoile clienților s-au schimbat și la nivelul birourilor și al pieței rezidențiale, întrucât trendul muncii de acasă s-a accentuat, iar biroul s-a reinventat mai degrabă ca un loc de întâlnire decât ca un spațiu de lucru, ducând la cerere nouă și oportunități uriașe de reamenajare. Există industrii care ar putea reduce suprafața închiriată? Trăim vremuri imprevizibile, cu riscuri și oportunități, incertitudini și tendințe neprevăzute. Sectoare apar sau se transformă, iar acest lucru facilitează un context economic dinamic. Anul trecut, companiile din sectorul de petrol și gaze s-au confruntat cu un declin economic, dar în 2021 au apărut noi oportunități de revenire. În parcurile noastre, niciunul dintre clienți nu a solicitat reducerea suprafețelor de spații sau terenuri închiriate. Pe de altă parte, noi am fost întotdeauna flexibili, iar clienții apreciază capacitatea noastră de adaptare și livrare, acum mai mult ca niciodată. De exemplu, ne consultăm adesea cu privire la proiectarea clădirii înainte de a avansa, pentru a ne asigura că se aliniază cu nevoile lor. Ca organizație, ne menținem agilitatea în a gestiona situații neprevăzute precum pandemia COVID. Nu suntem un simplu furnizor de spații pentru clienții noștri, ci suntem un partener atunci când au nevoie de recompartimentarea clădirilor sau convertirea unor spații. Ați observat modificări ale cerințelor chiriașilor în ultimele 12 luni?


2021 PROPERTY-FORUM.EU

Lucrurile s-au schimbat, într-adevăr, dar a fost mai degrabă o accelerare a unei tendințe existente în ceea ce privește sustenabilitatea. Preocuparea pentru mediu este acum omniprezentă în sectorul de real estate. Desigur, au existat schimbări, în special în privința chiriașilor care începuseră să construiască fabrici și au suspendat procesul, așa că am văzut o scădere acolo. Cu toate acestea, lanțul de aprovizionare, operațiunile tehnice și de producție sunt stabile. Sunt văzute chiar ca investiții oportune. Deci, ne așteptăm ca relaxarea restricțiilor să permită industriei trecerea la o nouă etapă de dezvoltare. Suntem optimiști și credem că piața va deveni mai atractivă după ce va trece pandemia COVID-19. Cum au evoluat investițiile grupului în România de la începutul pandemiei? La fel ca în multe alte companii, pandemia a adus insecurități și provocări, dar, având în vedere că aveam mai multe proiecte în desfășurare, ne-am continuat traseul de dezvoltare și anul acesta am reușit să atragem câțiva clienți noi în parcul nostru PWP Bucharest North. Aveți în plan extinderea pe piața locală? Mizăm pe piața din România. Angajăm în mod activ oameni talentați. În ceea ce privește proiectele, aflându-ne de atât de mult timp în România, am remarcat potențialul de afaceri al țării (nu

113

este întotdeauna evident din exterior) și am decis să investim în continuare aici. Proiectele mixte care implică birouri și rezidențial, precum și extinderea amprentei noastre industriale, toate sunt în cărți. Oportunitatea de aici este imensă, iar creșterea economică va duce la noi dezvoltări în segmentele de birouri, rezidențial și industrial, cu standarde de calitate mai înalte. Cum vedeți atractivitatea pieței românești din perspectivă regională? Ce trebuie să se schimbe pentru ca oferta să fie comparabilă cu a altor țări din Europa Centrală și de Est (CEE)? La fel ca acum 12 ani, cred în continuare că România oferă oportunități atractive în toate segmentele imobiliare, în termeni de spațiu, sprijin guvernamental și forță de muncă calificată. Populația este un factor major, fiind a doua cea mai mare piață internă din CEE, una în care vedem tot mai mulți antreprenori și proprietari de afaceri. În general, suntem încrezători că cererea pentru spații industriale va continua să crească în România. Desigur, nevoia de infrastructură este binecunoscută și așteptăm noile dezvoltări. Aceasta rămâne provocarea majoră pentru noi și pentru toți ceilalți, dar dincolo de acest aspect, lucrurile merg mai departe.


114

ALINSO GROUP IS HERE TO STAY IN ROMANIA Ivan Lokere, CEO of Alinso Group talks about the trends driving real estate markets in today’s economy and restates the company’s commitment to the Romanian market.

Many say that the logistics market has been the biggest winner of the pandemic but some argue that the sector was already performing well and COVID-19 has only accelerated its rapid development. What do you think?

shifts since the COVID-19 pandemic started and our data shows that an increased interest in reshoring accelerates the necessity

The logistics sector always had a strong influence on the development of the world market. As businesses looked to expand in the 90s, the development of technology within the industry came up with new comprehensive solutions that revolutionized the industry. More and more companies began recognizing the potential and started using more services, including all-in-one solutions. Production, warehousing, shipping, and supply chain management were all provided under one roof, saving time and resources. All these features made the logistic sector attractive and increased its performance over time.

We see a growing demand for manufacturing and logistic hubs, as 2020 was the year when consumer paradigms shifted, and e-commerce reached its tipping point. The last months highlighted a significant increase in e-commerce, which registered a spectacular evolution in record time. Moreover, shifts in the customer needs took place also within offices and the residential market since the working from home trend is enforced and the office reinvented itself as a meeting place rather than a working space, leading to a new demand and huge redevelopment opportunities.

What happened last year was just an accident waiting to arise for a long time on the logistics market. To start with, inventory levels moved to a higher level, shifting the entire industry of the logistic space. Also, more added value services have been incorporated within the logistic industry. On top of the previous trends there was already a strong increase in e-commerce that accelerated further during the pandemic. This led to an incremental demand for the logistic space, in particular, cross docking and mild delivery space. Overall, the industrial, production, and logistics in Alinso Group’s parks performed very well in 2020 and we have similar expectations for 2021. For this year, we believe the demand for the supply of essential commodities to drive the logistics market. Which industries were the main drivers of demand across your portfolio and in Romania? Alinso Group parks have always been focused on multifunctional projects. Our international workspace varies from small & medium enterprises from logistics, manufacturing, and the automotive sector to big production companies with oil & gas industrial activities. We have been tracking supply chain

for additional industrial space.

Are there any industries that might need to decrease the space they rent? We are living unpredictable times with risks and opportunities, uncertainties, and unforeseeable trends. Sectors are emerging or transforming, and this facilitates a dynamic economic backdrop. Last year, oil and gas-based companies faced economic decline but 2021 raises new opportunities for recovery. Thankfully, in our parks, none of our clients decreased their demand for rented space or land. However, we have always been flexible, and clients appreciate it when we can adapt and deliver, now more than ever. For example, we often consult with them on the design of the building before we move ahead, to ensure it aligns with their needs. As an organisation we remain agile to cope with unforeseen situations like the COVID pandemic. We don’t only supply space to our clients but act as a partner when they need to repartition their buildings or to convert their spaces Have you observed any changes in tenant requirements over the last 12 months? Things changed, indeed, but it was rather an acceleration of an existing trend in terms of sustainability. The environmental concern is now omnipresent in the real estate sector. There


2021 PROPERTY-FORUM.EU

were changes, of course, particularly with tenants who started building factories that are now put on hold, so we did see a slump there. However, supply chain, tech and manufacturing operations remain stable. They are even seen as interesting investments, so we do expect that with the relaxing restriction the industry will be brought to another development stage. We are optimistic and believe the market will become more attractive after the COVID-19 pandemic passes. How have your investments in Romania performed since the start of the pandemic? As in many other companies, the pandemic brought insecurities and challenges, but as we had several projects in the pipeline, we continued our development track and this year we succeeded in welcoming several new clients to our PWP Bucharest North park. Are you looking to further increase your local exposure with new projects? We are here to stay in Romania. We are actively hiring talented, quality people. In terms of projects, being in Romania for so long, we noticed the country’s business potential (it is not always obvious from the outside) and decided to keep investing here. Mixed-use projects involving office and residential, as well as expanding our industrial footprint are on the cards. The opportunity here is immense and the economic growth will lead to new developments or office, residential and industrial markets with higher quality standards.

115

How do you see the Romanian market’s attractiveness in a regional comparison? What needs to change for supply to catch up to other countries in CEE? As I did 12 years ago, I still think Romania provides attractive opportunities in all real estate segments in terms of space, governmental support and qualified workforce. The population makes a huge difference, as the second largest domestic market in CEE, but also as one that is seeing a growing number of entrepreneurs and business owners. Overall, we are confident that demand for industrial will continue to grow in Romania, no doubt about it. Of course, the need for infrastructure is well-known and eagerly awaited. It remains the major challenge for us and everyone else, but other than that, things are moving forward.


116

NE ÎNDREPTĂM SPRE O RECUPERARE RAPIDĂ Luiza Moraru, head of Property Management CEE la CBRE, împărtășește detalii cu privire la tendințele pieței de investiții imobiliare și vorbește despre expunerea în creștere a investitorilor locali pe piața românească.

Piețele de investiții din regiune, inclusiv România, au înregistrat o activitate mai slabă în primul trimestru al anului 2021 comparativ cu același trimestru al anului trecut, în principal din cauza pandemiei. Ce așteptări aveți de la piața investițiilor pentru întreg anul în curs? Recent, au fost publicate statistici privind creșterea economică în primul trimestru al anului 2021, iar rezultatele sunt remarcabile. România are una dintre cele mai mari creșteri economice, rata de vaccinare este destul de accelerată și restricțiile generale sunt ridicate. Pe baza performanțelor puternice din primul trimestru, Oxford Economics, una dintre sursele CBRE Research, prezice o creștere a PIB de 6,9% pentru România, cel mai probabil cea mai mare din Europa Centrală și de Est (CEE). Având în vedere acest lucru, este clar că ne îndreptăm către o recuperare rapidă. Volumul investițiilor imobiliare din România în primul trimestru al anului 2021 a fost de 98 de milioane de euro. Clădirile de birouri din București și spațiile industriale din vestul României au generat cel mai mare volum de investiții. Este un început foarte promițător și în continuare există două tendințe în joc. În primul rând, mutarea capitalului din alte sectoare și geografii și, în al doilea rând, fluxul secvențial de capital în regiunea CEE. A existat o injecție masivă de lichiditate la nivel global, coroborată cu dobânzi foarte mici. În primele etape ale COVID, capitalul a venit în sectorul tehnologic din SUA, apoi s-a revărsat pe bursă la nivel mai larg, apoi pe materii prime și recent pe criptomonede. Evaluările pentru toate aceste active sunt acum la niveluri fără precedent. În linii mari, raportul mediu preț-câștig pe S&P 500 este echivalentul venitului unui randament de 5%. Deci, ca investitor cu capitaluri proprii, trebuie să îți asumi riscul companiei, dar la un randament care nu este foarte atrăgător. Prin urmare, proprietățile imobiliare sunt mai relevante în acest mediu, mai ales atunci când ai un decalaj de randament pozitiv la fel ca în România. A doua tendință prezentă este fluxul secvențial de capital în CEE. Înainte de COVID, am putut vedea cum investitorii plecaseră inițial în Polonia și Republica Cehă, apoi, după compresia randamentului, capitalul s-a îndreptat spre Ungaria, iar după

reducerea randamentului, au început să se uite la România. Vestea încurajatoare este că investitorii care au trecut prin procesul de verificare a riscurilor și au reușit să investească în România înainte de COVID-19, în general, au încă această deschidere. Deci, suntem într-un mediu în care bariera la intrare nu este țara sau sectorul, ci mai degrabă urgența medicală. Ce încetinește activitatea de investiții? Care sunt principalele preocupări ale investitorilor în aceste zile? Amânarea revenirii la birou este un factor important pentru activitatea de leasing a spațiilor de birouri și, prin urmare, pentru activitatea de investiții. Dar datele noastre din zona de administrare a proprietăților arată că există o creștere în primele patru-cinci luni ale acestui an și avem clădiri în care peste 50% dintre oameni lucrează constant de la birouri. Din nou, datele din portofoliul de proprietăți pe care le gestionăm relevă faptul că România are cea mai mare prezență în spațiul de birouri din țările CEE. Reducerea restricțiilor, plus o siguranță sanitară crescută vor încuraja angajații să aleagă să meargă la birou. Un alt factor care încetinește activitatea investițională este lipsa produselor. În sectorul industrial, de exemplu, avem mai puțin de zece produse disponibile pe piață în acest moment. Este interesant de menționat că, în primul trimestru, apetitul investitorilor pentru proiecte industriale a fost aproape egal cu cel pentru birouri: 38 de milioane de euro din volumul total a fost generat de tranzacții industriale, iar birourile au avut 40 de milioane de euro. Această evoluție validează interesul investitorilor față de proiectele industriale și presiunea descendentă asupra randamentelor din acest segment. S-au investit încă 20 de milioane de euro în hoteluri, un segment pentru care observăm, de asemenea, un interes ridicat în ultimele luni, dar nu sunt atât de multe produse disponibile. Randamentele investiționale pe piața românească sunt încă considerabil mai mari comparativ cu alte țări din CEE. Vă așteptați la modificări în acest sens? Ce estimare aveți privind randamentele pentru următoarele 12 luni? Avem dovezi puternice care arată compresia randamentelor pentru birouri, precum și pentru activele industriale. În ceea ce


2021 PROPERTY-FORUM.EU

privește proiectele industriale, ofertele recente indică faptul că randamentul actual de referință subestimează cererea pieței și ne așteptăm să vedem o compresie în viitorul apropiat. Ați observat schimbări semnificative în popularitatea diferitelor clase de active? Așa cum am menționat anterior, sectorul industrial devine foarte atractiv pentru investitori, în special pentru tranzacții medii: 10-30 de milioane de euro. De asemenea, am observat un interes crescut pentru parcurile de retail, o tipologie de produs foarte populară atât în România, cât și pe celelalte piețe din CEE. Retailul nu a fost în interesul investitorilor în ultimul an, deoarece restricțiile guvernamentale au condus la o schimbare a comportamentului la cumpărături pentru atât de mulți dintre noi. Când purtăm discuții cu comercianții și vedem volumul de trafic și cifra de afaceri înregistrată în proprietățile administrate de noi, apare însă o temă generală: lucrurile arată excelent. În unele cazuri, valorile-cheie din retail s-au întors la perioada pre-COVID, chiar și cu centrele comerciale la o capacitate operațională mai mică de 80% (cinematografele, facilitățile de divertisment și timp liber, și parțial restaurantele au primit recent permisiunea de a redeschide). Există cerere acumulată, economisire în creștere și modele de migrație inversate care duc la performanțe puternice în retail. Este asigurarea finanțării o provocare pentru investitori în acest moment? Vă așteptați la modificări pe acest palier în următoarele 12 luni?

117

Disponibilitatea finanțării nu este o problemă în acest moment. Băncile au fost în expectativă în primele luni ale pandemiei, dar au revenit acum la finanțarea produselor imobiliare. Există, de asemenea, un apetit crescut pentru soluții de creditare transfrontaliere. Importanța investitorilor locali crește încet, dar constant în România, însă la doar 4% din volumul total în primul trimestru al anului 2021, cota lor de piață este încă considerabil scăzută în comparație cu alte țări din CEE. Cum se poate schimba acest lucru? Într-adevăr, investitorii români au fost implicați în 4% din volumul investițiilor în primul trimestru, mai precis în achiziționarea unei clădiri de birouri în Brașov. Cu toate acestea, ne așteptăm să vedem noi tranzacții finalizate de investitorii români până la sfârșitul anului și anul viitor, atât în București, cât și în orașele regionale. În ultimii ani, investitorii români au preferat să investească în sectorul rezidențial. Însă, am avut recent câteva exemple importante de investiții locale în sectorul de birouri, de la Dedeman și One United, și în industrial, de la Element Industrial și Global Vision. Considerăm că acesta a fost doar un start pentru jucătorii români. Din ce în ce mai mulți dezvoltatori locali realizează proiecte de dimensiuni mari, de clasă A, fi ind la egalitate cu orice dezvoltator străin din punct de vedere al calității și al profi lului chiriașului. Suntem siguri că experiența acumulată de aceștia va fi utilizată și pe piața investițiilor.


118

WE’RE HEADING TOWARDS A FAST-PACED RECOVERY Luiza Moraru, head of Property Management CEE at CBRE shares some facts and figures on investment market trends and talks about the growing activity of local investors on the Romanian market.

Investment markets across the region, including Romania, have registered weaker activity in Q1 2021 compared to the same quarter of last year, mainly due to the ongoing pandemic. What are your investment market expectations for the full year? Recently, statistics on economic growth in the first quarter of 2021 have been released and the results are outstanding. Romania has one of the highest economic growth rates, the rate of vaccination is quite accelerated and overall restrictions are being lifted. Based on strong first quarter performance, Oxford Economics, one of the sources of CBRE Research, predicts a GDP growth of 6.9% for Romania, most likely the highest in the CEE region. With this in mind, it is clear that we are heading towards a fast-paced recovery. The real estate investment volume in Romania in the first quarter of 2021 came to €98 million, with office buildings in Bucharest and industrial spaces in the west of Romania generating the largest investment volume. It is a very promising start and looking forward there are two trends at play. First, the displacement of capital from other sectors and geographies, and second the sequential flow of capital in the CEE region. There has been a massive injection of liquidity at the global level coupled with very low interest rates. In the early stages of COVID, capital flocked to the US tech sector, then overflowed into the broader stock market, then commodities and recently crypto currencies. Valuations for all these assets are now at unprecedented levels. Broadly speaking, the average Price to Earnings Ratio on the S&P 500 is the income equivalent of a yield of 5%. So, as an equity investor you have to take on the company risk, but at a return that isn’t very appealing. Therefore, real estate makes so much more sense in this environment, particularly when you have a positive yield gap as you do in Romania. The second trend at work is the sequential flow of capital in CEE. Before COVID, we could see how investors had initially gone into Poland and Czech Republic, then after the yield compression,

capital had flowed into Hungary, then after that yield compression they started to look at Romania. The encouraging news is that the investors who went through the risk vetting process and got the okay to invest in Romania before COVID-19, by-and-large they still have that openness. So we are in an environment where the barrier to entry isn’t the country or the sector, but rather the medical emergency. What’s slowing investment activity down? What are the main concerns investors share with you these days? The postponing of the return to the office is an important factor for office leasing activity and thus for the investment activity. But our data from property management show that there is an increase in the first 4-5 months of this year and we have buildings where over 50% of the people are working continuously from the offices. Again, the data from the portfolio of properties we manage reveals that Romania has the highest presence in office space out of the CEE countries. The easing of restrictions, plus more security in the health sector will encourage employees to choose to go to the office. Another factor that slows down investment activity is the lack of products. Take the industrial sector, for example, where we have less than 10 products available on the market at this moment. It is interesting to note that in the first quarter the appetite of investors for industrial projects was almost equal with the one for offices: €38 million of the total volume was generated by industrial transactions and €40 million by offices. This evolution validates investors’ interest towards industrial projects and the downward pressure on yields in this segment. An additional €20 million has been invested in hotels, a segment for which we also notice a high interest in recent months but there are not so many products available. Investment yields on the Romanian market are still considerably higher compared to other CEE countries. Do you expect any changes in this regard? What are your yield expectations for the next 12 months? We have strong evidence of yield compression for core office products as well as industrial assets. Regarding the latter, recent bids indicate


119

2021 PROPERTY-FORUM.EU

the current benchmark yield is underestimating market demand and we expect to see a compression in the near future. Have you observed significant shifts in the popularity of different asset classes? As I mentioned before, the industrial sector is becoming very attractive to investors, especially for medium size tickets: €10-30 million. We also noticed an increased interest for retail parks, a very popular product typology both in Romania and on the other markets in Central and Eastern Europe. Retail has not been in the interest of investors in the past year, as governmental restrictions led to a change in shopping behaviour for so many of us. When we have discussions with retailers and see the footfall and turnover volumes registered in the properties managed by us, though, a general theme emerges: things are looking great. In some cases, key retail metrics are back to pre-COVID times, even with shopping centres at less than 80% operational capacity (cinemas, entertainment, leisure and partially food-courts have just recently been allowed to re-open). There is a lot of pent-up demand, a growing level of savings and reversed patterns of migration which are leading to strong retail performance. Is securing funding a challenge for investors at the moment?

Financing availability is not an issue at the moment. Banks took a wait-and-see approach in the early months of the pandemic but have now returned to financing real estate products. There is also an increased appetite for cross-border lending solutions. The importance of local investors is slowly but steadily increasing in Romania but at only 4% of the total volume in Q1 2021, their market share is still considerably low compared to other CEE countries. What will it take to change this? Indeed, Romanian investors were involved in 4% of the investment volume in the first quarter, more specifically in the acquisition of an office building in Brașov. However, we expect to see new deals closed by Romanian investors by the end of the year and next year, both in Bucharest and regional cities. Over the last few years, Romanian investors preferred to invest in residential, but as we recently had some important examples in the office sector, from Dedeman and One United, and in industrial, from Element Industrial and Global Vision, we consider that this was just the start for the Romanian players. As more and more local developers are building large-size, core, Class A projects that are on-par with any foreign developer in terms of quality and tenant profile, we are confident this body of knowledge will be used in the investment market as well.


120

OAMENII ȘI-AU REDESCOPERIT CASELE ÎN 2020 ȘI ACUM VOR SĂ LE ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ Mauricio Mesa Gomez, country manager Cordia România și Spania și membru în Consiliul Director al Cordia, vorbește despre planurile de dezvoltare ale companiei și perspectivele pieței rezidențiale din România.

Cum evoluează lucrările la Parcului20, primul proiect al companiei în București? Am continuat lucrările de construcții fără întreruperi în perioada pandemiei, iar primii rezidenți s-au mutat în ansamblu începând cu luna martie 2021. Am început lucrările de dezvoltare la a doua fază a Parcului20 în noiembrie 2020, iar recent am turnat planșeul de beton la al nouălea etaj. Avansăm cu infrastructura și amenajările din complex, iar în prezent aranjăm grădina privată de 3.000 mp destinată rezidenților, dar și spațiul din fața proiectului – o barieră verde de iarbă și copaci care separă prima clădire a ansamblului de strada Parcului. Mulți spun că munca de acasă va rămâne o obișnuință după trecerea pandemiei și astfel se va crea cerere suplimentară pentru spații mai mari de locuit. Ce perspectivă aveți pe această temă? Oamenii și-au redescoperit casele, care înseamnă acum mai mult decât locul în care se odihnesc după o zi petrecută la birou. În multe cazuri, casa este acum și locul de muncă, și chiar sală de clasă pentru copii. Preferința pentru spații rezidențiale mari exista și înainte de pandemie, însă contextul generat în 2020 a accentuat această tendință. Cererea pentru spații rezidențiale mai mari este ascendentă, dar nu toți clienții își pot permite achiziția. O soluție ar fi stimularea achiziției de apartamente mai mari prin facilități fiscale, cum ar fi TVA de 5% pentru apartamente de până la 140.000 de euro. Din momentul aplicării acestei măsuri, mai mulți oameni își vor permite să achiziționeze un apartament mai mare. S-au schimbat preferințele clienților de la debutul perioadei pandemice? Starea de urgență din perioada martie-mai 2020 a fost un punct de cotitură pentru piața rezidențială din București. Noi am ținut legătura unii cu alții în mediul online, iar când carantina s-a încheiat, ne-am revăzut și am încercat să reluăm planurile stabilite la începutul anului. Am reușit și suntem mândri de faptul că în 2020 am putut să îndeplinim toate obiectivele asumate, adică să finalizăm construcția primei faze a Parcului20 și să demarăm lucrările pentru faza a doua. Pandemia a generat schimbări în sectorul rezidențial, iar unele sunt permanente. Nevoia de siguranță și confort crește

în permanență și se manifestă nu doar în privința interiorului apartamentelor, ci și la nivelul facilităților din proiect și al mediului urban în care acesta este localizat, ceea ce influențează modul în care proiectele arată la exterior, dar și poziționarea lor. Oamenii nu mai caută doar o cameră în plus, așa cum era înainte de pandemie, ci și spații pentru relaxare, cum ar fi terasele, balcoanele și grădinile. Apropierea de parcuri și facilități sportive este importantă pentru cumpărători, la fel ca tehnologia modernă, implementată în proiect, dar și în biroul de vânzări prin aplicații 3D care permit vizualizarea rapidă a poziționării și orientării unui apartament. Ansamblul Parcului20, care va include 485 de apartamente dintre care 265 vor fi livrate în prima fază și 220 în a doua fază, este adaptat perfect la noua realitate. Având disponibile peste 30 de configurații de apartamente, o grădină privată de 3.000 mp, sisteme smart home integrate, stații de încărcare pentru mașini electrice, parcări pentru mașini și biciclete, o grădină pentru yoga și parcul Herăstrău la câteva minute de mers cu bicicleta, proiectul aflat în zona Expoziției din nordul Capitalei este ideal pentru locuire și eficiență energetică. Aceste facilități sunt un standard pentru proiectele rezidențiale Cordia din toate piețele în care compania activează și vor fi integrate și în proiectele noastre viitoare. Aveți în plan noi proiecte de dezvoltare în România? Care este strategia de extindere la nivel local? Cordia România are un portofoliu de terenuri în zona de centru-nord și nord a Bucureștiului, pretabile pentru 2.000 de apartamente pe termen mediu. În prezent, analizăm terenurile pe care vom demara următoarele proiecte, în funcție de condițiile de piață și alți factori. Intenționăm să lansăm un nou proiect rezidențial anul acesta, pe un teren din nordul Capitalei. Analizați intrarea în orașe regionale? Piețele regionale din România cresc într-un ritm accelerat, dar Cordia România se concentrează acum pe piața rezidențială din București. Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri de dezvoltare și investiții imobiliare din Europa Centrală și de Est,


2021 PROPERTY-FORUM.EU

cu un brand cunoscut și o prezență solidă în segmentele mid și mid-to-high ale pieței din Ungaria, Polonia, România, la care se adaugă un proiect-pilot în Spania. Cordia activează și în Marea Britanie, prin intermediul Blackswan Property. Prețurile apartamentelor din România au crescut în ultimii ani. Ce așteptări aveți pentru următoarele 12 luni? În ciuda stării de urgență din perioada martie-mai 2020, piața rezidențială din București a continuat să crească pe parcursul anului, la nivel de vânzări de apartamente și prețuri. Anul 2020 a debutat cu tendința de creștere înregistrată în 2019, dar carantina impusă din cauza pandemiei a încetinit vânzările în intervalul martie-mai. Vânzările au revenit puternic în al doilea semestru al anului, iar numărul total de apartamente noi și vechi vândute a ajuns la 37.097, față de 34.478 în 2019, potrivit datelor oficiale.

121

Pentru 2021, estimăm, pe baza creșterii nivelului de vânzări în primul trimestru al anului, că prețurile apartamentelor vor continua să crească într-un ritm constant și sănătos. În T1 2021, vânzările de apartamente din București au crescut în ritm anualizat, conform datelor oficiale. Astfel, 10.791 de unități, vechi și noi, au fost vândute în București în primele trei luni ale anului 2021, comparativ cu 7.746 de apartamente în T1 2020. Care sunt cele mai mari provocări pe care le gestionați ca dezvoltator? Cel mai important factor pentru un dezvoltator este predicti– bilitatea în ceea ce privește aspectele fiscale și de reglementare, pentru a putea crea și implementa planuri de afaceri solide pe termen mediu și lung.

Creșterea medie anuală a prețurilor în 2020 a fost de aproximativ 3,5%, urmând tendința ascendentă începută în 2015. Prețurile locuințelor au înregistrat o creștere de 1,9% în T4 2020 comparativ cu trimestrul anterior, ajungând la o medie de 1.465 euro/mp. Avansul a venit după mici scăderi de preț, de sub 1%, înregistrate timp de două trimestre consecutive. Creșterea din ultimul trimestru este un semn clar că piața rezidențială nu a fost grav

Am salutat decizia Guvernului României din 2020 de a ridica limita superioară pentru prețul locuințelor supuse unei cote preferențiale de 5% TVA de la 93.000 de euro la 140.000 de euro, deoarece această măsură ar fi permis accesul la apartamente mai mari pentru mai multe persoane, iar calitatea vieții ar fi crescut. Începuserăm să facem planuri și să dezvoltăm noi produse rezidențiale adaptate acestei noi cereri, însă măsura a fost amânată pentru 1 ianuarie 2022 în loc să fie implementată la 1 ianuarie 2021, așa cum a fost anunțat inițial. Această amânare poate avea

afectată de pandemia COVID-19. Mai mult, creșterea prețului din T4 2020 pare să compenseze scăderile din trimestrele precedente, dovedind stabilitatea relativă a pieței rezidențiale.

un impact negativ asupra pieței, întrucât unii cumpărători ar putea amâna achiziționarea unui apartament până anul viitor, când sperăm că noua lege va intra în vigoare.


122

PEOPLE REDISCOVERED THEIR HOMES IN 2020 AND NOW THEY WANT TO UPGRADE THEM Mauricio Mesa Gomez, Country Manager of Cordia Romania and Spain and member of Cordia’s Board of Directors discusses the company’s development plans and the prospects of Romania’s residential market.

How is the development of your first Bucharest project, Parcului20 progressing? We have uninterruptedly continued construction works on Parcului20 throughout the pandemic and the first residents moved in starting March 2021. We started construction works on phase two of Parcului20 in November 2020 and we have recently poured the slab across the 9 th floor. We are also moving forward with the project’s infrastructure and landscaping and we are currently arranging the 3,000 sqm private garden, destined for the residents, and the space in front of the project, a green buffer of grass and trees between the project’s first building and Parcului street. Many say that working from home is expected to remain a regular practice even after the pandemic is over and this might create additional demand for larger living spaces. Do you agree with this prediction? People rediscovered their homes, which are now more than just the place where you are going to sleep after a day’s work in the office. In many cases, the home is now also the workplace, and even the place where your kids are going to school. The preference for larger residential spaces existed even before the pandemic, and the context generated in 2020 emphasized it. The demand for larger residential spaces is growing, but not all the clients can afford to buy those apartments. One solution would be to stimulate the acquisition of larger apartments through tax facilities, such as a 5% VAT rate for apartments with a maximum price of €140,000. The moment this law enters into force, more people will be able to afford to upgrade and buy a larger apartment.

The pandemic brought changes on the residential market and some of them are permanent. The need for safety and comfort is continuously growing and is manifested not only in the interior of the apartments, but also in the facilities offered by the project and the urban environment in which it is located, and all this influences how the projects look on the outside and their location as well. People are now searching not only for an extra room, as compared to their requirements before the pandemic, but also for spaces where they are able to relax, like terraces, balconies and gardens. To be close to parks and sports facilities is also important for the buyers, as well as modern technology, which is present in both the project itself and in the sales office in the form of a 3D application through which the positioning and orientation of the apartments can be easily visualized. Parcului20, comprised of 485 apartments – 265 in the first phase and 220 in the second phase – is perfectly adapted to the new reality. Having over 30 apartment configurations available, a private garden of over 3,000 square meters, integrated smart home systems, charging stations for electric cars and parking spaces for both cars and bicycles, a yoga garden and being only a few minutes away, by bike, from Herăstrău Park, the residential project located in the Expoziției area in North Bucharest is designed for liveability and energy efficiency. These types of facilities are a standard for Cordia’s residential projects on the markets where the company is present and will be integrated in our future projects as well.

Have you noticed any changes in what clients are looking for since the start of the pandemic?

Do you plan more developments in Romania? What are your current expansion plans?

The lockdown in March-May 2020 was a turning point for the residential market in Bucharest. We kept in touch with each other in the online environment and, when the quarantine ended, we met again and tried to resume the plans we had made at the beginning of the year. We have succeeded and we are proud that, during 2020, we have managed to meet the objectives we set for the year, namely the completion of construction works on Parcului20 phase one and the start of construction works on the second phase of the project.

Cordia Romania has a land portfolio in Central-North and North Bucharest that provides a 2,000-apartment pipeline in the medium term. We are currently assessing which particular land plots we will develop next, depending on the market conditions and other factors. We intend to lauch a new residential project this year, on a land plot located in North Bucharest. Are you interested in entering regional markets? The regional markets in Romania are growing at a fast pace, but


2021 PROPERTY-FORUM.EU

Cordia Romania is focusing at the moment on the residential market in Bucharest. Cordia is one of the largest residential real estate development and investment corporate groups in the Central and Eastern European region with a strong and wellknown brand and presence in the mid- and mid-to-high segments of the for-sale market in Hungary, in Poland, Romania, while also undertaking a pilot project in Spain. Cordia is also active on the UK market, through Blackswan Property. Apartment prices in Romania have been growing steadily for quite some time. What are your expectations for the next 12 months? Despite the two-month lockdown in March-May 2020, the residential market in Bucharest continued to grow throughout the year, both in terms of apartment sales and prices. The year 2020 started on the same growing trend registered in 2019, but the lockdown caused by the COVID-19 pandemic drastically reduced the sales in March-May. The sales strongly recovered in H2 2020, and by the end of the year the number of sold apartments, old and new, reached 37,097, compared to 34,478 in 2019, according to official data.

123

by the COVID-19 pandemic. Moreover, the Q4 2020 price increase seems to compensate the previous quarters’ decreases, proving the relative stability of the residential market. For 2021, we are estimating, based on the increasing sales level in Q1 2021, that apartment prices will continue to grow at a steady and healthy rate. In Q1 2021, apartment sales in Bucharest increased year over year, according to official data. 10,791 units, old and new, were sold in Bucharest in the first three months of 2021, compared to 7,746 apartments in Q1 2020. What are the biggest challenges you have to face as a developer? The most important aspect for a developer is to have predictability regarding fiscal and regulatory matters, in order for the company to be able to create and implement sound business plans in the medium- and long-term.

The average annual price increase in 2020 was approximately 3.5%, following the ascending trend started in 2015. Residential prices

We have saluted the Romanian Government’s decision in 2020 to raise the upper limit for the price of dwellings subject to a preferential 5% VAT rate from €93,000 to €140,000, because this extension would have granted access to larger apartments to more people and thus the quality of living would have risen. As we were starting to make plans and develop new residential products

registered a 1.9% increase in Q4 2020 compared to the previous quarter, reaching an average of €1,465 per sqm. This increase came after small price decreases of below 1% were registered for two consecutive quarters. The increase in the last quarter is a clear sign that the residential market was not seriously affected

to fit this new demand, the measure was postponed for January 1, 2022 instead of being implemented on January 1, 2021, as initially announced. This postponement may have a negative impact on the market, as some buyers might postpone acquiring an apartment until next year, when hopefully the new law will come into force.


124

COMPANIILE ÎȘI PLANIFICĂ STRATEGIILE PE TERMEN LUNG MAI DEGRABĂ PRECAUT Monia Dobrescu, partener la Mușat & Asociații, vorbește despre efectele pandemiei asupra relațiilor cu clienții și oferă o perspectivă asupra pieței din punctul de vedere al expertului în avocatură.

Mulți dintre clienții firmei provin din sectorul de retail. Cum au reușit să facă față închiderilor obligatorii ale magazinelor și accelerării comerțului electronic? Pandemia COVID-19 a perturbat în general piața imobiliară. Cu toate acestea, a afectat mai mult sectoarele de retail și HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele), în contextul restricțiilor impuse și din cauza comportamentului modificat al consumatorilor. Nu toți jucătorii de pe piață au fost afectați la fel. Retailerii mai puțin conservatori, deschiși digitalizării și comerțului electronic, gata să investească în tehnologie și chiar să-și schimbe modelul de afaceri, au fost mai puțin afectați decât cei care au vrut să opereze cum o făceau înainte de criza sanitară. În timp ce, în primele două luni de restricții, majoritatea jucătorilor se concentrau pe diminuarea pierderilor, renegocierea contractelor de leasing și gestionarea problemelor legate de munca la domiciliu, odată ce a devenit clar că pandemia nu este de scurtă durată și va genera consecințe economice serioase, pregătirea unor planuri pe termen lung a devenit necesară. Deși comerțul electronic a cunoscut o creștere substanțială, acest lucru nu a reprezentat o amenințare pentru activitatea de retail din centrele comerciale. Unii spun că este posibil să revenim la „normal” în curând și oamenii sunt dornici să-și recupereze viața socială, deoarece ratele de infecție scad în întreaga lume și campania de vaccinare globală accelerează. Alții consideră că, totuși, consumatorii își vor menține comportamentul adoptat în perioada de restricții, iar cumpărăturile online sunt noul „normal”. Numai timpul ne va spune. Cu toate acestea, indiferent de evoluțiile economice și sociale, este o certitudine că trăim într-o eră tehnologică, în care comerțul electronic și plata cu cardul nu mai pot fi evitate.

Deși, din punct de vedere juridic, apariția pandemiei este destul de apropiată de un eveniment de forță majoră, în practică, majoritatea părților au fost reticente în a se baza exclusiv pe cadrul legal aplicabil și au preferat să trateze această situație de la caz la caz. În particular, am avut de-a face cu diverse aspecte care decurg din contractele de închiriere, precum plata chiriei și consecințele întârzierii îndeplinirii obligațiilor contractuale, precum finalizarea lucrărilor de amenajare sau chiar a construcției în sine. Au existat tranzacții în desfășurare, în care documentația nu spunea nimic despre modificarea prețului sau a altor termeni și condiții în cazul în care piața înregistra o scădere neașteptată în sectorul respectiv sau dacă condițiile suspensive pentru plată nu pot fi îndeplinite din cauza restricțiilor legale. Perioada pandemiei a creat provocări semnificative pentru funcționarea instanțelor și a sistemului de justiție și au existat cazuri în care întârzierile în soluționarea unui dosar au avut un impact direct asupra afacerilor. Ați observat modificări în tipurile de servicii căutate de clienți? Măsurile luate în timpul pandemiei au avut un efect perturbator semnificativ asupra economiei și au determinat clienții să fie mai atenți cu planurile lor de afaceri. Cele mai multe dintre solicitările clienților noștri în această perioadă au vizat atenuarea impactului economic, în timp ce acum sunt destul de prudenți în elaborarea strategiilor lor pe termen lung. Experiența în afaceri a contrapărții și consecințele investițiilor pe termen lung sau ale implicării în afaceri au devenit mai atent analizate. Cum a modelat pandemia tranzacțiile pe piața imobiliară comercială? Sunt ofertele diferite în comparație cu anul pre-pandemic?

Care au fost provocările juridice majore generate de pandemie în alte sectoare imobiliare?

Tranzacțiile nu sunt neapărat diferite ca structură. Cu toate acestea, unele sectoare imobiliare au fost mai afectate de pandemie decât altele și acest lucru influențează și noile decizii de afaceri ale clienților.

Principalele provocări juridice pentru clienți și, prin urmare, pentru consilierii lor juridici au fost consecințele izbucnirii bruște a pandemiei COVID-19. Oamenii și companiile nu erau pregătiți pentru această perioadă de restricții și evenimente cu impact major asupra vieții.

Perioadele de restricții și noul trend al muncii de acasă au schimbat viețile oamenilor, modul în care aceștia trăiesc și interacționează. Sectorul rezidențial a fost mai puțin afectat decât celelalte. Cererea de spațiu rezidențial este în creștere,


2021 PROPERTY-FORUM.EU

dar în egală măsură sunt și cerințele legate de calitate. Mediul și confortul, precum și accesul la tehnologie și infrastructura adecvată se încadrează acum la solicitări standard. Din păcate, implementarea sistemului de muncă de acasă și a celui hibrid a afectat substanțial piața de birouri. Unii dintre clienții noștri care activează în acest sector au decis să schimbe macazul și proiectele de birouri au fost transformate în unități rezidențiale sau proiecte mixte. Avem clienți care au transformat această perioadă restrictivă într-o oportunitate de afaceri, în timp ce alții (în special din retail) au decis chiar să nu întrerupă planurile de extindere. Care sunt unele dintre schimbările pe care le-ați observat în atitudinea băncilor față de finanțarea proiectelor imobiliare? O abordare prudentă a băncilor și a instituțiilor financiare era de așteptat. Cu toate acestea, cred că actuala criză sanitară a găsit instituțiile de credit mai pregătite decât erau în criza financiară din 2008. În ciuda faptului că, în 2020, băncile au continuat să finanțeze proiectele imobiliare în desfășurare, ele sunt mai atente la finanțarea celor noi. Au crescut solicitările privind garanțiile acordate de societatea-mamă sau de grup și sunt impuse condiții mai restrictive în acordarea finanțărilor. Care sunt principalele provocări juridice cu care se confruntă dezvoltatorii imobiliari în prezent? Suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) în majoritatea sectoarelor bucureștene le-a cauzat probleme? Suspendarea PUZ-urilor a fost o măsură destul de neașteptată, generând o nouă provocare pe care dezvoltatorii trebuie să o

125

depășească. Se pare că măsura este justificată de necesitatea de a ne spori calitatea vieții, arătând mai multă grijă pentru mediu, restaurând și protejând zonele verzi, mărind zonele de agrement, scăzând poluarea și asigurând dezvoltarea inteligentă a infrastructurii. Deși a generat controverse pentru toți jucătorii de pe piață, este de așteptat ca rezultatul final al suspendării PUZ-urilor să fie totuși unul constructiv. Pe termen scurt, această măsură îngreunează totuși planurile de dezvoltare și investiții. Schimbările legislative din acest domeniu sunt întotdeauna în centrul atenției, în timp ce legiuitorul continuă să caute un cadru juridic mai previzibil și mai coerent. În același sens, se așteaptă și un nou Cod de planificare teritorială, urbanism și construcții, menit să coordoneze cadrul legal existent aplicabil în aceste zone. Scopul său este de a stabili principii, linii coordonatoare și soluții, în vederea creșterii calității cadrului legal, prin eliminarea neconcordanțelor care afectează dezvoltarea imobiliară din România, și se dorește să aibă un impact pozitiv asupra pieței. De asemenea, recent, s-au impus noi restricții privind înstrăinarea anumitor categorii de terenuri. Obținerea unui certificat de calitate a solului a devenit obligatorie după finalizarea lucrărilor de construcții care au impact asupra solului și pentru înstrăinarea unui teren afectat de anumite activități (de exemplu, activități agricole, zootehnice, militare cu impact asupra solului etc.). În forma actuală, legii îi lipsesc încă anumite informații, ceea ce face implementarea sa destul de dificilă. Sperăm că normele metodologice care urmează să fie adoptate vor aduce clarificări.


126

BUSINESSES SHAPE THEIR LONG TERM STRATEGIES RATHER CAUTIOUSLY Monia Dobrescu, Partner at Mușat & Asociații talks about the pandemic’s effects on client relationships and provides market insight from the legal advisor’s perspective.

Many of your clients are from the retail sector. How did they cope with mandatory store closures and the sudden growth in e-commerce? The COVID-19 pandemic generally disrupted the real estate market. However, it did more damage to the retail and HORECA (Hotels, Restaurants, Cafés) sectors, in the context of swift legal restrictions and due to consumers’ changed behaviour. Not all market players were equally impacted. Less conservative retailers, open to digitalization and e-commerce, ready to invest in technology and even change their business model were less affected than those who clung to the idea of maintaining their regular business. While in the first couple of months of stay-at-home orders, most players were focusing on diminishing their losses, renegotiating leases and dealing with work from home matters, once it became clear the pandemic was not a temporary period and there would be serious economic consequences to it, long term plans became necessary. Although e-commerce experienced a substantial growth, this has not come as a threat to the retail activity in shopping centres. Some say we are likely to return to “normal” soon and people are keen to recover their social lives, as the infection rates are falling worldwide and the global vaccination campaign is accelerating. Others believe that consumers, however, will maintain their behaviour adopted during the restrictions period and online shopping is the new “normal”. Only time will tell. However, irrespective of the economic and social developments, it is a certainty that we are living in a technological era, where e-commerce and payment by card can no longer be avoided. What were some of the major legal challenges posed by the pandemic in other real estate sectors? The main legal challenges for clients and therefore, their legal advisors were consequences of the all-of-a-sudden breakout of the COVID-19 pandemic. People and businesses were unprepared for this period of restrictions and major life-changing events. Although from a legal perspective the pandemic occurrence is

rather close to a force majeure event, in practice, most parties were reluctant to solely rely on the applicable legal framework and preferred to deal with this situation on a case-by-case basis. In particular, we had to deal with various matters arising from lease contracts, such as rent payment, consequences of delayed performance of the contractual obligations, like finalizing fit-out works or completion of the building. There were ongoing transactions, with underlying docu– mentation saying nothing about change of price or other terms and conditions in case the market had an unexpected drop in that sector or if the conditions precedent for payment cannot be fulfilled due to legal restrictions. The pandemic period created significant challenges for the functioning of the justice courts and system, and there were cases in which the delays occurring in solving a file had a direct impact on business. Have you observed any changes in the types of services your clients are looking for? The disruptive measures taken during the pandemic had a massive effect on the economy and caused clients to be more careful with their business plans. Most of our clients’ requests during this period were aiming to mitigate the economic impact, while they are now rather cautious in shaping their long term strategies. Credentials of the counterparty and consequences of long term investments or business involvement became more relevant. How has the pandemic shaped transactions in the commercial real estate market? Are you seeing different types of deals compared to the pre-pandemic year? The deals are not necessarily shaped in a different manner. However, some real estate sectors were more affected by the pandemic than others and this determines the new business decisions of the clients. The lockdown period and the new trend of working-from-home have substantially changed people’s existence, the way they live and interact due to stay-at-home measures. The residential sector was less affected than others. The demand for residential space is on the rise, however, so are


2021 PROPERTY-FORUM.EU

the quality-related requirements. Environment and comfort, as well as access to technology and proper infrastructure are now considered normal standards to ask for. Unfortunately, the implementation of work-from-home and hybrid work schedules has substantially affected the office market. Some of our clients acting in this sector decided to make the switch and office projects were turned into residential or mixed-use ones. We have clients who turned this restrictive period into a business opportunity, while others (especially retailers) even decided not to abort their expansion plans. What are some of the changes you’ve observed in banks’ attitude towards financing real estate projects? A prudent approach from the banks and financial institutions was expected. However, I believe the health crisis found the credit institutions more prepared than the financial crisis of 2008. Despite the fact that in 2020 banks continued to finance ongoing commercial real estate projects, they are more careful with financing the new ones, looking for higher corporate credentials and imposing more restrictive conditions to fulfil. What are the key legal challenges real estate developers need to face these days? Has the suspension of district zoning plans in most Bucharest districts caused them a lot of headache? The suspension of district zoning plans in most Bucharest districts has been a rather unexpected measure, leaving real estate developers with a new challenge to overcome. It seems the measure is justified by the need to boost our life

127

quality, showing more care for the environment, restoring and protecting the green areas, increasing the recreational zones, decreasing pollution and ensuring the smart development of the infrastructure. Although controversial for all players on the market, the suspension of district zoning plans is eventually expected to deliver a better outcome. In the short term, this measure is, however, hindering development and investment plans. Legislative changes in this field are always in the spotlight, while the lawmaker is continuing to seek a more predictable and coherent legal framework. Along the same lines, we are expecting a new code of territorial planning, urbanism and construction, meant to coordinate the existing legal framework applicable in these real estate fields. Its intended purpose is to set up the main principles, guidelines and solutions, in order to increase the quality of the legal framework, by eliminating the inconsistencies complicating real estate development in Romania and it is estimated to have a positive impact on the market. Also, new restrictions on the alienation of certain categories of land have been recently imposed. Obtaining a soil quality certificate has become mandatory after the completion of construction works impacting the soil and for the alienation of a land plot affected by certain activities (e.g. agricultural, zootechnical, military activities with soil impact, etc.). The current form of the law is still missing certain information, which makes its implementation rather difficult. Hopefully, the methodological norms yet to come will bring more light into this matter.


128

2020 A FOST UN AN AL RECALIBRĂRILOR Oana Partenie, Head of Property Management Romania, Ceres Management Services

2020 WAS A YEAR OF RECALIBRATION

Cum a afectat COVID-19 operațiunile Ceres Management Services? 2020 a fost, desigur, un an plin de provocări în ceea ce privește gestionarea activelor și proprietăților noastre. Prioritatea noastră cea mai mare a fost siguranța angajaților, chiriașilor și subcontractorilor noștri prin punerea în aplicare a procedurilor corecte și minimizarea impactului pandemiei. Aceasta a implicat sarcini suplimentare de lucru, navigarea printre schimbări de reglementare, restricții, în timp ce se lucra de la distanță sau în ture, și multă cercetare. Din fericire, am beneficiat de tehnologiile disponibile, alături de expertiza și dedicarea echipelor noastre extrem de profesioniste. Anul 2020 a obligat fiecare companie să se reinventeze într-o oarecare măsură. Fiecare aspect al operațiunilor de zi cu zi a fost examinat și modificările care altfel ar fi trebuit să fie implementate în ani de zile, au fost executate în câteva săptămâni. Am trecut la o soluție IT bazată pe cloud, am îmbunătățit comunicarea și pot spune sincer că am ieșit la liman mai puternici ca echipă și ca afacere. Acesta este meritul unui grup minunat de oameni care lucrează împreună, rămânând pozitivi și concentrați în cele mai grele momente și subliniind încă o dată că angajații sunt cel mai important activ al oricărei companii. Pe ce s-a concentrat managementul proprietăților de la începutul pandemiei? Obiectivul în managementul proprietăților a rămas, ca întotdeauna, să oferim servicii de cea mai înaltă calitate chiriașilor noștri, să le satisfacem nevoile și să fim un partener și un consilier adevărat. Echipele noastre au implementat cele mai cuprinzătoare măsuri, de la semnalizare, soluții de digitalizare, instalarea dozatoarelor cu dezinfectanți în toate zonele comune, plasarea covoarelor dezinfectante la toate intrările, până la creșterea frecvenței de curățare și dezinfectare a unităților HVAC și înlocuirea filtrelor. Desigur, fluxul de numerar și optimizarea costurilor au fost, de asemenea, pe lista noastră de priorități, cu scopul reducerii costurilor serviciilor pentru chiriași, acolo unde este posibil, știind că majoritatea operațiunilor lor au fost întrerupte. Am inițiat și pus în aplicare măsuri menite să creeze valoare economică pentru clădirile din portofoliu și, concomitent, pentru investitori.

Parcurile de retail au fost evidențiate ca unul dintre cele mai rezistente tipuri de active în timpul pandemiei. Ați avut această experiență cu Vitantis Shopping Center? Într-adevăr, parcurile de retail s-au dovedit mai rezistente decât centrele comerciale, iar Vitantis Shopping Center nu face excepție, având mai puține restricții impuse și acces direct din exterior la unitățile închiriate. În noiembrie 2020, un nou operator de hipermarketuri cu reduceri a ales Vitantis pentru a-și deschide prima unitate din București, după succesul înregistrat în Ploiești, și suntem foarte bucuroși să fim parte din călătoria sa. Hipermarketul funcționează în prezent pe o suprafață de peste 6.000 mp și se va extinde la peste 14.000 mp până la sfârșitul anului. Această deschidere a avut un impact pozitiv asupra comunității, prin crearea a 170 de noi locuri de muncă și păstrarea a aproape 90 de locuri de muncă existente, asigurarea disponibilității unor produse la prețuri accesibile pentru locuitorii din sectoarele 3 și 4, unde multe familii au fost afectate de șomaj tehnic. Ce planuri aveți pentru restul anului 2021? Concentrându-ne în mod special pe activele noastre de retail și birouri, intenționăm să consolidăm succesul din 2020, să finalizăm programul de închiriere în Vitantis Shopping Center, implementând în același timp îmbunătățiri la sistemele noastre de accesibilitate și parcare. Scopul final este de a oferi un mediu de cumpărături sigur și accesibil pentru clienții noștri, rămânând, totodată, un partener stabil pentru comunitate. În portofoliul nostru de clădiri de birouri, intenționăm să implementăm programul Revetas Ecosystem pentru un echilibru între viața profesională și cea personală, îmbunătățind în continuare facilitățile disponibile și activând zonele comune, în special cele de relaxare în aer liber. Vom adăuga spații de lucru flexibile și zone de interacțiune socială, pentru a reduce densitatea în spațiul de birou, și vom adapta continuu clădirile și serviciile noastre pentru a se potrivi mai bine nevoilor chiriașilor și angajaților acestora.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

129

How has COVID-19 aff ected the operations of Ceres Management Services? 2020 has been, of course, a very challenging year for asset and property management. Our highest priority was the safety of our employees, tenants and subcontractors and putting the right procedures in place and minimizing the impact of the pandemic. This involved extra work loads, navigating through changing regulations, and lockdowns, while working remotely or in shifts, and lots of research. Luckily, we’ve benefitted from the technologies available and the expertise and dedication of our highly professional teams. 2020 has forced every company to reinvent itself to some degree. Every aspect of the day-today operations has been scrutinized and changes that may have otherwise taken years to implement were executed in weeks. We’ve switched to a fully cloud-based IT solution, further improved communication and I can honestly say we’ve come out stronger as a team, and as a business. This is the merit of a wonderful group of people working together, staying positive and focused through the hardest times and emphasising once again that employees are the most important asset of any company.

Retail parks have been highlighted as one of the most resilient asset types during the pandemic. Has that also been your experience with Vitantis Shopping Center? Indeed, retail parks have proven to be more resilient than shopping malls and Vitantis Shopping Center is no exception, with fewer restrictions imposed and benefitting from direct outdoor access to tenants’ units. In November 2020, a new discount hypermarket chose Vitantis to open its first store in Bucharest following its success story in Ploiesti and we are very happy to have a part in its journey. The hypermarket is currently operating on a little over 6,000 sqm and will expand to over 14,000 sqm before the end of the year. This opening has positively impacted the community, through the creation of 170 new jobs, and preservation of close to 90 existing jobs. It has also meant bringing affordable shopping to the residents of Districts 3 and 4, two of the most densely populated districts in Bucharest, at a time when many families had their income affected by furloughs or technical unemployment.

What has property management focused on since the start of the pandemic? The focus of property management has remained as always to provide the highest quality services to our tenants, meet their needs and be a real partner and adviser. Our teams have implemented the most comprehensive measures ranging from signage, digitalization solutions, installing disinfectant dispensers in all common areas, placing disinfectant mats at all entrances, to increasing the frequency of cleaning and disinfecting of HVAC units and filter replacement. Of course cashflow and cost optimization have also been on our list of priorities, to reduce the service charge costs for the tenants, where possible, knowing that most of their businesses have been disrupted, while also initiating and implementing

What are your plans for the rest of 2021? Focusing specifically on our retail and office assets, we plan to build on the success of 2020, complete the leasing program in Vitantis Shopping Center while implementing our accessibility and parking systems improvements, with the ultimate goal of providing a safe and affordable shopping environment for our customers, while remaining a stable partner for the community. For our office buildings portfolio, we plan to implement the Revetas Ecosystem work-life balance program, by further improving the amenities available, activating the mix of common areas, particularly outdoor relaxation areas, inserting flex working spaces and social interaction areas, so as to potentially reduce office density, and continuously adapt our buildings and services to better suit the needs of our tenants and their employees.

measures meant to create economic value for the buildings and our stakeholders.


130

REVETAS CAPITAL SE CONCENTREAZĂ PE IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR ESG Radu Boitan, directorul de investiții al Revetas Capital Advisors, vorbește despre importanța inițiativelor ESG (Environmental, Social, and Governance), managementul proactiv al activelor și strategia de investiții a grupului.

Cum v-a modificat pandemia strategia de investiții? Pe ce vă concentrați mai mult în aceste zile? O direcție strategică majoră a grupului este desfășurarea inițiativelor ESG și definirea planului tactic pentru implementarea neutralității emisiilor de carbon în perioada următoare pentru întreg portofoliul, cu accent special pe diversitate și echitate, precum și asigurarea responsabilității și a urmăririi progreselor pentru țintele ESG la toate nivelurile grupului. Ca și manager investițional la nivel european, integrarea principiilor de mediu, sociale și de guvernanță este foarte importantă în cultura grupului nostru, fiind primordială în toate procesele de investiții pe toată perioada de deținere (de la dezvoltare/achiziție până la vânzare). Grupul Revetas își va finaliza programul de investiții de succes ale Fondului III în cursul anului 2021 și va continua să lanseze produse de succes pentru investitorii noștri. Fondul IV este o confirmare a strategiei noastre perseverente de a investi în active imobiliare de înaltă calitate, situate în capitale și centre universitare din Europa Centrală și de Est, adăugând în același timp diversificare portofoliului la nivel paneuropean. Fondul se va concentra pe sectoarele de ospitalitate, logistică și va accesa investiții cu dinamică accelerată, cum ar fi proiecte rezidențiale cu faze multiple de dezvoltare, data centers, birouri ocupate de companii tehnologice și de cercetare în domenii axate pe îmbunătățirea vieții în general, precum și proiecte ample de repoziționare cu utilizare mixtă pe piețele dominante din regiune. COVID-19 a sporit importanța nu numai a sănătății și siguranței, ci și a sustenabilității în real estate. Este același lucru valabil și pentru operațiunile Revetas? Măsurile de protecție COVID-19 implementate cu succes în întregul portofoliu includ măsuri complete de igienizare, cum ar fi curățarea profundă a suprafețelor în zonele comune la fiecare 90 de minute, dezinfectarea podelelor de mai multe ori pe zi, comunicare digitală și educațională intensă, actualizări periodice de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), semnalizare extinsă pentru a instrui chiriașii cu privire la modul de prevenire a răspândirii infecției, instruirea personalului nostru cu privire la măsurile preventive comunicate de OMS, revizuirea activităților de întreținere a clădirii pentru a ne asigura că funcțiile critice continuă să fie îndeplinite. Ca răspuns la cerințele noii realități, grupul a decis să acționeze

proactiv și să lanseze conceptul Revetas Ecosystem la nivelul tuturor activelor din portofoliul nostru, cu scopul nu doar de a respecta măsurile de sănătate și siguranță, ci mai mult, pentru a crește productivitatea și bunăstarea tuturor chiriașilor noștri. Revetas traduce acest concept în soluții de design, tehnologice și de mediu la nivelul întregului său portofoliu, pentru a activa zonele comune interne și externe ale proiectelor, sprijinind crearea de spații de lucru flexibile, reproiectând părți ale clădirilor pentru a se potrivi mai bine nevoilor angajaților și realizând zone de sport în aer liber, zone verzi și recreaționale suplimentare în jurul clădirilor, unde oamenii să poată lucra, interacționa sau pur și simplu să se poată relaxa. Aceste măsuri pot reduce densitatea în spațiile de birouri, oferind soluții de lucru versatile și inovatoare în afara zonei de lucru, fără a închiria spații suplimentare de birouri – în linii mari, o experiență de birou superioară, în care poți integra natura în munca de zi cu zi și, în cele din urmă, contribui la bunăstarea angajaților. În Sofia Airport Center, Revetas Capital a implementat Flex-R Lounge, prima etapă a strategiei generale pentru renovarea clădirii și activarea zonelor comune, un proiect mai amplu care va genera un total de 150 de noi stații de lucru. Aceasta presupune reproiectarea unor părți ale clădirii la nivel intern și adăugarea unor zone de recreere suplimentare în jurul lacului, încurajând companiile și angajații acestora să se extindă în afara spațiului lor de lucru tradițional, în spații de lucru neconvenționale. În cadrul Bonarka for Business din Cracovia, Revetas Capital intenționează să modernizeze rezervorul existent de retenție a apei de ploaie, pentru a oferi o zonă multifuncțională/de recreere pentru toți utilizatorii, terase compozite accesibile, spațiu pentru evenimente, locuri de ședere și trasee de plimbare în jurul iazului, cu o diversitate sălbatică și o componentă de spații verzi. Sunt prevăzute schimbări suplimentare, cum ar fi o zonă multifuncțională/de recreere în fața clădirilor existente, cu spațiu de joacă, zonă sportivă cu facilități sportive exterioare, zona de gimnastică interioară extinsă, elemente naturale pentru piațeta actuală, precum grădină, pereți și acoperișuri verzi, pajiști urbane, precum și un nou pavilion cu spații de coworking, restaurant și cafenea. Proiectul Millennium Gardens din Budapesta a fost atent conceput de FINTA Studio, distins cu premiul FIABCI, care a luat în considerare cerințele legate de calificarea BREEAM „Excellent”


2021 PROPERTY-FORUM.EU

și a optat pentru soluții arhitecturale moderne și ecologice, proiectul fiind planificat pentru livrare în al doilea trimestru din 2021. Terasele de pe acoperiș, cu vedere la Dunăre, împreună cu elemente precum grădina de la parter, oportunitățile culturale ale cartierului și apropierea de zona verde au ca scop îmbunătățirea stării de spirit a angajaților și vor permite invitaților să se bucure de o cină după serviciu și de un pahar înainte de o piesă de teatru, pe lângă prânzul obișnuit din zilele lucrătoare. Grădina spațioasă situată la parterul Millennium Gardens va funcționa ca un mediu de lucru alternativ și un punct de întâlnire, având 300 de locuri. Pentru a sprijini soluțiile sustenabile, clădirea va fi echipată cu stații de încărcare a mașinilor electrice și peste 200 de spații de parcare a bicicletelor, iar chiriașii vor putea dispune și de vestiare ecologice cu dușuri. Radisson Blu București urmează să fie renovat și extins. Profitați de ocazie pentru a actualiza și alte active din portofoliul grupului? Complexul Radisson Blu este un proiect-cheie pentru noi și, încă de la achiziție, am proiectat o gamă extinsă de inițiative de gestionare a activelor care vizează dezvoltarea în continuare a proiectului și creșterea atractivității, oferind în același timp o abordare mai instituțională la toate nivelurile operațiunilor. În ceea ce privește perspectiva dezvoltării, având în vedere ratele de ocupare ridicate pre-COVID, am decis să implementăm o compartimentare diferită și o renovare completă a două aripi ale hotelului, prin care vom adăuga încă 200 de unități noi, la standardele Radisson Blu. Clădirile vor fi livrate anul acesta sub formă de shell & core, iar partea de

131

amenajare a spațiilor va fi finalizată într-o abordare etapizată, corelată cu revitalizarea pieței în perioada de după COVID. Noul limbaj de design, împreună cu funcționalitatea îmbunătățită și cele două noi baruri de ultimă generație completează un pachet foarte competitiv, care suntem siguri că va atrage o gamă mai largă de oaspeți și îi va fideliza în continuare pe cei existenți. Nu în ultimul rând, am schimbat sau am actualizat complet toate sistemele MEP de bază pentru a asigura oaspeților noștri cea mai înaltă eficiență și siguranță. De la sistemul de detectare a incendiilor până la boilere, sistemele de răcire și cele de tratare a aerului, toate au fost schimbate și modernizate, cu echipamente eficiente și mai ecologice, care vor forma coloana vertebrală a proiectului pentru mulți ani de acum încolo. În Vitantis Shopping Center, implementăm în prezent îmbunătățiri substanțiale pentru accesibilitatea generală, inclusiv la sistemul de parcare și facilități, concentrându-ne puternic pe crearea unei experiențe superioare de cumpărături pentru clienți, în timp ce lucrăm îndeaproape cu portofoliul de retaileri prezenți în proiect. În acest sens, susținem deschiderea de succes și extinderea în continuare a hipermarketului „La Cocoș”. Ați scos la vânzare clădirea de birouri Landmark din București cu puțin timp înainte de începerea pandemiei. Care sunt actualele planuri pentru proiect? Într-adevăr, reziliența și mixul puternic de calități ale unui activ precum Landmark sunt dovedite doar în perioadele dificile. Landmark este un complex de birouri prime cu relevanță regională


132

Radisson Blu’s new design

datorită configurației sale unice de parc de afaceri și a poziționării excepționale în CBD. Acesta oferă specificații de nivel instituțional, cu o diversitate de facilități de retail în aer liber și în interior, dar și cu zone de socializare, spații flexibile și o parcare excelentă. În concordanță strictă cu inițiativa Ecosystem pentru bunăstarea chiriașilor noștri, am realizat și finalizat un program de investiții extrem de concentrat pentru Landmark, având ca bază reproiectarea tuturor zonelor comune interne și externe, cu un plus de conectivitate. Am creat un mediu atractiv și extrem de interactiv pentru toți chiriașii și pentru comunitatea din jur. Activul găzduiește un mix de chiriași internaționali și regionali consacrați, companii de top din sectoare economice bine diversificate care, în ciuda provocărilor pandemiei, au decis să își extindă și să își consolideze prezența în proiect, recunoscând calitățile acestuia și, în cele din urmă, augmentând profilul său instituțional. În lumina celor de mai sus, suntem încântați să observăm că lichiditatea și atractivitatea generală a complexului Landmark au rămas intacte și chiar au crescut post-pandemic în mediul actual cu dobânzi scăzute. Continuăm să urmărim îndeaproape evoluția pozitivă a pieței imobiliare din București. Ce clasă/clase de active vă așteptați să-și sporească cel mai mult atractivitatea până la finalul pandemiei? Este de necontestat faptul că logistica și industrialul sunt segmentele câștigătoare în faza actuală a ciclului economic, susținute de creșterea accelerată a sectorului de e-commerce și de intențiile de repatriere a operațiunilor din cadrul lanțului de producție din Asia înapoi în Europa. Creșterea rapidă a cererii și lichiditatea crescută pe fondul unei oferte destul de scăzute de produse prime sunt vizibile în întreaga

regiune. Riscurile inerente de achiziție cresc din cauza unei creșteri masive a ofertei de produse de calitate secundară și terțiară, la care se adaugă proiectele speculative de tip „greenfield”. Ca parte a strategiei noastre de investiții pentru următorii cinci ani, avem un interes solid în extinderea rapidă a portofoliului nostru logistic, printr-o combinație de parteneriate corporative și dezvoltarea planificată a unor proiecte de calitate în regiunea ECE. Desigur, atenția noastră rămâne centrată pe elementele fundamentale ale activelor în ceea ce privește fiecare locație specifică, accesibilitatea și mixul de servicii și chiriași, conceptul specific, calitatea tehnică și specificațiile instituționale și, bineînțeles, oportunitățile de valoare adăugată cu scopul final de a determina corect profilul venitului pe termen lung și perspectiva de reînchiriere a activului. Rezidențialul este următoarea clasă de active care beneficiază în mod clar de lichiditatea ridicată a pieței și de contextul dobânzilor reduse, în combinație cu temerile inflaționiste. Creșterea solidă vizibilă în sectorul rezidențial a fost, de fapt, întotdeauna prezentă în viziunea noastră de investiții, susținută de încrederea puternică în orașele universitare din ECE - cu potențial de urbanizare rapidă și mobilitate a tinerilor profesioniști în regiune – acționând în cele din urmă ca epicentre de creștere pentru economiile lor. Rămânem interesați de dezvoltările rezidențiale cu faze multiple la scară medie și mare, care pot face parte din proiecte mixte mai mari, în toate orașele universitare importante din ECE, care au capacitatea de a crea comunități reale și de a oferi beneficii pe termen lung tuturor părților noastre interesate.


134

REVETAS CAPITAL FOCUSES ON ESG INITIATIVES Radu Boitan, Investment Director at Revetas Capital Advisors talks about the importance Environmental, Social, and Governance (ESG) initiatives, proactive asset management and investment strategy.

How has the pandemic altered your investment strategy? What are you focusing more on these days? A major strategic direction of the group is the deployment of ESG initiatives and establishing a roadmap to carbon neutrality over the coming period across the entire portfolio, with a special focus on diversity & equity as well as ensuring the accountability and progress tracking for all the ESG targets at all group levels. As a European real estate investment advisor, the integration of the environmental, social and governance principles into our group’s culture and across all investment processes during the entire holding cycle (from development/acquisition until disposal) is of utmost importance. Revetas Group will complete its Fund III investment program during 2021 and carry out launching successful products for our investors. Revetas Capital Fund IV is a continuation of our persevering strategy of investing in high-quality real estate assets, located in capital and university cities across Central and Eastern Europe, while adding diversification to the portfolio at a pan-European level. The Fund will focus on hospitality, logistics and opportunities with accelerating dynamics such as scalable residential projects, data centres, life science and tech driven offices as well as mixed-use repositioning projects across the dominant markets within the region. COVID-19 has increased the importance of not only health and safety but also sustainability in real estate. Is the same true for your operations as well? The COVID-19 protection measures successfully implemented across the portfolio include comprehensive cleaning measures such as the deep cleaning of hand surfaces in common areas every 90 minutes, disinfecting the floors several times a day, intense digital communication and education initiatives, regular updates from the World Health Organization, extensive signage posted to ducate tenants on how to prevent the spread of infection, training our staff for preventive measures communicated by the WHO, reviewing building maintenance activities to ensure critical functions continue to be met.

As a response to the requirements of the new reality the Group has decided to act proactively and to roll-out the Revetas EcoSystem concept across all the assets in our portfolio, with the purpose of not only complying with the health and safety measures, but furthermore, to increase the productivity and wellbeing of all our tenants. Revetas translates this concept into design, technological and environmental solutions across its portfolio in order to activate the internal and external common areas of the projects, create flexible working spaces, redesigning parts of the buildings to better suit the needs of the employees, creating open air gyms, additional green and recreational areas around the buildings where people can work, engage or simply relax. These measures can potentially reduce office density, offering versatile and innovative working solutions outside the cubicles, without renting additional office space, overall a superior office experience where you can integrate nature into daily work and contribute to the wellbeing of the employees. In Sofia Airport Center, Revetas Capital has implemented Flex-R Lounge, the first stage of the overall strategy for the renovation of the building and the activation of the common areas, a larger project that will generate a total of 150 new workstations. This involves redesigning parts of the building internally and adding additional recreation areas around the lakeside, encouraging companies and their employees to expand outside their traditional working space into unconventional working units. In Bonarka For Business in Krakow, Revetas Capital is planning to upgrade the existing rainwater reservoir, to deliver a multifunctional/recreation area for all users, accessible composite terraces, event space, seats and footpaths around the pond, with a diverse wildlife and greenery component. Additional changes are envisioned, such as a multifunctional/ recreation area in front of existing buildings, with a playground zone, sports zone with outside sports facilities, expansion of the indoor gym area, natural elements for the existing plaza, such as a garden, green walls and roofs, city grassland, as well as a new pavilion with co-working, restaurant and coffee bar.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

135

The Millenium Garden project in Budapest was carefully designed by the FIABCI award-winning FINTA Studio, which took the requirements connected to the “Excellent” BREEAM qualification into account and opted for modern and environmentally friendly architectural solutions, and is planned for delivery in the second quarter of 2021. The roof terraces, with a view over the Danube, along with features like the ground-floor garden, the neighbourhood’s cultural opportunities and the closeness of the green area, aim to increase employees’ wellbeing and will enable guests to enjoy after-work dinners and pre-theatre drinks as well as from workday lunches. The spacious garden located on the ground floor of Millennium Gardens will function as an alternative working environment and meeting point, featuring 300 seats. To support sustainable solutions, the building will be equipped with electric car charging stations and more than 200 bicycle parking spaces, and tenants will also be able to make use environmentally friendly changing rooms with showers.

such as Landmark is only proven during challenging times. Landmark is a prime office complex with regional relevance due to its unique business park configuration and exceptional CBD location, offering institutional grade specifications, a diversity of outdoor and indoor retail amenities and socializing areas, flexible floor plates as well as an excellent parking provision. In strict alignment with our tenants’ wellbeing we performed and completed a highly focused investment program for Landmark, its core being the redesign of all internal and external common areas and increased connectivity, creating an attractive and highly interactive environment for all its occupiers and the surrounding community. The asset is hosting a mix of established international and regional tenants, leading corporates from well diversified economic sectors which despite the challenges of the pandemic decided to expand and consolidate their presence further in the property in recognition of its qualities and ultimately increasing its institutional profile.

Radisson Blu Bucharest is set to undergo renovation and an extension. Are you taking the opportunity to upgrade other assets in your portfolio as well?

In light of the above we are delighted to notice that Landmark’s liquidity and overall attractiveness remained intact and even increased post-pandemic within the current low interest rate environment and continue to closely follow the positive evolution of Bucharest’s real estate market.

The Radisson Blu Complex is a key project for us and since the acquisition we’ve designed an extended range of asset management initiatives aimed at further developing the project and increasing attractiveness while also providing a more institutional approach to all levels of the operations. In terms of development perspective, considering the high occupancy pre-COVID, we’ve decided to implement a different partitioning and a full refurbishment of two wings of the hotel that will add another 200 brand new units at Radisson Blu standards. The buildings will be delivered this year as shell & core and the fit-out part of the works will be finalized in a phased approach, prorated with the market ramp-up post-COVID. Also, as we wanted to further strengthen the position of this dominant scheme in the hospitality market, we have fully refurbished the key common areas, with a focus on the main lobby and internal courtyard that were always perceived as the focal attraction points of the property. The new design language, together with the improved functionality and the two new, state-of-the-art bars complete a very competitive package that we are sure is going to attract a wider range of guests and keep the existing ones loyal. Last but not least, we have changed or fully upgraded all core MEP systems to ensure the highest efficiency and safety for our guests. From fire detection systems to boilers, air handlers and chillers, they were all changed and upgraded with modern, efficient and greener equipment that will form the backbone of the project for many years to come. In our Vitantis Shopping Center, we are currently implementing substantial improvements in the overall accessibility, parking system and amenities, strongly focusing on creating a superior shopping experience for customers while working in close alignment with the mix of retail partners present within the property and supporting the successful opening and further expansion of the “La Cocos“ hyperstore . You put the Landmark office building in Bucharest up for sale shortly before the pandemic started. What are your current plans for the asset? Indeed, the resilience and strong mix of qualities of an asset

Which asset class(es) do you expect to have increased in attractiveness the most by the time the pandemic is over? It is undoubtable that the logistics and industrial asset class is the winner of the current phase of the economic cycle backed by the strongly accelerated growth of the e -commerce sector and reshoring intentions within the manufacturing chain. The rapid demand escalation and increased liquidity on the background of a rather scarce offer of prime products is visible across the region with inherent acquisition risks building up due to a massive increase in the supply of secondary and tertiary quality products as well as developers’ “greenfield” speculative activity. As part of our investment strategy for the next fi ve years we have a solid interest in rapidly expanding our logistic portfolio through a mix of corporate partnerships and execution of a solid pipeline of quality development projects across the CEE region. Of course, our focus remains on assets’ fundamentals in terms of each specific location, accessibility and mix of services, covenant strength, specific concept, technical quality and institutional specifications, and of course the value-add opportunities with the ultimate goal of properly determining the long term income profile and reletting outlook of the asset. Residential is the next asset class clearly benefiting from the high market liquidity and low interest environment combined with inflationary fears. The solid growth visible in the residential sector has in fact always been present in our investment thesis supported by our strong belief in CEE university cities - subjects of rapid urbanisation and young professionals’ mobility in the region - ultimately acting as epicentres of growth for their economies. We remain interested in medium and large scale multi-phased residential developments, potentially part of larger mix-use projects, across all important university cities in CEE, with the capacity to create real communities and deliver long term benefits for all our stakeholders.


136

ATENOR CREDE ÎN PIAȚA DIN ROMÂNIA Sorin Dumitrașcu, Country Director, Atenor Romania

ATENOR TRUSTS

THE ROMANIAN MARKET Atenor dezvoltă o serie de clădiri de birouri în București. Pandemia a influențat planul de dezvoltare a proiectelor? Trebuie să recunoaștem că perioada de pandemie ne-a permis să accelerăm ritmul de construcție, în special pe componentele de trafic (excavări și structuri), pentru birourile de clasă A la care lucrăm în București – Dacia One și @Expo. Birourile au fost pre-închiriate parțial sau total până la momentul obținerii autorizației de construcție pentru proiecte. Cum a evoluat procesul de comercializare a clădirilor? Vă așteptați ca perioada pandemică să aibă un impact asupra cerințelor chiriașilor și suprafețelor închiriate? Perioada de pandemie a afectat categoric modul în care lucrăm în birou și viitorul locurilor de muncă, însă birourile vor continua să existe și companiile vor dori și vor avea nevoie în continuare de un hub centralizat. Cererea a scăzut din cauza măsurilor de restricție și a politicilor publice, dar ne așteptăm la o revenire la finalul acestui an sau cel târziu în primul trimestru din 2022. Potrivit celor mai recente statistici, în T1 2021, volumul tranzacțiilor de tip takeup a ajuns la nivelul comparabil cu T1 2020. Hermes Business Campus s-a vândut în această primăvară. Cum se traduce tranzacția în portofoliul companiei și în deciziile de investiție? Atenor a încheiat tranzacția cu satisfacție, având în vedere actualul context economic și sanitar. Vânzarea a confirmat calitatea primului nostru proiect din România, care este și o dezvoltarefanion în portofoliul nostru. Cu acest nou acord, Atenor confirmă că poate încheia cu succes tranzacții de anvergură și demonstrează obiectivul de a confirma rolul de jucător strategic pe piața din București, care este una dinamică. Complexul de birouri în suprafață de 75.000 mp este închiriat în întregime, confirmând faptul că proiectul îndeplinește toate cerințele pieței locale.

Anul trecut ați obținut autorizația de construire pentru primul proiect rezidențial din București. Ce v-a motivat intrarea pe acest segment? Au fost doi factori: cunoștințele noastre din industrie și încrederea în piață. Numele proiectului face trimitere la emblematicul turn UP-site din Bruxelles. Unul dintre avantajele proiectului UP-site Bucharest este locația prime, pe Calea Floreasca. Proiectul constă în 270 de unități rezidențiale în două turnuri cu 12 și 25 de etaje. Pe lângă locația unică și priveliștea excepțională asupra orașului, proiectul a fost gândit pentru a asigura starea de bine și securitatea viitorilor rezidenți. Complexul va include facilități precum o zonă de wellness la parter și mezanin, spații verzi, parcare subterană și spații de depozitare. Turnurile vor fi , totodată, echipate cu cele mai noi tehnologii în materie de siguranță și confort (sursă de aer proaspăt, control al umidității, contoare smart etc.). UP-site va include cea mai înaltă clădire rezidențială din București. Cum avansează construcția și vânzările? Da, la fi nalizare, turnul de 25 de etaje va fi cea mai înaltă clădire rezidențială din București, pe baza informațiilor pe care le avem. Suntem mândri să spunem că, în patru luni, 50% din proiect a fost vândut deja, inclusiv jumătate din apartamentele de tip penthouse. Intenționăm să livrăm întregul proiect în T4 2023. Reacția pieței la campania de prevânzări este încurajatoare și ne obligă să livrăm proiectul la calitatea așteptată de clienți. Care sunt planurile de dezvoltare pentru următoarele 12 luni? Aveți noi proiecte în faza de planificare? Căutăm în permanență oportunități de terenuri bune pentru dezvoltare. Prin demararea construcției proiectului UP-site, ne reconfirmăm angajamentul și încrederea în piața imobiliară din România.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

Atenor is developing a number of office buildings in Bucharest. Has the pandemic impacted the timeline of these projects at all? We must admit that the pandemic period has helped us speed up construction works, especially the ones related to traffic (excavations and structural), for both our Class A office projects in Bucharest – Dacia One and @Expo. Some or all the space had already been pre-leased by the time you obtained the building permit of your office projects. How has commercialization been going? Do you expect COVID-19 to have an impact on tenant requirements and on how much space companies lease? Pandemic times have definitely affected the way we work in the office and the future of workplaces, however, offices are here to stay and companies still want and need a centralized hub. Demand has decreased due to the lockdown and public policies, but we expect it to bounce back at the end of this year or no later than Q1 2022. As per the latest statistics, Q1 2021 take-up has reached the level of Q1 2020 in terms of transactions. Hermes Business Campus has been sold this spring. What does it mean for your development track record in Romania? Atenor closed this sale with great satisfaction in the current economic and sanitary context. It highlights the quality of this first Romanian project , which is also one of the flagship developments in our portfolio. With this new agreement, Atenor confirms its ability to conclude large-scale transactions and demonstrates its willingness to confirm its role as a benchmark operator in the Bucharest market that is still very dynamic.The office campus project of 75,000 sqm is fully leased, which confirms that the project meets the requirements of the Romanian market.

137

Besides offices, last year you also obtained a building permit for the company’s first residential project in Bucharest. What motivated you to enter this segment? Two main drivers: our know-how in the field and our trust in the market. The naming of the project came in reference to the experience of the emblematic UP-site tower in Brussels. One of the major assets of UP-site Bucharest is its prime location, on Calea Floreasca. The project consists in 270 residential units in two fully glazed towers of 12 and 25 floors. Beside the unique location and magnificent views over the city, the project has been designed to ensure the well-being and security of its future residents and will offer a range of amenities such as a fully functional wellness area located on the ground floor and mezzanine area, green spaces, underground parking and storage areas. The towers will also be equipped with the latest technologies in terms of safety or comfort (fresh air supply, humidity control, smart metering, etc.). UP-site is set to feature the tallest residential building in Bucharest. How is the construction and sales process progressing? Yes, upon completion, the 25th floor tower will be the tallest residential building in Bucharest, as of the information we have now. We are proud to say that in only four months 50% of the project has been sold out, including half of the available penthouses. As of the construction, we just started the works, and we plan to deliver in the Q4 2023. The response of the market to our pre-sales campaign is encouraging and compels us to deliver the expected quality product to our clients. What are your development plans for the next 12 months? Any new projects in the pipeline? We are continuously searching for good land opportunities to develop. By starting the construction of UP-site project we reconfirmed our commitment and confidence in Romania’s real estate market.


138

PREȚURILE APARTAMENTELOR DIN NOILE PROIECTE VOR CREȘTE CU CEL PUȚIN 20% Tinu Sebeșanu, CEO IMPACT Developer & Contractor, vorbește despre condițiile de finanțare, tendințele pieței imobiliare, proiectele în curs de dezvoltare și perspectivele investițiilor la orizont.

Rezidențialul s-a dovedit a fi una dintre cele mai rezistente clase de active în timpul pandemiei. Cum au evoluat proiectele IMPACT Developer & Contractor în ultimele 12 luni? În ciuda pandemiei, 2020 a fost unul dintre cei mai buni ani pentru IMPACT în ceea ce privește veniturile, cu o creștere anuală de 28%. Cel mai probabil, rezultatele ar fi putut fi mai bune fără această nefericită criză COVID-19, dar ne-am continuat creșterea cu un impact direct în dublarea prețului pe acțiune. În acest an sărbătorim 30 de ani, iar compania noastră consolidată și echipa cu experiență și-au dovedit reziliența și au gestionat cu succes provocările vremurilor. Ne-am continuat dezvoltarea în Greenfield Băneasa – proiectul nostru de referință în București – și am finalizat cu succes a doua și ultima fază a ansamblului Luxuria Residence. În urma strategiei noastre de extindere la nivel național, am pornit în Constanța cu proiectul Boreal Plus, un complex rezidențial premium, și tocmai am lansat Greenfield Copou la Iași. IMPACT Developer & Contractor a finalizat mai multe emisiuni de obligațiuni de succes în ultima perioadă. S-au schimbat condițiile de finanțare de la începutul pandemiei? În calitate de companie listată la Bursa de Valori București, din 1996, obligațiunile au reprezentat întotdeauna o sursă preferată de finanțare corporativă. Cea mai recentă listare la BVB a fost în decembrie 2020, când am emis noi obligațiuni în valoare de 6,5 milioane de euro. În perioadele volatile, investitorii sunt mai precauți în raport cu riscurile, deci sunt mai interesați să achiziționeze obligațiuni cu venituri fixe cu scadență pe termen mediu și lung. În ce ne privește, emiterea de obligațiuni de succes demonstrează că investițiile în obligațiuni pentru finanțarea de noi proiecte imobiliare pe o piață cu cerere în creștere reprezintă o opțiune foarte bună pentru o rentabilitate sigură a investiției. În perspectiva sfârșitului crizei COVID, piețele de obligațiuni vor deveni mai dinamice, ceea ce se adaugă noilor reglementări care permit, de asemenea, fondurilor de pensii să investească în companii precum a noastră. Deși finanțarea a fost în general redusă în timpul pandemiei, am securizat cu succes finanțarea pentru proiectele noastre cu mai multe bănci comerciale, care au fost interesate de susținerea financiară a proiectelor mari și durabile.

La ce proiecte lucrați în prezent? Care este volumul de investiții programat pentru 2021? În București, se lucrează la Noul Greenfield, și anume dezvoltarea fazei a IV-a a ansamblului rezidențial Greenfield Băneasa, unde vom implementa un concept de dezvoltare durabilă și responsabilă față de mediul înconjurător – parte a Angajamentului nostru pentru Verde, cu eficiență energetică ridicată, în conformitate cu noul standard nZEB. Această fază de dezvoltare include și Greenfield Plaza, cel mai mare centru comunitar dintr-un ansamblu rezidențial. Acesta va aduce pentru rezidenți un stil de viață nou, prin includerea tuturor serviciilor necesare unei comunități numeroase: zone comerciale, centru de fitness și Spa, școală publică și grădiniță, parcuri, alei și zone de recreere. În paralel, am finalizat proiectul Luxuria Residence – conceptul nostru de comunitate urbană, care este conceput pentru a primi certificatul BREEAM Excellent. Conceptul Luxuria excelează în calitate și a adus pe piață 630 de unități într-un complex cu mai mult de 40% din suprafața sa de parcuri și spații publice dedicate pietonilor, fiind creat un mediu liniștit cu poluare scăzută. După cum am menționat, ne continuăm extinderea la nivel național prin lansarea Greenfield Copou, un proiect de 1.096 de unități în Iași, care va fi unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale imobiliare sustenabile din Moldova, și continuăm Boreal Plus în Constanța, care se află în prima fază a dezvoltării. Ambele ansambluri rezidențiale sunt proiectate în mod sustenabil, la un standard ridicat de calitate a locuințelor, atestat de certificarea verde BREEAM Excellent. Analizați extinderea în alte orașe regionale? Căutăm întotdeauna oportunități de piață luând în considerare diferite regiuni. Extinderea geografică face parte din abordarea noastră strategică, vizând și alte orașe ca Timișoara sau Brașov, dar fără a se limita la acestea. Planurile noastre ambițioase de extindere pot include, de asemenea, depășirea granițelor țării și posibilitatea de a ne folosi expertiza în țările vecine. Prețurile apartamentelor în România au crescut constant de ceva timp. Care sunt așteptările pentru următoarele 12 luni? Costurile de construcție și cu forța de muncă au crescut mereu în ultimul deceniu, dar pe termen scurt și mediu estimăm o creștere bruscă datorită evoluției internaționale a prețurilor la materii prime precum oțelul și materiale de construcții. Totodată, începând din


2021 PROPERTY-FORUM.EU

acest an, toate dezvoltările rezidențiale noi vor avea un consum de energie redus și vor trebui să respecte noul standard nZEB în construcția de locuințe – „Clădiri cu un consum de energie aproape de zero” –, care implică un design sustenabil, tehnologii pentru economisirea energiei și utilizarea energiei regenerabile, precum panouri fotovoltaice și altele. Evident, acest lucru va îmbunătăți nivelul de trai și utilizarea resurselor, dar va și crește semnificativ costurile de construcție. Prin urmare, în următoarele 12 luni, estimăm o creștere cu cel puțin 20% a prețurilor pentru noile proiecte și cu 5-10% a prețurilor pentru locuințele în dezvoltare.

139

tendință spre confort sporit și servicii înainte de pandemie și ne bucurăm că putem îndeplini chiar și cele mai exigente cerințe. Mulți spun că lucrul de acasă se va permanentiza și ar putea genera o cerere suplimentară pentru spații de locuit mai mari. Ce părere aveți despre acest subiect?

Pandemia a schimbat criteriile în funcție de care se achiziționează un apartament. Petrecând mai mult timp acasă, clienții au început să pună mai mult accent pe confort, facilități și servicii din apropiere. Schimbări majore pot fi văzute, deoarece clienții potențiali caută nu numai un număr suplimentar de camere, ci simt nevoia să facă parte dintr-o comunitate solidă. Sunt mai interesați să trăiască în ansambluri care pot oferi un stil de viață bun atât în interior, cât și afară, servicii de proximitate, parcuri și grădini private, dar și care au grădinițe în apropiere sau în ansamblu, școli și programe afterschool. Facilitățile dintr-un ansamblu rezidențial sunt din ce în ce

Da, pandemia a schimbat preferințele cumpărătorilor în ceea ce privește cerințele de alocare a spațiului. Atunci când munca la distanță poate fi obligatorie și nu un bonus, este evidentă necesitatea unui spațiu mai mare pentru a amenaja un birou la domiciliu. Oamenii tind să separe spațiul de lucru de cel familial din motive evidente de confidențialitate și concentrare. Prin urmare, în Luxuria Residence, prin departamentul nostru de cercetare și dezvoltare, am inovat un concept prin care oferim cumpărătorilor noștri o compartimentare flexibilă care poate transforma ușor o parte din spațiul de locuit într-un birou sau bucătărie închisă, prin transpunerea mobilierului și echipamentelor din bucătăria open space. Acestea au devenit unele dintre cele mai căutate unități din proiect, oferind o soluție foarte eficientă nu numai pentru un spațiu suplimentar de birou, dacă este necesar, ci și pentru o potențială cameră pentru copii. În timp ce, în trecut, solicitările pentru proiectele noastre vizau în principal apartamente cu unadouă camere, acum primim multe cereri pentru apartamente cu trei sau patru camere. De asemenea, casele noastre unifamiliale

mai necesare și cerute de viitorii proprietari sau chiriași. Acestea variază de la centre de fitness și piscine la hipermarketuri, lounge-uri și puncte de vânzare a alimentelor și băuturilor. Am anticipat această

din complexul Boreal Plus din Constanța sunt acum foarte atractive pentru cumpărătorii care doresc să se bucure de mai mult spațiu, confort și intimitate la doar câteva minute distanță de plajă.

Ați observat schimbări semnificative în criteriile cumpărătorilor de apartamente? Caută diferite tipuri de facilități?


140

APARTMENT PRICES IN NEW PROJECTS TO INCREASE BY AT LEAST 20% Tinu Sebeșanu, CEO of IMPACT Developer & Contractor talks about financing conditions, market trends, ongoing projects and new developments on the horizon.

Residential has proven to be one of the most resilient asset classes during the pandemic. How have IMPACT Developer & Contractor’s projects performed over the last 12 months? Despite the pandemic, 2020 was one of the best years for IMPACT in terms of income with an increase of 28% year-on-year. Most probably the results could be better without this unfortunate COVID-19 crisis but we have continued our growth with a direct impact on our price per share, which has doubled. As this year we celebrate 30 years, our well-established company and experienced team has proven its resilience and has successfully managed the challenges of those times. We continued our development in Greenfield Băneasa - our landmark project in Bucharest, and successfully finalized the second and last phase of the Luxuria Residence compound. Following on our nationwide expansion strategy we broke ground in Constanța with the Boreal Plus project, a premium residential compound, and we just launched Greenfield Copou in Iași. Impact Developer & Contractor has completed several successful bond issues in the recent period. Have financing conditions changed since the start of the pandemic? As a listed company on the Bucharest Stock Exchange, since 1996, bonds have always represented a favourite source for corporate financing. Our last listing at the BVB was in December 2020 when we issued €6,500,000 worth of new bonds. In volatile periods investors are more risk-averse, so they are more interested in acquiring bonds with fi xed income with medium and long term maturities. Our successful bond issuance is proving that investing in bonds for financing new real estate projects in a market with growing demand represent a very good option for a safe and profi table return on an investment. In the light of the end of the COVID crisis, the bond markets will become more dynamic and this is compounded by the new regulations which also allow retirement funds to invest in companies like ours. Although financing was generally scarce during the pandemic, we successfully secured debt for our various projects with several commercial banks which showed a growing appetite for financing large and sustainable projects.

What projects are you currently working on? What is your investment volume target for 2021? In Bucharest, the New Greenfield is developing, namely the phase IV development of the Greenfield Băneasa residential compound, where we will implement a concept of environmentally responsible and sustainable development – part of our Commitment to Green, with high energy efficiency standards in conformity with the new nZeb standards. This development phase also includes Greenfield Plaza, the largest community centre in a residential complex. It will bring a new lifestyle for residents by including all the services necessary for a large community: commercial areas, fitness and spa centre, public school and kindergarten, parks, promenades and recreation areas. We have also completed Luxuria Residence – our urban community concept, which is designed to receive the BREEAM Excellent certification. The Luxuria concept excels in quality and brought to the market 630 units in a compound with more than 40% of its area of parks and public spaces restricted to pedestrians, creating a serene and low pollution environment. As mentioned, we continue our expansion at the national level by launching Greenfield Copou, a 1096-unit project in Iași, which will be one of the biggest sustainable real estate residential compounds in Moldova and we are continuing Boreal Plus in Constanța which is in the first phase of development. Both residential compounds are sustainably designed, to a high standard of housing quality, attested by the green BREEAM Excellent certification. Are you looking to expand in other regional cities? We are always looking for market opportunities taking into consideration various regions. The geographical expansion is part of our strategic approach, aiming also for other cities such as but not limited to Timișoara, Cluj-Napoca or Brașov. Our ambitious expansion plans can also include crossing our borders and being able to use our expertise in neighbouring countries. Apartment prices in Romania have been growing steadily for quite some time. What are your expectations for the next 12 months? The construction and labour costs have been always increasing in the last decade but in the short and medium term we estimate a steep increase due to the international evolution


2021 PROPERTY-FORUM.EU

of prices of materials such as steel and others. In addition, starting this year, all new residential developments shall have a mandatory close to zero energy consumption and will need to follow the new standard in housing construction, nZEB “Nearly Zero Energy Building”, which involves a sustainable design, energy saving technologies and the use of renewable energy, such as photovoltaic panels and others. Obviously, this will improve the living standards and use of the resources, but also will significantly increase the construction cost. Therefore, in the next 12 months, we estimate at least a 20% increase in prices for new projects and 5-10% higher prices for the underdevelopment units. Have you observed significant changes in the criteria of apartment buyers? Are they looking for different types of amenities? The pandemic has changed the criteria according to which an apartment is purchased. Spending more time at home, the clients began to put more emphasis on comfort, facilities and nearby services. Major shifts can be seen as potential clients are looking not only for an extra number of rooms but also feel the need to be part of established communities. They are more interested in living in compounds that can provide a good lifestyle both indoors and outdoors, convenience services, private parks and gardens and nearby or inclusive kindergartens, schools and afterschool programs. The amenities within a residential compound are increasingly a must for the future owners or tenants. These range from

141

fi tness centres and pools to hypermarkets, lounge and food & beverage outlets. We anticipated this tendency towards increased comfort and services before the pandemic and we are glad that we can now meet even the most demanding requirements. Many say that working from home is here to stay and it might create further demand for larger living spaces. What are your thoughts on this topic? Yes, the pandemic has changed buyers’ preferences in terms of space allocation requirements. When remote work can be mandatory and not a bonus there is an obvious need for a larger space in order to fit out a home office. People tend to separate the workspace from the family one for obvious privacy and focus reasons. Therefore, in Luxuria Residence, through our R&D department, we have innovated a concept in which we are offering our home-buyers a flexible layout that can easily transform some of the living space into an office or a closed kitchen, by shifting kitchen tops, furniture and equipment from the open space kitchen. Those have become one of the most sought-after units in the project, providing a very efficient solution not only for extra office space if needed but also for a potential room for children. While in the past, requests from our compounds were mainly directed to apartments with 1-2 rooms, now we receive many requests for 3 or 4 room apartments. Also, our single family houses from Boreal Plus in Constanța are very attractive now for buyers who want to enjoy more space, comfort and privacy just minutes away from the beach.


142

HAGAG SE CONCENTREAZĂ TOT MAI MULT PE EXPERIENȚA CLIENTULUI Yitzhak Hagag, cofondator și acționar Hagag Development Europe, vorbește despre proiectele curente și planurile de viitor pentru piața românească.

Hagag a venit pe piața din România cu un proiect uriaș – H Pipera Lake, cu peste 1.300 de apartamente. În ce etapă vă aflați acum cu proiectul în ceea ce privește construcția și vânzările? H Pipera Lake este, într-adevăr, primul și cel mai mare proiect rezidențial pe care îl dezvoltăm în prezent pe piața românească. Vestea bună este că proiectul a fost foarte bine primit de clienți, ceea ce a contribuit la creșterea vânzărilor, punând în același timp presiune asupra lucrărilor de construcții care avansează într-un ritm alert. Suntem aproape de finalizarea primei faze, urmând să fie livrate 435 de unități rezidențiale în cinci clădiri. În prezent, livrăm primele trei clădiri și, până la sfârșitul acestui an, intenționăm să finalizăm lucrările pentru următoarele două. Mai mult, încă din faza de proiectare, am luat în considerare lipsa infrastructurii din zonă și ne-am angajat să construim un drum de acces care să asigure legătura între bulevardul principal și intrarea în complex, asigurând rezidenților un acces facil către H Pipera Lake. Am finalizat deja drumul secundar care leagă bulevardul principal direct de proiectul nostru și lucrăm simultan la clădirile 4 și 5. Și vânzările merg într-o direcție favorabilă. Avem un grad de ocupare de peste 85% pentru clădirile 1, 2 și 3 și peste 60% pentru clădirile 4 și 5. Când vă așteptați ca întregul proiect să fie finalizat? Având în vedere complexitatea și dimensiunea mare a proiectului – peste 120.000 mp de unități rezidențiale și o suprafață totală de 57.000 mp care va găzdui nu doar ansamblul rezidențial, ci și zona de promenadă de pe malul lacului, locuri de joacă spațioase, peste 1.600 de locuri de parcare, spații verzi generoase și câteva facilități suplimentare pentru a îmbogăți stilul de viață din cadrul complexului – H Pipera Lake a fost proiectat pentru a fi dezvoltat în trei faze de construcție. Suntem într-o etapă avansată cu planificarea promenadei și amenajarea peisagistică a zonelor verzi și suntem dornici să începem lucrările imediat ce finalizăm a cincea clădire. Cel mai probabil vom începe construirea fazei a doua, care va cuprinde încă cinci clădiri, în primul trimestru al anului 2022. Având în vedere situația actuală cu pandemia de coronavirus, nu aș avansa un termen fix la care vom încheia faza a doua, nici începutul sau datele de finalizare pentru faza a treia, deoarece 2020 ne-a demonstrat că evenimente disruptive pot avea loc în orice moment, cauzând modificări relevante în planurile inițiale. Căutați să cumpărați terenuri mari pentru dezvoltări similare și să rămâneți pe segmentul de nișă al proiectelor premium și de lux?

Suntem deschiși la toate oportunitățile pe care le oferă piața. Deși atenția noastră s-a concentrat pe nișa dezvoltărilor premium și de lux, analizăm continuu piața. Facem acest lucru încă de la primul nostru contact cu mediul imobiliar românesc, în 2015, și sunt sigur că acest obicei va conduce la dezvoltarea de noi proiecte uimitoare în anii următori. Lucrăm în prezent la două noi proiecte care vor fi lansate în curând pe piață. Dețineți trei proprietăți pe Calea Victoriei, un bulevard al oportunităților, am putea spune, cu multe clădiri care ar necesita investiții semnificative. Căutați să cumpărați mai multe clădiri în această zonă? Suntem un investitor-dezvoltator cu viziune pe termen lung și avem atât experiența, cât și puterea financiară pentru a ne menține într-o stare de „shopping mood”, indiferent dacă vorbim despre Calea Victoriei sau alte zone cu potențial investițional ridicat. Interesul nostru pentru clădirile cu personalitate continuă să fie viu. Suntem animați de complexitatea acestui tip de dezvoltare și deținem toate resursele necesare pentru reabilitarea și modernizarea unor astfel de proprietăți carismatice. Considerăm atât o misiune, cât și o onoare pentru noi să revitalizăm aceste bijuterii arhitecturale și este în ADN-ul companiei noastre să investim în acest tip de proprietăți. Cu toate acestea, ceea ce contează pentru noi atunci când alegem să cumpărăm o proprietate nouă sau un teren este, de fapt, imaginea de ansamblu. Locația privilegiată, unicitatea proiectului, valoarea istorică și personalitatea clădirii în sine – acolo unde este cazul, precum și potențialul investiției sunt aspecte importante pe care le luăm întotdeauna în considerare. Chiar dacă procesul de modernizare necesită un buget generos, un volum gigantic de muncă și o responsabilitate enormă, este un segment în care intenționăm să investim în continuare. În orice caz, atunci când analizăm plasarea unei noi investiții, toate elementelecheie menționate mai sus ar trebui să fie prezente pentru ca noi să ne implicăm. Segmentul rezidențial a funcționat foarte bine în ciuda pandemiei. Cum vedeți evoluția pieței rezidențiale din București în era post-COVID? Segmentul rezidențial, cu accent pe dezvoltările premium și upperpremium, s-a dovedit a fi extrem de rezilient în aceste vremuri fără precedent. Intuiția îmi spune că rezidențialul își va continua evoluția pozitivă, la fel și segmentul industrial-logistic – care, apropo, ne-a captat interesul, atât de mult încât nu excludem posibilitatea de a-l


143

2021 PROPERTY-FORUM.EU

accesa noi înșine. Oamenii vor continua să caute o investiție sigură, un spațiu mai generos în care să locuiască, o clădire premium situată într-o locație frumoasă, preferabil aproape de tot ceea ce contează pentru un stil de viață modern și, probabil, cel mai important lucru, vor alege mai întâi calitatea, chiar dacă acest lucru înseamnă să aloce un buget mai mare. Ați anunțat recent digitalizarea completă a procesului de vânzare rezidențială utilizând software-ul Realpad. Ce v-a inspirat să faceți această mișcare? Cum vedeți rolul soluțiilor digitale pe piața rezidențială în viitor? Răspunsul este cât se poate de simplu: inovația. Se presupune că există trei aspecte-cheie care contează în domeniul imobiliar: locația, locația, locația. Însă, pe baza tendințelor care au remodelat alte câteva industrii, concurența în domeniul imobiliar se extinde și către aspecte precum experiența clienților – care este la fel de importantă precum locația, caracteristicile proiectelor și brandul dezvoltatorului în sine. Din punctul nostru de vedere, contează cât de implicați, productivi, confortabili, conectați și siguri ne simțim în mediul nostru fizic, iar criza COVID-19 doar a accelerat necesitatea unor schimbări semnificative în industria imobiliară. Distanțarea fizică și necesitatea interacțiunii fără atingere au sporit importanța digitalizării în industria imobiliară. În calitate de dezvoltator inovator, privim cu încredere către digitalizare și beneficiile sale și încercăm să rămânem cât mai la curent cu tendințele. Căutăm în permanență noi instrumente și soluții axate pe nevoile și satisfacția clienților, care să ne sprijine în eficientizarea operațiunilor în cadrul departamentelor de marketing și vânzări. De asemenea, apreciem foarte mult timpul personal al clienților noștri și ne concentrăm

eforturile pentru a oferi cea mai bună experiență pentru clienți și un flux de lucru transparent și eficient. Acesta este principalul motiv pentru care am decis să digitalizăm operațiunile din cadrul departamentului nostru de vânzări. În același context al digitalizării, dorința de a rămâne conectați la nou ne-a condus și la dezvoltarea unui concierge virtual disponibil non-stop, pe care îl introducem în toate proiectele rezidențiale – un serviciu unic care va asigura o comunicare constantă între rezidenți, administratorul proprietății și alți furnizori. Cum evoluează Hagag pe segmentul de birouri? Pentru moment, preferăm să ne concentrăm mai mult pe rezidențial. Cu toate acestea, alegerile noastre pe segmentul de birouri au fost întotdeauna strategice și vor continua să fie așa. Ne plac proiectele de tip boutique, în locații deosebite, care ar putea inspira cu ușurință un CEO prin simpla lor încărcătură istorică și poveștile pe care le ascund, de preferință în apropierea hotelurilor de 5 stele, a instituțiilor publice, a restaurantelor rafinate, conectate la rețeaua de transport public. La fel, profilul clientului care vizează un spațiu de birou cu aceste particularități – în acest caz, profilul clientului nostru – este foarte diferit de cel al unei companii interesate de o clădire de birouri de mari dimensiuni. Ați fi interesați inclusiv de achiziționarea de clădiri care generează venituri? Nu excludem această posibilitate. Cu toate acestea, am investi în astfel de clădiri doar dacă ar fi amplasate în zone premium și specificațiile lor tehnice ne-ar permite să le modernizăm, trezind astfel interesul unui mix mai rafinat de chiriași și generând în același timp valoare adăugată prin dezvoltările noastre.


144

HAGAG INCREASES FOCUS ON CUSTOMER EXPERIENCE Yitzhak Hagag, Co-founder and shareholder of Hagag Development Europe speaks about current projects and future plans for the Romanian market.

Hagag came onto the Romanian market with a giant project - H Pipera Lake, with over 1,300 apartments. At what stage are you now with the project in terms of construction and sales? H Pipera Lake is, indeed, the first and largest residential project we are currently developing on the Romanian market. The good news is the project has been very well received by end consumers and their enthusiasm helped boost sales while putting some pressure on construction works to advance really fast. We are close to completing phase one which will deliver 435 units across 5 buildings. We are currently delivering the first three buildings and by the end of this year we plan to finalize works for the following two. Moreover, when designing the project, we took into account the lack of infrastructure in the area and we have committed to building an access road that will secure the liaison between the main road and the entrance to the complex, securing residents a smooth connection to the primary boulevard. We have already completed the secondary road connecting the main boulevard directly to our project, and we are concurrently working on both buildings 4 and 5. Sales, too, are going in a favourable direction. We have an occupancy rate of more than 85% for buildings 1, 2, and 3, and over 60% for buildings 4 and 5. When do you expect the entire project to be completed? Given the complexity and large-scale dimensions of the project – more than 120.000 sqm GBA of residential units, and an overall surface of 57,000 sqm that will accommodate not only the residential scheme but also the promenade area on the lakeshore, considerable playgrounds, over 1,600 parking spaces, generous landscapes and some additional facilities to enrich the lifestyle within the complex – H Pipera Lake has been designed to be developed under three construction phases. We are in an advanced stage with the planning of the promenade and the landscape architecture of the green areas and we are eager to start works on these as soon as we complete the 5th building. Most likely we will start building phase two, which will encompass 5 more buildings, in Q1 2022. Given the current situation with the coronavirus pandemic I would rather not estimate right now a fixed term in which we will conclude phase two, nor the start or completion dates for phase three, as 2020 has demonstrated to us all that disruptive events could happen at any time and cause relevant changes to one’s planning. Are you looking to buy large plots of land for similar developments and stay in the niche segment of premium and luxury projects?

We are open to all opportunities the market has to offer. Although our attention has been concentrated on the niche of premium and luxury developments, we are continuously prospecting the market. It is something that we have been doing since our first contact with the Romanian real estate environment in 2015, and I am positive that this habit of ours will lead to the development of new, amazing projects in the years to come. We are currently on two new projects that will soon be introduced to the market. You own 3 properties on Calea Victoriei, a boulevard of opportunities, we could say, with many buildings that would require a significant amount of investment. Are you looking to buy more buildings in this area? We are a long-term investor-developer and we have both the experience and financial power to always be in a “shopping mood”, regardless if we’re talking Calea Victoriei or other areas with high investing potential. Our interest in iconic buildings continues to be intense, as we are animated by the complexity of this type of development and we possess all the necessary resources to rehabilitate and upgrade such charismatic properties. We see it as both a mission and an honour for us to revive those architectural gems and we find it in our company’s DNA to invest in this specific type of properties. Nonetheless, what is relevant to us when choosing to buy a new property or a plot of land is actually the bigger picture. The privileged location, uniqueness of the project, the historical value, and the personality of the building itself – if that is the case, as well as the return of investment, are important aspects that we always consider. Even though the modernization process requires a generous budget, a gigantic amount of work, and an enormous responsibility alike, it is a segment that we plan to keep investing in. However, when analysing the placement of a new investment all the key elements mentioned above should be present for us to be “all in”. The residential segment has been performing really well despite the pandemic. How do you see the evolution of the Bucharest residential market in the post-COVID era? The residential segment, with emphasis on premium and upperpremium developments, has proven to be extremely resilient during these unprecedented times. My intuition tells me that residential will continue its positive evolution and so will industrial/ logistics – which by the way really caught our interest, so much that we do not exclude the possibility of accessing it ourselves. People will continue to look for a safe investment, a more generous space


145

2021 PROPERTY-FORUM.EU

to live in, a premium building located in a nice location, preferably close to everything that matters for a modern lifestyle and, probably the most important thing, they will choose quality first, even if this means going up on the budget. You’ve recently announced the complete digitalisation of your residential sales process using the Realpad software. What inspired you to make this move? How do you see the role of digital solutions on the residential market going forward? The answer is quite simple: innovation. You see, it has long been said that there are three key aspects that matter in real estate: location, location, location. But based on the trends that have been reshaping several other industries, competition in real estate has spread to another area: customer experience - which is as important as location, the projects’ features and the developer’s brand itself. From where we stand, how engaged, productive, comfortable, connected, and safe we feel in our physical environment matters, and the COVID-19 crisis has only accelerated the need for significant changes in the real estate industry. Physical distancing and the need for contactless interaction have magnified the importance of digital within the real estate industry. As an innovative investor-developer, we look forward to digitalisation and its benefits and we are trying to stay as innovative as possible and up to date. We are constantly searching for new tools and solutions focused on customer needs and satisfaction, that will support us in streamlining operations within the marketing and sales departments. Likewise, we value very much our clients’ personal time and we are concentrating our efforts into offering the best customer experience, and a transparent

and efficient workflow. This is the primary reason why we decided to digitize the operations within our sales department. In the same digitalization context, the same urge to stay up to date has brought us to develop the virtual 24/7 concierge that we are introducing to all residential projects - a unique service that will secure a constant communication between the residents, the property management provider, and several other providers as well.. How is Hagag doing in the office segment? For the moment, we prefer to focus more on residential. Nevertheless, our choices in the office segment have always been strategic and will continue to be so. We fancy boutique-like projects excellently located on venues that could easily entertain a CEO with nothing more than their historical charge and their lifelong stories, preferably in the proximity of 5* hotels, public institutions, fine dining restaurants, and several means of transportation facilities. Likewise, the profile of the client looking for an office space with these particularities – in this case, the profile of our client – is very different than that of a company looking for a large-scale office building. Are you also interested in purchasing income-generating buildings? We do not exclude this possibility. Nonetheless, we would invest in such buildings only if they were to be located in prime areas and their technical specifications would allow us to upgrade them, thus arousing the interest of a more refined mix of tenants, all while generating added-value through our developments.


146

ROBOTIZAREA VA GENERA CREȘTEREA PIEȚEI DE FACILITY MANAGEMENT Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO al B+N Reference Zrt., un furnizor de servicii de management al facilităților (FM) din Europa Centrală și de Est (CEE), vorbește despre recenta expansiune internațională a companiei și împărtășește viziunea sa pentru creșterea viitoare.

Odată cu achiziționarea operațiunilor ISS Group în CEE, B+N Reference Zrt. a devenit un jucător regional peste noapte. Ce v-a motivat să vă extindeți dincolo de piața din Ungaria? De ce acum? Da, B+N Reference Zrt. a achiziționat acțiunile grupului ISS în CEE. Odată cu achiziția, am devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de gestionare a facilităților din regiune. Tranzacția include filialele din România, Cehia, Slovacia și Ungaria. Această achiziție urmează, ca un pas natural, creșterea noastră constantă înregistrată în Ungaria în ultimii 20 de ani. În această perioadă, ne-am consolidat poziția de lider al pieței FM în țară. Suntem un jucător stabil în topul primelor 500 de companii maghiare. În 2019, am realizat o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro, iar în 2020, în ciuda situației pandemice, am obținut o creștere dinamică atât a cifrei de afaceri, cât și a segmentelor de afaceri. Lista noastră de clienți include atât instituții publice, cât și reprezentanți de seamă ai companiilor multinaționale. Industria de management al facilităților funcționează pe bază de volum: rentabilitatea crește odată cu creșterea dimensiunii, iar fondul administrativ nu trebuie să fie crescut semnificativ pentru a avea o bază mai mare. Prin urmare, volumele mari reprezintă un avantaj competitiv față de jucătorii mai mici. Numărul de angajați ai B+N Reference Zrt. depășește 10.000, odată cu această tranzacție. Capitalul nostru se bazează pe angajații blue-collar. Întrucât lucrătorii aceștia provin în esență din CEE, sunt convins că o bază regională semnificativă de forță de muncă ne va îmbunătăți și competitivitatea în Europa de Vest. Cu siguranță vom construi în această direcție, utilizând acest avantaj competitiv în viitor. Care este strategia de creștere pe noile piețe accesate, inclusiv România? Vom fi un partener de încredere pe termen lung pentru clienții noștri din întreaga regiune. Prin intrarea pe aceste piețe, clienții noștri pot fi siguri că calitatea înaltă a serviciilor oferite va fi menținută și chiar dezvoltată în continuare în întregul portofoliu de management al facilităților din toate cele patru țări. Experiența noastră remarcabilă, îndelungată, inovația, serviciile de înaltă calitate, orientarea către client, funcționarea transparentă și flexibilă și conformitatea, împreună cu

transferul de cunoștințe în cadrul grupului B+N vor fi valorile pe care ne vom construi dezvoltarea viitoare. Avem capacitatea, cunoștințele și motivația de a fi un lider de piață și un trendsetter în industria FM din CEE. Aveți de gând să continuați extinderea internațională după finalizarea integrării subsidiarelor achiziționate recent? Da, extinderea și dezvoltarea noastră nu se vor opri aici. Plănuim să intrăm pe piețe noi din regiune în curând. Ce impact a avut COVID-19 asupra operațiunilor companiei și industriei FM în general? Pandemia a sporit conștientizarea importanței igienei și curățeniei în toate domeniile vieții. Acest lucru este valabil și la locurile de muncă, în birouri și zone industriale. În ultimul an, în unele zone – de exemplu, în unele birouri, din cauza adoptării muncii de acasă –, volumul activității noastre de curățenie a scăzut. Pe de altă parte, acest lucru a fost compensat, de exemplu, prin dezinfectarea și sterilizarea suplimentară a sucursalelor bancare și a instituțiilor financiare. La izbucnirea pandemiei de coronavirus, am cheltuit o sumă considerabilă de bani pentru echipamente de sterilizare pe bază de ozon și dezinfectanți. În timpul pandemiei, accentul a fost pus cel mai intens pe îngrijirea sănătății: igiena spitalului a fost principala zonă de acțiune. Avem mulți ani de experiență în acest domeniu, acoperind spitale cu vechime în curățarea și dezinfectarea zonelor generale de îngrijire a pacienților, ale zonelor cu risc special de infecție și ale zonelor cu risc ridicat de infecție. Asigurarea igienei spitalelor necesită o atenție specială și expertiză. Echipa noastră de igieniști și epidemiologi certificați a efectuat instruirea personalului, pregătirea planului de curățenie și asigurarea calității. Protecția angajaților noștri este, de asemenea, esențială, iar personalul nostru de curățenie care lucrează în spitale a primit echipament de protecție de cea mai înaltă calitate, mănuși, măști FFP3 și îmbrăcăminte de protecție din ziua izbucnirii crizei sanitare. Au fost instruiți cu accent pe protecția personală. Drept urmare, nu a existat nicio infecție în rândul personalului B+N care lucrează în departamentul COVID-19.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

Pandemia a mutat accentul pe sănătate și siguranță în toate aspectele ce țin de imobiliare. A provocat acest lucru modificări în privința structurii cererii din partea clienților? Ca parte a operațiunilor de curățenie, importanța dezinfectării în clădirile de birouri a fost, de asemenea, adusă în prim-plan. Aceasta nu a fost o problemă pentru noi, deoarece o facem în spitale de ani de zile. Am avut atât experiența, cât și produsele dezinfectante potrivite pentru a prelua munca suplimentară. Acest lucru a fost posibil deoarece, cu mult timp înainte de declanșarea pandemiei, am cumpărat o participație la o companie chimică maghiară, ceea ce ne-a permis să optimizăm și să asigurăm aprovizionarea cu dezinfectanți. De asemenea, am efectuat dezinfectarea completă a aerului pentru mai mulți dintre clienții noștri, în clădiri de birouri și mijloace de transport. În această zonă, avem 40 de mașini pe bază de ozon, pe care le folosim noaptea. În multe locuri, sistemele de aer condiționat și ventilație trebuiau curățate și recalibrate de personalul nostru specializat. Sunteți un adept al automatizării și robotizării în sectorul managementului facilităților. Ce ne puteți spune despre inovațiile la care lucrează în prezent compania? Automatizarea și robotica vor juca un rol din ce în ce mai important în acest domeniu, deoarece compania pune mare accent pe inovația tehnologică. Afirmăm cu mândrie

147

că, în industria FM, avem un departament de cercetare și dezvoltare unic în Ungaria, unde lucrăm la soluții inovatoare de automatizare, cum ar fi roboți industriali autonomi de curățare, dispozitive de dezinfectare UV și altele. Generăm tendințe în domeniul robotizării și automatizării din sectorul FM. În ultimii ani, am investit sute de milioane de forinți în dezvoltarea unui robot de curățare industrial autonom. Până în această primăvară, avem deja în funcțiune 50 de unități ale dispozitivului, numit ROBIN, optimizate pentru curățarea complet automată a suprafețelor mari, cu scopul principal de a crește eficiența operațiunilor. Cea mai recentă inovație a departamentului nostru de cercetare și dezvoltare este o unitate mobilă de dezinfecție UV, optimizată în principal pentru dezinfectarea vehiculelor. Echipamentul oferă o dezinfecție omogenă de cea mai înaltă calitate într-un timp scurt, fără utilizarea substanțelor chimice. În mai puțin de un minut sunt distruse 99,9% din microorganismele patogene comune. Un nou proiect va fi lansat în curând, cu fi nanțare de la Ofi ciul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. În cadrul acestui program, vom dezvolta un robot de dezinfecție UV care detectează obstacole și folosește inteligența artifi cială. Prin utilizarea modelului 3D al camerei, noul dispozitiv va folosi mișcări autonome ale sursei de lumină pentru a iradia zona din mai multe puncte, minimizând numărul de suprafețe ascunse vederii. În acest fel, ridicăm și mai mult standardele de igienă.


148

ROBOTISATION SET TO DRIVE THE GROWTH OF THE FM BUSINESS Ferenc Kis-Szölgyémi, CEO of B+N Reference Zrt., a CEE-based facility management provider, talks about the company’s recent international expansion and shares his vision for further growth.

With the acquisition of ISS Group’s interests in CEE, B+N Reference Zrt. has become a regional player overnight. What motivated you to expand beyond your home market, Hungary? Why now? Yes, B+N Referencia Zrt. has acquired the shares of the ISS Group in Central and Eastern Europe. With the acquisition, we have become one of the leading full-service facility management providers in the region. The transaction includes subsidiaries in Romania, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. This acquisition follows our constant growth in Hungary over the last 20 years as a natural step. During this period, we consolidated our position as the FM market leader in the country. We are a stable player among the top 500 Hungarian companies. In 2019, we realised a turnover of €100 million, and in 2020, despite the pandemic situation, we achieved dynamic growth in both turnover and business segments. Our client list includes both public institutions and prominent representatives of multinational companies. The facility management industry operates on a volume basis: cost-effectiveness increases as size increases and the administrative background does not need to be significantly increased to move a larger base. Therefore, high volumes are a competitive advantage over smaller players. The number of employees at B+N Reference Zrt. exceeds 10,000 with this transaction. Our capital is blue-collar based. Since blue-collar workers in Europe essentially come from the Central and Eastern European region, I am convinced that a significant regional workforce base will also improve our competitiveness in Western Europe. We surely will build in this direction, utilising this competitive advantage in the future. What’s your strategy for growth for the new markets that you’ve entered, including Romania? We will be a long-term, reliable partner for our clients throughout the region. By entering these markets, our customers can be assured that the high quality of services provided will be maintained and even further developed across the entire facility management portfolio in all four countries. Our outstanding, long-term expertise, innovation, high-

quality service, customer orientation, transparent and flexible operation and compliance, together with knowledge transfer across the B+N Group, will be the values on which we will build our future development. We have the ability, knowledge and motivation to be a market leader and trendsetter in the FM industry in the Central and Eastern European region. Do you plan further international expansion once the integration of the newly acquired branches is complete? Yes, our expansion and development will not stop here. We plan to enter into new markets in the region soon. How has COVID-19 impacted your operations and the facility management business in general? The pandemic has further raised awareness of the importance of hygiene and cleaning in all areas of life. This is also true, of course, in workplaces, offices and industrial areas. Over the past year, in some areas - for example, in some offices, due to the introduction of the home office - the volume of our cleaning activity has decreased. On the other hand, this has been off set, for example, by the extra disinfection and sterilisation of bank branches and financial institutions. At the outbreak of the coronavirus pandemic, we spent a considerable amount of money on sterilising, ozone-based equipment, and disinfectants. During the pandemic, the focus was most intensively on health care: hospital hygiene was the main area of concern. We have many years of experience in this area, with many hospitals having a long history of cleaning and disinfecting general patient care areas, special infection risk areas and high infection risk areas. Ensuring hospital hygiene calls for special attention and expertise. Our team of certified hygienists and epidemiologists carried out the training of the staff, the preparation of the cleaning plan, and quality assurance. Protecting our staff is also essential, and our cleaning staff who work in hospitals have been provided with the highest quality protective equipment, gloves, FFP 3 masks and protective clothing from the first day of the outbreak. They were trained with the main focus being on personal protection. As a result, there was no infection among the B+N staff working in the COVID-19 department.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

The pandemic shifted focus to health and safety across all aspects of real estate. Has this caused any changes in what types of services your clients are looking for? As part of the cleaning activities, the importance of disinfectant cleaning in office buildings was also brought to the fore. This hasn’t been a problem for us because we have been doing this in hospitals for years. We had both the expertise, experience and the right disinfectant products to take on the extra work. The latter was made possible by the fact that, well before the outbreak, we bought a stake in a Hungarian chemical company, which allowed us to optimise and secure our disinfectant supply. We also carried out full airspace disinfection for several of our customers, in office buildings and means of transport. In this area, we have ozone-based machines, which we use at night. In many places, the air-conditioning and ventilation systems needed to be cleaned and recalibrated by our specialised staff. You’re an advocate for automation and robotisation in the facility management sector. What can you share about the innovations the company is currently working on? Automation and robotics will play an increasingly important role in this area, as the company places great emphasis on technological innovation. We proudly state that in the FM

149

industry, uniquely in Hungary, we have an R&D department where we develop innovative automation solutions, like autonomous industrial cleaning robots, UV disinfectant devices and others. We are trendsetters in robotisation and automation achievements in the FM sector. Over the last few years, we have invested hundreds of millions of forints into the development of an autonomous industrial cleaning robot. By this spring, we already have 50 units of the device, called ROBIN, in operation, optimised for the fully automated cleaning of large surfaces, with the primary aim of increasing efficiency. Our R&D department’s latest innovation is a mobile UV disinfection unit, optimised primarily for vehicle disinfection. The equipment provides the highest quality, homogeneous disinfection in a short time, without the use of chemicals. It will take no more than 1 minute to kill 99.9% of common pathogenic microorganisms. A new project will be launched soon with funding from the National Research, Development and Innovation Office. Within this project, we will develop a UV disinfection robot based on obstacle detection and artificial intelligence. By using the 3D model of the room, the new device will use autonomous movements of the light source to irradiate the area from multiple points, minimising the number of surfaces hidden from view. This way, we raise hygiene standards even further.


150

INDOTEK VA CHELTUI MAI MULT PENTRU EXTINDEREA ÎN CEE Krisztián Hornok, transaction director, și Florin Tirla, country head România & Bulgaria în cadrul Indotek Group, prezintă detaliile ambițioasei strategii de extindere internațională a companiei și vorbesc, de asemenea, despre efectele pandemiei asupra atractivității diferitelor clase de active.

Ați încheiat recent o tranzacție majoră, odată cu achiziționarea portofoliului GTC Serbia. A fost o negociere îndelungată? Aceasta a fost o tranzacție excepțională din mai multe puncte de vedere. Cantitatea și piața-țintă a investiției o fac atât de specială. Pentru noi, aceasta este prima tranzacție majoră de birouri care a fost convenită și efectuată în întregime după începerea pandemiei. Mai mult, acest tip de activ nu este ceea ce Indotek cumpără de obicei. În mod normal, căutăm produse mai oportuniste. Este interesant să pătrunzi pe o nouă piață și să devii imediat unul dintre jucătorii dominanți în sectorul de birouri. Acordul în sine s-a întâmplat relativ rapid pentru dimensiunea sa. Până acum, a durat puțin mai mult de jumătate de an, deși finalizarea efectivă se va întâmpla doar în trimestrul următor. Asta înseamnă că sunteți încă încrezători că sectorul birourilor va rămâne un produs atractiv de investiții? Ne uităm la diverse clase de active foarte diferit față de modul în care le priveam acum 18 luni. Evident, există industria de logistică, care este la modă acum. Suntem foarte oportuniști în privința hotelurilor, suntem foarte prudenți cu sectorul de retail și suntem mai încrezători în ceea ce privește birourile decât celelalte două. Putem observa o oarecare diminuare a cererii, dar piața de birouri era extrem de sănătoasă în toată regiunea înainte de COVID, ceea ce înseamnă că poate gestiona anumite probleme. Pandemia se va termina și nu cred că oamenii vor rămâne acasă pentru totdeauna. Va fi o situație mixtă, însă trendul locurilor de muncă flexibile nu este nou, a început cu mult înainte de COVID, iar acum doar a accelerat. Există argumente pentru a utiliza mai mult spațiu de birou și, evident, există argumente pentru a utiliza mai puțin. În mod clar, pandemia a făcut ca marile companii să se gândească foarte atent la acest lucru și unele dintre ele iau în calcul reducerea spațiului total de birouri pe care îl folosesc cu 10-20%. Sunt sigur că pe alocuri se va întâmpla și asta, dar nu prevăd clădiri mari de birouri goale în viitorul apropiat. Ce așteptări aveți de la piața de retail? Se întâmplă cam la fel cu comerțul electronic și piața de retail ca și cu trendurile locurilor de muncă flexibile și birourile. Comerțul electronic a început cu mulți ani în urmă, a căpătat importanță treptat și a accelerat în timpul pandemiei. În ceea ce privește proiectele concrete, există un fel de risc pe termen scurt, pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Am fost în negocieri serioase cu privire la un centru comercial pe una

dintre piețele din sud-estul Europei (SEE) până când într-o zi s-a închis. N-a mai funcționat timp de aproximativ o lună. A existat un volum de venituri contractat și apoi brusc s-a pierdut o treime din el. Am decis să nu-l cumpărăm, desigur. Acest centru comercial în special și sectorul de retail în sine se vor stabiliza și îmbunătăți, dar acesta este un anume risc care nu a existat până acum. Suntem încă un cumpărător în piață, dar trebuie să gândim foarte atent, iar planul nostru de afaceri trebuie să fie structurat cu atenție. O chestiune interesantă este diferența dintre centrele comerciale tip strip mall și magazinele din centru. Oamenii spun că centrele comerciale tip strip mall sunt mai reziliente, deoarece doar cobori din mașină, intri în magazin și apoi te întorci la mașină fără a fi expus multor persoane. Dar, sincer, strip mall-urile vor fi cele mai ușor de înlocuit cu comerțul electronic bazându-ne strict pe ceea ce cumpără de obicei oamenii de acolo. Așadar, pe termen mai lung, personal sunt mai încrezător în privința centrelor comerciale tradiționale, datorită experienței de cumpărare pe care o oferă. Acest lucru este valabil mai ales pentru România, unde centrele comerciale, precum cele din țările din sudul Europei, sunt destul de diferite de cele maghiare. Dacă intri într-unul dintre marile centre comerciale din București și observi atmosfera, înțelegi că nu este vorba doar de cumpărături, ci de experiență. Și cred că asta va atrage cumpărătorii, pe măsură ce situația pandemică se îmbunătățește. Cum a evoluat activul local Promenada Mall din Târgu Mureș de la începutul pandemiei? Ce ar trebui să știți este că, atunci când l-am cumpărat în urmă cu mai puțin de doi ani, am anticipat un fel de șoc pentru piață și pentru activ. Evident, nu ne așteptam la o pandemie, dar știam că un centru comercial important și atractiv va fi deschis în același oraș de către NEPI. Așa că am intrat în această investiție având în vedere acest lucru și întreaga tranzacție a fost structurată în acest fel, inclusiv prețurile. Deci, aș putea spune că am avut un pic de spațiu de manevră în acea investiție în privința unor dificultăți anticipate. Totuși, cred că cea mai dificilă perioadă a fost depășită. Cel puțin în ultimul an, performanța a fost în concordanță cu cea a pieței. Am avut o lună cu centre comerciale închise, ceea ce nu s-a mai întâmplat înainte, a trebuit să ne adaptăm și am făcut-o destul de bine. Avem un grad de ocupare destul de ridicat, peste 90%. În acest moment, vrem să investim pentru a recondiționa puțin spațiul


151

2021 PROPERTY-FORUM.EU

și pentru a schimba unele unități cu scopul creșterii atractivității pe măsură ce cumpărătorii revin. Noii chiriași sunt interesați de unitățile pe care dorim să le schimbăm. Deci, cred că activul va continua să performeze așa cum am crezut că o va face înainte de COVID, dar, desigur, trebuie să fim pregătiți pentru schimbările din piață. Care este strategia de investiții a Indotek Group? Aveți un obiectiv clar – de exemplu, să gestionați o anumită suprafață de active? Nu avem stabilită o cifră anume, dar un obiectiv foarte clar este diversificarea față de Ungaria. Nu în termeni nominali, pentru că suntem mulțumiți de portofoliul nostru maghiar așa cum este. Dar proporția portofoliului maghiar trebuie să scadă, deoarece nu este sănătos să fii atât de expus unei singure piețe. Stăm bine pe partea de lichidități, avem un acces bun la capital și căutăm să cheltuim majoritatea banilor în afara Ungariei. Strategia noastră este concentrată pe proiecte. Polonia este un exemplu excelent în acest sens. Nu anticipam intrarea în Polonia pentru că, chiar și fără să o privim cu atenție, am presupus că rentabilitatea va fi prea mică pentru noi. Suntem un investitor oportunist, ceea ce înseamnă că trebuie să ne asumăm riscuri și să generăm randamente mai mari decât marii jucători instituționali. Deci, chiar nu ne gândeam la Polonia, dar apoi am ajuns să găsim acolo câteva oportunități interesante și suntem foarte optimiști cu privire la piață acum. În prezent, evaluăm o serie de oportunități de investiții acolo – birouri, retail și industrial. Evident, nu suntem un investitor strategic care va cumpăra marile turnuri din centrul Varșoviei, dar am constatat că Polonia este suficient de diversă pentru a investi o cantitate semnificativă de capital aici.

Ce piețe mai analizați? Ne uităm la 14 țări cu aceeași viziune centrată pe proiecte. Suntem absolut siguri că vom cheltui sute de milioane de euro în străinătate, dar nu avem un cuantum alocat unei piețe anume. În afară de Florin în România, avem colegi în Croația, în Grecia, în Polonia și vom avea unul în Italia foarte curând – cred că vor fi o mulțime de oportunități pentru noi acolo. De asemenea, avem oameni care lucrează pentru noi ca furnizori de servicii în Spania și Portugalia și asta ne ajută mult să fim cât mai eficienți în a găsi oferte și a le exploata. Deci, faptul că vom avea șase sau șapte persoane în poziții similare în Europa va fi un factor important în accelerarea investițiilor noastre. Credeți că veți fi un cumpărător activ pe piața din România în 2021? Cred că suntem un cumpărător activ chiar și acum. Analizăm o serie de proiecte în diferite etape și sperăm să încheiem câteva dintre ele. Unele sunt imediate, altele sunt destul de aproape de a fi gata, iar unele sunt puțin mai îndepărtate și mai complexe. Dar aș fi destul de dezamăgit dacă am încheia doar un singur acord în România anul acesta. Sper să încheiem două sau trei și, până la sfârșitul anului, să avem un volum destul de mare pregătit pentru anul viitor. Ne puteți spune care este următoarea tranzacție pe care intenționați să o încheiați? Birourile din București sunt probabil următoarele, dar ne uităm și la alte clase de active.


152

INDOTEK PLANS TO SPEND A LOT MORE ON ITS CEE EXPANSION Krisztián Hornok, Transaction Director and Florin Tirla, Country Head for Romania & Bulgaria at Indotek Group share the details of the company’s ambitious international expansion strategy and also discuss the pandemic’s effects on the attractiveness of different asset classes.

You’ve recently closed a major transaction with the acquisition of GTC’s Serbian portfolio. Was this a deal long time in the making? This was an exceptional transaction in a number of ways. The amount and target market of the investment both make it quite unique. For us, this is the first major office transaction that was agreed and carried out entirely after the start of the pandemic. This type of asset is also not what Indotek usually buys. We normally look for more opportunistic products. It is exciting to enter a new market and immediately become one of the dominant players in the office sector. The deal itself happened relatively quickly for its size. It took a little more than half a year so far, although closing will only happen in the next quarter. Does this mean you’re still confident that office will remain an attractive investment product? We are looking at different asset classes very differently from the way that we looked at them 18 months ago. Obviously, there is logistics, which is extremely fashionable now. We are very opportunistic with hotels, we are very cautious with retail and we are more confident about offices than the other two. We can see some softening of demand, but the office market was extremely healthy pretty much in the whole region before COVID which means that it can afford to have a little bit of trouble. The pandemic will be over and I don’t believe in people staying at home forever. It’s going to be a mixed bag, but flexible workplace trends are not new, they started way before COVID which only accelerated them. There are arguments for using more office space and obviously there are arguments for using less. Clearly, the pandemic has made big companies think about it very carefully and some of them are considering reducing the total office space they use by 10-20%. I’m sure some of that will happen but I don’t envisage big empty office buildings in the near future. Going back to the retail market, what are your expectations there? There’s a similar story with e-commerce and the retail market than with flexible workplace trends and offices. E-commerce started many years ago, gained importance gradually and accelerated during the pandemic. In terms of actual projects, there is a kind of short term risk, which we have never seen before. We were in serious negotiations about a shopping centre in one of the SEE markets until one day it

shut down. It stopped operating for about a month. There was a contracted volume of income and then suddenly you lost a third of it. We ended up not buying it, of course. This particular shopping centre and the retail market itself are going to stabilise and improve, but this is a kind of risk you just never had before. We are still a buyer in the market, but we have to think very carefully and our business plan needs to be very carefully thought through. An interesting issue is the difference between strip malls and traditional downtown shopping centres. People say strip malls are more resilient because you can just get out of your car, walk into the shop and then you go back to your car without being exposed to many people. But quite frankly, strip malls will be the easiest to replace with e-commerce just based on what people usually buy there. So in the longer term, I’m personally more positive about traditional shopping centres, because of the shopping experience they offer. That is especially true for Romania where shopping centres, like the ones in Southern European countries, are quite different from the Hungarian ones. If you walk into one of the large shopping centres in Bucharest and you look at the atmosphere, you understand that this is not just about shopping, it’s about the experience. And I think that this is what’s going to attract shoppers as the pandemic situation improves. How has your Romanian asset, Promenada Mall in Târgu Mureș performed since the start of the pandemic? What you should know is that when we bought it less than two years ago, we did anticipate some kind of shock to the market and the asset. Obviously we weren’t expecting a pandemic but we knew that a very significant and attractive shopping centre is going to be opened in the same city by NEPI. So we entered into this investment with that in mind and the whole transaction was structured in that way, including the pricing. So I might say that we had a little bit of a buffer in that investment for some anticipated difficulties. I think that the most difficult period is behind us, though. For the last year or so, the performance was in line with the market’s. We’ve seen a month of shopping centre closings that we never had before and we had to adapt to that, which we did quite well. We have quite a high occupancy rate, above 90%. Right now, we are looking at investing into refurbishing it a little bit and changing some of the units to make it more attractive as we go back to shopping as usual. We’ve received quite a lot of interest from new tenants for the units that we’re looking to


153

2021 PROPERTY-FORUM.EU

interchange. So I think the asset will continue to perform the way we thought it would before COVID but, of course, we need to be hands on and ready for market changes. What’s Indotek Group’s investment strategy? Do you have a clear goal – for example, certain millions of square metres under management – set? There’s no such set number for us but one very clear target is to diversify away from Hungary. Not in nominal terms, because we are happy with our Hungarian portfolio as it is. But the proportion of the Hungarian portfolio needs to decrease because it’s just not healthy to be so exposed to a single market. We are quite liquid, we have good access to capital and we are looking to spend most of that money outside of Hungary. Our strategy is absolutely project-driven.

What other markets are you looking at? We are looking at 14 countries with the same project-driven attitude. We are absolutely sure that we will spend hundreds of millions of euros abroad but none of the money is allocated to one specific market. Besides Florin in Romania, we have colleagues in Croatia, in Greece, in Poland and we are going to have one in Italy very soon – I believe there will be a lot of opportunities for us there. We also have people working for us as service providers in Spain and Portugal and that makes a big difference in terms of our efficiency in finding the deals and in executing them as well. So the fact that we will have six or seven people in similar positions around Europe will be a big factor in accelerating our investments. Do you think that you will be an active buyer in 2021 in Romania?

Poland is a great example for that. We were not anticipating going into Poland because without even looking at it properly we just assumed that the returns are going to be too low for us. We are an opportunistic investor which means that we need to take risks and generate higher returns than the big institutional players. So we were just not thinking about Poland, but then we ended up finding a couple of interesting opportunities there and we are very positive about the market now. Currently, we are assessing a number of

I think we are an active buyer as we speak. We are analysing a number of projects in different stages and we hope to close several of them. Some of them are quite immediate, some are quite close in time, while some of them are a bit more distant and more complex. But I would be pretty disappointed if we only closed one deal in in Romania this year. I hope we will have closed two or three and by the end of the year, we will have quite a big pipeline for next year.

investment opportunities there - office, retail and industrial as well. Obviously, we are not a core investor who will buy the big towers in Central Warsaw, but we have found that Poland is diverse enough for us to invest a significant amount of capital in it.

Bucharest offices is probably next but we’re looking at other asset classes as well.

Can you tell us what the next deal you plan to close is?


154

SUBIECTUL POPULAR AL ZILEI ESTE LOGISTICA Hannes Wimmer, Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG

THE HOT TOPIC TODAY IS LOGISTICS

Investitorii preferă în mod clar logistica față de alte clase de active ca urmare a pandemiei. Este același lucru valabil și pentru bănci? Da, practic astăzi este deja cunoscut faptul că logistica s-a evidențiat ca un câștigător clar al pandemiei. Toată lumea aleargă după logistică. Dezvoltatorii o fac, la fel și băncile. O mulțime de bănci sunt acum destul de reticente față de alte clase de active, dar finanțează cu bucurie proiecte logistice, ceea ce ajută și piața logistică. Aș spune că, cel puțin pentru următoarele 18-24 de luni, va exista o competiție acerbă în logistică pur și simplu pentru că nu există suficient spațiu modern pe piață în acest moment. Totodată, readucerea producției în regiune va crea, de asemenea, o cerere suplimentară pentru spații logistice moderne în Europa Centrală și de Est. Dar în cazul birourilor? Piața a suferit unele pierderi din cauza muncii la distanță și a chiriașilor mai precauți. În ceea ce privește noile dezvoltări, există un anumit progres – piața nu a încetat niciodată să funcționeze. Cu toate acestea, dezvoltările, în general, au încetinit și simțim că există o situație de expectativă pe piață. Va exista vreo tranzacție la scară largă anul acesta sau nu? Care este apetitul pentru clădiri de birouri sau portofolii? Piața de închiriere a încetinit în general: au existat câteva anulări și câteva semnări amânate pentru contractele de închiriere. Dar acum, țările din regiune și-au început programele de vaccinare și economiile sunt în plină dezvoltare, ceea ce ar putea contribui la creșterea activității pe segmentul de închiriere. Unele bănci evită în mod clar retailul. Există vreo oportunitate pe care unii nu o văd? Dacă ești implicat ca instituție în finanțarea segmentului de retail, atunci aș spune că există câteva oportunități bune pe piață, deoarece o serie de bănci ies din această industrie. Deci, dacă agreezi în continuare ideea, iar managementul riscurilor și părțile interesate agreează activele de retail, atunci da, aceasta este o bună oportunitate de a obține active prime, chiar și din cele de top, care

sunt într-o formă bună, cu un management excelent. Elementelecheie distinctive ale acestor active rămân: o locație bine stabilită, un mix de chiriași atractiv și solid, dar și un excelent management central, care să dezvolte constant brandul și atractivitatea proiectului. Majoritatea observatorilor de pe piață consideră că, odată ce magazinele se redeschid după restricții, recuperarea pentru acele centre bine stabilizate în piață va fi destul de ușoară. În ceea ce ne privește, Erste Group – ca parte a unui sindicat – tocmai a refinanțat recent datoria Aupark, un centru comercial prime din Bratislava. Semnificația ESG și a sustenabilității în general pare să crească drastic în industria imobiliară. Ce înseamnă acest lucru pentru bănci? ESG și sustenabilitatea devin cu siguranță mai importante ca niciodată. Aspectul sustenabilității a apărut pentru prima dată în sfera gestionării activelor și acum se extinde și la bănci. Ca instituție financiară, noi, la Erste Group, trebuie să avem un raport ESG-sustenabilitate, iar autoritățile noastre de reglementare ne vor analiza portofoliul de credite și din această perspectivă. În comparație cu Europa de Vest, regiunea CEE rămâne puțin în urmă din acest punct de vedere, dar cred că ne putem aștepta la schimbări mari în următoarele 6-12 luni. Unii oameni spun că toate acestea sunt doar un moft. Dar UE are o agendă foarte clară. Se precizează că imobiliarele reprezintă 40% din consumul total de energie în UE și 35-36% din emisiile de carbon. Deci, aceasta nu este o modă care va dispărea, iar UE va exercita din ce în ce mai multă presiune asupra tuturor părților implicate: asupra investitorilor pentru a face investiții ecologice și asupra băncilor pentru a finanța proiecte ecologice. În viitor, atunci când vor finanța noi proiecte, băncile vor analiza mai atent detalii precum cele ce țin de contoarele inteligente, gestionarea deșeurilor, utilizarea apei gri, instalarea panourilor solare etc. Pe de altă parte, nu sunt îngrijorat pentru clienții noștri; la urma urmei, industria este destul de rezistentă și adaptabilă.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

Investors clearly prefer logistics over other asset classes as a result of the pandemic. Is the same true for banks? Yes, basically today it is already common knowledge that logistics has emerged as a clear winner from the pandemic. Everybody’s running after logistics. The developers are doing it, the banks are doing it. The hot topic today is logistics, across all markets and countries. A lot of banks are now quite reluctant towards other asset classes, but are happily financing logistics projects, which also helps the logistics market. I would say that at least for the next 18 to 24 months, there will be a gold rush in logistics simply because there is not enough modern space on the market at the moment. Also, nearshoring in manufacturing is also likely to create further demand for modern logistics space in CEE. What about offices? The market has suffered some losses due to remote work and more cautious tenants. Regarding new developments, there is some progress – the market has never stopped functioning. However, the developments in general have slowed down and we sense that there is a little bit of a wait-and-see situation going on in the market. Will there be any large-scale transactions this year or not? What’s the appetite for office buildings or portfolios? The rental market has slowed down in general: there were a couple of cancellations and a couple of postponed signings for rental contracts. But now the region’s countries have gotten their vaccination programs underway and the economy is picking up, which might increase the activity in the rental segment. Some banks are clearly avoiding retail as well. Is there an opportunity here that some are missing? If as an institution you are involved in financing retail, then I would say there are some good opportunities in the market now because a number of banks are stepping out of this segment. So, if you still feel comfortable and your

155

risk management and your stakeholders are comfortable with retail assets, then yes, this is a good opportunity to get prime assets, even leading ones that are in a good shape with excellent management. The key distinguishing elements of such assets remain: a well-established location, an attractive and resilient tenant mix, and an excellent centre management that is constantly evolving the brand and attractiveness of the scheme. Most market observers believe that once shops reopen after the lockdown, the rebound for those established centres will be quite easy. For its part, Erste Group – as part of a syndicate – has just recently refinanced the debt of Aupark, a prime shopping mall in Bratislava. The significance of ESG and sustainability in general seems to increase drastically in the real estate industry. What does that mean for banks? ESG and sustainability are definitely becoming ever more important. The aspect of sustainability first appeared in the asset management sphere and it is now expanding to banks as well. As a financial institution, we at Erste Group must have an ESG-sustainability report and our regulators will look at our credit portfolio from this perspective as well. Compared to Western Europe, the CEE region is lagging a bit in this respect, but I think that big changes can be expected during the next 6 to 12 months. Some people say that this is all just cosmetics. But the EU has a very clear agenda. It says that real estate accounts for 40% of overall energy consumption within the EU and 3536% of carbon emissions. So this is not a hype that will go away, and the EU will put more and more pressure on all stakeholders: on investors to go into green investments and on banks to finance green projects. In the future, when financing new projects, banks will look more into details like smart meters, waste management, the usage of grey water, the installation of solar panels, etc. However, I am not worried about our clients, after all the industry is quite resilient and adaptable.


156

PIEȚELE IMOBILIARE DIN CEE SUNT SĂNĂTOASE Péter Számely, Head of Real Estate Finance Department, HYPO NOE

REAL ESTATE MARKETS IN THE CEE REGION ARE HEALTHY Ce perspective aveți în ceea ce privește pandemia? Vă așteptați ca lucrurile să revină la normal în Europa în curând? Sperăm că, odată cu progresul campaniilor de vaccinare, viața va reveni treptat la (o nouă) normalitate în curând. Cu siguranță, cred că noua lume nu va fi la fel ca înainte de COVID. Aici, m-aș referi la tranziția accelerată către un grad mai ridicat de digitalizare, alimentată parțial și de pandemie. În cazul nostru, din motive de siguranță, majoritatea colegilor lucrează de acasă. Călătoria în teritoriu este posibilă dacă este absolut necesară. Călătoriile în străinătate, în general, nu sunt încă recomandate. Ce fel de active preferați să finanțați și care nu sunt foarte atractive în prezent? Tindem să preferăm activele rezistente la COVID. Asta înseamnă că mai degrabă dorim să vedem mai multe proiecte logistice/ industriale, proprietăți rezidențiale (în țările occidentale) și șantiere de dezvoltare pe termen scurt. Această listă este urmată de segmentul de retail accesat de consumatori zilnic, cum ar fi magazine alimentare, farmacii, magazine care vând hrană pentru animale de companie etc. Birourile ar putea fi o provocare, deoarece nu este clar unde se poate obține noul echilibru între munca de acasă și cea de la birou. Evitați active precum hoteluri, unități de agrement, retail etc.? Cu siguranță, hotelurile au trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul an și vom vedea cum și în ce ritm vor fi redeschise. În prezent, hotelurile nu fac obiectul unor noi planuri de finanțare. Într-o măsură mai mică, centrele comerciale au fost, de asemenea, puternic afectate de pandemie. Proiectele ocupate de marii retaileri de modă sau încălțăminte, cu zone de divertisment și spații de luat masa au suferit grav. Cu toate acestea, se așteaptă ca această clasă de active să se recupereze mai repede decât hotelurile.

Metodele alternative de finanțare câștigă tot mai multă popularitate în rândul companiilor imobiliare mari din Europa Centrală și de Est. Considerați acest lucru ca pe o amenințare din punctul de vedere al unei bănci comerciale? Concurența reprezintă cu siguranță o provocare. Dar este întotdeauna așa, indiferent de tipul competiției. Cu toate acestea, dacă aruncăm o privire mai atentă, imaginea nu este neapărat atât de rea. Am văzut mai multe finanțări de anvergură legate de obligațiuni, ceea ce este cu siguranță de înțeles din punctul de vedere al debitorilor. La o scară mai mare, debitorii se pot bucura de acces la bani ieftini. Există o cerere mare de obligațiuni și din partea investitorilor. Deci are sens să te implici. Cu toate acestea, ar putea exista unele probleme legate de obligațiuni. Pe măsură ce ratele dobânzii încep să crească, proprietatea își va pierde valoarea, obligându-i pe debitori la rambursarea anticipată, cel puțin parțial, pentru a îndeplini condițiile. În cazul acestui tip de finanțare, nu există nicio modalitate de negociere cu creditorii (investitorii) pentru a trece cu vederea o astfel de încălcare. Creșterea ratelor dobânzii va avea un impact negativ și asupra valorilor obligațiunilor, care ar putea constrânge deținătorii de obligațiuni să ia în considerare vânzarea imediată a deținerilor, dacă pot. S-ar putea să existe situații în care piețele de obligațiuni devin inactive. În acest caz, creditorii tradiționali pe bilanț care asigură finanțarea proiectelor vor fi din nou în centrul atenției. Care este aprecierea dumneavoastră generală cu privire la piețele imobiliare din Europa Centrală și de Est și în special România? În general, piețele imobiliare din regiunea CEE sunt sănătoase. Desigur, au fost afectate de pandemie, dar așteptările de creștere după pandemie sunt mai mari decât media europeană, adică piețele din această regiune se vor recupera mai repede. Vedem mai puțină activitate în România comparativ cu Europa Centrală și de Est (mai ales în comparație cu Polonia), dar ne așteptăm la o recuperare rapidă și aici, pe măsură ce viața revine la normal.


2021 PROPERTY-FORUM.EU

What is your expectation regarding the pandemic? Do you expect things to go back to relatively normal in Europe soon? We hope that with the progress of the vaccination programmes, life will gradually return to (a new) normality soon. I certainly believe that the new world will not be the same as it was preCOVID. Here, I would refer to the accelerated shift towards more digitalisation, partly fuelled by the pandemic too. In our case, due to safety reasons, most of our colleagues work from home. Inland travel may be possible if it is unavoidably necessary. Travelling abroad is generally still not recommended at the moment. What kind of assets do you prefer to fi nance and which are the ones that are not that attractive to you currently? We tend to prefer COVID-resistant assets. This means that we rather want to see more logistics/industrial projects, residential properties (in Western countries) and development sites on a short-term basis. This list is followed by the type of retail serving the daily consumer, such as food stores, drug stores, pharmacies, pet food, etc. Offices might be a challenge, as it is unclear where the new balance can be struck between working from home and working in the office. Are there no-go assets for you, such as hotel, leisure, retail, etc.? Certainly, hotels went through a difficult time over the last year or so and we shall see how and at what pace they will be reopened. Currently, hotels are not the subject of new financing considerations. To a lesser extent though, but shopping centres were also strongly hit by the pandemic. Those which had been occupied by large fashion or shoe retailers, entertainment, and

157

food court areas, suffered badly. This asset class however is expected to recover quicker than hotels. Alternative fi nancing ways are getting more popular for large real estate companies across CEE. Do you see this as a threat from a commercial bank’s point of view? Competition is certainly a challenge. But it is always so, irrespectively of the type of the competition. However, if we take a closer look, the picture is not necessarily that bad. We have seen several largescale bond financings, which is certainly understandable from the borrowers’ point of view. On a larger scale, borrowers can enjoy access to cheap money. There is a large demand for bonds by investors too. This means that it makes sense to do it. However, there might be some issues with bond financing. As interest rates start to rise, property will lose value, forcing borrowers into early repayment, at least partially, to meet loan to value covenants. With this type of financing, there is no way at all to negotiate with the lenders (investors) to waive such a breach. Increasing interest rates will have a negative impact on bond values too which may force bond holders to consider an immediate sale of their holdings if they can. There might be situations where the bond markets become dead. Then traditional balance sheet lenders providing project finance will be back in focus again. What is your general perception about the real estate markets in CEE and Romania in particular? In general, the real estate markets in the CEE region are healthy. Of course, they were hit by the pandemic but the growth expectation after the pandemic is higher there than the European average, i.e. the markets in this region will recover quicker. We see less activity in Romania compared to CEE (especially compared with Poland) but we expect a quick recovery here also, as life becomes normal again.


Profile for propertyforum

The 50 Most Influential People on Romania’s Real Estate Market by Property Forum  

On the pages of this magazine, you’ll find a list of the 50 most influential people on Romania’s real estate market, in addition to a number...

The 50 Most Influential People on Romania’s Real Estate Market by Property Forum  

On the pages of this magazine, you’ll find a list of the 50 most influential people on Romania’s real estate market, in addition to a number...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded