Page 1

NR 5.

55’ERENVEjlEÅparKEN MARTS | APRIL | MAJ 2013

LEDIg STILLINg Søg den spændende og udfordrende stilling

MORMOR MAD

Beboerinformation

Konut sakinlerini bilgilendirme Residents’ information

Hyggesøndag og mormormad for en flad 50’er

BEBOER DEMOKRATI Kom og gør din indflydelse gældende

Local democracy – come and join us.


The chairman speaks

Formanden har ordet: Kære beboere!

Mød Bestyrelsen

55’eren i nyt design! Vi har ladet Stine fra Tramperiet stå for 55’erens nye design – håber I synes om det! Bladet er fyldt med spændende artikler, nyttige informationer – og masser af gode tilbud: Bl.a. undervisning, sommerferie, mød bestyrelsen, udvidet lektiehjælp, café, loppemarked og legefredag. I Vejleåparken har vi masser af muligheder for at gøre ting sammen – Aktivitetsudvalget er hele tiden i gang med nye spændende tiltag - og er altid modtagelig for nye idéer – så har du en god idé til noget vi kan gøre sammen er det bare at møde op på den Røde Varmecentral hvor udvalget holder til – du er også velkommen som frivillig – vi mangler altid hjælpsomme hænder! Beboerdemokrati! Vi afholder Ekstraordinært afdelingsmøde den 19. marts vedr. Helhedsplanen – og det Ordinære afdelingsmøde afholdes den 29. maj – Mød op og gør din indflydelse gældende – du kan også altid rette henvendelse til bestyrelsen hver den 1. onsdag i måneden kl. 17-18. Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til bestyrelsen! Mormormad! Som noget helt nyt arrangerer vi Hyggesøndage – med ”Mormormad” og hyggeligt samvær – se inde i bladet for menu og tidspunkter – 2-retters middag og masser af hygge for en flad 50’er! Helle J. Jønsson, Formand

55’eren: Beboerinformation for alle beboere i Vejleåparken Nr. 5 Marts – Maj 2013 Ansvarlig udgiver: Afdelingsbestyrelsen AAB55 Kontakt: 55’eren Strandgården 21 2635 Ishøj www.aab55.dk redaktionen.aab55@live.dk Redaktør: Ernst A. Jønsson Layout: Tramperiet

2

MARTS I APRIL I MAJ 2013

Deadline for indlæg til næste nummer : MANDAG DEN 13. MAJ 2013 Produktion: Afdelingsbestyrelsen Oplag: 2.000 eksemplarer Distribueres gratis til alle beboere i Vejleåparken Artikler og fotos Alle henvendelser bedes stilet skriftligt til redaktionen pr. e-mail eller brev. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, fotos og lignende, som indsendes uopfordret. Redaktionen påtager sig intet ansvar for trykfejl eller fejl i prisangivelser og datoer. Bladets indhold må ikke eftertrykkes uden skriftlig tilladelse. Næste nummer udkommer den 1. juni 2013. Sidste frist for indsendelse af materiale er mandag den 13. maj 2013.

Chahrazad El Morabit 2618 5106

Christina S. Jensen 3110 7252

Erik Schlichting

4025 9925

Bente Jensen 4082 9326

Annie Dybing 5170 0202

Jacob Meincke 2613 2087

Helle J. Jønsson, formand 5312 4648 hellejoensson@live.dk

Afdelingsbestyrelsen har kontortid den første onsdag i måneden kl. 17.00-18.00 på kontoret i Kulturhuset. Ejendomskontor Strandgården 19 Telefon: 43 73 48 09 E-mail: aab55@aab.dk

Pia Voel

Telefontid: Mandag - tirsdag og torsdag - fredag: 9.00 - 11.00 Personlig henvendelse: Onsdag 16.00.17:30 Eller efter aftale


Hvem har den smukkeste have? Tekst: Erik Schlichting

Vi fortsætter succesen fra sidste år og præmierer de 3 flotteste haver! Så det er nu du skal i gang med at så, plante, beskære og gøre haven sommerklar! Vi glæder os til igen i år at se en masse spændende og flotte haver! Vinderne vil blive fundet den 1. august 2013 og de flotteste haver vil blive vist i 55’eren, som udkommer 1. september 2013.

Local democracy – come and join us.

Beboerdemokrati! Mød op og gør din indflydelse gældende! EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 Helhedsplanen fremlægges til godkendelse ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Onsdag den 29. maj 2013 kl. 19.00 Dagsorden iflg. vedtægterne Møderne foregår i Festsalen, Strandgården 19C

LOPPEMARKED LØRDAG 11. MAJ KL. 10-15

Flea Market

Butikscentret Strandgården Vil du have en stand? Kontakt Aktivitetsudvalget: Yvonne Erls, tlf. 27 37 46 42 eller Freddy Walsted, tlf. 60 65 35 82

Bwadr! hundelort Børn leger på græsset og kommer op, indsmurt i hundelort! Vi andre får lort på sko og bukser! Det er utroligt generende for alle, når hundeejere ikke sørger for at samle hundens efterladenskaber op og lægge dem i skraldespanden!

Tekst: Ernst A. Jønsson

At have hund i et boligområde kræver at man kan vise hensyn – såvel opsamling af efterladenskaber, men også altid at føre hunden i snor – både af hensyn til andre, men også af hensyn til hunden selv.

Dog-shit

Derudover skal din hund være øremærket, og selvfølgelig registreret på din bopælsadresse. Dette gøres ved at henvende sig på ejendomskontoret. Man må kun have én hund pr. husstand. Vær opmærksom på at hunde, der ikke er registreret meldes til politiet. MARTS I APRIL I MAJ 2013

3


Ledig stilling! Blæksprutte / Altmuligmand M/K

Vil du være med til at gøre en forskel? Vi søger til omgående tiltrædelse en frisk medarbejder m/k, som kan hjælpe med alle mulige opgaver i Vejleåparken. Du får mulighed for at være et vigtigt bindeled mellem forskellige kulturer og nationaliteter i Vejleåparken! Arbejdsopgaverne kunne f.eks. være: Hjemmesideopdatering, Lektiehjælp, Klubvagt, Aktivitetsudvalget, Undervisning, Madlavning, Spis-Sammen, Foredrag, Loppemarked, Børnebanko, Velkomstgruppen, Beboerture, Beboermøder, Kulturbrofestival, Journalist, Fotograf, Fester m.m. Arbejdstid: Dag / Aften / Weekend / Ferier Stillingen er ULØNNET – men du deltager gratis i en masse sjove arrangementer – og lærer en masse dejlige beboere at kende! Henvendelse: Helle J. Jønsson, 5312 4648 mail: hellejoensson@live.dk

4

MARTS I APRIL I MAJ 2013

Kom og vær med!


Helle J. Jønsson 5312 4648 e-mail: hellejoensson@live.dk

Helle J. Jønsson 5312 4648 e-mail: hellejoensson@live.dk

Helle J. Jønsson 5312 4648 e-mail: hellejoensson@live.dk Helle J. Jønsson 5312 4648 e-mail: hellejoensson@live.dk

MARTS I APRIL I MAJ 2013

5


Gra

STOP STOP fodring af DUER og ROTTER! Når man fodrer duerne, lægger man også mad ud til rotterne!

Mange af vore beboere, fodrer duerne i misforstået venlighed - ved at fodre duerne giver man dem optimale betingelser for at yngle i området – de bygger reder på altaner og under taget – og de sviner meget – samtidigt kan de være smittebærere af farlige sygdomme. Vi har brug for beboernes hjælp til at bekæmpe og reducere problemet.Det allervigtigste og billigste værn mod duer er, at beboerne ikke fodrer duerne! Lad være med at lægge brød og andet mad til duerne. Det trækker også rotter til.

Derudover er det vigtigt, at skrald komme i containerne og ikke sættes ved siden af.

Sørg altid for at pakke affald ind og læg det i containeren. Det skal ALDRIG sættes ved siden af.

Det kan være en god ide at lade børnene gå ned med dagens affald, men de skal være så store, at de kan løfte låget på affaldscontaineren. Så samtidigt med at korrekt affaldsbehandling sparer penge, hjælper det os med at bekæmpe duerne. Bestyrelsen

6

marts I april I maj 2013


atis

Tekst: Flemming Hagen Gregersen Foto: Kommandørgården

sommerferie til børnefamilier Har du hjemmeboende børn under 18, bor du i Vejleåparken, og har du meget få penge tilbage, når dine udgifter er betalt? Så har du og din familie mulighed for at søge om en gratis ferie til dig og dine børn hos AAB Afd. 55. I år tager vi af sted til det dejlige feriecenter Kommandørgården på Rømø, hvor vi har lejet et antal skønne Vadehavshytter med god plads til børnefamilier. Her er både adgang til svømmebassin, legeland, ponyridning, Wellness og ikke mindst den skønne natur og udsigt over vadehavet… Turen foregår i bus direkte fra Vejleåparken, hvortil vi også returnerer efter endt ferie. På feriestedet indkvarteres hver familie i deres egen feriebolig og kan frit vælge, om de vil deltage i hyggelige fællesaktiviteter med hinanden eller bare slappe af og nyde området på egen hånd.

Afdeling 55 betaler både for transporten og indkvarteringen. Familierne skal selv betale deres mad, lommepenge og eventuelle udgifter til udflugter. Turen foregår i uge 29 og vi tager af sted, lørdag den 13. juli og er tilbage igen den 20.juli Hvis I har lyst til at komme med, skal I henvende hurtigst muligt, senest den 30. april, hvor vi udvælger de heldige familier. Henvendelse: Helle J. Jønsson Formand AAB afd. 55 Tlf. 5312 4648 Mail: hellejoensson@live.dk Alle henvendelser behandles fortroligt.

TRYGHEDSVANDRING I AAB, AFD. 55 VEJLEÅPARKEN. Onsdag den 6. februar 2013 havde en gruppe børn og voksne, set stort på lektier og tvprogrammer. Der var ellers fodbold i fjernsynet – men Danmark tabte og kampen blev i øvrigt udråbt som meget ringe. Alle vi, der havde trodset kulde og andre tilbud, mødtes ved Kulturhuset kl. 18.30. Der var tilrettelagt en tur rundt i bebyggelsen, hvor vi så på gadebelysning og belægning på veje og stier. Turen gik fra Kulturhuset, Strandgården 21 ad Strandgården til Østergården, hvor vi også så på parkeringspladser og storskralderum. Derefter fortsatte turen fra Østergården via de grønne områder forbi Pensionistgården til Ågården, hvor vi gik ned til legepladsen for de store, de unge og de voksne. Der var enkelte, der tog en prøvetur i aftenkulden. Efterfølgende gik vi gennem Ågårdens lange boliggade til Bjerggården, hvor vi via havesiden af boligblokkene kunne se, at der var lys i alle pullerter og retur via lokalcenteret til Kulturhuset. I Kulturhuset havde bestyrelsen sørget for kaffe/the og kage og vi fik en hyggelig snak om hvad vi havde set. Der blev taget mange billeder af belysning og belægning, som bestyrelsen på kommende møder vil arbejde videre med. Klokken 20.00 var arrangementet slut og vi havde alle haft en god oplevelse med gå-tur og en masse god snak om vores oplevelser i bebyggelsen. Tak til alle, som deltog i turen. En særlig tak til Ishøj kommune og Hotspot, den kriminalitetsforebyggende afdeling, som igen var med til at sætte fokus på, hvorfor netop Vejleåparken er et godt sted at bo. Jeg er helt sikker på at vi igen i løbet af 2013 vil gentage arrangementet. Hilsen Helle J. Jønsson Formand MARTS I APRIL I MAJ 2013

7


Aktivitetsk Marts

April

Maj

MAN

1

PÅSKE UGE 14

ONS

1

TIR

2

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

TOR

2 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

3

ONS

3

FRE

3

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

MAN

4 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 10

TOR

4 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

LØR

4

BØRNEBANKO

TIR

5

FRE

5

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

SØN

5

MORMORMAD

ONS

6

LØR

6

BØRNEBANKO

MAN

6 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 19

TOR

7 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

SØN

7

MORMORMAD

TIR

7

FRE

8

MAN

8 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 15

ONS

8

LØR

9

TIR

9

TOR

9

FRE

1

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

LØR

2

BØRNEBANKO

SØN

SØN 10

DRENGEKLUB, V

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V MORMORMAD

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

ONS 10

FRE 10

MAN 11 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 11

TOR 11 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

LØR 11

TIR

FRE 12

SØN 12

12

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

UGE 18

KR. HIMMELFART

LOPPEMARKED

ONS 13

LØR 13

MAN 13 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 20

TOR 14 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

SØN 14

TIR

FRE 15

MAN 15 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 16

ONS 15

LØR 16

TIR

TOR 16 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

SØN 17

ONS 17

FRE 17

MAN 18 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 12

TOR 18 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

LØR 18

TIR

FRE 19

SØN 19

19

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

AFDELINGSMØDE EKSTRA

16

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

14

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

ONS 20

LØR 20

MAN 20 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 21

TOR 21 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

SØN 21

TIR

21

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

FRE 22

MAN 22 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 17

ONS 22

SPIS SAMMEN

LØR 23

TIR

TOR 23 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

SØN 24

ONS 24

FRE 24

MAN 25 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 13

TORS 25 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

LØR 25

TIR

FRE 26

SØN 26

26

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

ONS 27

23

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

ST. BEDEDAG

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

LØR 27

MAN 27 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 22

TOR 28

PÅSKE

SØN 28

TIR

FRE 29

PÅSKE

MAN 29 LEKTIECAFÉ, V, PIGEKLUB, V UGE 18

ONS 29 AFDELINGSMØDE ORDINÆR

TIR

TOR 30 LEKTIECAFÉ, K, DRENGEKLUB, V

LØR 30 SØN 31

30

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

28

FRE 31

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

LEGEFREDAG, F, PIGEKLUB, V

(K) = kulturhuset – (V)=Varmecentralen – (F)=Festsalen 8

m a m

DRENGEKLUB, V SPIS SAMMEN, K

MARTS I APRIL I MAJ 2013


skalender

marts april maj CAFEEN ER ÅBEN I DAGTIMERNE. (K) Gratis kaffe og te. Gårdhave er åben, når vejret tillader

SPIS SAMMEN HVER 2. TIRSDAG: (K) 12. marts: Gammeldags oksesteg med peberrodssovs, Gammeldags æblekage

MAN - FRE I tråd med Verden kl. 9.30-13 [K] Håndarbejdsværksted

26. marts: Krebinetter med stuvet hvidkål, Karamelrand

ALLE MANDAGE: Lektiecafe kl. 15.30 - 18 (V) Pigeklubben kl. 18 - 22 (V)

ALLE TIRSDAGE: Drengeklubben kl. 16 - 22 (V)

9. april: Millionbøf med kartoffelmos, æblegrød med fløde

23. april: Frikadeller med sovs, kartofler og rødkål, Karamelbudding

BØRNEBANKO (K) 2/3: Kl. 10 - 14 6/4: Kl. 10 - 14 4/5: Kl. 10 - 14 1/6: Kl. 10 - 14 AFDELINGSMØDE 19/3: Ekstraordinært afdelingsmøde (F) 29/5: Ordinært Afdelingsmøde (F) MORMORMAD Se menu på side 15.

ALLE TORSDAGE : Lektiecafe kl. 14 - 18 (K) Drengeklubben kl. 16 - 22 (V)

7. maj: Hakkebøf med skysauce og bløde løg, kærnemælkskoldskål med kammerjunker

Aktivitetsudvalget har til huse i den røde varmecentral

ALLE FREDAGE Legefredag i festsalen kl. 14 - 16 (V)

22. maj: Nakkekoteletter i fad med løg og paprika med ris, Chokolademousse

Pigeklubben kl 15 - 22 (V)

4. juni: Fiskefrikadeller med nye kartofler og persillesovs, jordbær med fløde

Hvis du har en idé som kan være til glæde for alle beboere – f.eks. loppemarked, udflugter, musik og dans, sommerfest eller andre spændende ting – så kom ind og lad os få en hyggelig snak – du er også velkommen til at kontakte Freddy Walsted, 60 65 35 82

Ishøj Kvindeforening kl. 18.30 – 22 [K)

LØR - SØN KL. 11 - 15 (K) Computerundervisning på tyrkisk Se mere på side 3.

18. juni: Fattigmandskoteletter: Paneret stegt flæsk med kartofler og persillesovs, rødgrød med fløde

Udvalget har til formål at hjælpe dig!

Vi holder til i det lille lokale, hvor vi byder på kaffe eller the. Vær med til at støtte op om dit boligområde, støt aktivt op om tingende.

MARTS I APRIL I MAJ 2013

9


Målgruppe På nuværende tidspunkt bruges klubben af ca. 30-35 piger i alderen 13 – 20 år. De fleste af pigerne er tosprogede, dog er klubben åben FOR ALLE piger.

girls Pigeklubben/ Klub Techno Tekst og foto: Wagn Jensen

Pigeklubben er først og fremmest et fristed for pigerne, men også et sted hvor pigerne kan få hjælp og støtte i forhold til deres personlige og sociale problemer.

Her kan områdets piger møde hinanden på nye betingelser og få nye oplevelser sammen med hinanden. Klubben tilbyder et frirum, hvor teenagepiger kan få nye oplevelser, diskutere ting som rører sig, betro sig til en voksen og blive præsenteret for forskellige måder at gribe livet an på. Formålet med pigeklubben er at skabe et frirum for de piger, der har brug for et sted at være i fritiden. Pigeklubben arrangerer mange sjove oplevelser og udfordringer for unge piger. Det er ren ” girl power”, for drenge og mænd har ingen adgang. Klubben er et fritidstilbud til velfungerende piger.

10

MARTS I APRIL I MAJ 2013

Aktiviteter Pigeklubben drives af frivillige, og pigerne kan selv være med til at arrangere aktiviteterne

Blandt andet kan man lave musik, perler, male, lave teater, spille på computer/ playstation 2 eller 3, singstar, just dans, fifa, spille bordtennis og bordfodbold, lære at lave mad og være med til filmaften uden drengene.

Pigeklubbens aktiviteter anrrangeres i fællesskab mellem de unge piger og de frivillige pædagoger, som har ansvaret i pigeklubben. Pigerne er med til at bestemme indholdet i pigeklubben. Pigerne har fx også været med til at bestemme klubbens navn. Åbningstid Mandag kl. 15.30 – 18.00 Lektiehjælp Kl. 18.00 – 22.00 Klubaften Fredag Kl. 18.00 – 22.00 Klubaften (Det er op til pigerne hvornår de kommer og går) Adresse: Den Røde Vramecentral Østergården 31 B 2635 Ishøj

Der er GRATIS at være med!


Gratis HPV-vaccine til unge kvinder årgang 85-92

ls

Hver 3. dag dør en kvinde af livmoderhalskræft i Danmark. Med vaccination og screening kan vi næsten udrydde sygdommen.

Lige nu kan unge kvinder født i årgangene 1985-1992 blive gratis vaccineret mod livmoder-halskræft. Tilbuddet gælder indtil udgangen af 2013. Da det tager et halvt år at få de tre stik, som vaccinationen kræver, er det vigtigt at aktivere alle i målgruppen nu.

Social ulighed i forebyggelse af livmoderhalskræft. Der er stor social ulighed, når vi taler livmoderhalskræft og forebyggelse af sygdommen. Vi ved, at de lavere socialgrupper har den højeste hyppighed og dødelighed. De foreløbige vaccinationstal viser, at der er færre vaccinerede kvinder på Københavns vest-egn end i mange af de andre kommuner. Derfor er det særlig vigtigt at have fokus på kvinderne i Ishøj Kommune og især på de unge kvinder, der generelt er svære at nå. Disse unge kvinder skal motiveres på en anden måde end gennem traditionelle informationskampagner.

I Ishøj kommune har vi indgået en aftale med de praktiserende læger i Ishøj. Alle Ishøjs kvinder født i årgangene 19851992 har i uge 16 mellem klokken 14.00 – 16.00 mulighed for at blive vaccineret hos egen læge uden tidsbestilling. I den forbindelse har vi i samarbejde med Kræftens bekæmpelse valgt at uge 15 bliver en kampagneuge, hvor der sættes ekstra fo-kus på det gratis vaccinetilbud. I kampagneugen vil vi i samarbejde med et korps af frivillige kvinder fra Kræftens Bekæmpelse, uddele flyers om den gratis vaccine til kvinderne i Ishøj. Det frivillige korps og personale fra Ishøj vil blandt andet dele flyers ud i Ishøj bycenter og på S-tog stationen.

medarbejdere, ssp-medarbejdere, sagsbehandlere jobcenter og uu-vejledere. • Gør kommunens egne medarbejdere i målgruppen opmærksom på det gratis vaccinationstilbud. • Uddele Kræftens Bekæmpelses materialepakke til relevant personale Læs mere om HPV-vaccinen og screening på Vidunderlivet.dk Du er også velkommen til at kontakte sundhedskonsulent Sara Langsted sar@ ishoj.dk, 43 57 77 26 eller til projektleder Caroline Winkel, Kræftens Bekæmpelse clw@cancer.dk, 35 25 75 36.

Sådan kan du som ansat i Ishøj kommune hjælpe • Informere og inddrage relevant personale med kontakt til målgruppen, f.eks. sund-hedsplejersker, boligsociale MARTS I APRIL I MAJ 2013

11


Regler for intern flytning FVU undervisning på Strandgårdsskolen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter tilbyder nu kurser i FVU læsning og skrivning for tosprogede kursister. FVU-kurserne henvender sig til udlændinge, der har gennemført sprogskolens Danskuddannelse 1 eller 2, eller har et velfungerende mundtligt sprog på tilsvarende niveau. FVU læsning er på 4 trin. Mandage kl. 17.00-20.00: trin 1, 2 og 3 (2 hold) Torsdage kl. 17.00 – 20.00: trin 3 og 4 (1 hold) FVU-undervisningen er gratis og foregår på Strandgårdsskolen Kontakt: Veronika Larsen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter www.vestegnenssprogcenter.dk Telefon 4328 3569 E-mail: velar@brondby.dk

Du kan tilmelde dig til betalingsservice på AAB’s hjemmeside, www.aab.dk. Hvis den 1. er i weekenden eller en helligdag, så skal huslejen være indbetalt den førstkommende hverdag. Betaler du ikke din husleje til tiden, skal du betale et gebyr. Med betalingsservice vil dine fremtidige huslejeregninger blive betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller du slipper for besværet med at taste bankoplysningerne til din netbank. Hilsen Ejendomskontoret Februar 2013

12

MARTS I APRIL I MAJ 2013

Du skal skrive dig op på Boligbasen Ønsker du en ny bolig i afdeling 55 efter den interne venteliste, skal du skrive dig på ventelisten på AAB’s digitale selvbetjening på www.aab.dk/boligbasen. Du kan også ringe til kunderådgivningen på 33 76 04 20 eller sende en mail til aab@aab.dk, så kan de hjælpe dig med at blive skrevet op. For at få en bolig på den interne venteliste er det en betingelse, at du er medlem af Boligforeningen AAB. Husk derfor altid at betale det årlige ajourføringsgebyr. Boliger tildeles efter medlemsanciennitet.

Betaling af husleje Husk, at du skal betale husleje den 1. i hver måned.

Der hersker åbenbart stadig tvivl om reglerne for intern flytning, hvorfor vi lige bringer reglerne her igen:

Kælderrum Hvis du bor i familiebolig eller tagbolig, hører der et kælderrum til din bolig. De effekter, som du opbevarer i kælderen, opbevares på eget ansvar. Du kan aftale med dit forsikringsselskab at dine effekter skal være omfattet af din indboforsikring. Der må ikke opbevares fyrværkeri og brandfarlige væsker, herunder benzin og lignende i kælderen. Husk, jævnligt at kontrollere dit kælderrum for at se om alt er som det skal være. Tak for din hjælp.

Boliger på den interne venteliste bliver tildelt efter medlemsanciennitet. Det betyder, at boligen tildeles til beboeren med det ældste medlemskab. Karensperiode på 2 år Du kan søge bolig på den interne venteliste i din afdeling, når du har boet to sammenhængende år i samme bolig i AAB. Du må godt søge bolig før, men du opnår ikke intern fortrinsret, før de to år er gået. Når en bolig bliver ledig Hvad skal du så gøre, når en bolig bliver ledig? Når du først er skrevet op i boligbasen, skal du blot vente på, at AAB sender dig et tilbud enten pr. brev eller til din mail. Hvis du er interesseret i boligen, skal du takke ja, hvis ikke, skal du takke nej. Hvis du ikke svarer på tilbuddet, bliver du automatisk sat på pause på ventelisten.


Ejendomskontorets åbningstider Personlig henvendelse: Onsdag 16.00 – 17.30 Telefonisk henvendelse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00 – 11.00 Telefon 43 73 48 09 I telefontiden kan der træffes aftaler uden for den normale åbningstid. Vi henviser til vores mailadresse: aab55@aab.dk – som bliver besvaret alle hverdage. Du er også velkommen til at lægge en seddel i vores postkasse som tømmes flere gange dagligt på alle hverdage. Med venlig hilsen Ejendomskontoret Vagttelefon 22 74 46 42 Hverdage: Kl. 17.00 – 07.00 Weekend: Fredag kl. 17.00 til mandag kl. 07.00 Vagttelefonen må KUN benyttes i forbindelse med uopsættelige skader, når Ejendomskontoret er lukket.

@

Integrationsforummet tilbyder gratis computerundervisning på tyrkisk Hver lørdag og søndag er der computerundervisning på tyrkisk i Kulturhuset. Det foregår med 2 hold, et for kvinder og et for mænd.

Har du lyst til at lære at bruge en computer kan du henvende dig til Integrationsforummet på telefon nummeret: 20 55 66 56 Kvindeholdet: Fra 11:00 til 13:00 Mandeholdet: Fra 13:00 til 15:00 Sted: Kulturhuset, Strandgården 21, 2635 Ishøj

Integrations forum un ücretsiz Türkce bilgisayar kursu Her Cumartesi ve Pazar günleri Türkce bilgisayar kursu verilecektir. Kurs Bayanlara ve erkeklere ayri ayri olacak. Öğrenmek istiyenler asagidaki telefona numarasina basvuru yapabilirler. Integrations forum Telefon : 20556656 Kurs saatleri Bayanlara saat: 11:00 – 13:00 arasi Erkeklere saat: 13:00 – 15:00 arasi Adres : Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj

MARTS I APRIL I MAJ 2013

13


Drengeklub Tirsdag Torsdag

kl. 16 – 22 kl. 16 – 22

Den røde varmecentral, Østergården 31

Det koster ikke noget at være medlem! Kom ind til en snak, eller kontakt Wagn på 25 21 22 33 14

MARTS I APRIL I MAJ 2013


NYH

ED!

Mormormad Søndagsmiddag – Mormormad og hygge! Kan du huske de hyggelige søndagsmiddage hos mormor eller farmor? – efter den gode mad hygger vi os sammen med et spil kort, ludo eller måske bare vores strikketøj… Kom og få en hyggelig dag i selskab med dine børn, gode venner eller naboer.

10/3 Tarteletter, Kalvespidsbryst i Peberrodssauce 7/4 Gullasch med kartoffelmos Abrikospandekager 5/5 Rejecocktail, Gammeldags Oksesteg med brun sovs 2/6 Kyllinger med hjemmelavet agurksalat Rødgrød med fløde Vi starter kl. 12.30 og regner med at slutte ca. kl. 16.00. Billetter a 50 kr. købes i Kulturhuset, hvor Søndagsmiddagen også serveres MARTS I APRIL I MAJ 2013

15


Brand Brand Terrible fire in Ågården

Tekst og foto Erik Schlichting

Brand i Vejleåparken, Ågården 5, 2635 Ishøj. Søndag den 16. Dec. 2012

Remember fire alarm – it can save your life

Nu da det hele er kommet lidt på afstand har 55´eren været på besøg hos to af beboerne for at få et indtryk af, hvordan det er, at stå midt i sådan en ildebrand. Alle var meget chokeret og forstod jo ikke rigtigt hvad der foregik. Men et godt fungerende brandvæsen og politi fik hurtigt flyttet folk ud, så brandvæsnet kunne påbegynde slukningen. Vi har besøgt Dorthe Tipsmark, Ågården 5, st, th, som ved denne brand ikke fik ødelagt noget, der var kun lidt røglugt i hendes lejlighed, så hun har haft det let med at komme tilbage, hvilket det ikke har været for de andre beboere i opgangen. Til gengæld har hun prøvet det ved en af de andre brande som der har været i den opgang. Sidst fik hun fuldstændig ødelagt sin lejlighed og alt sit indbo, så

det var en lang rejse, at få det hele på plads igen med nye ting. Jeg mødte også Michael Hansen, som boede i den lejlighed som branden startede i. Michael er stadigvæk stærkt berørt og han har fået lovning fra kommunen om psykologisk behandling for at komme igennem denne omgang. Men hans sambo Frode Christensen, omkom ved branden, så det er jo svært, helt at forstå hvad der er sket. Men det er fortsat svært for de børn, som oplevede den frygtelige brand – også de skal i behandling for at kunne komme videre, hvilket også gælder for naboer og beboere, som bor over for. Når man har haft det hele så tæt på bliver det en meget traumatisk oplevelse – så der er

meget der skal følges op på, før alt igen bliver normalt i Ågården 5 og omliggende opgange. Det er samtidig kommet frem at der har været 3 beboere, som IKKE havde indboforsikring, hvilket alle bør have. Det kan blive en meget dyr omgang, at miste alt, når der ikke er en forsikring til at betale - sørg altid for at have en indboforsikring. Den bedste forsikring man kan køber, er den man aldrig får brug for!

Husk røgalarmen! Den kan redde dit liv!

Den kraftige brand, der søndag den 16. december opstod i en lejlighed, og efterfølgende raserede store dele af ejendommen i Ågården 5, kostede desværre også menneskeliv. En af Vejlåparkens gamle kendinge, Frode Christensen, som ofte var at finde på centertorvet, foran købmandsbutikken, omkom på ulykkeligvis under branden.

Et kendt ansigt i Vejleåparken er gået bort Tekst og foto: Flemming Hagen Gregersen, Kulturhusleder

16

MARTS I APRIL I MAJ 2013

Frode var kendt af mange og kom ofte indenfor i Kulturhuset til en kop varm kaffe og en ostemad, når kulden bed for hårdt. Han var netop blevet visiteret af kommunen til en lejlighed på plejehjemmet Kærbo, hvor han skulle være flyttet til den 1. januar. Han var glad for tilbuddet og glædede sig til at få nyt tag over hovedet. Dette nåede han desværre ikke at opleve. Her i Kulturhuset vil vi huske Frode som en beskeden og hyggelig fyr – altid på udkig efter lidt at lune sig ved - og som en del af gadebilledet, der nu ikke er her mere.


Kulturbro festival

2013

Lørdag den 15. juni afholder vi Kulturbrofestival for 5. gang! Endnu engang vil Vejleåparken summe af aktivitet – bl.a. koncerter, opvisninger, udstillinger, legeland, loppetorv, forboldturnering og spændende udbud af mad og drikke! Hvis du har lyst til at være med til at arrangere eller vil have en bod på loppemarkedet, så tøv ikke med at kontakte Ernst: 4126 1260 eller mail: joensson@mail.dk

Nye (Helheds) Planer

Af Flemming Hagen Gregersen, Kulturhusleder

Mange af de kultur- og fritidsaktiviteter, der finder sted i Vejleåparken støttes med penge fra de såkaldte boligsociale helhedsplaner. Og i disse dage arbejdes der på højtryk med ansøgningen til en ny plan. Men hvad går disse helhedsplaner ud på, og hvem står bag dem? I 2012 afsluttede boligafdelingerne i Vejleåparken helhedsplanen, Kulturbroen, der blandt andet stod bag aktiviteter som: Kulturbrofestivalen, Legefredag og kulturhusene. I løbet af efteråret er der udarbejdet en ny, fælles projektansøgning for at komme i betragtning til endnu en fireårig støtteperiode. Ny Helhedsplan Vejleåparken er allerede blevet prækvalificeret, hvilket betyder, at boligområdet har fået grønt lys fra Landsbyggefonden til at ansøge om endnu et to-cifret millionbeløb. Dette er normalt et godt tegn på, at den endelige bevilling er lige om hjørnet. Det er Landsbyggefonden - og således beboernes egen opsparing - der finansierer 75 % af budgettet i de boligsociale helhedsplaner. De sidste 25 % bliver delt mellem kommunen og de medvirkende

boligselskaber. Midlerne gives for at støtte og udvikle de udsatte boligområder rundt om i Danmark. Beboerinddragelse Som beboer i Vejleåparken kan du i løbet af foråret forvente at blive kontaktet af repræsentanter for afdelingerne, der gerne vil høre netop din mening og opfordre dig til at deltage i det spændende arbejde, der ligger forude. Tag godt imod disse repræsentanter, når de ringer på din dør. Den nye helhedsplan forventes at kunne starte efter sommerferien, hvor en eller flere af de planlagte aktiviteter kan sættes i gang. Hvis du er interesseret i at deltage aktivt i Helhedsplanen - eller bare er nysgerrig efter at vide mere, vil der indtil marts måned blive informeret med opslag,

nyhedsbreve og langt mere. Fra 1. februar vil man kunne se de to afdelingsformænd fortælle mere om det hele på video, som du finder på: www.glashuset.net samt www.aab55.dk/ Man kan også kontakte os ved at skrive til Lasse Matthiessen på lm@glashuset. net eller Flemming Hagen Gregersen på fhg@aab.dk MARTS I APRIL I MAJ 2013

17


Fastelavn Tekst: Ernst A. Jønsson Foto: Jesper Jönsson

Søndag den 10. februar blev der afholdt Fastelavnsfest i Festsalen, med deltagere fra både Stenbjerggård og AAB 55. De voksne hyggede sig med kaffe, fastelavnsboller og smørrebrød, mens ungerne fik mavepine af de dejlige godteposer. Det var dejligt at se de mange flotte udklædninger – ikke kun børn – men også flere af de voksne havde klædt sig ud til ukendelighed! De flotteste udklædninger var Dragen Nikita på 11 år og Popcornbægeret Kristian på 8 år, som begge fik præmie. Den traditionelle tøndeslagning gik fint for de mindste - de fik rimelig hurtig slået tønden ned. De største børn og de voksne kæmpede bravt og længe – men det lykkedes heldigvis til sidst, så bundog kattekongerne kunne kåres og belønnes med flotte præmier. 18

MARTS I APRIL I MAJ 2013


MØD BESTYRELSEN I beboernes tjeneste Tekst & Foto: Eriks Schlicting

Vi vil gerne give beboerne mulighed for at lære bestyrelsen bedre at kende, og vil derfor køre en serie med portrætter af dens medlemmer. Helle J. Jønsson I beboernes tjeneste - 217 møder på et år! Vi bringer her et portræt af vores formand, Helle J. Jønsson – en pige med ben i næsen, som lægger liv og sjæl i arbejdet for at Vejleåparken skal være et fantastisk sted at bo! Helle har været formand for afdelingsbestyrelsen i ca. 1½ år – og der er sandelig sket meget på den tid – Helle lægger utrolig meget energi i opgaven - hun sprudler med nye idéer og tiltag, og hjælper alle vegne. Det at holde møder er i sig selv ikke nødvendigvis positivt, men når der kommer så mange gode ting ud af det, må man løfte på hatten. For blot at nævne nogle af de mange aktiviteter som Helle er, eller har deltaget i, kan nævnes Kulturbroen, ”Det gode boligliv”, Helhedsplan, Aktivitetsudvalg, Spissammen-arrangementer, Velkomst-gruppen, Jule- og Fastelavnsfest, Vagttelefonen og så naturligvis det store arbejde i bestyrelsen. Derudover deltager hun i møder med administrationen, borgmesteren, kommunaldirektøren og øvrige kommunale embedsmænd og ikke mindst revisionen - regnskab og budgetter er en af Helles meget stærke sider, og det er ikke småbeløb hun har fundet i besparelser til glæde for alle beboerne. For beboernes ve og vel, ligger Helle meget på sinde – hun har et meget stort hjerte, som gør, at hun altid går i front, hvis hun oplever uretfærdighed, eller føler at nogen har brug for hjælp.

BLÅ BOG: Helle Junker Jønsson 52 år gift med Ernst – på 34. år (ja, de var meget unge) 2 børn, 30 og 33 år 4 børnebørn, 3 – 11 år

NY SERIE

Indtil 28. februar var Helle ansat som regnskabschef i en IT-virksomhed – men den 1. marts er hun startet i en ny stilling – også med regnskaber, men inden for folkeoplysning / aftenskole. Derudover laver hun regnskaber for 4 mindre virksomheder – så der er nok at se til – nogle uger udgør arbejdet alene 55-60 timer – og så lægger hun 15-20 timer oveni med arbejdet i VejleåparkenAf og til må hun tage en fridag fra jobbet, for at kunne nå de mange møder og arrangementer – men, iflg. Ernst, hendes mand, så selvom hun kan blive meget træt efter lange dage med møder, møder og masser af kaffe, kommer hun smilende hjem og udbryder glad:

”YES - Hold da helt op - det har været en rigtig god dag !” MARTS I APRIL I MAJ 2013

19


VAGT

Cooking oil and Menstruation towels

Vagttelefon 22 74 46 42

Vagttelefonen må KUN benyttes i forbindelse med uopsættelige skader, når Ejendomskontoret er lukket.

Bina görevlisi ofisinin açık olmadığı zamanlarda, nöbetçi telefon hattı acil ve ertelenemeyen kaza durumları haricinde kullanımamalıdır. The Guardphone (Vagttelefonen) may ONLY be used in connection with urgent injuries, when the Propertyoffice (Ejendomskontoret) is closed.

Det skal du IKKE bruge vagttelefonen til:

• Du kan ikke reservere selskabslokaler • Du kan ikke leje eller bytte bolig • Du kan ikke få oplyst vaskeriets åbningstider • Du kan ikke bestille nyt køkken • Du kan ikke tilmelde dig arrangementer i kulturhuset

Eksempler på skader, som du SKAL bruge vagttelefonen til: • Brand • Indbrud • Sprunget vandrør – vand løber ned fra overboen • Total stoppede afløb. • Manglende varme (vinter) • Ingen vandforsyning til boligen • Ingen strømforsyning til boligen (husk at tjekke sikringerne) • Ituslåede ruder

Eksempler på skader, som normalt kan vente:

• Sprungne sikringer (skal undersøges inden vagtudkald) • Defekt vaskemaskine. • Dryppende vandhaner o.l. • Utæt wc-cisterne.

Det er altid den person som har vagttelefonen, som vurderer om skaden er uopsættelig eller om reparationen kan vente!

VIGTIGT ! Du kan selv komme til at betale for udkaldet ! Husk, det er dyrt hvis du rekvirerer vagtudkald uden for normal arbejdstid. Et vagtudkald af håndværker udenfor normal arbejdstid koster typisk 3.500 kr. Det er afdelingen (din husleje) der betaler. Hvis fejlen skyldes dine egne installationer (opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, lamper o.l.) skal du selv betale. Det gælder også hvis du selv er skyld i stoppede afløb, f.eks. børnebleer i toiletkummen - eller hvis du gentagne gange tilkalder hjælp til f.eks. en sprungen sikring.

BRUG KUN VAGTUDKALDET NÅR DET ER STRENGT NØDVENDIGT. Vagttelefonen er åben på hverdage fra 17.00 – 07.00 I weekenden er vagttelefonen åben fra fredag kl. 17.00 til mandag kl. 07.00

20

MARTS I APRIL I MAJ 2013

UPS! Fritureolie og menstruationsbind tilstopper kloakkerne! Det sker desværre ofte, at kloakkerne tilstopper, hvilket betyder at der stiger forurenet vand og andre uhumskheder op i kælderne. Dette skyldes ofte at der smides fritureolie, menstruationsbind o. lign i såvel afløb som toilet. Vi skal henstille til beboerne, at dette stoppes, således at opstigning af forurenet vand kan begrænses. Ejendomskontoret oplyser, at der i forbindelse med tilstopning rengøres i kælderne, og at der skal tages prøver for at sikre, at der ikke er skadelige eller smittefarlige bakterier i kælderen. I forbindelse med opstigning af forurenet vand, skal der altid gøres ekstra rent – og der skal tages prøver, for at sikre, at der ikke er skadelige eller smittefarlige bakterier i kælderen. Udgifterne til såvel rengøring som prøvetagning er meget høje, og kan betyde at huslejen stiger. Derfor – undlad venligst at smide olie m.v. ud i afløb. På forhånd tak for hjælpen. Bestyrelsen

AAB55 blad 5