Pragmagazine 2021

Page 1

EDITIE 2021

PRAGMAGAZINE professioneel — pragmatisch — proactief — persoonlijk

MITSUBISHI MOTORS

De horizon wijzigt continu

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION — Maatwerk door samenwerking RD MAASLAND — De continuïteit is geborgd FLUKE CORPORATION — Klaar voor de toekomst


VOORWOORD

Tussenjaar als opmaat naar groei We gaan het proberen, een voorwoord te

we flink geïnvesteerd in de interne organisatie

schrijven voor het nieuwe Pragmagazine zonder

en in het vitaal houden en ontwikkelen van onze

het ‘C-woord’ te gebruiken. Toch ontkomen we

consultants via ons Pragmatics Business College.

er niet aan om te constateren, dat we vorig

Het vertrouwen en de investeringen hebben ertoe

jaar geen Pragmagazine uitgegeven hebben.

geleid dat we momenteel vol in kunnen zetten

We omschrijven het magazine zelf als een

op groei. De interne organisatie is inmiddels al

‘ouderwets’ papieren magazine, een rustpunt

uitgebreid en het aantal consultants neemt gestaag

voor de lezer die meer wil weten over de wereld

toe; we liggen op koers voor een succesvol 2021.

van finance & control. Een magazine, waarin we veel interviews doen op locatie bij onze klanten

In deze editie komt een aantal van onze consultants

en relaties. Juist dat was even lastig.

aan het woord, net zoals een aantal trouwe relaties. Vitaliteit en nieuwe technologieën binnen

Vorig jaar was sowieso voor iedereen even een

de wereld van finance & control komen daarbij

pas op de plaats, een stap achteruit of zelfs een

meermaals aan bod.

kwestie van overleven. In de voetbalwereld wordt een seizoen waarin wordt gebouwd aan een nieuw

Trouwens, het is gelukt! We hebben het ‘C-woord’

elftal, vaak aangeduid als een tussenjaar. In zo’n

niet gebruikt.

tussenjaar wordt de basis gelegd om een jaar later mee te kunnen doen om de prijzen. Een goede

We wensen u veel leesplezier!

basis leggen is precies wat we afgelopen jaar hebben gedaan. We hebben allereerst vertrouwen

Ralph Vanwersch

gehouden in onze mensen. Vervolgens hebben

Roger Willems

Colofon Pragmagazine is een periodiek relatiemagazine van Pragmatics BV. Het magazine wordt op persoonlijke titel naar onze relaties per post gestuurd. Ook wordt dit magazine op onze website gepubliceerd en kan het als pdf per e-mail verzonden worden. Foto’s en teksten mogen alleen na schriftelijke toestemming overgenomen worden. Redactie Ralph Vanwersch, Roger Willems

Tekst Arc Communicatie

Fotografie Jonathan Vos Photography, John Peters Fotografie

Vormgeving P&P Company

Drukwerk

Drukkerij Pietermans


Roger Willems en Ralph Vanwersch, managing partners Pragmatics.

04

Mitsubishi Motors

07

Robotic process automation

09

RD Maasland

12

Fluke Corporation

15

Friso Antonides

16

Aan het woord

De horizon wijzigt continu

Maatwerk door samenwerking

De continuïteit is geborgd

Klaar voor de toekomst

Consultancy is als topsport

Jaimy Habets

3


COVER STORY

Mitsubishi Motors "De horizon wijzigt continu" “Alles wat we doen is mensenwerk, het draait

we doen is mensenwerk. Pragmatics weet dit

bij ons om de mensen.” Aan het woord is

goed te vertalen. Dat maakt het verschil.” Het is

Leon Maassen, general manager Finance &

opvallend dat iemand die zo gepokt en gemazeld

Control bij Mitsubishi Motors Europe in Born. Al

is in de financiële wereld, zo de nadruk legt op de

meer dan zeven jaar werkt Pragmatics intensief

persoonlijke kant van de medewerkers. “Daar ligt

samen met deze innovatieve autoproducent.

de kracht van de samenwerking. Medewerkers

“Pragmatics sluit uitstekend aan bij de wijze

bij Mitsubishi voelen zich veilig in een vertrouwde

waarop wij in de wereld staan.”

omgeving. Die cultuur ontmoeten de consultants van Pragmatics hier ook.”

Persoonlijk Een lange relatie begint vaak spontaan. “Je vindt “De

elkaar

ergens”,

kernwaarden

die

aldus

Leon

Maassen.

Pragmatics

uitdraagt,

daar voel ik me bij thuis. Dat zie ik terug bij de mensen die hier tijdelijk een functie invullen. Dat voelt goed. Niet alleen vakinhoudelijk, maar vooral ook op het persoonlijke vlak. Alles wat

“Als je er open in staat, dan kan het niet mislukken.” Inspireren

Kernwaarden Pragmatics

Leon geeft aan dat het inhuren van externen altijd door de situatie gedreven is: “Het is voor ons geen strategische keuze om vacatures flexibel

Pragmatics gelooft in duurzame relaties. Niet alleen

in te vullen. In elke organisatie komen en gaan

met de opdrachtgevers, maar ook met de eigen

er mensen. Ook verandert de wereld van de

medewerkers. Daarom onderhouden we nauw

financial, waardoor je op korte termijn bepaalde

contact. Pragmatisch, zo beschrijven we onze

kennis naar binnen wil halen. Strategische keuzes

manier van werken en onze medewerkers. We

van Mitsubishi kunnen impact hebben op de weg

denken in oplossingen, zijn rationeel en verplaatsen

die we hierin volgen. De horizon wijzigt continu,

ons in de opdrachtgevers.

daar wil je ook als afdeling flexibel in acteren.” Leon probeert ook druk op de ketel te houden,

Vier kernwaarden zijn ons op het lijf geschreven:

door de afdeling ‘lean and mean’ te organiseren.

pragmatisch, professioneel, proactief en persoon­

“Finance heeft daar een voorbeeldfunctie in. Door

lijk! Deze aanpak werkt. Dat is onze overtuiging!

regelmatig mensen van buiten binnen te halen, hou je de boel scherp. Daar zit een leereffect in. Een andere kijk op hoe we de dingen doen werkt

4


PRAGMAGAZINE – EDITIE 2021

Leon Maassen, general manager Finance & Control.

heel verfrissend en inspirerend voor iedereen. Dat

aan een andere cultuur. Er is weinig tijd om je in

is een mooi neveneffect.”

te werken. Je moet goed aanvoelen wat de klant

Waarde leveren

wil. Ik heb een rol te vervullen. Ik moet zorgen dat de zaken goed geregeld zijn. Het is dan fijn een

Leon geeft aan dat iedereen bij Mitsubishi een kans

open relatie te hebben, waarin je elkaar alles kunt

krijgt. “Als je er samen open in staat, dan kan het

zeggen, over en weer.” Leon voegt enthousiast

niet mislukken.” Pragmatics wil graag oplossingen

toe: “Kritische massa is nodig om in beweging te

leveren. Het gaat om de waarde die je voor de

blijven. Als je dat op een leuke en menselijke manier

klant creëert. Hein Hanssen, die momenteel vanuit

doet, dan is dat de kern. Het brengt een nieuwe

Pragmatics werkt bij Mitsubishi als principal

dynamiek. Hein verliest zichzelf niet. Dat maakt dat

consultant: “Ik ben gewend me snel aan te passen

het zo goed klikt.”

5


Hein Hanssen, principal consultant Pragmatics

"Routine is niet mijn ding" Het gebruik van data en data-analyses wordt steeds belangrijker. Pragmatics erkent dit, draagt deze visie actief uit en ondersteunt mij in dit gedachtegoed. Hoe maken we van de vele data die we verzamelen bruikbare (stuur)informatie? Hoe kun je processen verder optimaliseren door het gebruik van (big) data, van robotic process automation (RPA) en process mining. Waar kun je of moet je nieuwe technologie zoals blockchain inzetten? Dat is de uitdaging van deze tijd. Als je daar goed gebruik van maakt, dan kun je daar veel voordeel uit halen en kun je sneller en wendbaarder acteren. We kunnen niet meer, zoals vroeger, enkele maanden gaan broeden op een begroting. Het ‘agile’ werken is gemeengoed geworden. We maken korte sprintjes. De wereld om ons heen is steeds dynamischer en dat heeft ook zijn weerslag Hein Hanssen is maar liefst zeventien jaar actief

op mijn werk als financial. Bij deze ontwikkelingen

als interim consultant bij de meest uiteenlopende

help ik de klant graag verder. Ik zoek elke keer

opdrachtgevers, waarvan de laatste vijf jaar

weer uitdagingen en wil nieuwe dingen oppakken.

vanuit Pragmatics. In de wereld van de financiële

Routine is niet zo mijn ding. Dit is voor mij de drijfveer

dienstverlening, de zorg en de industrie voelt hij

om als consultant in het vak te blijven. Als ik ergens

zich thuis.

kom, dan ben ik altijd mezelf. Ik vertel wie ik ben en wat ik wil en spreek duidelijk mijn verwachtingen

6

“Als kind was ik zeer geïnteresseerd in alles wat

uit. Klanten waarderen die duidelijkheid enorm.

met computers te maken had. Toch werd ik de

Pragmatics geeft me de kans om mijn kennis te

wereld van de financial ‘ingezogen’. Een wereld

delen met andere collega’s. Zo bied ik ze vanuit

die voortdurend verandert. Dat maakt mijn

mijn ervaring houvast in de ontwikkelingen die op

vak zo boeiend. Al toen ik begon, wist ik dat de

ons afkomen en hoe we daar voor onze klanten nog

automatisering een grotere rol zou gaan spelen.

meer uit kunnen halen. Ook geef ik gastcolleges

In de automatisering zitten we duidelijk in een

op Zuyd Hogeschool. Het begeleiden van jonge,

tweede revolutie. Mijn twee interesses komen nu in

beloftevolle professionals geeft energie. Het is leuk

sneltreinvaart voorbij.

hoe een nieuwe generatie in deze wedstrijd staat.”


PRAGMAGAZINE – EDITIE 2021

Maatwerk door samenwerking

KENNIS

Robotic process automation Robotic process automation (RPA) heeft inmiddels

belangrijk dat onze consultants het proces door en

stevig voet aan de grond gekregen in de wereld

door begrijpen en zo zien welke eisen er gesteld

van finance. Goede data zijn één ding. Deze juist

moeten worden om het proces te robotiseren.”

ontsluiten én er de correcte informatie uit weten te halen, is een ander verhaal. RPA helpt om

Bewustwording

data tijdig, juist en volledig te verwerken. Daar

Gerco

ziet Ingeborg Vossen, business unit manager van

Springleaf geeft aan dat de inzet van RPA niet

Pragmatics Eindhoven een grote behoefte in de

alleen draait om een zorgvuldige implementatie,

markt ontstaan. Samenwerking met Springleaf

maar

Consultancy uit Zwolle maakt maatwerk mogelijk.

“Beide aspecten raken de processen binnen

de

ook

Wit

om

van

goed

samenwerkingspartner

periodiek

onderhoud:

een organisatie én de mensen die met deze “RPA ligt op tafel bij organisaties in verschillende

processen werken.” Springleaf verzorgt samen

sectoren en diverse grootte. Daarom organiseren

met Pragmatics de implementatie van RPA bij

we regelmatig verschillende roundtables over RPA.

opdrachtgevers. Ook begeleidt Springleaf de

Onder andere Vanderlande, Vebego, Medtronic,

financial consultants van Pragmatics en verzorgt

DHL en ASML delen daar hun inzichten over en

de organisatie opleidingen en trainingen. Daarmee

ervaringen met RPA”, vertelt Ingeborg enthousiast.

krijgen de financial consultants meer inzicht in de

“Bij Pragmatics omarmen we de ontwikkelingen in

manier waarop de technologie binnen organisaties

het vakgebied. Ook onderzoeken we hoe we RPA

kan worden toegepast en de wijze waarop zijzelf

als verlengstuk van onze core business finance &

ook robots kunnen bouwen.

control kunnen inzetten. Daarvoor zetten we de experts van Springleaf Consultancy in. Doordat

Kennismaking RPA

we echte experts inschakelen, kunnen onze eigen

“Via een webinar maken onze consultants kennis

consultants zich richten op finance & control. Met

met RPA. Daarin worden de mogelijkheden

deze combinatie kunnen we onze klanten nog meer

van RPA en hoe Pragmatics met dit onderwerp

maatwerk bieden.”

omgaat verder verdiept”, zegt Ingeborg. “Daarna

Robotisering

zijn er twee mogelijkheden. Heeft een financial consultant affiniteit met RPA, dan bieden we

De inzet van RPA betreft niet louter technologie.

hem of haar een opleiding tot RPA-specialist

“Het draait om de connectie tussen mens en

aan.

technologie. Als je de processen begrijpt waarop je

opleiding. Wil of kan een consultant zich niet

RPA toepast, dan krijg je synergie”, aldus Ingeborg.

verdiepen in RPA, maar is de kennis bij een klant

“Het is makkelijker om een financial consultant te

nodig, dan schakelen we een consultant van

leren hoe RPA werkt, dan een IT-techneut te leren

Springleaf Consultancy in. We versterken elkaar,

hoe financial controlling werkt. Daarom is het

daar profiteert de opdrachtgever van mee.”

Springleaf Consultancy

verzorgt

deze

7


V.l.n.r.: Albert Pietens, Gerco de Wit en Ingeborg Vossen.

Opleiding

machine learning en artificial intellegence (AI) is

In maart zijn zeven consultants én vijf relaties van

zelfs ongestructureerde data te automatiseren.

Pragmatics gestart met de opleiding. Gerco: “In

RPA biedt het fundament om verder te bouwen.”

de RPA Awareness Training leren de trainees de

Ingeborg vult lachend aan: “Eén ding heb ik geleerd

basics van RPA kennen. Daarna gaan ze zelf aan

van Gerco: RPA is pas het begin!”

de slag. Als ze het traject succesvol doorlopen, dan kunnen ze ervoor kiezen om verder te gaan met de Advanced RPA Training.” In de zomer kunnen de eerste consultants van Pragmatics worden ingezet als junior RPA-specialist bij klanten, daarbij worden ze begeleid door een senior RPA-specialist van

Over Springleaf Consultancy

Springleaf Consultancy. Gerco: “Afhankelijk van de complexiteit van een project springen we in. Voor

Springleaf Consultancy robotiseert routinematige

processen waar een volledige afdeling op leunt, is

processen in organisaties. Daarvoor past zij

de kennis van een ervaren RPA-specialist nodig.

procesoptimalisatie, robotic process automation

Uiteindelijk kunnen consultants van Pragmatics

(RPA) en intelligente automatisering toe. Dit

ook naar een dergelijk werkniveau groeien.”

doet Springleaf Consultancy samen met haar opdrachtgevers. Robotisering heeft niet alleen

RPA is pas het begin RPA biedt volop mogelijkheden voor de toekomst.

werkers. Personeel kan meer aandacht besteden

Daarover zijn Gerco en Ingeborg het volmondig

aan zaken die er écht toe doen. Voor organisaties

eens. Gerco: “De RPA-markt blijft zich ontwikkelen,

levert deze aanpak tijdswinst, kostenbesparing

in de richting van intelligentere automatisering.

én grotere medewerkerstevredenheid op.

Door

8

impact op een organisatie, maar ook op de mede-

het

toepassen

van

technieken

zoals


KLANT

V.l.n.r.: Daniël Freudenberg, René Muijrers, Arthur Smedts en Niels van Gemeren.

RD Maasland "De continuïteit op onze financiële afdeling is geborgd" De gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen

Kwetsbaar

en Echt-Susteren werken samen op het gebied

Arthur Smedts geeft aan dat RD Maasland een

van afvalinzameling. In 1963 werd daarvoor

dienstverlenende organisatie in de logistiek is met

Reinigingsdienst

45 medewerkers. Daarvan werken 12 personen

opgericht.

op het hoofdkantoor in Haelen, vlakbij Roermond. “De rest van het team werkt in de buitendienst om

deze organisatie. Daarom valt RD Maasland

afval in te zamelen en de straten schoon te vegen.

onder de Wet gemeenschappelijke regelingen

Doordat we een kleine organisatie zijn, kunnen

(Wgr). Directeur Arthur Smedts: “We zijn een

we makkelijk de grip houden op de kosten. Aan

semi-overheidsorganisatie.

de andere kant zijn we kwetsbaar. Zodra iemand

belangrijkste

zijn

Maasland) en

de

gemeenten

(RD

van

tevens

De

Maasland

eigenaar

opdrachtgever

Er

gelden

uitzonderingen voor onze organisatie.”

fiscale

uitvalt, heeft dat grote gevolgen voor de continuïteit.

9


Onze financiële afdeling telt een handjevol medewerkers. Zij kennen alle financiële regels die volgens de Wgr voor RD Maasland gelden.” In mei 2020 vielen de teamleider en de controller op deze afdeling gelijktijdig uit. Op dat moment zat RD Maasland administratief in een hele drukke periode. “We moesten de jaarrekening 2019 klaarmaken, belastingaangifte doen en de begroting van 2021 opstellen. Ik was dus per direct op zoek naar vervangende krachten. Via de accountant vond ik een financieel controller. En voor een geschikte teamleider viel ik destijds terug op mijn netwerk. Een oud-collega van mij had goede ervaringen met Pragmatics. Zo is het balletje gaan rollen. Na een telefoontje volgde een afspraak met business manager Daniël Freudenberg, die mijn vraag direct oppakte. Dat voelde heel prettig.”

Maatschappelijk betrokken Daniël Freudenberg vertelt dat hij als business manager verantwoordelijk was voor het vinden van geschikte kandidaten voor deze opdracht. “Arthur was op zoek naar een door de wol geverfde financieel professional met de nodige ervaring op het gebied van accounting, control en reporting. Iemand met een frisse dosis energie die met de poten in de modder stond. Er

“ Een door de wol geverfde professional op het gebied van accounting, control en reporting.”

moest uiteraard ook een persoonlijke match met RD Maasland zijn. Daarvoor keek ik naar de mensen áchter de cv’s. Mensen die maatschappelijk betrokken zijn, hadden dus een

dynamiek sprak mij heel erg aan. Bovendien was het de eerste

streepje voor.” Gelukkig beschikt Pragmatics over ruim zestig

keer in mijn carrière dat ik de financiële processen mocht

professionals in finance & control en een groot netwerk aan

aansturen. Dat was best spannend, want er was behoorlijk

freelance professionals. Daniël vond drie geschikte kandidaten

wat werk aan de winkel. Het aanbrengen van structuur en

die bij het gewenste profiel aansloten en direct inzetbaar

continuïteit op de afdeling was mijn missie.” De jaarrekening

waren. Voor alle drie kwam er een kennismakingsgesprek met

had een omvang van maar liefst 56 pagina’s. “Hiermee wil ik

Arthur. Eén dag later kwam René Muijrers uit de bus als de

aangeven hoe complex sommige dingen geregeld zijn. Dat

grote favoriet. Hij is bijna 10 jaar in dienst bij Pragmatics. In

geldt bijvoorbeeld voor de btw-aangifte. RD Maasland kan

die periode werkte René voor diverse organisaties, waaronder

namelijk een deel van de btw terugvragen van de gemeenten

gemeenten en semi-overheidsorganisaties. Daarvóór werkte

waarvoor de organisatie werkt. Tevens werkt RD Maasland

hij op een accountantskantoor. Aan ervaring dus geen gebrek.

voor bedrijven en particulieren. Hiervoor gelden weer

Structuur en continuïteit

andere btw-regels.” Ook de facturatie was een belangrijk aandachtspunt, met name om achterstanden in te lopen en de

René Muijrers voegt toe: “Om precies te zijn: ik ben twee

liquiditeit te borgen. En door het coronavirus kwam daar nog

keer ingevlogen. De eerste opdracht duurde van mei tot en

een extra uitdaging bij: het kabinet riep op om zoveel mogelijk

met oktober 2020. Arthur was zó tevreden dat ik het team in februari 2021 opnieuw mocht versterken. RD Maasland is een organisatie die aan heel veel eisen moet voldoen. Die

10


PRAGMAGAZINE – EDITIE 2021 thuis te werken. Hierdoor kwam de digitalisering in een stroomversnelling. “De controller en ik zorgden ervoor dat de financiële processen en systemen op afstand en in een beveiligde omgeving toegankelijk waren voor de medewerkers. En om de continuïteit extra kracht bij te zetten hebben we een werkdocument opgesteld voor de juiste opvolging van de werkzaamheden.”

Fundament Arthur is tevreden: “Mede dankzij Pragmatics ligt er nu een sterk fundament voor de toekomst. Dat danken we aan de samenwerking tussen de controller en René. Sinds april versterkt ook Niels van Gemeren vanuit Pragmatics onze financiële afdeling.” Daniël geeft aan dat dit de eerste opdracht is voor Niels. “Toen Arthur de vraag voor een junior consultant bij mij neerlegde, was Niels officieel nog niet in dienst. Toch wilde ik Arthur snel van dienst

“ Vanuit een achterstand staat onze financiële afdeling nu als een huis.” kunnen zijn. Daarom heb ik Niels gevraagd of hij eerder wilde starten.” Niels enthousiast: “De inkt van mijn hbo-diploma Finance & Control was nog niet droog of ik kon al aan de slag. Bij RD Maasland zorg ik voor het inboeken van de inkoopfacturen, de facturatie naar klanten en de urenregistratie van de buitendienstmedewerkers. Ook ondersteun

Over RD Maasland

ik de controller bij de Nedvang-aangiftes (afkorting Nederland Van Afval naar Grondstof).”

RD Maasland is een regionaal afval inzamelbedrijf

Toekomstproof

gelegen

organisatie

Arthur: “Vakinhoudelijk hebben we het afgelopen

heeft als doel om afval op een toonaangevende,

jaar flinke sprongen vooruit gemaakt. De financiële

veilige en duurzame manier in te zamelen en te

processen zijn nu toekomstproof. Vanuit een

verwerken. RD Maasland denkt graag mee om

achterstand staat de afdeling nu als een huis. Dat

samen met inwoners een bijdrage te leveren aan

geeft rust. Daarnaast ben ik zeer te spreken over de

een beter milieu en een prettige leefomgeving in

snelheid waarmee Daniël mijn vragen oppakte. Dat

het groenrijke Midden-Limburg.

geldt voor het invliegen van zowel René als Niels.

in

Midden-Limburg.

De

Als ik het opnieuw mocht doen, zou ik weer voor Pragmatics kiezen!”

11


V.l.n.r.: Ingeborg Vossen, Rob Meijs en Koen Pijnenborg.

Fluke Corporation Klaar voor de toekomst

12

Sinds december 2020 is hightech bedrijf Fluke

Kiezen

Corporation gevestigd op een steenworp afstand

“We werkten veel met Excel sheets. Met de

van het Brabantse kantoor van Pragmatics.

combinatie van Excel en de grote hoeveelheid

Fluke is specialist in de productie, distributie en

data liepen onze dashboards tegen hun limiet aan,

het onderhoud van test- en meetapparatuur en

daarvoor zochten we naar een oplossing”, aldus

software. In het nieuwe pand in Eindhoven brengt

Rob. Fluke vond de oplossing in Microsoft Power

Fluke drie business units samen, die verspreid

BI, een interactieve tool voor het visualiseren

waren over vijf locaties in Nederland. Als gevolg

van een grote hoeveelheid data. Met Power BI

van deze verandering is er tijdelijk behoefte

kunnen data van verschillende bronnen worden

ontstaan aan ondersteuning op de afdeling

gecombineerd in een overzichtelijk dashboard.

Finance. “We zitten met Fluke midden in een

Managementinformatie is direct zichtbaar, maar

organisatieverandering”, vertelt Rob Meijs, EMEA

Power BI kost tijd en je verliest een stukje flexibiliteit

FP&A Manager. “Dat is een flinke klus, we bouwen

die Excel wel heeft. Daarom hebben we gekozen

onze hele interne rapportage om naar één nieuwe

om Power Query te gebruiken bij het bouwen van

organisatie. Daarbij maken we gebruik van Power

onze nieuwe gemeenschappelijke dashboards.

Query. Denk hierbij aan dashboards en forecast

Onze medewerkers FP&A ontwikkelen zich elke

sheets voor onze zeven subregio’s binnen EMEA.”

dag verder op Power BI gebied, maar zijn al echte


PRAGMAGAZINE – EDITIE 2021 klant niet helemaal aansluit op de kennis van onze consultants, dan kijken we naar een passende oplossing. Koen heeft daarom een Power Query-

KLANT

opleiding gevolgd, zodat hij het Fluke-team optimaal in dit proces kan ondersteunen.”

Lef Ingeborg schakelde haar collega Hein Hanssen in, om de vraag van Rob scherp te krijgen. Hein is expert op het gebied van Power BI en wist precies te achterhalen wat Fluke nodig had. Ook adviseerde hij wat er nodig was om Koen op het juiste niveau te krijgen. Ingeborg: “Daarnaast hebben we voorgesteld om Koen met een proefperiode van één week in te zetten. Ik wilde Fluke niet drie maanden opzadelen met een consultant die nét niet de juiste skills heeft.” Na een intensieve training startte Koen zijn proefperiode. Inmiddels werkt Koen een

Excel experts. Zo’n beslissing is dan snel gemaakt. Power Query blijkt een prima tussenstap. En we doen het liever goed dan snel.” Op korte termijn heeft het FP&A-team van Rob veel werk verzet.

Oplossen Het

reguliere

werk

zoals

de

maandelijkse

rapportages en forecast lopen gewoon door. Daar bovenop moet de ‘daily management workflow’ omgezet worden met behulp van Power Query. Zo is de behoefte aan extra ondersteuning bij Fluke ontstaan. Rob: “We werken al langer met Pragmatics. Ik was er snel uit met business

Power Query

manager Ingeborg Vossen.” Finance consultant

... opent als het ware de ‘achterkant’

Koen Pijnenborg was net in de afronding van

van Excel. Je gebruikt het om stappen en

een opdracht voor het shared service center van

taken te auto­matiseren. Een handige tool

Fluke. Met Koen zijn vaardigheden in Excel én de

als je werkt met data die periodiek worden

opgedane kennis van Fluke zagen Rob en Ingeborg

vernieuwd en je bepaalde stappen telkens

kansen. Koen had al enige kennis van Power BI,

moet herhalen om de data in het gewenste

maar had nog weinig ervaring met Power Query.

format te zetten.

Ingeborg schakelde snel: “Als de vraag van een

13


aantal maanden mee aan het project. Het aspect ‘meewerken’ is belangrijk voor Rob: “We huren niet zomaar consultants in. We geven de voorkeur aan mensen die meebouwen aan een sterk team. Zo kunnen we de opgedane kennis vasthouden en makkelijker zelf aan de slag met het advies van de consultant.”

Prioriteiten Met Rob Meijs en Arjan Puylaert, commercial finance analyst Europe, werkt Koen aan de transitie naar een Power Query datamodel voor de EMEA-

Power BI

regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). De andere teamleden

... is een zelfstandig programma van

richten zich volledig op het daily management dashboard.

Microsoft. Power BI automatiseert data­

Wanneer het nodig is, springt Koen bij: “Samen bepalen we

handelingen en geeft data interactief weer

zo de prioriteiten. De ene dag werk ik aan het Power Query

in een dashboard. Zo is management­

project, de andere dag ondersteun ik collega’s in hun dagelijks

informatie direct leesbaar voor de hele

werk.” Over de snelheid en voortgang van het project zijn Rob

organisatie.

en Koen tevreden. Koen: “We zetten echt stappen voorwaarts. We zijn gestart met het omzetten van rapporten voor regio Zuid-Europa. Deze fase is nu opgeleverd.”

Tevredenheid Rob en Arjan hebben de resultaten gepresenteerd aan het managementteam. Koen: “De volgende stap

Over Fluke

was de livegang van Zuid-Europa. Op 1 mei ging het

Hightech bedrijf Fluke verzorgt productie, distri­

door toepassing van verschillende valuta’s best wel

butie en onderhoud van industriële elektronische

complex.” Ook Ingeborg heeft een goed gevoel over

componenten voor precisiemetingen en kwali­

het verloop van deze uitdagende klus bij Fluke: “De

teitscontrole. Klanten zijn onder meer technici,

training van Koen blijkt een schot in de roos. We vinden

ingenieurs,

fabrikanten

het opleiden van consultants belangrijk. We kijken

van medische apparatuur en beheerders van

wat nodig is en wat kan. Zo sluit de kennis van onze

computernetwerken.

dochter

consultants goed aan bij de actuele vraag in de markt.

multinational

Daardoor kunnen we klanten optimaal op weg helpen

met productiecentra in de Verenigde Staten,

met complexe vraagstukken waar capaciteit en kennis

het Verenigd Koninkrijk, Azië en Nederland.

ontbreken. Dat geeft een goed gevoel.”

van

Fortive

model in heel EMEA draaien, verdeeld over zeven regio’s. Een interessante klus, want de EMEA-regio is

meetprofessionals, Fluke

Corporation,

is een

een

Fluke beschikt wereldwijd over geautoriseerde distributiekanalen en vertegenwoordigingen in meer dan honderd landen.

14


PRAGMAGAZINE – EDITIE 2021

Friso Antonides, human resources manager Pragmatics

"Consultancy is als topsport, er wordt altijd output van je verwacht. Daar heb je de juiste ondersteuning bij nodig." Hoe zorg je als organisatie ervoor dat mede­ werkers mentaal en fysiek goed in hun vel zitten, zich uitgedaagd en gemotiveerd voelen en van toegevoegde waarde zijn? Oftewel: hoe investeer

Kennisdelen, opleiden en gezond leven

je in de duurzame inzetbaarheid van je team? Deze vragen houden Friso Antonides bezig in zijn werk

“Gemiddeld vier keer per jaar faciliteert Pragmatics

als human resources manager bij Pragmatics.

intervisiebijeenkomsten.

Tijdens

deze

sessies

sparren consultants met elkaar over vraagstukken

Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties

waar zij ‘on the job’ tegenaan lopen. Starters worden bij Pragmatics via één-op-één mentoring op sleeptouw genomen door consultants met meer praktijkervaring. Door met elkaar te reflecteren,

“De meeste opdrachten bij Pragmatics hebben een

ontstaan nieuwe inzichten. En dankzij relevante

doorlooptijd van zes tot negen maanden. Onze

interne en externe trainingen en opleidingen

klantenportefeuille is zeer divers: van multinationals

beschikken onze medewerkers voortdurend over

tot woningcorporaties. Ga eens na wat een bak

de juiste kennis. Op het gebied van gezondheid

aan ervaring je opdoet, als je een aantal jaren bij

en

Pragmatics meedraait. Ontwikkeling van kennis,

Stichting ODS (Ontspannen Door Sport). Er worden

vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties is

geregeld diverse sportactiviteiten georganiseerd.

hier een oneindig proces. Dat is belangrijk, want

Onze consultants worden daarbij individueel

elke opdrachtgever verwacht direct input van onze

ondersteund. Onze medewerkers kunnen advies

consultants. Dat vraagt ook iets van je gezondheid,

inwinnen en deelnemen aan activiteiten op het

veerkracht en energie. Bijvoorbeeld in de aanloop

gebied van beweging, ontspanning, voeding en

naar de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen.

mindset. Door op deze manier aan duurzame

Daarom

inzetbaarheid

besteedt

Pragmatics

aandacht

aan

vitaliteit

werkt

te

Pragmatics

werken,

intervisie, mentoring en training op het gebied

toegevoegde

van soft skills en vitaliteit.”

onze opdrachtgevers.”

waarde

als

samen

blijven

met

we

van

kennispartner

voor

15


Aan het woord

Jaimy Habets

" Ons werkveld is continu in beweging" Vestiging Maastricht

Onlangs volbracht ze de May50km, een loopevenement waarbij ze

Australiëlaan 60

maar liefst 50 kilometer heeft afgelegd om geld in te zamelen voor

6199 AA Maastricht-Airport

onderzoek naar oorzaken van en oplossingen voor Multiple sclerose

T +31 (0)43 365 92 85

(MS). Sporten is altijd haar ding geweest. Toen ze vijf jaar oud was, droomde Jaimy Habets ervan om Eredivisie-handbalster te worden. Daarin slaagde ze na jarenlang hard trainen. Jaimy handbalt nu

Vestiging Eindhoven

in de Eredivisie bij BFC Beek! Door vallen en opstaan leerde Jaimy

Luchthavenweg 81

zichzelf onderweg naar de top steeds beter kennen. Daar plukt ze

5657 EA Eindhoven

ook tijdens haar werk als consultant bij Pragmatics de vruchten van.

T +31 (0)40 240 99 61 “Belangrijke succesfactoren bij handbal zijn wendbaarheid en

www.pragmatics.nl

teamspirit. De essentie komt neer op het beheersen van de techniek en het vermogen om snel oplossingen te bedenken. Je moet elkaar ook

hoogwaardig

goed aanvoelen om de wedstrijd sámen te winnen. Bij Pragmatics

advies en de flexibele inzet van

is dat niet anders. Financials moeten snel kunnen switchen tussen

finance & control professionals op

verschillende opdrachten. Je moet ook met verschillende systemen om

de vakgebieden business control,

kunnen gaan en de cijfers correct interpreteren en duiden. Daar komt

accounting & reporting, gover-

bij dat ons werkveld continu in beweging is. Artificial intelligence

nance, risk-, project- en verander-

(AI), big data, robotisering en automatisering maken de financiële

management. Wij garanderen een

processen steeds complexer. Zowel in mijn werk als in de sport moet

perfecte match tussen uw wens-

ik fit en vitaal zijn. En daarin levert Pragmatics een prima bijdrage;

profiel en onze kandidaten. Hier-

je doet het immers als team, samen!”

Pragmatics

levert

bij kijken we niet alleen naar de harde eisen van de functie, maar vooral naar de competenties en de persoonlijkheid van de consultant.