Konferensrapport International AIDS Conference 2018

Page 26

26

Luis Mendao, aktivist för bl.a. EATG pratade om olika utmaningar med att åldras med hiv, som konsekvenserna av att ha behandlats med den första generationens läkemedel. Foto: PG

Ett gott åldrande med hiv Vi står nu inför en framtid där alltfler kommer att ha levt med såväl hivinfektionen som olika generationers läkemedel i årtionden. Dessutom finns idag många barn som levt med hiv sedan födseln, och med behandling sedan dess. Vad åldrandet, i kombination med hivinfektionen och hivmedicinerna gör med kroppen och hur vi skapar förutsättningar för en god ålderdom var ämnet för seminariet Coming of age with HIV: A testimony of our success and a measure

of our readiness for the future. Seminariet leddes av dr Annette Sohn från amfAR, the Foundation for AIDS Research i Thailand och Kate Thomson från The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Kate Thomson har själv levt med hiv sedan 1980-talet och har sedan dess varit en stark röst inom olika organisationer. Helhetsperspektiv krävs Något som betonades av alla panellister vid seminariet är vikten av att vården ser hela människan och

inte enbart utgår från hivdiagnosen med virusmängd och CD4 som indikatorer på patientens hälsa. Att leva längre innebär olika utmaningar – fysisk hälsa, psykisk hälsa, livsstilsfrågor etc. som är olika för olika åldersgrupper – och som kräver individfokuserad, tvärvetenskaplig inriktning på forskning och vård. Den pediatriska, geriatriska och palliativa vården behöver större beredskap. Den ökade komplexiteten kräver hållbara hälso- och sjukvårdssystem.